23.12.2014 Views

Rinus van Dijk en Zonen - t Groentje

Rinus van Dijk en Zonen - t Groentje

Rinus van Dijk en Zonen - t Groentje

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

't Gro<strong>en</strong>tje - 10 februari 2010 18<br />

Deze week: korting<strong>en</strong> tot<br />

50% op de wintercollectie.<br />

bewonder de nieuwe<br />

voorjaarscollectie!!!<br />

BEN’S FASHION HOUTEN<br />

L OERIKSEWEG 8<br />

030-6374401<br />

Onderhoud-<strong>en</strong> Klusbedrijf<br />

WIMINI<br />

Voor al uw verbouwing<strong>en</strong>, r<strong>en</strong>ovaties,<br />

sanitair, stucwerk, schilderwerk <strong>en</strong>z.<br />

Bel voor e<strong>en</strong> vrijblijv<strong>en</strong>de offerte:<br />

030-2100100 of mob. 06-20665962<br />

of kijk voor meer informatie op<br />

www.wimini.nl<br />

Wij mak<strong>en</strong> het lekkerder!<br />

De Passage 2<br />

3991 DZ Hout<strong>en</strong><br />

Tel.: 030-6351345<br />

Fax: 030-2342087<br />

info@marcooste.nl<br />

www.marcooste.nl<br />

E<strong>en</strong> mooie <strong>en</strong> lekkere<br />

harttaart (relatietaart)<br />

met aardbei<strong>en</strong> 13,95<br />

www.marcooste.nl<br />

<strong>Rinus</strong> <strong>van</strong> <strong>Dijk</strong> <strong>en</strong> Zon<strong>en</strong><br />

E<strong>en</strong> lev<strong>en</strong> in het tek<strong>en</strong><br />

<strong>van</strong> landbouw <strong>en</strong> techniek<br />

HOUTEN – Tractor<strong>en</strong>, land- <strong>en</strong> tuinbouwwerktuig<strong>en</strong><br />

zijn z’n lust <strong>en</strong> zijn lev<strong>en</strong>, <strong>en</strong> dat geldt ook voor zijn vier<br />

zon<strong>en</strong>. <strong>Rinus</strong> <strong>van</strong> <strong>Dijk</strong> (58) heeft neg<strong>en</strong><strong>en</strong>twintig jaar<br />

geled<strong>en</strong> <strong>van</strong> zijn grote hobby zijn beroep gemaakt, als<br />

logisch vervolg op zijn boer<strong>en</strong>achtergrond. Inmiddels<br />

staan twee <strong>van</strong> zijn zon<strong>en</strong> te popel<strong>en</strong> om de zaak over<br />

te nem<strong>en</strong>, maar eerst moet er nog e<strong>en</strong> stevige hobbel<br />

word<strong>en</strong> g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Het agrarisch verwante bedrijf bevindt<br />

zich mom<strong>en</strong>teel in de nieuwbouw <strong>van</strong> Hout<strong>en</strong>,<br />

waar de situatie steeds onmogelijker wordt.<br />

<strong>Rinus</strong>’<br />

liefhebberij<strong>en</strong><br />

Naast het drukke bedrijf blijft er vaak<br />

weinig tijd over voor hobby’s of liefhebberij<strong>en</strong>.<br />

“E<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> zaak is einde<br />

vermaak”, lacht <strong>Rinus</strong>. Alle beetjes<br />

tijd die toch nog over blijv<strong>en</strong> stopt<br />

hij in zijn liefde voor oldtimers. Tractor<strong>en</strong>,<br />

zoals de beroemde ééncilinder<br />

Lanz Bulldog, waar hij graag op rijdt,<br />

<strong>en</strong> nog vele andere tractor<strong>en</strong> uit de<br />

periode 1928-1950 verzorgt hij met<br />

veel liefde. Daarnaast heeft hij ook<br />

e<strong>en</strong> zwak voor oldtimer auto’s zoals<br />

de A-Ford, <strong>en</strong> zware achtcilinder<br />

Amerikaanse wag<strong>en</strong>s. Allemaal in de<br />

lijn <strong>van</strong> zijn liefde voor de techniek,<br />

maar <strong>Rinus</strong> houdt ook nog <strong>van</strong> e<strong>en</strong><br />

andere lijn: Country Western Linedancing.<br />

“Dat doe ik al derti<strong>en</strong> jaar,<br />

voor de gezelligheid <strong>en</strong> om er e<strong>en</strong>s<br />

uit te zijn. De sfeer past bij me, e<strong>en</strong><br />

beetje rodeo-achtig, de Amerikaanse<br />

manier <strong>van</strong> het boer<strong>en</strong>lev<strong>en</strong>!”<br />

RINUS<br />

VAN DIJK<br />

TRACTOREN <strong>en</strong><br />

WERKTUIGEN<br />

TUIN- <strong>en</strong> PARKMACHINES<br />

Onderdel<strong>en</strong> <strong>en</strong> Gereedschapp<strong>en</strong><br />

Boer<strong>en</strong>zoon<br />

<strong>Rinus</strong> werd gebor<strong>en</strong> als boer<strong>en</strong>zoon<br />

op e<strong>en</strong> boerderij aan de Hout<strong>en</strong>seweg.<br />

“We hadd<strong>en</strong> thuis e<strong>en</strong> gem<strong>en</strong>gd bedrijf”,<br />

vertelt <strong>Rinus</strong>. “We hadd<strong>en</strong> koei<strong>en</strong>,<br />

fruitteelt, <strong>en</strong> akkerbouw. Er was dus<br />

altijd wat te do<strong>en</strong>! Biet<strong>en</strong> zaai<strong>en</strong>, knoll<strong>en</strong><br />

plukk<strong>en</strong>, aardappels pot<strong>en</strong>, het vee<br />

verzorg<strong>en</strong>, hooi<strong>en</strong>, fruit oogst<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

sorter<strong>en</strong>, <strong>en</strong> ga zo maar door. Het gezin<br />

telde vijf kinder<strong>en</strong>: Vier jong<strong>en</strong>s <strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

meisje. Vanaf acht jaar moest<strong>en</strong> we al<br />

volop meehelp<strong>en</strong>. Ik was twaalf to<strong>en</strong> ik<br />

onder de koe zat te handmelk<strong>en</strong>. To<strong>en</strong> ik<br />

vijfti<strong>en</strong> was,<br />

Beusichemseweg 7 Hout<strong>en</strong> / 030-6377877 / www.rinus<strong>van</strong>dijk.nl<br />

<strong>Rinus</strong> <strong>van</strong> <strong>Dijk</strong> <strong>en</strong> Zon<strong>en</strong> met personeel voor de nieuwe servicewag<strong>en</strong>.<br />

kwam de<br />

eerste melkmachine.<br />

Ik<br />

was erdoor<br />

gefascineerd!<br />

Techniek had<br />

to<strong>en</strong> al mijn<br />

foto: S. Verbeek<br />

grote interesse, zeker in combinatie met<br />

het boer<strong>en</strong>bedrijf”. Na de lagere school<br />

ging <strong>Rinus</strong> naar de Landbouwschool in<br />

Langbroek, <strong>en</strong> daarna naar de monteursopleiding<br />

in Maarsberg<strong>en</strong>. <strong>Rinus</strong>: “Dat<br />

was één dag in de week, <strong>en</strong> verder moest<br />

er gewerkt word<strong>en</strong>. Ik stond voor zess<strong>en</strong><br />

op, eerst thuis de koei<strong>en</strong> melk<strong>en</strong>, daarna<br />

naar Coffing Tractor<strong>en</strong> in Bunnik waar<br />

ik om acht uur moest beginn<strong>en</strong>, dan ’s<br />

avonds werk<strong>en</strong> bij Veldhuiz<strong>en</strong> in Bunnik<br />

<strong>en</strong> dan was ik om elf uur ’s avonds weer<br />

thuis. Op zaterdag moest er de hele dag<br />

thuis op de boerderij gewerkt word<strong>en</strong>”.<br />

Daarna volgd<strong>en</strong> er nog e<strong>en</strong> aantal avondopleiding<strong>en</strong>,<br />

de jong<strong>en</strong>s werd<strong>en</strong> gebor<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> in 1981 besloot <strong>Rinus</strong> de stap<br />

te zett<strong>en</strong> e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> bedrijf te beginn<strong>en</strong><br />

in tractor<strong>en</strong> <strong>en</strong> landbouwmachines. Hij<br />

combineerde zijn technische ervaring <strong>en</strong><br />

liefhebberij met zijn k<strong>en</strong>nis <strong>en</strong> achtergrond<br />

<strong>van</strong> het boer<strong>en</strong>bedrijf thuis.<br />

In de knel<br />

<strong>Rinus</strong> kocht e<strong>en</strong> boerderij met twee hectare<br />

grond aan de Odijkseweg om met<br />

zijn bedrijf in januari 1981 te start<strong>en</strong>. Al<br />

in 1983 wilde de geme<strong>en</strong>te de grond kop<strong>en</strong><br />

voor woningbouw. <strong>Rinus</strong>: “In 1985<br />

zijn we verhuisd naar deze plek aan de<br />

Beusichemseweg. E<strong>en</strong> schitter<strong>en</strong>de locatie,<br />

in het buit<strong>en</strong>gebied <strong>en</strong> to<strong>en</strong> nog<br />

buit<strong>en</strong> de Rondweg. Het bedrijf groeide,<br />

de jong<strong>en</strong>s groeid<strong>en</strong> op, maar Hout<strong>en</strong><br />

groeide ook. Begin jar<strong>en</strong> ‘90 begon de<br />

ell<strong>en</strong>de opnieuw: Ook hier werd<strong>en</strong> huiz<strong>en</strong><br />

gebouwd. De Rondweg werd uitgebreid,<br />

<strong>en</strong> nu zitt<strong>en</strong> we midd<strong>en</strong> in de<br />

nieuwbouw. Al zesti<strong>en</strong> jaar probeer ik<br />

hier weg te kom<strong>en</strong>, maar het loopt bij<br />

de geme<strong>en</strong>te steeds stuk op allerlei<br />

procedures. Door de uitbreiding <strong>van</strong><br />

Hout<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> veel bedrijv<strong>en</strong> hier last<br />

<strong>van</strong> gehad, <strong>en</strong> bij iedere<strong>en</strong> is verplaatsing<br />

gelukt. Behalve bij ons! Ik snap er<br />

niks <strong>van</strong>, want de situatie is echt absurd.<br />

Deze plek kan veel beter met iets anders<br />

word<strong>en</strong> ingevuld. Ik heb ge<strong>en</strong> ruimte of


't Gro<strong>en</strong>tje - 10 februari 2010 19<br />

-<br />

toekomst, klant<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> hier haast niet<br />

kom<strong>en</strong>, <strong>en</strong> de jong<strong>en</strong>s kunn<strong>en</strong> zich niet<br />

ontplooi<strong>en</strong>. Er staat voor tonn<strong>en</strong> materiaal<br />

gewoon buit<strong>en</strong> in weer <strong>en</strong> wind. Ik<br />

zou de zaak zes jaar geled<strong>en</strong> al hebb<strong>en</strong><br />

overgedaan aan Marcel <strong>en</strong> Richard. Dat<br />

gaat nu niet, want ik kan ze toch moeilijk<br />

met zoiets onmogelijks opzadel<strong>en</strong><br />

Dat doet me best wel pijn. Het is toch<br />

ook ge<strong>en</strong> gezicht, hier te midd<strong>en</strong> <strong>van</strong><br />

de huiz<strong>en</strong> <strong>en</strong> kantor<strong>en</strong> Inmiddels hebb<strong>en</strong><br />

we zelf al e<strong>en</strong> andere plek gezocht<br />

in het buit<strong>en</strong>gebied (’t Goy), omdat e<strong>en</strong><br />

geschikte locatie zoek<strong>en</strong> met hulp <strong>van</strong><br />

de geme<strong>en</strong>te gewoon niet lukt. Plan<br />

op plan gemaakt, naar alle redelijkheid<br />

rek<strong>en</strong>ing gehoud<strong>en</strong> met alle regels <strong>en</strong><br />

w<strong>en</strong>s<strong>en</strong>, maar ook daar komt de vergunning<br />

niet rond. We kunn<strong>en</strong> dus nerg<strong>en</strong>s<br />

he<strong>en</strong>. We verliez<strong>en</strong> de hoop nog niet:<br />

We gaan stug door, want ooit moet het<br />

toch lukk<strong>en</strong>, met e<strong>en</strong> beetje reële medewerking<br />

<strong>van</strong>uit het geme<strong>en</strong>tehuis In ’83<br />

lukte het binn<strong>en</strong> twee jaar, <strong>en</strong> nu duurt<br />

het al zesti<strong>en</strong> jaar.”<br />

Familieband <strong>en</strong> het bedrijf<br />

Naast zijn drukke bedrijf heeft <strong>Rinus</strong> ook<br />

nag<strong>en</strong>oeg alle<strong>en</strong> de zorg gehad voor de<br />

opvoeding <strong>van</strong> zijn zon<strong>en</strong>, waardoor ze<br />

e<strong>en</strong> sterke familieband hebb<strong>en</strong>. Alle vier<br />

zijn ze in e<strong>en</strong> technisch vak beland. Frank<br />

is serviceadviseur bij de Peugeot-garage<br />

Nefk<strong>en</strong>s, Adriaan zit in de scooters <strong>en</strong><br />

brommers, <strong>en</strong> Marcel <strong>en</strong> Richard werk<strong>en</strong><br />

mee in de zaak. Sinds e<strong>en</strong> jaar of ti<strong>en</strong> is<br />

er e<strong>en</strong> hele lijn tuin- <strong>en</strong> parkmachines<br />

bijgekom<strong>en</strong> <strong>van</strong> onder andere Stihl,<br />

Stiga <strong>en</strong> Kärcher: E<strong>en</strong> mooie aanvulling<br />

op de bedrijfsactiviteit<strong>en</strong>. Richard<br />

is werkplaats-servicemonteur, <strong>en</strong> Marcel<br />

runt het magazijn <strong>en</strong> de interne verkoop.<br />

Daarnaast is Marcel druk met het<br />

Hoe werkt de familiebedrijfverkiezing<br />

Van 6 januari 2010 tot <strong>en</strong> met juni 2010<br />

zal wekelijks e<strong>en</strong> familiebedrijf uit de<br />

Kromme Rijnstreek geportretteerd<br />

word<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> sfeerverhaal over e<strong>en</strong><br />

Kromme Rijnstreek familiebedrijf,<br />

met uiteraard aandacht voor de historie<br />

<strong>en</strong> ontwikkeling <strong>van</strong> het bedrijf,<br />

maar tev<strong>en</strong>s aandacht voor o.m. de<br />

toekomstvisie, ambitie, strategie <strong>en</strong> innovaties<br />

<strong>van</strong> het geselecteerde bedrijf.<br />

Jurybeoordeling<br />

Ruim twintig door de redactie geselecteerde<br />

bedrijv<strong>en</strong> do<strong>en</strong> mee<br />

aan de regionale competitie Het<br />

Familiebedrijf <strong>van</strong> de Kromme<br />

Rijnstreek. Medio juni 2010 zal e<strong>en</strong><br />

deskundige jury tijd<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> feestelijke<br />

bije<strong>en</strong>komst bek<strong>en</strong>d mak<strong>en</strong> welk<br />

bedrijf zich het familiebedrijf <strong>van</strong> de<br />

Kromme Rijnstreek mag noem<strong>en</strong>.<br />

Landelijke competitie<br />

De NNP (Nederlandse Nieuwsbladpers)<br />

organiseert e<strong>en</strong> landelijke<br />

hal<strong>en</strong> <strong>en</strong> br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> <strong>van</strong> materieel. <strong>Rinus</strong>:<br />

“Omdat bijna niemand hier kan kom<strong>en</strong><br />

<strong>van</strong>wege de Rondweg, haalt Marcel in<br />

de avondur<strong>en</strong> de spull<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> trailer<br />

hierhe<strong>en</strong> voor reparatie, <strong>en</strong> br<strong>en</strong>gt alles<br />

gerepareerd weer terug. Zo houd<strong>en</strong> we<br />

onze klant<strong>en</strong> toch tevred<strong>en</strong>. Het moet<br />

’s avonds, want overdag hebb<strong>en</strong> we er<br />

ge<strong>en</strong> tijd voor. Zaterdags werkt iedere<strong>en</strong><br />

thuis, <strong>en</strong> dan et<strong>en</strong> we altijd gezellig met<br />

z’n vijv<strong>en</strong>. De jong<strong>en</strong>s sleutel<strong>en</strong> de hele<br />

dag naar hart<strong>en</strong>lust aan voorhand<strong>en</strong><br />

Tractorpulling<br />

Van kleins af aan ging <strong>Rinus</strong> met zijn<br />

jong<strong>en</strong>s op pad naar tractorpulling wedstrijd<strong>en</strong>.<br />

In 1985 <strong>en</strong> ’86 organiseerde hij<br />

zelf e<strong>en</strong> wedstrijd, wat to<strong>en</strong> de eerste<br />

in de regio was. Inmiddels rijd<strong>en</strong> ze alle<br />

vier in de landelijke competitie mee, in<br />

verschill<strong>en</strong>de klasses. Frank: “We bouw<strong>en</strong><br />

de tractor<strong>en</strong> helemaal zelf, <strong>van</strong>af niks!<br />

Motor<strong>en</strong> opvoer<strong>en</strong> <strong>van</strong> 100 pk naar 800 pk<br />

is schitter<strong>en</strong>d werk. We trekk<strong>en</strong> er sam<strong>en</strong><br />

in op, het is e<strong>en</strong> familiehobby. We zett<strong>en</strong><br />

ons ook in om bij verschill<strong>en</strong>de ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

de baan te verzorg<strong>en</strong>, schuiv<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> aandrukk<strong>en</strong>. Daar staan we om<br />

bek<strong>en</strong>d. Mede door onze sponsors kom<strong>en</strong><br />

we elke keer weer e<strong>en</strong> stapje verder. Uiteraard<br />

is pa onze hoofdsponsor, maar ook<br />

competitie i.s.m. het C<strong>en</strong>trum <strong>van</strong><br />

het Familiebedrijf <strong>en</strong> met ti<strong>en</strong>tall<strong>en</strong><br />

regionale uitgevers <strong>van</strong> huis aan<br />

huiskrant<strong>en</strong> <strong>en</strong> nieuwsblad<strong>en</strong>. Het winn<strong>en</strong>de<br />

familiebedrijf <strong>van</strong> de Kromme<br />

Rijnstreek zal op 16 september 2010<br />

deelnem<strong>en</strong> aan de landelijke finale in<br />

Voorthuiz<strong>en</strong> <strong>en</strong> meeding<strong>en</strong> naar de titel<br />

Het familiebedrijf <strong>van</strong> Nederland. De<br />

lande-lijke pers zal veel aandacht sch<strong>en</strong>k<strong>en</strong><br />

aan deze finale.<br />

Prijz<strong>en</strong><br />

Er kom<strong>en</strong> 3 prijswinnaars: één uit<br />

Bunnik, één uit Hout<strong>en</strong> <strong>en</strong> één uit<br />

Wijk bij Duurstede. Uit deze 3 gaat<br />

de hoofdprijs door naar de landelijke<br />

competitie. De hoofdprijs is e<strong>en</strong><br />

hele pagina in full color in het Bunniks<br />

– Hout<strong>en</strong>s - Wijks Nieuws <strong>en</strong> de 2e <strong>en</strong> 3e<br />

prijs ont<strong>van</strong>g<strong>en</strong> ieder e<strong>en</strong> halve pagina in<br />

de krant.<br />

Aanmeld<strong>en</strong> voor deze verkiezing kan via<br />

info@gro<strong>en</strong>tje.nl<br />

werk, <strong>en</strong> als er tijd over is aan hun grote<br />

hobby: Tractorpulling. Het werk gaat<br />

overig<strong>en</strong>s altijd voor. Het boer<strong>en</strong>bedrijf<br />

gaat ook altijd door, dat weet ik als ge<strong>en</strong><br />

ander, dus de klant<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> altijd zo<br />

snel mogelijk word<strong>en</strong> geholp<strong>en</strong>. Of het<br />

nou e<strong>en</strong> lekke kruiwag<strong>en</strong>band is of e<strong>en</strong><br />

hele tractor die nagekek<strong>en</strong> moet word<strong>en</strong>:<br />

We prober<strong>en</strong> iedere<strong>en</strong> te help<strong>en</strong>, groot<br />

of klein, binn<strong>en</strong> de kortst mogelijke tijd”.<br />

Dat is de kracht <strong>van</strong> <strong>Rinus</strong> <strong>van</strong> <strong>Dijk</strong> <strong>en</strong> Zon<strong>en</strong>!<br />

(SV)<br />

AB Midd<strong>en</strong> Nederland <strong>en</strong> Lex Autoservice<br />

uit ’t Goy ondersteun<strong>en</strong> ons fantastisch!”<br />

<strong>Rinus</strong> lacht: “Je ziet wat er<strong>van</strong> komt! Eerst<br />

heb ik ze twintig jaar overal mee naartoe<br />

gezeuld, <strong>en</strong> nu wordt het tijd dat ze hun<br />

vader e<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> keer me<strong>en</strong>em<strong>en</strong>!”<br />

<strong>Rinus</strong> op de Lanz Bulldog.<br />

foto: fam. Van <strong>Dijk</strong><br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Neem gerust e<strong>en</strong> kijkje op onze vernieuwde<br />

website www.remcolinnebank.nl!<br />

KLUSBEDRIJF DE WATERPAS<br />

voor vrijwel al uw kleine <strong>en</strong> grotere<br />

kluss<strong>en</strong> in <strong>en</strong> om het huis <strong>en</strong> bedrijf.<br />

Tel. 030-6378503 Fax 030-6390539<br />

www.dewaterpas.nl<br />

Uw schade is bij ons in goede hand<strong>en</strong>!<br />

Wij bied<strong>en</strong> u kwaliteit <strong>en</strong> goede service<br />

teg<strong>en</strong> e<strong>en</strong> scherpe prijs.<br />

Peppelkade 2 3992 AK Hout<strong>en</strong><br />

030-6353407 www.hprautoschade.nl<br />

SPECIALE AANBIEDING!<br />

Op dinsdag, wo<strong>en</strong>sdag <strong>en</strong> donderdag<br />

hebb<strong>en</strong> wij speciale aanbieding<strong>en</strong>!<br />

* Giros schotel 14,50<br />

* Souflaki schotel 15,50<br />

* Olympus schotel 15,75<br />

* Attica schotel 14,50<br />

* Amphora schotel 15,75<br />

NU per gerecht 11,00!<br />

Prijsvraagfoto<br />

De familie Van <strong>Dijk</strong> in vroeger tijd<strong>en</strong>. Vader Stev<strong>en</strong> <strong>van</strong> <strong>Dijk</strong> zit<br />

rechts te melk<strong>en</strong>, maar welke <strong>van</strong> de vijf kinder<strong>en</strong> is de <strong>en</strong>ige echte<br />

<strong>Rinus</strong> <strong>van</strong> <strong>Dijk</strong><br />

foto: archief familie Van <strong>Dijk</strong><br />

Het Rond 72 3995 DM Hout<strong>en</strong><br />

030-6351051 www.parth<strong>en</strong>on-hout<strong>en</strong>.nl<br />

Prijs <strong>van</strong> prijsvraag : E<strong>en</strong> mooie grote miniatuur (model) tractor!<br />

Oplossing<strong>en</strong> voor 16 februari 2010 naar: info@gro<strong>en</strong>tje.nl.<br />

Oplossing prijsvraag week 4<br />

De oplossing <strong>van</strong> de prijsvraag die op<br />

27 januari in de krant stond is: e<strong>en</strong><br />

wag<strong>en</strong> voor st<strong>en</strong><strong>en</strong> transport. De foto<br />

op plaatmateriaal is gewonn<strong>en</strong> door<br />

Peter Post uit Wijk bij Duurstede. Jos<br />

Mulder Carrosseriebouw zal contact<br />

met u opnem<strong>en</strong>.<br />

Van harte gefeliciteerd!<br />

HANS VAN BAAREN<br />

& <br />

Informeer naar onze betalings mogelijkhed<strong>en</strong><br />

Volledige garantie tot 5 jaar - Eig<strong>en</strong> servicedi<strong>en</strong>st<br />

Telefoon 030 - 605 03 66<br />

www.hans<strong>van</strong>baar<strong>en</strong>.nl; Grote Wade 52, 3439 NS Nieuwegein

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!