22.02.2019 Views

Profiel 01 2019

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

nr 1 2<strong>01</strong>9<br />

profiel-online.nl<br />

februari - maart<br />

vaktijdschrift over | raam-, deur-, kozijntechniek | hang- en sluitwerk | dak- en geveltechniek | veiligheid<br />

'Leven is bouwen': dé boodschap van Batibouw<br />

Start uitrol van uniek showroomconcept voor deurendealers<br />

Perfecte horren op maat


Black Line - een complete productlijn in<br />

zwart (RAL 9005)<br />

Uniek in deursluittechniek, sinds 1932<br />

fabrikant van geruisloze deursluitoplossingen<br />

Deuropvangers<br />

Deursluiters<br />

Deurveerscharnieren<br />

Deurvastzetters<br />

<br />

<br />

<br />

Retro<br />

Industrieel<br />

Chique<br />

Speciaal voor toepassing in combinatie met<br />

zwart deurbeslag<br />

DICTATOR Productie B.V. Energieweg 11 Emmeloord T +31 (0)527 613456<br />

E-mail: info@dictator.nl of bezoek onze website: www.dictator.nl


Voorwoord<br />

HOE VOL IS UW AGENDA?<br />

Lukt het u om uw agenda overzichtelijk en georganiseerd te houden? We hopen het wel, want het<br />

beursseizoen is volop aan de gang. Grote kans dat we u in de afgelopen weken al tegenkwamen én<br />

dat we u in de kómende weken (nog een keer) gaan tegenkomen. Natuurlijk in deze editie van <strong>Profiel</strong><br />

ruime aandacht voor deze beurzen.<br />

Uiteraard een vooruitblik.<br />

Bijvoorbeeld op BatiBouw in de Brusselse Expo. (Staan de data 21 februari tot en met 3 maart goed in uw agenda<br />

genoteerd?) Een van onze redacteuren belde uitgebreid met een aantal standhouders en daar kwam een interessante<br />

vooruitblik uit voort. Van pagina 8 tot en met pagina 20 wordt u al heel aardig opgewarmd op wat er in<br />

Brussel u te wachten staat. Wij hebben er in ieder geval veel zin in. We zijn immers gek op noviteiten en innovaties.<br />

Net als u, toch?<br />

Maar we kunnen in deze eerste editie van 2<strong>01</strong>9 ook al terugblikken. Natuurlijk op de BouwBeurs, die – zoals altijd –<br />

in de Jaarbeurs in Utrecht werd georganiseerd. We waren er met een aantal van onze medewerkers en wat is<br />

het toch heerlijk om zoveel positiviteit te zien. We hebben eigenlijk alleen maar optimistische geluiden gehoord.<br />

Iedereen heeft het druk. Er is veel reuring. Men profiteert volop van het consumentenvertrouwen. En dus ontstaan<br />

er door de goede verkoop en de stevige handel, vanzelf middelen om door te blijven innoveren. (Dat belooft dus<br />

al wat voor de volgende BouwBeurs!)<br />

Scholieren<br />

De organisatie van de BouwBeurs was zelf ook tevreden. Nee, records werden niet gebroken maar het was wel<br />

opvallend dat het zelfs ook al op de eerste beursdag (de maandag) ongekend druk was. Leuk was de aanwezigheid<br />

van vele scholieren. We hebben zelf het idee dat het onderwijs een grote stap heeft gezet. Ongetwijfeld<br />

ook in samenwerking met de branche en de vele standhouders. Jongeren dwaalden niet meer doelloos over de<br />

beursvloer (waarna ze makkelijk ander plezier in Utrecht hadden kunnen opzoeken). Nee, scholieren en studenten<br />

liepen gericht rond met opdrachten die ze van school hadden gehad. Dát resulteerde in mooie gesprekken tussen<br />

standhouders, ondernemers en vakprofessionals aan de ene kant, en al die jongeren aan de andere kant.<br />

U hebt toch wel goed genetwerkt en de gegevens van die jonge talenten genoteerd? U zou ze over een paar jaar<br />

zomaar nodig kunnen hebben!<br />

Want… de krapte op de arbeidsmarkt was ook een thema dat regelmatig ter sprake kwam op de BouwBeurs. En<br />

ja, daar maakt men zich wel wat zorgen over. We hoorden namelijk ook al wat geluiden dat projecten worden<br />

doorgeschoven in de markt, simpelweg omdat er geen handjes zijn om die projecten (nu) uit te voeren.<br />

Eind januari werd er op de Directiedag van VMRG en VKG Keurmerk nadrukkelijk aandacht besteed aan dit<br />

thema. Hoe behoud je goed personeel? En, waar vind je inspirerend jong nieuw talent?<br />

Uw overvolle agenda (met beurzen) wordt dus eigenlijk nog voller. Want het is écht noodzaak om hier over te<br />

gaan nadenken en een strategie op te gaan bepalen. Simpelweg om uw eigen continuïteit en marktwaarde te<br />

kunnen blijven garanderen.<br />

Er is dus veel te doen! Maar… begin eerst met het lezen van deze heerlijke beurseditie. Veel inspiratie gewenst!<br />

Jerry Helmers<br />

Eindredactie


vaktijdschrift & website over raam-, deur-, kozijntechniek,<br />

hang- en sluitwerk, dak- en geveltechniek en veiligheid<br />

profiel-online.nl<br />

Jaargang 13, nr. 1 2<strong>01</strong>9<br />

Sinds 2007<br />

Verschijnt 6 x per jaar<br />

ISSN: 1876-0651<br />

08<br />

UITGEVER<br />

Schatbeurderlaan 6<br />

Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland<br />

T +31 495 45 00 95<br />

E info@louwersmediagroep.nl<br />

W www.louwersmediagroep.nl<br />

Domein De Herten<br />

Hertsbergsestraat 4<br />

B-8020 Oostkamp<br />

Postbus 85, B3900 Pelt<br />

T +32 50 36 81 70<br />

E info@louwersmediagroep.be<br />

W www.louwersmediagroep.be<br />

30 20<br />

EINDREDACTIE<br />

Jerry Helmers, CrownMedia<br />

REDACTIETEAM<br />

Johan Debaere, Jerry Helmers, Jan Mol, Liliane<br />

Verwoolde, Lieke van Zuilekom<br />

BLADMANAGER<br />

Erwin Krekels<br />

E e.krekels@louwersmediagroep.nl<br />

SECRETARIAAT<br />

Manuela Depenbrock<br />

Sandra Reijnders<br />

ADVERTENTIES<br />

www.wetransfer.com<br />

o.v.v. naam en project<br />

E traffic@louwersmediagroep.nl<br />

E traffic@louwersmediagroep.be<br />

ABONNEMENTSPRIJS<br />

Nederland: € 63,00 per jaar excl. BTW<br />

Buiten Nederland: € 99,00 per jaar excl. BTW<br />

ABN AMRO<br />

IBAN nr. NL78ABNA0490282067<br />

BIC ABNANL2A<br />

t.n.v. Louwers Mediagroep<br />

o.v.v. vaktijdschrift profiel<br />

Informatie over abonnementen:<br />

T +31 495 45 00 95<br />

ADRESWIJZIGINGEN<br />

Schriftelijk tenminste drie weken<br />

voor verhuizing naar:<br />

Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland<br />

OPZEGGINGEN<br />

Indien twee maanden voor het verstrijken van de<br />

abonnements periode geen schriftelijk bericht van<br />

opzegging is ontvangen, wordt het abonnement<br />

automatisch met een jaar verlengd.<br />

DOELGROEP<br />

<strong>Profiel</strong> is een onafhankelijk vaktijdschrift. <strong>Profiel</strong><br />

wordt verspreid onder architecten, aannemers,<br />

woningcoöperaties en alle bedrijven, die op enige wijze<br />

be drijfs matig actief zijn in ramen & deuren, dak- en<br />

geveltechniek, PBM/veiligheid, hang- en sluitwerk,<br />

waaronder fabrikanten, assembleurs, groothandels,<br />

importeurs, toeleveranciers en detaillisten.<br />

VORMGEVING / ART DIRECTION<br />

E studio@louwersmediagroep.nl<br />

DRUKWERK<br />

Drukkerij Hendriks, Peer<br />

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd<br />

zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder<br />

bronvermelding. Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste<br />

weten is samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze<br />

instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden<br />

dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook,<br />

die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op<br />

deze informatie.<br />

34<br />

Voorbeschouwing Batibouw<br />

‘Leven is bouwen’: slogan van de diamanten editie van Batibouw...8<br />

Unieke deurpanelen, unieke concepten...10<br />

Ontdek hoe je gebouwen futureproof maakt...11<br />

‘Deurgedreven’ zin bepalen sfeer en uitstraling van de woning...12<br />

Veel beweging om altijd een opmerkelijk resultaat te garanderen...13<br />

Innovatieve oplossingen in de etalage...14<br />

Belgische première van voorwandmontagesysteem...15<br />

‘We blijven het gamma uitbreiden en optimaliseren’...16<br />

Ontdek de toekomst van ventilatie...17<br />

Inzet op innovatie...18<br />

Vier beursstands vol innovatie...19<br />

Luchtdicht bouwen met screens én rolluiken...20<br />

Thema Deuren en deurpanelen<br />

Diepgewortelde kennis plaveit de weg naar de toekomst...24<br />

Accenten maken het verschil...28<br />

Krachtig, esthetisch en comfortabel 2<strong>01</strong>9 in!...30<br />

Zonwering verhoogt thermisch en visueel comfort...33<br />

Tijd en geld besparen met een snel, eenvoudig en veilig balustradesysteem...34<br />

VKG heeft blik op toekomst gericht...36<br />

Windbestendige terrasoverkappingen zorgen voor extra buitenruimte, het hele jaar door...40<br />

Journaal...43<br />

Nabeschouwing Bouwbeurs<br />

Energietransitie blijkt één van de meest populaire thema’s op de beurs...46<br />

40


2<strong>01</strong>9<strong>01</strong>7 <strong>Profiel</strong> <strong>01</strong> opmaak.indd 1 14-02-19 09:59<br />

Inhoud<br />

Cradle-to-Cradle Silver Certificaat uitgereikt...47<br />

Start uitrol van uniek showroomconcept voor deurendealers...48<br />

Gealan valt in de prijzen...50<br />

‘Waar zijn de medewerkers van de ijzerwarenwinkels?’...52<br />

‘Er ontstaat een meer industriële gedachte!’...53<br />

‘Toekomstige bouwplannen inplannen met de laatste innovaties’...54<br />

nr 1 2<strong>01</strong>9<br />

profiel-online.nl<br />

februari - maart<br />

vaktijdschrift over | raam-, deur-, kozijntechniek | hang- en sluitwerk | dak- en geveltechniek | veiligheid<br />

Thema Ramen en deuren<br />

Kwaliteit en innovatie ontmoeten elkaar in unieke producten...56<br />

‘Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg’...58<br />

Brandwerende deuren beschermen mens en gebouw...60<br />

Producten met vlag en wimpel geslaagd voor 2020...62<br />

Perfecte horren op maat...64<br />

Uniek probleemloos deursysteem klaar om de markt te veroveren...68<br />

Leverancier van aluminium profielen voor de bouw blinkt uit in maatwerk...70<br />

profiel nr 1 2<strong>01</strong>9 jaargang 13 profiel-online.nl<br />

1<br />

‘Leven is bouwen’: slogan van de diamanten editie van Batibouw<br />

Start uitrol van uniek showroomconcept voor deurendealers<br />

Perfecte horren op maat<br />

Thema Software<br />

Virtuele serre op de beurs...72<br />

BIM slaat de klok in Nijmegen...74<br />

Uitgebreide bestelmededeling via webshop...76<br />

Thema Toegangscontrole<br />

Hoogwaardig beslag voor aluminium ramen en deuren, made in Italy...80<br />

FSC nieuws...85<br />

VKG nieuws...86<br />

VMRG nieuws...87<br />

<strong>Profiel</strong> Partners...89<br />

Cover: Kufa Raamsystemen.<br />

Blijf gratis en eenvoudig op de<br />

hoogte van het laatste nieuws.<br />

Volg ons op social media en meld<br />

je aan voor onze nieuwsbrief!<br />

profiel-online.nl<br />

48 54<br />

62<br />

70<br />

80


Tekst: Johan Debaere | Beeld: Batibouw<br />

‘Leven is bouwen’:<br />

Het is dé boodschap<br />

van de diamanten<br />

editie van Batibouw<br />

Van donderdag 21 februari tot en met zondag 3 maart<br />

a.s. zwaaien de poorten van Brussels Expo open voor de<br />

60e editie van Batibouw, de grootste bouw-, renovatie- en<br />

interieurbeurs in België. Zowat negenhonderd exposanten<br />

zetten hun beste voetje voor om consumenten en professionals<br />

hun nieuwste producten te presenteren en vragen<br />

te beantwoorden.<br />

10


3 thema’s<br />

Ook tijdens deze diamanten editie wordt rond<br />

verschillende thema’s gewerkt. Met het Healthy<br />

Indoor Climate schenkt de beurs aandacht aan<br />

een gezond binnenklimaat, waarbij een goede<br />

luchtkwaliteit, de juiste vochtigheidsgraad en<br />

een aangename binnentemperatuur de sleutelwoorden<br />

zijn.<br />

Aangezien we vandaag weer vaker in de stad<br />

en dus kleiner te willen wonen, moeten we<br />

ook op zoek naar New Ways of Living. Cowonen<br />

of kangoeroewoningen zijn twee voorbeelden<br />

van alternatieve woonvormen. Smart<br />

Building, tot slot, is een verzamelnaam voor<br />

alle nieuwe bouwtechnieken. Zo is er BIM,<br />

‘Batibouw viert haar 60e verjaardag’<br />

waarbij alle informatie voor iedereen beschikbaar<br />

komt in één database, 3D-printing en<br />

-scanning, maar ook gewoon het feit dat we<br />

op een meer bewuste, duurzamen en energiezuinige<br />

manier bouwen.<br />

Projecten en evenementen<br />

In de kantlijn van de beurs worden nog heel wat<br />

projecten, evenementen, seminaries, infosessies<br />

en debatten georganiseerd elk met een eigen<br />

thema: Innovation House, Skills demo’s, Light<br />

Avenue, Build IT, Garden Room, Walk of Floors,<br />

Walk of Flame, Special Tools, Immo Days, Bouwforum<br />

en Belgian Building Awards zijn maar een<br />

greep uit het aanbod. Bovenal is Batibouw echter<br />

de place-to-be voor de consument die (ver)<br />

bouwt en de professional die daarbij helpt.<br />

<strong>Profiel</strong> geeft u een preview op de innovaties van<br />

enkele bouwpartners. n<br />

Batibouw is de place-to-be voor de consument die (ver)bouwt en de professional die hem daarbij helpt.<br />

11


Tekst: Johan Debaere | Beeld: Anaf Products<br />

PALEIS 4 – STAND 207<br />

UNIEKE DEURPANELEN, UNIEKE CONCEPTEN<br />

Wie op zoek is naar deurpanelen en sandwichpanelen kan niet aan Anaf Products voorbij. De firma uit Oeselgem bestaat 45 jaar en ontwikkelde<br />

en lanceerde vorig jaar een compleet vernieuwde collectie. De stand op Batibouw wordt dan ook een ‘showroom’ van unieke<br />

concepten, waarop Anaf Products 10 jaar garantie geeft.<br />

Classic<br />

De Classic reeks is al jaren een vaste waarde<br />

voor elke klassieke woning. Alle modellen zijn<br />

leverbaar in een gesloten en beglaasde uitvoering,<br />

standaard met superisolerend glas, optioneel<br />

met veiligheidsglas. “Op Batibouw tonen<br />

we panelen met aanpasbare aluminium sierlijsten,<br />

die gelakt zijn of bekleed met folie. Daarmee<br />

onderscheiden we ons van andere leveranciers,<br />

die enkel vaste ontwerpen aanbieden,<br />

waarbij de kleuruniformiteit niet gegarandeerd<br />

kan worden”, zegt Harald van Geluwe. “Dat is<br />

niet alleen populair in België, maar wordt ook<br />

door veel Nederlandse klanten gesmaakt.”<br />

Cottage<br />

De pastorie of cottage stijl blijft één van de meest<br />

populaire bouwstijlen in België. Anaf Products<br />

speelt daar handig op in met een uitgebreide<br />

collectie, van klassieke planchettenvoordeuren<br />

tot speelse varianten met ingewerkte glasopeningen.<br />

“We breidden deze reeks in 2<strong>01</strong>6 nog<br />

gevoelig uit en blijven een voorloper met een<br />

collectie van twintig modellen, die een onderhoudsvriendelijke<br />

kopie vormen van een traditionele<br />

houten deur”, geeft Wim Cools aan. “We<br />

hanteren hierbij verschillende gepatenteerde<br />

technieken om deze deuren hun strakke en tegelijk<br />

rustieke aanblik te geven.”<br />

Integra<br />

Tot slot presenteert Anaf ook een uitbreiding<br />

van haar uiterst succesvolle reeks gelakte siergrepen<br />

en strakke panelen, gericht op de aluminium<br />

markt. De Integra reeks omvat nu ook<br />

verzonken gelakte deurgrepen in een onderhoudsarm<br />

ontwerp. n<br />

‘Anaf Products bestaat 45 jaar en<br />

bracht vorig jaar een compleet<br />

vernieuwde collectie op de markt’<br />

Anaf Products brengt op Batibouw een reeks unieke concepten van voordeurpanelen.<br />

12


Tekst: Johan Debaere | Beeld: Deceuninck<br />

PALEIS 4 – STAND 117<br />

Ontdek hoe je gebouwen<br />

futureproof maakt<br />

De energieprestaties van een gebouw vallen of staan met de mate waarin je de bouwschil geïsoleerd is. Als je bouwt of verbouwt, kies<br />

je dus voor een goede isolatie bij dak, buitenmuren en vloeren, maar zeker ook voor ramen en deuren die top scoren op het vlak van<br />

energiezuinigheid. De pvc-profielen Deceuninck Zendow#neo Standaard en Premium met Linktrusion ® -technologie bieden dé oplossing.<br />

Superisolerende ramen<br />

Bij de Standaard-versie wordt in kader en vleugel<br />

een thermische versterking gebruikt, die<br />

staaldraad en pvc-hardschuim in een mantel<br />

van 100% gerecycleerde pvc combineert. Een<br />

raam met dubbele beglazing met een Ug van<br />

1,0 W/m²K krijgt zo een Uw-waarde van 1,1 W/<br />

m²K, voldoende om aan de eisen te voldoen.<br />

Wie echter nog veeleisender is, kiest voor Deceuninck<br />

Zendow#neo Premium met hetzelfde<br />

kaderprofiel, maar met een vleugelprofiel (82<br />

mm) met 6 kamers, waardoor het thermisch<br />

nog beter isoleert.<br />

Op Batibouw presenteert Deceuninck ook de nieuwe<br />

kleurencollectie 2<strong>01</strong>9-2020.<br />

De half terug liggende vleugel wordt versterkt<br />

door continue structurele glasvezels. Deze<br />

staan garant voor een uitstekende rigiditeit<br />

en voor ongeziene isolatieprestaties. Met driedubbele<br />

beglazing is zelfs een Uw-waarde van<br />

0,65 W/m²K mogelijk. Bijkomende troeven zijn<br />

het tijdloze design, de slanke vleugels, de grotere<br />

afmetingen en de meer dan vier duizend<br />

kleurcombinaties.<br />

Nieuwe kleurencollectie<br />

Op Batibouw presenteert Deceuninck ook de<br />

nieuwe kleurencollectie. Zo zijn de in de massa<br />

gekleurde pvc-profielen beschikbaar in verkeerswit,<br />

crèmewit en telegrijs. De folie voor pvc-profielen<br />

is voortaan beschikbaar in vijf structuren:<br />

De pvc-profielen Deceuninck Zendow#neo Standaard en Premium bieden dé oplossing voor (super)isolerende ramen.<br />

‘Wie bouwt of verbouwt, kiest het best ook<br />

voor ramen en deuren die top scoren op het<br />

vlak van enenrgiezuinigheid’<br />

natuurlijke– en gekleurde houtstructuren, metallic<br />

looks, gladde - en ook matte folies, goed<br />

voor veertig kleuren. Deceuninck levert tot slot<br />

ook geëxtrudeerde profielen met coating. De<br />

Decoroc-kleuren voor pvc-profielen bestaan in<br />

zestien tinten die optimaal afgestemd zijn op<br />

de Aluroc-kleuren voor aluminiumprofielen en<br />

ventilatieoplossingen. n<br />

13


PALEIS 4 – STAND 116<br />

Harinck lanceerde met Magnetude® een uniek en revolutionair voordeursysteem.<br />

Tekst: Johan Debaere | Beeld: Tom Lesaffer<br />

‘Deurgedreven’ zin bepalen sfeer<br />

en uitstraling van de woning<br />

De gevel is vaak het visitekaartje van een woning en dan kan een mooie, veilige voordeur niet ontbreken. Harinck, specialist in aluminium-<br />

en pvc-deurpanelen, zet zich daarom al 35 jaar in om de mooiste voordeurontwerpen te realiseren. Getuige daarvan is het unieke<br />

en revolutionaire voordeursysteem Magnetude ® .<br />

Magnetude ®<br />

Bij dit systeem worden de deurpanelen niet<br />

verlijmd op het binnenpaneel – zoals bij klassieke<br />

systemen – maar ze worden geplaatst via<br />

een magneetprincipe. Dat biedt de plaatser tal<br />

van voordelen: tijdwinst, proper werk, geen<br />

kans op beschadiging, besparing op materiaal<br />

als ontvetter en schuurmiddel… Het is echter<br />

vooral de eigenaar van de woning die maximaal<br />

profiteert.<br />

“Met dit systeem kan je heel gemakkelijk de<br />

deurpanelen wisselen om een andere look te<br />

krijgen en bij schade hoef je ook enkel het beschadigde<br />

element te vervangen”, zegt General<br />

Manager Franck De Munster. “Klemmende deuren<br />

zijn dankzij Magnetude ® voorgoed verleden<br />

tijd, omdat bij verwarming alleen de buitenzijde<br />

van de deur uitzet. Het binnenpaneel, waar de<br />

scharnieren en het slot op zitten, trekt niet krom,<br />

waardoor de deur niet kan knellen. Dat is uiteraard<br />

revolutionair voor een aluminiumdeur.”<br />

Nieuwe deurtrekkers<br />

De Magnetude ® -deuren kunnen perfect gecombineerd<br />

worden met een nieuw reeks deurtrekkers.<br />

Deze zijn niet doorgaand bevestigd, waardoor<br />

de binnenzijde van de deur een perfect egaal<br />

vlak is, dus zonder visueel storende elementen.<br />

“Het lijkt misschien voor velen onopvallend<br />

maar een mooie deur en een bijpassende deurknop<br />

bepaalt mee de sfeer en uitstraling van<br />

een woning", sluit De Munster af. “We bieden<br />

een passende, weerbestendige deurtrekker op<br />

maat van elke woonstijl en zo geef je de voordeur<br />

steeds een stijlvol uiterlijk.” n<br />

‘De gevel is het visitekaartje van een woning en dan<br />

kan een mooie, veilige voordeur niet ontbreken’<br />

De Magnetude®-deuren kunnen perfect met een nieuwe reeks deurtrekkers gecombineerd worden.<br />

14


Tekst: Johan Debaere | Beeld: Outdoor Wood Concepts®<br />

PALEIS 5 – STAND 120<br />

Veel beweging om altijd een<br />

opmerkelijk resultaat te garanderen<br />

Ontstaan uit een traditionele houthandel is Outdoor Wood Concepts ® uitgegroeid tot een gerenommeerde fabrikant van massief houten<br />

gevelbekledingen, tuinafschermingen en terrassen. Een breed gamma oplossingen zorgt voor een duurzame buitenverfaaiing met architecturale<br />

meerwaarde van woningen, maar ook winkels, kantoren en bedrijfsgebouwen.<br />

“We denken ook continu mee met onze verdelers en de voorschrijvers om de<br />

eindklant steeds weer een opmerkelijk resultaat te garanderen”, stelt zaakvoerder<br />

Stephan Rogge. “Op Batibouw zetten we nog eens het bestaande gamma<br />

in de kijker met onder andere het Neighbours ® tuinscherm, de Free Willy ®<br />

gevelbekleding voorzien van verdoken ventilatie-openingen (VentiWood ® )<br />

en Woodface ® , het innovatief verticaal gevelbekledingsconcept met massief<br />

houten latten in drie verschillende breedtes en diktes, gecombineerd met een<br />

custom made aluminium profiel. Daarnaast tonen we echter ook tal van andere<br />

oplossingen, waaronder een gloednieuwe verticale gevelbekleding.”<br />

Focus op architect en professional<br />

Outdoor Wood Concepts ® nodigt op Batibouw niet enkel de particulier<br />

uit, maar focust ook op de architect en de professional. Zo presenteert<br />

de firma een exclusieve technische bundel voor de architect. Deze bevat<br />

meer dan tweehonderd technische bouwdetails, uitgewerkt in samenwerking<br />

met studiebureau Gevelinzicht. Architecten kunnen een login<br />

aanvragen en zo alle details van onze website downloaden.<br />

Zo beschikken ze voor elke gevelbekleding over de specificaties, waarmee<br />

ze de plaatser de nodige instructies kunnen geven. “Op vrijdag 22<br />

februari, de tweede professionele dag, nodigen wij ook de professional<br />

uit voor een info sessie in het Nederlands en het Frans met twee topics”,<br />

gaat Rogge verder. “Wood.be geeft een presentatie rond de CE-markering<br />

en de brandreactieklassen bij houten gevelbekleding, terwijl. Stéphanie<br />

Mangé van studiebureau Gevelinzicht dieper ingaat op de bundel met<br />

technische details.” n<br />

Neighbours® tuinscherm.<br />

Beeld: Koen van Damme.<br />

'Outdoor Wood Concepts® focust ook<br />

op de architect en de professional’<br />

Beeld: Koen van Damme.<br />

L-Door®.<br />

Het Woodface® gevelbekledingsconcept – uitvoering in Afrikaans<br />

padoek – Kantoren Brants&Patents.<br />

Free Willy® gevelbekleding – uitvoering Afrikaans padoek - kantoren Vitra Belgium.<br />

15


PALEIS 4 – STAND 317<br />

Sapa toont heel wat innovatieve oplossingen, die design, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid combineren en bovendien resulteren in een aanzienlijke energiebesparing.<br />

Tekst: Johan Debaere | Beeld: Sapa<br />

Innovatieve oplossingen in de etalage<br />

Al bijna 7 decennia lang streeft het merk Sapa ernaar om bouwheren een groot aantal<br />

op maat gemaakte oplossingen te bieden op het vlak van aluminium ramen en deuren.<br />

Batibouw vormt voor de marktleider elk jaar weer de perfecte etalage voor heel wat innovatieve<br />

producten.<br />

Veiligheid, gebruiksvriendelijkheid<br />

en design<br />

Met het Confort Smartline XS schuifraam<br />

biedt Sapa een ideale oplossing voor mensen<br />

die graag systemen met dunne profielen<br />

willen gebruiken. Daarnaast toont de firma<br />

ook een brede waaier aan stijlen en kleuren,<br />

waardoor ze voor elke toepassing een gepaste<br />

oplossing bieden. Zo is het Ligna-gamma<br />

ideaal voor de liefhebbers van romantisch en<br />

authentiek.<br />

“Uiteraard spelen veiligheid en gebruiksvriendelijkheid<br />

een belangrijke rol bij de keuze van<br />

systemen en materialen, en wij combineren die<br />

aspecten met een hoogwaardig design”, zegt<br />

commercieel directeur Vincent Poisson. “Denk<br />

maar aan het Artline XL-schuifraam, dat ge-<br />

deeltelijk of volledig gemotoriseerd geopend<br />

kan worden, zelfs met een smartphone.<br />

Spiegelpaleis<br />

In het Spiegelpaleis kunnen bezoekers via virtual<br />

reality kennismaken met allerlei verschillende<br />

opties. “De bezoekers kunnen er zichzelf ook<br />

laten fotograferen en zien zichzelf dan oneindig<br />

keer op de foto gespiegeld”, sluit de commercieel<br />

directeur af. “Dit unieke aandenken<br />

kunnen ze meteen meenemen of op Facebook<br />

posten. De leukste foto maakt kans op een<br />

vlucht naar Noorwegen, onze bakermat.” n<br />

'Batibouw is een etalage voor onze<br />

innovatieve oplossingen'<br />

16


Tekst: Johan Debaere | Beeld: Soudal<br />

PALEIS 5 – STAND 209<br />

BELGISCHE PREMIÈRE VAN VOORWANDMONTAGESYSTEEM<br />

De theoretische voorstelling van producten is één, maar op Batibouw is juist persoonlijke<br />

ervaring één van de belangrijkste aspecten. Zo krijgen de bezoekers in het demo-gedeelte<br />

bij Soudal voortdurend demonstraties van de producten en kunnen ze ook zelf hands-on<br />

oplossingen testen.<br />

Soudatight<br />

Soudatight zorgt voor het luchtdicht en dampremmend<br />

afwerken van allerlei aansluitingen in<br />

de gebouwschil. Deze luchtdichtingspasta kan<br />

zeer eenvoudig verborsteld of verspoten worden<br />

en vormt, na droging, een volledig naadloos<br />

en elastisch membraan.<br />

“Soudatight hecht zeer goed op de meest uiteenlopende<br />

ondergronden, zelfs op poreuze,<br />

licht vochtige en licht stoffige, en kan na droging<br />

geverfd, overpleisterd of bekleefd worden”,<br />

zegt Van Mieghem.<br />

“Bovendien moet je bij een vloeibaar membraan<br />

geen rekening houden met verschillende<br />

afmetingen, zoals bij zwelbanden of vensterfolies.<br />

Dezelfde oplossing kan voor elke toepassing<br />

ingezet worden.” n<br />

SoudaFrame SWI is een modulair voorwandmontagesysteem met slanke L-vormige profielelementen,<br />

vervaardigd uit glasvezel versterkte kunststof (GVK).<br />

Nieuwe producten, zoals het voorwandmontagesysteem<br />

SoudaFrame SWI en de luchtdichtingspasta<br />

Soudatight, moeten helpen om<br />

gebouwen eenvoudiger en beter luchtdicht te<br />

maken en zo te voldoen aan de steeds strenger<br />

wordende eisen op vlak van energie-efficiëntie.<br />

SoudaFrame SWI<br />

SoudaFrame SWI wijkt af van de bestaande<br />

systemen in de markt. “Dit modulaire voorwandmontagesysteem<br />

omvat slanke L-vormige<br />

profielelementen met een lengte van 2,2 m –<br />

binnenkort tot 6 m - vervaardigd uit glasvezel<br />

versterkte kunststof (GVK), een relatief licht<br />

materiaal met een zeer hoge draagkracht en<br />

een lage thermische geleiding”, legt marketing<br />

manager Filip Van Mieghem uit.<br />

“Dankzij plug-in connectiestukken kunnen de<br />

profielen snel en eenvoudig in het atelier of<br />

on-site geassembleerd worden, waarna de prekader<br />

in één stuk op de muur gemonteerd<br />

wordt. De hybride Soudaseal SWI- lijm zorgt<br />

voor een uitstekende hechting en afdichting op<br />

de muur, terwijl gepatenteerde clips een uniforme<br />

voeg tussen pre- en raamkader garanderen.”<br />

Soudatight is een ideale oplossing voor het<br />

luchtdicht en dampremmend afwerken van allerlei<br />

aansluitingen in de gebouwschil.<br />

17


Tekst: Johan Debaere | Beeld: XINNIX<br />

PALEIS 3 – STAND 211<br />

‘WE BLIJVEN HET GAMMA UITBREIDEN EN OPTIMALISEREN’<br />

De onzichtbaar geïntegreerde binnendeursystemen van Xinnix vind je in zowel hedendaagse,<br />

strakke interieurs als moderne landelijke omgevingen, in woningen en appartementen,<br />

maar ook in kantoorgebouwen en andere projecten.<br />

De specialist uit Harelbeke blijft fors investeren<br />

in de uitbreiding en optimalisatie van het<br />

gamma. Op Batibouw presenteert Xinnix bijvoorbeeld<br />

een uniek schuifdeursysteem voor<br />

dubbele deuren, waarbij de elementen samen,<br />

parallel open en dicht gaan: plaatsbesparend,<br />

Met het nieuwe magnetische systeem Push&Go<br />

kan de vaste vleugel van een dubbele deur snel en<br />

gemakkelijk ontgrendeld worden. Vergrendelen gaat<br />

even gemakkelijk.<br />

ergonomisch en esthetisch. Daarnaast staan<br />

ook een 3-D regelbaar zelfsluitend scharnier<br />

met geïntegreerde dempingsfunctie en een<br />

magnetisch systeem voor de ontgrendeling van<br />

dubbele deuren in de kijker.<br />

3-D regelbaar zelfsluitend scharnier<br />

Xinnix breidt zijn gamma X4030 3-D regelbare<br />

onzichtbare scharnieren uit met een zelfsluitende<br />

versie met geïntegreerde dempingsfunctie:<br />

X4030-ARM-SC. Dit nieuwe scharnier, beschikbaar<br />

in witte en zwarte uitvoering, heeft een<br />

elegante slanke vorm (24 x 110 mm) en is ideaal<br />

voor het zelf sluiten van (plafondhoge) deuren<br />

tot 45 kg met panelen tot 930 mm breed. Het<br />

grootste voordeel hiervan is dat je geen kopstuk<br />

meer nodig hebt om een zelfsluitende functie in<br />

de deur te voorzien.<br />

Met het 3-D regelbare zelfsluitende scharnier X4030-ARM-SC kunnen plafondhoge deuren zonder kopstuk toch<br />

van een zelfsluitende functie voorzien worden.<br />

Magnetisch systeem voor<br />

dubbele deuren<br />

“Push&Go is een innovatief magnetisch systeem<br />

voor de snelle en eenvoudige ontgrendeling van<br />

de vaste vleugel van een dubbele deur”, zegt<br />

zaakvoerder Chris Vermeulen. “De gebruiker<br />

moet alleen even op de knop drukken en de<br />

deur is vrij. De bediening zit op een toegankelijke<br />

hoogte. Door middel van een magneet en<br />

een magnetisch tegenplaatje gaat het vergrendelen<br />

even gemakkelijk als het openen van de<br />

deur. Je duwt de deur gewoon tegen de aanslag<br />

en de passieve deur staat terug vast.” n<br />

18


Tekst: Johan Debaere | Beeld: Sapa<br />

Ontdek de toekomst van ventilatie<br />

PALEIS 12 – STAND 5<strong>01</strong><br />

De naam Duco staat sinds jaar en dag synoniem voor ventilatie en doekzonwering. De fabrikant biedt een oplossing voor elk project met<br />

een compleet gamma doekzonwering en ventilatie, waarbij toevoer van verse lucht via zelfregelende ventilatieroosters en afvoer van<br />

vervuilde lucht centraal staan.<br />

Met een rugzak vol ventilatie-oplossingen is<br />

de fabrikant klaar voor de woning van de toekomst,<br />

waar energiezuinigheid, een comfortabel<br />

binnenklimaat en vooral de gezondheid<br />

van de bewoners de grootste uitdagingen zijn.<br />

Dankzij de vier ‘Duco at Home’ totaalconcepten<br />

speelt de ventilatiespecialist daar handig<br />

op in. Duco legde de basis voor ‘Duco<br />

at Home’ in 2<strong>01</strong>4 met de lancering van de<br />

mechanische ventilatiebox ‘DucoBox’. Met<br />

het oog op de strengere ventilatieregelgeving<br />

(E-peil 40 voor nieuwbouw) ontwikkelde<br />

de firma vorig jaar de DucoBox Energy, het<br />

balansventilatietoestel met warmteterugwinning<br />

voor de BEN-woning, en de DucoBox<br />

Eco, de ventilatiewarmtepomp met actieve<br />

warmterecuperatie voor het active house van<br />

de toekomst.<br />

Voorproefje: DucoBox Eco<br />

in hybride opstelling<br />

De DucoBox Eco gebruikt restwarmte uit de<br />

ventilatieretourlucht (± 20°C) en warmte uit de<br />

buitenlucht voor centrale verwarming en warm<br />

tapwater. De afzonderlijke aansturing van een<br />

dag- en nachtzone zorgt voor een aanzienlijke<br />

energiebesparing.<br />

“Het vermogen van de warmtepomp kan echter<br />

niet altijd aan de warmtevraag voldoen. Daarom<br />

koppelen wij de DucoBox Eco aan een cv-ketel<br />

met boilervat, een voorproefje van een hybride<br />

opstelling die later in 2<strong>01</strong>9 op de markt komt”,<br />

zegt marketing manager Hendrik Dejonghe.<br />

“Bovendien spelen wij ook in op de vraag naar<br />

hernieuwbare energie met een all-electric opstelling,<br />

waarbij de ventilatiewarmtepomp assistentie<br />

krijgt van elektrische weerstanden. Het handige is<br />

dat de DucoBox Eco steeds hetzelfde toestel blijft,<br />

waardoor in een later stadium probleemloos van<br />

een hybride naar een all-electric concept overgestapt<br />

kan worden.” n<br />

‘Duco koppelt de DucoBox Eco aan een<br />

cv-ketel met boilervat, een voorproefje<br />

van een hybride opstelling’<br />

De naam Duco staat synoniem voor een rugzak vol ventilatie-oplossingen, klaar voor de woning van de toekomst.<br />

19


Tekst: Johan Debaere | Beeld: DAKO<br />

PALEIS 4 – STAND 102<br />

INZET OP INNOVATIE<br />

DAKO breidt het aanbod voortdurend uit.<br />

Dat blijkt ook weer uit de vele innovatieve<br />

oplossingen op Batibouw.<br />

DPQ-82 en DPQ-76<br />

DPQ-82 is een serie kunststoframen, die bestaan<br />

uit een 7-kamer-profiel met een bouwdiepte<br />

van 82 mm, een gesloten stalen verstijving<br />

in het kozijn, rubberdichtingen uit<br />

synthetisch APTK (EPDM) en driedubbele<br />

beglazing. De DPQ-82 ThermoSecure wordt<br />

geleverd met extra inbraakbeveiliging en met<br />

Eclaz-beglazing, die 10 % meer licht doorlaat<br />

dan standaardglas.<br />

toekomstige vereisten op het vlak van thermische<br />

isolatie, winddichtheid en veiligheid.”<br />

DA-78EI<br />

Verder presenteert DAKO de brandwerende<br />

deur DA-78EI, die een brandvertraging van<br />

30 minuten (klasse EI30) of 60 minuten<br />

(klasse EI60) garandeert. Deze deur wordt<br />

standaard geleverd met een kruk op een<br />

langwerpig deurschild uit hoogwaardig<br />

aluminium, een veilige vergrendeling, een<br />

cilinderslot zonder veiligheidsklasse en een<br />

deurdranger, die de deurvleugel zoals voorgeschreven<br />

automatisch afsluit. Op vraag<br />

van de klant is een automatische tochtafsluiting<br />

mogelijk, waardoor sterke rookverspreiding<br />

voorkomen wordt.<br />

Nieuw in het gamma:<br />

buitenjaloezieën<br />

DAKO breidt het gamma uit met buitenjaloezieën<br />

en toont twee types met verschillende<br />

montagewijzen en lamellentypes: DK-ZFN en<br />

DK-ZFS. Deze jaloezieën kunnen binnen een<br />

bereik van 90°, respectievelijk 180° traploos gekanteld<br />

en/of geopend en gesloten worden. Ze<br />

worden manueel of elektrisch gestuurd en zijn<br />

beschikbaar in een breed kleurengamma. n<br />

'DAKO heeft nu ook<br />

buitenjaloezieën in het<br />

gamma'<br />

“Met DPQ-76 spelen wij in op de stijgende<br />

vraag naar dunnere profielen. Dit profiel<br />

met een inbouwdiepte van slechts 76 mm<br />

en standaard drievoudige beglazing biedt<br />

een goede isolatiewaarde van Uf 1,0”, geeft<br />

Bruno Vastmans aan. “In tegenstelling tot de<br />

bestaande profielen van 70 mm voldoet deze<br />

nieuwe ontwikkeling wel aan alle huidige en<br />

DAKO toont opnieuw heel wat nieuwe innovatieve oplossingen, waaronder de profielen DPQ-82 en DPQ-76.<br />

20


Tekst: Johan Debaere | Beeld: Renson, ArgentAlu en eSafe<br />

Vier beursstands vol innovatie<br />

Om verder te groeien, moeten firma’s blijven investeren in de ontwikkeling van innovatieve<br />

oplossingen en de optimalisatie van bestaande producten. Innovatie zit de Renson<br />

groep in de genen en dat wordt nog maar eens duidelijk op de vier Batibouw-standen.<br />

PALEIS 4 – STAND 219<br />

Renson (ventilatie & zonwering)<br />

PALEIS 1 – STAND 211<br />

Renson Outdoor<br />

PALEIS 1 – STAND 519<br />

eSafe<br />

PALEIS 3 – STAND 113<br />

argenta<br />

Fixscreen Solar<br />

Deze windvaste buitenzonwering werkt<br />

– dankzij een compacte zonnecel op de voorkant<br />

van de kast – op zonne-energie, en kan<br />

dus eenvoudig, zonder breekwerken op elk<br />

raam tot 10,8 m² gemonteerd worden. Het is<br />

meteen de perfecte oplossing voor comfortabele<br />

binnentemperaturen bij renovatie of installatie<br />

op bestaande woningen.<br />

Algarve Canvas<br />

Dankzij Algarve Canvas is er nu ook een carport<br />

in dezelfde look & feel als een terrasoverkapping<br />

beschikbaar. Bovendien kan deze overkapping<br />

met vast dak ook perfect boven één terras gecombineerd<br />

worden met een lamellendak. Het<br />

vaste dak bestaat uit twee lagen: bovenaan een<br />

gelakte, geprofileerde staalplaat, onderaan een<br />

naadloos plafond zonder dwarsbalken of tussenliggers,<br />

dankzij het strak opgespannen doek,<br />

bekend van de Fixscreen.<br />

'Gezond en comfortabel<br />

wonen voorop'<br />

eSafe inbouwmodule<br />

eSafe pakt uit met een innovatieve inbouwmodule<br />

voor integratie in een (tuin)muur of -poort.<br />

Naast een pakketbus – leverbaar in verschillende<br />

afmetingen – kan dit configureerbare totaalpakket<br />

ook een brievenbus, deurbel, videofoon en/of<br />

codeklavier omvatten. De gebruiker kan dan zowel<br />

de tuinpoort als de pakketbus met de videofoon<br />

of het codeklavier openen.<br />

Argenta Invisidoor ‘S’<br />

Het deurblad van de nieuwe Invisidoor S (‘Slide’)<br />

schuifdeur valt in gesloten stand perfect in hetzelfde<br />

vlak van de wand waarin die ingewerkt zit.<br />

Zo is die volledig onzichtbaar aan één kant van de<br />

muur, wat zelfs een handgreep overbodig maakt.<br />

Bij het openen schuift het deurblad weg in de<br />

wand. Dit schuifdeursysteem is standaard uitgerust<br />

met een ‘softclose’ en ‘auto-eject’ systeem<br />

om makkelijker te bedienen. n<br />

De Fixscreen Solar werkt dankzij een compacte zonnecel op zonne-energie.<br />

Het deurblad van de nieuwe Invisidoor S schuifdeur valt in gesloten stand perfect<br />

in hetzelfde vlak van de wand waarin die ingewerkt zit.<br />

eSafe pakt uit met inbouwbare Smartpanels die op maat moduleerbaar zijn met<br />

videofoon en deurbel, codeklavier en pakket- of brievenbus.<br />

Algarve Canvas kan met een vast dak zowel dienen als carport of – mogelijk zelfs<br />

in combinatie met een lamellendak – als terrasoverkapping.<br />

21


Tekst: Johan Debaere | Beeld: Wilms<br />

LUCHTDICHT BOUWEN MET SCREENS ÉN ROLLUIKEN<br />

PALEIS 4 – STAND 205<br />

Steeds vaker kiezen architecten, aannemers<br />

en bouwheren voor luchtdicht bouwen.<br />

Wilms uit Meerhout, specialist in zonwering,<br />

rolluiken en buitenlevenproducten,<br />

zet op Batibouw een aantal producten<br />

in de kijker, die speciaal voor dat luchtdicht<br />

bouwen ontwikkeld zijn: de screen<br />

ZipX ® Zero en het rolluik ShutterX ® .<br />

vervangen door een composiet profiel dat aan<br />

de gebouwzijde van de kast aangebracht wordt<br />

en kan het kozijn aan de bovenkant aan de<br />

binnenmuur bevestigd worden, waardoor constructief<br />

een sterker geheel ontstaat.<br />

Dankzij de luchtdichte screen ZipX ® Zero en het<br />

luchtdichte rolluik ShutterX ® kunnen particulieren<br />

die voor een combinatie van rolluiken en<br />

screens kiezen, een uniform buitenaanzicht van<br />

hun woning realiseren. n<br />

ZipX ® Zero<br />

De screen ZipX ® Zero, onzichtbaar in de gevel<br />

geïntegreerd, wordt luchtdicht in de spouwmuur<br />

weggewerkt, zonder dat daarbij de binnenmuur<br />

geraakt en geperforeerd wordt. De<br />

isolatie die daarvoor uit de spouw verwijderd<br />

wordt, ruimt plaats voor een composiet verstevigingsprofiel<br />

dat ter hoogte van de kast<br />

in de binnenmuur geïntegreerd wordt en de<br />

isolatiewaarde van de ontbrekende spouwmuurisolatie<br />

overneemt.<br />

Bovendien kan het raam aan de bovenzijde<br />

aan de binnenmuur bevestigd worden, wat<br />

met gangbare opbouwscreens niet mogelijk<br />

is. Een raam met ZipX ® Zero screen wordt<br />

rondom in de dagopening afgewerkt met<br />

Met de screen ZipX®Zero is Wilms een voorloper in luchtdicht bouwen.<br />

'Ontdek de<br />

Wilms-oplossingen<br />

voor luchtdicht bouwen'<br />

isolerende constructieplaten, als barrière<br />

tussen de koude buiten- en de warme binnenlucht.<br />

Om in de winter geen last van<br />

koude vensterbanken te hebben, wordt een<br />

composiet raamondersteuningsprofiel gebruikt,<br />

waarop zowel de binnen- als de buitenvensterbank<br />

rust.<br />

ShutterX ®<br />

Wilms biedt nu ook ShutterX ® WRS0700 aan,<br />

het eerste luchtdichte rolluiksysteem dat in de<br />

spouw ingebouwd kan worden, waardoor de<br />

binnenmuur niet langer thermisch doorbroken<br />

wordt. Net als bij de screen wordt de isolatie<br />

Particulieren die voor een combinatie van rolluiken en screens kiezen, kunnen nu een uniform<br />

buitenaanzicht realiseren.<br />

22


Aluminium huisdeuren in 65, 80<br />

of 100 mm dikte. Topkwaliteit<br />

tegen aantrekkelijke prijzen, in<br />

standaard design of volgens<br />

individueel ontwerp.<br />

Sectional garagedeuren. Maatwerk<br />

voor elk budget. Grote keuze aan<br />

standaard panelen en motieven of<br />

produktie van exclusieve uitvoeringen<br />

volgens klantspecificatie.<br />

Openslaande garagedeuren. Het<br />

gebruiksvriendelijke alternatief<br />

voor de traditionele garagedeur.<br />

Leverbaar in talloze uitvoeringen<br />

en varianten.<br />

Ryterna Benelux BV<br />

Millenerweg 26<br />

6136 KW Sittard – Nederland<br />

info@ryterna.nl<br />

0031 46 4007561<br />

0031 655 8<strong>01</strong>710<br />

www.ryterna.eu<br />

www.ryternaentry.com


UNIVERSAL SYSTEMS FOR FRAMELESS DOORS<br />

UNIVERSAL SYSTEMS FOR FRAMELESS DOORS<br />

HOUTZ/STRAKK<br />

www.xinnix.eu


Met de nieuwe ART DECOR LINE-serie.<br />

Houtdesign in zijn mooiste vorm!<br />

www. polytec.nl


Thema Deuren en deurpanelen<br />

Tekst: Jan Mol | Beeld: KEGRO<br />

DIEPGEWORTELDE KENNIS PLAVEIT DE WEG NAAR DE TOEKOMST<br />

Wanneer we kijken naar de vaderlandse deurenindustrie, dan kunnen we rustig zeggen dat er in ons land expertise aanwezig is vanaf<br />

het eerste uur. Eén van de bedrijven die niet meer weg te denken is in de branche, is KEGRO deuren uit Groesbeek. Jan Kersten bedient<br />

de markt al vanaf 1974 en draait nog steeds mee aan de top, met mooie ontwikkelingen.<br />

We spreken met hem op zijn kantoor in Groesbeek, over de evolutie in de<br />

deurenindustrie, nieuwe technieken die weleens normbepalend konden<br />

worden en de drang om te blijven innoveren, op weg naar een duurzame<br />

samenleving.<br />

De kunststof kozijnenbranche vraagt om hout<br />

"De markt voor kunststof en aluminium kozijnen trekt enorm aan. Volgens<br />

de eigen 'branchebarometer' is deze markt met 40% gegroeid",<br />

vertelt Kersten. "Qua design nemen de wensen ook toe, architecten<br />

kijken derhalve vaak naar houten buitendeuren. Kunststof kozijnen<br />

en houten deuren gaan van oudsher echter geen goed huwelijk aan.<br />

Oplossingen in kunststof worden regelmatig afgekeurd door de architect,<br />

een esthetisch verantwoorde kunststof deur tegen een goede prijs<br />

vinden is een probleem. Vaak kiest men dan voor een volledig houten<br />

kozijn met houten deur. Op de drempel van 2020 neemt de wens toe<br />

om wel een goede oplossing te vinden om houten deuren te combineren<br />

met kunststof kozijnen. Aan die vraag hebben we gehoor gegeven<br />

en we kunnen met gepaste trots melden dat we een mooie oplossing<br />

ontwikkeld hebben."<br />

Een echte houten deur combineren met een kunststof<br />

of aluminium kozijn<br />

"Met ons nieuwe concept - voor zover ik weet het enige in de wereld - kun<br />

je vanaf nu een echte houten deur combineren met een kunststof of aluminium<br />

kozijn, zonder nadelige gevolgen. De deur is opgebouwd uit een<br />

houten frame compleet met staal versterkte koudebrug vrije stabilisatie.<br />

Ook het stabiele houten plaatmateriaal draagt bij aan het stabiel houden<br />

van de deur. De buitenplaat is gemaakt van HDF, waaronder een laag van<br />

aluminium plaatmateriaal is aangebracht, dit houdt de deur recht en vormt<br />

een barrière tegen vocht", legt Kersten uit.<br />

"De deur gaat daarna in een pers, waarna deze geïnjecteerd wordt met<br />

PU-schuim voor isolatie en stijfheid. We spreken over een drukbestendig<br />

schuim van 85 tot 95 kg per m 3 . Daarna callibreren we de deur en wanneer<br />

'Kunststof kozijnen en houten<br />

deuren gaan van oudsher geen<br />

goed huwelijk aan'<br />

Detail doorsnede scharnierhoek buitenzijde.<br />

26


Thema Deuren en deurpanelen<br />

Detail scharnierhoek buitenzijde.<br />

deze volledig vlak is, brengen we de buitenplaat aan, gemaakt van Tricoya<br />

hout. Als laatste is het design aan de beurt, in de vorm van freeswerk en<br />

kunnen we de sierbewerkingen aanbrengen. We kunnen op deze manier<br />

een heel eind mee, met de ontwerp ideeën die architecten hebben."<br />

Op maat voor ieder profielhuis<br />

Kersten beschrijft hoe tenslotte de deur omgefreesd wordt en de dichtingen<br />

worden aangebracht. "We passen de dikte van de deur aan, zodat<br />

deze past in het kunststof kozijn van het betreffende profielhuis. Momenteel<br />

is 80 mm de grootste productiedikte voor opdekdeuren die door de<br />

markt gevraagd wordt. Mocht dit wijzigen, dan kunnen we zonder moeite<br />

deuren maken voor diepere profielsponningen", belooft hij.<br />

"De scharnieren worden onzichtbaar voorgemonteerd. Weer een voordeel<br />

ten opzichte van kunststof deuren, waarbij er ontsierende scharnierelementen<br />

op de deur liggen. Onze scharnieren zijn 3D verstelbaar, waarmee een<br />

perfecte sluiting bereikt wordt. We hebben dan ook een certificaat voor<br />

passief huisdeuren met dit scharnierwerk. De deuren zijn te voorzien van<br />

triple beglazing, wat men maar wenst. De coating wordt in elke kleur geleverd,<br />

wie echter gaat voor de ultieme houtlook, kan standaard kiezen voor<br />

eiken en mahonie, of voor noten en Oregon pine."<br />

Goede samenwerking voor een topresultaat<br />

Bij een dergelijke deur hoort ook de best denkbare dorpel. KEGRO is niet<br />

over één nacht ijs gegaan in de keuze: een samenwerkingsverband met<br />

Venster Techniek uit Zelhem is een feit. Kersten: "Venster Techniek verzorgt<br />

de dorpel en de afdichtingen, zodat we kunnen garanderen dat de houten<br />

deur ook perfect sluit in een kunststof of aluminium kozijn. Samen met<br />

onze 3D scharnieren kunnen we spreken over een speciale deur, de hele set<br />

is gegarandeerd luchtdicht, met een waterdichtheid van 600 Pa (waarden<br />

voor toepassing aan de kust, op 100 meter hoogte).<br />

Tot besluit zegt Kersten: "We hebben hiermee een probleem opgelost dat<br />

al lang bestond en hebben daarbij onze decennialange expertise goed<br />

kunnen gebruiken." n<br />

Detail doorsnede hoek sluitzijde.<br />

Met Jan Kersten kan de branche al sinds 1974 door één deur.<br />

'Met ons nieuwe concept kun je vanaf<br />

nu een echte houten deur combineren<br />

met een kunststof of aluminium<br />

kozijn, zonder nadelige gevolgen'<br />

27


Model Type A<br />

BEZOEK ONZE WEBSITE: WWW.ALINEL.BE<br />

T.: +32 (0)9.250 03 06 | info@alinel.be<br />

Industriezone 14/106, B9031 Drongen


KWS Smart Touch deurgreep<br />

• hoog bedienings comfort, sleutelloos<br />

• hoge zekerheid door afgestemde toegangsrechten<br />

en automatische vergrendeling<br />

• compatibel met motorische meerpuntsluitingen<br />

HELM en KWS in mat zwart<br />

• breed assortiment in de trendkleur mat zwart<br />

• voor het schuifdeur beslag GT-L 50 tot 50 kg<br />

en GT-L 80 tot 80 kg<br />

• voor deur- en komgrepen<br />

• voor deurvastzetters, deurbuffers en voordeur<br />

grepen op maat<br />

HELM GT-L aanslagkader<br />

• compact ontwerp<br />

• aanslagkader voor geluidsdemping<br />

• hoog bedieningscomfort door softclose<br />

toepassing<br />

• voor glazen- en houtenvleugels<br />

• deurgrepen in kleur : KWS 8146.41<br />

KWS kolommen<br />

• als deurvastzetter, deurbuffer of een combinatie<br />

van beiden voorgemonteerd op een kolom<br />

• om in te gieten in beton of opschroefbaar<br />

met flens<br />

• goed zichtbaar, geen struikelgevaar<br />

• stevige montage<br />

HELM schuifdeur aandrijving<br />

• automatische motor aandrijving tot 350 kg<br />

vleugelgewicht<br />

• 230 V. aandrijving aan het beslag gemonteerd<br />

• bedienings zekerheid door een noodontgrendeling<br />

• SmartHome gereed<br />

HELM Telescoop beslag<br />

• ideaal als plaats besparende ruimte scheidingsysteem<br />

• hoog bedienings comfort door de Smartstop<br />

eindstops<br />

• geschikt voor glazen- of houten vleugels<br />

• maximale openings breedte van 6 meter<br />

• deurgrepen in RVS : KWS 8272.82<br />

HELM motorische toegangspoort 500 FT<br />

• opening tot 5 meter vrijdragend<br />

• compacte aandrijving tot 350 kg poortgewicht<br />

• SmartHome gereed<br />

• HomeLink @ gereed<br />

NIEUW in 2<strong>01</strong>9<br />

www.woelm.nl


Tekst: Johan Debaere | Beeld: Alinel<br />

ACCENTEN MAKEN HET VERSCHIL<br />

Eén van de belangrijkste topics in onze hedendaagse architectuur is de zoektocht naar accenten in de gevel, die een gebouw uniek<br />

maken. Architecten en bouwheren willen zo een bepaald statement aan hun gebouw toevoegen of het een eigen uitstraling geven.<br />

ALINEL NV speelt perfect in op deze trend.<br />

Sinds 2<strong>01</strong>4 ontwikkelt en produceert de firma<br />

uit Drongen (België) immers onder de naam<br />

ALINEL een innovatieve geventileerde gevelbekleding.<br />

Het gamma bestaat intussen uit meerdere<br />

types en de pionier wil de gevelbekleding<br />

nu ook in andere landen introduceren. <strong>Profiel</strong><br />

sprak met zaakvoerder Jan De Paepe over verleden,<br />

heden en toekomst.<br />

ALINEL ontstond in 2<strong>01</strong>4 als dochteronderneming<br />

van URSUS (Eeklo), een gerenommeerde<br />

aanbieder van aluminium maatwerkoplossingen<br />

voor de meest uiteenlopende toepassingen in de<br />

bouw. “Toen we in 2<strong>01</strong>3 op zoek gingen naar<br />

mogelijkheden om ons te onderscheiden van andere<br />

aluminium verwerkende bedrijven, besloten<br />

we een eigen innovatief product te ontwikkelen.<br />

Op basis van concrete informatie uit de markt en<br />

ons eigen buikgevoel kozen we voor aluminium<br />

gevelbekleding. Zo is ALINEL ontstaan”, begint<br />

Jan De Paepe zijn verhaal. “De laatste vier jaar<br />

hebben duidelijk gemaakt dat we toen de juiste<br />

keuze maakten, want aluminium gevelbekleding<br />

is intussen een vaste waarde en de markt met<br />

heel wat spelers is zeer competitief geworden.<br />

'De laatste vier jaar<br />

hebben duidelijk<br />

aangetoond dat we de<br />

juiste keuze maakten'<br />

Ons systeem werd intussen meerdere malen gekopieerd,<br />

recent nog door één van de grotere<br />

spelers, en dat is voor ons als kleine KMO één<br />

van de mooiste complimenten.”<br />

Realisatie Bouw-ID te Lochristi-Architect: Lieven Desmet.<br />

30


'ALINEL wil zich nu<br />

ook focussen op<br />

andere landen'<br />

Veelzijdigheid troef<br />

Vandaag omvat het ALINEL gamma meerdere<br />

types met elk hun eigen uitstraling. “Al onze<br />

systemen kunnen naadloos en in hetzelfde vlak<br />

op zowel gevel als deur of poort gemonteerd<br />

worden. Zo kan de gevelbekleding tot in de<br />

kleinste details afgewerkt worden. Elementen,<br />

zoals parlofoons, stopcontacten of LED-verlichting,<br />

kunnen zonder problemen geïntegreerd<br />

worden. Ook transparantie is mogelijk, plaatselijk<br />

(voor ramen en deuren) of voor de volledige<br />

gevel”, gaat De Paepe verder. “ALINEL biedt de<br />

gebruiker uiteindelijk een oplossing met een<br />

esthetische meerwaarde, maar scoort ook door<br />

de doordachte techniek, die achter het systeem<br />

schuilt.”<br />

Woning Lambrecht te Wielsbeke - Architect: Bill Cosman.<br />

Unieke oplossing<br />

Verticaliteit is één van de sleutelwoorden bij<br />

het ALINEL systeem. Precies op basis daarvan<br />

ontwikkelde de firma oplossingen, die vandaag<br />

klanten helpen overtuigen om voor ALINEL te<br />

kiezen. Maar wat maakt ALINEL dan zo uniek?<br />

“Ons systeem is het enige dat zich aanpast aan<br />

elk gebouw. Een gepatenteerd haaksysteem<br />

zorgt dat elk oppervlak zonder zaagwerk of<br />

aanpassingen van de profielen op de werf uitbekleed<br />

kan worden. Dat betekent dat gevels<br />

en oppervlakken met eenderwelke breedte (afmeting)<br />

tot op de millimeter exact bekleed kunnen<br />

worden”, zegt de zaakvoerder.<br />

“Door een juiste combinatie van profielen kan<br />

de plaatser elke willekeurige afstand van punt<br />

A tot B overbruggen en hij hoeft daarvoor enkel<br />

een schroefmachine bij de hand te hebben. Dat<br />

resulteert in een uiterst eenvoudige plaatsing<br />

én een ongekende tijdwinst.”<br />

De toekomst<br />

Eigenlijk geniet ALINEL in België inmiddels een<br />

grotere naambekendheid dan URSUS. Het wil<br />

zich nu ook richten op andere landen, waaronder<br />

Nederland. “Ons moederbedrijf ontwikkelt<br />

en produceert ook producten, die vaak<br />

gebruikt worden om accenten in gevels te creëren.<br />

Zo werden onder de naam ROUNDAL al<br />

meerdere oplossingen voor dagkantbekleding<br />

voor ramen en deuren gelanceerd. Net als bij<br />

ons zijn innovatie, esthetiek en eenvoud van<br />

plaatsing kenmerkend”, sluit zaakvoerder Jan<br />

De Paepe af.<br />

“Toch is vooral de naam ALINEL bekend bij<br />

de professional in de bouw. In België zijn we<br />

intussen uitgegroeid tot een toonaangevende<br />

speler, maar we willen ons nu ook focussen<br />

op andere landen, bijvoorbeeld Nederland.<br />

Sinds begin dit jaar hebben we een commercieel<br />

afgevaardigde voor de Nederlandse<br />

markt in dienst. Hij moet in de eerste plaats<br />

een partnernetwerk opbouwen, dat ons<br />

moet toelaten om aan de stijgende vraag uit<br />

die markt tegemoet te komen.” n<br />

Villa E te IJburg(NL) - Architect: Marc Architects.<br />

L'Estrade te Rapertingen - Verelst & Gilen - Architect: Paternotte Bernhard.<br />

31


Tekst: Jan Mol | Beeld: Woelm GmbH<br />

Krachtig, esthetisch<br />

en comfortabel 2<strong>01</strong>9 in!<br />

Het gemotoriseerde schuifluiksysteem kan vleugelgewichten aan tot maar liefst 120 kg en is voorbereid op SmartHome toepassingen.<br />

Bezoekers op BAU 2<strong>01</strong>9 in München konden niet om de stand van Woelm GmbH uit Heiligenhaus heen. Het bedrijf behoeft inmiddels<br />

geen nadere introductie, ook in Nederland valt de professional voor de producten die onder de merknamen HELM en KWS op de markt<br />

gebracht worden. KWS behelst beslag voor draaiende deuren, toegangspoorten en binnentoepassingen, in staal, aluminium en roestvast<br />

staal. KWS levert alles rondom de deur, van deurbeslag, deurstoppers en -buffers, handleuning steunen tot voetsteun railsystemen.<br />

Dat innovatie bij Woelm (KMS en HELM)<br />

hoog in het vaandel staat, konden de bezoekers<br />

aan de stand aan den lijve ervaren.<br />

We maken met Reinoud van<br />

der Kroon, adviseur in Nederland voor<br />

Woelm (KMS en HELM) een ronde langs in het<br />

oog springende zaken.<br />

Geautomatiseerde en comfortabele<br />

oplossingen voor buiten<br />

"Woelm (KMS en HELM) biedt innovatieve en<br />

passende oplossingen voor alles wat met het buitenbereik<br />

te maken heeft", opent Van der Kroon<br />

het gesprek. "Of het nu gaat om garagedeuren,<br />

carports, beslag voor huisdeuren of schuifluiken,<br />

wij staan voor betrouwbare producten die rondom<br />

de woning ingezet kunnen worden."<br />

Ons oog valt op de KWS SmartTouch deurgreep.<br />

Van der Kroon licht toe: "SmartTouch<br />

biedt maximaal comfort bij de toegangsdeur.<br />

Met een actieve transponder op zak gaat de<br />

deur van het slot door de greep alleen maar<br />

aan te raken. Het systeem herkent automatisch<br />

aan wie toegang verleend mag worden. De ontvangstmodule<br />

identificeert degene die de deur<br />

nadert. Daarna controleert de ontvangstmodule<br />

of aan de transponder de juiste rechten toegekend<br />

zijn om binnen te komen. Na aanraken<br />

van de deurgreep, wordt de deur motorisch van<br />

'Een schuifluik wordt<br />

pas echt functioneel<br />

wanneer deze<br />

gemotoriseerd geopend<br />

en gesloten kan worden'<br />

Een mooie, ruimtebesparende oplossing: Het<br />

HELM WT wandcassette systeem.<br />

32


het slot gehaald. Wie van een afstand de deur<br />

wil openen, kan dit doen door een knop op de<br />

transponder in te drukken of via een App, alles is<br />

SmartHome gereed. Comfort en veiligheid gaan<br />

bij deze KWS ontwikkeling hand in hand."<br />

Schuifluiken bedienen is nu<br />

gemakkelijker dan ooit<br />

Een schuifluik wordt pas echt functioneel wanneer<br />

deze gemotoriseerd geopend en gesloten<br />

kan worden. Op BAU 2<strong>01</strong>9 toonde Woelm<br />

(KMS en HELM) voor het eerst de nieuwe aandrijftechniek<br />

voor het HELM schuifluiksysteem,<br />

in de vorm van een krachtige 230 V motor, die<br />

eenvoudig geprogrammeerd kan worden. Het<br />

gemotoriseerde schuifluiksysteem kan vleugelgewichten<br />

aan tot maar liefst 120 kg en is voorbereid<br />

op SmartHome toepassingen. Van der<br />

Kroon: "Dit systeem kan naadloos geïntegreerd<br />

worden in ieder huisautomatiseringssysteem."<br />

Daarmee slaan we een brug naar het schuifdeurbeslag<br />

voor vleugelgewichten tot 350 kg,<br />

dat ook geautomatiseerd leverbaar is. "Hiermee<br />

kunnen garagedeuren en carporttoegangen volledig<br />

geautomatiseerd worden, ook wanneer het<br />

gaat om elementen met een groter gewicht."<br />

Ruimtebesparend design<br />

voor binnen<br />

Het nieuwe scheidingswandsysteem van HELM<br />

mag er zijn: het HELM telescoopbeslag met<br />

dempers biedt de mogelijkheid om een schuifwand<br />

in twee of drie vleugels uit te voeren,<br />

in hout of glas tot 80 of 140 kg per vleugel.<br />

"Dit werk ruimtebesparend", schetst Van der<br />

Kroon. "Het beslag is geschikt voor een vrije<br />

opening tot wel 6 meter. Een andere oplossing<br />

die zeer ruimtebesparend werkt, is de HELM<br />

73 WT wandcassette montage, waarbij de<br />

vleugels in de muur verdwijnen." n<br />

'Of het nu gaat om garagedeuren, carports, beslag<br />

voor huisdeuren of schuifluiken; wij staan voor<br />

betrouwbare producten die rondom de woning<br />

ingezet kunnen worden'<br />

Maximaal toegangscomfort met het KWS SmartTouch systeem.<br />

33


DucoSlide<br />

Aluminium schuifpanelen<br />

DUCO AT HOME<br />

DucoSlide is een extern zonweringsysteem met schuifpanelen.<br />

Ze combineren optimale zonwering met behoud van daglicht en<br />

bieden zo een maximum aan privacy! DucoSlide schuifpanelen<br />

zijn beschikbaar met ‘LuxFrame’ of ‘SlimFrame’ kaderprofielen<br />

met vaste of verstelbare lamellen. Toepasbaar in een enkelvoudig,<br />

symmetrisch, telescopisch, BiFold of QuadraFold schuifsysteem.<br />

We inspire at www.duco.eu


'Een efficiënte zonwering biedt<br />

dé oplossing in de strijd tegen<br />

oververhitting'<br />

Tekst en Beeld: Duco<br />

ZONWERING VERHOOGT THERMISCH<br />

EN VISUEEL COMFORT<br />

Bij het ontwerp van gebouwen wordt de integratie van zonwering steeds belangrijker. Nu we steeds luchtdichter bouwen, dikkere isolatiepakketten<br />

toepassen én het aantal warme dagen per jaar zienderogen stijgt, is de zoektocht naar oplossingen om binnentemperaturen<br />

in bedwang te houden meer dan ooit ‘hot’.<br />

Buiten efficiënter dan binnen<br />

Met buitenzonwering wordt hinderlijke<br />

lichtinval en reflectie voorkomen. Daarnaast<br />

houdt het de warmte buiten waardoor er<br />

minder gekoeld hoeft te worden. Dit zorgt<br />

niet alleen voor een prettiger binnenklimaat,<br />

maar ook voor een lagere energierekening.<br />

Een buitenzonwering (structureel of screens)<br />

zorgt ervoor dat de zonnestralen het glas<br />

nooit bereiken. Dit resulteert in een daling<br />

van de koellast tot 63% en een aanzienlijke<br />

temperatuurdaling, zonder energieverslindend<br />

koelsysteem. Doekzonwering en architecturale<br />

zonwering zijn dus een uitstekende<br />

investering die zich snel terugverdient.<br />

DucoSlide LuxFrame<br />

In een appartementencomplex in hartje<br />

Scheveningen werd er geopteerd voor de implementatie<br />

van Duco’s architecturale zonwering<br />

DucoSlide LuxFrame. Door gebruik<br />

te maken van deze aluminium schuifpanelen<br />

wordt er niet enkel aandacht besteed aan<br />

een comfortabel binnenklimaat, maar krijgt<br />

het ook een unieke toets ten opzichte van<br />

de rest van het gebouw.<br />

De horizontaal geplaatste, aluminium lamellen<br />

zorgen voor behoud van daglicht en garanderen<br />

maximale privacy. Tevens laten ze<br />

de warmte van de laagstaande zon toe in de<br />

koudere maanden, wat resulteert in een optimale<br />

energiewinst. n<br />

35


Tekst: Jan Mol | Beeld: Bohle Benelux BV<br />

TIJD EN GELD BESPAREN MET EEN SNEL,<br />

EENVOUDIG EN VEILIG BALUSTRADESYSTEEM<br />

Balustradesystemen van glas winnen enorm aan populariteit. De montage van dergelijke systemen zorgt nog weleens voor hoofdbrekens<br />

bij de monteurs. Zaken als veiligheid, snelheid van monteren en het afstellen van de glaspanelen zorgen soms voor problemen. Gelukkig<br />

is er nu een goede oplossing voor deze problematiek.<br />

Bohle Benelux BV heeft in eigen beheer het<br />

gloednieuwe VetroMount balustradesysteem<br />

ontwikkeld. Een systeem dat zich snel, eenvoudig<br />

en veilig laat monteren en dat tijd<br />

en geld bespaart. Frank Bouwman, General<br />

Manager bij Bohle Benelux BV, vertelt over<br />

VetroMount.<br />

Gemak dient de mens<br />

"Balustradesystemen gemaakt van glas zorgen<br />

voor maximaal doorzicht. De installatie<br />

dient zowel veilig als efficiënt te kunnen gebeuren<br />

en tijdwinst op te leveren. Dankzij ons<br />

nieuwe, gepatenteerde instelmechanisme voldoet<br />

het Bohle VetroMount railsysteem precies<br />

aan deze voorwaarden", schetst Bouwman.<br />

"De bevestiging is 100% veilig en zeer eenvoudig,<br />

dus kostenefficiënt in de installatie."<br />

Het gepatenteerde veiligheidsmechanisme is<br />

geïntegreerd in complete glasdraag-units, wat<br />

assembleren van afzonderlijke onderdelen onnodig<br />

maakt. Bouwman: "De glasdraag-units<br />

zijn reeds voorgemonteerd en worden geleverd<br />

met elk vier bevestigingselementen."<br />

Nadat het glas in de U-vormige glasunit is geplaatst,<br />

wordt dit met twee klemwiggen veilig<br />

verankerd. "Het volstaat om de klemwiggen<br />

eenvoudig vast te zetten, daarna kan het glaspaneel<br />

handmatig, zonder gereedschap en<br />

door slechts één monteur uitgelijnd worden",<br />

vervolgt Bouwman. "Net als bij een scharnierverbinding<br />

bewegen de glasunits gelijktijdig<br />

binnen het profiel heen en weer. Doordat de<br />

aanpassing nauwkeurig en efficiënt met de<br />

hand is uit te voeren, bespaart dit met name bij<br />

grote glaspanelen veel werk en dus tijd."<br />

Veilig verankerd in één handeling<br />

Als de glasplaten eenmaal zijn uitgelijnd, zijn<br />

de spanwiggen aan de beurt. Deze zijn met<br />

elkaar verbonden door een trekband en kunnen<br />

met één simpele stap in de glasunit worden<br />

vastgedraaid. "Ook hier is geen gereedschap<br />

nodig, de spanwig wordt eenvoudig met de<br />

hand op de montagezijde gedrukt terwijl tegelijkertijd<br />

aan de trekband wordt getrokken",<br />

legt Bouwman uit. "Hierdoor wordt de wig aan<br />

Variaties in afdekprofielen voor een mooi optisch lijnenspel.<br />

36


de valzijde strakker. Beide spanwiggen worden<br />

op hun plaats vergrendeld en kunnen zo strak<br />

worden bevestigd dat de ruit veilig aan het profiel<br />

bevestigd zit. Dankzij dit trekbandprincipe<br />

met vergrendelingsmechanisme kunnen beide<br />

spanwiggen niet vanzelf loskomen."<br />

Optioneel afdekprofiel voor de<br />

finishing touch<br />

Met een optioneel afdekprofiel, verkrijgbaar<br />

in aluminiumkleur en rvs-look geeft Bohle de<br />

installateur de gelegenheid om een maximaal<br />

optisch effect te bereiken. Bouwman zegt hierover:<br />

"Met dit afdekprofiel met smal rubber<br />

worden optisch heldere lijnen verkregen. Naast<br />

aluminiumkleur en rvs-look zijn er ook andere<br />

kleuren op aanvraag leverbaar. VeroMount<br />

wordt geleverd in zowel top- als zijmontage.<br />

Een optionele afdekkap, die is aan te vullen met<br />

eindkappen voor de zichtafwerking benadrukt<br />

het lijnenspel nog eens extra. Deze afdekkappen<br />

zijn tevens in aluminiumkleur en rvs-look<br />

verkrijgbaar."<br />

Betonschroeven voorkomen het<br />

gebruik van spreidankers<br />

Tot besluit schetst Bouwman het voordeel bij de<br />

montage: "Er zijn door de grote afstand tussen<br />

de boorgaten - 400 mm bij topmontage - weinig<br />

boringen nodig. Montage met eenvoudige<br />

betonschroeven volstaat. Daarmee voorkom je<br />

het gebruik van spreidankers en de daarmee samenhangende<br />

schoonmaak van de boorgaten,<br />

alsmede het vastdraaien en aanhouden van<br />

het aandraaimoment. Doordat er geen betonankers<br />

geslagen hoeven te worden, heeft het<br />

profiel ook nog eens minder kans om schade<br />

op te lopen." n<br />

Als de toepassing binnen wordt gebruikt, ontstaat een hoge esthetische waarde.<br />

Doorsnede van het VeroMount balustradesysteem.<br />

37


Tekst: Irene Teunissen | Beeld: VKG en BUVA<br />

VKG heeft blik op toekomst gericht<br />

VKG, de branchevereniging Kunststof Gevelelementen, heeft in 2<strong>01</strong>8 een behoorlijke transitie ondergaan. Sinds mei 2<strong>01</strong>8 staat een<br />

nieuw bestuur aan het roer. Met grote ambities voor de toekomst, waarbij het realiseren van toegevoegde waarde voor VKG-leden het<br />

uitgangspunt vormt.<br />

De introductie van het Keten Keurmerk, de Opleverapp<br />

en de vernieuwde montagekeuring<br />

vormden in 2<strong>01</strong>8 de opmaat naar vele nieuwe<br />

ontwikkelingen in 2<strong>01</strong>9. Tijdens de algemene ledenvergadering<br />

(ALV) in december 2<strong>01</strong>8 werden<br />

de toekomstplannen uit de doeken gedaan.<br />

Het nieuwe VKG-bestuur is druk doende geweest<br />

met het maken van plannen voor de<br />

toekomst. Een toekomst met ambities, die<br />

door bestuurslid Jurian Tabbers, Schipper Kozijnen,<br />

tijdens de ALV op heldere wijze uiteengezet<br />

werd aan de hand van een Roadmap.<br />

Daarin worden in één oogopslag het<br />

‘Why’, ‘How’ en ‘What’ van VKG duidelijk.<br />

Hij legde uit dat de meerjaren ambitie van<br />

de vereniging een marktaandeel van 65% is.<br />

Daarvoor worden verschillende middelen ingezet<br />

en nieuwe diensten ontwikkeld. Eerder<br />

in 2<strong>01</strong>8 is onder meer de Opleverapp geïntroduceerd.<br />

Deze geeft helderheid aan alle partijen<br />

die betrokken zijn bij een oplevering en<br />

versnelt het proces. Het is de bedoeling dat<br />

eind 2<strong>01</strong>9 alle VKG-leden digitaal opleveren.<br />

Om hen hierin te ondersteunen biedt de vereniging<br />

hiervoor onder andere in januari een<br />

praktische training aan.<br />

Urban Lofts door Global Architects. (Beeld: Mirko Merchiori)<br />

38


Bestuur VKG.<br />

Gedigitaliseerde<br />

montagekeuring<br />

Albert Zegelaar, directeur VKG, lichtte de vernieuwde<br />

montagekeuring als onderdeel van het<br />

kwaliteitssysteem toe. “Om een kwalitatief optimaal<br />

eindproduct te kunnen leveren, moeten<br />

alle schakels in de supply chain ijzersterk zijn.”<br />

Deze kwaliteitseisen vormen de basis en toegevoegde<br />

waarde van het VKG-Keurmerk. Om voor<br />

een keurmerkcertificaat in aanmerking te komen<br />

moet de montage door gecertificeerde monteurs<br />

gedaan worden. Fabrikanten en dealers worden<br />

onder het VKG-Keurmerk minstens éénmaal per<br />

jaar onafhankelijk gekeurd op de kwaliteit van de<br />

montage van de kunststofkozijnen. Vanaf 2<strong>01</strong>9<br />

wordt daarbij een digitale checklist gebruikt.<br />

Een blik vooruit<br />

Ook schetste Zegelaar de belangrijkste tendensen<br />

in de bouw om in 2<strong>01</strong>9 rekening mee te houden.<br />

Zo neemt sinds 2<strong>01</strong>7 het gebruik van kunststofkozijnen<br />

toe ten opzichte van dat van hout en is<br />

aluminium eveneens met een opmars bezig. In<br />

2<strong>01</strong>9 zal het marktaandeel kunststofkozijnen bij<br />

Urban Lofts door Global Architects. (Beeld: Mirko Merchiori)<br />

nieuwbouw 35% zijn en bij renovatie 54%. Opvallend<br />

zijn ook de toenemende schaarste op de<br />

arbeidsmarkt, de stijgende arbeidsproductiviteit,<br />

de verdere opmars van BIM, de groei van technologische<br />

innovaties die in de bouw soms lastig<br />

door te voeren zijn en het feit dat 5% van de<br />

totale Nederlandse CO 2<br />

-uitstoot en 35% van de<br />

afvalstromen bouwgerelateerd zijn. ›<br />

39


Tijdens haar marketingblik op de toekomst<br />

gaf Kitty Rossen, Marketing & Communicatie<br />

VKG, aan deze belofte verder te verankeren in<br />

de markt. “Om het geambieerde marktaandeel<br />

van 65% te bereiken, moeten de naamsbekendheid<br />

van de VKG en de waarde van<br />

het Keurmerk stijgen. Hiervoor is een hechte<br />

samenwerking van de leden een vereiste en<br />

worden accountmanagers via een Roadshow<br />

gemobiliseerd. Ook gaan we aan de slag met<br />

het online benaderen van de markt, zodat particulieren<br />

en bedrijven in hun zoektocht naar<br />

nieuwe kozijnen weten dat het VKG-Keurmerk<br />

het enige keurmerk is waarop ze hoeven te<br />

letten. Social media vormen hierin een belangrijke<br />

factor.”<br />

Daarop werden alle aanwezigen uitgenodigd<br />

de smartphone te pakken en elkaar en VKG te<br />

gaan volgen op Facebook en LinkedIn.<br />

Urban Lofts door Global Architects (Beeld: Mirko Merchiori)<br />

“Eveneens is een toename van circulair bouwen<br />

merkbaar. Daarop spelen wij perfect in<br />

met het VKG-Recyclesysteem én het plan<br />

om met de gevelindustrie samen te werken<br />

aan een circulaire geveleconomie. Met<br />

ons recyclesysteem verwerken we ongeveer<br />

75% van alle oude kunststofkozijnen. De<br />

bedrijven brengen hun materiaalstromen<br />

terug in de materiaalkringloop door ze in<br />

te zamelen, milieuvriendelijk te verwerken<br />

en weer in te zetten bij de productie van<br />

nieuwe bouwmaterialen. Samen met woningcorporaties,<br />

VvE’s, gemeenten, architecten<br />

en projectontwikkelaars kan daar<br />

gemakkelijk 100% van gemaakt worden.”<br />

Meerwaarde door<br />

verzekerde garantie<br />

VKG staat volgens Zegelaar in 2<strong>01</strong>9 eveneens<br />

voor de uitdaging de waarde van het<br />

Keurmerk verder te vergroten. “In dit kader<br />

onderzoeken we momenteel de mogelijkheden<br />

om klanten een verzekerde garantie<br />

tot 10 jaar te bieden op kunststofkozijnen.<br />

Ook als er tussentijds iets met de dealer of<br />

leverancier gebeurt. Dit geeft een extra dimensie<br />

aan onze belofte ‘een Keur aan extra<br />

zekerheden’.”<br />

Optimale luchtkwaliteit en<br />

minimaal energieverbruik<br />

Rien Wisse, directeur van VKG-partner BUVA<br />

en gastheer van de ledenvergadering, ging<br />

op de toekomst in met een toelichting op<br />

de eigen homecaresystemen. “Begonnen<br />

als groothandel in ijzerwaren is BUVA uitgegroeid<br />

tot totaalleverancier die voor elk<br />

bouwproject een passend toekomstbestendig<br />

homecaresysteem biedt. Daarin werken drie<br />

onderdelen, duurzaam geproduceerde warmte,<br />

gezonde binnenlucht en veilig afgesloten<br />

ramen en deuren, optimaal samen. Bovendien<br />

zijn de homecaresystemen via een app<br />

eenvoudig te bedienen.”<br />

Elk systeem bevat een duurzame, onderhoudsvrije<br />

verwarmingsoplossing in de vorm van een<br />

warmtepomp en/of cv-ketel. Maar een gezond<br />

binnenklimaat begint met goede ventilatie.<br />

Daarom wordt dankzij ingebouwde slimme<br />

sensoren de luchtkwaliteit continu gemeten<br />

door de mechanische BUVA-ventilatiesystemen,<br />

die zich vervolgens automatisch aanpassen.<br />

Met als resultaat: optimale luchtkwaliteit<br />

tegen minimaal energieverbruik! Daarnaast<br />

vormt hang- en sluitwerk dat getest is op functionaliteit,<br />

veiligheid en wind- en waterdichtheid<br />

de basis van de homecaresystemen. Met<br />

10 jaar garantie zijn deze systemen eveneens<br />

volledig op de toekomst gericht!<br />

Kwaliteit en zekerheid<br />

Zowel VKG als BUVA staan voor kwaliteit en<br />

zekerheid. Dit is nodig vanwege de hoge Nederlandse<br />

eisen ten aanzien van veilig afgesloten<br />

woningen en een gezond binnenklimaat.<br />

Bedrijven die deze garantie niet kunnen bieden,<br />

worden liever buiten de VKG gehouden.<br />

Tom Knijn, accountmanager BUVA: “Dit is een<br />

van de redenen dat sterke en betrouwbare bedrijven<br />

als BUVA trots zijn op hun partnership<br />

met VKG.”<br />

BUVA-systemen-10 jaar garantie<br />

Door goed samen te werken zorgt VKG, samen<br />

met alle aangesloten leden en partners,<br />

voor de garantie op wat voor iedereen belangrijk<br />

is: een veilig en gezond thuis! “Deze gemeenschappelijke<br />

waarden en ambities geven<br />

voldoende aanleiding de toekomst gezamenlijk<br />

tegemoet te treden”, besluit Zegelaar. n<br />

40


Software voor Professionals<br />

Hartelijk bedankt voor uw bezoek op Bau München.<br />

U kon er alvast kennismaken met LogiKal 12 en LogiKal MES.<br />

Een sterk team voor de beste ramen, deuren en gevelsystemen!<br />

www.orgadata.nl<br />

41


Tekst en beeld: Renson<br />

Optimaal buitencomfort op elk dakterras of aan ieder penthouse<br />

Windbestendige terrasoverkappingen zorgen<br />

voor extra buitenruimte, het hele jaar door<br />

Vergis je niet: een terrasoverkapping is niet enkel weggelegd voor uitgestrekte tuinen of immense terrassen naast een zwembad. Ook op<br />

een dakterras of aangebouwd aan een penthouse, heel wat verdiepingen hoger, bewijzen die hun meerwaarde. Zeker omdat je daarmee<br />

op een beperkte oppervlakte extra buitenruimte creëert waar je het hele jaar door terecht kan. Al komen er natuurlijk wel een aantal<br />

zaken bij kijken.<br />

Windbestendigheid en duurzaamheid van terrasoverkappingen zijn<br />

voor dakterrassen en penthouses absoluut belangrijk: in de hoogte zijn<br />

die namelijk meer onderhevig aan wind en andere weersinvloeden dan<br />

op de begane grond. Daarom trok Renson met z’n terrasoverkappingen<br />

naar de meest orkaangevoelige kustgebieden van Florida, waar de Camargue<br />

met glans alle testen doorstond en het ‘Miami Dade’ certificaat<br />

behaalde. Ook de versterkte montagevoeten dragen bij tot een nog<br />

grotere windbestendigheid bij terrasoverkappingen in de hoogte.<br />

Windvaste screens zijn als zij-invullingen op een dakterras een bijzonder<br />

interessante optie om onder je terrasoverkapping beschut te zitten<br />

tegen de wind die er vaak vrij spel heeft. Met een windbestendigheid<br />

42


tot 60 km/u voldoen de Renson-screens ruimschoots om ook hoog op<br />

een gebouw in te zetten. Een optionele windsensor zorgt er trouwens<br />

voor dat je lamellendak sluit en de screens op tijd opgerold zijn om geen<br />

schade op te lopen bij hevige wind.<br />

Zowel de Algarve, Camargue als Camargue Skye terrasoverkappingen<br />

met kantelbare (en in het geval van de Skye zelfs openschuifbare)<br />

lamellendaken zijn geschikt voor dit soort toepassingen, net als de<br />

terrasoverkappingen met screendaken (Lapure) van Renson. Alle opgesomde<br />

overkappingen zijn ook perfect koppelbaar om een volledig<br />

terras te kunnen beslaan. Verkrijgbaar op maat zijn die daarmee voor<br />

elk project geschikt.<br />

Met de nieuwe Algarve Canvas kan een dakterras nu trouwens ook overkapt<br />

worden met een gedeelte met vast dak én een deel met lamellendak.<br />

Beschikbaar in alle RAL-kleuren kan je in een terrasoverkapping de consequente<br />

look & feel van het appartement (kleur schrijnwerk) doortrekken<br />

tot op het terras.<br />

Talrijke opties zoals heat & sound beam, glazen schuifpanelen, screens, ledverlichting,<br />

glazen lamellen in het dak maken dat je van een terrasoverkapping<br />

een luxueuze buitenruimte kan maken met alle comfort. Ook mooi<br />

meegenomen is dat een terrasoverkapping aangebouwd aan een gevel<br />

met grote raampartij tegelijk ook dient als luifel om de zonne-inval te regelen<br />

en oververhitting binnenshuis te voorkomen op warme dagen. n<br />

43


Het profiel<br />

is nog maar het begin<br />

EEN RAAM ZOALS GEEN ANDER<br />

Het perfecte samenspel tussen functionaliteit en design<br />

NIEUW<br />

<strong>Profiel</strong>systeem Synego NL<br />

Specificaties<br />

Bouwdiepte: 120 mm / 5-6 kamers<br />

Grondstof: RAU-PVC 1406<br />

Isolatiewaarde: Uf tot 1,0 W/m²K<br />

Geluidsisolatie: uitstekend<br />

Inbraakwerend: tot klasse 3<br />

Dichtingsysteem: binnen / buiten (AD)<br />

Voordelen<br />

+ Perfect samenspel van functie en design<br />

+ Moderne uitstraling, ideaal voor nieuwbouw<br />

+ Zeer hoge isolatie<br />

+ Voor glasdiktes tot 51 millimeter<br />

+ Kleurenprogramma KALEIDO PAINT, FOIL<br />

+ HDF formule; glad oppervlak en eenvoudig reinigen<br />

REHAU N.V., Watergoorweg 79, 3861 MA Nijkerk, Nederland, tel. +31 (0) 33 247 99 11, e-mail: nijkerk@rehau.com Versie: 05.2<strong>01</strong>8


Journaal<br />

BMN OPENT EERSTE TECHNISCHE<br />

GROOTHANDEL IN IJZERWAREN<br />

Maandag 4 februari opende BMN in Den Helder haar eerste technische<br />

groothandel: BMN IJzerwaren, pal naast de bestaande vestiging van<br />

BMN Bouwmaterialen. Professionals uit de bouw, industrie en offshore<br />

vinden er alles op het gebied van hang- en sluitwerk, hand- en elektrisch<br />

gereedschap, bevestigingsmiddelen, lijmen en kitten, elektra en<br />

verlichting, werkkleding, persoonlijke beschermingsmiddelen en klimen<br />

steigermateriaal.<br />

Feestelijke openingsacties<br />

De eerste vier maanden staan in het teken van feestelijke openingsacties.<br />

Zo kunnen klanten een maand lang krassen voor mooie cadeaus,<br />

is er een prijzenmaand en worden cadeaus uitgedeeld op basis van<br />

omzet. De actieperiode sluit BMN IJzerwaren af met een maand lang<br />

dubbele spaarpunten voor al haar klanten. Op 9 april staat de officiële<br />

en feestelijke opening gepland.<br />

DEN BRAVEN BENELUX BV WORDT<br />

BOSTIK BENELUX BV<br />

Bostik, de toonaangevende wereldwijde lijmspecialist voor de consumenten-,<br />

bouw- en industriële markten, heeft in februari aangekondigd dat<br />

de juridische bedrijfsnaam van zijn overname, Den Braven Benelux BV, is<br />

gewijzigd in Bostik Benelux BV. Deze naamsverandering van het bedrijf<br />

is een van de laatste stappen om de krachtige, wereldwijde positie van<br />

Bostik in lijmen en kitten te bevestigen.<br />

100% GERECYCLEERDE ZWALUW SMART<br />

BOX SPAART MILIEU<br />

Lege ongebruikte kitkokers gooit Den Braven niet meer weg, maar ze krijgen<br />

een tweede leven. Het bedrijf maakt er een handige opbergkoffer van: de<br />

Zwaluw Smart BOX. Er passen 12 kitkokers en 12 tuiten in. Hij wordt gratis<br />

meegeleverd met de aanschaf van 12 kokers. Den Braven heeft duurzaamheid<br />

en milieubewustzijn hoog in het vaandel staan en innoveert continu.<br />

Vandaar: 100% gerecycled en 100% bedacht en geproduceerd in eigen huis.<br />

Een duurzame en milieubewuste mentaliteit draagt een bedrijf onder andere<br />

uit door materiaalgebruik te beperken en afval te reduceren. De verspilling<br />

van materiaal tijdens productie was Den Braven een doorn in het oog. Jaarlijks<br />

gooide het bedrijf ontelbare kilo’s lege kitkokers weg, zonde! Die afvalstroom<br />

is voorbij, want nu worden de kitkokers 100% gerecycled. Ze krijgen<br />

een tweede leven als het bestandsdeel voor de Zwaluw Smart BOX.<br />

Kijk voor meer info op www.denbraven.com/nl-nl/<br />

NIEUWE PRODUCTIEMETHODE LEVERT<br />

NIEUWE (EN BESTE) KLEMBEVESTIGING OP<br />

Goed nieuws vanuit het hoofdkantoor van OnLEVEL! De beste klembevestiging<br />

is eindelijk beschikbaar dankzij een compleet nieuwe productiemethode.<br />

Made In Germany. Dus ongekend degelijk. Kwaliteit gegarandeerd.<br />

VERNIEUWDE BROCHURE INTERSTEEL<br />

De brochure Intersteel schuifdeursystemen is vernieuwd! Een ruim opgezet<br />

huis en afsluitbare kamers zijn dichterbij dan ooit. De schuifdeursystemen<br />

van Intersteel maken dit mogelijk.<br />

Met de Intersteel schuifdeursystemen is de trendy barndoor voor iedereen<br />

binnen handbereik en toepasbaar in elk interieur. De vernieuwde brochure<br />

bevat nieuwe sluitvertragers en een nieuwe product uit het assortiment,<br />

wandsteunen. Intersteel wandsteunen maken het nu ook mogelijk<br />

om dubbele schuifdeuren te plaatsen.<br />

Daarnaast is er gebruik gemaakt van nieuw beeldmateriaal. Uiteraard<br />

omvat de brochure de acht modellen met 11 verschillende designs die<br />

u van Intersteel gewend bent. Alles gevat in één overzichtelijke brochure<br />

Intersteel Schuifdeursystemen.<br />

Wilt u meer weten over wat Intersteel voor u kan betekenen op het gebied<br />

van schuifdeursystemen? Neem dan gerust contact met ons op door<br />

te mailen naar sales@intersteel.nl of via 0318 47 77 77.<br />

Erwin Stegenga van OnLEVEL: “Kronos is de eerste glasklem die instelbaar<br />

is. Hij communiceert bijna met je. Voor alle glasdiktes van 8 tot 12,76 mm<br />

is er maar één klem nodig. De zoutsproeitest volgens ST B117 na 1000<br />

uren hebben we zonder problemen doorstaan. De nikkelsulfide-gecoate<br />

edelstaalklem is gegarandeerd roestvrij.”<br />

Openvallende V-vormige klemmen waren al lang een veiligheidsprobleem.<br />

Door de absoluut nauwkeurige productietechniek kan ONLEVEL dit probleem<br />

voor 100% uitsluiten. Moest je vroeger klemmen voor iedere glasdikte<br />

in elk oppervlak beschikbaar hebben, nu kun je met Kronos je magazijnvoorraad<br />

en ook je advies met 70% verminderen. Eén klem – dat is<br />

alles! Want de afdekkingen zijn probleemloos afzonderlijk beschikbaar.<br />

Stegenga vervolgt: “Dankzij ons innovatieve productieproces kunnen we<br />

Kronos voordeliger produceren. Het is het eerste product in metaalbedekking<br />

dat weer Made in Germany is: perfecte kwaliteit, gegarandeerd roestvrij,<br />

geen openvallen. ONLEVEL heeft er voor gezorgd dat u daarmee niet<br />

meer 'klem zit' met glasklemmen en biedt bovendien voordelen voor de<br />

hele supply chain: Voor de dealer een sterk verminderd voorraadbeheer,<br />

voor de klant één klem in alle relevante glasdiktes en voor de architect een<br />

glasklem waar je enthousiast van wordt. En dat allemaal ook nog eens voor<br />

een niet te evenaren prijs.”<br />

45


Journaal<br />

INTRODUCTIE VAN ENERGIEBESPARENDE<br />

ZONWERINGSOPLOSSING<br />

Bij het bouwen van een woning staat steeds een aantal pijlers voorop,<br />

zoals bijvoorbeeld comfort, privacy, design of energiezuinig wonen.<br />

Dat is bij een verbouwing niet anders, al start je daar niet met een<br />

blanco blad.<br />

BUILDING Shutter Systems stelt de Lockscreen ® FRONT Solar voor, een<br />

windvaste screen die tot 12m² reikt en zich perfect leent tot een renovatie,<br />

mét oog voor design... De naam zegt het zelf, de screen wordt<br />

aangestuurd op zonne-energie, met een Somfy zonnecel bevestigd op de<br />

linker- of rechtervoorzijde van de kast. Deze duurzame zonweringsoplossing<br />

is niet alleen energiebesparend, maar bovendien héél eenvoudig te<br />

plaatsen: zonder kap- en breekwerk.<br />

Uniek in design<br />

De elegante, strakke look van de Lockscreen ® FRONT Solar is zijn grootste<br />

troef. De batterij is volledig geïntegreerd binnenin de kast, wat zorgt voor<br />

een naadloze afwerking van de screenkast. De kast van 110*150mm blijft<br />

toegankelijk via de onderklep voor nazicht of service aan de motor of<br />

batterij. Met een volledig intrekbare onderlat is de kast mooi afgesloten<br />

en is er geen storende onderlat in het gezichtsveld. Hierdoor vergroot de<br />

doorkijk in open toestand en het geheel wordt eleganter.<br />

Uniek in afmetingen<br />

Dit eenvoudig te monteren voorzetscreen hoeft met de motor van 10N<br />

op zonne-energie niet in te boeten aan uitvoerbare afmetingen. Met een<br />

maximum oppervlakte van 12m², is een maximum breedte van 4.500mm<br />

breedte perfect haalbaar.<br />

INTERSTEEL LEUNINGHOUDERS<br />

IN PRIJS VERLAAGD<br />

Intersteel leuninghouders begeleiden de leuning langs de muur en bieden<br />

extra veiligheid. De leuninghouders van Intersteel zijn verkrijgbaar in een<br />

variant met een vlak en hol zadel. Tevens zijn de leuningdragers beschikbaar<br />

in meerdere uitvoeringen en kleurstellingen.<br />

Dit maakt het mogelijk om de leuninghouders te matchen met het deuren<br />

raambeslag in de woning, waardoor er eenheid wordt gecreëerd. Door<br />

toename van volumes en verlaagde inkoopprijzen, zijn per 1 januari 2<strong>01</strong>9<br />

de consument advies prijzen sterk verlaagd! Hiermee haalt uw klant al<br />

vanaf €9,99 leuninghouders in huis!<br />

Neem voor meer informatie contact op met onze verkoopafdeling via<br />

sales@intersteel.nl of via 0318 47 77 77.<br />

LANCERING VAN DE FIXSCREEN SOLAR: DE<br />

RENOVATIE-SCREEN OP ZONNE-ENERGIE<br />

De uitdaging van vandaag is om woningen te ontwerpen ten behoeve van<br />

het comfort van de bewoner. Het vermijden van oververhitting binnenshuis<br />

is een prioriteit. Renson ontwikkelde op dat vlak een slimme totaaloplossing<br />

van dynamische buitenzonwering en intensieve ventilatie. Zo is het zelfs op<br />

warme dagen mogelijk om de binnentemperaturen draaglijk te houden, op<br />

een natuurlijke manier, zonder stroomverslindende airco. Belangrijk is wel<br />

om daar vanaf het eerste ontwerp van een woning rekening mee te houden.<br />

Veilig en efficiënt plannen met de<br />

HECO ® -Calculatie software 4.0<br />

NIEUW!<br />

De vernieuwde<br />

versie voor<br />

ankerberekening!<br />

Intuïtieve en interactieve<br />

gebruikersinterface<br />

Berekeningsmogelijkheden<br />

voor ankers, leuningen,<br />

gevels, dakspanten, houtverbindingen,<br />

etc.<br />

Conform de huidige normen<br />

HECO-HCS is kosteloos als<br />

download of CD beschikbaar<br />

46<br />

HECO-Schrauben GmbH & Co.KG<br />

Dr.-Kurt-Steim-Straße 28, D-78713 Schramberg<br />

Telefoon: +49 (0)74 22 / 9 89-0, E-mail: info@heco-schrauben.de<br />

Agent Benelux: Jac. Lowie & Zoon bv, Korte Brinkweg 37-B, 3761 EC SOEST<br />

Telefoon: +31 (0) 35 / 54 159 58, E-mail: office@lowie.nl


Journaal<br />

Renson lanceerde daarom de Fixscreen Solar: dé renovatie-screen op zonne-energie.<br />

Dit is een windvaste screen die voor het raam geplaatst kan<br />

worden. Dit type doekzonwering werkt – dankzij een zonnecel op de voorkant<br />

van de kast – op zonne-energie, zonder elektrische bedrading. Dat<br />

betekent dat die eenvoudig en zonder breekwerken op elk raam gemonteerd<br />

kan worden, tot maximum 10,8 m². Daarmee is de Fixscreen Solar<br />

de perfecte oplossing voor renovatie of installatie op bestaande woningen<br />

om oververhitting binnenshuis in de toekomst voor te zijn. De compacte<br />

zonnecel kan naar keuze links of rechts op de kast geplaatst worden. De<br />

screen wordt standaard geleverd met een radiogestuurde motor en de batterij<br />

bevindt zich in een kokerprofiel onder de kast. Zowel motor als batterij<br />

zijn eenvoudig bereikbaar. Dynamische doekzonwering als deze zorgt trouwens<br />

niet alleen voor aangename binnentemperaturen in de zomer, maar<br />

laat tegelijk ook toe om in de winter toch optimaal te blijven besparen op<br />

stookkosten dankzij de binnenvallende zon.<br />

DUURZAAMHEIDSKEURMERK VOOR<br />

KOZIJNEN VAN PLOEG<br />

De kozijnen van Ploeg kozijnen zijn samengesteld uit Deceuninck profielen.<br />

Ploeg kozijnen werkt al sinds midden jaren 80 succesvol samen met<br />

deze hoofdleverancier. De klanten zijn hierdoor gegarandeerd van een perfect<br />

kozijn, raam of deur. Begin januari heeft Deceuninck het VinylPlus ® -<br />

productlabel ontvangen voor zijn vele initiatieven en jarenlange inzet op<br />

het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hiermee is de<br />

markt nu ook gegarandeerd van een duurzaam product. Het VinylPlusproductlabel<br />

is het eerste duurzaamheidskeurmerk voor kunststof kozijnen.<br />

Het wordt toegekend op basis van volgende strikte criteria:<br />

• Verantwoord aankoopbeleid – de traceerbaarheid van grondstoffen;<br />

• Gecontroleerd circulair beheer – verantwoord afvalbeleid en gebruik van<br />

gerecyclede materialen;<br />

• Organochlorine emissies – de aankoop van kunststof bij erkende leveranciers<br />

die voldoen aan het charter van European Council of Vinyl Manufacturers<br />

(ECVM);<br />

• Duurzaam gebruik van additieven – loodvrije producten en verantwoord<br />

gebruik van cadmium voor een lagere ecologische voetafdruk;<br />

• Energie- en klimaatstabiliteit – energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare<br />

energie.<br />

SCHIPPER KOZIJNEN BESTAAT 50 JAAR<br />

Het Schipper Kozijnen logo met de kubus is opgefrist. Het jubileumjaar<br />

wordt vijftig dagen lang gevierd met een jubileumaanbieding. Klanten<br />

ontvangen 19,69% korting op de nieuwe kozijnen. Na de onthulling<br />

van het nieuwe logo is op 8 februari jl. ook de nieuwe website gelanceerd.<br />

Een website die informeert maar vooral ook inspireert met veel<br />

mooie sfeerfoto’s en voorbeelden. Schipper Kozijnen is in 1969 begonnen<br />

als klein familiebedrijf en is nu een landelijk opererende organisatie<br />

met ruim 220 medewerkers en zeven showrooms, waaronder een<br />

in Groningen. De producten worden gemaakt in de fabriek in Opmeer<br />

en het bedrijf beschikt over een eigen montageafdeling en onderhoud<br />

& reparatiedienst. Bron: Schipper Kozijnen<br />

Kijk voor meer info op: www.schipperkozijnen.nl<br />

Een snelle en slagvaardige kozijnfabriek?<br />

Ontdek onze nieuwste generatie ERP/MRP software<br />

MatrixKozijn Project<br />

Maak uw kozijnfabriek sneller en slagvaardiger dankzij<br />

slimme digitalisering. Met onze oplossingen wordt uw<br />

volledige bedrijfsvoering geoptimaliseerd.<br />

• Relatiebeheer<br />

• Projectbeheer<br />

• Calculaties<br />

• Offerte opvolging<br />

• Werkvoorbereiding<br />

• Machine aansturing<br />

• Tijdregistratie<br />

• Nacalculatie<br />

• Leveringen<br />

• Facturering<br />

• Projectplanning<br />

• Voorraadbeheer<br />

• Mobiele tijdregistratie<br />

via smartphones en<br />

tablets<br />

Ontdek MatrixKozijn Project op www.matrix-software.nl/matrixkozijn<br />

47


Nabeschouwing Bouwbeurs<br />

Tekst: Jerry Helmers | Beeld: Jaarbeurs Utrecht<br />

BOUWBEURS 2<strong>01</strong>9. VOLOP DRUKTE IN UTRECHT<br />

ENERGIETRANSITIE BLIJKT ÉÉN VAN DE MEEST<br />

POPULAIRE THEMA’S OP DE BEURS<br />

Het was goed toeven in Utrecht op de BouwBeurs. Ruim 75.000<br />

bezoekers kwamen van 4 t/m 8 februari af op het grootste bouwevent<br />

van Nederland. Al ’s ochtends vroeg waren alle dichtbijgelegen<br />

parkeerplaatsen allemaal vol. Dat bleek al meteen een<br />

goed teken. Het was bijna op elk uur van de dag ‘druk, druk,<br />

druk’! De beurs werd door de bezoekers met een 7.3 gewaardeerd.<br />

‘Waardevol en interessant’ was de meest gehoorde feedback<br />

van de deelnemers.<br />

Het bieden van totaaloplossingen was een belangrijk terugkerend thema.<br />

Dit was terug te zien op de het merendeel van de 640 stands en ook op de<br />

bouwplaats van de toekomst waar digitalisering, industrialisering en circulair<br />

bouwen met elkaar verbonden werden.<br />

Hiermee werd het thema van BouwBeurs ‘Tijd om de krachten te bundelen’<br />

dik omarmd en bewijst het thema zijn relevantie meer dan ooit.<br />

“Omdat de bouwsector steeds specialistischer wordt en de benodigde<br />

kennis gedetailleerder wordt, is het mooi te zien dat bedrijven de krachten<br />

bundelen en ook met elkaar samenwerken om mooie resultaten te<br />

behalen”, zegt Marian Verheij, brandmanager BouwBeurs. Naast het vergaren<br />

van kennis was voor een derde van de bezoekers het onderhouden<br />

van hun netwerk een belangrijke reden voor een bezoek aan BouwBeurs.<br />

Voor een kwart was het opdoen van nieuwe contacten een van de redenen<br />

voor bezoek.<br />

Bouw is in beweging<br />

Dat de bouw in beweging is blijkt uit het aantal nieuwe bezoekers dat dit<br />

jaar BouwBeurs 2<strong>01</strong>9 heeft bezocht. Maar liefst 21% van de bezoekers heeft<br />

voor het eerst kennisgemaakt met de beurs. Het merendeel van deze bezoekers<br />

zijn zzp’ers, uitvoerders en directeuren die in nieuwe samenstellingen<br />

de beurs bezoeken. Opvallend is het animo onder studenten, die zichzelf<br />

oriënteren in de bouwwereld en kennis willen maken met potentiële nieuwe<br />

werkgevers. Nieuw en oud was gemiddeld ruim 4 uur aanwezig tijdens deze<br />

editie van BouwBeurs. Een indicatie dat BouwBeurs 2<strong>01</strong>9 genoeg interessants<br />

te bieden had voor elke bezoeker.<br />

Houtpaviljoen<br />

Tijdens de beurs vond een groot aantal activiteiten plaats. De best bezochte<br />

en tevens best gewaardeerde activiteit was het Houtpaviljoen. Het betrof hier<br />

een samenwerkingsverband van acht bedrijven die actief zijn in het segment<br />

houtbewerking. Het R&D programma dat dit jaar een eerste editie beleefde<br />

is goed bezocht en gewaardeerd. Ruim de helft van de beoogde doelgroep<br />

(architecten en bouwkundig ingenieurs) is langs geweest op het Techforum<br />

waar ambassadeurs en andere sprekers inhoudelijke sessies gaven.<br />

Ten slotte zijn ook de kennissessies met betrekking tot energietransitie en verduurzaming<br />

noemenswaardig. Alle sessies zaten volledig vol. De grote interesse<br />

in energie en verduurzaming blijkt niet uit de lucht te vallen, zo bleek, want<br />

naast de interesse in constructie- en bouwmaterialen blijkt uit het onderzoek<br />

onder bezoekers, dat isolatie als tweede interessegebied hoog scoort.<br />

Kennis vergaren<br />

Hoofddoel van het bezoek was voor 81% van de bezoekers het vergaren<br />

van kennis. Zij bezochten de beurs om op de hoogte te blijven van nieuwe<br />

product- en brancheontwikkelingen. Dit werd bevestigd door de exposanten<br />

van BouwBeurs die als feedback teruggaven veel gerichte en inhoudelijke<br />

vragen te hebben gekregen. Waar eigen kennis en kunde niet toereikend<br />

was werden bezoekers doorverwezen naar collega’s van andere bedrijven.<br />

Vakblad <strong>Profiel</strong> was ook op de beurs!<br />

Natuurlijk waren wij ook enkele dagen op de BouwBeurs aanwezig. Ook wij<br />

constateerden grote drukte. En, er was opvallend veel belangstelling vanuit<br />

het onderwijs. Al meteen op de eerste twee dagen zagen we gemotiveerde<br />

scholieren – met gerichte opdrachten – over de beurs wandelen waarbij ze<br />

niet schroomden om intensief in gesprek te gaan met de vele standhouders.<br />

Een goede ontwikkeling, zo menen wij!<br />

Op ons eigen rondje spraken we ook met een aantal standhouders. De algemene<br />

teneur; men is tevreden. Men oordeelt de kwaliteit van de bezoeker<br />

als hoog. Hiernavolgend een overzicht van de organisaties en bedrijven<br />

die we spraken:<br />

48


Nabeschouwing Bouwbeurs<br />

Tekst en beeld: Jerry Helmers<br />

OP BEZOEK BIJ DE STAND VAN INNODEEN BV<br />

CRADLE-TO-CRADLE SILVER CERTIFICAAT UITGEREIKT<br />

“Voor ons is de BouwBeurs ongekend belangrijk omdat we daar<br />

onze klanten en prospects tegenkomen. Omdat we een technisch<br />

georiënteerd bedrijf zijn, voeren we tijdens die beursdagen vele<br />

technische discussies. Met verwerkers, maar ook met studenten.”<br />

Dat zegt Ludo Schennink, bedrijfsleider bij Innodeen BV in Lochem,<br />

fabrikant van innovatieve en duurzame dorpelsystemen, tot voor kort<br />

bekend onder de naam Kreunen Kunststoffen.<br />

Ludo legt uit dat de BouwBeurs het moment was om aan de markt<br />

te laten zien dat het bedrijf ‘completer’ is geworden. En daar hoort<br />

Innodeen als nieuwe bedrijfsnaam bij. “De nieuwe naam weerspie-<br />

Gijs Kreunen: ‘Innovatie zit in onze genen’.<br />

gelt beter ons internationale karakter. Innoveren doen we samen met<br />

onze klanten. We noemen dat ‘Shared Solutions’. We hadden de<br />

naamswijziging in onze beurscommunicatie niet van te voren aangekondigd,<br />

dus het was een leuke verrassing voor alle bezoekers van<br />

onze stand.”<br />

Ludo vertelt tevens dat sinds dit jaar de vierde generatie van het familiebedrijf<br />

aan het roer staat. “Gijs Kreunen is de nieuwe algemeen<br />

directeur geworden.” De ambities zijn groot. Gijs hierover: “Innovatie<br />

blijft ons belangrijkste DNA. Daar zit de sleutel tot succes.”<br />

Ludo Schennink: ‘Ons bedrijf is completer geworden’.<br />

Duurzaamheid is uiteraard een belangrijke ambitie voor Innodeen<br />

en daarom is de organisatie ook trots dat SGS op de slotdag van<br />

de BouwBeurs het Cradle-to-Cradle Silver certificaat uitgereikt heeft<br />

aan de directie van Innodeen. n<br />

49


Nabeschouwing Bouwbeurs<br />

Tekst en beeld: Skantrae<br />

Aan alles gedacht<br />

Start uitrol van uniek showroomconcept<br />

voor deurendealers<br />

Skantrae, leverancier van binnen- en buitendeuren, deurbeslag, kozijnen, lijstwerk en vele passende toebehoren had een heldere boodschap<br />

op de Bouwbeurs. “Wij gaan onze klanten helpen met het antwoord op de vraag: ‘Hoe verkoop je een deur?’. Aan het woord is de<br />

zichtbaar bevlogen Frank van Putten, die op de zeer drukke stand in Utrecht, zowaar nog even tijd voor vakblad <strong>Profiel</strong> had. “We mogen<br />

niet klagen over de reuring”, lacht hij. “Maar ja, ik denk ook dat we een zéér goed verhaal hebben.”<br />

Frank, verantwoordelijk voor de marketing en communicatie van de<br />

groothandel uit Zevenaar, vertelt dat consumenten geen plaatjes meer<br />

willen kijken. “Ze willen iets voelen. Ze willen iets kunnen aanraken. Ze<br />

willen de beweging zien. Wel, dat concept – het showroomconcept – zijn<br />

we nu aan het uitrollen onder onze dealers in Nederland. En vanzelfsprekend<br />

laten we het hier op de beurs zien.”<br />

“Je kunt het allemaal een beetje samenvatten in het concept van ‘Story-<br />

Telling’”, legt Frank uit. “Wat we met ons showroomconcept laten zien<br />

is dat je aan de consument ‘het hele verhaal’ moet laten zien. Een deur<br />

is niet slechts een deur; het is een wezenlijk onderdeel geworden van<br />

het interieur. En, dat geldt dus ook voor alle accessoires zoals het hangen<br />

sluitwerk. Als de consument in de winkel zich oriënteert, dan vinden<br />

wij dat die oriëntatie zich ook echt moet lonen. Ik ben er van overtuigd<br />

dat de consument – door de vele prikkels en informatie die hij nu krijgt<br />

– zo veel mogelijk geïnspireerd moet worden. Vandaar ook onze pay-off<br />

‘Aan alles gedacht’. Ja, inderdaad: het verhaal in de showroom wordt<br />

nu echt compleet. Het zal het koopgedrag van de consument alleen<br />

maar positief beïnvloeden. Het moge duidelijk zijn dat onze dealers daar<br />

natuurlijk naar uitkijken.”<br />

'De oriëntatie van de consument in<br />

de winkel moet zich lonen'<br />

50


Nabeschouwing Bouwbeurs<br />

'Er is in het showroomconcept een<br />

koppeling met onze voorraad'<br />

Bizardruk<br />

Dat er veel belangstelling is, bleek al op de eerste dag op de beurs. “Ik omschrijf<br />

de maandag als ‘bizardruk’”, zegt Frank. “We lopen hier met 17 man<br />

personeel en we zijn van ’s ochtends vroeg – bij de opening van de Bouwbeurs<br />

– tot aan ’s avonds – bij de sluiting – continu in de weer geweest.”<br />

Nu is het uiteraard wel zo dat elke dealer zijn eigen specifieke kenmerken<br />

heeft v.w.b. de grootte van zijn showroom of winkel. “Dat begrijpen we.<br />

En daarom werken we in dit showroomconcept met verschillende panelen<br />

die eigenlijk modulair op elkaar kunnen aansluiten. Bovendien is er<br />

een koppeling met onze voorraad via het MijnSkantrae portal: als er in<br />

de showroom een verkoopgesprek is over een deur en het bijbehorende<br />

hang- en sluitwerk, dan kan de dealer meteen via MijnSkantrae kijken<br />

hoe onze voorraad is. Dit vergemakkelijkt de communicatie met de klant.<br />

En, er is meteen een betere inschatting te geven over de levertijd naar de<br />

consument toe.”<br />

Frank verwacht dat de automatisering in de komende jaren nog verder<br />

zal gaan. “Zo hebben we een app ontwikkeld – deze wordt door 10%<br />

van de kopers al gebruikt– waar we in augmented reality de mogelijkheden<br />

laten zien. Dat is helemaal van deze tijd en ook dáár kunnen we de<br />

consumenten méér mee inspireren en dus onze dealers helpen in hun<br />

verkoopinspanningen. Want dat is waar het uiteindelijk om is begonnen.<br />

Inderdaad: aan alles is gedacht!” n<br />

51


Nabeschouwing Bouwbeurs<br />

Tekst en beeld: Jerry Helmers<br />

UITREIKING TWEEDE PREFERRED SUPPLIER OF THE YEAR AWARD<br />

GEALAN VALT IN DE PRIJZEN<br />

Op de Bouwbeurs in Utrecht heeft Gealan tijdens een feestelijke bijeenkomst de Preferred Supplier Of The Year Award ontvangen uit<br />

handen van Henk Weber, directeur van Kufa Raamsystemen.<br />

Het is de tweede keer dat de beker en het bijbehorende certificaat<br />

werden uitgereikt. Gealan was met een uitgebreide delegatie naar<br />

Utrecht gekomen. CEO Ivica Maurovic was vanzelfsprekend zichtbaar<br />

verheugd. “Gealan heeft bewezen met een jonge frisse directie open<br />

te staan voor innovatie en zichtbaar oog te hebben voor een verwerker<br />

zoals wij: ook wij konden daardoor verder groeien en excelleren”, zegt<br />

Henk Weber.<br />

Mark Beukert, de Country Sales Manager Netherlands van Gealen,<br />

heeft louter complimenten voor Kufa Raamsystemen. “We ervaren de<br />

organisatie als een partij waarmee we goed en constructief kunnen<br />

samenwerken”, zegt hij. “De markt is ook tevreden; we merken dat<br />

aan de reacties van de eindgebruikers. Kufa Raamsystemen is voor<br />

ons zeer waardevol omdat men in staat is om goed in te spelen op de<br />

steeds veranderende omstandigheden in de markt. Samen verwachten<br />

we in 2<strong>01</strong>9 een groeiend marktaandeel te bereiken. Niet alleen op het<br />

'Wij konden door hen groeien en<br />

verder excelleren'<br />

Robert Tänzel en Mark Beukert: ‘Zeer vereerd dat we de Award hebben ontvangen’.<br />

52


Nabeschouwing Bouwbeurs<br />

Robert Tänzel, Mark Beukert, Ivica Maurovic, Richard Weber en Henk Weber bij het plechtige moment.<br />

'De mensen van Kufa Raamsystemen<br />

zeggen heel direct waar het op staat.<br />

Dat is prettig werken'<br />

gebied van renovatie maar ook voor de verwerking van een compleet<br />

product. We hebben allebei goed gezien dat de consumenten gemak<br />

zoeken. Kunststof komt steeds verder bovendrijven en daar spelen we<br />

met onze profielen in goede samenwerking dus uitstekend op in. Ook<br />

zien we een gestage groei van Realwood ® folie. Er liggen dus volop<br />

kansen voor het komende jaar. En, voor de jaren erna.”<br />

plan komen. Anders raak je de weg kwijt. Het is zeker interessant maar<br />

ik mis soms nog wat specialisatie. Het is vrij algemeen wat ik hier zie.”<br />

Diversiteit<br />

Henk Weber zélf heeft vanzelfsprekend op zijn beurt ook nog complimenten<br />

voor Gealan. “Ik denk dat ze in de afgelopen jaren niet altijd de makkelijkste<br />

weg hebben gekozen bij het omwisselen van de profielen. Maar<br />

het heeft wel gewerkt; ze hebben ons daarmee verrast en ze prikkelden<br />

ons met allerlei verbeterpunten. Met name de diversiteit van beschikbare<br />

kleuren in de profielen sprak ons aan. Ook het feit dat de organisatie altijd<br />

marktconform werkt en snel kan schakelen. Dat is ook nodig in de markt<br />

waarin wij opereren. In het afgelopen jaar – en eigenlijk ook in de jaren<br />

ervoor – heeft Gealan bewezen voor ons van onschatbare waarde te zijn<br />

geweest. Daarom is het logisch dat de Award nu naar hen gaat!” n<br />

Pushing Forward<br />

Robert Tänzel van Gealan, verantwoordelijk voor de Sales in Duitsland,<br />

Zwitserland, Oostenrijk, Slovenië, België, Luxemburg en ook Nederland,<br />

is blij met de samenwerking die al 10 jaar duurt. “We zien dat Kufa<br />

Raamsystemen nooit stopt. Zij zijn een partij die het credo ‘Pushing Forward’<br />

hoog in het vaandel hebben staan. Daarnaast zien we dat de<br />

Nederlandse markt één van de meest positieve van Europa is. Waar de<br />

consumenten in andere landen soms nog wel eens wat afwachtend zijn,<br />

zo willen de consumenten in Nederland altijd vernieuwing. Door goed<br />

je oor te luister te leggen in de markt – wat Kufa Raamsystemen dus<br />

doet – slagen we er altijd in om te kunnen leveren waar behoefte aan is.<br />

Misschien komt dat zelfs wel door een karaktertrek die heel erg hoort<br />

bij de Nederlanders: ze zeggen wat ze willen. Ze zeggen heel direct<br />

waar het op staat. Dat doen de mensen van Kufa Raamsystemen ook.<br />

Dat is prettig werken.”<br />

Als Robert wordt gevraagd hoe hij de Bouwbeurs in Utrecht ervaart,<br />

dan is hij zelf overigens ook heel duidelijk. “Je moet hier wel met een<br />

Ivica Maurovic (l) laat de Award niet meer los. Richard Weber van Kufa Raamsystemen<br />

(rechts) vindt dit vanzelfsprekend helemaal prima.<br />

53


Nabeschouwing Bouwbeurs<br />

Tekst: Jerry Helmers | Beeld: Breuer+Schmitz<br />

Op bezoek bij de stand van Breuer+Schmitz<br />

‘WAAR ZIJN DE MEDEWERKERS VAN DE IJZERWARENWINKELS?’<br />

Een brede glimlach zien we op het gezicht van Gijs-Bert Drost. Hij is Account Manager bij Breuer+Schmitz, de producent van scharnieren..<br />

Over de beurs niets dan goeds. Gijs-Bert: “Het is echt boven verwachting druk. Ook de gesprekken die we hebben gevoerd, zijn<br />

kwalitatief hoogwaardig. Tot mijn verrassing waren maandag en dinsdag zeer goede dagen. Die waren in voorgaande beursedities toch<br />

wat rustiger. Veel te doen dus.”<br />

“Ja, er is veel reuring in het land. Je merkt dat klanten – én potentiële<br />

klanten – veel interesse hebben in alle noviteiten. Zo hebben wij op<br />

de BouwBeurs de uitbreiding van onze HiDe 3D-scharnieren ruim onder<br />

de aandacht gebracht. We zijn hier 2 jaar geleden mee begonnen; de<br />

verkoop van deze scharnieren is groeiende in de Nederlands en Belgische<br />

markt. Ook zien we dat kleuren kleuren steeds belangrijker worden.<br />

Vooral voor de projectmarkt is dat interessant.”<br />

In één aspect is Gijs-Bert toch wat teleurgesteld. “Ik zie het zelf én ik<br />

hoor het van flink wat leveranciers dat er hier op de beurs zo weinig medewerkers<br />

van ijzerwarenwinkels zijn. Ik heb begrepen dat ze vaak geen<br />

toestemming krijgen om een dagje hier naartoe te komen. En, als ze er<br />

wel zijn dan moeten ze dit vaak in hun eigen tijd doen. Maar waarom?<br />

Het succes – ook in de ijzerwarenwinkel – wordt toch ook bepaald door<br />

de kennis die je medewerkers hebben? Geef hen een schouderklopje en<br />

maak er een leuk dagje uit van, hier op de BouwBeurs in Utrecht. Met alle<br />

kennis die ze hier opdoen – zowel bij ons als bij alle collega’s die hier staan<br />

met een stand – kunnen ze de consumenten weer inspireren. Jammer dat<br />

ze er dit jaar niet zijn dus.” n<br />

Gijs-Bert stipt nog eens de HiDe 3D-scharnieren aan, de zogenoemde<br />

‘blinde’ scharnieren. “De consument heeft in deze tijd behoefte aan een<br />

strakke afwerking. Alles wat niet echt nodig is, hoeft niet meer zichtbaar<br />

te zijn. Het verklaart de belangstelling die er is voor deze HiDe 3Dscharnieren.”<br />

54


Nabeschouwing Bouwbeurs<br />

Tekst: Jerry Helmers | Beeld: Venster Techniek<br />

Op bezoek bij Venster Techniek op de BouwBeurs<br />

‘ER ONTSTAAT EEN MEER INDUSTRIËLE GEDACHTE!’<br />

“De vibe is goed!” Jurgen Rensen, directeur/eigenaar<br />

van Venster Techniek is al op<br />

de derde dag van de BouwBeurs een zeer<br />

tevreden man.<br />

“Ik zeg eerlijk dat ik daar toch wel wat verrast<br />

over ben omdat je zo in het land toch wel wat<br />

weifelende sentimenten ziet. De mensen vragen<br />

zich toch enigszins vertwijfeld af: wat gaat 2<strong>01</strong>9<br />

ons brengen? En, je ziet – als je het economisch<br />

nieuws volgt – inderdaad wat berichten over<br />

afnemende groei. De prijzen in de markt staan<br />

bovendien onder druk: althans, ik zie een zeer<br />

opwaartse trend. Dat is niet gunstig. En, ik hoor<br />

ook van klanten dat sommige projecten worden<br />

doorgeschoven omdat er nauwelijks personeel<br />

voorhanden is.”<br />

'Hoe méér pre-fab, des<br />

te meer toegevoegde<br />

waarde kunnen we<br />

leveren'<br />

Jurgen vertelt dat er veel belangstelling is voor<br />

de houten deuren in kunststofkozijnen. “Het<br />

deurconcept kunnen we hier in Utrecht op de<br />

BouwBeurs goed laten zien”, zegt hij. “Tevens<br />

is er veel behoefte aan pre-fab. En dat is logisch.<br />

Hoe méér pre-fab, des te meer toegevoegde<br />

waarde kunnen we leveren. We kunnen ons<br />

meer aanpassen aan de productieprocessen van<br />

onze klanten. Er ontstaat een meer industriële<br />

gedachte. Ik zie dat echt als de grote verandering<br />

of de grote trend van dit jaar. In de 16 jaar<br />

dat ik in het vak zit, heb ik die omslag nog niet<br />

eerder gezien.”<br />

Voor het jaar 2<strong>01</strong>9 zijn de ambities groots.<br />

“We gaan ons pand uitbreiden, we vergroten<br />

de opslag- en productiecapaciteit waardoor we<br />

onze levertijden in stand kunnen houden. En,<br />

we gaan een tandje hoger met onze automatisering.<br />

We zullen nog meer de focus hebben<br />

op de koppeling met de werkvoorbereidingspakketten<br />

van onze klanten. Ja, eigenlijk hebben<br />

we de ambitie om meer te integreren in de<br />

systemen van onze klanten.” n<br />

55


Nabeschouwing Bouwbeurs<br />

Tekst: Jerry Helmers | Beeld: MACO<br />

OP BEZOEK BIJ DE STAND VAN MACO BESCHLÄGE NEDERLAND BV<br />

‘TOEKOMSTIGE BOUWPLANNEN INPLANNEN<br />

MET DE LAATSTE INNOVATIES’<br />

Ook als je veel groei in de markt ervaart, dan ben je er uiteraard bij, op de BouwBeurs. Aan het woord is Floran Schurink, Marketing<br />

Manager bij MACO Beschläge Nederland BV in Zelhem.<br />

“We zijn in Utrecht aanwezig omdat we de markt willen laten zien en<br />

ervaren dat we een totaal concept aanbieden. De BouwBeurs is georiënteerd<br />

op een breed publiek en dat is ook precies wat MACO wil: Het<br />

totale systeem marktbreed communiceren. Push maar ook pull; dat zorgt<br />

voor groei voor zowel ons als onze partners.<br />

“Wat we willen laten zien? Wel, we hebben mooie en hoogkwalitatieve<br />

hang- en sluitwerk oplossingen die complementair aan elkaar zijn. Dat<br />

is de kern van de boodschap. Maar deze zijn uiteraard ook afzonderlijk<br />

goed te gebruiken. Het is onze strategie om te werken vanuit een totaalconcept<br />

voor raam, deur en (hef)schuifsystemen.”<br />

MACO PROTECT Excellent-line: motorisch en automatische meerpuntsvergrendelingen.<br />

56


Nabeschouwing Bouwbeurs<br />

SmartHome<br />

Floran vertelt ook dat er vanuit de markt in toenemende mate vraag is<br />

naar specifieke Smart Home oplossingen. “Met MACO mTRONIC kan de<br />

status van het raam worden gecontroleerd en als er zich een ongeplande<br />

actie aan het raam voordoet, dan gaat het alarm af. De mTRONIC kan<br />

worden gecombineerd met verschillende SmartHome functies zoals verwarming,<br />

gordijnen en nog veel meer.” n<br />

Een MACO totaal oplossing: MULTI MATIC beslag, mTRONIC en dichtingen.<br />

Floran stipt meteen de automatische meerpuntsvergrendeling aan. “De<br />

A-TS hebben we ook eerder gepresenteerd, zoals op de Fensterbau Frontale,<br />

maar deze is nu klaar voor de Nederlandse markt en vanaf april<br />

2<strong>01</strong>9 leverbaar. Er is veel vraag naar de sloten (ook duidelijk merkbaar<br />

op de BouwBeurs). De A-TS is zeer in trek omdat het een slot is dat navegrendelbaar<br />

is. De M-TS, het volledige elektronische slot, daarentegen<br />

is nog in de pilotfase maar we laten hem al graag zien omdat het voor<br />

de markt belangrijk is te weten wat er aan komt. Zo kunnen toekomstige<br />

bouwplannen al worden ingepland met de laatste innovaties. Daarmee<br />

inspireren we dus ook onze klanten: regeren is vooruitzien.”<br />

57


Thema Ramen en deuren<br />

Tekst: Jan Mol | Beeld: REHAU NV<br />

KWALITEIT EN INNOVATIE ONTMOETEN<br />

ELKAAR IN UNIEKE PRODUCTEN<br />

Wanneer je als profielproducent voor kunststof kozijnen continu aan de weg timmert om ervoor te zorgen dat je klanten mee kunnen<br />

komen in de voorhoede, dan vraagt dat niet alleen om een voortdurende drang tot innoveren, maar ook om een stuk kwaliteitsbewaking.<br />

Arjen de Haan, Commercieel Manager Window Solutions bij REHAU NV, vertelt over het proces dat daaraan ten grondslag ligt.<br />

Met het REHAU HDF-oppervlak wordt niet alleen een schitterende glans verkregen, het profiel is tevens gesloten, glad en zeer gemakkelijk in onderhoud.<br />

"Om de kwaliteit van onze producten te kunnen garanderen, heeft<br />

REHAU het hele productieproces in eigen hand. Zowel bij het maken<br />

van de matrijzen - deze worden in eigen werkplaats vervaardigd - als<br />

bij de samenstelling van de benodigde grondstoffen", opent De Haan<br />

het gesprek.<br />

Made in Germany<br />

"Om precies te zijn, in de fabriek in Wittmund, in Noord Duitsland",<br />

vervolgt De Haan zijn verhaal. "Het mengen van alle bestanddelen in de<br />

PVC grondstof wordt daar door REHAU zelf uitgevoerd. Daardoor kan<br />

er een stabiele kwaliteit gegarandeerd worden. Ook het aanbrengen<br />

van de pantser kleurfolie wordt daar gedaan, deels volledig geautomatiseerd<br />

via productie die online wordt aangestuurd en deels volledig<br />

geautomatiseerd op offline productie-units."<br />

Alles is dus 'Made in Germany'. De Haan wijst op de succesvolle High<br />

Definition Finishing voor profielen. "Met onze HDF-technologie krijgen<br />

profielen een perfect oppervlak en hebben ze weinig onderhoud nodig.<br />

Ramen en deuren krijgen behoorlijk wat te verduren, niet alleen door<br />

alle weersinvloeden waaraan ze worden blootgesteld, maar simpelweg<br />

58


Thema Ramen en deuren<br />

ook door langdurig en intensief gebruik. Onze profielen zijn uitgevoerd<br />

met een exclusief REHAU HDF-oppervlak, waarmee niet alleen een schitterende<br />

glans verkregen wordt, het profiel is tevens gesloten, glad en<br />

zeer gemakkelijk in onderhoud."<br />

Nog even over de Nederlandse markt...<br />

Sinds de introductie van het Synego NL profiel in 2<strong>01</strong>8 heeft REHAU<br />

menig hart veroverd van professionals in de vaderlandse kozijnenindustrie.<br />

De Haan schetst: "Het is een hit. Nederland kijkt nu eenmaal anders<br />

tegen kozijnen aan en het feit dat Synego NL profielen bijdragen<br />

aan de uitstraling van de gevel, wordt als zeer belangrijk gezien. Waar<br />

ik echter wel de nadruk op wil leggen, is dat de optiek niet het enige<br />

belangrijke is. Synego NL biedt een uitzonderlijk samenspel van design<br />

en functionaliteit.”<br />

“De inbouwdiepte is 120 mm, het profiel kent 5 kamers in het kozijn en<br />

6 kamers in de vleugel. Met een warmte-isolatie (Uf) tot 1,0 W/m 2 K, een<br />

geluidsisolatie tot Rw=47 dB, inbraakklasse 3 én ons HDF-oppervlak, is<br />

Synego NL zeer functioneel te noemen. Goede optiek met een maximale<br />

performance, daar scoren we mee in het land."<br />

Een ander product dat warm ontvangen wordt in Nederland is KALEIDO<br />

WOODEC. "Dat ziet eruit als hout, voelt net zo aan als hout, maar dan<br />

met de voordelen van kunststof kozijnen. Daarmee geeft REHAU een<br />

passend antwoord op de huidige trend om kozijnen in Scandinavische<br />

look uit te voeren. Er zijn dan ook drie eiken designs leverbaar."<br />

Elementen kunnen 10% groter dan normaal geproduceerd<br />

worden, dankzij RAU-Fipro X.<br />

Mag het een beetje meer zijn?<br />

De letter ‘X’ in RAU-Fipro X staat voor ‘Extra large’. Het RAU-Fipro X<br />

profiel is door de verbeterde samenstelling het enige kunststof profiel<br />

met een Ix weerstand. "Opnieuw de enige in zijn soort en geschikt om<br />

elementen 10% groter dan normaal te kunnen produceren, zonder<br />

staalversterking", zegt De Haan tot besluit. n<br />

'Om de kwaliteit van onze producten<br />

te kunnen garanderen, hebben we het<br />

hele productieproces in eigen hand'<br />

KALEIDO WOODEC van REHAU ziet eruit en voelt aan als hout.<br />

59


Thema Ramen en deuren<br />

Tekst: Thijs Pubben | Beeld: Wilms - Marc Scheepers<br />

‘Als je doet wat je altijd deed,<br />

krijg je wat je altijd kreeg’<br />

‘Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg’, is een uitspraak van Albert Einstein. Doet de theoretische natuurkunde daarmee<br />

zijn intrede in de zonweringindustrie? Dat niet, maar deze uitspraak geeft wel een denkrichting aan: als je wilt vernieuwen, moet je<br />

bakens verzetten. En dat is precies wat producent van zonwering, rolluiken en buitenlevenproducten Wilms uit het Belgische Meerhout<br />

voortdurend probeert te doen: niet consolideren, maar innoveren.<br />

Wilms heeft een eigen R&D-afdeling, waarvoor duurzaamheid een belangrijke<br />

leidraad is. Omdat door alle energieperikelen de focus in de<br />

markt steeds meer verschuift naar luchtdicht bouwen, heeft Wilms zich<br />

daar in de afgelopen periode op geconcentreerd.<br />

Luchtdicht bouwen<br />

Steeds vaker kiezen architecten en aannemers, maar ook opdrachtgevers<br />

voor luchtdicht bouwen, onderdeel van passief bouwen. De luchtdichte<br />

schil moet er voor zorgen dat ongewenste en ongecontroleerde toe- of<br />

uitreding van lucht – in het jargon in- en exfiltratie – wordt voorkomen.<br />

Het dichten van ongewenste kieren en naden is dus een belangrijke doelstelling<br />

van luchtdicht bouwen. Wilms heeft een aantal producten in het<br />

assortiment die speciaal voor luchtdicht bouwen zijn ontwikkeld. Het zijn<br />

de screen ZipX ® Zero en het rolluik ShutterX ® .<br />

ZipX ® Zero en ShutterX ®<br />

Met de screen ZipX ® Zero – al in 2<strong>01</strong>3 gelanceerd – en het in 2<strong>01</strong>8 geïntroduceerde<br />

ShutterX ® rolluiksysteem is Wilms een voorloper in luchtdicht<br />

bouwen. Beide systemen worden luchtdicht in de spouwmuur ingebouwd,<br />

zonder dat daarbij de binnenmuur wordt geraakt en geperforeerd. De isolatie<br />

die uit de spouw verdwijnt om screen of rolluik in te bouwen, wordt<br />

vervangen door een composiet verstevigingsprofiel dat ter hoogte van de<br />

kast in de binnenmuur wordt geïntegreerd. Het neemt de isolatiewaarde van<br />

de ontbrekende spouwmuurisolatie over.<br />

Breed productenpakket<br />

In deze tijd van klimaatdiscussie en een steeds sterker wordende roep om<br />

energiebesparing, lijkt de focus van Wilms helemaal te liggen op ZipX ® Zero<br />

en ShutterX ® als zijnde producten voor luchtdicht bouwen. Maar Wilms heeft<br />

ZipX®Zero.<br />

60


Thema Ramen en deuren<br />

Knikarmscherm.<br />

een veel breder gamma, dat bovendien onveranderd de volle aandacht krijgt.<br />

Het wordt door het bedrijf in drie categorieën verdeeld: rolluiken, screens en<br />

producten voor het buitenleven.<br />

In de categorieën rolluiken en screens kan Wilms een hele reeks aan producten<br />

aanbieden. Daaronder voorzetmodellen die tegen de gevel en in of op<br />

de dag worden geplaatst. Een andere optie zijn opbouwsystemen die op het<br />

kozijn worden gemonteerd. In de uitvoering Rolvent ® zijn ze van isolatie én<br />

ventilatie voorzien. En dan zijn er nog de genoemde modellen ShutterX ® en<br />

ZipX ® Zero voor luchtdicht bouwen.<br />

Solitair heeft bovendien een doekschelp in de kast die zorgt voor een beter<br />

hanggedrag en een mooi weggewerkte doekrol.<br />

Een ander buitenlevenproduct van Wilms is de aluminium terrasoverkapping<br />

WPA0600 die zich kenmerkt door het ontbreken van storende dwarsverbindingen,<br />

waardoor gebruikers een vrijer blikveld hebben.<br />

'Continuïteit en duurzaamheid<br />

zijn leidend'<br />

Familiebedrijf met lange termijnvisie<br />

Wilms is een familiebedrijf. Niet winstmaximalisatie op de korte termijn, maar<br />

duurzaamheid – ook in de bedrijfsvoering – en continuïteit zijn leidend. Binnen<br />

het bedrijf werken 160 mensen die praktisch allemaal uit Meerhout en de directe<br />

omgeving komen. Mede daarom is continuïteit belangrijk voor Wilms en<br />

is er veel aandacht voor productvernieuwing. Een sprekend voorbeeld – naast<br />

de luchtdicht-producten – zijn de doekassen uit carbon die een paar jaar geleden<br />

zijn geïntroduceerd. Ze zijn uiterst licht en stijf, hebben een kleine diameter<br />

en een bijzondere doekaanhechting voor streeploze doeken. n<br />

Render ZipX®Zero.<br />

Render ShutterX®.<br />

Om grote oppervlakken zoals etalages of toegangen af te sluiten, heeft<br />

Wilms de rolpoort WRS0500 en het rolhek WRS0600 in het assortiment.<br />

Ze hebben een relatief kleine, zelfdragende kast waardoor een beperkte inbouwruimte<br />

voldoende is.<br />

Buitenleven<br />

Tot de buitenlevenproducten rekent Wilms in de eerste plaats de twee knikarmschermen<br />

in het assortiment. Het ene is de President, dat met een doek<br />

uit één stuk tot 14 m breed en 3,5 m uitval gaat. De hoogwaardig afgewerkte<br />

Solitair kan met twee doeken en een tussendoekrol eveneens tot 14<br />

m breed worden uitgevoerd, maar met een uitval van maar liefst 4 meter. De<br />

Terrasoverkaping.<br />

61


Thema Ramen en deuren<br />

De DA-78EI kreeg een ATG-attest. Dit houdt in dat aan<br />

alle technische en wettelijke vereisten voldaan werd om<br />

dit product op de Belgische markt te mogen lanceren.<br />

Tekst: Johan Debaere | Beeld: DAKO<br />

BRANDWERENDE DEUREN BESCHERMEN MENS EN GEBOUW<br />

Brandveiligheid is een belangrijk thema bij de realisatie van bouwprojecten.<br />

Een brandveilig gebouw beschermt immers de mens,<br />

maar zorgt er ook voor dat het gebouw zelf in grote mate behouden<br />

wordt én dat de activiteiten er kunnen blijven doorgaan.<br />

Naast andere maatregelen kiezen architecten en bouwheren steeds vaker<br />

voor de integratie van brandwerende deuren in kantoren, openbare gebouwen<br />

en andere projecten, maar ook in woningen en appartementen.<br />

Die deuren voorkomen immers dat een brand zich verspreidt van één<br />

ruimte naar een andere en zorgen zo voor een vluchtweg. DAKO stelt<br />

DA-78EI, de brandwerende deur in klasse EI30 en EI60, voor.<br />

DAKO staat synoniem voor vernieuwing. De Poolse firma produceert<br />

kwaliteitsvolle ramen en deuren in PVC, hout en aluminium, maar ook<br />

rolluiken, vliegenhorren en garagedeuren. “We bouwen ons aanbod con-<br />

tinu verder uit en stemmen het af op de wensen van de klanten. Alle<br />

systemen voldoen ook aan de geldende normen in de verschillende markten”,<br />

vertelt Bruno Vastmans, verantwoordelijk voor de verkoop in België<br />

en Nederland.<br />

“Verder investeren we fors in de uitbreiding en modernisering van onze<br />

productiefaciliteiten en de scholing van onze medewerkers.” De fabrikant<br />

is zo uitgegroeid tot een internationaal georiënteerde firma, die samen<br />

met een netwerk van partners wereldwijd garant staat voor miljoenen<br />

verkochte producten en een grote groep tevreden klanten.<br />

'De brandwerende deur DA-78EI<br />

garandeert een brandvertraging van<br />

30 of 60 minuten'<br />

62


Thema Ramen en deuren<br />

Brandwerende deur DA-78EI<br />

DAKO breidt het gamma nu uit met de brandwerende deur DA-78EI, die<br />

een brandvertraging van 30 minuten (klasse EI30) of 60 minuten (klasse<br />

EI60) garandeert. “Deze deur met een inbouwdiepte van slechts 78 mm<br />

is in verschillende versies leverbaar: als volle deur of met geïntegreerde<br />

beglazing, als enkele deur of met zijelement”, licht Vastmans toe. “Ze<br />

wordt standaard geleverd met een kruk op een langwerpig deurschild<br />

uit hoogwaardig aluminium, een veilige vergrendeling, een cilinderslot<br />

zonder veiligheidsklasse en een deurdranger, die de deurvleugel zoals<br />

voorgeschreven automatisch afsluit. Bijkomende elementen, zoals dievenklauwen<br />

en 3-D regelbare opbouwscharnieren, resulteren in een nog<br />

hogere graad van veiligheid.”<br />

Optioneel kunnen deze brandwerende deuren geleverd worden met verschillende<br />

andere types krukken, sloten en deurdrangers. En op vraag<br />

van de klant worden ze uitgerust met een automatische tochtafsluiting,<br />

waardoor sterke rookverspreiding voorkomen wordt.<br />

ATG-attest<br />

DAKO is één van de weinige producenten van buitenschrijnwerk die<br />

van het Belgische Instituut UBAtc de technische goedkeuring ATG voor<br />

brandwerende constructies uit aluminium verkreeg. “Onze ramen en<br />

deuren van de series DA-70 en DA-77 hebben ook een ATG-attest. Nu<br />

werd die ook toegekend aan de DA-78EI”, sluit Bruno Vastmans af. “Dit<br />

houdt in dat aan alle technische en wettelijke vereisten voldaan werd om<br />

dit product op de Belgische markt te mogen lanceren.” n<br />

DAKO breidt het gamma nu uit de brandwerende deur DA-78EI. Ze wordt<br />

standaard geleverd met een kruk op een langwerpig deurschild uit hoogwaardig<br />

aluminium, een veilige vergrendeling, een cilinderslot en een deurdranger.<br />

KOZIJNEN | DEUREN | ROLLUIKEN | GARAGEDEUREN<br />

We maken GOEDE KOZIJNEN.<br />

DAAR staan we voor!<br />

Foto: Profil NL<br />

Sinds meer dan 25 jaar produceren we met<br />

kennis van zaken modern buitenschrijnwerk.<br />

Dankzij onze dagelijkse inzet ontstaan<br />

kwaliteitsvolle producten, waarmee we het<br />

vertrouwen van onze klanten winnen.<br />

BRUNO VASTMANS<br />

Directeur Verkoop<br />

e-mail: verkoop@dako.eu<br />

4<br />

102<br />

www.dako.eu<br />

63


Thema Ramen en deuren<br />

Tekst: Jan Mol | Beeld: HEBO<br />

Producten met vlag en wimpel<br />

geslaagd voor 2020<br />

Het is menens in Hengevelde, als het om duurzaam bouwen gaat. In navolging op de bouw van het nieuwe energie neutrale pand,<br />

rollen nu de duurzame kozijnen aan de lopende band de fabriek uit. HEBO zorgt ervoor dat de klant zonder kopzorgen 2020 tegemoet<br />

kan zien. Directeur en eigenaar Norbert Kuipers maakt gebruik van de Bouwbeurs 2<strong>01</strong>9 om het publiek te bewijzen dat het bedrijf alle<br />

aangekondigde producten keurig voor elkaar heeft.<br />

Kuipers kan zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken steken als<br />

we hem vragen naar de noviteiten en terecht: er is nogal wat te melden<br />

op het gebied van de prefab kozijnen voor energieneutraal bouwen. Hij<br />

neemt ons mee langs de producten.<br />

Onzichtbaar met volledige functionaliteit<br />

De Thermo Slimline 10 invisible kozijnen kent een smalle belijning, het<br />

kozijn zit achter de muur verwerkt.<br />

Optische perfectie en optimale prestaties<br />

"De nieuwe Thermo Slimline 50 kozijnen worden prefab geplaatst tussen<br />

de binnen- en buitenmuur. Het kozijnkader valt deels weg achter de<br />

muur, waardoor het esthetisch gehalte enorm omhoog gaat. Met een<br />

eigen kozijnprofiel gaan we van 86 mm naar 50 mm buitenaanzicht. De<br />

ramen gaan van 45 mm naar 25 mm, bij vaste vensters", legt Kuipers uit.<br />

Doorsnede van de nieuwe Thermo Slimline 10 Invisible.<br />

Doorsnede van de nieuwe Thermo Slimline 50.<br />

"De draaiende delen zijn uit het zicht gewerkt, het kozijn kent dus een<br />

volledige draai-kiep functionaliteit. Alleen het glas is maar in beeld. Het<br />

systeem is gebaseerd op het Gealan Kubus systeem. Dit hebben wij aan<br />

de buitenkant verjongd, zodat het kozijn tegen de buitenmuur geplaatst<br />

kan worden. En de prestaties? Die zijn wederom indrukwekkend: De U-<br />

waarde van het frame is 0,98 W/m 2 K, die van het kozijn is 0,71 W/m 2 K<br />

(gemeten met een glas U-waarde van 0,5) en de U-waarde van het glas is<br />

0,5 W/m 2 K, wederom met lage ZTA (0,35).”<br />

"Dat resulteert tevens in meer zicht, door een groter glasoppervlak. De<br />

prestaties liegen er niet om, de U-waarde van het frame is 1,08 W/m 2 K,<br />

de U-waarde van het kozijn bedraagt 0,74 W/m 2 K en het glas kent een<br />

U-waarde van 0,5 W/m 2 K en een lage ZTA van 0,35. Daarmee is dit kozijn<br />

geschikt voor passief bouwen, volgens luchtdichtheidsklasse 3."<br />

"De Thermo Slimline 10 invisible is een architectonisch hoogstandje.<br />

Waar we de Thermo Slimline 50 zien als een universele vervanger in<br />

nieuwbouw, daar gaat de Slimline 10 invisible de grote vriend van de<br />

architect worden. Het product valt bij ons in de categorie 'specials'. De<br />

basis is het Gealan Kubus systeem, opgebouwd uit een buitenzijde van<br />

acryl, leverbaar in diverse kleuren. De binnenzijde komt in wit kunststof of<br />

in een houtnerfdecor naar keuze", vervolgt Kuipers zijn verhaal.<br />

64


Thema Ramen en deuren<br />

'De nieuwe Thermo Slimline 50<br />

kozijnen worden prefab geplaatst<br />

tussen de binnen- en buitenmuur'<br />

je in steeds frequenter onderhoud. Optisch gaat zo'n deur snel achteruit.<br />

Daar hebben we een oplossing voor, in de vorm van een nieuwe HEBO<br />

deur, opgebouwd uit polyester panelen met een niet van echt te onderscheiden<br />

eiken optiek.”<br />

Twee werelden samengebracht<br />

tot een schitterend product<br />

"De 80x114 Small is een bijzonder fraai product, waarbij de binnenzijde<br />

compleet van hout gemaakt is en de buitenzijde van hout, maar met een<br />

aluminium schil om de draaiende delen. Het is een hybride systeem waarbij<br />

er een rijke kleurkeuze is voor de binnenzijde. De klant kan kiezen voor een<br />

totale uitvoering in hardhout met aluminium schil, of een variant waarbij<br />

buiten Accoya hout en binnen grenen is verwerkt", licht Kuipers toe.<br />

Doorsnede van de nieuwe 80x114 Small.<br />

"Ook dit fraaie, voor de luxere bouw ontwikkelde kozijn voldoet aan alle<br />

normen voor passief bouwen. De U-waarde van het frame is 1,53 W/<br />

m 2 K, van het kozijn 0,89 W/m 2 K en van het glas 0,5 W/m 2 K met lage ZTA<br />

(0,35). In de combinatie Accoya-Grenen ligt de U-waarde van het kozijn<br />

op 0,79 W/m 2 K."<br />

De nieuwe HEBO deur in natuurlijke eiken optiek.<br />

“De natuurlijke houtnerf is zichtbaar aanwezig op de 6 eiken decoren<br />

die we aanbieden. De klant kan kiezen uit staande of liggende panelen.<br />

De deur laat zich monteren in zowel het HEBO hout- als het kunststofsysteem.<br />

HEBO geeft 10 jaar garantie op deze deuren", zegt Kuipers<br />

tot besluit. n<br />

Nieuwe deuren openen een<br />

nieuwe wereld aan mogelijkheden<br />

De vraag naar eiken deuren was en is groot. Toch brengt een eiken deur<br />

vaak problemen met zich mee, volgens Kuipers. "De deur vertoont werking<br />

en wordt vaak blank gelakt geleverd, om de uitstraling te waarborgen.<br />

Dan zie je al snel verwering optreden en na verloop van tijd verzand<br />

Norbert Kuipers kijkt vol vertrouwen uit naar 2020.<br />

65


Thema Ramen en deuren<br />

Tekst: Roel van Gils | Beeld: Interhor Horsystemen<br />

PERFECTE HORREN OP MAAT<br />

Familiebedrijf Interhor Horsystemen heeft een unieke positie in de insectenweringsmarkt verworven. Sinds 1998 produceert de specialist<br />

alle mogelijke varianten van professionele raam- en deurhorren voor de vakhandel. Maud van Neer van Interhor Horsystemen geeft ons<br />

een exclusief kijkje in de keuken van hun eigen productielocatie. in het Limburgse Linne.<br />

“Dertig jaar geleden zag mijn vader een gat in de markt en besloot zich<br />

te gaan toeleggen op de productie van horren", begint Maud enthousiast.<br />

“Destijds waren de mogelijkheden qua insectenwering nog beperkt,<br />

gezien het feit dat er maar één type kozijn werd toegepast in de bouw.<br />

Dat is vandaag de dag wel anders met materialen als hout, kunststof,<br />

aluminium en staal. Reden om in een vroeg stadium al (sinds 2002) de samenwerking<br />

aan te gaan met Neher Insektenschutz, Duitsland’s grootste<br />

producent van insectenwering en toebehoren, en dat te vertalen naar de<br />

uitgebreide Nederlandse markt. Die samenwerking is zodanig uitgegroeid<br />

dat we inmiddels worden gezien als dé Nederlandse producent van de<br />

Neher-systemen.”<br />

en streng gecontroleerde productiefaciliteit, gaande van een raamhor of<br />

raamrolhor tot een draaihordeur, pendelhordeur, schuifhordeur of plisséhordeur.<br />

De vakhandel kan op zijn beurt een compleet product aanbieden<br />

aan de klant.”<br />

Maatwerk<br />

Het uitgangspunt van Interhor is in al die jaren niet gewijzigd. “We maken<br />

de horren met de gedachte dat ze geen afbreuk doen aan de kwaliteit<br />

en dichting van de vleugels en de kozijnen. Met de hor geplaatst zullen<br />

ramen en deuren altijd zonder problemen blijven sluiten. Er zijn geen<br />

consequenties voor het PKM-hang- en sluitwerk en de rubberafdichting<br />

(energiebehoud), dankzij de beperkte afmetingen en geringe dikte van<br />

de bevestiging waarmee de hor wordt geplaatst in het kozijn. Iedere hor<br />

is uniek. Wij leveren uitsluitend maatwerk vanuit onze geautomatiseerde<br />

66


Thema Ramen en deuren<br />

‘specials’ en projecten is dat eerder regel dan uitzondering. Over het<br />

algemeen geldt dat we met de standaard profielen van Neher Insektenschutz<br />

invulling kunnen geven aan het overgrote deel van de modelvarianten.<br />

Het aluminium profiel kenmerkt zich door een slanke<br />

uitstraling en is vederlicht. We leveren de horren in een aantal standaardkleuren,<br />

maar kunnen het hor op aanvraag poedercoaten in elke<br />

gewenste RAL-kleur.”<br />

Gaas<br />

De Neher-profielen worden bij Interhor in lange lengtes aangeleverd<br />

en in de profielbewerkingsstraat op maat afgesneden, eventueel getoogd<br />

en in verstek geassembleerd tot het gevraagde hormodel. Dan<br />

rest nog de keuze voor een type gaas. Daarin is de keuze reuze, zowel<br />

qua kleur als qua licht- en luchtdoorlatendheid. Neher’s Transpatec<br />

bijvoorbeeld heeft een briljante doorkijk naar buiten en een tot wel<br />

140% betere luchtdoorlatendheid dan standaard glasvezel insectengaas.<br />

Met Transpatec behoudt de eindklant de doorkijk naar buiten en<br />

de lichtinval naar binnen, geniet van frisse lucht in huis én dat zonder<br />

vervelende insecten in huis.<br />

Niet-alledaagse modellen<br />

Naast toepassingen voor standaard kozijnen heeft Interhor Horsystemen<br />

zich toegelegd op het produceren van modelhorren zoals ronde,<br />

schuine en tooghorren. Ook tooghordeuren zijn niet meer weg te<br />

denken uit het ‘Specials’-assortiment. De vraag naar deze specifieke<br />

insectenwering is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Het produceren<br />

van deze zeer specifieke insectenwering vergt veel kennis en<br />

met name tijd, maar dat is het eindresultaat altijd meer dan waard.<br />

Naast insectenwering produceert Interhor ook lichtschachtroosters voor<br />

keldergatafdichtingen en zelfs binnenzonwering in de vorm van een<br />

luxe plisségordijn met montageprofiel. Deze zonwering is heel eenvoudig<br />

via een magneetband aan de binnenzijde van een draai/kiepraam<br />

te bevestigen. Kortom, bent u op zoek naar een bijzonder fraai en topkwaliteit<br />

product? Neem gerust contact op met Interhor Horsystemen<br />

in Linne voor perfecte horren op maat. Made in Holland. n<br />

Projectbasis<br />

Kleine of grote aantallen, het is Interhor om het even. Maud: “Of<br />

het nou om één enkel exemplaar gaat of tientallen stuks tegelijk, wij<br />

focussen op een perfect passende hor, ook op projectbasis. Zo hebben<br />

we een aantal jaar geleden voor een woningbouwproject in Almere<br />

ruim 200 woningen voorzien van elk een vijftal horren. Vanwege de<br />

niet-alledaagse kozijnen hebben we zelf het standaard profiel en de<br />

bevestigingswijze moeten aanpassen. Dit project hebben we overigens<br />

samen met de klant ingemeten en gemonteerd. Want ook dat behoort<br />

tot de mogelijkheden op vraag van de vakhandel. Vooral voor<br />

'Of het nou om één enkel exemplaar<br />

gaat of tientallen stuks tegelijk, wij<br />

focussen op een perfect passende hor,<br />

ook op projectbasis'<br />

67


ALTIJD EEN<br />

PASSENDE OPLOSSING<br />

Interhor produceert raam- en deurhorren voor vrijwel ieder type kozijn. De innovatieve montagemogelijkheden<br />

zorgen voor een eenvoudige en snelle montage waarbij ramen en deuren te allen tijde goed blijven sluiten zonder<br />

het kozijn of vleugel te beschadigen.<br />

Perfecte horren op maat • Made in Holland<br />

Rolhor Dakraam<br />

Steel Look Hor<br />

Raamhor<br />

Tooghordeur<br />

Draaihordeur<br />

Dunne Hor<br />

Turni® Frame Plissé<br />

Interhor BV • Leppingtonstraat 12 • 6067 HZ Linne • Tel: 0475 - 485<strong>01</strong>3 • E-mail: info@interhor.nl • Website: www.interhor.nl<br />

PERFECT GEREGELD<br />

Nu steeds bij de hand:<br />

de verstelhandleidingen van<br />

de Dr. Hahn scharnieren …<br />

... met beeld en film, gratis voor Android<br />

en iOS in de AppStore en bij Google Play.<br />

Dr. Hahn – voor elke situatie<br />

de gepaste oplossing!<br />

Dr. Hahn GmbH & Co.KG<br />

Trompeterallee 162 – 170 · D-41189 Mönchengladbach<br />

Phone + 49 2166 954-3 · Fax + 49 2166 954-444<br />

E-Mail: sales@dr-hahn.com · Internet: www.dr-hahn.eu


VTS DOOR®<br />

UNIEK PROBLEEMLOOS<br />

DEURSYSTEEM<br />

INBRAAK WEREND | REGEN- EN WINDDICHT<br />

• Standaard kozijndetails<br />

• Standaard kaderdeuren<br />

• Gelijk slot voor- en achterdeuren<br />

• Geen na-stel werkzaamheden<br />

• Bij een kromtrekkende deur (max. 8 mm)<br />

blijft de deur optimaal functioneren<br />

• Grootste opleveringsklacht getackeld<br />

INNOVATIEVE OPLOSSINGEN<br />

VOOR DE KOZIJNINDUSTRIE<br />

WWW.VENSTERTECHNIEK.NL<br />

Ericaweg 9 | 7021 PB Zelhem<br />

info@venstertechniek.nl


Thema Ramen en deuren<br />

VTS DOOR wordt gedemonstreerd door directeur Jurgen Rensen.<br />

Tekst: Jan Mol | Beeld: Venster Techniek<br />

UNIEK PROBLEEMLOOS DEURSYSTEEM<br />

KLAAR OM DE MARKT TE VEROVEREN<br />

Wie denkt dat het heerlijk rustig is in de Achterhoek, geven we gelijk als het om toeristische geneugten gaat. In Zelhem is het echter allesbehalve<br />

rustig, als we kijken naar de bedrijvigheid bij Venster Techniek. Fabrikanten van kozijnen die hun weg gevonden hebben naar<br />

de high end dorpels die het bedrijf produceert, weten dat innovatie een onderdeel is het bedrijfsproces van Venster Techniek.<br />

Koortsachtig is er gewerkt vorig jaar, aan nieuwe ontwikkelingen die problemen<br />

gaan oplossen die directeur en eigenaar Jurgen Rensen signaleert<br />

in zijn branche. We spreken met hem over een aantal indrukwekkende<br />

ideeën die rijp zijn voor lancering.<br />

Werking van de voordeur levert<br />

geen sluitproblemen meer op<br />

"Na de oplevering van een woning ontstaan de meeste klachten rondom<br />

de voordeur, die door werking van de deur niet meer goed afgedicht is.<br />

Tocht- en vochtintreding zijn dan het gevolg. Daar wilden we iets aan<br />

doen en daarin zijn we geslaagd", opent Rensen het gesprek. De oplossing<br />

heet VTS DOOR. Rensen heeft inmiddels patent aangevraagd voor<br />

het concept, dat bestaat uit een combinatie van dorpel, kaderdichtingen,<br />

een zelf ontwikkeld hoekstuk en een slot.<br />

"Door toepassing van dit concept, speciaal voor houten deuren, wordt<br />

een lucht- en waterdichte afsluiting gegarandeerd, tot een kromming<br />

van de deur van maar liefst 8 mm", legt Rensen uit. "Zelfs bij die<br />

70


Thema Ramen en deuren<br />

'Na de oplevering van een woning<br />

ontstaan de meeste klachten rondom<br />

de voordeur, die door werking van de<br />

deur niet meer goed afgedicht is'<br />

kromming blijven alle functies behouden. De bediening blijft licht,<br />

door middel van sleutel of deurkruk. Dit regen- en winddichte deursysteem<br />

wordt automatisch inbraakwerend afgesloten, de sloten voor<br />

de voor- en achterdeur zijn 'matching'."<br />

Het systeem levert louter voordelen op. Rensen noemt er een aantal,<br />

zoals het voorkomen van klachten en bijkomende kosten, het 'first<br />

time right' percentage bij installeren schiet omhoog. Daarmee wordt<br />

tevens imagoschade van de kozijnenfabrikant en het montagebedrijf<br />

voorkomen. Ook duurzaamheid is gediend met het VTS DOOR<br />

systeem, meent Rensen: "Door de goede dichting is de isolerende<br />

werking BENG-waardig. De onderdelen zijn voor 90% cradle-to-cradle<br />

recyclebaar en de onderhoudskosten dalen drastisch."<br />

Ook de andere ontwikkelingen snijden hout<br />

Venster Techniek is volop bezig met de automatisering van het productieproces,<br />

om de ingezette groei het hoofd te kunnen bieden.<br />

Daarbij worden er nieuwe paden bewandeld. Rensen: "We gaan onze<br />

focus leggen op de ontwikkeling van totaalconcepten voor de gehe-<br />

Doornsnede van het onderhoekstuk van het VTS DOOR systeem.<br />

le gevel. Samenwerking en innovatie voeren daarbij de boventoon,<br />

we zullen de nadruk in productontwikkelingen leggen op isolatie, in<br />

verband met de nieuwe prestatie-eisen voor nieuwbouwwoningen."<br />

Momenteel werkt Venster Techniek aan twee ontwikkelingen die<br />

spraakmakend genoemd mogen worden. "Zo zijn we samen met KE-<br />

GRO deuren uit Groesbeek een houten deur aan het ontwikkelen die<br />

gecombineerd kan worden met een kunststof kozijn. Daarmee heb je<br />

het beste van twee werelden. Een houten deur is stabieler dan een<br />

kunststof deur en ook goedkoper. Op esthetisch gebied komen er veel<br />

nieuwe mogelijkheden door de toepassing van hout."<br />

Een andere ontwikkeling betreft een dorpelsysteem voor aluminium<br />

kozijnen. "Per profielhuis ontwikkelen we een eigen dorpelsysteem.<br />

Uiteraard staan wij garant voor dezelfde kwaliteit waar we met onze<br />

EEAL-dorpels bekend om zijn", zegt Rensen tot besluit. n<br />

Doorsnede van het bovenhoekstuk van het VTS DOOR systeem.<br />

'Door toepassing van dit concept,<br />

speciaal voor houten deuren, wordt<br />

een lucht- en waterdichte afsluiting<br />

gegarandeerd'<br />

71


Thema Ramen en deuren<br />

Tekst: Jan Mol | Beeld: Luvema Aluminium<br />

Leverancier van aluminium profielen voor<br />

de bouw blinkt uit in maatwerk<br />

Wanneer je als bedrijf al meer dan 50 jaar een volledig pakket aluminium profielen voor de bouw levert, dan bewijst dat de toegevoegde<br />

waarde voor de sector goed. Luvema ® uit Wageningen is voor veel bouwbedrijven dan ook de aangewezen partner.<br />

De kwaliteit van de producten, de innovatiekracht<br />

en perfecte leveringen zorgen ervoor<br />

dat klanten met plezier terugkomen. We<br />

spreken met Jacob Klaren, eigenaar en mededirecteur<br />

van Luvema ® . "Naast ons zeer uitgebreide<br />

programma profielen voor alle soorten<br />

toepassingen, zijn we zeer sterk in maatwerk.<br />

Wij maken op wens klantspecifieke profielen,<br />

met de garantie dat deze in de dezelfde kwaliteit<br />

en met dezelfde service als de rest van ons<br />

programma geleverd worden", opent Klaren<br />

het gesprek.<br />

Energiezuinig bouwen met een<br />

maatwerkdorpel? Dat kan!<br />

"Voor het energiezuinig bouwen hebben we het<br />

nieuwe ISOWEL ® assortiment ontwikkeld. Deze<br />

lijn bevat glasvezelversterkte onderdorpels die<br />

zijn bedoeld voor de kunststof en houten kozijnen<br />

industrie. Tevens zijn er ISOWEL ® aanslag- en<br />

beglazingsprofielen", vervolgt Klaren zijn verhaal.<br />

"We zijn met de ISOWEL ® dorpels erg flexibel in<br />

de samenstelling, op wens leveren we een maatwerk<br />

product. Dat doen we ook met aluminium<br />

dorpels, we maken daarvoor matrijzen op maat."<br />

Gevraagd naar een voorbeeld van een aluminium<br />

maatwerkdorpel, noemt Klaren de samenwerking<br />

die Luvema ® heeft met Burghouwt:<br />

"Burghouwt, dé groothandel voor bouwend<br />

Nederland, levert Centor vouwpuien. Voor het<br />

Centor systeem hebben wij een aluminium<br />

dorpel ontwikkeld. Wij produceren en leveren<br />

deze, maar het is een specifiek Burghouwt product."<br />

Rob van Baars, commercieel manager<br />

bij Burghouwt, schetst: "De aluminium dorpels<br />

die Luvema ® levert ten behoeve van het Centor<br />

vouwwandbeslag, worden in vier uitvoeringen<br />

'Er zijn dorpels verwerkt in<br />

showrooms waar auto’s zonder<br />

probleem overheen rijden'<br />

De dorpels zijn zeer geschikt om in straatwerk verwerkt te worden, om een zo laag mogelijk reliëf te creëren.<br />

72


Thema Ramen en deuren<br />

geproduceerd, voor elk type vouwpui. Kijken<br />

we naar de uitvoeringen, dan onderscheiden<br />

we een binnenvouwende, een buitenvouwende,<br />

een bovenhangende en een onderrollende<br />

variant. Met het Centor systeem, dat unieke<br />

voordelen biedt ten opzichte van andere vouwpuienzijn<br />

we als importeur uniek."<br />

Krachtig inzetbaar<br />

Van Baars is zeer tevreden over de sterkte van<br />

de door Luvema ® geleverde dorpels. "Er zijn<br />

dorpels verwerkt in showrooms waar auto’s<br />

zonder probleem overheen rijden. De dorpels<br />

zijn zeer geschikt om in straatwerk verwerkt te<br />

worden, om een zo laag mogelijk reliëf te creëren.<br />

Allemaal top eigenschappen die bewijzen<br />

hoe kwalitatief hoogwaardig dit product is."<br />

Alle gangbare bewerkingen zijn met de Centordorpel<br />

mogelijk. Van Baars noemt onder<br />

andere Klooster- en renovatiesponningen en<br />

verstekken. Het kan allemaal gemaakt worden.<br />

Er zijn neuten voor verschillende houtzwaarten<br />

leverbaar en de dorpel is te combineren<br />

met vast-glasvlakken naast de vouwwand, op<br />

dezelfde dorpel. Voor zowel binnen- als buitenbeglazing.<br />

Verder kunnen er speciale blokken<br />

worden aangebracht ten behoeve van alle<br />

Er zijn neuten voor verschillende houtzwaarten leverbaar.<br />

typen sluitingen." Daar voegt Klaren aan toe:<br />

"Deze dorpel heeft een zeer geringe uitzettingscoëfficiënt,<br />

namelijk 2.4E-05 per Kelvin<br />

wat te vertalen is als 2.4x10-5 of 0,000024mm<br />

per graad." Gevraagd naar ontwikkelingen<br />

die nog op stapel staan, antwoordt Van Baars:<br />

"Met Centor bieden we een volledige en volwassen<br />

oplossing. Ontwikkelingen zijn met<br />

name verdere verfijningen. Wat betreft de dorpel:<br />

we onderzoeken samen met Luvema ® verdere<br />

ontwikkelingen die we wellicht ook bij het<br />

Centor systeem kunnen gebruiken. n<br />

ISOWEL<br />

Onderdorpels voor duurzaam bouwen<br />

LUVEMA ® introduceert ISOWEL ® glasvezelversterkte<br />

onderdorpels voor kunststof en houten kozijnsystemen<br />

Het ISOWEL assortiment van Luvema bestaat uit een nieuwe generatie producten geschikt<br />

voor energiezuinig bouwen. Toepassing van glasvezelversterkt materiaal in combinatie<br />

met het vertrouwde slimme ontwerp en de hoge productkwaliteit zorgen dat de ISOWEL<br />

producten de energieprestatie van de constructie verhogen. Het hoge serviceniveau van<br />

Luvema staat garant voor tijdige levering en maatwerk.<br />

Binnen is het heerlijk!<br />

ISOWEL biedt een uitgebreid assortiment onderdorpels passend bij houten én de meest<br />

gangbare kunststof kozijnsystemen. De onderdorpels bieden een hoge winden<br />

waterdichtheid en zijn leverbaar in twee uitvoeringen: blackstone<br />

zwart en natuursteen look. De onderdorpels zijn leverbaar op<br />

handelslengte of worden op maat gemaakt en snel geleverd.<br />

De verwerking van de onderdorpel is eenvoudig.<br />

Naast onderdorpels omvat het ISOWEL assortiment aanslagen<br />

beglazingsprofielen voor houten kozijnen.<br />

Meer weten over onze ISOWEL producten? Bel direct met Luvema voor productinformatie<br />

en doorverwijzing naar één van onze dealers. Tel. 0317-612878, mail: info@luvema.nl.<br />

73


Thema Software<br />

Digitalisatie en de organisatie van de bedrijfsprocessen waren ook op BAU de belangrijkste thema’s bij Klaes.<br />

Tekst: Johan Debaere | Beeld: Horst Klaes GmbH & Co. KG<br />

VIRTUELE SERRE OP DE BEURS<br />

Digitalisatie staat vandaag centraal bij de organisatie van de bedrijfsprocessen.<br />

Klaes is wereldwijd marktleider in de ontwikkeling<br />

van innoverende software-oplossingen voor fabrikanten van<br />

ramen, deuren, vliesgevels en serres.<br />

De firma uit het Duitse Bad Neuenahr-Ahrweiler presenteerde ook op de<br />

recente BAU in München opnieuw haar uiterst breed gamma oplossingen.<br />

Innovatieve softwarepakketten zorgen ervoor dat klanten elk aspect van de<br />

bedrijfsprocessen kunnen digitaliseren. Hoogtepunten op de beurs waren de<br />

Klaes 3D met een Augmented Reality oplossing voor live-presentaties, ALUplus<br />

voor de producenten van aluminium ramen en de Klaes TürDesigner.<br />

Klaes 3D werd origineel ‘enkel’ ontwikkeld voor de productie van elementen<br />

voor gevels en serres in allerlei materialen, maar wordt vandaag ook gebruikt<br />

voor de efficiënte realisatie van vrijstaande pergola’s, terrasoverkappingen,<br />

luifels, dakkapellen, schuifsystemen in glas, relingen en hekken. Op BAU<br />

toonde Klaes voor het eerst een Augmented Reality-oplossing die firma’s<br />

moet toelaten om complexe elementen tijdens de verkoopfase ‘levensecht’<br />

voor te stellen. Met deze uiterst eenvoudige, maar indrukwekkende tool kan<br />

een verkoper de woning van potentiële klanten ‘virtueel’ uitbreiden met een<br />

serre of gevelelementen en dat gewoon weergeven op een tablet of smartphone.<br />

De klant kan zelfs vrij in de serre bewegen, de knooppunten gedetailleerd<br />

bekijken en door de glaspartijen naar buiten kijken.<br />

ALUplus<br />

Het aanbod in de branche groeit gestaag en daarom werkt Klaes ook continu<br />

aan de uitbreiding van de technische mogelijkheden van de software.<br />

Ook de klassieke oplossingen voor de productie van ramen, met name premium,<br />

professional, vario en trade worden voortdurend geoptimaliseerd.<br />

Op de beurs in München introduceerde Klaes een nieuwe oplossing voor de<br />

productie van aluminium ramen. ALUplus werd ontwikkeld voor die raam-<br />

'BAU blijft dé ontmoetingsplaats voor<br />

iedere professional in de bouw'<br />

74


Thema Software<br />

'Klaes pakte opnieuw uit met heel<br />

wat innovatieve oplossingen'<br />

ALUplus werd tot in de kleinste details getest. De geïnteresseerden vonden<br />

het alvast een zeer goede oplossing.<br />

Op enkele seconden tijd wordt de serre levensecht gevisualiseerd – met<br />

Klaes 3D en de AR-app.<br />

fabrikanten, die het volledige productieproces van de aluminium ramen<br />

in één software willen bundelen en dat graag ook nog willen combineren<br />

met andere materialen. Belangrijke aspecten bij de ontwikkeling waren de<br />

speciale eisen op vlak van techniek en organisatie bij de verwerking van<br />

aluminium en een hoge efficiëntie bij het onderhouden van de gegevens.<br />

Deze software-oplossing wordt al getest bij de eerste klanten en zal in de<br />

loop van 2<strong>01</strong>9 voor iedereen beschikbaar zijn.<br />

Klaes Türdesigner<br />

Met de Klaes TürDesigner kunnen deuren, maar ook raamvleugels, op een<br />

zeer flexibele manier geproduceerd worden. Alle mogelijke volblad- en kaderconstructies<br />

worden, indien gewenst, samen met de ramen uitgewerkt<br />

en volgen hetzelfde productieproces. In München werd deze software ook<br />

ontdekt door fabrikanten uit de glasverwerkende sector, die ze willen inzetten<br />

om de productie van glazen deuren te optimaliseren. Er was ook veel<br />

interesse van producenten van brandwerende deuren.<br />

Klaes web<br />

Klaes web is de digitale brug die veel firma‘s willen ‘bouwen’ vanuit de<br />

lokale software naar hun klanten en medewerkers. De Klaes webshop<br />

(voor eindklanten) en webtrade (voor verdelers) zorgen voor een eenvoudige<br />

connectie met de Point of Sale. De projecten kunnen natuurlijk<br />

in de lokale software geïmporteerd worden en daar verder verwerkt<br />

worden. Met Klaes webtracking kunnen zowel verdelers als eindklanten<br />

steeds informatie opvragen over de status van hun bestellingen en via<br />

Klaes webbusiness kunnen de eigen medewerkers belangrijke informatie<br />

over klanten en projecten verzamelen – ook mobiel via smartphone.<br />

Klaes DMS Integration<br />

Een ander belangrijk thema op BAU was het digitale beheer van de ‘papierberg’.<br />

Dankzij de intelligente Klaes DMS Integration kan men op een eenvoudige<br />

manier alle gearchiveerde documenten en mails terugvinden, omdat<br />

deze automatisch per klant en project geklasseerd en gefilterd worden. Klaes<br />

presenteerde zelfs drie verschillende versies van deze software, aangezien de<br />

wijze van archivering aan de firma aangepast kan worden.<br />

BAU 2021<br />

BAU in München was opnieuw dé ontmoetingsplaats voor iedere professional<br />

in de bouw: architect, ingenieur maar ook fabrikanten en verwerkers.<br />

Door de uitbreiding van de beschikbare ruimte heeft de beurs alleen maar<br />

aan belang gewonnen. Klaes zal er in 2021 zeker opnieuw bij zijn. n<br />

75


Thema Software<br />

'Vanuit de fabrikanten van kozijnen bestaat<br />

de wens om ontwerp-, werkvoorbereiding- en<br />

productieprocessen te optimaliseren'<br />

BIM is niet meer weg te denken en biedt volop kansen in de bouwwereld.<br />

Tekst: Jan Mol | Beeld: Matrix Software/Shutterstock<br />

BIM SLAAT DE KLOK IN NIJMEGEN<br />

Met de toenemende vraag vanuit de bouwwereld om te gaan werken met BIM (Building Information Model), zoekt de kozijnenindustrie<br />

naarstig naar mogelijkheden om hierbij aan te haken. Matrix Software uit Nijmegen is als specialist op het gebied van bouwtechnische<br />

automatisering daarom niet stil blijven zitten en faciliteert koppelingen naar BIM. Hans Storms, branchemanager kozijnindustrie bij<br />

Matrix Software, is aan het woord.<br />

"BIM is niet meer weg te denken en biedt volop kansen in de bouwwereld.<br />

Vanuit de fabrikanten van kozijnen bestaat de wens om ontwerp-, werkvoorbereiding-<br />

en productieprocessen te optimaliseren. Eigen ontwerpen<br />

maken op basis van BIM-modellen die beschikbaar zijn, binnen de huidige<br />

productiesoftware en deze aangepaste modellen weer geschikt maken<br />

voor terugvoeren in het BIM-model, was al mogelijk door de koppeling<br />

van MatrixKozijn met een Revit BIM-applicatie van FabWindow te maken.<br />

Daar kunnen we nu DeltaPi aan toevoegen", opent Storms het gesprek.<br />

Werken met IFC modellen<br />

"De koppeling van onze software met de DeltaPi projectmanager biedt de<br />

mogelijkheid om IFC modellen te openen. Van hieruit kan men data exporteren<br />

naar MatrixKozijn, zoals kozijnmaten, buitenwerkse maten, kozijnposities,<br />

kozijnmerken met bijbehorende aantallen et cetera. Deze data kunnen in MatrixKozijn<br />

verrijkt worden met eigen productspecifieke gegevens. Deze kunnen<br />

weer naar de klant gecommuniceerd worden. Het eindontwerp kan vervolgens<br />

weer terug gezet worden in het BIM-model", legt Storms uit. "Hiermee<br />

76


Thema Software<br />

'Het feit dat we nu de koppeling<br />

naar BIM hebben toegevoegd is een<br />

logische stap voor ons en een welkome<br />

toevoeging voor onze klanten'<br />

voegen we weer een oplossing toe die bijdraagt aan procesoptimalisatie. De<br />

foutkans die optreedt bij handmatige invoer wordt hiermee geëlimineerd."<br />

Hiermee kunnen de kozijnen vanuit het bouwkundige model met slechts<br />

enkele handelingen worden omgezet naar een productiemodel voor de<br />

kozijnproducent. Storms schetst: "De Matrix software beschikt over XML<br />

koppelingen waarmee gegevens rechtstreeks ingelezen kunnen worden en<br />

waarmee optimaal gebruik kan worden gemaakt van de voordelen van BIM.<br />

Het feit dat we nu de koppeling naar BIM hebben toegevoegd is een logische<br />

stap voor ons en een welkome toevoeging voor onze klanten. Matrix<br />

Software wil graag bijdragen aan de procesoptimalisatie bij de klant en blijft<br />

om die reden in de frontlinie opereren om te zorgen dat de producent van<br />

kozijnen zonder zorgen met de laatste ontwikkelingen mee kan gaan." n<br />

We kunnen spreken over een krachtige doorontwikkeling, vanwege het feit<br />

dat DeltaPi dit vanuit een IFC-model doet en alles ook weer via DeltaPi terug<br />

gezet kan worden in het BIM-model. Storms: "De samenwerking was er<br />

al uiteraard, maar deze is nu nog intensiever geworden. Uiteraard dient de<br />

klant hiervoor wel te beschikken over zowel onze software als DeltaPi. We<br />

bevinden ons nu in het laatste stadium van ontwikkeling en verwachten dat<br />

alles in het tweede kwartaal van dit jaar beschikbaar komt."<br />

Krachtige BIM samenwerking<br />

Matrix Software heeft er strategisch voor gekozen om nauw samen te werken<br />

met partijen die toonaangevende ontwerpoplossingen voor architecten<br />

en bouwbedrijven voeren. Al meerdere jaren is er een BIM interface tussen<br />

MatrixKozijn en FABwindow van Itannex. Binnenkort komt daar een BIM interface<br />

met Deltapi bij.<br />

77


Thema Software<br />

Tekst en beeld: A+W iQuote<br />

UITGEBREIDE BESTELMEDEDELING VIA WEBSHOP<br />

KEUZE VOOR SMART PARTNERNETWERKEN<br />

Sinds de succesvolle marktintroductie van de webshop A+W iQuote bestaat er in de compo-nentenbranche een duidelijke trend naar<br />

bestelling via het internet. Deze trend werd eens te meer bevestigd op de BAU in München, waar A+W Cantor zijn uitgebreide A+W<br />

iQuote met boeiende, nieuwe functies toonde.<br />

A+W iQuote nu ook met externe configurators<br />

In de afgelopen jaren heeft A+W Cantor reeds met succes externe online<br />

configurators van toele-veranciers geïntegreerd in zijn ERP- en dealersoftware.<br />

De Aha-ervaring voor de standbezoekers op de BAU was echter<br />

dat de online configurators van adeco, OBUK, Rodenberg, ROMA en Warema<br />

nu ook zijn geïntegreerd in A+W iQuote. Wanneer een dealer een<br />

huisdeur online via A+W iQuote registreert, kan hij direct de betreffende<br />

configurator oproepen en daar het gewenste pa-neel bestellen dat grafisch<br />

correct wordt weergegeven. Of de rolluiken voor het venster.<br />

Bovendien is het nu mogelijk om A+W iQuote ook in andere programma's<br />

voor de vensterbouw te integreren en zo alle voordelen van de<br />

A+W-webshop te gebruiken in de externe software.<br />

Webshop zonder dubbele database<br />

In de vensterbranche moet voor het gebruik van een webconfigurator<br />

doorgaans worden voor-zien in een tweede database en wordt de klantenbestelling<br />

bij de fabrikant opnieuw geregistreerd. Dat hoeft echter<br />

niet met A+W iQuote – de gebruiker werkt direct op basis van de stamgegevens<br />

van de producent!<br />

Zo kunnen dealers en distributeurmedewerkers met A+W iQuote zowel<br />

standaardcomponenten als complexe configuraties eenvoudig<br />

en snel registreren. Zodra een opdracht is besteld via A+W iQuote,<br />

is deze in realtime zichtbaar in het A+W Cantor-systeem van de producent<br />

en kan worden ingepland voor de productie – geheel zonder<br />

dubbele orderinvoer. De prijs wordt berekend en weergegeven.<br />

78


Thema Software<br />

'Vragen en een tijdrovende uitleg aan<br />

de telefoon zijn niet meer vereist'<br />

geen fouten meer maken. De volledige bestelling doorloopt een controle<br />

op beperkingen op basis van onze stamgegevens. Wij ontvangen een<br />

complete, technisch correcte bestelling. Vragen en een tijdrovende uitleg<br />

aan de telefoon zijn niet meer vereist. Dat betekent een grotere efficiency<br />

in het totale bestelproces."<br />

Partnermededeling op het Internet of Things<br />

Hier ervaren wij een aspect van Industrie 4.0 waar vaak nog onvoldoende<br />

rekening mee wordt gehouden. Want in een 'Smart Factory' gaat het niet<br />

alleen om intelligente productie, maar net zo goed om smart communicatie<br />

tussen marktpartners.<br />

Technische beperkingen worden in acht genomen – altijd actueel. Dat<br />

versnelt nu ook de bestellingen van accessoires en biedt meer zekerheid.<br />

Dat heeft A+W allemaal geïmplementeerd in een verfrissend eenvoudig<br />

te bedienen gebruikersin-terface die werd ontwikkeld met het oog op<br />

touchscreens, tablets en mobiele apparaten.<br />

Wolfgang Neutatz, bedrijfsleider van de zonweringsproducent, en A+W<br />

iQuote-gebruiker Schlot-terer: "Onze klanten kunnen met A+W iQuote<br />

De internetbestelling met koppeling van de externe online configurators<br />

maakt de volledige toe-gevoegde waardeketen dynamisch. Orderprocessen<br />

die vroeger tot aan de ontvangst van de orderbevestiging uren of<br />

zelfs dagen moesten worden geraamd, worden binnen enkele minuten<br />

afgewikkeld – inclusief de overdracht aan de productie! De volledige<br />

stuklijst met alle technische details en gegevens voor de productieplanning<br />

en -aansturing is just in time in de productie beschikbaar. De orders<br />

worden sneller geproduceerd, de levertijden worden korter - en de klant<br />

is er blij mee! n<br />

MIJN NETWERKEN<br />

MET DE TOEKOMST!<br />

Met deze software kan ik mijn productieproces, incl. alle<br />

commerciële stappen, op een intelligente manier organiseren:<br />

van bestelling tot uitlevering.<br />

www.a-w.com<br />

79


Uw totaalleverancier van hang- & sluitwerk.<br />

Ook voor SKG Veiligheidsbeslag!<br />

SKG Veiligheidsbeslag<br />

Wie zegt dat veiligheid niet mooi kan zijn?<br />

Met de SKG veiligheidsbeslagen van Burghouwt waardeer je in een<br />

handomdraai je voor-of achterdeur op tot een veilige én stijlvolle<br />

toegang tot je woning.<br />

Gaat je voorkeur uit naar een Aluminium-look? Of kies je toch liever<br />

voor zwart, RVS of Messing? Wat je ook kiest, het is geen probleem<br />

met dit complete programma deurbeslag.<br />

Al het SKG veiligheidsbeslag in deze folder bevat kerntrek beveiliging<br />

en is ***SKG gekeurd.<br />

Zo zie je maar: ons SKG veiligheidsbeslag is niet alleen mooi,<br />

maar ook altijd de veiligste keuze!<br />

Verstandig bouwen. Samen met Burghouwt<br />

burghouwt.nl


FAPIM VERKRIJGT<br />

NIETIGVERKLARING VAN HET<br />

OCTROOI EP2185827<br />

Fapim, een wereldleider in de productie van<br />

oplossingen en accessoires voor aluminium<br />

hang-en sluitwerk, heeft de definitieve en<br />

onherroepelijke nietigverklaring van het Europese<br />

octrooi nr. EP2185827 verkregen met betrekking<br />

tot de bevestigingsschroeven voor<br />

deurscharnieren, gepatenteerd door twee Duitse<br />

bedrijven en waartegen Fapim verzet had<br />

aangetekend bij gebrek aan het vereiste tot<br />

uitvinderswerkzaamheid. Dit gebrek is bevestigd<br />

en definitief vastgesteld door de Kamer van<br />

Beroep van het Europees Octrooibureau dd 11<br />

september 2<strong>01</strong>8 (Besluit nr. T0612/15) waarvan<br />

de redenen in de afgelopen dagen bekend zijn<br />

gemaakt.<br />

Life in evolution<br />

"Het is een uitkomst waarover we tevreden zijn,<br />

die volledig voldoet aan onze eisen", zo verklaart<br />

Massimo Bellandi, CEO van Fapim “Wij zijn van<br />

mening dat het intellectuele eigendom cruciaal is<br />

in onze branche, maar zeker wanneer het is<br />

gebaseerd op objectieve inventieve<br />

overwegingen. Anders loopt men het risico dat de<br />

vrije concurrentie tussen economische entiteiten<br />

overmatig wordt verstoord".


Thema Toegangscontrole<br />

Tekst en beeld: Fapim<br />

HOOGWAARDIG BESLAG VOOR ALUMINIUM<br />

RAMEN EN DEUREN, MADE IN ITALY<br />

De markt evolueert snel, ook op het vlak van beslag. Fapim, gevestigd in het Italiaanse Altopascio (Lucca), is één van de marktleiders in<br />

de ontwikkeling en productie van beslag voor aluminium ramen en deuren. De firma introduceert onder meer een nieuwe reeks panieksloten,<br />

die hoge kwaliteit combineren met een hoogwaardig Italiaans design: Oltre.<br />

De naam Fapim staat al bijna 45 jaar synoniem voor hoogwaardig<br />

beslag voor aluminium ramen en deuren. Het gamma bestaat vandaag<br />

uit achtien duizend artikelen in verschillende modellen en afwerkingen,<br />

goed voor 120.000 componenten. Alles wordt in Italië<br />

geproduceerd. De fabrikant met hoofdzetel in Altopascio (Lucca) beschikt<br />

over twee productiefaciliteiten, 500 medewerkers in Italië en<br />

12 kantoren in het buitenland, in Spanje, Polen, Argentinië, Rusland,<br />

Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Griekenland, Ukraïne, Frankrijk<br />

'Fapim staat synoniem voor<br />

hoogwaardig beslag voor aluminium<br />

ramen en deuren'<br />

Fapim is de Italiaanse marktleider op het gebied van beslag voor aluminium ramen en deuren. De firma is gevestigd in Altopascio, Lucca.<br />

82


Thema Toegangscontrole<br />

Met Oltre ontwikkelde Fapim recent een nieuwe reeks panieksloten.<br />

en België. De tweede generatie draait inmiddels mee in de firma,<br />

waardoor de toekomst verzekerd is.<br />

Oltre, de nieuwe reeks panieksloten<br />

Fapim presenteert Oltre, een nieuwe reeks panieksloten met een elegante<br />

vormgeving, uniform voor alle verschillende types. Ze omvatten<br />

een klink in roestvrij staal (AISI 304), zijn zelfsluitend en brandwerend.<br />

De insertie in hoogwaardig technisch polymeer beperkt de kracht<br />

bij het openen. De ‘Push’-versie heeft een nieuw, vereenvoudigd en<br />

kleiner binnenwerk, wat zorgt voor een veilige werking over de hele<br />

lengte van de staaf. De laterale behuizing kreeg net als de behuizing<br />

van het slot een nieuw uiterlijk. Het nieuwe design van de paniekstang<br />

sluit nauw aan bij de Olimpo-reeks. Bovendien kan de cilinder vervangen<br />

worden zonder de stang te verwijderen. n<br />

'De tweede generatie draait mee<br />

in de firma, waardoor de toekomst<br />

verzekerd is'<br />

83


YEARS<br />

1919–2<strong>01</strong>9<br />

XesarGewoon veelzijdig<br />

Het elektronische toegangssysteem Xesar biedt u een groot assortiment producten.<br />

De schaalbare interface van de administratiesoftware is gebruikersvriendelijk vormgegeven.<br />

Geschikt voor grote en kleine sluitsystemen.<br />

www.evva.com


SVN-FLEX. VIRTUEEL NETWERK ZONDER GRENZEN.<br />

Toegangskaarten updaten daar waar ze gebruikt worden: Bij de deur.<br />

• Maak van elke deur een draadloos updatepunt.<br />

• Geen bekabelde wandlezer meer nodig - lagere installatiekosten.<br />

• Meer flexibiliteit voor het beheren van toegangsrechten.<br />

• Hoger veiligheidsniveau voor meerdere deuren.<br />

• Meer comfort door updaten zonder omweg.<br />

Bepaal zelf wat belangrijk is voor de toegangscontrole van het gebouw. Kiest u voor de elektronische<br />

oplossingen van SALTO Systems, dan kiest u voor veiligheid, gebruiksgemak en efficiëntie.<br />

Toegangscontrole waarop u kunt vertrouwen.<br />

www.saltosystems.nl - info.nl@saltosystems.com


Voordeel #6<br />

Houten kozijnen<br />

besparen energie<br />

Vergeet in uw energiebesparende ambities niet het<br />

geveltimmerwerk. Voor elk concept bestaat een<br />

houten kozijn met passende isolatie (U-waarde of<br />

warmtedoorgangscoëffici ënt).<br />

Van houten kozijnen voor een passiefhuis met een U-waarden kleiner<br />

dan 0,8 tot versies met een waarde van 1,4 voor een aanbouw van een<br />

bestaande jaren 60-woning.<br />

Bekijk alle voordelen op:<br />

Kozijnenvanhout.nl


Tekst en beeld: FSC<br />

Hoofdkantoor Triodosbank. (Beeld: Rick Kamphorst)<br />

HET OUDSTE BOUWMATERIAAL OPNIEUW IN GEBRUIK?!<br />

Ruim zes jaar geleden heeft een aantal bouwbedrijven en toeleveranciers<br />

samen met FSC Nederland het Bouw en Hout convenant<br />

opgesteld. Dit convenant spreekt zich uit over de toepassing van<br />

gecertificeerd duurzaam hout in de bouwsector.<br />

Er is een gezamenlijke ambitie geformuleerd<br />

om zo snel mogelijk<br />

alleen maar gecertificeerd hout<br />

in te kopen en te offreren. Sindsdien<br />

hebben de betrokken partijen<br />

enorme stappen gezet en is gecertificeerd<br />

hout meer regel dan uitzondering<br />

op de bouwplaatsen in<br />

Nederland.<br />

Hout van nature circulair<br />

Door het rijksbrede programma<br />

Nederland circulair 2050 wordt<br />

de rol van het biobased materiaal<br />

hout, dat van zichzelf al 100%<br />

circulair is, alleen maar belangrijker. Het hergebruik van materialen<br />

is een goede manier om schaarse grondstoffen uit te bannen. Nog<br />

beter is om in de ontwerpfase grondstoffen te kiezen die hernieuwbaar,<br />

hergroeibaar zijn. Daarom verdienen biobased materialen zo’n<br />

belangrijke rol binnen het circulaire denken. Hout voorop. En nu de<br />

praktijk nog. Helaas lijkt het in het circulaire gedachtegoed nog vooral<br />

te gaan over energiebesparing en recycling. Aan ons de taak om in de<br />

basis al meer focus te leggen op hout als duurzaam alternatief voor<br />

andere materialen.<br />

Begin maart gaan de deelnemende partijen opnieuw met elkaar om<br />

tafel. Het is tijd om onze doelstellingen te verbreden. Naast borging<br />

van de herkomst van hout ook meer toepassing van hout in de bouw<br />

in het algemeen. Dit jaar zal er weer een aantal nieuwe partijen deelnemen<br />

aan het convenant. Hierdoor wordt het convenant nog breder<br />

gedragen en staan we sterker dan ooit.<br />

Wilt u meer weten over het convenant? Neem dan contact op met<br />

Rick Kamphorst of Ben Romein van FSC Nederland.<br />

r.kamphorst@fsc.nl b.romein@fsc.nl n<br />

87


Keurmerk<br />

Een keur aan extra zekerheden.<br />

Tekst en beeld: VKG Keurmerk<br />

THEMA ‘GOED PERSONEEL<br />

VINDEN EN BEHOUDEN’<br />

CENTRAAL OP VMRG EN VKG DIRECTIEDAG<br />

Wist u dat een gemiddelde productiemedewerker van kozijnen<br />

momenteel de keuze heeft uit 64 banen en 45% ouder is dan 50<br />

jaar? En weet u hoe u ervoor kunt zorgen dat deze medewerker<br />

voor u kiest? Dat u opvalt tussen al die vacatures en interesse<br />

in uw bedrijf wekt? Maar ook welke demografische ontwikkelingen<br />

invloed hebben op de arbeidsmarkt en hoe u uw<br />

personeelsbeleid en arbeidsmarktcommunicatie daarop kunt<br />

inrichten?<br />

Inspiratie voor de juiste match<br />

Op een prachtige locatie in Maarssen werden tijdens de Directiedag op<br />

29 januari jl. van VMRG en VKG Keurmerk deze vragen gesteld, bediscussieerd<br />

en beantwoord. Want welk bedrijf worstelt niet met het goed gevuld<br />

houden van de fabriek en het kantoor? Zorgen dat alle projecten en<br />

de productie blijven draaien. En dat in een fijne samenwerking en sfeer.<br />

Met ruim 100 directieleden uit beide branches in de zaal werden verschillende<br />

aanpakken en wensen besproken.<br />

ven van potentiële werknemers. Waarmee ga je ze triggeren voor jou te<br />

kiezen? Hoe zorg je ervoor dat je de juiste kandidaat aan je bindt? Een<br />

goed salaris is zeker belangrijk. Doorslaggevend ook? Meestal niet.<br />

Enorm belangrijk is het zo concreet mogelijk zijn in vacatureteksten.<br />

Schrijf niet ‘goede secundaire voorwaarden’ maar benoem deze voorwaarden!<br />

Bied je een sportabonnement? Opleidingsmogelijkheden? Een<br />

vast contract bij aanvang? Flexibele werktijden en verantwoordelijkheden?<br />

Maak duidelijk wat je te bieden hebt als bedrijf en zorg ervoor dat<br />

je een echt gesprek voert met een kandidaat. Weet wat hem of haar<br />

beweegt en als dat overeenkomt met het DNA van jouw bedrijf, dan heb<br />

je een duurzame match!<br />

Begrijp je medewerkers<br />

Jan Latten is als hoogleraar sociale demografie aan de Universiteit van<br />

Amsterdam de kenner van demografische ontwikkelingen en de vertaling<br />

ervan naar de arbeidsmarkt. Hij nam de aanwezige directieleden mee in<br />

de perikelen van verschillende generaties, de groei in aantal immigranten<br />

en de invloed ervan op de arbeidsmarkt. Inhoudelijk sterk en ondersteund<br />

met droge humor bracht Jan Latten zijn boodschap: zorg ervoor dat je je<br />

personeel begrijpt, dat je weet wat er privé speelt en welke invloed dat<br />

heeft op het functioneren. Maar houdt ook rekening met de geboorte<br />

van De Grote IK. De jonge generatie met een ander levensdoel dan voorgaande<br />

generaties. Het vergt een andere leiderschapsstijl en invulling van<br />

goed werkgeverschap. Coach zijn in plaats van baas.<br />

Zaadje geplant<br />

De Directiedag werd een enerverende middag met veel energie, interactie<br />

en kennisoverdracht. Tijdens de borrel en het diner kwamen de analyses<br />

op de eigen organisatie verder op gang. Het zaadje is geplant. VMRG en<br />

VKG Keurmerk kijken terug op een geslaagde Directiedag 2<strong>01</strong>9. n<br />

Wat biedt jouw bedrijf nu echt?<br />

De dames van Happy Capital HRM Annelies van Toledo, Margriet Kanik<br />

en Marieke de Wildt verbinden organisaties en talenten met elkaar. Met<br />

enthousiasme en energie gaven ze een actuele en reële kijk in de motie-<br />

88


I VMRG I Postbus 1496 I 3430 BL Nieuwegein I www.vmrg.nl I<br />

I In elke uitgave vindt u deze VMRG-pagina waarin wij u op de hoogte houden van nieuws uit de gevelbranche I<br />

Eerste akkoord inzet drones in stad<br />

Aeroscan, één van de drie partners in het FaSA project, mag als eerste bedrijf in Nederland inspecties van bouw en vastgoed met drones<br />

uitvoeren in stedelijk gebied. In samenwerking met de Inspectie Leefomgeving en Transport is een werkwijze overeengekomen om deze<br />

toepassing te gaan testen in de praktijk. Inspecties uitvoeren met drones in stedelijk gebied was tot voor kort onmogelijk vanwege<br />

strikte regelgeving omtrent inzet van drones.<br />

FaSa staat voor ‘Façade Service Applicatie’. De VMRG is samen met Aeroscan<br />

en OCTO initiatiefnemer voor de ontwikkeling van deze applicatie.<br />

Samen met 39 partners ontwikkelen zij in een door de EU gesubsidieerd<br />

traject een platform, dat de fysieke vastgoedmarkt innoveert door inzet<br />

van digitale middelen als sensoren, drones en kunstmatige intelligentie.<br />

Met de Façade Service Applicatie kan op een objectieve manier continu<br />

inzicht worden geboden in de technische en esthetische prestaties van<br />

gevels van woningen en bedrijfsgebouwen.<br />

Digitaliseren<br />

Om inspecties van bouw en vastgoed objectiever, nauwkeuriger en op<br />

grotere schaal mogelijk te maken, wordt er gewerkt aan een oplossing<br />

waarbij drones ingezet worden om gevels en daken te digitaliseren. De<br />

analyse van het vastgoed kan vervolgens digitaal uitgevoerd worden,<br />

waarbij ook nieuwe technieken zoals beeldherkenning en kunstmatige<br />

intelligentie ingezet worden.<br />

Dronetechnologie<br />

Er is nu een werkwijze tot stand gekomen waarbij voorafgaand uitgebreid<br />

onderzoek is gedaan naar veiligheid, privacy en de impact van dronetechnologie<br />

op de omgeving. Op basis van dit scenario zullen diverse<br />

testomgevingen gecreëerd worden waarin bewoners en eigenaren van<br />

vastgoed betrokken zijn bij de vluchtuitvoering. Dit unieke project maakt<br />

deel uit van een ontwikkeling in de Europese Unie waarbij specifieke<br />

toepassingen van dronetechnologie en de meerwaarde hiervan voor de<br />

maatschappij onderzocht worden. De onderzoeksresultaten uit de praktijk<br />

zullen input vormen voor het tot stand komen van uniforme regelgeving<br />

binnen Europa rondom de inzet van drones.<br />

De activiteiten van het FaSA project worden uitgevoerd binnen de gemeente<br />

Den Haag. Dit project komt mede tot stand door steun vanuit<br />

Kansen voor West II, EFRO subsidie. n<br />

NEN Studiedag Brandveiligheid gevels<br />

Op woensdag 20 maart en dinsdag 23 april organiseert de NEN werkgroep ‘Gevels’, waarin de VMRG vertegenwoordigd<br />

is, de studiedag ‘Brandveiligheid gevels’.<br />

De NEN studiedag gevels beoogt kennisoverdracht over regelgeving,<br />

producten en de manier waarop producten getest worden duidelijker<br />

te maken. Bouwregelgeving rondom gevels, wanneer is een<br />

gevel ‘brandveilig’, uitleg over de BZK-risicotool ‘Brandveiligheid<br />

Gevels’, ervaringen met de Rotterdamse risicotool, cases uit de praktijk,<br />

ontwerp en bestek: van gebouw- naar producteisen, uitvoering:<br />

essentiële controlepunten.<br />

De kosten voor deelname zijn €195,- per persoon.<br />

Inschrijven kan via https://www.nen.nl/Evenementen/Evenementdetailpagina/Studiedag-Brandveiligheid-gevels.htm<br />

Scan de QR code<br />

met uw mobiele telefoon en<br />

bezoek de speciale website<br />

89


INTELLIGENTE OPLOSSINGEN<br />

VOOR CONSTRUCTIEVE HECHTING<br />

tesa® ACXplus – voor krachtige,<br />

duurzame verbindingen<br />

• Snel aanbrengen zonder complexe<br />

apparatuur of extra energie<br />

• Zeer hoge aanvangshechting<br />

en kleefkracht op moeilijke<br />

materialen<br />

• Schok- en geluidsdempende<br />

eigenschappen<br />

• Compensatie van verschillen<br />

in thermische uitzetting<br />

tesa.be, tesa.nl<br />

ATRIUM ® HS<br />

Hef-schuif-beslag<br />

STERK<br />

BARRIÈREVRIJ,<br />

INDIVIDUEEL<br />

Het hef-schuif-beslag voor allround<br />

gebruik. Draagt zware elementen tot<br />

440 kg ook bij grote glazen opper-<br />

vlakken en openingsstanden.<br />

Talrijke extra’s zorgen voor barrière-<br />

vrijheid, veiligheid en comfort Te<br />

gebruiken voor alle kozijnmaterialen.<br />

www.hautau.de


PROFIEL PARTNERS<br />

VANAF € 595 PER JAAR WETEN UW KLANTEN OOK WAT U DOET!<br />

<strong>Profiel</strong> Partners biedt<br />

de lezer een compleet<br />

overzicht van de meest<br />

gerenommeerde<br />

fabrikanten en<br />

leveranciers in de sector.<br />

Zowel in het tijdschrift als op de<br />

website, treft u een overzicht van<br />

de meest gerenommeerde<br />

fabrikanten en leveranciers.<br />

Bent u geïnteresseerd om ook partner te worden van <strong>Profiel</strong>?<br />

Bel of mail voor meer informatie met Erwin Krekels: T +31 495 45 00 95 – E e.krekels@louwersmediagroep.nl<br />

PROFIEL-ONLINE.NL<br />

HET MEEST COMPLETE OVERZICHT VAN LEVERANCIERS AAN DE GEHELE SECTOR<br />

Op de website van <strong>Profiel</strong> is<br />

bedrijfsinformatie van onze partners<br />

doeltreffend en efficiënt te vinden.<br />

Banners en bedrijfsprofi elen zijn gekoppeld aan redactionele artikelen, zo wordt optimale<br />

vindbaarheid van Profi el Partners door Google gegarandeerd. Vanuit het tijdschrift is alle<br />

informatie over de Profi el Partners direct beschikbaar, door de QR code te gebruiken.<br />

Bent u geïnteresseerd om ook partner te worden van <strong>Profiel</strong>?<br />

Bel of mail voor meer informatie met Erwin Krekels: T +31 495 45 00 95 – E e.krekels@louwersmediagroep.nl


<strong>Profiel</strong> Partners <strong>Profiel</strong> Partners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

Profi el Partners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

www.profiel-online.nl/bedrijf<br />

think<br />

different<br />

materials<br />

ck<br />

®<br />

design<br />

jaar<br />

international<br />

Year<br />

Jahre<br />

A+W SOFTWARE GMBH<br />

Am Pfahlgraben 4 - 10<br />

D-35415 POLHEIM<br />

T +49 64 04 20 51 0<br />

E info@a-w.com<br />

W www.a-w.com<br />

BAB COMM. V.<br />

Welvaartstraat 22 unit 1<br />

B-2200 HERENTALS<br />

T +32 498 57 49 99<br />

E info@buigwerken.be<br />

W www.buigwerken.be<br />

CK DESIGN<br />

CK DESIGN INTERNATIONAL<br />

Prof. Röntgenstraat 8<br />

NL-7311 AM APELDOORN<br />

Prof. Ronthenstraat 8<br />

T<br />

F<br />

E<br />

W<br />

+31(0)55 578 92 88<br />

+31(0)55 576 08 05<br />

info@ckdesign-int.com<br />

www.ckdesign-int.com<br />

7311 AM APELDOORN<br />

T +31 55 578 92 88<br />

F +31 55 576 08 05<br />

E<br />

W<br />

info@ckdesign-int.com<br />

www.ckdesign-intcom<br />

DEURENFABRIEK VAN DER PLAS<br />

Handelsstraat 1<br />

3371 XC HARDINXVELD-GIESSENDAM<br />

T +31 184 61 48 88<br />

E info@deurenfabriekvanderplas.nl<br />

W www.deurenfabriekvanderplas.nl<br />

DEVENTER PROFIELEN<br />

ALL-FIX BVBA<br />

BENELUX agent Comaglio Valdorpels<br />

van Overbekelaan 182 bus 34<br />

B-1083 GANSHOREN (BRUSSEL)<br />

T +32 471 735 169<br />

F +32 2 305 47 29<br />

BOHLE BENELUX BV<br />

Nieuweweg Noord 314 B 20<br />

3905 LX VEENENDAAL<br />

T +31 318 55 31 51<br />

F +31 318 51 98 59<br />

E info@bohle.com<br />

W www.bohle-groupcom<br />

CK DESIGN<br />

Prof. Ronthenstraat 8<br />

7311 AM APELDOORN<br />

T +31 55 578 92 88<br />

F +31 55 576 08 05<br />

Voorerf 75<br />

4824 GM BREDA<br />

T +31 76 541 69 00<br />

F +31 76 541 69 10<br />

E info@deventer-profielen.nl<br />

W www.deventer-profielen.nl<br />

E<br />

W<br />

all-fix@telenet.be<br />

www.comaglio.it<br />

E<br />

W<br />

info@ckdesign-int.com<br />

www.ckdesign-intcom<br />

ALURAL GROUP<br />

Westdijk 139<br />

B-2830 TISSELT-WILLEBROEK<br />

T +32 3 860 72 61<br />

E sales@alural.be<br />

W www.alural.be<br />

BURGHOUWT BOUWBESLAG BV<br />

Pieter Calandweg 29<br />

6827 BJ ARNHEM<br />

Postbus 2150<br />

6802 CD ARNHEM<br />

T +31 26 368 42 42<br />

F +31 26 368 42 48<br />

E info@burghouwt.nl<br />

W www.burghouwt.nl<br />

COMHAN HOLLAND BV<br />

Joh. Enschedeweg 11<br />

1422 DR UITHOORN<br />

T +31 297 513636<br />

F +31 297 513639<br />

DICTATOR PRODUCTIE B.V.<br />

Energieweg 11<br />

8304 AJ EMMELOORD<br />

T +31 527 61 34 56<br />

F +31 527 69 84 20<br />

E info@dictator.nl<br />

W www.dictator.nl<br />

E<br />

comhan@comhan.com<br />

W<br />

www.comhan.nl<br />

AMI BV<br />

Spikweien 70<br />

5943 AD LOMM<br />

T +31 77 473 74 75<br />

F +31 77 473 74 79<br />

E info@ami.nl<br />

CELDEX B.V.<br />

Mijlstraat 18<br />

5281 LL BOXTEL<br />

Postbus 183<br />

5280 AD BOXTEL<br />

T +31 411 68 24 00<br />

E sales@celdex.nl<br />

D & G CONSTRUCT<br />

Nieuwpoortlaan 25<br />

B-3600 GENK<br />

T +32 89 62 25 76<br />

DR. HAHN GMBH & CO KG<br />

Trompeterallee 162<br />

D-41189 MÖNCHENGLADBACH<br />

Postfach 40<strong>01</strong>09<br />

D-41181 MÖNCHENGLADBACH<br />

T +49 21 66 95 43<br />

E hahn@dr-hahn.de<br />

W<br />

www.ami.nl<br />

W<br />

www.celdex.nl<br />

W<br />

www.ewaprofile.be<br />

W<br />

www.dr-hahn.eu<br />

92 90


<strong>Profiel</strong> Partners <strong>Profiel</strong> Partners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

Profi el Partners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

www.profiel-online.nl/bedrijf<br />

DUCO "VENTILATION & SUN CONTROL"<br />

Handelsstraat 19<br />

B-8630 VEURNE<br />

T +31 58 33 00 33<br />

F +32 58 33 00 44<br />

E info@duco.eu<br />

W www.duco.eu<br />

Bedrijvenlaan 2<br />

B-8630 VEURNE<br />

T +32 58 33 00 66<br />

F +32 58 33 00 67<br />

E info@duco.eu<br />

W www.duco.eu<br />

ELTON B.V.<br />

2e Energieweg 5<br />

93<strong>01</strong> LL RODEN<br />

Postbus 5<br />

9300 AA RODEN<br />

T +31 50 502 11 99<br />

F +31 50 5<strong>01</strong> 47 72<br />

E Ellen@elton.nl<br />

W www.elton.nl<br />

GEALAN FENSTER-SYSTEME GMBH<br />

Hofer Straße 80<br />

D-95145 OBERKOTZAU<br />

T +49 92 86 77 0<br />

F +49 86 77 22 22<br />

E info@gealan.de<br />

W www.gealan.de<br />

GND GARANTIEDEUREN<br />

G.A. van Nispenstraat 11<br />

HECO SCHRAUBEN GMBH<br />

Dr.-Kurt-Steim-Str. 28<br />

D-78713 SCHRAMBERG<br />

T +49 74 22 98 92 81<br />

E info@heco-schrauben.de<br />

W www.heco-schrauben.de<br />

www.dulimex.nl<br />

®<br />

DULIMEX QUALITY HARDWARE BV<br />

Talhoutweg 11-15<br />

8171 MB VAASSEN<br />

Postbus 20<br />

8170 AA VAASSEN<br />

T +31 578 57 11 24<br />

F +31 578 57 11 57<br />

E info@dulimex.nl<br />

W www.dulimex.nl<br />

DWS SAFE & SECURE BV<br />

Denariusstraat 21 f<br />

4903 RC OOSTERHOUT (NB)<br />

T +31 162 51 56 04<br />

M +31 6 43 08 38 85<br />

F +31 162 51 62 30<br />

E info@dwsolutions.nl<br />

W www.dwssolutions.nl<br />

ELUMATEC BV<br />

Hoogeveenenweg 204<br />

2913 LV NIEUWERKERK AAN DE IJSSEL<br />

T +31 180 315 858<br />

E info@elumatec.nl<br />

W www.elumatec.nl<br />

EVVA NEDERLAND BV<br />

Aquamarijnstraat 7<br />

7554 NM HENGELO<br />

Postbus 400<br />

7550 AK HENGELO<br />

T +31 74 851 53 00<br />

E info@evva.nl<br />

W www.evva.nl<br />

6814 JA ARNHEM<br />

Postbus 841<br />

6800 AV ARNHEM<br />

T +31 26 379 02 16<br />

E info@gnd.nl<br />

W www.gnd.nl<br />

HANDELSONDERNEMING J.P.M. KOK<br />

Oostergracht 36<br />

3763 LZ SOEST<br />

T +31 36 6<strong>01</strong> 24 33<br />

E info@jpmkok.nl<br />

W www.jpmkok.nl<br />

HAUTAU GMBH<br />

HEBO KOZIJNEN B.V.<br />

Eeftinkstraat 4<br />

7496 AG HENGEVELDE<br />

T +31 547 33 55 55<br />

E info@hebo.nl<br />

W www.hebo.nl<br />

HENDERSON NEDERLAND BV<br />

't Rootven 14<br />

5531 MB BLADEL<br />

Postbus 258<br />

5530 AG BLADEL<br />

T +31 497 33 20 20<br />

F +31 497 33 20 29<br />

E sales@henderson.nl<br />

W www.henderson.nl<br />

EKO OKNA BELGIUM<br />

Office<br />

Avenue de Wallonie 60<br />

B-6180 COURCELLES<br />

T +32 71 45 23 61<br />

E info@ekookna.be<br />

W www.ekookna.be<br />

Life in evolution<br />

FAPIM S.P.A<br />

Via delle Cerbaie, 114<br />

I-55<strong>01</strong>1 ALTOPASCIO (LU) ITALY<br />

T. +39 582 26 <strong>01</strong><br />

F +39 583 25 29 1<br />

E info@fapim.it<br />

W www.fapim.it<br />

Bahnhofstr. 56-60<br />

D-31691 HELPSEN<br />

Postfach 1151<br />

D-31689 HELPSEN<br />

T +49 57 24 393-0<br />

F +49 57 24 393 125<br />

E info@hautau.de<br />

W www.hautau.de<br />

Sie werden’s merken, wenn es HAUTAU ist!<br />

HORST KLAES GMBH & CO. KG<br />

Wilhelmstraße 85-87<br />

D-53474 BAD NEUENAHR-AHRWEILER<br />

T +49 26 41 90 90<br />

F +49 264 19 09 20 00<br />

E Welcome@klaes.com<br />

W www.klaes.de<br />

93 91


<strong>Profiel</strong> Partners <strong>Profiel</strong> Partners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

Profi el Partners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

www.profiel-online.nl/bedrijf<br />

<br />

TEN HULSCHER DOOR & WINDOW DESIGN BV<br />

Speulderweg 38-40<br />

3886 LB GARDEREN<br />

T +31 577 46 23 07<br />

E<br />

W<br />

info@tenhulscher.nl<br />

www.deurbeslag.nl<br />

HYDRO BUILDING SYSTEMS NETHERLANDS BV<br />

Postbus 75 5150 AD DRUNEN<br />

T +31 416 38 64 80<br />

E<br />

W<br />

info.hbs.nl@hydro.com<br />

www.sapabuildingsystem.nl<br />

INTERHOR-HORSYSTEMEN<br />

Leppingtonstraat 12<br />

JAZO ZEVENAAR<br />

Handelsdwarsstraat 10<br />

6905 DJ ZEVENAAR<br />

Postbus 360<br />

6900 AJ ZEVENAAR<br />

T +31 316 59 29 11<br />

F +31 316 52 53 60<br />

E info@jazo.eu<br />

W www.jazo.nl<br />

KRUBA BV<br />

Tolweg 9<br />

3741 LM BAARN<br />

T +31 35 543 35 55<br />

F +31 35 541 59 18<br />

E info@kruba.nl<br />

W www.kruba.nl<br />

KUFA RAAMSYSTEMEN<br />

Postbus 75 1970 AB IJMUIDEN<br />

T +31 255 74 40 20<br />

E info@kufa.nl<br />

W www.kufa.nl<br />

VAN LEEUWEN INTERNATIONAL BV<br />

Utrechtsestraatweg 220<br />

3911 TX RHENEN<br />

Postbus 128<br />

3910 AC RHENEN<br />

T +31 318 47 77 77<br />

E sales@intersteel.nl<br />

W www.intersteel.nl<br />

MATRIX SOFTWARE<br />

Wijchenseweg 116<br />

6538 SX NIJMEGEN<br />

T +31 24 343 43 80<br />

F +31 24 343 43 89<br />

E info@matrix-software.nl<br />

W www.matrix-software.nl<br />

MILIN PANELEN & PROFIELEN<br />

Brabanthaven 1<br />

ONLEVEL GMBH<br />

Budbergerstrasse 5<br />

D-46446 EMMERICH AM REIN<br />

T +49 3222 10 96 76 0<br />

E info@onlevel.com<br />

W www.onlevelcom<br />

ORGADATA BENELUX B.V.<br />

Mr. P.J. Troelstraweg 185 b1<br />

8919 AB LEEUWARDEN<br />

T +31 58 233 39 20<br />

F +31 58 213 85 30<br />

E info@orgadata.com<br />

W www.orgadatacom<br />

POLYTEC NEDERLAND BV<br />

Amerikaweg 86<br />

9407 TM ASSEN<br />

T +31 592 37 74 00<br />

F +31 592 37 74 07<br />

E ronnie.poelstra@polytec.nl<br />

W www.polytec.nl<br />

6067 HZ LINNE<br />

3433 PJ NIEUWEGEIN<br />

T +31 475 485 <strong>01</strong>3<br />

T +31 30 606 92 20<br />

E<br />

W<br />

info@interhor.nl<br />

www.interhor.nl<br />

www.onlineschucoshop.nl<br />

aluminium & kunststof<br />

www.onlineschucoshop.nl<br />

reserveonderdelen<br />

ITH KOZIJN & GEVELTECHNIEK BV<br />

Vrusschenhusken 1<br />

6422 PL HEERLEN<br />

T +31 45 541 32 14<br />

E<br />

info@ith-heerlen.nl<br />

LECOT NEDERLAND<br />

IBC Weg 12<br />

5683 PK BEST<br />

T +31 499 37 56 75<br />

T 0800 583 25 69<br />

F +31 499 37 51 50<br />

E info@lecot.nl<br />

W www.lecot.nl<br />

LECOT NV<br />

Vierlinden 7<br />

B-85<strong>01</strong> HEULE<br />

T +32 56 36 45 11<br />

F +31 56 35 44 38<br />

E info@lecot.be<br />

W www.lecot.be<br />

F +31 30 657 90 21<br />

E info@milin.nl<br />

W www.milin.nl<br />

OBUK<br />

HAUSTÜREN ZUM LEBEN<br />

OBUK<br />

Am Landhagen 96-98<br />

D-59302 OELDE<br />

T +49 2522 91 70 00<br />

E info@obuk.nl<br />

W www.obuk.nl<br />

POST EN EGER HANG EN SLUITWERK BV<br />

Utrechtsestraatweg 220<br />

3910 TX RHENEN<br />

T +31 20 69 47 333<br />

E info@posteneger.nl<br />

W www.posteneger.nl<br />

PROFEX KUNSTSTOFFE GMBH<br />

Rudolf-Diesel-Strasse 18-20<br />

B-31311 UETZE<br />

T +49 5173 98 36 36<br />

E info@profex-gruppe.de<br />

W www.profex-gruppe.de<br />

94 92


<strong>Profiel</strong> Partners <strong>Profiel</strong> Partners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

Profi el Partners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

www.profiel-online.nl/bedrijf<br />

PROFIL DEKOR GMBH & CO. KG<br />

Heidfeld 18<br />

D-33142 BÜREN<br />

T +49 2951 93 39 60<br />

E info@profil-dekor.de<br />

W www.profil-dekor.de<br />

SAFE BEVEILIGING<br />

Zwolseweg 40 - 46<br />

2994 LB BARENDRECHT<br />

T +31 180 65 45 55<br />

E info@safe-beveiliging.nl<br />

W www.safe-beveiliging.nl<br />

VDA GEVELTECHNIEK BV<br />

Meerval 11-11a<br />

4941 SK RAAMSDONKVEER<br />

T +31 162 51 17 20<br />

F +31 162 51 82 45<br />

E info@vda-geveltechniek.nl<br />

W www.vda-geveltechniek.nl<br />

WILMS N.V.<br />

Molsebaan 20<br />

B-2450 MEERHOUT<br />

T +32 14 36 99 70<br />

E<br />

Wilms@wilms.be<br />

RAAMDORPELELEMENTEN B.V.<br />

Fabrieksweg 5<br />

5531 PP BLADEL<br />

T +31 497 36 07 91<br />

E info@raamdorpel.nl<br />

SALTO SYSTEMS BV<br />

Kraanspoor 48<br />

1033 SE AMSTERDAM<br />

T +31 206 35 31 00<br />

E info.nl@saltosystems.com<br />

W www.saltosystems.com<br />

VEKA VERKOOPKANTOOR NEDERLAND<br />

Gerestraat 17<br />

4063 CN HEESSELT<br />

T +31 344 65 22 34<br />

E ahakkert@veka.com<br />

W www.veka.com<br />

W<br />

www.wilms.be<br />

WINKHAUS NEDERLAND BV<br />

Wapenrustlaan 11-31<br />

REHAU N.V.<br />

Postbus 1052<br />

3860 BB NIJKERK<br />

T +31 33 247 99 11<br />

F +31 33 247 99 58<br />

E nijkerk@rehau.com<br />

W www.rehaucom<br />

RENOLIT BENELUX BV<br />

Alphenseweg 4-j<br />

5133 NE RIEL<br />

T +31 13 518 68 87<br />

F +31 13 518 68 80<br />

E renolit.benelux@renolit.com<br />

W www.renolitcom<br />

SIEGENIA-AUBI KG<br />

Ramgatseweg 15<br />

4941 VN RAAMSDONKVEER<br />

T +31 85 486 10 80<br />

E info@siegenia.com<br />

W www.siegenia.com<br />

TROELSTRA & DE VRIES BV<br />

Geeuwkade 21<br />

8651 AA IJLST<br />

T +31 515 53 30 00<br />

F +31 515 53 31 11<br />

E info@troelstra-devries.nl<br />

W www.troelstra-devries.nl<br />

VENSTER TECHNIEK BV<br />

Ericaweg 9<br />

7021 PB ZELHEM<br />

Postbus 98<br />

7020 AB ZELHEM<br />

T +31 314 62 59 33<br />

F +31 314 62 58 58<br />

E info@venstertechniek.nl<br />

W www.venstertechniek.nl<br />

VAN DE VIN RAMEN EN KOZIJNEN BV<br />

Postbus 102<br />

5590 AC HEEZE<br />

T +31 40 224 19 99<br />

F +31 40 224 19 90<br />

E info@vandevin.nl<br />

W www.vandevin.nl<br />

7321 DL APELDOORN<br />

T +31 85 070 66 96<br />

E<br />

W<br />

verkoop@winkhaus.nl<br />

www.winkhaus.nl<br />

HELM Schuifbeslag<br />

KWS Bouwbeslag<br />

HELM Transporttechniek<br />

Woelm GmbH<br />

WOELM Hasselbecker GMBHStr. 2- 4<br />

D - 42579 Heiligenhaus<br />

Hasselbecker T: Tel.: + 49 Straße 20 56 - 2-4 18 - 0<br />

F: Fax: + 49 20 56 - 18 - 21<br />

DE E: 42579 r.vanderkroon@woelm.nl<br />

HEILIGENHAUS<br />

W: www.woelm.nl<br />

T +49 20 56 180<br />

F +49 20 56 18 21<br />

Register.indd 5 05.09.2<strong>01</strong>7 16:03:04<br />

E<br />

W<br />

r.vanderkroon@woelm.nl<br />

www.woelm.de<br />

REYNAERS ALUMINIUM B.V.<br />

Maisdijk 7<br />

5704 RM HELMOND<br />

Postbus 111 5700 AC HELMOND<br />

T +31 492 56 10 20<br />

E info@reynaers.com<br />

W www.reynaers.nl<br />

VBH NEDERLAND BV<br />

Houtduifstraat 22<br />

49<strong>01</strong> BP OOSTERHOUT<br />

Postbus 339<br />

4900 AH OOSTERHOUT<br />

T +31 162 48 34 00<br />

F +31 162 43 21 39<br />

E info@vbh-nl.com<br />

W www.vbh-nl.com<br />

WILKA SCHLIESSTECHNIEK GMBH<br />

Mettmannerstrasse 56-64<br />

D-42549 VELBERT<br />

T +49 20 51 20 8 10<br />

F +49 20 51 20 8 11 51<br />

E info@wilka.de<br />

W www.wilka.de<br />

XINNIX DOOR SYSTEMS BVBA<br />

Generaal Deprezstraat 2/<strong>01</strong>0<br />

B-8530 HARELBEKE<br />

T +32 56 73 50 00<br />

E info@xinnixdoorsystems.eu<br />

W www.xinnixdoorsystems.eu<br />

95 93


WICLINE 75 MAX<br />

Revolutionair raamsysteem uit Infi nite aluminium by WICONA<br />

WICLINE 75 MAX is het eerste raamsysteem op de markt dat standaard bestaat uit post-consumed aluminium. Naast het aluminium zijn de<br />

thermische stegen uit gerecycled polyamide vervaardigd. Uniek in de sector en meteen een echt duurzame oplossing voor toekomstige generaties.<br />

Dit innovatieve raamsysteem, ontwikkeld voor toepassing van drievoudige beglazing , zet met een Uw-waarde tot 0,81 W/(m²K) (met een standaard<br />

raamgrootte van 1230 mm x 1480 mm en glas met een Ug-waarde van 0,50 W/(m²K) hoge normen neer en draagt zo bij aan energiebesparing en<br />

een gereduceerde milieu-impact. Bovendien is WICLINE 75 MAX C2C (Cradle to Cradle) gecertificeerd.<br />

By<br />

Hydro Building Systems Netherlands BV<br />

Alcoalaan 1, 5151 RW Drunen | info.hbs.nl@hydro.com | +31 416 38 6480<br />

www.wicona.nl


Raam. Deur. Gevel. Serre.<br />

Klaes. De Software.<br />

27. - 31.05.2<strong>01</strong>9 – Hannover<br />

Klaes in Hal 27, Stand D67<br />

Alle<br />

materiaalsoorten<br />

Klaes –<br />

de universele<br />

software alle<br />

fabrikanten en<br />

verdelers in de<br />

branche<br />

Eén software voor de organisatie van alle bedrijfsprocessen<br />

Materiaalbeheer<br />

Steeds zicht op de volledige voorraad van materialen.<br />

Bestellingen elektronisch aanmaken met één klik.<br />

Capaciteitsplanning<br />

Productieorders aanmaken, inplannen en verplaatsen.<br />

Levertermijnen bepalen.<br />

‚Paperless‘ productieproces<br />

Op elke werkpost via scan alle noodzakelijke<br />

informatie voor het productieproces opvragen.<br />

Management van documenten en communicatie<br />

Digitale archivering van documenten en mails én<br />

automatisatie van de interne communicatie.<br />

Sturing van de machines<br />

Geautomatiseerde sturing van alle huidige<br />

machines incl. het opstarten ter plaatse.<br />

Eigen webshop<br />

Een eigen Webshop uitwerken en alles<br />

centraal via de software onderhouden.<br />

Samenwerking met verdelers<br />

Webshop-toegang en cloud-gebaseerde<br />

software-versies voor verdelers beheren.<br />

Reporting & Monitoring<br />

Automatische evaluatie van<br />

alle relevante cijfers.<br />

Horst Klaes GmbH & Co. KG<br />

Wilhelmstraße 85-87 • 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler (GER)<br />

Tel: +49 (2641) 909 - 0 • Mail: welcome@klaes.com • klaes.de

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!