26.01.2022 Views

Dorpskrant Jaargang 13, Editie 3

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Dorpskrant</strong> Beesd<br />

Het onafhankelijk nieuws- en informatieblad door<br />

en voor inwoners van Beesd. Met elke editie<br />

nieuws en verhalen uit het dorp.<br />

Bijdragen aan kopij? Stuur een mail naar:<br />

info@dorpskrantbeesd.nl<br />

<strong>Jaargang</strong> <strong>13</strong> | <strong>Editie</strong> 3 | februari 2022<br />

Foto’s: Lingelaar en Sint Antoniusschool<br />

Een greep uit de knutselwerkjes<br />

voor Kerst van de Lingelaar en de<br />

Antoniusschool.<br />

De scholen moesten voor de<br />

feestdagen eerder dicht. Sommige<br />

klassen waren noodgedwongen<br />

thuis. Zij konden de laatste dag<br />

nog knutsels maken.<br />

Laten we zo veel mogelijk genieten<br />

van wat we nog wel hebben.


<strong>Dorpskrant</strong> Beesd | <strong>Jaargang</strong> <strong>13</strong> - <strong>Editie</strong> 3<br />

Burgemeester J. W. Hondelinkstraat, Beesd<br />

“Jan Willem Hondelink werd bij Koninklijk Besluit op 24 juni 1915 benoemd<br />

tot burgemeester van de gemeente Beesd.”<br />

(pagina 7)<br />

Maria van Bremen 25 jaar Sint Antoniusschool<br />

“Toen Nicky, haar oudste kind, in groep 2 zat, werd ze door directeur Ton<br />

van Balken gevraagd om onderwijsassistente te worden.”<br />

Mauritsweide is blij met Leefbaarheidsbudget van Gemeente<br />

“Wim en Willy Wammes beheren ruim 47 jaar het dierenweitje in Beesd,<br />

genaamd Mauritsweide. Ze zijn beiden sinds april 2018 Lid in de Orde van<br />

Oranje-Nassau.”<br />

(pagina 12)<br />

(pagina 8)<br />

Even voorstellen: de nieuwe penningmeester<br />

Na een oproep in de <strong>Dorpskrant</strong> voor de functie penningmeester hoefde ik niet lang na te denken.<br />

In het verleden heb ik diverse functies als penningmeester bekleed, zo was ik bijvoorbeeld<br />

penningmeester van de Lingelaar, triatlon Beesd, Sportvereniging Beesd, Run Rondje Rhenoy en<br />

Stichting een Betere Roemeense wereld. Tijd om weer een functie op te pakken die mij aan het hart<br />

ligt. En dat is de dorpskrant Beesd! Een mooi glossy magazine dat zes maal per jaar verschijnt en<br />

het wel en wee van de Beesdse dorpsgemeenschap goed weergeeft. In oktober heb ik het stokje<br />

van Patrick de Wit overgenomen. Patrick nog bedankt voor het goed beheren van het financiële vermogen<br />

van de <strong>Dorpskrant</strong>. Iets waar we met z’n allen in Beesd trots op mogen zijn. Ik wil graag mijn<br />

steentje bijdragen om dit magazine voor de komende jaren te behouden.<br />

Voor de mensen die mij niet kennen: Ik ben 60 jaar, geboren en altijd woonachtig geweest in<br />

Beesd. Getrouwd met Jolanda, twee dochters Danique en Denise en inmiddels één kleinzoon<br />

Milas. In de dagelijkse praktijk ben ik al meer dan 30 jaar werkzaam in de accountancy. In mijn vrije<br />

tijd kun je mij zien hardlopen, op de racefiets toeren of een fietsrondje maken met mijn kleinzoon.<br />

Hebben jullie nog vragen, bel (06-25377034) of mail (henkvandewater@upcmail.nl) gerust.<br />

Groene vingers<br />

“Ooit al eens zelf groente willen verbouwen, maar je weet niet hoe? Of toch<br />

de tuin wat kleurrijker willen hebben met bloemen? Doe dan mee met deze<br />

tuintips. water geven.”<br />

(pagina 16)<br />

Henk van de Water<br />

Penningmeester <strong>Dorpskrant</strong> Beesd<br />

Pizzerije<br />

Henk van Noord 30e keer marathon Rotterdam<br />

“Henk van Noord heeft op 26 oktober jongstleden voor de 30e keer de<br />

marathon in Rotterdam gelopen. Als je meer dan tien keer de Marathon van<br />

Rotterdam gelopen hebt, dan hoor je bij de Marathon Masters.”<br />

(pagina 18)<br />

Pizza´s zoals Pizza´s<br />

zouden moeten zijn.<br />

Iedere woensdag te<br />

vinden aan het<br />

Dorpsplein in Beesd<br />

16:00 – 20:00 uur<br />

Voor meer informatie en acties,<br />

kijk op onze website of<br />

0611015380<br />

www.pizzerije.nl<br />

www.fb.com/pizzerije<br />

2 <strong>Dorpskrant</strong> Beesd <strong>Dorpskrant</strong> Beesd 3


<strong>Dorpskrant</strong> Beesd | <strong>Jaargang</strong> <strong>13</strong> - <strong>Editie</strong> 3<br />

Tekst en foto: Henja de Jong<br />

Een berichtje van Vrienden van Lingehof<br />

Puzzel<br />

Wegstreper<br />

Streep horizontaal en verticaal de letters weg die samen het woord vormen dat aan de<br />

Wel was het fijn dat de Sint- en de Kerstbingo<br />

Wegstreper Wegstreper<br />

omschrijving voldoet. Het aantal letters staat tussen haakjes. Eenzelfde letter kan slechts voor één<br />

door konden gaan, dat is altijd weer een<br />

Streep horizontaal Streep horizontaal en verticaal en verticaal de letters de weg letters die weg samen die samen het woord het woord vormen vormen dat aan dat de aan de<br />

woord worden gebruikt. De overgebleven letters (1 per regel) vormen achter elkaar gelezen de<br />

gezellige bezigheid waar de mensen echt van<br />

omschrijving omschrijving voldoet. voldoet. Het aantal Het letters aantal staat letters tussen staat tussen haakjes. haakjes. Eenzelfde Eenzelfde letter letter kan slechts kan slechts voor voor één één<br />

oplossing.<br />

woord worden woord gebruikt. worden gebruikt. De overgebleven De overgebleven letters letters (1 per (1 regel) per regel) vormen vormen achter achter elkaar elkaar gelezen gelezen de de<br />

genieten. In december hebben we alle bewoners<br />

een mooie jaarkalender en een banketstaaf<br />

oplossing. oplossing.<br />

Horizontaal<br />

Verticaal<br />

1 rimboe (9) 1 kerk (8)<br />

gegeven.<br />

Horizontaal 2 Horizontaal<br />

domper (10) 2 Verticaal bed Verticaal (8)<br />

1<br />

1 rimboe 3 rimboe<br />

(9) haatdragend (9) (9) 1 31 kerk (8) soort kerk (8) bericht (8)<br />

Nogmaals dank voor uw bijdrage en voor degenen<br />

die ons ook willen ondersteunen, neem<br />

3 haatdragend 5 haatdragend stad (9) in Spanje (9) (9) 3 53 soort halsstarrig soort bericht<br />

2<br />

2 domper 4 domper<br />

(10) voorspoedig (10) (10) 2 42 bed (8) afmeting bed (8) (8)<br />

3<br />

bericht (8)(9)<br />

(8)<br />

46 voorspoedig ingenieus (10) (10) 64 prairie afmeting paard (8) (7)<br />

contact op met Henja.<br />

4 voorspoedig 5 (10) 4 afmeting (8)<br />

7 stad het reizen in Spanje als ontspanning (9) (8) 75 maand halsstarrig (8) (9)<br />

Dit kan via henjadejong@hetnet.nl<br />

5 stad 6 in Spanje (9) 5 halsstarrig (9)<br />

8 ingenieus genoeglijk (10) (9) 86 wildernis prairie paard (8) (7)<br />

6 ingenieus 79 het draagbaar (10) reizen als (8) ontspanning (8) 6 97 prairie toneelstuk maand paard (8) (7) met muziek (8)<br />

7 het 810 reizen genoeglijk zeer als ontspanning rijk persoon (9) (9) (8) 7 10 8 maand valstrik wildernis (8) (figuurlijk) (8) (7)<br />

8 genoeglijk 911 draagbaar voorziening (9) (8) (10) 8 11 9 wildernis grappenmaker toneelstuk (8) met (8) muziek (8)<br />

9 draagbaar 10 12 zeer kunstwerk (8) rijk persoon (9) (9) 9 12 10 toneelstuk schrijfwijze valstrik met (figuurlijk) muziek (8) (7) (8)<br />

Als eerste willen wij jullie een goed, gezellig,<br />

10 zeer 1<strong>13</strong> rijk persoon voorziening reptiel (9) (10) 10 <strong>13</strong> 11 valstrik specerij grappenmaker (figuurlijk) (7) (7) (8)<br />

maar vooral gezond 2022 toewensen<br />

11 voorziening 12 14 kunstwerk zeer (10) omzichtig (9) (11) 11 14 12 grappenmaker begin schrijfwijze (7) (8) (8)<br />

12 kunstwerk <strong>13</strong> 15 reptiel veronderstelling (9) (9) (9) 12 15 <strong>13</strong> schrijfwijze knaagdier specerij (8)(7)<br />

(8)<br />

Al heel veel jaartjes bestaat Vrienden van Lingehof.<br />

Het bestuur bestaat uit Jose Piek, Marian<br />

14 zeer 15 17 omzichtig veronderstelling beroep (11) (9) (9) 14 17 15 begin vastberaden knaagdier (7) (8) (8)<br />

<strong>13</strong> reptiel 14 16 (9) zeer vogel omzichtig (8) (11) <strong>13</strong> 16 14 specerij ziekteverschijnsel begin (7) (7) (8)<br />

Bassa, Ria Versteeg en Henja de Jong.<br />

15 veronderstelling 16 18 vogel eerste, (8) oorspronkelijk model (9) 18<br />

(9) 15 16 insteekkamertje<br />

knaagdier ziekteverschijnsel (8)<br />

(8) (8)<br />

16 vogel<br />

17<br />

(8)<br />

beroep (9)<br />

16<br />

17<br />

ziekteverschijnsel<br />

vastberaden (8)<br />

(8)<br />

18 eerste, oorspronkelijk model (9) 18 insteekkamertje (8)<br />

Dankzij uw bijdrage kunnen wij de bewoners<br />

17 beroep (9) 17 vastberaden (8)<br />

18 eerste, oorspronkelijk model (9) 18 insteekkamertje (8)<br />

van Lingehof verwennen met leuke activiteiten.<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 <strong>13</strong> 14 15 16 17 18<br />

Wij willen u hier dan ook hartelijk voor bedanken.<br />

Elke 4e maandag van de maand wordt er<br />

1 1 B 2 W 3 T 4 I 5 O M 6 7 L D 8 Z 9 10 V 11 E 12 S R <strong>13</strong> N 14 E 15 16 I W 17 S 18<br />

een bingo georganiseerd. De 3e vrijdag van<br />

1 2 2 3 A 4 L 5 N D 6 T 7 I 8 D 9 C 10 A 11 L 12 H <strong>13</strong> I 14 I 15 M 16 A 17 S 18 X E<br />

de maand wordt er wat leuks bedacht, dit kan<br />

<strong>13</strong> B R W E T E I A O B M N L C W D N Z U V N E P S E R A N U E Y I R W S<br />

variëren van een sorbet, pannenkoeken, broodmaaltijd<br />

etc.<br />

1 B W T I M L D Z V E S R N E I W S<br />

24 A E L F N O D N T R U I D T C O A U A L H I N I V I L M E A IJ S E X K E<br />

35 R T E B E L A I B A N R C E W C N E U E A N L P O E A N U M Y A R N S<br />

2 A L N D T D C A L H I I M S X 46 E V F D O I N R S U R T D O E U I N A R I E N G V R L K E IJ IJ K E T K<br />

Voor november stond een buffet gepland, helaas<br />

gooide corona roet in het eten, maar wat in<br />

4 E 68 F O V P<br />

3 R<br />

5<br />

E E A B C W N U N P E A U Y R 7 T D B T L E I O A T R E E C C R E I L E L A S L A O N A M N P M S A E N<br />

N D I<br />

R I L N U<br />

M S E<br />

T R S<br />

O D Z<br />

U E S<br />

A<br />

G I I N I<br />

N<br />

E R V<br />

L E L<br />

R G E<br />

I R IJ<br />

L K E<br />

G IJ O K R T<br />

het vat zit ……….<br />

5 T 79 B L D E T I B A E G O R T E I E A C C E R N E A I A K L L N L O C S A N A N A N H M A R P D N S E<br />

6 V 810 D I P H N I M L S I M R E E D S T E Z L I S J N G S R O I E N E G L R A R K V I IJ O L K T G T I O R<br />

7 D 911 T E F O B S G T A R E N I C A I R M E I N T L A L L K I S E N A T C N N I M E A P I H S O R L E D T E<br />

8 P 10 12 I L H S M K E I R E S C D N Z T H S L C G E J I S I E U O L L N R L I I D A L A V G E O O R T IJ R I S R<br />

9 E 1<strong>13</strong> B G F U R S A I C N A S C H E A I N M B A T I K L P N L I C D E N H T A L I H P E R O I D A O U E L D T<br />

10 H 12 14 M I S D E K A R D I C T P N A L H L J C O S M E O E I N A U L K L A T I V D I O N A T E O I R K R IJ A S<br />

11 F <strong>13</strong> 15 S A U I N S V C A S E I H M A A N T B R L N I I M P E L I T O D I N H E E L I P D O L E A U T<br />

N D<br />

12 S 14 16<br />

K R D K<br />

C A N<br />

N I P P I<br />

H A E<br />

C L M<br />

E O E<br />

I M P<br />

U E L H<br />

L A IJ<br />

I K A<br />

D T L<br />

A I A<br />

E N R E M<br />

IJ O N<br />

S K O A<br />

<strong>13</strong> U 15 17<br />

S C I S V L<br />

S A M<br />

H E A A N<br />

B N G<br />

I R D<br />

P N IJ<br />

L M L<br />

D I E<br />

H O G<br />

L N T<br />

P E G<br />

O P E<br />

A D E<br />

U R<br />

D U L N<br />

14 D<br />

16 18<br />

A<br />

K P<br />

I<br />

N T<br />

P A<br />

P R I E<br />

L<br />

E T<br />

O<br />

M O E R<br />

E<br />

P T O<br />

A<br />

L N<br />

K<br />

H N<br />

T<br />

IJ T<br />

I<br />

A E<br />

N<br />

L Y<br />

E<br />

A N<br />

O<br />

R P<br />

K<br />

M T<br />

A<br />

N E O<br />

17 S L M A N G D IJ M L E G T G E E R L<br />

De 15 oplossing I van V de A puzzel E A uit editie N R 2: Zijn N M de bomen I O met N kerst E P sneeuwwit D E – U dan N zijn ze in de lente<br />

bloesem 16 wit.<br />

18<br />

K Prijswinnaar<br />

P T<br />

N I is<br />

R<br />

E mevrouw<br />

E T<br />

M E J.<br />

O<br />

P Dokman-Piek.<br />

R T O N N T E Y N P T E<br />

L H IJ A L A R M N O<br />

De 17 oplossingen S L zenden M A aan: N info@dorpskrantbeesd.nl G D IJ M L E of G in de T brievenbus G E E van R Achterstraat L 25, Beesd<br />

18 P T R E T O R T O N N T E Y N P T E<br />

4 <strong>Dorpskrant</strong> Beesd <strong>Dorpskrant</strong> Beesd 5


<strong>Dorpskrant</strong> Beesd | <strong>Jaargang</strong> <strong>13</strong> - <strong>Editie</strong> 3<br />

Beesdse<br />

Knipsels<br />

De beste merken<br />

vind je bij<br />

Wakkermans!<br />

Dè speciaalzaak van de Betuwe…<br />

Voorstraat 57 | 4153 AJ Beesd | Tel. 0345-683979<br />

www.wakkermans.nl |<br />

Maria en Neeltje 25 jaar<br />

Sint Antoniusschool<br />

18 november jongstleden was het feest<br />

op de Antoniusschool, want Maria van<br />

Bremen en Neeltje Pennings waren 25<br />

jaar werkzaam op de Antoniusschool.<br />

Beide dames wilden dit echt met de<br />

kinderen vieren. In de ochtend werden ze<br />

onthaald op het schoolplein door enkele<br />

leden van Harmonie Concordia. De<br />

kinderen stonden langs een rode<br />

loper richting school. Ze gingen met<br />

zijn tweeën alle klassen rond. Er werd<br />

voor hun gedanst en gezongen. Door<br />

de twee juffen werd gebatteld wie de<br />

mooiste complimentjes in de zelf gemaakte<br />

complimentenpot had. Zo werd<br />

het een groot feest in alle klassen. In<br />

de middag werden ze verwend door de<br />

kleuters met een dobbelspel. Ze kijken<br />

met plezier terug op het feest.<br />

BetuweStrand Recreatie,<br />

leuk voor iedereen!<br />

Foto: Simone van Bremen Tekst: Marjo van Dun<br />

Tekst: Jos Witjes. Foto: Archief Gert de Kruijff (BeesdBoek)<br />

Burgemeester J. W. Hondelinkstraat, Beesd<br />

Jan Willem Hondelink werd bij Koninklijk Besluit<br />

op 24 juni 1915 benoemd tot burgemeester van<br />

de gemeente Beesd. In de raadsvergadering van<br />

<strong>13</strong> juli 1915 werd hij geïnstalleerd. De Tielsche<br />

Courant weet te melden dat de raadsleden van<br />

mening waren dat Hondelink onbekend was,<br />

maar dat ze afwachten hoe hij het ambt zou gaan<br />

vervullen.<br />

De nieuwe burgemeester betrok de bovenverdieping<br />

van het gemeentehuis en deed zijn best<br />

om zich een plaatsje in de gemeenschap te<br />

verwerven. In december datzelfde jaar wordt hij<br />

bestuurslid van de Maatschappij tot het nut van<br />

het algemeen. In april 1916 benoemt de raad<br />

hem tot voorzitter en secretaris van de commissie<br />

tot wering van schoolverzuim. In maart 1917<br />

wordt hij president-kerkvoogd van de Ned. Hervormde<br />

kerk in Beesd. Al deze functies moesten<br />

zijn ac- ceptatie door de bevolking van Beesd<br />

bevorde- ren. Dat dat gelukt was, bleek bij zijn<br />

begrafenis in 1919.<br />

In de nacht van 10 op 11 maart 1919 wordt burgemeester<br />

Hondelink vermoord. Een inwoner<br />

van Utrecht was in Beesd terecht gekomen en<br />

wilde broodbonnen ontvangen van de burgemeester,<br />

maar die weigerde. De man had daar<br />

als niet-inwoner van Beesd geen recht op.<br />

`s Avonds kwam de man vergezeld van een handlanger<br />

terug, besteeg de bovenverdieping van het<br />

gemeentehuis met een ladder en stak de burgemeester<br />

neer. Het mes verdween in het hart<br />

van Hondelink. De zuster van de burgemeester,<br />

die bij hem in woonde, riep onmiddellijk hulp in,<br />

maar de daders waren al gevlogen en de burgemees-<br />

ter overleden. In de dagen na de moord<br />

had de politie inmiddels ontdekt wie de moordenaar<br />

en zijn handlanger waren. Simon Lorso (ook<br />

wel Silbermann genoemd) had de wandaad gepleegd<br />

en zijn handlanger was Petrus Johannes<br />

Christiaan Kwarten. Zelfs de Nederlandse regering<br />

bemoeide zich met het geval en verzocht de Belgische<br />

en Duitse autoriteiten om uitlevering. Op 26<br />

september 1919 verschenen beide heren voor de<br />

rechtbank in Tiel.<br />

Lorso kreeg vijftien jaar celstraf en Kwarten, die<br />

door een reumatische aandoe ning slechts onder<br />

aan de ladder op wacht had gestaan, kreeg<br />

3 jaar.<br />

De Zaltbommelsche Courant spreekt van een<br />

enorme belangstelling van de zijde van de bevolking<br />

bij de begrafenis van Hondelink op 15 maart<br />

1919. Velen waren diep verontwaardigd. De<br />

Tielsche Courant meldt dat op 15 mei 1919 een<br />

deksteen op het graf is geplaatst met de tekst:<br />

Hier rust Jan Willem Hondelink, burgemeester<br />

van Beesd. Geboren 28-7-1887. Overleden<br />

11- 3-1919”.<br />

Op 27 augustus 1920 besluit de raad van Beesd<br />

dat het hele jaarsalaris van 1919 van de burgemeester<br />

wordt geschonken aan de nabestaande<br />

(zijn zuster). Jan Willem Hondelink is door deze<br />

brute moord nog geen vier jaar burgemeester<br />

van Beesd geweest.<br />

Literatuur: Archief gemeente Beesd, Zaltbommelssche<br />

Courant, Tielsche Courant<br />

6 <strong>Dorpskrant</strong> Beesd <strong>Dorpskrant</strong> Beesd 7


<strong>Dorpskrant</strong> Beesd | <strong>Jaargang</strong> <strong>13</strong> - <strong>Editie</strong> 3<br />

Maria van Bremen 25 jaar Sint Antonius School<br />

Tekst: Marjo van Dun en Maria van Bremen; foto’s: Simone van Bremen<br />

Toen Nicky, haar oudste kind, in groep 2 zat, werd ze door directeur Ton van Balken gevraagd om<br />

onderwijsassistente te worden. Ze had wel de opleiding kinderjeugdverzorging voltooid en dat was<br />

voldoende om te starten. Het was echt nog pionieren. Ze heeft dit twee jaar gedaan en op advies van<br />

Ton en collega Mieke verder gestudeerd bij de PABO.<br />

Maria heeft een poosje de kleuterklassen gedaan en ging toen groep 4 doen. Hier liep ze na vier jaar<br />

vast, omdat ze dat te zeer gestructureerd vond. Ze moest de gebruikelijk leermethodes volgen en er<br />

was bijna tot geen plek voor creativiteit. Na wat sollicitaties in de verzorging, hield ze dat voor gezien<br />

en keerde terug naar de kleuterklassen.<br />

Op speelse manier bezig zijn met onderwijs en leren past meer bij haar. De gestelde leerdoelen<br />

moeten elk jaar behaald worden, maar dit gebeurt bij kleuters op zo een ontspannen en creatieve<br />

manier dat kinderen niet in de gaten hebben dat ze al lerend bezig zijn. Wat Maria belangrijk vindt,<br />

is dat ieder kind zichzelf moet kunnen zijn. Pas als je lekker in je vel zit en gewaardeerd wordt, zoals<br />

je bent, is er ruimte om te leren. Elk kind krijgt werk en opdrachtjes op eigen niveau en soms een<br />

stapje meer. Er is de laatste jaren meer aandacht voor kinderen die al verder zijn in hun ontwikkeling.<br />

Deze kinderen kun je niet zomaar loslaten. “Zij hebben ook de aandacht en instructie nodig bij de wat<br />

complexere opdrachten”, aldus Maria.<br />

Het aantal leerlingen is duidelijk minder dan 25 jaar geleden. Toen ze als juf begon, waren er drie<br />

kleutergroepen met elk ruim 30 leerlingen. Ze gingen met meer dan 100 kleuters naar het bos voor<br />

het jaarlijkse schoolreisje. Voor zo’n uitstapje waren ze wel afhankelijk van heel veel hulp van ouders.<br />

In die tijd was dat makkelijker te organiseren dan nu; er waren minder werkende ouders. Gelukkig<br />

is de betrokkenheid van ouders wel gebleven in de afgelopen 25 jaar, maar op een andere manier.<br />

Zonder de inzet van ouders zouden bijvoorbeeld Antoniusdag en het Sint- en Kerstfeest niet georganiseerd<br />

kunnen worden.<br />

Maria staat nu 21 jaar voor de klas, waarvan 17 jaar<br />

bij de kleuters. Ze heeft 19 jaar fulltime gewerkt. De<br />

laatste twee jaar heeft ze een parttime baan. Het heeft<br />

Maria wel moeite gekost om het werk op haar vrije<br />

dagen los te laten. Zelfs na twee jaar en een duopartner<br />

gaat dat nog steeds niet vanzelf. Dat is de aard<br />

van het beestje. Ze vindt het prachtig om de blije gezichtjes<br />

te zien als er iets veranderd is in de klas. De<br />

thema’s wisselen regelmatig, dan worden de hoeken<br />

van de klas van ander materiaal voorzien. De kleuterjuffen<br />

kiezen, soms in overleg met de kinderen, een<br />

thema waarmee ze willen gaan werken. Zo wordt er<br />

op verschillende onderwerpen gewerkt aan de doelen<br />

van taal, rekenen, motoriek en aan de sociaal emotionele<br />

ontwikkeling.<br />

Spelenderwijs komen er bijvoorbeeld bij een creatieve opdracht heel wat doelen aan bod. Bij een<br />

vouwopdracht moet er geteld worden: zestien vierkantjes (rekenontwikkeling), er moet geknipt en<br />

geplakt worden (motoriek) en er moet overlegd en samengewerkt worden (taal en sociale ontwikkeling).<br />

Zo zijn de kinderen de hele dag lerend aan het werken en spelen.<br />

Maria is geboren en getogen in Beesd. Ze heeft als kind ook op de Antoniusschool doorgebracht.<br />

Wie had toen kunnen bedenken dat ze 50 jaar later er als juf zou mogen werken. Het kost Maria geen<br />

enkele moeite om in haar eigen dorp te werken. Stiekem geniet ze er ook wel van als ze op straat<br />

wordt nageroepen door leerlingen die ze in haar 25 jaar juf zijn in haar groep heeft gehad. Of dat ze<br />

van ouders hoort dat hun kind nieuw geleerde liedjes zingt of dat het huis vol met spinnetjes of lieveheersbeestjes<br />

zit, omdat er op school over kriebelbeestjes wordt gewerkt.<br />

Het gebeurt gelukkig zeer zelden dat ze door ouders op straat wordt aangesproken over dingen die<br />

op school gebeuren en daar is Maria wel blij mee. Maria geeft toe dat ze het zelf ook niet kan laten<br />

om op (oud) leerlingen te reageren als ze hen op straat tegenkomt. “Ze ontkomen niet aan mij, als ik<br />

ze gezien heb!”<br />

Het leuke van kleuterjuf zijn, is dat je alle kinderen van de school bij naam kent. Dit jaar is Maria een<br />

dag in de maand werkzaam in groep 7 en ze ziet dan duidelijk wat voor ontwikkeling die kinderen<br />

hebben doorgemaakt. Al heel wat jaren gaat Maria mee op kamp op Schiermonnikoog. Een week<br />

lang met de kleuters van 8 jaar geleden op natuurtocht op een prachtig eiland rondstruinen.<br />

Naast juf is Maria ook nog moeder van drie prachtige dochters. Ook zij werken alle drie in de sector<br />

zorg en welzijn. Nicky, de oudste is werkzaam op een basisschool in Tiel en nog druk met haar studie<br />

op de PABO; Simone is werkzaam als logopediste en heeft haar eigen praktijk in Beesd; de jongste<br />

dochter, Suzanne, werkt met dementerende ouderen in een verzorgingshuis in Geldermalsen. En dan<br />

is ze ook nog trotse oma van Fenne (10 jaar), Mats (8 jaar) en Melle (1,5 jaar).<br />

Links staat Maria van Bremen en rechts Neeltje Pennings<br />

8 <strong>Dorpskrant</strong> Beesd <strong>Dorpskrant</strong> Beesd 9


Bijdrage: Joanne Bredero - joanne@beesdvoorelkaar.nl/ 0345 681 264<br />

Kernagenda Beesd<br />

Thema veiligheid - Beesd hartveiliger!<br />

Een dekkend AED netwerk in Beesd is een van de prioriteiten in de<br />

kernagenda van Beesd.<br />

Elke seconde telt als iemand getroffen wordt door een<br />

hartstilstand. Een AED in de nabijheid kan in zo’n geval levens<br />

redden. De hartstichting werkt er al jaren aan om het netwerk van<br />

burgerhulpverleners en dag en nacht beschikbare AED’s aangemeld<br />

bij het oproepsysteem HartslagNu te vergroten. Wanneer bij een<br />

hartstilstand direct 112 wordt gebeld, dan wordt het<br />

oproepsysteem HartslagNu in werking gesteld.<br />

Burgerhulpverleners in de omgeving van het slachtoffer worden<br />

opgeroepen om een AED te halen of meteen naar het slachtoffer te<br />

gaan om te starten met reanimeren. Omdat in veel gevallen<br />

burgerhulpverleners sneller ter plaatse zijn dan de ambulance,<br />

wordt er cruciale tijd gewonnen. De overlevingskansen bij een<br />

hartstilstand zijn het grootst wanneer een reanimatie binnen de<br />

eerste 6 minuten wordt gestart en er een AED wordt ingezet. Voor<br />

een ambulance is dat vaak niet haalbaar.<br />

Een groep inwoners willen het initiatief nemen om een dekkend<br />

netwerk van openbare AED en buurthulpverleners te realiseren in<br />

Beesd. Op de kaart van HartslagNu staat dat er in omgeving Beesd<br />

67 hulpverleners en 5 AED’s zijn. Een eerste stap is het identificeren van 67 hulpverleners en de<br />

AED’s op HartslagNu en eventuele andere die niet op de kaart zijn weergegeven. Bent u een van de<br />

buurthulpverleners en/of bent u in het bezit van AED laat het ons weten! U kunt hierover contact<br />

opnemen met Joanne Bredero, email: joanne@beesdvoorelkaar.nl Wilt u meehelpen in het tot stand<br />

brengen en onderhouden van een dekkend netwerk van AED’s in Beesd dan bent u van harte<br />

uitgenodigd om woensdag 16 februari om 9.30 uur naar het Klokhuis te komen. I.v.m. de Corona<br />

richtlijnen laat even weten of u erbij bent de 16 de door een mail te sturen naar<br />

joanne@beesdvoorelkaar.nl.<br />

Contactpersonen<br />

Wilt u meedenken en/of meehelpen met de uitvoering van een of meerdere actiepunten op de<br />

kernagenda? Meld u aan bij een van onderstaande contactpersonen. Ook voor al uw overige vragen,<br />

opmerkingen en/of aanvullingen kunt u bij hen terecht. U kunt de kernagenda vinden op<br />

www.beesdvoorelkaar.nl/ontwikkelingen<br />

Het Klokhuis zoekt twee nieuwe bestuursleden!<br />

Het Klokhuis is het Multifunctionele Centrum van Beesd. Een laagdrempelig centrum van en voor de<br />

bewoners van Beesd. Naast kinderopvang, dagopvang ouderen, zorg gerelateerde huurders en<br />

sportactiviteiten vinden er diverse culturele activiteiten plaats.<br />

Het bestuur van Het Klokhuis is verantwoordelijk voor het op een maatschappelijk verantwoorde<br />

wijze exploiteren en beheren van Het Klokhuis in nauwe afstemming met de gemeente West Betuwe.<br />

Het bestuur komt 4x per jaar bij elkaar en houdt op afstand toezicht. De dagelijkse gang van zaken<br />

worden uitgevoerd door de coördinator/beheerder.<br />

Het bestuur van Het Klokhuis bestaat op dit moment uit drie leden wat wij graag willen uitbreiden<br />

naar vijf. Heb jij affiniteit met Het Klokhuis en bij voorkeur ook met bestuurlijke ervaring ? Wortels in<br />

de gemeente West Betuwe, bij voorkeur Beesd ? Ben je gemotiveerd om je in te zetten voor het<br />

maatschappelijk belang? Stel je dan beschikbaar.<br />

Kijk voor de volledige profielschets op www.klokhuisbeesd.nl/gezocht!<br />

Voor meer informatie kun je vrijblijvend per email contact opnemen via emagis@hetnet.nl met Erick<br />

Magis, voorzitter van het bestuur. Wij zien jouw reactie, eventueel met curriculum vitae, graag per<br />

email tegemoet.<br />

Joanne Bredero<br />

Beesd voor elkaar<br />

joanne@beesdvoorelkaar.nl<br />

Tel. nr. 06 - 52 06 51 73<br />

Barry Ganzeman<br />

Gemeente West Betuwe<br />

barry.ganzeman@westbetuwe. nl<br />

Tel. nr. 06 - 20 44 95 18


<strong>Dorpskrant</strong> Beesd | <strong>Jaargang</strong> <strong>13</strong> - <strong>Editie</strong> 3<br />

Mauritsweide is blij met Leefbaarheidsbudget van Gemeente<br />

Tekst: Marjo van Dun Foto: Wim en Willy Wammes<br />

Wim en Willy Wammes beheren ruim 47 jaar het<br />

dierenweitje in Beesd, genaamd Mauritsweide.<br />

Ze zijn beiden sinds april 2018 Lid in de Orde<br />

van Oranje-Nassau. Deze onderscheiding<br />

kregen ze voor het oprichten, beheer en onderhoud<br />

van het dierenpark. Ondertussen dat zij<br />

gedecoreerd werden, is de wei toen versierd<br />

door familie, omwonende en vrienden. Het was<br />

voor hun een hele verrassing toen ze thuis kwamen.<br />

Het feest is toen tussen de dieren gevierd.<br />

Toen Wim een keer thuis kwam, zei Willy tegen<br />

hem: “Nou moet je niet kwaad worden, maar ik<br />

heb de gemeente gebeld over de vijverrand.”<br />

Haar man werd niet kwaad op haar. Ze had<br />

gevraagd naar iemand die haar hiermee kon<br />

helpen. Ze kwam in contact met de gebiedsmakelaar<br />

voor Beesd, Barry Ganzeman. Hij kende<br />

de wei, maar wist niet wie de beheerders waren.<br />

Barry ging onderzoeken wat deze wei voor<br />

de leefbaarheid van Beesd betekent en wat de<br />

financiële afspraken met de gemeente waren.<br />

Van verschillende mensen die hij in Beesd sprak<br />

en van collegae hoorde hij het belang die de<br />

dieren op de jeugd en ouderen hebben. Daarbij<br />

heeft Wammes nooit om geld gevraagd. Ganzeman<br />

had dan ook geen moeite om dit als leefbaarheid<br />

voor Beesd aan te merken. Het bedrag<br />

was niet eens het maximale bedrag van het<br />

leefbaarheidsbudget<br />

In de wei is een kleine vijver met een ophaalbrug.<br />

De ophaalbrug is door Wim zelf gemaakt.<br />

De vijverkant is door de eenden, die er regelmatig<br />

komen badderen, kapot gegaan. Deze<br />

zou gerepareerd moeten worden. Maar dat kost<br />

behoorlijk wat geld, bleek uit een offerte. Het<br />

echtpaar bekostigt de jaarlijkse kosten voor de<br />

wei zelf met soms giften uit de wijk.<br />

De aankoop kon beginnen. De hardhoutengevlochten<br />

kantrand kon besteld worden. Toen<br />

Wim ging bestellen, kreeg hij te horen dat de<br />

hoeveelheid niet voorradig was. Het kon drie<br />

maanden duren en de prijs zou wel hoger uitvallen,<br />

doordat het materiaal uit Afrika moest<br />

komen en de containerprijzen de pan uit rijzen.<br />

Toen is stad en land afgebeld en gereisd om<br />

toch op een zo kort mogelijke termijn de rand te<br />

kunnen herstellen. Uiteindelijk heeft het koppel<br />

zelf de rand ergens in Nederland opgehaald.<br />

Toen het materiaal ter plekke was, moest de<br />

rand nog gemaakt worden. Wim heeft een week<br />

in de modder gestaan om behoorlijk wat voorwerk<br />

te doen. Op een zaterdagochtend hebben<br />

helpers, die rond de Mauritsweide wonen, hem<br />

geholpen om de rand te installeren. Die zaterdag<br />

stonden Willy en haar zus Lisette klaar met<br />

soep, broodjes, kroketten enz. voor de harde<br />

werkers. Wim en Willy straalden beiden.<br />

Willy en Wim zijn blij met het resultaat en willen<br />

dat ook trots laten zien aan iedereen.<br />

12 <strong>Dorpskrant</strong> Beesd <strong>Dorpskrant</strong> Beesd <strong>13</strong>


<strong>Dorpskrant</strong> Beesd | <strong>Jaargang</strong> <strong>13</strong> - <strong>Editie</strong> 3<br />

Ondernemend Beesd Linge Loft<br />

Kleuren, stoffen, materialen… heerlijk om ze met elkaar te combineren tot mooie totaalplaatjes. En<br />

als klanten achteraf ook nog de moeite nemen jou te laten weten dat ze zo dolblij zijn met hun aankoop,<br />

dan kan mijn dag niet meer stuk!<br />

Ik ben Anne van der Hout, 30 jaar en eigenaresse van Linge Loft. Gediplomeerd interieur adviseur en<br />

jaren in de interieurwereld gewerkt voor merken als Home Society en Riviera Maison. Altijd met de<br />

droom ooit mijn eigen bedrijf op te zetten. Interieur en mode gaan hand in hand samen, kleuren en<br />

materialen zie je in beide werelden mooi in elkaar overvloeien. Hoe gaaf is het dan, als je met beide<br />

passies je droom kan verwezenlijken tot winkel?<br />

Sinds april 2021 zijn wij verhuisd van Rhenoy<br />

naar Beesd en wonen we aan de Middenstraat in<br />

Beesd. Wat een heerlijk dorp, vol lieve en leuke<br />

mensen! En nee, we zijn niet van hier, we behoren<br />

echt tot de import ;), maar we voelen ons hier<br />

helemaal thuis!<br />

In de eerste lockdown van 2020 heb ik eerst<br />

vanuit huis mijn online boutique opgezet om af te<br />

tasten of mijn stijl mensen aanspreekt. Vanaf dag<br />

één was dit een succes. Meerdere keren al samen<br />

met mijn partner door de ramen van het pandje<br />

aan de Voorstraat staan gluren. Want heel eerlijk:<br />

zo’n boutique hoort echt aan de Voorstraat! Hoe<br />

zou het zijn om door te pakken en een fysieke<br />

winkel erbij te openen… Juni 2021 hakten wij de<br />

knoop door, de Linge Loft Boutique werd een feit. Twee maanden staken we elk vrij uurtje wat over<br />

was in het pand om het op te knappen en de sfeer te creëren die ik graag wilde. Dit deden we naast<br />

de verhuizing naar beesd, inclusief al het klussen en onze drukke banen.<br />

Begin september was het dan eindelijk zover. De<br />

deuren openden van de boutique en vanaf dag<br />

één is het een succes. Mensen zijn zo enthousiast<br />

en blij dat Beesd weer een leuke winkel heeft, waar<br />

je mooie kleding kunt kopen, stijlvolle accessoires<br />

voor jezelf of voor jouw interieur, maar ook een<br />

plek waar je de leukste cadeautjes kunt vinden.<br />

En dat allemaal onder het genot van een heerlijke<br />

verse kop koffie van Beesdachtig, ons eigen espressobonenmerk!<br />

Tekst en foto’s: Anne van der Hout<br />

De boutique is vanaf 2022 elke donderdag,<br />

vrijdag en zaterdag geopend. De andere dagen<br />

kun je op afspraak komen shoppen en kunnen<br />

mensen mij inschakelen om mee te kijken en<br />

denken voor een passend interieur.<br />

Ik help klanten met het vinden van de juiste<br />

kleuren, meubelen en accessoires toe te passen<br />

in ruimtes. Waardoor jouw huis de juiste sfeer<br />

krijgt en het als een warme deken aanvoelt.<br />

Nog niet in de winkel geweest? Je bent<br />

vanharte welkom om eens te komen kijken. Zet<br />

ik een heerlijke koffie voor je! Voor nu kun je<br />

alvast lekker een kijkje nemen op www.lingeloft.nl<br />

En volg Linge Loft op Facebook en Instagram<br />

en blijf elke dag op de hoogte van de leukste<br />

dingen!<br />

‘Shop in the name op love’ - Liefs Anne<br />

14 <strong>Dorpskrant</strong> Beesd <strong>Dorpskrant</strong> Beesd 15


<strong>Dorpskrant</strong> Beesd | <strong>Jaargang</strong> <strong>13</strong> - <strong>Editie</strong> 3<br />

Tekst en foto’s: Marjo van Dun<br />

Ooit al eens zelf groenten willen verbouwen, maar je weet niet hoe? Of toch de tuin wat kleurrijker<br />

willen hebben met bloemen?<br />

Doe dan mee met deze tuintips. Ik geef toe: het is niet rendabel, maar wel erg leuk. Heb je geen grote<br />

tuin, dan kun je ook tuinieren in potten. Je moet dan alleen vaker water geven.<br />

Bloemen<br />

Eenvoudig starten met bloemen zaaien, kan met bijvoorbeeld<br />

met zaad van Calendula, Afrikaantjes, Dahlia’s,<br />

Oost-Indische kers of Zinnia. Kies er één of twee uit die<br />

je wilt uitproberen. Voor de eerste keer heb je zaad nodig.<br />

Dat koop je bij het tuincentrum of in de supermarkt. Misschien<br />

heeft iemand nog zaadjes over van het vorig jaar<br />

of van de bloemen van vorig jaar. Deze zaden kun je het<br />

best half maart zaaien.<br />

Groente<br />

Eind januari en begin februari is het tijd om paprika of<br />

tomaten te zaaien. Het zaad kun je kopen of uit de<br />

vruchten halen. Paprika heeft veel warmte nodig en kan<br />

per plant zo’n drie vruchten geven en tomatenplanten<br />

geven meer vruchten per struik. Let op: Mocht je courgette<br />

willen zaaien, gebruik dan alleen zaad dat je in de winkel<br />

koopt!<br />

Voorgrond Dahlia’s, daarachter gele en witte Afrikanen<br />

Sommige zaden zijn door zaadkwekers van F1 Hybride zaad geteeld. De zaden van deze vruchten<br />

kan je wel zaaien, maar geven niet hetzelfde resultaat. Koop het zaad of zorg er anders voor dat je<br />

ieder jaar zaad uit gekochte vruchten neemt. Tasty Toms en honingtomaten geven toch een goed<br />

resultaat uit gekochte vruchten.<br />

Hoe ga je te werk?<br />

Verzamel boterkuipjes. Doe daar losjes potgrond in. Pak voor iedere zaadsoort een nieuw kuipje.<br />

Maak in de potgrond met een stokje gaatjes op ongeveer 3 cm afstand van elkaar. In zo’n kuipje kom<br />

je dan op 10 tot 12 gaatjes. Als je bovenstaande bloemenzaad gebruikt, doe je één zaadje in ieder<br />

gaatje. Sluit het gaatje en maak de grond wat vochtig. Label je bakje met de naam van het zaad,<br />

zodat je later weet wat je gezaaid hebt. Dek het bakje lichtjes af met het dekseltje. Plaats het bakje<br />

op een vensterbank. Zorg dat de grond niet droog wordt, maar geeft niet teveel water. En dan is het<br />

afwachten. Als de plantjes opkomen, haal je het dekseltje eraf. Als je minder plantjes wilt, dan steek<br />

je minder gaatjes in de potgrond.<br />

Als de zaadjes minimaal twee blaadjes hebben, kun je ze verspenen naar een groter potje. Je wipt<br />

een plantje met een lepel uit het boterkuipje. Plant het voorzichtig in een potje met potgrond waar je<br />

een gaatje in hebt geduwd. Duw het gaatje na het planten voorzichtig dicht. Behandel alle gewortelde<br />

zaadjes zo. Houd het labeltje bij de potjes. Zet ze in een grotere, lage bak weer op de vensterbank.<br />

Als je de potjes water geeft, doe dat dan in de bak. Zorg dat er in de bak niet teveel water blijft staan.<br />

Voor wie van knutselen houdt: je kunt ook zelf<br />

potjes vouwen van krantenpapier. Zoek op You-<br />

Tube naar ‘Potjes vouwen’ of ‘Zaaibakjes vouwen’.<br />

Ga lekker fröbelen met krantenpapier. Je<br />

kunt deze potjes ook gebruiken om rechtstreeks<br />

in te zaaien. Zet ze dan meteen in een grotere,<br />

lage bak en bedek ze met doorzichtig plastic.<br />

Dan hoef je de opgekomen plantjes niet te<br />

verspenen.<br />

De zaden die aanbevolen zijn om nu mee te<br />

oefenen, kunnen pas half mei buiten uitgeplant<br />

worden.<br />

Succes en veel plezier!<br />

Voorgrond Calendula, achter Dahlia’s en rechts tomaten<br />

16 <strong>Dorpskrant</strong> Beesd <strong>Dorpskrant</strong> Beesd 17


<strong>Dorpskrant</strong> Beesd | <strong>Jaargang</strong> <strong>13</strong> - <strong>Editie</strong> 3<br />

Henk van Noord 30e keer marathon Rotterdam<br />

Tekst en foto’s: Henk van Noord<br />

Henk van Noord heeft op 26 oktober jongstleden voor<br />

de 30e keer de marathon in Rotterdam gelopen.<br />

Als je meer dan tien keer de Marathon van Rotterdam<br />

gelopen hebt, dan hoor je bij de Marathon Masters. Om<br />

de vijf jaar wordt er dan een feestelijk tintje aan gegeven.<br />

Henk was de enige die 30 keer de marathon van<br />

Rotterdam gelopen heeft en kreeg de felicitaties van<br />

burgemeester Aboutaleb.<br />

Henk heeft met heel veel hardlopers uit Beesd de<br />

marathon gelopen. De meeste zijn één keer mee<br />

geweest. Ze wisten gelijk dat het een verschrikkelijk<br />

eind is en dat was dan voor hun de eerste en de laatste<br />

keer. In deze 30 jaar kan hij zich herinneren (er kunnen<br />

namen ontbreken) dat de volgende Beesdenaren één of<br />

meerdere keren meegelopen hebben:<br />

Lekker<br />

ambachtelijk....<br />

Op de foto in 1992 staan v.l.n.r. Henk van<br />

Noord, Frik Bullee, Martin van Lith, Henk van de<br />

Water, Anton van Loenen en Josinus van de<br />

Water. Zittend ziet u vlnr Ruud Smits, Adrie<br />

Bullee en Jan van Hillo. Anderen jaren deden<br />

mee Patrick Kemker, Stef Kroeze, Dick van Tussenbroek,<br />

Jaap van Gameren, Erik Degreef, Leen<br />

van Weenen, Ton Verwolf, Otto Hauser, Richard<br />

Croes, Leo Wesseling, Willem Vermeulen, Dick<br />

Dokman, Marcel Schenkenveld, Jasper van Hoeven,<br />

Jasper Leemkuil, Martin Steenis, Ben Frehe,<br />

Koos van Lith, Peter de Bruin, Wim v.d. Werken,<br />

Guus Hanegraaf, Raymond van Meeteren, Bas<br />

van Meeteren, Martine van Ouwerkerk, Hetty<br />

Postma, Maria Beelen, Willy en Cor vanWeenen.<br />

Martin en Cor blijven in herinnering bij de lopers.<br />

“Als je ouder wordt, is rust en herstel nog<br />

belangrijker dan lopen.”<br />

Henk is een seniorrenner en vertelt dat hard<br />

lopen heel gezond is en ook goed voor je<br />

gewrichten. Hij krijgt vaak te horen “je loopt je<br />

knieën kapot”. Maar het tegendeel is juist het<br />

geval, als je blijft hardlopen op oudere leeftijd.<br />

Tijdens het rennen krijgen je knieën steeds kleine<br />

schokjes. Dan maakt je lichaam juist extra kraakbeen<br />

aan. Het is heel belangrijk om goed naar je<br />

lichaam te luisteren. Als je ouder wordt, is rust en<br />

herstel nog belangrijker dan lopen.<br />

Afgelopen keer hebben er maar 42 lopers,<br />

van de 18.000, meegedaan boven de 70 jaar.<br />

Maar Henk heeft de marathon nog makkelijk<br />

uitgelopen met een tijd van 4.36 uur. Hij vertelt<br />

dat hij vanaf zijn 50e als doelstelling heeft, dat<br />

hij er ieder jaar 5 minuten langer over mag doen.<br />

Zijn snelste tijd is 3.10 geweest en komt dan met<br />

zijn 69 jaren uit op 4.45 uur. Daar is hij binnen<br />

gebleven. Henk hoopt nog vele jaren te kunnen<br />

blijven hardlopen.<br />

Brood<br />

Voorstraat 104 - Beesd - Tel. 0345 68<strong>13</strong>32<br />

Rijksstraatweg 5 - Geldermalsen - Tel. 0345 571244<br />

gvankeulen@bakkerijvankeulenbeesd.nl<br />

Banket<br />

Specialiteiten<br />

bakkerijvankeulenbeesd.nl<br />

Redactie: Yolande Verhagen, Carmen van Buuren, Marjo van Dun<br />

en Vera Bullee<br />

Redactieadres: Achterstraat 25, 4153 AP, Beesd<br />

Website: www.dorpskrantbeesd.nl<br />

E-mail: info@dorpskrantbeesd.nl<br />

Lay-out: Vera Bullee<br />

Drukwerk: Kemker makers van communicatie, Beesd<br />

www.drukkerijkemker.nl, krant is gedrukt op fsc papier<br />

Oplage: 1750 stuks<br />

Verschijning: 6 keer per jaar (onder voorbehoud)<br />

<strong>Dorpskrant</strong> digitaal lezen? Download hem van de website<br />

<strong>Dorpskrant</strong> niet ontvangen?<br />

U kunt een exemplaar afhalen bij Boon’s Markt en bibliotheek Beesd<br />

Alle editie’s en deadline volgende editie: www.dorpskrantbeesd.nl<br />

Het privacystatement is via www.dorpskrantbeesd.nl te raadplegen<br />

Adverteren in de krant? Vraag de advertentietarieven op via de mail:<br />

advertentie@dorpskrantbeesd.nl<br />

Bijdrage Vrienden van:<br />

Storten op NL38INGB0005659383 t.n.v Stichting <strong>Dorpskrant</strong> Beesd<br />

Ondersteuning redactie: Carlijn Slob<br />

Bestuur: Léon van Dun, Yolande Verhagen en Henk van de Water.<br />

18 <strong>Dorpskrant</strong> Beesd <strong>Dorpskrant</strong> Beesd 19


Op de hoek van de Voorstraat en de Kerkstraat,<br />

schuin tegenover de spitse kerktoren en<br />

tegenover de snackbar (’t Voorhuys)<br />

WASSEN • DROGEN • KOELEN • VRIEZEN<br />

KOKEN • MAGNETRONS • VAATWASSERS<br />

Ruime keuze in<br />

klein huishoudelijke apparaten<br />

en verlichtingsartikelen.<br />

De redactie wenst<br />

jullie een zo gezond<br />

mogelijk 2022 toe!<br />

Al meer dan 80 jaar goede voorlichting,<br />

een uitstekende prijs en<br />

perfecte service.<br />

Ook voor inbouw apparatuur bent u bij ons op het juiste adres<br />

Wie tot 4 kan tellen, kan Wakkermans bellen.<br />

Lid van<br />

(0345) 68<br />

WWW.WAKKERMANSELEKTRO.NL

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!