29.03.2021 Views

Vorsten 5/6 - 2021

Vorsten 5/6 in een dubbeldik nummer waarin naast de gebruikelijke royals nu ook veel aandacht is voor 95 jaar The Queen.

Vorsten 5/6 in een dubbeldik nummer waarin naast de gebruikelijke royals nu ook veel aandacht is voor 95 jaar The Queen.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

VORSTEN 05/06 2021

AL SINDS 1973 DÉ ‘HOFLEVERANCIER’

148

PAGINA'S

GENIETEN

EXCLUSIEF

INTERVIEW

MET

PRINSES

DELPHINE

WILLIAM

& KATE

10 JAAR

GETROUWD

ROYALS IN

BETAALBARE

FASHION

+ SPECIAL

ELIZABETH

draai om

NAAR

SCHOOL!

HET MAG WAT

KOSTEN


48

52

22

14

68

42


NR. 5/6 - 2021INHOUD

draai om!

SPECIAL

KONINGIN

ELIZABETH

95 JAAR

30

WIE DEED WAT?

14 Harry en Meghan laten van zich horen

Hun kant van het verhaal

FOTO’S ANP, GETTYIMAGES, HARPO PRODUCTIONS/JOE PUGLIESE KONINKLIJK PALEIS BRUSSEL, ZWEEDSE HOF/ PETER KNUTSON (COVER)

22 Een prinses spreekt

Delphine Boël over haar nieuwe familie

48 In de voetsporen van haar vader

Ook Alexia gaat naar school in Wales

ACHTER DE PALEISDEUREN

30 Koninklijke chic hoeft niet duur te zijn

Ook prinsessen en koninginnen shoppen bij ketens

42 Geen troon meer in Bulgarije

Maar Simeon II kwam terug als premier

52 10 jaar William en Kate

Zo combineren zij werk en gezin

68 Van exclusieve privéschool tot

‘gewoon’ gymnasium

Hier kun je zomaar een prins of prinses

tegenkomen

ELKE VORSTEN

8 Hofnieuws

20 Willems wereld

28 Máxima’s wereld

40 Wim Dehandschutter signaleert

Elisabeths voorbeeldfunctie

50 Column Reinildis van Ditzhuyzen

62 Oranjenieuws

65 Paul Rem over Wilhelmina’s favoriete

paleisruimtes

76 Zien, lezen, doen – met extra’s voor

abonnees

78 Royal Catwalk: modenieuws van de hoven

LEZERSSERVICE

38 Aanbieding: 14 x Vorsten + exclusieve

Máxima-sjaal


‘DE QUEEN IS ALTIJD

GEWELDIG

14


‘DE HELE FAMILIE IS BEDROEFD OM TE HOREN HOE UITDAGEND DE AFGELOPEN JAREN VOOR HARRY EN

MEGHAN ZIJN GEWEEST’, LUIDT DE REACTIE VAN BUCKINGHAM PALACE NAMENS DE QUEEN, NADAT

MEER DAN VIJFTIG MILJOEN MENSEN WERELDWIJD ZAGEN HOE HARRY EN MEGHAN HÚN KANT VAN

HET VERHAAL VERTELDEN AAN OPRAH WINFREY. MAAR HOE ZWAAR HUN KRITIEK OOK WAS, VOLGENS

DE HERTOG EN HERTOGIN VAN SUSSEX VALT KONINGIN ELIZABETH NIETS TE VERWIJTEN.

GEWEEST’

TEKST KARLIJN HOFTIJZER

15


Het is een half jaar geleden dat

Delphine Boël (53) haar wedergeboorte

heeft beleefd. Ze ontpopte zich van

buitenechtelijk kind tot Delphine van

Saksen-Coburg, Prinses van België.

Vorsten kon haar de voorbije maanden

verschillende keren spreken. Dit is

haar verhaal. In haar woorden.

TEKST WIM DEHANDSCHUTTER

‘KONING FILIP EN IK,

WE HEBBEN

VEEL GEMEEN’Niet

duur,

wel

chic

Vanwege haar inzet voor de LGBTQI-community is kroonprinses Victoria

door de lezers van het Zweedse tijdschrift QX uitgeroepen tot ‘Hetero

van het jaar’. Een feestelijke uitreiking van de prijs was niet mogelijk,

maar de prinses poseerde wel met de award voor een aantal foto’s.

Haar prachtige groene jurk blijkt van het Zweedse confectiemerk H&M,

waarmee Victoria wederom bewijst dat mooie, koninklijke mode echt

niet duur hoeft te zijn.

TEKST JOSINE DROOGENDIJK

30


31


Tien jaar zijn ze inmiddels

getrouwd: prins William

en hertogin Catherine.

Nadat ze de eerste jaren

van hun huwelijk nog wel

kritiek krijgen omdat ze te

weinig zouden doen, zijn

de Hertog en Hertogin van

Cambridge uitgegroeid

tot belangrijke pijlers

van de Britse monarchie.

Het echtpaar bereidt zich

gedegen voor op de troon

en voedt daarnaast ook

nog drie kinderen op.

Portret van

TEKST SIMONE LAMAIN

52


een huwelijk

53


JUSTINE’S

CHOICE

Koningin Elizabeth bereikt op 21

april de respectabele leeftijd van

95 jaar! En al 69 jaar draagt ze

de kroon. Die kroon is niet alleen

figuurlijk zwaar, ook letterlijk. ‘Er

kleven wat nadelen aan kronen.

Maar verder zijn het behoorlijk

belangrijke dingen,’ vertelde ze

een paar jaar geleden. Inmiddels

is Elizabeth het langst regerende

staatshoofd ter wereld. Ze maakte

de Tweede Wereldoorlog bewust

mee, kreeg veertien Britse

premiers op de thee en zag de

eerste landing op de maan; ze

maakte bijna een eeuw aan

wereldgeschiedenis mee. Privé

beleefde ze vele hoogte- en

helaas ook dieptepunten. Maar

wat er ook gebeurt in de wereld,

of in haar leven: ‘Als je de kroon

eenmaal opzet, blijft-ie op. Hij

blijft gewoon zitten.’


FOTO ‘S GETTYIMAGES


9 x

FASHION


Al 95 jaar staat koningin Elizabeth

in de schijnwerpers. Ze is dan ook

voor vele miljoenen wereldwijd een

vertrouwd beeld, met een kledingstijl

die ze kunnen uittekenen. Maar klopt

dat beeld wel? De kleding van de

Queen in negen stellingen.

QUEENTEKST DÉSIRÉE RAEMAEKERS

39


Goede

Oranje

buur

Leden van de Europese koninklijke families

ontmoeten elkaar bij trouwen en rouwen, en bij

staatsbezoeken natuurlijk. Soms zijn ze niet alleen

goede buren en collega’s, maar ook vrienden. Hoe

zit dat met koningin Elizabeth en de Oranjes?

TEKST KARLIJN HOFTIJZER


Prinses Beatrix verwelkomt

koningin Elizabeth op 1 mei

1962 bij aankomst op Schiphol.

De vorstin is in Nederland ter

gelegenheid van het zilveren

huwelijksfeest van koningin

Juliana en prins Bernhard.


ELIZABETHS

Juwelenkistje

De Oranjes hebben een juwelencollectie

om trots op te zijn, maar die van de Queen spant

de kroon: in de Britse koninklijke kluis liggen

waarschijnlijk de meeste juwelen van alle

Europese vorstenhuizen

56


Het Girls of Great Britain and

Ireland-diadeem is een van

de favorieten van koningin

Elizabeth.


56

15

48

38

20

29


draai om!

NR. 5/6 - 2021INHOUD

NOG VEEL

MEER VORSTEN,

NOG VEEL MEER

ROYALS

OP 21 APRIL

WORDT

KONINGIN

ELIZABETH II

95 JAAR!

FOTO’S ANP, GETTYIMAGES, COVER: EQUANIMITY BY CHRIS LEVINE/ EQUANIMITY COMMISSIONED BY JERSEY HERITAGE TO COMMEMORATE 800 YEARS OF ALLEGIANCE TO THE CROWN, ARTIST CHRIS LEVINE, HOLOGRAPHER ROB MONDAY

THE QUEEN

8 Een lang leven koningin

Op haar 21ste beloofde Elizabeth dat haar hele

leven in het teken zou staan van dienstbaarheid aan

haar volk. Die belofte blijft ze nakomen, van aftreden

is geen sprake. Het gaat hier om een roeping!

15 Wat vindt u van de Queen?

Modieus is ze niet, wel goed voorbereid en zakelijk.

Velen zien ook haar gevoel voor humor. Het blijkt

allemaal (en meer) uit een enquête onder bijna

tweeduizend mensen.

20 Altijd in de buurt: de nanny

Met een vader die koning is en een moeder die hem in

zijn werk ondersteunt, is prinses Elizabeths nanny de

volwassene die er altijd voor haar is. ‘Crawfie’ zal zelfs bij

haar blijven tot zij trouwt.

29 Een echt familiebedrijf

Als een ware CEO geeft de Queen leiding aan The Firm,

de verzamelnaam voor de ‘werkende’ leden van de

koninklijke familie. Wie zijn de belangrijkste

medewerkers van dit familiebedrijf?

38 De stijl van de koningin

Velen hebben een beeld van de kleding van de Queen,

maar klopt dat beeld wel? Heeft ze inderdaad nooit een

broek aan, en draagt ze altijd felle kleuren? Negen

stellingen over Fashion Queen Elizabeth.

48 Windsor & Oranje: meer dan

goede buren?

56

Hemelsbreed wonen de Windsors en Oranjes

niet eens zo heel ver bij elkaar vandaan,

maar wat betekent dat voor hun relatie? Zijn

ze vooral buren en collega’s? Of is er sprake

van een hechte vriendschap?

56 Elizabeths juwelenschat

Martijn Akkerman zou een boek kunnen

schrijven over de fabuleuze juwelenschat

van koningin Elizabeth, maar houdt het voor

nu op enkele opvallende stukken uit haar

indrukwekkende collectie.

LEZERSSERVICE

14 Colofon en service

47 Puzzel & win het boek Koning

van Hispanje


VORSTEN 05/06 2021

AL SINDS 1973 DÉ ‘HOFLEVERANCIER’

148

PAGINA'S

GENIETEN

CEO

VAN

THE

FIRM

The Queen at

95

HAAR

BAND MET

ORANJE

+ VORSTEN

draai om

€ 8,95 AP

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!