Views
3 years ago

Brandweerkrant van Nederland_afzonderlijke paginas.pdf

Brandweerkrant van Nederland_afzonderlijke paginas.pdf

14 Vaardigheden

14 Vaardigheden Brandweerkrant VA N N E D E R LA N D After Action Review kort en bondig op het witte doek ‘De AAR: net zo gewoon als een kopje koffie na de inzet.’ In 2010 werd het monodisciplinair beleidsplan ‘Leeragentschap’ door het regionaal managementteam vastgesteld. De brandweer in Gelderland-Zuid is al flink aan de slag met de invoering ervan. Eén van de doelstellingen van dit beleidsplan, een eenduidige evaluatiesystematiek, zag dit najaar het levenslicht. Deze systematiek kent een aantal instrumenten, waaronder de After Action Review (AAR). De AAR, overgewaaid uit het Amerikaanse leger, is een nieuw leerinstrument binnen de brandweerwereld. “Om goed te laten zien wat de AAR is, hebben we een instructiefilm gemaakt”, vertelt regionaal kennisregisseur Jan Pluim van de sector Brandweer van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Hij geeft samen met de kennisregisseurs van de acht brandweerclusters in de regio inhoud en vorm aan het Leeragentschap in Gelderland-Zuid. Pierre van Vliet (Brandweer Hollands Midden) en Jochen Beyer (Brandweer Brabant-Noord) introduceerden de AAR bij Brandweer Nederland en de kerngroep Leeragentschap van de NVBR. Inmiddels doet een aantal pilotregio’s praktische ervaring op met de AAR, waaronder Gelderland-Zuid. Jan Pluim: “Het is een eenvoudige toepasbare evaluatiemethode die op de stoeprand, in de tankautospuit of bij een kopje koffie in de kazerne kan worden toegepast. Het is de bedoeling dat de bevelvoerder direct nadat de klus geklaard is, de inzet met zijn of haar ploeg bespreekt. Ook de officieren van dienst kunnen het instrument gebruiken om de inzet met de bevelvoerders te evalueren.” Vijf vragen De uitvoering van de AAR gebeurt aan de hand van vijf standaardvragen: Wat was het plan, wat is er werkelijk gebeurd, waarom gebeurde het, wat kunnen wij als team van deze ervaring leren en zijn er leerpunten die we met anderen willen delen? “Het stimuleert de eigen verantwoordelijkheid om te leren en doordat je met elkaar in gesprek bent, leer je als individu en ook als team. Het is een tool om zelf als vakman of vakvrouw beter te worden en heeft dus niets te maken met afrekenen”, beklemtoont Jan Pluim. Brandweerkennisnet De instructiefilm over de AAR is de afgelopen weken, met ondersteuning van het Programma Lerend Vermogen van de NVBR, nog wat aangepast en inmiddels te downloaden via Brandweerkennisnet.nl. Jan: “De instructiefilm heeft een kort en bondig karakter, net zoals de AAR zelf. Het laat kernachtig zien wat de bedoeling is van het leerinstrument en hoe het kan worden aangepakt. Het is leuk om te merken dat er zelfs buiten de brandweer interesse is in de film.” Net zo gewoon als een kopje koffie Gelderland-Zuid wil de AAR tot een echt levend instrument maken. Jan Pluim legt uit: “Nog dit jaar worden onze officieren en hoofdofficieren van dienst bijgeschoold in de AAR en begin volgend jaar gebeurt ditzelfde met de manschappen en bevelvoerders. Tevens wordt de After Action Review meegenomen in de nieuwe opleidingen tot oefen- en incidentevaluator die we in onze regio ontwikkelen. Daarnaast willen we de AAR ook een plek geven in ons realistisch oefenprogramma van volgend jaar in Ambt Delden en gaan we praten met het Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité over een plekje voor de AAR in de vaardigheidstoetsen. Zo moet de AAR net zo gewoon worden als een kopje koffie drinken na de inzet!” > Meer informatie? Wie meer informatie over de AAR wil, kan contact opnemen www.nvbr.nl/aar met Jan Pluim van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, en via telefoon (024) 327 15 35 of e-mail jan.pluim@vrgz.nl. www.nvbr.nl/lerendvermogen Maak jouw korps tot ‘Korps van de Maand’! Ieder korps heeft wel iets dat het bijzonder maakt. Denk bijvoorbeeld aan een speciale werkwijze, de verschillen (of juist overeenkomsten) tussen de mensen, een opmerkelijke inzet of jullie buitengewone enthousiasme. Of misschien is er iets anders waarop jullie trots zijn? Met andere woorden: is jouw korps het korps van de maand? In 2012 plaatsen we elke maand het meest bijzondere verhaal op de NVBR-website en in ons katern in vakblad ‘Brand & Brandweer’. Laat ons weten wat jullie zo bijzonder maakt: mail naar communicatie@nvbr.nl en misschien wordt jouw korps in de spotlights gezet. > Harm Drewel (Groningen) “Een prachtige tijd, met hele mooie, maar ook hele heftige momenten”, zo omschrijft hij zijn tijd bij de vrijwillige brandweer in Hoogezand. “Toch heb ik het werk na die 25 jaren geen moment gemist sinds mijn afscheid in januari van dit jaar. Ik heb weer tijd voor andere hobby’s zoals voetbal. Ik ben namelijk jeugdscheidsrechter. Ook breng ik veel tijd door met mijn vierjarige kleinzoon.” Lees het verhaal van deze vrijwilliger op www.nvbr.nl/portret

Brandweerkrant VA N N E D E R LA N D Puzzel 15 Puzzel Horizontaal 1 Blustechniek voor de Offensieve buiteninzet 7 Apparaat dat waarschuwt bij rookontwikkeling in een gebouw 10 Bulldog met brandweerhelm 11 Automatische Brandmeldsysteem 12 Brandweervereniging 13 Eerste hulp bij ongelukken 16 Invoering van de Digitale Bereikbaarheidskaart 19 Kennis vergaren over oorzaken en verloop van branden 20 Een veiligheidsregio 23 Online mediatheek voor de brandweer 24 Tijd tussen de eerste melding van een incident en de aankomst bij de plaats van inzet 26 Snel Inzetbare Eenheid 28 Draagbaar zendontvangtoestel 30 Wet algemene bepaling omgevingsrecht 33 Melder die reageert op brandbare en/of toxische gassen in de lucht 34 Drukluchtschuim 37 Nationaal Brandweer Documentatiecentrum 39 Raad van Regionaal Commandanten 40 Afkorting voor: nucleair, biologisch, chemisch 44 Nationaal normalisatie-instituut 45 Een veiligheidsregio 46 Blustechniek voor de Offensieve buiteninzet 47 Hulpverleningsdienst 49 Tankautospuit 50 Nederlands bureau brandweer examens 52 Communicatiemiddel 54 Offensieve Buiteninzet 55 gebouw, bestemd voor soldaten, brandweer enz. 56 Chemisch, biologisch, radioactief en nucleair 57 Brandweervereniging 59 Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité 61 Bureau dat de brandweerstatistieken samenstelt 65 Brandweer Vraagorganisatie Informatiemanagement 66 Rang 68 Bij verbranding optredende lichtverschijnselen en warmteontwikkeling 70 Ongevallenbestrijding Gevaarlijke Stoffen 71 Begrafenisbijstandsteam 72 Plaats met een brandweermuseum 74 Tankwagen 76 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 77 Jaarlijkse publicatie met gegevens over de brandweer 79 Automatische externe defibrillator 81 Project om het aantal nodeloze uitrukken terug te dringen 82 Project Specialistisch Optreden op Maat 83 Een veiligheidsregio 84 Woonplaats Jan van der Heyden 85 Gemeente met grote brand in januari 2011 86 Rang Verticaal 2 Buisje voor het bepalen van de concentratie van een bepaald gas of damp in de lucht 3 Periodiek Preventief Medisch Onderzoek 4 Een ongewone gebeurtenis met aanzienlijke materiële en/ of gevolgschade 5 Inspectie Openbare Orde en Veiligheid 6 Plaats met een brandweermuseum 8 Direct Mode Operation 9 Voortbrengsel van brandende of smeulende stoffen 14 Nieuwe voorzitter NVBR 15 Soort pomp 17 Brandkraan 18 Plan om veilig te kunnen optreden bij een bepaald object of een bepaalde gebeurtenis 21 Regio in Gelderland 22 Project dat leidt tot een systematiek om de kwaliteit van de brandweer beter meetbaar, toetsbaar en vergelijkbaar te maken 25 Een veiligheidsregio 27 Internationale vereniging voor brandweer en reddingdiensten 29 Netwerk Informatiemanagement 31 Medewerker in de meldkamer 32 Een veiligheidsregio 35 Een veiligheidsregio 36 Een veiligheidsregio 38 Proces om personeel, materieel en uitrusting weer veilig te maken na blootstelling aan gevaarlijke stoffen 41 Middel om een vlam in de pan te doven 42 Federatie van Europese Brandweerverenigingen 43 Groep van meestal zes brandweerlieden 48 Digitale Bereikbaarheidskaart 51 Uitvinding van Jan van der Heyden 53 Lijn waarmee een duiker verbonden is met een persoon boven water 58 Bedrijfshulpverlening 60 Deel van de veiligheidsketen 61 Blustechniek voor de Offensieve buiteninzet 62 Ziekelijke neiging tot brandstichten 63 Deel van een gebied 64 Klein snel inzetbaar voertuig 65 Voertuig voor brandbestrijding vanaf het water 67 Oefencentrum in Twente 69 Deel van de veiligheidsketen 73 Sproeier voor het fijn verdelen van water 75 Plaats met een brandweermuseum 78 Adviseur gevaarlijke stoffen 80 College voor Arbeidszaken 81 Een veiligheidsregio De oplossing: www.nvbr.nl/puzzel > Jan de Bie (Zuid-Holland Zuid) Naast instructeur is hij één van de vier BOT-teamleden. “In de 27 jaren dat ik bij de brandweer zit is er wel het een en ander veranderd.” “Vroeger bestond er een echte machocultuur. Je mocht niet zeuren en ging gewoon door. Maar ook brandweermensen zijn maar gewoon mensen. Als leden van het BOT-team beschikken we over een aparte piepercode en hebben we een opleiding gevolgd waarin je leert hoe je collega’s kunt opvangen, bijvoorbeeld na een ernstig incident.” Lees het verhaal van deze vrijwilliger op www.nvbr.nl/portret

Samenvatting_jaarverslag_2014
NVBR jaarverslag 2008.pdf - Brandweer Nederland
Sitrap februari 2009 (PDF) - Brandweer
2013 Februari Informatiemagazine Brandweer ZHZ
Brandweerkrant van Nederland, november 2012.pdf
Beste inwoner van Lovendegem & Vinderhoute, - N-VA Lovendegem
downloaden - Promotie Binnenvaart Vlaanderen
Het Zaanse GZ richt hoofdvestiging van Brandweer ... - Zaanbusiness
het Vladivostok-project - Applus RTD
handreiking-Rembrand-definitief
Vlaamse Schrijnwerker_augustus_2011.pdf - Bouwmagazines
Brandende_Kwesties_winter_2012 - VGGM
Vergelijking_fatale_woningbranden_2008-2012
download PDF - DTZ Zadelhoff
Dealer Info nummer 6/7 in pdf formaat.