Outfit mrt 2021

stichtingmeo1

nr. 121 | 31 e jaargang

Maart 2021

OutFit is het magazine van de Vereniging van Gepensioneerden uit de Detailhandel

Straks weer veilig op reis?

Herontdek Toscane

Afscheid voorzitter

John Bogers

Minder pijn bij

artrose

Kunst van VGD-lid

Jos van Westing

Schoondenken, het

woord van het jaar?


Colofon

Orgaan van de Vereniging van

Gepensioneerden uit de Detailhandel

Telefoon: 06-839 815 04 (algemeen nummer)

let op nummerwijziging

Internet: www.v-g-d.nl

E-mail: info@v-g-d.nl

30e jaargang • Nummer 121 • maart 2021

OutFit verschijnt 4 maal per jaar

Hoofdredactie

D/T Tekstwerk : ivonne@dt-tekstwerk.nl

Eindredactie

Douwe de Boer: redactie@v-g-d.nl

Redactie Website

Jan v.d. Pool : j.vdpool@v-g-d.nl

Vormgeving en druk

MEO, Alkmaar

Bestuur VGD

Voorzitter

Douwe de Boer

Waarnemend voorzitter

Henriette Zeegers

E-mail: voorzitter@v-g-d.nl

Secretaris

Kees Dambrink

E-mail: secretaris@v-g-d.nll

Ledenadministratie/Penningmeester

J.J. Verlaan

Windrust 13, 2351 EV Leiderdorp

e-mail: penningmeester@v-g-d.nl

Redactie OutFit/website

redactie@v-g-d.nl

Verantwoordingsorgaan

Pensioenfonds Detailhandel

A. van Dantzich : a.vandantzich@v-g-d.nl

A Boonekamp : a.boonekamp@v-g-d.nl

B. van Wijck : b.vanwijck@v-g-d.nl

Juridische zaken

H.G.J.E. Plagge : h.plagge@v-g-d.nl

Verenigingslid afgevaardigde

Verantwoordingsorgaan

R. Kraaijenhagen: r.kraaijenhagen@v-g-d.nl

Bankrekeningnummer: NL66 INGB 0000423595

t.n.v. Vereniging de Gepensioneerden.

Inschrijfnummer: KvK Utrecht 40345463.

VGD is aangesloten bij de Koepel

Gepensioneerden KG.

De redactie van OutFit is uiterst zorgvuldig wat

de inhoud betreft. Bij plaatsing van artikelen van

derden wordt altijd de verantwoordelijke bron

of auteur vermeld. De VGD sluit dan ook iedere

verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met

betrekking tot de inhoud van deze artikelen uit.

Adreswijzigingen

Wijzigingen adres en overige gegevens

Om ons adressenbestand op peil te houden blijven wij

graag op de hoogte van veranderingen in uw gegevens.

Niet alleen adresgegevens zijn belangrijk, ook andere

wijzigingen willen wij graag in het ledenbestand verwerken.

Stuurt u dus altijd een berichtje als:

• U verhuist,

• Uw burgerlijke staat wijzigt door bijvoorbeeld overlijden

(melding door nabestaanden),

• U prijs stelt op een andere naamsvermelding in onze

ledenadministratie, zoals Mevrouw A. Jansen-Pietersen

in plaats van Mevrouw A. Jansen,

• Uw e-mailadres veranderd is,

• Uw bankrekeningnummer gewijzigd is,

• U een betaalrekening heeft op een andere naam dan

uw naam als lid van de vereniging,

• U de betaling van uw contributie wijzigt (van zelf betalen

naar automatische incasso of omgekeerd),

• U uw lidmaatschap wenst te beëindigen. Uiterlijk tot 1

november van het lopende jaar. Bij eerdere beëindiging

bent u verplicht tot de contributie voor het lopende jaar.

Alle wijzigingen in adres en overige gegevens

uitsluitend sturen naar:

Vereniging Gepensioneerden uit de Detailhandel

Ledenadministratie

de heer. J.J. Verlaan

Windrust 13, 2351 EV Leiderdorp

e-mail: ledenadministratie@v-g-d.nl.

Wilt u op de hoogte blijven van alle

ontwikkelingen op het gebied van:

• pensioenen,

• de vereniging VGD,

• of wilt u weten wat leden zoal schrijven?

Bezoek dan onze website: www.v-g-d.nl

U vindt daar altijd:

• het allerlaatste nieuws,

• opiniestukken, wet- en regelgeving,

• informatie voor leden, ledenvoordeel,

• OutFit digitaal en archief,

• organisatie en profiel van de vereniging,

• bestuursmededelingen,

• internetgids.

2 OutFit 121, maart 2021


In dit nummer

Colofon, adreswijzigingen 2

Nieuwe voorzitter stelt zich voor 4

Afscheid voorzitter John Bogers 6

Kort nieuws 8

Verantwoordingsorgaan Pensioenfonds

Detailhandel 10

Oprispingen over het eigen woningbezit 11

Raad van Ouderen: samen werken

aan de toekomst 12

Schoondenken 13

Recept: Pappardelle met groene

asperge-carbonara 14

Column Jan de Planque 15

Minder pijn bij artrose 17

Op bezoek bij: Greve Meesterschoenmakers 19

Kunst van VGD-lid Jos van Westing 20

Op reis: zachtaardig Toscane 22

Voorjaarspuzzel 24

Geschenk of gift? 26

Uw tuin lenteklaar 27

Boekbespreking 28

Blijf op de hoogte en volg de VGD via Facebook. U vindt ons via OutfitVGD of www.facebook.com/OutFitVGD

OutFit 121, maart 2021 3


Verenigingsnieuws

Nieuwe voorzitter Douwe de Boer en waarnemend

voorzitter Henriette Zeegers:

“Hoe meer leden, hoe

luider onze stem wordt”

In de aanloop naar deze zomer wordt het

voorzitterschap van de VGD overgedragen aan Douwe

de Boer, die in deze functie nauw samenwerkt met

waarnemend voorzitter Henriette Zeegers. Douwe en

Henriette vinden elkaar in een no-nonsense aanpak,

de drang om dingen anders te doen en hun gevoel

voor humor.

Henriette Zeegers is sinds juli 2019 lid van de VGD en

werd al vrij snel gevraagd om voorzitter te worden.

“Ik was aanvankelijk heel enthousiast maar twijfelde

daarna of ik niet te snel ‘ja’ had gezegd. Zodra

Douwe, net gepensioneerd en met veel ervaring in

bestuurswerk, zich aansloot bij het bestuur ontstond

het idee om als voorzitter en waarnemend voorzitter

aan te treden. Met zijn kennis van bestuurlijke zaken

en mijn ervaring in verandermanagement vormen we

een goed duo.”

Ledenwerving

Voorzitter Douwe de Boer stelde zich al voor in

de OutFit van september 2020. Hij heeft de VGD

inmiddels leren kennen als een hechte vereniging die

sterk opkomt voor de belangen van haar leden. “We

willen, voortbouwend op de lijn die al is uitgezet, vooral

de ledenwerving een nieuwe impuls geven. Dat is een

van de belangrijkste thema’s voor de komende jaren

en het moet op een constructieve manier handen en

voeten krijgen. In 2020 hebben 26 nieuwe leden zich

ingeschreven, terwijl we 277 uitschrijvingen telden. Dat

aantal is in lijn met voorgaande jaren, dus het is niet te

wijten aan de coronacrisis.”

Veelzijdige carrières

Zowel Douwe als Henriette hebben een veelzijdige

carrière achter de rug. Henriette volgde een

opleiding bij Schroevers en startte haar loopbaan

als stewardess. “Ik deed mee aan een opmerkelijke

selectie van Martin Air, zoals dat toen gebruikelijk

was. Je moest bijvoorbeeld diagonaal door de zaal

lopen omdat men wilde zien hoe je bewoog. Na het

vliegen bij Martin Air was ik een tijd grondstewardess

en kwam ik bij Channel Airways terecht.” Henriette

vervolgde haar carrière bij Bijenkorf Amsterdam, eerst

op de afdeling verkoop en later als inkoper. “Ik heb

het daar enorm naar mijn zin gehad en veel geleerd.

Na 25 jaar werd de Bijenkorf gereorganiseerd en ben

ik in de vastgoed terechtgekomen, waar ik onder

4 OutFit 121, maart 2021


Verenigingsnieuws

andere verantwoordelijk was voor diverse centra

en de marketing. Ik was een vreemde eend in de

bijt, maar heb er veel veranderingen door kunnen

voeren.” Henriette heeft in haar laatste functie ervaring

opgedaan met winkeliersverenigingen (“ingewikkelde

organen met soms moeizame overleggen”) en

is voorzitter van een Vereniging van Eigenaren.

Henriette’s interesse voor de VGD werd gewekt door

een advertentie in de Pensioenkrant en ze kende de

voormalige voorzitter John Bogers van de Bijenkorf.

“Ik ben nu vier jaar uit het bedrijfsleven maar nog

graag actief en ik wil mijn steentje bijdragen. Vooral

nu ik zie hoe inventief bedrijven moeten zijn om de

coronacrisis te doorstaan, gaat het kriebelen om

ondernemend bezig te zijn.”

Douwe volgde de Pabo en stond acht jaar voor de

klas. “Op mijn 30ste wilde ik hoofd van een school

zijn, maar de wet basisonderwijs stak daar stokje

voor.” Douwe richtte zich op een andere carrière en

werd vertegenwoordiger bij Koninklijke De Kuyper.

“We hadden een jong gezin en ik volgde in de late

uurtjes mijn NIMA-studies, dus dat waren tropenjaren.

Vervolgens groeide ik door tot mijn laatste functie

als manager Benelux.” Douwe de Boer was bij De

Kuyper voorzitter van de ondernemingsraad en van

2014 tot 2019 was hij namens de werknemers lid van

het Verantwoordingsorgaan van de Pensioenfonds

Dranken, dat later opging in het Pensioenfonds

Detailhandel. Naast het voorzitterschap, is de nieuwe

voorzitter betrokken bij de redactie van OutFit en de

website www.v-g-d.nl.

“De VGD verliest elk jaar

een fors aantal leden,

die neergaande lijn willen we

ombuigen”

Nieuwe energie

Met deze voorzitter en waarnemend voorzitter

komt er nieuwe energie in het bestuur. “De VGD is

een vriendelijke vereniging met gemotiveerde en

professionele mensen aan het roer. Met het oog op de

ledenwerving, is wel wat modernisering nodig”, zegt

Douwe de Boer, die heeft ervaren dat verandering

stap voor stap doorgevoerd moet worden. “Er is al

veel ondernomen om nieuwe leden te werven en we

bouwen graag op de bestaande koers voort, waarbij

we op onze eigen manier nieuwe input leveren. Liefst

bereiken we de bedrijven of koepelverenigingen

rechtstreeks zodat er contact is met potentiële leden

voordat ze met pensioen gaan. Een flink traject,

maar we verliezen elk jaar een fors aantal leden door

natuurlijk verloop en die neergaande lijn willen we

graag ombuigen.”

Sterke partij

Douwe en Henriette buigen zich met gespecialiseerde

bureaus over de vraag waar potentiële leden

zich bevinden, hoe ze hen kunnen bereiken en

welke voordelen ze bij de werving kunnen bieden.

Henriette: “De VGD biedt nu een aantrekkelijke

korting op de zorgverzekering van Zilveren Kruis,

maar over twee jaar verdwijnt dat voordeel door

de wetgeving. We moeten de sterke punten van de

VGD goed over de bühne brengen. We zijn een van

de grootste verenigingen voor gepensioneerden en

kunnen hun belangen goed behartigen. Daarnaast

zijn we sterk in informatievoorziening, we bieden

leden relevant nieuws met ons gevarieerde

magazine OutFit en de website die goed wordt

onderhouden.” Douwe: “De stem van de VGD

wordt via het Verantwoordingsorgaan gehoord bij

het Pensioenfonds Detailhandel en via de Koepel

Gepensioneerden bij de overheid. Hoe meer

leden we hebben, hoe luider die stem wordt. Het

pensioenstelsel is in Nederland goed geregeld maar

er is veel rumoer rondom dit onderwerp. Er kunnen

andere tijden aanbreken en dan is het goed als een

sterke partij jouw stem vertegenwoordigt.”

De nieuwe voorzitter en waarnemend voorzitter

kijken ernaar uit om de leden van de VGD te kunnen

ontmoeten tijdens een Leden Jaardag. “Na alle

digitale contacten zou het fijn zijn om elkaar live te

ontmoeten. Het idee is om de VGD Jaardag rond

september te organiseren. Mocht dat niet kunnen

vanwege de coronamaatregelen, dan wordt er

waarschijnlijk een digitale bijeenkomst ingelast.”

Henriette en Douwe willen graag de komende jaren

aanblijven in hun functie. “We hopen dat we een aantal

gezellige verenigingsjaren tegemoet gaan, waarin we

kunnen werken aan een hoger ledenaantal en een

gewaarborgd en fatsoenlijk pensioen.”

OutFit 121, maart 2021 5


John Bogers neemt

afscheid als voorzitter

Verenigingsnieuws

De Ledenjaardag in 2019.

Na 12 jaar voorzitterschap, geeft John Bogers komend

voorjaar het stokje door aan Douwe de Boer. “Het is

tijd om afscheid te nemen, ik word dit jaar 80 en de

jongeren mogen het overnemen”, zegt de scheidend

voorzitter aan wie de VGD veel te danken heeft.

John Bogers begon in 2006 als penningmeester

bij de VGD en werd twee jaar later voorzitter. Met

zijn aantreden begon de professionalisering van de

VGD en het is niet voor niets dat John drie keer als

voorzitter werd herkozen. John Bogers werd in 2006

benaderd door Martin Holtkamp, een oud-collega

van de Bijenkorf, om penningmeester te worden

bij de VGD dat is ontstaan uit de Vereniging van

Gepensioneerden Vendex KBB. In 2004 werd Vendex/

KBB overgenomen door Maxeda en fuseerde het

pensioenfonds met het Bedrijfstak Pensioenfonds

Detailhandel (BpfD). Tijdens de fusiebesprekingen

heeft de VGD een convenant kunnen sluiten, waarin

werd verankerd dat het bestaan van de VGD door het

pensioenfonds erkend werd en als gesprekspartner

geaccepteerd zou worden. Daarmee werd ook de

basis gelegd van enkele zetels in wat we nu het

Verantwoordingsorgaan noemen. Bogers: ”Toen dat

6 OutFit 121, maart 2021


Verenigingsnieuws

allemaal gerealiseerd was, ging er een stem in het

bestuur op om de vereniging dan maar op te heffen;

want het werk was gedaan. Daar was ik het volstrekt

niet mee eens, ik wilde de belangenvereniging

voortzetten om een vinger aan de pols te houden.

Er is namelijk altijd wel een reden om verschil te

maken tussen werkenden en niet werkenden. Na een

discussie kreeg ik het toen zittende bestuur aan mijn

zijde en besloten we de vereniging voort te zetten, met

toen 2.300 leden. Na een succesvolle wervingsactie

groeiden we naar ruim 6.000 leden en werden we in

één klap de grootste vereniging van Gepensioneerden

binnen de Bedrijfstak Pensioenfondsen.”

Serieuze gesprekspartner

Zodra de VGD genoeg vlees op de botten had qua

ledenaantal, kon het bestuur vaart maken. OutFit

veranderde van een zwart-wit stencil over pensioenen

naar een volwaardig magazine en de VGD Jaardagen

werden geïnitieerd - een groot succes met hoge

opkomst. Daar bovenop heeft John ervoor gezorgd

dat professionele deskundigen zich aansloten bij de

VGD. “Omdat ik de laatste tien jaar bij de Bijenkorf

controller was met verantwoording over een fiks

budget, heb ik de juiste mensen leren kennen. We

kregen behoefte aan versterking van enkele echte

deskundigen. Ton Boonekamp als voormalig directeur

van het pensioenfonds Vendex/KBB en Arnold van

Dantzich ook een doorgewinterde rot in het vak traden

toe tot het bestuur. Herman Plagge als jurist heb ik

ook kunnen strikken voor het bestuur. Ton en Arnold

hebben wij benoemd in het verantwoordingsorgaan en

later, na de overname van het pensioen Wonen, werd

daar Bart van Wijck aan toegevoegd. Samen zijn zij

nog steeds actief in het Verantwoordingsorgaan van

het BpfD en zijn daarmee een erkende en serieuze

gesprekspartner voor het bestuur van het BpfD.”

Leden helpen

In 12 jaar voorzitterschap heeft John zich ook met hart

en ziel ingezet voor individuele vragen van de VGDleden.

Omdat hij ook het centrale telefoonnummer

van de vereniging beheert, kwamen de meest diverse

vragen bij hem terecht. Zoals: hoe zit het met mijn

pensioen na een scheiding, krijg ik ook pensioen over

mijn provisie en wat moet ik doen als mijn werkgever

niet bij het BpfD is aangesloten. “Als leden zelf geen

antwoord krijgen of vinden op dit soort vragen, dan

springen wij graag voor hen in de bres. We zoeken het

uit, zetten het door naar de juiste experts of laten onze

stem bij het Pensioenfonds horen. Door de jaren heen

zijn er tal van dit soort zaken aan de orde geweest; de

VGD kan niet altijd zelf de problemen oplossen maar

wij helpen de leden wel om een antwoord te krijgen op

hun vragen.

Wakker blijven

Hoewel John ooit zei dat hij niet bij de VGD weg zou

gaan voordat er 12.000 leden waren (want die potentie

is er ruimschoots volgens de scheidend voorzitter

alhoewel de privacywetgeving aardig dwars zit), neemt

hij op eigen initiatief afscheid. “Ik kijk terug op een

mooie tijd en blijf graag bij de vereniging betrokken,

maar niet als bestuurslid. Ik wil me nu richten op mijn

vriendin en andere naasten. Door mijn voorzitterschap

van de Cliëntenraad van een verpleeghuis vroeg een

groep wijkverpleegkundigen ook of ik mee wilde

helpen om eenzaamheid in de buurt te bestrijden,

daar zet ik me graag voor in.”

Volgens John is een goede voorzitter een

verbindende kracht die mensen in hun waarde laat

en over voldoende overredingskracht, geduld en

uithoudingsvermogen beschikt. Die eigenschappen

herkent hij zeker bij Douwe de Boer die rond de

zomer het stokje van hem overneemt. “Als het bestuur

wakker blijft bij wat er gebeurt, zoals bij de uitwerking

van het Pensioenakkoord, en meer leden weten te

werven door onder andere een voet tussen de deur te

krijgen bij andere pensioenfondsen, en grote bedrijven

dan denk ik dat de VGD een zonnige toekomst

tegemoet gaat.”

In de volgende Outfit zal John Bogers nog een

persoonlijk woord tot u richten.

OutFit 121, maart 2021 7


Digitalisering niet voor iedereen vanzelfsprekend

Meer veerkracht, langer thuis

Kort nieuws

De digitalisering van de maatschappij is niet voor iedereen vanzelfsprekend. 91

procent van de internetloze senioren en 46 procent van de online senioren zijn

het zat dat ze vaker verplicht worden om al hun zaken via het internet te moeten

regelen, blijkt uit onderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB onder 3713

Nederlandse senioren. Zij zijn van mening dat bedrijven en overheden altijd een

alternatief moeten bieden voor mensen zonder internet. “Het kan niet zo zijn dat

mensen worden uitgesloten omdat ze geen of maar beperkt internet gebruiken.

Daar moeten overheden en bedrijven rekening mee houden”, zegt de organisatie. De senioren die geen internet

gebruiken, geven aan dat ze internet te ingewikkeld of onveilig vinden. Ook zijn er ouderen die geen geschikte

apparatuur hebben. Slechts een kleine groep van de offline senioren geeft aan wel online te gaan als ze een

internetcursus krijgen. Bijna de helft geeft echter aan nooit te zullen gaan internetten. Ouderen komen door de

digitale achterstand in de problemen bij bijvoorbeeld de belastingaangifte, bankzaken, het zoeken naar informatie

en het maken van afspraken met overheid, gemeente of zorgverleners. Opvallend is dat senioren die het internet

wel gebruiken, dat niet doen voor online boodschappen of huisautomatisering.

Meedoen en bewegen in heel Nederland. Dat was het doel van de

ouderenprojecten van FNO in het programma Meer veerkracht, Langer

thuis. Bewegen in de buitenlucht verbetert het kortetermijngeheugen,

geeft meer energie en verhoogt het immuunsysteem. En het is ook nog

eens leuk. Daarom zijn er door het hele land projecten opgezet rondom

bewegen en meedoen. Zo kunt u in Haarlem kiezen voor DuoFietsen,

waarbij een vrijwillig fietsmaatje ervoor zorgt dat mensen die graag fietsen,

maar dat liever niet alleen doen toch van hun hobby kunnen genieten.

En in verschillende delen van het land worden er Gezond Natuur Wandelingen georganiseerd, hoewel er

momenteel geen wandelgroepjes kunnen worden samengesteld. Maar wandelen met zijn tweeën of met een

virtueel wandelmaatje is wel mogelijk. Plezier en het aangaan van sociale contacten zijn de sleutelfactor bij de

activiteiten. Bij de beweegprogramma’s zijn professionals betrokken die adequaat opgeleid, gekwalificeerd en

enthousiast zijn. Meer informatie: www.fnozorgvoorkansen.nl.

“Strenge regels moeten direct van tafel”

Koepel Gepensioneerden vindt dat de strenge regels die gelden totdat

het nieuwe pensioenstelsel in 2026 ingaat, direct van tafel moeten. In een

interview met het AD roept voorzitter Van der Spek op tot onmiddellijke

versoepeling van de pensioenregels. "Deze invulling van de overgang naar

het nieuwe stelsel, legt een bom onder het streven om de pensioenen niet

te korten in de komende vijf jaar.” In het nieuwe stelsel, dat in 2026 wordt

ingevoerd, speelt de rente geen rol meer, alleen de rendementen op de

beleggingen van pensioenfondsen. In goede jaren worden de pensioenen

verhoogd, als het tegenzit worden ze verlaagd. De verwachting is dat

pensioenen hierdoor vaker kunnen worden verhoogd. Volgens Van der

Spek pakt doorgaan op de oude voet desastreus uit voor gepensioneerden, vooral omdat de huidige regels de

pensioenfondsen nu dwingen met een nog lagere rente te gaan rekenen. Daardoor moeten de grote fondsen

gemiddeld 8 procent meer vermogen achter de hand houden. "En dan speelt ook nog mee dat de premie die

werkenden betalen, te laag is. Dat leidt tot een extra tekort van gemiddeld 6 procent.” Van der Spek wil dat er

alvast met de nieuwe regels wordt gewerkt. "Waarom vasthouden aan de oude regels als je over vijf jaar met

nieuwe regels gaat werken?"

8 OutFit 121, maart 2021


Kort nieuws

Vaccineren van ouderen logistiek niet goed geregeld

Het vaccineren van ouderen tegen corona is in de beginfase logistiek niet

goed geregeld, zegt seniorenbond ANBO, die spreekt van een ‘bizarre’

situatie. ‘Het lijkt of men niet voorbereid is op deze groep en geen inzicht

heeft in het gedrag van senioren.” Zo stonden 90-plussers begin februari

in Alkmaar een half uur buiten in kou en regen te wachten voor hun

coronaprik. Ook in Den Bosch, Doetinchem en bij Schiphol stonden lange

rijen met ouderen. “Mensen van deze leeftijd kunnen vaak niet lang staan.

Ook komen ze nou eenmaal vroeg, omdat ze niet weten wat ze te wachten staat. En het inenten kost meer tijd

omdat ze er langer over doen om hun jas uit te doen of hun gezondheidssituatie moeten overleggen”, zegt de

bond. “Waarom zijn er geen wacht-tenten met verwarming en stoelen en gastvrouwen of -heren om de ouderen

te begeleiden?” ANBO heeft er bij de politiek op aangedrongen om het vaccineren op te zetten als een militaire

operatie, bijvoorbeeld door met bussen ouderencomplexen en winkelcentra langs te gaan om daar in een paar

dagen zoveel mogelijk senioren in te enten.

Feiten en fabels over het testament

Een nalatenschap roept vaak veel vragen op. Plus Online heeft de meest

voorkomende (on)waarheden over een testament op een rij gezet. Erven

(klein)kinderen bijvoorbeeld belastingvrij? Deels klopt dat, als u een deel van

uw vermogen na uw overlijden aan hen wilt nalaten, zijn zij tot een bepaald

bedrag vrijgesteld van erfbelasting. Dat vrijgestelde bedrag is in 2020 €

20.946,-. Ook maakt het platform duidelijk dat er niet altijd een executeur

hoeft te worden aangewezen bij het testament. Erfgenamen zullen dan

onderling de nalatenschap moeten afwikkelen. Omdat dit in de praktijk niet zo

praktisch is, is een executeur vaak wel aan te raden. En is het verstandig om geen testament op te stellen als u niets

na te laten heeft? Ja want ook als u de wettelijke verdeling wilt aanpassen, erfbelasting wilt besparen of een schenking

aan een goed doel wilt doen, moet dat in een testament worden vastgelegd. Bovendien bezitten mensen vaak meer

dan ze denken, de hoogte van het spaargeld zegt niets over wensen en vermogen. Tot slot kost het opstellen van een

testament minder dan de meeste mensen denken, een eenvoudig document kost rond de 400 euro. Wilt u weten of u

uw nalatenschap goed heeft geregeld? Doe dan de Testamentwijzer op momentvoorjetestament.nl.

Topkoks koken voor ouderen

Begin februari kregen oudere en kwetsbare inwoners

van Harmelen een driegangenmenu aangeboden van

voormalig chef-kok Piet van den Bosch en een team

vrijwilligers. De maaltijden werden in het Dorpshuis

klaargemaakt en aan huis bezorgd. ”Een signaal naar

onze oudere medebewoners en mensen die het in deze

tijd moeilijk hebben”, zegt Van den Bosch in het AD. Het

Dorpshuis heeft deze actie ‘Een hapje & een praatje’

genoemd. De vrijwilligers die de maaltijden rondbrengen

nemen de tijd voor een gesprek met de ontvangers. ,,Wij

willen echt weten of het deze mensen aan iets ontbreekt

in deze coronacrisis. Hoe zij het ervaren en hoe hun dag

er uit ziet. Als in zo’n gesprek blijkt dat iemand zich eenzaam voelt en graag wat meer mensen zou willen zien,

nemen wij die hulpvraag mee. Binnen het Dorpshuis zoeken wij daar een oplossing voor.” Het is de bedoeling

dat de kooksessies nog vier weken achter elkaar gehouden worden, met elke week een andere topkok aan het

roer. De verwachting is dat in vier weken tijd tussen de 130 en 150 maaltijden bereid worden.

OutFit 121, maart 2021 9


Het nieuwe pensioenstelsel

in de maak

• Door Arnold van Dantzich, Verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Detailhandel

Pensioenen

De Memorie van Toelichting op de nieuwe pensioenwet

is verschenen en het komende voorjaar kan hierop

commentaar worden geleverd, daarna zal de wet door

de Tweede Kamer worden behandeld. Wij hebben

het deel dat over het ouderdomspensioen gaat voor u

doorgelezen, alsmede de overgangsmaatregelen.

In het nieuwe stelsel

is het de bedoeling

dat de actieve

deelnemers hun

premie met het

werkgeversaandeel

gestort krijgen op

hun eigen individuele

pensioenrekening.

Daar komt ook

hun aandeel in

het beleggingsresultaat. Hoeveel premie en hoe de

regeling er precies uitziet, bepalen de sociale partners

(werkgevers- en werknemersverbonden).

Collectieve elementen

Er blijven echter ook collectieve (gezamenlijke)

elementen, bijvoorbeeld het langlevenrisico. De

sterftetafels, gegrond op langjarige gegevens, geven

gemiddelde levenskansen. Als iemand 10 jaar langer

leeft, moeten alle deelnemers dit extra geld samen

opbrengen. Daarnaast kan het gebeuren dat het fonds

enkele jaren achtereen minder rendement maakt dan

verwacht. Ook dit verschil wordt gezamenlijk gedragen

via een solidariteitsreserve. Naast de vraag hoe in de

toekomst actieve deelnemers hun rechten opbouwen,

is voor de groep gepensioneerden van groot belang

hoe hun opgebouwde collectieve uitkeringsrechten

worden omgezet in individuele pensioenvermogens.

Macht sociale partners

Nu zou je kunnen verwachten dat in het nieuwe

stelsel de wetgever de macht van sociale partners

zou hebben beperkt. Daar blijkt echter niets van.

Als we naar ons pensioenfonds kijken dan bestaat

het bestuur uit 5 werkgeversleden, 4 leden van

werknemersorganisaties en 1 vertegenwoordiger

namens gepensioneerdenorganisaties. Volgens

de wet mag maximaal 25% van de zetels door

vertegenwoordigers van gepensioneerden worden

ingenomen, maar dat is niet gerealiseerd. Wel is het

mogelijk om externe deskundigen als bestuurslid te

benoemen. Het interne toezicht, uitgeoefend door

de Raad van Toezicht, bestaat uit 3 onafhankelijke

leden. En het verantwoordingsorgaan uit 14 leden,

waarvan 9 benoemd door werknemersorganisaties,

4 door gepensioneerdenorganisaties en 1 door

werkgeversorganisaties. Deze allesoverheersende

positie van sociale partners wordt gerechtvaardigd

door te stellen dat pensioen uitgesteld loon, dus een

arbeidsvoorwaarde is. En dat sociale partners daarover

moeten waken. Door de huidige machtsverhoudingen is

de invloed van gepensioneerden op de besluitvorming

dan ook niet al te groot.

Vertegenwoordiging gepensioneerden

Wat we de laatste jaren hebben gezien, is dat de

sociale partners de pensioenregeling aanzienlijk

hebben moeten versoberen door gedaalde

rente. Was enkele jaren geleden 1,75% van het

pensioengevend loon per jaar als aanspraak nog

heel normaal, de laatste jaren is dit teruggelopen

tot ca. 1,4%. En ook dat is nu nog veel te hoog

gezien de rentestand, Door dit systeem daalt de

dekkingsgraad en wordt indexatie steeds meer

onmogelijk. De gepensioneerdenvertegenwoordigers

in het verantwoordingsorgaan hebben dit de laatste

jaren steeds bij het bestuur en de Raad van Toezicht

aan de orde gesteld. Met als resultaat dat er straks

bij het invaren een zekere compensatie voor deze

subsidiebedragen zal komen.

Sociale partners en ook ons pensioenfonds willen

graag zo spoedig mogelijk op het nieuwe stelsel over.

Dat betekent dat men dit voorjaar al gaat bekijken

hoe de regelingen er uit zouden moeten gaan zien.

Die wensen moeten dan worden omgezet in een

nieuwe premieregeling en een verdeling van het

huidige collectieve pensioenvermogen naar individuele

pensioenrekeningen. Het verantwoordingsorgaan

probeert hier zo vroeg mogelijk bij betrokken te raken

om invloed op het resultaat te kunnen uitoefenen.

Wij houden u van de voortgang op de hoogte.

10 OutFit 121, maart 2021


Oprispingen over

het eigen woningbezit

Pensioenen

Met verbazing en verontwaardiging heeft de Koepel

Gepensioneerden kennisgenomen van de publicatie

van de Nederlandse Bank (DNB) waarin ze de

suggestie doen om het eigen woningbezit in het

belastingsysteem over te brengen naar box drie.

Dat wil concreet zeggen, dat, als dat gebeurt,

over de waarde van het huis onder aftrek van de

hypotheeklast, vermogensbelasting moet worden

betaald. En dat terwijl de overheid bewust het

eigen woningbezit heeft willen stimuleren en er via

regelgeving op heeft aangedrongen de woning in de

loop van de jaren af te lossen.

Onbetrouwbaar

Voor veel ouderen geldt dat hun huis door

de ontwikkelingen in prijs sterk is gestegen.

Daardoor zijn ze in de loop van de tijd steeds meer

onroerendzaakbelasting gaan betalen. En als het

huis is afgelost, betalen ze ook belasting over het

zogenoemde huurwaardeforfait. Als mensen met een

klein pensioen over het eigen huis vermogensbelasting

moeten gaan betalen, komen ze in grote problemen.

Maar ook mensen met een groter aanvullend pensioen

zullen deze manoeuvre zien als een slinkse wijze om

aan inkomensnivellering of aan verkapte verhoging

van de inkomstenbelasting te doen. Als de overheid

tot het voorgestelde beleid over gaat is er sprake van

onbetrouwbare overheid, een overheid waar je bij het

beleid in het vervolg dus altijd twijfels moet hebben,

aldus de Koepel: “Oprispingen als deze missen elke

onderbouwing, terwijl de consequenties voor veel

oudere mensen (die toch al jaren niet geïndexeerd zijn)

groot en voor sommigen zelfs desastreus zijn.

Eenzijdige oplossingen

Wat DNB wel aangeeft is dat de verschillen tussen

huurders en mensen met een eigen woning steeds

groter worden, vooral in het westen van het land en

in stedelijke gebieden, en dat dit de zoektocht naar

fiscale mogelijkheden tot verkleinen rechtvaardigt.

Los van het feit dat het nu juist de bedoeling was

om het eigen woningbezit te stimuleren, zou DNB

eigenlijk moeten bewaken dat het overheidsbeleid

betrouwbaar is. Ze zouden er ook op kunnen wijzen,

dat de problemen vooral te danken zijn aan een

gebrek aan adequaat huisvestingsbeleid. Daar komt

nog bij dat de situatie voor eigen woningbezitters

nadelig wordt beïnvloed als de hypotheekrentes

weer omhoog gaan. Kortom, door het aandragen

van eenzijdige oplossingen voor door eigen beleid

veroorzaakte problemen, ben je verkeerd bezig. Ten

koste van heel veel gepensioneerden.

Als je toch iets wilt doen aan de te grote verschillen,

dan zou, tot het moment dat er meer woningaanbod

is gerealiseerd, aanpassing van het huurbeleid een

veel beter en directer middel zijn. De echte oplossing

is natuurlijk het stimuleren van de woningbouw,

vooral voor huurders met een kleine beurs. Daarop

gerichte adviezen missen we ten zeerste. Terwijl we,

als we ons daarop meer zouden richten, eindelijk af

zijn van de voortdurende stroom van oprispingen van

mensen en instanties die het aan de verkeerde kant

zoeken.

Bron: nieuwsbrief 2, 2021 Koepel Gepensioneerden

OutFit 121, maart 2021 11


Welzijn en Wonen

Samen werken

aan de toekomst

• Door Anjo Geluk- Bleumink

Het Pact voor de Ouderenzorg werd op 8 maart 2018

door minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid

samen met bijna 40 andere partijen ondertekend. Met

het Pact verbinden de deelnemers zich om in actie te

komen tégen eenzaamheid bij ouderen, vóór goede

zorg en ondersteuning thuis en het verbeteren van de

kwaliteit van de verpleeghuiszorg.

Eenzaamheid, langer thuis blijven wonen en thuis

in het verpleeghuis zijn de speerpunten van de

Raad. Intussen zijn we bijna drie jaar verder, is de

Raad van Ouderen aan de slag gegaan en is de

Minister van gevraagde en ongevraagde adviezen en

brieven voorzien over het brede terrein van de pactonderwerpen.

Daar gaan we de komende tijd mee door, maar we

gaan ook onderdelen van adviezen verder uitwerken

en nieuwe onderwerpen aanpakken. Bijvoorbeeld het

advies ‘Langer zelfstandig in een passende woning

met goede zorg.’ Een advies dat uit drie onderdelen

bestaat: de wens van veel ouderen om zelfstandig te

blijven, in een passende woning en met goede zorg.

Dat is snel opgeschreven, maar een enorme opgave

tegen de achtergrond van een forse toename van

het aantal ouderen de komende twintig jaar, minder

zorgmedewerkers en vooralsnog veel te weinig keuze

op de woningmarkt. Tussen de eigen (huur- of koop-)

woning en het verpleeghuis in is er nu nog te weinig

te kiezen en de meeste ouderen blijven hun leven

lang zelfstandig wonen. De organisatie van de zorg

en vooral de complexe zorg is een lappendeken. Om

de zorg goed te laten werken, moeten ouderen zelf

en wat zij nodig hebben het uitgangspunt zijn en niet

wat deskundigen voor hen bedenken. Een wijkgerichte

inrichting – dicht bij huis - van zorg en welzijn biedt

daarvoor de beste garanties.

De Raad van Ouderen adviseert de minister van VWS

te bevorderen dat zorgverzekeraars en gemeenten in

samenspraak met de ouderen aan de slag gaan met

• De inrichting van de zorg – en dienstverlening voor

ouderen.

• Het toepassen van e-health-instrumenten die

de mogelijkheden voor persoonsgerichte zorg,

verruimen, mits ouderen goed worden begeleid

bij het gebruik ervan en hun privacy wordt

beschermd.

• De inzet van één professional – dat zal vaak de

wijkverpleegkundige zijn-, die in samenspraak met

de betrokkenen en zorgverleners indiceert voor

alle ondersteuning en zorg, de regie voert over

de hulpverlening (de inzet, het aantal uren) en het

aanspreekpunt is voor cliënten en mantelzorgers.

Elke cliënt kan bovendien een beroep doen op

onafhankelijke cliëntondersteuning.

• Wijkaanpak met een beperkt aantal aanbieders,

zodat de hulpverleners elkaar kennen, en zij

hun werkzaamheden gemakkelijker op elkaar

kunnen afstemmen. Op deze manier krijgen

cliënten met minder professionals te maken. Deze

wijkgerichte aanpak is alleen mogelijk wanneer

de marktwerking of op z’n minst de papieren

rompslomp wordt teruggedrongen.

Werk aan de winkel dus en het is belangrijk dat wij

als ouderen ook hierbij onze stem laten horen!

Meer informatie:

www.beteroud.nl/raad-van-ouderen

www.zorgsaamwonen.nl

Drs Anjo Geluk-Bleumink, 75 jaar, is voorzitter

van Denktank 60+ Noord. Van daaruit is zij

op diverse manieren betrokken bij BeterOud.

Onder meer in de landelijke Raad van Ouderen,

die de Minister van VWS adviseert. Anjo is lid

van de Ledenraad van MantelzorgNL en tevens

voorzitter van de Centrale Cliëntenraad van

Zorggroep ONL. Zij is socioloog, verpleegkundige

én oma van tien kleinkinderen. Van haar hand

verscheen een twintigtal boeken over medische

en aanverwante onderwerpen.

12 OutFit 121, maart 2021


Welzijn en Wonen

Schoon!

• Door Anjo Geluk- Bleumink

Elk jaar wordt er een woord van het jaar gekozen.

Door Van Dale georganiseerd. Iedereen kan zijn of

haar woord nomineren. Het leuke is, dat je aan het

woord zo ongeveer kunt zien wanneer het gekozen

is. De anderhalvemetersamenleving komt natuurlijk uit

2020. Dat kan niet missen. In België is voor dat jaar

knuffelcontact gekozen.

In 2019 werd het winkelhieren. Een woord dat ons

oproept om bij lokale bedrijven en winkels onze

boodschappen te doen. In 2011, toen er eindelijk echt

werk werd gemaakt van een rookverbod, werd het

stoeproken; in 2009 was het ontvrienden. In 2007

kozen we bokitoproof. In 2011 konden we ook kiezen

uit weigerambtenaar, wildbreien en zelfworster. Het

prachtige hipperhapke was in 2010 het mooiste Friese

woord.

Schoondenken

‘Mijn’ woord is schoondenken. Het zal waarschijnlijk

nooit het woord van het jaar worden, omdat het tijdloos

is en niet te koppelen aan een bepaalde gebeurtenis

of periode. Ik heb het woord gepikt; de vondst komt

uit de koker van taalvirtuozen Kees van Kooten en

Wim de Bie. De programmamaker Coen Verbraak had

hen jarenlang bestookt en geprobeerd Koot & Bie te

interviewen over vier decennia samenwerking als duo.

Uiteindelijk lukte dat. Van Kooten: ‘Toen hij langskwam

met een fantastische appeltaart, wisten we dat het

goed zat. Het geeft een lekker opgeruimd gevoel.

Dit was het, dit hebben we gedaan. Nu hoeven onze

kinderen en kleinkinderen het niet allemaal te gaan

opsnorren in een opgeheven bibliotheek.’ Toen de

knop was omgezet en ze instemden met een interview,

hebben ze Verbraak zijn gang laten gaan en kwam er

een prachtige, driedelige documentaireserie uit de bus

over vier decennia Koot & Bie.

Geen wolligheid

Waarom had het tot bijna het jaar 2012 geduurd

voordat de documentaire - die De keek op de

reeks heette - er kwam? Verbraak vertelt in een

radio-interview dat Koot & Bie een terugblik in

welke vorm dan ook eerst wilden schoondenken.

SCHOONDENKEN. Dat is het! Ik vind het een prachtig

woord. Wat het betekent weet je meteen: gedachten

van franje ontdoen, tot op het bot gaan, alle stoflagen

er al dóórdenkend vanaf poetsen. Geen wolligheid,

dubbele bodems of uitvluchten, gewoon schoon. Dat

kost tijd, het vereist moed, eerlijk zijn. Het zou mijn

goede voornemen voor 2021 kunnen zijn. Beetje laat,

maar dan heb je ook wat. Ik ga het proberen: krasse

knar gaat schoondenken.

“Gedachten van franje

ontdoen, tot op het bot

gaan en alle stoflagen

er al dóórdenkend

vanaf poetsen”

O ja, weet u wat een hipperhapke is? Atze Bosch, een

83-jarige Heerenvener, bedacht een Friese vertaling

van insectensnack. Snack is hapke in het Fries. En

krekels – de insecten die in de snack gaan – zijn

‘hippers’. Hoe komt hij erop? ‘Wie Joost kent, mag het

zeggen’, volgens Koot & Bie.

OutFit 121, maart 2021 13


Service

Pappardelle met

groene aspergecarbonara

In deze OutFit hebben we een reisverhaal naar het

Italiaanse Toscane geplaatst, omdat we allemaal hopelijk

weer snel op vakantie kunnen. Daar hoort natuurlijk

een lekker pastagerecht bij: pappardelle met groene

asperges, een gezonde voorjaarsgroente.

Hoofdgerecht | 4 personen

• 10 groene asperges, schoongemaakt,

in schuine stukjes

• 1 eetl olijfolie

• 100 g gekookte ham, in reepjes

• 125 ml room

• 100 g Parmezaanse kaas, geraspt

• 2 eidooiers

• 400 g pappardelle all’uovo

• versgemalen zwarte peper

Bereiding

1. Kook de asperges 5 minuten in kokend water en spoel af met koud water.

2. Verhit de olie in een pan en bak de hamreepjes samen met de voorgekookte asperges 1 minuut.

3. Meng in een kom de room met de kaas en eidooiers.

4. Kook de pasta al dente in een pan met gezouten ruim kokend water. Giet af (bewaar wat kookvocht), laat

even uitlekken en doe de pasta dan weer terug in de pan.

5. Schep de ham en de asperges door de warme pasta (laat de pan van het vuur) en voeg het roomeimengsel

toe. Roer het geheel goed tot de saus zich bindt. Wanneer de saus te dik is, voeg dan wat van het

bewaarde kookvocht toe.

6. Verdeel de pappardelle over vier borden en bestrooi met zwarte peper uit de molen. Direct serveren.

Dit gerecht met pappardelle komt uit het boek Alles over pasta, het

complete pastaboek dat is uitgeroepen tot het Nederlandse kookboek

met 'Best Design'. Pappardelle is een lange, brede lintpasta van

ongeveer 2 cm breed die in Toscane en Umbrië veel gegeten wordt.

De pappardelle in dit gerecht is all’uovo wat betekent dat er bij de

bereiding eieren zijn toegevoegd. Pasta all’uovo is voller en rijker van

smaak en komt het beste tot zijn recht met romige, verfijnde sauzen.

De recepten in OutFit worden verzorgd door Caplan Publishing, een

uitgeverij met een focus op voeding en gezondheid. Kijk voor de

kookboeken op Caplan.shop. Als u via deze site een boek bestelt,

gaat 10 procent van de aankoop naar een goed doel zoals Nationaal

Fonds Kinderhulp, Plastic Soup Foundation of Oxfam Novib.

14 OutFit 121, maart 2021


Column

Jan de Planque

Verenigingsnieuws

Laat ik maar met de deur in huis vallen. Het slechte

nieuws dat ik moet melden, is dat er dit jaar weer niet

geïndexeerd wordt. Het goede nieuws is dat ons fonds

niet hoeft te korten. Verre van. Onze dekkingsgraad

beloopt per 31 december rond de 111%.

Met de huidige regels moet het fonds rekening

houden met de rente volgens het FTK (Financieel

ToetsingsKader). En die is nagenoeg 0%. Dat betekent

dat we voor elke euro die we ooit aan pensioen

moeten uitkeren, er één in kas moeten hebben. En

dat is een heel ander uitgangspunt dan zo’n 20 à 30

jaar geleden. Toen rekenden we met een verwachte

opbrengst van zo’n 4%. Oftewel, als we 35 jaar

geleden 0,25 inlegden, zou dat nu 1,00 opleveren en

na 40 jaar zelfs 1,20. Nu is dat dus 1,00 voor 1,00.

De regels zorgen ervoor dat we bij een dalende rente

steeds meer in kas moeten houden om straks uw

pensioen te kunnen betalen.

Buffer aanhouden

En de regels zijn uiterst behoedzaam. Enerzijds

fijn, er zit genoeg in de pot. Anderzijds vervelend,

want we mogen niet indexeren. Gelukkig is onze

dekkingsgraad (totale vermogen in onze gezamenlijke

spaarpot gedeeld door alle te verwachten uitkeringen)

groter dan 100%. Het fonds heeft dus meer geld dan

naar verwachting moet worden uitgekeerd. Maar voor

indexeren hebben we nog meer ruimte nodig volgens

de nu geldende regels. We moeten nu eenmaal een

buffer aanhouden voor tegenvallers.

Lastig traject

In het najaar is, na veel duwen en trekken, afgesproken

de pensioenpremie (voor de verplichte regeling) voor

de actieve deelnemers (zij die nu pensioen opbouwen)

verder te verhogen naar 24,75% (was 22,5%) en de

opbouw verder te verlagen 1,41% (was 1,56%). De

opbouw is het bedrag dat in enig jaar wordt toegezegd

te zijner tijd aan pensioen te betalen. Alle jaarlijkse

toezeggingen opgeteld, is uw pensioen. Het was een

lastig besluitvormingstraject en het fonds heeft sociale

partners (werkgevers- en werknemersorganisaties)

moeten ‘helpen’ om tot deze afspraak te komen. Zoals

al eerder aangegeven: met de huidige, lage rente is

pensioen inkopen heel duur geworden.

OutFit 121, maart 2021 15


Verenigingsnieuws

Nieuw systeem

Per 1 januari 2021 heeft het fonds een nieuwe

uitvoeringsorganisatie, Cap Gemini. Het overzetten

van een pensioenadministratie voor 1,2 miljoen

deelnemers, waar er voor zo’n 300.000 iedere maand

premie wordt betaald en er maandelijks aan 115.000

gepensioneerden hun pensioen wordt betaald, is geen

sinecure. Het verschil bestaat overigens uit de slapers,

bijna 800.000 zogenoemde gewezen deelnemers. Het

ziet er allemaal goed uit. Op het moment waarop ik

dit schrijf, moet de pensioenbetaling over januari 2021

nog plaatsvinden; een belangrijk moment. Komende

weken worden de deelnemers- en werkgeversportalen

ook omgezet. Dan hebben we een compleet nieuw

systeem, waarmee we weer jaren vooruit kunnen.

Consultatieronde

Vlak voor kerst kwam het ministerie van Sociale

Zaken en Werkgelegenheid met een ruim 200

pagina’s tellend wetsvoorstel over herziening van de

tweede pijler van het pensioenstelsel, ter uitwerking

van het Pensioenakkoord van juni 2019 tussen

kabinet en sociale partners en de bijbehorende

memorie van toelichting. Het betreft de zogenoemde

consultatieronde. Iedereen mocht tot 12 februari 2021

zijn commentaar leveren. Dit zal nog de nodige studie

vergen en het laatste woord over deze wetgeving is

zeker nog niet gezegd. En daarmee is het nog (te)

vroeg om te zeggen wat dat voor ons (fonds) gaat

betekenen.

Ondertussen houdt het coronavirus ons nog

steeds in zijn greep. Het lijkt maar niet minder te

worden. Alhoewel het vaccineren is begonnen, dat

moet op termijn toch weer mogelijkheden gaan

bieden. Vooralsnog wordt de uitvoering van onze

pensioenregeling nog niet gehinderd.

Kortom, in de maanden sinds mijn vorige column,

never a dull moment.

Ik sluit af met de wens: blijf gezond!

Jan de Planque

is financieel

professional -

bedrijfseconoom en

registeraccountant

- met kennis op

het gebied van

finance & control,

in- en externe

verslaggeving,

pensioenen,

ondernemingsrecht

en fiscaliteit. Na een carrière bij onder andere

PwC, KBB/Vendex en HEMA, vervult hij

momenteel twee commissariaten en een bestuursfunctie

bij StiPP. De Planque is namens de VGD

bestuurslid van het Pensioenfonds Detailhandel.

Cocktail: Italian Sun

Bij de reis naar Toscane en het Italiaanse recept, hoort een bellissimo cocktail als aperitief. Maak

bijvoorbeeld eens een Italian Sun. Deze cocktail is in 2002 voor het eerst gemaakt in Londen en smaakt

als een bonbon met een ronde, zoete smaak die wordt afgemaakt met de frisse citroentoon. Heerlijk in

de Italiaanse zon, maar ook als u zin heeft om alvast een voorproefje op de zomer te nemen. Saluti!

Italian Sun

• 2 shots* of 60 ml witte wijn: Sauvignon Blanc

• 1,5 shots of 45 ml Pallini Limoncello

• ¾ shot of 22,5 ml Hazelnoot likeur

• ½ shot of 15 ml citroensap

• Garneer met een twist citroen

• Serveer in een klassiek glas, tumbler of Martini-glas

*1 shot = 30 ml

16 OutFit 121, maart 2021


Van wrijfmiddelen tot ACP behandeling

Gezondheid

Gewrichtsproblemen:

voor welke oplossing kiest u?

Bijna twee miljoen mensen in Nederland hebben

een reumatische aandoening, vooral artrose komt

veel voor bij ouderen. Een groeiende groep mensen

met deze gewrichtsklachten zoekt naar een goede

oplossing. Wat is artrose exact en hoe zijn de klachten

te verminderen?

Artrose ontstaat als het kraakbeen in de gewrichten

zachter en dunner wordt. Deze slijtage kan optreden

bij het ouder worden, maar het kan ook andere

oorzaken hebben. Het komt meestal voor in de nek,

onderrug, knieën, heupen, vingers of tenen. De

kwaliteit van het kraakbeen gaat achteruit, waardoor

de botten over elkaar kunnen gaan schuren en dat is

pijnlijk. Op den duur kan het bot ook vervormen en de

stand van de botten veranderen. Ook vormen zich aan

de rand van het gewricht puntige, benige aangroeisels

(osteofyten) die de beweeglijkheid van het gewricht

beperken. Artrose is een chronische aandoening die

langzaam erger wordt als je niet op tijd ingrijpt.

Welke behandelopties

zijn er om klachten door

artrose te verminderen?

Smeermiddelen en pijnstillers

Mensen met gewrichtsklachten behoren meestal tot

een kwetsbare (oudere) doelgroep die al wat medicatie

gebruikt. Daarom is het eigenlijk niet verstandig om

te veel pijnstillers te gebruiken. Paracetamol is vaak

de meest veilige keuze en smeermiddelen kunnen

lokaal verlichting geven aan de pijn. Deze gels of

crèmes bevatten meestal NSAID’s zoals ibuprofen

of dicolfenac. NSAID’s gaan niet altijd goed samen

met andere medicijnen; zo kan diclofenac beter

niet worden gecombineerd met bloedverdunners.

Toch is het belangrijk om te blijven bewegen met

gewrichtsaandoeningen, dus welke oplossingen zijn

er nog meer?

OutFit 121, maart 2021 17


Gezondheid

Supplementen en natuurlijke middelen

Er zijn wrijfmiddelen op basis van het natuurlijke

arnica die pijnstillend werken. Ook warmte- en

koude kompressen geven verlichting bij pijn aan de

spieren of gewrichten omdat warmte ontspant en

kou de zwelling vermindert en de pijn als het ware

‘bevriest.’ Verder zijn er supplementen waar sommige

mensen baat bij hebben, maar waarvan de werking

niet wetenschappelijk is bewezen. Glucosamine en

chondroïtine zouden het kraakbeen ondersteunen en

soepel houden. Veel glucosamineproducten bevatten

schaaldierenproducten dus pas wel op met een

schaaldierenallergie. Ook kan glucosamine invloed

hebben op de bloedsuikerspiegel, dus diabetici

moeten het gebruik ervan overleggen met hun arts.

Duivelsklauw, curcumine en zwarte bes staan ook al

tijden bekend om natuurlijke hulp bij reuma-achtige

problemen en supplementen met groenlipmossel zijn

met name de laatste jaren populair.

Operatie of injecties

Artrose komt vaak voor in het kniegewricht. Typische

klachten zijn ochtend- en startstijfheid, pijn bij het

belasten en soms zwelling van de knie. Een operatieve

ingreep waarbij het gewricht wordt vervangen door

een kunstknie is een rigoureuze, maar effectieve

oplossing om weer een pijnvrije, goed belastbare

knie te krijgen. Voordat er wordt besloten om te

opereren, moeten de slijtage en de klachten vrij

ernstig zijn. Vanwege de beperkte levensduur van een

kunstgewricht (ongeveer 15 jaar), wordt deze operatie

meestal ook alleen uitgevoerd bij mensen boven de 65

jaar. Er zijn dan verschillende behandelopties om met

minder klachten te functioneren: spierversterkende

oefeningen, gewichtsreductie, zooltjes en braces.

Steeds meer mensen kiezen ook voor plaatselijke

injecties met bijvoorbeeld corticosteroïden of

hyaluronzuur. Het effect van corticosteroïdinjecties

houdt doorgaan 4 tot 6 weken aan.

Bij hyaluronzuur treedt het effect na weken op en het

houdt doorgaans tot 6 maanden aan.

ACP behandeling

Sinds enkele jaren bestaat er een nieuwe

injectietherapie die tot minder pijnklachten en een

betere functie van het kniegewricht kan leiden. Deze

therapie bestaat uit het injecteren van lichaamseigen

bloedplaatjes verrijkt plasma (ACP=Autoloog

Conditioned Plasma) in het kniegewricht. Er

wordt bloed uit de arm afgenomen en dit wordt

gecentrifugeerd, waarbij het plasma, met een hoge

concentratie aan bloedplaatjes, wordt gescheiden van

de rest van het bloed. Dit met bloedplaatjes verrijkte

plasma wordt in de aangedane knie geïnjecteerd.

De bloedplaatjes bevatten een hoge concentratie

aan groeifactoren. Drie weken na de eerste

behandeling volgt een tweede injectie. Het effect

van ACP lijkt te berusten op het stimuleren van de

hyaluronzuurproductie door het synovium van de knie.

Dit slijmvlies bevindt zich in de gewrichtsholten en het

functioneert als een soort glijmiddel. Vooral patiënten

met lichte tot matige artrose kunnen baat hebben bij

deze ACP therapie. Na de injectie kan onmiddellijk

weer gelopen worden, maar de knie moet de eerste

48 uur niet te zwaar belast worden. Daarna kunnen de

dagelijkse activiteiten weer geleidelijk hervat worden.

De duur van het effect van de ACP-injectie ligt meestal

tussen de 6 en 12 maanden. ACP lijkt dus beter en

langer te werken dan injecties met corticosteroïden

en hyaluronzuur. De behandeling met ACP is nog

niet wetenschappelijk bewezen, dus de behandeling

wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed. Kijk voor

tarieven op www.sportkeuring.nl.

Artrose of artritis?

Artrose wordt vaak verward met artritis. Artritis

wordt echter niet veroorzaakt door slijtage,

maar door een auto-immuunziekte. Daardoor

slaat het afweersysteem op hol en ontstaan er

ontstekingen, onder andere in de gewrichten. De

gewrichten worden pijnlijk, stijf en slijten sneller

of veranderen van stand. Reumatoïde artritis kan

gepaard gaan met koorts of een grieperig gevoel.

Artritis moet door een reumatoloog worden

behandeld.

Met dank aan Sportmedische Centra Plemper

18 OutFit 121, maart 2021


Op bezoek bij

Greve schoenen, op maat

gemaakt vakmanschap

Greve Schoenen in Waalwijk is een van de vele

ondernemingen die zijn aangesloten bij Pensioenfonds

Detailhandel. Douwe de Boer nam een kijkje achter de

schermen bij dit mooie ambachtelijke bedrijf. Hij werd

ontvangen door directeur Kees van Soest, die een

boeiend verhaal vertelde over het bedrijf.

eigen leest bij Greve terugvinden. “Die bewaren we.

Klanten hoeven zo niet speciaal langs te komen om

nieuwe schoenen aan te laten meten.” Wie denkt

dat alleen mannen met moeilijke voeten bij Greve

aankloppen, heeft het mis. Het aantal heren dat in een

unieke op maatgemaakte schoen rondloopt, neemt

toe. “De moderne man is meer met zijn uiterlijk bezig.

Permitteert zich voortaan duurzame en exclusieve

spullen.” En dat een Greve schoen die gewenste

kwaliteiten bezit, blijkt wel uit de levensduur van het

schoeisel. “We selecteren dan ook alleen het allerbeste

kwaliteitsleer van koeien uit de Alpengebieden. Hun

huid is bestand tegen extreme weersomstandigheden,

zoals in de bergen.” Naast de Greve maatwerkafdeling

kunt u ook in de Greve Store een zeer uitgebreide

seizoens-collectie bekijken. Van sportief tot aan geklede

schoenen in de maat 39 t/m maat 47 op voorraad.

De stijlvolle schoenen van hofleverancier Greve

worden steeds geliefder bij de modebewuste man. De

schoenen worden bij Greve op ambachtelijke wijze,

dus nog met de hand én op maat gemaakt. “Ons

bedrijf staat van oudsher bekend om de traditionele

herenschoen en mocassins. We zijn ons meer gaan

toeleggen op marketing en trends en de modebewuste

man heeft Greve nu ook ontdekt”, vertelt algemeen

directeur Kees van Soest. “Ons label past voortaan

bij meerdere gebruiksmomenten. Niet meer alleen de

chique schoen voor op het werk, maar ook footwear in

een business casual omgeving en voor vrije tijd.”

Op maat maken

Greve maatschoenen worden gemaakt volgens een

traditie die zijn oorsprong vindt in 1898. Van Soest:

“Hiervoor meten we voeten zorgvuldig op en maken

we een unieke leest. Maatschoenen van Greve zijn het

hoogst haalbare voor de echte liefhebber van stijlvolle

en superieure schoenen. In onze maatschoenen

komen meer dan een eeuw ervaring in design, de

beste materialen en goede kennis van de voet samen.”

Maatwerk is bij Greve verkrijgbaar in de leestbreedte F

(smal) t/m L (zeer breed) en in de maat 37 t/m 48.

Eigen leest

Wie ooit een schoen op maat liet maken, kan zijn

Bedrijfsbezoek

Wilt u zelf eens zien hoe Greve schoenen met de hand

gemaakt worden, dan bent u van harte welkom in het

atelier aan de schoenfabriek. Tijdens deze middag of

avond wordt u ontvangen door Kees van Soest. Hij

vertelt het familieverhaal van vroeger (1898) tot nu en

over de toekomst van het merk. De schoenmakers

vertellen alles over het leer en de verwerking ervan. Plus

ze laten live zien hoe schoenen met de hand gemaakt

en ingekleurd worden. Zodra het weer is toegestaan,

kan een bezoek gecombineerd worden met een lunch,

borrel of 3 gangen diner uit eigen keuken.

Meer informatie: www.greve.nl

OutFit 121, maart 2021 19


VGD-lid Jos van Westing:

“Na mijn pensioen

ben ik helemaal voor de

kunst gegaan”

Welzijn en Wonen

VGD-lid Jos van Westing uit Raalte is met zijn 80

jaar nog graag creatief bezig. Hij maakt schilderijen,

buiten-objecten, kunstwerken van metaal en doeken

van groenten. “Na mijn pensioen ben ik helemaal voor

de kunst gegaan, ik besteed ongeveer vier dagen in

de week aan mijn kunstwerken.”

Praat mee met OutFit: deze oproep ziet u

waarschijnlijk regelmatig terugkomen in ons magazine.

We besteden namelijk graag aandacht aan de

verhalen van onze leden. VGD-lid Jos van Westing

reageerde, waardoor we nu kennis kunnen maken met

zijn bijzondere kunstwerken.

Creatief proces

Jos van Westing zat als student enkele jaren op de

Kunstacademie in Den Haag en volgde opleidingen

in modetekenen en reclametekenen. “In 1975 ben

ik bij de V&D in Deventer begonnen als teamleider

etalage. Een mooi vak, waarbij je continu bezig bent

met het creatieve proces. Naast mijn werk was er

niet zoveel tijd om nog kunst te maken, maar na

mijn pensionering ging ik er volledig voor. Ook nu,

op mijn tachtigste, ben ik nog altijd vier dagen in de

week bezig om iets nieuws te creëren. Zo maak ik

bijvoorbeeld grote schilderijen en kunstobjecten voor

buiten en werk ik graag met metalen.”

Geïnspireerd door oxidatie

Van Westing werkte tot voor kort in een groot atelier

in de oude scheepswerf van Raalte. “Daar kon ik

ook exposeren en mijn beelden in de tuin zetten

zodat een groot publiek ermee in aanraking kon

komen.” De kunstenaar verkoopt zijn werk wel eens,

voornamelijk via veilingen, en op die manier zijn

de werken ook in Engeland, Zweden, Taiwan en

Griekenland terechtgekomen. “De verkoop is eigenlijk

altijd ondergeschikt geweest, het gaat mij vooral om

het creëren.”

De hier afgebeelde werken van geoxideerd metaal met inkt zijn 40x40 cm.

20 OutFit 121, maart 2021


Welzijn en Wonen

Zelfgemaakte inkt

Tijdens een jubileum van het atelier, waarbij Van

Westing 300 blikken vogels maakte die vanaf zijn

atelier het kanaal opvlogen, ontstond zijn liefde voor

het bewerken van metaal. “De blikken vogels gingen

vrij snel roesten’ en dat en dat heeft me geïnspireerd

om meer te doen met metaal en oxidatie.” Hij maakt

nu kleinere metalen werken van 40 x 40 met, soms

zelfgemaakte, inkten en zuren. “De zuren brengen

een oxidatieproces op gang waarna de inkten de

kleur en vorm geven aan het werk. Zo bereik ik het

gewenste effect.”

Schilderijen met groenten

Jos van Westing werkt momenteel vanuit huis, omdat

het monumentale atelier gerestaureerd moest worden.

”Het is lastig om een nieuw atelier te vinden. Ik heb

een stuk minder ruimte, maar mijn laatste werken zijn

wel weer omvangrijk. Ik bewerk nu doeken van 120

x 120 met groenten. De ondergrond is van acrylverf

met daarover gemalen groenten. De groenten

moeten drogen en gaan schimmelen. Tijdens het

drogen krijgen ze soms hele andere tinten. Als alles

helemaal ingedroogd is, bewerk ik het soms nog

met verf of stukjes glas. Daarna schilder ik er diverse

lagen vernis overheen”, vertelt de enthousiaste

kunstenaar die voorlopig nog ideeën genoeg heeft.

“Ik draai gerust een hele werkdag, zeker vier dagen

in de week, dus ik heb geen tijd om me te vervelen.”

De schilderijen met groenten zijn 120x120 cm.

Bewerkt met het sap van

zuurkool en verf

Portret met omlijsting van

rode kool

Doek bewerkt met tomaten

Praat mee met OutFit!

Besteedt u uw tijd na pensionering op een

bijzondere manier, heeft u een opmerkelijke

hobby of een speciale reis gemaakt? Hoe is

uw woonsituatie en waarom heeft u daarvoor

gekozen? Misschien wilt u meepraten over

actuele onderwerpen als het Pensioenakkoord,

veiligheid, de gezonde leefstijl of doorwerken na

pensioen? Wij willen graag aandacht besteden

aan uw verhaal, dus neem gerust contact op via

info@v-g-d.nl of bel: 06-839 815 04.

Het voormalig atelier van Jos van Westing in Raalte

OutFit 121, maart 2021 21


De zachtaardige ziel

van

Italië

Reizen

Nu de vaccinatie tegen het coronavirus van start is

gegaan, komt het moment dichterbij waarop we weer

op reis kunnen. Toscane is een van de meest geliefde

vakantiestreken van Europa. De meeste Nederlanders

trekken massaal naar de driehoek Florence, Sienna

en Pisa. Maar iets verderop, in Toscaanse streek

Maremma, vindt u de rust en ruimte om veilig vakantie

te vieren.

Als u in Toscane de snelweg verlaat, ontdekt u al

snel waarom deze regio de koosnaam ‘zachtaardige

ziel van Italië’ heeft gekregen. Slingerende wegen,

omringd door statige cipressen, leiden door het

glooiende landschap naar dorpjes waar de tijd stil lijkt

te staan.

Maremma, ofwel Toscane aan de zee, ligt op ongeveer

vier uur rijden van Pisa Airport in het zuidwesten van

Toscane. De streek heeft een prachtige kustlijn en

daarachter schuilt een landschap vol verstilde dorpjes

en oneindige wijngaarden. Het landelijke Maremma is

een rustige (en veilige) bestemming voor bijvoorbeeld

de meivakantie. Italianen hebben dan geen vrij en

dit pure stukje Toscane is bij de meeste reizigers

nog onbekend - een enkele fanatieke wandelaar of

wielrenner daargelaten. De lentezon schijnt in de

heuvels over een zee van gouden zonnebloemen

en zilveren olijfbomen en maakt Maremma in mei al

aangenaam warm, terwijl het ’s avonds genoeg afkoelt

om gezellig de open haard aan te steken.

Leven als een local

Overnachten is geen probleem in Maremma door

het rijke aanbod aan agriturismi: boerderijen die

kamers of appartementen verhuren. De meeste

agriturismi produceren wijn of olijfolie, maar ook

22 OutFit 121, maart 2021


Reizen

mee tot u de juiste bestemming heeft gevonden. Het is

handig als u wat Italiaans spreekt want hoe vriendelijk

de mensen in Maremma ook zijn, de meeste inwoners

spreken geen Engels. Als u de taal niet beheerst, is

het ook prima: de hartelijke mensen praten evengoed

in rap Italiaans tegen u aan.

bij maneges, kaas- of bijenboerderijen staan de

bordjes ‘Agriturismo’ langs de weg. Agriturismo kan

variëren van eenvoudige appartementen op afgelegen

landgoederen waar het boerenleven nog in volle

gang is, tot complete villa’s of luxe appartementen

met volledige privacy. Een verblijf op een van deze

authentieke boerderijen is dé manier om te leven als

een local. Zo kun je voelen, proeven en ruiken wat het

beste van Italië te bieden heeft.

Etruskische sporen

Pitigliano is een van de dromerige dorpjes van

Maremma. Het dorp ligt op 3 kilometer hoogte in

de ‘tufstenen vallei’ van de streek. Als u door de

scherpe bochten van de vallei rijdt, doemt Pitigliano

hoog boven de weg op. Een adembenemend gezicht

met huizen die naadloos overgaan in het tufstenen

gebergte. Etrusken, Romeinen en de middeleeuwen

hebben hun sporen nagelaten in dit charmante dorpje

dat is uitverkozen tot een van de mooiste dorpjes van

Italië. De Etrusken, een cultureel rijk volk dat voor de

Romeinen tussen de Arno en de Tiber leefde, hebben

het dorp in en op het tufstenen plateau gebouwd. Dit

gesteente is in de streek volop aanwezig vanwege de

vulkaan Bolsena, nu een romantisch kratermeer op

30 kilometer van Pitigliano. Het heeft de dorpjes van

deze vallei gevormd met Sienna-kleurige huizen in een

wirwar van straatjes, gangen en grotten. De inwoners

van Pitigliano verplaatsen zich vaak in de driewielige

Piaggio bestelwagentjes door de smalle steegjes langs

de ouderen die in de schaduw hun handwerk doen.

Vanuit Pitigliano en de even prachtige dorpjes Sorano

en Sovana lopen wandelpaden, die in de heuvels zijn

uitgehakt. De meeste routes zijn voor jong en oud

goed te doen en lopen langs Etruskische praalgraven

door het ongerepte heuvellandschap.

Weldadige thermen

De tufstenen vallei van Maremma is een goede

uitvalsbasis voor de natuurlijke spa’s die zich in dit

gebied bevinden. In de vulkanische streek kunt u

verschillende warmwaterbronnen bezoeken. Ontdek

bijvoorbeeld de beroemde thermen van Saturnia, waar

het zwavelhoudende water met een waterval vanuit de

heuvels in natuurlijke bassins en de rivier stroomt. De

Etrusken en Romeinen namen al graag een bad in dit

warme water (37,5 graden) en Saturnia is nog steeds

populair bij de lokale bevolking. Volgens de legende

zijn deze bronnen ontstaan door een donderslag van

Jupiter tijdens zijn strijd tegen de onderwereld-god

Saturnus. Het zwavelhoudende water van Saturnia

is rustgevend en therapeutisch en deze ‘gezondste

waterval van Italië’ is vrij toegankelijk. Dichterbij

Pitigliano heeft het dorp Sorano haar bescheiden spa

uitgebouwd tot een volwaardig thermaal kuuroord. Het

bronwater van Sorano is constant 37 graden en bevat

calcium, magnesium en zink, wat weldadig is voor de

huid. De thermen van Sorano zijn onderdeel van een

vakantiepark en toegankelijk voor kinderen.

Naast de middeleeuwse dorpjes en de natuurlijke

thermen zijn ook de kustlijn en de nationale parken

zoals het Parco della Maremma absoluut een bezoek

waard. U zult zien dat er veel valt te ontdekken in deze

onontdekte streek.

Met dank aan Interhome.

Meer informatie: maremma-tuscany.com

Gastvrij genieten

In een dorp als Pitigliano drinkt u na het diner nog

een extra borrel met de restauranteigenaar of krijgt u

bij het zoeken naar een adres hulp van een groeiend

groepje gastvrije inwoners. Ze lopen net zo lang met u

OutFit 121, maart 2021 23


Service

Voorjaarspuzzel

Doe mee en win € 50,00!

De oplossing van de winterpuzzel uit OutFit 120 december 2020 is:

'Kerstversiering'.

We hebben 126 goede oplossingen ontvangen. Door loting is als winnaar uit de bus gekomen: de heer of

mevrouw Samuels-van Veldhuizen uit Lelystad. De prijs is inmiddels door de winnaar in ontvangst genomen.

Tip voor deze keer: de oplossing van de puzzel heeft te maken met reizen.

Stuur uw oplossing vóór 15 mei 2021:

• per e-mail naar: puzzel@v-g-d.nl o.v.v. uw naam, adres en lidmaatschapsnummer,

• beschikt u niet over internet stuur dan uw oplossing per post naar:

Vereniging van Gepensioneerden uit de Detailhandel

Antwoordnummer 294

1100 VB Amsterdam

Horizontaal

1 Toeschouwers 6 hoofddeksel bij het zeilen

12 persoon 14 plaats in Gelderland 15 Rubidium

(symbool) 17 voorzetsel 18 wintersportartikel

20 en dergelijke (afk.) 21 wettelijke aansprakelijk (afk.)

22 vakantieganger 25 bot in arm 28 overblijfsel

29 vervoermiddel 31 toespraak 32 lengtemaat

33 Janszoon (afk.) 35 onderricht 36 politie-eenheid

(afk.) 37 Ezechiël (afk.) 38 zwaaiende slag 40 huisdier

42 persoonlijk voornaamwoord 43 ruimte bij de

hoofdingang 44 klaar 46 vijfhonderd vel papier

48 het kiezen 51 ondernemingsraad (afk.) 53 nummer

(afk.) 54 onkosten (afk.) 56 nikkel (symbool)

57 boksterm 58 heilige 60 inleiding 62 jachtterm

(uitroep om de aanwezigheid van vliegend wild bekend

te maken) 64 kracht 66 heel glad 68 landenteken

IJsland 69 in oprichting (afk.) 70 kom 72 onder andere

(afk.) 73 soort verlichting 74 zintuigen 76 niet goed

horende 78 dolle woede 79 net in slaap gevallen.

Verticaal

1 Afbeelding van iemand 2 open zeilboot (afk.)

3 onderdeel van een kraan 4 tekst op het kruis

(afk.) 5 loofboom 7 water in Friesland 8 plaats op

de Filippijnen 9 van leer 10 Pitcairn (in internetadres)

11 zweefrek voor acrobaten 13 persoonlijk

voornaamwoord 16 rommel 18 rustig 19 een of ander

ding 21 niet smalle 23 hoog bouwland 24 filmgenre

26 briefaanhef 27 penarie 30 tent waar je kan eten

34 loer 36 maalinrichting 38 niet dichtbij 39 plaksel

40 deel van een schoen 41 kledingaccessoir

45 verzameling documenten 47 konkelarij 49 editie

50 ongelukkig toeval 52 soort sluiting 54 jongen

werpen van schapen 55 nauw 57 verpakking 59 neon

(symbool) 60 item (afk.) 61 onder andere (afk.)

63 autoteken Israël 65 binnenplaats 67 bijtende

vloeistof 71 geheel 74 Engels gewicht (afk.)

75 de onbekende (afk.) 76 dyne (afk.)

77 jongensnaam.

24 OutFit 121, maart 2021


Vereniging van Gepensioneerden uit de Detailhandel

Antwoordnummer 294

1100 VB. Amsterdam

Service

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

32 33 34 35 36 37

38 39 40 41

42 43 44

45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57

58 59 60 61 62 63

64 65 66 67

68 69 70 71 72 73

74 75 76 77

78 79

© ruiterpuzzels.nl

43 67 25 34 4 17 31 28 30 79 6 63 39 23 78

Horizontaal

1 Toeschouwers 6 hoofddeksel bij het zeilen 12 persoon 14 plaats in

Gelderland 15 Rubidium (symbool) 17 voorzetsel 18 wintersportartikel 20

OutFit 121, maart 2021 25

en dergelijke (afk.) 21 wettelijke aansprakelijk (afk.) 22 vakantieganger


Service

Schenking of een gift?

• Door Notariskantoor Mirjam Bos, Grou

grond, woning of aandelen, bij een schenking ‘op

papier’ of als iemand een schenking aan een goed

doel volledig van de inkomstenbelasting wil aftrekken.

Notaris Mirjam Bos

Het werkwoord schenken heeft verschillende

betekenissen: mensen schenken koffie of thee,

geldbedragen, cadeaus of aandacht en vertrouwen.

Verder is schenken een juridische term. Een schenking

is dan een overeenkomst ‘om niet’, met als gevolg

dat van twee partijen de één rijker wordt en de ander

armer. Bij een overeenkomst van schenking doet één

partij een aanbod en de andere partij aanvaardt die.

‘Om niet’ houdt in dat er geen sprake mag zijn van

een tegenprestatie. Als een boot met een waarde van

€ 80.000,00 verkocht wordt voor € 50.000,00, geldt

de € 50.000,00 als tegenprestatie en is de resterende

€ 30.000,00 een gift, en geen schenking. Als er niets

wordt betaald voor de boot is dat juridisch wel een

schenking. Ook moet een schenking vrijwillig zijn. De

wet noemt dit vrijgevigheid. Degene die schenkt gunt

de ontvanger iets, zonder zakelijke of morele motieven.

Vormvrij

Overeenkomsten van schenking zijn vormvrij. Dit houdt

in dat de wet niet voorschrijft hoe de overeenkomst

vastgelegd moet worden. Het kan ook een mondelinge

overeenkomst zijn. Toch is het beter om een schenking

schriftelijk vast te leggen, om geen onduidelijkheden te

laten ontstaan en een bewijsmiddel van de schenking

te hebben. Een schenking kan vastgelegd worden

in een notariële akte. In de volgende gevallen is een

notariële akte zelfs verplicht: bij een schenking van

Een schenking op papier is een overeenkomst om een

bepaald bedrag bij overlijden uit te keren. De schenker

schenkt een bedrag aan de ontvanger en leent dit als

het ware van de ontvanger terug. De belastingdienst

verplicht de schenker jaarlijks 6% rente over het

geleende bedrag aan de ontvanger te betalen. Voor de

inkomstenbelasting mag de schenker het geschonken

bedrag in aftrek brengen, voor de ontvanger geldt

het bedrag als vermogen. Het is belangrijk om daarbij

rekening te houden met de financiële omstandigheden

van de ontvanger, omdat de schenking gevolgen heeft

voor diens belastingaangifte, eventuele uitkeringen of

toeslagen.

Giften aan een goed doel zijn aftrekbaar voor de

inkomstenbelasting, als het geldbedrag hoger is dan

de in de aangifte aangegeven drempel. Het bedrag

is volledig aftrekbaar als de schenking is vastgelegd

in een notariële akte en vijf jaar lang hetzelfde bedrag

geschonken wordt aan dezelfde organisatie. Deze

organisatie dient een Algemeen Nut Beogende

Instelling te zijn of, anders gezegd, een ANBI-status te

hebben.

Iedereen die een schenking ontvangt, moet daarover

schenkbelasting betalen. De ontvanger is verplicht

daarvan aangifte te doen. Partners en kinderen

betalen 10% schenkbelasting, kleinkinderen 18% en

alle anderen 30%. Voor schenkingen van ouders aan

kinderen geldt in 2021 een vrijstelling van € 6.604, dat

eenmalig mag worden verhoogd naar € 26.881,00 of

€ 105.302,00. Bij dat laatste bedrag geldt als extra

voorwaarde dat het bedrag besteed moet worden aan

de eigen woning van het kind. De vrijstelling voor een

schenking aan een kleinkind bedraagt € 3.244. Goede

doelen hoeven geen schenkbelasting te betalen.

Meer informatie: www.notarismirjam.nl

26 OutFit 121, maart 2021


Service

Tuinonderhoud

in maart

Maart is een belangrijke maand voor tuinonderhoud.

Het groen komt weer op gang, rozen lopen uit en het

gras begint weer te groeien. Pakt u uw tuinonderhoud

in maart goed aan, dan geniet u daar het hele (voor)

jaar van.

Als de tuin in het voorjaar goed onderhouden wordt,

heeft dat maximaal effect op alle werkzaamheden

die in de rest van het jaar moeten worden uitgevoerd.

De resultaten zijn bovendien het mooist: na het vele

knippen, snoeien en bemesten groeit uw tuin precies

zo uit als u het wilt.

Bomen en struiken

Het tuinonderhoud in maart is belangrijk voor

uw bomen en struiken, omdat deze het hardste

groeien. Sommige heesters kunnen omstreeks half

maart drastisch worden aangepakt, maar laat de

voorjaarsbloeiende juist met rust. Deze heesters

bloeien op meerjarig hout, en als u ze in maart snoeit,

dan knipt u de bloemknoppen eruit. Heesters zoals

de Annabelle en de vlinderstruik bloeien op eenjarig

hout en deze kunt u wèl snoeien in maart. Snoei diep

terug tot zo’n 25 boven de grond, net boven een paar

gezonde bladknoppen dan krijgt u straks veel en

grote bloemen. Hetzelfde geldt voor clematissen en

hortensia’s. Leibomen en fruitbomen kunt u in maart

ook nog snoeien, de snoeiperiode voor deze bomen

loopt van november tot en met maart.

Rozen snoeien

Heeft u rozen in de tuin, dan kunt u die het beste in

de maand maart snoeien. Later kan ook, maar dan

bloeien ze later in het seizoen. Vroeger snoeien is

niet verstandig, omdat ze dan gevoeliger worden

voor ziektes zoals sterroetdauw en meeldauw. Ook

kunnen de jonge scheuten (uitlopers) kapotvriezen

bij nachtvorst. U kunt rozen alleen snoeien als het

overdag niet meer vriest. Grootbloemige rozen, lage

heesterrozen, trosrozen en miniatuurrozen mogen

veel korter gesnoeid worden dan vaak gedacht wordt.

Snoei de takken terug tot een lengte van vijf tot tien

centimeter. Andere hoge heesterrozen snoeit u op

ongeveer kniehoogte, dus tot vijftig centimeter boven

de grond.

Maaien, verticuteren en bemesten

Ook uw gazon blijft niet zomaar mooi. Met de

juiste aandacht krijgt u het weer groen en egaal,

met strakke borders. Wellicht is er ook meer nodig

dan alleen maaien. Door te verticuteren wordt

mos en ander onkruid uit uw gras verwijderd. Als

u elk jaar verticuteert, dan verarmt de bodem.

Een oplossing hiertegen is het bemesten van uw

gazon. Dit tuinonderhoud kunt u ook het beste in

maart uitvoeren, net voordat uw gras weer begint te

herstellen.

Zomerbollen in maart

Deze maand kunt u ook alvast vooruitkijken naar een

fleurige zomer. Zo hoort het planten van zomerbollen

typisch bij het tuinonderhoud in maart. Kies voor

verschillende bollen om tot ver in de herfst te genieten

van kleur in uw tuin. Gebruik bijvoorbeeld verschillende

zomerbollen van lelies, gladiolen en hyacinten in fraai

complementerende kleuren, geuren en vormen.

Meer informatie www.jaarsveld-tuinen.nl

OutFit 121, maart 2021 27


Boekbespreking

Service

• Door Anjo Geluk- Bleumink

TANTE JO DOOR SANDER DONKERS

Liefdevol en geestig portret van een (on)alledaags vrouwenleven in de twintigste

eeuw.

'Een trap boent men van boven naar beneden, anders maak je met je knieën de net

verrichte arbeid ongedaan. In de tijd dat de traptreden moesten drogen, nam Tante Jo het

bushokje voor de deur even mee.'

Johanna Adriana Roelofs, 'Tante Jo', werd geboren in 1909 en groeide op in het vooroorlogse

Rotterdam. In een familie met zeven kinderen, maar ze zou nooit in de gelegenheid komen zelf

een gezin te stichten. En er liep wel meer niet zoals ze het gehoopt had. Als eind jaren zestig

in Amsterdam haar achterneef Sander wordt geboren, neemt haar leven een onverwachte Lebowski, € 15,00

wending. Terwijl Sanders ouders de veranderende tijdgeest in het 'magies centrum' omarmen,

ontfermt zij zich over hem en maakt elk weekend in huize Donkers de boel aan kant. Daadkrachtig, eigengereid, maar

ook ietwat wereldvreemd bewoog zij zich door het leven, immer met een poetsdoek in de hand. Sander Donkers kreeg

zoveel reacties op zijn mini-columns over zijn tante Jo op de voorpagina van De Volkskrant dat hij besloot een boek

te maken. Terecht! 25 jaar na haar overlijden schrijft hij een monument voor tante Jo en schetst daarbij ook een goed

beeld van de tijd van toen. Nog altijd bakt hij aardappeltjes in haar pan, half roomboter, half Croma. Het moet bruisen.

‘Voor de rest is het lastig te zeggen hoe mensen voortbestaan, behalve dat het soms in alles is’, schrijft hij. Ik had ook

een Jo, geen tante, maar onze ‘werkster’. Ze kwam bij ons schoonmaken en vertelde tussen het poetsen door de

meest onwaarschijnlijke verhalen over haar gezin en familie. Voor mij onwaarschijnlijk, maar ze waren echt gebeurd.

Onze Jo had een zwaar leven, was klein behuisd, arm, ze had een gezin en er waren altijd problemen; van alles liep

er mis. Voor mij was ze een soort zonnetje. Onmisbaar. Ik keek uit naar haar komst en verhalen en later werd ze een

soort bondgenoot. Een lieverd die ook een monument verdient. Zou het aan de naam Johanna liggen?‘Tante Jo’ is een

prachtig boekje. Goed, beeldend geschreven en mooi uitgevoerd.

DE APPEL IN HET PARADIJS DOOR SONJA BAREND

Grande Dame Sonja Barend beziet de wereld van nu. Als programmamaker mocht Sonja

Barend van de VARA alles maken wat ze wilde. Het gaf haar de mogelijkheid zich te

bemoeien met wat er om haar heen gebeurde. Nu de wereld om haar heen tot stilstand is

gekomen, komt het terug: de wil zich uit te spreken, haar gedachten over de wereld om haar

heen te formuleren. ‘Kwesties en problemen lijken regelmatig op een variant van die van jaren

geleden,’ schrijft ze in De appel in het paradijs. ‘Ze zijn niet nieuw maar anders. Vaak ben

ik verbaasd dat ze niet sneller worden opgelost door mensen met ervaring, die net als wij,

vrijwel alles al eerder hebben meegemaakt en kunnen putten uit de kennis die ze hebben

opgedaan.’ Of het nu gaat over racisme, politiek, opvoeding, of het milieu; geen onderwerp

ontkomt aan de pen van Sonja. Haar stem is helder en even krachtig als in haar bestseller

De Bezige Bij, € 12,99 Je ziet mij nooit meer terug. Natuurlijk kennen we Sonja Barend van haar tv-uitzendingen,

maar hoe is het nu met haar, wat doet ze en wat vindt ze van de wereld om haar heen? In

Amsterdam waar ze meestal woont en in haar huis in Frankrijk, waar ze ook regelmatig verblijft? Een kleinere wereld,

door de corona-crisis, maar ook doordat de grote vergezichten van toen kleine observaties zijn geworden. Ze is niet zo

van het ‘vroeger was alles beter’, maar, schrijft ze, ‘we zeurden wel een stuk minder’. Waarom zetten wij onze ervaring

als ouderen niet in om vraagstukken snel op te lossen in plaats van dat jongeren te laten doen? Ze ageert tegen de

beeldvorming van ouderen als bingo-spelende bloemetjesjurken in plaats van die niet-uitzonderlijke mensensoort als

vertegenwoordiger van ‘oud’…!

Het moest een klein boekje worden. Het is een eigenzinnig, krachtig juweeltje geworden, sober en helder. Een heerlijk

boekje, een prachtig cadeautje ook.

28 OutFit 121, maart 2021


Stap voor stap naar

een gezondere leefstijl

Gezondheid

We weten het allemaal: meer bewegen, gezonder eten,

beter slapen en voldoende ontspannen hebben invloed

op uw gezondheid. En nee, dit hoeft niet ingewikkeld

of tijdrovend te zijn. Maak kennis met Actify, uw

persoonlijke digitale coach van Zilveren Kruis.

Wist u dat 9 op de 10 Nederlanders niet genoeg

groenten of fruit eet? En dat de gemiddelde

Nederlander moeite heeft met 5.000 stappen per

dag? U begrijpt dat de bekende 10.000 stappen dan

al helemaal niet lukken. Genoeg reden om aan de slag

te gaan met uw gezondheid via Actify, de handige app

van Zilveren Kruis.

Nieuwe gewoontes

De Actify- app helpt u in kleine stappen naar een

gezondere leefstijl. De app coacht u met praktische

tips, lekkere recepten, een stappenteller, inspiratie en

meditaties. U kiest wat bij u past. Met de app plant u

makkelijk al uw activiteiten. Download de Actify- app

en ga aan de slag. Met de Actify Vitaliteitscoach is

het geen grote opdracht om aan uw gezondheid te

werken. De app herhaalt en motiveert u om te wennen

aan nieuw gewoontes, zodat het een onderdeel wordt

van uw dagelijkse leven. En u hoeft hiervoor niet naar

de sportschool of andere ingewikkelde dingen te

doen. De app is helemaal gratis.

Fitter worden

De Actify Vitaliteitscoach bestaat uit verschillende

series die bij uw gezondheidsdoel passen. Wilt u

eindelijk werk maken van die 10.000 stappen per dag?

Kies dan voor ‘Fit in 10 weken’, dat is fit zijn zonder

sportschool. Fit zijn betekent lekker in je vel zitten. Hier

hoeft u geen sporter voor te zijn. In deze minicursus

leert u meer bewegen en fitter worden op een tempo

dat bij u past en makkelijker vol te houden is.

Met kleine opdrachten die eenvoudig zijn om uit te

voeren. Zo wordt meer bewegen automatisch een

gewoonte.

Met deze serie begint u klein, houdt u het leuk

en lekker. Heeft u deze serie met vlag en wimpel

voltooid? Dan kunt u over naar deel 2 of beginnen met

de serie 'Meer groente eten'.

Meer ontspanning

Zoekt u meer ontspanning, dan is de ‘Uw mindset

in balans challenge’ leuk om te doen. In deze serie

van 7 dagen, krijgt u handige tips en opdrachten

om extra aandacht te geven aan uw mentale fitheid.

Leer handige manieren om beter te focussen en

uw creativiteit en concentratie te bevorderen.

En meer grip te krijgen op emoties. Probeer ook

kosteloos mindfulness sessies, ademhaling- en

ontspanningsoefeningen.

Beter slapen

Wilt u graag beter slapen? Ontdek dan op Actify hoe

ontspanning, structuur en een gezond ritme u op

weg kan helpen naar zorgeloze nachten. Na deze

minicursus bent u beter voorbereid op de nacht. U

heeft meer inzicht in de kwaliteit van uw slaaproutine

en creëert meer rust en ruimte in uw dag. Ook leert

u met de audio sessies van meditatie specialist Tijn

Touber beter te ontspannen.

Neem de tijd en ontdek welke mini's bij u en uw leven

passen. Zo houdt u uw nieuwe gezonde gewoonte het

beste in stand. Herhaling helpt u met volhouden.

De Actify app van Zilveren Kruis

is gratis te downloaden via de App

Store of Google Play.

Meer fruit eten

Wilt u gezonder eten? Open dan in de app ‘Eet

voldoende fruit deel 1’. Elke dag 200 gram fruit eten

helpt uw bloeddruk te verlagen en uw lijf gezond te

houden. Daarnaast helpt het de drang naar snoepen

verminderen en heeft het zoveel andere voordelen.

OutFit 121, maart 2021 29


Service

VGD-leden, geeft u uw e-mailadres door?

Het ledenaantal van de VGD is vorig jaar helaas teruggelopen. Toch zijn en blijven wij de grootste

gepensioneerdenvereniging bij de bedrijfstakpensioenfondsen.

Ons communicatiebeleid is erop gericht onze leden zo snel mogelijk te voorzien van actueel nieuws op het

gebied van pensioenen en zorg en welzijn. Wij doen dit via onze website: www.v-g-d.nl en ons magazine

OutFit dat elk kwartaal verschijnt.

Maar het snelste medium is natuurlijk e-mail. Om onze leden snel op de hoogte te brengen van actuele

zaken sturen wij regelmatig een digitale nieuwsbrief dus:

Laat ons uw actuele e-mailadres weten

Helaas is nog steeds een te groot deel van onze leden digitaal niet te bereiken, omdat we niet over een

e-mailadres beschikken. Wij horen het overigens ook graag als u een nieuw e-mailadres heeft.

Wat zou het fantastisch zijn als wij ook ú per e-mail kunnen informeren!

Stuur een e-mail naar: info@v-g-d.nl onder vermelding van uw naam, adres en

lidmaatschapsnummer (te vinden op de adressticker van OutFit).

Ledenwerving

Beste leden van de VGD,

Meld een nieuw lid

aan en ontvang als dank

een bloemetje.

Recentelijk heeft u een brief met een brochure voor ledenwerving ontvangen. Wij wilden u informeren over de nieuwe

brochure die beschikbaar is. Maar nog veel belangrijker was en is de oproep aan alle leden om te helpen bij het

werven van nieuwe leden. Onze stem bij het pensioenfonds en via de Koepel bij de overheid en alle instanties die

drukdoende zijn om de details van het nieuwe Pensioenakkoord, wint aan kracht als het ledental groeit.

Wat is er nou eenvoudiger dan dat onze leden hun familie, vrienden en oud-collega’s stimuleren en overtuigen om

ook lid te worden van onze vereniging? Wij riepen u eerder op, dat ieder lid dit jaar een nieuw lid zou aanbrengen.

Het jaar loopt nog en er liggen voldoende kansen om onze doelstelling alsnog te verwezenlijken. Het feit dat wij als

vereniging een vinger aan de pols houden bij de uitwerking van het Pensioenakkoord is een ijzersterke motivatie

om alle gepensioneerden te mobiliseren. Samen staan wij sterk en uiteindelijk is het in uw eigen belang.

Kom in beweging en help mee

Knip de pagina hiernaast uit en geef hem samen met de brochure door. Als u een nieuw lid aanmeldt, ontvangt u van

ons een leuke attentie: een bloemenbon t.w.v. 15 euro.

Wilt u meer brochures ontvangen om leden te werven? Mail dan naar: info@v-g-d.nl.

30 OutFit 121, maart 2021


Service

Ja, ik word lid van de VGD

en profiteer direct van de collectieve voordelen van het lidmaatschap

Naam: .................................................... Voorletters: .................................................. m/v

Adres: .................................................... Postcode en Woonplaats: ...................................

Telefoon: ................................................ E-mail: .............................................................

Geboortedatum: ...................................... Mijn pensioenfonds is: ........................................

Mijn laatste werkgever is: ......................... Mijn functie was: ................................................

Partnerlidmaatschap: (gratis)

Naam: .................................................... Voorletters: .................................................. m/v

Geboortedatum: ......................................

Na uw aanmelding ontvangt u uw lidnummer, te vinden op de adressticker van de OutFit, die wij u

sturen. U kunt het ook opvragen per e-mail: info@v-g-d.nl of telefoon: 045 205 69 11. Hiermee kunt u

inloggen op de ledenpagina van de website.

Machtiging automatische incasso

Ondergetekende machtigt hierbij tot wederopzegging de Vereniging van Gepensioneerden uit de

Detailhandel tot afschrijving van de jaarlijkse contributie welke op dit moment € 15,00 per jaar bedraagt.

Bankrekening: ......................................... IBAN-nummer: ..................................................

t.n.v. (alleen invullen als de rekening op een andere naam staat):

.......................................................................................................................................

Datum: ................................................... Plaats: ..............................................................

Handtekening: ..................................................................................................................

IBAN-nummer NL 66 INGB 0000 423595 t.n.v. Vereniging van Gepensioneerden uit de Detailhandel

(VGD) te Leiderdorp. De machtiging kunt u op ieder gewenst moment intrekken. Na afschrijving kunt u

binnen 56 dagen het geïnde bedrag terug laten boeken.

Stuur dit formulier in een gesloten envelop (postzegel niet nodig) naar:

Vereniging van Gepensioneerden uit de Detailhandel

Antwoordnummer 294

1100 VB Amsterdam ZO

Of meld u aan via onze website: www.v-g-d.nl

OutFit 121, maart 2021 31


Nuttige adressen

Contactgegevens van pensioeninstanties, ouderenorganisaties, consumentenorganisaties

en de belastingdienst. Meer adressen vindt u op: www.v-g-d.nl

Ministerie VWS Den Haag 070 340 79 11

Consumentenbond Den Haag 070 445 45 45

College Zorgverzekeringen Diemen 020 797 85 55

Zorgtoeslag Belastingdienst 0800 05 43

Inkomensafhankelijke bijdragen Belastingdienst 0800 05 43

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekering 0889 00 69 00

Ombudsman pensioenen Den Haag 070 349 96 20

Koepel Gepensioneerden Venlo 077 354 10 50

Utrecht 030 284 60 80

Stichting Pensioenbehoud Veenendaal 06 290 183 95

Mijn pensioenoverzicht Amsterdam 020 751 28 70

Nationaal Programma Beter Oud Utrecht 030 789 23 00

Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO) Utrecht 030 276 99 85

Stichting Nationaal Ouderenfonds Utrecht 030 656 77 74

Pensioenfonds Wonen Groningen 050 582 1922

Postadres Pensioenfonds Detailhandel

Pensioenfonds Detailhandel – Deelnemer

Postbus 59205 KE Amsterdam

Pensioendesk

Telefoon deelnemers : 0800 1972 (gratis)

Vanuit het buitenland : +31 50 522 50 88 (ma. t/m vr. van 9:00 tot 17:00 u.)

E-mail

: deelnemer@pensioenfondsdetailhandel.nl

Website

: www.pensioenfondsdetailhandel.nl

Meer interessante websites voor gepensioneerden. Kijk op: www.v-g-d.nl: Internetgids.

Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea

Collectiviteitsnummer VGD: 207044744, tel: 071 751 00 37

Zilverkorting Zilveren Kruis Achmea

Tel: 071 751 00 52 ma. t/m vr. 08:00 tot 21:00 uur en za. 10:00 tot 14:00 uur.

Centraal Beheer Verzekeringen (even Apeldoorn bellen)

Collectiviteitsnummer VGD: 31054, tel: 055 579 77 77

Vragen over AOW? Neem contact op met de Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Via de website: www.svb.nl, inloggen met DigiD of telefonisch: 0906 1001 822.

More magazines by this user
Similar magazines