16.12.2022 Views

Binnendijks 2022 49-50

Binnendijks van 16 december 2022

Binnendijks van 16 december 2022

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PAGINA 52 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

FIJNE KERSTDAGEN EN EEN GEZOND 2023<br />

PAGINA 53 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

De Beemster Gemeenschap<br />

kijkt met een<br />

goed gevoel terug naar<br />

het afgelopen jaar. Eindelijk<br />

waren in maart de<br />

laatste coronamaatregelen vervallen.<br />

We mochten als bestuursleden<br />

dan ook weer fysiek bij elkaar<br />

komen om te vergaderen.<br />

BG blikt terug op <strong>2022</strong><br />

Middenweg 78 in Middenbeemster. Kijk voor de openingstijden op de website:<br />

www.voergoed.nl | www.ruitergoed.nl<br />

We hadden de vergunningsaanvraag<br />

voor de feestweek zoals gebruikelijk<br />

ingestuurd voor 1 maart , maar de activiteiten<br />

moesten nog helemaal uitgewerkt<br />

worden. Normaal gesproken begonnen<br />

we hier in november van het voorgaande<br />

jaar al mee. Voor een nieuw evenement<br />

als de Beemster Fair was dit voor de organisatie<br />

best spannend om alles rond te<br />

krijgen. De Fair werd gehouden op het<br />

autocross terrein en was een succes.<br />

Mede door het prachtige weer wisten veel<br />

mensen van groot naar klein de weg naar<br />

de Fair te vinden. Met een afwisselend<br />

programma konden de bezoekers zich<br />

prima de hele zondag vermaken. De<br />

boerderijmiddag is verhuisd van de vrijdagmiddag<br />

naar de zondag en is nu<br />

onderdeel van de Fair. De kortebaandraverij<br />

vond afgelopen jaar voor het eerst<br />

tijdens de feestweek plaats op de<br />

Rijperweg naast het autocross terrein.<br />

Een aantal vaste bezoekers van de kortebaandraverij<br />

vond het ooraf jammer dat<br />

het niet kon plaatsvinden op “De Buurt”.<br />

De nieuwe locatie is goed uitgevallen.<br />

Veel bezoekers, meer dan verwacht en de<br />

deelnemers waren dik tevreden over de<br />

mooie rechte baan. De commissie kon na<br />

afloop opgelucht ademhalen.<br />

De tent die nodig was voor de kortebaandraverij<br />

is ook gebruikt voor de ouderenmiddag.<br />

Op vrijdagmiddag hadden 140<br />

senioren een hele gezellige middag op het<br />

Verbindings-seniorenfeest met medewerking<br />

van het Kapiteinskoor uit Zaandam.<br />

Ze werden verwend met heerlijke hapjes<br />

en drankjes. Met dank aan de vrijwilligers<br />

en de Gemeente Purmerend als mede<br />

organisator.<br />

Het vuurwerk mocht op het laatste<br />

moment niet doorgaan op het IJsbaan<br />

terrein omdat de knallen de vleermuizen<br />

zouden verjagen. Ik dacht eerst dat het een<br />

grap was omdat de vleermuizen er zeker al<br />

veertig jaar verblijven. Het was echt en<br />

daarom is ook het vuurwerk naar het autocross-terrein<br />

verhuisd. Het vuurwerk was<br />

mooier dan ooit doordat er op het grote<br />

terrein meer mogelijk was dan op de<br />

IJsbaan waar woningen om heen staan.<br />

De draaikermis was ook weer als vanouds<br />

op “De Buurt”. Zowel de kinderen als de<br />

kermisexploitanten waren hier heel blij<br />

mee. Iedere avond was het volop feest bij<br />

Brasa en De Oude Munt. Veel jeugd uit de<br />

omgeving kwam op de kermis af. Zonder<br />

noemenswaardige incidenten is deze<br />

feestweek goed verlopen. De EHBO was<br />

hierover verheugd. Natuurlijk wel wat<br />

kleine dingen maar dat is niet te voorkomen<br />

met zoveel mensen. De EHBO is tot<br />

in de kleine uurtjes present geweest op de<br />

kermis. Onze complimenten hiervoor.<br />

De feestweek werd afgesloten met de<br />

traditionele autocross op zondag. De hele<br />

week was het schitterend weer maar deze<br />

dag regen, regen en nog eens regen. Zo<br />

jammer voor het publiek, de organisatie<br />

en natuurlijk de coureurs. Het was meer<br />

glijden dan rijden. Loonbedrijf Koning had<br />

het druk met het vrij maken van de baan<br />

en de sloot van ”gestrande” coureurs.<br />

Vanaf het eerste uur dat er autocross is in<br />

Middenbeemster, vanaf 1987, is Loonbedrijf<br />

Koning één van de hoofdsponsors. Zij<br />

hebben nu aangegeven daarmee te willen<br />

stoppen doordat hun bedrijf gestopt is met<br />

een aantal agrarische loonwerkzaamheden.<br />

Na zoveel jaren sponsoring willen wij dit<br />

niet ongemerkt voorbij laten gaan. We laten<br />

wat lekkers voor het personeel bezorgen.<br />

BG bedankt Loonbedrijf Koning<br />

voor alles wat zij gedaan hebben<br />

voor de gemeenschap.<br />

De Beemster Gemeenschap organiseert<br />

nu al 76 jaar de Beemster Feestweek en<br />

nog wat activiteiten maar wij kunnen dit<br />

niet doen zonder de sponsoring van de<br />

vele grote en kleine bedrijven in Beemster.<br />

Een pluim voor de Beemster ondernemers<br />

en natuurlijk voor de vele vrijwilligers die<br />

altijd voor de BG klaarstaan.<br />

Door de coronamaatregelen konden we<br />

ons 75-jarig bestaan niet vieren in 2021.<br />

Voorafgaand aan de feestweek hebben<br />

we voor onze BG vrijwilligers een feestavond<br />

georganiseerd. We hebben nu<br />

alweer de eerste vergaderingen gehad<br />

voor de feestweek van 2023. Zijn er onder<br />

u, met name de nieuwe inwoners van<br />

Beemster, die bij een activiteit willen<br />

helpen neem dan contact met ons op:<br />

info@beemstergemeenschap.nl<br />

De Beemster Gemeenschap wenst iedereen<br />

een gezond en voorspoedig 2023!<br />

ERICA HELDER,<br />

VOORZITTER BEEMSTER GEMEENSCHAP

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!