03.04.2015 Views

PC Owner Manual NL/l.St. - voor de fiets

PC Owner Manual NL/l.St. - voor de fiets

PC Owner Manual NL/l.St. - voor de fiets

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Gebruikers Handleiding<br />

NEDERLANDS


Zie pagina 6 <strong>voor</strong> meer informatie.


Pagina 4<br />

Gefeliciteerd met <strong>de</strong> aanschaf van<br />

uw nieuwe Premium Comfort <strong>fiets</strong>!<br />

Pagina 6<br />

www.premiumcomfort.com<br />

Pagina 9<br />

Het strategische partnerschap<br />

Pagina 11<br />

NEXAVE C910 + Produktspecificaties<br />

Pagina 16<br />

Service-instructies NEXAVE C910<br />

Pagina 26<br />

Oplossen van problemen<br />

Pagina 31<br />

Service-instructies-Schijfremsysteem<br />

Pagina 37<br />

Service-instructies-Quick Release


Gefeliciteerd met <strong>de</strong> aanschaf van<br />

uw nieuwe Premium Comfort <strong>fiets</strong>!<br />

U heeft een prima keuze gemaakt! U<br />

bent nu namelijk eigenaar van een<br />

Premium Comfort <strong>fiets</strong>. Deze <strong>fiets</strong> staat<br />

<strong>voor</strong> gemakkelijk, ontspannen en comfortabel<br />

<strong>fiets</strong>en.<br />

Uw eerste rit zal een compleet nieuwe<br />

ervaring zijn. Deze <strong>fiets</strong> kan namelijk<br />

zelf <strong>de</strong>nken, kiest zelf <strong>de</strong> juiste versnelling,<br />

schakelt soepel en op het juiste<br />

moment en regelt automatisch <strong>de</strong> afstelling<br />

van <strong>de</strong> vering. Volautomatisch<br />

en uiterst gemakkelijk. U hoeft alleen<br />

maar van uw rit te genieten, dat is<br />

alles!<br />

Hoe is dit mogelijk? Heel simpel! Uw<br />

<strong>fiets</strong> is afgemonteerd met het hoogwaardige<br />

Shimano NEXAVE C910 on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>lensysteem.<br />

Voor <strong>de</strong> eerste maal<br />

wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> meest belangrijke functies<br />

op <strong>de</strong> <strong>fiets</strong> wat betreft comfort, schakelen<br />

en vering, compleet electronisch<br />

gestuurd. De naam is Di2, Digital Integrated<br />

Intelligence.<br />

De Shimano research en <strong>de</strong>velopment<br />

centers die wereldwijd actief zijn, hebben<br />

jarenlang intensief samengewerkt<br />

om <strong>de</strong>ze revolutionaire nieuwe <strong>fiets</strong>technologie<br />

te realiseren. Het ambitieuze<br />

doel was: Ie<strong>de</strong>reen die een <strong>fiets</strong><br />

heeft die afgemonteerd is met dit<br />

Premium Comfort on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>lensysteem,<br />

zou moeten kunnen genieten van een<br />

ongekend rijgemak; probleemloos, ontspannen<br />

en plezierig.<br />

4


U behoort tot <strong>de</strong> eersten die eigenaar<br />

zijn van een <strong>de</strong>rgelijke <strong>fiets</strong>. Wij van<br />

Shimano zijn ervan overtuigd, dat u<br />

uiterst tevre<strong>de</strong>n zult zijn met <strong>de</strong>ze exclusieve<br />

ervaring van gemak, comfort,<br />

harmonie en perfectie.<br />

Uw <strong>de</strong>aler heeft u ge<strong>de</strong>monstreerd<br />

hoe eenvoudig en intuïtief uw nieuwe<br />

Premium Comfort <strong>fiets</strong> te bedienen is.<br />

U kunt alle opties en tips nalezen in<br />

<strong>de</strong>ze handleiding. De mogelijkhe<strong>de</strong>n<br />

die uw nieuwe <strong>fiets</strong> biedt, kunnen<br />

naar persoonlijke <strong>voor</strong>keur individueel<br />

wor<strong>de</strong>n afgesteld. Indien u ver<strong>de</strong>r nog<br />

hulp nodig heeft, is uw <strong>de</strong>aler u<br />

uiteraard graag van dienst.<br />

Om u te kunnen <strong>voor</strong>zien van <strong>de</strong> best<br />

mogelijke service en aanvullen<strong>de</strong> informatie,<br />

hopen wij dat u zich laat registreren<br />

als eigenaar van een Premium<br />

Comfort <strong>fiets</strong> op:<br />

www.premiumcomfort.com/register<br />

Natuurlijk kunt u zich ook per post of<br />

per fax laten registreren, met gebruikmaking<br />

van het formulier twee bladzij<strong>de</strong>n<br />

ver<strong>de</strong>rop in <strong>de</strong>ze handleiding. Uw<br />

gegevens zullen niet aan <strong>de</strong>r<strong>de</strong>n openbaar<br />

gemaakt wor<strong>de</strong>n, maar wor<strong>de</strong>n<br />

slechts gebruikt om u op <strong>de</strong> hoogte te<br />

hou<strong>de</strong>n van het laatste nieuws over<br />

het Premium Comfort concept.<br />

U vindt uw persoonlijke ID-nummer<br />

op <strong>de</strong> Gebruikers Card in <strong>de</strong>ze<br />

handleiding.<br />

Registreren loont!<br />

Na registratie, ontvangt u van Shimano<br />

een exclusief ca<strong>de</strong>au.<br />

Voor registratie zie volgen<strong>de</strong> pagina<br />

5


www.premiumcomfort.com<br />

U kunt u online registreren op<br />

www.premiumcomfort.com/register<br />

met behulp van uw persoonlijke ID-nummer.<br />

Registreren loont!<br />

Na registratie, ontvangt u van Shimano<br />

een exclusief ca<strong>de</strong>au.<br />

(Uw gegevens zullen niet aan <strong>de</strong>r<strong>de</strong>n openbaar gemaakt wor<strong>de</strong>n, maar wor<strong>de</strong>n<br />

slechts gebruikt om u van het laatste nieuws over het Premium Comfort concept<br />

op <strong>de</strong> hoogte te hou<strong>de</strong>n.)<br />

6


Alleen hiervan gebruik maken, als u zich NIET heeft geregistreerd op:<br />

www.premiumcomfort.com/register<br />

Faxnummer: ++31-341-272 299<br />

Of per post naar:<br />

(geen postzegel nodig)<br />

Shimano Europe<br />

‘Premium Comfort registratie’<br />

Antwoordnummer 555<br />

8070 VB Nunspeet<br />

The Netherlands<br />

Premium Comfort<br />

ID-nummer:<br />

Dhr.<br />

Mevr.<br />

Achternaam:<br />

Voornaam:<br />

<strong>St</strong>raat:<br />

Huisnummer:<br />

Postco<strong>de</strong>:<br />

Woonplaats:<br />

Land:<br />

Telefoonnummer:<br />

Faxnummer:<br />

E-mail:<br />

Geboortedatum:<br />

Fietsmerk:<br />

Mo<strong>de</strong>l:<br />

Prijs:<br />

Naam en plaats Dealer:<br />

Datum aankoop:<br />

Opmerkingen:<br />

7


Het strategische partnerschap<br />

Om innovatieve ontwikkelingen te<br />

bun<strong>de</strong>len, is er een strategisch partnerschap<br />

gestart tussen <strong>de</strong> firma’s Ambrosio<br />

(Italië), FIR (Italië), Herrmans (Finland),<br />

ITM (Italië), Selle Italia (Italië) en<br />

Shimano (Japan). Het belangrijkste<br />

doel is om specifieke on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len <strong>voor</strong><br />

<strong>de</strong> Premium Comfort <strong>fiets</strong> te ontwikkelen,<br />

speciaal gemaakt <strong>voor</strong> nog meer<br />

<strong>fiets</strong>plezier.<br />

De <strong>fiets</strong> krijgt op die manier een nieuw<br />

<strong>de</strong>sign en een nieuw image, door gebruikmaking<br />

van <strong>de</strong> allerlaatste technologieën<br />

en i<strong>de</strong>eën op het gebied<br />

van ‘human engineering’’.<br />

9


NEXAVE C910<br />

De ontwikkeling van <strong>de</strong> NEXAVE C910<br />

is gebaseerd op het Premium Comfort<br />

concept. De on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>lengroep is <strong>voor</strong>zien<br />

van <strong>de</strong> Di2 technologie (Digital<br />

Integrated Intelligence) <strong>voor</strong> een hele<br />

nieuwe generatie <strong>fiets</strong>en. Maar wat betekent<br />

Di2 nu eigenlijk?<br />

Di2 is een <strong>fiets</strong>on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len-concept, dat<br />

geavanceer<strong>de</strong> digitale technologie toepast<br />

op mechanische functies. Automatische<br />

computergestuur<strong>de</strong> (<strong>de</strong>railleur)<br />

schakelacties resulteren in optimale versnellingskeuze<br />

en kadans. Het Di2 systeem<br />

zorgt tevens <strong>voor</strong> een automatische<br />

afstelling van <strong>de</strong> vering, afhankelijk<br />

van <strong>de</strong> gekozen versnelling, om <strong>de</strong><br />

beste combinatie tussen rijcomfort en<br />

doeltreffen<strong>de</strong> krachtoverbrenging te<br />

realiseren. Alle functies kunnen gemakkelijk<br />

gecontroleerd wor<strong>de</strong>n via <strong>de</strong><br />

FLIGHT DECK display op het stuur.<br />

Omdat NEXAVE C910 u alle <strong>voor</strong><strong>de</strong>len<br />

biedt van een <strong>fiets</strong> met versnellingen,<br />

zon<strong>de</strong>r <strong>de</strong> noodzaak <strong>de</strong>ze handmatig<br />

te schakelen, hoeft er niet naar <strong>de</strong>ze<br />

versnellingen gezocht te wor<strong>de</strong>n en<br />

kunt u zich volledig concentreren op<br />

een plezierige rit. Het resultaat is gemakkelijk,<br />

efficiënt en probleemloos<br />

<strong>fiets</strong>en. Het beste van twee werel<strong>de</strong>n.<br />

Di2 opent een nieuwe wereld van automatische<br />

controle, die het <strong>fiets</strong>en<br />

nog comfortabeler, efficiënter en plezieriger<br />

maakt.<br />

11


Shimano SC-C910<br />

FLIGHT DECK<br />

De FLIGHT DECK vormt het hart van<br />

het automatisch mechanisme; <strong>de</strong> computer<br />

die <strong>de</strong> functies controleert. De<br />

display van <strong>de</strong> FLIGHT DECK geeft directe<br />

en constante informatie over <strong>de</strong><br />

status van <strong>de</strong> automatische mechanismen.<br />

Daarnaast biedt het <strong>de</strong> beken<strong>de</strong><br />

<strong>fiets</strong>computer-functies zoals: snelheid,<br />

tijd, gere<strong>de</strong>n afstand, kilometerstand,<br />

gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong> en maximale snelheid.<br />

Uw FLIGHT DECK heeft drie knoppen<br />

<strong>voor</strong> <strong>de</strong> bediening van:<br />

" Schakelsysteem<br />

" Vering<br />

" Fietscomputerfuncties<br />

De knop <strong>voor</strong> <strong>de</strong> bediening van het<br />

schakelsysteem geeft <strong>de</strong> mogelijkheid<br />

om te kiezen <strong>voor</strong> <strong>de</strong> D (normaal)-<br />

stand, <strong>de</strong> Ds (sport)-stand en <strong>de</strong> L (‘leisure’/vrije<br />

tijd)-stand. Er kan ook gekozen<br />

wor<strong>de</strong>n <strong>voor</strong> een handmatige<br />

(‘manual’)-stand, waardoor u kan schakelen<br />

door mid<strong>de</strong>l van electronische<br />

schakelknoppen.<br />

De batterij die stroom levert <strong>voor</strong> <strong>de</strong><br />

electronica, bevindt zich ook in <strong>de</strong><br />

FLIGHT DECK. Wanneer <strong>de</strong> batterij vervangen<br />

moet wor<strong>de</strong>n, geeft <strong>de</strong> FLIGHT<br />

DECK ruim van tevoren een signaal<br />

(‘low battery’) af.<br />

Shimano RD-C910<br />

Computergestuur<strong>de</strong> achter<strong>de</strong>railleur<br />

Als u het juiste kettingblad (<strong>voor</strong>) gekozen<br />

heeft, vindt automatisch <strong>de</strong> juiste<br />

schakelactie achter plaats.<br />

Een speciale functie in <strong>de</strong> handmatige<br />

instelling (‘manual mo<strong>de</strong>’), is <strong>de</strong> automatische<br />

afstelling van het kettingblad.<br />

Als u naar het grote kettingblad<br />

(<strong>voor</strong>) schakelt, zal <strong>de</strong> ketting automatisch<br />

naar het eerstvolgen<strong>de</strong> grotere<br />

tandkransje (lichtere versnelling) schakelen.<br />

Hetzelf<strong>de</strong> principe wordt toegepast<br />

bij het schakelen naar het kleinste<br />

kettingblad (<strong>voor</strong>). De ketting schakelt<br />

dan naar het eerstvolgen<strong>de</strong> kleinere<br />

tandkransje (zwaar<strong>de</strong>re versnelling)<br />

achter. Deze ‘truc’ <strong>voor</strong>komt op effectieve<br />

wijze buitensporig grote schakelacties.<br />

De computer doet al het <strong>de</strong>nkwerk<br />

<strong>voor</strong> u!<br />

12


Computergestuur<strong>de</strong> <strong>voor</strong><strong>de</strong>railleur<br />

Alles wat u bij het schakelen van het<br />

kettingblad hoeft te doen, is het indrukken<br />

van een knop. De schakelactie<br />

wordt uitgevoerd met behulp van<br />

het Shimano Power Change Mechanism<br />

(S<strong>PC</strong>M). Uw pedaalkracht wordt<br />

gebruikt om <strong>de</strong> schakelactie te on<strong>de</strong>rsteunen.<br />

Shimano FD-C910<br />

Computergestuur<strong>de</strong> vering<br />

De Di2 technologie zorgt <strong>voor</strong> een automatische<br />

afstelling van <strong>de</strong> <strong>voor</strong>- en<br />

achtervering. Als u langzaam rijdt of<br />

wegrijdt, wordt <strong>de</strong> vering op ‘hard’<br />

gezet. Deze werkt daardoor niet of<br />

heel licht, zodat er geen kracht verloren<br />

gaat. De vering staat ook op ‘hard’<br />

als u een versnelling heeft gekozen,<br />

die normaliter gebruikt wordt bij klimwerk.<br />

Wanneer u op normale snelheid<br />

rijdt, gaat <strong>de</strong> vering meer werken.<br />

Deze eigenschappen bie<strong>de</strong>n u maximaal<br />

(verings) comfort met een optimaal<br />

gebruik van <strong>de</strong> trapkracht.<br />

Het veringsysteem kan uiteraard ook<br />

handmatig wor<strong>de</strong>n ingesteld.<br />

Shimano FS-C910<br />

Shimano RS-C910<br />

13


Electronische schakelknoppen<br />

De computer selecteert automatisch <strong>de</strong><br />

versnellingen <strong>voor</strong> <strong>de</strong> achter<strong>de</strong>railleur,<br />

maar u moet zelf beslissen welk kettingblad<br />

u wilt gebruiken. Handmatig<br />

schakelen van <strong>de</strong> achter<strong>de</strong>railleur is<br />

ook mogelijk.<br />

De electronische schakelpulsen wor<strong>de</strong>n<br />

van <strong>de</strong> schakelknop doorgestuurd<br />

naar <strong>de</strong> <strong>voor</strong>- of achter<strong>de</strong>railleur. Er<br />

wordt hier geen gebruik gemaakt van<br />

mechanische versnellingskabels.<br />

Shimano SW-C910<br />

LinkGli<strong>de</strong> Cassette<br />

De nadruk bij het ontwikkelen van <strong>de</strong>ze<br />

cassette, ligt op het realiseren van<br />

zo soepel mogelijke schakelacties. De<br />

tandkransjes zijn speciaal ontworpen<br />

<strong>voor</strong> geruisloos, snel en uiterst comfortabel<br />

schakelen.<br />

Versnellingen: 11-13-15-17-21-25-29-33.<br />

Shimano CS-LG90<br />

Dubbel crankstel met ingebouw<strong>de</strong> magneet<br />

Voorzien van <strong>de</strong> OCTALINK technologie.<br />

Dit resulteert in een crank die sterker<br />

en stijver is. Deze crankset is uitgevoerd<br />

met lichtgewicht aluminium kettingbla<strong>de</strong>n<br />

(34- en 46 tan<strong>de</strong>n) <strong>voor</strong> efficiënt<br />

trappen.<br />

Shimano FC-C900-E<br />

14


www.premiumcomfort.com<br />

15


Service-instructies NEXAVE C910<br />

Voor uw veiligheid <strong>de</strong>ze instructies doorlezen en <strong>de</strong>ze <strong>voor</strong> correct gebruik opvolgen.<br />

WAARSCHUWING<br />

• Tij<strong>de</strong>ns het <strong>fiets</strong>en niet op <strong>de</strong> toetsen van het<br />

FLIGHT DECK (<strong>fiets</strong>computer) drukken, an<strong>de</strong>rs<br />

zou u <strong>de</strong> controle over uw <strong>fiets</strong> kunnen verliezen<br />

en een ongeluk kunnen veroorzaken.<br />

• Tij<strong>de</strong>ns het rij<strong>de</strong>n niet te veel aandacht beste<strong>de</strong>n<br />

aan <strong>de</strong> gegevens op <strong>de</strong> computer. Dit<br />

kan ongelukken veroorzaken.<br />

• De <strong>voor</strong>veringvork niet <strong>de</strong>monteren, omdat<br />

an<strong>de</strong>rs <strong>de</strong> buitenste buis en <strong>de</strong> binnenste buis<br />

van elkaar los kunnen raken, en u ernstig<br />

letsel kunt oplopen.<br />

• Gebruik ban<strong>de</strong>n met een buitendiameter<br />

van min<strong>de</strong>r dan<br />

730 mm, zodat <strong>de</strong> band<br />

<strong>de</strong> brug van <strong>de</strong> <strong>voor</strong>veringvork<br />

niet raakt.<br />

Als een spatscherm<br />

is gemonteerd, bij het<br />

Brug<br />

monteren van <strong>de</strong> band<br />

er<strong>voor</strong> zorgen dat <strong>de</strong><br />

Band<br />

band het spatscherm<br />

niet raakt.<br />

• Monteer het stuur en <strong>de</strong> stuurstang op correcte<br />

wijze door <strong>de</strong> montage-instructies <strong>voor</strong><br />

<strong>de</strong>ze on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len te raadplegen. Als <strong>de</strong>ze niet<br />

correct wor<strong>de</strong>n gemonteerd, zou u <strong>de</strong> controle<br />

over uw <strong>fiets</strong> kunnen verliezen en een<br />

ongeluk kunnen veroorzaken.<br />

• Gebruik in combinatie met <strong>de</strong> <strong>voor</strong>veringvork<br />

schijfremmen of V-remmen. De FS-C910 maakt<br />

geen gebruik van een ophangsteun, zodat<br />

alleen zijoptrekremmen die bestemd zijn <strong>voor</strong><br />

montage aan <strong>de</strong> <strong>voor</strong>veringvork zon<strong>de</strong>r<br />

ophangsteun gebruikt kunnen wor<strong>de</strong>n.<br />

• Houd gebruikte batterijen buiten het bereik<br />

van kin<strong>de</strong>ren en ruim <strong>de</strong>ze op <strong>de</strong> juiste wijze<br />

op overeenkomstig <strong>de</strong> bepalingen <strong>voor</strong> het<br />

opruimen van chemisch afval.<br />

• Gebruik <strong>voor</strong> het reinigen van <strong>de</strong> ketting<br />

een neutraal reinigingsmid<strong>de</strong>l. Gebruik geen<br />

alkali- of zuurhou<strong>de</strong>n<strong>de</strong> reinigingsmid<strong>de</strong>len<br />

die bestemd zijn <strong>voor</strong> het verwij<strong>de</strong>ren van<br />

bij<strong>voor</strong>beeld roest, aangezien <strong>de</strong>ze <strong>de</strong> ketting<br />

kunnen beschadigen en <strong>de</strong> ketting kunnen<br />

doen breken.<br />

Opmerking<br />

• De <strong>voor</strong><strong>de</strong>railleur schakelt <strong>de</strong> versnellingen over<br />

door bediening van <strong>de</strong> handbedien<strong>de</strong> overschakeltoetsen,<br />

ongeacht of <strong>de</strong> instellingsmodus op<br />

automatisch of handbediening is ingesteld.<br />

Echter <strong>de</strong> achter<strong>de</strong>railleur zal in <strong>de</strong> automatische<br />

modus bij bediening van <strong>de</strong> handbedien<strong>de</strong> overschakeltoetsen<br />

niet overschakelen.<br />

• Voor het overschakelen van zowel <strong>de</strong> <strong>voor</strong>als<br />

achterversnellingen is het noodzakelijk <strong>de</strong><br />

pedalen te draaien.<br />

• De pedalen niet in achterwaartse richting draaien.<br />

• Als <strong>de</strong> <strong>fiets</strong> tij<strong>de</strong>ns het rij<strong>de</strong>n aan buitengewone<br />

trillingen wordt blootgesteld, is het mogelijk dat<br />

<strong>de</strong> FLIGHT DECK indicator een aanduiding geeft<br />

die verschillend is van <strong>de</strong> werkelijke positie van<br />

<strong>de</strong> achter<strong>de</strong>railleur, echter dit duidt niet op een<br />

<strong>de</strong>fect. De aanduiding van <strong>de</strong> positie zal bij <strong>de</strong><br />

volgen<strong>de</strong> overschakeling weer normaal wor<strong>de</strong>n.<br />

• De <strong>fiets</strong> niet met hogedruksprays reinigen. Als<br />

er vocht in <strong>de</strong> on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len terechtkomt, kan dit<br />

problemen bij het functioneren of roestvorming<br />

veroorzaken.<br />

• Geen van <strong>de</strong> eenhe<strong>de</strong>n <strong>de</strong>monteren, aangezien<br />

<strong>de</strong>ze dan niet meer correct zullen functioneren.<br />

• De diverse eenhe<strong>de</strong>n zijn waterbestendig,<br />

zodat <strong>de</strong>ze geschikt zijn <strong>voor</strong> gebruik bij het<br />

rij<strong>de</strong>n met nat weer. Zij mogen echter niet in<br />

water wor<strong>de</strong>n on<strong>de</strong>rgedompeld.<br />

• <strong>St</strong>el het FLIGHT DECK niet bloot aan buitengewoon<br />

warm weer en stel het niet bloot aan<br />

schokken.<br />

• Voor het reinigen van <strong>de</strong> on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len, <strong>de</strong>ze<br />

afvegen met een droge doek of met een doek<br />

welke licht bevochtigd is met een neutraal<br />

reinigingsmid<strong>de</strong>l. Door substanties zoals verfverdunner<br />

zal <strong>de</strong> buitenzij<strong>de</strong> van <strong>de</strong> on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len<br />

aangetast wor<strong>de</strong>n.<br />

• Als er geduren<strong>de</strong> 5 minuten geen signaal van<br />

een sensor wordt ontvangen, zal <strong>de</strong> energiebesparingsfunctie<br />

wor<strong>de</strong>n ingeschakeld en zal<br />

<strong>de</strong> display uitgeschakeld wor<strong>de</strong>n.<br />

• Bij het verwij<strong>de</strong>ren van het achterwiel, <strong>de</strong> ketting<br />

eerst op het bovenste (kleinste) cassettetandwiel<br />

plaatsen.<br />

• Neem contact op met <strong>de</strong> plaats van aankoop<br />

<strong>voor</strong> vragen betreffen<strong>de</strong> <strong>de</strong> metho<strong>de</strong>n van<br />

behan<strong>de</strong>ling of on<strong>de</strong>rhoud.<br />

16


Handbedien<strong>de</strong><br />

overschakeltoetsen<br />

FLIGHT DECK<br />

(<strong>fiets</strong>computer)<br />

C910<br />

Voor<strong>de</strong>railleur<br />

Achtervering<br />

Cassettetandwiel<br />

<strong>St</strong>uurbuis<br />

Voorveringvork<br />

Pedaal<br />

Band<br />

Achter<strong>de</strong>railleur<br />

Ketting<br />

Voorste kettingwiel<br />

Specificaties<br />

Voor<strong>de</strong>railleur<br />

Achter<strong>de</strong>railleur<br />

Handbedien<strong>de</strong> overschakeltoetsen<br />

FLIGHT DECK (<strong>fiets</strong>computer)<br />

Voorste kettingwiel<br />

Voorveringvork<br />

Achtervering<br />

Ketting<br />

Cassettetandwiel<br />

FD-C910<br />

RD-C910<br />

SW-C910<br />

SC-C910<br />

FC-C900-E<br />

FS-C910<br />

RS-C910<br />

CN-HG93<br />

CS-LG90 (11-13-15-17-21-25-29-33T)<br />

17


FLIGHT DECK (SC-C910)<br />

Display van<br />

veringstatus<br />

Display van<br />

overschakelmodus<br />

Voor<br />

Snelheidsdisplay<br />

Display <strong>voor</strong> lage<br />

batterijspanning<br />

Tandwieldisplay<br />

Subdisplay<br />

Klokdisplay<br />

Displaymodus<br />

keuzetoets<br />

Overschakelmodus<br />

keuzetoets<br />

Veringmodus<br />

keuzetoets<br />

Achter<br />

<strong>St</strong>ekker van<br />

<strong>voor</strong><strong>de</strong>railleur,<br />

achter<strong>de</strong>railleur en<br />

achtervering kabel<br />

Batterij<strong>de</strong>ksel<br />

<strong>St</strong>ekker van handbedien<strong>de</strong><br />

overschakeltoetsen<br />

kabel<br />

<strong>St</strong>ekker van <strong>voor</strong>veringvork<br />

kabel<br />

18


Bedieningstoetsen van FLIGHT DECK<br />

< Displaykeuzetoets ><br />

Terugstellen naar nul:<br />

Geduren<strong>de</strong> tenminste<br />

5 secon<strong>de</strong>n ingedrukt hou<strong>de</strong>n.<br />

(TIME, DST, MAX, AVE)<br />

Indrukken<br />

Rijtijd<br />

0.00 - 99.59<br />

Tijd: minuten<br />

Rijafstand<br />

0.0 - 999.9<br />

Eenhe<strong>de</strong>n: km of mijl<br />

Maximale snelheid<br />

0.0 - 99.9 km (/h)<br />

0.0 - 62.1 mijl (/h)<br />

Cumulatieve afstand<br />

0 - 9999<br />

Eenhe<strong>de</strong>n: km of mijl<br />

Gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong> snelheid<br />

0.0 - 99.9 km (/h)<br />

0.0 - 62.1 mijl (/h)<br />

19


Veringmodus keuzetoets > < Rijmodus keuzetoets ><br />

Indrukken<br />

Voor het kiezen van <strong>de</strong> gewenste veringmodus.<br />

Als <strong>de</strong> vering op AUTO is ingesteld, zal <strong>de</strong><br />

vering overschakelen tussen <strong>de</strong> H (hard)<br />

modus en <strong>de</strong> S (zacht) modus, afhankelijk<br />

van <strong>de</strong> snelheid en <strong>de</strong> posities van <strong>de</strong> <strong>voor</strong>en<br />

achterversnellingen.<br />

Indrukken<br />

Voor het kiezen van <strong>de</strong> gewenste rijmodus.<br />

Wanneer ingesteld op L, D of Ds, wordt automatische<br />

overschakeling van <strong>de</strong> versnellingen<br />

uitgevoerd overeenkomstig <strong>de</strong> rijsnelheid wanneer<br />

<strong>de</strong> overschakeling van <strong>de</strong> achterversnellingen<br />

ingesteld is op automatisch. Wanneer<br />

ingesteld op MANU, wordt handbedien<strong>de</strong><br />

overschakeling van <strong>de</strong> versnellingen uitgevoerd,<br />

waarbij het overschakelen plaatsvindt<br />

door mid<strong>de</strong>l van het indrukken van <strong>de</strong> handbedien<strong>de</strong><br />

overschakeltoetsen.<br />

20


Handbedien<strong>de</strong> overschakeltoetsen<br />

Overschakelen van<br />

<strong>de</strong> <strong>voor</strong>versnellingen<br />

Overschakelen van<br />

<strong>de</strong> achterversnellingen<br />

Het overschakelen van <strong>de</strong><br />

achterversnellingen gebeurt<br />

in principe automatisch, echter<br />

handbedien<strong>de</strong> overschakeling<br />

is ook beschikbaar <strong>voor</strong><br />

rij<strong>de</strong>rs die hiervan gebruik<br />

willen maken.<br />

Druk op <strong>de</strong> moduskeuzetoets<br />

om <strong>de</strong> modus op handbediening<br />

(MANU) in te stellen.<br />

Tips <strong>voor</strong><br />

gebruik<br />

Wanneer <strong>de</strong> omhoogtoets o wordt ingedrukt,<br />

wordt <strong>de</strong> ketting overgebracht van een kleiner<br />

naar een groter kettingblad.<br />

Dit wordt gebruikt tij<strong>de</strong>ns normaal rij<strong>de</strong>n en bij<br />

het rij<strong>de</strong>n van afdalingen.<br />

Wanneer <strong>de</strong> omlaagtoets p wordt ingedrukt,<br />

wordt <strong>de</strong> ketting overgebracht van een groter<br />

naar een kleiner kettingblad.<br />

Dit wordt gebruikt <strong>voor</strong> het beklimmen van<br />

hellingen of bij het rij<strong>de</strong>n met tegenwind.<br />

Wanneer <strong>de</strong> omhoogtoets o wordt ingedrukt,<br />

wordt <strong>de</strong> ketting overgebracht van een groter<br />

naar een kleiner tandkransje. Dit maakt het ronddraaien<br />

van <strong>de</strong> pedalen wat zwaar<strong>de</strong>r, echter<br />

<strong>de</strong> voeten kunnen dan langzamer draaien.<br />

Wanneer <strong>de</strong> omlaagtoets p wordt ingedrukt,<br />

wordt <strong>de</strong> ketting overgebracht van een kleiner<br />

naar een groter tandkransje. Dit maakt het<br />

draaien van <strong>de</strong> pedalen gemakkelijker.<br />

Keuze van <strong>de</strong> rijmodus<br />

Kies in principe D modus<br />

L modus <strong>voor</strong><br />

rustig rij<strong>de</strong>n<br />

Kies L modus <strong>voor</strong> een<br />

rustige rijstijl.<br />

Ds modus <strong>voor</strong><br />

hard <strong>fiets</strong>en<br />

Kies Ds modus <strong>voor</strong> een<br />

meer dynamische rijstijl.<br />

21


Tips<br />

on use<br />

Tips <strong>voor</strong><br />

gebruik<br />

Kiezen van <strong>de</strong> <strong>voor</strong>versnellingen<br />

Als u wilt dat <strong>de</strong> pedalen<br />

gemakkelijk draaien<br />

Als u sneller<br />

wilt trappen<br />

Voor normaal rij<strong>de</strong>n dient <strong>de</strong> ketting<br />

zich op het grootste buitenste<br />

kettingblad te bevin<strong>de</strong>n.<br />

Wanneer bij het beklimmen van hellingen<br />

en het rij<strong>de</strong>n met tegenwind het trappen<br />

moeilijker wordt, <strong>de</strong> toets tevoren indrukken<br />

om naar het kleinere binnenste kettingblad<br />

over te schakelen.<br />

Als het trappen te snel gaat, <strong>de</strong> toets indrukken<br />

om <strong>de</strong> ketting naar het grootste<br />

buitenste kettingblad over te brengen.<br />

Voor normaal rij<strong>de</strong>n dient <strong>de</strong> ketting<br />

zich op het kleinere binnenste<br />

kettingblad te bevin<strong>de</strong>n.<br />

Wanneer bij het afdalen van een helling of<br />

het rij<strong>de</strong>n met wind in <strong>de</strong> rug <strong>de</strong> pedalen<br />

te snel draaien, <strong>de</strong> toets tevoren indrukken<br />

zon<strong>de</strong>r met trappen te stoppen om over te<br />

schakelen naar het grootste buitenste kettingblad.<br />

Als het trappen te zwaar wordt, <strong>de</strong> toets<br />

indrukken zon<strong>de</strong>r met trappen te stoppen<br />

om <strong>de</strong> ketting naar het kleinere binnenste<br />

kettingblad over te brengen.<br />

Tips <strong>voor</strong><br />

gebruik<br />

Kiezen van <strong>de</strong> vering<br />

Gebruik in principe<br />

<strong>de</strong> AUTO modus<br />

Handbedien<strong>de</strong> instelling<br />

Als <strong>de</strong> ketting zich op het grootste <strong>voor</strong>ste<br />

kettingblad bevindt, wordt gebruik<br />

van <strong>de</strong> S (zacht) modus aanbevolen.<br />

Dit is <strong>de</strong> meest comfortabele stand bij<br />

het <strong>fiets</strong>en op kruissnelheid.<br />

Handbedien<strong>de</strong> instelling<br />

Als <strong>de</strong> ketting zich op het kleinste <strong>voor</strong>ste<br />

kettingblad bevindt, wordt <strong>de</strong> H (hard)<br />

modus aanbevolen. Dit geeft <strong>de</strong> vering<br />

<strong>de</strong> mogelijkheid een fijner afgestem<strong>de</strong><br />

respons te geven tij<strong>de</strong>ns het trappen met<br />

hoge snelheid.<br />

22


Veran<strong>de</strong>ren van <strong>de</strong> invoergegevens van het FLIGHT DECK (klok, zoemer<br />

aan/uit, bandomtrek, eenheid instellen en cumulatieve afstand wissen)<br />

Voer <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> procedures uit <strong>voor</strong> het instellen van <strong>de</strong> klok, het instellen van <strong>de</strong> bandomtrek en<br />

het wissen van <strong>de</strong> cumulatieve afstand.<br />

Normale<br />

displaymodus<br />

[L] [M] [R]<br />

[M] + [R]<br />

5 sec.<br />

of langer<br />

Klokinstelling<br />

Begininstellingsmodus<br />

[M]<br />

Zoemer<br />

[M]<br />

[M]<br />

Bandomtrek<br />

[M]<br />

Selecteren van<br />

km of mijl<br />

[M]<br />

ODO meter<br />

wissen<br />

Wissen<br />

Klokinstelling<br />

(1) Houd in <strong>de</strong> normale displaymodus<br />

[M] + [R] geduren<strong>de</strong> tenminste<br />

5 secon<strong>de</strong>n ingedrukt. De modus<br />

veran<strong>de</strong>rt dan naar <strong>de</strong> klokinstellingsmodus.<br />

De nummers in <strong>de</strong> urenkolom zullen op dat<br />

moment gaan knipperen.<br />

(Als <strong>de</strong> klok niet reeds eer<strong>de</strong>r is ingesteld, zal<br />

‘12:00’ op <strong>de</strong> display verschijnen.)<br />

(2) Druk op <strong>de</strong> [R] toets om <strong>de</strong> ureninstelling<br />

<strong>voor</strong>uit te zetten. (Het getal<br />

zal sneller veran<strong>de</strong>ren als <strong>de</strong> toets<br />

langer dan 1 secon<strong>de</strong> ingedrukt<br />

wordt gehou<strong>de</strong>n.)<br />

(3) Druk op <strong>de</strong> [M] toets om <strong>de</strong> ureninstelling<br />

te accepteren. Het nummer<br />

in <strong>de</strong> minutenkolom zal dan beginnen<br />

te knipperen.<br />

23


(4) Druk op <strong>de</strong> [R] toets om <strong>de</strong> minuteninstelling<br />

<strong>voor</strong>uit te zetten. (Het getal zal sneller<br />

veran<strong>de</strong>ren als <strong>de</strong> toets langer dan 1 secon<strong>de</strong><br />

ingedrukt wordt gehou<strong>de</strong>n.)<br />

(5) Druk op <strong>de</strong> [M] toets om <strong>de</strong> minuteninstelling te accepteren.<br />

De modus zal vervolgens veran<strong>de</strong>ren naar <strong>de</strong><br />

zoemer AAN/UIT instellingsmodus. Op dat punt zal <strong>de</strong><br />

klok <strong>voor</strong>uit beginnen te lopen en zal <strong>de</strong> display overgaan<br />

naar <strong>de</strong> zoemer AAN/UIT instellingsmodus.<br />

(6) Bij stap (3), nogmaals op [M] drukken zon<strong>de</strong>r <strong>de</strong> instelling<br />

te veran<strong>de</strong>ren om rechtstreeks over te gaan naar<br />

<strong>de</strong> zoemer AAN/UIT instellingsmodus.<br />

Zoemer AAN/UIT instelling<br />

Deze modus schakelt <strong>de</strong> zoemer aan en uit. Wanneer <strong>de</strong><br />

instelling UIT is, stopt <strong>de</strong> zoemer met klinken behalve wanneer<br />

het FLIGHT DECK uit <strong>de</strong> slaapmodus gestart wordt.<br />

(1) Wanneer het FLIGHT DECK overgaat naar <strong>de</strong> AAN/UIT<br />

instellingsmodus, verschijnt <strong>de</strong> huidige zoemerinstelling<br />

in <strong>de</strong> subdisplay.<br />

Als <strong>de</strong> zoemer op aan is ingesteld, verschijnt ‘b on’. Als<br />

<strong>de</strong>ze op uit is ingesteld, verschijnt ‘b oFF’. Alle overige<br />

displays wor<strong>de</strong>n uitgeschakeld.<br />

(De standaardinstelling is ‘b on’.)<br />

(2) Druk op <strong>de</strong> [R] toets om <strong>de</strong> instelling over te schakelen<br />

tussen ‘b on’ en ‘b oFF’.<br />

(3) Druk op <strong>de</strong> [M] toets om <strong>de</strong> zoemerinstelling te accepteren<br />

en <strong>de</strong> modus te veran<strong>de</strong>ren naar <strong>de</strong> instellingsmodus<br />

<strong>voor</strong> <strong>de</strong> bandomtrek.<br />

(4) Bij stap (1), nogmaals op <strong>de</strong> [M] toets drukken zon<strong>de</strong>r<br />

<strong>de</strong> instelling te veran<strong>de</strong>ren om rechtstreeks over te<br />

gaan naar <strong>de</strong> instellingsmodus <strong>voor</strong> <strong>de</strong> bandomtrek.<br />

Instellingsmodus <strong>voor</strong> <strong>de</strong> bandomtrek<br />

Met <strong>de</strong>ze modus wordt <strong>de</strong> bandomtrek ingesteld welke<br />

gebruikt wordt <strong>voor</strong> het berekenen van <strong>de</strong> rijsnelheid van<br />

<strong>de</strong> <strong>fiets</strong>. De instelling kan gemaakt wor<strong>de</strong>n binnen een<br />

bereik van 1700 en 2400.<br />

(Als <strong>de</strong> instelling <strong>voor</strong>bij <strong>de</strong> hoogste waar<strong>de</strong> in het bereik<br />

gemaakt wordt, begint het tellen opnieuw vanaf 1700.<br />

Bijv. 2395 i 2400 i 1700)<br />

(1) Wanneer het FLIGHT DECK overgaat naar <strong>de</strong> instellingsmodus<br />

<strong>voor</strong> <strong>de</strong> bandomtrek, zal <strong>de</strong><br />

huidige instelling <strong>voor</strong> <strong>de</strong> bandomtrek<br />

in <strong>de</strong> subdisplay verschijnen.<br />

(De standaardinstelling is ‘21:65’.)<br />

(2) Druk op <strong>de</strong> [R] toets om het getal<br />

te verhogen. Het nummer zal in<br />

stappen van 5 veran<strong>de</strong>ren.<br />

Druk op <strong>de</strong> [L] toets om het getal<br />

te verlagen. Het nummer zal in<br />

stappen van 5 veran<strong>de</strong>ren.<br />

(Het getal zal sneller veran<strong>de</strong>ren als <strong>de</strong> toets langer<br />

dan 1 secon<strong>de</strong> ingedrukt wordt gehou<strong>de</strong>n.)<br />

(3) Druk op <strong>de</strong> [M] toets om <strong>de</strong> instelling <strong>voor</strong> <strong>de</strong> bandomtrek<br />

te accepteren en om <strong>de</strong> modus over te schakelen<br />

naar <strong>de</strong> eenheid instellingsmodus.<br />

(4) Bij stap (1), nogmaals op <strong>de</strong> [M] toets drukken zon<strong>de</strong>r<br />

<strong>de</strong> instelling te veran<strong>de</strong>ren om rechtstreeks over te<br />

gaan naar <strong>de</strong> eenheid instellingsmodus.<br />

Selecteren van km of mijl<br />

Deze modus stelt <strong>de</strong> eenhe<strong>de</strong>n in op kilometers of mijl.<br />

(1) Wanneer het FLIGHT DECK overgaat naar <strong>de</strong> eenheid<br />

instellingsmodus, verschijnt <strong>de</strong> huidige eenheidinstelling<br />

in <strong>de</strong> subdisplay. Alle overige displays wor<strong>de</strong>n<br />

uitgeschakeld.<br />

(De standaardinstelling is ‘km’.)<br />

(2) Druk op <strong>de</strong> [R] toets om <strong>de</strong> instelling over te schakelen<br />

tussen ‘km’ en ‘Mile’.<br />

(3) Druk op <strong>de</strong> [M] toets om <strong>de</strong> eenheidinstelling te accepteren<br />

en <strong>de</strong> modus te veran<strong>de</strong>ren naar <strong>de</strong> wismodus<br />

<strong>voor</strong> <strong>de</strong> cumulatieve afstand.<br />

(4) Bij stap (1), nogmaals op <strong>de</strong> [M] toets drukken zon<strong>de</strong>r<br />

<strong>de</strong> instelling te veran<strong>de</strong>ren om rechtstreeks over te<br />

gaan naar <strong>de</strong> wismodus <strong>voor</strong> <strong>de</strong> cumulatieve afstand.<br />

ODO meter wissen<br />

Met <strong>de</strong>ze modus kunt u <strong>de</strong> cumulatieve afstand (ODO)<br />

wissen welke op <strong>de</strong> display van het FLIGHT DECK verschijnt.<br />

Overeenkomstig uw persoonlijke <strong>voor</strong>keur kunt u kiezen<br />

of u <strong>de</strong> cumulatieve afstand al dan niet wilt wissen.<br />

• Als u <strong>de</strong> totale cumulatieve afstand die u sinds <strong>de</strong> dag van<br />

aankoop heeft afgelegd wilt behou<strong>de</strong>n, hoeft u <strong>de</strong>ze modus<br />

<strong>voor</strong> het wissen van <strong>de</strong> cumulatieve afstand niet te gebruiken.<br />

(De gegevens van <strong>de</strong> cumulatieve afstand wor<strong>de</strong>n in het interne<br />

geheugen bewaard, zodat <strong>de</strong>ze bij het vernieuwen van <strong>de</strong><br />

batterij niet gewist wor<strong>de</strong>n. Als u <strong>de</strong> gegevens van <strong>de</strong> cumulatieve<br />

afstand wilt wissen, dient u on<strong>de</strong>rstaan<strong>de</strong> procedure te<br />

volgen.)<br />

De standaardinstelling <strong>voor</strong> <strong>de</strong> cumulatieve afstand<br />

is nul, zodat u <strong>de</strong> cumulatieve afstand niet afzon<strong>de</strong>rlijk<br />

hoeft terug te stellen.<br />

< Procedure ><br />

(1) Wanneer het FLIGHT DECK overgaat naar <strong>de</strong> wismodus<br />

<strong>voor</strong> <strong>de</strong> cumulatieve afstand, verschijnt ‘ cL’<br />

in <strong>de</strong> subdisplay en verschijnt ‘_oFF’ in <strong>de</strong> display.<br />

(‘_oFF’ zal altijd verschijnen, ook als <strong>de</strong> instelling<br />

<strong>de</strong> laatste keer naar ‘on’ werd veran<strong>de</strong>rd.)<br />

(2) Druk op <strong>de</strong> [R] toets om <strong>de</strong> display beurtelings aan<br />

en uit te schakelen.<br />

(3) Als u op <strong>de</strong> [M] toets drukt wanneer <strong>de</strong> display is<br />

ingeschakeld, zal <strong>de</strong> cumulatieve afstand gewist wor<strong>de</strong>n<br />

en zal <strong>de</strong> modus vervolgens terugkeren naar <strong>de</strong><br />

normale displaymodus.<br />

Als u op <strong>de</strong> [M] toets drukt wanneer <strong>de</strong> display is<br />

uitgeschakeld, zal <strong>de</strong> cumulatieve afstand niet gewist<br />

wor<strong>de</strong>n en zal <strong>de</strong> modus vervolgens terugkeren naar<br />

<strong>de</strong> normale displaymodus.<br />

24


Instelling <strong>voor</strong><br />

geïntegreer<strong>de</strong><br />

<strong>voor</strong> en achter<br />

overschakeling<br />

Geïntegreer<strong>de</strong> <strong>voor</strong> en achter overschakeling<br />

(overbrengingsverhouding synchronisatie)<br />

Als <strong>de</strong> geïntegreer<strong>de</strong> <strong>voor</strong> en achter overschakelfunctie reeds is ingesteld,<br />

zal tij<strong>de</strong>ns het rij<strong>de</strong>n in <strong>de</strong> handbedien<strong>de</strong> overschakelmodus het<br />

overschakelen van <strong>de</strong> <strong>voor</strong> en achter versnellingen gelijke tred met<br />

elkaar hou<strong>de</strong>n. Als <strong>de</strong> overschakeling bij het <strong>voor</strong>ste kettingwiel wordt<br />

uitgevoerd, dan zal het achtertandwiel eveneens met één versnelling<br />

overschakelen om <strong>de</strong> overbrengingsverhouding te vermin<strong>de</strong>ren.<br />

< Instelling ><br />

Voorste<br />

kettingwiel<br />

Kleiner<br />

kettingblad<br />

Kleiner<br />

kettingblad<br />

Groter<br />

kettingblad<br />

Groter<br />

kettingblad<br />

Houd <strong>de</strong> rechter toets op het FLIGHT<br />

DECK geduren<strong>de</strong> tenminste 5 secon<strong>de</strong>n<br />

ingedrukt. De huidige instelling zal<br />

wor<strong>de</strong>n getoond. Druk op <strong>de</strong> rechter<br />

toets om <strong>de</strong> instelling beurtelings tussen<br />

‘FoFF’ en ‘F on’ over te schakelen.<br />

Druk op <strong>de</strong> toets <strong>voor</strong> het tonen<br />

van ‘F on’ en druk vervolgens op <strong>de</strong><br />

mid<strong>de</strong>lste toets om <strong>de</strong> instelling te<br />

accepteren. De display zal vervolgens<br />

terugkeren naar <strong>de</strong> normale display.<br />

Achtertandwiel<br />

• ‘FoFF’ als geïntegreer<strong>de</strong><br />

<strong>voor</strong> en<br />

achter overschakeling<br />

niet is ingesteld<br />

Afstelling<br />

van <strong>de</strong> vering<br />

• ‘F on’ als geïntegreer<strong>de</strong><br />

<strong>voor</strong> en<br />

achter overschakeling<br />

is ingesteld<br />

Afstelling van <strong>de</strong> <strong>voor</strong>vering<br />

< Afstelling van <strong>de</strong> <strong>voor</strong>spanningafsteller ><br />

(1) Druk op <strong>de</strong> veringmodus keuzetoets op het FLIGHT DECK om <strong>de</strong> veringmodus in te stellen op ‘S’.<br />

(2) Trek <strong>de</strong> <strong>voor</strong>rem aan of plaats een gewicht op het stuur om <strong>de</strong> <strong>voor</strong>vering omhoog en omlaag<br />

te bewegen om <strong>de</strong> hardheid te controleren. <strong>St</strong>el <strong>de</strong> <strong>voor</strong>spanningafsteller<br />

af <strong>voor</strong> het verkrijgen van <strong>de</strong> gewenste hardheid.<br />

Als <strong>de</strong>ze in achterwaartse richting wordt gedraaid, wordt <strong>de</strong> vering<br />

zachter en wanneer <strong>de</strong>ze in <strong>voor</strong>waartse richting wordt gedraaid<br />

wordt <strong>de</strong> vering har<strong>de</strong>r.<br />

De vier mogelijke instellingsposities zijn gemarkeerd door ro<strong>de</strong> strepen.<br />

Lijn <strong>de</strong> merktekens op <strong>de</strong> bout uit met die op het kapje. (Niet<br />

in een positie afstellen waarbij <strong>de</strong> merktekens niet zijn uitgelijnd.)<br />

(3) Draai <strong>de</strong> afsteller binnen het bereik zoals bepaald door .<br />

Afstelling van <strong>de</strong> achtervering<br />

< Ontluchten ><br />

Boutmerkteken<br />

(4mm inbussleutel)<br />

(1) Druk op <strong>de</strong> veringmodus keuzetoets op het FLIGHT DECK om <strong>de</strong> veringmodus in te stellen op ‘S’.<br />

(2) De luchtdruk is afhankelijk van factoren zoals <strong>de</strong> vorm en <strong>de</strong> afmeting van het frame, het gewicht<br />

van <strong>de</strong> berij<strong>de</strong>r en <strong>de</strong> rijmetho<strong>de</strong>.<br />

<strong>St</strong>el <strong>de</strong> luchtdruk af op het optimale niveau van 0.7 en 1.5 MPa. {7-15 bar}<br />

Het ventiel is een Schra<strong>de</strong>r ventiel.<br />

Als richtlijn dient <strong>de</strong> <strong>fiets</strong> in <strong>de</strong> ‘S’ (zacht) modus 5-10mm naar<br />

bene<strong>de</strong>n te gaan wanneer <strong>de</strong> berij<strong>de</strong>r er op gaat zitten.<br />

• Na het ontluchten, het kapje stevig vastdraaien, omdat an<strong>de</strong>rs <strong>de</strong><br />

lucht kan ontsnappen.<br />

• Voor een optimaal functioneren van <strong>de</strong> achtervering, <strong>de</strong> druk in<br />

<strong>de</strong> achtervering tenminste eenmaal per maand controleren.<br />

Vernieuwen<br />

van <strong>de</strong> batterij<br />

Wanneer <strong>de</strong> display <strong>voor</strong> lage batterijspanning<br />

verschijnt, <strong>de</strong> batterij (CR-P2) zo spoedig mogelijk<br />

door een nieuwe vervangen.<br />

CR-P2<br />

25


Oplossen van<br />

problemen<br />

1. Toestan<strong>de</strong>n die gemakkelijk als problemen kunnen wor<strong>de</strong>n aangezien<br />

De volgen<strong>de</strong> toestan<strong>de</strong>n zijn <strong>voor</strong>beel<strong>de</strong>n van normale toestan<strong>de</strong>n die door <strong>de</strong> gebruiker<br />

soms gemakkelijk als problemen kunnen wor<strong>de</strong>n aangezien. Zie eerst <strong>de</strong>ze tabel om<br />

te controleren of het probleem in feite een normale toestand is of niet.<br />

Hier volgen enkele <strong>voor</strong>beel<strong>de</strong>n van normale toestan<strong>de</strong>n die ten onrechte <strong>voor</strong><br />

problemen kunnen wor<strong>de</strong>n aangezien.<br />

Item Conditie Beschrijving<br />

Snelheidsdisplay is niet<br />

correct.<br />

Zoemer klinkt niet.<br />

Instelling <strong>voor</strong> <strong>de</strong> bandomtrek is niet correct.<br />

Controleer aan <strong>de</strong> hand van pagina 24 en<br />

veran<strong>de</strong>r <strong>de</strong> instelling indien nodig.<br />

Controleer of <strong>de</strong> posities van <strong>de</strong> snelheidssensor<br />

en <strong>de</strong> magneet correct zijn. *1<br />

De zoemer is op uit ingesteld.<br />

Controleer aan <strong>de</strong> hand van pagina 24 en<br />

veran<strong>de</strong>r <strong>de</strong> instelling indien nodig.<br />

*1<br />

Functieinstelling<br />

Wanneer <strong>de</strong> <strong>voor</strong><strong>de</strong>railleur<br />

wordt bediend,<br />

wordt <strong>de</strong> achter<strong>de</strong>railleur<br />

eveneens bediend.<br />

Handbedien<strong>de</strong> overschakeling<br />

van <strong>de</strong> achter<strong>de</strong>railleur<br />

is niet mogelijk<br />

wanneer automatische<br />

overschakeling van <strong>de</strong><br />

versnellingen is ingesteld.<br />

Er vindt geen overschakeling<br />

plaats wanneer<br />

in <strong>de</strong> handbedien<strong>de</strong><br />

overschakelmodus op <strong>de</strong><br />

handbedien<strong>de</strong> overschakeltoetsen<br />

wordt gedrukt.<br />

(Pedalen draaien niet.)<br />

Geïntegreer<strong>de</strong> <strong>voor</strong> en achter overschakeling is<br />

ingeschakeld. Zie pagina 25 <strong>voor</strong> het annuleren<br />

van <strong>de</strong> geïntegreer<strong>de</strong> overschakeling om <strong>de</strong><br />

instelling te controleren en te veran<strong>de</strong>ren.<br />

Tij<strong>de</strong>ns automatische overschakeling van <strong>de</strong> versnellingen<br />

is handbedien<strong>de</strong> overschakeling van<br />

<strong>de</strong> versnellingen is uitgeschakeld. Zie pagina 20<br />

als u handbedien<strong>de</strong> overschakeling wilt activeren<br />

en veran<strong>de</strong>r <strong>de</strong> instelling naar ‘MANU’.<br />

Er vindt geen overschakeling plaats wanneer<br />

<strong>de</strong> pedalen niet draaien.<br />

Druk op <strong>de</strong> handbedien<strong>de</strong> overschakeltoetsen<br />

en draai <strong>de</strong> pedalen.<br />

Begininstellingen<br />

Beveiligingsfunctie<br />

<strong>voor</strong><br />

foutieve<br />

bediening<br />

Derailleur werkt niet<br />

wanneer op <strong>de</strong> handbedien<strong>de</strong><br />

overschakeltoetsen<br />

wordt gedrukt<br />

terwijl <strong>de</strong> <strong>fiets</strong> stilstaat.<br />

(Display van FLIGHT<br />

DECK is uit.)<br />

De overschakelmodus<br />

veran<strong>de</strong>rt niet naar<br />

automatisch.<br />

(Batterij-indicator knippert.)<br />

Bediening wordt niet uitgevoerd wanneer <strong>de</strong><br />

energiebesparingsfunctie in werking is.<br />

Alle overige displays zullen op dat moment niets<br />

aangeven. Om terug te keren naar <strong>de</strong> normale<br />

displaymodus, een van <strong>de</strong> drie toetsen op het<br />

FLIGHT DECK indrukken of het <strong>voor</strong>wiel draaien.<br />

De automatische functie is gestopt omdat <strong>de</strong><br />

batterij is uitgeput.<br />

Vervang <strong>de</strong> batterij. (Zie pagina 25, 28)<br />

26


2. Probleemdiagnose<br />

Bedieningsproblemen kunnen in het algemeen on<strong>de</strong>rver<strong>de</strong>eld wor<strong>de</strong>n in <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong><br />

twee soorten. Diagnose kan sneller plaatsvin<strong>de</strong>n door te i<strong>de</strong>ntificeren met welke van<br />

<strong>de</strong>ze twee soorten het probleem overeenkomt.<br />

Soort probleem<br />

< Systeem<br />

functioneert<br />

niet ><br />

Het systeem functioneert<br />

helemaal niet<br />

(er verschijnt geen<br />

FLIGHT DECK display).<br />

Mogelijke oorzaak en oplossing<br />

De oorzaak is waarschijnlijk een probleem met <strong>de</strong> stroom<strong>voor</strong>ziening<br />

of een <strong>de</strong>fect FLIGHT DECK.<br />

i Controleer eerst <strong>de</strong> toestand van <strong>de</strong> batterij.<br />

Als door het vernieuwen van <strong>de</strong> batterij het probleem niet wordt<br />

opgelost, is <strong>de</strong> oorzaak waarschijnlijk een <strong>de</strong>fect FLIGHT DECK.<br />

Vraag een erken<strong>de</strong> <strong>fiets</strong><strong>de</strong>aler <strong>voor</strong> reparaties.<br />

(1) Defect on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el of probleem met <strong>de</strong> bedrading<br />

i Controleer <strong>de</strong> bedrading van het FLIGHT DECK naar het on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el<br />

dat niet functioneert.<br />

Als een kabel loszit of niet goed is aangesloten of op het verkeer<strong>de</strong><br />

punt is aangesloten, <strong>de</strong> verbinding herstellen.<br />

< Defect<br />

on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el ><br />

Een on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el zoals<br />

<strong>de</strong> achter<strong>de</strong>railleur<br />

functioneert niet.<br />

(2) Probleem met <strong>de</strong> sensorbedrading<br />

Controleer <strong>de</strong> bedrading van het FLIGHT DECK naar <strong>de</strong> <strong>voor</strong><strong>de</strong>railleur<br />

(crankarmsensor) en <strong>de</strong> bedrading van het FLIGHT DECK<br />

naar <strong>de</strong> snelheidssensor.<br />

Als een kabel loszit of niet goed is aangesloten of op het verkeer<strong>de</strong><br />

punt is aangesloten, <strong>de</strong> verbinding herstellen.<br />

Als een probleem door (1) of (2) hierboven niet kan wor<strong>de</strong>n opgelost,<br />

is <strong>de</strong> oorzaak van het probleem mogelijk:<br />

• Een probleem met het FLIGHT DECK<br />

• Defecte interne bedrading<br />

• Defect in on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el dat niet functioneert<br />

Vraag een erken<strong>de</strong> <strong>fiets</strong><strong>de</strong>aler <strong>voor</strong> reparaties.<br />

Als <strong>de</strong> achter<strong>de</strong>railleur, <strong>de</strong> <strong>voor</strong><strong>de</strong>railleur of <strong>de</strong> achtervering niet<br />

functioneert, is het hoogst waarschijnlijk dat er een <strong>de</strong>fect (of slecht<br />

contact) is in het FLIGHT DECK.<br />

27


3. Overige functies<br />

• Wanneer <strong>de</strong> snelheid tot nul is teruggevallen en <strong>de</strong>ze toestand geduren<strong>de</strong> 5 minuten blijft <strong>voor</strong>tbestaan,<br />

treedt <strong>de</strong> energiebesparingsfunctie in werking. De display zal dan wor<strong>de</strong>n uitgeschakeld.<br />

Alle overige displays zullen op dat moment niets aangeven. Om terug te keren naar <strong>de</strong> normale<br />

displaymodus, een van <strong>de</strong> drie toetsen op het FLIGHT DECK indrukken of het <strong>voor</strong>wiel draaien.<br />

• Werking van <strong>de</strong> zoemer<br />

De zoemer functioneert als volgt <strong>voor</strong> het geven van informatie.<br />

1<br />

2<br />

3<br />

Conditie Soort geluid<br />

Voordat het overschakelen<br />

1 korte pieptoon<br />

begint.<br />

Opdracht <strong>voor</strong><br />

overschakeling<br />

geannuleerd.<br />

Wanneer het<br />

normale functioneren<br />

begint.<br />

Twee korte<br />

pieptonen<br />

1 lange pieptoon<br />

Opmerkingen<br />

Overschakelen begint onmid<strong>de</strong>llijk na het klinken van <strong>de</strong><br />

zoemer.<br />

Een opdracht <strong>voor</strong> overschakeling werd geannuleerd omdat <strong>de</strong><br />

pedalen niet wer<strong>de</strong>n rondgedraaid, of er is opdracht gegeven<br />

<strong>voor</strong> handbedien<strong>de</strong> overschakeling op een moment dat het<br />

systeem op <strong>de</strong> automatische modus was ingesteld. (Zie *1)<br />

Klinkt wanneer het FLIGHT DECK overgaat van <strong>de</strong> parkeermodus<br />

naar <strong>de</strong> normale modus.<br />

*1 Het overschakelen van <strong>de</strong> versnellingen kan on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> omstandighe<strong>de</strong>n eveneens beperkt blijven.<br />

• Wanneer <strong>de</strong> snelheid 0 km/h is<br />

• Wanneer een an<strong>de</strong>r mechanisme in werking is<br />

• Wanneer een opdracht wordt gegeven <strong>voor</strong> overschakeling naar een niet-bestaan<strong>de</strong> versnelling<br />

Bij<strong>voor</strong>beeld, als een opdracht <strong>voor</strong> opschakeling wordt gegeven wanneer <strong>de</strong> ketting zich op het kleinste<br />

tandkransje bevindt<br />

• Als <strong>de</strong> batterij bijna uitgeput is (‘LO BAT’ display)<br />

• Als er een probleem is met <strong>de</strong> achter<strong>de</strong>railleur<br />

Normaal zal overschakelen van <strong>de</strong> versnellingen mogelijk zijn als bovenstaan<strong>de</strong> beperken<strong>de</strong> omstandighe<strong>de</strong>n zijn<br />

opgelost. Zie ‘Oplossen van problemen’ op pagina 26 als het beperkte functioneren van <strong>de</strong> <strong>de</strong>railleur niet is opgelost.<br />

4. Wanneer <strong>de</strong> batterij bijna uitgeput is<br />

Wanneer <strong>de</strong> batterij bijna uitgeput is, verschijnt er een alarmindicator op <strong>de</strong> display ( een<br />

batterijsymbool verschijnt in <strong>de</strong> rechter bovenhoek van <strong>de</strong> display) en bepaal<strong>de</strong> functies zullen in<br />

hun werking beperkt wor<strong>de</strong>n.<br />

De bijzon<strong>de</strong>rhe<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> alarmindicator en <strong>de</strong> beperkingen van <strong>de</strong> functies zijn als volgt.<br />

<strong>St</strong>atus<br />

1. Alarm<br />

Display<br />

De ‘LO BAT’ indicator<br />

knippert eenmaal<br />

elke 4 secon<strong>de</strong>n.<br />

Bediening<br />

Geen wijziging.<br />

Opmerkingen<br />

Dit waarschuwt er <strong>voor</strong> dat <strong>de</strong> batterij bijna<br />

uitgeput is.<br />

Zorg er <strong>voor</strong> dat u bij gebruik van <strong>de</strong> <strong>fiets</strong> altijd<br />

een reservebatterij bij zich heeft.<br />

2. Automatische<br />

annulering<br />

De ‘LO BAT’ indicator<br />

gaat sneller knipperen,<br />

elke 2 secon<strong>de</strong>n.<br />

Automatische<br />

overschakeling van<br />

<strong>de</strong> versnellingen en<br />

automatische vering<br />

wor<strong>de</strong>n geannuleerd.<br />

(Handbediening is<br />

nog steeds mogelijk.)<br />

Dit waarschuwt er <strong>voor</strong> dat <strong>de</strong> batterij nagenoeg<br />

volledig is uitgeput.<br />

Functies zoals automatische overschakeling van<br />

<strong>de</strong> versnellingen wor<strong>de</strong>n geannuleerd.<br />

Schakel <strong>de</strong> versnellingen met <strong>de</strong> hand over naar<br />

<strong>de</strong> meest veelvuldig gebruikte versnelling en<br />

vermijd vervolgens ver<strong>de</strong>r overschakelen zoveel<br />

mogelijk.<br />

<strong>St</strong>el eveneens <strong>de</strong> vering in op hard of zacht en<br />

vermijd het veran<strong>de</strong>ren van <strong>de</strong> instelling zoveel<br />

mogelijk.<br />

Het wordt aanbevolen <strong>de</strong> batterij zo spoedig<br />

mogelijk door een nieuwe te vervangen.<br />

3. Functie<br />

stop<br />

De ‘LO BAT’ indicator<br />

blijft constant bran<strong>de</strong>n.<br />

Overschakeling van<br />

<strong>de</strong> versnellingen stopt<br />

en <strong>de</strong> werking van<br />

<strong>de</strong> vering stopt. De<br />

display blijft verlicht.<br />

Alle functies behalve <strong>de</strong> FLIGHT DECK displayfunctie<br />

zijn gestopt.<br />

Vernieuw <strong>de</strong> batterij alvorens <strong>de</strong> status dit punt<br />

bereikt.<br />

*1 *1 Het The batterijvermogen battery output may kan drop kortstondig momentarily terugvallen in response als gevolg to conditions van omstandighe<strong>de</strong>n such as low zoals temperatures, lage temperaturen and anen er<br />

kan alarm een may alarm be gegeven output. If wor<strong>de</strong>n. this happens, Als dit gebeurt, the status is may het mogelijk change dat from <strong>de</strong> 3 status to 2 above veran<strong>de</strong>rt when van the 3 naar temperature 2 hierboven<br />

wanneer rises again <strong>de</strong> and temperatuur battery output opnieuw is restored. toeneemt (The en het status batterijvermogen will not return hersteld automatically wordt. (De to 1.) status zal niet automatisch<br />

naar 1 terugkeren.)<br />

28


Afstelling van <strong>de</strong> achter<strong>de</strong>railleur (RD-C910)<br />

(Voer <strong>de</strong> afstelling uit met <strong>de</strong> <strong>fiets</strong> in <strong>de</strong> rechtovereind stand.)<br />

Volg <strong>voor</strong> het afstellen van <strong>de</strong> achter<strong>de</strong>railleur <strong>de</strong><br />

drie stappen welke hieron<strong>de</strong>r wor<strong>de</strong>n aangegeven.<br />

Voer <strong>de</strong> werkzaamhe<strong>de</strong>n uit in <strong>de</strong> volgor<strong>de</strong><br />

1,2en 3.<br />

Als <strong>de</strong>ze afstellingen correct wor<strong>de</strong>n uitgevoerd,<br />

kan 3S overschakeling (schokvrij, soepel en stil)<br />

van <strong>de</strong> versnellingen wor<strong>de</strong>n verkregen.<br />

Plaatsen <strong>voor</strong> afstelling van<br />

<strong>de</strong> achter<strong>de</strong>railleur<br />

Afstelbout <strong>voor</strong> <strong>de</strong><br />

B spanning<br />

(afgesteld in 2)<br />

Deze wordt afgesteld bij<br />

het verlaten van <strong>de</strong> fabriek<br />

en mag on<strong>de</strong>r geen enkele<br />

omstandigheid gedraaid<br />

wor<strong>de</strong>n. Als <strong>de</strong>ze gedraaid<br />

wordt, kan <strong>de</strong> ketting door<br />

een te grote overschakeling<br />

vastlopen en het systeem<br />

beschadigen.<br />

Poelieafstelbout<br />

(afgesteld in1- 5 en 3- 1 — 4 )<br />

Gebruik een #2 Phillips schroevendraaier.<br />

. Eerste controle (Grove afstelling)<br />

➊ Nadat <strong>de</strong> montage is voltooid en het FLIGHT<br />

DECK wordt ingeschakeld, verschijnen <strong>de</strong> huidige<br />

instellingen op <strong>de</strong> versnellingsindicator op<br />

<strong>de</strong> display.<br />

➋ Zet het achterwiel in een standaard vast om dit<br />

van <strong>de</strong> grond af te hou<strong>de</strong>n.<br />

➌ Druk enkele malen op <strong>de</strong> rechter overschakelmodus<br />

keuzetoets op het FLIGHT DECK om <strong>de</strong><br />

modus <strong>voor</strong> overschakeling van <strong>de</strong> versnellingen<br />

op ‘MANU’ in te stellen.<br />

➍ Draai <strong>de</strong> pedalen en druk op <strong>de</strong> handbedien<strong>de</strong><br />

overschakeltoetsen op het rechter stuurge<strong>de</strong>elte<br />

om <strong>de</strong> achter<strong>de</strong>railleur van Hoog naar Laag te<br />

verplaatsen. De <strong>voor</strong><strong>de</strong>railleur kan daarbij in<br />

elke willekeurige stand staan.<br />

Controleer op dit ogenblik of:<br />

a. De achter<strong>de</strong>railleur van Hoog naar Laag<br />

wordt verplaatst.<br />

b. De positie van het mechanisme overeenkomt<br />

met <strong>de</strong> aangedui<strong>de</strong> versnelling (een kleine<br />

mate van frictiegeluid is geen probleem.<br />

\Afstellen zoals eer<strong>de</strong>r beschreven.)<br />

➎<br />

➏<br />

Als <strong>de</strong> controles in › alle in or<strong>de</strong> zijn, is hiermee<br />

<strong>de</strong> eerste controle voltooid.<br />

Als <strong>de</strong> controle in › niet met succes kan wor<strong>de</strong>n<br />

uitgevoerd, <strong>de</strong> poelieafstelbout draaien om<br />

<strong>de</strong> positie van <strong>de</strong> poelie af te stellen totdat <strong>de</strong><br />

condities in › bereikt wor<strong>de</strong>n (rechtsom: Laag<br />

richting, linksom: Hoog richting).<br />

Bij<strong>voor</strong>beeld<br />

Als <strong>de</strong> ketting naar het hoogste tandkransje<br />

overgaat, maar niet naar het laagste tandkransje,<br />

of als een tandkransje dat kleiner is<br />

dan dat welke op het FLIGHT DECK wordt<br />

getoond wordt geselecteerd, <strong>de</strong> afstelbout<br />

rechtsom draaien om <strong>de</strong> poelie in <strong>de</strong> Laag<br />

richting te verplaatsen.<br />

Draai <strong>de</strong> afstelbout gelei<strong>de</strong>lijk en houd daarbij<br />

<strong>de</strong> relatie tussen <strong>de</strong> tandkransjes en het<br />

mechanisme van <strong>de</strong> achter<strong>de</strong>railleur in het<br />

oog. Als u <strong>de</strong> afstelbout ver<strong>de</strong>r draait dan<br />

nodig, bestaat <strong>de</strong> kans dat <strong>de</strong> ketting in <strong>de</strong><br />

tandkransjes vastloopt.<br />

➐ De volgen<strong>de</strong> afstellingen dienen uitgevoerd te<br />

wor<strong>de</strong>n met <strong>de</strong> <strong>fiets</strong> in <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> toestand als bij<br />

<strong>de</strong> afstelling hierboven (met het achterwiel vastgezet<br />

in een standaard en in <strong>de</strong> modus <strong>voor</strong><br />

handbedien<strong>de</strong> overschakeling).<br />

Als er geduren<strong>de</strong> 5 minuten geen bediening<br />

plaatsvindt, zal het FLIGHT DECK overschakelen<br />

naar <strong>de</strong> energiebesparingsmodus<br />

en zullen alle overige functies wor<strong>de</strong>n stopgezet.<br />

Als dit gebeurt, <strong>de</strong> paneeltoetsen op<br />

het FLIGHT DECK gebruiken of het <strong>voor</strong>wiel<br />

draaien om een snelheidssignaal op te<br />

wekken zodat het FLIGHT DECK opnieuw<br />

gestart wordt.<br />

29


. Afstelbout <strong>voor</strong> <strong>de</strong> B spanning<br />

Annuleer <strong>de</strong> instelling <strong>voor</strong> geïntegreer<strong>de</strong> <strong>voor</strong> en<br />

achter overschakeling. (Zie pag. 25) Draai <strong>de</strong> pedalen<br />

en druk op <strong>de</strong> handbedien<strong>de</strong> overschakeltoetsen<br />

om <strong>de</strong> ketting naar het grootste tandkransje<br />

over te brengen, en eerst naar het buitenste kettingblad<br />

en vervolgens naar het binnenste kettingblad.<br />

Binnenste<br />

kettingblad<br />

Grootste<br />

tandkransje<br />

Controleer of <strong>de</strong> tan<strong>de</strong>n<br />

van het tandkransje het<br />

aangegeven ge<strong>de</strong>elte<br />

van het meetlabel overlappen.<br />

Als <strong>de</strong>ze niet<br />

overlappen, afstellen<br />

aan <strong>de</strong> hand van <strong>de</strong><br />

volgen<strong>de</strong> procedure.<br />

Als <strong>de</strong> tan<strong>de</strong>n zich boven<br />

het ge<strong>de</strong>elte bevin<strong>de</strong>n<br />

dat wordt aangegeven<br />

door <strong>de</strong> pijl, <strong>de</strong> afstelbout<br />

<strong>voor</strong> <strong>de</strong> B spanning<br />

twee slagen losdraaien.<br />

Buitenste<br />

kettingblad<br />

Tan<strong>de</strong>n<br />

Controle<br />

Goed<br />

Binnenste<br />

kettingblad<br />

Meetlabel<br />

Als <strong>de</strong> tan<strong>de</strong>n zich on<strong>de</strong>r<br />

het ge<strong>de</strong>elte bevin<strong>de</strong>n<br />

dat wordt aangegeven<br />

door <strong>de</strong> pijl, <strong>de</strong> afstelbout<br />

<strong>voor</strong> <strong>de</strong> B spanning<br />

twee slagen vastdraaien.<br />

Draai <strong>de</strong> pedalen en druk op <strong>de</strong> handbedien<strong>de</strong><br />

overschakeltoetsen om <strong>de</strong> ketting naar het buitenste<br />

kettingblad en vervolgens naar het binnenste<br />

kettingblad over te brengen. Controleer of <strong>de</strong> tan<strong>de</strong>n<br />

van het tandkransje het aangegeven ge<strong>de</strong>elte<br />

van het meetlabel overlappen. Als <strong>de</strong>ze niet overlappen,<br />

<strong>de</strong>ze procedure uitvoeren totdat <strong>de</strong> tan<strong>de</strong>n<br />

correct overlappen.<br />

. Fijnafstelling van het mechanisme<br />

Draai <strong>de</strong> poelieafstelbout op <strong>de</strong> <strong>de</strong>railleur <strong>voor</strong><br />

het maken van fijnafstellingen <strong>voor</strong> <strong>de</strong> positie<br />

van <strong>de</strong> poelie in verhouding tot het tandkransje.<br />

< Procedure ><br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

Gebruik wanneer <strong>de</strong> ketting zich op het<br />

binnenste kettingblad bevindt <strong>de</strong> handbedien<strong>de</strong><br />

overschakeling om <strong>de</strong> ketting van<br />

het 4<strong>de</strong> naar het 5<strong>de</strong> tandkransje over te<br />

brengen, geteld vanaf het grootste tandkransje,<br />

en draai vervolgens <strong>de</strong> pedalen<br />

driemaal of meer rond. Als u na het driemaal<br />

ronddraaien van <strong>de</strong> pedalen hoort<br />

dat <strong>de</strong> ketting het tandkransje raakt, eerst<br />

<strong>de</strong> poelieafstelbout in tegenovergestel<strong>de</strong><br />

richting draaien totdat het geluid stopt.<br />

Draai vervolgens <strong>de</strong> poelieafstelbout telkens<br />

eenmaal 90° rechtsom (twee klikken) en<br />

herhaal <strong>de</strong>ze procedure totdat u <strong>de</strong> positie<br />

vindt waarbij <strong>de</strong> ketting en het tandkransje<br />

elkaar raken en geluid produceren.<br />

Draai vanuit <strong>de</strong> toestand in stap 2, <strong>de</strong><br />

poelieafstelbout 270° linksom (zes klikken).<br />

Schakel over van Hoog naar Laag en controleer<br />

of er zich bij het overschakelen<br />

geen vertraging <strong>voor</strong>doet.<br />

(De overschakeling is vertraagd wanneer<br />

<strong>de</strong> ketting niet naar het volgen<strong>de</strong> tandkransje<br />

overgaat nadat <strong>de</strong> crankarm ongeveer<br />

tweemaal gedraaid is.) Als u bij het<br />

overschakelen van een van <strong>de</strong> versnellingen<br />

vertraging opmerkt, <strong>de</strong> poelieafstelbout<br />

90° rechtsom draaien (twee klikken).<br />

30


SERVICE-INSTRUCTIES-SCHIJFREMSYSTEEM<br />

C901<br />

Schijfremsysteem<br />

C900<br />

V-Remsysteem<br />

BR-C900<br />

BR-C901<br />

BL-C901<br />

BL-C900<br />

■ Als u twijfels heeft over uw technische vaardigheid, adviseren wij u met klem geen werkzaamhe<strong>de</strong>n<br />

aan het remsysteem uit te voeren en contact op te nemen met <strong>de</strong> plaats van<br />

aankoop.<br />

31


C901<br />

Schijfremsysteem<br />

Lees alvorens <strong>de</strong> on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len te gebruiken <strong>de</strong>ze instructies zorgvuldig door en volg ze <strong>voor</strong> correct<br />

gebruik nauwkeurig op.<br />

WAARSCHUWING<br />

• De remblokhou<strong>de</strong>r en <strong>de</strong> rotor zullen tij<strong>de</strong>ns<br />

het gebruik van <strong>de</strong> remmen heet wor<strong>de</strong>n, dus<br />

raak <strong>de</strong>ze on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len tij<strong>de</strong>ns het <strong>fiets</strong>en of<br />

onmid<strong>de</strong>llijk na het afstappen van <strong>de</strong> <strong>fiets</strong> niet<br />

aan, omdat an<strong>de</strong>rs <strong>de</strong> kans bestaat dat u brand<br />

won<strong>de</strong>n oploopt. Controleer alvorens te proberen<br />

<strong>de</strong> remmen af te stellen of <strong>de</strong> remon<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len<br />

voldoen<strong>de</strong> afgekoeld zijn.<br />

• Gebruik uitsluitend originele Shimano minerale<br />

olie. Als an<strong>de</strong>re soorten olie wor<strong>de</strong>n gebruikt,<br />

kan dit problemen met <strong>de</strong> remwerking opleveren<br />

en er toe lei<strong>de</strong>n dat het systeem onbruikbaar<br />

wordt.<br />

• Gebruik uitsluitend olie uit een pas geopend blik<br />

en gebruik olie die afgetapt is van <strong>de</strong> ontluchtingsnippel<br />

niet opnieuw. Ou<strong>de</strong> olie of reeds<br />

gebruikte olie kan water bevatten dat dampstremming<br />

in het remsysteem kan veroorzaken.<br />

• Zorg er <strong>voor</strong> dat er geen water of luchtbellen in<br />

het remsysteem terechtkomen, omdat an<strong>de</strong>rs <strong>de</strong><br />

kans op dampstremming bestaat. Wees speciaal<br />

<strong>voor</strong>zichtig tij<strong>de</strong>ns het verwij<strong>de</strong>ren van <strong>de</strong> dop<br />

van <strong>de</strong> reservoirtank.<br />

• Dampstremming kan zich <strong>voor</strong>doen wanneer<br />

<strong>de</strong> remmen continu wor<strong>de</strong>n gebruikt. Om <strong>de</strong>ze<br />

toestand te verhelpen, <strong>de</strong> remhen<strong>de</strong>l kortstondig<br />

loslaten.<br />

Dampstremming is een verschijnsel waarbij<br />

<strong>de</strong> olie binnen in het remsysteem verhit raakt,<br />

waardoor water of luchtbellen die in het remsysteem<br />

aanwezig zijn gaan uitzetten. Dit kan<br />

vervolgens een plotselinge toename in <strong>de</strong><br />

remhen<strong>de</strong>lslag veroorzaken.<br />

• Als zich vloeistoflekkages <strong>voor</strong>doen, het gebruik<br />

van <strong>de</strong> remmen onmid<strong>de</strong>llijk stoppen en <strong>de</strong><br />

juiste reparaties uitvoeren. Als u blijft doorgaan<br />

met <strong>fiets</strong>en terwijl vloeistof lekt, bestaat het<br />

gevaar dat <strong>de</strong> remmen plotseling niet meer<br />

functioneren.<br />

• Controleer of <strong>de</strong> quick release hen<strong>de</strong>l zich aan<br />

<strong>de</strong> rechterzij<strong>de</strong> bevindt (aan <strong>de</strong> zij<strong>de</strong> tegenover-<br />

gesteld aan <strong>de</strong> rotor). Als <strong>de</strong> quick release hen<strong>de</strong>l<br />

zich aan <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> zij<strong>de</strong> als <strong>de</strong> rotor bevindt, bestaat<br />

het gevaar dat <strong>de</strong>ze <strong>de</strong> rotor hin<strong>de</strong>rt, dus<br />

controleer of er geen hin<strong>de</strong>r is.<br />

• Het is van vitaal belang dat u <strong>de</strong> werking van het<br />

remsysteem van uw <strong>fiets</strong> volledig begrijpt. Indien<br />

het remsysteem niet op <strong>de</strong> juiste wijze gebruikt<br />

wordt, kan dit tot gevolg hebben dat u <strong>de</strong> macht<br />

over het stuur verliest of tot een ongeluk lei<strong>de</strong>n<br />

waarbij u ernstige verwondingen kunt oplopen.<br />

Omdat <strong>de</strong> bediening van elke <strong>fiets</strong> verschillend is,<br />

dient u <strong>de</strong> juiste remtechnieken te leren (zoals <strong>de</strong><br />

kracht waarmee <strong>de</strong> remhen<strong>de</strong>l ingedrukt dient te<br />

wor<strong>de</strong>n alsme<strong>de</strong> <strong>de</strong> overige bedieningseigenschappen<br />

van uw <strong>fiets</strong>).<br />

Raadpleeg hier<strong>voor</strong> het instructieboekje<br />

van uw <strong>fiets</strong> en een professionele<br />

<strong>fiets</strong>enhan<strong>de</strong>laar en oefen<br />

uw rij- en remtechniek.<br />

• De C901 schijfremmen functioneren het beste<br />

wanneer <strong>de</strong>ze gebruikt wor<strong>de</strong>n in combinatie<br />

met <strong>de</strong> BR-C901 (remblokhou<strong>de</strong>r), BL-C901<br />

C01 remblokeenheid<br />

<strong>voor</strong> BR-C901<br />

(remhen<strong>de</strong>l), SM-RT60 (rotor), SM-BH60/SM-BH61<br />

remslang) en <strong>de</strong> C01 Shimano remblokeenheid.<br />

De M01/M02 remblokeenheid die samen met<br />

<strong>de</strong> BR-M555 wordt gebruikt, heeft een hogere<br />

wrijvingscoëfficiënt dan <strong>de</strong> C01 remblokeenheid,<br />

zodat het remvermogen krachtiger wordt.<br />

Wanneer hiermee geen rekening wordt gehou<strong>de</strong>n,<br />

bestaat <strong>de</strong> kans dat bij bepaal<strong>de</strong> rijomstandighe<strong>de</strong>n<br />

of bij een bepaald totaal gewicht <strong>de</strong><br />

<strong>fiets</strong> komt te vallen en letsel veroorzaakt wordt.<br />

• De SM-HOSE remslang <strong>voor</strong> het M755 schijfremsysteem<br />

mag niet wor<strong>de</strong>n gebruikt in combinatie<br />

met het C901 schijfremsysteem, aangezien het<br />

gevaar bestaat dat het beschikbare remvermogen<br />

niet voldoen<strong>de</strong> is.<br />

• Volg bij het monteren van on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len nauwkeurig<br />

<strong>de</strong> montage-instructies. Losse, versleten<br />

of beschadig<strong>de</strong> on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len kunnen tot gevolg<br />

hebben dat <strong>de</strong> berij<strong>de</strong>r letsel oploopt.<br />

Het wordt bijzon<strong>de</strong>r aangera<strong>de</strong>n enkel gebruik<br />

te maken van originele Shimano on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len.<br />

Voor het verkrijgen van <strong>de</strong> beste prestaties wordt het aanbevolen<br />

gebruik te maken van <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rstaan<strong>de</strong> combinatie van on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len.<br />

Remblokhou<strong>de</strong>r<br />

BR-C901<br />

Remhen<strong>de</strong>l<br />

BL-C901<br />

Rotor<br />

SM-RT60<br />

Slang<br />

SM-BH60/SM-BH61<br />

Remblokeenheid<br />

C01<br />

Minerale Olie<br />

SM-DB-OIL<br />

32


LET OP<br />

■ Behan<strong>de</strong>ling van <strong>de</strong> minerale olie<br />

• Gebruik bij <strong>de</strong> behan<strong>de</strong>ling een veiligheidsbril en<br />

vermijd aanraking met <strong>de</strong> ogen. Aanraking met <strong>de</strong><br />

ogen kan irritatie veroorzaken.<br />

• Gebruik bij <strong>de</strong> behan<strong>de</strong>ling handschoenen.<br />

Aanraking met <strong>de</strong> huid kan huiduitslag en irritatie<br />

veroorzaken.<br />

• Het ina<strong>de</strong>men van olienevel of dampen kan braken<br />

veroorzaken. Be<strong>de</strong>k neus en mond met een stofmasker<br />

en werk op een goed geventileer<strong>de</strong> plaats.<br />

• Niet drinken. Dit kan braken of diarree veroorzaken.<br />

• Buiten het bereik van kin<strong>de</strong>ren hou<strong>de</strong>n.<br />

• Het olieblik niet inknippen, lassen of on<strong>de</strong>r druk<br />

brengen, aangezien dit ontploffing of brand kan<br />

veroorzaken.<br />

■ In noodgevallen<br />

• In het geval van aanraking met <strong>de</strong> ogen, <strong>de</strong>ze met<br />

schoon water uitspoelen en onmid<strong>de</strong>llijk medische<br />

hulp inroepen.<br />

• In het geval van aanraking met <strong>de</strong> huid, <strong>de</strong>ze goed<br />

met water en zeep wassen.<br />

• Als u olienevel of damp heeft ingea<strong>de</strong>md, onmid<strong>de</strong>llijk<br />

naar een plaats met frisse lucht gaan. Doe een<br />

<strong>de</strong>ken om. Houd uzelf warm en stabiel en roep<br />

<strong>de</strong>skundige medische hulp in.<br />

■ Opruimen van afgewerkte olie<br />

• Houd u bij het opruimen aan <strong>de</strong> lan<strong>de</strong>lijk gel<strong>de</strong>n<strong>de</strong><br />

milieuwetgeving. Neem bij het gereedmaken van <strong>de</strong><br />

olie <strong>voor</strong> het opruimen <strong>de</strong> nodige <strong>voor</strong>zichtigheid in<br />

acht.<br />

■ Aanwijzingen<br />

• Houd het blik gesloten om binnendringen van vuil<br />

en vocht te <strong>voor</strong>komen en bewaar dit op een koele,<br />

donkere plaats buiten het bereik van direct zonlicht<br />

of hitte.<br />

■ Voorzorgsmaatregel bij het on<strong>de</strong>rsteboven<br />

zetten van <strong>de</strong> <strong>fiets</strong><br />

• Het is mogelijk dat er wat luchtbellen in <strong>de</strong> reservoirtank<br />

van het remsysteem achterblijven wanneer <strong>de</strong><br />

dop van <strong>de</strong> reservoirtank wordt aangebracht of dat<br />

<strong>de</strong>ze zich in <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len van het<br />

remsysteem verzamelen nadat dit geduren<strong>de</strong> langere<br />

tijd gebruikt is. Het C901 schijfremsysteem is niet<br />

geschikt om on<strong>de</strong>rsteboven te wor<strong>de</strong>n geplaatst, dus<br />

als <strong>de</strong> <strong>fiets</strong> on<strong>de</strong>rsteboven wordt geplaatst bestaat<br />

<strong>de</strong> kans dat <strong>de</strong> luchtbellen in <strong>de</strong> reservoirtank in <strong>de</strong><br />

richting van <strong>de</strong> remblokhou<strong>de</strong>r verplaatst wor<strong>de</strong>n.<br />

Als er in <strong>de</strong>ze toestand met <strong>de</strong> <strong>fiets</strong> wordt gere<strong>de</strong>n,<br />

bestaat het gevaar dat <strong>de</strong> remmen niet functioneren.<br />

Als <strong>de</strong> <strong>fiets</strong> on<strong>de</strong>rsteboven werd geplaatst, <strong>de</strong> remhen<strong>de</strong>l<br />

enkele malen indrukken om te controleren<br />

of <strong>de</strong> remmen normaal functioneren alvorens met<br />

<strong>de</strong> <strong>fiets</strong> te gaan rij<strong>de</strong>n. Als <strong>de</strong> remmen niet normaal<br />

functioneren, <strong>de</strong>ze aan <strong>de</strong> hand van <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong><br />

procedure afstellen.<br />

< Als <strong>de</strong> remwerking traag is wanneer <strong>de</strong> hen<strong>de</strong>l<br />

wordt ingedrukt ><br />

<strong>St</strong>el <strong>de</strong> remhen<strong>de</strong>l zodanig af dat <strong>de</strong>ze parallel ten opzichte<br />

van <strong>de</strong> grond staat en druk vervolgens <strong>de</strong> remhen<strong>de</strong>l<br />

<strong>voor</strong>zichtig enkele malen in en wacht totdat <strong>de</strong><br />

luchtbellen naar <strong>de</strong> reservoirtank terugkeren. Het wordt<br />

aanbevolen vervolgens <strong>de</strong> dop van <strong>de</strong> reservoirtank te<br />

verwij<strong>de</strong>ren en <strong>de</strong> reservoirtank met remvloeistof te<br />

vullen totdat er geen luchtbellen meer over zijn.<br />

Als <strong>de</strong> remmen nog steeds traag werken, het remsysteem<br />

ontluchten. (Zie ‘Remvloeistof bijvullen en ontluchten’.)<br />

■ Inloopperio<strong>de</strong><br />

• Schijfremmen hebben een inloopperio<strong>de</strong> en <strong>de</strong><br />

remkracht zal gelei<strong>de</strong>lijk aan met het verloop van<br />

<strong>de</strong> inloopperio<strong>de</strong> toenemen. Zorg er <strong>voor</strong> dat u op<br />

<strong>de</strong> toename van <strong>de</strong> remkracht <strong>voor</strong>bereid bent wanneer<br />

u <strong>de</strong> remmen tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> inloopperio<strong>de</strong> gebruikt.<br />

Hetzelf<strong>de</strong> doet zich <strong>voor</strong> wanneer <strong>de</strong> remblokken<br />

of <strong>de</strong> rotor vernieuwd wor<strong>de</strong>n.<br />

■ Bij het reinigen met een compressor<br />

• Als u bij het <strong>de</strong>monteren van het huis van <strong>de</strong> remblokhou<strong>de</strong>r<br />

<strong>voor</strong> het reinigen van <strong>de</strong> interne on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len<br />

gebruik maakt van een compressor, er rekening<br />

mee hou<strong>de</strong>n dat vocht van <strong>de</strong> perslucht op <strong>de</strong><br />

on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len van <strong>de</strong> remblokhou<strong>de</strong>r achterblijft. Laat<br />

<strong>de</strong> on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len van <strong>de</strong> remblokhou<strong>de</strong>r voldoen<strong>de</strong><br />

drogen alvorens <strong>de</strong> remblokhou<strong>de</strong>r te monteren.<br />

Opmerking<br />

• Het wordt aanbevolen <strong>de</strong> remblokafstandstukken te<br />

monteren wanneer het <strong>fiets</strong>wiel verwij<strong>de</strong>rd wordt.<br />

De remblokafstandstukken <strong>voor</strong>komen dat <strong>de</strong> zuiger<br />

naar buiten komt als <strong>de</strong> remhen<strong>de</strong>l wordt ingedrukt<br />

wanneer het wiel verwij<strong>de</strong>rd is.<br />

• Als <strong>de</strong> remhen<strong>de</strong>l wordt ingedrukt zon<strong>de</strong>r dat <strong>de</strong><br />

remblokafstandstukken gemonteerd zijn, zullen <strong>de</strong><br />

zuigers ver<strong>de</strong>r dan naar normaal naar buiten gedrukt<br />

wor<strong>de</strong>n. Gebruik een platte schroevendraaier of een<br />

soortgelijk gereedschap om <strong>de</strong> remblokken terug te<br />

duwen. Let er op daarbij <strong>de</strong> buitenzij<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> remblokken<br />

niet te beschadigen. (Als <strong>de</strong> remblokken niet<br />

gemonteerd zijn, <strong>de</strong> zuigers recht naar binnen drukken<br />

en er op letten ze daarbij niet te beschadigen.)<br />

Als het moeilijk is <strong>de</strong> remblokken of <strong>de</strong> zuigers terug<br />

te duwen, <strong>de</strong> dop van <strong>de</strong> reservoirtank verwij<strong>de</strong>ren<br />

en vervolgens nogmaals proberen. (Het is mogelijk<br />

dat er dan enige olie uit <strong>de</strong> reservoirtank lekt.)<br />

• Gebruik isopropyl alcohol, zeepwater of een droge<br />

doek bij het reinigen of het uitvoeren van on<strong>de</strong>rhoud<br />

aan het remsysteem. Gebruik geen in <strong>de</strong> han<strong>de</strong>l verkrijgbare<br />

remreinigingsmid<strong>de</strong>len of smeermid<strong>de</strong>len,<br />

aangezien <strong>de</strong>ze beschadiging van on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len als<br />

afdichtingen kunnen veroorzaken.<br />

• Bij het <strong>de</strong>monteren van <strong>de</strong> remblokhou<strong>de</strong>r <strong>de</strong> zuigers<br />

niet verwij<strong>de</strong>ren.<br />

33


Bijvullen van remvloeistof en ontluchten<br />

1. Zet <strong>de</strong> <strong>fiets</strong> met <strong>de</strong> remblokafstandstukken nog aan <strong>de</strong><br />

remblokhou<strong>de</strong>r bevestigd in een <strong>fiets</strong>enrek of soortgelijks<br />

zoals aangegeven in <strong>de</strong> illustratie. <strong>St</strong>el <strong>de</strong> remhen<strong>de</strong>l<br />

zodanig af dat <strong>de</strong>ze parallel ten opzichte van <strong>de</strong> grond<br />

staat en verwij<strong>de</strong>r vervolgens <strong>de</strong> dop van <strong>de</strong> reservoirtank.<br />

Reservoirtank<br />

Remhen<strong>de</strong>l dient<br />

parallel ten opzichte<br />

van <strong>de</strong> grond te staan.<br />

Als <strong>de</strong> remhen<strong>de</strong>l vervolgens<br />

ingedrukt wordt, zullen <strong>de</strong> luchtbellen<br />

in het systeem via <strong>de</strong> poort<br />

in <strong>de</strong> reservoirtank naar boven<br />

komen. Druk zodra <strong>de</strong> luchtbellen<br />

niet langer te <strong>voor</strong>schijn komen<br />

<strong>de</strong> remhen<strong>de</strong>l zover mogelijk in.<br />

De toestand is normaal, wanneer<br />

<strong>de</strong> hen<strong>de</strong>l op dit moment stroef<br />

aanvoelt.<br />

Werking van <strong>de</strong> hen<strong>de</strong>l<br />

Los<br />

2. Breng een 6mm<br />

steeksleutel in<br />

positie, bevestig<br />

een zak aan <strong>de</strong><br />

slang en plaats<br />

vervolgens <strong>de</strong><br />

slang op <strong>de</strong> ontluchtingsnippel<br />

zoals aangegeven<br />

in <strong>de</strong> illustratie.<br />

<strong>St</strong>eeksleutel<br />

(6mm)<br />

Slang<br />

Ontluchtingsnippel<br />

Zak<br />

Remblokhou<strong>de</strong>r<br />

Slang<br />

Enigszins stroef<br />

<strong>St</strong>roef<br />

Als <strong>de</strong> hen<strong>de</strong>l niet stroef aanvoelt,<br />

afstellen aan <strong>de</strong> hand van <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> procedure.<br />

3. Draai <strong>de</strong> ontluchtingsnippel 1/8ste slag los om <strong>de</strong>ze te<br />

openen en giet vervolgens olie in <strong>de</strong> reservoirtank. Druk<br />

hierbij <strong>de</strong> remhen<strong>de</strong>l langzaam in om <strong>de</strong> inspuiting van<br />

<strong>de</strong> olie in het systeem te bevor<strong>de</strong>ren.<br />

4. Wanneer <strong>de</strong> olie <strong>de</strong> slang<br />

in loopt, zal het oliepeil<br />

in <strong>de</strong> reservoirtank dalen.<br />

Blijf dus doorgaan met het<br />

toevoegen van olie om<br />

het oliepeil te handhaven<br />

zodat er geen lucht door<br />

<strong>de</strong> poort naar binnen<br />

gezogen wordt.<br />

Wanneer <strong>de</strong> hen<strong>de</strong>l<br />

nogmaals wordt<br />

ingedrukt, zullen<br />

luchtbellen omhoog<br />

komen en in <strong>de</strong><br />

reservoirtank terecht<br />

komen. Het kan<br />

daarbij van dienst<br />

zijn <strong>de</strong> slang <strong>voor</strong>zichtig<br />

heen en weer<br />

te bewegen of <strong>de</strong><br />

positie van <strong>de</strong> remblokhou<strong>de</strong>r<br />

te<br />

veran<strong>de</strong>ren.<br />

Wordt stroef<br />

Als er periodiek olie uit <strong>de</strong><br />

ontluchtingsnippel komt,<br />

<strong>de</strong> ontluchtingsnippel<br />

even vastdraaien.<br />

34


5. Open en sluit <strong>de</strong> ontluchtingsnippel<br />

in snelle opeenvolging terwijl u <strong>de</strong><br />

remhen<strong>de</strong>l ingedrukt houdt (geduren<strong>de</strong><br />

telkens ongeveer 0.5 secon<strong>de</strong>)<br />

om alle luchtbellen die zich in <strong>de</strong><br />

remblokhou<strong>de</strong>r bevin<strong>de</strong>n af te voeren.<br />

Herhaal <strong>de</strong>ze procedure ongeveer<br />

2 tot 3 maal. Draai vervolgens<br />

<strong>de</strong> ontluchtingsnippel weer vast.<br />

4. Duw <strong>de</strong> zuiger volledig naar binnen en let er op <strong>de</strong>ze daarbij<br />

niet te verdraaien. (Het is echter mogelijk dat er dan wat<br />

olie uit <strong>de</strong> reservoirtank vloeit.)<br />

Zuiger<br />

5. Monteer <strong>de</strong> nieuwe remblokken en monteer vervolgens <strong>de</strong><br />

remblokafstandstukken.<br />

Ontluchtingsnippel<br />

Aantrekkoppel:<br />

4 - 6 Nm {40 - 60 kgfcm}<br />

6. Vul <strong>de</strong> reservoirtank met olie en breng vervolgens <strong>de</strong> dop<br />

van <strong>de</strong> reservoirtank aan. Bij het aanbrengen van <strong>de</strong> dop<br />

<strong>de</strong> reservoirtank tot over <strong>de</strong> rand met olie vullen om er<br />

<strong>voor</strong> te zorgen dat er geen luchtbellen in <strong>de</strong> reservoirtank<br />

achterblijven. Let er ver<strong>de</strong>r op dat er geen olie op on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len<br />

zoals <strong>de</strong> rotor en <strong>de</strong> remblokken terechtkomt.<br />

7. Zet <strong>de</strong> remhen<strong>de</strong>l in <strong>de</strong> uitgangspositie terug.<br />

Opmerking:<br />

Gebruik geen remvloeistofvullers, aangezien <strong>de</strong>ze het<br />

ontstaan van kleine luchtbellen kunnen veroorzaken.<br />

Dergelijke luchtbellen kunnen een drastische terugval<br />

in <strong>de</strong> remprestaties veroorzaken.<br />

On<strong>de</strong>rhoud<br />

Aantrekkoppel:<br />

0.3 - 0.5 Nm {3 - 5 kgfcm}<br />

■ Remblokken vernieuwen<br />

Opmerking:<br />

Het C901 remsysteem is zodanig geconstrueerd dat wanneer<br />

<strong>de</strong> remblokken versleten raken, <strong>de</strong> zuigers gelei<strong>de</strong>lijk<br />

aan naar buiten schuiven waardoor <strong>de</strong> speling tussen <strong>de</strong><br />

rotor en <strong>de</strong> remblokken automatisch wordt afgesteld. Bij het<br />

vernieuwen van <strong>de</strong> remblokken dienen daarom <strong>de</strong> zuigers<br />

in hun oorspronkelijke posities teruggeduwd te wor<strong>de</strong>n.<br />

Vernieuw <strong>de</strong> remblokken als na het olie bijvullen olie op<br />

<strong>de</strong> remblokken is terechtgekomen, of als <strong>de</strong> remblokken<br />

afgesleten zijn tot een dikte van 0.5mm of als <strong>de</strong> remblokdrukveren<br />

met <strong>de</strong> rotor in aanraking komen.<br />

1. Verwij<strong>de</strong>r het wiel uit het frame<br />

en verwij<strong>de</strong>r <strong>de</strong> remblokken<br />

zoals aangegeven in <strong>de</strong> illustratie.<br />

2. Reinig <strong>de</strong> zuigers en <strong>de</strong> directe<br />

omgeving daarvan.<br />

3. <strong>St</strong>el <strong>de</strong> remhen<strong>de</strong>l zodanig af<br />

dat <strong>de</strong>ze parallel ten opzichte<br />

van <strong>de</strong> grond staat en verwij<strong>de</strong>r<br />

vervolgens <strong>de</strong> dop van <strong>de</strong><br />

reservoirtank.<br />

Remblokken<br />

3mm inbussleutel<br />

3 mm Allen key<br />

Remblokafstandstuk<br />

Aantrekkoppel:<br />

2 - 4 Nm {20 - 40 kgfcm}<br />

6. Druk <strong>de</strong> remhen<strong>de</strong>l enkele malen in om te controleren of<br />

<strong>de</strong> werking stroef wordt.<br />

7. Controleer of <strong>de</strong> rotor en <strong>de</strong> remblokken elkaar niet raken<br />

en controleer vervolgens het oliepeil (meer olie bijvullen indien<br />

vereist). Breng daarna <strong>de</strong> dop van <strong>de</strong> reservoirtank aan.<br />

C900<br />

3mm<br />

inbussleutel<br />

Multi-Conditie Remsysteem<br />

WAARSCHUWING<br />

• Het is van vitaal belang dat u <strong>de</strong> werking van het remsysteem<br />

van uw <strong>fiets</strong> volledig begrijpt. Indien het remsysteem<br />

niet op <strong>de</strong> juiste wijze gebruikt wordt, kan dit<br />

tot gevolg hebben dat u <strong>de</strong> macht over het stuur verliest<br />

of tot een ongeluk lei<strong>de</strong>n waarbij u ernstige verwondingen<br />

kunt oplopen. Omdat <strong>de</strong> bediening van<br />

elke <strong>fiets</strong> verschillend is, dient u <strong>de</strong> juiste remtechnieken<br />

te leren (zoals <strong>de</strong> kracht waarmee <strong>de</strong> remhen<strong>de</strong>l ingedrukt<br />

dient te wor<strong>de</strong>n alsme<strong>de</strong> <strong>de</strong> overige bedieningseigenschappen<br />

van uw <strong>fiets</strong>). Raadpleeg hier<strong>voor</strong> het<br />

instructieboekje van uw <strong>fiets</strong> en een professionele <strong>fiets</strong>enhan<strong>de</strong>laar<br />

en oefen uw rij- en remtechniek.<br />

• Gebruik <strong>de</strong> BR-C900 V-rem met V-rem compatibele<br />

remhen<strong>de</strong>ls zoals <strong>de</strong> BL-C900/ST-M510/<br />

BL-M510 remhen<strong>de</strong>ls.<br />

• Gebruik <strong>de</strong> BR-C900 V-rem niet met remhen<strong>de</strong>ls<br />

van het type met functie-overschakeling zoals<br />

<strong>de</strong> ST-T400/ST-T300/BL-C101-L, aangezien <strong>de</strong>ze<br />

remhen<strong>de</strong>ls alleen dienen <strong>voor</strong> gebruik met<br />

V-remmen met remkrachtmodulators, vrijdragen<strong>de</strong><br />

remmen en trommelremmen.<br />

• Volg bij het monteren van on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len nauwkeurig <strong>de</strong><br />

montage-instructies. Losse, versleten of beschadig<strong>de</strong><br />

on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len kunnen tot gevolg hebben dat <strong>de</strong> berij<strong>de</strong>r<br />

letsel oploopt.<br />

Het wordt bijzon<strong>de</strong>r aangera<strong>de</strong>n enkel gebruik te<br />

maken van originele Shimano on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len.<br />

35


Multi-Conditie Remsysteem<br />

Doordat het systeem <strong>voor</strong>ziet in een uitsteken<strong>de</strong> remwerking<br />

bij natte weersomstandighe<strong>de</strong>n (regeling en modulatie),<br />

zal bij gebruik van dit remsysteem het remvermogen<br />

on<strong>de</strong>r uiteenlopen<strong>de</strong> omstandighe<strong>de</strong>n niet veran<strong>de</strong>ren.<br />

2. Draai het gereedschap (TL-BL90) en stel <strong>de</strong> indicator van<br />

<strong>de</strong> remkrachtmodulator in <strong>de</strong> optimale stand af.<br />

Voor het verkrijgen van <strong>de</strong> beste prestaties, wordt het aanbevolen<br />

gebruik te maken van <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> combinatie.<br />

Serie<br />

Remhen<strong>de</strong>l<br />

V-rem<br />

NEXAVE<br />

BL-C900<br />

BR-C900<br />

De indicator van <strong>de</strong> remkrachtmodulator<br />

is bij het verlaten<br />

van <strong>de</strong> fabriek ingesteld<br />

op <strong>de</strong> standaard-instellingspositie<br />

zoals aangegeven in<br />

<strong>de</strong> illustratie.<br />

Indicator<br />

Het remmen voelt<br />

zwaar<strong>de</strong>r aan<br />

Als <strong>de</strong> indicator in<br />

<strong>de</strong> richting van H<br />

verplaatst wordt<br />

Remkabel<br />

OPMERKING:<br />

• Door <strong>de</strong>ze on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len als set te gebruiken, is het mogelijk<br />

<strong>de</strong> optimale werking van het multi-conditie remsysteem te<br />

verkrijgen.<br />

• Neem bij eventuele vragen betreffen<strong>de</strong> <strong>de</strong> gebruikswijze<br />

of on<strong>de</strong>rhoud contact op met <strong>de</strong> plaats van aankoop.<br />

LET OP<br />

De remkrachtmodulator is een <strong>voor</strong>ziening die het regelen van<br />

<strong>de</strong> remkracht gemakkelijker maakt door <strong>de</strong> kabelslag bij <strong>de</strong> remhen<strong>de</strong>l<br />

binnen een bepaald constant remkrachtbereik te vergroten.<br />

Als het effectieve werkingsbereik van <strong>de</strong> remkrachtmodulator<br />

wordt overschre<strong>de</strong>n, zal <strong>de</strong> hen<strong>de</strong>lslag en <strong>de</strong> rem als een<br />

normale V-rem (gevoelig en krachtig) functioneren. In <strong>de</strong>rgelijke<br />

gevallen bestaat <strong>de</strong> kans dat <strong>de</strong> remwerking krachtiger wordt<br />

dan is bedoeld waardoor het wiel kan gaan blokkeren. Het is<br />

daarom van groot belang dat u een goed inzicht heeft in <strong>de</strong><br />

werking van <strong>de</strong> remkrachtmodulator en <strong>de</strong>ze alvorens in gebruik<br />

te nemen eerst test.<br />

De remkrachtmodulator is niet uitgerust met een functie<br />

die blokkering van het wiel <strong>voor</strong>komt.<br />

INTEGRATED<br />

POWER<br />

MODULATOR<br />

H<br />

L<br />

Montage van het remblok<br />

Druk het remblok tegen <strong>de</strong> velg en draai<br />

<strong>de</strong> remblokbevestigingsmoer vast.<br />

INTEGRATED<br />

POWER<br />

MODULATOR<br />

H L<br />

Gereedschap<br />

(TL-BL90)<br />

Het remmen voelt lichter aan<br />

Als <strong>de</strong> indicator in <strong>de</strong> richting<br />

van L verplaatst wordt<br />

Vergelijking van <strong>de</strong> remprestaties<br />

zon<strong>de</strong>r remkrachtmodulator<br />

(kg)<br />

5mm inbussleutel<br />

Remkracht bij wiel<br />

Effectieve<br />

werkingsbereik van<br />

<strong>de</strong> remkrachtmodulator<br />

met remkrachtmodulator<br />

Kabelslag bij remhen<strong>de</strong>l<br />

1mm<br />

Aantrekkoppel:<br />

6 – 8 Nm {60 - 80 kgfcm}<br />

Afstelling van <strong>de</strong> remkrachtmodulator<br />

1. Trek het rubber kapje los en verwij<strong>de</strong>r het. <strong>St</strong>eek vervolgens<br />

het uitsteken<strong>de</strong> ge<strong>de</strong>elte van het gereedschap<br />

(TL-BL90) dat als toebehoren bij <strong>de</strong> remhen<strong>de</strong>l wordt<br />

geleverd in <strong>de</strong><br />

gleuf in <strong>de</strong> kabelafstelbout.<br />

Gleuf<br />

Rubber kapje<br />

INTEGRATED<br />

POWER<br />

MODULATOR<br />

H L<br />

Uitstekend ge<strong>de</strong>elte van<br />

gereedschap (TL-BL90)<br />

36


CLOSE<br />

SERVICE-INSTRUCTIES-QUICK RELEASE (Schijfremmen)<br />

SI-24N0D<br />

Lees <strong>voor</strong> het gebruik <strong>de</strong>ze aanwijzingen zorgvuldig en volg ze <strong>voor</strong> correct gebruik nauwkeurig op.<br />

LET OP<br />

•De ‘quick release’ hen<strong>de</strong>l mag alleen met <strong>de</strong> hand<br />

bediend wor<strong>de</strong>n. Gebruik nooit enig an<strong>de</strong>r gereedschap<br />

zoals een hamer <strong>voor</strong> het vastzetten van <strong>de</strong><br />

‘quick release’ hen<strong>de</strong>l, aangezien <strong>de</strong> hen<strong>de</strong>l hierdoor<br />

beschadigd kan wor<strong>de</strong>n.<br />

Wat is ‘Quick Release’?<br />

Dit mechanisme maakt gebruik van een enkele<br />

‘quick release’ hen<strong>de</strong>l op <strong>de</strong> naaf waarmee het wiel<br />

gemakkelijk en snel kan wor<strong>de</strong>n verwij<strong>de</strong>rd en weer<br />

terug geplaatst.<br />

‘Quick Release’ funktie<br />

Als <strong>de</strong> ‘quick release’ hen<strong>de</strong>l naar <strong>de</strong> vergren<strong>de</strong>l<strong>de</strong><br />

stand wordt gebruikt, verplaatst <strong>de</strong> moer van <strong>de</strong> hen<strong>de</strong>l<br />

naar het wiel toe. Door <strong>de</strong> klemkracht van <strong>de</strong>ze<br />

moer wordt het wiel op het frame gedrukt en veilig<br />

op zijn plaats gehou<strong>de</strong>n.<br />

VERGRENDELDE stand (CLOSE)<br />

ONTGRENDELDE stand (OPEN)<br />

Moer van <strong>de</strong> hen<strong>de</strong>l<br />

Bijstellingsmoer<br />

‘Quick release’ hen<strong>de</strong>l<br />

WAARSCHUWING<br />

• Dit wiel is uitgerust met een uitvalnaaf <strong>voor</strong> een gemakkelijke montage en <strong>de</strong>montage. In het geval u <strong>de</strong> blokkage<br />

van <strong>de</strong>ze uitvalnaaf niet juist monteert, kan het wiel tij<strong>de</strong>ns het rij<strong>de</strong>n losraken van <strong>de</strong> <strong>fiets</strong> en tot ernstig<br />

lichamelijk letsel lei<strong>de</strong>n.<br />

• Gebruik een <strong>voor</strong>vork die uitgerust is met een wielblokkagemechanisme.<br />

• LEES ALVORENS TE GEBRUIKEN DE INSTRUCTIES VOOR DE BLOKKAGE IN DE GEBRUIKSAANWIJZING AAN-<br />

DACHTIG DOOR. RAADPLEEG UW DEALER IN HET GEVAL U ENIGE VRAGEN HEEFT. ONJUISTE MONTAGE<br />

VAN DE NAAF KAN TOT ERNSTIG LICHAMELIJK LETSEL LEIDEN.<br />

• Volg bij het monteren van on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len nauwkeurig <strong>de</strong> montage-instructies. Losse, versleten of beschadig<strong>de</strong><br />

on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len kunnen tot gevolg hebben dat <strong>de</strong> berij<strong>de</strong>r letsel oploopt.<br />

Het wordt bijzon<strong>de</strong>r aangera<strong>de</strong>n enkel gebruik te maken van originele Shimano on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len.<br />

• Als <strong>de</strong> ‘quick release’ hen<strong>de</strong>l aan <strong>de</strong> linkerzij<strong>de</strong> van <strong>de</strong> <strong>voor</strong>vork wordt gemonteerd, kan dit tot gevolg hebben<br />

dat er niet voldoen<strong>de</strong> ruimte is tussen <strong>de</strong> rotor en <strong>de</strong> ‘quick release’ hen<strong>de</strong>l zoals aangegeven in Afb. 1.<br />

Monteer <strong>de</strong> ‘quick release’ hen<strong>de</strong>l dus aan <strong>de</strong> rechterzij<strong>de</strong> van <strong>de</strong> <strong>voor</strong>vork zoals aangegeven in Afb. 2. Als<br />

<strong>de</strong> ‘quick release’ hen<strong>de</strong>l zich aan <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> zij<strong>de</strong> als <strong>de</strong> rotor bevindt, controleren of <strong>de</strong>ze <strong>de</strong> rotor niet hin<strong>de</strong>rt.<br />

Zorg er tevens <strong>voor</strong> dat <strong>de</strong> <strong>voor</strong>vork <strong>de</strong> werking van <strong>de</strong> ‘quick release’ hen<strong>de</strong>l niet hin<strong>de</strong>rt. Als <strong>de</strong> <strong>voor</strong>vork <strong>de</strong><br />

‘quick release’ hen<strong>de</strong>l zodanig hin<strong>de</strong>rt dat het wiel niet goed vastgezet kan wor<strong>de</strong>n, kan het wiel tij<strong>de</strong>ns het<br />

rij<strong>de</strong>n losraken van <strong>de</strong> <strong>fiets</strong>, hetgeen ernstig letsel tot gevolg kan hebben.<br />

Afbeelding 1<br />

‘Quick release’<br />

hen<strong>de</strong>l<br />

Afbeelding 2<br />

Goed<br />

Rotor<br />

Niet goed<br />

37


De klemkracht wordt bijgesteld door <strong>de</strong> bijstellingsmoer<br />

te draaien. Naar rechts draaien versterkt <strong>de</strong> klemkracht,<br />

en naar links draaien verzwakt <strong>de</strong>ze.<br />

Verzwakken van<br />

<strong>de</strong> klemkracht<br />

Bijstellingsmoer<br />

Versterken van<br />

<strong>de</strong> klemkracht<br />

Geschikte afmetingen van <strong>de</strong> vork<br />

Gebruik alleen een vork met <strong>de</strong> geschikte afmetingen.<br />

Voor ...<br />

Gebruik van een <strong>voor</strong>vork met een dikte van<br />

min<strong>de</strong>r dan 4mm is niet mogelijk.<br />

Achter ...<br />

Gebruik van een achtervork met een dikte van<br />

min<strong>de</strong>r dan 5mm is niet mogelijk.<br />

Gebruik<br />

In dit <strong>voor</strong>beeld wordt <strong>de</strong> <strong>voor</strong>as gebruikt. De han<strong>de</strong>lingen zijn echter <strong>voor</strong> <strong>de</strong> achteras hetzelf<strong>de</strong>.<br />

Vastzetten van <strong>de</strong> ‘quick release’ naaf<br />

1. Druk <strong>de</strong> ‘quick release’ hen<strong>de</strong>l in <strong>de</strong> ONTGRENDELDE stand<br />

en plaats het wiel zodanig dat <strong>de</strong>ze goed op het binnenste<br />

ge<strong>de</strong>elte van het uitein<strong>de</strong> van <strong>de</strong> vork zit. (Zie on<strong>de</strong>rstaan<strong>de</strong><br />

afbeelding.)<br />

ONTGRENDELDE<br />

stand (OPEN)<br />

OK<br />

Onjuist<br />

2. Open en sluit <strong>de</strong> ‘quick release’ hen<strong>de</strong>l met uw<br />

linkerhand terwijl u met uw rechterhand gelei<strong>de</strong>lijk<br />

<strong>de</strong> bijstellingsmoer (geplaatst op het an<strong>de</strong>re<br />

uitein<strong>de</strong> van <strong>de</strong> naaf) met <strong>de</strong> klok mee aandraait.<br />

Herhaal het aandraaien van <strong>de</strong> bijstellingsmoer<br />

totdat u weerstand voelt met uw rechterhand op<br />

het punt waar <strong>de</strong> hen<strong>de</strong>l in lijn met <strong>de</strong> naaf is,<br />

zoals aangegeven door <strong>de</strong> gestippel<strong>de</strong> stand in<br />

<strong>de</strong> afbeelding.<br />

Bijstellingsmoer<br />

‘Quick release’ hen<strong>de</strong>l<br />

38


3. Grijp <strong>de</strong> vork met uw vingers vast en druk met <strong>de</strong> palm van uw hand tegen <strong>de</strong> ‘quick release’ hen<strong>de</strong>l om<br />

<strong>de</strong>ze zo krachtig mogelijk te sluiten. Nadat <strong>de</strong> ‘quick release’ hen<strong>de</strong>l gesloten is, dient <strong>de</strong>ze in <strong>de</strong> ‘CLOSE’<br />

stand te staan, zoals aangegeven rechts in <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rstaan<strong>de</strong> afbeelding. De zijkant van <strong>de</strong> hen<strong>de</strong>l met<br />

daarop het woord ‘CLOSE’ moet van het wiel af wijzen en <strong>de</strong> hen<strong>de</strong>l moet parallel zijn met <strong>de</strong> vork, zoals<br />

aangegeven links in <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rstaan<strong>de</strong> afbeelding.<br />

Aantrekkoppel:<br />

5 -7.5 Nm {50 - 75 kgfcm}<br />

Vork<br />

‘CLOSE’ stand<br />

‘Quick<br />

release’<br />

hen<strong>de</strong>l<br />

LET OP<br />

Zet een wiel nooit vast aan het frame door <strong>de</strong> ‘quick release’ hen<strong>de</strong>l te draaien<br />

zoals aangegeven in <strong>de</strong> afbeelding rechts.<br />

Door eenvoudigweg <strong>de</strong> ‘quick release’ hen<strong>de</strong>l rond te draaien wordt het wiel niet<br />

aan het frame vastgezet. Door het loskomen van het wiel als gevolg van een<br />

onjuiste montage van <strong>de</strong> naaf kan ernstig lichamelijk letsel wor<strong>de</strong>n veroorzaakt.<br />

Opmerkingen<br />

Indien <strong>de</strong> ‘quick release’ hen<strong>de</strong>l gemakkelijk in <strong>de</strong> VERGRENDELDE<br />

stand kan wor<strong>de</strong>n gedrukt, is <strong>de</strong> klemkracht niet voldoen<strong>de</strong>. Druk<br />

<strong>de</strong> ‘quick release’ hen<strong>de</strong>l weer in <strong>de</strong> stand dat <strong>de</strong>ze loodrecht op<br />

het frame van <strong>de</strong> <strong>fiets</strong> staat en draai <strong>de</strong> bijstellingsmoer naar rechts<br />

om <strong>de</strong> klemkracht te versterken. Druk vervolgens <strong>de</strong> ‘quick release’<br />

hen<strong>de</strong>l weer in <strong>de</strong> VERGRENDELDE stand.<br />

Bijstellingsmoer<br />

Indien <strong>de</strong> klemkracht te sterk is en <strong>de</strong> ‘quick release’ hen<strong>de</strong>l<br />

niet in <strong>de</strong> VERGRENDELDE stand kan wor<strong>de</strong>n gedrukt, dient<br />

u <strong>de</strong> bijstellingsmoer naar links te draaien om <strong>de</strong> klemkracht<br />

te verzwakken.<br />

Draai <strong>de</strong> bijstellingsmoer in dit geval niet geheel los.<br />

Draai het eerst 1/8ste slag en probeer vervolgens <strong>de</strong> hen<strong>de</strong>l<br />

in <strong>de</strong> VERGRENDELDE stand te drukken.<br />

Herhaal dit indien nodig.<br />

Op <strong>de</strong>ze manier verkrijgt u <strong>de</strong> maximale klemkracht<br />

met welke u <strong>de</strong> ‘quick release’ hen<strong>de</strong>l in <strong>de</strong> VER-<br />

GRENDELDE stand kunt drukken.<br />

Per keer 1/8ste slag<br />

draaien.<br />

Positie van <strong>de</strong> hen<strong>de</strong>l <strong>voor</strong> het snel verwij<strong>de</strong>ren of plaatsen<br />

Voor <strong>de</strong> veiligheid dient<br />

<strong>de</strong> ‘quick release’ hen<strong>de</strong>l<br />

wanneer <strong>de</strong>ze in <strong>de</strong><br />

CLOSE stand staat parallel<br />

ten opzichte van het <strong>fiets</strong>frame<br />

te staan.<br />

Achterwiel<br />

Voorwiel<br />

39


Verwij<strong>de</strong>ren van het wiel<br />

Verplaats <strong>de</strong> ‘quick release’ hen<strong>de</strong>l van <strong>de</strong> CLOSE stand naar<br />

<strong>de</strong> OPEN stand. Draai <strong>de</strong> afstelmoer los en verwij<strong>de</strong>r vervolgens<br />

het wiel.<br />

Metho<strong>de</strong> van inrijgen van <strong>de</strong> spaken<br />

ONTGRENDELDE<br />

stand (OPEN)<br />

1. Rijg <strong>de</strong> spaken in zoals aangegeven in Afbeelding 1 hieron<strong>de</strong>r <strong>voor</strong> <strong>de</strong> linkerzij<strong>de</strong> van het <strong>voor</strong>wiel<br />

(<strong>de</strong> zij<strong>de</strong> waar <strong>de</strong> rotor gemonteerd is) en <strong>de</strong> linker en rechter zij<strong>de</strong>n van het achterwiel en zoals<br />

aangegeven in Afbeelding 2 hieron<strong>de</strong>r <strong>voor</strong> <strong>de</strong> rechterzij<strong>de</strong> van het <strong>voor</strong>wiel.<br />

Draairichting<br />

van wiel<br />

Links<strong>voor</strong> Linksachter Rechtsachter Rechts<strong>voor</strong><br />

Afbeelding 1 Afbeelding 2<br />

2. Maak bij het inrijgen van <strong>de</strong> spaken gebruik van een 6-spaak (drie-kruis) of 8-spaak (vier-kruis) montagemetho<strong>de</strong>.<br />

Radiaalmontage mag niet wor<strong>de</strong>n toegepast.<br />

WAARSCHUWING<br />

KONTROLEER DE VOLGENDE PUNTEN ALVORENS TE FIETSEN<br />

1. Kontroleer altijd uw ‘quick release’ naven alvorens te gaan<br />

rij<strong>de</strong>n om u ervan te verzekeren dat <strong>de</strong> wielen op <strong>de</strong> juiste<br />

wijze aan het frame van <strong>de</strong> <strong>fiets</strong> gemonteerd zijn. Dit is met<br />

name belangrijk nadat u uw <strong>fiets</strong> op een openbare plaats<br />

geparkeerd hebt.<br />

2. Verzekert u ervan dat <strong>de</strong> ‘quick release’ hen<strong>de</strong>ls volledig<br />

in <strong>de</strong> VERGRENDELDE stand staan (<strong>de</strong> zijkant van <strong>de</strong> hen<strong>de</strong>l<br />

met daarop het woord ‘CLOSE’ moet van het wiel af<br />

wijzen). De hen<strong>de</strong>l moet naar achteren wor<strong>de</strong>n gedrukt<br />

en niet gedraaid, zoals in <strong>de</strong> afbeelding is aangegeven.<br />

VERGRENDELDE<br />

stand (CLOSE)<br />

ONTGRENDELDE<br />

stand (OPEN)<br />

SNELLE KONTROLE<br />

Til <strong>de</strong> <strong>fiets</strong> op zodat het wiel los komt van <strong>de</strong> grond en staat een paar keer<br />

hard omlaag bovenop <strong>de</strong> <strong>fiets</strong>band, zoals aangegeven in <strong>de</strong> afbeelding. Het<br />

wiel mag niet los zitten of eruit vallen. Deze kontrole garan<strong>de</strong>ert niet dat<br />

<strong>de</strong> ‘quick release’ hen<strong>de</strong>l met voldoen<strong>de</strong> aanhaalkoppel is vastgezet.<br />

In het geval u niet zeker ervan bent of <strong>de</strong> ‘quick release’ hen<strong>de</strong>l juist is vastgezet,<br />

herhaalt u <strong>de</strong> montage-instructie zoals beschreven in ‘Vastzetten van<br />

<strong>de</strong> ‘quick release’ naaf’ in <strong>de</strong>ze montage-instructie.<br />

Indien <strong>de</strong> ‘quick release’ hen<strong>de</strong>l niet correct afgesteld kan wor<strong>de</strong>n, een erken<strong>de</strong> <strong>de</strong>aler om advies vragen.<br />

Opmerking: Specificaties kunnen zon<strong>de</strong>r <strong>voor</strong>afgaan<strong>de</strong> kennisgeving gewijzigd wor<strong>de</strong>n.<br />

40


www.premiumcomfort.com<br />

Shimano Europe · Industrieweg 24 · 8071 CT Nunspeet · The Netherlands

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!