10.03.2017 Views

Binnendijks 2017 09-10

Binnendijks van 11 en 12 maart 2017

Binnendijks van 11 en 12 maart 2017

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

BINNENDIJKS NUMMER 9/<strong>10</strong>, 11/12 MAART <strong>2017</strong><br />

Ontwerpstudio PolyLester uit Amsterdam mag aan de slag met diens bijzondere<br />

ontwerp voor een brug in Zuidoostbeenster. Deze overgang verbindt straks<br />

twee woongebieden in nieuwbouwplan De Nieuwe Tuinderij in Zuidoostbeemster<br />

met elkaar.<br />

Een jury koos het ontwerp, omdat het goed aansluit op de nieuwe bebouwing en<br />

past binnen het ‘UNESCO werelderfgoed Droogmakerij de Beemster’. De jury<br />

bestond uit afgevaardigden van De Beemster Compagnie, de gemeente Beemster,<br />

BPD Ontwikkeling en bewoners van het Appels en perenpad, Goudreinetstraat<br />

en het IJsboutpad.<br />

ALGEMEEN<br />

ONTWERPSTUDIO POLYLESTER MAAKT BIJZONDER<br />

ONTWERP VOOR BRUG ZUIDOOSTBEEMSTER<br />

BRUG BAKEN IN DE NIEUWE TUINDERIJ WEST<br />

Tussen de twee woongebieden (Fase 4 en 5) ligt een groenstrook met water. De<br />

twee woongebieden worden met elkaar verbonden door een langzaam verkeersbrug<br />

tussen het Appels en perenpad en de Goudreinetstraat. De brug vormt de<br />

centrale plek en de locatie kan hierdoor worden gezien als ontmoetingsplaats.<br />

VERSCHILLENDE KUNSTENAARS AAN ZET<br />

Met het brugkunstwerk wordt een icoon voor het gebied gemaakt. Op basis van<br />

een longlist zijn drie kunstenaars geselecteerd om een schetsontwerp te maken.<br />

Zij presenteerden hun schetsontwerp aan de direct omwonenden. Er was zowel<br />

bij de bewoners als bij de kunstcommissie een meerderheid voor het ontwerp<br />

van PolyLester.<br />

DE BRUG LIJKT TE ZWEVEN<br />

PolyLester ging voor het ontwerp van de brug op zoek naar een vorm die duidelijk<br />

aansluit bij het nieuwe woongebied en tegelijk functioneert als een baken in de<br />

omgeving. Bij het ontwerpen van de brug keek men nadrukkelijk naar de gebruikte<br />

materialen in nieuwe woningen, de inrichting van de openbare ruimte en de<br />

zichtlijnen. De brug, een heldere en elegante boog die twee oevers verbindt,<br />

komt op subtiele wijze los van het maaiveld, waardoor het lijkt te zweven tussen<br />

de woningen. De brug is zo ontworpen dat het een oriëntatiepunt in de woonwijk<br />

is en het tegelijk mooie zichten en vergezichten biedt. De brug staat in het verlengde<br />

van een straat, waardoor deze ook echt van afstand, binnenin de woonwijk<br />

zichtbaar is.<br />

BESTUUR<br />

VERGADERINGEN RAADSCOMMISSIE<br />

EN RAAD OP 21 MAART <strong>2017</strong><br />

De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis.<br />

De raadscommissie start om 19.30 uur en de raad om circa 22.00 uur.<br />

Op de agenda van de raadscommissie staan onder andere de volgende onderwerpen:<br />

Voorstel om in te stemmen met de kadernota 2018 van de GGD Zaanstreek-<br />

Waterland: Dit document geeft een beeld van de (autonome) ontwikkelingen<br />

die de GGD in de begroting voor 2018 wil opnemen. De raad kan hierop nu<br />

een zienswijze geven.<br />

Voorstel tot het uitvoeren van een natuuronderzoek voor de woonkernen:<br />

Naar aanleiding van de (nieuwe) wet Natuurbescherming moet bij nieuwe<br />

ontwikkelingen, zoals bouwen en slopen, en bij bestendig beheer, zoals het<br />

onderhouden van bermen, onderzoek worden gedaan naar de gevolgen hiervan<br />

voor de in het wild voorkomende beschermde plant- en diersoorten.<br />

Voorgesteld wordt om voor de woonkernen hiernaar een gebied omvattend<br />

onderzoek te doen.<br />

Bespreken stand van zaken van het verzoek tot de realisatie van een loopbrug<br />

over de ringvaart aan de Westdijk ter hoogte van de Hobrederweg.<br />

Op de agenda van de raad staan onder andere de punten, waarover de raadscommissie<br />

op 21 maart <strong>2017</strong> bepaalt dat die geen discussie in de raad opleveren.<br />

De volledige agenda’s en stukken van deze vergaderingen staan op<br />

www.beemster.net. Via deze site kunt u de vergaderingen ook rechtstreeks<br />

volgen. Daarnaast liggen de vergaderstukken tijdens de openingstijden ter inzage<br />

in het gemeentehuis (maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en<br />

maandag van 13.30 uur tot 19.00 uur).<br />

Wilt u inspreken tijdens de vergaderingen? Informatie over het spreekrecht vindt<br />

u op www.beemster.net. Als u wilt inspreken neem dan vroegtijdig contact op<br />

met de griffier via het nummer (0299) 68 21 01 of griffier@beemster.net.<br />

EINDE PUBLICATIE<br />

Met liefde<br />

voor papier.<br />

Breidablick<br />

Dat je op internet drukwerk kunt bestellen<br />

weten we allemaal. Maar goed drukwerk heeft<br />

aandacht nodig. En die aandacht maakt ons vak<br />

ook zo leuk. Samen met de klant zoeken naar<br />

de juiste vorm. Want het juiste papier, de kleur,<br />

bindwijze en af werking bepalen uiteindelijk<br />

hoe u zich presenteert. Kijk dat heet nou vakmanschap.<br />

Nieuwsgierig? Ga naar www.rijser.nl<br />

Netwerk 126 | 1446 WR Purmerend | 0299 45 <strong>10</strong> 20 | mail@rijser.nl | www.rijser.nl<br />

de NIEUWE voorjaarskleuren<br />

John van G. make-up<br />

zijn binnen!<br />

Drogisterij Jonker<br />

Parfumerie - Babykleertjes<br />

Rijperweg 58, 1462 ME Middenbeemster Tel. (0299) 68 17 25<br />

INSTALLATIETECHNIEK B.V.<br />

Voor al uw elektrawerk<br />

Uw erkende installateur voor: ontwerp, aanleg en<br />

onderhoud van alle elektrische installaties<br />

Advisering en levering van energiezuinige<br />

verlichting (led) en zonnepanelen.<br />

Bamestraweg 1, 1462 VM Middenbeemster<br />

Telefoon (0299) 68 16 80 of (06) 55 34 44 98, fax (0299) 68 37 <strong>09</strong><br />

Bamestraweg 1, 1462 VM Middenbeemster, tel. 0299-681680, www.electro2000.nl<br />

Breidablick is een woon- en werkgemeenschap voor mensen met een<br />

verstandelijke beperking, waaronder mensen met niet-aangeboren hersenletsel.<br />

Er wordt verpleeghuiszorg geboden, evenals begeleiding aan jongvolwassenen die<br />

zelfstandig wonen. Binnen de instelling bevinden zich 11 woonhuizen en 16 werkplaatsen.<br />

Het is een instelling op antroposofische grondslag.<br />

Op het Etty Hillesumhuis wonen 18 mensen in de leeftijd van 30-80, zij wonen in 3 groepen<br />

van ieder 6 bewoners. Sommigen hebben NAH, anderen een aangeboren beperking.<br />

Op 1 groep is veel overname in ADL, en wordt gewerkt met tilliften.<br />

Een aantal bewoners hebben verpleegtechnische handelingen nodig, een aantal<br />

bewoners heeft epilepsie. Een aantal van hen vertonen gedragsproblemen.<br />

Voor dit huis zijn wij op zoek naar enkele enthousiaste, vitale<br />

WOONBEGELEIDERS<br />

min 20 en max 30 uur per week<br />

en<br />

GROEPSLEIDERS<br />

min 7 en max 20 uur per week<br />

We zoeken een collega die het diploma MZ 4 of SPH op zak heeft. Je hebt mogelijk<br />

ervaring met mensen met gedragsproblemen en NAH. Je kunt goed samenwerken, en bent,<br />

liefst per direct, minimaal 5 dagen per week beschikbaar.<br />

Verder moet je een prettige sfeer weten te creëren, waarin bewoners zich veilig en gezien<br />

voelen. Tot slot moet je het een uitdaging vinden om mensen te begeleiden die ingewikkeld<br />

gedrag hebben, soms gecombineerd met intensieve fysieke verzorging.<br />

Je hebt een goede conditie. Interesse in de antroposofie is gewenst.<br />

ARBEIDSVOORWAARDEN:<br />

Indiensttreding zo spoedig mogelijk, voorwaarden conform de CAO Gehandicaptenzorg,<br />

salariëring in FWG 35 of 40. Meer informatie over deze functie kan je verkrijgen bij<br />

Esther Sijm, woonhuisleider van het Etty Hillesumhuis, telefoon 06-86873933.<br />

Sollicitatiebrieven + CV vóór 20 maart <strong>2017</strong> a.s. mailen aan: e.sijm@breidablick.nl.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!