31.08.2021 Views

Natuurlijk in Overschie editie 44

Het magazine voor Rotterdam Overschie 44 • augustus - september 2021

Het magazine voor Rotterdam Overschie
44 • augustus - september 2021

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Het magaz<strong>in</strong>e voor Rotterdam <strong>Overschie</strong><br />

<strong>44</strong> • augustus - september 2021<br />

Aan de bewoners<br />

van dit adres<br />

Voorrwoord en <strong>in</strong>houd<br />

1<br />

Foto: Roelant Siekman<br />

22<br />

24<br />

26<br />

34<br />

Bijzondere tu<strong>in</strong>beelden De Tempel <strong>in</strong> Museum Oud-<strong>Overschie</strong><br />

Samen werken aan het nieuwe Welschen<br />

Zaterdag 5 september – Uitgesproken kunst op Zie <strong>Overschie</strong><br />

Baumannkerk wordt appartementencomplex<br />

40<br />

Zaterdag 25 september – Wereldsprookjesfestival <strong>in</strong> Sidel<strong>in</strong>gepark


Colofon<br />

Redactie:<br />

Leo Kool en Anne Bos met medewerk<strong>in</strong>g<br />

van Aad van Dijk, Kees van der Meer<br />

Advertentie-acquisitie:<br />

Kees van der Meer – Leo Kool<br />

Samenstell<strong>in</strong>g en productie:<br />

Leo Kool<br />

Opmaak en vormgev<strong>in</strong>g:<br />

Delilly Creations – Marcel Acda<br />

geen verantwoordelijkheid van eventuele<br />

onvoorziene gevolgen, veroorzaakt<br />

door fouten <strong>in</strong> gegevens die door derden<br />

zijn aangeleverd. Ook wordt iedere aansprakelijkheid<br />

afgewezen voor schade als<br />

gevolg van eventuele druk- en zetfouten.<br />

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande<br />

schriftelijke toestemm<strong>in</strong>g van<br />

de uitgever worden openbaar gemaakt<br />

of verveelvoudigd. Het copyright van alle<br />

foto’s berust bij de betreffende fotograaf.<br />

Colofon<br />

Drukwerk:<br />

Segers Drukkerij – Schiedam<br />

Uitgever:<br />

dmdesk – <strong>Overschie</strong>seweg 10 i – 30<strong>44</strong> EE<br />

Rotterdam<br />

Contactgegevens redactie:<br />

redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

tel. 010-2734132<br />

Contactgegevens advertenties:<br />

advertenties@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

tel. 010-2734132<br />

Verantwoordelijkheid:<br />

Het blad is met de grootst mogelijke zorg<br />

samengesteld. De artikelen en rubrieken<br />

zijn zo zorgvuldig mogelijk opgesteld; de<br />

ervar<strong>in</strong>g leert dat fouten nooit helemaal<br />

te voorkomen zijn. De uitgever aanvaardt<br />

Verspreid<strong>in</strong>g:<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> wordt gratis<br />

huis-aan-huis verspreid <strong>in</strong> alle wijken<br />

van <strong>Overschie</strong>, Spaanse Polder, Rotterdam-Noordwest,<br />

Rotterdam Airport Area.<br />

Oplage:<br />

10.750 stuks<br />

Advertentiemogelijkheden:<br />

Voor de uitgebreide advertentiemogelijkheden,<br />

neem contact op met ons voor<br />

tarieven en afspraken.<br />

Verschijn<strong>in</strong>g:<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> verschijnt<br />

12x per jaar, afhankelijk van zon- en<br />

feestdagen rond de 25e van de maand.<br />

Sluit<strong>in</strong>gsdatum nummer <strong>44</strong> – 2021:<br />

20 september 2021.<br />

BEZORGING:<br />

het magaz<strong>in</strong>e gemist <strong>in</strong> uw brievenbus?<br />

Bel Maasstad Bezorg<strong>in</strong>g op<br />

0180 -641919 of mail naar<br />

<strong>in</strong>fo@bezorg<strong>in</strong>gmaasstad.nl voor<br />

nazend<strong>in</strong>g.<br />

Tevens betrouwbare bezorgers<br />

gevraagd!<br />

2<br />

<strong>Overschie</strong>se Apotheek en Apotheek Abtsweg,<br />

vanaf nu 1 organisatie!<br />

24/7<br />

OPEN<br />

Rotterdamse Rijweg 130<br />

3042 AS Rotterdam<br />

T. 010 - 415<strong>44</strong>22<br />

E. <strong>in</strong>fo@overschieseapotheek.nl<br />

Open van maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.30 uur<br />

Ook buiten open<strong>in</strong>gstijden uw medicatie<br />

afhalen? Maak gratis gebruik van onze<br />

afhaalautomaat. Bel de apotheek als u<br />

hier gebruik van wilt maken.<br />

Abtsweg 49<br />

3042 GA Rotterdam<br />

T. 010 - 4373582<br />

E. <strong>in</strong>fo@apotheekabtsweg.nl<br />

Vanaf 1 juli geopend van<br />

12.00 - 16.00 uur. Buiten<br />

deze tijden kunt u terecht<br />

bij de <strong>Overschie</strong>se Apotheek.


Voorwoord<br />

Dit nummer van <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> is lekker dik. Zo heeft<br />

u aan het e<strong>in</strong>de van schoolvakantie extra veel te lezen over uw<br />

<strong>Overschie</strong>. Het nummer is zelfs dubbeldik, want er zit een fijne<br />

bijlage bij (hoewel: misschien krijgt u deze apart, bij een extra<br />

bezorgronde).<br />

De bijlage is het programma van de <strong>Overschie</strong>se Sportweek. De sportweek<br />

is van 18 t/m 26 september. In deze week kan iedere <strong>in</strong>woner<br />

van <strong>Overschie</strong>, van jong tot oud, kennismaken met <strong>Overschie</strong>se sportaanbieders.<br />

Er doen er <strong>in</strong> totaal meer dan 25 mee, dus daar zit echt<br />

voor iedereen wel iets bij. Wat je ook kunt of wilt.<br />

Naast onze <strong>in</strong>teressante adverteerders uit <strong>Overschie</strong> (Koop Lokaal)<br />

heeft dit nummer weer volop aandacht voor wat er <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> gebeurt<br />

en verandert. Zoals bij Moerkerken Optometrie, de vertrouwde<br />

opticien/optometrist. Na 32 jaar gaat Hans van Moerkerken met een<br />

welverdiend pensioen. Dat verdient wel een terugblik, dus dat doen<br />

we dan ook. Ook kijken we nog een keertje terug op 80 jaar Nooddorp.<br />

We kijken natuurlijk ook vooruit. Zo vertelt cultuurscout Najel Monteiro<br />

enthousiast hoe hij bewoners ondersteunt bij culturele activiteiten,<br />

met name voor jongeren. Bijvoorbeeld het straatkunstfestival bij<br />

de fietstunnel aan de Schansweg Op 23 september. Maar er is nog veel<br />

meer te doen de komende weken:<br />

• Een <strong>in</strong>drukwekkende tentoonstell<strong>in</strong>g over ‘De Beelden van De<br />

Tempel’ <strong>in</strong> Museum Oud-<strong>Overschie</strong><br />

• ‘Uitgesproken Kunst’ op Zie <strong>Overschie</strong> op zaterdag 4 september<br />

• Open Monumentendagen op zaterdag 11 en zondag 12 september<br />

• V<strong>in</strong>tagemarkt op zaterdag 11 september bij Molen De Speelman<br />

• WereldSprookjesfestival op zaterdag 25 september <strong>in</strong> het Sidel<strong>in</strong>gepark<br />

Verder vertellen we u hoe het gaat met de renovatie van de Welschen-flats<br />

aan de Patijnstraat. Ook kunt u lezen hoe de verbouw<strong>in</strong>g<br />

van de Baumannkerk verloopt. We mochten een kijkje nemen <strong>in</strong> dit<br />

toekomstige wooncomplex en laten u graag de foto’s zien.<br />

Heel iets anders is dat Radio Rijnmond op bezoek was <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Ze<br />

maakten een programma van drie uur rechtstreeks uit <strong>Overschie</strong>, met<br />

verhalen en muziek. Oudere (oud-) <strong>Overschie</strong>ënaren nemen de luisteraar<br />

mee naar de tijd dat <strong>Overschie</strong> nog een zelfstandig dorp was. Het<br />

is een leuk programma geworden! Bent u benieuwd? Via de website<br />

van het museum is het programma terug te luisteren.<br />

Of Luister via Spotify naar het <strong>Overschie</strong>se muzikale talent Jurriën de<br />

Graaf. Jurriën werkt bij de Plus, dus het kan best dat u hem kent. Hij<br />

heeft net zijn debuuts<strong>in</strong>gle uitgebracht. U leest <strong>in</strong> dit nummer hoe hij<br />

zijn muzikale carrière comb<strong>in</strong>eert met zijn werk <strong>in</strong> de supermarkt en<br />

hoe zijn s<strong>in</strong>gle tot stand kwam. Wie weet zien we hem nog eens z<strong>in</strong>gend<br />

door de w<strong>in</strong>kel gaan!<br />

Dan nog even iets heel anders: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> is dr<strong>in</strong>gend op<br />

zoek naar nieuwe betrouwbare bezorgers. Onze bezorgers werken nu<br />

via de Havenloods, maar daar zijn wat zaken veranderd. De bezorg<strong>in</strong>g<br />

van het magaz<strong>in</strong>e komt daardoor <strong>in</strong> de knel. Dus: kunt u helpen met<br />

de bezorg<strong>in</strong>g? Of kent u iemand die dit wil en kan? Neem contact met<br />

ons op via www.bezorg<strong>in</strong>gmaasstad.nl. Wij zijn erg blij met uw hulp,<br />

en belangrijker nog: u bezorgt uw buren <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> veel leesplezier!<br />

Wij hebben dit nummer weer met veel genoegen voor u gemaakt, en<br />

wensen u ook weer veel genoegen!<br />

Redactie <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

Op de voorzijde een foto van het gestripte <strong>in</strong>terieur van de voormalige<br />

RK Kerk Onze Lieve Vrouwe Altijddurende Bijstand aan de<br />

Burgemeester Baumannlaan. De nu Baumannkerk genoemde kerk<br />

is <strong>in</strong> transformatie naar een won<strong>in</strong>gcomplex.<br />

Foto: Roelant Siekman<br />

<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord 5<br />

Populair klassieke muziek <strong>in</strong> Grote Kerk 5<br />

Afscheid van Moerkerken Optometrie 7<br />

Nogmaals “Nooddorp” 80 jaar 9<br />

Iedere werkdag kunt u mee uit wandelen 11<br />

<strong>Overschie</strong>s Wo(o)n<strong>in</strong>gnieuws 17<br />

De won<strong>in</strong>gmarkt nader verklaard 17<br />

Vaartochten Van Nelle Fabriek - Delfshaven 19<br />

Terugblik zomeractiviteiten 19<br />

Blijf loyaal, koop lokaal 20<br />

Zesde <strong>editie</strong> Unltd Swim 21<br />

Bijzondere tu<strong>in</strong>beelden De Tempel 22<br />

Samen werken aan het nieuwe Welschen 24<br />

Nieuw sportaanbod <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>: Weightball 27<br />

Verander<strong>in</strong>gen A13 / A16,Carl van Woerkom 27<br />

De ondernemer, de dood en belast<strong>in</strong>gen (II). 29<br />

Ook <strong>in</strong> 2021 geen Kerstmarkt 29<br />

<strong>Overschie</strong>se Straatnaam verklaard: 33<br />

Museum Brocante w<strong>in</strong>kel iedere zondag geopend 33<br />

Baumannkerk wordt appartementencomplex 34<br />

Bankjes Rotterdamse Schie vernield. Waarom toch?? 36<br />

<strong>Overschie</strong> is een muzikant rijker 36<br />

Sparta Legends op bezoek <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> 37<br />

Opera-concert <strong>in</strong> Grote Kerk <strong>Overschie</strong> 37<br />

Verrass<strong>in</strong>gsparty voor 80-jarige Wilma 39<br />

V<strong>in</strong>tage markt en pannenkoeken eten 39<br />

Amerikaanse Rivierkreeft dr<strong>in</strong>gt <strong>Overschie</strong> b<strong>in</strong>nen 41<br />

Voor liefhebbers van videotheken 41<br />

Jo’s Sunny Salsa 41<br />

Sociale Straat verschuift naar zaterdag 9 oktober 42<br />

Trouw aan de jeugd van <strong>Overschie</strong> 43<br />

Denk mee over de buitenruimte <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> 43<br />

Najel Monteiro, aanjager van cultuur 45<br />

Klokgelui 46<br />

Vrijwilligers aan het woord 47<br />

Abonnement: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> is <strong>in</strong> abonnementsvorm<br />

beschikbaar voor niet-<strong>in</strong>woners van <strong>Overschie</strong>. Kosten per jaar<br />

voor 12 <strong>editie</strong>s: € 50,00. Inschrijven door uw volledige naam-<br />

en adresgegevens o.v.v. abonnement NiO te sturen aan <strong>in</strong>fo@<br />

natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl of per post aan het bovenvermelde adres.<br />

Abonnement geldt tot wederopzegg<strong>in</strong>g.<br />

Informatie over adverteren?<br />

Bel 010-2734132 of mail naar<br />

advertenties@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

Uw suggesties en ideeën zijn welkom!<br />

Neem contact op met de redactie: 010-2734132<br />

of redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

Voorwoord en <strong>in</strong>houd<br />

3


Het rijke verleden van kastelen, hofstedes en buitens <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

wordt beschreven <strong>in</strong> een rijk geïllustreerde uitgave van Museum<br />

Oud-<strong>Overschie</strong>. Auteur en expert <strong>Overschie</strong>se geschiedenis<br />

John van den Berg beschrijft helder en overzichtelijk de,<br />

soms verrassende, <strong>in</strong>formatie over dit deel van de <strong>Overschie</strong>se<br />

geschiedenis.<br />

Het boek kost € 14,95 (excl. verzendkosten).<br />

Bezorgers <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

gezocht voor diverse bezorgwijken<br />

We zijn per direct op zoek naar vaste bezorgers voor de huis-aan-huisbezorg<strong>in</strong>g van<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

Kranten of magaz<strong>in</strong>es bezorgen is voor iedereen! Je hebt veel vrijheid, je kunt je eigen werk <strong>in</strong>delen,<br />

je bent lekker buiten en je kunt het bezorgen uitstekend comb<strong>in</strong>eren met school, hobby’s,<br />

sporten of een andere baan.<br />

• De bezorg<strong>in</strong>g is 1 keer per maand op de dag van uitgave, aan het e<strong>in</strong>de van de maand<br />

• Voor alle leeftijden vanaf 13 jaar<br />

Heb jij <strong>in</strong>teresse <strong>in</strong> een bezorgwijk met onder andere onderstaande straten?<br />

Wijk 1 Wijk 2<br />

Nederwaardpad<br />

Deelgebied<br />

Hargpad<br />

Park16Hoven<br />

Vennipperstraat<br />

Munnikenpad<br />

Aalkeetstraat<br />

Eskampstraat<br />

Hoogmadestraat<br />

Koornwaardstraat<br />

Meld je nu aan via het aanmeldformulier op www.bezorg<strong>in</strong>gmaasstad.nl of bel 0180-641919


<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord<br />

Kees van der Starre<br />

Midden jaren 60 van de vorige eeuw<br />

ben ik met mijn broer en ouders,<br />

die het schippersleven vaarwel hadden<br />

gezegd, <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> komen wonen.<br />

Ons huis aan de wal was een flat<br />

aan de Van Noortwijcks<strong>in</strong>gel, waar ik<br />

mijn jeugd heb doorgebracht.<br />

Mijn eerste handvaardigheid heb ik van<br />

mijn vader geleerd, want aan boord van<br />

een schip is er altijd wel iets te repareren<br />

of te schilderen. Nu, ruim 50 jaar en diverse<br />

banen <strong>in</strong> de techniek verder, ben ik als<br />

allround klusjesman werkzaam <strong>in</strong> en om<br />

<strong>Overschie</strong>. Mijn klanten zijn vooral de<br />

oudere mens die nog zelfstandig woont<br />

en het zelf niet (meer) kan, maar ook de<br />

mensen met de drukke baan die geen tijd<br />

hebben.<br />

De mensen kunnen bij mij voor van alles<br />

terecht: reparatiewerkzaamheden, schilderen,<br />

tu<strong>in</strong>ieren, enz. Het is heel dankbaar<br />

werk en mensen zijn altijd weer blij<br />

als de klus gedaan is; wat mij een goed<br />

gevoel geeft.<br />

Ik ben mijn hele leven <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> blijven<br />

wonen en heb samen met mijn vrouw <strong>in</strong><br />

1995 een huis gekocht op de Delftweg.<br />

<strong>Overschie</strong> voelt prettig en vertrouwd, een<br />

soort dorp met allerlei voorzien<strong>in</strong>gen:<br />

volop w<strong>in</strong>kels, medische praktijken, een<br />

bibliotheek, horeca en sportclubs. Voor<br />

een fiets - of wandeltocht <strong>in</strong> de natuur is<br />

Midden-Delfland <strong>in</strong> de buurt en voor een<br />

ommetje dichtbij is het eiland <strong>in</strong> de Schie,<br />

dat ontstaan is na de bochtafsnijd<strong>in</strong>g, een<br />

prima plek.<br />

Het is een goede zaak dat het magaz<strong>in</strong>e<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> er is en gratis wordt<br />

verspreid, om op de hoogte te blijven van<br />

wat er allemaal te doen is <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>,<br />

wat voor zaken er spelen en wat de mogelijkheden<br />

zijn o.a. op het sociale vlak<br />

zoals vrijwilligerswerk en mantelzorg.<br />

Dat de moderne tijd niet aan <strong>Overschie</strong><br />

voorbij gaat, blijkt wel uit het feit<br />

dat er woontorens gebouwd gaan worden<br />

aan de Schie. Men kan zich afvragen<br />

of <strong>Overschie</strong> daar blij van wordt.<br />

Wil je een klus(je)gedaan hebben waar je<br />

wel blij van wordt, bel of mail mij<br />

0634 145385 - klusjesman-kees@ziggo.nl<br />

Voor de volgende <strong>editie</strong> geef ik het woord<br />

aan Frans Wietzes , mijn goede buurvriend<br />

op de Delftweg, die mensen blij maakt door<br />

ze mobiel te houden.<br />

<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord<br />

5<br />

Populair klassieke muziek <strong>in</strong> Grote Kerk – 5 september<br />

Jan Teeuw (orgel) en Ruben van der Kleij (trompet) geven op zondag 5 september <strong>in</strong> de Grote Kerk een concert met Populair<br />

klassieke muziek. Het concert beg<strong>in</strong>t om 16.30 uur en is gratis. Er wordt gecollecteerd om de kosten te dekken.<br />

Ruben van der Kleij treedt gemiddeld<br />

ruim 150 keer per jaar op, met verschillende<br />

bands. Tijdens zijn studie kreeg Ruben<br />

de kans om op te treden met beroemdheden<br />

als Roel van Velzen, Waylon en Henk<br />

Westbroek.<br />

Ruben studeerde aan het conservatorium<br />

van Haarlem. Hier werd hij Bachelor of<br />

Arts; Pop/sessie muzikant Trumpet <strong>in</strong> juni<br />

2016. Vanwege de diversiteit van zijn opleid<strong>in</strong>g<br />

en zijn eerdere ervar<strong>in</strong>gen, voelt<br />

Ruben zich comfortabel <strong>in</strong> verschillende<br />

stijlen. Hij geeft ook muzieklessen en<br />

treedt regelmatig op met Jan Teeuw.<br />

koren begeleid, en is momenteel vaste<br />

begeleider van het ensemble Musica<br />

Sororum. Hij werkte mee aan diverse<br />

Lp’s en Cd’s, alleen of samen met andere<br />

muzikanten. Jan geeft jaarlijks concerten<br />

<strong>in</strong> b<strong>in</strong>nen- en buitenland en organiseert<br />

themareizen. In september hoopt hij concerten<br />

<strong>in</strong> Duitsland te geven, Bismarck,<br />

Kloster Neuendorf, Tangermünde.<br />

L<strong>in</strong>ks Ruben van der Kleij en rechts Jan Teeuw<br />

Jan Teeuw is al 53 jaar organist, waarvan<br />

32 jaar van de Grote Kerk. Hij heeft vele


Afscheid van Moerkerken Optometrie<br />

Na 32 jaar sluit Moerkerken Optometrie op 28 augustus def<strong>in</strong>itief de deuren. Hiermee verdwijnt een begrip uit <strong>Overschie</strong>,<br />

want Moerkerken is een van de oudste w<strong>in</strong>kels hier. Hans Moerkerken wordt 66 jaar en gaat samen met zijn vrouw Kar<strong>in</strong><br />

genieten van een welverdiend pensioen.<br />

Veranderend landschap<br />

In mei 1989 opende Hans de w<strong>in</strong>kel <strong>in</strong><br />

de Duyvesteynstraat. Voor hem zat <strong>in</strong><br />

dit pand Speelgoedw<strong>in</strong>kel De Ridder.<br />

Met de open<strong>in</strong>g van de optiekw<strong>in</strong>kel<br />

was Moerkerken de tweede opticien<br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> (naast Broekhuizen op<br />

de Burgemeester Baumannlaan). Hoe<br />

anders is dat 32 jaar later: nu zijn er<br />

nog drie andere optiekw<strong>in</strong>kels. De verander<strong>in</strong>gen<br />

<strong>in</strong> de optiekbranche en de<br />

ervar<strong>in</strong>gen tijdens de eerste lockdown<br />

deden Hans en Kar<strong>in</strong> extra beseffen<br />

dat het tijd werd om te stoppen.<br />

Meer dan een opticien<br />

Hans Moerkerken was niet alleen een<br />

opticien. Hij wilde meer. Hans had grote<br />

belangstell<strong>in</strong>g voor het oog en de<br />

gezondheidsaspecten ervan en <strong>in</strong> 2000<br />

specialiseerde hij zich tot optometrist.<br />

Zo kon hij zijn klanten nog beter van<br />

dienst zijn met gedegen advies over de<br />

gezondheid van de ogen.<br />

In de afgelopen jaren stond de klant<br />

voor Hans altijd centraal. En dat kreeg<br />

hij terug van zijn klanten, die heel<br />

tevreden waren en trouw aan ‘hun’<br />

optometrist. Vaak ontstond er ook een<br />

persoonlijke band met de klanten. Dat<br />

is dan ook wat Hans het meest gaat<br />

missen én het is de her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>g die hij<br />

het meest zal koesteren.<br />

Het vervolg na 32 jaar<br />

De afgelopen periode zocht Hans naar<br />

een opvolger voor de zaak, maar dit is<br />

helaas niet gelukt. Uite<strong>in</strong>delijk vond<br />

Hans een collega-opticien <strong>in</strong> Blijdorp<br />

die paste bij de servicegerichte manier<br />

van werken van 32 jaar Moerkerken.<br />

Het klantenbestand is overgedragen<br />

aan Lens Rotterdam – Van Keulen Optiek<br />

van de Statenweg. De w<strong>in</strong>kel aan<br />

de Duyvesteynstraat is <strong>in</strong>middels verkocht<br />

en wordt omgebouwd tot een<br />

won<strong>in</strong>g.<br />

Nu de w<strong>in</strong>kel sluit, stopt ook Kar<strong>in</strong><br />

Moerkerken met de pedicurepraktijk<br />

die ze hier twee keer <strong>in</strong> de week had. Zij<br />

draagt haar klanten over aan Beauty All<br />

Inn, dat ook <strong>in</strong> de Duyvesteynstraat zit.<br />

Afscheid<br />

Op vrijdag 27 en zaterdag 28 augustus<br />

namen klanten afscheid van Hans<br />

en Kar<strong>in</strong>. Bij het verschijnen van deze<br />

<strong>editie</strong> van <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> is<br />

deze datum net geweest. We laten u<br />

<strong>in</strong> de Terugblik van het komende nummer<br />

weten hoe het is geweest.<br />

Tot slot wil de redactie Hans en Kar<strong>in</strong><br />

hartelijk danken voor al hun werk <strong>in</strong> de<br />

afgelopen 32 jaar. Hans blijft nog wel<br />

keur<strong>in</strong>gen verzorgen voor piloten en<br />

stelt ook zijn professionele kennis nog<br />

beschikbaar voor <strong>in</strong>terim-werkzaamheden.<br />

Verder wensen we hun een<br />

mooi en gezond pensioen toe met alle<br />

tijd om te genieten!<br />

Hans en Kar<strong>in</strong> Moerkerken<br />

Foto: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

<strong>Overschie</strong>se Nieuws<br />

7<br />

Dé anekdote van 32 jaar oogzorg<br />

Over de vraag naar een anekdote over<br />

de afgelopen 32 jaar moet Hans even<br />

nadenken. Met een hulplijn naar zijn<br />

vrouw komt de mooiste anekdote<br />

naar boven: het maken van een omgekeerde<br />

bril! Een klant, van beroep<br />

klusjesman, werkte heel vaak boven<br />

zijn hoofd en met een bril met leesen<br />

kijkgedeelte is dat lastig kijken en<br />

meten. De oploss<strong>in</strong>g: omdraaien van<br />

kijk- en leesgedeelte <strong>in</strong> het glas. Een<br />

bijzondere oploss<strong>in</strong>g, die heel goed<br />

werkte voor deze klant.


Personeel gezocht:<br />

• 1e monteur met APK<br />

• 2e monteur<br />

Piet Cottaarstraat 38 | 3043 JR Rotterdam<br />

Tel. 010 - 437 39 05<br />

richardsluijter@xs4all.nl<br />

www.automobielbedrijfrichardsluijter.nl<br />

Wij doen alles voor uw auto<br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 27<br />

3043 CN Rotterdam-<strong>Overschie</strong><br />

Tel. 010-4371287<br />

www.bloemsierkunstvoorhorst.nl<br />

In droevige omstandigheden tellen<br />

alleen uw persoonlijke wensen...<br />

OP DE BOERDERIJ<br />

GROOT GROEIEN<br />

Dag en nacht: 010 592 30 78<br />

dew<strong>in</strong>terenrijkeboer.nl<br />

kdvhoeveackerdijk.nl<br />

Rotterdamseweg 223<br />

2636KC Midden Delfland<br />

tel 015 3646271<br />

(tussen Zweth en TU Delft)<br />

Hét adres voor<br />

uw huisdier<br />

Duyvesteynstraat 5<br />

3042 BA Rotterdam (<strong>Overschie</strong>)<br />

010-415 39 68<br />

<strong>in</strong>fo@monria.nl


Nogmaals “Nooddorp” 80 jaar<br />

In een vorig artikel over het “Nooddorp” – officieel Landzicht I genoemd – kwam vooral de bouw van de 200 won<strong>in</strong>gen <strong>in</strong><br />

1941 aan de orde. Nu wat meer over de bewoners en de ontwikkel<strong>in</strong>g van de wijk.<br />

Er wonen nu zo’n kle<strong>in</strong>e 400 mensen <strong>in</strong><br />

deze buurt. Van de 200 oorspronkelijke<br />

won<strong>in</strong>gen zijn er nog 198 over. Een simpele<br />

rekensom leert dat het Nooddorp<br />

relatief dun bevolkt is. Ook is dit naar Rotterdamse<br />

maatstaven een buurt met vrij<br />

veel ouderen. In Rotterdam is ongeveer<br />

15% van de <strong>in</strong>woners ouder dan 65 jaar.<br />

In het Nooddorp is dit meer dan 20%.<br />

IJzeren hond<br />

De gelijkvloerse huizen zijn eigenlijk best<br />

geschikt als “seniorenwon<strong>in</strong>g”.<br />

Alleen staan ze een beetje ver van de w<strong>in</strong>kels.<br />

En het is alweer heel, heel veel jaren<br />

geleden dat er concurrentie was tussen<br />

langskomende groentehandelaren, al<br />

dan niet met paard en wagen of met een<br />

ijzeren hond.<br />

Tot 1955 zat aan de Verlaatstraat 1 de<br />

Spar-w<strong>in</strong>kel van Kapte<strong>in</strong>, later Barendrecht.<br />

Bakker Cees van den Berg kwam<br />

er ook aan de deur; Veel Nooddorpers<br />

bezoeken nog altijd de “warmste bakker<br />

van <strong>Overschie</strong>” aan de Parallelstraat. Cees<br />

van den Berg geniet <strong>in</strong>middels van een<br />

welverdiend pensioen.<br />

VOB<br />

Jarenlang was Cees van den Berg ook<br />

secretaris van de Verenig<strong>in</strong>g Voetbal Op<br />

Bouw (VOB). Deze voetbalverenig<strong>in</strong>g uit<br />

1949 is er gelukkig nog steeds. Verschillende<br />

malen overleefde VOB pog<strong>in</strong>gen<br />

om de verenig<strong>in</strong>g naar elders te verplaatsen.<br />

Die dreig<strong>in</strong>g lijkt nu def<strong>in</strong>itief afgewend<br />

om de eenvoudige reden dat het<br />

te duur is. Daarom moet het verkeer nog<br />

altijd die rare haakse bocht nemen aan<br />

het e<strong>in</strong>de van het VOB –terre<strong>in</strong>.<br />

Idee?<br />

Ook de buurt zelf lijkt def<strong>in</strong>itief een blijvertje.<br />

Een deel van de won<strong>in</strong>gen is verkocht<br />

aan de bewoners. Dat maakt het<br />

te lastig om op deze plek nog iets anders<br />

te realiseren. Maar misschien is het een<br />

idee om bewoners de kans te geven meer<br />

huizen samen te voegen? Of om toestemm<strong>in</strong>g<br />

te geven er een verdiep<strong>in</strong>g op te<br />

zetten?<br />

Dan zou hier een meer gemengde bewon<strong>in</strong>g<br />

ontstaan. Sommige delen van<br />

Rotterdam hebben een aantrekkelijke<br />

subsidieregel<strong>in</strong>g: € 35.000 cash als je van<br />

twee huizen één kunt maken.<br />

Bovenmeester Roest<br />

Een tijdlang was er nog een kle<strong>in</strong>e kleuterschool<br />

<strong>in</strong> het Nooddorp, maar daar is<br />

we<strong>in</strong>ig over bekend. De meeste schoolk<strong>in</strong>deren<br />

uit het dorp g<strong>in</strong>gen naar de<br />

Savorn<strong>in</strong> Lohmanschool aan de Parallelstraat.<br />

Deze school bestaat allang niet<br />

meer, en het gebouw is <strong>in</strong> gebruik als<br />

atelierruimte.<br />

Bovenmeester Roest van die school was<br />

jarenlang populair als meester van de<br />

Zondagschool. Hij kende iedereen <strong>in</strong> het<br />

dorp waaraan hij zijn hart had verpand.<br />

Dat was goed te merken bij de reünie <strong>in</strong><br />

de kant<strong>in</strong>e van VOB, vijf jaar geleden.<br />

Landzicht I en II<br />

Veel verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gen (zoals verhuiz<strong>in</strong>gen)<br />

van het oude Nooddorp met het nieuwere<br />

“Landzicht II“ zijn er nooit geweest.<br />

Ooit was het de bedoel<strong>in</strong>g om van de<br />

vroegere politiepost een kle<strong>in</strong> museum<br />

annex ontmoet<strong>in</strong>gsruimte te maken.<br />

Woonstad liet daarvoor plannen maken,<br />

maar dit werd a) te duur en b) niet <strong>in</strong>teressant<br />

voor Woonstad dat heel andere<br />

prioriteiten stelt.<br />

Wel zijn er films<br />

over de bouw<br />

van Landzicht<br />

(YouTube kanaal<br />

Museum<br />

Oud-<strong>Overschie</strong>:<br />

https://www.youtube.com/channel/<br />

UCw9tXyP4QHFdsX3k-SIcqhQ )<br />

Svp QR-code gebruiken<br />

en over de bewoners<br />

tijdens het<br />

75-jarig bestaan<br />

(op YouTube van<br />

Jan Willem Poots:<br />

https://www.youtube.com/channel/<br />

UCGvBGECuN91xbRJ-FqACkYw)<br />

Svp QR-code gebruiken<br />

<strong>Overschie</strong>se historie<br />

9


NIEUW!<br />

MAXIMALE WENDBAARHEID IN HUIS<br />

MET UITSTEKENDE PRESTATIES BUITEN<br />

Bent u op zoek naar een design rollator waarmee u comfortabel en veilig <strong>in</strong> huis en<br />

ook buitenshuis kunt wandelen? Dan is de Gem<strong>in</strong>o 30 Comfort rollator de perfecte keuze!<br />

Compact, stabiel, licht van gewicht en met uitstekende rijeigenschappen. Deze design rollator<br />

met grote, zachte wielen en mooie velgen zorgt ervoor dat u overal comfortabel en veilig<br />

kunt wandelen, ook op oneffen terre<strong>in</strong>. Boodschappen gedaan? De extra sterke mand draagt<br />

tot 10 kilo. En met het unieke vouw-klik-systeem vouwt u hem snel op. Vanaf nu verkrijgbaar bij:<br />

Sch<strong>in</strong>kelse Baan 6 - 29808 LE - Capelle aan de IJssel - <strong>in</strong>fo@welzijnswarenhuis.nl - Tel: 010-7600122<br />

Juwelier Sativar<br />

Bekend van radio en TV, een begrip <strong>in</strong> Rotterdam<br />

en al ruim 30 jaar gevestigd <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

Duyvesteynstraat 11<br />

3042 BA Rotterdam<br />

Tel. 010-415 71 60<br />

juweliersativar@gmail.com<br />

www.sativar.nl<br />

Juwelier Sativar heeft een uitgebreide collectie<br />

aan gouden- en zilveren sieraden.<br />

Z<strong>in</strong>zi biedt een brede collectie aan sieraden.<br />

Bij Juwelier Sativar v<strong>in</strong>d je dan ook een uitgebreid<br />

aanbod van deze luxe én draagbare items.<br />

Bij álle aankopen bij Juwelier Sativar ontvangt u<br />

de komende periode een moderne kralen kett<strong>in</strong>g<br />

(diverse kleuren en materiaal) kado.<br />

Volg ons op Radio Rijnmond vanaf september.


Iedere werkdag kunt u mee uit wandelen<br />

met een gezellige groep bewoners.<br />

We verzamelen om 9.30 bij de Halte.<br />

Iedereen is welkom!<br />

Spreekuur Bewonersorganisatie <strong>Overschie</strong><br />

<strong>in</strong> de Halte kunt u bij ons terecht o.a. voor<br />

• Aanvraag huurtoeslag<br />

• Aanvraag Zorgtoeslag<br />

• Kwijtscheld<strong>in</strong>g afvalstoffenheff<strong>in</strong>g<br />

Bel 06 57 35 14 75 voor een afspraak<br />

MeldR<br />

Samen werken we aan een stad die schoon, heel en veilig is. Dag <strong>in</strong> dag uit zijn we hiervoor bezig. Maar de hulp van de bewoners<br />

en ondernemers van Rotterdam is hierbij hard nodig. Zij kennen hun buurt, lopen er rond en zien waar iets vuil of kapot is. En geven<br />

dat graag aan ons door via de app MeldR. Omdat ze graag wonen <strong>in</strong> een schone, hele en veilige stad.<br />

Is een afvalconta<strong>in</strong>er vol of een lantarenpaal <strong>in</strong> uw straat stuk? Meldt het met MeldR. Deze app heeft een kaart waarop u uw meld<strong>in</strong>g<br />

kunt aangeven. Ook kunt u foto’s en een beschrijv<strong>in</strong>g meesturen. Wilt u op de hoogte blijven van wat er gebeurt met uw meld<strong>in</strong>g?<br />

Dat kan. Maar u kunt ook anoniem melden.<br />

Uw meld<strong>in</strong>g komt direct bij de gemeente Rotterdam b<strong>in</strong>nen. De mannen en vrouwen van Stadsbeheer komen <strong>in</strong> actie om uw<br />

meld<strong>in</strong>g op te lossen. Voor een schoon, heel en veilig Rotterdam!<br />

BOOS<br />

11<br />

Monumenten<br />

Ook hier <strong>in</strong> deze wijk moeten wij eraan geloven<br />

terwijl een ander geloven daar veel heeft mee van doen<br />

ze vonden haar niet meer, op werkdagen nog zelden<br />

ook zelfs des zondags bleven banken onbezet<br />

bijna twee eeuwen eerder kwam de Eerste fier tot stand<br />

genoemd naar Petrus’ feest, facade van een Griekse tempel<br />

voor het Rijk een monument, voor <strong>Overschie</strong> een relikwie<br />

zó <strong>in</strong> trek dat een moment gold: vol is vol<br />

zoveel parochianen dan, de oorlog is voorbij<br />

de eredienst voor vrede verdient een Tweede Monument<br />

decennia daarop ontstaan ontploff<strong>in</strong>gen en twijfel:<br />

zal Maria’s Bijstand echt wel Altijddurend zijn?<br />

te we<strong>in</strong>igen hebben het antwoord op die vraag gezocht<br />

wie vol vertrouwen <strong>in</strong> haar bleven, werd hen dat ontnomen<br />

voor beide Monumenten dreigen verdr<strong>in</strong>k<strong>in</strong>gsschulden<br />

schulden die door omstandigheden zijn ontstaan<br />

voor bozen en teleurgestelden rest nog être et avoir:<br />

hebben is steen, zijn is de ziel die <strong>in</strong> vrijheid zich kan schikken<br />

de koper, je moet het maar durven, heeft het beloofd<br />

noemt z’n appartementen: de plek waar je <strong>in</strong> gelooft.<br />

Petrus’ Banden en kerk Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende Bijstand<br />

- Foto’s: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>


Piet Cottaarstraat 38 | 3043 JR Rotterdam<br />

Tel. 010 - 437 39 05<br />

richardsluijter@xs4all.nl<br />

www.automobielbedrijfrichardsluijter.nl<br />

Wij doen alles voor uw auto<br />

Gezocht:<br />

Interieurverzorgster<br />

voor 3 uur per week,<br />

bij voorkeur op<br />

vrijdagochtend.<br />

k<strong>in</strong>derdagverblijf<br />

Hoofdlocatie<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS Rotterdam<br />

Tel. (010) 462 76 08<br />

E-Mailadres kdv-<strong>in</strong>dewolken@hetnet.nl<br />

Dagopvang<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS<br />

Naschoolse opvang<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS<br />

Delftweg 46 , 3043 CH<br />

(locatie De Regenboog)<br />

Burg. Kon<strong>in</strong>gss<strong>in</strong>gel 39, 3042 NK<br />

(locatie Het Podium)<br />

Peuterspeelzaal<br />

Delftweg 46, 3043 CH<br />

www.kdv-<strong>in</strong>dewolken.nl<br />

Echte Goudse Stroopwafels<br />

van<br />

Fleur Jean de Stroopwafelman<br />

Niet omdat het zo hoort,<br />

maar omdat het bij u past.<br />

Margot Siebenlist<br />

Uitvaartbegeleid<strong>in</strong>g<br />

Thuis <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

Wij bakken de lekkerste Warme Stroopwafels met<br />

natuurlijke <strong>in</strong>grediënten zonder toevoeg<strong>in</strong>gen<br />

Elke vrijdag op de markt <strong>Overschie</strong><br />

Foto Marijnissen<br />

www.margotsiebenlist.nl<br />

06 - 471 393 41<br />

dag en nacht bereikbaar<br />

Golf en terras<br />

ideale comb<strong>in</strong>atie!<br />

MAAK KENNIS MET ONZE GEZELLIGE CLUB!<br />

GELEGEN IN HET MOOIE KRALINGSE BOS<br />

scan de Qr-code en<br />

Reserveer je<br />

starttijd!<br />

<strong>in</strong>fo@fysiotherapie-overschie.nl<br />

www.fysiotherapie-overschie.nl<br />

Praktijk voor k<strong>in</strong>derfysiotherapie<br />

• Raadsdeel 7<br />

3043 CZ Rotterdam<br />

• Van der Duijn van Maasdamweg 202<br />

3045 PE Rotterdam<br />

www.kf-overschie.nl<br />

Tel: 010 - 785 93 93<br />

<strong>in</strong>fo@kf-overschie.nl<br />

Wij behandelen baby’s aan huis, zowel <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> als <strong>in</strong> Park16Hoven.<br />

Tevens behandelen we k<strong>in</strong>deren vanaf 1 jaar <strong>in</strong> onze praktijk.


Nieuwe boekenkasten voor <strong>Overschie</strong><br />

Hebt u ze al gezien <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>? De kle<strong>in</strong>e boekenkasten langs de kant van de straat?<br />

Het idee achter deze kastjes is heel simpel: neem, ruil of geef een boek. En ga lekker lezen.<br />

Wmo radar heeft geld gekregen ( o.a. van<br />

de Gemeente Rotterdam) om boekenkasten<br />

te laten maken. Op deze manier motiveren<br />

we jongeren om te gaan lezen. De boekenkasten<br />

zijn gemaakt <strong>in</strong> een werkplaats<br />

van Pameijer en worden ook <strong>in</strong> Delfshaven<br />

en Centrum neergezet. Zo zijn boeken beter<br />

bereikbaar voor jongeren en worden ze<br />

gestimuleerd om meer te lezen. En dat lukt:<br />

dagelijks halen jonge lezers een boek uit<br />

het kastje en vullen de kast weer aan.<br />

Wie kan lezen, kan ook leren<br />

Lezen is voor iedereen en bovendien heel<br />

gezond. Begrijpend lezen zorgt voor de<br />

nodige ontspann<strong>in</strong>g, maar ook voor de<br />

taalontwikkel<strong>in</strong>g. Dat helpt om goed te<br />

kunnen schrijven en spellen en bij grammatica.<br />

Wie kan lezen, kan ook leren. Daar heeft<br />

een k<strong>in</strong>d weer veel profijt van op school.<br />

Hier staan de nieuwe boekenkasten<br />

Eijkmanhof, Welschapstraat, Schipholstraat,<br />

Landzichtstraat, Jan Steenstraat,<br />

kruis<strong>in</strong>g Burgermeester Kon<strong>in</strong>gss<strong>in</strong>gel/<br />

Rotterdamse Rijweg, Sleutelr<strong>in</strong>g, Hoge<br />

Schiehof, Munnikenpad, Hondsdijkstraat<br />

en Blankenburgerpark. B<strong>in</strong>nenkort ook <strong>in</strong><br />

de Patijnstraat en Van der Sasstraat.<br />

Wij houden van samenwerken!<br />

We konden de bus van Sticht<strong>in</strong>g het Uitwijkteam<br />

gebruiken, en daardoor is het<br />

gelukt om al deze boekenkasten naar<br />

<strong>Overschie</strong> te krijgen. Dat is de kracht van<br />

samenwerk<strong>in</strong>g!<br />

Wij v<strong>in</strong>den het ook erg gaaf dat steeds<br />

meer ondernemers ons benaderen omdat<br />

ze één van onze activiteiten willen<br />

ondersteunen of sponsoren. Zo kregen<br />

we boeken van Het Goed Kr<strong>in</strong>gloopwarenhuis,<br />

Bibliotheek <strong>Overschie</strong> en Opzoomer<br />

Mee.<br />

En meneer Ahmed van Chiq Optiek verzorgde<br />

leuke attenties voor de deelnemers<br />

van de senioren zomeractiviteiten.<br />

Heel erg bedankt allemaal! Wij kijken uit<br />

naar verdere samenwerk<strong>in</strong>g en naar nieuwe<br />

ondernemers die ook een bijdrage<br />

willen leveren.<br />

WMO radar<br />

13<br />

Op het programma <strong>in</strong> het najaar<br />

Gratis voorlicht<strong>in</strong>g Levenstestament.<br />

Mantelzorgers gaan vaak steeds meer<br />

zaken regelen voor de persoon die ze helpen.<br />

K<strong>in</strong>deren regelen bijvoorbeeld (een<br />

deel) van de f<strong>in</strong>anciën voor ouders die op<br />

leeftijd raken. Ook krijgen mantelzorgers<br />

te maken met vragen over medische<br />

zaken. Wie beslist over medische behandel<strong>in</strong>gen<br />

als degene waarvoor u mantelzorger<br />

bent dit zelf niet meer kan?<br />

Het is voor mantelzorgers belangrijk dat<br />

ze weten waar ze aan beg<strong>in</strong>nen, wanneer<br />

ze iemands zaken gaan regelen. In een<br />

levenstestament zet u al dit soort zaken<br />

op een rij. U laat hier<strong>in</strong> opschrijven wat u<br />

wilt en hoe.<br />

Het is belangrijk dat mantelzorgers en<br />

hun naasten goede <strong>in</strong>formatie krijgen<br />

over het levenstestament. Notaris Anil<br />

Autar (aangesloten bij De Kon<strong>in</strong>klijke<br />

Notariële Beroepsorganisatie, KNB) geeft<br />

voorlicht<strong>in</strong>g over het levenstestament:<br />

28 september vanaf 19:15 <strong>in</strong> de Halte.<br />

Aanmelden bij Jan<strong>in</strong>e Spek.<br />

Jongerencoaches<br />

Steven Schutrup | 06 279 79 412 |<br />

sschutrup@wmoradar.nl<br />

Jitske Proietti | 0655134786 | JProietti@wmoradar.nl<br />

Seniorencoaches<br />

Babet Blom | 06 112 05 494 | bblom@wmoradar.nl<br />

Laura Hordijk | 06 212 24 056 | lhordijk@wmoradar.nl<br />

Mantelzorgcoach<br />

Jan<strong>in</strong>e Spek | 06 128 58 470 | jspek@wmoradar.nl<br />

Buurtcoach<br />

Amanda Jansen | 06 279 79 414 | ajansen@wmoradar.nl<br />

(tijdelijk vervangend activer<strong>in</strong>gscoach)<br />

Buurtsportcoach<br />

Just<strong>in</strong> Tombroek | 06 831 12 177 | jtombroek@wmoradar.nl<br />

Budgetcoach<br />

Paul<strong>in</strong>a Szatanska | 06 158 21 525 | pszatanska@wmoradar.nl<br />

Teamcoach vrijwilligers & coörd<strong>in</strong>ator<br />

Huis van de Wijk de Halte<br />

Priscilla van Wester<strong>in</strong>g | 06 155 92521 |<br />

pvwester<strong>in</strong>g@wmoradar.nl<br />

Meewerkend teamcoach<br />

Mayela van Walsum | 0626908853 | mvwalsum@wmoradar.nl<br />

Huis van de Wijk De Halte is tijdens kantooruren<br />

telefonisch bereikbaar voor bewoners:<br />

010-415 05 14<br />

Huis van de Wijk De Halte<br />

Hoge Schiehof 39<br />

3042 AZ Rotterdam<br />

Tel. 010-4150514<br />

www.wmoradar.nl


<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 30<br />

3043 CS Rotterdam<br />

T 010 - 233 02 02<br />

E <strong>in</strong>fo@venk.nl<br />

W www.venk.nl<br />

F velthaakenkeijzer<br />

Het NVM makelaarskantoor voor:<br />

• verkoop<br />

• aankoop<br />

• verhuur<br />

• taxaties<br />

• Fysiotherapie<br />

• Manueel Therapie<br />

• Fysiotherapie bij u thuis<br />

• Sport<br />

• Park<strong>in</strong>son<br />

• Revalidatie<br />

RTM<br />

RETURN TO MOVE<br />

Fysiotherapie<br />

• Beroerte<br />

• Echografie<br />

• Videobellen<br />

• Dry Needl<strong>in</strong>g<br />

• Claudicatio<br />

• Fysiotherapie en kanker<br />

Zoek jij een gave<br />

kantoorruimte<br />

aan de Schie?<br />

Jasper van Staveren<br />

D<strong>in</strong>a Brezet<br />

<strong>Overschie</strong> West<br />

Burgemeester Baumannlaan 190<br />

Rotterdamse Rijweg 130<br />

<strong>Overschie</strong> Oost<br />

Abtsweg 2<br />

drs. Joris Huijser<br />

Cynthia de Kruijff, MSc.<br />

Ilja Bregman<br />

Lorenzo Lasalvia<br />

<strong>in</strong>fo@rtmfysiotherapie.nl<br />

010 262 05 19<br />

www.rtmfysiotherapie.nl<br />

Annelies Moltzer<br />

Maandag 08:00 – 21:00<br />

D<strong>in</strong>sdag 07:30 – 21:00<br />

Woensdag 08:00 – 21:00<br />

Donderdag 07:30 – 21:00<br />

Vrijdag 08:00 – 18:00<br />

Zaterdag 08:00 – 14:00<br />

Zondag Gesloten<br />

www.de-vlasfabriek.nl


Museumbericht september 2021<br />

Schilder<strong>in</strong>g Petrus’ Banden ontdekt<br />

Enkele weken na de sluit<strong>in</strong>g van de kerk van S<strong>in</strong>t Petrus’ Banden aan de Delftweg ontv<strong>in</strong>g het <strong>Overschie</strong>se museum<br />

nog een bijzondere aanw<strong>in</strong>st uit deze kerk: een verborgen schilder<strong>in</strong>g. Deze aanw<strong>in</strong>st dateert mogelijk uit de bouwtijd<br />

(1830) van de kerk.<br />

Bij het verwijderen van de liturgische<br />

voorwerpen werd ook het “Tabernakel”<br />

op het altaar ontmanteld. Midden op het<br />

altaar staat <strong>in</strong> katholieke kerken een sacramentshuis,<br />

meestal <strong>in</strong> de vorm van<br />

een toren. Het is oneerbiedig gezegd een<br />

soort kastje waar<strong>in</strong> een kelk (ciborie)<br />

met het heilig sacrament wordt bewaard.<br />

Volgens de katholieke traditie is de hostie,<br />

de gewijde ouwel, het lichaam van<br />

Christus. Dit sacrament dient dan ook<br />

met grootste zorgvuldigheid te worden<br />

bewaard <strong>in</strong> het daarvoor bestemde tabernakel.<br />

De ciborie wordt <strong>in</strong> het tabernakel<br />

afgedekt met een witte doek (velum).<br />

wel de Latijnse tekst midden op het doek:<br />

REGI SAECULORUM<br />

IMMORTALI ET<br />

INVISIBILI<br />

Ofwel “aan de onsterfelijke en onzichtbare<br />

kon<strong>in</strong>g der eeuwen”.<br />

De schilder<strong>in</strong>g is <strong>in</strong> de werkplaats van het<br />

museum bevestigd op een oud deurtje en<br />

<strong>in</strong> het oude sleutelplaatje en sleutelgat<br />

is een oud slotplaatje met sleutel aangebracht.<br />

Het deurtje wordt bewaard bij de<br />

andere voorwerpen uit de kerk (zoals de<br />

processievaandels, eerder <strong>in</strong> <strong>Natuurlijk</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> beschreven). Op verzoek is<br />

het altijd te bekijken.<br />

Museum Oud <strong>Overschie</strong><br />

15<br />

Deurbeslag<br />

Het tabernakel <strong>in</strong> de kerk van S<strong>in</strong>t Petrus’<br />

Banden was voorzien van een deur met<br />

koperbeslag, dat waarschijnlijk is gemaakt<br />

door parochiaan Fredriks. Toen het<br />

deurbeslag werd weggehaald, bleek er<br />

een schilder<strong>in</strong>g op l<strong>in</strong>nen achter te zitten.<br />

Waarschijnlijk is de schilder<strong>in</strong>g verdwenen<br />

toen pastoor Van Houten <strong>in</strong> 1954 de<br />

kerk liet aanpassen. Toen is waarschijnlijk<br />

het koperen deurbeslag aangebracht.<br />

De aanteken<strong>in</strong>gen van Stef de Ridder wijzen<br />

hier op. Op oudere foto’s is de schilder<strong>in</strong>g<br />

ook nog te zien.<br />

Pastoor van Houten wilde een strakkere<br />

<strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g van het hele kerkgebouw.<br />

Waarschijnlijk vond hij de schilder<strong>in</strong>g<br />

op het tabernakeldeurtje niet mooi. Van<br />

Houten liet ook het glas-<strong>in</strong>-loodraam boven<br />

het altaar verwijderen, en veranderde<br />

het altaar.<br />

Het meest opvallend aan de schilder<strong>in</strong>g is<br />

Radio Rijnmond loopt door de historie van <strong>Overschie</strong><br />

Radio Rijnmond zond op maandag 9 augustus van 10 tot 12<br />

uur uit vanuit <strong>Overschie</strong>. Verslaggever en presentator Erik<br />

Lemmers liep op deze maandagochtend door <strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> het<br />

kader van zijn programma over de Rotterdamse regio.<br />

In samenspraak met Museum Oud-<strong>Overschie</strong> waren diverse<br />

<strong>Overschie</strong>ënaars bij elkaar gekomen. Zij vertelden de presentator<br />

van alles over het oude dorp <strong>Overschie</strong>. Luister de podcast<br />

van de uitzend<strong>in</strong>g via het YouTube kanaal van <strong>Overschie</strong>:<br />

http://museumoudoverschie.nl/nl/ma<strong>in</strong>/nieuws/radio-rijnmond-bij-museum-overschie.html<br />

Museum Oud-<strong>Overschie</strong> en Buitenmuseum zijn<br />

elke zondag van 14.00 -17.00 uur geopend. Voor<br />

zover noodzakelijk gelden de geldende corona<br />

regels. De historische panden zijn beperkt toegankelijk.<br />

Vanaf 1 september is de toegangsprijs € 5,00<br />

per persoon <strong>in</strong>cl. een consumptie. Toegangsprijs<br />

voor donateurs van het museum en leden van Natuurmonumenten<br />

(op vertoon van hun ledenpas)<br />

bedraagt 2,50 euro.


Per direct te huur een garagebox/ loods <strong>in</strong> Rotterdam <strong>Overschie</strong>.<br />

Diverse loodsen te huur vanaf € 750,- excl. per maand. Op moment zijn er twee loodsen beschikbaar.<br />

Achter een afgesloten hek met eigen overheaddeur (3,80 breed bij 3 meter hoog). De unit zelf is 4,8 meter breed bij 10 meter diep.<br />

Het <strong>in</strong>gebouwde kantoor is 2,36 meter diep en 3,6 meter lang. Het heeft een c.v. <strong>in</strong>stallatie, kantoor en een toilet.<br />

Er is voldoende gratis parkeergelegenheid aanwezig. De maximale hoogte (tot onderkant balklaag plafond) is ca. 3,8m.<br />

– Huurprijs € 750,- per maand exclusief BTW.<br />

– Waarborgsom; 3 maanden huur.<br />

– Oplever<strong>in</strong>g per direct mogelijk.<br />

<strong>in</strong>fo@pnl-vastgoed.nl<br />

0104155085<br />

www.pnl-vastgoed.nl<br />

• APK<br />

• Onderhoud en reparatie<br />

alle automerken<br />

• Banden en uitlijnen<br />

• Aircoservice<br />

‘Klanten weten<br />

ons al jaren te<br />

waarderen om onze<br />

kle<strong>in</strong>schaligheid en<br />

het feit dat zij snel en<br />

vakkundig geholpen<br />

worden’<br />

www.garagebuitenkamp.nl<br />

010 - 422 47 37<br />

Gilze-Rijenstraat 50<br />

Rotterdam Hoog16hoven<br />

UITSTEKENDE BEOORDELINGEN<br />

DOOR WWW.BESTEGARAGE.NL


<strong>Overschie</strong>s Wo(o)n<strong>in</strong>gnieuws<br />

De won<strong>in</strong>gmarkt nader verklaard<br />

U heeft het vast al eens gehoord: “Won<strong>in</strong>gprijzen zijn absurd”, “Geen won<strong>in</strong>g meer beschikbaar”, “Starters komen niet meer<br />

aan een won<strong>in</strong>g” en nog vele andere kreten. Maar hoe zit dit nu precies?<br />

Voor huizenkopers met een modaal <strong>in</strong>komen<br />

is het steeds moeilijker om een<br />

won<strong>in</strong>g te v<strong>in</strong>den. En dan specifiek een<br />

betaalbare won<strong>in</strong>g. Dit blijkt uit cijfers<br />

van De Hypotheker. Met name voor de<br />

alleenstaanden met een modaal <strong>in</strong>komen<br />

is deze kans zeer kle<strong>in</strong>. Er is gebleken dat<br />

slechts zo’n 3% van het complete huizenaanbod<br />

bereikbaar is voor deze groep.<br />

In Noord-Holland, Utrecht en Noord-Brabant<br />

zijn de vooruitzichten het slechtst.<br />

In Gron<strong>in</strong>gen en Friesland hebben s<strong>in</strong>gle<br />

huizenkopers betere kansen om een<br />

won<strong>in</strong>g te v<strong>in</strong>den, maar ook hier is het<br />

aanbod schaars. In de Randstad en <strong>in</strong> de<br />

grote steden krijgen eenverdieners met<br />

een modaal <strong>in</strong>komen nauwelijks een voet<br />

tussen de deur.<br />

Tweeverdieners lopen tegen de grenzen<br />

aan<br />

Hoewel tweeverdieners met een modaal<br />

<strong>in</strong>komen meer mogelijkheden hebben,<br />

lopen óók zij tegen de grenzen van het<br />

won<strong>in</strong>gaanbod aan. Tweeverdieners maken<br />

<strong>in</strong> de noordelijke prov<strong>in</strong>cies Gron<strong>in</strong>gen,<br />

Friesland, Drenthe en de prov<strong>in</strong>cies<br />

Limburg en Zeeland het meeste kans op<br />

een won<strong>in</strong>g. Hier is meer dan de helft van<br />

het totale won<strong>in</strong>gaanbod beschikbaar.<br />

In de Randstad komen modale gez<strong>in</strong>nen<br />

slechts <strong>in</strong> aanmerk<strong>in</strong>g voor één derde of<br />

m<strong>in</strong>der van het totale won<strong>in</strong>gaanbod.<br />

*Bron: VBO, 20-08-2021<br />

Tom van der Leek<br />

Burg. Baumannlaan 111a<br />

3043 AH Rotterdam<br />

T 010-341 3807<br />

E <strong>in</strong>fo@prachthuismakelaardij.nl<br />

<strong>Overschie</strong>s Wo(o)n<strong>in</strong>gnieuws<br />

17<br />

Logeerplek voor bomen<br />

Als bomen moeten wijken voor bijvoorbeeld won<strong>in</strong>gbouw, gaan vitale exemplaren naar<br />

een andere plek <strong>in</strong> de stad. Is er geen geschikte vaste plek? Dan gaan ze ‘uit logeren’ <strong>in</strong><br />

het Bomendepot op de Stadskwekerij bij het Kral<strong>in</strong>gse Bos. Meestal blijven ze daar<br />

drie jaar voordat er een vaste verblijfplaats beschikbaar komt. In die drie jaar kunnen<br />

ze op hun gemak herstellen. Er ‘logeren’ momenteel zo’n 267 bomen <strong>in</strong><br />

het depot. Uiterlijk 2024 verhuizen deze naar een nieuw bomendepot aan<br />

de rand van woonwijk Park16Hoven <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Het huidige depot bij<br />

het Kral<strong>in</strong>gse bos moet weg om ruimte te maken voor Nieuw Kral<strong>in</strong>gen,<br />

de geplande luxe stadswijk met achthonderd huizen.<br />

Wat heel jammer, maar onvermijdelijk is, is dat op de plek <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

waar het nieuwe depot komt nu enkele grote bomen staan<br />

die weg moeten. Het precieze aantal hangt nog af van de def<strong>in</strong>itieve<br />

<strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g van het terre<strong>in</strong>. Alle bomen verplanten is niet mogelijk<br />

omdat sommige soorten zich daar niet voor lenen. Gelukkig kunnen<br />

zo’n dertig elzen die daar nu staan, straks wel worden herplant.


24 uur je boekhoud<strong>in</strong>g overal<br />

bij de hand. In een tijdperk dat<br />

om duurzaamheid, flexibiliteit<br />

en bereikbaarheid vraagt.<br />

FAM24<br />

SUSTAINABLE<br />

ACCOUNTING<br />

IS U GRAAG VAN<br />

DIENST MET UW<br />

KEEROPSTRAAT 15 • 30<strong>44</strong> EX • ROTTERDAM +31 (0) 10 766 0024 INFO@FAM24.NL<br />

Het beste voor je haar.<br />

<strong>Overschie</strong>sewg 10 A<br />

30<strong>44</strong> EE ROTTERDAM<br />

Koop lokaal onl<strong>in</strong>e:<br />

www.hairlabs.nl<br />

100% veganistische haarverzorg<strong>in</strong>g geproduceerd <strong>in</strong> Zweden


Vaartochten Van Nelle Fabriek - Delfshaven<br />

<strong>Overschie</strong> beleven vanaf het water met een unieke vaartocht van Delft<br />

naar de Van Nelle Fabriek en Delfshaven met een tussenstop <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

en een excursie naar Museum Oud-<strong>Overschie</strong> is weer mogelijk.<br />

Het programma:<br />

Zaterdag 11 september: speciale dagtocht <strong>in</strong> comb<strong>in</strong>atie met Open Monumentendag<br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> van 10.30 – 16.30 uur<br />

Zondag 26 september: speciale dagtocht met excursie naar Museum<br />

Oud-<strong>Overschie</strong> van 10.30 – 16.30 uur<br />

Ervaar deze unieke vaartocht over de Schie! Geniet van de rust, de prachtige<br />

architectuur en historische grootsheid.<br />

Kosten: € 52,50 pp ; coronaregels van toepass<strong>in</strong>g.<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie en boek<strong>in</strong>gen zie www.natuurlijknicole.com - natuurlijknicole@gmail.com of bel 06 26668727.<br />

Afvaart vanaf de Huszár, de voormalige Braatfabriek (Hooikade <strong>in</strong> Delft).<br />

Terugblik zomeractiviteiten<br />

Wat was het genieten met de senioren<br />

zomeractiviteiten. We mochten elkaar<br />

heerlijk ontspannen ontmoeten, onder<br />

het genot van bijvoorbeeld een high tea<br />

<strong>in</strong> Schiewijk. Of tijdens de speurtocht van<br />

oud-meester Cor van Huut. Cor had een<br />

prachtige wandel<strong>in</strong>g uitgezet door Oud<br />

<strong>Overschie</strong> met leuke opdrachten.<br />

<strong>Overschie</strong>s Nieuws<br />

19<br />

Interview met Bertus - Gastheer bij het Huis van de Wijk de Halte<br />

Hoe ben je bij de Halte terecht gekomen<br />

als vrijwilliger?<br />

“Destijds ben ik hier b<strong>in</strong>nengelopen. Ik<br />

raakte aan de praat met een vrijwilliger<br />

en heb later gebeld voor meer <strong>in</strong>formatie<br />

over vrijwilligerswerk. Het leek me wel<br />

leuk om te doen. Niet lang na het gesprek<br />

met Priscilla, de Teamcoach van de vrijwilligers<br />

bij de Halte, g<strong>in</strong>g ik aan de slag.”<br />

Hoe lang ben je al werkzaam als vrijwilliger<br />

bij de Halte?<br />

“Inmiddels al s<strong>in</strong>ds 2018 en het bevalt me<br />

nog steeds prima.”<br />

Waarom doe jij vrijwilligerswerk?<br />

“Regulier werk kan ik niet meer doen helaas.<br />

Thuis zitten is niets voor mij, dan zit<br />

je ook maar tussen vier muren. Ik ben veel<br />

liever onder de mensen. Daarbij v<strong>in</strong>d ik<br />

het gezellig hier bij de Halte.”<br />

Wat is het leukste aan jouw werk als<br />

gastheer?<br />

“De vriendelijke en spontane mensen die<br />

b<strong>in</strong>nen komen en die graag een praatje<br />

maken. Ik v<strong>in</strong>d het ook belangrijk om<br />

klaar te staan voor de bezoekers en hen te<br />

helpen waar ik kan.<br />

Van koffie zetten tot de afwas, ik doe alles<br />

hier. Behalve d<strong>in</strong>gen op de computer, daar<br />

ben ik m<strong>in</strong>der bedreven <strong>in</strong>. Maar gelukkig<br />

heb ik collega’s die daar wel goed <strong>in</strong> zijn.<br />

En tja, je bent toch een soort boegbeeld<br />

voor de Halte als vrijwilliger nietwaar?!<br />

Het is belangrijk werk.”<br />

OPROEP: Ook vrijwilliger worden bij het<br />

Huis van de Wijk de Halte?<br />

Neem contact op met Priscilla van Wester<strong>in</strong>g<br />

010 415 0514


Blijf loyaal, koop lokaal<br />

Woktaria<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Lekker Gebakkie<br />

with the flavours from home<br />

Casereccio<br />

M@bikes<br />

Chic Optiek<br />

Mah<strong>in</strong>’s Cater<strong>in</strong>g<br />

en Afhaal<br />

De Meubelloods<br />

Monria<br />

W<strong>in</strong>kelen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

20<br />

De Pizzabakkerij<br />

Eetcafé<br />

Boulevard<br />

IJzerhandel<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Pearle<br />

PLUS Richard<br />

de Zoete<br />

Schoenmakerij<br />

Leo de Kruijf<br />

Juwelier Sativar<br />

Stripw<strong>in</strong>kel<br />

Dick Bos<br />

Bootje varen over de Schie<br />

Bootje varen<br />

over de Schie<br />

Bakkerij<br />

van den Berg<br />

Rijnshop<br />

Restaurant<br />

Aan de Zweth<br />

Best Western<br />

VERHAGEOVERSCHIE<br />

Burgemeester Baumannlaan 123A<br />

3043 AJ Rotterdam<br />

(010) 262 3641 www.verhage.nu<br />

Tweewieler<br />

company.nl<br />

Van Alles<br />

Conceptstore<br />

Verhage<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Onel<strong>in</strong>ersART<br />

Rottzooi<br />

www.kooplokaaloverschie.nl


Zesde <strong>editie</strong> Unltd Swim<br />

Zondag 22 augustus was de 6e <strong>editie</strong> van de Unltd Swim <strong>Overschie</strong> (USO). 150 zwemmers doken om 13.00 uur de Delftse<br />

Schie <strong>in</strong> vanaf de kade aan de Grote Kerk.<br />

De zwemmers maakten een tocht van 1km, 2km of 4km. Het traject is uniek: een half rondje om het eiland, een hele ronde of zelfs 2x<br />

het eiland rondzwemmen. En, de mooiste kleedkamer van Nederland: de Grote Kerk van <strong>Overschie</strong>.<br />

Ondanks de coronaregels is het de Unltd Swim gelukt er een mooi en gezellig evenement van te maken. Door <strong>in</strong>tensieve samenwerk<strong>in</strong>g<br />

tussen de Gebiedscommissie <strong>Overschie</strong>, Sticht<strong>in</strong>g Grote Kerk, Scout<strong>in</strong>g Van Speijk, Gemeente Rotterdam en de organisatoren<br />

van de USO.<br />

De w<strong>in</strong>naar van de kon<strong>in</strong>gsafstand 4km is Pim Vogel. Hij zwom 2x het eiland rond <strong>in</strong> 56 m<strong>in</strong>uten en 20 seconden!<br />

De 7e <strong>editie</strong>, USO22, staat gepland op 12 óf 19 juni 2022. Deelnemen? Volg onze Facebook pag<strong>in</strong>a @UnltdSwim<strong>Overschie</strong><br />

Sportief <strong>Overschie</strong><br />

21<br />

De Schie rondom het Veerhuiseiland was zondag 22 augustus het decor voor de Unltd Swim <strong>Overschie</strong><br />

Foto’s: Marcel Makaloey @m.makaloey op <strong>in</strong>sta


Bijzondere tu<strong>in</strong>beelden De Tempel <strong>in</strong> Museum<br />

Oud-<strong>Overschie</strong> - vanaf 11 september<br />

De expositie ‘De Tu<strong>in</strong>beelden van Buitenplaats De Tempel’ neemt je mee <strong>in</strong> de geschiedenis van deze buitenplaats. Een geschiedenis<br />

die nauw verbonden is met de stad Rotterdam. De expositie opent <strong>in</strong> het weekend van Open Monumenten Dag<br />

op 11 en 12 september en is perfect te comb<strong>in</strong>eren met een bezoek aan De Tempel. De expositie toont 18 e en 19 e eeuwse<br />

beelden, met o.a. een uniek, drie eeuwen oud houten tu<strong>in</strong>beeld.<br />

<strong>Overschie</strong>se historie<br />

22<br />

Het hart van de tentoonstell<strong>in</strong>g<br />

bestaat uit een aantal mooie beelden,<br />

waarvan een deel is gerestaureerd.<br />

Misschien wel het meest<br />

uniek en kwetsbaar is een drie eeuwen<br />

oud houten tu<strong>in</strong>beeld. Dit houten<br />

beeld is van Museum Rotterdam<br />

en is op deze tentoonstell<strong>in</strong>g voor het<br />

eerst <strong>in</strong> lange tijd weer te zien. Ook<br />

kunt u bodemvondsten uit de weilanden<br />

rondom De Tempel bekijken.<br />

Tu<strong>in</strong>stijlen uit verschillende perioden<br />

Buitenplaats De Tempel ligt net<br />

buiten <strong>Overschie</strong>. Samen met<br />

het naastgelegen Nieuw Rhodenrijs<br />

behoort de Tempel tot de laatste<br />

bewaarde buitenplaatsen van Rotterdam.<br />

Op veel buitenplaatsen zijn<br />

de baroktu<strong>in</strong>en met de bijbehorende<br />

tu<strong>in</strong>beelden verdwenen.<br />

Bijzonder aan De Tempel en Nieuw<br />

Rhodenrijs is dat hier verschillende<br />

tu<strong>in</strong>stijlen naast elkaar te zien zijn, zoals<br />

de 18e eeuwse geometrische stijl,<br />

de 19e eeuwse landschapsstijl, en de<br />

vroeg 20e eeuwse architectonische<br />

tu<strong>in</strong>stijl. Ook een deel van de oorspronkelijke<br />

en nationaal waardevolle<br />

beeldencollectie is er nog.<br />

Beeldencollectie van nationaal<br />

belang<br />

Tu<strong>in</strong>beelden werden nooit zo maar<br />

gekozen. Ze hoorden onlosmakelijk<br />

bij het tu<strong>in</strong>plan en werden dan ook<br />

heel bewust gekozen. Vaak hadden<br />

de beelden diepz<strong>in</strong>nige thema’s. Toen<br />

veel buitenplaatsen ontmanteld werden,<br />

zijn de beelden vaak afzonderlijk<br />

van elkaar verkocht. Dan bleef er dus<br />

we<strong>in</strong>ig over van de oorspronkelijke<br />

samenhang.<br />

Ook bij De Tempel zijn beelden verdwenen.<br />

Maar gelukkig zijn enkele<br />

beelden die hoorden bij de geometrische<br />

tu<strong>in</strong> wel bewaard gebleven. In<br />

de 19e eeuw begonnen de eigenaren<br />

er beelden bij te kopen. Dankzij deze<br />

aankopen bevat de collectie ook<br />

waardevolle 18e eeuwse beelden van<br />

andere plaatsen. Stadsherstel Historisch<br />

Rotterdam heeft als onderdeel<br />

van het herstel de historische beelden<br />

gerestaureerd en teruggeplaatst.<br />

Praktische <strong>in</strong>formatie<br />

De expositie is <strong>in</strong> Museum Oud-<strong>Overschie</strong><br />

te zien vanaf Open Monumenten<br />

Dag (11 en 12 september<br />

2021) tot maart 2022.<br />

Het museum is open op Open Monumenten<br />

Dag zaterdag 11 en zondag<br />

12 september van 11.00 tot 17.00 uur<br />

en hierna iedere zaterdag en zondag<br />

van 14.00 - 17.00 uur.<br />

Toegangsprijs € 5,00. Toegangsprijs<br />

voor donateurs van het museum en<br />

leden van Natuurmonumenten (op<br />

vertoon van hun ledenpas) bedraagt<br />

2,50 euro.<br />

Meer <strong>in</strong>formatie en <strong>in</strong>spiratie voor<br />

een bezoek<br />

Kijk voor meer <strong>in</strong>formatie op<br />

www.museumoudoverschie.nl.<br />

Fiets de speciale route voor Open Monumenten<br />

Dag vanuit Delfshaven, download<br />

de route hier https://omdrotterdam.<br />

nl/routes/route-de-schie-keer-drie.<br />

Meer <strong>in</strong>formatie over het park De Tempel<br />

v<strong>in</strong>d je op<br />

www.natuurmonumenten.nl/detempel.


<strong>Overschie</strong>se historie<br />

23


Samen werken aan het nieuwe Welschen<br />

De verbouw<strong>in</strong>g van de won<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> Welschen 2 gaat snel. De buitenkant van de eerste twee blokken <strong>in</strong> de Patijnstraat is<br />

zo goed als klaar. De bakstenen gevels, de ruime balkons en de grote ramen zien er prachtig uit. Aan de b<strong>in</strong>nenkant van<br />

sommige won<strong>in</strong>gen is de aannemer nog fl<strong>in</strong>k aan het werk. Keukens en badkamers worden geplaatst en alles wordt netjes<br />

afgewerkt.<br />

pleet is, starten we een kennismak<strong>in</strong>gsprogramma<br />

om elkaar, onze bewoners en<br />

de wijk goed te leren kennen. Verder gaan<br />

we aan de slag om de won<strong>in</strong>gen klaar te<br />

maken. De muren worden geverfd en de<br />

vloeren gelegd. Half oktober is alles klaar<br />

en komen de eerste bewoners. We heten<br />

hen van harte welkom en uiteraard betrekken<br />

we daar ook hun familie bij.”<br />

Wonen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

24<br />

32 won<strong>in</strong>gen voor Pameijer<br />

Thijs Dekker, Manager Woont bij Pameijer,<br />

ontvangt b<strong>in</strong>nenkort 25 sleutels. Hij lacht:<br />

“Wij huren 32 won<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> het nieuwe<br />

Welschen. De eerste 25 worden 1 augustus<br />

opgeleverd, daarna volgen er nog 7 <strong>in</strong><br />

een latere fase. In deze won<strong>in</strong>gen bieden<br />

wij plek voor mensen die ondersteun<strong>in</strong>g<br />

op maat krijgen van Pameijer. Bijvoorbeeld<br />

omdat zij moeite hebben met contacten<br />

leggen met anderen of omdat zij<br />

m<strong>in</strong>der goed voor zichzelf kunnen zorgen<br />

door een licht verstandelijke beperk<strong>in</strong>g of<br />

door psychiatrische problemen. Maar het<br />

zijn mensen die net als jij en ik wensen,<br />

dromen en doelen hebben <strong>in</strong> het leven.<br />

Wij ondersteunen hen bij het dagelijks<br />

leven en bij het bereiken van hun doelen.<br />

Het liefst doen wij dat <strong>in</strong> een zo normaal<br />

mogelijke omgev<strong>in</strong>g, omdat wij v<strong>in</strong>den<br />

dat iedereen er gewoon bij hoort. We<br />

zijn dan ook heel blij met de won<strong>in</strong>gen <strong>in</strong><br />

Welschen.”<br />

Beschermd wonen<br />

20 van de 32 won<strong>in</strong>gen die Pameijer<br />

van Woonstad huurt, zijn gelegen <strong>in</strong><br />

twee portieken <strong>in</strong> de Patijnstraat en zijn<br />

bestemd voor beschermd wonen. Thijs<br />

legt uit: “Deze won<strong>in</strong>gen liggen dicht bij<br />

elkaar en de bewoners kunnen als dat nodig<br />

is 24 uur per dag op de hulp van onze<br />

medewerkers rekenen. Daarnaast zijn er<br />

nog twaalf won<strong>in</strong>gen die meer verspreid<br />

over Welschen liggen. Deze bewoners<br />

wonen iets meer op afstand van het team,<br />

maar krijgen alle hulp en ondersteun<strong>in</strong>g<br />

daar waar zij dat nodig hebben. We werken<br />

vanuit de gedachte dat onze bewoners<br />

talenten en mogelijkheden hebben<br />

en zich ook verder kunnen ontwikkelen.”<br />

Nieuw team<br />

Thijs is druk bezig met het samenstellen<br />

van het team dat straks de bewoners gaat<br />

begeleiden. “12 tot 14 medewerkers gaan<br />

<strong>in</strong> Welschen werken. Als het team com-<br />

Bewoner Francesca<br />

Eén van de nieuwe bewoners die via Pameijer<br />

<strong>in</strong> Welschen komt wonen, is Francesca.<br />

Ze woont nu nog aan de Hoornweg<br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> en kijkt erg uit naar haar<br />

nieuwe appartement. “Ik heb heel veel<br />

geleerd de afgelopen jaren en kan bijna<br />

alles zelf. Een keer per week heb ik nog<br />

contact met mijn wooncoach. Dan praten<br />

we even bij. Ik ben heel blij dat ik straks<br />

wéér een stap verder ga met zelfstandig<br />

wonen. Dan kunnen mijn broertjes,<br />

zusjes, neefjes en nichtjes e<strong>in</strong>delijk ook<br />

eens bij mij op visite komen. Mijn huidige<br />

kamer is daar nu veel te kle<strong>in</strong> voor.”<br />

Francesca weet al hoe ze haar nieuwe<br />

appartement gaat <strong>in</strong>richten. “Ik heb zelf<br />

de kleuren voor de woonkamer gekozen.<br />

Eén muur wordt blauw en de rest wit en<br />

grijs. En er komt een grote bank.” Francesca<br />

is een druk bezette dame: “Ik werk als<br />

assistent bij een kapsalon <strong>in</strong> Vlaard<strong>in</strong>gen”,<br />

vertelt ze trots. “Ik ontvang de klanten,<br />

schenk koffie en thee en vul de handdoeken<br />

bij. Soms mag ik ook haar verven. Verder<br />

help ik graag andere bewoners aan de<br />

Hoornweg die <strong>in</strong> een rolstoel zitten. Dan<br />

gaan we wandelen of een boodschap<br />

doen. Dat wil ik blijven doen, ook als ik<br />

straks verhuisd ben. In het weekend ga ik<br />

vaak naar mijn vriend die <strong>in</strong> Capelle aan<br />

den IJssel woont. Ook ga ik graag op bezoek<br />

bij mijn vrienden David, Paul<strong>in</strong>e en<br />

Terence. Ik houd van gezelligheid. Lekker<br />

kletsen. Ik kijk ernaar uit om <strong>in</strong> Welschen<br />

weer nieuwe mensen te leren kennen.”


Buurtpunt<br />

Om de saamhorigheid <strong>in</strong> Welschen te ondersteunen,<br />

opent Pameijer <strong>in</strong> de Patijnstraat<br />

een Buurtpunt. Thijs legt uit: “We<br />

willen er niet alleen voor onze bewoners<br />

zijn, maar ook voor alle anderen <strong>in</strong> de<br />

buurt. Het Buurtpunt wordt een plek waar<br />

mensen elkaar kunnen ontmoeten, leuke<br />

d<strong>in</strong>gen kunnen doen en terecht kunnen<br />

met praktische vragen. Heel mooi dat we<br />

dit <strong>in</strong> samenwerk<strong>in</strong>g met Woonstad, wmo<br />

radar en gemeente kunnen doen.” Het<br />

Buurtpunt opent 19 oktober de deuren.<br />

Buurtcoaches Els en Amanda dragen eraan<br />

bij dat straks alles op rolletjes loopt.<br />

Tijd om kennis met hen te maken.<br />

Buurtcoach Els<br />

Els werkt al 16 jaar voor Pameijer en weet<br />

precies hoe zij mensen op de juiste manier<br />

kan aanspreken en betrekken bij de<br />

buurt. “Mensen v<strong>in</strong>den het soms moeilijk<br />

om over kwetsbare situaties te praten of<br />

hulp te vragen. Ik herken al snel wat er<br />

speelt en kan dan het juiste zetje geven<br />

om de situatie beter te maken. Want<br />

wonen <strong>in</strong> een mooi nieuw huis is fijn,<br />

maar uite<strong>in</strong>delijk maakt het contact met<br />

buurtgenoten, nieuwe d<strong>in</strong>gen leren of<br />

iets kunnen betekenen voor een ander,<br />

het leven pas echt waardevol. Zo heb ik<br />

eerder <strong>in</strong> Charlois ook een buurthuiskamer<br />

georganiseerd”, gaat Els verder. “Het<br />

werd een plek waar Jan en Alleman zich<br />

welkom voelde. Mensen leerden elkaar<br />

kennen en zo is een netwerk ontstaan<br />

dat elkaar helpt wanneer dat nodig is. Ik<br />

kijk ernaar uit om dit ook <strong>in</strong> Welschen te<br />

doen. Ik ben benieuwd naar de wensen<br />

van bewoners. Waar hebben zij behoefte<br />

aan? Samen gaan we dan kijken hoe we<br />

dit kunnen regelen.”<br />

Buurtcoach Amanda<br />

Amanda werkt s<strong>in</strong>ds 2016 <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> als<br />

Buurtcoach bij wmo radar. “Ik ken de wijk<br />

en de bewoners goed”, vertelt Amanda.<br />

“Het leuke v<strong>in</strong>d ik dat er mensen wonen<br />

met totaal verschillende achtergronden<br />

en toch is iedereen <strong>Overschie</strong>ënaar. De<br />

mensen zetten zich graag <strong>in</strong> voor elkaar<br />

en de wijk. Dat maakt <strong>Overschie</strong> nog een<br />

beetje dorps.”<br />

Eén van de acties die Amanda heeft gestart<br />

om het welzijn van buurtbewoners<br />

te verbeteren, is het wandel-halfuur. Elke<br />

werkdag maakt Amanda een wandel<strong>in</strong>g<br />

van een half uur door de wijk. En iedereen<br />

die wil, kan aanhaken. Inmiddels lopen<br />

zo’n vijftig bewoners regelmatig mee.<br />

“Het mooie is dat bewoners niet alleen<br />

letterlijk <strong>in</strong> beweg<strong>in</strong>g komen, maar dat<br />

ze elkaar ook beter leren kennen en er<br />

nieuwe contacten ontstaan. Zo heeft pas<br />

geleden de ene wandelaar de andere<br />

wandelaar geholpen bij een verhuiz<strong>in</strong>g.<br />

Ook kom ik door de gesprekken met<br />

de wandelaars veel meer te weten over<br />

eventuele wensen of moeilijkheden. Ik<br />

bied een luisterend oor en kan helpen bij<br />

het v<strong>in</strong>den van een oploss<strong>in</strong>g.”<br />

Aandacht geven<br />

De buurthuiskamer en het wandel-halfuur<br />

zijn mooie voorbeelden van hoe een<br />

eenvoudig idee kan bijdragen aan meer<br />

verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de wijk. En dat is precies<br />

wat Amanda en Els ook voor ogen hebben<br />

voor het Buurtpunt <strong>in</strong> Welschen. “In<br />

Welschen ontstaat straks een heel nieuwe<br />

buurt. Veel mensen die de afgelopen jaren<br />

al <strong>in</strong> Welschen woonden, verhuisden<br />

door naar een van de verbouwde won<strong>in</strong>gen.<br />

Maar er komen ook veel nieuwe<br />

bewoners. Iedereen heeft een andere<br />

achtergrond. Wij willen graag iedereen,<br />

die dat wil, een rol geven <strong>in</strong> hun eigen<br />

buurt”, zegt Els. “Welke rol dat is, dat laten<br />

we aan de bewoner zelf over. We gaan de<br />

eerste tijd vooral veel kennismaken met<br />

elkaar. Dan komen de ideeën vanzelf.”<br />

Amanda voegt toe: “Het is net zoals op de<br />

posters van Loesje staat: ‘Alles wat je aandacht<br />

geeft, groeit’. Dat is precies wat wij<br />

als buurtcoaches willen doen.”<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

Heb je vragen over het Buurtpunt of heb<br />

je ideeën om de buurt beter te maken?<br />

Neem dan contact op met Els of Amanda<br />

of loop vanaf 19 oktober gewoon eens<br />

b<strong>in</strong>nen bij het Buurtpunt op de hoek Patijnstraat<br />

37 B/Hoornweg.<br />

Els T 06 100 59 025<br />

Amanda T 06 279 79 414<br />

Wonen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

25


THEATER IN DE LUGT<br />

DE LUGT 17<br />

3043 CJ<br />

ROTTERDAM<br />

MUSEUM OUD OVERSCHIE<br />

OVERSCHIESE KERKSINGEL 1<br />

3043 BA<br />

ROTTERDAM


Nieuw sportaanbod <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>: Weightball<br />

Weightball <strong>in</strong> uitvoer<strong>in</strong>g - Foto’s: Archel<strong>in</strong>o Moul<strong>in</strong>e<br />

Weightball: je speelt het op een volleybalveld met een bal van 4, 6 of 9 kilo en twee teams van vijf spelers. Ieder team probeert<br />

de bal over het net te krijgen. Wie zorgt dat de bal bij de tegenstanders de grond raakt krijgt een punt. B<strong>in</strong>nenkort<br />

start Archil<strong>in</strong>o Moul<strong>in</strong>e, de grondlegger van deze sport, <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> met weightball.<br />

Weightball is een <strong>in</strong>tensieve sport, waarbij<br />

je fysiek tot het maximale wordt getest.<br />

Hoe zwaar de bal is waarmee je speelt,<br />

hangt af van leeftijd en geslacht. De sport<br />

is erg populair aan het worden onder pubers,<br />

volwassenen en topsporters.<br />

Lockdownsport<br />

Weightball ontstond tijdens de eerste<br />

lockdown. Via social media deelde Archil<strong>in</strong>o<br />

een video waarop hij met vrienden<br />

aan het tra<strong>in</strong>en was. Ze speelden een spel<br />

waarbij ze elkaar met een slamball omver<br />

probeerden te gooien. Een atleet uit Amsterdam<br />

reageerde met de vraag ‘’Kunnen<br />

we niet zoiets doen <strong>in</strong> de vorm van een<br />

challenge Amsterdam tegen Rotterdam?’’<br />

Een paar dagen later g<strong>in</strong>g een grote groep<br />

Rotterdamse atleten naar Amsterdam<br />

om daar een voorloper van weightball te<br />

spelen. Het sloeg zo aan, dat het ple<strong>in</strong>tje<br />

waar ze speelden al snel vol stond met<br />

mensen die wilden meedoen. Vervolgens<br />

werd Archil<strong>in</strong>o overstroomd met vragen<br />

van mensen die wilden weten waar ze dit<br />

leuke spel konden spelen.<br />

Uitverkocht<br />

Een paar maanden later was het eerste<br />

official.weightball event Rotterdam vs.<br />

Amsterdam de return <strong>in</strong> Topsportcentrum<br />

Rotterdam. Dit was uitverkocht. Zo werd<br />

duidelijk dat de sport weightball veel potentie<br />

heeft.<br />

S<strong>in</strong>dsdien verzorgt official.weightball<br />

cl<strong>in</strong>ics op middelbare scholen en doen ze<br />

van alles om de sport onder de aandacht<br />

te brengen. B<strong>in</strong>nenkort kun je <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

en een aantal andere Rotterdamse<br />

wijken weightball spelen. Weightball is<br />

ook onderdeel van de <strong>Overschie</strong>se Sportweek<br />

en gaat dan officieel van start!<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie: Archil<strong>in</strong>o Moul<strong>in</strong>e –<br />

06-18854399.<br />

Of bezoek de website www.officialweightball.com<br />

of <strong>in</strong>stagram account: @<br />

official.weightball.<br />

<strong>Overschie</strong>s Nieuws<br />

27<br />

Verander<strong>in</strong>gen A13 / A16 door de ogen van<br />

oud-<strong>Overschie</strong>ënaar Carl van Woerkom<br />

Vanaf de fiets ziet Carl van Woerkom hoe de verander<strong>in</strong>gen bij de Doenkade steeds zichtbaarder worden. Hier komt immers<br />

“De Groene Boog”: 11 kilometer rijksweg (A16) tussen de A16/A20 en de A13.<br />

De oude landweg Schieveensedijk ligt<br />

nu grotendeels op zijn nieuwe plek. Nog<br />

steeds parallel aan de A13 richt<strong>in</strong>g Delft,<br />

maar een stuk opgeschoven. De Schieveensedijk<br />

loopt nu o.a. over de mooie<br />

polderweter<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de Schieveensepolder<br />

en langs de verlengde Hofwijktunnel<br />

onder de A13.<br />

Het nieuwe betonnen viaduct van de<br />

Groene Boog geeft aan hoe groot de<br />

diagonale betonoverspann<strong>in</strong>g gaat worden.<br />

De A13 zal uite<strong>in</strong>delijk onder dit viaduct<br />

doorgaan.<br />

Op de foto’s zijn de verander<strong>in</strong>gen goed<br />

te zien.<br />

Foto’s: Carl van Woerkom


tennisparkOverdeSchie-Torenlaan100-3043BVRotterdam<br />

www.tennisparkoverdeschie.nl<strong>in</strong>fo@overdeschie.nl010-4152157<br />

HET ROTTERDAMSE<br />

VERHUURBEDRIJF<br />

HOOGWERKERS | BOUW- EN LADDERLIFTEN<br />

HOGEDRUKREINIGERS | STEIGERS | HEATERS<br />

COMPRESSOREN | GENERATOREN<br />

DELFTWEG 114D | ROTTERDAM | 010 - 462 00 10<br />

XTRA-MATERIEEL.NL<br />

SCHRIJF NU IN<br />

VOOR DE<br />

N A J A A R S L E S S E N<br />

I N T R O D U C T I E<br />

2 0 2 1 - 2 0 2 2<br />

C U R S U S<br />

10 uur TENNISLES<br />

10 uur VRIJSPELEN<br />

4 uur TOERNOOI<br />

€ 1 2 5


De ondernemer, de dood en belast<strong>in</strong>gen (II).<br />

Mijn eerste column voor u g<strong>in</strong>g over de fiscale gevolgen van het overlijden van een ondernemer. De situatie van de ondernem<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> de bv-vorm heb ik toen onbesproken gelaten. Die paste niet <strong>in</strong> de mij gegeven 400 woorden. Daarom kom<br />

ik er nu op terug. Want - zonder u al gelijk angst aan te jagen – het fiscale belang is groot. Zonder de nodige aandacht en<br />

voorbereid<strong>in</strong>g betaalt u al snel (te) veel belast<strong>in</strong>g.<br />

Vestig<strong>in</strong>g Schiedam Jan van Galenstraat 14 | 3115 JG Schiedam | 010 426 19 56<br />

MRVO.NL<br />

Stel u heeft al jarenlang een mooie w<strong>in</strong>kel.<br />

Zelf opgebouwd. In de bv-vorm. Ook het<br />

w<strong>in</strong>kelpand zit <strong>in</strong> de bv. W<strong>in</strong>kel en pand samen<br />

zijn zeker 1 miljoen waard en u zou de<br />

zaak graag nalaten aan uw twee k<strong>in</strong>deren.<br />

Als u niets doet, gebeurt bij uw overlijden<br />

<strong>in</strong> grote lijnen het volgende.<br />

1. Het vererven van de bv wordt hetzelfde<br />

behandeld als een verkoop van<br />

de bv. U betaalt (postuum) 26,9% <strong>in</strong>komstenbelast<strong>in</strong>g<br />

(IB) over de waarde<br />

van de totale ondernem<strong>in</strong>g. Dat is<br />

€269.000 dus!<br />

2. Uw twee k<strong>in</strong>deren betalen erfbelast<strong>in</strong>g<br />

over de ondernem<strong>in</strong>g. De erfbelast<strong>in</strong>g<br />

bedraagt voor k<strong>in</strong>deren 10%<br />

tot 20%. Ieder verkrijgt 50% van de bv.<br />

Dus €500.000 aan waarde. Daar mag<br />

weliswaar de onder punt 1 genoemde<br />

IB worden afgetrokken, maar dan nog<br />

is ieder van hen ruim €60.000 erfbelast<strong>in</strong>g<br />

verschuldigd.<br />

Kortom: niets doen kost <strong>in</strong> totaal €389.000<br />

belast<strong>in</strong>g! Dat kan gelukkig voorkomen<br />

worden. Zowel <strong>in</strong> de IB als de erfbelast<strong>in</strong>g<br />

zijn daar mogelijkheden voor.<br />

1) In de IB kan de belast<strong>in</strong>gclaim worden<br />

doorgeschoven. Zo verschuiven de<br />

aandelen “geruisloos” naar de volgende<br />

generatie. Let op! Dit moet schriftelijk<br />

worden verzocht bij de belast<strong>in</strong>gdienst.<br />

Een andere belangrijke voorwaarde is dat<br />

doorschuiven niet kan als sprake is van belegg<strong>in</strong>gsvermogen<br />

(denk aan: spaargeld,<br />

effecten en verhuurd onroerend goed).<br />

2) In de erfbelast<strong>in</strong>g geldt een vrijstell<strong>in</strong>g<br />

van globaal €1.000.000 plus 83% van het<br />

meerdere. In ons voorbeeld is dus alles<br />

vrijgesteld. Maar let op! Die vrijstell<strong>in</strong>g<br />

krijg je niet zomaar. Hij wordt alleen verleend<br />

op schriftelijk verzoek. En de ondernem<strong>in</strong>g<br />

móet vijf jaar worden voortgezet.<br />

Wordt b<strong>in</strong>nen die vijf jaar verkocht, gestopt<br />

of gaat de w<strong>in</strong>kel failliet, dan moet<br />

alsnog erfbelast<strong>in</strong>g worden betaald.<br />

U leest het goed: wie op tijd verzoekt en<br />

zich aan de andere voorwaarden houdt,<br />

betaalt geen €389.000 maar €0 belast<strong>in</strong>g!<br />

Deze riante regel<strong>in</strong>g staat onder politieke<br />

druk en wordt waarschijnlijk versoberd.<br />

Wie dat voor wil zijn, zou zijn bv ook tijdens<br />

het leven al kunnen schenken. Maar<br />

daarover wellicht <strong>in</strong> een volgende column<br />

meer…<br />

Drs. Jeroen de Vos Rb<br />

MRVO Accountants Belast<strong>in</strong>gadviseurs<br />

jeroendevos@mrvo.nl<br />

Belast<strong>in</strong>gcolumn<br />

29<br />

Ook <strong>in</strong> 2021 geen Kerstmarkt<br />

Vanwege de coronapandemie kon de traditionele Kerstmarkt<br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> 2020 niet doorgaan. Wij weten dat<br />

veel <strong>in</strong>woners van <strong>Overschie</strong> en anderen uitkijken naar deze<br />

Kerstmarkt met die gezellige dorpse sfeer. Toch hebben de<br />

organisatoren besloten ook de Kerstmarkt 2021 niet door te<br />

laten gaan.<br />

Er valt natuurlijk nog we<strong>in</strong>ig te zeggen over de maatregelen die<br />

<strong>in</strong> december zullen gelden. Maar alleen al “een 1,5 meter-regel”<br />

is op de Kerstmarkt niet te realiseren. Het evenement v<strong>in</strong>dt<br />

plaats <strong>in</strong> de openbare ruimte en dus is het ook heel lastig om<br />

te gaan werken met reserver<strong>in</strong>gen, sneltesten en vacc<strong>in</strong>atiebewijzen.<br />

Alles bij elkaar v<strong>in</strong>den de organisatoren het niet verantwoord<br />

dit jaar de Kerstmarkt te organiseren. De ogen zijn dus<br />

hoopvol gericht op december 2022…<br />

Foto: Wim Neeleman


augustus 2021<br />

Vuil ophalen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>: hard werken en goed uitleggen<br />

Gebiedspag<strong>in</strong>a<br />

Vuilnismannen werken zich <strong>in</strong> het<br />

werken. Ook kochten ze vaker spul-<br />

zijn moeilijk te v<strong>in</strong>den. Gelukkig<br />

Foto: Eric Fecken<br />

30<br />

zweet. Sensoren meten hoe vol de<br />

vuilconta<strong>in</strong>ers zijn. In <strong>Overschie</strong> zou<br />

len op het <strong>in</strong>ternet. Daardoor kwam<br />

er veel meer afval: huisvuil, grofvuil,<br />

lukte het wel om op de noordoever<br />

van de stad twee extra vuilnisau-<br />

het legen van conta<strong>in</strong>ers op rolletjes<br />

papier en karton.<br />

to’s te laten rijden. Dan maar ’s<br />

moeten lopen. Maar dat doet het<br />

avonds langer doorrijden? Kan<br />

niet altijd. Bewoners klagen. Ze<br />

Stadsbeheer kreeg ook zelf te<br />

ook niet, want het vuilnis moet naar<br />

vragen zich af: ‘Kan die vuilniswa-<br />

maken met corona. Er waren meer<br />

de afstortlocatie, en die sluit om<br />

gen geen extra rondje rijden?’ In dit<br />

vuilophalers en chauffeurs ziek, of<br />

21.00 uur. Dat betekent: op tijd uit<br />

bericht legt Stadsbeheer uit waarom<br />

moesten (uit voorzorg) thuis <strong>in</strong> qua-<br />

<strong>Overschie</strong> vertrekken, en een vuil-<br />

dat dit niet altijd haalbaar is, en wat<br />

ranta<strong>in</strong>e. De mensen van de vroege<br />

niswagen is nu niet bepaald een<br />

Stadsbeheer wél doet.<br />

ploeg mogen de collega’s van de<br />

Formule-1-auto.<br />

late ploeg niet tegenkomen, om zo<br />

U heeft het ongetwijfeld ook gezien:<br />

besmett<strong>in</strong>gen te voorkomen. Bij de<br />

Kortom, de problemen zijn een<br />

vuilniszakken en grofvuil naast<br />

wissel<strong>in</strong>g van chauffeur moet de<br />

optelsom van oorzaken. Het komt<br />

afvalconta<strong>in</strong>ers. Lelijk om te zien<br />

vuilniswagen ontsmet worden. Dat<br />

niet door geldgebrek of bezu<strong>in</strong>i-<br />

en vies bovendien. Vogels pikken<br />

kost tijd. Bovendien is er m<strong>in</strong>der di-<br />

g<strong>in</strong>gen. Ook niet door fouten. Het<br />

de zakken open en het afval ligt<br />

rect contact tussen de ploegleiders<br />

is overmacht. Dat is naar, voor de<br />

op straat. Smerig, en het trekt on-<br />

en hun ophaalploegen. Daardoor is<br />

bewoners net zo goed als voor de<br />

gedierte aan. Begrijpelijk dat daar<br />

het moeilijker om direct door te ge-<br />

vuilnisophalers. Want die willen ge-<br />

klachten en vragen over zijn.<br />

ven als er ergens onderweg <strong>in</strong> de<br />

woon hun werk doen, zodat u <strong>in</strong> een<br />

wijk een probleem is gezien. En ja,<br />

schone wijk woont.<br />

Beg<strong>in</strong> 2020 waren er we<strong>in</strong>ig tot<br />

soms gaat een vuilniswagen kapot,<br />

geen klachten. Stadsbeheer had<br />

en dat gebeurde het afgelopen jaar<br />

Op de korte termijn is een oploss<strong>in</strong>g<br />

voldoende personeel, genoeg wa-<br />

vaker, omdat er meer met de wa-<br />

moeilijk te v<strong>in</strong>den. Stadsbeheer<br />

gens en goed werkende sensoren<br />

gens wordt gereden.<br />

heeft extra vuilniswagens besteld,<br />

op de conta<strong>in</strong>ers. Door de uitbraak<br />

maar de levertijd is zo’n anderhalf<br />

van corona moesten r s<strong>in</strong>ds maart<br />

<strong>Natuurlijk</strong> is gekeken naar oplos-<br />

jaar. Verder is het plan om meer op<br />

2020 veel mensen opeens thuis<br />

s<strong>in</strong>gen. Maar extra vuilnismannen<br />

zondagen te gaan rijden; nu gebeurt<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

www.rotterdam.nl/overschie<br />

14 010<br />

@ gebiedscommissies@rotterdam.nl<br />

Volg ons ook op Facebook en Twitter


augustus 2021<br />

dit soms ook, maar is het nog geen<br />

gewoonte. Stadsbeheer heeft ook<br />

aan de gebiedscommissie <strong>Overschie</strong><br />

uitgelegd wat er aan de hand<br />

is. Dat maakt het vuil op straat niet<br />

m<strong>in</strong>der, maar heeft wel voor meer<br />

begrip gezorgd. Eén van de afspraken<br />

met hen is ook om u te <strong>in</strong>formeren.<br />

Vandaar dit stukje.<br />

In de tussentijd blijven de mensen<br />

van Stadsbeheer hun best doen uw<br />

wijk schoon te houden. Gelukkig<br />

zijn verschillende coronamaatregelen<br />

iets versoepeld. En het scheelt<br />

ook als bewoners zelf een handje<br />

helpen:<br />

• Maak dozen kle<strong>in</strong> zodat het<br />

karton <strong>in</strong> de conta<strong>in</strong>er past<br />

(scheuren, snijden en spr<strong>in</strong>gen);<br />

• Breng grofvuil gratis naar een<br />

milieupark of maak een afspraak<br />

om grofvuil gratis op te<br />

laten halen. Dit kan via rotterdam.nl/grofvuil<br />

of 14 010;<br />

• Doe zakken liggend <strong>in</strong> de<br />

open<strong>in</strong>g van de conta<strong>in</strong>er en<br />

gebruik zakken van 60 liter of<br />

kle<strong>in</strong>er. Om te voorkomen dat<br />

vuilniszakken klemmen <strong>in</strong> de<br />

conta<strong>in</strong>ers;<br />

• Is de conta<strong>in</strong>er vol? Meld het<br />

via de MeldR-app en breng je<br />

afval naar de volgende conta<strong>in</strong>er.<br />

Samen houden we stad<br />

en wijk schoon!<br />

Afval doen we <strong>in</strong> de bak.<br />

Doe de vuilniszak<br />

liggend <strong>in</strong> de open<strong>in</strong>g<br />

en gebruik zakken<br />

van 60 liter of kle<strong>in</strong>er.<br />

Zet geen afval naast<br />

de conta<strong>in</strong>er. En zorg<br />

dat de vuilniszak<br />

niet klemt <strong>in</strong> de open<strong>in</strong>g.<br />

Gebiedspag<strong>in</strong>a<br />

31<br />

Max. 60L<br />

Boete<br />

€125<br />

of hoger<br />

Optie 1<br />

Optie 2<br />

Optie 3<br />

Is het te groot?<br />

Breng het gratis<br />

naar een<br />

milieupark.<br />

Maak een afspraak<br />

om grofvuil gratis<br />

op te laten halen.<br />

Zijn de spullen<br />

nog bruikbaar?<br />

Breng ze naar de<br />

kr<strong>in</strong>gloopw<strong>in</strong>kel.<br />

14<br />

010<br />

Kr<strong>in</strong>gloopwarenhuis<br />

Ingang<br />

milieupark<br />

www.<br />

rotterdam.nl/<br />

afval<br />

Conta<strong>in</strong>er vol?<br />

Klemt de klep?<br />

Stap 1 Stap 2 Stap 3<br />

Meld het via<br />

de MeldR-app.<br />

Download<br />

MeldR <strong>in</strong> de<br />

app-store.<br />

MeldR<br />

En breng je afval<br />

naar de volgende<br />

conta<strong>in</strong>er.<br />

Wij lossen<br />

het probleem op.<br />

Vol of<br />

klem?<br />

Samen houden we de stad schoon.<br />

www.rotterdam.nl/afval bel 14 010<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

www.rotterdam.nl/overschie<br />

14 010<br />

@ gebiedscommissies@rotterdam.nl<br />

Volg ons ook op Facebook en Twitter


augustus 2021<br />

Van brug spr<strong>in</strong>gen levensgevaarlijk<br />

Het is mooi weer, en het water van<br />

de Schie lonkt. Dan is het enorm<br />

verleidelijk om samen met je vrienden<br />

lekker vanaf de brug het water<br />

<strong>in</strong> te plonzen. Toch is dat een bijzonder<br />

slecht idee. Het is namelijk<br />

fl<strong>in</strong>k riskant. En daarom verboden.<br />

De politie waarschuwt dat er fl<strong>in</strong>ke<br />

boetes worden uitgedeeld.<br />

Brug spr<strong>in</strong>gen lijkt aantrekkelijk<br />

maar is gevaarlijk en op veel<br />

plaatsen verboden<br />

Ieder jaar komen er mensen om het<br />

leven bij zwemmen <strong>in</strong> een rivier of<br />

kanaal. Ook van een brug duiken of<br />

spr<strong>in</strong>gen is gevaarlijk, hoe leuk het<br />

ook lijkt.<br />

Wat ligt er onder water?<br />

Een brug is vaak hoger dan hij lijkt,<br />

Gebiedspag<strong>in</strong>a<br />

32<br />

en op het water kom je harder neer<br />

dan je denkt: voor je het weet heb<br />

je iets gebroken of een klaplong.<br />

Bovendien kun je vaak niet zien wat<br />

er onder water ligt. Fietsen, w<strong>in</strong>kelwagentjes<br />

en andere troep kunnen<br />

nare verwond<strong>in</strong>gen opleveren.<br />

Dan zijn er natuurlijk ook nog ple-<br />

• In snelvaargebieden<br />

• Op plekken die specifiek aangewezen<br />

zijn als verboden gebied<br />

Foto Gemeente Rotterdam - P. Schmidt/J. Boute<br />

week. Of kijk op Facebookpag<strong>in</strong>a<br />

<strong>Overschie</strong>010 en volg de Instagrampag<strong>in</strong>a’s<br />

van de jongerencoaches<br />

van WMO Radar, Steven<br />

Onl<strong>in</strong>e vergader<strong>in</strong>g<br />

De gebiedscommissie<br />

vergadert maandag 6<br />

september om 19.30<br />

uur. Kijk thuis mee via<br />

gebiedscommissies.<br />

notubiz.nl<br />

zierbootjes en grote schepen, die<br />

Op al deze plekken is zwemmen<br />

en Jitske (steven_wmoradar en<br />

je als spr<strong>in</strong>ger niet altijd <strong>in</strong> de gaten<br />

gevaarlijk en verboden. Dat geldt<br />

jitske_wmoradar).<br />

hebt. Een schip dat over je heen<br />

dus ook voor open water <strong>in</strong> Over-<br />

vaart: dat wil je echt niet meema-<br />

schie, zoals de Rotterdamse en<br />

ken, zelfs niet met een sloep. Ook<br />

Delftse Schie. B<strong>in</strong>nenkort plaatst<br />

de strom<strong>in</strong>gen en golven die schepen<br />

veroorzaken zijn gevaarlijk<br />

voor zwemmers, want je wordt zo<br />

meegezogen. Vandaar dat zwemmen<br />

<strong>in</strong> een vaarweg of bij een brug<br />

verboden is, net zoals het spr<strong>in</strong>gen<br />

van bruggen. Doe je het toch, dan<br />

riskeer je een boete van 150 euro.<br />

Hier mag je niet zwemmen<br />

• In de vaarweg van rivieren<br />

• <strong>in</strong> kanalen<br />

• In de buurt van wachtplaatsen of<br />

afmeerplekken voor schepen<br />

• In de buurt van een brug, sluis,<br />

stuw of ballenlijn<br />

• In de routes van veerponten<br />

• In en rond havens<br />

de gemeente op diverse plekken<br />

<strong>in</strong>formatie-/verbodsborden.<br />

Hier mag je wel zwemmen<br />

Op zwemwater.nl staan alle plaatsen<br />

waar je veilig <strong>in</strong> natuurwater<br />

kunt zwemmen. In Rotterdam zijn<br />

dat de Kral<strong>in</strong>gse Plas, Zevenhuizerplas<br />

en (met lidmaatschap) het<br />

Zwarte Plasje. Of download de<br />

gratis Zwemwaterapp voor meer<br />

veilige zwemplekken.<br />

Vervelen hoeft echt niet<br />

Ook al mag je niet <strong>in</strong> open water<br />

zwemmen, je hoeft je <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

niet te vervelen. Kijk bijvoorbeeld<br />

eens <strong>in</strong> de bijlage over de sport-<br />

Her<strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g speelplek<br />

Oranjestraat<br />

eerder van start<br />

De voor het 1 e kwartaal van 2022<br />

geplande her<strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g van de<br />

speelplek Oranjestraat wordt<br />

naar voren geschoven en de<br />

werkzaamheden starten al <strong>in</strong><br />

week 35. Vanwege het plantseizoen<br />

zal de beplant<strong>in</strong>g pas <strong>in</strong> februari<br />

2022 gerealiseerd worden.<br />

Bij de her<strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g wordt o.a.<br />

een spelregelbord geplaatst.<br />

Bewoners worden uitgenodigd<br />

voor een <strong>in</strong>formatiebijeenkomst<br />

hierover.<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

www.rotterdam.nl/overschie<br />

14 010<br />

@ gebiedscommissies@rotterdam.nl<br />

Volg ons ook op Facebook en Twitter


Een foto van het kantoor van Won<strong>in</strong>gBedrijf Rotterdam uit 1992 met de toenmalige medewerkers (namen bekend bij archief Museum) en een foto van de huidige situatie -<br />

Foto’s: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>/Leendert van der Waal-collectie Museum Oud-<strong>Overschie</strong><br />

<strong>Overschie</strong>se Straatnaam verklaard:<br />

Adriaen Brouwerstraat<br />

Dit keer gaan we naar de straat die misschien wel de kortste straat is van <strong>Overschie</strong>: de Adriaen Brouwerstraat. Deze straat<br />

loopt achter de Burgemeester Baumannlaan tussen de Jan Steenstraat en de 2e Hogenbanweg, parallel aan het w<strong>in</strong>kelblok.<br />

Op 31 maart 1953 kreeg deze straat zijn<br />

naam. De straat is vernoemd naar de<br />

Vlaamse genre- en landschapsschilder<br />

Adriaen Brouwer (1605-1638). Er zijn toen<br />

veel straten vernoemd naar bekende Nederlandse<br />

schilders. Voor zover bekend<br />

heeft Brouwer nooit <strong>Overschie</strong> geschilderd.<br />

Vroeger zat <strong>in</strong> deze straat het <strong>Overschie</strong>se<br />

kantoor van Won<strong>in</strong>gBedrijf Rotterdam.<br />

Hier zaten de mensen die de huurwon<strong>in</strong>gen<br />

van het Won<strong>in</strong>gBedrijf <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

beheerden. Huurders kwamen naar het<br />

kantoor om huurzaken te regelen.<br />

Tegenwoordig zit hier de Meubelloods en<br />

een aantal garageboxen.<br />

<strong>Overschie</strong>se straatnaam<br />

33<br />

Museum Brocante w<strong>in</strong>kel iedere zondag geopend<br />

De Museum Brocante w<strong>in</strong>kel van Museum Oud <strong>Overschie</strong> is weer open. Iedere zondagmiddag kunt u <strong>in</strong> de oude loods, nu de hof ’t<br />

Middenveld, naar hartenlust snuffelen tussen leuke brocante spulletjes. Er zijn allerlei spullen te v<strong>in</strong>den, van groot tot kle<strong>in</strong>, van<br />

oud tot nieuw, en overal vandaan. Voor een leuk prijsje v<strong>in</strong>dt u hier mooie d<strong>in</strong>gen die graag een leuk plaatsje bij u thuis v<strong>in</strong>den. Als<br />

u iets koopt, steunt u daarmee bovendien het museum. Dus kom eens kijken of er iets van uw gad<strong>in</strong>g bij is!<br />

De w<strong>in</strong>kel is iedere zondag open tussen 14.00 en 17.00 uur, net zoals het museum.<br />

De Museum Brocante w<strong>in</strong>kel<br />

Foto’s: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>


Baumannkerk wordt appartementencomplex<br />

Hoe staat het eigenlijk met de verbouw<strong>in</strong>g van de Baumannkerk? De kerk wordt omgebouwd tot een complex met 33<br />

appartementen en horeca. Hoe doen ze dat? En hoe gaan de nieuwe won<strong>in</strong>gen eruit zien? Uitvoerder Arnold Zwemer en<br />

projectbegeleider Marius de Witte leggen het uit.<br />

Arnold en Marius houden kantoor <strong>in</strong> de oude pastorie naast het kerkgebouw. Zij begeleiden namens Van Wijnen Stolwijk B.V. de<br />

verbouw<strong>in</strong>g van de kerk. Ze zorgen voor de aanstur<strong>in</strong>g van alle mensen die bij het werk betrokken zijn. Ook zorgen zij ervoor dat<br />

alle materialen op tijd geleverd worden, en dat het werk gebeurt volgens de verkoopteken<strong>in</strong>gen en werkteken<strong>in</strong>gen van de kopers<br />

en de opdrachtgever “RO-OK”.<br />

Kansen<br />

Een kerk omtoveren tot won<strong>in</strong>gen doe je niet zomaar eventjes. Maar toen de vastgoedhandelaren Gijs van der Kleij en Bart<br />

Verhagen hoorden dat het kerkgebouw te koop was, zagen zij kansen en kochten het gebouw <strong>in</strong> oktober 2018. Van der Kleij &<br />

Verhagen wonen <strong>in</strong> Rotterdam en hebben beide RO-OK B.V. opgericht, Rotterdams Ontwikkel Kollektief (RO-OK). RO-OK schakelde<br />

Van Wijnen Stolwijk <strong>in</strong>, specialist <strong>in</strong> het transformeren van bijzondere gebouwen tot woonlocatie.<br />

De voormalige kerk Onze Lieve Vrouwe Altijddurende Bijstand is gebouwd <strong>in</strong> 1953. Het is een markant gebouw aan de Burgemeester<br />

Baumannlaan en een goed voorbeeld van de bouwstijl tijdens de wederopbouw. Het is dan ook mooi dat de uitstral<strong>in</strong>g van het gebouw<br />

behouden blijft bij de verbouw<strong>in</strong>g.<br />

Wonen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

34<br />

Warmtepomp<br />

“E<strong>in</strong>d 2019 waren de plannen voor de transformatie uitgewerkt”, vertelt Marius. “In januari 2020 zijn de vergunn<strong>in</strong>gen aangevraagd<br />

en was het def<strong>in</strong>itieve plan klaar. Beg<strong>in</strong> 2020 heeft RO-OK de won<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> de verkoop gezet.”<br />

Door corona g<strong>in</strong>g de verkoop trager dan verwacht, maar <strong>in</strong> augustus 2020 konden we starten met de transformatie.<br />

Marius en Arnold v<strong>in</strong>den het heel bijzonder om betrokken te zijn bij deze transformatie:<br />

“Het behoud van zo’n mooi gebouw is toch een bijzondere opdracht, want we moeten wel voldoen aan de huidige regels qua<br />

bouwbesluit en duurzaamheid. Zo wordt er voor het hele pand een waterpomp aangebracht. Hiervoor moeten er ca. 12 bronnen<br />

‘geboord’ worden van elk zo’n 150 meter diep. Alle appartementen krijgen een collectieve warmtepomp- en warmteterugw<strong>in</strong>n<strong>in</strong>gs<strong>in</strong>stallatie<br />

(wtw).”<br />

Betrokken<br />

<strong>Overschie</strong> heeft Marius en Arnold best verrast: “Heel bijzonder om hier <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> te werken en te merken hoe betrokken iedereen<br />

is bij een project als dit. We hadden niet gedacht dit aan te treffen <strong>in</strong> een stad als Rotterdam. We zijn hier te gast en willen ons<br />

ook zo opstellen. We houden reken<strong>in</strong>g met de omgev<strong>in</strong>g waar<strong>in</strong> we werken.”<br />

De contouren van het nieuwe complex zijn vanaf de straat steeds duidelijker te zien. Als je vanaf De Lugt komt, is de uitbouw van<br />

de 2 e en 3 e verdiep<strong>in</strong>g al van veraf te zien. In de kerk zelf v<strong>in</strong>d je nu vooral nog steigers en werklui. Er moet nog veel gedaan worden,<br />

maar de verwacht<strong>in</strong>g is dat de eerste appartementen beg<strong>in</strong> oktober klaar zijn. Daarna gaan we ook de gezamenlijke tu<strong>in</strong> realiseren.<br />

Kerkgevoel<br />

De architect wil <strong>in</strong> alle appartementen het gevoel van de kerk tot uit<strong>in</strong>g laten komen. Zo zijn de biechtruimtes als erkers <strong>in</strong> de<br />

appartementen verwerkt. Ook zijn de ronde glas-<strong>in</strong>-lood ramen bewaard gebleven. In de won<strong>in</strong>gen op de begane grond tot en met<br />

de 2 e verdiep<strong>in</strong>g zijn de kolommen en togen nog zichtbaar <strong>in</strong> de won<strong>in</strong>gen. Zo zijn er nog vele andere bestaande elementen die na<br />

realisatie zichtbaar blijven.<br />

Marius en Arnold zijn <strong>in</strong>middels druk bezig met het vervolg: “We zijn net gestart met de verbouw<strong>in</strong>g van de pastorie. Hier komen<br />

vier huurappartementen en ruimte voor een w<strong>in</strong>kel. In het kerkgebouw zelf komt ook de voormalige doopkapel nog aan de beurt.<br />

En er komt een kle<strong>in</strong>e horeca-locatie, waar je vanaf de Burgemeester Baumannlaan b<strong>in</strong>nen kunt lopen.”<br />

Er is dus nog best veel werk te verzetten voor het hele bouwteam: “Wij zijn voorlopig nog niet weg!” aldus Marius en Arnold.<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie: https://www.vanwijnen.nl/projecten/transformatie-van-de-baumannkerk-<strong>in</strong>-rotterdam/<br />

Impressie van de transformatie van de kerk<br />

Foto’s: Roelant Siekman


Op de foto l<strong>in</strong>ksboven uitvoerder Arnold Zwemer<br />

en projectbegeleider Marius de Wit


Bankjes Rotterdamse<br />

Schie vernield. Waarom toch??<br />

Onlangs plaatste de Gemeente Rotterdam een aantal mooie zitbankjes langs de Rotterdamse<br />

Schie. Wandelaars konden hier even zitten om te genieten van het uitzicht:<br />

de rustige omgev<strong>in</strong>g, de nieuwe natuurvriendelijke oevers, het water en de natuur.<br />

Maar…<br />

De bankjes zijn vernield. Ze hebben er nog geen maand gestaan. Oplettende lezer<br />

Cor Oudnar stuurde de redactie foto’s van de verniel<strong>in</strong>g. Ongelooflijk. En heel erg jammer.<br />

De trieste vernielzucht <strong>in</strong> beeld<br />

Foto: Cor Audnar<br />

<strong>Overschie</strong> is een muzikant rijker<br />

De redactie van <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> kreeg een leuk bericht b<strong>in</strong>nen van Jurriën de Graaf. Op 23 juli bracht hij zijn debuuts<strong>in</strong>gle<br />

STASH uit op Spotify en andere stream<strong>in</strong>gsdiensten. STASH is een pareltje en het luisteren zeker waard! De artiestennaam<br />

van Jurriën is onJURadio.<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

36<br />

Veel <strong>Overschie</strong>ënaren kennen Jurriën mogelijk al, want hij werkt<br />

ook bij Plus Supermarkt Richard de Zoete. LINQ FM en K<strong>in</strong>k radio<br />

gaan het nummer b<strong>in</strong>nenkort draaien en Jurriën hoopt zijn s<strong>in</strong>gle<br />

ook op v<strong>in</strong>yl uit te brengen.<br />

Popacademie<br />

Jurriën studeerde aan de Popacademie <strong>in</strong> Utrecht dankzij de <strong>in</strong>spiratie<br />

van verschillende docenten op zijn middelbare school.<br />

Al op de middelbare school deed hij mee aan veel kerstmusicals<br />

en open podia. “Ik begon op mijn 16e met het schrijven van<br />

muziek”, aldus Jurriën. “Eerst met het softwareprogramma FL<br />

Studio, en later met opnameapparatuur omdat ik graag mijn<br />

<strong>in</strong>strumenten wilde opnemen.”<br />

enorm ondersteund om dit project tot een goed e<strong>in</strong>de te brengen”,<br />

wil Jurriën graag nog kwijt.<br />

De debuuts<strong>in</strong>gle onJURadio – STASH van Jurriën is te beluisteren<br />

via de volgende l<strong>in</strong>ks op YouTube of Spotify:<br />

https://www.youtube.com/watch?v=20ZyVNpqpoM&ab_channel=onJURadio<br />

https://open.spotify.com/artist/2NC0o2EzF4vU9hPUMreTxW?-<br />

si=dW34pOrJRHyuJujQc8-kqA<br />

onJURadio/Jurriën de Graaf<br />

Foto: Jean Evan De Waele<br />

Jurriën woont s<strong>in</strong>ds 4,5 jaar <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>, <strong>in</strong> Schiewijk<br />

Jurriën de Graaf (artiestennaam: onJURadio) is opgegroeid<br />

<strong>in</strong> Lans<strong>in</strong>gerland. “Ik heb op mijn 21e een huis <strong>in</strong> Schiewijk<br />

gekocht”, vertelt hij. “Hier woon ik enorm gelukkig. Ik heb bij<br />

GAMMA Blijdorp gewerkt en werk nu bij PLUS Richard de Zoete<br />

als vulploegleider. Ik heb ook jaren bij PLUS Koelhuis gewerkt <strong>in</strong><br />

Bergschenhoek. Daar ontmoette ik vrienden met wie ik de classic-rock-coverband<br />

Ris<strong>in</strong>g Deafness oprichtte. In Ris<strong>in</strong>g Deafness<br />

heb ik 2,5 jaar als bassist gespeeld. We traden bijvoorbeeld<br />

op tijdens het kon<strong>in</strong>gsdagfestival <strong>in</strong> 2013 op de Kru<strong>in</strong>(ple<strong>in</strong>) <strong>in</strong><br />

Bergschenhoek.”<br />

Klik<br />

Drie jaar geleden ‘klikte het’ voor Jurrien, toen hij fan werd van<br />

de bands The Black Keys en Royal Blood: “Ik ben rockmuziek<br />

gaan opnemen <strong>in</strong> een vergelijkbare stijl, en had daarmee een<br />

stijl gevonden waar<strong>in</strong> mijn muziek e<strong>in</strong>delijk volwassen kl<strong>in</strong>kt.”<br />

Na 2,5 jaar is de s<strong>in</strong>gle klaar, is er een professionele videoclip<br />

opgenomen en een fotoshoot (met beste vriend Jean Evan De<br />

Waele, Bedrijfseigenaar van Dark Sentient). “Jean Evan heeft mij


Sparta Legends op bezoek <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

Hans van Luijpen<br />

De elftallen van de Sparta Legends en de Old Stars van HWD <strong>Overschie</strong> spelen tegen elkaar op zaterdag 4 september a.s.<br />

om 18.30 uur. Deze wedstrijd stond een jaar geleden op het jubileumprogramma van HWD, dat toen 90 jaar bestond. De<br />

wedstrijd kon toen niet doorgaan door Covid. Maar nu is het zover!<br />

De jubileumcommissie onder leid<strong>in</strong>g<br />

van Fred Rotmeijer haalt opgelucht<br />

adem nu de jubileumwedstrijd alsnog<br />

wordt gespeeld. Cock Romeijer<br />

verricht de aftrap. Cock is al 66 jaar lid<br />

van HWD en heeft nog meegemaakt<br />

dat HWD het veld deelde met EDS en<br />

korfbalverenig<strong>in</strong>g Spangen deelde.<br />

Dat veld was <strong>in</strong> de Spaanse Polder, waar nu Schmidt Zeevis<br />

is gevestigd. S<strong>in</strong>ds 1964 voetbalt HWD op het huidige<br />

gezellige complex <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> aan de Taludweg 5.<br />

Sterke spelers<br />

HWD <strong>Overschie</strong> heeft een behoorlijk sterk team met<br />

bekende namen zoals o.a. Ronald en Raymond Frehe,<br />

W<strong>in</strong>and van Loon, Nico Fernandez, John Clarijs, Ali Rziki,<br />

Johnny Visser, Rob<strong>in</strong> van Eekert, Chris Rijsdijk, Mark Oomen,<br />

V<strong>in</strong>cent Voorn en anderen.<br />

Maar Sparta brengt kanonnenvuur met voormalige vedetten<br />

uit de eredivisie: Michael Breuer, Arjan van der Laan,<br />

Eduard Duplan, Johan Voskamp, Geert Arend Roorda, Erik<br />

Tammer, Jochem van der Hoeven en anderen.<br />

Spektakel<br />

Met ook nog eens de voormalige topscheidsrechter Roelof<br />

Lu<strong>in</strong>ge wordt het naar verwacht<strong>in</strong>g een spektakelstuk.<br />

Eerder op de dag om 14.30 uur is nog een bekerwedstrijd<br />

van het 1 e zaterdag team, waar ook de jongens van de populaire<br />

Band BROEDERLIEFDE <strong>in</strong> meespelen.<br />

De entree voor beide wedstrijden is gratis. HWD houdt<br />

reken<strong>in</strong>g met op deze dag geldende Covid-regels.<br />

<strong>Overschie</strong>s Nieuws<br />

37<br />

Opera-concert <strong>in</strong> Grote Kerk <strong>Overschie</strong><br />

Op zondag 19 september van twee tot vijf uur vult de Grote Kerk <strong>Overschie</strong> zich met klanken uit Italiaanse, Duitse en<br />

Franse opera’s en liedkunst. Na een onderbrek<strong>in</strong>g <strong>in</strong> 2020 vanwege corona wordt hiermee een traditie <strong>in</strong> ere hersteld.<br />

Veel solisten zaten vorig jaar noodgedwongen<br />

knarsetandend thuis, omdat<br />

het ene na het andere concert werd afgezegd<br />

vanwege de maatregelen. Gelukkig<br />

ligt die periode nu achter ons, en kan het<br />

publiek weer komen genieten.<br />

U herkent zonder twijfel lyrisch sopraan<br />

Mirjam Lo Tam Loi die eerder <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

een aantal titelrollen ten gehore<br />

bracht en wiens stemgeluid niemand onberoerd<br />

laat. Begeleid op de piano door<br />

Gilbert den Broeder z<strong>in</strong>gt zij opera- en<br />

liedrepertoire. Sytse Buwalda is een van<br />

Nederlands bekendste countertenors. Al<br />

meer dan 35 jaar is hij wereldwijd een<br />

veelgevraagd solist. Hij wordt begeleid<br />

door David van Ooijen op gitaar/luit.<br />

Naast deze bekende namen biedt de Grote<br />

Kerk <strong>Overschie</strong> ook een podium aan<br />

jong aanstormend talent dat op de piano<br />

zal worden begeleid door Jean-Baptiste<br />

Milon.<br />

Al met al staan zij garant voor een middag<br />

luisterplezier. Komt allen; de toegang<br />

is gratis. Het is een <strong>in</strong>loopconcert,<br />

zodat <strong>in</strong>- en uitlopen tijdens het optreden<br />

is toegestaan.<br />

De solisten Mirjam Lo Tam Loi en Sytse Buwalda


•<br />

•<br />

•<br />

•<br />


Verrass<strong>in</strong>gsparty voor 80-jarige Wilma<br />

Nietsvermoedend stapte Wilma Bak op zondag 8 augustus <strong>in</strong> de auto. Ze werd zogenaamd opgehaald om de gerenoveerde<br />

won<strong>in</strong>g van naamgenote Wilma Dirkx te bewonderen. Expres brachten ze haar naar de officiële voorkant van de<br />

won<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de Patijnstraat. Zo zag ze niet dat <strong>in</strong> de achtertu<strong>in</strong> een grote versierde tent stond.<br />

Toen ze door de won<strong>in</strong>g naar de tu<strong>in</strong> liep,<br />

g<strong>in</strong>g opeens de muziek aan! Zeker 20 gasten<br />

zongen uit volle borst ‘Lang Zal Ze Leven’.<br />

De tranen schoten Wilma natuurlijk<br />

<strong>in</strong> de ogen. Dat had ze nooit verwacht! Zij<br />

wilde haar verjaardag stilletjes voorbij<br />

laten gaan, maar daar dachten haar vroegere<br />

en huidige buurtjes anders over.<br />

Iedereen uit de Van Noortwijckstraat en<br />

de Patijnstraat was uitgenodigd. Er was<br />

volop taart, drank, hapjes en allerlei eten.<br />

Zeer goed verzorgd door de vrouw des<br />

huizes en haar dochters. Wilma werd bedolven<br />

onder de cadeaus. Dankzij een videochat<br />

konden ook haar zonen <strong>in</strong> Canada<br />

meegenieten. Een geweldig buurtfeest!<br />

De compleet verraste 80-jarige Wilma Bak -<br />

Foto: Ada van Noordwijk<br />

V<strong>in</strong>tage markt en pannenkoeken eten<br />

bij de molen – 11 september<br />

Bij Molen De Speelman is het zaterdag 11 september feest. Op deze Open Monumentendag kun je de molen bezoeken<br />

en zien hoe hij werkt. Soroptimistclub Rotterdam Schieland organiseert naast de molen een v<strong>in</strong>tage markt. Ook is er een<br />

kraam met pannenkoeken en een kraam met heerlijke jam van Rotterdamsche Confituur.<br />

<strong>Overschie</strong>s Nieuws<br />

Unieke comb<strong>in</strong>atie van activiteiten<br />

De molenaar stelt tijdens deze Open Monumentendag<br />

speciaal zijn molen open<br />

voor publiek. K<strong>in</strong>deren kunnen samen<br />

met hun ouders een kijkje nemen <strong>in</strong> een<br />

echt werkende molen. Na afloop kun je<br />

<strong>in</strong> de molen heerlijk pannenkoekmeel of<br />

broodmeel kopen om thuis met de k<strong>in</strong>deren<br />

te bakken.<br />

Voorproefje<br />

Wil je weten hoe lekker de pannenkoekenmix<br />

van de molen is? We bakken deze<br />

dag zelfgebakken pannenkoeken, dus<br />

kom lekker proeven.<br />

Er is ook jam te koop van De Rotterdamsche<br />

Confituur. Dit is een sociale ondernem<strong>in</strong>g<br />

die jongeren met afstand tot<br />

de arbeidsmarkt een werkplek biedt. Zij<br />

verkopen hun heerlijke confituur op de<br />

markt bij de molen.<br />

Daarnaast kunnen bezoekers stru<strong>in</strong>en<br />

langs de kraampjes met aantrekkelijk<br />

geprijsde mooie merkkled<strong>in</strong>g, schoenen<br />

en andere unieke vondsten en collectors<br />

items!<br />

Opbrengst voor het goede doel<br />

De opbrengst van de v<strong>in</strong>tagemarkt en<br />

de verkoop van de pannenkoeken is voor<br />

ons goede doel: Sticht<strong>in</strong>g Maaszicht aan<br />

de Kleiweg <strong>in</strong> Rotterdam. Maaszicht is er<br />

voor jongeren (van 17 tot 23 jaar) met<br />

complexe problemen die geen thuis hebben.<br />

Zij krijgen bij Maaszicht de gelegenheid<br />

zich persoonlijk en maatschappelijk<br />

te ontwikkelen.<br />

Kom een kijkje nemen en proef de sfeer!<br />

Entree voor de markt en Molen De Speelman<br />

is gratis!<br />

De markt is geopend:<br />

Van 11.00 – 15.00 uur.<br />

U kunt contactloos betalen<br />

Soroptimist club Rotterdam Schieland,<br />

waar staan wij voor?<br />

De Soroptimisten zetten zich <strong>in</strong> om waar<br />

nodig de rechten, de positie en het leven<br />

van mensen en met name vrouwen en<br />

k<strong>in</strong>deren te verbeteren. Voor <strong>in</strong>formatie<br />

over onze serviceclub Soroptimist club<br />

Rotterdam Schieland, raadpleeg onze<br />

website:<br />

Soroptimist Rotterdam Schieland<br />

Locatie v<strong>in</strong>tagemarkt:<br />

Molen de Speelman<br />

<strong>Overschie</strong>se Kleiweg 775<br />

3045 LN Rotterdam<br />

39


[Geef tekst op]<br />

WERELD<br />

SPROOKJES FESTIVAL<br />

ZATERDAG 25 September 2021<br />

Sidel<strong>in</strong>ge Park <strong>Overschie</strong><br />

van 13:00 tot 22:30 uur<br />

Gratis Entree!<br />

Voor jong & oud<br />

Magische optredens, sprookjesachtige<br />

workshops, activiteiten, dans, spel, zang,<br />

duizend en één nacht verhalenvertellers,<br />

theater, Oosterse buikdanseressen,<br />

waarzegsters, heksen en veel meer.<br />

Sticht<strong>in</strong>g De Startlijn<br />

Mis het niet!<br />

Attentie!<br />

Wegens Covid-19 en het belang van uw<br />

gezondheid gaan we dit jaar werken<br />

met tijdblokken:<br />

13.00-15.00 uur<br />

15.00-17.00 uur<br />

Pauze: 17.00-18.00<br />

Herhal<strong>in</strong>g programma<br />

18.00-20.00 uur<br />

20.00-22.30 uur<br />

U kunt zich melden voor 1 of 2<br />

programma blokken vanaf 15<br />

september 2021 via<br />

festivalwereldsprookjes@gmail.com<br />

U ontvangt een code met uw tijd en het<br />

aantal bezoekers die zijn aangemeld.<br />

WEES ER SNEL BIJ!<br />

Contact: festivalwerldsprookjes@gmail.com - Facebook: wereldsprookjesfestival <strong>Overschie</strong>


Amerikaanse Rivierkreeft dr<strong>in</strong>gt <strong>Overschie</strong> b<strong>in</strong>nen<br />

De Amerikaanse rivierkreeft is nu ook <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> gesignaleerd. Een vrijwilliger van museum Oud-<strong>Overschie</strong> v<strong>in</strong>g bij de<br />

<strong>in</strong>gang naar de pastorietu<strong>in</strong> <strong>in</strong> de sloot een exemplaar van de rode exoot.<br />

De rivierkreeft hoort niet <strong>in</strong> de Nederlandse<br />

natuur, maar heeft het hier helaas wel<br />

erg naar zijn z<strong>in</strong>. Hij kan veel schade toebrengen<br />

aan dieren en planten en plant<br />

zich snel voort. Ook is de kreeftensoort<br />

niet ongevaarlijk voor oevers van waterwegen<br />

en dijken. Dat bleek onlangs bij een<br />

dijkverzakk<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de buurt van Reeuwijk.<br />

De kreeft (15 tot 17 cm) is goed eetbaar,<br />

maar als je een exemplaar vangt, mag je<br />

hem beslist niet terugzetten. Je mag hem<br />

wel doodmaken. Wees voorzichtig, want<br />

de kreeft heeft lange scharen waar hij<br />

fl<strong>in</strong>k mee kan knijpen. Goede vangst (en<br />

eet smakelijk).<br />

Bij voldoende vangst b<strong>in</strong>nenkort op het menu van de<br />

<strong>Overschie</strong>se horeca? - Foto: Wim Neeleman<br />

Voor liefhebbers van videotheken<br />

De Rotterdamse beeldend kunstenaar Gyz La Rivière maakte de afgelopen jaren een (foto)boek over videotheken <strong>in</strong><br />

Rotterdam en over de cultuur rondom deze w<strong>in</strong>kels. In de jaren ’80 en ’90 waren videotheken populair omdat onl<strong>in</strong>e tv<br />

kijken nog niet bestond. Ook videotheken van <strong>Overschie</strong> staan <strong>in</strong> het boek.<br />

De Hoornweg <strong>in</strong> de jaren ’70 met helemaal l<strong>in</strong>ks C<strong>in</strong>erent<br />

videotheek <strong>Overschie</strong> - Foto: Collectie Museum Oud-<strong>Overschie</strong><br />

Zaterdag 4 september komt het boek<br />

Home Video, videotheken & video <strong>in</strong><br />

Groot-Rotterdam uit. De boekpresentatie<br />

v<strong>in</strong>dt plaats tijdens de open<strong>in</strong>g van de gelijknamige<br />

tentoonstell<strong>in</strong>g <strong>in</strong> galerie Joey<br />

Ramone, Josephstraat 166 <strong>in</strong> Rotterdam.<br />

<strong>Overschie</strong>se videotheken<br />

Mede dankzij <strong>in</strong>breng van archief<strong>in</strong>formatie<br />

uit Museum Oud-<strong>Overschie</strong> staan<br />

ook drie videotheken uit <strong>Overschie</strong> <strong>in</strong><br />

het boek. De vermelde videotheken zijn<br />

Videotheek J&C Video <strong>Overschie</strong> aan de<br />

Abtsweg, Video (en platenw<strong>in</strong>kel) Meeder<br />

aan de Burg. Baumannlaan en C<strong>in</strong>erent<br />

Videotheek aan de Hoornweg. Volgens<br />

Gyz zat op de Van Noortwijckstraat<br />

ook nog videotheek Elcol, maar daarover<br />

is verder niets bekend.<br />

De open<strong>in</strong>g van de tentoonstell<strong>in</strong>g is<br />

tussen 16:00 en 19:00. Het boek kost<br />

€ 37,95 en is te bestellen via https://<br />

www.nai010.com/nl/publicaties/<br />

home-video/245961.<br />

<strong>Overschie</strong>s Nieuws<br />

41<br />

Jo’s Sunny Salsa<br />

Mijn naam is Jolien Zwaan. Ik ben een<br />

empathische, passievolle, gedreven<br />

vrouw die vrouwen wil <strong>in</strong>spireren en<br />

motiveren om <strong>in</strong> hun eigen kracht te<br />

gaan staan. Salsa dansen is voor mij de<br />

sleutel om <strong>in</strong>nerlijke kracht en geluk<br />

te voelen. Graag deel ik dit gevoel met<br />

jou <strong>in</strong> mijn lessen.<br />

Ik ben met Jo’s Sunny Salsa gestart, omdat<br />

ik voelde dat het tijd werd om mijn<br />

passie te volgen.<br />

Na twee prachtige studies te hebben gevolgd,<br />

waaronder Maatschappelijk Werk<br />

& Dienstverlen<strong>in</strong>g en de docentenopleid<strong>in</strong>g<br />

Omgangskunde, kwam ik erachter<br />

dat ik meer mocht gaan doen met mijn<br />

liefde voor salsa dansen en coach<strong>in</strong>g.<br />

Zelfvertrouwen door salsa<br />

Mijn missie is om vrouwen vanaf 25 jaar<br />

te begeleiden, die open staan voor zelfontwikkel<strong>in</strong>g,<br />

persoonlijke en spirituele<br />

groei, reflectie, coach<strong>in</strong>g en salsa. Het uite<strong>in</strong>delijke<br />

doel is dat jouw zelfvertrouwen<br />

wordt vergroot <strong>in</strong> het dansen, maar ook<br />

<strong>in</strong> wie jij bent als persoon.<br />

Met dansen kun je op een creatieve manier<br />

jezelf uiten. In mijn belev<strong>in</strong>g, is het<br />

één van de belangrijkste vormen van expressie<br />

die je kan helpen om de gebeurtenissen<br />

van de dag te verwerken.<br />

Proefles<br />

Ben je nieuwsgierig geworden? Meld je dan<br />

nu aan voor een gratis proefles op woensdag<br />

15 september of op vrijdag 17 september<br />

2021. In <strong>Overschie</strong> ben ik een samenwerk<strong>in</strong>g<br />

aangegaan met Marjan Merbis van<br />

de M&M Aerobic Studio. Op deze locatie<br />

zullen de danslessen plaatsv<strong>in</strong>den.<br />

Ga voor meer <strong>in</strong>formatie en aanmelden<br />

naar www.jo-sunny-salsa.nl<br />

Jij bent van harte welkom!<br />

Liefs, Jolien


Sociale Straat verschuift naar zaterdag 9 oktober<br />

Helaas! De Sociale Straat van 18 september is uitgesteld. Dit is het gevolg van de corona-maatregelen. De nieuwe datum voor de<br />

Sociale Straat is zaterdag 9 oktober. Ook het Fit Festival schuift door naar 9 oktober.<br />

We vertellen u <strong>in</strong> het volgende nummer van <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> graag wat u kunt doen bij de Sociale Straat en het Fit Festival!<br />

VIND WAAR HET OMGAAT<br />

SOCIALESTRAAT<br />

FitFestivals 55+<br />

Gezond ouder worden met elkaar<br />

Cultuur <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

Evenementenkalender september<br />

iedere zondag Brocante w<strong>in</strong>kel Museum Oud-<strong>Overschie</strong> Museum Oud-<strong>Overschie</strong> - Ov. Kerks<strong>in</strong>gel 1 14.00 - 17.00 uur vrij<br />

zondag 5 september Zie <strong>Overschie</strong> - Uitgesproken Kunst Diverse locaties 14.00 - 16.30 uur gratis via <strong>in</strong>delugt.nl<br />

zondag 5 september Concert Populair Klassieke muziek Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 16.30 uur vrij<br />

zaaterdag 11 september V<strong>in</strong>tagemarkt Molen De Speelman - Ov. Kleiweg 11.00 - 15.00 uur vrij<br />

zaterdag 11 september Open Monumentendag Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 10.00 - 17.00 uur vrij<br />

vanaf 11 september Expositie Beelden De Tempel Museum Oud-<strong>Overschie</strong> - Ov. Kerks<strong>in</strong>gel 1 14.00 - 17.00 uur € 5,00<br />

zondag 12 september Concert New Phoenix Ensemble Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 15.00 uur € 18,00<br />

18 t/m 26 september <strong>Overschie</strong>se Sportweek Diverse locaties vrij<br />

zondag 19 september Opera-concert Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 14.00 - 17.00 uur vrij<br />

d<strong>in</strong>sdag 28 september Voorlicht<strong>in</strong>gsavond Levenstestament Huis van de Wijk De Halte - Hoge Schiehof 39 19.15 uur vrij<br />

42<br />

KLASSIEKE<br />

MUZIEK<br />

VOOR<br />

IEDEREEN!<br />

~ AUGUSTUS T/M NOVEMBER 2021 ~<br />

THEATER IN DE LUGT<br />

ROTTERDAM OVERSCHIE<br />

Sticht<strong>in</strong>g Appeltaartconcerten i.s.m. In de Lugt<br />

TOPMUSICI SPELEN EEN SERIE<br />

APPELTAARTCONCERTEN IN<br />

THEATER IN DE LUGT<br />

OP HET PROGRAMMA STAAT:<br />

KLASSIEKE MUZIEK<br />

EN APPELTAART<br />

U BENT VAN HARTE WELKOM!<br />

Reserveren is gewenst via:<br />

WWW.INDELUGT.NL/AGENDA<br />

Kaartjes worden ook aan<br />

de deur verkocht.<br />

De toegangsprijs is €3,- <strong>in</strong>clusief<br />

een stuk appeltaart. Een vrijwillige<br />

bijdrage aan de uitgang wordt op<br />

prijs gesteld.<br />

Sticht<strong>in</strong>g Appeltaartconcerten<br />

brengt klassiek naar mensen toe<br />

en speelt daarom <strong>in</strong> wijktheaters,<br />

ouderenzorg<strong>in</strong>stell<strong>in</strong>gen,<br />

buurthuizen en ‘t speciaal onderwijs.<br />

Wordt u ook VRIEND van Sticht<strong>in</strong>g<br />

Appeltaartconcerten? Kijk op:<br />

APPELTAARTCONCERTEN.NL<br />

alle wijzig<strong>in</strong>gen voorbehouden<br />

SPEELLIJST AUG. T/M NOV. 2021<br />

DINSDAG 24 AUGUSTUS<br />

10.30 uur<br />

‘Serenade <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>’ Strijktrio OEHOE<br />

speelt Beethoven en Roukens.<br />

Met danseres Naíma Souhaír.<br />

MAANDAG 13 SEPTEMBER<br />

10.30 uur<br />

Manzanissimo speelt het wervelende<br />

‘Fandango’ kw<strong>in</strong>tet van de Italiaan Luigi<br />

Boccher<strong>in</strong>i. Met meestergitarist Mart<strong>in</strong><br />

Kaaij en strijkkwartet.<br />

DINSDAG 12 OKTOBER<br />

10.30 uur<br />

‘Romantiek ten top’ door het Utrechts<br />

Harp Trio (dwarsfluit, altviool en harp)<br />

Muziek van Debussy en Piazzolla.<br />

DINSDAG 16 NOVEMBER<br />

10.30 uur<br />

‘Bach en nog eens Bach’ Met o.a. een<br />

virtuoze viola da gamba sonate. Met<br />

altviolist Michiel Holtrop, fluitist Ellen<br />

Vergunst en klavec<strong>in</strong>ist David Jansen.<br />

THEATER IN DE LUGT<br />

IN DE LUGT 17, ROTTERDAM


Trouw aan de jeugd van <strong>Overschie</strong><br />

Kasper Tukker is verhuisd, maar zijn geboorteplek <strong>Overschie</strong> blijft hij trouw. Hij is 28 jaar oud en geboren <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

Inmiddels werkt Kasper als wiskundeleraar op de middelbare school Maerlant <strong>in</strong> Brielle. Toch blijft hij zich <strong>in</strong>zetten voor<br />

onze jeugd <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

Hij woont <strong>in</strong> Zuidland, <strong>in</strong> de buurt van<br />

Brielle, maar toch rijdt Kasper <strong>in</strong> de ‘Grote<br />

Vakantie’ elke woensdagmiddag naar<br />

<strong>Overschie</strong> om bij Levenslust te helpen<br />

met de wekelijkse atletiek cl<strong>in</strong>ics voor<br />

k<strong>in</strong>deren.<br />

Atletiek cl<strong>in</strong>ics<br />

De betrokkenheid bij de jeugd zit er bij<br />

Kasper dan ook echt <strong>in</strong>. Dat zie je op zijn<br />

school <strong>in</strong> Brielle, waar de leerl<strong>in</strong>gen met<br />

hem weglopen, en ook bij de <strong>Overschie</strong>se<br />

atletiek cl<strong>in</strong>ics. Zonder zijn hulp en zijn<br />

kennis van de atletiek zouden de cl<strong>in</strong>ics<br />

(gratis en niet gesubsidieerd) niet mogelijk<br />

zijn.<br />

Startjes<br />

Kasper kwam jaren geleden met de atletiek<br />

<strong>in</strong> aanrak<strong>in</strong>g toen hij meedeed<br />

met het aanleren van startjes en andere<br />

atletiek onderdelen bij festiviteiten <strong>in</strong> het<br />

Sidel<strong>in</strong>gepark. Die werden verzorgd door<br />

Aad van Dijk. Kasper ontmoette Aad weer<br />

toen hij op de Nenijto atletiek baan g<strong>in</strong>g<br />

sporten. Naderhand sloot hij zich aan<br />

bij Loopgroep <strong>Overschie</strong>, waar Aad hem<br />

vroeg te helpen met de atletiek cl<strong>in</strong>ics.<br />

K<strong>in</strong>derplezier<br />

Het is een fl<strong>in</strong>k stuk rijden vanaf Zuidland<br />

naar <strong>Overschie</strong>. Toch werkt Kasper<br />

met veel plezier mee aan de cl<strong>in</strong>ics. Het<br />

enthousiasme en plezier dat de k<strong>in</strong>deren<br />

aan sport beleven is voor hem belon<strong>in</strong>g<br />

genoeg. Bovendien v<strong>in</strong>dt hij dat bewegen<br />

heel belangrijk is en hij werkt er graag aan<br />

mee om dat te bevorderen.<br />

Het succes van de atletiek cl<strong>in</strong>ics is voor<br />

hem duidelijk. In de vakantietijd zijn velen<br />

weg en hij ziet daardoor vaak nieuwe<br />

gezichten van k<strong>in</strong>deren die alweer terug<br />

zijn. Het totaal aantal deelnemers dat uite<strong>in</strong>delijk<br />

meedoet, is <strong>in</strong> zijn ogen dan ook<br />

groot. Maar hij ziet ook het enthousiasme<br />

van de ouders, die meehelpen waar dat<br />

nodig is.<br />

Volgend jaar is hij zeker weer van de<br />

partij!<br />

Kasper <strong>in</strong> zijn element met de atletiek cl<strong>in</strong>ics voor de<br />

<strong>Overschie</strong>se jeugd - Foto: Aad van Dijk<br />

Voorrwoord en <strong>in</strong>houd<br />

43<br />

DENK MEE OVER DE BUITENRUIMTE IN OVERSCHIE<br />

Een groep bewoners van <strong>Overschie</strong> wil <strong>in</strong> kaart brengen wat <strong>Overschie</strong>ënaren voor buitenruimte willen. Wat wilt u buiten<br />

kunnen doen? Vul de enquête <strong>in</strong>, dan tellen uw wensen (natuurlijk anoniem) mee!<br />

Een tijdje geleden bleek dat er plannen<br />

zijn om Tennispark Over de Schie op te<br />

heffen. Een aantal betrokken bewoners<br />

(o.a. ouders van k<strong>in</strong>deren) is toen bij elkaar<br />

gekomen. Zij starten een behoeftepeil<strong>in</strong>g<br />

naar buitenruimten <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

In gesprek met de gemeente<br />

De bewonersgroep stelt vast dat nieuwbouwplannen<br />

nogal eens ten koste gaan<br />

van buitenruimten. Rondvragen leerde<br />

deze bewoners dat er zeker behoefte is<br />

aan buitenruimte en ook aan variatie,<br />

zoals een veldje of ontmoet<strong>in</strong>gsplaats<br />

buiten (zie bijvoorbeeld het artikel <strong>in</strong> <strong>Natuurlijk</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> over Schaak-Tennis<br />

evenement juli ‘21). K<strong>in</strong>deren, maar ook<br />

ouderen hebben behoefte aan ruimte<br />

en beweg<strong>in</strong>g met een redelijke mate van<br />

veiligheid en toezicht.<br />

Met een algemene enquête wil de bewonersgroep<br />

de wensen van alle bewoners<br />

<strong>in</strong>ventariseren. Ze hopen met de resultaten<br />

<strong>in</strong> de hand <strong>in</strong> gesprek te gaan met de<br />

gemeente Rotterdam.<br />

Voor 15 september<br />

U kunt de enquête vóór 15 september<br />

<strong>in</strong>vullen via deze l<strong>in</strong>k https://t<strong>in</strong>yurl.<br />

com/76jz6enh. Liever een papieren enquête?<br />

Mail dan naar per e-mail torenlaanbewoners@gmail.com.<br />

De <strong>in</strong>itiatiefgroep stelt uw medewerk<strong>in</strong>g<br />

zeer op prijs!<br />

Rectificatie<br />

In het <strong>Overschie</strong>s Wo(o)n<strong>in</strong>gnieuws van de vorige uitgave is er door ons een verkeerde vermeld<strong>in</strong>g gemaakt<br />

van de nieuwe huisstijl/naam van Velthaak&Keijzer makelaars/taxateurs. Dit moet zijn VENK makelaars/taxateurs<br />

i.p.v. V&K. Ook was het e-mailadres niet juist vermeld door ons: het juiste e-mail adres is <strong>in</strong>fo@venk.nl


with the flavours from home<br />

Open<strong>in</strong>gstijden<br />

D<strong>in</strong>sdag t/m Zondag 15:00-22:00 uur<br />

Woensdag t/m zondag vanaf 12.00 uur geopend<br />

voor lunch, borrel en d<strong>in</strong>er.<br />

Adres: Abtsweg 55, 3042 GA Rotterdam<br />

Telefoon: 010-785 22 84<br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 46 – 3043 CS Rotterdam<br />

Tel. 010-437 39 97 – 06 537 557 33<br />

berkebrom@gmail.com | www.<strong>in</strong>denberkebrom.nl<br />

Norlandia maakt k<strong>in</strong>deropvang buitengewoon<br />

Bij Norlandia k<strong>in</strong>deropvang voelen k<strong>in</strong>deren zich thuis. We bieden ze de ruimte om<br />

spelend te leren, nieuwsgierig te zijn en hun talenten te ontdekken. Bij voorkeur<br />

doen we dat buiten! Want dat past bij onze Noorse oorsprong. Dat maakt Norlandia<br />

buitengewoon!<br />

Kijk voor een locatie bij jou <strong>in</strong> de buurt op www.norlandia.nl


Najel Monteiro, aanjager van cultuur<br />

Portret van de cultuurregisseur <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

Door Anne Bos<br />

Hij groeide op <strong>in</strong> Delfshaven én op een boerderij <strong>in</strong> Limburg. Najel Monteiro ziet <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> beide werelden van zijn<br />

jeugd terug. Hij helpt <strong>Overschie</strong>ënaren om van alles te organiseren. Najel richt zich vooral op jongeren, omdat zij <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

we<strong>in</strong>ig te doen hebben.<br />

Najel werkte jarenlang <strong>in</strong> de evenementensector.<br />

Toen al organiseerde hij<br />

d<strong>in</strong>gen met een maatschappelijk t<strong>in</strong>tje,<br />

zoals een dj workshop voor alleenstaande<br />

moeders. “Nu doe ik hetzelfde, maar<br />

dan <strong>in</strong> een functie”, concludeert Najel. Hij<br />

is s<strong>in</strong>ds januari de cultuurregisseur van<br />

<strong>Overschie</strong>.<br />

‘Ik v<strong>in</strong>d <strong>Overschie</strong> een heerlijke plek’,<br />

vertelt hij. ‘Iedereen kent elkaar, er is veel<br />

groen en de mensen zijn vriendelijk. Het<br />

culturele leven is hier m<strong>in</strong>der dan <strong>in</strong> bijvoorbeeld<br />

Delfshaven, maar er wonen<br />

hier ook m<strong>in</strong>der mensen. Ouderen zijn<br />

wel actief, maar onder jongeren gebeurt<br />

veel m<strong>in</strong>der. Dat moeten we aanjagen.’<br />

‘Gewoon met ze hangen’<br />

Het is niet zo, dat Najel evenementen organiseert<br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Hij helpt mensen<br />

uit de wijk juist om dat zelf te doen. Najel:<br />

‘Ik koppel mensen aan elkaar en help hen<br />

met het regelen van subsidies. Dat doe ik<br />

vooral voor jongeren, maar ook voor k<strong>in</strong>deren<br />

en ouderen.<br />

Culturele organisaties v<strong>in</strong>den het vaak<br />

lastig om jongeren te bereiken. Dat is<br />

overal zo. Je ziet jongeren wel voetballen,<br />

maar verder nauwelijks.’<br />

‘Ik kom met jongeren <strong>in</strong> contact via de<br />

jongerenraad en WMORadar. En ik ga<br />

op straat bij ze hangen, of wat eten. Dan<br />

komt het contact vanzelf,’ aldus Najel.<br />

maken is een uitlaatklep. Zo kan iets<br />

naars een bron zijn van iets moois.’<br />

Nieuwsgierig naar het Schrijverskamp?<br />

Open Rotterdam maakte een documentaire<br />

(YouTube: https://youtu.be/ioN8WA-<br />

Z86sw of zoek schrijverskamp urban<br />

overschie).<br />

Bruisend september<br />

Als je wilt weten wat er <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> voor<br />

cultureels staat te gebeuren, kun je <strong>Natuurlijk</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> lezen. Of je vraagt het<br />

aan Najel, want hij weet alles. We noemen<br />

hier twee voorbeelden:<br />

• Op 5 september is Zie <strong>Overschie</strong> met<br />

Spoken Word, een evenement voor<br />

jong en oud. Hier laten bijvoorbeeld<br />

de deelnemers van het schrijverskamp<br />

zien (en horen!) wat ze hebben<br />

gemaakt. (Meer <strong>in</strong>formatie over Zie<br />

<strong>Overschie</strong> staat elders <strong>in</strong> dit blad,<br />

red.)<br />

• Op 23 september is het Straatkunstfestival<br />

bij de fietstunnel aan de<br />

Schansweg. Dit wordt georganiseerd<br />

door Victor Klouwens, tattoo artiest<br />

en schilder. Er zijn graffiti workshops<br />

met muziek, hapjes voor de bewoners,<br />

een opruimsessie en muziek<br />

van artiesten uit <strong>Overschie</strong>. ‘Deze<br />

tunnel is echt een heilige plek voor<br />

graffiti artiesten’, weet Najel. ‘Elke<br />

week staan er nieuwe werken van<br />

kunstenaars uit heel Nederland.’<br />

Tijd<br />

Najel heeft een contract tot 1 januari,<br />

maar wil graag langer <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> blijven:<br />

‘Ik wil hier echt iets neerzetten en dat<br />

kan niet <strong>in</strong> een jaar.<br />

Het voornaamste doel van mijn werk is<br />

om mensen actief te krijgen en te houden<br />

met cultuur en op sociaal gebied.<br />

Het dorpsgevoel versterken; mensen en<br />

organisaties met elkaar verb<strong>in</strong>den. We<br />

willen bijvoorbeeld meer jongeren <strong>in</strong><br />

Theater In de Lugt. Hoe doen we dat het<br />

beste? Zoiets heeft tijd nodig.’<br />

Voorlopig zet Najel <strong>in</strong> op een levendig<br />

najaar, met o.a. nog een schrijverskamp,<br />

een muurschilder<strong>in</strong>g op de Daltonschool<br />

(Abtsweg) en het w<strong>in</strong>terfestival.<br />

<strong>Overschie</strong>s Portret<br />

45<br />

Schrijverskamp<br />

Najel ontdekte al snel dat jongeren <strong>in</strong><br />

<strong>Overschie</strong> graag aan de slag wilden met<br />

spoken word en muziek. Dat leidde van<br />

de zomer tot het Schrijverskamp. Hiphopartiest<br />

Ruwhel Emers (van WatWatIs)<br />

stelde zijn huis een week lang beschikbaar<br />

en hielp de deelnemers. Zij g<strong>in</strong>gen<br />

aan de slag met teksten schrijven, muziek<br />

maken en clips opnemen. Spoken word,<br />

liedjes, rap, alles kon.<br />

‘Ze maakten verhalen of vertelden over<br />

hun leven’, vertelt Najel. ‘ Een rap of lied


Klokgelui<br />

Klokgelui<br />

Deze rubriek heet “klokgelui”. Opeens raakte de titel van deze rubriek mij, omdat op 11 april jl. de<br />

klokken van de Petrus Banden kerk aan de Delftweg voor het laatst geluid zijn. De kerk die <strong>in</strong> 1831<br />

gewijd Niets is en daarmee menselijks als katholieke kerk is <strong>in</strong> ons gebruik vreemd<br />

is genomen, is op 11 april 2021 onttrokken<br />

aan de eredienst. Wat zoveel betekent dat wij het Allerheiligste, de Heilige Communie, uit de kerk<br />

gehaald Vanaf hebben mijn na vierde een jaar laatste g<strong>in</strong>g ons keer gez<strong>in</strong> Eucharistie op<br />

ons gevierd vreemd. te In hebben de krant las <strong>in</strong> de ik een kerk. rubriek<br />

waarbij aan mensen gevraagd<br />

w<strong>in</strong>tersport <strong>in</strong> Oostenrijk. In de beg<strong>in</strong>jaren<br />

een hele ondernem<strong>in</strong>g. Oostenrijk<br />

was nog helemaal niet <strong>in</strong>gericht op als alles weet mogelijk was, en er geen<br />

werd, wat ze als eerste zouden gaan doen<br />

Voor alle parochianen maar ook voor de klok van de Grote Kerk 11.00 uur sloeg Hij trekt met ons mee. Wij brengen het<br />

<strong>in</strong>woners skiërs van uit <strong>Overschie</strong> het buitenland. was dit een Zo waren pijnlijke<br />

gebeurtenis. geen skiliften, In de was 2 er jaar alleen waar<strong>in</strong> maar ik echt mensen noemden zaken die, net als mijn om mee te gaan naar sporten de vierlocatie of meer te <strong>in</strong> bidden. de school. Al-<br />

Zo<br />

er en stapte covidrestricties dan de kerkruimte meer zouden b<strong>in</strong>nen. zijn. Veel te Allerheiligste bezoeken of bellen, elke week en nog vanuit een ander een kerk<br />

nu werk Oostenrijks <strong>in</strong> de parochie eten zoals waar bouillon de Petrus met een Hoe geliefde anders w<strong>in</strong>tersportvakantie, is dat nu. Wij vieren helemaal nu <strong>in</strong> lemaal zijn wij d<strong>in</strong>gen rond om Hem ons, met op weg elkaar naar en het voor elkaar<br />

een weer geloofsgemeenschap.<br />

eens te richten op wat<br />

Banden rauwe kerk onder eidooier valt, en ben Eisbe<strong>in</strong>, ik heel en vaak hadden de niet Albert van levensbelang Schweitzerschool. zijn. Maar Wij waar zijn wij er Paasfeest,<br />

wij volpension. Grappig is dat ik laatst de als mensen wel naar kunnen verlangen. werkelijk belangrijk is <strong>in</strong> ons leven.<br />

door het luiden van de klokken onthaalt. gastvrij ontvangen en ik schat dat zo’n Wij missen de kerk die ons met zijn klokgelui<br />

niet meer naar zich toe roept. Maar<br />

reken<strong>in</strong>g van onze eerste w<strong>in</strong>tersportvakantie<br />

tegenkwam. Tre<strong>in</strong>reis, overnach-<br />

groep <strong>in</strong> een restaurant werden veel ge-<br />

volgend jaar vast wel weer. Dan haken<br />

Een biertje op een terras of eten met een En die w<strong>in</strong>tersport van mij? Die komt<br />

Als ik vanuit een ander deel van Rotterdam<br />

naar ten en de eten Petrus voor Banden vijf personen reed tezamen om week noemd. met Noodzakelijk? elkaar vierden Nee. <strong>in</strong> Aangename de Petrus wij wij weer vieren lekker ons de caravan geloof en aan hebben de auto zorg<br />

95 procent van de parochianen die elke<br />

voor te 1.000,-- gaan <strong>in</strong> gulden. vier<strong>in</strong>g In alle van jaren 11.00 erna uur heb ik Banden d<strong>in</strong>gen hier die ons nu ook leven mee optillen viert. boven En het nog en voor rijden elkaar richt<strong>in</strong>g als de geloofsgemeenschap. sneeuw. Wetend dat Zo<br />

hoorde maar ik de één klok keer al van de w<strong>in</strong>tersport verre luiden. overgesla-eegen, omdat mijn man als Aalmoezenier<br />

dachten.<br />

gewone paar van mensen alle dag? waarvoor Ja. de Petrus het kerken niet zo wij gewoon <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>, is als wij al verbonden die jaren met<br />

Vanuit de sacristie, de ruimte waar de Banden te ver lopen was.<br />

de andere kerkgemeenschappen.<br />

met defensie op uitzend<strong>in</strong>g was. En nu <strong>in</strong> Op 17 februari beg<strong>in</strong>t de 40-dagentijd.<br />

voorganger zich voor de vier<strong>in</strong>g omkleed,<br />

kon hebben ik en de niks toren meer en normaal de klok is, gaat van het Voor periode mij als waar<strong>in</strong> voorganger, wij iets laten voor waar het koor, wij Pastoraal Désirée werkster Bühler<br />

dit jaar, waar<strong>in</strong> wij met corona te maken Een tijd van vasten en onthoud<strong>in</strong>g. Een Désirée Bühler<br />

de Grote de Kerk tweede zien. keer Daar worden was dat de wij dienst niet gaan. de aan koster, gehecht lectoren zijn. De en kerkgangers één ziet af van is zijn het H. Pastoraal Bernadette werker parochie parochiefederatie<br />

dan al begonnen. Misschien denkt Dat gaf u nu: een als gevoel dat het van ergste nog of steeds haar dagelijkse wennen. Wat glas wijn, wel een ervaren ander d.buhler@kpnmail.nl<br />

H. Laurentius<br />

verbondenheid.<br />

is, dan valt<br />

De<br />

het<br />

kerken<br />

nog wel<br />

<strong>in</strong><br />

mee.<br />

<strong>Overschie</strong><br />

En natuurlijk<br />

heeft u gelijk, maar niets menselijks der neemt zich voor om vaker iemand<br />

is dat<br />

van<br />

het<br />

films<br />

gebouw<br />

en series<br />

niet<br />

kijken.<br />

de geloofsgemeenschap<br />

vormt. Dat doen wij rond<br />

Weer een an-<br />

die de zondag vieren. Ik wachtte tot de<br />

Christus.<br />

Klokgelui<br />

46<br />

38<br />

Informatie kerkelijke bijeenkomsten<br />

In verband met de corona-maatregelen is<br />

kerkbezoek niet zonder meer mogelijk of<br />

worden kerkdiensten zonder bezoekers<br />

gehouden. Voor meer <strong>in</strong>formatie adviseren<br />

we de website van de kerken te raadplegen.<br />

De kerkdiensten zijn onl<strong>in</strong>e te volgen via<br />

kerkdienstgemist.nl.<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie:<br />

PKN: www.protestantsegemeenteoverschie.nl<br />

Parochie H. Bernadette:<br />

www.bernadetterotterdam.nl<br />

NGK: www.bethelkerkoverschie.nl<br />

Kerk aan huis: www.kerk-<strong>in</strong>-overschie.com<br />

Kerkenkalender<br />

zondag 28 februari Kerkdienst - ds. I. Maasw<strong>in</strong>kel Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

Kerkenkalender<br />

zondag 28 februari Kerkdienst - ds. F. Timmer PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 5 zondag september 28 februari Kerkdienst Woord- - ds. en M. communievier<strong>in</strong>g Blootens - pastor Désirée Bühler R.K. PKN Kerk Grote H. Petrus' Kerk Banden - Ov. Dorpsstraat - Delftweg 11.0010.00 uur uur vrij vrij<br />

zondag 7 maart Kerkdienst - ds. J. van 't Hof<br />

zondag 5 september Woord- en communievier<strong>in</strong>g - pastor Désirée Bühler<br />

Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk)<br />

Albert Schweitzerschool - 2e Hogenbanweg 111<br />

10.00 uur<br />

11.00 uur<br />

vrij<br />

vrij<br />

zondag 7 maart Kerkdienst - ds. M. Blootens PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 5 september Kerkdienst - Zr. D. van den Dool<br />

zondag 7 maart Woord- en communievier<strong>in</strong>g - diaken Ed Doe<br />

Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk)<br />

R.K. Kerk H. Petrus' Banden - Delftweg<br />

10.00 uur<br />

11.00 uur vrij<br />

vrij<br />

zondag 5 zondag september 7 maart Samenkomst Samenkomst Kerk aan Kerk Huis aan <strong>Overschie</strong> Huis Bethelkerk Ned. Ger. - Oranjestraat Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 16.45-19.15 - uur 19.15 vrij uur vrij<br />

zondag 14 maart Kerkdienst - ds. J. van 't Hof<br />

zondag 12 september Kerkdienst - Mw. N. van Voornveld<br />

Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk)<br />

PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat<br />

10.00 uur<br />

10.00 uur<br />

vrij<br />

vrij<br />

zondag 14 maart Kerkdienst - ds. P. de Jong PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 12 zondag september 14 maart Woord- Eucharistievier<strong>in</strong>g en communievier<strong>in</strong>g - plebaan - pastor Michel Ed Hagen Doe R.K. Albert Kerk H. Schweitzerschool Petrus' Banden - Delftweg - 2e Hogenbanweg 111 11.00 11.00 uur uur vrij vrij<br />

zondag 12 zondag september 21 maart Kerkdienst Kerkdienst - ds. J. - van ds. J. 't van Hof't Hof Ned. Ned. Ger. Ger. Kerk Kerk - Oranjestraat - Oranjestraat (Bethelkerk) (Bethelkerk) 10.00 10.00 uur uur vrij vrij<br />

zondag 21 maart Kerkdienst - ds. M. Blootens PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 19 september Kerkdienst - ds. M. Blootens PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur<br />

zondag 21 maart Woord- en communievier<strong>in</strong>g - pastor Désirée Bühler R.K. Kerk H. Petrus' Banden - Delftweg 11.00 uur vrij<br />

vrij<br />

zondag 19 zondag september 21 maart Woord- Samenkomst communievier<strong>in</strong>g Kerk aan Huis - pastor Désirée Bühler Bethelkerk Albert Schweitzerschool - Oranjestraat - 2e Hogenbanweg 111 16.45-19.15 11.00 uur vrij vrij<br />

zondag 28 maart Kerkdienst - zr. H. van Abbema<br />

zondag 19 september Kerkdienst - ds. J. van 't Hof<br />

Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk)<br />

Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk)<br />

10.00 uur<br />

10.00 uur<br />

vrij<br />

vrij<br />

zondag 28 maart Kerkdienst - ds. A. Knevel PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 19 september Samenkomst Kerk aan Huis <strong>Overschie</strong><br />

zondag 28 maart Woord- en communievier<strong>in</strong>g - diaken Ed Doe<br />

Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk)<br />

R.K. Kerk H. Petrus' Banden - Delftweg<br />

16.45 - 19.15 uur<br />

11.00 uur vrij<br />

vrij<br />

zondag 26 september Kerkdienst - ds. M. Blootens PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 26 september Woord- en communievier<strong>in</strong>g - pastor Ed Doe Albert Schweitzerschool - 2e Hogenbanweg 111 11.00 uur vrij<br />

Magaz<strong>in</strong>e <strong>Overschie</strong> 38.<strong>in</strong>dd 38<br />

zondag 26 september Kerkdienst - ds. J. van 't Hof Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

Magaz<strong>in</strong>e <strong>Overschie</strong> 38.<strong>in</strong>dd 38 18-02-2021 10:18<br />

zondag 26 september Kerkdienst - mw. N. de Ronde PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij


Vrijwilligers aan het woord<br />

M<strong>in</strong>stens 300 vrijwilligers <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> doen veel goeds <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Soms zijn ze zichtbaar, maar vaak ziet bijna niemand<br />

wat ze doen. Twee vrijwilligers vertellen wat ze doen en waarom.<br />

D<strong>in</strong>a Brezet – gezond Bewegen voor 40+ vrouwen<br />

Fysiotherapeut D<strong>in</strong>a Brezet<br />

zag veel vrouwen die wel wilden<br />

sporten, maar dat lastig<br />

vonden. Daar moest iets aan<br />

gebeuren, vond ze: ‘Ik ben zelf<br />

gymles gaan geven. Eerst <strong>in</strong><br />

mijn praktijkruimte, aan drie<br />

vrouwen. Het werden er snel<br />

meer. Nu sporten we al jaren<br />

bij Speeltu<strong>in</strong> Levenslust.’<br />

‘De deelnemers willen afvallen en aan hun gezondheid werken’,<br />

vertelt D<strong>in</strong>a. ‘Ik ben fysiotherapeut, dus kan ik goed reken<strong>in</strong>g<br />

houden met hun beperk<strong>in</strong>gen.’ D<strong>in</strong>a krijgt niet betaald voor de<br />

gymlessen. Wie meedoet draagt alleen een stukje huur bij.<br />

D<strong>in</strong>a is geboren en getogen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Haar praktijk <strong>in</strong> De<br />

Hoed is <strong>in</strong>middels overgegaan naar RTM Fysio. D<strong>in</strong>a bouwt<br />

haar werk langzaam af. Wanneer ze echt stopt? Geen idee!<br />

Ickmaris Clement-Balyn - BOOS<br />

Wie b<strong>in</strong>nenloopt bij BOOS (Bewonersorganisatie<br />

<strong>Overschie</strong>) ,<br />

heeft dikke kans Ickmaris Clement-Balyn<br />

tegen te komen.<br />

‘Ik werk hier officieel een dag<br />

<strong>in</strong> de week naast mijn werk bij<br />

een bandenservice’ vertelt Ickmaris,<br />

‘al is het meestal meer.’<br />

BOOS is bekend van het <strong>in</strong>loopspreekuur voor <strong>in</strong>woners van<br />

<strong>Overschie</strong>. ‘We helpen mensen om bijvoorbeeld een straatfeest<br />

te organiseren of iets voor de k<strong>in</strong>deren uit de buurt’, vertelt Ickmaris.<br />

‘We helpen ook mensen die een probleem hebben met<br />

hun huisbaas, en we hebben speciaal iemand voor jongeren.’<br />

BOOS doet nog meer: wijkgesprekken, het s<strong>in</strong>terklaashuis, de<br />

Kidzcamp<strong>in</strong>g, vrouwendag, sociale straat, kon<strong>in</strong>gsdag.<br />

Naast haar werk heeft Ickmaris een bijzondere hobby: ballonenbogen<br />

maken voor feesten. Zie je er een op kon<strong>in</strong>gsdag? Dikke<br />

kans dat zij hem heeft gemaakt!<br />

<strong>Overschie</strong>se vrijwilligers<br />

In welke straat woon je?<br />

Ik woon s<strong>in</strong>ds 33 jaar <strong>in</strong> de Burg. Wijnaendtslaan.<br />

In welke straat/ buurt woon je?<br />

Ik woon <strong>in</strong> de Schout van Groenewegenstraat.<br />

47<br />

Wat is jouw favoriete plek <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

De groene omgev<strong>in</strong>g, daar fiets en wandel ik graag.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het meest bijzonder aan <strong>Overschie</strong>?<br />

De verschillende soorten mensen die hier wonen, en dat het altijd<br />

een dorp is gebleven.<br />

Wat is jouw favoriete plek <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Ik heb veel favoriete plekken, zoals het Saenredample<strong>in</strong>,<br />

de bibliotheek en het Sidel<strong>in</strong>gepark.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het meest bijzonder aan <strong>Overschie</strong>?<br />

Iedereen kent elkaar hier.<br />

Wat zou je willen veranderen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Ik zou het Kle<strong>in</strong>polderple<strong>in</strong> voor fietsers veiliger maken en het<br />

tweede stuk van de Baumannlaan een fietspad geven.<br />

Waarom doe jij vrijwilligerswerk?<br />

Omdat ik weet dat ik <strong>in</strong> een behoefte voorzie, dat zag ik mijn<br />

praktijk.<br />

Hoe ben jij begonnen met vrijwilligerswerk?<br />

Ik begon met drie vrouwen <strong>in</strong> de fysiopraktijk <strong>in</strong> De Hoed aan<br />

de Burg. Baumannlaan.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het leukste van je vrijwilligerswerk?<br />

Het enthousiasme van de vrouwen die meedoen!<br />

Wat zou je willen veranderen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Meer huizen voor studenten en voor starters!<br />

Waarom doe jij vrijwilligerswerk?<br />

Ik heb tijd over en die besteed ik graag nuttig.<br />

Hoe ben jij begonnen met vrijwilligerswerk?<br />

Ik ben begonnen bij de Wijkraad. Toen die werd opgeheven ben<br />

ik bij de bewonersorganisatie gegaan.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het leukste van je vrijwilligerswerk?<br />

Ik ontmoet heel veel mensen en er is elke keer iets anders te<br />

doen.<br />

Ken of ben jij een vrijwilliger die iets wil vertellen over zijn of haar vrijwilligerswerk? Geef jouw favoriete vrijwilliger (of jezelf) op<br />

voor deze rubriek via redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl.


Jouw nieuwe PLUS.<br />

Wat een lekkere w<strong>in</strong>kel.<br />

• Heerlijke verse maaltijden, gegrilde kip<br />

en vers belegde broodjes uit eigen keuken.<br />

• Slijterij met ruim assortiment.<br />

• Scan & Go, makkelijk en snel afrekenen.<br />

Onze populairste<br />

producten blijvend<br />

laag geprijsd.<br />

Lekker handig,<br />

zo’n slijterij.<br />

Onze verse kruiden<br />

en smaakmakers.<br />

Gegrilde groenten<br />

door ons bereid.<br />

Richard de Zoete<br />

Burg. Baumannlaan 187-189 // Rotterdam // T: 010 2623<strong>44</strong>6

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!