15.08.2019 Views

E magazine Makelaardij Thuis 57

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Nieuwbouw<br />

Het kopen van een nieuwbouwwoning heeft veel<br />

voordelen. Het huis is vaak duurzaam, heeft<br />

weinig onderhoud nodig en je kunt de woning<br />

vaak nog helemaal naar je eigen smaak indelen<br />

en inrichten. Heb jij je oog laten vallen op een<br />

nieuwbouwproject? Dan wil je natuurlijk graag<br />

weten of je het huis kunt betalen en waar<br />

je op moet letten.<br />

Energiebesparing<br />

Wil je een lagere energierekening? En niet<br />

onbelangrijk… Een bijdrage leveren aan een beter<br />

milieu? Je kunt op verschillende manieren<br />

besparen op energie. Je kunt er bijvoorbeeld voor<br />

kiezen om zonnepanelen op je dak te plaatsen,<br />

je woning te isoleren, energiezuinige apparaten<br />

aan te schaffen en zo zijn er nog veel meer<br />

maatregelen te bedenken.<br />

Aflossingsvrije hypotheek<br />

Tot 2013 was de aflossingsvrije hypotheek een<br />

van de meest populaire hypotheekvormen onder<br />

starters. Er werd veel gekozen voor deze vorm<br />

door de lage maandlasten die het met zich<br />

meebrengt. Je betaalt gedurende de looptijd<br />

namelijk alleen de rente. Maar ook bij de<br />

aflossingsvrije hypotheek moet er uiteindelijk<br />

worden afgelost. Wat houdt aflossingsvrij precies<br />

in? Wat zijn de voordelen en welke risico’s<br />

zitten eraan verbonden?<br />

Verbouwen<br />

Droom jij al jaren van die nieuwe keuken?<br />

Of badkamer? Misschien wil je je woning<br />

uitbreiden? Een verbouwing kan op verschillende<br />

manieren worden gefinancierd, bijvoorbeeld door<br />

de verbouwing mee te nemen in de hypotheek of<br />

met een lening.<br />

Een nieuwbouwwoning<br />

kopen? De Hypotheekshop<br />

helpt je graag!<br />

Afspraak maken<br />

Wil je meer weten over jouw mogelijkheden of heb je een andere financiële vraag? Plan dan zelf een<br />

afspraak met een onafhankelijk Hypotheekshop-adviseur bij jou in de buurt. Het gesprek is vrijblijvend.<br />

Wij nemen de kosten hiervan graag voor onze rekening! Je stapt de deur uit met een duidelijk verhaal<br />

over wat we voor je kunnen doen.<br />

De Hypotheekshop Vlaardingen<br />

Korte Hoogstraat 19a, 3131BH, Vlaardingen<br />

010 - 820 13 00 | www.hypotheekshop.nl/vlaardingen<br />

Hypotheken Financiële planning Verzekeringen<br />

Duidelijk verhaal

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!