16.12.2022 Views

Binnendijks 2022 49-50

Binnendijks van 16 december 2022

Binnendijks van 16 december 2022

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PAGINA 38 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

PAGINA 39 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

BIJZONDERE VERSIERING<br />

Fijne feestdagen en een gezond 2023<br />

Kwaliteit & betrouwbaarheid<br />

Bamestraweg 7<br />

1462 VM Middenbeemster<br />

0299 68 34 63<br />

CachetBouwbedrijf.nl<br />

Fairtrade<br />

rondom<br />

Wereldwinkel<br />

De Wereldwinkel Purmerend organiseert zaterdag<br />

17 december weer een fairtrade markt. De eerste<br />

markt tijdens het jubileumfeest van de winkel in<br />

mei was een groot succes en dus voor de organisatoren<br />

reden genoeg om in deze cadeaumaand op<br />

herhaling te gaan onder het motto ‘wij brengen<br />

fair dichtbij’.<br />

De Wereldwinkel heeft tijdens de markt een kraam vol bijzondere<br />

geschenken, gemaakt door producenten in ontwikkelingslanden.<br />

Speciaal voor de markt (en alleen dan te koop) is<br />

de cooking bag, oorspronkelijk afkomstig uit Ghana. Het eten<br />

wordt hierin gegaard, zonder dat er voortdurend verhitting<br />

nodig is. Mooi in deze tijden van hoge energiekosten.<br />

Niet alleen de Wereldwinkel bemenst een kraam tijdens de<br />

fairtrade markt. De Purmerendse afdeling van Amnesty International<br />

is met een kraam aanwezig, net als de Lions, Wij Allemaal<br />

en Hakuna Matata, een van de goede doelen die de<br />

Wereldwinkel ondersteunt.<br />

De fairtrade markt begint zaterdag 17 december om 10.00<br />

uur en duurt tot 17.00 uur. Het koor Sing! zorgt tussen twaalf<br />

en twee voor de muzikale omlijsting.<br />

Een reactie van buiten de polder.<br />

Maar wel van iemand die hier<br />

geboren en getogen is. Namelijk<br />

Cathelijne de Groot. Ter aanmoediging<br />

schrijft ze er bij dat ze <strong>Binnendijks</strong><br />

nu vanuit Amsterdam volgt.<br />

Wie zijn wij dan om niet tot plaatsing over te gaan. E schrijft: Twee kerstversieringen met<br />

sentimentele waarde. Het klokje is gemaakt door mijn oma aan moederszijde. Ik zal op de<br />

basisschool gezeten hebben, dus deze is zeker al 30-35 jaar in mijn bezit. En sinds oma<br />

overleden is, is het jaarlijks een mooi momentje om aan haar te denken.<br />

Het klokje heb ik zelf gemaakt op de kleuterschool in 1982 of 1983. Dit was op De Overstap<br />

naast de ijsbaan, bij juf Annelies in de kleuterklas. Dit is, met het klokje, het eerste wat ieder<br />

jaar weer de boom in gaat!<br />

CATHELIJNE DE GROOT<br />

Uitslag verloting <strong>Binnendijks</strong><br />

Kwantes-Donker : bon Anneke Jonker €25,=<br />

H.J. Komin : bon Novalux €25,=<br />

J.C. de Wildt : bon Ranonkel € 25,=<br />

M. de Wit : bon Season’s € 25,=<br />

M. Verweij-Schermer : bon Santhé €25,=<br />

J. van Buitenen : bon Beemster Kaaswagen €25,=<br />

A. Jonker : bon Intratuin € 25,=<br />

T. Haars : bon Bij Moeders € 25,=<br />

W. Vloon : bon restaurant 1612 € <strong>50</strong>,=<br />

Fam de Jong (ZOB) : bon In’s & Out’s € <strong>50</strong>,=<br />

LEZERSFOTO<br />

Graag wil ik jullie een mooi momentje uit de<br />

Beemster toesturen voor de lezersfoto…<br />

HARRY JONK/ZUIDOOSTBEEMSTER

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!