16.12.2022 Views

Binnendijks 2022 49-50

Binnendijks van 16 december 2022

Binnendijks van 16 december 2022

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

PAGINA 48 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

Het personeel van<br />

PAGINA <strong>49</strong> BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

Lezing Biologische<br />

bloemenkwekerij<br />

“Op Beemster klei”<br />

BIJZONDERE VERSIERING<br />

Wenst u allen….<br />

Kerstkaarsen voor Oekraïne, dit jaar zijn er n.a.v de vraag<br />

vanuit Stichting Caritas Ukraine Holland om kaarsen veel<br />

reacties gekomen uit de Beemster. Deze kerstkaarsen voor<br />

kinderen geven in Oekraïne licht. Fijn dat zoveel Beemsterlingen<br />

licht naar Oekraïne brachten.<br />

DANIELLA ERNSTING<br />

Vrijdag 20 januari 20.30 (20.00 inloop): duurzaamheidscafé.<br />

Julian Langelaan van Biologische Bloemenkwekerij ‘Op Beemster<br />

Klei’geeft een lezing over biologisch geteelde bloemen. Cultureel<br />

centrum “Onder de linden” Middenbeemster. Vrij toegang.<br />

BV Het land<br />

van Westerhem<br />

www.twint.nl<br />

Bedroefd en dankbaar nemen wij afscheid van<br />

onze vader, opa en overgrootopa<br />

Martin Noome<br />

Tin<br />

echtgenoot van Coos Noome-Schagen †<br />

* 9 december 1933 - Beemster - † 9 december <strong>2022</strong><br />

Ineke en Chris<br />

Nelleke en Simon<br />

Mart en Marie-Christine<br />

Sijbrand en Anouk<br />

Carolien en Mark<br />

Kleinkinderen en achterkleinkinderen<br />

Correspondentieadres: Pr. Beatrixpark 27, 1462 JB Middenbeemster<br />

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op donderdag<br />

15 december tussen 18.30 en 20.30 uur in De Keyserkerk,<br />

Middenweg 148 in Middenbeemster.<br />

De uitvaart vindt in besloten kring plaats.<br />

Buurtvereniging “Het land van Westerhem” verzorgt kerstlicht<br />

tussen de Nachtegaalstraat/Westerhem. Technische/handige buurtgenoten<br />

gaan met guur weer aan de slag. Om voor voorbijgangers/<br />

bewoners sfeervolle verlichting rond de bomen tussen beide straten<br />

aan te leggen. Op de foto rechts Cor Slot en links Nick Koppens.<br />

DANIELLA

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!