12.07.2015 Views

Presentation Marc Veltman - Food Valley

Presentation Marc Veltman - Food Valley

Presentation Marc Veltman - Food Valley

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Voedingswaarde per 100 gramVoedingswaarde per 100 gram MAYO PUUR Remia Mayo Lijn Remia Mayonaise Zaanse Mayonaise Gouda`s GlorieCalorieen (Kcal) 80 320 630 730 655Eiwit (gr) 0,1 0,4 1,1 1 1Koolhydraten (gr) 12 11 4,5 1,3 5Waarvan suikers (gr) 6.1 6,8 3,6 1,2 4Vet (gr) 2,9 31 68 80 70*verzadigd 0,3 2.3 5,1 12,3 6Natruim (mg) 631 500 310 300 350Vezels (gr) 0,8 0 0 0 0aantal E nummers 2 7 8 3 6


Voordelen• Vol romige vette smaak zonder alle nadelen van vet.• Ei vrij• Geschikt voor vegetariers• Laag in allergenen alleen mais en mosterd• Slechts 2 E-nummers• Maar 2,9 gram vet per 100 gram• Zeer stabiel product, geschikt voor industrie


Clean label Brood & Toast salade1. Laagste in z’n klasse in vet (zeer laag in verzadigdvet)2. Laagste kcal waarde binnen productcategorie.3. Ik werk met de beste ingrediënten die de natuur onsbiedt4. Geen geur en smaakstof.5. Zeer laag in kunstmatige toevoegingen (E nrs)6. Wat er niet in hoeft, gaat er ook niet in


Vet per 100 gram/ E nrs./ aromaVet verschil tussen regulier en 3% vet salades en E nummersProduct vet per 100 gram verzadigd vet E nummers totale salade AromasKip Kerrie salade regulier 26,2 2,3 E450,E451,E452,E270,E330,E334,E621,E627,E631,E410,E412,E415,E141,E161b,E200,E210 jaKip Kerrie salade 3% vet mayo 0,99 0,12 E202,E171 ja natuurlijk


Voordelen• Vol romige vette smaak zonder alle nadelen van vet.• Ei vrij• Slechts 2 E-nummers ten opzichten van 14 in regulier• Maar 0,99 gram vet per 100 gram i.p.v. 26,2 gram• MSG vervanger MP 280 (natuurlijk aroma)


17 mei 2011


De kracht van puur veltmanMarketingOnt-wikkelenCulinaireTechniek


Waarom Puurveltmaninschakelen• Culinaire kennis / zeer brede grondstof kennis• Technische kennis• Kennis van Marketing• Super breed en sterk netwerkDit zorgt voor een:• Vertaling van consumenten behoeften naar eenindustrieel maakbaar product• Het snel schakelen tussen deze werelden• Helikopter view• Vertaalslag vooral ook naar de markt


QuotesVoor specifieke ingrediënt oplossingen bent u bijPUUR <strong>Veltman</strong> aan het goede adres.<strong>Marc</strong> heeft zich de afgelopen jaren sterkverdiept in o.a. de product specifieke details eneisen rondom Clean Label en opschonen vanrecepten.Daarnaast weet hij als geen ander welkealternatieve ingrediënten er op de markt inontwikkeling en beschikbaar zijn en hoe dezehaalbaar toe te passen zijn binnen een bestaandreceptuur.


Programma14.30 uur Ontvangst bij Yama Products B.V.15.00 Welkom door de gastheren15.15 TastingNieuws uit <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong>Roger van Hoesel, directeur stichting <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong>15.30 Yama Products B.V. - kennismaking met het bedrijfChih-Sung Ma, directeurPuur <strong>Veltman</strong> - kennismaking met het bedrijf<strong>Marc</strong> <strong>Veltman</strong>, directeur15.45 “Eerlijk is heerlijk!”<strong>Marc</strong> <strong>Veltman</strong>, directeur Puur <strong>Veltman</strong>17.15 Tasting“Umami, en hoe lekker dat is!”Peter Wellinga, Business Development Manager Yama Products17.30 Wrap-up en aansluitend verder praten onder het genot van een drankje18.30 uur Sluiting


17 mei 2011


De kracht van puur veltmanMarketingOnt-wikkelenCulinaireTechniek


Ont-wikkelenIs het afwikkelen en dus start bij de basisBasis is:Wat is de basis van je product?Waar kom je vandaan? (bedrijf/merk)Waar ben je mee gestart?Wat is je kracht als bedrijf?Wat is de kracht van je product?Of wel wat is je funderingEen mooi platform voor storytelling


Opbouw• Alles vanuit de consument• Culinaire benadering• De echte pure smaakStappen:• De ingrediënten• Het proces/technologieën• Interactie van de ingrediënten• De verpakking• De interactie product verpakking• HBH eisen


Hoe kijk ik naar ingrediënten• Wat is (nog)de functie van bepaaldeingrediënten?• Is de opbouw van de receptuur nog logisch envan deze tijd?• kijken naar de complexiteit aan ingrediënten(stapelen) ook wel smaakherrie genoemd tereduceren/vereenvoudigen.• Zo min mogelijk additieven en beperken waarmogelijk.• Wat er niet in hoeft gaat er ook niet in.


Alles start bij deconsument


De consumentConsumenten verwachten steeds meer transparantieen verantwoord ondernemen van producenten &merken.•Waarom zitten er bepaalde E nummers in mijn eten?•Ons eten en drinken mag niet ten prooi vallen aanhaast, technologisering en industrialisering.•De consument is steeds kritischer op de producten diehij/zij koopt.•Daarbij komt dat internet steeds laagdrempeliger wordten men van alles over voeding kan vinden.


Waarom nu juist meer aandachtvoor smaak• Steeds meer TV programma`s over koken en eten• Alles is te koop• Alles is te proeven• Steeds meer mensen volgen een kookworkshop of zijnzelfs lid van een kookclub• Ambachtelijk wordt steeds breder gedeeld


• ‘Ambachtelijk’ heeft desympathie van veelconsumenten.• Smaak is een belangrijkargument omambachtelijke productente kopen.• Maar….ambachtelijk isniet automatischlekkerder!Huidige tijd


Lekker wordt geleerd• Moedermelk wekt deeerste smaakgevoelens op.Zoet en romig blijvenaantrekkelijk, bijvoorbeeldin de vorm vanmelkchocolade, romigekaas, roomijs.• Een product wordt altijd ineen context gegeten ofgedronken. Het eten krijgt(persoonlijke) betekenis.• Eten is vaak een emotie ofroept een koppeling op


Hoe ontwikkel je smaak?• De ontwikkeling van smaak begint al in de baarmoeder• Smaak is iets heel persoonlijks en wordt voor een grootgedeelte door je opvoeding bepaald.• Als baby begin je met een lege printplaat en ken jealleen de smaak die je in de baarmoeder hebt ervaren.• Sommige dingen moet je ook echt leren eten


Wat is nu ‘lekker’?• Een product isniet lekker, maarwordt lekkergevonden.• Hoe werkt dat?


Herinnering = lekker


Verzorgd = lekker


Vers = lekker


Interessant = lekker


Vrolijk uiterlijk = lekker


Goed gevoel = lekker


Lekker gaat samen met:• Herinneringen, goede gevoelens• Prettig gezelschap• Aantrekkelijk uiterlijk• Smaakgelijkheid van de moedermelk• Vers uiterlijk, verse smaak• Verse geur• Knapperig


Maatschappelijke stellingen• Er wordt niet meer geconsumeerd dan 10 jaargeleden• Er wordt wel anders geconsumeerd dan 10 jaargeledenDe consument wordt steeds slimmer en kansteeds meer informatie vinden.


Waarom vandaag bij YAMAProducts• Yama is een goede partner in een zeer breedpakket van reguliere grondstoffen maar ookalternatieve• Puur veltman en Yama werken zeer nauwsamen op meerdere vlakken• Puur veltman heeft vooral de kennis van dejuiste keuze op de vraag van het ingrediënt bijhet beste proces en culinaire keuze.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!