16.12.2022 Views

Binnendijks 2022 49-50

Binnendijks van 16 december 2022

Binnendijks van 16 december 2022

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PAGINA 20 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

PAGINA 21 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

Wat de nacht<br />

Herbergt<br />

Vier eeuwen Keyserkerk:<br />

een tipje van de (bruids)sluier<br />

De Beemster Compagnie<br />

wenst u<br />

prettige feestdagen!<br />

THUIS IN DE BEEMSTER<br />

thuis is...<br />

een wijntje tijdens<br />

een goed gesprek<br />

WWW.BEEMSTERDEKEYSER.NL<br />

De koude dringt ons te dragen<br />

Jassen om lijf en ziel te behagen<br />

De jongen beneden, hij drinkt van boven<br />

en hoort de mensen roepen en lopen<br />

maar de weg naar hem is afgesloten<br />

De grond zijn herberg<br />

En niemand die hem vindt<br />

Alléén moet hij blijven<br />

Oh angstig en onbereikbaar kind!<br />

Ver in het oosten danst Zij<br />

haar sensuele toverij<br />

hij verliest zijn hoofd daarbij<br />

maar wat men in extase vind<br />

is dat afgesloten kind<br />

Na zijn laatste zucht<br />

zingt zij in zwangere lucht<br />

heft haar handen hoog<br />

en maakt voor hem haar ereboog<br />

Als lucifers licht<br />

Ontbrandt in het duister<br />

En opent wat is gedicht<br />

Schijnen glans en luister<br />

op ons glimlachend gezicht<br />

oesterdichter in de Beemster<br />

wenst u prettige kerst<br />

en een goed 2023!<br />

Cor Wagenaar<br />

De Keyserkerk in Middenbeemster bestaat in 2023 vierhonderd jaar!<br />

Dat moet breed gevierd worden. Op tal van plekken en momenten.<br />

Om zoveel mogelijk bewoners de gelegenheid te bieden als speler of toeschouwer deel<br />

te nemen aan deze (grotere en kleinere) gebeurtenissen, lichten we alvast een ‘tipje<br />

van de sluier’ op. Al was het maar om data in uw agenda te blokkeren.<br />

Winterconcert Beemsterfanfare 28 en 29 januari met een muzikaal voorproefje van<br />

Blitskikker<br />

Historische Kerkdienst: zondag 26 maart<br />

Theaterspektakel ‘Blitskikker’ (zie onder)<br />

Medio Maart: In samenwerking met alle buurtverenigingen een Bruidstaartenwedstrijd<br />

Medio Maart: Kunst Kerkraam ism Beemster schoolkinderen<br />

Medio Maart: Keyserkerk Katern <strong>Binnendijks</strong><br />

Korenfestival Keyserkerk 15 april<br />

23 september mini symposium ism HGB<br />

Eind november Keyser-Glossy.<br />

Uiteraard zullen we hier tzt uitgebreid aandacht aan besteden.<br />

Blitskikker<br />

Met in het achterhoofd de succesvolle uitvoering van ‘En ze leefden nog lang en gelukkig’ in<br />

2012 (Beemster vier eeuwen droge voeten), is Kiem Kunst gevraagd om ondersteuning te<br />

bieden aan een soortgelijk theaterspektakel in 2023. Met als aanleiding vier eeuwen Keyserkerk.<br />

(al heeft de kerk in Middenbeemster die naam pas recentelijk geadopteerd). Ter voorbereiding<br />

zijn in de afgelopen periode driemaal speel- en informatie bijeenkomsten<br />

georganiseerd. De belangstelling om mee te doen bleek groot. Toneelspelers, muzikanten,<br />

zangers, figuranten, dansers. Noem maar op. Maar ook mensen die toezegden ‘op de achtergrond’<br />

mee te willen werken. Kostuummakers, decorbouwers, techneuten, cateraars, helpende<br />

handjes. Er komt heel wat bij kijken om zo’n productie te realiseren. Het wordt een breed<br />

gedragen uitvoering. Uitgangspunt is om zoveel mogelijk theatrale uitingsvormen te<br />

gebruiken: dans, zang, toneel, beeldprojectie. Allemaal gesitueerd in en rond de jubilaris: Het<br />

marktplein, het erf en de kerk zelf. De voorstelling speelt zich af in de ‘roaring sixties’ van de<br />

vorige eeuw. Het decennium waarin ook in de Beemster het verzet tegen de burgerlijke traditie<br />

langzaam doorsijpelt. In die context vindt een bruiloft plaats tussen een Purmerends bruidje<br />

en een Beemster bruidegom. Beiden met een ‘persoonlijke geschiedenis’. De toeschouwers<br />

worden ondergedompeld als gast op deze bijzondere bruiloft. Waar uiteraard van alles<br />

gebeurt. Meer verklappen we niet. De voorstelling duurt ongeveer 1,5 uur.<br />

Speeldata:<br />

vrijdagavond 9 en 16 juni<br />

zaterdagavond 10 en 17 juni<br />

zondagmiddag 11 en 18 juni.<br />

De avondvoorstellingen beginnen om 20.00 uur. De middagvoorstellingen om 15.00 uur.<br />

Meer concrete informatie over reserveren van plaatsen, prijzen, etc. zullen in de loop<br />

van het volgend jaar in de diverse sociale en lokale media geplaatst worden.<br />

Contact: www.prachtigepolderproducties.nl, contact@prachtigepolderproducties.nl.<br />

The Apparition (Salome)/Moreau/1876<br />

GEERT

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!