16.12.2022 Views

Binnendijks 2022 49-50

Binnendijks van 16 december 2022

Binnendijks van 16 december 2022

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PAGINA 40 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

PAGINA 41 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

Nieuwe poëzie in<br />

de openbare ruimte<br />

Eindelijk is er weer een plek bij voor poëzie in de<br />

openbare ruimte. Ditmaal aan de Purmerenderwegkant<br />

van Villa Zuidwijk in de Zuidoostbeemster. Daar hangt<br />

vanaf donderdag 15 december een door burgemeester<br />

van Selm en wethouder Tijmstra onthuld gedicht.<br />

Werkzaamheden<br />

N243<br />

“Dit werk is waardevol voor mij, omdat<br />

ik mijn best kan doen voor iemand”<br />

“Ik zit vol energie als ik weer thuis kom”<br />

“Mijn steentje bijdragen,<br />

al is het maar heel even”<br />

“Dit werk geeft zin en betekenis<br />

aan je eigen leven”<br />

“Prachtige ervaring rijker...”<br />

Het is de tweede plek binnen de gemeente Purmerend waar een<br />

wisselend gedicht komt te hangen. Dichterskring Waterland en<br />

JonkSign zijn bijna vier jaar bezig geweest om op deze prachtige<br />

plek een gedicht te mogen plaatsen. Met toestemming van de<br />

VVE Villa Zuidwijk en subsidie van de gemeente is dit uiteindelijk<br />

gelukt. In de Zuidersteeg in Purmerend wordt elk jaar een nieuw<br />

gedicht onthuld. Omdat we dit gedicht graag willen hergebruiken<br />

vanwege duurzaamheid hebben we een nieuwe plek<br />

gezocht. Die is gevonden bij Villa Zuidwijk. Na een jaar verhuist<br />

het gedicht uit de Zuidersteeg nu naar villa Zuidwijk. Zo krijgen<br />

meer mensen de gelegenheid het gedicht te lezen.<br />

Bezig Baasje<br />

De werkzaamheden aan de N243 tussen de Rustenburgerweg<br />

en de rotende Middenweg zijn bijna<br />

klaar. De afgelopen maanden zijn meters kabels<br />

en leidingen verplaatst of vervangen, er ligt nieuw<br />

asfalt op de rijbaan en de fietspaden en er zijn<br />

twee nieuwe rotondes aangelegd.<br />

Langs de weg staan onder meer een landschapsvriendelijke<br />

geleiderail, nieuwe parkeerstroken, lichtmasten en bewegwijzering.<br />

De N243 tussen de Rustenburgerweg en de rotonde<br />

Middenweg is maandag 5 december vanaf 7.00 uur weer open.<br />

De rijbaan, de rotonde Molendijk, rotonde Westdijk en het<br />

fietspad worden volledig in gebruik genomen. Ter hoogte van<br />

de bebouwde kom van Schermerhorn geldt vanwege veiligheidsredenen<br />

tijdelijk nog wel een snelheidsbeperking van <strong>50</strong><br />

km/u. Ook zijn er tijdelijke bebakening en gele belijning.<br />

Ook volgend jaar werkt de provincie aan de N243. Volgens de<br />

huidige planning wordt vanaf 9 januari 2023 gewerkt aan<br />

traject van de N243 van de rotonde Middenweg (N<strong>50</strong>9) tot<br />

aan de kruising bij Kathoek. Dit weggedeelte is dan afgesloten<br />

voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Het verkeer<br />

wordt omgeleid via de N242 en de N194. Later delen we meer<br />

informatie over deze werkzaamheden.<br />

MICHELLE BOUMAN, COMMUNICATIEADVISEUR<br />

Zomaar wat quotes van onze vrijwilligers die aangeven hoe bijzonder het werk in<br />

het hospice is. Heb je een luisterend oor, ben je empathisch en zorgzaam én kun<br />

je minimaal vier uur per week een dienst draaien? Kom dan eens langs om kennis<br />

te maken! Een zorgachtergrond is niet nodig; wij verzorgen de introductiecursus.<br />

Voor een vrijblijvend gesprek kun je telefonisch contact opnemen met onze<br />

coördinator: 0299 682 020 of via e-mail: coordinator@hospiceleeghwater.nl<br />

Prins Mauritsstraat 4 • 1462 JJ Middenbeemster • www.hospiceleeghwater.nl<br />

Patrick Buisman uit Middenbeemster zamelt met groot succes<br />

plastic doppen in. Deze worden o.a gebruikt om bloempotten<br />

en skateboards van te maken. De opbrengst gaat naar het<br />

KNFG-geleidehondenfonds. Een kleurrijk gezicht als Patrick in<br />

Middenbeemster fietst.<br />

DANIELLA<br />

VUURWERK<br />

Ik ga geen vuurwerk kopen. Ik ga het misschien afsteken<br />

samen met vrienden. Deze vrienden kopen het vuurwerk<br />

bij de Intratuin. In de maand december steken<br />

wij het af. Het liefst knalvuurwerk. Dit doen<br />

we in Beemster. Want in Purmerend trek je te<br />

veel aandacht. Ik ben niet bang om gepakt te<br />

worden want het is categorie 1 vuurwerk<br />

en dat mag gedurende het hele jaar.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!