16.12.2022 Views

Binnendijks 2022 49-50

Binnendijks van 16 december 2022

Binnendijks van 16 december 2022

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

PAGINA 30 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

PAGINA 31 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

Stichting Historisch brandweermaterieel<br />

Het Historisch Genootschap Beemster kent veel<br />

afdelingen. Het Betje Wolff museum en het Agrarisch<br />

museum zijn de bekendste.<br />

Het bestuur, vrijwilligers en de<br />

nieuwe huurders van<br />

Beemster Vertoeving heten u in<br />

de loop van 2023 hartelijk welkom<br />

in de frisse, gerestaureerde zaal<br />

aan de Middenweg 87.<br />

We wensen u hele fijne feestdagen<br />

en een gezond 2023 vol met vrede<br />

in de wereld ver weg en dichtbij.<br />

06-3004 90 91<br />

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een gezond 2023 toe!<br />

De Stichting Historisch Brandweermaterieel zal voor velen niet<br />

zo bekend zijn. Een groep (voormalige) brandweerlieden wil oud<br />

materieel en archief graag bewaren voor de toekomst. Allicht<br />

het bekendste object is de ‘rode brandweerauto’ die regelmatig<br />

in optochten te bewonderen is. Veelal met Jaap Dik of Hans Boos<br />

achter het stuur. Recentelijk was deze weer te bewonderen in de<br />

stoet van Sinterklaas in Zuidoostbeemster. Bewoners die dit<br />

initiatief een warm hart toedragen, kunnen de Stichting financieel<br />

steunen. Want het onderhoud kost veel geld.<br />

Ga naar: www.historischgenootschapbeemster.nl. Of stort uw<br />

donatie op: NL15ABNA 0843590181 ten name van historisch<br />

Kindervoorstelling<br />

“Mopperkont”<br />

Zaterdag 7 januari is er weer een mooie kindervoorstelling<br />

in theater Onder de Linden. Alle kinderen,<br />

vanaf ongeveer 3 jaar, kunnen komen kijken naar<br />

“Mopperkont”, een voorstelling van Stichting Potitco.<br />

De voorstelling begint om 14.30 uur en de entree is € 9,- per<br />

persoon. Nou denk je natuurlijk bij de naam “Mopperkont” niet<br />

meteen aan een “gezellige” voorstelling. Maar gelukkig, “Mopperkont”<br />

is echt een leuk stuk om te zien en heeft een positieve boodschap.<br />

Hier alvast een klein voorproefje: Eend wil niet meer spelen,<br />

hij moppert alleen nog maar. Of Hond Teun nu met de bal aankomt,<br />

Haan hem uitnodigt met elkaar te vliegeren of Schildpad Stoffel<br />

samen bellen wil blazen, steeds zegt Eend: “NEE”! Zijn vrienden<br />

doen hun best om Eend op te vrolijken, maar dat lukt helemaal niet.<br />

Eend blijft mopperen. Ze snappen er niets van, totdat er iets bijzonders<br />

gebeurt... Tja, wat gebeurt er dan? Wil je meer weten? Wil je<br />

weten hoe dit afloopt... Kom dan naar Onder de Linden. Ga snel<br />

naar de website en bestel kaarten: www.onderdelindenbeemster.nl<br />

genootschap beemster te Middenbeemster. Onder vermelding<br />

van donatie Stichting Historisch Brandweermateriaal.<br />

BIJZONDERE VERSIERING<br />

Deze 2 kerstmannetjes zijn maar 7 cm hoog en ze<br />

komen bij mijn ouders thuis vandaan. Ik vond ze<br />

bij toeval toen ik iets anders zocht. Ze zijn heel<br />

oud, want ik wel al bijna 65. Ik ga ze dit jaar maar<br />

weer eens op de schoorsteenmantel neerzetten<br />

als herinnering aan een mooie jeugd in Middelie.<br />

KLAZINA, ZUIDOOSTBEEMSTER

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!