31.07.2013 Views

Een fokadvies voor de elite Grand Prix-sport merrie Paloma

Een fokadvies voor de elite Grand Prix-sport merrie Paloma

Een fokadvies voor de elite Grand Prix-sport merrie Paloma

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Fokadvies<br />

<strong>Een</strong> <strong>fokadvies</strong> <strong>voor</strong><br />

• tekst : JENNEKE SMIT<br />

• foto’s : JACOB MELISSEN<br />

<strong>de</strong> <strong>elite</strong> <strong>Grand</strong> <strong>Prix</strong>-<strong>sport</strong><br />

<strong>merrie</strong> <strong>Paloma</strong><br />

IDS06_P048 48 18-03-11 13:14


Dankzij haar fantastische instelling, vechtlust en springkwaliteiten heeft Ferro-dochter <strong>Paloma</strong> jarenlang op het<br />

hoogste niveau gepresteerd in <strong>de</strong> <strong>sport</strong>. On<strong>de</strong>r Eric van <strong>de</strong>r Vleuten sprong <strong>de</strong>ze bloedgemaakte <strong>merrie</strong> een<br />

fraaie erelijst bijeen, wat resulteer<strong>de</strong> in een 15e plaats op <strong>de</strong> WBFSH-ranking van 2007. Bovendien had ze<br />

daarmee ook een belangrijk aan<strong>de</strong>el in <strong>de</strong> eerste plaats van het KWPN op <strong>de</strong> ranking <strong>voor</strong> stamboeken.<br />

Eigenaren Henk en Fina Grol uit het Groningse Muntendam zetten haar nu in <strong>voor</strong> <strong>de</strong> fokkerij en inspecteurs<br />

Henk Dirksen en Ine van Deurzen hebben zich gebogen over interessante partners <strong>voor</strong> <strong>de</strong>ze top<strong>merrie</strong>.<br />

De door Sietse van Dellen uit Open<strong>de</strong><br />

gefokte <strong>merrie</strong> werd als veulen al aangeschaft<br />

door het echtpaar Grol. “We<br />

zochten iets interessants <strong>voor</strong> <strong>de</strong> fokkerij<br />

en Fina las in In <strong>de</strong> Strengen steeds<br />

positieve berichten over <strong>de</strong> Loma-stam,<br />

dus heb ik contact gezocht met Sietse”,<br />

vertelt Henk Grol. <strong>Paloma</strong> werd aangeschaft<br />

en was genetisch gezien heel<br />

interessant als halfzus van on<strong>de</strong>r meer<br />

<strong>de</strong> KWPN-goedgekeur<strong>de</strong> hengst Furore<br />

(v.Ahorn), die zelf nationaal heeft<br />

gesprongen, en het internationale<br />

springpaard Jaguar (v.Nimmerdor). Ook<br />

internationale springpaar<strong>de</strong>n als Zippo<br />

(v.Zeus), Jupiter (v.Wellington) en Gold<br />

Digger (v.Calvados) evenals <strong>de</strong> goedgekeur<strong>de</strong><br />

hengsten Hattrick VDL (v.Ahorn)<br />

en Whistler (v.Holland) gaan in rechtstreekse<br />

lijn terug op <strong>Paloma</strong>’s moe<strong>de</strong>r<br />

Sjaloma keur pref prest (v.Lucky Boy xx).<br />

Palmares<br />

Als driejarige werd <strong>Paloma</strong> ster verklaard<br />

en een jaar later bracht ze een hengstveulen<br />

van Ahorn. Deze Ulomus sprong<br />

met Hester Klompmaker succesvol in het<br />

M en is daarna naar Frankrijk verkocht,<br />

waar hij nu op 1.35m-niveau presteert.<br />

<strong>Paloma</strong> is in haar jonge jaren opgeleid<br />

tot ZZ-niveau door Suzanne Tepper. In<br />

april 2005 kwam <strong>de</strong> <strong>merrie</strong> op stal bij<br />

Eric van <strong>de</strong>r Vleuten, die direct een<br />

goe<strong>de</strong> klik had met <strong>de</strong> temperamentvolle<br />

Ferro-dochter. In 2006 beleef<strong>de</strong> <strong>Paloma</strong><br />

een topjaar, met on<strong>de</strong>r meer overwinningen<br />

in het 1.50m in Zuidlaren en Humlikon,<br />

een <strong>de</strong>r<strong>de</strong> plaats in <strong>de</strong> <strong>Grand</strong> <strong>Prix</strong><br />

van Sheffield, een twee<strong>de</strong> plaats in het<br />

Championat van Leipzig en een achtste<br />

plaats in <strong>de</strong> <strong>Grand</strong> <strong>Prix</strong> van Rotterdam.<br />

Ook werd <strong>Paloma</strong> met succes ingezet<br />

<strong>voor</strong> <strong>de</strong> Wereldbeker-kwalificatiewed-<br />

strij<strong>de</strong>n, getuige een <strong>de</strong>r<strong>de</strong> plaats in<br />

Helsinki direct al in 2005 en een zeven<strong>de</strong><br />

plaats in London een jaar later. In 2008<br />

werd nog een <strong>de</strong>r<strong>de</strong> plaats in <strong>de</strong> Grote<br />

Prijs van Hasselt en een zeven<strong>de</strong> plaats<br />

in <strong>de</strong> <strong>Grand</strong> <strong>Prix</strong> van Valkenswaard<br />

behaald. Helaas raakte <strong>de</strong> <strong>merrie</strong> daarna<br />

geblesseerd aan het <strong>voor</strong>been, en zelfs<br />

na een operatie en een jaar lang revali<strong>de</strong>ren<br />

bleek een comeback op het hoogste<br />

niveau niet meer mogelijk. Daarmee<br />

werd er afscheid genomen van <strong>de</strong> <strong>sport</strong><br />

en mag <strong>Paloma</strong> zich nu richten op <strong>de</strong><br />

fokkerij. Na haar <strong>sport</strong>carrière is <strong>Paloma</strong><br />

<strong>elite</strong> gewor<strong>de</strong>n dankzij het PROK-predikaat.<br />

Via embryotransplantatie bracht<br />

<strong>Paloma</strong> in 2008 het <strong>merrie</strong>veulen Daloma<br />

(v.Verdi). Zij wordt nu in alle rust aangere<strong>de</strong>n<br />

en valt al op met haar fijne karakter<br />

en galop. In 2010 werd eveneens via<br />

embryotransplantatie het bloedgemaakte<br />

hengstveulen Ferm<br />

(v.Campbell VDL) geboren. Bei<strong>de</strong> paar<strong>de</strong>n<br />

zijn nog in eigendom van <strong>de</strong> fokkers.<br />

Fokdoel<br />

<strong>Paloma</strong> heeft in <strong>de</strong> <strong>sport</strong> haar pluspunten<br />

dubbel en dwars bewezen. “<strong>Paloma</strong><br />

is een enorme meewerker in het<br />

parcours, ze heeft veel vechtlust en is<br />

snel en wendbaar. Ze heeft heel veel<br />

bloed en dat is wel iets om rekening mee<br />

te hou<strong>de</strong>n qua hengstenkeuze. Daarnaast<br />

kan ze <strong>voor</strong> een springpaard fijn<br />

bewegen”, vertelt Fina Grol. Haar man<br />

Henk vult haar aan: “Als ik een minpunt<br />

moet noemen dan is ze in <strong>de</strong> dagelijkse<br />

omgang wel eens wat lastig, ze heeft<br />

veel temperament. Ook met het formaat<br />

moeten we wat rekening hou<strong>de</strong>n, ze is<br />

zelf niet <strong>de</strong> grootste dus we zoeken een<br />

hengst die maat kan toevoegen. Onze<br />

<strong>voor</strong>keur gaat uit naar een bewezen<br />

hengst, met een nuchter karakter en veel<br />

maat. En natuurlijk een hengst die veel<br />

springkwaliteit geeft. Maar soms moet je<br />

concessies doen, <strong>Paloma</strong> wordt namelijk<br />

niet heel makkelijk drachtig en is afgelopen<br />

jaar helaas gust gebleven. We<br />

zoeken daarom ook bewust naar een<br />

hengst die goed bevrucht, die vers<br />

beschikbaar is en het liefst met onverdund<br />

sperma. Daardoor zijn we wel wat<br />

meer beperkt in onze keuzes, het<br />

belangrijkste is natuurlijk dat ze drachtig<br />

wordt.” Het fokdoel is het fokken van<br />

een bovengemid<strong>de</strong>ld springpaard, iets<br />

wat gezien <strong>de</strong> enorme eigen kwaliteiten<br />

van <strong>Paloma</strong> en haar sterke moe<strong>de</strong>rlijn<br />

zeker een haalbare zaak lijkt.<br />

In<strong>de</strong>x<br />

<strong>Paloma</strong> is in 2000 op <strong>de</strong> keuring<br />

geweest en werd ster verklaard volgens<br />

het ou<strong>de</strong> systeem, waarbij een totaalaantal<br />

punten van 140 genoeg was.<br />

<strong>Paloma</strong> scoor<strong>de</strong> <strong>voor</strong> haar exterieur 70<br />

punten en <strong>voor</strong> beweging 74. Bij het vrijspringen<br />

kwamen <strong>de</strong> kwaliteiten van <strong>de</strong><br />

bloedgemaakte <strong>merrie</strong> nog niet geheel<br />

aan het licht, zodoen<strong>de</strong> kreeg ze het<br />

sterpredikaat op basis van haar exterieur<br />

en beweging. Ondanks het feit dat haar<br />

va<strong>de</strong>r Ferro meer als dressuurvererver<br />

bekend is, wordt <strong>voor</strong> <strong>Paloma</strong> uiteraard<br />

een hengst in <strong>de</strong> springrichting gezocht.<br />

“Ferro toon<strong>de</strong> als jong paard veel kwaliteit<br />

als springpaard en sprong on<strong>de</strong>r<br />

Henk van <strong>de</strong>n Broek opvallend in <strong>de</strong><br />

hengstencompetitie. Hij is vervolgens bij<br />

Coby van Baalen terecht gekomen en<br />

heeft zich ontwikkeld tot een topdressuurpaard<br />

waardoor hij daarna uitsluitend<br />

<strong>voor</strong> <strong>de</strong> dressuurfokkerij is ingezet”,<br />

licht Henk Dirksen toe. <strong>Paloma</strong> is zeker<br />

niet het enige goe<strong>de</strong> springpaard dat<br />

IDS06 • 24 maart 2011 49<br />

IDS06_P049 49 18-03-11 13:14


Ferro heeft gebracht, an<strong>de</strong>re <strong>voor</strong>beel<strong>de</strong>n<br />

zijn Lynn (mv.Zeus) die zilver won op<br />

het WK <strong>voor</strong> vijfjarigen in 1998, het internationale<br />

springpaard Parabel’s Flash<br />

Bounche (mv.Goodwill) die in oktober<br />

2010 nog een wereldbekerwedstrijd van<br />

<strong>de</strong> Arab League won, en an<strong>de</strong>re internationale<br />

springpaar<strong>de</strong>n als Realist (mv.<br />

Triton), Relinda-V (mv.Centauer Z) en<br />

Kokar<strong>de</strong>-E (mv.Voltaire).<br />

Fokkerijgegevens<br />

Naast <strong>de</strong> gegevens over <strong>de</strong> eigen prestaties<br />

en keuringsresultaten van <strong>Paloma</strong>, en<br />

<strong>de</strong> toegevoeg<strong>de</strong> informatie en <strong>voor</strong>keuren<br />

van <strong>de</strong> eigenaren, nemen KWPN-inspecteurs<br />

Henk Dirksen en Ine van Deurzen ook<br />

<strong>de</strong> fokkerijbijlage mee in hun beslissingen.<br />

Op dit overzicht is een afspiegeling te zien<br />

van <strong>Paloma</strong>’s genetische aanleg op punten<br />

als hoogtemaat, mo<strong>de</strong>l, fundament, beweging<br />

en springen. Deze scores zijn gebaseerd<br />

op haar erfelijke aanleg waarbij <strong>Paloma</strong><br />

en haar naaste familiele<strong>de</strong>n <strong>de</strong> belangrijkste<br />

informatiebron vormen. Uit <strong>de</strong>ze<br />

fokkerijgegevens blijkt on<strong>de</strong>r meer dat <strong>de</strong><br />

hoogtemaat aandacht verdiend, hier<strong>voor</strong><br />

scoort ze -1.10cm, waarmee het aannemelijk<br />

is dat ze niet vergrotend gaat fokken.<br />

Het mo<strong>de</strong>l heeft voldoen<strong>de</strong> lengte, het<br />

verloop van <strong>de</strong> rug en len<strong>de</strong>nen neigt iets<br />

naar strak en het fundament is heel correct<br />

en van goe<strong>de</strong> kwaliteit. Dat laatste bewijst<br />

<strong>Paloma</strong> zelf nog steeds, ondanks haar<br />

jarenlange <strong>sport</strong>carrière beschikt ze nog<br />

over heel hard en droog fundament. Uit <strong>de</strong><br />

fokkerijbijlage blijkt ook dat ze positief<br />

scoort <strong>voor</strong> <strong>de</strong> vererving van <strong>de</strong> stap, draf<br />

en galop, en bij <strong>de</strong> springon<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len<br />

verdiend het ruggebruik op <strong>de</strong> sprong nog<br />

wat aandacht. “De eigenaren verdienen een<br />

groot compliment dat ze jarenlang geïnvesteerd<br />

hebben in <strong>Paloma</strong> en haar nu graag<br />

<strong>voor</strong> <strong>de</strong> fokkerij in willen zetten. <strong>Paloma</strong><br />

heeft zich geweldig bewezen in <strong>de</strong> <strong>sport</strong>,<br />

heeft een super instelling en is heel scherp.<br />

We zoeken <strong>voor</strong> haar een grootramige<br />

hengst met maat, die past bij bloed<strong>merrie</strong>s<br />

en <strong>de</strong> springkwaliteiten en instelling van<br />

<strong>Paloma</strong> weet te verankeren. De <strong>merrie</strong><br />

springt zelf iets op haar eigen manier, we<br />

zoeken een hengst met veel vermogen en<br />

techniek”, vertelt Dirksen. “Ze komt zelf uit<br />

een goe<strong>de</strong> moe<strong>de</strong>rlijn en haar moe<strong>de</strong>r<br />

Sjaloma is een zeer goed fokken<strong>de</strong> halfbloed<strong>merrie</strong>.<br />

Genetisch gezien krijgt <strong>Paloma</strong><br />

daardoor ook veel goeds mee.”<br />

50 IDS06 • 24 maart 2011<br />

De bloedgemaakte <strong>elite</strong><strong>merrie</strong> <strong>Paloma</strong> sprong on<strong>de</strong>r Eric<br />

van <strong>de</strong>r Vleuten een fraaie erelijst bijeen, wat resulteer<strong>de</strong><br />

in een 15e plaats op <strong>de</strong> WBFSH-ranking van 2007.<br />

Inmid<strong>de</strong>ls heeft <strong>de</strong> wakkere Ferro-dochter een nieuwe<br />

carrière als fok<strong>merrie</strong>.<br />

IDS06_P050 50 18-03-11 13:14


Als partner <strong>voor</strong> <strong>Paloma</strong> gaat <strong>de</strong> <strong>voor</strong>keur van Henk en Fina Grol uit naar een bewezen hengst, met een nuchter<br />

karakter en veel maat. En natuurlijk een hengst die veel springkwaliteit geeft.<br />

De adviezen<br />

Na alle beschikbare gegevens over <strong>Paloma</strong><br />

te hebben doorgenomen, hebben <strong>de</strong><br />

inspecteurs vijf hengsten gekozen <strong>voor</strong><br />

bij <strong>de</strong>ze <strong>merrie</strong>. “<strong>Een</strong> hengst waar we<br />

meteen aan dachten is <strong>de</strong> onlangs<br />

erken<strong>de</strong> hengst Vigo d’Arsouilles. Dat is<br />

zelf een hengst met veel vermogen,<br />

lossigheid en een ruime galop. Hij zou<br />

heel goed kunnen passen bij een <strong>merrie</strong><br />

als <strong>Paloma</strong>, die zelf met veel reflexen en<br />

gretigheid springt. Hij is in principe het<br />

hele seizoen in Ne<strong>de</strong>rland vers beschikbaar<br />

via Zwartjens, behalve als hij in het<br />

buitenland op concours is”, vertelt Ine<br />

van Deurzen. De Belgisch gefokte Vigo<br />

d’Arsouilles (v.Nabab <strong>de</strong> Rêve) werd<br />

afgelopen jaar Wereldkampioen in<br />

Kentucky met Philippe Lejeune. <strong>Een</strong><br />

an<strong>de</strong>re geschikte hengst is <strong>de</strong> eveneens<br />

erken<strong>de</strong> hengst Car<strong>de</strong>nto (v.Capitol I),<br />

die zelf ook op het allerhoogste niveau<br />

heeft gepresteerd. “Car<strong>de</strong>nto heeft zich<br />

weten te ontwikkelen tot een bewezen<br />

vererver. Uit zijn eerste jaargangen springen<br />

al een heel aantal producten op<br />

<strong>Grand</strong> <strong>Prix</strong>-niveau. Hij geeft veel vermogen,<br />

fijne karakters en hij fokt vergro-<br />

tend. Daarmee lijkt hij goed aan te sluiten<br />

bij <strong>Paloma</strong>.” De keurhengst Phin<br />

Phin (v.Chin Chin) zou ook kunnen<br />

passen bij <strong>Paloma</strong>. “Die hengst fokt<br />

vergrotend, geeft zijn nakomelingen<br />

vermogen mee en verbetert <strong>de</strong> springtechniek.<br />

Bovendien geeft hij lengte mee<br />

in het mo<strong>de</strong>l.” Ook van Phin Phin, die<br />

zelf internationaal sprong, manifesteren<br />

meer<strong>de</strong>re nakomelingen zich op het<br />

hoogste niveau. Zijn stalgenoot Tangelo<br />

van <strong>de</strong> Zuuthoeve (v.Narcos II) wordt<br />

eveneens <strong>voor</strong> <strong>Paloma</strong> geadviseerd.<br />

“We<strong>de</strong>rom een hengst die opvalt met zijn<br />

nazaten, ze zijn veelal goed te rij<strong>de</strong>n en<br />

springen met veel techniek. Volgens <strong>de</strong><br />

in<strong>de</strong>x fokt Tangelo vergrotend en geeft<br />

hij <strong>de</strong> nodige lengte in het lichaam mee.”<br />

Tot slot noemen <strong>de</strong> inspecteurs <strong>de</strong> achtjarige<br />

Wizzerd (v.Indoctro), die sinds kort<br />

on<strong>de</strong>r Jeroen Dubbeldam met succes<br />

wordt uitgebracht in <strong>de</strong> <strong>sport</strong>. “Wizzerd<br />

is goed gefokt, hij komt uit een moe<strong>de</strong>r<br />

die zelf ook goed gepresteerd heeft en<br />

uit het boekje springt. Wizzerd is zelf<br />

goed te rij<strong>de</strong>n, springt met een goe<strong>de</strong><br />

techniek en vermogen, en hij vergroot<br />

volgens <strong>de</strong> in<strong>de</strong>x”, aldus Van Deurzen.<br />

Car<strong>de</strong>nto<br />

De <strong>voor</strong>keur van Henk en Fina Grol gaat<br />

<strong>voor</strong>al uit naar <strong>de</strong> hengst Car<strong>de</strong>nto. “Wij<br />

zou<strong>de</strong>n heel graag een veulen uit <strong>de</strong><br />

combinatie Car<strong>de</strong>nto en <strong>Paloma</strong> willen<br />

hebben, maar we hebben dit al meer<strong>de</strong>re<br />

malen geprobeerd en helaas nog zon<strong>de</strong>r<br />

gewenst resultaat. Het is <strong>voor</strong> ons nu het<br />

belangrijkste dat ze eerst maar weer<br />

eens zelf drachtig wordt, dus ik weet<br />

nog niet of we het weer proberen met<br />

Car<strong>de</strong>nto. Hoewel <strong>de</strong> hengst wel goed<br />

bevrucht volgens <strong>de</strong> verhalen en we<br />

hebben geloof in <strong>de</strong> combinatie”,<br />

reageert Henk. Ook in het advies van<br />

Tangelo van <strong>de</strong> Zuuthoeve kunnen <strong>de</strong><br />

eigenaren zich goed vin<strong>de</strong>n. “We hebben<br />

al eens Tangelo gebruikt <strong>voor</strong> een jonge<br />

Tygo-<strong>merrie</strong> van ons, die ook uit <strong>de</strong><br />

Loma-stam komt en nauw verwant is<br />

aan <strong>Paloma</strong>. Dat lijkt goed en daar<br />

hebben we veel verwachtingen van. Die<br />

hengst zou ook best bij <strong>Paloma</strong> kunnen<br />

passen <strong>de</strong>nken we.” De geadviseer<strong>de</strong><br />

hengst Vigo d’Arsouilles was ook al eens<br />

over <strong>de</strong> keukentafel gegaan. “Daar<br />

hebben we het al eens over gehad met<br />

elkaar, Vigo zelf of in elk geval het bloed<br />

van Nabab <strong>de</strong> Rêve. Die hengsten doen<br />

het goed in <strong>de</strong> fokkerij en staan bekend<br />

om hun vermogen, maat en vrij nuchtere<br />

karakters. De hengsten Phin Phin en<br />

Wizzerd, daar had<strong>de</strong>n we zelf nog niet<br />

over nagedacht. Ze zou<strong>de</strong>n best goed bij<br />

<strong>Paloma</strong> kunnen passen, maar dan<br />

gebruiken we zelf liever weer een hengst<br />

als Verdi, omdat we zo tevre<strong>de</strong>n zijn over<br />

haar driejarige dochter. Vooralsnog<br />

hebben we Car<strong>de</strong>nto hoog op <strong>de</strong> lijst<br />

staan. Gelukkig is <strong>Paloma</strong> nog niet hengstig,<br />

dus we hebben nog even <strong>de</strong> tijd om<br />

onze <strong>de</strong>finitieve keuze te maken. Dat is<br />

elk jaar toch weer een heel mooi on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el<br />

van <strong>de</strong> fokkerij, maar nooit een<br />

makkelijke!”, lacht Henk Grol.<br />

De aanparingen<br />

Voor <strong>de</strong> <strong>elite</strong> <strong>sport</strong> (spr) <strong>merrie</strong> <strong>Paloma</strong> (Ferro x<br />

Lucky Boy xx) wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> hengsten<br />

geadviseerd:<br />

- Vigo d’Arsouilles (v.Nabab <strong>de</strong> Rêve)<br />

- Car<strong>de</strong>nto (v.Capitol I)<br />

- Phin Phin (v.Chin Chin)<br />

- Tangelo van <strong>de</strong> Zuuthoeve (v.Narcos II)<br />

- Wizzerd (v.Indoctro)<br />

IDS06 • 24 maart 2011 51<br />

IDS06_P051 51 18-03-11 13:14

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!