16.12.2022 Views

Binnendijks 2022 49-50

Binnendijks van 16 december 2022

Binnendijks van 16 december 2022

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PAGINA 22 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

PAGINA 23 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

Help het<br />

Namens alle collega’s wensen wij u<br />

gezellige feestdagen<br />

Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving.<br />

Heel cliché, maar zó waar. Zonder vrijwilligers staat<br />

alles stil. Wat zou het jammer zijn wanneer de Beemster<br />

musea moeten sluiten vanwege een tekort aan<br />

vrijwilligers. Daar wil toch niemand aan denken?<br />

Einsteinstraat 68, 1446 VG PURMEREND | 0299-751340<br />

www.engberts.nu | info@engberts.nu<br />

“geef je hoofd vakantie<br />

En leer je handen denken”<br />

WINTERSCHOOL MEUBELMAKEN<br />

Naast de leuke cursus Ambachtelijk Meubelmaken allerlei workshops<br />

zoals fineren, houtdraaien of een bijenhotel maken.<br />

VOL=VOL dus schrijf je snel in op onze website!<br />

Dat de historische brandweerauto niet meer kan rijden, de weegbrug<br />

niet meer gebruikt kan worden, er geen meel meer gemalen/<br />

verkocht kan worden, enz. enz. Een situatie waar niemand aan moet<br />

denken, maar wat steeds reëler wordt vanwege de hoge leeftijd<br />

onder veel van onze huidige vrijwilligers. Of vrijwilligers die het na<br />

een jaar of 20 eens willen overdragen aan anderen. Draag jij de<br />

Beemster een warm hart toe? Woon je net in de polder en heb je<br />

belangstelling voor de historie? Ben je met pensioen en wil je je<br />

inzetten voor het behoud van onze culturele schatten? Kortom, wil je<br />

graag samen kunnen blijven genieten van de polder zoals deze nu is,<br />

met cultuur historische waarden? Meld je dan vooral aan! Ook<br />

(juist!) jongeren zijn van harte welkom. Tijdens een tussenjaar of na<br />

afronding van een studie. Vrijwilligerswerk wordt altijd bijzonder<br />

gewaardeerd op je CV! En nee, het kost geen uren per week.<br />

Voor de musea ziet het er bijvoorbeeld zo uit:<br />

hulp bij educatieve projecten (tijdsduur: wisselend aantal<br />

dagen, naar keuze, in mei/juli/oktober)<br />

met belangstelling voor de collectie, het onderhouden ervan,<br />

de administratie en het meedenken over een tentoonstelling<br />

(tijdsduur: enkele dagdelen per maand)<br />

als gastvrouw of gastheer tijdens de openingstijden van het<br />

museum (10 dagen verdeeld over het zomerseizoen en 3 à 4<br />

zondagmiddagen in het winterseizoen)<br />

voor het schoonmaken van het museum (2 x per jaar)<br />

voor het verrichten van diverse hand– en spandiensten in en<br />

rond het museum (tuinonderhoud, reparatiewerkzaamheden).<br />

We zien jullie reacties met veel belangstelling tegemoet!<br />

Nadere informatie:<br />

Aafje de Jong<br />

(aafje.dejong@planet.nl of 0299-427800);<br />

Jan Jobsis<br />

(janj46@quicknet.nl) of 0299-683<strong>50</strong>7.<br />

Winterschool meubelmaken bij een<br />

warme houtkachel, van 2 tot 6 januari<br />

gezond 2023<br />

In de eerste week van het nieuwe jaar organiseert<br />

de Beemster School voor Meubelmaken weer een<br />

Winterschool. Door de hoge gasprijzen zijn er in de<br />

werkruimen houtkachels geplaatst. Zo krijgen de<br />

cursussen gelijk een intieme en ambachtelijke sfeer.<br />

Fineren, houtdraaien, bijenhotel en een vouwkrukje.<br />

We bieden een dagcursus “Leren fineren” en maken een dienblad<br />

naar eigen ontwerp. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid<br />

om in 1 dag een Vouwkrukje of een Bijenhotel te maken.<br />

En, er is weer de mogelijkheid om te leren Houtdraaien!<br />

Moeder/zoon & vader/dochter<br />

samen aan het ontdekken.<br />

In die sfeer kunnen moeders met zoon of vaders met dochter de<br />

basisvaardigheden van het meubelvak leren. En misschien<br />

ontdekken dat er een toekomst ligt in het ambachtelijk werken.<br />

Voor jongeren vaak een eerste kennismaking met het “leren<br />

denken met je handen”. In het programma van 5 dagen leren zij<br />

de basis van het vak door het maken van een puzzel, een hamer<br />

en een voetenbankje.<br />

Kosten<br />

Programma moeder/zoon-vader/dochter<br />

kost €1200,- per duo voor de vijfdaagse cursus.<br />

Leren fineren (1 dag) € 135,-<br />

Vouwkrukje (1 dag) € 135,-<br />

Bijenhotel (1 dag) € 135,-<br />

Houtdraaien (1 dag) € 2<strong>50</strong>,-<br />

Kijk voor meer informatie of direct inschrijven op de website:<br />

Beemsterschoolvoormeubelmaken.nl.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!