16.12.2022 Views

Binnendijks 2022 49-50

Binnendijks van 16 december 2022

Binnendijks van 16 december 2022

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PAGINA 6 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

PAGINA 7 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

Agrarisch Loonbedrijf<br />

Brouwer-Zijp Westbeemster<br />

De zwagers<br />

poseren voor de<br />

twee gras- en<br />

maishakselaars.<br />

“Wij wensen iedereen Warme Gezellige<br />

Feestdagen en een Gezond 2023 !<br />

We cover all our nuts, fruits, cereals, with<br />

high quality milk, dark, white chocolate<br />

wenst u prettige feestdagen<br />

Insulindeweg 29, 1462 MJ Middenbeemster NL<br />

Na een jarenlange vertraging is de<br />

toestemming voor de bouw van<br />

een schuur (1728 m2) voor opslag<br />

van het materieel en een werkplaats<br />

annex kantoor en kantine<br />

(312 mtr2) dit jaar eindelijk binnen.<br />

Reden om even te buurten.<br />

Marco Brouwer en Nils Zijp zijn al jaren<br />

compagnons van het gelijknamige bedrijf<br />

aan de Jisperweg in Westbeemster. Bijna<br />

veertien jaar geleden (2009) klein<br />

begonnen met de overname van het agrarische<br />

gedeelte van een loonbedrijf in<br />

Purmerland. Omdat ze hun toekomst<br />

vooral zien in het agrarisch werk, willen ze<br />

zich meer concentreren op opdrachten in<br />

de Beemster. Daarom hebben ze bijna<br />

negen jaar geleden het ‘spul’ van Boottrans<br />

aan de Jisperweg gekocht. Waar de<br />

twee families nu samen de stolp delen.<br />

Ellen is daarbij de verbindende schakel.<br />

Getrouwd met Marco en zuster van Nils. Zij<br />

doet voor het bedrijf de boekhouding. De<br />

bestemmingsplanwijziging (van transport<br />

naar agrarisch hulpbedrijf) en toestemming<br />

om een opslagschuur en werkplaats<br />

annex kantine en kantoorruimte te mogen<br />

bouwen heeft in hun ogen door vooral<br />

bureaucratische rompslomp veel te lang<br />

geduurd. Na acht jaar was het begin dit<br />

jaar eindelijk zover. Met de inzet van acht<br />

man, waarvan vier eigen personeel, stond<br />

de grote loods binnen twee weken. De<br />

afbouw is in eigen beheer voltooid. Net op<br />

tijd want februari dit jaar hebben ze ook<br />

het agrarisch gedeelte van loonbedrijf<br />

Kramer uit Noordbeemster overgenomen.<br />

Binnenkort starten ze met de sloop van de<br />

huidige opstal en komt er een goed geoutilleerde<br />

werkplaats annex kantine/<br />

kantoor. Boeren, akkerbouwers en veetelers,<br />

kunnen het bedrijf inschakelen om<br />

gespecialiseerde klussen uit te voeren.<br />

Zodat ze zelf niet hoeven te investeren in<br />

duur en seizoensgebonden materieel en<br />

menskracht. Mesten, maaien, grassen,<br />

hakselen. Noem maar op. Het hele jaar<br />

kent piekmomenten. Vooral als er slecht<br />

weer dreigt. Dan wordt er flink door gebuffeld.<br />

Ook tot ’s avonds laat. Want iedereen<br />

wil zijn spul droog binnen hebben. Vroeger<br />

waren de bewoners veel meer ingesteld op<br />

de overlast die dat soms tijdelijk met zich<br />

meebracht. Over gladheid gesproken.<br />

Sinds een paar jaar is er een nieuwe tak<br />

van sport bijgekomen: gladheidsbestrijding.<br />

In opdracht van Rijkswaterstaat. In<br />

de Beemster maar ook de helft van de<br />

Schermer en een klein stukje Waterland.<br />

Ook hier weer de piekmomenten want<br />

binnen een uur na de melding moeten ze<br />

paraat zijn. Een strenge winter met veel<br />

winterse neerslag betekent een welkome<br />

aanvulling op het inkomen. Ook hiervoor<br />

hebben ze, behoudens de strooiers, eigen<br />

materieel. Het bedrijf omvat negen<br />

mensen. Inclusief Ellen en de beide<br />

compagnons. In de drukkere periodes kan<br />

dat oplopen tot wel 18 mensen op een<br />

dag. Het loonbedrijf is nog steeds een<br />

mannenbolwerk met een sterke dynamiek<br />

van saamhorigheid. Geen kantoorurenmentaliteit.<br />

Als een klus geklaard moet<br />

worden, gaan ze er allemaal vol voor. Deze<br />

sfeer proef ik ook als we na afloop van het<br />

interview met zijn allen aan de koffie gaan.<br />

Er is een taart als dank voor het vlottrekken<br />

van een vrachtwagen. Even tussen de<br />

bedrijven door.<br />

Alsof deze werkzaamheden nog niet<br />

genoeg zijn, hebben ze ook weer een<br />

grote voorraad (Nordmann) kerstbomen<br />

ingekocht. Dus als u nog een fikse boom<br />

zoekt...<br />

GEERT

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!