16.12.2022 Views

Binnendijks 2022 49-50

Binnendijks van 16 december 2022

Binnendijks van 16 december 2022

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Binnendijks</strong><br />

mededelingen voor de Beemster<br />

1952 - 70 jaar - <strong>2022</strong><br />

WINTer<strong>2022</strong> editie<br />

Wij wensen iedereen heel fijne feestdagen<br />

Wij wensen iedereen een heel fijne beemster feestweek toe!


PAGINA 2 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

FIJNE FEESTDAGEN<br />

GENIETEN BIJ FORT RESORT BEEMSTER<br />

Binnen<br />

dijks<br />

Mededelingen<br />

voor de Beemster<br />

Uitgave van:<br />

“Stichting <strong>Binnendijks</strong>”, Beemster<br />

70e jaargang nr. <strong>49</strong>/<strong>50</strong>,<br />

16 december <strong>2022</strong><br />

Aanleveren kopij volgende <strong>Binnendijks</strong><br />

7 januari 2023 voor 12.00 uur.<br />

Een koe?<br />

PAGINA 3<br />

Een koe op de voorpagina? In<br />

de wintereditie? Ik hoor het u<br />

verbaasd constateren. Toegeven:<br />

het is een beetje vreemd.<br />

Maar het is niet zomaar een<br />

koe. Het is DE KOE. Juister<br />

gezegd: het is het voormalige<br />

Beemster Wapen. Dat vraagt<br />

om een toelichting.<br />

GENIETEN VAN WELLNESS<br />

Geniet van onze wellness met o.a.<br />

zandstrand, zonneweide, natuurlijke<br />

zwemvijver, Vogelnest sauna, Kelosauna,<br />

zoutbad, massages en hamam.<br />

CULINAIR GENIETEN<br />

Proeven en samen genieten.<br />

Het best bewaarde geheim op<br />

culinair gebied van de Beemster.<br />

WWW.FORTRESORTBEEMSTER.NL<br />

Keyserkerk<br />

Katern<br />

Volgend jaar bestaat de Keyserkerk<br />

vier eeuwen. Dat zal gedurende<br />

het jaar op verschillende<br />

manieren onder de aandacht gebracht<br />

worden. <strong>Binnendijks</strong> wil in<br />

maart een Keyserkerkkatern uitbrengen.<br />

Met daarin korte stukjes<br />

over met name de ‘fysieke kant’<br />

van de kerk. We denken daarbij<br />

aan: de bouw, de aanpassingen,<br />

het kerkhof en de zerkenvloer, de<br />

stovenkamer, etc.. Tekst en foto’s.<br />

De redactie houdt zich aanbevolen<br />

voor suggesties. Wellicht heeft<br />

u zelf informatie, verhalen of<br />

(beeld) materiaal over de Keyserkerk.<br />

Een vriendelijk verzoek om<br />

deze met ons te delen. Elders in<br />

deze Wintereditie informatie over<br />

een bijzonder theaterspektakel:<br />

De Blitskikker.<br />

REDACTIE@BINNENDIJKS.NU<br />

Toen besloten werd tot een bestuurlijke fusie tussen Purmerend en Beemster,<br />

vond men dat er ook een nieuw gemeentelijk wapen moest komen. Dat is<br />

gebeurd. Het werd de gestileerde koeienkop. De ‘Beemsterkoe’ verdween in<br />

het gemeentearchief. De toenmalige Gemeenteraad van de Beemster heeft<br />

in een unaniem aangenomen motie van de BPP vastgesteld dat het oude<br />

wapen ‘niet in vergetelheid mocht geraken’. Er kwam een oproep om er een<br />

goede bestemming voor te vinden. <strong>Binnendijks</strong> heeft daarop meteen gereageerd.<br />

Wij wilden de koe wel amnestie verlenen. Kreeg ze een mooi plekje in<br />

de kop van ons blad en op onze site. Tenslotte zijn we een Beemsterblad.<br />

Maar zo eenvoudig gaat dat niet. Het bleef geruime tijd muisstil. We zijn<br />

ondertussen een tijd verder. De Hoge Raad van Adel en het Historisch<br />

Genootschap Beemster hebben er hun plasje over gedaan en allicht nog<br />

andere gezaghebbende organisaties. Uiteindelijk heeft het het College van<br />

B&W behaagd om het gebruik van het oude wapen exclusief toe te staan<br />

aan <strong>Binnendijks</strong>. Aan de nog net jarige <strong>Binnendijks</strong>. We bestaan dit jaar<br />

immers 70 jaar. Op de valreep. We zijn er groos op dat we DE KOE weer naar<br />

de Beemster hebben gehaald. Dat we haar gered hebben uit een eenzaam<br />

bestaan. Toegegeven: de huidige koe Sijtje in de kop moet daardoor wijken.<br />

Deze krijgt echter een verzorgde oude dag. Een mooi warm plekje in de<br />

verwarmde stal. Dat is toch een mooie gedachte in de decembermaand.<br />

Vuurwerk<br />

GEERT<br />

December is bij uitstek de maand van het vuurwerk. We hebben aan jongeren<br />

gevraagd of zij vuurwerk gaan afsteken. Hun reacties treft u verspreid in de<br />

Wintereditie. Maar wat zijn nu eigenlijk de regels? Daarom zijn we ook te rade<br />

gegaan bij de wijkagent Peter Schuurman. Hij heeft geprobeerd een kort en<br />

duidelijk antwoord op die vraag te formuleren.<br />

1-1paginaBINNENDIJKS.indd 1 28-10-<strong>2022</strong> 08:40:44


PAGINA 4 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

PAGINA 5 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

Beemster Wapen<br />

Gemeentewapen 26 juni 1816 door Hoge Raad<br />

van Adel aan de Gemeente toegekend.<br />

voor professionele reparatie en installatie<br />

van al uw elektrawerk en witgoed-apparatuur<br />

Edwin de Vries ELEKTRA & WITGOED SERVICE<br />

Wij wensen een ieder fijne kerstdagen toe<br />

& een gelukkig en gezond storingsvrij 2023<br />

Het officiële wapen is in 2007 op verzoek van de gemeente door<br />

J. Hartog aangepast. Deze werd sindsdien als logo toegepast. Dit<br />

aangepaste wapen is nooit officieel bij de Hoge Raad van Adel<br />

ingediend. De kleuren in het wapen komen terug in de gemeentevlag:<br />

rood, groen, geel en blauw.<br />

Wapen werd in 1612 verleend aan polderbestuur. Samen met<br />

een aanziende leeuw als schildhouder. Het wapen staat symbool<br />

voor de agrarische cultuur in de nieuwe droogmakerij. Een<br />

andere verklaring is dat het wapen sprekend is bedoeld omdat<br />

het staat voor een van de belangrijkste initiatiefnemers van de<br />

droogmaking: Dirk van Oss.<br />

Edwin de Vries - De Eenhoorn 62 - 1462 ER Middenbeemster<br />

Tel. 0299 - 684346 - Mobiel: 06 51838782 - edwindevries72@hotmail.com<br />

MINI CONTAINMENT<br />

ASBEST VERWIJDEREN<br />

ZONDER OVERLAST<br />

WIJ WENSEN U FIJNE FEESTDAGEN!<br />

Vredenburghweg 1<br />

Zuidoostbeemster<br />

Telefoon: (0299) 43 34 16


PAGINA 6 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

PAGINA 7 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

Agrarisch Loonbedrijf<br />

Brouwer-Zijp Westbeemster<br />

De zwagers<br />

poseren voor de<br />

twee gras- en<br />

maishakselaars.<br />

“Wij wensen iedereen Warme Gezellige<br />

Feestdagen en een Gezond 2023 !<br />

We cover all our nuts, fruits, cereals, with<br />

high quality milk, dark, white chocolate<br />

wenst u prettige feestdagen<br />

Insulindeweg 29, 1462 MJ Middenbeemster NL<br />

Na een jarenlange vertraging is de<br />

toestemming voor de bouw van<br />

een schuur (1728 m2) voor opslag<br />

van het materieel en een werkplaats<br />

annex kantoor en kantine<br />

(312 mtr2) dit jaar eindelijk binnen.<br />

Reden om even te buurten.<br />

Marco Brouwer en Nils Zijp zijn al jaren<br />

compagnons van het gelijknamige bedrijf<br />

aan de Jisperweg in Westbeemster. Bijna<br />

veertien jaar geleden (2009) klein<br />

begonnen met de overname van het agrarische<br />

gedeelte van een loonbedrijf in<br />

Purmerland. Omdat ze hun toekomst<br />

vooral zien in het agrarisch werk, willen ze<br />

zich meer concentreren op opdrachten in<br />

de Beemster. Daarom hebben ze bijna<br />

negen jaar geleden het ‘spul’ van Boottrans<br />

aan de Jisperweg gekocht. Waar de<br />

twee families nu samen de stolp delen.<br />

Ellen is daarbij de verbindende schakel.<br />

Getrouwd met Marco en zuster van Nils. Zij<br />

doet voor het bedrijf de boekhouding. De<br />

bestemmingsplanwijziging (van transport<br />

naar agrarisch hulpbedrijf) en toestemming<br />

om een opslagschuur en werkplaats<br />

annex kantine en kantoorruimte te mogen<br />

bouwen heeft in hun ogen door vooral<br />

bureaucratische rompslomp veel te lang<br />

geduurd. Na acht jaar was het begin dit<br />

jaar eindelijk zover. Met de inzet van acht<br />

man, waarvan vier eigen personeel, stond<br />

de grote loods binnen twee weken. De<br />

afbouw is in eigen beheer voltooid. Net op<br />

tijd want februari dit jaar hebben ze ook<br />

het agrarisch gedeelte van loonbedrijf<br />

Kramer uit Noordbeemster overgenomen.<br />

Binnenkort starten ze met de sloop van de<br />

huidige opstal en komt er een goed geoutilleerde<br />

werkplaats annex kantine/<br />

kantoor. Boeren, akkerbouwers en veetelers,<br />

kunnen het bedrijf inschakelen om<br />

gespecialiseerde klussen uit te voeren.<br />

Zodat ze zelf niet hoeven te investeren in<br />

duur en seizoensgebonden materieel en<br />

menskracht. Mesten, maaien, grassen,<br />

hakselen. Noem maar op. Het hele jaar<br />

kent piekmomenten. Vooral als er slecht<br />

weer dreigt. Dan wordt er flink door gebuffeld.<br />

Ook tot ’s avonds laat. Want iedereen<br />

wil zijn spul droog binnen hebben. Vroeger<br />

waren de bewoners veel meer ingesteld op<br />

de overlast die dat soms tijdelijk met zich<br />

meebracht. Over gladheid gesproken.<br />

Sinds een paar jaar is er een nieuwe tak<br />

van sport bijgekomen: gladheidsbestrijding.<br />

In opdracht van Rijkswaterstaat. In<br />

de Beemster maar ook de helft van de<br />

Schermer en een klein stukje Waterland.<br />

Ook hier weer de piekmomenten want<br />

binnen een uur na de melding moeten ze<br />

paraat zijn. Een strenge winter met veel<br />

winterse neerslag betekent een welkome<br />

aanvulling op het inkomen. Ook hiervoor<br />

hebben ze, behoudens de strooiers, eigen<br />

materieel. Het bedrijf omvat negen<br />

mensen. Inclusief Ellen en de beide<br />

compagnons. In de drukkere periodes kan<br />

dat oplopen tot wel 18 mensen op een<br />

dag. Het loonbedrijf is nog steeds een<br />

mannenbolwerk met een sterke dynamiek<br />

van saamhorigheid. Geen kantoorurenmentaliteit.<br />

Als een klus geklaard moet<br />

worden, gaan ze er allemaal vol voor. Deze<br />

sfeer proef ik ook als we na afloop van het<br />

interview met zijn allen aan de koffie gaan.<br />

Er is een taart als dank voor het vlottrekken<br />

van een vrachtwagen. Even tussen de<br />

bedrijven door.<br />

Alsof deze werkzaamheden nog niet<br />

genoeg zijn, hebben ze ook weer een<br />

grote voorraad (Nordmann) kerstbomen<br />

ingekocht. Dus als u nog een fikse boom<br />

zoekt...<br />

GEERT


PAGINA 8 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

WIJ WENSEN<br />

IEDEREEN GEZELLIGE<br />

FEESTDAGEN EN EEN<br />

GEZOND 2023<br />

PAGINA 9 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

Terugblik op veertig jaar<br />

Stichting Sint-Nicolaas<br />

comité Middenbeemster<br />

VANAF NU:<br />

ALLE FEETJE BABYKLEDING<br />

MET <strong>50</strong>% KORTING<br />

(UITGEZONDERD DE FEETJE PYJAMA’S)<br />

Drogisterij<br />

Jonker<br />

Parfumerie - Babykleertjes<br />

Rijperweg 58, Middenbeemster (0299) 68 17 25<br />

Wij wensen<br />

u een<br />

gelukkig 2023<br />

Siem Knol | Nekkerweg 65, Zuidoostbeemster<br />

www.siemknol.nl | /siemknolalstroemeria<br />

2 bossen alstroemeria voor €5,-<br />

Dit jaar is een nieuw Sint comité<br />

Middenbeemster aangetreden.<br />

Reden om terug te blikken met<br />

oudgedienden Jeanina Boots-de<br />

Groot en Ferry van Laar.<br />

Ze vormden samen met Carla Velzeboer<br />

en Peter Dijkman jarenlang een hecht<br />

team. Gebaseerd op een familietraditie.<br />

Vader Willem van Laar was vanaf 1972<br />

voorzitter. Twee jaar later is moeder Loes<br />

de Groot erbij gekomen. Zij was met<br />

anderen nauw betrokken bij de aankleding<br />

van de pieten. Eigenlijk heeft ze dat<br />

tot vorig jaar volgehouden. Buurman<br />

Blomsma senior was jarenlang de ‘hoofdpersoon’<br />

van de dag. Later heeft zoon<br />

Wim deze functie weer overgenomen.<br />

“Wij hebben nooit zelf pakjesavond thuis<br />

kunnen vieren want de hele familie was<br />

die dagen ‘op pad’”, aldus Ferry. Zijn<br />

moeder Arna was weer actief binnen de<br />

schminkploeg.<br />

Jeanina en Ferry zijn rond 1981 gelijktijdig<br />

actief geworden. Leerlingen uit de zesde<br />

klas (nu groep acht) kregen via loting de<br />

gelegenheid om piet te worden. Kinderen<br />

van comité leden waren vrijgesteld van<br />

loting. Dat was altijd een officieel moment<br />

want er was grote belangstelling voor.<br />

“Die familietraditie zag je ook bij andere<br />

onderdelen. Gert Haan zorgde als koetsier<br />

jarenlang voor de antieke koets en<br />

paarden. Later overgenomen door zoon<br />

Gertjan. Ria Roet en Nelly Kloosterhof<br />

hebben jarenlang geschminkt. Hun dochters<br />

Esther en Mascha waren weer op<br />

andere wijze betrokken bij het geheel. Zo<br />

kan ik nog wel een tijdje doorgaan”,<br />

aldus Jeanina. Toen zijn dochter Ferry<br />

begon te herkennen, is hij gestopt met<br />

pieten. Hij is zich toen gaan richten op de<br />

logistiek, mobiliteit en veiligheid.<br />

De avond voorafgaand aan de optocht<br />

konden de pakjes ingeleverd worden. Dat<br />

was een logistieke happening. Om alles in<br />

de kratten te krijgen, mochten de pakjes<br />

niet te groot zijn. Een heuse schoorsteen<br />

vormde de maat. De route bepaalde de<br />

volgorde waarin de kratten in de wagen<br />

gezet werden.<br />

5 december was het vroeg dag voor de<br />

organisatoren. Uitvalsbasis was het voormalige<br />

Gemeentehuis. Daarvoor ook wel<br />

de loods van Gemeentewerken achter het<br />

Heerenhuis. De jonge pakjespieten kregen<br />

vroeger vrij van school om in de schmink<br />

te gaan. Want door de weeks vertrok de<br />

stoet om drie uur en in de weekends om<br />

twee uur. Jeanina: “In de vergunning<br />

stond dat de rondtocht maximaal drie uur<br />

mocht duren. Dat was fysiek ook wel de<br />

maximale belastbaarheid voor mens en<br />

dier”. Door de ervaring ging het<br />

schminken en aankleden als de vliegende<br />

brandweer. Alle pakken en accessoires<br />

lagen in volgorde klaar.<br />

Met de groei van het dorp, groeide het<br />

aantal pieten. Van in het begin zo’n 15<br />

naar recentelijk wel 45. Aanvankelijk was<br />

er een eigen naaiploeg voor het maken<br />

van nieuwe pakken. Kwalitatief goed<br />

materiaal. De jongste pieten waren belast<br />

met het leveren van de pakjes aan huis en<br />

het contact met de jongste kinderen. Een<br />

pittige klus. Zeker naarmate het dorp<br />

groeide. Zij vielen per tweetal onder de<br />

verantwoordelijkheid van oudere pieten.<br />

Deze richtten zich ook weer meer op het<br />

vermaken van het publiek langs de route.<br />

De snoeppiet had een zeer delicate<br />

functie: er voor zorgdragen dat de lege<br />

zakken weer gevuld werden met strooigoed.<br />

“We begonnen wel met meer dan<br />

35 zakken snoep in de bestelwagen. De<br />

snoeppiet mocht niet te groot zijn want<br />

dan paste ie niet in de auto”, aldus<br />

Jeanine.<br />

Lees verder pag. 11 è


PAGINA 10 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

PAGINA 11 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

Onder de Linden<br />

Kerstspecial<br />

Vervolg pag. 9 è De tocht is altijd doorgegaan.<br />

Een keertje heeft de oude brandweerauto<br />

gediend als alternatief vervoermiddel.<br />

Het was toen zo glad. Een andere keer was<br />

er voor de zekerheid een bus achter de<br />

hand. Jeanine: “We hadden uiteenlopende<br />

weersomstandigheden. Ik was een keer<br />

hoofdpiet en moest me regelmatig warmen<br />

onder de tabberd van de heiligman“. Door<br />

corona is de tocht recentelijk voor de eerste<br />

keer geannuleerd. Op last van de veiligheidsregio.<br />

De tocht is ruim 7 kilometer lang.<br />

Dat is wel zo’n beetje het maximum. Maar<br />

in de loop der jaren is het dorp enorm<br />

gegroeid. Dat betekent dat er minder straten<br />

aangedaan kunnen worden. En dat pieten<br />

meer moeten lopen.<br />

Ferry: “Het zou mooi zijn als de samenwerking<br />

met de scholen en comités van<br />

de andere kernen nog hechter kan<br />

worden. Waardoor verhalen en karakters<br />

beter uitgewisseld kunnen worden.<br />

Omdat de drie kernen op andere<br />

momenten bezoek ontvangen, is het ook<br />

mogelijk om meer gezamenlijk te doen”.<br />

De laatste jaren is het aantal uitdagingen,<br />

zoals ze het zelf formuleren, gegroeid. Het<br />

werd steeds lastiger om vast te blijven<br />

houden aan de uitgangspunten waar ze al<br />

die jaren in geloofden en motivatie uit<br />

putten. Al veertig jaar lang. Dus besloten ze<br />

vorig jaar om collectief ‘de sintstaf’ over te<br />

dragen aan een volgende ploeg. Dat had<br />

wel wat voeten in aarde. Maar nu is er dan<br />

toch een team opgestaan. Deze heeft ook<br />

al een tijdje meegedraaid en kan hopelijk<br />

met net zoveel enthousiasme aan de slag.<br />

‘Vol verwachting klopt mijn hart...’<br />

GEERT<br />

WOENSDAG 30 NOVEMBER:<br />

Traditiegetrouw beklommen Sint<br />

en Piet het trappenhuis van het<br />

voormalige klooster in Westbeemster<br />

om een 'aubade' af te nemen.<br />

Op vrijdag 23 december leidt Onder de Linden de kerst in met jouw<br />

creativiteit! Op deze avond mag je op het podium laten zien waar je blij<br />

van wordt.... in kerstsfeer!<br />

Swingend en zingend de kerst in<br />

Dus lijkt het jou leuk om een mooi kerstverhaal te vertellen, jouw<br />

beste kerst-ballen verdwijntruc te laten zien of de meest swingende<br />

kerstnummers te spelen? Geef je dan op, individueel of als groep, door<br />

een mail te sturen naar info@onderdelindenbeemster.nl<br />

Zonder publiek is er geen feest, dus komt allen! (Alle leeftijden zijn welkom).<br />

Je kan je ook opgeven via: info@onderdelindenbeemster.nl<br />

Graag zien wij jou als deelnemer of gast tegemoet!<br />

Wij zijn een theater van NIX18 dus neem je ID mee!<br />

Aanvang: 20.30 uur. Gratis toegang<br />

De leerlingen van de Lourdesschool<br />

zongen uit volle borst het hele traditionele<br />

Nederlandse sint repertoire. Daarna<br />

vond piet nog even tijd om langs alle<br />

klassen te gaan.<br />

FOTOGRAFIE: GEERT<br />

Actuele info:<br />

WWW.ONDERDELINDENBEEMSTER.NL<br />

Middenweg 1<strong>50</strong> (Marktplein), Middenbeemster<br />

ZONDAG 4 DECEMBER:<br />

Sinterklaas en een gevolg van maar liefst zeventig pieten<br />

bezoeken Zuidoostbeemster. Een bonte stoet volgwagens<br />

rijden gedurende een groot deel van de dag door het dorp.<br />

Enthousiasme alom.<br />

FOTOGRAFIE GEERT


PAGINA 13 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

MAANDAG 5 DECEMBER: Sint en drie pieten bezoeken kindcentrum Lourdes in Westbeemster. Na een hartelijk ontvangst in<br />

het vierkant gaat de heiligman en zijn gevolg langs alle klassen om daar individueel en groepsgewijze leerlingen te ontvangen.<br />

FOTOGRAFIE GEERT<br />

Co Bleeker 60 jaar lid<br />

Herenkoor Westbeemster.<br />

Tevens formeel afscheid dameskoor<br />

Wij wensen iedereen<br />

een gezond 2023.<br />

START2FITNESS<br />

(zie info op onze website)<br />

hetbeterewerkindebouw.nl<br />

FITNESSDEKL OEK .NL<br />

F I T N ESS DE K LO E K: INS ULI N DEW E G 11, M IDDENB EEM ST E R . T ELEFOON: 0299 68 18 07<br />

Het was een genoeglijk samenzijn in de pastorie<br />

in Westbeemster. Maandagmiddag 28 november.<br />

Omdat afscheid genomen werd van het dameskoor,<br />

zaten de leden van beide koren rond de tafel een<br />

koppie te doen. Alle dames kregen een mooie ruiker<br />

overhandigd voor de vele jaren inzet. De leeftijd van<br />

de leden ging hen echter parten spelen, nieuwe aanwas<br />

bleef uit en de gevolgen van corona heeft het<br />

laatste zetje gegeven tot het besluit om te stoppen.<br />

Weemoed, maar het was goed zo. De activiteiten<br />

waren al een tijdje gestopt.<br />

Met de binnenkomst van twee dochters en twee kleinkinderen<br />

zal Co (82 jaar)al wel een klein vermoeden hebben gekregen dat<br />

er deze middag nog meer op het programma stond. Dat klopte.<br />

Jan Duin memoreerde dat Co maar liefst zestig jaar lid is van het<br />

Herenkoor Westbeemster. “In mijn herinnering zie ik je lopen<br />

met vader Klaas en broer Siem langs de Jisperweg naar het koor.<br />

Alle drie trouwe leden waar je altijd op kon rekenen. Met uitstekende<br />

stemmen. Ook al had je verkering met Tiny, het koor ging<br />

altijd voor”. Het werd geen lintje van de Koning maar een<br />

gouden speld van de Sint-Gregoriusvereniging.<br />

Parochiebesturen en koorbesturen kunnen personen die zich<br />

verdienstelijk hebben gemaakt voor de muziek in de liturgie bij<br />

gelegenheid van een jubileum voordragen voor een toekenning<br />

van een door de NSGV ingestelde kerkelijke onderscheiding<br />

(ereteken). Deze middag viel Co de eer te beurt. Inclusief<br />

oorkonde. De speld werd hem door Tiny opgespeld. Op zijn vest.<br />

Want hij wilde zijn colbert niet aantrekken: “Niet te veel poespas<br />

hoor, deze middag”. Al liet hij het niet zo merken, hij droeg het<br />

ereteken met trots. Na de overhandiging en het toezingen van<br />

de jubilaris, was het hoog tijd voor een overheerlijke versnapering.<br />

Kortom: een genoeglijk samenzijn.<br />

GEERT


PAGINA 14 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

PAGINA 15 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

BIJZONDERE VERSIERING<br />

De medewekers van<br />

Novalux wensen u<br />

gezellige kerstdagen<br />

en een<br />

gezond 2023 toe<br />

Op 22 december 2020 is onze allerliefste<br />

moeder en oma Ria Roet heel<br />

onverwacht overleden. Sinds vorig<br />

jaar schittert haar foto te midden van<br />

engel vleugels als favoriete kerstversiering<br />

in onze boom. Zij is iedere dag<br />

in onze gedachten en in ons hart en op<br />

deze manier is zij er met kerst toch een<br />

beetje bij.<br />

ESTHER PRINS-ROET<br />

OOK IN HET NIEUWE JAAR ZIJN WIJ ER WEER<br />

MET ONS UITGEBREIDE ASSORTIMENT:<br />

+ BOEKEN + TIJDSCHRIFTEN + WENSKAARTEN + TABAK +<br />

STAATSLOTERIJ + LOTTO + HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN<br />

+ BOEKEN + SPEELGOED + STOMERIJ DEPOT<br />

Rijperweg 52c 1462 ME Middenbeemster 0299 684198<br />

KBsiergrind | 06-2044 8017 | zand@ziggo.nl<br />

levering van<br />

agrarisch en cultuurtechnisch loonwerkbedrijf<br />

KRAMER BEEMSTER B.V.<br />

zand, tuingrond, compost, houtsnippers<br />

Basalt split, Ardenner grijs split, Yellow Sun Marble split<br />

Gewassen schelpen, Boeren grind, Ice Blue split<br />

Schots graniet, Quartz Diorite<br />

Vanaf 1 m 3 geleverd in Noord-Holland<br />

(met uitzondering van de Waddeneilanden)<br />

Middenweg 192a<br />

1462 HM Middenbeemster<br />

Tel. 0299 681420<br />

info@kramerbeemster.nl<br />

wenst iedereen gezellige feestdagen<br />

60-jarig Bruidspaar Lommers-Böke<br />

Loco-burgemeester Harry Rotgans<br />

heeft woensdagmiddag 30 november<br />

een bezoek gebracht aan het<br />

echtpaar Luuk en Wil Lommers uit<br />

Beemster. Precies zestig jaar geleden<br />

zijn ze in de echt verbonden.<br />

Luuk (83 jaar) heeft zijn vrouw ontmoet<br />

tijdens een potje biljarten. Samen met een<br />

collega. Daar ontmoette hij Wil (77 jaar).<br />

Zij bleek de zus van die collega te zijn.<br />

“En zo is het gekomen…..”, grapt de<br />

glunderende bruidegom. “Ik was nog<br />

maar 17 toen we gingen trouwen. We<br />

hadden zelfs toestemming nodig van<br />

hogerhand”, aldus Wil. Uiteindelijk is het<br />

allemaal goed gekomen en dat is het nog<br />

steeds. Ook na zestig jaar. Al laat de<br />

gezondheid van de partners wat te<br />

wensen over. Vanuit Amsterdam zijn ze<br />

vier jaar geleden naar de Zuiderweg in de<br />

Beemster verhuisd. Ze hebben drie<br />

kinderen en inmiddels ook vijf kleinkinderen.<br />

Luuc is van de horeca overgestapt<br />

naar de bouwmaterialen business. Wil<br />

had ook een actief bestaan. Was werkzaam<br />

in de huishouding. Nu ze meer tijd<br />

hebben, is Luuk vaker aan de waterkant te<br />

vinden. Want hij is gek op vissen. Het jubileum<br />

wordt met de kinderen tijdens een<br />

etentje gevierd. “We kijken daar erg naar<br />

uit”, aldus het bruidspaar.<br />

Aanleveren kopij & advertenties: vòòr 7 januari 2023<br />

GEERT


PAGINA 16 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

Wij wensen u stralende<br />

feestdagen en een energiek 2023<br />

Fijne feestdagen<br />

www.electro2000.nl | info@electro2000.nl | 0299-681680<br />

WIJ WENSEN<br />

IEDEREEN EEN<br />

GEZONDE EN<br />

GOEDE START IN 2023!<br />

MET VRIENDELIJKE GROET<br />

EERLIJK & HEERLIJK<br />

VAN BERGE<br />

Prettige feestdagen en<br />

een kleurrijk 2023<br />

PAGINA 17 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

VUURWERK<br />

Ja ik ga zeker vuurwerk afsteken. Officieel<br />

mag ik dit niet kopen in Nederland.<br />

Dus koopt mijn stiefvader dit in<br />

België. Een week voor oud en nieuw<br />

begin ik al met afsteken in de Beemster.<br />

Direct als ik van school<br />

kom. Samen met mijn<br />

vrienden. Bang om gepakt<br />

te worden ben ik niet.<br />

Vooral rotjes en siervuurwerk<br />

vind ik leuk<br />

om af te steken.<br />

Kluitjes<br />

januari beginnerscursus T’ai Chi<br />

Ch’uan 24 vorm. Ook meer gevorderden<br />

kunnen zich aanmelden. De<br />

lessen vinden plaats in het Zuiderhof<br />

in Zuidoostbeemster op de maandag<br />

avonden. We beginnen de lessen<br />

altijd met een staande ontspanningsoefening<br />

alvorens we met de vorm<br />

beginnen. Aanmelden: taichicb@<br />

outlook.com /0652073593. Chris Bodt<br />

Advertentietarieven <strong>Binnendijks</strong><br />

blijven voor 2023 onveranderd!<br />

Monica’s Haarwinkel gaat verhuizen<br />

naar Sportcentrum De Kloek. Open<br />

Huis: vrijdag 6 januari. Van 19.00 –<br />

21.00 uur. Laat even weten of je<br />

komt: 06.40172667.<br />

Vanaf maandag 9 januari wordt<br />

gestart op de nieuwe locatie.<br />

DE heer P. Waterhout maakt ons naar<br />

aanleiding van het stukkie over Broedersbouw<br />

bekend dat er in januari<br />

2021 door Post.nl een velletje van 6<br />

postzegels is uitgebracht. In de serie<br />

‘Typisch Nederlands’. Daarop staat<br />

de stolp afgebeeld.<br />

Remo Strijker slaat 1e paal<br />

appartementencomplex<br />

Keyserkerk<br />

Donderdagmiddag 1 december heeft Nico Strijker, projectleider bouw<br />

appartementencomplex Keyserkerk de eerste paal geslagen.<br />

‘Eerste’ in overdrachtelijke zin weliswaar want de palen van de grote locatie (12<br />

woningen) waren in de afgelopen dagen reeds de grond in gegaan. Ook diverse palen<br />

van het er naast liggende kleine complex (6 woningen) waren voor een deel al<br />

verdwenen. Maar toch, de eer aan Remo om getooid in een witte jas en dito veiligheidshelm<br />

de hendels van de heimachine te bedienen. Het eerste stuk door de veenlaag<br />

ging soepel, de zandlagen leverde meer verzet op. Uiteindelijk ging de paal zoals<br />

gepland helemaal de diepte in. Na afloop togen de toeschouwers naar de Keyserin om<br />

op de goede afloop een toast uit te brengen. De bedoeling is dat de huurappartementen<br />

over een klein jaar gereed zijn.<br />

Buurthuis Zuidoostbeemster<br />

GEERT<br />

Repair Café<br />

Op dinsdag 10 januari 2023 zal BUURT-<br />

HUIS ZUIDOOSTBEEMSTER weer een<br />

Repair Café houden van 09.00-12.00 uur. Deskundige vrijwilligers doen hun best uw<br />

spullen gratis te repareren. Denk hierbij onder andere aan elektrische apparaten, fietsen,<br />

meubels/houten voorwerpen etc. U kan een vrijwillige bijdrage achterlaten voor de reparatie.<br />

Ook als u geen spullen ter reparatie meebrengt bent u welkom in ons Repair Café<br />

voor een lekker bakkie koffie en een gezellige ontmoeting met buurtgenoten.<br />

Cocktail Yoga les<br />

Na de succesvolle Gin-tonic Yoga-les organiseert Buurthuis Zuidoostbeemster op vrijdag<br />

20 januari een Cocktail Yoga-les. Een uitdagende en vernieuwende yogales van een uur,<br />

gegeven door docente Lonneke van Dance With Pleasure. Om 20.00 uur start de yogales<br />

met een 1e cocktail. Onder het genot van dit drankje worden diverse yoga oefeningen<br />

gedaan. Na een half uur wordt de volgende cocktail geserveerd en na een uur eindigt de<br />

les met een 3e cocktail. Aan het einde van de les kan er onder het genot van dit laatste<br />

drankje lekker worden nagekletst in onze gezellige bar van de yogazaal. Opgave via de<br />

ticketshop van het Buurthuis www.buurthuiszuidoostbeemster.nl/tickets/.De prijs voor<br />

deze les bedraagt € 30,-, dit is inclusief de drie cocktails. Neem je yoga mat mee en kom<br />

in sportkleding. Deze activiteit is voor 18+. Wij verwelkomen je heel graag!


PAGINA 18 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

PAGINA 19 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

Carla Bleesing<br />

uitvaartbegeleiding<br />

Samen<br />

naar een persoonlijk afscheid<br />

Met zorg en aandacht,<br />

warm en liefdevol<br />

Oosthuizerweg 26a | 1463 LM Noordbeemster<br />

carla@carlableesing.nl<br />

www.carlableesing.nl<br />

06 3747 9301<br />

Bel bij overlijden<br />

06 1933 6162<br />

Dag en nacht bereikbaar<br />

Je moet in de geloven<br />

Om tussen de sterren<br />

die ene te zien<br />

die zegt dat het kan;<br />

dat een mens<br />

in zijn zachtste aarde<br />

genoeg redenen vindt<br />

om te groeien<br />

naar het licht<br />

en om telkens<br />

de eerste stap te zetten<br />

naar gerechtigheid en vrede.<br />

Kris Gelaude<br />

Kerkdiensten in Middelie, Middelie 79, 1462 GS<br />

18 december 19.30 uur<br />

Kerst met een glimlach C. Laros en koor Samen<br />

o.l.v. Margreth Koning uit Spierdijk.<br />

25 december 09.45 uur C. Laros<br />

Doopsgezinde gemeente Beemster - Oosthuizen en<br />

Stichting de Vertoeving wensen u een fijne Kersttijd toe.<br />

www.schuilkerkbeemster.nl - www.beemstervertoeving.nl<br />

Kerstboom<br />

‘O dennenboom, o dennenboom…’.<br />

Zingen we al jaren. Raar,<br />

omdat we eigenlijk een spar in<br />

huis zetten. (Jaarlijks zo’n 2,5 miljoen)<br />

Hoe zit dat eigenlijk met die<br />

boom, lichtjes en versieringen?<br />

Dan moeten we terug naar de tijd van de<br />

Germanen die tijdens het midwinterfeest<br />

(de kortste dag van het jaar) groenblijvende<br />

bomen vereerden. Ze stonden<br />

symbool voor vruchtbaarheid en goddelijkheid<br />

En om de goden daarvan gunstig<br />

te stemmen zette ze in het dorp een<br />

groenblijvende boom neer en versierde<br />

hem met appels en noten (dat zijn nu<br />

onze kerststallen) Er werden offers rond<br />

de boom gebracht (nu de cadeautjes<br />

onder de boom) Ook hadden ze een Joel<br />

kaars, hiermee vereerden ze de zon, de<br />

kaars moedigde de zon aan om de aarde<br />

te verlichten en verwarmen ( nu de kerstverlichting)<br />

Zo werden de donkere dagen<br />

verjaagd en nieuw leven gevierd. Later in<br />

de 16e eeuw is de geboorte van Jezus<br />

eraan gekoppeld, beide symboliseren een<br />

nieuw begin. Pas vanaf 1800 zette de<br />

adellijke stand bomen in huis en<br />

versierden ze met appels, papieren<br />

bloemen en snoep. Niet elk geloof<br />

omarmde deze traditie. Maar mede<br />

doordat de protestanten de bomen ook in<br />

zondagsscholen gingen zetten was deze<br />

traditie niet meer weg te denken en<br />

veroverde heel Europa. Ruim een eeuw<br />

geleden deed ook in Amerika de kerstboom<br />

zijn intrede via emigranten uit<br />

Herinneringen in de kerstboom<br />

Europa. D.m.v. de kerstman er ook nog bij<br />

te halen ging het helemaal over de top!<br />

Dit jaar staan er in het witte huis 75 kerstbomen<br />

ter versiering.<br />

Van één mooie boom valt toch genoeg te<br />

genieten? Zeker met deze mooie tradities<br />

in ons achterhoofd…..en wie weet<br />

worden er in de toekomst nog veel meer<br />

invloeden aan de kerst gekoppeld…..<br />

GEZELLIGE DAGEN GEWENST NAMENS<br />

DE RANONKEL ARRANGEURS<br />

Wij wensen iedereen fijne feestdagen<br />

in goede gezondheid en een goed 2023!<br />

Alvast voor in uw agenda: de Beemster Feestweek en kermis<br />

van zondag 23 juli tot en met zondag 30 juli 2023!<br />

Kerst is voor de meeste mensen een familiefeest<br />

met lekker eten, een versierde boom, soms cadeautjes<br />

maar vooral veel gezelligheid. Hoe kerst ook<br />

voor jou is veelal heb je je eigen tradities rond de<br />

feestdagen. In de kerstboom hangen bij veel mensen<br />

bijzondere herinneringen.<br />

Zo schreef iemand ‘als klein meisje mocht ik elk jaar samen met<br />

mijn broer een nieuwe kerstbal uitzoeken. Toen mijn broer en ik<br />

het huis uitgingen kregen we onze eigen uitgezochte ballen mee.<br />

Helaas is mijn moeder drie jaar geleden overleden. Het opzetten<br />

van de kerstboom is ieder jaar een mooi maar ook een moeilijk<br />

moment’. Iemand anders schreef: in het rouwboeket van mijn<br />

oma zaten diverse vlinders als decoratie. Deze vlinders hebben wij<br />

na de crematie meegenomen voor alle kleinkinderen. Elk jaar<br />

plaats ik de vlinders in de kerstboom, zo is ze er ook een beetje bij.<br />

In een kerstboom elders hangt een doorzichtige kerstbal met<br />

hierin een foto van twee vrouwen. Ook deze kerstbal heeft een<br />

bijzondere herinnering want één van de vrouwen is onlangs overleden.<br />

Opgestuurde kersthangers uit Australië zijn ook een bijzondere<br />

herinnering geworden. Een lange vriendschap die onlangs<br />

ten einde kwam door een overlijden. Zelfgemaakte creaties van<br />

kinderen worden ook vaak als herinnering in de kerstboom<br />

gehangen is gebleken. Ook een kerststal mag niet als herinnering<br />

ontbreken. Deze gaat vaak van generatie op generatie mee onder<br />

de kerstboom. Wat jouw eigen herinnering ook is, mooi, warm,<br />

intens, verdrietig, alles mag er zijn.<br />

MARIEKE


PAGINA 20 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

PAGINA 21 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

Wat de nacht<br />

Herbergt<br />

Vier eeuwen Keyserkerk:<br />

een tipje van de (bruids)sluier<br />

De Beemster Compagnie<br />

wenst u<br />

prettige feestdagen!<br />

THUIS IN DE BEEMSTER<br />

thuis is...<br />

een wijntje tijdens<br />

een goed gesprek<br />

WWW.BEEMSTERDEKEYSER.NL<br />

De koude dringt ons te dragen<br />

Jassen om lijf en ziel te behagen<br />

De jongen beneden, hij drinkt van boven<br />

en hoort de mensen roepen en lopen<br />

maar de weg naar hem is afgesloten<br />

De grond zijn herberg<br />

En niemand die hem vindt<br />

Alléén moet hij blijven<br />

Oh angstig en onbereikbaar kind!<br />

Ver in het oosten danst Zij<br />

haar sensuele toverij<br />

hij verliest zijn hoofd daarbij<br />

maar wat men in extase vind<br />

is dat afgesloten kind<br />

Na zijn laatste zucht<br />

zingt zij in zwangere lucht<br />

heft haar handen hoog<br />

en maakt voor hem haar ereboog<br />

Als lucifers licht<br />

Ontbrandt in het duister<br />

En opent wat is gedicht<br />

Schijnen glans en luister<br />

op ons glimlachend gezicht<br />

oesterdichter in de Beemster<br />

wenst u prettige kerst<br />

en een goed 2023!<br />

Cor Wagenaar<br />

De Keyserkerk in Middenbeemster bestaat in 2023 vierhonderd jaar!<br />

Dat moet breed gevierd worden. Op tal van plekken en momenten.<br />

Om zoveel mogelijk bewoners de gelegenheid te bieden als speler of toeschouwer deel<br />

te nemen aan deze (grotere en kleinere) gebeurtenissen, lichten we alvast een ‘tipje<br />

van de sluier’ op. Al was het maar om data in uw agenda te blokkeren.<br />

Winterconcert Beemsterfanfare 28 en 29 januari met een muzikaal voorproefje van<br />

Blitskikker<br />

Historische Kerkdienst: zondag 26 maart<br />

Theaterspektakel ‘Blitskikker’ (zie onder)<br />

Medio Maart: In samenwerking met alle buurtverenigingen een Bruidstaartenwedstrijd<br />

Medio Maart: Kunst Kerkraam ism Beemster schoolkinderen<br />

Medio Maart: Keyserkerk Katern <strong>Binnendijks</strong><br />

Korenfestival Keyserkerk 15 april<br />

23 september mini symposium ism HGB<br />

Eind november Keyser-Glossy.<br />

Uiteraard zullen we hier tzt uitgebreid aandacht aan besteden.<br />

Blitskikker<br />

Met in het achterhoofd de succesvolle uitvoering van ‘En ze leefden nog lang en gelukkig’ in<br />

2012 (Beemster vier eeuwen droge voeten), is Kiem Kunst gevraagd om ondersteuning te<br />

bieden aan een soortgelijk theaterspektakel in 2023. Met als aanleiding vier eeuwen Keyserkerk.<br />

(al heeft de kerk in Middenbeemster die naam pas recentelijk geadopteerd). Ter voorbereiding<br />

zijn in de afgelopen periode driemaal speel- en informatie bijeenkomsten<br />

georganiseerd. De belangstelling om mee te doen bleek groot. Toneelspelers, muzikanten,<br />

zangers, figuranten, dansers. Noem maar op. Maar ook mensen die toezegden ‘op de achtergrond’<br />

mee te willen werken. Kostuummakers, decorbouwers, techneuten, cateraars, helpende<br />

handjes. Er komt heel wat bij kijken om zo’n productie te realiseren. Het wordt een breed<br />

gedragen uitvoering. Uitgangspunt is om zoveel mogelijk theatrale uitingsvormen te<br />

gebruiken: dans, zang, toneel, beeldprojectie. Allemaal gesitueerd in en rond de jubilaris: Het<br />

marktplein, het erf en de kerk zelf. De voorstelling speelt zich af in de ‘roaring sixties’ van de<br />

vorige eeuw. Het decennium waarin ook in de Beemster het verzet tegen de burgerlijke traditie<br />

langzaam doorsijpelt. In die context vindt een bruiloft plaats tussen een Purmerends bruidje<br />

en een Beemster bruidegom. Beiden met een ‘persoonlijke geschiedenis’. De toeschouwers<br />

worden ondergedompeld als gast op deze bijzondere bruiloft. Waar uiteraard van alles<br />

gebeurt. Meer verklappen we niet. De voorstelling duurt ongeveer 1,5 uur.<br />

Speeldata:<br />

vrijdagavond 9 en 16 juni<br />

zaterdagavond 10 en 17 juni<br />

zondagmiddag 11 en 18 juni.<br />

De avondvoorstellingen beginnen om 20.00 uur. De middagvoorstellingen om 15.00 uur.<br />

Meer concrete informatie over reserveren van plaatsen, prijzen, etc. zullen in de loop<br />

van het volgend jaar in de diverse sociale en lokale media geplaatst worden.<br />

Contact: www.prachtigepolderproducties.nl, contact@prachtigepolderproducties.nl.<br />

The Apparition (Salome)/Moreau/1876<br />

GEERT


PAGINA 22 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

PAGINA 23 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

Help het<br />

Namens alle collega’s wensen wij u<br />

gezellige feestdagen<br />

Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving.<br />

Heel cliché, maar zó waar. Zonder vrijwilligers staat<br />

alles stil. Wat zou het jammer zijn wanneer de Beemster<br />

musea moeten sluiten vanwege een tekort aan<br />

vrijwilligers. Daar wil toch niemand aan denken?<br />

Einsteinstraat 68, 1446 VG PURMEREND | 0299-751340<br />

www.engberts.nu | info@engberts.nu<br />

“geef je hoofd vakantie<br />

En leer je handen denken”<br />

WINTERSCHOOL MEUBELMAKEN<br />

Naast de leuke cursus Ambachtelijk Meubelmaken allerlei workshops<br />

zoals fineren, houtdraaien of een bijenhotel maken.<br />

VOL=VOL dus schrijf je snel in op onze website!<br />

Dat de historische brandweerauto niet meer kan rijden, de weegbrug<br />

niet meer gebruikt kan worden, er geen meel meer gemalen/<br />

verkocht kan worden, enz. enz. Een situatie waar niemand aan moet<br />

denken, maar wat steeds reëler wordt vanwege de hoge leeftijd<br />

onder veel van onze huidige vrijwilligers. Of vrijwilligers die het na<br />

een jaar of 20 eens willen overdragen aan anderen. Draag jij de<br />

Beemster een warm hart toe? Woon je net in de polder en heb je<br />

belangstelling voor de historie? Ben je met pensioen en wil je je<br />

inzetten voor het behoud van onze culturele schatten? Kortom, wil je<br />

graag samen kunnen blijven genieten van de polder zoals deze nu is,<br />

met cultuur historische waarden? Meld je dan vooral aan! Ook<br />

(juist!) jongeren zijn van harte welkom. Tijdens een tussenjaar of na<br />

afronding van een studie. Vrijwilligerswerk wordt altijd bijzonder<br />

gewaardeerd op je CV! En nee, het kost geen uren per week.<br />

Voor de musea ziet het er bijvoorbeeld zo uit:<br />

hulp bij educatieve projecten (tijdsduur: wisselend aantal<br />

dagen, naar keuze, in mei/juli/oktober)<br />

met belangstelling voor de collectie, het onderhouden ervan,<br />

de administratie en het meedenken over een tentoonstelling<br />

(tijdsduur: enkele dagdelen per maand)<br />

als gastvrouw of gastheer tijdens de openingstijden van het<br />

museum (10 dagen verdeeld over het zomerseizoen en 3 à 4<br />

zondagmiddagen in het winterseizoen)<br />

voor het schoonmaken van het museum (2 x per jaar)<br />

voor het verrichten van diverse hand– en spandiensten in en<br />

rond het museum (tuinonderhoud, reparatiewerkzaamheden).<br />

We zien jullie reacties met veel belangstelling tegemoet!<br />

Nadere informatie:<br />

Aafje de Jong<br />

(aafje.dejong@planet.nl of 0299-427800);<br />

Jan Jobsis<br />

(janj46@quicknet.nl) of 0299-683<strong>50</strong>7.<br />

Winterschool meubelmaken bij een<br />

warme houtkachel, van 2 tot 6 januari<br />

gezond 2023<br />

In de eerste week van het nieuwe jaar organiseert<br />

de Beemster School voor Meubelmaken weer een<br />

Winterschool. Door de hoge gasprijzen zijn er in de<br />

werkruimen houtkachels geplaatst. Zo krijgen de<br />

cursussen gelijk een intieme en ambachtelijke sfeer.<br />

Fineren, houtdraaien, bijenhotel en een vouwkrukje.<br />

We bieden een dagcursus “Leren fineren” en maken een dienblad<br />

naar eigen ontwerp. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid<br />

om in 1 dag een Vouwkrukje of een Bijenhotel te maken.<br />

En, er is weer de mogelijkheid om te leren Houtdraaien!<br />

Moeder/zoon & vader/dochter<br />

samen aan het ontdekken.<br />

In die sfeer kunnen moeders met zoon of vaders met dochter de<br />

basisvaardigheden van het meubelvak leren. En misschien<br />

ontdekken dat er een toekomst ligt in het ambachtelijk werken.<br />

Voor jongeren vaak een eerste kennismaking met het “leren<br />

denken met je handen”. In het programma van 5 dagen leren zij<br />

de basis van het vak door het maken van een puzzel, een hamer<br />

en een voetenbankje.<br />

Kosten<br />

Programma moeder/zoon-vader/dochter<br />

kost €1200,- per duo voor de vijfdaagse cursus.<br />

Leren fineren (1 dag) € 135,-<br />

Vouwkrukje (1 dag) € 135,-<br />

Bijenhotel (1 dag) € 135,-<br />

Houtdraaien (1 dag) € 2<strong>50</strong>,-<br />

Kijk voor meer informatie of direct inschrijven op de website:<br />

Beemsterschoolvoormeubelmaken.nl.


PAGINA 24 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

WelzijnWonenPlus<br />

staat ook in 2023<br />

voor u klaar.<br />

Fijne feestdagen!<br />

www.welzijnwonenplus.nl<br />

TUINAANLEG<br />

BESTRATINGEN<br />

BESCHOEIINGEN/VLONDERS<br />

TUINONDERHOUD<br />

BOOMVERZORGING<br />

Wij wensen iedereen<br />

prettige feestdagen!<br />

T. 06 53785721 | dirkklok.nl<br />

PAGINA 25 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

BIJZONDERE VERSIERING<br />

Mijn dierbaarste kerstspullen zijn de eenvoudige<br />

strospullen. Die me herinneren aan de eenvoudige<br />

herberg en de stal waar Jezus geboren<br />

werd en in moest liggen. In een voederbak. Op<br />

stro en gewikkeld in een doek.<br />

Als ik ze in de boom hang draaien ze leuk. Het meest bekend<br />

zijn de strosterren die er natuurlijk ook in komen. Maar deze<br />

spillen kon ik kort voor mijn vertrek uit de toenmalig DDR<br />

nog kopen in een handwerkwinkeltje in Vogtland waar ik de<br />

laatste jaren woonde. Ik was zo blij, ze waren bijzonder en<br />

naast de rode ballen (appels uit het paradijs) horen ze onmisbaar<br />

elk jaar bij ons kerstfeest. Traditie!<br />

VUURWERK<br />

MARIE SCHROEVERS<br />

Ik mag van mijn ouders vuurwerk kopen en ga dit zeker ook<br />

doen. Ik heb een adresje ergens in Nederland. Pas in de<br />

ochtend van oudejaarsdag begin ik met afsteken.<br />

Samen met mijn neefje. In de Beemster.<br />

Bang om gepakt t worden ben ik niet.<br />

Ik heb zelf gewerkt voor mijn geld en<br />

daar ga ik vuurwerk van kopen. Nitraat<br />

(knal) vuurwerk vind ik het leukste.<br />

Plastic flessenactie<br />

voor het Hospice<br />

Elektricien Joost Okx uit Middenbeemster ontdekte<br />

dat er op zijn werk veel plastic flessen met statiegeld<br />

in de prullenbak verdwenen. Dat vond hij zonde.<br />

Dus is hij vorig jaar een actie begonnen.<br />

Alle collega’s kunnen hun flessen bij hem inleveren. Hij heeft<br />

ondertussen al een groot netwerk opgebouwd. Alle flessen<br />

levert hij in bij de supermarkt en de opbrengst gaat geheel naar<br />

het Hospice Thuis van Leeghwater in Middenbeemster. Halverwege<br />

vorig jaar heeft ruim honderd euro gedoneerd en de teller<br />

staat op dit moment op €190,=. Hij roept bewoners op om aan<br />

te haken bij dit doel. Verzamel lege (statiegeld) flessen en lever<br />

deze bij de lokale supermarkt in. Doneer de opbrengst vervolgens<br />

aan het hospice of een ander goed doel.<br />

Hoe gaat het<br />

nu verder met die<br />

3e helft?<br />

Al enkele maanden wordt er op de velden van<br />

S.V.Beemster (bedankt) op dinsdagmiddag gesport<br />

door mensen van een wat hogere leeftijd (55+),<br />

zij doen golden sports en walking football. Vanaf<br />

september is er op de laatste dinsdagmiddag van<br />

de maand ook een andere activiteit georganiseerd,<br />

daar kon iedereen die wilde, zich aansluiten bij de<br />

sportievelingen.<br />

Op die middagen werden er enthousiast bewegingsbingo en de<br />

Beemsterquiz gespeeld en kregen de aanwezigen op 29<br />

november een voorlichting over een AED apparaat (bedankt nog<br />

Mery Middelburg). In december nemen we even vrij wat betreft<br />

deze activiteiten, maar… we gaan door.<br />

Er wordt dus wel gesport op de dinsdagmiddagen, maar de<br />

eerste extra activiteit zal zijn op dinsdag 31 januari. U kunt<br />

natuurlijk altijd even kijken bij de sporters.<br />

Wij willen heel erg graag weten wat U zou willen op zo’n dinsdagmiddag,<br />

dus suggesties? Altijd welkom!! Leuke hobby?<br />

Vertel ons er over!! Andere ideeën? Laat het ons weten !!<br />

Contact opnemen? 0654334773<br />

* we zijn nog op zoek naar de 3e winnaar van de<br />

quiz – bel ons even, alvast bedankt!


PAGINA 26 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

De Stadspartij - Beemster Polder Partij<br />

wenst u fijne feestdagen en een<br />

gezond 2023<br />

PAGINA 27 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

Oud en Nieuw<br />

Klokslag 0.00 uur wensen wij elkaar een gelukkig<br />

nieuwjaar. Vaak gaat dit vooraf met aftellen, nog<br />

even snel de champagne inschenken. Oliebollen<br />

klaarzetten – of die zijn al op-, de Top2000 aan, noem<br />

het allemaal maar op. Naast Kerst heeft Oud en<br />

Nieuw ook veel familietradities.<br />

Agrarische natuurvereniging<br />

Water, Land & Dijken<br />

Weersomstandigheden speelden de weidevolgels<br />

parten dit jaar. Forse regenval gevolgd door aanhoudende<br />

droogte zorgde voor (voedsel) problemen<br />

voor de vogels. Er zijn tellingen verricht om de<br />

gevolgen te achterhalen.<br />

Maar wat is Oud en Nieuw zonder vuurwerk? Voor veel mensen<br />

is vuurwerk onlosmakelijk met elkaar verbonden aan Oud en<br />

Nieuw. De ene kijkt er graag naar, de ander geeft er niets om, of<br />

men is bang dat de huisdieren er onrustig of bang van worden.<br />

Hoe leeft vuurwerk onder de jongeren in de Beemster? Ik mocht<br />

vier jongens, Menno, Nanne, Cas en Matt (leeftijd tussen de 17<br />

en 19 jaar) hier over interviewen. Menno vertelt: ‘Ik heb nog<br />

nooit zelf vuurwerk gekocht, ik zou er ook geen geld aan<br />

uitgeven. We lopen Oudejaarsavond vaak met een groepje<br />

vrienden door het dorp en gooien hier en daar wat “Rotjes”. We<br />

houden wel rekening met mensen en dieren. Onlangs fietste ik<br />

van mijn werk naar huis, mijn moeder zat in de auto voor mij. Ik<br />

zag een groepje jongeren, ik denk 13-jarigen, vuurwerk voor de<br />

auto gooien. Uiteraard sprak ik de jongeren aan, maar weet ook<br />

dat dit eigenlijk helemaal geen zin heeft. Onlangs kreeg ik voor<br />

mijn verjaardag een vuurwerkpakket. Gelukkig is dit een pretpakket<br />

uit de Categorie 1. Denk hierbij aan sterretjes, knalerwten,<br />

knetterballen’.<br />

Cas en Matt kunnen Oud en Nieuw zonder vuurwerk zich niet<br />

voorstellen. De broers kopen elk jaar samen voor rond de 400<br />

euro aan vuurwerk. Ze vertellen er wel bij dat ze keurig een<br />

vuurwerkbril opzetten, werken met een aansteeklont en een<br />

pijpje voor de vuurwerkpijlen gebruiken. Gelukkig is er nog nooit<br />

iets misgegaan met het afsteken aldus de jongens. Ze kopen dan<br />

ook geen illegaal vuurwerk. Hun ouders zijn niet echt voorstanders<br />

van vuurwerk maar zijn er niet op tegen.<br />

Over illegaal vuurwerk; dan hebben we het over Categorie 3,<br />

weet Nanne te vertellen. Hierin zit onwijs veel kruit, daarbij hoor<br />

je die harde knallen. Dit vuurwerk is in het buitenland, denk aan<br />

België en Duitsland heel makkelijk te verkrijgen. Nanne verteld:<br />

’Als je in Nederland een verbod gaat opleggen op vuurwerk<br />

verkoop, zal er nog meer uit het buitenland gehaald worden. Is<br />

dit wel gekeurd en veilig?’.<br />

De jongens zijn het er unaniem over eens dat wanneer er geen<br />

vuurwerk meer afgestoken zou mogen worden het sociale<br />

aspect van Oud en Nieuw ook gaat verdwijnen. Het is juist leuk<br />

om met elkaar naar buiten te gaan, vuurwerk te kijken, en buren<br />

en vrienden de hand te geven.<br />

@MARIEKE<br />

Het broedresultaat voor zowel de grutto als de tureluur te laag om<br />

de populatie in stand te houden. Vooral de cijfers voor de grutto<br />

zijn verontrustend. Uitgedrukt in cijfers: het Bruto Territoriaal<br />

Succes (BTS) voor de grutto is 38%. Voor de tureluur 64%. Voor<br />

instandhouding is een BTS van 65% nodig. Als oorzaken worden<br />

genoemd worden: verkeerd beheer, predatie (voedsel voor andere<br />

dieren) en weersomstandigheden. Water, Land & Dijken kijkt<br />

ernaar uit om zich volgend voorjaar, samen met boeren en vrijwilligers,<br />

met nog gerichter beheer in te zetten voor de weidevogels,<br />

met hopelijk een stijgende lijn in weidevogelresultaten.<br />

Foto: grutto in plasdras. Tessa Hoogeveen, Water, Land & Dijken.<br />

www.waterlandendijken.nl. info@waterlandendijken.nl, 0299-<br />

437463<br />

Oude binnendijks staan op www.binnendijks.nu


PAGINA 28 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

PAGINA 29 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

VUURWERK<br />

Ik ga geen vuurwerk kopen. Ik ga het misschien afsteken<br />

samen met vrienden. Deze vrienden kopen het vuurwerk bij<br />

de Intratuin. In de maand december steken wij het af. Het<br />

liefst knalvuurwerk. Dit doen we in Beemster.<br />

Want in Purmerend trek je te veel aandacht.<br />

Ik ben niet bang om gepakt te worden<br />

want het is categorie 1 vuurwerk en dat<br />

mag gedurende het hele jaar.<br />

Speeltuinvereniging<br />

Vreugdegaard<br />

UITVERKOOP<br />

Prettige<br />

VANAF 15 AUGUSTUS<br />

feestdagen<br />

Purmerenderweg 75 Zuidoostbeemster<br />

OP O.A.<br />

Gert-Jan Smit Heiwerken<br />

- Sterk in het kleine werk -<br />

06-53655721<br />

Beemster<br />

Gelegenheidskoor<br />

Corona heeft het verenigingsleven in Nederland flink<br />

beroerd. Dat geldt niet alleen voor sportclubs, maar<br />

zeker ook voor muziekgezelschappen en dan met<br />

name de koren.<br />

Er kon lange tijd niet verantwoord worden gerepeteerd, dat was<br />

in bepaalde perioden zelfs verboden. De anderhalve metermaatregel,<br />

de verplichte mondkapjes - ze maakten het bijeenkomen<br />

onmogelijk. En zo waren er voor het eerst sinds de<br />

oprichting, intussen 24 jaar geleden, geen gezongen Paaswakes<br />

(2020 en 2021), bleef het een hele Kerst stil (december 2020) en<br />

had het Gelegenheidskoor vorig jaar maar één Kerst-optreden.<br />

Jammer dat er enkele leden zich hebben teruggetrokken, het<br />

heeft het enthousiasme bij de overige leden om door te gaan<br />

niet aangetast. Ze hebben de repetities - elke laatste maandagavond<br />

van de maand in het zaaltje bij de RK Kerk in Westbeemster<br />

- weer opgepakt en zijn weer als vanouds 'geboekt' voor<br />

maar liefst drie Kerstvieringen; één op verzoek van de VSV) (14<br />

december, één in de Middelwijck (22 december) en traditiegetrouw<br />

wordt de Kerstnacht in Westbeemster ook weer door het<br />

Gelegenheidskoor opgeluisterd. Met ook wat nieuw repertoire.<br />

Het koor kan nog wel wat stemmen gebruiken, vooral in de<br />

mannengeleding is door het vertrek van een ware leadsinger<br />

ruimte voor vers bloed ontstaan.<br />

D. DAMSMA, SECRETARIS GELEGENHEIDSKOOR<br />

Vanaf 1 januari gaat er iets veranderen in Speeltuin<br />

De Vreugdegaard. De Gemeente neemt het beheer<br />

van de grond en de toestellen over.<br />

Stichting Speelgelegenheid Middenbeemster blijft bestaan en zal<br />

zich gaan richten op het organiseren van leuke activiteiten voor<br />

alle kinderen uit de Beemster van 4 t/m 12 jaar! Om de continuïteit<br />

te waarborgen heeft een vaste groep ouders zich aangemeld<br />

om dit jaar de activiteiten op te starten en gaandeweg nieuwe<br />

ouders er bij te betrekken. Iedereen is namelijk welkom!<br />

De activiteiten voor 2023:<br />

Zaterdag 8 april Officiële opening Speeltuin Seizoen en<br />

Paaseieren zoeken<br />

Zaterdag 27 april Koningsdag met Vrijmarkt en ouderwetse<br />

spelletjes<br />

Zaterdag 20 mei Obstakelrun<br />

Zaterdag 15 juli Tentennacht<br />

Zondag 3 september Zondagsmarkt Vrijmarkt<br />

Oproep aan nieuwe ouders: heb je nog meer leuke ideeën en wil<br />

je meehelpen? Laat het weten via vreugdegaard@gmail.com.<br />

CATHY BLEKEMOLEN<br />

Wintertentoonstellingen in<br />

etalage VVV Purmerends Museum<br />

Tot 2 jan 2023: KARIN KUIK.<br />

Beeldhouwen in steen. Zie ook www.karinkuik.exto.nl.<br />

2 jan – 6 feb 2023: JURGEN VAN DEN HOEK.<br />

Schilderijen. Zie ook: www.jurgenvandenhoek.nl.<br />

6 feb – 6 mrt 2023: JOKE GOOSENS:<br />

Diverse technieken.<br />

In de VVV|Museumwinkel is meer informatie over de kunstenaar<br />

en het werk van die maand te vinden.


PAGINA 30 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

PAGINA 31 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

Stichting Historisch brandweermaterieel<br />

Het Historisch Genootschap Beemster kent veel<br />

afdelingen. Het Betje Wolff museum en het Agrarisch<br />

museum zijn de bekendste.<br />

Het bestuur, vrijwilligers en de<br />

nieuwe huurders van<br />

Beemster Vertoeving heten u in<br />

de loop van 2023 hartelijk welkom<br />

in de frisse, gerestaureerde zaal<br />

aan de Middenweg 87.<br />

We wensen u hele fijne feestdagen<br />

en een gezond 2023 vol met vrede<br />

in de wereld ver weg en dichtbij.<br />

06-3004 90 91<br />

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een gezond 2023 toe!<br />

De Stichting Historisch Brandweermaterieel zal voor velen niet<br />

zo bekend zijn. Een groep (voormalige) brandweerlieden wil oud<br />

materieel en archief graag bewaren voor de toekomst. Allicht<br />

het bekendste object is de ‘rode brandweerauto’ die regelmatig<br />

in optochten te bewonderen is. Veelal met Jaap Dik of Hans Boos<br />

achter het stuur. Recentelijk was deze weer te bewonderen in de<br />

stoet van Sinterklaas in Zuidoostbeemster. Bewoners die dit<br />

initiatief een warm hart toedragen, kunnen de Stichting financieel<br />

steunen. Want het onderhoud kost veel geld.<br />

Ga naar: www.historischgenootschapbeemster.nl. Of stort uw<br />

donatie op: NL15ABNA 0843590181 ten name van historisch<br />

Kindervoorstelling<br />

“Mopperkont”<br />

Zaterdag 7 januari is er weer een mooie kindervoorstelling<br />

in theater Onder de Linden. Alle kinderen,<br />

vanaf ongeveer 3 jaar, kunnen komen kijken naar<br />

“Mopperkont”, een voorstelling van Stichting Potitco.<br />

De voorstelling begint om 14.30 uur en de entree is € 9,- per<br />

persoon. Nou denk je natuurlijk bij de naam “Mopperkont” niet<br />

meteen aan een “gezellige” voorstelling. Maar gelukkig, “Mopperkont”<br />

is echt een leuk stuk om te zien en heeft een positieve boodschap.<br />

Hier alvast een klein voorproefje: Eend wil niet meer spelen,<br />

hij moppert alleen nog maar. Of Hond Teun nu met de bal aankomt,<br />

Haan hem uitnodigt met elkaar te vliegeren of Schildpad Stoffel<br />

samen bellen wil blazen, steeds zegt Eend: “NEE”! Zijn vrienden<br />

doen hun best om Eend op te vrolijken, maar dat lukt helemaal niet.<br />

Eend blijft mopperen. Ze snappen er niets van, totdat er iets bijzonders<br />

gebeurt... Tja, wat gebeurt er dan? Wil je meer weten? Wil je<br />

weten hoe dit afloopt... Kom dan naar Onder de Linden. Ga snel<br />

naar de website en bestel kaarten: www.onderdelindenbeemster.nl<br />

genootschap beemster te Middenbeemster. Onder vermelding<br />

van donatie Stichting Historisch Brandweermateriaal.<br />

BIJZONDERE VERSIERING<br />

Deze 2 kerstmannetjes zijn maar 7 cm hoog en ze<br />

komen bij mijn ouders thuis vandaan. Ik vond ze<br />

bij toeval toen ik iets anders zocht. Ze zijn heel<br />

oud, want ik wel al bijna 65. Ik ga ze dit jaar maar<br />

weer eens op de schoorsteenmantel neerzetten<br />

als herinnering aan een mooie jeugd in Middelie.<br />

KLAZINA, ZUIDOOSTBEEMSTER


PAGINA 32 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

Kerst in de Beemsterkerk <strong>2022</strong><br />

11 december DERDE ADVENT - KLEINE KERST 10.00 uur<br />

Als je ziel begint te zingen<br />

KEYSERKERK<br />

met Vrouwenkoor Indigo uit Bergen<br />

o.l.v. Marie Anne Pak<br />

15 december OUDEREN KERSTMIDDAG 14.00 - 16.30 uur<br />

met o.a. het Mandoline-Orkest Oost- Wieringen KEYSERKERK<br />

16 december OUDEREN KERSTMIDDAG 14.00 - 16.30 uur<br />

met o.a. de Beemster Accordeon Vereniging Z-INN Kapel<br />

18 december VIERDE ADVENT / DOOPDIENST 10.00 - uur<br />

God is genadig<br />

Beemster Carol Singers o.l.v. Daphne Becka KEYSERKERK<br />

en Femke Leek, solozang<br />

23 december KINDERKERST rond het 19,00 uur<br />

kerstspel ”De nieuwe ster”<br />

KEYSERKERK<br />

met Beemster Kinderkoor & instrumentalisten<br />

24 december KERSTNACHT <strong>2022</strong> 22.00 uur<br />

met Noord-Hollands selectiekoor<br />

KEYSERKERK<br />

o.l.v. Jan Maarten Koeman<br />

Femke Leek, solozang<br />

Ruud Ootes, trompet<br />

PAGINA 33 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

<br />

<br />

|||<br />

<br />

<br />

Ons oliebollenteam<br />

komt nog één keer<br />

bij u aan de deur voor<br />

het goede doel:<br />

“activiteiten rond 400 jaar<br />

Keyserkerk in 2023”<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

De kerkdeuren gaan om 21.30 open<br />

25 december KERSTMORGEN <strong>2022</strong> 10.30 uur<br />

Met het Projectkoor Beemster<br />

KEYSERKERK<br />

o.l.v. Margreet Drijver<br />

Femke Leek, solozang<br />

1 januari KORTE NIEUWJAARSDIENST 2023 10.30 uur<br />

Start 400 jaar Keyserkerk<br />

KEYSERKERK<br />

Met solisten en instrumentalisten


PAGINA 34 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

PAGINA 35 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

Sinterklaas op<br />

basisscholen Zuidoostbeemster<br />

Maandag 5 december bezocht Sint met zijn Pieten de basisscholen<br />

in Beemster. In Zuidoostbeemster mocht hij de leerlingen<br />

van twee scholen bij zich ontvangen. De nieuwe school<br />

De Wilgenhoek en de Bloeiende Perelaar. Een foto-impressie<br />

(foto’s aangeleverd).


PAGINA 36 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

PAGINA 37 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

Soos Westbeemster<br />

Klaverjassen 1 december<br />

1 Nel Braak 5471<br />

2 Jan Vollebregt <strong>49</strong>86<br />

3 Cor Groot <strong>49</strong>54<br />

Troostprijs: Tiny Duin 3920<br />

Middelwijck:<br />

uitslag 2 december<br />

1 Nel Meijer 5512<br />

2 Tiny Bakker 5447<br />

3 Suzan Koops 5422<br />

Laagste Wil Bron 3881<br />

uitslag 9 december<br />

1 Thea Talens 5864<br />

2 Janna Doets 5215<br />

3 Gerard van de Nes 5128<br />

Laagste Sjaan Scheringa 3653<br />

Jeugd<br />

sportpas<br />

Ben je op zoek naar een sport of<br />

wil je graag een paar keer een<br />

sport uitproberen bij een sportaanbieder,<br />

zodat je erachter kunt<br />

komen of deze sport geschikt voor<br />

je is om mee door te gaan?<br />

Via de JeugdSportPas kan je uit bijna alle<br />

sporten in en om Purmerend kiezen<br />

zonder dat je direct lid moet worden of<br />

materialen moet aanschaffen. Je maakt<br />

kennis met de lesgever, je ontdekt de sfeer<br />

bij een club en leert andere kinderen<br />

kennen. De JeugdSportPas is voor alle<br />

leerlingen van groep 1 t/m 8.<br />

Aanmelden kan vanaf half september<br />

2021 via www.sportpas.nl/purmerend. Bij<br />

vragen of voor meer informatie kun je<br />

mailen naar jeugdsportpas@spurd.nl.<br />

Oude <strong>Binnendijks</strong><br />

kunt u terug vinden op<br />

www.binnendijks.nu<br />

Vast voetbalmoment<br />

voor jongeren13+<br />

Na 2 geslaagde voetbaltoernooien voor jongeren in Middenbeemster, organiseren<br />

wij in samenwerking met de BeeJee elke laatste vrijdag van de maand van 19.30 -<br />

21.30 voetbal voor de jongeren 13+ in de gymzaal van de Blauwe Morgenster. We<br />

starten vrijdag 30 december, iedereen van 13 - 21 is welkom om te komen voetballen<br />

met ons, aan melden is niet nodig.<br />

Computer Vereniging<br />

Waterland<br />

Een OUTLOOK-, GMX-, of GMAIL e-mailadres aanmaken? Computer Vereniging<br />

Waterland geeft in een presentatie uitleg over het belang én nut van zo’n provideronafhankelijk<br />

e-mailadres. Op zaterdag 17 december om 13.00 uur in de Taborkerk,<br />

ingang Maasstraat 2, 1442 RV Purmerend. Entree € 5,-- (voor leden gratis). Kijk ook<br />

eens op onze website www.cvwonline.net.<br />

Folklore Dansgroep<br />

Purmerend<br />

Volksdansvereniging FDP sluit het seizoen feestelijk af met de<br />

volgende kerstinstuiven met internationale dansen: woensdagavond<br />

21 december 19.30-22.00 uur o.l.v. Sara Damen, vrijdagmiddag<br />

23 december 13.30-16.00 uur o.l.v. Valesca Koenen. Er is ook<br />

gelegenheid om gezellig bij te praten onder het genot van een<br />

hapje en een drankje. De dansen zijn voor alle niveaus. Niet-leden<br />

betalen € 5,00 entree. Aanmelding vooraf is niet nodig. Kijk voor<br />

meer informatie op www.folkloredans.nl<br />

Mobiele bereikbaarheid<br />

in de Beemster<br />

Al geruime tijd bereiken mij klachten over de kwaliteit van het mobiel telefoonverkeer<br />

in de Beemster. Ik heb hier over onlangs een vraag gesteld aan het college van<br />

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Purmerend. Deze stelden hier pas<br />

iets aan te kunnen gaan doen als zij hierover klachten zouden ontvangen. Ik roep u<br />

nu dan ook op om uw klachten in deze te melden bij de gemeente Purmerend.<br />

Vermeld u dan alstublieft in uw klachten uw mobiele provider en huisadres. Uw<br />

klachten kan u adresseren aan: E-mail: info@purmerend.nl. Ook kan u een briefje<br />

sturen aan: Gemeente Purmerend, postbus 15, 1440 AA Purmerend. Zend u klachten<br />

in, opdat er dan mogelijk snel iets kan gaan verbeteren in het mobiel telefoonverkeer<br />

in de Beemster!<br />

PIET VAN HUIZEN RAADSCOMMISSIELID GROENLINKS


PAGINA 38 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

PAGINA 39 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

BIJZONDERE VERSIERING<br />

Fijne feestdagen en een gezond 2023<br />

Kwaliteit & betrouwbaarheid<br />

Bamestraweg 7<br />

1462 VM Middenbeemster<br />

0299 68 34 63<br />

CachetBouwbedrijf.nl<br />

Fairtrade<br />

rondom<br />

Wereldwinkel<br />

De Wereldwinkel Purmerend organiseert zaterdag<br />

17 december weer een fairtrade markt. De eerste<br />

markt tijdens het jubileumfeest van de winkel in<br />

mei was een groot succes en dus voor de organisatoren<br />

reden genoeg om in deze cadeaumaand op<br />

herhaling te gaan onder het motto ‘wij brengen<br />

fair dichtbij’.<br />

De Wereldwinkel heeft tijdens de markt een kraam vol bijzondere<br />

geschenken, gemaakt door producenten in ontwikkelingslanden.<br />

Speciaal voor de markt (en alleen dan te koop) is<br />

de cooking bag, oorspronkelijk afkomstig uit Ghana. Het eten<br />

wordt hierin gegaard, zonder dat er voortdurend verhitting<br />

nodig is. Mooi in deze tijden van hoge energiekosten.<br />

Niet alleen de Wereldwinkel bemenst een kraam tijdens de<br />

fairtrade markt. De Purmerendse afdeling van Amnesty International<br />

is met een kraam aanwezig, net als de Lions, Wij Allemaal<br />

en Hakuna Matata, een van de goede doelen die de<br />

Wereldwinkel ondersteunt.<br />

De fairtrade markt begint zaterdag 17 december om 10.00<br />

uur en duurt tot 17.00 uur. Het koor Sing! zorgt tussen twaalf<br />

en twee voor de muzikale omlijsting.<br />

Een reactie van buiten de polder.<br />

Maar wel van iemand die hier<br />

geboren en getogen is. Namelijk<br />

Cathelijne de Groot. Ter aanmoediging<br />

schrijft ze er bij dat ze <strong>Binnendijks</strong><br />

nu vanuit Amsterdam volgt.<br />

Wie zijn wij dan om niet tot plaatsing over te gaan. E schrijft: Twee kerstversieringen met<br />

sentimentele waarde. Het klokje is gemaakt door mijn oma aan moederszijde. Ik zal op de<br />

basisschool gezeten hebben, dus deze is zeker al 30-35 jaar in mijn bezit. En sinds oma<br />

overleden is, is het jaarlijks een mooi momentje om aan haar te denken.<br />

Het klokje heb ik zelf gemaakt op de kleuterschool in 1982 of 1983. Dit was op De Overstap<br />

naast de ijsbaan, bij juf Annelies in de kleuterklas. Dit is, met het klokje, het eerste wat ieder<br />

jaar weer de boom in gaat!<br />

CATHELIJNE DE GROOT<br />

Uitslag verloting <strong>Binnendijks</strong><br />

Kwantes-Donker : bon Anneke Jonker €25,=<br />

H.J. Komin : bon Novalux €25,=<br />

J.C. de Wildt : bon Ranonkel € 25,=<br />

M. de Wit : bon Season’s € 25,=<br />

M. Verweij-Schermer : bon Santhé €25,=<br />

J. van Buitenen : bon Beemster Kaaswagen €25,=<br />

A. Jonker : bon Intratuin € 25,=<br />

T. Haars : bon Bij Moeders € 25,=<br />

W. Vloon : bon restaurant 1612 € <strong>50</strong>,=<br />

Fam de Jong (ZOB) : bon In’s & Out’s € <strong>50</strong>,=<br />

LEZERSFOTO<br />

Graag wil ik jullie een mooi momentje uit de<br />

Beemster toesturen voor de lezersfoto…<br />

HARRY JONK/ZUIDOOSTBEEMSTER


PAGINA 40 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

PAGINA 41 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

Nieuwe poëzie in<br />

de openbare ruimte<br />

Eindelijk is er weer een plek bij voor poëzie in de<br />

openbare ruimte. Ditmaal aan de Purmerenderwegkant<br />

van Villa Zuidwijk in de Zuidoostbeemster. Daar hangt<br />

vanaf donderdag 15 december een door burgemeester<br />

van Selm en wethouder Tijmstra onthuld gedicht.<br />

Werkzaamheden<br />

N243<br />

“Dit werk is waardevol voor mij, omdat<br />

ik mijn best kan doen voor iemand”<br />

“Ik zit vol energie als ik weer thuis kom”<br />

“Mijn steentje bijdragen,<br />

al is het maar heel even”<br />

“Dit werk geeft zin en betekenis<br />

aan je eigen leven”<br />

“Prachtige ervaring rijker...”<br />

Het is de tweede plek binnen de gemeente Purmerend waar een<br />

wisselend gedicht komt te hangen. Dichterskring Waterland en<br />

JonkSign zijn bijna vier jaar bezig geweest om op deze prachtige<br />

plek een gedicht te mogen plaatsen. Met toestemming van de<br />

VVE Villa Zuidwijk en subsidie van de gemeente is dit uiteindelijk<br />

gelukt. In de Zuidersteeg in Purmerend wordt elk jaar een nieuw<br />

gedicht onthuld. Omdat we dit gedicht graag willen hergebruiken<br />

vanwege duurzaamheid hebben we een nieuwe plek<br />

gezocht. Die is gevonden bij Villa Zuidwijk. Na een jaar verhuist<br />

het gedicht uit de Zuidersteeg nu naar villa Zuidwijk. Zo krijgen<br />

meer mensen de gelegenheid het gedicht te lezen.<br />

Bezig Baasje<br />

De werkzaamheden aan de N243 tussen de Rustenburgerweg<br />

en de rotende Middenweg zijn bijna<br />

klaar. De afgelopen maanden zijn meters kabels<br />

en leidingen verplaatst of vervangen, er ligt nieuw<br />

asfalt op de rijbaan en de fietspaden en er zijn<br />

twee nieuwe rotondes aangelegd.<br />

Langs de weg staan onder meer een landschapsvriendelijke<br />

geleiderail, nieuwe parkeerstroken, lichtmasten en bewegwijzering.<br />

De N243 tussen de Rustenburgerweg en de rotonde<br />

Middenweg is maandag 5 december vanaf 7.00 uur weer open.<br />

De rijbaan, de rotonde Molendijk, rotonde Westdijk en het<br />

fietspad worden volledig in gebruik genomen. Ter hoogte van<br />

de bebouwde kom van Schermerhorn geldt vanwege veiligheidsredenen<br />

tijdelijk nog wel een snelheidsbeperking van <strong>50</strong><br />

km/u. Ook zijn er tijdelijke bebakening en gele belijning.<br />

Ook volgend jaar werkt de provincie aan de N243. Volgens de<br />

huidige planning wordt vanaf 9 januari 2023 gewerkt aan<br />

traject van de N243 van de rotonde Middenweg (N<strong>50</strong>9) tot<br />

aan de kruising bij Kathoek. Dit weggedeelte is dan afgesloten<br />

voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Het verkeer<br />

wordt omgeleid via de N242 en de N194. Later delen we meer<br />

informatie over deze werkzaamheden.<br />

MICHELLE BOUMAN, COMMUNICATIEADVISEUR<br />

Zomaar wat quotes van onze vrijwilligers die aangeven hoe bijzonder het werk in<br />

het hospice is. Heb je een luisterend oor, ben je empathisch en zorgzaam én kun<br />

je minimaal vier uur per week een dienst draaien? Kom dan eens langs om kennis<br />

te maken! Een zorgachtergrond is niet nodig; wij verzorgen de introductiecursus.<br />

Voor een vrijblijvend gesprek kun je telefonisch contact opnemen met onze<br />

coördinator: 0299 682 020 of via e-mail: coordinator@hospiceleeghwater.nl<br />

Prins Mauritsstraat 4 • 1462 JJ Middenbeemster • www.hospiceleeghwater.nl<br />

Patrick Buisman uit Middenbeemster zamelt met groot succes<br />

plastic doppen in. Deze worden o.a gebruikt om bloempotten<br />

en skateboards van te maken. De opbrengst gaat naar het<br />

KNFG-geleidehondenfonds. Een kleurrijk gezicht als Patrick in<br />

Middenbeemster fietst.<br />

DANIELLA<br />

VUURWERK<br />

Ik ga geen vuurwerk kopen. Ik ga het misschien afsteken<br />

samen met vrienden. Deze vrienden kopen het vuurwerk<br />

bij de Intratuin. In de maand december steken<br />

wij het af. Het liefst knalvuurwerk. Dit doen<br />

we in Beemster. Want in Purmerend trek je te<br />

veel aandacht. Ik ben niet bang om gepakt te<br />

worden want het is categorie 1 vuurwerk<br />

en dat mag gedurende het hele jaar.


PAGINA 42 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

BOUW en INTERIEUR<br />

dag & nacht bereikbaar: 0299 - 68 39 45<br />

Bel bij een overlijden of voor een kosteloze voorbespreking<br />

www.uitvaartpurmerend.nl<br />

pakket budget<br />

crematie dekker<br />

pakketprijs €1.995,-<br />

pakket all-in<br />

crematie dekker<br />

pakketprijs €3995,-<br />

pakket crematorium<br />

purmerend<br />

pakketprijs €5200,-<br />

een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn<br />

Prettige feestdagen<br />

& een gezond 2023<br />

T 0299-684151 F 0848-325106<br />

www.RONALDVANDERPLOEG.NL<br />

PAGINA 43 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

Uitslag kleurplatenwedstrijd<br />

<strong>Binnendijks</strong> Toegegeven, het was een hele<br />

klus. Misschien wel iets te veel<br />

van het goede. In een tijd waarin<br />

ook tal van andere organisaties<br />

vroegen om platen in te kleuren.<br />

Djenna Dekker - 6 jaar<br />

Maar uiteindelijk ging het in eerste instantie<br />

om de opwekking om lokaal te kopen. Toch<br />

zijn er vijf tekeningen binnengekomen bij<br />

Anneke Jonker. Dank daarvoor. Omdat het<br />

formaat iets te groot was om te scannen,<br />

heb ik van alle inzendingen een foto<br />

gemaakt. Met aan de onderkant iets van het<br />

randje af om privé-gegevens niet zichtbaar<br />

te krijgen. We zullen alle vijf (of eigenlijk zes<br />

want er is een duo-kunstenaarschap bij)<br />

binnenkort een presentje brengen.<br />

DE REDACTIE<br />

Teun Karsten - 1,5 jaar<br />

Wij wensen u fijne feestdagen en een zonnig 2023!<br />

Voetcorrect<br />

Praktijk voor Podologie<br />

Anja wenst ook u<br />

fijne feestdagen en<br />

een gezond 2023<br />

Tel: 06 4345 0355<br />

www.podozorg-beemster.nl<br />

2 lokaties: Hobrederweg 29<br />

Huisartsenpraktijk v. Aken<br />

Lauren Vrijbloed - 2 jaar<br />

Tim de Lange - 7 jaar<br />

Mara & Bink Tesp - 3 en 7 jaar<br />

Het hele team van <strong>Binnendijks</strong> wenst u fijne feestdagen!


PAGINA 44 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

Prettige Feestdagen<br />

& een gezond 2023<br />

aannemersbedrijf<br />

PAGINA 45 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

Stikstof:<br />

Op zoek naar het onbegrip (1)<br />

Wij wensen u<br />

fijne feestdagen<br />

en een gelukkig<br />

nieuwjaar!<br />

• Nieuwbouw • Verbouw • Renovatie • Onderhoud<br />

Jisperweg 21 • 1464 NE Westbeemster • 0299 - 720 274 • 06 - 10 530 176<br />

info@aannemersbedrijftimmer.com<br />

wenst iedereen prettige kerstdagen<br />

en een gezond en gelukkig nieuwjaar!<br />

Westerhem 23 ❋ Middenbeemster<br />

Telefoon (0299) 68 13 82<br />

wenst iedereen<br />

sfeervolle feestdagen<br />

en een<br />

gelukkig nieuwjaar<br />

Op 15 april 2023 nemen wij deel aan het<br />

Korenfestival ter gelegenheid van<br />

400 jaar Keyserkerk.<br />

Kijk voor meer informatie op<br />

www.zangverenigingharmonie.nl<br />

of volg ons op<br />

Robert Niessen stuurt met enige regelmaat artikelen<br />

op die hij, dikwijls uitgebreider, eerder geplaatst<br />

heeft op zijn eigen site www.beemstervoices.nl. Bijgaand<br />

een verhaal over melkveehouder Sjaak Roos<br />

uit Oudendijk. Weliswaar geen Beemsterboer maar<br />

zijn domein grenst aan de polder en zijn schapen<br />

lopen regelmatig in de polder. Hij levert zijn melk<br />

aan Cono Kaasmakers. Reden genoeg om in verkorte<br />

vorm zijn artikel te plaatsen. In de Wintereditie deel 1.<br />

“En is dat geen natuur dan?” Buurman Sjaak wijst op het<br />

weiland achter ons. Hij vindt van wel, ik eigenlijk van niet. We<br />

zijn op straat in gesprek geraakt over de stikstofcrisis en over<br />

boze boeren die zich onbegrepen voelen door de politiek en<br />

door de burger. We vervolgen ons gesprek, in twee ontmoetingen,<br />

bij hem op de boerderij.<br />

Sjaak Roos is met 120 koeien een middelgrote melkveehouder<br />

en hij woont en werkt zijn hele leven op en rond de boerderij in<br />

Oudendijk. Ik ben journalist, heb lang in steden gewoond en kijk<br />

inmiddels vanuit mijn huis al vele jaren uit op zijn weilanden. Bij<br />

Sjaak hangt de Nederlandse vlag omgekeerd uit, hét symbool<br />

van de boeren protestbeweging. Bij mij hangt geen vlag uit. Wij<br />

spreken elkaar eind september, de media staan dan al bol met<br />

de vermeende oorzaken, gevolgen en oplossingen van de stikstofcrisis.<br />

Ingewikkelde materie die ik beter wil begrijpen. Daarnaast<br />

ben ik vooral op zoek naar het onbegrip tussen boer Sjaak<br />

en burger Robert (ik).<br />

Sjaak waarschuwt dat praten over de stikstofcrisis betekent dat<br />

we het “over alles” moeten hebben. Dit wordt een lang artikel,<br />

maar niet lang genoeg. Sjaak, jij bent in juni naar het protest in<br />

Stroe geweest. Daar waren 25 duizend boze boeren bijeen. Waar<br />

komt die boosheid vandaan?<br />

“Wat als een rode draad door onze sector loopt is het voortdurende,<br />

zwalkende beleid van de overheid. Op basis van dat<br />

beleid gaan wij draaien en doen wij investeringen – en dat zijn<br />

geen kleine bedragen. Dan denk je dat je goed bezig bent,<br />

gesteund zelfs met subsidies van de overheid, maar dan krijg je<br />

toch weer de deksel op je neus doordat het beleid weer wordt<br />

aangepast, of omdat de rechter dat beleid afkeurt. In onze ogen<br />

praten wij met passanten, met mensen die na een paar jaar<br />

weer weg gaan omdat ze zijn gepromoveerd, of omdat er weer<br />

verkiezingen zijn geweest; dan zitten er bij de gemeente, de<br />

provincie of in Den Haag weer nieuwe mensen met nieuwe<br />

ideeën. Dat kunnen wij als bedrijf niet bijhouden. De invoering<br />

van de Fosfaatwet, alweer even geleden, werd zelfs met terugwerkende<br />

kracht ingevoerd. Nou, schiet mij maar lek.<br />

Wat ik ook mis in het hele verhaal is waardering voor wat we al<br />

wél hebben bereikt. Ons wordt altijd verweten dat de melkveestapel<br />

maar blijft groeien, maar die is gekrompen ten opzichte<br />

van de jaren tachtig. En doordat we slimmer omgaan met mest<br />

en met kunstmest, stoot de landbouw nu veel minder stikstof<br />

uit. En waarom hoor of lees ik nergens dat onze gewassen ook<br />

stikstof opnemen? Of Co2 van het verkeer op de A7?<br />

En je moet bij al die boosheid niet vergeten: veel veehouders zijn<br />

bang dat hun levenswerk, hun ziel en zaligheid, van bovenaf<br />

wordt weggenomen – dat ze geen perspectief meer hebben.”<br />

Jij stelt dat je alleen verstand hebt van de melkveehouderij. Toch<br />

ben je solidair met de kippen- en de varkensboeren…<br />

“In mijn optiek zitten wij allemaal in hetzelfde schuitje en zijn we<br />

allemaal collega’s: mensen met dezelfde soort levenswijze, die<br />

allemaal voedsel maken en die allemaal zeven keer vierentwintig<br />

uur bezig zijn met die kip, die geit, dat varken of die koe. Dat is de<br />

binding, dan houd je elkaar automatisch de hand boven het<br />

hoofd. Dat doen journalisten toch ook als een van jullie wordt<br />

aangevallen?” Ik antwoord dat ik altijd tegen fysiek geweld ben<br />

en dat mijn solidariteit met journalisten verder afhangt van de<br />

vraag of het hier gaat om goede of slechte journalistiek.<br />

Veel burgers hebben de protestvlag uitgehangen, of een boerenzakdoek.<br />

Wat doet dat jou?<br />

“Dat voelt als saamhorigheid. Er zijn denk ik heel veel burgers<br />

die het overheidsbeleid niet meer snappen. Zij maken zich<br />

misschien vooral druk om wat hén treft: het woningbeleid of het<br />

coronabeleid, maar met die vlag laten ze zien dat ze met ons<br />

meevoelen. Desondanks begrijpen de meeste mensen niet hoe<br />

ingrijpende dat overheidsbeleid voor boeren is, want wij steken<br />

ál onze tijd en al onze energie in ons werk, in het maken voedsel<br />

voor iedereen.”<br />

WORDT VERVOLGD


PAGINA 46 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

PAGINA 47 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

Pianoconcert in Onder de Linden<br />

Op zondagochtend 8 januari kunt u in theater Onder<br />

de Linden, genieten van een prachtig koffieconcert,<br />

verzorgd door pianiste Alexandra Kaptein. Zij brengt<br />

deze ochtend werken van Schumann en Liszt.<br />

Alexandra won al op haar 6e jaar haar eerste pianoconcours, wat<br />

het begin was van een lange reeks van internationale pianoconcoursen.<br />

Ze trad op bij radio NPO-4 en nam het afgelopen jaar<br />

deel aan internationale Franz Liszt concoursen. Alexandra<br />

studeerde cum laude af aan het conservatorium in Zwolle en doet<br />

nu haar Masteropleiding aan het Conservatorium van Amsterdam.<br />

Entree is € 10,- inclusief koffie. Ga voor info en kaartverkoop<br />

naar: www.onderdelindenbeemster.nl<br />

TOT ZIENS IN ONDER DE LINDEN, MIDDENWEG 1<strong>50</strong>,<br />

NAAST DE KEYZERKERK IN MIDDENBEEMSTER<br />

Stichting Beemster Vanzelfsprekend<br />

0299 683 538 | info@verjodakservice.nl<br />

Wij wensen alle Beemster inwoners<br />

het allerbeste toe voor 2023!<br />

Net als u dragen wij de Beemster een<br />

warm hart toe. Ook in 2023 is het nodig<br />

om het goede van de Beemster te<br />

behouden en te bewaken. Maar, dat is<br />

niet vanzelfsprekend. Zeker na de fusie<br />

met Purmerend.<br />

betrokken zijn bij het behoud, bescherming<br />

en beheer in overleg met gemeente,<br />

hoogheemraadschap en overheid.<br />

Woon- en leefomgeving: Actief<br />

betrokken zijn bij de uitwerking van de<br />

Beemster dorpsvisies.<br />

PR en communicatie: Bewoners beter<br />

informeren via nieuwsbrieven, sociale<br />

en andere media.<br />

INKOOP • VERKOOP • APK • SCHADEHERSTEL<br />

ONDERHOUD EN REPARATIE ALLE MERKEN<br />

WWW.SCHOONAUTOMOTIVE.NL<br />

Daarom volgen we alle ontwikkelingen<br />

op de voet die voor de Beemster van<br />

belang zijn. We spreken met politiek en<br />

bestuur. We willen op deskundige en<br />

constructieve wijze bijdragen aan goede<br />

besluitvorming. We willen u als Beemster<br />

inwoners hierover beter informeren.<br />

In onze werkgroepen komt de kennis en<br />

ervaring van Beemster inwoners van pas,<br />

wordt onderzoek gedaan en worden<br />

aanbevelingen gegeven voor knelpunten.<br />

Dat gebeurt in lijn met de uitgangspunten<br />

van Beemster Vanzelfsprekend. Het<br />

betreft de volgende werkgroepen:<br />

Verkeersveiligheid verbeteren voor fietsers,<br />

wandelaars en schoolkinderen.<br />

Overleg met wegbeheerders en andere<br />

betrokkenen zoals de Fietsersbond.<br />

Werelderfgoed de Beemster: Actief<br />

Andere onderwerpen voor werkgroepen<br />

zijn goede scholing en opvang, een ontwikkelingsgericht<br />

ondernemersklimaat voor<br />

Beemster agrariërs en andere ondernemers,<br />

goede bebouwing en bijbehorende<br />

voorzieningen, de dorpse sfeer en culturele<br />

mogelijkheden. De werkgroepen Verkeersveiligheid<br />

en PR en communicatie zijn al<br />

langer actief. De werkgroep Woon- en leefomgeving<br />

wordt gestart. De werkgroep<br />

Werelderfgoed is in oprichting.<br />

Onze onafhankelijke stichting bestaat<br />

door, met en voor de inwoners van de<br />

Beemster. We hebben u daarom nodig als<br />

deelnemer voor werkgroepen maar ook<br />

als steunend lid. Met elkaar kunnen we<br />

meer en staan we sterker om voor de<br />

belangen van de Beemster op te komen<br />

MELD U AAN BIJ ONZE STICHTING!<br />

Indien u de Beemster ook een warm hart<br />

toedraagt en onze ideeën en aanpak u<br />

aanspreken, wordt dan deelnemer en doe<br />

mee! Meld u aan en draag indien mogelijk<br />

financieel bij om zaken te ontwikkelen<br />

op het gebied van communicatie of het<br />

inzetten van externe deskundigheid.<br />

Indien u vragen heeft, u wilt aanmelden<br />

of mee wilt doen aan onze werkgroepen<br />

doe dat via onze website<br />

www.beemstervanzelfsprekend.nl of mail<br />

ons: info@beemstervanzelfsprekend.nl<br />

We moeten het samen doen. Uw steun en<br />

kennis is nodig om onze doelen te realiseren!


PAGINA 48 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

Het personeel van<br />

PAGINA <strong>49</strong> BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

Lezing Biologische<br />

bloemenkwekerij<br />

“Op Beemster klei”<br />

BIJZONDERE VERSIERING<br />

Wenst u allen….<br />

Kerstkaarsen voor Oekraïne, dit jaar zijn er n.a.v de vraag<br />

vanuit Stichting Caritas Ukraine Holland om kaarsen veel<br />

reacties gekomen uit de Beemster. Deze kerstkaarsen voor<br />

kinderen geven in Oekraïne licht. Fijn dat zoveel Beemsterlingen<br />

licht naar Oekraïne brachten.<br />

DANIELLA ERNSTING<br />

Vrijdag 20 januari 20.30 (20.00 inloop): duurzaamheidscafé.<br />

Julian Langelaan van Biologische Bloemenkwekerij ‘Op Beemster<br />

Klei’geeft een lezing over biologisch geteelde bloemen. Cultureel<br />

centrum “Onder de linden” Middenbeemster. Vrij toegang.<br />

BV Het land<br />

van Westerhem<br />

www.twint.nl<br />

Bedroefd en dankbaar nemen wij afscheid van<br />

onze vader, opa en overgrootopa<br />

Martin Noome<br />

Tin<br />

echtgenoot van Coos Noome-Schagen †<br />

* 9 december 1933 - Beemster - † 9 december <strong>2022</strong><br />

Ineke en Chris<br />

Nelleke en Simon<br />

Mart en Marie-Christine<br />

Sijbrand en Anouk<br />

Carolien en Mark<br />

Kleinkinderen en achterkleinkinderen<br />

Correspondentieadres: Pr. Beatrixpark 27, 1462 JB Middenbeemster<br />

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op donderdag<br />

15 december tussen 18.30 en 20.30 uur in De Keyserkerk,<br />

Middenweg 148 in Middenbeemster.<br />

De uitvaart vindt in besloten kring plaats.<br />

Buurtvereniging “Het land van Westerhem” verzorgt kerstlicht<br />

tussen de Nachtegaalstraat/Westerhem. Technische/handige buurtgenoten<br />

gaan met guur weer aan de slag. Om voor voorbijgangers/<br />

bewoners sfeervolle verlichting rond de bomen tussen beide straten<br />

aan te leggen. Op de foto rechts Cor Slot en links Nick Koppens.<br />

DANIELLA


PAGINA <strong>50</strong> BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

ADVERTEREN IN BINNENDIJKS?<br />

Aanleveren kopij eerste <strong>Binnendijks</strong> vòòr<br />

7 januari 2023 naar adverteren@binnendijks.nu<br />

A L L E S V O O R U W B R I L<br />

Optiek Support van Huizen<br />

H.M. van Randwijklaan 18<br />

1462 XS Middenbeemster<br />

Tel. 06 5<strong>50</strong>75179<br />

E-mail: optiek-support@ziggo.nl<br />

www.optieksupport.nl<br />

Heeft u het idee, dat u minder goed gaat zien?<br />

Is uw bril aan vervanging toe?<br />

Mail of bel Optiek Support.<br />

Oogmetingen uitsluitend op afspraak!<br />

Opt iek Support<br />

wenst u pret t ige feestdagen,<br />

veel geluk en<br />

een scherpe blik in 2023<br />

Wij zijn nu 2 dagen<br />

per week geopend<br />

EEN UITGELEZEN COLLECTIE bij Boekenmagazijn<br />

Serendipity<br />

Gebruik naast<br />

Wikipedia vooral<br />

ook boeken!<br />

Middenweg 161, Middenbeemster<br />

Geopend: zaterdag 11.00 - 17.00 uur. Telefoon zaterdag 06 - 20301221,<br />

overige dagen 0299 - 685666. Zie ook: www.serendipity-books.nl<br />

Pret tige feestdag e n<br />

Insulindeweg 9<br />

1462 MJ Middenbeemster<br />

Tel. 0299-684345<br />

email info@lammesmaatwerk.nl<br />

PAGINA 51 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

Vuurwerk tijdens de jaarwisseling is een traditie.<br />

Leuk, mooi, spannend en spectaculair al dat sieren<br />

knalmateriaal, maar het brengt ook de nodige<br />

risico’s met zich mee. Risico’s voor uzelf, uw familie<br />

én uw huisdieren. Let daarom goed op bij de aankoop<br />

én het afsteken van vuurwerk.<br />

Vuurwerk is voor veel mensen leuk maar ook voor steeds meer<br />

mensen en dieren een bron van ergernis en overlast. Veilig en<br />

verantwoord omgaan met vuurwerk is altijd en overal belangrijk.<br />

Wat zijn nu de regels voor vuurwerk?<br />

Categorie F1, F2 en F3<br />

Vuurwerk, van categorie F1, zogenaamd kindervuurwerk, is<br />

altijd verkrijgbaar en mag het hele jaar verkocht en afgestoken<br />

worden. Kopen van F1-vuurwerk mag vanaf 12 jaar.<br />

Vuurwerk, van categorie F2, zoals; cakes, compoundboxen en<br />

fonteintjes, mag alleen worden afgestoken op 31 december,<br />

vanaf 18.00 uur tot 02.00 uur ’s nachts.<br />

Steek je toch vuurwerk af buiten deze tijden? Dan kun je een<br />

boete krijgen en/of wordt al je vuurwerk vanaf categorie F2 in<br />

beslaggenomen. Kopen van F2 vuurwerk kan vanaf de leeftijd<br />

van 16 jaar, op 29, 30 en 31 december. Per vervoer / huishouden,<br />

mag je maximaal 25 kg vuurwerk in bezit hebben.<br />

Vuurwerk, van categorie F3, zoals; knalvuurwerk, enkelshotshuizen,<br />

vuurpijlen en knalstrengen zijn verboden.<br />

LEZERSFOTO'S<br />

Vuurwerk <strong>2022</strong>, de regels<br />

Beemsterlinge<br />

Petra van Lienen<br />

is als vanouds<br />

druk met de voorbereidingen<br />

voor<br />

de kerstdagen.<br />

DANIELLA/<br />

MIDDENBEEMSTER<br />

Legaal vuurwerk<br />

Goedgekeurd en dus legaal vuurwerk is altijd voorzien van een<br />

lont, een Nederlandse gebruiksaanwijzing, categorie-aanduiding<br />

en het opschrift ‘geschikt voor particulier gebruik’.<br />

Het is verboden om illegaal vuurwerk in bezit te hebben. Afsteken<br />

mag dus ook niet. Illegaal vuurwerk zijn bijvoorbeeld; cobra’s,<br />

nitraten, lawinepijlen, mortierbommen en strijkers. Bij afsteken en<br />

bezit van illegaal vuurwerk riskeer je een hoge boete.<br />

Straf<br />

Als je je niet aan de regels houdt, kunt je een boete krijgen van<br />

minimaal € 100. Je krijgt dan ook een aantekening in je strafblad.<br />

Daardoor kun je mogelijk geen Verklaring Omtrent het<br />

Gedrag (VOG) meer krijgen. Een VOG heb je soms nodig voor<br />

een nieuwe baan, stage of opdracht als zzp’er of vrijwilliger.<br />

De boete voor het afsteken van vuurwerk is € 2<strong>50</strong>. Overtreedt<br />

u de regels vaker, dan is de straf zwaarder. Ook de hoeveelheid<br />

vuurwerk bepaalt de straf of boete.<br />

Vervoer je verboden vuurwerk uit het buitenland naar Nederland,<br />

dan krijg je een hoge boete of zelfs gevangenisstraf.<br />

Jongeren tot 18 jaar die verboden vuurwerk afsteken kunnen<br />

een Halt-straf krijgen. Bij lichte overtredingen kunnen ze zo<br />

een boete voorkomen. Jongeren krijgen dan van stichting Halt<br />

een straf om ze aan te sporen tot ander gedrag, bijvoorbeeld<br />

door rommel op te ruimen of excuses aan te bieden. Na een<br />

Halt-straf krijgen zij geen aantekening in hun strafblad.<br />

PETER SCHUURMAN, WIJKAGENT BEEMSTER<br />

Groenteboer Jos van der Lee is geheel in Kerstsfeer.<br />

DANIELLA/MIDDENBEEMSTER


PAGINA 52 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

FIJNE KERSTDAGEN EN EEN GEZOND 2023<br />

PAGINA 53 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

De Beemster Gemeenschap<br />

kijkt met een<br />

goed gevoel terug naar<br />

het afgelopen jaar. Eindelijk<br />

waren in maart de<br />

laatste coronamaatregelen vervallen.<br />

We mochten als bestuursleden<br />

dan ook weer fysiek bij elkaar<br />

komen om te vergaderen.<br />

BG blikt terug op <strong>2022</strong><br />

Middenweg 78 in Middenbeemster. Kijk voor de openingstijden op de website:<br />

www.voergoed.nl | www.ruitergoed.nl<br />

We hadden de vergunningsaanvraag<br />

voor de feestweek zoals gebruikelijk<br />

ingestuurd voor 1 maart , maar de activiteiten<br />

moesten nog helemaal uitgewerkt<br />

worden. Normaal gesproken begonnen<br />

we hier in november van het voorgaande<br />

jaar al mee. Voor een nieuw evenement<br />

als de Beemster Fair was dit voor de organisatie<br />

best spannend om alles rond te<br />

krijgen. De Fair werd gehouden op het<br />

autocross terrein en was een succes.<br />

Mede door het prachtige weer wisten veel<br />

mensen van groot naar klein de weg naar<br />

de Fair te vinden. Met een afwisselend<br />

programma konden de bezoekers zich<br />

prima de hele zondag vermaken. De<br />

boerderijmiddag is verhuisd van de vrijdagmiddag<br />

naar de zondag en is nu<br />

onderdeel van de Fair. De kortebaandraverij<br />

vond afgelopen jaar voor het eerst<br />

tijdens de feestweek plaats op de<br />

Rijperweg naast het autocross terrein.<br />

Een aantal vaste bezoekers van de kortebaandraverij<br />

vond het ooraf jammer dat<br />

het niet kon plaatsvinden op “De Buurt”.<br />

De nieuwe locatie is goed uitgevallen.<br />

Veel bezoekers, meer dan verwacht en de<br />

deelnemers waren dik tevreden over de<br />

mooie rechte baan. De commissie kon na<br />

afloop opgelucht ademhalen.<br />

De tent die nodig was voor de kortebaandraverij<br />

is ook gebruikt voor de ouderenmiddag.<br />

Op vrijdagmiddag hadden 140<br />

senioren een hele gezellige middag op het<br />

Verbindings-seniorenfeest met medewerking<br />

van het Kapiteinskoor uit Zaandam.<br />

Ze werden verwend met heerlijke hapjes<br />

en drankjes. Met dank aan de vrijwilligers<br />

en de Gemeente Purmerend als mede<br />

organisator.<br />

Het vuurwerk mocht op het laatste<br />

moment niet doorgaan op het IJsbaan<br />

terrein omdat de knallen de vleermuizen<br />

zouden verjagen. Ik dacht eerst dat het een<br />

grap was omdat de vleermuizen er zeker al<br />

veertig jaar verblijven. Het was echt en<br />

daarom is ook het vuurwerk naar het autocross-terrein<br />

verhuisd. Het vuurwerk was<br />

mooier dan ooit doordat er op het grote<br />

terrein meer mogelijk was dan op de<br />

IJsbaan waar woningen om heen staan.<br />

De draaikermis was ook weer als vanouds<br />

op “De Buurt”. Zowel de kinderen als de<br />

kermisexploitanten waren hier heel blij<br />

mee. Iedere avond was het volop feest bij<br />

Brasa en De Oude Munt. Veel jeugd uit de<br />

omgeving kwam op de kermis af. Zonder<br />

noemenswaardige incidenten is deze<br />

feestweek goed verlopen. De EHBO was<br />

hierover verheugd. Natuurlijk wel wat<br />

kleine dingen maar dat is niet te voorkomen<br />

met zoveel mensen. De EHBO is tot<br />

in de kleine uurtjes present geweest op de<br />

kermis. Onze complimenten hiervoor.<br />

De feestweek werd afgesloten met de<br />

traditionele autocross op zondag. De hele<br />

week was het schitterend weer maar deze<br />

dag regen, regen en nog eens regen. Zo<br />

jammer voor het publiek, de organisatie<br />

en natuurlijk de coureurs. Het was meer<br />

glijden dan rijden. Loonbedrijf Koning had<br />

het druk met het vrij maken van de baan<br />

en de sloot van ”gestrande” coureurs.<br />

Vanaf het eerste uur dat er autocross is in<br />

Middenbeemster, vanaf 1987, is Loonbedrijf<br />

Koning één van de hoofdsponsors. Zij<br />

hebben nu aangegeven daarmee te willen<br />

stoppen doordat hun bedrijf gestopt is met<br />

een aantal agrarische loonwerkzaamheden.<br />

Na zoveel jaren sponsoring willen wij dit<br />

niet ongemerkt voorbij laten gaan. We laten<br />

wat lekkers voor het personeel bezorgen.<br />

BG bedankt Loonbedrijf Koning<br />

voor alles wat zij gedaan hebben<br />

voor de gemeenschap.<br />

De Beemster Gemeenschap organiseert<br />

nu al 76 jaar de Beemster Feestweek en<br />

nog wat activiteiten maar wij kunnen dit<br />

niet doen zonder de sponsoring van de<br />

vele grote en kleine bedrijven in Beemster.<br />

Een pluim voor de Beemster ondernemers<br />

en natuurlijk voor de vele vrijwilligers die<br />

altijd voor de BG klaarstaan.<br />

Door de coronamaatregelen konden we<br />

ons 75-jarig bestaan niet vieren in 2021.<br />

Voorafgaand aan de feestweek hebben<br />

we voor onze BG vrijwilligers een feestavond<br />

georganiseerd. We hebben nu<br />

alweer de eerste vergaderingen gehad<br />

voor de feestweek van 2023. Zijn er onder<br />

u, met name de nieuwe inwoners van<br />

Beemster, die bij een activiteit willen<br />

helpen neem dan contact met ons op:<br />

info@beemstergemeenschap.nl<br />

De Beemster Gemeenschap wenst iedereen<br />

een gezond en voorspoedig 2023!<br />

ERICA HELDER,<br />

VOORZITTER BEEMSTER GEMEENSCHAP


PAGINA 54 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

PAGINA 55 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

Winterweekend<br />

bij korenmolen<br />

“De Nachtegaal”<br />

VUURWERK<br />

Ik ga geen vuurwerk kopen. Maar misschien wel afsteken.<br />

Ik krijg vaak vuurwerk van mijn oom. Steek het ook samen<br />

met hem af. Dat is het veiligst. Alleen tijdens oud en nieuw.<br />

Ik ben dan niet in de Beemster maar in Amsterdam.<br />

Ik ga geen vuurwerk kopen. Maar misschien wel afsteken.<br />

Samen met al mijn vrienden. De koop<br />

van vuurwerk regelen deze vrienden.<br />

Een paar dagen voor oud en nieuw beginnen<br />

we er al mee. In de Beemster.<br />

Bang om gepakt te worden ben ik<br />

niet. De wijkagent komt hier nooit.<br />

Oud Nieuws<br />

Bijzondere kleuterschool Noordbeemster<br />

vanthek.nl<br />

Fijne feestdagen en een gezond nieuwjaar!<br />

Gebr. van ‘t Hek is een funderingsspecialist en koploper in trillingsvrije en geluidsarme technieken.<br />

Wij onderscheiden ons door volledige bouwkuipen en funderingen te ontwerpen en te realiseren.<br />

VERTICALE FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

EN DAMWANDCONSTRUCTIES<br />

Van den Hoonaard wenst u fijne feestdagen<br />

en een gezond 2023!<br />

registeraccountant<br />

PROFESSIONEEL EN PERSOONLIJK<br />

Westerstraat 36, 1441 AS Purmerend T 0299 473040 F 0299 473080<br />

Zaterdag 17 december 10.00-18.00 uur<br />

Zondag 18 december 10.00-16.00 uur.<br />

Een bezoek aan een meer dan 3<strong>50</strong> jaar oude windmolen is in deze<br />

decembermaand bijzonder sfeervol. Vooral het winterweekend<br />

van 17 en 18 december draait molen De Nachtegaal (bij voldoende<br />

wind) geheel in kerstsfeer. Wij leiden u graag rond en tonen u het<br />

boeiende proces van graan naar brood. Zaterdag 17 december<br />

kan dat zelfs tot 18.00 uur, zodat u de verlichte molen ook in het<br />

donker kunt bewonderen. Om uw bezoek nog aangenamer te<br />

maken kunt u in onze verwarmde molenschuur genieten van<br />

warme drankjes en lekkernijen van eigen meel..<br />

Een molen onderhouden is een dure aangelegenheid en daar<br />

kunnen we uiteraard alle steun bij gebruiken. Daarom zijn wij<br />

bijzonder blij dat wij dit jaar dankzij sponsoring diverse prachtige<br />

kerstpakketten kunnen verkopen. Leuk om te geven,<br />

prachtig om te krijgen (en fantastisch om er uw Beemstermolen<br />

mee te ondersteunen). De voorverkoop start al op zaterdag 10<br />

december en de opbrengst komt geheel ten goede aan molen De<br />

Nachtegaal (Hobrederweg 4a, Middenbeemster).<br />

WWW.NACHTEGAALBEEMSTER.NL<br />

INFO@NACHTEGAALBEEMSTER.NL<br />

Het interview met de heer Finnema over de kleuterschool in<br />

Noordbeemster heeft heel wat reacties opgeleverd. Nog<br />

steeds. Vooral over de startdatum. Recentelijk kreeg ik een<br />

krantenartikel van Marianne overhandigd. Een artikel uit de<br />

rubriek ‘Beemster Bengel’ van Ernie van der Kleut. In dit artikel<br />

ligt de startdatum in 1947. Ouders uit de Noord staken de<br />

koppen bij elkaar om bij gebrek aan een kleuterschool aldaar<br />

een particuliere school te beginnen. Er was veel vraag naar. In<br />

het bestuur onder andere J. Tromp. vader van Marianne. Hij<br />

heeft dit 38 jaar als secretaris gedaan. Maar liefst 2<strong>50</strong><br />

aandelen van een tientje om het geheel te bekostigen waren<br />

zo weg. Belangstellenden konden ook donateur worden á<br />

f2,<strong>50</strong> per jaar. Emmie Klomp was de eerste kleuterleidster.<br />

Geheel onervaren met lesgeven en kleuters! Het lesgeld<br />

bedroeg zestig cent per week en bij meer kinderen uit één<br />

gezin tachtig cent. De school startte met 36 leerlingen.


PAGINA 56 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

PAGINA 57 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

Carolkoor<br />

kerk Beets<br />

Jongste<br />

lid<br />

WBSV<br />

Op 22 november dit<br />

jaar is Jaap Petrus<br />

Ludovicus Velzeboer<br />

geboren.<br />

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een gezond 2023 toe!<br />

In 2019 werd het Oude Meesters Carolkoor opgericht<br />

onder leiding van dirigent Joep van der Oord.<br />

Het koor reed destijds in een oude Amerikaanse<br />

schoolbus door de hele gemeente om het culturele<br />

seniorenproject Oude Meester te promoten. Op alle<br />

locaties zorgde dit voor een unieke Kerstsfeer met<br />

muziek, vuurkorven, glühwein en lekkers. In 2020 en<br />

2021 kon dit wegens Corona niet doorgaan. Maar nu<br />

keert het koor terug!<br />

Op zaterdag 17 december aanstaande trekt het Carolkoor weer<br />

door de emeente. Gehuld in kleren in Dickensstijl treedt het dan<br />

op voor senioren en iedereen die even wil genieten van de Kerstliederen<br />

in Edam, Volendam, Oosthuizen en Beets.<br />

Dirigent Joep van der Oord vertelt: ‘dit jaar ziet alles er weer<br />

goed uit. De repetities zijn begonnen en we hebben er heel veel<br />

zin in om ons programma weer ten gehore te brengen. Het<br />

repertoire bestaat uit Engelse carols zoals, Hark, Deck the Halls,<br />

Away in a Manger en Nederlands kerstliedjes.’<br />

Zoon van Mark en Margret Velzeboer-Konijn. Het kan bijna<br />

niet anders dan dat Jaap in navolging van zijn (groot)ouders,<br />

ooms en tantes ook gaat voetballen. Zij hebben bij WBSV<br />

hun sporen verdiend of zijn hier nog steeds actief. Opa Piet<br />

heeft hem meteen lid gemaakt van de voetbalvereniging uit<br />

Westbeemster. Uiteraard is Jaap, vernoemd naar zijn overgrootvader,<br />

daarmee het jongste lid!<br />

Lancering<br />

prijswinnend logo<br />

Arjen IJff<br />

Na een ronde door Edam, Volendam en Oosthuizen zal het slotoptreden<br />

van het koor rond 17:00 uur plaatsvinden in de Kerk<br />

van Beets, vergezeld van warme wijn en iets lekker erbij.<br />

Toegang gratis! Wil je ook komen kijken en genieten van de<br />

warme, gezellige Kerstsfeer?<br />

Dat kan, wees welkom, bijvoorbeeld in de Kerk van Beets.<br />

Route Carolkoor Zaterdag 17 december<br />

13:30 d’Ye, Edam<br />

14:00 de Friese Vlaak, Volendam<br />

15:00 de Gouwzee, Volendam<br />

16:00 de Zeevanck, Oosthuizen<br />

16:30 grote Kerk, Oosthuizen<br />

17:00 de Kerk van Beets<br />

<strong>Binnendijks</strong> vermeldde eerder dat Beemsterling<br />

Arjen IJff als winnaar uit de bus was gerold van de<br />

ontwerpwedstrijd logo Nederland Vietnam <strong>50</strong> jaar.<br />

Onderdeel van de prijs was om met een Nederlandse delegatie<br />

naar Vietnam af te reizen om daar het logo te lanceren.<br />

Op de foto dit moment. Liesje Schreinemacher, Minister voor<br />

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en<br />

Arjen IJff presenteren het officiële logo van NLVN<strong>50</strong>, <strong>50</strong> jaar<br />

diplomatieke relaties tussen Nederland en Vietnam 1973 –<br />

2023 in het Reunification Palace in Ho Chi Minh City.<br />

FOTO: NEDERLANDSE CONSULAAT


PAGINA 58 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

In december vieren we de 23-ste verjaardag van ons werelderfgoed Droogmakerij<br />

de Beemster.<br />

BEZOEKERSCENTRUM BEEMSTER<br />

We doen dit met ons Beemster grid advent -event . Iedere bezoeker aan het<br />

Bezoekerscentrum Beemster die iets komt kopen of een bestelling afhaalt,<br />

mag een vierkant van het Beemster grid openen voor een cadeautje. Wie<br />

weet krijg je de nieuwe Beemster Valery chips, Betje Wolff Museum entree<br />

met koffie & bonbon, heerlijke producten van Nicolaashoeve, Eerlijk &<br />

Heerlijk of Bij Moeders. Of de unieke Beemster kaaskerstbal!<br />

Welke prijzen<br />

kun je winnen?<br />

Beemster Valery chips (nieuw!)<br />

of aardappelen<br />

Nicolaashoeve walnoten,<br />

home-made jam of tulpenbollen<br />

Kaasboerderij Groot waardebon<br />

Eerlijk & Heerlijk perenappelstroop<br />

Fort Resort Beemster wellnessentree<br />

Beemster’s Trots pakket<br />

Twizy tour voor 3 uur<br />

Keyserklim toegang<br />

Beemster sokken<br />

Volg VISIT Beemster om te<br />

zien welke prijzen van BeemSTERREN<br />

& Parels er nog meer bij komen!<br />

PAGINA 59 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

Folklore<br />

dansgroep Purmerend<br />

Wij sluiten het semester feestelijk af met een kerstinstuif met<br />

internationale dansen. En natuurlijk is er gelegenheid om<br />

gezellig bij te praten onder het genot van een hapje en een<br />

drankje. Iedereen is welkom, de dansen zijn voor alle niveaus.<br />

Locatie: Wijkplein Where, Triton 73, 1443 BM Purmerend.<br />

Dansleiding:<br />

Woensdagavond 21 december 19.30-22.00 uur): Sara Damen<br />

Vrijdagmiddag 23 december 13.30-16.00 uur: Valesca Koenen<br />

Niet-leden betalen €5,- entree. Aanmelding vooraf is niet nodig.<br />

Dans ook eens mee bij FDP: kijk op www.folkloredans.nl. Facebook:<br />

www.facebook.com/folkloredans.<br />

Informatie: 06 - 37 54 47 18 - Thea Okhuijsen<br />

Buurtvereniging<br />

Noordbeemster<br />

schaatst in Hoorn<br />

Harmonie brengt<br />

toeschouwers in<br />

kerstsfeer<br />

Op zondagmiddag 11 december stroomde het publiek binnen<br />

in de Keyserkerk. Buiten was het waterkoud, binnen stond een<br />

prachtige, ‘warm versierde’ kerstboom. Geen plekje werd<br />

onbezet. In haar openingswoord memoreerde Anneke de<br />

Goede drie leden: Ada de Hart, Adrie Klok en Joris Ruijter. Aan<br />

hen werd het concert opgedragen. Zangvereniging Harmonie<br />

liet het publiek genieten van verschillende stukken. Solisten<br />

Fransje Christiaanse, Christine Dragt, Femke Leek, Monique<br />

Schoorl en Bram Thijssen wisselden de koorzang af en het<br />

Leegwater orkest begeleidde de zang. Dirigent Gerard Leegwater<br />

had alles strak in de hand. Aan het eind van het concert<br />

klonk een langdurig, welgemeend applaus. Het publiek was<br />

helemaal in de kerstsfeer gebracht.<br />

CAROLIEN<br />

Houd Facebook en Instagram van VISIT Beemster in de gaten om te zien<br />

welke prijzen van onze BeemSTERREN & Parels je nog meer kunt winnen.<br />

De actie geldt t/m 24 december. Je kunt bij het Bezoekerscentrum Beemster<br />

langskomen op zaterdag 17 en 24 december van 11.00 tot 15.00 uur. Dus<br />

maak je bestelling op onze webshop en haal het af of kom spontaan langs bij<br />

het Bezoekerscentrum voor een leuke aankoop. Je hebt altijd prijs!<br />

Openingstijden<br />

Iedere zaterdag geopend van 11.00 tot<br />

15.00 uur. Daarom is onze webshop is<br />

altijd open! www.visitbeemster.nl/shop<br />

Bestellingen kunnen op zaterdag<br />

worden opgehaald of op afspraak.<br />

Bezorgen is ook mogelijk.<br />

LEZERSFOTO<br />

TEAM VISIT BEEMSTER EN DE<br />

GASTHEREN & GASTVROUWEN VAN<br />

BEZOEKERSCENTRUM BEEMSTER<br />

WENSEN JE FIJNE FEESTDAGEN &<br />

EEN GEZOND EN GELUKKIG 2023!<br />

WWW.VISITBEEMSTER.NL<br />

De buurtvereniging Noordbeemster heeft zondag 27<br />

november een gezellig schaatsuitje georganiseerd<br />

maar de kunstijsbaan in Hoorn.<br />

Maar liefst 30 leden gingen mee. Waaronder 14 kinderen. Twee<br />

uurtjes schaatsen en tussendoor lekker bijkletsen. Natuurlijk<br />

mocht de warme chocolademelk of koffie, voor de liefhebbers<br />

met een flinke dot slagroom, niet ontbreken. Inclusief speculaas.<br />

Hoe winters kun je het hebben!<br />

BESTUUR BUURTVERENIGING NOORDBEEMSTER<br />

Fotoimpressie gemaakt door Dirk Ernsting uit<br />

Middenbeemster tijdens één van de optredens<br />

in cultureel centrum “Onder de linden”.


PAGINA 60 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

PAGINA 61 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

Fijne feestdagen<br />

en een gezond 2023<br />

Podologie Beemster<br />

H. van Randwijklaan18<br />

Medisch pedicure Stina<br />

Zwaansvliet 19<br />

Afspraak 0640743743<br />

www.podologiebeemster.nl<br />

www.schoonheidssalonstina.nl<br />

STINA WENST U<br />

GEZELLIGE FEESTDAGEN<br />

Zondag 18 december<br />

Doopsgezinde Vermaning in Middelie!!!:<br />

Om 19.30 uur! `Kerst met een glimlach` Dienst met voorganger<br />

Zr. C. Laros , organist D. Schuijtemaker en met koor `Samen`<br />

uit Spierdijk olv. Margreth Koning<br />

Protestante Gemeente Beemster:<br />

Om 10.00 uur “Keyserkerk” Dienst in het teken van “Kleine<br />

Kerst” en tevens een doopdienst met voorganger Ds. Nico<br />

Schroevers, Beemster Carol Singers o.l.v. Daphne Becka, solozang:<br />

Femke Leek<br />

Joannes De Doper. Koetshuis.<br />

Om 10.00 uur Viering met voorganger Mariusz Momot<br />

Vrijdag 23 december<br />

Om 19.00 uur Kinderkerst in de Keyser met het kerstspel<br />

“De Nieuwe Ster”<br />

Zondag 1 januari<br />

Protestante Gemeente Beemster:<br />

Om 10.30 uur Drie Koningen in de Keyser. Dienst in het teken<br />

van de start van 400 jaar Keyserkerk, met voorganger Ds. Nico<br />

Schroevers en met solisten en instrumentalisten.<br />

RK Joannes De Doper:<br />

Om 10.00 uur viering met voorganger Luis weel en het herenkoor<br />

zingt<br />

Zondag 8 januari<br />

Protestante Gemeente Beemster:<br />

Om 10.00 uur in de Z-INN KAPEL, Dienst met voorganger Lidy<br />

Schutte.<br />

RK Joannes De Doper:<br />

Geen Dienst, zie de regioviering Purmerend<br />

Informatie bestellen en reserveren:<br />

www.restaurant-1612.nl of 0299-633725<br />

Wij wensen iedereen fijne feestdagen!<br />

Rustenhoven 2<br />

Hendrickus de Goedeweg 16<br />

1462 MX Middenbeemster<br />

06 27 05 68 <strong>49</strong><br />

www.vtzonwering.nl<br />

Zaterdag 24 december<br />

Protestante Gemeente Beemster:<br />

Vanaf 21.30 uur “Keyserkerk” kerstsamenzang met daaropvolgend<br />

om 22.00 uur Kerstnacht in de Keyser, met voorganger<br />

Ds Nico Schroevers, muzikale medewerking van het NH Selectiekoor<br />

o.l.v. Jan Maarten Koeman, Femke Leek, solozang, Gert<br />

Jan Mostert, orgel en Ruud Ootes, trompet<br />

Joannes De Doper:<br />

21.00 uur Nachtmis met voorganger Luis Weel en zang van<br />

het Gelegenheidskoor.<br />

Zondag 1ste Kerstdag 25 december<br />

Doopsgezinde Vermaning in Middelie!<br />

Om 09.45 uur Kerstviering met voorganger Zr. C. Laros<br />

Protestante Gemeente Beemster:<br />

Om 10.30 uur Kerstmorgen in de Keyser, dienst met Ds. Nico<br />

Schroevers, muzikale mederwerking van het Beemster Projectkoor<br />

o.l.v. Margreet Drijver, solozang van Femke Leek<br />

RK Joannes De Doper:<br />

Om 10.00 uur viering met voorganger Luis weel en zang van<br />

het Herenkoor.<br />

Nicolaaskerk<br />

Zaterdag 17 december<br />

12.00 uur Eucharistische Familieviering Pastoor Marcelo Salão<br />

Rocha<br />

Zondag 18 december<br />

10.00 uur Eucharistieviering; padre Luis Weel<br />

Zaterdag 24 december<br />

18.00 uur Kerstgezinsviering; Pastoor Marcelo Salão Rocha<br />

Zaterdag 24 december:<br />

20.00 uur Eucharistieviering; Pastoor Marcelo Salão Rocha<br />

(Kerstavond) ; mmv Pauluskoor<br />

Zaterdagavond 24 december:<br />

22.00 uur Eucharistieviering; Pastor Jan Duin; mmv Ars Musica<br />

Zondag 25 december:<br />

10.00 uur Eucharistieviering; Pastoor Marcel Salão Rocha; (eerste<br />

Kerstdag); mmv het Pauluskoor<br />

Maandag 26 december:<br />

10.00 uur Eucharistieviering; Pastoor Marcelo Salão Rocha;<br />

(tweede Kerstdag); REGIOviering mmv duo Cantors<br />

Zaterdag 31 december:<br />

19.00 uur Oudejaarsviering in Schermerhorn verzorgd door<br />

Parochianen (DOP)<br />

Zondag 01 januari:<br />

10.00 uur Eucharistieviering; Pastor Jan Duin; mmv samenzang.<br />

Zaterdag 07 januari:<br />

geen dienst<br />

Zondag 08 januari:<br />

10.00 Eucharistieviering; Pastoor Marcelo Salão Rocha; (REGIOviing);<br />

mmv alle (!) koren. Aansluitend : Nieuwsjaar-receptie.


PAGINA 62 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

PAGINA 63 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

SONNET<br />

DE NACHT IS BLAUW EN STIL ALS NOOIT TE VOREN,<br />

de grote wereld is heel even één.<br />

De eerste klokken laten zich al horen,<br />

een nachtegaal zingt er sereen doorheen.<br />

Colofon<br />

De aarde rust onder een sneeuwen deken,<br />

De tarwe is dit jaar op tijd geoogst,<br />

en wordt tot brood, gedeeld als vredesteken.<br />

Het lijkt wel kerstmis - op het eerste oog.<br />

Was het maar zo, - denk ik vandaag weer even.<br />

Was er maar geen Herodes zo vilein,<br />

dat hij ombrengt die lijden voor nieuw leven,<br />

onmens, door wie haast alle hoop verdwijnt.<br />

Dan zingt een stem, door vrezen heen en beven:<br />

dat ondanks een tiran het kerst zal zijn.<br />

HET BLAD WORDT TWEEWEKELIJKS IN HET WEEKEND,<br />

HUIS AAN HUIS, IN DE BEEMSTER VERSPREID.<br />

WEBSITE www.binnendijks.nu<br />

AANLEVEREN KOPIJ EN ADVERTENTIES<br />

Voor de volgende uitgave:<br />

Uiterlijk voor vrijdag 12:00 uur.<br />

ADVERTENTIES<br />

Peter Leek. 0299 - 690233 of 06 - 830 8<strong>50</strong> 81<br />

e-mail: advertentie@binnendijks.nu<br />

Tarieven op aanvraag. Minimum € 17,20 per advertentie.<br />

Voor vaste adverteerders gelden lagere tarieven.<br />

(EIND)REDACTIE<br />

Geert Heikens & Carolien van den Berg, e-mail: redactie@binnendijks.nu<br />

SECRETARIAAT<br />

E-mail: secretariaat@binnendijks.nu<br />

VERSPREIDING<br />

Rodi - Grotendorst 14 - 1721 CW Broek op Langedijk.<br />

Telefoon 0226-331020.<br />

BEZORGKLACHTEN<br />

Via website www.binnendijks.nu, tabblad ‘contact’.<br />

Telefonisch bij Rodi, 0226-331020.<br />

www.Rodimedia.nl/contact/bezorgklacht<br />

BANKRELATIES<br />

ING-bank rekeningnummer NL96 INGB 0003 771883.<br />

Rabobank rekeningnummer NL44RABO0356919978.<br />

VORMGEVING<br />

IK vormgeving & dtp - Kerkweg 11 - 1906 AT Limmen.<br />

PRODUCTIE<br />

Rijser Grafische Communicatie - Netwerk 126 - 1446 WR Purmerend.<br />

OPLAGE: <strong>50</strong>00 exemplaren<br />

Jan Duin<br />

Copyright Niets in deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt<br />

door middel van druk, fotocopie, microfilm of op enige andere wijze zonder schriftelijke<br />

toestemming van de uitgever.<br />

VERSCHIJNINGSDATA BINNENDIJKS 2023<br />

Onderstaand een overzicht van de data waarop de<br />

papieren versie van <strong>Binnendijks</strong> uitkomt. Tussen haakjes de<br />

datum waarop de kopij uiterlijk binnen moet zijn. Eerder<br />

opsturen in die week is altijd mogelijk. Heeft u een activiteit<br />

in het weekend na de deadline? Laat het ons (vooraf)<br />

weten. Dan gaan we proberen deze informatie alsnog in de<br />

papieren versie te krijgen. We reserveren hiervoor indien<br />

mogelijk ruimte.<br />

We werken met twee eindredacteuren. Het is daarom<br />

belangrijk dat kopij uitsluitend opgestuurd wordt naar<br />

redactie@binnendijks.nu. Voor het versturen van advertenties:<br />

advertentie@binnendijks.nu.<br />

Naast de papieren versie is het ook mogelijk om gebruik te<br />

maken van de site: www.binnendijks.nu.<br />

(71e jaargang)<br />

Uitkomend weekend Deadline voor 12.00 uur<br />

13 januari 07 januari<br />

27 januari 21 januari<br />

10 februari 04 februari<br />

24 februari 18 februari<br />

10 maart 04 maart<br />

24 maart 18 maart<br />

07 april 01 april<br />

21 april 15 april<br />

05 mei 29 april<br />

19 mei 13 mei<br />

02 juni 27 mei<br />

16 juni 10 juni<br />

30 juni 24 juni<br />

14 juli 08 juli = zomernummer<br />

11 augustus 5 augustus<br />

25 augustus 19 augustus<br />

08 september 02 september<br />

22 september 16 september<br />

06 oktober 30 september<br />

20 oktober 14 oktober<br />

03 november 28 oktober<br />

17 november 11 november<br />

01 december 25 november<br />

15 december 09 december = winternummer<br />

Huisartsenpost Waterland<br />

Bij spoedgevallen bellen 's avonds en 's nachts (17.00 – 8.00<br />

uur) in het weekend en op feestdagen 0299 - 313 233<br />

Alarmnummer 1-1-2<br />

INFORMATIERUBRIEK<br />

AED, Stichting “Beemster Hart Safe” secretariaat: Tobias de Coenestraat<br />

2, 1462 KR Middenbeemster, 0299-683988<br />

Buurthuis Zuidoost voor sport, spel, cursussen, workshops, exposities,<br />

zalenverhuur enz. Middenpad 2, 1461 BW Beemster, tel. 0299-427661,<br />

e-mail: info@buurthuiszuidoostbeemster.nl, website: www.buurthuiszuidoostbeemster.nl,<br />

facebook: Wijkcentrum Zuidoostbeemster.<br />

Carla Bleesing uitvaartbegeleiding verzorgt en begeleidt uitvaarten<br />

op de haar zo kenmerkende wijze: persoonlijk, warm en liefdevol.<br />

Ongeacht óf en waar u verzekerd bent. Bel bij overlijden of voor een<br />

uitvaartwensengesprek met 06 1933 6162.<br />

Cultureel Centrum Onder de Linden Voor cabaret, muziek,<br />

kindervoorstellingen, verhuur en nog meer. Middenweg 1<strong>50</strong>.<br />

www.onderdelindenbeemster.nl.<br />

Dierenarts Purmerend, moderne zorg voor uw huisdier. Consulten en<br />

behandelingen volgens afspraak (0299) 42 10 00. 24 uur per dag voor<br />

spoedeisende zaken bereikbaar. Kleine huisdieren: Kraggeveenstraat 5<br />

Purmerend en voor Paarden: Middenweg 82 Middenbeemster. www.<br />

dierenartspurmerend.nl.<br />

Droomkracht Lifecoaching: oude patronen doorbreken, energieker<br />

leven, gelukkiger leven, wezenlijke verandering, Polderweg 3 Purmerend.<br />

info@thirza.nu, www.thirza.nu, 06.58878588<br />

De Zorgcirkel Voor informatie Thuiszorg, huishoudelijke zorg (WMO),<br />

dagactiviteiten en opname kunt u contact opnemen met de receptie van<br />

Zorgcirkel Mieuwijdt T 088-5591100<br />

Evean Voor al uw thuiszorg. Tel. 0900 98 97<br />

Fysiotherapie, Sportfysiotherapie, Manuele therapie, Bekkenfysioherapie<br />

en Training. Kernpraktijken Fysiotherapie Beemster. T.<br />

de Coenestraat 2, 1462 KR, Middenbeemster, Telefoon (0299)683988 en<br />

Zuiderhof Zuidoost Beemster (0299)471597. www.kernpraktijken.nl, fysiotherapiebeemster@kernpraktijken.nl<br />

Fysiotherapie, medisch fit, sportmassage, trainings begeleiding<br />

PHYSICALL, Sportcentrum De Kloek, Insulindeweg 11, 1462 MJ Middenbeemster,<br />

telefoon (0299) 683065, fax (0299) 683271, email: physicallfysiotherapie@gmail.com<br />

Geldzorgen? - Samen lukt ‘t! SchuldHulpMaatje helpt met deskundige<br />

vrijwilligers. Er zijn geen kosten aan verbonden. Contact: 06 - 82079510<br />

www.shmpurmerend.nl<br />

Hospice Thuis van Leeghwater: een sfeervol huis voor mensen in de<br />

laatste fase van hun leven. Samen met verpleegkundigen en opgeleide vrijwilligers<br />

bieden wij 24-uurs zorg. Ook bieden wij hulp in de thuissituatie. Meer<br />

informatie via 0299 – 682020 of info@hospiceleeghwater.nl. Prins Mauritsstraat<br />

4, 1462 JJ Middenbeemster, www.hospiceleeghwater.nl.<br />

Bezoekerscentrum Beemster Middenweg 185, 1462 ZG Middenbeemster,<br />

telefoon: 0299 621826, e-mail: info@visitbeemster.nl www.<br />

visitbeemster.nl<br />

Maaltijdservice 55+ Aanvragen bij De Zorgcirkel via receptie Zorgcirkel<br />

Mieuwijdt, T 088-5591100<br />

Makelaardij Kocken Makelaardij OG B.V., Plantsoengracht 1, 1441 DE<br />

Purmerend, telefoon (0299) 42 88 88.<br />

Notariskantoor Mr. Drs. P.J. Rietbergen, notaris, Zuiderpad 82/ hoek<br />

Ompad, 1461 BV ZOBeemster, telefoon (0299) 42 70 51. Postadres: Postbus<br />

179, 1440 AD Purmerend.<br />

Pianopraktijk Beemster Pianoles voor kinderen en volwassenen,tel.<br />

0616116203, email: hle.appelo@ziggo.nl<br />

Praktijk voor orthomoleculaire en epigenetische therapie<br />

Middenbeemster tel: 0299 690712<br />

Podologie Beemster en medisch pedicure praktijk Stina. Podologie<br />

Beemster: H.M. van Randwijklaan 18. Medisch pedicure praktijk:<br />

Zwaansvliet 19. Telefoonnummer: 0640743743<br />

Voetverzorging en Podologie Gerard Rein Kistemaker Wijksteunpunt<br />

Middelwijck, Prinses Beatrixpark 54 in Middenbeemster 06 25 <strong>49</strong> 69 59<br />

Tromp Garantiemakelaars, Middenweg 152, 1462 HL Midden-beemster,<br />

tel. 0299-683769, e-mail tromp@garantiemakelaars.nl.<br />

WMO-loket Gemeentehuis is dagelijks van 09.00-15.00 uur en op<br />

vrijdag van 09.00-12.00 uur te bereiken, telefoonnummer (0299) 452 555.<br />

U kunt ook mailen naar; loketwmo@purmerend.nl.<br />

WonenPlus (RSWP) Beemster WonenPlus biedt praktische diensten<br />

en persoonlijke ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken, mensen<br />

met een beperking en mantelzorgers, door consulenten en vrijwilligers.<br />

Kometenstraat 6B, 1443 BA Purmerend. Bereikbaar van maandag t/m<br />

vrijdag 0299-426364.<br />

Zangvereniging Harmonie repeteert elke dinsdagavond van 20.00<br />

tot 22.00 uur in de Beemster Keyser/foyer. Zingen is gezond! Interesse?<br />

Bel met Carla Bleesing 06-37479301 of Anneke Goede 06-43461839.<br />

Kijk voor meer informatie op www.zangverenigingharmonie.nl<br />

Zang studio Daphne Beemster! mail: daphne.zing@gmail.com,<br />

tel:0629182001, www.zangstudiodaphne.com Laat je stem horen!<br />

Zonnebloem Afdeling Beemster, Bets de Ridder 0299-683203


advertentie Rijser, zelf invoegen

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!