05.11.2020 Views

BEWONERSBLAD CONCEPT 2

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Huurdersbelang<br />

Noord-Nederland<br />

huurdersinfo<br />

Uitgave van Huurdersbelang Noord Nederland. Al 25 jaar uw Bewonersraad!<br />

Nieuwe<br />

gasloze<br />

woningen,<br />

wat zijn de<br />

eerste<br />

ervaringen<br />

pag. 4<br />

In je<br />

nieuwe huis.<br />

Dezelfde<br />

straat,<br />

maar nu<br />

anders.<br />

pag. 6<br />

Nummer 15<br />

Juli 2020<br />

Zonnepanelen:<br />

wat leveren ze<br />

werkelijk op<br />

Huurdersbelang<br />

Noord Nederland<br />

bemiddelt<br />

Meedoen aan<br />

Huurdersbelang.<br />

Iets voor u?


Voorwoord<br />

Beste lezer,<br />

We leven met elkaar in een roerige,<br />

crisisachtige tijd. Een tijd die we nog<br />

nooit hebben meegemaakt en die<br />

heel veel beperkingen oplegt in ons<br />

dagelijks leven. Veel mensen zitten<br />

noodgedwongen thuis te werken, kinderen<br />

kunnen niet naar hun vertrouwde<br />

school of sportvereniging, lege<br />

winkelschappen, stille straten en angst. Angst om ziek te worden,<br />

angst om straks geen of een veel lager inkomen te hebben of<br />

angst om eenzaam te worden. Het is een onzekere tijd waarbij<br />

niemand kan voorspellen hoe lang het Coronavirus nog om zich<br />

heen slaat en wat voor gevolgen dit heeft voor ons persoonlijk<br />

leven in de toekomst. Wij zullen onze website steeds zo actueel<br />

mogelijk houden wanneer er nieuwe maatregelen zijn aangekondigd<br />

door het RIVM of het kabinet. Weet dat ook in deze<br />

donkere tijd De Bewonersraad er voor u is!<br />

Wij blijven ook nu voor u de belangen behartigen wanneer het<br />

gaat om huurderszaken: wij blijven in contact met u en met de<br />

corporaties. Maar wij gaan door deze crisis nog een stapje verder<br />

door uw hulpvragen en hulpaanbod aan elkaar te gaan koppelen.<br />

Op deze manier ondersteunen wij elkaar, ondersteuning wat<br />

nu zo hard nodig is. Dus heeft u een hulpvraag of wilt u graag<br />

iemand helpen, bekijk dan de mogelijkheden op onze website! Of<br />

bel met de hulpdienst.<br />

We hopen dat we snel door deze crisis heen komen en dat we zo<br />

snel als mogelijk ons vertrouwde leventje weer kunnen oppakken.<br />

Daar hebben we allemaal een eigen verantwoordelijkheid in<br />

door gehoor te geven aan de RIVM-richtlijnen. Beste mensen, let<br />

een beetje op u zelf en op elkaar! Heel veel sterkte de komende<br />

tijd.Zoals u ziet, ontvangt u De Bewonerskrant weer in een folie<br />

verpakkingsomslag. Dat komt door nieuwe eisen van PostNL die<br />

stelt dat post moet per se verpakt moet zijn.<br />

U kunt op verschillende manieren meedoen aan de vereniging.<br />

Sommige leden zijn regioraadslid, anderen ledenraadslid, weer anderen<br />

maken onderdeel uit van het online panel en zo zijn er meer<br />

voorbeelden. Stel dat u zou willen deelnemen aan de Regioraad<br />

of Ledenraad, dan is daar nu uw kans. Want u kunt zich aanmelden<br />

als kandidaat. Communicatie, communicatie, soms gaat het<br />

over mis-communicatie. We denken dat we over dezelfde dingen<br />

praten, maar is dat wel zo? Als we het hebben over een moderne<br />

keuken, wat is dat dan precies? De corporatie heeft daar een beeld<br />

bij, de huurder soms een ander. We hebben een paar voorbeelden<br />

van ‘misverstaan’ op een rijtje gezet. En ook: hoe kun je zoiets<br />

voorkomen, zodat u als huurder niet voor verrassingen komt te<br />

staan? Wat zijn eigenlijk de ervaringen met de zonnepanelen? Is de<br />

opbrengst volgens uw verwachting of heeft u daar vragen over?<br />

De Bewonersraad is een onderzoek begonnen om daar achter te<br />

komen. In deze Bewonerskrant meer informatie daarover. Verder<br />

een mooi voorbeeld van een mienskipsproject van de bewoners<br />

van ‘Gealanden 12 hoog’. Een krant weer met allerlei onderwerpen.<br />

Ik wens u veel leesplezier!<br />

Hartelijke groet,<br />

Gert Brouwer, algemeen directeur De Bewonersraad<br />

Zonnepanelen: wat leveren ze echt op?<br />

Het is de bedoeling dat zonnepanelen een<br />

groot deel van uw stroomverbruik gaan<br />

opwekken. En mooi is dat u daarbij meewerkt<br />

aan het gebruik van duurzame energie. Uitgangspunt<br />

is dat uw maandlasten in balans<br />

blijven en dat u voordeel heeft van de<br />

nieuwe situatie. Hoe is dat in de praktijk?<br />

De Hulpdienst krijgt regelmatig telefoontjes van leden<br />

over zonnepanelen. Onduidelijk is bijvoorbeeld:<br />

• wat zonnepanelen nu precies opleveren<br />

• hoe de rekening in elkaar zit<br />

• of men verplicht is de panelen te laten plaatsen<br />

• of het wel veilig is<br />

• of de zonnestroom op platte daken van flats ook<br />

ten gunste komt van de huurders van het complex<br />

Voor sommige huurders is niet duidelijk wat ze nu ‘verdiend’<br />

hebben en waarom ze toch nog een aardig voorschot aan hun<br />

eigen energiemaatschappij moeten betalen. Van een aantal leden<br />

kregen we een kopie van de afrekening om daar voor hen eens<br />

in te duiken.<br />

Vragen over uw afrekening?<br />

Op dit moment zijn we voor enkele leden, die een afrekening hebben<br />

gekregen van Wocozon, aan het uitzoeken of de cijfers kloppen. Heeft<br />

u ook vragen over uw afrekening van zonnepanelen? (ook anders dan<br />

Wocozon) Neemt u dan contact op met onze Hulpdienst. We nemen<br />

de signalen serieus en gaan deze onderzoeken. In de volgende Bewonerskrant<br />

komen we met onze bevindingen bij u terug en zullen we de<br />

meest gestelde vragen en antwoorden voor u op een rijtje zetten.<br />

Wist u …<br />

dat warme lucht<br />

meer vocht bevat<br />

dan koude lucht?<br />

Bij 20 graden Celsius is er per<br />

1000 liter lucht maximaal 17<br />

gram vocht en bij 0 graden<br />

maximaal 5 gram. Koude lucht<br />

is dus veel minder vochtig.<br />

dat de buitenlucht<br />

meestal minder vocht<br />

bevat dan de binnenlucht,<br />

ook als het regent?<br />

Als je de buitenlucht<br />

binnenlaat, zorgt dit<br />

dus voor droging in de<br />

woning.<br />

dat het meeste<br />

woonvocht<br />

afkomstig is<br />

van douchen,<br />

koken, ademen?<br />

dat het gezond is<br />

om vochtige lucht<br />

zoveel mogelijk<br />

af te voeren?<br />

Warme vochtige lucht verspreidt<br />

zich makkelijk door<br />

het huis en kan in koudere<br />

ruimten gaan condenseren<br />

of leiden tot schimmel.<br />

dat tocht verdwijnt<br />

door ventilatie?<br />

Roosters open of een deur of raam even een<br />

kwartiertje open zetten, zorgt voor lekkere<br />

frisse lucht.<br />

dat uw kamer dus sneller warm is, door eventjes een<br />

raam of rooster open te zetten?<br />

Vragen over loden waterleidingen<br />

Naar aanleiding van het advies van de Gezondsheidsraad en de reactie van de minister daarop eerder dit jaar<br />

over loden waterleidingen, verschenen er vragen in de media in hoeverre er nog sprake is van loden waterleidingen.<br />

En waar die zich dan bevinden. Dat was ook aanleiding voor De Bewonersraad om aan de corporaties te<br />

vragen of dit bij huurwoningen in Friesland nog aan de orde is. Van de meeste corporaties kregen we het volgende<br />

antwoord. Loden waterleidingen worden sinds de jaren ’60 niet meer gebruikt en bij nieuwere woningen niet<br />

meer toegepast. Bij groot onderhoudsprojecten en renovaties zijn de loden leidingen intussen vervangen. Ook bij<br />

nieuwe verhuringen worden loden leidingen vervangen, mocht men die nog tegenkomen.<br />

Als u twijfelt over de waterleidingen in uw woning, neemt u dan contact op met uw corporatie. Dan volgt<br />

onderzoek. Mocht er toch een leiding aan de aandacht zijn ontsnapt, dan volgt alsnog vervanging.


Vanaf deze editie gaan we thuis langs bij een huurder, een groepje huurders of bewonerscommissies die tips hebben voor andere<br />

huurders of een verhaal waar anderen misschien ook iets aan kunnen hebben. Dat kan bijvoorbeeld gaan over handige en betaalbare<br />

tips voor interieur of tuin tot en met voorbeelden om de ‘mienskip’ te stimuleren.<br />

Op bezoek bij ….<br />

‘Gealanden 12<br />

hoog’ in Bilgaard<br />

Bedoelen we<br />

hetzelfde..?<br />

Waarom ontstaat<br />

er ruis op de lijn?<br />

Zoek de verschillen:<br />

Bij de Hulpdienst komen vragen van leden terecht op allerlei gebied. Regelmatig gaan<br />

de telefoontjes eigenlijk over ‘misverstaan’ tussen de corporatie en de huurder.<br />

Omdat we denken dat we het over hetzelfde hebben en dat we hetzelfde bedoelen.<br />

Uit de vele voorbeelden die ons bereiken, blijkt dat dat niet altijd het geval is.<br />

De<br />

situatie<br />

Uitspraak<br />

corporatie<br />

Beleving van<br />

de huurder<br />

De<br />

praktijk<br />

Wat samen schilderen je kan brengen<br />

U krijgt een<br />

woning aangeboden.<br />

U bent<br />

benieuwd wat de<br />

woning te bieden<br />

heeft.<br />

U krijgt een<br />

woning met<br />

een moderne<br />

keuken met<br />

bovenkastjes.<br />

Ik krijg een<br />

moderne<br />

keuken, met<br />

plek voor een<br />

vaatwasser.<br />

De keuken is modern,<br />

omdat deze nog niet is<br />

afgeschreven, dus nog<br />

geen 20 jaar oud. Plek<br />

of aansluiting voor<br />

vaatwasser hoort niet<br />

bij de standaard<br />

uitrusting.<br />

We schuiven aan bij een gezellig gezelschap<br />

op een dinsdagmiddag in Leeuwarden.<br />

Bij elkaar om een kunstig werk<br />

te onthullen. De tafel is versierd met<br />

lekkers, Annelies vertelt dat ze slaap<br />

heeft gemist na de eerste ontwerpsessie<br />

en Geerte dat ze zich enorm<br />

heeft moeten inspannen om zich aan<br />

de strakke opdracht van scherpe lijnen<br />

te onderwerpen. De verwachtingen<br />

zijn hoog gespannen als het moment<br />

van de onthulling dan daar is. Maar<br />

het resultaat mag er zijn! 16 prachtige<br />

mini-schilderijtjes met lijnen in allerlei<br />

variaties en kleuren tooien de wand.<br />

Samen vormen ze één groot schilderij.<br />

Aanwezigen klappen enthousiast voor<br />

het prachtige eindwerk.<br />

“Wat een mooi mienskipsproject!”, zegt<br />

Annelies de Boer van de Bewonerscommissie.<br />

“We hebben een unieke situatie<br />

in Bilgaard. Onze flat ‘Gealanden 12<br />

hoog’ heeft een eigen gemeenschappelijke<br />

ruimte. En dat is nergens anders in<br />

Bilgaard. Het is een prachtig “Vooronder”<br />

waar we als flatbewoners regelmatig<br />

bij elkaar komen om zomaar even<br />

koffie te drinken en voor allerlei activiteiten,<br />

zoals deze drie schilderworkshopdagen.<br />

Het idee kwam van Annelies<br />

omdat ze iets dergelijks in de Senioren<br />

Woongroep Blyn Anker (de Kei/Brandemeer)<br />

had zien hangen. Op verzoek<br />

kwam Tiny Jilderda van die woongroep<br />

om twee van de drie workshopmiddagen<br />

te begeleiden. “Ze was best wel<br />

streng”, aldus Geerte. “Het moesten per<br />

se lijnen zijn en deze moesten precies<br />

en strak. Die van mij zijn dat iets minder.<br />

Maar het maakt het geheel wel mooi. En<br />

we hebben het heel gezellig gehad met<br />

z’n allen.”<br />

Gezamenlijke activiteiten<br />

Ook in de woongroep Blyn Anker<br />

worden samen veel activiteiten gedaan.<br />

“We hebben een kookgroep, gespreksgroep,<br />

leesgroep, film- en creatieve activiteiten,<br />

er is van alles”, zegt Tiny. “Dit<br />

soort bezigheden zorgt voor verbinding<br />

met elkaar. Door actief met elkaar leuke<br />

dingen te ondernemen, ontstaat veel<br />

meer verbinding dan wanneer je alleen<br />

een kop koffie met elkaar drinkt. De<br />

naam ‘Blyn Anker’ staat symbool voor<br />

de meerwaarde van de band tussen de<br />

leden van de woongroep en daar steken<br />

we dus echt op in.”<br />

Donatie ontvangen<br />

Speciale gast is de enige heer vanmiddag,<br />

de heer Jaap Dijkema, namens<br />

de Stichting Oud Papieractie Bilgaard.<br />

“Deze stichting haalt per jaar voor €<br />

10.000 oud papier op uit de wijk en<br />

besteedt deze gelden ook weer aan de<br />

wijk”, vertelt Jaap. “Bewonerscommissies<br />

kunnen een aanvraag doen voor<br />

een donatie. Voor dit project hebben<br />

we het bedrag voor alle schilderspullen<br />

gedoneerd. Zo’n mooie gezamenlijke<br />

ruimte voor de bewoners zie je hier inderdaad<br />

verder niet. Het heeft van visie<br />

getuigd van de toenmalige directie om<br />

deze ruimte aan de flat toe te voegen.<br />

Daarmee bereik je meer woonplezier<br />

voor de bewoners.”<br />

Brandweer rukt uit<br />

De laatste klus van het kunstwerk was<br />

het aflakken. “Alle schilderijtjes moesten<br />

van een speciale lak worden voorzien”,<br />

vertelt Annelies. “Die lak verspreidde<br />

een hele sterke geur.<br />

Op een moment waren er andere bewoners<br />

in de hal die meenden een benzinelucht<br />

te ruiken. Alarm werd geslagen<br />

en daar stonden de brandweermannen<br />

in vol ornaat voor de deur. Het was een<br />

hele consternatie! Sneu dat ze voor niks<br />

kwamen, maar gelukkig natuurlijk was<br />

het vals alarm. Het was allemaal wat.”<br />

Voor herhaling vatbaar?<br />

Annelies vindt van wel. “Het was een<br />

mooi project om samen aan te werken.<br />

En de volgende keer een ander onderwerp<br />

natuurlijk. En vrije expressie.” Dat<br />

spreekt Geerte ook wel aan.<br />

De<br />

situatie<br />

U stelt de<br />

vraag of er een<br />

aansluiting kan<br />

komen voor<br />

inductie.<br />

De<br />

situatie<br />

U heeft,<br />

vindt u, een<br />

simpele vraag.<br />

Herkent u dit? En wilt u een voorbeeld<br />

met andere lezers delen?<br />

Belt u dan met de Hulpdienst of mail<br />

naar hulpdienst@debewonersraad.nl<br />

Uitspraak<br />

corporatie<br />

Ja,<br />

dat kan.<br />

Uitspraak<br />

corporatie<br />

Ik kom hier<br />

zo spoedig<br />

mogelijk op<br />

terug<br />

Hoe te voorkomen?<br />

Beleving van<br />

de huurder<br />

Mooi! Fijn dat<br />

dat geregeld kan<br />

worden. Dan kan ik<br />

ook alvast pannen<br />

voor inductie gaan<br />

kopen.<br />

Beleving van<br />

de huurder<br />

Vandaag<br />

of morgen.<br />

De<br />

praktijk<br />

De aansluiting<br />

kan, maar alle kosten<br />

voor aanleg komen<br />

voor rekening van<br />

de huurder.<br />

De<br />

praktijk<br />

Langer dan 1 week.<br />

Het is slechts één van<br />

de vele vragen die<br />

de corporatie krijgt.<br />

En soms is overleg of<br />

uitzoeken nodig.<br />

Het is niet altijd te voorkomen, want u denkt op dat moment dat u over dezelfde<br />

dingen praat. Maar probeer wat door te vragen: wat bedoelt u dan precies?<br />

Wat houdt het precies in? En laat antwoorden of afspraken vastleggen in een<br />

mail of brief. Dan heeft u altijd schriftelijk bewijsmateriaal waarmee u kunt<br />

aantonen wat de verhuurder heeft gezegd.


Woordzoeker<br />

U kunt uw oplossing inzenden naar prencommunicatie@debewonersraad.nl<br />

Onder de inzenders verloten we een mooi boeket bloemen!<br />

Kunnen wij u ergens mee helpen? Neemt u dan contact op!<br />

De Bewonersraad is er om u<br />

te helpen bij allerlei huurdersaangelegenheden.<br />

Dat kunnen<br />

problemen zijn waar u met<br />

uw verhuurder niet uit komt,<br />

klachten over onderhoud,<br />

vragen over uw huurprijs of<br />

de renovatie van uw woning of<br />

advies over wat u in bepaalde<br />

gevallen kunt doen. De Hulpdienst<br />

helpt!<br />

Voor al uw vragen<br />

Vraag het de Hulpdienst<br />

De Hulpdienst is u graag van dienst<br />

en is bereikbaar van maandag t/m vrijdag<br />

telefoon: 058 – 216 5457 (van 9:00 tot 12:30 uur)<br />

e-mail: hulpdienst@debewonersraad.nl<br />

chat: www.debewonersraad.nl<br />

Veelgestelde vragen en daarop de antwoorden<br />

vindt u ook op www.debewonersraad.nl<br />

Dreamhûs project<br />

panel Bewonersraad, vlnr: Steffen Helfferich,<br />

Wopke van der Bij, Gea Herz, Appie Boonstra<br />

Al eerder informeerden we u over een project van WoonFriesland<br />

in samenwerking met de Bouwgroep Dijkstra Draisma, TU Delft,<br />

GreenVillage en De Bewonersraad. Bedrijven en studenten worden<br />

uitgedaagd om in de drie nagebouwde jaren ’70 rijtjeswoningen<br />

nieuwe toepassingen te bedenken om deze woningen betaalbaar<br />

energiezuinig te maken. De Bewonersraad kijkt kritisch mee naar de<br />

bevindingen. We hebben een klein panel gevormd van een aantal<br />

leden. Zij hebben ter plaatse in Delft een kijkje genomen en beoordelen<br />

van tijd tot tijd wat ze van de ideeën vinden.<br />

In maart kwam het panel bij elkaar om de inzendingen voor een<br />

‘Challenge’ op 12 maart te beoordelen. Welke vragen hebben ze<br />

voor de personen die de ideeën aandragen? Vindt het panel dat de<br />

ideeën aansluiten bij de doelstelling dat deze moet leiden tot een<br />

betaalbare verduurzaming van de woning? De panelleden kwamen<br />

met goede aanvullende vragen voor de deelnemers. Als huurder<br />

en beoogd eindgebruiker kijken ze net met een andere bril naar de<br />

inzendingen.<br />

Op 12 maart zou de ‘Challenge’ plaatsvinden waar 20<br />

indieners hun ideeën konden presenteren. In verband met<br />

het Coronavirus is echter besloten de bijeenkomst niet<br />

door te laten gaan. Zodra er nieuws is, zullen we dat in de<br />

krant of op de website meenemen.<br />

Leuke nieuwtjes en weetjes?<br />

Like ons op:<br />

www.facebook.com/<br />

debewonersraad<br />

Meedoen aan<br />

De Bewonersraad?<br />

De Bewonersraad is de grootste huurdersvereniging<br />

van het noorden, met meer dan 30.000 leden. U<br />

hoort daar ook bij! Als lid van De Bewonersraad<br />

heeft u verschillende manieren om actief aan de<br />

vereniging mee te doen. U kunt bijvoorbeeld regelmatig<br />

uw mening over allerlei zaken geven via<br />

het online panel, of deelnemen aan de Regioraad<br />

of Ledenraad. Met z’n allen staan we sterk voor<br />

de huurdersbelangen in Friesland.<br />

De Regioraad<br />

De leden van De Bewonersraad wonen overal in<br />

Friesland. Om goed te kunnen horen waar leden<br />

in Koudum, Dokkum of Appelscha tegenaan<br />

lopen, hebben we vijf Regioraden. Zij vormen met<br />

hun ogen en oren de schakel tussen de woorden<br />

van corporaties of gemeenten en hun feitelijke<br />

daden. In de praktijk gaat het bijvoorbeeld over:<br />

• het nagaan of renovaties volgens plan worden<br />

uitgevoerd<br />

• ter plaatse komen om van een huurder te<br />

horen over bepaalde onderhoudsklachten<br />

• of fotomateriaal te maken als bewijsmateriaal.<br />

Met de informatie die door de Regioraad wordt<br />

opgehaald, heeft De Bewonersraad een goede<br />

‘radar’ over allerlei zaken die huurders raken.<br />

Daarmee gaat De Bewonersraad vervolgens voor<br />

de leden de barricaden op.<br />

Meer informatie over de taken van de Regioraad<br />

kunt u ook bekijken op het filmpje dat op Youtube<br />

staat: youtu.be/dF6IjzcqKnc<br />

In de Regioraad van Noordwest en de Regioraad<br />

van Zuidwest Friesland zijn momenteel enkele<br />

vacatures. Woont u in de gemeente Waadhoeke<br />

of Súdwest Fryslân en lijkt het u leuk om een<br />

bijdrage te leveren? Voor uw inspanningen krijgt<br />

u een vergoeding. Er is een reiskosten- en vrijwilligersvergoeding.<br />

Afhankelijk van de taak/taken<br />

die u kiest, bent u enkele uren per kwartaal voor<br />

de vereniging bezig.<br />

De Ledenraad<br />

De Ledenraad heeft vanaf 2021 een nieuwe<br />

zittingstermijn. Dit betekent dat we in de loop<br />

van dit jaar starten met de verkiezingen. Als u<br />

belangstelling heeft, nodigen we u van harte uit<br />

om u kandidaat te stellen! Ook huidige leden<br />

kunnen zich aanmelden voor een vervolg.<br />

De Ledenraad is het hoogste orgaan van de<br />

vereniging. Deze komt vier keer per jaar bij elkaar<br />

voor een vergadering om het verenigingsbeleid<br />

te bespreken en vast te stellen. Hiervoor krijgt u<br />

een vergoeding.<br />

Aanmelden voor Ledenraad of Regioraad<br />

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden?<br />

Super! Dat kan bij regiomanager Gea Herz,<br />

telefoon: 058 – 216 5457 of via e-mail:<br />

g.herz@debewonersraad.nl


Huurdersbelang Noord Nederland bemiddelt!<br />

Ik heb<br />

hulp nodig…<br />

Grote vraag<br />

en aanbod<br />

hulpactie!<br />

Ik kan<br />

helpen!<br />

www.bewonersraad.nl<br />

Wie heeft een vraag of hulp nodig?<br />

Wie biedt zich aan?<br />

• Heeft u hulp nodig voor het halen<br />

van boodschappen, medicijnen?<br />

• Wilt u een boek of speelgoed ruilen/lenen?<br />

• Even met iemand praten?<br />

• Heeft u andere vragen?<br />

Er zijn vast mensen in uw buurt die<br />

dat voor u willen doen.<br />

In deze tijden van de Coronacrisis zien we mooie<br />

initiatieven ontstaan, waarbij mensen elkaar te hulp<br />

komen. Ook vanuit De Bewonersraad doen we mee!<br />

Voor alle vragen zetten we vanuit huurdersvereniging<br />

De Bewonersraad Friesland een VRAAG & AANBOD-AC-<br />

TIE op. Met dit initiatief brengen we hulpvragers en<br />

mensen die willen helpen bij elkaar.<br />

Hoe doet u mee?<br />

Kijk op www.debewonersraad.nl<br />

Daar ziet u een knop voor vragen en een knop voor<br />

aanbod. Of u nu vrager bent of aanbieder: u geeft via<br />

de knop aan waar u behoefte aan heeft of wat u kunt<br />

aanbieden. Meldt iemand uit uw buurt zich aan om te<br />

helpen? Dan brengen wij u met elkaar in contact.<br />

U kunt ons ook bellen.<br />

Uw gegevens worden door ons vertrouwelijk<br />

behandeld en alleen voor deze Vraag-en-aanbodhulpactie<br />

gebruikt. Iedereen in Friesland kan aan deze<br />

actie meedoen. U hoeft niet per se lid te zijn van<br />

De Bewonersraad.<br />

Agenda<br />

2 t/m 9 juni Regioraad<br />

16 juni Ledenraad<br />

Huurdersbelang<br />

Noord-Nederland<br />

De Bewonerskrant is een uitgave voor leden van De Bewonersraad.<br />

De Bewonerskrant verschijnt 4x per jaar voor ruim 30.000 leden.<br />

Redactieadres:<br />

De Bewonersraad Fonteinland 11, 8913 CZ Leeuwarden<br />

Mailadres: prencommunicatie@debewonersraad.nlTelefoon: 058 – 216 5457<br />

De redactie behoudt zich het recht voor artikelen te wijzigen, in te korten of te weigeren.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!