16.12.2022 Views

Binnendijks 2022 49-50

Binnendijks van 16 december 2022

Binnendijks van 16 december 2022

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Binnendijks</strong><br />

mededelingen voor de Beemster<br />

1952 - 70 jaar - <strong>2022</strong><br />

WINTer<strong>2022</strong> editie<br />

Wij wensen iedereen heel fijne feestdagen<br />

Wij wensen iedereen een heel fijne beemster feestweek toe!


PAGINA 2 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

FIJNE FEESTDAGEN<br />

GENIETEN BIJ FORT RESORT BEEMSTER<br />

Binnen<br />

dijks<br />

Mededelingen<br />

voor de Beemster<br />

Uitgave van:<br />

“Stichting <strong>Binnendijks</strong>”, Beemster<br />

70e jaargang nr. <strong>49</strong>/<strong>50</strong>,<br />

16 december <strong>2022</strong><br />

Aanleveren kopij volgende <strong>Binnendijks</strong><br />

7 januari 2023 voor 12.00 uur.<br />

Een koe?<br />

PAGINA 3<br />

Een koe op de voorpagina? In<br />

de wintereditie? Ik hoor het u<br />

verbaasd constateren. Toegeven:<br />

het is een beetje vreemd.<br />

Maar het is niet zomaar een<br />

koe. Het is DE KOE. Juister<br />

gezegd: het is het voormalige<br />

Beemster Wapen. Dat vraagt<br />

om een toelichting.<br />

GENIETEN VAN WELLNESS<br />

Geniet van onze wellness met o.a.<br />

zandstrand, zonneweide, natuurlijke<br />

zwemvijver, Vogelnest sauna, Kelosauna,<br />

zoutbad, massages en hamam.<br />

CULINAIR GENIETEN<br />

Proeven en samen genieten.<br />

Het best bewaarde geheim op<br />

culinair gebied van de Beemster.<br />

WWW.FORTRESORTBEEMSTER.NL<br />

Keyserkerk<br />

Katern<br />

Volgend jaar bestaat de Keyserkerk<br />

vier eeuwen. Dat zal gedurende<br />

het jaar op verschillende<br />

manieren onder de aandacht gebracht<br />

worden. <strong>Binnendijks</strong> wil in<br />

maart een Keyserkerkkatern uitbrengen.<br />

Met daarin korte stukjes<br />

over met name de ‘fysieke kant’<br />

van de kerk. We denken daarbij<br />

aan: de bouw, de aanpassingen,<br />

het kerkhof en de zerkenvloer, de<br />

stovenkamer, etc.. Tekst en foto’s.<br />

De redactie houdt zich aanbevolen<br />

voor suggesties. Wellicht heeft<br />

u zelf informatie, verhalen of<br />

(beeld) materiaal over de Keyserkerk.<br />

Een vriendelijk verzoek om<br />

deze met ons te delen. Elders in<br />

deze Wintereditie informatie over<br />

een bijzonder theaterspektakel:<br />

De Blitskikker.<br />

REDACTIE@BINNENDIJKS.NU<br />

Toen besloten werd tot een bestuurlijke fusie tussen Purmerend en Beemster,<br />

vond men dat er ook een nieuw gemeentelijk wapen moest komen. Dat is<br />

gebeurd. Het werd de gestileerde koeienkop. De ‘Beemsterkoe’ verdween in<br />

het gemeentearchief. De toenmalige Gemeenteraad van de Beemster heeft<br />

in een unaniem aangenomen motie van de BPP vastgesteld dat het oude<br />

wapen ‘niet in vergetelheid mocht geraken’. Er kwam een oproep om er een<br />

goede bestemming voor te vinden. <strong>Binnendijks</strong> heeft daarop meteen gereageerd.<br />

Wij wilden de koe wel amnestie verlenen. Kreeg ze een mooi plekje in<br />

de kop van ons blad en op onze site. Tenslotte zijn we een Beemsterblad.<br />

Maar zo eenvoudig gaat dat niet. Het bleef geruime tijd muisstil. We zijn<br />

ondertussen een tijd verder. De Hoge Raad van Adel en het Historisch<br />

Genootschap Beemster hebben er hun plasje over gedaan en allicht nog<br />

andere gezaghebbende organisaties. Uiteindelijk heeft het het College van<br />

B&W behaagd om het gebruik van het oude wapen exclusief toe te staan<br />

aan <strong>Binnendijks</strong>. Aan de nog net jarige <strong>Binnendijks</strong>. We bestaan dit jaar<br />

immers 70 jaar. Op de valreep. We zijn er groos op dat we DE KOE weer naar<br />

de Beemster hebben gehaald. Dat we haar gered hebben uit een eenzaam<br />

bestaan. Toegegeven: de huidige koe Sijtje in de kop moet daardoor wijken.<br />

Deze krijgt echter een verzorgde oude dag. Een mooi warm plekje in de<br />

verwarmde stal. Dat is toch een mooie gedachte in de decembermaand.<br />

Vuurwerk<br />

GEERT<br />

December is bij uitstek de maand van het vuurwerk. We hebben aan jongeren<br />

gevraagd of zij vuurwerk gaan afsteken. Hun reacties treft u verspreid in de<br />

Wintereditie. Maar wat zijn nu eigenlijk de regels? Daarom zijn we ook te rade<br />

gegaan bij de wijkagent Peter Schuurman. Hij heeft geprobeerd een kort en<br />

duidelijk antwoord op die vraag te formuleren.<br />

1-1paginaBINNENDIJKS.indd 1 28-10-<strong>2022</strong> 08:40:44


PAGINA 4 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

PAGINA 5 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

Beemster Wapen<br />

Gemeentewapen 26 juni 1816 door Hoge Raad<br />

van Adel aan de Gemeente toegekend.<br />

voor professionele reparatie en installatie<br />

van al uw elektrawerk en witgoed-apparatuur<br />

Edwin de Vries ELEKTRA & WITGOED SERVICE<br />

Wij wensen een ieder fijne kerstdagen toe<br />

& een gelukkig en gezond storingsvrij 2023<br />

Het officiële wapen is in 2007 op verzoek van de gemeente door<br />

J. Hartog aangepast. Deze werd sindsdien als logo toegepast. Dit<br />

aangepaste wapen is nooit officieel bij de Hoge Raad van Adel<br />

ingediend. De kleuren in het wapen komen terug in de gemeentevlag:<br />

rood, groen, geel en blauw.<br />

Wapen werd in 1612 verleend aan polderbestuur. Samen met<br />

een aanziende leeuw als schildhouder. Het wapen staat symbool<br />

voor de agrarische cultuur in de nieuwe droogmakerij. Een<br />

andere verklaring is dat het wapen sprekend is bedoeld omdat<br />

het staat voor een van de belangrijkste initiatiefnemers van de<br />

droogmaking: Dirk van Oss.<br />

Edwin de Vries - De Eenhoorn 62 - 1462 ER Middenbeemster<br />

Tel. 0299 - 684346 - Mobiel: 06 51838782 - edwindevries72@hotmail.com<br />

MINI CONTAINMENT<br />

ASBEST VERWIJDEREN<br />

ZONDER OVERLAST<br />

WIJ WENSEN U FIJNE FEESTDAGEN!<br />

Vredenburghweg 1<br />

Zuidoostbeemster<br />

Telefoon: (0299) 43 34 16


PAGINA 6 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

PAGINA 7 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

Agrarisch Loonbedrijf<br />

Brouwer-Zijp Westbeemster<br />

De zwagers<br />

poseren voor de<br />

twee gras- en<br />

maishakselaars.<br />

“Wij wensen iedereen Warme Gezellige<br />

Feestdagen en een Gezond 2023 !<br />

We cover all our nuts, fruits, cereals, with<br />

high quality milk, dark, white chocolate<br />

wenst u prettige feestdagen<br />

Insulindeweg 29, 1462 MJ Middenbeemster NL<br />

Na een jarenlange vertraging is de<br />

toestemming voor de bouw van<br />

een schuur (1728 m2) voor opslag<br />

van het materieel en een werkplaats<br />

annex kantoor en kantine<br />

(312 mtr2) dit jaar eindelijk binnen.<br />

Reden om even te buurten.<br />

Marco Brouwer en Nils Zijp zijn al jaren<br />

compagnons van het gelijknamige bedrijf<br />

aan de Jisperweg in Westbeemster. Bijna<br />

veertien jaar geleden (2009) klein<br />

begonnen met de overname van het agrarische<br />

gedeelte van een loonbedrijf in<br />

Purmerland. Omdat ze hun toekomst<br />

vooral zien in het agrarisch werk, willen ze<br />

zich meer concentreren op opdrachten in<br />

de Beemster. Daarom hebben ze bijna<br />

negen jaar geleden het ‘spul’ van Boottrans<br />

aan de Jisperweg gekocht. Waar de<br />

twee families nu samen de stolp delen.<br />

Ellen is daarbij de verbindende schakel.<br />

Getrouwd met Marco en zuster van Nils. Zij<br />

doet voor het bedrijf de boekhouding. De<br />

bestemmingsplanwijziging (van transport<br />

naar agrarisch hulpbedrijf) en toestemming<br />

om een opslagschuur en werkplaats<br />

annex kantine en kantoorruimte te mogen<br />

bouwen heeft in hun ogen door vooral<br />

bureaucratische rompslomp veel te lang<br />

geduurd. Na acht jaar was het begin dit<br />

jaar eindelijk zover. Met de inzet van acht<br />

man, waarvan vier eigen personeel, stond<br />

de grote loods binnen twee weken. De<br />

afbouw is in eigen beheer voltooid. Net op<br />

tijd want februari dit jaar hebben ze ook<br />

het agrarisch gedeelte van loonbedrijf<br />

Kramer uit Noordbeemster overgenomen.<br />

Binnenkort starten ze met de sloop van de<br />

huidige opstal en komt er een goed geoutilleerde<br />

werkplaats annex kantine/<br />

kantoor. Boeren, akkerbouwers en veetelers,<br />

kunnen het bedrijf inschakelen om<br />

gespecialiseerde klussen uit te voeren.<br />

Zodat ze zelf niet hoeven te investeren in<br />

duur en seizoensgebonden materieel en<br />

menskracht. Mesten, maaien, grassen,<br />

hakselen. Noem maar op. Het hele jaar<br />

kent piekmomenten. Vooral als er slecht<br />

weer dreigt. Dan wordt er flink door gebuffeld.<br />

Ook tot ’s avonds laat. Want iedereen<br />

wil zijn spul droog binnen hebben. Vroeger<br />

waren de bewoners veel meer ingesteld op<br />

de overlast die dat soms tijdelijk met zich<br />

meebracht. Over gladheid gesproken.<br />

Sinds een paar jaar is er een nieuwe tak<br />

van sport bijgekomen: gladheidsbestrijding.<br />

In opdracht van Rijkswaterstaat. In<br />

de Beemster maar ook de helft van de<br />

Schermer en een klein stukje Waterland.<br />

Ook hier weer de piekmomenten want<br />

binnen een uur na de melding moeten ze<br />

paraat zijn. Een strenge winter met veel<br />

winterse neerslag betekent een welkome<br />

aanvulling op het inkomen. Ook hiervoor<br />

hebben ze, behoudens de strooiers, eigen<br />

materieel. Het bedrijf omvat negen<br />

mensen. Inclusief Ellen en de beide<br />

compagnons. In de drukkere periodes kan<br />

dat oplopen tot wel 18 mensen op een<br />

dag. Het loonbedrijf is nog steeds een<br />

mannenbolwerk met een sterke dynamiek<br />

van saamhorigheid. Geen kantoorurenmentaliteit.<br />

Als een klus geklaard moet<br />

worden, gaan ze er allemaal vol voor. Deze<br />

sfeer proef ik ook als we na afloop van het<br />

interview met zijn allen aan de koffie gaan.<br />

Er is een taart als dank voor het vlottrekken<br />

van een vrachtwagen. Even tussen de<br />

bedrijven door.<br />

Alsof deze werkzaamheden nog niet<br />

genoeg zijn, hebben ze ook weer een<br />

grote voorraad (Nordmann) kerstbomen<br />

ingekocht. Dus als u nog een fikse boom<br />

zoekt...<br />

GEERT


PAGINA 8 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

WIJ WENSEN<br />

IEDEREEN GEZELLIGE<br />

FEESTDAGEN EN EEN<br />

GEZOND 2023<br />

PAGINA 9 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

Terugblik op veertig jaar<br />

Stichting Sint-Nicolaas<br />

comité Middenbeemster<br />

VANAF NU:<br />

ALLE FEETJE BABYKLEDING<br />

MET <strong>50</strong>% KORTING<br />

(UITGEZONDERD DE FEETJE PYJAMA’S)<br />

Drogisterij<br />

Jonker<br />

Parfumerie - Babykleertjes<br />

Rijperweg 58, Middenbeemster (0299) 68 17 25<br />

Wij wensen<br />

u een<br />

gelukkig 2023<br />

Siem Knol | Nekkerweg 65, Zuidoostbeemster<br />

www.siemknol.nl | /siemknolalstroemeria<br />

2 bossen alstroemeria voor €5,-<br />

Dit jaar is een nieuw Sint comité<br />

Middenbeemster aangetreden.<br />

Reden om terug te blikken met<br />

oudgedienden Jeanina Boots-de<br />

Groot en Ferry van Laar.<br />

Ze vormden samen met Carla Velzeboer<br />

en Peter Dijkman jarenlang een hecht<br />

team. Gebaseerd op een familietraditie.<br />

Vader Willem van Laar was vanaf 1972<br />

voorzitter. Twee jaar later is moeder Loes<br />

de Groot erbij gekomen. Zij was met<br />

anderen nauw betrokken bij de aankleding<br />

van de pieten. Eigenlijk heeft ze dat<br />

tot vorig jaar volgehouden. Buurman<br />

Blomsma senior was jarenlang de ‘hoofdpersoon’<br />

van de dag. Later heeft zoon<br />

Wim deze functie weer overgenomen.<br />

“Wij hebben nooit zelf pakjesavond thuis<br />

kunnen vieren want de hele familie was<br />

die dagen ‘op pad’”, aldus Ferry. Zijn<br />

moeder Arna was weer actief binnen de<br />

schminkploeg.<br />

Jeanina en Ferry zijn rond 1981 gelijktijdig<br />

actief geworden. Leerlingen uit de zesde<br />

klas (nu groep acht) kregen via loting de<br />

gelegenheid om piet te worden. Kinderen<br />

van comité leden waren vrijgesteld van<br />

loting. Dat was altijd een officieel moment<br />

want er was grote belangstelling voor.<br />

“Die familietraditie zag je ook bij andere<br />

onderdelen. Gert Haan zorgde als koetsier<br />

jarenlang voor de antieke koets en<br />

paarden. Later overgenomen door zoon<br />

Gertjan. Ria Roet en Nelly Kloosterhof<br />

hebben jarenlang geschminkt. Hun dochters<br />

Esther en Mascha waren weer op<br />

andere wijze betrokken bij het geheel. Zo<br />

kan ik nog wel een tijdje doorgaan”,<br />

aldus Jeanina. Toen zijn dochter Ferry<br />

begon te herkennen, is hij gestopt met<br />

pieten. Hij is zich toen gaan richten op de<br />

logistiek, mobiliteit en veiligheid.<br />

De avond voorafgaand aan de optocht<br />

konden de pakjes ingeleverd worden. Dat<br />

was een logistieke happening. Om alles in<br />

de kratten te krijgen, mochten de pakjes<br />

niet te groot zijn. Een heuse schoorsteen<br />

vormde de maat. De route bepaalde de<br />

volgorde waarin de kratten in de wagen<br />

gezet werden.<br />

5 december was het vroeg dag voor de<br />

organisatoren. Uitvalsbasis was het voormalige<br />

Gemeentehuis. Daarvoor ook wel<br />

de loods van Gemeentewerken achter het<br />

Heerenhuis. De jonge pakjespieten kregen<br />

vroeger vrij van school om in de schmink<br />

te gaan. Want door de weeks vertrok de<br />

stoet om drie uur en in de weekends om<br />

twee uur. Jeanina: “In de vergunning<br />

stond dat de rondtocht maximaal drie uur<br />

mocht duren. Dat was fysiek ook wel de<br />

maximale belastbaarheid voor mens en<br />

dier”. Door de ervaring ging het<br />

schminken en aankleden als de vliegende<br />

brandweer. Alle pakken en accessoires<br />

lagen in volgorde klaar.<br />

Met de groei van het dorp, groeide het<br />

aantal pieten. Van in het begin zo’n 15<br />

naar recentelijk wel 45. Aanvankelijk was<br />

er een eigen naaiploeg voor het maken<br />

van nieuwe pakken. Kwalitatief goed<br />

materiaal. De jongste pieten waren belast<br />

met het leveren van de pakjes aan huis en<br />

het contact met de jongste kinderen. Een<br />

pittige klus. Zeker naarmate het dorp<br />

groeide. Zij vielen per tweetal onder de<br />

verantwoordelijkheid van oudere pieten.<br />

Deze richtten zich ook weer meer op het<br />

vermaken van het publiek langs de route.<br />

De snoeppiet had een zeer delicate<br />

functie: er voor zorgdragen dat de lege<br />

zakken weer gevuld werden met strooigoed.<br />

“We begonnen wel met meer dan<br />

35 zakken snoep in de bestelwagen. De<br />

snoeppiet mocht niet te groot zijn want<br />

dan paste ie niet in de auto”, aldus<br />

Jeanine.<br />

Lees verder pag. 11 è


PAGINA 10 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

PAGINA 11 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

Onder de Linden<br />

Kerstspecial<br />

Vervolg pag. 9 è De tocht is altijd doorgegaan.<br />

Een keertje heeft de oude brandweerauto<br />

gediend als alternatief vervoermiddel.<br />

Het was toen zo glad. Een andere keer was<br />

er voor de zekerheid een bus achter de<br />

hand. Jeanine: “We hadden uiteenlopende<br />

weersomstandigheden. Ik was een keer<br />

hoofdpiet en moest me regelmatig warmen<br />

onder de tabberd van de heiligman“. Door<br />

corona is de tocht recentelijk voor de eerste<br />

keer geannuleerd. Op last van de veiligheidsregio.<br />

De tocht is ruim 7 kilometer lang.<br />

Dat is wel zo’n beetje het maximum. Maar<br />

in de loop der jaren is het dorp enorm<br />

gegroeid. Dat betekent dat er minder straten<br />

aangedaan kunnen worden. En dat pieten<br />

meer moeten lopen.<br />

Ferry: “Het zou mooi zijn als de samenwerking<br />

met de scholen en comités van<br />

de andere kernen nog hechter kan<br />

worden. Waardoor verhalen en karakters<br />

beter uitgewisseld kunnen worden.<br />

Omdat de drie kernen op andere<br />

momenten bezoek ontvangen, is het ook<br />

mogelijk om meer gezamenlijk te doen”.<br />

De laatste jaren is het aantal uitdagingen,<br />

zoals ze het zelf formuleren, gegroeid. Het<br />

werd steeds lastiger om vast te blijven<br />

houden aan de uitgangspunten waar ze al<br />

die jaren in geloofden en motivatie uit<br />

putten. Al veertig jaar lang. Dus besloten ze<br />

vorig jaar om collectief ‘de sintstaf’ over te<br />

dragen aan een volgende ploeg. Dat had<br />

wel wat voeten in aarde. Maar nu is er dan<br />

toch een team opgestaan. Deze heeft ook<br />

al een tijdje meegedraaid en kan hopelijk<br />

met net zoveel enthousiasme aan de slag.<br />

‘Vol verwachting klopt mijn hart...’<br />

GEERT<br />

WOENSDAG 30 NOVEMBER:<br />

Traditiegetrouw beklommen Sint<br />

en Piet het trappenhuis van het<br />

voormalige klooster in Westbeemster<br />

om een 'aubade' af te nemen.<br />

Op vrijdag 23 december leidt Onder de Linden de kerst in met jouw<br />

creativiteit! Op deze avond mag je op het podium laten zien waar je blij<br />

van wordt.... in kerstsfeer!<br />

Swingend en zingend de kerst in<br />

Dus lijkt het jou leuk om een mooi kerstverhaal te vertellen, jouw<br />

beste kerst-ballen verdwijntruc te laten zien of de meest swingende<br />

kerstnummers te spelen? Geef je dan op, individueel of als groep, door<br />

een mail te sturen naar info@onderdelindenbeemster.nl<br />

Zonder publiek is er geen feest, dus komt allen! (Alle leeftijden zijn welkom).<br />

Je kan je ook opgeven via: info@onderdelindenbeemster.nl<br />

Graag zien wij jou als deelnemer of gast tegemoet!<br />

Wij zijn een theater van NIX18 dus neem je ID mee!<br />

Aanvang: 20.30 uur. Gratis toegang<br />

De leerlingen van de Lourdesschool<br />

zongen uit volle borst het hele traditionele<br />

Nederlandse sint repertoire. Daarna<br />

vond piet nog even tijd om langs alle<br />

klassen te gaan.<br />

FOTOGRAFIE: GEERT<br />

Actuele info:<br />

WWW.ONDERDELINDENBEEMSTER.NL<br />

Middenweg 1<strong>50</strong> (Marktplein), Middenbeemster<br />

ZONDAG 4 DECEMBER:<br />

Sinterklaas en een gevolg van maar liefst zeventig pieten<br />

bezoeken Zuidoostbeemster. Een bonte stoet volgwagens<br />

rijden gedurende een groot deel van de dag door het dorp.<br />

Enthousiasme alom.<br />

FOTOGRAFIE GEERT


PAGINA 13 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

MAANDAG 5 DECEMBER: Sint en drie pieten bezoeken kindcentrum Lourdes in Westbeemster. Na een hartelijk ontvangst in<br />

het vierkant gaat de heiligman en zijn gevolg langs alle klassen om daar individueel en groepsgewijze leerlingen te ontvangen.<br />

FOTOGRAFIE GEERT<br />

Co Bleeker 60 jaar lid<br />

Herenkoor Westbeemster.<br />

Tevens formeel afscheid dameskoor<br />

Wij wensen iedereen<br />

een gezond 2023.<br />

START2FITNESS<br />

(zie info op onze website)<br />

hetbeterewerkindebouw.nl<br />

FITNESSDEKL OEK .NL<br />

F I T N ESS DE K LO E K: INS ULI N DEW E G 11, M IDDENB EEM ST E R . T ELEFOON: 0299 68 18 07<br />

Het was een genoeglijk samenzijn in de pastorie<br />

in Westbeemster. Maandagmiddag 28 november.<br />

Omdat afscheid genomen werd van het dameskoor,<br />

zaten de leden van beide koren rond de tafel een<br />

koppie te doen. Alle dames kregen een mooie ruiker<br />

overhandigd voor de vele jaren inzet. De leeftijd van<br />

de leden ging hen echter parten spelen, nieuwe aanwas<br />

bleef uit en de gevolgen van corona heeft het<br />

laatste zetje gegeven tot het besluit om te stoppen.<br />

Weemoed, maar het was goed zo. De activiteiten<br />

waren al een tijdje gestopt.<br />

Met de binnenkomst van twee dochters en twee kleinkinderen<br />

zal Co (82 jaar)al wel een klein vermoeden hebben gekregen dat<br />

er deze middag nog meer op het programma stond. Dat klopte.<br />

Jan Duin memoreerde dat Co maar liefst zestig jaar lid is van het<br />

Herenkoor Westbeemster. “In mijn herinnering zie ik je lopen<br />

met vader Klaas en broer Siem langs de Jisperweg naar het koor.<br />

Alle drie trouwe leden waar je altijd op kon rekenen. Met uitstekende<br />

stemmen. Ook al had je verkering met Tiny, het koor ging<br />

altijd voor”. Het werd geen lintje van de Koning maar een<br />

gouden speld van de Sint-Gregoriusvereniging.<br />

Parochiebesturen en koorbesturen kunnen personen die zich<br />

verdienstelijk hebben gemaakt voor de muziek in de liturgie bij<br />

gelegenheid van een jubileum voordragen voor een toekenning<br />

van een door de NSGV ingestelde kerkelijke onderscheiding<br />

(ereteken). Deze middag viel Co de eer te beurt. Inclusief<br />

oorkonde. De speld werd hem door Tiny opgespeld. Op zijn vest.<br />

Want hij wilde zijn colbert niet aantrekken: “Niet te veel poespas<br />

hoor, deze middag”. Al liet hij het niet zo merken, hij droeg het<br />

ereteken met trots. Na de overhandiging en het toezingen van<br />

de jubilaris, was het hoog tijd voor een overheerlijke versnapering.<br />

Kortom: een genoeglijk samenzijn.<br />

GEERT


PAGINA 14 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

PAGINA 15 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

BIJZONDERE VERSIERING<br />

De medewekers van<br />

Novalux wensen u<br />

gezellige kerstdagen<br />

en een<br />

gezond 2023 toe<br />

Op 22 december 2020 is onze allerliefste<br />

moeder en oma Ria Roet heel<br />

onverwacht overleden. Sinds vorig<br />

jaar schittert haar foto te midden van<br />

engel vleugels als favoriete kerstversiering<br />

in onze boom. Zij is iedere dag<br />

in onze gedachten en in ons hart en op<br />

deze manier is zij er met kerst toch een<br />

beetje bij.<br />

ESTHER PRINS-ROET<br />

OOK IN HET NIEUWE JAAR ZIJN WIJ ER WEER<br />

MET ONS UITGEBREIDE ASSORTIMENT:<br />

+ BOEKEN + TIJDSCHRIFTEN + WENSKAARTEN + TABAK +<br />

STAATSLOTERIJ + LOTTO + HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN<br />

+ BOEKEN + SPEELGOED + STOMERIJ DEPOT<br />

Rijperweg 52c 1462 ME Middenbeemster 0299 684198<br />

KBsiergrind | 06-2044 8017 | zand@ziggo.nl<br />

levering van<br />

agrarisch en cultuurtechnisch loonwerkbedrijf<br />

KRAMER BEEMSTER B.V.<br />

zand, tuingrond, compost, houtsnippers<br />

Basalt split, Ardenner grijs split, Yellow Sun Marble split<br />

Gewassen schelpen, Boeren grind, Ice Blue split<br />

Schots graniet, Quartz Diorite<br />

Vanaf 1 m 3 geleverd in Noord-Holland<br />

(met uitzondering van de Waddeneilanden)<br />

Middenweg 192a<br />

1462 HM Middenbeemster<br />

Tel. 0299 681420<br />

info@kramerbeemster.nl<br />

wenst iedereen gezellige feestdagen<br />

60-jarig Bruidspaar Lommers-Böke<br />

Loco-burgemeester Harry Rotgans<br />

heeft woensdagmiddag 30 november<br />

een bezoek gebracht aan het<br />

echtpaar Luuk en Wil Lommers uit<br />

Beemster. Precies zestig jaar geleden<br />

zijn ze in de echt verbonden.<br />

Luuk (83 jaar) heeft zijn vrouw ontmoet<br />

tijdens een potje biljarten. Samen met een<br />

collega. Daar ontmoette hij Wil (77 jaar).<br />

Zij bleek de zus van die collega te zijn.<br />

“En zo is het gekomen…..”, grapt de<br />

glunderende bruidegom. “Ik was nog<br />

maar 17 toen we gingen trouwen. We<br />

hadden zelfs toestemming nodig van<br />

hogerhand”, aldus Wil. Uiteindelijk is het<br />

allemaal goed gekomen en dat is het nog<br />

steeds. Ook na zestig jaar. Al laat de<br />

gezondheid van de partners wat te<br />

wensen over. Vanuit Amsterdam zijn ze<br />

vier jaar geleden naar de Zuiderweg in de<br />

Beemster verhuisd. Ze hebben drie<br />

kinderen en inmiddels ook vijf kleinkinderen.<br />

Luuc is van de horeca overgestapt<br />

naar de bouwmaterialen business. Wil<br />

had ook een actief bestaan. Was werkzaam<br />

in de huishouding. Nu ze meer tijd<br />

hebben, is Luuk vaker aan de waterkant te<br />

vinden. Want hij is gek op vissen. Het jubileum<br />

wordt met de kinderen tijdens een<br />

etentje gevierd. “We kijken daar erg naar<br />

uit”, aldus het bruidspaar.<br />

Aanleveren kopij & advertenties: vòòr 7 januari 2023<br />

GEERT


PAGINA 16 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

Wij wensen u stralende<br />

feestdagen en een energiek 2023<br />

Fijne feestdagen<br />

www.electro2000.nl | info@electro2000.nl | 0299-681680<br />

WIJ WENSEN<br />

IEDEREEN EEN<br />

GEZONDE EN<br />

GOEDE START IN 2023!<br />

MET VRIENDELIJKE GROET<br />

EERLIJK & HEERLIJK<br />

VAN BERGE<br />

Prettige feestdagen en<br />

een kleurrijk 2023<br />

PAGINA 17 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

VUURWERK<br />

Ja ik ga zeker vuurwerk afsteken. Officieel<br />

mag ik dit niet kopen in Nederland.<br />

Dus koopt mijn stiefvader dit in<br />

België. Een week voor oud en nieuw<br />

begin ik al met afsteken in de Beemster.<br />

Direct als ik van school<br />

kom. Samen met mijn<br />

vrienden. Bang om gepakt<br />

te worden ben ik niet.<br />

Vooral rotjes en siervuurwerk<br />

vind ik leuk<br />

om af te steken.<br />

Kluitjes<br />

januari beginnerscursus T’ai Chi<br />

Ch’uan 24 vorm. Ook meer gevorderden<br />

kunnen zich aanmelden. De<br />

lessen vinden plaats in het Zuiderhof<br />

in Zuidoostbeemster op de maandag<br />

avonden. We beginnen de lessen<br />

altijd met een staande ontspanningsoefening<br />

alvorens we met de vorm<br />

beginnen. Aanmelden: taichicb@<br />

outlook.com /0652073593. Chris Bodt<br />

Advertentietarieven <strong>Binnendijks</strong><br />

blijven voor 2023 onveranderd!<br />

Monica’s Haarwinkel gaat verhuizen<br />

naar Sportcentrum De Kloek. Open<br />

Huis: vrijdag 6 januari. Van 19.00 –<br />

21.00 uur. Laat even weten of je<br />

komt: 06.40172667.<br />

Vanaf maandag 9 januari wordt<br />

gestart op de nieuwe locatie.<br />

DE heer P. Waterhout maakt ons naar<br />

aanleiding van het stukkie over Broedersbouw<br />

bekend dat er in januari<br />

2021 door Post.nl een velletje van 6<br />

postzegels is uitgebracht. In de serie<br />

‘Typisch Nederlands’. Daarop staat<br />

de stolp afgebeeld.<br />

Remo Strijker slaat 1e paal<br />

appartementencomplex<br />

Keyserkerk<br />

Donderdagmiddag 1 december heeft Nico Strijker, projectleider bouw<br />

appartementencomplex Keyserkerk de eerste paal geslagen.<br />

‘Eerste’ in overdrachtelijke zin weliswaar want de palen van de grote locatie (12<br />

woningen) waren in de afgelopen dagen reeds de grond in gegaan. Ook diverse palen<br />

van het er naast liggende kleine complex (6 woningen) waren voor een deel al<br />

verdwenen. Maar toch, de eer aan Remo om getooid in een witte jas en dito veiligheidshelm<br />

de hendels van de heimachine te bedienen. Het eerste stuk door de veenlaag<br />

ging soepel, de zandlagen leverde meer verzet op. Uiteindelijk ging de paal zoals<br />

gepland helemaal de diepte in. Na afloop togen de toeschouwers naar de Keyserin om<br />

op de goede afloop een toast uit te brengen. De bedoeling is dat de huurappartementen<br />

over een klein jaar gereed zijn.<br />

Buurthuis Zuidoostbeemster<br />

GEERT<br />

Repair Café<br />

Op dinsdag 10 januari 2023 zal BUURT-<br />

HUIS ZUIDOOSTBEEMSTER weer een<br />

Repair Café houden van 09.00-12.00 uur. Deskundige vrijwilligers doen hun best uw<br />

spullen gratis te repareren. Denk hierbij onder andere aan elektrische apparaten, fietsen,<br />

meubels/houten voorwerpen etc. U kan een vrijwillige bijdrage achterlaten voor de reparatie.<br />

Ook als u geen spullen ter reparatie meebrengt bent u welkom in ons Repair Café<br />

voor een lekker bakkie koffie en een gezellige ontmoeting met buurtgenoten.<br />

Cocktail Yoga les<br />

Na de succesvolle Gin-tonic Yoga-les organiseert Buurthuis Zuidoostbeemster op vrijdag<br />

20 januari een Cocktail Yoga-les. Een uitdagende en vernieuwende yogales van een uur,<br />

gegeven door docente Lonneke van Dance With Pleasure. Om 20.00 uur start de yogales<br />

met een 1e cocktail. Onder het genot van dit drankje worden diverse yoga oefeningen<br />

gedaan. Na een half uur wordt de volgende cocktail geserveerd en na een uur eindigt de<br />

les met een 3e cocktail. Aan het einde van de les kan er onder het genot van dit laatste<br />

drankje lekker worden nagekletst in onze gezellige bar van de yogazaal. Opgave via de<br />

ticketshop van het Buurthuis www.buurthuiszuidoostbeemster.nl/tickets/.De prijs voor<br />

deze les bedraagt € 30,-, dit is inclusief de drie cocktails. Neem je yoga mat mee en kom<br />

in sportkleding. Deze activiteit is voor 18+. Wij verwelkomen je heel graag!


PAGINA 18 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

PAGINA 19 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

Carla Bleesing<br />

uitvaartbegeleiding<br />

Samen<br />

naar een persoonlijk afscheid<br />

Met zorg en aandacht,<br />

warm en liefdevol<br />

Oosthuizerweg 26a | 1463 LM Noordbeemster<br />

carla@carlableesing.nl<br />

www.carlableesing.nl<br />

06 3747 9301<br />

Bel bij overlijden<br />

06 1933 6162<br />

Dag en nacht bereikbaar<br />

Je moet in de geloven<br />

Om tussen de sterren<br />

die ene te zien<br />

die zegt dat het kan;<br />

dat een mens<br />

in zijn zachtste aarde<br />

genoeg redenen vindt<br />

om te groeien<br />

naar het licht<br />

en om telkens<br />

de eerste stap te zetten<br />

naar gerechtigheid en vrede.<br />

Kris Gelaude<br />

Kerkdiensten in Middelie, Middelie 79, 1462 GS<br />

18 december 19.30 uur<br />

Kerst met een glimlach C. Laros en koor Samen<br />

o.l.v. Margreth Koning uit Spierdijk.<br />

25 december 09.45 uur C. Laros<br />

Doopsgezinde gemeente Beemster - Oosthuizen en<br />

Stichting de Vertoeving wensen u een fijne Kersttijd toe.<br />

www.schuilkerkbeemster.nl - www.beemstervertoeving.nl<br />

Kerstboom<br />

‘O dennenboom, o dennenboom…’.<br />

Zingen we al jaren. Raar,<br />

omdat we eigenlijk een spar in<br />

huis zetten. (Jaarlijks zo’n 2,5 miljoen)<br />

Hoe zit dat eigenlijk met die<br />

boom, lichtjes en versieringen?<br />

Dan moeten we terug naar de tijd van de<br />

Germanen die tijdens het midwinterfeest<br />

(de kortste dag van het jaar) groenblijvende<br />

bomen vereerden. Ze stonden<br />

symbool voor vruchtbaarheid en goddelijkheid<br />

En om de goden daarvan gunstig<br />

te stemmen zette ze in het dorp een<br />

groenblijvende boom neer en versierde<br />

hem met appels en noten (dat zijn nu<br />

onze kerststallen) Er werden offers rond<br />

de boom gebracht (nu de cadeautjes<br />

onder de boom) Ook hadden ze een Joel<br />

kaars, hiermee vereerden ze de zon, de<br />

kaars moedigde de zon aan om de aarde<br />

te verlichten en verwarmen ( nu de kerstverlichting)<br />

Zo werden de donkere dagen<br />

verjaagd en nieuw leven gevierd. Later in<br />

de 16e eeuw is de geboorte van Jezus<br />

eraan gekoppeld, beide symboliseren een<br />

nieuw begin. Pas vanaf 1800 zette de<br />

adellijke stand bomen in huis en<br />

versierden ze met appels, papieren<br />

bloemen en snoep. Niet elk geloof<br />

omarmde deze traditie. Maar mede<br />

doordat de protestanten de bomen ook in<br />

zondagsscholen gingen zetten was deze<br />

traditie niet meer weg te denken en<br />

veroverde heel Europa. Ruim een eeuw<br />

geleden deed ook in Amerika de kerstboom<br />

zijn intrede via emigranten uit<br />

Herinneringen in de kerstboom<br />

Europa. D.m.v. de kerstman er ook nog bij<br />

te halen ging het helemaal over de top!<br />

Dit jaar staan er in het witte huis 75 kerstbomen<br />

ter versiering.<br />

Van één mooie boom valt toch genoeg te<br />

genieten? Zeker met deze mooie tradities<br />

in ons achterhoofd…..en wie weet<br />

worden er in de toekomst nog veel meer<br />

invloeden aan de kerst gekoppeld…..<br />

GEZELLIGE DAGEN GEWENST NAMENS<br />

DE RANONKEL ARRANGEURS<br />

Wij wensen iedereen fijne feestdagen<br />

in goede gezondheid en een goed 2023!<br />

Alvast voor in uw agenda: de Beemster Feestweek en kermis<br />

van zondag 23 juli tot en met zondag 30 juli 2023!<br />

Kerst is voor de meeste mensen een familiefeest<br />

met lekker eten, een versierde boom, soms cadeautjes<br />

maar vooral veel gezelligheid. Hoe kerst ook<br />

voor jou is veelal heb je je eigen tradities rond de<br />

feestdagen. In de kerstboom hangen bij veel mensen<br />

bijzondere herinneringen.<br />

Zo schreef iemand ‘als klein meisje mocht ik elk jaar samen met<br />

mijn broer een nieuwe kerstbal uitzoeken. Toen mijn broer en ik<br />

het huis uitgingen kregen we onze eigen uitgezochte ballen mee.<br />

Helaas is mijn moeder drie jaar geleden overleden. Het opzetten<br />

van de kerstboom is ieder jaar een mooi maar ook een moeilijk<br />

moment’. Iemand anders schreef: in het rouwboeket van mijn<br />

oma zaten diverse vlinders als decoratie. Deze vlinders hebben wij<br />

na de crematie meegenomen voor alle kleinkinderen. Elk jaar<br />

plaats ik de vlinders in de kerstboom, zo is ze er ook een beetje bij.<br />

In een kerstboom elders hangt een doorzichtige kerstbal met<br />

hierin een foto van twee vrouwen. Ook deze kerstbal heeft een<br />

bijzondere herinnering want één van de vrouwen is onlangs overleden.<br />

Opgestuurde kersthangers uit Australië zijn ook een bijzondere<br />

herinnering geworden. Een lange vriendschap die onlangs<br />

ten einde kwam door een overlijden. Zelfgemaakte creaties van<br />

kinderen worden ook vaak als herinnering in de kerstboom<br />

gehangen is gebleken. Ook een kerststal mag niet als herinnering<br />

ontbreken. Deze gaat vaak van generatie op generatie mee onder<br />

de kerstboom. Wat jouw eigen herinnering ook is, mooi, warm,<br />

intens, verdrietig, alles mag er zijn.<br />

MARIEKE


PAGINA 20 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

PAGINA 21 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

Wat de nacht<br />

Herbergt<br />

Vier eeuwen Keyserkerk:<br />

een tipje van de (bruids)sluier<br />

De Beemster Compagnie<br />

wenst u<br />

prettige feestdagen!<br />

THUIS IN DE BEEMSTER<br />

thuis is...<br />

een wijntje tijdens<br />

een goed gesprek<br />

WWW.BEEMSTERDEKEYSER.NL<br />

De koude dringt ons te dragen<br />

Jassen om lijf en ziel te behagen<br />

De jongen beneden, hij drinkt van boven<br />

en hoort de mensen roepen en lopen<br />

maar de weg naar hem is afgesloten<br />

De grond zijn herberg<br />

En niemand die hem vindt<br />

Alléén moet hij blijven<br />

Oh angstig en onbereikbaar kind!<br />

Ver in het oosten danst Zij<br />

haar sensuele toverij<br />

hij verliest zijn hoofd daarbij<br />

maar wat men in extase vind<br />

is dat afgesloten kind<br />

Na zijn laatste zucht<br />

zingt zij in zwangere lucht<br />

heft haar handen hoog<br />

en maakt voor hem haar ereboog<br />

Als lucifers licht<br />

Ontbrandt in het duister<br />

En opent wat is gedicht<br />

Schijnen glans en luister<br />

op ons glimlachend gezicht<br />

oesterdichter in de Beemster<br />

wenst u prettige kerst<br />

en een goed 2023!<br />

Cor Wagenaar<br />

De Keyserkerk in Middenbeemster bestaat in 2023 vierhonderd jaar!<br />

Dat moet breed gevierd worden. Op tal van plekken en momenten.<br />

Om zoveel mogelijk bewoners de gelegenheid te bieden als speler of toeschouwer deel<br />

te nemen aan deze (grotere en kleinere) gebeurtenissen, lichten we alvast een ‘tipje<br />

van de sluier’ op. Al was het maar om data in uw agenda te blokkeren.<br />

Winterconcert Beemsterfanfare 28 en 29 januari met een muzikaal voorproefje van<br />

Blitskikker<br />

Historische Kerkdienst: zondag 26 maart<br />

Theaterspektakel ‘Blitskikker’ (zie onder)<br />

Medio Maart: In samenwerking met alle buurtverenigingen een Bruidstaartenwedstrijd<br />

Medio Maart: Kunst Kerkraam ism Beemster schoolkinderen<br />

Medio Maart: Keyserkerk Katern <strong>Binnendijks</strong><br />

Korenfestival Keyserkerk 15 april<br />

23 september mini symposium ism HGB<br />

Eind november Keyser-Glossy.<br />

Uiteraard zullen we hier tzt uitgebreid aandacht aan besteden.<br />

Blitskikker<br />

Met in het achterhoofd de succesvolle uitvoering van ‘En ze leefden nog lang en gelukkig’ in<br />

2012 (Beemster vier eeuwen droge voeten), is Kiem Kunst gevraagd om ondersteuning te<br />

bieden aan een soortgelijk theaterspektakel in 2023. Met als aanleiding vier eeuwen Keyserkerk.<br />

(al heeft de kerk in Middenbeemster die naam pas recentelijk geadopteerd). Ter voorbereiding<br />

zijn in de afgelopen periode driemaal speel- en informatie bijeenkomsten<br />

georganiseerd. De belangstelling om mee te doen bleek groot. Toneelspelers, muzikanten,<br />

zangers, figuranten, dansers. Noem maar op. Maar ook mensen die toezegden ‘op de achtergrond’<br />

mee te willen werken. Kostuummakers, decorbouwers, techneuten, cateraars, helpende<br />

handjes. Er komt heel wat bij kijken om zo’n productie te realiseren. Het wordt een breed<br />

gedragen uitvoering. Uitgangspunt is om zoveel mogelijk theatrale uitingsvormen te<br />

gebruiken: dans, zang, toneel, beeldprojectie. Allemaal gesitueerd in en rond de jubilaris: Het<br />

marktplein, het erf en de kerk zelf. De voorstelling speelt zich af in de ‘roaring sixties’ van de<br />

vorige eeuw. Het decennium waarin ook in de Beemster het verzet tegen de burgerlijke traditie<br />

langzaam doorsijpelt. In die context vindt een bruiloft plaats tussen een Purmerends bruidje<br />

en een Beemster bruidegom. Beiden met een ‘persoonlijke geschiedenis’. De toeschouwers<br />

worden ondergedompeld als gast op deze bijzondere bruiloft. Waar uiteraard van alles<br />

gebeurt. Meer verklappen we niet. De voorstelling duurt ongeveer 1,5 uur.<br />

Speeldata:<br />

vrijdagavond 9 en 16 juni<br />

zaterdagavond 10 en 17 juni<br />

zondagmiddag 11 en 18 juni.<br />

De avondvoorstellingen beginnen om 20.00 uur. De middagvoorstellingen om 15.00 uur.<br />

Meer concrete informatie over reserveren van plaatsen, prijzen, etc. zullen in de loop<br />

van het volgend jaar in de diverse sociale en lokale media geplaatst worden.<br />

Contact: www.prachtigepolderproducties.nl, contact@prachtigepolderproducties.nl.<br />

The Apparition (Salome)/Moreau/1876<br />

GEERT


PAGINA 22 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

PAGINA 23 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

Help het<br />

Namens alle collega’s wensen wij u<br />

gezellige feestdagen<br />

Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving.<br />

Heel cliché, maar zó waar. Zonder vrijwilligers staat<br />

alles stil. Wat zou het jammer zijn wanneer de Beemster<br />

musea moeten sluiten vanwege een tekort aan<br />

vrijwilligers. Daar wil toch niemand aan denken?<br />

Einsteinstraat 68, 1446 VG PURMEREND | 0299-751340<br />

www.engberts.nu | info@engberts.nu<br />

“geef je hoofd vakantie<br />

En leer je handen denken”<br />

WINTERSCHOOL MEUBELMAKEN<br />

Naast de leuke cursus Ambachtelijk Meubelmaken allerlei workshops<br />

zoals fineren, houtdraaien of een bijenhotel maken.<br />

VOL=VOL dus schrijf je snel in op onze website!<br />

Dat de historische brandweerauto niet meer kan rijden, de weegbrug<br />

niet meer gebruikt kan worden, er geen meel meer gemalen/<br />

verkocht kan worden, enz. enz. Een situatie waar niemand aan moet<br />

denken, maar wat steeds reëler wordt vanwege de hoge leeftijd<br />

onder veel van onze huidige vrijwilligers. Of vrijwilligers die het na<br />

een jaar of 20 eens willen overdragen aan anderen. Draag jij de<br />

Beemster een warm hart toe? Woon je net in de polder en heb je<br />

belangstelling voor de historie? Ben je met pensioen en wil je je<br />

inzetten voor het behoud van onze culturele schatten? Kortom, wil je<br />

graag samen kunnen blijven genieten van de polder zoals deze nu is,<br />

met cultuur historische waarden? Meld je dan vooral aan! Ook<br />

(juist!) jongeren zijn van harte welkom. Tijdens een tussenjaar of na<br />

afronding van een studie. Vrijwilligerswerk wordt altijd bijzonder<br />

gewaardeerd op je CV! En nee, het kost geen uren per week.<br />

Voor de musea ziet het er bijvoorbeeld zo uit:<br />

hulp bij educatieve projecten (tijdsduur: wisselend aantal<br />

dagen, naar keuze, in mei/juli/oktober)<br />

met belangstelling voor de collectie, het onderhouden ervan,<br />

de administratie en het meedenken over een tentoonstelling<br />

(tijdsduur: enkele dagdelen per maand)<br />

als gastvrouw of gastheer tijdens de openingstijden van het<br />

museum (10 dagen verdeeld over het zomerseizoen en 3 à 4<br />

zondagmiddagen in het winterseizoen)<br />

voor het schoonmaken van het museum (2 x per jaar)<br />

voor het verrichten van diverse hand– en spandiensten in en<br />

rond het museum (tuinonderhoud, reparatiewerkzaamheden).<br />

We zien jullie reacties met veel belangstelling tegemoet!<br />

Nadere informatie:<br />

Aafje de Jong<br />

(aafje.dejong@planet.nl of 0299-427800);<br />

Jan Jobsis<br />

(janj46@quicknet.nl) of 0299-683<strong>50</strong>7.<br />

Winterschool meubelmaken bij een<br />

warme houtkachel, van 2 tot 6 januari<br />

gezond 2023<br />

In de eerste week van het nieuwe jaar organiseert<br />

de Beemster School voor Meubelmaken weer een<br />

Winterschool. Door de hoge gasprijzen zijn er in de<br />

werkruimen houtkachels geplaatst. Zo krijgen de<br />

cursussen gelijk een intieme en ambachtelijke sfeer.<br />

Fineren, houtdraaien, bijenhotel en een vouwkrukje.<br />

We bieden een dagcursus “Leren fineren” en maken een dienblad<br />

naar eigen ontwerp. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid<br />

om in 1 dag een Vouwkrukje of een Bijenhotel te maken.<br />

En, er is weer de mogelijkheid om te leren Houtdraaien!<br />

Moeder/zoon & vader/dochter<br />

samen aan het ontdekken.<br />

In die sfeer kunnen moeders met zoon of vaders met dochter de<br />

basisvaardigheden van het meubelvak leren. En misschien<br />

ontdekken dat er een toekomst ligt in het ambachtelijk werken.<br />

Voor jongeren vaak een eerste kennismaking met het “leren<br />

denken met je handen”. In het programma van 5 dagen leren zij<br />

de basis van het vak door het maken van een puzzel, een hamer<br />

en een voetenbankje.<br />

Kosten<br />

Programma moeder/zoon-vader/dochter<br />

kost €1200,- per duo voor de vijfdaagse cursus.<br />

Leren fineren (1 dag) € 135,-<br />

Vouwkrukje (1 dag) € 135,-<br />

Bijenhotel (1 dag) € 135,-<br />

Houtdraaien (1 dag) € 2<strong>50</strong>,-<br />

Kijk voor meer informatie of direct inschrijven op de website:<br />

Beemsterschoolvoormeubelmaken.nl.


PAGINA 24 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

WelzijnWonenPlus<br />

staat ook in 2023<br />

voor u klaar.<br />

Fijne feestdagen!<br />

www.welzijnwonenplus.nl<br />

TUINAANLEG<br />

BESTRATINGEN<br />

BESCHOEIINGEN/VLONDERS<br />

TUINONDERHOUD<br />

BOOMVERZORGING<br />

Wij wensen iedereen<br />

prettige feestdagen!<br />

T. 06 53785721 | dirkklok.nl<br />

PAGINA 25 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

BIJZONDERE VERSIERING<br />

Mijn dierbaarste kerstspullen zijn de eenvoudige<br />

strospullen. Die me herinneren aan de eenvoudige<br />

herberg en de stal waar Jezus geboren<br />

werd en in moest liggen. In een voederbak. Op<br />

stro en gewikkeld in een doek.<br />

Als ik ze in de boom hang draaien ze leuk. Het meest bekend<br />

zijn de strosterren die er natuurlijk ook in komen. Maar deze<br />

spillen kon ik kort voor mijn vertrek uit de toenmalig DDR<br />

nog kopen in een handwerkwinkeltje in Vogtland waar ik de<br />

laatste jaren woonde. Ik was zo blij, ze waren bijzonder en<br />

naast de rode ballen (appels uit het paradijs) horen ze onmisbaar<br />

elk jaar bij ons kerstfeest. Traditie!<br />

VUURWERK<br />

MARIE SCHROEVERS<br />

Ik mag van mijn ouders vuurwerk kopen en ga dit zeker ook<br />

doen. Ik heb een adresje ergens in Nederland. Pas in de<br />

ochtend van oudejaarsdag begin ik met afsteken.<br />

Samen met mijn neefje. In de Beemster.<br />

Bang om gepakt t worden ben ik niet.<br />

Ik heb zelf gewerkt voor mijn geld en<br />

daar ga ik vuurwerk van kopen. Nitraat<br />

(knal) vuurwerk vind ik het leukste.<br />

Plastic flessenactie<br />

voor het Hospice<br />

Elektricien Joost Okx uit Middenbeemster ontdekte<br />

dat er op zijn werk veel plastic flessen met statiegeld<br />

in de prullenbak verdwenen. Dat vond hij zonde.<br />

Dus is hij vorig jaar een actie begonnen.<br />

Alle collega’s kunnen hun flessen bij hem inleveren. Hij heeft<br />

ondertussen al een groot netwerk opgebouwd. Alle flessen<br />

levert hij in bij de supermarkt en de opbrengst gaat geheel naar<br />

het Hospice Thuis van Leeghwater in Middenbeemster. Halverwege<br />

vorig jaar heeft ruim honderd euro gedoneerd en de teller<br />

staat op dit moment op €190,=. Hij roept bewoners op om aan<br />

te haken bij dit doel. Verzamel lege (statiegeld) flessen en lever<br />

deze bij de lokale supermarkt in. Doneer de opbrengst vervolgens<br />

aan het hospice of een ander goed doel.<br />

Hoe gaat het<br />

nu verder met die<br />

3e helft?<br />

Al enkele maanden wordt er op de velden van<br />

S.V.Beemster (bedankt) op dinsdagmiddag gesport<br />

door mensen van een wat hogere leeftijd (55+),<br />

zij doen golden sports en walking football. Vanaf<br />

september is er op de laatste dinsdagmiddag van<br />

de maand ook een andere activiteit georganiseerd,<br />

daar kon iedereen die wilde, zich aansluiten bij de<br />

sportievelingen.<br />

Op die middagen werden er enthousiast bewegingsbingo en de<br />

Beemsterquiz gespeeld en kregen de aanwezigen op 29<br />

november een voorlichting over een AED apparaat (bedankt nog<br />

Mery Middelburg). In december nemen we even vrij wat betreft<br />

deze activiteiten, maar… we gaan door.<br />

Er wordt dus wel gesport op de dinsdagmiddagen, maar de<br />

eerste extra activiteit zal zijn op dinsdag 31 januari. U kunt<br />

natuurlijk altijd even kijken bij de sporters.<br />

Wij willen heel erg graag weten wat U zou willen op zo’n dinsdagmiddag,<br />

dus suggesties? Altijd welkom!! Leuke hobby?<br />

Vertel ons er over!! Andere ideeën? Laat het ons weten !!<br />

Contact opnemen? 0654334773<br />

* we zijn nog op zoek naar de 3e winnaar van de<br />

quiz – bel ons even, alvast bedankt!


PAGINA 26 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

De Stadspartij - Beemster Polder Partij<br />

wenst u fijne feestdagen en een<br />

gezond 2023<br />

PAGINA 27 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

Oud en Nieuw<br />

Klokslag 0.00 uur wensen wij elkaar een gelukkig<br />

nieuwjaar. Vaak gaat dit vooraf met aftellen, nog<br />

even snel de champagne inschenken. Oliebollen<br />

klaarzetten – of die zijn al op-, de Top2000 aan, noem<br />

het allemaal maar op. Naast Kerst heeft Oud en<br />

Nieuw ook veel familietradities.<br />

Agrarische natuurvereniging<br />

Water, Land & Dijken<br />

Weersomstandigheden speelden de weidevolgels<br />

parten dit jaar. Forse regenval gevolgd door aanhoudende<br />

droogte zorgde voor (voedsel) problemen<br />

voor de vogels. Er zijn tellingen verricht om de<br />

gevolgen te achterhalen.<br />

Maar wat is Oud en Nieuw zonder vuurwerk? Voor veel mensen<br />

is vuurwerk onlosmakelijk met elkaar verbonden aan Oud en<br />

Nieuw. De ene kijkt er graag naar, de ander geeft er niets om, of<br />

men is bang dat de huisdieren er onrustig of bang van worden.<br />

Hoe leeft vuurwerk onder de jongeren in de Beemster? Ik mocht<br />

vier jongens, Menno, Nanne, Cas en Matt (leeftijd tussen de 17<br />

en 19 jaar) hier over interviewen. Menno vertelt: ‘Ik heb nog<br />

nooit zelf vuurwerk gekocht, ik zou er ook geen geld aan<br />

uitgeven. We lopen Oudejaarsavond vaak met een groepje<br />

vrienden door het dorp en gooien hier en daar wat “Rotjes”. We<br />

houden wel rekening met mensen en dieren. Onlangs fietste ik<br />

van mijn werk naar huis, mijn moeder zat in de auto voor mij. Ik<br />

zag een groepje jongeren, ik denk 13-jarigen, vuurwerk voor de<br />

auto gooien. Uiteraard sprak ik de jongeren aan, maar weet ook<br />

dat dit eigenlijk helemaal geen zin heeft. Onlangs kreeg ik voor<br />

mijn verjaardag een vuurwerkpakket. Gelukkig is dit een pretpakket<br />

uit de Categorie 1. Denk hierbij aan sterretjes, knalerwten,<br />

knetterballen’.<br />

Cas en Matt kunnen Oud en Nieuw zonder vuurwerk zich niet<br />

voorstellen. De broers kopen elk jaar samen voor rond de 400<br />

euro aan vuurwerk. Ze vertellen er wel bij dat ze keurig een<br />

vuurwerkbril opzetten, werken met een aansteeklont en een<br />

pijpje voor de vuurwerkpijlen gebruiken. Gelukkig is er nog nooit<br />

iets misgegaan met het afsteken aldus de jongens. Ze kopen dan<br />

ook geen illegaal vuurwerk. Hun ouders zijn niet echt voorstanders<br />

van vuurwerk maar zijn er niet op tegen.<br />

Over illegaal vuurwerk; dan hebben we het over Categorie 3,<br />

weet Nanne te vertellen. Hierin zit onwijs veel kruit, daarbij hoor<br />

je die harde knallen. Dit vuurwerk is in het buitenland, denk aan<br />

België en Duitsland heel makkelijk te verkrijgen. Nanne verteld:<br />

’Als je in Nederland een verbod gaat opleggen op vuurwerk<br />

verkoop, zal er nog meer uit het buitenland gehaald worden. Is<br />

dit wel gekeurd en veilig?’.<br />

De jongens zijn het er unaniem over eens dat wanneer er geen<br />

vuurwerk meer afgestoken zou mogen worden het sociale<br />

aspect van Oud en Nieuw ook gaat verdwijnen. Het is juist leuk<br />

om met elkaar naar buiten te gaan, vuurwerk te kijken, en buren<br />

en vrienden de hand te geven.<br />

@MARIEKE<br />

Het broedresultaat voor zowel de grutto als de tureluur te laag om<br />

de populatie in stand te houden. Vooral de cijfers voor de grutto<br />

zijn verontrustend. Uitgedrukt in cijfers: het Bruto Territoriaal<br />

Succes (BTS) voor de grutto is 38%. Voor de tureluur 64%. Voor<br />

instandhouding is een BTS van 65% nodig. Als oorzaken worden<br />

genoemd worden: verkeerd beheer, predatie (voedsel voor andere<br />

dieren) en weersomstandigheden. Water, Land & Dijken kijkt<br />

ernaar uit om zich volgend voorjaar, samen met boeren en vrijwilligers,<br />

met nog gerichter beheer in te zetten voor de weidevogels,<br />

met hopelijk een stijgende lijn in weidevogelresultaten.<br />

Foto: grutto in plasdras. Tessa Hoogeveen, Water, Land & Dijken.<br />

www.waterlandendijken.nl. info@waterlandendijken.nl, 0299-<br />

437463<br />

Oude binnendijks staan op www.binnendijks.nu


PAGINA 28 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

PAGINA 29 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

VUURWERK<br />

Ik ga geen vuurwerk kopen. Ik ga het misschien afsteken<br />

samen met vrienden. Deze vrienden kopen het vuurwerk bij<br />

de Intratuin. In de maand december steken wij het af. Het<br />

liefst knalvuurwerk. Dit doen we in Beemster.<br />

Want in Purmerend trek je te veel aandacht.<br />

Ik ben niet bang om gepakt te worden<br />

want het is categorie 1 vuurwerk en dat<br />

mag gedurende het hele jaar.<br />

Speeltuinvereniging<br />

Vreugdegaard<br />

UITVERKOOP<br />

Prettige<br />

VANAF 15 AUGUSTUS<br />

feestdagen<br />

Purmerenderweg 75 Zuidoostbeemster<br />

OP O.A.<br />

Gert-Jan Smit Heiwerken<br />

- Sterk in het kleine werk -<br />

06-53655721<br />

Beemster<br />

Gelegenheidskoor<br />

Corona heeft het verenigingsleven in Nederland flink<br />

beroerd. Dat geldt niet alleen voor sportclubs, maar<br />

zeker ook voor muziekgezelschappen en dan met<br />

name de koren.<br />

Er kon lange tijd niet verantwoord worden gerepeteerd, dat was<br />

in bepaalde perioden zelfs verboden. De anderhalve metermaatregel,<br />

de verplichte mondkapjes - ze maakten het bijeenkomen<br />

onmogelijk. En zo waren er voor het eerst sinds de<br />

oprichting, intussen 24 jaar geleden, geen gezongen Paaswakes<br />

(2020 en 2021), bleef het een hele Kerst stil (december 2020) en<br />

had het Gelegenheidskoor vorig jaar maar één Kerst-optreden.<br />

Jammer dat er enkele leden zich hebben teruggetrokken, het<br />

heeft het enthousiasme bij de overige leden om door te gaan<br />

niet aangetast. Ze hebben de repetities - elke laatste maandagavond<br />

van de maand in het zaaltje bij de RK Kerk in Westbeemster<br />

- weer opgepakt en zijn weer als vanouds 'geboekt' voor<br />

maar liefst drie Kerstvieringen; één op verzoek van de VSV) (14<br />

december, één in de Middelwijck (22 december) en traditiegetrouw<br />

wordt de Kerstnacht in Westbeemster ook weer door het<br />

Gelegenheidskoor opgeluisterd. Met ook wat nieuw repertoire.<br />

Het koor kan nog wel wat stemmen gebruiken, vooral in de<br />

mannengeleding is door het vertrek van een ware leadsinger<br />

ruimte voor vers bloed ontstaan.<br />

D. DAMSMA, SECRETARIS GELEGENHEIDSKOOR<br />

Vanaf 1 januari gaat er iets veranderen in Speeltuin<br />

De Vreugdegaard. De Gemeente neemt het beheer<br />

van de grond en de toestellen over.<br />

Stichting Speelgelegenheid Middenbeemster blijft bestaan en zal<br />

zich gaan richten op het organiseren van leuke activiteiten voor<br />

alle kinderen uit de Beemster van 4 t/m 12 jaar! Om de continuïteit<br />

te waarborgen heeft een vaste groep ouders zich aangemeld<br />

om dit jaar de activiteiten op te starten en gaandeweg nieuwe<br />

ouders er bij te betrekken. Iedereen is namelijk welkom!<br />

De activiteiten voor 2023:<br />

Zaterdag 8 april Officiële opening Speeltuin Seizoen en<br />

Paaseieren zoeken<br />

Zaterdag 27 april Koningsdag met Vrijmarkt en ouderwetse<br />

spelletjes<br />

Zaterdag 20 mei Obstakelrun<br />

Zaterdag 15 juli Tentennacht<br />

Zondag 3 september Zondagsmarkt Vrijmarkt<br />

Oproep aan nieuwe ouders: heb je nog meer leuke ideeën en wil<br />

je meehelpen? Laat het weten via vreugdegaard@gmail.com.<br />

CATHY BLEKEMOLEN<br />

Wintertentoonstellingen in<br />

etalage VVV Purmerends Museum<br />

Tot 2 jan 2023: KARIN KUIK.<br />

Beeldhouwen in steen. Zie ook www.karinkuik.exto.nl.<br />

2 jan – 6 feb 2023: JURGEN VAN DEN HOEK.<br />

Schilderijen. Zie ook: www.jurgenvandenhoek.nl.<br />

6 feb – 6 mrt 2023: JOKE GOOSENS:<br />

Diverse technieken.<br />

In de VVV|Museumwinkel is meer informatie over de kunstenaar<br />

en het werk van die maand te vinden.


PAGINA 30 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

PAGINA 31 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

Stichting Historisch brandweermaterieel<br />

Het Historisch Genootschap Beemster kent veel<br />

afdelingen. Het Betje Wolff museum en het Agrarisch<br />

museum zijn de bekendste.<br />

Het bestuur, vrijwilligers en de<br />

nieuwe huurders van<br />

Beemster Vertoeving heten u in<br />

de loop van 2023 hartelijk welkom<br />

in de frisse, gerestaureerde zaal<br />

aan de Middenweg 87.<br />

We wensen u hele fijne feestdagen<br />

en een gezond 2023 vol met vrede<br />

in de wereld ver weg en dichtbij.<br />

06-3004 90 91<br />

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een gezond 2023 toe!<br />

De Stichting Historisch Brandweermaterieel zal voor velen niet<br />

zo bekend zijn. Een groep (voormalige) brandweerlieden wil oud<br />

materieel en archief graag bewaren voor de toekomst. Allicht<br />

het bekendste object is de ‘rode brandweerauto’ die regelmatig<br />

in optochten te bewonderen is. Veelal met Jaap Dik of Hans Boos<br />

achter het stuur. Recentelijk was deze weer te bewonderen in de<br />

stoet van Sinterklaas in Zuidoostbeemster. Bewoners die dit<br />

initiatief een warm hart toedragen, kunnen de Stichting financieel<br />

steunen. Want het onderhoud kost veel geld.<br />

Ga naar: www.historischgenootschapbeemster.nl. Of stort uw<br />

donatie op: NL15ABNA 0843590181 ten name van historisch<br />

Kindervoorstelling<br />

“Mopperkont”<br />

Zaterdag 7 januari is er weer een mooie kindervoorstelling<br />

in theater Onder de Linden. Alle kinderen,<br />

vanaf ongeveer 3 jaar, kunnen komen kijken naar<br />

“Mopperkont”, een voorstelling van Stichting Potitco.<br />

De voorstelling begint om 14.30 uur en de entree is € 9,- per<br />

persoon. Nou denk je natuurlijk bij de naam “Mopperkont” niet<br />

meteen aan een “gezellige” voorstelling. Maar gelukkig, “Mopperkont”<br />

is echt een leuk stuk om te zien en heeft een positieve boodschap.<br />

Hier alvast een klein voorproefje: Eend wil niet meer spelen,<br />

hij moppert alleen nog maar. Of Hond Teun nu met de bal aankomt,<br />

Haan hem uitnodigt met elkaar te vliegeren of Schildpad Stoffel<br />

samen bellen wil blazen, steeds zegt Eend: “NEE”! Zijn vrienden<br />

doen hun best om Eend op te vrolijken, maar dat lukt helemaal niet.<br />

Eend blijft mopperen. Ze snappen er niets van, totdat er iets bijzonders<br />

gebeurt... Tja, wat gebeurt er dan? Wil je meer weten? Wil je<br />

weten hoe dit afloopt... Kom dan naar Onder de Linden. Ga snel<br />

naar de website en bestel kaarten: www.onderdelindenbeemster.nl<br />

genootschap beemster te Middenbeemster. Onder vermelding<br />

van donatie Stichting Historisch Brandweermateriaal.<br />

BIJZONDERE VERSIERING<br />

Deze 2 kerstmannetjes zijn maar 7 cm hoog en ze<br />

komen bij mijn ouders thuis vandaan. Ik vond ze<br />

bij toeval toen ik iets anders zocht. Ze zijn heel<br />

oud, want ik wel al bijna 65. Ik ga ze dit jaar maar<br />

weer eens op de schoorsteenmantel neerzetten<br />

als herinnering aan een mooie jeugd in Middelie.<br />

KLAZINA, ZUIDOOSTBEEMSTER


PAGINA 32 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

Kerst in de Beemsterkerk <strong>2022</strong><br />

11 december DERDE ADVENT - KLEINE KERST 10.00 uur<br />

Als je ziel begint te zingen<br />

KEYSERKERK<br />

met Vrouwenkoor Indigo uit Bergen<br />

o.l.v. Marie Anne Pak<br />

15 december OUDEREN KERSTMIDDAG 14.00 - 16.30 uur<br />

met o.a. het Mandoline-Orkest Oost- Wieringen KEYSERKERK<br />

16 december OUDEREN KERSTMIDDAG 14.00 - 16.30 uur<br />

met o.a. de Beemster Accordeon Vereniging Z-INN Kapel<br />

18 december VIERDE ADVENT / DOOPDIENST 10.00 - uur<br />

God is genadig<br />

Beemster Carol Singers o.l.v. Daphne Becka KEYSERKERK<br />

en Femke Leek, solozang<br />

23 december KINDERKERST rond het 19,00 uur<br />

kerstspel ”De nieuwe ster”<br />

KEYSERKERK<br />

met Beemster Kinderkoor & instrumentalisten<br />

24 december KERSTNACHT <strong>2022</strong> 22.00 uur<br />

met Noord-Hollands selectiekoor<br />

KEYSERKERK<br />

o.l.v. Jan Maarten Koeman<br />

Femke Leek, solozang<br />

Ruud Ootes, trompet<br />

PAGINA 33 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

<br />

<br />

|||<br />

<br />

<br />

Ons oliebollenteam<br />

komt nog één keer<br />

bij u aan de deur voor<br />

het goede doel:<br />

“activiteiten rond 400 jaar<br />

Keyserkerk in 2023”<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

De kerkdeuren gaan om 21.30 open<br />

25 december KERSTMORGEN <strong>2022</strong> 10.30 uur<br />

Met het Projectkoor Beemster<br />

KEYSERKERK<br />

o.l.v. Margreet Drijver<br />

Femke Leek, solozang<br />

1 januari KORTE NIEUWJAARSDIENST 2023 10.30 uur<br />

Start 400 jaar Keyserkerk<br />

KEYSERKERK<br />

Met solisten en instrumentalisten


PAGINA 34 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

PAGINA 35 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

Sinterklaas op<br />

basisscholen Zuidoostbeemster<br />

Maandag 5 december bezocht Sint met zijn Pieten de basisscholen<br />

in Beemster. In Zuidoostbeemster mocht hij de leerlingen<br />

van twee scholen bij zich ontvangen. De nieuwe school<br />

De Wilgenhoek en de Bloeiende Perelaar. Een foto-impressie<br />

(foto’s aangeleverd).


PAGINA 36 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

PAGINA 37 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

Soos Westbeemster<br />

Klaverjassen 1 december<br />

1 Nel Braak 5471<br />

2 Jan Vollebregt <strong>49</strong>86<br />

3 Cor Groot <strong>49</strong>54<br />

Troostprijs: Tiny Duin 3920<br />

Middelwijck:<br />

uitslag 2 december<br />

1 Nel Meijer 5512<br />

2 Tiny Bakker 5447<br />

3 Suzan Koops 5422<br />

Laagste Wil Bron 3881<br />

uitslag 9 december<br />

1 Thea Talens 5864<br />

2 Janna Doets 5215<br />

3 Gerard van de Nes 5128<br />

Laagste Sjaan Scheringa 3653<br />

Jeugd<br />

sportpas<br />

Ben je op zoek naar een sport of<br />

wil je graag een paar keer een<br />

sport uitproberen bij een sportaanbieder,<br />

zodat je erachter kunt<br />

komen of deze sport geschikt voor<br />

je is om mee door te gaan?<br />

Via de JeugdSportPas kan je uit bijna alle<br />

sporten in en om Purmerend kiezen<br />

zonder dat je direct lid moet worden of<br />

materialen moet aanschaffen. Je maakt<br />

kennis met de lesgever, je ontdekt de sfeer<br />

bij een club en leert andere kinderen<br />

kennen. De JeugdSportPas is voor alle<br />

leerlingen van groep 1 t/m 8.<br />

Aanmelden kan vanaf half september<br />

2021 via www.sportpas.nl/purmerend. Bij<br />

vragen of voor meer informatie kun je<br />

mailen naar jeugdsportpas@spurd.nl.<br />

Oude <strong>Binnendijks</strong><br />

kunt u terug vinden op<br />

www.binnendijks.nu<br />

Vast voetbalmoment<br />

voor jongeren13+<br />

Na 2 geslaagde voetbaltoernooien voor jongeren in Middenbeemster, organiseren<br />

wij in samenwerking met de BeeJee elke laatste vrijdag van de maand van 19.30 -<br />

21.30 voetbal voor de jongeren 13+ in de gymzaal van de Blauwe Morgenster. We<br />

starten vrijdag 30 december, iedereen van 13 - 21 is welkom om te komen voetballen<br />

met ons, aan melden is niet nodig.<br />

Computer Vereniging<br />

Waterland<br />

Een OUTLOOK-, GMX-, of GMAIL e-mailadres aanmaken? Computer Vereniging<br />

Waterland geeft in een presentatie uitleg over het belang én nut van zo’n provideronafhankelijk<br />

e-mailadres. Op zaterdag 17 december om 13.00 uur in de Taborkerk,<br />

ingang Maasstraat 2, 1442 RV Purmerend. Entree € 5,-- (voor leden gratis). Kijk ook<br />

eens op onze website www.cvwonline.net.<br />

Folklore Dansgroep<br />

Purmerend<br />

Volksdansvereniging FDP sluit het seizoen feestelijk af met de<br />

volgende kerstinstuiven met internationale dansen: woensdagavond<br />

21 december 19.30-22.00 uur o.l.v. Sara Damen, vrijdagmiddag<br />

23 december 13.30-16.00 uur o.l.v. Valesca Koenen. Er is ook<br />

gelegenheid om gezellig bij te praten onder het genot van een<br />

hapje en een drankje. De dansen zijn voor alle niveaus. Niet-leden<br />

betalen € 5,00 entree. Aanmelding vooraf is niet nodig. Kijk voor<br />

meer informatie op www.folkloredans.nl<br />

Mobiele bereikbaarheid<br />

in de Beemster<br />

Al geruime tijd bereiken mij klachten over de kwaliteit van het mobiel telefoonverkeer<br />

in de Beemster. Ik heb hier over onlangs een vraag gesteld aan het college van<br />

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Purmerend. Deze stelden hier pas<br />

iets aan te kunnen gaan doen als zij hierover klachten zouden ontvangen. Ik roep u<br />

nu dan ook op om uw klachten in deze te melden bij de gemeente Purmerend.<br />

Vermeld u dan alstublieft in uw klachten uw mobiele provider en huisadres. Uw<br />

klachten kan u adresseren aan: E-mail: info@purmerend.nl. Ook kan u een briefje<br />

sturen aan: Gemeente Purmerend, postbus 15, 1440 AA Purmerend. Zend u klachten<br />

in, opdat er dan mogelijk snel iets kan gaan verbeteren in het mobiel telefoonverkeer<br />

in de Beemster!<br />

PIET VAN HUIZEN RAADSCOMMISSIELID GROENLINKS


PAGINA 38 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

PAGINA 39 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

BIJZONDERE VERSIERING<br />

Fijne feestdagen en een gezond 2023<br />

Kwaliteit & betrouwbaarheid<br />

Bamestraweg 7<br />

1462 VM Middenbeemster<br />

0299 68 34 63<br />

CachetBouwbedrijf.nl<br />

Fairtrade<br />

rondom<br />

Wereldwinkel<br />

De Wereldwinkel Purmerend organiseert zaterdag<br />

17 december weer een fairtrade markt. De eerste<br />

markt tijdens het jubileumfeest van de winkel in<br />

mei was een groot succes en dus voor de organisatoren<br />

reden genoeg om in deze cadeaumaand op<br />

herhaling te gaan onder het motto ‘wij brengen<br />

fair dichtbij’.<br />

De Wereldwinkel heeft tijdens de markt een kraam vol bijzondere<br />

geschenken, gemaakt door producenten in ontwikkelingslanden.<br />

Speciaal voor de markt (en alleen dan te koop) is<br />

de cooking bag, oorspronkelijk afkomstig uit Ghana. Het eten<br />

wordt hierin gegaard, zonder dat er voortdurend verhitting<br />

nodig is. Mooi in deze tijden van hoge energiekosten.<br />

Niet alleen de Wereldwinkel bemenst een kraam tijdens de<br />

fairtrade markt. De Purmerendse afdeling van Amnesty International<br />

is met een kraam aanwezig, net als de Lions, Wij Allemaal<br />

en Hakuna Matata, een van de goede doelen die de<br />

Wereldwinkel ondersteunt.<br />

De fairtrade markt begint zaterdag 17 december om 10.00<br />

uur en duurt tot 17.00 uur. Het koor Sing! zorgt tussen twaalf<br />

en twee voor de muzikale omlijsting.<br />

Een reactie van buiten de polder.<br />

Maar wel van iemand die hier<br />

geboren en getogen is. Namelijk<br />

Cathelijne de Groot. Ter aanmoediging<br />

schrijft ze er bij dat ze <strong>Binnendijks</strong><br />

nu vanuit Amsterdam volgt.<br />

Wie zijn wij dan om niet tot plaatsing over te gaan. E schrijft: Twee kerstversieringen met<br />

sentimentele waarde. Het klokje is gemaakt door mijn oma aan moederszijde. Ik zal op de<br />

basisschool gezeten hebben, dus deze is zeker al 30-35 jaar in mijn bezit. En sinds oma<br />

overleden is, is het jaarlijks een mooi momentje om aan haar te denken.<br />

Het klokje heb ik zelf gemaakt op de kleuterschool in 1982 of 1983. Dit was op De Overstap<br />

naast de ijsbaan, bij juf Annelies in de kleuterklas. Dit is, met het klokje, het eerste wat ieder<br />

jaar weer de boom in gaat!<br />

CATHELIJNE DE GROOT<br />

Uitslag verloting <strong>Binnendijks</strong><br />

Kwantes-Donker : bon Anneke Jonker €25,=<br />

H.J. Komin : bon Novalux €25,=<br />

J.C. de Wildt : bon Ranonkel € 25,=<br />

M. de Wit : bon Season’s € 25,=<br />

M. Verweij-Schermer : bon Santhé €25,=<br />

J. van Buitenen : bon Beemster Kaaswagen €25,=<br />

A. Jonker : bon Intratuin € 25,=<br />

T. Haars : bon Bij Moeders € 25,=<br />

W. Vloon : bon restaurant 1612 € <strong>50</strong>,=<br />

Fam de Jong (ZOB) : bon In’s & Out’s € <strong>50</strong>,=<br />

LEZERSFOTO<br />

Graag wil ik jullie een mooi momentje uit de<br />

Beemster toesturen voor de lezersfoto…<br />

HARRY JONK/ZUIDOOSTBEEMSTER


PAGINA 40 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

PAGINA 41 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

Nieuwe poëzie in<br />

de openbare ruimte<br />

Eindelijk is er weer een plek bij voor poëzie in de<br />

openbare ruimte. Ditmaal aan de Purmerenderwegkant<br />

van Villa Zuidwijk in de Zuidoostbeemster. Daar hangt<br />

vanaf donderdag 15 december een door burgemeester<br />

van Selm en wethouder Tijmstra onthuld gedicht.<br />

Werkzaamheden<br />

N243<br />

“Dit werk is waardevol voor mij, omdat<br />

ik mijn best kan doen voor iemand”<br />

“Ik zit vol energie als ik weer thuis kom”<br />

“Mijn steentje bijdragen,<br />

al is het maar heel even”<br />

“Dit werk geeft zin en betekenis<br />

aan je eigen leven”<br />

“Prachtige ervaring rijker...”<br />

Het is de tweede plek binnen de gemeente Purmerend waar een<br />

wisselend gedicht komt te hangen. Dichterskring Waterland en<br />

JonkSign zijn bijna vier jaar bezig geweest om op deze prachtige<br />

plek een gedicht te mogen plaatsen. Met toestemming van de<br />

VVE Villa Zuidwijk en subsidie van de gemeente is dit uiteindelijk<br />

gelukt. In de Zuidersteeg in Purmerend wordt elk jaar een nieuw<br />

gedicht onthuld. Omdat we dit gedicht graag willen hergebruiken<br />

vanwege duurzaamheid hebben we een nieuwe plek<br />

gezocht. Die is gevonden bij Villa Zuidwijk. Na een jaar verhuist<br />

het gedicht uit de Zuidersteeg nu naar villa Zuidwijk. Zo krijgen<br />

meer mensen de gelegenheid het gedicht te lezen.<br />

Bezig Baasje<br />

De werkzaamheden aan de N243 tussen de Rustenburgerweg<br />

en de rotende Middenweg zijn bijna<br />

klaar. De afgelopen maanden zijn meters kabels<br />

en leidingen verplaatst of vervangen, er ligt nieuw<br />

asfalt op de rijbaan en de fietspaden en er zijn<br />

twee nieuwe rotondes aangelegd.<br />

Langs de weg staan onder meer een landschapsvriendelijke<br />

geleiderail, nieuwe parkeerstroken, lichtmasten en bewegwijzering.<br />

De N243 tussen de Rustenburgerweg en de rotonde<br />

Middenweg is maandag 5 december vanaf 7.00 uur weer open.<br />

De rijbaan, de rotonde Molendijk, rotonde Westdijk en het<br />

fietspad worden volledig in gebruik genomen. Ter hoogte van<br />

de bebouwde kom van Schermerhorn geldt vanwege veiligheidsredenen<br />

tijdelijk nog wel een snelheidsbeperking van <strong>50</strong><br />

km/u. Ook zijn er tijdelijke bebakening en gele belijning.<br />

Ook volgend jaar werkt de provincie aan de N243. Volgens de<br />

huidige planning wordt vanaf 9 januari 2023 gewerkt aan<br />

traject van de N243 van de rotonde Middenweg (N<strong>50</strong>9) tot<br />

aan de kruising bij Kathoek. Dit weggedeelte is dan afgesloten<br />

voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Het verkeer<br />

wordt omgeleid via de N242 en de N194. Later delen we meer<br />

informatie over deze werkzaamheden.<br />

MICHELLE BOUMAN, COMMUNICATIEADVISEUR<br />

Zomaar wat quotes van onze vrijwilligers die aangeven hoe bijzonder het werk in<br />

het hospice is. Heb je een luisterend oor, ben je empathisch en zorgzaam én kun<br />

je minimaal vier uur per week een dienst draaien? Kom dan eens langs om kennis<br />

te maken! Een zorgachtergrond is niet nodig; wij verzorgen de introductiecursus.<br />

Voor een vrijblijvend gesprek kun je telefonisch contact opnemen met onze<br />

coördinator: 0299 682 020 of via e-mail: coordinator@hospiceleeghwater.nl<br />

Prins Mauritsstraat 4 • 1462 JJ Middenbeemster • www.hospiceleeghwater.nl<br />

Patrick Buisman uit Middenbeemster zamelt met groot succes<br />

plastic doppen in. Deze worden o.a gebruikt om bloempotten<br />

en skateboards van te maken. De opbrengst gaat naar het<br />

KNFG-geleidehondenfonds. Een kleurrijk gezicht als Patrick in<br />

Middenbeemster fietst.<br />

DANIELLA<br />

VUURWERK<br />

Ik ga geen vuurwerk kopen. Ik ga het misschien afsteken<br />

samen met vrienden. Deze vrienden kopen het vuurwerk<br />

bij de Intratuin. In de maand december steken<br />

wij het af. Het liefst knalvuurwerk. Dit doen<br />

we in Beemster. Want in Purmerend trek je te<br />

veel aandacht. Ik ben niet bang om gepakt te<br />

worden want het is categorie 1 vuurwerk<br />

en dat mag gedurende het hele jaar.


PAGINA 42 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

BOUW en INTERIEUR<br />

dag & nacht bereikbaar: 0299 - 68 39 45<br />

Bel bij een overlijden of voor een kosteloze voorbespreking<br />

www.uitvaartpurmerend.nl<br />

pakket budget<br />

crematie dekker<br />

pakketprijs €1.995,-<br />

pakket all-in<br />

crematie dekker<br />

pakketprijs €3995,-<br />

pakket crematorium<br />

purmerend<br />

pakketprijs €5200,-<br />

een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn<br />

Prettige feestdagen<br />

& een gezond 2023<br />

T 0299-684151 F 0848-325106<br />

www.RONALDVANDERPLOEG.NL<br />

PAGINA 43 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

Uitslag kleurplatenwedstrijd<br />

<strong>Binnendijks</strong> Toegegeven, het was een hele<br />

klus. Misschien wel iets te veel<br />

van het goede. In een tijd waarin<br />

ook tal van andere organisaties<br />

vroegen om platen in te kleuren.<br />

Djenna Dekker - 6 jaar<br />

Maar uiteindelijk ging het in eerste instantie<br />

om de opwekking om lokaal te kopen. Toch<br />

zijn er vijf tekeningen binnengekomen bij<br />

Anneke Jonker. Dank daarvoor. Omdat het<br />

formaat iets te groot was om te scannen,<br />

heb ik van alle inzendingen een foto<br />

gemaakt. Met aan de onderkant iets van het<br />

randje af om privé-gegevens niet zichtbaar<br />

te krijgen. We zullen alle vijf (of eigenlijk zes<br />

want er is een duo-kunstenaarschap bij)<br />

binnenkort een presentje brengen.<br />

DE REDACTIE<br />

Teun Karsten - 1,5 jaar<br />

Wij wensen u fijne feestdagen en een zonnig 2023!<br />

Voetcorrect<br />

Praktijk voor Podologie<br />

Anja wenst ook u<br />

fijne feestdagen en<br />

een gezond 2023<br />

Tel: 06 4345 0355<br />

www.podozorg-beemster.nl<br />

2 lokaties: Hobrederweg 29<br />

Huisartsenpraktijk v. Aken<br />

Lauren Vrijbloed - 2 jaar<br />

Tim de Lange - 7 jaar<br />

Mara & Bink Tesp - 3 en 7 jaar<br />

Het hele team van <strong>Binnendijks</strong> wenst u fijne feestdagen!


PAGINA 44 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

Prettige Feestdagen<br />

& een gezond 2023<br />

aannemersbedrijf<br />

PAGINA 45 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

Stikstof:<br />

Op zoek naar het onbegrip (1)<br />

Wij wensen u<br />

fijne feestdagen<br />

en een gelukkig<br />

nieuwjaar!<br />

• Nieuwbouw • Verbouw • Renovatie • Onderhoud<br />

Jisperweg 21 • 1464 NE Westbeemster • 0299 - 720 274 • 06 - 10 530 176<br />

info@aannemersbedrijftimmer.com<br />

wenst iedereen prettige kerstdagen<br />

en een gezond en gelukkig nieuwjaar!<br />

Westerhem 23 ❋ Middenbeemster<br />

Telefoon (0299) 68 13 82<br />

wenst iedereen<br />

sfeervolle feestdagen<br />

en een<br />

gelukkig nieuwjaar<br />

Op 15 april 2023 nemen wij deel aan het<br />

Korenfestival ter gelegenheid van<br />

400 jaar Keyserkerk.<br />

Kijk voor meer informatie op<br />

www.zangverenigingharmonie.nl<br />

of volg ons op<br />

Robert Niessen stuurt met enige regelmaat artikelen<br />

op die hij, dikwijls uitgebreider, eerder geplaatst<br />

heeft op zijn eigen site www.beemstervoices.nl. Bijgaand<br />

een verhaal over melkveehouder Sjaak Roos<br />

uit Oudendijk. Weliswaar geen Beemsterboer maar<br />

zijn domein grenst aan de polder en zijn schapen<br />

lopen regelmatig in de polder. Hij levert zijn melk<br />

aan Cono Kaasmakers. Reden genoeg om in verkorte<br />

vorm zijn artikel te plaatsen. In de Wintereditie deel 1.<br />

“En is dat geen natuur dan?” Buurman Sjaak wijst op het<br />

weiland achter ons. Hij vindt van wel, ik eigenlijk van niet. We<br />

zijn op straat in gesprek geraakt over de stikstofcrisis en over<br />

boze boeren die zich onbegrepen voelen door de politiek en<br />

door de burger. We vervolgen ons gesprek, in twee ontmoetingen,<br />

bij hem op de boerderij.<br />

Sjaak Roos is met 120 koeien een middelgrote melkveehouder<br />

en hij woont en werkt zijn hele leven op en rond de boerderij in<br />

Oudendijk. Ik ben journalist, heb lang in steden gewoond en kijk<br />

inmiddels vanuit mijn huis al vele jaren uit op zijn weilanden. Bij<br />

Sjaak hangt de Nederlandse vlag omgekeerd uit, hét symbool<br />

van de boeren protestbeweging. Bij mij hangt geen vlag uit. Wij<br />

spreken elkaar eind september, de media staan dan al bol met<br />

de vermeende oorzaken, gevolgen en oplossingen van de stikstofcrisis.<br />

Ingewikkelde materie die ik beter wil begrijpen. Daarnaast<br />

ben ik vooral op zoek naar het onbegrip tussen boer Sjaak<br />

en burger Robert (ik).<br />

Sjaak waarschuwt dat praten over de stikstofcrisis betekent dat<br />

we het “over alles” moeten hebben. Dit wordt een lang artikel,<br />

maar niet lang genoeg. Sjaak, jij bent in juni naar het protest in<br />

Stroe geweest. Daar waren 25 duizend boze boeren bijeen. Waar<br />

komt die boosheid vandaan?<br />

“Wat als een rode draad door onze sector loopt is het voortdurende,<br />

zwalkende beleid van de overheid. Op basis van dat<br />

beleid gaan wij draaien en doen wij investeringen – en dat zijn<br />

geen kleine bedragen. Dan denk je dat je goed bezig bent,<br />

gesteund zelfs met subsidies van de overheid, maar dan krijg je<br />

toch weer de deksel op je neus doordat het beleid weer wordt<br />

aangepast, of omdat de rechter dat beleid afkeurt. In onze ogen<br />

praten wij met passanten, met mensen die na een paar jaar<br />

weer weg gaan omdat ze zijn gepromoveerd, of omdat er weer<br />

verkiezingen zijn geweest; dan zitten er bij de gemeente, de<br />

provincie of in Den Haag weer nieuwe mensen met nieuwe<br />

ideeën. Dat kunnen wij als bedrijf niet bijhouden. De invoering<br />

van de Fosfaatwet, alweer even geleden, werd zelfs met terugwerkende<br />

kracht ingevoerd. Nou, schiet mij maar lek.<br />

Wat ik ook mis in het hele verhaal is waardering voor wat we al<br />

wél hebben bereikt. Ons wordt altijd verweten dat de melkveestapel<br />

maar blijft groeien, maar die is gekrompen ten opzichte<br />

van de jaren tachtig. En doordat we slimmer omgaan met mest<br />

en met kunstmest, stoot de landbouw nu veel minder stikstof<br />

uit. En waarom hoor of lees ik nergens dat onze gewassen ook<br />

stikstof opnemen? Of Co2 van het verkeer op de A7?<br />

En je moet bij al die boosheid niet vergeten: veel veehouders zijn<br />

bang dat hun levenswerk, hun ziel en zaligheid, van bovenaf<br />

wordt weggenomen – dat ze geen perspectief meer hebben.”<br />

Jij stelt dat je alleen verstand hebt van de melkveehouderij. Toch<br />

ben je solidair met de kippen- en de varkensboeren…<br />

“In mijn optiek zitten wij allemaal in hetzelfde schuitje en zijn we<br />

allemaal collega’s: mensen met dezelfde soort levenswijze, die<br />

allemaal voedsel maken en die allemaal zeven keer vierentwintig<br />

uur bezig zijn met die kip, die geit, dat varken of die koe. Dat is de<br />

binding, dan houd je elkaar automatisch de hand boven het<br />

hoofd. Dat doen journalisten toch ook als een van jullie wordt<br />

aangevallen?” Ik antwoord dat ik altijd tegen fysiek geweld ben<br />

en dat mijn solidariteit met journalisten verder afhangt van de<br />

vraag of het hier gaat om goede of slechte journalistiek.<br />

Veel burgers hebben de protestvlag uitgehangen, of een boerenzakdoek.<br />

Wat doet dat jou?<br />

“Dat voelt als saamhorigheid. Er zijn denk ik heel veel burgers<br />

die het overheidsbeleid niet meer snappen. Zij maken zich<br />

misschien vooral druk om wat hén treft: het woningbeleid of het<br />

coronabeleid, maar met die vlag laten ze zien dat ze met ons<br />

meevoelen. Desondanks begrijpen de meeste mensen niet hoe<br />

ingrijpende dat overheidsbeleid voor boeren is, want wij steken<br />

ál onze tijd en al onze energie in ons werk, in het maken voedsel<br />

voor iedereen.”<br />

WORDT VERVOLGD


PAGINA 46 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

PAGINA 47 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

Pianoconcert in Onder de Linden<br />

Op zondagochtend 8 januari kunt u in theater Onder<br />

de Linden, genieten van een prachtig koffieconcert,<br />

verzorgd door pianiste Alexandra Kaptein. Zij brengt<br />

deze ochtend werken van Schumann en Liszt.<br />

Alexandra won al op haar 6e jaar haar eerste pianoconcours, wat<br />

het begin was van een lange reeks van internationale pianoconcoursen.<br />

Ze trad op bij radio NPO-4 en nam het afgelopen jaar<br />

deel aan internationale Franz Liszt concoursen. Alexandra<br />

studeerde cum laude af aan het conservatorium in Zwolle en doet<br />

nu haar Masteropleiding aan het Conservatorium van Amsterdam.<br />

Entree is € 10,- inclusief koffie. Ga voor info en kaartverkoop<br />

naar: www.onderdelindenbeemster.nl<br />

TOT ZIENS IN ONDER DE LINDEN, MIDDENWEG 1<strong>50</strong>,<br />

NAAST DE KEYZERKERK IN MIDDENBEEMSTER<br />

Stichting Beemster Vanzelfsprekend<br />

0299 683 538 | info@verjodakservice.nl<br />

Wij wensen alle Beemster inwoners<br />

het allerbeste toe voor 2023!<br />

Net als u dragen wij de Beemster een<br />

warm hart toe. Ook in 2023 is het nodig<br />

om het goede van de Beemster te<br />

behouden en te bewaken. Maar, dat is<br />

niet vanzelfsprekend. Zeker na de fusie<br />

met Purmerend.<br />

betrokken zijn bij het behoud, bescherming<br />

en beheer in overleg met gemeente,<br />

hoogheemraadschap en overheid.<br />

Woon- en leefomgeving: Actief<br />

betrokken zijn bij de uitwerking van de<br />

Beemster dorpsvisies.<br />

PR en communicatie: Bewoners beter<br />

informeren via nieuwsbrieven, sociale<br />

en andere media.<br />

INKOOP • VERKOOP • APK • SCHADEHERSTEL<br />

ONDERHOUD EN REPARATIE ALLE MERKEN<br />

WWW.SCHOONAUTOMOTIVE.NL<br />

Daarom volgen we alle ontwikkelingen<br />

op de voet die voor de Beemster van<br />

belang zijn. We spreken met politiek en<br />

bestuur. We willen op deskundige en<br />

constructieve wijze bijdragen aan goede<br />

besluitvorming. We willen u als Beemster<br />

inwoners hierover beter informeren.<br />

In onze werkgroepen komt de kennis en<br />

ervaring van Beemster inwoners van pas,<br />

wordt onderzoek gedaan en worden<br />

aanbevelingen gegeven voor knelpunten.<br />

Dat gebeurt in lijn met de uitgangspunten<br />

van Beemster Vanzelfsprekend. Het<br />

betreft de volgende werkgroepen:<br />

Verkeersveiligheid verbeteren voor fietsers,<br />

wandelaars en schoolkinderen.<br />

Overleg met wegbeheerders en andere<br />

betrokkenen zoals de Fietsersbond.<br />

Werelderfgoed de Beemster: Actief<br />

Andere onderwerpen voor werkgroepen<br />

zijn goede scholing en opvang, een ontwikkelingsgericht<br />

ondernemersklimaat voor<br />

Beemster agrariërs en andere ondernemers,<br />

goede bebouwing en bijbehorende<br />

voorzieningen, de dorpse sfeer en culturele<br />

mogelijkheden. De werkgroepen Verkeersveiligheid<br />

en PR en communicatie zijn al<br />

langer actief. De werkgroep Woon- en leefomgeving<br />

wordt gestart. De werkgroep<br />

Werelderfgoed is in oprichting.<br />

Onze onafhankelijke stichting bestaat<br />

door, met en voor de inwoners van de<br />

Beemster. We hebben u daarom nodig als<br />

deelnemer voor werkgroepen maar ook<br />

als steunend lid. Met elkaar kunnen we<br />

meer en staan we sterker om voor de<br />

belangen van de Beemster op te komen<br />

MELD U AAN BIJ ONZE STICHTING!<br />

Indien u de Beemster ook een warm hart<br />

toedraagt en onze ideeën en aanpak u<br />

aanspreken, wordt dan deelnemer en doe<br />

mee! Meld u aan en draag indien mogelijk<br />

financieel bij om zaken te ontwikkelen<br />

op het gebied van communicatie of het<br />

inzetten van externe deskundigheid.<br />

Indien u vragen heeft, u wilt aanmelden<br />

of mee wilt doen aan onze werkgroepen<br />

doe dat via onze website<br />

www.beemstervanzelfsprekend.nl of mail<br />

ons: info@beemstervanzelfsprekend.nl<br />

We moeten het samen doen. Uw steun en<br />

kennis is nodig om onze doelen te realiseren!


PAGINA 48 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

Het personeel van<br />

PAGINA <strong>49</strong> BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

Lezing Biologische<br />

bloemenkwekerij<br />

“Op Beemster klei”<br />

BIJZONDERE VERSIERING<br />

Wenst u allen….<br />

Kerstkaarsen voor Oekraïne, dit jaar zijn er n.a.v de vraag<br />

vanuit Stichting Caritas Ukraine Holland om kaarsen veel<br />

reacties gekomen uit de Beemster. Deze kerstkaarsen voor<br />

kinderen geven in Oekraïne licht. Fijn dat zoveel Beemsterlingen<br />

licht naar Oekraïne brachten.<br />

DANIELLA ERNSTING<br />

Vrijdag 20 januari 20.30 (20.00 inloop): duurzaamheidscafé.<br />

Julian Langelaan van Biologische Bloemenkwekerij ‘Op Beemster<br />

Klei’geeft een lezing over biologisch geteelde bloemen. Cultureel<br />

centrum “Onder de linden” Middenbeemster. Vrij toegang.<br />

BV Het land<br />

van Westerhem<br />

www.twint.nl<br />

Bedroefd en dankbaar nemen wij afscheid van<br />

onze vader, opa en overgrootopa<br />

Martin Noome<br />

Tin<br />

echtgenoot van Coos Noome-Schagen †<br />

* 9 december 1933 - Beemster - † 9 december <strong>2022</strong><br />

Ineke en Chris<br />

Nelleke en Simon<br />

Mart en Marie-Christine<br />

Sijbrand en Anouk<br />

Carolien en Mark<br />

Kleinkinderen en achterkleinkinderen<br />

Correspondentieadres: Pr. Beatrixpark 27, 1462 JB Middenbeemster<br />

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op donderdag<br />

15 december tussen 18.30 en 20.30 uur in De Keyserkerk,<br />

Middenweg 148 in Middenbeemster.<br />

De uitvaart vindt in besloten kring plaats.<br />

Buurtvereniging “Het land van Westerhem” verzorgt kerstlicht<br />

tussen de Nachtegaalstraat/Westerhem. Technische/handige buurtgenoten<br />

gaan met guur weer aan de slag. Om voor voorbijgangers/<br />

bewoners sfeervolle verlichting rond de bomen tussen beide straten<br />

aan te leggen. Op de foto rechts Cor Slot en links Nick Koppens.<br />

DANIELLA


PAGINA <strong>50</strong> BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

ADVERTEREN IN BINNENDIJKS?<br />

Aanleveren kopij eerste <strong>Binnendijks</strong> vòòr<br />

7 januari 2023 naar adverteren@binnendijks.nu<br />

A L L E S V O O R U W B R I L<br />

Optiek Support van Huizen<br />

H.M. van Randwijklaan 18<br />

1462 XS Middenbeemster<br />

Tel. 06 5<strong>50</strong>75179<br />

E-mail: optiek-support@ziggo.nl<br />

www.optieksupport.nl<br />

Heeft u het idee, dat u minder goed gaat zien?<br />

Is uw bril aan vervanging toe?<br />

Mail of bel Optiek Support.<br />

Oogmetingen uitsluitend op afspraak!<br />

Opt iek Support<br />

wenst u pret t ige feestdagen,<br />

veel geluk en<br />

een scherpe blik in 2023<br />

Wij zijn nu 2 dagen<br />

per week geopend<br />

EEN UITGELEZEN COLLECTIE bij Boekenmagazijn<br />

Serendipity<br />

Gebruik naast<br />

Wikipedia vooral<br />

ook boeken!<br />

Middenweg 161, Middenbeemster<br />

Geopend: zaterdag 11.00 - 17.00 uur. Telefoon zaterdag 06 - 20301221,<br />

overige dagen 0299 - 685666. Zie ook: www.serendipity-books.nl<br />

Pret tige feestdag e n<br />

Insulindeweg 9<br />

1462 MJ Middenbeemster<br />

Tel. 0299-684345<br />

email info@lammesmaatwerk.nl<br />

PAGINA 51 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

Vuurwerk tijdens de jaarwisseling is een traditie.<br />

Leuk, mooi, spannend en spectaculair al dat sieren<br />

knalmateriaal, maar het brengt ook de nodige<br />

risico’s met zich mee. Risico’s voor uzelf, uw familie<br />

én uw huisdieren. Let daarom goed op bij de aankoop<br />

én het afsteken van vuurwerk.<br />

Vuurwerk is voor veel mensen leuk maar ook voor steeds meer<br />

mensen en dieren een bron van ergernis en overlast. Veilig en<br />

verantwoord omgaan met vuurwerk is altijd en overal belangrijk.<br />

Wat zijn nu de regels voor vuurwerk?<br />

Categorie F1, F2 en F3<br />

Vuurwerk, van categorie F1, zogenaamd kindervuurwerk, is<br />

altijd verkrijgbaar en mag het hele jaar verkocht en afgestoken<br />

worden. Kopen van F1-vuurwerk mag vanaf 12 jaar.<br />

Vuurwerk, van categorie F2, zoals; cakes, compoundboxen en<br />

fonteintjes, mag alleen worden afgestoken op 31 december,<br />

vanaf 18.00 uur tot 02.00 uur ’s nachts.<br />

Steek je toch vuurwerk af buiten deze tijden? Dan kun je een<br />

boete krijgen en/of wordt al je vuurwerk vanaf categorie F2 in<br />

beslaggenomen. Kopen van F2 vuurwerk kan vanaf de leeftijd<br />

van 16 jaar, op 29, 30 en 31 december. Per vervoer / huishouden,<br />

mag je maximaal 25 kg vuurwerk in bezit hebben.<br />

Vuurwerk, van categorie F3, zoals; knalvuurwerk, enkelshotshuizen,<br />

vuurpijlen en knalstrengen zijn verboden.<br />

LEZERSFOTO'S<br />

Vuurwerk <strong>2022</strong>, de regels<br />

Beemsterlinge<br />

Petra van Lienen<br />

is als vanouds<br />

druk met de voorbereidingen<br />

voor<br />

de kerstdagen.<br />

DANIELLA/<br />

MIDDENBEEMSTER<br />

Legaal vuurwerk<br />

Goedgekeurd en dus legaal vuurwerk is altijd voorzien van een<br />

lont, een Nederlandse gebruiksaanwijzing, categorie-aanduiding<br />

en het opschrift ‘geschikt voor particulier gebruik’.<br />

Het is verboden om illegaal vuurwerk in bezit te hebben. Afsteken<br />

mag dus ook niet. Illegaal vuurwerk zijn bijvoorbeeld; cobra’s,<br />

nitraten, lawinepijlen, mortierbommen en strijkers. Bij afsteken en<br />

bezit van illegaal vuurwerk riskeer je een hoge boete.<br />

Straf<br />

Als je je niet aan de regels houdt, kunt je een boete krijgen van<br />

minimaal € 100. Je krijgt dan ook een aantekening in je strafblad.<br />

Daardoor kun je mogelijk geen Verklaring Omtrent het<br />

Gedrag (VOG) meer krijgen. Een VOG heb je soms nodig voor<br />

een nieuwe baan, stage of opdracht als zzp’er of vrijwilliger.<br />

De boete voor het afsteken van vuurwerk is € 2<strong>50</strong>. Overtreedt<br />

u de regels vaker, dan is de straf zwaarder. Ook de hoeveelheid<br />

vuurwerk bepaalt de straf of boete.<br />

Vervoer je verboden vuurwerk uit het buitenland naar Nederland,<br />

dan krijg je een hoge boete of zelfs gevangenisstraf.<br />

Jongeren tot 18 jaar die verboden vuurwerk afsteken kunnen<br />

een Halt-straf krijgen. Bij lichte overtredingen kunnen ze zo<br />

een boete voorkomen. Jongeren krijgen dan van stichting Halt<br />

een straf om ze aan te sporen tot ander gedrag, bijvoorbeeld<br />

door rommel op te ruimen of excuses aan te bieden. Na een<br />

Halt-straf krijgen zij geen aantekening in hun strafblad.<br />

PETER SCHUURMAN, WIJKAGENT BEEMSTER<br />

Groenteboer Jos van der Lee is geheel in Kerstsfeer.<br />

DANIELLA/MIDDENBEEMSTER


PAGINA 52 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

FIJNE KERSTDAGEN EN EEN GEZOND 2023<br />

PAGINA 53 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

De Beemster Gemeenschap<br />

kijkt met een<br />

goed gevoel terug naar<br />

het afgelopen jaar. Eindelijk<br />

waren in maart de<br />

laatste coronamaatregelen vervallen.<br />

We mochten als bestuursleden<br />

dan ook weer fysiek bij elkaar<br />

komen om te vergaderen.<br />

BG blikt terug op <strong>2022</strong><br />

Middenweg 78 in Middenbeemster. Kijk voor de openingstijden op de website:<br />

www.voergoed.nl | www.ruitergoed.nl<br />

We hadden de vergunningsaanvraag<br />

voor de feestweek zoals gebruikelijk<br />

ingestuurd voor 1 maart , maar de activiteiten<br />

moesten nog helemaal uitgewerkt<br />

worden. Normaal gesproken begonnen<br />

we hier in november van het voorgaande<br />

jaar al mee. Voor een nieuw evenement<br />

als de Beemster Fair was dit voor de organisatie<br />

best spannend om alles rond te<br />

krijgen. De Fair werd gehouden op het<br />

autocross terrein en was een succes.<br />

Mede door het prachtige weer wisten veel<br />

mensen van groot naar klein de weg naar<br />

de Fair te vinden. Met een afwisselend<br />

programma konden de bezoekers zich<br />

prima de hele zondag vermaken. De<br />

boerderijmiddag is verhuisd van de vrijdagmiddag<br />

naar de zondag en is nu<br />

onderdeel van de Fair. De kortebaandraverij<br />

vond afgelopen jaar voor het eerst<br />

tijdens de feestweek plaats op de<br />

Rijperweg naast het autocross terrein.<br />

Een aantal vaste bezoekers van de kortebaandraverij<br />

vond het ooraf jammer dat<br />

het niet kon plaatsvinden op “De Buurt”.<br />

De nieuwe locatie is goed uitgevallen.<br />

Veel bezoekers, meer dan verwacht en de<br />

deelnemers waren dik tevreden over de<br />

mooie rechte baan. De commissie kon na<br />

afloop opgelucht ademhalen.<br />

De tent die nodig was voor de kortebaandraverij<br />

is ook gebruikt voor de ouderenmiddag.<br />

Op vrijdagmiddag hadden 140<br />

senioren een hele gezellige middag op het<br />

Verbindings-seniorenfeest met medewerking<br />

van het Kapiteinskoor uit Zaandam.<br />

Ze werden verwend met heerlijke hapjes<br />

en drankjes. Met dank aan de vrijwilligers<br />

en de Gemeente Purmerend als mede<br />

organisator.<br />

Het vuurwerk mocht op het laatste<br />

moment niet doorgaan op het IJsbaan<br />

terrein omdat de knallen de vleermuizen<br />

zouden verjagen. Ik dacht eerst dat het een<br />

grap was omdat de vleermuizen er zeker al<br />

veertig jaar verblijven. Het was echt en<br />

daarom is ook het vuurwerk naar het autocross-terrein<br />

verhuisd. Het vuurwerk was<br />

mooier dan ooit doordat er op het grote<br />

terrein meer mogelijk was dan op de<br />

IJsbaan waar woningen om heen staan.<br />

De draaikermis was ook weer als vanouds<br />

op “De Buurt”. Zowel de kinderen als de<br />

kermisexploitanten waren hier heel blij<br />

mee. Iedere avond was het volop feest bij<br />

Brasa en De Oude Munt. Veel jeugd uit de<br />

omgeving kwam op de kermis af. Zonder<br />

noemenswaardige incidenten is deze<br />

feestweek goed verlopen. De EHBO was<br />

hierover verheugd. Natuurlijk wel wat<br />

kleine dingen maar dat is niet te voorkomen<br />

met zoveel mensen. De EHBO is tot<br />

in de kleine uurtjes present geweest op de<br />

kermis. Onze complimenten hiervoor.<br />

De feestweek werd afgesloten met de<br />

traditionele autocross op zondag. De hele<br />

week was het schitterend weer maar deze<br />

dag regen, regen en nog eens regen. Zo<br />

jammer voor het publiek, de organisatie<br />

en natuurlijk de coureurs. Het was meer<br />

glijden dan rijden. Loonbedrijf Koning had<br />

het druk met het vrij maken van de baan<br />

en de sloot van ”gestrande” coureurs.<br />

Vanaf het eerste uur dat er autocross is in<br />

Middenbeemster, vanaf 1987, is Loonbedrijf<br />

Koning één van de hoofdsponsors. Zij<br />

hebben nu aangegeven daarmee te willen<br />

stoppen doordat hun bedrijf gestopt is met<br />

een aantal agrarische loonwerkzaamheden.<br />

Na zoveel jaren sponsoring willen wij dit<br />

niet ongemerkt voorbij laten gaan. We laten<br />

wat lekkers voor het personeel bezorgen.<br />

BG bedankt Loonbedrijf Koning<br />

voor alles wat zij gedaan hebben<br />

voor de gemeenschap.<br />

De Beemster Gemeenschap organiseert<br />

nu al 76 jaar de Beemster Feestweek en<br />

nog wat activiteiten maar wij kunnen dit<br />

niet doen zonder de sponsoring van de<br />

vele grote en kleine bedrijven in Beemster.<br />

Een pluim voor de Beemster ondernemers<br />

en natuurlijk voor de vele vrijwilligers die<br />

altijd voor de BG klaarstaan.<br />

Door de coronamaatregelen konden we<br />

ons 75-jarig bestaan niet vieren in 2021.<br />

Voorafgaand aan de feestweek hebben<br />

we voor onze BG vrijwilligers een feestavond<br />

georganiseerd. We hebben nu<br />

alweer de eerste vergaderingen gehad<br />

voor de feestweek van 2023. Zijn er onder<br />

u, met name de nieuwe inwoners van<br />

Beemster, die bij een activiteit willen<br />

helpen neem dan contact met ons op:<br />

info@beemstergemeenschap.nl<br />

De Beemster Gemeenschap wenst iedereen<br />

een gezond en voorspoedig 2023!<br />

ERICA HELDER,<br />

VOORZITTER BEEMSTER GEMEENSCHAP


PAGINA 54 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

PAGINA 55 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

Winterweekend<br />

bij korenmolen<br />

“De Nachtegaal”<br />

VUURWERK<br />

Ik ga geen vuurwerk kopen. Maar misschien wel afsteken.<br />

Ik krijg vaak vuurwerk van mijn oom. Steek het ook samen<br />

met hem af. Dat is het veiligst. Alleen tijdens oud en nieuw.<br />

Ik ben dan niet in de Beemster maar in Amsterdam.<br />

Ik ga geen vuurwerk kopen. Maar misschien wel afsteken.<br />

Samen met al mijn vrienden. De koop<br />

van vuurwerk regelen deze vrienden.<br />

Een paar dagen voor oud en nieuw beginnen<br />

we er al mee. In de Beemster.<br />

Bang om gepakt te worden ben ik<br />

niet. De wijkagent komt hier nooit.<br />

Oud Nieuws<br />

Bijzondere kleuterschool Noordbeemster<br />

vanthek.nl<br />

Fijne feestdagen en een gezond nieuwjaar!<br />

Gebr. van ‘t Hek is een funderingsspecialist en koploper in trillingsvrije en geluidsarme technieken.<br />

Wij onderscheiden ons door volledige bouwkuipen en funderingen te ontwerpen en te realiseren.<br />

VERTICALE FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

EN DAMWANDCONSTRUCTIES<br />

Van den Hoonaard wenst u fijne feestdagen<br />

en een gezond 2023!<br />

registeraccountant<br />

PROFESSIONEEL EN PERSOONLIJK<br />

Westerstraat 36, 1441 AS Purmerend T 0299 473040 F 0299 473080<br />

Zaterdag 17 december 10.00-18.00 uur<br />

Zondag 18 december 10.00-16.00 uur.<br />

Een bezoek aan een meer dan 3<strong>50</strong> jaar oude windmolen is in deze<br />

decembermaand bijzonder sfeervol. Vooral het winterweekend<br />

van 17 en 18 december draait molen De Nachtegaal (bij voldoende<br />

wind) geheel in kerstsfeer. Wij leiden u graag rond en tonen u het<br />

boeiende proces van graan naar brood. Zaterdag 17 december<br />

kan dat zelfs tot 18.00 uur, zodat u de verlichte molen ook in het<br />

donker kunt bewonderen. Om uw bezoek nog aangenamer te<br />

maken kunt u in onze verwarmde molenschuur genieten van<br />

warme drankjes en lekkernijen van eigen meel..<br />

Een molen onderhouden is een dure aangelegenheid en daar<br />

kunnen we uiteraard alle steun bij gebruiken. Daarom zijn wij<br />

bijzonder blij dat wij dit jaar dankzij sponsoring diverse prachtige<br />

kerstpakketten kunnen verkopen. Leuk om te geven,<br />

prachtig om te krijgen (en fantastisch om er uw Beemstermolen<br />

mee te ondersteunen). De voorverkoop start al op zaterdag 10<br />

december en de opbrengst komt geheel ten goede aan molen De<br />

Nachtegaal (Hobrederweg 4a, Middenbeemster).<br />

WWW.NACHTEGAALBEEMSTER.NL<br />

INFO@NACHTEGAALBEEMSTER.NL<br />

Het interview met de heer Finnema over de kleuterschool in<br />

Noordbeemster heeft heel wat reacties opgeleverd. Nog<br />

steeds. Vooral over de startdatum. Recentelijk kreeg ik een<br />

krantenartikel van Marianne overhandigd. Een artikel uit de<br />

rubriek ‘Beemster Bengel’ van Ernie van der Kleut. In dit artikel<br />

ligt de startdatum in 1947. Ouders uit de Noord staken de<br />

koppen bij elkaar om bij gebrek aan een kleuterschool aldaar<br />

een particuliere school te beginnen. Er was veel vraag naar. In<br />

het bestuur onder andere J. Tromp. vader van Marianne. Hij<br />

heeft dit 38 jaar als secretaris gedaan. Maar liefst 2<strong>50</strong><br />

aandelen van een tientje om het geheel te bekostigen waren<br />

zo weg. Belangstellenden konden ook donateur worden á<br />

f2,<strong>50</strong> per jaar. Emmie Klomp was de eerste kleuterleidster.<br />

Geheel onervaren met lesgeven en kleuters! Het lesgeld<br />

bedroeg zestig cent per week en bij meer kinderen uit één<br />

gezin tachtig cent. De school startte met 36 leerlingen.


PAGINA 56 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

PAGINA 57 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

Carolkoor<br />

kerk Beets<br />

Jongste<br />

lid<br />

WBSV<br />

Op 22 november dit<br />

jaar is Jaap Petrus<br />

Ludovicus Velzeboer<br />

geboren.<br />

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een gezond 2023 toe!<br />

In 2019 werd het Oude Meesters Carolkoor opgericht<br />

onder leiding van dirigent Joep van der Oord.<br />

Het koor reed destijds in een oude Amerikaanse<br />

schoolbus door de hele gemeente om het culturele<br />

seniorenproject Oude Meester te promoten. Op alle<br />

locaties zorgde dit voor een unieke Kerstsfeer met<br />

muziek, vuurkorven, glühwein en lekkers. In 2020 en<br />

2021 kon dit wegens Corona niet doorgaan. Maar nu<br />

keert het koor terug!<br />

Op zaterdag 17 december aanstaande trekt het Carolkoor weer<br />

door de emeente. Gehuld in kleren in Dickensstijl treedt het dan<br />

op voor senioren en iedereen die even wil genieten van de Kerstliederen<br />

in Edam, Volendam, Oosthuizen en Beets.<br />

Dirigent Joep van der Oord vertelt: ‘dit jaar ziet alles er weer<br />

goed uit. De repetities zijn begonnen en we hebben er heel veel<br />

zin in om ons programma weer ten gehore te brengen. Het<br />

repertoire bestaat uit Engelse carols zoals, Hark, Deck the Halls,<br />

Away in a Manger en Nederlands kerstliedjes.’<br />

Zoon van Mark en Margret Velzeboer-Konijn. Het kan bijna<br />

niet anders dan dat Jaap in navolging van zijn (groot)ouders,<br />

ooms en tantes ook gaat voetballen. Zij hebben bij WBSV<br />

hun sporen verdiend of zijn hier nog steeds actief. Opa Piet<br />

heeft hem meteen lid gemaakt van de voetbalvereniging uit<br />

Westbeemster. Uiteraard is Jaap, vernoemd naar zijn overgrootvader,<br />

daarmee het jongste lid!<br />

Lancering<br />

prijswinnend logo<br />

Arjen IJff<br />

Na een ronde door Edam, Volendam en Oosthuizen zal het slotoptreden<br />

van het koor rond 17:00 uur plaatsvinden in de Kerk<br />

van Beets, vergezeld van warme wijn en iets lekker erbij.<br />

Toegang gratis! Wil je ook komen kijken en genieten van de<br />

warme, gezellige Kerstsfeer?<br />

Dat kan, wees welkom, bijvoorbeeld in de Kerk van Beets.<br />

Route Carolkoor Zaterdag 17 december<br />

13:30 d’Ye, Edam<br />

14:00 de Friese Vlaak, Volendam<br />

15:00 de Gouwzee, Volendam<br />

16:00 de Zeevanck, Oosthuizen<br />

16:30 grote Kerk, Oosthuizen<br />

17:00 de Kerk van Beets<br />

<strong>Binnendijks</strong> vermeldde eerder dat Beemsterling<br />

Arjen IJff als winnaar uit de bus was gerold van de<br />

ontwerpwedstrijd logo Nederland Vietnam <strong>50</strong> jaar.<br />

Onderdeel van de prijs was om met een Nederlandse delegatie<br />

naar Vietnam af te reizen om daar het logo te lanceren.<br />

Op de foto dit moment. Liesje Schreinemacher, Minister voor<br />

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en<br />

Arjen IJff presenteren het officiële logo van NLVN<strong>50</strong>, <strong>50</strong> jaar<br />

diplomatieke relaties tussen Nederland en Vietnam 1973 –<br />

2023 in het Reunification Palace in Ho Chi Minh City.<br />

FOTO: NEDERLANDSE CONSULAAT


PAGINA 58 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

In december vieren we de 23-ste verjaardag van ons werelderfgoed Droogmakerij<br />

de Beemster.<br />

BEZOEKERSCENTRUM BEEMSTER<br />

We doen dit met ons Beemster grid advent -event . Iedere bezoeker aan het<br />

Bezoekerscentrum Beemster die iets komt kopen of een bestelling afhaalt,<br />

mag een vierkant van het Beemster grid openen voor een cadeautje. Wie<br />

weet krijg je de nieuwe Beemster Valery chips, Betje Wolff Museum entree<br />

met koffie & bonbon, heerlijke producten van Nicolaashoeve, Eerlijk &<br />

Heerlijk of Bij Moeders. Of de unieke Beemster kaaskerstbal!<br />

Welke prijzen<br />

kun je winnen?<br />

Beemster Valery chips (nieuw!)<br />

of aardappelen<br />

Nicolaashoeve walnoten,<br />

home-made jam of tulpenbollen<br />

Kaasboerderij Groot waardebon<br />

Eerlijk & Heerlijk perenappelstroop<br />

Fort Resort Beemster wellnessentree<br />

Beemster’s Trots pakket<br />

Twizy tour voor 3 uur<br />

Keyserklim toegang<br />

Beemster sokken<br />

Volg VISIT Beemster om te<br />

zien welke prijzen van BeemSTERREN<br />

& Parels er nog meer bij komen!<br />

PAGINA 59 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

Folklore<br />

dansgroep Purmerend<br />

Wij sluiten het semester feestelijk af met een kerstinstuif met<br />

internationale dansen. En natuurlijk is er gelegenheid om<br />

gezellig bij te praten onder het genot van een hapje en een<br />

drankje. Iedereen is welkom, de dansen zijn voor alle niveaus.<br />

Locatie: Wijkplein Where, Triton 73, 1443 BM Purmerend.<br />

Dansleiding:<br />

Woensdagavond 21 december 19.30-22.00 uur): Sara Damen<br />

Vrijdagmiddag 23 december 13.30-16.00 uur: Valesca Koenen<br />

Niet-leden betalen €5,- entree. Aanmelding vooraf is niet nodig.<br />

Dans ook eens mee bij FDP: kijk op www.folkloredans.nl. Facebook:<br />

www.facebook.com/folkloredans.<br />

Informatie: 06 - 37 54 47 18 - Thea Okhuijsen<br />

Buurtvereniging<br />

Noordbeemster<br />

schaatst in Hoorn<br />

Harmonie brengt<br />

toeschouwers in<br />

kerstsfeer<br />

Op zondagmiddag 11 december stroomde het publiek binnen<br />

in de Keyserkerk. Buiten was het waterkoud, binnen stond een<br />

prachtige, ‘warm versierde’ kerstboom. Geen plekje werd<br />

onbezet. In haar openingswoord memoreerde Anneke de<br />

Goede drie leden: Ada de Hart, Adrie Klok en Joris Ruijter. Aan<br />

hen werd het concert opgedragen. Zangvereniging Harmonie<br />

liet het publiek genieten van verschillende stukken. Solisten<br />

Fransje Christiaanse, Christine Dragt, Femke Leek, Monique<br />

Schoorl en Bram Thijssen wisselden de koorzang af en het<br />

Leegwater orkest begeleidde de zang. Dirigent Gerard Leegwater<br />

had alles strak in de hand. Aan het eind van het concert<br />

klonk een langdurig, welgemeend applaus. Het publiek was<br />

helemaal in de kerstsfeer gebracht.<br />

CAROLIEN<br />

Houd Facebook en Instagram van VISIT Beemster in de gaten om te zien<br />

welke prijzen van onze BeemSTERREN & Parels je nog meer kunt winnen.<br />

De actie geldt t/m 24 december. Je kunt bij het Bezoekerscentrum Beemster<br />

langskomen op zaterdag 17 en 24 december van 11.00 tot 15.00 uur. Dus<br />

maak je bestelling op onze webshop en haal het af of kom spontaan langs bij<br />

het Bezoekerscentrum voor een leuke aankoop. Je hebt altijd prijs!<br />

Openingstijden<br />

Iedere zaterdag geopend van 11.00 tot<br />

15.00 uur. Daarom is onze webshop is<br />

altijd open! www.visitbeemster.nl/shop<br />

Bestellingen kunnen op zaterdag<br />

worden opgehaald of op afspraak.<br />

Bezorgen is ook mogelijk.<br />

LEZERSFOTO<br />

TEAM VISIT BEEMSTER EN DE<br />

GASTHEREN & GASTVROUWEN VAN<br />

BEZOEKERSCENTRUM BEEMSTER<br />

WENSEN JE FIJNE FEESTDAGEN &<br />

EEN GEZOND EN GELUKKIG 2023!<br />

WWW.VISITBEEMSTER.NL<br />

De buurtvereniging Noordbeemster heeft zondag 27<br />

november een gezellig schaatsuitje georganiseerd<br />

maar de kunstijsbaan in Hoorn.<br />

Maar liefst 30 leden gingen mee. Waaronder 14 kinderen. Twee<br />

uurtjes schaatsen en tussendoor lekker bijkletsen. Natuurlijk<br />

mocht de warme chocolademelk of koffie, voor de liefhebbers<br />

met een flinke dot slagroom, niet ontbreken. Inclusief speculaas.<br />

Hoe winters kun je het hebben!<br />

BESTUUR BUURTVERENIGING NOORDBEEMSTER<br />

Fotoimpressie gemaakt door Dirk Ernsting uit<br />

Middenbeemster tijdens één van de optredens<br />

in cultureel centrum “Onder de linden”.


PAGINA 60 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

PAGINA 61 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

Fijne feestdagen<br />

en een gezond 2023<br />

Podologie Beemster<br />

H. van Randwijklaan18<br />

Medisch pedicure Stina<br />

Zwaansvliet 19<br />

Afspraak 0640743743<br />

www.podologiebeemster.nl<br />

www.schoonheidssalonstina.nl<br />

STINA WENST U<br />

GEZELLIGE FEESTDAGEN<br />

Zondag 18 december<br />

Doopsgezinde Vermaning in Middelie!!!:<br />

Om 19.30 uur! `Kerst met een glimlach` Dienst met voorganger<br />

Zr. C. Laros , organist D. Schuijtemaker en met koor `Samen`<br />

uit Spierdijk olv. Margreth Koning<br />

Protestante Gemeente Beemster:<br />

Om 10.00 uur “Keyserkerk” Dienst in het teken van “Kleine<br />

Kerst” en tevens een doopdienst met voorganger Ds. Nico<br />

Schroevers, Beemster Carol Singers o.l.v. Daphne Becka, solozang:<br />

Femke Leek<br />

Joannes De Doper. Koetshuis.<br />

Om 10.00 uur Viering met voorganger Mariusz Momot<br />

Vrijdag 23 december<br />

Om 19.00 uur Kinderkerst in de Keyser met het kerstspel<br />

“De Nieuwe Ster”<br />

Zondag 1 januari<br />

Protestante Gemeente Beemster:<br />

Om 10.30 uur Drie Koningen in de Keyser. Dienst in het teken<br />

van de start van 400 jaar Keyserkerk, met voorganger Ds. Nico<br />

Schroevers en met solisten en instrumentalisten.<br />

RK Joannes De Doper:<br />

Om 10.00 uur viering met voorganger Luis weel en het herenkoor<br />

zingt<br />

Zondag 8 januari<br />

Protestante Gemeente Beemster:<br />

Om 10.00 uur in de Z-INN KAPEL, Dienst met voorganger Lidy<br />

Schutte.<br />

RK Joannes De Doper:<br />

Geen Dienst, zie de regioviering Purmerend<br />

Informatie bestellen en reserveren:<br />

www.restaurant-1612.nl of 0299-633725<br />

Wij wensen iedereen fijne feestdagen!<br />

Rustenhoven 2<br />

Hendrickus de Goedeweg 16<br />

1462 MX Middenbeemster<br />

06 27 05 68 <strong>49</strong><br />

www.vtzonwering.nl<br />

Zaterdag 24 december<br />

Protestante Gemeente Beemster:<br />

Vanaf 21.30 uur “Keyserkerk” kerstsamenzang met daaropvolgend<br />

om 22.00 uur Kerstnacht in de Keyser, met voorganger<br />

Ds Nico Schroevers, muzikale medewerking van het NH Selectiekoor<br />

o.l.v. Jan Maarten Koeman, Femke Leek, solozang, Gert<br />

Jan Mostert, orgel en Ruud Ootes, trompet<br />

Joannes De Doper:<br />

21.00 uur Nachtmis met voorganger Luis Weel en zang van<br />

het Gelegenheidskoor.<br />

Zondag 1ste Kerstdag 25 december<br />

Doopsgezinde Vermaning in Middelie!<br />

Om 09.45 uur Kerstviering met voorganger Zr. C. Laros<br />

Protestante Gemeente Beemster:<br />

Om 10.30 uur Kerstmorgen in de Keyser, dienst met Ds. Nico<br />

Schroevers, muzikale mederwerking van het Beemster Projectkoor<br />

o.l.v. Margreet Drijver, solozang van Femke Leek<br />

RK Joannes De Doper:<br />

Om 10.00 uur viering met voorganger Luis weel en zang van<br />

het Herenkoor.<br />

Nicolaaskerk<br />

Zaterdag 17 december<br />

12.00 uur Eucharistische Familieviering Pastoor Marcelo Salão<br />

Rocha<br />

Zondag 18 december<br />

10.00 uur Eucharistieviering; padre Luis Weel<br />

Zaterdag 24 december<br />

18.00 uur Kerstgezinsviering; Pastoor Marcelo Salão Rocha<br />

Zaterdag 24 december:<br />

20.00 uur Eucharistieviering; Pastoor Marcelo Salão Rocha<br />

(Kerstavond) ; mmv Pauluskoor<br />

Zaterdagavond 24 december:<br />

22.00 uur Eucharistieviering; Pastor Jan Duin; mmv Ars Musica<br />

Zondag 25 december:<br />

10.00 uur Eucharistieviering; Pastoor Marcel Salão Rocha; (eerste<br />

Kerstdag); mmv het Pauluskoor<br />

Maandag 26 december:<br />

10.00 uur Eucharistieviering; Pastoor Marcelo Salão Rocha;<br />

(tweede Kerstdag); REGIOviering mmv duo Cantors<br />

Zaterdag 31 december:<br />

19.00 uur Oudejaarsviering in Schermerhorn verzorgd door<br />

Parochianen (DOP)<br />

Zondag 01 januari:<br />

10.00 uur Eucharistieviering; Pastor Jan Duin; mmv samenzang.<br />

Zaterdag 07 januari:<br />

geen dienst<br />

Zondag 08 januari:<br />

10.00 Eucharistieviering; Pastoor Marcelo Salão Rocha; (REGIOviing);<br />

mmv alle (!) koren. Aansluitend : Nieuwsjaar-receptie.


PAGINA 62 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

PAGINA 63 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

SONNET<br />

DE NACHT IS BLAUW EN STIL ALS NOOIT TE VOREN,<br />

de grote wereld is heel even één.<br />

De eerste klokken laten zich al horen,<br />

een nachtegaal zingt er sereen doorheen.<br />

Colofon<br />

De aarde rust onder een sneeuwen deken,<br />

De tarwe is dit jaar op tijd geoogst,<br />

en wordt tot brood, gedeeld als vredesteken.<br />

Het lijkt wel kerstmis - op het eerste oog.<br />

Was het maar zo, - denk ik vandaag weer even.<br />

Was er maar geen Herodes zo vilein,<br />

dat hij ombrengt die lijden voor nieuw leven,<br />

onmens, door wie haast alle hoop verdwijnt.<br />

Dan zingt een stem, door vrezen heen en beven:<br />

dat ondanks een tiran het kerst zal zijn.<br />

HET BLAD WORDT TWEEWEKELIJKS IN HET WEEKEND,<br />

HUIS AAN HUIS, IN DE BEEMSTER VERSPREID.<br />

WEBSITE www.binnendijks.nu<br />

AANLEVEREN KOPIJ EN ADVERTENTIES<br />

Voor de volgende uitgave:<br />

Uiterlijk voor vrijdag 12:00 uur.<br />

ADVERTENTIES<br />

Peter Leek. 0299 - 690233 of 06 - 830 8<strong>50</strong> 81<br />

e-mail: advertentie@binnendijks.nu<br />

Tarieven op aanvraag. Minimum € 17,20 per advertentie.<br />

Voor vaste adverteerders gelden lagere tarieven.<br />

(EIND)REDACTIE<br />

Geert Heikens & Carolien van den Berg, e-mail: redactie@binnendijks.nu<br />

SECRETARIAAT<br />

E-mail: secretariaat@binnendijks.nu<br />

VERSPREIDING<br />

Rodi - Grotendorst 14 - 1721 CW Broek op Langedijk.<br />

Telefoon 0226-331020.<br />

BEZORGKLACHTEN<br />

Via website www.binnendijks.nu, tabblad ‘contact’.<br />

Telefonisch bij Rodi, 0226-331020.<br />

www.Rodimedia.nl/contact/bezorgklacht<br />

BANKRELATIES<br />

ING-bank rekeningnummer NL96 INGB 0003 771883.<br />

Rabobank rekeningnummer NL44RABO0356919978.<br />

VORMGEVING<br />

IK vormgeving & dtp - Kerkweg 11 - 1906 AT Limmen.<br />

PRODUCTIE<br />

Rijser Grafische Communicatie - Netwerk 126 - 1446 WR Purmerend.<br />

OPLAGE: <strong>50</strong>00 exemplaren<br />

Jan Duin<br />

Copyright Niets in deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt<br />

door middel van druk, fotocopie, microfilm of op enige andere wijze zonder schriftelijke<br />

toestemming van de uitgever.<br />

VERSCHIJNINGSDATA BINNENDIJKS 2023<br />

Onderstaand een overzicht van de data waarop de<br />

papieren versie van <strong>Binnendijks</strong> uitkomt. Tussen haakjes de<br />

datum waarop de kopij uiterlijk binnen moet zijn. Eerder<br />

opsturen in die week is altijd mogelijk. Heeft u een activiteit<br />

in het weekend na de deadline? Laat het ons (vooraf)<br />

weten. Dan gaan we proberen deze informatie alsnog in de<br />

papieren versie te krijgen. We reserveren hiervoor indien<br />

mogelijk ruimte.<br />

We werken met twee eindredacteuren. Het is daarom<br />

belangrijk dat kopij uitsluitend opgestuurd wordt naar<br />

redactie@binnendijks.nu. Voor het versturen van advertenties:<br />

advertentie@binnendijks.nu.<br />

Naast de papieren versie is het ook mogelijk om gebruik te<br />

maken van de site: www.binnendijks.nu.<br />

(71e jaargang)<br />

Uitkomend weekend Deadline voor 12.00 uur<br />

13 januari 07 januari<br />

27 januari 21 januari<br />

10 februari 04 februari<br />

24 februari 18 februari<br />

10 maart 04 maart<br />

24 maart 18 maart<br />

07 april 01 april<br />

21 april 15 april<br />

05 mei 29 april<br />

19 mei 13 mei<br />

02 juni 27 mei<br />

16 juni 10 juni<br />

30 juni 24 juni<br />

14 juli 08 juli = zomernummer<br />

11 augustus 5 augustus<br />

25 augustus 19 augustus<br />

08 september 02 september<br />

22 september 16 september<br />

06 oktober 30 september<br />

20 oktober 14 oktober<br />

03 november 28 oktober<br />

17 november 11 november<br />

01 december 25 november<br />

15 december 09 december = winternummer<br />

Huisartsenpost Waterland<br />

Bij spoedgevallen bellen 's avonds en 's nachts (17.00 – 8.00<br />

uur) in het weekend en op feestdagen 0299 - 313 233<br />

Alarmnummer 1-1-2<br />

INFORMATIERUBRIEK<br />

AED, Stichting “Beemster Hart Safe” secretariaat: Tobias de Coenestraat<br />

2, 1462 KR Middenbeemster, 0299-683988<br />

Buurthuis Zuidoost voor sport, spel, cursussen, workshops, exposities,<br />

zalenverhuur enz. Middenpad 2, 1461 BW Beemster, tel. 0299-427661,<br />

e-mail: info@buurthuiszuidoostbeemster.nl, website: www.buurthuiszuidoostbeemster.nl,<br />

facebook: Wijkcentrum Zuidoostbeemster.<br />

Carla Bleesing uitvaartbegeleiding verzorgt en begeleidt uitvaarten<br />

op de haar zo kenmerkende wijze: persoonlijk, warm en liefdevol.<br />

Ongeacht óf en waar u verzekerd bent. Bel bij overlijden of voor een<br />

uitvaartwensengesprek met 06 1933 6162.<br />

Cultureel Centrum Onder de Linden Voor cabaret, muziek,<br />

kindervoorstellingen, verhuur en nog meer. Middenweg 1<strong>50</strong>.<br />

www.onderdelindenbeemster.nl.<br />

Dierenarts Purmerend, moderne zorg voor uw huisdier. Consulten en<br />

behandelingen volgens afspraak (0299) 42 10 00. 24 uur per dag voor<br />

spoedeisende zaken bereikbaar. Kleine huisdieren: Kraggeveenstraat 5<br />

Purmerend en voor Paarden: Middenweg 82 Middenbeemster. www.<br />

dierenartspurmerend.nl.<br />

Droomkracht Lifecoaching: oude patronen doorbreken, energieker<br />

leven, gelukkiger leven, wezenlijke verandering, Polderweg 3 Purmerend.<br />

info@thirza.nu, www.thirza.nu, 06.58878588<br />

De Zorgcirkel Voor informatie Thuiszorg, huishoudelijke zorg (WMO),<br />

dagactiviteiten en opname kunt u contact opnemen met de receptie van<br />

Zorgcirkel Mieuwijdt T 088-5591100<br />

Evean Voor al uw thuiszorg. Tel. 0900 98 97<br />

Fysiotherapie, Sportfysiotherapie, Manuele therapie, Bekkenfysioherapie<br />

en Training. Kernpraktijken Fysiotherapie Beemster. T.<br />

de Coenestraat 2, 1462 KR, Middenbeemster, Telefoon (0299)683988 en<br />

Zuiderhof Zuidoost Beemster (0299)471597. www.kernpraktijken.nl, fysiotherapiebeemster@kernpraktijken.nl<br />

Fysiotherapie, medisch fit, sportmassage, trainings begeleiding<br />

PHYSICALL, Sportcentrum De Kloek, Insulindeweg 11, 1462 MJ Middenbeemster,<br />

telefoon (0299) 683065, fax (0299) 683271, email: physicallfysiotherapie@gmail.com<br />

Geldzorgen? - Samen lukt ‘t! SchuldHulpMaatje helpt met deskundige<br />

vrijwilligers. Er zijn geen kosten aan verbonden. Contact: 06 - 82079510<br />

www.shmpurmerend.nl<br />

Hospice Thuis van Leeghwater: een sfeervol huis voor mensen in de<br />

laatste fase van hun leven. Samen met verpleegkundigen en opgeleide vrijwilligers<br />

bieden wij 24-uurs zorg. Ook bieden wij hulp in de thuissituatie. Meer<br />

informatie via 0299 – 682020 of info@hospiceleeghwater.nl. Prins Mauritsstraat<br />

4, 1462 JJ Middenbeemster, www.hospiceleeghwater.nl.<br />

Bezoekerscentrum Beemster Middenweg 185, 1462 ZG Middenbeemster,<br />

telefoon: 0299 621826, e-mail: info@visitbeemster.nl www.<br />

visitbeemster.nl<br />

Maaltijdservice 55+ Aanvragen bij De Zorgcirkel via receptie Zorgcirkel<br />

Mieuwijdt, T 088-5591100<br />

Makelaardij Kocken Makelaardij OG B.V., Plantsoengracht 1, 1441 DE<br />

Purmerend, telefoon (0299) 42 88 88.<br />

Notariskantoor Mr. Drs. P.J. Rietbergen, notaris, Zuiderpad 82/ hoek<br />

Ompad, 1461 BV ZOBeemster, telefoon (0299) 42 70 51. Postadres: Postbus<br />

179, 1440 AD Purmerend.<br />

Pianopraktijk Beemster Pianoles voor kinderen en volwassenen,tel.<br />

0616116203, email: hle.appelo@ziggo.nl<br />

Praktijk voor orthomoleculaire en epigenetische therapie<br />

Middenbeemster tel: 0299 690712<br />

Podologie Beemster en medisch pedicure praktijk Stina. Podologie<br />

Beemster: H.M. van Randwijklaan 18. Medisch pedicure praktijk:<br />

Zwaansvliet 19. Telefoonnummer: 0640743743<br />

Voetverzorging en Podologie Gerard Rein Kistemaker Wijksteunpunt<br />

Middelwijck, Prinses Beatrixpark 54 in Middenbeemster 06 25 <strong>49</strong> 69 59<br />

Tromp Garantiemakelaars, Middenweg 152, 1462 HL Midden-beemster,<br />

tel. 0299-683769, e-mail tromp@garantiemakelaars.nl.<br />

WMO-loket Gemeentehuis is dagelijks van 09.00-15.00 uur en op<br />

vrijdag van 09.00-12.00 uur te bereiken, telefoonnummer (0299) 452 555.<br />

U kunt ook mailen naar; loketwmo@purmerend.nl.<br />

WonenPlus (RSWP) Beemster WonenPlus biedt praktische diensten<br />

en persoonlijke ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken, mensen<br />

met een beperking en mantelzorgers, door consulenten en vrijwilligers.<br />

Kometenstraat 6B, 1443 BA Purmerend. Bereikbaar van maandag t/m<br />

vrijdag 0299-426364.<br />

Zangvereniging Harmonie repeteert elke dinsdagavond van 20.00<br />

tot 22.00 uur in de Beemster Keyser/foyer. Zingen is gezond! Interesse?<br />

Bel met Carla Bleesing 06-37479301 of Anneke Goede 06-43461839.<br />

Kijk voor meer informatie op www.zangverenigingharmonie.nl<br />

Zang studio Daphne Beemster! mail: daphne.zing@gmail.com,<br />

tel:0629182001, www.zangstudiodaphne.com Laat je stem horen!<br />

Zonnebloem Afdeling Beemster, Bets de Ridder 0299-683203


advertentie Rijser, zelf invoegen

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!