Helperbel 2012, nummer 4

wijkhelpman

Helperbel 2012, nummer 4

helperbel

Wijkkrant van Helpman

• Uitslag enquête: 78% tegen autotunnel bij Helperzoom

• Waar komt de naam Helpman vandaan?

• Oranjemuseum officieel geopend

• Twee buurmannen met bouwplannen

20124


ESTHER DE BOS 050-5266641 of 06 20762784

Kijk voor de AANBIEDING van de WEEK op:

Bremenweg 10, 9723 TD Groningen

tel. 050 313 51 51, fax 050 318 88 47

www.uwinstallateur.nl, info@uwinstallateur.nl

FRANS DATEMA

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

MENNES REPARATIEBEDRIJF

KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

deco Verlengde Hereweg 48 - 54 REPRODUKTIES, INLIJSTEN

reparatie en verkoop 9722 AE van: Groningen (Helpman)

HOME

radio’s, tv’s, wasmachines,

Tel.: 050-5252829, Fax -5267614 Wat je SCHILDERS- ook doet. EN BEHANGWERK

koelkasten, drogers enz.

SCHILDERS- EN STOFFEERDERSBEDRIJF

Waarheen GLAS EN TAPIJTEN je ook gaat...

Bij Oudman Schoenen staan

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR de U. voeten van klanten

MENNES REPARATIEBEDRIJF

050 - 577 79 19 / 06 - 508 529 63

Verl. Hereweg 34, Groningen-Zuid

www.oudman.nl

Stadjerspas

centraal. Uw beide voeten

worden gemeten in lengte

en breedte! 12 Daarna zoeken

wij samen met u een

passende schoen.

Het grootste deel van het

assortiment is geschikt voor eigen

inlegzolen.

Dat loopt geweldig

Nieuws van het wijkcomité 6

Van de voorzitter 6

Uitslag enquête over plannen Zuidelijke Ringweg 7

Vacature jurist 9

Voortgang Pad 2 Wijken 10

Nieuws van de gemeente 11

Wijk in beeld 4

Kunst en architectuur in Helpman 35

Andere tijden

Waar komt de naam Helpman vandaan? 17

Mensen in de wijk

Interview met oprichters Oranjemuseum in Helpman 18

Buurtfeesten 21

Werken in de wijk

Interview eigenaar Grieks restaurant Corfu 24

Dakopbouw aan de Helper Weststraat 27

Activiteiten in de wijk 28

Service 36

Handige adressen 39

6 18 27

Inhoudsopgave

Colofon

De Helperbel is een uitgave van het Wijkcomité Helpman in Groningen. Het blad verschijnt vier keer per

jaar en wordt huis-aan-huis verspreid in de wijken Helpman, Coendersborg, Villabuurt, Klein Martijn en

Rabenhauptterrein.

Redactie: Sjoukje Kooistra, Marjan van den Bosch, Marian van Ark , Ronald van der Meulen en Martin

Tillema. Eindredactie: Marian van Ark en Ronald van der Meulen. Fotobewerking: Martin Tillema. Acquisitie

advertenties: Herman Marsman. Ontwerp omslag: Rietje Beeren. Basisontwerp en vormgeving: Douwe

Oppewal. Druk: NetzoDruk Groningen. Redactieadres: redactie@wijkhelpman.nl.

De redactie behoudt zich het recht voor kopij niet te plaatsen of in te korten.

Helperbel nr. 4, december 2012

3


Tekst en foto: Geert Jan Arends

Wijk in beeld

Plein weer piekfijn

Burendag 2012 had niet beter gepland kunnen zijn na

de ongeregeldheden in Haren afgelopen september.

Verscheidende buurten in Groningen deden die

zaterdag mee, waaronder de bewoners en huurders

van het garageplein aan de De Savornin Lohmanlaan

en Schaepmanlaan. In een middag stevig doorwerken

knapten zij hun plein op. Samen werd het resultaat

bewonderd tijdens een barbecue en borrel. Met steun

van het Oranjefonds en de plaatselijke supermarkt

lieten tientallen jonge en oude buren zien hoe het ook

kan: opbouwen in plaats van afbreken.

4

Helperbel nr. 4, december 2012

5


Nieuws van het wijkcomité

Van de voorzitter

Toen ik een paar jaar geleden voorzitter

werd van het bestuur van het wijkcomité

Helpman had ik het idee dat er in Helpman

niet zo veel aan de hand was. Een mooie

rustige buurt met een leuk winkelaanbod,

fijne wandelmogelijkheden, een goede

busverbinding met de stad en leuke

activiteiten zoals bijvoorbeeld de Sterrebosconcerten.

Betaald parkeren

Wat toen wel dreigde, was de invoering van

betaald parkeren in de wijk. Helemaal zeker

ben ik er niet van, maar ik neem toch aan

dat de gemeente geen betaald parkeren zal

invoeren vooral vanwege het verzet

daartegen van de Helpenaren. Betaald

parkeren op het Helperplein en aan de

Verlengde Hereweg hebben we destijds

niet afgewezen, mits het een voordeel zou

opleveren voor de winkeliers en het

winkelend publiek. De gemeente presenteerde

in oktober 2012 een plan voor

betaald parkeren op het Helperplein tijdens

een bijeenkomst in speeltuingebouw de

Helpen. De aanwezige ondernemers en

bewoners van omliggende straten hebben

het plan bekeken en al snel bleek hun

afkeuring. Een van de aanwezigen zei dat

er stoom uit hun oren leek te komen. Wordt

vervolgd dus.

Zuidelijke Ringweg

Ook over de plannen voor de Zuidelijke

Ringweg is veel onrust. Lees voor de

resultaten van de peiling onder wijkbewoners

het artikel op pagina 7.

Coendersborg

Een andere kwestie waarover veel in de

plaatselijke kranten is geschreven betreft

een plan voor de Coendersborg. Omwonenden

en de Vereniging Behoud de Coendersborg

waren net als wij aanwezig bij een

informatiebijeenkomst over plannen voor de

bouw van een appartementengebouw op

die plek. Het lijkt er op dat ook de gemeenteraadsleden

niet voor sloop en vervanging

van de Coendersborg zijn, zeker nu er geen

draagvlak is in de buurt. Volgend voorjaar

komt er duidelijkheid en ik hoop dat de

plannen voor de sloop van Coendersborg,

inmiddels voor de vierde keer, van tafel gaan.

Tot slot

Toch woon ik in een mooie buurt. En ik heb

genoten van de leuke kunstmarkt in de

Emmastraat ter gelegenheid van het

30-jarig bestaan van het wijkcomité. Met

vele Helpenaren hoop ik dat het voor allen

fijn is en blijft om in deze buurt te wonen

en dat we niet worden geconfronteerd met

een grote toename van autoverkeer in een

omgeving met veel scholen.

Gerda Bosma

P.s. Van harte beveel ik u aan het boekje

Kunstenaars

Helperbrink,

in Helpman

nieuwe

te kopen,

situatie

leuk om

te bekijken en om cadeau te geven!

Grote onrust over

plannen ringweg

In totaal 320 wijkbewoners hebben de

enquête over de nieuwe zuidelijke ringweg

ingevuld. Hieronder leest u de resultaten

en het vervolg.

Aan u is allereerst de vraag voorgelegd of u

vindt dat u voldoende door de overheid

bent geïnformeerd. 84% van u zegt van niet,

16% vindt van wel.

92% vindt het laten vervallen van de op- en

afritten van de ringweg naar Helpman een

slecht idee, 5% heeft hierover geen me ning

en slechts 3% vindt dit een goed idee. De

gevolgen voor uw leefomgeving schat u als

volgt in (meerdere antwoorden mogelijk):

85% is bang dat het drukker zal worden

78% is bang voor onveilige situaties

66% is bang voor meer geluidsoverlast

54% is bang voor de toename van fijnstof

7% denkt dat het wel mee zal vallen.

Tunnel Helperzoom

78% vindt het plan om een tunnel aan te

leggen aan de Helperzoom een slecht idee,

15% vindt het een goed idee en 7% heeft

hierover geen mening. De gevolgen voor de

leefomgeving schat u als volgt in (meerdere

antwoorden mogelijk):

85% is bang voor een verkeersaantrekkende

werking

78% is bang voor onveilige situaties

67% is bang voor meer geluidsoverlast

53% is bang voor meer fijnstof

8% denkt dat het wel mee zal vallen.

De laatste vraag was wat u vindt van de

mogelijkheid dat vrachtverkeer van de

tunnel gebruik kan maken. 92% vindt dit een

slecht idee, 4% heeft hierover geen mening

en slechts 3% vindt dit een goed idee.

Oproep aan politiek

Uit de resultaten maakt het Wijkcomité op

dat de plannen op bijzonder weinig draagvlak

kunnen rekenen en voor grote onrust

zorgen. Wij hebben de enquêteresultaten

aan alle gemeenteraadsfracties, een aantal

wethouders en gedeputeerden en de media

gestuurd. Met een oproep om de plannen te

heroverwegen en te zoeken naar een

alternatief dat beter aansluit bij het belang

van inwoners en bedrijven: een goede

stadsring met voldoende op- en afritten. U

vindt deze brief op www.wijkhelpman.nl

Poster

Wij overleggen voortdurend met de andere

zuidelijke wijken en met de Stichting

Leefomgeving Zuidelijke Ringweg om zoveel

mogelijk gezamenlijk op te treden en één

standpunt uit te dragen tegen de huidige

plannen. Regelmatig zoeken we hierbij de

6 Helperbel nr. 4, december 2012

7


Begin het jaar goed

en werk aan een

nieuwe jij!

publiciteit. In de gemeenteraad is enige tijd

geleden een motie aangenomen waarin

meer onderzoek wordt gevraagd naar de

gevolgen van de plannen voor de wijken.

Dat is goed nieuws. Ook heeft u onlangs een

poster in de brievenbus gehad. Het doet ons

genoegen dat veel mensen de poster voor

hun raam hebben gehangen om te laten zien

dat ze tegen de plannen zijn. Via deze weg

bedanken wij nogmaals alle vrijwilligers die

de posters door de wijk hebben verspreiden.

Nieuws van het wijkcomité

informatiebijeenkomst die op 22 november

werd gehouden in Martiniplaza. In een

overvolle zaal heeft de projectorganisatie

informatie gegeven over de plannen en hebben

veel bewoners, vaak onder luid applaus,

kritische vragen gesteld en hun bezwaren

tegen de plannen geüit. Het is duidelijk

dat de zorgen om en de afkeer tegen de

plannen steeds meer beginnen te leven in

de wijk. Dit sterkt ons in de over tuiging dat

gezocht zou moeten worden naar een alternatief.

Daar blijven wij ons voor inzetten!

Alternatief

Tot slot wil ik nog kort verslag doen van de

Namens het Wijkcomité Helpman,

Michel van den Heuvel

Word nu lid

en ontvang 50%

korting en

train 30 dagen

gratis.*

DE NR. 1 IN VROUWENFITNESS WERELDWIJD

Tel: 050 - 525 0067

PC Hooftlaan 2b

9721 JM Groningen

www.curves.nl

Maak een goed begin en werk aan een sterker lichaam, een betere conditie

en verantwoord gewichtsverlies. Bij Curves train je in 30 minuten je totale

lichaam, speciaal ontwikkeld voor vrouwen. Je verbrandt tot 500 calorieën per

keer. Ontdek Curves nu met 50% korting en 30 dagen gratis.

*Geldig tot 24 februari 2013. Alleen nieuwe leden. De aanbieding geldt bij een jaarlidmaatschap per automatische incasso

en de korting is op de begeleidingskosten. Geldig bij deelnemende locaties. ©Curves Holland

Jurist gevraagd

De Stichting Leefomgeving Zuidelijke

Ringweg Groningen maakt zich net als het

Wijkcomité Helpman grote zorgen over de

huidige plannen voor de Zuidelijke

Ringweg, waarbij de A7 en A28 ongelijkvloers

door de stad Groningen worden

aangelegd. Op dit moment zijn de voorbereidingen

hiervoor in volle gang. Op

korte termijn wordt het Ontwerp Tracé

Besluit bekendgemaakt en naar verwachting

zal eind 2013 het Tracébesluit worden

genomen. Daarnaast zullen ook de

ingrepen in het gemeentelijk wegennet

leiden tot juridisch toetsbare besluiten.

Wij zijn daarom op korte termijn op zoek

naar een jurist bestuursrecht die ons kan

adviseren bij de procedures in dit traject.

Onze voorkeur gaat uit naar iemand met:

• kennis van recente ontwikkelingen op dit

gebied, zoals de CHW en omgevingsrecht;

• ervaring met soortgelijke projecten;

• woonachtig in Helpman, en/of één van de

getroffen wijken of anderszins gemotiveerd

of belanghebbend.

Het betreft een onbezoldigde functie. Wij

schatten het tijdsbeslag op gemiddeld 1-2

uur per week, waarbij moet worden

aangemerkt dat dit bij mogelijke inspraaken

bezwaartermijnen hoger uit zal vallen.

De Stichting Leefomgeving Zuidelijke

Ringweg werkt nauw samen met de andere

zuidelijke stadswijken en haar bewoners al

of niet in georganiseerd verband. Het

kunnen samenwerken in een team beschouwen

wij daarom als een belangrijke pré.

Informatie over de Stichting kunt u vinden

op www.zuidelijkeringweg.nl.

U kunt uw reactie sturen naar

info@ringzuid.nl

Helperbel nr. 4, december 2012

9


Nieuws van het wijkcomité

Nieuws van de gemeente

Ideeën welkom voor uitbreiding

Pad de 2 wijken

Het ecologisch wandelpad De Wijert en

Helpman is omgedoopt tot Pad de 2 wijken.

Hoe staat het ermee?

Helpman en De Wijert zijn fijne woonwijken

met veel en bijzonder groen, zoals de

vier kantemetertuintjes bij het Oude RKZ en

de gezamenlijke moes- en kruidentuin aan de

Goeman Borgesiuslaan. Rudy van Keulen uit

Helpman en Hans Sebes uit De Wijert vinden

echter dat het nog beter kan. ‘Op sommige

plekken wordt het groen opgeslokt door

bebouwing of verwaarloosd, zoals het parkje

langs de A28.’

Zij bedachten het plan om alle bestaande

stukjes groen in Helpman en De Wijert aan

elkaar te verbinden door een wandelroute.

Vervolgens wordt er samen met de buurt

voor gezorgd dat er mooie, nieuwe stukjes bij

gaan komen. Stukjes zoals de kruiden tuin aan

de Goeman Borgesiuslaan in Help man of het

fruitboomgaardje bij de De Graaf school aan

het Ina Boudierplatsoen in de Wijert.

Plukbos

In het project, dat mede ondersteund wordt

door de gemeente Groningen, wordt aan de

buurbewoners gevraagd actief mee te denken

en te werken. Bij het bedenken van nieuwe

stukjes, bijvoorbeeld een buurtmoes tuin of

een plukbos. En bij het onderhouden van

nieuw en de bestaande delen. Zodat de

bewoners zelf invloed krijgen op het woonplezier

in de buurt. De gemeente Groningen

stelt in het kader van het project Eetbare Stad

geld en advies beschikbaar. Leerlingen van

AOC Terra en het Van Hall Instituut helpen bij

de aanleg en het onderhoud.

Ecologisch onderhoud

Het is de bedoeling dat het aanleg en

onderhoud zoveel mogelijk ecologisch

wordt gedaan. De gemeente doet dit al bij

de groenstrook tussen de Helperzoom en

Klein Martijn en bij de groenstrook die bij de

Vestdijklaan tegen de A28 aan ligt. De

natuur krijgt hier de kans zich ‘natuurlijk’ te

ontwikkelen, wat vaak leidt tot een diversiteit

aan bloemen, grassen en kruiden. Dat

trekt dan vervolgens weer bijzondere

insecten en vogels aan.

Voor het plan is subsidie aangevraagd bij de

gemeente Groningen. Bij de realisatie van

het project is een aantal buurtbewoners en

instanties betrokken. Samen vormen zij de

werkgroep Pad de 2 Wijken. Deze werkgroep

bestaat uit de bewoners: Rudy van Keulen

(initiatiefnemer), Hans Sebes, Diederik Maat,

Herwig van Geenhove en Jan van der Til.

Vanuit de gemeente zijn Laurens Stiekema

(coördinator groenparticipatie) en Wout

Veldstra (stadsecoloog) betrokken. De

Natuur- en Milieufederatie wordt vertegenwoordigd

door Kristin Wijnja. Anouk

Bruintjes van bureauBruintjes ondersteunt

bij de communicatie over het pad.

Leuk idee?

We zullen binnenkort meer van ons laten

horen. Zijn er bewoners die nu al een leuk

idee hebben voor een groenproject in de

buurt? Via het emailadres pad2wijken@

gmail.com kunt u ideeën aanmelden.

Winnaar regenzuil

woont in Helpman

Het lot bepaalde dat uit de bijna 200

deelnemers aan de wedstrijd ‘Milieuvriendelijkste

tuin van de gemeente

Groningen’ een bewoner van de Helper

Brink een door de gemeente beschikbaar

gestelde regenzuil ontving.

De gemeente Groningen gaf deze prijs weg

om aandacht te vragen voor hergebruik van

regenwater voor de tuin. Nu het door de

klimaatverandering vaker en heviger regent,

dragen reservoirs als regenzuilen en- tonnen

er toe bij dat het riool minder wordt belast.

Meer info over regenzuilen: www.regenzuil.nl;

over regentonnen: www.ipdubo.nl

Schoonmaakbeurt voor

vijvers

Alle kanalen en vijvers in Stad worden eens

in de twee decennia uitgebaggerd. Dat is

om de waterkwaliteit in vijvers en watergangen

te verbeteren en om de opslagcapaciteit

voor regenwater te vergroten. Bij

hevige regenval zijn dit de wateropslagreservoirs

van de stad. Baggeren gebeurt altijd

in het najaar: dan levert dit werk de minste

schade aan planten en dieren op. In onze

buurt wordt de vijver bij de Bloemersmaborg

uitgebaggerd.

Bagger uit het stadswater bestaat vooral uit

blubber van vergane plantenresten,

bladeren en zand. Daartussen zit meestal

ook zwerfafval; regelmatig worden er

fietsen uit het water gehaald. Dit afval

wordt apart afgevoerd. De overige bagger is

erg vruchtbaar en wordt gestort bij het

provinciaal depot in Dorkwerd.

Veilig vuurwerk

afsteken

Elk jaar zijn er minder vuurwerkslachtoffers

tijdens de jaarwisseling. Die trend willen we

graag doorzetten. Onderstaande tips helpen

om op een veilige manier vuurwerk af te

steken:

• Lees de gebruiksaanwijzing van je

vuurwerk

• Steek vuurwerk nooit binnenshuis af

• Bewaar vuurwerk nooit in jas- of

broekzak

10 Helperbel nr. 4, december 2012

11


Nieuws van de gemeente

• Leg vuurwerk op de grond en zet vuurpijlen

in een met zand verzwaarde fles

• Gebruik een aansteeklont

• Gooi nooit met vuurwerk

• Steek elk stuk vuurwerk apart af

• Steek weigeraars nooit opnieuw aan.

Verder zijn er een aantal vuurwerkregels:

• Je moet minimaal 16 jaar zijn om

vuurwerk te mogen kopen

• Vuurwerk mag alleen vanaf zaterdag 29

december a.s. worden verkocht

• Vuurwerk afsteken mag tussen 10.00

uur ’s ochtends op 31 december en 02.00

uur ’s nachts op 1 januari

• Je mag alleen legaal vuurwerk afsteken.

Vuurwerkafval opruimen

Na de jaarwisseling blijft er veel afval van

vuurwerkafval op straat liggen. Kinderen

hebben de gewoonte om tijdens

nieuwjaarsdag op zoek te gaan naar niet

afgestoken vuurwerk. Dit vuurwerkafval is

gevaarlijk! Help mee ongelukken te

voorkomen en ruim samen met uw buren

het vuurwerkafval op. Koopt u uw vuurwerk

bij de erkende vuurwerkhandel, dan krijgt u

een vuurwerkafvalzak. Deze is bedoeld voor

het vuurwerkafval. Veeg op 1 januari a.s.

even uw stoep schoon en zet het afval in

deze speciale zak bij het huisvuil. Dat

voorkomt ongelukken en zorgt dat uw

straat weer schoon en veilig is.

Jouw kerstvakantie

‘Opzngronings’!

Ben je tussen de 10 en 23 jaar?

Vier dan jouw kerstvakantie helemaal

‘Opzngronings’! Zodra de scholen de deuren

sluiten op 21 december, gaat Opzngronings

los met een giga-vakantieprogramma voor

alle Groningse jongeren!

Naast het kerstvakantieprogramma van het

MJD Jeugd- & Jongerenwerk, is er per wijk

een aanvullend programma. Het ‘Opzngronings-programma’

begint vrijdag 21

december met een feestelijk kerstdiner.

Er worden allerlei activiteiten georganiseerd.

Een greep daaruit: een kerstdiner, een

dance-battle, goedkoop schaatsen en

zwemmen. Er is een kerstvoetbaltoernooi,

‘Chicks in the City’ in Huize Maas en

Kerst plaza in de Martiniplaza.

Informatie en aanmelden

Op www.opzngronings.nl staat alle

informatie over dit kerstvakantieprogramma.

Aanmelden kan bij jouw

jongerencentrum, MJD-jongerenwerker of

-buurtsportwerker.

Op www.check050.nl staat het aanvullende

kerstvakantieprogramma, speciaal voor

jouw wijk. Hier lees je alle informatie,

activiteiten, adressen en contactgegevens

van het jongerenwerk van de MJD.

Gast van de Raad

Een keer in de vier jaar kiest u de gemeenteraad.

Maar wie zijn die 39 raadsleden en hoe

doen ze hun werk? Als u daar meer over wilt

weten, geef u dan op als Gast van de Raad.

Als Gast van de Raad wordt u op de

woens dag van de raadsvergadering om

15.45 uur ontvangen in het stadhuis. U krijgt

een presentatie en een korte rondleiding.

Om 16.30 uur gaat u naar de gemeenteraadsvergadering.

Rond 18.30 uur eet u

samen met raadsleden. U kunt hen dan van

alles vragen over het raadswerk.

Aansluitend kunt u nog een deel van de

raadsvergadering bijwonen.

Aanmelden kan griffie@groningen.nl of

(050) 367 77 02.

Snoeppapiertjes op

straat: naar Bureau Halt

Jongeren die snoepafval op straat gooien

moeten rekening houden met een ver hoogde

pakkans. Stadstoezicht gaat scherper

letten op de snoeproutes in de stad om

zwerfafval tegen te gaan. Jonge overtreders

worden naar bureau Halt gestuurd om

overtreders directer te kunnen laten voelen

dat hun gedrag niet wenselijk is.

Snoeproutes zijn plekken tussen scholen en

winkels waar zwerfafval ligt van met name

scholieren. Acties op scholen met drinkbekers

en de inzet van Milieustewards zijn

effectief gebleken de afgelopen jaren, maar

niet afdoende. Daarom vindt specifiek

toezicht en handhaving plaats.

Als straf zal een aantal uren schoongemaakt

moeten worden; zo wordt de straf aan het

delict gekoppeld. Voorafgaand aan de

uitvoering daarvan heeft nog een gesprek

plaats met de jongere, samen met zijn

ouders. Niet leuk voor de overtreders, wel

effectief, zo blijkt uit de Halt-aanpak.

Zwerfafval

Jaarlijks veegt de gemeente ruim 2.300.000

kilo zwerfafval op. Een enorme hoeveelheid

veroorzaakt door alledaags gedrag. Gelukkig

doen steeds meer mensen mee aan

opruimacties en zijn er initiatieven in wijken

en bij scholen. Maar het zou niet nodig zijn

als iedereen zijn afval gewoon in de

prullenbak op straat doet of het bewaart

tot thuiskomst. Veel mensen doen dat al: zij

houden de stad schoon.

12 Helperbel nr. 4, december 2012

13


Tandprothetische Praktijk P. J. A. van Kleef

Een stralende lach met een goed vastzittende gebitsprothese

Kledingreparatie: Vermaken – Innemen – Verkorte - Verlengen etc

Maatwerk: Gilets - Wiegjes bekleden etc

Jikky de Walle – Coupeuse Mijn atelier aan huis is te vinden

Sweelincklaan 11

tegenover het schoolplein van de

9722 JS Groningen Joseph Haydn school.

De Tandprothetische praktijk is al meer dan 30 jaar gevestigd in de stad Groningen

en heeft uiteenlopende specialismen op tandprothetisch gebied.

Wij zijn gespecialiseerd in het aanmeten, vervaardigen, aanpassen en repareren van

het kunstgebit:

Volledige gebitsprothesen

Implantaatprothesen (klikgebit)

Reparaties (breuk en tandreparatie)

Mobiel 06 29 444 861

Telefoon 085 87 84 338

E-mail jedy@dorgelo.info

Internet http://jedy.dorgelo.info

Kom langs of bel voor een

afspraak. Tot ziens!

Rebasen (nieuwe pasvorm aanbrengen in prothesen)

Als cliënt bent u op zoek naar:

Gediplomeerde vakbekwaamheid. Lid Organisatie

Nederlandse Tandprothetici.

Gewaarborgde en gecontroleerde kwaliteit. Praktijk

staat ingeschreven bij HKZ kwaliteitsregister.

Een vastzittend onder prothese door middel van

implantaten. NVOI implantologen

Tandtechniek in eigen beheer. Optimale pasvorm

door gebruik van IVOCAP ® prothese kunststof.

Reparaties klaar terwijl u wacht. Avondbehandeling

op afspraak mogelijk.

Goeman Borgesiuslaan 47

9722 RC Groningen

Telefoon

050 526 65 66

TIP tandartsenImplantologie

Friesestraatweg 175

9743 AB Groningen

Tel. 050-5711200

info@tiptandartsen.nl

NIEUWE TANDARTSPRAKTIJK VOOR:

Alle tandheelkundige behandelingen en mondhygiëne

Team van 4 tandartsen met veel ervaring en expertise

op het gebied van:

Lekker dicht in de buurt

en vertrouwd!

Esthetische tandheelkunde

Implantologie

Uitgebreide constructies (kronen, bruggen)

Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein.

Kijk voor meer informatie op onze website: www.tiptandartsen.nl

Een kunstgebit dat er natuurlijk uitziet, met

voldoende wang- en lipvulling.

P.J.A. van Kleef, tandprotheticus

Aanbevolen door uw zorgverzekeraar

Website: www.tppvkleef.nl

Rijnstraat 15, 9725 EP Groningen

Telefoon, 050 - 5268447

Email: info@tppvkleef.nl


Tekst: Marjan van den Bosch

Foto: Martin Tillema

Andere tijden

Van Heltman tot Helpman

Waar komt de naam Helpman eigenlijk

vandaan? Toen de redactie van de Helperbel

deze vraag werd gesteld, stonden wij met

een mond vol tanden. Enig zoekwerk heeft

inmiddels het antwoord op deze vraag

opgeleverd.

Al meer dan 100 jaar vakmanschap

Bremenweg 10, 9723 TD Groningen

tel. Bremenweg 050 313 10, 51 51, 9723 fax TD 050 Groningen

318 88 47

www.uwinstallateur.nl, tel. 050 313 51 51, fax info@uwinstallateur.nl

050 318 88 47

www.uwinstallateur.nl, info@uwinstallateur.nl

houtbewerking

deco deco

HOME

HOME

FRANS DATEMA

FRANS DATEMA

Verlengde Hereweg 48 - 54

9722 Verlengde AE Groningen Hereweg 48 (Helpman) - 54

Tel.: 9722050-5252829, AE Groningen Fax (Helpman) -5267614

Tel.: 050-5252829, Fax -5267614

verbouw

nieuwbouw

SCHILDERS- EN STOFFEERDERSBEDRIJF

SCHILDERS- EN STOFFEERDERSBEDRIJF

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR U.

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR U.

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

REPRODUKTIES, KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

INLIJSTEN

REPRODUKTIES, INLIJSTEN

SCHILDERS- EN BEHANGWERK

GLAS SCHILDERS- EN TAPIJTEN

BEHANGWERK

GLAS EN TAPIJTEN

renovatie

Stadjerspas

Stadjerspas

Helpman was oorspronkelijk een dorp,

eigenlijk meer een gehucht, tussen Groningen

en Haren. De oudste bekende naam, in

een oorkonde uit 1245 van dit gehuchtdorp

is Heltman. In latere middeleeuwse

archiefstukken is sprake van Heltman,

Haltmin of Helcman. Voor de echte Stadjers

onder u is het misschien wel verrassend om

te weten dat uit deze benamingen is op te

maken dat in dit gebied Friezen woonden.

Zij werden de lieden van Helta genoemd.

Waarschijnlijk is de naam Helta later

verbasterd tot Helpman.

Buitenplaatsen

In de zeventiende eeuw kocht Lucas Alting

landerijen in Helpman en liet daar zijn

nieuwe woning bouwen: de buitenplaats

Groenenstein. Veel Stadjers volgden dit

voorbeeld en kochten grond in Helpman als

belegging of om zich permanent buiten de

stadsmuren te vestigen. De meeste van de

door hen gebouwde buitenplaatsen hebben

de tand des tijds niet doorstaan. Wel zijn

aan het zuidelijke deel van de Verlengde

Hereweg nog enkele grote panden op ruime

kavels uit die tijd terug te vinden.

Annexatie door Groningen

Helpman behoorde aanvankelijk tot de

Het kunstwerk bij de Natte Brug geeft de vroegere

gemeentegrens aan.

gemeente Haren, maar werd in de loop der

tijden steeds verder door de gemeente

Groningen geannexeerd. In de negentiende

eeuw lag de grens tussen beide gemeenten

bij het Boschhuis tegenover het Sterrebos.

Toen in 1884 de gevangenis (de huidige Van

Mesdagkliniek) werd gebouwd, werd het

wenselijk geacht dat dit gebouw in de

gemeente Groningen kwam te liggen. De

gemeentegrens werd daarom verlegd naar

de Natte Brug over het Helperdiep. Met

ingang van 1 januari 1915 vond een nog

grotere wijziging plaats. De grens verschoof

in zuidelijke richting van de Natte Brug tot

de Esserweg. In die tijd was Helpman al een

wijk in opkomst, die naar de stad

toegroeide, dus echt onlogisch was deze

uitbreiding niet.

Dubbele straatnamen

Het gevolg van de uitbreiding was wel dat in

de stad Groningen verschillende straten met

dezelfde naam voorkwamen. Om dit probleem

op te lossen, kregen de desbetreffende

straatnamen in het voormalige dorp Helpman

het voorvoegsel ‘Helper’. Vandaar dus

namen in onze wijk als de Helper Brink, de

Helper Kerkstraat en de Helper Oostsingel.

Westerdijk 15-1 * Enumatil * (0594) 50 35 90 * www.zetstra.nl

16 Helperbel nr. 4, december 2012

17


Tekst: Marian van Ark

Foto’s: Martin Tillema

Mensen in de wijk

‘Albert heeft me aangestoken met het Oranjevirus’

De een houdt van de Oranjes, de ander van

rommelmarkten. Waar dat toe kan leiden,

is te zien in de Waldeck Pyrmontstraat.

Sinds 12 september is daar het Groninger

Koninklijk Museum officieel geopend. Een

initiatief van Albert Wierenga (52, links op

de foto) en Pieter Winter (58).

Het begint allemaal met de oude

verlovings foto’s van prinses Juliana en prins

Bernhard uit de jaren dertig. De achtjarige

Albert krijgt het portret van Bernhard, en

zijn neefje die van de prinses. Maar die heeft

toch duidelijk minder met het koningshuis,

ontdekt Albert als hij de foto van Juliana bij

zijn neef op de vloer van de rommelzolder

ziet liggen. Majesteitschennis vindt Albert.

Hij neemt de foto mee naar huis en hangt

het verloofde paar naast elkaar aan de

wand. De start van zijn verzameling.

Vuurwerk

De eigenaar van een verzekering- en

administratiekantoor is altijd al koningsgezind

geweest. ‘Ik herinner me nog goed

het vuurwerk in Grootegast, ter gelegenheid

van de zestigste verjaardag van Juliana.

Als klap op de vuurpijl verscheen toen het

silhouet van de koningin aan de lucht. Ik

was toen een jaar of acht, het maakte een

enorme indruk.’ Die liefde wordt gevoed

door het tijdschrift ‘Ons koningshuis’, waar

zijn ouders in de jaren zeventig een

abon nement op hebben. ‘Heerlijk om in te

bladeren.’ Ook als puber blijft Albert

Oranjefan. Op zijn zestiende is hij organist

in de kerk en speelt dan altijd het Wilhelmus

op de eerste zondag na 31 januari en

30 april. ‘Dat vinden de mensen mooi.’

Zijn verzameling Oranjespulletjes begint

serieuze vormen aan te nemen, als in 1996

Pieter in zijn leven komt. ‘Albert heeft mij

met het Oranjevirus aangestoken’, zegt de

voormalige stadswacht. ‘Ik vind het heerlijk

om rommelmarkten af te lopen, en te kijken

of er nog iets leuks bij zit voor niet te veel

geld.’ Die missie is aardig gelukt, gezien de

enorme hoeveelheid blikjes, mokken, foto’s

en borden die twee vitrinekasten en alle

wanden van de benedenwoning sieren.

Máxima

Rondkijkend in het gezellig ingerichte

museum vallen vooral de foto’s van koningin

Emma, Juliana en Beatrix op. Die eerste is de

favoriet van Pieter. Zijn topstuk is een op

hout getekend portret van Emma in haar

jonge jaren. ‘Zij heeft daar zo’n lieve uitstraling,

met dat witte mutsje op.’ Het kan dan

ook geen toeval zijn dat het stel is neergestreken

in de Waldeck Pyrmonst straat, het

graafschap in Duitsland waar Emma in 1858

geboren is. Máxima vindt hij ook leuk, maar

het meeste heeft Albert met koningin

Beatrix. ‘Ze maakt genoeg mee in haar leven,

en toch gaat ze gewoon door. Daar heb ik

veel respect voor. Misschien geeft het haar

ook wel kracht om te blijven werken.’ De

beide museumeigenaren hebben de

koningin nog niet persoonlijk ontmoet, maar

Een replica van dit bekende schilderij van

koningin Beatrix is te zien in het museum

hopen dat dat nog een keer gaat gebeuren.

Albert: ‘Het is bekend dat Beatrix hier in de

wijk af en toe een vriendin bezoekt. We gaan

haar uitnodigen om langs te komen in ons

museum. Het zou fantas tisch zijn als ze dat

doet.’ Tot die tijd moeten Albert en Pieter het

doen met een serie kerstkaarten, persoonlijk

ondertekend door Beatrix en Claus en via via

gekregen van een hofdame.

Krijgsmacht

De inventaris van het museum komt veelal

van de rommelmarkt in Eelde. Ook krijgen

de mannen regelmatig schenkingen van de

inbrengwinkel in Middelstum en van

particulieren. Soms zitten er bijzondere

dingen tussen, zoals het staatsieportret van

koningin Juliana dat nog in het

18 Helperbel nr. 4, december 2012

19


Mensen in de wijk

gemeentehuis van Middelstum heeft

gehangen. Albert is heel blij met een

recente aanwinst, de dagorde van koningin

Juliana waarin ze de krijgsmacht bedankt

bij haar troonafstand in 1980. ‘ Ik zat in

dienst toen deze tekst werd voorgelezen

tijdens het appèl. Ik kan me dat nog goed

herinneren. Ingelijst krijgt hij straks een

mooi plekje aan de wand.’

Uit het gastenboek

Sinds de opening hebben al aardig wat

bezoekers het koninklijk museum weten

te vinden. Albert: ‘Het is hier soms net een

reünie van Helpenezen en mensen die

vroeger in de wijk hebben gewoond.’ Het

gastenboek laat hun waardering voor het

initiatief van de beide heren zien.

‘Een mooie verzameling en dat in

onze straat.’

‘Op een onopvallende plek in Helpman wordt

een opvallende verzameling van het koninklijk

huis tentoongesteld, huiselijk en gezellig.’

‘Dit moet iedereen zien.’

Openingstijden

Het Oranjemuseum

heeft geen vaste

openingstijden. Als de

vlag bij de voordeur

hangt, is het museum

geopend. In ieder geval

op 31 januari en ’s

ochtends op 30 april,

en onder voor behoud

ook op Tweede Kerstdag

2012. De toegang

is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom,

net als overtollige Oranjespullen. Het adres

is Waldeck Pyrmontstraat 2. Foto’s van het

museum vindt u via een link op de site van

Alberts verzekeringskantoor,

www.wierenga-assurantien.nl.

Boerenfeest aan de Coendersweg

Omdat de winter nog lang duurt, genieten

we gewoon nog even na van de zomer. Met

een verslag van de buurtfeesten van de

Coendersweg, de Amelandhuizen in Klein

Martijn en de Quintuslaan.

Ze hadden een koe beloofd. Het buurtfeest

van de Coendersweg had dit jaar een thema,

iets met boeren en het boerenleven.

Zaterdagmiddag 22 september keek mijn

vriendin uit het raam om de voorbereidingen

op het buurtfeest gade te slaan. ‘Balen,’

mompelde ze. ‘Wat?’ zei ik. ‘Geen koe?’ Ze is

koeiengek - zie vensterbank nummer 86. ‘Nee,

stróbalen, in een open partytent. En een

enorme houtkachel op de stoep, een soort

roestige raket. En wat gezeul met barbecues

en gasflessen.’

Een uur later zaten we op een strobaal in de

partytent. Gemoedelijk. Bier en wijn in de

hand, een wit plastic bordje met salade plus

stokbrood op schoot.

Spijkerslaan

Er waren ‘boerenspelen’, voor de kids. Lassowerpen,

kegelen, dát werk. Maar bij het onderdeel ‘spijkerslaan’

verdrongen vooral de heren zich als haantjes. Wat fier

overeind stond, moest subiet in het houtblok worden

weggetimmerd. Hoe deed er eigenlijk niet zo toe. Als

een glimmend grofmazig visnet lagen de kromgeslagen

spijkers al snel over het hele houtblok verprutst. Dit spel

was enkel voor volwassenen. Je speelde het bij voorkeur

met een biertje op.

Tussen mijn tweede speklapje en mijn eerste karbonaadje

door ontdekte ik de koe. Ze stond in het donkere

poortje tussen 79 en 75. Ze was van hout, had plastic

spenen en een dito uier vol limonade. Oók een boerenspel:

zo veel mogelijk limonade melken in één minuut.

20 Helperbel nr. 4, december 2012

21


Mensen in de wijk

Roestige raket

Vanaf dat moment zat ik met een probleem. Hoe moest ik mijn vriendin de teleurstelling

besparen dat de koe feitelijk geen koe was? Ik trok haar mee naar de grote kachel op de

stoep, uit het zicht van het donkere poortje. De roestige raket gloeide behaaglijk en nu de

zon eenmaal onder was, ging er een magnetische werking van uit. Ik kneep mijn ogen tot

spleetjes en waande me even in een scène van Boer zoekt vrouw. ‘En? Heb je de koe al

gezien?’ vroeg mijn vriendin. ‘Nee,’ loog ik. ‘Om de hoek in het poortje. Ze is van hout. Goed,

man!’, zei ze. In gedachte opende ik de klep van de roestige raket en deponeerde mijn

probleem: lift-off.

Wat restte waren achttien hoogtepunten. Letterlijk. Freddy van 57 kwam aanzetten met

achttien oranje wensballonnen. Na een paar uitgestelde lanceringen - wensballonnen in

bomen, wensballonnen gespietst door autoantennes - zweefden ze ten slotte allemaal

omhoog richting het grote zwarte gewelf boven ons. We keken ze lang na. We waren jaloers.

Ergens diep in mij begon een koe te loeien.

Jim Rotteveel

Totempaal in Klein Martijn

Derde QBBQ dit jaar aan de Hondsruglaan

Na een heerlijk buffet werd er nog volop

gedanst op de speciale dansvloer onder het

genot van discomuziek en discolampen. Na

het sluiten van de muziek werd nog lekker

nagepraat. Volgend jaar weer!

Op zaterdag 8 september werd het jaarlijkse buurtfeest

van de Ameland huizen van de Beuckemaborg en de

Hanckemaborg gehouden. Het was stralend weer en

alle gezinnen waren goed vertegenwoordigd. Om 17.00

uur werd in groepjes van vier begonnen met het

beschilderen en versieren van een stuk boomstam. De

bedoeling was dat de twaalf blokken hout een

totempaal voor de straat zouden gaan vormen. Door

middel van een wedstrijdje spijkerslaan werd de

volgorde van de blokken voor de totempaal bepaald.

Tussendoor kon nog jeu de boules worden gespeeld.

Omstreeks 20.00 uur werd de totempaal opgebouwd op

de hoek van de Hanckemaborg en de Kooiweg.

Op 8 september 2012, de laatste zwoele zomeravond van het jaar, werd een stukje

Hondsruglaan omgetoverd tot een feeërieke ééndags-openlucht-taverne. De dwarsliggers

boden zich aan om de Quintus barbeque (QBBQ) te organiseren, omdat ze de vorige jaren

ook welkom waren in de Quintuslaan. En zo kwam het dus dat de QBBQ dit jaar in de

Hondsruglaan gehouden werd.

Het was weer helemaal in orde: vlees en vis van de

plaatselijke slager, subsidie van de gemeente, heerlijke

salades en toetjes uit alle keukens van de deelnemers,

wijn uit hun kelders, stoelen en tafels uit hun schuren,

lampionnetjes en kaarsen van hun zolders, nog een

pingpong tafel en een partytent… Klaar!

Elk jaar constateren we dat we elkaar als buren niet

goed genoeg kennen en te weinig spreken. We bleken

veel te bespreken te hebben, het werd laat… Met dit

feestje zijn de subsidies dus goed besteed: bedankt!

Alle reden om de QBBQ traditie in ere te houden. Het

organiserend comité van de editie 2013 is ter plaatse

beëdigd. Volgende zomer zult u ons allen in het begin

van de Quintuslaan aantreffen.

22 Helperbel nr. 4, december 2012

23


Tekst: Marjan van den Bosch

Foto: Martin Tillema

Werken in de wijk

Griekenland ‘ Griekenland is mijn vaderland, want mijn vader is Grieks. Nederland is

mijn moederland, want mijn moeder is Nederlandse. Ik ga regelmatig naar Griekenland

en kom dan vaak op Corfu, een eiland met een aangenaam klimaat en een wat

Italiaanse sfeer. ‘

‘Ik heb een

goed gevoel

bij deze buurt’

Petros Counatidis wilde een restaurant openen in Delfzijl, maar koos voor Helpman toen een pand

aan de Verlengde Hereweg vrijkwam.

Petros Kounatidis, eigenaar van restaurant Corfu, is tevreden met zijn plek aan de

Verlengde Hereweg in Helpman. Hij is blij met zijn kwaliteitsbewuste klanten die wel

eens iets anders durven te nemen dan gyros en suflaki.

Waarom Helpman ‘ Eigenlijk was ik in 2011 bezig met een nieuw restaurant in Delfzijl, ik

had alle papieren daarvoor al in huis. Maar toen ik op mijn verjaardag door de makelaar

werd gebeld over het pand aan de Verlengde Hereweg, heb ik mijn plannen veranderd.

Ik had een goed gevoel bij de buurt en bij het pand. ‘

Leuk aan Helpman ‘ Helpman is een leuke wijk met plezierige mensen. Vergeleken met

de stad hebben de mensen hier net even iets meer over voor meer kwaliteit en service.

Ze laten hun waardering daarvoor blijken doordat ze terugkomen.’

Horeca-ervaring ‘ Ik heb meer dan twintig jaar gewerkt in restaurant Olympia, het

Griekse restaurant van mijn ouders in de Zwanestraat. Ik heb daar alles gedaan; in de

keuken gestaan, in de bediening gewerkt en de inkoop verzorgd. Hier in Corfu doe ik

vooral de bediening en de advisering, maar als het nodig is, spring ik ook bij in de

keuken.’

Concurrentie ‘ In Helpman zitten meer goede restaurants, maar dat zie ik als een vorm

van gezonde concurrentie. Ik vind dat je van je eigen kunnen en kwaliteiten uit moet

gaan. De verhoudingen met bijvoorbeeld de overbuurman, restaurant Contini, zijn goed.

Lukkien ‘ Ik heb niet veel veranderd na de overname, de inrichting van het voormalige

restaurant Lukkien zag er netjes uit. Wel hebben we geverfd en foto’s aan de muur

gehangen. Een tijdje geleden heb ik wat geluidswerende materialen aangebracht,

waaronder gordijnen. Dat heb ik gedaan na opmerkingen van klanten over de akoestiek.’

Best lopende gerecht ‘ Eigenlijk zijn er meerdere gerechten die goed lopen. Mensen in

Helpman durven wel iets anders te nemen dan alleen gyros en suflaki. Ik probeer me te

onderscheiden van andere Griekse restaurants door het aanbieden van traditionele

streekgerechten. De streekgerechten uit Corfu, onder andere de pastitsada (gestoofd

rundvlees) en de bourdetto (kabeljauwfilet), worden veel besteld.’

Crisis ‘ De laatste drie tot vier maanden beginnen we wel iets van de crisis te voelen. We

merken dat mensen wat bewuster worden van hoe vaak ze uit eten gaan en wat ze dan

besteden.’

Boodschap voor de lezers van de Helperbel ‘U bent allemaal hartstikke welkom in

restaurant Corfu! Misschien is nog wel leuk om te weten dat we met kerst speciale

kerstmenu’s hebben. Maar of u nu komt of niet: ik wens iedereen een gezellige kerst en

een gelukkig nieuwjaar in goede gezondheid.’

Restaurant Corfu is gevestigd aan de Verlengde Hereweg 29, tel. 050 – 5269782,

www.restaurantcorfugroningen.nl.

24 Helperbel nr. 4, december 2012

25


Tekst: Ronald van der Meulen

Foto’s: Siert Helder

Werken in de wijk

Buurman en buurman bouwen

Neem een idee, twee buren, een architect,

een aannemer en zie waar dat toe leidt.

Aan de Helper Weststraat wordt een

interessant bouwproject gerealiseerd.

Het betreft een dubbele dakopbouw: twee

naast elkaar gelegen bovenwoningen

worden uitgebreid met een extra slaapverdieping.

De bovenwoningen maken deel

uit van een karakteristiek jaren-30 blokje

beneden- en bovenwoningen.

Kleermakerij

Esther de Bos

Voor al uw maatkleding

en kledingreparatie en ook

naailes voor volwassenen,

jongeren en kinderen, ieder

in hun eigen leeftijdsgroep.

06-20762784

estherdebos@orange.nl

www.kleermakerijestherdebos.nl

Openingstijden

07.00 - 18.30 uur

Verlengde Hereweg 107

(Hoek van Royenlaan)

Tel. 050-526 16 90

www.helpernest.nl

Henk Wetsema (linksonder op bovenstaande foto) liep al langer rond met het idee een

opbouw op het dak te laten zetten. Buurman Tijl van de Oudeweetering (rechts op de foto)

wist van het plan en ook bij hem ontstond de wens meer ruimte te creëren. Tijl en Henk

besloten vervolgens het idee verder uit te werken. Via via ontstond het contact met architect

Siert Helder. De vraag was een ontwerp te maken dat het gehele dakvlak zou beslaan. De

gemeente verleende bestem ming-technische

mede werking en toen de hobbels met de

welstandcommissie waren genomen, kon

gestart worden met de uitvoering.

Architectuur

Bij Oudman Schoenen De opbouw staan wijkt in architectuur sterk af

de voeten van klanten van het bestaande blok woningen. Hiermee

centraal. Uw beide wordt voeten een duidelijk onderscheid gemaakt

worden gemeten in lengte

tussen bestaand en nieuw, waarmee de architectuur

een van het bestaande blokje woningen

en breedte! Daarna zoeken

wij samen met u

passende schoen. in zijn waarde wordt gelaten. De opbouw is

gerealiseerd in duurzaam geïsoleerd houtskelet

voor en rondom eigen afgewerkt met pleisterwerk in

Het grootste deel van het

assortiment is geschikt

inlegzolen.

de kleur betongrijs, in combinatie met zinken

dak- en dakrandafwerkingen.

Ontwerp en bouw is geheel een Helper

productie: de architect, Helder&Helder, zetelt

in Helpman, evenals het bedrijf dat het

Verl. Hereweg 34, Groningen-Zuid project uitvoert, klussenbedrijf Van de

www.oudman.nl

Oudeweetering.

Helperbel nr. 4, december 2012

27


Tekst: Sjoukje Kooistra

Foto’s: Martin Tillema

Activiteiten in de wijk

Veel moois te koop bij

winkel van De Singel

De winkel van activiteitencentrum De

Singel aan de Helperoostsingel is sinds april

geopend. In deze winkel worden allerlei

voorwerpen verkocht die door de cliënten

zijn gemaakt. Er zijn prachtige vazen en

schalen, gemaakt van papiermaché in

mooie warme kleuren. Ook worden er

tassen en kussens te koop aangeboden en

fleece dekentjes met patchwork.

15 september stond ook een kraam van De

Singel, evenals op de Kunstmarkt in

Hoornse Meer.

Openingstijden

De winkel is geopend van maandag t/m

vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en van

12.30 uur tot 16-30 uur. Kijk voor meer

informatie over De Singel op

www.noorderbrug.nl.

Kunstworkshops

Praagman. De kaartjes zijn gratis, op is op.

Theatergroep KatKids heeft over hetzelfde

boek een leuke voorstelling gemaakt. Deze is

te zien op 27 januari om 14.30 uur in de Centrale

Bibliotheek, en op 1 februari om 11.00

uur in Bibliotheek Haren en om 14.00 uur in

Bibliotheek De Wijert. Een toegangskaartje

kost 1 euro. Wees er snel bij, want vol is vol.

Op zaterdag 2 februari vindt in de Centrale

Bibliotheek een baby-, peuter- en kleutermarktplaats,

van 11.00 tot 16.00 uur. De

toegang is gratis.

Daarnaast zijn er schilderijen te leen van

cliënten van de schildersgroep. De kosten

hiervoor zijn 30 euro per jaar. Van de

kunstuitleen wordt regelmatig gebruik

gemaakt. De uitleen kan ook leiden tot de

koop van het schilderij. Van de schilderijen

zijn ook ansichtkaarten te koop.

Het is de moeite waard eens een kijkje te

nemen in deze bijzondere winkel.

Er komen regelmatig kijkers en kopers in de

winkel, die ook vaak geïnteresseerd zijn in

het activiteitencentrum zelf. Er is altijd wel

iemand in de winkel die hier iets over kan

vertellen. Op de Kunstmarkt in Helpman op

Rondleiding Van

Mesdag kliniek

Op zaterdag 12 januari 2013 kunnen

buurtbewoners Forensisch Psychiatrisch

Centrum Dr. S. van Mesdag bezoeken.

Tijdens het bezoek ontvangt u informatie

over het reilen en zeilen binnen de Mesdag.

Ook krijgt u een rondleiding en u kunt

vragen stellen. Kortom: u krijgt een beter

beeld van de gang van zaken aan de andere

kant van de muren. Het bezoek is gepland

van 9.00 tot 12.00 uur. De minimumleeftijd

is 18 jaar. Er kunnen maximaal 40 mensen

deelnemen aan het bezoek.

Interesse?

Aanmelden kan tot 7 januari via

info@fpcvanmesdag.nl. Van tevoren

ontvangt u bericht of u al dan niet kunt

deelnemen aan het bezoek. Mocht u meer

mensen tegelijkertijd aanmelden, dan ook

graag deze namen vermelden. Meer

informatie over FPC Dr. S. van Mesdag vindt

u op: www.vanmesdag.nl.

Kunstenares Irma Reimert geeft de

komende maanden een aantal kunstzinnige

workshops. In januari zijn er drie workshops:

abstract zelfportret maken, boetseren naar

eigen thema en aquarelleren voor

beginners. In februari volgen: portret

schilderen, naaktmodel schilderen en

boetseren naar eigen thema. In maart is de

laatste workshop waarin u een abstract

schilderij leert maken.

De workshops vinden plaats op

zaterdagochtend en duren vierenhalf uur.

De kosten bedragen 50 euro per workshop.

De workshops met een model kosten 55

euro. Kijk voor de data op www.irmareimert.

nl of bel naar 050-3125871 of 06-52140930.

Het adres van het atelier is Moddermanlaan

40 (ingang Helperbad.).

Bibliotheeknieuws

Tijdens de Nationale Voorleesdagen kunnen

kinderen op woensdag 23 januari tijdens een

lekker ontbijtje luisteren naar het prentenboek

Nog 100 nachtjes slapen van Milja

Voordelig lid worden

Tijdens de Nationale Voorleesdagen – van

23 januari tot 3 februari – is een

lidmaatschap extra aantrekkelijk! Elk kind

tot 6 jaar dat lid wordt van de bibliotheek

ontvangt een leuke verrassing. Ouders die

hun kind in deze periode lid maken en zelf

nog geen lid zijn, krijgen € 10,- korting op

een abonnement. Dit geldt ook voor opa’s

en oma’s. Kijk voor meer informatie op

www.denationalevoorleesdagen.nl.

Mee met de Plusbus

In de maand januari is er bijna elke dag een

leuk uitje met de PlusBus voor 55-plussers.

Van een bezoek aan het Vlinderparadijs in

Havelte tot een high tea in Loppersum. Of

lekker uitwaaien in het Lauwersmeergebied

met een gebakken visje na afloop. De

reiskosten zijn 5 of 10 euro per uitje,

exclusief entreegelden. Met de Stadjerspas

krijgt u in de maand januari 50 procent

korting op de reiskosten. Kijk voor meer

informatie op www.groningenplus.com.

28 Helperbel nr. 4, december 2012

29


Foto: Michiel Huizinga

Activiteiten in de wijk

Beter Frans leren?

Wilt u ook Frans leren of beter leren

spreken? Dat kan het hele jaar door tijdens

de cursussen conversatie Frans in

Groningen-Zuid. De lessen zijn geschikt voor

beginners en gevorderden. Frans leren

spreken en begrijpen in dagelijkse situaties

staat voorop. De lessen zijn geschikt voor

vakantiegangers maar ook voor mensen die

het Frans nodig hebben voor studie of

beroep. De lessen worden gegeven Martin

Duursma.

Skype

De lessen worden bij gegeven in zijn

woning in Helpman of bij Naar de klimpark cursist thuis. Grolloo

Ook is het mogelijk om lessen tijdens via de Skype Spelweek te

volgen. Een proefles is vrijblijvend en gratis.

Meer informatie op

www.cursusfransingroningen.nl of bel naar

050 - 309 4752.

Kerstloop

Op zondag 23 december is de Groningse

wijk Hoornse Meer het decor van

hardlopende kerstmannen, rendieren en

sneeuwpoppen. De Kerstloop Groningen is

een recreantenloop over een parcours van

vier kilometer. De route is een uur en vijftien

minuten opengesteld, dus wie wil kan vier,

acht, twaalf of misschien zelfs zestien

kilometer lopen.

Kerstmuts

Om de kerstsfeer te verhogen, krijgt iedere

deelnemer een kerstmuts cadeau.

Daarnaast mag iedereen verkleed als

kerstbal, kerstboom of natuurlijk kerstman/

vrouw de route afleggen.

Inschrijven kan op de website

www.kerstloopgroningen.nl.

De route, die begint aan het M.K. Ghandiplein,

is open van 11.00 tot 12.15 uur, de

startnummers worden uitgegeven vanaf

9.30. uur.

Inleverdata kopij Helperbel in 2013

Kopij voor de Helperbel, de wijkkrant van Helpman, mailt u naar redactie@wijkhelpman.nl

Nummer 1, deadline kopij 15 februari, verschijning eind maart.

Nummer 2, deadline kopij 15 mei, verschijning eind juni.

Nummer 3, deadline 15 augustus, verschijning eind september

Nummer 4, deadline 15 november, verschijning eind december.

Ouders scheiden, Kinderen niet.....

Begeleiding van kinderen en ouders tijdens en

na een scheiding

De Omgang, Groningen

Trudy van der Ley, mediator en KIES coach

Kochstraat 63/5

9728 KD Groningen

telefoon: 06-57713861

www.deomgang.nl, info@deomgang.nl

30 Helperbel nr. 4, december 2012

31


RESTAURANT CORFU

Verlengde Hereweg 29, Groningen. Tel: 050-5269782

Beide Kerstdagen

geopend

www.restaurantcorfugroningen.nl

Heerlijke Griekse en

Mediterrane gerechten

*Afhalen mogelijk*


Tekst: www.staatingroningen.nl

Bewerking en foto: Ronald van der Meulen

Kunst en architectuur

Monument voor J.H. Schaper

Een bezoek aan de Parijse begraafplaats Montmartre was aanleiding

om voor deze rubriek de begraafplaats Esserveld aan de Esserweg

te bezoeken. Geen grote grafmonumenten zoals in Parijs,

maar bij een enkel graf bescheiden sculpturen.

Als je door de monumentale toegangspoort van de begraafplaats

bent gelopen, zie je recht voor je een uit zandsteen opgetrokken

monument dat is opgericht ter herinnering aan 45 tijdens de

Tweede Wereldoorlog omgekomen Nederlandse verzetsstrijders.

Het is gemaakt door de beeldhouwer Willem Valk (1898 -1977).

Slechts tientallen meters daar vandaan is op een graf een twee meter hoog en uit zandsteen

opgebouwde sculptuur van een man te zien. Het is ook van de hand van Willem

Valk. Het beeld is het grafmonument voor de Groninger J.H. Schaper (1868-1934). Hij was

in 1894 mede-oprichter van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP), de voorloper

van de Partij van de Arbeid, waarvoor hij vijfendertig jaar in de Tweede Kamer heeft

gezeten. De gewestelijke federatie Groningen van de SDAP nam na Schapers overlijden

het initiatief voor het oprichten van een grafmonument.

ijf

,

.

ijf

3

Werkman

Valk heeft op Schapers graf een voorover leunende en in overpeinzing verzonken figuur

geplaatst. Het stoer ontblote bovenlijf en de klompen tonen dat het om een arbeider

gaat - de bevolkingsgroep waarvoor Schaper zijn hele leven heeft gestreden. In plaats van

een strijdvaardige of door zware inspanningen getekende werkman voert Valk een meer

filosofisch ingestelde werkman op. Op de zijkanten van de sokkel zijn de aanmoedigende

inscripties ‘Waak voor uw karakter’ en ‘Volg uw overtuiging’ aangebracht. Het uit zandsteen

gehouwen beeld brengt de werkwijze van Valk tot uiting. Hij maakte geen of weinig

schetsen voor een beeld of een reliëf, maar boetseerde een ontwerp op ware grootte

en voerde dit vervolgens uit in steen. Meestal bleef hij heel dicht bij het oorspronkelijke

brok steen, waardoor een gestileerde, strakke vorm ontstond.

Andere werken van Willem Valk in Groningen

Van Valk zijn veel beelden en reliëfs in de stad op o.m. bruggen en gebouwen te vinden.

Naast het al genoemde oorlogsmonument zijn misschien wel zijn bekendste werken de

buste van Carl von Rabenhaupt op de Grote Markt en het reliëf ‘Behoudenis der Kranken’

aan de gevel van het oude RKZ (i.s.m. Wim Haver).

Bron: www.staatingroningen.nl, een online kunst- en architectuurgids met informatie

over talloze gebouwen, projecten en kunstwerken in de stad. ‘Staat in Groningen’ is een

initiatief van Architectuurcentrum Platform GRAS en Centrum Beeldende Kunst.

Helperbel nr. 4, december 2012

35


Tekst: Sjoukje Kooistra

Foto’s: Marian van Ark

Service

Moeders met hun baby’s volgen de cursus

babymassage op het CJG.

Ouders weten Centrum

voor Jeugd en Gezin te

vinden

De reacties op het Centrum voor Jeugd en

Gezin (CJG) in Groningen-Zuid zijn positief.

De drempel om naar binnen te stappen is

laag. Daarmee is Groningen een gunstige

uitzondering op andere CJG’s. ‘

85 procent van onze bezoekers komt met

vragen over de opvoeding, niet om

problemen te bespreken’, zegt Ciska van Hes,

consulent van het CJG.

Het centrum aan de P.C.Hooftlaan 2 opende

in maart 2012 zijn deuren en richt zich met

name op ondersteuning van ouders. Drie

dagdelen per week staat het centrum

hiervoor open, op maandagmorgen,

dinsdagmorgen en woensdagmiddag. Er

zijn dan vrijwilligers aanwezig. Er komen

per dagdeel gemiddeld twaalf, vaak jonge

moeders met vragen over bijvoorbeeld

zindelijkheid, slapen en scheidingsproblematiek.

Ook moeders uit andere

culturen, die op zoek zijn naar sociale

contacten, stappen naar binnen.

Wat is er te doen?

De activiteiten komen voort uit het contact

met de bezoekers. Een greep uit het aanbod:

• jonge moedergroep (tot 25 jaar) gericht

op elkaar ondersteunen en versterken,

onder leiding van maatschappelijk werk

• weerbaarheidstraining voor ouders en

kinderen

• contactavond voor ouders van kinderen

met een ontwikkelingsstoornis door de

Stichting Balans

• naaicursus

• Home-Start: vriendschap en hulp voor

gezinnen met jonge kinderen. Een pilot

in Groningen-Zuid door professionals en

getrainde vrijwilligers van Humanitas

• borstvoedingsspreekuur.

Ook verwijst het centrum door naar andere

instanties, zoals het jeugd- en jongerenwerk

van Multifunctioneel Centrum De Weiert/

Helpman, een diëtist, de GGD, MJD en

activiteitencentra in de buurt. Kijk voor

meer informatie op www.cjg.groningen.nl.

Ciska Van Hes voor het kunstwerk dat door

ouders en kinderen is gemaakt.

STIP heeft nieuwe

website

Op de nieuwe website www.stip-groningen.

nl leest u alles over de activiteiten van STIP

in Groningen. De site is voor iedereen die wil

weten wat er te doen is in de wijk, die

vrijwilligerswerk of een klusje zoekt,

informatie of advies wil hebben of hulp

nodig heeft. Naast een algemeen deel bevat

de site ook informatie over STIP De Weiert,

gevestigd aan de PC Hooftlaan 1.

Help een Handje

De vrijwillige hulpdienst Groningen-Zuid

biedt hulp bij boodschappen doen, kleine

klusjes in huis en tuin, een bezoekje

brengen, voorlezen of wandelen. Verder

kunt u tegen een kleine vergoeding

vervoerd en begeleid worden naar

bijvoorbeeld het ziekenhuis, de huisarts of

tandarts. Help een Handje is dagelijks

bereikbaar tussen 13.00 – 14.00 uur via

telefoonnummer 050-525 4257.

Nog ruimte bij BSO

Zuiderzon

Leuke activiteiten en lekkere hapjes maakten de

opening van SKSG Zuiderzon tot een geslaagd

feest.

Tijdens het openingsfeest op 26 september

kwamen ouders en kinderen en een kijkje

nemen in het nieuwe gebouw van SKSG

Zuiderzon aan de Chopinlaan. De ruime,

lichte opzet en frisse kleuren vielen zeer in

de smaak. De kinderen van de buitenschoolse

opvang hadden overheerlijke

hapjes gemaakt. En er waren leuke

activiteiten, zoals schminken, een springkussen,

een ranjakoe, dj, popcornkraam en

een wedstrijd ballonnen oplaten.

Er is nog plek op de buitenschoolse opvang

aan de Chopinlaan 4. U bent van harte

welkom om een kijkje te komen nemen in

de nieuwe locatie.

Openingstijden

bibliotheek tijdens

feestdagen

De bibliotheek in de Weiert is in verband

met de feestdagen gesloten van maandag

24 december tot en met dinsdag 1 januari

2013. De Centrale Bibliotheek is geopend op

maandag 24 december tot 17.00 uur en van

donderdag 27 december tot en met zondag

30 december. Op 25 en 26 december (Kerst),

31 december en 1 januari (Oud en Nieuw) is

de Centrale Bibliotheek gesloten.

36 Helperbel nr. 4, december 2012

37


Service

Handige telefoonnummers

Gooi uw bruikbare

spullen niet weg!

Wij halen het gratis bij u op en we zijn er blij mee!

Voor een afspraak kunt u bellen met 050 - 3132200.

Langsbrengen op We één zijn van er de blij onderstaande mee! Bel 050 adressen - 3132200. is ook mogelijk.

Of kom langs op één van de onderstaande adressen.

Onze winst gaat naar goede doelen!

Noorderbinnensingel 100 / Helperoostsingel 15-29 en 32 / Damsterdiep 307

Winkels open: Ma: 13 - 18 uur, Di t/m Vrij: 10 - 18 uur, Za: 12 - 17 uur

Let op! Damsterdiep: Wo, Do + Vrij: 13 - 18 uur, Za: 10 - 17 uur

WWW.MAMAMINI.NL

SKSG biedt u de zekerheid

van de beste zorg.

Uw kind in vertrouwde handen

Heresingel 10, 9711 ES Groningen

t 050 313 77 27 e klantenservice@sksg.nl i www.sksg.nl

www.sksg.nl

Opvang nodig voor uw kind?

SKSG is de grootste kinderopvangorganisatie

in het Noorden en verzorgt

professionele opvang op maat voor

kinderen van 0 tot 12 jaar. We bieden

alle vormen van opvang direct bij u in

de buurt. Veilig en verantwoord.

Al meer dan 100 jaar.

Kijk op www.sksg.nl voor al onze

locaties of bel direct voor een

vrijblijvende afspraak: 050 317 13 90

24-uurs service apotheken 0900-115020

Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld 3180011

Alarmnummer 112

Belbus 0900-1961

Bezorgklachten Gezinsbode 5844901

Buro Slachtofferhulp 3186260

Centraal Meldpunt Zorg 3764200

Dierenambulance 5791909

Doktersdienst 0900-9229

Geestelijke Gezondheidszorg 5223223

Gemeentelijk informatiecentrum 3677000

Help een Handje 5254257

Hulpmiddelen Centrum 4098200

Klachtenlijn stankoverlast 3180000

Klantenservice Essent 0900-1550

Maatschappelijke Juridische Dienstverlening 5269710

Martini Ziekenhuis 5245245

Meldpunt Misdaad Anoniem 0800-7000

Meldpunt Overlast 5875885

MFC De Wijert/Helpman 5275407

Milieudienst 3671000

Ombudsman gemeente 3186568

Openbare Bibliotheek Zuid 5255055

Politie (geen spoed) 0900-8844

Rode Kruis 3224451

SOS telefonische hulpdienst 5250000

Speeltuin Helpman-Oost 5290189

Stedelijk Klussenbureau 3111210

Stadsbeheer 3678910

STIP De Wijert 5291713

Storingsdienst gas en electra Essent 0880-3366112

Storingsdienst Waterbedrijf Groningen 0800-0202013

Storingsdienst kabel 0800-0760

Team Buurtzorg 06-13629960

UMCG 3616161

Verslavingszorg Noord-Nederland 5225222

Weekenddienst tandartsen 5350370

Wijkondersteuner 5278778

Het wijkcomitie maakt zich sterk voor

een goed leefklimaat in uw wijk. We

onderhandelen met de gemeente over

uw belangen. Lid worden is daarom

belangrijk, want hoe meer leden, hoe

sterker we staan. Zo houden we ons

bezig met het drukke verkeer, de

parkeerproblemen maar ook met

speelplekken voor de jeugd. Op de

halfjaarlijkse ledenvergadering kunt u

uw zegje doen. Lid wordt u via de

acceptgirokaart in het juni-nummer

van de Helperbel. Is uw belangstelling

groter en wilt u meebesturen? Heel fijn!

Bel voor meer informatie met de

voorzitter Gerda Bosma.

Contactpersonen Wijkcomité Helpman

Gerda Bosma 5260215

Ronald Timmer 3120938

Elzelien Noordijk 5250191

Sjoukje Kooistra 5270546

Herman Marsman 5251120

Rudy van Keulen

Michel van den Heuvel

Diederik Maat 06-17461939

Als vrijwilligersbestuur staan wij altijd

klaar om uw op- en aanmerkingen aan te

horen en te proberen er iets mee te doen.

Wijkcomite Helpman

Postbus 6086

9702 HB Groningen

info@wijkhelpman.nl

www.wijkhelpman.nl

Helperbel nr. 4, december 2012

39


Vooruitblik nummer 1:

• Opening nieuw NS-station Euroborg

• Straatvraag: Hoe bevalt de nieuwe fietstunnel?

• Interview Hans Donderwinkel over zijn boek

‘Gronings eten’

Kijk voor het laatste nieuws op: www.wijkhelpman.nl

Tips, kopij en foto’s voor de volgende Helperbel kunt u

voor 15 februari 2013 sturen naar: redactie@wijkhelpman.nl

More magazines by this user
Similar magazines