08.03.2021 Views

Bouwmat 02 2020

VAKKATERN OVER BOUWMATERIEEL & BOUWMACHINES

VAKKATERN OVER BOUWMATERIEEL & BOUWMACHINES

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

BOUWMAT

VAKKATERN OVER BOUWMATERIEEL & BOUWMACHINES

IN TIJDEN VAN NOOD LEERT MEN ZIJN VRIENDEN KENNEN

EFFICIËNT EN VEILIG WERKEN IN DE INFRA

KRACHTIGE OPVOLGER VAN BESTSELLER

DUURZAAMHEID IN DE GWW

PROFESSIONAL IN TOP PERFORMANCE

HORIZONTAAL LOSSYSTEEM OP 5- ASSIGE VRACHTWAGEN


Sorteergrijper 2.0

HPXdrive

Degelijk Duits produkt

Multifunctioneel inzetbaar,

hele jaar door

Geen slangbeschadiging meer

Dichte schalen

mogelijk

Wisselbare

schalen

Zeer lange

levensduur

Hufterproof

Geen vetvervuiling

van het produkt of

omgeving

Ideaal voor

verhuurbedrijven

Maar 1 vetnippel i.p.v. 12

Grote constante sluitkracht

Milieuvriendelijk

Gepatenteerd

Rigter Handelsonderneming B.V.

Nieuwe Maatsweg 7

3755 NP Eemnes

Tel.: +31 (0)35-5310628

Fax: +31 (0)35-5317462

Kees Rigter: +31 (0)6-51366420

Gerard Rigter: +31 (0)6-53370935

Email: info@kinshofer.nl

Site: www.kinshofer.nl


Inhoud

128

138

124 132 142

BOUWMAT

“In tijden van nood leert men zijn vrienden kennen” De TKD verhuist definitief naar juni 2021 121

Veilig waterleidingen blootgraven met een uniek grondkerend systeem 122

Goede service is alles, voor zowel de klant als voor het merk! 124

Efficiënt en veilig werken in de infra 126

De kracht van de combinatie 128

Krachtige opvolger van bestseller 131

Hogere graafmachine efficiëntie dankzij SQ volautomatische snelwisselsystemen en tiltrotators voor infra en sloop 132

Gastlessen ‘Go Infra’ om jongeren enthousiast te maken voor de sector 134

Grote machines vervoeren achter een bus? Dat kan! 136

Geïntegreerde digitalisering in de bouwsector 138

Duurzaamheid in de GWW biologisch afbreekbare smeermiddelen beter voor milieu én materieel 142

Professional in top performance, Topmerken waar engineering-, test- en servicekwaliteiten aan zijn toegevoegd 145

Pionier in bedrijfskleding & PBM sluit perfect aan bij veiligheidsprogramma ‘Bewust Zonder Ongevallen’ 146

Uniek: horizontaal lossysteem op 5-assige vrachtwagen Geschikt voor alle wegenbouwproducten 148

Puma is beter in aansturen van hydrauliek op afstand 150

119


00021119013 GWW NL REDACTIE.indd 1 16-04-20 15:49

AL 1.5 JAAR ERVARING

Accu vacuümunit

met 40 m 3 pomp

Bekijk op

Youtube

Geheel

elektrisch

Zeer laag

geluidsniveau

Baardmeesweg 39b

3899 XT Zeewolde

+31 (0)36 - 53 58 030

www.nimatech.nl

Zorgeloos een

dag draaien

06 - 38 48 5350

“ Kwaliteit en betrouwbaarheid zijn de

belangrijkste factoren bij onze keuze

voor een aggregaat.”

ALWAYS

MOVING

FORWARD

Sterk, functioneel, robuust,

zuinig, hoog onderhoudsgemak, veilig,

INNOVATIEF GESTUURD

dynamisch, veelzijdig.

De oplossing voor

(mobiele) stroom en verlichting

Betrouwbaarheid is een van de belangrijkste afwegingen bij de

aanschaf van een aggregaat. Met onze B&N aggregaten bieden wij

een hele goede oplossing voor mobiele stroom en mobiele verlichting.

Kijk op www.brinkmann-niemeijer.nl voor meer informatie.

Gebruiksvriendelijk & Robuust en duurzaam

brinkmann-niemeijer.nl

info@bnmotoren.nl - T. 0571-27 69 00

Engelenburgstraat 45, 7391 AM Twello

Greppelwals MC 85

www.webermt.de · info@webermt.de

We Know Compaction

B&N_adv_noodstroom_8085(2).indd 1 13-08-18 17:51


Tekst | Jan Mol Beeld | TKD

“In tijden van nood leert

men zijn vrienden kennen”

De TKD verhuist definitief naar juni 2021

We schrijven 24 maart 2020. Terwijl ik bezig ben met het schrijven van een artikel, hoor ik het

geluid van binnenkomende mail. Het mailvenster staat open en vanuit mijn ooghoek kijk ik even

wie er aan de bel trekt. Ik schrik. “De TKD gaat definitief niet door!!!” kopt de onderwerp regel.

Mail van bladmanager Frank Wekking. Een soort buikpuin maakt zich razendsnel meester van me.

Met lood in de schoenen draai ik het nummer van Frits Kuijper, organisator

van de TKD. Wetend hoeveel moeite hij heeft gedaan om de perfecte

beurs neer te zetten, verwacht ik een volkomen uit het veld geslagen

Kuijper aan de lijn te krijgen. Niets is minder waar echter…

EEN VOOR ALLEN, ALLEN VOOR EEN

Opgeruimd staat Kuijper me te woord: “Het is niet anders. Ook wij

vallen ten prooi aan de maatregelen die nu eenmaal genomen moeten

worden om het Coronavirus het hoofd te bieden. Natuurlijk heb ik

dit zien aankomen, maar tot het allerlaatst heb ik de hoop gehouden

dat we sneller met het hele land uit de zorgen zouden zijn. Daar zit

je dan, met een totaal uitverkochte TKD qua exposanten. Met een

weergaloos plan om bezoekers meer te geven dan waarvoor ze komen.

Of ik me zorgen heb gemaakt dat de hele beurs op de schop

zou gaan? Zeker. Maar… in de aanloop naar de TKD heb ik ook de

mentaliteit in de GWW-sector leren kennen. Die is recht voor zijn

raap en behoorlijk ‘hands on’. Daarom ben ik snel gestart met iedere

exposant te mailen, bellen en te bezoeken. De uitkomst van alle overleg

is hartverwarmend. 100% van de deelnemers heeft gezegd mee te

gaan naar volgend jaar, juni 2021. Ik kan je zeggen dat dat wel iets met

je doet, die saamhorigheid en de bereidwilligheid om elkaar door de

misère te slepen. Als je al niet begreep waarom de sector zo ongelooflijk

sterk is, dan begrijp je dat nu. Een voor allen, allen voor een!”

VOORUIT BLIJVEN KIJKEN IS HET DEVIES

Kuijper heeft het steeds over het unieke DNA van de TKD, dat identiek

is aan het DNA van de exposanten. “We gaan er volgend jaar

een uitgesteld feest van maken. Met de beloofde sfeer, emotie en

beleving, met nieuwe contact- en salesmomenten voor iedereen. Gelukkig

is al het werk niet voor niets geweest. Tot het zover is, zorgen

we ervoor dat we in contact blijven met elkaar. Tegen de tijd dat de

beurs dan ook echt plaatsvindt, zijn de banden onderling alleen maar

sterker geworden. Vooruit blijven kijken is het devies. Het allerbelangrijkste

is dat we allemaal gezond blijven en levend uit deze nare

nachtmerrie komen”, aldus Kuijper.

Frits Kuijper: “We gaan er volgend jaar een uitgesteld feest van maken!”

Wanneer we het Coronavirus achter ons hebben gelaten, staan we

in een andere wereld, is de verwachting. Een wereld waarin de maatschappij

waarin we leven aan den lijve heeft ondervonden hoe belangrijk

samenwerken is. Elkaar helpen, elkaar iets gunnen. Kuijper

ziet daarin ook de symbolische waarde van de TKD terugkomen: “Een

noeste branche betekent niet dat we elkaar stoer aan het lot overlaten.

De mannen en vrouwen in de sector hebben het hart op de goede

plek zitten en op momenten als deze wordt daarvoor het bewijs

geleverd. In tijden van nood leert men zijn vrienden kennen.” ■

121


Doordat elke damwandplaat apart naar beneden gedrukt kan

worden, is dit systeem zeer flexibel en kan het uiterst goed

toegepast worden bij dwarsleidingen of andere obstakels.

Na het bloot graven van de waterleidingen is bij de ene leiding

een T-stuk gemonteerd.

Zeer specialistisch werk waar het team van

Van Vulpen zichtbaar trots op is.

Uit ervaring weet men dat de damwandBoX

wel met een kleinere graafmachine in te

graven is, maar dat een zwaardere met meer

bereik veel sneller en dus efficiënter werkt.

122


Tekst en beeld | BodemBoX

Veilig waterleidingen blootgraven met

een uniek grondkerend systeem

We zijn op uitnodiging van Van Vulpen aanwezig op hun projectlocatie in Lexmond. Daar worden twee in

gebruik zijnde waterleidingen met elkaar verbonden. Een project dat precies past bij Van Vulpen!

Van Vulpen, opgericht in 1966 en gevestigd in

Gorinchem, is een ware specialist op het gebied

van kabel- en leidingprojecten en sleufloze

technieken. Wie een kijkje neemt op de website

van Van Vulpen ziet een prachtige weergave van

films en foto’s van een reeks referentieprojecten.

Aan alle kanten straalt het specialisme en de

professionaliteit er vanaf. Precies dát is de eerste

indruk als we aankomen bij het project aan de

Driemolensweg in Lexmond.

Om de waterleidingen op een veilige manier bloot

te graven zonder teveel ruimte in beslag te nemen,

is door Van Vulpen gekozen voor toepassing van

een grondkerend systeem van BodemBoX. Vanwege

de doorkruisende waterleidingen is gekozen

voor een damwandBoX. Bij dit BoX-systeem

worden damwandplaten in een omhulsel gedrukt.

Doordat elke damwandplaat apart naar beneden

gedrukt kan worden, is dit systeem zeer flexibel en

kan het uiterst goed toegepast worden bij dwarsleidingen

of andere obstakels. Door ter plaatse van

de leiding de damwandplaat hoog te laten staan,

wordt de leiding aan weerskanten en aan de bovenzijde

omsloten door het damwandBoX-systeem.

Op deze manier ontstaat een grondkering

rondom de leiding en kan er na ontgraving op een

veilige manier aan de leiding gewerkt worden.

Het team van Van Vulpen is erg enthousiast over

het systeem. Het was niet de eerste keer dat ze

met dit systeem werkten, dus hebben ze ervoor

gekozen om zonder instructie het systeem zelf in

te graven. Dit deden zij met een 40 tons long reach

graafmachine. Uit ervaring weet men dat de

damwandBoX wel met een kleinere graafmachine

in te graven is, maar dat een zwaardere met meer

bereik veel sneller en dus efficiënter werkt. Daarbij

komt dit ook weer de veiligheid ten goede.

Na het bloot graven van de waterleidingen is

bij de ene leiding een T-stuk gemonteerd. Zeer

specialistisch werk waar het team van Van Vulpen

zichtbaar trots op is. “Wat dat betreft

hebben we maar ondankbaar werk, we creëren

immers een waar kunstwerk en vervolgens

wordt er grond overheen gegooid en ziet niemand

er iets van”, zegt één van de jongens van

Van Vulpen lachend. Ondankbaar werk is het

zeker niet want de noodzaak van deze verbinding

om schoon drinkwater te verzorgen voor

het achterland, is de jongens maar al te goed

bekend. “Volgende week worden de leidingen

gecontroleerd buiten bedrijf gesteld zodat we

kunnen aansluiten op de andere leiding. De

planning en doorlooptijd van zo’n aansluiting

zijn uiteraard heel belangrijk, maar we liggen

goed op schema”, vertelt de voorman ons.

De waterleidingen zijn van het waternet van

Oase, zij zijn ook aanwezig op de projectlocatie

om monsters te nemen. Wanneer de monsters

goedgekeurd worden kunnen de mannen van

Van Vulpen verder met het plaatsen en monteren

van de tussenleiding, om zo de verbinding

te verwezenlijken. Dan komt er weer zo’n

prachtig kunstwerk onder de grond te liggen

waar niemand iets van ziet, maar waar tal van

huishoudens dankbaar voor zijn. ■

123


Tekst | Jan Mol Beeld | Saes International BV

Goede service is alles, voor

zowel de klant als voor het merk!

Waar vroeger ‘geknokt’ moest worden om een merk in uitrustingsstukken toe te mogen voegen aan het

leveringsprogramma, daar staan de merken nu in de rij om opgenomen te mogen worden in het assortiment.

Henk Saes heeft met zijn bedrijven een reputatie opgebouwd die tot ver over ’s lands grenzen

strekt. Zelf is hij er nuchter onder, want hij kan ook uitleggen waarom de rollen nu zijn omgedraaid.

teitsmaterialen die we in huis hebben. Dus ja, er treedt marktverzadiging op

en nee, dat is geen nadeel. We groeien nu al mee met deze ontwikkeling,

dat zie je bijvoorbeeld aan het feit dat we een tweede locatie in Beverwijk

geopend hebben en inmiddels met drie servicewagens -een vrachtwagen en

twee Mercedes Sprinters- rondrijden. Want wat goed is, moet goed blijven!”

MOOIE MERKEN VINDEN ZELF HUN WEG NAAR

WEERT EN BEVERWIJK

Vanwege de goede naam, de marktpenetratie en de uitmuntende service

die Saes International heeft, is het bedrijf dus een aantrekkelijke speler

voor grote merken om mee samen te werken. “In januari van dit jaar

hebben we het Italiaanse VTN in ons programma opgenomen en in april

mochten we ook nog eens LaBounty toevoegen. VTN heeft een breed

programma scharen, vergruizers en grijpers voor machines tot 120 ton.

Voor LaBounty doen we nu in de Benelux exclusieve distributie. Het

merk blinkt uit in zwaar materieel, bijvoorbeeld met de MSD 7500 R,

een ijzerschaar met een eigen gewicht van 13,5 ton, voor machines die

rond de 125 ton wegen. Ook de MSD 2250 R met 5,5 ton eigen gewicht

doet het goed, die is geschikt voor machines rond de 50 ton.”

Lek Sloopwerken in actie met LaBounty.

“Het draait uiteindelijk allemaal om service”, zegt Henk. “We leveren

met onze bedrijven in Weert en Beverwijk uiteraard alleen ‘top of the

bill’ materiaal, maar wat heb je daaraan als de service niet minstens zo

goed is? Grote merken in uitrustingsstukken weten inmiddels dat ook

hun naam staat of valt met degene die voor hen de belangen behartigt

en zorgt dat er te allen tijde doorgewerkt kan worden.”

GOED KWALITEITSPRODUCT ZORGT VOOR

MARKTVERZADIGING

Een ‘nadeel’ van het leveren van uitmuntende kwaliteit, is dat er marktverzadiging

optreedt. Iets waar Saes International BV duidelijk rekening mee

houdt. Henk: “Je zult verbaasd staan als ik je de leeftijd vertel van sommige

uitrustingsstukken… die draaien al decennialang mee en zullen dat blijven

doen, mits er goed onderhoud gepleegd wordt. En daar zit hem de kneep: je

levert waar voor het geld van de klant, die vervolgens heel lang kan werken

met het geleverde materieel. Dat kan alleen dankzij een goede wisselwerking.

We leveren namelijk ook support om er zo lang mee te kunnen werken.

Dat strekt van het uitvoeren van reparaties op locatie, tot het doen van

aanpassingen op een ‘klaar terwijl u wacht’ basis. En het onderhoud krijgen

we ook in opdracht, dat voeren we uit met alle technische kennis en kwali-

WERELDPRIMEUR: SLOPEN IN STILTE EN TRILLINGSVRIJ

Werken aan de waterkant of in de binnenstad is onderhevig aan steeds

strenger wordende eisen. Henk: “Men vraagt in toenemende mate om

‘minder hinder’. Het spreekt voor zich dat het ‘oude slopen’ veel lawaai en

trillingen veroorzaakt. De geluidsnorm wordt daarmee overschreden in binnenstedelijk

gebied en de natuur wordt verstoord aan de waterkant. Speciaal

voor die situaties komt Saes International met een lijn van Epiroc, de

Silent Demolition Tools. Daarmee helpen we om door te kunnen werken

op plaatsen waar het traditionele materieel niet meer is toegestaan.” ■

Van links naar rechts: Gerard Vestering (Saes), Henk Saes (Saes), Kenan Cirak

(LaBounty), Erwin Broens, (Saes Service), Remco van der Winkel (Saes) en

Ruud Dirckx (Saes).

124


LaBounty MSD 4000 R.

Voor LaBounty doet Saes International BV nu in de Benelux de exclusieve distributie.

125


Tekst | Roel van Gils Beeld | Leica Geosystems

Efficiënt en veilig

werken in de infra

Technologie verandert de manier waarop we werken. Ook in de infrasector. Door een verregaande

vorm van digitalisering van materieel en gebruikmakend van beschikbare geografische data, kan er

steeds efficiënter gewerkt worden. Technologie speelt ook een sleutelrol op het gebied van (persoonlijke)

veiligheid in de infra. Als fabrikant van hoogwaardige hardware- en softwareoplossingen

voor geodesie investeert Leica Geosystems fors in technologie en veiligheid.

Een van de meest recente ontwikkelingen is de

Leica PA10 om de veiligheid voor mens en materieel

in een bouwput te vergroten. “Het persoonlijk

alarmsysteem vindt zijn oorsprong in de

mijnbouw en heeft zich daar ruimschoots bewezen”,

zegt Arno Kijzerwaard van Leica Geosystems.

“Daarnaast blijkt het ook uitermate geschikt

voor toepassing in de infrasector en dan

met name voor grote infrastructurele projecten

met veel grondverzet. Nog altijd gebeuren er

veel te veel ongelukken rond graafmachines en

andere zware bouwvoertuigen. De waarschuwing

voor aanrijdingen in de PA10 biedt operators

een 360 graden zicht rond de machine

en waarschuwt zodra er personen of andere

voertuigen binnen een vooraf ingestelde range

komen. Het betreft een actief systeem dat waarschuwingen

in drie gradaties afgeeft en op maat

per machine ingesteld kan worden. Het mooie

aan dit systeem is dat ook personeel te voet kan

worden uitgerust met een sensor, waardoor een

waarschuwing wordt gegenereerd bij een naderend

voertuig of als de persoon zich binnen een

bepaalde range begeeft van een bouwmachine.”

DIGITALE INNOVATIES

Technologie zorgt er tevens voor dat materieel

steeds efficiënter ingezet kan worden. Een

voorbeeld daarvan is de Leica iCON site-software.

Kijzerwaard: “Deze software biedt intelligente

plaatsbepalingsoplossingen op maat voor

de wegenbouw en toepassingen in de infra. De

software is zo intelligent dat de vakman in het

grondverzet bijvoorbeeld de GPS-ontvanger

niet eens meer verticaal hoeft te houden.”

“Technologische innovatie zorgt er inmiddels ook

al voor dat met Leica AutoPilot-systemen de bak

automatisch geroteerd en gekanteld kan worden”,

vervolgt Kijzerwaard. “Of de boom en giek van

een kraan worden automatisch aangestuurd, zodat

de machinist enkel nog maar de joystick naar

zich toe hoeft te trekken zodat de kraan automa-

Technologische innovatie zorgt er inmiddels ook al voor dat met Leica AutoPilot-systemen de bak automatisch geroteerd en gekanteld worden.

126


‘Het persoonlijk alarmsysteem blijkt uitermate

geschikt voor toepassing in de infrasector en

dan met name voor grote infrastructurele

projecten met veel grondverzet’

De waarschuwing voor aanrijdingen in de PA10 biedt operators een 360 graden zicht rond de machine en waarschuwt zodra er personen of andere voertuigen binnen

een vooraf ingestelde range komen.

tisch het digitale terrein model volgt. Het display

van de machinebesturing wordt steeds meer de

centrale hub, waarin informatie van de machinebesturing,

de PA10 veiligheidssensoren en bijvoorbeeld

360-graden camera’s samenkomen.

Dit scherm is vervolgens makkelijk uitwisselbaar

tussen verschillende bouwmachines. Digitale innovaties

op en rond de machine kunnen daarnaast

ingezet worden om de veiligheid te vergroten.

Denk daarbij aan detectoren om kabels en leidingen

op te sporen voordat er gegraven wordt tot

grondradar waarmee tegenwoordig eenvoudig de

ondergrond in kaart kan worden gebracht. Leica

DSX-grondradar is daar een mooi voorbeeld van

waarbij op het display een heatmap wordt getoond

van de ligging van kabels en leidingen.”

Leica DSX-grondradar toont op het display een heatmap van de ligging van kabels en leidingen.

Kortom, technologie verandert inderdaad de

manier van werken, maar maakt het vooral

veel efficiënter en veiliger. De hoogwaardige

hardware- en softwareoplossingen van Leica

Geosystems zelf ervaren? Bezoek connect.

leica-geosystems.com. ■

127


Tekst | Roel van Gils Beeld | engcon

De kracht van de combinatie

In het Belgische Sint-Katelijne-Waver prijkt sinds half 2019 een Doosan DX170W bandenkraan,

uitgerust met EC219 draaikantelstuk, dubbele snelwissel (QSD60-QS60), EC-Oil snelwisselsysteem

en DC2 besturingssysteem. Familiebedrijf Houwelyckx wegenbouw NV mag dan wel bijna honderd

jaar oud zijn, aan vernieuwing is geen gebrek. Vierde generatie Olivier Dom is gedelegeerd

bestuurder bij Houwelyckx en vertelt over het bedrijf, de mensen en de ervaringen met engcon.

EARLY ADOPTER

De drang naar innovatie zit bij Houwelyckx Wegenbouw

diep. Zo is de administratie verregaand

geautomatiseerd. Verschillende machines zijn

2D-, 3D- en GPS-gestuurd. Machinisten kunnen

plannen direct inlezen in de kraan en aanpassen

waar nodig. Werf- en projectleiders lopen met

een rover en sturen de coördinaten ter plekke

door. Al was Houwelyckx in België niet de eerste

met een engcon in het grondverzet, in de wegenbouw

waren ze wel degelijk een early adopter.

IEDERE DAG TIJD WINNEN

Een van de aanstichters was dorpsgenoot

Mobaut, de servicepartner van engcon. Die

maakte proactief een offerte voor Olivier.

De aanschaf was vervolgens vrij snel rond.

Olivier: “We vertrouwen in het oordeel van

Mobaut, een jonge en dynamische ondernemer.

Bovendien hadden we het systeem

al op onze radar. Ook onze machinisten en

klanten vroegen erom. Het is bekend dat je

met een engcon tijd wint, zeker op een mobiele

bandenkraan. De eerste machinist die

ermee werkt is dan ook heel enthousiast. In

het begin was het even wennen, maar het

systeem werkt heel gemakkelijk en efficiënt.

Nivelleren, een talud graven: het blijkt in de

praktijk met draaikantelstuk zoveel sneller

dan zonder. Door de snelwissels is het aanen

afkoppelen bovendien secondenwerk.

‘Nivelleren, een talud graven:

het blijkt in de praktijk met draaikantelstuk

zoveel sneller dan zonder’

Van het plaatsen van riolering, het leggen van terrassen tot het plaatsen van elementen: overal komt het engcon systeem van pas.

128


Het is bekend dat je met een engcon tijd wint, zeker op een mobiele bandenkraan.

Als je het eenmaal hebt ervaren kan je eigenlijk

niet meer zonder.”

DE KRACHT VAN DE

ENGCON COMBINATIE

Bij een mooi project in Wezembeek Oppem

is onlangs met de Doosan al het buitenwerk

voor een hoofdaannemer uitgevoerd. Van het

plaatsen van riolering, het leggen van terrassen

tot het plaatsen van elementen: overal

kwam het engcon systeem van pas. Het is volgens

Olivier echt de combinatie van de opbouw

die zo krachtig is. “Het draaikantelstuk

zelf, de snelwissel, de EC-oil en het besturingssysteem

zijn stuk voor stuk handige features,

maar vooral bij elkaar werkt het echt super.”

MODERN EN UITGEBREID

MACHINEPARK

De kracht van de samenwerking slaat ook terug

op Houwelyckx als bedrijf: “We zijn een

familiebedrijf en behandelen alle vijftig medewerkers

ook echt als familie. We hebben

korte communicatielijnen en we kunnen snel

schakelen. Aan professionalisering werken

we continu. Onze mensen zijn uiterst gemotiveerd

om goed werk af te leveren. Daarom

hebben we zo’n modern en uitgebreid machinepark.

Daarmee ondersteunen we onze

mensen en onze klanten optimaal. Het gemak

van de engcons is puur behoud voor de

medewerkers. Nu we het gemak en de efficiëntie

van engcon hebben ervaren smaakt

het zeker naar meer. De andere machinisten

in het team hebben dus ook zeker interesse”,

aldus een tevreden Olivier Dom. ■

De drang naar innovatie zit bij Houwelyckx Wegenbouw diep.

129


MULTIFUNCTIONEEL IS

HÉT SLEUTELWOORD!

QSC – Gestandaardiseerde

snelwissel functie bediening

MIG2 Joysticks

Hydraulische snelwissel

met olie koppeling

EC-Oil

Hulp op afstand

Draaikantelstuk

Proportioneel besturingssysteem

voor draaikantelstukken.Vele

mogelijkheden toepasbaar.

Wiel/rups besturing, schuifblad

en zwenkgiek bediening

EC-Oil

+ Afneembare grijper

+ Afneembare Veegbezem

+ Bakken

+ Rolbezem

+ Egalisatiebalk

+ Verdichtingsplaat

+ Hydraulische palletvorken

+ Houtgrijper

+ Sorteergrijper

engcon Nederlands & Belgium Gildetrom 6, 3905 TC Veenendaal

Telefoon +31 (0)85 85 23 550 | www.engcon.com | netherlands@engcon.com


Tekst | Tobroco-Giant Beeld | Tobroco-Giant

KRACHTIGE OPVOLGER

VAN BESTSELLER

Jaren lang was de V452T het meest verkochte

model uit het modellen gamma van TOBROCO-

GIANT. Met de komst van de G2700 modellen

heeft de machine een waardig opvolger gekregen.

De G2700 is niet alleen krachtiger, ook de kiplasten

zijn flink toegenomen. Dit maakt de G2700 tot een

moderne krachtpatser in een compact jasje.

MEER VERMOGEN EN TREKKRACHT

Zowel de G2700 X-TRA HD als de G2700 X-TRA HD+ worden aangedreven

door een 3 cilinder Kubota motor met 50 pk, welke voldoet aan de laatste,

EU Stage V, emissienormen. Daarnaast worden de modellen aangedreven

door een hydrostatische vierwielaandrijving met automotive besturing.

Het verschil tussen de G2700 X-TRA HD en de G2700 X-TRA HD+

is terug te vinden in het gebruik van verschillende planetaire assen. De

G2700 X-TRA HD is uitgevoerd met 8 tons planetaire assen met limited

slip (20.000 N trekkracht) en heeft een maximale rijsnelheid van 25 km/h.

De G2700 X-TRA HD+ is voorzien van 12 tons planetaire assen en een

elektrisch inschakelbare 100% sper op beide assen (28.000 N trekkracht).

Deze aandrijving zorgt voor een maximale rijsnelheid van 30 km/h.

FLEXIBEL IN GEBRUIK EN VERVOER

Of het nu gaat om werkzaamheden op het gebied van infrastructuur,

op bouwplaatsen, voor hoveniers of grondverzet: de G2700

is voor alle sectoren inzetbaar en kan het gehele jaar gebruikt worden.

Dat de machines op een aanhanger vervoerd kunnen worden

zorgt voor flexibiliteit bij gebruikers. De G2700 is hierdoor eenvoudig

in te zetten op plaatsen waar de werkzaamheden daar om vragen.

KIPLAST TOT 2.900 KG

De G2700 X-TRA HD heeft een bedrijfsgewicht van 2.550 kg. Dit geeft

de machine een hefhoogte van 2.5 meter en kiplast van 2.850 kg. Het

bedrijfsgewicht van de G2700 X-TRA HD+ ligt op 2.600 kg en dit zorgt

voor een kiplast van 2.900 kg. ■

De nieuwe

G2700 X-TRA HD+

Dé compacte krachtpatser!

Ontwikkeld als betrouwbare en compacte krachtpatser is de

G2700 X-TRA HD+ klaar om aan het werk te gaan.

Een multifunctionele en comfortabele machine voor aannemers,

wegenbouw, verhuurbedrijven en hoveniers.

Bedrijfsgewicht: 2.600 kg - Kiplast: 2.900 kg - Vermogen: 50 pk - Trekkracht: 28.000 N

De G2700 X-TRA HD+ is voorzien van 12 tons planetaire assen en een elektrisch

inschakelbare 100% sper op beide assen (28.000 N trekkracht).

Compact

Krachtig

Veelzijdig

TOBROCO-GIANT

+31 (0)13-5211212

www.tobroco-giant.com

131


Tekst | Susan Peek Beeld | Steelwrist

Hogere graafmachine efficiëntie

dankzij SQ volautomatische snelwisselsystemen en tiltrotators voor infra en sloop

Als snelst groeiende fabrikant van tiltrotators en snelkoppelingen ter wereld, biedt het Zweedse bedrijf

Steelwrist AB diverse apparatuur die graafmachines veelzijdiger, preciezer en winstgevender maakt.

Tom van Baars, country manager Benelux bij Steelwrist merkt dat de

GWW-, sloop- en inframarkt volop in beweging is. “Een bepaalde klus

vraagt om een uitrustingsstuk en dat uitrustingsstuk vraagt om een graafmachine.

Niet andersom. En precies dát is ons uitgangspunt bij het verhogen

van de graafmachine efficiëntie.” Steelwrist ontwikkelt, produceert

en verkoopt tiltrotators, snelwissels, accessoires en hulpstukken voor

graafmachines en graaflaadcombinaties.

TILTROTATOR

“Hoe ingewikkelder het werk, hoe hoger de productiviteit is wanneer

er een tiltrotator wordt gebruikt”, zegt Van Baars. De Steelwrist

tiltrotators hebben een lage bouwhoogte, een grote kantelhoek en

een unieke verhouding tussen kracht en gewicht dankzij de gietstalen

delen. “Het is de meest compacte en geoptimaliseerde tiltrotator op

de markt. Maar wanneer er vaak van uitrustingsstuk wordt gewisseld,

is een snelwisselsysteem een must.”

VOLAUTOMATISCHE SNELWISSELSYSTEMEN

“Onze SQ techniek verandert snelwissels en tiltrotators in volautomatische

koppelingen van hydraulische en elektrische verbindingen die direct

tot stand worden gebracht in één beweging. De machinist hoeft de

cabine niet te verlaten om van uitrustingsstuk te wisselen. Mooi toch?

132


ziet dankzij de Front Pin Lock duidelijk aan de groene indicatior wanneer

de bak zich in een veilige positie bevindt. Dankzij de FPL technologie

-die onafhankelijk van sensoren of electronica werkt- en de

interne retourveren en veiligheidskleppen, voldoet de snelwissel aan

ISO13031 en de hoogste veiligheidseisen in alle markten.

Steelwrist biedt de meest compacte en geoptimaliseerde tiltrotators op de

markt. Het gegoten staal in alle belangrijke onderdelen, zorgt voor de beste

sterkte-gewicht verhouding.

Tot slot zegt Van Baars: “Machine efficiëntie staat bij ons op nummer

één. Uitwisselbaarheid is daarbij enorm belangrijk. Daarom zijn we

zelfs samenwerkingen aangegaan met onze concurrenten. Zo openen

we de markt en wordt de machine efficiëntie en daarmee het voordeel

voor de eindgebruiker enorm.” ■

Zo wordt een graafmachine een echte toolcarrier en kunnen we snelheid

en efficiëntie waar maken.” De SQ snelwisselaar van Steelwrist

is volkomen compatibel met de in de markt geldende (symmetrische)

standaard. In de praktijk ziet Van Baars dat klanten, die voorheen met

aparte graafmachines werkten voor sloop en infra, deze nu combineren.

“Zo is het machinepark veelzijdig inzetbaar.”

VERHOOGDE VEILIGHEID VOOR ALLE

GRAAFMACHINES MET DE SYMMETRISCHE

SNELWISSELS MET FRONT PIN LOCK

Wet- en regelgeving rondom veiligheidsaspecten worden alsmaar

aangescherpt. “Een goede zaak”, vindt Van Baars. ”Klanten vragen

daardoor steeds vaker om veiliger snelwissel oplossingen. Met de gepatenteerde

Front Pin Lock techniek realiseren wij een verhoogde

veiligheid voor alle graafmachines.” Van Baars legt uit: “De machinist

Dankzij Front Pin Technologie op onze SQ wissels is het gelukt om het hoge

veiligheidsniveau vast te houden zonder gebruik te hoeven maken van ingewikkelde

en dure systemen met sensoren en dergelijke. Daarmee is het geschikt voor alle

aansturingssystemen, of de graafmachine nu klein, groot, nieuw of gebruikt is.

SQ Auto Connection systeem

Snelwisselen in seconden

Hogere flow – Meer rendement

Makkelijker te servicen!

AUTO CONNECTION

STEELWRIST

Tom van Baars +31 6 53 12 25 17

Alain Janssen +32 479 46 79 09

www.steelwrist.com

133


Tekst | SPG Infra vakopleidingen Beeld | SPG Infra vakopleidingen

Gastlessen ‘Go Infra’ om jongeren

enthousiast te maken voor de sector

Hoewel het onderwijs in de bouw- en infra sector weer aantrekt,

zien we helaas dat jongeren steeds minder vaak voor een opleiding

in de grond-, weg- en waterbouw kiezen. Dit komt omdat ze

vaak niet goed op de hoogte zijn van de beroepsmogelijkheden

en de opleidingen die daarbij horen.

Rob van Dalen, van SPG Zuid-Holland, vond

het tijd voor verandering. En daarom zette

hij de campagne ‘Go Infra’ op als aanvulling

op de instroomcampagne ‘Je gaat het maken’

van Bouwend Nederland. Vorig jaar is Rob

gestart met het organiseren van gastlessen.

In onderstaand interview deelt hij graag hoe

hij dit heeft aangepakt en wat zijn ervaringen

zijn.

Wat is de reden dat je gastlessen bent

gaan geven en hoe heb je dit aangepakt?

“De campagne richt zich met name op jongeren

vanaf de bovenbouw van de basisschool

tot en met de eerste jaren van het vmbo en

mavo. Door het geven van een gastles willen

we deze jongeren bereiken. Zo gaan we met

hen in gesprek en vragen we wat ze weten

van de infrastructuur, wat ze later willen worden

en wat ze absoluut niet willen worden.

Met voorbeelden laten we zien dat de bouw

& infra steeds verder innoveert en digitaliseert.

Dat hierdoor de productieprocessen

veranderen en de werkzaamheden hartstikke

uitdagend zijn. Door de jongeren op deze

manier in te lichten en te enthousiasmeren,

hopen we dat ze uiteindelijk voor een opleiding

richting de bouw & infra kiezen”.

Hoe ben je tot de samen-werking met

de verschillende bedrijven, scholen en

gastsprekers gekomen?

“Met onze aangesloten bedrijven heb ik gesproken

over de ‘Go Infra’ campagne en gevraagd

om medewerking. Het is belangrijk

dat er voldoende ambassadeurs zijn die een

gastles willen geven. Het is onze gezamenlijke

zorg om de instroom te bevorderen, want de

vraag naar jongeren voor onze bouw- en infrasector

blijft de komende jaren toenemen,

ondanks de problemen die de sector momenteel

heeft met PFAS, stikstof en het coronavirus.

De gesprekken met bedrijven waren

erg positief, ze zien de noodzaak en gaven

volmondig aan mee te willen werken aan de

‘Go Infra’ campagne. Wij hebben er voor gezorgd

dat er een handboek kwam, zodat de

bedrijven er zelf geen werk aan hebben. Het

enige dat zij hoeven te doen, is een ambassadeur

sturen die een gastles wil verzorgen.

Vervolgens hebben we de basisscholen in

Zuid-Holland aangeschreven of zij interesse

hadden in een gratis gastles over de bouwen

infra. Ook dit werd erg positief ontvangen

en we hadden al snel veel aanmeldingen.

Hoe ziet een gastles eruit en hoe zijn

de reacties?

“Tijdens de gastles gaan de kinderen zelf aan

de slag. De ambassadeur begint met een interactief

deel over verbindingen van A naar

B, oftewel infrastructuur. Dit doet de gast-

Tijdens de gastles gaan de kinderen zelf aan de slag.

134


2020

Door de jongeren op deze manier in te lichten en te

enthousiasmeren, hopen we dat ze uiteindelijk voor

een opleiding richting de bouw & infra kiezen.

leuk is. Vervolgens krijgen ze een opdracht;

maak een oeververbinding van A naar B aan

de hand van een schetsontwerp. Dat mag

een brug of tunnel zijn. De resultaten zijn ondanks

hun jeugdige leeftijd vaak verbluffend.

De leerlingen vinden de opdracht vaak erg

leuk. Het geeft ze een goede beleving van

de realiteit. Ook de leraren zijn enthousiast.

De gastles past perfect bij de lessen Natuur

& Techniek en Ruimte. Ze geven aan in de

toekomst graag gebruik te blijven maken van

de gastles.”

Welke tip geef jij aan bouw- en infra

bedrijven die gastlessen willen geven?

“Kijk goed of je kan samenwerken met ander

partijen. Zoals bijvoorbeeld met Bouwend

Nederland. Zij hebben een gastles

ontwikkeld vanuit de campagne ‘jegaathetmaken’.

Of met ons, SGP Zuid-Holland. Ook

wij hebben hier de samenwerking in opgezocht

met Bouwend Nederland. Er zijn dus

voldoende mogelijkheden en verschillende

gastlessen beschikbaar”.

JE GAAT HET MAKEN

De bouw- en infrasector is ongekend veelzijdig.

Het heeft op alle onderwijsniveaus beroepen:

van vmbo- tot aan wo-niveau. In de

campagne Je Gaat Het Maken laten we de

vele mogelijkheden zien. Hiervoor hebben we

o.a. gastlessen ontwikkeld. Ga naar jegaathetmaken.nl

voor meer informatie en initiatieven

gericht op jongeren en zij-instromers rond de

instroomcampagne. Volg deze campagne ook

op Instagram en YouTube. ■

spreker door bijvoorbeeld de vraag te stellen

of de leerlingen weten hoe het licht aan

gaat of waar het water vandaan komt. Na de

antwoorden van de leerlingen legt de spreker

uit hoe dit precies werkt. Ook vertelt de

gastspreker iets over zichzelf; welk beroep hij

of zij uitoefent, hoe de werkdag eruitziet en

waarom het werken in de bouw of infra zo

'De gesprekken met bedrijven waren

erg positief, ze zien de noodzaak en

gaven volmondig aan mee te willen werken

aan de ‘Go Infra’ campagne'

Wat betekent Infrastructuur

135


Tekst | Susan Peek Beeld | Veldhuizen BV

Grote machines vervoeren

achter een bus? Dat kan!

Wagens aangepast naar wensen en eisen vanuit de markt

Voertuigbeperkingen in de stad… menig bouw- en GWWbedrijf

heeft hier mee te maken. De behoefte aan een manier

waarbij grote machines zonder vrachtwagen vervoerd kunnen

worden, neemt sterk toe.

Als inventieve fabrikant, die al veertig jaar

constant meebeweegt met de vraag vanuit

de markt, past Veldhuizen BV haar verkoopen

verhuurvloot direct aan. “Als de eisen van

binnenstedelijke bouwlogistiek veranderen,

maken wij de wagens daar waar mogelijk

voor geschikt”, zegt Pieter Veldhuizen. Ook

aan andere eisen en wensen vanuit de klant

komt Veldhuizen graag tegemoet. In totaal

heeft Veldhuizen al ruim 1.000 aanhangers

en 8.500 opleggers en oprijwagens gefabriceerd

en komt daar jaarlijks een fabricage

van 500 BE-trekkers bij.

LICHTE AANHANGER MET

GROOT DRAAGVERMOGEN

‘Vanuit de markt ontstond er behoefte aan een

lichte aanhangwagen met een groot draagvermogen

waar grote machines legaal op vervoerd

kunnen worden achter een bus. We hebben

met onze nieuwe variant zo goed mogelijk ingespeeld

op die wens. De aanhanger heeft een

eigen gewicht van 490 kilo en een zeer hoog

laadvermogen van totaal 3500 kilo. Met een

blokkering voor 3,5 T voor aanhangwagenassen,

kan iemand met een BE-rijbewijs deze aanhanger

prima achter zijn bestelbus hangen.”

LANGE LEVENSDUUR

De aanhanger heeft een lange levensduur doordat

het chassis gemaakt is van gegalvaniseerd

staal. De balken zijn 33% lichter geworden. Ook

de bodemprofielen, normaliter van hardhout,

zijn nu 50% lichter door de toepassing van aluminium.

“Maar mét een vergelijkbare levensduur”,

voegt Veldhuizen daar aan toe. “De lichtgewicht

aluminium remtrommels zijn ook 45% lichter ge-

De aanhanger is geschikt voor het vervoer van een hoogwerker, heftruck, graafmachine, wiellader of zelfs een kleine tractor.

136


Met een laadvloerhoogte van 35 cm en een oprijhoek van circa 12 graden, kan er laag geladen worden.

worden en de assen zijn van hoogwaardig staal,

waarbij voor de as onderdelen gelijkwaardige

technieken als in de Formule1 zijn toegepast.”

ALS JE HET DOET,

DOE HET DAN GOED!

Hoewel iets duurder in aanschaf, zijn de mogelijkheden

legio en er hoeft geen vrachtwagen

meer gehuurd te worden. Veldhuizen

verwacht dat de aanhanger volop ingezet zal

worden door de ‘grote jongens’ in de bruggenbouw,

asfaltbouw en betonbouw én bij

verhuur van bijvoorbeeld hoogwerkers. “En

niet te vergeten de overheid. Het zijn vooral

dit soort bedrijven die zich erg bewust zijn

van regel- en wetgeving en zich daar op deze

manier aan kunnen houden.” Met een laadvloerhoogte

van 35 cm en een oprijhoek van

circa 12 graden, kan er laag geladen worden.

De laadbak heeft een lengte van 4 meter

en een breedte van 180 cm. “Hoogwerker,

heftruck, graafmachine, wiellader… zelfs een

kleine tractor kan hiermee vervoerd worden”,

besluit Veldhuizen. ■

“WIDE SPREAD” met lage onderhoudskosten

DAF CF 10x4 WSG

- totaalgewicht 50 ton

- laadvermogen tot 33 ton

‘Altijd de juiste

transport oplossing’

‘Lichtgewicht 3,5 Tons

aanhanger’

‘Slimme constructie.

Met een laadvloerhoogte van 35 cm en een oprijhoek van circa 12 graden, kan er laag geladen worden.

De aanhanger is geschikt voor het vervoer van een

Groenekan T. 088 625 96 00 | Zwolle T. 088 625 96 70 | www.veldhuizen.nl | info@veldhuizen.nl

137


Tekst | Susan Peek Beeld | Topcon

Geïntegreerde digitalisering

in de bouwsector

3D machinebesturing: slimmer werken op het snijvlak van infrastructuur en technologie

Al een jaar of zes is Topcon bezig met de geïntegreerde digitalisering in de bouwsector. De sector is

er alleen nu pas écht aan toe. Dat merkt Marcel ten Westenend, National Accountmanager Topcon

Machine Control Systems bij Topcon Positioning Netherlands. “De stappen die tegenwoordig gezet

worden in technologie, hebben een diepere impact op veel meer processen tegelijkertijd; van kantoor tot

op de bouwplaats”, zegt hij. Topcon neemt de barrière weg door bedrijven te adviseren en ondersteunen

bij dit complexe proces. “Belangrijk,” vindt Ten Westenend, “want onze oplossingen en kennis dragen bij

aan productiever, slimmer en rendabeler werken op het snijvlak van infrastructuur en technologie.”

3D MACHINEBESTURING

Zo noemt Ten Westenend de Topcon systemen

voor 3D machinebesturing. “Deze

zijn niet alleen gericht op grondwerk maar

ook op optimaal projectmanagement.” De

grootste noviteit binnen Topcon is het automatische

graafmachinesysteem waardoor

een graafmachine semi-autonoom kan werken.

Ten Westenend legt uit: “Met een digitaal

terrein model (DTM) als guideline en

een GPS-ontvangst op de machine, kan de

machinist zijn machine het werk laten doen.

Omdat de machine uitgerust is met sensoren

op allerlei bewegende delen die in verbinding

staan met de software, kan er op de cen-

timeter nauwkeurig gegraven of opgehoogd

worden en kunnen zelfs hellende vlakken getrokken

worden.”

“Bij repeterende handelingen, zoals bij het

aanleggen van een dijk of het graven van een

geul over een flinke afstand, is dit perfect. Het

werkt kwaliteitsverhogend en biedt kansen

aan minder-ervaren machinisten om toch tot

dezelfde kwalitatief goede resultaten te komen.”

Dankzij 3D wordt de effectieve inzet

van de machine vergoot en tegelijkertijd vermindert

het aantal verplaatsingen en graafbewegingen

drastisch omdat je altijd weet waar,

hoe hoog en hoe diep je werkt. “Het werkt

duurzaamheid vergrotend omdat je zo minder

slijtage en uitstoot hebt. Onze oplossingen

zijn een klein onderdeel van de keten, maar

wel een zeer belangrijke schakel!”

COMMUNICATIE TUSSEN

MENS EN MACHINE

Naast hardwarematige oplossingen biedt Topcon

ook passende softwareoplossingen. “Sinds 2008

maakt Topcon het mogelijk om machines onderling

te verbinden en zo data onderling en met

de thuisbasis uit te wisselen. SiteLink 3D is het

platform van Topcon voor communicatie tussen

mens en machine. Doordat de machines tegenwoordig

allemaal uitgerust zijn met een sim-kaart

​Via de cloud kunnen alle gegevens van het werk real-time gedeeld worden met de

mensen op kantoor of via een mobile device op locatie.

De machinist kan in het 3D model op zijn bedieningsscherm precies zien wat hij

aan het doen is en wat hij al heeft gedaan.

138


3D machinebesturing: De grootste noviteit binnen Topcon is het automatische graafmachinesysteem X-53x waardoor een graafmachine semi-autonoom kan werken.

is er constant contact met de machine in de cloud

omgeving. Grote voordeel is dat onze supportafdeling

realtime mee kan kijken, kan adviseren,

data kan versturen naar de machine en zo nodig

kan ingrijpen op afstand. Maar ook de opdrachtgever

zelf heeft continu realtime overzicht op alle

machines en op het project. Hij kan zo het proces

beter managen en waar nodig bijsturen in de

planning.” Topcon is bezig met een nieuwe versie

die nóg gebruikersvriendelijker is, met name bij

het uitwisselen van machines bij diverse projecten

met een grote mate van data beveiliging onder

Europese regelgeving.

TYPISCH NEDERLANDS…

Ten Westenend noemt tot slot een typisch Nederlands

praktijkvoorbeeld. “In Nederland wordt

de shovel voor heel veel diverse werkzaamheden

ingezet. Veel landen om ons heen snappen dat

niet en gebruiken daar een graver of bulldozer

voor. Maar door de shovel van ons GPS-systeem

te voorzien, wordt de actuele informatie in kleur

op het scherm weergegeven en is het direct

zichtbaar of de grond moet worden afgegraven

of opgehoogd. Dankzij onze software is de shovel

multi-inzetbaar. De software wordt altijd doorontwikkeld

en in de laatste update zijn de mogelijkheden

uitgebreid, is de bediening gebruiksvriendelijker

en de kwaliteit van de weergave van

het bedieningsscherm enorm vergoot.” ■

Met een digitaal terrein model (DTM) als guideline en een GPS-ontvangst op de

machine, kan de machinist zijn machine het werk laten doen.

Achter op de cabine staan 2 GPS (GNSS) antennes om de juiste positie van de

machine ten opzichte van het 3D model te kunnen weergeven.

139


BOUW & INFRA OPLOSSINGEN

WITH YOU ALL THE WAY

PLANNING > SURVEY > DESIGN > LAYOUT > EXECUTION > INSPECTION

Elk type project, elke bedrijsomvang, elke toepassing - Wij bieden een volledig programma met zeer nauwkeurige meeten

positioneringsoplossingen die aan al uw behoeften voldoen.

Ervaar net als andere professionals zelf onze technologie.

topconpositioning.nl

00019928001 TOPCON POSITIONING NETHERLANDS.indd 1 16-04-20 15:54


BIODEGRADABLE OLIE & FILTRATIEAPPRATUUR

BETER VOOR HET MILIEU EN MATERIEEL!

DUPORT LUBRICARE B.V.

ARCHIMEDESSTRAAT 9 | 7701 SG DEDEMSVAART | 0523- 619892

INFO@DUPORTLUBRICARE.NL | WWW.DUPORTLUBRICARE.NL


Tekst | Susan Peek Beeld | Duport Lubricare / Panolin / Cardev

Duurzaamheid in de GWW

biologisch afbreekbare smeermiddelen beter voor milieu én materieel

Steeds meer bedrijven gaan voor duurzaam. Ook binnen de GWW zien we dat wagen- en

machineparken en het onderhoud ervan onder de loep worden genomen. Bedrijven zijn steeds

vaker bereid hierin te investeren. “Investeringen die zich zeker terug verdienen”, zegt Henk Jan

Keuter, marketing en sales manager bij Duport Lubricare. Het Dedemsvaartse bedrijf is

exclusieve importeur in Nederland van milieuvriendelijke smeermiddelen van het Zwitserse

merk Panolin en van Cardev-filtratieapparatuur.

BIOLOGISCH AFBREEKBARE OLIE

De smeermiddelen van Panolin zijn zo bijzonder

omdat deze biologisch afbreekbaar

zijn. “Dat maakt dat het gebruik ervan

toelaatbaar is in kwetsbare gebieden

zoals bossen, water- en landpartijen.

Baggeraars, Staatsbosbeheer,

waterschappen en Rijkswaterstaat

maken er allemaal al gebruik van.

En ook belangrijk, zónder dat dit

ten koste gaat van de prestatie.”

GWW EN

AGRARISCHE SECTOR

Keuter merkt dat steeds meer klanten

in de GWW en agrarische sector

goedgekeurde bio-olie in hun

machines willen hebben. “Dat resulteert

in het feit dat vele grote leveranciers

en fabrieken de machines

dus al met ‘onze’ smeermiddelen

vullen. Hoewel de olie in aanschaf

iets duurder is, kiezen steeds meer

bedrijven voor milieuvriendelijk,

maar bespaart het ze op termijn

ook veel geld omdat het duurzamer

is.” Volgens Keuter is HLPSYNTH

het meest verkochte product.

“Deze synthetische esterolie heeft

een lange levensduur en is toepasbaar

bij grondverzet, offshore, bruggen

en sluizen, scheepvaart en andere

hydraulische toepassingen.”

FILTRATIEAPPARATUUR

Naast de Panolin smeermiddelen is het

bedrijf ook importeur van de Cardev filtratieapparatuur.

“Die is geschikt voor elk hydraulisch

systeem en houdt de olie schoon.

Een belangrijke meerwaarde”, weet Keuter.

“Als de olie schoon blijft, is de kwaliteit van de

hydraulische apparatuur ook gewaarborgd.”

“Panolin heeft inmiddels een wereldwijde reputatie in

milieuvriendelijke smeermiddelen.” Henk Jan Keuter,

Duport Lubricare. (Beeld: Panolin)

De hoogwaardige filters verwijderen vuildeeltjes

en water uit de olie, waardoor schade

aan pompen of ventielen wordt voorkomen.

DE COMBINATIE

MAAKT HET GENIAAL

De combinatie van de milieuvriendelijke

Panolin producten en de Cardev filtratiesystemen

maakt het geniaal, volgens

Keuter. “Doordat de olie schoon

en gewaarborgd blijft, kunnen we die

enorme standtijden beloven. Het is een

behoorlijk kostbaar product dus daar

moet je anders mee om gaan. Kijken

we naar de huidige praktijk met ‘gewone’

olie, dan kan een hydraulisch

systeem gemiddeld 1500 uur met dezelfde

olie voor deze vervangen moet

worden. Binnen de GWW-sector hebben

veel bedrijven hun machines ver

weg op klussen staan, die om de 1500

uur een ingewikkelde hydrauliekwissel

moeten ondergaan. Dankzij Panolin

olie in combinatie met het Cardev filter

systeem is onze olie na 10.000 uur

nog als nieuw en hoeft pas na 15.000

uur vervangen te worden. Er is dus

geen tussentijdse ingewikkelde hydrauliekwissel

nodig, er hoeven daardoor

geen vrachtwagens op en neer

te rijden en voorkomt het ook nog

eens stilstand. Louter voordelen dus.”

GREEN-MACHINE

Het Greenmachine-concept, ook van

Panolin, is ontwikkeld met de focus op het

milieu. Bij het gebruik van meerdere milieuvriendelijke

producten van Panolin, verdient

de machine het predicaat ‘GREEN Machine’.

142


‘Geniale

combinatie tussen

olie en filtartiesysteem’

Duport Lubricare is exclusieve importeur in Nederland van milieuvriendelijke smeermiddelen van het Zwitserse

merk Panolin en van Cardev-filtratieapparatuur. (Beeld: Duport Lubricare)

Niet alleen is de machine dan gebruiksvriendelijk,

maar ook CO 2

-besparend dankzij de

unieke eigenschappen van de Panolin smeermiddelen.

Dit omdat de langere standtijden

zorgen voor minder onderhoud. “Daar dragen

wij als Duport Lubricare maar al te graag

ons steentje aan bij”, besluit Keuter. ■

Bij het gebruik van meerdere milieuvriendelijke

producten van Panolin, verdient een machine het

predicaat ‘GREEN Machine’.

143


89%

CO2-REDUCTIE

NOX

STIKSTOF UITSTOOT

14 - 40% REDUCTIE

SCAN MIJ

www.denhartogbv.com

BOORTECHNOLOGIE,

ONTWIKKELING EN

FABRICAGE

Verticale en horizontale boren

Grondverdringende boren

Betonneerboren (CFA)

Compleet systeem voor

Secanspalen (VDW)

Kelly boorsysteem

Enkel en dubbele Soilmixing

Hydraulische boormotoren en swivels

Mini Heimachines

STDS-JANTZ GmbH & Co. KG

Röntgenstraße 44 D-57439 Attendorn

www.stds.be vertegenwoordiger: Marnik Janssens

Tel.: +32 (0) 4 78 - 74 82 60 marnik@stds.be

Exclusief importeur BeNelux voor

Tungsten carbide tools


Sandfirden Technics, uniek in industriële en maritieme oplossingen. Het levert

producten met de hoogst mogelijke prestaties, een laag energieverbruik, de

zekerheid van continuïteit in bedrijfsvoering en daadwerkelijke zorg voor milieu.

Tekst | Susan Peek Beeld | Sandfirden Technics

Professional in top performance

Topmerken waar engineering-, test- en servicekwaliteiten aan zijn toegevoegd

Pak een topmerk binnen de motoren. Voeg

daar engineering-, test- en servicekwaliteiten

aan toe. Het resultaat? Hoogst betrouwbare

apparatuur op basis van duurzame technologie.

Dát is waar Sandfirden Technics voor staat.

UNIEK EN KLANTSPECIFIEK

Sandfirden Technics is ook dealer van Thordon, nóg zo’n topmerk.

Het levert watergesmeerde lagers voor onder andere de baggerij.

“Doordat we aan het water zitten én een eigen kade hebben, kunnen

we perfect schepen ombouwen, volledig naar wens van de klant.” De

Wit besluit: “Wij kunnen bieden waar de markt om vraagt.” ■

“Onze producten doen wat ze moeten doen en blijven dat ook doen,

omdat ze betrouwbaar en duurzaam zijn”, zegt Erik de Wit, sales

director bij Sandfirden Technics. “En zo doen we ook zaken.” Het

bedrijf is al meer dan 55 jaar exclusief dealer van Scania voor de Benelux.

“We verkopen ze niet alleen, we modificeren ze ook, naar wens

vanuit de markt” vervolgt De Wit. “Onze kracht ligt in het optimaal

benutten van technische eigenschappen en prestaties van producten.

En dat voor de lange duur.”

EURO STAGE V

De Wit noemt als voorbeeld de gewijzigde emissie regelgeving. “Scania

heeft een EU Stage V-motorreeks, die niet alleen voldoet aan de

eisen van de wetgeving op het gebied van emissieniveau’s, maar doet

dit met een lager brandstofverbruik, lagere operationele kosten en

minder gevolgen voor het milieu. Een top product dus! Maar… dit is

geen marine motor.” De Wit constateert dat grote motorleveranciers

niet of nauwelijks insteken op de marine-markt omdat de aantallen

te klein zijn. “Echter, de vraag is er wél, dus pakken wij het op!” En zo

bouwt Sandfirden Technics de in basis Scania EU Stage V motor om

tot een emissiegecertificeerde marine motor met een vermogensrange

van 250-400 kW, waar er inmiddels al zo’n 25 van zijn verkocht.

VAN R&D TOT AAN GARANTIE

Jarenlange kennis, vaardigheid en creativiteit zijn eigenschappen die volop

aanwezig zijn onder de circa 60 medewerkers van het bedrijf. “Met een

eigen R&D afdeling, gecertificeerde lassers voor constructiewerkzaamheden

en een uiterst modern ingericht testcentrum doen onze experts

er alles aan om technisch het optimale te bereiken en verwachtingen te

overtreffen. We verkopen geen ‘nee’ en lopen niet weg voor aanpassingen

die gedaan moeten worden om klanten te bedienen.”

Een beproefde en

brandstofzuinige

oplossing

inland waterways

EU STAGE V

certified engines

1. ‘Doel, kwaliteit en

kracht’

2. ‘Voldoen aan de

eisen, verwachtingen

overtreffen’

De DC13 XPI is een 4-takt dieselmotor met turbolader,

een common rail brandstofsysteem en Scania

motormanagementsysteem.

Vermogensrange

Voortstuwing

Generatorset

Configuratie

Cilinderinhoud

Brandstofinspuiting

Emissienorm

Rating

Gewicht

Olie capaciteit carter

257 - 405 kW

257 - 397 kW bij 1500 omw./min.

257 - 404 kW bij 1800 omw./min.

6 in lijn

12.7 liter

Scania EMS en XPI

EU Stage V

ICFN / IFN / PRP

1050 kg (excl. vloeistoffen)

34-45 liter

Naast dat Sandfirden exclusief dealer is van het

Haventerrein 1 Tel.: +31 (0)227 513 613

1779 GS Den Oever E-mail: sales@sandfirden.nl www.sandfirden.nl

Gefördert durch

145


Tekst | Susan Peek Beeld | GMB beheer / HKV Ochten

Pionier in bedrijfskleding & PBM sluit

perfect aan bij veiligheidsprogramma

‘Bewust Zonder Ongevallen’

Bedrijfskleding en Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM) zijn enorm belangrijk in de GWW,

infra, transport en logistiek. Maar voor bedrijven die dit dagelijks gebruiken, is het iets waarin ze

ontzorgd willen worden. En dát is precies wat HKV Ochten doet. Met een heel breed assortiment

én een eigen kledinglijn (Quest), zijn ze een grote speler, maar klein gebleven in de manier van

communiceren. Daarom kiest GMB voor HKV als nieuwe totaalleverancier.

Bert Oomen, accountmanager bij het familiebedrijf

HKV vertelt: “Wij leveren hoogwaardige

kwaliteitsproducten vanuit een hele platte

organisatie. Ons servicelevel ligt erg hoog,

maar dat vinden wij heel vanzelfsprekend.”

BEWUST ZONDER ONGEVALLEN.

ZÓ!

Dat kan Gerard van der Veer, hoofd materieelbeheer

bij GMB, beamen. Het bedrijf

heeft recent gekozen voor HKV als totaalleverancier

voor alle bedrijfskleding en PBM.

Bij GMB, een veelzijdig bedrijf dat uiteenlopende

werken aanneemt op het snijvlak van

land en water, vinden ze veiligheid belangrijk.

“Iedere dag, iedere medewerker gezond en

veilig weer thuis. Dat is ons doel. Met ons

veiligheidsprogramma ‘Bewust Zonder Ongevallen’,

is het veiligheidsbewustzijn onder

medewerkers vergoot. Bedrijfskleding en

PBM zijn een belangrijk onderdeel van die

veiligheid.”

NIEUWE POSITIONERING

De nieuwe positionering van GMB was reden

voor de nieuwe kledinglijn. “We werken

steeds vaker in RWS-gebied, “zegt van

der Veer, “dus wilden we onze bedrijfskleding

allemaal fluororanje met korenblauw

hebben -eerder fluorgeel-korenblauw- om

een betere uitstraling/geheel te hebben

naar de oranje RWS kleding toe. ” Met een

enorme diversiteit aan disciplines binnen

'Andermans

bijzonder is bij ons

heel gewoon'

De standaard Quest RWS huislijn. “Onze jas is versie 3.0: we blijven constant verbeteren en doorontwikkelen

waarbij we de wensen en opmerkingen van de klant meenemen in het verbeterproces.” Bert Oomen, HKV Ochten.

146


van de dragers van de kleding in kaart te brengen.

Met de opmerkingen vanuit het werkveld gaat hij

aan de slag en vertaalt dit naar kledingstukken

met niet alleen de juiste pasvorm, maar ook met

de juiste aanpassingen.” Oomen vult aan: “Zestien

jaar geleden zijn we begonnen met onze eigen

kledinglijn waarbij we de beste elementen

van bestaande standaardkleding toepassen.”

De Quest kledingspecials van HKV in nieuwe stijl voor GMB. (Beeld: GMB Beheer)

GMB, zijn er minstens net zo veel behoeftes

qua bedrijfskleding. “Wat de één prettig

vindt, is voor een ander maar niks. We

willen aan zoveel mogelijk behoeftes tegemoet

komen, maar binnen één bedrijfsuitstraling.

En dán moet je bij HKV zijn!”

Persoonlijke aandacht voor individuele wensen

“HKV heeft aandacht voor onze mensen. Bert

Oomen gaat zelfstandig op pad om de wensen

AANGEPASTE KLEDING VOOR

OPTIMAAL DRAAGCOMFORT

EN PASVORM

“We anticiperen op de vraag van de drager

en brengen optimaal advies uit naar GMB. Zo

ontstaat er draagvlak en tevredenheid binnen

de organisatie. Vervolgens gaan we aan de

slag en wordt de functionaliteit en het comfort

van de huisstijlkleding optimaal afgestemd

op de gebruiker. Zakje voor duimstok? Check.

Kortere parka? Check.” Onder het eigen huismerk

Quest heeft HKV al veel kledingspecials

op wensen van de klant uitgebracht die met

behulp van gerenomeerde fabrikanten geconfectioneerd

zijn. Van der Veer besluit: “Werkzaamheden

en behoeftes veranderen, de kleding

daarmee ook. Het is een continu proces

waarin je echt moet samenwerken. Dat gaat

uitstekend met HKV.” ■

147


Tekst | Susan Peek Beeld | Ludo Pauwels

Uniek: horizontaal lossysteem

op 5-assige vrachtwagen

Geschikt voor alle wegenbouwproducten

Als distributeur van Fliegl in de Benelux, heeft Ludo Pauwels aan

het programma van Baukom een unieke opbouw voor 5-assige

vrachtwagens toegevoegd. Jan Meerkerk, vertegenwoordiger

van Fliegl in Nederland, vertelt meer.

“In 2008 lanceerden we de afschuiftechniek

binnen grondverzet. Na een vlotte start, rijden

er daar in de Benelux al zo’n 100 stuks

van rond. Waar in Duitsland veel 4-assers

rondrijden, zijn dat veelal 5-assers in Nederland”,

vervolgt Meerkerk. “Omdat de vraag

naar een afschuifbak voor 5-assers toenam,

ben ik samen met Martin Fliegl bij klanten wezen

informeren naar de wensen.”

MULTI INZETBAAR

Dit horizontale lossysteem voor de 5-asser is

-naast asfalt- geschikt voor álle wegenbouwproducten,

zoals zand, grind, klei en gebroken

puin. “Dat komt omdat onze bak compleet

van staal is en er geen draaiende delen

in de bak zitten. Bij onze uitvoering schuiven

de 2 cilinders in 2 fases de vracht uit de

bak, waardoor het onderhoud heel beperkt

is. Dat maakt deze afschuifbak heel breed

inzetbaar.” Wanneer de 5-asser uitgerust is

met een motor PTO, kan het afschuifsysteem

bediend worden tijdens het rijden. “De eerste

opbouw is al verkocht, aan een bestaande

klant die al met onze afschuiftrailer rijdt”,

zegt Meerkerk. “Vanuit de positieve ervaring

van de eerste wagen, de bredere inzetbaarheid

en het geringere onderhoud, kiezen ze

nu ook voor deze variant.”

KORTE CILINDER

“Om de vooras te kunnen benutten, was het

belangrijk dat de bak zover als mogelijk tegen

de cabine aan zou komen te liggen. Door met

een speciale cilinder te werken, hebben we

dat kunnen bereiken.” Op dit moment is de

carrosseriebouwer bezig met het opbouwen

van de afschuifbak.

THERMOBAK HOUDT

PRODUCT OP TEMPERATUUR

De opbouw heeft een thermobak: geïsoleerd

met een 7 cm dikke hardschuimplaat,

waardoor het product in de bak goed op

temperatuur blijft. “Vooral bij asfalt is dat

heel belangrijk”, vult Meerkerk aan. “Zo

wordt in combinatie met het afschuifsysteem

een homogeen product gelost in de

asfalteermachine, wat de levensduur van

het asfalt ten goede komt.”

'Deutsche

Gründlichkeit'

Fliegl afschuif opbouwbak bij een klant in Noord-Holland.

148


EENVOUDIGE MAAR

SLIMME KIEPTRAILER

Naast de nieuwe opbouw, houdt Ludo Pauwels

zich ook bezig met de verkoop van de

Fliegl Kieptrailers. Die kenmerken zich door

de eenvoudige, maar slimme Duitse bouwwijze

en hebben als grote voordelen een fantastische

stabiliteit, het lichte gewicht én een

groter laadvermogen, wat een brandstof- en

CO 2

-besparing oplevert. Een kieptrailer van 27

kuub zit op een eigen gewicht van 5500 kilo.

“Dat is extreem laag voor een stalen kieper”,

besluit Meerkerk, “Terwijl er geen concessies

zijn gedaan aan kwaliteit en degelijkheid!” ■

'Afschuiftrailer voor

5-asser geschikt voor

asfalt, zand, grind, klei

en gebroken puin'

Fliegl kieptrailer DHKS 390 bij een klant in Groningen.

Maatschappelijke zetel:

Brandstraat 8a

9080 Beervelde

Magazijn/werkplaats:

Karrestraat 112

9160 Lokeren

Email: ludo@ludopauwelsbvba.be

Tel: +32 9 337 00 95

Fax: +32 9 356 83 88

Naamloos-2 1 02-04-20 13:43

149


Bij de Puma-lijn is de handzender

vervangen door een grotere buikzender

met meer mogelijkheden.

Tekst | Pieter de Mos Beeld | Tele Radio

Puma is beter in aansturen

van hydrauliek op afstand

De bekende Panther en Tiger-lijn van Tele Radio

heeft er een bijzonder broertje bijgekregen:

de Puma-lijn. Die is als radiografische afstandsbediening

speciaal bedoeld voor hydraulische

toepassingen. De Puma-zenders kunnen goed

uit de voeten met de veelheid aan aansturingsvariabelen

van het moderne bouwmaterieel.

opzichten veiliger, maar dan moet het systeem wel goed (blijven)

functioneren. Zo moet de noodstopfunctie altijd werken. Anders dan

bij veel leveranciers van machines en componenten laat Tele Radio

alle producten daarom onafhankelijk inspecteren door erkende keuringsinstanties.

De bijbehorende certificaten (SIL3, Cat3, PLd of PLe)

zijn op verzoek in te kijken. ■

Waar de handzenders goed functioneren bij eenvoudige (machine)taken, is

het op afstand aansturen van modern bouwmaterieel veel gecompliceerder.

Toren- en portaalkranen, graafmachines, allerhande speciale voertuigen (zoals

kiepwagens, rijplatenleggers, vacuümtrucks et cetera), maar ook bijvoorbeeld

puinbrekers, drainagemachines en baggerschepen maken tegenwoordig

gebruik van radiografische afstandsbediening. Waarbij met name het

aansturen van meerdere hydraulische pompen en de veelheid aan toepassingen

van hydraulische uitrustingsstukken een andere benadering vergen.

Bij de Puma-lijn is de handzender dan ook vervangen door een grotere

buikzender met meer mogelijkheden. Want waar de één het liefst

werkt met x-y paddles, kiest de ander juist voor joysticks en wil de

volgende graag meer flipschakelaars. Tegelijkertijd zien we een veelheid

aan aansluitingsmogelijkheden (bussystemen), het liefst plug and

play en daarbij moet de zender ook nog eens gemakkelijk programmeerbaar

zijn voor de specifieke toepassingen van de klant.

STANDAARD EN CUSTOM

Die specifieke toepassingen heeft de ontwikkelaars van de Puma-lijn

ertoe gebracht om twee lijnen te ontwikkelen. Met de Basic Line wordt

een groot deel van de markt afgedekt tegen een optimale prijs-prestatieverhouding.

De Custom-lijn maakt daarnaast uitgebreid maatwerk

mogelijk. De Custom-lijn biedt fabrikanten bijvoorbeeld de mogelijkheid

om de Puma-zender geheel af te stemmen op hun specifieke

machine(s), inclusief hun eigen invulling van het bedieningsplatform.

Daarbij speelt de veiligheid bij de Tele Radio Groep van huis uit een

grote rol. Radiografisch op afstand besturen van machines is in veel

INDUSTRIËLE

AFSTANDSBESTURING 2.0

PUMA

Tele Radio: fabrikant van industriële, draadloze besturingen om veilig en

efficiënt te werken. Innovatief en robuust. Ontdek Tele Radio PUMA: met

het hoogste veiligheidsniveau voor hydraulische, mobiele en industriële

toepassingen.

Beschikbaar als Basic Line met een standaard opbouw voor de meeste

toepassingen tegen de scherpste prijs of als maatwerkoplossing voor

extreme flexibiliteit.

Kijk op onze website voor alle informatie.

TELERADIO.NL

Tel. +31 (0) 70 - 419 41 20

Onafhankelijk

gecertificeerd

info@teleradio.nl

20 th Anniversary

Tele Radio Benelux

SAFE SMART STRONG

• •

150


GROND/WEG/WATERBOUW

INFRAPARTNERS

VANAF € 595 PER JAAR WETEN UW KLANTEN OOK WAT U DOET!

Infrapartners biedt

de lezer een compleet

overzicht van de meest

gerenommeerde fabrikanten

en leveranciers

in de sector.

Zowel in het tijdschrift als op de website,

treft u een overzicht van de meest

gerenommeerde fabrikanten

en leveranciers.

Bel of mail voor alle informatie over een vermelding in Grond/Weg/Waterbouw met Frank Wekking:

T +31 495 45 00 95 - E f.wekking@louwersmediagroep.nl

GWW-BOUW.NL

HET MEEST COMPLETE OVERZICHT VAN LEVERANCIERS AAN DE GEHELE SECTOR

Op de website van Infrapartners is bedrijfsinformatie

van onze partners doeltreffend en efficiënt te vinden.

Banners en bedrijfsprofielen zijn gekoppeld aan redactionele artikelen, zo

wordt optimale vindbaarheid van Infrapartners door Google gegarandeerd.

Vanuit het tijdschrift is alle informatie over de Infrapartners direct beschikbaar,

door de QR code te gebruiken.

Bel of mail voor alle informatie over een vermelding in Grond/Weg/Waterbouw met Frank Wekking:

T +31 495 45 00 95 - E f.wekking@louwersmediagroep.nl


INFRAPARTNERS

Scan deze QR code met uw

smartphone voor uitgebreide

informatie over de Infrapartners

gww-bouw.nl/bedrijf

ABOMA BV

Maxwellstraat 49a

6716 BX EDE

Postbus 121

6710 BC EDE

T +31 318 69 19 20

E info@aboma.nl

W www.aboma.nl

ALTENBURG FUNDERINGSTECHNIEK BV

Postbus 26

8530 AA Lemmer

Industrieweg 17

8531 PA LEMMER

T +31 514 58 88 20

F +31 514 58 88 39

E info@altenburggroep.com

W www.altenburggroep.com

ANTEA GROUP

Postbus 10044

1301 AA ALMERE

T +31 36 530 80 00

E info.nl@anteagroup.com

W www.anteagroup.nl

BIA GROUP

Skagerrakstraat 6

7202 BZ ZUTPHEN

T +31 88 303 22 00

E info.nl@biagroup.com

W www.biagroup.com

INGENIEURSBUREAU BOORSMA

G. Sondermanstraat 2

9203 PV DRACHTEN

Postbus 647

9200 AP DRACHTEN

T +31 512 58 03 00

F +31 512 52 52 96

E drachten@boorsma-consultants.nl

W www.boorsma-consultants.nl

BOSKALIS NEDERLAND

Waalhaven Oostzijde 85

Postbus 4234

3006 AE ROTTERDAM

T +31 10 288 87 77

F +31 10 288 87 66

E nederland@boskalis.nl

W www.boskalis.nl/nederland

CROONWOLTER & DROS

Marten Meesweg 25

3068 AV ROTTERDAM

T +31 88 923 33 44

E info@croonwolterendros.nl

W www.croonwolterendros.nl

DIESEKO GROUP B.V.

Lelystraat 49

3364 AH SLIEDRECHT

T +31 184 41 03 33

E info@diesekogroup.com

W www.diesekogroup.com

DYNAMOSTAAL BV

BOUWINFRASUPPORT.COM

Dynamostraat 31

3903 LK VEENENDAAL

Postbus 135

3900 AC VEENENDAAL

T +31 318 50 93 30

F +31 318 55 61 41

E info@bouwinfrasupport.com

W www.bouwinfrasupport.com

W www.dynamostaal.com

BAREND KEMP BV

Molesteyn 47

3454 PT VLEUTEN DE MEERN

T +31 30 666 60 66

E info@kemp-groep.nl

W www.kemp-groep.nl

BRINKMANN & NIEMEIJER MOTOREN BV

Postbus 50

7390 AB TWELLO

T +31 571 27 69 00

E info@bnmotoren.nl

W www.bnmotoren.nl

GM RECYCLING BVBA

Krommeveldstraat 1

B-9971 LEMBEKE (B)

T +32 9 378 39 47

E info@gmrecycling.be

W www.gmrecycling.be

152


INFRAPARTNERS

Scan deze QR code met uw

smartphone voor uitgebreide

informatie over de Infrapartners

gww-bouw.nl/bedrijf

GOOIMEER B.V.

Damsluisweg 67

1332 EB ALMERE

Postbus 30219

1303 AE ALMERE

T +31 36 537 03 33

F +31 36 537 03 32

E mail@gooimeer.nl

W www.gooimeer.nl

HAKKERS BV

Oudsas 11

4251 AW WERKENDAM

Postbus 11

4250 DA WERKENDAM

T +31 183 50 11 22

F +31 183 50 16 65

E info@hakkers.com

W www.hakkers.com

VAN LAECKE GROUP

Schatting 8

HUPKES HOUTHANDEL DIEREN B.V.

Sprankerenseweg 79

8210 ZEDELGEM

6951 DE DIEREN

T +31 313 41 91 00

F +31 313 42 00 39

E info@hupkes.nl

0313 - 419 100

sales@hupkes.nl

W www.hupkes.nl

www.hupkes.nl

HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES EUROPE NV

Vossendaal 11

B-2440 GEEL

T +32 14 56 22 00

E info@hyundai.eu

W www.hyundai.eu

België

maatwerk in hout voor

T +32 50 55 18 90

grond-, weg- en

waterbouw

Vleugelboot 51

3991 CM HOUTEN

Nederland

T +31 30 68 68 100

E info@vanlaeckegroup.com

W www.vanlaeckegroup.com

VAN HATTUM EN BLANKEVOORT

Korenmolenlaan 2

3447 GG WOERDEN

T +31 348 43 51 00

F +31 348 43 51 11

E info@vhbinfra.nl

W www.vhbinfra.nl

IPV DELFT

Oude Delft 39

2611 BB Delft

T +31 15 750 25 75

E info@ipvdelft.nl

W www.ipvdelft.nl

LEICA GEOSYSTEMS BV

Turfschipper 39

2292 JC WATERINGEN

T +31 88 001 80 00

E info@leica-geosystems.com

W www.leic-geosystems.com

HOOGMARTENS WEGENBOUW

Hagelkruisweg 2

5993 SC MAASBREE

T +32 89 81 02 30

E info@hoogmartens.be

W www.hoogmartens.be

KOKOSYSTEMS B.V.

Saturnus 9

2685 LX POELDIJK

Postbus 107

2290 AC WATERINGEN

T +31 174 24 48 38

F +31 174 24 02 45

E info@kokosystems.nl

W www.kokosystems.nl

LEYENAAR TAAPKEN LAMAKER BV

Kamerlingh Onnesweg 7

4131 PK VIANEN

Postbus 191

4130 ED VIANEN

T +31 347 37 48 44

F +31 347 37 79 08

E verkoop@ltl.nl

W www.ltl.nl

153


INFRAPARTNERS

Scan deze QR code met uw

smartphone voor uitgebreide

informatie over de Infrapartners

gww-bouw.nl/bedrijf

MAX BÖGL NEDERLAND BV

Pedro de Medinalaan 5a

1086 XK AMSTERDAM

T +31 20 398 11 30

E info@nl.max-boegl.com

W www.max-boegl.de/nl/

PERI NEDERLAND B.V.

Bekistingen, steigers en Engineering

Postbus 304

5480 AH SCHIJNDEL

T +31 73 547 91 00

F +31 73 549 36 51

E info@peri.nl

W www.peri.nl

TOPCON

De Kronkels 14

3752 LM BUNSCHOTEN-SPAKENBURG

T +31 33 299 29 39

E customerservice.nl@topcon.com

W www.topconpositioning.com

MOBILIS

Landdrostlaan 49

7327 GM Apeldoorn

Postbus 20175

7302 HD Apeldoorn

Nederland

T +31 55 538 22 22

E info@mobilis.nl

W www.mobilis.nl

NLMK PLATE SALES S.A.

Rue de Clabecq 101

B-1460 ITTRE

T + 32 2 391 91 00

E quard@eu.nlmk.com

W www.eu.nlmk.com/en/

SAES INTERNATIONAL B.V.

Lozerweg 10

6006 SR WEERT

T +31 495 56 19 29

E info@saes.nl

W www.saes.nl

GPS meten = bereikbaar!

Rubensstraat 104/73

B-2300 TURNHOUT

T +31 13 36 99 360

E info@surveyour.eu

W www.surveyour.eu

TELE RADIO BV

Tiber 2

2491 DH DEN HAAG

T +31 70 419 41 27

E info@teleradio.nl

W www.teleradio.nl

Naamloos-2 1 18-04-19 13:52

VOORBIJ FUNDERINGSTECHNIEK B.V

Postbus 20701

1001 NS AMSTERDAM

T +31 20 407 71 00

F +31 20 407 71 99

E info@voorbijft.nl

W www.voorbijdunderingstechniek.nl

XYLEM WATER SOLUTIONS

NEDERLAND B.V.

Pieter Zeemanweg 240

3316 GZ DORDRECHT

Postbus 1126

3300 BC DORDRECHT

T +31 78 654 84 00

F +31 78 651 09 36

E xylemwatersolutionsnl@xyleminc.com

W www.xylemwatersolutions.com/nl

VAN OORD NEDERLAND

Schaardijk 211

3063 NH ROTTERDAM

Postbus 8574

3009 AN ROTTERDAM

T +31 88 826 00 00

F +31 88 826 50 10

E info@vanoord.com

W www.vanoord.com

TEXION GEOKUNSTSTOFFEN NV

Admiraal de Boisotstraat 13

B-2000 ANTWERPEN

T +32 3 210 91 91

F +32 3 210 91 92

E info@texion.be

W www.texion.be

ZIUT

Nieuwe Plein 1b

6811 KN ARNHEM

T +31 26 800 19 00

E info@ziut.nl

W www.ziut.nl

154


PA10 PA80

Safety First!

Focus op veiligheid

Leica Geosystems introduceert de Leica PA10 en

PA80 persoonlijke beveiligingsystemen die de

veiligheid op bouwplaatsen verbetert door tijdig te

waarschuwen voor potentiële aanrijdingen. De PA10

is een stand-alone persoonlijke beveiligingssensor

die waarschuwingen afgeeft voor verschillende zones

rond de machine tot een afstand van 40 meter. De

Leica PA80 is een veiligheidssensor geïntegreerd

met de Leica MC1 one-for-all machinebesturing die

beschikbaar is voor een groot aantal verschillende

bouwmachines.

Wees u bewust van uw omgeving en zet veiligheid op

de eerste plaats! Bekijk de video voor meer informatie:

connect.leica-geosystems.com/nl-nl/pa10

Leica Geosystems B.V.

leica-geosystems.com

©2020 Hexagon AB and/or its subsidiaries and affiliates.

Leica Geosystems is part of Hexagon. All rights reserved.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!