22.01.2015 Views

Goud voor oud - Richard Corsmit - Food Valley

Goud voor oud - Richard Corsmit - Food Valley

Goud voor oud - Richard Corsmit - Food Valley

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Waarde toevoegen aan bijproducten


Introductie<br />

• Opgericht in1968<br />

• 1.7 Mio ton<br />

• 130 werknemers<br />

• €100 mio<br />

• Eerst bijprod. als<br />

veevoer<br />

• Laatste jaren<br />

producten uit<br />

bijproducten


INTRODUCTIE DUYNIEGROEP<br />

DUYNIE HOLDING<br />

NOVIDON NL CRUSTELL SOLTENS<br />

DUYNIE<br />

NOVIDON BE NOVIDON UK NOVIDON RUS


Zelfs de schil heeft waarde!


Ideeën!<br />

• Toepassing in de bouw<br />

– Isolatie<br />

– Brandwerende deuren<br />

• Afdeklaag containerplanten<br />

• Vloeren<br />

• Papier/karton


Spin off


Wat is biotop<br />

• Biotop is een biologisch afbreekbare laag<br />

van aardappelkurk die wordt gebruikt ter<br />

<strong>voor</strong>koming van onkruid- en mosgroei.


Waar toepassen<br />

• Container teelt<br />

• Volle grond<br />

• Tuinen<br />

• Ook toegestaan <strong>voor</strong> biologische tuinbouw<br />

• Voedingsbodem <strong>voor</strong> mijten <strong>voor</strong><br />

biologische ziektebestrijding


Hoe ziet dat er uit


Creator of Innovative Starch Solutions


Bedrijfs profiel<br />

• Gespecialiseerd in de processing en opwaardering van<br />

side-stream zetmeel.<br />

– Dit is zetmeel dat vrij komt bij de verwerking van<br />

aardappelen tot frites en chips.<br />

• Productie van natief zetmeel en hoge kwaliteit derivaten<br />

die worden gebruikt in de papier industrie, de lijm<br />

industrie, de olie industrie en beperkt in de voedsel<br />

industrie.<br />

• Productie faciliteiten in Nijmegen (NL), in Wrexham (UK)<br />

en Veurne (BE). Verkoopkantoor in Moskou (RU).<br />

- Zowel natief zetmeel als derivaten productie.


Hoe werkt het<br />

• Side-stream zetmeel wordt aangeleverd door Duynie op<br />

de verschillende locaties<br />

• Zetmeel wordt verwerkt:<br />

» ZUIVEREN<br />

» DROGEN<br />

» OPSLAAN<br />

» DROOG ZETMEEL VERDER BEWERKEN<br />

» MECHANISCH MODIFICEREN<br />

» CHEMISCH MODIFICEREN<br />

» VERPAKKEN: - BULK<br />

• Uitleveren aan klanten<br />

- 25 KG ZAKKEN<br />

• Verkoop door eigen verkopers


kennis<br />

• Eigen R&D afdeling<br />

• Aantal externe specialisten ingehuurd<br />

• Samenwerking met diverse<br />

kennisinstellingen

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!