31.08.2021 Views

Natuurlijk in Overschie editie 44

Het magazine voor Rotterdam Overschie 44 • augustus - september 2021

Het magazine voor Rotterdam Overschie
44 • augustus - september 2021

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Het magazine voor Rotterdam Overschie

44 • augustus - september 2021

Aan de bewoners

van dit adres

Voorrwoord en inhoud

1

Foto: Roelant Siekman

22

24

26

34

Bijzondere tuinbeelden De Tempel in Museum Oud-Overschie

Samen werken aan het nieuwe Welschen

Zaterdag 5 september – Uitgesproken kunst op Zie Overschie

Baumannkerk wordt appartementencomplex

40

Zaterdag 25 september – Wereldsprookjesfestival in Sidelingepark


Colofon

Redactie:

Leo Kool en Anne Bos met medewerking

van Aad van Dijk, Kees van der Meer

Advertentie-acquisitie:

Kees van der Meer – Leo Kool

Samenstelling en productie:

Leo Kool

Opmaak en vormgeving:

Delilly Creations – Marcel Acda

geen verantwoordelijkheid van eventuele

onvoorziene gevolgen, veroorzaakt

door fouten in gegevens die door derden

zijn aangeleverd. Ook wordt iedere aansprakelijkheid

afgewezen voor schade als

gevolg van eventuele druk- en zetfouten.

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande

schriftelijke toestemming van

de uitgever worden openbaar gemaakt

of verveelvoudigd. Het copyright van alle

foto’s berust bij de betreffende fotograaf.

Colofon

Drukwerk:

Segers Drukkerij – Schiedam

Uitgever:

dmdesk – Overschieseweg 10 i – 3044 EE

Rotterdam

Contactgegevens redactie:

redactie@natuurlijkinoverschie.nl

tel. 010-2734132

Contactgegevens advertenties:

advertenties@natuurlijkinoverschie.nl

tel. 010-2734132

Verantwoordelijkheid:

Het blad is met de grootst mogelijke zorg

samengesteld. De artikelen en rubrieken

zijn zo zorgvuldig mogelijk opgesteld; de

ervaring leert dat fouten nooit helemaal

te voorkomen zijn. De uitgever aanvaardt

Verspreiding:

Natuurlijk in Overschie wordt gratis

huis-aan-huis verspreid in alle wijken

van Overschie, Spaanse Polder, Rotterdam-Noordwest,

Rotterdam Airport Area.

Oplage:

10.750 stuks

Advertentiemogelijkheden:

Voor de uitgebreide advertentiemogelijkheden,

neem contact op met ons voor

tarieven en afspraken.

Verschijning:

Natuurlijk in Overschie verschijnt

12x per jaar, afhankelijk van zon- en

feestdagen rond de 25e van de maand.

Sluitingsdatum nummer 44 – 2021:

20 september 2021.

BEZORGING:

het magazine gemist in uw brievenbus?

Bel Maasstad Bezorging op

0180 -641919 of mail naar

info@bezorgingmaasstad.nl voor

nazending.

Tevens betrouwbare bezorgers

gevraagd!

2

Overschiese Apotheek en Apotheek Abtsweg,

vanaf nu 1 organisatie!

24/7

OPEN

Rotterdamse Rijweg 130

3042 AS Rotterdam

T. 010 - 4154422

E. info@overschieseapotheek.nl

Open van maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.30 uur

Ook buiten openingstijden uw medicatie

afhalen? Maak gratis gebruik van onze

afhaalautomaat. Bel de apotheek als u

hier gebruik van wilt maken.

Abtsweg 49

3042 GA Rotterdam

T. 010 - 4373582

E. info@apotheekabtsweg.nl

Vanaf 1 juli geopend van

12.00 - 16.00 uur. Buiten

deze tijden kunt u terecht

bij de Overschiese Apotheek.


Voorwoord

Dit nummer van Natuurlijk in Overschie is lekker dik. Zo heeft

u aan het einde van schoolvakantie extra veel te lezen over uw

Overschie. Het nummer is zelfs dubbeldik, want er zit een fijne

bijlage bij (hoewel: misschien krijgt u deze apart, bij een extra

bezorgronde).

De bijlage is het programma van de Overschiese Sportweek. De sportweek

is van 18 t/m 26 september. In deze week kan iedere inwoner

van Overschie, van jong tot oud, kennismaken met Overschiese sportaanbieders.

Er doen er in totaal meer dan 25 mee, dus daar zit echt

voor iedereen wel iets bij. Wat je ook kunt of wilt.

Naast onze interessante adverteerders uit Overschie (Koop Lokaal)

heeft dit nummer weer volop aandacht voor wat er in Overschie gebeurt

en verandert. Zoals bij Moerkerken Optometrie, de vertrouwde

opticien/optometrist. Na 32 jaar gaat Hans van Moerkerken met een

welverdiend pensioen. Dat verdient wel een terugblik, dus dat doen

we dan ook. Ook kijken we nog een keertje terug op 80 jaar Nooddorp.

We kijken natuurlijk ook vooruit. Zo vertelt cultuurscout Najel Monteiro

enthousiast hoe hij bewoners ondersteunt bij culturele activiteiten,

met name voor jongeren. Bijvoorbeeld het straatkunstfestival bij

de fietstunnel aan de Schansweg Op 23 september. Maar er is nog veel

meer te doen de komende weken:

• Een indrukwekkende tentoonstelling over ‘De Beelden van De

Tempel’ in Museum Oud-Overschie

• ‘Uitgesproken Kunst’ op Zie Overschie op zaterdag 4 september

• Open Monumentendagen op zaterdag 11 en zondag 12 september

• Vintagemarkt op zaterdag 11 september bij Molen De Speelman

• WereldSprookjesfestival op zaterdag 25 september in het Sidelingepark

Verder vertellen we u hoe het gaat met de renovatie van de Welschen-flats

aan de Patijnstraat. Ook kunt u lezen hoe de verbouwing

van de Baumannkerk verloopt. We mochten een kijkje nemen in dit

toekomstige wooncomplex en laten u graag de foto’s zien.

Heel iets anders is dat Radio Rijnmond op bezoek was in Overschie. Ze

maakten een programma van drie uur rechtstreeks uit Overschie, met

verhalen en muziek. Oudere (oud-) Overschieënaren nemen de luisteraar

mee naar de tijd dat Overschie nog een zelfstandig dorp was. Het

is een leuk programma geworden! Bent u benieuwd? Via de website

van het museum is het programma terug te luisteren.

Of Luister via Spotify naar het Overschiese muzikale talent Jurriën de

Graaf. Jurriën werkt bij de Plus, dus het kan best dat u hem kent. Hij

heeft net zijn debuutsingle uitgebracht. U leest in dit nummer hoe hij

zijn muzikale carrière combineert met zijn werk in de supermarkt en

hoe zijn single tot stand kwam. Wie weet zien we hem nog eens zingend

door de winkel gaan!

Dan nog even iets heel anders: Natuurlijk in Overschie is dringend op

zoek naar nieuwe betrouwbare bezorgers. Onze bezorgers werken nu

via de Havenloods, maar daar zijn wat zaken veranderd. De bezorging

van het magazine komt daardoor in de knel. Dus: kunt u helpen met

de bezorging? Of kent u iemand die dit wil en kan? Neem contact met

ons op via www.bezorgingmaasstad.nl. Wij zijn erg blij met uw hulp,

en belangrijker nog: u bezorgt uw buren in Overschie veel leesplezier!

Wij hebben dit nummer weer met veel genoegen voor u gemaakt, en

wensen u ook weer veel genoegen!

Redactie Natuurlijk in Overschie

Op de voorzijde een foto van het gestripte interieur van de voormalige

RK Kerk Onze Lieve Vrouwe Altijddurende Bijstand aan de

Burgemeester Baumannlaan. De nu Baumannkerk genoemde kerk

is in transformatie naar een woningcomplex.

Foto: Roelant Siekman

Overschieënaar aan het woord 5

Populair klassieke muziek in Grote Kerk 5

Afscheid van Moerkerken Optometrie 7

Nogmaals “Nooddorp” 80 jaar 9

Iedere werkdag kunt u mee uit wandelen 11

Overschies Wo(o)ningnieuws 17

De woningmarkt nader verklaard 17

Vaartochten Van Nelle Fabriek - Delfshaven 19

Terugblik zomeractiviteiten 19

Blijf loyaal, koop lokaal 20

Zesde editie Unltd Swim 21

Bijzondere tuinbeelden De Tempel 22

Samen werken aan het nieuwe Welschen 24

Nieuw sportaanbod in Overschie: Weightball 27

Veranderingen A13 / A16,Carl van Woerkom 27

De ondernemer, de dood en belastingen (II). 29

Ook in 2021 geen Kerstmarkt 29

Overschiese Straatnaam verklaard: 33

Museum Brocante winkel iedere zondag geopend 33

Baumannkerk wordt appartementencomplex 34

Bankjes Rotterdamse Schie vernield. Waarom toch?? 36

Overschie is een muzikant rijker 36

Sparta Legends op bezoek in Overschie 37

Opera-concert in Grote Kerk Overschie 37

Verrassingsparty voor 80-jarige Wilma 39

Vintage markt en pannenkoeken eten 39

Amerikaanse Rivierkreeft dringt Overschie binnen 41

Voor liefhebbers van videotheken 41

Jo’s Sunny Salsa 41

Sociale Straat verschuift naar zaterdag 9 oktober 42

Trouw aan de jeugd van Overschie 43

Denk mee over de buitenruimte in Overschie 43

Najel Monteiro, aanjager van cultuur 45

Klokgelui 46

Vrijwilligers aan het woord 47

Abonnement: Natuurlijk in Overschie is in abonnementsvorm

beschikbaar voor niet-inwoners van Overschie. Kosten per jaar

voor 12 edities: € 50,00. Inschrijven door uw volledige naam-

en adresgegevens o.v.v. abonnement NiO te sturen aan info@

natuurlijkinoverschie.nl of per post aan het bovenvermelde adres.

Abonnement geldt tot wederopzegging.

Informatie over adverteren?

Bel 010-2734132 of mail naar

advertenties@natuurlijkinoverschie.nl

Uw suggesties en ideeën zijn welkom!

Neem contact op met de redactie: 010-2734132

of redactie@natuurlijkinoverschie.nl

Voorwoord en inhoud

3


Het rijke verleden van kastelen, hofstedes en buitens in Overschie

wordt beschreven in een rijk geïllustreerde uitgave van Museum

Oud-Overschie. Auteur en expert Overschiese geschiedenis

John van den Berg beschrijft helder en overzichtelijk de,

soms verrassende, informatie over dit deel van de Overschiese

geschiedenis.

Het boek kost € 14,95 (excl. verzendkosten).

Bezorgers Natuurlijk in Overschie

gezocht voor diverse bezorgwijken

We zijn per direct op zoek naar vaste bezorgers voor de huis-aan-huisbezorging van

Natuurlijk in Overschie.

Kranten of magazines bezorgen is voor iedereen! Je hebt veel vrijheid, je kunt je eigen werk indelen,

je bent lekker buiten en je kunt het bezorgen uitstekend combineren met school, hobby’s,

sporten of een andere baan.

• De bezorging is 1 keer per maand op de dag van uitgave, aan het einde van de maand

• Voor alle leeftijden vanaf 13 jaar

Heb jij interesse in een bezorgwijk met onder andere onderstaande straten?

Wijk 1 Wijk 2

Nederwaardpad

Deelgebied

Hargpad

Park16Hoven

Vennipperstraat

Munnikenpad

Aalkeetstraat

Eskampstraat

Hoogmadestraat

Koornwaardstraat

Meld je nu aan via het aanmeldformulier op www.bezorgingmaasstad.nl of bel 0180-641919


Overschieënaar aan het woord

Kees van der Starre

Midden jaren 60 van de vorige eeuw

ben ik met mijn broer en ouders,

die het schippersleven vaarwel hadden

gezegd, in Overschie komen wonen.

Ons huis aan de wal was een flat

aan de Van Noortwijcksingel, waar ik

mijn jeugd heb doorgebracht.

Mijn eerste handvaardigheid heb ik van

mijn vader geleerd, want aan boord van

een schip is er altijd wel iets te repareren

of te schilderen. Nu, ruim 50 jaar en diverse

banen in de techniek verder, ben ik als

allround klusjesman werkzaam in en om

Overschie. Mijn klanten zijn vooral de

oudere mens die nog zelfstandig woont

en het zelf niet (meer) kan, maar ook de

mensen met de drukke baan die geen tijd

hebben.

De mensen kunnen bij mij voor van alles

terecht: reparatiewerkzaamheden, schilderen,

tuinieren, enz. Het is heel dankbaar

werk en mensen zijn altijd weer blij

als de klus gedaan is; wat mij een goed

gevoel geeft.

Ik ben mijn hele leven in Overschie blijven

wonen en heb samen met mijn vrouw in

1995 een huis gekocht op de Delftweg.

Overschie voelt prettig en vertrouwd, een

soort dorp met allerlei voorzieningen:

volop winkels, medische praktijken, een

bibliotheek, horeca en sportclubs. Voor

een fiets - of wandeltocht in de natuur is

Midden-Delfland in de buurt en voor een

ommetje dichtbij is het eiland in de Schie,

dat ontstaan is na de bochtafsnijding, een

prima plek.

Het is een goede zaak dat het magazine

Natuurlijk in Overschie er is en gratis wordt

verspreid, om op de hoogte te blijven van

wat er allemaal te doen is in Overschie,

wat voor zaken er spelen en wat de mogelijkheden

zijn o.a. op het sociale vlak

zoals vrijwilligerswerk en mantelzorg.

Dat de moderne tijd niet aan Overschie

voorbij gaat, blijkt wel uit het feit

dat er woontorens gebouwd gaan worden

aan de Schie. Men kan zich afvragen

of Overschie daar blij van wordt.

Wil je een klus(je)gedaan hebben waar je

wel blij van wordt, bel of mail mij

0634 145385 - klusjesman-kees@ziggo.nl

Voor de volgende editie geef ik het woord

aan Frans Wietzes , mijn goede buurvriend

op de Delftweg, die mensen blij maakt door

ze mobiel te houden.

Overschieënaar aan het woord

5

Populair klassieke muziek in Grote Kerk – 5 september

Jan Teeuw (orgel) en Ruben van der Kleij (trompet) geven op zondag 5 september in de Grote Kerk een concert met Populair

klassieke muziek. Het concert begint om 16.30 uur en is gratis. Er wordt gecollecteerd om de kosten te dekken.

Ruben van der Kleij treedt gemiddeld

ruim 150 keer per jaar op, met verschillende

bands. Tijdens zijn studie kreeg Ruben

de kans om op te treden met beroemdheden

als Roel van Velzen, Waylon en Henk

Westbroek.

Ruben studeerde aan het conservatorium

van Haarlem. Hier werd hij Bachelor of

Arts; Pop/sessie muzikant Trumpet in juni

2016. Vanwege de diversiteit van zijn opleiding

en zijn eerdere ervaringen, voelt

Ruben zich comfortabel in verschillende

stijlen. Hij geeft ook muzieklessen en

treedt regelmatig op met Jan Teeuw.

koren begeleid, en is momenteel vaste

begeleider van het ensemble Musica

Sororum. Hij werkte mee aan diverse

Lp’s en Cd’s, alleen of samen met andere

muzikanten. Jan geeft jaarlijks concerten

in binnen- en buitenland en organiseert

themareizen. In september hoopt hij concerten

in Duitsland te geven, Bismarck,

Kloster Neuendorf, Tangermünde.

Links Ruben van der Kleij en rechts Jan Teeuw

Jan Teeuw is al 53 jaar organist, waarvan

32 jaar van de Grote Kerk. Hij heeft vele


Afscheid van Moerkerken Optometrie

Na 32 jaar sluit Moerkerken Optometrie op 28 augustus definitief de deuren. Hiermee verdwijnt een begrip uit Overschie,

want Moerkerken is een van de oudste winkels hier. Hans Moerkerken wordt 66 jaar en gaat samen met zijn vrouw Karin

genieten van een welverdiend pensioen.

Veranderend landschap

In mei 1989 opende Hans de winkel in

de Duyvesteynstraat. Voor hem zat in

dit pand Speelgoedwinkel De Ridder.

Met de opening van de optiekwinkel

was Moerkerken de tweede opticien

in Overschie (naast Broekhuizen op

de Burgemeester Baumannlaan). Hoe

anders is dat 32 jaar later: nu zijn er

nog drie andere optiekwinkels. De veranderingen

in de optiekbranche en de

ervaringen tijdens de eerste lockdown

deden Hans en Karin extra beseffen

dat het tijd werd om te stoppen.

Meer dan een opticien

Hans Moerkerken was niet alleen een

opticien. Hij wilde meer. Hans had grote

belangstelling voor het oog en de

gezondheidsaspecten ervan en in 2000

specialiseerde hij zich tot optometrist.

Zo kon hij zijn klanten nog beter van

dienst zijn met gedegen advies over de

gezondheid van de ogen.

In de afgelopen jaren stond de klant

voor Hans altijd centraal. En dat kreeg

hij terug van zijn klanten, die heel

tevreden waren en trouw aan ‘hun’

optometrist. Vaak ontstond er ook een

persoonlijke band met de klanten. Dat

is dan ook wat Hans het meest gaat

missen én het is de herinnering die hij

het meest zal koesteren.

Het vervolg na 32 jaar

De afgelopen periode zocht Hans naar

een opvolger voor de zaak, maar dit is

helaas niet gelukt. Uiteindelijk vond

Hans een collega-opticien in Blijdorp

die paste bij de servicegerichte manier

van werken van 32 jaar Moerkerken.

Het klantenbestand is overgedragen

aan Lens Rotterdam – Van Keulen Optiek

van de Statenweg. De winkel aan

de Duyvesteynstraat is inmiddels verkocht

en wordt omgebouwd tot een

woning.

Nu de winkel sluit, stopt ook Karin

Moerkerken met de pedicurepraktijk

die ze hier twee keer in de week had. Zij

draagt haar klanten over aan Beauty All

Inn, dat ook in de Duyvesteynstraat zit.

Afscheid

Op vrijdag 27 en zaterdag 28 augustus

namen klanten afscheid van Hans

en Karin. Bij het verschijnen van deze

editie van Natuurlijk in Overschie is

deze datum net geweest. We laten u

in de Terugblik van het komende nummer

weten hoe het is geweest.

Tot slot wil de redactie Hans en Karin

hartelijk danken voor al hun werk in de

afgelopen 32 jaar. Hans blijft nog wel

keuringen verzorgen voor piloten en

stelt ook zijn professionele kennis nog

beschikbaar voor interim-werkzaamheden.

Verder wensen we hun een

mooi en gezond pensioen toe met alle

tijd om te genieten!

Hans en Karin Moerkerken

Foto: Natuurlijk in Overschie

Overschiese Nieuws

7

Dé anekdote van 32 jaar oogzorg

Over de vraag naar een anekdote over

de afgelopen 32 jaar moet Hans even

nadenken. Met een hulplijn naar zijn

vrouw komt de mooiste anekdote

naar boven: het maken van een omgekeerde

bril! Een klant, van beroep

klusjesman, werkte heel vaak boven

zijn hoofd en met een bril met leesen

kijkgedeelte is dat lastig kijken en

meten. De oplossing: omdraaien van

kijk- en leesgedeelte in het glas. Een

bijzondere oplossing, die heel goed

werkte voor deze klant.


Personeel gezocht:

• 1e monteur met APK

• 2e monteur

Piet Cottaarstraat 38 | 3043 JR Rotterdam

Tel. 010 - 437 39 05

richardsluijter@xs4all.nl

www.automobielbedrijfrichardsluijter.nl

Wij doen alles voor uw auto

Overschiese Dorpsstraat 27

3043 CN Rotterdam-Overschie

Tel. 010-4371287

www.bloemsierkunstvoorhorst.nl

In droevige omstandigheden tellen

alleen uw persoonlijke wensen...

OP DE BOERDERIJ

GROOT GROEIEN

Dag en nacht: 010 592 30 78

dewinterenrijkeboer.nl

kdvhoeveackerdijk.nl

Rotterdamseweg 223

2636KC Midden Delfland

tel 015 3646271

(tussen Zweth en TU Delft)

Hét adres voor

uw huisdier

Duyvesteynstraat 5

3042 BA Rotterdam (Overschie)

010-415 39 68

info@monria.nl


Nogmaals “Nooddorp” 80 jaar

In een vorig artikel over het “Nooddorp” – officieel Landzicht I genoemd – kwam vooral de bouw van de 200 woningen in

1941 aan de orde. Nu wat meer over de bewoners en de ontwikkeling van de wijk.

Er wonen nu zo’n kleine 400 mensen in

deze buurt. Van de 200 oorspronkelijke

woningen zijn er nog 198 over. Een simpele

rekensom leert dat het Nooddorp

relatief dun bevolkt is. Ook is dit naar Rotterdamse

maatstaven een buurt met vrij

veel ouderen. In Rotterdam is ongeveer

15% van de inwoners ouder dan 65 jaar.

In het Nooddorp is dit meer dan 20%.

IJzeren hond

De gelijkvloerse huizen zijn eigenlijk best

geschikt als “seniorenwoning”.

Alleen staan ze een beetje ver van de winkels.

En het is alweer heel, heel veel jaren

geleden dat er concurrentie was tussen

langskomende groentehandelaren, al

dan niet met paard en wagen of met een

ijzeren hond.

Tot 1955 zat aan de Verlaatstraat 1 de

Spar-winkel van Kaptein, later Barendrecht.

Bakker Cees van den Berg kwam

er ook aan de deur; Veel Nooddorpers

bezoeken nog altijd de “warmste bakker

van Overschie” aan de Parallelstraat. Cees

van den Berg geniet inmiddels van een

welverdiend pensioen.

VOB

Jarenlang was Cees van den Berg ook

secretaris van de Vereniging Voetbal Op

Bouw (VOB). Deze voetbalvereniging uit

1949 is er gelukkig nog steeds. Verschillende

malen overleefde VOB pogingen

om de vereniging naar elders te verplaatsen.

Die dreiging lijkt nu definitief afgewend

om de eenvoudige reden dat het

te duur is. Daarom moet het verkeer nog

altijd die rare haakse bocht nemen aan

het einde van het VOB –terrein.

Idee?

Ook de buurt zelf lijkt definitief een blijvertje.

Een deel van de woningen is verkocht

aan de bewoners. Dat maakt het

te lastig om op deze plek nog iets anders

te realiseren. Maar misschien is het een

idee om bewoners de kans te geven meer

huizen samen te voegen? Of om toestemming

te geven er een verdieping op te

zetten?

Dan zou hier een meer gemengde bewoning

ontstaan. Sommige delen van

Rotterdam hebben een aantrekkelijke

subsidieregeling: € 35.000 cash als je van

twee huizen één kunt maken.

Bovenmeester Roest

Een tijdlang was er nog een kleine kleuterschool

in het Nooddorp, maar daar is

weinig over bekend. De meeste schoolkinderen

uit het dorp gingen naar de

Savornin Lohmanschool aan de Parallelstraat.

Deze school bestaat allang niet

meer, en het gebouw is in gebruik als

atelierruimte.

Bovenmeester Roest van die school was

jarenlang populair als meester van de

Zondagschool. Hij kende iedereen in het

dorp waaraan hij zijn hart had verpand.

Dat was goed te merken bij de reünie in

de kantine van VOB, vijf jaar geleden.

Landzicht I en II

Veel verbindingen (zoals verhuizingen)

van het oude Nooddorp met het nieuwere

“Landzicht II“ zijn er nooit geweest.

Ooit was het de bedoeling om van de

vroegere politiepost een klein museum

annex ontmoetingsruimte te maken.

Woonstad liet daarvoor plannen maken,

maar dit werd a) te duur en b) niet interessant

voor Woonstad dat heel andere

prioriteiten stelt.

Wel zijn er films

over de bouw

van Landzicht

(YouTube kanaal

Museum

Oud-Overschie:

https://www.youtube.com/channel/

UCw9tXyP4QHFdsX3k-SIcqhQ )

Svp QR-code gebruiken

en over de bewoners

tijdens het

75-jarig bestaan

(op YouTube van

Jan Willem Poots:

https://www.youtube.com/channel/

UCGvBGECuN91xbRJ-FqACkYw)

Svp QR-code gebruiken

Overschiese historie

9


NIEUW!

MAXIMALE WENDBAARHEID IN HUIS

MET UITSTEKENDE PRESTATIES BUITEN

Bent u op zoek naar een design rollator waarmee u comfortabel en veilig in huis en

ook buitenshuis kunt wandelen? Dan is de Gemino 30 Comfort rollator de perfecte keuze!

Compact, stabiel, licht van gewicht en met uitstekende rijeigenschappen. Deze design rollator

met grote, zachte wielen en mooie velgen zorgt ervoor dat u overal comfortabel en veilig

kunt wandelen, ook op oneffen terrein. Boodschappen gedaan? De extra sterke mand draagt

tot 10 kilo. En met het unieke vouw-klik-systeem vouwt u hem snel op. Vanaf nu verkrijgbaar bij:

Schinkelse Baan 6 - 29808 LE - Capelle aan de IJssel - info@welzijnswarenhuis.nl - Tel: 010-7600122

Juwelier Sativar

Bekend van radio en TV, een begrip in Rotterdam

en al ruim 30 jaar gevestigd in Overschie

Duyvesteynstraat 11

3042 BA Rotterdam

Tel. 010-415 71 60

juweliersativar@gmail.com

www.sativar.nl

Juwelier Sativar heeft een uitgebreide collectie

aan gouden- en zilveren sieraden.

Zinzi biedt een brede collectie aan sieraden.

Bij Juwelier Sativar vind je dan ook een uitgebreid

aanbod van deze luxe én draagbare items.

Bij álle aankopen bij Juwelier Sativar ontvangt u

de komende periode een moderne kralen ketting

(diverse kleuren en materiaal) kado.

Volg ons op Radio Rijnmond vanaf september.


Iedere werkdag kunt u mee uit wandelen

met een gezellige groep bewoners.

We verzamelen om 9.30 bij de Halte.

Iedereen is welkom!

Spreekuur Bewonersorganisatie Overschie

in de Halte kunt u bij ons terecht o.a. voor

• Aanvraag huurtoeslag

• Aanvraag Zorgtoeslag

• Kwijtschelding afvalstoffenheffing

Bel 06 57 35 14 75 voor een afspraak

MeldR

Samen werken we aan een stad die schoon, heel en veilig is. Dag in dag uit zijn we hiervoor bezig. Maar de hulp van de bewoners

en ondernemers van Rotterdam is hierbij hard nodig. Zij kennen hun buurt, lopen er rond en zien waar iets vuil of kapot is. En geven

dat graag aan ons door via de app MeldR. Omdat ze graag wonen in een schone, hele en veilige stad.

Is een afvalcontainer vol of een lantarenpaal in uw straat stuk? Meldt het met MeldR. Deze app heeft een kaart waarop u uw melding

kunt aangeven. Ook kunt u foto’s en een beschrijving meesturen. Wilt u op de hoogte blijven van wat er gebeurt met uw melding?

Dat kan. Maar u kunt ook anoniem melden.

Uw melding komt direct bij de gemeente Rotterdam binnen. De mannen en vrouwen van Stadsbeheer komen in actie om uw

melding op te lossen. Voor een schoon, heel en veilig Rotterdam!

BOOS

11

Monumenten

Ook hier in deze wijk moeten wij eraan geloven

terwijl een ander geloven daar veel heeft mee van doen

ze vonden haar niet meer, op werkdagen nog zelden

ook zelfs des zondags bleven banken onbezet

bijna twee eeuwen eerder kwam de Eerste fier tot stand

genoemd naar Petrus’ feest, facade van een Griekse tempel

voor het Rijk een monument, voor Overschie een relikwie

in trek dat een moment gold: vol is vol

zoveel parochianen dan, de oorlog is voorbij

de eredienst voor vrede verdient een Tweede Monument

decennia daarop ontstaan ontploffingen en twijfel:

zal Maria’s Bijstand echt wel Altijddurend zijn?

te weinigen hebben het antwoord op die vraag gezocht

wie vol vertrouwen in haar bleven, werd hen dat ontnomen

voor beide Monumenten dreigen verdrinkingsschulden

schulden die door omstandigheden zijn ontstaan

voor bozen en teleurgestelden rest nog être et avoir:

hebben is steen, zijn is de ziel die in vrijheid zich kan schikken

de koper, je moet het maar durven, heeft het beloofd

noemt z’n appartementen: de plek waar je in gelooft.

Petrus’ Banden en kerk Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende Bijstand

- Foto’s: Natuurlijk in Overschie


Piet Cottaarstraat 38 | 3043 JR Rotterdam

Tel. 010 - 437 39 05

richardsluijter@xs4all.nl

www.automobielbedrijfrichardsluijter.nl

Wij doen alles voor uw auto

Gezocht:

Interieurverzorgster

voor 3 uur per week,

bij voorkeur op

vrijdagochtend.

kinderdagverblijf

Hoofdlocatie

Fairoaksbaan 91, 3045 AS Rotterdam

Tel. (010) 462 76 08

E-Mailadres kdv-indewolken@hetnet.nl

Dagopvang

Fairoaksbaan 91, 3045 AS

Naschoolse opvang

Fairoaksbaan 91, 3045 AS

Delftweg 46 , 3043 CH

(locatie De Regenboog)

Burg. Koningssingel 39, 3042 NK

(locatie Het Podium)

Peuterspeelzaal

Delftweg 46, 3043 CH

www.kdv-indewolken.nl

Echte Goudse Stroopwafels

van

Fleur Jean de Stroopwafelman

Niet omdat het zo hoort,

maar omdat het bij u past.

Margot Siebenlist

Uitvaartbegeleiding

Thuis in Overschie.

Wij bakken de lekkerste Warme Stroopwafels met

natuurlijke ingrediënten zonder toevoegingen

Elke vrijdag op de markt Overschie

Foto Marijnissen

www.margotsiebenlist.nl

06 - 471 393 41

dag en nacht bereikbaar

Golf en terras

ideale combinatie!

MAAK KENNIS MET ONZE GEZELLIGE CLUB!

GELEGEN IN HET MOOIE KRALINGSE BOS

scan de Qr-code en

Reserveer je

starttijd!

info@fysiotherapie-overschie.nl

www.fysiotherapie-overschie.nl

Praktijk voor kinderfysiotherapie

• Raadsdeel 7

3043 CZ Rotterdam

• Van der Duijn van Maasdamweg 202

3045 PE Rotterdam

www.kf-overschie.nl

Tel: 010 - 785 93 93

info@kf-overschie.nl

Wij behandelen baby’s aan huis, zowel in Overschie als in Park16Hoven.

Tevens behandelen we kinderen vanaf 1 jaar in onze praktijk.


Nieuwe boekenkasten voor Overschie

Hebt u ze al gezien in Overschie? De kleine boekenkasten langs de kant van de straat?

Het idee achter deze kastjes is heel simpel: neem, ruil of geef een boek. En ga lekker lezen.

Wmo radar heeft geld gekregen ( o.a. van

de Gemeente Rotterdam) om boekenkasten

te laten maken. Op deze manier motiveren

we jongeren om te gaan lezen. De boekenkasten

zijn gemaakt in een werkplaats

van Pameijer en worden ook in Delfshaven

en Centrum neergezet. Zo zijn boeken beter

bereikbaar voor jongeren en worden ze

gestimuleerd om meer te lezen. En dat lukt:

dagelijks halen jonge lezers een boek uit

het kastje en vullen de kast weer aan.

Wie kan lezen, kan ook leren

Lezen is voor iedereen en bovendien heel

gezond. Begrijpend lezen zorgt voor de

nodige ontspanning, maar ook voor de

taalontwikkeling. Dat helpt om goed te

kunnen schrijven en spellen en bij grammatica.

Wie kan lezen, kan ook leren. Daar heeft

een kind weer veel profijt van op school.

Hier staan de nieuwe boekenkasten

Eijkmanhof, Welschapstraat, Schipholstraat,

Landzichtstraat, Jan Steenstraat,

kruising Burgermeester Koningssingel/

Rotterdamse Rijweg, Sleutelring, Hoge

Schiehof, Munnikenpad, Hondsdijkstraat

en Blankenburgerpark. Binnenkort ook in

de Patijnstraat en Van der Sasstraat.

Wij houden van samenwerken!

We konden de bus van Stichting het Uitwijkteam

gebruiken, en daardoor is het

gelukt om al deze boekenkasten naar

Overschie te krijgen. Dat is de kracht van

samenwerking!

Wij vinden het ook erg gaaf dat steeds

meer ondernemers ons benaderen omdat

ze één van onze activiteiten willen

ondersteunen of sponsoren. Zo kregen

we boeken van Het Goed Kringloopwarenhuis,

Bibliotheek Overschie en Opzoomer

Mee.

En meneer Ahmed van Chiq Optiek verzorgde

leuke attenties voor de deelnemers

van de senioren zomeractiviteiten.

Heel erg bedankt allemaal! Wij kijken uit

naar verdere samenwerking en naar nieuwe

ondernemers die ook een bijdrage

willen leveren.

WMO radar

13

Op het programma in het najaar

Gratis voorlichting Levenstestament.

Mantelzorgers gaan vaak steeds meer

zaken regelen voor de persoon die ze helpen.

Kinderen regelen bijvoorbeeld (een

deel) van de financiën voor ouders die op

leeftijd raken. Ook krijgen mantelzorgers

te maken met vragen over medische

zaken. Wie beslist over medische behandelingen

als degene waarvoor u mantelzorger

bent dit zelf niet meer kan?

Het is voor mantelzorgers belangrijk dat

ze weten waar ze aan beginnen, wanneer

ze iemands zaken gaan regelen. In een

levenstestament zet u al dit soort zaken

op een rij. U laat hierin opschrijven wat u

wilt en hoe.

Het is belangrijk dat mantelzorgers en

hun naasten goede informatie krijgen

over het levenstestament. Notaris Anil

Autar (aangesloten bij De Koninklijke

Notariële Beroepsorganisatie, KNB) geeft

voorlichting over het levenstestament:

28 september vanaf 19:15 in de Halte.

Aanmelden bij Janine Spek.

Jongerencoaches

Steven Schutrup | 06 279 79 412 |

sschutrup@wmoradar.nl

Jitske Proietti | 0655134786 | JProietti@wmoradar.nl

Seniorencoaches

Babet Blom | 06 112 05 494 | bblom@wmoradar.nl

Laura Hordijk | 06 212 24 056 | lhordijk@wmoradar.nl

Mantelzorgcoach

Janine Spek | 06 128 58 470 | jspek@wmoradar.nl

Buurtcoach

Amanda Jansen | 06 279 79 414 | ajansen@wmoradar.nl

(tijdelijk vervangend activeringscoach)

Buurtsportcoach

Justin Tombroek | 06 831 12 177 | jtombroek@wmoradar.nl

Budgetcoach

Paulina Szatanska | 06 158 21 525 | pszatanska@wmoradar.nl

Teamcoach vrijwilligers & coördinator

Huis van de Wijk de Halte

Priscilla van Westering | 06 155 92521 |

pvwestering@wmoradar.nl

Meewerkend teamcoach

Mayela van Walsum | 0626908853 | mvwalsum@wmoradar.nl

Huis van de Wijk De Halte is tijdens kantooruren

telefonisch bereikbaar voor bewoners:

010-415 05 14

Huis van de Wijk De Halte

Hoge Schiehof 39

3042 AZ Rotterdam

Tel. 010-4150514

www.wmoradar.nl


Overschiese Dorpsstraat 30

3043 CS Rotterdam

T 010 - 233 02 02

E info@venk.nl

W www.venk.nl

F velthaakenkeijzer

Het NVM makelaarskantoor voor:

• verkoop

• aankoop

• verhuur

• taxaties

• Fysiotherapie

• Manueel Therapie

• Fysiotherapie bij u thuis

• Sport

• Parkinson

• Revalidatie

RTM

RETURN TO MOVE

Fysiotherapie

• Beroerte

• Echografie

• Videobellen

• Dry Needling

• Claudicatio

• Fysiotherapie en kanker

Zoek jij een gave

kantoorruimte

aan de Schie?

Jasper van Staveren

Dina Brezet

Overschie West

Burgemeester Baumannlaan 190

Rotterdamse Rijweg 130

Overschie Oost

Abtsweg 2

drs. Joris Huijser

Cynthia de Kruijff, MSc.

Ilja Bregman

Lorenzo Lasalvia

info@rtmfysiotherapie.nl

010 262 05 19

www.rtmfysiotherapie.nl

Annelies Moltzer

Maandag 08:00 – 21:00

Dinsdag 07:30 – 21:00

Woensdag 08:00 – 21:00

Donderdag 07:30 – 21:00

Vrijdag 08:00 – 18:00

Zaterdag 08:00 – 14:00

Zondag Gesloten

www.de-vlasfabriek.nl


Museumbericht september 2021

Schildering Petrus’ Banden ontdekt

Enkele weken na de sluiting van de kerk van Sint Petrus’ Banden aan de Delftweg ontving het Overschiese museum

nog een bijzondere aanwinst uit deze kerk: een verborgen schildering. Deze aanwinst dateert mogelijk uit de bouwtijd

(1830) van de kerk.

Bij het verwijderen van de liturgische

voorwerpen werd ook het “Tabernakel”

op het altaar ontmanteld. Midden op het

altaar staat in katholieke kerken een sacramentshuis,

meestal in de vorm van

een toren. Het is oneerbiedig gezegd een

soort kastje waarin een kelk (ciborie)

met het heilig sacrament wordt bewaard.

Volgens de katholieke traditie is de hostie,

de gewijde ouwel, het lichaam van

Christus. Dit sacrament dient dan ook

met grootste zorgvuldigheid te worden

bewaard in het daarvoor bestemde tabernakel.

De ciborie wordt in het tabernakel

afgedekt met een witte doek (velum).

wel de Latijnse tekst midden op het doek:

REGI SAECULORUM

IMMORTALI ET

INVISIBILI

Ofwel “aan de onsterfelijke en onzichtbare

koning der eeuwen”.

De schildering is in de werkplaats van het

museum bevestigd op een oud deurtje en

in het oude sleutelplaatje en sleutelgat

is een oud slotplaatje met sleutel aangebracht.

Het deurtje wordt bewaard bij de

andere voorwerpen uit de kerk (zoals de

processievaandels, eerder in Natuurlijk

in Overschie beschreven). Op verzoek is

het altijd te bekijken.

Museum Oud Overschie

15

Deurbeslag

Het tabernakel in de kerk van Sint Petrus’

Banden was voorzien van een deur met

koperbeslag, dat waarschijnlijk is gemaakt

door parochiaan Fredriks. Toen het

deurbeslag werd weggehaald, bleek er

een schildering op linnen achter te zitten.

Waarschijnlijk is de schildering verdwenen

toen pastoor Van Houten in 1954 de

kerk liet aanpassen. Toen is waarschijnlijk

het koperen deurbeslag aangebracht.

De aantekeningen van Stef de Ridder wijzen

hier op. Op oudere foto’s is de schildering

ook nog te zien.

Pastoor van Houten wilde een strakkere

inrichting van het hele kerkgebouw.

Waarschijnlijk vond hij de schildering

op het tabernakeldeurtje niet mooi. Van

Houten liet ook het glas-in-loodraam boven

het altaar verwijderen, en veranderde

het altaar.

Het meest opvallend aan de schildering is

Radio Rijnmond loopt door de historie van Overschie

Radio Rijnmond zond op maandag 9 augustus van 10 tot 12

uur uit vanuit Overschie. Verslaggever en presentator Erik

Lemmers liep op deze maandagochtend door Overschie in het

kader van zijn programma over de Rotterdamse regio.

In samenspraak met Museum Oud-Overschie waren diverse

Overschieënaars bij elkaar gekomen. Zij vertelden de presentator

van alles over het oude dorp Overschie. Luister de podcast

van de uitzending via het YouTube kanaal van Overschie:

http://museumoudoverschie.nl/nl/main/nieuws/radio-rijnmond-bij-museum-overschie.html

Museum Oud-Overschie en Buitenmuseum zijn

elke zondag van 14.00 -17.00 uur geopend. Voor

zover noodzakelijk gelden de geldende corona

regels. De historische panden zijn beperkt toegankelijk.

Vanaf 1 september is de toegangsprijs € 5,00

per persoon incl. een consumptie. Toegangsprijs

voor donateurs van het museum en leden van Natuurmonumenten

(op vertoon van hun ledenpas)

bedraagt 2,50 euro.


Per direct te huur een garagebox/ loods in Rotterdam Overschie.

Diverse loodsen te huur vanaf € 750,- excl. per maand. Op moment zijn er twee loodsen beschikbaar.

Achter een afgesloten hek met eigen overheaddeur (3,80 breed bij 3 meter hoog). De unit zelf is 4,8 meter breed bij 10 meter diep.

Het ingebouwde kantoor is 2,36 meter diep en 3,6 meter lang. Het heeft een c.v. installatie, kantoor en een toilet.

Er is voldoende gratis parkeergelegenheid aanwezig. De maximale hoogte (tot onderkant balklaag plafond) is ca. 3,8m.

– Huurprijs € 750,- per maand exclusief BTW.

– Waarborgsom; 3 maanden huur.

– Oplevering per direct mogelijk.

info@pnl-vastgoed.nl

0104155085

www.pnl-vastgoed.nl

• APK

• Onderhoud en reparatie

alle automerken

• Banden en uitlijnen

• Aircoservice

‘Klanten weten

ons al jaren te

waarderen om onze

kleinschaligheid en

het feit dat zij snel en

vakkundig geholpen

worden’

www.garagebuitenkamp.nl

010 - 422 47 37

Gilze-Rijenstraat 50

Rotterdam Hoog16hoven

UITSTEKENDE BEOORDELINGEN

DOOR WWW.BESTEGARAGE.NL


Overschies Wo(o)ningnieuws

De woningmarkt nader verklaard

U heeft het vast al eens gehoord: “Woningprijzen zijn absurd”, “Geen woning meer beschikbaar”, “Starters komen niet meer

aan een woning” en nog vele andere kreten. Maar hoe zit dit nu precies?

Voor huizenkopers met een modaal inkomen

is het steeds moeilijker om een

woning te vinden. En dan specifiek een

betaalbare woning. Dit blijkt uit cijfers

van De Hypotheker. Met name voor de

alleenstaanden met een modaal inkomen

is deze kans zeer klein. Er is gebleken dat

slechts zo’n 3% van het complete huizenaanbod

bereikbaar is voor deze groep.

In Noord-Holland, Utrecht en Noord-Brabant

zijn de vooruitzichten het slechtst.

In Groningen en Friesland hebben single

huizenkopers betere kansen om een

woning te vinden, maar ook hier is het

aanbod schaars. In de Randstad en in de

grote steden krijgen eenverdieners met

een modaal inkomen nauwelijks een voet

tussen de deur.

Tweeverdieners lopen tegen de grenzen

aan

Hoewel tweeverdieners met een modaal

inkomen meer mogelijkheden hebben,

lopen óók zij tegen de grenzen van het

woningaanbod aan. Tweeverdieners maken

in de noordelijke provincies Groningen,

Friesland, Drenthe en de provincies

Limburg en Zeeland het meeste kans op

een woning. Hier is meer dan de helft van

het totale woningaanbod beschikbaar.

In de Randstad komen modale gezinnen

slechts in aanmerking voor één derde of

minder van het totale woningaanbod.

*Bron: VBO, 20-08-2021

Tom van der Leek

Burg. Baumannlaan 111a

3043 AH Rotterdam

T 010-341 3807

E info@prachthuismakelaardij.nl

Overschies Wo(o)ningnieuws

17

Logeerplek voor bomen

Als bomen moeten wijken voor bijvoorbeeld woningbouw, gaan vitale exemplaren naar

een andere plek in de stad. Is er geen geschikte vaste plek? Dan gaan ze ‘uit logeren’ in

het Bomendepot op de Stadskwekerij bij het Kralingse Bos. Meestal blijven ze daar

drie jaar voordat er een vaste verblijfplaats beschikbaar komt. In die drie jaar kunnen

ze op hun gemak herstellen. Er ‘logeren’ momenteel zo’n 267 bomen in

het depot. Uiterlijk 2024 verhuizen deze naar een nieuw bomendepot aan

de rand van woonwijk Park16Hoven in Overschie. Het huidige depot bij

het Kralingse bos moet weg om ruimte te maken voor Nieuw Kralingen,

de geplande luxe stadswijk met achthonderd huizen.

Wat heel jammer, maar onvermijdelijk is, is dat op de plek in Overschie

waar het nieuwe depot komt nu enkele grote bomen staan

die weg moeten. Het precieze aantal hangt nog af van de definitieve

inrichting van het terrein. Alle bomen verplanten is niet mogelijk

omdat sommige soorten zich daar niet voor lenen. Gelukkig kunnen

zo’n dertig elzen die daar nu staan, straks wel worden herplant.


24 uur je boekhouding overal

bij de hand. In een tijdperk dat

om duurzaamheid, flexibiliteit

en bereikbaarheid vraagt.

FAM24

SUSTAINABLE

ACCOUNTING

IS U GRAAG VAN

DIENST MET UW

KEEROPSTRAAT 15 • 3044 EX • ROTTERDAM +31 (0) 10 766 0024 INFO@FAM24.NL

Het beste voor je haar.

Overschiesewg 10 A

3044 EE ROTTERDAM

Koop lokaal online:

www.hairlabs.nl

100% veganistische haarverzorging geproduceerd in Zweden


Vaartochten Van Nelle Fabriek - Delfshaven

Overschie beleven vanaf het water met een unieke vaartocht van Delft

naar de Van Nelle Fabriek en Delfshaven met een tussenstop in Overschie

en een excursie naar Museum Oud-Overschie is weer mogelijk.

Het programma:

Zaterdag 11 september: speciale dagtocht in combinatie met Open Monumentendag

in Overschie van 10.30 – 16.30 uur

Zondag 26 september: speciale dagtocht met excursie naar Museum

Oud-Overschie van 10.30 – 16.30 uur

Ervaar deze unieke vaartocht over de Schie! Geniet van de rust, de prachtige

architectuur en historische grootsheid.

Kosten: € 52,50 pp ; coronaregels van toepassing.

Voor meer informatie en boekingen zie www.natuurlijknicole.com - natuurlijknicole@gmail.com of bel 06 26668727.

Afvaart vanaf de Huszár, de voormalige Braatfabriek (Hooikade in Delft).

Terugblik zomeractiviteiten

Wat was het genieten met de senioren

zomeractiviteiten. We mochten elkaar

heerlijk ontspannen ontmoeten, onder

het genot van bijvoorbeeld een high tea

in Schiewijk. Of tijdens de speurtocht van

oud-meester Cor van Huut. Cor had een

prachtige wandeling uitgezet door Oud

Overschie met leuke opdrachten.

Overschies Nieuws

19

Interview met Bertus - Gastheer bij het Huis van de Wijk de Halte

Hoe ben je bij de Halte terecht gekomen

als vrijwilliger?

“Destijds ben ik hier binnengelopen. Ik

raakte aan de praat met een vrijwilliger

en heb later gebeld voor meer informatie

over vrijwilligerswerk. Het leek me wel

leuk om te doen. Niet lang na het gesprek

met Priscilla, de Teamcoach van de vrijwilligers

bij de Halte, ging ik aan de slag.”

Hoe lang ben je al werkzaam als vrijwilliger

bij de Halte?

“Inmiddels al sinds 2018 en het bevalt me

nog steeds prima.”

Waarom doe jij vrijwilligerswerk?

“Regulier werk kan ik niet meer doen helaas.

Thuis zitten is niets voor mij, dan zit

je ook maar tussen vier muren. Ik ben veel

liever onder de mensen. Daarbij vind ik

het gezellig hier bij de Halte.”

Wat is het leukste aan jouw werk als

gastheer?

“De vriendelijke en spontane mensen die

binnen komen en die graag een praatje

maken. Ik vind het ook belangrijk om

klaar te staan voor de bezoekers en hen te

helpen waar ik kan.

Van koffie zetten tot de afwas, ik doe alles

hier. Behalve dingen op de computer, daar

ben ik minder bedreven in. Maar gelukkig

heb ik collega’s die daar wel goed in zijn.

En tja, je bent toch een soort boegbeeld

voor de Halte als vrijwilliger nietwaar?!

Het is belangrijk werk.”

OPROEP: Ook vrijwilliger worden bij het

Huis van de Wijk de Halte?

Neem contact op met Priscilla van Westering

010 415 0514


Blijf loyaal, koop lokaal

Woktaria

Overschie

Lekker Gebakkie

with the flavours from home

Casereccio

M@bikes

Chic Optiek

Mahin’s Catering

en Afhaal

De Meubelloods

Monria

Winkelen in Overschie

20

De Pizzabakkerij

Eetcafé

Boulevard

IJzerhandel

Overschie

Pearle

PLUS Richard

de Zoete

Schoenmakerij

Leo de Kruijf

Juwelier Sativar

Stripwinkel

Dick Bos

Bootje varen over de Schie

Bootje varen

over de Schie

Bakkerij

van den Berg

Rijnshop

Restaurant

Aan de Zweth

Best Western

VERHAGEOVERSCHIE

Burgemeester Baumannlaan 123A

3043 AJ Rotterdam

(010) 262 3641 www.verhage.nu

Tweewieler

company.nl

Van Alles

Conceptstore

Verhage

Overschie

OnelinersART

Rottzooi

www.kooplokaaloverschie.nl


Zesde editie Unltd Swim

Zondag 22 augustus was de 6e editie van de Unltd Swim Overschie (USO). 150 zwemmers doken om 13.00 uur de Delftse

Schie in vanaf de kade aan de Grote Kerk.

De zwemmers maakten een tocht van 1km, 2km of 4km. Het traject is uniek: een half rondje om het eiland, een hele ronde of zelfs 2x

het eiland rondzwemmen. En, de mooiste kleedkamer van Nederland: de Grote Kerk van Overschie.

Ondanks de coronaregels is het de Unltd Swim gelukt er een mooi en gezellig evenement van te maken. Door intensieve samenwerking

tussen de Gebiedscommissie Overschie, Stichting Grote Kerk, Scouting Van Speijk, Gemeente Rotterdam en de organisatoren

van de USO.

De winnaar van de koningsafstand 4km is Pim Vogel. Hij zwom 2x het eiland rond in 56 minuten en 20 seconden!

De 7e editie, USO22, staat gepland op 12 óf 19 juni 2022. Deelnemen? Volg onze Facebook pagina @UnltdSwimOverschie

Sportief Overschie

21

De Schie rondom het Veerhuiseiland was zondag 22 augustus het decor voor de Unltd Swim Overschie

Foto’s: Marcel Makaloey @m.makaloey op insta


Bijzondere tuinbeelden De Tempel in Museum

Oud-Overschie - vanaf 11 september

De expositie ‘De Tuinbeelden van Buitenplaats De Tempel’ neemt je mee in de geschiedenis van deze buitenplaats. Een geschiedenis

die nauw verbonden is met de stad Rotterdam. De expositie opent in het weekend van Open Monumenten Dag

op 11 en 12 september en is perfect te combineren met een bezoek aan De Tempel. De expositie toont 18 e en 19 e eeuwse

beelden, met o.a. een uniek, drie eeuwen oud houten tuinbeeld.

Overschiese historie

22

Het hart van de tentoonstelling

bestaat uit een aantal mooie beelden,

waarvan een deel is gerestaureerd.

Misschien wel het meest

uniek en kwetsbaar is een drie eeuwen

oud houten tuinbeeld. Dit houten

beeld is van Museum Rotterdam

en is op deze tentoonstelling voor het

eerst in lange tijd weer te zien. Ook

kunt u bodemvondsten uit de weilanden

rondom De Tempel bekijken.

Tuinstijlen uit verschillende perioden

Buitenplaats De Tempel ligt net

buiten Overschie. Samen met

het naastgelegen Nieuw Rhodenrijs

behoort de Tempel tot de laatste

bewaarde buitenplaatsen van Rotterdam.

Op veel buitenplaatsen zijn

de baroktuinen met de bijbehorende

tuinbeelden verdwenen.

Bijzonder aan De Tempel en Nieuw

Rhodenrijs is dat hier verschillende

tuinstijlen naast elkaar te zien zijn, zoals

de 18e eeuwse geometrische stijl,

de 19e eeuwse landschapsstijl, en de

vroeg 20e eeuwse architectonische

tuinstijl. Ook een deel van de oorspronkelijke

en nationaal waardevolle

beeldencollectie is er nog.

Beeldencollectie van nationaal

belang

Tuinbeelden werden nooit zo maar

gekozen. Ze hoorden onlosmakelijk

bij het tuinplan en werden dan ook

heel bewust gekozen. Vaak hadden

de beelden diepzinnige thema’s. Toen

veel buitenplaatsen ontmanteld werden,

zijn de beelden vaak afzonderlijk

van elkaar verkocht. Dan bleef er dus

weinig over van de oorspronkelijke

samenhang.

Ook bij De Tempel zijn beelden verdwenen.

Maar gelukkig zijn enkele

beelden die hoorden bij de geometrische

tuin wel bewaard gebleven. In

de 19e eeuw begonnen de eigenaren

er beelden bij te kopen. Dankzij deze

aankopen bevat de collectie ook

waardevolle 18e eeuwse beelden van

andere plaatsen. Stadsherstel Historisch

Rotterdam heeft als onderdeel

van het herstel de historische beelden

gerestaureerd en teruggeplaatst.

Praktische informatie

De expositie is in Museum Oud-Overschie

te zien vanaf Open Monumenten

Dag (11 en 12 september

2021) tot maart 2022.

Het museum is open op Open Monumenten

Dag zaterdag 11 en zondag

12 september van 11.00 tot 17.00 uur

en hierna iedere zaterdag en zondag

van 14.00 - 17.00 uur.

Toegangsprijs € 5,00. Toegangsprijs

voor donateurs van het museum en

leden van Natuurmonumenten (op

vertoon van hun ledenpas) bedraagt

2,50 euro.

Meer informatie en inspiratie voor

een bezoek

Kijk voor meer informatie op

www.museumoudoverschie.nl.

Fiets de speciale route voor Open Monumenten

Dag vanuit Delfshaven, download

de route hier https://omdrotterdam.

nl/routes/route-de-schie-keer-drie.

Meer informatie over het park De Tempel

vind je op

www.natuurmonumenten.nl/detempel.


Overschiese historie

23


Samen werken aan het nieuwe Welschen

De verbouwing van de woningen in Welschen 2 gaat snel. De buitenkant van de eerste twee blokken in de Patijnstraat is

zo goed als klaar. De bakstenen gevels, de ruime balkons en de grote ramen zien er prachtig uit. Aan de binnenkant van

sommige woningen is de aannemer nog flink aan het werk. Keukens en badkamers worden geplaatst en alles wordt netjes

afgewerkt.

pleet is, starten we een kennismakingsprogramma

om elkaar, onze bewoners en

de wijk goed te leren kennen. Verder gaan

we aan de slag om de woningen klaar te

maken. De muren worden geverfd en de

vloeren gelegd. Half oktober is alles klaar

en komen de eerste bewoners. We heten

hen van harte welkom en uiteraard betrekken

we daar ook hun familie bij.”

Wonen in Overschie

24

32 woningen voor Pameijer

Thijs Dekker, Manager Woont bij Pameijer,

ontvangt binnenkort 25 sleutels. Hij lacht:

“Wij huren 32 woningen in het nieuwe

Welschen. De eerste 25 worden 1 augustus

opgeleverd, daarna volgen er nog 7 in

een latere fase. In deze woningen bieden

wij plek voor mensen die ondersteuning

op maat krijgen van Pameijer. Bijvoorbeeld

omdat zij moeite hebben met contacten

leggen met anderen of omdat zij

minder goed voor zichzelf kunnen zorgen

door een licht verstandelijke beperking of

door psychiatrische problemen. Maar het

zijn mensen die net als jij en ik wensen,

dromen en doelen hebben in het leven.

Wij ondersteunen hen bij het dagelijks

leven en bij het bereiken van hun doelen.

Het liefst doen wij dat in een zo normaal

mogelijke omgeving, omdat wij vinden

dat iedereen er gewoon bij hoort. We

zijn dan ook heel blij met de woningen in

Welschen.”

Beschermd wonen

20 van de 32 woningen die Pameijer

van Woonstad huurt, zijn gelegen in

twee portieken in de Patijnstraat en zijn

bestemd voor beschermd wonen. Thijs

legt uit: “Deze woningen liggen dicht bij

elkaar en de bewoners kunnen als dat nodig

is 24 uur per dag op de hulp van onze

medewerkers rekenen. Daarnaast zijn er

nog twaalf woningen die meer verspreid

over Welschen liggen. Deze bewoners

wonen iets meer op afstand van het team,

maar krijgen alle hulp en ondersteuning

daar waar zij dat nodig hebben. We werken

vanuit de gedachte dat onze bewoners

talenten en mogelijkheden hebben

en zich ook verder kunnen ontwikkelen.”

Nieuw team

Thijs is druk bezig met het samenstellen

van het team dat straks de bewoners gaat

begeleiden. “12 tot 14 medewerkers gaan

in Welschen werken. Als het team com-

Bewoner Francesca

Eén van de nieuwe bewoners die via Pameijer

in Welschen komt wonen, is Francesca.

Ze woont nu nog aan de Hoornweg

in Overschie en kijkt erg uit naar haar

nieuwe appartement. “Ik heb heel veel

geleerd de afgelopen jaren en kan bijna

alles zelf. Een keer per week heb ik nog

contact met mijn wooncoach. Dan praten

we even bij. Ik ben heel blij dat ik straks

wéér een stap verder ga met zelfstandig

wonen. Dan kunnen mijn broertjes,

zusjes, neefjes en nichtjes eindelijk ook

eens bij mij op visite komen. Mijn huidige

kamer is daar nu veel te klein voor.”

Francesca weet al hoe ze haar nieuwe

appartement gaat inrichten. “Ik heb zelf

de kleuren voor de woonkamer gekozen.

Eén muur wordt blauw en de rest wit en

grijs. En er komt een grote bank.” Francesca

is een druk bezette dame: “Ik werk als

assistent bij een kapsalon in Vlaardingen”,

vertelt ze trots. “Ik ontvang de klanten,

schenk koffie en thee en vul de handdoeken

bij. Soms mag ik ook haar verven. Verder

help ik graag andere bewoners aan de

Hoornweg die in een rolstoel zitten. Dan

gaan we wandelen of een boodschap

doen. Dat wil ik blijven doen, ook als ik

straks verhuisd ben. In het weekend ga ik

vaak naar mijn vriend die in Capelle aan

den IJssel woont. Ook ga ik graag op bezoek

bij mijn vrienden David, Pauline en

Terence. Ik houd van gezelligheid. Lekker

kletsen. Ik kijk ernaar uit om in Welschen

weer nieuwe mensen te leren kennen.”


Buurtpunt

Om de saamhorigheid in Welschen te ondersteunen,

opent Pameijer in de Patijnstraat

een Buurtpunt. Thijs legt uit: “We

willen er niet alleen voor onze bewoners

zijn, maar ook voor alle anderen in de

buurt. Het Buurtpunt wordt een plek waar

mensen elkaar kunnen ontmoeten, leuke

dingen kunnen doen en terecht kunnen

met praktische vragen. Heel mooi dat we

dit in samenwerking met Woonstad, wmo

radar en gemeente kunnen doen.” Het

Buurtpunt opent 19 oktober de deuren.

Buurtcoaches Els en Amanda dragen eraan

bij dat straks alles op rolletjes loopt.

Tijd om kennis met hen te maken.

Buurtcoach Els

Els werkt al 16 jaar voor Pameijer en weet

precies hoe zij mensen op de juiste manier

kan aanspreken en betrekken bij de

buurt. “Mensen vinden het soms moeilijk

om over kwetsbare situaties te praten of

hulp te vragen. Ik herken al snel wat er

speelt en kan dan het juiste zetje geven

om de situatie beter te maken. Want

wonen in een mooi nieuw huis is fijn,

maar uiteindelijk maakt het contact met

buurtgenoten, nieuwe dingen leren of

iets kunnen betekenen voor een ander,

het leven pas echt waardevol. Zo heb ik

eerder in Charlois ook een buurthuiskamer

georganiseerd”, gaat Els verder. “Het

werd een plek waar Jan en Alleman zich

welkom voelde. Mensen leerden elkaar

kennen en zo is een netwerk ontstaan

dat elkaar helpt wanneer dat nodig is. Ik

kijk ernaar uit om dit ook in Welschen te

doen. Ik ben benieuwd naar de wensen

van bewoners. Waar hebben zij behoefte

aan? Samen gaan we dan kijken hoe we

dit kunnen regelen.”

Buurtcoach Amanda

Amanda werkt sinds 2016 in Overschie als

Buurtcoach bij wmo radar. “Ik ken de wijk

en de bewoners goed”, vertelt Amanda.

“Het leuke vind ik dat er mensen wonen

met totaal verschillende achtergronden

en toch is iedereen Overschieënaar. De

mensen zetten zich graag in voor elkaar

en de wijk. Dat maakt Overschie nog een

beetje dorps.”

Eén van de acties die Amanda heeft gestart

om het welzijn van buurtbewoners

te verbeteren, is het wandel-halfuur. Elke

werkdag maakt Amanda een wandeling

van een half uur door de wijk. En iedereen

die wil, kan aanhaken. Inmiddels lopen

zo’n vijftig bewoners regelmatig mee.

“Het mooie is dat bewoners niet alleen

letterlijk in beweging komen, maar dat

ze elkaar ook beter leren kennen en er

nieuwe contacten ontstaan. Zo heeft pas

geleden de ene wandelaar de andere

wandelaar geholpen bij een verhuizing.

Ook kom ik door de gesprekken met

de wandelaars veel meer te weten over

eventuele wensen of moeilijkheden. Ik

bied een luisterend oor en kan helpen bij

het vinden van een oplossing.”

Aandacht geven

De buurthuiskamer en het wandel-halfuur

zijn mooie voorbeelden van hoe een

eenvoudig idee kan bijdragen aan meer

verbinding in de wijk. En dat is precies

wat Amanda en Els ook voor ogen hebben

voor het Buurtpunt in Welschen. “In

Welschen ontstaat straks een heel nieuwe

buurt. Veel mensen die de afgelopen jaren

al in Welschen woonden, verhuisden

door naar een van de verbouwde woningen.

Maar er komen ook veel nieuwe

bewoners. Iedereen heeft een andere

achtergrond. Wij willen graag iedereen,

die dat wil, een rol geven in hun eigen

buurt”, zegt Els. “Welke rol dat is, dat laten

we aan de bewoner zelf over. We gaan de

eerste tijd vooral veel kennismaken met

elkaar. Dan komen de ideeën vanzelf.”

Amanda voegt toe: “Het is net zoals op de

posters van Loesje staat: ‘Alles wat je aandacht

geeft, groeit’. Dat is precies wat wij

als buurtcoaches willen doen.”

Meer informatie

Heb je vragen over het Buurtpunt of heb

je ideeën om de buurt beter te maken?

Neem dan contact op met Els of Amanda

of loop vanaf 19 oktober gewoon eens

binnen bij het Buurtpunt op de hoek Patijnstraat

37 B/Hoornweg.

Els T 06 100 59 025

Amanda T 06 279 79 414

Wonen in Overschie

25


THEATER IN DE LUGT

DE LUGT 17

3043 CJ

ROTTERDAM

MUSEUM OUD OVERSCHIE

OVERSCHIESE KERKSINGEL 1

3043 BA

ROTTERDAM


Nieuw sportaanbod in Overschie: Weightball

Weightball in uitvoering - Foto’s: Archelino Mouline

Weightball: je speelt het op een volleybalveld met een bal van 4, 6 of 9 kilo en twee teams van vijf spelers. Ieder team probeert

de bal over het net te krijgen. Wie zorgt dat de bal bij de tegenstanders de grond raakt krijgt een punt. Binnenkort

start Archilino Mouline, de grondlegger van deze sport, in Overschie met weightball.

Weightball is een intensieve sport, waarbij

je fysiek tot het maximale wordt getest.

Hoe zwaar de bal is waarmee je speelt,

hangt af van leeftijd en geslacht. De sport

is erg populair aan het worden onder pubers,

volwassenen en topsporters.

Lockdownsport

Weightball ontstond tijdens de eerste

lockdown. Via social media deelde Archilino

een video waarop hij met vrienden

aan het trainen was. Ze speelden een spel

waarbij ze elkaar met een slamball omver

probeerden te gooien. Een atleet uit Amsterdam

reageerde met de vraag ‘’Kunnen

we niet zoiets doen in de vorm van een

challenge Amsterdam tegen Rotterdam?’’

Een paar dagen later ging een grote groep

Rotterdamse atleten naar Amsterdam

om daar een voorloper van weightball te

spelen. Het sloeg zo aan, dat het pleintje

waar ze speelden al snel vol stond met

mensen die wilden meedoen. Vervolgens

werd Archilino overstroomd met vragen

van mensen die wilden weten waar ze dit

leuke spel konden spelen.

Uitverkocht

Een paar maanden later was het eerste

official.weightball event Rotterdam vs.

Amsterdam de return in Topsportcentrum

Rotterdam. Dit was uitverkocht. Zo werd

duidelijk dat de sport weightball veel potentie

heeft.

Sindsdien verzorgt official.weightball

clinics op middelbare scholen en doen ze

van alles om de sport onder de aandacht

te brengen. Binnenkort kun je in Overschie

en een aantal andere Rotterdamse

wijken weightball spelen. Weightball is

ook onderdeel van de Overschiese Sportweek

en gaat dan officieel van start!

Voor meer informatie: Archilino Mouline –

06-18854399.

Of bezoek de website www.officialweightball.com

of instagram account: @

official.weightball.

Overschies Nieuws

27

Veranderingen A13 / A16 door de ogen van

oud-Overschieënaar Carl van Woerkom

Vanaf de fiets ziet Carl van Woerkom hoe de veranderingen bij de Doenkade steeds zichtbaarder worden. Hier komt immers

“De Groene Boog”: 11 kilometer rijksweg (A16) tussen de A16/A20 en de A13.

De oude landweg Schieveensedijk ligt

nu grotendeels op zijn nieuwe plek. Nog

steeds parallel aan de A13 richting Delft,

maar een stuk opgeschoven. De Schieveensedijk

loopt nu o.a. over de mooie

polderwetering in de Schieveensepolder

en langs de verlengde Hofwijktunnel

onder de A13.

Het nieuwe betonnen viaduct van de

Groene Boog geeft aan hoe groot de

diagonale betonoverspanning gaat worden.

De A13 zal uiteindelijk onder dit viaduct

doorgaan.

Op de foto’s zijn de veranderingen goed

te zien.

Foto’s: Carl van Woerkom


tennisparkOverdeSchie-Torenlaan100-3043BVRotterdam

www.tennisparkoverdeschie.nlinfo@overdeschie.nl010-4152157

HET ROTTERDAMSE

VERHUURBEDRIJF

HOOGWERKERS | BOUW- EN LADDERLIFTEN

HOGEDRUKREINIGERS | STEIGERS | HEATERS

COMPRESSOREN | GENERATOREN

DELFTWEG 114D | ROTTERDAM | 010 - 462 00 10

XTRA-MATERIEEL.NL

SCHRIJF NU IN

VOOR DE

N A J A A R S L E S S E N

I N T R O D U C T I E

2 0 2 1 - 2 0 2 2

C U R S U S

10 uur TENNISLES

10 uur VRIJSPELEN

4 uur TOERNOOI

€ 1 2 5


De ondernemer, de dood en belastingen (II).

Mijn eerste column voor u ging over de fiscale gevolgen van het overlijden van een ondernemer. De situatie van de onderneming

in de bv-vorm heb ik toen onbesproken gelaten. Die paste niet in de mij gegeven 400 woorden. Daarom kom

ik er nu op terug. Want - zonder u al gelijk angst aan te jagen – het fiscale belang is groot. Zonder de nodige aandacht en

voorbereiding betaalt u al snel (te) veel belasting.

Vestiging Schiedam Jan van Galenstraat 14 | 3115 JG Schiedam | 010 426 19 56

MRVO.NL

Stel u heeft al jarenlang een mooie winkel.

Zelf opgebouwd. In de bv-vorm. Ook het

winkelpand zit in de bv. Winkel en pand samen

zijn zeker 1 miljoen waard en u zou de

zaak graag nalaten aan uw twee kinderen.

Als u niets doet, gebeurt bij uw overlijden

in grote lijnen het volgende.

1. Het vererven van de bv wordt hetzelfde

behandeld als een verkoop van

de bv. U betaalt (postuum) 26,9% inkomstenbelasting

(IB) over de waarde

van de totale onderneming. Dat is

€269.000 dus!

2. Uw twee kinderen betalen erfbelasting

over de onderneming. De erfbelasting

bedraagt voor kinderen 10%

tot 20%. Ieder verkrijgt 50% van de bv.

Dus €500.000 aan waarde. Daar mag

weliswaar de onder punt 1 genoemde

IB worden afgetrokken, maar dan nog

is ieder van hen ruim €60.000 erfbelasting

verschuldigd.

Kortom: niets doen kost in totaal €389.000

belasting! Dat kan gelukkig voorkomen

worden. Zowel in de IB als de erfbelasting

zijn daar mogelijkheden voor.

1) In de IB kan de belastingclaim worden

doorgeschoven. Zo verschuiven de

aandelen “geruisloos” naar de volgende

generatie. Let op! Dit moet schriftelijk

worden verzocht bij de belastingdienst.

Een andere belangrijke voorwaarde is dat

doorschuiven niet kan als sprake is van beleggingsvermogen

(denk aan: spaargeld,

effecten en verhuurd onroerend goed).

2) In de erfbelasting geldt een vrijstelling

van globaal €1.000.000 plus 83% van het

meerdere. In ons voorbeeld is dus alles

vrijgesteld. Maar let op! Die vrijstelling

krijg je niet zomaar. Hij wordt alleen verleend

op schriftelijk verzoek. En de onderneming

móet vijf jaar worden voortgezet.

Wordt binnen die vijf jaar verkocht, gestopt

of gaat de winkel failliet, dan moet

alsnog erfbelasting worden betaald.

U leest het goed: wie op tijd verzoekt en

zich aan de andere voorwaarden houdt,

betaalt geen €389.000 maar €0 belasting!

Deze riante regeling staat onder politieke

druk en wordt waarschijnlijk versoberd.

Wie dat voor wil zijn, zou zijn bv ook tijdens

het leven al kunnen schenken. Maar

daarover wellicht in een volgende column

meer…

Drs. Jeroen de Vos Rb

MRVO Accountants Belastingadviseurs

jeroendevos@mrvo.nl

Belastingcolumn

29

Ook in 2021 geen Kerstmarkt

Vanwege de coronapandemie kon de traditionele Kerstmarkt

in Overschie in 2020 niet doorgaan. Wij weten dat

veel inwoners van Overschie en anderen uitkijken naar deze

Kerstmarkt met die gezellige dorpse sfeer. Toch hebben de

organisatoren besloten ook de Kerstmarkt 2021 niet door te

laten gaan.

Er valt natuurlijk nog weinig te zeggen over de maatregelen die

in december zullen gelden. Maar alleen al “een 1,5 meter-regel”

is op de Kerstmarkt niet te realiseren. Het evenement vindt

plaats in de openbare ruimte en dus is het ook heel lastig om

te gaan werken met reserveringen, sneltesten en vaccinatiebewijzen.

Alles bij elkaar vinden de organisatoren het niet verantwoord

dit jaar de Kerstmarkt te organiseren. De ogen zijn dus

hoopvol gericht op december 2022…

Foto: Wim Neeleman


augustus 2021

Vuil ophalen in Overschie: hard werken en goed uitleggen

Gebiedspagina

Vuilnismannen werken zich in het

werken. Ook kochten ze vaker spul-

zijn moeilijk te vinden. Gelukkig

Foto: Eric Fecken

30

zweet. Sensoren meten hoe vol de

vuilcontainers zijn. In Overschie zou

len op het internet. Daardoor kwam

er veel meer afval: huisvuil, grofvuil,

lukte het wel om op de noordoever

van de stad twee extra vuilnisau-

het legen van containers op rolletjes

papier en karton.

to’s te laten rijden. Dan maar ’s

moeten lopen. Maar dat doet het

avonds langer doorrijden? Kan

niet altijd. Bewoners klagen. Ze

Stadsbeheer kreeg ook zelf te

ook niet, want het vuilnis moet naar

vragen zich af: ‘Kan die vuilniswa-

maken met corona. Er waren meer

de afstortlocatie, en die sluit om

gen geen extra rondje rijden?’ In dit

vuilophalers en chauffeurs ziek, of

21.00 uur. Dat betekent: op tijd uit

bericht legt Stadsbeheer uit waarom

moesten (uit voorzorg) thuis in qua-

Overschie vertrekken, en een vuil-

dat dit niet altijd haalbaar is, en wat

rantaine. De mensen van de vroege

niswagen is nu niet bepaald een

Stadsbeheer wél doet.

ploeg mogen de collega’s van de

Formule-1-auto.

late ploeg niet tegenkomen, om zo

U heeft het ongetwijfeld ook gezien:

besmettingen te voorkomen. Bij de

Kortom, de problemen zijn een

vuilniszakken en grofvuil naast

wisseling van chauffeur moet de

optelsom van oorzaken. Het komt

afvalcontainers. Lelijk om te zien

vuilniswagen ontsmet worden. Dat

niet door geldgebrek of bezuini-

en vies bovendien. Vogels pikken

kost tijd. Bovendien is er minder di-

gingen. Ook niet door fouten. Het

de zakken open en het afval ligt

rect contact tussen de ploegleiders

is overmacht. Dat is naar, voor de

op straat. Smerig, en het trekt on-

en hun ophaalploegen. Daardoor is

bewoners net zo goed als voor de

gedierte aan. Begrijpelijk dat daar

het moeilijker om direct door te ge-

vuilnisophalers. Want die willen ge-

klachten en vragen over zijn.

ven als er ergens onderweg in de

woon hun werk doen, zodat u in een

wijk een probleem is gezien. En ja,

schone wijk woont.

Begin 2020 waren er weinig tot

soms gaat een vuilniswagen kapot,

geen klachten. Stadsbeheer had

en dat gebeurde het afgelopen jaar

Op de korte termijn is een oplossing

voldoende personeel, genoeg wa-

vaker, omdat er meer met de wa-

moeilijk te vinden. Stadsbeheer

gens en goed werkende sensoren

gens wordt gereden.

heeft extra vuilniswagens besteld,

op de containers. Door de uitbraak

maar de levertijd is zo’n anderhalf

van corona moesten r sinds maart

Natuurlijk is gekeken naar oplos-

jaar. Verder is het plan om meer op

2020 veel mensen opeens thuis

singen. Maar extra vuilnismannen

zondagen te gaan rijden; nu gebeurt

Meer informatie

www.rotterdam.nl/overschie

14 010

@ gebiedscommissies@rotterdam.nl

Volg ons ook op Facebook en Twitter


augustus 2021

dit soms ook, maar is het nog geen

gewoonte. Stadsbeheer heeft ook

aan de gebiedscommissie Overschie

uitgelegd wat er aan de hand

is. Dat maakt het vuil op straat niet

minder, maar heeft wel voor meer

begrip gezorgd. Eén van de afspraken

met hen is ook om u te informeren.

Vandaar dit stukje.

In de tussentijd blijven de mensen

van Stadsbeheer hun best doen uw

wijk schoon te houden. Gelukkig

zijn verschillende coronamaatregelen

iets versoepeld. En het scheelt

ook als bewoners zelf een handje

helpen:

• Maak dozen klein zodat het

karton in de container past

(scheuren, snijden en springen);

• Breng grofvuil gratis naar een

milieupark of maak een afspraak

om grofvuil gratis op te

laten halen. Dit kan via rotterdam.nl/grofvuil

of 14 010;

• Doe zakken liggend in de

opening van de container en

gebruik zakken van 60 liter of

kleiner. Om te voorkomen dat

vuilniszakken klemmen in de

containers;

• Is de container vol? Meld het

via de MeldR-app en breng je

afval naar de volgende container.

Samen houden we stad

en wijk schoon!

Afval doen we in de bak.

Doe de vuilniszak

liggend in de opening

en gebruik zakken

van 60 liter of kleiner.

Zet geen afval naast

de container. En zorg

dat de vuilniszak

niet klemt in de opening.

Gebiedspagina

31

Max. 60L

Boete

€125

of hoger

Optie 1

Optie 2

Optie 3

Is het te groot?

Breng het gratis

naar een

milieupark.

Maak een afspraak

om grofvuil gratis

op te laten halen.

Zijn de spullen

nog bruikbaar?

Breng ze naar de

kringloopwinkel.

14

010

Kringloopwarenhuis

Ingang

milieupark

www.

rotterdam.nl/

afval

Container vol?

Klemt de klep?

Stap 1 Stap 2 Stap 3

Meld het via

de MeldR-app.

Download

MeldR in de

app-store.

MeldR

En breng je afval

naar de volgende

container.

Wij lossen

het probleem op.

Vol of

klem?

Samen houden we de stad schoon.

www.rotterdam.nl/afval bel 14 010

Meer informatie

www.rotterdam.nl/overschie

14 010

@ gebiedscommissies@rotterdam.nl

Volg ons ook op Facebook en Twitter


augustus 2021

Van brug springen levensgevaarlijk

Het is mooi weer, en het water van

de Schie lonkt. Dan is het enorm

verleidelijk om samen met je vrienden

lekker vanaf de brug het water

in te plonzen. Toch is dat een bijzonder

slecht idee. Het is namelijk

flink riskant. En daarom verboden.

De politie waarschuwt dat er flinke

boetes worden uitgedeeld.

Brug springen lijkt aantrekkelijk

maar is gevaarlijk en op veel

plaatsen verboden

Ieder jaar komen er mensen om het

leven bij zwemmen in een rivier of

kanaal. Ook van een brug duiken of

springen is gevaarlijk, hoe leuk het

ook lijkt.

Wat ligt er onder water?

Een brug is vaak hoger dan hij lijkt,

Gebiedspagina

32

en op het water kom je harder neer

dan je denkt: voor je het weet heb

je iets gebroken of een klaplong.

Bovendien kun je vaak niet zien wat

er onder water ligt. Fietsen, winkelwagentjes

en andere troep kunnen

nare verwondingen opleveren.

Dan zijn er natuurlijk ook nog ple-

• In snelvaargebieden

• Op plekken die specifiek aangewezen

zijn als verboden gebied

Foto Gemeente Rotterdam - P. Schmidt/J. Boute

week. Of kijk op Facebookpagina

Overschie010 en volg de Instagrampagina’s

van de jongerencoaches

van WMO Radar, Steven

Online vergadering

De gebiedscommissie

vergadert maandag 6

september om 19.30

uur. Kijk thuis mee via

gebiedscommissies.

notubiz.nl

zierbootjes en grote schepen, die

Op al deze plekken is zwemmen

en Jitske (steven_wmoradar en

je als springer niet altijd in de gaten

gevaarlijk en verboden. Dat geldt

jitske_wmoradar).

hebt. Een schip dat over je heen

dus ook voor open water in Over-

vaart: dat wil je echt niet meema-

schie, zoals de Rotterdamse en

ken, zelfs niet met een sloep. Ook

Delftse Schie. Binnenkort plaatst

de stromingen en golven die schepen

veroorzaken zijn gevaarlijk

voor zwemmers, want je wordt zo

meegezogen. Vandaar dat zwemmen

in een vaarweg of bij een brug

verboden is, net zoals het springen

van bruggen. Doe je het toch, dan

riskeer je een boete van 150 euro.

Hier mag je niet zwemmen

• In de vaarweg van rivieren

in kanalen

• In de buurt van wachtplaatsen of

afmeerplekken voor schepen

• In de buurt van een brug, sluis,

stuw of ballenlijn

• In de routes van veerponten

• In en rond havens

de gemeente op diverse plekken

informatie-/verbodsborden.

Hier mag je wel zwemmen

Op zwemwater.nl staan alle plaatsen

waar je veilig in natuurwater

kunt zwemmen. In Rotterdam zijn

dat de Kralingse Plas, Zevenhuizerplas

en (met lidmaatschap) het

Zwarte Plasje. Of download de

gratis Zwemwaterapp voor meer

veilige zwemplekken.

Vervelen hoeft echt niet

Ook al mag je niet in open water

zwemmen, je hoeft je in Overschie

niet te vervelen. Kijk bijvoorbeeld

eens in de bijlage over de sport-

Herinrichting speelplek

Oranjestraat

eerder van start

De voor het 1 e kwartaal van 2022

geplande herinrichting van de

speelplek Oranjestraat wordt

naar voren geschoven en de

werkzaamheden starten al in

week 35. Vanwege het plantseizoen

zal de beplanting pas in februari

2022 gerealiseerd worden.

Bij de herinrichting wordt o.a.

een spelregelbord geplaatst.

Bewoners worden uitgenodigd

voor een informatiebijeenkomst

hierover.

Meer informatie

www.rotterdam.nl/overschie

14 010

@ gebiedscommissies@rotterdam.nl

Volg ons ook op Facebook en Twitter


Een foto van het kantoor van WoningBedrijf Rotterdam uit 1992 met de toenmalige medewerkers (namen bekend bij archief Museum) en een foto van de huidige situatie -

Foto’s: Natuurlijk in Overschie/Leendert van der Waal-collectie Museum Oud-Overschie

Overschiese Straatnaam verklaard:

Adriaen Brouwerstraat

Dit keer gaan we naar de straat die misschien wel de kortste straat is van Overschie: de Adriaen Brouwerstraat. Deze straat

loopt achter de Burgemeester Baumannlaan tussen de Jan Steenstraat en de 2e Hogenbanweg, parallel aan het winkelblok.

Op 31 maart 1953 kreeg deze straat zijn

naam. De straat is vernoemd naar de

Vlaamse genre- en landschapsschilder

Adriaen Brouwer (1605-1638). Er zijn toen

veel straten vernoemd naar bekende Nederlandse

schilders. Voor zover bekend

heeft Brouwer nooit Overschie geschilderd.

Vroeger zat in deze straat het Overschiese

kantoor van WoningBedrijf Rotterdam.

Hier zaten de mensen die de huurwoningen

van het WoningBedrijf in Overschie

beheerden. Huurders kwamen naar het

kantoor om huurzaken te regelen.

Tegenwoordig zit hier de Meubelloods en

een aantal garageboxen.

Overschiese straatnaam

33

Museum Brocante winkel iedere zondag geopend

De Museum Brocante winkel van Museum Oud Overschie is weer open. Iedere zondagmiddag kunt u in de oude loods, nu de hof ’t

Middenveld, naar hartenlust snuffelen tussen leuke brocante spulletjes. Er zijn allerlei spullen te vinden, van groot tot klein, van

oud tot nieuw, en overal vandaan. Voor een leuk prijsje vindt u hier mooie dingen die graag een leuk plaatsje bij u thuis vinden. Als

u iets koopt, steunt u daarmee bovendien het museum. Dus kom eens kijken of er iets van uw gading bij is!

De winkel is iedere zondag open tussen 14.00 en 17.00 uur, net zoals het museum.

De Museum Brocante winkel

Foto’s: Natuurlijk in Overschie


Baumannkerk wordt appartementencomplex

Hoe staat het eigenlijk met de verbouwing van de Baumannkerk? De kerk wordt omgebouwd tot een complex met 33

appartementen en horeca. Hoe doen ze dat? En hoe gaan de nieuwe woningen eruit zien? Uitvoerder Arnold Zwemer en

projectbegeleider Marius de Witte leggen het uit.

Arnold en Marius houden kantoor in de oude pastorie naast het kerkgebouw. Zij begeleiden namens Van Wijnen Stolwijk B.V. de

verbouwing van de kerk. Ze zorgen voor de aansturing van alle mensen die bij het werk betrokken zijn. Ook zorgen zij ervoor dat

alle materialen op tijd geleverd worden, en dat het werk gebeurt volgens de verkooptekeningen en werktekeningen van de kopers

en de opdrachtgever “RO-OK”.

Kansen

Een kerk omtoveren tot woningen doe je niet zomaar eventjes. Maar toen de vastgoedhandelaren Gijs van der Kleij en Bart

Verhagen hoorden dat het kerkgebouw te koop was, zagen zij kansen en kochten het gebouw in oktober 2018. Van der Kleij &

Verhagen wonen in Rotterdam en hebben beide RO-OK B.V. opgericht, Rotterdams Ontwikkel Kollektief (RO-OK). RO-OK schakelde

Van Wijnen Stolwijk in, specialist in het transformeren van bijzondere gebouwen tot woonlocatie.

De voormalige kerk Onze Lieve Vrouwe Altijddurende Bijstand is gebouwd in 1953. Het is een markant gebouw aan de Burgemeester

Baumannlaan en een goed voorbeeld van de bouwstijl tijdens de wederopbouw. Het is dan ook mooi dat de uitstraling van het gebouw

behouden blijft bij de verbouwing.

Wonen in Overschie

34

Warmtepomp

“Eind 2019 waren de plannen voor de transformatie uitgewerkt”, vertelt Marius. “In januari 2020 zijn de vergunningen aangevraagd

en was het definitieve plan klaar. Begin 2020 heeft RO-OK de woningen in de verkoop gezet.”

Door corona ging de verkoop trager dan verwacht, maar in augustus 2020 konden we starten met de transformatie.

Marius en Arnold vinden het heel bijzonder om betrokken te zijn bij deze transformatie:

“Het behoud van zo’n mooi gebouw is toch een bijzondere opdracht, want we moeten wel voldoen aan de huidige regels qua

bouwbesluit en duurzaamheid. Zo wordt er voor het hele pand een waterpomp aangebracht. Hiervoor moeten er ca. 12 bronnen

‘geboord’ worden van elk zo’n 150 meter diep. Alle appartementen krijgen een collectieve warmtepomp- en warmteterugwinningsinstallatie

(wtw).”

Betrokken

Overschie heeft Marius en Arnold best verrast: “Heel bijzonder om hier in Overschie te werken en te merken hoe betrokken iedereen

is bij een project als dit. We hadden niet gedacht dit aan te treffen in een stad als Rotterdam. We zijn hier te gast en willen ons

ook zo opstellen. We houden rekening met de omgeving waarin we werken.”

De contouren van het nieuwe complex zijn vanaf de straat steeds duidelijker te zien. Als je vanaf De Lugt komt, is de uitbouw van

de 2 e en 3 e verdieping al van veraf te zien. In de kerk zelf vind je nu vooral nog steigers en werklui. Er moet nog veel gedaan worden,

maar de verwachting is dat de eerste appartementen begin oktober klaar zijn. Daarna gaan we ook de gezamenlijke tuin realiseren.

Kerkgevoel

De architect wil in alle appartementen het gevoel van de kerk tot uiting laten komen. Zo zijn de biechtruimtes als erkers in de

appartementen verwerkt. Ook zijn de ronde glas-in-lood ramen bewaard gebleven. In de woningen op de begane grond tot en met

de 2 e verdieping zijn de kolommen en togen nog zichtbaar in de woningen. Zo zijn er nog vele andere bestaande elementen die na

realisatie zichtbaar blijven.

Marius en Arnold zijn inmiddels druk bezig met het vervolg: “We zijn net gestart met de verbouwing van de pastorie. Hier komen

vier huurappartementen en ruimte voor een winkel. In het kerkgebouw zelf komt ook de voormalige doopkapel nog aan de beurt.

En er komt een kleine horeca-locatie, waar je vanaf de Burgemeester Baumannlaan binnen kunt lopen.”

Er is dus nog best veel werk te verzetten voor het hele bouwteam: “Wij zijn voorlopig nog niet weg!” aldus Marius en Arnold.

Voor meer informatie: https://www.vanwijnen.nl/projecten/transformatie-van-de-baumannkerk-in-rotterdam/

Impressie van de transformatie van de kerk

Foto’s: Roelant Siekman


Op de foto linksboven uitvoerder Arnold Zwemer

en projectbegeleider Marius de Wit


Bankjes Rotterdamse

Schie vernield. Waarom toch??

Onlangs plaatste de Gemeente Rotterdam een aantal mooie zitbankjes langs de Rotterdamse

Schie. Wandelaars konden hier even zitten om te genieten van het uitzicht:

de rustige omgeving, de nieuwe natuurvriendelijke oevers, het water en de natuur.

Maar…

De bankjes zijn vernield. Ze hebben er nog geen maand gestaan. Oplettende lezer

Cor Oudnar stuurde de redactie foto’s van de vernieling. Ongelooflijk. En heel erg jammer.

De trieste vernielzucht in beeld

Foto: Cor Audnar

Overschie is een muzikant rijker

De redactie van Natuurlijk in Overschie kreeg een leuk bericht binnen van Jurriën de Graaf. Op 23 juli bracht hij zijn debuutsingle

STASH uit op Spotify en andere streamingsdiensten. STASH is een pareltje en het luisteren zeker waard! De artiestennaam

van Jurriën is onJURadio.

Overschies nieuws

36

Veel Overschieënaren kennen Jurriën mogelijk al, want hij werkt

ook bij Plus Supermarkt Richard de Zoete. LINQ FM en Kink radio

gaan het nummer binnenkort draaien en Jurriën hoopt zijn single

ook op vinyl uit te brengen.

Popacademie

Jurriën studeerde aan de Popacademie in Utrecht dankzij de inspiratie

van verschillende docenten op zijn middelbare school.

Al op de middelbare school deed hij mee aan veel kerstmusicals

en open podia. “Ik begon op mijn 16e met het schrijven van

muziek”, aldus Jurriën. “Eerst met het softwareprogramma FL

Studio, en later met opnameapparatuur omdat ik graag mijn

instrumenten wilde opnemen.”

enorm ondersteund om dit project tot een goed einde te brengen”,

wil Jurriën graag nog kwijt.

De debuutsingle onJURadio – STASH van Jurriën is te beluisteren

via de volgende links op YouTube of Spotify:

https://www.youtube.com/watch?v=20ZyVNpqpoM&ab_channel=onJURadio

https://open.spotify.com/artist/2NC0o2EzF4vU9hPUMreTxW?-

si=dW34pOrJRHyuJujQc8-kqA

onJURadio/Jurriën de Graaf

Foto: Jean Evan De Waele

Jurriën woont sinds 4,5 jaar in Overschie, in Schiewijk

Jurriën de Graaf (artiestennaam: onJURadio) is opgegroeid

in Lansingerland. “Ik heb op mijn 21e een huis in Schiewijk

gekocht”, vertelt hij. “Hier woon ik enorm gelukkig. Ik heb bij

GAMMA Blijdorp gewerkt en werk nu bij PLUS Richard de Zoete

als vulploegleider. Ik heb ook jaren bij PLUS Koelhuis gewerkt in

Bergschenhoek. Daar ontmoette ik vrienden met wie ik de classic-rock-coverband

Rising Deafness oprichtte. In Rising Deafness

heb ik 2,5 jaar als bassist gespeeld. We traden bijvoorbeeld

op tijdens het koningsdagfestival in 2013 op de Kruin(plein) in

Bergschenhoek.”

Klik

Drie jaar geleden ‘klikte het’ voor Jurrien, toen hij fan werd van

de bands The Black Keys en Royal Blood: “Ik ben rockmuziek

gaan opnemen in een vergelijkbare stijl, en had daarmee een

stijl gevonden waarin mijn muziek eindelijk volwassen klinkt.”

Na 2,5 jaar is de single klaar, is er een professionele videoclip

opgenomen en een fotoshoot (met beste vriend Jean Evan De

Waele, Bedrijfseigenaar van Dark Sentient). “Jean Evan heeft mij


Sparta Legends op bezoek in Overschie

Hans van Luijpen

De elftallen van de Sparta Legends en de Old Stars van HWD Overschie spelen tegen elkaar op zaterdag 4 september a.s.

om 18.30 uur. Deze wedstrijd stond een jaar geleden op het jubileumprogramma van HWD, dat toen 90 jaar bestond. De

wedstrijd kon toen niet doorgaan door Covid. Maar nu is het zover!

De jubileumcommissie onder leiding

van Fred Rotmeijer haalt opgelucht

adem nu de jubileumwedstrijd alsnog

wordt gespeeld. Cock Romeijer

verricht de aftrap. Cock is al 66 jaar lid

van HWD en heeft nog meegemaakt

dat HWD het veld deelde met EDS en

korfbalvereniging Spangen deelde.

Dat veld was in de Spaanse Polder, waar nu Schmidt Zeevis

is gevestigd. Sinds 1964 voetbalt HWD op het huidige

gezellige complex in Overschie aan de Taludweg 5.

Sterke spelers

HWD Overschie heeft een behoorlijk sterk team met

bekende namen zoals o.a. Ronald en Raymond Frehe,

Winand van Loon, Nico Fernandez, John Clarijs, Ali Rziki,

Johnny Visser, Robin van Eekert, Chris Rijsdijk, Mark Oomen,

Vincent Voorn en anderen.

Maar Sparta brengt kanonnenvuur met voormalige vedetten

uit de eredivisie: Michael Breuer, Arjan van der Laan,

Eduard Duplan, Johan Voskamp, Geert Arend Roorda, Erik

Tammer, Jochem van der Hoeven en anderen.

Spektakel

Met ook nog eens de voormalige topscheidsrechter Roelof

Luinge wordt het naar verwachting een spektakelstuk.

Eerder op de dag om 14.30 uur is nog een bekerwedstrijd

van het 1 e zaterdag team, waar ook de jongens van de populaire

Band BROEDERLIEFDE in meespelen.

De entree voor beide wedstrijden is gratis. HWD houdt

rekening met op deze dag geldende Covid-regels.

Overschies Nieuws

37

Opera-concert in Grote Kerk Overschie

Op zondag 19 september van twee tot vijf uur vult de Grote Kerk Overschie zich met klanken uit Italiaanse, Duitse en

Franse opera’s en liedkunst. Na een onderbreking in 2020 vanwege corona wordt hiermee een traditie in ere hersteld.

Veel solisten zaten vorig jaar noodgedwongen

knarsetandend thuis, omdat

het ene na het andere concert werd afgezegd

vanwege de maatregelen. Gelukkig

ligt die periode nu achter ons, en kan het

publiek weer komen genieten.

U herkent zonder twijfel lyrisch sopraan

Mirjam Lo Tam Loi die eerder in Overschie

een aantal titelrollen ten gehore

bracht en wiens stemgeluid niemand onberoerd

laat. Begeleid op de piano door

Gilbert den Broeder zingt zij opera- en

liedrepertoire. Sytse Buwalda is een van

Nederlands bekendste countertenors. Al

meer dan 35 jaar is hij wereldwijd een

veelgevraagd solist. Hij wordt begeleid

door David van Ooijen op gitaar/luit.

Naast deze bekende namen biedt de Grote

Kerk Overschie ook een podium aan

jong aanstormend talent dat op de piano

zal worden begeleid door Jean-Baptiste

Milon.

Al met al staan zij garant voor een middag

luisterplezier. Komt allen; de toegang

is gratis. Het is een inloopconcert,

zodat in- en uitlopen tijdens het optreden

is toegestaan.

De solisten Mirjam Lo Tam Loi en Sytse BuwaldaVerrassingsparty voor 80-jarige Wilma

Nietsvermoedend stapte Wilma Bak op zondag 8 augustus in de auto. Ze werd zogenaamd opgehaald om de gerenoveerde

woning van naamgenote Wilma Dirkx te bewonderen. Expres brachten ze haar naar de officiële voorkant van de

woning in de Patijnstraat. Zo zag ze niet dat in de achtertuin een grote versierde tent stond.

Toen ze door de woning naar de tuin liep,

ging opeens de muziek aan! Zeker 20 gasten

zongen uit volle borst ‘Lang Zal Ze Leven’.

De tranen schoten Wilma natuurlijk

in de ogen. Dat had ze nooit verwacht! Zij

wilde haar verjaardag stilletjes voorbij

laten gaan, maar daar dachten haar vroegere

en huidige buurtjes anders over.

Iedereen uit de Van Noortwijckstraat en

de Patijnstraat was uitgenodigd. Er was

volop taart, drank, hapjes en allerlei eten.

Zeer goed verzorgd door de vrouw des

huizes en haar dochters. Wilma werd bedolven

onder de cadeaus. Dankzij een videochat

konden ook haar zonen in Canada

meegenieten. Een geweldig buurtfeest!

De compleet verraste 80-jarige Wilma Bak -

Foto: Ada van Noordwijk

Vintage markt en pannenkoeken eten

bij de molen – 11 september

Bij Molen De Speelman is het zaterdag 11 september feest. Op deze Open Monumentendag kun je de molen bezoeken

en zien hoe hij werkt. Soroptimistclub Rotterdam Schieland organiseert naast de molen een vintage markt. Ook is er een

kraam met pannenkoeken en een kraam met heerlijke jam van Rotterdamsche Confituur.

Overschies Nieuws

Unieke combinatie van activiteiten

De molenaar stelt tijdens deze Open Monumentendag

speciaal zijn molen open

voor publiek. Kinderen kunnen samen

met hun ouders een kijkje nemen in een

echt werkende molen. Na afloop kun je

in de molen heerlijk pannenkoekmeel of

broodmeel kopen om thuis met de kinderen

te bakken.

Voorproefje

Wil je weten hoe lekker de pannenkoekenmix

van de molen is? We bakken deze

dag zelfgebakken pannenkoeken, dus

kom lekker proeven.

Er is ook jam te koop van De Rotterdamsche

Confituur. Dit is een sociale onderneming

die jongeren met afstand tot

de arbeidsmarkt een werkplek biedt. Zij

verkopen hun heerlijke confituur op de

markt bij de molen.

Daarnaast kunnen bezoekers struinen

langs de kraampjes met aantrekkelijk

geprijsde mooie merkkleding, schoenen

en andere unieke vondsten en collectors

items!

Opbrengst voor het goede doel

De opbrengst van de vintagemarkt en

de verkoop van de pannenkoeken is voor

ons goede doel: Stichting Maaszicht aan

de Kleiweg in Rotterdam. Maaszicht is er

voor jongeren (van 17 tot 23 jaar) met

complexe problemen die geen thuis hebben.

Zij krijgen bij Maaszicht de gelegenheid

zich persoonlijk en maatschappelijk

te ontwikkelen.

Kom een kijkje nemen en proef de sfeer!

Entree voor de markt en Molen De Speelman

is gratis!

De markt is geopend:

Van 11.00 – 15.00 uur.

U kunt contactloos betalen

Soroptimist club Rotterdam Schieland,

waar staan wij voor?

De Soroptimisten zetten zich in om waar

nodig de rechten, de positie en het leven

van mensen en met name vrouwen en

kinderen te verbeteren. Voor informatie

over onze serviceclub Soroptimist club

Rotterdam Schieland, raadpleeg onze

website:

Soroptimist Rotterdam Schieland

Locatie vintagemarkt:

Molen de Speelman

Overschiese Kleiweg 775

3045 LN Rotterdam

39


[Geef tekst op]

WERELD

SPROOKJES FESTIVAL

ZATERDAG 25 September 2021

Sidelinge Park Overschie

van 13:00 tot 22:30 uur

Gratis Entree!

Voor jong & oud

Magische optredens, sprookjesachtige

workshops, activiteiten, dans, spel, zang,

duizend en één nacht verhalenvertellers,

theater, Oosterse buikdanseressen,

waarzegsters, heksen en veel meer.

Stichting De Startlijn

Mis het niet!

Attentie!

Wegens Covid-19 en het belang van uw

gezondheid gaan we dit jaar werken

met tijdblokken:

13.00-15.00 uur

15.00-17.00 uur

Pauze: 17.00-18.00

Herhaling programma

18.00-20.00 uur

20.00-22.30 uur

U kunt zich melden voor 1 of 2

programma blokken vanaf 15

september 2021 via

festivalwereldsprookjes@gmail.com

U ontvangt een code met uw tijd en het

aantal bezoekers die zijn aangemeld.

WEES ER SNEL BIJ!

Contact: festivalwerldsprookjes@gmail.com - Facebook: wereldsprookjesfestival Overschie


Amerikaanse Rivierkreeft dringt Overschie binnen

De Amerikaanse rivierkreeft is nu ook in Overschie gesignaleerd. Een vrijwilliger van museum Oud-Overschie ving bij de

ingang naar de pastorietuin in de sloot een exemplaar van de rode exoot.

De rivierkreeft hoort niet in de Nederlandse

natuur, maar heeft het hier helaas wel

erg naar zijn zin. Hij kan veel schade toebrengen

aan dieren en planten en plant

zich snel voort. Ook is de kreeftensoort

niet ongevaarlijk voor oevers van waterwegen

en dijken. Dat bleek onlangs bij een

dijkverzakking in de buurt van Reeuwijk.

De kreeft (15 tot 17 cm) is goed eetbaar,

maar als je een exemplaar vangt, mag je

hem beslist niet terugzetten. Je mag hem

wel doodmaken. Wees voorzichtig, want

de kreeft heeft lange scharen waar hij

flink mee kan knijpen. Goede vangst (en

eet smakelijk).

Bij voldoende vangst binnenkort op het menu van de

Overschiese horeca? - Foto: Wim Neeleman

Voor liefhebbers van videotheken

De Rotterdamse beeldend kunstenaar Gyz La Rivière maakte de afgelopen jaren een (foto)boek over videotheken in

Rotterdam en over de cultuur rondom deze winkels. In de jaren ’80 en ’90 waren videotheken populair omdat online tv

kijken nog niet bestond. Ook videotheken van Overschie staan in het boek.

De Hoornweg in de jaren ’70 met helemaal links Cinerent

videotheek Overschie - Foto: Collectie Museum Oud-Overschie

Zaterdag 4 september komt het boek

Home Video, videotheken & video in

Groot-Rotterdam uit. De boekpresentatie

vindt plaats tijdens de opening van de gelijknamige

tentoonstelling in galerie Joey

Ramone, Josephstraat 166 in Rotterdam.

Overschiese videotheken

Mede dankzij inbreng van archiefinformatie

uit Museum Oud-Overschie staan

ook drie videotheken uit Overschie in

het boek. De vermelde videotheken zijn

Videotheek J&C Video Overschie aan de

Abtsweg, Video (en platenwinkel) Meeder

aan de Burg. Baumannlaan en Cinerent

Videotheek aan de Hoornweg. Volgens

Gyz zat op de Van Noortwijckstraat

ook nog videotheek Elcol, maar daarover

is verder niets bekend.

De opening van de tentoonstelling is

tussen 16:00 en 19:00. Het boek kost

€ 37,95 en is te bestellen via https://

www.nai010.com/nl/publicaties/

home-video/245961.

Overschies Nieuws

41

Jo’s Sunny Salsa

Mijn naam is Jolien Zwaan. Ik ben een

empathische, passievolle, gedreven

vrouw die vrouwen wil inspireren en

motiveren om in hun eigen kracht te

gaan staan. Salsa dansen is voor mij de

sleutel om innerlijke kracht en geluk

te voelen. Graag deel ik dit gevoel met

jou in mijn lessen.

Ik ben met Jo’s Sunny Salsa gestart, omdat

ik voelde dat het tijd werd om mijn

passie te volgen.

Na twee prachtige studies te hebben gevolgd,

waaronder Maatschappelijk Werk

& Dienstverlening en de docentenopleiding

Omgangskunde, kwam ik erachter

dat ik meer mocht gaan doen met mijn

liefde voor salsa dansen en coaching.

Zelfvertrouwen door salsa

Mijn missie is om vrouwen vanaf 25 jaar

te begeleiden, die open staan voor zelfontwikkeling,

persoonlijke en spirituele

groei, reflectie, coaching en salsa. Het uiteindelijke

doel is dat jouw zelfvertrouwen

wordt vergroot in het dansen, maar ook

in wie jij bent als persoon.

Met dansen kun je op een creatieve manier

jezelf uiten. In mijn beleving, is het

één van de belangrijkste vormen van expressie

die je kan helpen om de gebeurtenissen

van de dag te verwerken.

Proefles

Ben je nieuwsgierig geworden? Meld je dan

nu aan voor een gratis proefles op woensdag

15 september of op vrijdag 17 september

2021. In Overschie ben ik een samenwerking

aangegaan met Marjan Merbis van

de M&M Aerobic Studio. Op deze locatie

zullen de danslessen plaatsvinden.

Ga voor meer informatie en aanmelden

naar www.jo-sunny-salsa.nl

Jij bent van harte welkom!

Liefs, Jolien


Sociale Straat verschuift naar zaterdag 9 oktober

Helaas! De Sociale Straat van 18 september is uitgesteld. Dit is het gevolg van de corona-maatregelen. De nieuwe datum voor de

Sociale Straat is zaterdag 9 oktober. Ook het Fit Festival schuift door naar 9 oktober.

We vertellen u in het volgende nummer van Natuurlijk in Overschie graag wat u kunt doen bij de Sociale Straat en het Fit Festival!

VIND WAAR HET OMGAAT

SOCIALESTRAAT

FitFestivals 55+

Gezond ouder worden met elkaar

Cultuur in Overschie

Evenementenkalender september

iedere zondag Brocante winkel Museum Oud-Overschie Museum Oud-Overschie - Ov. Kerksingel 1 14.00 - 17.00 uur vrij

zondag 5 september Zie Overschie - Uitgesproken Kunst Diverse locaties 14.00 - 16.30 uur gratis via indelugt.nl

zondag 5 september Concert Populair Klassieke muziek Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 16.30 uur vrij

zaaterdag 11 september Vintagemarkt Molen De Speelman - Ov. Kleiweg 11.00 - 15.00 uur vrij

zaterdag 11 september Open Monumentendag Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 10.00 - 17.00 uur vrij

vanaf 11 september Expositie Beelden De Tempel Museum Oud-Overschie - Ov. Kerksingel 1 14.00 - 17.00 uur € 5,00

zondag 12 september Concert New Phoenix Ensemble Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 15.00 uur € 18,00

18 t/m 26 september Overschiese Sportweek Diverse locaties vrij

zondag 19 september Opera-concert Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 14.00 - 17.00 uur vrij

dinsdag 28 september Voorlichtingsavond Levenstestament Huis van de Wijk De Halte - Hoge Schiehof 39 19.15 uur vrij

42

KLASSIEKE

MUZIEK

VOOR

IEDEREEN!

~ AUGUSTUS T/M NOVEMBER 2021 ~

THEATER IN DE LUGT

ROTTERDAM OVERSCHIE

Stichting Appeltaartconcerten i.s.m. In de Lugt

TOPMUSICI SPELEN EEN SERIE

APPELTAARTCONCERTEN IN

THEATER IN DE LUGT

OP HET PROGRAMMA STAAT:

KLASSIEKE MUZIEK

EN APPELTAART

U BENT VAN HARTE WELKOM!

Reserveren is gewenst via:

WWW.INDELUGT.NL/AGENDA

Kaartjes worden ook aan

de deur verkocht.

De toegangsprijs is €3,- inclusief

een stuk appeltaart. Een vrijwillige

bijdrage aan de uitgang wordt op

prijs gesteld.

Stichting Appeltaartconcerten

brengt klassiek naar mensen toe

en speelt daarom in wijktheaters,

ouderenzorginstellingen,

buurthuizen en ‘t speciaal onderwijs.

Wordt u ook VRIEND van Stichting

Appeltaartconcerten? Kijk op:

APPELTAARTCONCERTEN.NL

alle wijzigingen voorbehouden

SPEELLIJST AUG. T/M NOV. 2021

DINSDAG 24 AUGUSTUS

10.30 uur

‘Serenade in Overschie’ Strijktrio OEHOE

speelt Beethoven en Roukens.

Met danseres Naíma Souhaír.

MAANDAG 13 SEPTEMBER

10.30 uur

Manzanissimo speelt het wervelende

‘Fandango’ kwintet van de Italiaan Luigi

Boccherini. Met meestergitarist Martin

Kaaij en strijkkwartet.

DINSDAG 12 OKTOBER

10.30 uur

‘Romantiek ten top’ door het Utrechts

Harp Trio (dwarsfluit, altviool en harp)

Muziek van Debussy en Piazzolla.

DINSDAG 16 NOVEMBER

10.30 uur

‘Bach en nog eens Bach’ Met o.a. een

virtuoze viola da gamba sonate. Met

altviolist Michiel Holtrop, fluitist Ellen

Vergunst en klavecinist David Jansen.

THEATER IN DE LUGT

IN DE LUGT 17, ROTTERDAM


Trouw aan de jeugd van Overschie

Kasper Tukker is verhuisd, maar zijn geboorteplek Overschie blijft hij trouw. Hij is 28 jaar oud en geboren in Overschie.

Inmiddels werkt Kasper als wiskundeleraar op de middelbare school Maerlant in Brielle. Toch blijft hij zich inzetten voor

onze jeugd in Overschie.

Hij woont in Zuidland, in de buurt van

Brielle, maar toch rijdt Kasper in de ‘Grote

Vakantie’ elke woensdagmiddag naar

Overschie om bij Levenslust te helpen

met de wekelijkse atletiek clinics voor

kinderen.

Atletiek clinics

De betrokkenheid bij de jeugd zit er bij

Kasper dan ook echt in. Dat zie je op zijn

school in Brielle, waar de leerlingen met

hem weglopen, en ook bij de Overschiese

atletiek clinics. Zonder zijn hulp en zijn

kennis van de atletiek zouden de clinics

(gratis en niet gesubsidieerd) niet mogelijk

zijn.

Startjes

Kasper kwam jaren geleden met de atletiek

in aanraking toen hij meedeed

met het aanleren van startjes en andere

atletiek onderdelen bij festiviteiten in het

Sidelingepark. Die werden verzorgd door

Aad van Dijk. Kasper ontmoette Aad weer

toen hij op de Nenijto atletiek baan ging

sporten. Naderhand sloot hij zich aan

bij Loopgroep Overschie, waar Aad hem

vroeg te helpen met de atletiek clinics.

Kinderplezier

Het is een flink stuk rijden vanaf Zuidland

naar Overschie. Toch werkt Kasper

met veel plezier mee aan de clinics. Het

enthousiasme en plezier dat de kinderen

aan sport beleven is voor hem beloning

genoeg. Bovendien vindt hij dat bewegen

heel belangrijk is en hij werkt er graag aan

mee om dat te bevorderen.

Het succes van de atletiek clinics is voor

hem duidelijk. In de vakantietijd zijn velen

weg en hij ziet daardoor vaak nieuwe

gezichten van kinderen die alweer terug

zijn. Het totaal aantal deelnemers dat uiteindelijk

meedoet, is in zijn ogen dan ook

groot. Maar hij ziet ook het enthousiasme

van de ouders, die meehelpen waar dat

nodig is.

Volgend jaar is hij zeker weer van de

partij!

Kasper in zijn element met de atletiek clinics voor de

Overschiese jeugd - Foto: Aad van Dijk

Voorrwoord en inhoud

43

DENK MEE OVER DE BUITENRUIMTE IN OVERSCHIE

Een groep bewoners van Overschie wil in kaart brengen wat Overschieënaren voor buitenruimte willen. Wat wilt u buiten

kunnen doen? Vul de enquête in, dan tellen uw wensen (natuurlijk anoniem) mee!

Een tijdje geleden bleek dat er plannen

zijn om Tennispark Over de Schie op te

heffen. Een aantal betrokken bewoners

(o.a. ouders van kinderen) is toen bij elkaar

gekomen. Zij starten een behoeftepeiling

naar buitenruimten in Overschie.

In gesprek met de gemeente

De bewonersgroep stelt vast dat nieuwbouwplannen

nogal eens ten koste gaan

van buitenruimten. Rondvragen leerde

deze bewoners dat er zeker behoefte is

aan buitenruimte en ook aan variatie,

zoals een veldje of ontmoetingsplaats

buiten (zie bijvoorbeeld het artikel in Natuurlijk

in Overschie over Schaak-Tennis

evenement juli ‘21). Kinderen, maar ook

ouderen hebben behoefte aan ruimte

en beweging met een redelijke mate van

veiligheid en toezicht.

Met een algemene enquête wil de bewonersgroep

de wensen van alle bewoners

inventariseren. Ze hopen met de resultaten

in de hand in gesprek te gaan met de

gemeente Rotterdam.

Voor 15 september

U kunt de enquête vóór 15 september

invullen via deze link https://tinyurl.

com/76jz6enh. Liever een papieren enquête?

Mail dan naar per e-mail torenlaanbewoners@gmail.com.

De initiatiefgroep stelt uw medewerking

zeer op prijs!

Rectificatie

In het Overschies Wo(o)ningnieuws van de vorige uitgave is er door ons een verkeerde vermelding gemaakt

van de nieuwe huisstijl/naam van Velthaak&Keijzer makelaars/taxateurs. Dit moet zijn VENK makelaars/taxateurs

i.p.v. V&K. Ook was het e-mailadres niet juist vermeld door ons: het juiste e-mail adres is info@venk.nl


with the flavours from home

Openingstijden

Dinsdag t/m Zondag 15:00-22:00 uur

Woensdag t/m zondag vanaf 12.00 uur geopend

voor lunch, borrel en diner.

Adres: Abtsweg 55, 3042 GA Rotterdam

Telefoon: 010-785 22 84

Overschiese Dorpsstraat 46 – 3043 CS Rotterdam

Tel. 010-437 39 97 – 06 537 557 33

berkebrom@gmail.com | www.indenberkebrom.nl

Norlandia maakt kinderopvang buitengewoon

Bij Norlandia kinderopvang voelen kinderen zich thuis. We bieden ze de ruimte om

spelend te leren, nieuwsgierig te zijn en hun talenten te ontdekken. Bij voorkeur

doen we dat buiten! Want dat past bij onze Noorse oorsprong. Dat maakt Norlandia

buitengewoon!

Kijk voor een locatie bij jou in de buurt op www.norlandia.nl


Najel Monteiro, aanjager van cultuur

Portret van de cultuurregisseur in Overschie

Door Anne Bos

Hij groeide op in Delfshaven én op een boerderij in Limburg. Najel Monteiro ziet in Overschie beide werelden van zijn

jeugd terug. Hij helpt Overschieënaren om van alles te organiseren. Najel richt zich vooral op jongeren, omdat zij in Overschie

weinig te doen hebben.

Najel werkte jarenlang in de evenementensector.

Toen al organiseerde hij

dingen met een maatschappelijk tintje,

zoals een dj workshop voor alleenstaande

moeders. “Nu doe ik hetzelfde, maar

dan in een functie”, concludeert Najel. Hij

is sinds januari de cultuurregisseur van

Overschie.

‘Ik vind Overschie een heerlijke plek’,

vertelt hij. ‘Iedereen kent elkaar, er is veel

groen en de mensen zijn vriendelijk. Het

culturele leven is hier minder dan in bijvoorbeeld

Delfshaven, maar er wonen

hier ook minder mensen. Ouderen zijn

wel actief, maar onder jongeren gebeurt

veel minder. Dat moeten we aanjagen.’

‘Gewoon met ze hangen’

Het is niet zo, dat Najel evenementen organiseert

in Overschie. Hij helpt mensen

uit de wijk juist om dat zelf te doen. Najel:

‘Ik koppel mensen aan elkaar en help hen

met het regelen van subsidies. Dat doe ik

vooral voor jongeren, maar ook voor kinderen

en ouderen.

Culturele organisaties vinden het vaak

lastig om jongeren te bereiken. Dat is

overal zo. Je ziet jongeren wel voetballen,

maar verder nauwelijks.’

‘Ik kom met jongeren in contact via de

jongerenraad en WMORadar. En ik ga

op straat bij ze hangen, of wat eten. Dan

komt het contact vanzelf,’ aldus Najel.

maken is een uitlaatklep. Zo kan iets

naars een bron zijn van iets moois.’

Nieuwsgierig naar het Schrijverskamp?

Open Rotterdam maakte een documentaire

(YouTube: https://youtu.be/ioN8WA-

Z86sw of zoek schrijverskamp urban

overschie).

Bruisend september

Als je wilt weten wat er in Overschie voor

cultureels staat te gebeuren, kun je Natuurlijk

in Overschie lezen. Of je vraagt het

aan Najel, want hij weet alles. We noemen

hier twee voorbeelden:

• Op 5 september is Zie Overschie met

Spoken Word, een evenement voor

jong en oud. Hier laten bijvoorbeeld

de deelnemers van het schrijverskamp

zien (en horen!) wat ze hebben

gemaakt. (Meer informatie over Zie

Overschie staat elders in dit blad,

red.)

• Op 23 september is het Straatkunstfestival

bij de fietstunnel aan de

Schansweg. Dit wordt georganiseerd

door Victor Klouwens, tattoo artiest

en schilder. Er zijn graffiti workshops

met muziek, hapjes voor de bewoners,

een opruimsessie en muziek

van artiesten uit Overschie. ‘Deze

tunnel is echt een heilige plek voor

graffiti artiesten’, weet Najel. ‘Elke

week staan er nieuwe werken van

kunstenaars uit heel Nederland.’

Tijd

Najel heeft een contract tot 1 januari,

maar wil graag langer in Overschie blijven:

‘Ik wil hier echt iets neerzetten en dat

kan niet in een jaar.

Het voornaamste doel van mijn werk is

om mensen actief te krijgen en te houden

met cultuur en op sociaal gebied.

Het dorpsgevoel versterken; mensen en

organisaties met elkaar verbinden. We

willen bijvoorbeeld meer jongeren in

Theater In de Lugt. Hoe doen we dat het

beste? Zoiets heeft tijd nodig.’

Voorlopig zet Najel in op een levendig

najaar, met o.a. nog een schrijverskamp,

een muurschildering op de Daltonschool

(Abtsweg) en het winterfestival.

Overschies Portret

45

Schrijverskamp

Najel ontdekte al snel dat jongeren in

Overschie graag aan de slag wilden met

spoken word en muziek. Dat leidde van

de zomer tot het Schrijverskamp. Hiphopartiest

Ruwhel Emers (van WatWatIs)

stelde zijn huis een week lang beschikbaar

en hielp de deelnemers. Zij gingen

aan de slag met teksten schrijven, muziek

maken en clips opnemen. Spoken word,

liedjes, rap, alles kon.

‘Ze maakten verhalen of vertelden over

hun leven’, vertelt Najel. ‘ Een rap of lied


Klokgelui

Klokgelui

Deze rubriek heet “klokgelui”. Opeens raakte de titel van deze rubriek mij, omdat op 11 april jl. de

klokken van de Petrus Banden kerk aan de Delftweg voor het laatst geluid zijn. De kerk die in 1831

gewijd Niets is en daarmee menselijks als katholieke kerk is in ons gebruik vreemd

is genomen, is op 11 april 2021 onttrokken

aan de eredienst. Wat zoveel betekent dat wij het Allerheiligste, de Heilige Communie, uit de kerk

gehaald Vanaf hebben mijn na vierde een jaar laatste ging ons keer gezin Eucharistie op

ons gevierd vreemd. te In hebben de krant las in de ik een kerk. rubriek

waarbij aan mensen gevraagd

wintersport in Oostenrijk. In de beginjaren

een hele onderneming. Oostenrijk

was nog helemaal niet ingericht op als alles weet mogelijk was, en er geen

werd, wat ze als eerste zouden gaan doen

Voor alle parochianen maar ook voor de klok van de Grote Kerk 11.00 uur sloeg Hij trekt met ons mee. Wij brengen het

inwoners skiërs van uit Overschie het buitenland. was dit een Zo waren pijnlijke

gebeurtenis. geen skiliften, In de was 2 er jaar alleen waarin maar ik echt mensen noemden zaken die, net als mijn om mee te gaan naar sporten de vierlocatie of meer te in bidden. de school. Al-

Zo

er en stapte covidrestricties dan de kerkruimte meer zouden binnen. zijn. Veel te Allerheiligste bezoeken of bellen, elke week en nog vanuit een ander een kerk

nu werk Oostenrijks in de parochie eten zoals waar bouillon de Petrus met een Hoe geliefde anders wintersportvakantie, is dat nu. Wij vieren helemaal nu in lemaal zijn wij dingen rond om Hem ons, met op weg elkaar naar en het voor elkaar

een weer geloofsgemeenschap.

eens te richten op wat

Banden rauwe kerk onder eidooier valt, en ben Eisbein, ik heel en vaak hadden de niet Albert van levensbelang Schweitzerschool. zijn. Maar Wij waar zijn wij er Paasfeest,

wij volpension. Grappig is dat ik laatst de als mensen wel naar kunnen verlangen. werkelijk belangrijk is in ons leven.

door het luiden van de klokken onthaalt. gastvrij ontvangen en ik schat dat zo’n Wij missen de kerk die ons met zijn klokgelui

niet meer naar zich toe roept. Maar

rekening van onze eerste wintersportvakantie

tegenkwam. Treinreis, overnach-

groep in een restaurant werden veel ge-

volgend jaar vast wel weer. Dan haken

Een biertje op een terras of eten met een En die wintersport van mij? Die komt

Als ik vanuit een ander deel van Rotterdam

naar ten en de eten Petrus voor Banden vijf personen reed tezamen om week noemd. met Noodzakelijk? elkaar vierden Nee. in Aangename de Petrus wij wij weer vieren lekker ons de caravan geloof en aan hebben de auto zorg

95 procent van de parochianen die elke

voor te 1.000,-- gaan in gulden. viering In alle van jaren 11.00 erna uur heb ik Banden dingen hier die ons nu ook leven mee optillen viert. boven En het nog en voor rijden elkaar richting als de geloofsgemeenschap. sneeuw. Wetend dat Zo

hoorde maar ik de één klok keer al van de wintersport verre luiden. overgesla-eegen, omdat mijn man als Aalmoezenier

dachten.

gewone paar van mensen alle dag? waarvoor Ja. de Petrus het kerken niet zo wij gewoon in Overschie, is als wij al verbonden die jaren met

Vanuit de sacristie, de ruimte waar de Banden te ver lopen was.

de andere kerkgemeenschappen.

met defensie op uitzending was. En nu in Op 17 februari begint de 40-dagentijd.

voorganger zich voor de viering omkleed,

kon hebben ik en de niks toren meer en normaal de klok is, gaat van het Voor periode mij als waarin voorganger, wij iets laten voor waar het koor, wij Pastoraal Désirée werkster Bühler

dit jaar, waarin wij met corona te maken Een tijd van vasten en onthouding. Een Désirée Bühler

de Grote de Kerk tweede zien. keer Daar worden was dat de wij dienst niet gaan. de aan koster, gehecht lectoren zijn. De en kerkgangers één ziet af van is zijn het H. Pastoraal Bernadette werker parochie parochiefederatie

dan al begonnen. Misschien denkt Dat gaf u nu: een als gevoel dat het van ergste nog of steeds haar dagelijkse wennen. Wat glas wijn, wel een ervaren ander d.buhler@kpnmail.nl

H. Laurentius

verbondenheid.

is, dan valt

De

het

kerken

nog wel

in

mee.

Overschie

En natuurlijk

heeft u gelijk, maar niets menselijks der neemt zich voor om vaker iemand

is dat

van

het

films

gebouw

en series

niet

kijken.

de geloofsgemeenschap

vormt. Dat doen wij rond

Weer een an-

die de zondag vieren. Ik wachtte tot de

Christus.

Klokgelui

46

38

Informatie kerkelijke bijeenkomsten

In verband met de corona-maatregelen is

kerkbezoek niet zonder meer mogelijk of

worden kerkdiensten zonder bezoekers

gehouden. Voor meer informatie adviseren

we de website van de kerken te raadplegen.

De kerkdiensten zijn online te volgen via

kerkdienstgemist.nl.

Voor meer informatie:

PKN: www.protestantsegemeenteoverschie.nl

Parochie H. Bernadette:

www.bernadetterotterdam.nl

NGK: www.bethelkerkoverschie.nl

Kerk aan huis: www.kerk-in-overschie.com

Kerkenkalender

zondag 28 februari Kerkdienst - ds. I. Maaswinkel Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij

Kerkenkalender

zondag 28 februari Kerkdienst - ds. F. Timmer PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij

zondag 5 zondag september 28 februari Kerkdienst Woord- - ds. en M. communieviering Blootens - pastor Désirée Bühler R.K. PKN Kerk Grote H. Petrus' Kerk Banden - Ov. Dorpsstraat - Delftweg 11.0010.00 uur uur vrij vrij

zondag 7 maart Kerkdienst - ds. J. van 't Hof

zondag 5 september Woord- en communieviering - pastor Désirée Bühler

Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk)

Albert Schweitzerschool - 2e Hogenbanweg 111

10.00 uur

11.00 uur

vrij

vrij

zondag 7 maart Kerkdienst - ds. M. Blootens PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij

zondag 5 september Kerkdienst - Zr. D. van den Dool

zondag 7 maart Woord- en communieviering - diaken Ed Doe

Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk)

R.K. Kerk H. Petrus' Banden - Delftweg

10.00 uur

11.00 uur vrij

vrij

zondag 5 zondag september 7 maart Samenkomst Samenkomst Kerk aan Kerk Huis aan Overschie Huis Bethelkerk Ned. Ger. - Oranjestraat Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 16.45-19.15 - uur 19.15 vrij uur vrij

zondag 14 maart Kerkdienst - ds. J. van 't Hof

zondag 12 september Kerkdienst - Mw. N. van Voornveld

Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk)

PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat

10.00 uur

10.00 uur

vrij

vrij

zondag 14 maart Kerkdienst - ds. P. de Jong PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij

zondag 12 zondag september 14 maart Woord- Eucharistieviering en communieviering - plebaan - pastor Michel Ed Hagen Doe R.K. Albert Kerk H. Schweitzerschool Petrus' Banden - Delftweg - 2e Hogenbanweg 111 11.00 11.00 uur uur vrij vrij

zondag 12 zondag september 21 maart Kerkdienst Kerkdienst - ds. J. - van ds. J. 't van Hof't Hof Ned. Ned. Ger. Ger. Kerk Kerk - Oranjestraat - Oranjestraat (Bethelkerk) (Bethelkerk) 10.00 10.00 uur uur vrij vrij

zondag 21 maart Kerkdienst - ds. M. Blootens PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij

zondag 19 september Kerkdienst - ds. M. Blootens PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur

zondag 21 maart Woord- en communieviering - pastor Désirée Bühler R.K. Kerk H. Petrus' Banden - Delftweg 11.00 uur vrij

vrij

zondag 19 zondag september 21 maart Woord- Samenkomst communieviering Kerk aan Huis - pastor Désirée Bühler Bethelkerk Albert Schweitzerschool - Oranjestraat - 2e Hogenbanweg 111 16.45-19.15 11.00 uur vrij vrij

zondag 28 maart Kerkdienst - zr. H. van Abbema

zondag 19 september Kerkdienst - ds. J. van 't Hof

Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk)

Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk)

10.00 uur

10.00 uur

vrij

vrij

zondag 28 maart Kerkdienst - ds. A. Knevel PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij

zondag 19 september Samenkomst Kerk aan Huis Overschie

zondag 28 maart Woord- en communieviering - diaken Ed Doe

Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk)

R.K. Kerk H. Petrus' Banden - Delftweg

16.45 - 19.15 uur

11.00 uur vrij

vrij

zondag 26 september Kerkdienst - ds. M. Blootens PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij

zondag 26 september Woord- en communieviering - pastor Ed Doe Albert Schweitzerschool - 2e Hogenbanweg 111 11.00 uur vrij

Magazine Overschie 38.indd 38

zondag 26 september Kerkdienst - ds. J. van 't Hof Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij

Magazine Overschie 38.indd 38 18-02-2021 10:18

zondag 26 september Kerkdienst - mw. N. de Ronde PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij


Vrijwilligers aan het woord

Minstens 300 vrijwilligers in Overschie doen veel goeds in Overschie. Soms zijn ze zichtbaar, maar vaak ziet bijna niemand

wat ze doen. Twee vrijwilligers vertellen wat ze doen en waarom.

Dina Brezet – gezond Bewegen voor 40+ vrouwen

Fysiotherapeut Dina Brezet

zag veel vrouwen die wel wilden

sporten, maar dat lastig

vonden. Daar moest iets aan

gebeuren, vond ze: ‘Ik ben zelf

gymles gaan geven. Eerst in

mijn praktijkruimte, aan drie

vrouwen. Het werden er snel

meer. Nu sporten we al jaren

bij Speeltuin Levenslust.’

‘De deelnemers willen afvallen en aan hun gezondheid werken’,

vertelt Dina. ‘Ik ben fysiotherapeut, dus kan ik goed rekening

houden met hun beperkingen.’ Dina krijgt niet betaald voor de

gymlessen. Wie meedoet draagt alleen een stukje huur bij.

Dina is geboren en getogen in Overschie. Haar praktijk in De

Hoed is inmiddels overgegaan naar RTM Fysio. Dina bouwt

haar werk langzaam af. Wanneer ze echt stopt? Geen idee!

Ickmaris Clement-Balyn - BOOS

Wie binnenloopt bij BOOS (Bewonersorganisatie

Overschie) ,

heeft dikke kans Ickmaris Clement-Balyn

tegen te komen.

‘Ik werk hier officieel een dag

in de week naast mijn werk bij

een bandenservice’ vertelt Ickmaris,

‘al is het meestal meer.’

BOOS is bekend van het inloopspreekuur voor inwoners van

Overschie. ‘We helpen mensen om bijvoorbeeld een straatfeest

te organiseren of iets voor de kinderen uit de buurt’, vertelt Ickmaris.

‘We helpen ook mensen die een probleem hebben met

hun huisbaas, en we hebben speciaal iemand voor jongeren.’

BOOS doet nog meer: wijkgesprekken, het sinterklaashuis, de

Kidzcamping, vrouwendag, sociale straat, koningsdag.

Naast haar werk heeft Ickmaris een bijzondere hobby: ballonenbogen

maken voor feesten. Zie je er een op koningsdag? Dikke

kans dat zij hem heeft gemaakt!

Overschiese vrijwilligers

In welke straat woon je?

Ik woon sinds 33 jaar in de Burg. Wijnaendtslaan.

In welke straat/ buurt woon je?

Ik woon in de Schout van Groenewegenstraat.

47

Wat is jouw favoriete plek in Overschie?

De groene omgeving, daar fiets en wandel ik graag.

Wat vind je het meest bijzonder aan Overschie?

De verschillende soorten mensen die hier wonen, en dat het altijd

een dorp is gebleven.

Wat is jouw favoriete plek in Overschie?

Ik heb veel favoriete plekken, zoals het Saenredamplein,

de bibliotheek en het Sidelingepark.

Wat vind je het meest bijzonder aan Overschie?

Iedereen kent elkaar hier.

Wat zou je willen veranderen in Overschie?

Ik zou het Kleinpolderplein voor fietsers veiliger maken en het

tweede stuk van de Baumannlaan een fietspad geven.

Waarom doe jij vrijwilligerswerk?

Omdat ik weet dat ik in een behoefte voorzie, dat zag ik mijn

praktijk.

Hoe ben jij begonnen met vrijwilligerswerk?

Ik begon met drie vrouwen in de fysiopraktijk in De Hoed aan

de Burg. Baumannlaan.

Wat vind je het leukste van je vrijwilligerswerk?

Het enthousiasme van de vrouwen die meedoen!

Wat zou je willen veranderen in Overschie?

Meer huizen voor studenten en voor starters!

Waarom doe jij vrijwilligerswerk?

Ik heb tijd over en die besteed ik graag nuttig.

Hoe ben jij begonnen met vrijwilligerswerk?

Ik ben begonnen bij de Wijkraad. Toen die werd opgeheven ben

ik bij de bewonersorganisatie gegaan.

Wat vind je het leukste van je vrijwilligerswerk?

Ik ontmoet heel veel mensen en er is elke keer iets anders te

doen.

Ken of ben jij een vrijwilliger die iets wil vertellen over zijn of haar vrijwilligerswerk? Geef jouw favoriete vrijwilliger (of jezelf) op

voor deze rubriek via redactie@natuurlijkinoverschie.nl.


Jouw nieuwe PLUS.

Wat een lekkere winkel.

• Heerlijke verse maaltijden, gegrilde kip

en vers belegde broodjes uit eigen keuken.

• Slijterij met ruim assortiment.

• Scan & Go, makkelijk en snel afrekenen.

Onze populairste

producten blijvend

laag geprijsd.

Lekker handig,

zo’n slijterij.

Onze verse kruiden

en smaakmakers.

Gegrilde groenten

door ons bereid.

Richard de Zoete

Burg. Baumannlaan 187-189 // Rotterdam // T: 010 2623446

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!