26.10.2022 Views

VVP 5-22 ezine

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

80 JAAR HÉT PLATFORM VOOR DE FINANCIEEL ADVISEUR

VVPBIJNA

JAARGANG 79 • NUMMER 5 • NOVEMBER 2022

Uit de adviespraktijk

Succestips voor adviseurs

Mieke Dadema

Stop met wartaal!

VVP Ondernemersnetwerk

Zorgplicht of zegewagen

Podium voor

advieshelden

VVP Advies Award 2022


BE THE CHANGE!

VOORWOORD

A dvieshelden

Op 6 oktober is voor de vierde keer de

VVP Advies Award uitgereikt. De jury

koos dit jaar voor een andere opzet,

ook al bleef het doel hetzelfde: een podium

bieden aan alle onafhankelijk

financieel adviseurs van Nederland én samen (nog)

meer de trots op het adviesvak uitstralen. Het kan niet

genoeg worden benadrukt hoe groot het maatschappelijk

belang is van de adviseur. Zeker in tijden van crises

is een baken in de samenleving van eminent belang.

Met deze award wil VVP het hele adviesvak op het

podium zetten, ook al gaat de award ieder jaar naar

concrete winnaars. Dit jaar waren dat er maar liefst zeven.

De jury koos dit jaar namelijk voor zes afzonderlijk

categorieën (Particulier, Zakelijk, Hypotheek, Pensioen,

Digitale Innovatie en Niche). Een aparte categorie

vormt de starter. Dit jaar ging deze award naar Ilse Bosland,

die met haar onderneming Juffrouw Polis kleur

brengt in onze sector.

Het mooie van deze award is dat kantoren zich niet

zelf kunnen nomineren. Ze worden gekozen door zogenoemde

‘spotters’, experts uit de haarvaten van het

financiële adviesvak. Dit jaar hielpen maar liefst 32

spotters de jury door ruim honderd topkantoren aan te

dragen. Met deze input ging de jury aan de slag, onder

meer door informatie in te winnen en te bestuderen en

door kritische vragen te stellen.

De winnaars van afgelopen jaren (Robbe Financiële

Raadgevers in 2019), Assurantiekantoor Keijzerwaard

in 2020) en Adviesgroep De Vogel in 2021) benadrukken

dat de award een enorme boost geeft aan de medewerkers

van het bedrijf. De award is met andere woorden

een grote erkenning voor degenen die dagelijks het

werk doen.

Ook blijft de award niet onopgemerkt bij klanten.

Zij zijn trots dat ‘hun’ advieskantoor heeft gewonnen

en de felicitaties stromen binnen. De award wordt verder

breed uitgemeten in regionale kranten, gemeenteraadsleden

komen persoonlijk langs en kaarten en taarten

stromen binnen.

En misschien is er ook wel een nieuwe traditie ontstaan.

De winnaars van de afgelopen jaren kwamen recent

bijeen om te praten over het adviesvak. Waar loop

je tegenaan, welke zorgen zijn er, wat werkt en wat

niet, waar liggen de (digitale) uitdagingen, waar de

kansen en hoe gaan ambities waar worden gemaakt.

Paul Robbe (Robbe Financiële Raadgevers) en Leen en

Matthijs Keijzerwaard gingen in op de uitnodiging van

Jan Peter Robijn en Leon van den Nieuwendijk van Adviesgroep

De Vogel, de winnaar van de award in 2021.

De bijeenkomst was voor iedereen zo zinvol dat nu al

gehoopt wordt dat de winnaar van 2022 dit initiatief in

ere zal houden en ook de winnaars bij elkaar zal brengen

om te sparren over het mooie adviesvak. En wie

weet zien we net als in de etalage van Adviesgroep De

Vogel dan ook wel een enorme raamposter met een

foto van het winnende team met daarnaast in koeienletters:

welkom bij het beste advieskantoor van Nederland!

Dit smaakt naar meer. Op naar de volgend editie

van de VVP Advies Award! n

WILLEM VREESWIJK

HOOFDREDACTEUR / willem@vvponline.nl

NR 5 NOVEMBER 2022 VVP | 3


COLOFON

VVP, Kennis- en inspiratiemagazine

voor financieel adviseurs

Uitgave van VVP Nederland

Negenenzeventigste jaargang

I

nhoud

uitgever en hoofdredacteur

Willem Vreeswijk 06-10630149,

willem@vvponline.nl

(eind)redacteur

Toon Berendsen 06-12907930,

toon@vvponline.nl

persberichten, reacties, ideeën

vvp@vvponline.nl

redactie-adres

Wapendragervlinder 29, 3544 DL Utrecht

senior accountmanager/traffic

Arjan Cornelisse, 06-10628564,

arjan@vvponline.nl

abonnementenservice

abonneeservice@vvponline.nl

website www.vvponline.nl

abonnementsprijs 2022 (excl. btw)

Binnenland en België 172 euro. Financieel

onafhankelijk adviseurs met een AFMinschrijving

komen in aanmerking voor

het gereduceerde tarief van 56 euro.

Aanvragen voor dit tarief via

abonneeservice@vvponline.nl.

Abonnementen gelden voor één jaar en

worden – zonder tegenbericht – automatisch

verlengd. Opzeggingen dienen uiterlijk

twee maanden voor het aflopen van

de abonnementsperiode te geschieden.

Opzeggen kan schriftelijk (per e-mail) of

telefonisch (06-10628564).

Advertentieplaatsingen worden uitgevoerd

overeenkomstig ‘De Regelen 2022 Stichting

ROTA’

copyright VVP Nederland, 2022

vormgeving/prepress

Peter Beemsterboer, Beemsfoto

druk

Veldhuis Media BV, Raalte. Deze uitgave is

gedrukt op FSC-papier

ISSN: 1388-2724

20 22 26 46

7 VVP ADVIES AWARD 2022 En de winnaar is… de onafhankelijk

adviseur!

12 VVP ONDERNEMERSNETWERK Zorgplicht of zegewagen?

15 UIT DE ADVIESPRAKTIJK Adviestoppers over de passie voor hun

vak. Met Ilse Bosland (Juffrouw Polis, Rick Guitjens (Guitjens Verzekeringen

en Risicobeheer) en André van Luijk (Bureau van Luijk)

22 HET VUUR VAN... Colinda Rosenbrand

24 OPINIE Michel Ligtlee (VEH): ‘Lage rente meenemen of toch niet?’

26 COMMUNICATIE Mieke Dadema (Soepel.org): ‘Rare taal,

verzekeringstaal, wartaal!’

30 PURPOSE Hergen Dutrieux (Viisi Hypotheken): ‘Goede bedoelingen’

32 SAMEN BETROKKEN Denny Trouwborst van Koos Rook Financiële

Diensten

35 KATERN VERMOGENSBEHEER Met bijdragen van Dialog Group,

NNEK, Eline Hesse, Index People, OAKK

50 CULTUUR Indra Frishert (Dazure): ‘Op de koffie bij nabestaanden’

52 INKOMEN Tammy Koolen (Alpina): ‘Werkgevers beter voorlichten’

54 EMPLOYEE WELLBEING Else Lagerweij en Patrick Meijn: ‘Hoe

meet je de waarde van wellbeing?’

61 KEN JE VAK! Katern met need-to-know-informatie voor adviseurs,

met onder meer de rubrieken Leren van Kifid-uitspraken,

Compliance, Klantgerichtheid, Inkomen, Permanent Actueel en

Duurzaamheid

82 MONEYVIEW Martin Koot: ‘Impliciete uitsluiting’

NR 5 NOVEMBER 2022 VVP | 5


VVP ADVIES AWARD 2022

Finalisten en jury van de

VVP Advies Award 2022.

En de winnaar is...

de onafhankelijke

adviseur!

JÄHNIG + TER BRAAK IS DE WINNAAR VAN DE VVP ADVIES AWARD 2022, DE

JAARLIJKSE PRIJS VAN VVP VOOR HET MEEST KLANTGERICHTE ADVIESKANTOOR

VAN NEDERLAND. “WIJ BOUWEN MET ONZE KLANTEN VRIENDSCHAPPEN OP VOOR

HET LEVEN”, ALDUS TIM JÄHNIG EN MIKE TER BRAAK IN HUN PITCH TIJDENS DE

FINALE IN DE BELEVINGSSTUDIO’S VAN FIRST IMPRESSION TE TILBURG. JÄHNIG +

TER BRAAK NEEMT DE TITEL OVER VAN ADVIESGROEP DE VOGEL (WINNAAR 2019),

ASSURANTIEKANTOOR KEIJZERWAARD (WINNAAR 2020) EN ROBBE FINANCIEEL

RAADGEVERS (WINNAAR 2019). DOEL VAN DE AWARD IS HET ADVIESVAK ALS

GEHEEL EEN PODIUM BIEDEN ÉN GEZAMENLIJK (NOG MEER) TROTS OP HET

MAATSCHAPPELIJK RELEVANTIE ADVIESVAK UIT TE STRALEN.

TEKST TOON BERENDSEN | BEELD JEFFREY KORTE

NR 5 NOVEMBER 2022 VVP | 7


VVP ADVIES AWARD 2022

Maureen du Toit (dagvoorzitter), Mike ter Braak, Marcia Berfelo,

Bianca Slotboom, Tim Jähnig van team Jähnig + Ter Braak en Bob

Klijn (vice juryvoorzitter Advies Award).

Jähnig en Ter Braak vertelden tijdens de finale

dat ze elke tien minuten een biertje

aangeboden krijgen als ze gaan stappen.

Want zo goed is de band met hun klanten.

Na het winnen van de VVP Advies Award

2022 wordt dat waarschijnlijk een biertje

elke vijf minuten. Want, zo is de ervaring van de eerdere

winnaars, de Award levert ontzettend veel positieve

reacties en publiciteit op. Jan Peter Robijn, directeur

van Adviesgroep De Vogel, vertelde tijdens de

finale van de trots op zijn bedrijf die hij voelde na het

winnen van de Award 2021. “Maar nog beter waren de

dagen erna, de waardering die we kregen uit de branche

en nog mooier: dat onze medewerkers erkenning

en waardering kregen van hun klanten. Die trots en erkenning

gun ik iedereen.”

RELAXTE SFEER

Jähnig + Ter Braak ging in 2016 van start, heeft kantoren

in Enschede en Oldenzaal en telt elf medewerkers.

Het geheim van dit advieskantoor? 24/7 bereikbaar zijn

en bedenk steeds dat het niet om cijfers maar om mensen

gaat. Tim Jähnig en Mike ter Braak: “De bereikbaarheid,

persoonlijke aandacht, het spreken van duidelijke

taal zorgt dat we vriendschappen opbouwen voor het

leven. We maken advies leuk door te zorgen voor een relaxte

sfeer.”

Het kantoor versloeg de andere finalisten Expat

Mortgages en L&B Groep. Expat Mortgages gaf in haar

pitch het belang mee om te zorgen voor blije medewerkers.

“Want blije medewerkers zorgen voor blije klanten.”

L&B Groep bracht dezelfde boodschap: “Stop nou

eens wat meer liefde in je medewerkers. Geef ze alle

vertrouwen en investeer in hun autonomie. Als we medewerkers

nou maar op plek 1 zetten, dan zullen zij de

klant weer op de eerste plaats zetten. Het klinkt zo logisch

maar waarom zien we dit zo weinig in onze branche?”

PASSIE VOOR DE KLANT

De VVP Advies Award kende dit jaar een nieuwe opzet.

In plaats van provinciewinnaars koos de jury winnaars

in een aantal categorieën (particulier advies, zakelijk

advies, hypotheekadvies, pensioenadvies, digitale innovatie

en niche). Alle winnaars gingen door naar de

halve finale, vervolgens gingen drie kantoren door naar

de finale. Vice-voorzitter Bob Klijn (Söderbergh & Partners):

“We wilden meer diversiteit en op onderdelen de

diepte in.”

8 | VVP NR 5 NOVEMBER 2022


VVP ADVIES AWARD 2022

Wat gebleven is: kantoren moeten écht klantgericht

zijn en passie voor hun vak hebben, willen ze een kans

maken om tot categoriewinnaar uitgeroepen te worden.

Jurylid Robin van Beem (Polis Advocaten): “Wij letten

er scherp op of het verhaal authentiek is, of de adviseur

gelooft wat hij zegt, echt passie heeft voor zijn

klanten. Wij willen kantoren die echt voor hun klanten

door het vuur gaan.”

Naast Klijn en Van Beem bestaat de jury uit voorzitter

Richard Meinders (SVC Groep), Marieke van Zuien

(BNP Paribas Cardif), Edwin Bosma (BHB Dullemond)

en Jack Vos (Onesurance). Kandidaten worden bij de

jury aangedragen door (dit jaar 32) spotters – vakspecialisten

uit de haarvaten van de financiële adviessector.

Willem Vreeswijk, hoofdredacteur VVP, noemt de Advies

Award een groot succes. “Als VVP dragen wij graag

bij aan vergroten van de maatschappelijke waardering

voor het adviesvak. De Award maakt de A(dvies)-factor

tastbaar. Ik ben ook heel blij met de enthousiaste verhalen

van deelnemers en winnaars van de Award.”

KLEUR

Een extra categorie was die van de Starters. Hier koos

de jury eerder dit jaar direct een winnaar: Juffrouw Polis.

Ilse Bosland, de vrouw achter Juffrouw Polis, noemt

zichzelf insurancer. Bosland tijdens de finaleronde: “Het

concept is om zoveel mogelijk online zichtbaar te zijn

en op een laagdrempelige manier uit te leggen hoe een

bepaalde verzekering in elkaar zit. Op de Social Media

deel ik tips en neem ik relaties mee in mijn leven

als assurantieadviseur. De branche heeft een stoffig en

imago, ik probeer er meer kleur aan te geven. Verzeke-

De pitch van team Expat Mortgages: Henk Jansen, Elitsa Zalevska

en Kenneth Vergeer.

Bertjan Scheepbouwer namens L&B Groep.

Rasondernemer Floris Venneman: ‘Van tegenwind ga je vliegen,

dus zorg dat je goed in de wind staat.’

NR 5 NOVEMBER 2022 VVP | 9


VVP ADVIES AWARD 2022

Ilse Bosland (Juffrouw Polis): ‘Kleur in de branche.’

ringen zijn niet saai, dat wil ik zeker ook aan de jeugd

laten zien in de hoop dat zij kiezen voor het adviesvak.

Dat we niet hele dag achter de computer zitten en dat

we een mooie zorgfunctie hebben, mag wel wat duidelijker

zijn.”

HOPELOOS SUCCESVOL

Tijdens het wachten op de uitslag betrad rasondernemer

en inspirator Floris Venneman (Venterprise, Bureauvijftig)

het podium. Hij hield een pleidooi voor ‘hopeloos

succes’. Venneman dacht dat hij het helemaal

gemaakt had toen hij op zijn 27ste een woonwinkel in

Twente had overgenomen. Dat bazuinde hij ook overal

rond. Maar na een paar maanden begon het succesverhaal

te scheuren en uiteindelijk ging het bedrijf failliet.

Op dat moment een drama, maar uiteindelijk “het

mooiste dat mij is overkomen. Bij ondernemen mag je

af en toe hopeloos zijn, je mag het af en toe even niet

meer weten”.

Venneman deelde een aantal van de lessen die

hij heeft geleerd: “Veel ondernemers gaan op het moment

dat ze tegenwind ervaren nog harder rennen.

Terwijl je juist stil moet staan. Gun jezelf de rust om

even met een afstandje naar de situatie te krijgen.

Stap even uit die wind. En doe dat niet alleen. Veel ondernemers

zijn geneigd om alles alleen op te lossen.

Bob Klijn (vice-juryvoorzitter Advies Award) en dagvoorzitter

Maureen du Toit.

Durf je verhaal delen, kies voor openheid, dan ontstaat

er vanzelf een situatie waarin je verder komt

met je zelf, je bedrijf en met elkaar. Ik heb ook een

‘stilstaanmaatje’ gezocht.

“In mijn ultieme moment van kwetsbaarheid, het

faillissement, liet ik mijn intieme netwerk weten dat

ik weer aan de slag wilde. Binnen twee uur nadat ik op

send had gedrukt, had ik vier concrete aanbiedingen.

Delen geeft anderen de kans om jou te helpen.” n

De VVP Advies Award 2022 is mede mogelijk gemaakt

door: Allianz, AnsvarIdéa, Avéro Achmea, AEGON, ARAG,

AS Support, DAS, Florius, De Goudse, Klaverblad, Lindenhaeghe,

Movir, Nationale-Nederlanden, Nedasco, Nh1816,

NNEK, OAKK, Obvion, Scildon, SVC Groep, VKG, Voogd &

Voogd.

Bekijk de sfeerimpressie

van filmmaker Jeffrey

Korte van de finale.

10 | VVP NR 5 NOVEMBER 2022


VVP ONDERNEMERSNETWERK

WAT BETEKENT DE ZORGPLICHT NU WERKELIJK VOOR ADVIESKANTOREN,

UIT WELKE ELEMENTEN BESTAAT DE ZORGPLICHT, WELKE

BASISPRINCIPES ZIJN ER, WAT KUNNEN ADVIESKANTOREN CONCREET

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN EN HOE MAAK JE VAN DE ZORGLICHT EEN

ZEGEWAGEN VOOR KLANT ÉN KANTOOR? DAT WAREN DE ONDERWERPEN

TIJDENS DE DERDE EDITIE VAN HET VVP ONDERNEMERSNETWERK DAT

VVP IN SAMENWERKING MET C-PROFILE ORGANISEERT.

Zorgplicht of

zegewagen?

TEKST WILLEM VREESWIJK

Na het inzichtelijk maken van het bedrijfsmodel

van financieel advieskantoren

in de eerste sessie en het

concreet in de praktijk brengen van

efficiëntere bedieningsmodellen in

de tweede sessie, ging de derde sessie

van het VVP Ondernemersnetwerk

over de zorgplicht.

In de Wft staat onder meer dat financieel dienstverleners

de belangen van de klant zorgvuldig moeten behartigen

omdat de klant te weinig kennis van financiële

producten heeft en gevolgen niet (goed) kan overzien.

Gedurende de looptijd van de overeenkomst moeten

adviseurs de klant op de hoogte brengen van wezenlijke

wijzigingen in de informatie die bij het eerste advies

of de bemiddeling is verstrekt om de klant in staat

te stellen een adequate beoordeling van het financiële

product of de financiële dienst uit te voeren. “Deze informatieplicht

is doorlopend en behoort tot het takenpakket

van de adviseur tenzij met de betrokken aanbieder

van het financiële product is overeengekomen dat

de aanbieder de klant informeert”, aldus Claassen.

Er bestaan ook civiele zorgplichten. “Dit betekent

dat de adviseur zich richting de klant zorgvuldig moet

gedragen zoals van een redelijk bekwaam en redelijk

handelend beroepsgenoot mag worden verwacht. Deze

term wordt verder door de civiele rechter ingevuld. Een

adviseur kan overigens met een klant overeenkomen

welke dienstverlening er wel en niet wordt verricht en

tegen welke prijs. In de overeenkomst kan de Wft-zorgplicht

echter niet worden uitgesloten, ook niet wanneer

de klant hiervoor expliciet heeft getekend.”

BASISPRINCIPES

De zorgplicht bestaat uit drie elementen. “De adviseur

dient voldoende en juiste informatie te verschaffen aan

de klant. Dit geldt pre-contractueel en post-contractueel.

Bovendien moet de klant in begrijpelijke taal worden

geïnformeerd. Tweede element is passend advies

op basis van het klantprofiel. Dit wil zeggen dat het advies

aansluit op (wijzigingen in) de persoonlijke situatie

en voorkeuren van de klant en dat de adviseur in actie

komt bij wetswijzigingen of productwijzigingen. Tenslotte

moet er een interne klachtenprocedure aanwezig

zijn en er moet een aansluiting zijn bij een erkend

klachteninstituut (Kifid en SKGZ).”

De zorgplicht kent drie basisprincipes: een informatieplicht,

een waarschuwingsplicht en een weigerings-

12 | VVP NR 5 NOVEMBER 2022


VVP ONDERNEMERSNETWERK

plicht. Onder informatieplicht wordt verstaan dat informatie

vindbaar, evenwichtig en op het juiste moment

wordt aangeboden. Daarnaast moeten adviseurs zich

houden aan de wet (overeenkomsten, product- en algemene

voorwaarden, etcetera.), moet de informatie begrijpelijk

zijn (taalniveau, omvang en gelaagdheid) en

moet de klant producten/diensten kunnen vergelijken.

Ook dient er begeleiding te zijn tijdens de (digitale) besluitvorming.

Onder de waarschuwingsplicht valt dat adviseurs

dienen te wijzen op specifieke risico’s verbonden aan

het product, getriggerd door relevante actualiteiten en

wijzigingen situatie klant. Bij een adviesrelatie moeten

adviseurs ook alternatieven aanbieden.

De adviseur heeft tenslotte de plicht een verzoek tot

een product of dienst te weigeren indien de klant mogelijk

verkeerde keuzes maakt die schadelijk voor hem

of haar zijn. De klant moet begrijpen wat een product

inhoudt en voor hem betekent. Ten slotte heeft de adviseur

een verificatieplicht.

KIFID

C-Profile heeft een analyse uitgevoerd van 971 Kifiduitspraken

over de periode 2019 tot en met 2021. In 152

gevallen is de klant in het gelijk gesteld. De meeste

uitspraken hebben betrekking op de informatieplicht

en op de verkoop van producten. De eerste heeft doorgaans

betrekking op de adviseur, de tweede meer op de

aanbieder. Met betrekking tot de informatieplicht gaan

de meeste klachten over: ‘verkeerde interpretatie voorwaarden’,

‘weigering en/of te weinig uitkeren’ en ‘dekking/vergoeding’.

Gevolgd door: ‘onjuiste informatie/

advies verstrekt’, ‘tekortkoming informatieverstrekking’

en ‘gebrekkige inventarisatie klant’.

Analyse Kifid-uitspraken.

Urjan Claassen: ‘Gerichte klantbenadering maakt het verschil.’

UITDAGINGEN

Claassen ziet drie uitdagingen: hoe krijgen we (tijdig)

aandacht van de klant, hoe onderhouden we klantdata

efficiënt en effectief en hoe komen we aan aanvullende

klantdata voor kwalitatief integraal advies (ken uw

klant)’? “Voor omnichannel kantoren kan de inzet van

IT de zorgplicht makkelijker en effectiever worden ingevuld.”

C-Profile zelf heeft een adviesportaal ontwikkeld dat

adviseurs in een ‘mijn- omgeving’ in staat stelt klanten

gepersonaliseerd positief te betrekken bij de zorgplicht.

In de ‘mijn-omgeving’ van een kantoor worden

alle klantgegevens ingeladen en elke klant ontvangt

vervolgens op maat gemaakte content. Elke klant krijgt

dus een unieke content met berichten die betrekking

hebben op zijn persoonlijke situatie. De klant wordt actief

gevraagd gegevens in te vullen en via actieknoppen

kan de klant aangeven of hij in gesprek wil met een adviseur.

Maar liefst 93 procent van de klant beoordeelt

het online inzien van relatie- en polisgegevens als goed

of uitstekend en 90 procent is positief over de gepersonaliseerde

nieuwsbrieven. “Het benadrukt dat gepersonaliseerde

klantbenadering hét verschil kan maken.” n

MEEDOEN?

Voor 2022 staat voor dit VVP Ondernemersnetwerk nog één bijeenkomst

gepland, opnieuw in het Microlab in Eindhoven. Op

30 november staat het thema ‘nieuwe verdienmodellen’ centraal.

De bijeenkomst start om 16.00 en eindigt om 19.00 uur.

Wil je deze laatste sessie bijwonen, stuur dan een mail naar Arjan

Cornelisse (arjan@vvponline.nl).

In 2023 gaat het VVP Ondernemersnetwerk opnieuw met

een aantal adviesondernemers de diepte in over actuele advieszaken.

Kosten bedragen 1.595 euro, inclusief documentatie, diner

en een exemplaar van het boek De toekomst van Particulier

Advies van Urjan Claassen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden

bij Arjan Cornelissen (arjan@vvp-online.nl)

NR 5 NOVEMBER 2022 VVP | 13


UIT DE ADVIESPRAKTIJK

Uit de

Adviespraktijk

Adviestoppers over

ondernemerschap

Betekenisvol adviseren midden in de samenleving… Dat lijkt het ondernemersitem

voor 2022. Het adviesvak vertegenwoordigt een enorme waarde voor bedrijven en

consumenten. Adviseurs behoeden klanten voor financiële debacles, helpen bedrijven

en particulieren bij calamiteiten, geven adviezen om ze te voorkomen en helpen

visies en dromen waar te maken. Ondernemerschap bepaalt het succes van een advieskantoor.

Welke lessen hebben een drietal adviestoppers geleerd, welke tips hebben

ze voor collega-ondernemers en waar liggen op dit moment hun prioriteiten?

VVP is dankbaar en trots dat in 2022 drie ondernemers met een groot hart voor

hun klanten en het adviesvak bereid zijn in VVP hun kennis te delen met collega-adviseurs.

De toppers dit jaar zijn: Ilse Bosland (Juffrouw Polis), Rick Guitjens (Guitjens

Verzekeringen & Risicobeheer) en André van Luijk (Van Luijk Financieel Advies).

NR 5 NOVEMBER 2022 VVP | 15


UIT DE ADVIESPRAKTIJK

“WAAROM NIET OOK OMGEKEERDE RENTEMIDDELING? ZODAT DE

KLANT RENTESCHOKKEN BETER KAN OPVANGEN.” ZORG DAT JE ALS

ADVISEUR EN ALS SECTOR ALTIJD BEZIG BLIJFT MET INNOVATIE, IS

EEN VAN DE ONDERNEMERSLESSEN DIE ANDRÉ VAN LUIJK (VAN

LUIJK FINANCIEEL ADVIES, ROTTERDAM) MEEGEEFT.

Succes is vallen

en opstaan

TEKST TOON BERENDSEN | BEELD PETER BEEMSTERBOER

Een hele belangrijke les die Van Luijk geleerd

heeft van de kredietcrisis in 2008 en

de financiële crisis erna, is proactief acteren

op (mogelijke) ontwikkelingen. “Die

crisis heeft mij toen overvallen. Het heeft

een jaar geduurd voordat ik weer in beweging

kwam. Toen heb ik gezegd: dat gebeurt niet nog

een keer. Toen corona noopte tot thuiswerken, waren

wij daar al goed op voorbereid. En dan heeft zo’n crisis

minder impact of win je er zelfs bij. Ik heb horecaondernemers

in mijn portefeuille die tijdens de coronacrisis

draaiden als een tierelier. Deze ondernemers hadden

al ingespeeld op de bezorgtrend. Horecabedrijven

die dat nog niet hadden gedaan, stonden bij voorbaat

op achterstand. Dus blijf altijd bezig met innovatie.

“Het was te voorzien dat de hypotheekmarkt een

keer minder zou worden, dus wij zijn enige tijd geleden

al meer aandacht gaan geven aan actief klantbeheer.

Daarbij werken we onder meer met een chatbot,

van Dialog Group (voorheen Eerstestap, red.). Bestaande

klanten worden benaderd en worden gevraagd om via

de chatbot relevante nieuwe informatie over hun situatie

te geven. En mensen doen dat en vinden het zelfs

leuk. Ons is wel opgevallen dat de chatbot niet per se

meteen leidt tot nieuwe afspraken. Maar als mensen in

de maanden erna een financiële vraag hebben, weten

ze ons te vinden.”

REFLEX

De afgelopen tijd gaat het in de hypotheeksector veel

over maatwerk, naar aanleiding van AFM-uitspraken

hierover, en proactief bezien of de risico-opslag van een

klant omlaag kan. De regels voor maatwerk bij hypotheken

zijn volgens Van Luijk helder. “Maatwerk moet

goed onderbouwd zijn, dan is er veel mogelijk. Recent

had ik een scheidingsgeval waarin de klant en zijn kinderen

op straat dreigden te komen staan. In goed overleg

met de geldverstrekker zijn we tot een oplossing gekomen.

Het is goed dat de AFM kritisch blijft meekijken,

maar het zou natuurlijk jammer zijn als geldverstrekkers

in een reflex te voorzichtig worden. Daar is niemand

mee geholpen.”

“In al mijn jaren als hypotheekadviseur heb ik de

discussie over de risico-opslag zeker vier tot vijf keer

zien langskomen. Inmiddels is er ook wel het een en ander

verbeterd. Sommige aanbieders verlagen de risicoopslag

automatisch, andere doen dit als de consument

de nieuwe WOZ-waarde aanlevert. Hier is ook nog wel

een stukje bewustwording van consument en zijn adviseur

gewenst.”

OMGEKEERD MIDDELEN

Rentemiddeling is ook een manier om de maandlasten

te verlagen. Van Luijk meent dat ook omgekeerde rentemiddeling

mogelijk zou moeten zijn. “In bepaalde situ-

16 | VVP NR 5 NOVEMBER 2022


UIT DE ADVIESPRAKTIJK

André van Luijk:

‘Laat je door crisis

niet overvallen.’

aties kan het, nu de hypotheekrente stijgt, interessant

zijn te middelen op een hogere rente. Als de rente binnen

een paar jaar afloopt en de verwachting is dat de

rente dan hetzelfde of hoger is, kun je met omgekeerd

middelen weer zekerheid inbouwen voor de langere termijn.

Soms is een hogere rente niet erg. Bij een spaarhypotheek

kan dit zelfs maandlastverlagend werken.

“Omgekeerd middelen kan ook maatwerk en verduurzamen

ten goede komen. Als de hypotheekrente

nog negen jaar loopt, dan is de toetsrente vijf procent.

Als je dan kan rentemiddelen naar een langere periode,

dan gaan de maandlasten iets omhoog maar verbetert

de mogelijkheid tot maatwerk of verduurzamen.”

GUN DE ANDER OOK IETS

Welke andere ondernemerslessen geeft Van Luijk mee

aan collega-adviseurs?

Van Luijk: “Doe de dingen waar je goed in bent. En

in het verlengde daarvan: als je niet kunt delen, kun je

ook niet vermenigvuldigen. Dus werk samen met partijen

die dingen beter kunnen dan jij en gun die partijen

ook hun inkomen. Vaak worden partijen beloond

voor doorverwijzen, ik houd dat soort provisies nadrukkelijk

af. Ik weet dat bijvoorbeeld de marges op zonnepanelen

minimaal zijn, het is echt een vechtmarkt,

daar zou ik dan ook nog iets van willen afsnoepen? Gun

ieder zijn brood, dan doen ze dat ook bij jou. Overigens

zijn ‘retourprovisies’ maatschappelijk wel degelijk geaccepteerd,

kijk naar de aannemer of de tuinman die zijn

spullen bij een bepaald bedrijf inkoopt. Eigenlijk zou de

discussie over provisies dus veel breder moeten.”

KNOKKEN

Een andere ondernemersles: succes is vallen en opstaan.

Van Luijk: “Ik ben nog nooit een ondernemer tegenkomen,

hoe groot zijn huis en auto ook moge zijn, die geen

mislukkingen heeft gekend. Succes komt mensen niet

aanwaaien, het is knokken. De kunst is om tegenslag

om te buigen in succes. Ik heb geleerd dat het heel belangrijk

is dat je organisatie op orde is. Want dan houd

je je hoofd leeg voor nieuwe ideeën. Het zijn zelden de

goed-georganiseerde bedrijven die omvallen, het zijn

juist de bedrijven waar chaos heerst. Bij tegenslag kan

een goed-georganiseerde ondernemer zich volledig focussen

op ondernemen in plaats van brandjes blussen.

“En durf ook je verlies te nemen. Als je iets ontwikkelt

en je merkt dat het niet werkt of niet aanslaat, stop

er dan mee. Wij hadden op enig moment een abonnementensysteem.

Maar wij merkten dat abonnementen

niet bij onze klanten passen. Onze klanten zijn vaak

hoogopgeleid en rekenen graag in één keer af. Verander

dus ook vooral niet om het veranderen, in dit geval omdat

abonnementen in zwang raakten. Verander om te

verbeteren.” n

NR 5 NOVEMBER 2022 VVP | 17


UIT DE ADVIESPRAKTIJK

“DE ADVIESSECTOR IN HET ALGEMEEN HOEFT ‘MAAR’ DRIE DINGEN TE

DOEN OM SUCCESVOL EN RELEVANT TE BLIJVEN: LEVER TOEGEVOEGDE

WAARDE VOOR JE KLANT, ZORG DAT JE INTERNE PROCESSEN OP

ORDE ZIJN EN ZORG VOOR EEN CULTUUR WAARDOOR MENSEN GRAAG

BIJ JE WERKEN”, ALDUS RICK GUITJENS, DIRECTEUR-EIGENAAR VAN

GUITJENS VERZEKERINGEN & RISICOBEHEER UIT HEEZE.

Drie succesfactoren

voor adviseurs

TEKST WILLEM VREESWIJK | BEELD PETER BEEMSTERBOER

In deze editie van ‘Uit de Adviespraktijk’ hebben we

de rasondernemers een aantal vragen gesteld over

ondernemerschap.

Waar heb je je in de laatste maanden vooral mee

beziggehouden in je adviespraktijk. Wat waren de

prioriteiten en aandachtspunten?

Guitjens: “De definitie van de ‘adviespraktijk’ is voor ons

een hele brede. Dat is eigenlijk het totaal van de ‘output’

aan de klant. De afgelopen maanden zijn we veel

bezig geweest met het verfijnen van onze processen,

in dit geval het bouwen van een workflow die de klant

automatisch een bericht stuurt als de geldigheid van

een (verzekeringstechnische) taxatie komt te vervallen.

Gaaf dat dit gelukt is!

Daarnaast hebben we met een collega-intermediair

in de buurt een ‘inkoopmatrix’ gebouwd (een Excel-bestand

dat we onderling delen), waar we beter hebben

vastgelegd bij welke verzekeraar we met welk (zakelijk)

risico terecht kunnen. Het is een dynamisch bestand,

dus wordt constant aangepast.”

Waar maak je je als ondernemer de meeste zorgen om?

Voor de nabije toekomst en de langere termijn…

Guitjens: “Voor de nabije toekomst: wat het effect van

de energieschaarste en de daarbij behorende hoge prijzen

deze winter gaat brengen voor bedrijven en particuliere

huishoudens. Voor de langere termijn de mentale

gezondheid van medewerkers.”

Waar zie je kansen voor jouw kantoor en voor de adviessector

in het algemeen?

Guitjens: “Als kansen voor ons kantoor zie ik: verder autonoom

gecontroleerd blijven groeien in een gespecialiseerde

sector (bedrijfsmatige verzekeringen) en steeds

verder onze interne processen blijven verfijnen. Ook zie

ik kansen in super-specialisaties: dus op maat gemaakte

verzekeringsproducten voor één specifieke sector.

Een spin-off van Guitjens Verzekeringen is bijvoorbeeld:

Translators Unite.

De adviessector in het algemeen hoeft ‘maar’ drie

dingen te doen om succesvol en relevant te blijven: blijf

jezelf kritisch afvragen of je nog wel voldoende waarde

toevoegt aan je klanten, en stuur daar zo nodig in je

strategie op bij. Indien dat betekent dat je verder moet

specialiseren: doe dat dan. Daarnaast: zorg ervoor dat je

interne processen strak op orde zijn en iedere dag weer

verbeteren. En zorg voor een cultuur waardoor mensen

graag bij je willen werken.”

Kun je drie tot vijf lessen delen uit jouw adviespraktijk

die - startende - collega-adviseurs in hun oren zouden

mogen knopen?

Guitjens geeft een aantal lessen:

18 | VVP NR 5 NOVEMBER 2022


UIT DE ADVIESPRAKTIJK

Rick Guitjens:

‘Unieke mogelijkheid

voor starters.’

• Volgt altijd wat je hart je ingeeft, zowel in de strategie,

als de mensen die je aanneemt en de klanten

waar je zaken mee doet.

• Blijf jezelf kritisch afvragen of je nog wel voldoende

waarde toevoegt aan je klanten, en wees niet bang

om je strategie bij te stellen als je voelt dat dit minder

wordt.

• Zorg ervoor dat je interne processen strak op orde

zijn en iedere dag weer verbeteren, dit is een continue

proces.

“Voor starters: juist als je start met een blanco canvas

heb je een unieke mogelijkheid – en relatief veel tijd om

het systeem – de processen in één keer goed in te richten.

Dat voelt wellicht contraproductief (want je focus

ligt waarschijnlijk op het snel opbouwen van je klantengroep),

maar het gaat je op de langere termijn veel opleveren

als dat op orde is. Andersom: het kan je flink in je

billen bijten indien je dat alsnog later moet doen.” n

NR 5 NOVEMBER 2022 VVP | 19


UIT DE ADVIESPRAKTIJK

VOLG JE HART. EN BLIJF JE HART

VOLGEN; VERDWAAL NIET OP ZIJWEGEN.

ALDUS ILSE BOSLAND VAN JUFFROUW

POLIS. “STEL VOORTDUREND DE VRAAG:

WAT HEB IK ÉCHT NODIG?”

Volg je hart

TEKST TOON BERENDSEN | BEELD JEFFREY KORTE

Trots toont Ilse de VVP Advies Award 2022

(categorie Starters) die op haar bureau

staat. Het winnen van deze prijs bevestigt

dat zij met Juffrouw Polis een gouden

klantgericht idee had. En dan te bedenken

dat zij lang rondliep met dat idee voordat

ze het uitvoerde. Bosland: “Pas toen iemand zei: waarom

doe je het niet gewoon? Dat geef ik dan ook mee

aan collega-adviseurs: just do it! Als je meent een goed

idee te hebben, ga ervoor.”

Ilse doet met Juffrouw Polis wat haar hart haar ingeeft.

Haar missie: “Ik wil duidelijk en transparant zijn

over verzekeringen. En ik wil de jeugd laten zien dat het

vak van financieel adviseur mooi en dankbaar is.”

Die missie elke dag weer verwezenlijken, is sowieso

hard werken. “Helemaal omdat ik alles zelf doe, van

offerte tot schadeafhandeling, en Juffrouw Polis steeds

meer klanten krijgt. Overigens mede dankzij de Advies

Award, deze doet écht iets. Ik heb er aandacht aan besteed

op de social media, ook hebben lokale kranten erover

geschreven. De Award bevestigt dat je goed bezig

bent, mensen pikken dat op. Dankzij de Award heb ik

ook nieuwe klanten gekregen, waaronder enkele hele

grote bedrijven. Uitdaging is nu dus wel om deze groei

te managen.”

WAT HEB JE ECHT NODIG?

Volgens Bosland is het niet alleen belangrijk om je missie

waar te maken, maar ook om haar goed te bewaken.

“Er zijn zoveel zaken die je van je missie kunnen afleiden.

Daarom stel ik mij voortdurend de vraag: wat heb

ik nou echt nodig? Ik heb zeker in het begin veel aan tafel

gezeten met ondernemers die hun waar aanprezen.

Want ja, mensen zien ook weer handel in jouw handel.

Je bent gauw geneigd overal ja op te zeggen. Inmiddels

kan ik de juiste afweging steeds beter maken. Daarbij

kijk ik ook naar het geld. Voor niks gaat de zon op, dus

een investering moet wel iets opleveren. Een tijdje geleden

werd ik gevraagd om voor een schappelijke prijs

te adverteren op een billboard bij Lelystad langs de A6.

Daar zijn nieuwe klanten uit voortgekomen, dus was

het mij de investering waard. Maar ik ga niet betalen

om twee seconden in beeld te komen in een tv-programma.”

Ilse noemt het ook belangrijk dat het past, wat ze

ook betrekt op klanten. “Als startende ondernemer ben

je blij met iedere klant. Maar soms past iemand gewoon

niet bij je. Ook zeg ik wel eens: blijf gewoon zitten

waar je zit. Laatste meldde zich een vrouw die door

haar vriend naar mij was gestuurd. Maar eigenlijk was

ze hartstikke tevreden met de adviseur die ze had en die

regelmatig bij haar aan de keukentafel zit.”

Bosland heeft ook geleerd om zich te omringen

met de juiste mensen. “Daarbij zoek ik het dicht bij

huis. Video’s bijvoorbeeld maak ik samen met mijn

moeder, ook omdat ik het werken in eigen beheer prettig

vind.”

MEER VAN ZICHZELF

De klantenkring van Juffrouw Polis wordt steeds groter.

Inmiddels is er ook bijna landelijke dekking. Het concept

staat. Welke volgende ideeën heeft Ilse?

20 | VVP NR 5 NOVEMBER 2022


UIT DE ADVIESPRAKTIJK

In de vorige aflevering van ‘Uit de adviespraktijk’ vertelde

zij al dat ze een Social Media-coach in de arm heeft

genomen. “Ik wil mijn Social Media-output naar een

hoger niveau tillen en nog meer inhoud geven. Ik wil

zeker ook meer videocontent bieden, ook omdat ik het

maken ervan leuk vind. Ik wil de persoon achter Juffrouw

Polis meer laten zien. Ik krijg veel terug van mensen

dat ze blij worden van Juffrouw Polis en dat ze worden

geïnspireerd door wat ik doe.

“Verder wil ik nadrukkelijk blijven uitstralen dat ik

sta voor het adviesvak. Iedereen zou een financieel adviseur

moeten hebben! Ik schrik bijna dagelijks van polissen

waar klanten mee aan komen zetten. Zoals van

een gezin dat al jaren alleenstaandendekking heeft op

zijn ooit rechtstreeks afgesloten verzekering… Mensen

Ilse Bosland en Bob

Klijn (vice-voorzitter

jury VVP Advies Award:

‘Award doet écht iets.’

hebben helaas het beeld dat een adviseur duur is. Maar

advies is juist niet duur. Het maatwerk van de adviseur

maakt dat de klant effectief en efficiënt verzekerd is.” n

NR 5 NOVEMBER 2022 VVP | 21


NIEUWE HET VUUR RISICO’S VAN...

HET VUUR VAN...

22 | VVP NR 5 NOVEMBER 2022


HET VUUR VAN...

ER ZIJN VEEL PRACHTIGE MENSEN IN

ONZE SECTOR DIE ELKE DAG HET BESTE

GEVEN WAT IN HEN ZIT. IN ‘HET VUUR VAN’

ZET VVP DEZE MENSEN OP EEN VOETSTUK.

TEKST COLINDA ROSENBRAND

Vrienden vragen me wel eens waarom

ik in de – volgens hen – harde

financiële sector werkzaam ben.

Zij weten dat ik een echte ‘vechter’

ben met een - misschien te – sterk

ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel.

Zij zien mij meer als pleitbezorger

van de zwakkeren dan als voorvechtster van bedrijven

binnen die saaie financiële wereld.

Wetgeving, beleid en lobby in de financiële sector klinken

misschien saai, maar het is toch écht mijn vuur. Het

gekke is dat het nog niet eens voortkomt uit het feit dat

ik rechten heb gestudeerd, maar uit het feit dat ik in

het begin van mijn carrière een aantal jaren als adviseur

heb gewerkt. Mensen helpen met - voor hen vaak -

complexe financiële producten werd mijn passie. Ik liep

het vuur uit mijn sloffen om mensen te helpen. Zo zal ik

nooit vergeten dat een klant me huilend vertelde dat ze

de uitkering uit een levensverzekering niet kreeg, terwijl

ze die vlak voor haar huwelijk had afgesloten om

na 25 jaar het jubileum groot te kunnen vieren. Maar

wat bleek, toen de verzekering tot uitkering kwam, had

de loondienstagent gezegd dat de uitkering moest worden

gebruikt als koopsom voor een nieuwe levensverzekering.

Niet zo moeilijk te raden waarom?! Koren op

mijn molen: dat feest moest er komen en dat ís er ook

gekomen!

Toen ik 25 jaar geleden bij de NVA begon was het imago

van de adviseur niet best, terwijl ik vanuit de praktijk

wist dat verreweg de meeste adviseurs gewoon het beste

voor hun klant willen. Binnen de OvFD kan ik, vanwege

de affiniteit met het adviesvak en mijn vechtersmentaliteit,

doen wat ik liefste doe: opkomen voor het

‘Wat ik liefste doe:

opkomen voor het

belang van advies’

belang van advies. Het is soms echt even doorbijten om

wetsvoorstellen aangepast te krijgen of andere zaken

te regelen die de belangen van adviseurs veiligstellen.

Lobby is de weg van de lange adem, opgeven is geen

optie. Maar als je dan uiteindelijk je doel behaalt, zoals

een wettelijke titel voor onafhankelijkheid, dan heb ik

een hele dankbare functie in een uiterst dynamische financiële

advieswereld! n

OPGEVEN IS GEEN OPTIE

Uiteindelijk ben ik overgestapt naar een brancheorganisatie

om adviseurs te kunnen vertegenwoordigen.

POWERED BY ANTOINETTE KALKMAN

COLINDA

ROSENBRAND

DIRECTEUR

OFVD

NR 5 NOVEMBER 2022 VVP | 23


OPINIE

HET LIJKT EROP DAT IEDEREEN NOG MOET

WENNEN AAN DE NIEUWE REALITEIT EN

NIET VOORBEREID WAS OP EEN SNELLE

STIJGING VAN DE HYPOTHEEKRENTE.

TEKST MICHEL LIGTLEE,

BELEIDSADVISEUR VERENIGING EIGEN HUIS

De afgelopen jaren hebben veel huizenbezitters

kunnen profiteren van

extreem lage hypotheekrentes. Door

te verhuizen of de hypotheek over

te sluiten hebben velen van hen een

rente tussen de één en twee procent,

die vaak nog jaren doorloopt. Sinds

begin dit jaar is de gemiddelde hypotheekrente snel

opgelopen. Huiseigenaren die verhuizen naar een volgende

woning willen dan ook graag hun lage rente

meeverhuizen naar de volgende woning. De meeste

geldverstrekkers kennen ook een verhuisregeling of

meeneemregeling. Als adviseur moet je op bijbehorende

voorwaarden letten, af en toe wat puzzelen met

op- en afslagen om op het juiste tarief uit te komen en

wat langer wachten op het bindend aanbod omdat de

processen niet op orde zijn. Zo let je op de termijnen

waarbinnen de rente meegenomen kan worden, is de

volgende hypotheek met of zonder NHG, etcetera. Het

lijkt erop dat iedereen nog moet wennen aan de nieuwe

realiteit en niet voorbereid was op een snelle stijging

van de hypotheekrente.

LASTIGE KEUZE

Met een beetje goede wil en geduld komt het op dit moment

in veel gevallen wel goed met het meenemen van

de lage rente naar de volgende woning. Dit blijkt ook

uit de vele reacties van adviseurs op onder andere LinkedIn,

naar aanleiding van het bericht van Vereniging

Eigen Huis over de verhuisregeling. In het bericht vragen

wij aandacht voor de problemen, die kunnen ontstaan

als de resterende termijn van de lage rente korter

is dan tien jaar en er voor het verkrijgen van de nieuwe

hypotheek voor dit leningdeel dus getoetst moet worden

met de toetsrente van vijf procent. Als de klant al

tegen zijn maximale leenruimte zit, kan dit problemen

24 | VVP NR 5 NOVEMBER 2022


OPINIE

Lage rente

meenemen of

toch niet?

opleveren bij het meenemen van de lage hypotheekrente.

Sterker nog, het kan zelfs noodzakelijk zijn om de

lage rente op te geven om de hypotheek rond te krijgen!

Wij zien dit al in concrete gevallen gebeuren tot grote

frustratie van de adviseur en de klant.

In een situatie waarin een van onze leden nog 7,5

jaar te gaan heeft in zijn huidige rentevaste periode met

een rente van een procent, krijgt hij de benodigde hypotheek

niet rond als getoetst wordt met een rente van

vijf procent. Door te kiezen voor de huidige tien jaar vaste

rente van 3,5 procent (rente op moment van schrijven

van dit artikel) krijgt hij de hypotheek wel rond. Het is

buitengewoon lastig uit te leggen aan klanten dat een

hypotheek met een hogere rente en een aanzienlijk hogere

maandlast wel past en een hypotheek met de lage

rente en dus ook lagere maandlast niet! Deze klant staat

dus voor een lastige keuze. Heeft hij nog eigen geld om

de hypotheek te verlagen, geeft hij zijn lage rente op,

gaat de verhuizing nog door, enzovoort. Vraagstukken

waar hij geen rekening mee heeft gehouden, omdat hij

ervan uitgegaan is dat de lage rente meegenomen kan

worden. De meeste klanten zullen deze verwachting

ook hebben en als adviseur moet je dan uitleggen dat

dat toch niet altijd mogelijk is. Nu kun je denken dat zijn

toch uitzonderingssituaties. Maar is dat zo en blijft dat

ook zo? Nu zal het nog incidenteel voor komen, maar

wat gebeurt er al de rente verder stijgt en daardoor mogelijk

ook de toetsrente stijgt, de leennormen per 1 januari

strenger worden door stijgende vaste lasten en

steeds meer klanten een resterende rentevaste periode

korter dan tien jaar hebben? Wij verwachten dat steeds

meer huiseigenaren met dit vraagstuk te maken gaan

krijgen en teleurgesteld gaan worden.

OPLOSSING EENVOUDIG

De oplossing is wat ons betreft eenvoudig. Wij roepen

geldverstrekkers op om op korte termijn mogelijkheden

te bieden om de resterende rentevaste periode te verlengen

naar een nieuwe periode van tien jaar of langer.

Dat kan bijvoorbeeld door de rente te middelen met de

dagrente of in plaats van een boete een bonus te berekenen

en deze uit te smeren over de nieuwe looptijd. De

lage contractrente vertegenwoordigt een waarde (bonus)

en deze kan op dezelfde manier berekend worden

als de boete bij oversluiten naar een lagere rente. Er zijn

geldverstrekkers, waaronder ING, die al een oplossing

bieden om de looptijd te verlengen. Geldverstrekkers

merken op dit moment zelf ook in toenemende dat zij

vragen ontvangen over de meeneemregeling en de mogelijke

gevolgen.

Het aanpassen van de toetsrente door de toezichthouders

is wat ons betreft niet de oplossing. Deze rente

is in het leven geroepen om te toetsen of de hypotheeklasten

over tien jaar nog steeds betaalbaar zijn als

de klant kiest voor een rentevaste periode korter dan

tien jaar. De betaalbaarheid van de hypotheek nu en in

de toekomst is dan ook een belangrijk uitgangspunt. De

oplossing voor het geschetste probleem moet en kan van

de geldverstrekkers komen. Als het niet snel wordt opgelost,

wordt een klein probleem, zoals we vaker in Nederland

zien, vanzelf een groot probleem. Vereniging Eigen

Huis is dan ook van mening dat geldverstrekkers er alles

aan moeten doen om het voor klanten mogelijk te maken

om de lage rente mee te nemen naar de volgende

woning. In de tussentijd moeten adviseurs en klanten

goed opletten met de verhuisregeling en bijbehorende

voorwaarden om teleurstellingen te voorkomen. n

NR 5 NOVEMBER 2022 VVP | 25


COMMUNICATIE

IK SLA, IN DE OREN VAN EEN HEEL GROOT DEEL VAN DE

NEDERLANDERS, WARTAAL UIT. IK BEN NIET TE VOLGEN. MENSEN

BEGRIJPEN NIET WAT IK ZEG OF SCHRIJF. EN DAT LIGT NIET AAN HEN,

MAAR AAN MIJ. EN IK BEN NIET DE ENIGE DIE VOLSLAGEN ONZIN

UITKRAAMT. WIJ DOEN HET ALLEMAAL IN DE VERZEKERINGSSECTOR.

Rare taal,

verzekeringstaal,

wartaal!

TEKST MIEKE DADEMA, SOEPEL.ORG | BEELD RAPHAËL DRENT

Ik hou van taal. Ik heb op de universiteit geleerd om

moeilijke woorden te gebruiken. “Het elimineren

van multi-problematieken levert uiteindelijk een

verhoogde return op”. Ik vind het een mooie zin. Ik

begrijp de zin ook. Sterker nog, ik hoef niet eens na

te denken over een of meerdere woorden in die zin.

Logisch, ik lees veel, ben hoog opgeleid en werk al jaren

in een omgeving waarin iedereen net zulke woorden

gebruikt als ik. Mijn taalniveau is in het Nederlands

C2 (zie kader). Hoger dan dat is er niet. Lekker bezig dus,

zou je denken. Maar niets is minder waar.

INGEWIKKELD

Een jaar of vijftien geleden kwamen we erachter dat

we een te ingewikkeld taalniveau gebruikten als verzekeringssector.

B1-taal, dat werd al snel populair. Verzekeraars

gingen ermee aan de slag. Hun teksten pasten

ze aan, iedereen ging op B1-cursus, voorwaarden werden

herschreven en ‘makkelijker’ gemaakt. Interne discussies

waren best verhit. Niet iedereen zat op één lijn.

Vaak hoorde je: “Jip-en-Janneke-taal, dat kan toch echt

niet?” Of: “Als het zo simpel geschreven wordt, dan zal

het juridisch wel niet kloppen.” “Onze klanten zijn toch

niet dom? Dit gaat echt te ver.”

Mooie discussies die ik – vooral met juristen – graag

voerde. Toen kwam je nog zinnen tegen als: “Weledelgestrenge

vrouwe, na ampel beraad, heb ik op grond van

artikel 3.8 sub b gemeend te moeten….” Blablabla. Er is

veel veranderd, maar helaas blijkt ook niveau B1 nog

steeds door veel mensen niet goed te worden begrepen.

Ons taalgebruik is wel eenvoudiger geworden (zie de

kaders voor de voorbeelden), maar nog te onduidelijk.

Goed taalgebruik gaat om je klant kennen en duidelijk

zijn. Meestal is onze taal wel makkelijker gemaakt,

maar niet duidelijker.

Lees het stukje van Unigarant maar eens door. Lijkt

makkelijk wat er staat, toch? Eenvoudige woorden, duidelijke

opsomming. Niks mis mee.

Maar hoe hoog is nou het eigen risico?, vraagt een

klant zich af. Eerst wordt er gezegd ‘u heeft geen eigen risico.’

Vervolgens begint de rest van de zin met het woord

‘mits’. Maar dan moet ik weten wat het woord ‘mits’ betekent

en moet ik begrijpen welke schadeherstellers bij

‘ons’ zijn aangesloten. Dan denk ik waarschijnlijk dat

ik geen eigen risico heb als ik een schade laat herstellen

door iemand die is aangesloten bij ‘ons’. En waar lees

ik dan wat dat eigen risico is? De tekst gaat verder over

storm, dus als ik schade heb door een storm, dan heb ik

26 | VVP NR 5 NOVEMBER 2022


COMMUNICATIE

Mieke Dadema:

‘Stap uit je eigen

taalbubbel.’

TAALNIVEAUS

• Taalniveau A1 Doorbraak – basiskennis van de

taal, bekende dagelijkse uitdrukkingen en eenvoudige

zinnen.

• Taalniveau A2 Tussenstap – bekend met veelgebruikte

uitdrukkingen en kan gesprekken voeren

over alledaagse zaken.

• Taalniveau B1 Drempel – kan eigen mening geven

en kan ervaringen, gebeurtenissen, dromen

en verwachtingen beschrijven.

• Taalniveau B2 Uitzicht – kan de hoofdlijnen van

complexe teksten begrijpen, kan duidelijke, gedetailleerde

tekst produceren en kan spontaan

aan een gesprek deelnemen.

• Taalniveau C1 Effectieve operationele vaardigheid

– kan zichzelf vloeiend uitdrukken en kan

de taal flexibel en efficiënt gebruiken voor sociale,

academische en professionele doeleinden.

• Taalniveau C2 Beheersing – kan zonder moeite

alles begrijpen wat hij/zij hoort of leest en kan

zichzelf spontaan, zeer vloeiend, precies en genuanceerd

uitdrukken, ook in meer complexe situaties.

wel een eigen risico. Dat snap ik, maar wat als ik die laat

herstellen door zo’n aangesloten iemand? Weet je wat?

Het zal wel. Ik stop met lezen en zie wel wat er gebeurt.

EENVOUDIG EN ONDUIDELIJK

De tekst is wel ‘makkelijk’, maar niet duidelijk. De dingen

die bij elkaar horen, staan niet bij elkaar. De woorden

die gebruikt worden, zijn geen woorden die mensen

in hun normale leven gebruiken.

Laatst hoorde ik op kantoor het volgende gesprek:

“Ja, mevrouw, ik snap dat u de verzekering niet meer

wil, maar hij is al geprolongeerd, dus ik moet dat terugdraaien

en u een creditering sturen. Pas daarna kan ik

de nota’s tegen elkaar wegstrepen.” Het was even stil, er

werd wat gezegd door de klant. De reactie van mijn collega

was: “Ik probeer u al uit te leggen dat ik dat dus nu

niet kan, maar eerst de prolongatie moet terugdraaien.”

Uiteindelijk werd het gesprek afgesloten met: “Ik

ga het vandaag nog regelen, u kunt de factuur gewoon

weggooien.” Dat begreep de klant en er werd tevreden

opgehangen. Beide personen deden hun best aan de telefoon,

maar ze begrepen elkaar niet, ze waren niet dui-

NR 5 NOVEMBER 2022 VVP | 27


COMMUNICATIE

EIGEN RISICO

“U heeft geen eigen risico, mits u de schade laat herstellen door

een schadehersteller die bij ons aangesloten is. Er gelden een

paar uitzonderingen:

• Bij schade ontstaan door storm is het eigen risico altijd € 250.

• Bij schade die u laat herstellen door een niet-aangesloten

hersteller is het eigen risico € 250.

Vrijwillig eigen risico

U kunt ook kiezen voor een vrijwillig eigen risico van € 100

of € 200. Dan krijgt u korting op uw premie. Het vrijwillig eigen

risico komt bovenop het genoemde eigen risico. Ook als u

naar een geselecteerde hersteller gaat.”

(www.unigarant.nl/verzekeringen/opstalverzekering)

delijk. De klant zei niet: “Mevrouw, u kunt dit allemaal

zeggen, maar ik snap niet wat u bedoelt met prolongeren

en terugdraaien.” En mijn collega begreep niet dat

de klant alleen maar wartaal hoorde. Taal is mooi en

oh zo ingewikkeld als we niet luisteren en ons niet verplaatsen

in de ander.

Nationale-Nederlanden heeft haar taalniveau ook

aangepast. Je ziet het eigenlijk meteen als je op de website

komt. Dat gaat al best goed, en best duidelijk. Maar

lees het kader 'Opstalverzekering’ eens.

Mooi, denkt de klant, het is dus niet verplicht. Maar

wat is een opstal? De verzekering is dus niet verplicht,

maar de hypotheekverstrekker (wie is dat?) kan het wel

eisen. Wat, die verzekering? Maar hoe weet ik dat dan

of zo’n hypotheekverstrekker dat eist? Mijn huis is een

onderpand en als dat minder waard wordt, dan…? Wat

maakt dat dan uit? Wat heeft het omvallen van een

boom nou te maken met mijn hypotheekverstrekker?

Moet ik nou wel of geen verzekering hebben? Ik doe

maar even niks meer.

De tekst is op zich mooi, alles zit er in wat Nationale-Nederlanden

wil vertellen over opstal en je hypotheek.

Alleen worden de verbindingen niet uitgelegd.

We gaan met zeventaalslaarzen zo van de ene zin naar

de andere. We veronderstellen kennis bij de lezer, maar

OPSTALVERZEKERING

“Het is niet wettelijk verplicht om een opstalverzekering af te

sluiten. De hypotheekverstrekker kan wel eisen dat je een opstalverzekering

afsluit. Je huis is namelijk onderpand voor de

hypotheekverstrekker. Met een opstalverzekering is er minder

risico dat je huis minder waard wordt. Bijvoorbeeld door brand

of een omgevallen boom.” (www.nn.nl/Particulier/Verzekeren/

Woonverzekeringen/Opstalverzekering.htm)

MIEKE DADEMA

Mieke Dadema is initiatiefnemer van soepel.org en

wil verzekeringen toegankelijk maken voor mensen

die moeite hebben met lezen en schrijven. Zij hoopt

de verzekeringsbranche te bewegen om duidelijker

te communiceren, niet alleen door het gebruiken

van makkelijke woorden en korte zinnen, maar door

echt te luisteren naar je klant en uit de eigen taalbubbel

te stappen. Meer informatie: www.soepel.org.

als die er in 70 procent van de gevallen niet is? Dan ga

je te snel van A naar E, je had nog even moeten stoppen

bij B, C en D. We denken te snel, we veronderstellen te

veel, we kennen onze klant niet echt.

TAALPARELTJE

En dan ook nog maar eentje van a.s.r.. Mooie site, heel

veel eenvoudig taalgebruik, maar ook hier trof ik een

taalpareltje aan:

“We vinden het belangrijk dat mensen in staat zijn

om verantwoorde risico’s te nemen en bewust financiële

keuzes te maken. We zijn er voor alle mensen die wonen

en werken in Nederland. Dit vraagt aandacht voor

inclusie en waardering voor diversiteit op basis van gelijkwaardigheid.”

(www.asr.nl/over-asr)

Tja, ik denk dat ik het na de voorbeelden van hierboven

eigenlijk al niet meer hoef uit te leggen, mooie zinnen,

maar wat staat er nu eigenlijk? Wat bedoel je? Ik

snap je wel, maar snapt je klant het ook? Er is nog heel

veel werk aan de winkel om verzekeringen duidelijker

te maken… n

28 | VVP NR 5 NOVEMBER 2022


PURPOSE

DAT ER VEEL MINDER BESCHIKBARE

HUIZEN DAN WONINGZOEKENDEN ZIJN,

IS NATUURLIJK AL LANG BEKEND. DAT

DE REGERING DAAR IETS AAN WIL DOEN,

IS EEN NOBEL STREVEN. MAAR HET IS

MAAR DE VRAAG OF DE AANGEKONDIGDE

HERZIENING VAN DE HUISVESTINGSWET

HET GEWENSTE RESULTAAT OPLEVERT.

TEKST HERGEN DUTRIEUX, VIISI HYPOTHEKEN

Geschreven op persoonlijke titel

‘Wat als een koper

geen vergunning

krijgt om in zijn

zojuist gekochte

huis te wonen?’

Wat houdt de geplande herziening

in? In 2021 kondigde het kabinet

aan dat gemeenten meer mogelijkheden

moeten krijgen om betaalbare

woningen te bestemmen

voor de eigen inwoners. Gemeenten

kunnen nu al 50 procent van de beschikbare huurwoningen

toewijzen aan mensen die een maatschappelijke

of economische binding met de stad of het dorp

hebben. Maximaal 25 procent mocht worden voorbehouden

aan eigen inwoners.

Dat maximum laat minister De Jonge los in zijn

wetsvoorstel. De volle 50 procent mag dus worden gereserveerd

voor eigen inwoners, of voor doelgroepen die

de gemeente als cruciaal beschouwt. Denk aan leraren,

politiemensen of zorgmedewerkers.

Echt nieuw is dat gemeenten in de toekomst ook

koopwoningen tot de NHG-grens (355.000 euro in 2022)

mogen toewijzen op deze grond. Dat gebeurde tot nog

toe alleen op de Waddeneilanden. Dit betekent dat kopers

van een betaalbaar stulpje een huisvestingsvergunning

nodig hebben voor ze in hun nieuwe huis mogen

trekken.

HERZIENING VAN KRACHT IN 2023

In september bleek dat het de regering menens is. De

Jonge kondigde aan dat de herziening het liefst op 1 januari

2023 van kracht moet worden. Mocht de behandeling

in de Tweede en Eerste Kamer te lang duren, dan

wordt dat 1 juli 2023.

In een persbericht liet De Jonge weten waarom het

voorstel volgens hem noodzakelijk is. “Overal wordt de

30 | VVP NR 5 NOVEMBER 2022


PURPOSE

Goede bedoelingen

krapte op de woningmarkt gevoeld. Starters kunnen

vaak op het eigen dorp geen betaalbare woning vinden,

omdat de prijzen de pan uit rijzen doordat er fors wordt

overboden. Vaak door mensen van buiten de regio. Ook

senioren kunnen geen geschikt appartement vinden in

hun eigen gemeente als ze willen doorstromen. Voor de

leefbaarheid en de vitaliteit van de regio is het cruciaal

dat mensen op het dorp kunnen blijven wonen als ze

willen verhuizen.”

TANTE SJAAN

Een sympathiek voorstel. Niemand zal erop tegen zijn

dat Tante Sjaan als ze wat slecht ter been wordt, een benedenwoning

kan betrekken in het dorp waar ze haar

hele leven heeft gewoond. En als haar kleinkinderen

dan ook nog een huis in de buurt kunnen vinden, des te

beter. Iedereen gunt het Sjaan dat ze haar laatste jaren

in tevredenheid doorbrengt.

Maar de problemen op de woningmarkt zijn complex

en makkelijke oplossingen bestaan niet. Het duurde

dan ook niet lang voordat de kritiek op de goede bedoelingen

van de minister losbarstte. Want er dienen

zich natuurlijk een paar stevige vragen aan.

RECHT OP VRIJE VESTIGING

Het recht op vrije vestiging is verankerd in Europese

wetgeving. Je moet dus met heel goede argumenten

komen om van dat recht af te wijken. De Raad van State,

het hoogste rechtscollege van Nederland, vindt dat

De Jonge onvoldoende motiveert waarom de beperking

van deze vrijheid toelaatbaar zou moeten zijn.

EIGENDOMSRECHT

Maar interessanter nog vind ik de kwestie van het eigendomsrecht.

Het wetsvoorstel is bedoeld om de woningmarkt

vlot te trekken voor woningzoekenden, huurders

en kopers. Maar hoe zit het met de eigenaren van

de woning. Je ontkomt er niet aan om te constateren dat

een woningeigenaar die zijn (betaalbare) woning wil

verkopen, zijn neus kan stoten aan deze wet. Het verkopen

van de woning is ook onder de nieuwe wet niet

gebonden aan een vergunning. Maar het bewonen van

de woning wel. En dat is, zo stelt ook de Raad van State,

toch meestal wel het doel van de woningverkoop. Dit

kan dus in de praktijk betekenen dat een verkoper minder

opbrengst voor zijn huis kan verwachten. De groep

potentiële kopers is immers kleiner, omdat niet iedereen

voor een vergunning in aanmerking komt.

PRIJSOPDRIJVING

Paradoxaal genoeg kan het wetsvoorstel volgens critici

ook leiden tot een prijsopdrijving. Want wie zijn droomhuis

heeft gevonden en voldoende financiële middelen

heeft, zal zich niet laten tegenhouden door de NHGgrens.

Door een euro boven die grens te gaan zitten,

kun je de vergunningsplicht theoretisch omzeilen. Hierdoor

hebben de mensen met een laag of middeninkomen

toch weer het nakijken.

ONTBINDENDE VOORWAARDE?

Een andere vraag is wat de vergunningsplicht betekent

voor een getekend koopcontract. Wat gebeurt er

wanneer een koper geen vergunning van de gemeente

krijgt om in zijn zojuist gekochte huis te gaan wonen? Is

dit dan een ontbindende voorwaarde?

DOEL BEREIKT

De grote vraag is ten slotte of de regering met deze herziening

haar doel kan bereiken. Het probleem dat zij

met de herziening wil oplossen, is dat mensen voor wie

geld geen bezwaar is, de woningprijzen opdrijven in populaire

buurten, steden en dorpen. Amsterdam, dat menig

gezin ziet vertrekken naar omliggende gemeenten,

heeft al enthousiast gereageerd. Maar hoeveel woningen

zijn er in Amsterdam onder de NHG-grens, zelfs nu

de woningprijzen in Nederland dalen? Niet veel. Andere

steden die veel relatief goedkope woningen hebben,

zijn juist blij met instroom van buitenaf.

Er zijn kortom nog veel vragen over dit wetsvoorstel.

Ook dit wetsvoorstel is niet de panacee die alle problemen

op onze turbulente woningmarkt gaat oplossen,

daar ben ik van overtuigd. n

NR 5 NOVEMBER 2022 VVP | 31


SAMEN BETROKKEN

Financieel adviseurs staan midden in de samenleving.

Deze Local Hero’s zijn een vraagbaak voor

verzekeringen, hypotheken en andere geldzaken,

plaatsen hun klanten op nummer één en zijn

maatschappelijk betrokken in hun omgeving. VVP zet

samen met Nh1816 verzekeringen het advieskantoor

in de schijnwerpers. Dit keer Koos Rook Financiële

Diensten. Samen betrokken bij de samenleving.

TEKST MARTIN NEYT | BEELD FOTOBUREAU ROEL DIJKSTRA

Ja, de Krimpenerwaard is voor mij hier op aard

toch het plekje waar ik het liefste ben/Tussen

IJssel en Lek, op de kaart maar een vlek, ligt voor

mij daar het mooiste dat ik ken. Met een songtekst

verklaarde de oprichter en naamgever

van ons kantoor, Koos Rook, in 1982 zijn liefde aan de

Krimpenerwaard. De lokale zanger Johan van den Heuvel

zette het nummer op de plaat. Het zegt alles over

onze band met de streek. We staan niet alleen met beide

benen in het polderlandschap, we hebben er onze

wortels.

We spreken wel eens van ‘voor en na de brug’. De

brug is in dit geval de Algerabrug, die Krimpen aan den

IJssel verbindt met Groot-Rotterdam. Mensen van voor

de brug zijn Krimpenaren, over het algemeen nuchter

en bescheiden, niettemin trots op hun mooie omgeving.

Na de brug is men meer uitgesproken, wat luidruchtiger.

De Algerabrug geldt als een herkenningspunt

voor velen. Het is de poort tot de Krimpenerwaard

en een zeer vervelend ding als je er weer eens in de file

staat. Er gaat zoveel verkeer overheen, dat er altijd wel

een discussie is over de toegangswegen en het verbreden

van de brug.

Dit is een maritiem gebied, al zijn veel leveranciers

voor de scheepvaart eind jaren ’90 vertrokken. Gelukkig

is er nog genoeg bedrijvigheid. Onze zakelijke klantenkring

varieert van éénpitters tot MKB. We kunnen beide

soorten ondernemers volledig ontzorgen. Ons kantoor

biedt naast verzekeringsoplossingen, hypotheken

en persoonlijke financiële planning, ook een RegioBank,

fiscale en administratieve ondersteuning. Persoonlijk,

aandacht en kennis, dat zijn onze kernwaarden. De laatste

vertaalt zich ook naar klantkennis. We willen een

klant zodanig leren kennen, dat we op allerlei terreinen

kunnen meedenken. Neem brandveiligheid voor bedrijven.

Verzekeraars stellen hoge eisen aan elektra, zoals

NEN- en Scopekeuringen en voor die keuringen vragen

grote bedrijven de hoofdprijs. Wij kunnen doorverwijzen

naar een bevriende specialist die goed werk levert

en schappelijke prijzen hanteert.

Goed advies betekent voor ons zorgvuldig luisteren,

op de juiste manier vragen stellen, adviseren en

inschatten welke risico’s iemand loopt én wil lopen.

Soms kunnen particulieren en ondernemers bepaalde

risico’s op verantwoorde wijze zelf dragen. Financiële

vraagstukken op een laagdrempelige manier uitleggen,

hoort er ook bij. Dat kun je alleen met de nodige kennis,

ervaring en het nodige inlevingsvermogen. Het helpt

dan dat ons team uit medewerkers van diverse leeftijden

bestaat. Een vraag die zowel jongeren als senioren

wel eens stellen: ik rijd niet meer op mijn brommer, dan

hoef ik ‘m toch ook niet te verzekeren? Wel dus. Zolang

de brommer is aangemeld bij het RDW, moet je ‘m verzekeren.

Zo niet, dan riskeer je hoge boetes.

Meedenken en korte lijnen typeren Nh1816. Voor

ons is het een fijne samenwerkingspartner omdat ze er

op dezelfde wijze instaan als wij. En natuurlijk is hun

maatschappelijke betrokkenheid voor ons belangrijk.

We hebben samen met Nh1816 een sporttentenkamp

voor kinderen georganiseerd. Het doel was tweeledig,

kinderen weer aan het sporten krijgen, iets wat in coronatijd

naar de achtergrond verdween, en kinderen

van Oekraïense vluchtelingen een leuke dag bezorgen.

Andere mooie maatschappelijke projecten waaraan

we deelnemen, zijn de Week van het Geld, voorlichting

over online bankieren en fraude voor de bewoners van

een seniorencentrum, verkeerslessen voor scholieren

en een ontmoetingslocatie voor mensen met een verstandelijke

beperking. Mensen zeggen wel eens ‘we

zien jullie overal!’ Klopt, we zijn bij talloze verenigingen

en evenementen in de Krimpenerwaard betrokken. We

doen dat bovenal voor onze regio, voor de mensen. En

ja, het draagt bij aan de naamsbekendheid. Je kunt ook

een enorm billboard plaatsen, maar wij kiezen liever

voor sponsoring van maatschappelijke doelen. n

Denny Trouwborst bij de beruchte Algerabrug in

Krimpen aan den IJssel (Zuid-Holland).

32 | VVP NR 5 NOVEMBER 2022


SAMEN BETROKKEN

TROTS

OP WELKE SCHADE-AFHANDELING KIJK JE MET TROTS TERUG?

Klanten, mensen op leeftijd, kregen in 2018 de schrik van hun leven

toen hun huis overstroomde. De woningcorporatie pompte hun

huis leeg, maar daar bleef het dan ook bij. Wij hebben de verdere regie

in handen genomen: de woning leeg laten halen, expertise geregeld,

vervangende woonruimte gevonden én na afwikkeling een bos

bloemen bezorgd. De bewoners kregen zelfs hun inboedel vergoed

op basis van nieuwwaarde, terwijl hun meubels allang waren afgeschreven.

Op zo’n moment kun je als adviseur het verschil maken.

Deze mensen waren zo ontzettend blij! Ook hun kinderen hebben

het nu nog over onze aanpak.

NR 5 NOVEMBER 2022 VVP | 33


VERMOGENSBEHEER

Vermogens-

beheer

Verder kijken dan je neus lang is. Dat is het geheim van succesvol

beleggen. Gouden bergen bestaan niet, pieken en dalen

wel. Hotsen en botsen hoort erbij, maar op de lange termijn

kun je toch een redelijk rendement maken. Waar liggen

de kansen voor financieel adviseurs op de beleggingsmarkt?

Groen beleggen hoort daar zeker bij, nu verduurzaming zo

hot is. Mede kijkend naar de hervorming van het pensioenstelsel,

zullen ook financiële en vermogensplanning aan belang

winnen. Beleggingen kunnen prima passen in het financiële

totaalplaatje van een klant. Groene en misschien

geen gouden maar dan toch wel goede tijden dus voor beleggingsadviseurs

met het juiste richtingsgevoel. Dat dit VVPkatern

Vermogensbeheer mag helpen bij het bepalen van de

juiste richting.

NR 5 NOVEMBER 2022 VVP | 35


VERMOGENSBEHEER

Koersen op de

lange termijn

DE GROOTSTE KANS VOOR DE FINANCIEEL ADVISEUR OP DE MARKT

VOOR BELEGGINGEN? DAT IS EN BLIJFT DENKEN OP DE LANGE TERMIJN.

SCHOMMELINGEN EN SCHOKKEN, SOMS FORS, HOREN NU EENMAAL BIJ

BELEGGEN. EN CRISES? DIE HOUDEN NORMAAL GESPROKEN OOK WEER OP.

TEKST TOON BERENDSEN

Op dit moment is alle focus op

de inflatie, die voor Nederlandse

begrippen ongekend hoog is.

Je moet wel van heel erg goede

beleggingshuize zijn, wil je die

inflatie overtreffen. Dat moet je

niet eens willen proberen. Als je

insteekt vanuit een stabiele portefeuille op de lange termijn,

zal de inflatie van nu uiteindelijk niet meer dan

een hobbel blijken te zijn. Bedenk ook dat de huidige inflatie

zeer sterk wordt gedreven door de stijging van de

energieprijzen. Het is niet zo dat de productiecapaciteit

in haar voegen kraakt. Met andere woorden: er is nog

voldoende ruimte voor economische groei. Het grootste

probleem lijkt eigenlijk nog het personeelstekort dat

zich sterk doet gelden. Dat tekort kan leiden tot looninflatie,

maar tot nu toe is geen sprake van een loongolf.

Zijn er voor de financieel adviseur verder nog kansen

op de beleggingsmarkt? Zeker wel. Juist de huidige

economische situatie onderstreept nog eens het belang

om als adviseur te kijken naar het totaalplaatje van de

klant. Dat wordt alleen nog maar belangrijker, want

36 | VVP NR 5 NOVEMBER 2022


VERMOGENSBEHEER

Nederland sleutelt aan een nieuw pensioenstelsel met

voor iedere deelnemer een individuele pensioenpot. Nu

is het een volstrekte illusie om te denken dat deelnemers

zometeen zelf werkelijk aan de beleggingsknoppen

mogen draaien tijdens hun pensioenopbouw. Het

nieuwe pensioencontract, en helemaal de zogeheten

solidaire premieregeling, wordt aan alle kanten dichtgetimmerd

juist om te voorkomen dat individuele deelnemers

fatale beleggingskeuzes maken. Keuzes zijn er

veel meer aan het einde van de rit, waarbij het frappante

is dat de deelnemer dan wel aan zijn lot wordt overgelaten.

De wetgever introduceert weliswaar de nieuwe

(open) norm keuzebegeleiding. Deze houdt in dat

pensioenfondsen deelnemers moeten begeleiden bij

de overigens ook nu al vaak bestaande keuzemogelijkheden

als variabel pensioen (straks overigens in beginsel

de keuze). Maar ze hoeven niet de totale financiële

situatie van de deelnemer in kaart te brengen. Terwijl

keuzes wel enorme impact kunnen hebben, zeker als

wordt gekozen voor een pensioenbedrag ineens (wel

een nieuwe keuzemogelijkheid, overigens uitgesteld

tot 1 juli 2023). Het kan dus geen kwaad als een professional

meedenkt.

NIEUWE GROTE MARKT?

Er zijn adviespartijen die een hele grote markt voorzien

juist door de hervorming van het pensioenstelsel

en de keuzemogelijkheden. Maar nogmaals, die keuzemogelijkheden

zijn er ook nu al en de meeste mensen

doen er niks mee. Dat zal niet zomaar veranderen, ook

omdat straks veilige default keuzes gaan worden aangeboden

door de pensioenfondsen. Dus er moet nadrukkelijk

aandacht blijven voor het vergroten van het

pensioenbewustzijn en van de pensioenkennis bij de

deelnemers. Communicatie is ook cruciaal. En het belang

wordt dus groter om naar het totaalbeeld van de

deelnemer te kijken. En in een totaalplan kunnen beleggingen

natuurlijk wel degelijk interessant zijn. Hoewel

in dit geval de beleggingshorizon beperkt is, vanwege

de leeftijd van de pensionarissen. Aan de andere kant:

mensen worden steeds ouder.

PENSIOENOPBOUW ZZP’ERS

Het liefst wil je als adviseur iemand vanaf het vroegste

moment begeleiden bij zijn pensioenopbouw. Want

dan heb je wel een lange beleggingstermijn. De wetgever

handhaaft de verplichte deelname in de tweede

pijler, dus er komt niet ineens een nieuwe doelgroep bij.

Maar kijk eens naar de pensioenopbouw van zzp’ers.

Het kabinet zou graag zien dat meer zzp’ers een pensioen

opbouwen. Tegen die achtergrond wordt er een experimenteerbepaling

doorgedrukt. Deze maakt experimenten

met vrijwillige aansluiting van zelfstandigen

WFT VERMOGEN: BIJNA 30.000 ADVISEURS

Beleggingsadvies doe je er als financieel adviseur niet zomaar

even bij. Voor het zware advieswerk is een MiFID II-vergunning

vereist. Grote vermogens moeten echt een doelgroep zijn, wil

alle moeite om de MiFID II-vergunning te verkrijgen en te behouden

lonen. En eigenlijk kun je ook niet heen om DSI-certificering

(DSI: Dutch Securities Institute).

Veel adviseurs opteren voor Wft vermogen en Nationaal

Regime (vrijstellingsregeling) MiFID II. Bij de start van de nieuwe

Wft PE periode afgelopen april waren er 29.197 adviseurs

met de beroepskwalificatie Wft vermogen.

Het Nationaal Regime stelt ondernemingen in staat om

advies te geven over gecombineerde producten met een beleggingscomponent

(zoals effectenhypotheken, pensioenproducten

en andere vermogensopbouwproducten). Daarnaast

kunnen zij voor deze producten orders ontvangen en doorgeven.

Onder het Nationaal Regime mogen ondernemingen deze

diensten ook verlenen bij beleggingsfondsen zonder dat er

sprake is van een gecombineerd product.

in de tweede pensioenpijler mogelijk. Tegelijkertijd echter

worden de mogelijkheden voor pensioenopbouw in

de derde pijler flink verruimd en wordt de pensioenopbouw

in de derde pijler eenvoudiger.

Frank Janse en Elianne Janssen, werkzaam als pensioenadviseur

bij Montae & Partners, stelden in Pensioen

Magazine van augustus/september: “Daarmee

wint de derde pijler aan aantrekkelijkheid ten opzichte

van de tweede pijler. Wij zijn benieuwd in hoeverre dit

mogelijk tot verschuivingen tussen de tweede en derde

pijler gaat leiden. Eén voorspelling durven wij in ieder

geval wel aan: de regering draait met de verruimde mogelijkheden

in de derde pijler eigenhandig de experimenteerbepaling

voor zelfstandigen in de tweede pijler

de nek om. Waarom zou je als zelfstandige immers

in een systeem stappen waarvan het de vraag is of je

daar over een aantal jaar nog in kan blijven deelnemen,

terwijl er een toekomstbestendig alternatief is dat ook

nog eens de mogelijkheid van een tijdelijke uitkering

biedt?”

‘Totaalplan steeds

belangrijker, beleggingen

kunnen daar prima

in passen’

NR 5 NOVEMBER 2022 VVP | 37


VERMOGENSBEHEER

Adviesalerts! beleggingsadvies

Een verplicht nummer voor iedereen die beleggingsadvies

wil geven, is de AFM-leidraad advies- en vermogensbeheerdienstverlening.

De AFM consulteerde

onlangs een aanvulling op de leidraad. Met deze

aanvulling geeft de AFM beleggingsondernemingen

handvatten bij het bepalen van verwachte rendementen

als onderdeel van de geschiktheidstoets.

SFDR-regels aangescherpt

Eerder dit jaar zijn de SFDR-regels aangescherpt en

zijn nieuwe aanvullende regels geïntroduceerd. Het

betreft wijzigingen op het gebied van algemene organisatorische

eisen, de verantwoordelijkheid van het

bestuur, middelen en deskundigheid, belangenconflicten,

risicobeheersingsbeleid, productgovernance,

beoordeling van producten voor klanten, due diligence

van beleggingen, provisies, beloningsbeleid en rapportage.

Tussen de sectoren bestaan wel kleine verschillen

vanwege de verschillende regels per sector.

Zo is er bijvoorbeeld voor tussenpersonen geen wijziging

op het gebied van risicobeheersing omdat deze

verplichting in die sector niet geldt. Lees ook het artikel

van Adfiz hierover in de rubriek Ken je vak! in VVP

3 – juni 2022.

Om particuliere beleggers te ontmoedigen wordt

de overdrachtsbelasting voor ander vastgoed dan de

eigen woning verder verhoogd van acht naar 10,4 procent.

Vermogensrendementsheffing

De vermogensrendementsheffing gaat op de schop.

Het kabinet is van plan om belasting te gaan heffen

over het werkelijke rendement in box 3. In het coalitieakkoord

is afgesproken om dit stelsel in 2025 in te

voeren. Het kabinet heeft op basis van een onderzoek

van Capgemini besloten om dit uit te stellen tot 2026.

Voor de tussenliggende jaren werkt het kabinet aan

overbruggingswetgeving. Voor de vermogenscategorieën

banktegoeden en schulden wordt hierbij zoveel

mogelijk aansluiting gezocht bij het werkelijk in dat

jaar behaalde rendement. Voor de vaststelling van

het forfaitaire rendementspercentage voor de vermogenscategorie

overige bezittingen wordt voorgesteld

om – in lijn met het rechtsherstel – aan te sluiten

bij de methodiek voor vaststelling van het forfaitaire

rendementspercentage voor rendementsklasse

II. Deze methodiek is gebaseerd op het langetermijnrendement

van zowel onroerende zaken, aandelen

als obligaties. Voor 2023 is het rendement bepaald op

6,17 procent.

Door aan te sluiten bij de werkelijke samenstelling

van het vermogen is het noodzakelijk geworden

om groene beleggingen te splitsen in sparen en beleggen.

Dit heeft tot gevolg dat de vrijstelling voor groene

beleggingen over deze twee vermogenscategorieën

verdeeld moet worden. Voorgesteld wordt om de

vrijstelling eerst in mindering te brengen op de groene

beleggingen. Het eventueel resterende deel van de

vrijstelling wordt in mindering gebracht op de groene

spaartegoeden.

Het tarief waartegen het forfaitaire rendement

belast gaat worden, gaat in stappen van een procent

per jaar omhoog naar 34 procent in 2025.

Bij de vormgeving van het nieuwe stelsel voor box

3 gaat het kabinet uit van een vermogensaanwasbelasting.

GROEN

Als er één thema hot is, dan is het verduurzaming. Letterlijk

hot, want er zijn toch serieuze aanwijzigingen

dat de temperatuur oploopt met nu al soms rampzalige

gevolgen (zoals extremer weer en daardoor meer weerschade).

Investeren in een groene toekomst is dus belangrijk.

Beleggers willen het ook, dus hier liggen kansen

voor beleggingsadviseurs en aanbieders van beleggingen.

Belangrijk om te onthouden is dat een groene belegging

niet per definitie een goed rendement betekent.

Misschien wel voor de aarde, maar niet voor de portemonnee

van de belegger. Stap dus niet blind in groene

bedrijven en fondsen. Dat is hoe dan ook niet verstandig,

want greenwashing komt helaas ook nog steeds

veel voor. Op EU-niveau probeert men daar mee af te

rekenen via de Sustainable Finance Disclosure Regulation

(lees voor meer hierover het artikel van Hubrien Meijaard

in VVP 4 - september 2022). Maar ga vooral ook af

op uw eigen oordeel.

In een recente verkenning stelt de AFM: “Het valt op

dat veel aandelen in fondsen die als duurzaam worden

aangeprezen ook onderdeel zijn van ‘gewone’ fondsen. Zo

bestaan veel duurzame fondsen voor een aanzienlijk deel

uit techaandelen. Uitsluiting van de meest vervuilende

beleggingen is een veelvoorkomende manier om een

fonds als duurzaam aan te prijzen. Het is de vraag of dit

overeenkomt met de verwachtingen van beleggers.” n

38 | VVP NR 5 NOVEMBER 2022


PARTNER IN KENNIS

INDEX PEOPLE IS DE EERSTE PASSIEVE VERMOGENSBEHEER-

DER VAN NEDERLAND. DE ONAFHANKELIJKE VERMOGENS-

BEHEERDER WAS BIJ DE START IN 2007 DE EERSTE DIE VER-

MOGENSBEHEER MET UITSLUITEND INDEXFONDSEN OMARM-

DE. INDEX PEOPLE LAAT EMOTIES EN VOORSPELLINGEN VOOR

WAT ZE ZIJN EN BELEGT WERELDWIJD TEGEN LAGE KOSTEN

EN ZORGVULDIG GESPREIDE RISICO’S. HET RESULTAAT IS EEN

EVENWICHTIG LANGE-TERMIJNRENDEMENT EN LAGE BE-

HEERSKOSTEN VOOR DE KLANTEN VAN FINANCIEEL ADVISEURS.

Index People behaalt met passief

beleggen goed rendement voor klanten

Eerlijk verhaal in

plaats van glazen bol

TEKST MARTIN NEYT | BEELD INDEX PEOPLE

Waarom bestaat dit niet?

Eén van de oprichters van

Index People, Marc Vijver,

verbaasde zich halverwege

de jaren ’00 over het gebrek aan partijen

die passief belegden. Actieve beleggers

die hun tanden stuk beten op beursvoorspellingen

waren er genoeg, maar

hij zocht juist naar een degelijke beleggingsmethode

voor het vermogen dat

hij als serieondernemer had opgebouwd.

Gedurende zijn eigen carrière als optiehandelaar

op de beurs zag hij dagelijks

om zich heen dat de spreekwoordelijke

glazen bol een waardeloos ding was. Van

vooraf uitgesproken verwachtingen bleef

nooit veel over.

Wetenschappelijk onderzoek ondersteunt

deze ervaringen. Gemeten over

tien jaar behaalt slechts twee procent

van de vermogensbeheerders die stockpicking

en timing toepassen, dus het impulsief

selecteren en aankopen van beleggingen,

een hoger rendement dan het

marktgemiddelde. “De bewegingen op

financiële markten laten zich niet voorspellen

aan de hand van verwachtingen

en gevoelens”, zegt Jeroen Thijssen,

commercieel directeur van Index People,

gedecideerd. “Ook analyses en modellen

bieden geen garantie op succes. Actief

beleggen resulteert vooral in veel

transacties en dat brengt extra kosten

met zich mee. Nog belangrijker is dat de

meeste voorspellingen niet uitkomen.

Als de verwachtingen niet uitkomen,

kunnen de verliezen groot zijn.”

BELEGGINGSSTRATEGIE

Index People doet het anders. De vermogensbeheerder,

die voor particulieren,

goede-doelenstichtingen en institutionele

beleggers werkt, belegt sowieso altijd

in indexoplossingen, een verzameling

effecten van uiteenlopende bedrijven.

Het bedrijf hoeft daardoor geen afzonderlijke

beleggingen aan te schaffen,

wat klanten fors in de kosten scheelt, en

de risico’s zijn gespreid over een uitgebreide

portefeuille van aandelen, obligaties,

vastgoed en grondstoffen. Het kan

bijvoorbeeld gaan om een belegd vermogen

van 100.000 euro, verspreid over

7.500 aandelen in 74 verschillende landen

en meer dan 10.000 obligaties verspreid

over 62 landen.

De beleggingsstrategie van Index

People wijkt ook af van anderen, omdat

het bedrijf voor een BBP-benadering

kiest. Index People gaat uit van de bijdrage

van een bepaald land aan de wereldeconomie.

De meeste vermogensbeheerders

kiezen voor het systeem van markt-

40 | VVP NR 5 NOVEMBER 2022


INDEX PEOPLE

kapitalisatie, de totale marktwaarde van

uitstaande aandelen van een bedrijf,

maar dat is volgens Thijssen niet de beste

oplossing op de lange termijn.

“Het concentratierisico is dan een

probleem: bij marktkapitalisatie beleg je

veelal meer dan 60 procent in de VS. Je

bent dan te afhankelijk van de koersen in

een specifieke regio. Wij zetten de beleggingen

af tegen de koopkracht van een

gebied ten opzichte van de wereldeconomie.

Zo kunnen we risico’s beter spreiden.

Als de schommelingen op de beurs dermate

groot zijn dat er te grote afwijkingen

zijn ten opzichte van de afgesproken

wegingen, dan gaan we herbalanceren.

Ons beleggingsbeleid heeft onderzoek

als basis en is vastgelegd in regels en procedures.

Dat geeft een hoge mate van zekerheid

en het is volledig transparant.”

Jeroen Thijssen:

‘Vertrouwen is het

belangrijkste in

de relatie tussen

adviseur en klant.’

KORTING OP BEHEERVERGOEDING

Om de risico’s nog verder te verkleinen,

voert een zeskoppige commissie het beleggingsbeleid

uit. Op die manier voorkomt

Index People het bekende ‘key person

risk’, de afhankelijkheid van een allesbepalende

manager. Zo’n solo opererende

specialist kan een te grote stempel

op het beleid drukken en als deze sleutelfiguur

wegvalt of het beleid omgooit,

hebben beleggers meteen een probleem.

Index People werkt volledig onafhankelijk,

stelt Jeroen Thijssen. “We zijn niet

gelieerd aan financiële instellingen en

beschikken over een eigen backoffice en

compliance-afdeling. We verdienen ook

niet aan de beleggingen zelf. Het beleggingsrendement

moet ten goede komen

aan de klant. Onze inkomsten bestaan

uit de beheervergoeding, een vast percentage

van het vermogen. Voor bijvoorbeeld

een vermogen tot 250.000 euro

is dat momenteel 0,7 procent, maar als

klanten via hun financieel adviseur met

ons samenwerken is dit slechts 0,6 procent.

We kunnen de eindklant zo samen

een mooie korting bieden.”

EERLIJK VERHAAL

Het intermediair groeide gaandeweg uit

tot een sterke partner van Index People.

De evenwichtige resultaten voor klanten

van financieel planners en vermogensadviseurs

spelen daarbij een rol. Een berekening

over een termijn van negentien

jaar toont aan, dat een ton aan belegd

vermogen bij een neutraal profiel tot

bijna 283.000 euro uitgroeide. Een offensief

profiel leverde in dezelfde periode

meer dan 388.000 euro op. Index People

maakt gebruik van zeven risicoprofielen.

Beschikbaar als standaardprofielen, maar

ook als volledig duurzaam gescreende

profielen.

Gecombineerd met lagere kosten

voor beheer en een hoge service, hebben

adviseurs volgens Thijsen een goed

en eerlijk verhaal voor hun klanten. “Vertrouwen

is het belangrijkste in de relatie

tussen adviseur en klant en wij kunnen

daar een bijdrage aan leveren. Onze

dienstverlening en kosten zijn helder en

adviseurs ontvangen alle digitale tools,

AVG-proof, om op de hoogte te blijven

en de voortgang in de gaten te houden.

Klanten kunnen via hun adviseur al vanaf

40.000 euro instappen. Normaal gesproken

is die grens 100.000 euro. Verder

zijn er voordelen voor de klant, omdat zowel

box-3- als box-1-beleggingen bij één

vermogensbeheerder kunnen worden

ondergebracht.”

Index People verschaft geen kickbacks

of andersoortige fees aan intermediairs,

benadrukt Thijssen. “Ook daarin

willen we transparant zijn. We vinden

dat we een mooie propositie hebben. Het

resultaat van de beleggingen en onze

service dragen ook weer bij aan de professionaliteit

van de financieel adviseur.”

GELIJK GEKREGEN

De oprichters van Index People kregen

met hun visie op beleggen al snel

het gelijk aan hun zijde. De financiële crisis

wierp in 2008 haar schaduw over de

wereld en het beperken van financiële

risico’s werd bon ton. Inmiddels beheert

Index People bijna twee miljard euro aan

belegd vermogen. Thijssen: “We groeien

jaar op jaar en financieel advieskantoren

en adviseurs vervullen daarin een spilfunctie.

Of we het goed doen, is uiteraard

aan de klant, maar de uitkomsten van

tevredenheidsonderzoeken zijn bemoedigend.

We scoren zeer goed in het KTO

van de onafhankelijke vergelijkingssite

Vermogensbeheer.nl en uit enquêtes onder

klanten blijkt dat 92 procent ons wil

aanbevelen. Dan moet je toch iets goed

doen! De komende jaren willen we de

band met adviseurs hoe dan ook verder

verstevigen om samen het beste resultaat

voor de klant te realiseren.” n

Meer informatie: www.indexpeople.nl

NR 5 NOVEMBER 2022 VVP | 41


VERMOGENSBEHEER

PROACTIEF CONTACT ONDERHOUDEN MET BELEGGENDE KLANTEN IS

IN DE PRAKTIJK BEST EEN UITDAGING VOOR ADVIESKANTOREN. DIT KAN

ERTOE LEIDEN DAT HET CONTACT MET DE KLANT VERWATERT EN HIERMEE

OOK HET ZICHT OP DE PASSENDHEID VAN HET BELEGGINGSADVIES, OOK

AL WORDT DIT GEËIST DOOR DE TOEZICHTHOUDER. NNEK EN DIALOG

GROUP ZIEN ECHTER VOORAL KANSEN.

Wettelijke

verplichtingen die

leads genereren

TEKST EGBERT BERKHOF EN JAN VERSTEGEN

Beleggen past in de financiële planning van

elk huishouden. Reden voor veel onafhankelijk

adviseurs dit onderwerp actief met

hun klanten te bespreken. NNEK is een

vermogensbeheerder die al jaren nauw

samenwerkt met onafhankelijk advieskantoren.

Het advieskantoor wordt actief

ondersteund bij het bespreekbaar maken van beleggen

met de klant. En wanneer een adviesgesprek tussen de

klant en de adviseur leidt tot het openen van een beleggingsrekening,

dan maakt de vermogensbeheerder

dit proces gemakkelijk voor de adviseur. Al meer

dan zes jaar gaat het openen van beleggingsrekeningen

via de aanvraagtool van Dialog Group (voorheen

Eerstestap.nl). Een indertijd spannende stap van papier

naar honderd procent digitaal is in de praktijk succesvol

gebleken. Deze vorm van digitalisatie heeft het

aanvraagproces van rekeningen vergemakkelijkt, wat

toegevoegde waarde heeft gegeven voor zowel de adviseurs

als voor NNEK.

ONDERHOUD EN NAZORG

Het efficiënt afhandelen van aanvragen van nieuwe

klanten is een mooie oplossing gebleken. Maar wat als

je al klant bent? Proactief contact onderhouden met de

beleggende klant is in de praktijk nog best een uitdaging

voor het advieskantoor. Terwijl dit uiteraard wel noodzakelijk

is. Het feit dat de beurs op en neer gaat, doet

iets met de gemoedstoestand van een beleggende klant.

Daarnaast kan de persoonlijke situatie van de klant

flink veranderen, met mogelijk gevolgen voor het beleggingsadvies.

Als adviseur wil je dit blijven monitoren

voor ál jouw klanten, maar dan loop je tegen een gebrek

aan tijd aan. Dit kan ertoe leiden dat het contact met de

klant verwatert en hiermee ook het zicht op de passendheid

van het beleggingsadvies. Terwijl dit zicht wel verwacht

wordt vanuit de toezichthouder. Het mag duidelijk

zijn waarom de AFM eerlijke en transparante financiële

markten stimuleert. Leidraden worden regelmatig

aangescherpt en dat zorgt er automatisch voor dat beleggingsondernemingen

continu in ontwikkeling zijn.

42 | VVP NR 5 NOVEMBER 2022


VERMOGENSBEHEER

Onderhoud en nazorg is inderdaad een moetje, ook al

zien wij de aanscherping van wet en regelgeving juist

als kans. Het geeft je de mogelijkheid om je eigen proces

weer onder de loep te nemen en vaak resulteert dat

in een betere klantreis. Zo zorgden de verplichtingen

rondom ‘ken-uw-cliëntregels’ ook voor nieuwe mogelijkheden.

Om het advieskantoor in staat te stellen de

klant automatisch en pro-actief te benaderen, was het

de wens van NNEK om voor adviseurs een nazorgtool te

ontwikkelen.

ACHTERGROND

Eerst even een klein beetje achtergrondinformatie over

de wellicht taaie (maar noodzakelijke) kost die ‘ken-uwcliëntregels’

heet. Deze regels schrijven beleggingsondernemingen

voor dat zij periodiek moeten toetsen of

de manier van beleggen nog bij de klant past. Daarin

moeten de volgende onderdelen worden meegenomen:

risicobereidheid, doelstelling, kennis & ervaring en financiële

positie. Verder laat de AFM aan de beleggingsondernemingen

over hóe ze dit toetsen.

Hierin zag NNEK een uitdaging. Hoe ga je namelijk

grote groepen klanten enthousiasmeren om vragenlijsten

in te vullen over de eerdergenoemde onderdelen?

Tegelijkertijd liggen er kansen voor financieel adviseurs.

Want als je als adviseur weer actueel inzicht

krijgt in de financiële positie van de klant, dan kun je

daar op inhaken.

NNEK klopte vervolgens weer aan bij Dialog Group.

Juist omdat zij specialist zijn op het gebied van het ontwikkelen

van online klantprocessen en smartbots. Samen

gingen we aan de slag om de ‘ken-uw-cliëntregels’

in een online klantproces te gieten: de NNEK Advieswijzer.

In deze tool wordt de beleggende klant door middel

van de combinatie van vragen en illustraties (mét

een knipoog) meegenomen in de reis die moet leiden

tot het ophalen van een update van de persoonlijke situatie

van de klant en de ervaringen met beleggen tot

dan toe. De Advieswijzer is laagdrempelig en makkelijk

voor een klant om in te vullen. Sinds het begin van 2022

staat de Advieswijzer live.

MEER LEADS

Wettelijke verplichting is een kans en geen moetje. Het

is immers een legitiem contactmoment dat klanten

waarderen. Wij wilden de ‘ken-uw-cliëntregels’ dan ook

niet als zorgplicht zien, maar als zorgwens. Deze benadering

zorgde ervoor dat we extra elementen hebben

toegevoegd in de Advieswijzer. Zo geeft ons eigen onderdeel

‘Financieel overzicht’ meer informatie over inkomsten,

uitgaven, pensioen en daardoor ook het netto

vermogen. Klanten kunnen hierdoor meer grip krijgen

Egbert Berkhof: ‘Wettelijke verplichting

is een kans.’

Jan Verstegen: ‘Meer tijd voor

advies door digitalisering in het

klantcontact.’

op hun geldzaken en adviseurs kunnen deze input op

hun beurt weer gebruiken om het financieel plan bij te

sturen. Op deze manier kunnen adviseurs de Advieswijzer

inzetten om weer met de klant om tafel te gaan zitten.

Daardoor leidt dit verplichte contactmoment met

de klant weer tot leads voor het advieskantoor.

Steeds vaker zien we dat adviesorganisaties gebruikmaken

van óf de behoefte hebben aan digitalisatie

in het klantcontact. Wij faciliteren dit met digitale

collega’s.

Dit zijn digitale medewerkers die klanten kunnen

begeleiden bij vragen of het uitvoeren van bepaalde acties.

Acties waar de medewerker van het kantoor vaak

de tijd niet voor heeft, maar die voor zowel de klant als

het kantoor van groot belang zijn. En naar aanleiding

van de terugkoppeling zou je hieraan slimme acties

kunnen toevoegen.

De klantdata die bijvoorbeeld uit een Advieswijzer

komt, kun je automatisch koppelen aan je diensten.

Heeft de klant een deel netto vermogen over? Dan kan

een slimme digitale collega dit herkennen en direct een

gerichte actie uitvoeren: een eenmalige overboeking

naar de beleggingsrekening.

De komende tijd wordt de Advieswijzer uitgebreid

met meer functionaliteiten die het gebruik ervan onder

de klanten van het advieskantoor verder verhogen. En

de werkzaamheden van het advieskantoor ondersteunen

en makkelijker maken. n

Egbert Berkhoff is directeur van vermogensbeheerder

NNEK en Jan Verstegen is Managing Consultant bij Dialog

Group.

NR 5 NOVEMBER 2022 VVP | 43


PARTNER IN KENNIS

OPLOPENDE RENTES EN DE IMPACT VAN STIJGENDE UITGAVEN

VOOR ENERGIE EN KOSTEN LEVENSONDERHOUD GEVEN VEEL

KLANTEN VOOR DE KOMENDE WINTERPERIODE ONZEKERHEID

OVER HUN FINANCIËLE SITUATIE. DE CIJFERS LATEN DAN OOK

ZIEN DAT MEN TERUGHOUDENDER WORDT MET HET NEMEN

VAN GROTE FINANCIËLE BESLISSINGEN, ZOALS HET KOPEN VAN

EEN HUIS.

Lijfrente advies is

het nieuwe

hypotheekadvies!

TEKST WILLEM JOHANNESMA, OAKK

De afgelopen tijd bleek al dat het

aantal afgesloten hypotheken

terug is op het niveau van augustus

2018, waarbij het aantal

oversluiters het hardst was gedaald. Dat

er een andere wind waait op de huizenmarkt,

bleek ook uit de nieuwste cijfers

van makelaarsvereniging NVM. In het

derde kwartaal van dit jaar waren de huizenprijzen

met 5,8 procent gedaald ten

opzichte van het kwartaal daarvoor. Dat

is de grootste kwartaal-op-kwartaal-daling

die de NVM ooit heeft gemeten.

In deze onzekere economische omgeving

is het in algemene zin verstandig

je dienstverlening minder afhankelijk te

maken voor marktvariabelen, die je niet

kan beïnvloeden. Als hypotheekadvies

voor jou als adviseur in de afgelopen periode

een belangrijk onderdeel was van

je adviespraktijk, zou je juist nu een verbreding

van je dienstverlening kunnen

overwegen. Een financieel adviseur die

naast bijvoorbeeld hypotheekadvies ook

vermogensbegeleiding kan bieden, kan

klanten in deze periode helpen met financiële

planning, door het geven van inzicht

en overzicht én heeft een basis voor

een breder verdienmodel, dat ook nog

eens doorlopend is, in plaats van eenmalig.

Immers, het geven van vermogensadvies

vergt periodieke bijsturing, waar de

klant graag bereid is voor te betalen

RELATIONELE DIENSTVERLENING

Maar eerlijk is eerlijk, deze extra pijler

onder je adviespraktijk vergt wel een inspanning

en overtuiging van jouw kant.

Je zult hiervoor moeten investeren in

tijd en kennis om je deze dienstverlening

eigen te maken en te verankeren

in jouw processen. Dus niet alleen jouw

kennis over vermogen en pensioen en

andere gesprekstechniek, ook de mid- en

backoffice moeten worden meegenomen

in deze wellicht nieuwe pijler onder

je adviespraktijk. Dat faciliteren wij als

OAKK Beheerd Beleggen graag met een

pragmatische opleiding en heldere processen

voor intake en monitoring van je

klanten.

Als je bereid bent deze stap te maken

van ‘transactionele’ dienstverlening naar

‘relationele’ dienstverlening, zul je wellicht

eerst een zoektocht bij jezelf moeten

beginnen in welke rol je jezelf ziet

voor de klant. Wil je alleen het aanbod

van vermogensaanbieders in beeld brengen

en de klant de keuze laten? Wil je de

invulling van de beleggings- of lijfrenterekening

juist meenemen onder je vergunning

als Nationaal Regimer en zie je

daar de meerwaarde van je advies? Of

zoek je je rol meer in het holistisch breed

advies om zo de klant te begeleiden naar

zijn of haar doel en daar de beste oplossing

bij zoeken?

Naast deze invulling van je rol, zul

je ervan overtuigd moeten zijn dat het

44 | VVP NR 5 NOVEMBER 2022


OAKK

advies, dat je je klanten geeft om al dan

niet te beleggen, een juist advies is voor

je klant, ondanks alles onzekerheden die

met beleggen gepaard gaan. Maar rendement

is een functie van risico en als

een klant rendement nodig heeft om

een goed (aanvullend) pensioen te hebben,

wat vrijwel altijd het geval is, zal

beleggen onderdeel moeten zijn van de

mogelijkheden om dat doel te bereiken.

Goed te weten dat wij niet van adviseurs

verwachten dat ze beleggingsadviseurs

zijn en daarom in beginsel ook geen Nationaal

Regime vergunning hoeven te

hebben als ze met ons willen samenwerken.

LOGISCHE STAP

Vermogensbegeleiding in aanvullend

pensioen (lijfrente) is zoals wij het zien

een logische eerste stap om vermogensdienstverlening

in je praktijk te beginnen.

Dit is om een aantal redenen:

• Er is een grote oversluitmarkt beschikbaar

voor oude polissen. Veel bestaande

lijfrentepolissen zijn niet afgestemd

op het doel voor de klant en daarmee

slechts een product in plaats van een

stap op weg naar een doel, namelijk

een extra oudedagsvoorziening.

• Met enkele data wat betreft looptijd,

inleg en doel kun je via de OAKK Tool

eenvoudig bepalen of je jouw klant

kan helpen naar een beter lijfrenteproduct.

• Veel DGA’s, ZZP-ers en MKB-ers maken

nu al te weinig gebruik van de jaarruimte

en de reserveringsruimte waardoor

ze in feite geld laten liggen. Een

extra aftrekpost in deze moeilijke periode

is een welkome aanvulling.

• In de nieuwe Wet Toekomst Pensioen

die naar verwachting per 1 juli 2023

in gaat, zijn er veel kansen voor adviseurs,

omdat pensioen echt persoonlijk

wordt. Eén van de grote veranderingen

is een grote verruiming (tot ca. 30 procent

i.p.v. de huidige 13 procent) van de

jaarruimte en de reserveringsruimte.

Willem Johannesma: 'Je zou juist

nu een verbreding van je dienstverlening

kunnen overwegen.'

Het verdienmodel is hierbij ook van belang,

want je wilt je uren effectief besteden

voor je klanten en jouw onderneming.

Wij menen dat de opbrengsten

van vermogensadvisering gelijkwaardig

kunnen zijn aan die van het hypotheekadvies,

met daarbij het voordeel dat je

doorlopende inkomsten kunt genereren

in plaats van eenmalige opbrengsten,

hetgeen de waarde van je bedrijf ten

goede komt. n

Graag investeren onze OAKK consultants

tijd in jou en laten zij zien hoe je deze

dienstverlening kan laten werken voor

jou! Neem daarom nu contact met ons op

via info@oakk.nl of 010-2051260 of neem

een kijkje op www.oakk.nl

NR 5 NOVEMBER 2022 VVP | 45


VERMOGENSBEHEER

Eline Hesse: ‘Meer

vrouwvriendelijke

dienstverlening

en taal.’

46 | VVP NR 5 NOVEMBER 2022


VERMOGENSBEHEER

“ER ZIJN IN DE FINANCIËLE SECTOR ZOVEEL MOGELIJKHEDEN

OM DIENSTEN INCLUSIEVER EN BETER TE MAKEN. DRIE SIMPELE

SUGGESTIES: PRAAT IN NORMALE TAAL, REGULEER WAT DUURZAAM

MAG WORDEN GENOEMD EN STEM DIENSTEN AF OP VROUWEN EN HUN

LEVENSLIJN”, ALDUS ELINE HESSE, DUURZAAM INVESTEERDER, IMPACT

COACH EN INNOVATOR, OP HET LUSTRUM VAN DE POSITIVE FINANCE DAY

2022, GEORGANISEERD DOOR NEW FINANCIAL FORUM EN DAZURE.

De revolutie

mag beginnen

TEKST WILLEM VREESWIJK | BEELD GONNIE BAX

Eline Hesse kreeg jaren geleden een investment

portfolio ter waarde van 150.000

euro van haar vader cadeau, die onder

meer bestond uit aandelen Shell en Mc-

Donalds. Haar vader heeft zijn leven lang

met plezier bij Shell gewerkt en het gezin

heeft overal waar olievoorraden waren in

luxe gewoond. Hesse is zich altijd zeer bewust geweest

dat ze een bevoorrecht mens was, maar maakte wel andere

keuzes dan haar vader. Haar drijfveer is een bijdrage

leveren aan een leefbare wereld voor nu en straks.

Wat ga je dan met je portfolio doen? Ze hoefde geen

seconde te twijfelen. De portfolio wilde ze verduurzamen.

Maar dat bleek niet zo eenvoudig. Sterker nog, er

begon een zoektocht van maar liefst vier jaar en over

die periode maakte ze de film Petrol dollars for a different

engine.

Deze prachtige film belicht echter veel meer dan alleen

het samenstellen van een duurzame of groene beleggingsportefeuille.

De film gaat over haar innerlijke

zoektocht hoe ze haar eigen leven wil inrichten, over de

band tussen vader en dochter en hun totaal andere kijk

op de wereld en over haar rol bij Follow This, de activistische

groep aandeelhouders die Shell wil stimuleren

een andere koers te varen. Ook gaat de film over haar

verlangen om een bijdrage te leveren aan een leefbare

wereld en over haar wens naar erkenning.

Op de Positive Finance Day vertelde ze aan de ruim

honderd deelnemers wat de leerpunten waren van haar

zoektocht. Duidelijk werd in ieder geval dat dé perfecte

investering niet bestaat.

“Een ander leerpunt is dat je hoe dan ook compromissen

zult moeten sluiten. Uiteraard begint impact investeren

bij idealisme. Tegelijkertijd zul je soms ook een

strategie moeten kiezen op welke manier je je idealisme

het beste dient. Soms moet je samenwerken met de

oude wereld om de nieuwe wereld krachtig neer te zetten.

Vergeet ten slotte niet om uit te gaan van je eigen

kompas. Als je een eigen kompas hebt waar je je altijd

op terug kunt vallen, wordt je zoektocht in het duurzame

oerwoud van beleggingen een stuk makkelijker.”

DEFINITIE

Hesse gaf op de Positive Finance Day haar definitie van

‘duurzaam beleggen’. “Duurzaam beleggen is investeren

met meer dan alleen een financieel doel: er wordt

NR 5 NOVEMBER 2022 VVP | 47


VERMOGENSBEHEER

‘Er zijn enorm veel

kansen voor financieel

dienstverleners voor

verbetering en

innovatie’

bijvoorbeeld ook een maatschappelijk, ecologisch of

ethisch rendement nagestreefd, zodat de belegging

‘houdbaar’ blijkt.”

“Duurzaam beleggen is meer dan een hype. Alleen

al in de eerste negen maanden van 2021 stroomde er

wereldwijd meer dan 423 miljard euro naar zulke fondsen.

Dat is dertig procent meer dan in heel 2020. Duurzaam

beleggen is dus een blijvertje. Dat is ook logisch.

Uiteraard omdat de wereld in crisis zich niet kan permitteren

om op dezelfde weg door te gaan. Twee derde

van de Nederlandse beleggers vindt duurzaam beleggen

belangrijk en onder jongeren is dit percentage nog

veel hoger.”

Hesse ziet vier uitdagingen voor mensen die duurzaam

willen beleggen. “Zie ten eerste nog maar eens

de bomen in het duurzame oerwoud. Wat is echt, waar

klopt het en waar begint green washing? Van dat laatste

zijn veel voorbeelden. Zo onderzoeken toezichthouders

bijvoorbeeld mogelijke misleiding van DWS, de

vermogenstak van Deutsche Bank, over het duurzame

gehalte van zijn beleggingen. Zie je weg maar eens te

vinden in dat oerwoud...”

Tweede uitdaging is het jargon. “Voor buitenstaanders

is het jargon van de financiële sector niet te volgen.”

Hesse liet een cartoon zien van twee financieel

dienstverleners die naast een enorme lijst van blah

blah blah tegen elkaar zeggen: ‘We moeten nieuw jargon

verzinnen want het publiek begint te begrijpen

waar we het over hebben’.

Als derde noemde ze het gebrek aan financiële educatie.

Driekwart van de volwassenen heeft moeite om

financieel jargon te begrijpen, waardoor miljoenen

mensen slechte productkeuzes maken of als gevolg

daarvan vermijdbare boetes oplopen, zo blijkt uit onderzoek.

En als laatste sluit financiële dienstverlening niet

aan op de behoeftes van vrouwen. Hesse citeerde onderzoek

van Oliver Wyman: ’Vrouwen (over het algemeen)

gaan eerder met pensioen, leven langer, hebben

pauzes in hun carrière en hogere medische kosten.’ Hesse:

“Financieel dienstverleners spelen hier veel te weinig

op in. De sector zou haar maatschappelijke rol moeten

oppakken als het gaat om lagere pensioenen voor

vrouwen, lagere lonen voor vrouwen en de grote kans

op inkomensterugval na een scheiding. Draag bij aan

verdere verbetering en stem producten en diensten beter

op vrouwen af.”

OPLOSSINGEN

Hesse reikte op de Positive Finance Day een aantal oplossingen

aan. “Het begint met educatie. Je zult mensen

financieel van jongs af aan moeten onderwijzen. Daarnaast

moet je mensen bewust maken van zijn of haar

waarden en financiële doelen. Wat past bij jou? Welke

waarden vind je belangrijk? Welke doelen streef je na?

Met deze vragen kun je niet vroeg genoeg beginnen. Financiële

educatie begint simpelweg bij de jeugd.”

De tweede aanbeveling is: communiceer in begrijpelijke

regelgeving en taal. “De EU-wetgeving geeft aan

verschillende soorten beleggingen een kleurtje mee.

Bijvoorbeeld grijs voor beleggingen alleen gericht op

rendement. Lichtgroen: gericht op rendement met meer

of minder aandacht voor duurzaamheid/impact. Donkergroen

staat dan voor beleggingen gericht op duurzaamheid/impact

met aandacht voor rendement. Dat

geeft in ieder geval duidelijkheid. Ook al las ik in een artikel

van Hubrien Meijaard van Stan&Wende dat fondsen

zich al lichtgroen mogen noemen als ze duurzaamheid

alleen maar ‘promoten’. Deze categorie moet beter

gedefinieerd worden.”

Derde aanbeveling: meer vrouwvriendelijke dienstverlening

en taal. “Ga met je vrouwelijke klanten in

gesprek wat zij nodig hebben. Ga na wat er voor vrouwen

passend is in de verschillende levensfases. En onderzoek

of je huidige communicatie wel aansluit bij de

behoeften van vrouwen? Daarnaast zouden meer vrouwen

in de financiële sector moeten werken. Ze zijn vaak

betere adviseurs, omdat ze beter kunnen luisteren. En

als ze beleggen, doen ze dat niet, zoals mannen, om de

markt te ‘verslaan’, maar om een bijdrage te leveren aan

meer welzijn.”

Hesse sloot af meet een schitterende quote van

Mary Ellen Iskenderian (CEO Women’s World Banking):

“Het product wat je aan mannen verkoopt is waarschijnlijk

een goed product voor hen. Maar het product

dat je ontwerpt voor vrouwen is waarschijnlijk beter

voor iedereen. Helaas werkt het niet andersom.”

Kortom, zo eindigde Hesse haar betoog, er zijn

enorm veel kansen voor financieel dienstverleners

voor verbetering en innovatie. “Laat de revolutie maar

beginnen.” n

48 | VVP NR 5 NOVEMBER 2022


CULTUUR

ALS EEN OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING TOT UITKERING

IS GEKOMEN, WORDT HET DOSSIER UITEINDELIJK GESLOTEN.

LOGISCH, ZUL JE DENKEN WANT DE VERZEKERING IS

BEËINDIGD. MAAR TOCH IS DIT AAN ONS GAAN KNAGEN.

Op de koffie bij

nabestaanden

TEKST INDRA FRISHERT, MEDE-EIGENAAR DAZURE

Wanneer je overlijdensrisicoverzekeringen

ontwikkelt en hier

de administratie voor voert, is

het niet te vermijden dat er regelmatig

een overlijden wordt

gemeld en verzekerde bedragen

worden uitgekeerd. Daar

is de verzekering voor bedoeld en je hoopt dat mensen

daarmee de financiële rust kunnen vinden om het

verlies een plek te geven. Tijdens het uitkeringstraject

heeft Dazure veel contact met de nabestaanden, rechtstreeks

of via de adviseur. Als het bedrag eenmaal is

uitgekeerd, dan wordt het ‘dossier’ bijna gesloten. Op

een laatste actie na: een paar maanden later sturen we

nog een mooi gedicht naar de nabestaanden, afgedrukt

op hout.

Maar daarna hebben we geen contact meer. Logisch,

zul je denken want de verzekering is beëindigd. Maar

toch is dit aan ons gaan knagen. We willen dichtbij onze

klanten zijn, een duurzame waardevolle relatie aangaan.

Maar wanneer datgene gebeurt waar je voor bent

opgericht, stop je na de uitkering en het versturen van

een houten gedicht de communicatie. Terwijl de nabestaande

in een rouwproces zit. Dat voelde niet goed

Bij het maken van onze producten leggen we zaken

langs onze familie-meetlat. Wil je het product ook aanbieden

aan je familie? En alleen bij JA maken we het product.

En dus besluiten we ons knagende gevoel ook langs

onze familie-meetlat te leggen: zouden we dit ook bij

onze eigen familie zo doen? Dit antwoord is volmondig

NEE. We willen in contact blijven, meer empathie tonen.

HOE GAAT HET MET DE NABESTAANDEN?

Hoe zou het gaan met de mensen die enkele jaren geleden

een uitkering hebben gekregen? Wat is hun verhaal?

Hoe belangrijk was de uitkering in die periode?

Sterveding is gratis te

luisteren op o.a. Spotify

50 | VVP NR 5 NOVEMBER 2022


CULTUUR

Dat bedenken we ons in het voorjaar van 2022 en we

zijn voorzichtig gaan bellen met nabestaanden met de

vraag of we op de koffie mochten komen. En dat mocht,

vaker dan we hadden gedacht. We werden meerdere keren

hartelijk bedankt voor het luisteren naar hun verhaal.

Hier is een bijzondere podcastserie uit ontstaan:

Sterveding.

STERVEDING

Het zijn openhartige verhalen over die moeilijke periode

rondom het overlijden van een geliefde. Er is geen

script, de gesprekken lopen zoals ze lopen. Bijvoorbeeld

het aangrijpende verhaal van Barry uit Zaandam, een

jonge vrolijke brandweerman, toen net een kindje gekregen

met zijn aanstaande vrouw. Ineke uit Werkendam

vertelt hoe het haar en haar drie jonge kinderen is

vergaan nadat haar man door een dak was gevallen tijdens

het helpen bij een vriend. Yvonne uit Papendracht

vertelt hoe bijzonder mooi de laatste weken waren dat

haar man nog leefde. Rianne uit Zevenaar hoefde ook

niet overgehaald te worden om mee te doen. “Ik zeg altijd

al tegen iedereen die het wil horen: sluit een overlijdensrisicoverzekering

af!”

En zo werd de podcastserie ook een dubbele realitycheck

voor onszelf. De ORV is nog belangrijker dan we

dachten.

Ook al weten we allemaal hoe belangrijk het is om

een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten, na het horen

van deze verhalen komt het extra binnen. Barry van

Dazure, die de gesprekken voerde met de nabestaanden:

“Mijn collega’s weten echt wel welke producten wij

verkopen, iedereen is professioneel en betrokken. Maar

om te horen wat het volledige verhaal achter een ‘dossier’

is, dat ontroerde veel collega’s. Ook zijn ze trots, omdat

je hoort hoe belangrijk ons product is in een mensenleven”.

Eigenlijk zou iedereen een ORV moeten hebben,

maar ik besef dat dat wishful thinking is. We zien de

laatste tijd online maar wát vaak crowdfunding-acties

langskomen. Voor (jonge) nabestaanden met kinderen,

die financieel in de problemen zijn gekomen. Zo lief dat

mensen zoiets opzetten voor anderen, maar je kunt het

ook zelf goed regelen voor een klein bedrag.

SUPER BELANGRIJK

Wij zouden tegen de adviseur willen zeggen: heb je een

klant die nog twijfelt over een ORV? Laat ze deze verhalen

luisteren. Het is allemaal zonder script in één keer

opgenomen, alles mocht gezegd worden. Gewoon puur,

met liefde gemaakt.

In alle verhalen van Sterveding komt naar voren dat

de uitkering van de overlijdensrisicoverzekering een belangrijk

onderdeel was van het kunnen doorgaan na het

Indra Frishert en

Barry Vermeeren:

‘ORV is nog belangrijker

dan we al dachten.’

verlies. Nabestaanden konden daardoor in hun huis blijven

wonen, een reis maken, hulp inkopen en het sociale

leven oppakken zonder geldzorgen. Dat blijkt essentieel

te zijn om een goed rouwproces door te kunnen maken.

We kunnen hier samen een verschil maken. #samensterk

n

CULTUUR

In de VVP-rubriek Cultuur geven Faisal Setoe (HDI Global Specialty),

Indra Frishert (Dazure) en Diana Zandbergen (WIFS)

afwisselend hun visie op de cultuur(verandering) in de financiële

sector.

NR 5 NOVEMBER 2022 VVP | 51


INKOMEN

Werkgevers beter

voorlichten

“DOOR 60-PLUSSERS PER DEFINITIE AF TE KEUREN, ONTZEG JE DEZE GROEP

ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS DE TOEGANG TOT DE ARBEIDSMARKT. EEN

SLECHTE ZAAK.” ALDUS DIRECTEUR TAMMY KOOLEN VAN ALPINA@WORK, DE NIEUWE

NAAM VAN ALLE BEDRIJVEN UIT DE ALPINA GROUP DIE ZICH BEZIGHOUDEN MET

VERZUIM- EN ARBODIENSTVERLENING.

TEKST TOON BERENDSEN

Behalve een nieuwe naam zet de Alpina

Group met Alpina@Work een concept neer

dat vol gaat voor verzuimpreventie en

snelle vroegtijdige interventie mocht een

werknemer onverhoopt toch ziek worden.

Volgens Koolen is er “nog veel winst te

behalen, in de eerste plaats in het belang

van de werknemer zelf, door te maken dat mensen zich

comfortabel voelen in hun werk en direct te reageren

bij ziekte of de eerste signalen daarvan”.

Dit laatste gebeurt volgens Koolen nog veel te weinig,

met als gevolg een nodeloos hoge schadelast door verzuim

voor zowel samenleving als verzekeraars. Overigens

hebben heel wat bedrijven helemaal geen verzuimverzekering.

“Het gaat in onze portefeuille om

zo’n 65 procent van de werkgevers. Vaak kiezen deze

alsnog voor een verzuimpolis als ze na goede dienstverlening

met als resultante verlaging van het verzuim

en dus schadelastbeheersing de voordelen zien.

Wij snappen ook dat zeker de kleinere ondernemin-

52 | VVP NR 5 NOVEMBER 2022


INKOMEN

gen geen aparte afdeling HR hebben en het hoofd van

de eigenaar naar andere dingen staat. Het feit dat ze

onbekend zijn met de mogelijkheden is vaak de reden

waarom ze zich niet hebben verzekerd. Goede voorlichting

is dus belangrijk. Ook als het gaat om arboverplichtingen.

Het is bekend dat nogal wat bedrijven

nog steeds geen RI&E hebben opgesteld. Of ze hebben

wel zo’n inventarisatie en evaluatie maar geen plan

van aanpak. Ook hier is het vaak geen onwil, maar onbekendheid.

Wij geven relaties de tijd om alsnog een

RI&E of plan van aanpak op te stellen, vaak is het ook

niet zo moeilijk; veel werkgevers kunnen prima in 20

minuten online een RI&E maken.

“Werkgevers zonder verzuimverzekering blijken

vaak ook te kiezen voor een niet-gecertificeerde arbodienst.

Een verzuimverzekering is nu eenmaal niet verplicht

en niet-verzekerde werkgevers zijn een gewillige

prooi voor arbobedrijven waarvan wij vinden dat sommige

die naam niet verdienen. Ook hier is nog veel te

winnen. De arboregels als zodanig hoeven wat ons betreft

niet verder aangescherpt te worden. Wij kunnen

ons goed vinden in de positieve uitkomsten van de evaluatie

wijziging arbowet 2017.”

BREDERE BENADERING

Voldoen aan de arboregels is in de visie van Koolen

slechts een onderdeeltje van een veel bredere benadering

die nodig is om te komen tot vitale, duurzaam inzetbare

werknemers. Alpina@Work biedt dat aanbod,

vanuit de eigen bedrijven en samenwerkingen als met

de TopzorgGroep.

Koolen: “De kosten van verzuim kunnen enorm

oplopen. Er is geen betere manier om de kosten te beheersen

dan door ze te voorkomen. Voorkomen is beter

dan genezen, dat geldt hier meer dan waar dan ook. In

onze visie moeten werknemers het naar hun zin hebben

op hun werk. Daar besteden wij dan ook veel aandacht

aan. En dan kan het zelfs zo zijn dat wij mensen

die niet lekker in hun werkvel zitten, begeleiden naar

ander werk.”

De verzuimkosten laten zich ook terugdringen door

snelle interventie. Koolen: “De Wet verbetering poortwachter

schrijft voor dat er binnen zes weken een reïntegratieplan

ligt. Maar waarom zou je zes weken wachten

in plaats van in de eerste week al pro-actief in actie

te komen door vroegtijdige inzet van interventies.

Doe je dat niet, gaat kostbare tijd verloren. Het is niet zo

dat wij gelijk de eerste dag voor de deur staan bij mensen

die zich ziek melden. Sterker, wij doen dat helemaal

niet meer. Tot corona nog wel, hoewel ons bezoek dan

meestal de tweede of derde dag was. De eerste dag is

het aan de werkgever om even contact met zijn medewerker

te hebben.

Tammy Koolen: ‘Wachtlijstbemiddeling

lost vaak al veel op.’

“Wel bieden we snel begeleiding en ondersteuning.

Vaak blijkt wachtlijstbemiddeling al heel veel op te lossen.

Bij ons hoeft ook niemand te wachten op bijvoorbeeld

fysiotherapie, dat kunnen wij dankzij onze samenwerkingen

met zorgbedrijven meteen aanbieden.

Wat wij wel merken is dat zorgverzekeraars daar niet

per se blij mee zijn. Het betekent namelijk dat een behandeling

sneller wordt gedeclareerd. Maar om wiens

belang gaat het nu eigenlijk?”

UWV

Koolen is niet gelukkig met sommige van de (tijdelijke)

maatregelen van minister van Gennip om de UWVachterstand

bij de sociaal-medische beoordelingen weg

te werken. Een daarvan is dat 60-plussers die twee jaar

ziek zijn niet langer standaard beoordeeld worden door

een verzekeringsarts om te bepalen of ze in aanmerking

komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

De vereenvoudigde WIA-beoordeling wordt dan gedaan

door een arbeidsdeskundige.

Koolen: “Wij zijn hier niet blij mee. Feitelijk accepteer

je dat deze groep 60-plussers niet meer beschikbaar

komt voor de arbeidsmarkt. Terwijl deze mensen

natuurlijk nog prima kunnen en vaak ook willen werken.

De maatregel leidt tot meer uitkeringen en dus

meer kosten. Uiteindelijk moeten die linksom of rechtsom

worden teruggehaald.” n

NR 5 NOVEMBER 2022 VVP | 53


EMPLOYEE WELLBEING

DE BLAADJES VALLEN, DE FINANCIËLE ZORGEN NEMEN TOE, HET

WERK STAPELT ZICH OP EN HYBRIDE WERKEN IS MOEILIJK MET PRIVÉ

TE COMBINEREN. HET IS NIET ZO GEK DAT VITALITEIT EEN VAN DE

TOP DRIE ONDERWERPEN IN BEDRIJVEN IS. ALS ‘AD HOC ACTIES’

BELEID ZIJN GEWORDEN, DE DIRECTIE BUDGET HEEFT VRIJGEMAAKT,

HET VITALITEITSTEAM EEN MOOI WELLBEING PROGRAMMA HEEFT

SAMENGESTELD EN DE KICK-OFF IS GEWEEST, HOE ZIE JE DAN HET EFFECT?

Hoe meet je

de waarde van

wellbeing?

TEKST ELSE LAGERWEIJ, PATRICK MEIJN | BEELD NICOLE SCHRAM

Het wellbeing programma is goed van

start gegaan en de medewerkers zijn actief

bezig met hun vitaliteit. Wanneer

gaat het effect van de interventies zichtbaar

worden? We weten dat het een tijdje

duurt om gedrag duurzaam te veranderen.

Gedrag verander je stap voor stap,

daarbij wil je met onderbouwde cijfers de positieve

impact op het fysieke en mentale welzijn van de medewerkers

laten zien. Voor veel bedrijven is het lastig om

de opbrengsten van het wellbeing programma in kaart

te brengen. Om je op weg te helpen leggen we uit met

welke KPI’s je meet of de wellbeing interventies succesvol

zijn.

PRODUCTIVITEIT

Mentale gezondheid en productiviteit gaan hand in

hand met elkaar. Hoe lekkerder je in je vel zit, hoe meer

er uit je handen komt. World Economic Forum (WHO)

heeft uitgezocht dat medewerkers met een goede (mentale)

gezondheid veel productiever zijn dan medewerkers

met een slechte gezondheid en uit onderzoek van

Capgemini in opdracht van SZW blijkt dat vitale werknemers

vijftien tot 20 procent meer productief zijn. Ze zijn

beter in staat om zich aan te passen aan veranderende

omstandigheden, denk aan andere werkomgeving en

-ritme. Daarnaast kunnen ze beter omgaan met tegenslagen.

Een stijgende productiviteit uit zich bijvoorbeeld

in effectiever en efficiënter gedrag. De definitie van productiviteit

verschilt per organisatie, maar is voor ieder

onderdeel relevant. Als je op basis van data een trend

ontdekt en deze kan linken aan het resultaat van je wellbeing

beleid dan helpt dit om budget te krijgen en medewerkers

welzijn op de eerste plaats te zetten.

VERZUIM EN STRESSKLACHTEN

Verzuimpercentage, -frequentie en -duur zijn veelgebruikte

verzuimcijfers. Hierbij is inzicht in de trend van

verzuim essentieel om tijdig bij te kunnen sturen. Landelijk

meet het CBS een verhoging van het gemiddelde

54 | VVP NR 5 NOVEMBER 2022


EMPLOYEE WELLBEING

verzuim naar 5,4 procent (tweede kwartaal 2022), maar

veel belangrijker is hoe het gaat binnen jouw organisatie

en wat het effect hierop is in werkbelasting en (in)

directe kosten. Verzuim kent vele vormen; een medewerker

kan even uit de running zijn vanwege een griep

of een andere fysieke klacht. Erg vervelend, maar uiteindelijk

drukt kortdurend verzuim beperkt op de verzuimkosten.

Meldt een medewerker zich vaker (kortdurend)

ziek, dan kan er meer aan de hand zijn. Mentale

gezondheid begint hierbij een rol te spelen, denk aan

psychische klachten als (werk)stress, piekeren of slecht

slapen. Deze vorm van verzuim leidt vaak tot langdurig

verzuim. Het onderliggende probleem tijdig bij de bron

aanpakken helpt bij het verminderen van stressklachten

en daarmee het verzuim.

Het loont sowieso om mentaal welzijn te bevorderen.

Medewerkers met een goede mentale gezondheid

ervaren minder stressklachten en verzuimen minder.

Een goed beleid op fysieke en mentale wellbeing draagt

bij aan het versterken van deze gezondheid en daar

pluk je op zowel korte als lange termijn als werkgever

de gezonde vruchten van.

BETROKKENHEID EN (WERK)GELUK

Bedrijven met een hoge mate van medewerkersbetrokkenheid

werken productiever en scoren hoger op klanttevredenheid.

Maar hoe meet je (werk)geluk? Hoogleraar

psychologie Ap Dijksterhuis pleit voor een nieuwe

KPI voor werkgeluk. “Mensen die werk doen dat ze zelf

betekenisvol of zinvol vinden, zijn veel gelukkiger. Geloven

in wat je doet, brengt werkgeluk en vaak zelfs bevlogenheid

(een soort geluk in het kwadraat). Verder

willen mensen het gevoel hebben autonoom te kunnen

handelen.”

Maak dus inzichtelijk hoe het gesteld is met de zelfregie

van jouw medewerkers en in welke mate ze ervaren

dat ze werk doen dat van betekenis is. Gebruik ook

hier vragenlijsten en/of objectieve metrics die constant

gemeten worden. Neem gefundeerde beslissingen op

basis van uitkomsten uit testen. Zijn werknemers tevreden

met hun werk? Hebben ze plezier en voelen ze

zich prettig als ze aan het werk zijn? Voelen ze verbondenheid

met de organisatie en hebben ze het gevoel

dat ze iets waardevols bijdragen? Ja, dit gaat allemaal

om (werk)geluk. Werktevredenheid zorgt zonder twijfel

voor levensgeluk - een belangrijk onderdeel van subjectieve

wellbeing. Maak gebruik van een gevalideerde

tool om dit inzichtelijk te krijgen.

PERSONEELSVERLOOP

Als je goed voor je personeel zorgt, willen ze – zelfs in

deze krappe arbeidsmarkt – niet weg. Het ontbreken

van betrokkenheid en het ervaren van veel werkstress

Else Lagerweij en Patrick

Meijn: ‘Werkend Nederland

vitaler maken!’

zijn veelgenoemde redenen om een switch naar een

andere organisatie te maken. Daarnaast vinden medewerkers

het belangrijk dat ze op persoonlijk vlak kunnen

groeien. Net als dat een goed wellbeing beleid de

betrokkenheid van medewerkers vergroot, versterkt

het ook de loyaliteit naar de organisatie toe. Personeelsverloop

is daarom een KPI die dus ook inzicht geeft in

het effect van je wellbeing beleid. Maak je personeelsverloopcijfers

inzichtelijk en meet ook het effect van

NR 5 NOVEMBER 2022 VVP | 55


EMPLOYEE WELLBEING

je wellbeing beleid op het personeelsverloop. Is er een

correlatie? Zie je dat activiteiten een effect hebben? Zet

een A/B-test op van werknemers die actief betrokken

zijn met wellbeing activiteiten versus werknemers die

dat niet doen. Een pilot is een mooi voorbeeld om deze

datapunten te verkrijgen. Je hoeft niet gelijk honderdduizenden

euro’s te investeren, begin gewoon klein.

Laat het resultaat voor zich spreken en rol daarna grootschaliger

uit. Zo ontdek je trends en kun je verbanden

constateren.

LICHAAM EN GEEST

Een gezond lichaam zorgt voor een gezonde geest. Maar

hoe staat het nou echt met de gezondheid van je personeel?

Gebruiken ze abonnementen of programma’s

die je aanbiedt en is er een meetbaar effect op hun gezondheid?

Meet dit accuraat. Gebruik de juiste tools en

wetenschappelijk onderbouwde vragenlijsten om hier

inzicht in te krijgen. Hou een vinger aan de pols en stop

met de oplossingen die niet adequaat gebruikt worden

en of niet direct meetbaar resultaat leveren. Je kunt je

HR-budget namelijk maar één keer gebruiken… Doen

wat werkt dus!

En ga je dan aan de slag met een wellbeing programma?

Zorg er dan voor dat je een integraal en persoonlijk

programma aanbiedt dat zich minimaal richt

op de drie-eenheid mind, body en food. Zo worden

werknemers fysiek en mentaal beetje bij beetje sterker.

Met dat de fysieke fitheid beter wordt, zal ook de mentale

flexibiliteit groeien. Een gezonde geest in een gezond

lichaam dus en dat zal zeker zichtbaar worden op

de werkvloer.

‘Wellbeing leidt tot

een productievere en

gezondere organisatie’

WELLY

Else Lagerweij (gedragsexpert/psycholoog) en Patrick

Meijn (voormalig leidinggevende in inkomens-

en zorgverzekeringen bij Delta Lloyd, Aegon

en Allianz) zijn werkzaam bij Welly: een technologiebedrijf

dat werknemers een online persoonlijk

vitaliteitsprogramma aanbiedt in combinatie

met face to face coaching door experts en erkende

psychologen. Welly wordt door OHRA aangeboden

en heeft onder meer KPN, IBM en ALD Automotive

als klant.

Meer informatie over Welly en de Welly Wellbeing

Scan: www.welly.nu.

WANDELGANGEN

Productiviteit, verzuim, werkgeluk, personeelsverloop,

gezondheid; het zijn waardevolle KPI’s om de effectiviteit

van je wellbeing beleid te meten. Maar sommige

uitkomsten laten zich niet vangen in KPI’s. Het zijn de

sociale, niet meetbare interacties die ook het verschil

maken: de persoonlijke gesprekken, een manager die

oprecht vraagt hoe het gaat en de gezelligheid met elkaar.

Hoewel je niet alles kan vastleggen, probeer toch

zoveel mogelijk meetpunten te hebben en richt evaluatie-

en check-in gesprekken zo in dat het mentale en

fysieke component aan bod komt. Maak het bespreekbaar.

Het gedrag op de werkvloer is namelijk leidend

en dat is misschien wel een van de beste graadmeters,

want als het gedrag op de werkvloer zichtbaar verandert,

dan werkt het écht!

VAN LOS NAAR VAST

Losse initiatieven zijn leuk en waardevol, maar zorgen

niet voor blijvend en meetbaar resultaat. Je wilt

een integrale aanpak neerzetten, om de effectiviteit

te maximaliseren. Waarbij gekeken wordt naar alle

facetten van fysieke en mentale gezondheid, zodat

het veel meer effect heeft op de algehele wellbeing

van de medewerker (onderzoek TNO). Dit begint altijd

met een coherente visie: waar sta je nu en waar wil

je naar toe? Werk naar KPI’s toe die je samen opstelt

als werkgroep en met je wellbeing partner. Zorg ervoor

dat je vroegsignalering als prioriteit neerzet. Als

je niet weet wat er speelt, kun je ook geen adequate

acties opzetten.

De Welly Wellbeing Scan is hier een voorbeeld van.

Deze scan bestaat uit een unieke combinatie van wetenschappelijk

gevalideerde vragenlijsten op fysiek en

mentaal niveau, inclusief voedingspatroon. Daarna is

het belangrijk de vertaalslag te maken naar actie. Identificeren

is essentieel, maar zonder vertaalslag naar een

op maat gemaakt programma verlies je momentum en

resultaat. Krijg inzichtelijk hoe het programma heeft

bijgedragen aan het welzijn en blijf constant evalueren.

Zo ontdek je de trends en constateer je de samenhang

tussen jouw KPI’s en het wellbeing programma. Doe je

dit allemaal? Grote kans dat wellbeing wordt gedragen

onder je medewerkers en het onderdeel is van je cultuur,

wat leidt tot een productievere en gezondere organisatie.

Willen we dat niet allemaal? n

56 | VVP NR 5 NOVEMBER 2022


PARTNER IN KENNIS

ALS VAN OORSPRONG IDEALISTISCHE VERZEKERAAR ZET

ANSVARIDÉA VOL IN OP DUURZAAMHEID. IN DE VERZEKERINGS-

WERELD IS DAT ECHTER MAKKELIJKER GEZEGD DAN GEDAAN.

HOE GA JE BIJVOORBEELD OM MET HET VERZEKEREN VAN PRO-

DUCTEN DIE VERVUILEND ZIJN? EN HOE KUN JE MET HET BE-

LEGGEN VAN DE PREMIES EEN POSITIEVE IMPACT MAKEN? EEN

GESPREK MET ANSVAR-CEO PETER VAN GEIJTENBEEK OVER

DEZE EN ANDERE DILEMMA’S WAAR JE ALS DUURZAME VERZE-

KERAAR MEE TE MAKEN KRIJGT.

Duurzaam verzekeren,

kan dat eigenlijk wel?

TEKST ANSVARIDÉA

Volgens Van Geijtenbeek zitten

op dit moment aan verzekeren

nog een aantal aspecten die niet

zo heel duurzaam zijn. “Als schadeverzekeraar

verzeker je bijvoorbeeld

auto’s die vervuilend zijn. Daarnaast is

het nu nog heel moeilijk om na te gaan

of de premies die we beleggen echt

duurzaam geïnvesteerd worden.”

Op welke manier proberen jullie het

dan toch zo goed mogelijk te doen?

“We kiezen heel duidelijk voor de dingen

die we belangrijk vinden. Het uitgangspunt

is verantwoordelijk omgaan met

de wereld om je heen. Het voorkomen

van klimaatverandering is natuurlijk een

heel belangrijk thema, en in het verlengde

daarvan natuurbehoud, biodiversiteit

en dierenwelzijn. Maar het is bij ons

absoluut niet alleen maar groen, groen,

groen. De verantwoordelijkheid zit volgens

ons ook in de manier waarop je met

mensen omgaat – met je personeel, relaties

en klanten. Zo hebben we in het begin

van de coronatijd de premies van een

aantal ondernemers kwijtgescholden om

te voorkomen dat er later grote schulden

zouden ontstaan.”

“De grote uitdaging is om de thema’s

die je belangrijk vindt te vertalen naar de

producten en diensten die je aanbiedt.

En omdat je het nooit perfect kunt doen,

moet je voortdurend afwegingen maken.”

Kun je een voorbeeld geven van zo’n

afweging?

“Zoals ik net al zei, is het verzekeren van

auto’s niet iets wat je direct associeert

met duurzaamheid. Zeker in het segment

waarin onze roots liggen, het hogere,

zijn de auto’s vaak niet erg zuinig.

Je kunt dan zeggen: een Ferrari die 1 op

3 rijdt verzekeren we niet, maar dat vinden

we een beetje aanmatigend. Wij

kiezen er daarom voor om dure auto’s te

blijven verzekeren, en het verschil te maken

met de manier waarop. Zo zetten we

vol in op elektrische auto’s, en zijn wij

een van de eerste verzekeraars die hiervoor

een speciale verzekering aanbieden.

Dat slaat aan. Het aandeel elektrische

auto’s – vol-elektrisch en hybride –

ligt in Nederland op ongeveer 5 procent,

maar ligt in onze portefeuille al rond de

14 procent. Bij nieuwe klanten is dit zelfs

al een kwart.”

Maar aan elektrische auto’s zitten

weer andere nadelen…

“Zolang elektrische auto’s nog niet helemaal

op groene stroom rijden, rijden

ze deels op fossiele energie die eerder in

een elektriciteitscentrale is omgezet in

elektriciteit. Maar zelfs als je hier rekening

mee houdt, zijn elektrische auto’s

beter voor het milieu. En ze stoten bijvoorbeeld

geen fijnstof, stikstof en andere

schadelijke deeltjes uit.”

“Daarnaast zijn voor de fabricage van

accu’s van elektrische voertuigen delfstoffen

als kobalt nodig, die gewonnen worden

op een manier die vaak niet menswaardig

en milieubewust is. Daarom zijn

we, als eerste en enige financiële dienst-

58 | VVP NR 5 NOVEMBER 2022


ANSVARIDÉA

En welke afwegingen moet je maken

als het gaat om het investeren van

premies?

“Wij proberen zo veel mogelijk in duurzame

bedrijven en fondsen te beleggen. En

niet alleen uit idealisme. Wij geloven namelijk

dat bedrijven die goed zorgen voor

mens en milieu de winnaars van de toekomst

zijn, en dus de beste rendementen

opleveren. We investeren in toenemende

mate in groene obligaties en kijken altijd

goed naar de debiteur. Op dit moment is

een derde van onze beleggingen impactvol,

wat betekent dat bedrijven een duurzaam

doel hebben voor het geld.”

“Naast obligaties en vastgoed investeren

we in een aandelenfonds, waar je

minder controle hebt over hoe je geld geïnvesteerd

wordt. Dan moet je dus meer

moeite doen. Wij betalen onze vermogensbeheerder

bijvoorbeeld extra om te

screenen of ons geld niet wordt geïnvesteerd

in cosmetische bedrijven die dierproeven

doen. En zo zijn er nog wel meer

bedrijven en industrieën die niet direct

aansluiten bij onze duurzame principes.”

Peter van Geijtenbeek: ‘Steeds meer

adviseurs omarmen duurzaamheid.’

verlener, aangesloten bij de Fair Cobalt

Alliance. Deze organisatie zet zich in voor

de verbetering van de omstandigheden

rondom de mijnen. Ze zorgen voor onderwijs

voor de kinderen en een respectabele

beloning voor de mijnwerkers. Want alleen

door voldoende te betalen, voorkom

je dat kinderen alsnog de mijn in moeten

en onderwijs kunnen genieten.”

“Wij zijn natuurlijk geen partij in de

productieketen, maar verzekeren het

eindproduct. Daardoor hebben we minder

invloed. Toch vinden we het belangrijk

om dit mede te financieren, en zorgt

het voor bewustwording over het feit dat

er in elektrische auto’s stoffen verwerkt

zijn die niet direct bijdragen aan een betere

wereld.”

Kun je dat verschil als relatief kleine

belegger wel maken?

“Als belegger die miljoenen in plaats van

miljarden investeert, is het soms moeilijk

om echt impact te maken. Wij zijn

vaak één van de vele investeerders in een

groter beleggingsfonds. Maar ook daarin

kun je het verschil maken. Zo hebben we

een aandelenfonds waarin wij zaten zover

gekregen om niet meer in de tabaksindustrie

te beleggen. Wij gaven aan dat

dit voor ons belangrijk was, en de andere

deelnemers vonden dit eigenlijk wel een

goed punt. Toen zijn die fabrikanten uit

het fonds gehaald.”

“Daarnaast zoeken we elkaar als verzekeraars

steeds vaker op en steunen we

elkaars initiatieven. Zo breng je grotere

aandelenpakketten bij elkaar en kun je je

gaan gedragen als activistische belegger.

Op deze manier heb je dus ook als kleinere

belegger invloed.”

Is het moeilijk om jullie initiatieven

op het gebied van duurzaamheid over

te brengen?

“Wij denken zeker dat onze duurzame

missie een grote groep klanten aanspreekt.

Ons initiatief om geen cosmetische

bedrijven te steunen, sluit bijvoorbeeld

perfect aan bij de cruelty-free producten

die steeds populairder worden.

Het is alleen lastig om alles wat we doen

aan duurzaamheid over te brengen op de

klant, omdat we onze verzekeringen alleen

verkopen via assurantieadviseurs.”

“Gelukkig zien we dat er steeds meer

adviseurs zijn voor wie duurzaamheid

een belangrijk thema is en die hierover

het gesprek aangaan met de klant. Tien

jaar geleden waren dit er nog maar een

paar, maar nu zijn er steeds meer die dit

omarmen. Dat is dus een hele mooie ontwikkeling.”

n

NR 5 NOVEMBER 2022 VVP | 59


Het praktijkgerichte katern Ken je vak!

vormt het hart van iedere VVP-editie

en biedt need to know-informatie

voor iedere adviseur. Met onder

meer de vertaling van belangrijke

Kifid-uitspraken op het gebied van

leven, schade en hypotheken naar de

dagelijkse adviespraktijk, de rubriek

Permanent Actueel en informatie

en tips met betrekking tot Innovatie,

Compliance, Marketing & Sales,

Inkomen, Purpose en Duurzaamheid.

FOTO PETER BEEMSTERBOER

NR 5 NOVEMBER 2022 VVP | 61


LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN

Rekening houden met

verbouwplannen

HYPOTHEKEN – De adviseur adviseert en bemiddelt bij een hypothecaire

geldlening. De Geschillencommissie stelt vast dat de adviseur op dat moment

al wist of behoorde te weten dat de consument de wens en noodzaak

had voor een verhoging (in de nabije toekomst) van de lening in verband met

een grote verbouwing. De hypotheek wordt ondergebracht bij een bank waar

deze latere verhoging niet mogelijk zou zijn. Toen het moment van de noodzakelijke

verbouwing aangebroken was, werd de consument gedwongen de

hypotheek over te sluiten naar een geldverstrekker waar deze hogere geldlening

wel mogelijk was.

Naar het oordeel van de commissie “lag het op de weg van de adviseur

om die wens en of noodzaak nader bij de consumenten te inventariseren en

bij zijn advies te betrekken en na te gaan of een (latere) verhoging van de hypothecaire

geldlening bij de bank daadwerkelijk mogelijk zou zijn. Van een

redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur mag bovendien verwacht

worden dat hij op de hoogte is van het acceptatiebeleid van de te kiezen

geldverstrekker, wat in dit geval betekende dat de bank een lager toetsinkomen

berekende dan (bepaalde) andere banken.”. – Uitspraak GC 2022-060

Kifid is er niet voor weigering

aangaan relatie

HYPOTHEKEN – Omdat de kosten van hun in aanbouw zijnde woning (fors)

zijn gestegen, vragen consumenten een aanvullende hypothecaire geldlening

aan van 201.500 euro. De bank weigert deze aanvullende lening met als argument

dat er sprake is van een negatieve lastenruimte aan de zijde van de consumenten.

De consument is het met deze weigering niet eens en wendt zich

tot de Geschillencommissie. Deze verklaart dit onderdeel van de klacht als

‘niet behandelbaar’ en motiveert dit als volgt: “Artikel 2.1 onder i van het Reglement

Geschillencommissie financiële dienstverlening (Kifid) Bemiddeling

en (bindend) advies van 1 april 2017 tot 1 april 2022 bepaalt dat de Geschillencommissie

geen klachten behandelt die zien op de weigering om een rechtsverhouding

aan te gaan of uit te breiden, tenzij de klacht behelst dat (in dit

geval) de bank misbruik heeft gemaakt van de haar toekomende contracteeren

beleidsvrijheid of bij zijn weigering heeft gehandeld in strijd met de wet.

Van het in bovengenoemd van het Reglement genoemd misbruik van recht

is niet gebleken. Dit onderdeel van de klacht van de consumenten is dan ook

niet behandelbaar.” – Uitspraak GC 2022-0666

Leren van Kifid-uitspraken

De uitspraken van Kifid bevatten regelmatig leermomenten voor financieel

adviseurs en verzekeraars. In elk nummer vat VVP een aantal relevante

uitspraken samen.

Uitkering AOV

bestendig inkomen?

HYPOTHEKEN – De consument geniet een inkomen

uit AOV. Zij vraagt een verhoging van haar

hypotheek aan voor 30.000 euro. De aanbieder

weigert dit met als argument dat een AOV-inkomen

geen ‘bestendig inkomen’ is.

De consument is het hier niet mee eens en

wijst onder meer op het volgende: het betreft een

particuliere verzekering, de uitkering is gegarandeerd

tot het 67e levensjaar’, de AOV biedt dekking

bij beroepsarbeidsongeschiktheid zodat er

geen noodzaak is voor omscholing, de uitkering

bedraagt 100 procent ook bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

De Geschillencommissie is van mening dat de

geldverstrekker inderdaad mag oordelen dat een

dergelijke uitkering niet gekwalificeerd kan worden

als bestendig inkomen. De commissie: “Niet

is gebleken dat de arbeidsongeschiktheid van de

consument en daarmee haar AOV-uitkering definitief

waren. Dit brengt mee dat de verzekeraar

de consument nog periodiek, kon concluderen

dat de consument weer arbeidsgeschikt was

en als gevolg daarvan de uitkering kon stoppen.

Hiermee staat naar het oordeel van de commissie

in voldoende mate vast dat de bank de AOVuitkering

als niet bestendig inkomen heeft kunnen

en mogen aanmerken. Dat de bank hiermee

misbruik heeft gemaakt van haar contracteer- en

beleidsvrijheid is de commissie niet gebleken.”

– Uitspraak GC 2022-0822

De samenvatting Hypotheken

wordt u aangeboden door de

NR 51 NOVEMBER FEBRUARI 2019 2022 VVP | 63


er kan er maar één...

de winnaar zijn.

gefeliciteerd

jähnig + ter braak!

De beste worden is één ding, maar blijven is een tweede.

Uiteraard staat NNEK KENNIS klaar om jullie te helpen, zodat

jullie financiële rust kunnen blijven bieden aan alle klanten.


LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN

Opleiding telt

ZORGPLICHT – De Geschillencommissie maakt bij het beoordelen van de

vraag of een adviseur de zorgplicht heeft gschonden onderscheid naar de

mate van opleiding van de consument(en). De commissie is van oordeel

dat “de berekening (595.000 euro min – 295.000 euro plus 200.000 euro is

100.000 euro) eenvoudig te volgen is. Het had de consumenten dus kunnen

opvallen dat de adviseur het bedrag van de lening die zij korter dan een jaar

daarvoor afsloten, vergat te noemen. Daarbij wordt overwogen dat de consumenten

hoog opgeleid zijn. Zij zijn weliswaar geen deskundigen op het gebied

van hypothecaire geldleningen, maar het speelt wel mee in de zorgvuldigheid

die de adviseur moest betrachten en dus in de vraag of de adviseur

zijn zorgplicht geschonden heeft”.

De commissie weegt verder mee dat de consumenten de adviseur belden

in zijn vakantie, terwijl hij voor vervanging had gezorgd. De commissie: “De

consumenten hebben tijdens de hoorzitting gesteld dat zij niet meer wisten

wanneer de adviseur precies op vakantie was, omdat zij zelf kort daarvoor op

vakantie waren. Dat is aannemelijk, maar neemt niet weg dat zij wisten dat

de adviseur voor zijn vakantie voor vervanging had gezorgd en dat zij in elk

geval vanaf het telefoongesprek op 18 augustus 2020 wisten dat de adviseur

op vakantie was.” – Uitspraak GC 2022-0743

Niet normaal

INBOEDEL – Anders dan de Geschillencommissie, is de Commissie van Beroep

van oordeel dat een minishovel niet behoort tot de normale huishoudelijke

inboedel. De Geschillencommissie vond dat de tussenpersoon de consument

had moeten vragen naar de eventuele aanwezigheid van werktuigen in het

bijgebouw en dat de tussenpersoon niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan

door dat niet te doen. Anderzijds had volgens de Geschillencommissie in dit

geval van de consument mogen worden verwacht dat zij tijdens het adviesgesprek

de aanwezigheid van de minishovel had gemeld. Daarom was volgens

de Geschillencommissie een vergoeding van 50 procent van de schade

op zijn plaats.

De CvB: “Anders dan een (gewone) zitmaaier, is een minishovel geen werktuig

dat bestemd is voor normaal huishoudelijk gebruik of behoort tot een

normale huishoudelijke inboedel. De consument heeft als argument voor

haar stelling dat de tussenpersoon nadere vragen had behoren te stellen, gewezen

op de aard en de omvang van het bijgebouw, maar dat argument legt

onvoldoende gewicht in de schaal.

“Mogelijk zou anders geoordeeld worden indien de consument zou hebben

laten weten dat ter plaatse activiteiten met paarden zoals hiervoor aangeduid

zouden worden ontplooid, maar onbestreden is gebleven dat zij hierover

geen mededelingen heeft gedaan. Voor de tussenpersoon is daarom het

te verzekeren risico niet kenbaar geweest, terwijl evenmin voldoende aanleiding

bestond hierover nadere vragen te stellen.” – Uitspraak CvB 2022-0016

Vroeger opstaan

REISVERZEKERING – Dan had de klant maar eerder

moeten opstaan om in alle vroegte het busje

in te pakken voor de wintersportvakantie in plaats

van de avond ervoor. Dat meent a.s.r., dat volgens

de klant ten onrechte zijn diefstalclaim van 6.722

euro heeft afgewezen.

De commissie volgt de verzekeraar: “De consument

had de auto de ochtend van vertrek in kunnen

pakken. Hij heeft redenen aangevoerd waarom

hij daarvoor niet heeft gekozen, maar de commissie

vindt deze omstandigheden onvoldoende

zwaarwegend om tot een ander oordeel te komen.”

De commissie verder: “Een algemene regel voor

de beantwoording van de vraag of al dan niet sprake

is van een voldoende mate van verwijtbaarheid

van het handelen of nalaten van de consument is

niet op voorhand te geven. Voor zover in eerdere

uitspraken van de commissie een andere opvatting

zou kunnen worden gelezen, is de commissie

daar in haar uitspraak met nummer 2019-581 uitdrukkelijk

op terug gekomen.” Omdat de omstandigheden

bij iedere gebeurtenis anders zijn, is een

algemeen oordeel over wanneer voldaan is aan

de ‘normale voorzichtigheid’ niet te geven. Ook is

het geen algemene regel dat sprake moet zijn van

ernstige mate van schuld, voordat een verzekeraar

zich kan beroepen op de normale voorzichtigheidsclausule.

– Uitspraak GC 2022-0785

NR 51 NOVEMBER FEBRUARI 2019 2022 VVP | 65


COMPLIANCE

Het zou toch volkomen logisch moeten zijn dat je het

belang van de klant centraal zet in de bedrijfsvoering?

Toch zie ik in de praktijk golfbewegingen: partijen

gaan er actief mee aan de slag en laten vervolgens de

aandacht weer verslappen.

Klantbelang

centraal

TEKST CHRISTEL VAN BOMMEL-VERSLUIJS, COMPLIANCE ADVISEUR

BEELD PETER BEEMSTERBOER

Ukent de voorbeelden vast wel. Banken die kantoren openen om

dicht bij de klant zijn. Een gezellig koffiehoekje erbij, computers

voor algemeen gebruik. En tegen de tijd dat klanten hieraan gewend

zijn, gaat het filiaal weer dicht. Of een financieel adviseur die

pas weer aandacht schenkt aan zijn bestaande klanten als (nieuwe) klanten

niet meer in de rij staan om een hypotheek af- of over te sluiten. Pas dan onderneemt

de adviseur actie en gaan er nieuwsbrieven uit. Maar als de adviseur

zich echt het belang van de klant zou aantrekken, zou hij hen doorlopend

en actief informeren en ondersteunen. En wat te denken van de verzekeringsadviseur

om de hoek, die al zijn klanten kent en alles van ze weet.

Hij verkoopt zijn portefeuille aan een grote speler op de markt waardoor de

klanten opgaan in de massa. Is dat de klant centraal zetten?

Klantbelang gaat natuurlijk verder dan wat hierboven staat. Het vergt

ook dat er duidelijke informatie aan de klant wordt verstrekt. Op de website,

maar ook in documenten als de opdracht tot dienstverlening. Wat is de opdracht

van de klant en welke werkzaamheden horen daarbij? Wat mag de

klant van jou verwachten en wat niet? En is dat echt duidelijk voor de klant?

De algemene voorwaarden, hoe leesbaar zijn die eigenlijk? Snapt een klant

die kleine lettertjes wel? Klanten worden overladen met documenten met

uitgebreide en lange teksten, maar zitten ze hierop te wachten?

LUISTEREND OOR

Ik denk het niet. Klanten willen gewoon een luisterend

oor voor hun financiële vraagstuk. Een

goede en duidelijke oplossing tegen een redelijke

vergoeding, die vooraf is afgesproken en is vastgelegd.

Een advies dat, wanneer de klant het er na

een aantal jaar weer bij pakt, nog steeds duidelijk

en herkenbaar is. Dat de eventuele vragen die de

klant heeft over het gegeven advies worden beantwoord

door het teruglezen van het advies.

‘Klantbelang

centraal is niet

consument

overladen met

documenten’

Klantbelang centraal is aandacht geven aan de

klant en aan de vraag die hij heeft. Er zijn voor

de klant wanneer hij advies of bevestiging nodig

heeft of een product (nog) passend is. Ondersteunen

bij schade en zorgen voor een duidelijke toelichting

wanneer de schade wel of niet gedekt is.

Niet door de klant te overladen met heel veel documenten

met heel veel tekst. Maar door mee te

denken, of ergens aan te denken voordat de klant

er zelf aan heeft gedacht. In duidelijke, begrijpelijke

taal. Dan zet je de klant centraal en dan heb je

als adviseur toegevoegde waarde. n

NR 51 NOVEMBER FEBRUARI 2019 2022 VVP | 67


ADFIZ

Sinds 1 augustus 2022 gelden er voor werknemers in Europa nieuwe minimumregels

voor arbeidsvoorwaarden op grond van de EU-richtlijn Transparante en voorspelbare

arbeidsvoorwaarden. Een groot deel van de nieuwe regels heeft vooral impact op

medewerkers met de wat meer bijzondere contracten, zoals oproepkrachten.

Transparante en voorspelbare

arbeidsvoorwaarden

TEKST ADFIZ

Wat is er veranderd?

Medewerkers moeten uitgebreider geïnformeerd worden

over hun arbeidsvoorwaarden

Om transparantie en voorspelbaarheid van de arbeidsvoorwaarden te waarborgen,

moet je medewerkers voortaan meer informatie geven over de essentiële

aspecten van de arbeidsrelatie en de arbeidsvoorwaarden. Voorbeelden

hiervan zijn de dagen en uren waarop de medewerker kan worden verplicht

om arbeid te verrichten en de vermelding dat de medewerker de arbeid op

verschillende plaatsen verricht of vrij is om zijn werkplek te bepalen.

Studiekosten zijn nog maar beperkt te verhalen op de medewerker

Scholing die je op grond van de wet (of cao) verplicht aan je medewerkers

moet aanbieden, moet voor hen kosteloos zijn. Dit geldt voor zowel de kosten

voor de scholing zelf als voor de bijbehorende kosten (studiemateriaal, reiskosten,

examengelden, studietijd). Je mag voor de verplichte opleidingen ook

geen terugbetalingsbeding (studiekostenbeding) opnemen in de arbeidsovereenkomst

(deze bedingen zijn nietig). Ook moet de scholing beschouwd

worden als werktijd en zal de scholing zo veel als mogelijk moeten plaatsvinden

onder werktijd.

WFT-opleiding

Een Wft-opleiding hoeft doorgaans niet kosteloos te worden aangeboden. De

reden hiervoor is dat een medewerker bij eerste aanvang van de werkzaamheden

al over het Wft-diploma moet beschikken. Dus als iemand naar een

andere functie solliciteert binnen je bedrijf waarvoor een extra Wft-diploma

nodig is, valt dat niet onder deze regeling en hoef je deze opleiding niet kosteloos

aan te bieden. Dit is anders wanneer jij als werkgever bepaalt dat een

medewerker een ander Wft diploma moet halen omdat de functie met zijn

huidige Wft-diploma vervalt. De wettelijk verplichte PA en PE-examens vallen

niet onder de uitzondering omdat een medewerker hier niet bij eerste aanvang

van de werkzaamheden al over moet beschikken.

een objectieve reden hebt (objectieve rechtvaardiging).

Een nevenwerkzaamhedenbeding in een

arbeidsovereenkomst is sinds 1 augustus 2022

nietig, tenzij er sprake is van een objectieve rechtvaardigingsgrond

voor het verbod op nevenwerk.

Een verzoek om een meer voorspelbare

arbeidsrelatie moet serieus in behandeling

worden genomen

Als een medewerker tenminste 26 weken in

dienst is, mag hij je vragen om meer voorspelbare

en daarmee meer zekere arbeidsvoorwaarden. Je

moet hier binnen één maand schriftelijk en gemotiveerd

op reageren. Als je niet of te laat reageert,

wordt het verzoek van je medewerker automatisch

ingewilligd. Voor werkgevers met minder

dan tien medewerkers geldt overigens een reactietermijn

van drie maanden.

Medewerkers met een (deels) onvoorspelbaar

werkpatroon moeten meer duidelijkheid krijgen

In situaties waarin het merendeel van de uren

waarop een medewerker werkt onvoorspelbaar

is, bepaal je als werkgever direct of indirect op

welk moment werk moet worden verricht. Om de

medewerker enig houvast te geven, ben je vanaf

nu als werkgever verplicht om vooraf vast te

leggen op welke dagen of welke uren een medewerker

kan worden opgeroepen (de refertedagen

en -uren). Daarbij moet je rekening houden met

het aantal uren waarvoor de werknemer bij je in

dienst is. n

Nevenwerkzaamheden mogen niet zomaar worden verboden

Heb je een medewerker die buiten de werktijden om bij een andere werkgever

of voor zichzelf werkt? Dan mag je dit alleen verbieden als je hiervoor

Zie voor meer informatie: www.adfiz.nl/dossiers/

transparante-en-voorspelbare-arbeidsvoorwaarden

NR 51 NOVEMBER FEBRUARI 2019 2022 VVP | 69


Helaas is scheiden iets wat in Nederland met zeer grote regelmaat gebeurt.

Een scheiding heeft altijd een grote impact op een gezin. Vaak wordt daardoor

onvoldoende stilgestaan bij de fiscale gevolgen van een scheiding in combinatie

met een eigen woning. Wat zijn nu precies de regels met betrekking tot de

renteaftrek en hoe moet alles worden opgenomen in de belastingaangifte?

Wft Hypothecair krediet

Renteaftrek na scheiding

De scheidingsregeling is opgenomen in

artikel 3.114 lid 4 wet IB 2001. Hierin is

het volgende opgenomen: ”Een woning

wordt voor ten hoogste twee jaren

na het tijdstip waarop de woning de belastingplichtige

niet langer anders dan tijdelijk als

hoofdverblijf ter beschikking staat mede aangemerkt

als eigen woning indien de belastingplichtige

aannemelijk maakt dat gedurende die periode

de woning zijn gewezen partner anders dan

tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking staat.

Voor de toepassing van dit lid en van het achtste

lid wordt onder de gewezen partner mede verstaan

de duurzaam gescheiden levende echtgenoot.”

Het wetsartikel zegt dat voor een periode van

maximaal precies twee jaar de belastingplichtige

die de woning definitief heeft verlaten, zijn

of haar aandeel in de rente van de eigenwoningschuld

in mindering mag brengen op het inkomen

en dat gedurende die periode het eigenwoningforfait

(EWF) naar rato moet worden bijgeteld.

PERMANENT ACTUEEL. OMDAT HET MOET.

Heeft u inhoudelijk klantcontact? Dan heeft u ook de verplichting om

Permanent Actueel te zijn. Met de rubriek ‘Permanent Actueel’ in VVP

helpen wij u op weg. Wij brengen verschillende actualiteiten onder de

aandacht. Wat zijn de ontwikkelingen in de branche, toegespitst op uw

vakgebied? Aan bod komen wetswijzigingen, nieuwe regelingen en aandachtspunten

binnen het Wft-vakbekwaamheidsstelsel. Even lezen en

u bent weer op de hoogte. De rubriek wordt verzorgd door de Vakredactie

van Lindenhaeghe. Wilt u op een van de onderwerpen reageren? Mail

uw reactie naar contact@lindenhaeghe.nl.

IN DE PRAKTIJK

Verder is in artikel 3.115 en 6.3 lid 2 Wet IB opgenomen dat het EWF dat moet

worden bijgeteld daarna weer in mindering gebracht mag worden bij de vertrokken

belastingplichtige als persoonsgebonden aftrekpost (betaalde partneralimentatie)

als zijnde verstrekt woongenot. Daar staat tegenover dat de

belastingplichtige die in de woning blijft wonen volgens artikel 3.101 lid 2 Wet

IB de EWF, die de partner mag aftrekken, moet bijtellen

als ontvangen periodieke uitkering of verstrekking

(ontvangen partneralimentatie) als zijn

Powered by

ontvangen woongenot.

Voor de praktijk is het volgende van belang: hoe

wordt de hypotheekrente betaald, nadat één van

beiden de woning heeft verlaten? Hoe is deze betaling

opgenomen in het convenant? Wie is de alimentatieplichtige?

Met name de laatste twee vragen zijn van belang

als één van beide belastingplichtige de volledige

hypotheekrente betaalt. n

70 | VVP NR 5 NOVEMBER 2022


PERMANENT ACTUEEL

Wft Schade Particulier

Helmplicht snorfietsers

Tot nu toe moeten snorfietsers alleen in Amsterdam en

Utrecht verplicht een goedgekeurde helm op als ze op de

rijbaan rijden. Als het aan het kabinet ligt, gaat dat veranderen.

Dan moeten alle snorfietsers in heel Nederland

verplicht een goedgekeurde helm dragen. Het maakt dan

niet uit of je op het fietspad rijdt of op de rijbaan.

Wettelijk gezien behoort de snorfiets tot de categorie bromfietsen

en heeft het veelal dezelfde eigenschappen als de bromfiets.

Een snorfiets mag echter niet sneller rijden dan 25 km

per uur. Daarnaast hoef je op dit moment – in tegenstelling

tot op een bromfiets – geen helm op. Bij het rijden

zonder helm is er bij een ongeval een relatief

groot risico op letselschade. Uit onderzoek door

het ministerie en het CBS blijkt dat in 2018 onder

snorfietsers zestien doden en bijna 1.900 gewonden

zijn gevallen. Met name in Amsterdam en

Utrecht ontstonden gevaarlijke situaties door het

stijgende aantal snorfietsers.

De gemeenten Amsterdam en Utrecht namen

daarop maatregelen om de bereikbaarheid en de

veiligheid in de stad te vergroten. Ze verplaatsten

de snorfiets naar de rijbaan en zo werd het dragen

van een helm verplicht. Deze maatregel had effect.

Uit onderzoek bleek een sterke daling van het

‘De kans

bestaat dat ook

voor de e-bike

in de toekomst

een helmplicht

gaat gelden’

aantal geregistreerde ongevallen met letsel waarbij

een snorfietser betrokken is. Ook het aantal ongevallen

waarbij een fietser betrokken is, daalde

fors. Daarnaast nam het aantal conflicten tussen

snorfietsers en andere weggebruikers flink af.

LANDELIJKE INVOERING

Het kabinet heeft een wetsvoorstel met nieuwe

regels voor snorfietsers voorgelegd aan de Raad

van State. Als de Raad van State dit voorstel goedkeurt,

dan moeten alle snorfietsers in Nederland

een goedgekeurde helm dragen, zowel op het

fietspad als op de rijbaan. Een woordvoerder van

het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I

& W) verwacht dat de helmplicht op z’n vroegst 1

januari 2023 zal ingaan en benadrukt dat er nog

geen zekerheid is over de ingangsdatum. De kans

bestaat dat ook voor de e-bike in de toekomst een

helmplicht gaat gelden.

De laatste tijd is er in het nieuws ophef over

een mogelijke helmplicht voor 60-plussers. Een

verkeersveiligheidsadviseur van het kabinet had

laten vallen dat als fietsers een helm dragen, dit

80 fietsdoden per jaar scheelt. Omdat veel slachtoffers

60 jaar en ouder zijn, zou een fietshelmplicht

voor iedereen ouder dan 60 jaar moeten

worden ingevoerd. Op dit moment zijn er echter

nog geen plannen voor een helmplicht voor

60-plussers. n

NR 51 NOVEMBER FEBRUARI 2019 2022 VVP | 71


INKOMEN

Als financieel adviseur denk je bij

schenkkringen niet aan cirkelvormige

koffievlekken op de salontafel maar

aan arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen.

Schenkkringen vormen een

mooi vangnet voor arbeidsongeschikte

ondernemers en zijn inmiddels

niet meer weg te denken bij het onderwerp

arbeidsongeschiktheid.

Schenkkringen

TEKST ANNEMIEKE POSTEMA, AOVDOKTER.NL

In 2006 werd het eerste broodfonds opgericht; inmiddels bestaan er vele

varianten. Maar let op: ‘broodfonds’ is een beschermde naam en niet iedere

schenkkring is een broodfonds! Ik spreek liever over schenkkringen.

Hoe werkt een schenkkring? Een groep ondernemers spreekt af elkaar

een maandelijks bedrag te schenken bij arbeidsongeschiktheid. Hoe hoger

het bedrag is dat jij bij arbeidsongeschiktheid wilt ontvangen, hoe meer je

bijdraagt als een ander uitvalt. De schenkingen worden niet belast met inkomstenbelasting,

voor de schenkers zijn de donaties (die maandelijks kunnen

fluctueren) niet aftrekbaar. Er vindt geen medische acceptatie plaats, je

kunt meedoen als je verklaart niet arbeidsongeschikt te zijn. De schenking

duurt maximaal 24 maanden. Valt er niemand uit, dan ben je alleen inschrijfen

administratiekosten kwijt. Er zijn landelijke en lokale schenkkringen, per

schenkkring variëren de voorwaarden en spelregels.

LAAGDREMPELIG

Schenkkringen bieden een laagdrempelige oplossing voor de eerste periode

van arbeidsongeschiktheid. Ondernemers zijn gecharmeerd van het solidariteitsprincipe

en het onderlinge vertrouwen, dat voornamelijk bij lokaal georganiseerde

kringen een belangrijke rol speelt. Deze lokale varianten bieden

bovendien een waardevol ondernemersnetwerk. Deelname aan een schenkkring

lijkt heel goedkoop. Als je de AOV-premie bij een eigenrisicotermijn van

één maand met die voor twee jaar wachttijd vergelijkt, zie je echter dat dit

met name het geval is bij zwaardere beroepen en oudere verzekerden.

Een medisch dossier belemmert de deelname niet, tenzij je al (volledig)

arbeidsongeschiktheid bent of weet dat je binnenkort zult uitvallen. Dit laatste

is voor veel financieel adviseurs een belangrijke reden om schenkkringen

als deeloplossing te noemen in hun advies. Voor de lange termijn kiest men

dan voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering met een lange wachttijd,

waardoor een medische uitsluiting soms kan vervallen.

GOED OM TE WETEN

De ene schenkkring is de andere niet, dus verdiep

je in de verschillen. Hoe snel kun je meedoen? Vanaf

welk arbeidsongeschiktheidspercentage heb je

recht op een schenking? Heb je recht op een schenking

als je gedurende het eerste deelnamejaar

uitvalt door psychische klachten? Enkele schenkkringen

hanteren zelfs een carenz-periode voor

alle aandoeningen! Word je vrijgesteld van schenkingen

aan anderen als je zelf een schenking ontvangt?

Hoe zijn re-integratie en verhaal geregeld?

Heb je per ziektegeval recht op twee jaar

schenkingen, of krijg je maximaal 24 maandelijkse

schenkingen gedurende je hele deelnameperiode

of per tien jaar? Vrouwelijke deelnemers

ontvangen geen schenking bij zwangerschap of

bevalling. Arbeidsongeschiktheid door complicaties

hierbij geeft meestal wel recht op schenkingen.

Maar wees gewaarschuwd: er zijn uitzonderingen!

n

WHITEPAPER

RADI-AOV organiseerde onlangs een paneldiscussie

over dit boeiende onderwerp, waarbij

vijf schenkkringen waren vertegenwoordigd.

Voor de aanwezige adviseurs en verzekeraars

ging er een wereld open. Er is een whitepaper

uitgebracht waarin nog veel meer verschillen

tussen de diverse schenkkringen worden behandeld.

Dit kan worden opgevraagd door een

mail te sturen naar info@radi-aov.nl.

NR 51 NOVEMBER FEBRUARI 2019 2022 VVP | 73


KLANTGERICHTHEID

Ken jij een organisatie waar medewerkers tot 2.000 dollar

mogen besteden om een probleem voor een klant op te

lossen zonder overleg met een leidinggevende? Deze bestaat

toch echt, namelijk het Ritz-Carlton. Niet toevallig

een van de beste organisaties van de wereld op het gebied

van klantbeleving.

Geef medewerkers

de ruimte

TEKST SONJA STALFOORT, PUURKLANT

Natuurlijk hoort daar een stukje training bij en is het belangrijk

dat medewerkers begrijpen waar de organisatie voor staat, maar

daarna is er veel ruimte om klanten écht te helpen. In de verzekeringsbranche

zijn er vanzelfsprekend veel regels en werkinstructies.

Maar medewerkers hebben ook veel ruimte nodig.

Meer dan de helft (51 procent) van de werknemers ervaart niet voldoende

ruimte om een probleem van een klant op te lossen als de situatie daarom

vraagt. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door marktonderzoeksbureau

MSI-ACI Europe. Dit heeft niet alleen impact op de klanttevredenheid, maar

ook op het energielevel van de medewerker. In een tijd dat iedere organisatie

hard werkt om de klantbeleving te verhogen én medewerkers te behouden,

is dit een energielek dat geen enkele organisatie zich kan veroorloven. Op dit

moment heeft één op de drie medewerkers vrijwel geen energie meer aan

het einde van de werkdag, blijkt uit hetzelfde onderzoek. Waarom is een hoog

energielevel dan belangrijk voor een bedrijf? Medewerkers die wel met veel

energie naar huis gaan zijn namelijk significant meer betrokken en vervullen

een meer proactieve rol in het realiseren van verbeteringen voor de klant

en de organisatie. Dat is op dit moment slechts een kleine 20 procent van de

medewerkers. Dit zijn de klant-energieke medewerkers.

ENERGIE SCORE

Op basis van het onderzoek zijn de volgende kenmerken van de klant-energieke

medewerker op een rij gezet:

• Geeft actief signalen van klanten door in de organisatie;

• Heeft voldoende ruimte om zelf oplossingen

voor klanten te bedenken en door te voeren;

• Krijgt energie van het ontvangen van kritiek of

verbeterpunten van klanten;

• Krijgt regelmatig feedback over wat klanten van

zijn werk, team en organisatie vinden;

• Schakelt snel om verbeteringen voor de klant

door te voeren.

‘De win-winwin

van meer

autonomie’

Medewerkers kunnen nog zoveel passie voor klanten

hebben, de mate waarin ze hiernaar mogen

handelen bepaalt voor een groot deel of hun werk

energie kost of oplevert. Kijkend naar bovenstaande

kenmerken is het niet zo ingewikkeld om te bedenken

hoe je hier zelf aan kunt werken. Het zijn

relatief eenvoudige ingrepen die in de praktijk nog

veel te weinig plaatsvinden. Medewerkers vinden

betrokkenheid bij de resultaten van het bedrijf belangrijk.

Zij willen graag dat hun ideeën voor verbeteringen

een platform krijgen en dat hier feedback

op komt. En bovenal, de ruimte om klanten

écht te helpen. Bedrijven zouden tot doel moeten

hebben dat medewerkers met veel energie naar

huis gaan. Dan werk je namelijk aan een hogere

MES (Medewerkers Energie Score). Hiermee werk

je aan een hogere klanttevredenheid, medewerkerstevredenheid

en betere resultaten voor het

bedrijf. Een win-win-win. n

Sonja Stalfoort is expert in klantbeleving en auteur

van het boek ‘De klant-energieke organisatie’.

NR 51 NOVEMBER FEBRUARI 2019 2022 VVP | 75


De hoogste prioriteit heeft voor de korte termijn het wegwerken

van de achterstanden bij de sociaal medische beoordelingen.

Hiervoor krijgen 60-plussers sinds 1 oktober

2022 een vereenvoudigde WIA-beoordeling. Deze tijdelijke

maatregel raakt ook de WGA-eigenrisicodragersverzekeringen

omdat de financiering van deze WIA-uitkeringen

gaat lopen via het Arbeidsongeschiktheidsfonds.

Vereenvoudigde WIA-keuring

60-plusser

TEKST MARJOL NIKKELS, VAKTECHNISCH DIRECTEUR CS OPLEIDINGEN | BEELD WIEP VAN APELDOORN

Eind 2021 wachtten zo’n 12.000 mensen langer op de uitkomst van

hun WIA-claimbeoordeling dan de daarvoor geldende termijn van

maximaal acht weken. De gemiddelde wachttijd bedraagt inmiddels

achttien weken, met uitschieters naar boven. Ook herbeoordelingen

laten vaak lang op zich wachten. Daarom is op 1 oktober gestart met een vereenvoudigde

WIA-beoordeling voor 60-plussers.

Ook gaat het UWV landelijk werken met een regiemodel voor sociaal-medische

dienstverlening met taakdelegatie. Dus professionals werken onder

regie van de verzekeringsarts in een sociaal-medisch centrum aan de beoordeling

en begeleiding naar werk. Ook wordt beoordeeld waar er een effectievere

inzet mogelijk is van de verzekeringsarts binnen de Ziektewet. De focus

komt minder te liggen op de eerstejaars Ziektewetbeoordelingen (EZWB),

maar meer op sociaal-medische dienstverlening richting werk en/of herstel.

VEREENVOUDIGING

Werknemers die twee jaar ziek zijn kunnen in aanmerking komen voor een

WIA-uitkering. Normaal gesproken krijgen ze dan een sociaal-medische beoordeling

door een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige.

In de vereenvoudigde regeling blijft de verzekeringsarts in principe buiten

beeld. Werknemers die tussen 1 oktober 2022 en 1 januari 2024 twee jaar

ziek zijn en dan 60 jaar of ouder zijn, worden nu alleen beoordeeld door een

‘Maatregel gunstig voor de lopende

WGA-ERD portefeuille’

arbeidsdeskundige. Ze krijgen dan in principe een

volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA

80-100), tenzij ze nog werken en minder dan 35

procent inkomensverlies hebben. In dat geval krijgen

ze geen uitkering, zoals nu ook het geval is.

Wanneer de bedrijfsarts heeft vastgesteld dat iemand

helemaal geen mogelijkheden meer heeft

om te werken (GBM), volgt een sociaal-medische

beoordeling door een verzekeringsarts om te bepalen

of iemand volledig én duurzaam arbeidsongeschikt

is en in aanmerking komt voor een (hogere)

IVA-uitkering.

De vereenvoudigde beoordeling wordt alleen

toegepast als werkgever en werknemer daarvoor

akkoord hebben gegeven. Werkgever en werknemer

kunnen dus ook vragen om een reguliere beoordeling.

Om werkgevers niet te benadelen, worden de

uitkeringen die zijn toegekend op basis van een

vereenvoudigde WIA-claimbeoordeling gefinancierd

vanuit het Arbeidsongeschiktheidsfonds

(Aof). Ze worden dus niet toegerekend aan de publiek

verzekerde werkgevers via de Werkhervattingskaspremie

en niet doorbelast aan eigenrisicodragende

werkgevers. Dit vraagt dus om een

goede controle door de riskmanager sociale zekerheid!

76 | VVP NR 5 NOVEMBER 2022


INKOMEN

AANZUIGENDE WERKING

Het gevaar van deze tijdelijke regeling is dat het

een aanzuigende werking krijgt als een soort VUTregeling.

De oudere werknemers die niet meer

mee kunnen komen, kunnen dan via de ziekteroute

afvloeien zonder dat dit voor rekening komt

van de werkgever. Daarom benadrukt het ministerie

van SZW ook de tijdelijkheid van de regeling;

de regeling loopt vooralsnog tot en met 31 december

2023.

PREMIEVERLAGING?

De vraag komt op of deze maatregel gevolgen

heeft voor de premies van de WGA-eigenrisicodragersverzekering.

Juist door de tijdelijkheid

verwacht ik dat dit niet het geval zal zijn. Voor de

premies voor het jaar 2023 van de WGA-eigenrisicodragersverzekering

geldt dat juist personen

die dan ziek worden niet meer onder de vereenvoudigde

WIA-beoordeling komen te vallen. Wel

is deze maatregel gunstig voor de lopende WGA-

ERD portefeuille. Dit is ook zeer welkom want verzekeraars

hadden al tegenvallers op de WIA-verzekering

door de fors gestegen WIA-instroom. En

ook door de forse verhoging van het minimum en

maximum dagloon per 1 januari 2023. De koppeling

van de uitkering met het minimumloon dat

tien procent stijgt, heeft enorme gevolgen voor de

al lopende schades.

OVERIGE WIA-PLANNEN

Het UWV is positief over de al ingezette maatregelen, maar ze kunnen niet

voorkomen dat de achterstand blijft oplopen. Dit komt door zowel een stijgende

ZW- en WIA-instroom als een afname van het aantal beschikbare verzekeringsartsen.

Bij een ongewijzigde wet- en regelgeving en de huidige

werkwijze zal in 2030 de vraag naar verwachting 33 procent hoger zijn dan

het beschikbare aanbod. Er zal dus meer moeten gebeuren. En daarvoor liggen

op de middellange termijn nog de volgende plannen om capaciteit bij de

verzekeringsartsen uit te sparen:

Laten vervallen van het duurzaamheidscriterium en afschaffen van de

IVA; dit verkort de beoordelingstijd bij de grote groep volledig arbeidsongeschikten.

En de herbeoordelingsverzoeken nemen af doordat er minder vaak

een financiële prikkel voor hen is om een herbeoordeling aan te vragen (van

WGA over naar IVA is aantrekkelijk voor de werkgever en werknemer).

Na vijf jaar volledige arbeidsongeschiktheid (WGA 80-100) duurzaamheid

aannemen (aanpassen duurzaamheidscriterium); dus geen vaststelling meer

door verzekeringsarts maar automatische toekenning na vijf jaar volledige

arbeidsongeschiktheid.

Voor mensen die werken alleen op basis van feitelijke verdiensten een

schatting maken van hun arbeidsongeschiktheidspercentage, en niet ook op

basis van een theoretische schatting. Dan kan de WIA-claimbeoordeling voor

personen die (nog/alweer) werken worden uitgevoerd door de arbeidsdeskundige,

zonder tussenkomst van een verzekeringsarts.

Marjol Nikkels: ‘Maatregelen

verkleinen mismatch.’

Onderzoek wijst uit dat elk van deze maatregelen

zou kunnen leiden tot een afname van de mismatch

met maximaal tien procentpunt.

De minister wil het onderzoek naar de praktische

verdiencapaciteit nader bekijken, ook in samenhang

met het wetsvoorstel om het advies

van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de

werknemer leidend te maken bij de RIV-toets. De

verzekeringsarts wordt dan niet meer bij deze RIVtoets

betrokken.

De minister stelt een onafhankelijke commissie

in om onderzoek naar een toekomstbestendig

stelsel rond ziekte en arbeidsongeschiktheid te

doen. Ze moeten een aantal toekomstscenario’s

presenteren, waarbij de pijlers activering en inkomensbescherming

blijven bestaan. Ook moeten

ze kijken naar een arbeidsongeschiktheidsverzekering

voor zelfstandigen en een duurzame oplossing

voor de huidige mismatch op het terrein van

sociaal-medische beoordelingen. n

NR 51 NOVEMBER FEBRUARI 2019 2022 VVP | 77


DUURZAAMHEID

Waar de verduurzaming in de verzekeringssector

tot voor kort vooral gebeurde op het

gebied van de beleggingen en de interne

bedrijfsvoering van de verzekeraars, begint

duurzaamheid in toenemende mate een

rol te spelen in de polisvoorwaarden en op

het aanvraagformulier.

Nieuw hoofdstuk

TEKST BJÖRN JALVING, TURIEN & CO.

In de afgelopen jaren is er in toenemende mate aandacht geweest voor de

beleggingen van verzekeraars. Zijn deze duurzaam? Hoe houden de beleggingen

bijvoorbeeld rekening met de zeventien Sustainable Development

Goals? Meer recent zagen we steeds meer duurzame verzekeringsproducten

op de markt komen. Denk hierbij aan herstellen in plaats van vervangen

of aan meer dekking wanneer er bij het schadeherstel gewerkt wordt met

duurzame materialen.

Een nieuw hoofdstuk in de verduurzaming van de verzekeringssector

wordt de verzekeringsportefeuille. En hiermee het acceptatieproces en de acceptatierichtlijnen.

Op basis van de EU-taxonomie wordt het voor verzekeraars

noodzakelijk om te meten in hoeverre de verzekeringsportefeuille bijdraagt

aan één of meer van de zes klimaatdoelen zoals het verminderen van

klimaatveranderingen en een circulaire economie. Uiteraard kan niemand in

de toekomst kijken maar als ik op zondag door de Amsterdamse Waterleidingduinen

wandel vind ik het interessant om hierover na te denken.

VERZEKERAARS

Verzekeraars krijgen dus de plicht om inzichtelijk te maken in hoeverre de

portefeuille bijdraagt aan de zes klimaatdoelen. Met deze inzichten kan er zowel

binnen als buiten de organisatie om beweging gevraagd worden. Tot welke

strategische keuzes gaat dit bij een verzekeraar leiden? Doet de verzekeraar

wat juridisch moet? Wil de verzekeraar ieder jaar een paar procentpunt

meer verduurzamen of wil de verzekeraar hierin in de markt vooroplopen?

Deze keuzes zullen in de komende jaren leiden tot

nieuwe producten, premies, acceptatierichtlijnen

en steeds vaker ook tot hernieuwde doelgroepen

voor de verzekeringsproducten.

Hierbij mogen we ook bestaande klanten niet

vergeten. Het ontwikkelen van een nul-op-demeter-woningverzekering

voor nieuwe klanten is

wellicht een leuk idee. Maar ook voor bestaande

klanten moeten zonnepanelen, warmtepompen

en aquathermie verzekerbaar zijn wanneer deze

‘Duurzaamheid

op het

aanvraagformulier?’

in toenemende mate gebruikt gaan worden. Daarbij

kunnen de verzekeraar en adviseur misschien

zelfs wel een rol spelen om de aanschaf hiervan te

stimuleren.

ADVISEURS

Voor adviseurs, klanten en andere stakeholders

ontstaan er hiermee nieuwe criteria om verzekeraars

op het gebied van duurzaamheid te vergelijken.

Enerzijds kan de duurzaamheidscore van de

portefeuille getoetst worden aan de wensen van

de klant. Wil een bijvoorbeeld verzekerd zijn bij een

verzekeraar met een niet-duurzame portefeuille?

Anderzijds blijft er natuurlijk ook de praktijk van

de dekking. Bij welke verzekeraar kan de klant het

beste terecht met zijn elektrische auto of nul-opde

meter-woning? En hoe gaat de verzekeraar om

met een klant die zijn woning juist aan het verduurzamen

is? Moet dit allemaal worden aangetekend

op het aanvraagformulier of kent de verzekeraar

hiervoor standaard een ruimere dekking?

Kortom welke producten stellen het klantbelang

centraal, ook op het gebied van duurzaamheid? n

KANSEN BIJ VERDUURZAMING

In de rubriek ‘Duurzaamheid’ onderzoeken

Björn Jalving en Paul Burger van Turien & Co./

AnsvarIdéa kansen voor financieel adviseurs

bij verduurzaming. Reacties zijn welkom op

bjalving@turien.nl.

NR 51 NOVEMBER FEBRUARI 2019 2022 VVP | 79


BOUWSTENEN VOOR SUCCES

Als het in je bedrijf net lekker lijkt

te gaan, is er vroeger of later weer

een uitdaging die je aan moet gaan.

Heb je net een coronacrisis achter

de rug, krijg je te maken met personeelstekorten

of een verplichte provisietransparantie.

Je kunt natuurlijk

de handdoek in de ring gooien. Of je

kunt de leren van de All Blacks.

TEKST JELLE BARTELS, NEXT STEP FACTORY

Kom uit je groef

Het is rond 2004. De All Blacks zitten in

een diep dal. Ze hadden net een wedstrijd

verloren en waren als laatste geëindigd

in een toernooi. Voor een team

dat gewend was te winnen en het hoogste overwinningspercentage

ter wereld bezat was dit een

ramp. Er moest iets veranderen.

Om tot een succesvolle verandering te komen

gaan de All Blacks uit van vier stadia: een verandercasus,

een aantrekkelijk toekomstbeeld, een

blijvend vermogen tot verandering, een geloofwaardig

en uitvoerbaar plan

De managementconsultant Will Hogg gelooft

dat als er een van deze factoren ontbreekt het de

(culturele) verandering zal belemmeren en vaak

zelfs onmogelijk maakt.

De verandercasus van de All Blacks was helder:

ze presteerden onder de maat, zowel op als buiten

het veld. Dat moest anders. Ga eens na wat jouw

verandercasus is die in de aankomende tijd op je

weg komt.

Het aantrekkelijke toekomstbeeld van de All

Blacks gaat verder dan ‘het winnen van de wereldkampioenschap’.

De coach besefte dat om aantrekkelijk

te blijven voor de markt (waar veel bedrijven

op dit moment een uitdaging mee hebben)

ze verder moesten gaan dan dat. Hij verwoordde

het als volgt: ‘Een omgeving creëren die

de spelers stimuleert en waar ze graag deel van

willen uitmaken’. Wat is jouw aantrekkelijk toekomstbeeld?

Een beeld waarvoor het waard is om

uit jouw comfortzone te komen?

HET HELE TEAM

Een blijvend vermogen tot verandering betekende voor de All Blacks dat ze

afstand namen van iedereen die een belemmering was of zou kunnen worden

voor deze opdracht. En misschien nog belangrijker dat ze de bekwaamheid

van de mensen die achterbleven en nieuw zouden komen gingen ontwikkelen.

Deze verantwoordelijkheden kwamen niet bij een persoon terecht,

maar werden gedragen door het hele team. Welke bekwaamheden zouden

de mensen in jouw bedrijf moeten ontwikkelen om veranderingen het hoofd

te blijven bieden?

Een geloofwaardig en uitvoerbaar plan werd verkregen door alle doelen

terug te brengen tot zo klein mogelijke opdrachten. Van jaren, naar seizoenen,

naar series, naar maanden, naar weken, dagen en zelfs seconden. Hierdoor

werd steeds concreet gemaakt of een doel haalbaar was. Verantwoordelijkheden

werden gelijk verdeeld. Iedereen leverde naar eigen kunnen zijn

eigen bijdrage. Het plan werd op het speelveld uitgevoerd, maar achter de

schermen continu bijgesteld door geleerde lessen tijdens het spelen. Hoe verbouw

jij ‘met je tent open’? Hoe klein zijn de stappen die je hebt geformuleerd

om de aankomende veranderingen het hoofd te bieden? Beter nu kleine

stapjes, dan straks een megasprong.

Uiteindelijk leidde het tot de succesvolste periode van de All Blacks uit de

geschiedenis.

Cultuur eet strategie als ontbijt. Je kunt nog zo’n

goede strategie in je hoofd hebben. Als de cultuur

op je bedrijf dit niet ondersteunt, is het per definitie

gedoemd te mislukken. Elke verandering heeft

‘Beter nu kleine

stapjes, dan

straks een

megasprong’

tijd nodig. Je haalt mensen uit een groef waar ze

al jaren comfortabel successen in hebben behaald.

Als echter de groef opgeschoven wordt (zoals provisietransparantie)

wil dat niet zeggen dat mensen

ook automatisch in de nieuwe groef gaan lopen. Jij

als leider zal daar het voortouw in moeten nemen.

De handvatten van de All Blacks helpen daarbij. n

80 | VVP NR 5 NOVEMBER 2022


BETALEN

Achteraf betalen - zonder rente en

eventueel gespreid in een aantal termijnen

- groeit snel in populariteit.

Maar hoe werkt dit precies?

Achteraf betalen:

hoe werkt het?

TEKST WILKO KLAASSEN,

DIRECTEUR NEDERLAND KLARNA

Achteraf betalen is een uitgestelde betaling

die voor consumenten veel voordelen

kan hebben tijdens het shoppen. Zo

hoeven consumenten pas te betalen als

zij besluiten de bestelling daadwerkelijk te houden.

Als klanten niet direct tevreden zijn, kunnen

zij hun aankoop retourneren zonder dat er geld

van hun rekening is geschreven. Als ze wel tevreden

zijn kunnen zij - zónder rente en bijkomende

kosten - tot en met 30 dagen later betalen, om ervoor

te zorgen dat er altijd een volledige inkomstencyclus

is tussen het moment van aankoop en

de betaling van de factuur. Naast achteraf kan er

ook onmiddellijk of in drie gelijke termijnen worden

afgerekend vanuit eenzelfde betaalomgeving,

en altijd zonder rente of aanvullende kosten.

Met ruim twee miljoen transacties die per dag

verwerkt worden en meer dan 150 miljoen actieve

gebruikers wereldwijd is veiligheid cruciaal bij alles

wat Klarna doet. Op de achtergrond wordt elke

aankoop in real time geanalyseerd om fraude te

detecteren en te voorkomen. Bij verdachte activiteiten

wordt de transactie geannuleerd, en wanneer

er problemen zijn met de aankoop kan er

aanspraak gemaakt worden op de Kopersbescherming.

Dit garandeert ondersteuning als er iets

misloopt en is vaak gunstiger voor consumenten.

‘Elke

aankoop wordt

getoetst’

Wilko Klaassen.

ALGORITMES

Net als bij andere vormen van krediet wordt ook

bij achteraf betalen ingeschat of iemand zich de

aankoop daadwerkelijk kan veroorloven. Dit geschiedt

door middel van een KYC-toets, een beoordeling van de betaalcapaciteit

met behulp van interne algoritmes en risicomodellen, en externe kredietchecks.

Bovendien wordt bij Klarna bij iedere afzonderlijke transactie een inschatting

gemaakt of de consument zich een aankoop kan veroorloven, om te

voorkomen dat zij schulden kunnen opstapelen. Dit is in tegenstelling tot een

doorlopend krediet of kredietlijn bij een creditcard, waar de kredietwaardigheid

van een consument vaak eenmalig vooraf wordt getoetst.

Aan consumenten worden in beginsel lagere bedragen toegekend die gekoppeld

zijn aan een feitelijke aankoop. Pas wanneer iemand aantoont hier

verantwoord mee om te kunnen gaan en op tijd terugbetaalt, kan de dienst

meer worden gebruikt. De lage niveaus van wanbetaling bij Klarna suggereren

dat consumenten, ongeacht leeftijdscategorie of situatie, de diensten

vooral gebruiken om hun financiën te beheren en flexibiliteit toe te voegen

aan hun uitgaven, zonder hiervoor aanvullende kosten of rente te betalen.

Met een gemiddeld aankoopbedrag van 85 euro is de gemiddelde Klarnaklant

een verantwoorde kredietgebruiker. Ter vergelijking: een gemiddeld consumptief

krediet bedraagt 9.174 euro en een gemiddeld doorlopend krediet

2.913 euro (BKR Schuldenmonitor 2019).

Nieuwe digitale betaalvormen, zoals Klarna,

brengen de nodige flexibiliteit. Hierdoor sluiten

deze oplossingen beter aan op de veranderende

behoeften en bestedingspatronen van consumenten.

Zo kan de consument de mogelijkheid van

een directe of uitgestelde betaling afstemmen

op de behoefte van dat moment en op een specifieke

aankoop. Bovendien zijn deze betaalvormen

op langere termijn veilig en betrouwbaar, doordat

elke aankoop wordt getoetst en zo wordt voorkomen

dat consumenten meer uitgeven dan zij zich

kunnen veroorloven. n

NR 51 NOVEMBER FEBRUARI 2019 2022 VVP | 81


COLUMN

MET DE REGELMAAT VAN DE KLOK BUIGEN

VERZEKERAARS ZICH OVER DE VRAAG OF, DAN

WEL HOE ZE HUN PREMIES BETER KUNNEN

AFSTELLEN OP INDIVIDUELE RISICO’S. HOE

LOGISCH DAT OOK KLINKT, IK VIND HET

ONWENSELIJK EN ZELFS GEVAARLIJK.

TEKST MARTIN KOOT, MONEYVIEW

Verzekeren is zo oud als…, pardon, is ouder

dan de weg naar Rome. Een kleine

4.000 jaar geleden beloofde de Babylonische

koning Hammurabi aan handelaren

dat als ze onderweg in zijn

gebied beroofd werden, ze hun waren

vergoed kregen van de lokale heersers. Rond 800 voor

Christus legden handelaren van Rhodos geld bij elkaar

waarmee ze elkaars vracht verzekerden. In 1310 werd

in Brugge de allereerste tussenpersoon opgericht. Niks

nieuws onder de zon.

Het fundament onder verzekeren is solidariteit. Allen

voor een, draag samen de lasten van de onfortuinlijke

die door onheil getroffen wordt. Je zal het maar

zijn. Maar wat als het steeds beter mogelijk wordt om

de kans op dat onheil te berekenen? Het blijft toch een

kans, een gebeurtenis waarvan het onzeker is of die zich

ooit zal voordoen. Mag je iemand die om wat voor reden

ook meer risico loopt dan anderen uitsluiten? De meeste

mensen zullen deze vraag beantwoorden met nee.

Maar is het dan wel oké om aan die persoon meer

premie te vragen? Waar liggen dan de grenzen van de

82 | VVP NR 5 NOVEMBER 2022


MONEYVIEW

Impliciete

uitsluiting

redelijkheid? Dat rokers meer betalen voor een overlijdensrisicoverzekering

vinden we logisch. Hoe zit

het dan met omwonenden van de vervuilende Tata

staalfabriek? Mannen gaan eerder dood dan vrouwen,

desondanks betalen man én vrouw dezelfde

premie. Jonge bestuurders maken meer brokken dan

oudere en betalen dus meer. Inmiddels zijn er verzekeraars

die de hoogte van premie koppelen aan rijgedrag.

Big Brother is watching you, maar hee, de premie

is lekker laag!

Als er iemand minder gaat betalen, dan betaalt

iemand anders meer. Misschien zoveel meer, dat verzekeren

te duur wordt. Impliciete uitsluiting noem ik

dat. Het draagt bij aan een samenleving waarin het

eigenbelang steeds verder uitloopt op het collectief

en waar minder gelukkigen het steeds meer zelf maar

moeten uitzoeken. Het is deze tendens waar Vladimir

Poetin zijn hoop op heeft gezet om de eenheid van

het Westen te doorbreken.

PERVERSE PRIKKEL

In 2013 werd provisie verboden, want een ‘perverse

prikkel’. Ik ken nog zo’n perverse prikkel in onze branche,

eentje die nog veel krachtiger is dan provisie. Een

verzekeraar die aan de beurs genoteerd is, moet voldoen

aan de zucht naar winst van aandeelhouders.

In 2022 keerden a.s.r. en Nationale-Nederlanden een

recordbedrag aan dividend uit, respectievelijk 6,1 procent

en 6,4 procent gerelateerd aan de koers van het

aandeel op dat moment. Geld dat niet in reserve wordt

gehouden en niet ten goede komt aan polishouders.

Twee heren dienen kan niet, leerde de Bijbel ons

2.000 jaar geleden al. In mijn ogen hebben verzekeraars

niks te zoeken op de beurs. Om die historische

vergissing goed te maken zou er een verbod op dividend

moeten komen. Bijkomend voordeel is dat als

daardoor de koers keldert, de aandelen goedkoop weer

teruggekocht kunnen worden. Probleem opgelost.

‘Als er iemand minder

gaat betalen, betaalt

iemand anders meer’

HET ÉCHTE BELANG

Onlangs sprak ik Indra Frishert, voorvrouw van Dazure.

Zij vertelde mij over gesprekken die ze voeren met

nabestaanden die een half tot vier jaar geleden een

uitkering van hen hebben ontvangen. Het gevolg is

dat iedereen in het bedrijf tot op het bot doordrongen

is geraakt van het échte belang van hun werk: met

geld een beetje verlichting geven aan rouwende mensen

in moeilijke omstandigheden. Misschien moeten

bestuurders van grote verzekeraars verplicht worden

om een dag in de week te besteden aan dit soort keukentafelgesprekken.

Het zal hun leven én hun verzekeringsbedrijf

ten goede veranderen.

Tot slot nog even terug naar de Codex Hammurabi.

Er staat ook in dat van een zoon die zijn vader

slaat, de hand wordt afgehakt. Overspelige vrouwen

worden vastgebonden en vergezeld van hun minnaar

in de Eufraat gemieterd. Ik wil maar zeggen, vroeger

was heus niet alles beter. n

NR 5 NOVEMBER 2022 VVP | 83

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!