25.10.2023 Views

VVP 5-23 eZine

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>VVP</strong><br />

AL<br />

JAARGANG 80 • NUMMER 5 • NOVEMBER 20<strong>23</strong><br />

80 JAAR<br />

80 JAAR HÉT PLATFORM VOOR DE FINANCIEEL ADVISEUR<br />

Vakkatern Risicobeheer<br />

& Preventie<br />

Adviesalerts!<br />

Actueel op de korrel<br />

Adviseur: boeman of<br />

boezemvriend?<br />

Letselschade<br />

Geef slachtoffers<br />

de regie terug<br />

Ode aan alle<br />

advieshelden<br />

<strong>VVP</strong> Advies Award 20<strong>23</strong>


XXX<br />

VOORWOORD<br />

Actief betrokken<br />

Thema’s als Actief Klantbeheer en Duurzaam<br />

Advies staan bij advieskantoren hoog op to<br />

do lijstjes, maar de echte invulling komt vaak<br />

moeizaam tot stand. Uit peilingen van Adfiz<br />

blijkt bijvoorbeeld dat 69 procent van de<br />

advieskantoren actief beheer in de top 5 van prioriteiten<br />

heeft staan, maar een echte doorbraak vindt niet<br />

of nauwelijks plaats. Dat geldt ook voor Duurzaam Advies.<br />

Hoewel het belang vaak wordt erkend en bepaalde<br />

aspecten al wel worden meegenomen in de advisering,<br />

is Duurzaam Advies nog zelden ingebed in het<br />

totale adviesbedrijf.<br />

Actief Klantbeheer en Duurzaam Advies vormen<br />

de fundamenten van een toekomstbestendig advieskantoor.<br />

Waarom wordt dit relatief nog zo weinig in<br />

de praktijk gebracht? Natuurlijk worden ook adviseurs<br />

vaak geregeerd door de waan van de dag. Bovendien<br />

zijn de verdiensten op dit moment helemaal zo slecht<br />

nog niet, dus waarom zou je iets veranderen? Ook zijn<br />

er twijfels over verdienmodellen bij Actief Klantbeheer<br />

en Duurzaam Advies. En het ontbreken van technologische<br />

kennis houdt kantoren ook vaak tegen.<br />

Toch is dit vreemd. Wie deze onderwerpen niet proactief<br />

oppakt, schiet namelijk in zijn eigen voet. Of je<br />

het er mee eens bent of niet, duurzaamheid zal de komende<br />

jaren een nog grotere rol gaan spelen in de samenleving.<br />

Deels zullen steeds meer bedrijven en consumenten<br />

dit zelf willen oppakken, deels zal het afgedwongen<br />

worden door wet- en regelgeving. De financieel<br />

adviseur is van oudsher het baken voor particulieren<br />

en bedrijven. Wie kan de adviesrol dan beter oppakken<br />

dan een adviseur die toch al dicht bij zijn klanten<br />

staat?<br />

Hoe dan? Duurzaamheid is niet iets wat je er even bij<br />

doet. In elk aspect van je ondernemerschap dient duurzaamheid<br />

aan bod te komen. Geef duurzaamheid een<br />

plek in de missie, visie en strategie van je onderneming,<br />

maak duurzaamheid onderdeel van je totale organisatie<br />

(personeelsbeleid, marketing, communicatie),<br />

zorg dat je kennis en kunde op orde is en maak het onderdeel<br />

van je adviesgesprek.<br />

Ook bij Actief Klantbeheer gaat het in wezen om<br />

ondernemerschap. Wat is je missie, hoe is je kantoor<br />

ingericht, wat wil je voor je klanten betekenen en welke<br />

klanten wil je eigenlijk? Veel kantoren weten niet dat<br />

ze de meeste aandacht besteden aan klanten die in feite<br />

niets opleveren en die totaal niet loyaal zijn. Als je dé<br />

vertrouwenspersoon wilt zijn én blijven van je klanten,<br />

dan zul je er moeten zijn tijdens alle belangrijke momenten<br />

in zijn of haar leven. Dat heet actief betrokken.<br />

En daar passen verdienmodellen bij.<br />

Wie support, tools, informatie, vakliteratuur, handreikingen<br />

zoekt om (verdere) stappen te maken met<br />

deze onderwerpen kan terecht bij niet-commerciële organisaties<br />

als INSVER en de Stichting Actief Klantbeheer.<br />

Als <strong>VVP</strong> zullen we zowel in print en online regelmatig<br />

aandacht besteden aan deze voor adviseurs belangrijke<br />

onderwerpen. Lees bijvoorbeeld elke vrijdag<br />

onze nieuwsbrief.<br />

Veel inspiratie en leesplezier. n<br />

WILLEM VREESWIJK<br />

HOOFDREDACTEUR / willem@vvponline.nl<br />

NR 5 NOVEMBER 20<strong>23</strong> <strong>VVP</strong> | 3


COLOFON<br />

<strong>VVP</strong>, KENNIS- EN INSPIRATIEMAGAZINE<br />

VOOR FINANCIEEL ADVISEURS<br />

Uitgave van <strong>VVP</strong> Nederland<br />

Tachtigste jaargang<br />

I<br />

nhoud<br />

UITGEVER EN HOOFDREDACTEUR<br />

Willem Vreeswijk 06-10630149,<br />

willem@vvponline.nl<br />

(EIND)REDACTEUR<br />

Toon Berendsen 06-12907930,<br />

toon@vvponline.nl<br />

PERSBERICHTEN, REACTIES, IDEEËN<br />

vvp@vvponline.nl<br />

REDACTIE-ADRES<br />

Wapendragervlinder 29, 3544 DL Utrecht<br />

SENIOR ACCOUNTMANAGER/TRAFFIC<br />

Arjan Cornelisse, 06-10628564,<br />

arjan@vvponline.nl<br />

ABONNEMENTENSERVICE<br />

abonneeservice@vvponline.nl<br />

WEBSITE www.vvponline.nl<br />

ABONNEMENTSPRIJS 20<strong>23</strong> (EXCL. BTW)<br />

Binnenland en België 175 euro. Financieel<br />

onafhankelijk adviseurs met een AFMinschrijving<br />

komen in aanmerking voor<br />

het gereduceerde tarief van 61 euro.<br />

Aanvragen voor dit tarief via<br />

abonneeservice@vvponline.nl.<br />

Abonnementen gelden voor één jaar en<br />

worden – zonder tegenbericht – automatisch<br />

verlengd. Opzeggingen dienen uiterlijk<br />

twee maanden voor het aflopen van<br />

de abonnementsperiode te geschieden.<br />

Opzeggen kan schriftelijk (per e-mail) of<br />

telefonisch (06-10628564).<br />

Advertentieplaatsingen worden uitgevoerd<br />

overeenkomstig ‘De Regelen 2022 Stichting<br />

ROTA’<br />

COPYRIGHT <strong>VVP</strong> Nederland, 20<strong>23</strong><br />

VORMGEVING/PREPRESS<br />

Peter Beemsterboer, Beemsfoto<br />

DRUK<br />

Veldhuis Media BV, Meppel. Deze uitgave is<br />

gedrukt op FSC-papier<br />

7 14 16 67<br />

7 <strong>VVP</strong> ADVIES AWARD 20<strong>23</strong> Veldhuis Advies wint finale <strong>VVP</strong> Advies<br />

Award 20<strong>23</strong><br />

13 UIT DE ADVIESPRAKTIJK Adviestoppers over ondernemerschap.<br />

Ilse Bosland (Juffrouw Polis) en André van Luijk (Bureau van Luijk)<br />

22 HET VUUR VAN... Mark de Niet (Nh1816)<br />

26 SAMEN BETROKKEN Frank Jacobs van JacobsVerzekerd<br />

26 KATERN RISICOBEHEER & PREVENTIE Met bijdragen van Jack<br />

Vos (Onesurance), Kees van Montfort en Gert de Jong (Hogeschool<br />

van Amsterdam), Wim van de Weg (SVC Groep), Avéro Achmea,<br />

Get More Systems, Klap, Nationale-Nederlanden<br />

46 LETSELSCHADE Coen de Koning (Slot Letselschade): ‘Geef<br />

mensen weer de regie over hun eigen leven’<br />

50 ACTUEEL OP DE KORREL Toon Berendsen: ‘Boeman of<br />

boezemvriend?’<br />

54 SAMENLEVING Henk Jansen (Expat Mortgages) ‘Wie ken je?‘<br />

57 KEN JE VAK! Katern met need-to-know-informatie voor adviseurs,<br />

met onder meer de rubrieken Leren van Kifid-uitspraken,<br />

Compliance, Klantgerichtheid, Inkomen, Permanent Actueel en<br />

Duurzaamheid<br />

74 MONEYVIEW Martin Koot (MoneyView): ‘Let op: deze column is<br />

ISSN: 1388-2724<br />

moeilijk leesbaar’<br />

NR 5 NOVEMBER 20<strong>23</strong> <strong>VVP</strong> | 5


<strong>VVP</strong> ADVIES AWARD<br />

Finalisten en jury van de<br />

<strong>VVP</strong> Advies Award 20<strong>23</strong>.<br />

Veldhuis Advies<br />

wint finale <strong>VVP</strong><br />

Advies Award 20<strong>23</strong><br />

VELDHUIS ADVIES HEEFT DE FINALE GEWONNEN VAN DE <strong>VVP</strong> ADVIES AWARD<br />

20<strong>23</strong>. DE ANDERE FINALISTEN WAREN ABC PENSIOEN EN SINIOR FINANCIEEL<br />

ADVIES. DE DRIE FINALISTEN WAREN EERDER AL UITGEROEPEN TOT WINNAAR<br />

IN HUN EIGEN CATEGORIE (RESP. ZAKELIJK ADVIES, PENSIOEN ADVIES EN<br />

HYPOTHEEK ADVIES). HET (ONLINE) PUBLIEK KOOS TIJDENS DE LIVE UITZENDING<br />

VAN DE FINALE IN DE BELEVINGSSTUDIO’S VAN FIRST IMPRESSION DE WINNAAR.<br />

IN TOTAAL WERDEN BIJNA 3.000 UNIEKE STEMMEN UITGEBRACHT.<br />

TEKST TOON BERENDSEN | BEELD JEFFREY KORTE<br />

NR 5 NOVEMBER 20<strong>23</strong> <strong>VVP</strong> | 7


<strong>VVP</strong> ADVIES AWARD<br />

Veldhuis Advies zet in op gelukkige medewerkers,<br />

die vervolgens zorgen voor blije<br />

klanten. Het uitgangspunt hierbij, zo<br />

schetsten algemeen directeur Bob Veldhuis<br />

en commercieel directeur Dick Vos, in hun<br />

pitch, is ITTI. Dit staat voor Investeren, Trots, Tevreden,<br />

Inspireren.<br />

Veldhuis en Vos: “Sfeer en cultuur zijn bij Veldhuis<br />

Advies warm en vrouwelijk. Omdat wij weten dat vitale<br />

en gelukkige medewerkers leiden tot zeer tevreden<br />

klanten. Wij zijn niet geïnteresseerd in kortetermijnwinst<br />

maar langetermijncontinuïteit. Wij stimuleren<br />

bewegen tijdens het werk. Wij voeren geen beoordelingsgesprekken<br />

maar zijn met onze medewerkers in<br />

gesprek over hun welzijn en persoonlijke ontwikkeling.<br />

We zijn erin geslaagd overuren uit te bannen.”<br />

Veldhuis Advies neemt de titel over van Jähnig +<br />

Ter Braak (winnaar 2022). Eerdere winnaars waren: Adviesgroep<br />

De Vogel (2021), Assurantiekantoor Keijzerwaard<br />

(2020) en Robbe Financiële Raadgevers (2019).<br />

De Award is in 2019 in het leven geroepen om het adviesvak<br />

als geheel een podium te bieden én gezamenlijk<br />

(nog meer) trots op het maatschappelijk uiterst relevante<br />

adviesvak uit te stralen.<br />

Bob Veldhuis en Dick Vos geflankeerd door juryvoorzitter<br />

Richard Meinders en juryvoorzitter Maureen du Toit.<br />

Veldhuis Advies, lid van Adfiz (Bob Veldhuis was 12,5<br />

jaar bestuurslid van Adfiz, waaronder voorzitter),<br />

stond in de finale tegenover ABC Pensioen en Sinior Financieel<br />

Advies. ABC Pensioen, onderdeel van Vrieling,<br />

had een leuke pitch waarbij behalve teamleider Jan Ids<br />

Douma ook veel medewerkers op het podium stonden,<br />

Aan het einde van de pitch draaiden zij zich om en was<br />

op de rug van iedere medewerker een waarde van het<br />

kantoor te lezen.<br />

Douma: “Wij proberen ons zo goed mogelijk in te<br />

leven in de klant. Wij doen dat met plezier. Er bestaat<br />

zoiets als de zorgplicht, wij hebben het over zorgpret.<br />

Het mooiste compliment dat wij kunnen krijgen, is dat<br />

de klant de pensioenmaterie begrijpt.”<br />

Ninorta Demir van Sinior maakte in haar pitch duidelijk<br />

hoe belangrijk zij het vindt om iets te betekenen<br />

voor de samenleving. Ook al zijn het vaak langdurige<br />

trajecten, zij probeert ook een hypotheek tot stand<br />

brengen voor mensen die om wat voor reden dan ook<br />

8 | <strong>VVP</strong> NR 5 NOVEMBER 20<strong>23</strong>


<strong>VVP</strong> ADVIES AWARD<br />

moeilijker bemiddelbaar zijn. Demir vertelde dat zij<br />

van haar moeder, die in haar eentje vijf kinderen grootbracht,<br />

leerde om dankbaar te zijn voor de kansen die<br />

zij heeft gekregen en die helaas niet iedereen gegund<br />

zijn. Graag doet zij iets terug. “Ik wil mensen blij maken,<br />

door hen met mijn ervaring te helpen bij het realiseren<br />

van hun droomhuis.”<br />

HOMMAGE<br />

De Award wil, aldus hoofdredacteur en eigenaar Willem<br />

Vreeswijk van <strong>VVP</strong>, een hommage zijn aan de advieshelden.<br />

En de trots op het vak terugbrengen. De vorige<br />

winnaars van de Award hebben zonder uitzondering<br />

gemerkt hoe positief de uitstraling is. De winnaar van<br />

vorig jaar, Jähnig + Ter Braak vertelde tijdens de finale:<br />

“De Award geeft ontzettend veel exposure. Het is<br />

als een sneltrein waar je in terecht komt, positief dan.<br />

Heel veel deuren gingen open. We zijn een jaar verder<br />

en merken nog steeds de positieve effecten, zoals de<br />

groei van ons kantoor en personeel dat onze kant op<br />

komt.”<br />

Het principe is dat spotters kantoren zoeken die zij<br />

klantgericht vinden. Een jury bepaalt daarna de winnaar<br />

van de Award in de zes sectoren die de prijs bestrijkt.<br />

De zes categoriewinnaars gaan door naar de<br />

halve finale, waar ze een pitch doen en de jury de drie<br />

kantoren kiest die door mogen naar de finale. De zes<br />

Jan Ids Douma en team, winnaars categorie Pensioen.<br />

‘Het is van groot belang<br />

om te laten zien dat we<br />

een leuke branche zijn’<br />

categoriewinnaars waren dit jaar: Buro Philip van den<br />

Hurk (Particulier), Veldhuis Advies (Zakelijk), Sinior<br />

Financieel Advies (Hypotheken), ABC Pensioen (Pensioen),<br />

Noventas (Niche) en Van Steensel Assurantiën<br />

(Duurzaamheid).<br />

NIEUWKOMERS<br />

Thomas verzekert won de aparte categorie Nieuwkomers.<br />

Ook Thomas van Uunen kwam even het podium<br />

op. Van Uunen “helpt bedrijven te groeien met relevant<br />

risicoadvies. Ik geloof in denken in kansen in plaats<br />

van in problemen. Ik help de klanten direct en persoonlijk.”<br />

Van Uunen liet in een filmpje een van zijn klanten<br />

aan het woord, een bedrijf dat door een forse brand<br />

werd getroffen. “Thomas stond binnen een uur op de<br />

stoep en is twee weken niet meer weggeweest. Hij zorgde<br />

ervoor dat alles uit onze handen werd genomen voor<br />

zover het om de verzekeringskant ging.”<br />

Van Uunen maakt evenals zijn voorganger Juffrouw<br />

Polis (die de prijs in 2022 won) graag gebruik van de so-<br />

NR 5 NOVEMBER 20<strong>23</strong> <strong>VVP</strong> | 9


<strong>VVP</strong> ADVIES AWARD<br />

cial media om zichzelf te presenteren, maar ook “om te<br />

laten zien hoe boeiend het vak is. Ik probeer een voorbeeld<br />

te zijn.”<br />

Richard Meinders (SVC Groep en voorzitter van de<br />

jury van de <strong>VVP</strong> Advies Award) onderstreepte tegenover<br />

Maureen du Toit, die de finale voor de vijfde keer<br />

presenteerde, het belang om mensen (jongeren maar<br />

ook zij-instromers) warm te maken voor het adviesvak.<br />

“We hebben 11.000 vacatures in de financiële sector. En<br />

wij zijn niet de enige branche die nieuwe medewerkers<br />

zoekt, de concurrentie met andere sectoren is groot.<br />

Het is dus van groot belang om te laten zien dat we een<br />

leuke branche zijn om in te werken. Dan helpt het dat<br />

je trots uitstraalt. We hebben prachtige winnaars gehad,<br />

gemerkt hoe trots deze kantoren zijn. Dat enthousiasme<br />

hebben we we nodig om nieuwe mensen aan<br />

onze branche te binden.”<br />

Meinders: “Ik zie dat er in een consoliderende<br />

markt ontzettend veel starters zijn. Vroeger heette<br />

zo’n bedrijf dan Assurantiekantoor Jansen. Nieuwkomers<br />

proberen meer de verbinding te leggen en bij<br />

zichzelf te blijven door hun voornaam te gebruiken. De<br />

genomineerden voor deze award waren dit jaar: IJdo &<br />

Sahin Financieel Advies, Sven & Katja en Thomas Verzekert.<br />

Zij staan dicht bij mensen.”<br />

Ninorta Demir van Sinior, winnaar categorie Hypotheken.<br />

Thomas van Uunen: ‘Laat zien hoe mooi ons vak is.’<br />

DE NIEUWE DOMINEE<br />

Tijdens de middag betraden nog enkele anderen het<br />

podium. Indra Frishert (Dazure) riep de sector op de<br />

portemonnee te trekken en een ruimte beschikbaar te<br />

stellen voor het tweede ALS Financieel Diner op 31 oktober<br />

2024.<br />

Robert van den Bout, auteur van ‘De Nieuwe Dominee’,<br />

hield een pleidooi voor de liefde. Of in ieder<br />

geval minder leven vanuit het denkbrein, maar meer<br />

vanuit het hartbrein en doebrein. Van den Bout: “Voor<br />

het eerst in de geschiedenis zijn er meer mensen niet-<br />

10 | <strong>VVP</strong> NR 5 NOVEMBER 20<strong>23</strong>


<strong>VVP</strong> ADVIES AWARD<br />

Robert van den Bout: ‘AI is niet meer te stoppen, maar adviseurs<br />

gaan het winnen op hartbrein.’<br />

gelovig dan gelovig. Daar liggen kansen voor bedrijven,<br />

want waar geloven mensen dan wel in? De koopman<br />

heeft gewonnen van de oude dominee, maar gaat het<br />

niet winnen van de nieuwe dominee die morele ambitie<br />

heeft. Je moet zorgen dat je met een oog voor de samenleving<br />

opereert. Dat vraagt andere keuzes. We zullen<br />

meer keuzes moeten gaan maken met het hart in<br />

plaats van met het hoofd.<br />

“Als we begrijpen en voelen, gebeurt er nog niks.<br />

Kiezen is een werkwoord, we hebben er het passionele<br />

doebrein voor nodig. Anders zijn het woorden, maar<br />

geen daden. Hoofd, hart, handen. Intellect, intuïtie, interactie.<br />

Als u het hoofd koel houdt en uw hart warm,<br />

gaan uw handen vanzelf de goede dingen doen.”<br />

Op deze manier kunnen adviseurs ook het verschil<br />

blijven maken, nu kunstmatige intelligentie (denkbrein)<br />

oprukt. “AI is niet meer te stoppen. Maar jullie<br />

gaan het winnen op hartbrein.”<br />

‘Er zijn veel starters in<br />

deze consoliderende<br />

markt’<br />

JURY<br />

De jury van de <strong>VVP</strong> Advies Award bestaat uit voorzitter<br />

Richard Meinders (SVC Groep), Odette Bakker (Dazure),<br />

Ingrid Oudhuis (Scildon), Robin van Beem (Polis<br />

Advocaten), Edwin Bosma (BHB Dullemond), Bob Klijn<br />

(Söderberg & Partners) en Jack Vos (Onesurance). n<br />

De <strong>VVP</strong> Advies Award 20<strong>23</strong> is mede mogelijk gemaakt door<br />

Aegon, Allianz, AnsvarIdéa, ARAG, a.s.r., Avéro Achmea,<br />

BLG Wonen, DAS, Dazure, De Goudse, Doelbeleggen, Florius,<br />

GetMore Systems, ING, Klaverblad, Lloyds Bank,<br />

Nationale-Nederlanden, Nedasco, Nh1816, NNEK, OAKK,<br />

Obvion, Scildon, SVC Groep, TAF en VKG.<br />

NR 5 NOVEMBER 20<strong>23</strong> <strong>VVP</strong> | 11


UIT DE ADVIESPRAKTIJK<br />

Over de<br />

schutting<br />

Uit de adviespraktijk, de rubriek waarin financieel adviseurs open<br />

zijn over hun uitdagingen en dilemma’s als ondernemers, kijkt dit<br />

keer letterlijk over de schutting met André van Luijk. Of eigenlijk<br />

niet over de schutting maar op het erf van zijn broer Peter, die<br />

boert in Westbroek. Het blijkt dat de uitdagingen voor de agrariër<br />

en transporteur/expediteur Peter en hypotheekadviseur André (op de foto op<br />

de trekker) helemaal niet zoveel verschillen.<br />

Verder dit keer in deze rubriek ook weer Juffrouw Polis, die de afgelopen<br />

twee jaar een duidelijke ontwikkeling naar volwassenheid heeft doorgemaakt.<br />

FOTO PETER BEEMSTERBOER<br />

NR 5 NOVEMBER 20<strong>23</strong> <strong>VVP</strong> | 13


UIT DE ADVIESPRAKTIJK<br />

“HET GAAT GOED MET JUFFROUW POLIS. DAAR BEN IK TROTS OP. HET BLIJFT AF<br />

EN TOE ONWERKELIJK DAT VANUIT EEN RELATIEF SIMPEL IDEE OM VIDEO’S TE<br />

MAKEN EN CONTENT TE DELEN OVER VERZEKERINGEN EEN DAADWERKELIJK<br />

GOEDLOPEND INTERMEDIAIR IS ONTSTAAN. UITEINDELIJK GAAT HET OM HET<br />

ADVIES DAT IK GEEF EN HET VERTROUWEN DAT JE KRIJGT VAN MENSEN. EN DIE<br />

KRING BLIJFT ZICH UITBREIDEN, JUFFROUW POLIS GAAT HEEL NEDERLAND DOOR.<br />

DIT GEEFT MIJ ENORM VEEL ENERGIE OM TE KNALLEN.”<br />

Vol gas in de<br />

goede richting<br />

TEKST WILLEM VREESWIJK | BEELD WENDY KEEKSTRA FOTOGRAFIE<br />

De ondernemer achter Juffrouw Polis is Ilse<br />

Bosland. Ze zette in 2022 weer belangrijke<br />

ondernemersstappen en was onder<br />

meer winnaar van de <strong>VVP</strong> Advies Award in<br />

de categorie Nieuwkomers. “Soms gebeuren<br />

er dingen in je leven waardoor je in één klap volwassen<br />

wordt. Dit komt in alles tot uiting, ook binnen<br />

mijn bedrijf. Waar ik eerder nog niet een concreet doel<br />

had, heb ik nu meer focus en weet ik welke richting ik<br />

wil aanhouden. Ik heb mijzelf beter leren kennen, weet<br />

wat ik wel en niet wil en anticipeer daarop. Juffrouw<br />

Polis is natuurlijk nog steeds blij en vrolijk en geeft de<br />

branche kleur, maar ik vind vooral de inhoud belangrijk.<br />

Inhoud die van waarde is voor mijn relaties en volgers<br />

op social media, maar ook voor mijn collega’s binnen<br />

de branche.”<br />

“Nu ik honderd procent met Juffrouw Polis bezig<br />

kan zijn, zie ik wat ik – naast een mooi merk – ook<br />

aan mooie relaties heb opgebouwd de afgelopen jaren.<br />

Waar het begon met een knipoog naast mijn baan op<br />

het kantoor van mijn vader is het nu mijn inkomen.<br />

Dat vergt toch een andere, serieuzere aanpak.”<br />

Ze doet het niet alleen. Om stappen te maken schakelde<br />

Ilse de hulp in van Janine Oskam, een bekende<br />

uit de branche, die nu haar persoonlijke coach is als het<br />

om ondernemen gaat. “Ik kan dat iedere ondernemer<br />

aanraden. Het is belangrijk om als adviesondernemer<br />

ook zelf met iemand te sparren. Laatst zei ze dat ze mij<br />

zag als expert met een herkenbaar merk en zeer toegankelijk.<br />

Dat geeft uiteraard zelfvertrouwen. Janine<br />

houdt me een spiegel voor en zorgt dat ik focus houd<br />

op mijn doelen.”<br />

E-BOOK<br />

Juffrouw Polis bedient zowel particulieren als ondernemers.<br />

Maar toch ligt de focus inmiddels meer op het<br />

adviseren van ondernemers. “Weet je hoe gaaf het is<br />

om een ondernemer op zijn risico’s te wijzen? Een ondernemer<br />

is vooral met zijn bedrijf bezig, heel logisch,<br />

maar let niet op wat er allemaal mis kan gaan. Dat is<br />

mijn taak als adviseur. Speciaal daarvoor heb ik een<br />

e-book geschreven: De kortste weg naar Vrolijk Zakendoen.<br />

Hierin geef ik tips om alvast na te denken over de<br />

mogelijke risico’s die je loopt als ondernemer. Grappig<br />

detail is dat er inhoudelijk amper over verzekeringen<br />

wordt gesproken en toch zeg je er al een heleboel mee.<br />

Het e-book is al vaak gedownload en er komt zeker een<br />

vervolg op.”<br />

14 | <strong>VVP</strong> NR 5 NOVEMBER 20<strong>23</strong>


UIT DE ADVIESPRAKTIJK<br />

Ilse Bosland:<br />

‘Van waarde voor<br />

ondernemers.’<br />

PURE WINST<br />

Ilse ziet haar provisie-inkomsten snel groeien omdat ze<br />

werkt vanuit risicomanagement. “Je bent voor een ondernemer<br />

van waarde als je zijn bedrijf binnenloopt en<br />

aan de meterkast kunt zien of er risico is op brand. Dit<br />

is een klein voorbeeld. Zo zijn er natuurlijk nog meer<br />

zaken waar je als adviseur een ondernemer op kunt wijzen.<br />

Ze staan af en toe met open mond te kijken als ik<br />

zoiets zeg. Maar zulke tips verkleinen de kans op schades<br />

en zijn dus al heel waardevol.”<br />

Startende ondernemers, jonge of oudere ondernemers,<br />

online ondernemers, miljoenenbedrijven of een<br />

ZZP’er om de hoek, Ilse loopt voor niemand weg. “De<br />

afwisseling van de verschillende soorten bedrijven die<br />

ik voorbij zie komen, houden mij scherp en actueel.<br />

Daarnaast stel ik heel veel vragen, want zo kom je heel<br />

veel te weten over het bedrijf of die specifieke sector. Ik<br />

wil precies weten hoe bepaalde processen werken, hoe<br />

een bedrijf is opgebouwd en waarom op die manier. Alles<br />

wat ik leer kan ik bij een volgende ondernemer weer<br />

toepassen in de praktijk. Dat is toch pure winst!”<br />

Zoals al genoemd won Juffrouw Polis vorig jaar de<br />

<strong>VVP</strong> Advies Award in de categorie Nieuwkomers. Inmiddels<br />

is ze opgevolgd door Thomas Verzekert. Voor<br />

Ilse is Thomas van Uunen een waardig opvolger. “We<br />

kennen elkaar goed, trekken ook met elkaar op en hebben<br />

samen wel eens een adviestraject gedaan. Net als ik<br />

wil hij anderen enthousiast maken voor het adviesvak.<br />

Thomas heeft een hele eigen aanpak en is een echte<br />

frisdenker. Een aanwinst voor de sector.” n<br />

NR 5 NOVEMBER 20<strong>23</strong> <strong>VVP</strong> | 15


UIT DE ADVIESPRAKTIJK<br />

‘Uiteindelijk<br />

draait alles om<br />

ondernemerschap’<br />

André (boven) en Peter van Luijk.<br />

16 | <strong>VVP</strong> NR 5 NOVEMBER 20<strong>23</strong>


UIT DE ADVIESPRAKTIJK<br />

NORMAAL STAAT ANDRÉ VAN LUIJK CENTRAAL IN DEZE RUBRIEK, MAAR<br />

DIT KEER LAAT <strong>VVP</strong> VOORAL ZIJN BROER PETER, TRANSPORTONDERNEMER<br />

EN BOER, AAN HET WOORD. UIT HET GESPREK WORDT DUIDELIJK DAT<br />

ONDERNEMERSUITDAGINGEN ZICH BEPAALD NIET BEPERKEN TOT DE FINANCIËLE<br />

ADVIESSECTOR. BLIJF ONDERNEMEN EN ZOEKEN NAAR NIEUWE WEGEN. ANDRÉ IS<br />

NET GESTART MET EEN COÖPERATIEVE FRANCHISE VOOR FINANCIEEL ADVISEURS.<br />

Blijf vooral<br />

bevlogen<br />

TEKST TOON BERENDSEN | BEELD PETER BEEMSTERBOER<br />

De vorige afleveringen van Uit de adviespraktijk<br />

sprak <strong>VVP</strong> met André van Luijk op zijn<br />

advieskantoor in Rotterdam, dit keer is de<br />

locatie een heel andere: de boerderij van<br />

zijn broer Peter in Westbroek. Een heel andere,<br />

veel relaxtere omgeving. André: “In de stad is iedereen<br />

gejaagd, hier ervaar je nog echt de rust van het<br />

groen.”<br />

André is niet de financieel adviseur van Peter, die<br />

met de financiële sector eigenlijk niet zoveel te maken<br />

heeft. De boerderij is niet afhankelijk van financiering<br />

door de bank. Daar is hij blij mee, want “banken lenen<br />

niet zo makkelijk meer geld aan boeren, nu de stikstofproblematiek<br />

als een zwaard van Damocles boven agrarische<br />

bedrijven hangt. Ik wil graag een melkrobot, omdat<br />

dit efficiënter is dan de melkput die we nu hebben<br />

en opdat ik mijn tijd beter kan indelen. Dan heb je het<br />

over een investering van zo’n 150.000 euro, nog even<br />

los van de benodigde verbouwing van de stal. Ik zou de<br />

voorkeur hebben om dit middels financial lease aan te<br />

schaffen om zo voldoende cash flow te behouden om te<br />

kunnen ondernemen. Over het algemeen is dan een bepaald<br />

percentage aan aanbetaling vereist en resterend<br />

moet dan over 60 of 72 maanden afgelost worden. Dit<br />

is in de transportwereld heel gebruikelijk bij de aanschaf<br />

van materieel.”<br />

Veel meer is André sparring partner. André: “Uiteindelijk<br />

draait alles om ondernemerschap. En 80 procent van de<br />

uitdagingen zijn voor alle ondernemers hetzelfde.”<br />

VRACHTWAGENCHAUFFEUR<br />

Het was niet per se Peters ambitie om boer te worden.<br />

“Ik ben begonnen als vrachtwagenchauffeur. In 2011<br />

besloot ik eigen rijder te worden. Inmiddels heb ik een<br />

transport- en expeditiebedrijf met drie vrachtwagens<br />

en we plannen wekelijks diverse charters die voor ons<br />

rijden. Daarnaast regelen we met ons expeditiebedrijf<br />

zendingen wereldwijd.<br />

“Ik ben getrouwd met de enige dochter van boer<br />

Kees en Wilma van den Broek. Geleidelijk ben ik ook<br />

steeds meer op de boerderij gaan werken. Sinds vijf<br />

jaar zijn we bezig de boerderij over te nemen, we gaan<br />

hier ook wonen. Ik had altijd al wel iets met boeren. Als<br />

kind speelden André en ik veel bij boeren op het erf.<br />

“Wij hebben 40 melkkoeien. Daarmee zijn we een<br />

bescheiden speler. Wij zouden volgens de wet- en regelgeving<br />

72 koeien mogen hebben, maar groter is niet<br />

altijd beter. Groter wil niet zeggen dat je meer verdient.<br />

Je kosten worden immers ook hoger. Het is dan nog<br />

maar de vraag of je onder de streep meer overhoudt.<br />

“Wij zoeken het eerder in diversificatie. Bij ons<br />

kun je de evenementenruimte ‘De Dassenburcht’ boe-<br />

NR 5 NOVEMBER 20<strong>23</strong> <strong>VVP</strong> | 17


UIT DE ADVIESPRAKTIJK<br />

André van<br />

Luijk: ‘Stoer<br />

wat mijn broer<br />

doet’<br />

18 | <strong>VVP</strong> NR 5 NOVEMBER 20<strong>23</strong>


UIT DE ADVIESPRAKTIJK<br />

ken voor een feest of bijeenkomst. Dit loopt zeker in de<br />

weekenden heel goed, zonder dat we er speciaal reclame<br />

voor maken. We laten nu wel een bedrijfsfilm maken<br />

om op internet te zetten, om ook gedurende week meer<br />

bedrijven en andere organisaties naar de locatie te trekken<br />

voor vergaderingen. We willen ook graag enkele recreatiewoningen<br />

op ons terrein plaatsen om zo ook een<br />

verdienmodel voor de toekomst te behouden. Dat is nog<br />

niet zo makkelijk, omdat er allerlei regels gelden. Ik snap<br />

dat er regels zijn, maar het zou niet zo moeten zijn dat<br />

zij initiatieven dood slaan. Het kabinet wil dat er minder<br />

wordt geboerd. Dan moet je boeren wel de ruimte geven<br />

om alternatieve inkomstenbronnen aan te boren.”<br />

ONEERLIJK<br />

De stikstofproblematiek weegt zwaar op de agrarische<br />

sector. Peter vertelt dat hij ook een keer met de trekker<br />

de snelweg op is gegaan, hoewel demonstreren niet<br />

zo in zijn aard ligt. “Laten we vooral in gesprek blijven.<br />

Maar het voelt nog steeds oneerlijk hoe wij als boeren<br />

worden behandeld.”<br />

Op het moment van het schrijven van dit artikel<br />

was net bekend geworden dat Schiphol nog even onverminderd<br />

mag blijven doorvliegen, mede doordat de<br />

luchthaven boerderijen in de buurt en daarmee stikstofrechten<br />

heeft opgekocht. Van Luijk vindt het principieel<br />

onjuist dat industriële bedrijven op die manier<br />

hun positie veilig kunnen stellen. “Ik vind dat als boerderijen<br />

worden opgekocht, de stikstofrechten binnen<br />

de agrarische sector moeten blijven. Er is een omrekenfactor<br />

om NH3 tegen Nox uit te wisselen, maar dat is in<br />

mijn ogen nog steeds een oneigenlijke manier voor de<br />

industriële sector om hun stikstofuitstoot af te kopen.”<br />

Van Luijk vindt dat iedereen zijn verantwoordelijkheid<br />

moet nemen, ook de boeren. “Het is zaak dat we zoveel<br />

mogelijk lokaal gaan produceren. Het is bizar om te<br />

zien hoeveel goede producten wij exporteren en hoeveel<br />

inferieure producten wij importeren. Dat geldt ook<br />

voor ons voedsel. Sowieso denk ik dat je minder afhankelijk<br />

zou moeten willen zijn van het buitenland. Als<br />

land moet je toch redelijk zelfvoorzienend zijn, helemaal<br />

als het gaat om het voedsel.”<br />

PROVISIEVERBOD<br />

André vindt het wel ‘stoer’ wat zijn broer doet als boer<br />

(en als transporteur/expediteur). “Het zijn geen gemakkelijke<br />

bedrijfstakken om in te werken. Transportbedrijven<br />

merken het vaak als eerste als de economische<br />

activiteit minder wordt. Het is bovendien een zeer<br />

concurrerende markt. Ik zie daar wel een parallel met<br />

de markt van hypotheekadvies. Daar concurreer je ook<br />

sterk op tarief.”<br />

NR 5 NOVEMBER 20<strong>23</strong> <strong>VVP</strong> | 19


UIT DE ADVIESPRAKTIJK<br />

Peter van Luijk: ‘Groter<br />

wil niet zeggen dat je<br />

meer verdient’<br />

André vindt dat wet- en regelgeving boeren letterlijk<br />

verstikken. “Over tien, vijftien jaar vinden we waarschijnlijk<br />

dat het allemaal doorsloeg. Maar dan is de<br />

schade al geleden. Maar dit is hoe die maatschappelijke<br />

processen werken. Het is hetzelfde verhaal als van het<br />

provisieverbod. Advies is onbereikbaar geworden voor<br />

mensen met een kleine portemonnee. Overlijdensrisicoverzekeringen<br />

en andere inkomensbescherming, typisch<br />

brengproducten, worden nauwelijks meer gesloten.<br />

Er is voor gewaarschuwd door de sector, maar het<br />

is toch gebeurd. Nu het kalf verdronken is, probeert de<br />

AFM met voorlichting de put nog enigszins te dempen.”<br />

Overigens gelooft André dat niemand nu nog terug<br />

zou willen naar de situatie van voor het provisieverbod.<br />

“Ook niet de adviseurs die tot op het laatst hun hakken<br />

in het zand hebben gezet en soms nog steeds lopen te<br />

klagen. Ik vind het heel belangrijk dat de boeren zich<br />

laten zien. Als in de zorg medewerkers te weinig salaris<br />

krijgen, gaan ze gelijk de straat op. Boeren zijn van nature<br />

geneigd op hun erf te blijven. Dus laat vooral van<br />

je horen. Maar speel ondertussen ook in op de veranderingen.<br />

Dat bewonder ik aan mijn broer, dat hij nieuwe<br />

wegen en oplossingen probeert te vinden. Dat is iets<br />

wat we allebei hebben: niet blijven hangen in het probleem,<br />

maar kijken hoe je het probleem kunt oplossen.”<br />

COÖPERATIEVE EXPERTDESK<br />

André zelf neemt ook graag het initiatief. Zo is hij onlangs<br />

gestart met een coöperatieve expertdesk. André:<br />

“Onze coöperatie, met beperkte aansprakelijkheid,<br />

fungeert voornamelijk als een faciliterende entiteit<br />

voor adviseurs. De leden van de coöperatie maken gebruik<br />

van Bureau Van Luijk als hun centrale organisatie<br />

met een gedeelde vergunning. Via Bureau Van Luijk<br />

krijgen ze toegang tot geldverstrekkers en kunnen ze<br />

hun klanten van dienst zijn. Bovendien hebben we actieve<br />

zorgplichtmaatregelen, wat resulteert in sterke<br />

klantenbinding en veel doorverwijzingen. Zowel startende<br />

ondernemers als bestaande ondernemers zijn<br />

welkom om zich bij ons aan te sluiten. Als lid van de<br />

coöperatie ben je verantwoordelijk voor je eigen klanten,<br />

maar je werkt ook nauw samen door kennis, opleidingen<br />

en trainingen te delen. Zelfs tijdens vakanties<br />

kun je blijven samenwerken, waardoor je dossiers<br />

kunt overdragen. We hebben een gemeenschappelijke<br />

uitstraling en werkwijze die we gezamenlijk ondersteunen.<br />

“De snel veranderende regelgeving, steeds hogere<br />

eisen van klanten en de opkomst van digitalisering<br />

(zoals kunstmatige intelligentie, brondata en big data)<br />

maken het steeds uitdagender om als individuele adviseur<br />

op hoog niveau te blijven presteren. Door samen<br />

te werken binnen een solide structuur met andere ondernemers<br />

kunnen we effectiever optreden richting<br />

geldverstrekkers en kunnen we bouwen op een sterke<br />

professionele basis.” n<br />

20 | <strong>VVP</strong> NR 5 NOVEMBER 20<strong>23</strong>


HET NIEUWE VUUR RISICO’S VAN...<br />

HET VUUR VAN...<br />

22 | <strong>VVP</strong> NR 5 NOVEMBER 20<strong>23</strong>


HET VUUR VAN...<br />

ER ZIJN VEEL PRACHTIGE MENSEN IN ONZE<br />

SECTOR DIE ELKE DAG HET BESTE GEVEN<br />

WAT IN HEN ZIT. IN ‘HET VUUR VAN’ ZET <strong>VVP</strong><br />

DEZE MENSEN OP EEN VOETSTUK.<br />

TEKST MARK DE NIET<br />

Wat een baan hè! Soms roep ik het<br />

iets te hard en schrikken de collega’s<br />

om me heen. Dan staat er<br />

een bedankje in mijn mailbox of<br />

de bevestiging dat we een maatschappelijk<br />

initiatief gaan oppakken<br />

samen met een financieel adviseur.<br />

Samen voor de klant met oog voor de wereld om<br />

hem heen. Dat is wat bij mij het vuur aanwakkert. Met<br />

mijn collega’s in het marketingteam en een lokale financieel<br />

adviseur nadenken over diens lokale zichtbaarheid<br />

en gelijktijdig iets goeds betekenen voor een<br />

ander. Werken voor de coöperatie.<br />

Nh1816 houdt in dat je de klant echt centraal mag<br />

stellen. Nh1816 doet dit uitsluitend in samenwerking<br />

met zelfstandig financieel advieskantoren. Sinds mijn<br />

start in Oudkarspel als acceptant ben ik opgevoed in de<br />

werkwijze dat alles samen met een adviseur gaat. Een<br />

aantal jaren later zat ik als accountmanager aan tafel<br />

bij de kantoren om onze honderd procent keuze voor<br />

het intermediair uit te leggen.<br />

VERTROUWEN<br />

Tijdens een uitstapje naar de modebranche leerde ik<br />

waar mijn plek was. Pogingen om dezelfde samenwerking<br />

met kledingwinkels te krijgen als met verzekeringsadviseurs<br />

liepen op niets uit. Handelen in een product,<br />

dat je mooi of niet mooi vindt, is een andere tak van<br />

sport dan handelen in een product waarbij het vooral<br />

gaat om vertrouwen en een excellente dienstverlening.<br />

Na vier jaar keerde ik terug op het vertrouwde<br />

Nh1816-nest in een nieuw team. Mijn rol staat sindsdien<br />

en inmiddels tien jaar in het teken van onze coöperatie.<br />

In 2014 werd een vuurtje aangewakkerd in mij en<br />

de coöperatie met een tiental goede doelen evenementen<br />

die we samen met onze lokale adviseurs steunden.<br />

Inmiddels zijn we jaarlijks bij meer dan 200 maatschappelijke<br />

activiteiten, groot en klein, betrokken waarbij<br />

ons intermediair vooropgaat en wij met een team van<br />

‘Samen voor de klant<br />

met oog voor de wereld<br />

om hem heen’<br />

betrokken collega’s helpen om Nh1816 en de financieel<br />

adviseurs zichtbaar te maken en onze leden te laten<br />

deelnemen.<br />

Elke dag met zin naar je werk. Ons team werkt op<br />

de zolderetage van een monumentale boerderij aan de<br />

Dorpsstraat in Oudkarspel. En vooral op de momenten<br />

dat iedereen muisstil aan het werk is, roep ik even: wat<br />

een baan hè! n<br />

POWERED BY ANTOINETTE KALKMAN<br />

MARK DE NIET<br />

MARKETING & COMMUNICATIE NH1816<br />

NR 5 NOVEMBER 20<strong>23</strong> <strong>VVP</strong> | <strong>23</strong>


PARTNER IN KENNIS<br />

SINDS 12 OKTOBER KUNNEN PARTICULIERE KLANTEN VAN<br />

NATIONALE-NEDERLANDEN BIJ HET AFSLUITEN VAN EEN WOON-<br />

VERZEKERING ERVOOR KIEZEN BIJ SCHADE GEBRUIK TE MAKEN<br />

VAN DUURZAAM HERSTEL IN PLAATS VAN TRADITIONEEL HERSTEL<br />

OF VERVANGING. WIE KIEST VOOR DUURZAAM HERSTEL ONTVANGT<br />

KORTING OP DE PREMIE. DANKZIJ HAAR EIGEN SCHADEHERSTEL-<br />

NETWERK GARANDEERT NATIONALE-NEDERLANDEN BOVENDIEN<br />

KWALITEIT, SNELHEID EN GEMAK.<br />

Repareren in plaats van vervangen:<br />

Duurzaam, gemakkelijk<br />

én voordelig<br />

TEKST ONNO KRONENBERG<br />

Volgens Arjan Nollen, directeur<br />

Marketing & Verkoop Schade<br />

Intermediair bij Nationale-<br />

Nederlanden, is duurzaam<br />

schadeherstel in de verzekeringswereld<br />

in opkomst. “Wie schade heeft aan<br />

zijn huis of spullen, bijvoorbeeld door<br />

brand, storm of wateroverlast, is al snel<br />

geneigd om iets helemaal te vervangen.<br />

En dat is niet duurzaam. Daarom zet<br />

Nationale-Nederlanden in op duurzaam<br />

schadeherstel. Dat is beter voor het milieu.<br />

De boom die je anders nodig hebt<br />

om je kozijn of keukenblad te vervangen<br />

blijft nu staan.”<br />

SERVICE EN KWALITEIT<br />

Maar er zijn nog meer redenen om te<br />

kiezen voor duurzaam herstel, vindt<br />

Arjan. “Bouwmaterialen en bouwcapaciteit<br />

zijn op dit moment schaars.<br />

Wij zorgen ervoor dat klanten bij schade<br />

binnen 24 uur contact hebben met<br />

een hersteller uit ons herstelnetwerk.<br />

Daarnaast speelt de portemonnee een<br />

rol. We maken nu een periode van flinke<br />

inflatie door. Doordat de prijzen almaar<br />

stijgen, letten mensen logischerwijs<br />

goed op hun uitgaven. Klanten die<br />

bij hun woonverzekering voor duurzaam<br />

schadeherstel kiezen ontvangen<br />

bij ons een korting op hun premie. Ten<br />

slotte is herstel prettiger voor klanten.<br />

Vervanging betekent namelijk meestal<br />

veel rompslomp. Als je een vloer moet<br />

laten vervangen zit je veel langer in de<br />

troep dan als je het vloer laat herstellen.”<br />

ONDERDEEL VAN DE OPLOSSING<br />

“Wij zien veel voordelen voor de klant.<br />

En we zien ook dat er steeds meer<br />

technische mogelijkheden en slimme<br />

technieken zijn om de klant te helpen<br />

bij het duurzaam herstellen van de<br />

schade. We willen niet onderdeel zijn<br />

van het probleem, maar van de oplossing”,<br />

zegt Arjan. “Er zijn steeds meer<br />

mogelijkheden om de klanten te ontzorgen<br />

en tegelijkertijd een belangrijke<br />

bijdrage te leveren aan een duurzame<br />

maatschappij. Denk aan de inzet<br />

van natuurvriendelijke bouwmaterialen,<br />

lijm en verf. Of herstellers met een<br />

elektrisch wagenpark.”<br />

NET ZERO INSURANCE ALLIANCE<br />

Duurzaam schadeherstel sluit volgens<br />

Arjan bovendien goed aan bij het feit<br />

dat Nationale-Nederlanden zich heeft<br />

gecommitteerd aan de Net Zero Insurance<br />

Alliance (NZIA). “Het is onze ambitie<br />

om de CO 2<br />

-voetafdruk van onze<br />

verzekeringsportefeuille terug te brengen<br />

tot netto nul in 2050.”<br />

BESCHADIGD KOZIJN<br />

Arjan noemt een voorbeeld van duurzaam<br />

herstel. “Bij een beschadigde kozijn<br />

als gevolg van een poging tot inbraak<br />

kun je natuurlijk de hele kozijn<br />

vervangen. Daar komt allemaal hak- en<br />

24 | <strong>VVP</strong> NR 5 NOVEMBER 20<strong>23</strong>


NATIONALE-NEDERLANDEN<br />

Arjan Nollen:<br />

‘Samen bereik<br />

jij meer.’<br />

breekwerk bij kijken en de klant zit lang<br />

in de rommel. Dit terwijl een kozijn vaak<br />

in één dag keurig en onzichtbaar hersteld<br />

kan worden. Het scheelt aanzienlijk<br />

in materiaal, transport en afvalverwerking,<br />

en dus in CO 2<br />

-uitstoot.”<br />

DUURZAAM HERSTELNETWERK<br />

Nationale-Nederlanden kan haar klanten<br />

direct helpen met duurzaam en<br />

milieuvriendelijk schadeherstel. “Daarvoor<br />

hebben we ons eigen Duurzaam<br />

Herstelnetwerk opgezet”, aldus Arjan.<br />

“In dit netwerk hebben we contracten<br />

Heeft je klant bij het afsluiten van<br />

de woonverzekering van Nationale-<br />

Nederlanden gekozen voor de optie<br />

duurzaam herstel? Dan schakelen<br />

wij bij schade direct ons Duurzaam<br />

Herstelnetwerk in. Maar ook<br />

als je klant die keuze nog niet heeft<br />

gemaakt kan je klant er bij schade<br />

alsnog voor kiezen om van de diensten<br />

van het netwerk gebruik te<br />

maken. Meer informatie vind je op<br />

adviseur.nn.nl. Of neem contact op<br />

met je accountmanager.<br />

afgesloten met allerlei bedrijven, zoals<br />

aannemers, reparateurs, schilders,<br />

schoonmakers en vloerspecialisten.<br />

Deze bedrijven zijn door ons geselecteerd<br />

op kwaliteit, landelijke dekking en<br />

hebben het keurmerk GroenGedaan! of<br />

een vergelijkbaar keurmerk. Daarmee<br />

voldoen ze aan allerlei eisen op het gebied<br />

van milieu en maatschappelijk verantwoord<br />

ondernemen. Bij schade voert<br />

ons netwerk de regie. Uitgangspunt is<br />

herstel. Maar als dat niet mogelijk is,<br />

vervangen we uiteraard wel. Maar ook<br />

dat gebeurt op duurzame wijze.”<br />

SAMEN BEREIK JE MEER<br />

Ook als het om duurzaamheid gaat,<br />

staat Nationale-Nederlanden dus voor<br />

haar klanten klaar met de oplossingen<br />

van nu. “Het thema duurzaamheid<br />

is een fundamenteel onderdeel<br />

van onze brede strategie voor de particuliere<br />

markt”, zegt Arjan. “Die strategie<br />

is er permanent op gericht de adviseurs<br />

zo goed mogelijk te helpen bij hun<br />

klantbediening. ‘Samen bereik jij meer’<br />

is daarbij ons credo. Door met de adviseurs<br />

samen te werken en heel goed<br />

naar hen te luisteren verbeteren we<br />

continu de kwaliteit van onze producten<br />

en diensten. Onlangs hebben we<br />

dan ook al onze productvoorwaarden<br />

en premies opnieuw tegen het licht gehouden<br />

en waar mogelijk aangescherpt<br />

en verbeterd. Daarnaast vinden we<br />

het gemak voor de adviseur natuurlijk<br />

ook heel belangrijk. Met onze digitale<br />

dienstverlening blijven we dan ook aan<br />

de weg timmeren. Zo introduceren we<br />

dit najaar een volledig nieuw portaal,<br />

waarop de adviseur nog gemakkelijker<br />

aanvragen kan doen.”<br />

LEREN VAN ERVARINGEN<br />

Arjan heeft vertrouwen voor de toekomst.<br />

“Ik ben heel benieuwd naar de<br />

ervaringen van adviseurs en klanten<br />

met duurzaam schadeherstel. Van die<br />

ervaringen leren wij. Alleen op die manier<br />

kan ons particuliere schadebedrijf<br />

de kwaliteit van onze producten en<br />

diensten blijvend verbeteren, en alleen<br />

zo verwacht ik dat we echt een stap<br />

voorwaarts gaan maken. Net zoals we<br />

dat de afgelopen jaren met ons zakelijke<br />

schadebedrijf hebben gedaan. En<br />

dat doen we steeds met dezelfde ambitie:<br />

de best gewaardeerde intermediaire<br />

schadeverzekeraar van Nederland zijn<br />

en blijven.” n<br />

NR 5 NOVEMBER 20<strong>23</strong> <strong>VVP</strong> | 25


SAMEN BETROKKEN<br />

Financieel adviseurs staan midden in de samenleving.<br />

Deze Local Hero’s zijn een vraagbaak voor verzekeringen,<br />

hypotheken en andere geldzaken, plaatsen hun klanten<br />

op nummer één en zijn maatschappelijk betrokken in hun<br />

omgeving. <strong>VVP</strong> zet samen met Nh1816 verzekeringen<br />

het advieskantoor in de schijnwerpers. Dit keer<br />

JacobsVerzekerd assurantiën & hypotheken. Samen<br />

betrokken bij de samenleving.<br />

TEKST MARTIN NEYT | BEELD MARCO MAGIELSE<br />

In Venlo staat het verenigingsleven voorop. Iedereen<br />

is wel ergens bij aangesloten, of dat nu de voetbalclub,<br />

fanfare, schutterij of carnavalsvereniging<br />

is. Venlo is een grote handelsstad in de grensregio,<br />

prima verbonden met spoor, weg en via de Maas, die<br />

dwars door onze woonplaats loopt. Tegelijkertijd zijn<br />

we een dorp waar gemeenschapszin telt en mensen elkaar<br />

kennen. We spreken het kenmerkend Venloos dialect,<br />

dat minder zangerig is dan de dialecten uit Zuid-<br />

Limburg. Het klinkt zelfs al anders dan het accent uit<br />

Tegelen, terwijl die plaats praktisch aan Venlo vastzit.<br />

Jaarlijks vindt de start van het carnaval om 11:11<br />

in Venlo plaats, een evenement dat in 33 jaar is uitgegroeid<br />

van een aankondiging op een zeepkistje tot een<br />

happening waar 40.000 mensen op afkomen en live<br />

door L1 op TV wordt uitgezonden. Ook het liedjesconcours,<br />

in het Venloos gezongen, wordt dan gehouden.<br />

Als voorzitter van het stadscomité dat de aftrap organiseert,<br />

ben ik daar natuurlijk bij. Als geboren Venlonaar<br />

zou ik niet anders willen.<br />

Ons kantoor steunt voetbalclub VVV en mijn eigen<br />

club FCV Venlo, waar ik al als kleine jongen kwam en<br />

een tijd in het bestuur zat. Inmiddels ben ik er commissielid.<br />

Vrijwilligerswerk speelt een belangrijke rol in Venlo<br />

en dat zie je onder andere terug in het Kindervakantiewerk.<br />

Jaarlijks organiseren we een vakantiekamp<br />

voor kinderen uit minder bedeelde gezinnen. Zelf ben<br />

ik jaren meegegaan als organisator en tegenwoordig<br />

sponsoren we de uitjes samen met Nh1816. De kinderen<br />

krijgen dan gratis een rugzak mee. Of we laten een<br />

springkussen plaatsen. We werken graag met Nh1816<br />

samen omdat het een maatschappij is die het intermediair<br />

steunt. Ze zijn laagdrempelig en betrokken. En<br />

het is voor ons een pré dat we contact hebben met een<br />

Venlose accountmanager van Nh1816, haha.<br />

Vlak na de oorlog is mijn opa als assurantietussenpersoon<br />

begonnen. Hij inde de premie op de fiets<br />

en was in die zin een klassieke schakel tussen klant en<br />

verzekeraar. Gelukkig heeft het intermediair allang<br />

een veel bredere klantgerichte rol gekregen. Maar hij<br />

kwam, later samen met mijn vader, natuurlijk wel bij<br />

de mensen thuis. Daar leer je ontzettend veel van. Ook<br />

nu nog, met 2.700 klanten uit voornamelijk de regio<br />

Venlo in ons bestand, komen we graag bij mensen over<br />

de vloer. Bij zakelijke klanten zie je bijvoorbeeld pallets<br />

of een rolcontainer tegen de gevel staan en dan wijs je<br />

ze op het belang van brandveiligheid.<br />

Particuliere klanten willen bij complexe schades<br />

hun verhaal kwijt, ook daar zijn we voor. En het luisterend<br />

oor vangt wel eens wat op. Als een klant vertelt<br />

dat hij gek is van oldtimers, dan kom ik daar later nog<br />

eens op terug.<br />

De band met klanten onderscheidt ons van direct<br />

writers. Het is tevens de basis van goed advies. Interesse<br />

tonen, luisteren, weten wat er speelt en je proactief<br />

opstellen, zo kun je klanten goed ondersteunen. Een<br />

persoonlijke benadering staat ook in ons huidige team<br />

van vijf medewerkers voorop. Groei is absoluut geen<br />

doel en we blijven ook hier in Venlo, onze vertrouwde<br />

omgeving, werken.<br />

Sommige klanten zien een afspraak met hun financieel<br />

adviseur als een bezoek van een goede bekende.<br />

Neem je een biertje mee, vragen ze dan als geintje.<br />

Doen we natuurlijk niet, maar het zegt iets over de bijzondere<br />

verhoudingen.<br />

Klantvragen hebben tegenwoordig steeds meer betrekking<br />

op verduurzaming, bijvoorbeeld over het plaatsen<br />

zonnepanelen. Ook daarbij kunnen we tot op zekere<br />

hoogte ondersteuning bieden. Het is weer een uitbreiding<br />

van ons mooie werk als financieel adviseur. n<br />

Frank Jacobs voor treinstation Venlo, een belangrijke<br />

verbinding met de Randstad en Duitsland.<br />

26 | <strong>VVP</strong> NR 5 NOVEMBER 20<strong>23</strong>


SAMEN BETROKKEN<br />

TROTS<br />

OP WELKE SCHADE-AFHANDELING<br />

KIJK JE MET TROTS TERUG?<br />

Een oplichter deed zich voor als bankmedewerker<br />

en verschafte zich toegang<br />

tot de woning van een klant. De<br />

‘bankemployé’ had vooraf zelfs een afspraak<br />

gemaakt. Eenmaal binnen stal<br />

hij de bankpas, de braille-leesregel en<br />

de speciale scanner van de klant, die<br />

blind is. De man kon daardoor niets<br />

meer digitaal regelen en hij had geen<br />

geld voor nieuwe apparatuur ter waarde<br />

van tienduizend euro. We hebben<br />

de situatie uitgelegd aan Nh1816, die de<br />

zorgverzekeraar van de klant benaderde.<br />

Uiteindelijk hebben de partijen allebei<br />

een deel van de nieuwe apparatuur<br />

vergoed. De verbindende functie van<br />

adviseur werkte hier optimaal!<br />

NR 5 NOVEMBER 20<strong>23</strong> <strong>VVP</strong> | 27


RISICOBEHEER EN PREVENTIE<br />

Meerdere ijzers<br />

in het vuur<br />

Naarmate risico’s groter en complexer<br />

worden, zijn risk management<br />

en preventie cruciaal. De ontwikkeling<br />

bij cyberrisico’s illustreert<br />

dit momenteel treffend;<br />

cyberrisico’s dreigen onverzekerbaar<br />

te worden omdat veel te weinig aan<br />

risicobeheersing en preventie wordt<br />

gedaan. Nieuwe bedreigingen betekenen<br />

echter ook nieuwe kansen.<br />

Door verder te kijken dan alleen<br />

verzekeringsoplossingen vergroot<br />

de financieel adviseur<br />

zijn meerwaarde. De risicoadviseur<br />

heeft meerdere ijzers<br />

in het vuur! In dit <strong>VVP</strong>-katern<br />

weer achtergronden,<br />

trends en praktijktips.<br />

NR 5 NOVEMBER 20<strong>23</strong> <strong>VVP</strong> | 29


RISICOBEHEER EN PREVENTIE<br />

BIJNA TIEN JAAR GELEDEN WERDEN MEERDERE INITIATIEVEN<br />

GELANCEERD OM FINANCIEEL ADVISEURS TE HELPEN DE SLAG TE<br />

MAKEN NAAR RISICOBEHEER. TWEE DAARVAN BESTAAN NOG STEEDS,<br />

MAAR WAAR BLEEF HET BEROEPSPROFIEL ERKEND RISICOADVISEUR?<br />

EEN DEELPROFIEL BLIJKT MET SUCCES DOORONTWIKKELD, MAAR HET<br />

ANDERE DEELPROFIEL – BEDRIJFSCONTINUÏTEIT – SLOEG AL SNEL DOOD.<br />

Wat gebeurde er met beroepsprofiel<br />

Erkend Risicoadviseur?<br />

Waar bleef beroepsprofiel<br />

Erkend<br />

Risicoadviseur?<br />

TEKST TOON BERENDSEN<br />

Het jaar 2014 zag de lancering van verschillende<br />

initiatieven die financieel adviseurs<br />

stimuleerden het werkterrein te verbreden<br />

naar risicoadvies of -management. De initiatieven<br />

kwamen niet uit de lucht vallen.<br />

In die tijd was de belangstelling van adviseurs voor de<br />

zakelijke (MKB-)tekening merkbaar toegenomen. Dat<br />

had te maken met het – overigens achteraf maar ten<br />

dele werkelijk geworden – idee dat internetaanbieders<br />

de markt voor particuliere verzekeringen, en dan natuurlijk<br />

vooral de producten die minder advies behoeven,<br />

naar zich toe zouden trekken.<br />

Een van de initiatieven was het beroepsprofiel Erkend<br />

Risicoadviseur. De norm hiervoor was ontwikkeld<br />

door NEN (in werkelijkheid overigens door kenners<br />

uit de sector zelf) en de certificering was in handen<br />

van DNV, het classificatiebureau dat ook het onderdeel<br />

Business Assurance kent.<br />

DOOD<br />

Hoe ging het verder? De norm (NTA 8595) uit 2014<br />

staat nog steeds op de NEN-site. Al Googlend vind je<br />

bij DNV de brochure van het beroepsprofiel alsmede<br />

een inlegvel over het Platform Erkend Risicoadviseur.<br />

Het inlegvel leest: “Het platform is voor personen en<br />

organisaties die willen werken met erkende risicoadviseurs<br />

en/of aan het beroepsprofiel willen voldoen. Ook<br />

kunnen organisaties zich aansluiten die het initiatief<br />

steunen en kennis en kunde te delen op het gebied van<br />

risicomanagement, bedrijfscontinuïteit en duurzame<br />

inzetbaarheid. Daarnaast is het ook voor organisaties<br />

die aanverwante diensten willen leveren, zoals intermediairs,<br />

arbodiensten, register accountants, risicoadviseurs,<br />

verzekeraars en opleidingsinstituten.”<br />

Het inlegvel geeft als adres www.nen.nl/erkendrisicoadviseur.<br />

Maar dat adres is dood.<br />

DNV meldt bij navraag “deze certificering niet meer<br />

te doen. Wij hebben dit schema verwijderd, maar wij<br />

zien dat als je via Google zoekt, je inderdaad nog wel op<br />

een pagina belandt. We gaan hier verder naar kijken.”<br />

DEELPROFIELEN<br />

In de branche wordt gezegd dat de kosten van de certificering<br />

dusdanig waren dat besloten werd niet verder<br />

te gaan met het beroepsprofiel. Dat wil zeggen: met het<br />

deelprofiel Bedrijfscontinuïteit. Het beroepsprofiel be-<br />

30 | <strong>VVP</strong> NR 5 NOVEMBER 20<strong>23</strong>


RISICOBEHEER EN PREVENTIE<br />

stond namelijk uit een generiek deel en twee deelprofielen.<br />

Naast Bedrijfscontinuïteit was dat Duurzame<br />

Inzetbaarheid.<br />

Dit laatste deelprofiel kreeg wel een vervolg. De Nederlandse<br />

Federatie van EB-adviseurs (NEFEB, inmiddels<br />

RADI) pakte door en ontwikkelde samen met opleiders<br />

een certificeringsstructuur en het Register Risico<br />

Adviseur Duurzame Inzetbaarheid. Ook Avans+ liet<br />

zich niet onbetuigd en kwam met het Register Consultants<br />

Duurzame Inzetbaarheid (RCDI).<br />

Zou het interessant zijn om alsnog iets soortgelijks<br />

op te tuigen als het gaat om Bedrijfscontinuïteit? Duurzame<br />

inzetbaarheid – en in ruimere zin inkomensverzekering<br />

– is echt voer voor specialisten. Het beroepsprofiel<br />

Erkend Risicoadviseur zou wat minder zwaar<br />

mogen zijn, juist om aan te sluiten bij de groep financieel<br />

adviseurs die ook risk management willen oppakken<br />

maar zich er niet helemaal in willen specialiseren.<br />

De NEN-norm leest: “Deze NTA beschrijft het proces<br />

en de benodigde competenties voor: het integraal inventariseren<br />

van de risico’s bij een ondernemer en het<br />

inzicht geven in wat de mogelijke gevolgen zijn in relatie<br />

tot zijn bedrijfsdoelstellingen; het inzichtelijk maken<br />

van kansen en bedreigingen en het geven van onafhankelijk<br />

advies over beheersmaatregelen; het op basis<br />

daarvan de ondernemer begeleiden om bewuste keuzes<br />

te maken met als doel de continuieit en duurzaamheid<br />

van zijn onderneming te waarborgen.” Precies goed genoeg<br />

voor de meeste adviseurs, zou je denken.<br />

ANDERE INVULLING<br />

Er is in ieder geval behoefte aan een keurmerk of label,<br />

blijkt uit de ontwikkeling van de twee andere in<br />

2014 opgestarte initiatieven. Avéro Achmea kwam met<br />

Ruimtemakers (risicoconsultants). Inmiddels heeft<br />

Avéro Achmea de naam Ruimtemakers laten vallen,<br />

maar de verzekeraar stimuleert nog wel degelijk de<br />

ontwikkeling tot risk manager.<br />

Avéro Achmea: “Het programma bestaat nog<br />

steeds, maar heet nu Opleiding Praktisch Risicomanagement.<br />

We positioneren de programma’s, zoals<br />

Voorzie, maar ook de Ruimtemakers al een tijdje vanuit<br />

Avéro Achmea. Het programma heeft ook een andere<br />

invulling gekregen. Avéro Achmea biedt nog steeds<br />

opleidingen. Daarnaast werken we ook doorlopend aan<br />

nieuwe kennisgerichte initiatieven rondom risicomanagement.<br />

“Met de opleiding Praktisch Risicomanagement willen<br />

we het intermediair in staat stellen om enerzijds<br />

kennis op te bouwen over een moderne vorm van risicomanagement<br />

en anderzijds ze te helpen met het<br />

verhaal te brengen bij hun klanten. Daar hoort bij, het<br />

ontwikkelen van een waardepropositie, een pitch en<br />

de vaardigheden om het proces rondom risicomanagement<br />

te faciliteren.<br />

“Mooi om te zien dat we intermediair hier goed<br />

mee kunnen helpen. Onlangs wees onderzoek (dit is<br />

ons eigen onderzoek) uit dat 80 procent van het intermediair<br />

graag hun propositie rondom risicomanagement<br />

verder wil ontwikkelen.”<br />

ERKEND MKB-ADVISEUR<br />

De Goudse ontwikkelde het label Erkend MKB-adviseur.<br />

Momenteel maken circa 250 advieskantoren gebruik<br />

van dit label, dat geen certificering kent. Commercieel<br />

directeur Bernardo Walta: “Wij beoordelen<br />

zelf of een kantoor serieus werk maakt van risk management.<br />

Certificering vinden wij een interessante gedachte.<br />

Officiële certificering zou een mooi compliment<br />

zijn ook. Maar we zijn hier nu verder niet mee bezig.”<br />

De Goudse vindt dat het label zich goed heeft ontwikkeld<br />

en meent dat er nog meer mogelijk is. Walta:<br />

“Aanvankelijk ging het er om het adviesgesprek te<br />

verbreden. Dus integraal kijken naar de risico’s van<br />

een onderneming of organisatie. Dat hebben we op de<br />

kaart gekregen. Inmiddels is steeds meer sprake van<br />

co-creatie; samen zien we waar nog te winnen is. Zo<br />

neigt de markt uit overwegingen van kostenefficiëntie<br />

naar standaardisering. Bedrijven willen echter juist<br />

maatwerk. Hoe kunnen we dat nou in balans krijgen?<br />

“We organiseren ook tafels, waar kantoren met elkaar<br />

praten over hun bedrijfsvoering, maar ook over<br />

bijvoorbeeld verzekerbaarheid en duurzaamheid.<br />

“Met deze groep kunnen we absoluut meer met dit<br />

label doen. Wie weet ontwikkelen we een franchiseachtige<br />

formule.” n<br />

NR 5 NOVEMBER 20<strong>23</strong> <strong>VVP</strong> | 31


RISICOBEHEER EN PREVENTIE<br />

EEN VAST GEGEVEN IN <strong>VVP</strong>-KATERNEN EN<br />

-SPECIALS: ADVIESALERTS! MET TRENDS EN<br />

PRAKTIJKTIPS.<br />

Adviesalerts!<br />

TEKST TOON BERENDSEN<br />

Het Verbond van Verzekeraars heeft de Brochure<br />

Houtbouw uitgegeven. “Houtbouw is<br />

een mooie, duurzame ontwikkeling, maar<br />

levert ook nieuwe risico’s op. En daarmee<br />

nieuwe en vooral andere (brand)veiligheidsvraagstukken”,<br />

aldus het Verbond.<br />

De brochure leest: “De volgende maatregelen kunnen<br />

de brandveiligheid en beheersbaarheid van houtbouw<br />

vergroten: het gebruik maken van Fire Safety<br />

Engineering waarbij de nadruk meer ligt op risicobeheersing<br />

en behoud van het gebouw in plaats van het<br />

uitsluitend voldoen aan de (bouw)regelgeving, het adequaat<br />

brandwerend bekleden van de brandbare gebouwconstructie,<br />

het plaatsen van een automatisch repressiesysteem,<br />

zoals een sprinkler- of watermistinstallatie.”<br />

KWALITEITSBORGER<br />

Het Verbond geeft ook informatie over het verzekeren<br />

van risico’s van bouwprojecten na invoering van de<br />

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Deze wet, een<br />

aantal keren uitgesteld, gaat nu naar verwachting vanaf<br />

1 januari 2024 stapsgewijs in. De veranderingen uit<br />

de Wkb gelden tot en met 2028 alleen voor eenvoudige<br />

bouwwerken (gevolgklasse 1). Dit zijn bijvoorbeeld eengezinswoningen<br />

en kleinere bedrijfspanden. Daarna<br />

volgen de andere bouwwerken. Op het laatste moment<br />

is nog een knip aangebracht tussen nieuwbouw- en<br />

verbouwactiviteiten. Voor de laatste geldt de Wkb pas<br />

vanaf 1 juli 2024.<br />

De belangrijkste veranderingen: onafhankelijke<br />

kwaliteitsborgers controleren of een gebouw voldoet<br />

aan de wettelijke technische eisen. Dit doen zij tijdens<br />

het ontwerp en op de bouwplaats. De aannemer is verantwoordelijk<br />

voor de gevolgen van alle gebreken in<br />

de bouw die hij zelf veroorzaakt heeft. De aannemer<br />

moet de klant laten weten of en hoe hij zich heeft verzekerd<br />

tegen faillissement en risico’s op schade en gebreken.<br />

Klanten kunnen, net als in de huidige situatie,<br />

vijf procent van het bouwbedrag (aanneemsom) parkeren<br />

bij de notaris. Nu gaat dit bedrag automatisch naar<br />

de aannemer als het gebouw klaar is. Na invoering van<br />

de Wkb keert de notaris het geld aan de aannemer uit,<br />

wanneer de klant aangeeft dat alle gebreken zijn verholpen.<br />

Wanneer de kwaliteitsborger of de gemeente<br />

een probleem ziet, kan de gemeente de bouw stilleggen.<br />

KEURMERK CYBERVEILIGHEID<br />

Cyberrisico’s laten zich lastig verzekeren; voorwaarden<br />

en premies worden niet zomaar steeds aangescherpt.<br />

Maar een cyberverzekering hoort desondanks bij het risicobeheer,<br />

juist ook vanwege de preventie en bijstand<br />

bij onverhoopte incidenten. Helaas schiet het niet op<br />

met een keurmerk cyberveiligheid voor het MKB; de<br />

minister heeft inmiddels wel een partij gekozen voor de<br />

ontwikkeling (CCV), maar schreef erbij dat het nog wel<br />

een paar jaar kan duren voor het keurmerk een feit is.<br />

Kunstmatige intelligentie is hot, momenteel met<br />

name door zogeheten generatieve AI als ChatGPT. In<br />

algoritmes en AI worden vaak persoonsgegevens gebruikt.<br />

Dit betekent dat het gebruik van algoritmes<br />

moet voldoen aan de AVG. Maar wist u ook dat een bedrijf<br />

of organisatie een voor mensen belangrijke beslissing<br />

niet geautomatiseerd mag nemen, maar dat een<br />

medewerker dit moet doen?<br />

RI&E<br />

Een perfecte ingang voor risicobeheer en preventie is<br />

de RI&E-rapportage. Wettelijk verplicht, maar nog lang<br />

niet door alle bedrijven opgesteld. De overheid blijft<br />

vreemd genoeg inzetten op voorlichting in plaats van<br />

strikte handhaving. Steunpunt RI&E (rie.nl) biedt een<br />

routeplanner en een route naar een RI&E. n<br />

NR 5 NOVEMBER 20<strong>23</strong> <strong>VVP</strong> | 33


RISICOBEHEER EN PREVENTIE<br />

• DEEL 1 IN DE REEKS STRATEGISCH ONDERNEMERSCHAP •<br />

Hoe voorkom<br />

je KIESpijn bij<br />

strategische keuzes<br />

DE WERELD OM ONS HEEN VERANDERT ZO SNEL DAT TRADITIONELE<br />

VERZEKERINGSWERELD VOOR ENKELE CRUCIALE DILEMMA’S STAAT DIE GEPAARD<br />

KUNNEN GAAN MET DE NODIGE ‘KIESPIJN’. OVER WELKE DILEMMA’S HEBBEN WE HET DAN<br />

EN HOE NEEM JE ALS ASSURANTIE-ONDERNEMER DE JUISTE STRATEGISCHE BESLISSING?<br />

TEKST JACK VOS (ONESURANCE)<br />

NR 5 NOVEMBER 20<strong>23</strong> <strong>VVP</strong> | 35


RISICOBEHEER EN PREVENTIE<br />

Verzekeringen ontstonden voor het eerst<br />

in de zeventiende eeuw om risico’s voor<br />

handelsreizen en -goederen af te dekken.<br />

Al in 1609 werd daartoe de Amsterdamse<br />

Assurantiebeurs opgericht. Sindsdien<br />

is het kernprincipe van premiebetaling in<br />

ruil voor dekking voor onverwachte risico’s, vastgelegd<br />

op een polis met voorwaarden niet veranderd. Tel bij<br />

deze lange geschiedenis met traditionele waarden het<br />

belang van stabiliteit en grote financiële belangen op,<br />

waarin alles is vastgelegd in sterke regelgeving, en het<br />

is duidelijk waarom veranderingsprocessen in verzekeringsland<br />

lang kunnen duren. Men redeneert voornamelijk<br />

inside-out en omdat de marges voor alle partijen<br />

ook nog goed zijn, is er ook geen burning platform om<br />

een duidelijke strategische richting te kiezen.<br />

Maar er zijn belangrijke ontwikkelingen buiten de<br />

verzekeringsindustrie die nu versneld een grote impact<br />

zullen gaan hebben. De vraag is hoe je daar als kantoor<br />

mee om moet gaan. Een PESTEL-analyse is een veelgebruikt<br />

raamwerk om die externe ontwikkelingen outside-in<br />

in kaart te brengen. PESTEL staat voor de zes belangrijkste<br />

categorieën die de omgeving van een organisatie<br />

beïnvloeden te weten: politics, economic, social,<br />

technical, environmental, legal. Aan welke ontwikkelingen,<br />

die ook wel megatrends worden genoemd, moeten<br />

we dan denken?<br />

Politics & economic (Economische en geopolitieke volatiliteit)<br />

Er zijn sterke fluctuaties in de economie (bijv. door geopolitiek)<br />

of financiële markten kunnen plots instabiel<br />

worden (bijv. door inflatie). Verzekeraars worstelen<br />

met de vraag hoe ze met verouderde actuariële modellen<br />

financiële stabiliteit kunnen behouden zonder dekking<br />

te verminderen of premies te verhogen.<br />

Social (Klantverwachtingen en demografie)<br />

Klanten zijn gewend geraakt aan perfecte, digitale 24/7<br />

on-demand service. Met een paar clicks op je smartphone<br />

boek je een ticket en reis je de wereld rond of<br />

koop je een nieuwe Tesla. Dit staat in schril contrast<br />

met stroperige acceptatie- en claimprocessen in verzekeringsland.<br />

Een sterk vergrijzende bevolking en een digitaal ingestelde<br />

(jonge) generatie verwachten dat producten<br />

zoals pensioen en zorgverzekeringen op de schop gaan.<br />

Technical (Digitale discruptie)<br />

De innovaties rondom Internet of things (IoT), smartphones,<br />

kunstmatige intelligentie, data-analytics,<br />

blockchain en digitale platformen gaan zo snel dat traditionele<br />

bedieningsmodellen binnen korte tijd compleet<br />

worden getransformeerd (denk aan Uber, AirBnB,<br />

Spotify, Netflix, Freemium diensten etc). Wanneer is de<br />

disruptie verzekeringsbranche aan de beurt vragen velen<br />

zich af.<br />

Environmental (Verduurzaming en klimaatverandering)<br />

De samenleving verduurzaamt in snel tempo en verwacht<br />

dat verzekeraars enerzijds stoppen met (beleggen<br />

in en verzekeren van) controversiële industrieën<br />

zoals tabak of fossiele brandstoffen en anderzijds<br />

’groene initiatieven’ aanjagen. De praktijk is echter dat<br />

winstbejag meestal nog boven maatschappelijke verantwoordelijkheid<br />

gaat.<br />

36 | <strong>VVP</strong> NR 5 NOVEMBER 20<strong>23</strong>


RISICOBEHEER EN PREVENTIE<br />

Door een toenemende frequentie en intensiteit van<br />

natuurrampen kijkt het publiek verwachtingsvol naar<br />

verzekeraars, die zelf voor de uitdaging staan hoe om<br />

te gaan met extreme weersomstandigheden. Zo zijn in<br />

delen van California en Florida woonhuizen praktisch<br />

al onverzekerbaar.<br />

Legal (Wet en regelgeving)<br />

Regelgeving heeft de neiging om de maatschappelijke<br />

trends te volgen. Strengere privacy, betere consumentenbescherming,<br />

solvency, KYC (know your customer),<br />

provisie-transparantie, ethische kaders, duurzaamheidsdoelen<br />

(ESG): er komen eerder meer dan minder regels.<br />

DRIE BELANGRIJKE DILEMMA’S VOOR ADVISEURS<br />

Door deze tsunami aan ontwikkelingen komt de verzekeringsbranche<br />

hoe dan ook voor belangrijke dilemma’s<br />

te staan waarover verzekeraars, maar ook adviseurs,<br />

tegelijkertijd strategisch én dagdagelijks een<br />

beslissing moeten nemen. Hieronder staan de drie belangrijkste<br />

dilemma’s binnen het PESTEL raamwerk<br />

met steeds drie beslissingen die je als kantoor kunt<br />

nemen om duidelijkheid te creëren voor jezelf, voor de<br />

medewerkers en voor de klanten.<br />

Social (Klantverwachtingen en demografie):<br />

Dilemma: Hoe (snel) moet ik inspelen op de eisen van kritische<br />

consument en hoe ga ik om met vergrijzing (in de portefeuille)<br />

en de nieuwe generatie?<br />

1. Durf te diversifiëren Start met je benadering én aanbod<br />

aan te passen voor gericht gekozen (demografische)<br />

klantsegmenten of specifieke doelgroepen.<br />

Geef dataverrijking de hoogste prioriteit, zodat je<br />

toe kan werken naar personalisatie.<br />

2. Speel in op levensfasen en levensstijlen Adviseer klanten<br />

niet alleen over hoe ze hun verzekeringen aan<br />

kunnen passen als ze gezinsuitbreiding krijgen,<br />

met pensioen gaan, etc, maar lever echte ‘financiële<br />

nachtrust’ door inzet van simpele maar doeltreffende<br />

financiële planningssoftware (zoals Finrust).<br />

Organiseer webinars en informatieve sessies over<br />

relevante thema’s.<br />

‘Als adviseur wil<br />

je de klant een<br />

kompas bieden.’<br />

3. Digitaliseer en blijf innoveren Voorkom een stoffige<br />

reputatie en blijf investeren in digitale tools, klantgerichte<br />

platformen, online offerteaanvragen, digitale<br />

claimverwerking en multi-channel communicatie<br />

(bijv. e-mail, sociale media).<br />

Technical (digitale disruptie):<br />

Dilemma: Hoe (snel) moet ik nieuwe technologie integreren<br />

en hoe blijf ik waarde toevoegen voor mijn klanten?<br />

1. Blijf op de hoogte Volg relevante nieuwsbronnen,<br />

neem deel aan branche-evenementen en ga eens op<br />

ontdekking uit bij de innovators in de markt. Onthoud<br />

dat de impact van technologie op korte termijn<br />

wordt overschat, maar op lange termijn wordt<br />

onderschat.<br />

2. Help de klant bij digitale risico’s Technologie brengt<br />

nieuwe risico’s met zich mee, zoals cyberdreigingen,<br />

datalekken, online fraude, inbreuk op privacy of afhankelijkheid<br />

van ICT en netwerkstoringen. Adviseer<br />

over beveiligingsmaatregelen en bespreek verzekeringsopties.<br />

‘The most harmful road is not the road<br />

with the toughest obstacles, but the road<br />

that’s heading in the wrong direction‘<br />

– ALEXANDER DEN HEIJER –<br />

NR 5 NOVEMBER 20<strong>23</strong> <strong>VVP</strong> | 37


RISICOBEHEER EN PREVENTIE<br />

Robert van den Bout<br />

KIESPIJN? CHOOSE LOVE!<br />

Tijdens de wervelende finale van de AdviesAwards<br />

hield Robert van den Bout, auteur van ‘De Nieuwe<br />

Dominee’ en maker van theatershow KIESpijn,<br />

een pleidooi om keuzes minder te maken vanuit het<br />

denkbrein, maar meer vanuit het hartbrein en doebrein.<br />

KIESpijn is een nieuw theaterconcept over liefde,<br />

geluk en keuzes maken. Deze masterclass ‘succesvol<br />

keuzes maken’ geeft nieuwe inzichten, door mensen<br />

bewust te maken van de keuzes die ze (kunnen)<br />

maken en vooral van het effect daarvan!<br />

Van den Bout: “Voor het eerst in de geschiedenis<br />

zijn er meer mensen niet-gelovig dan gelovig. Daar<br />

ligt een kans voor bedrijven, want je kunt ervoor zorgen<br />

dat deze mensen de behoefte tot zingeving in<br />

jouw bedrijf vinden. Dat vraagt andere keuzes, waarbij<br />

je ervoor moet zorgen dat je met een oog voor de<br />

samenleving opereert en dat op een integere manier<br />

doet. Daar willen mensen graag in geloven!”<br />

“Als we begrijpen en voelen, gebeurt er echter nog<br />

niks. Kiezen is een werkwoord, we hebben er het passionele<br />

doebrein voor nodig. Anders zijn het woorden,<br />

maar geen daden. Hoofd, hart, handen. Intellect,<br />

intuïtie, interactie. Als je het hoofd koel houdt en je<br />

hart warm, gaan je handen vanzelf de goede dingen<br />

doen. Op deze manier kunnen adviseurs het verschil<br />

blijven maken, nu kunstmatige intelligentie als vervanger<br />

van het denkbrein oprukt. AI is niet meer te<br />

stoppen, maar wat adviseurs wel hebben en AI-robots<br />

niet, is… een hart(brein). Daar zit empathie, inlevingsvermogen,<br />

respect, vertrouwen… allemaal aspecten<br />

waar jullie je mee kunnen onderscheiden!”<br />

Wilt u de uitzending van de finale van de Advies-<br />

Awards met daarin het optreden van Robert van den<br />

Bout terugkijken? Dat kan! Zie: www:adviesawards.nl<br />

3. Werk samen met technologie-experts Technologie<br />

is zelfs voor experts zeer complex geworden. Dus<br />

schoenmaker blijf bij je leest en werk samen met<br />

experts en raadpleeg consultants om uw eigen bedrijf<br />

en uw klanten te voorzien van advies over<br />

technologische kwesties. Ga niet zelf het wiel uitvinden.<br />

Environmental (verduurzaming en klimaatverandering):<br />

Dilemma: Hoe (snel) moet ik inspelen op de drang naar<br />

verduurzaming en wat doe ik met klimaat gerelateerde risico’s?<br />

1. Start met bewustwording Informeer je klanten over<br />

de impact van klimaatverandering en milieuproblemen<br />

op hun verzekeringsbehoeften. Hoe zit het<br />

38 | <strong>VVP</strong> NR 5 NOVEMBER 20<strong>23</strong>


RISICOBEHEER EN PREVENTIE<br />

precies met de dekkingen bij een overstroming? Bewustwording<br />

kan klanten aanzetten tot actie.<br />

2. Risico-advies en preventie Zorg dat je de klant altijd<br />

een stap voor bent en bied advies over het beheersen<br />

van risico’s met de nadruk op preventieve<br />

maatregelen, zoals het doorvoeren van structurele<br />

verbeteringen of het maken van evacuatieplannen.<br />

Vergelijk en zoek verzekeraars die proactief werken<br />

aan klimaat gerelateerde risico’s.<br />

3. Adviseer actief over verduurzaming Moedig klanten<br />

aan bij gebruik van groene technologieën, energieefficiëntie<br />

en verstandig gebruik van hulpbronnen.<br />

Leg uit wat de consequenties zijn als men niet verduurzaamt<br />

(bijv. een huis met een energielabel G is<br />

straks onverkoopbaar). Geef als kantoor uiteraard<br />

het goede voorbeeld. Niet verduurzamen is simpelweg<br />

geen optie.<br />

Pas als je zelf duidelijke beslissingen hebt genomen,<br />

hoe je als kantoor met deze dilemma’s om wilt gaan,<br />

kun je ook je klanten helpen navigeren door en in deze<br />

onzekere (PESTEL) ontwikkelingen. Als adviseur wil je<br />

de klant een kompas bieden, zodat ze zelf weloverwogen<br />

keuzes kunnen maken. De kwaliteit van dat kompas<br />

neemt toe als je rekening houdt met een aantal basisprincipes.<br />

VERGELIJK OPTIES<br />

Zoals een ervaren navigator de kaart bestudeert om<br />

de beste route te vinden, dien je als adviseur verzekeringsmogelijkheden<br />

grondig te onderzoeken en klanten<br />

een overzicht te presenteren van diverse opties, elk<br />

met hun eigen voordelen en voorwaarden. Dit proces<br />

vormt de hoeksteen van een vertrouwensrelatie, omdat<br />

een klant hiermee regie kan houden over zijn eigen<br />

toekomst.<br />

Wees transparant Transparantie stuurt het kompas in de<br />

juiste richting, net zoals een betrouwbare gids openhartig<br />

informatie deelt om de reiziger gerust te stellen. Vermijd<br />

onduidelijkheid en geef klanten eerlijke informatie<br />

over premies, dekkingen en mogelijke uitsluitingen.<br />

“Eerlijkheid is de eerste stap naar transparantie.” - Zig<br />

Ziglar<br />

Bouw aan een lange termijnrelatie Alleen door regelmatig<br />

contact te onderhouden, kun je als adviseur evoluerende<br />

behoeften van klanten bijhouden en aanpassingen<br />

maken wanneer de situatie verandert.<br />

“De beste relaties worden opgebouwd op basis van vertrouwen<br />

en tijd.” - Zig Ziglar<br />

Jack Vos: ‘Niets geeft<br />

meer rust dan een<br />

beslissing te nemen.’<br />

Communiceer met empathie en begrip Door actief vanuit<br />

het hart te luisteren naar de zorgen, doelen, dromen en<br />

verhalen van klanten, kun je klanten op de juiste manier<br />

helpen.<br />

“De beste adviseurs zijn meesters in luisteren voordat ze<br />

spreken.” - Erwin Raphael McManus<br />

Als je als kantoor wilt werken aan een toekomstbestendige<br />

strategie is het een goed idee te beginnen met een<br />

externe analyse van megatrends. Welke relevante ontwikkelingen<br />

en (mega)trends komen op ons af en hoe<br />

ga je daar als kantoor op inspelen? Neem daarin weloverwogen<br />

beslissingen en ga pas daarna met je klanten<br />

aan de slag. Wil je je klanten ook inspireren over relevante<br />

trends in hun eigen branche? Kijk dan eens op<br />

www.extendlimits.nl/ n<br />

NR 5 NOVEMBER 20<strong>23</strong> <strong>VVP</strong> | 39


PARTNER IN KENNIS<br />

IN 2020 LEGDE CORONA DE FLORERENDE EVENEMENTENBRANCHE<br />

OVERAL STIL. DE SENSATIE VAN LIVE EN FYSIEK, WERD DE KILTE<br />

VAN DIGITAAL, ONLINE EN OP AFSTAND. MAAR GELUKKIG IS DE<br />

BRANCHE VOLLEDIG HERSTELD EN KAN IEDEREEN WEER VOLOP<br />

GENIETEN VAN CONCERTEN, FESTIVALS EN EVENEMENTEN. TOCH<br />

KAN ER VEEL MISGAAN. EN DAN VALT HET TE HOPEN DAT DE<br />

VERZEKERINGEN GOED OP ORDE ZIJN.<br />

Evenementen verzekeren<br />

is specialistenwerk<br />

TEKST NO RISK<br />

Nederland is een walhalla voor<br />

evenementen en festivals.<br />

Het is een miljardenbusiness<br />

met duizenden (in- en outdoor)<br />

festivals en concerten die mogelijk<br />

worden gemaakt door honderden<br />

organisatiebureaus met zo’n 100.000<br />

medewerkers. En elk jaar beleven ruim<br />

30 miljoen bezoekers plezier aan een<br />

evenement. Ze genieten van de muziek,<br />

de sfeer, het samenzijn, het spektakel,<br />

het theater, het schouwspel, kortom<br />

van de onuitputtelijke creatieve prestaties<br />

van artiesten.<br />

SERIOUS BUSINESS<br />

Het organiseren van evenementen is<br />

vakwerk dat sterk geprofessionaliseerd<br />

is. Fun is serious business. Want een festiviteit<br />

of sportevenement moet voor de<br />

deelnemers, bezoekers of toeschouwers<br />

een feestje zijn, het liefst met memorabele<br />

momenten. Er mag niets misgaan.<br />

Maar… zoals alles van waarde weerloos<br />

is, is ook elk evenement kwetsbaar. Juist<br />

vanwege het eenmalige en geplande<br />

aspect kan er altijd een kink in de kabel<br />

komen. Ook een artiest of hoofdgast is<br />

niet immuun voor ziekte. Lijkt alles toch<br />

goed te gaan, dan kunnen technische<br />

problemen, ordeverstoringen of extreem<br />

weer nog roet in het eten gooien.<br />

Het zijn risico’s waarmee je als organisator<br />

en adviseurs rekening moet houden.<br />

EVENEMENTENVERZEKERINGEN<br />

Als er iets misgaat bij een evenement,<br />

dan heeft dat – naast teleurstelling en<br />

imagoschade – vaak grote financiële gevolgen.<br />

Verzekeringen zijn daarom een<br />

must. En het verzekeren van evenementen<br />

vereist veel expertise en ervaring.<br />

Het is specialistenwerk wat je er niet<br />

zomaar bijdoet: je moet de wereld van<br />

binnenuit kennen. Voor adviseur Maarten<br />

van Denderen was dat zo’n 15 jaar<br />

terug de reden om zich met No Risk toe<br />

te leggen op het verzekeren van festivals<br />

en evenementen. Hij zag al snel dat<br />

het verzekeringsaanbod niet was meegegroeid<br />

met de ontwikkelingen in de<br />

evenementenbranche.<br />

Van Denderen: “We zagen in die tijd<br />

dat de festivalbranche niet goed verzekerd<br />

was, en we besloten ons daarop te<br />

gaan richten. In die tijd stond het verzekeren<br />

van dit soort risico’s nog echt<br />

in de kinderschoenen. Als we bij de organisatoren<br />

van grote festivals informeerden<br />

naar hun aansprakelijkheidsverzekering,<br />

kregen we regelmatig te<br />

horen dat ze alleen ‘kantoordekking’<br />

hadden afgesloten... Ze hadden geen<br />

flauw benul, maar hun adviseur of verzekeraar<br />

blijkbaar ook niet.”<br />

SAMENWERKING ADVISEURS<br />

No Risk, dat sinds begin dit jaar opereert<br />

als zelfstandig onderdeel van Yellow<br />

Hive, is uitgegroeid tot marktleider<br />

in evenementenverzekeringen met<br />

zo’n 3.500 verzekerde evenementen per<br />

jaar. Daarbij zitten grote happenings<br />

die maatwerk vereisen, zoals Lowlands,<br />

Amsterdam Dance Event, Pride Amsterdam<br />

en Mysteryland. Maar ook bedient<br />

No Risk veel kleinschalige evenementen,<br />

zoals particuliere bruiloften en<br />

partijen, lokale braderieën en sportwedstrijden<br />

of zakelijke beurzen en bedrijfsuitjes.<br />

Veel verzekeringsaanvragen ko-<br />

40 | <strong>VVP</strong> NR 5 NOVEMBER 20<strong>23</strong>


NO RISK<br />

men rechtstreeks van de organisaties of<br />

van evenementenbureaus, maar steeds<br />

vaker zien ook adviseurs No Risk als dé<br />

specialist op het gebied van evenementenverzekeringen.<br />

Die adviseurs willen<br />

hun klant snel en goed bedienen en vertrouwen<br />

daarbij op de expertise van No<br />

Risk. Daarbij maken ze steeds vaker gebruik<br />

van de online aanvraagpagina.<br />

Van Denderen: “Adviseurs zien ons<br />

als specialist in evenementenverzekeringen<br />

en rekenen op onze snelle service<br />

bij aanvragen en het afgeven van<br />

polissen. Via de aanvraagtool kunnen ze<br />

direct de premie berekenen, een offerte<br />

aanvragen en de verzekering afsluiten.<br />

De polis hebben ze dan binnen een<br />

dag in huis. Dat lijkt op gerobotiseerd<br />

fabriekswerk, maar bij elke offerte kijkt<br />

een medewerker of de aangevraagde<br />

verzekering passend is. Bij twijfel bellen<br />

we de adviseurs om te checken of de offerte<br />

overeenstemt met de behoefte en<br />

wensen. Meestal is dat het geval, maar<br />

soms leidt ons advies tot een aangepaste<br />

offerte. En daar vertrouwen de<br />

samenwerkende adviseurs ook op: onze<br />

expertise. Die komt helemaal tot uiting<br />

als er schade is. Dan blijkt pas goed wat<br />

ons onderscheidend maakt. Want we<br />

zijn 24/7 bereikbaar en trekken er desnoods<br />

‘s nachts op uit om een schade<br />

te regelen en de organisatie te helpen.<br />

Dat gebeurt ook al in het voortraject,<br />

bijvoorbeeld als er slecht weer dreigt bij<br />

een outdoor event. Via onze meteoservice<br />

kunnen we van minuut tot minuut<br />

in de gaten houden hoe het weer zich<br />

ontwikkelt en kunnen we voorzorgsmaatregelen<br />

adviseren.”<br />

RISICO’S VAN EVENEMENTEN<br />

Wat maakt een evenementenverzekering<br />

anders dan andere verzekeringen?<br />

Van Denderen: “Dat begint met de duur<br />

van de dekking. Meestal gaat het om<br />

een dag of enkele dagen. Dat maakt<br />

het dus ook heel specifiek. Want alles<br />

moet op dat ene moment gebeuren en<br />

dus kan er ook heel veel misgaan. Dat<br />

geldt voor een meerdaags evenement<br />

als Lowlands en voor een bruiloft of<br />

bedrijfsfeest. Een publiek toegankelijk<br />

evenement met winstoogmerk of een<br />

‘No Risk verzekert<br />

3.500 evenementen<br />

per jaar’<br />

maatschappelijk karakter benaderen<br />

we natuurlijk anders dan een besloten<br />

familiefeestje waar iets gevierd wordt.<br />

Maar ook bij particulieren zien we dat<br />

de feesten steeds uitbundiger, duurder<br />

en grootschaliger worden. En dus worden<br />

de risico’s ook groter. Wij kennen de<br />

risico’s en vinden daarbij altijd een passende<br />

verzekeringsoplossing.“<br />

FULL-SERVICE ADVISEUR<br />

Adviseurs hoeven nooit meer ‘nee’ te verkopen<br />

als een klant om het verzekeren<br />

van een evenement vraagt. En ze kunnen<br />

direct aangeven wat er gedekt is en<br />

wat het gaat kosten. Ook kunnen ze bij<br />

No Risk terecht voor hulp en advies. Snel,<br />

simpel en deskundig. Zo blijven ze het<br />

klantvriendelijke full-service verzekeringsaanspreekpunt<br />

voor al hun klanten. n<br />

NR 5 NOVEMBER 20<strong>23</strong> <strong>VVP</strong> | 41


RISICOBEHEER EN PREVENTIE<br />

AI IS EEN UITSTEKENDE TOOL OM FINANCIËLE FRAUDEDETECTIE EN<br />

DE BEOORDELING VAN CREDIT RISKS TE VERSNELLEN, ZO BLEEK UIT<br />

AFSTUDEEROPDRACHTEN DIE STUDENTEN VAN DE MASTEROPLEIDING<br />

APPLIED AI AAN DE HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM AFGELOPEN<br />

SEMESTER BIJ FINANCIËLE INSTELLINGEN HEBBEN UITGEVOERD. MAAR<br />

WE ZIEN SOMS DAT DE BESLISSINGEN OP BASIS VAN AI-SYSTEMEN TE<br />

RIGOUREUS WORDEN GENOMEN.<br />

Ethische<br />

AI-dilemma’s<br />

TEKST KEES VAN MONTFORT EN GERT DE JONG<br />

Zo meldt onderzoeksprogramma Argos (1 mei<br />

20<strong>23</strong>) dat volgens de DNB de vier grootste<br />

banken van Nederland in 2021 bijna vierduizend<br />

zakelijke rekeningen hebben opgezegd<br />

vanwege verdachte transacties, contact met<br />

veroordeelde criminelen of onverklaarbare omzetstijgingen.<br />

Dit zou soms ook onterecht zijn gebeurd. Het<br />

snijdt mensen en bedrijven vervolgens volledig af van<br />

het betalingsverkeer.<br />

In NRC van 22 juni 20<strong>23</strong> wordt een andere ‘uitglijder’<br />

gemeld: DUO zou te eenkennig controles op uitwonende<br />

studenten uitvoeren. De toeslagenaffaire hebben<br />

we allemaal nog wel in het geheugen.<br />

Waar de ene kant van AI nog kan zijn dat het snel<br />

en efficiënt heel behulpzaam kan zijn, blijkt de andere<br />

‘Gaat het om efficiëntie<br />

en kostenbesparing of<br />

om klanten te helpen’<br />

kant een systeem te zijn dat compromisloze en meedogenloze<br />

beslissingen kan nemen, die mensen te kort<br />

kunnen doen. Hoe kunnen we die behulpzame kant nu<br />

benutten en verder ontwikkelen en die meedogenloze<br />

kant vermijden of inperken?<br />

OPLOSSINGEN<br />

De morele kant blijkt uit de manier waarop AI-systemen<br />

beslissingen nemen. Een algoritme is ontworpen<br />

om zaken ‘rationeel’ af te wegen. Er is geen ruimte<br />

om de menselijke maat in te brengen. Als mensen beslissingen<br />

nemen, geven ze anderen soms een tweede<br />

kans, of geven ze het voordeel van de twijfel. We kunnen<br />

verschillende afwegingen maken. AI-systemen<br />

kunnen dat niet. In de kern zijn hun beslissingen (als<br />

ze zo geprogrammeerd zijn): als A dan B. Mensen kunnen<br />

nog denken: als A, dan in deze situatie toch maar<br />

C. Het is juist die menselijke maat die onze samenleving<br />

menselijk maakt en houdt.<br />

Die afweging maken we bij voorkeur vanuit de vragen<br />

wie nu gediend zijn met onze beslissingen en wat<br />

we ermee willen bereiken. In termen van de hiervoor<br />

genoemde voorbeelden: gaat het om efficiëntie en kostenbesparing<br />

of (ook) om klanten te helpen en de wereld<br />

veiliger te maken?<br />

42 | <strong>VVP</strong> NR 5 NOVEMBER 20<strong>23</strong>


RISICOBEHEER EN PREVENTIE<br />

Kees van Montfort.<br />

Gert de Jong.<br />

ROL<br />

Een ander aspect is de vraag welke rol we AI geven in<br />

ons werk en besluitvorming. De mogelijkheden van<br />

ChatGPT laten zien welke mogelijkheden er zijn om het<br />

onderwijs te versterken. Er ligt een onmetelijke vraagbaak<br />

binnen handbereik die zeer snel en vaak ook nog<br />

adequaat reageert. Tegelijk liggen er tal van mogelijkheden<br />

klaar om te frauderen. Studenten schrijven hun<br />

essays, werkstukken en dergelijke niet meer zelf, maar<br />

laten dat doen.<br />

We kunnen iets soortgelijks zeggen voor beslissingen<br />

rondom fraudedetectie en risicobeoordeling: varen<br />

we uitsluitend op het besluit van AI? Dat lijkt ons<br />

onethisch. Moreel verantwoorder is om te kijken wat<br />

AI ons levert als waardevolle input voor onze besluitvorming,<br />

maar dat we zelf kiezen en besluiten. Daarmee<br />

is ook helder waar de eindverantwoordelijkheid<br />

ligt: bij de menselijke beslissers. Het lijkt ons dat die<br />

daar ook hoort.<br />

Gelet op de cruciale rol van vertrouwen in de financiële<br />

sector is de uitlegbaarheid van de uitkomsten en<br />

werking van AI-toepassingen cruciaal. Enerzijds moet<br />

een financiële dienstverlener weten op basis van welke<br />

criteria en scores het gebruikte AI-algoritme heeft geadviseerd<br />

om bijvoorbeeld een bedrijfskrediet toe te<br />

kennen of te weigeren. Met name de vraag is van belang<br />

of hierbij gebruik is gemaakt van ethisch-verantwoorde<br />

en praktisch-relevante uitgangspunten. Anderzijds<br />

dient het voor de kredietaanvrager duidelijk te<br />

zijn op welke door het AI-algoritme gebruikte criteria<br />

en scores het kredietadvies is gebaseerd.<br />

Voor de geschetste ethische dilemma’s, die met het<br />

gebruik van AI gepaard kunnen gaan, zal er regelgeving<br />

moeten worden ontwikkeld door de overheid of<br />

de financiële sector. Het is onduidelijk in welke mate de<br />

overheid daartoe bereid is en of zij daarmee nu al niet<br />

te laat is. n<br />

Kees van Montfort en Gert de Jong zijn verbonden aan de<br />

Hogeschool van Amsterdam, Center for Financial Innovations.<br />

NR 5 NOVEMBER 20<strong>23</strong> <strong>VVP</strong> | 43


RISICOBEHEER EN PREVENTIE<br />

EEN VAN DE MEEST ONDERSCHATTE ONDERWERPEN BIJ IT-RISICO’S IS HET<br />

INVENTARISEREN VAN DE HARDWARE EN SOFTWARE DIE IN GEBRUIK IS. ALS<br />

JE NAMELIJK NIET WEET WAT JE BEZIT OF IN GEBRUIK HEBT, DAN KUN JE OOK<br />

DE RISICO’S DIE MET DIT BEZIT OF GEBRUIK SAMENHANGEN NIET ANALYSEREN.<br />

Risicomanagement<br />

in een IT-omgeving<br />

TEKST WIM VAN DE WEG<br />

‘Beoordeel IT-risico’s<br />

aan de hand van Beschikbaarheid,<br />

Integriteit en<br />

Vertrouwelijkheid’<br />

Stel bijvoorbeeld dat je een moderne all-in-one<br />

printer in gebruik hebt. Dan is de kans groot<br />

dat deze printer een interne harde schijf bevat<br />

waarop print- en kopieeropdrachten worden<br />

opgeslagen. Als je deze printer buiten gebruik<br />

stelt en afvoert naar een milieustraat, dan moet<br />

je je ervan bewust zijn dat deze printer een schat aan<br />

vertrouwelijke informatie bevat. Het is natuurlijk niet<br />

de bedoeling dat deze informatie in verkeerde handen<br />

valt. Je zou dan kunnen overwegen om de harde schijf<br />

voor afvoer te schonen of de harde schijf professioneel<br />

te laten vernietigen. Maar daar moet je dan wel vooraf<br />

over nagedacht hebben (het risico gemanaged hebben).<br />

Een dergelijke moderne printer is in de praktijk<br />

aangesloten op het netwerk en verbonden met het internet.<br />

Als de printer ook verbonden is met het Wifinetwerk,<br />

dan kan de printer een eenvoudig doelwit zijn<br />

van kwaadwillenden. Dit is dan met name het geval als<br />

de af-fabriek instellingen niet zijn aangepast en de gebruikersnaam<br />

en het wachtwoord nog ‘admin’, ‘admin’<br />

is. Maar ook een beveiligingslek in de printersoftware<br />

kan een kwaadwillende toegang geven tot de printer<br />

en uw netwerk. Het is daarom noodzakelijk dat ook de<br />

printer meegenomen wordt in de cyclus van het verwerken<br />

van software-updates.<br />

De inventarisatie kan vastgelegd worden in een<br />

eenvoudig Excel-bestand, maar er is ook specifieke<br />

software voor beschikbaar. Een keuze zal afhangen van<br />

de omvang van de onderneming en de inventarisatie.<br />

UITBESTEDING<br />

Bij het inventariseren van de hard- en software die in<br />

gebruik is moet ook beoordeeld worden in hoeverre er<br />

sprake is van dienstverlening van derden. Bijvoorbeeld<br />

de dienstverlening die wordt aangeboden als een Software<br />

as a service (SAAS)-toepassing of waarbij de infrastructuur<br />

wordt ingekocht als een Infrastructuur as<br />

a service (IAAS)-toepassing. In onze verzekeringsbranche<br />

zijn op dit gebied Missing Piece, Tribion (VPO) en<br />

Boxing IT, bekende leveranciers. Maar ook Azure (Microsoft),<br />

AWS (Amazon) en Google zijn grote bekende<br />

partijen waar data extern wordt opgeslagen.<br />

In de Principes voor Informatiebeveiliging benoemt<br />

de AFM elf principes die van belang zijn bij informatiebeveiliging.<br />

‘Uitbesteding’ en ‘Ketenperspectief’ zijn<br />

twee van deze principes.<br />

De AFM is van mening dat de onderneming die uitbesteed<br />

zelf verantwoordelijk blijft voor de informatie-<br />

44 | <strong>VVP</strong> NR 5 NOVEMBER 20<strong>23</strong>


RISICOBEHEER EN PREVENTIE<br />

beveiliging van de uitbestede processen en systemen.<br />

Gezien het belang van de data die financieel dienstverleners<br />

verzamelen en beheren, moet je die verantwoordelijkheid<br />

ook zelf willen.<br />

Dit betekent dat je in de praktijk overleg hebt met<br />

je leverancier en bespreekt welke beveiligingsmaatregelen<br />

er getroffen zijn en hoe door de leverancier wordt<br />

bewaakt dat deze maatregelen ook worden nageleefd.<br />

Ook worden afspraken gemaakt hoe de leverancier periodiek<br />

over deze onderwerpen rapporteert. Een belangrijk<br />

punt is hier de omvang van de beveiligingsmaatregelen.<br />

Een financieel dienstverlener zal moeten<br />

beoordelen of de door de leverancier getroffen maatregelen<br />

passen bij de wensen/eisen die de financieel<br />

dienstverlener heeft. Deze wensen/eisen worden niet<br />

alleen bepaald door zijn risk appetite (welke risico’s wil<br />

en kun je accepteren?) maar ook door de ideeën die een<br />

toezichthouder daar over heeft. Als je gevolmachtigd<br />

agent bent, dan heb je ook te maken met de eisen die<br />

gesteld worden in het Werkprogramma Risicobeheersing<br />

Volmachten als er sprake is van applicaties/data<br />

met een verzekeringstechnisch of financieel gevolg<br />

voor een volmachtgever. Ook kunnen er nog andere regelingen<br />

van toepassing zijn zoals bijvoorbeeld de Digital<br />

Operational Resilience Act (DORA).<br />

NORMENKADER<br />

Door SVC is voor financieel dienstverleners een<br />

normenkader ‘Privacy en informatiebeveiliging’<br />

ontwikkeld op basis waarvan via een self assessment<br />

bepaald kan worden wat sterke punten zijn<br />

en op welke punten er nog verbetering mogelijk is.<br />

Stuur een e-mail naar info@svcgroep.nl onder vermelding<br />

van Normenkader Privacy en Informatiebeveiliging,<br />

dan worden dit normenkader en een<br />

actiepuntenregister (kosteloos) verstrekt.<br />

BIV<br />

Een veel gebruikte indeling voor het beoordelen van<br />

IT-risico’s is het acroniem BIV. Beschikbaarheid, Integriteit<br />

en Vertrouwelijkheid. De beschikbaarheid heeft<br />

betrekking op de vraag of de data beschikbaar is voor<br />

dagelijks gebruik. Dit kan bijvoorbeeld verstoord worden<br />

door uitval van de server, waardoor medewerkers<br />

geen toegang meer hebben tot de assurantieapplicatie.<br />

De integriteit heeft betrekking op de juistheid van de<br />

informatie. Als er in de assurantieapplicatie staat dat<br />

een motorrijtuig WA + Casco is verzekerd, dan moet<br />

dat ook zo zijn en dan moet de dekking niet ongeautoriseerd<br />

aangepast zijn. Vertrouwelijkheid heeft betrekking<br />

op de vraag of onbevoegden de beschikking kunnen<br />

krijgen over de data. Bijvoorbeeld diefstal van data<br />

door een hacker of de afscherming van hypotheekadviesdossiers<br />

voor de afdeling schadebehandeling.<br />

De afspraken die je maakt met jouw leverancier over<br />

informatiebeveiliging moeten onderdeel zijn van de formele<br />

overeenkomst die wordt opgesteld. Omdat niet alles<br />

hetzelfde blijft, is het verstandig om de risicoanalyse<br />

ten aanzien van de uitbesteding periodiek te actualiseren.<br />

Niet alleen bij ingrijpende gebeurtenissen, zoals een<br />

bedrijfsfusie, maar ook bijvoorbeeld jaarlijks beoordelen<br />

of de uitgangspunten die gehanteerd zijn nog steeds gelden,<br />

of er nieuwe risico’s of eisen zijn en of voortschrijdende<br />

inzichten wellicht aanpassing vragen. Ook is het<br />

dan een goed moment om te beoordelen in hoeverre de<br />

leverancier voldoet aan de gemaakte afspraken.<br />

Het principe ‘ketenperspectief’ heeft betrekking op<br />

een integrale ketenbenadering. Of er nu sprake is van<br />

een eigen IT-omgeving of van een uitbestedingssituatie,<br />

de systemen die bij financieel dienstverleners in gebruik<br />

zijn worden complexer. Onder andere doordat er meer<br />

partijen betrokken zijn in de keten. Denk hierbij aan offerteprogrammatuur<br />

van partij X die gekoppeld wordt<br />

aan de assurantieapplicatie die geleverd wordt door partij<br />

Z. Maar ook aan programmatuur die gebruikt wordt<br />

bij geautomatiseerde acceptatie en schadebehandeling<br />

en waarbij de programmatuur die dit mogelijk maakt in<br />

verschillende datacenters wordt opgeslagen.<br />

De ketenpartijen zullen ervoor moeten zorgen dat<br />

de informatiebeveiliging in de gehele keten op het gewenste<br />

niveau is.<br />

Als een financieel dienstverlener de informatiebeveiliging<br />

wil organiseren, dan is het handig om gebruik<br />

te maken van een format of norm. Er zou bijvoorbeeld<br />

gestart kunnen worden met een ISO 27001-certificeringstraject.<br />

n<br />

Wim van de Weg is partner SVC Groep en Certified Risk<br />

Manager.<br />

NR 5 NOVEMBER 20<strong>23</strong> <strong>VVP</strong> | 45


LETSELSCHADE<br />

Coen de Koning:<br />

‘Heb vertrouwen,<br />

wees empathisch.’<br />

46 | <strong>VVP</strong> NR 5 NOVEMBER 20<strong>23</strong>


LETSELSCHADE<br />

“PAK JE VERANTWOORDELIJKHEID, WEES INTEGER EN HEB VERTROUWEN. DAT HEB<br />

IK VAN HUIS UIT MEEGEKREGEN, DAT IS WAAR IK ALS LETSELSCHADEADVOCAAT<br />

VOOR STA EN DAT IS WAT IK VERZEKERAARS WIL MEEGEVEN. VERLIES ELKAAR<br />

NIET IN ALLERLEI PROCEDURES, MAAR GA IN GESPREK MET HET SLACHTOFFER<br />

EN VRAAG WAT JE VOOR HEM KAN BETEKENEN. GEEF MENSEN ZO SNEL MOGELIJK<br />

WEER DE REGIE OVER HUN EIGEN LEVEN. DAT IS GOED VOOR SLACHTOFFER ÉN<br />

VERZEKERAAR. HET GETUIGT VAN ARROGANTIE ALS JE DENKT DAT JE IEMAND GOED<br />

HEBT GEHOLPEN DOOR ALLEEN EEN ZAK GELD MEE TE GEVEN”, ALDUS COEN DE<br />

KONING, OPRICHTER VAN SLOT LETSELSCHADE UIT ZEIST.<br />

Geef mensen<br />

weer de regie<br />

over hun<br />

eigen leven<br />

TEKST WILLEM VREESWIJK<br />

De Koning (58) werkte na zijn studie Rechten<br />

een aantal jaren bij Delta Lloyd op<br />

de afdeling pensioenen. Prima verdiensten,<br />

maar het werk zelf vond De Koning<br />

nogal saai. In 1994 maakte hij de overstap<br />

naar een klein letselschadekantoor.<br />

“Een enorme overstap, van 2.000 naar vijf medewerkers<br />

en met een derde minder salaris. Maar vanaf dag<br />

één was het fantastisch. Het grote verschil werd binnen<br />

een week ook meteen duidelijk. Voor een cliënt –<br />

een zelfstandig ondernemer – had ik snel een voor hem<br />

cruciaal voorschot kunnen regelen zodat hij niet failliet<br />

ging. In die eerste week had ik al meer betekend voor<br />

een ander dan bij Delta Lloyd in vier jaar.”<br />

De Koning wist al tijdens zijn studie dat hij als advocaat<br />

van betekenis wilde zijn voor mensen. Nooit<br />

heeft hij de ambitie gehad om bij een groot advocatenkantoor<br />

op de Zuid-As te gaan werken, waar je een radertje<br />

bent in een groot geheel. Na werkzaam geweest<br />

te zijn bij diverse kantoren, richtte hij in 2007 Slot Letselschade<br />

op. “Sindsdien kan ik onvoorwaardelijk uitdragen<br />

waar ikzelf in geloof. Ik wil slachtoffers helpen<br />

NR 5 NOVEMBER 20<strong>23</strong> <strong>VVP</strong> | 47


LETSELSCHADE<br />

“Geef mensen de regie weer in handen.”<br />

de regie over hun eigen leven terug te krijgen. Mensen<br />

willen vooral serieus worden genomen en niet vermorzeld<br />

worden door allerlei procedures. Zij willen hun leven,<br />

dat door een ongeval vaak voor altijd is veranderd,<br />

weer op de rit zien te krijgen. Dan helpt het niet als je<br />

met wantrouwen wordt bekeken en vaak pas na heel<br />

veel discussie het ‘goede’ nieuws hoort dat een arbeidsdeskundige<br />

zal worden ingeschakeld. Van zoveel nodeloos<br />

tijdverlies word je als slachtoffer vanzelf wel cynisch<br />

en apathisch.”<br />

IN GESPREK<br />

Volgens De Koning begint het met empathie, met inlevingsvermogen,<br />

met een goed gesprek. “Je moet je kunnen<br />

voorstellen wat het betekent als je leven van het<br />

ene op het andere moment volledig op de schop gaat en<br />

‘Verzekeraars dienen<br />

hun maatschappelijke<br />

rol beter op te pakken’<br />

wat de impact is – niet alleen voor het slachtoffer maar<br />

ook voor de omgeving. Ik wil weten hoe ze in het leven<br />

staan, hoe hun leven eruit zag, wat ze gestudeerd<br />

hebben en/of wat voor werk ze hebben gedaan. In een<br />

goed gesprek kom je er namelijk achter wat hun passie<br />

is. Dan kun je samen gaan kijken of en hoe dit nog te<br />

realiseren valt en kom je tot wezenlijke vragen als: kun<br />

je nog terugkeren naar je oude beroep of zijn er andere<br />

mogelijkheden? Hoe kun je invulling geven aan je leven<br />

na een ongeval? Ga uit van de intrinsieke motivatie van<br />

mensen om weer van betekenis te willen zijn. Dit is uiteraard<br />

een hele andere benadering dan slachtoffers direct<br />

te wijzen op hun schadebeperkingsplicht. Dat laatste<br />

motiveert natuurlijk juist niet.”<br />

“De wet regelt eigenlijk nauwelijks hoe je met<br />

slachtoffers om moet gaan en lijkt vooral uit te gaan<br />

van financiële compensatie. Hoe belangrijk het financiële<br />

aspect ook is, toch is het niet de zak geld waar de<br />

meeste slachtoffers de meeste behoefte aan hebben. Zij<br />

willen erkenning krijgen, vertrouwen voelen en geholpen<br />

worden bij het weer op de rit krijgen van hun leven.<br />

Slachtoffers die telkens weer inzicht moeten geven<br />

in hun privégegevens, inclusief gevoelige medische informatie,<br />

voelen zich gewantrouwd. Zij moeten voortdurend<br />

aantonen hoe goed ze genezen of hoe snel ze<br />

weer aan het werk kunnen gaan. Deze processen, die ja-<br />

48 | <strong>VVP</strong> NR 5 NOVEMBER 20<strong>23</strong>


LETSELSCHADE<br />

ren kunnen duren, zorgen ervoor dat slachtoffers afhaken<br />

of juist met de hakken in het zand gaan staan. Met<br />

alle gevolgen van dien voor slachtoffer én verzekeraar.<br />

Begin dus met vertrouwen. Schrijf mensen niet af. Een<br />

dergelijke grondhouding zou het hele proces ten goede<br />

zou komen.”<br />

“Soms zie je dat slachtoffers niet het hele schaderegelingstraject<br />

willen doorlopen. Het duurt ze te lang, ze<br />

zijn murw of kiezen er juist bewust voor om met minder<br />

genoegen te nemen omdat ze verder willen met<br />

hun leven. Ook als dat betekent dat ze een lagere schadevergoeding<br />

krijgen dan als ze wel het hele traject<br />

hadden afgerond. Sommige advocaten hebben dan de<br />

neiging om daarvoor te gaan liggen, maar als ik ervan<br />

overtuigd ben dat het een weloverwogen keuze is, dan<br />

dien ik die te respecteren. Uiteindelijk ben je als advocaat<br />

de adviseur van je cliënt. Het is zijn leven, niet het<br />

jouwe; hij beslist. Mijn verdienste is niet het juridische<br />

pad zo goed mogelijk te bewandelen, maar om mensen<br />

te helpen zodat ze weer verder kunnen met hun leven.<br />

Het pad bestaat bovendien niet, er zijn meerdere wegen<br />

naar het doel en dat doel wordt bepaald door de cliënt,<br />

niet door jou.”<br />

NEEM VERANTWOORDELIJKHEID<br />

De Koning ziet in zijn bijna 30-jarig bestaan als advocaat<br />

op het gebied van letselschade en aansprakelijkheidsrecht<br />

wel degelijk een kentering ten goede bij<br />

verzekeraars. “Verzekeraars zijn zich meer bewust geworden<br />

van hun maatschappelijke rol, zien ook wel in<br />

dat het serieus nemen van een slachtoffer uiteindelijk<br />

ook het beste werkt voor de verzekeraar zelf én begrijpen<br />

inmiddels dat ze hun standpunt ook goed over het<br />

voetlicht moeten brengen bij programma’s als Radar.<br />

Het is een combinatie van welbegrepen eigenbelang,<br />

voorkomen van reputatieschade, maar meer en meer<br />

ook echt de intrinsieke wil het beter te doen. Het is ook<br />

gewoon veel leuker om slachtoffers te helpen dan ze als<br />

potentiële oplichters steeds de maat te nemen.”<br />

COEN DE KONING<br />

Coen de Koning studeerde rechten in Amsterdam<br />

aan de UVA en werd in 1994 beëdigd als advocaat.<br />

Sinds 2000 is hij LSA-advocaat. Spraakmakende zaken<br />

waar hij bij betrokken was: de legionellaramp<br />

op de West-Friese Flora (1999); het trapongeval in<br />

Utrecht (2006) en de aanslag op Koninginnedag in<br />

Apeldoorn (2009). Als lid van de Denktank Overlijdensschade<br />

was hij medeverantwoordelijk voor de<br />

in 2016 ingevoerde sterk verbeterde wijze van afwikkelen<br />

van overlijdensschades.<br />

‘Ga uit van de<br />

intrinsieke motivatie van<br />

mensen om weer van<br />

betekenis te willen zijn’<br />

Toch ziet hij zeker nog verbeterpunten. In een polemiek<br />

dit jaar met advocaat Aernout Santen op Letselschade.nu<br />

heeft hij verzekeraars erop gewezen dat ze<br />

meer verantwoordelijkheid dienen te nemen. “De rol<br />

van verzekeraars is vreemd. Door kostbare tijd te verliezen<br />

aan lange procedures help je het slachtoffer niet<br />

en daarmee laat je in feite je eigen verzekerden in de<br />

steek. Want die verzekeren zich zodat als ze iemand<br />

schade berokkenen, dat netjes wordt opgelost. Uiteraard<br />

roep ik niet op tot naïviteit en is het toekennen<br />

van een weloverwogen schadebedrag van groot belang,<br />

maar dat neemt niet weg dat je al heel veel hulp<br />

kunt bieden aan de voorkant van een proces. Aan schaderegelaars<br />

die geringschattend doen over whiplashslachtoffers<br />

vraag ik wel eens: ‘Heb je wel eens last van<br />

hoofdpijn?’ Als ze dat bevestigen, vervolg ik: ‘Dat is<br />

niet waar, jij hebt nooit hoofdpijn.’ Dan kijken ze me<br />

heel raar aan en zeg ik met een serieus gezicht: ‘Hoofdpijn<br />

valt namelijk niet te bewijzen.’ Dan valt vaak het<br />

kwartje hoe ze zelf met slachtoffers omgaan.”<br />

In de polemiek met Aernout Santen geeft De Koning<br />

ook nog een andere tip aan verzekeraars: schaf<br />

het verschil tussen binnen- en buitendienst af. “Deze<br />

boude stelling is ingegeven door het feit dat in de binnendienst<br />

nog erg veel mensen werken die veel weten<br />

van procedures, maar bepaald niet uitblinken in inlevingsvermogen.<br />

In de buitendienst zien ze de slachtoffers,<br />

maar hebben ze vaak beperkt mandaat. Dit<br />

leidt tot heel veel dubbel werk, omdat de binnendienst<br />

steeds weer een plasje moet doen over het werk van de<br />

buitendienst. De consolidatieslag bij verzekeraars is al<br />

lange tijd gaande, ingegeven door efficiencyverhoging<br />

en kostenbesparingen. De enige afdeling waarop je nu<br />

juist niet kunt bezuinigen, is de afdeling personenschade.<br />

Daar kun je juist veel geld én leed besparen door de<br />

inzet van vakkundige en empathische medewerkers.<br />

Maar die moeten dan wel op pad en de slachtoffers echt<br />

zien. Kom achter dat bureau vandaan en laat dat niet<br />

aan een buitendienst over, maar word zelf je eigen binnen-<br />

en buitendienst.” n<br />

NR 5 NOVEMBER 20<strong>23</strong> <strong>VVP</strong> | 49


ACTUEEL OP DE KORREL<br />

WAT IS HOT EN WAT IS NOT IN DE ACTUALITEIT VAN FINANCIEEL ADVISEURS EN<br />

VERZEKERAARS. <strong>VVP</strong> PAKT BELANGRIJKE ACTUALITEITEN OP EN VOORZIET ZE<br />

VAN COMMENTAAR IN DE RUBRIEK ‘ACTUEEL OP DE KORREL’.<br />

Boeman of<br />

boezemvriend?<br />

TEKST TOON BERENDSEN<br />

En financieel adviseurs maar denken dat de<br />

kosten van financieel advies – opgejaagd door<br />

het provisieverbod – de klant buiten hun deur<br />

hield. Nou, het zit volgens onderzoek in opdracht<br />

van de minister van Financiën toch echt<br />

anders. De consument is bang voor de financieel adviseur!<br />

Dus met andere woorden: los het zelf maar op.<br />

De minister wilde achterhalen waarom consumenten<br />

wel of geen advies inwinnen bij belangrijke financiële<br />

beslissingen. Wat blijkt? De minister schrijft: “Met<br />

name de waarde die de consument hecht aan financieel<br />

advies, de angst voor financieel adviseurs en de mate<br />

waarin de consument onzekerheid ervaart bij het nemen<br />

van financiële beslissingen lijken een belangrijke<br />

rol te spelen in beslissingen van consumenten om al<br />

dan niet financieel advies in te winnen.”<br />

Om consumenten toch de weg naar de adviseur te<br />

laten vinden, noemen de onderzoekers “het belangrijk<br />

‘En wij maar denken<br />

dat de kosten van<br />

financieel advies de<br />

klant kopschuw maken!’<br />

dat consumenten de waarde van advies begrijpen en<br />

geen angst ervaren om persoonlijke informatie te delen<br />

en vragen te stellen wanneer zij iets niet snappen Ook<br />

de functie van advies als bevestiging van wat de consument<br />

misschien zelf al dacht zou benadrukt kunnen<br />

worden om consumenten te stimuleren een professioneel<br />

adviseur te raadplegen”.<br />

De minister: “Hier zie ik een rol voor de financiële<br />

sector en in het bijzonder de financieel adviseurs om<br />

deze drempel voor consumenten om advies in te winnen<br />

weg te nemen en te bewerkstelligen dat consumenten<br />

de weg naar de adviseur meer weten te vinden.”<br />

Dus ja, een charme-offensief moet er komen. Laat<br />

zien dat u geen boeman maar boezemvriend bent!<br />

Andersom kan ook: jaag de consument juist nog<br />

meer angst aan. Want dat staat ook in het onderzoeksrapport:<br />

“Consumenten die bang zijn om verkeerde beslissingen<br />

te nemen ongeacht hoeveel kennis zij hebben<br />

van financiële zaken schakelen juist sneller een financieel<br />

adviseur in.” Kat-in-het-bakkie dus.<br />

Even zonder gekheid: om als minister met één onderzoek<br />

zo’n fundamentele kwestie van tafel te vegen,<br />

gaat toch echt te ver. Natuurlijk is het positief dat de<br />

consument financieel advies op waarde weet te schatten<br />

(volgens het onderzoek dan, want financieel adviseurs<br />

zeggen dit wel eens anders te ervaren). Maar dat<br />

de consument niet naar de financieel adviseur durft<br />

te stappen, is wel een heel boude bewering die op z’n<br />

minst nader onderzoek vergt.<br />

50 | <strong>VVP</strong> NR 5 NOVEMBER 20<strong>23</strong>


ACTUEEL OP DE KORREL<br />

Zo’n engerd bent u als financieel adviseur toch niet?<br />

GEEN SUBSTITUUT<br />

Een andere conclusie uit het onderzoeksrapport is ook<br />

niet helemaal de ervaring van de sector. Centerdata<br />

schrijft: “De huidige bevindingen geven geen bewijs dat<br />

het vooral lager financieel geletterden zijn die geneigd<br />

zijn een financieel adviseur te raadplegen. Financieel<br />

advies lijkt dus geen substituut voor financiele geletterdheid.<br />

Tegelijkertijd is het ook niet zo dat lager financieel<br />

geletterden duidelijk minder geneigd zijn om<br />

financieel advies in te winnen.”<br />

Lager financieel geletterden zijn dus ook weer niet<br />

zo dom dat ze het belang van financieel advies niet begrijpen.<br />

SNS benoemde onlangs een ‘hoofdpsycholoog’.<br />

De bank: “Waar andere banken een hoofdeconoom<br />

aanstellen, hebben wij een ‘hoofdpsycholoog’ aangenomen.<br />

Dit past beter bij onze maatschappelijke missie.<br />

Dr. Florien Cramwinckel, die in 2016 promoveerde<br />

in de sociale psychologie, is gestart als strategisch adviseur<br />

maatschappelijke impact bij ons Expertisecentrum<br />

Gelijke Groeikansen. Zij gaat zich bij de bank inzetten<br />

voor gelijke groeikansen voor jongvolwassenen.”<br />

Helemaal prima, maar misschien moet de sector<br />

eerst wat psychologen inhuren om de consument van<br />

zijn pleinvrees af te helpen!<br />

DUURHUUR<br />

Duurhuur, alleen het woord al is genoeg om de tong<br />

over te breken. Maar ook de pilot duurhuur is in de<br />

knop gebroken. Er was te weinig belangstelling, aldus<br />

de initiatiefnemers. Het feit dat de hypotheekrente in<br />

korte tijd flink is opgelopen, zal hier niet vreemd aan<br />

zijn geweest.<br />

Toch is er een heel belangrijke les te leren uit de<br />

pilot: het blijkt namelijk dat veel mensen helemaal<br />

geen ‘duurhuurhypotheek’ nodig hadden als er goed<br />

gekeken werd naar hun financiële omstandigheden.<br />

NHG, een van de initiatiefnemers van de pilot: “Het<br />

is gebleken dat veel starters denken dat ze geen hypotheek<br />

kunnen afsluiten omdat ze hun mogelijkheden<br />

vaak baseren op online rekentools. Deze tools geven<br />

een eerste algemene indruk, maar houden geen rekening<br />

met de persoonlijke situatie en financieringsmogelijkheden<br />

op maat.” Als dit ook het algemene beeld<br />

is, dan is er nog heel veel te winnen voor hypotheekadviseurs!<br />

Frank Soede, directeur BLG Wonen, ziet het ook<br />

zo. Onderzoek in opdracht van BLG Wonen laat zien<br />

dat Nederlanders met een verhuiswens somber zijn<br />

over hun kansen. Soede: “Toch zie ik in de praktijk dat<br />

er soms meer kan dan mensen denken. De computer<br />

zegt ‘nee’, betekent niet altijd dat een lening onmogelijk<br />

is. Door in gesprek te gaan met de hypotheekadviseur<br />

en samen heel specifiek naar de financiële situatie<br />

van de klant te kijken, blijkt een hypotheek soms<br />

toch mogelijk.”<br />

Een beetje eerherstel voor maatwerk dus.<br />

NR 5 NOVEMBER 20<strong>23</strong> <strong>VVP</strong> | 51


ACTUEEL OP DE KORREL<br />

GEKAAPT<br />

CFD probeert het nog een keer met haar keurmerk Finzeker,<br />

oorspronkelijk gelanceerd in 2021 maar om een<br />

aantal redenen (waaronder een naamconflict) blijven liggen.<br />

Keurmerk moet in dit geval eigenlijk tussen aanhalingstekens,<br />

want er is geen onafhankelijke certificering<br />

en borging en inhoudelijk ligt de lat ook niet overdreven<br />

hoog. Maar het idee is duidelijk: jezelf kunnen profileren<br />

als persoonlijke en ook onafhankelijke adviseur.<br />

CFD haakt bij de herlancering aan bij de vergelijkingskaart<br />

(na een overgangsperiode van een half jaar<br />

sinds 1 oktober door iedere financiële dienstverlener te<br />

hanteren in plaats van het dienstverleningsdocument).<br />

En dan nadrukkelijk op het onderdeel onafhankelijk advies.<br />

Alleen wie door een bepaalde hoepel springt, mag<br />

– bij de producten waar de vergelijkingskaart voor geldt<br />

– claimen onafhankelijk advies te geven. CFD is van<br />

mening dat “de AFM met de introductie van deze kaarten<br />

de titel ‘onafhankelijk adviseur’ heeft gekaapt, door<br />

rigide eisen te stellen aan het aantal producten en productsoorten<br />

dat moet worden vergeleken. Dat kunnen<br />

we niet accepteren. We gaan de strijd aan met de AFM,<br />

want die heeft niet het alleenrecht op het woord onafhankelijk.<br />

We kiezen binnen het keurmerk voor een<br />

nieuwe benadering en introduceren nieuwe begrippen.”<br />

Dan is natuurlijk de vraag: wat houdt die nieuwe benadering<br />

in? Gevraagd om een toelichting, zegt CFD:<br />

“Voor Finzeker betekent onafhankelijk: je bent een<br />

zelfstandig kantoor, er zijn dus geen financiële of juridische<br />

verbindingen met andere partijen die van invloed<br />

kunnen zijn op de werkwijze van je kantoor. Onafhankelijk<br />

advies is gebaseerd op ‘klantgericht onafhankelijk<br />

advies’ en zelfstandigheid. Dat betekent dat je niet<br />

onnodig partijen opneemt in je vergelijking en advies,<br />

als je weet dat die toch niet passen bij je klant. Het gaat<br />

om kwaliteit, niet om kwantiteit. Dat je klant zelf kiest<br />

of jij of de klant de bemiddeling doet en bij welke aanbieder.<br />

Dat je als professional weet welke partijen er<br />

in de markt zijn en intern ook constant partijen vergelijkt<br />

om een zo breed mogelijk aanbod voor je klanten<br />

in huis te hebben. De controle op maximaal zoveel<br />

procent productie bij één partij hebben we laten vallen,<br />

dat verschilt namelijk per jaar, afhankelijk van wat voor<br />

‘Dan is natuurlijk de<br />

vraag: wat houdt die<br />

nieuwe benadering in?’<br />

aanbod er in de markt is. Bij kantoorcontroles kijken we<br />

meer naar de lange termijn om te checken of er langjarig<br />

sprake is van teveel productie bij één aanbieder.”<br />

Inderdaad een stuk minder rigide dus dan de AFMdrempels.<br />

De vraag is wat beter is, omdat enige objectivering<br />

in dit geval toch wel belangrijk is. De AFM probeert<br />

dat te doen. Dat de AFM daarbij doorschiet, zeker<br />

bij bepaalde producten, lijkt maar niet tot de burelen<br />

in Amsterdam van de toezichthouder te willen<br />

doordringen. Maar het is de vraag of CFD hier verandering<br />

gaat brengen. En nogmaals: een betere borging<br />

van het CFD-keurmerk is wenselijk.<br />

HANDIGHEIDJES<br />

Je kunt veel vinden van de vergelijkingskaart (zoals:<br />

gaat de consument deze dan wel bestuderen?), maar zij<br />

brengt in ieder geval duidelijk aan het licht dat het hypotheek-<br />

en aanverwante advies van de grootbanken<br />

niet onafhankelijk is. Dat staat nu zwart op wit.<br />

SNS biedt wél meerdere partijen aan, maar niet genoeg<br />

en mag dus niet reppen van onafhankelijk advies.<br />

Het feit dat de door de AFM neergelegde drempel niet<br />

wordt gehaald, kan ook adviseurs te parten spelen. Bij<br />

inkomensbescherming zie je dat terug.<br />

SNS heeft een paar handigheidjes bedacht om toch<br />

duidelijk te maken dat zij meer pijlen in haar koker<br />

heeft. Zo voegt zij een zinnetje toe: “Deze financiële<br />

dienstverlener voldoet niet aan deze voorwaarde, omdat<br />

we minder dan 20 hypotheekaanbieders vergelijken.<br />

Kijk op sns.nl welke verzekeringsmaatschappijen we<br />

vergelijken.”<br />

De ruimte om een zinnetje toe te voegen, is er volgens<br />

de wet- en regelgeving. Echter, die is bedoeld om<br />

toe te lichten waarom er minder dan 20 aanbieders<br />

worden vergeleken. Is dit dan wel de bedoeling?<br />

SNS heeft ook een bijlage gemaakt bij de vergelijkingskaarten,<br />

toch weer een soort dienstverleningsdocument.<br />

Onder de kop ‘Persoonlijk financieel advies’<br />

staat: “We bespreken jouw persoonlijke situatie<br />

en wensen en zoeken daar een passend product uit ons<br />

aanbod bij. Dit is afhankelijk van wat je wilt bereiken<br />

en van je financiële mogelijkheden. De adviseur heeft<br />

voor een goed advies informatie van je nodig, om te bekijken<br />

welk product past bij jouw situatie. Hiervoor kan<br />

de adviseur kiezen uit producten van diverse banken<br />

en verzekeraars, naast producten van SNS zelf. SNS is<br />

namelijk de enige bank in Nederland die ook producten<br />

van andere financiële dienstverleners adviseert.” Dan<br />

omzeil je de vergelijkingskaart, toch?<br />

Benieuwd wat de AFM hiervan vindt. Mocht dat<br />

voor SNS verkeerd uitvallen, hebben ze nu in ieder geval<br />

een ‘hoofdpsycholoog’ in dienst die bijstand kan<br />

verlenen! n<br />

52 | <strong>VVP</strong> NR 5 NOVEMBER 20<strong>23</strong>


SAMENLEVING<br />

EEN VEEL GEHOORDE UITSPRAAK IN DE ZAKELIJKE WERELD IS: HET GAAT<br />

ER NIET OM WIE JE BENT (OF WAT JE KUNT) MAAR WIE JE KENT! WAT HIER<br />

EIGENLIJK GEZEGD WORDT IS DAT HET BELANGRIJKER IS OM EEN GOED<br />

NETWERK TE HEBBEN DAN OM EEN ECHTE VAKMAN OF VAKVROUW TE ZIJN.<br />

Wie ken je?<br />

TEKST HENK JANSEN, EXPAT MORTGAGES<br />

Ik kan mij voorstellen dat er mensen zijn – misschien<br />

vooral echte vakmensen – die deze uitspraak<br />

bekritiseren maar niemand kan ontkennen dat het<br />

hebben en onderhouden van een goed netwerk van<br />

groot belang is. En dit is onafhankelijk van je beroep<br />

of functie.<br />

Een veel gehoorde opmerking is dat netwerken lastig<br />

of zelfs vervelend is. Toch doen wij het allemaal,<br />

iedere dag. Je netwerk begint namelijk met de mensen<br />

die het dichtst bij je staan: familie, vrienden, klasgenoten<br />

of collega’s. Zou je broer, je moeder of je beste<br />

vriend producten of diensten bij jou afnemen? Zij kennen<br />

jou door en door. Zij weten waar jij voor staat en<br />

dat ze op jou, op jouw product of dienstverlening kunnen<br />

rekenen. Voor mij is dat het begin van netwerken.<br />

Het is belangrijk dat je in een korte krachtige monoloog<br />

kunt uitleggen wie jij bent en waar jij voor<br />

staat. Welk product of dienst breng jij aan de man?<br />

Voor wie is het geschikt en welk probleem of welke uitdaging<br />

los jij op?<br />

En het allermooiste is natuurlijk als andere mensen<br />

dit voor je doen. “Je moet echt bij hem of haar zijn<br />

als je een hypotheek of verzekering nodig hebt…”. Dit<br />

soort netwerkcontacten zijn ambassadeurs. Mensen<br />

die jouw dienstverlening promoten.<br />

DIENSTVERLENING<br />

Het begint met goede dienstverlening. Met het nakomen<br />

van je afspraken en je beloftes. Zaken die voor de<br />

meeste mensen vanzelfsprekend lijken, blijken in de<br />

praktijk weerbarstig te zijn. En het mooiste is natuurlijk<br />

als je deze afspraken of beloftes kunt overtreffen.<br />

Bijvoorbeeld eerder een offerte aanleveren dan afgesproken.<br />

Mocht het om toch niet lukken, communiceer<br />

hier dan tijdig over. Het klinkt allemaal simpel, en<br />

eigenlijk is dat het ook, maar juist hier gaat het vaak<br />

fout.<br />

RELATIES<br />

Als je gezorgd hebt voor goede dienstverlening en goede<br />

communicatie, dan is dit iets waar je met trots over<br />

kunt praten. Je kunt aan collega-ondernemers uitleggen<br />

hoe goed jouw dienstverlening is. Leveranciers weten<br />

dat jij een man of vrouw van je woord bent. Ze leveren<br />

graag producten of diensten aan je omdat jij prettig<br />

in de omgang bent en afspraken nakomt. Ook als het<br />

een keer tegen zit aan de kant van de leverancier. Want<br />

het mooiste en waardevolste zijn langdurige en bestendige<br />

relaties. Het is eigenlijk hetzelfde als een relatie<br />

thuis. Dat gaat ook niet altijd over rozen, maar het gaat<br />

erom dat je er samen beter uitkomt.<br />

Wat te denken van relaties met aanverwante<br />

dienstverleners? Voor een goede timmerman is het<br />

handig om ook een goede en betrouwbare elektricien<br />

en loodgieter te kennen. Net zoals het voor een goede<br />

hypotheekadviseur belangrijk is om een betrouwbare<br />

makelaar of notaris in zijn of haar netwerk te hebben.<br />

Mijn advies is om ervoor te zorgen dat je netwerkpartners<br />

zoekt die dezelfde normen en waarden hebben<br />

als jij hebt. Die dezelfde zaken belangrijk vinden.<br />

En het allerliefst mensen met wie het prettig samenwerken<br />

is. Ook als het een keertje tegen zit.<br />

54 | <strong>VVP</strong> NR 5 NOVEMBER 20<strong>23</strong>


SAMENLEVING<br />

‘Netwerken begint<br />

bij goede dienstverlening<br />

en degelijke<br />

communicatie’<br />

NETWERKGROEPEN<br />

Natuurlijk bestaan er ook genoeg netwerkgroepen waar<br />

je je bij kunt aansluiten. Mijn advies is om je vooral aan<br />

te sluiten bij netwerkgroepen waar jij graag komt. Bij<br />

mensen die jou op waarde schatten en waarvan jij de<br />

netwerkpartners op waarde schat. Zelf ben ik al jaren<br />

lid van een aantal mooie netwerken waarvan ik vooral<br />

het netwerk van Herbert Derks, DBO Ondernemersnetwerk,<br />

wil noemen. Met een groep van veertien collega<br />

assurantie-ondernemers zitten wij periodiek samen. Je<br />

zou kunnen zeggen dat wij concurrenten zijn, wij hebben<br />

allemaal ons eigen advieskantoor, maar het voelt<br />

veel meer als collega’s. Vrienden zelfs. En het voordeel is<br />

dat je hier elke keer van leert. Als je een vraag hebt, dan<br />

is er een veilige omgeving waarbij je gebruik kunt maken<br />

van de kennis en de kunde van het netwerk. Voor<br />

mij persoonlijk een heel waardevol en heel plezierig netwerk.<br />

En oh ja, wij doen ook graag gezellige dingen.<br />

ONLINE<br />

Als laatste wil ik de online netwerken genoemd hebben.<br />

Natuurlijk kent iedereen Facebook en LinkedIn maar<br />

ben je ook actief op deze netwerken? Als je klanten zich<br />

hier op begeven, is het verstandig om hier zichtbaar<br />

te zijn. Met een bedrijfspagina bijvoorbeeld. Helemaal<br />

mooi als klanten een testimonial voor je schrijven. Zo<br />

creëer je een online social media netwerk waarvan het<br />

bereik nog vele malen groter is dan van je face-to-face<br />

offline netwerk.<br />

Mijn conclusie is dat netwerken begint bij goede<br />

dienstverlening en degelijke communicatie. En bij de<br />

kleinste cirkel om je heen: je familie en je vrienden.<br />

Netwerken hoeft helemaal niet ingewikkeld of eng te<br />

zijn en je bepaalt zelf of je lid wilt worden van netwerkgroepen<br />

of niet. Zo is netwerken net werken. n<br />

Henk Jansen (oprichter van Expat Mortgages) belicht in iedere<br />

editie van <strong>VVP</strong> in de rubriek ‘Samenleving’ een maatschappelijk<br />

vraagstuk waar hij door geraakt is. In deze rubriek geen<br />

zakelijke onderwerpen waar hij al veel over publiceert (huizenmarkt,<br />

hypotheekrente, economische omstandigheden,<br />

nieuwe pensioenwetgeving, etcetera), maar reflecties over<br />

maatschappelijke uitdagingen die ons allen aangaan.<br />

NR 5 NOVEMBER 20<strong>23</strong> <strong>VVP</strong> | 55


Het praktijkgerichte katern Ken je vak! vormt het hart van iedere <strong>VVP</strong>editie<br />

en biedt need to know-informatie voor iedere adviseur. Met onder<br />

meer de vertaling van belangrijke Kifid-uitspraken op het gebied van<br />

leven, schade en hypotheken naar de dagelijkse adviespraktijk, de rubriek<br />

Permanent Actueel en informatie en tips met betrekking tot Innovatie,<br />

Compliance, Marketing & Sales, Inkomen, Purpose en Duurzaamheid.<br />

FOTO PETER BEEMSTERBOER<br />

NR 5 NOVEMBER 20<strong>23</strong> <strong>VVP</strong> | 57


Drie Wft-examens behalen en je mag het vak van hypotheekadviseur<br />

uitoefenen. Maar kan je dan ook daadwerkelijk adviseren?<br />

Op papier misschien wel, al vindt Lindenhaeghe dat er meer<br />

nodig is. “Een piloot moet ook eerst vlieguren maken.”<br />

Alleen een Wft-diploma<br />

niet genoeg<br />

TEKST LINDENHAEGHE<br />

Als marktleider leidt Lindenhaeghe dagelijks<br />

tienduizenden financieel professionals<br />

op en weet dus als geen ander<br />

wat er speelt binnen de branche.<br />

Hoewel de laatste jaren vooral in het teken<br />

stonden van digitalisering, staat er één ding<br />

buiten kijf. Goed advies geven blijft mensenwerk.<br />

De vraag is dan ook of de adviseur met<br />

het behalen van de nodige diploma’s en het<br />

voldoen aan de Wft-vakbekwaamheidseisen<br />

ook daadwerkelijk in staat is om goed advies te<br />

geven. Vera Nguyen, Specialist Advieskwaliteit<br />

bij Lindenhaeghe, heeft hier een duidelijke visie<br />

op: “De kwaliteit van het advies hangt niet<br />

alleen af van het wel of niet hebben van Wftdiploma’s.<br />

Het omvat zoveel meer dan alleen<br />

de theoretische kennis over hypotheken en de<br />

fiscale wetgeving. Voor mij valt het te vergelijken<br />

met de opleiding van piloten. Een piloot<br />

moet ook eerst vlieguren maken na het behalen<br />

van het vliegbrevet, voordat hij zelfstandig<br />

mag vliegen.”<br />

Het opdoen van praktijkervaring is volgens<br />

Vera nodig om bepaalde vaardigheden te leren.<br />

“Elke klant is uniek. De adviseur zal dus over<br />

een bepaalde skillset moeten beschikken om de<br />

juiste vragen te kunnen stellen en de klant te<br />

‘Advieskwaliteit omvat<br />

zoveel meer dan alleen de<br />

theoretische kennis’<br />

kunnen spiegelen in de gemaakte keuzes. Daarnaast moet een adviseur in<br />

staat zijn dit helder te verwoorden in een adviesrapport. En laten dat nu<br />

juist de zaken zijn die je niet in een Wft-opleiding leert.”<br />

Haar collega Daisy Ardaseer, Lead Advieskwaliteit, voegt hieraan toe:<br />

Ik ben van mening dat je het vak pas leert zodra je aan de slag gaat. Toen<br />

ik een aantal jaren geleden startte als adviseur, had ik keurig mijn papieren<br />

behaald, maar kon ik écht nog niet de kwaliteit leveren die ik wilde leveren.<br />

Pas na een uitgebreid inwerktraject bij mijn toenmalige werkgever,<br />

bestaande uit een intensieve praktijkcursus en de koppeling aan een buddy<br />

met wie ik mee kon lopen, had ik een goed beeld van hoe ik een adviesgesprek<br />

met een klant kon voeren en wat er vervolgens kwam kijken bij de<br />

vastlegging van het gesprek. Met alleen mijn Wft-diploma op zak was ik<br />

echt niet in staat geweest om iedere klant goed te kunnen adviseren.”<br />

KLANT INZICHT GEVEN<br />

De Wet op het financieel toezicht (Wft) vereist dat financieel dienstverleners<br />

die adviseren over bijvoorbeeld hypotheken, verzekeringen en pensioenen,<br />

beschikken over specifieke kennis en vaardigheden. Gezien de jarenlange<br />

ervaring in het opleiden van professionals binnen de financiële<br />

branche weet Lindenhaeghe precies wat ervoor nodig is om in één keer te<br />

slagen voor het examen. Van een opleider mag ook verwacht worden dat<br />

iemand de juiste kennis opdoet om te slagen voor het examen, maar bij<br />

het geven van advies komt veel meer kijken.<br />

Gemiddeld gezien verhuist een mens zeven keer in zijn leven en wordt er<br />

vier keer een huis gekocht. Is een klant op zo’n belangrijk moment in staat<br />

om alles te overzien en bepaalde risico’s te herkennen, in te schatten en<br />

een oplossing te bedenken? Nee! “Het is de taak van de adviseur om de<br />

klant inzicht te geven in verschillende risico’s, zoals het dalen van inkomen<br />

of het stijgen van lasten,” zegt Daisy. Deze inzichten moeten samen<br />

met de wensen van de klant vertaald worden naar een passend advies in<br />

begrijpelijke taal, zodat de klant daadwerkelijk de gevolgen begrijpt. Daisy:<br />

“Je moet kunnen levellen met de klant. Het gegeven advies moet begrijpelijk<br />

en reproduceerbaar zijn. En met reproduceerbaar bedoel ik dat<br />

het voor de klant duidelijk moet zijn bij welke behoefte de adviseur aansluit<br />

en waarom hij een bepaald advies heeft gegeven.”<br />

58 | <strong>VVP</strong> NR 5 NOVEMBER 20<strong>23</strong>


JOUW VAKBEKWAAMHEID<br />

Daisy Ardaseer en Vera Nguyen.<br />

Niet alleen het advies moet van goede kwaliteit<br />

zijn, ook de juiste vastlegging is van groot<br />

belang. In een gesprek krijgt de klant vaak veel<br />

informatie te verwerken, waardoor hij niet alle<br />

zaken kan onthouden. “Vaak hoor ik in de praktijk<br />

uitspraken als ‘ik voldoe aan de Wft-diplomavereisten,<br />

dus ik ben in staat een volledig<br />

adviestraject te doorlopen dat voldoet aan<br />

de wettelijke eisen’. Hier ben ik het niet mee<br />

eens,” zegt Vera. “Tijdens het Wft-examen<br />

VAKBEKWAAMHEID IN VERTROUWDE HANDEN<br />

Als financieel adviseur is het belangrijk continu<br />

op de hoogte te zijn van de relevante<br />

ontwikkelingen binnen je vakgebied. Met de<br />

rubriek ‘Jouw vakbekwaamheid’ in <strong>VVP</strong> informeren<br />

wij jou over verschillende actualiteiten<br />

die jouw beroepspraktijk direct raken.<br />

Aan bod komen wetswijzigingen,<br />

nieuwe regelingen<br />

en nog veel<br />

meer!<br />

wordt getoetst of je over de juiste kennis en vaardigheden beschikt, niet<br />

of je ook in staat bent dit op de juiste wijze toe te passen. Voor de klant<br />

moet helder zijn hoe het advies tot stand is gekomen en hoe het is onderbouwd.<br />

Daarvoor moet een adviseur wel in staat zijn een goed rapport<br />

op te stellen en zoiets leer je niet via een e-learning, dat leer je alleen<br />

in de praktijk.”<br />

OP ZOEK NAAR BALANS<br />

Het vinden van de juiste balans tussen een gedegen inwerktraject voor de<br />

adviseur en tijdige inzetbaarheid kan voor organisaties een uitdaging zijn.<br />

Aan de ene kant is het belangrijk dat de adviseur alle handvatten tot zijn<br />

beschikking heeft om een goed en volledig advies uit te kunnen brengen.<br />

Aan de andere kant wil je voorkomen dat het inwerktraject te veel tijd en<br />

moeite kost en er dus iemand op de payroll staat die nog niet ingezet kan<br />

worden.<br />

Hoe zorg je voor een juiste balans en vind je een efficiënte werkwijze?<br />

In de praktijk wordt vaak gebruikgemaakt van gestandaardiseerde adviesteksten.<br />

“Maar hier geldt wel dat een ‘one size fits all’-oplossing niet bestaat”,<br />

zegt Vera. Zij is van mening dat standaardteksten in de basis gebruikt<br />

kunnen worden, mits deze te allen tijde aangepast worden aan de<br />

klant in kwestie. Voor Daisy is advieskwaliteit zoveel meer dan het verstrekken<br />

van een zak met centen. “Het is het samenkomen van het inventariseren<br />

van wensen, doelstellingen en de risicobereidheid, het objectief<br />

inzicht geven in de mogelijkheden en risico’s en het in staat zijn dit te<br />

vertalen naar een advies dat passend is bij de persoonlijke situatie van je<br />

klant. Elke klant is anders en verdient het beste advies!” n<br />

NR 51 NOVEMBER FEBRUARI 2019 20<strong>23</strong> <strong>VVP</strong> | 59


Een goed begin is het halve advieswerk<br />

ZORGPLICHT – De consumenten hebben zich op 19 oktober 2022 tot de<br />

adviseur gewend voor advies over de financieringsmogelijkheden voor de<br />

aankoop van een kavel en de bouw van een woning daarop. De adviseur<br />

heeft diezelfde dag een advies uitgebracht en een financieringsopzet opgemaakt.<br />

Volgens de adviseur paste de bouw/-inrichting van de woning<br />

binnen het budget van de consumenten. Achteraf bleek dit niet zo te zijn.<br />

De Geschillencommissie oordeelt dat de adviseur tekort is geschoten in<br />

zijn zorgplicht omdat hij onvoldoende invulling heeft gegeven aan zijn<br />

verplichting om alle kosten/uitgaven voor het bouwproject te inventariseren.<br />

Indien hij dit aan het begin van het adviestraject zou hebben gedaan,<br />

dan was het hem duidelijk geweest dat er onvoldoende budget was<br />

om dit project goed af te kunnen ronden. De commissie oordeelt dat de<br />

klacht gegrond is en wijst de vordering (34.255 euro) toe. – Uitspraak GC<br />

20<strong>23</strong>-0736<br />

Adviseur struikelt over WhatsApp<br />

ZORGPLICHT – De adviseur verweert zich – vergeefs - als volgt: de opdracht<br />

van de consument tot het wijzigen van de rente is niet via de gebruikelijke<br />

wijze – per e-mail – bij hem binnengekomen, maar via WhatsApp.<br />

Hierdoor is de verwerking niet via de gebruikelijke wijze verlopen en<br />

is het verzoek van omzetting van de rente verzonden naar de kredietverstrekker<br />

zonder het vereiste handtekeningenformulier. Van de kredietverstrekker<br />

mag echter verwacht worden dat zij contact zou opnemen met<br />

de consument op het moment dat bleek dat het handtekeningenformulier<br />

ontbrak. Als de kredietverstrekker dat had gedaan, was het verzoek<br />

niet blijven liggen. De schuld ligt daarom niet geheel bij de adviseur, maar<br />

ook bij de kredietverstrekker.<br />

De Geschillencommissie ziet het toch echt anders. De commissie oordeelt<br />

dat de adviseur onzorgvuldig heeft gehandeld en gehouden is de<br />

schade die hierdoor is ontstaan te vergoeden. De consument vordert vergoeding<br />

van het verschil tussen de variabele rente schade die zij lijdt doordat<br />

de rente niet voor een periode van vijftien jaar is vastgezet op 1,59<br />

procent, en de huidige rente bij een rentevaste periode van vijftien jaar,<br />

door haar begroot op in totaal 75.450 euro. – Tussenuitspraak GC 20<strong>23</strong>-<br />

0726A<br />

Uitleg in voordeel van<br />

consument<br />

UITLEG POLISVOORWAARDEN – Voor de uitleg<br />

van polisvoorwaarden kijkt Kifid naar de<br />

objectieve factoren, doel en functie van de verzekering<br />

en de zogenoemde contra proferentem-regel.<br />

Dit laatste betekent dat als een polisvoorwaarde<br />

voor meerdere uitleg vatbaar is,<br />

de voor de verzekeringnemer meest gunstige<br />

uitleg geldt.<br />

Volgens de consumenten in deze klachtzaak<br />

is de schade ‘onvoorzien en onverwacht’ omdat<br />

er sprake was van een ongeluk. Zij hebben de<br />

kraan per ongeluk open laten staan, maar dat<br />

niet gemerkt omdat het water was afgesloten;<br />

zij hebben er geen rekening mee gehouden dat<br />

het water later weer uit de kraan zou gaan stromen<br />

en dat daarom de stop uit de gootsteen<br />

moest worden gehaald.<br />

Alles afwegende ziet de Commissie van<br />

Beroep onvoldoende objectieve aanknopingspunten<br />

om de begrippen ‘onvoorzien en onverwacht’<br />

zo strikt uit te leggen dat schade als<br />

gevolg van eigen schuld onder de voorwaarden<br />

van deze verzekering niet gedekt zou zijn.<br />

Nu de voorwaarde waar de verzekeraar zich op<br />

beroept voor meerdere uitleg vatbaar is, geldt<br />

volgens de contra proferentem-regel de voor de<br />

consument meest gunstige uitleg. Wanneer de<br />

verzekeraar ‘onvoorzien en onverwacht’ strikter<br />

wil toepassen, dan zal zij haar voorwaarden op<br />

dit punt moeten aanpassen en verduidelijken.<br />

– Uitspraken GC 2022-1016 en CvB 20<strong>23</strong>-0032<br />

60 | <strong>VVP</strong> NR 5 NOVEMBER 20<strong>23</strong>


LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN<br />

Geen zelfstandige zorgvuldigheidstoets<br />

BEOORDELINGSKADER – SEO Economisch Onderzoek hield bij de jongste<br />

evaluatie van Kifid een pleidooi voor een zelfstandige zorgvuldigheidstoets<br />

door Kifid. Die toets komt er – na overleg met stakeholders – niet.<br />

Kifid handhaaft het huidige beoordelingskader, waarin de financieel toezichtrechtelijke<br />

zorgvuldigheidstoets onderdeel is van de privaatrechtelijke<br />

zorgvuldigheidstoets.<br />

Kifid: “Financiële instellingen hebben wettelijke zorgplichten. Van<br />

oudsher zijn het zorgplichten uit het privaatrecht, vastgelegd in het<br />

Burgerlijk Wetboek (BW). Tegenwoordig maken zorgplichten ook deel<br />

uit van publiekrecht. Ze zijn te vinden in de financiële toezichtregels,<br />

zoals de Wet op het financieel toezicht en het Besluit gedragstoezicht<br />

financiële ondernemingen. Er is een dubbel normenstelsel van zorgplichten<br />

ontstaan waarmee financiële dienstverleners rekening moeten<br />

houden.<br />

“Kifid beoordeelt klachten van consumenten en kleinzakelijke ondernemers<br />

naar Nederlands recht. Kifid past daarbij het privaatrecht toe met<br />

inachtneming van het publiekrecht. Anders gezegd: in de uitspraken van<br />

Kifid maakt de publiekrechtelijke zorgvuldigheidstoets deel uit van de privaatrechtelijke<br />

toets of een financiële dienstverlener zich aan zijn bijzondere<br />

zorgplicht tegenover de consument of kleinzakelijke ondernemer<br />

heeft gehouden.”<br />

Geen smartengeld<br />

IMMATERIËLE SCHADEVERGOEDING – De<br />

consumenten hebben aangevoerd dat zij door<br />

het handelen van de adviseur veel stress hebben<br />

ervaren en het voor onrust heeft gezorgd<br />

tijdens hun vakantie waardoor zij daar minder<br />

van hebben kunnen genieten. Zij vorderen immateriële<br />

schade (smartengeld). Maar immateriële<br />

schade komt in beginsel pas voor vergoeding<br />

in aanmerking als zich een situatie voordoet<br />

in artikel 6:106 BW. Kort samengevat gaat<br />

het om de volgende situaties: (a) de aansprakelijke<br />

persoon heeft het nadeel opzettelijk toegebracht,<br />

(b) de benadeelde heeft lichamelijk letsel,<br />

is in zijn eer of goede naam geschaad of op<br />

andere wijze in zijn persoon aangetast of (c) de<br />

nagedachtenis van een overledene is aangetast.<br />

Degene die het smartengeld vordert moet met<br />

concrete gegevens onderbouwen dat zich een<br />

van deze situaties heeft voorgedaan. De consumenten<br />

hebben geen feiten of omstandigheden<br />

genoemd waaruit volgt dat een van de genoemde<br />

situaties in dit geval van toepassing is. – Uitspraak<br />

GC 20<strong>23</strong>-0686<br />

NR 51 NOVEMBER FEBRUARI 2019 20<strong>23</strong> <strong>VVP</strong> | 61


LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN<br />

Aanbieder is er niet om fouten adviseur<br />

te herstellen<br />

HYPOTHEKEN – De adviseur verzuimt het door de consument ontvangen<br />

en voor acceptatie ondertekende renteaanbod te ondertekenen. Het<br />

aanbod verloopt en de consument wordt geconfronteerd met een hogere<br />

rente dan mogelijk was geweest indien de adviseur niet nalatig was geweest.<br />

De consument neemt het de aanbieder kwalijk dat deze niet rechtstreeks<br />

gewaarschuwd heeft dat het ondertekende renteaanbod nog niet<br />

was ontvangen.<br />

De Geschillencommissie wijst de klacht af met onder meer de volgende<br />

motivering: “De consument heeft gesteld dat de kredietverstrekker<br />

had moeten ingrijpen op het moment dat duidelijk was dat de consument<br />

de rente wilde vastzetten en de adviseur niet van zich liet horen. Ook deze<br />

stelling wordt door de commissie niet gevolgd. Zoals hiervoor overwogen<br />

trad de adviseur op als tussenpersoon voor de consument en niet ook als<br />

tussenpersoon voor de kredietverstrekker. De kredietverstrekker was niet<br />

verplicht om buiten die verhoudingen om contact op te nemen met de<br />

consument. Het is niet aan de kredietverstrekker om fouten begaan door<br />

de adviseur te herstellen.” – Uitspraak GC 20<strong>23</strong> -0702<br />

Te hoge verwachting gewekt tijdens<br />

fase van oriëntatie<br />

HYPOTHEKEN – Adviseur en consument voeren een oriënterend gesprek<br />

over de wens van de klant om een andere woning aan te kopen.<br />

Op basis van dit gesprek mailt de adviseur aan de klant dat een financiering<br />

van 300.000 euro tot de mogelijkheden behoort. De consument<br />

gaat hierop akkoord met een overeenkomst van opdracht waarbij een<br />

honorarium van 2.950 euro wordt overeengekomen. Nadat de aanvraag<br />

is ingediend bij een aanbieder, geeft deze aanbieder aan bereid te zijn<br />

maximaal 150.000 euro te willen lenen vanwege de lease-auto’s en het<br />

inkomen van de consumenten na pensionering. De hypotheek komt niet<br />

tot stand.<br />

De adviseur is bereid 50 procent van zijn nota te crediteren. De consument<br />

eist 100 procent creditering.<br />

De Geschillencommissie is het met de consument eens en motiveert<br />

dit als volgt: “Nu vast staat dat de maximale financiering slechts<br />

de helft van het bedrag bedraagt dat de adviseur de consumenten heeft<br />

voorgehouden, heeft de adviseur de bij de consumenten gewekte verwachtingen<br />

op dit punt niet waargemaakt, zodat de klacht van de consumenten<br />

gegrond is. Naar het oordeel van de commissie is door de<br />

consumenten voldoende aannemelijk gemaakt en door de adviseur niet<br />

betwist dat de consumenten de overeenkomst niet zouden hebben gesloten<br />

indien deze verwachting niet was gewekt.” – Uitspraak GC 20<strong>23</strong><br />

– 0659<br />

Hypotheek en aanvraag<br />

opstalverzekering<br />

HYPOTHEKEN – Consumenten sluiten via de<br />

adviseur een hypothecair krediet. Zij verzoeken<br />

de adviseur ook te bemiddelen bij een opstalverzekering<br />

met dekking voor stormschade.<br />

Nadat de adviseur de aanvraag voor de opstalverzekering<br />

heeft ingediend, lijdt de consument<br />

schade als gevolg van storm. De verzekeraar<br />

heeft op dat moment de verzekering<br />

nog niet geaccepteerd en keert geen schadevergoeding<br />

uit. De consument neemt het de<br />

adviseur kwalijk dat hij deze aanvraag voor een<br />

opstalverzekering onvoldoende voortvarend<br />

heeft begeleid.<br />

De Geschillencommissie is het in deze<br />

klacht eens met de consument en motiveert dit<br />

onder meer als volgt: “Naar het oordeel van de<br />

commissie is de adviseur hiermee tekortgeschoten<br />

in de op haar rustende verplichtingen. Tussen<br />

partijen is niet in geschil dat de adviseur de<br />

opstalverzekering voor de consumenten zou regelen.<br />

Zodra de adviseur opmerkte dat de verzekeraar<br />

hier langer mee bezig was dan gebruikelijk,<br />

had het op haar weg gelegen om bij de<br />

verzekeraar navraag te doen, of op zijn minst de<br />

consumenten te informeren dat de verzekering<br />

nog niet was geregeld. Ook had het op de weg<br />

van de adviseur gelegen om dan te onderzoeken<br />

of de verzekering mogelijk (al dan niet tijdelijk)<br />

elders ondergebracht kon worden. Het feit<br />

dat de adviseur dit niet heeft gedaan en zich al<br />

die tijd afwachtend heeft opgesteld, kan hem<br />

worden verweten. De adviseur dient de schade<br />

die de consumenten hierdoor hebben geleden<br />

dan ook te vergoeden.” – Uitspraak GC 20<strong>23</strong> –<br />

0651<br />

Leren van Kifid-uitspraken<br />

De uitspraken van Kifid bevatten regelmatig<br />

leermomenten voor financieel adviseurs<br />

en verzekeraars. In elk nummer vat <strong>VVP</strong> een<br />

aantal relevante uitspraken samen.<br />

De samenvatting Hypotheken<br />

wordt u aangeboden door de<br />

62 | <strong>VVP</strong> NR 5 NOVEMBER 20<strong>23</strong>


ADFIZ<br />

Pensioenadvies tijdens<br />

de transitieperiode<br />

De invoering van de Wet toekomst pensioenen leidt ertoe dat<br />

álle pensioenregelingen moeten worden aangepast. Pensioenadviseurs<br />

komen voor de nodige uitdagingen te staan om dit<br />

traject organisatorisch goed aan te pakken. En vooral ook om<br />

de werkgever en werknemer goed te begeleiden bij het tijdig<br />

aanpassen van de pensioenregeling en de gevolgen daarvan<br />

TEKST ADFIZ<br />

Een belangrijke keuze is wel of niet te gaan voor eerbiedigende werking.<br />

Met andere woorden: kiezen tussen een vlakke premie voor<br />

nieuwe medewerkers en handhaving van de progressieve premiestaffel<br />

voor de werknemers die in dienst zijn op het moment van<br />

overstap naar het vernieuwde pensioenstelsel óf overstappen naar een<br />

vlakke premie voor alle werknemers. De voor- en nadelen van beide keuzes<br />

worden begrijpelijk uitgelegd op het informatieplatform www.werkenaanonspensioen.nl.<br />

Recent heeft de AFM de vernieuwde Leidraad tweede pijler pensioenadvies<br />

gepubliceerd. De leidraad kent een – tijdelijke - bijlage met specifieke<br />

aandachtspunten voor pensioenadvies<br />

tijdens de transitieperiode. Met behulp van deze<br />

leidraad kunnen pensioenadviseurs de werkgever/sociale<br />

partners op een verantwoorde manier<br />

door de transitie leiden en hen in staat stellen<br />

adequate besluiten te nemen over ingrijpende<br />

keuzes. Ook bij een keuze voor eerbiedigende<br />

werking kunnen pensioenadviseurs niet volstaan<br />

met uitleg over de voor- en nadelen van<br />

eerbiedigende werking alleen; het is verplicht<br />

‘Wel of niet<br />

gaan voor<br />

eerbiedigende<br />

werking’<br />

om de keuzes specifiek te benoemen, toegespitst<br />

op de individuele situatie van de werkgever.<br />

Daarbij dienen volgens AFM-leidraad ook de<br />

financiële lasten en gevolgen van het al dan niet<br />

gebruik maken van de eerbiedigende werking in<br />

kaart te worden gebracht.<br />

STAPPENPLAN<br />

Pensioenadvisering in de transitie naar het nieuwe<br />

stelsel vraagt om grote kennis van de nieuwe<br />

regeling en bekwaamheid in pensioenadvisering.<br />

Om adviseurs op dit vlak te ondersteunen,<br />

organiseert Adfiz dit najaar diverse opleidingsdagen<br />

rondom de Wet toekomst pensioenen.<br />

De opleidingsdag biedt deelnemers praktische<br />

handvatten om op kantoorniveau de organisatie<br />

van het transitietraject binnen de eigen<br />

pensioenportefeuille aan te pakken. Zo gaan<br />

deelnemers aan de slag met het aanpassen en<br />

vormgeven van pensioenregelingen aan de regelgeving<br />

van de Wet toekomst pensioenen. Dit<br />

doen zij aan de hand van een stappenplan dat<br />

Adfiz heeft laten ontwikkelen. Onderwerpen<br />

die daarbij aan bod komen zijn: het zorgdragen<br />

voor een evenwichtige transitie, het vormgeven<br />

van een adequate compensatie, het opstellen<br />

van een transitieplan volgens wettelijke eisen,<br />

het begeleiden van het arbeidsvoorwaardelijke<br />

traject om wijzigingen door te voeren en de<br />

nieuwe eisen ten aanzien van het nabestaandenpensioen.<br />

n<br />

Voor meer informatie over de opleidingsdagen<br />

Wtp zie: https://www.adfiz.nl/opleidingsdagwtp.<br />

NR 51 NOVEMBER FEBRUARI 2019 20<strong>23</strong> <strong>VVP</strong> | 63


Volgens de Italiaanse oud-president Giuseppe Saragat<br />

verdienen Italianen netto, maar leven ze bruto. Lukt dit<br />

ook bij arbeidsongeschiktheid? Helaas valt de netto AOVuitkering<br />

vaak vies tegen.<br />

Schoon in ’t handje<br />

TEKST ANNEMIEKE POSTEMA, AOVDOKTER.NL<br />

Werken loont. Inkomen uit arbeid – mits lager dan 115.295<br />

euro (20<strong>23</strong>) – wordt daarom beloond met arbeidskorting<br />

zodat je minder belasting betaalt. Een IB-ondernemer profiteert<br />

tevens van ondernemersaftrek en MKB-winstvrijstelling<br />

waardoor niet de volledige winst wordt belast. Deze voordelen gelden<br />

niet voor uitkeringen. Bovendien moeten verzekeraars de inkomensafhankelijke<br />

Zvw-bijdrage op de uitkering inhouden.<br />

Wat je schoon in ’t handje overhoudt van winst, loon of een uitkering<br />

verschilt daarom nogal. 40.000 euro bruto winst per jaar betekent 34.782<br />

euro netto (zonder startersaftrek); 40.000 euro bruto loon levert netto<br />

32.144 euro op (bij een DGA 29.972 euro vanwege de Zvw-bijdrage); van<br />

40.000 euro AOV-uitkering hou je netto niet meer dan 25.070 euro over.<br />

Bij al deze berekeningen zijn overige aftrekposten (zoals hypotheekrente)<br />

en werkgeversinhoudingen (pensioen, etcetera) buiten beschouwing gelaten.<br />

SNELKOPPELING<br />

Veel ondernemers hebben geen flauw idee... Ze denken dat het bedrag op<br />

de polis netto is of dat er maar weinig afgaat. Het is daarom belangrijk<br />

om vanuit de gewenste netto uitkering het bruto verzekerde bedrag te bepalen<br />

en om deze vertaling bij ieder onderhoudsgesprek te vermelden. De<br />

belastingtarieven wijzigen immers jaarlijks en ondernemers vergeten het<br />

snel. Je kunt hiervoor websites zoals berekenhet.nl of die van Visma|Raet<br />

gebruiken. Die laatste heeft ook een app en kan eveneens van netto naar<br />

bruto rekenen. Check bij het gebruik wel de uitgangspunten zoals soort<br />

inkomen, geboortedatum, loonheffingskorting en Zvw inhouding.<br />

VERVELEND<br />

Vervelend is dat ondernemers weliswaar 80<br />

procent (soms 90 procent) van hun bruto inkomen<br />

mogen verzekeren, maar netto veel minder<br />

overhouden. 50.000 euro winst uit onderneming<br />

is netto 39.963 euro. Verzeker je 80 procent<br />

hiervan, dan bedraagt de netto uitkering<br />

slechts 25.070 euro (zie hierboven) ofwel 63<br />

procent van het netto ondernemersinkomen.<br />

Het zou verzekeraars sieren om – in elk geval<br />

‘De netto<br />

AOV-uitkering<br />

valt vaak vies<br />

tegen’<br />

voor IB-ondernemers – het maximaal verzekerbare<br />

bedrag te verhogen.<br />

NOG INGEWIKKELDER<br />

De daadwerkelijke AOV-uitkering komt niet<br />

overeen met bovenstaande berekeningen. De<br />

maandelijkse bijschrijving hangt af van het aantal<br />

dagen in die maand en fluctueert dus.<br />

De arbeidsongeschikte kan kiezen of de verzekeraar<br />

rekening moet houden met de loonheffingskortingen.<br />

Bij aanvang van de uitkering<br />

is dat niet verstandig, aangezien er meestal<br />

ook andere inkomsten zijn waarover belasting<br />

moet worden betaald. Een ondernemer ontvangt<br />

liever een teruggaaf dan een extra aanslag.<br />

Duurt de arbeidsongeschiktheid langer<br />

en is de uitkering de enige inkomstenbron, dan<br />

kun je de verzekeraar vragen wél de heffingskortingen<br />

toe te passen. Bespreek dit goed met<br />

je klant en overleg eventueel met de boekhouder<br />

of accountant.<br />

Over uitkeringen vanwege zwangerschap,<br />

adoptie of overlijden van de partner is geen inkomstenbelasting<br />

verschuldigd. De verzekeraar<br />

houdt niets in en zo’n uitkering moet ook niet in<br />

de IB-aangifte worden vermeld.<br />

Acteur Errol Flynn verwoordde de grootste uitdaging<br />

heel treffend: “Mijn probleem ligt in het<br />

verzoenen van mijn bruto gewoonten met mijn<br />

netto inkomen.” n<br />

NR 51 NOVEMBER FEBRUARI 2019 20<strong>23</strong> <strong>VVP</strong> | 65


KLANTGERICHTHEID<br />

Einstein zei het al: “Alles is energie”. Om een organisatie op<br />

vol vermogen te laten draaien is het van essentieel belang<br />

dat zowel de leiders als de medewerkers energiek zijn. Deze<br />

energie is niet alleen nodig om de dagelijkse werkzaamheden<br />

uit te voeren, maar ook om ideeën voor verbetering te blijven<br />

genereren en realiseren. Hoe zorg je dat jezelf en je medewerkers<br />

dat beetje extra energie hebben? Hoe meet je dat<br />

eigenlijk?<br />

Wat geeft jou energie?<br />

TEKST SONJA STALFOORT, PUURKLANT<br />

De taal van energie is van ons allemaal en kent een bewezen onderbouwing<br />

vanuit de natuurkunde. Een beetje kennis van energiemanagement<br />

is voor iedereen van belang. Laten we beginnen<br />

met de Eerste Hoofdwet (de wet van het behoud van energie).<br />

Deze wet stelt dat energie niet verloren kan gaan of uit het niets kan<br />

ontstaan. Er kunnen alleen omzettingen van energie plaatsvinden. Dit<br />

betekent vanuit het perspectief van energiemanagement dat positieve<br />

energie, als er niets mee gebeurt, kan omslaan in negatieve energie, ook<br />

wel ‘frustratie’ genoemd. Als een medewerker bijvoorbeeld vol energie<br />

aangeeft dat hij op basis van de feedback van klanten iets in het proces<br />

wil verbeteren en de manager luistert hier niet of onvoldoende naar, kan<br />

deze positieve betrokkenheid omslaan in frustratie.<br />

Herkenbaar? In een tijd waarin de nieuwe ontwikkelingen elkaar in razend<br />

tempo lijken op te volgen, is het belangrijk om alle beschikbare energie<br />

in te zetten. Weet jij wat jezelf of je medewerkers energie of juist frustratie<br />

geeft? Ik vraag in workshops en trainingen regelmatig aan de deelnemers<br />

wat hun komend jaar, los van alle doelstellingen, nu een energieboost<br />

zou geven. Dan krijg je vaak hele mooie<br />

en realistische dromen als: een dag meelopen<br />

met een adviseur, de <strong>VVP</strong> Advies Award winnen<br />

(of een andere prijs), meer dan x aantal volgers<br />

op social media bereiken. Je kunt je voorstellen<br />

wat een energie het geeft als medewerkers tijd<br />

mogen vrijmaken voor hun dromen.<br />

‘Laat de<br />

energie maar<br />

stromen’<br />

HOE MEET JE DE ENERGIE?<br />

Dit is niet zo ingewikkeld als het wellicht lijkt. Je<br />

kunt medewerkers (en ook jezelf) vragen welk<br />

cijfer zij hun energielevel geven aan het einde<br />

van een werkdag. Onderzoek (MSI-ACI Europe<br />

bv) heeft uitgewezen dat medewerkers die<br />

met veel energie naar huis gaan, significant veel<br />

meer betrokken zijn en dat zij een veel proactievere<br />

rol in verbeteringen doorvoeren voor de<br />

klant vervullen, dan medewerkers met een laag<br />

energielevel. Een hoog energielevel is dus een<br />

win voor de medewerker én de organisatie. En<br />

laten we ook niet vergeten hoe fijn het is voor<br />

het thuisfront als iemand mét energie thuiskomt.<br />

Belangrijk om hierover in gesprek te gaan<br />

of blijven met medewerkers en dit actief gezamenlijk<br />

in de plannen voor 2024 te verwerken.<br />

Dan kun je de energielekken dichten en nog<br />

meer tijd vrijmaken voor de energiegevers in de<br />

werkzaamheden. Ik zou zeggen, laat de energie<br />

maar stromen! n<br />

Sonja Stalfoort is expert in klantbeleving en auteur<br />

van het boek De klant-energieke organisatie.<br />

Zij kent de financiële sector als geen ander en was<br />

werkzaam onder meer bij ARAG.<br />

66 | <strong>VVP</strong> NR 5 NOVEMBER 20<strong>23</strong>


WARTAAL<br />

Ineens wist ik het niet meer. Ben ik nou<br />

verzekerd tegen brand of voor brand?<br />

Eigenlijk klopt het allebei niet helemaal.<br />

Mijn verzekering helpt niet om de brand<br />

tegen te gaan. Ook voor brand verzekeren<br />

lijkt krom. Ik kan mij wel verzekeren<br />

voor de gevolgen van een brand,<br />

maar dan is voor brand te kort door<br />

de bocht. Is het nu voor of tegen? Ik<br />

ben altijd voor dingen en weinig tegen,<br />

maar dat is niet echt een steekhoudend<br />

argument.<br />

Verzekeren: voor of tegen?<br />

TEKST MIEKE DADEMA, SOEPEL.ORG<br />

Taalgenootschap Onze Taal vindt het allebei<br />

correct Nederlands en ook De Dikke<br />

van Dale is het daarmee eens. Dit is hun<br />

uitleg: Voor betekent hier ‘met betrekking<br />

tot, als het gaat om’. Tegen betekent ‘met<br />

betrekking tot (de negatieve effecten van), als<br />

het gaat om (de negatieve effecten van)’.<br />

Maar toch… Zou het niet moeten zijn: ik verzeker<br />

het brandrisico? Of; ik verzeker de financiële<br />

gevolgen van brand?<br />

Maar misschien komt de onduidelijkheid wel<br />

helemaal niet door de woorden tegen of voor,<br />

maar door het woord verzekeren zelf. Dat is eigenlijk<br />

ook maar een raar woord. Ik verzeker mij<br />

van een plek bij het concert van Bruce Springsteen<br />

of, een reis naar Egypte verzekert mij van<br />

zicht op een piramide en mooi weer. Maar ik<br />

verzeker mij zeker niet voor of tegen brand in die<br />

betekenis van het woord.<br />

We weten niet zeker waar het woord ‘verzekeren’<br />

vandaan komt. Het kan komen van het<br />

Franse woord ‘assuerer’. Dat betekent kalmeren,<br />

weergeven, beschermen of geruststellen.<br />

Het kan ook ontstaan zijn uit het Latijnse woord<br />

‘assecurar’ wat veilig betekent. We hebben ook<br />

nog de optie dat het van het Franse ‘enseurer’<br />

komt, wat ‘zeker maken’ betekent. Super interessant, maar niet echt helpend<br />

in mijn probleem van voor of tegen. Het lijkt allemaal op elkaar. Nu<br />

begrijp ik dan wel zo maar ineens waar de chique woorden ‘assuradeuren’<br />

of ‘assurantiën’ vandaan komen. Het is gewoon Latijn (of Frans) of allebei.<br />

JE VEILIG VOELEN<br />

Verzekeren is in elk geval iets wat je doet waardoor je gerustgesteld of<br />

veilig bent of je in elk geval veilig voelt. Dus ik ben bang voor een brand<br />

en ik verzeker mij tegen dat gevoel van angst. Het gaat wat ver, maar toch<br />

spelen wij daar wel altijd lekker op in, in onze branche. Al die nare dingen<br />

die je kunnen overkomen, daar moet je wat tegen doen en het liefst er een<br />

verzekering voor sluiten. Oh nee, in dat geval zou het een verzekering tegen<br />

dat angstige gevoel moeten zijn.<br />

Ik vind het ook zo leuk dat het allebei kan, juist omdat voor en tegen<br />

zo compleet tegenstrijdig zijn. Je bent voor of tegen mij! Allebei kan echt<br />

niet. Toch? Nou in de verzekeringswereld kan dat blijkbaar weer wel.<br />

Wat nu ook de waarheid is, ik zal het zelf nooit<br />

meer hebben over: ergens voor of tegen verzekeren,<br />

maar gewoon duidelijk maken wat de<br />

klant krijgt als er onverhoopt iets ergs gebeurt.<br />

‘Alleen in de<br />

verzekeringsbranche<br />

kun<br />

je zowel voor<br />

als tegen zijn’<br />

Als je keuken in de brand staat, komen wij daarna<br />

je huis schoonmaken, betalen we alle kosten<br />

en zorgen we dat je een nieuwe keuken krijgt.<br />

Want daar zijn we voor! n<br />

Mieke Dadema is initiatiefnemer van soepel.org<br />

en wil verzekeringen toegankelijk maken voor<br />

mensen die moeite hebben met lezen en schrijven.<br />

Meer informatie: www.soepel.nu.<br />

NR 51 NOVEMBER FEBRUARI 2019 20<strong>23</strong> <strong>VVP</strong> | 67


BOUWSTENEN VOOR SUCCES<br />

Stop nooit met leren<br />

In de afgelopen jaren heeft er een enorme verschuiving<br />

plaatsgevonden in het landschap van de adviseur. Veel (kleinere)<br />

kantoren zijn opgekocht door steeds groter wordende<br />

advieskantoren. Als ik met de voormalige eigenaren spreek,<br />

hoor ik vooral dat ze bang waren de boot te missen of dat ze<br />

niet meer het enthousiasme voelden waarmee ze waren begonnen.<br />

Het hoeft niet zo te zijn.<br />

TEKST JELLE BARTELS, THE MAIN THING<br />

Die eigenaren vertellen dat ze nog steeds niet weten wat ze moeten<br />

doen. Het enthousiasme en de energie is nog altijd niet terug.<br />

Laat ik eerlijk zijn, ik heb deze ‘emotionele vlakheid’ een<br />

aantal jaren geleden ook ervaren. Met keihard werken was mijn<br />

bedrijf nog niet zoals ik in gedachten had. Ik vroeg mij af wat ik aan het<br />

doen was. Wilde ik nog wel verder bouwen?<br />

Door gesprekken met een coach kwam ik erachter dat ik de hele dag<br />

veel hetzelfde deed. Ik daagde mezelf niet uit. En daarom kwam de sleur<br />

om de hoek. Mijn coach daagde mij uit om eens<br />

iets te doen wat ik altijd heel graag wilde, maar<br />

nog nooit had gedaan. Ik besloot daarom onder<br />

andere een gitaar te kopen en dit instrument te<br />

leren bespelen.<br />

Door uit de comfortzone te gaan, wakkerde<br />

mijn nieuwsgierigheid weer aan. Ik kreeg nieuwe<br />

energie om verder te gaan. Het hielp mij om<br />

anders naar mijn bedrijf (en mezelf) te kijken.<br />

Ik zag de lol weer in van wat ik de afgelopen jaren<br />

aan het doen was. Waarom zou ik deze ruim<br />

‘Zorg ervoor<br />

dat je<br />

nieuwsgierig<br />

blijft’<br />

twintig jaar aan ervaring en kennis juist nu aan<br />

de wilgen hangen?<br />

Je hebt je hele leven besteed aan het leren<br />

van je huidige vaardigheden. Op dit moment in<br />

je carrière zit je misschien wel op een punt dat<br />

je het meeste weet. Dat je de hoogste waarde<br />

kunt creëren. Voor je klant, voor je medewerkers<br />

en zeker voor jezelf!<br />

STRATEGIEËN<br />

Als je deze situatie herkent en een positieve<br />

omslag wilt maken, zijn er twee eenvoudige<br />

strategieën om je nieuwsgierigheid weer nieuw<br />

leven in te blazen. Eén: ga iets nieuws leren.<br />

Stap uit je comfortzone van je traditionele (vak)<br />

gebied. Lees eens een boek over een onderwerp<br />

waar je niets vanaf weet. Of netwerk met mensen<br />

waar jij de minst deskundige persoon in de<br />

kamer bent.<br />

Twee: neem jonge mensen aan. Haal afgestudeerden<br />

en leerlingen binnen. Maak daar tijd<br />

voor. Ga luisteren, niet vertellen. Hun nieuwe<br />

blik zal je enthousiast maken en meer energie<br />

geven dan je denkt. Maar wees ook hun mentor.<br />

Laat ze zelf besluiten nemen, maar vang ze op<br />

als ze een keer een misstap maken. Daar leer je<br />

misschien nog wel meer van.<br />

Doen of we alles weten, is een verdedigingsmechanisme<br />

om onze angst voor het onbekende<br />

te overwinnen. Bang om niet alles te kunnen<br />

controleren. En dat is eng. Als je wilt dat het interessant<br />

en spannend blijft, zorg ervoor dat je<br />

nieuwsgierigheid aangewakkerd blijft. Zet in op<br />

levenslang leren. Het zal je leven verrijken. n<br />

68 | <strong>VVP</strong> NR 5 NOVEMBER 20<strong>23</strong>


DUURZAAMHEID<br />

Het is fijn om te kunnen zeggen dat<br />

je bij een duurzaam bedrijf werkt. Betrek<br />

medewerkers dan ook vooral bij<br />

verduurzaming, als ze er al niet zelf<br />

om vragen. Dat laatste gebeurt steeds<br />

meer en terecht!<br />

Trots<br />

TEKST BJÖRN JALVING, TURIEN & CO.<br />

Ik liep met mijn vriendin op de markt en we<br />

maakten een kort praatje met een dame<br />

achter de kraampjes. De dame vroeg wat<br />

voor werk we doen. Mijn vriendin zei dat ze<br />

onderwijzeres is en daar had de dame waardering<br />

voor en er volgde een leuk gesprek. Toen<br />

was ik aan de beurt. Ik zei dat ik in de verzekeringen<br />

werk…” Het gesprek stokte en we hebben<br />

snel afgerekend.<br />

Het leuke aan duurzaamheid is dat het met<br />

bijna alle vakgebieden raakvlak heeft, zo ook<br />

met HR. Eerder dit jaar hoorde ik over de term<br />

Conscious Quitting; het fenomeen waarbij werknemers<br />

een bedrijf verlaten omdat ze niet meer<br />

willen werken voor een organisatie die vooral<br />

gericht is op het kortetermijnbelang zonder oog<br />

te hebben voor het klimaat en de maatschappij.<br />

Paul Polman, voormalig CEO Unilever, en vaak<br />

op het gebied van duurzaamheid een inspirator,<br />

introduceerde voor mij deze term.<br />

Sindsdien zijn er geregeld onderzoeken gedaan<br />

over Conscious Quitting. De rode draad in<br />

deze onderzoeken is dat ongeveer 35 tot 50 procent<br />

van de medewerkers aangeeft dat zij bereid<br />

KANSEN BIJ VERDUURZAMING<br />

In de rubriek ‘Duurzaamheid’ onderzoeken<br />

Björn Jalving en Paul Burger van Turien &<br />

Co./AnsvarIdéa kansen voor financieel adviseurs<br />

bij verduurzaming. Reacties zijn welkom<br />

op bjalving@turien.nl.<br />

zijn om ontslag te nemen als de werkgever onvoldoende aan duurzaamheid<br />

doet. In het onderzoek van de Net Positive Employee Barometer, van<br />

Polman, stond verder nog dat net iets minder dan de helft van de medewerkers<br />

uit generatie Gen Z en de Millenials (18 tot 41 jaar) bereid is om<br />

met minder salaris genoegen te nemen wanneer het bedrijf de normen en<br />

waarden van de medewerkers deelt. Uiteraard moet het salaris passend<br />

zijn, voor mij is het vooral een geruststelling dat met overeenkomende<br />

normen en waarden salaris minder telt in deze krappe arbeidsmarkt.<br />

MOOIE KANS<br />

Gezien de breedte van duurzaamheid biedt dit eveneens een mooie kans<br />

om de werknemers bij het beleid te betrekken. Wat vinden wij als organisatie<br />

belangrijk? Worden we de expert als het gaat om het verzekeren van<br />

duurzame energie-opwekkende installaties? Maken we financieel advies<br />

voor ieder huishouden toegankelijk? Nemen we de quick wins op het gebied<br />

van duurzaamheid mee in een adviesrapport? Of besteden we in het<br />

advies over inkomensverzekeringen extra aandacht aan het mobiliseren<br />

van potentiële werknemers met een uitdaging op de arbeidsmarkt? Het<br />

zijn maar een aantal voorbeelden, samen met het team komt u tot nog<br />

betere!<br />

Het valt mij op dat er in de laatste jaren<br />

steeds meer interactie komt op de MVO-slides,<br />

wanneer ik over het bedrijf vertel. Vanaf<br />

nu laat ik dit ook onderdeel uitmaken van de<br />

‘Oog voor<br />

mens en<br />

milieu’<br />

sollicitatiegesprekken. En de volgende keer als<br />

er wordt gevraaagd naar mijn werk, zeg ik dat<br />

ik bij een bedrijf werk dat klanten helpt na een<br />

schade en bij het helpen oog heeft voor mens<br />

en milieu. n<br />

NR 51 NOVEMBER FEBRUARI 2019 20<strong>23</strong> <strong>VVP</strong> | 69


COMPLIANCE<br />

Volgens de AFM zijn er nu veel minder<br />

mensen met een aflossingsvrije hypotheek<br />

die een verhoogd risico lopen.<br />

Komt dat doordat partijen actie hebben<br />

ondernomen? Of speelt er iets anders?<br />

Iedereen<br />

aflossingsblij?!<br />

TEKST CHRISTEL VAN BOMMEL-VERSLUIJS, COMPLI-<br />

ANCE-DESKUNDIGE | BEELD PETER BEEMSTERBOER<br />

Het begon dus met het bericht van de<br />

AFM. Waarop <strong>VVP</strong> Online een poll eruit<br />

gooide: ‘Al mijn klanten met een<br />

aflosvrije hypotheek zijn geattendeerd<br />

op de risico’s’. Tijdens audits die ik afneem bij<br />

hypotheekkantoren komt altijd ter sprake of zij<br />

bestaande klanten hebben benaderd voor de<br />

(extra) aflossing van aflosvrije hypotheken. Dat<br />

blijkt bij de kantoren die ik bezoek tot nu toe<br />

altijd het geval. Of in ieder geval het gewenste<br />

antwoord. De uitslag van de <strong>VVP</strong>-poll dat<br />

‘slechts’ 48 procent dat daadwerkelijk heeft<br />

gedaan verraste mij. In 2018 schreef ik een column<br />

over de nieuwe ontwoekertaak van de<br />

adviseur. Want ineens was er grote aandacht<br />

voor het risico van de aflosvrije hypotheek. Er<br />

volgde een campagne: iedereen aflossingsblij.<br />

Geldverstrekkers en adviseurs werden gemobiliseerd<br />

om actie te ondernemen. Er was ongetwijfeld<br />

een groep mensen voor wie die bewustwording<br />

nodig was. Maar er was ook een<br />

groep voor wie (extra) aflossen, gelet op hun<br />

persoonlijke omstandigheden, helemaal niet<br />

nodig is. Het hangt allemaal af van het gegeven<br />

advies.<br />

HOUD CONTACT<br />

Volgens de AFM zijn er nu dus veel minder mensen<br />

met een aflossingsvrije hypotheek die een<br />

verhoogd risico lopen. Komt dat doordat partijen<br />

actie hebben ondernomen?<br />

Door de lage rente zijn de afgelopen tijd veel<br />

hypotheken overgesloten. Daarnaast is de waarde van de huizen enorm<br />

gestegen. Dan is het niet zo gek het risico van een (deels) aflosvrije hypotheek<br />

minder groot is. Inmiddels stijgt de rente weer. En hoelang blijven<br />

de huizenprijzen op dit niveau? Niemand kan dat voorspellen. Was<br />

het echt nodig om zoveel aandacht aan te besteden aan de aflosvrije<br />

hypotheek? In het kader van bewustwording van de klant denk ik van<br />

wel. Maar uiteindelijk heeft het allemaal te maken met de economie, de<br />

markt, de persoonlijke, financiële situatie en de wensen en doelstellingen<br />

van de klant op het moment van het advies. En dat verandert in een<br />

paar jaar tijd. Het toont des te meer aan dat contact onderhouden met<br />

de klant belangrijk is. Vraag eens in de twee of drie jaar aan de klant hoe<br />

het ermee staat. Bespreek wat er is veranderd in de markt en bij de klant<br />

zelf. Past het afgesloten product daar nog wel<br />

bij, of is een aanpassing gewenst? Een aflosvrije<br />

hypotheek is niet per definitie slecht. Het<br />

‘Een aflosvrije<br />

hypotheek<br />

is niet per<br />

definitie<br />

slecht’<br />

moet passen bij het klantprofiel en geen risico<br />

(gaan) vormen. Het ene moment past een financieel<br />

product prima bij de klant, maar na<br />

verandering van omstandigheden niet meer.<br />

Het is niet nodig om daar paniek over te zaaien,<br />

maar besteed er wel aandacht aan. Ben de<br />

stabiele factor waar de klant op kan rekenen<br />

en zorg voor je klant. Dan komt het uiteindelijk<br />

altijd goed. n<br />

NR 51 NOVEMBER FEBRUARI 2019 20<strong>23</strong> <strong>VVP</strong> | 71


De vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers wordt<br />

nog verlengd tot en met 31 december 2024. En vanaf 1 juli<br />

2024 wordt er gestart met een tijdelijke maatregel Praktisch<br />

Beoordelen. Ook wijzigt de dagloonvaststelling van de WIA indien<br />

iemand vanuit de WW richting ZW en richting WIA gaat.<br />

Praktische oplossingen om<br />

WIA uitvoerbaar te houden<br />

TEKST MARJOL NIKKELS<br />

Werkgever en de 60-plus werknemer kunnen sinds 1 oktober<br />

2022 samen besluiten om over te gaan tot de vereenvoudigde<br />

WIA-beoordeling. De arbeidsdeskundige van het UWV<br />

voert dan de beoordeling van arbeidsongeschiktheid uit<br />

zonder inzet van de verzekeringsarts. Tenzij er een indicatie is voor volledige<br />

en duurzame arbeidsongeschiktheid, dan moet de verzekeringsarts<br />

alsnog ingeschakeld worden.<br />

Indien iemand niet werkt dan wordt er bij de vereenvoudigde WIAbeoordeling<br />

altijd een WGA 80-100 procent beschikking afgegeven. Wel<br />

moet de betrokkene aan re-integratie blijven werken indien er nog werkmogelijkheden<br />

zijn. Indien iemand meer dan 65 procent van het maatmanloon<br />

verdient, is betrokkene minder dan 35 procent arbeidsongeschikt<br />

en heeft dus geen recht op een WIA-uitkering.<br />

De keuringen van alle 60-plussers worden niet aan de werkgever toegerekend<br />

binnen de Werkhervattingskas en niet binnen het eigen risicodragerschap<br />

WGA.<br />

Deze maatregel is in 20<strong>23</strong> van toepassing voor circa 3.500 WIA-claimbeoordelingen.<br />

Door deze maatregel zijn de achterstanden bij de WIAclaimbeoordeling<br />

niet verder opgelopen. Daarom is besloten deze maatregel<br />

te verlengen tot en met 31 december 2024. Voorwaarde voor een<br />

vereenvoudigde WIA-beoordeling is dat de<br />

werknemer 60 jaar of ouder is en einde wachttijd<br />

van 104 weken ziekte valt binnen de periode<br />

van 1 oktober 2022 tot en met 31 december<br />

2024.<br />

PRAKTISCH BEOORDELEN<br />

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid<br />

is samen met het UWV bezig om de<br />

tijdelijke maatregel Praktisch Beoordelen uit te<br />

werken. De arbeidsongeschiktheidsbeoordeling<br />

voor de WIA wordt dan gebaseerd op arbeid die<br />

‘1 juli 2024<br />

wordt gestart<br />

met Praktisch<br />

Beoordelen’<br />

feitelijk wordt verricht. Er vindt dan geen theoretische<br />

beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid<br />

meer plaats dus hoeft de verzekeringsarts<br />

geen Functionele Mogelijkhedenlijst<br />

(FML) op te stellen.<br />

De maatregel heeft een tijdelijk karakter<br />

voor de duur van drie jaar, met een beoogde ingangsdatum<br />

van 1 juli 2024. De verwachting<br />

is dat gedurende deze periode de achterstanden<br />

door de combinatie van inmiddels genomen<br />

maatregelen verder worden ingelopen. Het<br />

UWV doet nog onderzoek of deze nieuwe werkwijze<br />

Praktisch Beoordelen ook kan gelden bij<br />

de WIA-herbeoordelingen en de Eerstejaarsziektewetbeoordelingen<br />

(EZWB).<br />

Bij het Praktisch Beoordelen worden de inkomsten<br />

die werknemer verdient met de feitelijke<br />

werkzaamheden bepalend bij de beoordeling<br />

van de mate van arbeidsongeschiktheid.<br />

Daarbij wordt getoetst dat de arbeid van de feitelijke<br />

werkzaamheden aansluit op de structureel<br />

functionele mogelijkheden van de betrokken<br />

werknemer. Als voorwaarden gelden dat<br />

het moet gaan om algemeen geaccepteerde<br />

arbeid, passend naar de belastbaarheid en bekwaamheden<br />

van de werknemer en waarmee<br />

een representatief en voldoende bepaalbaar<br />

inkomen wordt genoten. Hoe dit wordt beoordeeld,<br />

is nu nog niet duidelijk. Voor de private<br />

verzekeraars is objectivering hiervan wel van belang<br />

omdat zij immers UWV-volgend zijn bij de<br />

WIA-aanvullingsverzekeringen.<br />

72 | <strong>VVP</strong> NR 5 NOVEMBER 20<strong>23</strong>


INKOMEN<br />

REKENVOORBEELD<br />

Onderstaand voorbeeld laat zien hoe de werkgever<br />

invloed kan uitoefenen in hoeverre werknemer<br />

dan wel of niet een WIA-recht krijgt.<br />

Stel: een werknemer verdient 4.000 euro bruto<br />

per maand. De werkgever bepaalt dat de verdiensten<br />

van de feitelijke werkzaamheden in<br />

een bepaalde loonschaal thuishoren die loopt<br />

van 2.000 tot 2.700 euro bruto in de maand.<br />

Stel de werkgever neemt het hoogste bedrag<br />

uit de schaal, dus de werknemer verdient<br />

na de 104 weken wachttijd 2.700euro in de<br />

maand. Het loonverlies is dan 1.300 euro. Dit<br />

betekent dat de werknemer 32,5 procent arbeidsongeschikt<br />

is en geen WIA-recht krijgt.<br />

De werkgever kan ook kiezen om de werknemer<br />

in te delen op het startpunt van de salarisschaal<br />

oftewel 2.000 euro. Dan heeft de<br />

werknemer een loonverlies van 2.000 euro en<br />

dat maakt dat de mate van arbeidsongeschikt<br />

uitkomt op 50 procent. Werknemer heeft dan<br />

wel recht op een WIA-uitkering. Dan heeft de<br />

werknemer over het loonverlies ook nog een arbeidsongeschiktheidsuitkering.<br />

Eerst geldt een<br />

WGA loongerelateerde uitkering en daarna de<br />

WGA loonaanvulling. Vanaf de derde maand<br />

ontvangt de werknemer dan een WIA-uitkering<br />

van 1.400 euro. Inclusief het nieuwe loon van<br />

2.000 euro komt de werknemer uit op een totaal<br />

inkomen van 3.400 euro. Dit maakt dat de<br />

werknemer dus veel beter uit is bij een indeling<br />

in de start van de loonschaal dus met een nieuw<br />

loon van 2.000 euro.<br />

FEITELIJKE WERKZAAMHEDEN<br />

Als de verzekerde feitelijke werkzaamheden verricht,<br />

vormen de inkomsten die daarmee verdiend<br />

wordt het uitgangspunt voor de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling.<br />

Wanneer er een<br />

praktische beoordeling op basis van daadwerkelijke<br />

verdiensten plaatsvindt, dan wordt de<br />

theoretische schatting niet meer gedaan. De<br />

Arbeidsdeskundige hoeft dan niet in het CBBSmodel<br />

op zoek te gaan naar drie functies die<br />

betrokkene nog kan verrichten. Het CBBS staat<br />

voor claimbeoordeling- en borgingssysteem.<br />

Momenteel is er bij het UWV al sprake van<br />

een praktische beoordeling. Nu geldt nog dat<br />

er naast een praktische ook een theoretische<br />

beoordeling moet plaatsvinden. De hoogste<br />

restverdiencapaciteit bepaalt het arbeidsongeschiktheidspercentage.<br />

Hoe hoger de verdiensten,<br />

hoe lager de mate van arbeidsongeschiktheid. Het loonverlies is immers<br />

bepalend voor de mate van arbeidsongeschiktheid.<br />

WIJZIGING DAGLOONSYSTEMATIEK<br />

Wanneer mensen hun laatste salaris krijgen in de maand waarin zij nog<br />

werkten, en daarna recht krijgen op WW, kan een loonloos tijdvak ontstaan.<br />

Er is sprake van een loonloos tijdvak als er gedurende een maand<br />

(tijdvak) in de referteperiode helemaal geen loon is genoten. Dit ontstaat<br />

doordat de WW-uitkering over de voorbije maand wordt uitgekeerd. Er is<br />

dan dus één maand waarin iemand al geen salaris meer krijgt, maar ook<br />

nog geen WW. Dit kan negatief doorwerken in de hoogte van het dagloon<br />

die bepalend is voor de hoogte van de WIA-uitkering.<br />

De oplossingsrichting die is gekozen is om het WW-dagloon over te<br />

nemen. Indien mensen na de Ziektewet instromen in de WIA en dan met<br />

een loonloos tijdvak worden geconfronteerd gaat het UWV medio 2024<br />

uit van het WW-dagloon. Hiervoor is een Algemene maatregel van bestuur<br />

in de maak. n<br />

Marjol Nikkels is vaktechnisch directeur CS Opleidingen BV.<br />

NR 51 NOVEMBER FEBRUARI 2019 20<strong>23</strong> <strong>VVP</strong> | 73


COLUMN<br />

EN INEENS ZIJN ZE WEER IN HET NIEUWS:<br />

WOEKERPOLISSEN! EIND SEPTEMBER DEED<br />

HET GERECHTSHOF DEN HAAG UITSPRAAK IN<br />

HET HOGER BEROEP VAN TWEE PROCEDURES<br />

TEGEN RESPECTIEVELIJK AEGON NEDERLAND,<br />

TEGENWOORDIG A.S.R., EN NATIONALE-<br />

NEDERLANDEN, WAARBIJ DE LAATSTE EEN<br />

ZOGEHETEN TUSSENARREST IS. OF BIJ HET AAN-<br />

EN VERKOPEN VAN BELEGGINGSUNITS SPRAKE IS<br />

GEWEEST VAN CHURNING WORDT IN EEN LATERE<br />

ZITTING BEHANDELD. HET HOF HEEFT WEL ALVAST<br />

DE MOGELIJKHEID TOT CASSATIE OPENGESTELD,<br />

WAT GETUIGT VAN EEN VOORUITZIENDE BLIK:<br />

BEIDE VERZEKERAARS GAAN IN CASSATIE,<br />

WAARDOOR DE FINALE VAN DIT DRAMA NOG EEN<br />

PAAR JAAR OP ZICH LAAT WACHTEN.<br />

TEKST MARTIN KOOT<br />

Bent u er nog? Fijn!<br />

De beschikking in de zaak tegen<br />

NN is 37 bladzijdes dik, die tegen Aegon<br />

telt maar liefst 79 hele pagina’s. De<br />

eerstgenoemde heb ik vanmiddag gelezen,<br />

en geloof het of niet, maar voor<br />

wie een beetje weet heeft van de inhoud van de<br />

discussie rondom die beleggingsverzekeringen is<br />

het nog goed te lezen ook. Het Hof toetst de informatie<br />

die al dan niet ter beschikking is gesteld aan<br />

verzekeringnemers op het moment van het afsluiten<br />

van de verzekering aan de in die jaren geldende<br />

regelgeving. Een puzzel waar je U tegen zegt, en<br />

waarvoor een uitstapje naar de Hoge Raad nodig is<br />

geweest om de werking van specifieke Europese regelgeving<br />

en de uitwerking daarvan in Nederlandse<br />

wetten te verduidelijken.<br />

Hallo? Zijn uw ogen al dichtgezakt?<br />

De vraag is welke kosten als bekend verondersteld<br />

mochten worden, en op welke punten de verzekeraar<br />

in zijn informatieplicht tekort is geschoten;<br />

de polis- en beleggingskosten die daarmee samenhangen<br />

zijn onrechtmatig bij de polishouder in<br />

rekening gebracht en vormen grond voor een schadevergoeding.<br />

In de beschikking vlooit het hof dit<br />

74 | <strong>VVP</strong> NR 5 NOVEMBER 20<strong>23</strong>


MONEYVIEW<br />

Let op: deze<br />

column is moeilijk<br />

leesbaar<br />

nauwkeurig uit, stukje bij beetje, stapje voor stapje.<br />

De uitkomst is pijnlijk voor de verzekeraar en zal, als<br />

de behandeling in cassatie niet anders uit gaat wijzen,<br />

leiden tot een forse claim vanuit polishouders.<br />

Maar zoals gezegd, het eindsignaal van deze wedstrijd<br />

zal pas over een aantal jaar klinken.<br />

VOORBIJ AAN DE REALITEIT<br />

Heeft u uw <strong>VVP</strong> inmiddels hoofdschuddend dichtgeslagen<br />

en terzijde gelegd? Nee? Gelukkig maar!<br />

Begrijp mij goed, deze rechtsgang is nodig en terecht:<br />

recht is recht en krom is krom. Twee dingen<br />

vallen mij op. Op de eerste plaats ben ik benieuwd<br />

hoeveel van de ongeveer vijf miljoen woekerpolishouders<br />

indertijd al die prospectussen, offertes, algemene<br />

voorwaarden, waarde-overzichten en wat nog<br />

niet meer zorgvuldig hebben gelezen, en het ook nog<br />

volledig hebben begrepen. Ik wed nul, helemaal niemand.<br />

Het gewroet op de vierkante millimeter dat<br />

in de rechtbanken wordt gedaan, gaat volledig voorbij<br />

aan de realiteit, namelijk dat verreweg de meeste<br />

verzekeringnemers geen flauw benul hadden van de<br />

kosten en risico’s van hun beleggingsproduct. Goed<br />

en begrijpend lezen is verrekte moeilijk, zie de inspanning<br />

die u heeft moeten leveren om door de eerste<br />

helft van deze column te komen. Een stortvloed<br />

aan technische financiële termen maakt het de consument<br />

nog veel moeilijker.<br />

Dat brengt mij op het tweede punt. Al begrijp ik<br />

heel goed waarom, het is opmerkelijk dat de toenmalige<br />

tussenpersonen (ik gebruik bewust deze antieke<br />

term) die die producten van NN en Aegon aan<br />

de man brachten, volledig buiten de discussie zijn<br />

geplaatst. Fijn voor hen, maar toch een beetje ongemakkelijk,<br />

wetende dat beide verzekeraars de polissen<br />

uitsluitend via tussenpersonen verkochten. Ik<br />

ben ervan overtuigd dat de meeste van hen met zuivere<br />

bedoelingen hun werk hebben gedaan, maar u<br />

en ik weten ook dat er gehaaide verkopers tussen<br />

hebben gezeten die het klantbelang niet echt voor<br />

ogen hadden.<br />

‘Goed en begrijpend<br />

lezen is verrekte moeilijk’<br />

NIEUWE PIJNLIJKE DOSSIERS<br />

Weliswaar onvoltooid, maar toch verleden tijd, zo<br />

kun je deze discussie wel noemen. Maar dat wil niet<br />

zeggen dat we gevrijwaard zijn van nieuwe pijnlijke<br />

dossiers. We komen uit een periode met historisch<br />

lage hypotheekrentes, die vaak voor heel lange tijd<br />

zijn vastgezet. Bij MoneyView werden we na de golf<br />

aan rentestijgingen platgebeld door adviseurs, die<br />

wilden weten hoe de meeneemregelingen van al die<br />

hypotheken in elkaar staken. Ik mag toch hopen dat<br />

ze daar tijdens hun advies al naar gekeken hebben, en<br />

hun klanten hebben gewezen op de beperkingen die<br />

sommige partijen kennen. Mocht daar namelijk schade<br />

uit voortkomen, dan is er geen verzekeraar die de<br />

hete kastanjes voor ze uit het vuur haalt. n<br />

NR 5 NOVEMBER 20<strong>23</strong> <strong>VVP</strong> | 75

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!