16.12.2022 Views

Binnendijks 2022 49-50

Binnendijks van 16 december 2022

Binnendijks van 16 december 2022

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PAGINA 28 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

PAGINA 29 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

VUURWERK<br />

Ik ga geen vuurwerk kopen. Ik ga het misschien afsteken<br />

samen met vrienden. Deze vrienden kopen het vuurwerk bij<br />

de Intratuin. In de maand december steken wij het af. Het<br />

liefst knalvuurwerk. Dit doen we in Beemster.<br />

Want in Purmerend trek je te veel aandacht.<br />

Ik ben niet bang om gepakt te worden<br />

want het is categorie 1 vuurwerk en dat<br />

mag gedurende het hele jaar.<br />

Speeltuinvereniging<br />

Vreugdegaard<br />

UITVERKOOP<br />

Prettige<br />

VANAF 15 AUGUSTUS<br />

feestdagen<br />

Purmerenderweg 75 Zuidoostbeemster<br />

OP O.A.<br />

Gert-Jan Smit Heiwerken<br />

- Sterk in het kleine werk -<br />

06-53655721<br />

Beemster<br />

Gelegenheidskoor<br />

Corona heeft het verenigingsleven in Nederland flink<br />

beroerd. Dat geldt niet alleen voor sportclubs, maar<br />

zeker ook voor muziekgezelschappen en dan met<br />

name de koren.<br />

Er kon lange tijd niet verantwoord worden gerepeteerd, dat was<br />

in bepaalde perioden zelfs verboden. De anderhalve metermaatregel,<br />

de verplichte mondkapjes - ze maakten het bijeenkomen<br />

onmogelijk. En zo waren er voor het eerst sinds de<br />

oprichting, intussen 24 jaar geleden, geen gezongen Paaswakes<br />

(2020 en 2021), bleef het een hele Kerst stil (december 2020) en<br />

had het Gelegenheidskoor vorig jaar maar één Kerst-optreden.<br />

Jammer dat er enkele leden zich hebben teruggetrokken, het<br />

heeft het enthousiasme bij de overige leden om door te gaan<br />

niet aangetast. Ze hebben de repetities - elke laatste maandagavond<br />

van de maand in het zaaltje bij de RK Kerk in Westbeemster<br />

- weer opgepakt en zijn weer als vanouds 'geboekt' voor<br />

maar liefst drie Kerstvieringen; één op verzoek van de VSV) (14<br />

december, één in de Middelwijck (22 december) en traditiegetrouw<br />

wordt de Kerstnacht in Westbeemster ook weer door het<br />

Gelegenheidskoor opgeluisterd. Met ook wat nieuw repertoire.<br />

Het koor kan nog wel wat stemmen gebruiken, vooral in de<br />

mannengeleding is door het vertrek van een ware leadsinger<br />

ruimte voor vers bloed ontstaan.<br />

D. DAMSMA, SECRETARIS GELEGENHEIDSKOOR<br />

Vanaf 1 januari gaat er iets veranderen in Speeltuin<br />

De Vreugdegaard. De Gemeente neemt het beheer<br />

van de grond en de toestellen over.<br />

Stichting Speelgelegenheid Middenbeemster blijft bestaan en zal<br />

zich gaan richten op het organiseren van leuke activiteiten voor<br />

alle kinderen uit de Beemster van 4 t/m 12 jaar! Om de continuïteit<br />

te waarborgen heeft een vaste groep ouders zich aangemeld<br />

om dit jaar de activiteiten op te starten en gaandeweg nieuwe<br />

ouders er bij te betrekken. Iedereen is namelijk welkom!<br />

De activiteiten voor 2023:<br />

Zaterdag 8 april Officiële opening Speeltuin Seizoen en<br />

Paaseieren zoeken<br />

Zaterdag 27 april Koningsdag met Vrijmarkt en ouderwetse<br />

spelletjes<br />

Zaterdag 20 mei Obstakelrun<br />

Zaterdag 15 juli Tentennacht<br />

Zondag 3 september Zondagsmarkt Vrijmarkt<br />

Oproep aan nieuwe ouders: heb je nog meer leuke ideeën en wil<br />

je meehelpen? Laat het weten via vreugdegaard@gmail.com.<br />

CATHY BLEKEMOLEN<br />

Wintertentoonstellingen in<br />

etalage VVV Purmerends Museum<br />

Tot 2 jan 2023: KARIN KUIK.<br />

Beeldhouwen in steen. Zie ook www.karinkuik.exto.nl.<br />

2 jan – 6 feb 2023: JURGEN VAN DEN HOEK.<br />

Schilderijen. Zie ook: www.jurgenvandenhoek.nl.<br />

6 feb – 6 mrt 2023: JOKE GOOSENS:<br />

Diverse technieken.<br />

In de VVV|Museumwinkel is meer informatie over de kunstenaar<br />

en het werk van die maand te vinden.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!