01.12.2023 Views

VVP 6-23 ezine

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>VVP</strong><br />

AL<br />

80 JAAR<br />

80 JAAR HÉT PLATFORM VOOR DE FINANCIEEL ADVISEUR<br />

JAARGANG 80 • NUMMER 6 • DECEMBER 20<strong>23</strong><br />

Veldhuis Advies winnaar<br />

<strong>VVP</strong> Advies Award<br />

Focus op geluk en<br />

gezondheid<br />

Frisse Blik Expert Panel<br />

Het jaar van de reflectie<br />

Vakkatern Veilig wonen<br />

Maak aov bespreekbaar!<br />

Geloof in<br />

eigen kracht<br />

Ondernemerschap 2024


ijne kerstdagen<br />

en een gezond,<br />

liefdevol en<br />

sprankelend 2024!<br />

Het <strong>VVP</strong>-team: Willem Vreeswijk,<br />

Arjan Cornelisse en Toon Berendsen.


XXX<br />

VOORWOORD<br />

Zorgpret<br />

Het ministerie van Financiën heeft onderzoek<br />

laten doen naar de gevolgen van een<br />

eventuele verruiming van het adviesbegrip<br />

in de Wft. Minister Kaag ziet geen reden<br />

om het adviesbegrip uit te breiden naar de<br />

beheerfase. Adfiz wel. Immers: waarom gelden kwaliteitswaarborgen<br />

wel voor het afsluiten van een complex<br />

financieel product, maar gelden deze waarborgen<br />

niet meer tijdens de beheerfase? De financiële gevolgen<br />

van verkeerde beslissingen en inschattingen tijdens<br />

de beheerfase kunnen nu eenmaal een enorme impact<br />

hebben op de financiële gezondheid van klanten.<br />

Laten we hopen dat er in Den Haag naar Adfiz geluisterd<br />

wordt. Maar eigenlijk zou het niet nodig hoeven<br />

zijn. Adviseurs zijn immers het baken van hun<br />

klant en loodsen hen langs alle financiële uitdagingen.<br />

Dat is niet alleen logisch, maar ook slim. Als je je klant<br />

goed begeleid, is hij niet alleen blijer en dus loyaler<br />

maar levert hij ook meer op.<br />

In het rapport Principes voor de doorlopende ondersteuning<br />

van klanten uit december 2021 constateerde de<br />

AFM al dat financieel dienstverleners steeds meer werk<br />

maken van ondersteuning gedurende de looptijd, omdat<br />

zij inzien dat dit een voorwaarde is voor een duurzame<br />

relatie met klanten en een gezond verdienmodel.<br />

De focus ligt vaak nog op het binnenhalen van nieuwe<br />

klanten. En dus is er verbetering nodig.<br />

Hoe doe je dat? De AFM is helder: formuleer eerst<br />

je ambitie over klantzorg in de beheerfase en bepaal<br />

een aanpak. Maak vervolgens duidelijk aan de klant<br />

wat hij mag verwachten en wat niet. Breng dit in de<br />

praktijk en toets, evalueer en verbeter je dienstverlening<br />

doorlopend.<br />

De AFM zegt echter dat je met de klant kunt afspreken<br />

dat er geen werkzaamheden worden verricht in<br />

de beheerfase, bijvoorbeeld als de klant aangeeft geen<br />

behoefte te hebben aan een periodiek onderhoudsmoment.<br />

“Wel is het goed om dan de consequenties te bespreken,<br />

namelijk dat de klant zelf de opbouw van zijn<br />

vermogen, de betaalbaarheid van zijn hypotheek of de<br />

passendheid van zijn dekkingen goed in de gaten moet<br />

houden en op het juiste moment contact moet opnemen<br />

met de adviseur of zelf maatregelen moet nemen”,<br />

aldus de AFM. Er zullen denk ik niet heel veel klanten<br />

wegrennen. Wel is het zaak om vervolgens op het juiste<br />

moment er als adviseur wél voor de klant te zijn.<br />

Digitalisering biedt de mogelijkheid klanten persoonlijk<br />

en laagdrempelig te benaderen op relevante momenten<br />

om te inventariseren of een onderhoudsgesprek<br />

wenselijk is, aldus de AFM. “Zo zijn er adviseurs die met<br />

behulp van een korte online vragenlijst over life events<br />

of middels het gebruik van een digitale app met financiële<br />

klantgegevens (waarvoor de klant toestemming geeft),<br />

periodiek snel inschatten of het zinvol is om persoonlijk<br />

contact te leggen om samen met de klant het onderhoud<br />

van zijn financiële huishouden te bespreken.”<br />

Adviseren wordt pas echt leuk tijdens de beheerfase.<br />

ABC Pensioen, een van de finalisten van de <strong>VVP</strong><br />

Advies Award dit jaar spreekt niet voor niets van zorgpret.<br />

Met goede principes heb je geen wet- en regelgeving<br />

meer nodig.<br />

Laten we er samen een heel mooi adviesjaar van<br />

maken! n<br />

WILLEM VREESWIJK<br />

HOOFDREDACTEUR / willem@vvponline.nl<br />

NR 6 DECEMBER 20<strong>23</strong> <strong>VVP</strong> | 3


<strong>VVP</strong><br />

<strong>VVP</strong><br />

kennis event<br />

Pensioen en<br />

vermogen<br />

MARKTUPDATE MET:<br />

THEO GOMMER (&GOMMER PENSIONS GROUP)<br />

HUBRIEN MEIJAARD (STAN & WENDE)<br />

DINSDAGMIDDAG<br />

19 MAART 2024<br />

12.00 – 17.30 (MET LICHTE LUNCH VOORAF<br />

EN AANGEKLEDE BORREL NA AFLOOP)<br />

AFAS THEATER, LEUSDEN<br />

Entree: 225 euro exclusief btw,<br />

25 procent korting voor<br />

<strong>VVP</strong>-abonnees en Adfiz-leden<br />

De nieuwe pensioenwet geldt vanaf 1 juli 20<strong>23</strong>, maar het duurt even voordat<br />

de deelnemers van pensioenregelingen daar de gevolgen van merken. Eerst<br />

komt er een overgangsfase van maximaal 4,5 jaar. In deze periode gaan werkgevers,<br />

vakbonden en andere partijen zoals ondernemingsraden overleggen<br />

hoe ze de pensioenregelingen willen aanpassen aan de nieuwe wet. In 2024 en<br />

2025 wordt gekeken hoe de overgang verloopt en of uitvoerders meer tijd nodig<br />

hebben.<br />

Voor financieel adviseurs is dit hét moment om hun toegevoegde waarde te<br />

etaleren bij hun klanten en van de puzzel die pensioen heet een begrijpelijk<br />

verhaal te maken voor zowel werkgever, werknemer als ZZP’er.<br />

Op dinsdag 19 maart organiseert <strong>VVP</strong> het congres Pensioen en Vermogen. Tijdens<br />

de plenaire sessies zullen Theo Gommer en Hubrien Meijaard hun brede<br />

visie op het landschap van de pensioenen en vermogen geven. Tijdens de<br />

break-out sessies gaan de kennispartners van <strong>VVP</strong> dieper in op de materie.<br />

Adviseurs gaan naar huis met een tas vol kennis, tips en tools.<br />

Dit event wordt mede mogelijk gemaakt door Brand New Day, Dazure, Doelbeleggen<br />

en NNEK.<br />

Informatie en aanmeldingen:<br />

www.meermetvermogen.nl


COLOFON<br />

<strong>VVP</strong>, KENNIS- EN INSPIRATIEMAGAZINE<br />

VOOR FINANCIEEL ADVISEURS<br />

Uitgave van <strong>VVP</strong> Nederland<br />

Tachtigste jaargang<br />

I<br />

nhoud<br />

UITGEVER EN HOOFDREDACTEUR<br />

Willem Vreeswijk 06-10630149,<br />

willem@vvponline.nl<br />

(EIND)REDACTEUR<br />

Toon Berendsen 06-12907930,<br />

toon@vvponline.nl<br />

PERSBERICHTEN, REACTIES, IDEEËN<br />

vvp@vvponline.nl<br />

REDACTIE-ADRES<br />

Wapendragervlinder 29, 3544 DL Utrecht<br />

SENIOR ACCOUNTMANAGER/TRAFFIC<br />

Arjan Cornelisse, 06-10628564,<br />

arjan@vvponline.nl<br />

ABONNEMENTENSERVICE<br />

abonneeservice@vvponline.nl<br />

WEBSITE www.vvponline.nl<br />

ABONNEMENTSPRIJS 20<strong>23</strong> (EXCL. BTW)<br />

Binnenland en België 175 euro. Financieel<br />

onafhankelijk adviseurs met een AFMinschrijving<br />

komen in aanmerking voor<br />

het gereduceerde tarief van 61 euro.<br />

Aanvragen voor dit tarief via<br />

abonneeservice@vvponline.nl.<br />

Abonnementen gelden voor één jaar en<br />

worden – zonder tegenbericht – automatisch<br />

verlengd. Opzeggingen dienen uiterlijk<br />

twee maanden voor het aflopen van<br />

de abonnementsperiode te geschieden.<br />

Opzeggen kan schriftelijk (per e-mail) of<br />

telefonisch (06-10628564).<br />

Advertentieplaatsingen worden uitgevoerd<br />

overeenkomstig ‘De Regelen 2022 Stichting<br />

ROTA’<br />

COPYRIGHT <strong>VVP</strong> Nederland, 20<strong>23</strong><br />

VORMGEVING/PREPRESS<br />

Peter Beemsterboer, Beemsfoto<br />

DRUK<br />

Veldhuis Media BV, Meppel. Deze uitgave is<br />

gedrukt op FSC-papier<br />

ISSN: 1388-2724<br />

28 36 46 52<br />

6 <strong>VVP</strong> ONDERNEMERSPANEL Blijf ook in 2024 uzelf<br />

11 FRISSE BLIK EXPERT PANEL Uitdagingen ondernemers in 2024<br />

16 <strong>VVP</strong> ADVIES AWARD 20<strong>23</strong> Dick Vos en Bob Veldhuis (Veldhuis<br />

Advies): ‘Ondernemen met geluk en gezondheid’<br />

19 ACTUEEL OP DE KORREL Toon Berendsen: ‘Laat u niet aftroeven’<br />

22 OPEN INNOVATIE Otto Lagemaat, Harold Mahadew en Justin<br />

Schlee: ‘Doorbreek met elkaar de paradox van innovatie’<br />

26 SAMENLEVING Henk Jansen (Expat Mortgages) ‘Hybride werken’<br />

28 HET VUUR VAN... Miranda van Rijswijk<br />

30 SAMEN BETROKKEN Wendy Wigger van Assurantiekantoor Wigger<br />

32 COMPLIANCE Wilfred Schep (SVC Compliance): ‘Help, ik moet<br />

POGGEN’<br />

35 KATERN VEILIG WONEN Met bijdragen van Martin Hagedoorn<br />

(Ingage), Christian Dijkhof (HypotheekCompany), Boudewijn de<br />

Jong (De Hypotheker Rotterdam), consultants Björn Bierhaalder en<br />

Fred de Jong, Dazure, Lindenhaeghe en VKG<br />

46 DUURZAAM ADVIES Kees Dullemond (INSVER): ‘Adviesproces aan<br />

klanten verduurzamen’<br />

50 CULTUUR Reane Dalger (Spirited Finances): ‘Ruimte en inzicht’<br />

52 UIT DE ADVIESPRAKTIJK Adviseur Rick Guitjens en Wouter Stam<br />

(Flowid): ‘Verzekeraars kunnen innovatie meer stimuleren’<br />

55 KEN JE VAK! Katern met need-to-know-informatie voor<br />

adviseurs, onder meer met de rubrieken Leren van Kifid-uitspraken,<br />

Compliance, Klantgerichtheid, Inkomen en Duurzaamheid<br />

66 MONEYVIEW Vanja Bentum (MoneyView): ‘Zelf markt eerlijker maken’<br />

NR 6 DECEMBER 20<strong>23</strong> <strong>VVP</strong> | 5


<strong>VVP</strong> ONDERNEMERSPANEL<br />

Blijf ook in<br />

2024 uzelf<br />

WELKE STAPPEN ZET U IN 2024? DE LEDEN VAN HET <strong>VVP</strong><br />

ONDERNEMERSPANEL GEVEN U WEER GOEDE RAAD EN PRAKTIJKTIPS. GA<br />

OOK IN 2024 VOORAL UIT VAN UW EIGEN KRACHT, EN ZET DIE MAXIMAAL IN<br />

OM HET BESTE TE DOEN VOOR UW KLANT, IS DE BOODSCHAP.<br />

SAMENSTELLING TOON BERENDSEN<br />

6 | <strong>VVP</strong> NR 6 DECEMBER 20<strong>23</strong>


<strong>VVP</strong> ONDERNEMERSPANEL<br />

EWALD BARY (B-INC)<br />

Van links naar rechts…<br />

Het zijn onzekere tijden. Neem als adviseur jouw rol<br />

als baken van kennis en overzicht en communiceer<br />

met jouw klant.<br />

Ten tijde van schrijven van deze blog staan we aan<br />

de vooravond van de verkiezingen eind november<br />

20<strong>23</strong>. Een periode waarin politieke partijen zich in<br />

de rondte profileren geïnspireerd door de hit van Rob<br />

Kemps, populistisch gebruik makend van allerlei nationale<br />

en internationale ontwikkelingen en onzekerheden.<br />

De vraag is wat onze gezamenlijke politieke keuze<br />

gaat betekenen voor de trend van 2024. Gezien het<br />

zwalkend gedrag van de diverse partijen is daar geen<br />

zinnig woord over te zeggen. Het gevolg is per definitie<br />

een toenemend gevoel van onzekerheid in hoeverre<br />

ons nieuwe kabinet in staat is om ons land door deze<br />

ingewikkelde periode van nationale en internationale<br />

onrust heen te trekken.<br />

Wat wel duidelijk is dat iedereen de gevolgen van<br />

deze onrust in de portemonnee begint te voelen en<br />

zich steeds meer af begint te vragen wat 2024 voor zijn<br />

of haar financiële situatie zal betekenen? En daar komt<br />

jouw rol als adviseur om de hoek kijken.<br />

Bij dezen ontvang je een aantal tips om mee aan de slag<br />

te gaan:<br />

1. Communiceer met je klant vanuit de wetenschap<br />

dat jouw klant onzekerheden voelt als gevolg van<br />

politieke en mondiale onrust. Houd hier rekening<br />

mee in je periodieke nieuwsbrief of nieuwsartikelen<br />

op jouw website, maak moeilijke dingen simpel.<br />

2. Ga het gesprek aan met je klant, vraag waar de<br />

klant zich onzeker bij voelt en help de klant met oplossingen.<br />

3. Zoek als ondernemer zelf ook een gesprekspartner<br />

om jouw onzekerheden mee te delen zodat je ook<br />

jouw eigen plan kan herijken.<br />

En luister af en toe naar de liedjes van Rob Kemps, daar<br />

word je vanzelf weer vrolijk en positief van. n<br />

ROBIN VAN BEEM (POLIS ADVOCATEN)<br />

Het jaar van de (actieve) provisietransparantie<br />

Op juridisch gebied zal 2024 naar het zich laat aanzien<br />

het jaar van de (actieve) transparantie worden.<br />

Er is vanuit diverse kanten de nodige kritiek geuit op<br />

het wetsvoorstel. Ook ik schreef daarover op deze<br />

plek al eerder. Inmiddels ligt er ook een goed onderbouwd<br />

advies van de Raad van State, waarin zij de nodige<br />

kritische kanttekeningen plaatst. Desondanks lijkt<br />

de wetgeving over actieve provisietransparantie er nu<br />

toch echt te gaan komen. De Raad van State wees er in<br />

zijn advies op dat er niet gekeken was naar de uitvoerbaarheid<br />

van de regeling. Dat gebrek heeft de wetgever<br />

NR 6 DECEMBER 20<strong>23</strong> <strong>VVP</strong> | 7


<strong>VVP</strong> ONDERNEMERSPANEL<br />

Aan dat fundamentele bezwaar gaat de wetgever nog<br />

steeds voorbij. Dat is natuurlijk jammer. Het is alsof<br />

je een auto gaat produceren met vierkante wielen, nadat<br />

je hebt vastgesteld dat dit technisch uitvoerbaar is,<br />

maar zonder je erover te bekommeren of de auto daar<br />

ook beter van gaat presteren. Maar goed, de markt zal<br />

het ermee moeten doen. Goed is in elk geval wel dat<br />

ook verzekeraars verplicht worden om transparant te<br />

worden over aanbrengvergoedingen. Dat zal overigens<br />

nog niet meevallen met de grote hoeveelheid aan affinityprogramma’s<br />

die zij hebben.<br />

inmiddels opgelost, door de AFM alsnog een onderzoek<br />

daarnaar te laten doen. Maar de Raad van State schreef<br />

ook dat uit niets blijkt dat en waarom deze wetgeving<br />

het beoogde doel (een goed gesprek tussen klant en adviseur<br />

over de omvang van de dienstverlening) dichterbij<br />

zou brengen.<br />

Wat moet u er nu als adviseur mee? Ik geef u drie tips<br />

mee:<br />

1. Ga, voor zover u dat niet al deed, alvast bij de eerste<br />

kennismaking met de klant in op de omvang<br />

van uw dienstverlening en maak inzichtelijk wat<br />

u voor én achter de schermen allemaal voor hem<br />

doet.<br />

2. Wees niet bang om het met uw klant over beloning<br />

te hebben. Iedereen weet dat dienstverlening (van<br />

wie dan ook) niet gratis is. En dat kwaliteit en onafhankelijkheid<br />

iets mogen kosten. Bovendien ziet de<br />

wet op particuliere schadeverzekeringen. Daar zal<br />

de klant vaak juist verbaasd zijn hoe weinig u verdient<br />

op zijn verzekeringen.<br />

3. Ga niet mee in een prijzenslag. Dat leidt tot een<br />

race to the bottom. Sta voor uw dienstverlening en<br />

de toegevoegde waarde daarvan.<br />

Tot slot: adviseurs die kwalitatief hoogstaand werk leveren<br />

en ethisch zakendoen hebben nooit iets te vrezen<br />

van transparantie. Voor hen is dat juist iets om te<br />

omarmen. Ik wens u in alle transparantie een mooi en<br />

bloeiend 2024. n<br />

EDWIN BOSMA (BHB DULLEMOND)<br />

Veel groeikansen voor tussenpersonen<br />

Kleinere kantoren zijn flexibeler en beter in staat in<br />

te spelen op de wensen en behoeften van de eindklant<br />

dan de grote partijen, die het druk hebben<br />

met consolideren en integreren. Pak die kans om te<br />

groeien.<br />

Door de consolidatieslag binnen de verzekeringsmarkt<br />

is er een aantal grote partijen ontstaan dat<br />

vanwege zijn snelle groei en omvang veel tijd en energie<br />

kwijt is aan de integratie van de organisatie. Daardoor<br />

kunnen deze partijen minder tijd besteden dan ze<br />

zouden willen aan hun primaire dienstverlening. Kleinere<br />

assurantiekantoren zonder deze ballast kunnen<br />

hiervan profiteren. Zij zijn flexibeler en beter in staat<br />

in te spelen op de wensen en behoeften van de eindklant.<br />

Echter, wij als BHB Dullemond zien dat dit nog<br />

onvoldoende wordt opgepakt en dat er dus nog veel<br />

‘handel op straat ligt’.<br />

8 | <strong>VVP</strong> NR 6 DECEMBER 20<strong>23</strong>


<strong>VVP</strong> ONDERNEMERSPANEL<br />

Onze drie praktijktips voor de kleinere MKB assurantiekantoren<br />

voor 2024:<br />

1. Leg jezelf als ondernemer een groeidoelstelling op.<br />

Als je minder dan acht procent groeit ben je eigenlijk<br />

niet zo goed bezig omdat je alleen al door premiestijgingen<br />

een groei kunt halen van vier procent.<br />

2. Ga actief zakelijke klanten bellen en netwerken.<br />

Weinig concullega’s doen dat, dus je kunt hier effectieve<br />

resultaten mee boeken.<br />

3. Met eenvoudige en slimme markettingacties kan je<br />

je gemakkelijk onderscheiden van andere assurantiekantoren.<br />

Sponsor bijvoorbeeld een aansprekend<br />

en maatschappelijk relevant evenement in jouw<br />

omgeving. n<br />

RICHARD MEINDERS (SVC GROEP)<br />

Zorgplichtclaims bij hypotheken keren<br />

Ik verwacht de komende jaren meer claims en<br />

rechtszaken waarbij de adviseur verantwoordelijk<br />

wordt gehouden voor het ontbreken van een ORV.<br />

De uitdaging is om deze trend te keren.<br />

Tsja, dan kijk je in de agenda en is het jaar alweer<br />

bijna voorbij en ligt van de <strong>VVP</strong>-redactie de vraag<br />

voor om een trend voor 2024 te benoemen. Een trend?<br />

Ik kan er wel een handvol benoemen, maar om mijn<br />

collega’s in het Ondernemerspanel niet het gras voor<br />

de voeten weg te maaien zal ik mij dan toch maar beperken<br />

tot één trend; zorgplichtclaims bij hypotheken.<br />

Als je vroeger een hypotheek afsloot, dan wilde de<br />

geldverstrekker dat je een passende overlijdensrisicoverzekering<br />

(ORV) en een opstalverzekering afsloot.<br />

Ook bij Nationale Hypotheek Garantie (NHG) was er in<br />

veel gevallen een verplichting om een ORV af te sluiten.<br />

Bijna alle geldverstrekkers en ook NHG hebben de<br />

eis voor een ORV laten vervallen.<br />

In een interview met NHG-bestuurder Carla Muters<br />

valt te lezen “Wij vertrouwen erop dat de adviseur<br />

samen met de consument inzichtelijk maakt of een<br />

ORV al dan niet wenselijk is.” Uit mijn netwerk verneem<br />

ik dat het aantal afgesloten ORV’s drastisch is<br />

gedaald.<br />

Ik kan mij voorstellen dat je als adviseur - in een<br />

markt met schaarste en inflatie - probeert om een hypotheek<br />

betaalbaar te houden. Vergeet hierbij echter<br />

niet dat van jou als professional. wordt verwacht dat je<br />

zelfstandig toetst of de hypotheek in alle scenario’s betaalbaar<br />

is.<br />

De afgelopen maanden heb ik diverse uitspraken<br />

van rechters en Kifid voorbij zien komen waarbij het<br />

overlijdensrisico niet goed was geregeld. Hetzij de begunstiging<br />

was niet goed vastgelegd, hetzij er bleek<br />

helemaal geen ORV te lopen na een overlijden. De uitspraken<br />

waren niet altijd even gunstig voor de advi-<br />

NR 6 DECEMBER 20<strong>23</strong> <strong>VVP</strong> | 9


<strong>VVP</strong> ONDERNEMERSPANEL<br />

seur. Hoewel klanten soms hele bewuste keuzes op<br />

het moment van advies maken, zijn ze deze ‘spontaan’<br />

vergeten als één van de partners komt te overlijden.<br />

Ik verwacht de komende jaren dan ook meer claims<br />

en rechtszaken waarbij de adviseur verantwoordelijk<br />

wordt gehouden voor het ontbreken van een ORV.<br />

Uit de jurisprudentie blijkt ook dat je klanten soms<br />

moet beschermen tegen zelfoverschatting. Met andere<br />

woorden: stel grenzen aan wat je als adviseur verstandig<br />

vindt en waar je aan wilt meewerken. Dat is in mijn<br />

ogen de enige manier om deze trend te keren. n<br />

JACK VOS (ONESURANCE)<br />

Samenwerken of specialiseren<br />

Kiest u in het consolidatiegeweld voor samenwerken<br />

of specialiseren? Welke keuze u ook maakt, voor u als<br />

assurantie-ondernemer is het belangrijk een duidelijke<br />

visie te vormen én deze vastberaden uit te voeren.<br />

Consolidatie, eten of gegeten worden. Het is een<br />

trend die zich in 2024 voort zal zetten. Ook vanuit<br />

het buitenland vloeit meer en meer kapitaal onze verzekeringswereld<br />

in, simpelweg omdat verzekeringsbedrijven<br />

nu eenmaal een zeer stabiele en conjunctuur<br />

ongevoelige inkomensstroom kennen en dus aantrekkelijk<br />

zijn voor investeerders.<br />

De vraag is hoe je als ‘klein’ intermediair hiermee<br />

omgaat. Hoe zorg ik ervoor dat deze trend mijn friend<br />

wordt? Klein staat tussen hier tussen aanhalingstekens,<br />

want ook bedrijven met respectabele omzetten worden<br />

schijnbaar moeiteloos opgeslokt door nóg grotere vissen.<br />

“Groot worden is niet zozeer een kwestie van omvang,<br />

maar van visie en vastberadenheid.” Deze quote<br />

van Peter Diamandis benadrukt dat groot worden niet<br />

noodzakelijkerwijs betekent dat je fysiek groter moet<br />

zijn, maar eerder dat het draait om je vastberadenheid<br />

om je visie te verwezenlijken. Diamandis is een Amerikaanse<br />

ondernemer, auteur en visionair met een indrukwekkende<br />

staat van dienst. Hij is vooral bekend om<br />

de fameuze Singularity University die hij samen met<br />

Ray Kurzweil heeft opgericht. Bekende boeken van hem<br />

zijn Abundance: The Future Is Better Than You Think en<br />

Bold: How to Go Big, Create Wealth, and Impact the World.<br />

Deze boeken benadrukken de kracht van innovatie.<br />

Veel grote verzekeringsbedrijven (zoals serviceproviders)<br />

varen daarentegen voornamelijk op de leer van<br />

klassieke economen, die er van uit gaan dat wanneer<br />

de productie wordt vergroot, de gemiddelde kosten per<br />

eenheid moeten dalen. Als ‘klein’ intermediair kunt u<br />

er uiteraard voor kiezen om met dergelijke bedrijven<br />

samen te gaan werken. Zonder uw onafhankelijkheid<br />

op te geven kunt u dan tóch gebruik maken van schaalvoordelen.<br />

Denk aan betere (inkoop)condities of efficiëntere<br />

processen. Dit noemt men economy of scale.<br />

Door samen te werken kunt u mogelijk ook profiteren<br />

van economy of scope. U kunt dan meer producten<br />

en diensten aanbieden (zoals private lease), terwijl<br />

u uw organisatie niet uit hoeft te breiden. Belangrijk is<br />

dus met wie u gaat samenwerken.<br />

Als u kiest voor specialiseren, wilt u wat u al heeft<br />

(bijvoorbeeld verzekeringskennis over een niche) niet<br />

alleen verdiepen, maar ook beter benutten. Dat is even<br />

goed efficiënt en noemt men economy of use. U kunt<br />

deze kennis bijvoorbeeld bij accountants of in de vorm<br />

van opleidingen gaan vermarkten. Of u kunt bekijken<br />

of u met hetzelfde specialisme méér klanten kunt bereiken,<br />

bijvoorbeeld door gerichte social media campagnes,<br />

beroepsorganisaties te benaderen of agenturen<br />

op te zetten voor markten waar u moeilijk toegang toe<br />

heeft. Dit is economy of reach, u vergroot dus uw bereik.<br />

Belangrijk is dus hoe u gaat specialiseren.<br />

Welke keuze u ook maakt, vergeet vooral niet uw<br />

medewerkers en uw klanten mee te nemen in uw visie.<br />

Zoals John Maxwell het mooi zegt: “A leader is one<br />

who knows the way, goes the way, and shows the way.”<br />

Ik wens u een in alle opzichten succesvol 2024. n<br />

10 | <strong>VVP</strong> NR 6 DECEMBER 20<strong>23</strong>


FRISSE BLIK EXPERT PANEL<br />

Uitdagingen<br />

ondernemers<br />

in 2024<br />

IN HET <strong>VVP</strong> FRISSE BLIK EXPERT PANEL LATEN ADVISEURS DIE RECENT EEN (DOOR)<br />

START MAAKTEN HUN LICHT SCHIJNEN OP ACTUELE VRAAGSTUKKEN IN HET ADVIESVAK.<br />

IN DEZE DERDE EDITIE STAAT ONDERNEMERSCHAP CENTRAAL. WAAR BEN JE TROTS<br />

OP EN WAT ZIJN JE UITDAGINGEN? IN DE VORIGE AFLEVERINGEN LAG DE FOCUS OP ‘DE<br />

MAATSCHAPPELIJKE ROL VAN ADVISEURS’ EN ‘DE WAARDE VAN ADVIES’.<br />

Kansen voor groei en verbetering<br />

“Onzekerheid en uitdagingen zijn niet noodzakelijkerwijs<br />

obstakels, maar kansen voor groei en verbetering”,<br />

aldus Linda van Loon-De Graaf van Helder<br />

Hypotheekadvies.<br />

Voor Linda begon 20<strong>23</strong> met een onzeker gevoel over<br />

de woningmarkt. “Inmiddels merk ik herstel. Dus ik<br />

sluit het jaar af met optimisme en goede verwachtingen.”<br />

Het was vooral een leerzaam jaar. “Ik ben trots op wat<br />

ik heb bereikt, ondanks de moeilijke marktomstandigheden,<br />

en mijn geloof in eigen kunnen is versterkt.”<br />

“In 2024 ga ik werken met freelancers om verder te<br />

kunnen groeien. Om dit te realiseren ga ik in 2024 starten<br />

met de opbouw van een team. Dit betekent dat ik<br />

moet leren loslaten, delegeren en vertrouwen hebben<br />

in nieuwe ontwikkelingen.”<br />

NR 6 DECEMBER 20<strong>23</strong> <strong>VVP</strong> | 11


FRISSE BLIK EXPERT PANEL<br />

UITDAGING KLANTEN<br />

“Het vinden van een droomhuis is nog steeds lastig in<br />

de huidige markt. Al jaren vertoont de markt een onevenwichtige<br />

verhouding tussen vraag en aanbod. Potentiële<br />

kopers moeten grondig onderzoek doen, alert<br />

blijven en snel kunnen schakelen. De zoektocht naar<br />

een (andere) woning vergt geduld, vastberadenheid en<br />

het inschakelen van professioneel advies helpt hierbij.<br />

Uiteindelijk slagen mijn klanten erin om een woning te<br />

vinden die aan hun behoefte en dromen voldoet, hoewel<br />

het tempo waarin ze dit bereiken kan variëren.” n<br />

Linda van Loon-De Graaf:<br />

‘Zoektocht naar woning vraagt<br />

om professionele hulp.”<br />

Toets en hertoets<br />

“Overwachts een mooi jaar.” Zo betitelt Stephania<br />

Ammerlaan-Beeke van Stephania Finance – Financieel<br />

Zeker het jaar 20<strong>23</strong>.<br />

Terugkerende klanten vervulden Stephania met de<br />

meeste trots. “Ik heb altijd gedacht dat de klant<br />

een relatie heeft met een bedrijf, maar dat is niet zo.<br />

Ikzelf maak het verschil. Het maakt ze niet uit voor<br />

welk bedrijf ik werk, zolang ik er maar voor hen ben.<br />

Soms vinden ze mij via via, soms ligt er een teleurstellende<br />

ervaring bij een andere adviseur aan ten grondslag.<br />

Vaak komen ook oudere klanten weer terug. Zij<br />

horen of lezen ergens dat ik zelfstandig ondernemer<br />

ben geworden en melden zich bij me. Met trots kan ik<br />

zeggen dat mijn manier van adviseren werkt.”<br />

“Volgend jaar zou ik meer kennis en ervaringen willen<br />

delen. Ik denk dat ik heel veel moois heb te vertellen<br />

over advisering en dat ik anderen hiermee kan inspireren.<br />

Daar heb ik een ‘podium’ voor nodig en een<br />

netwerk. Hoe ik dat ga doen, weet ik nog niet.”<br />

UITDAGING KLANTEN<br />

“Grootste uitdaging voor mijn klanten is de aanhoudende<br />

concurrentie op de woningmarkt. Het is en blijft<br />

enorm lastig om je favoriete woning te bemachtigen.<br />

Zeker voor klanten die niet over een groot kapitaal beschikken.<br />

Hoe kom je er dan tussen? Niet altijd is het<br />

hoogste bod het beste bod. Zekerheid en elkaar respecteren<br />

is in deze markt minstens zo belangrijk. Ik kan<br />

die brug bouwen.”<br />

“Ook moet je ervoor zorgen dat klanten niet over<br />

hun budgetgrenzen gaan. Ik waak ervoor dat mijn<br />

klanten emotioneel onder druk worden gezet om<br />

toch dat te hoge bod te doen. Wees als adviseur alert<br />

dat klanten geen onaanvaardbaar risico nemen.”<br />

“Voor potentiële huizenkopers helpt het als er een<br />

team support biedt, van aankoopmakelaar tot financieel<br />

adviseur. Dat geeft een klant meer kans. Ik heb hier<br />

een actieve rol in. Zeker in een verkopersmarkt is onze<br />

support noodzakelijk.” n<br />

Stephania Ammerlaan-Beeke:<br />

‘Woningmarkt grootste<br />

uitdaging voor de klant.’<br />

12 | <strong>VVP</strong> NR 6 DECEMBER 20<strong>23</strong>


FRISSE BLIK EXPERT PANEL<br />

Financieel inzicht belangrijker dan ooit<br />

“Met alle onzekerheid en stijgende maandlasten is<br />

het nog belangrijker geworden om klanten te adviseren<br />

op basis van hun totale inkomsten- en uitgavenpatroon,<br />

zodat ze zeker weten dat hun financiële<br />

keuzes gebaseerd zijn op hun hele persoonlijke situatie.”<br />

Aldus Stephan Wilderbeek van Passie voor Financieel<br />

Advies.<br />

Voor Stephan was 20<strong>23</strong> een jaar van verandering.<br />

“Zo ben ik gestopt met de samenwerking met Financieel<br />

Zeker en heb ik mijn eigen vergunning aangevraagd<br />

bij de AFM. Naast de interne veranderingen<br />

was ook de woningmarkt erg wisselend. Ik merk dat dit<br />

onzekerheid voor klanten met zich meebrengt.”<br />

“Waar ik het meest trots op ben is de stap naar volledige<br />

zelfstandigheid. Dit brengt nieuwe uitdagingen met<br />

zich mee, maar biedt mij ook meer vrijheid om advies te<br />

geven op mijn manier, die goed is voor mijn klanten.”<br />

Grootste uitdaging wordt het verder uitbreiden van<br />

zijn klantportefeuille. “Door de interne wijzigingen in<br />

20<strong>23</strong> heeft hier minder focus op gelegen dat ik had gewild.”<br />

UITDAGING KLANTEN<br />

“De grootste uitdaging voor mijn klanten blijft het vinden<br />

van een betaalbare woning die past bij hun persoonlijke<br />

situatie, zeker nu het leven veel duurder is geworden. Een<br />

goed inzicht in de financiën is belangrijker dan ooit.” n<br />

Stephan Wilderbeek:<br />

‘Goed inzicht in financiën<br />

belangrijker dan ooit.’<br />

Verandering en bezinning<br />

“De belangrijkste woorden die 20<strong>23</strong> goed schetsen<br />

zijn verandering en bezinning”, aldus Tim Klerx van<br />

Klerx Financieel Advies.<br />

Over verandering: “De stijgende rente heeft voor<br />

veel wijzigingen gezorgd. Klanten dachten langer<br />

na voordat zij beslisten een huis te kopen of een hypotheek<br />

af te sluiten. Dit hing al langer in de lucht.”<br />

“Het andere kernwoord is ‘bezinning’. Klanten die enkele<br />

jaren geleden hun hypotheek tegen een lage rente<br />

hebben vastgezet, konden het afgelopen jaar eens goed<br />

naar hun financiën kijken. Ben ik nog goed verzekerd?<br />

Wat vind ik van mijn pensioen? Kan mijn kind later<br />

gaan studeren?”<br />

“Ondanks de teruglopende hypothekenmarkt, heb ik<br />

meer dan voldoende werkzaamheden kunnen verrichten.<br />

Ik heb klanten op andere gebieden geadviseerd, zoals<br />

beleggen, verzekeren of eerder stoppen met werken.<br />

Ook daar klopt mijn hart sneller van.”<br />

KROON OP WERK<br />

Hoogtepunt afgelopen jaar was de nominatie voor de<br />

<strong>VVP</strong> Advies Award in de categorie Duurzaam Advies.<br />

“Mijn kantoor bestaat twee jaar en om dan al te mogen<br />

horen tot de drie kantoren van Nederland die het<br />

meest duurzame advies geven, is ongekend. Ook het<br />

feit dat mijn kantoor tot de beste 21 financieel advieskantoren<br />

van dit jaar gerekend mag worden, is een<br />

NR 6 DECEMBER 20<strong>23</strong> <strong>VVP</strong> | 13


FRISSE BLIK EXPERT PANEL<br />

kroon op mijn werk.” Bekendheid behouden en vergroten,<br />

is de grootste ondernemersuitdaging voor Tim.<br />

“Bekendheid zorgt voor klandizie. Je kunt als kantoor<br />

adverteren wat je wilt, maar mond-tot-mondreclame<br />

werkt het beste. Wat ik hiervoor nodig heb, is en blijft<br />

commitment en vertrouwen van klanten. Zonder dat<br />

ben je als financieel adviseur nergens. Ook wil ik mijn<br />

dienstverlening verder verbreden.”<br />

UITDAGINGEN KLANTEN<br />

Tim verwacht geen grote veranderingen in 2024. “De<br />

huizenmarkt is nog steeds niet ‘koel’ genoeg; zo zie<br />

je het overbieden terugkeren. Ik hoop dat klanten<br />

zich niet door angst laten leiden. Voor wat betreft de<br />

hogere hypotheekrentes: kijk vooral naar de bruto<br />

maandlasten en de zekerheid daarover (hoe lang staat<br />

je rente vast?). Duurder dan die maandlast wordt het<br />

niet. Als jij je comfortabel voelt met deze lasten, kun<br />

je een weloverwogen keuze maken. Ook ben ik benieuwd<br />

wat er met de hypotheekrenteaftrek gaat gebeuren.”<br />

n<br />

Tim Klerx:<br />

‘Nominatie <strong>VVP</strong> Advies<br />

Award kroon op het werk.’<br />

Het jaar van de reflectie<br />

“Er gebeurt veel in de wereld. Oorlogen, spanningen,<br />

vluchtelingen die gehuisvest moeten worden, huizencrisis,<br />

inflatie, het klimaat, energietransitie en<br />

zo kan ik nog wel even doorgaan. En dat is ook wat<br />

ik hoor van mijn relaties“, aldus Pieter Maclean van<br />

WoonWens Hypotheken.<br />

Pieter constateert dat het enorme optimisme van<br />

lage rentes en overbieden plaats heeft gemaakt<br />

voor nuance. “Wat is nu echt belangrijk, moeten we nu<br />

verhuizen of is verbouwen beter? Wat doen we met de<br />

rentevast periode? Ik merk dat de gesprekken serieuzer<br />

zijn, niet alleen over de hypotheek, maar ook over verzekeringen,<br />

samenlevingscontracten en testamenten.<br />

Echt advies dus!” Volgens Pieter was 20<strong>23</strong> dan ook het<br />

jaar van de reflectie.”<br />

TROTS<br />

Meest trots is Pieter op de starters in de woningmarkt.<br />

“Vorig jaar was het lastig voor hen om een woning te<br />

krijgen. Met deze starters zijn wij in contact gebleven<br />

en sommigen hebben dit jaar wel kunnen kopen. Daar<br />

ben ik trots op, ook al blijft de huizenmarkt uiteraard<br />

voor veel starters lastig.” In 2024 gaat Pieter nauwer samenwerken<br />

met notarissen en echtscheidingsadvocaten.<br />

“Het samenlevingscontract en het testament worden<br />

vaak op de lange baan geschoven terwijl dit cruciaal<br />

is en dit geregeld moet zijn voordat je samen het<br />

koopcontract tekent. Ook breid ik de samenwerking<br />

met pensioen- en aov-specialisten uit.”<br />

Pieter Maclean:<br />

‘Je doet het samen.’<br />

14 | <strong>VVP</strong> NR 6 DECEMBER 20<strong>23</strong>


FRISSE BLIK EXPERT PANEL<br />

PERSPECTIEF<br />

Uitdaging voor klanten is het behouden van toekomstperspectief.<br />

“Niet alleen voor starters, maar ook voor<br />

senioren en mensen die gaan of willen scheiden. Veel<br />

senioren zouden wel willen verhuizen, maar er is weinig<br />

aanbod, dus blijven ze maar wonen in hun eengezinswoning.<br />

Relatiebeëindiging is lastig op dit moment.”<br />

Pieter hoopt dat de politiek “het voor elkaar krijgt om<br />

een echte, lange termijnvisie te ontwikkelen voor de<br />

huizenmarkt. De meeste nieuwbouwwijken zijn gericht<br />

op ééngezinswoningen, terwijl er toch veel relaties<br />

stranden. Woningen voor éénouder gezinnen, alleenstaanden,<br />

studenten of ouderen blijven mijns inziens<br />

onderbelicht in deze ontwikkeling”. n<br />

Vooruitgang en persoonlijke groei<br />

“20<strong>23</strong> was een jaar van vooruitgang, verdere professionalisering,<br />

waardevolle samenwerkingen en persoonlijke<br />

groei”, aldus Jacco Hofland van De Risico<br />

Strateeg.<br />

ls ondernemer wil ik elk jaar een grote stap maken.<br />

Zowel professioneel als persoonlijk. De<br />

“A<br />

grootste stap was de verhuizing naar mijn nieuwe kantoor<br />

in Wervershoof. En echte zichtlocatie. Dit kantoor<br />

biedt plaats voor een aantal werkplekken, zodat ik als<br />

bedrijf verder kan doorgroeien. Mijn echtgenote is met<br />

mij meeverhuisd. Zij heeft een eigen bedrijf als Personal<br />

Assistant en behoudt haar eigen klanten. Ze heeft<br />

hierdoor wel meer tijd om mij te ondersteunen op het<br />

gebied van marketing en office support. Dat geeft een<br />

mooie synergie. Als je alleen werkt, kom je in een bubbel<br />

terecht. Omdat we allebei onze eigen discipline hebben,<br />

zijn we in staat om out of the box te denken. Dit<br />

werkt verfrissend en geeft energie.”<br />

Jacco is trots op de samenwerking met verzekeraars<br />

en businesspartners. “Zo ben ik samen met een acceptant<br />

en risicodeskundige van een verzekeraar opgetrokken<br />

om een groot risico te verzekeren. Een mooi staaltje<br />

van samenwerking.”<br />

Veel heeft hij gehad aan zijn werk als docent voor<br />

een opleidingsinstituut. “Dat is pittig en vraagt veel<br />

voorbereiding. Hierdoor ben ik ook gegroeid als adviseur.<br />

Je blijft up-to-date in een steeds veranderend<br />

werkveld. Het leukste aan opleidingen geven vind ik de<br />

interactie met de studenten en de maatschappelijke rol<br />

die ik vervul door kennisoverdracht aan een nieuwe generatie<br />

verzekeringsspecialisten.”<br />

Jacco Hofland: ‘Hostmanship<br />

staat op nummer 1.’<br />

GEEN CONCESSIES<br />

“In 2024 wil ik mij klantenkring verder uitbreiden. De<br />

nadruk ligt daarbij op persoonlijk contact. Dit is mijn<br />

kracht en daar doe ik geen concessies aan. Om een vinger<br />

aan de pols te houden, zet ik in op verdere IT-professionalisering.<br />

De klantbeleving staat hierbij voorop.<br />

De klant positief verrassen door een bericht of een<br />

leuke attentie te sturen bij een life event of even navragen<br />

of er iets is veranderd in een bedrijf. Hostmanship<br />

staat daarbij op nummer één. Hoe kan Ik mijn klanten<br />

langere tijd aan mij binden door de klantreis optimaal<br />

in te richten?”<br />

UITDAGING KLANTEN<br />

Zijn klanten komen uit verschillende branches. “Verdere<br />

verduurzaming van het wagenpark is voor steeds<br />

meer ondernemers een must. Vanaf 2025 stellen meerdere<br />

gemeenten een zero-emissiezones in. Met je bestelbus<br />

op diesel of benzine kom je dan de stad niet<br />

meer. Dit levert heel veel van mijn klanten hoofdbrekens<br />

op. Hoe ga je straks naar het werk en hoe kun je<br />

het werk verder inrichten? Daarnaast is het behoud en<br />

het aantrekken van personeel voor veel ondernemingen<br />

een heikel punt. Ook voor de ZZP’er liggen er uitdagingen<br />

zoals het inrichten van de dienstverlening en<br />

verdienmodel. Maar ook straks de verplichte AOV. Dit<br />

zijn allemaal thema’s die een belangrijke rol gaan spelen<br />

voor ondernemend Nederland.” n<br />

NR 6 DECEMBER 20<strong>23</strong> <strong>VVP</strong> | 15


<strong>VVP</strong> ADVIES AWARD<br />

BLIJE MEDEWERKERS LEIDEN TOT BLIJE KLANTEN. DAT IS AL JAREN HET DEVIES<br />

VAN VELDHUIS ADVIES. HET LEVERDE HET KANTOOR UIT HEERDE DE <strong>VVP</strong> ADVIES<br />

AWARD 20<strong>23</strong> OP. COMMERCIEEL DIRECTEUR DICK VOS OVER DE VELE LEUKE<br />

REACTIES EN WAT DE AWARD NU AL HEEFT GEBRACHT.<br />

Ondernemen<br />

met geluk en<br />

gezondheid<br />

TEKST TOON BERENDSEN | BEELD JEFFREY KORTE EN VELDHUIS ADVIES<br />

Vos: “Voor de naverrekening van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering<br />

vragen wij<br />

onze klanten gegevens aan te leveren over<br />

de omzet, loonsom en dergelijke. Klanten<br />

die niet reageren, sturen wij een herinnering<br />

en bellen we uiteindelijk na. Dit kost best veel tijd,<br />

maar we doen dit om te voorkomen dat de verzekeraar<br />

de premie anders automatisch met twintig procent<br />

verhoogt. Een klant reageerde enigszins ontstemd en<br />

vond dat wij hem te veel achter de broek aanzaten. Een<br />

van mijn adviseurs reageerde met: ‘Wat u ziet als drammen,<br />

vinden wij juist klantgericht! Als wij dit niet doen,<br />

wordt uw premie automatisch verhoogd’. De klant kon<br />

dat toch ook wel waarderen en leverde alsnog de gevraagde<br />

gegevens aan.”<br />

FELICITATIES EN FEEST<br />

Op basis van voorgaande jaren weten wij dat de winnaars<br />

van de <strong>VVP</strong> Advies Award nog lang de positieve<br />

gevolgen van hun winst ervaren. Maar het begint natuurlijk<br />

met felicitaties en feest. Vos: “We hebben de<br />

overwinning diezelfde avond nog samen met de collega’s<br />

gevierd. De dagen erna werden we overstelpt met<br />

felicitaties, bloemen, gebak en media-aandacht. Zelf<br />

ben ik door die aandacht inmiddels al twee keer gevraagd<br />

om op een ondernemersbijeenkomst ons verhaal<br />

te vertellen, maar ook collega’s merken de positieve<br />

aandacht, bijvoorbeeld op LinkedIn.”<br />

Wat het kantoor ook gedaan heeft, is zelf actief<br />

over de <strong>VVP</strong> Advies Award communiceren. Vos: “Zo<br />

hebben wij in aanloop naar de finale onder andere actief<br />

campagne gevoerd op LinkedIn en na de uitreiking<br />

hebben we een persbericht verstuurd. Ook viel onze<br />

nominatie precies samen met een koffie-actie die al in<br />

de steigers stond. Daarom hebben wij de video die ons<br />

aan de categoriewinst heeft geholpen naar een select<br />

aantal prospects gestuurd. (Veldhuis Advies richt zich<br />

voornamelijk op ondernemers en werkgevers, red.). Die<br />

ontvingen de kaart en een zakje heerlijke koffiebonen<br />

samen met de uitnodiging om eens kennis te maken.<br />

De reacties zijn tot nu toe heel positief en de eerste afspraken<br />

zijn al gemaakt.”<br />

PLEZIER<br />

Iedere editie van de <strong>VVP</strong> Advies Award begint bij de<br />

spotters, een selecte groep mensen uit de financiële wereld.<br />

Zij selecteren de meest klantgerichte advieskantoren<br />

en dragen die voor aan de jury. De jury kiest ver-<br />

16 | <strong>VVP</strong> NR 6 DECEMBER 20<strong>23</strong>


<strong>VVP</strong> ADVIES AWARD<br />

Blijdschap na het winnen van de finale.<br />

Van links naar rechts: Richard Meinders<br />

(voorzitter jury), Dick Vos, Bob Veldhuis en<br />

Maureen du Toit (dagvoorzitter finale).<br />

‘Evenals de vorige winnaars<br />

is Veldhuis overstelpt met<br />

gelukwensen, bloemen,<br />

gebak en media-aandacht’<br />

volgens de top drie uit alle zes categorieën, daarna de<br />

categoriewinnaars en daarna de drie kantoren die zich<br />

in de landelijke finale mogen presenteren. De uiteindelijke<br />

winnaar wordt door het (online) publiek gekozen.<br />

Vos vertelt dat hij en zijn compagnon Bob Veldhuis<br />

er niet vanuit gingen dat ze de finale zouden winnen.<br />

Vos: “Iedereen staat met een reden in de finale en heeft<br />

dus per definitie een goed verhaal. Daarbij is ABC Pensioen<br />

onderdeel van Vrieling: een gerenommeerde partij<br />

met een hele grote achterban en dus veel potentiële<br />

stemmers. En Ninorta Demir van Sinior Hypotheken &<br />

Financieel Advies had een heel mooi en persoonlijk verhaal.<br />

Wij hadden het daarom ook niet erg gevonden als<br />

de Award naar Sinior was gegaan.”<br />

Vos en Veldhuis kozen zelf voor een duopresentatie,<br />

die in de weken voor de finale vorm kreeg. Vos: “We<br />

hebben veel tijd en energie in de voorbereidingen gestoken,<br />

, maar we hebben vooral ook ontzettend veel<br />

plezier gehad. We vonden het echt leuk om als compagnons<br />

weer iets nieuws op te pakken.”<br />

DUURZAME INZETBAARHEID<br />

De duopresentatie was nieuw, maar de boodschap die<br />

Vos en Veldhuis vertelden niet. Al jaren zijn zij ervan<br />

NR 6 DECEMBER 20<strong>23</strong> <strong>VVP</strong> | 17


<strong>VVP</strong> ADVIES AWARD<br />

Het personeel blijft letterlijk in beweging.<br />

overtuigd dat echte klantgerichtheid begint met gelukkige<br />

en gezonde medewerkers.<br />

Bij de verbouwing van het kantoor in 2015 is in alles<br />

rekening gehouden met gezondheid en vitaliteit. Ook<br />

in het personeelsbeleid is veel aandacht voor geluk, gezondheid<br />

en persoonlijke ontwikkeling.<br />

Vos ziet de <strong>VVP</strong> Advies Award als erkenning voor de<br />

weg die de groep is ingeslagen én die volgens hen door<br />

iedere ondernemer ingeslagen zou moeten worden.<br />

Vos: “Voel je niet dezelfde intrinsieke motivatie zoals<br />

wij, doe het dan uit noodzaak. Mensen hechten steeds<br />

meer waarde aan een plezierige en betekenisvolle werkplek<br />

waar zij zich kunnen ontwikkelen. Als je dat kunt<br />

creëren, ontstaat bijna vanzelf ook duurzame inzetbaarheid.<br />

En dat zorgt weer voor gelukkige klanten! Want<br />

gelukkige medewerkers zetten écht dat stapje extra.”<br />

Bij gezond leven hoort ook gezond eten: saladebar op kantoor.<br />

RISICOADVISEUR<br />

Vos schat in dat 80 procent van het MKB nog niet bezig<br />

is met duurzame inzetbaarheid. Veel bedrijven hebben<br />

niet eens de (wettelijk verplichte) RI&E op orde. Onbegrijpelijk,<br />

vindt Vos. “Wij zitten er bovenop dat een<br />

organisatie een RI&E heeft. De overheid zet nog steeds<br />

sterk in op voorlichting in plaats van handhaving. Het<br />

niet hebben van een RI&E wordt daarom vaak nog gedoogd.<br />

Maar diezelfde overheid weet jou als werkgever<br />

heel goed te vinden als een werknemer iets overkomt.<br />

Het ontbreken van een RI&E kan er dan zomaar voor<br />

zorgen dat je zelf voor de financiële schade opdraait.<br />

Als adviseurs moeten wij er daarom veel meer op duwen<br />

dat organisaties een RI&E hebben, maar bijvoorbeeld<br />

ook een vertrouwenspersoon, want ook die wordt<br />

binnenkort verplicht. Dat past ook bij onze rol: die verschuift<br />

steeds meer van verzekeringsadviseur naar allround<br />

risicoadviseur.”<br />

Ook is er bij Veldhuis op dit moment veel aandacht<br />

voor de nieuwe Wet toekomst pensioen en dan<br />

met name de communicatie daarover. Vos: “Goede<br />

(pensioen)communicatie is op dit moment misschien<br />

nog wel belangrijker dan de pensioenregeling zelf. De<br />

regeling kent veel meer persoonlijke keuzevrijheid,<br />

maar die moet je dan wel goed begeleiden.” Een ander<br />

aandachtsgebied van Veldhuis Advies is cyber. “Cybercriminaliteit<br />

is het grootste risico voor MKB’ers op<br />

dit moment. Speciaal daarvoor is een cyber-adviesconcept<br />

ontwikkeld waarin wij ze stap voor stap laten<br />

zien welke risico’s men loopt, wat men zelf aan maatregelen<br />

kan nemen en welke risico’s verzekerd moeten<br />

worden.”<br />

PRAKTIJKTIPS<br />

Duurzame inzetbaarheid is een breed begrip en daardoor<br />

kan het lastig zijn ermee te beginnen. Toch hoeft<br />

dat niet zo te zijn. Vos: “Een kleine eerste stap is vaak<br />

al een goed begin!”<br />

Vos geeft vijf tips om laagdrempelig te beginnen.<br />

Ook vertelt hij er meer over in een van de podcasts die<br />

bij Veldhuis Advies worden gemaakt. De podcast ‘een<br />

duurzaam personeelsbeleid als basis voor succes’ is hier<br />

te vinden: www.veldhuisadvies.nl/zakelijk/podcast<br />

Vos: “Lees je in over de voordelen van duurzame inzetbaarheid.<br />

Zo raak je intrinsiek gemotiveerd en dat<br />

vergemakkelijkt alles. Houd het uiteindelijke doel in<br />

zicht: dynamisch werken is geen doel op zich, gezondheid<br />

van medewerkers wel. En dat kun je op meerdere<br />

manieren bereiken. Betrek je medewerkers vanaf het<br />

begin en leg uit waarom je dit doet. Laat je adviseren<br />

door een expert of stel een werkgroep samen, maar<br />

verplicht niets. Houd het thema op de agenda. Uiteindelijk<br />

gaat het vanzelf.” n<br />

18 | <strong>VVP</strong> NR 6 DECEMBER 20<strong>23</strong>


ACTUEEL OP DE KORREL<br />

Laat u niet<br />

aftroeven<br />

WAT IS HOT EN WAT IS NOT IN DE ACTUALITEIT VAN FINANCIEEL ADVISEURS<br />

EN VERZEKERAARS? <strong>VVP</strong> PAKT BELANGRIJKE ACTUALITEITEN OP EN<br />

VOORZIET ZE VAN COMMENTAAR IN DE RUBRIEK ‘ACTUEEL OP DE KORREL’.<br />

TEKST TOON BERENDSEN<br />

Met dank aan de vergelijkingskaart weten<br />

we nu dat het hypotheek- en aanverwante<br />

verzekeringsadvies van de grootbanken<br />

niet op onafhankelijke basis is.<br />

Dus de term onafhankelijk kunnen deze<br />

aanbieders niet meer kapen. Inmiddels zien we echter<br />

dat partijen op de loop gaan met het begrip persoonlijk.<br />

Vorige keer merkten we al op dat SNS in een bijlage<br />

bij de vergelijkingskaart schrijft persoonlijk advies<br />

te bieden. En nu claimt ook Ohra persoonlijk te zijn.<br />

De website van de direct writer leest: “Het stormt!<br />

Matthijs maakt zich druk over de mogelijke schade.<br />

Roos wil checken of dat verzekerd is. Maar toch niet bij<br />

een AI-chatbot? Roos heeft altijd ruzie met die dingen!<br />

Geen zorgen hoor, Matthijs. Ohra is er voor je op de<br />

momenten die voor jou belangrijk zijn. Met echt persoonlijk<br />

antwoord op al je vragen. Ja, dat is Ohra.”<br />

Financieel adviseurs aller landen, verenigt u! Niemand<br />

is persoonlijker dan u in het contact en de zorg<br />

voor de klant. Het heeft jaren geduurd voordat – nog-<br />

NR 6 DECEMBER 20<strong>23</strong> <strong>VVP</strong> | 19


ACTUEEL OP DE KORREL<br />

maals: dankzij de vergelijkingskaart – het begrip onafhankelijkheid<br />

terug is waar het hoort, namelijk bij de<br />

echte financieel adviseur. En dan zouden de adviseurs<br />

nu die andere sterke troef – het persoonlijke – laten jatten<br />

door jan en alleman. Bijt van u af!<br />

PAARSE KROKODIL<br />

Uiteraard hebben wij even getest of Ohra wel zo persoonlijk<br />

is. Je kunt vragen stellen op de site, dus vroegen<br />

wij: ‘Zijn wij verzekerd tegen stormschade?’. Nou,<br />

reken maar niet dat we persoonlijk antwoord kregen<br />

of zelfs maar persoonlijk te woord werden gestaan. De<br />

chatbot kan natuurlijk zo ook helemaal niks met deze<br />

vraag. Maar dan moet je niet claimen persoonlijk antwoord<br />

te geven op alle vragen van de klant.<br />

Frappant: de chatbot presenteert zich als paarse<br />

krokodil. Ooit een vondst van de Ohra-marketeers om<br />

zich af te zetten tegen de rompslomp waar consumenten<br />

volgens de direct writer bij andere verzekeraars en<br />

organisaties mee te maken hebben. Maar inmiddels<br />

kennelijk juist een symbool voor klantvriendelijkheid.<br />

Het kan verkeren.<br />

PE-EXAMEN<br />

Het PE-examen is volgens sommigen ook een paarse<br />

krokodil, die ze het liefst vandaag nog de nek zouden<br />

omdraaien. Ook deze PE-cyclus (april 2022 - april 2025)<br />

laten de meeste adviseurs het weer op het laatst aankomen.<br />

Dat maken de examenaantallen tot nu toe wel<br />

duidelijk. Lindenhaeghe vreest al dat menige financieel<br />

dienstverlener buiten de boot gaat vallen als de examenlokalen<br />

in het eerste kwartaal 2025 uit hun voegen<br />

barsten en roept op tijdig in PE-beweging te komen.<br />

Er is een nieuw kabinet in de maak. Wellicht dat de<br />

nieuwe minister van Financiën nog eens naar het PEexamen<br />

kan kijken. Want een examensysteem waarbij<br />

tot zes jaar (!) kan zitten tussen eerste en laatste PEexamen<br />

heeft helemaal niks te maken met Permanent<br />

Actueel zijn als financieel dienstverlener. Is er geen beter<br />

systeem te bedenken?<br />

Het demissionaire kabinet kwakte er op het laatst<br />

nog wat onderzoeken uit. Daaronder het in de vorige<br />

aflevering van ‘Actueel op de korrel’ al besproken onderzoek<br />

dat mensen bang zouden zijn om naar de financieel<br />

adviseur te stappen. Opvallend: de conclusie is<br />

door de sector niet aangevochten, tenminste niet publiekelijk.<br />

Het zal toch niet waar zijn dat financieel adviseurs<br />

engerds zijn?!<br />

VENIJNIG VISJE<br />

Een beetje filosoferen moet mogen, zo aan het einde<br />

van alweer een jaar. Het Verbond van Verzekeraars stelde<br />

filosoof Bas Haring de vraag wanneer premiedifferentiatie<br />

wel en wanneer niet rechtvaardig is. Gelukkig<br />

voor de verzekeraars was het maar een vingeroefening,<br />

want Haring gooide een venijnig visje uit: “Differentiatie<br />

op basis van gegevens waar verzekerden geen grip<br />

op hebben, moeten we gewoon verbieden! Mijn gedrag<br />

kan ik aanpassen, maar ik heb geen grip op mijn achternaam,<br />

mijn postcode of mijn inkomen.”<br />

Wij denken niet dat verzekeraars nu ineens van<br />

hun geloof zullen vallen en kiezen voor radicaal andere<br />

vormen van premiedifferentiatie. Maar verzekeraars<br />

zouden best eens verder kunnen filosoferen over hoe<br />

het gedrag meer te betrekken bij de differentiatie. Tegelijkertijd<br />

moeten we realistisch zijn: Nederlanders<br />

worden niet graag aangesproken op hun gedrag, al helemaal<br />

niet als het gaat om hun leefstijl. Dat een ongezonde<br />

leefstijl mede de oorzaak is van de in rap tempo<br />

verder stijgende zorgverzekeringspremies wordt –<br />

morrend, maar toch – voor lief genomen.<br />

Tja, hoe moet dat verder met de zorgverzekering in<br />

Nederland? Bij ongewijzigd zorgbeleid zullen de zorgkosten<br />

alleen nog maar verder toenemen en daarmee<br />

ook de premie. Aan de andere kant: iedereen wil wel<br />

graag goed worden geholpen als zich medisch malheur<br />

aandient. Misschien moeten we ook in de zorg toe naar<br />

duurzaam schadeherstel, momenteel de rage bij schadeverzekeraars.<br />

Want waarom zouden we al die kunstheupen,<br />

-knieën en wat dies meer zij niet gewoon nog<br />

een keer gebruiken?!<br />

KLIMAATRISICO’S INPRIJZEN?<br />

Verduurzaming is hot in Nederland. Dat gaat nu zelfs<br />

zover dat de leennormen worden verruimd voor mensen<br />

die een energiezuinige woning (label C of hoger)<br />

kopen. De extra leenruimte kan oplopen tot 50.000<br />

euro. Het idee is dat de energiezuinige woning zorgt<br />

voor minder maandlasten en die ruimte kan dan weer<br />

worden gebruikt voor extra hypotheek.<br />

Er is kritiek op de maatregel, omdat zij nadelig zou<br />

uitpakken aan de andere kant van het spectrum: woningen<br />

met een slecht energielabel. Ook daar creëren<br />

de normen 2024 wat extra leenruimte, maar of je<br />

een notoir energieslurpende oude woning werkelijk<br />

ooit kunt opkrikken naar op z’n minst energielabel C?<br />

Energielastige woningen worden door de maatregel<br />

misschien zelfs wel moeilijker te verkopen en minder<br />

waard. Wat dan wel weer mogelijkheden opent voor<br />

starters die zich geen duur huis kunnen veroorloven…<br />

Inprijzen van de energievriendelijkheid is bovendien<br />

misschien nog maar het begin. De AFM stelde onlangs:<br />

“Om de schadelijke effecten voor potentiële woningkopers-<br />

en eigenaren te mitigeren en deze risico’s<br />

effectief in te prijzen, verdient het aanbeveling dat funderings-<br />

en overstromingsrisico’s hun plaats krijgen tij-<br />

20 | <strong>VVP</strong> NR 6 DECEMBER 20<strong>23</strong>


ACTUEEL OP DE KORREL<br />

dens het gehele woningkooptraject.” Met andere woorden:<br />

ook klimaatrisico’s zouden volgens de toezichthouder<br />

moeten worden ingeprijsd. Reken maar dat je huis,<br />

scheefgezakt en in een gebied met een verhoogd overstromingsrisico,<br />

nog veel minder waard wordt. Schrale<br />

troost voor deze nieuwe onderklasse: veel nieuwbouw<br />

vindt plaats in gebieden die geheid een keer onder water<br />

komen te staan als de klimaatverandering niet<br />

wordt gekeerd. Dus dan wordt het hypotheekvoordeel<br />

bij deze woningen deels weer tenietgedaan.<br />

IN HET GEDRANG<br />

De AFM publiceerde ook haar jaarlijkse Trendzicht. Dat<br />

leest onder meer: “Toekomstbestendigheid van financieel<br />

dienstverleners, adviseurs en bemiddelaars blijft een<br />

centraal thema. Consolidatie, gewijzigde verdienmodellen<br />

en een meer professionele organisatie zijn enkele<br />

aanpassingen die wij zien bij de financieel dienstverleners.<br />

Deze aanpassingen vloeien deels voort uit het gegeven<br />

dat de financieel dienstverleners aan toenemende<br />

wettelijke normen van de beheerste bedrijfsvoering<br />

voor financieel dienstverleners moeten voldoen. Uit<br />

AFM-onderzoeken blijkt dat het voldoen hieraan geen<br />

vanzelfsprekendheid is. Hierdoor komt een beheerste<br />

en integere bedrijfsvoering bij een deel van de populatie<br />

in het gedrang. In ernstige gevallen komt de continuïteit<br />

in gevaar doordat kantoren niet doorlopend aan<br />

de vergunningvereisten voldoen en een verdienmodel<br />

hebben dat wendbaar noch toekomstbestendig is. Daarnaast<br />

vindt een deel van de sector het lastig om de kennis<br />

op peil te houden voor specifieke, nieuwe diensten,<br />

zoals schadeverzekeringen op het gebied van cybersecurity<br />

en klimaat. Ook zien wij dat een deel van de heterogene<br />

sector volop in beweging is. Kantoren kiezen voor<br />

specialisatie naar doelgroepen of producten, of gaan samen<br />

op in grotere organisaties. We moedigen deze ontwikkelingen<br />

aan, maar wijzen financieel dienstverleners<br />

erop dat een beheerste en integere bedrijfsvoering blijvend<br />

moet worden gewaarborgd.”<br />

Best wel heftig wat de AFM hier stelt. Maar over<br />

wie heeft de toezichthouder het nou precies? Dat blijft<br />

zoals altijd in nevelen gehuld. Ach, u moet maar denken<br />

dat ze het niet over ú hebben! En anders grijpt de<br />

toezichthouder u vanzelf een keer bij uw nekvel, zoals<br />

Promovendum in 20<strong>23</strong> overkwam met als resultaat<br />

een boete van 2,5 miljoen. De AFM houdt het vaak bij<br />

grommen, maar kan dus wel degelijk ook bijten!<br />

VEERKRACHT<br />

Een boete, we lopen er allemaal wel eens tegenaan in<br />

het verkeer. Soms zit het mee, soms zit het tegen. Weet<br />

u nog wie die slogan bedacht? Naar ons beste herinneren<br />

was dat NOG Verzekeringen, die er een spotje bij<br />

‘Wij wensen u veel<br />

pom-pie-dom-pie-dommomenten<br />

in 2024!’<br />

had van een hondje dat werd aangevallen door een beduidend<br />

groter exemplaar.<br />

Als het even tegenzit, is veerkracht van groot belang.<br />

Dat is tenminste de boodschap van a.s.r. in een<br />

nieuwe campagne met als thema veerkracht. Op de<br />

website van a.s.r. kunnen mensen een ‘Ik veer mee test’<br />

doen en ontdekken op welke vijf thema’s van veerkracht<br />

zij goed scoren en waar zij nog kunnen groeien. Die vijf<br />

thema’s zijn: zingeving, positieve emoties, sociale steun,<br />

omgaan met verandering en fysieke gesteldheid.<br />

Mocht u niet helemaal goed uit de test komen, a.s.r.<br />

biedt raad en daad. Anders kunt u altijd nog te rade gaan<br />

bij het Verbond van Verzekeraars, dat op zijn site Suzan<br />

Kuijsten, CEO van The School of Stress, anti-stresstips<br />

laat geven. Kuijsten zegt onder meer: “Neem fysiek afstand<br />

van je werk. Ga even naar de wc, maak een rondje<br />

door het gebouw, maak een praatje met je collega. Al die<br />

zaken zorgen voor een ‘pom-pie-dom-pie-dom’-moment<br />

waarbij je lichaam en geest zich herstellen.”<br />

Wij wensen u veel pom-pie-dom-pie-dom-momenten<br />

in 2024! n<br />

NR 6 DECEMBER 20<strong>23</strong> <strong>VVP</strong> | 21


INNOVATIE<br />

IN OKTOBER 2022 SPREKEN HAROLD MAHADEW (VERBOND VAN VERZEKERAARS),<br />

JUSTIN SCHLEE (ANVA) EN OTTO LAGEMAAT (DOCCLE) ELKAAR INFORMEEL OVER<br />

DE PARADOX VAN INNOVATIE IN DE FINANCIËLE SECTOR: VEEL GESPREKKEN,<br />

WEINIG TASTBARE ACTIE. TOCH WILLEN HEEL VEEL EXPERTS IN ACTIE KOMEN.<br />

TERWIJL TECHNOLOGISCHE VOORUITGANG ZICH IN RAP TEMPO ONTWIKKELT,<br />

WORDEN WE TEGELIJKERTIJD INGEHAALD DOOR NIEUWE REGELGEVINGEN ZOALS<br />

EIDAS 2.0 EN PRIVACYWETTEN DIE IT-KALENDERS NOG MEER OVERLADEN. HOE<br />

MAAK JE DE JUISTE KEUZES? HOE ZORG JE MET ELKAAR VOOR MEER BEWEGING?<br />

De Open Innovatie Beweging:<br />

Doorbreek met<br />

elkaar de paradox<br />

van innovatie<br />

TEKST OTTO LAGEMAAT, HAROLD MAHADEW EN JUSTIN SCHLEE<br />

Vanuit het geloof dat het anders moet en anders<br />

kan en dat je gezamenlijk ervaring kan<br />

opdoen en toch individuele keuzes voor je<br />

organisatie kunt houden, kwamen we op<br />

het idee om er een ‘Gewoon doen’-slinger<br />

aan te geven: de Open Innovatie Beweging. Simpelweg<br />

omdat we vinden dat de kracht van innoveren ook zit<br />

in kleine dingen. We zien dat er in de ecosystemen van<br />

(financiële) diensten snel resultaat bereikt kan worden<br />

door samen te werken en gezamenlijk te leren. Daarbij<br />

kan echte innovatie alleen worden bereikt door in de<br />

sector op andere manieren samen te werken en nieuwe<br />

vraagstukken op te pakken.<br />

Door te doen en gezamenlijk te leren, ontstaan mogelijk<br />

nieuwe initiatieven die de markt verder zal brengen.<br />

Iedere partij kan zich aanmelden en zelf bepalen<br />

welke rol zij hierin wil nemen (gezamenlijk of individueel).<br />

Hierbij zijn we afgestapt van de traditionele<br />

aanpak en hebben gekozen voor een frisse benadering<br />

van innovatie, los van onze standaardprojecten. Door<br />

direct in actie te komen, ontwikkelen we dynamische<br />

prototypes, testen deze en gebruiken de opgedane kennis<br />

als leerplatform. Deze kunnen stap voor stap naar<br />

een definitieve status worden doorontwikkeld.<br />

In november 2022 is op verschillende plaatsen een<br />

online uitnodiging verstuurd aan mogelijk geïnteresseerden.<br />

Hier reageerden twaalf organisaties uit verschillende<br />

branches op en op 27 januari van dit jaar<br />

vond de eerste informele bijeenkomst plaats in het Innovatielab<br />

van het Verbond van Verzekeraars. In de<br />

tussentijd zijn er zes bijeenkomsten georganiseerd, zijn<br />

er vier use-cases vastgesteld en draaien nu twee bran-<br />

22 | <strong>VVP</strong> NR 6 DECEMBER 20<strong>23</strong>


INNOVATIE<br />

‘Het wordt weer tijd<br />

voor één brievenbus’<br />

QUOTES DEELNEMERS<br />

che-overstijgende testen. Ook is er een werkgroep opgericht<br />

rond het standaardiseren en communiceren van<br />

life-events en signalen.<br />

Op dit moment nemen meer dan twintig professionals<br />

uit verschillende organisaties en branches deel. Ze<br />

leveren vanuit verschillende sectoren een zeer waardevolle<br />

bijdrage met hun kennis en inzet!<br />

WERKGROEPEN<br />

De oorspronkelijke ambitie begint steeds meer vorm te<br />

krijgen in de verschillende werkgroepen. De use-cases<br />

en thema’s die ermee samenhangen, zijn aansprekend.<br />

Hierdoor lijkt er een andere beweging te ontstaan dan<br />

bij veel andere initiatieven het geval is. Ook ontstaan<br />

er contacten en samenwerkingen tussen de deelnemende<br />

organisaties onderling, omdat blijkt dat ze elkaar<br />

wederzijds kunnen versterken. Dit ontstaat nu bijvoorbeeld<br />

tussen het notariaat en financieel advies en tussen<br />

overheid, pensioen uitvoering en persoonlijk financieel<br />

advies.<br />

De reden dat deelnemers enthousiast zijn is dat de<br />

thema’s relevant zijn en deze vragen om een andere<br />

dan standaard benadering. Er worden praktische stappen<br />

gezet met het doel een werkende keten op te zetten.<br />

Daarnaast is de eindgebruiker het vertrekpunt<br />

voor de verandering en ontstaat er een win-win voor<br />

organisaties.<br />

KENMERKEN<br />

Kenmerken voor de Open Innovatie Beweging zijn:<br />

• Eindklant eerst<br />

• Sector overstijgend<br />

• Non concurrentieel<br />

Als consument zou ik graag het beheer hebben over mijn eigen data<br />

en documenten. Iedere verzekeraar en geldverstrekker vraagt vaak<br />

dezelfde data en stukken. Als serviceprovider is het handig om via<br />

één omgeving data en documenten op te vragen en te delen met de<br />

onderliggende adviseur en consument. Het maakt het delen simpeler<br />

en veiliger. Innovatie is key om tot een totaaloplossing te komen<br />

voor alle partijen in de keten van consument, adviseur, bemiddelaar<br />

tot aan aanbieder. – Marcel Bax, Co-owner Hyposimpel<br />

Vroeger… hadden we een groene brievenbus van PTT-post. Lekker<br />

handig. Alle communicatie kwam op een plaats binnen. Dankzij<br />

digitalisering hebben wij heel veel brievenbussen gekregen.<br />

Het wordt tijd voor één brievenbus. – Alwien Geerts, Financial<br />

Planner Geerts Adviesgroep<br />

Ondanks alle kansen en mogelijkheden die technologie heden ten<br />

dage biedt, zie je nog altijd dat mensen vast komen te zitten in<br />

het systeem wanneer hun situatie niet past in het procesontwerp<br />

of de regelimplementatie. Als je het zo zegt, klinkt dat eenvoudig<br />

om op te lossen: gewoon beter je best doen. Maar de klantreis door<br />

een keten is complex. Het is dan ook mijn overtuiging dat alleen<br />

samenwerking tussen ketenpartijen leidt tot een innovatief en op<br />

maat gesneden end-to-end ondersteuning van de klantreis. Open<br />

Innovatie biedt die kans. – René Frankena, Solution manager<br />

Blueriq<br />

In complexe financiële zaken zie ik diverse oplossingen die een<br />

gedeelte van de vraag wel beantwoorden, maar vaker nog grote<br />

gedeelten onbeantwoord laten. De consument ziet vaak door de<br />

vele oplossingen die er zijn het bos niet meer. Ik zou graag zien<br />

dat de sector samenwerkt om een betere klantreis aan te bieden.<br />

– Frank Rommers, Business Development Manager TJIP<br />

NR 6 DECEMBER 20<strong>23</strong> <strong>VVP</strong> | <strong>23</strong>


INNOVATIE<br />

Otto Lagemaat Harold Mahadew Justin Schlee<br />

Uitgangspunten zijn:<br />

• Denken en doen<br />

• Halen en brengen<br />

• Actief deelnemen<br />

• Fysieke en virtuele bijeenkomsten<br />

USE CASES EN WERKGROEP<br />

Aan het begin van de Open Innovatie beweging is bewust<br />

niet gestart met techniek maar met thema’s die<br />

de deelnemers belangrijk vinden en thema’s die al jarenlang<br />

in diverse sectoren spelen. De gekozen use-cases<br />

en onderwerpen binnen Open Innovatie zijn:<br />

1. Documenten en data afleveren en opvragen bij de eindklant<br />

Het uitwisselen van documenten en data tussen<br />

een organisatie en een persoonlijke datakluis van<br />

de eindklant. Hierdoor blijft de organisatie eenvoudiger<br />

top of mind en blijft CRM-data eenvoudig upto-date.<br />

Doel is dat dit leidt tot een hogere servicegraad<br />

en efficiënte bedrijfsprocessen.<br />

2. Vereenvoudigen van het UBO-proces voor de ondernemer<br />

en onderneming<br />

Het doel is om het UBO-proces te stroomlijnen<br />

door informatie uit te wisselen en deze te hergebruiken<br />

tussen verschillende organisaties. Dit resulteert<br />

in een vereenvoudigd proces met minder<br />

administratieve last voor zowel ondernemers als<br />

opvragende organisaties.<br />

3. Persoonlijk Financieel Overzicht & hulp voor financieel<br />

zwakkeren<br />

‘Iedereen is welkom<br />

om bij te dragen<br />

en mee te leren’<br />

Persoonlijk financieel overzicht & hulp voor financieel<br />

zwakkeren met als eerste focus hulp voor alleenstaande<br />

moeders in eerste twee jaar na scheiding.<br />

Zelf doen wat je zelf kan, een expert wanneer nodig.<br />

4. Woonreis Vereenvoudigen van de aankoop van een woning<br />

Het proces voor de eindklant vereenvoudigen door<br />

de inzet van een persoonlijke datakluis. Informatie<br />

hergebruiken over de keten van makelaar, financieel<br />

advies, verzekeraar en notaris.<br />

STANDAARDISERING<br />

Voor de toekomst wordt het cruciaal om life-events te<br />

standaardiseren om op deze manier belangrijkrijke informatie<br />

tussen de eindklant en ketenpartijen uit te<br />

wisselen. Hiertoe is de werkgroep Standaardiseren Signalen<br />

en life-events opgericht. Vanuit drie sectoren is een<br />

model ontwikkeld dat op dit moment wordt getoetst.<br />

De individuele sporen beginnen steeds meer in beweging<br />

te komen en er begint samenhang te ontstaan<br />

tussen de use-cases en de life-events van de werkgroep.<br />

OPROEP<br />

Iedereen is welkom om bij te dragen en mee te leren.<br />

Het doel is in beweging te komen, te inspireren en te<br />

enthousiasmeren door deel te nemen aan een Open Innovatie<br />

Beweging. In de eerste bijeenkomst worden usecases<br />

opgepakt en werkend gemaakt. Otto Lagemaat:<br />

“Als persoon zie ik een uitdaging in de versnipperde digitale<br />

communicatie in Nederland. Individuen moeten<br />

op te veel plaatsen zaken regelen en talloze wachtwoorden<br />

onthouden. Dit gebrek aan overzicht wil ik helpen<br />

veranderen. Mijn betrokkenheid in deze beweging biedt<br />

mij niet alleen persoonlijke groei, maar zal ook waardevolle<br />

inzichten voor mijn organisatie opleveren.” n<br />

Mocht je ook willen bijdragen of er meer over<br />

willen weten, meldt je aan via Otto Lagemaat:<br />

otto.lagemaat@doccle.nl<br />

24 | <strong>VVP</strong> NR 6 DECEMBER 20<strong>23</strong>


SAMENLEVING<br />

ALS HYPOTHEEKADVISEUR BEN IK SINDS BEGIN JAREN ‘90 GEWEND OM DEELS<br />

VANUIT HUIS TE WERKEN. DE VRIJHEID DIE MIJN BAAN MIJ GAF, STELDE MIJ IN DE<br />

GELEGENHEID OM OVERDAG TE HELPEN OP DE SCHOOL VAN MIJN KINDEREN, TE<br />

SPORTEN OF ANDERE DINGEN VOOR MIJZELF OF MIJN GEZIN TE DOEN. MEESTAL<br />

WAS IK TWEE À DRIE AVONDEN IN DE WEEK OP PAD, NAAR KLANTEN, OM OVER<br />

HYPOTHEKEN TE PRATEN. IK WAS GEK OP ZOWEL DE VRIJHEID ALS VOORAL OOK<br />

DE VERANTWOORDELIJKHEID. MIJN WERKGEVER (TOT EIND JAREN ‘90) EN MIJN<br />

COMPAGNONS (SINDS 1999) VERWACHTTEN VAN MIJ EEN BEPAALDE PRODUCTIE<br />

EN DIE MOEST IK NATUURLIJK WAAR MAKEN.<br />

Hybride werken<br />

TEKST HENK JANSEN, EXPAT MORTGAGES<br />

Bij Expat Mortgages was het eveneens gebruikelijk<br />

dat adviseurs deels vanuit huis werkten.<br />

Wij hadden geen traditionele kantoorruimte<br />

met spreekkamers voor de ruim twintig adviseurs.<br />

Wij ontmoetten onze klanten op het<br />

bedrijf, bij hen thuis, in één van onze flexibele kantoorruimtes<br />

(Spaces) of in horecagelegenheden. Menig hypotheekgesprek<br />

met een expat werd bij Starbucks of de<br />

CoffeeCompany gevoerd.<br />

Een van mijn oudere collega’s wist mij toen te verzekeren<br />

dat je een hypotheek alleen kon adviseren<br />

in een face-to-face gesprek en dat een online gesprek<br />

nooit zou leiden tot het afsluiten van een hypotheek.<br />

Diezelfde adviseur zit nu overigens 95 procent van de<br />

tijd voor zijn camera en is nog steeds bijzonder succesvol!<br />

NIEUWE NORMAAL<br />

Hoe anders is de wereld sinds 13 maart 2020. Ineens<br />

moesten wij, vanwege corona, vanuit huis werken en<br />

werd het persoonlijke gesprek ingeruild voor een online<br />

gesprek. Videobellen met Teams of Zoom was ‘het<br />

nieuwe normaal’. En je woonhuis werd naast ‘school<br />

voor de kinderen’ ook je kantoor. We zijn inmiddels<br />

ruim tweeënhalf jaar verder en nog steeds is een groot<br />

deel van de adviesgesprekken online. Er worden gelukkig<br />

ook weer klanten ‘live’ gesproken maar de meeste<br />

adviseurs zijn gewend om vanuit huis te werken en<br />

de hypotheekgesprekken online te voeren. Het scheelt<br />

niet alleen reistijd maar het online gesprek duurt vaak<br />

ook iets minder lang. Daar zitten dus wel degelijk voordelen<br />

aan.<br />

KEERZIJDE<br />

Maar deze nieuwe situatie heeft ook een keerzijde. De<br />

adviseur komt minder vaak op kantoor en de sociale<br />

controle verdwijnt. Op kantoor zie je elkaar, spreek je<br />

elkaar en kun je van elkaar leren. Als iemand ‘op afstand’<br />

zit, dan is er weinig tot geen sociale controle en<br />

is de overdracht van kennis en ervaring ook een stuk<br />

minder.<br />

In de coronaperiode gingen mijn compagnon Kenneth<br />

Leenders en ik bij alle collega’s langs. Soms om<br />

een cadeautje te brengen, bijvoorbeeld met een verjaardag,<br />

soms gewoon voor de gezelligheid of voor<br />

een wandeling op anderhalve meter afstand (wat vergeten<br />

wij dit gelukkig snel, die ‘afstand’!?). Deze bezoekjes<br />

gaven ons de gelegenheid om onze collega’s<br />

even in de ogen te kijken. Even te kijken hoe het hen<br />

verging.<br />

26 | <strong>VVP</strong> NR 6 DECEMBER 20<strong>23</strong>


SAMENLEVING<br />

Henk Jansen:<br />

‘Let een beetje<br />

op elkaar.’<br />

Vroeger gingen wij ‘de hei op’ als wij elkaar buiten de<br />

normale werkzaamheden zakelijk wilden ontmoeten<br />

en nu gaan wij naar kantoor voor dit sociale samenzijn.<br />

Dat betekent misschien ook dat het kantoor moet<br />

veranderen? Meer een ontmoetingsplaats moet worden.<br />

Naast bureaus ook plek om even met elkaar te zitten<br />

en een kop koffie te drinken of een goed gesprek te<br />

voeren.<br />

AFSPRAKEN<br />

Ik verwacht niet dat het thuiswerken zal verdwijnen,<br />

maar ik denk wel dat het goed is als werkgevers en<br />

werknemers afspraken maken over het aantal dagen<br />

dat men vanuit huis werkt en het aantal dagen dat<br />

men nog op kantoor is. Er zijn bedrijven waar afspraken<br />

gemaakt worden op basis van 50-50 of 60-40 procent.<br />

Ook kom ik de 2-2-1 regeling tegen (twee dagen<br />

vanuit huis, twee dagen op kantoor en één dag op een<br />

andere locatie zoals bijvoorbeeld bij klanten). Ik weet<br />

persoonlijk niet of er een ideale verdeling is. Ik denk<br />

dat dit afhankelijk is van zowel het bedrijf als zijn<br />

werknemers.<br />

Mijn oproep in deze column is om als werkgevers en<br />

werknemers goede afspraken te maken. Om een beetje<br />

op elkaar te letten. Om te kijken hoe het een ieder<br />

vergaat. Maar ook om van elkaar te leren. Niet altijd<br />

te kiezen voor de weg van de minste weerstand (lekker<br />

vanuit huis werken zonder reistijd en gedoe) maar<br />

elkaar op te zoeken en met elkaar te sparren. Elkaar uit<br />

te dagen en elkaar te inspireren. n<br />

Henk Jansen (oprichter van Expat Mortgages) belicht<br />

in iedere editie van <strong>VVP</strong> in de rubriek ‘Samenleving’<br />

een maatschappelijk vraagstuk waar hij door<br />

geraakt is. In deze rubriek geen zakelijke onderwerpen<br />

waar hij al veel over publiceert (huizenmarkt,<br />

hypotheekrente, economische omstandigheden,<br />

nieuwe pensioenwetgeving, etcetera), maar reflecties<br />

over maatschappelijke uitdagingen die ons allen<br />

aangaan.<br />

NR 6 DECEMBER 20<strong>23</strong> <strong>VVP</strong> | 27


HET NIEUWE VUUR RISICO’S VAN...<br />

HET VUUR VAN...<br />

28 | <strong>VVP</strong> NR 6 DECEMBER 20<strong>23</strong>


HET VUUR VAN...<br />

ER ZIJN VEEL PRACHTIGE MENSEN IN ONZE<br />

SECTOR DIE ELKE DAG HET BESTE GEVEN<br />

WAT IN HEN ZIT. IN ‘HET VUUR VAN’ ZET <strong>VVP</strong><br />

DEZE MENSEN OP EEN VOETSTUK.<br />

TEKST MIRANDA VAN RIJSWIJK<br />

Mijn oorspronkelijke passie lag in de<br />

horeca, waar gastvrijheid mijn leidraad<br />

was. Ik genoot ervan om mensen<br />

te verwelkomen, een warme<br />

sfeer te creëren en ervoor te zorgen<br />

dat iedereen zich thuis voelde. Hier<br />

heb ik de kunst van het luisteren en het begrijpen van<br />

mensen geleerd, vaardigheden die later cruciaal zouden<br />

blijken in mijn carrière.<br />

Toen mijn leventje een onverwachte wending nam,<br />

werd ik geconfronteerd met financiële uitdagingen die<br />

me dwongen een schuldsaneringsproces in te gaan.<br />

Het was een pittige periode, maar het veranderde mijn<br />

perspectief volledig. Het vuur voor de financiële sector<br />

werd aangewakkerd. Dit zou het keerpunt worden in<br />

mijn leven, een moment waarop ik besloot om de wereld<br />

van geld en financiën te doorgronden.<br />

Ik ervoer zelf hoe financiële onrust het welzijn en<br />

de gemoedsrust beinvloedt. Daarom is financiële zekerheid<br />

essentieel voor de mens. Het is enorm belangrijk<br />

om tijdens de vaak hele spannende periode van het<br />

kopen van het huis tot aan het realiseren van de hypotheek,<br />

de klant rust te geven. Duidelijk en transparant<br />

te communiceren zodat de klant net als in de horeca<br />

zich welkom, warm en gehoord voelt. Ik heb geleerd<br />

dat empathie en begrip net zo belangrijk zijn als het<br />

hebben van financiële deskundigheid.<br />

GROEIEN<br />

Leven zonder (geld)zorgen is van onschatbare waarde.<br />

Het stelt ons in staat om te groeien, te dromen en<br />

deze dromen waar te maken. Ik vind het fantastisch<br />

om met een team te groeien naar het hoogst haalbare.<br />

Het geeft me immense voldoening om mensen te zien<br />

opbloeien, vooral jonge talenten. Ik geloof sterk in het<br />

ontdekken waar hun kracht ligt en hoe ze te helpen<br />

deze kracht te maximaliseren. Of het nu gaat om werkgerelateerde<br />

kansen of het nastreven van persoonlijke<br />

doelen, ik zet me in om hen te ondersteunen op hun<br />

reis naar succes.<br />

Naast mijn werk in de financiële sector, koester<br />

ik nog een andere passie: triathlons. Mijn liefde voor<br />

sport versterkt mij niet alleen fysiek maar ook mentaal.<br />

Het heeft me geleerd om discipline en doorzettingsvermogen<br />

te cultiveren, eigenschappen die van<br />

onschatbare waarde zijn in mijn werk.<br />

‘Leven zonder<br />

(geld)zorgen is van<br />

onschatbare waarde’<br />

Als bestuurslid van een triathlonvereniging zet ik me<br />

in voor het bevorderen van een gezonde levensstijl en<br />

het creëren van een hechte sportieve gemeenschap. Ik<br />

geloof sterk in de kracht van sport en de impact die het<br />

kan hebben op het leven van mensen.<br />

Het is mijn vuur om anderen te helpen en te laten<br />

groeien, dat motiveert mij iedere dag opnieuw. Mijn<br />

verhaal is een herinnering dat persoonlijke en professionele<br />

ervaringen elkaar kunnen versterken, en dat focus<br />

en toewijding de sleutel zijn tot succes in zowel het<br />

leven als het werk. n<br />

POWERED BY ANTOINETTE KALKMAN<br />

MIRANDA VAN<br />

RIJSWIJK<br />

NR 6 DECEMBER 20<strong>23</strong> <strong>VVP</strong> | 29


SAMEN BETROKKEN<br />

Financieel adviseurs staan midden in de samenleving.<br />

Deze Local Hero’s zijn een vraagbaak voor verzekeringen,<br />

hypotheken en andere geldzaken, plaatsen hun klanten<br />

op nummer één en zijn maatschappelijk betrokken in hun<br />

omgeving. <strong>VVP</strong> zet samen met Nh1816 verzekeringen<br />

het advieskantoor in de schijnwerpers. Dit keer<br />

Assurantiekantoor Wigger. Samen betrokken bij de<br />

samenleving.<br />

TEKST MARTIN NEYT | BEELD FOTO HISSINK<br />

Ons kantoor bestaat uit negen vrouwen,<br />

waarschijnlijk een unicum in onze branche.<br />

Naast mijn twee zussen Katja, Margje<br />

en ikzelf, werken mijn moeder, dochter<br />

Lauri en vier vrouwelijke collega’s bij<br />

ons bedrijf. Mijn moeder heeft samen met mijn vader<br />

Benny Wigger het assurantiekantoor opgericht in 1970.<br />

Ze draagt nog altijd actief bij aan het sociaal karakter<br />

van ons kantoor en heeft nog steeds een belangrijke rol<br />

binnen ons familiebedrijf.<br />

Het gebeurt heel af en toe dat klanten naar ‘de baas’ vragen.<br />

Ze verwachten in deze tak van sport een man aan<br />

het roer, geen vier vrouwen. Op zich is dat geen vreemde<br />

gedachte, want de financieel adviessector is nog altijd<br />

een echte mannenwereld. Adviseren vrouwen anders<br />

dan mannen? Ik denk het wel. We voegen waarschijnlijk<br />

wat meer inlevingsvermogen toe. Dat is voor ons ook de<br />

definitie van goed advies: eerst klanten écht leren kennen,<br />

ontdekken wat er in hun levens speelt en dan pas<br />

adviseren. We geven ook niet snel op. Als we linksom<br />

geen oplossing kunnen vinden, gaan we rechtsom, net<br />

zo lang totdat een klant tevreden is over de uitkomst.<br />

Je gaat natuurlijk niet bij je vader op kantoor werken.<br />

Zo dacht ik er eerst over. Maar ik ging toch die richting<br />

op en inmiddels werk ik ruim dertig jaar met veel<br />

plezier bij ons bedrijf. Mijn zussen volgden en nu hebben<br />

we ook versterking van mijn dochter in ons team.<br />

Over opvolging hebben we het nog niet gehad, maar<br />

het zou wel leuk zijn… We willen hoe dan ook in Bornerbroek<br />

blijven. Ons kantoor is een echt inloopkantoor,<br />

waar mensen uit het dorp, maar ook uit de nabijgelegen<br />

plaatsen graag langskomen. Sommige klanten<br />

voelen zich zo thuis dat ze ook andere vragen durven te<br />

stellen, bijvoorbeeld of we ook de belastingaangifte willen<br />

invullen of willen helpen met de bemiddeling bij de<br />

aankoop van een woning. Dat is een beetje het gevolg<br />

van onze persoonlijke benadering. Het past gewoon bij<br />

ons en bij het ‘noaberschap’, het omkijken naar elkaar,<br />

dat hier sterk leeft.<br />

De Doorbraak is een aangelegd natuurgebied en de<br />

naam van een beek, die 13 kilometer door het landschap<br />

meandert. Deze mooie groene zone vormt een<br />

buffer tussen landelijk gebied en de oprukkende mega<br />

distributiecentra vanuit Almelo. Onze vestigingsplaats<br />

Bornerbroek is klein, maar telt niettemin veel verenigingen.<br />

We sponsoren onder meer de sportverenigingen,<br />

de Historische Kring en eens per jaar het Glazen<br />

Café, waar lokale dj’s een nacht worden opgesloten<br />

voor een goed doel. We hebben de ambitie om een<br />

mooi doel te ondersteunen. We verwachten samen met<br />

Nh1816 ook op deze manier invulling te geven aan ons<br />

sociale karakter.<br />

De goede digitale ondersteuning was voor ons mede<br />

een reden om in 2019 voor een aanstelling bij Nh1816<br />

te kiezen. Nh1816 heeft een ideaal portaal en een uitstekende<br />

verzekeringApp. En ze denken in praktische<br />

productoplossingen, zo zijn zonnepanelen en bijgebouwen<br />

standaard meeverzekerd. Het is een partij waarmee<br />

je als kantoor in deze markt van schaalvergroting<br />

zeker vooruit kunt. Klanten, zowel jong als oud, waarderen<br />

onze aandacht en service. Ook als ze elders in<br />

het land gaan wonen, blijven ze ons vaak trouw. We<br />

zien dan ook geen vergrijzing in de assurantieportefeuille<br />

ontstaan, want we mogen de kinderen en kleinkinderen<br />

van klanten graag verwelkomen. Dat levert al<br />

decennia een organische groei van ons kantoor op. n<br />

V.l.n.r. zussen Katja en Margje, moeder Miny, Wendy<br />

Wigger en haar dochter Lauri in natuurgebied De Doorbraak<br />

in Bornerbroek (Overijssel).<br />

30 | <strong>VVP</strong> NR 6 DECEMBER 20<strong>23</strong>


SAMEN BETROKKEN<br />

TROTS<br />

OP WELKE SCHADE-AFHANDELING<br />

KIJK JE MET TROTS TERUG?<br />

Klanten waren niet thuis toen er op dat<br />

moment een waterleiding in hun woning<br />

sprong. De buren ontdekten de<br />

calamiteit op het moment dat het water<br />

al kniehoog in de woonkamer stond.<br />

Ze hebben met gevaar voor eigen leven<br />

de stroom uitgeschakeld. Wat een<br />

voorbeeld van noaberschap! Ook mooi:<br />

de getroffen bewoners konden maandenlang<br />

bij familie logeren, want hun<br />

huis was onbewoonbaar geworden.<br />

We hebben deze mensen van de eerste<br />

schademelding tot de oplevering van<br />

hun gerenoveerde huis begeleid. Het<br />

was een lang traject, maar alle partijen<br />

werkten goed samen en de bewoners<br />

waren zeer tevreden over de manier<br />

waarop de schade is afgehandeld.<br />

NR 6 DECEMBER 20<strong>23</strong> <strong>VVP</strong> | 31


COMPLIANCE<br />

POG-WERKZAAMHEDEN WORDEN VAAK VOORUITGESCHOVEN EN<br />

TEGEN HET EINDE VAN HET VERSTRIJKEN VAN DE DEADLINE WORDT<br />

ER HARD GEWERKT OM TOCH NOG HET PRODUCT TE REVIEWEN.<br />

ZO VOELT HET POG-PROCES ALS EEN BALLAST IN PLAATS VAN EEN<br />

HELE MOOIE KANS OM TOT EEN BETER PRODUCT TE KOMEN.<br />

Help, ik moet<br />

POGGEN<br />

TEKST WILFRED SCHEP, POG-SPECIALIST SVC COMPLIANCE<br />

Volmachten en verzekeraars zijn vanuit de<br />

IDD verplicht om op regelmatige basis zelf<br />

ontwikkelde verzekeringsproducten te<br />

POGGEN. Product Oversight and Governance<br />

wordt doorgaans niet als de meest<br />

aantrekkelijke klus gezien. Een gemiste kans. U kunt<br />

immers uw product vanuit klantperspectief kritisch<br />

onder de loep nemen en vaak met simpele wijzigingen<br />

sterk verbeteren. Resultaten zijn betere en duidelijkere<br />

producten voor de klant die leiden tot minder klantvragen<br />

en uiteindelijk meer tevreden klanten.<br />

KNVB<br />

De AFM ziet erop toe dat volmachten en verzekeraars<br />

aantonen dat de eigen ontwikkelde verzekeringsproducten<br />

toegevoegde waarde bieden voor de klant. Dit<br />

kan door bij marktintroductie, productontwikkeling<br />

(na elke aanpassing) en op regelmatige basisproducten<br />

langs de meetlat te leggen van het KNVB-toetsingskader.<br />

Vanuit het perspectief van de klant worden producten<br />

dan getoetst op:<br />

• Kostenefficiëntie. Biedt het product waar voor haar<br />

geld en staan de diensten in verhouding tot de prijs?<br />

• Nut. Is het product van toegevoegde waarde voor<br />

de beoogde klantdoelgroep? Met andere woorden<br />

wordt er invulling gegeven aan de behoefte van een<br />

klant of doelgroep?<br />

• Veiligheid. Zijn de uitkomsten in alle scenario’s uitlegbaar<br />

en acceptabel? Doet het product in alle omstandigheden<br />

wat het belooft?<br />

• Begrijpelijkheid. Is het product functioneel transparant<br />

en kunnen de belangrijkste kenmerken van<br />

het product en de werking goed uitgelegd worden?<br />

Sluit het taalgebruik daarbij aan bij de klantgroep?<br />

Als op alle vier de genoemde categorieën het antwoord<br />

volmondig ‘ja’ is, kan gesteld worden dat het klantbelang<br />

centraal staat.<br />

FLINKE LIJST VERBETERINGEN<br />

Echter voordat het zover is wijst de productreview<br />

meestal wel uit dat er verbeteringen noodzakelijk zijn.<br />

Verzekeringsproducten zijn vaak langer geleden ontwikkeld<br />

en nieuwe ontwikkelingen vanuit de markt<br />

maar ook uit techniek of wetgeving zijn nog niet in het<br />

product verwerkt. De eerste productreview die voor<br />

een product wordt gedaan, levert in de praktijk dan<br />

ook vaak een flinke lijst aan verbeteringen op.<br />

En juist daar ligt dus de kans om gericht en snel de<br />

eigen verzekeringsproducten sterk te verbeteren. Een<br />

duidelijk begin van product doorontwikkeling en een<br />

krachtig signaal naar klanten. We hebben immers naar<br />

u geluisterd en vernieuwen onze producten daar waar u<br />

dat nodig vindt.<br />

32 | <strong>VVP</strong> NR 6 DECEMBER 20<strong>23</strong>


COMPLIANCE<br />

IN DE TIJD AGENDEREN<br />

Waar nu te beginnen? Het beste antwoord op deze<br />

vraag is om te starten met een productcatalogus en een<br />

reviewkalender. Zet op deze kalender alle producten<br />

die u zelf heeft ontwikkeld. Dit zijn ook producten die<br />

voor het grootste gedeelte gemaakt zijn door een verzekeraar,<br />

maar die u door een beperkte toevoeging of<br />

wijziging tot een eigen product heeft gemaakt. Bijvoorbeeld<br />

door een toevoeging op de polisvoorwaarden of<br />

door het product eigen te maken voor een specifieke<br />

doelgroep.<br />

Door de producten in de tijd te agenderen voor<br />

review creëert u duidelijkheid voor uzelf en weet u<br />

waar te beginnen. Zet daarbij de producten die nog<br />

nooit zijn beoordeeld als eerste op de kalender en<br />

houd rekening met toekomstige marktintroducties.<br />

Een nieuw product moet immers goedgekeurd zijn in<br />

het Product Approval Proces voor het op de markt gebracht<br />

mag worden. In het geval van een volmacht zal<br />

tijdens de productontwikkeling het product ter goedkeuring<br />

voorgelegd worden aan de verzekeraar. Een<br />

volledig doorlopen productreview is daarbij onmisbaar.<br />

Houd in de reviewkalender voldoende ruimte om<br />

aanbevelingen en verbeteringen vanuit de productreview<br />

te kunnen verwerken. Plan dus niet alle reviews<br />

strak achter elkaar in, maar creëer tussen de reviews<br />

ruimte om meteen de verbeteringen op te pakken. Op<br />

dat moment liggen deze verbeteringen nog vers in het<br />

geheugen en weet iedereen die betrokken is geweest<br />

bij de productreview hoe deze verbeteringen uit te<br />

voeren. Het bij de review direct vastleggen van concrete<br />

aanbevelingen om de bevinding op te lossen helpt<br />

hierbij ook.<br />

Na het uitvoeren van alle productreviews en het oplossen<br />

van de bevindingen is de eerste belangrijke stap<br />

in het POG-proces gezet. Echter hier blijft het niet bij.<br />

Periodiek, uitgangspunt is daarbij vaak tenminste een<br />

keer per drie jaar, moeten producten opnieuw worden<br />

beoordeeld. Plan daarom door in de reviewkalender,<br />

zodat u nu al weet welke werkzaamheden er de komende<br />

jaren te verwachten zijn.<br />

PRAKTIJKTIPS<br />

• Maak een productcatalogus en een reviewkalender.<br />

• Zet als eerste op de reviewkalender de producten<br />

die nog nooit zijn beoordeeld en langer geleden zijn<br />

gemaakt.<br />

• Creëer voldoende ruimte tussen de reviews om<br />

meteen de verbeteringen op te pakken.<br />

• Bepaal de frequentie van de periodieke reviews en<br />

plan deze voor de komende jaren alvast in op de kalender.<br />

n<br />

‘Creëer tussen de reviews<br />

ruimte om meteen<br />

de verbeteringen<br />

op te pakken’<br />

ZELF DOEN OF UITBESTEDEN?<br />

Stel u zelf de volgende vragen:<br />

• Hoe kritisch bent u zelf naar uw eigen producten?<br />

• Weet u aan welke kwaliteitseisen een POG-review moet<br />

voldoen?<br />

• Kunt u voldoende tijd investeren om POG-reviews te<br />

doen?<br />

Schakel een onafhankelijke partij in om u te helpen indien u<br />

twijfelt na het beantwoorden van deze vragen.<br />

NR 6 DECEMBER 20<strong>23</strong> <strong>VVP</strong> | 33


PARTNER IN KENNIS<br />

DAZURE<br />

VEILIG WONEN, DAT IS IN HET HUIDIGE TIJDPERK IETS WAT HELAAS<br />

STEEDS MINDER MENSEN KUNNEN BEAMEN. WIJ ZIJN DANKBAAR<br />

DAT ER IN NEDERLAND GEEN OORLOG GAANDE IS. TOCH IS ‘VEILIG<br />

WONEN’ OOK IN NEDERLAND NIET VOOR IEDEREEN WEGGELEGD. BIJ<br />

ONZE BEVRIENDE STICHTING MAATSCHAPPELIJKE OPVANG BREDA<br />

KOMEN ALLE COLLEGA’S VAN DAZURE REGELMATIG IN CONTACT MET<br />

MENSEN DIE GEEN DAK BOVEN HET HOOFD HEBBEN.<br />

Een ORV, daar red<br />

je levens mee!<br />

TEKST DAZURE<br />

Als productontwikkelaar van verzekeringen<br />

zijn wij eigenlijk ook<br />

continu bezig met het bieden<br />

van veiligheid: financiële veiligheid<br />

op het gebied van wonen. Zestig<br />

procent van onze verzekeringen zijn verbonden<br />

met een eigen woning. Wanneer<br />

een van onze verzekerden komt te overlijden,<br />

dan zorgen wij voor de uitkering<br />

van de ORV. De nabestaanden kunnen<br />

daarmee vaak in de woning blijven wonen<br />

of hebben de keuze om te verhuizen.<br />

We hopen dat mensen daarmee de rust<br />

vinden om het verlies een plek te geven.<br />

ENQUÊTE<br />

Onlangs hebben wij een enquête uitgezet<br />

onder een groep van 300 nabestaanden<br />

met en zonder een ORV. Daar kwam<br />

uit dat 112 mensen die een ORV hadden<br />

niet in de financiële problemen zijn gekomen.<br />

Helaas waren van de 300 mensen<br />

er 104 wel in de financiële problemen gekomen,<br />

omdat er geen verzekering was<br />

of omdat het verzekerde bedrag niet toereikend<br />

was. Ook moesten er 25 mensen<br />

noodgedwongen verhuizen en daarvan<br />

zijn een paar mensen nu nog steeds ‘rouwend’<br />

op zoek naar een huurhuis. Verschrikkelijk<br />

natuurlijk. Bij 53,3 procent<br />

waren er thuiswonende kinderen toen de<br />

partner overleed. Van alle ondervraagden<br />

denkt slecht 36,3 procent dat de meeste<br />

mensen wel weten wat een ORV is. Super<br />

belangrijk dat we hier aandacht voor blijven<br />

vragen. En niet alleen bij de ‘happy<br />

few’ met een hypotheekadvies.<br />

STERVEDING<br />

Ook tijdens de gesprekken met nabestaanden<br />

in onze podcastserie Sterveding<br />

wordt elke keer duidelijk dat het<br />

erg helpt om tijdens een rouwperiode<br />

geen geldzorgen te hebben. In de podcast<br />

zijn openhartige verhalen te beluisteren<br />

over die moeilijke periode rondom<br />

het overlijden van een geliefde. Zo<br />

vertelt Ineke uit Werkendam hoe het<br />

haar en haar drie jonge kinderen is vergaan<br />

nadat haar man door een dak was<br />

gevallen. Of Marleen uit Hagestein die<br />

achterbleef met een tweeling van vijf<br />

jaar en net bevallen was van haar baby’tje.<br />

Hun ORV was wel up-to-date.<br />

Dankbaar voor de uitkering heeft ze<br />

daarna al haar vrienden en kennissen op<br />

het hart gedrukt: regel dit goed!<br />

SUPER BELANGRIJK<br />

Wij zouden tegen de adviseur willen zeggen:<br />

heb je een klant die nog twijfelt<br />

over een ORV? Laat ze deze verhalen op<br />

Sterveding luisteren. Het is allemaal zonder<br />

script in één keer opgenomen, alles<br />

mocht gezegd worden. Gewoon puur. n<br />

Als je interesse hebt in de volledige enquête,<br />

mail dan naar Barry@dazure.nl.<br />

34 | <strong>VVP</strong> NR 6 DECEMBER 20<strong>23</strong>


VEILIG WONEN<br />

Veilig wonen<br />

Een spreekwoord is: je moet het dak repareren als de<br />

zon schijnt. Dat wil ook zeggen dat adviseur en consument<br />

tijdig het gesprek moeten aangaan over inkomensbescherming.<br />

Toch beperkt het adviesgesprek<br />

zich nog steeds vaak tot de hypotheek. Voltrekt<br />

zich dan eenmaal het scenario van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid<br />

of erger, is het te laat en rest niets anders<br />

dan emmers en pannen onder de gaten in het dak te zetten.<br />

Als men tenminste nog niet op straat staat. Inkomensbescherming<br />

hoort bij het hypotheekadviesgesprek zoals een<br />

dak bij een huis. In dit <strong>VVP</strong>-katern Veilig Wonen weer veel<br />

tips en tricks van vakgenoten.<br />

NR 6 DECEMBER 20<strong>23</strong> <strong>VVP</strong> | 35


VEILIG WONEN<br />

BLIJF WEG UIT JE PERSOONLIJKE AANNAMES: DAT DE KLANT HET NIET<br />

WIL OF TE DUUR VINDT. MAAK INKOMENSBESCHERMING EEN BELANGRIJK<br />

ONDERDEEL IN HET ADVIESTRAJECT DOOR HET INZICHTELIJK TE MAKEN<br />

EN DE RISICO’S TE BESPREKEN. DAT ZIJN ENKELE PRAKTIJKTIPS VAN<br />

HYPOTHEEKADVIESKETENS, DIE STELLEN DAT EEN GOED ADVIES ZONDER<br />

INKOMENSBESCHERMING NIET COMPLEET IS.<br />

Bescherming van<br />

inkomen verdient<br />

aandacht adviseur<br />

SAMENSTELLING TOON BERENDSEN<br />

Martin Hagedoorn, Manager Product<br />

& Business Expertise bij Ingage Franchise<br />

(De Hypotheekshop, Huis & Hypotheek<br />

en Hypokeur): “Inkomensbescherming<br />

is zeker belangrijk, het risico<br />

om tijdens de looptijd van de hypotheek arbeidsongeschikt<br />

te raken, is vier keer groter dan het overlijdensrisico.<br />

“Inkomensbescherming komt bij ons ter sprake<br />

in de gesprekken met de franchisenemers: we maken<br />

inzichtelijk wat het percentage (gesloten) inkomensbeschermers<br />

is per vestiging. Voor de klant hebben we<br />

een drietal pagina’s op onze website gewijd aan AO en/<br />

of WW.”<br />

BELANGRIJKE TAAK<br />

Christian Dijkhof, directeur HypotheekCompany: “Verzekeringen<br />

die inkomensbescherming bieden aan klanten<br />

leveren in veel gevallen een prima vangnet voor<br />

consumenten, wanneer het inkomen tijdelijk of langdurig<br />

wegvalt. Toch worden er, relatief gezien in ieder<br />

geval, weinig van deze oplossingen ook daadwerkelijk<br />

afgesloten door consumenten. Vanuit het perspectief<br />

van de klanten begrijp ik dat; die zijn bezig met het<br />

aankopen van een huis. Ze zijn bezig met de inrichting,<br />

de tuin een verbouwing en tegenwoordig ook verduurzamen<br />

van de nieuwe woning. Dan zijn zaken als een<br />

verzekering bij overlijden,arbeidsongeschiktheid of<br />

werkloosheid onderwerpen die niet heel erg tot de verbeelding<br />

spreken. Voor adviseurs ligt daar natuurlijk<br />

een belangrijke taak of zelfs plicht ondanks de euforie<br />

van een nieuwe woning toch ook dit soort onderwerpen<br />

bespreekbaar te maken en die risico’s waar nodig af<br />

te dekken. Daarover is ook iedereen het wel eens lijkt<br />

me. De praktijk blijkt echter dus weerbarstiger. Ik hoor<br />

veel adviseurs over de enorme hoeveelheid onderwerpen<br />

die zo langzamerhand moet worden besproken in<br />

een hypotheekadviesgesprek: naast de hypotheek zelf,<br />

NHG of niet, rentes en renteontwikkelingen, verhuisregelingen,<br />

hypotheekvormen en fiscale ingewikkeldheden<br />

ook nog de risico’s als arbeidsongeschiktheid,<br />

werkloosheid en overlijden. En dan moeten we ook nog<br />

een verduurzamingsplan met elkaar maken en doorrekenen.<br />

En dan hebben we het nog niet gehad over zaken<br />

als het klantprofiel, de taxatie en de pensioensituatie.<br />

Ik kan echt nog wel even doorgaan met deze opsomming.<br />

Zou het ook zo kunnen zijn dat het allemaal<br />

36 | <strong>VVP</strong> NR 6 DECEMBER 20<strong>23</strong>


VEILIG WONEN<br />

een beetje teveel wordt zo langzamerhand? En dat consumenten<br />

naast het huis kopen, de hypotheek regelen<br />

en wellicht een verduurzamingsplan niet heel erg veel<br />

aandacht en focus meer over hebben? Zijn verzekeringen<br />

zoals de risicoverzekeringen en inkomensbeschermers<br />

een slachtoffer van de verhoogde regeldruk die<br />

consumenten juist probeert te beschermen? “<br />

Boudewijn de Jong, hypotheekadviseur bij De Hypotheker<br />

Rotterdam: “Het financiële risico bij overlijden<br />

is net als het bespreken van andere zogenaamde<br />

life events, zoals arbeidsongeschiktheid, werkloosheid<br />

en pensionering, een belangrijk onderdeel van het hypotheekadvies<br />

bij De Hypotheker. Wij brengen de risico’s<br />

in kaart op basis van de persoonlijke situatie, maken<br />

inzichtelijk wat de gevolgen kunnen zijn en welke<br />

oplossingen er beschikbaar zijn. Vragen die hierbij aan<br />

bod komen zijn: wat is er via de werkgever geregeld?<br />

Wat en waarop kun je besparen? Wat is er aan vermogen<br />

achter de hand?<br />

“Bij De Hypotheker in Rotterdam zien we een groot<br />

verschil in hoe klanten er zelf in staan qua het inschatten<br />

van het risico en de keuze met betrekking tot het<br />

wel/niet afsluiten van een verzekering. Vaak wordt de<br />

Martin Hagedoorn (Ingage<br />

Franchise): ‘Inkomensbescherming<br />

nog te vaak terloops in het<br />

advies ter sprake gebracht’<br />

te betalen premie als argument aangevoerd om geen<br />

verzekering af te sluiten.”<br />

ORV<br />

Een ORV bij de hypotheek is niet langer verplicht. Wat<br />

betekent dit voor het advies?<br />

De Jong: “Voor zover ik kan inschatten heeft het<br />

niets negatiefs aangericht. Het positieve eraan is dat<br />

klanten met een medische situatie waarbij het verzekeren<br />

niet mogelijk is of al dan niet tegen een enorme<br />

hoge premie te verzekeren zijn, niet beperkt worden in<br />

de keuze van hypotheekverstrekker.”<br />

Hagedoorn: “Het niet verplichten van een ORV<br />

heeft in ieder geval betekend dat er advies gegeven<br />

moet worden. De adviseur gaat hierover in gesprek met<br />

NR 6 DECEMBER 20<strong>23</strong> <strong>VVP</strong> | 37


VEILIG WONEN<br />

de klant. De premies zijn nu dusdanig laag, dat het argument<br />

te duur niet valide is. Ook hiervoor geldt: de<br />

adviseur is verantwoordelijk voor het advies en zal ook<br />

op dit onderwerp het advies uitbrengen.<br />

“Het advies moet uitwijzen dat de klant een betaalbaarheidsrisico<br />

loopt bij overlijden. In de meeste gevallen<br />

wordt het advies opgevolgd. In de audits wordt<br />

natuurlijk meegenomen of er geadviseerd wordt en hoe<br />

de klant daarop acteert.”<br />

Dijkhof: “Als we kijken naar het aantal hypotheken<br />

waar nog een risicoverzekering wordt bijgesloten<br />

in vergelijking met een aantal jaren geleden, toen het<br />

nog verplicht was, is dat aantal in ieder geval dramatisch<br />

gedaald. Toen mocht er overigens nog wel provisie<br />

worden betaald voor deze verzekeringen. Dat zal<br />

ongetwijfeld ook meespelen. En dan komt er zelfs nog<br />

een factor bij de afgelopen jaren. Want steeds meer<br />

hypotheken zijn hypotheken die de maximaal verantwoorde<br />

leennorm raken. En steeds vaker rekenen we<br />

met een netto besteedbaar inkomen voor klanten. Niet<br />

vreemd in deze markt waarin huizenprijzen en leennormen<br />

bijna jaarlijks verder uit elkaar lijken te liggen.<br />

Maar als je dan precies binnen de maximaal verantwoorde<br />

hypotheeknormen blijft, de rest met eigen<br />

geld financiert, waar zit dan de ruimte in de maandlasten<br />

voor deze verzekeringen? Ironisch genoeg zou je<br />

PRAKTIJKTIPS INGAGE FRANCHISE<br />

• Blijf weg uit je persoonlijke aannames: dat de<br />

klant het niet wil of te duur vindt.<br />

• Maak inzichtelijk wat de premies zijn, vergelijk<br />

dat eens met de premie van een auto: is het dan<br />

wel zo duur? Voeg de premies standaard toe aan<br />

het advies dat je presenteert.<br />

• Check het klantprofiel: als de klant risico-avers<br />

is, hoe logisch is het dan om geen woonlastenbeschermer<br />

af te sluiten? Leg dat ook op deze wijze<br />

vast: klant wijkt af van advies of volgt advies.<br />

• Voor de adviseur: klant risico-avers? Altijd advies<br />

inclusief woonlastenbeschermer.<br />

• Check: verantwoorde woonlasten ook bij AO.<br />

denken dat juist degene die de maximaal verantwoorde<br />

hypotheek afsluit het meest behoefte heeft aan bescherming<br />

van inkomen en een uitkering bij overlijden.<br />

Maar daarmee verhoog je natuurlijk in praktische zin<br />

de maandlast. En natuurlijk snap ik dat deze premies al<br />

zijn ‘ingeprijsd’ in de maximale normen door het Nibud.<br />

Maar het wringt toch een beetje. Je adviseert binnen<br />

de maximaal verantwoorde hypotheeklast, maar<br />

in datzelfde rapport adviseer je ook verhoging of zelfs<br />

Boudewijn de Jong<br />

(De Hypotheker<br />

Rotterdam):<br />

‘Maak de risico’s<br />

inzichtelijk’<br />

38 | <strong>VVP</strong> NR 6 DECEMBER 20<strong>23</strong>


VEILIG WONEN<br />

overschrijding van die maandlast met overlijdensrisicopremies<br />

en inkomensbescherming. En dat terwijl veel<br />

mensen juist die maximale hypotheek nodig hebben<br />

om überhaupt het huis te kunnen kopen. In sommige<br />

gevallen zelfs om te voorkomen dat er duur(der) gehuurd<br />

moet worden. We moeten toch ergens wonen. Al<br />

met al lastige dilemma’s voor klant en adviseur.“<br />

PRAKTIJKTIPS DE HYPOTHEKER<br />

• Maak inkomensbescherming een belangrijk onderdeel<br />

in het adviestraject door het inzichtelijk<br />

te maken en de risico’s te bespreken. Als klanten<br />

aangeven dat ze hun woning gaan verkopen als<br />

ze het niet meer kunnen betalen, is de vervolgvraag<br />

waar ze dan gaan wonen en hoe ze dit gaan<br />

betalen.<br />

• Wat is er aan bestaande voorzieningen bij de<br />

werkgever geregeld?<br />

• Welk bedrag kunnen klanten zelf besparen en<br />

kun je daar de inkomensachteruitgang mee opvangen<br />

of is er nog een resterend tekort om te<br />

verzekeren?<br />

Christian Dijkhof<br />

(HypotheekCompany): ‘Adviespraktijk<br />

is weerbarstig’<br />

LEEFTIJDSGRENS VERHOGEN<br />

Zijn de adviseurs tevreden met het bestaande productaanbod?<br />

Hagedoorn: “Het aanbod is gering, vaak ook beperkt<br />

qua dekking. Leeftijdsgrenzen zijn ook een beperkende<br />

factor, tijdelijke contracten zijn uitgesloten.<br />

Er is eigenlijk geen goed product beschikbaar. Ook de<br />

verzekeraars worstelen er mee. Ons advies: de leeftijdsgrens<br />

verhogen, we werken steeds langer door. Nu is<br />

vanaf 62 jaar geen verzekering meer mogelijk. Bij een<br />

aflossingsverzekering is de maximale leeftijd 54 jaar<br />

om de verzekering te kunnen afsluiten.”<br />

De Jong: “De Hypotheker werkt met meerdere partijen<br />

waar we deze verzekeringen kunnen onderbrengen.<br />

Zij bieden diverse producten met verschillende<br />

voorwaarden waardoor er meer maatwerk mogelijk is<br />

voor de klant, maar in onze optiek kan het aanbod nog<br />

diverser. Het is belangrijk dat de verschillende partijen<br />

nog beter inspelen op de marktontwikkelingen en de<br />

behoefte van klanten, hier schort het momenteel nog<br />

wel eens aan. Hierbij kun je denken aan leeftijdsgrens,<br />

verschillende vormen van arbeidsovereenkomsten, etcetera.<br />

Als het aanbod beter passend wordt gemaakt op<br />

de vraag, zijn klanten nog sneller geneigd de verzekering<br />

af te nemen omdat deze meer past bij de persoonlijke<br />

situatie.”<br />

Dijkhof: “Met de producten is niets mis. Wel met de<br />

markt en omstandigheden. En dus moeten we proberen<br />

er ondanks alle ‘tegenwind’ vorm en inhoud aan te<br />

geven. Bijvoorbeeld door deze onderwerpen een maand<br />

of twee na de verhuizing nog eens in alle rust met klanten<br />

te bespreken. Zodat er focus, tijd en aandacht voor<br />

is. Dat verdienen deze producten, en dat verdient de<br />

klant al helemaal! Het zou zomaar kunnen zijn dat<br />

klanten in de hectiek van het aankopen, verhuizen en<br />

inrichten anders tegenover deze verzekeringen staan<br />

dan wanneer de rust is weergekeerd en de (financiële)<br />

situatie weer overzichtelijk is. Het belangrijkste<br />

voor dit soort keuzes is dat klanten ervoor openstaan.<br />

En daarvoor moeten we het juiste moment kiezen.” n<br />

NR 6 DECEMBER 20<strong>23</strong> <strong>VVP</strong> | 39


VEILIG WONEN<br />

FINANCIEEL VITALE MENSEN ZIJN DE LEVENSADER VOOR EEN<br />

GEZONDE FINANCIËLE SECTOR EN DRAGEN BIJ AAN BREDE WELVAART<br />

IN NEDERLAND. DAARBIJ IS HET VOORKOMEN VAN FINANCIËLE<br />

ONGEZONDHEID EFFECTIEVER DAN HET OPLOSSEN VAN FINANCIËLE<br />

PROBLEMEN. DAT BETEKENT DAT ER MEER AANDACHT MOET KOMEN<br />

VANUIT DE FINANCIËLE SECTOR VOOR DE FINANCIEEL KWETSBAREN.<br />

Maak financieel<br />

kwetsbare<br />

huishoudens vitaal<br />

TEKST BJÖRN BIERHAALDER EN FRED DE JONG<br />

In een welvarend land als Nederland is sprake van armoede.<br />

Ramingen van het Centraal Planbureau gaan<br />

uit van een miljoen mensen in 2024 die op of onder<br />

de armoedegrens leven. Daarnaast zijn er nog eens<br />

ruim vier miljoen mensen die als financieel kwetsbaar<br />

worden omschreven. Financieel kwetsbare huishoudens<br />

zijn huishoudens die maandelijks financieel rond kunnen<br />

komen, maar beperkt zijn voorbereid op tegenslagen<br />

met financiële consequenties. Het risico op financiële<br />

problemen is dan groot. Voor de groep mensen<br />

die al in de financiële ellende zitten, is er veel aandacht.<br />

Schuldhulpverlening, toeslagen, armoedebeleid, etcetera.<br />

Dat kost bakken met geld en creëert een enorme<br />

markt. Terwijl je veel beter kunt investeren in het voorkomen<br />

dat mensen in de financiële problemen komen.<br />

Dat vraagt om een andere inzet van de financiële sector.<br />

Financieel kwetsbare huishoudens zijn niet in een<br />

hokje te vatten. Zelf hebben we daar uitgebreid onderzoek<br />

naar gedaan. Financiële kwetsbaarheid ontstaat<br />

vaker bij alleenstaande ouders, gezinnen met een migratieachtergrond,<br />

laag geletterden en mensen zonder<br />

werk. We zien dat deze mensen vaker maatschappelijk/<br />

cultureel buiten de boot vallen omdat ze geen middelen<br />

hebben om deel te nemen aan bijvoorbeeld culturele<br />

en sportieve activiteiten. Het zijn veelal ook die mensen<br />

die voor de financiële sector vrij onzichtbaar zijn.<br />

Aan de ene kant zien deze mensen financiële organisaties<br />

niet als natuurlijke partner, aan de andere kant<br />

zien veel financiële partijen deze mensen niet als een<br />

interessante groep omdat er geen verdienmodel voor<br />

is. Hoe dat te veranderen, is onderwerp van het onderzoek<br />

waar wij mee bezig zijn.<br />

SOCIAAL<br />

Verzekeraars, en de met hen samenwerkende financieel<br />

adviseurs, hebben een toenemende collectieve maatschappelijke<br />

verantwoordelijkheid. Die verantwoordelijkheid<br />

wordt versterkt door (internationale) wetgeving,<br />

druk van NGO’s en de publieke opinie. Duurzame<br />

ontwikkeling en het bijdragen aan brede welvaart<br />

zijn belangrijke uitdagingen voor de verzekeringssector.<br />

Klanten van verzekeraars en adviseurs die daarbij<br />

speciale aandacht vragen, zijn de financieel kwetsbare<br />

huishoudens. Geconstateerd is dat verzekeraars en<br />

het men hen samenwerkende intermediair nu moeite<br />

hebben om die doelgroep te bereiken. Daardoor is het<br />

40 | <strong>VVP</strong> NR 6 DECEMBER 20<strong>23</strong>


VEILIG WONEN<br />

nu lastig om concreet invulling te geven aan de maatschappelijke<br />

verantwoordelijkheid om die financiële<br />

kwetsbaarheid te verminderen en te voorkomen dat financiële<br />

ongezondheid ontstaat.<br />

De verzekeringssector heeft te maken met een veelheid<br />

aan regelgeving die is gebaseerd op ESG-principes:<br />

Ecologisch, Sociaal en Governance. Verzekeraars hebben<br />

daarbij vooral aandacht voor de ecologische kant<br />

van duurzaamheid (klimaatverandering, energietransitie,<br />

etcetera), maar hebben ook een grote verantwoordelijkheid<br />

voor de sociale kant van duurzaamheid. En<br />

die ligt veel dichter bij de kern van verzekeraars. Zoals<br />

verwoord door de Geneva Association (2022): “There is<br />

a broad consensus that businesses, including the insurance<br />

industry, will have to pay more attention to de<br />

‘S’ of ESG.” Om die doelen te kunnen behalen wordt er<br />

steeds meer wetgeving ingesteld. Bijvoorbeeld de CSRD<br />

(Corporate Sustainability Reporting Directive). Maar<br />

ook vanuit de toezichthouders DNB en AFM wordt de<br />

druk opgevoerd op de verzekeringssector om bij te dragen<br />

aan brede welvaartsontwikkeling. Zo waarschuwde<br />

de AFM in Trendzicht 20<strong>23</strong> dat de kwetsbaarheid van<br />

consumenten toeneemt en dat de financiële sector daarop<br />

in moet spelen. Invulling geven aan maatschappelijke<br />

verantwoordelijkheid wordt steeds minder vrijblijvend.<br />

DE WIJK IN<br />

Wat we hebben gemerkt is dat er bij financieel kwetsbaren<br />

wantrouwen bestaat over de goede bedoelingen van<br />

financiële organisaties. Maar wat ook blijkt is dat deze<br />

mensen moeilijk te bereiken zijn. Verzekeraars en intermediairs<br />

spelen nauwelijks een rol in het leven van<br />

kwetsbare huishoudens. Dit wordt veroorzaakt door het<br />

imago van de financiële sector, de mentale afstand tussen<br />

medewerkers in de sector en de doelgroep, en door<br />

onbekendheid met de mogelijkheden om financiële problemen<br />

te voorkomen. Voor kwetsbare huishoudens<br />

zijn verzekeraars en adviseurs beperkt toegankelijk.<br />

Voor verzekeraars en hun distributiepartners is het<br />

interessant om verder te onderzoeken welke mogelijkheden<br />

zij gezamenlijk hebben om financieel kwetsbare<br />

huishoudens te ondersteunen. Wij noemen hier enkele<br />

denkrichtingen langs twee lijnen:<br />

• Veranderdoel: verzekeraars en distributiepartners<br />

dichter bij financieel kwetsbare huishoudens brengen.<br />

• Veranderaanpak: (a) verbinding maken in de omgeving<br />

van de doelgroep (‘de wijk in’), (b) eenvoudige<br />

en bereikbare financiële producten ontwikkelen,<br />

(c) selecteren en benaderen financieel kwetsbaren<br />

klanten met behulp van data, (d) een bewustwordingsprogramma<br />

ontwikkelen voor medewerkers<br />

over een financieel kwetsbaar leven.<br />

Björn Bierhaalder en Fred de Jong.<br />

‘Invulling geven aan<br />

maatschappelijke verantwoordelijkheid<br />

wordt<br />

steeds minder vrijblijvend’<br />

• Veranderdoel: financiële weerbaarheid van financieel<br />

kwetsbare huishoudens versterken.<br />

• Veranderaanpak: (a) opleiding ontwikkelen om<br />

huishoudens financieel weerbaar te maken, (b) een<br />

wegwijzer maken voor de route naar oplossingen<br />

bij instanties, (c) essentiele verzekeringen goedkoper<br />

maken, (d) financieel inzicht aanbieden.<br />

MEER GELUKKIGE MENSEN<br />

Er is voor de sector veel te winnen. Allereerst is er de<br />

maatschappelijk opgave om deze groep te helpen, wat<br />

ook weer past bij de sociale kant van de ESG-criteria.<br />

Daarnaast gaat het om een grote groep mensen die als<br />

ze financieel vitaler kunnen worden gemaakt belangrijke<br />

klanten kunnen worden. Voor de samenleving als<br />

geheel is er veel winst te behalen. Minder kosten voor<br />

het oplossen van financiële problemen (denk ook aan<br />

de zorgkosten die door financiële ongezondheid worden<br />

veroorzaakt) en meer gelukkige mensen die een<br />

bijdrage leveren aan de brede welvaart in Nederland. n<br />

Björn Bierhaalder en Fred de Jong zijn beiden zelfstandig<br />

consultant en gespecialiseerd in de financiële sector. Samen<br />

doen zij regelmatig onderzoek en verzorgen zij workshops<br />

en masterclasses.<br />

NR 6 DECEMBER 20<strong>23</strong> <strong>VVP</strong> | 41


PARTNER IN KENNIS<br />

VKG GING DE HELE ZOMER MET FINANCIEEL ADVISEURS<br />

EN EEN PREVENTIESPECIALIST OP PAD NAAR PARTICULIER VERZE-<br />

KERDEN. KLANTEN KREGEN EEN GRATIS PREVENTIECHECK IN HUN<br />

WONING EN DAT LEVERDE DE NODIGE EYEOPENERS OP. ZO BLIJKT<br />

DAT OPLADERS VOOR SMARTPHONES EN ELEKTRISCHE FIETSEN<br />

HET BRANDGEVAAR VERHOGEN. BEWONERS ONTDEKTEN OOK MET-<br />

EEN WAT PERSOONLIJK ADVIES VOOR HEN KAN BETEKENEN.<br />

PreventieTour VKG opent ogen over schadepreventie<br />

Vergeet nieuwsbrieven,<br />

neem klanten bij de hand<br />

TEKST MARTIN NEYT | BEELD FOTO VAN DANA<br />

De PreventieTour, die begin juni<br />

startte, voerde financieel adviseurs<br />

en preventiespecialist<br />

Bernd Knol langs veertien<br />

woonadressen in Nederland. De bezochte<br />

woningen zagen er doorgaans goed<br />

onderhouden uit en klanten kenden de<br />

basale risico’s, maar er lagen nog wat<br />

potentiële gevaren op de loer. Het stekkerblok,<br />

soms eindeloos verlengd is zo’n<br />

brandrisico dat bewoners nogal eens<br />

over het hoofd zien. Ook volle pluizenfilters<br />

in wasdrogers en het nachtelijk gebruik<br />

van opladers voor smartphones en<br />

elektrische fietsen verhogen het brandgevaar.<br />

Het belang van rook- en koolmonoxidemelders<br />

werd dan wel onderkend,<br />

maar de melders hingen niet altijd<br />

op de goede plek of waren verouderd.<br />

En wie had gedacht dat de meterkast<br />

zo’n verraderlijke plek in huis kan<br />

zijn? “Meterkasten dienen vaak als<br />

opslagkasten”, zegt Bernd Knol. “Dat<br />

maakt het brandgevaar in dit zenuwcentrum<br />

van de woning, waar alle aansluitingen<br />

samenkomen, veel groter.<br />

Een rookmelder in de meterkast is dan<br />

ook aan te raden. Daarnaast kwamen<br />

we de omvormer voor zonnepanelen<br />

best vaak op een stoffige vliering tegen.<br />

Een logische plek, maar geen goede<br />

plek, want je hebt geen zicht op de apparatuur<br />

en het stof en de spinnenwebben<br />

leveren extra brandrisico op. Hang<br />

daar op z’n minst een rookmelder op.”<br />

LAAT HET ZIEN<br />

Het is geen hogere wiskunde, stelt Knol,<br />

maar je moet het allemaal maar nét<br />

even zien en er iets aan willen doen.<br />

Bewustwording bij klanten is dan ook<br />

een belangrijk doel van de Preventie-<br />

Tour. Een ander onderdeel van de PreventieTour<br />

zijn de preventievouchers.<br />

Adviseurs boden hun klanten een voucher<br />

aan ter waarde van 50 euro voor de<br />

‘Breng<br />

informatie actief<br />

bij de klant’<br />

aanschaf van bijvoorbeeld rookmelders,<br />

brandblussers en blusdekens in de speciale<br />

VKG-preventiewebshop. Het idee:<br />

als bewoners actief met veiligheid in en<br />

om hun huis aan de slag gaan, lopen ze<br />

minder risico, voorkomen ze schades,<br />

kunnen verzekeraars de schadelast beperken.<br />

“De insteek past bij ons streven om<br />

mensen financiële rust te bieden”, zo<br />

schetst Michel Godvliet, marketeer bij<br />

VKG. “Lokale financieel adviseurs zijn<br />

daarin onmisbare schakels, zij hebben<br />

persoonlijk contact met klanten en kennen<br />

de thuissituatie van mensen. Maar<br />

preventie echt tussen de oren krijgen,<br />

vergt nog wat meer inspanning. Daar is<br />

een praktische aanpak voor nodig.”<br />

Een stapel documenten levert volgens<br />

Danny Siau, directeur Beurs Makelaardij<br />

van VKG, niet het gewenste<br />

resultaat op. “Verzekeren gaat niet<br />

over lettertjes op papier, maar over het<br />

ontzorgen van mensen zodat ze prettig<br />

kunnen leven. We vinden dat we<br />

dat moeten laten zien en dat lukt met<br />

een initiatief als de PreventieTour. Laat<br />

42 | <strong>VVP</strong> NR 6 DECEMBER 20<strong>23</strong>


VKG<br />

klanten zien dat een ongeluk letterlijk<br />

in een klein hoekje kan zitten: verdroogde<br />

kitranden in de badkamer kunnen<br />

waterschade veroorzaken. Ook al<br />

lijken kitnaden er nog goed uit te zien,<br />

je moet ze af en toe vervangen. Dat is<br />

een eyeopener voor veel mensen.”<br />

KLEINE INGREPEN<br />

De aanpak blijkt te werken. De aha-erlebnissen<br />

waren tijdens de Preventie-<br />

Tour niet van de lucht. Klanten leerden<br />

over lekbakken en watermelders en<br />

over buitenverlichting en tuinmeubels<br />

bij platte daken, wat handige opstapjes<br />

voor inbrekers kunnen zijn. Hang- en<br />

sluitwerk kwam aan bod en niet te vergeten,<br />

dakgoten en regenpijpen, want<br />

een verstopping met bladeren kan voor<br />

fikse waterschade zorgen. Zeker in<br />

combinatie met extreme regenval.<br />

“Klimaatverandering brengt een<br />

toenemend aantal risico’s met zich<br />

mee”, reageert Michel Godvliet. “Bernd<br />

heeft samen met financieel adviseurs<br />

laten zien, dat je problemen met relatief<br />

kleine ingrepen voor kunt zijn.<br />

Houd gewoon de dakgoten schoon of<br />

plaats bladvangers of gaas.”<br />

Een ander nieuwetijdsrisico is het<br />

zonnepaneel. Het aantal branden met<br />

zonnepanelen neemt toe. Dat heeft<br />

volgens Bernd Knol deels te maken<br />

met de enorme toename van het aantal<br />

zonnecollectoren op daken, maar<br />

ook met de deskundigheid van installateurs<br />

die soms te wensen over laat.<br />

“Onderzoek of een bedrijf gecertificeerd<br />

is. Als de panelen eenmaal geïnstalleerd<br />

zijn, controleer deze dan regelmatig.<br />

Als drie van de twaalf panelen<br />

het niet meer doen, dan is er natuurlijk<br />

wat aan de hand.”<br />

Michel Godvliet, Bernd Knol en Danny<br />

Siau: ‘Meerwaarde voor adviseurs.’<br />

ONDERDEEL TOTAALADVIES<br />

Financieel adviseurs hebben nogal wat<br />

te adviseren op preventief gebied. De<br />

klanten die ze bezochten tijdens de PreventieTour<br />

reageerden dan ook zonder<br />

uitzondering enthousiast en gaven<br />

achteraf aan de inzet van hun adviseurs<br />

te waarderen. Nu was dit advies geheel<br />

kosteloos, zouden klanten willen betalen<br />

voor preventie-advies? Uiteindelijk<br />

wel, geven Knol en Siau aan.<br />

“De band die adviseurs met hun<br />

klanten hebben, is een prima basis om<br />

schadepreventie aan te kaarten”, vindt<br />

Bernd Knol. “Adviseurs kunnen laten<br />

zien wat dat betekent, veiligheid, prettig<br />

leven, maar ook minder schade dus<br />

mogelijk lagere premies.”<br />

Preventie-advies kan onderdeel zijn<br />

van totaaladvies, voegt Danny Siau toe.<br />

“Je kunt het als extra service aanbieden<br />

en klanten aan de hand meenemen.<br />

Loop met hen door de woning, geef aan<br />

wat er beter kan en wat de verbetering<br />

concreet oplevert. En mocht er toch<br />

schade zijn, geef bij de klant aan de hoe<br />

de schademelding, contact, herstel en<br />

nazorg verlopen. Het is een heel proces,<br />

dat realiseren mensen zich vaak niet.”<br />

KLANTGERICHTE PREVENTIE<br />

In de woning valt er ook buiten de gebaande<br />

paden van diefstal, brand- en<br />

waterschade te adviseren. Zo kunnen<br />

adviseurs wijzen op het gebruik van social<br />

media binnen het gezin. Alles online<br />

delen is niet aan te raden, dat weten de<br />

meeste mensen wel, maar de verleiding<br />

om live vakantiefoto’s uit verre oorden<br />

op Instagram, TikTok of X te posten, is<br />

voor velen lastig te weerstaan. Inbrekers<br />

weten meteen waar ze moeten zijn.<br />

“Je kunt tips en achtergronden voor<br />

preventieve maatregelen wel weer in<br />

een digitale nieuwsbrief verwerken”,<br />

besluit Michel Godvliet, “maar de vraag<br />

is wat de klant ermee doet. We zien<br />

het nu ook met de gratis vouchers voor<br />

preventiemiddelen, die worden niet<br />

massaal benut. Onze ervaring is dat<br />

je informatie actief bij de klant moet<br />

brengen. Adviseurs die dat doen, hebben<br />

een enorme toegevoegde waarde.<br />

Ze laten aan de klant zien dat ze er niet<br />

alleen voor de hypotheek en de verzekeringen<br />

zijn, maar ook een maatschappelijke<br />

rol vervullen.” n<br />

vkg.nl<br />

NR 6 DECEMBER 20<strong>23</strong> <strong>VVP</strong> | 43


VEILIG WONEN<br />

MET EEN TOENAME IN EENPERSOONSHUISHOUDENS EN DE GROEI<br />

VAN HET AANTAL ZZP’ERS, ZIJN DE FINANCIËLE CONSEQUENTIES VAN<br />

ARBEIDSONGESCHIKTHEID VOOR VEEL MENSEN EEN STUK GROTER. BOVENDIEN<br />

HEEFT DE CORONAPANDEMIE LATEN ZIEN HOE KWETSBAAR WE ALLEMAAL<br />

ZIJN ALS HET GAAT OM ONZE GEZONDHEID EN ONS VERMOGEN OM TE<br />

WERKEN. DAAROM IS HET BELANGRIJK HET THEMA ARBEIDSONGESCHIKTHEID<br />

BESPREEKBAAR TE MAKEN TIJDENS HET HYPOTHEEKGESPREK.<br />

Maak arbeidsongeschiktheid<br />

bespreekbaar<br />

TEKST LINDENHAEGHE<br />

Als een klant bij jou op gesprek komt, heeft<br />

diegene vaak maar één doel en dat is het verkrijgen<br />

van de benodigde financiering voor<br />

de koop van een nieuwe woning. De klant is<br />

zich in veel gevallen totaal niet bewust van<br />

de risico’s van arbeidsongeschiktheid en zal daar dus<br />

ook zelf niet over beginnen. Daarom is het belangrijk<br />

dat jij dit onderwerp bespreekbaar maakt en zo bijdraagt<br />

aan de bewustwording van de klant. De vraag<br />

hierbij is natuurlijk, hoe zorg je dat de klant de ernst<br />

voldoende meeweegt in het uiteindelijke besluit?<br />

Laten we starten met een praktijkvoorbeeld: Een<br />

modaal loondienst inkomen in Nederland bedraagt in<br />

20<strong>23</strong> ongeveer 2.300 euro bruto per maand. Stel dat iemand<br />

met dit inkomen arbeidsongeschikt wordt. De<br />

eerste 104 weken zal het loon nog doorbetaald worden<br />

door de werkgever. In de eerste 52 weken zal dit doorgaans<br />

100 procent zijn van het laatstverdiende loon. Na<br />

52 weken zakt dit vaak al terug naar 70 procent. Dit is<br />

een inkomstenterugval van 690 euro bruto per maand.<br />

Na 104 weken zal afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidspercentage<br />

een IVA- of WGA-uitkering volgen.<br />

De hoogte van de uitkering hangt vervolgens weer<br />

af van het wel of niet gebruikmaken van de restverdiencapaciteit.<br />

Stel dat het arbeidsongeschiktheidspercentage<br />

50 procent is en de restverdiencapaciteit nul<br />

procent, dan bedraagt de vervolguitkering 70 procent<br />

van het minimumloon van 1.995 euro. De inkomstenterugval<br />

bedraagt dan 903,50 euro bruto per maand,<br />

oftewel de klant gaat er in dit geval bijna 40 procent in<br />

inkomen op achteruit. En dit is ook nog eens een heel<br />

realistisch voorbeeld, want uit onderzoek blijkt dat 52,3<br />

procent van de arbeidsongeschikten de restverdiencapaciteit<br />

niet wil óf niet kan benutten!<br />

CONTAINERBEGRIP<br />

Met een inkomstenterugval van bijna 40 procent loopt<br />

de klant het risico de hypotheek niet meer te kunnen<br />

betalen. De verkoop van je huis is niet iets waar je mee<br />

bezig wil zijn als je kampt met arbeidsongeschiktheid.<br />

44 | <strong>VVP</strong> NR 6 DECEMBER 20<strong>23</strong>


JOUW VAKBEKWAAMHEID<br />

Om daarom een ‘sense of urgency’ op dit gebied te creëren<br />

bij de klant, is het niet nodig om alle regelingen op<br />

het gebied van arbeidsongeschiktheid tot in de puntjes<br />

uit te leggen, zolang je de klant het benodigde inzicht<br />

in de relevante regelingen maar verschaft.<br />

Iedereen kan namelijk onverwachts ziek worden.<br />

De vraag is alleen hoelang je ziek blijft. Probeer er tijdens<br />

het gesprek voor de klant minder een ‘ver-vanhet-bedshow’<br />

van te maken door in het gesprek bewust<br />

‘ziek worden’ te gebruiken in plaats van het containerbegrip<br />

arbeidsongeschiktheid. Benoem dat het ook<br />

kan gaan om situaties zoals een burn-out of depressie.<br />

Klanten zullen daar eerder een associatie mee hebben,<br />

want iedereen kent wel de nieuwberichten over<br />

de burn-outcijfers of heeft iemand in de omgeving die<br />

ermee te maken heeft gehad. Door op deze manier met<br />

de klant in gesprek te gaan, zal je ervaren dat het eenvoudiger<br />

is om de klant te overtuigen van de meerwaarde<br />

van een realistisch financieel plan. En dat is immers<br />

jouw doel als adviseur. Zo borg je dat, mocht een<br />

klant onverhoopt op latere leeftijd arbeidsongeschikt<br />

raken, diegene in ieder geval financiële rust ervaart.<br />

ÁLTIJD KLANTSPECIFIEK<br />

Wanneer in het adviesgesprek maak je arbeidsongeschiktheid<br />

dan het beste bespreekbaar? Dit doe je wanneer<br />

je de wensen, behoeften en financiële positie van<br />

de klant aan het inventariseren bent. Dat is namelijk<br />

hét moment waarop je de juiste verdiepende vragen<br />

kan stellen en diegene een spiegel voor kan houden.<br />

Als de klant bijvoorbeeld aangeeft voldoende inkomen<br />

te wensen in alle gevallen en de voorkeur heeft om in<br />

de huidige woning te kunnen blijven wonen, dan helpt<br />

het de klant om samen in kaart te brengen wat een voldoende<br />

inkomen voor de klant betekent en de wensen<br />

en doelen te prioriteren. Dit kan je dan naast het uitgavenpatroon<br />

van de klant leggen. Zijn er zaken waarop<br />

de klant aangeeft te kunnen besparen (zoals “dan doe<br />

ik wel minder boodschappen”), bespreek dan of de besparing<br />

wel realistisch is.<br />

Op basis van deze inventarisatie maak je als adviseur<br />

een keuze in de scenario’s die je inzichtelijk gaat<br />

maken voor de klant. Van welk percentage arbeidsongeschiktheid<br />

ga je uit? Hoe schat je de restverdiencapaciteit<br />

in van de klant? Is de klant bijvoorbeeld ambtenaar,<br />

dan is de kans op het benutten van de restverdiencapaciteit<br />

vele malen groter dan een klant die bakker<br />

is bij de plaatselijke bakkerij. Het is dus goed hier<br />

rekening mee te houden bij het bepalen van het arbeidsongeschiktheidsscenario.<br />

Het standaardiseren van scenario’s voldoet hierbij<br />

dus niet, je zal het te allen tijde klantspecifiek moeten<br />

maken. Dit is ook wat leidraad zes van de AFM zegt;<br />

‘Het begint bij het<br />

creëren van een ‘sense<br />

of urgency’ bij de klant’<br />

maak klantspecifieke berekeningen van de inkomensterugval<br />

bij arbeidsongeschiktheid. Nóg mooier zou<br />

het zijn om te redeneren vanuit de portemonnee van<br />

de klant, daar wordt de klant namelijk het hardst geraakt.<br />

Hierbij geldt overigens wel dat een passend advies<br />

niet altijd gelijkstaat aan een verzekeringsadvies.<br />

Er zijn ook andere manieren om de risico’s van arbeidsongeschiktheid<br />

op te vangen, zoals het aflossen van de<br />

hypotheek of het achter de hand houden van spaargeld.<br />

Door de klant bewust te maken van de verschillende risico’s<br />

en mogelijkheden, bied je een oplossing op maat<br />

die past bij die specifieke klant. n<br />

VAKBEKWAAMHEID IN VERTROUWDE HANDEN<br />

Als financieel adviseur is het belangrijk continu op de hoogte te<br />

zijn van de relevante ontwikkelingen binnen je vakgebied. Met<br />

de rubriek ‘Jouw vakbekwaamheid’ in <strong>VVP</strong><br />

informeren wij jou over verschillende actualiteiten<br />

die jouw beroepspraktijk direct<br />

raken. Aan bod komen wetswijzigingen,<br />

nieuwe regelingen en nog veel meer!<br />

NR 6 DECEMBER 20<strong>23</strong> <strong>VVP</strong> | 45


DUURZAAM ADVIES<br />

NAAST DE ADVISERING OP FINANCIEEL GEBIED VERBREEDT DE ADVISEUR ZIJN<br />

WERKTERREIN DOOR DE ESG-RICHTLIJNEN NAAR OOK HET ECOLOGISCHE EN<br />

SOCIALE DOMEIN. DE WAARDE VAN HET ADVIES VOOR DE KLANT NEEMT TOE.<br />

JUIST IN DE MKB-MARKT KAN EEN DUURZAME ADVISEUR VAN NOG MEER<br />

BETEKENIS ZIJN. MAAR, HOE WERKT DAT DAN: HET ADVIES VERDUURZAMEN<br />

EN WAT ZIJN DUURZAME VERZEKERINGEN?<br />

Adviesproces<br />

aan klanten<br />

verduurzamen<br />

TEKST KEES DULLEMOND, INSVER | BEELD SHE FOTOGRAFIE<br />

Je klanten in hun duurzaamheid bijstaan met je<br />

dienstverlening kan uitsluitend indien je eigen<br />

bedrijfsvoering is verduurzaamd. Dat komt omdat<br />

we als verzekeringsbranche één keten zijn. De<br />

duurzaamheid van de één wordt bepaald door de<br />

duurzaamheid van de ander. Zo wordt uiteindelijk de<br />

duurzaamheid van de verzekeraar ook bepaald door de<br />

duurzaamheid van het intermediair waarmee wordt<br />

samengewerkt. In de financiële wereld wordt in toenemende<br />

mate gewerkt met ESG: Environmental Social<br />

Governance ofwel Milieu, Maatschappij en Goed Bestuur<br />

(zie schema 1). Dit zijn belangrijke factoren bij<br />

het meten van de duurzaamheid, de bedrijfsethiek en<br />

de sociale impact van het bedrijf.<br />

De CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive),<br />

een richtlijn van de Europese Commissie, verplicht<br />

organisaties te rapporteren over de impact van<br />

hun bedrijfsactiviteiten op milieu en maatschappij. In<br />

de rapportage zal opgenomen moeten worden hoe de<br />

partijen waarmee men samenwerkt presteren op het<br />

gebied van ESG. Dus ook de verzekeringsadviseur zal<br />

met zijn bedrijf op termijn aan de ESG-indicatoren<br />

moeten voldoen. De beste methode om dat op te pakken<br />

is door er in de verschillende aspecten van onder-<br />

46 | <strong>VVP</strong> NR 6 DECEMBER 20<strong>23</strong>


DUURZAAM ADVIES<br />

nemerschap aandacht aan te geven: leiderschap, management<br />

en vakmanschap. Pak het onderwerp duurzaamheid<br />

en ESG op door er over te gaan lezen, jezelf<br />

vragen te stellen over wat het voor je klanten en medewerkers<br />

betekent en hoe je denkt er het beste met je<br />

dienstverlening op in te spelen. Alvorens op het onderdeel<br />

‘vakmanschap’ in te gaan even een paar voorbeeldjes<br />

om het wat concreter te maken. In het onderdeel<br />

Environment zal het kantoor aan de slag moeten om<br />

CO2-neutraal te worden, meer biodiversiteit rond de<br />

locatie te regelen, het kantoorpand te verduurzamen<br />

en afval en watergebruik tot een minimum te beperken.<br />

Aandachtspunten in het onderdeel Social zijn onder<br />

meer: duurzame arbeidsvoorwaarden opstellen, inclusiviteit<br />

en gelijkheid organiseren, overstappen naar<br />

fietsplan en OV-regelingen en vrijwilligerswerk en goede<br />

doelen ondersteunen.<br />

ADVIESPROCES VERDUURZAMEN<br />

De vraag is dus niet meer óf het adviesproces verduurzaamd<br />

moet worden, maar hóé dat moet gebeuren. In<br />

schema 2 is een overzicht opgenomen van diverse elementen<br />

van een duurzaam advies. Enkele belangrijke<br />

punten die hier uit blijken zijn:<br />

‘De vraag is niet óf het adviesproces<br />

verduurzaamd<br />

moet worden, maar hóé<br />

dat moet gebeuren’<br />

• in elke fase van het adviesproces en de dienstverlening<br />

verdient duurzaamheid een plek;<br />

• kennis is vereist over wat duurzaamheid is en wat<br />

dat voor je klant betekent;<br />

• hoe eerder je met de klant in gesprek gaat over zijn<br />

duurzaamheidsambities hoe beter met het advies<br />

daarop geanticipeerd kan worden;<br />

• je zult anders naar de inkoop van verzekeringen<br />

en de samenwerking met verzekeraars – moeten –<br />

gaan kijken;<br />

• de begeleiding bij schade gaat een omslag maken<br />

van vervangen naar repareren;<br />

NR 6 DECEMBER 20<strong>23</strong> <strong>VVP</strong> | 47


DUURZAAM ADVIES<br />

Kees Dullemond:<br />

‘Practice what<br />

you preach.’<br />

• er zal veel aan duurzame productontwikkeling gedaan<br />

gaan worden;<br />

• in elk gesprek met de klant komt duurzaamheid aan<br />

de orde; bij de intake, maar zeker ook bij onderhoud.<br />

KENNISMAKING KLANT EN ANALYSE<br />

Ga met de klant specifiek op het onderwerp duurzaamheid<br />

het gesprek aan. Vraag naar waar de klant mee bezig<br />

is en hoe hij of zij tegenover duurzaamheid staat.<br />

Door je eigen ervaring van implementatie van duurzaamheid<br />

in de bedrijfsvoering heb je een beter beeld<br />

gekregen van wat duurzaamheid voor je klant zou kunnen<br />

betekenen.<br />

Hier zie je het belang van practice what you preach.<br />

Er zijn drie invalshoeken voor duurzaamheid en verzekeren:<br />

• inventariseer welke klimaatrisico’s de klant loopt;<br />

• transitierisico’s verzekeren; welke investeringen<br />

gaat de klant plegen in verband met de energie- en<br />

klimaattransitie;<br />

• welk belang hecht de klant aan duurzame verzekeringen.<br />

De risico’s om te verzekeren veranderen; veroorzaakt<br />

door de klimaatverandering, de energietransitie, de<br />

overgang naar de circulaire economie, diverse technologische<br />

ontwikkelingen en door wet- en regelgeving.<br />

Het Nederlandse bedrijfsleven is al zeer actief aan het<br />

verduurzamen. Met veel gevolgen op verzekeringstechnisch<br />

gebied. Werk aan de winkel dus voor de verzekeringsadviseur.<br />

De genoemde drie invalshoeken worden<br />

hieronder verder uitgewerkt.<br />

1. Risico’s (gevolgen van) klimaatverandering verzekeren.<br />

Veel schade als gevolg van extreem weer is gedekt binnen<br />

schadepolissen. Denk aan meer brand- en stormschades<br />

door steeds warmere zomers en sterkere najaarsstormen;<br />

en oogstschades door droogte of door<br />

wolkbreuken (met hagel). Maar, niet alle klimaatgerelateerde<br />

schade wordt verzekerd; dit betreft in Nederland<br />

in het bijzonder het overstromingsrisico. Mensen<br />

worden ook direct geraakt: gezondheidsklachten bij<br />

extreem warm weer, met mogelijk oversterfte tot gevolg<br />

(impact voor levens- en zorgverzekeraars). Wat te<br />

denken van de reisverzekering voor door extreem weer<br />

getroffen vakantiegangers. Analyseer de situatie van je<br />

48 | <strong>VVP</strong> NR 6 DECEMBER 20<strong>23</strong>


DUURZAAM ADVIES<br />

klant. Volg de productontwikkeling op dit gebied. Inventariseer<br />

met de klant welke klimaatrisico’s hij loopt.<br />

Let op: vaak zijn ze zich dat niet bewust!<br />

2. Duurzaamheid verzekeren.<br />

We worden geconfronteerd met een transitie naar een<br />

duurzame samenleving. Dit heeft grote gevolgen voor<br />

de huidige economische systemen. Het bedrijfsleven<br />

zal een overgang maken naar klimaatneutraal ondernemen<br />

en Nederland zal omschakelen naar een circulaire<br />

economie. DNB noemt dit transitierisico’s: het verzekeren<br />

van (economische) activiteiten om de transitie naar<br />

een klimaatneutrale economie te realiseren. De samenleving<br />

is gebaat bij een zeer positieve grondhouding<br />

van de verzekeringsbranche om met betaalbare verzekeringsoplossingen<br />

te komen. De risicobeoordeling,<br />

premiestelling en het opstellen van adequate polisvoorwaarden<br />

is echter lastig (veel - ook wat betreft veiligheid<br />

- is nog onbekend). Wat zijn zo die nieuwe verzekeringsvraagstukken?<br />

• windmolens en grote zonnepanelenparken;<br />

• waterstof (productie, transport en voertuigen);<br />

• zonnepanelen, constructie, installatie eisen en milieuschade<br />

(bij brand);<br />

• elektrische auto’s, laadpalen (in combinatie met<br />

grote ondergrondse parkeergarage);<br />

• nieuwe bouwtechnieken en materialen (bedrijfs-)<br />

panden;<br />

• bedrijfsverzamelgebouwen met grote diversiteit<br />

aan activiteiten;<br />

• grote accu’s, (buurt-)batterijen op/in panden;<br />

• circulariteit en deeleconomie: gerepareerde telefoons<br />

en laptops; nieuw huis van afvalmaterialen;<br />

de recyclebranche; het delen van voertuigen, producten<br />

en ruimtes; etcetera.<br />

Ga in gesprek met je klant over zijn plannen en mogelijke<br />

investeringen op het gebied van duurzaamheid.<br />

Het is belangrijk in een vroeg stadium hierbij betrokken<br />

te zijn, om teleurstellingen achteraf te voorkomen.<br />

3. Verzekeringen verduurzamen.<br />

De verzekeringsbranche kan met productontwikkeling<br />

en dienstverlening een bijdrage leveren aan de beheersing<br />

van klimaatrisico’s, het behoud van biodiversiteit<br />

en natuur en een duurzamer leven. In de polisvoorwaarden<br />

en dekkingskenmerken kunnen diverse duurzaamheidselementen<br />

ingebouwd worden. Met premiestelling<br />

kan gedrag gestimuleerd of ontmoedigd worden.<br />

Ook op het gebied van schadebehandeling liggen<br />

veel mogelijkheden; denk aan het toepassen van de<br />

principes van circulariteit. Voorbeelden van het verduurzamen<br />

van verzekeringen zijn:<br />

‘Je zult anders naar<br />

de samenwerking met<br />

verzekeraars moeten<br />

gaan kijken’<br />

• hogere uitkering om duurzaam herstel/vervanging<br />

mogelijk te maken;<br />

• premiekorting aan bedrijven die (gecertificeerd)<br />

duurzaam werken;<br />

• breed inzetten op duurzaam schadeherstel;<br />

• deelbezit en -gebruik meeverzekeren;<br />

• compensatie CO2-uitstoot bij autoverzekering;<br />

• premiekorting bij beheerst rijgedrag;<br />

• dekking productieverlies van duurzame (energieopwekkende)<br />

installaties;<br />

• vrijwilligerswerk meeverzekeren op AVP;<br />

• in zorgverzekeringen advisering over en voordelen<br />

bieden inzake vitaliteit voor duurzame inzetbaarheid.<br />

Hier komt het punt van de inkoop en samenwerking<br />

met verzekeraars naar voren. Hoe actief zijn ze op dit<br />

gebied. En interessant ook dus de vraag aan de klant:<br />

hoe belangrijk vindt die het dat de verzekeraar duurzaam<br />

is in zijn bedrijfsvoering en in de productontwikkeling.<br />

Wil de klant graag duurzame verzekeringen<br />

hebben?<br />

CRUCIALE ROL ADVISEURS<br />

We staan aan het begin van de implementatie van ESG<br />

en de klimaat- en energietransitie in de samenleving en<br />

de verzekeringsbranche. Hierbij is een belangrijke rol<br />

weggelegd voor de actieve duurzame adviseur in contact<br />

met de klant. Ga het gesprek op duurzaamheid<br />

aan, toon interesse en kijk wat de wensen en behoeften<br />

zijn en vooral: stel heel veel vragen. Bereid je heel goed<br />

voor: verduurzaam je eigen bedrijf, verdiep je uitgebreid<br />

in het onderwerp en verplaats je in de klant. Het intermediair<br />

vervult een spilfunctie tussen klant en verzekeraar.<br />

De verzekeringsadviseur kan zijn ervaringen inbrengen<br />

bij verzekeraars. Zodat er een verdere productontwikkeling<br />

plaats vindt en de dienstverlening nog beter<br />

op de klantbehoefte wordt afgestemd. De verzekerbaarheid<br />

van de verduurzaming is hier bij gebaat. n<br />

NR 6 DECEMBER 20<strong>23</strong> <strong>VVP</strong> | 49


CULTUUR<br />

TER VOORBEREIDING OP DE MASTERCLASS<br />

TRANSFORMATION & LEADERSHIP VAN<br />

TIAS BUSINESS SCHOOL KREEG IK EEN<br />

AANTAL OPDRACHTEN. VOORNAMELIJK<br />

LITERATUUR DOORNEMEN, MAAR DAARNAAST<br />

OOK OPDRACHTEN MAKEN DIE ENIGE<br />

ZELFREFLECTIE VEREISTEN. WAT IS JE<br />

LEIDERSCHAPSOVERTUIGING, HOE ZIE<br />

JE JEZELF ALS LEIDER EN WAT VOOR<br />

LEIDERSCHAPSKWALITEITEN EN STIJL HEB<br />

JE? VRAGEN WAARVAN JE DE ANTWOORDEN<br />

KLAAR HEBT STAAN, TOCH?<br />

TEKST REANE DALGER<br />

Reane Dalger: ‘Het<br />

gaat om zaken die<br />

op dieper niveau<br />

verbonden zijn.’<br />

De vakliteratuur had ik al gelezen, zoals<br />

Leiderschap ontraadseld van Manfred<br />

Kets de Vries, Engage! Reisgids voor veranderavonturen<br />

van Van Olffen, Maas &<br />

Visser en Business & Society. Stakeholders,<br />

ethics, public policy van Lawrence & Weber.<br />

Om een gedegen en academisch onderbouwd betoog<br />

te schrijven, ging ik vervolgens op zoek naar papers,<br />

essays en onderzoeken met de themawoorden<br />

leiderschap en coaching. Dit omdat uit het resultaat<br />

van de eerste vragenlijst bleek dat mijn leiderschapsstijl<br />

neigt naar de coachende leider. Al zoekende kwam<br />

ik een uitgave tegen van KPMG over leiderschap en<br />

coaching: Leiderschap en coaching in tijden van crisis. De<br />

uitgave uit 2009, die ik in pdf-formaat vond, is geschreven<br />

door Louis Dell, Rob van Tulder, Hester Duursema<br />

en Dylan McNeill. In deze publicatie worden de resultaten<br />

gepresenteerd van een onderzoek naar het belang<br />

van executive coaching en het effect van executive coaching<br />

op leiderschapsvragen. Dit onderzoek werd door<br />

KPMG gedaan in samenwerking met de RSM Erasmus<br />

Universiteit.<br />

Ik scrolde door het boek en werd getriggerd door de<br />

woorden van de 14e Dalai Lama over onze paradoxale<br />

samenleving.<br />

50 | <strong>VVP</strong> NR 6 DECEMBER 20<strong>23</strong>


CULTUUR<br />

Ruimte en inzicht<br />

THE PARADOX OF OUR AGE<br />

We have bigger houses but smaller families;<br />

more conveniences, but less time.<br />

We have more degrees but less sense;<br />

more knowledge but less judgment;<br />

more experts, but more problems;<br />

more medicines but less healthiness;<br />

We’ve been all the way to the moon and back, but<br />

have trouble in crossing the street to meet our new neighbor.<br />

We built more computers to hold more information<br />

to produce more copies than ever,<br />

but have less communication;<br />

We have become long on quantity,<br />

but short on quality.<br />

These are times of fast foods<br />

but slow indigestion;<br />

Tall man but short character;<br />

Steep profits but shallow relationships.<br />

It’s a time when there is much in the window,<br />

but nothing in the room.<br />

Uit nader onderzoek blijkt dat dit een betoog was van<br />

dr Bob Moorehead, een voormalig pastoor en dat het<br />

een stuk langer is dan hierboven weergegeven. Bovenstaande<br />

tekst dekt mijn inziens wel de lading, ook anno<br />

20<strong>23</strong>.<br />

RICHTING<br />

Van leiders wordt vandaag de dag verwacht dat ze een<br />

organisatie draaiende houden en dat ze een visie hebben<br />

die ze kunnen uitdragen. Ze moeten inspireren en<br />

tegelijkertijd ook een omgeving creëren waarin mensen<br />

zich kunnen ontplooien. Zowel het doelgerichte<br />

denken in nut als het denken in termen van betekenis<br />

en zingeving dienen een plaats te krijgen. Maar dat<br />

gaat vaak niet samen bij Westerse leiders. Het is het<br />

één of het ander. Alles of niets. Het dualistische denken,<br />

de dualiteit tussen geest en materie, zorgt voor<br />

onderscheid. Het begint met het maken en benoemen<br />

van verschillen om vervolgens te verlangen naar eenheid<br />

terwijl de zelfgecreëerde verschillen pijnlijk zichtbaar<br />

zijn.<br />

Het Oosterse denken ziet paradoxen als twee<br />

schijnbaar tegengestelde zaken die aanknopingspunten<br />

bieden tot een diepere reflectie. Door over paradoxen<br />

na te denken ontstaat ruimte en inzicht. Zo<br />

staat ‘krachtig sturen’ tegenover ‘loslaten’ of ‘vertrouwen<br />

hebben’ en ‘zaken op zijn beloop laten ’. Het paradoxale<br />

is dat wanneer iemand durft los te laten er vaak<br />

richting ontstaat.<br />

Ikzelf neig meer naar de Oosterse manier van denken<br />

want het gaat niet om de tegenstellingen maar om<br />

zaken die op dieper niveau verbonden zijn. Het gaat<br />

om het besef dat twee onverenigbare zaken alles met<br />

elkaar te maken hebben en dat beide uitersten noodzakelijk<br />

zijn. n<br />

Reane Dalger is oprichter van Spirited Finances. Zij is ruim<br />

<strong>23</strong> jaar financial en werkt de laatste zeven jaar als ZZP’er<br />

in de woningcorporatiesector als financieel adviseur op het<br />

gebied van de bedrijfsvoering en governance. Daarnaast is<br />

zij spiritueel/Mindfulness coach en helpt zij klanten op het<br />

gebied van financiële bewustwording.<br />

CULTUUR<br />

In de <strong>VVP</strong>-rubriek Cultuur geven zingever en merkstrateeg<br />

Mieke Verhoef, Eline de Wit (Country Manager Benelux Lemonade)<br />

en Reane Dalger (Spirited Finances) afwisselend hun<br />

visie op de cultuur(verandering) in de financiële sector.<br />

NR 6 DECEMBER 20<strong>23</strong> <strong>VVP</strong> | 51


UIT DE ADVIESPRAKTIJK<br />

Wouter Stam en Rick Guitjens.<br />

52 | <strong>VVP</strong> NR 6 DECEMBER 20<strong>23</strong>


UIT DE ADVIESPRAKTIJK<br />

FLOWID UIT ZALTBOMMEL IS EXPERT OP HET GEBIED VAN SYSTEEMINTEGRATIE<br />

VOOR FLOW OPLOSSINGEN EN ONTWERPT EN BOUWT FLOW SKIDS VOOR<br />

LAB, PILOT EN PRODUCTIE. WAAR NODIG INTEGREERT HET BEDRIJF ZIJN<br />

EIGEN DYNAMISCHE REACTOREN. DE VERZEKERINGSBEHOEFTE IS NAVENANT<br />

DYNAMISCH, ALDUS FINANCIEEL ADVISEUR RICK GUITJENS IN GESPREK MET<br />

MANAGING DIRECTOR WOUTER STAM VAN FLOWID.<br />

Verzekeraars<br />

kunnen innovatie<br />

meer stimuleren<br />

TEKST TOON BERENDSEN | BEELD JAWAD MAAKOR<br />

Bij het woord reactor denken mensen al gauw<br />

aan kernenergie. “Dat terwijl reactor niet<br />

anders betekent dan mengvat”, zegt Stam.<br />

“Flowid bouwt in opdracht geïntensifieerde<br />

fabrieken voor de chemische en farmaceutische<br />

industrie. Deze oplossingen zijn veel<br />

efficiënter en veiliger dan traditionele fabrieken. En<br />

hebben bovendien maar de fractie van de omvang.”<br />

Stam richtte Flowid in 2009 op samen met Wessel<br />

Hengeveld. Stam is verantwoordelijk voor de verzekeringen<br />

en het risicobeheer. Stam en Guitjens werden<br />

circa tien jaar geleden gekoppeld door iemand bij een<br />

verzekeraar. Die had er een goede kijk op, want tijdens<br />

het gesprek wordt al snel duidelijk dat de heren<br />

een hele goede vertrouwensband hebben. En dat is ook<br />

precies wat Stam wil: “Ik wil er op kunnen vertrouwen<br />

dat het goed geregeld is. Een aantal jaren geleden werd<br />

mijn youngtimer Alfa Romeo, die ik met veel zorg en<br />

liefde had opgeknapt, aangetikt op de snelweg. Ineens<br />

keek ik tegen het aanstormende verkeer in. Auto total<br />

loss; verzekeraar wilde in eerste instantie niet uitkeren.<br />

Zo wil je het niet.”<br />

FLEXIBEL<br />

Guitjens verzorgt het gehele verzekeringspakket van<br />

Flowid, exclusief pensioen. Belangrijk voor Flowid is<br />

vooral dat de dekkingen flexibel zijn. Stam: “Als een installatie<br />

klaar is en verscheept, is het risico in ons pand<br />

even een stuk kleiner. Dus dan kan de dekking worden<br />

afgeschaald. De polis die Rick voor ons heeft verzorgd,<br />

biedt die mogelijkheid. Een cruciale polis voor ons is<br />

verder de goederentransportverzekering. Wij leveren<br />

ex-works; op het moment dat de installatie ons pand<br />

verlaat, is het risico voor de opdrachtgever. Toch verzekeren<br />

wij in overleg vaak zelf het transport, om er zeker<br />

van te zijn dat er dekking is mocht er tijdens het<br />

vervoer onverhoopt toch iets mis gaan. We hebben het<br />

hier over kostbare installaties van een half miljoen tot<br />

een paar miljoen euro.”<br />

KLEIN MAAR FIJN<br />

Guitjens: “Hier hebben we een risico waar verzekeraars<br />

in eerste instantie niet aanwilden. Zo gauw het woord<br />

reactor viel, haakten ze af. Zelfs grote makelaars kregen<br />

het niet voor elkaar. Door goed uit te leggen wat<br />

NR 6 DECEMBER 20<strong>23</strong> <strong>VVP</strong> | 53


UIT DE ADVIESPRAKTIJK<br />

eens zijn, we hebben best wel eens een discussie. Maar<br />

dat moet kunnen in een goede relatie. En als er al een<br />

keer iets niet goed gaat, dat kan gebeuren want fouten<br />

maken we allemaal wel eens, durft het kantoor sorry te<br />

zeggen en lost het probleem op.”<br />

Flowid doet, lukte het ons wel. Het is dus onze taak als<br />

adviseur om de risico’s goed te duiden. Dat kan het beste<br />

als de adviseur tot in de haarvaten begrijpt wat een<br />

bedrijf doet. Dan blijkt er dus meer verzekerbaar dan<br />

op het eerste gezicht lijkt. En je ziet: bijna geen schades,<br />

de verzekeraar ziet ook geen reden de premie speciaal<br />

te verhogen of de voorwaarden aan te scherpen.<br />

“Het feit dat wij een relatief klein kantoor zijn, wil<br />

dus helemaal niet zeggen dat wij geen kwaliteit kunnen<br />

leveren. Kennisdichtheid en inkoopkracht hebben niets<br />

te maken met omvang. Ik denk ook dat wij onze bedrijfsprocessen<br />

beter op orde hebben dan menig groot<br />

kantoor. Bovendien zijn bij ons de lijnen kort; een<br />

klant krijgt mij of een collega meteen te spreken.”<br />

Dit laatste is iets wat Stam enorm waardeert. “Hoe<br />

vaak kom je niet in een menu waar je iets moet inspreken?<br />

Heb je uiteindelijk iemand aan de lijn, doe je je<br />

verhaal. Om vervolgens te horen te krijgen: u moet<br />

hiervoor bij iemand anders zijn, ik verbind u door. Kun<br />

je je verhaal nog een keer doen.<br />

“De korte lijnen bij Guitjens spreken mij enorm<br />

aan. Dat wil niet zeggen dat we het altijd met elkaar<br />

‘Kennisdichtheid en inkoopkracht<br />

hebben niets<br />

te maken met omvang’<br />

KOSTENPOST<br />

In de ogen van Guitjens is Stam iemand die “bovengemiddeld<br />

aandacht heeft voor risico’s. Vaak weet de CEO<br />

niet hoe snel hij verzekeringen en risicobeheer moet<br />

afschuiven naar de CFO, die het op zijn beurt het liefst<br />

doorgeeft aan de groepscontroller. Want verzekeringen<br />

gaan over dingen die fout kunnen gaan. Ondernemers<br />

denken doorgaans liever in marktkansen.”<br />

Stam snapt het wel: “Verzekeringen zijn een kostenpost<br />

zonder dat de ondernemer er direct iets voor<br />

terug ziet. En helaas is het gevoel toch nog vaak: dan<br />

heb ik een schade en geeft de verzekeraar niet thuis.<br />

Wij zijn de kosten van de verzekeringsdekking eens<br />

gaan berekenen en die bedroegen toen ongeveer één<br />

procent van onze omzet. Dat valt alleszins mee.”<br />

Guitjens: “Vergeet ook niet wat écht duur is: een<br />

onverzekerde schade.”<br />

EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID<br />

Risicobeheer staat ook hoog op de agenda van Stam.<br />

Guitjens denkt ook mee: “Flowid heeft net een elektrische<br />

heftruck gekocht. Dan zeg ik: zorg ervoor dat er<br />

geen brandgevaarlijke materialen direct in de buurt van<br />

de heftruck staan. Belangrijk is wel de manier waarop<br />

je zoiets zegt. C’est le ton qui fait la musique, zei mijn<br />

vader (ook financieel adviseur) altijd.”<br />

Stam: “Ik houd er niet van als mensen met de vinger<br />

gaan wijzen.” Stam gelooft sterk in eigen verantwoordelijkheid<br />

nemen. “Tijdens corona was er bij onze<br />

medewerkers weerstand tegen het dragen van mondmaskers.<br />

Wij hebben thuistesten gekocht en gezegd:<br />

neem je verantwoordelijkheid en blijf thuis als je positief<br />

test. Dat heeft gewerkt, want wij hebben hier geen<br />

uitbraak gehad.”<br />

INNOVEER MEE ALS VERZEKERAARS<br />

Flowid is de afgelopen jaren gegroeid. Stam: “We hebben<br />

ons bewezen. In die zin hebben wij ons initiële doel<br />

al verwezenlijkt. Het gaat makkelijker om nieuwe opdrachten<br />

binnen te halen, projecten worden omvangrijker.<br />

Belangrijk is dat we de klanten die we hebben behouden.<br />

Inmiddels komt een deel van onze omzet uit<br />

het onderhoud van door ons geleverde installaties en<br />

nieuwe projecten bij deze klanten.<br />

Guitjens vindt Flowid een toonbeeld van innovatie.<br />

Hij roept verzekeraars op toch vooral mee te innoveren.<br />

n<br />

54 | <strong>VVP</strong> NR 6 DECEMBER 20<strong>23</strong>


Het praktijkgerichte katern Ken je vak!<br />

vormt het hart van iedere <strong>VVP</strong>-editie en<br />

biedt need to know-informatie voor iedere<br />

adviseur. Met onder meer de vertaling<br />

van belangrijke Kifid-uitspraken op het<br />

gebied van leven, schade en hypotheken<br />

naar de dagelijkse adviespraktijk, de<br />

rubriek Permanent Actueel en informatie<br />

en tips met betrekking tot Innovatie,<br />

Compliance, Marketing & Sales, Inkomen,<br />

Purpose en Duurzaamheid.<br />

FOTO PETER BEEMSTERBOER<br />

NR 6 DECEMBER 20<strong>23</strong> <strong>VVP</strong> | 55


LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN<br />

Reikwijdte advies bij nieuwbouw<br />

HYPOTHEKEN – De consumenten wenden zich op enig moment tot de<br />

adviseur voor advies over de financieringsmogelijkheden. Nog dezelfde<br />

dag heeft de adviseur een advies en een financieringsopzet opgemaakt.<br />

Conclusie van het advies was dat bouw/inrichting van de woning binnen<br />

het budget van de consumenten zouden passen.<br />

Gaandeweg het traject dat hierop volgde worden consumenten met<br />

een reeks van kosten geconfronteerd waar men geen rekening mee had<br />

gehouden, zoals sonderingsonderzoek, aanvullend grondonderzoek, legeskosten<br />

maar ook aansluitkosten voor nutsvoorzieningen zoals elektriciteit<br />

en de riolering.<br />

De consumenten verwijten de adviseur dat deze hen aan het begin van<br />

het traject beter had moeten informeren over dit type kosten, waarbij alsdan<br />

duidelijk zou zijn geworden dat het beschikbare spaargeld in combinatie<br />

met een hypotheekverhoging ontoereikend was om de aankoop en<br />

bouw van de woning te financieren.<br />

De Geschillencommissie acht de klacht van de consument gegrond<br />

en motiveert dit onder meer als volgt: “Bij een adviesvraag als de onderhavige<br />

mag van een redelijk handelend en bekwaam adviseur worden<br />

verwacht dat hij de totale kosten voor het gehele bouwtraject in kaart<br />

brengt. Dat houdt in dat er wordt gevraagd naar<br />

alle kosten die gemoeid zijn met het bouwproject<br />

en ook dat daar indien nodig op wordt<br />

doorgevraagd. Vervolgens dient hij, rekening<br />

houdend met de voor het project beschikbare<br />

eigen middelen van de consumenten, de financieringsbehoefte<br />

van de consumenten te bepalen<br />

en zijn advies over de financiering daarop te<br />

baseren.” – Uitspraak GC 20<strong>23</strong>–0736<br />

Voorfinancieren en verlies<br />

meeneemregeling<br />

HYPOTHEKEN – In april 2022 hebben consumenten zonder financieringsvoorbehoud<br />

een nieuwe woning aangekocht. Op enig moment blijkt dat<br />

de beoogde hypothecaire geldlening niet op tijd rond komt. De adviseur<br />

geeft de consumenten twee opties: passeren uitstellen met kans op boete<br />

of de financiering voorschieten uit de eigen B.V. en deze lening met de<br />

nadien te verkrijgen hypotheek aflossen.<br />

Consumenten kiezen voor de tweede optie. Nadat de adviseur de bank<br />

heeft geïnformeerd dat de consumenten de aankoop hebben voorgefinancierd,<br />

bericht de bank dat daarmee het recht op de meeneemregeling<br />

is komen te vervallen “omdat de woning reeds eigendom was van de consumenten”.<br />

De Geschillencommissie is van oordeel dat de adviseur in deze een<br />

verwijt kan worden gemaakt. Dit wordt als volgt gemotiveerd: “Van een<br />

redelijk handelend en redelijk bekwaam hypotheekadviseur mag verwacht<br />

worden dat hij op de hoogte is van de (hypotheek)voorwaarden en het acceptatiebeleid<br />

van de geadviseerde geldverstrekker en dat hij de belangen<br />

van zijn opdrachtgever zo goed mogelijk in het oog houdt bij de door<br />

hem gegeven adviezen. In dit geval had de adviseur uit de voorwaarden<br />

van de geldverstrekker kunnen opmaken dat aan de voorwaarden om ge-<br />

bruik te kunnen maken van de meeneemregeling<br />

(mogelijk) niet langer werd voldaan als de<br />

koopsom van de woning werd voorgeschoten<br />

en de consumenten de hypotheek dus niet zouden<br />

gebruiken om de koopsom voor de woning<br />

te betalen. Van de adviseur had verwacht mogen<br />

worden dat hij, voor zover hier onduidelijkheid<br />

over was, vooraf naar de consequenties<br />

had geïnformeerd bij de geldverstrekker. Verder<br />

had van hem verwacht mogen worden dat hij de<br />

consumenten zou informeren over de (mogelijke)<br />

consequenties, opdat de consumenten de<br />

verschillende opties tegen elkaar af konden zetten<br />

en zij een weloverwogen beslissing konden<br />

nemen. Door het bovenstaande niet te doen<br />

heeft de adviseur onvoldoende zorg betracht.”<br />

– Uitspraak GC 20<strong>23</strong> -0786<br />

Leren van Kifid-uitspraken<br />

De uitspraken van Kifid bevatten regelmatig<br />

leermomenten voor financieel adviseurs<br />

en verzekeraars. In elk nummer vat <strong>VVP</strong> een<br />

aantal relevante uitspraken samen.<br />

De samenvatting Hypotheken<br />

wordt u aangeboden door de<br />

56 | <strong>VVP</strong> NR 6 DECEMBER 20<strong>23</strong>


ADFIZ<br />

Aan de slag met<br />

provisietransparantie<br />

Adfiz biedt uitgebreide ondersteuning bij de implementatie<br />

van actieve provisietransparantie.<br />

TEKST ADFIZ<br />

Na jaren van discussie met de minister, de Tweede Kamer en de diverse<br />

stakeholders over de vormgeving van provisietransparantie<br />

is de verwachting (op het moment van schrijven van dit artikel)<br />

dat het besluit met de regels voor actieve provisietransparantie<br />

binnen afzienbare tijd wordt gepubliceerd en daarmee bekend is.<br />

De verwachting is dat de markt een termijn van een half jaar krijgt voor<br />

invoering en voorbereiding.<br />

Om ervoor te zorgen dat de gehele adviesmarkt op een goede, werkbare<br />

en efficiënte manier aan de nieuwe regelgeving kan voldoen, ontwikkelt<br />

Adfiz een uitgebreid pakket aan tools en andere hulpmiddelen<br />

om adviseurs optimaal te ondersteunen bij de implementatie van actieve<br />

provisietransparantie. Daarvoor heeft de branchevereniging onderzocht<br />

hoe de wens en doelstelling van de minister goed in overeenstemming<br />

gebracht kunnen worden met de dagelijkse praktijk van adviseurs en het<br />

contact met klanten. Daarbij is ook gekeken naar adviseurs die dit nu al<br />

succesvol doen. De inzichten dit oplevert worden<br />

gebruikt bij de ontwikkeling van de ondersteuning.<br />

ONDERSTEUNING<br />

Hoe ben je transparant over de dienstverlening?<br />

Daarvoor wordt een gespreksfasering opgesteld<br />

waarin dit stapsgewijs en visueel is uitgewerkt.<br />

Dit kan je helpen de klant laagdrempelig mee<br />

te nemen door een verhaal over de waarde van<br />

‘Hoe ben je<br />

transparant<br />

over de<br />

provisie?’<br />

advies, de inhoud van je dienstverlening en uiteindelijk<br />

de wijze van betaling en de hoogte van<br />

de kosten. Deze kun je doorlopen met de klant.<br />

Omdat het document uit twee ‘lagen’ bestaat<br />

kun je een deel ook gebruiken voor meer algemene<br />

communicatie, bijvoorbeeld op je website,<br />

en een ander deel als dienstverleningsovereenkomst.<br />

Hoe ben je transparant over de provisie? Er<br />

zal een rekenbox worden ontwikkeld waarmee<br />

adviseurs het fijnmazige gemiddelde kunnen<br />

bepalen op grond van een minimaal aantal variabelen,<br />

zodat deze informatie al in een vroeg<br />

stadium kan worden gedeeld met de klant. De<br />

rekenbox biedt de mogelijkheid om criteria om<br />

dit fijnmazige gemiddelde te berekenen op kantoorniveau<br />

te bepalen. Zo kunnen bijvoorbeeld<br />

afwijkende provisiepercentages gehanteerd<br />

worden. De rekenbox kan worden gekoppeld<br />

aan alle systemen. Voor adviseurs die stand<br />

alone willen werken komt er een speciale website<br />

waarop de rekenbox te raadplegen is.<br />

Hoe ga ik hiermee aan de slag? Begin 2024<br />

organiseert Adfiz fysieke bijeenkomsten voor de<br />

gehele adviesmarkt waarin het gebruik van de<br />

verschillende hulpmiddelen wordt uitgelegd en<br />

toegelicht. Daarnaast zal er een e-learning beschikbaar<br />

worden gesteld waarin nader wordt<br />

ingegaan op hoe de dienstverlening en de beloning<br />

succesvol te bespreken met klanten. De e-<br />

learning behandelt uiteraard ook de werking en<br />

het gebruik van de rekenbox. n<br />

NR 61 DECEMBER FEBRUARI 2019 20<strong>23</strong> <strong>VVP</strong> | 57


Het kabinet wil kleine en middelgrote werkgevers onder voorwaarden<br />

de mogelijkheid geven om na het eerste ziektejaar de re-integratie<br />

eerste spoor te beëindigen en tot structurele vervanging van de<br />

zieke werknemer over te gaan. Vanaf de start van het tweede ziektejaar<br />

ligt de focus alleen nog op re-integratie in het tweede spoor.<br />

Afsluiting van spoor 1<br />

TEKST MARJOL NIKKELS<br />

Uit onderzoek blijkt dat het voor kleine<br />

en middelgrote bedrijven moeilijk<br />

is een langdurig zieke werknemer te<br />

re-integreren. Vooral omdat er geen<br />

passend werk beschikbaar is. Ook is het voor<br />

hen lastig de uitval intern op te vangen of vervanging<br />

te regelen. Vandaar dat het kabinet<br />

hen tegemoet wil komen. De werknemer kan<br />

dan na het eerste ziektejaar niet meer terugkeren<br />

in zijn oude werk (spoor 1). De werkgever<br />

kan de zieke werknemer permanent vervangen<br />

en iemand anders aannemen. De zieke werknemer<br />

moet dan op zoek naar passend werk<br />

bij een andere werkgever (spoor 2). Ook als hij<br />

volledig hersteld is. De werknemer heeft alleen<br />

nog recht op terugkeer in zijn oude werk indien<br />

deze werkplek nog beschikbaar is. Het terugkeerrecht<br />

vervalt bij een structurele vervanging<br />

van de functie.<br />

De werkgever houdt een loondoorbetalingsen<br />

re integratieverplichting voor 104 weken.<br />

Deze periode wordt niet ingekort als er tussentijds<br />

herstel plaatsvindt.<br />

‘Zeer de vraag of dit<br />

wetsvoorstel de eindstreep<br />

gaat halen’<br />

GRENS<br />

Afsluiten van spoor 1 is niet mogelijk voor grote werkgevers. Onderzoek<br />

wijst namelijk uit dat re-integratie in het eerste spoor bij grote werkgevers<br />

meer kans op succes heeft dan het tweede spoor. Daarom is gekozen<br />

dit wetsvoorstel alleen van toepassing te laten zijn op de kleine- en<br />

middelgrote werkgevers met een loonsom kleiner of gelijk aan 3.770.000<br />

euro (grens 2024).<br />

Een kleine werkgever heeft een loonsom kleiner of gelijk aan 25<br />

keer het gemiddelde premieloon per werknemer (grens ligt in 2024 op<br />

942.500 euro). Een middelgrote werkgever kent een loonsom groter dan<br />

25 en kleiner of gelijk aan 100 keer het gemiddelde premieloon per werknemer<br />

(3.7770.000 euro).<br />

SCHRIFTELIJKE INSTEMMING<br />

Werkgever en werknemer moeten gezamenlijk instemmen met afsluiten<br />

van eerste spoor. Het UWV geeft een oordeel als de werkgever en de<br />

werknemer gezamenlijk niet tot overeenstemming komen. De overheid<br />

wil duidelijkheid bij re-integratie voor de werkgever creëren en de werkgever<br />

de mogelijkheid bieden om na het eerste ziektejaar tot structurele<br />

vervanging van de zieke werknemer over te gaan. Bij afsluiting van spoor<br />

1 en een duurzame vervanging van de werkplek hoeft de werkgever geen<br />

werkplek voor de zieke werknemer meer beschikbaar te houden.<br />

De werknemer krijgt uiterlijk in de 52e ziekteweek een voorstel van<br />

de werkgever tot afsluiting van de eerste spoor. De werkgever dient de<br />

schriftelijke instemming uiterlijk aan het einde van het eerste ziektejaar<br />

te hebben ontvangen. Er is een bedenktermijn van veertien dagen van toepassing.<br />

De werknemer kan dan zonder opgaaf van redenen zijn instemming<br />

herroepen.<br />

Gaat de werknemer niet akkoord en wil de werkgever toch het eerste<br />

spoor afsluiten? Dan moet de werkgever uiterlijk in de 42e ziekteweek<br />

aan het UWV toestemming vragen. Het UWV toetst op drie<br />

onderdelen:kan de werknemer inderdaad de bedongen arbeid niet uitvoeren<br />

(is er sprake van arbeidsongeschiktheid)? Waren de re-integratie-inspanningen<br />

in het eerste ziektejaar voldoende? Is de werknemer in staat<br />

om binnen dertien weken zijn eigen werk (eventueel in aangepaste vorm)<br />

te doen?<br />

58 | <strong>VVP</strong> NR 6 DECEMBER 20<strong>23</strong>


INKOMEN<br />

Bij de aanvraag van deze toestemming moet<br />

de werkgever een verklaring van de bedrijfsarts<br />

overleggen. Gaat het UWV niet akkoord<br />

of wordt de toestemming te laat aangevraagd,<br />

dan is het niet mogelijk het eerste spoor af te<br />

sluiten. Het UWV geeft geen toestemming indien<br />

de ziekte het gevolg is van een zwangerschap<br />

of bevalling.<br />

WIJZIGING RIV-TOETS<br />

Bij een afsluiting van spoor 1 bij het einde van<br />

het eerste ziektejaar wordt de RIV-toets gewijzigd<br />

bij de WIA-aanvraag. De RIV-toets beperkt<br />

zich dan tot een toets op de re-integratie-inspanningen<br />

in het tweede spoor in het tweede<br />

ziektejaar. Eventueel kan dan een loonsanctie<br />

volgen van maximaal 52 weken.<br />

VEREENVOUDIGDE ONTSLAGPROCEDURE<br />

In geval van een afgesloten eerste spoor kan<br />

een kleine of middelgrote werkgever na afloop<br />

van het opzegverbod aan het om UWV om toestemming<br />

vragen om de arbeidsovereenkomst<br />

op te zeggen. Bij een kleine werkgever speelt<br />

herplaatsing geen rol meer bij het verstrekken<br />

van de ontslagvergunning. Bij de middelgrote werkgever toetst het UWV<br />

nog wel of er mogelijkheden tot herplaatsing van de werknemer zijn.<br />

Indien de werkgever of de werknemer meent dat ten onrechte geen of<br />

juist wel toestemming is verleend tot het afsluiten van het eerste spoor,<br />

dan kan de werkgever of werknemer zich wenden tot de civiele rechter. Er<br />

komt dus geen bezwaar en beroepsprocedure bij het UWV zelf.<br />

VRAAGTEKENS<br />

Als deze wetgeving erdoor komt, is het de vraag waarom een werknemer<br />

vrijwillig in gaat stemmen en afstand gaat doen van zijn terugkeerrecht.<br />

De werknemer heeft immers geen belang bij het instemmen tot het afsluiten<br />

van spoor 1. Werkgevers die wel spoor 1 willen afsluiten gaan hiertoe<br />

dan standaard uiterlijk in de 42e week toestemming vragen aan het<br />

UWV. En dit terwijl het UWV nu al niet de deskundigenoordelen en WIAaanvragen<br />

tijdig kan verwerken. Is het UWV dan wel in staat om dan uiterlijk<br />

binnen acht tot uiterlijk tien weken tot een oordeel te komen? Het<br />

UWV is nu al niet in staat om alle deskundigenoordelen uit te voeren<br />

en doet dit alleen nog maar indien er onenigheid is tussen werkgever en<br />

werknemer. Ook is er al een groot tekort aan verzekeringsartsen capaciteit<br />

die bij het deskundigenoordeel afsluiten spoor 1 ook een rol heeft bij<br />

de vraag of iemand nog arbeidsongeschikt is. Al met al is het dus zeer de<br />

vraag of dit wetsvoorstel de eindstreep gaat halen. We zullen de ontwikkelingen<br />

voor u blijven volgen. n<br />

Marjol Nikkels-Agema is vaktechnisch directeur bij CS Opleidingen.<br />

NR 61 DECEMBER FEBRUARI 2019 20<strong>23</strong> <strong>VVP</strong> | 59


INKOMEN<br />

Bij de beoordeling van een AOV-aanvraag is medische<br />

informatie nodig, om in te schatten of sprake is van een<br />

normaal of verhoogd risico. In dit artikel behandel ik<br />

enkele rechten van de kandidaat-verzekerde (hierna:<br />

verzekerde) en veelvoorkomende misvattingen.<br />

Een kwestie van<br />

accepteren<br />

TEKST ANNEMIEKE POSTEMA, AOVDOKTER.NL<br />

Verzekeraars die zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars<br />

moeten zich houden aan het Protocol Verzekeringskeuringen,<br />

dat aansluit bij (en een aanvulling geeft op) de Wet op de<br />

medische keuringen, de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst<br />

en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars.<br />

Ook organisaties die verzekeringskeuringen uitvoeren zijn opgeroepen<br />

deze regels na te leven.<br />

Verzekerden hebben het recht om het advies van de medisch adviseur<br />

als eerste te horen (recht op eerste kennisneming). Dit moeten ze vooraf<br />

aangeven bij de medische dienst van de verzekeraar. Sommige advieskantoren<br />

raden hun klanten standaard aan om dit te doen, maar het levert<br />

flinke vertraging op bij een ‘normale acceptatie’. Daarom kun je aangeven<br />

dat je hier alleen voor kiest indien de verzekering niet of niet met normale<br />

voorwaarden kan worden afgesloten.<br />

Waarom adviseren adviseurs dit? Vroeger moest je bij een verzekeringsaanvraag<br />

vermelden of er in het verleden een aanvraag was afgewezen<br />

of dat er beperkende bepalingen of premieverhogingen waren voorgesteld.<br />

Al jarenlang mag echter alleen worden gevraagd om afwijzingen of<br />

afwijkende acceptatievoorstellen vanwege niet-medische redenen.<br />

Deze werkwijze zorgt bovendien voor verwarring.<br />

Nadat de klant toestemming aan de<br />

medisch adviseur heeft gegeven om het advies<br />

door te geven aan de verzekeraar, ontvangt hij<br />

van de technische acceptatie-afdeling een acceptatievoorstel<br />

met het verzoek om de akkoordverklaring<br />

te tekenen. De klant ziet het<br />

verschil niet en denkt dat hij dit al heeft gedaan,<br />

met alle gevolgen van dien.<br />

BLOKKERINGSRECHT<br />

Een verzekerde kan de medisch adviseur verbieden<br />

om het advies aan de verzekeraar door<br />

te geven (blokkeringsrecht), waarmee het aanvraagproces<br />

stopt. Men beseft niet altijd dat<br />

‘Rechten<br />

kandidaatverzekerde<br />

bij AOVaanvraag’<br />

daarmee ook de voorlopige dekking vervalt. Bovendien<br />

zal de verzekeraar geen vangnetverzekering<br />

aanbieden, aangezien de verzekeraar de<br />

aanvraag niet afwijst. De klant heeft de aanvraag<br />

immers zelf stopgezet.<br />

Ook bij het opschortingsrecht kan de voorlopige<br />

dekking vervallen. In het genoemde protocol<br />

en de toelichting bij de gezondheidsverklaring<br />

worden verder het recht op inzage, het<br />

recht op afschrift, het recht op correctie, het<br />

recht op vernietiging en het recht om de uitslag<br />

van een medisch onderzoek te vernemen vermeld.<br />

Bij dat laatste kun je aangeven of je de<br />

uitslag rechtstreeks wil krijgen of via een zelf<br />

aan te wijzen arts.<br />

SCHONE-LEI-REGELING<br />

Sinds 2021 geldt de schone-lei-regeling voor exkankerpatiënten<br />

die een overlijdensrisicoverzekering<br />

of uitvaartverzekering willen afsluiten. In<br />

sommige gevallen hoeven zij niet te vermelden<br />

dat ze kanker hebben gehad. Op www.verzekerennakanker.nl<br />

staat een handige vragenlijst.<br />

Deze regeling geldt echter niet voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen!<br />

Tot slot noem ik het recht op herbeoordeling<br />

van een beperkende voorwaarde. Als er<br />

een kans is op een gunstige uitkomst, is de herbeoordelingsmogelijkheid<br />

doorgaans al in de<br />

polisclausule opgenomen. In andere gevallen<br />

heeft herbeoordeling daarom meestal geen zin,<br />

tenzij er nieuwe informatie beschikbaar is gekomen.<br />

Overleg vooraf kan een hoop teleurstellingen<br />

voorkomen. n<br />

60 | <strong>VVP</strong> NR 6 DECEMBER 20<strong>23</strong>


INKOMEN<br />

Het is belangrijk dat werkgevers door<br />

hun financieel adviseur bij de afweging<br />

van het eigenrisicodragerschap geïnformeerd<br />

worden over alle voor- en nadelen<br />

voor de Ziektewet en WGA.<br />

Het juiste spoor<br />

TEKST ANGELO WIEGMANS<br />

Een middelgrote werkgever heeft van een<br />

werknemer het contract niet verlengd.<br />

De betreffende werknemer raakt net<br />

voor het einde van de arbeidsovereenkomst<br />

ziek. Werkgever heeft nog even contact<br />

gezocht met de adviseur, omdat het contract<br />

niet verlengd wordt en de werknemer in de<br />

Ziektewet zal komen. Werkgever is namelijk eigenrisicodrager<br />

voor de Ziektewet. De adviseur<br />

heeft aangegeven dat de Ziektewetuitkering en<br />

de re-integratie voor rekening van de werkgever<br />

komt, maar dat de werknemer niet meer in<br />

dienst is van het bedrijf. So far so good…<br />

Werkgever is een middelgrote werkgever<br />

volgens de Werkhervattingskas van de Belastingdienst<br />

en er is enige tijd geleden door de assurantieadviseur<br />

een vergelijking gemaakt tussen<br />

de premie van de verzekeraars en het UWV.<br />

In de vergelijking kwam naar voren dat het financieel<br />

gunstiger was om eigenrisicodrager te<br />

worden voor zowel de Ziektewet als de WGA.<br />

Voordeel was ook dat de bestaande uitkeringen<br />

achterbleven bij het UWV. Destijds heeft de adviseur<br />

de werkgever geholpen om eigenrisicodrager<br />

te worden voor de Ziektewet.<br />

Angelo Wiegmans is raadgever voor werkgevers<br />

en specialist op het gebied van verzuim.<br />

Vanuit Bedrijf Plus helpt hij werkgevers bij<br />

problemen in verzuimdossiers, organisatievraagstukken,<br />

bezwaarprocedures UWV,<br />

WGA-herbeoordelingen en het maken van<br />

de afweging ERD WGA en Ziektewet.<br />

GRIP<br />

De werkgever wilde de arbeidsovereenkomst van de werknemer niet verlengen,<br />

want hij was niet tevreden over het functioneren van de werknemer.<br />

Door de ziekmelding houdt de werkgever toch grip op de zieke werknemer,<br />

omdat hij eigenrisicodrager is voor de Ziektewet. De betreffende<br />

ex-werknemer vraagt een Ziektewetuitkering aan en het re-integratiebureau<br />

start namens de werkgever de begeleiding wegens ziekte op.<br />

In dit geval is werkgever er niet van op de hoogte dat bij ziekte ook<br />

gekeken moet worden naar de re-integratie binnen het bedrijf, alsof de<br />

werknemer gewoon in dienst is (Art. 63A lid 1 ZW). Het zoeken naar passende<br />

arbeid binnen het bedrijf kan pas afgesloten worden als duidelijk is<br />

dat dit niet meer lukt. Voor een herplaatsing in eigen werk of ander werk<br />

binnen de organisatie kan het noodzakelijk zijn om opnieuw een dienstverband<br />

aan te gaan. Als de werkgever dit nalaat, kan door het UWV bij<br />

de beoordeling van de re-integratie inspanningen blijken dat spoor 1 onvoldoende<br />

is benut. Daardoor kan het UWV een verlenging van 52 weken<br />

van de Ziektewet opleggen, genaamd loonsanctie.<br />

‘Spoor 1 ook<br />

onderzoeken<br />

bij ERD<br />

Ziektewet’<br />

ONAANGENAAM VERRAST<br />

Hier was de werkgever niet vooraf van op de hoogte gesteld. Hij was onplezierig<br />

verrast toen bleek dat er ook opnieuw bekeken moest worden of<br />

de ex-werknemer kan re-integreren in zijn bedrijf.<br />

Het voordeel is dat als werknemer weer aan de slag kan binnen of<br />

buiten het bedrijf de Ziektewetuitkering eerder zal eindigen dan wanneer<br />

dit niet het geval is. Dat de werkgever hierdoor onaangenaam verrast<br />

wordt, is natuurlijk erg vervelend en begrijpelijk<br />

als deze daarvan niet op de hoogte was. Doordat<br />

de ex-werknemer al een tijdje arbeidsongeschikt<br />

was, kon er uitsluitsel komen door een<br />

arbeidsdeskundig onderzoek, waarbij aangegeven<br />

werd dat er binnen het bedrijf geen mogelijkheden<br />

waren. We hebben de voor- en nadelen<br />

voor de werkgever op een rij gezet, zodat hij<br />

kon heroverwegen of hij eigenrisicodrager zou<br />

blijven. n<br />

NR 61 DECEMBER FEBRUARI 2019 20<strong>23</strong> <strong>VVP</strong> | 61


WARTAAL<br />

Mijn dochter was jarig en kreeg het<br />

Lego Harry Potter kasteel. 36 zakjes<br />

zijn het. Inmiddels zijn “we” (lees: vooral<br />

ik) bij zakje 19. Het regent en stormt<br />

buiten, dus het is heerlijk om blokje<br />

voor blokje te bouwen aan dit geweldige<br />

kasteel. Mevrouw wilde ook een<br />

vitrinekast voor al haar andere Potter<br />

Lego, dus afgelopen zaterdag hup naar<br />

de Ikea. Eenmaal thuis, ging ik aan de<br />

slag met de kast en zij ging lekker verder<br />

bouwen aan de Lego.<br />

Zonder woorden<br />

TEKST MIEKE DADEMA, SOEPEL.ORG<br />

Boekje open, wat heb ik allemaal nodig<br />

voor dit ding? Niet zo veel gelukkig, niet<br />

eens een schroevendraaier! Goed voorbereiden,<br />

alles neerleggen wat bij elkaar<br />

hoort en beginnen bij het eerste plaatje. Bij stap<br />

zes had ik een extra paar handen nodig. Dus<br />

mijn dochter springt bij en nog geen half uur later,<br />

staat de vitrinekast in elkaar (en verbazingwekkend;<br />

ik had geen schroefje over).<br />

Pauze met warme chocomelk en een mandarijntje.<br />

En we kunnen weer verder bouwen.<br />

Mam, het past niet. Ik krijg de toren er niet op.<br />

Goed kijken naar de blokjes, goed kijken in het<br />

boekje, er mist ergens een stukje, terugbladeren<br />

en ja hoor, een essentieel stukje vergeten. Afbreken<br />

die hap en terug naar het punt waar het<br />

mis ging, opnieuw beginnen. En tadaa! Nu past<br />

het wel.<br />

En ineens begint het mij te dagen, we hebben<br />

vandaag twee dingen gebouwd. Eerst was<br />

‘Verzekeringsstukjes<br />

in kleine hapjes’<br />

er niks en toen ineens hadden we een vitrinekast en het eerste deel van<br />

een kasteel. En we hebben geen enkel woord nodig gehad. Nul! Wel cijfers,<br />

cijfers staan erin voor de volgorde. Maar geen woorden. Hoe kan ik<br />

iets zo ingewikkelds bouwen, zonder woorden? Nou dat kan dus heel eenvoudig<br />

en we doen het allemaal wel eens!<br />

Als ik naar de Lego- of Ikea-doos kijk, word ik nooit zenuwachtig om<br />

het feit dat ik zoiets in elkaar moet zetten. Want ik weet dat er een handleiding<br />

bij zit, die ik altijd goed begrijp en die mij stap voor stap helpt bij<br />

het bouwproces. Uiteindelijk heb ik dan een prachtig resultaat zonder één<br />

woord op papier. De onderdelen zitten in overzichtelijke zakjes, ik hoef<br />

niet in één grote bak te zoeken naar het juiste stukje. De plaatjes zijn zo<br />

duidelijk dat het (bijna) niet fout kan gaan. Ik vind het leuk om te doen,<br />

niet spannend. Want er is rekening gehouden met het niveau van mijn<br />

bouwcapaciteiten.<br />

En nu is de vraag, hoe kan ik de verzekeringsstukjes in kleine stapjes<br />

aanbieden, met een handleiding die zo is opgebouwd dat iedereen het kan<br />

begrijpen? Dat moet toch kunnen? Dat iedereen het snapt en dat het makkelijk<br />

en leuk wordt. Niet zo leuk als Lego uiteraard, maar misschien wel<br />

net zo leuk als het bouwen van een vitrinekast…ik denk dat het kan, jij? n<br />

Mieke Dadema is initiatiefnemer van soepel.org en wil verzekeringen toegankelijk<br />

maken voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Meer informatie:<br />

www.soepel.nu.<br />

62 | <strong>VVP</strong> NR 6 DECEMBER 20<strong>23</strong>


KLANTGERICHTHEID<br />

Dit is de belangrijkste vraag voor iedereen die zich bezighoudt<br />

met klantverbeteringen of vernieuwingen. Het begint immers<br />

bij de klant. Altijd. Welk probleem van de klant wil je oplossen<br />

met bijvoorbeeld een verbetering in het proces of een nieuw<br />

project? Dat is outside-in denken in plaats van inside-out en<br />

dat is de formule voor succes op de langere termijn.<br />

Wat is hier het<br />

klantinzicht?<br />

TEKST SONJA STALFOORT, PUURKLANT<br />

Toch worden nog te veel projecten vanuit een intern gedachtengoed<br />

gestart, waarin kostenbesparing, efficiency en omzetverhoging<br />

de leidende doelen zijn. Vaak is dat korte termijn gericht,<br />

maar je kunt alleen toekomstbestendig ondernemen als je echt<br />

vanuit de klantbehoefte onderneemt. En dat is niet zo ingewikkeld als<br />

het wellicht klinkt. Klantgericht ondernemen is vooral een mindset.<br />

De toekomst laat zich niet langer vangen in spreadsheets, maar<br />

vraagt om het écht begrijpen wat klanten willen. Outside-in werken begint<br />

met het ontdekken van het klantinzicht. Een klantinzicht is een frustratie,<br />

probleem, (latente) behoefte of wens van de klant. Deze ontdek<br />

je door de waarom-vraag te blijven stellen, totdat je uitkomt op het écht<br />

begrijpen van de essentie. Is een klant die herhaaldelijk belt waar het<br />

geld van een schade-uitkering blijft ongeduldig of is er iets anders aan de<br />

hand? Als je je realiseert dat een groot deel van de Nederlanders praktisch<br />

geen spaargeld heeft, dan is het wellicht geen ongeduld maar het<br />

onvermogen om alvast een vervangend product te kopen. Een oplossing<br />

voor de ongeduldige of de onvermogende klant is verschillend. Naast het<br />

echt begrijpen van de klant zijn natuurlijk de data van belang. Die vertellen<br />

of een klantinzicht relevant is. Vanuit de data kun je signaleren, maar<br />

ook de relevantie achterhalen. Gaat het om een<br />

individuele observatie of betreft dit een grote<br />

klantengroep? Wat zijn dan de kenmerken van<br />

die klantengroep, de klantwaarde en via welke<br />

kanalen kun je het beste communiceren? Als je<br />

dit in kaart hebt, hoe ontwikkel je dan een oplossing,<br />

product of service waar klanten echt op<br />

zitten wachten?<br />

‘Klantgericht<br />

ondernemen<br />

is een<br />

mindset’<br />

FOCUS<br />

De valkuil waar veel bedrijven in trappen, is dat<br />

er nieuw product of service wordt bedacht en<br />

pas bij de klant wordt getoetst (als dit al gebeurt)<br />

als het staat. Als de klant het dan aftest,<br />

heb je al je werk voor niets gedaan. Het is,<br />

zeker bij grotere verbeteringen, van belang om<br />

de klant letterlijk in het proces te trekken en bij<br />

elke stap te toetsen. Dat kan bijvoorbeeld met<br />

een vast klantpanel, een aantal interviews, via<br />

een online community. Als je al je energie focust<br />

op het echt begrijpen van de klant, dan<br />

volgen de klantgerichte oplossingen bijna vanzelf.<br />

Mijn advies aan alle managers, eigenaren<br />

of directieleden is altijd bij elk idee of project de<br />

vraag te stellen: “Op welk klantinzicht is dit gebaseerd?”.<br />

Als deze vraag niet beantwoord kan<br />

worden, dan ben je inside-out bezig en kun je<br />

de klant op de langere termijn niet aan je binden.<br />

Klantgericht ondernemen is de mindset de<br />

klant écht te willen helpen en het elke dag een<br />

beetje beter te doen door simpelweg goed te<br />

kijken en te luisteren. n<br />

Sonja Stalfoort is expert in klantbeleving en auteur<br />

van het boek De klant-energieke organisatie.<br />

Zij kent de financiële sector als geen ander en was<br />

werkzaam onder meer bij ARAG.<br />

NR 61 DECEMBER FEBRUARI 2019 20<strong>23</strong> <strong>VVP</strong> | 63


BOUWSTENEN VOOR SUCCES<br />

Door kernwaarden om te zetten in dagelijks<br />

gedrag, kan een organisatie een sterke<br />

en positieve bedrijfscultuur creëren.<br />

Maar hoe zet je deze waarden om in dagelijks<br />

gedrag? In dit artikel een aantal tips.<br />

Kernwaarden<br />

omzetten in gedrag<br />

TEKST JELLE BARTELS, THE MAIN THING<br />

Kernwaarden bepalen een groot deel van de identiteit van een bedrijf.<br />

Ze zijn altijd aanwezig, bewust of onbewust en geven richting<br />

aan het gedrag van je mensen. Kernwaarden zijn belangrijk<br />

voor het succes van een organisatie, omdat ze de identiteit creëren,<br />

de motivatie en betrokkenheid aanjagen, de kwaliteit van je dienstverlening<br />

vergroten en de reputatie van je organisatie versterken.<br />

Maar hoe zet je kernwaarden om in dagelijks gedrag? Hoe zorg je dat<br />

het elke dag wordt geleefd? Dat is niet altijd eenvoudig. Het gedrag van<br />

medewerkers wordt beïnvloed door een groot aantal factoren, zoals de<br />

cultuur van de organisatie, de persoonlijkheid van medewerkers en de<br />

omstandigheden waarin zij werken.<br />

Vijf tips om kernwaarden om te zetten in dagelijks gedrag.<br />

Definieer duidelijke en concrete kernwaarden<br />

Definieer duidelijke en concrete kernwaarden. Ga een spade dieper dan de<br />

standaard bekende waarden (persoonlijk, ontzorgen, etcetera). Ze moeten<br />

niet alleen herkenbaar en begrijpelijk zijn, maar ook relevant voor het<br />

bedrijf én bijdragen aan het bereiken van je (strategische) doelen. Voorbeeld:<br />

een organisatie met kernwaarde klantgerichtheid kan dit omzetten<br />

in actief luisteren naar klanten, snel reageren en proactief oplossingen<br />

bieden.<br />

Maak een link tussen kernwaarden en gedrag<br />

Maak een link tussen kernwaarden en gedrag. Dit kan door concrete voorbeelden<br />

te geven hoe kernwaarden in praktijk gebracht kunnen worden.<br />

Voorbeeld: een organisatie met de kernwaarde innovatie kan dit omzetten<br />

in het stimuleren van creativiteit en ondernemerschap,<br />

het experimenteren met nieuwe<br />

ideeën en het openstaan voor feedback. Niet alleen<br />

zeggen, maar ook (voor)doen!<br />

Betrek medewerkers bij het proces<br />

Iedereen moet de kernwaarden naleven. Dat<br />

‘Leef je<br />

kernwaarden<br />

voor’<br />

begint bij jou als ondernemer. Het is vervolgens<br />

belangrijk om medewerkers te betrekken<br />

bij het proces van het definiëren en implementeren<br />

van kernwaarden. Dit helpt om draagvlak<br />

te creëren voor de kernwaarden en om ervoor<br />

te zorgen dat medewerkers zich ermee verbonden<br />

voelen.<br />

Communicatie is de sleutel<br />

Zorg ervoor dat medewerkers weten wat de<br />

kernwaarden zijn en hoe ze deze in de praktijk<br />

kunnen brengen. Communiceer de kernwaarden<br />

op een duidelijke en consistente manier. Dit<br />

kan door middel van trainingen, workshops, en<br />

e-learning, maar blijf er ook vooral actief over in<br />

gesprek (zie mijn artikel in <strong>VVP</strong> 3-20<strong>23</strong> over het<br />

‘kampvuur’).<br />

Maak het zichtbaar<br />

Zorg ervoor dat kernwaarden zichtbaar zijn in<br />

de organisatie. Dit kan door ze op te nemen in<br />

het beleid, de procedures en de communicatiemiddelen.<br />

Refereer er naar als er besluiten<br />

worden genomen: laat zien hoe het besluit bijdraagt<br />

aan het versterken van een (of meerdere)<br />

kernwaarde(n).<br />

FEEDBACK EN BELONING<br />

Naast de bovenstaande tips is het ook belangrijk<br />

om medewerkers feedback te geven op hun<br />

gedrag. Dit helpt hen om hun gedrag aan te<br />

passen aan de kernwaarden. Feedback kan zowel<br />

positief als negatief zijn. Positieve feedback<br />

is belangrijk om het juiste gedrag te belonen.<br />

Negatieve feedback is belangrijk om ongewenst<br />

gedrag te corrigeren. n<br />

64 | <strong>VVP</strong> NR 6 DECEMBER 20<strong>23</strong>


DUURZAAMHEID<br />

Niet de zonnepanelen zelf, maar de<br />

randapparatuur en ook ondeugdelijke<br />

installatie vormen de grootste brandrisico’s<br />

bij PV-installaties. Hoe als adviseur<br />

te voorkomen dat duurzaam in dit<br />

geval duur wordt betaald?<br />

Slaap lekker door!<br />

TEKST PAUL BURGER,<br />

ANSVARIDÉA/IDEËLE VERZEKERINGEN<br />

AnsvarIdéa is als brandverzekeraar al jaren<br />

sponsor van de Brandwondenstichting.<br />

Door deze samenwerking leren<br />

we veel over de impact van brand en de<br />

medische en psychische gevolgen hiervan voor<br />

de slachtoffers. Dit heeft ons bijvoorbeeld geïnspireerd<br />

om op onze brandverzekeringen de kosten<br />

van traumaverwerking mee te verzekeren.<br />

Uit onderzoek door de Brandwondenstichting<br />

over letselschades veroorzaakt door brand<br />

als gevolg van niet goed functionerende PV-installaties<br />

bleek dat dit relatief meeviel. Waarschijnlijk<br />

komt dit doordat dit soort branden<br />

meestal ontstaan als de zon schijnt en mensen<br />

dan meestal niet boven liggen te slapen.<br />

Wat we wel zien is een toename van materiële<br />

schade door brand met als oorzaak niet<br />

deugdelijk geïnstalleerde PV-systemen. Zoals<br />

in elke groeimarkt zien we helaas ook bij de installateurs<br />

een wildgroei van snelle (meestal)<br />

jongens die makkelijk en snel geld willen verdienen.<br />

Zij nemen het vaak niet zo nauw met<br />

de brandveiligheidsaspecten en juist daardoor<br />

gaat het mis.<br />

KANSEN BIJ VERDUURZAMING<br />

In de rubriek ‘Duurzaamheid’ onderzoeken<br />

Björn Jalving en Paul Burger van Turien &<br />

Co./AnsvarIdéa kansen voor financieel adviseurs<br />

bij verduurzaming. Reacties zijn welkom<br />

op bjalving@turien.nl.<br />

OMVORMER<br />

Het grootse brandrisico ligt meestal niet bij de panelen zelf. De omvormer<br />

bevat printplaten en deze kunnen bij defecten of overbelasting in<br />

brand vliegen. Gelukkig hebben de meeste omvormers een volledig metalen<br />

behuizing en zal de brand niet verder komen dan de binnenkant van<br />

de omvormer. Hetzelfde geldt voor optimizers en micro-omvormers, deze<br />

zijn luchtdicht en zonder zuurstof is brand onmogelijk.<br />

Het grootste risico van brandgevaar is terug te voeren op het kleinste<br />

en goedkope onderdelen van het systeem, de bekabeling en de MC4-<br />

connectoren. Deze laatste verbinden de panelen en de kabels op het dak<br />

met elkaar. Als de MC4-connectoren niet zorgvuldig op elkaar zijn aangesloten<br />

kan dit een vlamboog teweegbrengen waarbij de temperatuur<br />

zo hoog kan oplopen dat alle omliggende brandbare materialen vlamvatten.<br />

Tot slot moet de bekabeling netjes worden aangelegd en moet de installateur<br />

ervoor zorgen dat de kabels niet kunnen doorslijten doordat ze<br />

langs scherpe objecten lopen.<br />

SCOPE 12<br />

Voor de grotere en op bedrijfspanden aangelegde PV-installaties zal de<br />

opstalverzekeraar meestal de eis stellen dat er aan de in Scope 12 genoemde<br />

criteria moet worden voldaan. Dit blijkt dan uit de eerste inspectie<br />

na oplevering en vervolgens uit de periodieke vervolginspecties.<br />

Voor de kleinere installaties (ongeveer tot vijftig panelen) op woonhuizen<br />

stellen de meeste verzekeraars geen verdere eisen. Voor deze kleinere<br />

installaties kun je je klant verwijzen naar de betere installateurs die<br />

voldoen aan de keurmerken van Zonnekeur<br />

(zonnekeur.nl) of Install Q (echteinstallateur.<br />

nl). En adviseer je klant om de installateur te<br />

‘Grootse<br />

brandrisico<br />

ligt meestal<br />

niet bij de<br />

panelen zelf’<br />

vragen om zijn AVB te overleggen zodat je voor<br />

je klant de dekking kunt checken.<br />

Verzekeraars die de bedrijfsaansprakelijkheid<br />

van de installateurs verzekeren stellen<br />

meestal ook de hierboven genoemde of soortgelijke<br />

kwaliteitscriteria. Zo kunnen we als adviseurs<br />

meeliften op de expertise van deze verzekeraars<br />

en er samen voor zorgen dat onze klanten<br />

ook overdag rustig kunnen slapen. n<br />

NR 61 DECEMBER FEBRUARI 2019 20<strong>23</strong> <strong>VVP</strong> | 65


COLUMN<br />

DE MARKT VAN VERZEKERINGEN IS CONTINU<br />

IN BEWEGING. SOMS WORDEN PUNTEN VAN<br />

DISCUSSIE PLATGESLAGEN DOOR HET VERBOND<br />

VAN VERZEKERAARS EN SOMS MOET HIER EEN<br />

ZWEEPSLAG VAN DE OVERHEID AAN TE PAS<br />

KOMEN. BIJ ELKE VORM VAN REGULERING KUNNEN<br />

MEERDERE VRAGEN GESTELD WORDEN. IS HET<br />

WENSELIJK? IS HET EERLIJKER? IS HET BETER<br />

VOOR DE EINDKLANT? ER ZIJN NOG GENOEG GROTE<br />

EN KLEINE ZAKEN WAAR DE VERZEKERINGSMARKT<br />

ZELF ZOU KUNNEN INGRIJPEN.<br />

TEKST VANJA BENTUM, PRODUCTSPECIALIST MONEYVIEW<br />

Het laatste paradepaardje van het<br />

Verbond is het nieuwe schadevrije<br />

jaren-systeem dat op 1 juli 2024<br />

geïntroduceerd wordt. Met dit<br />

systeem wordt de registratie van<br />

schadevrije jaren transparanter<br />

voor consumenten en is het straks mogelijk om<br />

op elk moment het precieze aantal opgebouwde<br />

schadevrije jaren en maanden in te zien. De verwachting<br />

is dat het hiermee eenvoudiger voor consumenten<br />

wordt om te bekijken of overstappen<br />

loont en dat het voor verzekeraars minder tijdrovend<br />

is om een polis met het juiste aantal schadevrije<br />

jaren op te maken. Er kleeft echter nog een<br />

groot voordeel aan het nieuwe systeem.<br />

Een creatieve consument kan binnen het huidige<br />

systeem meermaals per jaar overstappen naar<br />

een nieuwe verzekeraar en hiermee onterecht een<br />

groot aantal schadevrije jaren opbouwen. Iedere<br />

verzekeraar bepaalt op dit moment namelijk zelf<br />

hoe de eerder opgebouwde schadevrije jaren en<br />

maanden worden afgerond. Door regelmatig en<br />

slim over te stappen van de ene naar de andere verzekeraar<br />

is het mogelijk op papier snel schadevrije<br />

jaren op te bouwen en zo de premie te drukken.<br />

66 | <strong>VVP</strong> NR 6 DECEMBER 20<strong>23</strong>


MONEYVIEW<br />

Zelf markt<br />

eerlijker maken<br />

Het nieuw te introduceren schadevrije jaren-systeem<br />

rekent echter ook in maanden. Hierdoor accepteert<br />

een verzekeraar voortaan zonder problemen een polis<br />

met bijvoorbeeld vier jaar en zeven maanden. Opgebouwde<br />

schadevrije maanden gaan niet meer ongewenst<br />

verloren én versneld opbouwen door afronden<br />

naar boven is niet meer mogelijk. Hiermee is dus een<br />

einde gekomen aan de 20-jarige creatieveling die met<br />

zes schadevrije jaren een té lage premie bij een nieuwe<br />

verzekeraar bedingt. De markt, dit keer middels het<br />

Verbond, zorgt op deze manier voor zelfregulering.<br />

OPZEGTERMIJN REISVERZEKERING<br />

Een ander voorbeeld waar de markt zelf eenvoudig<br />

kan ingrijpen, is bij de opzegtermijnen die worden<br />

gehanteerd bij reisverzekeringen. Om klanten tegemoet<br />

te komen, hanteren verzekeraars steeds vaker<br />

geen opzegtermijn meer. Dit gaat logischerwijs voor<br />

scheve blikken zorgen als dit ook wordt toegepast op<br />

een product als de doorlopende reisverzekering. Een<br />

vakantieganger die twee weken naar New York gaat<br />

met het gezin is ongeveer vijftien euro per maand<br />

kwijt aan een doorlopende reisverzekering inclusief<br />

annuleringsdekking, terwijl voor een kortlopende<br />

reisverzekering voor die twee weken vijftien keer<br />

zoveel betaald mag worden. Als dan het besef binnenkomt<br />

dat de doorlopende reisverzekering na die<br />

twee weken ook gewoon weer opgezegd kan worden,<br />

dan snap je de keuze van sommige klanten wel. En<br />

natuurlijk voelt het fout, neigt het zelfs naar fraude.<br />

Maar het staat duidelijk vermeld in de polisvoorwaarden<br />

dat dit gewoon mogelijk is.<br />

BRILVERGOEDING<br />

Op het gebied van zorgverzekeringen wordt het al<br />

een stuk moeilijker voor verzekeraars om in te grijpen.<br />

We betalen elke maand veel premie en hopen<br />

natuurlijk er zo weinig mogelijk gebruik van te hoeven<br />

maken. Hoe eerlijk voelt het dan dat je bij meerdere<br />

reclame-uitingen van opticiens ziet dat de brilvergoeding<br />

verdubbeld wordt? De commerciële uitingen<br />

van een bedrijf zorgen ervoor dat er veel meer<br />

gebruik van een verzekering gemaakt wordt. Hoe<br />

vreemd gaan we opkijken als de fysiotherapeut een<br />

groot reclamebord plaatst met “Ben je onder de achttien?<br />

Dan mag je nu negen keer gratis naar de fysio!”<br />

‘Eerlijke voorwaarden<br />

voor zowel de consument<br />

als de verzekeraar…’’<br />

Nog een interessant punt is het ingrijpen bij asociaal<br />

gedrag van verzekerden. Het internet staat vol<br />

met video’s waarin mensen zichzelf filmen, terwijl<br />

ze met de auto roekeloos gedrag vertonen of terwijl<br />

ze met scooters wedstrijden rijden en bewust nagenoeg<br />

tegen elkaar aan botsen. Als het op film staat,<br />

het kenteken is in beeld, sterker nog de klant staat in<br />

beeld, zou je je kunnen voorstellen dat een verzekeraar<br />

eens een keer aangeeft dat deze klant niet langer<br />

welkom is.<br />

Er zijn meer dan genoeg manieren om de markt<br />

wat eerlijker te maken, die eveneens een positief effect<br />

hebben op de schadelast. Maar misschien moet<br />

de markt daarin minder bang zijn voor negatieve media-aandacht<br />

in haar strijd voor eerlijke voorwaarden<br />

voor zowel de consument als de verzekeraar. n<br />

NR 6 DECEMBER 20<strong>23</strong> <strong>VVP</strong> | 67

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!