17.11.2020 Views

Bewonerskrant nr. 17 DEC 2020 spread

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

BewonersKrant<br />

Nummer <strong>17</strong> | december <strong>2020</strong><br />

De Bewonersraad is een vereniging voor huurders in Fryslân en behartigt de belangen van meer dan 30.000 leden.<br />

Beste lezer,<br />

Wat gaat de tijd soms toch<br />

snel. Het is al weer december.<br />

De feestdagen dienen zich<br />

straks al weer aan. En dan<br />

gaan we binnenkort het nieuwe<br />

jaar in. Een jaar waarin we<br />

weer nieuwe huurderszaken<br />

op ons af zien komen. Zoals u<br />

van ons gewend bent, zullen<br />

we daarover in de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar<br />

aandacht aan wijden.<br />

Het afgelopen jaar heeft Corona ons flink in de greep<br />

gekregen, met allerlei narigheid van dien. Gelukkig hebben<br />

corporaties en gemeenten zich coulant opgesteld, wanneer<br />

er sprake was van financiële ongemakken door het wegvallen<br />

van werk. Aan de andere kant zorgde Corona ook voor<br />

meer bewustzijn, voor aandacht voor elkaar. Ik spreek de<br />

hoop uit dat 2021 een gezonder en gelukkiger jaar mag worden<br />

voor ons allen. In deze <strong>Bewonerskrant</strong> onder andere<br />

aandacht voor de resultaten van de enquête energiegebruik.<br />

De uitkomsten gebruiken we om corporaties vragen<br />

te stellen over de energiekosten. Hoe kan het bijvoorbeeld<br />

dat de energiekosten na verduurzaming niet dalen of juist<br />

stijgen? Uit de enquête blijkt bovendien dat huurders niet<br />

altijd tevreden zijn over de informatie van de corporatie.<br />

Die is voor hen vaak onduidelijk. Dat geluid komen we ook<br />

tegen als het over zonnepanelen gaat. Voor huurders is<br />

niet duidelijk wat precies de bedoeling is, welke voor- en<br />

nadelen er zijn of waar men precies ja tegen zegt. Het punt<br />

van de communicatie is voor De Bewonersraad een signaal<br />

om de vinger aan de pols te houden.<br />

8 TIPS<br />

1<br />

Rol een verlengsnoer<br />

helemaal uit wanneer<br />

u deze gaat gebruiken<br />

De Bewonersraad is flink in actie geweest. Niet alleen zijn<br />

er de jaarlijkse prestatieafspraken per gemeente waar veel<br />

tijd aan wordt besteed. Ook herzien sommige gemeenten<br />

hun woonvisies, waarin ook de huurdersvereniging haar<br />

zegje mag doen. Verder waren we medio oktober op de<br />

Friese radio en tv. Omrop Fryslân had aandacht voor de<br />

Friese huurders na het bericht in de landelijke media over<br />

stijgende huren en langere zoekduur voor actief woningzoekenden.<br />

Mooi dat ze ons standpunt vroegen in hun<br />

uitzendingen. Op het moment van schrijven van deze<br />

<strong>Bewonerskrant</strong> houden we een enquête onder een deel<br />

van de leden over de beschikbaarheid van huurwoningen.<br />

Hier komt het onderdeel zoekduur uiteraard ook aan de<br />

orde. In de volgende krant zullen we daar aandacht aan<br />

besteden. In september schreven we een ‘manifest’ voor<br />

minister Ollongren, de Tweede Kamer en andere partijen.<br />

We maken ons zorgen of er voldoende betaalbare huurwoningen<br />

blijven. Ook de rol van de particuliere<br />

verhuurder, die niet gebonden is aan de plichten<br />

zoals een corporatie, hebben we aan de kaak gesteld.<br />

In deze krant weer voldoende onderwerpen. Ook de<br />

puzzel is weer present. Leuk om te zien dat er steeds meer<br />

inzenders komen. Wilt u reageren naar aanleiding van een<br />

van de onderwerpen? Dat stellen we erg op prijs. In het<br />

colofon vindt u de adresmogelijkheden.<br />

Tenslotte wil ik u en uw dierbaren alvast een<br />

fijne decembermaand toewensen.<br />

Ik wens u veel leesplezier!<br />

Hartelijke groet,<br />

Gert Brouwer,<br />

algemeen directeur De Bewonersraad<br />

voor brandveilige feestdagen<br />

Koop brandveilige<br />

versiering met het<br />

KEMA-Keurmerk<br />

We zijn veel meer thuis door de coronamaatregelen. We steken eerder een<br />

kaarsje aan en versieren straks de woning binnen en buiten met verlichting.<br />

Met de feestdagen voor de deur, met kerstbomen, kaarsjes en misschien nog<br />

gourmetten hierbij een aantal tips om brandgevaarlijke situaties te voorkomen:<br />

2<br />

Plaats grote stroomverbruikers<br />

(zoals frituurpannen, kacheltjes of<br />

elektrische kookplaatjes)<br />

rechtstreeks in het stopcontact<br />

3<br />

Plaats kaarsen op veilige plekken.<br />

Dus niet in de buurt van brandbare<br />

materialen, zoals gordijnen<br />

of papieren tafelkleden<br />

6<br />

4 5<br />

Hang versiering<br />

Een kunst-<br />

op met een<br />

ijzerdraad; in<br />

geval van brand<br />

valt het niet snel<br />

naar beneden<br />

kerstboom is<br />

brandveiliger<br />

dan een<br />

natuurlijke<br />

boom<br />

Wat valt er precies<br />

onder huurdersonderhoud?<br />

Dat u als huurder binnen de woning zelf schildert, saust en behangt<br />

en uw tuin verzorgt, is meestal wel bekend. Maar dat ook<br />

allerlei kleine dagelijkse reparaties voor uw rekening zijn, is niet<br />

altijd duidelijk. Kleine reparaties of werkzaamheden zoals:<br />

• reparatie van hang- en sluitwerk aan de binnendeuren<br />

• ontstoppen van het binne<strong>nr</strong>iool<br />

• onderhoud en herstel van toiletbrillen,<br />

stortbakken en vlotters<br />

• onderhoud en reparatie van het douchegarnituur<br />

• ongediertebestrijding<br />

Dit valt allemaal onder het huurdersonderhoud.<br />

Officieel staat er bovendien te lezen dat:<br />

• alle onderhoud en/of reparaties in, om of aan de woning,<br />

inclusief bijgebouwen, die het gevolg zijn van<br />

beschadiging, vernielingen, ondeskundig en/of onjuist<br />

gebruik door de huurder/bewoner voor rekening zijn<br />

van de huurder.<br />

• alle onderhoud en/of reparaties in, om of aan de woning,<br />

met bijgebouwen, die het gevolg zijn van slijtage door<br />

normaal gebruik, ouderdom, verzakking, bouwfouten, grove<br />

schuld of moedwillige verwaarlozing door de<br />

verhuurder, voor rekening zijn van de verhuurder.<br />

Service<br />

?<br />

Serviceabonnement<br />

Het kan zijn dat u met uw verhuurder een overeenkomst<br />

heeft gesloten, een zogenaamd serviceabonnement.<br />

Daaronder vallen de meeste kleine,<br />

dagelijkse reparaties. Het verschilt per verhuurder<br />

wat wel of niet onder dit serviceabonnement valt.<br />

Wilt u meer informatie?<br />

Op onze website vindt u het officiële<br />

protocol ‘kleine herstellingen’:<br />

www.debewonersraad.nl/regelingen-voor-huurders<br />

Of neemt u contact op met uw verhuurder.<br />

Komt u er niet uit? Belt u dan met onze Hulpdienst:<br />

058 - 216 5457<br />

De Bewonersraad is uw huurdersvereniging en is er om u te<br />

helpen bij allerlei zaken die voor huurders spelen. Dat kunnen<br />

problemen zijn waar u met uw verhuurder niet uitkomt, klachten<br />

of vragen over onderhoudskwesties, uw huurprijs of overlast<br />

bijvoorbeeld. De Hulpdienst helpt en is tijdens kantoordagen<br />

Vraag het<br />

de Hulpdienst<br />

7<br />

NOODUITGANG<br />

Plaats een<br />

kerstboom niet<br />

op korte afstand<br />

van een nooduitgang<br />

8<br />

Hou de<br />

vluchtroutes<br />

vrij<br />

De Hulpdienst is u graag van dienst<br />

en is bereikbaar van maandag t/m vrijdag<br />

telefoon: 058 – 216 5457 (van 9:00 tot 12:30 uur)<br />

e-mail: hulpdienst@debewonersraad.nl<br />

chat: www.debewonersraad.nl<br />

Veelgestelde vragen en daarop de antwoorden<br />

vindt u ook op www.debewonersraad.nl


De Bewonersraad in de media<br />

Landelijk op de barricaden<br />

Eerder, op 9 september, bracht De Bewonersraad een ‘manifest’<br />

uit, een verslag waarin de zorgen zijn uitgesproken<br />

voor voldoende betaalbare woningen in de sociale volkshuisvesting.<br />

Ook werd daarin het pleidooi gedaan om de<br />

particuliere verhuurder te laten bijdragen aan belastingen<br />

en verplichtingen in de woningmarkt, net zoals corporaties<br />

dat moeten. Daarmee zou ruim 2 miljard extra beschikbaar<br />

komen om te kunnen besteden aan bijbouwen, verduurzaming<br />

en dergelijke.<br />

Ook trouwe huurders in Makkum<br />

krijgen een duurzaam huis<br />

Twee jaar geleden werd De Bewonersraad benaderd door<br />

enkele huurders in Makkum. Door heel Makkum werden<br />

bewoners uitgenodigd door Elkien om te praten over woningverbeteringsplannen.<br />

Maar hier en daar werden huurders<br />

overgeslagen, omdat hun woning een ‘verkooplabel’<br />

heeft. Deze huizen gaan dus voor verkoop in de markt en<br />

doen niet meer mee in de woningverbeteringsplannen. Een<br />

doorn in het oog van De Bewonersraad. Wij kunnen de strijd<br />

echter niet alleen voeren, ook de bewoners moeten op de<br />

trom slaan. Ons motto is immers: “Samen staan we sterk!”<br />

Actie van bewoners<br />

In de Leeuwarder Courant werd het destijds mooi verwoord:<br />

Al meer dan 50 jaar woont Jaap van der Heide in de Tjalkstraat.<br />

Om de hoek is Jitze Nagel al bijna 50 jaar trouwe huurder<br />

van de gezinswoning. “Wij vinden het niet terecht dat<br />

Elkien ons in deze oude en koude huizen laat zitten, terwijl<br />

rondom flink wordt gerenoveerd. Wij betalen dezelfde huur<br />

als bewoners van de opgeknapte woningen.’’<br />

De folder over de werkzaamheden valt in de bus bij Marius en Ineke. “Oh<br />

fijn, ze gaan ons huis isoleren, zelfs de vloer. Zijn we eindelijk van onze<br />

koude voeten af.” Wat een teleurstelling. De werkzaamheden zijn klaar,<br />

de werkmensen verdwenen… alleen de koude voeten nog niet. Waar zit<br />

‘m dat in? Marius en Ineke denken dat het komt omdat de vloer toch<br />

niet gedaan is. De verhuurder denkt dat het daar niet aan ligt. Daarom<br />

hebben ze de vloer ook niet aangepakt. Na wat heen en weer mailen en<br />

bellen is de corporatie bereid om nog een keer te meten. Daar zijn Marius<br />

en Ineke natuurlijk erg blij mee. De vraag is en blijft of die vloer inderdaad<br />

het probleem is. Het zou toch zonde zijn om een vloer te isoleren<br />

en dan alsnog met koude voeten te zitten. De afspraak is nu dat als het<br />

weer kouder wordt wij een keer ’s avond op de koffie gaan. Even voelen<br />

waar die koude voeten vandaan komen. Laten we hopen dat er dan een<br />

duurzame oplossing komt en de stoof toch op zolder kan blijven.<br />

Op Omrop Fryslân radio en televisie<br />

was medio oktober aandacht voor<br />

de situatie van Friese huurders. De<br />

afgelopen jaren zijn huren gestegen<br />

en lopen wachttijden voor een huurwoning<br />

op. Onder andere komt dat<br />

door de verhuurdersheffing. Dit is<br />

een belasting voor corporaties, waarvoor<br />

zij ongeveer drie maanden huur<br />

per jaar afdragen aan de schatkist.<br />

Geld waarmee corporaties anders<br />

meer nieuwe woningen hadden kunnen<br />

bouwen, verduurzamen of onderhoud<br />

plegen. Algemeen directeur<br />

Gert Brouwer was in de uitzending.<br />

Evenals huurder Janny Kole uit Bolsward<br />

die vanuit de dagelijkse praktijk<br />

het verhaal toelichtte.<br />

We vinden het belangrijk om de belangen van de plattelandshuurders<br />

en natuurlijk vooral de Friese huurder in Den Haag<br />

onder de aandacht te brengen. Het manifest werd verstuurd<br />

naar de Tweede Kamer fracties, minister Ollongren en diverse<br />

andere partijen. Het Friesch Dagblad pikte ons persbericht<br />

op en berichtte daarover in de krant. Een schriftelijke reactie<br />

hebben we ontvangen van de minister. Hierin werd aangegeven<br />

dat gekeken wordt naar mogelijkheden voor kortingen<br />

op de verhuurdersheffing en werd er ingegaan op wat er tot<br />

nu toe al gebeurt. Helaas is er niet ingegaan op bijdragen van<br />

de particuliere sector.<br />

Verder bleef het vanuit de pers en Tweede Kamer redelijk<br />

stil. Vanuit de meeste corporaties, nagenoeg alle Friese<br />

gemeenten en provincie werd juist erg positief gereageerd<br />

op onze landelijke actie. Dit heeft tot resultaat dat nu in alle<br />

gemeentelijke prestatieafspraken is opgenomen dat we met<br />

gemeenten en corporaties ons gezamenlijk gaan inzetten<br />

richting Den Haag voor afschaffing danwel korting op de<br />

verhuurdersheffing in het belang van de Friese huurders.<br />

Het manifest kunt u lezen op www.debewonersraad.nl/<br />

uploads/1599737788_200909-De-Bewonersraad-<br />

Manifest-samen-zorgen-voor-betaalbarehuurwoningen.pdf<br />

Elkien wijzigt beleid<br />

Een groot spandoek in de tuin, een artikel in de krant,<br />

gesprekken met Elkien, druk vanuit onze huurdersvereniging…..<br />

Het leidt tot resultaat! Op 1 september zijn de 32<br />

eerder overgeslagen huishoudens in twee kleine groepen<br />

uitgenodigd voor een bewonersbijeenkomst. Met dank met<br />

name aan de inzet van de heer Nagel om Elkien in beweging<br />

te krijgen. Het resultaat mag er zijn, ook deze 32 woningen<br />

krijgen een groen energielabelvoorstel!<br />

De vaart er in houden<br />

De heer Nagel is ernstig ziek, maar het zou mooi zijn als hij<br />

weet dat zijn inzet tot resultaat heeft geleid. In sneltreinvaart<br />

zijn de bewonersovereenkomsten ondertekend en<br />

ter advisering naar De Bewonersraad gestuurd. Gelukkig is<br />

een ruime meerderheid van de bewoners akkoord met de<br />

verduurzamingsplannen. We hebben vervolgens ons advies<br />

bijna per kerende post naar Elkien gestuurd, zodat de bewoners<br />

het goede nieuws zo snel mogelijk bevestigd kregen.<br />

Leuke<br />

nieuwtjes<br />

en weetjes?<br />

Volg ons op Facebook!<br />

www.facebook.com/debewonersraad<br />

Ludieke actie<br />

Thús Wonen heeft in oktober een leuke actie opgezet waarbij<br />

mensen iemand op konden opgeven die iets hebben betekend<br />

voor hun buurt: een taart voor een goede daad!<br />

Een aantal huurders werd verrast met een grote taart, uit handen<br />

van medewerkster Wytske Venema van Thús. De verraste momenten<br />

werden meteen op RTV NOF vastgelegd. Kijk het filmpje<br />

op: www.rtvnof.nl/video-een-taart-voor-een-goede-daad-vanthus-wonen/<br />

Onderzoek opbrengst<br />

zonnepanelen<br />

Ons onderzoek voor de leden naar de werkelijke opbrengst van<br />

zonnepanelen loopt nog. We hebben het onderzoek uitgebreid<br />

met de overzichten van de jaarafrekening, die in september/<br />

oktober zijn ontvangen. Daarmee kunnen we bekijken hoe<br />

de opbrengst over een heel jaar is verlopen. Telefoontjes van<br />

leden over de afrekening druppelen nog binnen. Ook zijn er<br />

opmerkingen over de communicatie vanuit de corporatie en<br />

over geschetste verwachtingen.<br />

In het onderzoek bekijken we hoe het staat met de verwachte<br />

opbrengst. Viel het resultaat u mee of juist tegen? Zijn er vragen<br />

of onduidelijkheden over uw afrekening? Aan de hand van voorbeelden,<br />

die door leden zijn aangedragen, zijn medewerkers in de<br />

materie gedoken en is er een dossier aangelegd.<br />

Voorbeelden melden<br />

Heeft u bijzondere resultaten waarover u vragen heeft? Ziet u<br />

op uw afrekening onlogische kostenposten? U kunt daarvoor<br />

onze Hulpdienst bellen of mailen: telefoon 058 – 216 5457 of<br />

e-mail: hulpdienst@debewonersraad.nl Met uw voorbeelden<br />

kunnen we beter het gesprek aan met de verhuurders!<br />

Lid zijn van een bewonerscommissie<br />

Bewonerscomissie<br />

Een bewonerscommissie draagt bij aan de ‘mienskip’ van de<br />

bewoners van het appartementencomplex. De commissie heeft<br />

onder andere overleg met de verhuurder over onderwerpen<br />

die voor de bewoners belangrijk zijn. Het is fijn wanneer er een<br />

bewonerscommissie is die zaken oppakt, kijkt wat er mogelijk<br />

is en actie onderneemt.<br />

Niet altijd<br />

gemakkelijk,<br />

maar wel erg<br />

belangrijk!<br />

Rechten<br />

In de overlegwet staan de rechten van een bewonerscommissie op een<br />

rij. De corporaties hebben de plicht die te ondersteunen. Bijvoorbeeld<br />

door ruimte ter beschikking te stellen of een financiële bijdrage te doen.<br />

Bewonerscommissies kunnen ook ondersteuning krijgen van ons,<br />

De Bewonersraad. Tot zover is het allemaal goed geregeld.<br />

Toch krijgen leden van bewonerscommissies soms te maken met<br />

hindernissen om goed op te komen voor de belangen van hun mede-bewoners.<br />

Voor het checken van de servicekosten, overleg voeren<br />

over schoonmaak en tuinonderhoud, onderhoudsplannen in de gaten<br />

houden en de wensen van de huurders in te brengen, is wel wat nodig.<br />

Zorgen voor…<br />

De bewonerscommissies zorgen dat ze de belangen van hun achterban<br />

kunnen vertegenwoordigen. Daarvoor organiseren ze een jaarlijkse vergadering,<br />

sturen ze nieuwsbrieven of soms een enquête. Ze overleggen<br />

met de corporatie, lezen plannen en vragen informatie op. Daarnaast<br />

zetten ze zich ook nog in om te zorgen dat er een voltallig bestuur is en<br />

blijft. Het is best een hele kluif om dat naast werk en privé ook te regelen.<br />

Ik heb daar de grootste bewondering voor en vind dat de bewonerscommissies<br />

daar wel meer steun bij en waardering voor mogen krijgen.<br />

Oproep aan iedereen: laat van je horen!<br />

Aan de bewonerscommissies:<br />

Je hoeft het niet alleen te doen. De adviseur bewonerscommissies van<br />

De Bewonersraad kan jullie ondersteunen. Bijvoorbeeld door de bewonerscommissie<br />

te helpen de voortgang te bewaken, door het verslag<br />

van een vergadering te schrijven of door het overleg met de corporatie<br />

voor te bereiden. Neem contact op: dan kijken we wat ik voor jullie kan<br />

doen.<br />

Aan alle huurders:<br />

Steun de bewonerscommissie als die aanwezig is! Dat kan door vergaderingen<br />

te bezoeken, enquêtes in te vullen of door aan te bieden af en<br />

toe mee te willen helpen. Laat eens merken dat je hun inzet waardeert.<br />

En is er geen commissie: neem contact met mij op. Er zijn echt veel<br />

verschillende manieren om voor je belangen als huurder op te komen.<br />

De Bewonersraad is er voor u!<br />

Aan alle corporaties:<br />

Ondanks alle woorden op de website en inzet van woon- en wijkconsulenten<br />

horen we regelmatig dat bewonerscommissies zich niet gewaardeerd<br />

voelen. De voornaamste reden is dat men geen reactie krijgt op<br />

vragen en dat het moeilijk is om overleggen te plannen. Ik roep corporaties<br />

dan ook op om meer gestructureerde aandacht voor de bewonerscommissies<br />

te hebben.<br />

Vraag het aan Anke<br />

Anke Wisselink, adviseur bewonerscommissies<br />

a.wisselink@debewonersraad.nl<br />

Enquête<br />

energieverbuik<br />

Wij vinden dit erg van belang, omdat het de bedoeling<br />

is dat verduurzamingsmaatregelen in woningen leiden<br />

tot besparing op de energiekosten. Daarnaast vinden<br />

wij het belangrijk om te weten of onze leden goed<br />

door hun verhuurders op de hoogte zijn gebracht van<br />

de effecten van de aangebrachte energiebesparende<br />

maatregelen. De resultaten van dit onderzoek delen wij<br />

met u en uiteraard ook met de direct-belanghebbenden<br />

zoals corporaties, gemeenten en energieleverende<br />

instanties.<br />

Veel reacties<br />

Het onderzoek leeft erg bij heel veel leden. Wij<br />

hebben via e-mail ruim 13.500 enquêtes uitgezet en<br />

wij ontvingen maar liefst 3380 reacties. Een respons<br />

van maar liefst 25%. Hier zijn wij erg blij mee. Het<br />

motiveert ons nog meer om dit onderzoek regelmatig<br />

te blijven uitvoeren.<br />

De meest opvallende conclusies<br />

Energieverbruik vaak nog onbekend<br />

We constateren opnieuw dat onze leden zich te weinig<br />

bewust zijn van hun jaarlijkse energieverbruik. Bijna<br />

een derde van de respondenten (de mensen die de<br />

enquête beantwoordden) is hiervan niet op de hoogte.<br />

Inzicht in het energieverbruik is wel belangrijk. Het<br />

vormt een grote kostenpost in ieders portemonnee.<br />

De hoogte van de energierekening weet men maar al<br />

te goed. Ruim twee derde van de respondenten betaalt<br />

maandelijks meer dan € 100,- aan energiekosten.<br />

Het energieverbruik is afhankelijk van het type huishouden<br />

(aantal personen) en type en grootte van de<br />

woning. Het type huishouden is met name van invloed<br />

op het elektriciteitsverbruik en het type en grootte<br />

woning is met name van invloed op het gasverbruik.<br />

Energielabel<br />

50% van de woningen beschikt nog over een energielabel<br />

C of hoger (D t/m G). Dit is al sterk verbeterd<br />

ten opzichte van 2019 maar we zijn nog niet bij de<br />

doelstelling van alle woningen op minimaal label B in<br />

2021. 40% van de respondenten heeft de afgelopen<br />

drie jaar te maken gehad met energiebesparende<br />

maatregelen, uitgevoerd door de corporaties. Dit<br />

verschilt wel per corporatie.<br />

Communicatie rondom energiebesparende<br />

maatregelen nog niet op peil<br />

We hebben geconstateerd dat woningcorporaties de<br />

huurders meestal schriftelijk (68%) informeren over<br />

uit te voeren energiebesparende maatregelen in de woning<br />

en de te verwachten effecten daarvan. Tweederde<br />

van de beantwoorders van de enquête vindt echter dat<br />

in de meeste gevallen deze informatie niet of niet geheel<br />

duidelijk is. Huurders blijken zich dus onvoldoende<br />

op de hoogte te voelen van de energiebesparende<br />

effecten. De communicatie hieromtrent richting huurders<br />

is nog niet op peil. Dit zien wij echt wel als een<br />

signaal om dat beter te doen richting de corporaties.<br />

In juni dit jaar heeft De Bewonersraad onder de leden opnieuw<br />

onderzoek gedaan naar het huidige energieverbruik. Daarbij is<br />

speciaal gekeken naar de verduurzaamde woningen en de<br />

effecten van de uitgevoerde energiebesparende maatregelen<br />

op het verbruik en op de energielasten.<br />

Informatie over effecten van energiebesparende<br />

aanpassinegen op verbruik en kosten energie?<br />

Nee, deze effecten<br />

zijn mij niet<br />

bekend<br />

26%<br />

Enigzins, maar voor mij niet erg duidelijk 35%<br />

Nadat hun woning verduurzaamd is, zijn huurders<br />

verdeeld over de vraag of het wooncomfort verbeterd<br />

is. Ook dit punt mag opvallend worden genoemd.<br />

Is wooncomfort verbeterd?<br />

Neutraal<br />

Mee eens<br />

Niet mee eens<br />

Absoluut mee eens<br />

Absoluut niet mee eens<br />

Jazeker,<br />

ik ben goed<br />

geïnformeerd<br />

39%<br />

Zonnepanelen blijken voor huurders een hot item. Men<br />

heeft een onvoldoende helder beeld over de werking,<br />

techniek, opbrengsten en besparingen. In verhouding<br />

waren hier veel vragen, klachten en opmerkingen over.<br />

Energierekening daalt niet altijd<br />

27% van de respondenten ervaart dat ondanks de<br />

energiebesparende maatregelen de energierekening<br />

niet is gedaald en bijna 50% ervaart zelfs dat men nu<br />

meer betaalt dan voorheen. Dit zien wij toch als een<br />

verrassende en ook zorgelijke constatering. Uiteraard<br />

zullen we dit verder gaan uitzoeken.<br />

Tenslotte<br />

Uit de vele reacties en opmerkingen die we hebben<br />

ontvangen, constateren wij dat de leden zich wel<br />

degelijk zorgen blijven maken over de impact en<br />

financiële gevolgen van de energietransitie.<br />

De Bewonersraad blijft daarom de komende jaren<br />

doorlopend onderzoek doen waarbij vooral wordt<br />

gelet op de financiële effecten van verduurzamingsmaatregelen.<br />

De respondenten geven aan blij te zijn<br />

dat deze enquête jaarlijks wordt herhaald omdat men<br />

graag betrokken wil zijn bij alles rondom v<br />

erduurzaming en energiebesparende maatregelen.<br />

De VoorzieningenWijzer<br />

De VoorzieningenWijzer is een methode die ervoor zorgt dat mensen daadwerkelijk een<br />

beroep doen op voorzieningen waar ze recht op hebben. Op basis van een persoonlijk adviesgesprek<br />

kan er met de hulp van een online programma een op maat gemaakt advies voor<br />

mensen uit rollen, zodat zij optimaal gebruik kunnen maken van de bestaande regelingen,<br />

fondsen en vergoedingen voor minima. In de gemeenten Noardeast, Dantumadiel,<br />

Ooststellingwerf en Leeuwarden werd dit jaar een proef gedaan met de VoorzieningenWijzer.<br />

Besparen op woonlasten straks ook mogelijk in de gemeente Leeuwarden?<br />

In de afgelopen periode heeft de gemeente Leeuwarden in samenwerking met Elkien een proef gedaan<br />

met De VoorzieningenWijzer onder 100 huurders van de corporatie. In oktober is er een digitale werkbijeenkomst<br />

georganiseerd (met Zorgweb, De VoorzieningenWijzer, de corporaties Elkien en WoonFriesland<br />

en de huurdersorganisaties Nieuw Elan en De Bewonersraad) om verder te praten over de mogelijke inzet<br />

van De VoorzieningenWijzer in de gemeente Leeuwarden. De Bewonersraad maakt zich Fryslânbreed<br />

sterk om De VoorzieningenWijzer in te zetten voor betaalbaar wonen.<br />

De kracht van De Voorzieningenwijzer is de combinatie van een persoonlijk gesprek bij de mensen thuis<br />

en een computerprogramma waarmee direct inzicht is te geven in de bespaarmogelijkheden. De adviseur<br />

kan zelfs direct en ter plekke de overstap naar een passende zorgverzekeraar of goedkopere energieleverancier<br />

voor u regelen. Voor de inwoners van de gemeente Leeuwarden is het nog afwachten op de<br />

verdere uitwerking van het proefproject in 2021. Wordt vervolgd.<br />

8%<br />

15%<br />

16%<br />

23%<br />

38%


Een woning betrekken<br />

of opleveren in<br />

Coronatijd<br />

Hoe zorgen we met z’n allen dat we een<br />

woning opleveren en de regels rondom<br />

Corona volgen? Even los van of u het<br />

daarmee eens bent of niet. En hoe moet<br />

het als u een woning wilt betrekken en<br />

misschien wel wat spullen van de vorige<br />

bewoner wilt overnemen?<br />

Een aantal zaken gaat tegenwoordig<br />

digitaal. Het tekenen van een huurcontract<br />

bijvoorbeeld gaat via e-mail of Whatsapp.<br />

Overname spullen<br />

Sommige corporaties schoten wat in een<br />

‘kramp’. Overname van spullen was bijvoorbeeld<br />

niet meer toegestaan. Nu roepen corporaties<br />

dat betaalbaarheid en duurzaamheid bovenaan<br />

het lijstje staan. Maar hoe rijmt dat met het<br />

weghalen van goede laminaatvloeren en raambekleding?<br />

Iets wat niet gemakkelijk hergebruikt<br />

kan worden in een andere woning. De nieuwe<br />

huurder moet bovendien vele honderden euro’s<br />

uitgeven voor zaken die voor een redelijk bedrag<br />

overgenomen konden worden.<br />

Dat moet anders<br />

Daarom hebben we de corporaties gevraagd om<br />

in deze periode van Coronamaatregelen creatief<br />

om te gaan met de overname van spullen tussen<br />

de oude en de nieuwe huurder. De financiële<br />

situatie van onze leden is vaak al moeilijk genoeg.<br />

Er moet toch een mogelijkheid zijn om de<br />

overname van nette vloeren en raambekleding<br />

te regelen? Veel mensen beschikken over een<br />

telefoon met fototoestel of filmcamera. Hoe<br />

eenvoudig is het om via foto’s en filmpjes de<br />

overname te regelen? Dan is het alleen nog van<br />

belang hoe je dit formeel via een overnameformulier<br />

regelt.<br />

Problemen? Bel ons gerust<br />

Ondervindt u problemen bij de overname van<br />

spullen en heeft u hulp nodig? Bel dan met onze<br />

hulpdienst! Elke werkdag tot half 1 bereikbaar<br />

op 058 – 216 5457.<br />

In gesprek blijven<br />

Ook in Coronatijd zijn er soms dringende werkzaamheden<br />

die uitgevoerd moeten worden. Dat<br />

kan ook in uw woning zijn. De medewerkers die<br />

dit werk doen, zijn aan regels gebonden. Voor<br />

hun eigen veiligheid en voor die van u. Het kan<br />

zijn dat u het niet eens bent met die regels of<br />

afspraken. U vindt ze te streng of misschien niet<br />

streng genoeg. Het is belangrijk elkaars mening<br />

en situatie te respecteren. Wij roepen iedereen<br />

op om niet op zijn of haar strepen te gaan staan<br />

en boos te worden. Ga in gesprek! Er is vast een<br />

oplossing te vinden waar beide partijen het mee<br />

eens zijn.<br />

Bent u het niet eens met zaken? Vertel<br />

het ons! Wij proberen dan te bemiddelen.<br />

Afspraken voor 2021<br />

Sinds de Woningwet in 2015 worden er ieder<br />

jaar in elke gemeente ‘prestatieafspraken’<br />

gemaakt tussen de gemeente, de corporatie(s)<br />

en huurdersorganisatie(s). In deze afspraken<br />

staat hoe deze drie partijen willen samenwerken<br />

en wat ze willen bereiken. Bijvoorbeeld op<br />

het gebied van de beschikbaarheid en kwaliteit<br />

van de woningen, betaalbaarheid, leefbaarheid,<br />

wonen en zorg.<br />

Inzet van De Bewonersraad<br />

Vanuit de huurdersverenigingen worden ook<br />

voorstellen gedaan voor de prestatieafspraken.<br />

Wij hebben bijvoorbeeld ingezet op betaalbaarheid.<br />

Betaalbare woonlasten van onze leden<br />

staan wat ons betreft altijd met stip bovenaan.<br />

Daarnaast denken we samen met corporaties na<br />

over de ontwikkeling van extra diensten om onze<br />

leden met een betalingsrisico mee te helpen. In<br />

2021 gaan we dat verder uitwerken. Ook op andere<br />

onderwerpen dient De Bewonersraad in het<br />

belang van haar leden diverse voorstellen in.<br />

In de regelmatige vergaderingen met de betreffende<br />

gemeente, corporatie(s) en huurdersverenging(en)<br />

wordt hierover overleg gevoerd. Net<br />

als over de plannen van de andere partijen. Aan<br />

het eind van het jaar wordt een overeenkomst<br />

getroffen waarin de afspraken voor het volgende<br />

jaar worden vastgelegd.<br />

Woonvisies<br />

Naast de jaarlijkse prestatieafspraken zijn<br />

verschillende Friese gemeenten bezig met het<br />

voorbereiden van een nieuwe woonvisie voor de<br />

komende vijf tot tien jaar. De gemeente Leeuwarden<br />

is daar een voorbeeld van. In de vorige<br />

<strong>Bewonerskrant</strong> kon u lezen wat de gemeente<br />

voor plannen heeft. Zo’n woonvisie wordt vervolgens<br />

met allerlei partijen besproken, waaronder<br />

corporaties, verenigingen van dorpsbelangen en<br />

huurdersverenigingen. Zo proberen we ook op dit<br />

niveau onze invloed voor u te hebben. Bijvoorbeeld<br />

door het schrijven van een inspraakreactie<br />

na ook diverse keren invloed te hebben uitgeoefend<br />

in gesprekken met de gemeenten over de<br />

conceptvisies.<br />

Invloed op meerdere niveaus<br />

De Bewonersraad staat als uw huurdersvereniging<br />

voor betrokkenheid bij het wel en wee van<br />

onze leden, de huurders van sociale huurwoningen<br />

in Fryslân. U kunt persoonlijk een beroep op<br />

ons doen voor hulp en advies, bij vragen en problemen<br />

rond uw woning. De medewerkers van<br />

onze hulpdienst verdiepen zich in uw situatie,<br />

leven zich in uw ervaringen in en kunnen u bijstaan<br />

met raad en daad. Dit kunnen ook onderwerpen<br />

zijn die meerdere huurders in een straat<br />

of gemeente aangaan. Verderop kunt u ook lezen<br />

De <strong>Bewonerskrant</strong> is een uitgave voor leden van De Bewonersraad.<br />

De <strong>Bewonerskrant</strong> verschijnt 4x per jaar voor ruim 30.000 leden.<br />

Redactieadres:<br />

De Bewonersraad Fonteinland 11, 8913 CZ Leeuwarden<br />

Mailadres:<br />

prencommunicatie@debewonersraad.nl Telefoon: 058 – 216 5457<br />

De redactie behoudt zich het recht voor artikelen te wijzigen, in te<br />

korten of te weigeren.<br />

dat wij bewonerscommissies ondersteunen die<br />

bij de corporatie de belangen van huurders die<br />

samen in een gebouw wonen onder de aandacht<br />

brengen.<br />

Het werk van onze regiomanagers speelt zich<br />

voor een groot deel af aan vergadertafels. Zij<br />

proberen het beleid van woningcorporaties en<br />

gemeenten te beïnvloeden. Doel is het realiseren<br />

van kwalitatief goede en betaalbare huurwoningen,<br />

die staan in een fijne leefomgeving. Aan<br />

(online) vergadertafels overleggen en adviseren<br />

zij over sloop- en bouwplannen, woningen voor<br />

jongeren en senioren, het verduurzamen van<br />

huizen, het al dan niet verhogen van de huren en<br />

noem maar op. Ook ondersteunen ze huurders in<br />

sloop-/nieuwbouw of herstructureringstrajecten.<br />

Regiomanager Ruud Leerink vertelt: “We hebben<br />

veel overleg met de verhuurders en gemeenten.<br />

In de vergaderingen denken we constructief<br />

mee, dragen we ideeën en plannen aan. We<br />

brengen de stem van de huurders in en vragen<br />

aandacht voor de uitwerking van het beleid voor<br />

de huurders. Dat leidt wel eens tot spierballen<br />

tonen om te laten blijken dat wij niet akkoord<br />

kunnen gaan met plannen van woningcorporaties<br />

of gemeenten, die niet in het belang zijn van<br />

de huurders. De woningwet van 2015 geeft huurdersorganisaties<br />

een gelijkwaardige positie aan<br />

de onderhandelingstafel met woningcorporaties<br />

en gemeenten. Daarnaast hebben we adviesrecht<br />

op verschillende terreinen vanwege de samenwerkingsovereenkomst<br />

met de corporaties<br />

(Overlegwet) Dat maakt dat ons advies gevraagd<br />

moet worden op tal van kwesties. Steeds vaker<br />

zien wij dat er rekening met ons wordt gehouden<br />

en dat onze inbreng wordt gewaardeerd. Wij zien<br />

dat terug in het volkshuisvestelijk beleid van<br />

gemeenten en woningcorporaties. Op die manier<br />

kunnen wij veel betekenen voor de huurders van<br />

sociale huurwoningen in Fryslân. Wij houden de<br />

vinger stevig aan de pols!”<br />

Agenda<br />

15 december Lede<strong>nr</strong>aad<br />

26t/m 28 jan. 2021<br />

Regioraad<br />

11 februari Bestuur<br />

(onder voorbehoud)<br />

De puzzel<br />

Uit de 349 inzendingen trok<br />

directeur Gert Brouwer de winnaar:<br />

mevrouw Hanneke Bouwhuis<br />

uit Leeuwarden. Zij ontving<br />

een groot boodschappenpakket.<br />

Hanneke: “Ik ben blij verrast met<br />

het winnen van een prijs en zo’n<br />

mooi pakket. Ik zei laatst nog: ik<br />

win nooit meer wat.” Hanneke<br />

woont nu zo’n 9 maanden in een<br />

appartement aan de Fruitstraat.<br />

“Het complex is in 2009 gebouwd<br />

door WoonFriesland. Wij hebben<br />

er een prachtige woning met balkon<br />

en uitzicht over de stad. We<br />

wonen hier met veel plezier.”<br />

Van harte gefeliciteerd!<br />

De oplossing van de puzzel was:<br />

Op weg naar een mooie herfst.<br />

Winter woordzoeker<br />

U kunt uw oplossing inzenden naar: puzzel@debewonersraad.nl<br />

Onder de inzenders verloten we een rijkelijk gevuld boodschappenpakket.<br />

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.<br />

Een fijne<br />

decembermaand<br />

toegewenst!<br />

Namens het<br />

Bewonersraad-team:<br />

Anneke, Anke, Elma, Gea,<br />

Gert, Herman, Jelma,<br />

Marianne, Nynke en Ruud

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!