Views
1 year ago

BouwMagazine MEETJESLAND 2017-2018

DE AANVRAAG VAN DE

DE AANVRAAG VAN DE OMGEVINGSVERGUNNING 61 ARCHITECT Bouwmagazine.vlaanderen

Op basis van het goedgekeurde voorontwerp en na eventuele raadpleging van de betrokken diensten, stelt de architect het dossier samen voor de aanvraag van de omgevingsvergunning. Dit dossier omvat onder meer alle wettelijk vereiste officiële formulieren; een situatieplan in de gemeente; een correct inplantingsplan dat uw woning situeert op het terrein (en eventueel ten opzichte van aanpalende constructies); de grondplannen, doorsneden en gevel - tekeningen; de vereiste foto’s van het terrein of de bestaande toestand; de aansluiting op openbare leidingen van de nuts - voorzieningen; de voorzieningen voor hemelwateropvang; de nodige informatie over bouwmaterialen en bouwtechnieken. U moet het dossier indienen bij de gemeentelijke overheid die op haar beurt, voor zover dit vereist is, de stukken overmaakt aan de betrokken diensten: Ruimtelijke Ordening, Agentschap Onroerend Erfgoed, Agentschap Wegen & Verkeer, Aminal - De Vlaamse Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer, Agentschap voor Natuur en Bos, de brandweer, enz. Bij het afgeven levert de gemeente verplicht een ontvangstbewijs af. De termijn waarbinnen de gemeente moet beslissen over de aanvraag van de omgevings - vergunning ligt wettelijk vast. HET UITVOERINGSDOSSIER Wanneer u de omgevingsvergunning hebt ontvangen, maakt de architect een uitvoeringsdossier op. Dit dossier omvat naast de uitvoeringsplannen en de nodige detailtekeningen, ook een lasten - boek (bestek) en eventueel een samenvattende of gedetailleerde meetstaat. Dit laatste is geen wettelijk verplicht document, maar kan zijn nut bewijzen bij het opvragen van prijsoffertes. Het administratieve lastenboek beschrijft de rechten en plichten van de partijen voor de uitvoering. Het omvat onder andere contractuele bepalingen met de aannemers over de uitvoering, kostprijs en uitvoeringstermijn. Het technische lastenboek omschrijft alle bijzonder - heden van het gebouw, de aard en uitvoering van de werken en de kwaliteit en verwerking van de materialen. Detailtekeningen kunnen bepaalde constructie-elementen verduidelijken. In de meetstaat staan de hoeveelheden van alle materialen die gebruikt worden. Aan de hand van het uitvoeringsdossier kunnen de aannemers een gedetailleerde offerte opstellen. Dring er bij de aannemers op aan een gedetailleerde offerte op te maken met vermelding van alle eenheidsprijzen. Bouwmagazine.vlaanderen TAKENPAKKET 62

BouwMagazine LIMBURG 2017-2018
BouwMagazine HERENTALS 2017-2018
BouwMagazine VLAAMSE-ARDENNEN 2017-2018
BouwMagazine Zuid-West-Vlaanderen 2018-2019
BouwMagazine GENT_DENDER_LEIE 2017-2018
BouwMagazine Vlaams-Brabant 2018-2019
BouwMAPazine LEUVEN_OUD-HEVERLEE DEEL 2 2016-2017
Villa d'Arte 5 2017
Impuls - Onderwijs Aanbod 2017-2018
023magazine print winter 2017 2018
Meetjesland.be
Download het verslag
2017.11.01-GVL-NIEUWSBRIEF-02
• samen leven • waar staan we voor • prokkelen • waar bouwt SWB ...
UWVmagazine%20april%202013
Het Ondernemersbelang Waterland nummer 1-2010
schoolkrant
Ankeveen Artistique - Bruisend Ankeveen
bewonersblad 35 - Brederode Wonen
GeWoon - najaar 2011 - Eigen Haard
Uw pensioen - Accon avm
Horeca-interieur-2015-LR
De vakantiekrant van Zwitserland zomerseizoen 2011 - Clarezia
Jaargang 2013, Week 24
Veiligheidsmaterialen voor particulier en KMO - Mediprof
DUURZAAM BOUWEN AAN BETERE ... - Jaarverslag.com
nr. 3 - Publicaties Nederlandse Politieke Partijen
hmagazine 3 mei 2013.pdf - stichting Hulp Oost Europa
MAGAZINE DuurzaamheiD - Corporatiegids.nl
“Betere zorg en efficiënter werken” - Switch