Views
5 years ago

FAQ Autocontrole - Favv

FAQ Autocontrole - Favv

PB 07 –

PB 07 – FAQ INTERNET – REV 15 – 2007 - 32/78 mogelijke afwijkingen in de resultaten van de uitgevoerde analyses te veroorzaken. Voor kwantitatieve analyses is het aan te raden om niet uitsluitend negatieve maar ook positieve monsters te kiezen om de betrouwbaarheid van de vastgestelde waarden bij parallel uitgevoerde analyses met elkaar te kunnen vergelijken. Wanneer de resultaten met elkaar worden vergeleken moet bijzondere aandacht worden besteed aan het onzekerheidsinterval van de respectievelijke metingen om te kunnen uitmaken of de door het interne lab verkregen resultaten betrouwbaar zijn in vergelijking met die van het geaccrediteerde lab. 14. • Vraag Moet een bedrijf als het zelf geen analyses uitvoert (binnen zijn intern vastgelegd analyseplan) en steunt op de door de leverancier meegedeelde analyseresultaten, de door de leverancier verstrekte waarde controleren bij middel van een eigen analyse of van de leverancier eisen dat hij een ringtest uitvoert? • Antwoord Als een bedrijf om de goede werking van zijn autocontrole te garanderen of om te garanderen dat zijn producten geen gevaar opleveren voor de voedselketen analyseresultaten nodig heeft die door zijn leveranciers worden meegedeeld moet het de betrouwbaarheid van de meegedeelde resultaten geregeld controleren. Het bedrijf kan dat doen door geregeld controleanalyses uit te voeren om de door de leveranciers meegedeelde resultaten te bevestigen. Die controleanalyses kunnen intern of via een extern laboratorium worden uitgevoerd die deelnemen aan ringtesten voor de betrokken matrix-parametercombinatie. De analyses die uigevoerd werden door de leveranciers dienen eveneens uitgevoerd te zijn in labo’s die hiervoor deelnemen aan ringtests. 15. • Vraag Kan men, wanneer het onmogelijk is om deel te nemen aan een ringtest voor een analysemethode, op een andere manier aantonen dat de resultaten betrouwbaar zijn en de omzendbrief naleven? • Antwoord Als het gaat om erg specifieke analyses waarvoor geen ringonderzoeken bestaan wordt aan het bedrijf gevraagd om de betrouwbaarheid van zijn resultaten op een van de volgende andere manieren aan te tonen : • geregeld gecertificeerde referentiematerialen analyseren (bijvoorbeeld een in de handel gebrachte standaard met gecertificeerd gehalte) (toezicht bij middel van een controlekaart), wat kan worden beschouwd als gelijkwaardig aan deelname aan interlaboratoriumonderzoeken,

PB 07 – FAQ INTERNET – REV 15 – 2007 - 33/78 • als geen gecertificeerde referentiematerialen voorhanden zijn, geregeld bekende, stabiele en homogene controlemonsters analyseren en aantonen dat het lab in de tijd reproduceerbare resultaten behaalt (toezicht bij middel van een controlekaart), • parallel in het lab van het bedrijf en in een geaccrediteerd extern lab analyses uitvoeren op gesplitste identieke monsters en aantonen dat het interne lab voor dezelfde monsters gelijkaardige resultaten verkrijgt als het externe lab.

Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Brochure Horeca - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Brochure Horeca(2198 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Informatiebrochure voor het Offerfeest - Favv
geneesmiddelen op het landbouwbedrijf - Favv
Vinçotte Agrifood - Verantwoordelijkheid van riek tot vork
Klik hier voor het rapport - Nederlands Verbond van de Groothandel
Duurzaam voorraadbeheer - Nederlands Verbond van de Groothandel
FAQ Autocontrole - Favv
FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem ... - Favv
Autocontrole - Favv
FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem ... - Favv
FAQ - Gids voor autocontrole van de primaire dierlijke ... - Codiplan
FAQ - Gids voor de autocontrole in de slagerij - Favv
FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem ... - Favv
FAQ retributies - Favv