16.12.2022 Views

Binnendijks 2022 49-50

Binnendijks van 16 december 2022

Binnendijks van 16 december 2022

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PAGINA 36 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

PAGINA 37 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

Soos Westbeemster<br />

Klaverjassen 1 december<br />

1 Nel Braak 5471<br />

2 Jan Vollebregt <strong>49</strong>86<br />

3 Cor Groot <strong>49</strong>54<br />

Troostprijs: Tiny Duin 3920<br />

Middelwijck:<br />

uitslag 2 december<br />

1 Nel Meijer 5512<br />

2 Tiny Bakker 5447<br />

3 Suzan Koops 5422<br />

Laagste Wil Bron 3881<br />

uitslag 9 december<br />

1 Thea Talens 5864<br />

2 Janna Doets 5215<br />

3 Gerard van de Nes 5128<br />

Laagste Sjaan Scheringa 3653<br />

Jeugd<br />

sportpas<br />

Ben je op zoek naar een sport of<br />

wil je graag een paar keer een<br />

sport uitproberen bij een sportaanbieder,<br />

zodat je erachter kunt<br />

komen of deze sport geschikt voor<br />

je is om mee door te gaan?<br />

Via de JeugdSportPas kan je uit bijna alle<br />

sporten in en om Purmerend kiezen<br />

zonder dat je direct lid moet worden of<br />

materialen moet aanschaffen. Je maakt<br />

kennis met de lesgever, je ontdekt de sfeer<br />

bij een club en leert andere kinderen<br />

kennen. De JeugdSportPas is voor alle<br />

leerlingen van groep 1 t/m 8.<br />

Aanmelden kan vanaf half september<br />

2021 via www.sportpas.nl/purmerend. Bij<br />

vragen of voor meer informatie kun je<br />

mailen naar jeugdsportpas@spurd.nl.<br />

Oude <strong>Binnendijks</strong><br />

kunt u terug vinden op<br />

www.binnendijks.nu<br />

Vast voetbalmoment<br />

voor jongeren13+<br />

Na 2 geslaagde voetbaltoernooien voor jongeren in Middenbeemster, organiseren<br />

wij in samenwerking met de BeeJee elke laatste vrijdag van de maand van 19.30 -<br />

21.30 voetbal voor de jongeren 13+ in de gymzaal van de Blauwe Morgenster. We<br />

starten vrijdag 30 december, iedereen van 13 - 21 is welkom om te komen voetballen<br />

met ons, aan melden is niet nodig.<br />

Computer Vereniging<br />

Waterland<br />

Een OUTLOOK-, GMX-, of GMAIL e-mailadres aanmaken? Computer Vereniging<br />

Waterland geeft in een presentatie uitleg over het belang én nut van zo’n provideronafhankelijk<br />

e-mailadres. Op zaterdag 17 december om 13.00 uur in de Taborkerk,<br />

ingang Maasstraat 2, 1442 RV Purmerend. Entree € 5,-- (voor leden gratis). Kijk ook<br />

eens op onze website www.cvwonline.net.<br />

Folklore Dansgroep<br />

Purmerend<br />

Volksdansvereniging FDP sluit het seizoen feestelijk af met de<br />

volgende kerstinstuiven met internationale dansen: woensdagavond<br />

21 december 19.30-22.00 uur o.l.v. Sara Damen, vrijdagmiddag<br />

23 december 13.30-16.00 uur o.l.v. Valesca Koenen. Er is ook<br />

gelegenheid om gezellig bij te praten onder het genot van een<br />

hapje en een drankje. De dansen zijn voor alle niveaus. Niet-leden<br />

betalen € 5,00 entree. Aanmelding vooraf is niet nodig. Kijk voor<br />

meer informatie op www.folkloredans.nl<br />

Mobiele bereikbaarheid<br />

in de Beemster<br />

Al geruime tijd bereiken mij klachten over de kwaliteit van het mobiel telefoonverkeer<br />

in de Beemster. Ik heb hier over onlangs een vraag gesteld aan het college van<br />

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Purmerend. Deze stelden hier pas<br />

iets aan te kunnen gaan doen als zij hierover klachten zouden ontvangen. Ik roep u<br />

nu dan ook op om uw klachten in deze te melden bij de gemeente Purmerend.<br />

Vermeld u dan alstublieft in uw klachten uw mobiele provider en huisadres. Uw<br />

klachten kan u adresseren aan: E-mail: info@purmerend.nl. Ook kan u een briefje<br />

sturen aan: Gemeente Purmerend, postbus 15, 1440 AA Purmerend. Zend u klachten<br />

in, opdat er dan mogelijk snel iets kan gaan verbeteren in het mobiel telefoonverkeer<br />

in de Beemster!<br />

PIET VAN HUIZEN RAADSCOMMISSIELID GROENLINKS

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!