Helperbel 2012, nummer 2

wijkhelpman

Helperbel 2012, nummer 2

helperbel

Wijkkrant van Helpman

• Wijkcomité viert jubileum met kunstmarkt

• Grabbelen, muziek en nagellak

• Kunstatelier in Helperbad

• Bijzondere vogels in Sterrebos

20122


ESTHER DE BOS 050-5266641 of 06 20762784

Kijk voor de AANBIEDING van de WEEK op:

Bremenweg 10, 9723 TD Groningen

tel. 050 313 51 51, fax 050 318 88 47

www.uwinstallateur.nl, info@uwinstallateur.nl

FRANS DATEMA

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

MENNES REPARATIEBEDRIJF

KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

deco Verlengde Hereweg 48 - 54 REPRODUKTIES, INLIJSTEN

reparatie en verkoop 9722 AE van: Groningen (Helpman)

HOME

radio’s, tv’s, wasmachines,

Tel.: 050-5252829, Fax -5267614 Wat je SCHILDERS- ook doet. EN BEHANGWERK

koelkasten, drogers enz.

SCHILDERS- EN STOFFEERDERSBEDRIJF

Waarheen GLAS EN TAPIJTEN je ook gaat...

Bij Oudman Schoenen staan

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR de U. voeten van klanten

Stadjerspas

centraal. Uw beide voeten

worden gemeten in lengte

en breedte! 12 Daarna zoeken

wij samen met u een

passende schoen.

Het grootste deel van het

assortiment is geschikt voor eigen

inlegzolen.

MENNES REPARATIEBEDRIJF

050 - 577 79 19 / 06 - 508 529 63

Dat loopt geweldig

Verl. Hereweg 34, Groningen-Zuid

www.oudman.nl


Inhoudsopgave

Nieuws van het wijkcomité 6

Wijkcomité bezoekt activiteitencentrum De Singel 22

Kikkers verstoppen zich tijdens ecologische wandeling 31

Nieuws van de gemeente 10

Vogels in de stad 27

Wijk in beeld 4

Fotoreportage kindervrijmarkt Koninginnedag 20

Kunst en architectuur in Helpman 35

Andere tijden: Duitsers bezetten Rabenhauptkazerne 14

Mensen in de wijk

Postzegelverzamelaars van de oude stempel 16

Straatvraag: mijn mooiste aankoop op de rommelmarkt 19

Werken in de wijk

Interview beeldend kunstenares Irma Reimert 24

Interview fysiotherapeute Sandra Veenendaal 36

Activiteiten in de wijk 28

Service 39

20 22

24

Colofon

De Helperbel is een uitgave van het Wijkcomité Helpman in Groningen. Het blad verschijnt vier keer per

jaar en wordt huis-aan-huis verspreid in de wijken Helpman, Coendersborg, Villabuurt, Klein Martijn en

Rabenhauptterrein.

Redactie: Sjoukje Kooistra, Marjan van den Bosch, Marian van Ark , Ronald van der Meulen en Martin

Tillema. Fotobewerking: Martin Tillema. Ontwerp omslag: Rietje Beeren. Basisontwerp en vormgeving:

Douwe Oppewal. Druk: NetzoDruk Groningen. Redactieadres: redactie@wijkhelpman.nl.

De redactie behoudt zich het recht voor kopij niet te plaatsen of in te korten.

Helperbel nr. 2, juni 2012 3


Tekst: Marian van der Ark

Foto: Ronald van der Meulen

Schaapjes tellen

4


Wijk in beeld

De auto’s verdwijnen haast in een zee van

schapen. Het is een mooi gezicht als op

Goede Vrijdag stadsherder Bouke Arends

met zijn kudde dwars door de wijk Klein

Martijn loopt. Langs de Helperzoom gaat de

kudde richting Stad, eerst langs het water

en dan nog een stukje over de weg richting

de spoorwegovergang naar de Oosterpoortwijk.

Via Twitter kunt u de schaapsherder

volgen, onder de naam StadskuddeGrunn.

Helperbel nr. 2, juni 2012

5


Van de voorzitter

Even wennen moest ik aan de vernieuwde

Helperbel. Alles in kleur, op goed papier en

zeer mooi vormgegeven. De nieuwe redactie

heeft goed werk verricht. Ik geef toe gehecht

te zijn geraakt aan de oude omslag met het

‘cruiseschip’, maar ik ben ervan overtuigd

dat de nieuwe kleurige Helperbel voor alle

Helpenaren snel herkenbaar zal zijn als het

informatieblad over onze wijk. Hieronder

leest u over de zaken waar we als bestuur

mee bezig zijn geweest.

Sloop Coendersborg

We brachten een zeer geslaagd bezoek aan

activiteitencentrum De Singel. Actief waren

we ten behoeve van de buurtgenoten van de

Coendersborg. Zij maken zich ernstig zorgen

over de afbraak van de borg ten gunste van

de bouw van appartementen. Actiegroep

Buurtgenoten onderhoudt hierover contact

met de gemeente. Het Wijkcomité Helpman

is niet door de ge meente geïnformeerd over

de bouw plannen, wat wel gebruikelijk is.

Waar nodig zal het wijkcomité de actie groep

ondersteunen.

Betaald parkeren

Op de laatste ledenvergadering kregen we

informatie over de verkeerswijziging van de

b-weg aan de westzijde van de Verlengde

Hereweg. Na onderzoek door de gemeente

bleek dat er geen draagvlak bij de bewoners

is voor de plannen. Gelukkig zijn die nu van

tafel. Ook het betaald parkeren kwam aan

bod. Na de enquête van 2011 is overleg

gevoerd met de ondernemers. Het is

mogelijk dat alleen op het Helperplein

betaald parkeren wordt ingevoerd. Verder

stond in het Dagblad van het Noorden dat

Lees meer over het bezoek aan De Singel op p. 22.

wethouder Dekker de aanleg van een extra

tunnel nabij de Helperbrink had geopperd.

Na onderzoek bleek dat dit een idee van de

wethouder was en geen gemeentelijk plan.

Kunstmanifestatie

De plannen voor het realiseren van een

ecologische route samen met Wijert Welzijn

vorderen gestaag. We zijn verheugd dat

deskundigen van de gemeente meewerken.

Als u dit leest zijn de eerste Sterrebosconcerten

reeds geweest en waren zij – net

als andere jaren – een succes. Ook wordt er

hard gewerkt aan een kunst manifestatie in

de wijk op 15 september ter gelegenheid van

ons 30-jarig bestaan.

Bestuursleden nodig

Het is fijn dat de Helperbelredactie is

uitgebreid met een aantal enthousiaste

leden. Ook zijn we blij dat zich een nieuw

bestuurslid voor het wijkcomité aangemeld

heeft. Maar willen we alle taken goed

kunnen oppakken, dan hebben we meer

nieuwe bestuursleden nodig. Het zou mooi

zijn als een internetdeskundige zich

aangesproken voelt om de wijkwebsite

verder te ontwikkelen. Maar vooral zoeken

we versterking van betrokken Helpenaren.

Heeft u interesse, meldt u zich dan graag aan.

Gerda Bosma

6


Nieuws van het wijkcomité

Kunstmarkt in Helpman op 15 september

Op zaterdag 15 september viert Wijkcomité

Helpman zijn 30-jarig jubileum! Dat doen

we met een kunst- en creativiteit mani fes t-

atie voor alle Helpenaren. Het belangrijkste

onderdeel is een kunstmarkt voor deelnemers

uit Helpman. Deze vindt plaats in

de Emmastraat, van 11 tot 17 uur, met een

doorloop langs het Oude RKZ.

Daar kunnen kinderen van alle leeftijden

zich met verschillende creatieve zaken en

workshops bezighouden. Er is een terras om

de moede voeten wat rust te geven, en er

zullen oude films over Helpman gedraaid

worden. Bij verschillende ondernemers in de

wijk hopen we kunstwerken tentoon te

stellen, en er komt een boekje waarin

deel nemende kunstenaars zich kunnen

voorstellen. Verder zal er de mogelijkheid

zijn voor een open podium waar groot en

klein zijn muzikale en andere kunsten

(onversterkt) kan laten horen. Over alles

staan bijzonderheden op onze website

www.wijkhelpman.nl.

We zoeken nog meer deelnemers

aan de kunstmarkt

Op de kunstmarkt komen kunstenaars met

een grote K en met een kleine k naast elkaar.

De gedachte hierachter is om mensen van

achter de voordeur te halen, om ook mensen

die nooit eerder hun werk hebben laten zien

de gelegenheid te geven om dat nu wel eens

te gaan doen. Hiervoor kunt u een kraam

(4 meter) met overkapping en stoel huren,

het mag ook met twee mensen (samen sta

je sterk), voor een klein bedrag, € 17.50, een

jubileumprijsje. De aankleding van de kraam

mag u zelf doen. U kunt met omschrijving

van redenen ook een lege plaats huren, dus

zonder kraam, van het zelfde formaat als een

kraam, desgewenst met stoel, voor € 10,-.

Inschrijven

De inschrijving sluit 14 juli. Een inschrijfformulier

en alle belangrijke informatie zijn te

vinden op www.wijkhelpman.nl. Uw inschrijving

is pas geldig na betaling. Inschrijven kan

ook met een briefje naar Wijkcomité Helpman,

Wagnersingel 5, 9722 CV Groningen

onder vermelding van naam, adres,

telefoonnummer, e-mailadres, discipline

(schilderen, textiel, beeldhouwen, fotografie

etc.). In uw briefje vermeldt u ook of u wel/

geen professionele kunstopleiding hebt

gehad en of u wel/niet opgenomen wilt

worden in het boekje en de website. Over dat

laatste wordt dan later nog contact met u

opgenomen. U kunt ook alleen in het boekje

komen en niet op de kunstmarkt staan, of

andersom.

De inschrijving is pas definitief als vóór

17 juli 2012 het verschuldigde bedrag is

overgemaakt op rekening nr. 414360834

t.n.v. E.Noordijk, onder vermelding van

kraamhuur, en uw naam.

Na inschrijving en betaling ontvangt u een

bevestiging. Verdere (wettelijke) voorwaarden

zoals over annulering en aansprakelijkheid

staan op de website, zie boven.

Kom allemaal kijken, kopen en meedoen, en

hopelijk hebben we mooi weer!

Elzelien Noordijk

Helperbel nr. 2, juni 2012 7


Snel in strandvorm

met Curves Bikini Bootcamp!

Curves

Groningen is

jarig en nodigt

u uit…

voor onze lustrumviering op 4 juni!

www.curvesgroningen.nl

Mogen er bij jou nog een paar pondjes vanaf voordat jij je in badkleding waagt?

Word dan lid van Curves en je krijgt een gratis Bikini Bootcamp* om je snel in vorm

te brengen. Bij Curves doe je in slechts 30 minuten een effectieve workout speciaal

ontwikkeld voor vrouwen. Met het extra intensieve Bikini Bootcamp waarbij ook

aandacht is voor je eetpatroon, voel jij je een stuk zelfverzekerder deze zomer!

De nr. 1 in vrouWenfitness WerelDWijD

PC Hooftlaan 2b

9721 jM Groningen

(050) 525 00 67

*Deze aanbieding is geldig van 11 t/m 30 juni 2012 en geldig bij een jaarlidmaatschap per automatische incasso. De eerste 25 leden

ontvangen een gratis Curves Bikini Bootcamp. Alleen nieuwe leden. Geldig bij deelnemende locaties. ©Curves Holland


Nieuws van het wijkcomité

Even voorstellen

Mijn naam is Diederik

Maat. Ik werk als advocaat

in Assen en ben daarnaast

ondermeer actief als

bestuurslid van een

stich ting die juridische

opleidingen verzorgt. Met

mijn vriendin Agnes ben ik op 31 december

2009 in Helpman komen wonen aan de De

Sitterstraat. In korte tijd zijn wij erg gehecht

geraakt aan de wijk en de straat. Al snel heb

ik mij dan ook aangemeld bij het Wijk comité

Helpman. Bij de tweede ALV die ik bezocht

deelde Gerda mee dat er nieuwe bestuursleden

werden gezocht. Die hand schoen heb ik

opgepakt. Ik hoop de komende tijd als

bestuurslid een wezenlijke bijdrage te

kunnen leveren. Allereerst als contactpersoon

voor het ecologisch pad. Een project

dat alles in zich heeft een aanwinst te

worden voor Helpman: de mooiste wijk van

Groningen!

Lid worden van het

wijkcomite?

Het Wijkcomité behartigt de belangen van

de inwoners van de wijken Helpman,

Coendersborg, de Villabuurt, Klein Martijn

en het Rabenhauptterrein. Dus ook uw

belang! Als lid van het wijkcomité kunt u

ook zelf uw stem laten horen. Hoe meer

leden, hoe sterker we staan! Lid worden of

blijven, kan heel eenvoudig met de acceptgirokaart

midden in deze Helperbel. Vergeet

u niet uw naam en adres te vermelden in de

omschrijving?

Het eerste Sterrebosconcert, met onder meer de

Touring Hoodoos, trok veel publiek.

Programma

Sterrebosconcerten

Zondag 13 mei was het Sterrebos getuige

van het eerste Sterrebos Live concert van dit

seizoen. Zowel het 3 Sterren Trio als de

Touring Hoodoos speelden aanstekelijke

muziek uit alle windstreken van de wereld.

Op stapel staan nog:

Zondag 8 juli

Jazzventure, jazz, latin, funk bigband

JeeBee Bluesband, rockende gitaarblues

Zondag 12 augustus

John Geuzing, singer-songwriter

Ache Cubano, à la Bueno Vista Social Club

Zondag 9 september

Inge van Calkar, singer-songwriter

De Meisjes, nederpop

De concerten vinden plaats van 14.30 tot

16.30 uur in de muziekkoepel in het Sterre -

bos en zijn gratis toegankelijk. Er zijn

ongeveer honderd zitplaatsen. Bij slecht

weer gaat het concert niet door, kijk hiervoor

op www.wijkhelpman.nl

Sterrebos Live heeft een eigen Facebookpagina.

Voorafgaand aan elk concert wordt

een nieuwsbrief verstuurd. Aanmelden

hiervoor kan via sterrebos01@gmail.com.

Helperbel nr. 2, juni 2012 9


Foto’s: www.gezinsbode.nl, www.rtvnoord.nl,

gemeente Groningen

Restanten Helperlinie

aan Kempkensberg

blootgelegd

In de bouwput van de nieuw te bouwen

parkeergarage aan de Kempkensberg zijn

grote brokken 17e eeuws metselwerk

aangetroffen. De resten maken deel uit van

een groot verdedigingswerk, de Helperlinie.

Het verdedigingswerk bestond uit grachten,

natte en droge sloten en gemetselde

muren. Een deel van zal weer onder het

maaiveld verdwijnen, een paar stukken

gaan in depot. De Helperlinie, die dwars

over de Hondsrug loopt, dateert uit de 17e

eeuw. Het werd aangelegd na de confrontatie

van de stad met de bisschop van

Münster, beter bekend als Bommen Berend

(28 augustus!). Dit beleg heeft Groningen

doorstaan, maar men maakte zich zorgen

om verdedigbaarheid van de stad en nam

daarom vergaande maatregelen.

Vijand

Eerst werd de Kemkensberg afgegraven, een

in de ogen van de stad een ‘gevaarlijke’

hoogte op de Hondsrug waar de vijand zijn

voordeel mee zou kunnen doen. In 1698

werd vervolgens begonnen met de aanleg

De stadsarcheoloog bij de restanten van de

verdedigingsmuur.

van het nieuwe verdedigingswerk om de

stad een betere bescherming te bieden.

De Helperlinie werd ontworpen door Menno

van Coehoorn, toentertijd de ingenieurgeneraal

van de fortificatiewerken der

Nederlanden. Met de Helperlinie introduceerde

hij ook een nieuw soort vestingstelsel:

het Nieuw Nederlands Stelsel, met

brede natte grachten, en met een ‘lage of

natte horizont’ voorzien van rechthoekige

redoutes en puntige, uitstekende lunetten.

Bourtange

Om een beeld te krijgen hoe een dergelijke

vesting eruit moet hebben gezien is een

vergelijking met het vestigstadje Bourtange

wel aardig. Maar in tegenstelling tot

Bourtange, waar de vesting nog mooi

zichtbaar is, verliest de Helperlinie in 1874

haar functie en worden de gronden door

het rijk grotendeels verkocht. Op de plaats

van de linie komen begraafplaatsen, een

militaire kazerne, een gevangenis (met later

ook de Van Mesdag-kliniek) en een uitbreiding

van het Sterrebos. Ter hoogte van

het AOC Terra-college aan de Hereweg is

éen keer eerder een stuk van de Helperlinie

gedocumenteerd, maar de verwachting was

dat ten westen van de Hereweg tot en met

de spoorlijn niets meer van het ontwerp van

van Van Coehoorn was overgebleven.

10


Nieuws van de gemeente

Groningen zoemt

In april werd de ijsvogelwand aan het

Helperdiepje officieel geopend.

IJsvogelwand aan het

Helperdiep

De ijsvogel is een plaatje met zijn helblauwe

en knalrode veren. Om deze bijzondere

vogel te ondersteunen is aan het Helperdiepje

een ijsvogelwand gemaakt.

Dit is een steil gemaakte oever waar de

ijsvogel kan nestelen en broeden. Tot 2009

ging het goed met de ijsvogel in de stad; er

waren toen rond de dertig broedende paren.

Een compliment voor de stad, want de

kritische en kwetsbare ijsvogel houdt van

een groene omgeving en schoon water.

Door de strenge winters van de afgelopen

jaren is het aantal ijsvogels flink

afgenomen. In 2011 werden nog maar zes

broedparen geteld. Daarom besteden de

gemeente Groningen en de Natuur- en

Milieufederatie Groningen extra aandacht

aan de bescherming van de ijsvogel. Met

onder meer een symposium, een nieuwe

ijsvogelwerkgroep, een meldingsactie en de

aanleg van broedwanden voor ijsvogels. Kijk

voor meer vogelnieuws op pagina 27.

Het gaat niet goed met de bijen in Nederland,

maar iedereen kan helpen hun

leefomstandigheden te verbeteren! Dát is de

boodschap van Groningen Zoemt, een

initiatief van de Natuur en Milieufederatie

en de gemeente Groningen. Om Stadjers te

enthousiasmeren de bijen een handje te

helpen, worden dit jaar allerlei acties

georganiseerd. U kunt helpen door bijvriendelijke

planten in de tuin te planten, geen

gif te gebruiken en de tuin niet té netjes op

te ruimen. Zie: www.nmfgroningen.nl.

Warmtebeelden in

Helpman-West

Afgelopen winter zijn warmtebeelden

gemaakt van voorgevels in een aantal

stadswijken, onder meer in Helpman-West.

Op die opnames is te zien of er warmte uit

een woning lekt en waar precies. Wilt u

weten of uw woning ook op de foto staat,

mail dan uw adres naar advies@ipdubo.nl.

Staat uw woning erbij, dan kunt u een uur

gratis isolatie-advies krijgen. Ook krijgt u de

foto. Informatiepunt Duurzaam Bouwen,

Hereweg 9, tel. 5290910, www.ipdubo.nl

Helperbel nr. 2, juni 2012

11


Kledingreparatie: Vermaken – Innemen – Verkorte - Verlengen etc

Maatwerk: Gilets - Wiegjes bekleden etc

Jikky de Walle – Coupeuse Mijn atelier aan huis is te vinden

Sweelincklaan 11

tegenover het schoolplein van de

9722 JS Groningen Joseph Haydn school.

Mobiel 06 29 444 861

Telefoon 085 87 84 338

E-mail jedy@dorgelo.info

Internet http://jedy.dorgelo.info

Kom langs of bel voor een

afspraak. Tot ziens!

Goeman Borgesiuslaan 47

9722 RC Groningen

Telefoon

050 526 65 66

TIP tandartsenImplantologie

Friesestraatweg 175

9743 AB Groningen

Tel. 050-5711200

info@tiptandartsen.nl

NIEUWE TANDARTSPRAKTIJK VOOR:

Alle tandheelkundige behandelingen en mondhygiëne

Team van 4 tandartsen met veel ervaring en expertise

op het gebied van:

Lekker dicht in de buurt

en vertrouwd!

Esthetische tandheelkunde

Implantologie

Uitgebreide constructies (kronen, bruggen)

Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein.

Kijk voor meer informatie op onze website: www.tiptandartsen.nl


Tandprothetische Praktijk P. J. A. van Kleef

Een stralende lach met een goed vastzittende gebitsprothese

De Tandprothetische praktijk is al meer dan 30 jaar gevestigd in de stad Groningen

en heeft uiteenlopende specialismen op tandprothetisch gebied.

Wij zijn gespecialiseerd in het aanmeten, vervaardigen, aanpassen en repareren van

het kunstgebit:

Volledige gebitsprothesen

Implantaatprothesen (klikgebit)

Reparaties (breuk en tandreparatie)

Rebasen (nieuwe pasvorm aanbrengen in prothesen)

Als cliënt bent u op zoek naar:

Gediplomeerde vakbekwaamheid. Lid Organisatie

Nederlandse Tandprothetici.

Gewaarborgde en gecontroleerde kwaliteit. Praktijk

staat ingeschreven bij HKZ kwaliteitsregister.

Een vastzittend onder prothese door middel van

implantaten. NVOI implantologen

Tandtechniek in eigen beheer. Optimale pasvorm

door gebruik van IVOCAP ® prothese kunststof.

Reparaties klaar terwijl u wacht. Avondbehandeling

op afspraak mogelijk.

Een kunstgebit dat er natuurlijk uitziet, met

voldoende wang- en lipvulling.

P.J.A. van Kleef, tandprotheticus

Aanbevolen door uw zorgverzekeraar

Website: www.tppvkleef.nl

Rijnstraat 15, 9725 EP Groningen

Telefoon, 050 - 5268447

Email: info@tppvkleef.nl


Tekst en foto’s: Sipke de Wind

Duitse bezetters in Rabenhauptkazerne

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de Rabenhauptkazerne

het onderkomen van de Duitse bezettingstroepen.

Op het Engelse Kamp werd in 1941 het ‘Otto

Weddigenlager’ gevestigd, waar een afdeling van de

Kriegsmarine was gehuisvest.

De Rabenhauptkazerne aan de Verlengde Hereweg

bestond uit een hoofdgebouw en een aantal bijgebouwen.

In de kazerne werden rekruten van de Duitse marine

ondergebracht. Achter het hoofdgebouw kwamen vier

De aankomst van de Duitse mariniers

in Groningen.

bergplaatsen en een waslokaal en vóór de kazerne een

schildwachthuisje.

Gangenstelsel

Het meest opmerkelijke was de bouw van

een gangenstelsel van bijna 60 meter lengte

door het zandtalud van de schietbaan naast

het kerkhof gelegen schietbaan. In het

midden van het gangenstelsel vonden zich

twee grote schuilbunkers. Er waren

uitgangen naar de schietbaan en naar het

terrein achter de kazerne. Voor elke uitgang

was aan de buitenkant een druk- en

scherfmuurtje geplaatst.

De gang aan de kant van het Helperdiepje

was voorzien van een vier meter hoge

uitklimkoker met stalen treden in de muur

(complex 3). (N.B. Wie kan hierover meer

vertellen of heeft hiervan foto’s?) Bij de grote

schuilbunker (complex 1) werden twee

munitienissen gebouwd met een scherfmuur

ervoor. Het geheel was afgedekt met een

zandlaag van anderhalve meter dikte.

Op de plattegrond van de kazerne zijn de

(zwart gekleurde) Duitse versterkingen te zien.

14


Nieuws van Andere het wijkcomité tijden

Gedurende de oorlog werden meerdere schuilloopgraven

aangelegd op het terrein. Langzamerhand ontstond er aan

het eind van de oorlog een verdediging rondom de kazerne,

waarbij ook het Sterrebos en de beide kerkhoven betrokken

werden. Het Sterrebos werd afgesloten en werd militair

terrein. Op de beide kerkhoven werden mitrailleursnesten

gevestigd. Vermoed werd dat er aan het eind van de oorlog in

de kazerne een Duits militair commando heeft gezeten en

dat dit de reden was dat de kazerne onmiddellijk beschoten

is bij de bevrijding.

Otto Weddigenlager

In de zomer van 1940 kwam opleidingseenheid 6.MAA van

de Kriegsmarine vanuit Assen naar Groningen om haar

intrek te nemen in de Rabenhauptkazerne en het Engelse

kamp. Dat kamp kreeg de naam ‘Otto Weddigenlager’. Een

jaar later werd het kamp uitgebreid en de grond tussen het

kamp en het bodemkundig instituut gevorderd voor de bouw

van barakken.

De schietbaan naast het kerkhof

is alleen geschikt voor pistolen.

Omdat er inmiddels bijna duizend soldaten gelegerd waren

op het terrein langs het Helperdiep, ontstond er een

stankprobleem door de vele uitwerpselen in het water. Het

diepje werd overigens al jaren gebruikt als riool door de vele kleine fabriekjes die

gevestigd waren langs het water, zoals een tricotagefabriekje. De Duitse marine eiste

een oplossing. Er kwam een nieuwe, dure riolering op kosten van de gemeente

Groningen. Ook de toegangsweg naar het kamp, tussen het Sterrenbos en gevangenis,

beviel de Duitsers niet. Hij werd verfraaid met duizenden vierkante meters graszoden en

dertig grote dennen.

Varkens

Geschoten werd op de bij de kazerne gelegen schietbaan. Maar die was eigenlijk alleen

maar geschikt voor kortebaanschieten, zoals met pistolen. In de loop van de jaren

kwamen er nog negen bovengrondse munitieopslag bunkers en voor het personeel een

aantal schuilbunkers op het kampterrein. Voor de op het kazerneterrein gehouden

varkens – die met het etensafval van de soldaten werden gevoerd – werd een schuur

gebouwd. Ook bij het tweede barakkenkamp – aan de Haydnlaan – scharrelden varkens

rond, maar daarover een andere keer meer.

Helperbel nr. 2, juni 2012

15


‘Waarom zouden we stoppen?’

Al dertig jaar is Emmastraat 5 de thuisbasis

van de Philatelisten Vereniging Groningen.

Helperbel sprak met bestuurslid John Tolsma

(70) en het oudste erelid Co Wesseling (89).

‘Postzegels verzamelen is een verslaving

waar we niet meer vanaf komen.’

De meeste postzegelverzamelaars beginnen

jong. Wanneer sloeg het virus bij u toe?

Wesseling: ‘Ik heb het van huis uit meegekregen.

Mijn moeder en broers verzamelden

ook.’

Tolsma: ‘Elke twee weken stuurde mijn

vader me een brief toen hij in Nederlands-

Indië gelegerd was. Mooie zegels zaten

daarop, zo begon ik met sparen.’

Is die liefde altijd gebleven?

Wesseling: ‘Na de oorlog heb ik mijn hele

verzameling verkocht. Ik kreeg er twaalfhonderd

gulden voor, een best bedrag in die

tijd. Later kreeg ik er natuurlijk spijt van. De

zegels die ik nu loop te zoeken, had ik toen.’

Tolsma: ‘Toen ik zestien was, ben ik gestopt.

16


Tekst: Marian van Ark

Foto: Martin Tillema

Nieuws van Mensen het wijkcomité

in de Twintig jaar later wilde ik mijn album

weg geven aan een vriend. “Daar krijg je spijt

van”, zei hij en gaf me een postzegelcatalogus.

Ik ben me erin gaan verdiepen en

was verkocht. Mijn vriend kon toen fluiten

naar mijn album!’

Wat is er zo leuk aan postzegels verzamelen?

Wesseling: ‘ Ik verzamel postzegels van

Nederland, Duitsland, Frankrijk en Canada.

Bladerend door mijn albums, zie ik de

geschiedenis van die landen voorbijtrekken.

Bijvoorbeeld, een postzegel kostte in

Duitsland het ene jaar twintig pfennig, maar

een jaar later twee miljard rijks marken. De

enorme inflatie na de Eerste Wereldoorlog

zie je terug op dat kleine stukje papier.’

Tolsma: ‘In de filatelie zijn zoveel mogelijkheden.

Je kunt landen verzamelen, maar ook

thema’s zoals dieren, sport, kerstzegels of

Rode Kruis-zegels. Zelf verdiep ik me graag

in de achtergronden van postzegels. Daar

schrijf ik dan vaak een stukje over in ons

verenigingsblad.’

Wesseling: ‘Het sociale aspect speelt ook

mee. Elke woensdag- en zaterdag houden

we een ruilmiddag, dan zit het hier vol met

leden. Lekker kletsen over onze liefhebberij

en speuren in onze uitgebreide bibliotheek.’

Welke postzegel zou u nog graag aan uw

verzameling toevoegen?

Wesseling: ‘De 10 gulden oranje. Een heel

zeldzame postzegel die vanaf 1923 werd

uitgegeven voor aangetekende en

verzekerde pakketpost naar Nederlands-

Indië. Die zegel kostte tien gulden, vandaar

de naam. Toen het weekloon van een

arbeider, nu vragen ze er zo’n zes- tot

zevenhonderd euro voor.’

U besteedt veel tijd aan uw hobby. Wat vindt

uw vrouw daar eigenlijk van?

Wesseling: ‘Mijn vrouw vraagt de laatste tijd

wel eens of het niet eens tijd wordt

langzaam af te bouwen en wat albums te

verkopen. Maar ik heb er nog steeds plezier

in, dus waarom zou ik?’

Tolsma: ‘Mijn vrouw beschouwt het als een

tamelijk onbegrijpelijke maar ongevaarlijke

afwijking. Het is een verslaving waar we

niet meer vanaf komen.’

Zijn uw kleinkinderen er ook mee besmet?

Wesseling: ‘Mijn kleindochter heeft een

tijdje poesjes en hondjes verzameld, maar

toen ze een vriend kreeg is ze ermee

gestopt. Dat mijn albums na mijn dood

verkocht zullen worden, gaat me wel aan

het hart.’

Zijn er nog bijzondere postzegels die met de

wijk Helpman te maken hebben?

Tolsma: ‘De interneringszegels uit de Eerste

Wereldoorlog. Die werden gebruikt door

buitenlandse militairen die in Nederland

geïnterneerd waren, zoals de Engelse

matrozen op de Engelse Kamp in Helpman.

Omdat de Duitsers bang waren dat onder

de zegels strategische informatie

geschreven werd, stuurden ze de meeste

post direct weer terug naar Nederland. Ooit

nog eens een brief met een gestempelde

interneringszegel bemachtigen, dat zou

mooi zijn.´

Openingstijden

De winkel is geopend op woensdag en zaterdag

van 10 tot 16 uur. Ook niet-leden kunnen er

terecht voor bijzondere zegelvelletjes en losse

postzegels.

Helperbel nr. 2, juni 2012

17


Al meer dan 100 jaar vakmanschap

houtbewerking

Bremenweg 10, 9723 TD Groningen

tel. Bremenweg 050 313 10, 51 51, 9723 fax TD 050 Groningen

318 88 47

www.uwinstallateur.nl, tel. 050 313 51 51, fax info@uwinstallateur.nl

050 318 88 47

www.uwinstallateur.nl, info@uwinstallateur.nl

deco deco

HOME

HOME

FRANS DATEMA

FRANS DATEMA

Verlengde Hereweg 48 - 54

9722 Verlengde AE Groningen Hereweg 48 (Helpman) - 54

Tel.: 9722050-5252829, AE Groningen Fax (Helpman) -5267614

Tel.: 050-5252829, Fax -5267614

verbouw

nieuwbouw

SCHILDERS- EN STOFFEERDERSBEDRIJF

SCHILDERS- EN STOFFEERDERSBEDRIJF

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR U.

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR U.

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

REPRODUKTIES, KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

INLIJSTEN

REPRODUKTIES, INLIJSTEN

SCHILDERS- EN BEHANGWERK

GLAS SCHILDERS- EN TAPIJTEN

BEHANGWERK

GLAS EN TAPIJTEN

renovatie

Stadjerspas

Stadjerspas

Westerdijk 15-1 * Enumatil * (0594) 50 35 90 * www.zetstra.nl


Tekst en foto’s: Marian van Ark

Straatvraag

Mijn mooiste aankoop op de Kindervrijmarkt is…

Nicole Briedé (41), woont in Coendersborg

‘Een spiegel voor mijn atelier waar ik mijn

kwasten op kan leggen en mijn schilder schort

aan kan hangen. Ook ben ik heel blij met deze

mooie glaasjes. Mijn moeder klaagt namelijk

altijd dat ze advocaat uit een cognac glas

moet drinken als ze op visite komt.’

Hillechien de Vries (53), woont in Corpus den

Hoorn-Zuid

‘Deze schemerlamp. Het gaat me vooral om

de poot, de kap haal ik eraf. Daarna pimp ik de

lamp op voor de workshops interieurdecoratie

die ik geef. Kijk maar op mijn website

www.casanovacreatief.nl.’

Menno Vellema (7), woont in Hardegarijp

‘Mijn politiebord. Nu kan ik het verkeer

stoppen en weer door laten rijden.’

Isa (6) en Sem (3) Sordha, wonen in Helpman

Isa: ‘Mijn tennisracket, want ik zit op tennis

en sla veel te ver.’

Sem: ‘Mijn Bob de Bouwer garage voor mijn

auto’s.’

Helperbel nr. 2, juni 2012

19


Tekst en foto’s: Marian van Ark

Koninginnedag terug in Helpman

De Kindervrijmarkt aan de Helperbrink trok als vanouds veel publiek. Koopjesjagers, maar

ook mensen die lekker kwamen genieten van het oranjezonnetje, de muziek en gezellige

sfeer. Gelukkig kon het Oranjefeest dit jaar weer in onze eigen wijk plaatsvinden, dankzij

de inzet van vele vrijwilligers.

20


Fotoreportage

Van de vrijmarkt in Helpman is een film gemaakt

op dvd. Deze is voor 12 euro te bestellen bij Jan

Rabs uit Assen, via janrabs@home.nl.

21


Tekst en foto’s: Marjan van den Bosch

Aan tafel bij kookgroep De Singel

Begin mei was het wijkcomité te gast bij

activiteitencentrum De Singel. De mensen

van het activiteiten centrum hadden ons

uitgenodigd omdat men bewust op zoek is

naar meer contacten met de buurt.

Activiteitencentrum De Singel zal niet

meteen bij iedereen een belletje doen

rinkelen. Een korte toelichting kan misschien

veel duidelijk maken. De Singel is gevestigd

aan de Helper oostsingel tegenover Mammini,

in het pand waar ’s morgens en aan het

eind van de middag vaak (taxi)busjes op de

stoep staan. Nu weet u vast wel over welk

pand het gaat. Dit pand, een voormalige

thee- en koekjes fabriek, wordt sinds begin

jaren ’80 gebruikt door de cliënten en

medewerkers van De Singel. Cliënten van De

Singel kunnen er, onder professionele

begeleiding, meedoen aan allerlei activi teiten

en faciliteiten. Veel van die cliënten zijn niet

in staat om zelf voor vervoer te zorgen.

Vandaar dus al die busjes.

Het wijkcomité maakte in mei niet alleen

kennis met enkele medewerkers van De

Singel, maar ook met een groep cliënten, de

zogenaamde woensdagavondkookgroep.

Met hulp van twee begeleiders had deze

kookgroep voor het hele gezelschap een

uitgebreide Mexicaanse maaltijd bereid in

de eigen keuken van het activiteiten centrum

Rondleiding

Na de maaltijd kregen we een rondleiding

door het pand. Gerard Beukema, tot voor

kort het locatiehoofd van De Singel, leidde

ons langs de computerruimtes, een dramaen

yogaruimte, een creatieve ruimte en een

winkelruimte. Deze ruimtes zijn allemaal

bedoeld en ingericht om de cliënten van De

Singel activiteiten en faciliteiten te bieden

voor een plezierige en zinvolle

dagbesteding. Wekelijks maken ongeveer

honderdnegentig cliënten uit de stad en

ommelanden daarvan gebruik.

Tijdens en na het eten ontstonden allerlei

interessante en soms ook wel aangrijpende

gesprekken tussen de wijkbewoners en de

mensen van De Singel. Iedere cliënt heeft

natuurlijk zijn persoonlijke verhaal en die

verhalen gaan vaak over gebeurtenissen die

een ingrijpende invloed hebben gehad op

hun verdere leven. De Singel kan hen hulp

en houvast bieden bij het omgaan met de

opgetreden veranderingen en/of

beperkingen. Uit onze gesprekken met de

cliënten kregen we de indruk dat De Singel

goed in haar doel slaagt. Eén van hen wist

Wat doet De Singel?

De Singel is een onderdeel van De Noorderbrug, een organisatie die in Noord- en

Oost-Nederland zorg en ondersteuning biedt aan mensen met een lichamelijke of

auditieve beperking. De Singel richt zich met haar activiteiten op mensen met nietaangeboren

hersenletsel. Dit hersenletsel is niet bij de geboorte ontstaan, maar op

latere leeftijd veroorzaakt door bijvoorbeeld een hersenbloeding, ongeval of een ziekte.

22


Nieuws van het wijkcomité

De woensdagavondkookgroep had voor het wijkcomité een heerlijke Mexicaanse maaltijd bereid.

de rol die het centrum voor hem vervult,

heel treffend te formuleren: ‘Ik kom hier

graag, anders zou ik thuis maar achter de

geraniums zitten.’

Winkel

Wat tot slot voor alle Helpenaren nog van

belang is om te weten, is dat belangstellenden

overdag gewoon bij De Singel

kunnen binnenlopen. Daar is nog meer

aanleiding voor als straks de winkelruimte

in het pand voor publiek geopend wordt. In

deze winkel zijn allerlei kunstnijverheidsproducten

te koop, die door cliënten van

De Singel gemaakt zijn. Te denken valt aan

zelf ontworpen en zelf gedrukte kaarten,

schilderijen, keramiek, kussentjes, lampenkappen,

bloembakken, et cetera.

De Helperbel zal daarover te zijner tijd

natuurlijk meer berichten.

Leuke zelfgemaakte artikelen zijn

binnenkort te koop in het winkeltje.

Helperbel nr. nr. 1, 2, maart juni 2012

23


Tekst: Sjoukje Kooistra

Foto: Martin Tillema

‘Mensen en dieren inspireren me’

Irma Reimert is beeldend kunstenares en docente schilderen, tekenen en beeldhouwen.

Zij wordt geïnspireerd door de liefde vóór en de schoonheid van mens, dier en de

alledaagse dingen van het leven. Sinds dit voorjaar is haar atelier gevestigd in het

Helperbad.

Irma de kunstenares

Irma studeerde aan de Academie Minerva waar zij afstudeerde in 1984. Sindsdien is zij

actief als beeldend kunstenares en exposeert zij in binnen- en buitenland. Haar werk is

figuratief van aard. Kenmerkend in haar werk zijn de zachte tinten en het spelen met

licht. Voor haar beelden gebruikt zij brons en keramiek. Zij wil zo dicht mogelijk bij de

essentie van haar onderwerp blijven en daar wordt de keuze van het materiaal op

gebaseerd.

Irma de docente

Irma is ruim twintig jaar docente in zowel abstract als realistisch werk, en alle stijlen

daar tussen in. Kernwoorden van haar cursussen zijn ontspannen bezig zijn en daarbij

veel leren.

Om zoveel mogelijk individuele begeleiding te kunnen geven worden de groepen klein

gehouden. Er wordt aandacht besteed aan alle aspecten van het tekenen en schilderen

en de keuze van het materiaal. Bij het tekenen zijn dat potlood, kleurpotlood en

pastel krijt en bij het schilderen aquarel, acryl- en olieverf. Er wordt aandacht besteed

aan kleurenleer, het perspectief, de compositie en de vormenleer.

De begeleiding is persoonlijk waardoor de cursist alle ruimte krijgt voor eigen ideeën en

wensen. Voor beginners wordt in een aantal lessen stapsgewijs een gedegen basis

gelegd. Voor de gevorderde cursisten wordt het programma en de begeleiding

afgestemd op zijn of haar niveau.

Naast de cursussen biedt Irma workshops aan voor particulieren, bijvoorbeeld bij een

feest, en voor bedrijven bijvoorbeeld bij een bedrijfsuitje. Verder is haar werk te koop en

te huur en werkt zij ook met veel plezier in opdracht.

Sinds 1 april 2012 is Irma’s atelier gevestigd in een paar mooie en lichte ruimtes in het

Helperbad aan de Moddermanlaan 40, waar zij heel welkom was. Het prachtig

gerenoveerde gebouw is een stimulerende omgeving.

24


Werken in de wijk

Irma Reimert schildert, tekent en maakt beelden. Ook geeft ze teken- en schilderles aan beginners

en gevorderden.

Meer informatie

Voor informatie over haar werkzaamheden of aanmelding voor haar cursussen is Irma

te bereiken op telefoonnummer 050-3125871 en op 06-52140930. Op haar website

www.irmareimert.nl kunt u alles vinden over haar werk en informatie over de

cursussen. Het atelier is gesloten van 24 juni tot 1 september.

Lezerskorting

U kunt in de maand september een gratis proefles krijgen als u dit artikel laat zien.

Helperbel nr. 2, juni 2012

25


Kleermakerij

Esther de Bos

Voor al uw maatkleding

en kledingreparatie en ook

naailes voor volwassenen,

jongeren en kinderen, ieder

in hun eigen leeftijdsgroep.

06-20762784

estherdebos@orange.nl

www.kleermakerijestherdebos.nl

Openingstijden

07.00 - 18.30 uur

Verlengde Hereweg 107

(Hoek van Royenlaan)

Tel. 050-526 16 90

www.helpernest.nl

Bij Oud

de voet

centraa

worden

en bree

wij sam

passen

Het groo

assortim

inlegzole


Foto: Rein Hofman

Nieuws van de gemeente

Groningen telt meer dan honderd vogelsoorten

De stad lijkt misschien niet de meest voor

de hand liggende plaats om naar vogels

te zoeken. Toch telt Groningen meer dan

honderd soorten vogels, waaronder een

aantal bijzondere zoals de blauwborst, de

geoorde fuut en de ijsvogel.

Juist de stad is soms voor vogels erg

aan trekkelijk omdat ze er nestgelegenheid

en voedsel in overvloed vinden. Als je goed

oplet merk je dat we ons huis of kantoor

delen met vogels als de huismus, huiszwaluw,

kauw of zwarte roodstaart. Op de

platte daken vinden we zeevogels zoals

meeuwen, sterns en scholeksters. En dan

hebben we ook nog alle parken en tuinen.

thuishaven van één van de grootste

broed kolonies reigers van Nederland. In het

Groenesteinpark zijn in de afgelopen jaren

de appelvink, de grote bonte specht en de

ijsvogel aangetroffen.

Prijsvraag

Misschien heeft u de genoemde vogels al bij

u in de buurt gezien? Is dit niet het geval en

wilt u ook eens bijzondere vogels zien? Kijk

dan op www.groningen.nl/natuur en doe

mee met een vogelexcursie bij u in de buurt.

Op deze website staat ook een prijsvraag

waarmee u één van de vijf mooie

nestkasten voor uw tuin kunt winnen.

Nestkasten

De gemeente Groningen probeert de stad

voor vogels zo optimaal mogelijk in te

richten door bijvoorbeeld het plaatsen van

vele honderden nestkasten aan en in

gebouwen maar ook in de vele stadsparken.

Om ervoor te zorgen dat de stad aantrekkelijk

is en blijft voor vogels, heeft de

gemeente de afgelopen vier jaar in kaart

laten brengen waar welke vogels zitten. Zo

kan de gemeente het beheer van bijvoorbeeld

parken afstemmen op de vogels

die er zitten of kan ze desnoods de

inrichting of het beheer aanpassen om

andere soorten aan te trekken.

Bosuil in Sterrebos

Het Sterrebos in Helpman is een bijzonder

gebied. Hier broedt namelijk de enig bosuil

van de stad. Grote kans ook dat je er een

reiger ziet. Het Sterrebos is namelijk ook de

De ijsvogel is de afgelopen jaren gespot in het

Groenensteinpark.

Helperbel nr. 2, juni 2012

27


Kunstproject op

Haydnschool geslaagd

De lente begon kleurrijk met een kunstproject

op de Haydnschool. Meester Bé

Wiertsema doet verslag.

Maandagochtend 19 maart. Om half 9

staan alle kinderen van de Joseph Haydnschool

vol spanning op het schoolplein.

Vandaag start het kunstproject met de

opening van een heuse tentoonstelling.

Maar wat een pech. Een groep kunstschilders

komt de school uitgestormd en

roept verschrikt dat alle kunstwerken zijn

gestolen. Ze wijzen op de speelzaal. Alle

schilderijlijsten zijn leeg.

Waarnemend directeur Arianne Wijninga

belt met de politie. De agenten gaan op

onderzoek uit. Ze komen terug met een

grote doos. Deze is door één van de

kunst schilders gebruikt als opbergkluis.

Helaas zit er geen schilderij meer in, maar

wel schilder materialen en -naslagwerken.

De agenten vertellen dat zij nog meer

dozen hebben aangetroffen. Ze stellen voor

dat de groepen allemaal een doos

meenemen naar de klas en zich verdiepen

in de bijbehorende schilder.

En zo begint het twee weken durende

kunstproject aan de Haynschool. Vol

overgave leren de kinderen verschillende

schilderstromingen kennen en maken ze

kennis met diverse schildertechnieken. Ook

bezoeken alle groepen het Groninger

Museum om het werk van Jan Altink te

bewonderen. Het project wordt afgesloten

met een expositie van de gemaakte

kunstwerken. Die vielen goed in de smaak

bij het publiek en hangen momenteel in het

verzorgingstehuis Coendershof.

Radio of tv maken?

De Regionale Senioren Omroep Groningen

gaat uitbreiden en zoekt enthousiaste

mensen die graag radio en/of televisie

willen maken. Een vooropleiding is niet

nodig. Bij gebleken geschiktheid begint

u met interne opleiding als assistent

presentator of technicus bij de radio.

De seniorenomroep maakt al bijna dertig

jaar radio- en tv-programma’s voor oudere

bewoners van Groningen en Haren. Voor

meer informatie belt u met Frans Kroon,

tel. 050-5730911 of Manon Boneschansker,

tel. 06-12949673. Of kijk op www.rtv-rso.nl.

Stadswandelingen

Deze kleuters maken kennis met het werk van

Keith Haring.

Stadsgidsen van Gilde Groningen verzorgen

iedere donderdagmiddag van april tot en

met oktober een boeiende en verrassende

wandeling door de stad Groningen.

De excursie start om 14.00 uur aan de voet

van de Martinitoren, en duurt ongeveer

28


Activiteiten in de wijk

anderhalf uur. U hoeft zich niet op te geven.

Inlichtingen bij Dineke Medema, tel.

06-18910074 of kijk op www.groningenplus.nl.

Tamboerijn heeft

lentekriebels

Hard werken zo’n schoonmaakactie.

Peuterspeelzaal De Tamboerijn in Helpman

deed in april mee aan de gemeentelijke

schoonmaakactie Lentekriebels. Er werd

druk geveegd, geharkt en gesopt door de

kinderen en hun ouders. Niet alleen het

peuterplein werd aangepakt, ook voor de

ingang aan de Sweelincklaan werd

opgeruimd. Van al dat harde werken kregen

ze natuurlijk enorme trek. Daarom waren er

voor de peuters cakejes, die ze eerder zelf

versierd hadden met mooie suikerbloemetjes.

Tot slot kreeg iedereen nog een zakje

met zonnebloemzaadjes mee voor thuis.

Spelweek in De Helpen

In de laatste vakantieweek, op 29, 30 en 31

augustus, wordt in speeltuin De Helpen een

spelweek gehouden voor kinderen van 4 t/m

12 jaar uit Helpman. Het thema is Olympische

Spelen. We gaan onder andere een olympisch

vuur en een Hollandhuis maken. Daarnaast

zijn er ook andere olympische knutsel- en

sportactiviteiten. We proberen verschillende

sportworkshops binnen te slepen, zoals judo,

schermen, gym nastiek, basketbal, korfbal.

Binnenkort volgt meer informatie over de

spelweek via flyers en affiches over deze

spelweek. Haal een opgaveformulier bij

www.helpmanoost.nl, je school of buurtcentrum

De Helpen. Voor meer informatie:

Jeannette Pilon, tel. 050-3133182 of

spelweekhelpman@hotmail.com.

Buurtvolleybaltoernooi

Cursus intuïtief tekenen

Op 21 september start de zevendelige

cursus ‘Leven vanuit je bron: intuïtief

tekenen en schilderen’. Stadjerspaskorting is

mogelijk. Kijk voor meer info op

www.ykeradema.nl.

Begin juni werd er volop volleybal gespeeld

in de wijk, op 6 juni door de kinderen en op

7 juni door de volwassenen. Vanwege de regen

werd het volleybaltoernooi in de gymzaal

aan de Groenensteinlaan gehouden, in plaats

van buiten op het grasveld van de buurt- en

speeltuinvereniging De Helpen.

Helperbel nr. 2, juni 2012

29


Ouders scheiden, Kinderen niet.....

Begeleiding van kinderen en ouders tijdens en

na een scheiding

De Omgang, Groningen

Trudy van der Ley, mediator en KIES coach

Kochstraat 63/5

9728 KD Groningen

telefoon: 06-57713861

www.deomgang.nl, info@deomgang.nl

dvertentie sterrebos_Opmaak 1 03-03-12 10:11 Pagina 1

sterrebos

live

13 mei

10 juni

8 juli

12 augustus

9 september

van 14.30-16.30 uur

toegang gratis

30


Tekst: Ina de Vries en Margreet Venema

Foto’s: Liesbeth van Hoffen

Nieuws van het wijkcomité

Groene wijkwandeling

Van verstopte kikkers tot vogelkastjes

waar geen vogel in past. De ecologische

wandeling door de Weiert op zaterdag 7

april had wel meer verrassingen in petto.

Het ecologisch pad is in ontwikkeling. De

bedoeling is dat de wandelpaden van

Helpman en De Wijert worden verbonden

tot een ecologische route van tien kilometer.

Er is ook een idee om langs de route fruiten

notenbomen en groente te planten.

De eerste stop was de vijver in het Hendrik

de Vriesplantsoen. Het riet en de beplanting

vormen voedsel voor diverse dieren. Ook

zagen we aan de bomen nieuwe

vogelkastjes hangen, met een gleuf opening.

En daar past geen vogeltje door. Zou dat zijn

voor de vleermuizen of voor bepaalde

insecten? Niemand die het wist.

Via de Van Lenneplaan en de Van Ketwich

Verschuurlaan liepen we naar het Shell

tankstation. Vanuit daar loopt een mooi

wandelpad naar een ecologische

geluidswal, waarop diverse soorten

bijzondere planten en bomen groeien. Er

zijn ook ransuilen. Onderaan op de heuvel

zie je een poeltje, waarin wel tweehonderd

kikkers leven. We hebben ze alleen niet

gezien, de kikkers vonden het te koud en

waren lekker de modder ingekropen. Na

afloop had Chris, de kok van MFC De Weiert,

een prachtige high tea bereid. Geweldig!

Belangstelling?

De ecologische werkgroep houdt zich bezig

met de beplanting en bewegwijzering.

Mochten mensen zich bij deze werkgroep

willen aansluiten, dan kunt u contact

opnemen met Ruud van Keulen van het

Wijkcomité Helpman, tel. 5279294.

De gids Lucas Kuiper legt uit wat er voor groens te

zien valt onderweg.

Lezerspost

Ik wou even laten weten dat de vernieuwde Helperbel erg mooi is geworden!

Complimenten!

Corien ter Weeme (via e-mail)

Wat ziet de Helperbel er super uit, geweldig hoe mooi jullie hem hebben gemaakt.

Klasse hoor dat jullie dit als vrijwilligers er nog maar even bij doen.

Sieta van Pelt, kinderdagverblijf De Boomhut (via e-mail)

Helperbel nr. 2, juni 2012

31


Nieuw restaurant in Helpman.

Vanaf 1 november is Restaurant Lukkien overgegaan in Restaurant Corfu,

de enige echte Griek in Groningen-Zuid. Restaurant Corfu is een compleet

nieuw eigentijds restaurant met een modern interieur en biedt Griekse en

Mediterrane gerechten.

Een diner in restaurant Corfu betekend genieten van hedendaagse Griekse

en Mediterrane Tapas, vertrouwde grill gerechten, verrassende vis gerechten,

heerlijke vegetarische gerechten, authentieke ovengerechten en stoofschotels.

Ons restaurant biedt plaats aan 45 gasten en op ons zonnige terras kunnen

wij plaats bieden aan circa 25 gasten.

Voor reserveringen of informatie kunt u contact opnemen met telefoonnummer 050 - 5269782 of

mailen naar info@restaurantcorfugroningen.nl

Graag tot ziens in ons restaurant!

Aanbieding 3 gangen menu:

€ 22,50,- p.p. (vanaf 2 personen)

Voorgerecht:

Tzaziki en kruidenboter met brood

Hoofdgerecht:

Kipfilet spies, sutzuki en gyros, groente, salade, frites en knoflooksaus

Nagerecht:

Griekse Yoghurt met honing en walnoten of ijs met slagroom

*Nu afhaalmenu's vanaf € 9,95!*


ijf

,

.

ijf

3


Tekst en foto’s: www.staatingroningen.nl

Bewerking: Ronald van der Meulen

Kunst en architectuur

Voormalig rusthuis aan Savornin Lohmanlaan

Er zijn van die panden in onze wijk die opvallen

door hun bouwwijze en waar je je van afvraagt

voor welk doel ze gebouwd zijn. Zo’n opmerkelijk

– maar ook enigszins sober – gebouw tref je aan

op de hoek van de De Savornin Lohmanlaan en

de Van Houtenlaan. Het zou een kantoorpand

kunnen zijn (geweest) of een school, maar was

een rusthuis.

In 1927 gaf de Stichting Rusthuis van de

Vereenigde Doopsgezinde Gemeente de

Groninger architecten Kazemier en Tonkens – in

Groningen vooral bekend door projecten in de

sociale woningbouw – de opdracht tot het

bouwen van een rusthuis.

Het rusthuis, dat vooral bewoond zou worden

door welgestelde senioren, is vrij sober vormgegeven.

Dat is bijzonder voor Kazemier en

Tonkens, omdat zij juist in hun andere ontwerpen

veel gebruik maakten van de expressieve

Amsterdamse School-stijl. Kenmerkende details

van die stijl – gevarieerd metselwerk en

bijzondere aandacht voor de hoekpartijen – zien

we in dit gebouw slechts in een zeer ingetogen

vorm terug, zoals in een horizontale band van

verticaal gemetselde baksteen boven de vensters

Het rusthuis is nu een gezinsvervangend

tehuis van de NOVO.

en de deuren. Boven deze band is een andere steensoort gebruikt en springt de gevel

iets naar voren; hetgeen de horizontale hoofdvorm van het gebouw benadrukt.

Verbouwing

Halverwege de jaren ‘80 van de twintigste eeuw is het rusthuis verbouwd tot

gezinsvervangend tehuis door de Noordelijke Stichting Voorzieningen Geestelijk

Gehandicapten, de tegenwoordige Stichting NOVO.

Kazemier en Tonkens ontwierpen vrijwel de gehele voormalige Grunobuurt en

woningen in de Gerbrand Bakkerstraat. Ook de Evangelisch Lutherse kerk in de

Haddingestraat is van hun hand.

Bron: www.staatingroningen.nl, een online kunst- en architectuurgids met informatie over

talloze gebouwen, projecten en kunstwerken in de stad. ‘Staat in Groningen’ is een initiatief van

Architectuurcentrum Platform GRAS en Centrum Beeldende Kunst.

Helperbel nr. 2, juni 2012

35


Tekst: Marian van Ark

Werken in de wijk

‘Klachten ontstaan vaak door verkeerde houding’

Sinds kort heeft fysiotherapeute Sandra

Veenendaal een eigen praktijk aan huis,

waar ze ook revalidatie- en pilatestraining

geeft.

Wat is pilates precies?

Ik geef Stott pilates, dat ontwikkeld is door

artsen en bewegingstherapeuten. Bij Pilates

worden de dieper liggende spieren getraind,

waardoor ze een stevig korset om je skelet

gaan vormen. Na vijf lessen valt het kwartje

bij de meeste mensen. Pas daarna gaan we

werken aan kracht, coordinatie, balans,

sopulesse en uithoudingsvermogen. Door

pilates word je je meer bewust van je

lichaam en lichaamshouding. Veel klachten

en blessures komen daaruit voort.’

Voor wie is pilatestraining geschikt?

‘Ik behandel vooral mensen met chronische

blessures, sommige cliënten lopen al jaren

met een knie- of schouderblessure rond. Ook

geef ik revalidatietraining, bijvoorbeeld aan

vrouwen met borstkanker of Bechter ewpatiënten.

Maar ook zwangere of pas

bevallen vrouwen kunnen hier terecht.’

Zelf had je een schouderblessure toen je in

aanraking kwam met pilates. Hoe ging dat?

‘Ik gaf fitnessles en trainde zelf heel zwaar,

toen ik een ernstige schouderblessure kreeg.

Met gewone fysiotherapie kwam ik niet

verder meer, ik bleef last houden van mijn

schouder. Toen kwam ik in aanraking met

pilates. Dat was een heel andere training

dan ik gewend was. Ik moest echt terug naar

de basis. Uiteindelijk ben ik grotendeels van

mijn klachten afgekomen, al moet ik wel

blijven trainen. Ik vond het zo’n ontdekking

dat ik een opleiding tot pilatestrainer ben

gaan volgen, een mooie aanvulling op mijn

werk als fysiotherapeute.’

Moet je lenig zijn voor pilates?

‘Nee, de pilatestraining is opgedeeld in

niveaus. Je gaat steeds een klein stapje verder,

tot het punt waarop je kunt komen zonder

blessures te krijgen. Iedereen krijgt een

individueel trainingsprogramma. Ook kijk ik

naar hoe mensen staan en bewegen en wat

daarvan het effect is op hun lichaam en

lichaamshouding. Het gaat mij om het hele

lichaam, niet alleen om het deel dat pijn doet.’

Gratis proefles

In september kunt u een gratis proefles pilates volgen bij Train je beter, de praktijk van

Sandra Veeenendaal aan de Schubertlaan 60. Opgave via info@trainjebeter.nl. Kijk voor

meer informatie op www.trainjebeter.nl.

36


Service

Bibliotheeknieuws

Tijdens de schoolvakantie (23 juli tot en met 1

september) is bibliotheek De Weiert ge opend

op maandag, woensdag en vrijdag van 14.00

tot 17.00 uur. De Centrale Biblio theek is

geopend op maandag tot en met vrijdag van

13.00 tot 18.00 uur en op zater dag van 11.00

tot 16.00 uur. De uitleen termijn van (luister)

boeken is van 16 juli tot 12 augustus verlengd

tot zes weken. Kijk voor de spelregels op

www.mijneigenbibliotheek.nl.

Alzheimer Café

Elke derde dinsdag van de maand wordt een

Alzheimer Café gehouden in verzorgingstehuis

Maartenshof, van 19.30 tot 21.30 uur

(inloop vanaf 19.00 uur). Het Alzheimer Café

is voor iedereen die met dementie te maken

heeft: patiënten, familieleden en vrienden.

Iedere maand is er een thema en een gastspreker.

Maartenshof is gelegen aan Schaaksport

100-102. Kijk voor meer informatie op

www.alzheimer-nederland.nl/groningen.

Minder haaruitval voor

kankerpatiënten

Het Martini Ziekenhuis beschikt sinds kort

over een hoofdhuidkoeler om haaruitval bij

kankerpatiënten te verminderen of zelfs

helemaal te voorkomen. Haarverlies is een

ingrijpende bijwerking van chemotherapie.

Een hoofdhuidkoeler wordt gebruikt voor,

tijdens en na een chemobehandeling. De

service is niet voor elke patiënt geschikt, het

hangt af van de chemotherapie.

Hoofdhuidkoeling zorgt voor minder haaruitval

bij chemotherapie.

Bussen rijden oude route

De busroutes 2, 5 en 6 van Qbuzz rijden

vanaf zondag 1 april weer de oude route via

het Martini Ziekenhuis en de Van Swietenlaan.

De stadslijnen werden vorig jaar juni

omgeleid, omdat de bussen vertraging

opliepen op de kruising tussen de busbaan

langs het Martini Ziekenhuis en de Van

Swietenlaan.

Collecte MS Fonds

In Groningen zijn nog meer collectanten

nodig voor de MS Collecteweek van 19 tot

en met 24 november. Interesse? Neem dan

contact op met Pamela Zaat,

pamela@nationaalmsfonds.nl,

tel. 010-5919839. Of kijk op

www.nationaalmsfonds.nl.

Helperbel nr. 2, juni 2012

37


Gooi uw bruikbare

spullen niet weg!

Wij halen het gratis bij u op en we zijn er blij mee!

Voor een afspraak kunt u bellen met 050 - 3132200.

Langsbrengen op We één zijn van er de blij onderstaande mee! Bel 050 adressen - 3132200. is ook mogelijk.

Of kom langs op één van de onderstaande adressen.

Onze winst gaat naar goede doelen!

Noorderbinnensingel 100 / Helperoostsingel 15-29 en 32 / Damsterdiep 307

Winkels open: Ma: 13 - 18 uur, Di t/m Vrij: 10 - 18 uur, Za: 12 - 17 uur

Let op! Damsterdiep: Wo, Do + Vrij: 13 - 18 uur, Za: 10 - 17 uur

WWW.MAMAMINI.NL

www.sksg.nl

Opvang nodig voor uw kind?

SKSG biedt u de zekerheid

van de beste zorg.

SKSG is de grootste kinderopvangorganisatie

in het Noorden en verzorgt

professionele opvang op maat voor

kinderen van 0 tot 12 jaar. We bieden

alle vormen van opvang direct bij u in

de buurt. Veilig en verantwoord.

Al meer dan 100 jaar.

Kijk op www.sksg.nl voor al onze

locaties of bel direct voor een

vrijblijvende afspraak: 050 317 13 90

Uw kind in vertrouwde handen

Heresingel 10, 9711 ES Groningen

t 050 313 77 27 e klantenservice@sksg.nl i www.sksg.nl


Service

Handige telefoonnummers

24-uurs service apotheken 0900-115020

Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld 3180011

Alarmnummer 112

Belbus 0900-1961

Bezorgklachten Gezinsbode 5844901

Buro Slachtofferhulp 3186260

Centraal Meldpunt Zorg 3764200

Dierenambulance 5791909

Doktersdienst 0900-9229

Geestelijke Gezondheidszorg 5223223

Gemeentelijk informatiecentrum 3677000

Help een Handje 5254257

Hulpmiddelen Centrum 4098200

Klachtenlijn stankoverlast 3180000

Klantenservice Essent 0800-0330

Maatschappelijke Juridische Dienstverlening 5269710

Martini Ziekenhuis 5245245

Meldpunt Misdaad Anoniem 0800-7000

Meldpunt Overlast 5875885

MFC De Wijert/Helpman 5275407

Milieudienst 3671000

Ombudsman gemeente 3186568

Openbare Bibliotheek Zuid 5255055

Politie (geen spoed) 0900-8844

Rode Kruis 3224451

SOS telefonische hulpdienst 5250000

Speeltuin Helpman-Oost 5290189

Stedelijk Klussenbureau 3111210

Stadsbeheer 3678910

STIP De Wijert 5291713

Storingsdienst gas en electra Essent 0880-3366112

Storingsdienst Waterbedrijf Groningen 0800-0202013

Storingsdienst kabel 0800-0760

Team Buurtzorg 06-13629960

UMCG 3616161

Verslavingszorg Noord-Nederland 5225222

Weekenddienst tandartsen 5350370

Wijkondersteuner 5278778

Het wijkcomitie maakt zich sterk voor

een goed leefklimaat in uw wijk. We

onderhandelen met de gemeente over

uw belangen. Lid worden is daarom

belangrijk, want hoe meer leden, hoe

sterker we staan. Zo houden we ons

bezig met het drukke verkeer, de

parkeerproblemen maar ook met

speelplekken voor de jeugd. Op de

halfjaarlijkse ledenvergadering kunt u

uw zegje doen. Lid wordt u via de

acceptgirokaart in het juni-nummer

van de Helperbel. Is uw belangstelling

groter en wilt u meebesturen? Heel fijn!

Bel voor meer informatie met de

voorzitter Gerda Bosma.

Contactpersonen Wijkcomité Helpman

Gerda Bosma 5260215

Ronald Timmer 3120938

Elzelien Noordijk 5250191

Sjoukje Kooistra 5270546

Herman Marsman 5251120

Ruud van Keulen

Michel van der Heuvel

Diederik Maat 06-17461939

Als vrijwilligersbestuur staan wij altijd

klaar om uw op- en aanmerkingen aan te

horen en te proberen er iets mee te doen.

Wijkcomite Helpman

Postbus 6086

9702 HB Groningen

info@wijkhelpman.nl

www.wijkhelpman.nl

Helperbel nr. 2, juni 2012

39


Vooruitblik nummer 3:

• Reportage kunstmarkt Wijkcomité Helpman

• De leukste buurtbuurtbarbecues

Kijk voor het laatste nieuws op: www.wijkhelpman.nl

Tips, kopij en foto’s (vooral ook van de buurtbarbecues!)

voor de volgende Helperbel kunt u voor 15 augustus

sturen naar: redactie@wijkhelpman.nl

More magazines by this user
Similar magazines