17.06.2021 Views

contact_magazine_32_NL

Wij leven in een tijd van herstructurering in onze arbeidswereld. Zo is het thuiskantoor in veel bedrijven inmiddels realiteit geworden. Dit onderwerp is dan ook het uitgangspunt voor ons coververhaal: plaatsonafhankelijk werken als concept voor de toekomst. Steeds meer bedrijven maken de balans op van hun ervaringen uit de pandemie. Daarom zullen wij op de volgende pagina’s een uitvoeriger blik werpen op deze wereldwijde ontwikkeling. Op pag. 12 kunt u lezen wat daarvoor nodig is en waarom de keukenstoel geen geschikte vervanger is voor een ergonomische bureaustoel. Er is geen pasklare oplossing voor het Nieuwe Werken. We kunnen veeleer een combinatie verwachten van werken op afstand en aanwezigheid op kantoor. Daarom is het des te belangrijker om inspirerende interactiezones te creëren “om wrijvingspunten weg te nemen en het magnetisme van saamhorigheid te forceren,” zoals Luuk Strijbosch, Community Manager van WeWork China, het formuleert. Lees meer over deze bijzondere coworking hub, gevestigd in de hallen van een voormalige opiumfabriek, op pagina 18. Een spannend contrast met de workingspaces in de pulserende metropool Shanghai is de aanpak van de TGW Activity Garden. Op 9000 vierkante meter werd een groene buitenruimte gecreëerd, waar de werknemers tegelijkertijd kunnen werken en regenereren. Precies de juiste plek om een aantal geselecteerde herinneringen uit 100 jaar Wiesner-Hager te lezen, die we hebben gebundeld in ons jubileumartikel vanaf pagina 24.

Wij leven in een tijd van herstructurering in onze arbeidswereld. Zo is het thuiskantoor in veel bedrijven inmiddels realiteit geworden. Dit onderwerp is dan ook het uitgangspunt voor ons coververhaal: plaatsonafhankelijk werken als concept voor de toekomst. Steeds meer bedrijven maken de balans op van hun ervaringen uit de pandemie. Daarom zullen wij op de volgende pagina’s een uitvoeriger blik werpen op deze wereldwijde ontwikkeling. Op pag. 12 kunt u lezen wat daarvoor nodig is en waarom de keukenstoel geen geschikte vervanger is voor een ergonomische bureaustoel. Er is geen pasklare oplossing voor het Nieuwe Werken. We kunnen veeleer een combinatie verwachten van werken op afstand en aanwezigheid op kantoor. Daarom is het des te belangrijker om inspirerende interactiezones te creëren “om wrijvingspunten weg te nemen en het magnetisme van saamhorigheid te forceren,” zoals Luuk Strijbosch, Community Manager van WeWork China, het formuleert. Lees meer over deze bijzondere coworking hub, gevestigd in de hallen van een voormalige opiumfabriek, op pagina 18. Een spannend contrast met de workingspaces in de pulserende metropool Shanghai is de aanpak van de TGW Activity Garden. Op 9000 vierkante meter werd een groene buitenruimte gecreëerd, waar de werknemers tegelijkertijd kunnen werken en regenereren. Precies de juiste plek om een aantal geselecteerde herinneringen uit 100 jaar Wiesner-Hager te lezen, die we hebben gebundeld in ons jubileumartikel vanaf pagina 24.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Utigave <strong>32</strong><br />

Home-Office<br />

Huber<br />

Satellietkantoor<br />

Andersen<br />

Home-Office<br />

Holzwarth<br />

Remote Space<br />

Schneider<br />

Home-Office<br />

Hutter-Zeiler<br />

Satellietkantoor<br />

Thompson<br />

Home-Office<br />

Demirci<br />

Home-Office<br />

Gertmaier<br />

Home-Office<br />

Weinzierl<br />

Coworking<br />

Thompson/Becker<br />

Home-Office<br />

Pawlovski<br />

Home-Office<br />

Sauter<br />

Is het einde van het<br />

traditionele kantoor nabij?<br />

Home-Office Dudek<br />

Satellietkantoor<br />

Hartmann<br />

Remote Space<br />

Beck<br />

Coworking<br />

Lewis / Green<br />

Home-Office<br />

Hennemann<br />

Coworking<br />

Blum und Scholz<br />

Home-Office Mitter<br />

Remote Space<br />

Lebedew<br />

Leven en ademen in de<br />

nieuwe werkomgeving.<br />

Het tuinkantoor:<br />

TGW Activity Garden.


Van het bureau<br />

naar de cloud.<br />

© raumpixel.at<br />

Wij leven in een tijd van herstructurering in onze arbeidswereld. Zo is het<br />

thuiskantoor in veel bedrijven inmiddels realiteit geworden. Dit onderwerp<br />

is dan ook het uitgangspunt voor ons coververhaal: plaatsonafhankelijk werken<br />

als concept voor de toekomst. Steeds meer bedrijven maken de balans<br />

op van hun ervaringen uit de pandemie. Daarom zullen wij op de volgende<br />

pagina’s een uitvoeriger blik werpen op deze wereldwijde ontwikkeling.<br />

Op pag. 12 kunt u lezen wat daarvoor nodig is en waarom de keukenstoel<br />

geen geschikte vervanger is voor een ergonomische bureaustoel.<br />

Er is geen pasklare oplossing voor het Nieuwe Werken. We kunnen veeleer<br />

een combinatie verwachten van werken op afstand en aanwezigheid op<br />

kantoor. Daarom is het des te belangrijker om inspirerende interactiezones<br />

te creëren “om wrijvingspunten weg te nemen en het magnetisme van saamhorigheid<br />

te forceren,” zoals Luuk Strijbosch, Community Manager van<br />

WeWork China, het formuleert. Lees meer over deze bijzondere coworking<br />

hub, gevestigd in de hallen van een voormalige opiumfabriek, op pagina 18.<br />

Een spannend contrast met de workingspaces in de pulserende metropool<br />

Shanghai is de aanpak van de TGW Activity Garden. Op 9000 vierkante<br />

meter werd een groene buitenruimte gecreëerd, waar de werknemers tegelijkertijd<br />

kunnen werken en regenereren. Precies de juiste plek om een aantal<br />

geselecteerde herinneringen uit 100 jaar Wiesner-Hager te lezen, die we<br />

hebben gebundeld in ons jubileumartikel vanaf pagina 24.<br />

In gedrukte vorm of als e-paper biedt het nieuwe <strong>contact</strong> u opnieuw spannende<br />

antwoorden en inspirerende inzichten in de nieuwste ontwikkelingen<br />

in de wereld van het Nieuwe Werken. Wij wensen u veel leesplezier!<br />

Laura en Markus Wiesner


Is hed einde van het traditionele kantoor nabij? ..................................................... 04<br />

bluebird.space: Leven en ademen in de nieuwe werkomgeving .............................. 08<br />

Nuttige hulpmiddelen voor het thuiskantoor .......................................................... 11<br />

Ergonomisch werken, ook in het thuiskantoor ........................................................ 12<br />

AHT: een communicatief kantoorlandschap met een persoonlijk tintje ................... 14<br />

Office of the year .................................................................................................... 17<br />

Kantooren van over de hele wereld: WeWork Shanghai .......................................... 18<br />

What’s on your desk, Anna Heringer? ..................................................................... 21<br />

Het tuinkantoor: TGW Activity Garden .................................................................... 22<br />

100 jaar Wiesner-Hager Möbel ................................................................................ 24<br />

Showroom ............................................................................................................... 26<br />

Uitgever: Wiesner-Hager Möbel GmbH, Linzer Straße 22, A-4950 Altheim, T +43/(0)7723/460-0, altheim@wiesner-hager.com, www.wiesner-hager.com,<br />

thinknewwork.com; concept/redactie: Wiesner-Hager, Mintmind Communication GmbH; layout: Mintmind Communication GmbH, mintmind.at;<br />

gastauteur: Wojciech Czaja; zet- en druckfouten voorbehouden; 05/2021.<br />

<strong>contact</strong> 3


Office Concepts<br />

Van het bureau naar de cloud.<br />

Is hed einde van het<br />

traditionele kantoor nabij?<br />

Werken waar en wanneer je wilt, of liever een eigen bureau op kantoor? Over dit onderwerp wordt heel<br />

verschillend gedacht. Eén ding is zeker: wij bevinden ons momenteel midden in een proces van snelle digitale<br />

verandering. Werken op afstand wordt steeds gebruikelijker en brengt tal van vrijheden met zich mee, terwijl<br />

het traditionele kantoor scoort met sociale en productieve voordelen. De oplossing ligt, zoals zo vaak, in de<br />

gulden middenweg.<br />

Het groeiende belang van werken op afstand.<br />

Het is bijna zeven uur. De wekker gaat. Net als elke<br />

dag. Wij poetsen robotachtig onze tanden, ontbijten<br />

en stappen in de auto. Alles is routine geworden. De<br />

weg naar het werk, maar ook de werkdag<br />

zelf. Same time – same station. Weinig variatie,<br />

weinig verandering.<br />

Een situatie die vandaag de dag voor veel<br />

werknemers nog steeds niet ongewoon<br />

is. De dagelijkse reis naar het traditionele<br />

kantoor is in de loop der jaren ingeburgerd geraakt.<br />

Pas de laatste tijd, met name onder invloed van de coronacrisis,<br />

zijn de gebruikelijke structuren steeds meer<br />

opengebroken. Werken op afstand is het sleutelwoord.<br />

Het betreft plaatsonafhankelijk en flexibel werk dat<br />

geen of zeer weinig aanwezigheid op het bedrijf vereist.<br />

Thuiswerken, mobiel en hybride werken zijn voor<br />

velen plots de nieuwe realiteit geworden. Sommigen<br />

geloven dat het een kortetermijntrend is, anderen zien<br />

het als een veelbelovend scenario voor de toekomst.<br />

Dat wij ons midden in een veranderingsproces bevinden<br />

– aangedreven door de voortschrijdende digitalisering<br />

– staat buiten<br />

kijf. De mate van<br />

verandering verschilt van bedrijfstak tot bedrijfstak en<br />

van bedrijf tot bedrijf.<br />

Met name het thuiswerken was een wijdverbreid<br />

instrument om tijdens de crisis voor voldoende<br />

afstand te zorgen. Zo komt de discussie over een<br />

langdurige verschuiving van het werk naar het<br />

thuiskantoor steeds weer op gang. Voorstanders<br />

zien vooral de mogelijkheid om de werkdag<br />

thuis door te brengen. Bezoeken aan het kantoor<br />

zullen voortaan alleen nog maar in specifieke gevallen<br />

nodig zijn, zoals belangrijke vergaderingen. Een<br />

bezwaar dat daarbij vaak naar voren wordt gebracht is<br />

het gebrek aan sociale interactie. Veel mensen voelden<br />

het tijdens de weken en maanden van de lockdown: er<br />

is een gebrek aan <strong>contact</strong> met collega‘s. In dit verband<br />

wordt ook kritiek geuit op de beperkte uitwisseling<br />

van gedachten en ideeën, die vooral door fysieke<br />

samenwerking wordt gestimuleerd, omdat voor creativiteit<br />

en innovatie sociale wrijving nodig is.<br />

Op afstand werken is niet hetzelfde als thuiswerken.<br />

Zullen we na de crisis dan toch maar weer elke dag naar<br />

kantoor gaan? Nee, zeggen voorstanders van hybride<br />

en mobiel werken. Velen van hen zien hun dagelijkse<br />

4 <strong>contact</strong>


werkroutine noch<br />

in het thuiskantoor,<br />

noch in het traditionele<br />

kantoor. Zij<br />

willen zelf bepalen<br />

wanneer en vooral<br />

waar zij werken. Vooral generatie Z gaat steeds meer<br />

in de richting van vrij en plaatsonafhankelijk werken.<br />

Er is bijvoorbeeld een trend om het kantoor op een<br />

vakantiebestemming te vestigen. Dit nieuwe model<br />

wordt “workation” genoemd. De naam is een combinatie<br />

van “work” en “vacation”. Er wordt gewerkt<br />

waar anderen op vakantie gaan. In onze breedtegraden<br />

staan bijvoorbeeld bestemmingen als Dubai, Kaapstad,<br />

Majorca of Griekenland bovenaan de lijst van populaire<br />

werkbestemmingen, voornamelijk vanwege het relatief<br />

kleine tijdsverschil. Maar je hoeft niet per se ver weg<br />

te gaan voor een ontspannende<br />

werkervaring. Zelfs<br />

het nabijgelegen meer of een<br />

verblijf in de bergen zorgen<br />

voor een welkome afwisseling<br />

in de dagelijkse werkroutine.<br />

Het workation-model is een<br />

aantrekkelijke oplossing, vooral<br />

voor digitale nomaden, maar het vergt veel planning<br />

en discipline. Zon, strand en zee lokken veel mensen<br />

weg van hun bureau. Maar de kosten voor verblijf en<br />

werkruimte mogen niet worden onderschat, vooral op<br />

de lange termijn. Als je bestemmingen kiest die verder<br />

weg liggen, zoals Bali, waarschijnlijk de populairste<br />

werkbestemming van dit moment, kan het eerder genoemde<br />

tijdsverschil ook echt een probleem worden.<br />

De belangrijkste reden waarom veel werknemers<br />

voorstander zijn van werken op afstand, zijn de vaak<br />

lange en filegevoelige reizen naar kantoor. Wie toch<br />

collega’s wil ontmoeten en een rustige werkplek zoekt,<br />

vindt de oplossing in zogenaamde satellietkantoren of<br />

coworkingspaces. Dit zijn volledig uitgeruste kantoren<br />

die dienen als aanvulling op het hoofdkantoor van<br />

een onderneming. Zij bevinden zich buiten<br />

de stedelijke hotspots, waardoor het rijden<br />

door de binnenstad kan worden vermeden.<br />

Een ander voordeel: er is werkuitrusting<br />

zoals goed internet of<br />

ergonomische bureaustoelen<br />

beschikbaar,<br />

vergelijkbaar met het<br />

hoofdkantoor.<br />

De nieuwe interpretatie van het kantoor.<br />

Met alle verleidelijke voordelen van werken op afstand,<br />

is echter één ding duidelijk: een goede samenwerking<br />

is bijzonder essentieel voor zakelijk succes.<br />

Vooral in de creatieve sector, waar het gaat om het vinden<br />

van ideeën en innovatie, is samenwerking van bijzonder<br />

belang – en daarmee het kantoor als plaats van<br />

ontmoeting. Nieuwe soorten ruimtes zorgen ervoor<br />

dat er ook weg van het traditionele bureau kan worden<br />

gewerkt. Open, maar klein gestructureerde coworking<br />

units zijn bij uitstek geschikt voor team- en projectwerk,<br />

en de creatieve ontwikkeling van ideeën. De<br />

creatieve mogelijkheden voor de uitvoering zijn ongelooflijk<br />

divers: creatieve ruimtes, bibliotheken, werkcafés,<br />

communicatie-eilanden, teamkantoren, lobby’s of<br />

activiteitentuinen zijn maar een paar voorbeelden van<br />

ruimtes die samenwerking bevorderen.<br />

Ook externe projectdeelnemers<br />

en freelancers kunnen worden geïntegreerd.<br />

Silent Spaces vormen hierbij<br />

een tegenwicht als toevluchtsoorden<br />

voor geconcentreerd werk. Klassieke<br />

communicatiezalen worden aangepast<br />

voor hybride vergaderingen. Dit<br />

betekent dat virtuele gesprekspartners<br />

kunnen worden geïntegreerd in vergaderingen met<br />

behulp van moderne conferentietechnologie. Deze<br />

nieuwe ruimtetypologieën maken ook het zogenaamde<br />

“activity-based working” mogelijk. Het doel is<br />

om een ondersteunende sfeer<br />

te creëren door middel van<br />

verschillende ruimtevormen<br />

en aantrekkelijke interieurs,<br />

afhankelijk van de werktaak.<br />

Ook in de toekomst zullen<br />

er geen algemene oplossingen<br />

zijn voor de conceptie van het kantoor. Het is<br />

altijd een kwestie van bedrijfscultuur, workflows en<br />

bedrijfsdoelstellingen of en hoe nieuwe werkmodellen<br />

worden gebruikt. Tenslotte is het ook een kwestie van<br />

persoonlijke houding. Want voor sommige<br />

mensen zijn het getimede geluid van<br />

de wekker en de dagelijkse rit naar het<br />

werk een gekoesterde routine die structuur<br />

en orde in het leven brengt, terwijl<br />

anderen niets ergers kunnen bedenken<br />

dan steeds maar weer dezelfde dagelijkse<br />

routine af te werken.<br />

<strong>contact</strong> 5


Office Concepts<br />

Eén onderwerp –<br />

Werken op afstand<br />

Michael Friedrich:<br />

Toen ik een jaar geleden bij GitLab begon, was werken<br />

op afstand nog iets voor exoten. Ik had al vóór de<br />

pandemie voor deze manier van werken gekozen en<br />

beschouwde het als een persoonlijk avontuur: ik wil<br />

internationaal werken, zodat ik de wereld opnieuw<br />

kan ontdekken. Ik ben geboren in Linz, maar ik woon<br />

sinds enkele jaren in de regio Neurenberg. Ik hou ervan<br />

dicht bij de natuur te wonen en toch met de wereld<br />

verbonden te zijn. En dat is wat mijn werk mij biedt.<br />

Ik ben Developer Evangelist bij GitLab, een platform<br />

voor softwareontwikkelaars. Ik help onze community<br />

GitLab te gebruiken en laat zien hoe het geïntegreerd<br />

kan worden met andere technologieën. Dit verwerk<br />

ik in blogposts, workshops en lezingen voor internationale<br />

evenementen. Mijn werkgever heeft geen vast<br />

hoofdkantoor, heeft ongeveer 1300 werknemers in 66<br />

landen over de hele wereld en heeft werken op afstand<br />

tot een onderdeel van zijn DNA gemaakt. Ik was heel<br />

erg benieuwd naar deze cumulatieve ervaring en ik<br />

werd niet teleurgesteld.<br />

Om echt productief te kunnen zijn, is het voor mij belangrijk<br />

om mijn privéleven duidelijk te scheiden<br />

van mijn werk, ook wat de ruimte betreft. Ik<br />

heb een prettige sfeer gecreëerd in mijn<br />

werkkamer: een in hoogte verstelbaar<br />

bureau, een ergonomische stoel,<br />

goede verlichting en hoogwaardige<br />

technische apparatuur, waaronder<br />

een webcam en een groot beeldscherm.<br />

Het voordeel van een thuiskantoor<br />

is immers dat je je kunt<br />

omringen met persoonlijke spullen<br />

zoals je dat wilt. Voor mij is dat op dit<br />

moment een Star Wars-bouwpakket van<br />

Lego, dat tijdens videoconferenties<br />

ook op de achtergrond te zien is.<br />

Michael Friedrich is een Developer<br />

Evangelist bij GitLab en<br />

werkt uitsluitend vanuit zijn<br />

thuiskantoor.<br />

Nooit eerder is de discussie over nieuwe manieren<br />

van werken en zelfs het volledig loslaten van<br />

het traditionele kantoor groter geweest dan nu.<br />

Reden genoeg om een licht te werpen op twee<br />

verschillende meningen en ervaringen over dit<br />

Wat ik echt leuk vind aan mijn baan is<br />

het asynchrone werk. Aangezien mijn<br />

internationale collega‘s in verschillende<br />

tijdzones leven, gebruiken wij hulpmiddelen die het<br />

samenwerken ondanks het tijdsverschil zeer efficiënt<br />

maken. We documenteren alles – elke gedachte, elke<br />

vergadering, elke beslissing. Daardoor gaat onze<br />

communicatie in het algemeen meer over de inhoud.<br />

Niemand is verplicht deel te nemen aan eindeloze<br />

videoconferenties — alles wordt schriftelijk voorbereid<br />

en de vergadering wordt opgenomen. Ik kan zelf<br />

beslissen of ik daarbij aanwezig ben, het later bekijk of<br />

helemaal niet. Kortom: ik ben mijn eigen manager.<br />

Voor persoonlijke gesprekken met mijn collega’s<br />

gebruik ik de zogeheten “coffee chats”. Wij<br />

krijgen ook regelmatig vrije dagen voor<br />

vrienden en familie, omdat men weet<br />

hoe gevaarlijk het kan zijn als de<br />

grenzen tussen werk en privéleven<br />

vervagen. Onlangs ontmoette ik<br />

Carlos via #do-not-be-strangers,<br />

een bot die willekeurige collega’s<br />

met elkaar in <strong>contact</strong> brengt. Zodra<br />

de pandemie voorbij is, wil ik hem<br />

dolgraag gaan bezoeken in Mexico<br />

City. Natuurlijk mis ik de echte sociale<br />

<strong>contact</strong>en, de echte evenementen<br />

met softwareontwikkelaars en<br />

collega’s. Ik kijk echt uit naar meer<br />

analoge ontmoetingen, maar het<br />

werken op afstand zelf blijft voor mij<br />

voorlopig de juiste keuze.<br />

6 <strong>contact</strong>


twee meningen:<br />

of op kantoor?<br />

onderwerp. Michael Friedrich werkt sinds een<br />

jaar – volledig op afstand – bij het softwarebedrijf<br />

GitLab. Aan de andere kant staat Prof.<br />

Dr. Carsten Baumgarth, hoogleraar marketing<br />

aan de School of Economics and Law in Berlijn.<br />

Carsten Baumgarth:<br />

Uiterlijk sinds de coronacrisis lopen de (sociale)<br />

media, LinkedIn-posts en Clubhouse-discussies over<br />

van loftuitingen over het thuiskantoor. Autonoom<br />

werken, minder stress, hogere productiviteit<br />

– dit zijn slechts een paar van de argumenten<br />

die herhaaldelijk naar voren worden<br />

gebracht (maar nauwelijks empirisch<br />

bewezen zijn).<br />

Het kan, maar het hoeft niet!<br />

Na ongeveer acht weken in maart<br />

en april 2020 alleen thuis te hebben<br />

gewerkt, was ik als wetenschapper<br />

heel blij toen ik in mei onder<br />

voorwaarden weer mijn kantoorruimte<br />

aan de universiteit mocht gebruiken.<br />

Daar heb ik mijn rust, een kleine<br />

permanente studio voor Zoom-vergaderingen<br />

met goed licht en geluid<br />

en een camera, mijn bibliotheek,<br />

mijn kleine onderzoekslab (B*lab<br />

met Eye Tracking, Robotic etc.), mijn<br />

schilderijen aan de muur. Ja, ik zou al<br />

mijn onderwijsactiviteiten, administratieve<br />

taken en een deel van mijn<br />

onderzoekswerk ook vanuit huis kunnen<br />

doen. Maar dat wil ik niet. De<br />

wandeling naar kantoor van een half<br />

Prof. Baumgarth is hoogleraar<br />

merkenmanagement<br />

aan de HWR Berlin (www.<br />

cbaumgarth.net) en sinds de<br />

pandemie ook exploitant van het<br />

wetenschapskanaal “Brückenbau<br />

Marke - Wissenschaft trifft<br />

Praxis” op Instagram (https://<br />

www.instagram.com/prof.<br />

baumgarth/).<br />

uur zorgt ervoor dat ik elke dag wat beweging krijg,<br />

zelfs als de sportzalen vanwege de lockdown dicht zijn.<br />

De vertrouwde kantoor- en B*Lab-omgeving, voor<br />

mij perfect uitgerust en inspirerend, bevordert mijn<br />

productiviteit, en door de ruimtelijke scheiding tussen<br />

huis en kantoor kan ik werk en vrije tijd enigszins<br />

scheiden, ook al ben ik als wetenschapper eigenlijk altijd<br />

(mentaal) aan het werk, maar dit ervaar ik zelden<br />

als werk of als last.<br />

Ja, ik heb ook voor de lockdown niet alleen op kantoor<br />

gewerkt, maar ook in de coffeeshop, in het park,<br />

bij bedrijven, in hotels, thuis, in de trein, enz.<br />

Ja, ik heb het grote privilege dat ik bijna<br />

altijd zelf kan beslissen wanneer, waar<br />

en wat ik werk. Daarom zoek ik altijd<br />

naar de plaatsen en omgevingen<br />

waar ik me het prettigst voel, en<br />

heel vaak is dat mijn kantoor op de<br />

universiteit. Dat zal ik ook na de<br />

pandemie blijven doen.<br />

Het enige wat ik me niet kan voorstellen<br />

en ook helemaal niet wil, is<br />

een volledig “thuiskantoor” voor mijn<br />

team, mijn collega’s en mijn studenten.<br />

Hoe eenzaam, inspiratieloos, saai en<br />

frustrerend zou een “beroepsleven”<br />

zijn zonder authentieke en menselijke<br />

uitwisseling.<br />

Ik hoop dat we de pandemie snel<br />

achter ons laten, wat minder dogmatisch<br />

debatteren over kantoor<br />

versus thuiskantoor, en dat we veel<br />

flexibeler en zelfstandiger kunnen<br />

bepalen waar we graag willen<br />

werken. Maar graag altijd met veel<br />

face-to-face <strong>contact</strong>!<br />

<strong>contact</strong> 7


Binnenhuisarchitectuur<br />

bluebird.space:<br />

Leven en<br />

ademen in<br />

de nieuwe<br />

werkomgeving.<br />

Nieuw Werk is eigenlijk een abstract concept<br />

– tenzij je het tot leven brengt: Dat is<br />

precies wat Wiesner-Hager in het nieuwe<br />

verkoopkantoor in Salzburg samen met<br />

het adviesbureau PINUS.TEAM heeft gedaan.<br />

© raumpixel.at<br />

8 <strong>contact</strong>


© raumpixel.at<br />

Vanaf het allereerste begin van de beraadslagingen was<br />

het duidelijk dat het niet om een klassieke showroom<br />

ging, maar dat er een geheel nieuw “Shared Office”-<br />

concept moest worden ontwikkeld. Dit past perfect bij<br />

de locatie op het terrein van de Panzerhalle Salzburg<br />

– een hotspot van de creatieve scene van Salzburg – en<br />

bij de positionering van het bedrijf, waarin creativiteit<br />

en conceptgerichtheid een centrale rol spelen.<br />

Roomware Consulting was verantwoordelijk voor het<br />

interieurontwerp.<br />

Het kantoor is ontworpen als een gedeeld kantoor,<br />

waarin verschillende bedrijven samen kantoor- en<br />

communicatieruimtes delen. Een intelligent zoneringsconcept<br />

zorgt ervoor dat de werkplekken van de<br />

bedrijven duidelijk zijn toegewezen en dat de privacy<br />

wordt gehandhaafd. De locatie kreeg zelfs een eigen<br />

naam: “bluebird.space” symboliseert zijn betekenis als<br />

een plaats voor netwerken en coworking en een geheel<br />

nieuwe werkfilosofie.<br />

Shared Office als model voor de toekomst.<br />

Oorspronkelijk opgezet als een coworking-concept<br />

voor freelancers en startende bedrijven, maken nu<br />

steeds meer gevestigde bedrijven gebruik van gedeelde<br />

kantoorruimtes. Zelfs zonder directe samenwerking<br />

tussen de betrokken bedrijven ontstaat hier<br />

een gemeenschap waarvan mensen en bedrijven op<br />

verschillende manieren profiteren. Tijdelijke projectteams<br />

vinden hier een rustige plek voor samenwerking<br />

en wederzijdse uitwisseling van ideeën. Zo worden<br />

de communicatieruimtes in bluebird.space ook aan<br />

externe bedrijven aangeboden voor vergaderingen en<br />

workshops. “In de toekomst zullen actieve samenwerking<br />

en zelfbeschikking in de organisatie nog meer<br />

betekenis krijgen, wat doorslaggevend zal zijn voor<br />

de aantrekkelijkheid van de werkgever,” benadrukt<br />

Helene Stainer van PINUS.TEAM.<br />

Om het naast elkaar bestaan van deze vele verschillende<br />

organisaties soepel te laten verlopen, is het van<br />

belang een verbintenis aan te gaan. Onderwerpen<br />

als het respectvol met elkaar omgaan of richtlijnen<br />

zoals het naleven van de Clean Desk Policy zijn ook<br />

schriftelijk vastgelegd in de bluebird.space. Daarnaast<br />

zijn er de zogenaamde community managers. Zij<br />

houden rekening met de belangen van iedereen in het<br />

gebouw, coördineren de interne communicatie en de<br />

reservering van vergaderzalen, en vormen uiteindelijk<br />

de schakel tussen al wie in de bluebird.space werkt.<br />

Ruimte voor creativiteit.<br />

Industriële stijl of woonkamer, lounge of werkcafé,<br />

creatief landschap of stedelijke marktplaats – gedeelde<br />

kantoren bieden veel ruimte voor creativiteit. “Afhankelijk<br />

van de taak en de situatie zijn coworkingspaces<br />

ideaal voor het creëren van diverse werkomgevingen.<br />

Deze kunnen een ondersteunende sfeer bieden.<br />

Precies dit concept werd geïmplementeerd in de<br />

bluebird.space in Salzburg,” legt Magdalena Baum,<br />

projectmanager bij Roomware Consulting, uit. De<br />

ontvangstruimte is georganiseerd als een werkcafé met<br />

een grote keuken en statafels als plek voor informele<br />

© raumpixel.at<br />

<strong>contact</strong> 9


Innenarchitektur<br />

© raumpixel.at<br />

10 <strong>contact</strong><br />

Met de bluebird.space<br />

kiezen we voor een heel<br />

nieuwe benadering van<br />

kantoorinrichting.<br />

communicatie, netwerken en het opbouwen van<br />

relaties. Mobiele werknemers krijgen onmiddellijk het<br />

gevoel dat ze thuishoren in het werkcafé. Zitgroepen<br />

van gestoffeerd en loungemeubilair met uitzicht op<br />

het terras nodigen uit tot ontspanning en creatieve<br />

inspiratie.<br />

De project- en conferentieruimtes zorgen voor<br />

ongestoorde vergaderingen en teamwork. Alle glazen<br />

oppervlakken zijn bedekt met privacyfolie. Videoconferentietools<br />

en grote schermen maken de naadloze<br />

integratie van virtuele deelnemers in hybride vergaderingen<br />

mogelijk. Akoestisch effectieve gordijnen en<br />

plafonds zorgen voor een aangename omgeving voor<br />

gesprekken in een rustige sfeer.<br />

Voor degenen die zich willen terugtrekken om rustig<br />

en geconcentreerd te werken, zijn er zogenaamde<br />

focus- en creatieve ruimtes beschikbaar. Statafels bevorderen<br />

beweging en interactie en bieden een ergonomisch<br />

evenwicht ten opzichte van de statische zittende<br />

manier van werken.<br />

Workshops, creatieve vergaderingen en trainingen<br />

kunnen worden gehouden in grote samenwerkingsruimtes.<br />

Ook hier stimuleren meubels op stahoogte een<br />

vloeiende en bijna onbewuste beweging. Het interieur<br />

speelt met kleuren en materialen, die inspireren<br />

tot creativiteit en ideeën, maar ook kritisch denken<br />

ondersteunen. Tal van visualisatie-elementen, zoals<br />

whiteboards, flipcharts of prikborden, bieden hulp bij<br />

© raumpixel.at<br />

het verzamelen van gedachten en suggesties.<br />

De beste plek om uit te rusten is op het terras<br />

en in de recreatiezalen. Hier kunnen werknemers<br />

tot rust komen en hun gedachten<br />

opnieuw ordenen. De loungemeubels leiden<br />

automatisch tot een ontspannen houding. Dit<br />

persoonlijke toevluchtsoord kan tijdens de<br />

werkdag ook worden gebruikt voor digitale<br />

informatie-uitwisseling.<br />

Royaal en modern gebruik van de ruimte.<br />

Het kantoor volgt een genereus concept van individuele<br />

ruimtes. De oppervlakte van ongeveer 600 vierkante<br />

meter is verdeeld over maximaal 30 werknemers.<br />

Er is geen Open Office, alleen Open Units, d.w.z.<br />

teamruimtes voor vier tot acht werknemers. Bijzondere<br />

aandacht werd besteed aan een goede akoestiek in<br />

de zaal, een efficiënt en flexibel gebruik van de ruimte<br />

en modernste technologie.<br />

Helene Stainer concludeert: “Het project is in 2020<br />

uitgevoerd onder uitzonderlijke omstandigheden. De<br />

obstakels hebben echter nooit het succesvolle teamwork<br />

in gevaar gebracht, en het veelgeprezen resultaat<br />

is voor werknemers en klanten nog aantrekkelijker<br />

geworden dan oorspronkelijk gepland.”<br />

Ook Markus Wiesner, algemeen directeur van Wiesner-Hager,<br />

is tevreden met het eindresultaat: “Met<br />

de bluebird.space kiezen we voor een geheel nieuwe<br />

benadering van kantoorinrichting. In dit opzicht is dit<br />

project zeer geschikt als rolmodel voor de toekomstige<br />

planning van kantoorruimtes.”<br />

Bent u geïnteresseerd in de bluebird.space en<br />

wilt u de omgeving van het Nieuwe Werken<br />

beter leren kennen? Neem dan <strong>contact</strong> met<br />

ons op via salzburg@wiesner-hager.com.<br />

We kijken uit naar uw bezoek!


Trendwatching<br />

Nuttige hulpmiddelen<br />

voor het thuiskantoor.<br />

Slack.<br />

Persoonlijk. Efficiënt. Online<br />

Op het thuiskantoor is het nogal ingewikkeld<br />

om te coördineren met je collega’s op een snelle<br />

en persoonlijke manier. De team-messenger<br />

Slack maakt samenwerken ook online zo makkelijk<br />

en persoonlijk mogelijk. Binnen een Slackworkspace<br />

kunnen teamleden op alle mogelijke<br />

manieren communiceren, berichten versturen,<br />

bestanden delen of audio- en videogesprekken<br />

voeren. Slack kan ook worden gekoppeld aan tal<br />

van andere apps, zoals Twitter, en is beschikbaar<br />

in verschillende versies voor kleine tot zeer grote<br />

bedrijven.<br />

© Slack<br />

Sony SRSXB12.<br />

The Sound of Office.<br />

© Sony<br />

Perfecte geluidskwaliteit voor de muziekbibliotheek<br />

of videovergaderingen: dat is wat de compacte,<br />

krachtige Sony SRSXB12 draadloze luidspreker<br />

biedt. Met EXTRA BASS levert hij een rijk, krachtig<br />

geluid tot wel 16 uur, dankzij het hoge batterijvermogen.<br />

Hij is ook waterdicht en stofdicht – ideale<br />

omstandigheden om het videogesprek een keer mee<br />

naar het strand te nemen.<br />

Philips Senseo melk-opschuimer.<br />

Een pauze vol smaak.<br />

Een leuke koffiepauze is ook in het thuiskantoor onmisbaar. Met de SENSEO® melkopschuimer<br />

maakt u van deze kostbare minuten een echt moment van genot. Het<br />

zorgt voor verbazingwekkend fluweelzacht schuim en geeft je de vrijheid om snel<br />

en gemakkelijk tal van verschillende warme en koude koffiespecialiteiten te bereiden.<br />

© Philips<br />

<strong>contact</strong> 11


Office Life<br />

Ciao keukenstoel!<br />

Ergonomisch werken –<br />

ook in het thuiskantoor.<br />

Aan de keukentafel, op de bank of zelfs in<br />

bed? Waar heb jij je thuiskantoor ingericht?<br />

Het is geen probleem om het je even gemakkelijk<br />

te maken met je notebook op de bank.<br />

Vóór je op langere termijn verhuist naar het<br />

thuiskantoor, moet je echter zorgen voor een<br />

ergonomische werkomgeving.<br />

De ergonomie van het zitten.<br />

Statisch zitten kan op lange termijn tot ernstige gezondheidsproblemen<br />

leiden. In het ergste geval bestaat<br />

zelfs het gevaar van een hernia, omdat het menselijk<br />

lichaam oorspronkelijk is ontworpen voor beweging.<br />

Hoe het gebrek aan lichaamsbeweging schade<br />

toebrengt aan het bewegingsapparaat is gemakkelijk te<br />

verklaren:<br />

de wervelkolom bestaat uit benige wervellichamen en<br />

de kraakbenige tussenwervelschijven (met een zachte,<br />

geleiachtige binnenkern), die tussen de wervellichamen<br />

liggen. De tussenwervelschijven dienen als een<br />

soort buffer om de druk te normaliseren. Door het<br />

belasten en ontlasten van de wervelkolom worden de<br />

tussenwervelschijven voorzien van voedingsstoffen.<br />

12 <strong>contact</strong>


Blijf vooral bewegen.<br />

Zelfs kleine veranderingen<br />

van je positie houden<br />

je tussenwervelschijven<br />

fit.<br />

Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het lopen, het veranderen<br />

van de zithouding, het opstaan of het gaan liggen.<br />

Voedingsvloeistof wordt door deze microbewegingen<br />

naar de tussenwervelschijven gepompt. Gebrek aan<br />

lichaamsbeweging en permanent statisch zitten leiden<br />

tot een tekort aan voedingsstoffen in de tussenwervelschijven.<br />

Als gevolg daarvan wordt hun elasticiteit<br />

minder, gaan ze barsten vertonen, kan de geleiachtige<br />

massa vrijkomen en uiteindelijk de hernia veroorzaken.<br />

Volledige rugdekking, ook in het thuiskantoor.<br />

In de eerste plaats is het dus belangrijk om van de<br />

keukenstoel over te gaan naar een geschikte bureaustoel<br />

die dynamisch en vrij zitten mogelijk maakt. Deze<br />

moet in hoogte verstelbaar zijn en een goede rugsteun<br />

bieden. Het juiste bureau moet een voldoende groot<br />

werkoppervlak hebben. Ook hier is een geïntegreerde<br />

hoogteverstelling een voordeel. Hieronder<br />

vindt u een checklist voor de juiste instelling van<br />

uw bureaustoel:<br />

De nodige ruimte voor een thuiskantoor.<br />

In het beste geval bevindt het thuiskantoor zich in een<br />

aparte kamer. Deze moet bij een minimale grootte van<br />

acht vierkante meter een kamerhoogte hebben van 2,5<br />

meter. Een raam zorgt voor voldoende frisse lucht en<br />

daglicht. De werkplek moet evenwijdig aan het raam<br />

worden opgesteld, zodat het licht van de zijkant kan<br />

binnenvallen, wat dan weer verblinding en reflecties<br />

voorkomt. Bovendien zorgen gordijnen en jaloezieën<br />

voor de nodige verduistering. Als het daglicht niet langer<br />

volstaat, is kunstlicht met een verlichtingssterkte<br />

van ongeveer 300 lux in de onmiddellijke werkomgeving<br />

nodig. Als u nog steeds op een laptop werkt,<br />

zou u er goed aan doen ook een groter scherm aan te<br />

schaffen. Het gebruik van een extern toetsenbord en<br />

muis is ook verstandig.<br />

Ondanks alle inspanningen om de werkplekken zo ergonomisch<br />

mogelijk in te richten, ligt de oorzaak van<br />

spier- en skeletaandoeningen niet alleen in ongeschikte<br />

bureaustoelen of verkeerd zitten, maar in het continu<br />

zitten in het algemeen – in combinatie met statisch<br />

werkgedrag en intensief beeldschermwerk. De sleutel<br />

tot een betere gezondheid op kantoor ligt dus<br />

in het samenspel tussen het bewegingsgedrag<br />

van de mens, een ruimte met een behaaglijke<br />

sfeer en de ergonomische werkplek.<br />

Kies de armsteunhoogte<br />

zodanig dat de onderarmen<br />

erop kunnen rusten.<br />

Stel de druk van de rugleuning zo in<br />

dat je dynamisch en vrij kunt zitten, in<br />

evenwicht met je lichaamsgewicht.<br />

Bij de juiste zithoogte vormen<br />

de boven- en onderbenen<br />

een rechte hoek.<br />

Gebruik het hele oppervlak<br />

van de stoel. De rug rust volledig<br />

tegen de leuning.<br />

Om stuwing van het bloed in de benen<br />

te voorkomen, moet u een handbreedte<br />

afstand aanhouden tussen de achterkant<br />

van de knie en de voorkant van de stoel.<br />

Stel de hoogte van de rugleuning<br />

zo in dat de lendenstreek<br />

wordt ondersteund.<br />

Beide voetzolen moeten<br />

stevig op de grond staan.<br />

<strong>contact</strong> 13


Referentieverhaal<br />

AHT: een communicatief<br />

kantoorlandschap met<br />

een persoonlijk tintje.<br />

De nieuwe werkomgeving van de<br />

koelsysteemspecialist AHT is modern<br />

en individueel. De onderneming is<br />

gespecialiseerd in de productie van<br />

gebruiksklare koel- en diepvriessystemen<br />

voor handel en industrie.<br />

© Metcon<br />

14 <strong>contact</strong>


Het hoofdgebouw van het<br />

bedrijf AHT, gebouwd in<br />

1908, heeft al een lange<br />

geschiedenis. In de loop der<br />

jaren is het gebouw steeds<br />

meer beschadigd geraakt,<br />

waardoor een volledige<br />

renovatie onvermijdelijk<br />

werd. In december 2019 is de<br />

verbouwing uiteindelijk van<br />

start gegaan. Een jaar later<br />

hebben de eerste afdelingen hun intrek genomen in<br />

hun nieuwe werkomgeving. De bouwplanning werd<br />

uitgevoerd door Metlitcka Consulting, terwijl Essl<br />

Design het interieurontwerp voor zijn rekening nam.<br />

Het gehele inrichtingsconcept werd aan Wiesner-Hager<br />

toevertrouwd.<br />

Een oog voor detail.<br />

Een open en communicatief kantoorlandschap was<br />

voor AHT een belangrijk doel van het verbouwingsproject.<br />

Het nieuwe hoofdgebouw wordt in de eerste<br />

plaats gekenmerkt door zijn moderne uiterlijk. Het<br />

combineert de sociale en productieve aspecten van<br />

samenwerking op een ideale manier en integreert<br />

naadloos toekomstige behoeften zoals hybride werken.<br />

Trends zoals desksharing of individuele vergadermogelijkheden<br />

waren ook essentiële specificaties die in<br />

het kantoorconcept werden geïntegreerd. Met veel<br />

aandacht voor detail zijn de verschillende ruimtes<br />

geïndividualiseerd. Teksten op de muren, kleurgecoördineerde<br />

vloerontwerpen en unieke voorwerpen zoals<br />

verlichtingsarmaturen in de vorm van ijsblokjes geven<br />

de ruimtes karakter en persoonlijkheid.<br />

Ergonomie als een must-have.<br />

Van begin af aan stond vast dat AHT heel veel waarde<br />

hechtte aan de ergonomische functionaliteit van<br />

de werkplekken. Elektrisch in de hoogte verstelbare<br />

werktafels bevorderen verschillende posities en ergonomisch<br />

uitgekiende bureaustoelen maken dynamisch<br />

zitten mogelijk. In elk open office is er een soft zone<br />

voor vergaderingen met een lounge-sfeer ingericht.<br />

Bovendien is er een centrale afvalbak in alle kantoren<br />

en kleine technologie-eilanden, die bewust bewegen<br />

moeten bevorderen. Zo werd de gemeenschappelijke<br />

printer op elke verdieping expres in de buurt van een<br />

regeneratiegebied geplaatst. Bovendien werd de nadruk<br />

gelegd op het gebruik van planten en natuurlijke<br />

verlichting in de vorm van daglichtlampen,<br />

alsmede dimbare<br />

vloerlampen op de werkplek.<br />

Ruimtezones voor het<br />

Nieuwe Werken.<br />

Een samenhangend, fris kleurconcept,<br />

deels ook gebaseerd<br />

op het corporate design, loopt<br />

door het hele kantoorgebouw<br />

en zorgt voor een uniforme,<br />

maar tegelijkertijd ook<br />

gevarieerde stijl. Zelfs de lobby,<br />

met statafels en stoelen in de<br />

stijl van een werkcafé, nodigt<br />

uit tot korte vergaderingen en<br />

informele bijeenkomsten. Vanaf<br />

© Metcon<br />

© Metcon<br />

<strong>contact</strong> 15


Referentieverhaal<br />

© Metcon<br />

daar kom je direct naar de keuken. Hier komen design<br />

en functionaliteit samen. Hoge banken dienen als<br />

zitplaatsen, maar zijn ook uitgerust met geïntegreerde<br />

afvalverzamelaars. Dit systeem komt voor in alle<br />

regeneratiegebieden.<br />

Afhankelijk van de behoeften en de situatie kan je<br />

kiezen uit vier verschillende conferentie- en vergaderzalen,<br />

vernoemd naar AHT-producten. Deze<br />

beschikken over moderne technische apparatuur en<br />

ondersteunen daarmee nieuwe werkmethoden zoals<br />

hybride vergaderingen of webinars. De kantoren zijn<br />

georganiseerd in open-spacevorm. De ruimte heeft<br />

een geïntegreerd kast- en lockersysteem, dat bijzonder<br />

geschikt is voor coworking, desksharing en tijdelijk<br />

werken in open kantoorruimtes. Moderne scheidingselementen,<br />

die ook als geluidsisolatie dienen, zorgen<br />

voor de nodige afscherming. Loungezones tussen de<br />

werkplekken nodigen uit tot korte vergaderingen en<br />

creëren compensatiezones voor het klassieke bureauwerk.<br />

Grote plantenbakken ondersteunen de visuele<br />

zonering van de werkgebieden en passen in het algemene<br />

kleurenconcept.<br />

“A new way will open new doors.” – wij kunnen het<br />

alleen maar eens zijn met dit opschrift in het AHT<br />

Office. Het nieuwe en persoonlijk ontworpen hoofdgebouw<br />

zorgt voor frisse ideeën en nieuwe mogelijkheden.<br />

© Metcon<br />

Projectgegevens<br />

Kantooruimte: ca. 1.000 m²<br />

Bouwplanning:<br />

Metlitcka Consulting<br />

Zakelijke binnenhuisarchitectuur: Essl Design<br />

Inrichtingsconcept:<br />

Wiesner-Hager<br />

16 <strong>contact</strong>


Onderscheiding<br />

Office of the year:<br />

Twee gouden medailles voor<br />

Wiesner-Hager projecten.<br />

In 2020 reikte vastgoeddienstverlener CBRE opnieuw de prijs “Office of the year” uit voor de mooiste<br />

kantoren van het land. Wiesner-Hager projecten wonnen de eerste prijs in maar liefst twee categorieën.<br />

Roomware Consulting was verantwoordelijk voor<br />

het interieurontwerp. De hoge eisen die ACP TE-<br />

KAEF aan het ontwerp van de nieuwe locatie heeft<br />

gesteld, zijn al zichtbaar zodra men het gebouw<br />

betreedt. Harde en zachte materialen zijn op elkaar<br />

afgestemd en creëren een aangename lichtheid en<br />

een behaaglijke atmosfeer. Zichtbeton en harde,<br />

afwisbare oppervlakken worden afgewisseld met<br />

zacht textiel en warme houttinten. Het bewuste<br />

gebruik van natuurlijke kleuren en organische<br />

vormen komt terug in alle ruimtes.<br />

© Lorin Canaj<br />

Wiesner-Hager feliciteert ACP TEKAEF en<br />

Schönstil met het winnen van de prijs voor Office<br />

of the year!<br />

In zes categorieën selecteerde CBRE de meest creatieve<br />

en mooiste kantoren. Voor het eerst kwamen ook thuiskantoren<br />

in aanmerking voor een prijs.<br />

Het interieurbedrijf Schönstil uit Wenen won in de<br />

categorie “Jonge bedrijven”. In de werkruimte werd<br />

gekozen voor de ergonomische dubbele werkplek etio van<br />

Wiesner-Hager. Het aantrekkelijke interieurontwerp van<br />

het kantoor is van Yvonne Meindl-Cavar (Schönstil).<br />

ACP TEKAEF, expert in print- en digitaliseringsoplossingen<br />

uit Opper-Oostenrijk, scoorde in de categorie<br />

“middelgrote ondernemingen”. Voor dit project werd<br />

de volledige inrichting geleverd door Wiesner-Hager.<br />

© raumpixel<br />

<strong>contact</strong> 17


Kantoren van over de hele wereld<br />

Een roes<br />

zoals toen.<br />

© Linehouse / Jonathan Leijonhufvud<br />

Een voormalige opiumfabriek in Shanghai is<br />

veranderd in een kleurrijke en vrolijke werkomgeving.<br />

De New Yorkse coworkingaanbieder<br />

WeWork heeft hier, in samenwerking met<br />

het Chinese ontwerpbureau Linehouse, een<br />

kunstwerk in retro-tropisch-oriëntaalse stijl<br />

gecreëerd dat je zowat versteld doet staan.<br />

Opium speelt al sinds de Qing-dynastie een belangrijke<br />

rol in de Chinese cultuur. In de 19e en in het begin van<br />

de 20e eeuw, toen de opiumhandel met Europa op zijn<br />

hoogtepunt was, verrezen overal in China talrijke opiumfabrieken,<br />

vooral in de havensteden Hongkong en<br />

Sjanghai. Een ervan staat nog steeds in de buurt Jing’An<br />

in het noorden van het centrum van Shanghai, een<br />

mooi bakstenen gebouw met een prachtige industriële<br />

charme. Maar in plaats van de psychische vreugde die<br />

het sap van de papavercapsule vroeger bracht, geven de<br />

mensen die hier vandaag werken zich vooral over aan de<br />

roes van de kleur. Want: de voormalige opiumfabriek<br />

wordt sinds enkele jaren door de wereldwijd actieve<br />

aanbieder WeWork gebruikt als coworkingspace.<br />

“Ik kan me de allereerste indruk nog goed herinneren,”<br />

zegt Luuk Strijbosch, community director van WeWork<br />

China, die de Amerikaanse coworking-tak in het Midden-Koninkrijk<br />

beheert en coördineert. “Ik was net in<br />

Shanghai aangekomen, het regende die dag pijpenstelen,<br />

maar zodra ik het gebouw binnenkwam voelde<br />

ik een ongelooflijk sterke energie.” Vandaag de dag,<br />

na een rigoureuze maar ook zorgvuldige verbouwing<br />

en renovatie, straalt het voormalige fabrieksterrein als<br />

een bruisend, levendig centrum van kleurrijke mensen<br />

– 1300 leden in totaal – en nog kleurrijkere architectonische<br />

ingrepen. Zijn favoriete plek, aldus Strijbosch,<br />

je kunt het hem niet kwalijk nemen, is het atrium met<br />

de groene stalen trap die als een vrolijk beeldhouwwerk<br />

omhoog spiraliseert.<br />

Dit is te danken aan het Chinese design- en architectenbureau<br />

Linehouse. Het in 2012 opgerichte bedrijf<br />

is gespecialiseerd in kantoren en objectarchitectuur,<br />

en streeft er met zijn concepten naar om traditionele<br />

Chinese invloeden te combineren met een frisse maar<br />

elegante taal. “En ik denk,” zegt Briar Hickling, een van<br />

de twee directeurs van Linehouse, “dat het resultaat<br />

18 <strong>contact</strong>


© Linehouse / Jonathan Leijonhufvud<br />

© Linehouse / Jonathan Leijonhufvud<br />

niet alleen in cultureel opzicht gedurfd is, maar ook een<br />

ongelooflijk gevoel van vreugde, warmte en geborgenheid<br />

overbrengt. Waar anders vind je chique vintagefauteuils<br />

naast hout, staal, messing, wild behang, gekke<br />

tegelpatronen en traditioneel Chinees keramiek? Wij<br />

wilden een vrolijke woonkamer bouwen. En ik vind dat<br />

we daar goed in zijn geslaagd.”<br />

Het hart van de gerevitaliseerde WeWork-fabriek is<br />

de voormalige binnenplaats, die nu is overdekt met<br />

glas, uitgebreid met een flankerende staalconstructie<br />

en ontwikkeld tot een groot, heterogeen atrium. “We<br />

wilden deze ruimte echt vieren,” zegt Hickling. De<br />

ingrediënten van deze weelderige, retro-tropisch-oriëntaalse<br />

mix zijn een strakke, elegante bar, mid-century<br />

meubilair dat zo uit grootmoeders woonkamer lijkt te<br />

komen, stoffen met wilde patronen, kleurrijk gemengde<br />

materialen, schijnbaar zwevende bollampen, diverse<br />

rubberboomplanten en veel klimopgroene kleur.<br />

Kleurrijk gestreept terrazzo met verschillende kleuren<br />

en toevoegingen werd gebruikt voor de vloer en de<br />

balustrade. De vloer werd massief gegoten, de verticale<br />

balustrade werd in afzonderlijke geprefabriceerde delen<br />

op de bouwplaats afgeleverd en vervolgens mineraal<br />

gelijmd, geschuurd en geolied. “Dat deel was materieel<br />

en logistiek zeer omslachtig,” zegt de ontwerper. “En<br />

financieel gezien is terrazzo in deze hoeveelheden en<br />

productiemethoden ook niet bepaald een koopje. Maar<br />

als je naar de oude massieve stenen basis van dit gebouw<br />

kijkt, merk je meteen hoe oud en nieuw een mooie<br />

dialoog met elkaar houden. Op een bepaalde manier, zo<br />

lijkt het mij, waren we het aan het gebouw verplicht om<br />

dat element over te nemen en te herinterpreteren met<br />

een modern bouwmateriaal.”<br />

De koele terrazzovloer wordt aangevuld met visueel<br />

warme en haptisch absorberende materialen zoals<br />

hout, textiel en geborsteld messing. De meubels zijn<br />

een wilde combinatie van brands uit alle wereldde<strong>contact</strong><br />

19


Kantoren van over de hele wereld<br />

len – van Tiwu en Muuto tot Why Not. In de gangen<br />

ontdek je schilderijen van hedendaagse kunstenaars.<br />

En in de toiletten en vergaderzalen kom je om de paar<br />

meter nieuwere en gekkere behang- en tegelproducten<br />

tegen die Briar Hickling zelf heeft ontworpen met haar<br />

partner Alex Mok. “Plezier in wonen en werken,” zegt<br />

het tweetal, “is wat ons betreft iets holistisch. En als je<br />

de opdracht serieus neemt, reikt het ontwerpwerk tot<br />

de laatste tegelvoeg.”<br />

WeWork exploiteert ongeveer 800 coworkingspaces<br />

in meer dan honderd steden wereldwijd, waaronder<br />

ook exotische zakenbestemmingen als Haifa, Suzhou<br />

en Monterrey. De fabriek van 5.500 vierkante meter<br />

in Jing’An is zeker een van de krachtigste en sfeervolste<br />

coworking-omgevingen die de in New York<br />

gevestigde hubaanbieder ooit heeft gecreëerd. “In de<br />

afgelopen tien jaar is werken enorm veranderd,” zegt<br />

Luuk Strijbosch. “Vandaag gaat het niet alleen om<br />

geconcentreerd werk, maar vooral daarom dat mensen<br />

uit verschillende bedrijfstakken en kantoren met elkaar<br />

interageren en wrijvingsvelden voor samenwerking verkennen.<br />

Hier, op deze plek, hebben we een echt zwaartepunt<br />

gecreëerd waar je nauwelijks kunt ontsnappen<br />

aan dit magnetisme van saamhorigheid.” Een roes zoals<br />

toen, alleen anders.<br />

Wojciech Czaja<br />

© Linehouse / Jonathan Leijonhufvud<br />

20 <strong>contact</strong>


What’s on your desk?<br />

12<br />

11<br />

10<br />

08<br />

07<br />

09<br />

04<br />

06<br />

02<br />

03<br />

05<br />

01<br />

© Gerald von Foris<br />

What’s on your desk,<br />

Anna Heringer?<br />

© Anna Heringer<br />

Zij is een laureaat van de Aga Khan Award en een van de meest bijzondere hedendaagse<br />

architecten. Haar favoriete bouwmaterialen zijn aarde, klei, stro, hout en<br />

bamboe. En als ze niet in de modder staat op een bouwterrein in Vorarlberg of<br />

Bangladesh en de fundering aan het voorbereiden is met buffels of trilmachines,<br />

is ze waarschijnlijk te vinden in haar studio aan de Duits-Oostenrijkse grens in<br />

Laufen.<br />

“Ik hou van deze kamer,” zegt Heringer, wijzend op het oude gewelf en de dikke<br />

pilaren van conglomeraatgesteente. “Het huis werd in de 15e eeuw gebouwd en<br />

deed toen al dienst als herberg, militair hospitaal en textielwinkel. En nu is het<br />

een architectenbureau.” Zij zit met haar twee werknemers op de begane grond,<br />

een andere werkplek wordt verhuurd als coworkingspace, en haar appartement<br />

bevindt zich op de verdieping daarboven. “En aan de overkant van de straat ligt<br />

het belastingkantoor, wat best handig is als ik voor een aanvraag of voor een van<br />

mijn vele projecten in het buitenland een bevestiging nodig heb dat ik me netjes<br />

aan alle regels hou.”<br />

Ze heeft niet zo veel met nieuwe spullen. En met chique kantoormeubelen al helemaal<br />

niet. “Te zuiver, te hoekig, te synthetisch,” zegt ze. “En om heel eerlijk te zijn:<br />

perfectie maakt mij gek. Ik hou van oud en gepatineerd. En op een enkele lamp<br />

na heb ik alles cadeau gekregen, ingeruild, en in sommige gevallen zelfs op straat<br />

gevonden. Ik leef na wat ik op mijn werk bepleit: upcycling, circulaire economie<br />

en besparing van materiaal en energie.”<br />

01<br />

02<br />

03<br />

04<br />

05<br />

06<br />

07<br />

08<br />

09<br />

10<br />

11<br />

12<br />

Het houten kistje komt uit onze kleuterschool in<br />

Zimbabwe.<br />

Een tafel uit onze oude rommelwinkel. Ik heb<br />

er nog een paar kleurrijke zijden patronen uit<br />

Bangladesh bovenop gedaan.<br />

Mijn bureaublad is niets meer dan een houten<br />

plank die ik heb bedekt met klei en caseïne. Een<br />

overgebleven materiaalmonster uit Traunstein.<br />

De oude fauteuil komt uit mijn familie.<br />

Mijn ouders brengen me altijd kruiden en bloempotten.<br />

Dit zijn sleutelbloemen.<br />

Ja, ik werk op een appel. Maar er zit een peer<br />

opgeplakt. Uit principe!<br />

Dé lamp van elke architect! Ik hou ervan!<br />

De plank is jaren geleden weggegooid door de<br />

pastoor van de kerk. Er zitten een hoop oude etiketten<br />

op: ordinariaat, kerkbelasting, faculteiten,<br />

licenties en personalia kleri.<br />

Orde? Het is meer een combinatie van chaos en<br />

een intuïtief idee van wat waar zou kunnen zijn.<br />

Er ligt van alles op de plank: modellen van klei,<br />

oude geodriehoeken en figuurtjes uit Rajasthan.<br />

Dit zijn ontwerpen voor een ecotoerismedorp van<br />

gestampte klei in Andalusië, een coproject met<br />

Martin Rauch.<br />

Japanse tekens op bamboepapier, een geweldig<br />

cadeau van de Chinese architect Wang Shu.<br />

Wojciech Czaja<br />

<strong>contact</strong> 21


Office Life<br />

Het tuinkantoor:<br />

TGW Activity Garden.<br />

Sommige bedrijven hebben inmiddels ingezien dat de natuur<br />

een positieve invloed heeft op het werk en de gezondheid.<br />

Daarom heeft TGW, een expert op het gebied<br />

van intralogistiek, een nieuwe trend opgepikt: de Activity<br />

Garden. Dit zijn buitenruimtes waar werknemers kunnen<br />

werken, ontspannen en met elkaar praten.<br />

© TGW<br />

Vooral in de lente- en zomermaanden dwaalt onze blik<br />

vaak weemoedig van het bureau naar buiten. Er is maar<br />

één troost op kantoor: het kunnen vangen van een paar<br />

zonnestralen na het werk. Maar wat als je je werkplek<br />

gewoon naar buiten kon verplaatsen?<br />

In de zogeheten Activity Garden kan dat wel. Dit is een<br />

nieuwe trend waarbij speciale buitenruimtes worden<br />

gecreëerd voor werknemers. Van schaduwrijke werkplekken<br />

via barbecueplaatsen voor na het werk en in het<br />

weekend tot diverse sportmogelijkheden: de Activity<br />

Garden is ontworpen om werknemers een pauze te<br />

geven van het kantoorwerk.<br />

Sport, recreatie en werk.<br />

De specialist voor intralogistiek TGW heeft het concept<br />

“Activity Garden” al in de praktijk gebracht. Een<br />

uitgestrekte buitenruimte van 9000 vierkante meter<br />

werd exclusief voor de werknemers en hun gezinnen<br />

aangelegd. Er is een motoriekpark voor het trainen<br />

van coördinatie, evenwicht en uithoudingsvermogen.<br />

Kracht, behendigheid en snelheid kunnen worden<br />

getraind op verschillende stations zoals klimroutes of<br />

een staschommel. “Wij kunnen onze internationale<br />

projecten alleen succesvol uitvoeren met gemotiveerde<br />

werknemers. Daarom willen wij een omgeving creëren<br />

waarin onze medewerkers zich prettig voelen en hun<br />

potentieel ten volle kunnen ontplooien,” aldus Harald<br />

22 <strong>contact</strong>


© TGW<br />

Schröpf, directeur van de TGW Logistics<br />

Group. Voor andere sportieve activiteiten<br />

zijn er ook een hardloopbaan, een<br />

sportveld en paviljoenen voor yoga en<br />

fitness beschikbaar.<br />

© TGW<br />

Wie bij mooi weer naar buiten wil,<br />

kan gebruikmaken van een van de<br />

buitenwerkplekken of vergaderingen<br />

naar buiten verplaatsen. Ook “walk and<br />

talk”-vergaderingen bieden de mogelijkheid<br />

om even een luchtje te scheppen.<br />

Wie gesprekken buiten in de Activity<br />

Garden voert in plaats van in de vergaderzaal,<br />

geniet van het weer en doet<br />

tegelijkertijd iets voor zijn gezondheid.<br />

Tal van ziekten zijn immers het directe<br />

gevolg van een gebrek aan beweging. Bovendien activeren<br />

“walk and talk”-vergaderingen de hersencapaciteit,<br />

wat weer nieuwe ideeën oplevert. Tussendoor een paar<br />

stappen door de natuur lopen maakt ook het hoofd<br />

helder en bevordert de concentratie. “Veel van onze<br />

2.000 werknemers in Opper-Oostenrijk gebruiken de<br />

Activity Garden om te sporten en te fitnessen, om tijdens<br />

de lunchpauze even te ontspannen of om buiten<br />

te vergaderen,” voegt Schröpf eraan toe.<br />

Buitenfaciliteiten zijn bijzonder geschikt voor informele<br />

communicatie en het gezamenlijk pauze houden.<br />

Eenmaal buiten, kunnen de werknemers ook een<br />

wandeling gaan maken of lunchen op een bankje in de<br />

schaduw. Eigen barbecueplaatsen bieden de mogelijkheid<br />

om na de werkdag samen tijd door te brengen.<br />

Voor TGW-medewerkers is deze buitenruimte ook in<br />

het weekend geopend. Iedereen die dat wil, kan samen<br />

met zijn of haar gezin gebruikmaken van de Activity<br />

Garden.<br />

Alternatieven voor een groen dagelijks leven.<br />

Wie nog geen Activity Garden heeft, maar toch van de<br />

natuur en de zon wil profiteren, kan ook een natuursfeer<br />

in het kantoor creëren. Vaak zorgen de planten op<br />

de vensterbank al voor het nodige groen in de kamer.<br />

Het regelmatig openen van de ramen verdrijft de<br />

benauwde lucht en bevordert de concentratie. Bovendien<br />

is het uitzicht naar buiten een krachtige motivatie.<br />

Tijdens de lunchpauze kun je een wandeling maken of<br />

in de buitenlucht eten.<br />

Goed nieuws dus voor alle dagdromers: het is niet<br />

nodig om tot het einde van de werkdag in een donker<br />

kantoor te zitten. Zonnebaden en productief werk<br />

kunnen perfect gecombineerd worden.<br />

© TGW<br />

<strong>contact</strong> 23


verjaardag<br />

100 jaar<br />

Wiesner-Hagere Möbel.<br />

Wat is het verband tussen Wiesner-Hager en India, hoe vrouwen het bedrijf door<br />

de Tweede Wereldoorlog hielpen en waarom Wiesner-Hager een hoofdrol in het<br />

theater kreeg. Dit zijn slechts een paar herinneringen uit ons 100-jarig bestaan.<br />

Van timmerwerksplaats naar meubelfabrikant.<br />

Het bedrijf Wiesner-Hager werd in 1849 opgericht<br />

door Josef Wiesner als timmerbedrijf. In 1921 namen<br />

Rudolf Wiesner en Sebastian Hager het bedrijf van<br />

hun vader over. Tijdens een verbouwing werd een<br />

meubel schrijnwerkerij gebouwd en zo ontstond een<br />

tweede tak van het bedrijf. Waarom het tot specialisatie<br />

in de meubelproductie kwam, is niet helemaal<br />

bekend. Strategische visie, een spontaan idee of gewoon<br />

toeval? Pas een verklaring die Theresia Wiesner<br />

later aflegde, geeft inzicht in de toenmalige beslissing:<br />

“De reeds bestaande schrijnwerkerij, die zich tijdens de<br />

Eerste Wereldoorlog voornamelijk bezighield met de<br />

productie van kazernes, had orders nodig. Het lag dus<br />

voor de hand om een meubelmaker toe te voegen.“<br />

Toen de meubelproductie begon, lag de focus op eenvoudige<br />

klapstoelen voor bioscopen en tuinmeubelen.<br />

De eerste exportplannen<br />

werden halverwege de<br />

jaren twintig gesmeed. Al<br />

snel kon men uitkijken<br />

naar een grote order uit Engeland. Van 1928 tot 1930<br />

kwamen via een Engelse handelsmaatschappij 144.000<br />

tuinmeubelen van Wiesner-Hager aan land, onder<br />

meer als zogenaamde ligstoelen op passagiersschepen<br />

en in verschillende Engelse koloniën, vooral in India.<br />

De grondverf- en polijstafdeling, 1938<br />

De moeilijke oorlogsjaren.<br />

Zoals voor veel bedrijven waren de jaren 1939-1945<br />

een strijd om te overleven, zowel economisch als ook<br />

persoonlijk. 104 mensen die bij Wiesner-Hager werkten<br />

werden opgeroepen voor de dienstplicht. Van hen<br />

keerden er 35 niet meer terug van het front.<br />

Wiesner-Hager profiteerde aanvankelijk als legerleverancier.<br />

Wiesner-Hager werd ook lid van het Europese<br />

24 <strong>contact</strong><br />

Wiesner-Hager<br />

tuinmeubilair en deckchairs.


Het kleine Oostenrijk heeft grote merken die<br />

zijn reputatie over de hele wereld verspreiden.<br />

Qua cultuur is dat het Salzburg Festival. Voor<br />

meubels is dat Wiesner-Hager. Toen Clemens<br />

Holzmeister in 1957 de Grote Feestzaal aan<br />

het plannen was, wendde hij zich tot Wiesner-<br />

Hager en liet daar speciale stoelen maken. Dit<br />

heeft zich tot op de dag van vandaag bewezen.<br />

Het Salzburg Festival - dat zelf in 2020 het<br />

100-jarig jubileum vierde - feliciteert Wiesner-<br />

Hager met zijn 100-jarig jubileum.<br />

Helga Rabl-Stadler,<br />

voorzitter van het Salzburg Festival.<br />

De nieuwe Festspielhalle Salzburg, 1967<br />

gebogen houtkartel, dat vanuit Berlijn orders plaatste<br />

voor de Wehrmacht. Er zijn toen zelfs nog grotere investeringen<br />

gedaan; naast stoelen en krukken moesten<br />

er ook ligstoelen voor veldhospitaals en sledeboten als<br />

transportmiddel voor oorlogsmateriaal en gewonden<br />

worden geproduceerd. In die jaren waren het dan ook<br />

vooral vrouwen die het bedrijf draaiende hielden. Zo<br />

kon je tijdens de oorlogsjaren het hoofd een hele tijd<br />

boven water houden. Naarmate de oorlog voortduurde,<br />

leidden personeels- en materiële knelpunten tot<br />

de volledige stillegging van het bedrijf voor een paar<br />

maanden. Pas begin 1946 werd de productie hervat.<br />

Licht uit, spot aan! We gaan naar het theater.<br />

Na de Tweede Wereldoorlog wist Wiesner-Hager zich<br />

snel te herstellen. Er heerste een optimistische stemming,<br />

gedreven door de vraag naar nieuwe stoelen. In<br />

de jaren vijftig begon de tijd van grote culturele prestigeprojecten:<br />

veel gerenommeerde culturele instellingen,<br />

zoals de Weense Staatsopera, het Burgtheater of, even<br />

later, het Brucknerhaus in Linz, werden door Wiesner-<br />

Hager met stoelen ingericht. Er was ook een langdurige<br />

relatie met de Salzburger Festspiele. Al in 1935 werd<br />

de grote zaal van de feestzaal - gebouwd door professor<br />

Clemens Holzmeister - uitgerust met 1.200 stoelen.<br />

Het hoge kwaliteitsniveau en de jarenlange expertise op<br />

het gebied van vastgoedinrichting zorgden ervoor dat<br />

eind jaren vijftig ook de nieuwe feestzaal met Wiesner-<br />

Hager werd gerealiseerd. In de Festspielhal van Salzburg<br />

kunt u nog steeds op de originele stoelen uit 1960 zitten.<br />

Ommekeer naar meubeldesign en architectuur.<br />

Sinds de jaren zestig zijn design en productontwerp<br />

steeds belangrijker geworden, waardoor een nieuwe<br />

verbinding met architectuur zich heeft gemanifesteerd.<br />

Franz Schuster was een van de bekende architecten die<br />

al jaren met Wiesner-Hager samenwerkte. Schuster<br />

ontwierp houten stoelen die tegenwoordig<br />

nog steeds erg populair zijn in sommige<br />

antiekwinkels. Schuster bracht zijn ruime<br />

ervaring op het gebied van meubeldesign<br />

mee. Zijn credo was om goedkope, maar<br />

esthetisch aantrekkelijke meubels op de<br />

markt te brengen. Wiesner-Hager was<br />

hiervoor de ideale partner. Bijna<br />

geen enkel ander bedrijf begreep<br />

in die tijd zo goed hoe ze door<br />

middel van industriële productie<br />

in grote aantallen en met constante<br />

kwaliteit meubels moesten<br />

vervaardigen en er toch een<br />

creatieve ziel in konden blazen.<br />

Model 341,<br />

ontwerp: Franz Schuster<br />

© Dorotheum Wien, Auktionskatalog 03.06.2020<br />

<strong>contact</strong> 25


Showroom<br />

Twee alleskunners in<br />

de schijnwerpers.<br />

Met trots presenteren wij: de twee nieuwkomers van Wiesner-Hager, de batch sledestoel en de delv<br />

conferentiestoel, blijken echte alleskunners te zijn. Terwijl de batch comfort en functionaliteit combineert,<br />

overtuigt de delv met slimme mechanica en veelzijdigheid.<br />

batch: zacht van buiten, hard van binnen.<br />

De batch sledestoel combineert een minimalistisch design met technologische<br />

verfijning: de grafische tweecomponentenschaal heeft een harde kern<br />

en een zachte buitenmantel. Dit betekent dat de batch ondanks zijn vlakheid<br />

een uitstekend zitcomfort biedt – je voelt de gebruikelijke drukpunten<br />

aan de randen helemaal niet. De dichte stapelbaarheid van maximaal 30<br />

stoelen op een hoogte van slechts 2 meter is de voorwaarde voor ruimtebesparende<br />

opslag. De rijverbinding geschiedt via een in de frameglijders<br />

geïntegreerd verbindingselement. De batch-stoelen kunnen door elkaar<br />

worden gekoppeld en gestapeld – met en zonder armleuningen.<br />

De stapelbare stoel met hoge dichtheid is bij uitstek geschikt voor gebruik<br />

in grote en multifunctionele ruimtes zoals congressen, conferenties<br />

of seminars. Zonder gereedschap monteerbare stoel- en rijnummers zijn<br />

optioneel verkrijgbaar. Hoewel de kunststofschaal uit twee verschillende<br />

componenten bestaat, is het uiterlijk nog wel homogeen. Het hoekige<br />

ontwerp in combinatie met het grafische sledeframe van 12 mm rond staal<br />

doet denken aan eenvoudige lijntekeningen als uitgangspunt voor minimalisme<br />

en reductie. Een aantrekkelijke selectie van schaal- en framekleuren<br />

en twee stofferingsvarianten zorgen voor een breed scala aan persoonlijke<br />

indrukken.<br />

Design: Andreas Krob<br />

26 <strong>contact</strong>


delv: de slimme conferentiestoel.<br />

Het innovatieve ergonomische concept van de delv conferentiedraaistoel<br />

combineert een dynamische zitfilosofie met trendsettende<br />

kinetiek: het nieuwe draai-balanceermechanisme vervangt traditionele<br />

mechanismeconcepten en verhoogt de ergonomische doeltreffendheid.<br />

Het scoort met een bewegingsbereik van 360° voor de zitting en de<br />

rugleuning. Dit bevordert de microbewegingen van de wervelkolom en<br />

stimuleert de toevoer van voedingsstoffen naar de tussenwervelschijven.<br />

delv past zich aan zijn gebruikers aan – dankzij de automatische<br />

gewichtsherkenning. Dit is vooral handig voor conferenties en desksharing,<br />

wanneer meerdere mensen dezelfde slimme conferentiestoel<br />

gebruiken. De combinatie van hoogwaardige materialen, ergonomische<br />

innovatie en modern design maakt de delv de ideale keuze voor<br />

een kantoor dat er zijn mag.<br />

delv bevordert het dynamisch zitten – zonder extra bedieningselementen.<br />

Het draai-balanceermechanisme heeft alle voordelen van een<br />

synchroon mechanisme zonder de complexiteit van klassieke mechanismen.<br />

Het maakt automatische gewichtsbepaling met slechts een paar<br />

flexibele componenten mogelijk door de kinetische krachten van de<br />

materialen hun werk te laten doen. Een voorgespannen veer van zeer<br />

sterke polymeerkunststof reageert zodra iemand gaat zitten: hoe meer<br />

gewicht op de veer, hoe groter de weerstand. Dit regelt automatisch<br />

de leundruk van de rugleuning en zorgt voor een intuïtief zitgevoel.<br />

Fijnafstelling is niet nodig omdat de voorspanning van de veer zo is<br />

ontworpen dat deze bij gebruikers tussen de 50 en 120 kilo zeer goed<br />

in balans wordt gehouden.<br />

Design: Andreas Krob<br />

<strong>contact</strong> 27


Rethink your Office.<br />

Zeven scenario’s voor de planning<br />

van kantoorruimtes na corona.<br />

Op de weg naar normaliteit in de arbeidswereld moeten niet alleen (tijdelijke) hindernissen op het<br />

gebied van volksgezondheid worden overwonnen, maar moet er ook opnieuw worden nagedacht over<br />

duurzaamheid bij de inrichting van het kantoor. Want hoewel wij ons momenteel vooral bezighouden<br />

met maatregelen voor fysieke afstand op kantoor, zullen bedrijven ook na corona worden geconfronteerd<br />

met veel veranderingen op de lange termijn. Hierbij zijn zeven scenario’s voor de kantoorwerkomgeving<br />

van bijzonder belang.<br />

Klik hier om onze<br />

gedetailleerde whitepaper<br />

te downloaden.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!