24.05.2022 Views

MaculaVisie 2 2022

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

maculaVisie<br />

mei | <strong>2022</strong> | nummer 2 | jaargang 29 | Thema Preventie, behandeling en onderzoek:<br />

nu en in de toekomst Deel 2<br />

“In het hart, uit het zicht”<br />

Activiteiten Maand van de Macula van start!<br />

Droge LMD<br />

Achtergrond en toekomstperspectief<br />

Natte LMD<br />

Huidige behandelingen en de toekomst<br />

Juveniele MD - Vitamine A<br />

en netvliesaandoeningen<br />

De functie van deze essentiële vitamine<br />

voor ons netvlies<br />

Twee veelbelovende<br />

onderzoeksmethoden<br />

Kunstmatige intelligentie voor screening<br />

en monitoring van LMD en Netvlies-op-een-<br />

Chip als onderzoeksmodel<br />

Het informatieblad over<br />

macula-degeneratie


Colofon<br />

Secretariaat MaculaVereniging<br />

Het secretariaat is op werkdagen<br />

telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00<br />

uur op telefoonnummer 030-298 07 07.<br />

U kunt hier terecht voor vragen over<br />

het lidmaatschap, adreswijzigingen en<br />

opzeggingen.<br />

Per e-mail kan dit ook naar:<br />

ledenadministratie@maculavereniging.nl.<br />

Macula-infolijn<br />

Het telefoonnummer 030-298 07 07 is ook<br />

het eerste contact met de Macula-infolijn.<br />

Vragen die u stelt worden genoteerd. En<br />

voor de antwoorden of het luisterend oor<br />

wordt u door een ervaringsdeskundige<br />

vrijwilliger van de Macula-infolijn zo<br />

spoedig mogelijk teruggebeld.<br />

Vragen per e-mail kan ook naar: maculainfolijn@maculavereniging.nl<br />

of schrijven<br />

naar: MaculaVereniging, Postbus 3071,<br />

1801 GB Alkmaar.<br />

Redactie en medewerkers<br />

Renée Braams, Maarten Copper,<br />

Peter Derks, Frans Strijk, Bram Harder.<br />

Kopiëren, uitzenden of openbaar maken<br />

van tekst is alleen toegestaan met<br />

bronvermelding.<br />

De <strong>MaculaVisie</strong> bevat eigen bijdragen<br />

van de redactie en deskundigen, evenals<br />

selecties uit andere media. De redactie<br />

verklaart de tekst zorgvuldig te hebben<br />

samengesteld, maar staat niet in voor de<br />

volledigheid ervan of eventuele fouten en<br />

aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid<br />

voor schade als gevolg van handelingen<br />

of beslissingen, gebaseerd op de inhoud<br />

van de tekst.<br />

Wilt u reageren op de inhoud van de<br />

<strong>MaculaVisie</strong> of kopij insturen, dan kan<br />

dit naar: Redactie <strong>MaculaVisie</strong>,<br />

Postbus 3071, 1801 GB Alkmaar,<br />

redactiemv@maculavereniging.nl.<br />

MaculaVereniging<br />

Het lidmaatschap van de Macula-<br />

Vereniging bedraagt € 32,50 per jaar,<br />

het wordt aangegaan voor het<br />

kalenderjaar en automatisch verlengd.<br />

Niet-leden die de <strong>MaculaVisie</strong> willen<br />

ontvangen, kunnen voor € 32,50<br />

een jaarabonnement afsluiten. Wilt u<br />

opzeggen dan moet dit schriftelijk of per<br />

e-mail vóór 30 november.<br />

<strong>MaculaVisie</strong><br />

De <strong>MaculaVisie</strong> is het informatieblad<br />

van de vereniging en verschijnt vier keer<br />

per jaar in zwartdruk, op Daisy-cd, via<br />

de Webbox en via e-mail. Eén leesvorm<br />

(zwartdruk of digitale versie) is inbegrepen<br />

bij het lidmaatschap. Een tweede<br />

leesvorm kost € 10 extra per jaar.<br />

MaculaVereniging op Facebook<br />

Er zijn vier Facebook-groepen: de<br />

algemene Facebook-pagina, JMD Plaza,<br />

JMD Ouders en LMD Plein. Lid worden?<br />

Ga naar uw eigen Facebook-account, typ<br />

in het zoekvenster de groep in, kies de<br />

pagina die wordt gevonden en vraag het<br />

lidmaatschap aan.<br />

Bankrek.nr: NL 85 RABO 03 75 92 15 40<br />

(ISSN1570-6877)


Bestuur MaculaVereniging<br />

• Voorzitter a.i.: Heleen Schoots-Wilke,<br />

voorzitter@maculavereniging.nl<br />

• Secretaris a.i.: Karin Terbraak,<br />

secretaris@maculavereniging.nl<br />

• Penningmeester: Monic Jansdam,<br />

penningmeester@maculavereniging.nl<br />

• Informatie & communicatie: Heleen<br />

Schoots-Wilke, communicatie@<br />

maculavereniging.nl<br />

• Voorlichting & contact: Peter Derks,<br />

voorlichting@maculavereniging.nl<br />

• Juveniele macula-degeneratie<br />

(JMD): Karin Terbraak,<br />

jmd@maculavereniging.nl<br />

• Bestuurslid Toegankelijkheid: Roger<br />

Ravelli, project@maculavereniging.nl<br />

Kopijdata <strong>2022</strong><br />

<strong>MaculaVisie</strong> nr. 3<br />

inleveren kopij voor laatste week juli,<br />

bij de leden laatste week september.<br />

Advertentietarieven <strong>2022</strong><br />

achterzijde € 750<br />

1/1 pagina € 675<br />

1/2 pagina € 375<br />

1/4 pagina € 205<br />

1/3 pagina liggend € 235<br />

2/3 pagina liggend € 480<br />

4x dezelfde advertentie in alle nummers<br />

10% korting.<br />

Ja, ik...<br />

word lid van de MaculaVereniging en<br />

ontvang het welkomstpakket en vier<br />

keer per jaar de <strong>MaculaVisie</strong><br />

word donateur wil meer informatie<br />

Deze strook opsturen naar:<br />

MaculaVereniging<br />

Antwoordnummer 237<br />

1800 VB Alkmaar<br />

(een postzegel is niet nodig)<br />

Uw gegevens:<br />

naam:<br />

voorletters:<br />

man/vrouw<br />

straat:<br />

huisnr.:<br />

postcode:<br />

plaats:<br />

tel. nr.:<br />

e-mail:<br />

geb.jaar:<br />

banknr.:<br />

datum:<br />

handtekening:


Inhoudsopgave<br />

Redactioneel<br />

05 Van de redactietafel<br />

Vereniging<br />

09 Van de bestuurstafel<br />

11 Maand van de Macula<br />

Rubriek?<br />

07 Claude Monet, Schilderen als het<br />

zicht minder wordt<br />

Thema Preventie, behandeling en<br />

onderzoek: nu en in de toekomst<br />

16 Overzicht van de artikelen in<br />

<strong>MaculaVisie</strong>, <strong>2022</strong>, nr. 1 en nr. 2<br />

17 Droge leeftijdsgebonden<br />

maculadegeneratie: achtergrond en<br />

toekomstperspectief<br />

23 Natte leeftijdsgebonden<br />

maculadegeneratie: huidige<br />

behandelingen<br />

27 Natte leeftijdsgebonden<br />

maculadegeneratie: de toekomst<br />

29 Rol van vitamine A bij netvlies<br />

aandoeningen<br />

34 Kunstmatige intelligentie voor<br />

leeftijdsgebonden maculadegeneratie<br />

38 Netvlies-op-een-Chip<br />

Nieuwsbrief Oogfonds/Maculafonds<br />

41 Oogcontact<br />

Advertenties<br />

06 Macula Support & Maxim Eyes<br />

08 Vitaminen op Recept<br />

10 Passend Lezen<br />

15 Oogvitaal<br />

22 Iris Huys<br />

26 Lexima Reinecker Vision<br />

44 Vo-Box<br />

Belteam<br />

Voor informatie en lotgenotencontact kunt u een<br />

gesprek aanvragen met het Belteam. Een verzoek<br />

hiertoe kunt u richten aan het secretariaat in<br />

Alkmaar, tel. 030-298 07 07. Eén van de leden<br />

van het Belteam neemt dan zo spoedig mogelijk<br />

contact met u op.<br />

Macula-infolijn<br />

Voor vragen over hulpmiddelen, maculadegeneratie,<br />

ooginjecties etc. kunt u contact<br />

opnemen met de vrijwilligers van de Maculainfolijn.<br />

U wordt niet rechtstreeks met de<br />

vrijwilliger doorverbonden. Uw vraag wordt<br />

genoteerd en het secretariaat in Alkmaar stuurt<br />

deze met een terugbelverzoek door.<br />

Tel. 030-298 07 07 of e-mail<br />

macula-infolijn@maculavereniging.nl.<br />

Advies van de MaculaVereniging<br />

Laat, voordat u de aankoop van een hulpmiddel<br />

of apparaat doet, eerst duidelijk uitleg geven<br />

over de mogelijkheden van het apparaat, zodat u<br />

krijgt wat u verwacht als u tot aanschaf overgaat.<br />

Met betrekking tot voedingssupplementen<br />

en medicijnen geeft de MaculaVereniging<br />

één duidelijk advies: overleg, voordat u een<br />

voedingssupplement of medicijn aankoopt,<br />

eerst met uw oogarts. In de Richtlijn LMD voor<br />

oogartsen is een passage opgenomen over<br />

voedingssupplementen, zie<br />

www.maculavereniging.nl.<br />

4 | <strong>MaculaVisie</strong> maart <strong>2022</strong>


Redactioneel<br />

Van de redactietafel<br />

Geschreven door Bram Harder, hoofdredacteur<br />

Het is juni; de Maand van de Macula met<br />

het motto “In het hart, uit het zicht”!<br />

Heleen Schoots vertelt uitgebreid wat<br />

het doel is van deze maand en welke<br />

activiteiten u kunt verwachten.<br />

In dit nummer vindt u het programma voor<br />

het Macula Symposium op 10 juni <strong>2022</strong> in<br />

De Flint te Amersfoort.<br />

Tevens ook het programma voor de<br />

Macula-dag op 24 juni <strong>2022</strong> in het Evoluon<br />

te Eindhoven.<br />

Claude Monet schilderde het laatste<br />

deel van zijn leven met toenemende<br />

slechtziendheid. Een indringend portret<br />

van dr. Pandelis Fotiou.<br />

Deze <strong>MaculaVisie</strong> en ook het vorige<br />

nummer zijn echte bewaarnummers<br />

en gaan over het thema “Preventie,<br />

Behandeling en Onderzoek: nu en in<br />

de toekomst.<br />

In <strong>MaculaVisie</strong>, <strong>2022</strong>, nr 1 vindt u Deel<br />

1 met artikelen over voeding en leefstijl,<br />

gentherapie en stamceltherapie.<br />

In dit nummer, Deel 2, staan alle behandel<br />

methoden, nu en in de toekomst,<br />

voor droge, natte en juveniele MD.<br />

En ook twee artikelen over nieuwe<br />

onderzoeksmethoden.<br />

Droge leeftijdsgebonden<br />

maculadegeneratie; achtergrond en<br />

toekomstperspectief is geschreven door<br />

drs. Francesco Cinque, promovendus<br />

en dr. Yara Lechanteur, Radboudumc,<br />

Nijmegen, afdeling Oogheelkunde.<br />

Natte leeftijdsgebonden<br />

maculadegeneratie: huidige behandelingen<br />

(met nadruk op brolucizumab (Beovu®))<br />

en de toekomst is van de hand van dr.<br />

Elon van Dijk, oogarts in opleiding, Leids<br />

Universitair Medisch Centrum, Leiden.<br />

Juveniele maculadegeneratie komt aan de<br />

orde in “De Rol van vitamine A bij netvlies<br />

aandoeningen” van drs. Catherina Li, artsonderzoeker,<br />

Radboudumc, Nijmegen,<br />

afdeling Oogheelkunde.<br />

Nieuwe onderzoeksmethoden komen aan<br />

de orde in Kunstmatige intelligentie voor<br />

leeftijdsgebonden maculadegeneratie van<br />

drs. Eric Thee, promovendus ErasmusMC,<br />

Rotterdam, afdeling Oogheelkunde<br />

En Netvlies-op-een-Chip: Nieuwe<br />

technologie om netvliesaandoeningen te<br />

simuleren en behandelen geschreven door<br />

drs. Edwin van Oosten, promo vendus, dr.<br />

Alex Garanto, Radboudumc, Nijmegen,<br />

afdeling Kindergeneeskunde en Genetica,<br />

en prof. dr. Andries van der Meer,<br />

Universiteit Twente, Enschede<br />

Wij danken alle schrijvers hartelijk voor<br />

hun bijdragen!<br />

Het Oogfonds presenteert de nationale<br />

database over MD – MacuNED: een<br />

groeiende informatiebron over MD.<br />

Stuurt u suggesties, aanbevelingen<br />

voor thema’s en opmerkingen naar<br />

hoofdredacteur@maculavereniging.nl.<br />

Veel leesplezier!<br />

<strong>MaculaVisie</strong> maart <strong>2022</strong> | 5


Advertentie<br />

6 | <strong>MaculaVisie</strong> maart <strong>2022</strong><br />

Ne peut être remis. Document réservé à l’usage exclusif des délégués médicaux Horus Pharma


Rubriek?<br />

Claude Monet, Schilderen<br />

als het zicht minder wordt<br />

Geschreven door dr. Pandelis Fotiou, oogarts, Het Oogziekenhuis, Rotterdam<br />

De beroemde impressionistische Franse<br />

schilder, Claude Monet (1840 – 1926),<br />

kreeg rond 1905 problemen met zijn<br />

zicht. In 1912 werd in beide ogen staar<br />

geconstateerd. Monet schreef toen:<br />

“Kleuren zijn niet langer met dezelfde<br />

intensiteit waar te nemen... rood leek<br />

me modderig, roze smakeloos en de<br />

tussentonen en lagere tonen ontgingen<br />

me…”.<br />

De Duitse oogarts Richard Liebreich,<br />

woonachtig in Londen, adviseerde<br />

een operatie aan zijn rechteroog maar<br />

Monet weigerde. Zijn gezichtsvermogen<br />

bleef echter verder afnemen waardoor<br />

Monet na 1918 niet meer bij daglicht<br />

kon schilderen omdat het te fel en te<br />

storend was. Om te voorkomen dat hij<br />

de verkeerde kleuren koos, labelde hij<br />

zijn verftubes en plaatste de verf steeds<br />

in dezelfde volgorde op zijn palet.<br />

Rond 1922 kon Monet zelfs niet<br />

meer lezen of schrijven en zei: “Ik<br />

ben nagenoeg blind”. Op advies van<br />

de Franse premier en arts, George<br />

Clemanceau, werd hij door de<br />

voornaamste arts in Parijs, Charles<br />

Coutela, onderzocht die ook een<br />

operatie suggereerde. Monet weigerde<br />

omdat hij bang was vanwege de<br />

mislukte operaties bij de schilders<br />

Honoré Daumier en Mary Cassatt.<br />

Daarom schreef dokter Coutela een<br />

mydriaticum voor, een medicijn om de<br />

pupil te verwijden. Monet ondervond<br />

hier helaas slechts kortstondig<br />

verbetering door. Uiteindelijk stemde<br />

Monet in januari 1923, op 83-jarige<br />

leeftijd, in met een ingreep en dokter<br />

Coutela voerde een lensoperatie uit.<br />

Deze operatie was helaas ook bij hem<br />

geen succes. Gedurende de maanden<br />

na de operatie nam zijn zicht af en<br />

Monet was erg teleurgesteld door het<br />

resultaat. Dokter Coutela vertelde<br />

<strong>MaculaVisie</strong> maart <strong>2022</strong> | 7


Vereniging<br />

hem dat er zich een verdikking van<br />

het achterste lenskapsel aan het<br />

ontwikkelen was. Een probleem dat vrij<br />

vaak na een staaroperatie voorkwam.<br />

Dokter Coutela adviseerde daarom<br />

een tweede ingreep om het verdikte<br />

lenskapsel uit het oog te halen en dat<br />

vond plaats in juli 1923. Ook na de<br />

tweede operatie bleef Monet problemen<br />

houden met zijn zicht. Objecten waren<br />

vertekend en er was een verschil in<br />

kleurwaarneming tussen beide ogen.<br />

Daarna was Monet niet meer in staat<br />

om beide ogen effectief samen te<br />

gebruiken. Hij wende aan zijn visuele<br />

gebreken en bleef schilderen tot aan zijn<br />

dood.<br />

Er zijn nog een aantal bekende schilders<br />

met oogaandoeningen geweest<br />

waaronder Rembrandt, Degas, Goya,<br />

Theotokopoulos, Cézanne en Matisse<br />

om er een paar te noemen. Afhankelijk<br />

van het soort oogaandoening werd het<br />

leven, de productiviteit en het soort<br />

kunstwerk van de schilder beïnvloed.<br />

Ondanks zijn visuele handicap was<br />

Monet in staat prachtige schilderijen aan<br />

ons na te laten. En ongetwijfeld was het<br />

de wilskracht van Monet die de doorslag<br />

gaf!<br />

Advertentie<br />

8 | <strong>MaculaVisie</strong> maart <strong>2022</strong>


Vereniging<br />

Van de bestuurstafel<br />

Geschreven door Heleen Schoots, voorzitter a.i.<br />

We zijn heel blij met onze vernieuwde,<br />

mooie website! De toegankelijkheid<br />

ervan is enorm verbeterd. Ria Dekker,<br />

bij velen van u bekend als voormalig<br />

hoofdredacteur van <strong>MaculaVisie</strong>,<br />

heeft daarin samen met Roger<br />

Ravelli, ons bestuurslid Visuele en<br />

digitale toegankelijkheid, en media- en<br />

ondersteuningsbureau Wij zijn MEO een<br />

enorme klus geklaard.<br />

Eerder heeft u vast de oproep voor<br />

nieuwe bestuursleden gelezen. Daar<br />

zijn vier reacties opgekomen. Twee<br />

van hen draaien al mee en zullen<br />

op de Algemene Ledenvergadering<br />

van 23 mei <strong>2022</strong> aan u voorgesteld<br />

worden voor benoeming. De andere<br />

twee geïnteresseerde leden gaan een<br />

paar keer de vergadering bijwonen<br />

om te kijken of het past. Dat zou<br />

betekenen dat we dan even met wat<br />

meer bestuursleden zijn, maar dat<br />

is heel fijn – mede in verband met<br />

mogelijke aftredende bestuursleden.<br />

Op dit moment heeft Karin Terbraak<br />

een dubbelfunctie. Datzelfde geldt voor<br />

ondergetekende. Na de Maand van<br />

de Macula gaan we kijken hoe we de<br />

functies binnen het bestuur opnieuw<br />

kunnen verdelen.<br />

veel plaatsen uw belangen te kunnen<br />

behartigen, nemen we deel aan<br />

verschillende projecten en onderzoeken.<br />

Gelukkig zijn er ook weer overal in<br />

het land Maculacafés en (huiskamer)<br />

bijeenkomsten opgestart, want we<br />

hebben de coronacrisis achter ons<br />

gelaten. Plaatsen, contactpersonen en<br />

e-mailadressen vindt u op pagina 9 van<br />

<strong>MaculaVisie</strong> <strong>2022</strong>, nr 1. En ook op onze<br />

website natuurlijk.<br />

Op dit moment gaat alle aandacht uit<br />

naar de Maand van de Macula. Wij<br />

hopen dat dit een groot succes zal<br />

worden. Het zou mooi zijn als na juni<br />

<strong>2022</strong> meer mensen in Nederland weten<br />

wat macula-degeneratie is en hopen we<br />

veel nieuwe leden voor onze vereniging<br />

te verwelkomen. Op naar de 10.000<br />

leden!<br />

Het ledenaantal blijft stijgen, evenals<br />

het aantal bezoekers van onze website.<br />

We zijn daar heel blij mee! Om op<br />

<strong>MaculaVisie</strong> maart <strong>2022</strong> | 9


Advertentie<br />

Zo<br />

blijf je<br />

lezen!<br />

Ging je er vroeger ook graag voor zitten? Voor een goed boek, of je favoriete tijdschrift. En gaat<br />

dat nu niet meer omdat je ogen minder worden? Dan is er Passend Lezen; een bibliotheek vol<br />

gesproken boeken, kranten en tijdschriften. Zo kun je blijven lezen. Meld je aan als lid voor slechts<br />

€ 30 per jaar via het invullen van de bon of via www.passendlezen.nl/lid-worden<br />

Ja, ik word lid van Passend Lezen<br />

Voor het jaarabonnement van € 30,- per jaar ontvang ik automatisch een acceptgirokaart.<br />

Voorletters Achternaam M/V<br />

Geboortedatum<br />

Straatnaam<br />

Postcode<br />

Telefoon<br />

E-mailadres<br />

Plaats<br />

Ik verklaar dat ik een leesbeperking heb*. Mijn leesbeperking is:<br />

Ik ontvang graag de digitale nieuwsbrief van Passend Lezen.<br />

Handtekening<br />

Stuur de bon naar: Bibliotheekservice Passend Lezen,<br />

Antwoordnummer 206, 2504 WB Den Haag.<br />

Frankeren is niet nodig.<br />

Huisnummer<br />

* Passend Lezen is exclusief voor mensen met een visuele, cognitieve of fysieke beperking.<br />

30-3-Ad-O<br />

10 | <strong>MaculaVisie</strong> maart <strong>2022</strong>


Vereniging<br />

“In het hart, uit het zicht”<br />

Maand van de Macula<br />

Geschreven door Heleen Schoots, voorzitter a.i.<br />

Van de week werd ik gebeld door een<br />

van onze leden die wat meer informatie<br />

wilde over het bestuur. Zij vertelde mij het<br />

volgende: “Ik kwam bij de oogarts. Na<br />

een onderzoek kreeg ik de mededeling<br />

‘U heeft macula-degeneratie en daar<br />

kunnen we verder niets aan doen.’ Totaal<br />

ontredderd ging ik naar huis met heel<br />

veel vragen en de angst voor het verlies<br />

van mijn autonomie.”<br />

Heel herkenbaar voor velen van<br />

ons. Zij vertelde nog meer, zoals: “Ik<br />

was zo blij toen ik de website van de<br />

MaculaVereniging ontdekte. Waarom<br />

heeft de oogarts me de informatie die<br />

ik daar vond niet verteld? Toen ik de<br />

podcast Word ik blind? beluisterde, een<br />

gesprek met oogarts Maarten Copper,<br />

kon ik alleen maar huilen – want wat had<br />

ik dat graag tóén gehoord.”<br />

Het leven lijkt wel even stil te staan,<br />

omdat velen op het moment van de<br />

diagnose onbekend zijn met zowel de<br />

oogaandoening als de impact ervan,<br />

wat grote angst inboezemt. Deze<br />

onbekendheid met macula-degeneratie is<br />

precies de reden waarom we de Maand<br />

van de Macula organiseren. De slogan<br />

van deze maand, “In het hart, uit het<br />

zicht”, gaat over het niet meer kunnen<br />

zien van wie en wat u lief zijn en de grote<br />

impact daarvan op de kwaliteit van uw<br />

leven. Veel mensen weten en beseffen<br />

dat niet en daar moet echt iets aan<br />

gedaan worden.<br />

Zorginstituut Nederland heeft een mooi<br />

verbetersignalement geschreven. Ook<br />

daaruit blijkt dat de informatievoorziening<br />

aan patiënten vaak erg onder de maat<br />

is. Er is meerdere malen door onze<br />

MaculaVereniging gepleit voor een<br />

oogverpleegkundige die na de diagnose<br />

tijd heeft om informatie te geven en die<br />

vragen kan beantwoorden. Ook bij de<br />

uitspraak dat er niets meer aan te doen<br />

is, vallen kanttekeningen te plaatsen.<br />

Zo kunnen bijvoorbeeld een gezonde<br />

voeding en een gezonde leefstijl het<br />

proces van achteruitgang vertragen.<br />

Allemaal redenen om meer aandacht te<br />

vragen voor deze oogaandoening. En<br />

zoals eerder in nieuwsbrieven en in de<br />

<strong>MaculaVisie</strong> aangekondigd, zijn we daar<br />

in september 2021 actief mee aan de<br />

slag gegaan.<br />

Inmiddels staat de Maand van de<br />

Macula in de steigers. Raadpleeg de<br />

maandkalender op onze vernieuwde<br />

<strong>MaculaVisie</strong> maart <strong>2022</strong> | 11


Vereniging<br />

website, www.maculavereniging.nl, of<br />

de programma’s in deze <strong>MaculaVisie</strong>.<br />

Vanaf 18 mei <strong>2022</strong> gaan we op allerlei<br />

manieren de media benaderen om<br />

macula-degeneratie bekender te maken.<br />

De aftrap begint op 1 juni bij Tijd voor<br />

MAX op NPO 1.<br />

Hieronder een aantal belangrijke<br />

activiteiten uit ons programma voor de<br />

Maand van de Macula.<br />

1 juni <strong>2022</strong>, uitzending bij Omroep<br />

MAX<br />

Tijd voor MAX besteedt 1 juni aandacht<br />

aan leeftijdsgebonden maculadegeneratie.<br />

Prof. dr. C. Klaver en de<br />

heer J.J. Atsma zijn hierbij aanwezig<br />

en vertellen over de Maand van de<br />

Macula.<br />

10 juni <strong>2022</strong>, Macula Symposium<br />

Speciaal voor zorgprofessionals en<br />

60-plussers in De Flint in Amersfoort.<br />

24 juni <strong>2022</strong>, Macula-dag<br />

Voor leden van de MaculaVereniging,<br />

hun familieleden en betrokkenen en<br />

mensen met netvliesaandoeningen.<br />

Zorgprofessionals zijn natuurlijk ook<br />

van harte welkom. Locatie: Evoluon in<br />

Eindhoven.<br />

Twee nieuwe publicaties<br />

Het inspiratieboekje Het Oog<br />

wil ook wat met een strip van de<br />

animatiedokter en oogarts dr. Niels<br />

Crama over LMD – presentatie op het<br />

Symposium van 10 juni <strong>2022</strong>.<br />

Het boekje met ervaringsverhalen<br />

Leven met MD: verhalen van<br />

leden over de impact van maculadegeneratie<br />

op het dagelijks leven.<br />

Ook dit boekje bevat de strip van<br />

de animatiedokter Niels Crama.<br />

Presentatie tijdens de Macula-dag op<br />

24 juni <strong>2022</strong>.<br />

Beide publicaties worden ingesproken<br />

door bibliotheekservice Passend<br />

Lezen.<br />

Uw risicoprofiel in kaart<br />

In juni <strong>2022</strong> publiceren we de<br />

Macula-test op onze website, www.<br />

maculavereniging.nl, met vijf vragen<br />

om uw risicoprofiel in kaart te brengen.<br />

Interviews<br />

Dr. Elon van Dijk, oogarts in opleiding<br />

in het LUMC, is geïnterviewd over<br />

de Maand van de Macula op radio<br />

Sleutelstad, de lokale omroep in<br />

Leiden. U kunt dit terugluisteren op<br />

sleutelstad.nl. Deze audio zullen we<br />

ook op onze website plaatsen.<br />

Elon zal ook op een zaterdag in juni<br />

samen met dr. Niels Crama, oogarts<br />

in het Radboudumc, de markt op gaan<br />

in Leiden om mensen te vragen of<br />

ze weten waar hun macula zit, wat er<br />

gebeurt als hun macula een probleem<br />

heeft, hoe ze dit kunnen herkennen en<br />

of ze weten wie zij kunnen bellen als<br />

er iets mis is. Deze interviews worden<br />

door omroep Sleutelstad opgenomen,<br />

verwerkt en gepubliceerd.<br />

12 | <strong>MaculaVisie</strong> maart <strong>2022</strong>


Vereniging<br />

10 juni <strong>2022</strong>, Macula Symposium<br />

Op het Symposium van 10 juni richten we<br />

ons met name op zorgverleners, omdat<br />

blijkt dat de signalen niet alleen bij de<br />

patiënten zelf, maar ook lang niet altijd bij<br />

alle zorgverleners bekend zijn. Hierdoor<br />

treedt er soms onnodig zichtverlies op,<br />

omdat de tijd tussen de eerste signalen<br />

en het uiteindelijke bezoek bij de<br />

oogarts te lang duurt. Ook tijdens een<br />

jaarlijkse controle bij ouderen vraagt de<br />

praktijkondersteuner zelden naar de ogen.<br />

Het volledige programma van het<br />

symposium vindt u hieronder. Aanmelden<br />

kan op onze website maculavereniging.nl.<br />

U kunt u ook telefonisch opgeven via 030<br />

– 298 07 07.<br />

Programma Macula Symposium<br />

12 uur 30 – 1 uur 30 Inloop/bezoek stands<br />

1 uur 30 – 1 uur 35 Welkom door de<br />

voorzitter a.i. van de MaculaVereniging<br />

Heleen Schoots-Wilke<br />

1 uur 35 – 1 uur 40 Openingsceremonie<br />

Maand van de Macula<br />

1 uur 40 – 1 uur 55 Inleiding door de<br />

dagvoorzitter Niels Crama – Radboudumc<br />

1 uur 55 – 2 uur 20 Leeftijdsgebonden<br />

macula-degeneratie: uiteenzetting<br />

van het ziektebeeld en huidige<br />

behandelmogelijkheden Yara Lechanteur<br />

– Radboudumc<br />

2 uur 20 – 2 uur 25 Vragen uit de chat &<br />

zaal<br />

2 uur 25 – 2 uur 45 Macula-degeneratie,<br />

heeft de huisarts een rol? Wietze<br />

Eizenga, huisarts Oog in Al, Utrecht<br />

2 uur 45 – 2 uur 50 Vragen uit de chat &<br />

zaal<br />

2 uur 50 – 3 uur 20 Pauze<br />

3 uur 25 – 3 uur 45 Leefstijl als medicijn<br />

voor het oog Caroline Klaver – Erasmus<br />

MC<br />

3 uur 45 – 3 uur 50 Vragen uit de chat &<br />

zaal<br />

3 uur 50 – 3 uur 55 Uitreiking<br />

inspiratieboek ‘Het oog wil ook wat’<br />

3 uur 55 – 4 uur 15 Een computer<br />

adaptieve kwaliteit-van-leven vragenlijst<br />

voor macula-degeneratie Petra Rausch-<br />

Koster – Amsterdam UMC<br />

4 uur 15 – 4 uur 20 Vragen uit de chat &<br />

zaal<br />

4 uur 20 – 4 uur 45 Gesprek met Flip van<br />

Duyn zoon van Annie M.G. Schmidt over<br />

haar macula-degeneratie<br />

4 uur 45 – 4 uur 55 Vragen uit de chat &<br />

zaal<br />

4 uur 55 – 5 uur Afsluiting Macula<br />

Symposium door de dagvoorzitter Niels<br />

Crama – Radboudumc<br />

5 uur – 6 uur Borrel<br />

24 juni <strong>2022</strong>, Macula-dag<br />

en feestelijke bijna-afsluiting<br />

Op 24 juni hopen we vele leden, uw<br />

familie en nieuwsgierigen te begroeten in<br />

het Evoluon in Eindhoven. Het zou mooi<br />

zijn als het een feestelijke ‘bijna-afsluiting’<br />

van de Maand van de Macula wordt en<br />

we elkaar, op deze eerste Macula-dag<br />

sinds 2019, weer kunnen ontmoeten. Het<br />

volledige programma vindt u hieronder.<br />

Aanmelden voor de Macula-dag kan op<br />

onze website. U kunt u ook telefonisch<br />

opgeven via 030 – 298 07 07.<br />

Programma Macula-dag<br />

1 uur – 1 uur 45 Inloop/bezoek<br />

standhouders<br />

1 uur 45 – 1 uur 50 Opening door Heleen<br />

Schoots-Wilke voorzitter a.i. van de<br />

<strong>MaculaVisie</strong> maart <strong>2022</strong> | 13


Vereniging<br />

MaculaVereniging.<br />

1 uur 50 – 2 uur 20 Lezing: maculadegeneratie<br />

stand van zaken huidige<br />

behandelingen en onderzoeken door prof.<br />

dr. Carel Hoyng van het Radboudumc<br />

2 uur 20 – 2 uur 30 Vragen/discussie naar<br />

aanleiding van de lezing<br />

2 uur 30 – 2 uur 35 Pauze<br />

2 uur 35 – 2 uur 55 Lezing: Onderzoek<br />

naar de ziekte van Stargardt door dr.<br />

Esmee Runhart van het Oogziekenhuis<br />

Rotterdam<br />

2 uur 55 – 3 uur 5 ‘Je ziet het niet’,<br />

ervaringsverhaal over juveniele maculadegeneratie<br />

(JMD) door Karin Terbraak<br />

3 uur 5 – 3 uur 15 Het belang van<br />

onderzoek en geldwerving door ir.<br />

Monique Huisman, voorzitter van de<br />

Nederlandse Oogonderzoek Stichting<br />

3 uur 15 – 4 uur 10 Pauze met drankje. In<br />

de pauze wordt buiten op het terrein van<br />

het Evoluon een ‘obstacle run’ gehouden.<br />

4 uur 10 – 4 uur 20 Presentatie:<br />

Sporten als je slechtziend bent kan<br />

dat? Door Sanne van Mierlo. Sanne is<br />

sportregisseur Uniek Sporten.<br />

4 uur 20 - 4 uur 30 Lezing: Wat kan de<br />

optometrist voor je betekenen?’ door<br />

Paul Gerringa, optometrist, Low Vision<br />

specialist bij Elvea Low Vision B.V. Paul<br />

heeft meer dan 30 jaar ervaring in het<br />

adviseren van mensen die slechter gaan<br />

zien<br />

4 uur 30 - 4 uur 40 Presentatie<br />

(Engelstalig): Design Beyond Vision door<br />

Boey Wang van Studio Boey. Boey is<br />

afgestudeerd aan de Design Academy<br />

en heeft serviesgoed ontwikkeld voor<br />

slechtzienden<br />

4 uur 40 - 4 uur 50 Presentatie boekje<br />

Leven met MD door Annemieke<br />

Kamoschinski. Annemieke heeft<br />

samen met Bert Brocking een bundel<br />

samengesteld aan de hand van<br />

12 interviews en de 60 reacties op<br />

vragenlijsten over de bevindingen van<br />

leden<br />

4 uur 50 Afsluiting door Heleen Schoots-<br />

Wilke<br />

Borrel met muzikale omlijsting van het<br />

Jazztrio Arno Aerts.<br />

Bundeling van krachten<br />

Samen met onze kaderleden en<br />

organisaties zoals Koninklijke Visio,<br />

Bartiméus, Zorginstituut Nederland,<br />

het consortium Kennis Over Zien,<br />

de Oogvereniging, het Oogfonds, de<br />

Nederlandse Oogonderzoek Stichting en<br />

de farmacie hebben we nu een maand<br />

vol activiteiten. Een mooie samenwerking,<br />

die zeker in de toekomst zal worden<br />

voortgezet.<br />

Wij hopen dat het resultaat zal zijn<br />

dat men in Nederland na deze maand<br />

weet wat het betekent als je maculadegeneratie<br />

hebt; dat “In het hart, uit het<br />

zicht” gaat over het niet meer kunnen<br />

zien van wie en wat u lief zijn en de grote<br />

impact daarvan op de kwaliteit van uw<br />

leven.<br />

Graag wil ik vanaf deze plaats ook<br />

iedereen bedanken voor de medewerking<br />

en inzet om de Maand van de Macula tot<br />

een groot succes te maken!<br />

Met dank aan het comité van aanbeveling:<br />

Prof. dr. C.J.F. Boon,<br />

Prof. dr. C.B. Hoyng<br />

Prof. dr. C.C.W. Klaver<br />

De heer J.J. Atsma<br />

Prof. dr. M.J. Jager<br />

14 | <strong>MaculaVisie</strong> maart <strong>2022</strong>


Areds | Omega<br />

Ondersteunt de<br />

conditie van het oog<br />

HOGE<br />

KWALITEIT<br />

1 CAPSULE<br />

PER DAG<br />

2-IN-1<br />

FORMULE<br />

Kwaliteit is onze signatuur. We zoeken voor u dan ook naar<br />

de beste ingrediënten en meest ideale samenstelling van<br />

onze voedingssupplementen. Zo bent u altijd gegarandeerd<br />

van een optimaal product ter ondersteuning van uw ogen.<br />

www.oogvitaal.nl<br />

<strong>MaculaVisie</strong> maart <strong>2022</strong> | 15


Thema Preventie, behandeling en onderzoek: nu en in de toekomst<br />

Overzicht van de artikelen<br />

in <strong>MaculaVisie</strong>, <strong>2022</strong>, nr. 1<br />

en nr. 2<br />

<strong>MaculaVisie</strong>, <strong>2022</strong>, nr. 1, deel 1<br />

Preventie<br />

1. Eten met oog op uw genen. Drs.<br />

Sheila de Koning-Backus, Erasmus MC,<br />

Rotterdam, afdeling Oogheelkunde en<br />

afdeling Epidemiologie<br />

Algemene inleidingen<br />

2. Algemene inleiding Gentherapie<br />

(Juveniele MD en LMD). Drs. Jeroen<br />

Pas, promovendus Radboudumc,<br />

Nijmegen, afdeling Oogheelkunde<br />

3. Algemene inleiding Stamceltherapie:<br />

van “wild-west” naar een serieuze<br />

toekomstige behandelingsoptie<br />

(Juveniele MD en LMD). Prof. dr.<br />

Arthur Bergen, dr. Céline Koster, dr.<br />

Philip Wagstaff en dr. Eszter Emri,<br />

AmsterdamUMC, Amsterdam<br />

<strong>MaculaVisie</strong>, <strong>2022</strong>,<br />

nr. 2, deel 2<br />

Behandelingen, nu en in de toekomst<br />

4. Droge leeftijdsgebonden<br />

maculadegeneratie: achtergrond en<br />

toekomstperspectief. Drs. Francesco<br />

Cinque, promovendus en dr. Yara<br />

Lechanteur, Radboudumc, Nijmegen,<br />

afdeling Oogheelkunde<br />

5. Natte leeftijdsgebonden<br />

maculadegeneratie: huidige<br />

behandelingen (met nadruk op<br />

brolucizumab (Beovu®)). Dr. Elon<br />

van Dijk, oogarts in opleiding, Leids<br />

Universitair Medisch Centrum, Leiden,<br />

afdeling Oogheelkunde<br />

6. Natte leeftijdsgebonden<br />

maculadegeneratie: de toekomst. Dr.<br />

Elon van Dijk, oogarts in opleiding,<br />

Leids Universitair Medisch Centrum,<br />

Leiden, afdeling Oogheelkunde<br />

7. Rol van vitamine A bij<br />

netvliesaandoeningen. Drs. Catherina<br />

Li, arts-onderzoeker Radboudumc,<br />

Nijmegen, afdeling Oogheelkunde<br />

Nieuwe onderzoeksmethoden<br />

8. Kunstmatige intelligentie voor<br />

leeftijdsgebonden maculadegeneratie.<br />

Drs. Eric Thee, promovendus<br />

ErasmusMC, Rotterdam, afdeling<br />

Oogheelkunde<br />

9. Netvlies-op-een-Chip: Nieuwe<br />

technologie om netvliesaandoeningen<br />

te simuleren en te behandelen. Drs.<br />

Edwin van Oosten, promovendus, dr.<br />

Alex Garanto, Radboudumc, Nijmegen,<br />

afdeling Kindergeneeskunde en<br />

Genetica, en prof. dr. Andries van der<br />

Meer, Universiteit Twente, Enschede<br />

16 | <strong>MaculaVisie</strong> maart <strong>2022</strong>


Thema<br />

Droge leeftijdsgebonden<br />

maculadegeneratie:<br />

achtergrond en<br />

toekomstperspectief<br />

Geschreven door drs. Francesco Cinque, promovendus en dr. Yara Lechanteur, Radboudumc,<br />

Nijmegen, afdeling Oogheelkunde<br />

Wat is leeftijdsgebonden<br />

maculadegeneratie<br />

Leeftijdsgebonden maculadegeneratie<br />

(LMD) is de meest voorkomende oorzaak<br />

van slechtziendheid bij ouderen in de<br />

westerse wereld. In de dagelijkse praktijk<br />

wordt veelal gesproken over een droge<br />

en natte variant. Dit artikel gaat over<br />

droge LMD. We onderscheiden hierbij<br />

een vroege en een late vorm. Bij de<br />

vroege vorm zien we, centraal in de<br />

macula, de voor LMD karakteristieke<br />

gelige vlekjes: drusen, ophopingen van<br />

afvalstoffen net onder het netvlies. Deze<br />

drusen kunnen over de tijd uitbreiden<br />

en uiteindelijk kan hierbij onherstelbare<br />

schade ontstaan aan de fotoreceptoren,<br />

de lichtgevoelige cellen van het<br />

netvlies, waardoor deze afsterven.<br />

Op dat moment spreken we van late<br />

(gevorderde) droge LMD, we noemen<br />

dit geografische atrofie. Deze vorm<br />

komt naar schatting voor bij 1% van alle<br />

zeventigplussers (Ref.1).<br />

De atrofie bevindt zich meestal centraal<br />

in het netvlies en neemt geleidelijk in de<br />

loop der jaren toe. Door de afwezigheid<br />

van fotoreceptoren functioneert<br />

het netvlies niet in het gebied met<br />

geografische atrofie. Dit resulteert in<br />

een zwarte vlek (scotoom) in het beeld<br />

van de patiënt. Dit kan met name bij<br />

een zeer centrale lokalisatie leiden tot<br />

ernstig visusverlies en geeft bijvoorbeeld<br />

problemen met lezen en het herkennen<br />

van gezichten.<br />

Vooralsnog is er geen behandeling voor<br />

droge LMD en bij veel patiënten leeft<br />

de vraag welke ontwikkelingen er op dit<br />

gebied zijn.<br />

In dit artikel zullen we een uiteenzetting<br />

geven van de huidige stand van zaken.<br />

Het eerste deel van dit artikel legt de<br />

focus op het complementsysteem, een<br />

onderdeel van ons afweersysteem dat<br />

een hele belangrijke rol speelt bij het<br />

ontstaan van LMD. De laatste jaren is<br />

er veel belangstelling voor klinische<br />

studies die onderzoeken of remming van<br />

het complementsysteem de groei van<br />

geografische atrofie bij droge LMD kan<br />

afremmen. Daar zullen we in het tweede<br />

deel van dit artikel over uitweiden.<br />

LMD is een multifactoriële aandoening<br />

LMD is wat we noemen een<br />

multifactoriële aandoening. Dat wil<br />

zeggen dat er veel verschillende<br />

factoren zijn die een rol spelen<br />

<strong>MaculaVisie</strong> maart <strong>2022</strong> | 17


Thema<br />

bij de ontwikkeling van LMD. We<br />

onderscheiden factoren die het risico<br />

op LMD vergroten (risicofactoren) en<br />

factoren die een beschermende werking<br />

hebben. Belangrijke risicofactoren zijn<br />

hoge leeftijd, roken, en overgewicht.<br />

Gezonde eetgewoonten (zoals een dieet<br />

rijk aan groene groenten en vette vis)<br />

en voldoende beweging kunnen het<br />

risico op LMD verkleinen (Ref.2). Naast<br />

deze factoren speelt ook erfelijkheid<br />

een belangrijke rol bij LMD (Ref.3).<br />

Ook hierbij geldt dat er niet slechts één<br />

erfelijke factor verantwoordelijk is voor<br />

LMD, maar dat er heel veel verschillende<br />

factoren zijn die een rol spelen. De<br />

uiteindelijke combinatie van alle erfelijke<br />

en niet-erfelijke factoren zorgt voor het<br />

ontstaan van LMD.<br />

Het complement systeem speelt een<br />

belangrijke rol bij LMD<br />

Erfelijkheidsonderzoek bij LMD<br />

patiënten heeft ons veel geleerd over<br />

biologische processen die een rol<br />

spelen bij LMD. Een erfelijke code (het<br />

DNA) werkt als een soort blauwdruk<br />

voor alle bouwstoffen (eiwitten) in het<br />

lichaam. Variaties in die code zorgen<br />

er bijvoorbeeld voor dat de een blauwe<br />

ogen heeft en de ander bruine ogen en<br />

maken elk individu dus uniek. Sommige<br />

variaties hebben invloed op bepaalde<br />

processen in het lichaam die een rol<br />

kunnen spelen bij het ontstaan van<br />

ziekte. Door de erfelijke code van LMD<br />

patiënten te vergelijken met die van<br />

gezonde mensen hebben we ontdekt<br />

dat bij veel patiënten veranderingen<br />

gevonden worden in stukken van<br />

het DNA die een rol spelen bij het<br />

complement systeem (Ref.4).<br />

Het complementsysteem is een<br />

verzameling van ongeveer dertig eiwitten<br />

(complementfactoren) die een belangrijke<br />

rol spelen bij het herkennen en opruimen<br />

van ziekteverwekkers. Het herkennen<br />

van een ziekteverwekker vormt de<br />

start van een kettingreactie waarbij<br />

de verschillende complementfactoren<br />

betrokken zijn.<br />

Figuur 1 laat zien hoe complex het<br />

samenspel is tussen de verschillende<br />

factoren, waarbij ze elkaar activeren,<br />

maar soms ook remmen. Uiteindelijk leidt<br />

activatie van het complementsysteem tot<br />

de vorming van een eindproduct dat de<br />

ziekteverwekker aanvalt.<br />

Als het complementsysteem niet<br />

op tijd wordt uitgezet, dan kan het<br />

ook lichaamseigen cellen aanvallen.<br />

Uit onderzoek is gebleken dat<br />

patiënten met LMD een verhoogde<br />

activiteit van het complementsysteem<br />

hebben in vergelijking met gezonde<br />

personen. Deze overactivatie van<br />

het complementsysteem draagt in<br />

belangrijke mate bij aan het ontstaan van<br />

schade in het netvlies bij LMD. Het is<br />

dan ook niet vreemd dat in de zoektocht<br />

naar een behandeling voor droge LMD<br />

gekeken wordt of het remmen van<br />

het complementsysteem de groei van<br />

geografische atrofie bij LMD patiënten<br />

kan vertragen.<br />

Complementremmers als mogelijke<br />

behandeling van geografische atrofie<br />

De afgelopen jaren zijn er veel<br />

farmaceutische bedrijven bezig geweest<br />

met het ontwikkelen en testen van<br />

medicijnen die het complementsysteem<br />

18 | <strong>MaculaVisie</strong> maart <strong>2022</strong>


Thema<br />

remmen (Ref.5).<br />

Het idee lijkt relatief eenvoudig:<br />

als overactivatie van het<br />

complementsysteem leidt tot LMD, dan<br />

kan je met een complementremmer LMD<br />

misschien wel stopzetten.<br />

In de praktijk blijkt deze theorie echter<br />

niet zomaar op te gaan en veel klinische<br />

studies naar complementremmers<br />

waren niet succesvol (6). Het kan zijn<br />

dat niet de goede complementfactoren<br />

zijn geremd want remming van het<br />

complementsysteem kan immers op<br />

veel plaatsen in de hele kettingreactie<br />

gebeuren. Een andere mogelijke<br />

verklaring is dat niet de juiste patiënten<br />

geselecteerd zijn voor de klinische<br />

studies. Misschien is het belangrijk om<br />

patiënten te selecteren waarvan je op<br />

Figuur 1<br />

basis van erfelijkheidsonderzoek weet<br />

dat ze veel erfelijke veranderingen in het<br />

complementsysteem hebben. Hierover<br />

weten we nog onvoldoende en het<br />

blijft daarom belangrijk om door middel<br />

van wetenschappelijk onderzoek de<br />

ontstaansmechanismen van LMD nog<br />

beter in kaart te brengen.<br />

Figuur 1. Een overzicht van het<br />

complement systeem.<br />

Deze figuur toont schematisch<br />

de kettingreactie die optreedt bij<br />

activatie van het complementsysteem.<br />

Verschillende complementfactoren (zoals<br />

complement factor 5 (C5) en factor<br />

D (FD) in Figuur 1 dragen bij aan de<br />

activatie. Dit kunnen ze doen door aan<br />

andere factoren te binden of door het<br />

splitsen van gevormde verbindingen.<br />

Daarnaast zijn er ook factoren die het<br />

systeem remmen (factor H (FH) in<br />

Figuur 1. Verstoring van deze balans<br />

kan optreden door veranderingen in<br />

het DNA die leiden tot meer of minder<br />

productie van bepaalde factoren. Dit<br />

leidt tot de verhoogde activatie van het<br />

complementsysteem zoals we dit zien bij<br />

LMD (Ref.7).<br />

Toch gloort er hoop aan de horizon<br />

Momenteel worden twee veel belovende<br />

complementremmers in zogeheten<br />

fase III klinische studies onderzocht.<br />

Daarnaast lopen er 5 fase II studies.<br />

In deze studies wordt gekeken of de<br />

complementremmers in staat zijn de<br />

groei van de geografische atrofie bij<br />

LMD patiënten te remmen of zelfs stop<br />

te zetten (Ref.8). De medicijnen zijn er<br />

<strong>MaculaVisie</strong> maart <strong>2022</strong> | 19


Thema<br />

dus niet op gericht om bestaande schade<br />

te genezen, maar om verdere schade te<br />

voorkomen.<br />

In het wetenschappelijk kader wordt meer<br />

informatie gegeven over de verschillende<br />

fases die klinische studies doorlopen.<br />

Wetenschappelijk kader –<br />

regelgeving en fasen van<br />

klinische studies<br />

Het ontwikkelen van een nieuwe<br />

behandeling is een proces van jaren.<br />

Er worden strenge eisen gesteld aan<br />

geneesmiddelonderzoek. Klinische<br />

studies moeten 3 stappen (fases)<br />

doorlopen voordat ze op de markt<br />

gebracht kunnen worden.<br />

Fase I: hierbij wordt gekeken naar<br />

de veiligheid en bijwerkingen van het<br />

middel bij gezonde proefpersonen.<br />

Fase II: er wordt gekeken naar de<br />

werkzaamheid van het middel bij<br />

patiënten. Er worden verschillende<br />

doseringen getest.<br />

Fase III: de werkzaamheid en veiligheid<br />

van het middel wordt aangetoond<br />

in een grotere groep patiënten. De<br />

werkzaamheid wordt hierbij vergeleken<br />

met eventuele reeds bestaande<br />

behandelingen, of als deze niet<br />

voorhanden is, met een placebo.<br />

Na het succesvol doorlopen van deze<br />

fasen kan het Europees Medicijn<br />

Agentschap (EMA) het medicijn<br />

officieel registreren voor gebruik.<br />

De onderstaande Tabel 1 geeft een overzicht van de lopende fase II en III studies die<br />

zich richten op het remmen van de groei van geografische atrofie bij LMD patiënten.<br />

Tabel 1: Overzicht van complementremmers in actieve fase II of III studies<br />

Naam Fase Verwachte Toedieningsroute Frequentie<br />

afronding<br />

GEM103 II 05-<strong>2022</strong> Injecties in het oog Maandelijks<br />

IONIS-FB-LRX II 10-<strong>2022</strong> Onderhuidse injecties Maandelijks<br />

GT005 (gentherapie) II 10-2023 Injectie onder het Eénmalig<br />

netvlies<br />

ANX007 II 12-2023 Injecties in het oog 1-2 maandelijks<br />

NGM621 II 04-2023 Injecties in het oog 1-2 maandelijks<br />

Pegcetacoplan III 01-2023 Injecties in het oog 1-2 maandelijks<br />

Avincaptad pegol III 06-2023 Injecties in het oog 1-2 maandelijks<br />

20 | <strong>MaculaVisie</strong> maart <strong>2022</strong>


Thema<br />

Fase III studies naar<br />

complementremmers<br />

Tot op heden zijn er maar 3<br />

complementremmers die het stadium van<br />

een fase III-studie hebben bereikt. De<br />

eerste was Lampalizumab, een remmer<br />

van complement factor D. Dit medicijn<br />

leek in fase II-studies heel effectief, maar<br />

helaas werd de fase III-studie voortijdig<br />

afgebroken omdat na het eerste jaar<br />

geen effect op de groei van de atrofie<br />

gemeten kon worden (Ref.9).<br />

Dit lijkt gelukkig niet te gelden voor<br />

Pegcetacoplan (remmer van complement<br />

factor 3, C3 in Figuur 1) en Avincaptad<br />

Pegol (remmer van complement factor 5,<br />

C5 in Figuur 1).<br />

Avincaptad Pegol heeft eerder tot<br />

een significante vertraging van<br />

geografische atrofie-groei geleid in<br />

een periode van een jaar in een fase II/<br />

III studie (Ref.10). Het huidige fase III<br />

onderzoek is naar verwachting in 2023<br />

afgerond. Pegcetacoplan is de andere<br />

complementremmer die succesvol fase<br />

II heeft doorlopen. Baanbrekend waren<br />

de tussentijdse analyses van de fase III<br />

studies naar Pegcetacoplan die vorig<br />

jaar naar buiten werden gebracht. Hieruit<br />

bleek dat er na 1 jaar duidelijk minder<br />

groei was van de geografische atrofie. In<br />

de meest gunstige patiëntengroep kon de<br />

groei zelfs met 26% verminderd worden<br />

(Ref.11).<br />

Conclusie<br />

Tot op heden is er nog geen werkzame<br />

behandeling voor droge LMD. De laatste<br />

berichtgevingen rondom klinische studies<br />

naar complementremmers zijn echter<br />

positief en het eerste voorzichtige bewijs<br />

dat hiermee de groei van geografische<br />

atrofie geremd kan worden lijkt geleverd.<br />

Toch is de route naar goedkeuring nog<br />

lang. We zullen moeten wachten tot de<br />

studies zijn afgerond om het effect van<br />

deze middelen goed te beoordelen.<br />

Het blijft daarnaast belangrijk om<br />

het ziekteproces van LMD goed te<br />

bestuderen, zodat we in de toekomst<br />

ook weten welke patiënten het meeste<br />

baat zouden hebben bij een dergelijke<br />

behandeling. We zien uit naar de verdere<br />

ontwikkeling van deze medicijnen en we<br />

zijn gepast hoopvol voor de toekomst van<br />

onze patiënten.<br />

Referenties<br />

1. Colijn JM, Buitendijk GHS, Prokofyeva<br />

E, Alves D, Cachulo ML, Khawaja<br />

AP, et al. Prevalence of Age-Related<br />

Macular Degeneration in Europe: The<br />

Past and the Future. Ophthalmology.<br />

2017;124(12):1753-63.<br />

2. Chakravarthy U, Wong TY, Fletcher<br />

A, Piault E, Evans C, Zlateva G, et<br />

al. Clinical risk factors for age-related<br />

macular degeneration: a systematic<br />

review and meta-analysis. BMC<br />

Ophthalmol. 2010;10:31.<br />

3. Seddon JM, Cote J, Page WF,<br />

Aggen SH, Neale MC. The US<br />

twin study of age-related macular<br />

degeneration: relative roles of genetic<br />

and environmental influences. Arch<br />

Ophthalmol. 2005;123(3):321-7.<br />

4. Geerlings MJ, de Jong EK, den<br />

Hollander AI. The complement system<br />

<strong>MaculaVisie</strong> maart <strong>2022</strong> | 21


Thema<br />

in age-related macular degeneration:<br />

A review of rare genetic variants and<br />

implications for personalized treatment.<br />

Mol Immunol. 2017;84:65-76.<br />

5. Mastellos DC, Ricklin D, Lambris<br />

JD. Clinical promise of next-generation<br />

complement therapeutics. Nature<br />

Reviews Drug Discovery. 2019;18(9):707-<br />

29.<br />

6. Qin S, Dong N, Yang M, Wang J, Feng<br />

X, Wang Y. Complement Inhibitors in<br />

Age-Related Macular Degeneration: A<br />

Potential Therapeutic Option. J Immunol<br />

Res. 2021;2021:9945725-.<br />

7. de Jong S, Gagliardi G, Garanto A,<br />

de Breuk A, Lechanteur YTE, Katti<br />

S, et al. Implications of genetic<br />

variation in the complement<br />

system in age-related macular<br />

degeneration. Progress in<br />

Retinal and Eye Research.<br />

2021;84:100952.<br />

8. Cheng QE, Gao J, Kim BJ,<br />

Ying G-s. Design Characteristics<br />

of Geographic Atrophy<br />

Treatment Trials: Systematic<br />

Review of Registered<br />

Trials in ClinicalTrials.gov.<br />

Ophthalmology Retina.<br />

2018;2(6):518-25.<br />

9. Holz FG, Sadda SR, Busbee<br />

B, Chew EY, Mitchell P, Tufail<br />

A, et al. Efficacy and Safety of<br />

Lampalizumab for Geographic<br />

Atrophy Due to Age-Related<br />

Macular Degeneration:<br />

Chroma and Spectri Phase<br />

3 Randomized Clinical<br />

Trials. JAMA Ophthalmology.<br />

2018;136(6):666-77.<br />

10. Jaffe GJ, Westby K, Csaky KG,<br />

Monés J, Pearlman JA, Patel SS, et<br />

al. C5 Inhibitor Avacincaptad Pegol for<br />

Geographic Atrophy Due to Age-Related<br />

Macular Degeneration: A Randomized<br />

Pivotal Phase 2/3 Trial. Ophthalmology.<br />

2021;128(4):576-86.<br />

11. Steinle NC BD. Efficacy and Safety<br />

of Intravitreal Pegcetacoplan in GA:<br />

Results From the Phase 3 DERBY<br />

and OAKS Trials. Paper presented:<br />

American Academy of Ophtalmology<br />

annual meeting; 2021 november 15; New<br />

Orleans, United States of America. 2021.<br />

Advertentie<br />

low vision & braille center b.v.<br />

Verbeter uw verlichting! Iris Huys. Voor al uw daglichtlampen!<br />

Iris Huys kijkt met u naar wat wél kan!<br />

Portable Taak LED-lamp<br />

IN 3 KLEUREN LICHT<br />

Met deze draagbare, stijlvolle Foldi van Daylight<br />

kunt u lang genieten van aangenaam licht.<br />

• 30 LED’s voor gelijkmatig en comfortabel licht<br />

• Werkt tot8uur op 3 AA-batterijen<br />

Verlichting<br />

Art. : 45000-45010-45020<br />

• USB-kabel voor sluiting op aan computer<br />

NU<br />

€89,-<br />

Vloerlamp Flexi Vision<br />

van € 182,-<br />

PERFECTE LEESLAMP<br />

Energiesparende lamp, verbetert het contrast, zodat<br />

u comfortabel kunt lezen zonder vermoeide ogen.<br />

• Gebruiknaastbank, stoel of tafel<br />

Spraak en braille<br />

• Lampenkap en arm volledig verstelbaar<br />

NU<br />

€175-<br />

Art.:31067<br />

• Warmtewerende lampenkap, 20 Watt Daylight<br />

Burolamp Slimline<br />

van € 127,-<br />

SCHADUWVRIJE VERLICHTING<br />

Groot, helder bereik met stijlvolle, mat chrome Daylight<br />

tafellamp voor comfortabel lezen en werken.<br />

• Vermindert vermoeidheid van de ogen<br />

• 11 Watt TL-buis van 60cm<br />

• Lengte van armatuur: 95 cm<br />

NU<br />

€119,-<br />

Art. : 32107<br />

Bezoek onze website voor een compleet overzicht van onze producten<br />

of maak een afspraak voor een bezoek aan onze showroom.<br />

Iris Huys • Gouda • 0182 - 525 889 • www.irishuys.nl<br />

Welkom in de showroom op afspraak, gratis parkeren voor de deur.<br />

Of bel ons voor een deskundig advies en bestel via irishuys.nl<br />

Iris Huys • Meridiaan 40, 2801 DA Gouda • 0182 - 525 889<br />

www.irishuys.nl<br />

Vergroting<br />

ADL, sport en spel<br />

Schilderslamp<br />

voor hobby<br />

van € 81,35<br />

VOL KLEURENSPECTRUM<br />

De perfecte Daylight-lamp voor kunstenaars die<br />

behoefte hebben aan 20 Watt daglicht.<br />

• Biedt ideale werkomstandigheden<br />

NU<br />

€75<br />

Art. :<br />

• Uniek Clamp-lock systeem aan de schilder<br />

• Brede lampenkap met reflecterende coating<br />

22 | <strong>MaculaVisie</strong> maart <strong>2022</strong>


Thema Preventie, behandeling en onderzoek: nu en in de toekomst deel 2<br />

Natte leeftijdsgebonden<br />

maculadegeneratie: huidige<br />

behandelingen (met nadruk op<br />

brolucizumab (Beovu®))<br />

Geschreven door Dr. Elon van Dijk, oogarts in opleiding, Leids Universitair Medisch Centrum<br />

Natte leeftijdsgebonden<br />

maculadegeneratie<br />

Bij de ‘natte’ vorm van leeftijdsgebonden<br />

maculadegeneratie (LMD) ontstaat een<br />

vaatnieuwvorming (neovascularisatie) en/<br />

of lekkage van vocht uit de bloedvaten<br />

in en onder de macula. Vocht kan zich<br />

in het netvlies (maculaoedeem) of onder<br />

het netvlies (subretinaal vocht) bevinden.<br />

Er ontstaan klachten van het zien, zoals<br />

het zien van een vervormd beeld of een<br />

wazig beeld. Zie Fig. 1 en 2.<br />

Voor natte LMD zijn injecties met<br />

vaatgroeiremmende medicijnen in<br />

de glasvochtruimte (intravitreale antivascular<br />

endothelial growth factor<br />

(VEGF) injecties) op dit moment de<br />

aangewezen behandeling. Dit medicijn<br />

bindt aan de VEGF receptor, waardoor<br />

VEGF zelf geremd wordt: dit is van<br />

groot belang om vaatnieuwvorming en<br />

vaatlekkage tegen te gaan. Zie Fig. 3.<br />

Avastin (bevacizumab), Eylea®<br />

(aflibercept) en Lucentis®<br />

(ranibizumab)<br />

Wanneer natte LMD wordt vastgesteld<br />

zijn intravitreale injecties met Avastin in<br />

Nederland de aangewezen behandeling.<br />

Avastin is een stuk goedkoper dan<br />

Eylea® en Lucentis®, en aangetoond is<br />

dat deze medicijnen in eerste instantie<br />

even goed werken. De eerste injectie<br />

dient zo snel mogelijk na de diagnose<br />

van natte LMD, maar uiterlijk binnen 1<br />

week gegeven te worden. De eerste<br />

serie van 3 injecties wordt om de 4<br />

weken gegeven.<br />

Bovendien krijgt de patiënt een<br />

Amslerkaart uitgereikt voor<br />

zelfcontrole, en worden AREDS2<br />

voedingssupplementen voorgeschreven.<br />

Indien een patiënt rookt, is het erg van<br />

belang dit te staken.<br />

Eenmaal onder behandeling is het van<br />

het grootste belang dat een patiënt<br />

dezelfde of de volgende dag het centrum<br />

waar hij onder behandeling is belt bij de<br />

volgende symptomen: (toename) vlek<br />

zien, waziger zien, en (toename) van<br />

vervormingen. De patiënt dient dan zo<br />

snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 1<br />

week onderzocht te worden door een<br />

oogarts.<br />

Bij goed effect van de eerste serie<br />

injecties, namelijk duidelijke afname of<br />

verdwijnen van vaatlekkage, wordt een<br />

van de volgende strategieën gevolgd:<br />

<strong>MaculaVisie</strong> maart <strong>2022</strong> | 23


Thema Preventie, behandeling en onderzoek: nu en in de toekomst deel 2<br />

• Treat and extend (T&E): trachten<br />

het interval tussen de verschillende<br />

intravitreale anti-VEGF injecties te<br />

verlengen, naar bijvoorbeeld eens per 6<br />

weken of eens per 8 weken<br />

• Pro re nata (PRN): frequente follow-up<br />

en opnieuw een intravitreale anti-VEGF<br />

injectie wanneer vaatlekkage weer<br />

optreedt<br />

Wanneer er geen sprake is van duidelijke<br />

afname of verdwijnen van vaatlekkage<br />

wordt over het algemeen gekozen om<br />

de intravitreale injecties met Avastin te<br />

staken, en te switchen naar Eylea® of<br />

Lucentis®. Ook van dit medicijn worden<br />

in ieder geval 3 injecties ingepland,<br />

waarbij er steeds 4 weken tijd tussen de<br />

afzonderlijke injecties zit.<br />

Effect van de al langer beschikbare<br />

intravitreale anti-VEGF injecties op<br />

korte termijn<br />

Bij behandeling met intravitreale<br />

anti-VEGF injecties stabiliseert de<br />

gezichtsscherpte bij ongeveer 60% van<br />

de patiënten, terwijl de gezichtsscherpte<br />

bij ongeveer 20-30% duidelijk verbetert<br />

(≥ 3 lijnen op de letterkaart). In de gehele<br />

groep is gemiddeld een toename van 1-2<br />

lijnen op de letterkaart te verwachten, in<br />

de eerste maanden na behandeling.<br />

Effect van de al langer beschikbare<br />

intravitreale anti-VEGF injecties op<br />

middellange termijn<br />

Uit wetenschappelijke studies blijkt<br />

bovendien dat na een periode van 2 jaar<br />

een gezichtsscherpte (visus) van 50%<br />

bereikt wordt bij 60-65% van de intensiefbehandelde<br />

patiënten en bij


Thema Preventie, behandeling en onderzoek: nu en in de toekomst deel 2<br />

belangrijkste zijn, is aangetoond dat er<br />

2 jaar na start van behandeling geen<br />

verschil is tussen Beovu® en Eylea®<br />

wat betreft gezichtsscherpte in patiënten<br />

met natte LMD. Bovendien kon tenminste<br />

de helft van de natte LMD patiënten, die<br />

behandeld werden met Beovu® 6 mg,<br />

tot week 48 met een 12 weken interval<br />

behandeld worden (dat wil zeggen: 4<br />

injecties in 48 weken, na een ‘oplaadfase’<br />

van 3 keer om de 4 weken), wat een<br />

voordeel zou kunnen bieden ten opzichte<br />

van bijvoorbeeld Eylea®. Bovendien leek<br />

Beovu® - in beide registratie studies<br />

- een grotere afname van vocht in en<br />

onder het netvlies te geven dan Eylea®,<br />

en vaker een compleet droog netvlies.<br />

Het is echter van belang te noemen dat<br />

bevindingen in de dagelijkse praktijk<br />

soms anders zijn dan uitkomsten van<br />

genoemde registratie studies.<br />

Bijwerkingen van Beovu®<br />

Een onafhankelijke commissie die de<br />

veiligheid van Beovu® in de HAWK<br />

en HARRIER studies bestudeerde,<br />

constateerde dat verschillende<br />

bijwerkingen kunnen optreden na een<br />

intravitreale Beovu® injectie:<br />

- Risico op ontsteking in het oog (intraoculaire<br />

inflammatie): 4,6%<br />

- Risico op ontsteking in het oog met<br />

gelijktijdig een ontsteking van de<br />

bloedvaten in het netvlies (retinale<br />

vasculitis): 3,3%<br />

- Risico op ontsteking in het oog met<br />

gelijktijdig een afsluiting van een bloedvat<br />

in het netvlies (retinale vaatocclusie):<br />

2,1%<br />

Genoemde bijwerkingen zijn groter dan<br />

beschreven voor intravitreale injecties<br />

met andere anti-VEGF medicijnen, en het<br />

risico op genoemde bijwerkingen is het<br />

grootste in de eerste 6 maanden na start<br />

van Beovu®.<br />

Na het verschijnen van de registratie<br />

studies HAWK en HARRIER verschenen<br />

verschillende andere studies die<br />

uitkomsten uit de dagelijkse praktijk<br />

van intravitreale Beovu® injecties bij<br />

natte LMD patiënten weergaven. Deze<br />

studies vermeldden het optreden van<br />

vergelijkbare bijwerkingen, en de getallen<br />

in deze studies kwamen globaal overeen<br />

met de HAWK en HARRIER resultaten.<br />

Huidige plaats van Beovu® in de<br />

behandeling van natte LMD<br />

Recent heeft de Werkgroep<br />

Medische Retina van het Nederlands<br />

Oogheelkundig Gezelschap een<br />

standpunt uitgebracht over de<br />

plaatsbepaling van Beovu® in de<br />

behandeling van natte LMD.<br />

- Avastin eerste keus behandeling van<br />

natte LMD<br />

- Eylea® of Lucentis® tweede of derde<br />

keus behandeling van natte LMD<br />

- Beovu® vierde keus behandeling van<br />

natte LMD<br />

Vanwege het bovengenoemde risico<br />

op bijwerkingen met mogelijk ernstige<br />

gevolgen wordt geadviseerd de mogelijke<br />

bijwerkingen met patiënten te bespreken<br />

en ze goed te instrueren om zich extra<br />

te laten controleren bij klachten (zoals<br />

<strong>MaculaVisie</strong> maart <strong>2022</strong> | 25


Thema Preventie, behandeling en onderzoek: nu en in de toekomst deel 2<br />

Fig. 1 Gezonde macula<br />

toename van vlekken in het beeld, wazig<br />

zicht). In ieder geval wordt aangeraden<br />

de eerste 6 maanden 14-30 dagen na<br />

iedere intravitreale Beovu® injectie<br />

(voorafgaand aan de volgende injectie)<br />

een controle bij de oogarts te laten<br />

plaatsvinden.<br />

Fig. 2 Vochtophoping onder macula<br />

Fig. 3 Ooginjectie<br />

Advertentie<br />

GROOT SCHERM EN<br />

TOCH NIET OPVALLEND!<br />

Neem contact met ons op via 033-494 37 87 voor een demonstratie of showroombezoek<br />

Wij leveren onder andere de<br />

volgende producten:<br />

Kastanjelaan 6, 3833 AN Leusden | 033-494 37 87<br />

info@lexima-reinecker.nl 26 | <strong>MaculaVisie</strong> maart<br />

| www.lexima-reinecker.nl<br />

<strong>2022</strong><br />

beeldschermloepen / digitale handloepen<br />

vergrotings- en spraaksoftware<br />

brailleleesregels<br />

loeplampen


Thema Preventie, behandeling en onderzoek: nu en in de toekomst deel 2<br />

Natte leeftijdsgebonden<br />

maculadegeneratie: de toekomst<br />

Geschreven door Dr. Elon van Dijk, oogarts in opleiding, Leids Universitair Medisch Centrum<br />

Op dit moment is de behandeling van<br />

patiënten met ‘natte’ leeftijdsgebonden<br />

maculadegeneratie (LMD) een van<br />

de beschikbare soorten intravitreale<br />

anti-vascular endothelial growth<br />

factor (VEGF) injecties, zogenaamde<br />

intravitreale anti-VEGF injecties. Zie<br />

Fig. 3. Er zijn echter ontwikkelingen in<br />

de behandelmogelijkheden voor deze<br />

patiëntengroep.<br />

Langer werkende intravitreale<br />

anti-VEGF injecties<br />

Er wordt op dit moment gewerkt aan<br />

een nieuwe wijze waarop intravitreale<br />

anti-VEGF injecties kunnen worden<br />

toegediend. Bovendien zou het aantal<br />

beschikbare anti-VEGF medicijnen in<br />

Nederland binnenkort groter kunnen<br />

zijn dan de 4 middelen die nu aan<br />

patiënten met natte LMD kunnen worden<br />

voorgeschreven.<br />

Port delivery system<br />

Er wordt momenteel hard gewerkt<br />

om binnen afzienbare tijd een ‘port<br />

delivery system’ (PDS) voor intravitreale<br />

anti-VEGF toediening op de markt te<br />

brengen. Een PDS moet geïmplanteerd<br />

worden in het oog, waarna continue<br />

medicijn afgifte vanuit dit implantaat<br />

kan plaatsvinden – als alternatief voor<br />

(frequente) intravitreale anti-VEGF<br />

injecties.<br />

Een recent onderzoek toonde aan dat<br />

98% van de natte LMD patiënten met<br />

een PDS slechts eens per 6 maanden<br />

hoeft te worden behandeld middels<br />

‘opnieuw vullen’ van het PDS, en dat<br />

de resultaten van deze groep qua<br />

gezichtsscherpte niet verschilden van<br />

natte LMD patiënten die maandelijks<br />

intravitreale anti-VEGF injecties kregen.<br />

Dit kan veelbelovend zijn, omdat natte<br />

LMD patiënten op deze manier mogelijk<br />

minder frequent het ziekenhuis hoeven<br />

te bezoeken. Echter, voor plaatsing van<br />

een PDS moet een patiënt geopereerd<br />

worden. Daarnaast brengt (implantatie<br />

van) een PDS hoge kosten met zich mee,<br />

en lijken deze patiënten een hoger risico<br />

te hebben op bijwerkingen in vergelijking<br />

met ‘reguliere’ maandelijkse intravitreale<br />

anti-VEGF injecties.<br />

Nieuwe soorten intravitreale<br />

anti-VEGF injecties<br />

Bovendien wordt veel werk verricht om<br />

anti-VEGF medicijnen te ontwikkelen<br />

die langer werken dan de medicijnen die<br />

momenteel beschikbaar zijn.<br />

Recent is beschreven dat maar liefst<br />

50% van de natte LMD patiënten die<br />

intravitreale faricimab injecties ontvingen<br />

– een medicijn dat zowel interacteert<br />

met VEGF -A als met angiopoietine-2 –<br />

slechts eens per 4 maanden een injectie<br />

<strong>MaculaVisie</strong> maart <strong>2022</strong> | 27


Thema Preventie, behandeling en onderzoek: nu en in de toekomst deel 2<br />

nodig hadden. Het effect van deze<br />

faricimab injecties op gezichtsscherpte<br />

was bovendien vergelijkbaar met het<br />

effect van intravitreale Eylea® toediening<br />

eens per 2 maanden. Patiënten die met<br />

faricimab behandeld worden hoeven dus<br />

mogelijk minder vaak naar het ziekenhuis<br />

te komen dan eerder het geval was.<br />

Ook intravitreale toediening van<br />

conbercept – een medicijn dat<br />

interacteert met zowel VEGF als de<br />

placental groei factor – wordt bestudeerd.<br />

Dit medicijn is reeds in 2013 in China<br />

goedgekeurd voor de behandeling van<br />

natte LMD. Echter, pas recent is er in de<br />

Verenigde Staten een gecontroleerde<br />

studie gestart naar de werking van<br />

conbercept bij natte LMD patiënten.<br />

Uitkomsten van deze studie zullen zeker<br />

eventueel gebruik van conbercept in<br />

Europa beïnvloeden.<br />

Het kan nog een tijd duren voordat<br />

de eerder genoemde nieuwe anti-<br />

VEGF medicijnen in Nederland aan<br />

natte LMD patiënten kunnen worden<br />

voorgeschreven, omdat de route van<br />

eerste ontwikkeling en de eerste studies<br />

naar brede toepassing in de dagelijkse<br />

praktijk lang is. Zo moeten eerst meer<br />

patiënten worden behandeld met deze<br />

injecties, om het effect en mogelijke<br />

bijwerkingen te kunnen vaststellen.<br />

Gentherapie<br />

De laatste tijd krijgt gentherapie binnen<br />

de oogheelkunde veel aandacht. Recent<br />

is in Nederland gentherapie voor erfelijke<br />

netvlies degeneratie veroorzaakt<br />

door mutaties in het RPE65 gen<br />

goedgekeurd. De behandeling bestaat<br />

uit een vitrectomie, waarbij het product<br />

Vortigene neparvovec (Luxturna®)<br />

eenmalig onder het netvlies gespoten<br />

wordt. Deze behandeling wordt alleen<br />

gedaan in 1 van de 3 gespecialiseerde<br />

centra in Nederland, en is heel duur. De<br />

ontwikkelde gentherapie bestaat uit een<br />

speciaal virus dat gebruikt wordt om een<br />

goede kopie van het DNA dat aangetast<br />

is bij een oogziekte in te brengen in de<br />

cellen van bijvoorbeeld het netvlies.<br />

Gentherapie in LMD behoeft nog veel<br />

onderzoek, met name omdat LMD<br />

niet door 1 gen mutatie (zoals de<br />

mutatie in het RPE65 gen) veroorzaakt<br />

wordt. Veel meer mutaties (en ook<br />

omgevingsfactoren) zijn hierbij betrokken.<br />

Dit maakt de ontwikkeling van een<br />

gentherapie uitdagend.<br />

28 | <strong>MaculaVisie</strong> maart <strong>2022</strong>


Thema Preventie, behandeling en onderzoek: nu en in de toekomst deel 2<br />

Rol van vitamine A<br />

bij netvlies aandoeningen<br />

Geschreven door drs. Catherina Li, arts-onderzoeker Radboudumc, Nijmegen,<br />

afdeling Oogheelkunde<br />

‘’Worteltjes zijn goed voor de ogen’’<br />

Zo worden kleine kinderen nog<br />

weleens aangemoedigd om deze<br />

minder favoriete groente te eten. In<br />

de volksmond wordt vaak gezegd dat<br />

vitamine A goed is voor de ogen. Maar<br />

waarom wordt dit generatie op generatie<br />

zo verteld? Of eigenlijk, waarom klopt<br />

dit advies niet altijd? Wat voor een rol<br />

speelt vitamine A in onze ogen?<br />

Het heeft alles te maken met het<br />

proces van de verwerking van een<br />

binnenkomende lichtstraal in het oog<br />

naar een elektrisch signaal dat gelezen<br />

kan worden door de hersenen. Hierbij<br />

speelt vitamine A een belangrijke rol. In<br />

dit proces kan er weleens wat misgaan<br />

met een ziekte van het netvlies tot<br />

gevolg.<br />

Eén van de bekendste hiervan is de<br />

ziekte van Stargardt.<br />

Vitamine A; de route naar het oog<br />

Vitamine A is een essentiële vitamine<br />

die moet worden ingenomen en niet<br />

door het lichaam zelf kan worden<br />

aangemaakt. Bij een gevarieerd<br />

voedingspatroon zijn supplementen<br />

met extra vitamine A daarom vaak niet<br />

nodig.<br />

Vitamine A komt in verschillende<br />

chemische vormen (derivaten) voor. In<br />

groenten komt vitamine A voor in de<br />

vorm van carotenoïden. Carotenoïde<br />

is provitamine A, een voorloper van<br />

vitamine A, en moet door het lichaam<br />

worden omgezet naar vitamine A. Dit<br />

stofje geeft ook de karakteristieke gele,<br />

oranje en rode kleuren aan groente en<br />

fruit zoals wortels, tomaten, pepers,<br />

zoete aardappelen, mango’s en<br />

nectarines. Ook groenten als spinazie,<br />

broccoli en boerenkool bevatten (pro)<br />

vitamine A, maar de kleur van het<br />

bladgroen zorgt ervoor dat de kleur<br />

van de carotenoïden niet zichtbaar is.<br />

Vitamine A is goed in vet oplosbaar<br />

en wordt met behulp van enzymen<br />

uit de alvleesklier opgenomen door<br />

de darmen. Een groot gedeelte wordt<br />

vervolgens via de bloedbaan naar de<br />

lever getransporteerd voor opslag.<br />

Vitamine A, gebonden aan een transport<br />

eiwit (RBP4), gaat via de bloedbaan<br />

naar het vaatvlies in het oog (Figuur<br />

1). Daar gaat het door het membraan<br />

van Bruch naar het retinaal pigmentblad<br />

(RPE) van het netvlies (Fig.1.iii). Het<br />

membraan van Bruch is een laag<br />

van het netvlies gelegen tussen het<br />

vaatvlies en RPE en ondersteunt de<br />

uitwisseling van stoffen. Het vitamine<br />

A wordt omgezet in het vitamine A<br />

derivaat, 11-cis-retinal dat lichtgevoelig<br />

is en gebruikt kan worden om licht om te<br />

zetten in een elektrisch signaal.<br />

<strong>MaculaVisie</strong> maart <strong>2022</strong> | 29


Thema Preventie, behandeling en onderzoek: nu en in de toekomst deel 2<br />

Figuur 1.<br />

De visuele cyclus in het oog (Fig.1.i), vindt plaats achter in het netvlies (Fig.1.ii).<br />

Uitvergroot in Fig.1.iii. een dwarsdoorsnede van het netvlies.<br />

Staafjes en kegeltjes; van lichtstraal<br />

naar elektrisch signaal<br />

Fotoreceptoren zijn speciale cellen<br />

gelegen in het netvlies, verantwoordelijk<br />

voor de omzetting van licht in elektrische<br />

signalen. Er zijn twee verschillende<br />

soorten fotoreceptoren: de staafjes en<br />

de kegeltjes. Het merendeel (95%) van<br />

de fotoreceptoren bestaat uit staafjes.<br />

Staafjes zijn verantwoordelijk voor het<br />

zicht in donkere omstandigheden en voor<br />

het zicht aan de zijkanten. Ze kunnen<br />

geen kleur en details waarnemen.<br />

Kegeltjes bevinden zich voornamelijk<br />

in het centrum van het netvlies en zijn<br />

verantwoordelijk voor het waarnemen<br />

van kleur en voor het scherptezien,<br />

bijvoorbeeld bij lezen en tv-kijken.<br />

Figuur 1. De visuele cyclus vindt plaats<br />

achter in het oog (Fig.1.i), in het netvlies<br />

(Fig.1.ii). Uitvergroot in Fig.1.iii. een<br />

dwarsdoorsnede van het netvlies. Vanuit<br />

het vaatvlies wordt vitamine A vanuit<br />

30 | <strong>MaculaVisie</strong> maart <strong>2022</strong>


Thema Preventie, behandeling en onderzoek: nu en in de toekomst deel 2<br />

de bloedsomloop aangevoerd. Het<br />

visuele pigment met vitamine A wordt<br />

in het bijzijn van licht geactiveerd. De<br />

fotoreceptor geeft een elektrisch signaal<br />

naar de hersenen. In de hersenen<br />

worden deze elektrische signalen weer<br />

omgezet naar beeld. Gebruikt vitamine<br />

A wordt gerecycled, waarbij vitamine A<br />

verschillende veranderingen ondergaat<br />

om uiteindelijk weer tot de beginstof ‘a’ te<br />

komen (in Fig.1.iii zijn de verschillende<br />

vitamine A derivaten geïllustreerd als<br />

verschillende varianten van de letter A).<br />

Dit proces vindt plaats in de fotoreceptor<br />

en het retinaal pigmentblad (RPE).<br />

Afvalstoffen van dit proces kunnen zich<br />

opstapelen in het retinaal pigmentblad<br />

(RPE) en dit kan leiden tot schade aan<br />

het netvlies.<br />

Het vitamine A derivaat, 11-cis-retinal,<br />

vormt samen met opsines (lichtgevoelige<br />

eiwitten), het visueel pigment. We<br />

vinden rodopsine in staafjes. Blauwopsines,<br />

groen-opsines en roodopsines<br />

in kegeltjes. Het licht dat het<br />

oog binnenkomt wordt opgenomen door<br />

fotoreceptoren in het netvlies (Fig.1.iii).<br />

Het lichtgevoelige visuele pigment<br />

wordt geactiveerd door licht en via<br />

verschillende stappen ontstaat er<br />

vervolgens een elektrisch signaal dat via<br />

de oogzenuw naar de hersenen gaat.<br />

De hersenen zetten deze elektrische<br />

signalen weer om naar beeld.<br />

Opruimen van afvalstoffen<br />

Nadat vitamine A gebruikt is om licht<br />

door te geven in de vorm van een<br />

elektrisch signaal, blijft er een vitamine<br />

A derivaat (all-trans-retinal) over dat in<br />

deze vorm niet meer bruikbaar is. Het is<br />

niet lichtgevoelig en bovendien schadelijk<br />

voor het netvlies. Maar dit vitamine A<br />

derivaat kan in verschillende stappen<br />

weer worden omgezet naar het bruikbare<br />

vitamine A derivaat, 11-cis-retinal. En<br />

deze stof kan vervolgens weer gebruikt<br />

worden voor het verwerken van licht.<br />

Deze visuele cyclische processen vinden<br />

plaats in de fotoreceptoren (staafjes<br />

en kegeltjes) en deels in het RPE. Het<br />

is van belang om te onthouden dat bij<br />

‘beeldvorming’ dus altijd afvalstoffen<br />

worden gemaakt!<br />

Je kan het je voorstellen als een fabriek<br />

die een x aantal zakken afval per dag<br />

maakt bij de productie van ‘beeld’.<br />

Wanneer het afval niet op tijd en niet met<br />

dezelfde snelheid wordt opgeruimd dan<br />

stapelen de zakken afval zich op. Dit<br />

heeft een nadelig effect op het doelmatig<br />

functioneren van de fabriek.<br />

Afwijkingen in de visuele cyclus<br />

leiden tot netvlies aandoeningen<br />

Vitamine A en alle andere componenten<br />

in de visuele cyclus spelen dus een<br />

essentiële rol spelen in het zien.<br />

Afwijkingen hierin kunnen leiden tot<br />

verschillende oogaandoeningen.<br />

Aandoeningen waarbij een component<br />

van de visuele cyclus niet goed<br />

functioneert, leiden tot inefficiënte<br />

recycling van de vitamine A derivaten en<br />

dus tot de opstapeling van de ‘zakken<br />

afval’.<br />

De buitenste segmenten van kegeltjes en<br />

staafjes worden elke 10 dagen vernieuwd.<br />

Het oude deel wordt opgegeten<br />

(fagocytose) en opgeruimd door de RPE<br />

<strong>MaculaVisie</strong> maart <strong>2022</strong> | 31


Thema Preventie, behandeling en onderzoek: nu en in de toekomst deel 2<br />

cellen van het netvlies. Zo komen de<br />

afvalstoffen in het RPE en worden ze<br />

daar omgezet in lipofuscine. Lipofuscine<br />

is schadelijk voor het netvlies. Met<br />

toenemende leeftijd wordt het effectief<br />

opruimen van de ‘zakken afval’ ook iets<br />

minder en zal er ook wat lipofuscine<br />

worden opgestapeld in het RPE.<br />

De ziekte van Stargardt<br />

Bij de ziekte van Stargardt komt deze<br />

ophoping van lipofuscine door afname<br />

van functionerend ABCA4 eiwit. Het<br />

ABCA4 eiwit is een transporteiwit<br />

dat een rol speelt in het recyclen van<br />

vitamine A derivaten in de visuele cyclus.<br />

Het is één van de meest voorkomende<br />

erfelijke aandoeningen van het netvlies.<br />

De ziekte van Stargardt komt bij circa 1<br />

op 8.000-10.000 mensen voor. Patiënten<br />

ontwikkelen vaak centraal verlies van het<br />

gezichtsveld tijdens hun jeugd of vroege<br />

volwassenheid. Echter de ziekte kan ook<br />

op latere leeftijd tot uiting komen. De<br />

ziekte van Stargardt wordt gekenmerkt<br />

door ‘vlekjes’ (de stapeling van<br />

lipofuscine) en door gebieden van atrofie<br />

(afgestorven RPE) die op netvliesfoto’s<br />

goed zijn waar te nemen. De symptomen<br />

variëren van verminderd zicht, vlekken<br />

in het zicht en achteruitgang van<br />

het centrale zicht tot defecten in het<br />

kleurenzien.<br />

Naast de ziekte van Stargardt is er<br />

nog een verscheidenheid aan andere<br />

oogaandoeningen veroorzaakt door<br />

afwijkingen in verschillende onderdelen<br />

van de visuele cyclus zoals vormen van<br />

retinitis pigmentosa, Leber congenitale<br />

amaurosis (LCA), kegelstaaf dystrofie en<br />

congenitaal stationaire nachtblindheid.<br />

Therapie mogelijkheden: van minder<br />

aanvoer van grondstoffen tot het<br />

saboteren van de fabrieksproductie<br />

Beperking van vitamine A inname<br />

Bij problemen in de visuele cyclus<br />

zijn visuele cyclus modulatoren een<br />

voor de hand liggend aangrijpingspunt<br />

voor therapie. Als de beschikbaarheid<br />

van de grondstoffen van de visuele<br />

cyclus (vitamine A derivaten) wordt<br />

verminderd, dan wordt deze cyclus<br />

vertraagd. De productie van de fabriek<br />

wordt vertraagd en dus komt er minder<br />

afval vrij. Een belangrijke bijwerking<br />

van het vertragen van de visuele cyclus<br />

is het vertraagd aanpassen aan de<br />

overgang van licht naar donker (donker<br />

adaptatie) en nachtblindheid. Dit komt<br />

doordat een essentieel onderdeel van<br />

het zien, het omzetten van lichtstraal<br />

naar elektrisch signaal, ook vertraagt.<br />

Therapieën gebaseerd op het vertragen<br />

van de visuele cyclus zullen in theorie het<br />

ziektebeloop vertragen, maar de ziekte<br />

niet genezen. In het algemeen wordt<br />

bij de ziekte van Stargardt geadviseerd<br />

vitamine A inname te beperken. Een<br />

hoge vitamine A inname is namelijk<br />

een risico factor voor progressie van<br />

de ziekte. Echter, volledig uitsluiten<br />

van vitamine A in het dieet is ook niet<br />

gewenst, immers voor het zien moet er<br />

wel vitamine A beschikbaar zijn.<br />

Een zonnebril<br />

Daarnaast helpt het dragen van een<br />

zonnebril. Bij muizen met de ziekte van<br />

Stargardt is het namelijk aangetoond dat<br />

wanneer ze zijn opgegroeid en gehouden<br />

worden in het donker, ze geen stapeling<br />

32 | <strong>MaculaVisie</strong> maart <strong>2022</strong>


Thema Preventie, behandeling en onderzoek: nu en in de toekomst deel 2<br />

van afvalstoffen hebben. Het leven<br />

in totale duisternis is voor een mens<br />

natuurlijk niet mogelijk. Een zonnebril<br />

dragen daarentegen is wel een optie.<br />

Potentiële geneesmiddelen<br />

(Emixustat; ALK-001; STG-001)<br />

Er zijn verschillende geneesmiddelen in<br />

ontwikkeling die ingrijpen in de vitamine A<br />

cyclus en op dit moment worden getest in<br />

klinische onderzoeken wereldwijd, maar<br />

ook in Nederland.<br />

Een voorbeeld van een potentieel<br />

geneesmiddel dat de vitamine A cyclus<br />

remt, is Emixustat dat de werking van het<br />

eiwit RPE65 remt.<br />

Dit eiwit (RPE65) is betrokken bij een<br />

van de recycle stappen in het RPE naar<br />

de lichtgevoelige 11-cis-retinal vorm<br />

van vitamine A. Emixustat bleek in een<br />

eerdere studie geen effect te hebben<br />

op de groei van atrofie in patiënten m et<br />

leeftijdsgebonden maculadegeneratie<br />

maar gaf wel veel voorbijgaande<br />

bijwerkingen zoals het langzamer<br />

aanpassen van het oog aan het donker<br />

en een kleurenzienstoornis. Momenteel<br />

wordt de werkzaamheid van Emixustat<br />

onderzocht bij patiënten met de ziekte<br />

van Stargardt, omdat deze patiënten<br />

mogelijk baat hebben bij het vertragen<br />

van de visuele cyclus.<br />

ALK-001 is een chemisch gemodificeerde<br />

vorm van vitamine A waarbij een<br />

waterstof molecuul is vervangen door de<br />

stabielere isotoop deuterium (waterstof-2).<br />

ALK-001 vervangt het normale vitamine<br />

A. Deze stabielere vorm veroorzaakt<br />

minder lipofuscine ophoping, zonder de<br />

normale visuele cyclus te beïnvloeden.<br />

In een studie met muizen met de ziekte<br />

van Stargardt is de werking van ALK0-<br />

001 aangetoond. Dit middel wordt<br />

momenteel onderzocht bij mensen<br />

waarbij het vergeleken wordt met een<br />

placebo.<br />

Vitamine A wordt gebonden aan het<br />

transporteiwit RBP4 vervoerd in het<br />

lichaam. RBP4 antagonisten zijn stoffen<br />

die de plek innemen van RBP4. Minder<br />

RBP4 kan daardoor binden aan vitamine<br />

A. Hierdoor wordt er minder vitamine<br />

A vervoerd naar het oog, wat leidt tot<br />

minder opbouw van afvalstoffen. Voor<br />

de ziekte van Stargardt wordt het middel<br />

STG-001 onderzocht.<br />

Voor leeftijdsgebonden<br />

maculadegeneratie is het middel<br />

Fenretinide onderzocht. Het zorgde voor<br />

significante vermindering van de toename<br />

van atrofie, maar er zijn zorgen over de<br />

veiligheid van het middel op lange termijn.<br />

Concluderend kunnen we zeggen<br />

Een evenwichtige hoeveelheid vitamine A<br />

is vereist voor het goed kunnen zien. Een<br />

tekort of overmaat kan schadelijk zijn. Er<br />

lopen onderzoeken naar verschillende<br />

medicijnen die aangrijpen op<br />

verschillende onderdelen van de visuele<br />

cyclus, maar de werkzaamheid van deze<br />

middelen is nog niet aangetoond.<br />

Bij nachtblindheid kan vitamine A<br />

aangevuld worden. Bij aandoeningen<br />

waar er stapeling optreedt van vitamine<br />

A afvalproducten, zoals bij de ziekte van<br />

Stargardt, wordt een vitamine A-beperkt<br />

dieet geadviseerd en het dragen van een<br />

zonnebril.<br />

Het eten van worteltjes is dus niet bij<br />

iedereen goed voor de ogen.<br />

<strong>MaculaVisie</strong> maart <strong>2022</strong> | 33


Thema Preventie, behandeling en onderzoek: nu en in de toekomst deel 2<br />

Kunstmatige intelligentie<br />

voor leeftijdsgebonden<br />

maculadegeneratie<br />

Geschreven door drs. Eric Thee, promovendus ErasmusMC, Rotterdam, afdeling<br />

Oogheelkunde<br />

Kunstmatige intelligentie (AI)<br />

voor de screening, monitoring<br />

en behandeling van patiënten<br />

met leeftijdsgebonden<br />

maculadegeneratie (LMD) is een<br />

nieuwe, veelbelovende techniek<br />

die volop in ontwikkeling is. AI<br />

biedt oogartsen de kans patiënten<br />

met LMD eerder te identificeren en<br />

gerichter te behandelen.<br />

Wat is AI?<br />

AI is een verzamelbegrip voor<br />

technologie die menselijke<br />

intelligentie tracht na te bootsen met<br />

computersystemen. De oogzorg<br />

ontwikkelt momenteel AI algoritmen<br />

voor de automatische beoordeling van<br />

netvliesfoto’s. Een AI algoritme kan<br />

uiteindelijk zelfstandig taken uitvoeren,<br />

zoals het herkennen van een afwijking<br />

of een ziekte. Sinds enkele jaren is ook<br />

‘deep learning’ mogelijk. Deep learning<br />

is een specifieke vorm van AI die<br />

gebruikt wordt om details en complexe<br />

patronen op foto’s te analyseren.<br />

Een voordeel van een deep learning<br />

algoritme is dat het naast bekende<br />

patronen ook patronen kan herkennen<br />

die voor mensen niet zichtbaar zijn.<br />

Toepassingen<br />

AI kan bij de screening van LMD<br />

een grote rol spelen. Patiënten met<br />

een vroege vorm van LMD hebben<br />

vaak nog geen klachten en komen<br />

daardoor niet bij de oogarts. Dit is<br />

nadelig, omdat leefstijlaanpassingen<br />

en voedingssupplementen de<br />

achteruitgang sterk kunnen vertragen.<br />

Daarom zijn in de afgelopen jaren in<br />

o.a. het Erasmus MC verschillende<br />

deep learning algoritmen ontwikkeld<br />

die de aanwezigheid van vroege<br />

LMD op netvliesfoto’s automatisch<br />

kunnen detecteren. Deze laten al zeer<br />

goede resultaten zien. Grootschalige<br />

screening met automatische<br />

beoordeling door deep learning<br />

algoritmen zal het mogelijk maken<br />

LMD eerder op te sporen, waardoor<br />

ook eerder kan worden gestart met<br />

leefstijlveranderingen. Een mogelijkheid<br />

is dat funduscamera’s beschikbaar<br />

komen bij opticiens/optometristen of<br />

huisartsenpraktijken, zodat AI-algoritmen<br />

direct toegepast kunnen worden. Bij<br />

foto’s met tekenen van vroege LMD<br />

zal het algoritme dan als uitslag een<br />

verslag geven waarbij een advies<br />

wordt gegeven over doorverwijzing<br />

34 | <strong>MaculaVisie</strong> maart <strong>2022</strong>


Thema Preventie, behandeling en onderzoek: nu en in de toekomst deel 2<br />

naar oogartsen en eventuele dieet- of<br />

leefstijlaanpassing (gebruik van AREDS<br />

voedingssupplementen). Dit klinkt<br />

misschien als verre toekomstmuziek,<br />

maar voor diabetische retinopathie<br />

zijn al systemen goedgekeurd die<br />

automatisch oogfoto’s kunnen<br />

nemen en meteen een uitslag.<br />

Een andere mogelijkheid is om<br />

patiënten te screenen met behulp van<br />

telegeneeskunde. Er wordt momenteel<br />

gewerkt aan mobiele apps met<br />

ingebouwde AI-algoritmen, waarbij<br />

gebruikers een foto van hun netvlies<br />

kunnen maken met hun telefoon en<br />

een speciale opzetlens, waarna de app<br />

aangeeft of er tekenen van vroege LMD<br />

zichtbaar zijn. Dit laatste staat nog wel<br />

in de kinderschoenen.<br />

De analyse van subtiele veranderingen<br />

in de tijd zal helpen bij zowel het<br />

voorspellen van het verloop als bij<br />

het nauwkeuring meten van het effect<br />

van nieuwe behandelingen die in<br />

ontwikkeling zijn.<br />

Een voorbeeld van hoe drusen en<br />

pigmentveranderingen in het netvlies<br />

herkend worden door de computer is te<br />

zien in Figuur 1.<br />

Automatische beoordeling van<br />

andere afwijkingen<br />

Daarnaast zijn er ook al algoritmen<br />

ontwikkeld om bloedingen en<br />

andere afwijkingen in het netvlies te<br />

analyseren op OCT-scans (echografie<br />

van het netvlies, maar dan met licht<br />

in plaats van geluidsgolven, Figuur<br />

2). Deze zouden gebruikt kunnen<br />

worden om het behandelplan bij natte<br />

maculadegeneratie te optimaliseren en te<br />

personaliseren.<br />

Bovendien werken het Erasmus MC en<br />

het Radboudumc momenteel samen<br />

om algoritmen te ontwikkelen waarin<br />

verschillende typen oogafbeeldingen,<br />

zoals netvliesfoto’s en OCT-scans,<br />

worden gecombineerd. De verwachting<br />

is dat algoritmen hierdoor nog krachtiger<br />

zullen worden in hun voorspelling en<br />

Figuur 1. Automatische beoordeling van drusen op netvliesfoto’s<br />

<strong>MaculaVisie</strong> maart <strong>2022</strong> | 35


Thema Preventie, behandeling en onderzoek: nu en in de toekomst deel 2<br />

Figuur 2. Automatische beoordeling<br />

van diverse netvliesafwijkingen op<br />

OCT-scans. Ellipsoid loss = degeneratie<br />

van de ellipsoïd zone (teken van droge<br />

LMD), HTR = verhoogde transmissie<br />

van licht onder het netvlies (teken van<br />

droge LMD), IRF = vocht/bloed in het<br />

netvlies (teken van natte LMD), RPE loss<br />

= degeneratie van het retinaal pigment<br />

epitheel (netvlies laag die verbonden<br />

is met de staafjes en kegels), PED<br />

= loslating van het retinaal pigment<br />

epitheel gepaard met vocht/bloed/ander<br />

materiaal, SDD = specifiek type van<br />

drusen die een sterk verhoogd risico<br />

geven op late LMD, SRF = vocht/bloed<br />

onder het netvlies (teken van natte LMD)<br />

nieuwe inzichten in het beloop van LMD<br />

zullen verschaffen.<br />

Overwegingen en beperkingen<br />

Algoritmen voor de screening, monitoring<br />

en behandeling van LMD zullen naar<br />

verwachting hun intrede gaan maken<br />

in optiekzaken, huisartsenpraktijken<br />

en op de oogheelkundige poliklinieken.<br />

Het is belangrijk dat zorgverleners en<br />

patiënten niet alleen weten wat een<br />

dergelijk algoritme kan, maar ook wat de<br />

beperkingen zijn. Dit komt de interpretatie<br />

van de AI-uitslagen ten goede. Een<br />

deep learning algoritme leert patronen<br />

herkennen door vele foto’s te analyseren.<br />

Hierbij is het van groot belang dat foto’s<br />

divers zijn, wat betreft de kwaliteit, de<br />

etniciteit van patiënten, het type of model<br />

van de camera, etc. Een algoritme<br />

werkt namelijk alleen goed als deze<br />

wordt gebruikt voor afbeeldingen die<br />

gelijkaardig zijn aan de afbeeldingen<br />

waarmee de computer “getraind” is.<br />

Dit is momenteel nog een belangrijke<br />

belemmering voor de toepassing van AI<br />

in de praktijk.<br />

Gouden standaard<br />

Voor het trainen en testen van algoritmen<br />

is een zéér grondig beoordeelde set<br />

aan afbeeldingen noodzakelijk; de<br />

zogenaamde gouden standaard. AI<br />

algoritmen die ontwikkeld en getest zijn<br />

door personen met veel ervaring in het<br />

beoordelen van dit type afbeeldingen<br />

zullen beter zijn dan die zijn beoordeeld<br />

door onervaren mensen. Het analyseren<br />

van oogafbeeldingen is namelijk erg<br />

complex.<br />

Vertrouwen, wet- en regelgeving<br />

Een barrière voor het gebruik van<br />

36 | <strong>MaculaVisie</strong> maart <strong>2022</strong>


Thema Preventie, behandeling en onderzoek: nu en in de toekomst deel 2<br />

AI is dat de resultaten van een deep<br />

learning algoritme vaak een ‘black<br />

box’ zijn; de precieze werkwijze van<br />

algoritmen is niet duidelijk, waardoor<br />

deze dus moeilijk te controleren is. Dit<br />

geldt met name voor algoritmen die een<br />

diagnose stellen. Een oplossing hiervoor<br />

is het ontwikkelen van algoritmen die<br />

gedetailleerde ziektekenmerken kunnen<br />

detecteren én kunnen weergeven (zie<br />

Figuur 1 en 2). Doordat deze systemen<br />

kunnen aangeven waarop de diagnose<br />

is gebaseerd zijn ze makkelijker te<br />

controleren, wat het vertrouwen voor arts<br />

en patiënt kan vergroten.<br />

De automatische intekening van<br />

netvliesafwijkingen zal het voor<br />

zorgverleners en patiënten ook<br />

duidelijker maken waar de afwijkingen<br />

zich bevinden en hoe deze veranderen in<br />

de tijd.<br />

meer een rol gaan spelen in LMDzorg.<br />

Bovendien is de verwachting<br />

dat AI ook ingezet zal worden voor de<br />

analyse van andere gegevens, zoals<br />

genetische factoren, leefstijlfactoren en<br />

laboratoriumuitslagen die van belang<br />

zijn voor LMD. Dit zal de oogzorg verder<br />

personaliseren en zal helpen bij het<br />

visualiseren van LMD-gerelateerde<br />

oogafwijkingen, zodat de patiënt een<br />

beter inzicht in zijn ziekte zal krijgen.<br />

AI systemen moeten aan recent<br />

aangescherpte Europese richtlijnen<br />

voldoen voordat ze gebruikt mogen<br />

worden op een polikliniek. De wet- en<br />

regelgeving voor AI algoritmen in de<br />

zorg zijn nog niet uitgekristalliseerd.<br />

Wel geeft de Algemene Verordening<br />

Gegevensbescherming (AVG) duidelijke<br />

regels voor omgang met medische<br />

gegevens. Medische gegevens en foto’s<br />

moeten worden geanonimiseerd voordat<br />

ze kunnen worden gebruikt.<br />

Conclusie<br />

Dankzij de snelle ontwikkelingen op<br />

het gebied van AI zullen deze steeds<br />

<strong>MaculaVisie</strong> maart <strong>2022</strong> | 37


Thema Preventie, behandeling en onderzoek: nu en in de toekomst deel 2<br />

Netvlies-op-een-Chip:<br />

Nieuwe technologie om<br />

netvliesaandoeningen te<br />

simuleren en behandelen<br />

Geschreven door drs. Edwin van Oosten, promovendus, dr. Alex Garanto, Radboudumc,<br />

Nijmegen, afdeling Kindergeneeskunde en Genetica, en prof. dr. Andries van der Meer,<br />

Universiteit Twente, Enschede<br />

Netvliesmodellen van menselijke<br />

cellen<br />

Het Radboudumc en de Universiteit<br />

van Twente zijn een langdurige<br />

samenwerking aangegaan om<br />

netvliesmodellen gemaakt van<br />

menselijke cellen te ontwikkelen<br />

voor verschillende doeleinden. Deze<br />

modellen kunnen helpen om het<br />

mechanisme achter een ziekte te<br />

begrijpen, maar kunnen ook gebruikt<br />

worden om nieuwe behandelstrategieën<br />

te testen. Binnen de onderzoeksgroepen<br />

van Dr. Garanto (Radboudumc) en<br />

van Dr. van der Meer (Universiteit<br />

van Twente) wordt gewerkt aan de<br />

ontwikkeling van een werkzaam model<br />

van het netvlies dat kan bijdragen aan<br />

deze missie.<br />

De noodzaak van menselijke<br />

netvliesmodellen<br />

Het ontwikkelen van menselijke<br />

modellen is noodzakelijk, omdat in<br />

veel opzichten de diermodellen die<br />

normaal gesproken gebruikt worden,<br />

vaak knaagdieren zoals muizen en<br />

ratten, niet vergelijkbaar zijn met het<br />

menselijke oog. Zo hebben muizen<br />

bijvoorbeeld geen gele vlek (macula),<br />

waardoor het lastig is om ziektebeelden<br />

waarbij de macula betrokken is na<br />

te bootsen. Bovendien hebben veel<br />

oogaandoeningen een genetische<br />

achtergrond, wat betekent dat de oorzaak<br />

van de ziekte in het DNA van de patiënt<br />

terug te vinden is. Zeldzame ziekten<br />

zoals erfelijke netvliesaandoeningen<br />

worden veroorzaakt door mutaties in<br />

het DNA in veel verschillende genen<br />

(tot nu toe zijn er meer dan 250 genen<br />

ontdekt). Hierdoor is het niet mogelijk<br />

om diermodellen te creëren voor elke<br />

specifieke mutatie. Voor meer complexe<br />

aandoeningen, zoals leeftijdsgebonden<br />

maculadegeneratie (LMD), is dit nog<br />

lastiger, omdat hierbij nog meer aspecten<br />

een rol spelen bij het ontwikkelen van<br />

de ziekte dan alleen de genen. Een<br />

muis is dus niet hetzelfde als een mens,<br />

en daarom is het nodig om menselijke<br />

modellen voor oogaandoeningen<br />

te ontwikkelen om ziektes zoals<br />

maculadegeneratie te onderzoeken.<br />

38 | <strong>MaculaVisie</strong> maart <strong>2022</strong>


Thema Preventie, behandeling en onderzoek: nu en in de toekomst deel 2<br />

Patiënt-specifieke stamcellen voor de<br />

kweek van netvliesmodellen<br />

Een alternatief voor proefdieronderzoek<br />

is het bestuderen van menselijke<br />

celkweekmodellen. Helaas kunnen<br />

netvliescellen niet direct van de<br />

patiënt afgenomen worden. In plaats<br />

hiervan kunnen deze cellen in het<br />

lab gemaakt worden door middel<br />

van stamceltechnologie. Om een<br />

celkweekmodel van het menselijke<br />

netvlies te maken vanuit stamcellen is<br />

veel nodig.<br />

Allereerst is het van belang dat patiëntspecifieke<br />

stamcellen gebruikt kunnen<br />

worden. Patiënt-specifieke stamcellen<br />

kunnen gemaakt worden door het<br />

afnemen van een huidbiopt of bloed.<br />

In het lab kunnen deze bloed- of<br />

huidcellen vervolgens omgezet worden<br />

naar stamcellen, door het toevoegen<br />

van bepaalde eiwitten. Als de patiëntspecifieke<br />

stamcellen eenmaal in kweek<br />

zijn in het lab is het mogelijk om (bijna)<br />

elk ander celtype te maken. Dit zijn dus<br />

bijvoorbeeld ook cellen die te vinden<br />

zijn in het netvlies, zoals staafjes en<br />

kegeltjes. Deze cellen hebben dezelfde<br />

genetische achtergrond als de patiënt<br />

en daardoor is het mogelijk onderzoek<br />

te doen naar de specifieke mutatie of<br />

therapieën te testen.<br />

Driedimensionale netvlies-<br />

‘organoïden’ (‘mini-netvliezen’)<br />

Vaak worden deze cellen (bijvoorbeeld<br />

staafjes en kegeltjes) op een<br />

tweedimensionaal vlak, als een enkele<br />

laag op een petrischaal, gekweekt in<br />

het lab om onderzoek te doen, maar<br />

hier zitten een aantal beperkingen aan.<br />

Door alleen de staafjes en kegeltjes<br />

te maken, is het enkel mogelijk om<br />

ziekteprocessen in deze celtypen te<br />

onderzoeken. In het menselijke netvlies<br />

staan deze cellen echter in contact met<br />

veel andere celtypen, en dus geven<br />

tweedimensionale celkweekmodellen<br />

geen volledig beeld van het menselijke<br />

netvlies.<br />

Het is ook mogelijk om een<br />

driedimensionaal celkweekmodel te<br />

gebruiken. Hierbij worden meerdere<br />

cellagen van het netvlies tegelijk<br />

gekweekt, om zo een soort ‘mini-netvlies’<br />

te maken van de patiënt-specifieke<br />

stamcellen. Zo’n mini-netvlies wordt ook<br />

wel een netvlies-‘organoïde’ genoemd.<br />

Het is feitelijk een driedimensionaal<br />

mini-orgaantje, dat dezelfde structuren<br />

en celtypen als een menselijk netvlies<br />

heeft. Deze netvlies-organoïden bevatten<br />

dus niet alleen de staafjes en kegeltjes,<br />

maar ook de cellen in het netvlies die<br />

nodig zijn om de signalen van deze<br />

lichtgevoelige cellen te verwerken. Het<br />

maken van deze netvlies-organoïden is<br />

een lang proces, dat tot wel 180 dagen<br />

duurt. Hierbij moeten de organoïden om<br />

de dag nieuwe voedingsstoffen krijgen<br />

met specifieke eiwitten en moleculen om<br />

te zorgen dat de stamcellen veranderen<br />

in netvliescellen, en niet in andere<br />

celtypen.<br />

Combinatie van netvlies-‘organoïden’<br />

en ‘vloeistof-chips’<br />

Met behulp van technologische<br />

ontwikkelingen worden de<br />

driedimensionale celkweekmodellen<br />

<strong>MaculaVisie</strong> maart <strong>2022</strong> | 39


Thema Preventie, behandeling en onderzoek: nu en in de toekomst deel 2<br />

van het netvlies steeds realistischer. Zo<br />

is het mogelijk om met zogenaamde<br />

‘vloeistof-chips’ de gelaagde structuur<br />

van het netvlies na te bootsen (Figuur<br />

1). De chips bevatten verschillende<br />

vloeistofcompartimenten die van elkaar<br />

gescheiden zijn door membranen en<br />

wandjes van gel-achtige substanties.<br />

Met hun gecontroleerde bouw bieden<br />

de chips een omgeving waarin de<br />

gekweekte cellen weefselstructuren<br />

kunnen vormen die overeenkomen met<br />

het echte netvlies. Verder bieden de<br />

vloeistof-chips de mogelijkheid om actief<br />

vloeistofstroom, druk en beweging te<br />

simuleren. Zo bevatten de chips zelfs<br />

kleine bloedvaatjes, waar gecontroleerd<br />

voedingsstoffen en medicijnen<br />

worden toegediend met behulp van<br />

injectiepompen.<br />

‘Netvlies-op-een-Chip’<br />

In de huidige samenwerking tussen<br />

Radboudumc en Universiteit Twente is<br />

het doel om netvlies-‘organoïden’ en<br />

‘vloeistof-chips’ te combineren.<br />

Zo zal het meest realistische menselijke<br />

celkweekmodel van een netvlies ooit<br />

worden gebouwd: een ‘netvlies-op-eenchip’<br />

(Figuur 2). Voor dit doel worden<br />

netvlies-‘organoïden’ gecombineerd<br />

met het retinale pigmentepitheel (RPE,<br />

de cellen die in contact staan met de<br />

staafjes en kegeltjes in het menselijk<br />

oog) en het vaatvlies, allen afgeleid van<br />

de stamcellen van dezelfde patiënt.<br />

Zo is het in de toekomst hopelijk<br />

mogelijk een volledig ziektebeeld van<br />

onder andere maculadegeneratie te<br />

onderzoeken in een menselijk model.<br />

Figuur 1. ‘Vloeistof-chip’ voor het<br />

opzetten van een ‘netvlies-op-een-chip’.<br />

© Eric Brinkhorst<br />

Figuur 2. Schematische weergave<br />

van de netvlies-op-een-chip (links),<br />

en de gelijkenis met het menselijke<br />

netvlies (midden en rechts). De staafjes,<br />

kegeltjes, en het pigmentepitheel zijn<br />

de meest getroffen celtypen in erfelijke<br />

oogziekten. Figuur gemaakt met<br />

Biorender.com.<br />

40 | <strong>MaculaVisie</strong> maart <strong>2022</strong>


OOGCONTACT<br />

Dankzij donateurs kan het Oogfonds wetenschappelijk maculaonderzoek stimuleren<br />

en financieren. Dit biedt steeds opnieuw inzichten die bijdragen aan betere behandelingen<br />

en – in de toekomst – een oplossing bij de diagnose maculadegeneratie.<br />

Dé nationale macula-database: MacuNED<br />

Hoeveel mensen leven er met een<br />

aangetaste macula? Hoeveel mensen<br />

worden er behandeld voor een<br />

aandoening aan de macula? Hoe<br />

vaak komen bepaalde genetische<br />

afwijkingen voor en bij hoeveel<br />

mensen speelt levensstijl de grootste<br />

rol? Allemaal vragen waar (nog) geen<br />

antwoord op is.<br />

Om tot betere behandelingen te komen,<br />

is het goed om zoveel mogelijk data<br />

te verzamelen van maculapatiënten.<br />

Hoe meer gegevens, hoe beter de<br />

analyse en hoopgevender de uitkomst.<br />

MacuNED is de nieuwe database van het<br />

Radboudumc, waarin al deze gegevens<br />

worden verzameld. Het Oogfonds ziet de<br />

toegevoegde waarde van deze database<br />

en ondersteunt dit project. Het helpt<br />

onderzoekers sneller relevante informatie<br />

te vinden van de onderzoeksgroep. Door<br />

dit centraal op te slaan scheelt dit veel tijd<br />

en kunnen ze direct aan de slag met het<br />

onderzoek zelf. Zoals het vergelijken van<br />

gegevens, DNA-mutaties bekijken, leefstijl<br />

en meer.<br />

Inrichting database<br />

Om zoveel mogelijk te kunnen leren over<br />

het aantal patiënten in Nederland en het<br />

verloop van macula-gerelateerde ziektes,<br />

is een breed scala aan gegevens nodig.<br />

Denk hierbij aan: klinische gegevens, bloedmonsters<br />

en beelden. Klinische gegevens<br />

worden verzameld door middel van vragenlijsten.<br />

Deze kunnen tijdens of na een<br />

bezoek aan een specialist ingevuld worden.<br />

Beeldmateriaal wordt verkregen door ‘standaard’<br />

controles of door speciale afspraken<br />

waarbij heel specifiek een bepaald deel van<br />

het oog in beeld wordt gebracht. Deze twee<br />

elementen worden opgeslagen in een goed<br />

beveiligde digitale omgeving. Dit is een<br />

digitale omgeving, specifiek ontworpen voor<br />

het opslaan van medische onderzoek data.<br />

Het is een veilige en betrouwbare manier!<br />

Bloed dat wordt afgenomen voor DNAonderzoek<br />

en voor analyses in plasma en<br />

serum worden opgeslagen in de Biobank<br />

van het Radboudumc. Vooral de informatie<br />

die uit de bloedmonsters gehaald kan<br />

worden is cruciaal voor toekomstig<br />

onderzoek en behandelingen. Dit maakt<br />

MacuNED uniek in Nederland. >><br />

Oogfonds<br />

<strong>MaculaVisie</strong> maart <strong>2022</strong> | 41


OOGCONTACT<br />

MACULAONDERZOEK<br />

Wie kan er bij al die gegevens<br />

Hoe zit het met de veiligheid van de<br />

3D-Bioprinting<br />

persoonsgegevens? MacuNED is natuurlijk<br />

Om niet bovenstaand zomaar toegankelijk proces tegen voor te iedereen. kunnen<br />

gaan Hiervoor is meer gelden inzicht strenge nodig in regels die vorming en alleen van<br />

drusen. onderzoekers Er bestaat met in het specifieke laboratorium toestemming nog<br />

geen mogen enkel hier model gegevens dat het uit proces halen. van Daarnaast afzetten<br />

van wordt drusen alle in data het netvlies anoniem goed opgeslagen. na kan bootsen.<br />

Hierdoor wordt onderzoek naar LMD<br />

ernstig belemmerd. Het doel van dit onderzoeksproject<br />

is om een volledig gecontroleerd<br />

model EEN NIEUW te 3D-bioprinten GEZICHT en VOOR te testen. HET OOGFONDS Hierbij<br />

wordt Het Oogfonds de expertise heeft van een onderzoekers nieuw jasje. uit We de<br />

biologie bestaan gecombineerd dit jaar al 75 met jaar de, en blijven recent met in de<br />

Amsterdam tijd meegaan. UMC Met verkregen, een frisse nieuwste kijk gaan we<br />

3D-bioprint samen met technologie. onze donateurs grote stappen<br />

nemen. Om ervoor te zorgen dat u kunt<br />

Dit blijven model zien zal waar om te u beginnen van houdt. bestaan En dat uit kan,<br />

een want enkele we staan laag RPE aan cellen de vooravond (een laag van cellen grote<br />

tussen doorbraken het netvlies als het en gaat het vaatvlies) om diagnose, die vanuit<br />

stamcellen behandeling worden techniek. gemaakt, Investeren op een kunstmatig<br />

oogonderzoek Bruchse membraan. maakt zichtbaar Daartussen verschil.<br />

in<br />

worden kunstmatige drusen geprint. Deze<br />

drusen bevatten volledig gecontroleerde<br />

hoeveelheden vetten, calcium en eiwitten,<br />

zoals die ook in het oog voorkomen. Vervolgens<br />

wordt de ontwikkeling van deze drusen<br />

Zelf meedoen?<br />

De voorbereidingen voor een kwalitatieve<br />

database zijn in volle gang. Zodra de<br />

onderzocht volgende stap en geanalyseerd gezet wordt met en relevante de databank<br />

testen gevuld die kan in het worden, Amsterdam verschijnt UMC er beschikbaar<br />

oproep zijn. op Hiermee oogfonds.nl. wordt het mogelijk om het<br />

een<br />

ziekteproces na te bootsen in een kweekbakje<br />

☎en de verschillende therapeutische<br />

mogelijkheden ✉ op een goed model te testen.<br />

Voor alle netvliesaandoeningen<br />

Het Ons team oude van ogo dr. Emri ontwikkelt een innovatief<br />

LMD-model op kweek, dat gebruikt<br />

kan worden om de oogziekte te begrijpen<br />

en nieuwe therapieën te testen. De ontwikkeling<br />

van 3D-bioprint technologie om<br />

weefsels te maken is ook relevant voor vele<br />

andere netvliesaandoeningen waarbij het<br />

netvlies Hieronder schade ziet u oploopt. ons nieuwe Kortom logo. met De deze nieuwe<br />

innovatieve huisstijl is gebaseerd technieken op komt de de vorm oplossing van een iris<br />

van en meerdere kegeltjes oogaandoeningen de staafjes. Omringd weer een door<br />

stapje alle mooie dichterbij. dingen die u graag wilt blijven zien.<br />

Op de hoogte blijven van dit onderzoek?<br />

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van het<br />

Oogfonds. Ga naar oogfonds.nl/nieuwsbrief<br />

Hallo,<br />

ik ben Iris<br />

van het<br />

Oogfonds<br />

Neem ook eens een kijkje<br />

op € de 80.000 vernieuwde naar website! maculaonderzoek dr. Yara Lechanteur<br />

www.oogfonds.nl<br />

Dankzij de steun van haar donateurs heeft het Oogfonds een substantiële<br />

bijdrage van 80.000 euro kunnen leveren aan het belangrijke onderzoek van<br />

dr. Yara Lechanteur van het RadboudUMC. Samen met haar team gaat zij<br />

nader onderzoeken óf en wanneer het tweede oog aangedaan wordt bij natte<br />

leeftijdgebonden maculadegeneratie.<br />

Wilt u ook bijdragen aan baanbrekend onderzoek als dit? Aan het Oogfonds<br />

kunt u geoormerkt geven, dan wordt uw donatie gebruikt voor maculaonderzoek.<br />

Meer informatie hierover vind u op maculaonderzoek.nl<br />

Blijf zien waar je<br />

van houdt


OOGCONTACT<br />

OOGCONTACT<br />

MACULAONDERZOEK<br />

DONATIEBON<br />

JA, ik maak wetenschappelijk onderzoek naar maculadegeneratie mogelijk.<br />

DONATIEBON<br />

Mijn donatie komt 100% ten goede aan maculaonderzoek. U krijgt een bevestiging<br />

Daarom machtig ik het Oogfonds om:<br />

per e-mail (of per post<br />

als geen e-mailadres<br />

JA, ik maak wetenschappelijk onderzoek naar maculadegeneratie mogelijk.<br />

éénmalig maandelijks per kwartaal jaarlijks heeft ingevuld).<br />

Daarom machtig ik het Oogfonds om:<br />

€ ............... af te schrijven van mijn bankrekening met IBAN-nr.:<br />

éénmalig maandelijks per kwartaal jaarlijks<br />

€ .................. af te schrijven van mijn bankrekening met IBAN-nr.:<br />

Dit zijn mijn gegevens:<br />

Dit Voornaam zijn mijn gegevens: .......................................................... M V<br />

Achternaam ............................................................................<br />

Straat Lid MaculaVereniging ............................................................................<br />

Voornaam Huisnummer ............................................................................<br />

Achternaam M V<br />

Straat Postcode ............................................................................<br />

Huisnummer Plaats ............................................................................<br />

Postcode<br />

E-mailadres ............................................................................<br />

..........................................................................<br />

Datum ............................................................................<br />

Plaats ..........................................................................<br />

E-mailadres ..........................................................................<br />

Handtekening ...........................................................................<br />

Datum ..........................................................................<br />

Handtekening ..........................................................................<br />

MaculaFonds maakt onderdeel uit<br />

van het Oogfonds<br />

De machtiging<br />

opzeggen U krijgt een kanbevestiging per<br />

eenvoudig e-mail (of via per post als geen<br />

donateur@oogfonds.nl<br />

e-mail adres ingevuld).<br />

030 - 29 66 999<br />

De machtiging opzeggen<br />

kan eenvoudig via<br />

Of scan de QR-code.<br />

donateur@oogfonds.nl<br />

Dank u wel!<br />

030 - 29 66 999.<br />

Stuur Of scan deze de bon iDeal-QR-code.<br />

in een<br />

envelop<br />

Dank u<br />

zonder<br />

wel!<br />

postzegel<br />

naar Oogfonds,<br />

Antwoordnummer 900,<br />

3500<br />

Stuur<br />

VB<br />

deze<br />

Utrecht<br />

bon in een<br />

envelop zonder postzegel<br />

naar Oogfonds,<br />

Antwoordnummer 900,<br />

3500 VB Utrecht


Advertentie<br />

Eerste Hulp Bij Ondertitels<br />

Ga naar<br />

vo-box.nl<br />

of bel<br />

015 262 59 55<br />

tv-ondertiteling<br />

met Vo-box<br />

tv-ondertiteling<br />

standaard<br />

Tot 2x grotere<br />

ondertitels op tv<br />

Super leesbaar<br />

met hoog contrast<br />

Vergoeding<br />

verzekeraar<br />

mogelijk<br />

Ook in combinatie<br />

met Go-box<br />

Liever de tv-ondertiteling<br />

laten voorlezen?<br />

Kies dan voor de Webbox,<br />

Go-box of Go-app.<br />

Solutions Radio. Specialist in gesproken informatie en tv-ondertiteling voor visueel beperkten

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!