16.12.2022 Views

Binnendijks 2022 49-50

Binnendijks van 16 december 2022

Binnendijks van 16 december 2022

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PAGINA 10 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

PAGINA 11 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

Onder de Linden<br />

Kerstspecial<br />

Vervolg pag. 9 è De tocht is altijd doorgegaan.<br />

Een keertje heeft de oude brandweerauto<br />

gediend als alternatief vervoermiddel.<br />

Het was toen zo glad. Een andere keer was<br />

er voor de zekerheid een bus achter de<br />

hand. Jeanine: “We hadden uiteenlopende<br />

weersomstandigheden. Ik was een keer<br />

hoofdpiet en moest me regelmatig warmen<br />

onder de tabberd van de heiligman“. Door<br />

corona is de tocht recentelijk voor de eerste<br />

keer geannuleerd. Op last van de veiligheidsregio.<br />

De tocht is ruim 7 kilometer lang.<br />

Dat is wel zo’n beetje het maximum. Maar<br />

in de loop der jaren is het dorp enorm<br />

gegroeid. Dat betekent dat er minder straten<br />

aangedaan kunnen worden. En dat pieten<br />

meer moeten lopen.<br />

Ferry: “Het zou mooi zijn als de samenwerking<br />

met de scholen en comités van<br />

de andere kernen nog hechter kan<br />

worden. Waardoor verhalen en karakters<br />

beter uitgewisseld kunnen worden.<br />

Omdat de drie kernen op andere<br />

momenten bezoek ontvangen, is het ook<br />

mogelijk om meer gezamenlijk te doen”.<br />

De laatste jaren is het aantal uitdagingen,<br />

zoals ze het zelf formuleren, gegroeid. Het<br />

werd steeds lastiger om vast te blijven<br />

houden aan de uitgangspunten waar ze al<br />

die jaren in geloofden en motivatie uit<br />

putten. Al veertig jaar lang. Dus besloten ze<br />

vorig jaar om collectief ‘de sintstaf’ over te<br />

dragen aan een volgende ploeg. Dat had<br />

wel wat voeten in aarde. Maar nu is er dan<br />

toch een team opgestaan. Deze heeft ook<br />

al een tijdje meegedraaid en kan hopelijk<br />

met net zoveel enthousiasme aan de slag.<br />

‘Vol verwachting klopt mijn hart...’<br />

GEERT<br />

WOENSDAG 30 NOVEMBER:<br />

Traditiegetrouw beklommen Sint<br />

en Piet het trappenhuis van het<br />

voormalige klooster in Westbeemster<br />

om een 'aubade' af te nemen.<br />

Op vrijdag 23 december leidt Onder de Linden de kerst in met jouw<br />

creativiteit! Op deze avond mag je op het podium laten zien waar je blij<br />

van wordt.... in kerstsfeer!<br />

Swingend en zingend de kerst in<br />

Dus lijkt het jou leuk om een mooi kerstverhaal te vertellen, jouw<br />

beste kerst-ballen verdwijntruc te laten zien of de meest swingende<br />

kerstnummers te spelen? Geef je dan op, individueel of als groep, door<br />

een mail te sturen naar info@onderdelindenbeemster.nl<br />

Zonder publiek is er geen feest, dus komt allen! (Alle leeftijden zijn welkom).<br />

Je kan je ook opgeven via: info@onderdelindenbeemster.nl<br />

Graag zien wij jou als deelnemer of gast tegemoet!<br />

Wij zijn een theater van NIX18 dus neem je ID mee!<br />

Aanvang: 20.30 uur. Gratis toegang<br />

De leerlingen van de Lourdesschool<br />

zongen uit volle borst het hele traditionele<br />

Nederlandse sint repertoire. Daarna<br />

vond piet nog even tijd om langs alle<br />

klassen te gaan.<br />

FOTOGRAFIE: GEERT<br />

Actuele info:<br />

WWW.ONDERDELINDENBEEMSTER.NL<br />

Middenweg 1<strong>50</strong> (Marktplein), Middenbeemster<br />

ZONDAG 4 DECEMBER:<br />

Sinterklaas en een gevolg van maar liefst zeventig pieten<br />

bezoeken Zuidoostbeemster. Een bonte stoet volgwagens<br />

rijden gedurende een groot deel van de dag door het dorp.<br />

Enthousiasme alom.<br />

FOTOGRAFIE GEERT

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!