13.11.2014 Views

Frits Muskiet.pdf - Food Valley

Frits Muskiet.pdf - Food Valley

Frits Muskiet.pdf - Food Valley

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Gezondheidseffecten van vetten<br />

<strong>Frits</strong> A.J. <strong>Muskiet</strong><br />

Laboratorium Geneeskunde<br />

Universitair Medisch Centrum Groningen


Ancel Keys<br />

The seven<br />

countries<br />

study; ≥1958


Relation between cholesterol and CAD risk<br />

1=2<br />

1% total cholesterol<br />

reduction =<br />

2% CAD risk reduction


LDL brengt cholesterol<br />

HDL haalt cholesterol


Lipoproteins and CAD risk<br />

Lipoprotein<br />

CAD risk reduction<br />

1% reduction total cholesterol 2%<br />

1% reduction total cholesterol/HDL 1.3%<br />

1% reduction LDL-cholesterol 1.7%<br />

1% increase HDL-cholesterol 3%


De meest gebruikte<br />

risicofactor is de<br />

totaal cholesterol/<br />

HDL cholesterol ratio


Sterfterisico voor patiënten zonder HVZ en zonder DM2 als basis<br />

voor de keuze van behandeling (gebaseerd op de SCORE risicofunctie)<br />

Komende<br />

10 jaar:<br />

CBO, Cardiovasculair<br />

Risicomanagement<br />

2006


Welke<br />

voedingsstoffen<br />

beïnvloeden ons<br />

cholesterol?


Mensink (AJCN 2003): Bij vervanging 1 en% CHO door 1 en% vetzuren


Predicted changes in the ratio of serum total chol/HDL, LDL and<br />

HDL when 1 energy% carbohydrates is isoenergetically<br />

replaced with 12:0, 14:0, 16:0 or 18:0<br />

Mensink, AJCN 2003


De kritiek


Is cholesterol<br />

eigenlijk wel de<br />

oorzaak?


US<br />

English<br />

AB19


Strong relation between LDL-reduction and<br />

CRP-reduction in trials of lipid lowering<br />

O’Keefe, Am J Cardiol 2006


Hoe ligt die relatie<br />

van verzadigd vet<br />

met cholesterol<br />

eigenlijk?


Correlation of dietary saturated fat with total blood cholesterol.<br />

Shaded portion indicated to show expected benefit as SAFA is lowered<br />

Volek, Prog Lipid Res 2008


Changes in serum LDL-cholesterol (and HDLcholesterol)<br />

in response to % change in dietary SAFA.<br />

1 en% SAFA<br />

increase augments<br />

serum LDLcholesterol<br />

by 0.033-<br />

0.045 mmol/L<br />

1 en% SAFA<br />

increase augments<br />

serum HDLcholesterol<br />

by 0.011-<br />

0.013 mmol/L<br />

US DRIs for energy, CHO..2005


De Maasai drinken<br />

veel melk en eten<br />

veel vlees, dus veel<br />

verzadigd vet


Maasai milk is extremely high in palmitic<br />

acid and extremely low in linoleic acid<br />

palmitate<br />

linoleate<br />

Kuipers, PLEFA 2007


Maasai<br />

Anthropometry: 172 cm, 57.8 kg;<br />

BMI 19.6 kg/m 2<br />

Diet: Fermented milk and meat:<br />

high in SAFA and cholesterol<br />

Physical fitness: exceptionally high<br />

Total cholesterol: mean 3.2 ; rarely<br />

>3.8 mmol/L;<br />

Conditions: little evidence of CAD,<br />

high blood pressure unusual<br />

Mann, Am J Epidemiol 1972


Hoe zit het eigenlijk<br />

met die<br />

koolhydraten?


Predicted changes in total chol/HDL when mixed fat constituting 10% of<br />

energy in the "average" US diet is isoenergetically replaced with a<br />

particular fat or with carbohydrates<br />

Mensink, AJCN 2003


Is dat verzadigd vet<br />

wel de enige oorzaak<br />

of werkt het<br />

misschien samen met<br />

die koolhydraten?


Forsyt/Volek study<br />

- 40 overweight men and women (18-55 y) with atherogenic dyslipidemia<br />

ad libitum 12 weeks:<br />

- very low carbohydrate (VLCKD) (1504 kcal:%CHO:fat:protein = 12:59:28)<br />

- low fat (LFD) (1478 kcal:%CHO:fat:protein = 56:24:20)<br />

Forsyte, Lipids 2008


Het hoog-vet dieet leverde meer SAFA<br />

dan het hoog-koolhydraat dieet<br />

Forsyte, Lipids 2008


Toch hadden de personen met het hoog-koolhydraat<br />

dieet de hoogste hoeveelheid SAFA in hun bloed<br />

Forsyte, Lipids 2008


Changes in subjects consuming a very low-carbohydrate<br />

ketogenic diet (VLCKD) or a low-fat diet (LFD) for 12 weeks:<br />

VLCKD better than LFD<br />

Volek, Prog Lipid Res 2008


Het CRD dieet had anti-inflammatoire effecten


Wat er gebeurt is dat bij een<br />

hoog koolhydraat dieet SAFA<br />

worden gemaakt en dat de<br />

voedings SAFA worden<br />

gespaard; deze ophopende<br />

SAFA leiden tot een<br />

inflammatoire reactie


Recente meta-analyse SAFA<br />

5-23 jaar follow-up 347.747 personen<br />

Siro-Tarino, Krauss, AJCN 2010


Recente meta-analyse inzake<br />

melk producten<br />

German, Krauss, J Nutr 2009


NRC, 30 januari 2010<br />

Niettus!<br />

Wellus!


Lifestyle triggers of<br />

chronic systemic low grade inflammation<br />

Diet<br />

↑ω6/ω3 ratio<br />

↑SAFA at ↑CHO<br />

↑trans FA<br />

↓vitamin D<br />

↓vitamin K<br />

antioxidant<br />

disbalance<br />

↑high GI CHO,<br />

↑Sucrose,<br />

↑HFCS<br />

Obesity<br />

per se?<br />

Stress<br />

Inflammation<br />

↑Inadequate<br />

sleep<br />

↑Pollution<br />

Smoking<br />

Fine dust<br />

Others<br />

Gut and dental<br />

bacteria<br />

Hotamisligil Nat Med 2008<br />

↓Physical<br />

activity


Conclusies<br />

Dat verzadigd vet verhaal valt wel wat mee en is niet de<br />

belangrijkste factor in ons hoog cholesterol<br />

Het ene verzadigd vet is het andere niet<br />

De koolhydraten, vooral de “snelle”, zijn meer verdacht<br />

Verzadigd vet samen met hoog koolhydraat is geen goed idee<br />

Het mechanisme is waarschijnlijk door het ontstaan van een<br />

ontstekingsreactie<br />

Koolhydraat en verzadigd vet zijn niet de enige<br />

voedingsstoffen die een ontstekingsreactie veroorzaken<br />

We moeten terug naar de voedingssamenstelling van de<br />

jager-verzamelaars (>10.000 jaar geleden)


The end


All fatty acids with a double bond in the trans configuration<br />

raise the ratio of plasma LDL to HDL cholesterol<br />

“All” raise LDL<br />

“All” lower HDL<br />

Elimination of 0.5 en% =<br />

1.5-6 % CAD reduction<br />

39 studies: 29 treatments with industrial trans<br />

fatty acids, 6 with ruminant trans fatty acids and<br />

17 with CLA.<br />

Brouwer, Wanders, Katan, PloS One 2010


All fatty acids with a double bond in the trans configuration<br />

raise the ratio of plasma LDL to HDL cholesterol<br />

“All” raise LDL<br />

“All” lower HDL<br />

??<br />

??<br />

Elimination of 0.5 en% =<br />

1.5-6 % CAD reduction<br />

39 studies: 29 treatments with industrial trans<br />

fatty acids, 6 with ruminant trans fatty acids and<br />

17 with CLA.<br />

Brouwer, Wanders, Katan, PloS One 2010


Scenarios trans fatty acid reduction/elimination<br />

from 2.1 to 1.1 en%<br />

6% CAD<br />

reduction<br />

from 2.1 to 0.1 en%<br />

23% CAD<br />

reduction<br />

Mozaffarian, NEJM 2006

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!