26.10.2022 Views

VVP 5-22 ezine

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

80 JAAR HÉT PLATFORM VOOR DE FINANCIEEL ADVISEUR<br />

<strong>VVP</strong>BIJNA<br />

JAARGANG 79 • NUMMER 5 • NOVEMBER 20<strong>22</strong><br />

Uit de adviespraktijk<br />

Succestips voor adviseurs<br />

Mieke Dadema<br />

Stop met wartaal!<br />

<strong>VVP</strong> Ondernemersnetwerk<br />

Zorgplicht of zegewagen<br />

Podium voor<br />

advieshelden<br />

<strong>VVP</strong> Advies Award 20<strong>22</strong>


BE THE CHANGE!<br />

VOORWOORD<br />

A dvieshelden<br />

Op 6 oktober is voor de vierde keer de<br />

<strong>VVP</strong> Advies Award uitgereikt. De jury<br />

koos dit jaar voor een andere opzet,<br />

ook al bleef het doel hetzelfde: een podium<br />

bieden aan alle onafhankelijk<br />

financieel adviseurs van Nederland én samen (nog)<br />

meer de trots op het adviesvak uitstralen. Het kan niet<br />

genoeg worden benadrukt hoe groot het maatschappelijk<br />

belang is van de adviseur. Zeker in tijden van crises<br />

is een baken in de samenleving van eminent belang.<br />

Met deze award wil <strong>VVP</strong> het hele adviesvak op het<br />

podium zetten, ook al gaat de award ieder jaar naar<br />

concrete winnaars. Dit jaar waren dat er maar liefst zeven.<br />

De jury koos dit jaar namelijk voor zes afzonderlijk<br />

categorieën (Particulier, Zakelijk, Hypotheek, Pensioen,<br />

Digitale Innovatie en Niche). Een aparte categorie<br />

vormt de starter. Dit jaar ging deze award naar Ilse Bosland,<br />

die met haar onderneming Juffrouw Polis kleur<br />

brengt in onze sector.<br />

Het mooie van deze award is dat kantoren zich niet<br />

zelf kunnen nomineren. Ze worden gekozen door zogenoemde<br />

‘spotters’, experts uit de haarvaten van het<br />

financiële adviesvak. Dit jaar hielpen maar liefst 32<br />

spotters de jury door ruim honderd topkantoren aan te<br />

dragen. Met deze input ging de jury aan de slag, onder<br />

meer door informatie in te winnen en te bestuderen en<br />

door kritische vragen te stellen.<br />

De winnaars van afgelopen jaren (Robbe Financiële<br />

Raadgevers in 2019), Assurantiekantoor Keijzerwaard<br />

in 2020) en Adviesgroep De Vogel in 2021) benadrukken<br />

dat de award een enorme boost geeft aan de medewerkers<br />

van het bedrijf. De award is met andere woorden<br />

een grote erkenning voor degenen die dagelijks het<br />

werk doen.<br />

Ook blijft de award niet onopgemerkt bij klanten.<br />

Zij zijn trots dat ‘hun’ advieskantoor heeft gewonnen<br />

en de felicitaties stromen binnen. De award wordt verder<br />

breed uitgemeten in regionale kranten, gemeenteraadsleden<br />

komen persoonlijk langs en kaarten en taarten<br />

stromen binnen.<br />

En misschien is er ook wel een nieuwe traditie ontstaan.<br />

De winnaars van de afgelopen jaren kwamen recent<br />

bijeen om te praten over het adviesvak. Waar loop<br />

je tegenaan, welke zorgen zijn er, wat werkt en wat<br />

niet, waar liggen de (digitale) uitdagingen, waar de<br />

kansen en hoe gaan ambities waar worden gemaakt.<br />

Paul Robbe (Robbe Financiële Raadgevers) en Leen en<br />

Matthijs Keijzerwaard gingen in op de uitnodiging van<br />

Jan Peter Robijn en Leon van den Nieuwendijk van Adviesgroep<br />

De Vogel, de winnaar van de award in 2021.<br />

De bijeenkomst was voor iedereen zo zinvol dat nu al<br />

gehoopt wordt dat de winnaar van 20<strong>22</strong> dit initiatief in<br />

ere zal houden en ook de winnaars bij elkaar zal brengen<br />

om te sparren over het mooie adviesvak. En wie<br />

weet zien we net als in de etalage van Adviesgroep De<br />

Vogel dan ook wel een enorme raamposter met een<br />

foto van het winnende team met daarnaast in koeienletters:<br />

welkom bij het beste advieskantoor van Nederland!<br />

Dit smaakt naar meer. Op naar de volgend editie<br />

van de <strong>VVP</strong> Advies Award! n<br />

WILLEM VREESWIJK<br />

HOOFDREDACTEUR / willem@vvponline.nl<br />

NR 5 NOVEMBER 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 3


COLOFON<br />

<strong>VVP</strong>, Kennis- en inspiratiemagazine<br />

voor financieel adviseurs<br />

Uitgave van <strong>VVP</strong> Nederland<br />

Negenenzeventigste jaargang<br />

I<br />

nhoud<br />

uitgever en hoofdredacteur<br />

Willem Vreeswijk 06-10630149,<br />

willem@vvponline.nl<br />

(eind)redacteur<br />

Toon Berendsen 06-12907930,<br />

toon@vvponline.nl<br />

persberichten, reacties, ideeën<br />

vvp@vvponline.nl<br />

redactie-adres<br />

Wapendragervlinder 29, 3544 DL Utrecht<br />

senior accountmanager/traffic<br />

Arjan Cornelisse, 06-10628564,<br />

arjan@vvponline.nl<br />

abonnementenservice<br />

abonneeservice@vvponline.nl<br />

website www.vvponline.nl<br />

abonnementsprijs 20<strong>22</strong> (excl. btw)<br />

Binnenland en België 172 euro. Financieel<br />

onafhankelijk adviseurs met een AFMinschrijving<br />

komen in aanmerking voor<br />

het gereduceerde tarief van 56 euro.<br />

Aanvragen voor dit tarief via<br />

abonneeservice@vvponline.nl.<br />

Abonnementen gelden voor één jaar en<br />

worden – zonder tegenbericht – automatisch<br />

verlengd. Opzeggingen dienen uiterlijk<br />

twee maanden voor het aflopen van<br />

de abonnementsperiode te geschieden.<br />

Opzeggen kan schriftelijk (per e-mail) of<br />

telefonisch (06-10628564).<br />

Advertentieplaatsingen worden uitgevoerd<br />

overeenkomstig ‘De Regelen 20<strong>22</strong> Stichting<br />

ROTA’<br />

copyright <strong>VVP</strong> Nederland, 20<strong>22</strong><br />

vormgeving/prepress<br />

Peter Beemsterboer, Beemsfoto<br />

druk<br />

Veldhuis Media BV, Raalte. Deze uitgave is<br />

gedrukt op FSC-papier<br />

ISSN: 1388-2724<br />

20 <strong>22</strong> 26 46<br />

7 <strong>VVP</strong> ADVIES AWARD 20<strong>22</strong> En de winnaar is… de onafhankelijk<br />

adviseur!<br />

12 <strong>VVP</strong> ONDERNEMERSNETWERK Zorgplicht of zegewagen?<br />

15 UIT DE ADVIESPRAKTIJK Adviestoppers over de passie voor hun<br />

vak. Met Ilse Bosland (Juffrouw Polis, Rick Guitjens (Guitjens Verzekeringen<br />

en Risicobeheer) en André van Luijk (Bureau van Luijk)<br />

<strong>22</strong> HET VUUR VAN... Colinda Rosenbrand<br />

24 OPINIE Michel Ligtlee (VEH): ‘Lage rente meenemen of toch niet?’<br />

26 COMMUNICATIE Mieke Dadema (Soepel.org): ‘Rare taal,<br />

verzekeringstaal, wartaal!’<br />

30 PURPOSE Hergen Dutrieux (Viisi Hypotheken): ‘Goede bedoelingen’<br />

32 SAMEN BETROKKEN Denny Trouwborst van Koos Rook Financiële<br />

Diensten<br />

35 KATERN VERMOGENSBEHEER Met bijdragen van Dialog Group,<br />

NNEK, Eline Hesse, Index People, OAKK<br />

50 CULTUUR Indra Frishert (Dazure): ‘Op de koffie bij nabestaanden’<br />

52 INKOMEN Tammy Koolen (Alpina): ‘Werkgevers beter voorlichten’<br />

54 EMPLOYEE WELLBEING Else Lagerweij en Patrick Meijn: ‘Hoe<br />

meet je de waarde van wellbeing?’<br />

61 KEN JE VAK! Katern met need-to-know-informatie voor adviseurs,<br />

met onder meer de rubrieken Leren van Kifid-uitspraken,<br />

Compliance, Klantgerichtheid, Inkomen, Permanent Actueel en<br />

Duurzaamheid<br />

82 MONEYVIEW Martin Koot: ‘Impliciete uitsluiting’<br />

NR 5 NOVEMBER 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 5


<strong>VVP</strong> ADVIES AWARD 20<strong>22</strong><br />

Finalisten en jury van de<br />

<strong>VVP</strong> Advies Award 20<strong>22</strong>.<br />

En de winnaar is...<br />

de onafhankelijke<br />

adviseur!<br />

JÄHNIG + TER BRAAK IS DE WINNAAR VAN DE <strong>VVP</strong> ADVIES AWARD 20<strong>22</strong>, DE<br />

JAARLIJKSE PRIJS VAN <strong>VVP</strong> VOOR HET MEEST KLANTGERICHTE ADVIESKANTOOR<br />

VAN NEDERLAND. “WIJ BOUWEN MET ONZE KLANTEN VRIENDSCHAPPEN OP VOOR<br />

HET LEVEN”, ALDUS TIM JÄHNIG EN MIKE TER BRAAK IN HUN PITCH TIJDENS DE<br />

FINALE IN DE BELEVINGSSTUDIO’S VAN FIRST IMPRESSION TE TILBURG. JÄHNIG +<br />

TER BRAAK NEEMT DE TITEL OVER VAN ADVIESGROEP DE VOGEL (WINNAAR 2019),<br />

ASSURANTIEKANTOOR KEIJZERWAARD (WINNAAR 2020) EN ROBBE FINANCIEEL<br />

RAADGEVERS (WINNAAR 2019). DOEL VAN DE AWARD IS HET ADVIESVAK ALS<br />

GEHEEL EEN PODIUM BIEDEN ÉN GEZAMENLIJK (NOG MEER) TROTS OP HET<br />

MAATSCHAPPELIJK RELEVANTIE ADVIESVAK UIT TE STRALEN.<br />

TEKST TOON BERENDSEN | BEELD JEFFREY KORTE<br />

NR 5 NOVEMBER 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 7


<strong>VVP</strong> ADVIES AWARD 20<strong>22</strong><br />

Maureen du Toit (dagvoorzitter), Mike ter Braak, Marcia Berfelo,<br />

Bianca Slotboom, Tim Jähnig van team Jähnig + Ter Braak en Bob<br />

Klijn (vice juryvoorzitter Advies Award).<br />

Jähnig en Ter Braak vertelden tijdens de finale<br />

dat ze elke tien minuten een biertje<br />

aangeboden krijgen als ze gaan stappen.<br />

Want zo goed is de band met hun klanten.<br />

Na het winnen van de <strong>VVP</strong> Advies Award<br />

20<strong>22</strong> wordt dat waarschijnlijk een biertje<br />

elke vijf minuten. Want, zo is de ervaring van de eerdere<br />

winnaars, de Award levert ontzettend veel positieve<br />

reacties en publiciteit op. Jan Peter Robijn, directeur<br />

van Adviesgroep De Vogel, vertelde tijdens de<br />

finale van de trots op zijn bedrijf die hij voelde na het<br />

winnen van de Award 2021. “Maar nog beter waren de<br />

dagen erna, de waardering die we kregen uit de branche<br />

en nog mooier: dat onze medewerkers erkenning<br />

en waardering kregen van hun klanten. Die trots en erkenning<br />

gun ik iedereen.”<br />

RELAXTE SFEER<br />

Jähnig + Ter Braak ging in 2016 van start, heeft kantoren<br />

in Enschede en Oldenzaal en telt elf medewerkers.<br />

Het geheim van dit advieskantoor? 24/7 bereikbaar zijn<br />

en bedenk steeds dat het niet om cijfers maar om mensen<br />

gaat. Tim Jähnig en Mike ter Braak: “De bereikbaarheid,<br />

persoonlijke aandacht, het spreken van duidelijke<br />

taal zorgt dat we vriendschappen opbouwen voor het<br />

leven. We maken advies leuk door te zorgen voor een relaxte<br />

sfeer.”<br />

Het kantoor versloeg de andere finalisten Expat<br />

Mortgages en L&B Groep. Expat Mortgages gaf in haar<br />

pitch het belang mee om te zorgen voor blije medewerkers.<br />

“Want blije medewerkers zorgen voor blije klanten.”<br />

L&B Groep bracht dezelfde boodschap: “Stop nou<br />

eens wat meer liefde in je medewerkers. Geef ze alle<br />

vertrouwen en investeer in hun autonomie. Als we medewerkers<br />

nou maar op plek 1 zetten, dan zullen zij de<br />

klant weer op de eerste plaats zetten. Het klinkt zo logisch<br />

maar waarom zien we dit zo weinig in onze branche?”<br />

PASSIE VOOR DE KLANT<br />

De <strong>VVP</strong> Advies Award kende dit jaar een nieuwe opzet.<br />

In plaats van provinciewinnaars koos de jury winnaars<br />

in een aantal categorieën (particulier advies, zakelijk<br />

advies, hypotheekadvies, pensioenadvies, digitale innovatie<br />

en niche). Alle winnaars gingen door naar de<br />

halve finale, vervolgens gingen drie kantoren door naar<br />

de finale. Vice-voorzitter Bob Klijn (Söderbergh & Partners):<br />

“We wilden meer diversiteit en op onderdelen de<br />

diepte in.”<br />

8 | <strong>VVP</strong> NR 5 NOVEMBER 20<strong>22</strong>


<strong>VVP</strong> ADVIES AWARD 20<strong>22</strong><br />

Wat gebleven is: kantoren moeten écht klantgericht<br />

zijn en passie voor hun vak hebben, willen ze een kans<br />

maken om tot categoriewinnaar uitgeroepen te worden.<br />

Jurylid Robin van Beem (Polis Advocaten): “Wij letten<br />

er scherp op of het verhaal authentiek is, of de adviseur<br />

gelooft wat hij zegt, echt passie heeft voor zijn<br />

klanten. Wij willen kantoren die echt voor hun klanten<br />

door het vuur gaan.”<br />

Naast Klijn en Van Beem bestaat de jury uit voorzitter<br />

Richard Meinders (SVC Groep), Marieke van Zuien<br />

(BNP Paribas Cardif), Edwin Bosma (BHB Dullemond)<br />

en Jack Vos (Onesurance). Kandidaten worden bij de<br />

jury aangedragen door (dit jaar 32) spotters – vakspecialisten<br />

uit de haarvaten van de financiële adviessector.<br />

Willem Vreeswijk, hoofdredacteur <strong>VVP</strong>, noemt de Advies<br />

Award een groot succes. “Als <strong>VVP</strong> dragen wij graag<br />

bij aan vergroten van de maatschappelijke waardering<br />

voor het adviesvak. De Award maakt de A(dvies)-factor<br />

tastbaar. Ik ben ook heel blij met de enthousiaste verhalen<br />

van deelnemers en winnaars van de Award.”<br />

KLEUR<br />

Een extra categorie was die van de Starters. Hier koos<br />

de jury eerder dit jaar direct een winnaar: Juffrouw Polis.<br />

Ilse Bosland, de vrouw achter Juffrouw Polis, noemt<br />

zichzelf insurancer. Bosland tijdens de finaleronde: “Het<br />

concept is om zoveel mogelijk online zichtbaar te zijn<br />

en op een laagdrempelige manier uit te leggen hoe een<br />

bepaalde verzekering in elkaar zit. Op de Social Media<br />

deel ik tips en neem ik relaties mee in mijn leven<br />

als assurantieadviseur. De branche heeft een stoffig en<br />

imago, ik probeer er meer kleur aan te geven. Verzeke-<br />

De pitch van team Expat Mortgages: Henk Jansen, Elitsa Zalevska<br />

en Kenneth Vergeer.<br />

Bertjan Scheepbouwer namens L&B Groep.<br />

Rasondernemer Floris Venneman: ‘Van tegenwind ga je vliegen,<br />

dus zorg dat je goed in de wind staat.’<br />

NR 5 NOVEMBER 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 9


<strong>VVP</strong> ADVIES AWARD 20<strong>22</strong><br />

Ilse Bosland (Juffrouw Polis): ‘Kleur in de branche.’<br />

ringen zijn niet saai, dat wil ik zeker ook aan de jeugd<br />

laten zien in de hoop dat zij kiezen voor het adviesvak.<br />

Dat we niet hele dag achter de computer zitten en dat<br />

we een mooie zorgfunctie hebben, mag wel wat duidelijker<br />

zijn.”<br />

HOPELOOS SUCCESVOL<br />

Tijdens het wachten op de uitslag betrad rasondernemer<br />

en inspirator Floris Venneman (Venterprise, Bureauvijftig)<br />

het podium. Hij hield een pleidooi voor ‘hopeloos<br />

succes’. Venneman dacht dat hij het helemaal<br />

gemaakt had toen hij op zijn 27ste een woonwinkel in<br />

Twente had overgenomen. Dat bazuinde hij ook overal<br />

rond. Maar na een paar maanden begon het succesverhaal<br />

te scheuren en uiteindelijk ging het bedrijf failliet.<br />

Op dat moment een drama, maar uiteindelijk “het<br />

mooiste dat mij is overkomen. Bij ondernemen mag je<br />

af en toe hopeloos zijn, je mag het af en toe even niet<br />

meer weten”.<br />

Venneman deelde een aantal van de lessen die<br />

hij heeft geleerd: “Veel ondernemers gaan op het moment<br />

dat ze tegenwind ervaren nog harder rennen.<br />

Terwijl je juist stil moet staan. Gun jezelf de rust om<br />

even met een afstandje naar de situatie te krijgen.<br />

Stap even uit die wind. En doe dat niet alleen. Veel ondernemers<br />

zijn geneigd om alles alleen op te lossen.<br />

Bob Klijn (vice-juryvoorzitter Advies Award) en dagvoorzitter<br />

Maureen du Toit.<br />

Durf je verhaal delen, kies voor openheid, dan ontstaat<br />

er vanzelf een situatie waarin je verder komt<br />

met je zelf, je bedrijf en met elkaar. Ik heb ook een<br />

‘stilstaanmaatje’ gezocht.<br />

“In mijn ultieme moment van kwetsbaarheid, het<br />

faillissement, liet ik mijn intieme netwerk weten dat<br />

ik weer aan de slag wilde. Binnen twee uur nadat ik op<br />

send had gedrukt, had ik vier concrete aanbiedingen.<br />

Delen geeft anderen de kans om jou te helpen.” n<br />

De <strong>VVP</strong> Advies Award 20<strong>22</strong> is mede mogelijk gemaakt<br />

door: Allianz, AnsvarIdéa, Avéro Achmea, AEGON, ARAG,<br />

AS Support, DAS, Florius, De Goudse, Klaverblad, Lindenhaeghe,<br />

Movir, Nationale-Nederlanden, Nedasco, Nh1816,<br />

NNEK, OAKK, Obvion, Scildon, SVC Groep, VKG, Voogd &<br />

Voogd.<br />

Bekijk de sfeerimpressie<br />

van filmmaker Jeffrey<br />

Korte van de finale.<br />

10 | <strong>VVP</strong> NR 5 NOVEMBER 20<strong>22</strong>


<strong>VVP</strong> ONDERNEMERSNETWERK<br />

WAT BETEKENT DE ZORGPLICHT NU WERKELIJK VOOR ADVIESKANTOREN,<br />

UIT WELKE ELEMENTEN BESTAAT DE ZORGPLICHT, WELKE<br />

BASISPRINCIPES ZIJN ER, WAT KUNNEN ADVIESKANTOREN CONCREET<br />

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN EN HOE MAAK JE VAN DE ZORGLICHT EEN<br />

ZEGEWAGEN VOOR KLANT ÉN KANTOOR? DAT WAREN DE ONDERWERPEN<br />

TIJDENS DE DERDE EDITIE VAN HET <strong>VVP</strong> ONDERNEMERSNETWERK DAT<br />

<strong>VVP</strong> IN SAMENWERKING MET C-PROFILE ORGANISEERT.<br />

Zorgplicht of<br />

zegewagen?<br />

TEKST WILLEM VREESWIJK<br />

Na het inzichtelijk maken van het bedrijfsmodel<br />

van financieel advieskantoren<br />

in de eerste sessie en het<br />

concreet in de praktijk brengen van<br />

efficiëntere bedieningsmodellen in<br />

de tweede sessie, ging de derde sessie<br />

van het <strong>VVP</strong> Ondernemersnetwerk<br />

over de zorgplicht.<br />

In de Wft staat onder meer dat financieel dienstverleners<br />

de belangen van de klant zorgvuldig moeten behartigen<br />

omdat de klant te weinig kennis van financiële<br />

producten heeft en gevolgen niet (goed) kan overzien.<br />

Gedurende de looptijd van de overeenkomst moeten<br />

adviseurs de klant op de hoogte brengen van wezenlijke<br />

wijzigingen in de informatie die bij het eerste advies<br />

of de bemiddeling is verstrekt om de klant in staat<br />

te stellen een adequate beoordeling van het financiële<br />

product of de financiële dienst uit te voeren. “Deze informatieplicht<br />

is doorlopend en behoort tot het takenpakket<br />

van de adviseur tenzij met de betrokken aanbieder<br />

van het financiële product is overeengekomen dat<br />

de aanbieder de klant informeert”, aldus Claassen.<br />

Er bestaan ook civiele zorgplichten. “Dit betekent<br />

dat de adviseur zich richting de klant zorgvuldig moet<br />

gedragen zoals van een redelijk bekwaam en redelijk<br />

handelend beroepsgenoot mag worden verwacht. Deze<br />

term wordt verder door de civiele rechter ingevuld. Een<br />

adviseur kan overigens met een klant overeenkomen<br />

welke dienstverlening er wel en niet wordt verricht en<br />

tegen welke prijs. In de overeenkomst kan de Wft-zorgplicht<br />

echter niet worden uitgesloten, ook niet wanneer<br />

de klant hiervoor expliciet heeft getekend.”<br />

BASISPRINCIPES<br />

De zorgplicht bestaat uit drie elementen. “De adviseur<br />

dient voldoende en juiste informatie te verschaffen aan<br />

de klant. Dit geldt pre-contractueel en post-contractueel.<br />

Bovendien moet de klant in begrijpelijke taal worden<br />

geïnformeerd. Tweede element is passend advies<br />

op basis van het klantprofiel. Dit wil zeggen dat het advies<br />

aansluit op (wijzigingen in) de persoonlijke situatie<br />

en voorkeuren van de klant en dat de adviseur in actie<br />

komt bij wetswijzigingen of productwijzigingen. Tenslotte<br />

moet er een interne klachtenprocedure aanwezig<br />

zijn en er moet een aansluiting zijn bij een erkend<br />

klachteninstituut (Kifid en SKGZ).”<br />

De zorgplicht kent drie basisprincipes: een informatieplicht,<br />

een waarschuwingsplicht en een weigerings-<br />

12 | <strong>VVP</strong> NR 5 NOVEMBER 20<strong>22</strong>


<strong>VVP</strong> ONDERNEMERSNETWERK<br />

plicht. Onder informatieplicht wordt verstaan dat informatie<br />

vindbaar, evenwichtig en op het juiste moment<br />

wordt aangeboden. Daarnaast moeten adviseurs zich<br />

houden aan de wet (overeenkomsten, product- en algemene<br />

voorwaarden, etcetera.), moet de informatie begrijpelijk<br />

zijn (taalniveau, omvang en gelaagdheid) en<br />

moet de klant producten/diensten kunnen vergelijken.<br />

Ook dient er begeleiding te zijn tijdens de (digitale) besluitvorming.<br />

Onder de waarschuwingsplicht valt dat adviseurs<br />

dienen te wijzen op specifieke risico’s verbonden aan<br />

het product, getriggerd door relevante actualiteiten en<br />

wijzigingen situatie klant. Bij een adviesrelatie moeten<br />

adviseurs ook alternatieven aanbieden.<br />

De adviseur heeft tenslotte de plicht een verzoek tot<br />

een product of dienst te weigeren indien de klant mogelijk<br />

verkeerde keuzes maakt die schadelijk voor hem<br />

of haar zijn. De klant moet begrijpen wat een product<br />

inhoudt en voor hem betekent. Ten slotte heeft de adviseur<br />

een verificatieplicht.<br />

KIFID<br />

C-Profile heeft een analyse uitgevoerd van 971 Kifiduitspraken<br />

over de periode 2019 tot en met 2021. In 152<br />

gevallen is de klant in het gelijk gesteld. De meeste<br />

uitspraken hebben betrekking op de informatieplicht<br />

en op de verkoop van producten. De eerste heeft doorgaans<br />

betrekking op de adviseur, de tweede meer op de<br />

aanbieder. Met betrekking tot de informatieplicht gaan<br />

de meeste klachten over: ‘verkeerde interpretatie voorwaarden’,<br />

‘weigering en/of te weinig uitkeren’ en ‘dekking/vergoeding’.<br />

Gevolgd door: ‘onjuiste informatie/<br />

advies verstrekt’, ‘tekortkoming informatieverstrekking’<br />

en ‘gebrekkige inventarisatie klant’.<br />

Analyse Kifid-uitspraken.<br />

Urjan Claassen: ‘Gerichte klantbenadering maakt het verschil.’<br />

UITDAGINGEN<br />

Claassen ziet drie uitdagingen: hoe krijgen we (tijdig)<br />

aandacht van de klant, hoe onderhouden we klantdata<br />

efficiënt en effectief en hoe komen we aan aanvullende<br />

klantdata voor kwalitatief integraal advies (ken uw<br />

klant)’? “Voor omnichannel kantoren kan de inzet van<br />

IT de zorgplicht makkelijker en effectiever worden ingevuld.”<br />

C-Profile zelf heeft een adviesportaal ontwikkeld dat<br />

adviseurs in een ‘mijn- omgeving’ in staat stelt klanten<br />

gepersonaliseerd positief te betrekken bij de zorgplicht.<br />

In de ‘mijn-omgeving’ van een kantoor worden<br />

alle klantgegevens ingeladen en elke klant ontvangt<br />

vervolgens op maat gemaakte content. Elke klant krijgt<br />

dus een unieke content met berichten die betrekking<br />

hebben op zijn persoonlijke situatie. De klant wordt actief<br />

gevraagd gegevens in te vullen en via actieknoppen<br />

kan de klant aangeven of hij in gesprek wil met een adviseur.<br />

Maar liefst 93 procent van de klant beoordeelt<br />

het online inzien van relatie- en polisgegevens als goed<br />

of uitstekend en 90 procent is positief over de gepersonaliseerde<br />

nieuwsbrieven. “Het benadrukt dat gepersonaliseerde<br />

klantbenadering hét verschil kan maken.” n<br />

MEEDOEN?<br />

Voor 20<strong>22</strong> staat voor dit <strong>VVP</strong> Ondernemersnetwerk nog één bijeenkomst<br />

gepland, opnieuw in het Microlab in Eindhoven. Op<br />

30 november staat het thema ‘nieuwe verdienmodellen’ centraal.<br />

De bijeenkomst start om 16.00 en eindigt om 19.00 uur.<br />

Wil je deze laatste sessie bijwonen, stuur dan een mail naar Arjan<br />

Cornelisse (arjan@vvponline.nl).<br />

In 2023 gaat het <strong>VVP</strong> Ondernemersnetwerk opnieuw met<br />

een aantal adviesondernemers de diepte in over actuele advieszaken.<br />

Kosten bedragen 1.595 euro, inclusief documentatie, diner<br />

en een exemplaar van het boek De toekomst van Particulier<br />

Advies van Urjan Claassen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden<br />

bij Arjan Cornelissen (arjan@vvp-online.nl)<br />

NR 5 NOVEMBER 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 13


UIT DE ADVIESPRAKTIJK<br />

Uit de<br />

Adviespraktijk<br />

Adviestoppers over<br />

ondernemerschap<br />

Betekenisvol adviseren midden in de samenleving… Dat lijkt het ondernemersitem<br />

voor 20<strong>22</strong>. Het adviesvak vertegenwoordigt een enorme waarde voor bedrijven en<br />

consumenten. Adviseurs behoeden klanten voor financiële debacles, helpen bedrijven<br />

en particulieren bij calamiteiten, geven adviezen om ze te voorkomen en helpen<br />

visies en dromen waar te maken. Ondernemerschap bepaalt het succes van een advieskantoor.<br />

Welke lessen hebben een drietal adviestoppers geleerd, welke tips hebben<br />

ze voor collega-ondernemers en waar liggen op dit moment hun prioriteiten?<br />

<strong>VVP</strong> is dankbaar en trots dat in 20<strong>22</strong> drie ondernemers met een groot hart voor<br />

hun klanten en het adviesvak bereid zijn in <strong>VVP</strong> hun kennis te delen met collega-adviseurs.<br />

De toppers dit jaar zijn: Ilse Bosland (Juffrouw Polis), Rick Guitjens (Guitjens<br />

Verzekeringen & Risicobeheer) en André van Luijk (Van Luijk Financieel Advies).<br />

NR 5 NOVEMBER 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 15


UIT DE ADVIESPRAKTIJK<br />

“WAAROM NIET OOK OMGEKEERDE RENTEMIDDELING? ZODAT DE<br />

KLANT RENTESCHOKKEN BETER KAN OPVANGEN.” ZORG DAT JE ALS<br />

ADVISEUR EN ALS SECTOR ALTIJD BEZIG BLIJFT MET INNOVATIE, IS<br />

EEN VAN DE ONDERNEMERSLESSEN DIE ANDRÉ VAN LUIJK (VAN<br />

LUIJK FINANCIEEL ADVIES, ROTTERDAM) MEEGEEFT.<br />

Succes is vallen<br />

en opstaan<br />

TEKST TOON BERENDSEN | BEELD PETER BEEMSTERBOER<br />

Een hele belangrijke les die Van Luijk geleerd<br />

heeft van de kredietcrisis in 2008 en<br />

de financiële crisis erna, is proactief acteren<br />

op (mogelijke) ontwikkelingen. “Die<br />

crisis heeft mij toen overvallen. Het heeft<br />

een jaar geduurd voordat ik weer in beweging<br />

kwam. Toen heb ik gezegd: dat gebeurt niet nog<br />

een keer. Toen corona noopte tot thuiswerken, waren<br />

wij daar al goed op voorbereid. En dan heeft zo’n crisis<br />

minder impact of win je er zelfs bij. Ik heb horecaondernemers<br />

in mijn portefeuille die tijdens de coronacrisis<br />

draaiden als een tierelier. Deze ondernemers hadden<br />

al ingespeeld op de bezorgtrend. Horecabedrijven<br />

die dat nog niet hadden gedaan, stonden bij voorbaat<br />

op achterstand. Dus blijf altijd bezig met innovatie.<br />

“Het was te voorzien dat de hypotheekmarkt een<br />

keer minder zou worden, dus wij zijn enige tijd geleden<br />

al meer aandacht gaan geven aan actief klantbeheer.<br />

Daarbij werken we onder meer met een chatbot,<br />

van Dialog Group (voorheen Eerstestap, red.). Bestaande<br />

klanten worden benaderd en worden gevraagd om via<br />

de chatbot relevante nieuwe informatie over hun situatie<br />

te geven. En mensen doen dat en vinden het zelfs<br />

leuk. Ons is wel opgevallen dat de chatbot niet per se<br />

meteen leidt tot nieuwe afspraken. Maar als mensen in<br />

de maanden erna een financiële vraag hebben, weten<br />

ze ons te vinden.”<br />

REFLEX<br />

De afgelopen tijd gaat het in de hypotheeksector veel<br />

over maatwerk, naar aanleiding van AFM-uitspraken<br />

hierover, en proactief bezien of de risico-opslag van een<br />

klant omlaag kan. De regels voor maatwerk bij hypotheken<br />

zijn volgens Van Luijk helder. “Maatwerk moet<br />

goed onderbouwd zijn, dan is er veel mogelijk. Recent<br />

had ik een scheidingsgeval waarin de klant en zijn kinderen<br />

op straat dreigden te komen staan. In goed overleg<br />

met de geldverstrekker zijn we tot een oplossing gekomen.<br />

Het is goed dat de AFM kritisch blijft meekijken,<br />

maar het zou natuurlijk jammer zijn als geldverstrekkers<br />

in een reflex te voorzichtig worden. Daar is niemand<br />

mee geholpen.”<br />

“In al mijn jaren als hypotheekadviseur heb ik de<br />

discussie over de risico-opslag zeker vier tot vijf keer<br />

zien langskomen. Inmiddels is er ook wel het een en ander<br />

verbeterd. Sommige aanbieders verlagen de risicoopslag<br />

automatisch, andere doen dit als de consument<br />

de nieuwe WOZ-waarde aanlevert. Hier is ook nog wel<br />

een stukje bewustwording van consument en zijn adviseur<br />

gewenst.”<br />

OMGEKEERD MIDDELEN<br />

Rentemiddeling is ook een manier om de maandlasten<br />

te verlagen. Van Luijk meent dat ook omgekeerde rentemiddeling<br />

mogelijk zou moeten zijn. “In bepaalde situ-<br />

16 | <strong>VVP</strong> NR 5 NOVEMBER 20<strong>22</strong>


UIT DE ADVIESPRAKTIJK<br />

André van Luijk:<br />

‘Laat je door crisis<br />

niet overvallen.’<br />

aties kan het, nu de hypotheekrente stijgt, interessant<br />

zijn te middelen op een hogere rente. Als de rente binnen<br />

een paar jaar afloopt en de verwachting is dat de<br />

rente dan hetzelfde of hoger is, kun je met omgekeerd<br />

middelen weer zekerheid inbouwen voor de langere termijn.<br />

Soms is een hogere rente niet erg. Bij een spaarhypotheek<br />

kan dit zelfs maandlastverlagend werken.<br />

“Omgekeerd middelen kan ook maatwerk en verduurzamen<br />

ten goede komen. Als de hypotheekrente<br />

nog negen jaar loopt, dan is de toetsrente vijf procent.<br />

Als je dan kan rentemiddelen naar een langere periode,<br />

dan gaan de maandlasten iets omhoog maar verbetert<br />

de mogelijkheid tot maatwerk of verduurzamen.”<br />

GUN DE ANDER OOK IETS<br />

Welke andere ondernemerslessen geeft Van Luijk mee<br />

aan collega-adviseurs?<br />

Van Luijk: “Doe de dingen waar je goed in bent. En<br />

in het verlengde daarvan: als je niet kunt delen, kun je<br />

ook niet vermenigvuldigen. Dus werk samen met partijen<br />

die dingen beter kunnen dan jij en gun die partijen<br />

ook hun inkomen. Vaak worden partijen beloond<br />

voor doorverwijzen, ik houd dat soort provisies nadrukkelijk<br />

af. Ik weet dat bijvoorbeeld de marges op zonnepanelen<br />

minimaal zijn, het is echt een vechtmarkt,<br />

daar zou ik dan ook nog iets van willen afsnoepen? Gun<br />

ieder zijn brood, dan doen ze dat ook bij jou. Overigens<br />

zijn ‘retourprovisies’ maatschappelijk wel degelijk geaccepteerd,<br />

kijk naar de aannemer of de tuinman die zijn<br />

spullen bij een bepaald bedrijf inkoopt. Eigenlijk zou de<br />

discussie over provisies dus veel breder moeten.”<br />

KNOKKEN<br />

Een andere ondernemersles: succes is vallen en opstaan.<br />

Van Luijk: “Ik ben nog nooit een ondernemer tegenkomen,<br />

hoe groot zijn huis en auto ook moge zijn, die geen<br />

mislukkingen heeft gekend. Succes komt mensen niet<br />

aanwaaien, het is knokken. De kunst is om tegenslag<br />

om te buigen in succes. Ik heb geleerd dat het heel belangrijk<br />

is dat je organisatie op orde is. Want dan houd<br />

je je hoofd leeg voor nieuwe ideeën. Het zijn zelden de<br />

goed-georganiseerde bedrijven die omvallen, het zijn<br />

juist de bedrijven waar chaos heerst. Bij tegenslag kan<br />

een goed-georganiseerde ondernemer zich volledig focussen<br />

op ondernemen in plaats van brandjes blussen.<br />

“En durf ook je verlies te nemen. Als je iets ontwikkelt<br />

en je merkt dat het niet werkt of niet aanslaat, stop<br />

er dan mee. Wij hadden op enig moment een abonnementensysteem.<br />

Maar wij merkten dat abonnementen<br />

niet bij onze klanten passen. Onze klanten zijn vaak<br />

hoogopgeleid en rekenen graag in één keer af. Verander<br />

dus ook vooral niet om het veranderen, in dit geval omdat<br />

abonnementen in zwang raakten. Verander om te<br />

verbeteren.” n<br />

NR 5 NOVEMBER 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 17


UIT DE ADVIESPRAKTIJK<br />

“DE ADVIESSECTOR IN HET ALGEMEEN HOEFT ‘MAAR’ DRIE DINGEN TE<br />

DOEN OM SUCCESVOL EN RELEVANT TE BLIJVEN: LEVER TOEGEVOEGDE<br />

WAARDE VOOR JE KLANT, ZORG DAT JE INTERNE PROCESSEN OP<br />

ORDE ZIJN EN ZORG VOOR EEN CULTUUR WAARDOOR MENSEN GRAAG<br />

BIJ JE WERKEN”, ALDUS RICK GUITJENS, DIRECTEUR-EIGENAAR VAN<br />

GUITJENS VERZEKERINGEN & RISICOBEHEER UIT HEEZE.<br />

Drie succesfactoren<br />

voor adviseurs<br />

TEKST WILLEM VREESWIJK | BEELD PETER BEEMSTERBOER<br />

In deze editie van ‘Uit de Adviespraktijk’ hebben we<br />

de rasondernemers een aantal vragen gesteld over<br />

ondernemerschap.<br />

Waar heb je je in de laatste maanden vooral mee<br />

beziggehouden in je adviespraktijk. Wat waren de<br />

prioriteiten en aandachtspunten?<br />

Guitjens: “De definitie van de ‘adviespraktijk’ is voor ons<br />

een hele brede. Dat is eigenlijk het totaal van de ‘output’<br />

aan de klant. De afgelopen maanden zijn we veel<br />

bezig geweest met het verfijnen van onze processen,<br />

in dit geval het bouwen van een workflow die de klant<br />

automatisch een bericht stuurt als de geldigheid van<br />

een (verzekeringstechnische) taxatie komt te vervallen.<br />

Gaaf dat dit gelukt is!<br />

Daarnaast hebben we met een collega-intermediair<br />

in de buurt een ‘inkoopmatrix’ gebouwd (een Excel-bestand<br />

dat we onderling delen), waar we beter hebben<br />

vastgelegd bij welke verzekeraar we met welk (zakelijk)<br />

risico terecht kunnen. Het is een dynamisch bestand,<br />

dus wordt constant aangepast.”<br />

Waar maak je je als ondernemer de meeste zorgen om?<br />

Voor de nabije toekomst en de langere termijn…<br />

Guitjens: “Voor de nabije toekomst: wat het effect van<br />

de energieschaarste en de daarbij behorende hoge prijzen<br />

deze winter gaat brengen voor bedrijven en particuliere<br />

huishoudens. Voor de langere termijn de mentale<br />

gezondheid van medewerkers.”<br />

Waar zie je kansen voor jouw kantoor en voor de adviessector<br />

in het algemeen?<br />

Guitjens: “Als kansen voor ons kantoor zie ik: verder autonoom<br />

gecontroleerd blijven groeien in een gespecialiseerde<br />

sector (bedrijfsmatige verzekeringen) en steeds<br />

verder onze interne processen blijven verfijnen. Ook zie<br />

ik kansen in super-specialisaties: dus op maat gemaakte<br />

verzekeringsproducten voor één specifieke sector.<br />

Een spin-off van Guitjens Verzekeringen is bijvoorbeeld:<br />

Translators Unite.<br />

De adviessector in het algemeen hoeft ‘maar’ drie<br />

dingen te doen om succesvol en relevant te blijven: blijf<br />

jezelf kritisch afvragen of je nog wel voldoende waarde<br />

toevoegt aan je klanten, en stuur daar zo nodig in je<br />

strategie op bij. Indien dat betekent dat je verder moet<br />

specialiseren: doe dat dan. Daarnaast: zorg ervoor dat je<br />

interne processen strak op orde zijn en iedere dag weer<br />

verbeteren. En zorg voor een cultuur waardoor mensen<br />

graag bij je willen werken.”<br />

Kun je drie tot vijf lessen delen uit jouw adviespraktijk<br />

die - startende - collega-adviseurs in hun oren zouden<br />

mogen knopen?<br />

Guitjens geeft een aantal lessen:<br />

18 | <strong>VVP</strong> NR 5 NOVEMBER 20<strong>22</strong>


UIT DE ADVIESPRAKTIJK<br />

Rick Guitjens:<br />

‘Unieke mogelijkheid<br />

voor starters.’<br />

• Volgt altijd wat je hart je ingeeft, zowel in de strategie,<br />

als de mensen die je aanneemt en de klanten<br />

waar je zaken mee doet.<br />

• Blijf jezelf kritisch afvragen of je nog wel voldoende<br />

waarde toevoegt aan je klanten, en wees niet bang<br />

om je strategie bij te stellen als je voelt dat dit minder<br />

wordt.<br />

• Zorg ervoor dat je interne processen strak op orde<br />

zijn en iedere dag weer verbeteren, dit is een continue<br />

proces.<br />

“Voor starters: juist als je start met een blanco canvas<br />

heb je een unieke mogelijkheid – en relatief veel tijd om<br />

het systeem – de processen in één keer goed in te richten.<br />

Dat voelt wellicht contraproductief (want je focus<br />

ligt waarschijnlijk op het snel opbouwen van je klantengroep),<br />

maar het gaat je op de langere termijn veel opleveren<br />

als dat op orde is. Andersom: het kan je flink in je<br />

billen bijten indien je dat alsnog later moet doen.” n<br />

NR 5 NOVEMBER 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 19


UIT DE ADVIESPRAKTIJK<br />

VOLG JE HART. EN BLIJF JE HART<br />

VOLGEN; VERDWAAL NIET OP ZIJWEGEN.<br />

ALDUS ILSE BOSLAND VAN JUFFROUW<br />

POLIS. “STEL VOORTDUREND DE VRAAG:<br />

WAT HEB IK ÉCHT NODIG?”<br />

Volg je hart<br />

TEKST TOON BERENDSEN | BEELD JEFFREY KORTE<br />

Trots toont Ilse de <strong>VVP</strong> Advies Award 20<strong>22</strong><br />

(categorie Starters) die op haar bureau<br />

staat. Het winnen van deze prijs bevestigt<br />

dat zij met Juffrouw Polis een gouden<br />

klantgericht idee had. En dan te bedenken<br />

dat zij lang rondliep met dat idee voordat<br />

ze het uitvoerde. Bosland: “Pas toen iemand zei: waarom<br />

doe je het niet gewoon? Dat geef ik dan ook mee<br />

aan collega-adviseurs: just do it! Als je meent een goed<br />

idee te hebben, ga ervoor.”<br />

Ilse doet met Juffrouw Polis wat haar hart haar ingeeft.<br />

Haar missie: “Ik wil duidelijk en transparant zijn<br />

over verzekeringen. En ik wil de jeugd laten zien dat het<br />

vak van financieel adviseur mooi en dankbaar is.”<br />

Die missie elke dag weer verwezenlijken, is sowieso<br />

hard werken. “Helemaal omdat ik alles zelf doe, van<br />

offerte tot schadeafhandeling, en Juffrouw Polis steeds<br />

meer klanten krijgt. Overigens mede dankzij de Advies<br />

Award, deze doet écht iets. Ik heb er aandacht aan besteed<br />

op de social media, ook hebben lokale kranten erover<br />

geschreven. De Award bevestigt dat je goed bezig<br />

bent, mensen pikken dat op. Dankzij de Award heb ik<br />

ook nieuwe klanten gekregen, waaronder enkele hele<br />

grote bedrijven. Uitdaging is nu dus wel om deze groei<br />

te managen.”<br />

WAT HEB JE ECHT NODIG?<br />

Volgens Bosland is het niet alleen belangrijk om je missie<br />

waar te maken, maar ook om haar goed te bewaken.<br />

“Er zijn zoveel zaken die je van je missie kunnen afleiden.<br />

Daarom stel ik mij voortdurend de vraag: wat heb<br />

ik nou echt nodig? Ik heb zeker in het begin veel aan tafel<br />

gezeten met ondernemers die hun waar aanprezen.<br />

Want ja, mensen zien ook weer handel in jouw handel.<br />

Je bent gauw geneigd overal ja op te zeggen. Inmiddels<br />

kan ik de juiste afweging steeds beter maken. Daarbij<br />

kijk ik ook naar het geld. Voor niks gaat de zon op, dus<br />

een investering moet wel iets opleveren. Een tijdje geleden<br />

werd ik gevraagd om voor een schappelijke prijs<br />

te adverteren op een billboard bij Lelystad langs de A6.<br />

Daar zijn nieuwe klanten uit voortgekomen, dus was<br />

het mij de investering waard. Maar ik ga niet betalen<br />

om twee seconden in beeld te komen in een tv-programma.”<br />

Ilse noemt het ook belangrijk dat het past, wat ze<br />

ook betrekt op klanten. “Als startende ondernemer ben<br />

je blij met iedere klant. Maar soms past iemand gewoon<br />

niet bij je. Ook zeg ik wel eens: blijf gewoon zitten<br />

waar je zit. Laatste meldde zich een vrouw die door<br />

haar vriend naar mij was gestuurd. Maar eigenlijk was<br />

ze hartstikke tevreden met de adviseur die ze had en die<br />

regelmatig bij haar aan de keukentafel zit.”<br />

Bosland heeft ook geleerd om zich te omringen<br />

met de juiste mensen. “Daarbij zoek ik het dicht bij<br />

huis. Video’s bijvoorbeeld maak ik samen met mijn<br />

moeder, ook omdat ik het werken in eigen beheer prettig<br />

vind.”<br />

MEER VAN ZICHZELF<br />

De klantenkring van Juffrouw Polis wordt steeds groter.<br />

Inmiddels is er ook bijna landelijke dekking. Het concept<br />

staat. Welke volgende ideeën heeft Ilse?<br />

20 | <strong>VVP</strong> NR 5 NOVEMBER 20<strong>22</strong>


UIT DE ADVIESPRAKTIJK<br />

In de vorige aflevering van ‘Uit de adviespraktijk’ vertelde<br />

zij al dat ze een Social Media-coach in de arm heeft<br />

genomen. “Ik wil mijn Social Media-output naar een<br />

hoger niveau tillen en nog meer inhoud geven. Ik wil<br />

zeker ook meer videocontent bieden, ook omdat ik het<br />

maken ervan leuk vind. Ik wil de persoon achter Juffrouw<br />

Polis meer laten zien. Ik krijg veel terug van mensen<br />

dat ze blij worden van Juffrouw Polis en dat ze worden<br />

geïnspireerd door wat ik doe.<br />

“Verder wil ik nadrukkelijk blijven uitstralen dat ik<br />

sta voor het adviesvak. Iedereen zou een financieel adviseur<br />

moeten hebben! Ik schrik bijna dagelijks van polissen<br />

waar klanten mee aan komen zetten. Zoals van<br />

een gezin dat al jaren alleenstaandendekking heeft op<br />

zijn ooit rechtstreeks afgesloten verzekering… Mensen<br />

Ilse Bosland en Bob<br />

Klijn (vice-voorzitter<br />

jury <strong>VVP</strong> Advies Award:<br />

‘Award doet écht iets.’<br />

hebben helaas het beeld dat een adviseur duur is. Maar<br />

advies is juist niet duur. Het maatwerk van de adviseur<br />

maakt dat de klant effectief en efficiënt verzekerd is.” n<br />

NR 5 NOVEMBER 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 21


NIEUWE HET VUUR RISICO’S VAN...<br />

HET VUUR VAN...<br />

<strong>22</strong> | <strong>VVP</strong> NR 5 NOVEMBER 20<strong>22</strong>


HET VUUR VAN...<br />

ER ZIJN VEEL PRACHTIGE MENSEN IN<br />

ONZE SECTOR DIE ELKE DAG HET BESTE<br />

GEVEN WAT IN HEN ZIT. IN ‘HET VUUR VAN’<br />

ZET <strong>VVP</strong> DEZE MENSEN OP EEN VOETSTUK.<br />

TEKST COLINDA ROSENBRAND<br />

Vrienden vragen me wel eens waarom<br />

ik in de – volgens hen – harde<br />

financiële sector werkzaam ben.<br />

Zij weten dat ik een echte ‘vechter’<br />

ben met een - misschien te – sterk<br />

ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel.<br />

Zij zien mij meer als pleitbezorger<br />

van de zwakkeren dan als voorvechtster van bedrijven<br />

binnen die saaie financiële wereld.<br />

Wetgeving, beleid en lobby in de financiële sector klinken<br />

misschien saai, maar het is toch écht mijn vuur. Het<br />

gekke is dat het nog niet eens voortkomt uit het feit dat<br />

ik rechten heb gestudeerd, maar uit het feit dat ik in<br />

het begin van mijn carrière een aantal jaren als adviseur<br />

heb gewerkt. Mensen helpen met - voor hen vaak -<br />

complexe financiële producten werd mijn passie. Ik liep<br />

het vuur uit mijn sloffen om mensen te helpen. Zo zal ik<br />

nooit vergeten dat een klant me huilend vertelde dat ze<br />

de uitkering uit een levensverzekering niet kreeg, terwijl<br />

ze die vlak voor haar huwelijk had afgesloten om<br />

na 25 jaar het jubileum groot te kunnen vieren. Maar<br />

wat bleek, toen de verzekering tot uitkering kwam, had<br />

de loondienstagent gezegd dat de uitkering moest worden<br />

gebruikt als koopsom voor een nieuwe levensverzekering.<br />

Niet zo moeilijk te raden waarom?! Koren op<br />

mijn molen: dat feest moest er komen en dat ís er ook<br />

gekomen!<br />

Toen ik 25 jaar geleden bij de NVA begon was het imago<br />

van de adviseur niet best, terwijl ik vanuit de praktijk<br />

wist dat verreweg de meeste adviseurs gewoon het beste<br />

voor hun klant willen. Binnen de OvFD kan ik, vanwege<br />

de affiniteit met het adviesvak en mijn vechtersmentaliteit,<br />

doen wat ik liefste doe: opkomen voor het<br />

‘Wat ik liefste doe:<br />

opkomen voor het<br />

belang van advies’<br />

belang van advies. Het is soms echt even doorbijten om<br />

wetsvoorstellen aangepast te krijgen of andere zaken<br />

te regelen die de belangen van adviseurs veiligstellen.<br />

Lobby is de weg van de lange adem, opgeven is geen<br />

optie. Maar als je dan uiteindelijk je doel behaalt, zoals<br />

een wettelijke titel voor onafhankelijkheid, dan heb ik<br />

een hele dankbare functie in een uiterst dynamische financiële<br />

advieswereld! n<br />

OPGEVEN IS GEEN OPTIE<br />

Uiteindelijk ben ik overgestapt naar een brancheorganisatie<br />

om adviseurs te kunnen vertegenwoordigen.<br />

POWERED BY ANTOINETTE KALKMAN<br />

COLINDA<br />

ROSENBRAND<br />

DIRECTEUR<br />

OFVD<br />

NR 5 NOVEMBER 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 23


OPINIE<br />

HET LIJKT EROP DAT IEDEREEN NOG MOET<br />

WENNEN AAN DE NIEUWE REALITEIT EN<br />

NIET VOORBEREID WAS OP EEN SNELLE<br />

STIJGING VAN DE HYPOTHEEKRENTE.<br />

TEKST MICHEL LIGTLEE,<br />

BELEIDSADVISEUR VERENIGING EIGEN HUIS<br />

De afgelopen jaren hebben veel huizenbezitters<br />

kunnen profiteren van<br />

extreem lage hypotheekrentes. Door<br />

te verhuizen of de hypotheek over<br />

te sluiten hebben velen van hen een<br />

rente tussen de één en twee procent,<br />

die vaak nog jaren doorloopt. Sinds<br />

begin dit jaar is de gemiddelde hypotheekrente snel<br />

opgelopen. Huiseigenaren die verhuizen naar een volgende<br />

woning willen dan ook graag hun lage rente<br />

meeverhuizen naar de volgende woning. De meeste<br />

geldverstrekkers kennen ook een verhuisregeling of<br />

meeneemregeling. Als adviseur moet je op bijbehorende<br />

voorwaarden letten, af en toe wat puzzelen met<br />

op- en afslagen om op het juiste tarief uit te komen en<br />

wat langer wachten op het bindend aanbod omdat de<br />

processen niet op orde zijn. Zo let je op de termijnen<br />

waarbinnen de rente meegenomen kan worden, is de<br />

volgende hypotheek met of zonder NHG, etcetera. Het<br />

lijkt erop dat iedereen nog moet wennen aan de nieuwe<br />

realiteit en niet voorbereid was op een snelle stijging<br />

van de hypotheekrente.<br />

LASTIGE KEUZE<br />

Met een beetje goede wil en geduld komt het op dit moment<br />

in veel gevallen wel goed met het meenemen van<br />

de lage rente naar de volgende woning. Dit blijkt ook<br />

uit de vele reacties van adviseurs op onder andere LinkedIn,<br />

naar aanleiding van het bericht van Vereniging<br />

Eigen Huis over de verhuisregeling. In het bericht vragen<br />

wij aandacht voor de problemen, die kunnen ontstaan<br />

als de resterende termijn van de lage rente korter<br />

is dan tien jaar en er voor het verkrijgen van de nieuwe<br />

hypotheek voor dit leningdeel dus getoetst moet worden<br />

met de toetsrente van vijf procent. Als de klant al<br />

tegen zijn maximale leenruimte zit, kan dit problemen<br />

24 | <strong>VVP</strong> NR 5 NOVEMBER 20<strong>22</strong>


OPINIE<br />

Lage rente<br />

meenemen of<br />

toch niet?<br />

opleveren bij het meenemen van de lage hypotheekrente.<br />

Sterker nog, het kan zelfs noodzakelijk zijn om de<br />

lage rente op te geven om de hypotheek rond te krijgen!<br />

Wij zien dit al in concrete gevallen gebeuren tot grote<br />

frustratie van de adviseur en de klant.<br />

In een situatie waarin een van onze leden nog 7,5<br />

jaar te gaan heeft in zijn huidige rentevaste periode met<br />

een rente van een procent, krijgt hij de benodigde hypotheek<br />

niet rond als getoetst wordt met een rente van<br />

vijf procent. Door te kiezen voor de huidige tien jaar vaste<br />

rente van 3,5 procent (rente op moment van schrijven<br />

van dit artikel) krijgt hij de hypotheek wel rond. Het is<br />

buitengewoon lastig uit te leggen aan klanten dat een<br />

hypotheek met een hogere rente en een aanzienlijk hogere<br />

maandlast wel past en een hypotheek met de lage<br />

rente en dus ook lagere maandlast niet! Deze klant staat<br />

dus voor een lastige keuze. Heeft hij nog eigen geld om<br />

de hypotheek te verlagen, geeft hij zijn lage rente op,<br />

gaat de verhuizing nog door, enzovoort. Vraagstukken<br />

waar hij geen rekening mee heeft gehouden, omdat hij<br />

ervan uitgegaan is dat de lage rente meegenomen kan<br />

worden. De meeste klanten zullen deze verwachting<br />

ook hebben en als adviseur moet je dan uitleggen dat<br />

dat toch niet altijd mogelijk is. Nu kun je denken dat zijn<br />

toch uitzonderingssituaties. Maar is dat zo en blijft dat<br />

ook zo? Nu zal het nog incidenteel voor komen, maar<br />

wat gebeurt er al de rente verder stijgt en daardoor mogelijk<br />

ook de toetsrente stijgt, de leennormen per 1 januari<br />

strenger worden door stijgende vaste lasten en<br />

steeds meer klanten een resterende rentevaste periode<br />

korter dan tien jaar hebben? Wij verwachten dat steeds<br />

meer huiseigenaren met dit vraagstuk te maken gaan<br />

krijgen en teleurgesteld gaan worden.<br />

OPLOSSING EENVOUDIG<br />

De oplossing is wat ons betreft eenvoudig. Wij roepen<br />

geldverstrekkers op om op korte termijn mogelijkheden<br />

te bieden om de resterende rentevaste periode te verlengen<br />

naar een nieuwe periode van tien jaar of langer.<br />

Dat kan bijvoorbeeld door de rente te middelen met de<br />

dagrente of in plaats van een boete een bonus te berekenen<br />

en deze uit te smeren over de nieuwe looptijd. De<br />

lage contractrente vertegenwoordigt een waarde (bonus)<br />

en deze kan op dezelfde manier berekend worden<br />

als de boete bij oversluiten naar een lagere rente. Er zijn<br />

geldverstrekkers, waaronder ING, die al een oplossing<br />

bieden om de looptijd te verlengen. Geldverstrekkers<br />

merken op dit moment zelf ook in toenemende dat zij<br />

vragen ontvangen over de meeneemregeling en de mogelijke<br />

gevolgen.<br />

Het aanpassen van de toetsrente door de toezichthouders<br />

is wat ons betreft niet de oplossing. Deze rente<br />

is in het leven geroepen om te toetsen of de hypotheeklasten<br />

over tien jaar nog steeds betaalbaar zijn als<br />

de klant kiest voor een rentevaste periode korter dan<br />

tien jaar. De betaalbaarheid van de hypotheek nu en in<br />

de toekomst is dan ook een belangrijk uitgangspunt. De<br />

oplossing voor het geschetste probleem moet en kan van<br />

de geldverstrekkers komen. Als het niet snel wordt opgelost,<br />

wordt een klein probleem, zoals we vaker in Nederland<br />

zien, vanzelf een groot probleem. Vereniging Eigen<br />

Huis is dan ook van mening dat geldverstrekkers er alles<br />

aan moeten doen om het voor klanten mogelijk te maken<br />

om de lage rente mee te nemen naar de volgende<br />

woning. In de tussentijd moeten adviseurs en klanten<br />

goed opletten met de verhuisregeling en bijbehorende<br />

voorwaarden om teleurstellingen te voorkomen. n<br />

NR 5 NOVEMBER 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 25


COMMUNICATIE<br />

IK SLA, IN DE OREN VAN EEN HEEL GROOT DEEL VAN DE<br />

NEDERLANDERS, WARTAAL UIT. IK BEN NIET TE VOLGEN. MENSEN<br />

BEGRIJPEN NIET WAT IK ZEG OF SCHRIJF. EN DAT LIGT NIET AAN HEN,<br />

MAAR AAN MIJ. EN IK BEN NIET DE ENIGE DIE VOLSLAGEN ONZIN<br />

UITKRAAMT. WIJ DOEN HET ALLEMAAL IN DE VERZEKERINGSSECTOR.<br />

Rare taal,<br />

verzekeringstaal,<br />

wartaal!<br />

TEKST MIEKE DADEMA, SOEPEL.ORG | BEELD RAPHAËL DRENT<br />

Ik hou van taal. Ik heb op de universiteit geleerd om<br />

moeilijke woorden te gebruiken. “Het elimineren<br />

van multi-problematieken levert uiteindelijk een<br />

verhoogde return op”. Ik vind het een mooie zin. Ik<br />

begrijp de zin ook. Sterker nog, ik hoef niet eens na<br />

te denken over een of meerdere woorden in die zin.<br />

Logisch, ik lees veel, ben hoog opgeleid en werk al jaren<br />

in een omgeving waarin iedereen net zulke woorden<br />

gebruikt als ik. Mijn taalniveau is in het Nederlands<br />

C2 (zie kader). Hoger dan dat is er niet. Lekker bezig dus,<br />

zou je denken. Maar niets is minder waar.<br />

INGEWIKKELD<br />

Een jaar of vijftien geleden kwamen we erachter dat<br />

we een te ingewikkeld taalniveau gebruikten als verzekeringssector.<br />

B1-taal, dat werd al snel populair. Verzekeraars<br />

gingen ermee aan de slag. Hun teksten pasten<br />

ze aan, iedereen ging op B1-cursus, voorwaarden werden<br />

herschreven en ‘makkelijker’ gemaakt. Interne discussies<br />

waren best verhit. Niet iedereen zat op één lijn.<br />

Vaak hoorde je: “Jip-en-Janneke-taal, dat kan toch echt<br />

niet?” Of: “Als het zo simpel geschreven wordt, dan zal<br />

het juridisch wel niet kloppen.” “Onze klanten zijn toch<br />

niet dom? Dit gaat echt te ver.”<br />

Mooie discussies die ik – vooral met juristen – graag<br />

voerde. Toen kwam je nog zinnen tegen als: “Weledelgestrenge<br />

vrouwe, na ampel beraad, heb ik op grond van<br />

artikel 3.8 sub b gemeend te moeten….” Blablabla. Er is<br />

veel veranderd, maar helaas blijkt ook niveau B1 nog<br />

steeds door veel mensen niet goed te worden begrepen.<br />

Ons taalgebruik is wel eenvoudiger geworden (zie de<br />

kaders voor de voorbeelden), maar nog te onduidelijk.<br />

Goed taalgebruik gaat om je klant kennen en duidelijk<br />

zijn. Meestal is onze taal wel makkelijker gemaakt,<br />

maar niet duidelijker.<br />

Lees het stukje van Unigarant maar eens door. Lijkt<br />

makkelijk wat er staat, toch? Eenvoudige woorden, duidelijke<br />

opsomming. Niks mis mee.<br />

Maar hoe hoog is nou het eigen risico?, vraagt een<br />

klant zich af. Eerst wordt er gezegd ‘u heeft geen eigen risico.’<br />

Vervolgens begint de rest van de zin met het woord<br />

‘mits’. Maar dan moet ik weten wat het woord ‘mits’ betekent<br />

en moet ik begrijpen welke schadeherstellers bij<br />

‘ons’ zijn aangesloten. Dan denk ik waarschijnlijk dat<br />

ik geen eigen risico heb als ik een schade laat herstellen<br />

door iemand die is aangesloten bij ‘ons’. En waar lees<br />

ik dan wat dat eigen risico is? De tekst gaat verder over<br />

storm, dus als ik schade heb door een storm, dan heb ik<br />

26 | <strong>VVP</strong> NR 5 NOVEMBER 20<strong>22</strong>


COMMUNICATIE<br />

Mieke Dadema:<br />

‘Stap uit je eigen<br />

taalbubbel.’<br />

TAALNIVEAUS<br />

• Taalniveau A1 Doorbraak – basiskennis van de<br />

taal, bekende dagelijkse uitdrukkingen en eenvoudige<br />

zinnen.<br />

• Taalniveau A2 Tussenstap – bekend met veelgebruikte<br />

uitdrukkingen en kan gesprekken voeren<br />

over alledaagse zaken.<br />

• Taalniveau B1 Drempel – kan eigen mening geven<br />

en kan ervaringen, gebeurtenissen, dromen<br />

en verwachtingen beschrijven.<br />

• Taalniveau B2 Uitzicht – kan de hoofdlijnen van<br />

complexe teksten begrijpen, kan duidelijke, gedetailleerde<br />

tekst produceren en kan spontaan<br />

aan een gesprek deelnemen.<br />

• Taalniveau C1 Effectieve operationele vaardigheid<br />

– kan zichzelf vloeiend uitdrukken en kan<br />

de taal flexibel en efficiënt gebruiken voor sociale,<br />

academische en professionele doeleinden.<br />

• Taalniveau C2 Beheersing – kan zonder moeite<br />

alles begrijpen wat hij/zij hoort of leest en kan<br />

zichzelf spontaan, zeer vloeiend, precies en genuanceerd<br />

uitdrukken, ook in meer complexe situaties.<br />

wel een eigen risico. Dat snap ik, maar wat als ik die laat<br />

herstellen door zo’n aangesloten iemand? Weet je wat?<br />

Het zal wel. Ik stop met lezen en zie wel wat er gebeurt.<br />

EENVOUDIG EN ONDUIDELIJK<br />

De tekst is wel ‘makkelijk’, maar niet duidelijk. De dingen<br />

die bij elkaar horen, staan niet bij elkaar. De woorden<br />

die gebruikt worden, zijn geen woorden die mensen<br />

in hun normale leven gebruiken.<br />

Laatst hoorde ik op kantoor het volgende gesprek:<br />

“Ja, mevrouw, ik snap dat u de verzekering niet meer<br />

wil, maar hij is al geprolongeerd, dus ik moet dat terugdraaien<br />

en u een creditering sturen. Pas daarna kan ik<br />

de nota’s tegen elkaar wegstrepen.” Het was even stil, er<br />

werd wat gezegd door de klant. De reactie van mijn collega<br />

was: “Ik probeer u al uit te leggen dat ik dat dus nu<br />

niet kan, maar eerst de prolongatie moet terugdraaien.”<br />

Uiteindelijk werd het gesprek afgesloten met: “Ik<br />

ga het vandaag nog regelen, u kunt de factuur gewoon<br />

weggooien.” Dat begreep de klant en er werd tevreden<br />

opgehangen. Beide personen deden hun best aan de telefoon,<br />

maar ze begrepen elkaar niet, ze waren niet dui-<br />

NR 5 NOVEMBER 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 27


COMMUNICATIE<br />

EIGEN RISICO<br />

“U heeft geen eigen risico, mits u de schade laat herstellen door<br />

een schadehersteller die bij ons aangesloten is. Er gelden een<br />

paar uitzonderingen:<br />

• Bij schade ontstaan door storm is het eigen risico altijd € 250.<br />

• Bij schade die u laat herstellen door een niet-aangesloten<br />

hersteller is het eigen risico € 250.<br />

Vrijwillig eigen risico<br />

U kunt ook kiezen voor een vrijwillig eigen risico van € 100<br />

of € 200. Dan krijgt u korting op uw premie. Het vrijwillig eigen<br />

risico komt bovenop het genoemde eigen risico. Ook als u<br />

naar een geselecteerde hersteller gaat.”<br />

(www.unigarant.nl/verzekeringen/opstalverzekering)<br />

delijk. De klant zei niet: “Mevrouw, u kunt dit allemaal<br />

zeggen, maar ik snap niet wat u bedoelt met prolongeren<br />

en terugdraaien.” En mijn collega begreep niet dat<br />

de klant alleen maar wartaal hoorde. Taal is mooi en<br />

oh zo ingewikkeld als we niet luisteren en ons niet verplaatsen<br />

in de ander.<br />

Nationale-Nederlanden heeft haar taalniveau ook<br />

aangepast. Je ziet het eigenlijk meteen als je op de website<br />

komt. Dat gaat al best goed, en best duidelijk. Maar<br />

lees het kader 'Opstalverzekering’ eens.<br />

Mooi, denkt de klant, het is dus niet verplicht. Maar<br />

wat is een opstal? De verzekering is dus niet verplicht,<br />

maar de hypotheekverstrekker (wie is dat?) kan het wel<br />

eisen. Wat, die verzekering? Maar hoe weet ik dat dan<br />

of zo’n hypotheekverstrekker dat eist? Mijn huis is een<br />

onderpand en als dat minder waard wordt, dan…? Wat<br />

maakt dat dan uit? Wat heeft het omvallen van een<br />

boom nou te maken met mijn hypotheekverstrekker?<br />

Moet ik nou wel of geen verzekering hebben? Ik doe<br />

maar even niks meer.<br />

De tekst is op zich mooi, alles zit er in wat Nationale-Nederlanden<br />

wil vertellen over opstal en je hypotheek.<br />

Alleen worden de verbindingen niet uitgelegd.<br />

We gaan met zeventaalslaarzen zo van de ene zin naar<br />

de andere. We veronderstellen kennis bij de lezer, maar<br />

OPSTALVERZEKERING<br />

“Het is niet wettelijk verplicht om een opstalverzekering af te<br />

sluiten. De hypotheekverstrekker kan wel eisen dat je een opstalverzekering<br />

afsluit. Je huis is namelijk onderpand voor de<br />

hypotheekverstrekker. Met een opstalverzekering is er minder<br />

risico dat je huis minder waard wordt. Bijvoorbeeld door brand<br />

of een omgevallen boom.” (www.nn.nl/Particulier/Verzekeren/<br />

Woonverzekeringen/Opstalverzekering.htm)<br />

MIEKE DADEMA<br />

Mieke Dadema is initiatiefnemer van soepel.org en<br />

wil verzekeringen toegankelijk maken voor mensen<br />

die moeite hebben met lezen en schrijven. Zij hoopt<br />

de verzekeringsbranche te bewegen om duidelijker<br />

te communiceren, niet alleen door het gebruiken<br />

van makkelijke woorden en korte zinnen, maar door<br />

echt te luisteren naar je klant en uit de eigen taalbubbel<br />

te stappen. Meer informatie: www.soepel.org.<br />

als die er in 70 procent van de gevallen niet is? Dan ga<br />

je te snel van A naar E, je had nog even moeten stoppen<br />

bij B, C en D. We denken te snel, we veronderstellen te<br />

veel, we kennen onze klant niet echt.<br />

TAALPARELTJE<br />

En dan ook nog maar eentje van a.s.r.. Mooie site, heel<br />

veel eenvoudig taalgebruik, maar ook hier trof ik een<br />

taalpareltje aan:<br />

“We vinden het belangrijk dat mensen in staat zijn<br />

om verantwoorde risico’s te nemen en bewust financiële<br />

keuzes te maken. We zijn er voor alle mensen die wonen<br />

en werken in Nederland. Dit vraagt aandacht voor<br />

inclusie en waardering voor diversiteit op basis van gelijkwaardigheid.”<br />

(www.asr.nl/over-asr)<br />

Tja, ik denk dat ik het na de voorbeelden van hierboven<br />

eigenlijk al niet meer hoef uit te leggen, mooie zinnen,<br />

maar wat staat er nu eigenlijk? Wat bedoel je? Ik<br />

snap je wel, maar snapt je klant het ook? Er is nog heel<br />

veel werk aan de winkel om verzekeringen duidelijker<br />

te maken… n<br />

28 | <strong>VVP</strong> NR 5 NOVEMBER 20<strong>22</strong>


PURPOSE<br />

DAT ER VEEL MINDER BESCHIKBARE<br />

HUIZEN DAN WONINGZOEKENDEN ZIJN,<br />

IS NATUURLIJK AL LANG BEKEND. DAT<br />

DE REGERING DAAR IETS AAN WIL DOEN,<br />

IS EEN NOBEL STREVEN. MAAR HET IS<br />

MAAR DE VRAAG OF DE AANGEKONDIGDE<br />

HERZIENING VAN DE HUISVESTINGSWET<br />

HET GEWENSTE RESULTAAT OPLEVERT.<br />

TEKST HERGEN DUTRIEUX, VIISI HYPOTHEKEN<br />

Geschreven op persoonlijke titel<br />

‘Wat als een koper<br />

geen vergunning<br />

krijgt om in zijn<br />

zojuist gekochte<br />

huis te wonen?’<br />

Wat houdt de geplande herziening<br />

in? In 2021 kondigde het kabinet<br />

aan dat gemeenten meer mogelijkheden<br />

moeten krijgen om betaalbare<br />

woningen te bestemmen<br />

voor de eigen inwoners. Gemeenten<br />

kunnen nu al 50 procent van de beschikbare huurwoningen<br />

toewijzen aan mensen die een maatschappelijke<br />

of economische binding met de stad of het dorp<br />

hebben. Maximaal 25 procent mocht worden voorbehouden<br />

aan eigen inwoners.<br />

Dat maximum laat minister De Jonge los in zijn<br />

wetsvoorstel. De volle 50 procent mag dus worden gereserveerd<br />

voor eigen inwoners, of voor doelgroepen die<br />

de gemeente als cruciaal beschouwt. Denk aan leraren,<br />

politiemensen of zorgmedewerkers.<br />

Echt nieuw is dat gemeenten in de toekomst ook<br />

koopwoningen tot de NHG-grens (355.000 euro in 20<strong>22</strong>)<br />

mogen toewijzen op deze grond. Dat gebeurde tot nog<br />

toe alleen op de Waddeneilanden. Dit betekent dat kopers<br />

van een betaalbaar stulpje een huisvestingsvergunning<br />

nodig hebben voor ze in hun nieuwe huis mogen<br />

trekken.<br />

HERZIENING VAN KRACHT IN 2023<br />

In september bleek dat het de regering menens is. De<br />

Jonge kondigde aan dat de herziening het liefst op 1 januari<br />

2023 van kracht moet worden. Mocht de behandeling<br />

in de Tweede en Eerste Kamer te lang duren, dan<br />

wordt dat 1 juli 2023.<br />

In een persbericht liet De Jonge weten waarom het<br />

voorstel volgens hem noodzakelijk is. “Overal wordt de<br />

30 | <strong>VVP</strong> NR 5 NOVEMBER 20<strong>22</strong>


PURPOSE<br />

Goede bedoelingen<br />

krapte op de woningmarkt gevoeld. Starters kunnen<br />

vaak op het eigen dorp geen betaalbare woning vinden,<br />

omdat de prijzen de pan uit rijzen doordat er fors wordt<br />

overboden. Vaak door mensen van buiten de regio. Ook<br />

senioren kunnen geen geschikt appartement vinden in<br />

hun eigen gemeente als ze willen doorstromen. Voor de<br />

leefbaarheid en de vitaliteit van de regio is het cruciaal<br />

dat mensen op het dorp kunnen blijven wonen als ze<br />

willen verhuizen.”<br />

TANTE SJAAN<br />

Een sympathiek voorstel. Niemand zal erop tegen zijn<br />

dat Tante Sjaan als ze wat slecht ter been wordt, een benedenwoning<br />

kan betrekken in het dorp waar ze haar<br />

hele leven heeft gewoond. En als haar kleinkinderen<br />

dan ook nog een huis in de buurt kunnen vinden, des te<br />

beter. Iedereen gunt het Sjaan dat ze haar laatste jaren<br />

in tevredenheid doorbrengt.<br />

Maar de problemen op de woningmarkt zijn complex<br />

en makkelijke oplossingen bestaan niet. Het duurde<br />

dan ook niet lang voordat de kritiek op de goede bedoelingen<br />

van de minister losbarstte. Want er dienen<br />

zich natuurlijk een paar stevige vragen aan.<br />

RECHT OP VRIJE VESTIGING<br />

Het recht op vrije vestiging is verankerd in Europese<br />

wetgeving. Je moet dus met heel goede argumenten<br />

komen om van dat recht af te wijken. De Raad van State,<br />

het hoogste rechtscollege van Nederland, vindt dat<br />

De Jonge onvoldoende motiveert waarom de beperking<br />

van deze vrijheid toelaatbaar zou moeten zijn.<br />

EIGENDOMSRECHT<br />

Maar interessanter nog vind ik de kwestie van het eigendomsrecht.<br />

Het wetsvoorstel is bedoeld om de woningmarkt<br />

vlot te trekken voor woningzoekenden, huurders<br />

en kopers. Maar hoe zit het met de eigenaren van<br />

de woning. Je ontkomt er niet aan om te constateren dat<br />

een woningeigenaar die zijn (betaalbare) woning wil<br />

verkopen, zijn neus kan stoten aan deze wet. Het verkopen<br />

van de woning is ook onder de nieuwe wet niet<br />

gebonden aan een vergunning. Maar het bewonen van<br />

de woning wel. En dat is, zo stelt ook de Raad van State,<br />

toch meestal wel het doel van de woningverkoop. Dit<br />

kan dus in de praktijk betekenen dat een verkoper minder<br />

opbrengst voor zijn huis kan verwachten. De groep<br />

potentiële kopers is immers kleiner, omdat niet iedereen<br />

voor een vergunning in aanmerking komt.<br />

PRIJSOPDRIJVING<br />

Paradoxaal genoeg kan het wetsvoorstel volgens critici<br />

ook leiden tot een prijsopdrijving. Want wie zijn droomhuis<br />

heeft gevonden en voldoende financiële middelen<br />

heeft, zal zich niet laten tegenhouden door de NHGgrens.<br />

Door een euro boven die grens te gaan zitten,<br />

kun je de vergunningsplicht theoretisch omzeilen. Hierdoor<br />

hebben de mensen met een laag of middeninkomen<br />

toch weer het nakijken.<br />

ONTBINDENDE VOORWAARDE?<br />

Een andere vraag is wat de vergunningsplicht betekent<br />

voor een getekend koopcontract. Wat gebeurt er<br />

wanneer een koper geen vergunning van de gemeente<br />

krijgt om in zijn zojuist gekochte huis te gaan wonen? Is<br />

dit dan een ontbindende voorwaarde?<br />

DOEL BEREIKT<br />

De grote vraag is ten slotte of de regering met deze herziening<br />

haar doel kan bereiken. Het probleem dat zij<br />

met de herziening wil oplossen, is dat mensen voor wie<br />

geld geen bezwaar is, de woningprijzen opdrijven in populaire<br />

buurten, steden en dorpen. Amsterdam, dat menig<br />

gezin ziet vertrekken naar omliggende gemeenten,<br />

heeft al enthousiast gereageerd. Maar hoeveel woningen<br />

zijn er in Amsterdam onder de NHG-grens, zelfs nu<br />

de woningprijzen in Nederland dalen? Niet veel. Andere<br />

steden die veel relatief goedkope woningen hebben,<br />

zijn juist blij met instroom van buitenaf.<br />

Er zijn kortom nog veel vragen over dit wetsvoorstel.<br />

Ook dit wetsvoorstel is niet de panacee die alle problemen<br />

op onze turbulente woningmarkt gaat oplossen,<br />

daar ben ik van overtuigd. n<br />

NR 5 NOVEMBER 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 31


SAMEN BETROKKEN<br />

Financieel adviseurs staan midden in de samenleving.<br />

Deze Local Hero’s zijn een vraagbaak voor<br />

verzekeringen, hypotheken en andere geldzaken,<br />

plaatsen hun klanten op nummer één en zijn<br />

maatschappelijk betrokken in hun omgeving. <strong>VVP</strong> zet<br />

samen met Nh1816 verzekeringen het advieskantoor<br />

in de schijnwerpers. Dit keer Koos Rook Financiële<br />

Diensten. Samen betrokken bij de samenleving.<br />

TEKST MARTIN NEYT | BEELD FOTOBUREAU ROEL DIJKSTRA<br />

Ja, de Krimpenerwaard is voor mij hier op aard<br />

toch het plekje waar ik het liefste ben/Tussen<br />

IJssel en Lek, op de kaart maar een vlek, ligt voor<br />

mij daar het mooiste dat ik ken. Met een songtekst<br />

verklaarde de oprichter en naamgever<br />

van ons kantoor, Koos Rook, in 1982 zijn liefde aan de<br />

Krimpenerwaard. De lokale zanger Johan van den Heuvel<br />

zette het nummer op de plaat. Het zegt alles over<br />

onze band met de streek. We staan niet alleen met beide<br />

benen in het polderlandschap, we hebben er onze<br />

wortels.<br />

We spreken wel eens van ‘voor en na de brug’. De<br />

brug is in dit geval de Algerabrug, die Krimpen aan den<br />

IJssel verbindt met Groot-Rotterdam. Mensen van voor<br />

de brug zijn Krimpenaren, over het algemeen nuchter<br />

en bescheiden, niettemin trots op hun mooie omgeving.<br />

Na de brug is men meer uitgesproken, wat luidruchtiger.<br />

De Algerabrug geldt als een herkenningspunt<br />

voor velen. Het is de poort tot de Krimpenerwaard<br />

en een zeer vervelend ding als je er weer eens in de file<br />

staat. Er gaat zoveel verkeer overheen, dat er altijd wel<br />

een discussie is over de toegangswegen en het verbreden<br />

van de brug.<br />

Dit is een maritiem gebied, al zijn veel leveranciers<br />

voor de scheepvaart eind jaren ’90 vertrokken. Gelukkig<br />

is er nog genoeg bedrijvigheid. Onze zakelijke klantenkring<br />

varieert van éénpitters tot MKB. We kunnen beide<br />

soorten ondernemers volledig ontzorgen. Ons kantoor<br />

biedt naast verzekeringsoplossingen, hypotheken<br />

en persoonlijke financiële planning, ook een RegioBank,<br />

fiscale en administratieve ondersteuning. Persoonlijk,<br />

aandacht en kennis, dat zijn onze kernwaarden. De laatste<br />

vertaalt zich ook naar klantkennis. We willen een<br />

klant zodanig leren kennen, dat we op allerlei terreinen<br />

kunnen meedenken. Neem brandveiligheid voor bedrijven.<br />

Verzekeraars stellen hoge eisen aan elektra, zoals<br />

NEN- en Scopekeuringen en voor die keuringen vragen<br />

grote bedrijven de hoofdprijs. Wij kunnen doorverwijzen<br />

naar een bevriende specialist die goed werk levert<br />

en schappelijke prijzen hanteert.<br />

Goed advies betekent voor ons zorgvuldig luisteren,<br />

op de juiste manier vragen stellen, adviseren en<br />

inschatten welke risico’s iemand loopt én wil lopen.<br />

Soms kunnen particulieren en ondernemers bepaalde<br />

risico’s op verantwoorde wijze zelf dragen. Financiële<br />

vraagstukken op een laagdrempelige manier uitleggen,<br />

hoort er ook bij. Dat kun je alleen met de nodige kennis,<br />

ervaring en het nodige inlevingsvermogen. Het helpt<br />

dan dat ons team uit medewerkers van diverse leeftijden<br />

bestaat. Een vraag die zowel jongeren als senioren<br />

wel eens stellen: ik rijd niet meer op mijn brommer, dan<br />

hoef ik ‘m toch ook niet te verzekeren? Wel dus. Zolang<br />

de brommer is aangemeld bij het RDW, moet je ‘m verzekeren.<br />

Zo niet, dan riskeer je hoge boetes.<br />

Meedenken en korte lijnen typeren Nh1816. Voor<br />

ons is het een fijne samenwerkingspartner omdat ze er<br />

op dezelfde wijze instaan als wij. En natuurlijk is hun<br />

maatschappelijke betrokkenheid voor ons belangrijk.<br />

We hebben samen met Nh1816 een sporttentenkamp<br />

voor kinderen georganiseerd. Het doel was tweeledig,<br />

kinderen weer aan het sporten krijgen, iets wat in coronatijd<br />

naar de achtergrond verdween, en kinderen<br />

van Oekraïense vluchtelingen een leuke dag bezorgen.<br />

Andere mooie maatschappelijke projecten waaraan<br />

we deelnemen, zijn de Week van het Geld, voorlichting<br />

over online bankieren en fraude voor de bewoners van<br />

een seniorencentrum, verkeerslessen voor scholieren<br />

en een ontmoetingslocatie voor mensen met een verstandelijke<br />

beperking. Mensen zeggen wel eens ‘we<br />

zien jullie overal!’ Klopt, we zijn bij talloze verenigingen<br />

en evenementen in de Krimpenerwaard betrokken. We<br />

doen dat bovenal voor onze regio, voor de mensen. En<br />

ja, het draagt bij aan de naamsbekendheid. Je kunt ook<br />

een enorm billboard plaatsen, maar wij kiezen liever<br />

voor sponsoring van maatschappelijke doelen. n<br />

Denny Trouwborst bij de beruchte Algerabrug in<br />

Krimpen aan den IJssel (Zuid-Holland).<br />

32 | <strong>VVP</strong> NR 5 NOVEMBER 20<strong>22</strong>


SAMEN BETROKKEN<br />

TROTS<br />

OP WELKE SCHADE-AFHANDELING KIJK JE MET TROTS TERUG?<br />

Klanten, mensen op leeftijd, kregen in 2018 de schrik van hun leven<br />

toen hun huis overstroomde. De woningcorporatie pompte hun<br />

huis leeg, maar daar bleef het dan ook bij. Wij hebben de verdere regie<br />

in handen genomen: de woning leeg laten halen, expertise geregeld,<br />

vervangende woonruimte gevonden én na afwikkeling een bos<br />

bloemen bezorgd. De bewoners kregen zelfs hun inboedel vergoed<br />

op basis van nieuwwaarde, terwijl hun meubels allang waren afgeschreven.<br />

Op zo’n moment kun je als adviseur het verschil maken.<br />

Deze mensen waren zo ontzettend blij! Ook hun kinderen hebben<br />

het nu nog over onze aanpak.<br />

NR 5 NOVEMBER 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 33


VERMOGENSBEHEER<br />

Vermogens-<br />

beheer<br />

Verder kijken dan je neus lang is. Dat is het geheim van succesvol<br />

beleggen. Gouden bergen bestaan niet, pieken en dalen<br />

wel. Hotsen en botsen hoort erbij, maar op de lange termijn<br />

kun je toch een redelijk rendement maken. Waar liggen<br />

de kansen voor financieel adviseurs op de beleggingsmarkt?<br />

Groen beleggen hoort daar zeker bij, nu verduurzaming zo<br />

hot is. Mede kijkend naar de hervorming van het pensioenstelsel,<br />

zullen ook financiële en vermogensplanning aan belang<br />

winnen. Beleggingen kunnen prima passen in het financiële<br />

totaalplaatje van een klant. Groene en misschien<br />

geen gouden maar dan toch wel goede tijden dus voor beleggingsadviseurs<br />

met het juiste richtingsgevoel. Dat dit <strong>VVP</strong>katern<br />

Vermogensbeheer mag helpen bij het bepalen van de<br />

juiste richting.<br />

NR 5 NOVEMBER 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 35


VERMOGENSBEHEER<br />

Koersen op de<br />

lange termijn<br />

DE GROOTSTE KANS VOOR DE FINANCIEEL ADVISEUR OP DE MARKT<br />

VOOR BELEGGINGEN? DAT IS EN BLIJFT DENKEN OP DE LANGE TERMIJN.<br />

SCHOMMELINGEN EN SCHOKKEN, SOMS FORS, HOREN NU EENMAAL BIJ<br />

BELEGGEN. EN CRISES? DIE HOUDEN NORMAAL GESPROKEN OOK WEER OP.<br />

TEKST TOON BERENDSEN<br />

Op dit moment is alle focus op<br />

de inflatie, die voor Nederlandse<br />

begrippen ongekend hoog is.<br />

Je moet wel van heel erg goede<br />

beleggingshuize zijn, wil je die<br />

inflatie overtreffen. Dat moet je<br />

niet eens willen proberen. Als je<br />

insteekt vanuit een stabiele portefeuille op de lange termijn,<br />

zal de inflatie van nu uiteindelijk niet meer dan<br />

een hobbel blijken te zijn. Bedenk ook dat de huidige inflatie<br />

zeer sterk wordt gedreven door de stijging van de<br />

energieprijzen. Het is niet zo dat de productiecapaciteit<br />

in haar voegen kraakt. Met andere woorden: er is nog<br />

voldoende ruimte voor economische groei. Het grootste<br />

probleem lijkt eigenlijk nog het personeelstekort dat<br />

zich sterk doet gelden. Dat tekort kan leiden tot looninflatie,<br />

maar tot nu toe is geen sprake van een loongolf.<br />

Zijn er voor de financieel adviseur verder nog kansen<br />

op de beleggingsmarkt? Zeker wel. Juist de huidige<br />

economische situatie onderstreept nog eens het belang<br />

om als adviseur te kijken naar het totaalplaatje van de<br />

klant. Dat wordt alleen nog maar belangrijker, want<br />

36 | <strong>VVP</strong> NR 5 NOVEMBER 20<strong>22</strong>


VERMOGENSBEHEER<br />

Nederland sleutelt aan een nieuw pensioenstelsel met<br />

voor iedere deelnemer een individuele pensioenpot. Nu<br />

is het een volstrekte illusie om te denken dat deelnemers<br />

zometeen zelf werkelijk aan de beleggingsknoppen<br />

mogen draaien tijdens hun pensioenopbouw. Het<br />

nieuwe pensioencontract, en helemaal de zogeheten<br />

solidaire premieregeling, wordt aan alle kanten dichtgetimmerd<br />

juist om te voorkomen dat individuele deelnemers<br />

fatale beleggingskeuzes maken. Keuzes zijn er<br />

veel meer aan het einde van de rit, waarbij het frappante<br />

is dat de deelnemer dan wel aan zijn lot wordt overgelaten.<br />

De wetgever introduceert weliswaar de nieuwe<br />

(open) norm keuzebegeleiding. Deze houdt in dat<br />

pensioenfondsen deelnemers moeten begeleiden bij<br />

de overigens ook nu al vaak bestaande keuzemogelijkheden<br />

als variabel pensioen (straks overigens in beginsel<br />

de keuze). Maar ze hoeven niet de totale financiële<br />

situatie van de deelnemer in kaart te brengen. Terwijl<br />

keuzes wel enorme impact kunnen hebben, zeker als<br />

wordt gekozen voor een pensioenbedrag ineens (wel<br />

een nieuwe keuzemogelijkheid, overigens uitgesteld<br />

tot 1 juli 2023). Het kan dus geen kwaad als een professional<br />

meedenkt.<br />

NIEUWE GROTE MARKT?<br />

Er zijn adviespartijen die een hele grote markt voorzien<br />

juist door de hervorming van het pensioenstelsel<br />

en de keuzemogelijkheden. Maar nogmaals, die keuzemogelijkheden<br />

zijn er ook nu al en de meeste mensen<br />

doen er niks mee. Dat zal niet zomaar veranderen, ook<br />

omdat straks veilige default keuzes gaan worden aangeboden<br />

door de pensioenfondsen. Dus er moet nadrukkelijk<br />

aandacht blijven voor het vergroten van het<br />

pensioenbewustzijn en van de pensioenkennis bij de<br />

deelnemers. Communicatie is ook cruciaal. En het belang<br />

wordt dus groter om naar het totaalbeeld van de<br />

deelnemer te kijken. En in een totaalplan kunnen beleggingen<br />

natuurlijk wel degelijk interessant zijn. Hoewel<br />

in dit geval de beleggingshorizon beperkt is, vanwege<br />

de leeftijd van de pensionarissen. Aan de andere kant:<br />

mensen worden steeds ouder.<br />

PENSIOENOPBOUW ZZP’ERS<br />

Het liefst wil je als adviseur iemand vanaf het vroegste<br />

moment begeleiden bij zijn pensioenopbouw. Want<br />

dan heb je wel een lange beleggingstermijn. De wetgever<br />

handhaaft de verplichte deelname in de tweede<br />

pijler, dus er komt niet ineens een nieuwe doelgroep bij.<br />

Maar kijk eens naar de pensioenopbouw van zzp’ers.<br />

Het kabinet zou graag zien dat meer zzp’ers een pensioen<br />

opbouwen. Tegen die achtergrond wordt er een experimenteerbepaling<br />

doorgedrukt. Deze maakt experimenten<br />

met vrijwillige aansluiting van zelfstandigen<br />

WFT VERMOGEN: BIJNA 30.000 ADVISEURS<br />

Beleggingsadvies doe je er als financieel adviseur niet zomaar<br />

even bij. Voor het zware advieswerk is een MiFID II-vergunning<br />

vereist. Grote vermogens moeten echt een doelgroep zijn, wil<br />

alle moeite om de MiFID II-vergunning te verkrijgen en te behouden<br />

lonen. En eigenlijk kun je ook niet heen om DSI-certificering<br />

(DSI: Dutch Securities Institute).<br />

Veel adviseurs opteren voor Wft vermogen en Nationaal<br />

Regime (vrijstellingsregeling) MiFID II. Bij de start van de nieuwe<br />

Wft PE periode afgelopen april waren er 29.197 adviseurs<br />

met de beroepskwalificatie Wft vermogen.<br />

Het Nationaal Regime stelt ondernemingen in staat om<br />

advies te geven over gecombineerde producten met een beleggingscomponent<br />

(zoals effectenhypotheken, pensioenproducten<br />

en andere vermogensopbouwproducten). Daarnaast<br />

kunnen zij voor deze producten orders ontvangen en doorgeven.<br />

Onder het Nationaal Regime mogen ondernemingen deze<br />

diensten ook verlenen bij beleggingsfondsen zonder dat er<br />

sprake is van een gecombineerd product.<br />

in de tweede pensioenpijler mogelijk. Tegelijkertijd echter<br />

worden de mogelijkheden voor pensioenopbouw in<br />

de derde pijler flink verruimd en wordt de pensioenopbouw<br />

in de derde pijler eenvoudiger.<br />

Frank Janse en Elianne Janssen, werkzaam als pensioenadviseur<br />

bij Montae & Partners, stelden in Pensioen<br />

Magazine van augustus/september: “Daarmee<br />

wint de derde pijler aan aantrekkelijkheid ten opzichte<br />

van de tweede pijler. Wij zijn benieuwd in hoeverre dit<br />

mogelijk tot verschuivingen tussen de tweede en derde<br />

pijler gaat leiden. Eén voorspelling durven wij in ieder<br />

geval wel aan: de regering draait met de verruimde mogelijkheden<br />

in de derde pijler eigenhandig de experimenteerbepaling<br />

voor zelfstandigen in de tweede pijler<br />

de nek om. Waarom zou je als zelfstandige immers<br />

in een systeem stappen waarvan het de vraag is of je<br />

daar over een aantal jaar nog in kan blijven deelnemen,<br />

terwijl er een toekomstbestendig alternatief is dat ook<br />

nog eens de mogelijkheid van een tijdelijke uitkering<br />

biedt?”<br />

‘Totaalplan steeds<br />

belangrijker, beleggingen<br />

kunnen daar prima<br />

in passen’<br />

NR 5 NOVEMBER 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 37


VERMOGENSBEHEER<br />

Adviesalerts! beleggingsadvies<br />

Een verplicht nummer voor iedereen die beleggingsadvies<br />

wil geven, is de AFM-leidraad advies- en vermogensbeheerdienstverlening.<br />

De AFM consulteerde<br />

onlangs een aanvulling op de leidraad. Met deze<br />

aanvulling geeft de AFM beleggingsondernemingen<br />

handvatten bij het bepalen van verwachte rendementen<br />

als onderdeel van de geschiktheidstoets.<br />

SFDR-regels aangescherpt<br />

Eerder dit jaar zijn de SFDR-regels aangescherpt en<br />

zijn nieuwe aanvullende regels geïntroduceerd. Het<br />

betreft wijzigingen op het gebied van algemene organisatorische<br />

eisen, de verantwoordelijkheid van het<br />

bestuur, middelen en deskundigheid, belangenconflicten,<br />

risicobeheersingsbeleid, productgovernance,<br />

beoordeling van producten voor klanten, due diligence<br />

van beleggingen, provisies, beloningsbeleid en rapportage.<br />

Tussen de sectoren bestaan wel kleine verschillen<br />

vanwege de verschillende regels per sector.<br />

Zo is er bijvoorbeeld voor tussenpersonen geen wijziging<br />

op het gebied van risicobeheersing omdat deze<br />

verplichting in die sector niet geldt. Lees ook het artikel<br />

van Adfiz hierover in de rubriek Ken je vak! in <strong>VVP</strong><br />

3 – juni 20<strong>22</strong>.<br />

Om particuliere beleggers te ontmoedigen wordt<br />

de overdrachtsbelasting voor ander vastgoed dan de<br />

eigen woning verder verhoogd van acht naar 10,4 procent.<br />

Vermogensrendementsheffing<br />

De vermogensrendementsheffing gaat op de schop.<br />

Het kabinet is van plan om belasting te gaan heffen<br />

over het werkelijke rendement in box 3. In het coalitieakkoord<br />

is afgesproken om dit stelsel in 2025 in te<br />

voeren. Het kabinet heeft op basis van een onderzoek<br />

van Capgemini besloten om dit uit te stellen tot 2026.<br />

Voor de tussenliggende jaren werkt het kabinet aan<br />

overbruggingswetgeving. Voor de vermogenscategorieën<br />

banktegoeden en schulden wordt hierbij zoveel<br />

mogelijk aansluiting gezocht bij het werkelijk in dat<br />

jaar behaalde rendement. Voor de vaststelling van<br />

het forfaitaire rendementspercentage voor de vermogenscategorie<br />

overige bezittingen wordt voorgesteld<br />

om – in lijn met het rechtsherstel – aan te sluiten<br />

bij de methodiek voor vaststelling van het forfaitaire<br />

rendementspercentage voor rendementsklasse<br />

II. Deze methodiek is gebaseerd op het langetermijnrendement<br />

van zowel onroerende zaken, aandelen<br />

als obligaties. Voor 2023 is het rendement bepaald op<br />

6,17 procent.<br />

Door aan te sluiten bij de werkelijke samenstelling<br />

van het vermogen is het noodzakelijk geworden<br />

om groene beleggingen te splitsen in sparen en beleggen.<br />

Dit heeft tot gevolg dat de vrijstelling voor groene<br />

beleggingen over deze twee vermogenscategorieën<br />

verdeeld moet worden. Voorgesteld wordt om de<br />

vrijstelling eerst in mindering te brengen op de groene<br />

beleggingen. Het eventueel resterende deel van de<br />

vrijstelling wordt in mindering gebracht op de groene<br />

spaartegoeden.<br />

Het tarief waartegen het forfaitaire rendement<br />

belast gaat worden, gaat in stappen van een procent<br />

per jaar omhoog naar 34 procent in 2025.<br />

Bij de vormgeving van het nieuwe stelsel voor box<br />

3 gaat het kabinet uit van een vermogensaanwasbelasting.<br />

GROEN<br />

Als er één thema hot is, dan is het verduurzaming. Letterlijk<br />

hot, want er zijn toch serieuze aanwijzigingen<br />

dat de temperatuur oploopt met nu al soms rampzalige<br />

gevolgen (zoals extremer weer en daardoor meer weerschade).<br />

Investeren in een groene toekomst is dus belangrijk.<br />

Beleggers willen het ook, dus hier liggen kansen<br />

voor beleggingsadviseurs en aanbieders van beleggingen.<br />

Belangrijk om te onthouden is dat een groene belegging<br />

niet per definitie een goed rendement betekent.<br />

Misschien wel voor de aarde, maar niet voor de portemonnee<br />

van de belegger. Stap dus niet blind in groene<br />

bedrijven en fondsen. Dat is hoe dan ook niet verstandig,<br />

want greenwashing komt helaas ook nog steeds<br />

veel voor. Op EU-niveau probeert men daar mee af te<br />

rekenen via de Sustainable Finance Disclosure Regulation<br />

(lees voor meer hierover het artikel van Hubrien Meijaard<br />

in <strong>VVP</strong> 4 - september 20<strong>22</strong>). Maar ga vooral ook af<br />

op uw eigen oordeel.<br />

In een recente verkenning stelt de AFM: “Het valt op<br />

dat veel aandelen in fondsen die als duurzaam worden<br />

aangeprezen ook onderdeel zijn van ‘gewone’ fondsen. Zo<br />

bestaan veel duurzame fondsen voor een aanzienlijk deel<br />

uit techaandelen. Uitsluiting van de meest vervuilende<br />

beleggingen is een veelvoorkomende manier om een<br />

fonds als duurzaam aan te prijzen. Het is de vraag of dit<br />

overeenkomt met de verwachtingen van beleggers.” n<br />

38 | <strong>VVP</strong> NR 5 NOVEMBER 20<strong>22</strong>


PARTNER IN KENNIS<br />

INDEX PEOPLE IS DE EERSTE PASSIEVE VERMOGENSBEHEER-<br />

DER VAN NEDERLAND. DE ONAFHANKELIJKE VERMOGENS-<br />

BEHEERDER WAS BIJ DE START IN 2007 DE EERSTE DIE VER-<br />

MOGENSBEHEER MET UITSLUITEND INDEXFONDSEN OMARM-<br />

DE. INDEX PEOPLE LAAT EMOTIES EN VOORSPELLINGEN VOOR<br />

WAT ZE ZIJN EN BELEGT WERELDWIJD TEGEN LAGE KOSTEN<br />

EN ZORGVULDIG GESPREIDE RISICO’S. HET RESULTAAT IS EEN<br />

EVENWICHTIG LANGE-TERMIJNRENDEMENT EN LAGE BE-<br />

HEERSKOSTEN VOOR DE KLANTEN VAN FINANCIEEL ADVISEURS.<br />

Index People behaalt met passief<br />

beleggen goed rendement voor klanten<br />

Eerlijk verhaal in<br />

plaats van glazen bol<br />

TEKST MARTIN NEYT | BEELD INDEX PEOPLE<br />

Waarom bestaat dit niet?<br />

Eén van de oprichters van<br />

Index People, Marc Vijver,<br />

verbaasde zich halverwege<br />

de jaren ’00 over het gebrek aan partijen<br />

die passief belegden. Actieve beleggers<br />

die hun tanden stuk beten op beursvoorspellingen<br />

waren er genoeg, maar<br />

hij zocht juist naar een degelijke beleggingsmethode<br />

voor het vermogen dat<br />

hij als serieondernemer had opgebouwd.<br />

Gedurende zijn eigen carrière als optiehandelaar<br />

op de beurs zag hij dagelijks<br />

om zich heen dat de spreekwoordelijke<br />

glazen bol een waardeloos ding was. Van<br />

vooraf uitgesproken verwachtingen bleef<br />

nooit veel over.<br />

Wetenschappelijk onderzoek ondersteunt<br />

deze ervaringen. Gemeten over<br />

tien jaar behaalt slechts twee procent<br />

van de vermogensbeheerders die stockpicking<br />

en timing toepassen, dus het impulsief<br />

selecteren en aankopen van beleggingen,<br />

een hoger rendement dan het<br />

marktgemiddelde. “De bewegingen op<br />

financiële markten laten zich niet voorspellen<br />

aan de hand van verwachtingen<br />

en gevoelens”, zegt Jeroen Thijssen,<br />

commercieel directeur van Index People,<br />

gedecideerd. “Ook analyses en modellen<br />

bieden geen garantie op succes. Actief<br />

beleggen resulteert vooral in veel<br />

transacties en dat brengt extra kosten<br />

met zich mee. Nog belangrijker is dat de<br />

meeste voorspellingen niet uitkomen.<br />

Als de verwachtingen niet uitkomen,<br />

kunnen de verliezen groot zijn.”<br />

BELEGGINGSSTRATEGIE<br />

Index People doet het anders. De vermogensbeheerder,<br />

die voor particulieren,<br />

goede-doelenstichtingen en institutionele<br />

beleggers werkt, belegt sowieso altijd<br />

in indexoplossingen, een verzameling<br />

effecten van uiteenlopende bedrijven.<br />

Het bedrijf hoeft daardoor geen afzonderlijke<br />

beleggingen aan te schaffen,<br />

wat klanten fors in de kosten scheelt, en<br />

de risico’s zijn gespreid over een uitgebreide<br />

portefeuille van aandelen, obligaties,<br />

vastgoed en grondstoffen. Het kan<br />

bijvoorbeeld gaan om een belegd vermogen<br />

van 100.000 euro, verspreid over<br />

7.500 aandelen in 74 verschillende landen<br />

en meer dan 10.000 obligaties verspreid<br />

over 62 landen.<br />

De beleggingsstrategie van Index<br />

People wijkt ook af van anderen, omdat<br />

het bedrijf voor een BBP-benadering<br />

kiest. Index People gaat uit van de bijdrage<br />

van een bepaald land aan de wereldeconomie.<br />

De meeste vermogensbeheerders<br />

kiezen voor het systeem van markt-<br />

40 | <strong>VVP</strong> NR 5 NOVEMBER 20<strong>22</strong>


INDEX PEOPLE<br />

kapitalisatie, de totale marktwaarde van<br />

uitstaande aandelen van een bedrijf,<br />

maar dat is volgens Thijssen niet de beste<br />

oplossing op de lange termijn.<br />

“Het concentratierisico is dan een<br />

probleem: bij marktkapitalisatie beleg je<br />

veelal meer dan 60 procent in de VS. Je<br />

bent dan te afhankelijk van de koersen in<br />

een specifieke regio. Wij zetten de beleggingen<br />

af tegen de koopkracht van een<br />

gebied ten opzichte van de wereldeconomie.<br />

Zo kunnen we risico’s beter spreiden.<br />

Als de schommelingen op de beurs dermate<br />

groot zijn dat er te grote afwijkingen<br />

zijn ten opzichte van de afgesproken<br />

wegingen, dan gaan we herbalanceren.<br />

Ons beleggingsbeleid heeft onderzoek<br />

als basis en is vastgelegd in regels en procedures.<br />

Dat geeft een hoge mate van zekerheid<br />

en het is volledig transparant.”<br />

Jeroen Thijssen:<br />

‘Vertrouwen is het<br />

belangrijkste in<br />

de relatie tussen<br />

adviseur en klant.’<br />

KORTING OP BEHEERVERGOEDING<br />

Om de risico’s nog verder te verkleinen,<br />

voert een zeskoppige commissie het beleggingsbeleid<br />

uit. Op die manier voorkomt<br />

Index People het bekende ‘key person<br />

risk’, de afhankelijkheid van een allesbepalende<br />

manager. Zo’n solo opererende<br />

specialist kan een te grote stempel<br />

op het beleid drukken en als deze sleutelfiguur<br />

wegvalt of het beleid omgooit,<br />

hebben beleggers meteen een probleem.<br />

Index People werkt volledig onafhankelijk,<br />

stelt Jeroen Thijssen. “We zijn niet<br />

gelieerd aan financiële instellingen en<br />

beschikken over een eigen backoffice en<br />

compliance-afdeling. We verdienen ook<br />

niet aan de beleggingen zelf. Het beleggingsrendement<br />

moet ten goede komen<br />

aan de klant. Onze inkomsten bestaan<br />

uit de beheervergoeding, een vast percentage<br />

van het vermogen. Voor bijvoorbeeld<br />

een vermogen tot 250.000 euro<br />

is dat momenteel 0,7 procent, maar als<br />

klanten via hun financieel adviseur met<br />

ons samenwerken is dit slechts 0,6 procent.<br />

We kunnen de eindklant zo samen<br />

een mooie korting bieden.”<br />

EERLIJK VERHAAL<br />

Het intermediair groeide gaandeweg uit<br />

tot een sterke partner van Index People.<br />

De evenwichtige resultaten voor klanten<br />

van financieel planners en vermogensadviseurs<br />

spelen daarbij een rol. Een berekening<br />

over een termijn van negentien<br />

jaar toont aan, dat een ton aan belegd<br />

vermogen bij een neutraal profiel tot<br />

bijna 283.000 euro uitgroeide. Een offensief<br />

profiel leverde in dezelfde periode<br />

meer dan 388.000 euro op. Index People<br />

maakt gebruik van zeven risicoprofielen.<br />

Beschikbaar als standaardprofielen, maar<br />

ook als volledig duurzaam gescreende<br />

profielen.<br />

Gecombineerd met lagere kosten<br />

voor beheer en een hoge service, hebben<br />

adviseurs volgens Thijsen een goed<br />

en eerlijk verhaal voor hun klanten. “Vertrouwen<br />

is het belangrijkste in de relatie<br />

tussen adviseur en klant en wij kunnen<br />

daar een bijdrage aan leveren. Onze<br />

dienstverlening en kosten zijn helder en<br />

adviseurs ontvangen alle digitale tools,<br />

AVG-proof, om op de hoogte te blijven<br />

en de voortgang in de gaten te houden.<br />

Klanten kunnen via hun adviseur al vanaf<br />

40.000 euro instappen. Normaal gesproken<br />

is die grens 100.000 euro. Verder<br />

zijn er voordelen voor de klant, omdat zowel<br />

box-3- als box-1-beleggingen bij één<br />

vermogensbeheerder kunnen worden<br />

ondergebracht.”<br />

Index People verschaft geen kickbacks<br />

of andersoortige fees aan intermediairs,<br />

benadrukt Thijssen. “Ook daarin<br />

willen we transparant zijn. We vinden<br />

dat we een mooie propositie hebben. Het<br />

resultaat van de beleggingen en onze<br />

service dragen ook weer bij aan de professionaliteit<br />

van de financieel adviseur.”<br />

GELIJK GEKREGEN<br />

De oprichters van Index People kregen<br />

met hun visie op beleggen al snel<br />

het gelijk aan hun zijde. De financiële crisis<br />

wierp in 2008 haar schaduw over de<br />

wereld en het beperken van financiële<br />

risico’s werd bon ton. Inmiddels beheert<br />

Index People bijna twee miljard euro aan<br />

belegd vermogen. Thijssen: “We groeien<br />

jaar op jaar en financieel advieskantoren<br />

en adviseurs vervullen daarin een spilfunctie.<br />

Of we het goed doen, is uiteraard<br />

aan de klant, maar de uitkomsten van<br />

tevredenheidsonderzoeken zijn bemoedigend.<br />

We scoren zeer goed in het KTO<br />

van de onafhankelijke vergelijkingssite<br />

Vermogensbeheer.nl en uit enquêtes onder<br />

klanten blijkt dat 92 procent ons wil<br />

aanbevelen. Dan moet je toch iets goed<br />

doen! De komende jaren willen we de<br />

band met adviseurs hoe dan ook verder<br />

verstevigen om samen het beste resultaat<br />

voor de klant te realiseren.” n<br />

Meer informatie: www.indexpeople.nl<br />

NR 5 NOVEMBER 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 41


VERMOGENSBEHEER<br />

PROACTIEF CONTACT ONDERHOUDEN MET BELEGGENDE KLANTEN IS<br />

IN DE PRAKTIJK BEST EEN UITDAGING VOOR ADVIESKANTOREN. DIT KAN<br />

ERTOE LEIDEN DAT HET CONTACT MET DE KLANT VERWATERT EN HIERMEE<br />

OOK HET ZICHT OP DE PASSENDHEID VAN HET BELEGGINGSADVIES, OOK<br />

AL WORDT DIT GEËIST DOOR DE TOEZICHTHOUDER. NNEK EN DIALOG<br />

GROUP ZIEN ECHTER VOORAL KANSEN.<br />

Wettelijke<br />

verplichtingen die<br />

leads genereren<br />

TEKST EGBERT BERKHOF EN JAN VERSTEGEN<br />

Beleggen past in de financiële planning van<br />

elk huishouden. Reden voor veel onafhankelijk<br />

adviseurs dit onderwerp actief met<br />

hun klanten te bespreken. NNEK is een<br />

vermogensbeheerder die al jaren nauw<br />

samenwerkt met onafhankelijk advieskantoren.<br />

Het advieskantoor wordt actief<br />

ondersteund bij het bespreekbaar maken van beleggen<br />

met de klant. En wanneer een adviesgesprek tussen de<br />

klant en de adviseur leidt tot het openen van een beleggingsrekening,<br />

dan maakt de vermogensbeheerder<br />

dit proces gemakkelijk voor de adviseur. Al meer<br />

dan zes jaar gaat het openen van beleggingsrekeningen<br />

via de aanvraagtool van Dialog Group (voorheen<br />

Eerstestap.nl). Een indertijd spannende stap van papier<br />

naar honderd procent digitaal is in de praktijk succesvol<br />

gebleken. Deze vorm van digitalisatie heeft het<br />

aanvraagproces van rekeningen vergemakkelijkt, wat<br />

toegevoegde waarde heeft gegeven voor zowel de adviseurs<br />

als voor NNEK.<br />

ONDERHOUD EN NAZORG<br />

Het efficiënt afhandelen van aanvragen van nieuwe<br />

klanten is een mooie oplossing gebleken. Maar wat als<br />

je al klant bent? Proactief contact onderhouden met de<br />

beleggende klant is in de praktijk nog best een uitdaging<br />

voor het advieskantoor. Terwijl dit uiteraard wel noodzakelijk<br />

is. Het feit dat de beurs op en neer gaat, doet<br />

iets met de gemoedstoestand van een beleggende klant.<br />

Daarnaast kan de persoonlijke situatie van de klant<br />

flink veranderen, met mogelijk gevolgen voor het beleggingsadvies.<br />

Als adviseur wil je dit blijven monitoren<br />

voor ál jouw klanten, maar dan loop je tegen een gebrek<br />

aan tijd aan. Dit kan ertoe leiden dat het contact met de<br />

klant verwatert en hiermee ook het zicht op de passendheid<br />

van het beleggingsadvies. Terwijl dit zicht wel verwacht<br />

wordt vanuit de toezichthouder. Het mag duidelijk<br />

zijn waarom de AFM eerlijke en transparante financiële<br />

markten stimuleert. Leidraden worden regelmatig<br />

aangescherpt en dat zorgt er automatisch voor dat beleggingsondernemingen<br />

continu in ontwikkeling zijn.<br />

42 | <strong>VVP</strong> NR 5 NOVEMBER 20<strong>22</strong>


VERMOGENSBEHEER<br />

Onderhoud en nazorg is inderdaad een moetje, ook al<br />

zien wij de aanscherping van wet en regelgeving juist<br />

als kans. Het geeft je de mogelijkheid om je eigen proces<br />

weer onder de loep te nemen en vaak resulteert dat<br />

in een betere klantreis. Zo zorgden de verplichtingen<br />

rondom ‘ken-uw-cliëntregels’ ook voor nieuwe mogelijkheden.<br />

Om het advieskantoor in staat te stellen de<br />

klant automatisch en pro-actief te benaderen, was het<br />

de wens van NNEK om voor adviseurs een nazorgtool te<br />

ontwikkelen.<br />

ACHTERGROND<br />

Eerst even een klein beetje achtergrondinformatie over<br />

de wellicht taaie (maar noodzakelijke) kost die ‘ken-uwcliëntregels’<br />

heet. Deze regels schrijven beleggingsondernemingen<br />

voor dat zij periodiek moeten toetsen of<br />

de manier van beleggen nog bij de klant past. Daarin<br />

moeten de volgende onderdelen worden meegenomen:<br />

risicobereidheid, doelstelling, kennis & ervaring en financiële<br />

positie. Verder laat de AFM aan de beleggingsondernemingen<br />

over hóe ze dit toetsen.<br />

Hierin zag NNEK een uitdaging. Hoe ga je namelijk<br />

grote groepen klanten enthousiasmeren om vragenlijsten<br />

in te vullen over de eerdergenoemde onderdelen?<br />

Tegelijkertijd liggen er kansen voor financieel adviseurs.<br />

Want als je als adviseur weer actueel inzicht<br />

krijgt in de financiële positie van de klant, dan kun je<br />

daar op inhaken.<br />

NNEK klopte vervolgens weer aan bij Dialog Group.<br />

Juist omdat zij specialist zijn op het gebied van het ontwikkelen<br />

van online klantprocessen en smartbots. Samen<br />

gingen we aan de slag om de ‘ken-uw-cliëntregels’<br />

in een online klantproces te gieten: de NNEK Advieswijzer.<br />

In deze tool wordt de beleggende klant door middel<br />

van de combinatie van vragen en illustraties (mét<br />

een knipoog) meegenomen in de reis die moet leiden<br />

tot het ophalen van een update van de persoonlijke situatie<br />

van de klant en de ervaringen met beleggen tot<br />

dan toe. De Advieswijzer is laagdrempelig en makkelijk<br />

voor een klant om in te vullen. Sinds het begin van 20<strong>22</strong><br />

staat de Advieswijzer live.<br />

MEER LEADS<br />

Wettelijke verplichting is een kans en geen moetje. Het<br />

is immers een legitiem contactmoment dat klanten<br />

waarderen. Wij wilden de ‘ken-uw-cliëntregels’ dan ook<br />

niet als zorgplicht zien, maar als zorgwens. Deze benadering<br />

zorgde ervoor dat we extra elementen hebben<br />

toegevoegd in de Advieswijzer. Zo geeft ons eigen onderdeel<br />

‘Financieel overzicht’ meer informatie over inkomsten,<br />

uitgaven, pensioen en daardoor ook het netto<br />

vermogen. Klanten kunnen hierdoor meer grip krijgen<br />

Egbert Berkhof: ‘Wettelijke verplichting<br />

is een kans.’<br />

Jan Verstegen: ‘Meer tijd voor<br />

advies door digitalisering in het<br />

klantcontact.’<br />

op hun geldzaken en adviseurs kunnen deze input op<br />

hun beurt weer gebruiken om het financieel plan bij te<br />

sturen. Op deze manier kunnen adviseurs de Advieswijzer<br />

inzetten om weer met de klant om tafel te gaan zitten.<br />

Daardoor leidt dit verplichte contactmoment met<br />

de klant weer tot leads voor het advieskantoor.<br />

Steeds vaker zien we dat adviesorganisaties gebruikmaken<br />

van óf de behoefte hebben aan digitalisatie<br />

in het klantcontact. Wij faciliteren dit met digitale<br />

collega’s.<br />

Dit zijn digitale medewerkers die klanten kunnen<br />

begeleiden bij vragen of het uitvoeren van bepaalde acties.<br />

Acties waar de medewerker van het kantoor vaak<br />

de tijd niet voor heeft, maar die voor zowel de klant als<br />

het kantoor van groot belang zijn. En naar aanleiding<br />

van de terugkoppeling zou je hieraan slimme acties<br />

kunnen toevoegen.<br />

De klantdata die bijvoorbeeld uit een Advieswijzer<br />

komt, kun je automatisch koppelen aan je diensten.<br />

Heeft de klant een deel netto vermogen over? Dan kan<br />

een slimme digitale collega dit herkennen en direct een<br />

gerichte actie uitvoeren: een eenmalige overboeking<br />

naar de beleggingsrekening.<br />

De komende tijd wordt de Advieswijzer uitgebreid<br />

met meer functionaliteiten die het gebruik ervan onder<br />

de klanten van het advieskantoor verder verhogen. En<br />

de werkzaamheden van het advieskantoor ondersteunen<br />

en makkelijker maken. n<br />

Egbert Berkhoff is directeur van vermogensbeheerder<br />

NNEK en Jan Verstegen is Managing Consultant bij Dialog<br />

Group.<br />

NR 5 NOVEMBER 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 43


PARTNER IN KENNIS<br />

OPLOPENDE RENTES EN DE IMPACT VAN STIJGENDE UITGAVEN<br />

VOOR ENERGIE EN KOSTEN LEVENSONDERHOUD GEVEN VEEL<br />

KLANTEN VOOR DE KOMENDE WINTERPERIODE ONZEKERHEID<br />

OVER HUN FINANCIËLE SITUATIE. DE CIJFERS LATEN DAN OOK<br />

ZIEN DAT MEN TERUGHOUDENDER WORDT MET HET NEMEN<br />

VAN GROTE FINANCIËLE BESLISSINGEN, ZOALS HET KOPEN VAN<br />

EEN HUIS.<br />

Lijfrente advies is<br />

het nieuwe<br />

hypotheekadvies!<br />

TEKST WILLEM JOHANNESMA, OAKK<br />

De afgelopen tijd bleek al dat het<br />

aantal afgesloten hypotheken<br />

terug is op het niveau van augustus<br />

2018, waarbij het aantal<br />

oversluiters het hardst was gedaald. Dat<br />

er een andere wind waait op de huizenmarkt,<br />

bleek ook uit de nieuwste cijfers<br />

van makelaarsvereniging NVM. In het<br />

derde kwartaal van dit jaar waren de huizenprijzen<br />

met 5,8 procent gedaald ten<br />

opzichte van het kwartaal daarvoor. Dat<br />

is de grootste kwartaal-op-kwartaal-daling<br />

die de NVM ooit heeft gemeten.<br />

In deze onzekere economische omgeving<br />

is het in algemene zin verstandig<br />

je dienstverlening minder afhankelijk te<br />

maken voor marktvariabelen, die je niet<br />

kan beïnvloeden. Als hypotheekadvies<br />

voor jou als adviseur in de afgelopen periode<br />

een belangrijk onderdeel was van<br />

je adviespraktijk, zou je juist nu een verbreding<br />

van je dienstverlening kunnen<br />

overwegen. Een financieel adviseur die<br />

naast bijvoorbeeld hypotheekadvies ook<br />

vermogensbegeleiding kan bieden, kan<br />

klanten in deze periode helpen met financiële<br />

planning, door het geven van inzicht<br />

en overzicht én heeft een basis voor<br />

een breder verdienmodel, dat ook nog<br />

eens doorlopend is, in plaats van eenmalig.<br />

Immers, het geven van vermogensadvies<br />

vergt periodieke bijsturing, waar de<br />

klant graag bereid is voor te betalen<br />

RELATIONELE DIENSTVERLENING<br />

Maar eerlijk is eerlijk, deze extra pijler<br />

onder je adviespraktijk vergt wel een inspanning<br />

en overtuiging van jouw kant.<br />

Je zult hiervoor moeten investeren in<br />

tijd en kennis om je deze dienstverlening<br />

eigen te maken en te verankeren<br />

in jouw processen. Dus niet alleen jouw<br />

kennis over vermogen en pensioen en<br />

andere gesprekstechniek, ook de mid- en<br />

backoffice moeten worden meegenomen<br />

in deze wellicht nieuwe pijler onder<br />

je adviespraktijk. Dat faciliteren wij als<br />

OAKK Beheerd Beleggen graag met een<br />

pragmatische opleiding en heldere processen<br />

voor intake en monitoring van je<br />

klanten.<br />

Als je bereid bent deze stap te maken<br />

van ‘transactionele’ dienstverlening naar<br />

‘relationele’ dienstverlening, zul je wellicht<br />

eerst een zoektocht bij jezelf moeten<br />

beginnen in welke rol je jezelf ziet<br />

voor de klant. Wil je alleen het aanbod<br />

van vermogensaanbieders in beeld brengen<br />

en de klant de keuze laten? Wil je de<br />

invulling van de beleggings- of lijfrenterekening<br />

juist meenemen onder je vergunning<br />

als Nationaal Regimer en zie je<br />

daar de meerwaarde van je advies? Of<br />

zoek je je rol meer in het holistisch breed<br />

advies om zo de klant te begeleiden naar<br />

zijn of haar doel en daar de beste oplossing<br />

bij zoeken?<br />

Naast deze invulling van je rol, zul<br />

je ervan overtuigd moeten zijn dat het<br />

44 | <strong>VVP</strong> NR 5 NOVEMBER 20<strong>22</strong>


OAKK<br />

advies, dat je je klanten geeft om al dan<br />

niet te beleggen, een juist advies is voor<br />

je klant, ondanks alles onzekerheden die<br />

met beleggen gepaard gaan. Maar rendement<br />

is een functie van risico en als<br />

een klant rendement nodig heeft om<br />

een goed (aanvullend) pensioen te hebben,<br />

wat vrijwel altijd het geval is, zal<br />

beleggen onderdeel moeten zijn van de<br />

mogelijkheden om dat doel te bereiken.<br />

Goed te weten dat wij niet van adviseurs<br />

verwachten dat ze beleggingsadviseurs<br />

zijn en daarom in beginsel ook geen Nationaal<br />

Regime vergunning hoeven te<br />

hebben als ze met ons willen samenwerken.<br />

LOGISCHE STAP<br />

Vermogensbegeleiding in aanvullend<br />

pensioen (lijfrente) is zoals wij het zien<br />

een logische eerste stap om vermogensdienstverlening<br />

in je praktijk te beginnen.<br />

Dit is om een aantal redenen:<br />

• Er is een grote oversluitmarkt beschikbaar<br />

voor oude polissen. Veel bestaande<br />

lijfrentepolissen zijn niet afgestemd<br />

op het doel voor de klant en daarmee<br />

slechts een product in plaats van een<br />

stap op weg naar een doel, namelijk<br />

een extra oudedagsvoorziening.<br />

• Met enkele data wat betreft looptijd,<br />

inleg en doel kun je via de OAKK Tool<br />

eenvoudig bepalen of je jouw klant<br />

kan helpen naar een beter lijfrenteproduct.<br />

• Veel DGA’s, ZZP-ers en MKB-ers maken<br />

nu al te weinig gebruik van de jaarruimte<br />

en de reserveringsruimte waardoor<br />

ze in feite geld laten liggen. Een<br />

extra aftrekpost in deze moeilijke periode<br />

is een welkome aanvulling.<br />

• In de nieuwe Wet Toekomst Pensioen<br />

die naar verwachting per 1 juli 2023<br />

in gaat, zijn er veel kansen voor adviseurs,<br />

omdat pensioen echt persoonlijk<br />

wordt. Eén van de grote veranderingen<br />

is een grote verruiming (tot ca. 30 procent<br />

i.p.v. de huidige 13 procent) van de<br />

jaarruimte en de reserveringsruimte.<br />

Willem Johannesma: 'Je zou juist<br />

nu een verbreding van je dienstverlening<br />

kunnen overwegen.'<br />

Het verdienmodel is hierbij ook van belang,<br />

want je wilt je uren effectief besteden<br />

voor je klanten en jouw onderneming.<br />

Wij menen dat de opbrengsten<br />

van vermogensadvisering gelijkwaardig<br />

kunnen zijn aan die van het hypotheekadvies,<br />

met daarbij het voordeel dat je<br />

doorlopende inkomsten kunt genereren<br />

in plaats van eenmalige opbrengsten,<br />

hetgeen de waarde van je bedrijf ten<br />

goede komt. n<br />

Graag investeren onze OAKK consultants<br />

tijd in jou en laten zij zien hoe je deze<br />

dienstverlening kan laten werken voor<br />

jou! Neem daarom nu contact met ons op<br />

via info@oakk.nl of 010-2051260 of neem<br />

een kijkje op www.oakk.nl<br />

NR 5 NOVEMBER 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 45


VERMOGENSBEHEER<br />

Eline Hesse: ‘Meer<br />

vrouwvriendelijke<br />

dienstverlening<br />

en taal.’<br />

46 | <strong>VVP</strong> NR 5 NOVEMBER 20<strong>22</strong>


VERMOGENSBEHEER<br />

“ER ZIJN IN DE FINANCIËLE SECTOR ZOVEEL MOGELIJKHEDEN<br />

OM DIENSTEN INCLUSIEVER EN BETER TE MAKEN. DRIE SIMPELE<br />

SUGGESTIES: PRAAT IN NORMALE TAAL, REGULEER WAT DUURZAAM<br />

MAG WORDEN GENOEMD EN STEM DIENSTEN AF OP VROUWEN EN HUN<br />

LEVENSLIJN”, ALDUS ELINE HESSE, DUURZAAM INVESTEERDER, IMPACT<br />

COACH EN INNOVATOR, OP HET LUSTRUM VAN DE POSITIVE FINANCE DAY<br />

20<strong>22</strong>, GEORGANISEERD DOOR NEW FINANCIAL FORUM EN DAZURE.<br />

De revolutie<br />

mag beginnen<br />

TEKST WILLEM VREESWIJK | BEELD GONNIE BAX<br />

Eline Hesse kreeg jaren geleden een investment<br />

portfolio ter waarde van 150.000<br />

euro van haar vader cadeau, die onder<br />

meer bestond uit aandelen Shell en Mc-<br />

Donalds. Haar vader heeft zijn leven lang<br />

met plezier bij Shell gewerkt en het gezin<br />

heeft overal waar olievoorraden waren in<br />

luxe gewoond. Hesse is zich altijd zeer bewust geweest<br />

dat ze een bevoorrecht mens was, maar maakte wel andere<br />

keuzes dan haar vader. Haar drijfveer is een bijdrage<br />

leveren aan een leefbare wereld voor nu en straks.<br />

Wat ga je dan met je portfolio doen? Ze hoefde geen<br />

seconde te twijfelen. De portfolio wilde ze verduurzamen.<br />

Maar dat bleek niet zo eenvoudig. Sterker nog, er<br />

begon een zoektocht van maar liefst vier jaar en over<br />

die periode maakte ze de film Petrol dollars for a different<br />

engine.<br />

Deze prachtige film belicht echter veel meer dan alleen<br />

het samenstellen van een duurzame of groene beleggingsportefeuille.<br />

De film gaat over haar innerlijke<br />

zoektocht hoe ze haar eigen leven wil inrichten, over de<br />

band tussen vader en dochter en hun totaal andere kijk<br />

op de wereld en over haar rol bij Follow This, de activistische<br />

groep aandeelhouders die Shell wil stimuleren<br />

een andere koers te varen. Ook gaat de film over haar<br />

verlangen om een bijdrage te leveren aan een leefbare<br />

wereld en over haar wens naar erkenning.<br />

Op de Positive Finance Day vertelde ze aan de ruim<br />

honderd deelnemers wat de leerpunten waren van haar<br />

zoektocht. Duidelijk werd in ieder geval dat dé perfecte<br />

investering niet bestaat.<br />

“Een ander leerpunt is dat je hoe dan ook compromissen<br />

zult moeten sluiten. Uiteraard begint impact investeren<br />

bij idealisme. Tegelijkertijd zul je soms ook een<br />

strategie moeten kiezen op welke manier je je idealisme<br />

het beste dient. Soms moet je samenwerken met de<br />

oude wereld om de nieuwe wereld krachtig neer te zetten.<br />

Vergeet ten slotte niet om uit te gaan van je eigen<br />

kompas. Als je een eigen kompas hebt waar je je altijd<br />

op terug kunt vallen, wordt je zoektocht in het duurzame<br />

oerwoud van beleggingen een stuk makkelijker.”<br />

DEFINITIE<br />

Hesse gaf op de Positive Finance Day haar definitie van<br />

‘duurzaam beleggen’. “Duurzaam beleggen is investeren<br />

met meer dan alleen een financieel doel: er wordt<br />

NR 5 NOVEMBER 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 47


VERMOGENSBEHEER<br />

‘Er zijn enorm veel<br />

kansen voor financieel<br />

dienstverleners voor<br />

verbetering en<br />

innovatie’<br />

bijvoorbeeld ook een maatschappelijk, ecologisch of<br />

ethisch rendement nagestreefd, zodat de belegging<br />

‘houdbaar’ blijkt.”<br />

“Duurzaam beleggen is meer dan een hype. Alleen<br />

al in de eerste negen maanden van 2021 stroomde er<br />

wereldwijd meer dan 423 miljard euro naar zulke fondsen.<br />

Dat is dertig procent meer dan in heel 2020. Duurzaam<br />

beleggen is dus een blijvertje. Dat is ook logisch.<br />

Uiteraard omdat de wereld in crisis zich niet kan permitteren<br />

om op dezelfde weg door te gaan. Twee derde<br />

van de Nederlandse beleggers vindt duurzaam beleggen<br />

belangrijk en onder jongeren is dit percentage nog<br />

veel hoger.”<br />

Hesse ziet vier uitdagingen voor mensen die duurzaam<br />

willen beleggen. “Zie ten eerste nog maar eens<br />

de bomen in het duurzame oerwoud. Wat is echt, waar<br />

klopt het en waar begint green washing? Van dat laatste<br />

zijn veel voorbeelden. Zo onderzoeken toezichthouders<br />

bijvoorbeeld mogelijke misleiding van DWS, de<br />

vermogenstak van Deutsche Bank, over het duurzame<br />

gehalte van zijn beleggingen. Zie je weg maar eens te<br />

vinden in dat oerwoud...”<br />

Tweede uitdaging is het jargon. “Voor buitenstaanders<br />

is het jargon van de financiële sector niet te volgen.”<br />

Hesse liet een cartoon zien van twee financieel<br />

dienstverleners die naast een enorme lijst van blah<br />

blah blah tegen elkaar zeggen: ‘We moeten nieuw jargon<br />

verzinnen want het publiek begint te begrijpen<br />

waar we het over hebben’.<br />

Als derde noemde ze het gebrek aan financiële educatie.<br />

Driekwart van de volwassenen heeft moeite om<br />

financieel jargon te begrijpen, waardoor miljoenen<br />

mensen slechte productkeuzes maken of als gevolg<br />

daarvan vermijdbare boetes oplopen, zo blijkt uit onderzoek.<br />

En als laatste sluit financiële dienstverlening niet<br />

aan op de behoeftes van vrouwen. Hesse citeerde onderzoek<br />

van Oliver Wyman: ’Vrouwen (over het algemeen)<br />

gaan eerder met pensioen, leven langer, hebben<br />

pauzes in hun carrière en hogere medische kosten.’ Hesse:<br />

“Financieel dienstverleners spelen hier veel te weinig<br />

op in. De sector zou haar maatschappelijke rol moeten<br />

oppakken als het gaat om lagere pensioenen voor<br />

vrouwen, lagere lonen voor vrouwen en de grote kans<br />

op inkomensterugval na een scheiding. Draag bij aan<br />

verdere verbetering en stem producten en diensten beter<br />

op vrouwen af.”<br />

OPLOSSINGEN<br />

Hesse reikte op de Positive Finance Day een aantal oplossingen<br />

aan. “Het begint met educatie. Je zult mensen<br />

financieel van jongs af aan moeten onderwijzen. Daarnaast<br />

moet je mensen bewust maken van zijn of haar<br />

waarden en financiële doelen. Wat past bij jou? Welke<br />

waarden vind je belangrijk? Welke doelen streef je na?<br />

Met deze vragen kun je niet vroeg genoeg beginnen. Financiële<br />

educatie begint simpelweg bij de jeugd.”<br />

De tweede aanbeveling is: communiceer in begrijpelijke<br />

regelgeving en taal. “De EU-wetgeving geeft aan<br />

verschillende soorten beleggingen een kleurtje mee.<br />

Bijvoorbeeld grijs voor beleggingen alleen gericht op<br />

rendement. Lichtgroen: gericht op rendement met meer<br />

of minder aandacht voor duurzaamheid/impact. Donkergroen<br />

staat dan voor beleggingen gericht op duurzaamheid/impact<br />

met aandacht voor rendement. Dat<br />

geeft in ieder geval duidelijkheid. Ook al las ik in een artikel<br />

van Hubrien Meijaard van Stan&Wende dat fondsen<br />

zich al lichtgroen mogen noemen als ze duurzaamheid<br />

alleen maar ‘promoten’. Deze categorie moet beter<br />

gedefinieerd worden.”<br />

Derde aanbeveling: meer vrouwvriendelijke dienstverlening<br />

en taal. “Ga met je vrouwelijke klanten in<br />

gesprek wat zij nodig hebben. Ga na wat er voor vrouwen<br />

passend is in de verschillende levensfases. En onderzoek<br />

of je huidige communicatie wel aansluit bij de<br />

behoeften van vrouwen? Daarnaast zouden meer vrouwen<br />

in de financiële sector moeten werken. Ze zijn vaak<br />

betere adviseurs, omdat ze beter kunnen luisteren. En<br />

als ze beleggen, doen ze dat niet, zoals mannen, om de<br />

markt te ‘verslaan’, maar om een bijdrage te leveren aan<br />

meer welzijn.”<br />

Hesse sloot af meet een schitterende quote van<br />

Mary Ellen Iskenderian (CEO Women’s World Banking):<br />

“Het product wat je aan mannen verkoopt is waarschijnlijk<br />

een goed product voor hen. Maar het product<br />

dat je ontwerpt voor vrouwen is waarschijnlijk beter<br />

voor iedereen. Helaas werkt het niet andersom.”<br />

Kortom, zo eindigde Hesse haar betoog, er zijn<br />

enorm veel kansen voor financieel dienstverleners<br />

voor verbetering en innovatie. “Laat de revolutie maar<br />

beginnen.” n<br />

48 | <strong>VVP</strong> NR 5 NOVEMBER 20<strong>22</strong>


CULTUUR<br />

ALS EEN OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING TOT UITKERING<br />

IS GEKOMEN, WORDT HET DOSSIER UITEINDELIJK GESLOTEN.<br />

LOGISCH, ZUL JE DENKEN WANT DE VERZEKERING IS<br />

BEËINDIGD. MAAR TOCH IS DIT AAN ONS GAAN KNAGEN.<br />

Op de koffie bij<br />

nabestaanden<br />

TEKST INDRA FRISHERT, MEDE-EIGENAAR DAZURE<br />

Wanneer je overlijdensrisicoverzekeringen<br />

ontwikkelt en hier<br />

de administratie voor voert, is<br />

het niet te vermijden dat er regelmatig<br />

een overlijden wordt<br />

gemeld en verzekerde bedragen<br />

worden uitgekeerd. Daar<br />

is de verzekering voor bedoeld en je hoopt dat mensen<br />

daarmee de financiële rust kunnen vinden om het<br />

verlies een plek te geven. Tijdens het uitkeringstraject<br />

heeft Dazure veel contact met de nabestaanden, rechtstreeks<br />

of via de adviseur. Als het bedrag eenmaal is<br />

uitgekeerd, dan wordt het ‘dossier’ bijna gesloten. Op<br />

een laatste actie na: een paar maanden later sturen we<br />

nog een mooi gedicht naar de nabestaanden, afgedrukt<br />

op hout.<br />

Maar daarna hebben we geen contact meer. Logisch,<br />

zul je denken want de verzekering is beëindigd. Maar<br />

toch is dit aan ons gaan knagen. We willen dichtbij onze<br />

klanten zijn, een duurzame waardevolle relatie aangaan.<br />

Maar wanneer datgene gebeurt waar je voor bent<br />

opgericht, stop je na de uitkering en het versturen van<br />

een houten gedicht de communicatie. Terwijl de nabestaande<br />

in een rouwproces zit. Dat voelde niet goed<br />

Bij het maken van onze producten leggen we zaken<br />

langs onze familie-meetlat. Wil je het product ook aanbieden<br />

aan je familie? En alleen bij JA maken we het product.<br />

En dus besluiten we ons knagende gevoel ook langs<br />

onze familie-meetlat te leggen: zouden we dit ook bij<br />

onze eigen familie zo doen? Dit antwoord is volmondig<br />

NEE. We willen in contact blijven, meer empathie tonen.<br />

HOE GAAT HET MET DE NABESTAANDEN?<br />

Hoe zou het gaan met de mensen die enkele jaren geleden<br />

een uitkering hebben gekregen? Wat is hun verhaal?<br />

Hoe belangrijk was de uitkering in die periode?<br />

Sterveding is gratis te<br />

luisteren op o.a. Spotify<br />

50 | <strong>VVP</strong> NR 5 NOVEMBER 20<strong>22</strong>


CULTUUR<br />

Dat bedenken we ons in het voorjaar van 20<strong>22</strong> en we<br />

zijn voorzichtig gaan bellen met nabestaanden met de<br />

vraag of we op de koffie mochten komen. En dat mocht,<br />

vaker dan we hadden gedacht. We werden meerdere keren<br />

hartelijk bedankt voor het luisteren naar hun verhaal.<br />

Hier is een bijzondere podcastserie uit ontstaan:<br />

Sterveding.<br />

STERVEDING<br />

Het zijn openhartige verhalen over die moeilijke periode<br />

rondom het overlijden van een geliefde. Er is geen<br />

script, de gesprekken lopen zoals ze lopen. Bijvoorbeeld<br />

het aangrijpende verhaal van Barry uit Zaandam, een<br />

jonge vrolijke brandweerman, toen net een kindje gekregen<br />

met zijn aanstaande vrouw. Ineke uit Werkendam<br />

vertelt hoe het haar en haar drie jonge kinderen is<br />

vergaan nadat haar man door een dak was gevallen tijdens<br />

het helpen bij een vriend. Yvonne uit Papendracht<br />

vertelt hoe bijzonder mooi de laatste weken waren dat<br />

haar man nog leefde. Rianne uit Zevenaar hoefde ook<br />

niet overgehaald te worden om mee te doen. “Ik zeg altijd<br />

al tegen iedereen die het wil horen: sluit een overlijdensrisicoverzekering<br />

af!”<br />

En zo werd de podcastserie ook een dubbele realitycheck<br />

voor onszelf. De ORV is nog belangrijker dan we<br />

dachten.<br />

Ook al weten we allemaal hoe belangrijk het is om<br />

een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten, na het horen<br />

van deze verhalen komt het extra binnen. Barry van<br />

Dazure, die de gesprekken voerde met de nabestaanden:<br />

“Mijn collega’s weten echt wel welke producten wij<br />

verkopen, iedereen is professioneel en betrokken. Maar<br />

om te horen wat het volledige verhaal achter een ‘dossier’<br />

is, dat ontroerde veel collega’s. Ook zijn ze trots, omdat<br />

je hoort hoe belangrijk ons product is in een mensenleven”.<br />

Eigenlijk zou iedereen een ORV moeten hebben,<br />

maar ik besef dat dat wishful thinking is. We zien de<br />

laatste tijd online maar wát vaak crowdfunding-acties<br />

langskomen. Voor (jonge) nabestaanden met kinderen,<br />

die financieel in de problemen zijn gekomen. Zo lief dat<br />

mensen zoiets opzetten voor anderen, maar je kunt het<br />

ook zelf goed regelen voor een klein bedrag.<br />

SUPER BELANGRIJK<br />

Wij zouden tegen de adviseur willen zeggen: heb je een<br />

klant die nog twijfelt over een ORV? Laat ze deze verhalen<br />

luisteren. Het is allemaal zonder script in één keer<br />

opgenomen, alles mocht gezegd worden. Gewoon puur,<br />

met liefde gemaakt.<br />

In alle verhalen van Sterveding komt naar voren dat<br />

de uitkering van de overlijdensrisicoverzekering een belangrijk<br />

onderdeel was van het kunnen doorgaan na het<br />

Indra Frishert en<br />

Barry Vermeeren:<br />

‘ORV is nog belangrijker<br />

dan we al dachten.’<br />

verlies. Nabestaanden konden daardoor in hun huis blijven<br />

wonen, een reis maken, hulp inkopen en het sociale<br />

leven oppakken zonder geldzorgen. Dat blijkt essentieel<br />

te zijn om een goed rouwproces door te kunnen maken.<br />

We kunnen hier samen een verschil maken. #samensterk<br />

n<br />

CULTUUR<br />

In de <strong>VVP</strong>-rubriek Cultuur geven Faisal Setoe (HDI Global Specialty),<br />

Indra Frishert (Dazure) en Diana Zandbergen (WIFS)<br />

afwisselend hun visie op de cultuur(verandering) in de financiële<br />

sector.<br />

NR 5 NOVEMBER 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 51


INKOMEN<br />

Werkgevers beter<br />

voorlichten<br />

“DOOR 60-PLUSSERS PER DEFINITIE AF TE KEUREN, ONTZEG JE DEZE GROEP<br />

ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS DE TOEGANG TOT DE ARBEIDSMARKT. EEN<br />

SLECHTE ZAAK.” ALDUS DIRECTEUR TAMMY KOOLEN VAN ALPINA@WORK, DE NIEUWE<br />

NAAM VAN ALLE BEDRIJVEN UIT DE ALPINA GROUP DIE ZICH BEZIGHOUDEN MET<br />

VERZUIM- EN ARBODIENSTVERLENING.<br />

TEKST TOON BERENDSEN<br />

Behalve een nieuwe naam zet de Alpina<br />

Group met Alpina@Work een concept neer<br />

dat vol gaat voor verzuimpreventie en<br />

snelle vroegtijdige interventie mocht een<br />

werknemer onverhoopt toch ziek worden.<br />

Volgens Koolen is er “nog veel winst te<br />

behalen, in de eerste plaats in het belang<br />

van de werknemer zelf, door te maken dat mensen zich<br />

comfortabel voelen in hun werk en direct te reageren<br />

bij ziekte of de eerste signalen daarvan”.<br />

Dit laatste gebeurt volgens Koolen nog veel te weinig,<br />

met als gevolg een nodeloos hoge schadelast door verzuim<br />

voor zowel samenleving als verzekeraars. Overigens<br />

hebben heel wat bedrijven helemaal geen verzuimverzekering.<br />

“Het gaat in onze portefeuille om<br />

zo’n 65 procent van de werkgevers. Vaak kiezen deze<br />

alsnog voor een verzuimpolis als ze na goede dienstverlening<br />

met als resultante verlaging van het verzuim<br />

en dus schadelastbeheersing de voordelen zien.<br />

Wij snappen ook dat zeker de kleinere ondernemin-<br />

52 | <strong>VVP</strong> NR 5 NOVEMBER 20<strong>22</strong>


INKOMEN<br />

gen geen aparte afdeling HR hebben en het hoofd van<br />

de eigenaar naar andere dingen staat. Het feit dat ze<br />

onbekend zijn met de mogelijkheden is vaak de reden<br />

waarom ze zich niet hebben verzekerd. Goede voorlichting<br />

is dus belangrijk. Ook als het gaat om arboverplichtingen.<br />

Het is bekend dat nogal wat bedrijven<br />

nog steeds geen RI&E hebben opgesteld. Of ze hebben<br />

wel zo’n inventarisatie en evaluatie maar geen plan<br />

van aanpak. Ook hier is het vaak geen onwil, maar onbekendheid.<br />

Wij geven relaties de tijd om alsnog een<br />

RI&E of plan van aanpak op te stellen, vaak is het ook<br />

niet zo moeilijk; veel werkgevers kunnen prima in 20<br />

minuten online een RI&E maken.<br />

“Werkgevers zonder verzuimverzekering blijken<br />

vaak ook te kiezen voor een niet-gecertificeerde arbodienst.<br />

Een verzuimverzekering is nu eenmaal niet verplicht<br />

en niet-verzekerde werkgevers zijn een gewillige<br />

prooi voor arbobedrijven waarvan wij vinden dat sommige<br />

die naam niet verdienen. Ook hier is nog veel te<br />

winnen. De arboregels als zodanig hoeven wat ons betreft<br />

niet verder aangescherpt te worden. Wij kunnen<br />

ons goed vinden in de positieve uitkomsten van de evaluatie<br />

wijziging arbowet 2017.”<br />

BREDERE BENADERING<br />

Voldoen aan de arboregels is in de visie van Koolen<br />

slechts een onderdeeltje van een veel bredere benadering<br />

die nodig is om te komen tot vitale, duurzaam inzetbare<br />

werknemers. Alpina@Work biedt dat aanbod,<br />

vanuit de eigen bedrijven en samenwerkingen als met<br />

de TopzorgGroep.<br />

Koolen: “De kosten van verzuim kunnen enorm<br />

oplopen. Er is geen betere manier om de kosten te beheersen<br />

dan door ze te voorkomen. Voorkomen is beter<br />

dan genezen, dat geldt hier meer dan waar dan ook. In<br />

onze visie moeten werknemers het naar hun zin hebben<br />

op hun werk. Daar besteden wij dan ook veel aandacht<br />

aan. En dan kan het zelfs zo zijn dat wij mensen<br />

die niet lekker in hun werkvel zitten, begeleiden naar<br />

ander werk.”<br />

De verzuimkosten laten zich ook terugdringen door<br />

snelle interventie. Koolen: “De Wet verbetering poortwachter<br />

schrijft voor dat er binnen zes weken een reïntegratieplan<br />

ligt. Maar waarom zou je zes weken wachten<br />

in plaats van in de eerste week al pro-actief in actie<br />

te komen door vroegtijdige inzet van interventies.<br />

Doe je dat niet, gaat kostbare tijd verloren. Het is niet zo<br />

dat wij gelijk de eerste dag voor de deur staan bij mensen<br />

die zich ziek melden. Sterker, wij doen dat helemaal<br />

niet meer. Tot corona nog wel, hoewel ons bezoek dan<br />

meestal de tweede of derde dag was. De eerste dag is<br />

het aan de werkgever om even contact met zijn medewerker<br />

te hebben.<br />

Tammy Koolen: ‘Wachtlijstbemiddeling<br />

lost vaak al veel op.’<br />

“Wel bieden we snel begeleiding en ondersteuning.<br />

Vaak blijkt wachtlijstbemiddeling al heel veel op te lossen.<br />

Bij ons hoeft ook niemand te wachten op bijvoorbeeld<br />

fysiotherapie, dat kunnen wij dankzij onze samenwerkingen<br />

met zorgbedrijven meteen aanbieden.<br />

Wat wij wel merken is dat zorgverzekeraars daar niet<br />

per se blij mee zijn. Het betekent namelijk dat een behandeling<br />

sneller wordt gedeclareerd. Maar om wiens<br />

belang gaat het nu eigenlijk?”<br />

UWV<br />

Koolen is niet gelukkig met sommige van de (tijdelijke)<br />

maatregelen van minister van Gennip om de UWVachterstand<br />

bij de sociaal-medische beoordelingen weg<br />

te werken. Een daarvan is dat 60-plussers die twee jaar<br />

ziek zijn niet langer standaard beoordeeld worden door<br />

een verzekeringsarts om te bepalen of ze in aanmerking<br />

komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering.<br />

De vereenvoudigde WIA-beoordeling wordt dan gedaan<br />

door een arbeidsdeskundige.<br />

Koolen: “Wij zijn hier niet blij mee. Feitelijk accepteer<br />

je dat deze groep 60-plussers niet meer beschikbaar<br />

komt voor de arbeidsmarkt. Terwijl deze mensen<br />

natuurlijk nog prima kunnen en vaak ook willen werken.<br />

De maatregel leidt tot meer uitkeringen en dus<br />

meer kosten. Uiteindelijk moeten die linksom of rechtsom<br />

worden teruggehaald.” n<br />

NR 5 NOVEMBER 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 53


EMPLOYEE WELLBEING<br />

DE BLAADJES VALLEN, DE FINANCIËLE ZORGEN NEMEN TOE, HET<br />

WERK STAPELT ZICH OP EN HYBRIDE WERKEN IS MOEILIJK MET PRIVÉ<br />

TE COMBINEREN. HET IS NIET ZO GEK DAT VITALITEIT EEN VAN DE<br />

TOP DRIE ONDERWERPEN IN BEDRIJVEN IS. ALS ‘AD HOC ACTIES’<br />

BELEID ZIJN GEWORDEN, DE DIRECTIE BUDGET HEEFT VRIJGEMAAKT,<br />

HET VITALITEITSTEAM EEN MOOI WELLBEING PROGRAMMA HEEFT<br />

SAMENGESTELD EN DE KICK-OFF IS GEWEEST, HOE ZIE JE DAN HET EFFECT?<br />

Hoe meet je<br />

de waarde van<br />

wellbeing?<br />

TEKST ELSE LAGERWEIJ, PATRICK MEIJN | BEELD NICOLE SCHRAM<br />

Het wellbeing programma is goed van<br />

start gegaan en de medewerkers zijn actief<br />

bezig met hun vitaliteit. Wanneer<br />

gaat het effect van de interventies zichtbaar<br />

worden? We weten dat het een tijdje<br />

duurt om gedrag duurzaam te veranderen.<br />

Gedrag verander je stap voor stap,<br />

daarbij wil je met onderbouwde cijfers de positieve<br />

impact op het fysieke en mentale welzijn van de medewerkers<br />

laten zien. Voor veel bedrijven is het lastig om<br />

de opbrengsten van het wellbeing programma in kaart<br />

te brengen. Om je op weg te helpen leggen we uit met<br />

welke KPI’s je meet of de wellbeing interventies succesvol<br />

zijn.<br />

PRODUCTIVITEIT<br />

Mentale gezondheid en productiviteit gaan hand in<br />

hand met elkaar. Hoe lekkerder je in je vel zit, hoe meer<br />

er uit je handen komt. World Economic Forum (WHO)<br />

heeft uitgezocht dat medewerkers met een goede (mentale)<br />

gezondheid veel productiever zijn dan medewerkers<br />

met een slechte gezondheid en uit onderzoek van<br />

Capgemini in opdracht van SZW blijkt dat vitale werknemers<br />

vijftien tot 20 procent meer productief zijn. Ze zijn<br />

beter in staat om zich aan te passen aan veranderende<br />

omstandigheden, denk aan andere werkomgeving en<br />

-ritme. Daarnaast kunnen ze beter omgaan met tegenslagen.<br />

Een stijgende productiviteit uit zich bijvoorbeeld<br />

in effectiever en efficiënter gedrag. De definitie van productiviteit<br />

verschilt per organisatie, maar is voor ieder<br />

onderdeel relevant. Als je op basis van data een trend<br />

ontdekt en deze kan linken aan het resultaat van je wellbeing<br />

beleid dan helpt dit om budget te krijgen en medewerkers<br />

welzijn op de eerste plaats te zetten.<br />

VERZUIM EN STRESSKLACHTEN<br />

Verzuimpercentage, -frequentie en -duur zijn veelgebruikte<br />

verzuimcijfers. Hierbij is inzicht in de trend van<br />

verzuim essentieel om tijdig bij te kunnen sturen. Landelijk<br />

meet het CBS een verhoging van het gemiddelde<br />

54 | <strong>VVP</strong> NR 5 NOVEMBER 20<strong>22</strong>


EMPLOYEE WELLBEING<br />

verzuim naar 5,4 procent (tweede kwartaal 20<strong>22</strong>), maar<br />

veel belangrijker is hoe het gaat binnen jouw organisatie<br />

en wat het effect hierop is in werkbelasting en (in)<br />

directe kosten. Verzuim kent vele vormen; een medewerker<br />

kan even uit de running zijn vanwege een griep<br />

of een andere fysieke klacht. Erg vervelend, maar uiteindelijk<br />

drukt kortdurend verzuim beperkt op de verzuimkosten.<br />

Meldt een medewerker zich vaker (kortdurend)<br />

ziek, dan kan er meer aan de hand zijn. Mentale<br />

gezondheid begint hierbij een rol te spelen, denk aan<br />

psychische klachten als (werk)stress, piekeren of slecht<br />

slapen. Deze vorm van verzuim leidt vaak tot langdurig<br />

verzuim. Het onderliggende probleem tijdig bij de bron<br />

aanpakken helpt bij het verminderen van stressklachten<br />

en daarmee het verzuim.<br />

Het loont sowieso om mentaal welzijn te bevorderen.<br />

Medewerkers met een goede mentale gezondheid<br />

ervaren minder stressklachten en verzuimen minder.<br />

Een goed beleid op fysieke en mentale wellbeing draagt<br />

bij aan het versterken van deze gezondheid en daar<br />

pluk je op zowel korte als lange termijn als werkgever<br />

de gezonde vruchten van.<br />

BETROKKENHEID EN (WERK)GELUK<br />

Bedrijven met een hoge mate van medewerkersbetrokkenheid<br />

werken productiever en scoren hoger op klanttevredenheid.<br />

Maar hoe meet je (werk)geluk? Hoogleraar<br />

psychologie Ap Dijksterhuis pleit voor een nieuwe<br />

KPI voor werkgeluk. “Mensen die werk doen dat ze zelf<br />

betekenisvol of zinvol vinden, zijn veel gelukkiger. Geloven<br />

in wat je doet, brengt werkgeluk en vaak zelfs bevlogenheid<br />

(een soort geluk in het kwadraat). Verder<br />

willen mensen het gevoel hebben autonoom te kunnen<br />

handelen.”<br />

Maak dus inzichtelijk hoe het gesteld is met de zelfregie<br />

van jouw medewerkers en in welke mate ze ervaren<br />

dat ze werk doen dat van betekenis is. Gebruik ook<br />

hier vragenlijsten en/of objectieve metrics die constant<br />

gemeten worden. Neem gefundeerde beslissingen op<br />

basis van uitkomsten uit testen. Zijn werknemers tevreden<br />

met hun werk? Hebben ze plezier en voelen ze<br />

zich prettig als ze aan het werk zijn? Voelen ze verbondenheid<br />

met de organisatie en hebben ze het gevoel<br />

dat ze iets waardevols bijdragen? Ja, dit gaat allemaal<br />

om (werk)geluk. Werktevredenheid zorgt zonder twijfel<br />

voor levensgeluk - een belangrijk onderdeel van subjectieve<br />

wellbeing. Maak gebruik van een gevalideerde<br />

tool om dit inzichtelijk te krijgen.<br />

PERSONEELSVERLOOP<br />

Als je goed voor je personeel zorgt, willen ze – zelfs in<br />

deze krappe arbeidsmarkt – niet weg. Het ontbreken<br />

van betrokkenheid en het ervaren van veel werkstress<br />

Else Lagerweij en Patrick<br />

Meijn: ‘Werkend Nederland<br />

vitaler maken!’<br />

zijn veelgenoemde redenen om een switch naar een<br />

andere organisatie te maken. Daarnaast vinden medewerkers<br />

het belangrijk dat ze op persoonlijk vlak kunnen<br />

groeien. Net als dat een goed wellbeing beleid de<br />

betrokkenheid van medewerkers vergroot, versterkt<br />

het ook de loyaliteit naar de organisatie toe. Personeelsverloop<br />

is daarom een KPI die dus ook inzicht geeft in<br />

het effect van je wellbeing beleid. Maak je personeelsverloopcijfers<br />

inzichtelijk en meet ook het effect van<br />

NR 5 NOVEMBER 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 55


EMPLOYEE WELLBEING<br />

je wellbeing beleid op het personeelsverloop. Is er een<br />

correlatie? Zie je dat activiteiten een effect hebben? Zet<br />

een A/B-test op van werknemers die actief betrokken<br />

zijn met wellbeing activiteiten versus werknemers die<br />

dat niet doen. Een pilot is een mooi voorbeeld om deze<br />

datapunten te verkrijgen. Je hoeft niet gelijk honderdduizenden<br />

euro’s te investeren, begin gewoon klein.<br />

Laat het resultaat voor zich spreken en rol daarna grootschaliger<br />

uit. Zo ontdek je trends en kun je verbanden<br />

constateren.<br />

LICHAAM EN GEEST<br />

Een gezond lichaam zorgt voor een gezonde geest. Maar<br />

hoe staat het nou echt met de gezondheid van je personeel?<br />

Gebruiken ze abonnementen of programma’s<br />

die je aanbiedt en is er een meetbaar effect op hun gezondheid?<br />

Meet dit accuraat. Gebruik de juiste tools en<br />

wetenschappelijk onderbouwde vragenlijsten om hier<br />

inzicht in te krijgen. Hou een vinger aan de pols en stop<br />

met de oplossingen die niet adequaat gebruikt worden<br />

en of niet direct meetbaar resultaat leveren. Je kunt je<br />

HR-budget namelijk maar één keer gebruiken… Doen<br />

wat werkt dus!<br />

En ga je dan aan de slag met een wellbeing programma?<br />

Zorg er dan voor dat je een integraal en persoonlijk<br />

programma aanbiedt dat zich minimaal richt<br />

op de drie-eenheid mind, body en food. Zo worden<br />

werknemers fysiek en mentaal beetje bij beetje sterker.<br />

Met dat de fysieke fitheid beter wordt, zal ook de mentale<br />

flexibiliteit groeien. Een gezonde geest in een gezond<br />

lichaam dus en dat zal zeker zichtbaar worden op<br />

de werkvloer.<br />

‘Wellbeing leidt tot<br />

een productievere en<br />

gezondere organisatie’<br />

WELLY<br />

Else Lagerweij (gedragsexpert/psycholoog) en Patrick<br />

Meijn (voormalig leidinggevende in inkomens-<br />

en zorgverzekeringen bij Delta Lloyd, Aegon<br />

en Allianz) zijn werkzaam bij Welly: een technologiebedrijf<br />

dat werknemers een online persoonlijk<br />

vitaliteitsprogramma aanbiedt in combinatie<br />

met face to face coaching door experts en erkende<br />

psychologen. Welly wordt door OHRA aangeboden<br />

en heeft onder meer KPN, IBM en ALD Automotive<br />

als klant.<br />

Meer informatie over Welly en de Welly Wellbeing<br />

Scan: www.welly.nu.<br />

WANDELGANGEN<br />

Productiviteit, verzuim, werkgeluk, personeelsverloop,<br />

gezondheid; het zijn waardevolle KPI’s om de effectiviteit<br />

van je wellbeing beleid te meten. Maar sommige<br />

uitkomsten laten zich niet vangen in KPI’s. Het zijn de<br />

sociale, niet meetbare interacties die ook het verschil<br />

maken: de persoonlijke gesprekken, een manager die<br />

oprecht vraagt hoe het gaat en de gezelligheid met elkaar.<br />

Hoewel je niet alles kan vastleggen, probeer toch<br />

zoveel mogelijk meetpunten te hebben en richt evaluatie-<br />

en check-in gesprekken zo in dat het mentale en<br />

fysieke component aan bod komt. Maak het bespreekbaar.<br />

Het gedrag op de werkvloer is namelijk leidend<br />

en dat is misschien wel een van de beste graadmeters,<br />

want als het gedrag op de werkvloer zichtbaar verandert,<br />

dan werkt het écht!<br />

VAN LOS NAAR VAST<br />

Losse initiatieven zijn leuk en waardevol, maar zorgen<br />

niet voor blijvend en meetbaar resultaat. Je wilt<br />

een integrale aanpak neerzetten, om de effectiviteit<br />

te maximaliseren. Waarbij gekeken wordt naar alle<br />

facetten van fysieke en mentale gezondheid, zodat<br />

het veel meer effect heeft op de algehele wellbeing<br />

van de medewerker (onderzoek TNO). Dit begint altijd<br />

met een coherente visie: waar sta je nu en waar wil<br />

je naar toe? Werk naar KPI’s toe die je samen opstelt<br />

als werkgroep en met je wellbeing partner. Zorg ervoor<br />

dat je vroegsignalering als prioriteit neerzet. Als<br />

je niet weet wat er speelt, kun je ook geen adequate<br />

acties opzetten.<br />

De Welly Wellbeing Scan is hier een voorbeeld van.<br />

Deze scan bestaat uit een unieke combinatie van wetenschappelijk<br />

gevalideerde vragenlijsten op fysiek en<br />

mentaal niveau, inclusief voedingspatroon. Daarna is<br />

het belangrijk de vertaalslag te maken naar actie. Identificeren<br />

is essentieel, maar zonder vertaalslag naar een<br />

op maat gemaakt programma verlies je momentum en<br />

resultaat. Krijg inzichtelijk hoe het programma heeft<br />

bijgedragen aan het welzijn en blijf constant evalueren.<br />

Zo ontdek je de trends en constateer je de samenhang<br />

tussen jouw KPI’s en het wellbeing programma. Doe je<br />

dit allemaal? Grote kans dat wellbeing wordt gedragen<br />

onder je medewerkers en het onderdeel is van je cultuur,<br />

wat leidt tot een productievere en gezondere organisatie.<br />

Willen we dat niet allemaal? n<br />

56 | <strong>VVP</strong> NR 5 NOVEMBER 20<strong>22</strong>


PARTNER IN KENNIS<br />

ALS VAN OORSPRONG IDEALISTISCHE VERZEKERAAR ZET<br />

ANSVARIDÉA VOL IN OP DUURZAAMHEID. IN DE VERZEKERINGS-<br />

WERELD IS DAT ECHTER MAKKELIJKER GEZEGD DAN GEDAAN.<br />

HOE GA JE BIJVOORBEELD OM MET HET VERZEKEREN VAN PRO-<br />

DUCTEN DIE VERVUILEND ZIJN? EN HOE KUN JE MET HET BE-<br />

LEGGEN VAN DE PREMIES EEN POSITIEVE IMPACT MAKEN? EEN<br />

GESPREK MET ANSVAR-CEO PETER VAN GEIJTENBEEK OVER<br />

DEZE EN ANDERE DILEMMA’S WAAR JE ALS DUURZAME VERZE-<br />

KERAAR MEE TE MAKEN KRIJGT.<br />

Duurzaam verzekeren,<br />

kan dat eigenlijk wel?<br />

TEKST ANSVARIDÉA<br />

Volgens Van Geijtenbeek zitten<br />

op dit moment aan verzekeren<br />

nog een aantal aspecten die niet<br />

zo heel duurzaam zijn. “Als schadeverzekeraar<br />

verzeker je bijvoorbeeld<br />

auto’s die vervuilend zijn. Daarnaast is<br />

het nu nog heel moeilijk om na te gaan<br />

of de premies die we beleggen echt<br />

duurzaam geïnvesteerd worden.”<br />

Op welke manier proberen jullie het<br />

dan toch zo goed mogelijk te doen?<br />

“We kiezen heel duidelijk voor de dingen<br />

die we belangrijk vinden. Het uitgangspunt<br />

is verantwoordelijk omgaan met<br />

de wereld om je heen. Het voorkomen<br />

van klimaatverandering is natuurlijk een<br />

heel belangrijk thema, en in het verlengde<br />

daarvan natuurbehoud, biodiversiteit<br />

en dierenwelzijn. Maar het is bij ons<br />

absoluut niet alleen maar groen, groen,<br />

groen. De verantwoordelijkheid zit volgens<br />

ons ook in de manier waarop je met<br />

mensen omgaat – met je personeel, relaties<br />

en klanten. Zo hebben we in het begin<br />

van de coronatijd de premies van een<br />

aantal ondernemers kwijtgescholden om<br />

te voorkomen dat er later grote schulden<br />

zouden ontstaan.”<br />

“De grote uitdaging is om de thema’s<br />

die je belangrijk vindt te vertalen naar de<br />

producten en diensten die je aanbiedt.<br />

En omdat je het nooit perfect kunt doen,<br />

moet je voortdurend afwegingen maken.”<br />

Kun je een voorbeeld geven van zo’n<br />

afweging?<br />

“Zoals ik net al zei, is het verzekeren van<br />

auto’s niet iets wat je direct associeert<br />

met duurzaamheid. Zeker in het segment<br />

waarin onze roots liggen, het hogere,<br />

zijn de auto’s vaak niet erg zuinig.<br />

Je kunt dan zeggen: een Ferrari die 1 op<br />

3 rijdt verzekeren we niet, maar dat vinden<br />

we een beetje aanmatigend. Wij<br />

kiezen er daarom voor om dure auto’s te<br />

blijven verzekeren, en het verschil te maken<br />

met de manier waarop. Zo zetten we<br />

vol in op elektrische auto’s, en zijn wij<br />

een van de eerste verzekeraars die hiervoor<br />

een speciale verzekering aanbieden.<br />

Dat slaat aan. Het aandeel elektrische<br />

auto’s – vol-elektrisch en hybride –<br />

ligt in Nederland op ongeveer 5 procent,<br />

maar ligt in onze portefeuille al rond de<br />

14 procent. Bij nieuwe klanten is dit zelfs<br />

al een kwart.”<br />

Maar aan elektrische auto’s zitten<br />

weer andere nadelen…<br />

“Zolang elektrische auto’s nog niet helemaal<br />

op groene stroom rijden, rijden<br />

ze deels op fossiele energie die eerder in<br />

een elektriciteitscentrale is omgezet in<br />

elektriciteit. Maar zelfs als je hier rekening<br />

mee houdt, zijn elektrische auto’s<br />

beter voor het milieu. En ze stoten bijvoorbeeld<br />

geen fijnstof, stikstof en andere<br />

schadelijke deeltjes uit.”<br />

“Daarnaast zijn voor de fabricage van<br />

accu’s van elektrische voertuigen delfstoffen<br />

als kobalt nodig, die gewonnen worden<br />

op een manier die vaak niet menswaardig<br />

en milieubewust is. Daarom zijn<br />

we, als eerste en enige financiële dienst-<br />

58 | <strong>VVP</strong> NR 5 NOVEMBER 20<strong>22</strong>


ANSVARIDÉA<br />

En welke afwegingen moet je maken<br />

als het gaat om het investeren van<br />

premies?<br />

“Wij proberen zo veel mogelijk in duurzame<br />

bedrijven en fondsen te beleggen. En<br />

niet alleen uit idealisme. Wij geloven namelijk<br />

dat bedrijven die goed zorgen voor<br />

mens en milieu de winnaars van de toekomst<br />

zijn, en dus de beste rendementen<br />

opleveren. We investeren in toenemende<br />

mate in groene obligaties en kijken altijd<br />

goed naar de debiteur. Op dit moment is<br />

een derde van onze beleggingen impactvol,<br />

wat betekent dat bedrijven een duurzaam<br />

doel hebben voor het geld.”<br />

“Naast obligaties en vastgoed investeren<br />

we in een aandelenfonds, waar je<br />

minder controle hebt over hoe je geld geïnvesteerd<br />

wordt. Dan moet je dus meer<br />

moeite doen. Wij betalen onze vermogensbeheerder<br />

bijvoorbeeld extra om te<br />

screenen of ons geld niet wordt geïnvesteerd<br />

in cosmetische bedrijven die dierproeven<br />

doen. En zo zijn er nog wel meer<br />

bedrijven en industrieën die niet direct<br />

aansluiten bij onze duurzame principes.”<br />

Peter van Geijtenbeek: ‘Steeds meer<br />

adviseurs omarmen duurzaamheid.’<br />

verlener, aangesloten bij de Fair Cobalt<br />

Alliance. Deze organisatie zet zich in voor<br />

de verbetering van de omstandigheden<br />

rondom de mijnen. Ze zorgen voor onderwijs<br />

voor de kinderen en een respectabele<br />

beloning voor de mijnwerkers. Want alleen<br />

door voldoende te betalen, voorkom<br />

je dat kinderen alsnog de mijn in moeten<br />

en onderwijs kunnen genieten.”<br />

“Wij zijn natuurlijk geen partij in de<br />

productieketen, maar verzekeren het<br />

eindproduct. Daardoor hebben we minder<br />

invloed. Toch vinden we het belangrijk<br />

om dit mede te financieren, en zorgt<br />

het voor bewustwording over het feit dat<br />

er in elektrische auto’s stoffen verwerkt<br />

zijn die niet direct bijdragen aan een betere<br />

wereld.”<br />

Kun je dat verschil als relatief kleine<br />

belegger wel maken?<br />

“Als belegger die miljoenen in plaats van<br />

miljarden investeert, is het soms moeilijk<br />

om echt impact te maken. Wij zijn<br />

vaak één van de vele investeerders in een<br />

groter beleggingsfonds. Maar ook daarin<br />

kun je het verschil maken. Zo hebben we<br />

een aandelenfonds waarin wij zaten zover<br />

gekregen om niet meer in de tabaksindustrie<br />

te beleggen. Wij gaven aan dat<br />

dit voor ons belangrijk was, en de andere<br />

deelnemers vonden dit eigenlijk wel een<br />

goed punt. Toen zijn die fabrikanten uit<br />

het fonds gehaald.”<br />

“Daarnaast zoeken we elkaar als verzekeraars<br />

steeds vaker op en steunen we<br />

elkaars initiatieven. Zo breng je grotere<br />

aandelenpakketten bij elkaar en kun je je<br />

gaan gedragen als activistische belegger.<br />

Op deze manier heb je dus ook als kleinere<br />

belegger invloed.”<br />

Is het moeilijk om jullie initiatieven<br />

op het gebied van duurzaamheid over<br />

te brengen?<br />

“Wij denken zeker dat onze duurzame<br />

missie een grote groep klanten aanspreekt.<br />

Ons initiatief om geen cosmetische<br />

bedrijven te steunen, sluit bijvoorbeeld<br />

perfect aan bij de cruelty-free producten<br />

die steeds populairder worden.<br />

Het is alleen lastig om alles wat we doen<br />

aan duurzaamheid over te brengen op de<br />

klant, omdat we onze verzekeringen alleen<br />

verkopen via assurantieadviseurs.”<br />

“Gelukkig zien we dat er steeds meer<br />

adviseurs zijn voor wie duurzaamheid<br />

een belangrijk thema is en die hierover<br />

het gesprek aangaan met de klant. Tien<br />

jaar geleden waren dit er nog maar een<br />

paar, maar nu zijn er steeds meer die dit<br />

omarmen. Dat is dus een hele mooie ontwikkeling.”<br />

n<br />

NR 5 NOVEMBER 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 59


Het praktijkgerichte katern Ken je vak!<br />

vormt het hart van iedere <strong>VVP</strong>-editie<br />

en biedt need to know-informatie<br />

voor iedere adviseur. Met onder<br />

meer de vertaling van belangrijke<br />

Kifid-uitspraken op het gebied van<br />

leven, schade en hypotheken naar de<br />

dagelijkse adviespraktijk, de rubriek<br />

Permanent Actueel en informatie<br />

en tips met betrekking tot Innovatie,<br />

Compliance, Marketing & Sales,<br />

Inkomen, Purpose en Duurzaamheid.<br />

FOTO PETER BEEMSTERBOER<br />

NR 5 NOVEMBER 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 61


LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN<br />

Rekening houden met<br />

verbouwplannen<br />

HYPOTHEKEN – De adviseur adviseert en bemiddelt bij een hypothecaire<br />

geldlening. De Geschillencommissie stelt vast dat de adviseur op dat moment<br />

al wist of behoorde te weten dat de consument de wens en noodzaak<br />

had voor een verhoging (in de nabije toekomst) van de lening in verband met<br />

een grote verbouwing. De hypotheek wordt ondergebracht bij een bank waar<br />

deze latere verhoging niet mogelijk zou zijn. Toen het moment van de noodzakelijke<br />

verbouwing aangebroken was, werd de consument gedwongen de<br />

hypotheek over te sluiten naar een geldverstrekker waar deze hogere geldlening<br />

wel mogelijk was.<br />

Naar het oordeel van de commissie “lag het op de weg van de adviseur<br />

om die wens en of noodzaak nader bij de consumenten te inventariseren en<br />

bij zijn advies te betrekken en na te gaan of een (latere) verhoging van de hypothecaire<br />

geldlening bij de bank daadwerkelijk mogelijk zou zijn. Van een<br />

redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur mag bovendien verwacht<br />

worden dat hij op de hoogte is van het acceptatiebeleid van de te kiezen<br />

geldverstrekker, wat in dit geval betekende dat de bank een lager toetsinkomen<br />

berekende dan (bepaalde) andere banken.”. – Uitspraak GC 20<strong>22</strong>-060<br />

Kifid is er niet voor weigering<br />

aangaan relatie<br />

HYPOTHEKEN – Omdat de kosten van hun in aanbouw zijnde woning (fors)<br />

zijn gestegen, vragen consumenten een aanvullende hypothecaire geldlening<br />

aan van 201.500 euro. De bank weigert deze aanvullende lening met als argument<br />

dat er sprake is van een negatieve lastenruimte aan de zijde van de consumenten.<br />

De consument is het met deze weigering niet eens en wendt zich<br />

tot de Geschillencommissie. Deze verklaart dit onderdeel van de klacht als<br />

‘niet behandelbaar’ en motiveert dit als volgt: “Artikel 2.1 onder i van het Reglement<br />

Geschillencommissie financiële dienstverlening (Kifid) Bemiddeling<br />

en (bindend) advies van 1 april 2017 tot 1 april 20<strong>22</strong> bepaalt dat de Geschillencommissie<br />

geen klachten behandelt die zien op de weigering om een rechtsverhouding<br />

aan te gaan of uit te breiden, tenzij de klacht behelst dat (in dit<br />

geval) de bank misbruik heeft gemaakt van de haar toekomende contracteeren<br />

beleidsvrijheid of bij zijn weigering heeft gehandeld in strijd met de wet.<br />

Van het in bovengenoemd van het Reglement genoemd misbruik van recht<br />

is niet gebleken. Dit onderdeel van de klacht van de consumenten is dan ook<br />

niet behandelbaar.” – Uitspraak GC 20<strong>22</strong>-0666<br />

Leren van Kifid-uitspraken<br />

De uitspraken van Kifid bevatten regelmatig leermomenten voor financieel<br />

adviseurs en verzekeraars. In elk nummer vat <strong>VVP</strong> een aantal relevante<br />

uitspraken samen.<br />

Uitkering AOV<br />

bestendig inkomen?<br />

HYPOTHEKEN – De consument geniet een inkomen<br />

uit AOV. Zij vraagt een verhoging van haar<br />

hypotheek aan voor 30.000 euro. De aanbieder<br />

weigert dit met als argument dat een AOV-inkomen<br />

geen ‘bestendig inkomen’ is.<br />

De consument is het hier niet mee eens en<br />

wijst onder meer op het volgende: het betreft een<br />

particuliere verzekering, de uitkering is gegarandeerd<br />

tot het 67e levensjaar’, de AOV biedt dekking<br />

bij beroepsarbeidsongeschiktheid zodat er<br />

geen noodzaak is voor omscholing, de uitkering<br />

bedraagt 100 procent ook bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.<br />

De Geschillencommissie is van mening dat de<br />

geldverstrekker inderdaad mag oordelen dat een<br />

dergelijke uitkering niet gekwalificeerd kan worden<br />

als bestendig inkomen. De commissie: “Niet<br />

is gebleken dat de arbeidsongeschiktheid van de<br />

consument en daarmee haar AOV-uitkering definitief<br />

waren. Dit brengt mee dat de verzekeraar<br />

de consument nog periodiek, kon concluderen<br />

dat de consument weer arbeidsgeschikt was<br />

en als gevolg daarvan de uitkering kon stoppen.<br />

Hiermee staat naar het oordeel van de commissie<br />

in voldoende mate vast dat de bank de AOVuitkering<br />

als niet bestendig inkomen heeft kunnen<br />

en mogen aanmerken. Dat de bank hiermee<br />

misbruik heeft gemaakt van haar contracteer- en<br />

beleidsvrijheid is de commissie niet gebleken.”<br />

– Uitspraak GC 20<strong>22</strong>-08<strong>22</strong><br />

De samenvatting Hypotheken<br />

wordt u aangeboden door de<br />

NR 51 NOVEMBER FEBRUARI 2019 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 63


er kan er maar één...<br />

de winnaar zijn.<br />

gefeliciteerd<br />

jähnig + ter braak!<br />

De beste worden is één ding, maar blijven is een tweede.<br />

Uiteraard staat NNEK KENNIS klaar om jullie te helpen, zodat<br />

jullie financiële rust kunnen blijven bieden aan alle klanten.


LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN<br />

Opleiding telt<br />

ZORGPLICHT – De Geschillencommissie maakt bij het beoordelen van de<br />

vraag of een adviseur de zorgplicht heeft gschonden onderscheid naar de<br />

mate van opleiding van de consument(en). De commissie is van oordeel<br />

dat “de berekening (595.000 euro min – 295.000 euro plus 200.000 euro is<br />

100.000 euro) eenvoudig te volgen is. Het had de consumenten dus kunnen<br />

opvallen dat de adviseur het bedrag van de lening die zij korter dan een jaar<br />

daarvoor afsloten, vergat te noemen. Daarbij wordt overwogen dat de consumenten<br />

hoog opgeleid zijn. Zij zijn weliswaar geen deskundigen op het gebied<br />

van hypothecaire geldleningen, maar het speelt wel mee in de zorgvuldigheid<br />

die de adviseur moest betrachten en dus in de vraag of de adviseur<br />

zijn zorgplicht geschonden heeft”.<br />

De commissie weegt verder mee dat de consumenten de adviseur belden<br />

in zijn vakantie, terwijl hij voor vervanging had gezorgd. De commissie: “De<br />

consumenten hebben tijdens de hoorzitting gesteld dat zij niet meer wisten<br />

wanneer de adviseur precies op vakantie was, omdat zij zelf kort daarvoor op<br />

vakantie waren. Dat is aannemelijk, maar neemt niet weg dat zij wisten dat<br />

de adviseur voor zijn vakantie voor vervanging had gezorgd en dat zij in elk<br />

geval vanaf het telefoongesprek op 18 augustus 2020 wisten dat de adviseur<br />

op vakantie was.” – Uitspraak GC 20<strong>22</strong>-0743<br />

Niet normaal<br />

INBOEDEL – Anders dan de Geschillencommissie, is de Commissie van Beroep<br />

van oordeel dat een minishovel niet behoort tot de normale huishoudelijke<br />

inboedel. De Geschillencommissie vond dat de tussenpersoon de consument<br />

had moeten vragen naar de eventuele aanwezigheid van werktuigen in het<br />

bijgebouw en dat de tussenpersoon niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan<br />

door dat niet te doen. Anderzijds had volgens de Geschillencommissie in dit<br />

geval van de consument mogen worden verwacht dat zij tijdens het adviesgesprek<br />

de aanwezigheid van de minishovel had gemeld. Daarom was volgens<br />

de Geschillencommissie een vergoeding van 50 procent van de schade<br />

op zijn plaats.<br />

De CvB: “Anders dan een (gewone) zitmaaier, is een minishovel geen werktuig<br />

dat bestemd is voor normaal huishoudelijk gebruik of behoort tot een<br />

normale huishoudelijke inboedel. De consument heeft als argument voor<br />

haar stelling dat de tussenpersoon nadere vragen had behoren te stellen, gewezen<br />

op de aard en de omvang van het bijgebouw, maar dat argument legt<br />

onvoldoende gewicht in de schaal.<br />

“Mogelijk zou anders geoordeeld worden indien de consument zou hebben<br />

laten weten dat ter plaatse activiteiten met paarden zoals hiervoor aangeduid<br />

zouden worden ontplooid, maar onbestreden is gebleven dat zij hierover<br />

geen mededelingen heeft gedaan. Voor de tussenpersoon is daarom het<br />

te verzekeren risico niet kenbaar geweest, terwijl evenmin voldoende aanleiding<br />

bestond hierover nadere vragen te stellen.” – Uitspraak CvB 20<strong>22</strong>-0016<br />

Vroeger opstaan<br />

REISVERZEKERING – Dan had de klant maar eerder<br />

moeten opstaan om in alle vroegte het busje<br />

in te pakken voor de wintersportvakantie in plaats<br />

van de avond ervoor. Dat meent a.s.r., dat volgens<br />

de klant ten onrechte zijn diefstalclaim van 6.7<strong>22</strong><br />

euro heeft afgewezen.<br />

De commissie volgt de verzekeraar: “De consument<br />

had de auto de ochtend van vertrek in kunnen<br />

pakken. Hij heeft redenen aangevoerd waarom<br />

hij daarvoor niet heeft gekozen, maar de commissie<br />

vindt deze omstandigheden onvoldoende<br />

zwaarwegend om tot een ander oordeel te komen.”<br />

De commissie verder: “Een algemene regel voor<br />

de beantwoording van de vraag of al dan niet sprake<br />

is van een voldoende mate van verwijtbaarheid<br />

van het handelen of nalaten van de consument is<br />

niet op voorhand te geven. Voor zover in eerdere<br />

uitspraken van de commissie een andere opvatting<br />

zou kunnen worden gelezen, is de commissie<br />

daar in haar uitspraak met nummer 2019-581 uitdrukkelijk<br />

op terug gekomen.” Omdat de omstandigheden<br />

bij iedere gebeurtenis anders zijn, is een<br />

algemeen oordeel over wanneer voldaan is aan<br />

de ‘normale voorzichtigheid’ niet te geven. Ook is<br />

het geen algemene regel dat sprake moet zijn van<br />

ernstige mate van schuld, voordat een verzekeraar<br />

zich kan beroepen op de normale voorzichtigheidsclausule.<br />

– Uitspraak GC 20<strong>22</strong>-0785<br />

NR 51 NOVEMBER FEBRUARI 2019 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 65


COMPLIANCE<br />

Het zou toch volkomen logisch moeten zijn dat je het<br />

belang van de klant centraal zet in de bedrijfsvoering?<br />

Toch zie ik in de praktijk golfbewegingen: partijen<br />

gaan er actief mee aan de slag en laten vervolgens de<br />

aandacht weer verslappen.<br />

Klantbelang<br />

centraal<br />

TEKST CHRISTEL VAN BOMMEL-VERSLUIJS, COMPLIANCE ADVISEUR<br />

BEELD PETER BEEMSTERBOER<br />

Ukent de voorbeelden vast wel. Banken die kantoren openen om<br />

dicht bij de klant zijn. Een gezellig koffiehoekje erbij, computers<br />

voor algemeen gebruik. En tegen de tijd dat klanten hieraan gewend<br />

zijn, gaat het filiaal weer dicht. Of een financieel adviseur die<br />

pas weer aandacht schenkt aan zijn bestaande klanten als (nieuwe) klanten<br />

niet meer in de rij staan om een hypotheek af- of over te sluiten. Pas dan onderneemt<br />

de adviseur actie en gaan er nieuwsbrieven uit. Maar als de adviseur<br />

zich echt het belang van de klant zou aantrekken, zou hij hen doorlopend<br />

en actief informeren en ondersteunen. En wat te denken van de verzekeringsadviseur<br />

om de hoek, die al zijn klanten kent en alles van ze weet.<br />

Hij verkoopt zijn portefeuille aan een grote speler op de markt waardoor de<br />

klanten opgaan in de massa. Is dat de klant centraal zetten?<br />

Klantbelang gaat natuurlijk verder dan wat hierboven staat. Het vergt<br />

ook dat er duidelijke informatie aan de klant wordt verstrekt. Op de website,<br />

maar ook in documenten als de opdracht tot dienstverlening. Wat is de opdracht<br />

van de klant en welke werkzaamheden horen daarbij? Wat mag de<br />

klant van jou verwachten en wat niet? En is dat echt duidelijk voor de klant?<br />

De algemene voorwaarden, hoe leesbaar zijn die eigenlijk? Snapt een klant<br />

die kleine lettertjes wel? Klanten worden overladen met documenten met<br />

uitgebreide en lange teksten, maar zitten ze hierop te wachten?<br />

LUISTEREND OOR<br />

Ik denk het niet. Klanten willen gewoon een luisterend<br />

oor voor hun financiële vraagstuk. Een<br />

goede en duidelijke oplossing tegen een redelijke<br />

vergoeding, die vooraf is afgesproken en is vastgelegd.<br />

Een advies dat, wanneer de klant het er na<br />

een aantal jaar weer bij pakt, nog steeds duidelijk<br />

en herkenbaar is. Dat de eventuele vragen die de<br />

klant heeft over het gegeven advies worden beantwoord<br />

door het teruglezen van het advies.<br />

‘Klantbelang<br />

centraal is niet<br />

consument<br />

overladen met<br />

documenten’<br />

Klantbelang centraal is aandacht geven aan de<br />

klant en aan de vraag die hij heeft. Er zijn voor<br />

de klant wanneer hij advies of bevestiging nodig<br />

heeft of een product (nog) passend is. Ondersteunen<br />

bij schade en zorgen voor een duidelijke toelichting<br />

wanneer de schade wel of niet gedekt is.<br />

Niet door de klant te overladen met heel veel documenten<br />

met heel veel tekst. Maar door mee te<br />

denken, of ergens aan te denken voordat de klant<br />

er zelf aan heeft gedacht. In duidelijke, begrijpelijke<br />

taal. Dan zet je de klant centraal en dan heb je<br />

als adviseur toegevoegde waarde. n<br />

NR 51 NOVEMBER FEBRUARI 2019 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 67


ADFIZ<br />

Sinds 1 augustus 20<strong>22</strong> gelden er voor werknemers in Europa nieuwe minimumregels<br />

voor arbeidsvoorwaarden op grond van de EU-richtlijn Transparante en voorspelbare<br />

arbeidsvoorwaarden. Een groot deel van de nieuwe regels heeft vooral impact op<br />

medewerkers met de wat meer bijzondere contracten, zoals oproepkrachten.<br />

Transparante en voorspelbare<br />

arbeidsvoorwaarden<br />

TEKST ADFIZ<br />

Wat is er veranderd?<br />

Medewerkers moeten uitgebreider geïnformeerd worden<br />

over hun arbeidsvoorwaarden<br />

Om transparantie en voorspelbaarheid van de arbeidsvoorwaarden te waarborgen,<br />

moet je medewerkers voortaan meer informatie geven over de essentiële<br />

aspecten van de arbeidsrelatie en de arbeidsvoorwaarden. Voorbeelden<br />

hiervan zijn de dagen en uren waarop de medewerker kan worden verplicht<br />

om arbeid te verrichten en de vermelding dat de medewerker de arbeid op<br />

verschillende plaatsen verricht of vrij is om zijn werkplek te bepalen.<br />

Studiekosten zijn nog maar beperkt te verhalen op de medewerker<br />

Scholing die je op grond van de wet (of cao) verplicht aan je medewerkers<br />

moet aanbieden, moet voor hen kosteloos zijn. Dit geldt voor zowel de kosten<br />

voor de scholing zelf als voor de bijbehorende kosten (studiemateriaal, reiskosten,<br />

examengelden, studietijd). Je mag voor de verplichte opleidingen ook<br />

geen terugbetalingsbeding (studiekostenbeding) opnemen in de arbeidsovereenkomst<br />

(deze bedingen zijn nietig). Ook moet de scholing beschouwd<br />

worden als werktijd en zal de scholing zo veel als mogelijk moeten plaatsvinden<br />

onder werktijd.<br />

WFT-opleiding<br />

Een Wft-opleiding hoeft doorgaans niet kosteloos te worden aangeboden. De<br />

reden hiervoor is dat een medewerker bij eerste aanvang van de werkzaamheden<br />

al over het Wft-diploma moet beschikken. Dus als iemand naar een<br />

andere functie solliciteert binnen je bedrijf waarvoor een extra Wft-diploma<br />

nodig is, valt dat niet onder deze regeling en hoef je deze opleiding niet kosteloos<br />

aan te bieden. Dit is anders wanneer jij als werkgever bepaalt dat een<br />

medewerker een ander Wft diploma moet halen omdat de functie met zijn<br />

huidige Wft-diploma vervalt. De wettelijk verplichte PA en PE-examens vallen<br />

niet onder de uitzondering omdat een medewerker hier niet bij eerste aanvang<br />

van de werkzaamheden al over moet beschikken.<br />

een objectieve reden hebt (objectieve rechtvaardiging).<br />

Een nevenwerkzaamhedenbeding in een<br />

arbeidsovereenkomst is sinds 1 augustus 20<strong>22</strong><br />

nietig, tenzij er sprake is van een objectieve rechtvaardigingsgrond<br />

voor het verbod op nevenwerk.<br />

Een verzoek om een meer voorspelbare<br />

arbeidsrelatie moet serieus in behandeling<br />

worden genomen<br />

Als een medewerker tenminste 26 weken in<br />

dienst is, mag hij je vragen om meer voorspelbare<br />

en daarmee meer zekere arbeidsvoorwaarden. Je<br />

moet hier binnen één maand schriftelijk en gemotiveerd<br />

op reageren. Als je niet of te laat reageert,<br />

wordt het verzoek van je medewerker automatisch<br />

ingewilligd. Voor werkgevers met minder<br />

dan tien medewerkers geldt overigens een reactietermijn<br />

van drie maanden.<br />

Medewerkers met een (deels) onvoorspelbaar<br />

werkpatroon moeten meer duidelijkheid krijgen<br />

In situaties waarin het merendeel van de uren<br />

waarop een medewerker werkt onvoorspelbaar<br />

is, bepaal je als werkgever direct of indirect op<br />

welk moment werk moet worden verricht. Om de<br />

medewerker enig houvast te geven, ben je vanaf<br />

nu als werkgever verplicht om vooraf vast te<br />

leggen op welke dagen of welke uren een medewerker<br />

kan worden opgeroepen (de refertedagen<br />

en -uren). Daarbij moet je rekening houden met<br />

het aantal uren waarvoor de werknemer bij je in<br />

dienst is. n<br />

Nevenwerkzaamheden mogen niet zomaar worden verboden<br />

Heb je een medewerker die buiten de werktijden om bij een andere werkgever<br />

of voor zichzelf werkt? Dan mag je dit alleen verbieden als je hiervoor<br />

Zie voor meer informatie: www.adfiz.nl/dossiers/<br />

transparante-en-voorspelbare-arbeidsvoorwaarden<br />

NR 51 NOVEMBER FEBRUARI 2019 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 69


Helaas is scheiden iets wat in Nederland met zeer grote regelmaat gebeurt.<br />

Een scheiding heeft altijd een grote impact op een gezin. Vaak wordt daardoor<br />

onvoldoende stilgestaan bij de fiscale gevolgen van een scheiding in combinatie<br />

met een eigen woning. Wat zijn nu precies de regels met betrekking tot de<br />

renteaftrek en hoe moet alles worden opgenomen in de belastingaangifte?<br />

Wft Hypothecair krediet<br />

Renteaftrek na scheiding<br />

De scheidingsregeling is opgenomen in<br />

artikel 3.114 lid 4 wet IB 2001. Hierin is<br />

het volgende opgenomen: ”Een woning<br />

wordt voor ten hoogste twee jaren<br />

na het tijdstip waarop de woning de belastingplichtige<br />

niet langer anders dan tijdelijk als<br />

hoofdverblijf ter beschikking staat mede aangemerkt<br />

als eigen woning indien de belastingplichtige<br />

aannemelijk maakt dat gedurende die periode<br />

de woning zijn gewezen partner anders dan<br />

tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking staat.<br />

Voor de toepassing van dit lid en van het achtste<br />

lid wordt onder de gewezen partner mede verstaan<br />

de duurzaam gescheiden levende echtgenoot.”<br />

Het wetsartikel zegt dat voor een periode van<br />

maximaal precies twee jaar de belastingplichtige<br />

die de woning definitief heeft verlaten, zijn<br />

of haar aandeel in de rente van de eigenwoningschuld<br />

in mindering mag brengen op het inkomen<br />

en dat gedurende die periode het eigenwoningforfait<br />

(EWF) naar rato moet worden bijgeteld.<br />

PERMANENT ACTUEEL. OMDAT HET MOET.<br />

Heeft u inhoudelijk klantcontact? Dan heeft u ook de verplichting om<br />

Permanent Actueel te zijn. Met de rubriek ‘Permanent Actueel’ in <strong>VVP</strong><br />

helpen wij u op weg. Wij brengen verschillende actualiteiten onder de<br />

aandacht. Wat zijn de ontwikkelingen in de branche, toegespitst op uw<br />

vakgebied? Aan bod komen wetswijzigingen, nieuwe regelingen en aandachtspunten<br />

binnen het Wft-vakbekwaamheidsstelsel. Even lezen en<br />

u bent weer op de hoogte. De rubriek wordt verzorgd door de Vakredactie<br />

van Lindenhaeghe. Wilt u op een van de onderwerpen reageren? Mail<br />

uw reactie naar contact@lindenhaeghe.nl.<br />

IN DE PRAKTIJK<br />

Verder is in artikel 3.115 en 6.3 lid 2 Wet IB opgenomen dat het EWF dat moet<br />

worden bijgeteld daarna weer in mindering gebracht mag worden bij de vertrokken<br />

belastingplichtige als persoonsgebonden aftrekpost (betaalde partneralimentatie)<br />

als zijnde verstrekt woongenot. Daar staat tegenover dat de<br />

belastingplichtige die in de woning blijft wonen volgens artikel 3.101 lid 2 Wet<br />

IB de EWF, die de partner mag aftrekken, moet bijtellen<br />

als ontvangen periodieke uitkering of verstrekking<br />

(ontvangen partneralimentatie) als zijn<br />

Powered by<br />

ontvangen woongenot.<br />

Voor de praktijk is het volgende van belang: hoe<br />

wordt de hypotheekrente betaald, nadat één van<br />

beiden de woning heeft verlaten? Hoe is deze betaling<br />

opgenomen in het convenant? Wie is de alimentatieplichtige?<br />

Met name de laatste twee vragen zijn van belang<br />

als één van beide belastingplichtige de volledige<br />

hypotheekrente betaalt. n<br />

70 | <strong>VVP</strong> NR 5 NOVEMBER 20<strong>22</strong>


PERMANENT ACTUEEL<br />

Wft Schade Particulier<br />

Helmplicht snorfietsers<br />

Tot nu toe moeten snorfietsers alleen in Amsterdam en<br />

Utrecht verplicht een goedgekeurde helm op als ze op de<br />

rijbaan rijden. Als het aan het kabinet ligt, gaat dat veranderen.<br />

Dan moeten alle snorfietsers in heel Nederland<br />

verplicht een goedgekeurde helm dragen. Het maakt dan<br />

niet uit of je op het fietspad rijdt of op de rijbaan.<br />

Wettelijk gezien behoort de snorfiets tot de categorie bromfietsen<br />

en heeft het veelal dezelfde eigenschappen als de bromfiets.<br />

Een snorfiets mag echter niet sneller rijden dan 25 km<br />

per uur. Daarnaast hoef je op dit moment – in tegenstelling<br />

tot op een bromfiets – geen helm op. Bij het rijden<br />

zonder helm is er bij een ongeval een relatief<br />

groot risico op letselschade. Uit onderzoek door<br />

het ministerie en het CBS blijkt dat in 2018 onder<br />

snorfietsers zestien doden en bijna 1.900 gewonden<br />

zijn gevallen. Met name in Amsterdam en<br />

Utrecht ontstonden gevaarlijke situaties door het<br />

stijgende aantal snorfietsers.<br />

De gemeenten Amsterdam en Utrecht namen<br />

daarop maatregelen om de bereikbaarheid en de<br />

veiligheid in de stad te vergroten. Ze verplaatsten<br />

de snorfiets naar de rijbaan en zo werd het dragen<br />

van een helm verplicht. Deze maatregel had effect.<br />

Uit onderzoek bleek een sterke daling van het<br />

‘De kans<br />

bestaat dat ook<br />

voor de e-bike<br />

in de toekomst<br />

een helmplicht<br />

gaat gelden’<br />

aantal geregistreerde ongevallen met letsel waarbij<br />

een snorfietser betrokken is. Ook het aantal ongevallen<br />

waarbij een fietser betrokken is, daalde<br />

fors. Daarnaast nam het aantal conflicten tussen<br />

snorfietsers en andere weggebruikers flink af.<br />

LANDELIJKE INVOERING<br />

Het kabinet heeft een wetsvoorstel met nieuwe<br />

regels voor snorfietsers voorgelegd aan de Raad<br />

van State. Als de Raad van State dit voorstel goedkeurt,<br />

dan moeten alle snorfietsers in Nederland<br />

een goedgekeurde helm dragen, zowel op het<br />

fietspad als op de rijbaan. Een woordvoerder van<br />

het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I<br />

& W) verwacht dat de helmplicht op z’n vroegst 1<br />

januari 2023 zal ingaan en benadrukt dat er nog<br />

geen zekerheid is over de ingangsdatum. De kans<br />

bestaat dat ook voor de e-bike in de toekomst een<br />

helmplicht gaat gelden.<br />

De laatste tijd is er in het nieuws ophef over<br />

een mogelijke helmplicht voor 60-plussers. Een<br />

verkeersveiligheidsadviseur van het kabinet had<br />

laten vallen dat als fietsers een helm dragen, dit<br />

80 fietsdoden per jaar scheelt. Omdat veel slachtoffers<br />

60 jaar en ouder zijn, zou een fietshelmplicht<br />

voor iedereen ouder dan 60 jaar moeten<br />

worden ingevoerd. Op dit moment zijn er echter<br />

nog geen plannen voor een helmplicht voor<br />

60-plussers. n<br />

NR 51 NOVEMBER FEBRUARI 2019 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 71


INKOMEN<br />

Als financieel adviseur denk je bij<br />

schenkkringen niet aan cirkelvormige<br />

koffievlekken op de salontafel maar<br />

aan arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen.<br />

Schenkkringen vormen een<br />

mooi vangnet voor arbeidsongeschikte<br />

ondernemers en zijn inmiddels<br />

niet meer weg te denken bij het onderwerp<br />

arbeidsongeschiktheid.<br />

Schenkkringen<br />

TEKST ANNEMIEKE POSTEMA, AOVDOKTER.NL<br />

In 2006 werd het eerste broodfonds opgericht; inmiddels bestaan er vele<br />

varianten. Maar let op: ‘broodfonds’ is een beschermde naam en niet iedere<br />

schenkkring is een broodfonds! Ik spreek liever over schenkkringen.<br />

Hoe werkt een schenkkring? Een groep ondernemers spreekt af elkaar<br />

een maandelijks bedrag te schenken bij arbeidsongeschiktheid. Hoe hoger<br />

het bedrag is dat jij bij arbeidsongeschiktheid wilt ontvangen, hoe meer je<br />

bijdraagt als een ander uitvalt. De schenkingen worden niet belast met inkomstenbelasting,<br />

voor de schenkers zijn de donaties (die maandelijks kunnen<br />

fluctueren) niet aftrekbaar. Er vindt geen medische acceptatie plaats, je<br />

kunt meedoen als je verklaart niet arbeidsongeschikt te zijn. De schenking<br />

duurt maximaal 24 maanden. Valt er niemand uit, dan ben je alleen inschrijfen<br />

administratiekosten kwijt. Er zijn landelijke en lokale schenkkringen, per<br />

schenkkring variëren de voorwaarden en spelregels.<br />

LAAGDREMPELIG<br />

Schenkkringen bieden een laagdrempelige oplossing voor de eerste periode<br />

van arbeidsongeschiktheid. Ondernemers zijn gecharmeerd van het solidariteitsprincipe<br />

en het onderlinge vertrouwen, dat voornamelijk bij lokaal georganiseerde<br />

kringen een belangrijke rol speelt. Deze lokale varianten bieden<br />

bovendien een waardevol ondernemersnetwerk. Deelname aan een schenkkring<br />

lijkt heel goedkoop. Als je de AOV-premie bij een eigenrisicotermijn van<br />

één maand met die voor twee jaar wachttijd vergelijkt, zie je echter dat dit<br />

met name het geval is bij zwaardere beroepen en oudere verzekerden.<br />

Een medisch dossier belemmert de deelname niet, tenzij je al (volledig)<br />

arbeidsongeschiktheid bent of weet dat je binnenkort zult uitvallen. Dit laatste<br />

is voor veel financieel adviseurs een belangrijke reden om schenkkringen<br />

als deeloplossing te noemen in hun advies. Voor de lange termijn kiest men<br />

dan voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering met een lange wachttijd,<br />

waardoor een medische uitsluiting soms kan vervallen.<br />

GOED OM TE WETEN<br />

De ene schenkkring is de andere niet, dus verdiep<br />

je in de verschillen. Hoe snel kun je meedoen? Vanaf<br />

welk arbeidsongeschiktheidspercentage heb je<br />

recht op een schenking? Heb je recht op een schenking<br />

als je gedurende het eerste deelnamejaar<br />

uitvalt door psychische klachten? Enkele schenkkringen<br />

hanteren zelfs een carenz-periode voor<br />

alle aandoeningen! Word je vrijgesteld van schenkingen<br />

aan anderen als je zelf een schenking ontvangt?<br />

Hoe zijn re-integratie en verhaal geregeld?<br />

Heb je per ziektegeval recht op twee jaar<br />

schenkingen, of krijg je maximaal 24 maandelijkse<br />

schenkingen gedurende je hele deelnameperiode<br />

of per tien jaar? Vrouwelijke deelnemers<br />

ontvangen geen schenking bij zwangerschap of<br />

bevalling. Arbeidsongeschiktheid door complicaties<br />

hierbij geeft meestal wel recht op schenkingen.<br />

Maar wees gewaarschuwd: er zijn uitzonderingen!<br />

n<br />

WHITEPAPER<br />

RADI-AOV organiseerde onlangs een paneldiscussie<br />

over dit boeiende onderwerp, waarbij<br />

vijf schenkkringen waren vertegenwoordigd.<br />

Voor de aanwezige adviseurs en verzekeraars<br />

ging er een wereld open. Er is een whitepaper<br />

uitgebracht waarin nog veel meer verschillen<br />

tussen de diverse schenkkringen worden behandeld.<br />

Dit kan worden opgevraagd door een<br />

mail te sturen naar info@radi-aov.nl.<br />

NR 51 NOVEMBER FEBRUARI 2019 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 73


KLANTGERICHTHEID<br />

Ken jij een organisatie waar medewerkers tot 2.000 dollar<br />

mogen besteden om een probleem voor een klant op te<br />

lossen zonder overleg met een leidinggevende? Deze bestaat<br />

toch echt, namelijk het Ritz-Carlton. Niet toevallig<br />

een van de beste organisaties van de wereld op het gebied<br />

van klantbeleving.<br />

Geef medewerkers<br />

de ruimte<br />

TEKST SONJA STALFOORT, PUURKLANT<br />

Natuurlijk hoort daar een stukje training bij en is het belangrijk<br />

dat medewerkers begrijpen waar de organisatie voor staat, maar<br />

daarna is er veel ruimte om klanten écht te helpen. In de verzekeringsbranche<br />

zijn er vanzelfsprekend veel regels en werkinstructies.<br />

Maar medewerkers hebben ook veel ruimte nodig.<br />

Meer dan de helft (51 procent) van de werknemers ervaart niet voldoende<br />

ruimte om een probleem van een klant op te lossen als de situatie daarom<br />

vraagt. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door marktonderzoeksbureau<br />

MSI-ACI Europe. Dit heeft niet alleen impact op de klanttevredenheid, maar<br />

ook op het energielevel van de medewerker. In een tijd dat iedere organisatie<br />

hard werkt om de klantbeleving te verhogen én medewerkers te behouden,<br />

is dit een energielek dat geen enkele organisatie zich kan veroorloven. Op dit<br />

moment heeft één op de drie medewerkers vrijwel geen energie meer aan<br />

het einde van de werkdag, blijkt uit hetzelfde onderzoek. Waarom is een hoog<br />

energielevel dan belangrijk voor een bedrijf? Medewerkers die wel met veel<br />

energie naar huis gaan zijn namelijk significant meer betrokken en vervullen<br />

een meer proactieve rol in het realiseren van verbeteringen voor de klant<br />

en de organisatie. Dat is op dit moment slechts een kleine 20 procent van de<br />

medewerkers. Dit zijn de klant-energieke medewerkers.<br />

ENERGIE SCORE<br />

Op basis van het onderzoek zijn de volgende kenmerken van de klant-energieke<br />

medewerker op een rij gezet:<br />

• Geeft actief signalen van klanten door in de organisatie;<br />

• Heeft voldoende ruimte om zelf oplossingen<br />

voor klanten te bedenken en door te voeren;<br />

• Krijgt energie van het ontvangen van kritiek of<br />

verbeterpunten van klanten;<br />

• Krijgt regelmatig feedback over wat klanten van<br />

zijn werk, team en organisatie vinden;<br />

• Schakelt snel om verbeteringen voor de klant<br />

door te voeren.<br />

‘De win-winwin<br />

van meer<br />

autonomie’<br />

Medewerkers kunnen nog zoveel passie voor klanten<br />

hebben, de mate waarin ze hiernaar mogen<br />

handelen bepaalt voor een groot deel of hun werk<br />

energie kost of oplevert. Kijkend naar bovenstaande<br />

kenmerken is het niet zo ingewikkeld om te bedenken<br />

hoe je hier zelf aan kunt werken. Het zijn<br />

relatief eenvoudige ingrepen die in de praktijk nog<br />

veel te weinig plaatsvinden. Medewerkers vinden<br />

betrokkenheid bij de resultaten van het bedrijf belangrijk.<br />

Zij willen graag dat hun ideeën voor verbeteringen<br />

een platform krijgen en dat hier feedback<br />

op komt. En bovenal, de ruimte om klanten<br />

écht te helpen. Bedrijven zouden tot doel moeten<br />

hebben dat medewerkers met veel energie naar<br />

huis gaan. Dan werk je namelijk aan een hogere<br />

MES (Medewerkers Energie Score). Hiermee werk<br />

je aan een hogere klanttevredenheid, medewerkerstevredenheid<br />

en betere resultaten voor het<br />

bedrijf. Een win-win-win. n<br />

Sonja Stalfoort is expert in klantbeleving en auteur<br />

van het boek ‘De klant-energieke organisatie’.<br />

NR 51 NOVEMBER FEBRUARI 2019 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 75


De hoogste prioriteit heeft voor de korte termijn het wegwerken<br />

van de achterstanden bij de sociaal medische beoordelingen.<br />

Hiervoor krijgen 60-plussers sinds 1 oktober<br />

20<strong>22</strong> een vereenvoudigde WIA-beoordeling. Deze tijdelijke<br />

maatregel raakt ook de WGA-eigenrisicodragersverzekeringen<br />

omdat de financiering van deze WIA-uitkeringen<br />

gaat lopen via het Arbeidsongeschiktheidsfonds.<br />

Vereenvoudigde WIA-keuring<br />

60-plusser<br />

TEKST MARJOL NIKKELS, VAKTECHNISCH DIRECTEUR CS OPLEIDINGEN | BEELD WIEP VAN APELDOORN<br />

Eind 2021 wachtten zo’n 12.000 mensen langer op de uitkomst van<br />

hun WIA-claimbeoordeling dan de daarvoor geldende termijn van<br />

maximaal acht weken. De gemiddelde wachttijd bedraagt inmiddels<br />

achttien weken, met uitschieters naar boven. Ook herbeoordelingen<br />

laten vaak lang op zich wachten. Daarom is op 1 oktober gestart met een vereenvoudigde<br />

WIA-beoordeling voor 60-plussers.<br />

Ook gaat het UWV landelijk werken met een regiemodel voor sociaal-medische<br />

dienstverlening met taakdelegatie. Dus professionals werken onder<br />

regie van de verzekeringsarts in een sociaal-medisch centrum aan de beoordeling<br />

en begeleiding naar werk. Ook wordt beoordeeld waar er een effectievere<br />

inzet mogelijk is van de verzekeringsarts binnen de Ziektewet. De focus<br />

komt minder te liggen op de eerstejaars Ziektewetbeoordelingen (EZWB),<br />

maar meer op sociaal-medische dienstverlening richting werk en/of herstel.<br />

VEREENVOUDIGING<br />

Werknemers die twee jaar ziek zijn kunnen in aanmerking komen voor een<br />

WIA-uitkering. Normaal gesproken krijgen ze dan een sociaal-medische beoordeling<br />

door een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige.<br />

In de vereenvoudigde regeling blijft de verzekeringsarts in principe buiten<br />

beeld. Werknemers die tussen 1 oktober 20<strong>22</strong> en 1 januari 2024 twee jaar<br />

ziek zijn en dan 60 jaar of ouder zijn, worden nu alleen beoordeeld door een<br />

‘Maatregel gunstig voor de lopende<br />

WGA-ERD portefeuille’<br />

arbeidsdeskundige. Ze krijgen dan in principe een<br />

volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA<br />

80-100), tenzij ze nog werken en minder dan 35<br />

procent inkomensverlies hebben. In dat geval krijgen<br />

ze geen uitkering, zoals nu ook het geval is.<br />

Wanneer de bedrijfsarts heeft vastgesteld dat iemand<br />

helemaal geen mogelijkheden meer heeft<br />

om te werken (GBM), volgt een sociaal-medische<br />

beoordeling door een verzekeringsarts om te bepalen<br />

of iemand volledig én duurzaam arbeidsongeschikt<br />

is en in aanmerking komt voor een (hogere)<br />

IVA-uitkering.<br />

De vereenvoudigde beoordeling wordt alleen<br />

toegepast als werkgever en werknemer daarvoor<br />

akkoord hebben gegeven. Werkgever en werknemer<br />

kunnen dus ook vragen om een reguliere beoordeling.<br />

Om werkgevers niet te benadelen, worden de<br />

uitkeringen die zijn toegekend op basis van een<br />

vereenvoudigde WIA-claimbeoordeling gefinancierd<br />

vanuit het Arbeidsongeschiktheidsfonds<br />

(Aof). Ze worden dus niet toegerekend aan de publiek<br />

verzekerde werkgevers via de Werkhervattingskaspremie<br />

en niet doorbelast aan eigenrisicodragende<br />

werkgevers. Dit vraagt dus om een<br />

goede controle door de riskmanager sociale zekerheid!<br />

76 | <strong>VVP</strong> NR 5 NOVEMBER 20<strong>22</strong>


INKOMEN<br />

AANZUIGENDE WERKING<br />

Het gevaar van deze tijdelijke regeling is dat het<br />

een aanzuigende werking krijgt als een soort VUTregeling.<br />

De oudere werknemers die niet meer<br />

mee kunnen komen, kunnen dan via de ziekteroute<br />

afvloeien zonder dat dit voor rekening komt<br />

van de werkgever. Daarom benadrukt het ministerie<br />

van SZW ook de tijdelijkheid van de regeling;<br />

de regeling loopt vooralsnog tot en met 31 december<br />

2023.<br />

PREMIEVERLAGING?<br />

De vraag komt op of deze maatregel gevolgen<br />

heeft voor de premies van de WGA-eigenrisicodragersverzekering.<br />

Juist door de tijdelijkheid<br />

verwacht ik dat dit niet het geval zal zijn. Voor de<br />

premies voor het jaar 2023 van de WGA-eigenrisicodragersverzekering<br />

geldt dat juist personen<br />

die dan ziek worden niet meer onder de vereenvoudigde<br />

WIA-beoordeling komen te vallen. Wel<br />

is deze maatregel gunstig voor de lopende WGA-<br />

ERD portefeuille. Dit is ook zeer welkom want verzekeraars<br />

hadden al tegenvallers op de WIA-verzekering<br />

door de fors gestegen WIA-instroom. En<br />

ook door de forse verhoging van het minimum en<br />

maximum dagloon per 1 januari 2023. De koppeling<br />

van de uitkering met het minimumloon dat<br />

tien procent stijgt, heeft enorme gevolgen voor de<br />

al lopende schades.<br />

OVERIGE WIA-PLANNEN<br />

Het UWV is positief over de al ingezette maatregelen, maar ze kunnen niet<br />

voorkomen dat de achterstand blijft oplopen. Dit komt door zowel een stijgende<br />

ZW- en WIA-instroom als een afname van het aantal beschikbare verzekeringsartsen.<br />

Bij een ongewijzigde wet- en regelgeving en de huidige<br />

werkwijze zal in 2030 de vraag naar verwachting 33 procent hoger zijn dan<br />

het beschikbare aanbod. Er zal dus meer moeten gebeuren. En daarvoor liggen<br />

op de middellange termijn nog de volgende plannen om capaciteit bij de<br />

verzekeringsartsen uit te sparen:<br />

Laten vervallen van het duurzaamheidscriterium en afschaffen van de<br />

IVA; dit verkort de beoordelingstijd bij de grote groep volledig arbeidsongeschikten.<br />

En de herbeoordelingsverzoeken nemen af doordat er minder vaak<br />

een financiële prikkel voor hen is om een herbeoordeling aan te vragen (van<br />

WGA over naar IVA is aantrekkelijk voor de werkgever en werknemer).<br />

Na vijf jaar volledige arbeidsongeschiktheid (WGA 80-100) duurzaamheid<br />

aannemen (aanpassen duurzaamheidscriterium); dus geen vaststelling meer<br />

door verzekeringsarts maar automatische toekenning na vijf jaar volledige<br />

arbeidsongeschiktheid.<br />

Voor mensen die werken alleen op basis van feitelijke verdiensten een<br />

schatting maken van hun arbeidsongeschiktheidspercentage, en niet ook op<br />

basis van een theoretische schatting. Dan kan de WIA-claimbeoordeling voor<br />

personen die (nog/alweer) werken worden uitgevoerd door de arbeidsdeskundige,<br />

zonder tussenkomst van een verzekeringsarts.<br />

Marjol Nikkels: ‘Maatregelen<br />

verkleinen mismatch.’<br />

Onderzoek wijst uit dat elk van deze maatregelen<br />

zou kunnen leiden tot een afname van de mismatch<br />

met maximaal tien procentpunt.<br />

De minister wil het onderzoek naar de praktische<br />

verdiencapaciteit nader bekijken, ook in samenhang<br />

met het wetsvoorstel om het advies<br />

van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de<br />

werknemer leidend te maken bij de RIV-toets. De<br />

verzekeringsarts wordt dan niet meer bij deze RIVtoets<br />

betrokken.<br />

De minister stelt een onafhankelijke commissie<br />

in om onderzoek naar een toekomstbestendig<br />

stelsel rond ziekte en arbeidsongeschiktheid te<br />

doen. Ze moeten een aantal toekomstscenario’s<br />

presenteren, waarbij de pijlers activering en inkomensbescherming<br />

blijven bestaan. Ook moeten<br />

ze kijken naar een arbeidsongeschiktheidsverzekering<br />

voor zelfstandigen en een duurzame oplossing<br />

voor de huidige mismatch op het terrein van<br />

sociaal-medische beoordelingen. n<br />

NR 51 NOVEMBER FEBRUARI 2019 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 77


DUURZAAMHEID<br />

Waar de verduurzaming in de verzekeringssector<br />

tot voor kort vooral gebeurde op het<br />

gebied van de beleggingen en de interne<br />

bedrijfsvoering van de verzekeraars, begint<br />

duurzaamheid in toenemende mate een<br />

rol te spelen in de polisvoorwaarden en op<br />

het aanvraagformulier.<br />

Nieuw hoofdstuk<br />

TEKST BJÖRN JALVING, TURIEN & CO.<br />

In de afgelopen jaren is er in toenemende mate aandacht geweest voor de<br />

beleggingen van verzekeraars. Zijn deze duurzaam? Hoe houden de beleggingen<br />

bijvoorbeeld rekening met de zeventien Sustainable Development<br />

Goals? Meer recent zagen we steeds meer duurzame verzekeringsproducten<br />

op de markt komen. Denk hierbij aan herstellen in plaats van vervangen<br />

of aan meer dekking wanneer er bij het schadeherstel gewerkt wordt met<br />

duurzame materialen.<br />

Een nieuw hoofdstuk in de verduurzaming van de verzekeringssector<br />

wordt de verzekeringsportefeuille. En hiermee het acceptatieproces en de acceptatierichtlijnen.<br />

Op basis van de EU-taxonomie wordt het voor verzekeraars<br />

noodzakelijk om te meten in hoeverre de verzekeringsportefeuille bijdraagt<br />

aan één of meer van de zes klimaatdoelen zoals het verminderen van<br />

klimaatveranderingen en een circulaire economie. Uiteraard kan niemand in<br />

de toekomst kijken maar als ik op zondag door de Amsterdamse Waterleidingduinen<br />

wandel vind ik het interessant om hierover na te denken.<br />

VERZEKERAARS<br />

Verzekeraars krijgen dus de plicht om inzichtelijk te maken in hoeverre de<br />

portefeuille bijdraagt aan de zes klimaatdoelen. Met deze inzichten kan er zowel<br />

binnen als buiten de organisatie om beweging gevraagd worden. Tot welke<br />

strategische keuzes gaat dit bij een verzekeraar leiden? Doet de verzekeraar<br />

wat juridisch moet? Wil de verzekeraar ieder jaar een paar procentpunt<br />

meer verduurzamen of wil de verzekeraar hierin in de markt vooroplopen?<br />

Deze keuzes zullen in de komende jaren leiden tot<br />

nieuwe producten, premies, acceptatierichtlijnen<br />

en steeds vaker ook tot hernieuwde doelgroepen<br />

voor de verzekeringsproducten.<br />

Hierbij mogen we ook bestaande klanten niet<br />

vergeten. Het ontwikkelen van een nul-op-demeter-woningverzekering<br />

voor nieuwe klanten is<br />

wellicht een leuk idee. Maar ook voor bestaande<br />

klanten moeten zonnepanelen, warmtepompen<br />

en aquathermie verzekerbaar zijn wanneer deze<br />

‘Duurzaamheid<br />

op het<br />

aanvraagformulier?’<br />

in toenemende mate gebruikt gaan worden. Daarbij<br />

kunnen de verzekeraar en adviseur misschien<br />

zelfs wel een rol spelen om de aanschaf hiervan te<br />

stimuleren.<br />

ADVISEURS<br />

Voor adviseurs, klanten en andere stakeholders<br />

ontstaan er hiermee nieuwe criteria om verzekeraars<br />

op het gebied van duurzaamheid te vergelijken.<br />

Enerzijds kan de duurzaamheidscore van de<br />

portefeuille getoetst worden aan de wensen van<br />

de klant. Wil een bijvoorbeeld verzekerd zijn bij een<br />

verzekeraar met een niet-duurzame portefeuille?<br />

Anderzijds blijft er natuurlijk ook de praktijk van<br />

de dekking. Bij welke verzekeraar kan de klant het<br />

beste terecht met zijn elektrische auto of nul-opde<br />

meter-woning? En hoe gaat de verzekeraar om<br />

met een klant die zijn woning juist aan het verduurzamen<br />

is? Moet dit allemaal worden aangetekend<br />

op het aanvraagformulier of kent de verzekeraar<br />

hiervoor standaard een ruimere dekking?<br />

Kortom welke producten stellen het klantbelang<br />

centraal, ook op het gebied van duurzaamheid? n<br />

KANSEN BIJ VERDUURZAMING<br />

In de rubriek ‘Duurzaamheid’ onderzoeken<br />

Björn Jalving en Paul Burger van Turien & Co./<br />

AnsvarIdéa kansen voor financieel adviseurs<br />

bij verduurzaming. Reacties zijn welkom op<br />

bjalving@turien.nl.<br />

NR 51 NOVEMBER FEBRUARI 2019 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 79


BOUWSTENEN VOOR SUCCES<br />

Als het in je bedrijf net lekker lijkt<br />

te gaan, is er vroeger of later weer<br />

een uitdaging die je aan moet gaan.<br />

Heb je net een coronacrisis achter<br />

de rug, krijg je te maken met personeelstekorten<br />

of een verplichte provisietransparantie.<br />

Je kunt natuurlijk<br />

de handdoek in de ring gooien. Of je<br />

kunt de leren van de All Blacks.<br />

TEKST JELLE BARTELS, NEXT STEP FACTORY<br />

Kom uit je groef<br />

Het is rond 2004. De All Blacks zitten in<br />

een diep dal. Ze hadden net een wedstrijd<br />

verloren en waren als laatste geëindigd<br />

in een toernooi. Voor een team<br />

dat gewend was te winnen en het hoogste overwinningspercentage<br />

ter wereld bezat was dit een<br />

ramp. Er moest iets veranderen.<br />

Om tot een succesvolle verandering te komen<br />

gaan de All Blacks uit van vier stadia: een verandercasus,<br />

een aantrekkelijk toekomstbeeld, een<br />

blijvend vermogen tot verandering, een geloofwaardig<br />

en uitvoerbaar plan<br />

De managementconsultant Will Hogg gelooft<br />

dat als er een van deze factoren ontbreekt het de<br />

(culturele) verandering zal belemmeren en vaak<br />

zelfs onmogelijk maakt.<br />

De verandercasus van de All Blacks was helder:<br />

ze presteerden onder de maat, zowel op als buiten<br />

het veld. Dat moest anders. Ga eens na wat jouw<br />

verandercasus is die in de aankomende tijd op je<br />

weg komt.<br />

Het aantrekkelijke toekomstbeeld van de All<br />

Blacks gaat verder dan ‘het winnen van de wereldkampioenschap’.<br />

De coach besefte dat om aantrekkelijk<br />

te blijven voor de markt (waar veel bedrijven<br />

op dit moment een uitdaging mee hebben)<br />

ze verder moesten gaan dan dat. Hij verwoordde<br />

het als volgt: ‘Een omgeving creëren die<br />

de spelers stimuleert en waar ze graag deel van<br />

willen uitmaken’. Wat is jouw aantrekkelijk toekomstbeeld?<br />

Een beeld waarvoor het waard is om<br />

uit jouw comfortzone te komen?<br />

HET HELE TEAM<br />

Een blijvend vermogen tot verandering betekende voor de All Blacks dat ze<br />

afstand namen van iedereen die een belemmering was of zou kunnen worden<br />

voor deze opdracht. En misschien nog belangrijker dat ze de bekwaamheid<br />

van de mensen die achterbleven en nieuw zouden komen gingen ontwikkelen.<br />

Deze verantwoordelijkheden kwamen niet bij een persoon terecht,<br />

maar werden gedragen door het hele team. Welke bekwaamheden zouden<br />

de mensen in jouw bedrijf moeten ontwikkelen om veranderingen het hoofd<br />

te blijven bieden?<br />

Een geloofwaardig en uitvoerbaar plan werd verkregen door alle doelen<br />

terug te brengen tot zo klein mogelijke opdrachten. Van jaren, naar seizoenen,<br />

naar series, naar maanden, naar weken, dagen en zelfs seconden. Hierdoor<br />

werd steeds concreet gemaakt of een doel haalbaar was. Verantwoordelijkheden<br />

werden gelijk verdeeld. Iedereen leverde naar eigen kunnen zijn<br />

eigen bijdrage. Het plan werd op het speelveld uitgevoerd, maar achter de<br />

schermen continu bijgesteld door geleerde lessen tijdens het spelen. Hoe verbouw<br />

jij ‘met je tent open’? Hoe klein zijn de stappen die je hebt geformuleerd<br />

om de aankomende veranderingen het hoofd te bieden? Beter nu kleine<br />

stapjes, dan straks een megasprong.<br />

Uiteindelijk leidde het tot de succesvolste periode van de All Blacks uit de<br />

geschiedenis.<br />

Cultuur eet strategie als ontbijt. Je kunt nog zo’n<br />

goede strategie in je hoofd hebben. Als de cultuur<br />

op je bedrijf dit niet ondersteunt, is het per definitie<br />

gedoemd te mislukken. Elke verandering heeft<br />

‘Beter nu kleine<br />

stapjes, dan<br />

straks een<br />

megasprong’<br />

tijd nodig. Je haalt mensen uit een groef waar ze<br />

al jaren comfortabel successen in hebben behaald.<br />

Als echter de groef opgeschoven wordt (zoals provisietransparantie)<br />

wil dat niet zeggen dat mensen<br />

ook automatisch in de nieuwe groef gaan lopen. Jij<br />

als leider zal daar het voortouw in moeten nemen.<br />

De handvatten van de All Blacks helpen daarbij. n<br />

80 | <strong>VVP</strong> NR 5 NOVEMBER 20<strong>22</strong>


BETALEN<br />

Achteraf betalen - zonder rente en<br />

eventueel gespreid in een aantal termijnen<br />

- groeit snel in populariteit.<br />

Maar hoe werkt dit precies?<br />

Achteraf betalen:<br />

hoe werkt het?<br />

TEKST WILKO KLAASSEN,<br />

DIRECTEUR NEDERLAND KLARNA<br />

Achteraf betalen is een uitgestelde betaling<br />

die voor consumenten veel voordelen<br />

kan hebben tijdens het shoppen. Zo<br />

hoeven consumenten pas te betalen als<br />

zij besluiten de bestelling daadwerkelijk te houden.<br />

Als klanten niet direct tevreden zijn, kunnen<br />

zij hun aankoop retourneren zonder dat er geld<br />

van hun rekening is geschreven. Als ze wel tevreden<br />

zijn kunnen zij - zónder rente en bijkomende<br />

kosten - tot en met 30 dagen later betalen, om ervoor<br />

te zorgen dat er altijd een volledige inkomstencyclus<br />

is tussen het moment van aankoop en<br />

de betaling van de factuur. Naast achteraf kan er<br />

ook onmiddellijk of in drie gelijke termijnen worden<br />

afgerekend vanuit eenzelfde betaalomgeving,<br />

en altijd zonder rente of aanvullende kosten.<br />

Met ruim twee miljoen transacties die per dag<br />

verwerkt worden en meer dan 150 miljoen actieve<br />

gebruikers wereldwijd is veiligheid cruciaal bij alles<br />

wat Klarna doet. Op de achtergrond wordt elke<br />

aankoop in real time geanalyseerd om fraude te<br />

detecteren en te voorkomen. Bij verdachte activiteiten<br />

wordt de transactie geannuleerd, en wanneer<br />

er problemen zijn met de aankoop kan er<br />

aanspraak gemaakt worden op de Kopersbescherming.<br />

Dit garandeert ondersteuning als er iets<br />

misloopt en is vaak gunstiger voor consumenten.<br />

‘Elke<br />

aankoop wordt<br />

getoetst’<br />

Wilko Klaassen.<br />

ALGORITMES<br />

Net als bij andere vormen van krediet wordt ook<br />

bij achteraf betalen ingeschat of iemand zich de<br />

aankoop daadwerkelijk kan veroorloven. Dit geschiedt<br />

door middel van een KYC-toets, een beoordeling van de betaalcapaciteit<br />

met behulp van interne algoritmes en risicomodellen, en externe kredietchecks.<br />

Bovendien wordt bij Klarna bij iedere afzonderlijke transactie een inschatting<br />

gemaakt of de consument zich een aankoop kan veroorloven, om te<br />

voorkomen dat zij schulden kunnen opstapelen. Dit is in tegenstelling tot een<br />

doorlopend krediet of kredietlijn bij een creditcard, waar de kredietwaardigheid<br />

van een consument vaak eenmalig vooraf wordt getoetst.<br />

Aan consumenten worden in beginsel lagere bedragen toegekend die gekoppeld<br />

zijn aan een feitelijke aankoop. Pas wanneer iemand aantoont hier<br />

verantwoord mee om te kunnen gaan en op tijd terugbetaalt, kan de dienst<br />

meer worden gebruikt. De lage niveaus van wanbetaling bij Klarna suggereren<br />

dat consumenten, ongeacht leeftijdscategorie of situatie, de diensten<br />

vooral gebruiken om hun financiën te beheren en flexibiliteit toe te voegen<br />

aan hun uitgaven, zonder hiervoor aanvullende kosten of rente te betalen.<br />

Met een gemiddeld aankoopbedrag van 85 euro is de gemiddelde Klarnaklant<br />

een verantwoorde kredietgebruiker. Ter vergelijking: een gemiddeld consumptief<br />

krediet bedraagt 9.174 euro en een gemiddeld doorlopend krediet<br />

2.913 euro (BKR Schuldenmonitor 2019).<br />

Nieuwe digitale betaalvormen, zoals Klarna,<br />

brengen de nodige flexibiliteit. Hierdoor sluiten<br />

deze oplossingen beter aan op de veranderende<br />

behoeften en bestedingspatronen van consumenten.<br />

Zo kan de consument de mogelijkheid van<br />

een directe of uitgestelde betaling afstemmen<br />

op de behoefte van dat moment en op een specifieke<br />

aankoop. Bovendien zijn deze betaalvormen<br />

op langere termijn veilig en betrouwbaar, doordat<br />

elke aankoop wordt getoetst en zo wordt voorkomen<br />

dat consumenten meer uitgeven dan zij zich<br />

kunnen veroorloven. n<br />

NR 51 NOVEMBER FEBRUARI 2019 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 81


COLUMN<br />

MET DE REGELMAAT VAN DE KLOK BUIGEN<br />

VERZEKERAARS ZICH OVER DE VRAAG OF, DAN<br />

WEL HOE ZE HUN PREMIES BETER KUNNEN<br />

AFSTELLEN OP INDIVIDUELE RISICO’S. HOE<br />

LOGISCH DAT OOK KLINKT, IK VIND HET<br />

ONWENSELIJK EN ZELFS GEVAARLIJK.<br />

TEKST MARTIN KOOT, MONEYVIEW<br />

Verzekeren is zo oud als…, pardon, is ouder<br />

dan de weg naar Rome. Een kleine<br />

4.000 jaar geleden beloofde de Babylonische<br />

koning Hammurabi aan handelaren<br />

dat als ze onderweg in zijn<br />

gebied beroofd werden, ze hun waren<br />

vergoed kregen van de lokale heersers. Rond 800 voor<br />

Christus legden handelaren van Rhodos geld bij elkaar<br />

waarmee ze elkaars vracht verzekerden. In 1310 werd<br />

in Brugge de allereerste tussenpersoon opgericht. Niks<br />

nieuws onder de zon.<br />

Het fundament onder verzekeren is solidariteit. Allen<br />

voor een, draag samen de lasten van de onfortuinlijke<br />

die door onheil getroffen wordt. Je zal het maar<br />

zijn. Maar wat als het steeds beter mogelijk wordt om<br />

de kans op dat onheil te berekenen? Het blijft toch een<br />

kans, een gebeurtenis waarvan het onzeker is of die zich<br />

ooit zal voordoen. Mag je iemand die om wat voor reden<br />

ook meer risico loopt dan anderen uitsluiten? De meeste<br />

mensen zullen deze vraag beantwoorden met nee.<br />

Maar is het dan wel oké om aan die persoon meer<br />

premie te vragen? Waar liggen dan de grenzen van de<br />

82 | <strong>VVP</strong> NR 5 NOVEMBER 20<strong>22</strong>


MONEYVIEW<br />

Impliciete<br />

uitsluiting<br />

redelijkheid? Dat rokers meer betalen voor een overlijdensrisicoverzekering<br />

vinden we logisch. Hoe zit<br />

het dan met omwonenden van de vervuilende Tata<br />

staalfabriek? Mannen gaan eerder dood dan vrouwen,<br />

desondanks betalen man én vrouw dezelfde<br />

premie. Jonge bestuurders maken meer brokken dan<br />

oudere en betalen dus meer. Inmiddels zijn er verzekeraars<br />

die de hoogte van premie koppelen aan rijgedrag.<br />

Big Brother is watching you, maar hee, de premie<br />

is lekker laag!<br />

Als er iemand minder gaat betalen, dan betaalt<br />

iemand anders meer. Misschien zoveel meer, dat verzekeren<br />

te duur wordt. Impliciete uitsluiting noem ik<br />

dat. Het draagt bij aan een samenleving waarin het<br />

eigenbelang steeds verder uitloopt op het collectief<br />

en waar minder gelukkigen het steeds meer zelf maar<br />

moeten uitzoeken. Het is deze tendens waar Vladimir<br />

Poetin zijn hoop op heeft gezet om de eenheid van<br />

het Westen te doorbreken.<br />

PERVERSE PRIKKEL<br />

In 2013 werd provisie verboden, want een ‘perverse<br />

prikkel’. Ik ken nog zo’n perverse prikkel in onze branche,<br />

eentje die nog veel krachtiger is dan provisie. Een<br />

verzekeraar die aan de beurs genoteerd is, moet voldoen<br />

aan de zucht naar winst van aandeelhouders.<br />

In 20<strong>22</strong> keerden a.s.r. en Nationale-Nederlanden een<br />

recordbedrag aan dividend uit, respectievelijk 6,1 procent<br />

en 6,4 procent gerelateerd aan de koers van het<br />

aandeel op dat moment. Geld dat niet in reserve wordt<br />

gehouden en niet ten goede komt aan polishouders.<br />

Twee heren dienen kan niet, leerde de Bijbel ons<br />

2.000 jaar geleden al. In mijn ogen hebben verzekeraars<br />

niks te zoeken op de beurs. Om die historische<br />

vergissing goed te maken zou er een verbod op dividend<br />

moeten komen. Bijkomend voordeel is dat als<br />

daardoor de koers keldert, de aandelen goedkoop weer<br />

teruggekocht kunnen worden. Probleem opgelost.<br />

‘Als er iemand minder<br />

gaat betalen, betaalt<br />

iemand anders meer’<br />

HET ÉCHTE BELANG<br />

Onlangs sprak ik Indra Frishert, voorvrouw van Dazure.<br />

Zij vertelde mij over gesprekken die ze voeren met<br />

nabestaanden die een half tot vier jaar geleden een<br />

uitkering van hen hebben ontvangen. Het gevolg is<br />

dat iedereen in het bedrijf tot op het bot doordrongen<br />

is geraakt van het échte belang van hun werk: met<br />

geld een beetje verlichting geven aan rouwende mensen<br />

in moeilijke omstandigheden. Misschien moeten<br />

bestuurders van grote verzekeraars verplicht worden<br />

om een dag in de week te besteden aan dit soort keukentafelgesprekken.<br />

Het zal hun leven én hun verzekeringsbedrijf<br />

ten goede veranderen.<br />

Tot slot nog even terug naar de Codex Hammurabi.<br />

Er staat ook in dat van een zoon die zijn vader<br />

slaat, de hand wordt afgehakt. Overspelige vrouwen<br />

worden vastgebonden en vergezeld van hun minnaar<br />

in de Eufraat gemieterd. Ik wil maar zeggen, vroeger<br />

was heus niet alles beter. n<br />

NR 5 NOVEMBER 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 83

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!