12.07.2015 Views

Het project Wissellaadsystemen

Het project Wissellaadsystemen

Het project Wissellaadsystemen

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Het</strong> <strong>project</strong> <strong>Wissellaadsystemen</strong>Ruud BraakProjectmanager


<strong>Het</strong> <strong>project</strong> <strong>Wissellaadsystemen</strong>vau 165 kN WLS 8x8ballistische beschermingaanhangwagen 165 kNcontainersflatracksexterne overslag middelenProject <strong>Wissellaadsystemen</strong>2


Project <strong>Wissellaadsystemen</strong>3


Opbouw presentatie8<strong>Het</strong> concept8De omvang8De <strong>project</strong>fasering8De planning8De Vau 165 kN; gestelde eisen8WLS-Overig8Vragen?Project <strong>Wissellaadsystemen</strong>4


<strong>Het</strong> concept8Containerisatie van goederenstromen– herbevoorradingstaken– onderdeelsvervoer8Uitgangspunten– scheiden van vrachtauto en lastdrager– geen gebruik van externe hefmiddelenonafhankelijklastdrager conceptOLCKeuze:voertuig met hydraulisch haakarmsysteemProject <strong>Wissellaadsystemen</strong>5


Project <strong>Wissellaadsystemen</strong>6


FD-behoefte8gebaseerd op het gedurende één jaar kunnen inzetten vaneen Peace Enforcing Brigade aan de randen van het NAVOverdragsgebied8dekt in het operatiegebied af:– opslag goederen– overslag goederen– op- en afvoer van goederen8 Tijdens deze periode van een jaar is gedurende twééweken een verbruik in het hoog geweldsspectrum voorzienProject <strong>Wissellaadsystemen</strong>7


PE-inzetPODcontainersVCflatracksKLANTlokaalProject <strong>Wissellaadsystemen</strong>8


Onderdeelsvervoer8behelst middelen voor vervoer van uitrustingen en voorradenvan:– Genie eenheden– Remotely Piloted Vehicles (RPV) eenheden8Tevens wordt in de vervanging van de genie-middelen voorhet vervoer van de vouwbrug/boot en gestorte ladingvoorzien.Project <strong>Wissellaadsystemen</strong>9


De omvang8WLS-<strong>project</strong> (onafhankelijk Lastdrager concept) omvangM€ 269,58Vau 165 kN/WLS8WLS-OverigProject <strong>Wissellaadsystemen</strong>10


De omvangVau 165 kN/WLS753 stuksLastenAanhangwagens100 stuksHefmiddelen26 stuksFlatracks1502 stuksISO-containersaantal afhankelijk van taakca 1288 stuksProject <strong>Wissellaadsystemen</strong>11


Projectfasering8Behoeftestelling 19968Voorstudie afgerond 19988Studiefase afgerond februari 20018Afronding verwervingsvoorbereidingsfase gepland 20038RealisatiefaseProject <strong>Wissellaadsystemen</strong>12


PlanningVau 165 kN/WLS– Beproeving prototypen gereed 02-2003– Politieke instemming met KL-voorstel 09-2003– Invulling contract serievoertuigen 10-2003– Aflevering serie gestart 09-2004– Aflevering afgerond 12-2006WLS-Overig, afhankelijk van invulling contract Vau 165 kNInstroom serie vanaf 09/2004Project <strong>Wissellaadsystemen</strong>13


Gestelde eisen Vau 165 kN/WLSCOMMERCIAL OF THE SHELF– militair logistiek voertuig– geschikt voor handling flatracks en containers– mobiliteit in terreinLaadvermogen 16,5 ton, echter effectief minder:– inclusief container en CHU– inclusief flatrack en kraanProject <strong>Wissellaadsystemen</strong>14


TerreinenProject <strong>Wissellaadsystemen</strong>15


Gestelde eisen Vau 165 kN/WLSCompliant aan wegenverkeerswet– max 32 ton totaal gewicht– hoogte ≤ 4,00 m– 4 assen8Geen geringe uitdaging voor de industrieProject <strong>Wissellaadsystemen</strong>16


Project <strong>Wissellaadsystemen</strong>17


Gestelde eisen Vau 165 kN/WLSTechniek– algemeen– drijflijn– veersysteemOpbouw voertuig–cabine– ALK of CHU– geleidings- en fixatievoorziening– haakarmsysteemProject <strong>Wissellaadsystemen</strong>18


Techniek, algemeen8Scania R124CB8x8HZ420– 6 cilinder lijn- diesel (F63)– vermogen 420 pk– koppel 2000 Nm bij 1200omwentelingen– inschakelbare 8x8 aandrijving– breedte 2550 cm– lengte 9200 cm– banden Continental “HDO”– tankinhoud 400 literProject <strong>Wissellaadsystemen</strong>19


Techniek, algemeenDaimlerChrysler Actros 3243 AK6 cilinder V- diesel (F63)vermogen 430 pkkoppel 2000 Nm bij 1080omwentelingenpermanente 8x8aandrijvingbreedte 2529 cmlengte 9920 cmbanden Michelin “XZL”tankinhoud 360 literProject <strong>Wissellaadsystemen</strong>20


Techniek algemeen8ergonomie in bovensegment van civiele vrachtwagenmarkt8bestuurders airbag8geluidsniveau in cabine ≤ 70 dB (A)8inzetbaar in klimaatgebieden A1 tot C1conform STANAG2895 (+49°C tot -32°C). Opslag A1 tot C2 (+49°C tot -46°C).8actieradius 600 km8diepwaden tot 750 mm8voorzien van onderhoudsdiagnosesysteem engebruiksregistratiesysteemProject <strong>Wissellaadsystemen</strong>21


Drijflijn8Prototypes uitgerust met– handgeschakelde versnellingsbak– semi-automatische versnellingsbak8Beproeving moet uitwijzen of er voordelen te behalen zijn ophet gebied van;– bedieningsgemak– vereenvoudiging opleiding chauffeurs– verminderde slijtage drijflijncomponenten8Beproeving moet uitwijzen of er nadelen optreden bijoperationeel gebruikProject <strong>Wissellaadsystemen</strong>22


Veersysteem8Scania; conventioneel bladveersysteem.8Daimler Chrysler; hydraulisch veersysteem HEPLEX ® .Volledig hydraulisch geveerd. Bladveren aan voorzijdedienen voor positionering as.8<strong>Het</strong> HEPLEX ® veersysteem is geen ontwikkeling voor de KL;veel bouwvoertuigen zijn hiermee uitgerust.Project <strong>Wissellaadsystemen</strong>23


Cabine8Twee zitplaatsen twee slaapplaatsen– vaste bemanning– Opbergruimte voor basisgevechtsuitrusting, rugzak en slaapzak– koelkast en magnetron aansluiting voorbereid8Twee zitplaatsen + drie zitplaatsen– vaste bemanning + 3 passagiers– basisgevechtsuitrusting, rugzak en slaapzak passagiersd.z.v. passagiers in directe omgeving passagiersProject <strong>Wissellaadsystemen</strong>24


Cabine8Cabine voorbereid voor– 2 x FM 9000; 1 x UHF-GPS– 1 x FM 9000; 1 x HF; 1 x Satcom C8Cabinedak beloopbaar d.m.v. imperiaalProject <strong>Wissellaadsystemen</strong>25


Cabine8Voorbereiding voor modulaireballistische bescherming– kleinkalibermunitie– AP-mijnen– granaatscherven– optioneel bescherming Dragunov scherpschuttergeweerProject <strong>Wissellaadsystemen</strong>26


Auto LaadKraan (ALK)8ALK uitgelegd op:– handlen van pallets 1500 kg– handlen vier pakketten MLRS munitie– zwenkbereik etc. conform huidige HIAB-kranenProject <strong>Wissellaadsystemen</strong>27


ContainerHandling Unit(CHU)8CHU uitgelegd op:– 20ft ISO-containers tot 8ft6in hoog, type 1C, 1CC en 1CX– mogelijkheid tot beladen met extern middel en lossen methaakarm-CHU en omgekeerd.Project <strong>Wissellaadsystemen</strong>28


Geleidings- enfixatievoorziening8onderkend is dat onderzijdeISO-containers in principeniet geschikt voor loadhandlingsysteem8geleidings en fixatievoorzieningdient hiertoe oplossingen tebieden8container moet na positioneringrusten op cornercastings8vtg beladen met container isnietgeschikt voor gebruik in terrein.Project <strong>Wissellaadsystemen</strong>29


Haakarmsysteem8Geschikt voor:– flatracks conform STANAG 2413– flatracks op basis van DIN 30722– flatrack bulk (ISO-maat)– brandstofflatrack (ADR)– kipperflatracks– vouwbrugflatracks– civiele haakarmbakken van brandweer– ISO-containersProject <strong>Wissellaadsystemen</strong>30


Haakarmsysteem8Bediening “eenvoudig”8In beveiligingen tegen foutief gebruik is voorzien8Bediening vanuit cabineProject <strong>Wissellaadsystemen</strong>31


..\My Videos\OLS2.mpgProject <strong>Wissellaadsystemen</strong>32


<strong>Wissellaadsystemen</strong> Overig8WLS-Overig “Fysieke Distributie”:– containers & flatracks– aanhangwagens– hefmiddelen8WLS-Overig “onderdeelsvervoer”:– flatracks8WLS-Overig KLu en KM behoefteProject <strong>Wissellaadsystemen</strong>33


ContainerProject <strong>Wissellaadsystemen</strong>34


Container varianten8Container bulk standaard8Container bulk vorstvrij8Container bulk koel8Container bulk kamertemperatuur8Container zijlader standaard8Container zijlader vorstvrij8Container zijlader kamertemperatuur8Container winkel standaard8Container winkel koel8Container winkel kamertemperatuurProject <strong>Wissellaadsystemen</strong>35


Containers8Container 20 ft lang, 8 ft 6 in hoog8Vorkheftruckpockets8Versterkte bodem met verbreed profiel t.b.v. het regelmatigop- en afzetten met de CHU over de geleiderollen8Temperatuurseisen conform STANAG 2859 (kunnenfunctioneren bij temperaturen van plus 49 tot min 32 en vooropslag tot min46 graden Celsius)8Opbergplaats vrachtdocumenten (universeel en waterdicht)8Makkelijke bereikbaarheid om te camoufleren (geen trap)Project <strong>Wissellaadsystemen</strong>36


FlatrackProject <strong>Wissellaadsystemen</strong>37


Flatrack varianten8Flatrack AD standaard8Flatrack AD high8Flatrack AD lumbl8Flatrack bulk vries8Flatrack bulk koel8Flatrackbulk kamertemperatuur8Flatrack zijlader koel/vries combi8Flatrack winkel standaard8Flatrack winkel kamertemperatuurProject <strong>Wissellaadsystemen</strong>38


Flatrack varianten8Flatrack bulk brandstof8Flatrack bulk water8Flatrack onderdeelsvervoer vouwbrig8Flatrack onderdeelsvervoer kipperProject <strong>Wissellaadsystemen</strong>39


Project <strong>Wissellaadsystemen</strong>40


Flatracks; CROP8CROP = Container Roll(in) Out Platform8CROP-breedte en lengte te baseren op binnenmaten van decontainer “bulk standaard”, zodanig dat eenvoudig in/uitplaatsen in deze container mogelijk isProject <strong>Wissellaadsystemen</strong>41


..\My Videos\Crop2.mpgProject <strong>Wissellaadsystemen</strong>42


Flatracks8Flatrack gestandaardiseerd volgens STANAG 24138Uitgevoerd met ISO cornerfittings, gebaseerd op de 20ftcontainer8Vorkheftruckpockets8Temperatuurseisen conform STANAG 2859 (kunnenfunctioneren bij temperaturen van plus 49 tot min 32 en vooropslag tot min46 graden Celsius).8Opbergplaats vrachtdocumenten (universeel en waterdicht)8Makkelijke bereikbaarheid om te camoufleren. (geen trap)Project <strong>Wissellaadsystemen</strong>43


ContainervorkheftruckProject <strong>Wissellaadsystemen</strong>44


VerreikerheftruckProject <strong>Wissellaadsystemen</strong>45


Hefmiddelen8Voor zowel de verreiker als de containerheftruck geldt:– transporthoogte (binnen 4 m)– vereiste normlast– geschiktheid voor overslag brandbareen/of ontplofbare stoffenProject <strong>Wissellaadsystemen</strong>46


Aanhangwagens8voldoen aan wettelijke eisen8militair NATO-trekoog8(be)ontladen methaakarmsysteemProject <strong>Wissellaadsystemen</strong>47


..\My Videos\Sluiting.mpgProject <strong>Wissellaadsystemen</strong>48

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!