31.07.2013 Views

Voor meer informatie over de activiteiten gelieve altijd de agenda ...

Voor meer informatie over de activiteiten gelieve altijd de agenda ...

Voor meer informatie over de activiteiten gelieve altijd de agenda ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

De KWPN Regio Noord-Brabant is <strong>de</strong> <strong>over</strong>koepelen<strong>de</strong> organisatie van vijf af<strong>de</strong>lingen:<br />

WB: West-Brabant<br />

MBN: Mid<strong>de</strong>n Brabant Noord<br />

MBZ: Mid<strong>de</strong>n Brabant Zuid<br />

NOB: Noord Oost Brabant<br />

ZUID: Het Zui<strong>de</strong>n<br />

<strong>Voor</strong> <strong>meer</strong> <strong>informatie</strong> <strong>over</strong> <strong>de</strong> <strong>activiteiten</strong> <strong>gelieve</strong> <strong>altijd</strong> <strong>de</strong> <strong>agenda</strong>/nieuwsberichten raadplegen.<br />

Waar bij een datum nog “??” staan vermeld is <strong>de</strong> datum op dit moment nog niet bekend.<br />

KWPN Regio Noord-Brabant<br />

EVENEMENTENKALENDER KWPN<br />

REGIO NOORD-BRABANT 2011<br />

Af<strong>de</strong>ling<br />

20 <strong>de</strong>c. ‘10 Regio Noord-Brabant Corsten Fourage Competitie (Oefenavond) ZUID<br />

3 januari Regio Noord-Brabant Corsten Fourage Competitie (Selectie) ZUID<br />

14 januari Regio Noord-Brabant Corsten Fourage Competitie (Finale) ZUID<br />

24 januari Regio Noord-Brabant Bijeenkomst nieuwe le<strong>de</strong>n ZUID<br />

14 februari Regio Noord-Brabant Evaluatie HK 2011 Springpaar<strong>de</strong>n met (Daan Nanning) te Nistelro<strong>de</strong> NOB<br />

21 februari Regio Noord-Brabant Evaluatie HK 2011 Dressuurpaar<strong>de</strong>n (R. vd Wou<strong>de</strong>nbergh) Nistelro<strong>de</strong> NOB<br />

26 februari Regio Noord-Brabant Uitstapje le<strong>de</strong>n af<strong>de</strong>ling ZUID<br />

19 maart Regio Noord-Brabant Horsefood Dressuur Talent 5 jarigen, Berkel-Enschot MBN/MBZ<br />

20 maart Regio Noord-Brabant Horsefood Dressuur Talent 4 jarigen, Berkel-Enschot MBN/MBZ<br />

?? Regio Noord-Brabant Merrieavond “Merrie maakt het verschil” , Oosteind MBN<br />

?? Regio Noord-Brabant Algemene Le<strong>de</strong>nverga<strong>de</strong>ring<br />

1 en 2 april Regio Noord-Brabant Thuiskeuring REGIO<br />

16 april Regio Noord-Brabant Dommelsche Watermolen Dressuur Event 2011 ZUIDEN<br />

22 april Regio Noord-Brabant IBOP Dressuurpaar<strong>de</strong>n, U<strong>de</strong>n REGIO<br />

23 april Regio Noord-Brabant IBOP Springpaar<strong>de</strong>n, U<strong>de</strong>n REGIO<br />

?? Regio Noord-Brabant Oefenavond ter voorbereiding keuring, Oirschot MBZ<br />

?? Regio Noord-Brabant Oefenavond ter voorbereiding keuring, Roosendaal WB<br />

?? Regio Noord-Brabant Oefenavond ter voorbereiding keuring, Nistelro<strong>de</strong> NOB<br />

?? Regio Noord-Brabant Oefenavond ter voorbereiding keuring, Oosteind MBN<br />

20 juni Regio Noord-Brabant Oefenavond ter voorbereiding keuring, Asten ZUID<br />

?? Regio Noord-Brabant Oefenavond ter voorbereiding keuring, Boxtel MBN<br />

23 juni Regio Tuigpaard-Zuid Stamboekkeuring Boxtel (TP) TP-Zuid<br />

24 juni Regio Noord-Brabant Stamboekkeuring Boxtel (DP/SP) MBN<br />

27 en 28 juni Regio Noord-Brabant Stamboekkeuring Asten ZUID<br />

29 juni Regio Noord-Brabant Stamboekkeuring Roosendaal WB<br />

30 juni/1 juli Regio Noord-Brabant Stamboekkeuring Nistelro<strong>de</strong> NOB<br />

16 juli Regio Noord-Brabant Centrale Keuring Veghel (DP/SP/TP) REGIO<br />

?? Regio Noord Brabant Veulenveiling Brabant, Etten-Leur<br />

?? Regio Noord Brabant Veulenveiling Deurne<br />

?? Regio Noord Brabant KWPN-Sportpaar<strong>de</strong>ngala WB<br />

?? Regio Noord Brabant Veulenveiling Maren-Kessel<br />

?? Regio Noord-Brabant IBOP Roosendaal (DP/SP) REGIO<br />

?? Regio Noord-Brabant IBOP Oosteind (DP) REGIO<br />

?? Regio Noord-Brabant IBOP Asten (DP/SP) REGIO<br />

?? Regio Noord-Brabant IBOP U<strong>de</strong>n (DP/SP) REGIO<br />

Evenementenkalen<strong>de</strong>r Noord-Brabant 2011.doc (Versie dd 29-1-2011, 22:24:33u. / Wil Haarman) Pagina 1 van 2


KWPN Regio Noord-Brabant<br />

?? Regio Noord-Brabant IBOP U<strong>de</strong>n (DP/SP) REGIO<br />

Evenementenkalen<strong>de</strong>r Noord-Brabant 2011.doc (Versie dd 29-1-2011, 22:24:33u. / Wil Haarman) Pagina 2 van 2

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!