02.05.2013 Views

CULTUURPLEIN Bunnik - t Groentje

CULTUURPLEIN Bunnik - t Groentje

CULTUURPLEIN Bunnik - t Groentje

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Beeldend <strong>Bunnik</strong><br />

Kunst kijken ...<br />

Kunst kijken kan om te beginnen in de hal van<br />

het gemeentehuis in Odijk. Daar organiseert de<br />

Kunstcommissie <strong>Bunnik</strong> exposities van werken<br />

door beeldende kunstenaars uit de gemeente.<br />

Iedere inwoner kan zich als exposant aanmelden.<br />

Katja van Staveren informeert u over<br />

procedures en selectiecriteria.<br />

Kunst kijken kan verder bij beeldende kunstenaars<br />

aan huis, zoals op afspraak in de Galerie<br />

van Hanneke Brandsma (www.share-art.biz).<br />

Aan de Stationsweg 1 te <strong>Bunnik</strong> biedt Kunstnijverheidscentrum<br />

De Werkwinkel (6562097)<br />

mensen die iets zelf maken de gelegenheid om<br />

dit te koop aan te bieden en om demonstraties<br />

of cursussen te geven. Ook heeft De Werkwinkel<br />

om de twee maanden een wisseltentoonstelling<br />

van schilderijen en/of beelden.<br />

Kunst maken ...<br />

Creatieve cursussen kun je volgen bij actieve<br />

kunstenaars of in verenigingsverband.<br />

Amati Art Center (www.luigiamati.com). Naast<br />

zijn creatieve werk geeft Luigi Amati cursussen<br />

en workshops boetseren en modeltekenen.<br />

Beeldhouwer Rob Boekhoudt<br />

(www.robboekhoudt.nl) geeft les aan beginners<br />

en gevorderden in zijn atelier aan de Achterdijk<br />

in Odijk. Geïnteresseerden kunnen komen<br />

kennismaken gedurende lopende lessen.<br />

Leden van Teken- en Schildervereniging Drieluik<br />

Dome (6567547) schilderen of tekenen op<br />

vier dagdelen in de week,<br />

onder leiding van een docent,<br />

in groepen van 10 tot<br />

12 personen. Nieuwe leden<br />

kunnen tijdens twee gratis<br />

proeflessen ervaren dat deze<br />

“privé-lessen in clubverband”<br />

leerzaam en uitermate gezellig zijn.<br />

Share-art Kunstatelier en Galerie is van Hanneke<br />

Brandsma. Ze geeft cursussen en groepen<br />

of bedrijven kunnen haar inschakelen voor<br />

creatieve coaching.<br />

De Steenwerkplaats (www.desteenwerkplaats.<br />

nl) is een samenwerkingsverband van vijf<br />

steenhouwers en/<br />

of beeldhouwers in<br />

Odijk. Zij maken<br />

vrij beeldhouwwerk,<br />

vervaardigen werk in opdracht en geven<br />

cursussen beeldhouwen en letterhakken.<br />

Wendy Kranendonk, beeldend kunstenaar<br />

en docent beeldende vorming, geeft aquarelles<br />

voor gevorderden en begeleidt workshops<br />

(w.kranendonk@xmsnet.nl).<br />

Op Fort bij Vechten bieden diverse docenten<br />

cursussen aan voor hoofd en hand. Smederij Archie<br />

geeft een cursus ijzer smeden (www.fortvechten.nl/medegebruikers).<br />

Beeldhouwen kan<br />

in de zomer onder leiding van René van der<br />

Wiel (www.renevanderwiel)<br />

en schilderen bij Marieke<br />

Tomassen (06-36215999).<br />

Video en Filmgroep Centrum,<br />

gericht op amateurfilmers<br />

in de regio waarin<br />

ook <strong>Bunnik</strong> valt, organiseert<br />

Colofon<br />

Cultuurplein is een initiatief van het<br />

Cultuurplatform <strong>Bunnik</strong>, door de gemeente ingesteld<br />

om het culturele leven in onze drie dorpen<br />

nòg rijker te maken dan het al is. Staat u niet op<br />

het Cultuurplein en vindt u dat u er wel op thuishoort?<br />

Stuur dan een email naar Marlies van Veen<br />

mvanveen@bibliozeist.nl of bel 030-6986570.<br />

't <strong>Groentje</strong> - 5 januari 2011<br />

<strong>CULTUURPLEIN</strong> <strong>Bunnik</strong><br />

(Bijna) alle culturele activiteite<br />

voor leden twee keer per maand bijeenkomsten<br />

met interessante onderwerpen. De leden<br />

assisteren elkaar bij het maken van films,<br />

bijvoorbeeld voor wedstrijden<br />

(www.filmgroepcentrum.nl).<br />

YUMBO!<br />

Iedere <strong>Bunnik</strong>se, Odijkse een Werkhovense<br />

jongere doet zich zelf te kort als<br />

hij of zij nog nooit is gaan kijken bij jongerenvereniging<br />

Yumbo, onze plaatselijk<br />

pop-rocktempel voor en door jongeren.<br />

Bij Yumbo kun je oprechte rockers aan het<br />

werk zien, maar ook zelf spelen. Let op het<br />

jaarlijkse Rumpster Rock Festival ergens<br />

na de zomervakantie en bekijk regelmatig<br />

hun website: www.yumbo.nl voor de andere<br />

open evenementen.<br />

muzikaal bunnik<br />

Kun je nog zingen ...<br />

Dat koorzingen een van de meest beoefende<br />

hobby’s is, kun je in <strong>Bunnik</strong> goed merken. Zingen<br />

is onder meer mogelijk in de elf kerkkoren<br />

binnen de gemeente. De toegang is laagdrempelig,<br />

voor alle leeftijden en de muziek gevarieerd<br />

en aantrekkelijk. Nieuwe stemmen zijn<br />

altijd welkom. Voor alle mogelijkheden: zie de<br />

contactgegevens. Hier volgt een kort overzicht:<br />

Barbaraparochie <strong>Bunnik</strong>: vier koren, o.m.<br />

jeugdkoren (Piet Hein van de Ven, 2513411).<br />

De <strong>Bunnik</strong>se Cantorij van de Protestantse<br />

Kerkgemeenschap en jeugdkoor (6564768).<br />

De Nicolaasparochie: 4 koren<br />

(www.nicolaaskerkodijk.nl).<br />

Gemengd RK-kerkkoor St. Caecilia Werkhoven<br />

(0343 551925).<br />

Van Middeleeuws tot popmuziek reikt het repertoire<br />

van de algemene koren in onze gemeente.<br />

De meeste koren hebben nog plekken voor<br />

leden, zie de websites.<br />

Gemengd kamerkoor Cantare Barbare<br />

(www.cantarebarbare.nl): oude muziek en<br />

wereldmuziek.<br />

Vocaal Ensemble Cantecleer<br />

(www.cantecleer-bunnik.nl): klassiek uit alle<br />

stijlperiodes.<br />

Parels van de Kromme Rijn<br />

(www.parelsvandekrommerijn.nl): smartlappen-<br />

en levensliederen koor, met eigen instrumentale<br />

begeleiding.<br />

Multiple Voice (www.multiplevoice):<br />

divers Engelstalig.<br />

Pop-koor <strong>Bunnik</strong> (www.muziek<br />

school.nl): vocale pop-klassieken.<br />

Vrouwenkoor Rana Ridibunda<br />

(rana.ridibunda@hotmail.com): vooral wereldmuziek.<br />

Strijken, blazen, drummen ...<br />

Het kan allemaal in onze<br />

gemeente bij verschillende<br />

Vrouwenkoor<br />

Rana Ridibunda,<br />

<strong>Bunnik</strong><br />

orkesten en ensembles.<br />

Amateur Kamerorkest <strong>Bunnik</strong><br />

(www.kunsthuisutrecht.nl/<br />

muziek/orkesten): klassieke muziek.<br />

Muziekvereniging Constantia<br />

(www.constantiantiawerkhoven.nl): fanfare<br />

met een eigen professionele opleiding.<br />

Drumfanfare Victoria (www.<br />

victoriabunnik.nl): fanfare<br />

en majorettecorps met eigen<br />

jeugdopleiding.<br />

Samen muziek maken<br />

is verder mogelijk<br />

in de ensembles en bandjes van<br />

de muziekschool<br />

(www.muziekschoolbunnik.nl).<br />

Muziek beluisteren ...<br />

Ook dat kan bij de vele concerten die in onze<br />

gemeente aangeboden worden, vaak door de<br />

12<br />

Vrouwenkoor Rana Ridibunda<br />

Jeugd en<br />

Ook voor mensen tussen 3 en 18 jaar is er in<br />

bied. Neem alleen de muziek al. Leer een<br />

(www.muziekschoolbunnik.nl), de mogelijkhed<br />

trische gitaar, akoestische gitaar, harp, keybo<br />

slagwerk en djembé. Voor de kleintjes is er M<br />

kleuters. Een instrument spelen is mooi, maar<br />

dat kan op de muziekschool. Onder haar vleu<br />

drie blokfluitensembles, een vioolensemble,<br />

voor fluit, viool en cello), het dwarsfluit-ensem<br />

kinderkoor en twee enthousiaste popbands. B<br />

al meedoen, ook als je geen les<br />

Trompet, bugel en andere koperblaasinstru<br />

Constantia (www.constantiantiawerkhoven.nl)<br />

nl). Professionele docenten zitten klaar om je<br />

vanaf de basisschool: kijk op de websites. Bi<br />

allerlei slagwerkinstrum<br />

Als je geluk hebt, wordt er op jouw basisscho<br />

den door de KinderKunstFabriek. Leer bij de K<br />

gen en een heleboel andere dingen. Ook het<br />

altijd een aanbod voor de jeugd. Jeugdige Bu<br />

van professionals of serieuze hobbyisten ver<br />

met NRG4KIDS. Wat dat betekent lees je in<br />

Wist je dat je in <strong>Bunnik</strong> een echt concert kunt<br />

nen gratis elk Kromme Rijn Concert bijwonen.<br />

een leuke muziekles. Na de pauze ga je naar h<br />

meegaan. Kijk op de cultuura


't <strong>Groentje</strong> - 5 januari 2011<br />

, Odijk en Werkhoven<br />

n voorjaar 2011 in uw gemeente<br />

na een enthousiast optreden.<br />

koren, fanfares en ensembles die hiervoor<br />

genoemd zijn. Zie de Cultuuragenda op deze<br />

pagina voor het concertaanbod, maar volg ook<br />

de lokale media, want op dit moment is nog<br />

niet alles bekend.<br />

Daarnaast is <strong>Bunnik</strong> een professionele kamermuziekserie<br />

rijk: de Kromme Rijn Concerten<br />

(www.krommerijnconcerten.nl).<br />

Lezen en meer …<br />

Wil je een leesclub beginnen? Moet je een<br />

werkstuk maken voor school? Zoek je een<br />

spannende dvd? Een e-book lenen? Ga naar de<br />

bibliotheek. De bibliotheek doet veel meer<br />

jongeren<br />

<strong>Bunnik</strong> van alles te beleven op cultureel geinstrument<br />

bespelen op de muziekschool<br />

en zijn mega: blokfluit, cello, dwarsfluit, elekard,<br />

piano, saxofoon, klarinet, viool, zang, en<br />

uziek op schoot en Muziek en bewegen voor<br />

nog leuker is samen spelen met anderen. Ook<br />

gels lopen ensembles, koren en bands. Er zijn<br />

een saxofoon-ensemble, Fluvicel (inderdaad:<br />

ble, een popkoor, het sinds kort opererende<br />

en je geen absolute beginner meer dan kun je<br />

sen aan de muziekschool volgt.<br />

menten leer je spelen bij Muziekvereniging<br />

en Drumfanfare Victoria (www.victoriabunnik.<br />

vanaf de basis op te leiden. Je bent al welkom<br />

j Victoria (www.victoriabunnik.nl) kun je ook<br />

enten leren bespelen.<br />

ol na schooltijd een leuke activiteit aangeboinderKunstfabriek<br />

toneelspelen, musicals zin-<br />

Cursusproject <strong>Bunnik</strong>-Odijk-Werkhoven heeft<br />

nnikers tot 18 jaar kunnen zich onder leiding<br />

diepen in creatieve technieken. Of meedoen<br />

de voorjaarskrant van het Cursusproject.<br />

bezoeken? Kinderen van groep 4, 5 en 6 kun-<br />

Onder het eerste deel van het concert krijg je<br />

et concert. Er moet wel een volwassene met je<br />

genda voor de concertdata.<br />

dan boeken uitlenen. En wat dat betreft: je<br />

hebt via de bibliotheek toegang tot miljoenen<br />

boeken en honderdduizenden cd’s in de provincie<br />

en zelfs in heel Nederland. Nieuwsgierig<br />

geworden? Kijk op www.bibliozeist.nl voor alle<br />

mogelijkheden.<br />

dans en<br />

dansvormen<br />

Met Het Ballet Centrum heeft de gemeente<br />

<strong>Bunnik</strong> een gerenommeerde opleiding voor<br />

klassiek ballet in huis (www.<br />

hetballetcentrum.nl) In twee<br />

professioneel ingerichte<br />

balletstudio’s worden 270<br />

leerlingen opgeleid door<br />

Lennie van As, Registered<br />

Teacher van de “Royal Academy<br />

of Dance” in Londen.<br />

Het lesaanbod is gericht op<br />

kinderen vanaf 3 jaar en loopt door tot en met<br />

volwassenen.<br />

In <strong>Bunnik</strong> geeft<br />

buikdanseres Haydir<br />

lessen in deze Oriëntaalse<br />

dans<br />

(www.okeetwo.<br />

nl/buikdansen).<br />

In het maandelijkse<br />

Intercultureel Theehuis is vaak iets cultureels<br />

te beleven. Let op de affiches of vraag om opgenomen<br />

te worden in de mailinglijst<br />

(itb.groep@gmail.com).<br />

Fête de la Musique+<br />

Het Cultuurplatform gaat eind juni een Fête<br />

de la Musique organiseren in onze drie<br />

dorpen. Wat is het Fête de la Musique? Zoals<br />

de naam al aangeeft is het Feest van de<br />

Muziek ontstaan in Frankrijk, waar iemand<br />

ooit op het idee kwam om jaarlijks op of<br />

rond 21 juni een soort muzikale vrijmarkt<br />

te organiseren. Langzaam is het Fête de la<br />

Musique uitgegroeid tot een internationaal<br />

gebeuren. Op die dag maakt iedereen<br />

overal muziek. Op straat, in het portiek,<br />

op het schoolplein, bij de slager en de<br />

bakker, op de Kromme Rijn: jong en oud,<br />

samen of alleen. Het Fête de la musique is<br />

een oproep aan iedereen om zelf muziek<br />

te maken en dat op die dag te laten horen<br />

aan iedereen die het horen wil of mee wil<br />

doen. Samenwerking tussen muziek en andere<br />

culturele disciplines wordt gestimuleerd.<br />

Let in de loop van het voorjaar op<br />

nadere aankondigingen in de pers en op<br />

de affiches, bijvoorbeeld over de plekken<br />

waar pop-rockbands te horen zijn.<br />

TONEEL EN MUSICAL<br />

Ieder jaar organiseert Fort bij Vechten openluchttheater<br />

(www.fortvechten.nl).<br />

Zie de cultuuragenda.<br />

Lucio Messercola TV-producties biedt acteerlessen<br />

en workshops aan, onder meer voor<br />

jongeren tussen 11 en 17 jaar<br />

(www.messercola-tvproducties.nl).<br />

Cursusproject <strong>Bunnik</strong>, Odijk en Werkhoven<br />

Heeft u altijd al willen boetseren? Uw kennis<br />

van het Engels ophalen aan de hand<br />

van prachtige gedichten? Kijk dan in de<br />

seizoenskrant van het Cursusproject of op<br />

www.cursusprojectbunnik.nl. Mensen uit<br />

de gemeente <strong>Bunnik</strong> en omstreken stellen<br />

daarin hun kennis en vaardigheden beschikbaar<br />

voor andere <strong>Bunnik</strong>ers, laagdrempelig<br />

en tegen betaalbare vergoedingen.<br />

Het aanbod is divers. Binnenkort<br />

komt de cursuskrant uit met alle mogelijkheden.<br />

Cultuuragenda<br />

JANUARI<br />

voorjaar 2011<br />

23 Midwinterexpositie Drieluik Dome:<br />

Cursisten tonen hun oogst van het<br />

afgelopen half jaar, in PC Kerk<br />

De Gaarde te <strong>Bunnik</strong>, tussen 16.00 en<br />

18.00 u. Bezoekers kiezen welk werk de<br />

publieksprijs krijgt.<br />

FEBRUARI<br />

13 Kromme Rijn Concert:<br />

Spinoza Quartett & Nancy Braithwaite,<br />

klarinet. Beethoven, Keuris, Brahms.<br />

15.00 u. Oude Dorpskerk <strong>Bunnik</strong>.<br />

Inleiding om 13.45 u. in de Witte<br />

Huisjes.<br />

MAART<br />

20 Kromme Rijn Jubileumconcert:<br />

Arto Ensemble, m.m.v. Amarins<br />

Wierdsma, viool en Andrew Wright,<br />

piano. Beethoven, Van Oosten<br />

(wereldpremière), Brahms.<br />

15.00 u. Oude Dorpskerk <strong>Bunnik</strong>.<br />

Inleiding om 13.45 u. in de Witte<br />

Huisjes.<br />

APRIL<br />

25 Kinderfort:<br />

Kinderfort op Fort bij Vechten,<br />

11.00 - 7.00 u.<br />

MEI<br />

15 Kromme Rijn Concert:<br />

Arto Ensemble en Vrienden. Koetsier,<br />

R. Strauss en Beethoven. 15.00 u.<br />

Oude Dorpskerk <strong>Bunnik</strong>.<br />

Inleiding om 13.45 u. in de Witte<br />

Huisjes.<br />

JUNI<br />

Eind juni: Fête de la Musique:<br />

Muzikaal festijn in <strong>Bunnik</strong>, Odijk en<br />

Werkhoven.<br />

24, 25, 26 De Kersentuin van Tsjechow:<br />

Op Fort bij Vechten.<br />

13

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!