25.05.2022 Views

In Beeld

In Beeld In Beeld biedt ieder kwartaal een rijkdom aan informatie voor iedereen die zich in zijn vrije tijd bezighoudt met fotografie. In het blad vind je interessante interviews, boeiende thema’s, rubrieken, exposities en de leukste fotowedstrijden. Over de Fotobond De Bond voor Nederlandse Amateur Fotografen Verenigingen (BNAFV), kortweg genoemd de Fotobond, is een landelijk samenwerkingsverband van amateur- of vrijetijdsfotografen, opgericht in 1922. Dit jaar viert de bond dan ook zijn 100-jarig bestaan. De ongeveer 7000 leden bestaan uit (amateur) fotoclubs en individuele leden met een persoonlijk lidmaatschap.

In Beeld
In Beeld biedt ieder kwartaal een rijkdom aan informatie voor iedereen die zich in zijn vrije tijd bezighoudt met fotografie. In het blad vind je interessante interviews, boeiende thema’s, rubrieken, exposities en de leukste fotowedstrijden.

Over de Fotobond
De Bond voor Nederlandse Amateur Fotografen Verenigingen (BNAFV), kortweg genoemd de Fotobond, is een landelijk samenwerkingsverband van amateur- of vrijetijdsfotografen, opgericht in 1922. Dit jaar viert de bond dan ook zijn 100-jarig bestaan. De ongeveer 7000 leden bestaan uit (amateur) fotoclubs en individuele leden met een persoonlijk lidmaatschap.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Kwartaalblad voor leden van de Fotobond<br />

107<br />

maart<br />

2022<br />

Nederlands Centrum voor Vrije fotografie<br />

1922-2022<br />

100 jaar<br />

Fotobond<br />

Eeuwfeesten<br />

vanaf 12 maart<br />

Thema<br />

Het Nederlandse<br />

Landschap


Colofon<br />

Fotobond <strong>In</strong> <strong>Beeld</strong> is een<br />

uitgave van de FOTOBOND,<br />

Nederlands Centrum voor<br />

Vrije Fotografie.<br />

Dit magazine verschijnt vier<br />

keer per jaar rond de 1e van de<br />

maanden maart, mei, september<br />

en december. Het wordt in een<br />

oplage van 6.300 exemplaren<br />

gratis toegezonden aan<br />

alle leden van fotoclubs en<br />

persoonlijke leden aangesloten<br />

bij de FOTOBOND.<br />

De inhoud van dit magazine<br />

valt onder verantwoording van<br />

de FOTOBOND. Het auteursrecht<br />

op deze uitgave en de<br />

daarin opgenomen artikelen<br />

wordt door de FOTOBOND<br />

voorbehouden.<br />

Het auteursrecht op geplaatste<br />

foto’s berust bij de auteurs.<br />

Het plaatsen van de foto’s<br />

van leden van de FOTOBOND<br />

geeft geen recht op enige<br />

vergoeding.<br />

Uitgever<br />

Pepijn Dobbelaer, Virtùmedia<br />

Postbus 595<br />

3700 AN Zeist<br />

tel: + 31 (0) 30 6920 677<br />

www.virtumedia.nl<br />

Hoofd- en eindredactie<br />

Wim Broekman<br />

Redactie<br />

Diana Bokje<br />

Ron Agterdenbos<br />

Peter van Tuijl<br />

Redactieadres<br />

Wim Broekman<br />

Boomstraat 43a<br />

1015 LB Amsterdam<br />

tel: 020 - 625 60 38<br />

tel: 06 - 149 71 337<br />

inbeeld@fotobond.nl<br />

Bondsbureau/ledenadm.<br />

Annemieke Smit<br />

bondsbureau@fotobond.nl<br />

Algemeen secretaris<br />

André van Hooidonk<br />

secretaris@fotobond.nl<br />

Marketing & sales<br />

Rob van der Linden<br />

tel: +31(0)30-3031295<br />

E: rvanderlinden@virtumedia.nl<br />

Ontwerp & vormgeving<br />

Donna van Kessel,<br />

Twin Media bv, Zeist<br />

Druk<br />

Veldhuis Media, Raalte<br />

Cover: Eddy Westdijk, FC Focel,<br />

Elst; wad bij Moddergat<br />

Vorig jaar konden we nog niet denken<br />

dat het leven nog niet volledig zou<br />

zijn hervat. We planden een grootse<br />

jubileumviering op 12 maart, maar<br />

die kan op die dag helaas niet doorgaan. We<br />

mogen nog steeds niet iedereen uitnodigen,<br />

terwijl we nu juist zoveel mogelijk van onze<br />

fotovrienden willen ontmoeten op ons eeuwfeest.<br />

Op dit moment is er nog zoveel onzeker, dat we<br />

moesten besluiten om het grote eeuwfeest te<br />

verplaatsen naar 14 mei, in Amersfoort, in de<br />

voormalige Prodentfabriek.<br />

De opzet van het programma blijft – als dat<br />

lukt – ongewijzigd. Houd vooral de website in<br />

de gaten voor de definitieve tijden en sprekers.<br />

Hoe zuur we het nu ook vinden om de echte<br />

jubileum datum te moeten overslaan, evenzeer<br />

zitten we graag met iedereen bij de presentaties<br />

en op de terrasjes bij ons jubileumfeest op<br />

14 mei.<br />

Omdat 12 maart nu eenmaal het begin van de<br />

2 e eeuw van ons bestaan markeert, kunnen we<br />

die ochtend alleen in kleine kring – op uitnodiging<br />

– en virtueel via een livestream, bij elkaar<br />

komen. Dan presenteren we het Jubileumboek<br />

en introduceren we ook de grote landelijke en<br />

regionale thematische en openbare fotowedstrijd.<br />

Let op de berichten voor het ontvangen<br />

van de link waarmee u er virtueel bij kunt zijn.<br />

<strong>In</strong>houd<br />

Van de voorzitter<br />

Het zekere voor het onzekere….<br />

04 Thema<br />

Het Nederlandse Landschap<br />

08 Foto’s Spreken<br />

Bij monde van bondsmentor<br />

Willem Hazenberg<br />

10 Droom en Drive<br />

Nathalie Kremers<br />

Theo de Kreek<br />

14 <strong>In</strong>terview<br />

Yolanda Simarro<br />

15 Jubileum<br />

Feest: 100 jaar Fotobond<br />

19 Column<br />

Veilig schild<br />

22 Eigen fotoboek<br />

Eb en (over)vloed<br />

De Jubileumkrant met achtergrondverhalen,<br />

foto’s en informatie voor leden en geïnteresseerden<br />

komt nu midden april in de bus en bij<br />

de clubs.<br />

Dus: tot ziens bij de livestream op 12 maart,<br />

bij het feest op 14 mei, of in het land bij de<br />

regiomanifestaties.<br />

Als u deze editie van <strong>In</strong> <strong>Beeld</strong> uit uw brievenbus<br />

haalt, merkt u gelijk: dit voelt anders. <strong>In</strong>derdaad,<br />

we zijn overgegaan naar een nieuwe<br />

leverancier: Virtùmedia. Die maakt ook<br />

Pf Magazine op hetzelfde, iets bredere formaat.<br />

Door de gunstige voorwaarden kan <strong>In</strong> <strong>Beeld</strong><br />

Online nu 4x per jaar verschijnen, dezelfde<br />

week gevolgd door de geprinte versie ook 4x<br />

per jaar. <strong>In</strong> The Picture blijft wekelijks in uw<br />

mailbox komen. Door deze overstap worden<br />

voortaan alle Fotobond-uitingen onder één dak<br />

gemaakt door Twin Media resp. Virtùmedia.<br />

Cora Sens<br />

Voorzitter Fotobond<br />

28 Boeken<br />

15 Jubileum<br />

Leidse AFV 100 jaar<br />

30 Mededelingen<br />

o.a. expositie<br />

Mondriaan wedstrijd<br />

3<br />

IN BEELD 107 | maart 2022


THEMA<br />

Het Nederlandse<br />

Landschap<br />

Windmolens, koeien, wolkenluchten en bloeiende<br />

tulpen. Dat is wat een buitenlandse toerist in<br />

Nederland denkt aan te treffen. Dat zijn ook de<br />

motieven waarvan ik de meeste foto’s binnenkreeg.<br />

Door Rob Agterdenbos<br />

Rosemary Sek, FC Optika, Deurne<br />

4<br />

IN BEELD 107 | maart 2022


Roelof Moorlag, AFV Daguerre, Groningen<br />

Eddy Westdijk, FC Focel, Elst; wad bij Moddergat<br />

Kevin Perston, FC Noordoostpolder; Schermer molen<br />

et thema bestaat eigenlijk uit twee delen. De<br />

foto moet in Nederland zijn gemaakt en er moet<br />

een landschap op staan. Het eerste deel van het<br />

thema is heel selectief, want onze landsgrenzen<br />

zijn bekend, maar het tweede deel is al wat<br />

moeilijker te begrenzen, want wanneer is er<br />

sprake van een landschap? Ik heb de stadslandschappen<br />

er maar buiten gelaten.<br />

Voldoet een klein stukje landschap ook aan<br />

het thema? <strong>In</strong>zenders interpreteren het thema<br />

vaak zo breed als hun fotoarchief groot is en<br />

zoeken daarbij de grenzen op.<br />

Het onderwerp is bij veel genres binnen de fotografie<br />

enorm belangrijk. Bij dit thema gaat het er juist om hoe<br />

je aanpak is geweest. Hoe een Hollandse windmolen er<br />

uitziet, is geen geheim meer. Je wil de kijker verrassen<br />

met een eigen interpretatie van het onderwerp. Hoe<br />

kun je dat doen? Dat is de vraag waar een fotograaf zich<br />

continu mee bezig moet houden, als hij of zij er met een<br />

camera op uittrekt. Is er iets te zien in de buurt van de<br />

windmolen dat voor een opvallend contrast zorgt? Of er<br />

juist heel goed bijpast? Is de wolkenlucht of de lichtval<br />

uniek? De inzenders van de geselecteerde foto’s zijn zo te<br />

werk gegaan. Zij hebben zich bewust of onbewust deze<br />

vragen gesteld.<br />

De foto van Ger Sauer is een kenmerkend voorbeeld van<br />

een Nederlands Landschap. Molens, mist en ganzen horen<br />

allemaal bij ons thuis. De mist met de blauwe lucht komt<br />

niet dagelijks voor en onderscheidt de foto van veel shots<br />

van windmolens. De langs vliegende ganzen zorgen voor<br />

een unieke toevoeging, door de overeenkomst in kleur van<br />

de molens en de vogels. Precies op het goede moment<br />

5<br />

IN BEELD 107 | maart 2022


THEMA<br />

Frans Moquette, LAFV Leiden<br />

André Bergmans, persoonlijk lid; Wijk aan Zee<br />

gefotografeerd, waardoor er ook een aansprekende compositie<br />

ontstaat. Ger maakte een foto die perfect in het thema<br />

past, met belangrijke unieke persoonlijke toevoegingen.<br />

Fons Bitter stuurde twee mooie foto’s van molens in, die<br />

ieder hun eigen kwaliteiten hebben. Ik heb ervoor gekozen<br />

om ook hier de combinatie van de molen met de langs vliegende<br />

ganzen te laten zien. Ons landschap dramatiseert<br />

als je de kleur weglaat. Vormen, ritmes en wolkenluchten<br />

vormen de basiselementen van landschapsfoto’s en deze<br />

komen sterker tot uitdrukking in zwart-wit. De foto van<br />

Fons is heel klassiek door de keuze voor zwart-wit en door<br />

de genoemde beeldbepalende elementen. Fons’ foto is<br />

uniek, doordat hij alles samenvoegt in een perfect uitgebalanceerde<br />

compositie. En net als Ger heeft hij op het<br />

beslissende moment afgedrukt.<br />

De foto van Kevin Perston is heel eenvoudig van opzet.<br />

De molen is letterlijk en figuurlijk in het middelpunt van<br />

de foto gezet en daarmee eigenlijk net niet de verwachte<br />

compositie met een iets uit het midden geplaatste molen.<br />

Het zijn echter de mooie kleuren die de foto een uniek<br />

karakter geven. Geen kleuren van de molen zelf maar de<br />

kleuren van het omringende landschap.<br />

Ger Sauer, persoonlijk lid<br />

Net als met molens, kun je ook met koeien alle kanten<br />

op. Rosemary Sek fotografeerde er vier op een rij in een<br />

door een zacht licht stemmig gekleurd weiland. Rosemary<br />

verleidt ons met deze feelgood foto, hier wil je zijn, dit<br />

wil je tijdens een wandeling tegenkomen en zelf ook fotograferen.<br />

Het unieke is de subtiele sfeer die de fotograaf<br />

weet over te brengen, een beeld dat we allemaal morgen<br />

zouden kunnen tegenkomen, zonder je te realiseren dat<br />

zo’n foto toch niet voor het oprapen ligt.<br />

Ook Wouter Vroom is gebiologeerd door koeien.<br />

Zijn geplaatste koeienfoto toont ons niet de koeien zelf<br />

6<br />

IN BEELD 107 | maart 2022


Wouter Vroom, AFV Vlaardingen<br />

Rob Jansen, Fotokring Arnhem<br />

maar slechts een reflectie van deze dieren. Het strakke<br />

omringende weiland wordt aan de slootkant door een<br />

natuurlijke ruige berm gescheiden en dat zorgt voor<br />

speelse entourage rondom de koeienportretten. Het<br />

grafische effect van de kleurloze foto accentueert de<br />

essentie van de koeienportretten: nieuwsgierigheid,<br />

onbevangenheid en jeugdigheid. Een unieke foto<br />

van koeien.<br />

Ons landschap is terug te brengen tot vlakken en lijnen<br />

en blijft dan toch herkenbaar. André Bergmans houdt<br />

van minimalistische beelden en abstracties. Hij laat zien<br />

hoe onze kustlijn eruitziet als je alleen de essentie laat<br />

zien: lucht, zee en duinen. Door verder ieder detail weg<br />

te laten, ontstaat er een heel eigen interpretatie van het<br />

landschap. De foto van André was één van de weinige<br />

abstracties die werd ingezonden. Een foto die aan het<br />

werk van Franco Fontana doet denken.<br />

Roelof Moorlag deed hetzelfde in zwart-wit. <strong>In</strong> Nederland<br />

maken we overal wandelpaden in het landschap,<br />

zodat iedereen overal kan komen om te genieten van<br />

ons land. Wandelen lijkt een Nederlandse uitvinding te<br />

zijn. Roelof maakte een minimalistische foto van enkel<br />

wandelpaden. Een karakteristieke foto met een eenvoudige<br />

maar sterke compositie.<br />

Frans Moquete maakte zijn foto met een drone. Een<br />

nieuwe mogelijkheid om het landschap te fotograferen.<br />

Foto’s gemaakt vanuit een drone zien er veel abstracter<br />

uit. Je ziet het landschap vooral als een vlakverdeling. We<br />

zullen veel meer drone foto’s gaan zien bij de Fotobond.<br />

De inzenders hebben aangetoond dat het steeds mogelijk<br />

blijft opnieuw naar een onderwerp te kijken en dan weer<br />

verrassend te zijn. Dat is inspiratie voor ons allemaal.<br />

Fons Bitter, Alphoto; the end of a splendid day<br />

Jouw foto(’s) in <strong>In</strong> <strong>Beeld</strong>?<br />

Het volgende thema is “Portret van Mens of Dier”. Stuur alléén foto’s<br />

daarover t/m 14 maart naar Rob Agterdenbos, rob.agterdenbos@gmail.com.<br />

Maximaal 3 bestanden Jpeg, lange zijde 1500 pixels, als email-bijlage,<br />

géén Zip-bestanden of WeTransfer, geen prints. Vermeld erbij van welke<br />

club je lid bent (of persoonlijk lid). Na de selectie vragen we het bestand<br />

in hoge resolutie.<br />

We hopen dan op een omgaande reactie. Pak de kans op publicatie en<br />

werk mee aan een mooi artikel.<br />

7<br />

IN BEELD 107 | maart 2022


DROOM EN DRIVE<br />

Als de Dood<br />

Als de Dood<br />

Als de Dood<br />

8<br />

IN BEELD 107 | maart 2022


Nathalie<br />

Kremers<br />

Lid FK Uithoorn en Olympus Camera Club<br />

“De fascinatie voor fotografie is ontstaan door mijn reislust.<br />

Ik reis ‘al mijn hele leven’ en maakte ook foto’s, die ik nu<br />

achteraf herinneringsfoto’s zou willen noemen.” Ik denk dat<br />

Nathalie hierover iets te bescheiden spreekt, omdat ze ook in<br />

die tijd met verschillende foto’s al prijzen behaalde en met haar<br />

werk regelmatig in ‘de etalage van de reisbranche’ verscheen.<br />

Door Peter van Tuijl<br />

Fotografie Nathalie Kremers<br />

och is het nu anders. Ik<br />

reis nu om te fotograferen.<br />

Vreemde culturen, plaatsen<br />

en vooral mensen doen me<br />

naar verre oorden trekken.<br />

Mijn fotografie is ook veranderd.<br />

Was vroeger het mooie plaatje het<br />

belangrijkste, nu gaat het me vooral om<br />

de boodschap van een foto. Daarmee is<br />

fotografie veel meer een ontdekkingstocht<br />

naar wat me bezigt en fascineert in de<br />

mensheid.”<br />

Nathalie was zowel in 2020 als in 2021 één van de<br />

geselecteerde fotografen van de prestigieuze salon<br />

Foto Nationaal. Jaarlijks krijgen fotografen van de<br />

Landelijke Groepen van de Fotobond én fotografen op<br />

voordracht van de afdelingen de gelegenheid om een<br />

serie van vijf samenhangende foto’s voor deze jaarlijkse<br />

expositie in te sturen. Een jury van professionals uit de<br />

fotografiewereld selecteert dertien series uit de pakweg<br />

350 inzendingen, die kwalitatief hoogstaand zijn en<br />

bovendien qua genre een brede afspiegeling zijn van de<br />

hedendaagse vrijetijdsfotografie.<br />

De serie waarmee Nathalie in 2020 tot de meest<br />

aansprekende series behoorde heeft als titel ‘als de<br />

dood’. “Ik ben zowel bang voor de dood als er door<br />

gefascineerd. De dood is onvermijdelijk en houdt me<br />

bezig. Op een reis door <strong>In</strong>donesië was ik per toeval<br />

getuige van een uitvaart op een zonnig strand, vol rituelen<br />

en zonder tranen. Daar ervoer ik de dood zonder<br />

angst en als een prachtige én krachtige manier om<br />

ermee om te gaan. <strong>In</strong> eerste instantie volgde ik de<br />

9<br />

IN BEELD 107 | maart 2022


DROOM EN DRIVE<br />

Patterns Thailand<br />

ceremonie wat schuchter en op afstand, maar al snel<br />

werd ik als fotograaf uitgenodigd om er echt dichtbij<br />

te zijn, zowel letterlijk als figuurlijk. Uiteindelijk heb ik<br />

een serie samengesteld waarin naast het feitelijke juist<br />

de voelbare emotie van de gebeurtenis voor mij het<br />

allerbelangrijkste is.”<br />

<strong>In</strong> de geaccepteerde serie van 2021 zijn abstracte<br />

zandpatronen te zien, die welhaast een contradictie<br />

vormen met het idee van ‘de mens centraal’ in<br />

Nathalies fotografie. “Toch heeft het meer met menszijn<br />

te maken dan je wellicht op het eerste gezicht<br />

denkt. We leven in een wereld vol hectiek en vluchtigheid.<br />

We lijken steeds meer geïnteresseerd in materiële<br />

zaken, zoals het grote huis met kookeiland, of de nog<br />

luxere auto en ik vraag me weleens af of we ‘als mens’<br />

de kleine dingen nog wel zien. Met deze serie wil ik<br />

juist de aandacht vestigen op wat misschien onbeduidend<br />

lijkt, maar juist waardevol kan zijn in de beleving<br />

en in het leven van alledag. Zoals in deze paar vierkante<br />

centimeters zand op het strand, waarin zovee l<br />

moois en schoonheid zit waarvan mensen kunnen<br />

genieten. Uit beide series spreekt ‘mijn eigen ik’, wat<br />

valt me op, waar ben ik nieuwsgierig naar, of waardoor<br />

raak ik verwonderd. De ‘fotografie van nu’ komt steeds<br />

dichter bij mijzelf en mijn fascinatie voor de mens en<br />

de omgeving.”<br />

Patterns Thailand<br />

Patterns Thailand<br />

10<br />

IN BEELD 107 | maart 2022


Sateeters Myanmar<br />

“Het heeft meer<br />

met menszijn<br />

te maken dan je<br />

op het eerste<br />

gezicht ziet”<br />

Games<br />

11<br />

IN BEELD 107 | maart 2022


DROOM EN DRIVE<br />

De verwondering van het bijzondere in het alledaagse<br />

zie je niet alleen terug in deze twee series, maar in<br />

Nathalies hele portfolio. Het licht speelt een essentiële<br />

rol in nagenoeg alle foto’s. Soms zijn het de kleuren<br />

die tot een bijzondere kijkervaring leiden en weer<br />

een andere keer is het de harmonieuze compositie die<br />

zorgt dat je door de foto blijft dwalen. Naast het esthetische<br />

aspect is de compositie steeds zodanig gekozen,<br />

dat de inhoud versterkt wordt. Bijvoorbeeld door de<br />

contouren in het silhouetportret of het toegepaste<br />

vogel perspectief bij de twee foto’s waarin het groepsgevoel<br />

bij de maaltijd of het spel belangrijk is.<br />

Ik vind het een belangrijke waarde dat de foto’s<br />

ruimte laten voor een beschouwende en eigen interpretatie.<br />

<strong>In</strong> haar foto’s is meer te ervaren dan hetgeen<br />

je feitelijk ziet. Er is een laag die verder gaat dan wat<br />

er is afgebeeld. Daarmee treed je in de wereld van de<br />

persoonlijke verbeelding. Een fictieve wereld, waarin<br />

beschouwer en fotograaf elkaar ontmoeten. Je kunt<br />

dat de kunst van het zien en beschouwen noemen. De<br />

kunst van de fotografie en wat mij betreft hebben de<br />

foto’s van Nathalie dat zeker in zich!<br />

Wet Boy Tanzania Zanzibar<br />

“Wat valt me<br />

op, waar ben ik<br />

nieuwsgierig<br />

naar, waardoor<br />

raak ik<br />

verwonderd?”<br />

Finished Fishing<br />

Kijk op https://www.fotoscholing.nl/<br />

voor meer informatie over<br />

Nathalie Kremers.<br />

12<br />

IN BEELD 107 | maart 2022


Column<br />

Willem weet van wanten<br />

Veilig schild<br />

Tekst en foto Willem Melching<br />

We moeten het eens over voyeurisme hebben.<br />

Is fotografie een kunst, of meer een alibi voor<br />

voyeurisme? Een excuus om de wereld en vooral<br />

de mensen in die wereld te observeren? De<br />

bioscoopbezoeker kan zijn voyeurisme uitleven<br />

in de veilige duisternis van de bioscoopzaal. Dat<br />

kan een fotograaf per definitie niet. Voor fotografie<br />

moet er toch tenminste een sprankje licht zijn.<br />

Maar wij fotografen zoeken de veiligheid achter<br />

de camera. Het fototoestel of de smartphone als<br />

veilig schild bij het zonder gêne gadeslaan en<br />

vastleggen van de wereld om ons heen.<br />

Maar is dat voyeurisme erg? Ik denk eigenlijk<br />

van niet. Van oudsher is de mens op zijn ogen<br />

aangewezen. We ruiken nu eenmaal niet zo<br />

goed als een hond en horen niet zo goed als<br />

een kat. Maar we houden wél onze omgeving<br />

voortdurend goed in de gaten, we zijn geoefende<br />

waarnemers. Susan Sontag was een beroemde<br />

Amerikaanse schrijfster die ook veel heeft nadacht<br />

over fotografie. Zij omschreef de fotograaf<br />

als “de gewapende versie van de flaneur, de<br />

voyeuristische wandelaar”.<br />

Wij kijken en denken in vaste patronen, altijd<br />

op zoek naar een afwijking in het alledaagse.<br />

Klaar om te ‘schieten’ zodra iets opmerkelijks<br />

in beeld komt. Dat maakt straatfotografie tot<br />

zo’n interessant genre. Meesters in het vak,<br />

zoals Garry Winogrand, Tony Ray-Jones en Joel<br />

Meyerowitz, trokken als guerrilla’s door de urban<br />

jungle, met de camera altijd doorgeladen.<br />

Bij het maken van deze foto aan een Spaanse<br />

boulevard werd mijn oog getroffen door de<br />

vrouw op het bankje. Ze zat daar fraai, precies<br />

gevangen in de diagonale lijnen in het plaveisel<br />

van de boulevard. Ze viel me op. Niet alleen<br />

omdat ze probeerde er elegant uit te zien, maar<br />

ook omdat ze nogal hard praatte. Haar gesprekspartner<br />

was een onzichtbare persoon aan de<br />

andere kant van het Whats-App universum. Hun<br />

gesprek was een typische moderne bezigheid in<br />

een wereld waarin de grenzen tussen privé en<br />

openbaarheid steeds meer vervagen.<br />

Maar eerst moest ik nog op zoek naar een beter<br />

standpunt. Dichterbij gaan staan is bij vrijwel elke<br />

foto een goed idee, en zeker bij straatfotografie.<br />

Maar voordat ik zover was, kwam er een man van<br />

rechts aanlopen. Hij negeerde mij, want ook hij<br />

keek aandachtig naar de vrouw op het bankje.<br />

Daarmee was mijn compositie compleet. Het<br />

enige wat ik moest doen was wachten tot de man<br />

mijn beeld binnenliep. En zo fotografeerde ik een<br />

voyeuristisch moment. Of zijn het er eigenlijk<br />

twee tegelijkertijd?<br />

“Ze zat daar<br />

fraai, precies<br />

gevangen in<br />

de diagonale<br />

lijnen in het<br />

plaveisel”<br />

13<br />

IN BEELD 107 | maart 2022


JUBILEUM<br />

100<br />

jaar<br />

Leidse Amateur<br />

Fotografen Vereniging (LAFV)<br />

<strong>In</strong> 2022 bestaat de LAFV 100 jaar. We vieren dit jubileum met tal van activiteiten, waar<br />

u welkom bent. Op onze site (www.lafv.nl) en die van de Fotobond (www.fotobond.nl)<br />

houden we u op de hoogte van de verschillende evenementen. Hier een kort overzicht<br />

met de stand van zaken. Voor meer informatie: mail naar jubileum@lafv.nl.<br />

Wat: Foto-expositie ‘100 jaar in beeld’<br />

Wanneer: Tot 31 december 2022’<br />

Waar: Maarsmansteeg Leiden (etalage<br />

voormalig V&D)<br />

Op 8 januari is de foto-expositie ‘100 jaar in<br />

beeld’ geopend, die het hele jaar duurt. Vorig<br />

jaar hebben bijna alle LAFV-leden foto’s<br />

gemaakt die gerelateerd zijn aan bijzondere<br />

gebeurtenissen van de afgelopen 100 jaar in<br />

Leiden en omgeving. Dit heeft geresulteerd<br />

in een afwisselend en boeiend beeld van de<br />

afgelopen eeuw.<br />

Wat: Expositie Fotowedstrijd<br />

voor de jeugd<br />

Wanneer: april en mei<br />

Waar: Buurthuizen en Centrale<br />

Bibliotheek (Nieuwstraat 4, Leiden)<br />

<strong>In</strong> het voorjaar houden we een fotowedstrijd<br />

voor de hoogste groepen van de<br />

Leidse basisscholen. We doen dat samen<br />

met de gemeente Leiden, de Leidse cultuurcoaches<br />

en de Cultuureducatiegroep.<br />

De mooiste foto’s worden geëxposeerd.<br />

Wat: Symposium ‘Photography<br />

meets Science and the City’<br />

Wanneer: zaterdag 11 juni<br />

Waar: Lipsiusgebouw Universiteit<br />

Leiden (Cleveringaplaats 1)<br />

Jos Jansen, Playground<br />

Jan Dirk van der Burg<br />

Sacha de Boer<br />

Een van de hoogtepunten van het<br />

jubileum jaar is het symposium, dat we<br />

samen met de Fotobond en de Universiteit<br />

Leiden organiseren. Dit symposium vindt<br />

plaats in het kader van de ‘European City<br />

of Science Leiden 2022’, waarbij we de<br />

relatie tussen fotografie en wetenschap<br />

uitwerken met lezingen en workshops.<br />

Het wordt een uniek ontmoetingspunt<br />

voor amateur fotografen, wetenschappers<br />

en studenten, met de bedoeling van elkaar<br />

te leren en nieuwe samenwerking op<br />

te zetten. Op het programma staan o.a.<br />

bijdragen van wetenschapsfotograaf Jos<br />

Jansen, van Mattie Boom, conservator<br />

bij het Rijksmuseum en van microfotograaf<br />

Wim van Egmond. ‘s Middags zijn<br />

er presentaties over astrofotografie,<br />

micro fotografie, dronefotografie, straatfotografie<br />

en experimentele fotografie.<br />

Ook kunt u deelnemen aan een workshop<br />

smartphone fotografie, uw portfolio laten<br />

beoordelen door Leidse fotoprofs, of een<br />

bezoek brengen aan de fotocollectie van<br />

de Universiteit. Fotograaf des Vaderlands<br />

Jan Dirk van der Burg zorgt voor een<br />

komisch intermezzo. Dit alles onder voorzitterschap<br />

van fotografe en presentatrice<br />

Sacha de Boer, die ook haar eigen werk<br />

laat zien.<br />

Het volledige programma en inschrijvingsformulier<br />

komen binnenkort op<br />

www.lafv.nl. Deze bijzondere<br />

dag kost slechts € 15,-<br />

inclusief lunch.<br />

Wat: Photowalk<br />

Wanneer: vrijdag 19 augustus<br />

Waar: Haagweg 4, Leiden<br />

Op de Dag van de Fotografie organiseren<br />

we een Photowalk in de Leidse binnen stad.<br />

Onder leiding van ervaren fotografen van<br />

de LAFV kunt u op pad om de kneepjes van<br />

het fotograferen in de stad beter te leren.<br />

Aanmelding t.z.t. op www.lafv.nl.<br />

Wat: Expositie ‘Een dag uit het<br />

leven van een 100-jarige’<br />

Wanneer: van 11 november t/m december<br />

Waar: volgt<br />

Op 11 november wordt de expositie over<br />

100-jarige Leidenaren geopend. Leden van<br />

de LAFV fotograferen 100-jarigen uit Leiden<br />

en omgeving in hun dagelijks leven. Dit is<br />

een vervolg op de succesvolle expositie van<br />

90-jarigen, tien jaar geleden. We organiseren<br />

dit samen met de Leyden Academy on<br />

Vitality and Ageing.<br />

Wat: Presentatie Jubileumboek<br />

Wanneer: 24 november<br />

Waar: volgt<br />

Het jubileumboek beschrijft het wel en<br />

wee van de LAFV in de afgelopen 100 jaar.<br />

Uiteraard met veel foto’s, maar ook<br />

aandacht voor anekdotes, buitenlandse<br />

belevenissen en fotowedstrijden. Het<br />

wordt op 24 november, de verjaardag van<br />

de LAFV, gepresenteerd. Het boek kost<br />

€ 20,- en is te koop bij de LAFV, in de<br />

boekhandel en bij bol.com. Deelnemers<br />

aan het symposium kunnen bij inschrijving<br />

een boek reserveren voor de gereduceerde<br />

prijs van € 15.<br />

14<br />

IN BEELD 107 | maart 2022


Jubileumboek<br />

VAN DE FOTOBOND<br />

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Fotobond is, in samenwerking met Van Duuren, een speciaal Jubileumboek<br />

gemaakt. Een prachtig, overzichtelijk en illustratief boek onder redactie van Robert Theunissen en Tom Meerman, met daarin<br />

alles over de geschiedenis van 100 jaar Fotobond. Veel boeiende foto’s, leuke anekdotes en indrukwekkende verhalen.<br />

Het 144 pagina’s tellende Jubileumboek kan bij voorintekening besteld worden voor € 20,- (t/m 9 maart 2022) daarna<br />

kost het boek € 25,-. Te bestellen via de website: Fotobond | Homepage<br />

JAAR<br />

1922<br />

2 022<br />

15<br />

IN BEELD 107 । MAART 2022


Een speciaal jubileumjaar voor alle leden van de Fotobond<br />

Op zaterdag 14 mei start de jubileumviering van de Fotobond, úw Fotobond, met een grote manifestatie in de voormalige<br />

Prodentfabriek in Amersfoort. Bij een vol programma met veel sprekers, presentaties en ontmoetingen van allerlei aard, hopen<br />

we veel fotobondsleden te mogen begroeten. <strong>In</strong> de rest van het jaar vinden op verschillende plaatsen in het land regionale<br />

jubileumactiviteiten plaats. Daar kunnen de leden elkaar en hun bond ontmoeten.<br />

Programma landelijke manifestatie:<br />

Amersfoort<br />

Jubileumdag voor alle leden van de Fotobond<br />

zaterdag 14 mei - voormalige Prodentfabriek<br />

DE OCHTEND<br />

<strong>In</strong> de Grote Zaal opent dagvoorzitter Veronique Jansen (documentair<br />

fotograaf en freelance adviseur van Museum Hilversum)<br />

de dag om 10 uur. Tom Meerman (fotograaf) en Mattie<br />

Boom (conservator fotografie van het Rijksmuseum) geven<br />

(onder voorbehoud van beschikbaarheid) een duo-presentatie<br />

over de “Fotobond in historisch perspectief”.<br />

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan wordt deze ochtend<br />

een Jubileumboek gepresenteerd.<br />

Aan het eind van de ochtend gaat Jan Banning (kunstenaar-fotograaf)<br />

in dialoog met Rianne van Dijck (journalist-redacteur)<br />

over de vraag: Hoe zet je een thema, een idee, om in een visueel<br />

concept?<br />

DE MIDDAG<br />

Portfoliobesprekingen<br />

Laat uw portfolio bespreken door een van onze bondsmentoren.<br />

Leden die zich hiervoor inschrijven nemen hun foto’s liefst<br />

op A4 formaat mee. Voor de portfoliobesprekingen hebben we<br />

een aparte ruimte ingericht.<br />

O.a Peter Willemse, Henk van den Anker, Janny Wierenga,<br />

Peter van Tuijl en Peter van de Lavoir willen zich graag over<br />

je portfolio buigen.<br />

Lezingen<br />

Verdeeld over vier verschillende ruimten geven prominente<br />

Nederlandse fotografen lezingen. Ze vertellen over hun<br />

projecten en ervaringen, en ze tonen vele mooie foto’s.<br />

Leden die zich voor een lezing hebben ingeschreven kunnen<br />

een foto indienen. De betreffende fotograaf zal een aantal<br />

ervan uitkiezen en bespreken.<br />

Arij van der Stelt (fotograaf-beeldcreatie) richt zich op het<br />

landschap; Jan Boer (natuurfotograaf) op macro; Jan Paul<br />

Mioulet (zelfstandig fotograaf) op architectuur; Jan R. Smit<br />

(fine art printing specialist) gaat dieper in op printen en papier;<br />

Govert de Roos (onafhankelijk fotograaf) richt zich op modelen<br />

portretfotografie; Willem Wernsen (autonoom fotograaf)<br />

gaat dieper in op straatfotografie; Frans Artz (fotograaf)<br />

houdt een inleiding over smartphonefotografie; Olaf Kraak<br />

(fotojournalist met sport als specialisatie) over sportfotografie.<br />

Afsluiting<br />

Jan Dirk van der Burg (fotograaf, filmer, maakt fotocomedy), de<br />

huidige Fotograaf des Vaderlands, sluit de middag af om 17.00 uur.<br />

<strong>In</strong>schrijven<br />

<strong>In</strong>schrijven is noodzakelijk. Er kan worden ingeschreven voor<br />

de ochtend, de middag of voor beide; voor de lunch; voor de<br />

lezingen en de portfoliobesprekingen.<br />

<strong>In</strong> de ochtend zullen er ook genodigden aanwezig zijn. Dan is<br />

er wat minder plek voor de overige leden. Dat is ’s middags niet<br />

het geval. Iedereen is welkom, maar schrijf zo snel mogelijk in<br />

via de website fotobond.nl<br />

JAAR<br />

1922<br />

2 022<br />

16<br />

IN BEELD 107 । MAART 2022


<strong>In</strong> de regio’s Vele jubileum-activiteiten voor alle leden van de Fotobond<br />

Per regio worden op diverse locaties, verspreid over het hele jaar, inspirerende activiteiten georganiseerd voor de leden<br />

uit die regio. Dat kunnen manifestaties zijn met lezingen, fotowedstrijden, workshops etc. De initiatieven en organisatie<br />

hiervoor liggen geheel bij de regio’s en de daaronder vallende afdelingen en fotoclubs.<br />

Zie www.fotobond.nl, of de sites van de betreffende club of afdeling.<br />

• regio Noordwest<br />

19 en 20 maart: Tribute to Colour in Heerhugowaard.<br />

Met o.a. aftrap regiomentoraat onder leiding van<br />

Chris de Bode met thema “Landelijke stad en<br />

stedelijk platteland”.<br />

Lezing door Landelijke groep Creatief.<br />

Tevens zal er een expositie zijn van de<br />

regionale clubs met thema<br />

“de Mattenklopper”.<br />

1 oktober: Slotmanifestatie Regio Noordwest<br />

vanuit de Haarlemmermeer. Met o.a. expositie<br />

mentoraat en vele andere activiteiten.<br />

• regio Zuidwest<br />

11 juni: Symposium “Photography<br />

meets Science and the City” ter<br />

gelegenheid van het 100-jarig<br />

bestaan van LAFV Leiden.<br />

datum n.t.b.: Regionale manifestatie<br />

regio<br />

Zuidwest<br />

Zeeland<br />

regio<br />

Noordwest<br />

Zuid-Holland<br />

Noord<br />

Zuid-Holland<br />

Zuid<br />

Kennemerland<br />

Noord-<br />

Holland<br />

Noord<br />

Amsterdam<br />

Brabant<br />

West<br />

Utrecht-<br />

’t Gooi<br />

Friesland<br />

Brabant<br />

Oost<br />

regio<br />

Noordoost<br />

Transijssel<br />

regio<br />

Midden<br />

regio<br />

Zuidoost<br />

• regio Noordoost<br />

datum n.t.b.: Regionale manifestatie<br />

Gelderland<br />

Limburg<br />

Groningen<br />

Drenthe-<br />

Vechtdal<br />

Twente<br />

• regio Midden<br />

3 maart: Grand Salon de la Photo van<br />

AFV Epe met expositie van Landelijke<br />

Groep “Smartphone Fotografie”.<br />

3 maart t/m 3 april: Rietveldpaviljoen<br />

te Amersfoort. Expositie prijswinnende<br />

foto’s van de Mondriaan fotowedstijd ter<br />

gelegenheid van de 150ste geboortedag<br />

van Piet Mondriaan.<br />

21 mei: Opening Fotobiënnale Haaksbergen.<br />

1 tot 28 oktober: Expositie ter gelegenheid van<br />

het 100-jarig bestaan van de Hengelose HAFV.<br />

• regio Zuidoost<br />

16 april: Opening Limburg Foto 2022 in<br />

Centre Céramique Maastricht +<br />

Jubileumexpositie tot medio oktober.<br />

datum n.t.b.: Fotowandelingen<br />

Blijf op de hoogte<br />

Het programma wordt in de komende tijd verder ingevuld.<br />

Houd onze website goed in de gaten om op de hoogte te blijven over<br />

het 100-jarig bestaan en de verschillende activiteiten. Scan hiervoor deze QR-code:<br />

Of bezoek fotobond.nl/over-fotobond/fotobond-100-jaar-programma/<br />

Graag tot ziens op één, of meerdere, van onze jubileum-activiteiten!<br />

JAAR<br />

1922<br />

2 022<br />

17<br />

IN BEELD 107 । MAART 2022


Sponsored by<br />

Jubileumfotowedstrijd<br />

Op 12 maart wordt de aftrap gegeven voor de grote, regionale en landelijke fotowedstrijd. Een laagdrempelige<br />

gratis online fotowedstrijd, die speciaal wordt georganiseerd door de Fotobond ter gelegenheid van het 100-jarig<br />

bestaan. De fotowedstrijd start met deelname aan de afdelingswedstrijd en staat open voor zowel leden als<br />

niet-leden van de Fotobond. Er zijn 5 verschillende genres waar foto’s voor ingezonden kunnen worden: Architectuur,<br />

Portret, Natuur, Vrije Expressie en Smartphone. Uit de inzendingen van de 16 afdelingen wordt door een deskundige<br />

jury per genre de Top 3 geselecteerd.<br />

Deelname aan de landelijke wedstrijd staat vervolgens open voor hen die bij de afdelingswedstrijd bij de beste<br />

drie in een genre zijn geëindigd, uitsluitend met die foto(‘s). Voor de uiteindelijke landelijke winnaars, de 1e, 2e en<br />

3e plaats per genre zijn mooie prijzen beschikbaar. Tevens zal er een expositie gesponsord door XPozer en<br />

slotmanifestatie georganiseerd worden ter afsluiting van de Jubileumfotowedstrijd op zaterdag 26 november 2022.<br />

Partners van de Fotobond<br />

Kijk op onze site www.fotobond.nl in de Ledenwinkel naar de speciale, aantrekkelijke aanbiedingen en acties van<br />

onze preferred suppliers (alleen voor leden van de Fotobond).<br />

Xpozer is preferred supplier van de Fotobond.<br />

Geen verrassing, want Xpozer is de beste keuze<br />

voor jouw foto aan de muur. Xpozer is lichtgewicht<br />

en compact te vervoeren, ideaal voor<br />

exposities! Xpozers zijn haarscherp, ontspiegeld<br />

en hebben de mooiste kleuren.<br />

De montage is simpel, binnen enkele minuten<br />

hangt je foto strak aan de muur. Met een slagschaduw<br />

erachter in plaats van een lijst eromheen,<br />

past Xpozer in elke stijl.<br />

Photofacts Academy: Ontdek hoe je nog meer uit je fotografie<br />

en nabewerking kunt halen bij Photofacts Academy.<br />

Zij bieden een breed pakket aan online fotografiecursussen.<br />

<strong>In</strong> heldere Nederlandstalige cursussen leer je online, waar en<br />

wanneer je maar wilt, hoe je nog betere foto’s kunt maken.<br />

Maandelijks een compleet nieuwe cursus en tussendoor<br />

wekelijks een korte, praktische video. Probeer Photofacts<br />

Academy nu 1 maand voor slechts 1 euro. Bevalt het? Dan<br />

kun je voor slechts 7,99 euro per maand je lidmaatschap<br />

doorzetten. Geen automatische verlenging.<br />

Van Duuren Media is officieel kennispartner<br />

van de Fotobond. Leer adembenemende foto’s te<br />

maken en til je foto’s naar een hoger niveau. Met<br />

inspirerende boeken geschreven door Nederlandse<br />

topauteurs en bestseller auteur Scott<br />

Kelby. Profiteer van hoge kortingen op een<br />

selectie van de mooiste boeken. Exclusief voor<br />

de leden van de Fotobond!<br />

Focus Magazine al 108 jaar het tijdschrift over fotografie.<br />

Met betrouwbare en actuele informatie over camera’s,<br />

lenzen, accessoires, portfolio’s en tutorials.<br />

Nu een jaarabonnement met tijdelijk 40% korting op het<br />

eerste jaar: 10 nummers voor € 42,00! Daarna speciaal voor<br />

leden van de Fotobond 20% korting gedurende de looptijd<br />

van het abonnement.<br />

JAAR<br />

1922<br />

2 022<br />

18<br />

IN BEELD 107 । MAART 2022


Boeken<br />

Door Wim Broekman<br />

Bijzondere fotolocaties<br />

Het is niet onze gewoonte<br />

boeken van reguliere uitgevers te<br />

bespreken, laat staan technische<br />

handleidingen, maar voor een<br />

aantal recente uitgaven maken we<br />

om verschillende redenen graag<br />

een uitzondering.<br />

Bijzondere fotolocaties<br />

21x24 cm, paperback, 208 pagina’s,<br />

Van Duuren Media, ISBN 978 94<br />

6356 233 1, € 34,99.<br />

Winter in Amsterdam<br />

Een geheel ander boek is ‘Winter<br />

in Amsterdam’ door Marie-Jeanne<br />

van Hövell tot Westerflier met<br />

een essay van Oek de Jong als<br />

inleiding. Het onderwerp lijkt<br />

heel eenzijdig: rust en stilte, bijna<br />

altijd sneeuw, want waaraan kun<br />

je anders zien dat het winter is,<br />

behalve aan kale bomen? De<br />

foto’s ontstonden dan ook in de<br />

loop van 20 jaar, want zo vaak<br />

valt er tegenwoordig geen fotogenieke<br />

sneeuw meer in de stad,<br />

en zeker geen sneeuw die langer<br />

dan een paar uur blijft liggen – in<br />

de stad wordt de sneeuw al gauw<br />

smurrie.<br />

Als geheel komt het thema<br />

me voor als voorbeeld van iets<br />

waarvan elke vrijetijdsfotograaf<br />

<strong>In</strong> het vorige nummer werd bij<br />

het interview met Diana Bokje al<br />

veel gezegd over haar boek ‘Van<br />

maken tot raken, in 50 stappen<br />

van idee naar fotoproject’. Bij<br />

dezelfde uitgever Van Duuren<br />

Media verscheen van Jeroen<br />

Jazet ‘Bijzondere fotolocaties in<br />

Nederland en omstreken’. Dat<br />

‘bijzonder’ klopt en de ‘omstreken’<br />

omvatten ook enkele verder<br />

weg gelegen locaties, kennelijk<br />

favoriet bij de auteur, waaronder<br />

locaties in Scandinavië en zelfs<br />

een op IJsland. De locaties vallen<br />

merendeels onder de ‘gebouwde<br />

omgeving’. De opzet is per locatie<br />

steeds een beschrijving, kaartje<br />

van de ligging, bereikbaarheid,<br />

fotografische mogelijkheden<br />

en technische tips, plus tot slot<br />

in symbooltjes schematisch<br />

‘houd rekening met’. Die tips zijn<br />

enigszins op de beginner gericht,<br />

maar bevatten ook voldoende<br />

praktische aanwijzingen die<br />

zelfs een gevorderde wel eens<br />

kan vergeten. Daarbij een paar<br />

overzichtsfoto’s en het creatieve<br />

resultaat dat de auteur ervan<br />

maakte. Ik zou zeggen: bekijk dat<br />

eventueel thuis, en trek ter plaatse<br />

je eigen plan, geef je eigen creativiteit<br />

en visie de ruimte – het heeft<br />

geen zin de foto’s van de auteur te<br />

gaan herhalen. Maar je kunt zeker<br />

op ideeën komen om je zelf eens<br />

aan zo’n locatie te wagen.<br />

een langlopend project zou<br />

kunnen maken, in elke stad met<br />

‘schilderachtige’ wijken, als hij er<br />

voldoende tijd (meerjarenplan) in<br />

steekt. Hier gaat het vooral om<br />

de Amsterdamse grachtengordel<br />

(waar de fotografe zelf woont)<br />

in overzichten en enkele details.<br />

Merendeels ’s avonds en ‘s<br />

ochtends vroeg als de maagdelijke<br />

sneeuw nog nauwelijks is<br />

verstoord en er geen mensen op<br />

straat te vinden zijn. Ja, behalve<br />

als er geschaatst wordt op de<br />

grachten.<br />

De foto’s zijn overwegend<br />

vierkant (Hasselblad) en bevatten<br />

veelal nogal veel zwart,<br />

met een sfeer van nostalgie en<br />

tijdloosheid. Twee openingsfoto’s<br />

zijn van G.H. Breitner, die<br />

in hetzelfde stadsdeel woonde<br />

en werkte. Die richtte zich<br />

minder op de verstilling, meer<br />

op beweging, mensen en de<br />

dynamiek van bouwactiviteiten,<br />

maar de vergelijking is zeker<br />

niet misplaatst.<br />

Winter in Amsterdam<br />

24x28 cm, gebonden, 144 pagina’s,<br />

Waanders Uitgevers, Zwolle, ISBN<br />

978 94 6262 365 1, € 29,95.<br />

Eregalerij<br />

van NL<br />

fotografie<br />

Alleen vermelden wil ik hier<br />

het monumentale ‘Eregalerij<br />

van de Nederlandse<br />

fotografie’, het boek bij de<br />

permanente tentoonstelling<br />

in een vorig jaar toegevoegd<br />

gedeelte van het Ned. Fotomuseum<br />

in Rotterdam. Een<br />

selectie van 99 + 1 foto’s uit<br />

de 180-jarige geschiedenis<br />

van de fotografie in ons<br />

land, afkomstig uit vele<br />

bronnen en geselecteerd<br />

door een team van het<br />

museum. Iconische beelden,<br />

artistieke hoogtepunten, al<br />

zal eenieder zich verbazen<br />

over de deze status van een<br />

enkel beeld, en bij andere<br />

direct ‘vanzelfsprekend’<br />

roepen. En de 100e foto<br />

mag je zelf toevoegen.<br />

Eregalerij van NL fotografie<br />

23x29 cm, gebonden, 248<br />

pagina’s, uitgave Ned.<br />

Fotomuseum/Lecturis,<br />

ISBN 978 94 6226 397 0,<br />

€ 30,-.<br />

19<br />

IN BEELD 107 | maart 2022


BOEK<br />

Het eigen fotoboek<br />

Eb en<br />

(over)Vloed<br />

Door Wim Broekman<br />

en fotoboek is nu eenmaal<br />

iets anders dan een serie losse<br />

foto’s”, licht Marc van <strong>In</strong>gen<br />

toe bij zijn boek ‘Eb en (over)<br />

Vloed’. Hij plaatste telkens twee<br />

foto’s even groot tegenover<br />

elkaar vanwege de samenhang<br />

of het contrast, in vorm, beeldtaal,<br />

kleur of op welke manier<br />

dan ook. Soms zijn de tweeluiken<br />

op/in dezelfde locatie of<br />

omgeving gemaakt, soms zit er<br />

jaren of een enorme afstand tussen.<br />

De coronapandemie gaf Marc van <strong>In</strong>gen opeens een<br />

gedwongen rustpauze na twee decennia van reizen en<br />

fotograferen. Toen het reizen buiten eigen land wegviel,<br />

had Marc tijd om terug te kijken op een inmiddels<br />

overvloedig fotoarchief.<br />

Hij fotografeerde aanvankelijk zonder concept,<br />

bewondert Stephan Vanfleteren en Carl De Keyzer.<br />

De Keyzer ging voor zijn boek, het bij Marc altijd<br />

voor het grijpen liggende ‘Moments before the<br />

flood’, uit van een serie kustlandschappen zonder<br />

menselijke aanwezigheid en mondde uit in een soort<br />

straatfotografie. Marc maakte aanvankelijk mooie<br />

vakantie- en reisfoto’s en ontwikkelde geleidelijk<br />

meer interesse in straatfotografie. “Ik heb de menselijke<br />

aanwezigheid zelden gezocht, maar hij deed<br />

zich wel voor. Dat ben ik in de loop der jaren beter<br />

gaan zien, doordat ik beter heb leren kijken.<br />

“De selectie bleek toch verrassend snel te gaan.<br />

De meeste foto’s waren niet in mijn geheugen weggeëbt,<br />

ze stonden klaar in mijn hoofd, wachtend<br />

om gekozen te worden. Ik had ze eerder al gebruikt<br />

voor een vakantiealbum of mijn website. Maar toen<br />

ik met het concept van dit boek in gedachten terugkeek<br />

en mijn archief doorspitte, vond ik ook foto’s<br />

terug die wel in de vergetelheid waren geraakt.”<br />

Het ‘overvloed’ is afgeleid van een Latijns woord<br />

dat in het Nederlands ‘Hoorn des overvloeds’<br />

betekent. “De zee brengt niet alleen vloed, maar<br />

ook overvloed. Dat is de reden dat mensen vaak<br />

aan de kust, op het strand of in een haven, te<br />

vinden zijn. Mijn boek is de oogst van 20 jaar<br />

fotograferen langs de kust van vijf continenten en<br />

vooral in Europa. Dat <strong>In</strong>a en ik dat hebben kunnen<br />

doen is ook overvloed.”<br />

Het boek is gedrukt bij Saal Digital in de Professional<br />

Line op 30x30 cm. De cover is van 5 mm dik<br />

acrylglas, de bladen van 1 mm dik fotokarton, vlak<br />

openend, zodat het totaal 35 mm dik is, een echte<br />

‘stoeptegel’. Het omvat inclusief cover 38 foto’s<br />

(van de oorspronkelijk 70 geselecteerde, kwestie<br />

van ‘kill your darlings’). Misschien als object<br />

enigszins een ‘overkill’, maar inhoudelijk mooi en<br />

boeiend.<br />

20<br />

IN BEELD 107 | maart 2022


Pärnu, Estland<br />

Oostende, België<br />

21<br />

IN BEELD 107 | maart 2022


INTERVIEW<br />

Yolanda<br />

Simarro<br />

Nee heb je,<br />

ja kun je krijgen<br />

Sportfotografie op de kaart zetten binnen de Fotobond<br />

is het doel van Yolanda Simarro. Samen met Ton<br />

Thomassen is zij de coördinator van de Landelijke Groep<br />

Sportfotografie. Daarnaast is Yolanda medeoprichter van<br />

de nieuwe fotoclub Sportbeeld, die afgelopen jaar direct een<br />

vierde plaats bemachtigde in de Bondsfotowedstrijd.<br />

Door Diana Bokje<br />

Fotografie Yolanda Simarro<br />

Na haar drukke promotieonderzoek<br />

wilde<br />

Yolanda tijd vrijmaken<br />

voor haar twee passies:<br />

sport en fotografie.<br />

Via haar uit de hand<br />

gegroeide hobby als aerobicsinstructrice<br />

rolde ze in de streetdance en turnwereld.<br />

Yolanda wacht niet af wat er op haar pad<br />

komt, maar jaagt actief haar dromen na.<br />

Zo benaderde zij de Kon. Ned. Gymnastiek<br />

Unie, omdat zij graag het NK Turnen wilde<br />

fotograferen.<br />

“Dat gaat natuurlijk niet zomaar. Ik heb<br />

foto’s ingestuurd en in ruil mijn foto’s beloofd<br />

voor b.v. hun nieuwsbrief. Zo kreeg ik<br />

mijn eerste persaccreditatie. Vanuit de zaal<br />

kun je natuurlijk foto’s maken en dat is heel<br />

leuk, maar als je op ooghoogte staat met de<br />

sporters is dat fantastisch.”<br />

Bij sportfotografie komt veel kijken. Ten<br />

eerste zijn er gedragsregels. Zoals waar je<br />

mag staan en waar niet. Je mag de sporters<br />

niet hinderen. Flitsen is uit den boze.<br />

Bovendien is het belangrijk dat je de sport<br />

leert kennen. Yolanda raadt fotografen aan<br />

om bij een voor jou nieuwe sport altijd<br />

eerst een keer te kijken zonder camera.<br />

“Zo leer je de sport kennen en kun je<br />

rustig bekijken wat mooie posities zijn<br />

om fotografisch je slag te slaan. Het is<br />

goed om de spelregels te kennen, zodat je<br />

begrijpt wat er gebeurt in het veld. Ook<br />

wanneer je je goed hebt voorbereid, gaat<br />

het nog wel eens mis. Zo had ik tijdens<br />

een basketbalwedstrijd een prachtige plek<br />

veroverd van waaruit ik een mooi overzicht<br />

had, maar tijdens de wedstrijd liepen<br />

continu de scheidsrechters voor mijn<br />

22<br />

IN BEELD 107 | maart 2022


NK Turnen<br />

“Op ooghoogte<br />

met de sporters<br />

is fantastisch”<br />

NK Paalfitness<br />

NK Turnen<br />

23<br />

IN BEELD 107 | maart 2022


INTERVIEW<br />

Baanwielrennen, achtervolging<br />

“Het gaat vaak zo snel,<br />

dat ik soms pas achteraf<br />

echt zie wat er gebeurde”<br />

Baanwielrennen, de val<br />

neus. Die onverwachte omstandigheden<br />

zorgen voor een extra creatieve uitdaging.<br />

Toen heb ik er gebruik van gemaakt door<br />

b.v. tussen hun benen door te fotograferen,<br />

of hen aan de zijkant te zetten als een soort<br />

extra coulisse. Naast de creatieve foto’s die<br />

ik voor mezelf maak, zorg ik ervoor dat ik<br />

ook de beelden maak die de sporters zelf<br />

willen zien. Ik kies van tevoren op welk<br />

soort foto’s ik me ga richten. Ga ik voor de<br />

emotie of de actie, het schakelen vind ik<br />

heel lastig.”<br />

Juist amateursporten bieden veel mogelijkheden<br />

om te oefenen. Daarom is dat<br />

volgens Yolanda een mooi startpunt voor de<br />

beginnende sportfotograaf.<br />

“Net zoals jij als fotograaf hebt moeten<br />

oefenen, moeten de sporters dat ook.<br />

Wanneer je een training bezoekt, kun je<br />

een sporter vragen één oefening steeds<br />

opnieuw te doen. Hierdoor kun jij je<br />

helemaal uitleven, terwijl de sporter zijn<br />

vaardigheden versterkt. Zodra je een band<br />

hebt opgebouwd met een club weten ze<br />

ook wat ze van je kunnen verwachten. Als<br />

huisfotograaf van de Amsterdam IJshockey<br />

Tigers hoef ik maar iets te roepen en het<br />

kan. Zo werd er direct een trap voor me<br />

geregeld, toen ik opperde dat ik wel eens<br />

van boven de glazen boarding wilde fotograferen.<br />

Tijdens de coronaperiode heb ik<br />

de Tigers buiten de zaal geportretteerd.<br />

Buiten het stadion hebben ze een ander<br />

leven en zijn ze stratenmaker, schilder of<br />

financiële mannen in pak. Met dit project<br />

‘Tiger Op Het Droge’ kon ik toch blijven<br />

fotograferen en houd je de band in stand.<br />

Allemaal heel leuk, maar ik zal blij zijn als<br />

er straks weer echte wedstrijden zijn met<br />

publiek, dan komt het fanatisme van de<br />

sporters naar boven.<br />

“Een nadeel van sportfotografie binnen<br />

zijn de lichtomstandigheden. Goede zaalfoto’s<br />

vragen om een flinke investering.<br />

Voor een bevredigend resultaat heb je<br />

minimaal een fullframe camera met lichtsterke<br />

lenzen nodig (diafragma f/2.8) en<br />

goede prestaties op minimaal ISO 2000.<br />

24<br />

IN BEELD 107 | maart 2022


IJshockey<br />

IJshockey<br />

IJshockey<br />

Wanneer je in de hogere sportregionen<br />

mag fotograferen, is het licht vaak beter.<br />

Om binnen te komen is het handig als<br />

je contacten hebt. Binnen de Landelijke<br />

Groep stimuleren we fotografen om<br />

met elkaar mee te gaan, zodat ze hun<br />

ervaring en kennis kunnen uitbreiden<br />

en delen.”<br />

Yolanda fotografeerde ook bij kickboksen.<br />

Ze stond vlakbij de ring en middenin<br />

de hitte van de wedstrijd.<br />

“Het is lastig om dan je kalmte te bewaren.<br />

Door me op vorm en compositie te<br />

concentreren, kan ik emotioneel afstand<br />

houden. Het is een kwestie van continu<br />

focus houden en kijken waar het moment<br />

zich afspeelt. Het gaat vaak zo snel,<br />

dat ik soms pas achteraf echt zie wat er<br />

gebeurde.”<br />

Emotie speelt een belangrijke rol in haar<br />

fotografie. De roes van de overwinning en<br />

de teleurstelling van de verliezer.<br />

“Blije emoties zijn gemakkelijk te fotograferen,<br />

maar negatieve emoties vind<br />

ik lastiger. Wanneer iemand zich achter<br />

de schermen terugtrekt om zijn verlies te<br />

verwerken, vind ik het moeilijk om in zijn<br />

persoonlijke zone te komen met je camera.<br />

Toch hoort dit er ook bij. Het is voor mij<br />

een van mijn persoonlijke verbeterpunten<br />

op mijn lijstje.”<br />

Klaas Jan van der Weij is Yolanda’s grote<br />

voorbeeld. “Ik voel me soms net een<br />

25<br />

IN BEELD 107 | maart 2022


INTERVIEW<br />

groupie en heb inmiddels meerdere<br />

plakboeken met zijn krantenfoto’s. Wat ik<br />

het meest in hem bewonder is de manier<br />

waarop hij zijn standpunt kiest en de<br />

perfecte momenten vastlegt. Wanneer alle<br />

persfotografen links van het veld staan,<br />

klimt hij rechts in een boom. Met zijn<br />

standpunten en doorkijkjes creëert hij<br />

bijzonder creatieve en unieke sportfoto’s.<br />

Ik heb hem al een paar keer mogen ontmoeten<br />

en mijn grootste droom is dat Klaas<br />

Jan ooit tegen mij zegt dat hij mijn foto’s<br />

goed vindt. Maar ja, dat durf ik eigenlijk<br />

niet hardop te zeggen. Want dat zou echt<br />

waanzinnig zijn…“<br />

NK Skeeleren<br />

Voetbal-Rookies<br />

26<br />

IN BEELD 107 | maart 2022


NU SPECIAAL VOOR IN BEELD LEZERS 20% KORTING<br />

Foto: Erwin Olaf | Royal Blood - Sissi † 1898 Deze actie loopt tot 25 april 2022<br />

*<br />

VUL HIERVOOR DE KORTINGSCODE “IB2022” IN OP ONZE WEBSITE *<br />

• Hét fotolab voor de veeleisende fotograaf<br />

• Fotoprints / C-print (Durst Lambda), Fine Art / Giclée prints<br />

• Plexifi ceren (o.a. TruLife plexiglas)<br />

• Contoursnijden / frezen, opplakken, inlijsten<br />

• Hoogwaardige kwaliteit – toonaangevend in de markt<br />

• Kennis van vele disciplines, technieken en materialen<br />

• Persoonlijke begeleiding door gedreven professionals<br />

eyes on photo<br />

T 020 58 58 333<br />

Kuiperbergweg 34<br />

1101 AG Amsterdam<br />

printing@eyesonphotoart.nl<br />

www.eyesonphotoart.nl


FOTO’S SPREKEN<br />

Bondsmentor Willem<br />

Hazenberg aan het woord<br />

Onder redactie van Peter van Tuijl<br />

Foto Remco Wolfgram, <strong>In</strong>dividueel lid<br />

Actiefoto<br />

Een sterke foto qua compositie, symmetrie en het ritme in het beeld. Ook de kleurcombinaties<br />

zijn treffend; de standaardkleur blauw/geel voor de bal in combinatie<br />

met de kleuren van het T-shirt van de speelster. Ieder detail in deze foto is scherp,<br />

de actie is bevroren en komt zo goed tot zijn recht. Waarschijnlijk is de foto gemaakt<br />

bij het opslaan op het hoogste punt dat het meisje een moment ‘stil hangt’.<br />

Er is een goed standpunt gekozen om speelster en achtergrondafbeelding met<br />

elkaar in lijn te brengen. Ook de positionering van de bal tussen de speelster en<br />

geschilderde bal op de muur is goed gedaan en geeft extra beweging in het beeld.<br />

De overeenkomst tussen speelster en afbeelding was nog sterker geweest als het<br />

meisje dezelfde arm had gebruikt, maar dan wordt het waarschijnlijk een meer in<br />

scène gezette foto dan een fraaie actiefoto tijdens een wedstrijd.<br />

Foto Marijke van de Hoef, FC Daguerre<br />

Portret<br />

<strong>In</strong> dit portret heeft Marijke gekozen voor<br />

zwart-wit. Daarmee krijgt de essentie van<br />

de foto, de vrolijke uitstraling, meteen alle<br />

aandacht. De open mond, de gulle lacht is<br />

het eerste dat opvalt. Bovendien wordt dat<br />

geaccentueerd door het licht op het gezicht.<br />

Het model is redelijk krap in beeld gezet<br />

met als gevolg dat de hand aan de rechterzijde<br />

is afgesneden en deels de onderarm<br />

onderaan de foto. Omdat die linkerhand het<br />

jasje een beetje open houdt, had die hand<br />

wel volledig in beeld gemogen. Temeer<br />

omdat er qua betekenis een verband<br />

gesuggereerd wordt tussen de houding en<br />

de gezichtsuitdrukking van het meisje. De<br />

stofuitdrukking en de print van jasje en<br />

hoed komen redelijk goed tot hun recht. De<br />

lichtbalans in de foto had iets beter gekund:<br />

onder het jasje is rechts onvoldoende licht,<br />

waardoor het ‘dichtgeslagen’ is tot een<br />

zwart vlak. Wat me verder opvalt is het<br />

grote verschil tussen links en rechts van de<br />

haarlengte. Zegt misschien nog iets over de<br />

‘eigen zinnigheid’ van het model.<br />

28<br />

IN BEELD 107 | maart 2022


Foto Jan Doddema,<br />

Fotoclub Daguerre<br />

Architectuur en<br />

raampartijen<br />

Foto Martin van<br />

Timmeren, FC Noorderlicht<br />

Hoogezand<br />

Herfstkleuren<br />

Als we een referentiefoto zoeken<br />

voor herfstkleuren dan is dit zeker<br />

een kandidaat. Het landschap is in<br />

een lichte nevel gehuld. Het slingerpad<br />

komt iets uit het centrum het<br />

beeld in en kronkelt naar achteren<br />

richting opgestapelde boomstammen<br />

aan het einde van pad.<br />

Deze foto loopt in het kleurenspectrum<br />

van lichtgroen tot de bruine<br />

kleur zonder ergens de doortekening<br />

te verliezen. De vijf bomen<br />

links geven een mooie stevige<br />

basis aan de foto en dwingen de<br />

beschouwer om langs het pad te<br />

kijken. De lichtinval van links naar<br />

rechts geeft de foto een mooie<br />

extra dynamiek en een speels<br />

element waarvan vooral het zachte<br />

groen profiteert.<br />

De foto is bewust frontaal opgenomen wat<br />

hem sterker maakt dan in een 3D perspectief.<br />

Nu komen alle verticale en horizontale lijnen en<br />

vlakken goed tot hun recht.<br />

De fotograaf heeft mooi met de compositie<br />

½ - 2/3 gespeeld, zowel met de blauwe waterbuis<br />

als de plaatsing van de voetganger.<br />

Het is een redelijk vervallen buurt waar de<br />

meeste ramen onderaan zijn afgesloten, terwijl<br />

ze op de eerste verdieping wat smoezelig<br />

zijn. De twee transportbuizen zijn zo in het<br />

beeld geplaatst, dat ze precies de onderkant<br />

van de bovenste ramen afdekken en hiermee<br />

de lijnwerking versterken. Het blauw geeft<br />

ook iets ‘cools’ aan deze grauwe omgeving.<br />

Terwijl de rozerode bloes van de dame juist<br />

de actie benadrukt. Het enige menselijke aan<br />

deze foto is de vrouw voor de deur, maar<br />

haar houding en kleding geven de indruk dat<br />

ze niet echt uit deze buurt komt en die maar<br />

snel achter zich wil laten.<br />

29<br />

IN BEELD 107 | maart 2022


Mededelingen<br />

Expositie Fotowedstrijd 150 jaar Mondriaan.<br />

Maart 2022 is het 150 jaar<br />

geleden dat de schilder Piet<br />

Mondriaan in Amersfoort<br />

werd geboren.<br />

Fotokring Eemland, Fotoclub<br />

Keistad en Zone V uit Amersfoort<br />

hebben het eeuwfeest<br />

van de Fotobond aangegrepen<br />

voor het organiseren<br />

van een fotowedstrijd ter<br />

ere van zijn baan brekende<br />

kunstenaarschap. Leden van<br />

fotoclubs uit de Afdeling<br />

Utrecht-’t Gooi en een aantal<br />

CORRECTIE<br />

Helaas overheen gekeken: één naam kwam<br />

onterecht tweemaal voor onder de foto’s<br />

bij het thema-artikel in het vorige nummer<br />

106. Op pagina 5 is de foto van het vervallen<br />

huisje, een dame met parasol en de maan<br />

gemaakt door Ger Sauer, persoonlijk lid. Dat<br />

maakt ook de tekst beter begrijpelijk. Excuses.<br />

DE RUBRIEK<br />

Je eigen Fotoboek<br />

Het eigen fotoboek is meer dan het ‘moderne<br />

vakantiealbum’, want vakantiealbums zijn<br />

meestal vooral leuk voor de betrokkenen<br />

zelf. Tussen interessante foto’s staan (te) veel<br />

kiekjes van familieleden of andere reisgenoten,<br />

het eten en drinken, vervoersmiddelen en<br />

zwembadvertier. Niets mis mee als persoonlijke<br />

herinneringsplaatjes, vooral leuk voor de<br />

vakantievierders zelf.<br />

Er wordt zoveel méér aan fotoboeken gemaakt,<br />

b.v. bij mentoraten. Ze verschijnen in<br />

een oplaag van één of enkele exemplaren,<br />

maar zijn niettemin voor een breder publiek<br />

interessant door hun thema, benadering of<br />

clubs die ‘binnen het bereik<br />

van’ Amersfoort liggen,<br />

werden uit genodigd om mee<br />

te doen.<br />

De uitgangspunten voor deze<br />

wedstrijd waren zo gekozen,<br />

dat er alle ruimte was voor een<br />

brede, individuele interpretatie.<br />

Ook Mondriaans vroege werk<br />

kon daarbij als inspiratie<br />

dienen, of zijn zoektocht die<br />

uiteindelijk eindigde in zijn onvoltooide<br />

werk ‘Victorie Boogie-<br />

Woogie’. 67 Fotografen hebben<br />

totaal 204 foto’s ingediend.<br />

De beste 20-30 foto’s worden<br />

van 3 maart t/m 3 april 2022<br />

samen met werk van professionele<br />

fotografen en kunstenaars<br />

geëxposeerd in het Rietveldpaviljoen<br />

aan De Zonnehof<br />

in Amersfoort, centrum voor<br />

fotografie en beeldcultuur in<br />

Midden-Nederland.<br />

Nieuwsgierig wat het geworden<br />

is? Kijk voor de bezoektijden op<br />

de website van 033Fotostad:<br />

https://www.033fotostad.com/.<br />

diepgang. Aan die boeken wil <strong>In</strong> <strong>Beeld</strong><br />

meer aandacht geven.<br />

Als je dus zo’n boek hebt, stuur dan wat materiaal<br />

naar inbeeld@fotobond.nl. Nog niet in<br />

superhoge resolutie, het gaat om een eerste<br />

indruk op basis waarvan we de beslissing<br />

van wel of geen aandacht kunnen baseren.<br />

Bij een positief besluit nemen we contact<br />

op over wat we precies nodig hebben. We<br />

ontvingen al 33 suggesties, en ca. een-derde<br />

zéér bruikbaar. Dat is al voldoende voor meer<br />

dan een hele jaargang, niettemin staan we<br />

open voor nieuwe aanmeldingen, al hebben<br />

we voorlopig even voldoende reisverhalen.<br />

<strong>In</strong> Memoriam<br />

Simon Ophof [1947 – 2022]<br />

Zondag<br />

16 januari is<br />

Simon Ophof<br />

(74) in het<br />

bijzijn van zijn<br />

familie rustig<br />

ingeslapen. Hij<br />

was al enige tijd ernstig ziek. Simon<br />

was fotograaf en fotocollectioneur en<br />

jarenlang rector van een grote scholengemeenschap.<br />

Zijn fotografische en<br />

bestuurlijke kennis en kunde heeft hij<br />

veelvuldig ingezet voor de Fotobond.<br />

Simon was onder andere:<br />

• Lid van de stuurgroep ‘naar een<br />

brede kwaliteitsverbetering’,<br />

waaruit o.a. de Taakgroepen<br />

ontstonden [2008];<br />

• Bestuurslid van de Wertheimerstichting<br />

met als aandachtsveld<br />

de vrijetijdsfotografie [tot 2019];<br />

• Coauteur van het boek ‘Over Foto’s<br />

Gesproken’, dat een kwaliteitsimpuls<br />

gaf aan foto’s analyseren en interpreteren<br />

[2010];<br />

• Ontwikkelaar cursus Fotobespreken<br />

[2011];<br />

• Ontwikkelaar en cursusleider<br />

Opleiding Juryleden [2015-2017];<br />

• Lid van de werkgroep en eindrapporteur<br />

van ‘het 2e spoor’, een blauwdruk<br />

voor de toekomst [2016-2018];<br />

• Lid van de Landelijke Groep Portret<br />

en Fotocollectief Lumen.<br />

We gedenken Simon Ophof als wijs,<br />

integer, breed georiënteerd, rustig in<br />

gesprek met anderen en bekwaam in<br />

de eindformulering. Hij had als teamplayer<br />

begrippen als samenwerken en<br />

kwaliteit leveren hoog in het vaandel<br />

staan. Met dank voor wie hij was voor<br />

de Fotobond.<br />

30<br />

IN BEELD 107 | maart 2022


Working with the Best<br />

Voor natuurgetrouwe beelden met maximale kleurnauwkeurigheid:<br />

ColorEdge-monitoren van EIZO. Meer op eizo.nl


© Adrian Sommeling<br />

Fotograaf Alyssa Zalabai AF 135mm F/1.8, 1/640 ISO 50 Sony A7 mk3<br />

Nieuw! Samyang AF 135mm F/1.8 voor Sony FE<br />

Het Samyang AF 135mm F1.8 FE tele-objectief is geoptimaliseerd voor portretten,<br />

astrofotografie en landschappen, maar ook voor het maken van video's. Om deze perfect<br />

te kunnen vastleggen is het objectief voorzien van enkele praktische Samyang's functies<br />

zoals de scherpstelvergrendelingsknop, de Samyang Custom Switch en een begrenzer<br />

voor het AF-scherpstelbereik. De AF 135mm F1.8 FE maakt gebruik van een groot en 11-bladig<br />

diafragma voor een vloeiende vervaging van de achtergrond en een natuurlijk en verfijnd bokeh.<br />

Hierdoor is het niet alleen perfect voor portretten, maar ook voor close-up foto's vanwege de<br />

zeer korte minimale scherpstelafstand van slechts 0,69m.<br />

Transcontinenta www.samyangbenelux.com<br />

BV | Distributeur Benelux | www.samyangbenelux.com | @samyangbenelux

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!