10.03.2017 Views

Binnendijks 2017 09-10

Binnendijks van 11 en 12 maart 2017

Binnendijks van 11 en 12 maart 2017

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Informatierubriek<br />

Advocaat, mediator, coach mr. A.J. Butter, Middenweg 2 1463 HA<br />

N-Beemster, t: 06 54288049, e: mail@bertbutter.nl<br />

AED, Stichting “Beemster Hart Safe” secretariaat: Tobias de Coenestraat<br />

2, 1462 KR Middenbeemster, 0299-683988<br />

Bijles, super voor leerlingen van 5 t/m 14 jaar. Kernbesef in Middenbeemster<br />

brengt je snel weer in evenwicht. Meer info? Marleen Postma<br />

06 18191326.<br />

Buurthuis Zuidoost voor sport, spel, cursussen, workshops, exposities,<br />

zalenverhuur enz. Middenpad 2, 1461 BW Beemster, tel. 0299-427661,<br />

e-mail: buurthuiszuidoostbeemster@live.nl, website: www.buurthuiszuidoostbeemster.nl,<br />

facebook: Wijkcentrum Zuidoostbeemster.<br />

Cultureel Centrum Onder de Linden, Middenweg 150, tel. 084<br />

43 001 43 www.onderdelinden-beemster.nl. Ook verhuur gebouw.<br />

Dierenartsen Dierenartsenpraktijk Purmerend, moderne zorg voor uw<br />

huisdier. Consulten en behandelingen volgens afspraak (0299) 42 <strong>10</strong> 00.<br />

24 uur per dag voor spoedeisende zaken bereikbaar. Purmersteenweg 13c.<br />

De Zorgcirkel Voor informatie Thuiszorg, huishoudelijke zorg<br />

(WMO), dagactiviteiten en opname kunt u contact opnemen met de<br />

receptie van Zorgcirkel Mieuwijdt T 088-5591<strong>10</strong>0<br />

Evean Voor al uw thuiszorg. Tel. <strong>09</strong>00 98 97<br />

Fysiotherapie, Sportfysiotherapie, Manuele therapie, Bekkenfysioherapie<br />

en Training. Kernpraktijken Fysiotherapie<br />

Beemster. T. de Coenestraat 2, 1462 KR, Middenbeemster, Telefoon<br />

(0299)683988 en Zuiderhof Zuidoost Beemster (0299)471597. www.<br />

kernpraktijken.nl, fysiotherapiebeemster@kernpraktijken.nl<br />

Fysiotherapie, medisch fit, sportmassage, trainings begeleiding<br />

PHYSICALL, Sportcentrum De Kloek, Insulindeweg 11, 1462 MJ<br />

Midden beemster, telefoon (0299) 683065, fax (0299) 683271, email:<br />

info@physicall.nl<br />

Hospice Thuis van Leeghwater: een sfeervol huis voor mensen in<br />

de laatste fase van hun leven. Samen met verpleegkundigen en opgeleide<br />

vrijwilligers bieden wij 24-uurs zorg. Ook bieden wij hulp in de thuissituatie.<br />

Meer informatie via 0299 – 682020 of info@hospiceleeghwater.nl. Prins<br />

Mauritsstraat 4, 1462 JJ Middenbeemster, www.hospiceleeghwater.nl.<br />

Bezoekerscentrum Beemster Middenweg 185, postbus 12,<br />

1462 ZG Middenbeemster, telefoon: 0299 621826,<br />

e-mail: info@bezoekerscentrumbeemster.nl, bezoekerscentrumbeemster.nl<br />

Beemsterringdijkopruimacties<br />

Maandagen 13,20 en 27 maart (<strong>10</strong>.00-11.30) start er bij de Beemsterbrug<br />

een Beemsterringdijkopruimacties. Waar het riet is weggehaald<br />

kwam veel waterzwerfafval tevoorschijn. Dit pakken we aan op deze<br />

data en proberen het dan schoon te houden. Kort of langer, iedere hulp<br />

is welkom. Beemsterwandelingen@gmail.com<br />

DANIELLA<br />

Vocaal Ensemble Tien in Keyserkerk<br />

Zondag 26 maart (15.00 uur) treedt Vocaal Ensemble Tien,<br />

onder leiding van Christiaan Winter en met medewerking<br />

van Susanna Veerman (orgel), op in de Keyserkerk in<br />

Middenbeemster. Een programma gebaseerd op teksten<br />

die verwijzen naar de dagen rond Pasen.<br />

Vóór de pauze klinken motetten van o.a. Lotti, Schütz en de hedendaagse<br />

componisten Elena Kats-Chernin en Morten Lauridsen. Daarmee wordt<br />

een staalkaart aan stijlen en vormen gepresenteerd. Het hart van het programma<br />

vormt de Johannespassion van Christoph Demantius, waarin<br />

het passieverhaal in drie expressieve a cappella koorstukken wordt verteld,<br />

zonder recitatieven en aria’s. In het tweede deel klinken de psalmen<br />

waarnaar de beroemde frase uit Bach’s Matthäuspassion verwijst. Ook<br />

hier een grote diversiteit in vormen en stijlen, van Sweelinck tot Powell.<br />

Entree € 15,- studenten en kinderen €<strong>10</strong>,-.<br />

Film ‘The Red Turtle’ in Schuikerk Beemster<br />

Dinsdag 21 maart draait in de Doopsgezinde kerk aan de<br />

Middenweg de film The Red Turtle van Michael Dudock<br />

de Wit. In samenwerking met de legendarische Japanse<br />

animatiestudio Ghilbli.<br />

Uit deze samenwerking vloeide deze prachtige tijdloze instant classic<br />

voort die wereldwijd harten verovert. Aan de hand van het verhaal<br />

van een schipbreukeling die aanspoelt op een onbewoond eiland,<br />

vertelt The Red Turtle op een wonderlijke manier over de mijlpalen in<br />

een mensenleven. Bekroonde animatie film- filmfestival Cannes. Kerk<br />

open 19.15 uur. Aanvang film 19.45 uur. Toegangsprijs € 6,50 incl.<br />

koffie of thee. Info: corrielaros@hotmail.com; 0227-570596.<br />

Maaltijdservice 55+ Aanvragen bij De Zorgcirkel via receptie Zorgcirkel<br />

Mieuwijdt, T 088-5591<strong>10</strong>0<br />

Makelaardij Kocken Makelaardij OG B.V., Plantsoengracht 1, 1441<br />

DE Purmerend, telefoon (0299) 42 88 88.<br />

Makelaardij W. Tromp, makelaar en beëdigd taxateur onroerende<br />

goederen, Middenweg 152, 1462 HL Middenbeemster, tel. (0299) 68 37 68.<br />

Notariskantoor Mr. Drs. P.J. Rietbergen, notaris, Zuiderpad 82/ hoek<br />

Ompad, 1461 BV ZOBeemster, telefoon (0299) 42 70 51. Postadres:<br />

Postbus 179, 1440 AD Purmerend.<br />

Praktijk voor orthomoleculaire therapie Middenbeemster tel:<br />

0299 690712<br />

STINA Medisch pedicure, schoonheidsverzorging, voetreflex. 0299<br />

683 941 of 06 40 74 37 43, Zwaansvliet 19 middenbeemster<br />

Voetverzorging en podologie Gerard Kistemaker, Wijksteunpunt<br />

Middelwijck, Prinses Bea trixpark 54, 1462 JN Middenbeemster. Tel.<br />

(0299) 41 48 68, b.g.g. 06-25 49 69 59.<br />

WMO-loket Gemeentehuis is dagelijks van <strong>09</strong>.00-15.00 uur en op<br />

vrijdag van <strong>09</strong>.00-12.00 uur te bereiken, telefoonnummer (0299) 45<br />

24 52. U kunt ook mailen naar; loket@purmerend.nl. Op afspraak kunt<br />

u ook in Beemster terecht.<br />

WonenPlus Beemster WonenPlus biedt praktische diensten en<br />

persoonlijke ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken, mensen<br />

met een beperking en mantelzorgers, door consulenten en<br />

vrijwilligers. Triton 98, 1443 BM Purmerend, tel.nr. 0299-820397,<br />

beemster@rswp.nl. openingstijden ma. t/m wo. 9.00 - 12.00 uur.<br />

Op do-ochtend van 9.00-12.00 uur kunt u in Wijksteunpunt Middelwijck<br />

terecht met uw vragen op het gebied van Wonen, Welzijn,<br />

Zorg en WonenPlus. Prinses Beatrixpark 54, 1462 JN Middenbeemster,<br />

0299-748032. Meer info: www.rswp.nl<br />

Yogapraktijk de Cirkel voor yoga, meditatie, workshops en consulten.<br />

www.yogapraktijkdecirkel.com 0299-685648/0643425775<br />

Zangvereniging Harmonie zingt elke dinsdagavond van 20.00 tot<br />

22.00 uur in de Beemster Keyser te Middenbeemster. Zingen is gezond!<br />

Interesse? Bel met Carla Bleesing 0299 690324. Bezoek de website<br />

voor nieuws www.zangverenigingharmonie.nl<br />

Zondagmarkt 4 september 2016, informatie over aanmelding via<br />

zondagmarkt@hotmail.com. Kraam (tot 11 aug) 55 euro.<br />

Zonnebloem Afdeling Beemster, Bets de Ridder 0299-683203<br />

NH selectiekoor is<br />

vol van start gegaan<br />

Colofon<br />

Zodra duidelijk werd dat het selectiekoor De Kickers ophield<br />

te bestaan startte een aantal ouders met de oprichting van<br />

het Noord-Hollands selectiekoor (NHSK) en de doorstart van<br />

het kinderkoor.<br />

Het koor staat onder leiding van Josefine Straesser. Het koor is ambitieus,<br />

hoogstaand en meerstemmig. Doordat het NHSK voor het<br />

grootste deel bestaat uit zangers van dit voormalige selectiekoor De Kickers<br />

is het niveau al veelbelovend. Jongens en meisjes in de leeftijd van<br />

<strong>10</strong> -16 jaar worden toegelaten nadat zij auditie hebben gedaan. Het koor<br />

repeteert op dinsdag van 17.30 tot 19.30 uur. Naast zang bestaan de<br />

lessen uit stemvorming en muziekkennis. De repetities zijn in De Kapel in<br />

Zuidoostbeemster. Het koor bestaat uit kinderen uit geheel Waterland.<br />

Het koor streeft er naar om in korte tijd (weer) ‘hofleverancier’ te worden<br />

van de Nationale Opera en Ballet. Optredens in binnen- en buitenland<br />

lonken. Inmiddels heeft het koor al diverse uitnodigingen ontvangen om<br />

medewerking te verlenen bij verschillende concerten, zoals het Requiem<br />

van Fauré en de Carmina Burana, maar ook bij de as Dodenherdenking<br />

op 4 mei in de Keyserkerk. Dinsdag 14 maart is er een open repetitie van<br />

het NHSK. Belangstellenden (en hun ouders) zijn van harte welkom van<br />

19 uur tot 19.30 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig. Raadpleeg voor<br />

meer informatie de website: www.nhselectiekoor.nl<br />

HET BLAD WORDT TWEEWEKELIJKS IN HET WEEKEND,<br />

HUIS AAN HUIS, IN DE BEEMSTER VERSPREID.<br />

WEBSITE www.binnendijks.nu<br />

AANLEVEREN KOPIJ EN ADVERTENTIES<br />

Voor de volgende uitgave:<br />

Via de website uiterlijk voor zaterdag.<br />

Of uiterlijk voor vrijdag 17:00 uur inleveren bij:<br />

Drogisterij Jonker - Rijperweg 58 - Middenbeemster.<br />

Per post aan: <strong>Binnendijks</strong> - Postbus 61 - 1462 ZH Middenbeemster.<br />

De kopij dient op cd aangeleverd te worden of gedrukt, getypt of<br />

in duidelijk geschreven handschrift.<br />

ADVERTENTIES<br />

Tiny de Lange, telefoon: 0299-681463, e-mail: advertentie@binnendijks.nu<br />

Tarieven op aanvraag. Minimum € 17,20 per advertentie.<br />

Voor vaste adverteerders gelden lagere tarieven.<br />

(EIND)REDACTIE<br />

Geert Heikens, e-mail: redactie@binnendijks.nu<br />

CORRESPONDENTEN:<br />

Trees Blokdijk; Evalien Brinkman; Daniella Ernsting-Koorn<br />

SECRETARIAAT<br />

E-mail: secretariaat@binnendijks.nu<br />

VERSPREIDING<br />

Rodi - Grotendorst 14 - 1721 CW Broek op Langedijk.<br />

Telefoon 0226-33<strong>10</strong>20.<br />

BEZORGKLACHTEN<br />

Via website www.binnendijks.nu, tabblad ‘contact’.<br />

Telefonisch bij Rodi, 0226-33<strong>10</strong>20.<br />

BANKRELATIES<br />

ING-bank rekeningnummer NL96 INGB 0003 771883.<br />

Rabobank rekeningnummer NL44RABO0356919978.<br />

VORMGEVING<br />

IK vormgeving & dtp - Kerkweg 11 - 1906 AT Limmen.<br />

PRODUCTIE<br />

Rijser Grafische Communicatie - Netwerk 126 - 1446 WR Purmerend.<br />

Copyright Niets in deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt<br />

door middel van druk, fotocopie, microfilm of op enige andere wijze zonder schriftelijke<br />

toestemming van de uitgever.<br />

Huisartsenpost Waterland<br />

Bij spoedgevallen bellen 's avonds en 's nachts (17.00 – 8.00 uur)<br />

in het weekend en op feestdagen 0299 - 313 233<br />

Alarmnummer 1-1-2<br />

Kerkdiensten<br />

12 MAART:<br />

DOOPSGEZINDE GEMEENTE<br />

<strong>09</strong>.45 uur Zr. C.Laros “Kliklijn & Kwijtschelding”<br />

PROTESTANTSE KERK BEEMSTER<br />

<strong>10</strong>.00 uur “Keijserkerk” Op de drempel van de<br />

Verkiezingen Ds.N.Schroevers / Henk Gemser,<br />

orgel Preek van de Leer M.v.d.Eerenbeemt<br />

mmv. Femke Leek, solozang<br />

R.K.JOANNES DE DOPER<br />

<strong>10</strong>.00 uur Ps.M.Rocha / Herenkoor<br />

19 MAART:<br />

DOOPSGEZINDE GEMEENTE<br />

geen Dienst<br />

PROTESTANTSE KERK BEEMSTER<br />

<strong>10</strong>.00 uur “De Kapel” Ds. Henk van Olst<br />

R.K.JOANNES DE DOPER<br />

<strong>10</strong>.00 uur AMOS 4 / Gemengd Koor<br />

NICOLAASKERK<br />

11/03<br />

12.00 uur Jongerenviering;<br />

voorganger Pastoor Marcelo<br />

12/03<br />

<strong>10</strong>.00 uur Eucharistieviering; voorg.<br />

Kapelaan Mariusz Momot; mmv het Klein koor<br />

12/03<br />

15.00 uur Eucharistieviering voor met en<br />

door De Filippijnse gemeenschap<br />

18/03<br />

12.00 Jongerenviering;<br />

voorganger Pastoor Marcelo<br />

19/03<br />

<strong>10</strong>.00 uur Eucharistieviering;<br />

voorganger Pastoor Marcelo

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!