18.10.2023 Views

Profiel_2023-05

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PROFIEL ● PLATFORM OVER | RAAM-, DEUR-, KOZIJNTECHNIEK | HANG- EN SLUITWERK | DAK- EN GEVELTECHNIEK | VEILIGHEID ● JAARGANG 17 ● PROFIEL-ONLINE.NL<br />

5<br />

platform over | raam-, deur-, kozijntechniek | hang- en sluitwerk | dak- en geveltechniek | veiligheid<br />

100 jaar Bohle!<br />

Bestaat deurbeslag nog over 10 jaar?<br />

Thema: kunststof ramen en deuren<br />

nr 5 <strong>2023</strong><br />

profiel-online.nl<br />

oktober - november


Creëren doe je<br />

met VEKA<br />

Omdat elk project anders is ...<br />

SOFTLINE 82 NL is een profielsysteem met ongekende ontwerpvrijheid. Het dikwandige<br />

profiel (wandsterkteklasse A) is zelfs geschikt voor triple glas en glasdikten tot 54 mm.<br />

Het SOFTLINE 82 NL profielsysteem is ontwikkeld voor de Nederlandse bouwstijlen,<br />

dankzij de drie complementaire en combineerbare uitvoeringen kunnen verschillende<br />

gevelbeelden gerealiseerd worden.<br />

Complementair en combineerbaar<br />

• klassiek afgeschuind (SOFTLINE 82 NL)<br />

• jarendertigstijl (SOFTLINE 82 NL RETRO)<br />

• modern (SOFTLINE 82 AD)<br />

100% kwaliteit:<br />

profielklasse A<br />

conform DIN EN 12608<br />

alleen van VEKA<br />

Nu ook in het unieke ultramatte SPECTRAL-kleursysteem.<br />

www.softline82.nl


Architecturale zonwering<br />

DucoSun Cubic<br />

Dynamische uitstraling<br />

Motorisch verstelbaar<br />

Architecturaal design<br />

Strakke rechthoekige<br />

lamelvorm<br />

Maximum aan<br />

diffuus daglicht<br />

Minimale zonnehitte<br />

We inspire at www.duco.eu


Voorwoord<br />

BESTAAT DEURBESLAG NOG OVER 10 JAAR?<br />

We hebben een ‘Oude Dame’ in ons midden! Of beter gezegd: redelijk vooraan in deze editie van <strong>Profiel</strong>! Kijkt u maar<br />

op pagina 10 en 11. Ik heb het over de Duitse firma Bohle: op 10 december a.s. vieren directie en medewerkers van de<br />

wereldwijd bekende én toonaangevende producent en leverancier van glasgerelateerde producten hun eeuwfeest. Het<br />

bedrijf wordt 100 jaar jong! Prachtig! En wat is het mooi dat ze al jarenlang het motto hebben: ‘We zijn net begonnen!’.<br />

Dat zegt iets over de wil én de kracht om te blijven innoveren en dat je dus nooit de conclusie moet trekken dat<br />

het werk gedaan is. Mooi hoor. Bovendien is vanaf dag één van het bestaan van het bedrijf de focus gericht op klanttevredenheid.<br />

Op zich is dat logisch als je gaat ondernemen, maar… je moet het ook nog maar eens doen in de praktijk.<br />

Hoe dan ook: een blik op Bohle in deze <strong>Profiel</strong>. En, stuurt u ze die dag ook even een felicitatieberichtje? Ik denk dat ze<br />

dat leuk vinden daar in Duitsland!<br />

Ook leuk: de prikkelende column van Erik van Geijn, CEO bij CK Design. Hij nam voor deze editie ‘De Pen’ ter hand<br />

met de opvallende vraag: bestaat deurbeslag nog wel over 10 jaar? Erik geeft meteen het antwoord aan het begin van<br />

zijn stukje proza (‘Ja natuurlijk!’) maar… er volgt terecht een ‘maar’. En, een belangrijke oproep aan de producenten<br />

en fabrikanten van Nederland.<br />

Wat die logische ‘maar’ precies inhoudt, leest u op pagina 17.<br />

Ongetwijfeld weet u dat de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen, die per komende 1 januari 2024 van kracht is,<br />

draait om een integrale beoordeling van het bouwen van een project. Een goede zaak zo lijkt me. We gaan – zo lijkt<br />

het – wat meer holistisch kijken naar de bouwuitdagingen en ik denk dat we daardoor gescheiden onderdelen van dat<br />

proces veel meer aan elkaar zullen (moeten) gaan koppelen. Omdat deze nieuwe regels naderen, zijn aanvullende eisen<br />

aan stelkozijnen aan de orde gekomen. De VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen worden daarom weer gepubliceerd. Op<br />

pagina 70 en 71 vertelt de belangenorganisatie hierover. Zo zijn er aandachtspunten geformuleerd voor de stelkozijnen<br />

waar de gevelelementen in gemonteerd worden.<br />

Weliswaar gaan al die nieuwe regels pas in op 1 januari 2024 maar ze mogen nu al – dit jaar dus – van toepassing<br />

worden verklaard. Wat mij betreft: dat ook meteen doen. Regeren is immers altijd vooruitzien, ook al hebben we nog<br />

slechts 2 maanden te gaan dit jaar.<br />

Daarover gesproken: hoe kijkt u terug op <strong>2023</strong>?<br />

Wat ging goed? Wat kon beter? Wat had nooit mogen gebeuren? En, wát was voor u het inspiratiemoment van <strong>2023</strong>?<br />

Ik ben zeer benieuwd. Laat het ons zo snel mogelijk weten, want wie weet kunnen we u dan in de laatste <strong>Profiel</strong> van<br />

dit jaar – deze verschijnt in december – ‘De Pen’ laten verzorgen. Belangrijke voorwaarde voor een goede column? Die<br />

moet verrassend zijn! Maar dat bent u!<br />

Dus… wie meldt zich bij bladmanager Erwin Krekels.<br />

Voor nu wens ik u veel leesplezier met deze editie van <strong>Profiel</strong>!<br />

Jerry Helmers<br />

Eindredactie <strong>Profiel</strong>


Platform over raam-, deur-, kozijntechniek,<br />

hang- en sluitwerk, dak- en geveltechniek en veiligheid<br />

profiel-online.nl<br />

Jaargang 17, nr. 5 <strong>2023</strong><br />

Sinds 2007<br />

Verschijnt 6 x per jaar<br />

ISSN: 1876-0651<br />

UITGEVER<br />

Schatbeurderlaan 6<br />

Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland<br />

+31 495 45 00 95<br />

info@louwersmediagroep.nl<br />

louwersmediagroep.nl<br />

VESTIGING BELGIË<br />

Domein De Herten<br />

Hertsbergsestraat 4<br />

B-8020 Oostkamp<br />

+32 50 36 81 70<br />

info@louwersmediagroep.be<br />

louwersmediagroep.be<br />

EINDREDACTIE<br />

Jerry Helmers, CrownMedia<br />

REDACTIETEAM<br />

Johan Debaere, Chris Elbers,<br />

Jerry Helmers, Jean van Pol<br />

Lieke van Zuilekom<br />

PROJECTMANAGEMENT<br />

Erwin Krekels<br />

e.krekels@louwersmediagroep.nl<br />

SECRETARIAAT<br />

Manuela Depenbrock<br />

Sandra Reijnders<br />

traffic@louwersmediagroep.nl<br />

ADVERTENTIES<br />

Een hoge resolutie PDF moet worden aangeleverd<br />

via de AdPortal. Mocht u nog geen uploadlink<br />

hebben ontvangen, stuur een email naar traffic@<br />

louwersmediagroep.nl<br />

ABONNEMENTSPRIJS<br />

Nederland: € 70,00 per jaar excl. BTW<br />

Buiten Nederland: € 110,00 per jaar excl. BTW<br />

ING bank: IBAN NL46INGB0000417165<br />

BIC INGBNL2A<br />

t.n.v. Louwers Mediagroep<br />

o.v.v. vaktijdschrift profiel<br />

Informatie over abonnementen:<br />

+31 495 45 00 95<br />

ADRESWIJZIGINGEN<br />

Schriftelijk tenminste drie weken<br />

voor verhuizing naar:<br />

Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland<br />

OPZEGGINGEN<br />

Indien twee maanden voor het verstrijken van de<br />

abonnements periode geen schriftelijk bericht van<br />

opzegging is ontvangen, wordt het abonnement<br />

automatisch met een jaar verlengd.<br />

DOELGROEP<br />

<strong>Profiel</strong> is een onafhankelijk platform. Vakblad <strong>Profiel</strong><br />

wordt verspreid onder architecten, aannemers,<br />

woningcoöperaties en alle bedrijven, die op enige wijze<br />

be drijfs matig actief zijn in ramen & deuren, dak- en<br />

geveltechniek, PBM/veiligheid, hang- en sluitwerk,<br />

waaronder fabrikanten, assembleurs, groothandels,<br />

importeurs, toeleveranciers en detaillisten.<br />

VORMGEVING / ART DIRECTION<br />

studio@louwersmediagroep.nl<br />

DRUKWERK<br />

Drukkerij Hendriks, Peer<br />

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd<br />

zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder<br />

bronvermelding. Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste<br />

weten is samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze<br />

instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden<br />

dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook,<br />

die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op<br />

deze informatie.<br />

8 Snel, nauwkeurig én veilig profielen bewerken<br />

met gesloten cabinemachine<br />

10 Een glashelder succesverhaal uit Duitsland<br />

12 Duurzame zonwering voor<br />

topklinisch ziekenhuis<br />

16 De Pen: Erik van Geijn, CEO bij CK Design<br />

Thema Kunststof Ramen en Deuren<br />

18 Strategie blijft ongewijzigd ondanks<br />

wat tegenwind in de markt:<br />

‘We laten ons niet afleiden!’<br />

20 Voorop in duurzaamheid en innovaties<br />

24 ‘Mooie kozijnen voor elke woning’<br />

26 Nieuw raambeslag is ontworpen voor<br />

maximale efficiëntie bij de montage<br />

30 Oude PVC ramen en deuren vormen<br />

grondstof voor nieuwe profielen<br />

32 Vernieuwd schuifsysteem biedt<br />

nog betere waarden en nog meer<br />

designmogelijkheden<br />

36 Arendsburght verduurzaamt<br />

met subsidie<br />

38 ‘Wij denken al in vroegtijdig stadium<br />

mee over bouwproces’<br />

40 Hoogwaardige gevelbekleding uit<br />

100% restafval<br />

44 Zelfsluitende binnendeuren:<br />

comfortverhogend én energiebesparend<br />

46 Baltische raamfabrikant kiest voor end-to-end<br />

digitalisering met ERP-software<br />

50 ‘Centrale bediening zorgt voor gelijkmatige<br />

luchtcirculatie’<br />

52 Comfortabel wonen bovenop het<br />

monumentale Veemgebouw<br />

10<br />

12<br />

24


Inhoud<br />

32<br />

38<br />

44<br />

Thema Toegangscontrole<br />

56 Slimme toegangsoplossingen voor<br />

bedrijvenpark met digitale features<br />

58 Schuifdeur en aandrijving duurzaam en<br />

functioneel gecombineerd<br />

62 ‘Elektronisch toegangsbeheer is duurzaam en<br />

toekomstbestendig’<br />

66 Duurzaam deurbeslag en sanitairaccessoires<br />

uit eigen keuken<br />

70 Aanvullende eisen aan stelkozijnen in<br />

nieuwe VMRG Kwaliteitseisen<br />

72 ‘En route naar een duurzame toekomst’<br />

74 Moeiteloos zware ramen en deuren via de trap<br />

transporteren<br />

Thema Glas en Dichtingen<br />

78 Duurzame afdichting van ramen en deuren<br />

80 Seaside-conform afdichten van<br />

hoekverbindingen bij aluminium raamprofielen<br />

82 De juiste kitten voor elke beglazingsklus<br />

85 <strong>Profiel</strong> Partners<br />

58<br />

52<br />

82<br />

PROFIEL ● PLATFORM OVER | RAAM-, DEUR-, KOZIJNTECHNIEK | HANG- EN SLUITWERK | DAK- EN GEVELTECHNIEK | VEILIGHEID ● JAARGANG 17 ● PROFIEL-ONLINE.NL<br />

5<br />

platform over | raam-, deur-, kozijntechniek | hang- en sluitwerk | dak- en geveltechniek | veiligheid<br />

100 jaar Bohle!<br />

Bestaat deurbeslag nog over 10 jaar?<br />

Thema: kunststof ramen en deuren<br />

Cover: Deceuninck's toewijding<br />

aan duurzaamheid en uitbreiding<br />

van recyclagecapaciteit.<br />

www.deceuninck.nl<br />

nr 5 <strong>2023</strong><br />

profiel-online.nl<br />

oktober - november<br />

Blijf gratis en eenvoudig op de<br />

hoogte van het laatste nieuws.<br />

Volg ons op social media en meld<br />

je aan voor onze nieuwsbrief!<br />

profiel-online.nl


Het SBZ 125/85 profielbewerkingscentrum is een gesloten cabinemachine.<br />

Dankzij het dynamische pendelbedrijf kan deze machine aan de ene zijde stukken bewerken, terwijl de operator aan de andere kant nieuwe profielen invoert.<br />

Tekst: Johan Debaere | Beeld: elumatec<br />

Operatoren moeten zich tijdens de bewerking op hun gemak voelen<br />

SNEL, NAUWKEURIG ÉN VEILIG PROFIELEN<br />

BEWERKEN MET GESLOTEN CABINEMACHINE<br />

De machines van elumatec staan garant voor een snelle en nauwkeurige bewerking van profielen. Bij de ontwikkeling wordt echter ook<br />

aandacht besteed aan de ergonomie en de veiligheid van de operatoren. Met de SBZ 125/85 introduceerde de machinebouwer onlangs<br />

een gesloten cabinesysteem, dat in het oog springt door een dynamisch pendelbedrijf, een autonome klemverstelling, een nieuwe technologie<br />

voor snellere gereedschapswissels en een roterende bedieningsconsole.<br />

Plannen om te investeren in een nieuwe profielbewerkingsmachine?<br />

Bij elumatec staan ze<br />

klaar om te ondersteunen. De Duitse fabrikant<br />

biedt immers een gepaste machine voor<br />

alle mogelijke bewerkingen van profielen uit<br />

aluminium, staal of kunststof. “Het portfolio<br />

van elumatec omvat intussen meer dan 120<br />

producten, waarmee we het hele spectrum<br />

van gebruikers – van de kleine constructeur<br />

tot de industriële profielverwerker – kunnen<br />

bestrijken”, zegt Bas Ladestein, managing director<br />

van elumatec Benelux BV. “Innoveren is<br />

de boodschap, maar enkel omdat we voor elke<br />

specifieke toepassing steeds weer een juiste<br />

machine willen bieden. Nauw samenwerken én<br />

luisteren naar de klanten is dan ook cruciaal om<br />

het bewerken van profielen nog functioneler<br />

en rendabeler te maken. <strong>Profiel</strong>bewerkingscentrum<br />

SBZ 125/85 is één van de meest<br />

recente voorbeelden daarvan.”<br />

De materiaalklem bij SBZ 125/85 schakelt automatisch tussen de laad- en de bewerkingspositie.<br />

8


'Deze cabinemachine is niet enkel interessant<br />

omdat ze spanen tegenhoudt en geluid reduceert'<br />

Een nieuwe roteerbare bedieningsconsole vereenvoudigt<br />

de taak van de operator. Ze werd<br />

ontworpen als een draaibare kolom met een<br />

in de hoogte verstelbaar scherm en zorgt voor<br />

een vrij zicht.<br />

“Een innovatieve technologie verkort de wisseltijden<br />

voor gereedschappen, wat resulteert<br />

in een snellere instelling en een verhoogde<br />

flexibiliteit. Ook de afstelling van de klemmen<br />

voor de opspanning van de profielen<br />

werd vereenvoudigd en geoptimaliseerd.<br />

Verschuifbare materiaalklemmen op de Y-as<br />

verbeteren de ergonomie bij het inleggen van<br />

profielen. De klem schakelt automatisch tussen<br />

laad- en bewerkingspositie. Het werkstuk<br />

beweegt dus vóór de bewerking naar het<br />

midden van de machine. In deze positie kan<br />

het dan optimaal door de gereedschappen<br />

bewerkt worden. De machine kan bovendien<br />

snel en zonder tools naar andere profielbreedtes<br />

en –vormen omgesteld worden”,<br />

zegt Bas.<br />

Optioneel kan een spanentransportband in de machine geïntegreerd worden.<br />

Proper, stil en veilig<br />

Deze cabinemachine heeft een bewerkingsbereik<br />

van 8245 mm op de X-as, 300 mm<br />

op de Y-as en 230 mm op de Z-as. Ze omvat<br />

5 CNC-assen, een watergekoelde 7 kW<br />

freesspindel met een snelheid tot 20.000<br />

toeren/minuut en een automatisch magazijn<br />

met 12 posities. Om beschadigingen te<br />

voorkomen, worden alle bewerkingen, zoals<br />

frezen, boren en tappen, op een stationair<br />

opgespannen profiel uitgevoerd.<br />

invoert. Dat verhoogt de bewerkingssnelheid<br />

aanzienlijk. Bovendien kunnen lange werkstukken,<br />

die verder reiken dan het midden<br />

van de SBZ 125/85, toch bewerkt worden.<br />

“Optioneel kan een spanentransportband geïntegreerd<br />

worden. Grove spanen en profieldelen<br />

vallen zo onmiddellijk in een bak, waardoor<br />

‘het interieur’ van de machine schoon<br />

gehouden wordt. Deze kenmerken maken<br />

van profielbewerkingscentrum SBZ 125/85<br />

opnieuw een belangrijke uitbreiding van ons<br />

portfolio, eluCloud Ready voor de eisen van<br />

Industrie 4.0.” ■<br />

“Dergelijke machines met gesloten cabine zijn<br />

populair omdat ze spanen tegenhouden en<br />

lawaai reduceren. Dankzij deze cabine is het<br />

ook niet nodig om andere veiligheidssystemen,<br />

zoals bijvoorbeeld hekken, rond de machine<br />

te installeren. Daardoor blijft de footprint beperkt.<br />

Een flexibel programmeerbare laser met<br />

driezone-indeling zorgt voor de toegangsbeveiliging”,<br />

vult de managing director aan.<br />

Snel, efficiënt en nauwkeurig<br />

Het team van elumatec heeft tevens veel aandacht<br />

besteed aan het optimaliseren van de<br />

efficiëntie, ergonomie en snelheid. Dankzij het<br />

dynamische pendelbedrijf kan deze machine<br />

aan de ene zijde stukken bewerken, terwijl de<br />

operator aan de andere kant nieuwe profielen<br />

Een innovatieve technologie verkort de wisseltijden voor gereedschappen, wat resulteert in een snellere instelling<br />

en een verhoogde flexibiliteit.<br />

9


ADVERTORIAL<br />

Tekst: Jean van Pol | Beeld: Bohle, Andy Buchwald<br />

Wereldspeler Bohle viert zijn honderdjarig jubileum<br />

EEN GLASHELDER SUCCESVERHAAL UIT DUITSLAND<br />

Van een eenmanszaak tot een wereldspeler met ongeveer vierhonderd medewerkers op meer dan veertien locaties wereldwijd. Het<br />

Duitse familiebedrijf Bohle viert zijn honderdjarig bestaan en kijkt trots terug op een bewogen verleden. Met onvermoeibare ondernemingsgeest,<br />

goede ideeën en een focus op klanttevredenheid heeft Bohle de glasverwerkende industrie vormgegeven en de weg<br />

vrijgemaakt voor de toekomst.<br />

(Beeld: Andy Buchwald)<br />

10


ADVERTORIAL<br />

de dag is Bohle een gezond familiebedrijf dat zijn innovatieve kracht in<br />

de loop der jaren niet heeft verloren en zich bewust is van zijn grote<br />

verantwoordelijkheid tegenover het bedrijf, zijn medewerkers, klanten,<br />

leveranciers én de maatschappij. Bohle ondersteunt daarom sociale projecten<br />

en zet zich in voor gelijke kansen en partnerschap. Duurzaamheid<br />

speelt ook een steeds belangrijkere rol. Zo wordt in de herfst van <strong>2023</strong><br />

in de gebouwen van het hoofdkantoor in Haan gestart met uitgebreide<br />

moderniseringsmaatregelen. Ook zal in de toekomst een groot deel van<br />

de elektriciteitsbehoefte op de locatie CO 2<br />

-neutraal worden opgewekt<br />

door het eigen fotovoltaïsche systeem.<br />

Ook de komende jaren zal Bohle met zijn grote toewijding aan kwaliteit<br />

en het streven naar steeds betere productoplossingen de glasverwerkende<br />

industrie blijven vormgeven en stimuleren. Dat zegt Arne Klöfkorn,<br />

CEO van het familiebedrijf en echtgenoot van de jongste dochter van<br />

Ulrich Bohle.<br />

Arne Klöfkorn en Dr. Thorsten Böllinghaus.<br />

Sinds de oprichting door Josef Bohle op 10 december 1923 heeft het familiebedrijf<br />

zich ontwikkeld van een lokale fabrikant van snijwieltjes voor<br />

het snijden van glas tot een wereldwijd actieve onderneming en Europa's<br />

toonaangevende producent en leverancier van glasgerelateerde producten.<br />

Met een portfolio van glasbeslag en railingsystemen, producten<br />

voor het industrieel snijden van glas, vacuümtechnologieproducten en<br />

werkplaatsbenodigdheden – evenals talrijke baanbrekende innovaties –<br />

is Bohle AG een van de meest invloedrijke pioniers in de glasindustrie.<br />

Het bedrijf heeft veel van de zaken, die vandaag de dag de glasindustrie<br />

vormen, uitgevonden of naar een hoger niveau getild. Zodoende heeft<br />

Bohle de glasindustrie verrijkt met een schat aan baanbrekende producten.<br />

De glasspecialist exporteert zijn innovatieve productoplossingen naar<br />

meer dan honderd landen en richt zich daarmee op ambachtslieden, industrie,<br />

groothandel en vakhandel.<br />

"Het motto van ons 100-jarig bestaan is niet voor niets 'We zijn net begonnen'”,<br />

aldus CEO. Dr. Thorsten Böllinghaus. Arne Klöfkorn een van<br />

de twee bestuursleden, voegt hieraan toe: "Bohle is zeer goed gepositioneerd<br />

en ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. We zijn ervan<br />

overtuigd dat we de basis hebben gelegd voor de volgende succesvolle<br />

honderd jaar. De bereidheid en het vermogen om voortdurende veranderingen<br />

vorm te geven en het plezier van glas – een van de oudste en<br />

meest veelzijdige materialen – over te brengen op toekomstige generaties<br />

is wat succesvolle bedrijven in onze branche onderscheidt. Dat maakt<br />

Bohle wereldwijd tot een voorkeurspartner op het gebied van glasbewerking<br />

en -toepassing.” ■<br />

'Het bedrijf zal blijven streven naar<br />

steeds betere productoplossingen voor<br />

de glasverwerkende industrie'<br />

Bijzondere spirit<br />

Het honderdjarig jubileum markeert niet alleen een bijzondere mijlpaal in<br />

de geschiedenis van de onderneming, maar is ook een eerbetoon aan de<br />

moedige ondernemingsgeest die Bohle AG vanaf het begin heeft gekenmerkt.<br />

Ook anno <strong>2023</strong> is dat nog steeds een fundamenteel onderdeel van<br />

het DNA van het bedrijf. Alle nieuwe ontwikkelingen zijn nooit een doel<br />

op zich, maar zijn altijd nauw afgestemd op de behoeften van de klant.<br />

De doorslaggevende factor hierbij zijn de eigen medewerkers van het bedrijf.<br />

Goed opgeleid, betrokken en met de juiste instelling. Een team dat<br />

elke dag samenwerkt, continu probeert te verbeteren en fouten ziet als<br />

een kans om te groeien. Deze bijzondere Bohle-spirit die vanaf het begin<br />

voelbaar was, maakt vandaag de dag nog steeds het verschil.<br />

Duurzame toekomstvisie<br />

Het honderdjarig jubileum is niet alleen een gelegenheid bij uitstek om<br />

het verleden te vieren, maar ook om in de toekomst te kijken. Vandaag<br />

11


Tekst en beeld: VERO DUCO NV<br />

Als de focus ligt op kritische en complexe zorgverlening<br />

DUURZAME ZONWERING VOOR<br />

TOPKLINISCH ZIEKENHUIS<br />

Het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem voorziet ruim een half miljoen inwoners van ziekenhuiszorg van topklinische kwaliteit. Het ziekenhuis<br />

ontstond in de jaren ’80 na fusies tussen drie Arnhemse ziekenhuizen. Zo werd het grootste algemene ziekenhuis in de regio geboren.<br />

Een nieuwbouwcomplex opende de deuren in 1995, waarna het centrum zich vlug ontpopte tot een gespecialiseerd behandelingscentrum.<br />

De focus ligt op kritische en complexe zorgverlening. Zo is er een uitgebreid en modern operatiecomplex bovenop een vernieuwde<br />

Intensive Care afdeling.<br />

12


Evolueren naar de toekomst<br />

Bij een organisatie die zo doelgericht werkt<br />

op het verzorgen van de mens heerst er natuurlijk<br />

ook zorg voor de infrastructuur. Het<br />

gebouw moet mee-evolueren met de tijd om<br />

de beste zorg te kunnen voorzien. Zo zijn er in<br />

recente jaren verbouwingen geweest aan het<br />

operatiecomplex en de intensive care ruimtes.<br />

Er werd een nieuw Centrum voor Vrouw en<br />

Kind gebouwd en de klinische psychiatrische<br />

afdeling werd helemaal opnieuw ingericht.<br />

Zo moest ook de buitenzijde van het gebouw<br />

onder handen genomen worden. Oververhitting<br />

is een zeer actueel bouwkundig vraagstuk bij<br />

veel projecten en ook hier was het een punt op<br />

de agenda. Bij kerngezonde mensen kunnen er<br />

al gezondheidsklachten optreden bij langdurig<br />

en overmatig warm weer. Voor een gevoeligere<br />

doelgroep zoals ziekenhuispatiënten moest er<br />

dus een degelijke oplossing gevonden worden.<br />

Zonlicht zonder oververhitting<br />

Tijdens de renovatiewerken van de gevel<br />

werd dan ook gekozen voor de DucoSun<br />

Cubic. Deze architecturale zonwering laat<br />

toe om de opwarming van het gebouw op<br />

een natuurlijke en energiezuinige wijze tegen<br />

te gaan. Het product onderscheidt zich door<br />

een strakke, rechthoekige lamelvorm. De<br />

plaatsing op de gevel zorgt voor een maximum<br />

aan diffuus zonlicht, waardoor warmte<br />

geweerd wordt maar er nog steeds voldoende<br />

licht binnenkomt.<br />

Rijnstate Ziekenhuis te Arnhem koos voor<br />

een duurzame oplossing om oververhitting<br />

tegen te gaan en zet zo een belangrijke stap<br />

richting de toekomst. De gevellamellen zullen<br />

decennialang bijdragen aan een aangenaam<br />

binnenklimaat, waardoor de medewerkers<br />

van Rijnstate hun belangrijke werk<br />

kunnen voortzetten. ■<br />

13


Soenen ontwikkelt en produceert geautomatiseerde<br />

productielijnen voor kunststof- en aluminium ramen<br />

en deuren en volautomatische oplossingen voor<br />

aluminium staafbewerking.<br />

Going further, doing more<br />

ERVAAR WAT SOENEN VOOR U KAN BETEKENEN<br />

RECHTSTREEKS<br />

HANDELEN MET DE<br />

MACHINECON-<br />

STRUCTEUR<br />

WIJ LUISTEREN EN<br />

DENKEN ACTIEF MEE<br />

VOOR HET BESTE<br />

RESULTAAT<br />

UP TO DATE<br />

MET DE NIEUWSTE<br />

TECHNOLOGIEËN<br />

ALTIJD EEN STAPJE<br />

VOOR OP UW<br />

CONCURRENT<br />

DIENST NA VERKOOP:<br />

EIGEN SOENEN<br />

EXPERTEN, ZONDER<br />

EXTERNE PARTNER<br />

SOENEN EUROPE - Gentseheerweg 63 I B-8870 Izegem Belgium<br />

Tel. +32 (0) 51 31 28 80 I sales@soenenhendrik.com I www.soenenhendrik.com<br />

CONTACTEER ONS VRIJBLIJVEND VOOR EEN DEMO: Pepijn Carlier: Tel. 32 (0) 473 61 58 78<br />

VOLG ONS:


“JA WIJ HEBBEN<br />

EEN PICCOLO”<br />

Sluitveer Piccolo<br />

Compacte opbouw sluitveer<br />

Nu ook verkrijgbaar in wit!<br />

ONTZICHTBAAR,<br />

STAAT NETJES!<br />

Inbouw kettingdeursluiter Adjunct<br />

Ontzichtbare kettingdeursluiter voor houten en stalen deuren<br />

Florijn 13, 83<strong>05</strong> BR Emmeloord<br />

+31 (0)527 61 34 56 | info@dictator.nl<br />

www.dictator.nl


DE PEN<br />

'We mogen en kunnen niet<br />

zomaar onze privacy opgeven<br />

voor wat meer toegangsgemak'<br />

16


DE PEN<br />

Erik van Geijn<br />

CEO bij CK Design<br />

BESTAAT DEURBESLAG NOG OVER 10 JAAR?<br />

Of, zijn we overgeleverd aan de grillen van Artificial Intelligence?<br />

Als eerste dank aan het team van vakblad <strong>Profiel</strong> voor de uitnodiging om deze gastcolumn te mogen<br />

verzorgen. Hartstikke leuk om te doen en ik grijp dan ook meteen mijn kans, want ik ben benieuwd naar<br />

wat uw antwoord is op de volgende vraag: bestaat deurbeslag nog over 10 jaar?<br />

Mijn antwoord? Jazeker! Geen twijfel mogelijk.<br />

Waarom ik dit ter sprake breng, heeft te maken met de context van deze tijd: we hebben de afgelopen jaren duidelijk<br />

kunnen zien dat praktisch alle producenten proberen in te spelen op de groeiende vraag naar elektronische sloten en<br />

cilinders en de daarbij behorende mogelijkheden om op basis van data toegang tot ruimtes en gebouwen te creëren.<br />

Eerlijk is eerlijk: we hebben zeker in de afgelopen tien jaar gezien welke markten en groepen van openbare gebouwen,<br />

die inzetten op deze technologische ontwikkelingen, veel toegevoegde waarde genereren<br />

Toch kunnen we niet over één nacht ijs gaan. Het is en blijft enerzijds belangrijk dat er systemen ingezet worden<br />

die flexibel zijn. Dus, dat ze makkelijk uit te breiden zijn en dat aanpassingen snel kunnen worden uitgevoerd. Best<br />

belangrijk maar… we zien intussen, anderzijds, de opkomst van Artificial Intelligence (AI).<br />

De huidige markt houdt zich volop bezig met elektronische toegangscontrole, met name als het gaat om grotere<br />

kantoorgebouwen en overheidsinstellingen. Vergeet daarbij niet de megabedrijven als Schiphol en de havengebieden.<br />

Binnen de thuismarkt – woningen dus – zien we eenvoudigere oplossingen. Iedereen kent wel de deurspion<br />

en de camera waarmee we, waar ook ter wereld, ons huis in de gaten kunnen houden. Op de werkvloer ligt dit iets<br />

anders: hier gaat het vooral om de vraag wie je wel of niet toegang geeft tot bepaalde ruimtes of delen van een<br />

terrein. Overigens geloof ik wel dat de ‘gewone sleutel’ zal blijven bestaan. Ook essentieel want hoe hard kun je je<br />

sleutel nodig hebben als bijvoorbeeld bij brand of andere calamiteiten het elektronische systeem niet meer werkt?<br />

Maar linksom of rechtsom: je belandt tegenwoordig wel in vraagstukken die de privacy van gebruikers betreffen.<br />

Essentieel om daar eens goed over na te denken. We ontkomen er dan ook niet aan: AI gaat veel bepalen. Op technologisch<br />

gebied zal op een gegeven moment ‘alles’ kunnen. Toch zullen er, hoop ik, ook beperkingen blijven want<br />

we mogen en kunnen niet zomaar onze privacy opgeven voor wat meer toegangsgemak.<br />

Natuurlijk kan ik me voorstellen dat bijvoorbeeld in de gezondheidzorg, waar 24/7 zorg en begeleiding nodig zal zijn,<br />

de ontwikkelingen rondom AI heel veel kunnen brengen. Er is niks mis mee om op dat vlak extra ogen te koppelen<br />

aan noodoproepsystemen zodat niet alleen patiënten maar ook medewerkers meer veiligheid en een gezonder werkklimaat<br />

zullen ervaren. Maar mijn punt is duidelijk, hoop ik. Wij – met z’n allen – mogen in de branche ten aanzien<br />

van de ontwikkelingen rondom AI niet te makkelijk op alles zomaar ‘JA’ zeggen.<br />

Privacy is namelijk het hoogste goed.<br />

De bal ligt daarom meer dan ooit bij ons… de producenten.<br />

■<br />

17


Thema Kunststof Ramen en Deuren<br />

Het RenoS9000® kozijn met een HVL verbinding<br />

18


Thema Kunststof Ramen en Deuren<br />

Tekst: Jerry Helmers | Beeld: KUFA<br />

‘Ooit maakten we de keuze om innovatief te zijn. Het is de basis van ons bestaansrecht’<br />

Strategie blijft ongewijzigd ondanks wat tegenwind<br />

in de markt: ‘We laten ons niet afleiden!’<br />

Ondanks de fikse tegenwind op allerlei vlakken in de samenleving, laat KUFA uit IJmuiden<br />

zich niet van de wijs brengen. Het doel blijft dan ook helder: innoveren is de basis van het<br />

eigen bestaansrecht. Investeren is per definitie altijd part of the deal. Om het in een cliché<br />

te verwoorden: regeren is vooruitzien. Aan het woord is Didier Holslag. “Van de asielcrisis<br />

en het continu dreigende inflatiespook tot aan een wankele economie, sombere prognoses,<br />

stikstofellende, de komende Tweede Kamerverkiezingen en een bouw in Nederland<br />

die steeds meer ‘on hold’ staat, laten we ons niet afleiden. Wij zijn continu bezig met het<br />

bouwen van een sprong naar de toekomst. Ook dit jaar: we hebben opnieuw grote investeringen<br />

gedaan in nieuwe machines.”<br />

Volgens Didier zullen die nieuwe machines, die<br />

op de tweede locatie in IJmuiden worden geïnstalleerd,<br />

over twee maanden in gebruik worden<br />

genomen. En dat betekent dat de voorraad<br />

die daar altijd lag, zal verhuizen. Die gaat naar<br />

het pand dat kort geleden is gekocht, ook in<br />

IJmuiden. Daar is 860m2 ruimte voor die voorraad.<br />

Didier legt uit dat de investering gaat om<br />

productiemachines voor (hef)schuifpuien.<br />

Slimmer produceren<br />

“Wat voorheen in de productie nog handmatig<br />

gebeurde, wordt nu half-/volautomatisch. Deze<br />

verdergaande automatisering levert niet alleen<br />

efficiency op maar ook gaat de foutenmarge<br />

omlaag. Daaraan koppelen wij dan het afschalen<br />

van de voorraad. Dat kan omdat we slimmer<br />

produceren en ook omdat we goede afspraken<br />

hebben gemaakt met onze leveranciers. Met<br />

andere woorden: door deze investering creëren<br />

we korte doorloopsnelheden in de productie én<br />

kunnen we onze partners een levertijd garanderen<br />

van 6 tot 8 weken, daar waar het gemiddelde<br />

in de markt ongeveer 20 weken is.”<br />

Verschillende soorten in het RenoS9000® kozijnsysteem.<br />

Didier erkent dat velen deze investeringen zullen<br />

ervaren als iets wat ‘tegen de markt ingaat’.<br />

Hij moet lachen. “En dat klopt. Maar, we hebben<br />

dat altijd gedaan. Maar het doel is nooit<br />

uit het oog verloren: we willen altijd een verbeterslag<br />

maken in het markconform leveren aan<br />

onze partners. Als je wilt innoveren, dan moet<br />

je dus investeren. In alles.”<br />

Dat laatste is zeker geen understatement. “In<br />

de afgelopen jaren hebben we al veel zichtbare<br />

investeringen kunnen laten renderen. Ik denk<br />

daarbij bijvoorbeeld aan de Kufa Online Calculator<br />

(KOC). Intussen is versie 4.0 enkele maanden<br />

geleden opgeleverd. Het systeem werkt<br />

goed. We zien namelijk een conversiescore van<br />

37%, wat betekent dat meer dan een derde<br />

van de gemaakte offertes op het systeem ook<br />

daadwerkelijk een opdracht wordt. Ik denk dat<br />

dit een heel hoog percentage is.”<br />

Kufa Raamsystemen – De innovatieve trendsetter.<br />

Didier: “Als ik verder denk aan waar we ons geld<br />

aan hebben besteed, dan kom ik meteen op alle<br />

nieuwe productgroepen in de RenoS9000 ® serie.<br />

Kijk verder eens naar het patent dat we hebben<br />

verworven op het verborgen scharnier systeem<br />

InviKU ® , dat van toepassing is voor elk profiel<br />

maar vergeet daarbij ook niet de SKG-2 inbraakwerendheid.<br />

En, had ik al alle variaties genoemd<br />

binnen het Komo gecertificeerde enkel- en dubbel<br />

HVL ® ? Kortom, ondanks een time out in de<br />

markt – ja, noem het een fikse tegenwind – kijken<br />

we altijd vooruit. Ooit maakten we de keuze<br />

om een innovatief te bedrijf te willen zijn. Wel,<br />

daar wijken we dus niet van af. We laten ons<br />

niet afleiden. De sprong naar de toekomst maken<br />

we elke dag.” ■<br />

19


Thema Kunststof Ramen en Deuren<br />

Met de recente ontwikkeling en toepassing van<br />

de allereerste fossielvrije kunststof kozijnprofielen<br />

hebben Kömmerling Nederland, kozijnpartner<br />

VHZ en grondstofleverancier Ineos Inovyn een<br />

wereldwijde primeur te pakken.<br />

Tekst: Lieke Bousema | Beeld: Kömmerling Nederland<br />

Bio-attributed PVC is de nieuwe stap die wordt gezet<br />

Voorop in duurzaamheid en innovaties<br />

Kömmerling Nederland zet al meer dan een halve eeuw in op duurzaamheid en innovatie. “Gestart met een uitgebreid recyclingprogramma,<br />

wordt een steeds groter aandeel gerecycled PVC in onze profielen gebruikt”, vertelt manager Duurzaamheid & Innovatie Jelmer<br />

Bijlsma. “Inmiddels zijn zelfs kozijnen van 100% gerecycled materiaal mogelijk! En ook de eerste fossielvrije kunststof kozijnprofielen<br />

zijn inmiddels een feit, waarmee we onze strategie ‘Today for Tomorrow’ onderstrepen.”<br />

“Wij zetten hoog in op Rethink, Reduce, Reuse<br />

en Recycle”, vertelt Remco van Overdijk, accountmanager<br />

bij Kömmerling Nederland.<br />

“Dat doen we onder andere door efficiënter<br />

met materialen om te gaan. Door alternatieve<br />

grondstoffen te onderzoeken wordt onze<br />

milieu-impact steeds verder verlaagd. We zamelen<br />

actief oude kunststof kozijnen, zaagafval<br />

en reststukken in voor gelijkwaardig hergebruik<br />

of recycling. Bovendien worden granulaatverliezen<br />

tijdens onze productie tot een minimum<br />

beperkt. In onze kozijnen, kaderprofielen en<br />

tussenstijlen wordt een steeds groter aandeel<br />

gerecycled PVC gebruikt. Er wordt geen kunststof<br />

vezel meer weggegooid of gedowngraded;<br />

een échte ‘closed loop’ dus.”<br />

Wie kiest voor K-VISION ReFrame is zelfs verzekerd<br />

van 100% gerecycled materiaal. “Hiermee<br />

wordt fors bespaard op grondstoffen, transport<br />

en CO 2<br />

-uitstoot, terwijl het circulaire kozijnprofiel<br />

over exact dezelfde kwaliteit en eigenschappen<br />

beschikt als een ‘virgin’ profiel. Inmiddels<br />

zien we dat collegabedrijven dergelijke initiatieven<br />

ook oppakken. Daar zijn we trots op. We<br />

zijn graag koploper in de branche, maar om<br />

écht duurzame impact te maken, moet de hele<br />

branche meegaan.”<br />

Van Overdijk merkt dat er in de markt soms<br />

zorgen zijn over de recyclestrategie, omdat in<br />

de allereerste kunststof kozijnen een minimale<br />

factor lood zit. “Omdat dit veilig opgesloten zit<br />

in de kunststof matrix en omdat wij als branche<br />

een goed georganiseerde materiaalkringloop<br />

hebben, heeft de Europese commissie een<br />

uitzondering gemaakt. Ook dertig jaar oude<br />

kunststof kozijnen kunnen dus goed en veilig<br />

hergebruikt worden.”<br />

Zeer lage MKI-score<br />

In 2019 en 2020 heeft een onafhankelijke<br />

certificeringsinstantie de recyclestromen van<br />

Kömmerling Nederland geanalyseerd en vastgelegd.<br />

“Op basis hiervan hebben wij in het<br />

voorjaar van 2020 en als allereerste systeemleverancier<br />

het Kiwa Covenant Circulair Ondernemen<br />

in ontvangst mogen nemen”, aldus<br />

Van Overdijk. “Een geweldige waardering én<br />

bewijsvoering voor ons bedrijfsdoel, namelijk<br />

om met onze K-VISION kozijnen bij te dragen<br />

aan een betere wereld.”<br />

De inspanningen van Kömmerling Nederland<br />

zijn recent ook beloond met een categorie-1<br />

productkaart voor de K-VISION Trend en K-<br />

VISION Trend ReFrame systemen in de Nationale<br />

Milieudatabase, die continu geactualiseerd<br />

wordt. Zo is voor K-VISION Trend ReFrame inmiddels<br />

een MKI-score van € 0,97 per m 2 kozijn<br />

behaald. “Dit betekent dat onze kozijnproducten<br />

garant staan voor een zeer lage milieu-impact<br />

en zeer hoge duurzaamheidsscores.”<br />

20


Thema Kunststof Ramen en Deuren<br />

Bio-attributed PVC<br />

Met de recente ontwikkeling en toepassing van<br />

de allereerste fossielvrije kunststof kozijnprofielen<br />

zetten Kömmerling Nederland, kozijnpartner<br />

VHZ en grondstofleverancier Ineos Inovyn<br />

wederom een grote stap in duurzaamheid.<br />

“Bio-attributed PVC is een relatief nieuwe ontwikkeling,<br />

waarbij fossiele olie wordt vervangen<br />

door een plantaardig restproduct uit de duurzame<br />

bos- en landbouw”, aldus Bijlsma. “De afgelopen<br />

jaren is bio-attributed PVC met mondjesmaat toegepast<br />

in de productie van vloeren en autobanden,<br />

maar nog niet eerder in een kunststof kozijn!<br />

Met deze grondstofadoptie zetten wij belangrijke<br />

stappen om, conform het Klimaatakkoord van<br />

Parijs, op korte termijn aanzienlijke CO 2<br />

-reducties<br />

te realiseren. Zónder in te boeten aan kwaliteit,<br />

eigenschappen en levensduur.”<br />

De allereerste fossielvrije kozijnprofielen zijn<br />

onlangs geïnstalleerd in een renovatieproject<br />

met 19 woningen in Steenwijk, in samenwerking<br />

met Syntrus Achmea, BAM Wonen en<br />

Kumij. “Met de inzet van 106 kozijnen is circa<br />

'Met de inzet van<br />

106 kozijnen is<br />

circa 6.000 kilogram<br />

CO 2<br />

bespaard!'<br />

Wie kiest voor K-VISION ReFrame is verzekerd van 100% gerecycled materiaal.<br />

Remco van Overdijk, accountmanager bij Kömmerling<br />

Nederland.<br />

6.000 kilogram CO 2<br />

bespaard!”, aldus Bijlsma. “Inmiddels zijn ook diverse vervolgprojecten<br />

in uitvoering.” Als voorbeeld noemt hij een<br />

nieuwbouwproject van 23 woningen in Pijnacker,<br />

waar in samenwerking met Heijmans en<br />

Europrovyl gekozen is voor een combinatie van<br />

bio-attributed PVC en gerecycled materiaal.<br />

Jelmer Bijlsma, manager Duurzaamheid & Innovatie<br />

bij Kömmerling Nederland.<br />

Beste van twee werelden<br />

Het 100% gerecyclede kozijnprofiel van<br />

Kömmerling Nederland is een enorme noviteit,<br />

die ook grote uitdagingen meebrengt,<br />

erkent Bijlsma. “Immers moet het materiaal<br />

beschermd worden, waardoor specifieke kennis<br />

én coatings nodig zijn. In de markt zien<br />

we steeds meer tussenoplossingen ontstaan,<br />

die ook wij inmiddels in ons standaard assortiment<br />

hebben opgenomen. Zo is K-VISION<br />

Trend sinds enkele maanden ook verkrijgbaar<br />

met een kern van gerecycled materiaal en een<br />

omhulsel van nieuw PVC. Dit kozijn is tevens<br />

opgenomen in de Nationale Milieudatabase,<br />

met een MKI-score van € 1,09 per m 2 vast<br />

kozijn. Wanneer het nieuwe PVC straks net<br />

als in Pijnacker 100% fossielvrij is, hebben we<br />

het beste van twee werelden in handen. Maar<br />

ook een systeem dat zich lange tijd in stand<br />

kan houden.”<br />

Terug van weggeweest<br />

Een laatste ontwikkeling die Bijlsma en Van<br />

Overdijk graag uitlichten heeft niet zozeer betrekking<br />

op duurzaamheid, maar is minstens<br />

zo relevant. Na vele verzoeken uit de markt<br />

heeft Kömmerling Nederland namelijk het<br />

AcrylColor kleursysteem weer teruggebracht<br />

in haar assortiment. Dankzij de mee-geëxtrudeerde<br />

kleurlaag van acrylaat worden een<br />

hoge krasbestendigheid en langdurige kleurvastheid<br />

van – in eerste instantie – de K-VISI-<br />

ON Trend profielen geborgd. Hierdoor kunnen<br />

gebouwgebruikers nóg langer van hun kunststof<br />

kozijnen genieten. ■<br />

21


smart-slide neo<br />

Ontdek de vrijheid van schuiven!<br />

Schuifdeur en schuifraam gecombineerd in één ontwerp.<br />

Vanaf nu kunt u genieten van een prachtig uitzicht met uw nieuwe schuifdeur<br />

smart-slide neo. Tussen het woongedeelte en buiten smart-slide neo past per-<br />

fect in het moderne kubusvormige design. Grote glasoppervlakken met elementformaten<br />

tot 6,0 m x 2,5 m geven u een fantastisch uitzicht naar buiten.<br />

Maar de smart-slide neo schuifdeur is niet alleen optisch uitstekend, maar ook<br />

in de bediening. Gemakkelijk schuiven, intuïtief sluiten en het handige zelfsluitmechanisme<br />

spreken voor zich. Lage inspanning ontmoet hoge dichtheid.<br />

Ontdek meer op:<br />

www.aluplast.net


nieuw<br />

FloorTrack<br />

Buiten zijn - zonder buiten te zijn. Hoe dat kan ?<br />

Met het nieuwe vloergeleide schuifdeursysteem van Bohle.<br />

www.bohle.com


Thema Kunststof Ramen en Deuren<br />

Tekst: Lieke Bousema | Beeld: Select Windows<br />

Het continu investeren in mensen en middelen staat centraal<br />

‘MOOIE KOZIJNEN VOOR ELKE WONING’<br />

In de particuliere woningmarkt is geen woning gelijk. Datzelfde geldt voor de smaak van bewoners. Een kolfje naar de hand van Select<br />

Windows, dat mooie kozijnen op maat produceert. Van klassiek tot modern, in alle denkbare kleuren en structuren en inclusief een uitgekiende<br />

daglichttoetreding, ventilatie, isolatie en zonwering waardoor fijn wonen naar het allerhoogste niveau wordt getild.<br />

Select Windows is een succesvolle en toonaangevende<br />

marketingorganisatie in de kunststof<br />

kozijnenbranche, die vertegenwoordigd wordt<br />

door lokale ondernemers: de partners. In het<br />

kader van ‘samen sterk’ kopen deze partners<br />

hun kunststof kozijnen, dakkapellen, vouwwanden,<br />

garagedeuren en veranda’s gezamenlijk<br />

in, waarbij de Select Windows organisatie<br />

maximale inkoop- en verkoopondersteuning<br />

biedt. Bijvoorbeeld middels benchmarks, softwaretools,<br />

managementinformatie, scholing en<br />

marketingondersteuning.<br />

“Al onze kwaliteitskozijnen worden geproduceerd<br />

in de fabriek van ons moederbedrijf<br />

GevelNed, waarbij we gebruik maken van de<br />

producten en toebehoren van diverse leveranciers”,<br />

vertelt Amanda Knol, directeur van<br />

Select Windows BV. “Denk bijvoorbeeld aan<br />

Schüco profielen, Pilkington glas, Venster Techniek<br />

onderdorpels, Roto en Winkhaus PADK<br />

ventilatiebeslag en OBUK voordeurpanelen.<br />

Maar ook aan Kvadrat Verosol binnenzonwering,<br />

Screenline jaloezieën en verduisterende<br />

doeken en Keje horren, plissés of shutter jaloezieën,<br />

waarmee we een totaalpakket voor kozijnen,<br />

ramen en deuren aanbieden.”<br />

Nóg meer mogelijkheden<br />

Onder het motto ‘Mooie kozijnen voor elke<br />

woning’ maakt Select Windows al dertig jaar<br />

het verschil in de markt. Het bedrijf biedt een<br />

uitgebreid programma kunststof kozijnen van<br />

topkwaliteit. Het zijn onderhoudsvriendelijke<br />

producten die niet alleen uitblinken qua maatwerk,<br />

functionaliteit en isolatiewaarde, maar<br />

die ook qua uitstraling niet onderdoen voor<br />

houten kozijnen. “We bieden voor elke woning<br />

en stijl een passende oplossing”, aldus Knol.<br />

“Van klassiek tot modern, en alles wat daartussen<br />

zit. Maar ook in iedere gewenste kleur of<br />

structuur en inclusief alle denkbare toebehoren.<br />

Dankzij nieuwe machineparkoptimalisaties<br />

kunnen we ons kleurproces nog efficiënter insteken.<br />

Nieuwe lasmachines maken bovendien<br />

een onzichtbare las mogelijk, waardoor onze<br />

kozijnen nóg beter aansluiten bij de wensen<br />

van de woonconsument. De nieuwe machines<br />

volgen eerdere productoptimalisaties op,<br />

zoals een HVL-verbinding aan de buitenzijde<br />

(Hollandse Hoek), slanke rolbandscharnieren in<br />

plaats van ontsierende scharnierkapjes en verdektliggend<br />

beslag aan de binnenzijde.”<br />

Duurzame focus<br />

De particuliere renovatiemarkt is momenteel<br />

booming, benadrukt Knol. “Bewoners zien<br />

steeds vaker in dat duurzame kwaliteitsoplossingen<br />

bijdragen aan het wooncomfort én tegelijk<br />

stevige besparingen kunnen opleveren.<br />

Dit zijn welkome winstpunten, zeker in een tijd<br />

waarin de energiekosten de pan uit rijzen...”<br />

Maar duurzaamheid gaat verder voor Select<br />

Windows. “In 2021 hebben we een duurzame<br />

nieuwe productiehal van 1.500 m 2 in gebruik<br />

genomen, met een uitgekiend klimaatsysteem<br />

en zonnepanelen voor een duurzamere productie.<br />

En ook op productniveau nemen we<br />

24


Thema Kunststof Ramen en Deuren<br />

tal van initiatieven om onze duurzaamheid te<br />

vergroten. Zo wordt de isolatiewaarde van onze<br />

producten steeds verder verbeterd en zowel in<br />

onze fabriek als bij onze partners worden zaagafval,<br />

reststukken en eventuele foutproducten<br />

ingezameld en aangeboden voor recycling. Zo<br />

brengen we samen zo’n 60.000 kilo PVC per<br />

jaar opnieuw de kringloop in.”<br />

Besparen met het Energie Kozijn<br />

Samen met haar verkooppartners zet Select<br />

Windows iedere dag in op wat de klant vraagt<br />

én nodig heeft. Dit gebeurt onder meer met<br />

het Energie Kozijn, dat het best isolerende<br />

kunststof kozijn van dit moment betreft. Het<br />

Energie Kozijn is opgebouwd uit Schüco Living<br />

profielen en beschikt over meerdere luchtkamers<br />

met een thermische onderbreking, wat<br />

de isolatiewaarde flink ten goede komt. Woningeigenaren<br />

hebben keuze uit een blok profiel<br />

(6°) of facet profiel (15°) en uit 150 kleuren<br />

en structuren.<br />

“Dankzij een standaard profieldiepte van 120<br />

mm is er voldoende ruimte om extra dik (triple)<br />

isolatieglas toe te passen, wat resulteert in een<br />

40% hogere isolatiewaarde dan de huidige generatie<br />

kunststof kozijnen.”<br />

Nieuwe software<br />

Het continu investeren in mensen en middelen<br />

staat bij Select Windows centraal.<br />

Het meest actuele bewijs daarvan vormt de<br />

verdere uitrol van een nieuw, toekomstbestendig<br />

softwaresysteem voor de kozijnproductie.<br />

Een applicatie die de vakman al het<br />

denkwerk uit handen neemt, de snelheid<br />

van werken vergroot, fouten tot nul reduceert<br />

en levertijden verkort. “Het systeem,<br />

waarin meerdere softwareprogramma’s geïntegreerd<br />

zijn, garandeert op basis van de<br />

ingevoerde klantspecificaties altijd een volledig<br />

geautomatiseerde productie en een<br />

tiptop eindresultaat”, aldus Knol. “En dat<br />

zonder omkijken.”<br />

Ondernemers gezocht!<br />

Select Windows heeft de ambitie om te groeien.<br />

Daarom werd de afgelopen jaren fors geïnvesteerd<br />

in gebouw, software, machines én mensen.<br />

Nu de basis staat, zet Select Windows in op<br />

een verdere uitbreiding van het landelijke dealernetwerk.<br />

Daarbij ligt de focus op Zeeland, de<br />

regio Utrecht, Eindhoven en Limburg. “Dankzij<br />

de uitbreiding van ons assortiment hebben wij<br />

nieuwe partners die zich bij ons soft-franchiseconcept<br />

willen aansluiten nóg meer te bieden”,<br />

benadrukt Knol. “Bijvoorbeeld met een volledige<br />

ondersteuning op het gebied van marketing en<br />

promotie, management en inkoop/verkoop.<br />

Voorwaarde is een langdurige en intensieve<br />

partnerrelatie. Maar het is tevens belangrijk dat<br />

potentiële partners ook beschikken over een<br />

showroom en eigen (geschoolde) monteurs. Bovendien<br />

is een VKG-lidmaatschap vereist. Is dit<br />

het geval? Dan ben je van harte welkom voor<br />

een kennismakingsgesprek en een rondleiding<br />

op onze mooie locatie in Zwaag.” ■<br />

In 2021 heeft Select Windows een duurzame nieuwe productiehal van 1.500 m 2 in gebruik genomen.<br />

'Dankzij de uitbreiding van ons assortiment hebben wij nieuwe partners die<br />

zich bij ons soft-franchiseconcept willen aansluiten, nóg meer te bieden'<br />

25


Thema Kunststof Ramen en Deuren<br />

Het innovatieve raambeslag heroal WF EM wordt gekenmerkt door een bijzonder eenvoudige, efficiënte installatie en combineert maximale functionaliteit met een groot<br />

aantal designopties en compatibiliteit met smalle profielen.<br />

Tekst: heroal | Beeld: heroal<br />

Verkrijgbaar in een praktische basisdoos<br />

Nieuw raambeslag is ontworpen voor<br />

maximale efficiëntie bij de montage<br />

Met nieuw raambeslag maakt heroal de productieprocessen van haar klanten nog rendabeler. Het innovatieve systeem heroal WF EM<br />

wordt gekenmerkt door een bijzonder eenvoudige, efficiënte installatie en combineert maximale functionaliteit met een groot aantal<br />

designopties alsook inbraakwerendheid tot RC 3 voor smalle profielen.<br />

Het innovatieve raambeslag heroal WF EM is specifiek<br />

ontworpen voor maximale efficiëntie bij de<br />

montage en biedt aanzienlijke voordelen bij de<br />

productie dankzij de doordachte constructie en<br />

de verregaande voormontage. Hiervoor omvat<br />

het innovatieve stangenconcept van heroal WF<br />

EM kant-en-klare, direct koppelbare systeemlengten<br />

voor een uiterst nauwkeurige verbinding van<br />

de beslagcomponenten in uiteenlopende raamafmetingen.<br />

Het op maat zagen en stansen van de<br />

duwstangen en het vrijstansen van de vleugelhoeken<br />

is ook niet meer nodig, omdat de stangen,<br />

hoekgeleiders en vleugellagers niet in de profielen<br />

geschoven, maar er frontaal van buitenaf ingeklikt<br />

worden. Een maximale efficiëntie wordt ook<br />

gegarandeerd doordat de sluitplaten achteraf fijn<br />

worden afgesteld en de sluitstukken met behulp<br />

van een bajonet worden vastgeklemd.<br />

26


Thema Kunststof Ramen en Deuren<br />

Eenvoudige processen voor<br />

een optimale verwerking<br />

Voor een snelle, efficiënte productie en een<br />

eenvoudig bestelproces, is heroal WF EM voor<br />

talloze toepassingen verkrijgbaar in een praktische<br />

basisdoos met bijna alle componenten<br />

voor een raam in één set voor basisveiligheid.<br />

Alle onderdelen zijn voorgemonteerd en voorgesorteerd<br />

om tijd te besparen en worden optimaal<br />

beschermd geleverd. Alleen het slot en de<br />

stangen moeten apart volgens het vleugelformaat<br />

worden besteld. Voor alle andere toepassingen<br />

en voor de productie van grotere hoeveelheden<br />

kunnen alle componenten per type<br />

worden aangekocht.<br />

Het gereedschapsconcept optimaliseert de<br />

verwerking nog verder. Voor het monteren en<br />

afstellen van de onderdelen zijn slechts twee<br />

schroevendraaiers en een universele montagehendel<br />

benodigd. Stansgereedschap voor<br />

de vleugelhoeken is niet vereist. De nieuwe<br />

heroal-vleugelrandbescherming, die schade<br />

aan het kozijn voorkomt bij het bevestigen<br />

van de vleugels, bevordert de kwaliteit van<br />

het eindresultaat.<br />

Smalle profielen tot RC 3<br />

Voor maximale veiligheid is heroal WF EM<br />

tevens verkrijgbaar in inbraakwerende uitvoeringen.<br />

Het innovatieve beslag combineert de<br />

hoogste veiligheidseisen met unieke ontwerpvoordelen,<br />

want het is gecertificeerd tot RC 3<br />

voor smalle profielen. De eenvoudige montage<br />

met slechts enkele extra onderdelen maakt de<br />

productieprocessen snel en efficiënt. Voor vensterbreedtes<br />

en -hoogtes tot 2.000 mm zijn de<br />

productietijden korter, omdat de verwerking<br />

zonder tijdrovende verlijming van glas en vleugelkozijn<br />

wordt uitgevoerd.<br />

Maximale vormgevingsvrijheid<br />

Het innovatieve beslagsysteem is geschikt voor<br />

alle gangbare openingstypen en is naar keuze<br />

verkrijgbaar als klassieke opbouwscharnierzijde<br />

of als verborgen scharnierzijde voor een strak<br />

esthetisch raamdesign. Dankzij het uitgebreide<br />

assortiment accessoires met draaibegrenzers,<br />

heroal WF EM-sensoren voor gecombineerde<br />

openings- en sluitingsbewaking en barrièrevrije<br />

vloerdrempels, kunnen alle gangbare toepassingen<br />

worden gerealiseerd. Alle zichtbare beslagonderdelen<br />

zijn standaard verkrijgbaar in<br />

wit, grijs en meer dan 500 RAL-kleuren. ■<br />

'Het innovatieve beslagsysteem is geschikt voor alle gangbare openingstypen'<br />

Raambeslag heroal WF EM.<br />

27


High Quality Flexible Solutions<br />

eigen<br />

fabricage<br />

voor<br />

klantspecifieke<br />

oplossingen<br />

agenturen<br />

ckdesign-int.com<br />

Tweelingenlaan 118 7324 BP Apeldoorn +31(0)55 578 92 88 info@ckdesign-int.com


Naamloos-2 1 12-10-<strong>2023</strong> 09:08<br />

SIKU® RB<br />

Hoogste eisen aan<br />

inbraakwerendheid<br />

en design<br />

+ Zowel als lengte, als<br />

maatwerk verkrijgbaar<br />

+ Ook met staalkabelgeleiding<br />

mogelijk<br />

+ Grote oppervlakken<br />

in kleine kasten<br />

realiseerbaar<br />

Gecertificeerd met<br />

het twee sterren-<br />

SKG**-kwaliteitskeurmerk<br />

+ Slanke geleiderails<br />

en volledig in te bouwen<br />

Met SIKU RB, biedt SIMONSWERK een<br />

Rolband systeem aan voor de NL-profielen<br />

van kunststof voordeuren met de hoogste<br />

kwaliteitsnormen en functionaliteit.<br />

Het scharnier is inbraakwerend getest,<br />

en heeft de SKG** certificering.<br />

heroal VS Z<br />

Zip-Screen systeem<br />

SIKU ®RB<br />

3154 NL-01 / 3154 V9-04<br />

met SKG** certificering<br />

• voor toegangsdeuren<br />

zonder opdek<br />

• draagvermogen tot 120 kg<br />

• met geïntegreerde dievenklauw<br />

• met stiftvergrendeling<br />

www.simonswerk.nl<br />

Rolluiken | Zonwering | Roldeuren | Ramen | Deuren<br />

Vliesgevels heroal.nl<br />

SIM_Anz-<strong>2023</strong>_SikuRB-SKG_NL_halb_95x267_RZ.indd 1 27.03.23 12:17


Thema Kunststof Ramen en Deuren<br />

Tekst: Johan Debaere | Beeld: Deceuninck<br />

PVC kan acht keer gerecycleerd worden zonder kwaliteitsverlies<br />

Oude PVC ramen en deuren vormen<br />

grondstof voor nieuwe profielen<br />

Duurzaamheid, recycling, circulariteit – deze drie termen zijn niet meer uit onze maatschappij weg te denken. Deceuninck investeert al<br />

jaren in de recycling van PVC uit oude ramen, deuren, gevelbekleding en shutters als grondstof voor de productie van nieuwe raam- en<br />

deurprofielen. De firma bouwde daarvoor een hoogtechnologische recyclagefabriek in Diksmuide. In 2017 was dat goed voor 8.000 ton<br />

gerecycleerd materiaal, maar eind <strong>2023</strong> zal die capaciteit verviervoudigd zijn tot 40.000 ton per jaar.<br />

In een eerste fase worden de profielen door een shredder gejaagd,<br />

waardoor ze gebroken worden. PVC en ijzer worden hier gescheiden.<br />

Na granulatie krijgt men finaal zuivere PVC-korrels, die<br />

opgeslagen worden in grote silo’s.<br />

30


Thema Kunststof Ramen en Deuren<br />

“Bij Deceuninck zetten we al jaren in op de recycling van oude PVC ramen,<br />

deuren, gevelbekleding en shutters. Vorig jaar benaderden we de<br />

kaap van 20.000 ton gerecycleerd materiaal. Tegen eind <strong>2023</strong> willen we<br />

die recyclagecapaciteit op 40.000 ton brengen. Daarvoor wordt geïnvesteerd<br />

in de optimalisatie van de productieprocessen. In de afgelopen 5<br />

jaar kwam er al een extra magazijn en het aantal granulatielijnen werd<br />

verdubbeld van 3 naar 6. Vanaf eind <strong>2023</strong> worden alle granulatielijnen<br />

bovendien samengebracht in één nieuwe hal.”<br />

Een gesloten kringloop<br />

Het recyclingproces start met het verzamelen van oude ramen, deuren,<br />

gevelbekleding en shutters in PVC in binnen- en buitenland. Daarvoor<br />

beschikt Deceuninck bijvoorbeeld vandaag over 9 verzamelpunten<br />

in België en dat aantal zal nog uitgebreid worden. Verder wordt ook<br />

schroot van PVC elementen op werven gerecupereerd. Nieuw is de Go-<br />

Bag, een gele zak waar men uitgebroken schrijnwerk in PVC, hout of<br />

aluminium met of zonder glas in kwijt kan. Die wordt na het vullen door<br />

Deceuninck opgehaald.<br />

'Nieuwe investeringen zorgen voor de<br />

uitbreiding van de recyclagecapaciteit<br />

naar 40.000 ton per jaar'<br />

“Heel veel van het materiaal dat binnenkomt, werd reeds vooraf gesorteerd.<br />

Dat geldt uiteraard niet voor de inhoud van de GoBags, waar we<br />

zelf nog het sorteerwerk moeten verrichten. De rest van het recyclageproces<br />

verloopt grotendeels geautomatiseerd. In een eerste fase worden<br />

de profielen door een shredder gejaagd, waardoor ze gebroken worden.<br />

PVC en ijzer worden hier gescheiden. Vervolgens worden de deeltjes nog<br />

kleiner gemaakt, gewassen en gedroogd. Zo worden metaal, glas en zand<br />

verwijderd. Na deze stap bestaat de overgebleven substantie uit 95 %<br />

PVC en 5 % vuilresten”, licht de CEO de werking toe.<br />

Nieuw is de GoBag, een gele zak waar men uitgebroken schrijnwerk in PVC, hout<br />

of aluminium met of zonder glas in kwijt kan.<br />

Een kunststof raam kan gemakkelijk 35 jaar dienst doen zonder zware<br />

verouderingsverschijnselen en met een minimum aan onderhoud. Dat<br />

raam kan bovendien 8 keer gerecycleerd worden zonder kwaliteitsverlies,<br />

zelfs minstens 10 keer zonder dat de mechanische eigenschappen<br />

verloren gaan.<br />

Daarom blijft Deceuninck fors investeren in de verdere uitbouw van de<br />

recyclagefabriek in Diksmuide. “Het gebruik van gerecycled materiaal in<br />

nieuwe raam- en deurprofielen is een belangrijke voorwaarde voor onze<br />

R&D-afdeling. Een standaardprofiel uit de Elegant-reeks bestaat vandaag<br />

voor 15 tot 30 % uit gerecycleerd kunststof, de Phoenix-versie zelfs voor<br />

de volle 100 %. Ook vanuit het ecologisch oogpunt zijn er verschillende<br />

redenen om te investeren in recycling. Vooreerst komen zo jaarlijks 2,3<br />

miljoen ramen niet op het stort of in de verbrandingsoven terecht. Daarnaast<br />

wordt er in vergelijking met de productie van nieuw materiaal bij<br />

een recyclageproces 90 % minder energie verbruikt en ligt de CO 2<br />

-uitstoot<br />

dus ook gevoelig lager”, vertelt CEO Bruno Humblet.<br />

“Uiteindelijk worden witte en gekleurde PVC-delen van elkaar gescheiden<br />

en worden ook de kleinste vuildeeltjes eruit gehaald. Na granulatie<br />

krijgen we finaal zuivere PVC-korrels, die opgeslagen worden in grote<br />

silo’s en op vraag van onze productiefaciliteiten geleverd worden.”<br />

Focus op duurzaamheid en klimaat<br />

Dagelijks komen in Diksmuide 10 vrachtwagens met schoot binnen en<br />

per shift verwerkt het team ongeveer 35 ton materiaal. Uiteraard wordt<br />

in dit hele proces ook veel aandacht besteed aan de kwaliteitscontrole.<br />

Deceuninck wil de partners immers altijd kwalitatief hoogwaardige profielen<br />

aanbieden, ook als die deels of volledig met gerecycled materiaal<br />

geproduceerd worden.<br />

“Het motto binnen deze recyclagefabriek is ‘recycleren voor een duurzame<br />

wereld’. Duurzaamheid en klimaat zijn voor ons immers heel belangrijke<br />

factoren. Zo kregen we als recyclingbedrijf een EuCertPlast-certificaat en<br />

ontvingen we het VinylPlus-productlabel voor ons duurzaam totaalbeleid<br />

en duurzame processen en producten”, sluit Bruno Humblet af.<br />

“Recent keurde het Science Based Targets-initiative (SBTi) ons ambitieus<br />

klimaatplan goed. Dat bevestigt dat we de juiste acties blijven nemen<br />

om de ecologische impact tot een minimum te beperken. Ons engagement<br />

gaat ver. We willen de absolute broeikasgasemissies van scope 1<br />

(directe emissies) en scope 2 (aankoop van energie) tegen 2030 met<br />

60 % verminderen ten opzichte van referentiejaar 2021. De emissies<br />

doorheen de waardeketen (scope 3) willen we dan met 51,6 % per ton<br />

productie verminderen.” ■<br />

31


Thema Kunststof Ramen en Deuren<br />

Tekst: Johan Debaere | Beeld: aluplast, Marnie Hawson<br />

Met deze oplossing maakt men grote schuifdeuren én kleinere schuiframen<br />

VERNIEUWD SCHUIFSYSTEEM BIEDT NOG BETERE<br />

WAARDEN EN NOG MEER DESIGNMOGELIJKHEDEN<br />

Klanten worden steeds veeleisender en als fabrikant moet je telkens weer een oplossing bieden. Dat kan door nieuwe producten te<br />

ontwikkelen of bestaande systemen verder te optimaliseren. Het schuifsysteem smart-slide was volgens aluplast op korte tijd uitgegroeid<br />

tot de marktleider in de productcategorie van de ‘dichte schuifelementen’. Intussen heeft de fabrikant dit succesvolle systeem verder<br />

ontwikkeld en is de nieuwe generatie onder de naam smart-slide neo beschikbaar.<br />

Innovatie op maat van de klant vormt intussen al meer dan 40 jaar lang<br />

een hoeksteen van het succes van de specialist in raam- en deursystemen.<br />

Zo verrichtte de R&D-afdeling van aluplast in het verleden pionierswerk<br />

op het vlak van de lijmtechnologie voor de raamproductie en met powerdur,<br />

een speciale glasvezelversterkt kunststof, wordt het gebruik van staal<br />

tot een minimum beperkt of wordt er zelfs geen staal meer gebruikt. Ze<br />

zijn ook dagelijks bezig met de verdere optimalisatie van bestaande producten.<br />

Zo presenteerde de fabrikant op een event in de Allianz Arena tijdens<br />

BAU München de nieuwe generatie van het bekende en beproefde<br />

smart-slide schuifsysteem, dat nog betere waarden laat noteren en nog<br />

meer designmogelijkheden biedt: smart-slide neo.<br />

Betere waarden<br />

“Bij de ontwikkeling van de smart-slide neo hebben we er in de eerste<br />

plaats voor gezorgd dat de productvoordelen van het originele smartslide<br />

schuifsysteem behouden bleven: korte productietijden, eenvoudige<br />

bediening en hardware-neutraliteit. Onze bedoeling was echter om de<br />

waarden op het vlak van thermische isolatie, statica, dichtheid en geluidsisolatie<br />

nog te verbeteren en testen hebben uitgewezen dat we volledig<br />

in ons opzet geslaagd zijn", vertelt CEO Patrick Seitz. “Net als alle<br />

neo-producten is smart-slide neo standaard verkrijgbaar in de nieuwe oppervlakken<br />

aludec en woodec. De verwerking is ook verbeterd en vooral<br />

vereenvoudigd: de afdichting wordt nu al in de fabriek aangebracht zodat<br />

handmatige verwerking niet meer nodig is.”<br />

Breder toepassingsgebied<br />

De smart-slide werd oorspronkelijk ontworpen als een eenvoudige schuifoplossing.<br />

Maar in de loop der jaren is het aantal toepassingen geleidelijk<br />

toegenomen. De klanten van aluplast hebben het product immers met<br />

succes gebouwd en verkocht als een hoogwaardig schuifraam, dat bij-<br />

De nieuwe smart-slide neo scoort nog beter op het vlak van thermische isolatie,<br />

statica, dichtheid en geluidsisolatie.<br />

De verwerking is ook verbeterd: de afdichting wordt nu al in de fabriek aangebracht<br />

zodat handmatige verwerking niet meer nodig is.<br />

32


Thema Kunststof Ramen en Deuren<br />

'Nieuwe generatie van<br />

schuifsysteem werd<br />

voorgesteld tijdens event<br />

in de Allianz Arena'<br />

voorbeeld geïntegreerd kan worden in de keuken boven het aanrecht<br />

of in een kleine kamer waar een draaikiepraam moeilijker inzetbaar is,<br />

omdat het teveel ruimte in beslag zou nemen. Op deze manier kan de<br />

ruimte voor het raam optimaal gebruikt worden - als werkoppervlak of<br />

om de vensterbank te decoreren.<br />

De voordelen van het originele smart-slide schuifsysteem bleven behouden, zoals<br />

de eenvoudige bediening en hardware-neutraliteit.<br />

Met succes gelanceerd<br />

"We presenteren deze nieuwe generatie van ons schuifsysteem met de<br />

nodige trots. Smart-slide neo voldoet aan alle functionele eisen die de<br />

markt stelt aan een strak schuifelement. En dat met een modern, aantrekkelijk<br />

design," sluit Patrick Seitz af. "De feedback die we kregen na<br />

de lancering in de Allianz Arena was positief over de hele lijn. We zijn<br />

ervan overtuigd dat onze klanten zullen profiteren van de verbeteringen.<br />

Zij vonden dat dit product alvast grenzen verlegt op het vlak van design<br />

en functionaliteit." ■<br />

Smart-slide neo kan ook als een schuifraam gebouwd worden voor integratie boven het aanrecht in de keuken of in een kleine kamer met beperkte ruimte.<br />

33


Mechanisch en<br />

Elektronisch uit<br />

één hand<br />

Sluitsystemen, onze expertise.<br />

EVVA is ontwikkelaar en producent van elektronische en mechanische<br />

toegangscontrolesystemen en expert, in het plannen en realiseren van<br />

efficiënte Sluitsystemen. Haal uw voordeel uit meer dan 100 jaar ervaring en<br />

onze talrijke gerealiseerde sluitsystemen wereldwijd.<br />

www.evva.com


Donkere harmonie<br />

Stijlvoller wordt het niet! De hoogwaardige GEALAN-acrylcolor® toplaag smelt samen met<br />

het kunststof profiel dat hiermee in kleur harmoniseert.<br />

+ Elegante uitstraling: Het donkergrijze basisprofiel onderstreept de donkere<br />

GEALAN-acrylcolor®-trendkleuren<br />

+ Systeemoverstijgend: Er zijn talloze leveringsvarianten voor alle profielsystemen<br />

van GEALAN-acrylcolor®<br />

+ Geoptimaliseerde eigenschappen: De uitgekiende grondstofformule voorkomt<br />

dat de donkere profielen opwarmen in de zon<br />

GEALAN Fenster-Systeme GmbH · Hofer Straße 80 · D-95145 Oberkotzau · www.gealan.nl


Thema Kunststof Ramen en Deuren<br />

Tekst: Piet van Eijndhoven | Beeld: John van der Meer<br />

ARENDSBURGHT VERDUURZAAMT MET SUBSIDIE<br />

In een villawijk aan de rand van het bos van Apeldoorn staat de 60 jaar oude parkflat Arendsburght. “Oorspronkelijk was het een verzorgingsflat,<br />

maar sinds tien jaar is het een gewone flat voor 55-plussers en met een VvE”, vertelt Dick van den Ende. Binnen het bestuur<br />

van de VvE is hij de technische man. “In 2017 kregen we een brief van de Omgevingsdienst Veluwe-IJssel. Met als boodschap: maak een<br />

plan van aanpak voor het verduurzamen van de flat.”<br />

Het VvE-bestuur maakte er serieus werk van.<br />

“Ook omdat de appartementen redelijk oncomfortabel<br />

waren; het tochtte nogal. We hadden<br />

zachthouten kozijnen en aluminium schuiframen<br />

met thermopane van minstens 40 jaar oud.<br />

Voor de schuiframen waren geen onderdelen<br />

meer beschikbaar. En aan de houten kozijnen<br />

hadden we veel schilderwerk en houtreparatie.”<br />

Energetisch advies<br />

Het VvE-bestuur ging zich op de verduurzamingsmogelijkheden<br />

oriënteren. Via het<br />

Nationaal Warmtefonds (voorheen Energiebespaarfonds)<br />

bleek de VvE subsidie (SEEH-regeling)<br />

én een lening te kunnen krijgen. “Vervolgens<br />

hebben we NVT Engineering benaderd.<br />

Die heeft een verkennend onderzoek energetisch<br />

renoveren gedaan en aansluitend advies<br />

uitgebracht”, aldus Van den Ende. Jaap van der<br />

Veen, adviseur duurzame ontwikkeling van NVT<br />

Engineering, raakte zo bij het project betrokken.<br />

“Op basis van ons Maatwerk VvE Energieadvies<br />

zou de VvE een lening kunnen aanvragen<br />

bij het Nationaal Warmtefonds”, zegt hij.<br />

Verduurzamingsscenario<br />

Het advies bevatte vier scenario’s, oplopend<br />

van kozijnen vervangen (scenario 1) naar nulop-de-meter:<br />

(scenario 4). “Als bestuur concludeerden<br />

we al snel dat nul-op-de-meter<br />

niet realistisch was. Schrikbeeld voor ons was<br />

Serviceflat Lindenhove: een faliekant mislukt<br />

nul-op-de-meterproject in Apeldoorn, waarvan<br />

de bewoners nu nog de naweeën ondervinden.”<br />

De keus viel daarom op het vervangen<br />

van kozijnen in combinatie met het isoleren<br />

van spouwmuren. “Subsidie van het Nationaal<br />

Warmtefonds kun je alleen krijgen als je minstens<br />

twee maatregelen treft”, legt Dick uit.<br />

Kozijnen kiezen<br />

Het bestuur bezocht verschillende kozijnenleveranciers<br />

en vroeg offertes aan. “Gaandeweg<br />

realiseerden we ons dat we in dit traject<br />

professionele begeleiding en advies nodig had-<br />

'We zijn er bovendien<br />

in geslaagd om de<br />

servicekosten nagenoeg<br />

gelijk te houden!'<br />

Parkflat Arendsburght in Apeldoorn.<br />

Ook nieuwe kozijnen in de trappenhal.<br />

36


Thema Kunststof Ramen en Deuren<br />

den, o.a. bij het beoordelen van offertes.” NVT<br />

Engineering werd gevraagd om de regie te nemen.<br />

Jaap van der Veen hielp het VvE-bestuur<br />

allereerst om tot een helder vergelijk van de offertes<br />

te komen. “Van aluminium kozijnen zagen<br />

we af, omdat voldoen aan de isolatie-eisen<br />

van de SEEH-regeling daarmee bijna ondoenlijk<br />

was”, zegt Dick. “We besloten voor kunststof<br />

kozijnen met triple glas (HR +++) te gaan. Dat<br />

was het gunstigst want de meerprijs van triple<br />

glas t.o.v. dubbelglas werd gecompenseerd<br />

door de hogere subsidie. Daarnaast kozen we<br />

voor spouwisolatie. Dat bleek vrij eenvoudig te<br />

kunnen met inblaaswol (supafil); oude isolatie<br />

verwijderen was niet nodig.”<br />

Modelappartement<br />

“Bedenken hoe je gaat verduurzamen is één<br />

ding, maar bedenken hoe je de hele VvE meekrijgt,<br />

is misschien nog wel een grotere opgave”,<br />

vervolgt Dick. “Want daarvoor moet een<br />

ledenvergadering worden uitgeschreven, waarbij<br />

voldoende leden – het quorum – aanwezig<br />

moeten zijn. Bovendien moet de beslissing met<br />

75% van de stemmen worden genomen.”<br />

Het goed informeren van alle bewoners van de 89<br />

appartementen was dan ook een must. “In overleg<br />

met Jaap hebben we besloten één appartement,<br />

dat in gebruik is voor ons vaste personeel,<br />

alvast te verduurzamen. Bewoners konden dan<br />

zelf komen kijken hoe de vervanging van schuiframen<br />

door draaikiepramen met triple glas en de<br />

vervanging van deuren zou uitpakken.”<br />

Kunststofkozijnen met triple glas.<br />

Jaap: “Verder konden de bewoners zich oriënteren<br />

op de screens die de oude zonweringen zouden<br />

gaan vervangen.” Dick: “Er was daar met<br />

medewerking van Aarnink Kozijnen Projecten<br />

een keurig staaltje werk geleverd. En dat heeft er<br />

zeker toe bijgedragen dat de meerderheid - ruim<br />

90% - zich tijdens de ledenvergadering van 25<br />

mei 2020 schaarde achter het voorstel: kunststof<br />

kozijnen op basis van VEKA profielen, spouwisolatie<br />

plus de aanvraag van een lening.” Aarnink<br />

heeft de kozijnen geproduceerd op basis van het<br />

VEKA SOFTLINE 82 NL profiel in de kleur 9001.<br />

Vervolgens heeft Aarnink Kozijnen Projecten alles<br />

geleverd en gemonteerd.<br />

Uitvoering<br />

In augustus 2020 ging het project van start<br />

en in februari 2021 werd het opgeleverd.<br />

“We hebben bij NVT ook een klusjesman<br />

ingehuurd. Die hielp bewoners, die vaak al<br />

wat ouder zijn, bij het vrijmaken van werkruimte<br />

voor het vervangen van de kozijnen.<br />

Dat hield in verplaatsen en daarna weer terugzetten<br />

van o.a. gordijnen, gordijnrails en<br />

meubilair. We hadden daar ook opslag voor<br />

geregeld.” Wat heeft het project opgeleverd?<br />

“Toen ik hier vijf jaar geleden kwam<br />

wonen, haalde ik tegen de winter een rol<br />

tape om de naden af te plakken tegen de<br />

tocht. Nu is het perfect: het comfort is aanzienlijk<br />

vooruitgegaan en het gasverbruik is<br />

met 20.000 kuub gedaald.”<br />

Terugkijkend<br />

Hoe kijken Jaap en Dick terug op het project?<br />

Jaap: “Heel positief. Ik weet dat de<br />

doorlooptijd bij een VvE anders is dan bij<br />

woningbezitters of woningbouwverenigingen,<br />

die bij wijze van spreken hun plan al<br />

klaar hebben en liefst morgen willen starten.<br />

Het VvE-bestuur is erin geslaagd een goed<br />

voorstel te doen dat voor alle bewoners<br />

acceptabel is gebleken.”<br />

Prettig wonen... zeker ook omdat de servicekosten laag konden worden gehouden.<br />

Dick: “We zijn een actieve VvE en hebben<br />

twee administrateurs en een huismeester in<br />

dienst. Maar dit was een groot project dat<br />

veel inspanning heeft gevraagd. De aanvraagprocedures<br />

voor subsidie en lening speelden<br />

daarbij ook een rol: er zijn zoveel voorwaarden<br />

waar je aan moet voldoen. Ook daarbij<br />

heeft Jaap ons goed geholpen. De inzet van<br />

NVT Engineering was nodig om de risico’s af<br />

te dekken. Als ik bedenk wat er allemaal fout<br />

had kunnen gaan, dan is dat het geld waard<br />

geweest. En we zijn erin geslaagd de servicekosten<br />

nagenoeg gelijk te houden.” ■<br />

37


Thema Kunststof Ramen en Deuren<br />

Tekst: Jean van Pol | Beeld: HEBO<br />

Prefab kozijnconcept klaar voor Wet kwaliteitsborging<br />

‘Wij denken al in vroegtijdig stadium<br />

mee over bouwproces’<br />

Om meer toezicht en controle in de bouw te krijgen, wordt op 1 januari 2024 de Wet kwaliteitsborging (Wkb) van kracht. Met zijn prefab<br />

kozijnconcept is HEBO uit Twente hier al helemaal klaar voor. “Wij zijn vanaf het begin tot het einde betrokken bij het bouwproces. Daardoor<br />

bieden wij aannemers een totaaloplossing. Wat de ANWB/RDW is voor de autobranche, is HEBO in feite voor de kozijnbranche”,<br />

zegt directeur Norbert Kuipers.<br />

‘HEBO, uw partner voor kozijnen’, zo luidt de slogan van deze producent<br />

van hoogwaardige kunststof- en houten kozijnen. “Maar wat wij doen,<br />

gaat veel verder dan alleen maar het leveren van kozijnen. Wij denken<br />

namelijk al vanaf het begin van het bouwproces mee om onze kozijnen<br />

technisch zo goed mogelijk in een bouwproject te verwerken, vanaf het<br />

basisontwerp tot en met oplevering en onderhoud”, vertelt Kuipers.<br />

Stap 1: modelleren in basisontwerp<br />

Met zowel aannemers, architecten alsook de verwerkende industrie in<br />

HSB en beton zit het bedrijf al vroegtijdig aan tafel om mee te denken<br />

over het modelleren van een kozijn in het basisontwerp, verduidelijkt<br />

Kuipers. “Dat is essentieel, want daarmee voorkom je dat in het voortraject<br />

in BIM c.q. Revit iets wordt bedacht dat naderhand in het definitieve<br />

ontwerp toch niet mogelijk blijkt.”<br />

Stap 2: verankering naar binnenwanden<br />

Zodra het basisontwerp akkoord is en het definitieve ontwerp wordt gemaakt,<br />

komt de verankering van het kozijn naar de binnenwanden in<br />

beeld. “Die verankering naar de binnenmuur – hetzij van beton, kalkzandsteen,<br />

hout of een ander materiaal – voeren wij uit in nauwe samen-<br />

HEBO is met zijn prefab kozijnconcept helemaal klaar voor de Wet kwaliteitsborging.<br />

Op de kozijnopstellingen in de technoruimte kunnen klanten zélf oefenen.<br />

38


Thema Kunststof Ramen en Deuren<br />

Tijdens de bouwplaatsinpectie (BPI) wordt gecontroleerd of de kozijnen op de<br />

juiste manier zijn verwerkt.<br />

Stap 4: service en onderhoud<br />

Norbert benadrukt bovendien het belang van goed onderhoud: “Een kozijn<br />

kan een leven lang mee. Het beste is om jaarlijks onderhoud te plegen<br />

en een inspectie te doen. Daar heb je op de lange termijn echt gemak van<br />

en op deze manier investeer je in een langere levensduur van je kozijnen.”<br />

HEBO denkt vroegtijdig mee over het modelleren van een kozijn in het basisontwerp.<br />

werking met de firma Gebr. Bodegraven, specialist in verbindingen voor<br />

de bouw”, legt Kuipers uit. “Daarmee garanderen wij dat het kozijn op<br />

een juiste manier in of op de wand wordt gemonteerd.”<br />

Stap 3: oplevering met bouwplaatsinspectie<br />

Tot de totaaloplossing van HEBO behoort ook dat de kozijnen bij de oplevering<br />

van het bouwproject nog eens extra worden nagelopen. Kuipers:<br />

”De prefab kozijnen worden vanuit onze fabriek volledig afgewerkt,<br />

voorzien van glas en alle gekozen accessoires, afgeleverd op de bouwplaats<br />

of bij de verwerkende industrie. Vervolgens wordt door middel van<br />

een bouwplaatsinpectie (BPI) gecontroleerd of de kozijnen op de juiste<br />

manier zijn verwerkt en of alles er goed bij staat. Dit alles in nauwe samenwerking<br />

met de beton- en HSB-industrie die meekijkt in het verwerkingsproces<br />

en zo nodig naar oplossingen zoekt.”<br />

Wet kwaliteitsborging<br />

Dankzij het doorlopen van alle bovengenoemde stappen is HEBO met zijn<br />

prefab kozijnconcept optimaal voorbereid op de Wet kwaliteitsborging<br />

die op 1 januari 2024 van kracht wordt. “Die wet moet aantonen of een<br />

aannemer een bouwwerk goed heeft uitgevoerd”, zegt Kuipers. “Welnu,<br />

wat kwaliteitsborging van kozijnen betreft, ontzorgen wij aannemers volledig<br />

waarmee wij een totaaloplossing bieden. In dat opzicht zou je kunnen<br />

zeggen dat wat de ANWB/RDW voor de autobranche is, wij als HEBO<br />

voor de kozijnbranche zijn.”<br />

Techno-ruimte<br />

Sinds het najaar van 2020 beschikt het in het Twentse Hengevelde gevestigde<br />

HEBO over een ultramoderne, dynamische showroom. “Een onderdeel<br />

daarvan is een techno-ruimte waar zowel klanten van HEBO als van<br />

Gebr. Bodegraven kunnen leren werken met verankeringstechniek voor<br />

kozijnen”, vervolgt Kuipers. “Daarvoor staan in deze praktijkruimte zo’n<br />

vijfentwintig kozijnopstellingen waarop klanten zélf kunnen oefenen met<br />

het afstellen of bijstellen van kozijnen, plus het bevestigen van kozijnen<br />

op een wand van beton, hout of kalkzandsteen. Op die manier bieden we<br />

onze klanten extra service.” ■<br />

39


Tekst en beeld: Innodeen<br />

Geen afval meer op de bouw<br />

Hoogwaardige gevelbekleding<br />

uit 100% restafval<br />

Op GEVEL 2022 toonde Innodeen, bekend van de DTS-dorpel, een nieuw gevelproduct uit restafval aan het grote publiek, de DBP<br />

SIDING. De volledig circulaire biocomposiet gevelbekleding kon rekenen op grote belangstelling. Sterker nog, de eerste projecten zijn<br />

inmiddels al een feit. We voerden een gesprek met Marcel Willemsen, Technical Sales Engineer bij Innodeen, over dit nieuw product<br />

met KOMO-certificaat.<br />

Het bedrijf dat ruim 20 jaar geleden de bekende<br />

zwarte kunststof DTS-dorpel heeft ontwikkeld,<br />

die door heel bouwend Nederland wordt<br />

omarmd, komt nu met een nieuwe innovatie.<br />

“De DBP SIDING sluit perfect aan op de behoeften<br />

in de markt naar meer duurzame en<br />

circulaire oplossingen”, zegt Beverborg. “Het<br />

is ons gelukt om een circulaire gevelbekleding<br />

te ontwikkelen die wordt geproduceerd uit<br />

lokaal ingewonnen en verwerkte reststoffen.<br />

Met recht een win-win dus. We hebben een<br />

KOMO-certificaat ontvangen op DBP SIDING<br />

en zijn nu in de afrondende fase voor de MKIwaarde<br />

van ons product, die naar verwachting<br />

heel gunstig uitpakt.”<br />

40


Houtvezel en PP<br />

De biocomposiet gevelbekleding wordt door<br />

I nnodeen geproduceerd uit compodeen oftewel<br />

100% restafval. “Het is een beproefd concept<br />

dat zijn oorsprong vindt ruim twintig jaar<br />

geleden en voor 70% bestaat uit houtvezel en<br />

30% uit Polypropyleen (PP), één van de meest<br />

milieuvriendelijke kunststoffen die er bestaan”,<br />

legt Beverborg uit.<br />

“Het PP post consumer waste kunststof komt<br />

letterlijk uit de bekende oranje PMD-afvalbak<br />

of -zak. Het aandeel houtvezel is afkomstig<br />

van onder andere kapotte of oude pallets,<br />

verpakkingsmateriaal en ongelakt sloophout.<br />

Dat ‘A-hout’ werd in het verleden vaak verbrand,<br />

maar na vermalen blijken de vezels<br />

uitermate geschikt voor toepassing in ons<br />

proces. We hebben vervolgens een unieke<br />

technologie ontwikkeld om uit compodeen<br />

via een extrusieproces eindeloos gevelprofielen<br />

te kunnen produceren.”<br />

Geen afval<br />

DBP SIDING wordt door Innodeen volledig op<br />

maat voor een project geproduceerd. “Van<br />

afval is geen sprake meer op de bouw”, zegt<br />

Beverborg. “Overigens ook niet in onze fabriek,<br />

want het zaagverlies vermalen we en<br />

wordt terug ingezet in het productieproces.<br />

'De volledig circulaire biocomposiet gevelbekleding<br />

kon rekenen op grote belangstelling'<br />

Het is dus met recht een circulair product met<br />

een consistente kwaliteit en met een technische<br />

levensduur van meer dan 50 jaar. DBP SIDING<br />

is gecertificeerd volgens brandklasse D, voldoet<br />

aan duurzaamheidsklasse 1 en is daarmee vergelijkbaar<br />

met tropisch hardhout.”<br />

Beverborg merkt, zeker na de officiële marktintroductie<br />

op GEVEL 2022, dat er veel aandacht<br />

is voor DBP SIDING. “De monsters vliegen hier<br />

de deur uit”, lacht hij. “Vooral het circulaire<br />

aspect in combinatie met de inzet van lokale<br />

‘grondstoffen’ wordt gewaardeerd. Los daarvan,<br />

ziet het product er ook gewoon goed uit.”<br />

DBP SIDING kan onbehandeld aan de gevel worden<br />

toegepast, gedraagt zich optisch zoals Red<br />

Cedar en gaat dus vergrijzen. Ook is het mogelijk<br />

om de profielen fabrieksmatig in te kleuren<br />

of met een hoogwaardige coating in elke gewenste<br />

RAL- of houtkleur te behandelen. ■<br />

CIRCULAIR BIOCOMPOSIET<br />

GEVELBEKLEDING<br />

Uit 100% restafval<br />

Post consumers waste PP<br />

30% afkomstig uit PMD restafval<br />

Houtvezel<br />

70% uit oude kapotte pallets en ongelakt sloophout<br />

permanent<br />

CO2<br />

storage<br />

PRODUCTION<br />

USE/RE-USE<br />

RECYCLING<br />

circular economy<br />

De grondstoffen worden<br />

geleverd door<br />

lokale afvalverwerkers<br />

INNODEEN.NL/DBPSIDING<br />

41


A MACO Group Company<br />

Betaalbare luxe<br />

HAUTAU Move schuifbeslag<br />

Voor particuliere of utiliteitsbouw: het<br />

HAUTAU Move schuifbeslag is veelzijdig<br />

inzetbaar, bijvoorbeeld als schuifraam.<br />

Dankzij de vrije greepplaatsing is<br />

het een allround talent voor nieuwe<br />

ruimteconcepten.<br />

Het is eenvoudig en snel te installeren<br />

in serieproductie; het hele gezin kan<br />

het intuïtief bedienen. Praktischer en<br />

betaalbaarder dan dit wordt luxe niet.<br />

Voorbeelden Beweegformaten<br />

hautau.de<br />

197x130_MACO_Anzeige_MOVE_NL.indd 1 25.<strong>05</strong>.<strong>2023</strong> 14:48:40


Kruba BV uit Baarn, de professionele en betrouwbare leverancier van machines voor de<br />

bewerking van kunststof, aluminium en hout.Naast het huismerk Kruba leveren wij ook<br />

de topmerken Urban, Thorwesten, Pertici, Rapid, Italmac en Graule.<br />

Kijk voor meer informatie op www.kruba.nl<br />

Kruba CNC Bewerkingscentrum type 4024-2-HVL<br />

Kruba CNC Bewerkingscentrum type 6024-4-HVL<br />

Tolweg 9, 3741 LM Baarn<br />

www.kruba.nl, +31(0)35 54 33 555


Tekst: Chris Elbers | Beeld: Dictator Productie BV<br />

Deursluiters voor op- en inbouw<br />

Zelfsluitende binnendeuren:<br />

comfortverhogend én energiebesparend<br />

Openstaande deuren verminderen niet alleen het comfort binnen het interieur, ze veroorzaken ook de nodige overlast en een aanzienlijk<br />

energieverlies. Voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten in de woning- en utiliteitsbouw biedt Dictator Productie uit Emmeloord<br />

een uitgebreid gamma opbouw- en inbouwdeursluiters. Het zijn hoogwaardige oplossingen die in combinatie met de deuropvangers van<br />

het bedrijf ervoor zorgen dat deuren gecontroleerd en geruisloos worden gesloten en dat ook blíjven.<br />

Met de Piccolo 2600 opbouwdeursluiter en de in diverse modellen verkrijgbare<br />

Adjunct inbouwdeursluiter geeft Dictator wederom een passend<br />

antwoord op de vraagstukken rondom het effectief mechanisch dichtdoen<br />

van deuren.<br />

Een impressie.<br />

Dankzij de geringe afmetingen en de instelbare sluitkracht is de Piccolo<br />

2600 opbouwdeursluiter vooral geschikt voor montage op de wat smallere<br />

kozijnen van lichte binnendeuren met een openingshoek kleiner<br />

dan 90 graden. "De instelbare sluitkracht wordt overgebracht via een<br />

drukplaat die over een op de deur bevestigde zelfsmerende schijf glijdt",<br />

licht Marc Smit namens Dictator Productie een van de belangrijkste productfeatures<br />

toe. "Het is een vinding die tegelijk beschadiging van het<br />

deurblad voorkomt. Is er sprake van grotere deurformaten en dus behoefte<br />

aan meer sluitkracht? Dan is het mogelijk om eventueel meerdere<br />

Piccolo's toe te passen."<br />

Glijringen<br />

Maar daarbij blijft het niet. Indien gewenst kan met behulp van slimme<br />

opvul-/glijringen ook de terugligging van de deur in kwestie worden op-<br />

Adjunct 2550.<br />

Piccolo sluitveer wit.<br />

44


Piccolo sluitveer staal vernikkeld.<br />

'De deursluiters zorgen ervoor dat deuren dichtgaan en dat ook blíjven'<br />

gevuld. Met als resultaat dat de Piccolo opbouwdeursluiter onder alle<br />

omstandigheden en in verschillende omgevingen optimaal functioneert.<br />

Geleverd inclusief bevestigingsschroeven in een staal vernikkelde, zwarte,<br />

witte en twee RVS-uitvoeringen (type 304 en type 316), biedt Dictator<br />

Productie met de opbouwdeursluiter in elke woon- en werkomgeving<br />

altijd een effectieve en gemakkelijk te realiseren oplossing. Daarbij is de<br />

laatste variant ideaal voor het gebruik in de levensmiddelenindustrie, buiten<br />

en in vochtige ruimtes.<br />

Bijna onzichtbare montage<br />

De Adjunct inbouwdeursluiters, verkrijgbaar in de modellen 2500 en 2550,<br />

kenmerken zich vooral door het feit dat ze zo goed als onzichtbaar op<br />

uiteenlopende deuren gemonteerd kunnen worden. De inbouwdeursluiter<br />

is geschikt voor openingshoeken tot circa 180 graden, heeft een sluitwerking<br />

tot en met ongeveer 150 graden en is toepasbaar op zowel links- als<br />

rechtsdraaiende deuren. Gecombineerd met een deuropvanger maakt dat<br />

alles de Adjunct tot een meer dan prima alternatief voor een deurdranger.<br />

"De Adjunct is speciaal ontwikkeld voor gebruik op standaard stomp- en<br />

opdekdeuren", aldus Smit. "Het veerhuis van dit model, voorzien van een<br />

instelbare ketting, wordt in de deur gemonteerd. Vervolgens kan de ketting<br />

worden ingehaakt in een sleutelvormig gat voorzien contraplaatje.<br />

Nadat dit contraplaatje op de kozijnstijl is aangebracht/ingelaten, is het<br />

regelen van de sluitkracht kinderspel."<br />

De robuuste Adjunct 2550, de grotere broer van de Adjunct 2500, is<br />

de best passende inbouwdeursluiter voor het zwaardere segment. "Dit<br />

model heeft dezelfde werking als de Adjunct 2500, maar is een zwaarder<br />

uitgevoerd type. Dat maakt hem uitermate bruikbaar voor zwaardere<br />

houten en stalen stomp- en opdekdeuren", besluit Smit. ■<br />

45


Tekst: Johan Debaere | Beeld: 3E Datentechnik<br />

Het bedrijf wil dagelijks terugkerende taken automatiseren<br />

BALTISCHE RAAMFABRIKANT KIEST VOOR<br />

END-TO-END DIGITALISERING MET ERP-SOFTWARE<br />

Lasita Aken AS is één van de meest gerenommeerde fabrikanten van houten ramen in Estland. Deze raamfabrikant maakt al jaren gebruik<br />

van 3E-LOOK, het ERP-programma van de Zuid-Duitse softwareleverancier 3E. In dit interview beschrijft CEO Karl-Martin Rammo<br />

hoe het bedrijf zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld en welke rol digitalisering vandaag en in de nabije toekomst speelt.<br />

Kunt u kort uw bedrijf introduceren?<br />

“Lasita werd opgericht in 1989 als een joint venture tussen Finnen en<br />

Esten. Het is daarmee Estlands oudste industriële fabrikant van houten<br />

ramen. Sinds 1998 zijn we gestart met draaikiepramen. Tot op vandaag<br />

vormt dit, samen met de productie van hefschuifsystemen, nog steeds<br />

onze core business. Ons team telt 75 medewerkers en we focussen voornamelijk<br />

op de Baltische Staten en Scandinavië. We willen onze klanten<br />

een compleet pakket met toegevoegde waarde bieden, niet enkel een<br />

product dat een gat in de muur vult.”<br />

U maakt al heel lang gebruik van de ERP-software<br />

3E-LOOK. Wat heeft u ervan overtuigd dat dit de juiste<br />

oplossing voor uw toepassing is?<br />

“Het is inderdaad al een hele tijd geleden dat we het besluit namen<br />

om met 3E samen te werken en 3E-LOOK te gebruiken. We werken<br />

nog steeds met deze software. Dat is het bewijs dat we toen de juiste<br />

beslissing genomen hebben. We waren ervan overtuigd dat we onze<br />

bedrijfsprocessen meer moesten koppelen en automatiseren. We hebben<br />

op dat moment verschillende mogelijkheden bekeken en met elkaar<br />

vergeleken. Van alle oplossingen voldeed 3E-LOOK het beste aan onze<br />

eisen. We gebruikten de software immers op dat moment al voor onze<br />

orderverwerking. Onze keuze was dus consequent en logisch met het<br />

oog op de toekomst.”<br />

Even over het thema ‘digitalisering’. Welke processen<br />

worden volgens u al voldoende met de ERP afgedekt?<br />

“We hebben in een recordtempo heel wat belangrijke processen gedigitaliseerd,<br />

voornamelijk in de productie. De voordelen zijn duidelijk merkbaar.<br />

Ook op het vlak van materiaalbeheer hebben we dankzij de stap<br />

naar digitalisering grote vooruitgang geboekt. Ik denk dat digitalisering in<br />

De planning en sturing van de productie zorgen voor een naadloze flow op de werkvloer.<br />

46


Dankzij de geïntegreerde materiaalbeheersfunctie worden betrouwbaarheid en efficiëntie verder geoptimaliseerd.<br />

Zijn er nog plannen om andere processen te<br />

digitaliseren? Zo ja, welke?<br />

“Dat gaan we sowieso doen. We hebben al veel manuele activiteiten<br />

afgeschaft en willen nog een stapje verder gaan om nog meer processen<br />

te digitaliseren. Vooral dagelijks terugkerende taken willen we hoe dan<br />

ook automatiseren.”<br />

Welke voordelen biedt 3E-LOOK bij de dagelijkse<br />

werking van uw bedrijf?<br />

“Het belangrijkste voordeel is de voortdurende digitalisering en het feit<br />

dat alle relevante data centraal beheerd worden. Zo besparen we veel tijd<br />

en geld. De grafische weergave van informatie in de vorm van dashboards<br />

maakt het dagelijkse werk ook veel eenvoudiger.” ■<br />

Karl-Martin Rammo, CEO van Lasita Aken AS.<br />

de huidige wereld een continu proces is. Dit is overigens ook het geval in<br />

de branche van de raamproductie. De producten worden continu verder<br />

ontwikkeld en dit staat geen moment stil.”<br />

En betreffende papierloze productie?<br />

Hoe profiteert uw bedrijf van de<br />

informatieterminals op de werkvloer?<br />

“We gebruiken uiteraard geen papier meer. Er zijn echter heel wat voordelen<br />

op het vlak van de informatiestroom. Alle stations beschikken over<br />

up-to-date gegevens en de hele workflow kan ermee aangestuurd worden.<br />

Voor ons is dit een zeer nuttige tool.”<br />

3E Datentechnik GmbH<br />

3E Datentechnik GmbH werd opgericht in 1993 en is uitgegroeid<br />

tot een specialist op het vlak van end-to-end digitalisering<br />

voor raamfabrikanten en –handelaars: van grote<br />

multinationals over KMO’s tot de lokale eenmanszaak.<br />

Vooral de onovertroffen flexibiliteit van de oplossingen<br />

springt meteen in het oog. Het softwarehuis met hoofdkantoor<br />

in het Zuid-Duitse Oberkochen en filialen in Zwitserland<br />

en Frankrijk, telt vandaag meer dan 90 medewerkers<br />

en is actief in heel Europa.<br />

47


ZONDER<br />

DICHTINGSONDERBREKING<br />

18 mm<br />

22 mm<br />

143,7 mm<br />

150 mm<br />

150,7 mm<br />

Hahn KT-RN<br />

en KT-RKN<br />

Opdekbevestiging voor<br />

kunststofdeuren<br />

n Gemonteerd met doorlopende dichting<br />

n Rechtstreekse verschroeving in kader en vleugel<br />

n Verstelbaar in 6 richtingen, de knoop blijft<br />

steeds mooi in lijn<br />

Dr. Hahn – voor elke situatie<br />

de geschikte oplossing!<br />

Dr. Hahn GmbH & Co. KG<br />

Trompeterallee 162 – 170<br />

D-41189 Mönchengladbach<br />

Telefon: + 49 2166 954-3<br />

E-Mail: sales@dr-hahn.com<br />

www.dr-hahn.nl


Tekst: Jean van Pol | Beeld: Teleflex<br />

Lineaire elektrische raamopener biedt uitkomst voor dakramen magazijn<br />

‘CENTRALE BEDIENING ZORGT VOOR<br />

GELIJKMATIGE LUCHTCIRCULATIE’<br />

Stam Elektrotechniek stond voor een grote uitdaging: hoe kunnen we – ondanks de aanwezigheid van meerdere dakramen in een magazijn<br />

in Westknollendam die moeilijk handmatig te openen zijn – toch een comfortabel binnenklimaat creëren? Teleflex BV uit Tiel kwam<br />

met een innovatieve oplossing door de zes dakramen te automatiseren met de lineaire elektrische raamopener S80.<br />

Bij dakramen is het risico op een te zware belasting<br />

groter dan bij andere soorten ramen.<br />

“Daarom adviseren wij onze klanten in zo’n<br />

geval vaak om gebruik te maken van een lineaire<br />

raamopener”, zegt operationeel manager<br />

Jesse Verheem van Teleflex. “Deze raamopener<br />

wordt verticaal gemonteerd en beschikt over<br />

een openingsstang van RVS. De ketting van<br />

een kettingopener daarentegen is over het algemeen<br />

wat fragieler, waardoor deze makkelijker<br />

zou kunnen beschadigen of breken. Bij een<br />

raamopener met een stang van RVS elimineer<br />

je dit probleem.”<br />

Centrale bediening<br />

Voor de zes koepelramen in het dak van het<br />

magazijn koos Stam Elektrotechniek voor de<br />

lineaire elektrische raamopener S80, in een<br />

uitvoering met een maximale openingsslag<br />

van 1000 mm. “Dat wil zeggen dat elke raamopener<br />

het koepelraam tot één meter ver kan<br />

openduwen”, zegt Jesse. “Dankzij de centrale<br />

bediening kunnen alle zes dakramen eenvoudig<br />

vanaf één centraal punt worden bediend.<br />

Met één druk op de knop kunnen de dakramen<br />

moeiteloos worden geopend en gesloten.<br />

Vooral in dit magazijn, waarin het handmatig<br />

openen van de dakramen niet praktisch is, was<br />

dat de ideale oplossing.”<br />

De zes koepelramen in het magazijn in Westknollendam worden automatisch bediend door de lineaire<br />

elektrische raamopener S80.<br />

Comfortabele werkomgeving<br />

De automatisering van de dakramen met de<br />

S80 bespaart veel tijd én zorgt voor een geleidelijke<br />

en gelijkmatige luchtcirculatie door het<br />

hele magazijn”, vervolgt Jesse. “Zelfs op de<br />

warmste dagen ontstaat hierdoor een comfortabele<br />

werkomgeving. Met dit geavanceerde<br />

systeem hebben wij niet alleen het binnenklimaat<br />

verbeterd, maar ook de algehele efficiëntie<br />

in het magazijn vergroot. Overigens is<br />

50


'Met één druk op<br />

de knop kunnen de<br />

dakramen moeiteloos<br />

worden geopend<br />

en gesloten'<br />

het mogelijk om de S80 – net als dat geldt voor<br />

alle andere raamopeners van Teleflex – ook op<br />

andere manieren aan te sturen, zoals bijvoorbeeld<br />

met een schakelaar op de muur, met een<br />

radiografische afstandsbediening of via een wifi-verbinding<br />

met een app op de smartphone.”<br />

De dakramen met de S80 zorgen voor een gelijkmatige luchtcirculatie.<br />

Hoge beschermingsklasse<br />

De S80 maakt bovendien het verschil doordat<br />

deze lineaire raamopener zich in een vrij<br />

hoge beschermingsklasse bevindt, zegt Jesse.<br />

“Voor alle uitvoeringen van de S80 geldt een<br />

beschermingsklasse van IP68 of IP65, wat betekent<br />

dat die compleet stof- en (spat)waterdicht<br />

zijn. Vooral in werkplaatsen en magazijnen<br />

waar veel stof vrijkomt, is dat uiteraard<br />

van grote meerwaarde.” ■<br />

DE VEGA<br />

ELEKTRISCHE<br />

RAAMBEDIENING<br />

SKG GEKEURD<br />

Voor meer<br />

informatie<br />

www.amerflex.nl<br />

SKG gekeurd,<br />

inbraakwerendheidsklasse 2.<br />

Toepasbaar op diverse ramen<br />

met verschillende opties voor<br />

sensoren.<br />

Uitgerust met RVS ketting<br />

en een compact design.<br />

www.teleflex.nl<br />

info@teleflex.nl<br />

0344 - 673020<br />

Franklinstraat 13A<br />

4004 JK, Tiel<br />

51


Tekst: Lieke Bousema | Beeld: SIEGENIA<br />

Dankzij volledig geautomatiseerde productielijn<br />

flexibel en snel reageren op klantwensen<br />

COMFORTABEL WONEN BOVENOP<br />

HET MONUMENTALE VEEMGEBOUW<br />

Aan onze kozijnen en deuren worden steeds hogere functionele eisen gesteld. Bijvoorbeeld ten aanzien van inbraakwerendheid, brandwerendheid,<br />

sluitvolgorderegelingen, toegangscontrole en anti-paniekfuncties. In combinatie met de meerpuntssluitingen, insteeksloten<br />

en panieksloten van KFV/SIEGENIA speelt De Brug Timmerfabriek hier optimaal op in.<br />

Van kozijnen, ramen en deuren tot en met<br />

dakkapellen, serres en prefab timmerwerk:<br />

De Brug Timmerfabriek uit Son is gespecialiseerd<br />

in de productie en levering van houten<br />

maatwerkoplossingen voor nieuwbouw en renovatie.<br />

Met Joop en Rianne Kastelijn staat inmiddels<br />

de tweede generatie aan het roer van<br />

het familiebedrijf, dat sinds haar oprichting in<br />

1980 is uitgegroeid tot een volwaardige en<br />

uiterst modern ingerichte timmerfabriek waar<br />

alle mogelijke houtbewerkingen gerealiseerd<br />

kunnen worden.<br />

“Dankzij onze volledig geautomatiseerde productielijn<br />

kunnen we flexibel en snel reageren<br />

op klantwensen, terwijl een optimale kwaliteit<br />

wordt geborgd”, vertelt bedrijfsleider Renzo<br />

van Duijnhoven. “Naar wens worden onze<br />

buitenkozijnen, ramen en deuren compleet<br />

afgelakt en inclusief hang- en sluitwerk op het<br />

project aangeleverd. En ook de beglazing kunnen<br />

wij verzorgen; van dubbel glas tot en met<br />

isolerend, geluidwerend, getint of zelfreinigend<br />

glas. Voor de binnenkozijnen nemen we<br />

ook graag de digitale inmeting en complete<br />

(af)montage op locatie voor onze rekening.<br />

Inclusief de montage van eventuele deurdrangers<br />

en sloten.”<br />

Toegangscontrole<br />

en anti-paniekfuncties<br />

Om de voorraden op peil te houden, heeft De<br />

Brug Timmerfabriek duidelijke leveranciersafspraken<br />

gemaakt. Zoals met KFV, een onderdeel<br />

van SIEGENIA-GROEP, dat regelmatig<br />

kruk- en sleutelbediende meerpuntssluitingen,<br />

insteeksloten en panieksloten levert. De samenwerking<br />

met KFV/SIEGENIA is een logische, volgens<br />

Van Duijnhoven. “Bijvoorbeeld vanwege<br />

De bergingsdeuren zijn uitgerust met KFV 115-S3-PZW veiligheidssloten.<br />

In totaal omvat de levering 110 deuren, die al in de<br />

timmerfabriek in Son zijn voorzien van KFV sloten.<br />

52


Bovenop het Veemgebouw zijn tussen 2020 en<br />

2022 39 doorzonwoningen voor huishoudens<br />

met een middeninkomen gerealiseerd.<br />

de uitstekende prijs-/kwaliteitverhouding en<br />

hoge servicegraad, die onder andere productadvies,<br />

tekenwerk en een snelle probleemopvolging<br />

omvat.”<br />

De sloten van KFV werden recent door De Brug<br />

Timmerfabriek toegepast in het Veemgebouw<br />

op Strijp-S in Eindhoven.<br />

Extra bestemming voor<br />

monumentaal Veemgebouw<br />

Op Strijp-S is de afgelopen jaren veel veranderd.<br />

Waar het voormalige bedrijventerrein<br />

vroeger bekend stond als de ‘verboden stad’, is<br />

het nu een hippe en bruisende buurt waar veel<br />

Eindhovenaren wonen, werken en hun vrije tijd<br />

doorbrengen. Toch zie je nog een stukje geschiedenis<br />

terug: zo staat het opvallende Veemgebouw<br />

er nog altijd. Het tienlaagse pand dateert<br />

uit 1942, heeft inmiddels de status van rijksmonument<br />

en is sinds 2014 volop in ontwikkeling.<br />

In het verleden heette het voormalige Philipsgebouw<br />

SDM. Het Eindhovense bedrijf gebruikte<br />

het voor de opslag van radio- en tv-toestellen<br />

en andere Philips-producten. Waar de inwoners<br />

van Eindhoven voorheen naar het Veemgebouw<br />

kwamen om er te werken, vinden zij er tegenwoordig<br />

een grote vershal. Op de begane grond<br />

Waar Strijp-S vroeger bekend stond als de ‘verboden stad’, is het nu een hippe en bruisende buurt waar veel<br />

Eindhovenaren wonen, werken en hun vrije tijd doorbrengen.<br />

eten zij lekkernijen bij verschillende eetkraampjes,<br />

boodschappen halen zij bij de Albert Heijn<br />

en op de lagen erboven is ruimte om te parkeren<br />

en voor events. Bovenop het gebouw heeft<br />

Stam + De Koning Bouw tussen 2020 en 2022<br />

en in opdracht van woningcorporatie Trudo 39<br />

doorzonwoningen voor huishoudens met een<br />

middeninkomen gerealiseerd.<br />

Meerpuntssluitingen<br />

en veiligheidssloten<br />

In opdracht van Stam + De Koning Bouw<br />

heeft De Brug Timmerfabriek circa 75 (samengestelde)<br />

houten buiten- en binnenkozijnen<br />

geleverd, evenals 280 stelkozijnen. “Bovendien<br />

hebben wij het inmeten, leveren en<br />

afhangen van alle houten buiten- en binnendeuren<br />

verzorgd”, vertelt Van Duijnhoven.<br />

“In totaal gaat het om 110 deuren, die al in<br />

onze timmerfabriek in Son zijn voorzien van<br />

KFV sloten. In overleg met ijzerwarenvakhandel<br />

Burghouwt zijn KFV AS-2502 W270 cilinderbediende<br />

meerpuntssluitingen toegepast<br />

op de woningentreedeuren, in combinatie<br />

met KFV 115-S3-PZW veiligheidssloten voor<br />

de bergingsdeuren.” ■<br />

53


FRAMELESS DOORS.<br />

Als fabrikant van systemen voor<br />

kozijnloze binnendeuren bieden we<br />

ook oplossingen voor een<br />

plafondhoge schuifdeur geïntegreerd<br />

in de wand.<br />

Contacteer ons voor meer<br />

informatie.<br />

info@xinnix.eu<br />

©The Art Of Living - Jurrit van der Waal


Mechanische cilinders<br />

Sterke uitstraling<br />

in elegant zwart<br />

Scan en kom direct<br />

meer te weten!<br />

Winkhaus Nederland B.V. · Wapenrustlaan 11-31 · NL-7321 DL Apeldoorn · T +31 85 070 66-90 · verkoop@winkhaus.nl<br />

winkhaus.com


Thema Toegangscontrole<br />

Tekst: Johan Debaere | Beeld: WILKA<br />

IoT-expert aan boord gehaald voor de digitalisering van de site<br />

Slimme toegangsoplossingen voor<br />

bedrijvenpark met digitale features<br />

Digitalisering zorgt voor een verbetering van efficiëntie, comfort en kwaliteit. Slimme bouwapparatuur is ook onmisbaar bij de planning,<br />

bouw en exploitatie van onroerend goed. De belangrijkste drijfveer hiervoor is de steeds verder toenemende vraag naar energie-efficiëntie,<br />

kostenbesparingen en duurzaamheid. Digitaal bestuurde gebouwen, zogenaamde slimme gebouwen, zijn niet langer een visie<br />

voor futuristische steden, maar realiteit. Een voorbeeld is het Metroloq bedrijvenpark met verschillende digitale features, waaronder de<br />

toegangsoplossing van WILKA.<br />

van digitalisering zorgt niet alleen voor tijd- en kostenbesparing, maar<br />

ook voor een verbeterde veiligheid en een verhoogd comfort.<br />

Digitalisering<br />

Voor die digitalisering haalde Metroloq met ROCKETHOME GmbH uit<br />

Keulen een ervaren IoT-expert aan boord. Naast advies en het creëren van<br />

de Smart Use Cases nam deze specialist ook het conceptuele ontwerp<br />

en de implementatie voor zijn rekening. De digitale apparatuur omvat<br />

verlichtingsregeling, bewegingssensoren, temperatuurdisplays, e-laadstations,<br />

pakketstations en een toegangsoplossing van WILKA.<br />

"We hebben de verschillende digitale toegangsoplossingen op de markt<br />

met elkaar vergeleken", zegt Yüksel Sirmasac, Managing Director van<br />

ROCKETHOME. "WILKA overtuigde ons niet alleen met haar expertise en<br />

productkwaliteit. Vanaf het eerste gesprek werd de hele samenwerking<br />

bovendien gekenmerkt door betrouwbaarheid en vertrouwen."<br />

Op een oppervlakte van 31.100 m², waarvan 18.000 m² bebouwd, heeft<br />

Metroloq een site gerealiseerd met kantoor-, opslag- en parkeerruimte én<br />

verschillende digitale features.<br />

Samen met WILKA-dealer Keycept Sicherheitstechnik uit Mönchengladbach<br />

heeft ROCKETHOME op het bedrijventerrein ongeveer negentig<br />

elektronische cilinders met Bluetooth interface geïnstalleerd en in<br />

Na een plannings- en bouwfase van 2 jaar werd in de Duitse deelstaat<br />

Nordrhein-Westfalen het Metroloq bedrijvenpark in gebruik genomen.<br />

Het is één van de zeven bedrijventerreinen van de dochteronderneming<br />

van projectontwikkelaar ‘Metropol Immobiliengruppe’ uit Keulen. Op<br />

een oppervlakte van 31.100 m², waarvan 18.000 m² bebouwd, heeft<br />

Metroloq een site gerealiseerd met kantoor-, opslag- en parkeerruimte<br />

én verschillende digitale features. Het project omvat in totaal vijftien hallen<br />

en moet voor huurders niet alleen flexibel en veelzijdig zijn, maar<br />

ook betaalbaar.<br />

Dit maakt het park niet alleen aantrekkelijk voor gevestigde waarden,<br />

maar ook voor kleine bedrijven of starters, voor wie de faciliteiten de<br />

mogelijkheid bieden om hun bedrijf tegen lage kosten op te starten en<br />

verder te ontwikkelen. Of het nu gaat om een bloemist, modewinkel of<br />

logistieke dienstverlener, het innovatieve project biedt de 56 huurders een<br />

plek om hun bedrijf uit te bouwen. Het concept voorziet in hallen met een<br />

verschillende grootte en diverse functies (kantoor- en/of opslagruimte). Ze<br />

kunnen volgens wens van de huurders aangepast worden. De hoge mate<br />

Het concept voorziet in hallen met een verschillende grootte en diverse functies<br />

(kantoor- en/of opslagruimte), aanpasbaar volgens wens van de huurders.<br />

56


Thema Toegangscontrole<br />

bedrijf gesteld. Met de slimme toegangsoplossing van WILKA kunnen<br />

huurders bijvoorbeeld hun deuren en poorten voor leveranciers en medewerkers<br />

van eender waar openen en sluiten, zonder dat er iemand<br />

op het terrein hoeft te zijn. Dit is vooral praktisch voor ondernemers<br />

die vaak onderweg zijn en dus niet altijd ter plaatse zijn wanneer een<br />

levering arriveert.<br />

Beheer en controle via app<br />

Huurders kunnen de toegangsoplossing van WILKA en alle andere slimme<br />

functies op de site eenvoudig en overzichtelijk bedienen en beheren via<br />

de ROCKETHOME-app. Zo bespaart een grote logistieke dienstverlener,<br />

huurder van een XL-warehouse, bijvoorbeeld lange afstanden door de<br />

hallen omdat hij de vele afleverpoorten en de gangverlichting kan bedienen<br />

via de app. De ROCKETHOME Property Manager App is beschikbaar<br />

voor verhuurders en managers en laat hen toe om huurruimtes en de<br />

toegang tot wallboxes efficiënt te beheren. Maar de apps kunnen nog<br />

meer. Functies zoals geïntegreerde serviceformulieren en inboxen maken<br />

een directe en eenvoudige communicatie tussen huurder en verhuurder<br />

mogelijk via de apps.<br />

Dit concept werkt<br />

Het modulaire ontwerp van het park en het digitale netwerk van de verschillende<br />

onderdelen van het gebouw vallen bij de huurders in de smaak.<br />

Ook het feit dat zich tot nu toe geen enkele huurder heeft teruggetrokken<br />

en de gebruikers de functies dankbaar accepteren, is een bewijs dat<br />

dit de juiste stap is. Door de toenemende vraag naar digitalisering in alle<br />

lagen van de maatschappij is het duidelijk dat dit ook bij de planning van<br />

nieuwe projecten een belangrijke factor is.<br />

"Nieuwbouw zonder slimme functies is vanaf nu eigenlijk ondenkbaar", zegt<br />

Johannes Koza, Leiter Smart Building & Nachhaltigkeit bij Metropol. "Smart<br />

is voor ons geen add-on, maar onderdeel van de Metropol-standaard.”<br />

'De toegangsoplossing en<br />

de andere slimme functies<br />

kunnen via een app bediend<br />

en beheerd worden'<br />

Een korte vooruitblik op de verdere plannen van Metropol en ROC-<br />

KETHOME is veelbelovend: vanwege de positieve feedback blijft de huidige<br />

apparatuur ook voor toekomstige projecten behouden. Bovendien<br />

moeten bestaande projecten met terugwerkende kracht gedigitaliseerd<br />

worden. Voor toekomstige projecten worden ook andere mogelijkheden<br />

overwogen, zoals de installatie van fotovoltaïsche systemen op<br />

de daken. ■<br />

Het beheer en de bediening van de toegangsoplossing van WILKA en alle andere<br />

slimme functies gebeurt via de ROCKETHOME-app.<br />

Het nieuwe bedrijvenpark van de dochteronderneming van<br />

de ‘Metropol Immobiliengruppe’ heeft verschillende digitale<br />

features, waaronder de toegangsoplossing van WILKA.<br />

57


Thema Toegangscontrole<br />

Tekst: Chris Elbers | Beeld: dormakaba Nederland<br />

Toepasbaar op het gehele gamma<br />

Schuifdeur en aandrijving duurzaam<br />

en functioneel gecombineerd<br />

Duurzaamheid geldt binnen dormakaba niet alleen als een van de belangrijkste succesfactoren, het begrip is ook stevig verankerd in de<br />

bedrijfsstrategie. Met de introductie van het schuifdeursysteem ST PRO Green en de nieuwe schuifdeuraandrijving ES PROLINE wordt<br />

dat wederom bevestigd. Productmanager Bas Wouters licht de noviteiten nader toe.<br />

De energiebesparende en inbraakwerende schuifdeurenserie ST PRO Green.<br />

58


Thema Toegangscontrole<br />

ES PROLINE: de nieuwe generatie schuifdeurautomaten.<br />

Als totaalaanbieder van innovatieve technologieën en toegangsoplossingen<br />

voor betere, veiligere gebouwen, ruimtes en terreinen levert<br />

dormakaba twee nieuwe toppers die de gebouwomgeving voorzien van<br />

een duurzaam karakter. Vooral in de vorm van verminderde emissies en<br />

besparing van grondstoffen. Om te beginnen, schuiven we de ST PRO<br />

Green onder de loep. "Zowel tijdens de materiaalkeuze als tijdens de<br />

productie van het schuifdeursysteem lag onze focus op energie-efficiëntie<br />

en het behoud van grondstoffen", vertelt Wouters. "Daardoor voorziet<br />

het systeem gebouwen van een duurzame touch vóórdat het überhaupt<br />

is geïnstalleerd."<br />

'De nieuwe producten geven<br />

gebouwen een duurzaam karakter'<br />

Kenmerken<br />

De in drie uitvoeringen (ST PRO Green, ST PRO Green RC2 en ST PRO<br />

Green RC3) leverbare schuifdeuren hebben het nodige met elkaar gemeen.<br />

Zo is de gehele serie opgebouwd uit thermisch gescheiden aluminium<br />

profielen. Het is een kenmerk dat definitief een einde maakt aan het<br />

optreden van koudebruggen. Verder is het mogelijk om alle drie de uitvoeringen<br />

(geschikt voor zowel enkel- als dubbelvleugelige schuifdeuren)<br />

Verborgen veiligheidssensoren voor een nóg strakker design.<br />

te voorzien van dubbel of driedubbel isolatieglas met een maximale dikte<br />

van maar liefst 50 millimeter. "De combinatie van thermisch gescheiden<br />

profielen en de optie voor driedubbel glas levert een unieke isolatiewaarde<br />

op van maximaal 1,2W/m2K", aldus Wouters.<br />

Verschillen zijn er ook tussen de drie varianten. In tegenstelling tot de ST<br />

PRO Green voldoen de ST PRO Green RC2 en RC3 aan de eisen van respectievelijk<br />

weerstandsklasse RC2 en RC3 (volgens de norm NEN-EN 1627<br />

getest en gecertificeerd door het onafhankelijke testinstituut IFT). Daartoe<br />

zijn beide uitvoeringen uitgerust met verstevigingen, diverse uitliftbeveiligingen,<br />

slagvast glas en een volautomatische meerpuntshaakvergrendeling.<br />

Aandrijving<br />

De complete ST PRO Green-serie wordt aangedreven door de eveneens<br />

nieuwe schuifdeurautomaat ES PROLINE. Ook deze fraai ogende vinding<br />

(serie bestaande uit de ES 250 PRO en ES 400 PRO) draagt een duidelijk<br />

duurzaamheidsstempel en is zeer geschikt voor het aandrijven van standaard<br />

deuren, vluchtwegdeuren, telescoopschuifdeuren én zwaardere<br />

deurvleugels. Dit kan tot maar liefst 400 kilogram. Energiezuinig, krachtig,<br />

efficiënt en stijlvol zijn dan ook woorden die het modulaire product<br />

perfect passen en ervoor zorgen dat de serie voldoet aan de hoogste<br />

eisen qua functionaliteit en ontwerp.<br />

"Alle uitvoeringen voldoen aan de veiligheidseisen conform NEN-EN<br />

160<strong>05</strong> en zijn ook toepasbaar op zowat ons gehele schuifdeurengamma",<br />

zegt Wouters. "Verder zijn ze stuk voor stuk uitgerust met een borstelloze<br />

aandrijving, een component die zorgt voor een energiezuinig,<br />

geruisloos en onderhoudsarm gebruik. Tot wel 1.500.000 cycli lang."<br />

Functioneel gezien bewijzen ze ook hun waarde wanneer er bijvoorbeeld<br />

behoefte is aan extra bedieningsmogelijkheden of bij de montage<br />

van veiligheidssensoren. ■<br />

59


AUTOMATISERING VAN<br />

A TOT Z IN EEN PAKKET<br />

MATRIXKOZIJN<br />

MatrixKozijn is een totaaloplossing<br />

voor dé automatisering van alle<br />

disciplines bij producenten van houten<br />

en kunststof kozijnen, en maakt<br />

MES papierloos werken mogelijk.<br />

MatrixKozijn voorziet in oplossingen<br />

voor elke afdeling. Van de verkoop tot<br />

en met de productie en levering.<br />

19 KRACHTIGE MODULES<br />

• Relatiebeheer<br />

• Projectbeheer<br />

• Projectplanning<br />

• Offertecalculatie<br />

• BIM<br />

• Orders<br />

• Webwinkel<br />

• Documentbeheer<br />

• Werkvoorbereiding<br />

• Inkoop<br />

• Voorraadbeheer<br />

• Productieplanning<br />

• CNC machine<br />

aansturing<br />

• Tijdregistratie<br />

• Mobiel<br />

• Nacalculatie<br />

• Leveringen<br />

• Verkoop- en<br />

inkoopfacturen<br />

• MES (papierloos<br />

werken)<br />

Ontdek MatrixKozijn op www.matrix-software.nl/matrixkozijn<br />

2220296 MatrixKozijn allin1 Adv profiel_204x131_def.indd 1 03-<strong>05</strong>-2022 09:59<br />

Naamloos-3 1 09-<strong>05</strong>-2022 11:20<br />

25 jaar<br />

Premax<br />

laagreliëfdorpels<br />

VOOR AL UW KOZIJNEN EEN BIJPASSEND<br />

DORPELSYSTEEM VAN HOLONITE!<br />

Holonite B.V. · Ambachtsweg 9 · 4691 SB Tholen · Tel: +31 (0) 166 601 300 · info@holonite.nl · www.holonite.nl


Serie Hamburg – Kan (bijna) alles<br />

Fijne lijnen en harmonieus samenspel van hoekige en ronde designelementen: Dat is<br />

Hamburg, een van de nieuwste series van HOPPE.<br />

De aantrekkelijke vorm is verkrijgbaar als raamgreep, als garnituur voor hefschuifdeuren,<br />

voor binnendeuren en voor inbraakwerende buitendeuren. Veel krukken en garnituren<br />

hebben een extra voordeel dankzij speciale HOPPE-technieken die bijvoorbeeld de montage<br />

vergemakkelijken en de inbraakbeveiliging verbeteren.<br />

Meer informatie gewenst? Vragen rondom de goede greep beantwoorden we graag onder<br />

telefoonnummer: +31 6 83692558.<br />

HOPPE AG • Am Plausdorfer Tor 13 • D-35260 Stadtallendorf • Tel. +49 6428 932-0 • Fax +49 6428 932-220 • www.hoppe.com • info.de@hoppe.com


ADVERTORIAL<br />

In 2016 werd Mauer Nederland overgenomen door het Zweedse ASSA ABLOY, wereldleider in toegangsoplossingen.<br />

Tekst: Jean van Pol | Beeld: Mauer Nederland<br />

Specialist in hang- en sluitwerk maakt stap naar elektronische toegangssystemen<br />

‘ELEKTRONISCH TOEGANGSBEHEER IS DUURZAAM<br />

EN TOEKOMSTBESTENDIG’<br />

Binnen de wereld van hang- en sluitwerk vormen als vanouds mechanische oplossingen de hoofdmoot. Elektronische toegangssystemen<br />

zijn echter aan een sterke opmars bezig. Een bewijs daarvoor levert het assortiment van Mauer Nederland in Amersfoort. Naast een sterk<br />

mechanisch fundament onderscheidt dit bedrijf zich onder meer met uitgebreid draadloos toegangscontrolesysteem en elektronische<br />

lockersloten. Een uniek Scandinavisch programma, met onder andere kwalitatieve ovaalcilinders en motorgestuurde sloten van moederbedrijf<br />

ASSA ABLOY, maakt het aanbod compleet.<br />

Voor het prille begin van de rijke historie van Mauer Nederland moeten<br />

we teruggaan naar het oprichtingsjaar 1936. Sindsdien heeft het bedrijf<br />

zich ontwikkeld tot de betrouwbare, innovatieve en persoonlijke partner<br />

op het gebied van hang- en sluitwerk van vandaag de dag. In 2016 beleefde<br />

Mauer Nederland een belangrijke mijlpaal met de overname door<br />

het Zweedse ASSA ABLOY, wereldleider in toegangsoplossingen.<br />

“Belangrijke redenen voor die overname waren de kennis en kunde die<br />

wij in huis hebben, en ook omdat we in Bulgarije over een hoogwaardige<br />

productielocatie beschikken”, zegt sales manager Niels Smit van Mauer<br />

Nederland. “Als onderdeel van ASSA ABLOY profiteren wij nu ook mee<br />

van de meerwaarde die zo’n groot bedrijf biedt, terwijl tegelijkertijd onze<br />

kwaliteit en flexibiliteit gewaarborgd blijven.”<br />

Elektronisch toegangssysteem<br />

Met de overname door ASSA ABLOY openden zich voor Mauer Nederland<br />

ook nieuwe deuren naar elektronische toegangssystemen. Een goed<br />

voorbeeld daarvan is SMARTair ® , een systeem dat diverse elektronische<br />

componenten omvat, zoals deurbeslag, wandlezers en cilinders.<br />

“Hiermee wordt een compleet, draadloos toegangscontrolesysteem gecreëerd”,<br />

zegt Niels. “Van een enkele deur tot grotere complexen. En<br />

zowel stand-alone als met slimme software waarbij deuren automatisch<br />

en op afstand beheerd kunnen worden. Uiteraard is toegangscontrole via<br />

een Mifare ® kaart, tag, pincode of smartphone ook mogelijk. Bovendien<br />

is deze toegangsoplossing toekomstbestendig, doordat de componenten<br />

multi-inzetbaar zijn, is het systeem eenvoudig uit te breiden.”<br />

62


ADVERTORIAL<br />

Volgens Niels hebben elektronische systemen ook de toekomst vanwege<br />

hun gebruikersgemak en omdat ze de veiligheid waarborgen. “Daarbij<br />

komt dat deze systemen duurzaam en milieuvriendelijk zijn. Dat sluit perfect<br />

aan bij onze eigen bedrijfsfilosofie van duurzaamheid. Niet voor niets<br />

is het dak van ons bedrijfspand in Amersfoort onlangs voorzien van maar<br />

liefst 220 zonnepanelen.”<br />

Ideaal voor vervangingsmarkt<br />

Een andere in het oog springende innovatie van Mauer Nederland is de<br />

in 2022 geïntroduceerde CABlock lockerserie. “Deze serie is een vervolg<br />

van onze eerste lijn lockersloten die wij zestien jaar geleden op de markt<br />

hebben gebracht”, verduidelijkt Niels. “De CABlock lockerserie is speciaal<br />

ontwikkeld voor openbare gebouwen, zoals sportscholen, universiteiten,<br />

middelbare scholen, ziekenhuizen, kantoren, mediatheken en<br />

hotels. Deze draadloze lockersloten, eenvoudig te beheren met een code<br />

of kaart, zijn tevens ideaal voor de vervangingsmarkt. Bij openbare gebouwen<br />

die nu nog over mechanische lockers beschikken, kunnen deze<br />

elektronische lockersloten namelijk vrij eenvoudig worden geïntegreerd.<br />

Het omzetten van mechanisch toegangsbeheer naar elektronisch hoeft<br />

dus zeker niet ingewikkeld te zijn.”<br />

'Elektronische systemen hebben<br />

de toekomst vanwege hun<br />

gebruikersgemak en omdat ze<br />

de veiligheid waarborgen'<br />

Scandinavisch programma<br />

Mauer Nederland is groot geworden door een breed assortiment technisch<br />

gepatenteerde profielcilinders. Door jarenlange ontwikkeling is er<br />

een sterk mechanisch fundament ontstaan, bestaande uit een stabiel en<br />

hoogwaardig aanbod Mauer cilinders in diverse lengtes en profielen. Alle<br />

veiligheidscilinders beschikken over een SKG-keurmerk, van een degelijk<br />

SKG ** profiel tot een extra beveiligd SKG *** profiel. Sinds kort biedt Mauer<br />

Nederland ook een modulair assortiment, waardoor een eigen profiel<br />

voor de vakhandel nóg aantrekkelijker is.<br />

“Afgezien daarvan is nu ook een Scandinavisch programma van ASSA<br />

ABLOY verkrijgbaar”, vertelt Niels. “Binnen dit cilinderassortiment vallen –<br />

naast de standaard europrofielcilinders – onder meer dubbele cilinders, halve<br />

cilinders, ovaalcilinders, rondcilinders en andere afwijkende mechanische<br />

oplossingen, en dat in alle denkbare uitvoeringen. Dit unieke assortiment,<br />

dat naast cilinders ook elektronische sloten omvat, is dan ook bij uitstek<br />

geschikt voor de vakhandel die zich wil onderscheiden in de markt.” ■<br />

De CABlock lockerserie is speciaal ontwikkeld voor openbare gebouwen.<br />

Wilt u een informatieve demonstratie van de mogelijkheden? Ga dan<br />

mauerlocks.com en maak een afspraak met één van de accountmanagers.<br />

SMARTair® is een gebruiksvriendelijk draadloos<br />

toegangscontrolesysteem.<br />

Het SMARTair® toegangscontrolesysteem kan ook met een pincode of<br />

tag worden bediend.<br />

63


Geteste opstelling<br />

We stellen vast dat de vloerconstructies in gebouwen steeds hoger zijn en dat men daardoor in ruimtes waar de ramen tot op de<br />

grond komen ook hogere dorpelprofielen moet monteren. De verbinding van meerdere profielen werkt echter statisch als een<br />

scharnier. De FrameTec kaderverbredingen van Stadur bieden een oplossing!<br />

Om iedereen een maximale zekerheid op het vlak van stabiliteit te garanderen, werden bouwelementen met de FrameTec kaderverbredingen<br />

van Stadur, de schroeven en bevestigingsbeugels van SFS en de raamprofielen van Schüco aan een reeks<br />

testen onderworpen.<br />

FrameTec<br />

kaderverbreding<br />

bevestigingsbeugels<br />

raamprofiel<br />

Getest volgens:<br />

Ift-norm<br />

ETB-norm


Statische testen<br />

FrameTec in een totaaloplossing<br />

Om de stabiliteit van de dorpel te garanderen en de belasting<br />

van ramen door wind en gebruik veilig te kunnen opvangen,<br />

moeten geschikte bevestigingsmiddelen gebruikt worden.<br />

Schroef<br />

Uittrekwaarde<br />

Diameter Omschrijving horizontaal verticaal<br />

50 mm ingeschroefd<br />

Waarden voor het draagvermogen in het raamkozijn<br />

(loodrecht op het raamvlak)<br />

Materiaal<br />

Type/<br />

klasse<br />

Hoogte<br />

Bevestiging<br />

Karakteristiek draagvermogen<br />

Fractiel met<br />

Getest<br />

volgens EBT-standaard Resultaat<br />

Nominale belasting van<br />

het draagvermogen<br />

Trek Duw<br />

Naar buiten ( Naar binnen )<br />

De nominale belasting van het draagvermogen werd afgeleid uit de karakteristieke maximale belasting van de ETB-testen. Bij een doorgedreven bevestigen naar onder moet het<br />

raamprofiel voldoende afgedicht worden. Alle resultaten hebben betrekking op testen met profielen van Schüco. Ze zijn niet bindend en zonder garantie.


Thema Toegangscontrole<br />

Tekst: Chris Elbers | Beeld: CK Design International<br />

Agenturenfirma timmert internationaal aan de weg<br />

Duurzaam deurbeslag en<br />

sanitairaccessoires uit eigen keuken<br />

Sinds de start in 2006, is CK Design International uitgegroeid tot de grootste agenturenonderneming van Nederland op het gebied van<br />

deurbeslag en sanitairaccessoires. Een puik resultaat waarmee business director én oprichter Erik van Geijn buitengewoon content is.<br />

Zéker als je kijkt naar de door het bedrijf vertegenwoordigde merknamen, zoals Assa Abloy, Planet, PBA, Krona-Koblenz en Mega. Tijd<br />

om lang bij het succes stil te staan, is er echter niet, zo meent de rasondernemer. Daarvoor is de verdere uitbouw van het private label<br />

en de eigen productiefaciliteit van CK Design International in China nét even te belangrijk...<br />

Bepakt met een flinke brok praktijkervaring begon Erik van Geijn alweer<br />

zo'n 17 jaar geleden een mooi avontuur. De lancering van CK Design<br />

was het begin van een boeiende en succesvolle ondernemersreis, zo blijkt<br />

inmiddels. Want behalve op te treden als handelsvertegenwoordiger van<br />

diverse fabrikanten op het gebied van deurbeslag en sanitairaccessoires,<br />

is de firma ook op eigen titel druk in de weer met goede initiatieven. Tot<br />

ver over de grenzen. Daarover later meer.<br />

Eerst maar eens horen hoe CK Design (inmiddels met de toevoeging<br />

International) de wereldwijd verbreide klantenkring bedient. "Voor<br />

onze afnemers zijn we een one-stop-shop", legt Van Geijn uit. "We<br />

bieden een complete range van producten en volgen de marktontwikkelingen<br />

op de voet. In de volle breedte willen we de beste zijn.<br />

Punt. Op het gebied van kwaliteit, maar ook als het gaat om betaalbaarheid,<br />

flexibiliteit en service. Het is met ons écht Nederlands<br />

zaken doen. Betrouwbaar, open, eerlijk. Maar ook pragmatisch en<br />

hartstikke transparant."<br />

Eigen fabriek<br />

Parallel aan het agentuurschap timmert CK Design International sinds enkele<br />

jaren op productgebied ook onder een heus private label flink aan de<br />

weg. Op kleine schaal en dichtbij huis gestart met de vervaardiging van<br />

artikelen, heeft het Apeldoornse bedrijf de armen en benen sinds 2020<br />

enthousiast en vol ambitie uitgestrekt naar China. Hier beschikt CK Design<br />

International over een eigen hypermoderne productiefaciliteit waarbinnen<br />

dagelijks ongeveer 75 medewerkers actief zijn.<br />

RVS glasdeurscharnier met RVS kappen.<br />

RVS ‘heavy duty’ scharnier.<br />

66


Thema Toegangscontrole<br />

'Duurzaamheid staat centraal in onze<br />

eigen productiefaciliteit'<br />

"Binnen ons wereldje kent men ons vanwege de agenturen", zegt Van<br />

Geijn, die zich mede-eigenaar van de fabriek mag noemen. "De markt<br />

weet welke expertise we in huis hebben en hoe we in onze business<br />

staan. Wat misschien nog níet bij iedereen bekend is, is dat CK Design International<br />

inmiddels ook over een eigen fabriek beschikt. Een plek waar<br />

we samen met onze klanten eigentijdse en duurzame producten op maat<br />

maken. Vanaf het eerste ontwerp tot en met de productie, levering, montage<br />

en nazorg. In alle soorten en maten. Daarbij kun je onder meer denken<br />

aan scharnieren voor met name scheidingswanden. Maar ook aan<br />

glasdeursloten, glasdeurbeslag en deurgrepen. Hoogwaardige producten<br />

die we wereldwijd leveren en technisch zodanig zijn ontworpen en vervaardigd<br />

dat ze door de klant zonder problemen te gebruiken zijn. Bij dat<br />

alles zetten we natuurlijk stevig in op duurzaamheid. We zijn bijvoorbeeld<br />

druk bezig om onze producten geschikt te maken voor cradle-to-cradle.<br />

Onder andere door onze productiemethoden en de grondstoffen die<br />

we gebruiken nauwkeurig te analyseren. We blíjven zoeken naar groei<br />

en ontwikkeling." ■<br />

RVS glasdeurslot met rozetbevestiging.<br />

RVS T-greep.<br />

67


HUSKY PRO<br />

“ Esthetisch, praktisch en technisch de<br />

perfecte oplossing, ook in het zwart”<br />

clipstop en softclose<br />

verdekte wanddrager<br />

en eindkapje<br />

vernieuwde hangrol<br />

www.henderson.nl


ADVERTORIAL<br />

Tekst en beeld: VMRG<br />

Per 1 januari 2024<br />

AANVULLENDE EISEN AAN STELKOZIJNEN<br />

IN NIEUWE VMRG KWALITEITSEISEN<br />

Vanaf 1 oktober <strong>2023</strong> staan de nieuwste VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen weer online op de VMRG website. De eisen worden voortdurend<br />

aangepast aan nieuwe normen en regelgeving en aan de laatste stand van de techniek.<br />

70


ADVERTORIAL<br />

'In de nieuwe versie<br />

zijn aanvullende eisen<br />

opgenomen waar<br />

stelkozijnen aan<br />

moeten voldoen'<br />

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen, die<br />

per 1 januari 2024 van kracht is, draait om een<br />

integrale beoordeling van het bouwen van een<br />

project. Vandaar dat er in de nieuwste versie<br />

van de VMRG Kwaliteitseisen meer aandacht is<br />

voor het product waar gevelelementen in gemonteerd<br />

worden: de stelkozijnen. In de praktijk<br />

kwamen daar regelmatig afwijkingen in<br />

voor. Daarom zijn er in de nieuwe 2024 versie<br />

aanvullende eisen opgenomen waar stelkozijnen<br />

aan moeten voldoen.<br />

VMRG Keurmerk<br />

De VMRG Kwaliteitseisen zijn de eisen die gesteld<br />

worden aan het VMRG Keurmerk. Het<br />

VMRG Keurmerk wordt door architecten voorgeschreven<br />

in bestekken om zeker te zijn van<br />

kwaliteitsgevels. Gevels en gevelelementen die<br />

geleverd worden door bedrijven met dit keurmerk<br />

voldoen gegarandeerd aan de eisen die te<br />

vinden zijn op de VMRG website.<br />

Deze bedrijven worden hierop ook door een<br />

onafhankelijke organisatie gekeurd. Alle gevelbouwers<br />

die aangesloten zijn bij de VMRG hebben<br />

het VMRG Keurmerk.<br />

Duurzaam<br />

In de nieuwe Kwaliteitseisen zijn aanvullende<br />

voorwaarden opgenomen voor de uitvoering<br />

van het stelkozijn. Wat duurzaamheid betreft<br />

moet dit afgestemd zijn op de duurzaamheid<br />

van het te monteren metalen kozijn.<br />

Zo moeten verbindingen van het stelkozijn<br />

voldoende dicht en sterk zijn. Ook zijn de<br />

maximaal toelaatbare maatafwijkingen voor<br />

gemonteerde stelkozijnen opgenomen. Alle<br />

details zijn te vinden in hoofdstuk 14.4 van<br />

de VMRG Kwaliteitseisen.<br />

Sinds 1 oktober <strong>2023</strong> staan de eisen voor 2024<br />

online. Officieel gaan deze pas in per 1 januari<br />

2024. Het staat een gebruiker vrij om de VMRG<br />

Kwaliteitseisen 2024 nu al van toepassing<br />

te verklaren. ■<br />

Meer informatie via: www.vmrg.nl/<br />

kwaliteitseisen/kwaliteitseisen-en-adviezen<br />

71


Tekst: Lieke Bousema | Beeld: Weekamp Deuren, Erik Karst Fotografie<br />

Stip op de horizon: 100% FSC-gecertificeerd hout in 2025<br />

‘EN ROUTE NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST’<br />

Wie zijn gevel goed wil isoleren, doet er verstandig aan om ook zijn voor- en achterdeur mee te nemen. Bijvoorbeeld door een deur met<br />

een dikte van 38 mm te vervangen door een deur van 54 mm of door een deur met stijlen en dorpels te verruilen door een samengestelde<br />

vlakke deur met isolerende schuimkern. Hierdoor verbetert de thermische prestatie van de woning aanzienlijk. “Bovendien is de deur hét<br />

visitekaartje van de woning”, weet Hans Mascini, algemeen directeur van Weekamp Deuren. “Om stijl, afmeting, kleur, glas en beslag<br />

perfect af te stemmen, is maatwerk gewenst. Weekamp Deuren kan hier perfect in voorzien.”<br />

Weekamp Deuren zijn échte stijlmakers. “Elke<br />

deur die wij leveren, wordt als een unieke deur<br />

geproduceerd”, vertelt Mascini. “Hierdoor<br />

kunnen architecten en woningeigenaren specifieke<br />

wensen doorvoeren. Van houtsoort tot<br />

maatvoering, stijl en afwerking. En ook hangen<br />

sluitwerk kan volledig naar wens worden<br />

afgestemd. Alle deuren worden ‘made to order’<br />

geproduceerd in onze fabriek in Tsjechië,<br />

volgens de hoogste kwaliteitseisen. Dat maakt<br />

Weekamp Deuren uniek in de markt.”<br />

Blik naar de toekomst<br />

Weekamp Deuren is al 45 jaar dé specialist in<br />

houten deuren. Eind 2019 is het bedrijf overgenomen<br />

door Deli Home, dat ook constructieve<br />

en decoratieve woonproducten van Skantrae,<br />

Bruynzeel, CanDo en Lundia op de markt<br />

brengt. “In de afgelopen jaren hebben wij de<br />

transitie gemaakt van een familiebedrijf naar<br />

een corporate omgeving, waarbij naast een<br />

nieuwe eigendomsstructuur ook een nieuw<br />

IT-platform en een nieuwe logistieke inrichting<br />

geïmplementeerd moesten worden”, vertelt<br />

Mascini. “Dit had heel wat voeten in de aarde,<br />

maar inmiddels zijn we zover dat we ons kunnen<br />

richten op het heden en de toekomst.”<br />

100% FSC in 2025<br />

Een belangrijke stip op de horizon van<br />

Weekamp Deuren is de toepassing van 100%<br />

FSC-gecertificeerd hout in 2025. “Hiermee<br />

sluiten we aan bij de duurzaamheidsdoelstellingen<br />

van ons moederbedrijf én bij de STIP<br />

72


Hans Mascini,<br />

algemeen directeur van Weekamp Deuren.<br />

certificeringscriteria”, aldus Mascini. “Het komende<br />

jaar wordt onze productie aangepast,<br />

zodat ook de stapeldorpeldeuren voortaan met<br />

duurzaam gewonnen hout worden uitgevoerd.<br />

Daarmee wordt de duurzaamheid van onze<br />

deuren nog verder verhoogd.”<br />

NIEUW: isolerende<br />

stapeldorpel achterdeur<br />

Naast de verbetering van het bestaande deurengamma,<br />

staan ook diverse nieuwe deurproducten<br />

op de agenda. Zo presenteert Weekamp<br />

Deuren begin 2024 de allereerste geïsoleerde<br />

en KOMO-gecertificeerde stapeldorpeldeur<br />

met GND-garantie, vertelt Mascini.<br />

“Deze 54 mm dikke deur is bij uitstek geschikt<br />

voor oudere woningen, waarin nu nog vaak<br />

een standaard en ongeïsoleerde hardhouten<br />

achterdeur zit. Door deze oude deur te vervangen<br />

door onze geïsoleerde stapeldorpel<br />

achterdeur, profiteren bewoners direct van een<br />

lager energieverbruik, een verbeterde veiligheid<br />

en een hoger wooncomfort. Bovendien<br />

helpt de deur om geluid van buitenaf te reduceren.<br />

We verwachten grote belangstelling van<br />

woningcorporaties en particuliere woningbezitters.<br />

Maar ook van architecten, die steeds<br />

vaker bij renovatie- en transformatieprojecten<br />

worden betrokken.”<br />

In de markt ziet Weekamp Deuren bovendien<br />

dat steeds vaker houten voordeuren toegepast<br />

worden in bestaande kunststof kozijnen. “Hier<br />

'Wie zijn gevel<br />

goed wil isoleren,<br />

doet er<br />

verstandig aan<br />

om ook zijn<br />

voor- en<br />

achterdeur mee<br />

te nemen'<br />

Doorsnede van de<br />

isolerende achterdeur.<br />

sluiten wij bijvoorbeeld op aan met onze geïsoleerde<br />

vlakke voordeuren, die de kwaliteit en<br />

thermische prestaties van hout combineren met<br />

een ongekende ontwerpvrijheid.”<br />

Summum van duurzaamheid<br />

Begin 2024 introduceert Weekamp Deuren<br />

tevens een vlakke deur van gerecycled hout,<br />

in combinatie met een biobased (hardvezel)<br />

isolatiekern. Hiermee presenteert de deurenfabrikant<br />

hét summum van duurzaamheid. “Om<br />

over voldoende gerecycled hardhout van oude<br />

deuren te beschikken, vinden op dit moment<br />

gesprekken met recyclebedrijven plaats”, vertelt<br />

Mascini. “Zo willen we de grondstofketen<br />

zoveel mogelijk sluiten, zónder in te boeten<br />

aan de kwaliteit, hoge isolatiewaarden en ontwerpvrijheid<br />

die men van Weekamp Deuren<br />

gewend is.”<br />

De deur is hét visitekaartje van de woning. Om stijl, afmeting, kleur, glas en beslag perfect af te stemmen,<br />

is maatwerk gewenst. Weekamp Deuren kan hier perfect in voorzien. (Beeld: Erik Karst Fotografie)<br />

Klantenportal<br />

Weekamp Deuren is daarnaast bezig om haar<br />

IT-platform verder te verbeteren en te moderniseren.<br />

“Binnenkort komen wij bijvoorbeeld<br />

met een klantenportal, waarop klanten hun<br />

bestellingen kunnen volgen, facturaties kunnen<br />

inzien en eventuele klachtopvolgingen kunnen<br />

volgen. In de toekomst willen we dit verder uitbreiden<br />

met bijvoorbeeld orderverwerking en<br />

een deurenconfigurator. Hierdoor krijgen Deli<br />

Home concepten als trappen op maat en kasten<br />

op maat op termijn een mooi vervolg met<br />

deuren op maat.” ■<br />

73


Tekst: Johan Debaere | Beeld: Zonzini, Marco Favali<br />

360° draaien op de overloop dankzij onafhankelijk aangedreven rupsbanden<br />

Moeiteloos zware ramen en<br />

deuren via de trap transporteren<br />

Zware ramen en deuren via de trap naar boven sleuren is een heus<br />

karwei, waarvoor meerdere personen nodig zijn. Het kan echter<br />

ook heel eenvoudig en ergonomisch door één operator met behulp<br />

van de Skipper Plasmoid van Zonzini. Deze elektrische trapklimmer<br />

vervoert moeiteloos zware meubelen en machines, maar<br />

ook ramen en deuren. Dankzij twee onafhankelijk aangedreven<br />

non-slip rupsbanden behoudt het systeem steeds zijn grip en<br />

kan het 360° draaien.<br />

Zonzini met hoofdzetel in de Noord-Italiaanse stad Verona is al<br />

ruim 45 jaar gespecialiseerd in de ontwikkeling van elektrische<br />

trapklimmers voor het transport van zware goederen. De firma<br />

werd opgericht in 1977 en al gauw werd het eerste elektrische<br />

liftsysteem op de markt gebracht. Enkele jaren later<br />

volgde de eerste trapklimmer. Net na de eeuwwisseling<br />

introduceerde de fabrikant een eerste telg uit de Skipperfamilie,<br />

die ook voor het transport van ramen en deuren<br />

een ideale partner zou worden. Bij Zonzini luisteren<br />

ze eerst naar de problemen uit de markt, ook van de<br />

raam- en deurfabrikanten, en vertalen hun behoeften<br />

naar bruikbare oplossingen. Zo ontwikkelen ze<br />

unieke hulpmiddelen, waarmee ramen en deuren<br />

veilig en betrouwbaar via de trap vervoerd kunnen<br />

worden.<br />

Eenvoudig en intuïtief<br />

“Bij een transport via de trap kunnen heel<br />

wat problemen optreden. Zo zijn er locaties<br />

met weinig ruimte in de hoogte of<br />

krijgt men af te rekenen met een smalle<br />

overloop of doorgang. Soms zijn de ramen<br />

en deuren gewoon enorm zwaar.<br />

Daar bieden we met onze Skipper<br />

Plasmoid de ideale oplossing, waarmee<br />

één operator de klus eenvoudig kan klaren”,<br />

zegt zaakvoerder Jacopo Zonzini.<br />

“Om gemakkelijk door lage deuropeningen of<br />

in gangen met een laag plafond te kunnen passeren,<br />

Dankzij de twee onafhankelijk aangedreven rupsbanden kan<br />

het systeem 360° manoeuvreren, ideaal om overal te draaien<br />

en te keren, zelfs op een smalle strook.<br />

74


'Deze trapklimmer behoudt te allen tijde<br />

een maximale grip op elke ondergrond en<br />

kan ook 360° draaien'<br />

kan de gebruiker met één druk op de knop de<br />

hellingshoek van de trapklimmer veranderen.<br />

Dankzij de twee onafhankelijk aangedreven<br />

rupsbanden kan het systeem 360° manoeuvreren.<br />

Daardoor is het mogelijk om heel<br />

gemakkelijk overal te draaien en te keren,<br />

zelfs op een smalle strook. Door de nontrack<br />

en non-slip samenstelling van de<br />

rupsbanden behoudt deze trapklimmer<br />

maximale grip op elke ondergrond,<br />

binnen of buiten, zelfs op onregelmatige treden.<br />

Er blijven bovendien nergens beschadigingen<br />

op de ondergrond achter. De bediening<br />

gebeurt op een eenvoudige en intuïtieve<br />

manier met een joystick, als het ware met één<br />

vinger. Een software-update gebeurt automatisch<br />

en online dankzij Zonzini Connectivity,<br />

waardoor men ook te allen tijde het systeem<br />

kan lokaliseren (gps) en van afstand in realtime<br />

de status kan controleren.” ■<br />

De gebruiker kan met één druk op de knop de hellingshoek van de trapklimmer veranderen.<br />

75<br />

Naamloos-1 1 13-10-<strong>2023</strong> 08:49


Art.<br />

8767<br />

Ervaar onze nieuwe<br />

sloten serie 8000<br />

de meerpuntssloten met<br />

vluchtdeurfunctie.<br />

Art.<br />

87AN<br />

Serie 8700<br />

met A-opener<br />

Art.<br />

87AO<br />

Serie 8700<br />

met A-opener en<br />

Noodstroomvoorziening<br />

www.wilka.nl<br />

Welkom in het<br />

klantenportaal<br />

Het MPP: MACO Partner Portal,<br />

is er speciaal voor u als B2B partner van MACO.<br />

Registreert u zich vandaag nog en<br />

en blijf op de hoogte van het MACO nieuws.<br />

MACO PARTNER PORTAL


#KömmerlingForTomorrow<br />

BIO-ATTRIBUTED PVC,<br />

FOSSIELVRIJ PVC<br />

Bio-attributed PVC is een nieuwe ontwikkeling waarbij de fossiele<br />

grondstof wordt vervangen door een hernieuwbaar alternatief:<br />

restmateriaal uit duurzame bos- en landbouw.<br />

Dit maakt het materiaal vele malen duurzamer dan traditioneel PVC,<br />

tot 90% CO2 besparing, zonder in te hoeven boeten aan kwaliteit.<br />

Een wereldwijde primeur voor kozijnen van fossielvrij PVC.<br />

www.kommerling.nl


Thema Glas en Dichtingen<br />

Met de afdichtingsproducten van Q-Lon kan elk type raam of deur eenvoudig, snel én duurzaam afgedicht kan worden.<br />

Tekst: Lieke Bousema | Beeld: J.P.M. Kok<br />

Uitgebreid aanbod van producten<br />

Duurzame afdichting van<br />

ramen en deuren<br />

J.P.M. Kok uit Soest is sinds 1935 een toonaangevende groothandel in kwaliteitsbouwbeslagsystemen. Het assortiment bestaat hoofdzakelijk<br />

uit hang- en sluitwerk voor kozijnen, ramen en deuren, die van gerenommeerde fabrikanten in Zweden, Duitsland, Engeland, Italië<br />

en China betrokken worden. Veel producten zijn gecertificeerd volgens ISO 9001 en het Politiekeurmerk Veilig Wonen.<br />

J.P.M. Kok vertegenwoordigt producten van onder andere HABO, HAKO,<br />

PN, WINLOCK, GSG, Frank Allart, Giesse, Requitti, Allwin, ERA, SWF, AH<br />

en Schlegel, die in veel gevallen speciaal ontwikkeld of aangepast zijn<br />

voor de Nederlandse markt. Van diverse producten is op de website een<br />

bestekomschrijving beschikbaar, die u eenvoudig kunt importeren in uw<br />

bestekprogramma.<br />

“Met Schlegel bieden wij een uitgebreid assortiment hoogwaardige afdichtingsproducten”,<br />

vertelt Frank Kok, die samen met zijn broer Genio<br />

de handelsonderneming leidt. “Het leveringsprogramma laat zich onderverdelen<br />

in de vier productgroepen Q-Lon polyurethaan schuimdichtingen,<br />

Q-Lon brandvertragende dichtingen, Polybond borsteldichtingen en<br />

geëxtrudeerde dichtingen, waarmee elk type raam of deur eenvoudig,<br />

snel én duurzaam afgedicht kan worden. Hierdoor zijn flinke energiebesparingen<br />

mogelijk.”<br />

Wie kiest voor de Q-Lon tochtweringsprofielen, profiteert daarnaast van<br />

unieke eigenschappen zoals een ongeëvenaarde terugvering op langere<br />

termijn. “Waar andere profielen een terugvering van circa 50% hebben,<br />

zo halen de Q-Lon profielen maar liefst 80 tot 90%! Een aanzienlijk verschil,<br />

dat wordt aangetoond in het KOMO-productcertificaat.”<br />

Focus op duurzaamheid<br />

Duurzaamheid is al jarenlang een centraal thema in de bedrijfsvoering<br />

van J.P.M. Kok. “In 2004 hebben wij een nieuw bedrijfspand in Soest<br />

gebouwd, dat nog altijd aan de hedendaagse eisen voldoet”, vertelt Kok.<br />

78


Thema Glas en Dichtingen<br />

'Waar andere profielen een<br />

terugvering van circa 50% hebben,<br />

halen de Q-Lon profielen maar<br />

liefst 80 tot 90%'<br />

“Wij streven naar een afvalloze onderneming en zetten hoog in op recycling<br />

en hergebruik. Maar duurzaamheid gaat verder en heeft volgens<br />

ons ook betrekking op onze producten én relaties. Zowel met medewerkers<br />

als met leveranciers, waarvan Schlegel een mooi voorbeeld is.”<br />

De samenwerking met Schlegel gaat terug tot 2012, vertelt Kok. “Schlegel<br />

is onderdeel van de beursgenoteerde TYMAN Group, waar duurzaamheid<br />

en het minimaliseren van de milieu-impact ook hoog op de agenda<br />

staan. Het duurzame commitment is samengevat in een aantal doelstellingen,<br />

gebaseerd op de veiligheid en gezondheid van de medewerkers,<br />

hun werkomgeving én de producten. Om te voorkomen dat medewerkers<br />

in aanraking komen met gevaarlijke of schadelijke stoffen, wordt<br />

nadrukkelijk gekeken naar de productsamenstellingen. Ook wordt actief<br />

gezocht naar manieren om met gerecyclede materialen te werken en/of<br />

om producten geschikt te maken voor recycling en zelfs upcycling. Sinds<br />

2021 is de TYMAN Group Cradle to Cradle Silver gecertificeerd.”<br />

“De volgende ambitie is Gold, wat betekent dat de duurzame doelstellingen<br />

en producten ook daadwerkelijk geïmplementeerd, gestimuleerd en<br />

gecontroleerd worden. Hiervoor onderhouden TYMAN Group en Schlegel<br />

nauw contact met hun leveranciers en partners, zoals J.P.M. Kok. Wij zijn<br />

ontzettend trots dat wij onderdeel mogen uitmaken van deze toekomstvisie.<br />

Maar ook dat de Schlegel-producten al jaren een vaste waarde zijn<br />

in ons uitgebreide assortiment.” ■<br />

Speciaal ontwikkeld voor houten ramen en buitendeuren,<br />

combineren Q-Lon schuimdichtingen de beste thermische<br />

prestaties met goede geluiddempende kenmerken.<br />

Q-Lon polyurethaan schuimdichting voor aluminium ramen en deuren.<br />

79


Thema Glas en Dichtingen<br />

Seal & Bond Sealtrans is één van de producten die met succes getest werd en dus gebruikt kan worden om hoekverbindingen Seaside-conform af te dichten.<br />

Tekst: Johan Debaere | Beeld: Novatio<br />

Focus op gebieden met veel corrosieve elementen in de lucht<br />

SEASIDE-CONFORM AFDICHTEN VAN HOEK-<br />

VERBINDINGEN BIJ ALUMINIUM RAAMPROFIELEN<br />

In gebieden waar veel corrosieve elementen in de lucht hangen, vraagt de installatie van aluminium ramen steeds om extra aandacht:<br />

aan de kust (zoutneerslag), bij zwembaden (chloriden) of in regio’s met veel trein-tram verkeer (ijzer-koperdeeltjes) of zware industriële<br />

uitstoot (chemicaliën). Zelfs aan de straatkant kan strooizout een nefast effect hebben op de levensduur van aluminium raamprofielen.<br />

Een goede bescherming van heel het profiel is essentieel om corrosie en vroegtijdige schade te voorkomen. Novatio biedt geteste oplossingen<br />

voor Seaside-conforme afdichtingen van hoekverbindingen.<br />

80


Thema Glas en Dichtingen<br />

Het blijkt niet altijd evident om complete aluminium<br />

raamprofielen in veeleisende regio’s<br />

te beschermen. Installateurs kiezen vaak voor<br />

Seaside C5M of Qualité Maritime gecertificeerde<br />

poedercoatings, die beter bestand zijn tegen<br />

elementen zoals zoutnevel en zure regen en bijgevolg<br />

het risico op corrosie minimaliseren. De<br />

hoekverbindingen van de raamprofielen blijven<br />

echter een zwakke schakel in dit geheel.<br />

Alternatieven<br />

“Op hoekverbindingen blijft het aluminium<br />

‘bloot’ en is de kans op corrosie bijgevolg aanzienlijk<br />

groter. Om deze verbindingen toch succesvol<br />

te verlijmen en af te dichten, bestaan er<br />

vandaag al enkele gecertificeerde producten.<br />

Die zijn echter vaak duur en hebben een beperkte<br />

shelf-life. De roep naar waardige alternatieven<br />

is dan ook heel groot”, zegt Bram<br />

Starckx, technology manager bij Novatio.<br />

“Uiteraard gingen we bij Novatio graag op zoek<br />

naar oplossingen. Met ACO-210 Anticorro,<br />

HMS-210 Frame Sealant Trans, Seal & Bond<br />

MS22 X en Seal & Bond Sealtrans hebben we<br />

eerst enkele afdichtingsmiddelen als mogelijk<br />

alternatief geïdentificeerd. Daarna klopten we<br />

aan bij METALogic, een gerenommeerd Belgisch<br />

familiebedrijf binnen de corrosiebestrijding en<br />

erkend als officieel testlabo voor o.a. Qualicoat.<br />

We wilden immers deze producten volledig conform<br />

de Seaside-criteria laten testen om zo het<br />

bewijs ook zwart op wit te hebben.”<br />

Voor deze testen werd een raamprofiel met<br />

een Seaside gecertificeerde coating in twee gezaagd<br />

en opnieuw aan elkaar gezet met één<br />

Novatio onderwierp in samenwerking met METALogic verschillende afdichtingsmiddelen aan testen met betrekking<br />

tot Seaside-conformiteit.<br />

'De vraag naar een waardig alternatief was groot<br />

en we gingen op zoek naar antwoorden'<br />

van de afdichtingsmiddelen. Haaks op deze<br />

zaagsnede werd vervolgens een horizontale<br />

kras gemaakt. Deze diende als referentie en<br />

moest aangeven hoe sterk de aantasting zou<br />

zijn zonder bescherming. Zo kon men gemakkelijk<br />

de aantasting van de afgedichte zaagsnede<br />

vergelijken met die op de kras.<br />

Testen<br />

De teststukken werden aan twee testen onderworpen:<br />

de Filiform Corrosion Test en de Acetic<br />

Acid Salt Spray Test. Bij de eerste worden de<br />

teststukken gedurende één minuut blootgesteld<br />

aan zoutzuur, waarna ze gedurende 1000<br />

uur bij een temperatuur van 40° C en een luchtvochtigheid<br />

van 82% in een klimaatkast geplaatst<br />

worden. Na de test wordt er onderzocht<br />

of er filiforme corrosie ontstaan is. Deze vorm<br />

van corrosie komt vaak voor op plaatsen waar<br />

geen of een te dunne laag coating aangebracht<br />

is. Om te voldoen aan de strenge criteria mogen<br />

deze filamenten een maximale lengte van 4<br />

mm hebben, waarbij de gemiddelde lengte van<br />

alle filamenten niet meer dan 2 mm mag zijn.<br />

Voor de Acetic Acid Salt Spray test worden teststukken<br />

gedurende 1000 uur aan een combinatie<br />

van azijnzuur en zoutnevel blootgesteld.<br />

Hier wordt er gekeken naar mogelijke infiltraties.<br />

Deze mogen maximaal 4 mm bedragen<br />

met een totale oppervlakte van maximaal 16<br />

mm² per 10 cm. Alle producten slaagden voor<br />

beide testen.<br />

De hoekverbindingen van de raamprofielen blijven ‘bloot’ en zijn daardoor een zwakke schakel in dit geheel als<br />

het gaat over risico op corrosie.<br />

Bewijs voor conformiteit<br />

“We wisten op voorhand dat een certificaat niet<br />

mogelijk was; want dat is alleen voor coatings.<br />

Het weerhield ons echter niet om de testen te laten<br />

uitvoeren", sluit Bram Starckx af. “We hebben<br />

kwaliteit en transparantie hoog in het vaandel en<br />

aan de hand van deze testresultaten kunnen we<br />

installateurs alvast tonen dat we verschillende geschikte<br />

producten hebben om hoekverbindingen<br />

Seaside-conform af te dichten. Tijdens Polyclose<br />

2024 ontvangen we iedereen graag op onze<br />

stand om deze en andere producten en ontwikkelingen<br />

te ontdekken.” ■<br />

81


Thema Glas en Dichtingen<br />

Tekst: Lieke Bousema | Beeld: Bostik<br />

Duurzaamheid, energiezuinigheid en verwerkbaarheid naar het hoogste niveau<br />

DE JUISTE KITTEN VOOR ELKE BEGLAZINGSKLUS<br />

Verduurzaming en energiebesparing zijn actuele thema’s in de (woning)bouw. In navolging van spouwisolatie en dakisolatie is de toepassing<br />

van hoogwaardig isolatieglas een goede manier om de energieprestatie van een woning te verhogen. Een gemiddelde woning<br />

heeft circa 20 m 2 aan beglazing in de gevel. Dit vertaalt zich in zo’n 80 m 1 aan afdichtingen, die correct aangebracht moeten worden!<br />

Bijvoorbeeld om het binnenklimaat op pijl te houden en energieverlies door luchtlekkages te voorkomen. De afdichting beschermt bovendien<br />

tegen weersinvloeden.<br />

Bostik beschikt over een compleet assortiment<br />

producten die duurzaamheid, energiezuinigheid<br />

en verwerkbaarheid naar het hoogste<br />

niveau brengen en die exact volgens de Nederlandse<br />

beglazingsrichtlijnen zijn ontwikkeld.<br />

Voor de uitvoering en constructie van beglazingssystemen<br />

zijn de NEN 3576 en NPR 3577<br />

van kracht. Deze norm en praktijkrichtlijn hebben<br />

betrekking op:<br />

• het beglazen van gebouwen;<br />

• nieuwe en bestaande kozijnen;<br />

• ramen en deuren van hout, metaal<br />

of kunststof;<br />

• verticaal geplaatste, aan vier zijden opgelegde,<br />

rondom in de sponning gevatte ruiten;<br />

• met een oppervlakte van maximaal 5 m 2<br />

per ruit;<br />

• en een maximale stuwdruk van 1,6 kN/m 2 .<br />

In de NPR worden twee afdichtingssystemen<br />

voor de beglazing genoemd:<br />

• Systeem K (afdichting met elastische kit,<br />

ofwel natte beglazing).<br />

• Systeem P (afdichting met rubberprofielen,<br />

ook wel droge beglazing genoemd).<br />

Voor systeem K wordt in de NPR aangegeven<br />

dat als beglazingskit gebruik moet worden<br />

gemaakt van elastische kitten die voldoen aan<br />

de certificering voor beglazing conform CE EN<br />

15651-2: G-CC met een bewegingsopvang en<br />

klasse van 20LM, 20HM, 25LM of 25HM. Op<br />

de beglazingsproducten van Bostik staat deze<br />

certificering vermeld op de koker en op het<br />

technisch specificatieblad.<br />

Handige keuzehulp<br />

Voor het afkitten van beglazing zijn verschillende<br />

elastische beglazingskitten mogelijk.<br />

“De keuze is afhankelijk van meerdere factoren,<br />

zoals de eis voor overschilderbaarheid,<br />

het soort glas, de grootte van de voeg en de<br />

vaardigheden van de verwerker”, vertelt Rick<br />

De Bostik productselector geeft in één oogopslag<br />

weer welke soort kit voor welke toepassing het meest<br />

geschikt is.<br />

Bouhuizen, accountmanager bij Bostik. Om de<br />

keuze gemakkelijker te maken, heeft Bostik een<br />

productselector met de belangrijkste productkenmerken<br />

opgezet. Dit overzicht geeft in één<br />

oogopslag weer welke soort kit voor welke toepassing<br />

het meest geschikt is.<br />

Het assortiment van Bostik telt in totaal vier beglazingskitten, waarmee elke kitbehoefte ingevuld kan worden.<br />

Het assortiment van Bostik telt in totaal vier<br />

beglazingskitten. Met stip op één staat de<br />

Zwaluw ® Hybriseal ® 2PS (Two Paint System);<br />

een duurzame en zeer elastische beglazingskit<br />

voor bouwkundige en sanitaire toepassingen<br />

waarop zowel watergedragen als synthetische<br />

verf uitstekend hechten. “Zwaluw ® Hybriseal ®<br />

2PS garandeert een rek/bewegingsruimte van<br />

25%, wat betekent dat een kitvoeg van 4<br />

mm een druk van 1 mm naar binnen en naar<br />

buiten kan verwerken”, aldus Bouhuizen.<br />

“Hierdoor wordt het scheuren of breken van<br />

de ruit voorkomen. Bijvoorbeeld als tijdens de<br />

jaarwisseling een strijker in de straat wordt<br />

afgestoken. Dankzij een ISEGA certificering is<br />

de Zwaluw ® Hybriseal ® 2PS ook dé excellente<br />

keuze voor omgevingen waar contact met<br />

voedsel mogelijk is.”<br />

82


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)<br />

Thema Glas en Dichtingen<br />

Een gemiddelde woning heeft circa 20 m 2 aan<br />

beglazing in de gevel. Dit vertaalt zich in zo’n<br />

80 m1 aan afdichtingen, die correct aangebracht<br />

moeten worden!<br />

Het velletje dat op de kit ontstaat, zorgt er bovendien<br />

voor dat er geen bouwstof of vuil aan<br />

de kit kan hechten. Hierdoor blijft de voeg mooi<br />

schoon. Ook tijdens transport en montage.”<br />

Glaszetters, timmermannen en modulaire/prefab bouwers zijn van harte welkom voor een praktijkgerichte<br />

training in de Bostik Academy.<br />

Nieuw in het assortiment van Bostik is de<br />

Zwaluw ® Window Seal ® Easy, die zich onderscheidt<br />

door een gemakkelijke verwerking.<br />

“Net als de Zwaluw ® Hybriseal ® 2PS is ook de<br />

Zwaluw ® Window Seal ® Easy uitstekend geschikt<br />

voor watergedragen en acrylverven”,<br />

aldus Bouhuizen. “Ook zijn beide kitten uitstekend<br />

UV-bestendig. Doordat de elasticiteit van<br />

de Zwaluw ® Window Seal ® Easy met 20% iets<br />

lager ligt, is deze gemakkelijker aan te brengen<br />

en glad te strijken.” De Zwaluw ® Monustop ®<br />

is speciaal ontwikkeld voor de monumentenbranche<br />

waarin men vaak een alternatief voor<br />

stopverf wenst, maar wel met de vertrouwde<br />

look & feel. “De Zwaluw ® Monustop ® voldoet<br />

hieraan en is geschikt voor alle soorten glas. De<br />

kit is eenvoudig aan te brengen en hardt snel<br />

door, waarna deze uitstekend overschilderd kan<br />

worden met wederom een watergedragen of<br />

synthetische verf.”<br />

Met de Zwaluw ® Window Seal ® Plus levert<br />

Bostik tevens een siliconenkit, die gretig aftrek<br />

vindt in de modulaire/prefab bouw. “De siliconenkit<br />

is gemakkelijk te verwerken en glad te<br />

strijken, waarna de kit permanent elastisch blijft.<br />

'De kit is eenvoudig<br />

aan te brengen en<br />

hardt snel door'<br />

Team van ervaringsdeskundigen<br />

Naast een uitgebreid gamma producten, zijn<br />

glaszetters, timmermannen en modulaire/prefab<br />

bouwers bij Bostik verzekerd van een goed<br />

advies, door een team van ervaringsdeskundigen.<br />

Zo heeft Rick Bouhuizen ruime ervaring<br />

in de wereld van beglazingskitten. Na enige<br />

tijd gewerkt te hebben bij een producent van<br />

beglazing, heeft hij in driekwart jaar de fijne<br />

kneepjes van het glaszetten ontdekt. Met deze<br />

ervaring kan hij de markt goed adviseren. Glaszetters,<br />

timmermannen en modulaire/prefab<br />

bouwers zijn bovendien welkom voor een praktijkgerichte<br />

training in de Bostik Academy. ■<br />

83


Duurzaamheid bij REHAU<br />

Window Solutions<br />

REHAU neemt zijn verantwoordelijkheid<br />

op voor de toekomstige generaties.<br />

EcoPuls: het unieke duurzaamheidsconcept in de ramen- en deurensector. De oplossingen van<br />

REHAU staan voor verantwoordelijkheidsbesef op basis van een consequente circulaire economie.<br />

Succesvolle ondernemingen nemen hun verantwoordelijkheid op. Tegenover het milieu. Tegenover<br />

hun medemens. Tegenover de toekomstige generaties. Want de grondstoffen en natuurlijke rijkdommen<br />

worden steeds schaarser. Terwijl de roep naar duurzaamheid, zowel in woord als in daad,<br />

steeds groter wordt. Iedereen, waar ook ter wereld, stelt dit vast. Waardoor de behoeften van de<br />

mens veranderen. En zo ook de eisen aan de volledige ramensector. Een consequente circulaire<br />

economie is het eenvoudige en efficiënte antwoord daarop.<br />

Ramen die worden geproduceerd met een steeds groter aandeel gerecycled kunststof leveren hieraan<br />

een beslissende bijdrage. De raamsystemen van REHAU definiëren al meer dan 30 jaar de normen<br />

op het vlak van levensduur, energie-efficiëntie en verantwoord gebruik van grondstoffen en natuurlijke<br />

rijkdommen. Dankzij hun topkwaliteit leveren onze ramen een belangrijke bijdrage aan de<br />

bescherming van de aarde en de economie. Met als resultaat dat zowel meerwaarde als verkoop<br />

voor generaties worden verzekerd.<br />

EcoPuls: circulaire economie optimaliseert<br />

de uitstoot<br />

De circulaire economie biedt niet alleen meetbare<br />

concurrentievoordelen, maar zorgt ook<br />

voor een sterke optimalisatie van de uitstoot<br />

bij de productie of het transport. Wat goed is<br />

voor het milieu. Zo zorgt de circulaire economie<br />

van REHAU ervoor dat pvc tot zevenmaal toe<br />

gerecycled en opnieuw verwerkt kan worden.<br />

REHAU behoudt de volledige controle over het<br />

materiaal en de overeenstemmende processen.<br />

Onze<br />

gesloten<br />

materiaal<br />

kringloop<br />

De belofte van REHAU aan de volgende generaties. De feiten.<br />

De belofte voor duurzaamheid en de daaruit voortvloeiende circulaire economie maakt deel uit van<br />

het DNA van REHAU. De onderstaande cijfers vormen het bewijs van deze consequente werkwijze:<br />

www.rehau.nl/ecopuls<br />

Ramen heruitgevonden. Voor het leven van vandaag. En het succes van morgen.<br />

REHAU Window Solutions.<br />

© REHAU N.V.<br />

www.rehau.nl<br />

Technische wijzigingen voorbehouden. Lees a.u.b. de technische<br />

productinformatie die op dit moment geldt, u vindt die online<br />

op www.rehau.com/ti.


Platform over | raam-, deur-, kozijntechniek | hang- en sluitwerk | dak- en geveltechniek | veiligheid<br />

PARTNER WORDEN<br />

VAN PROFIEL?<br />

Zowel op de website als in de gedrukte<br />

versie bieden we u de mogelijkheid<br />

om onderdeel uit te maken van het<br />

overzicht met de meest gerenommeerde<br />

fabrikanten en toeleverancieres in de<br />

branche.<br />

Zo kunt u onder andere:<br />

• Toegevoegd worden als<br />

partner op de servicepagina’s<br />

van het vaktijdschrift<br />

• Een kosteloze vermelding krijgen in<br />

de geheel vernieuwde bedrijvenindex<br />

op profiel-online.nl<br />

• Een gesponsorde positie met persoonlijke<br />

profielpagina op profiel-online.nl verkrijgen<br />

• Uw eigen profielwidget inzetten,<br />

gekoppeld aan de redactionele content,<br />

nieuwsberichten en overige<br />

relevante marketingtools<br />

Ook geïnteresseerd?<br />

• Bel naar +31 495 45 00 95<br />

• Ga naar profiel-online.nl/adverteren/<br />

• Scan de QR code<br />

SCAN DE<br />

QR CODE<br />

Onze projectmanagers vertellen u graag meer over onze<br />

samenwerkingspakketten<br />

profiel-online.nl


<strong>Profiel</strong> Partners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

<strong>Profiel</strong> Partners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

profiel-online.nl/bedrijven/<br />

3E DATENTECHNIK GMBH<br />

Aalener Straße 46<br />

D-73447 Oberkochen<br />

T +49 151 250 18 586<br />

E sales@3e-it.com<br />

W www.3e-it.com<br />

ALIPLAST ALUMINIUM SYSTEMS<br />

Waaslandlaan 15<br />

B - 9160 LOKEREN<br />

T +32 93 40 55 55<br />

F +32 93 48 57 92<br />

E info@aliplast.com<br />

W www.aliplast.com<br />

ALUPLAST GMBH<br />

Auf der Breit 2<br />

D-76227 KARLSRUHE<br />

T +49 721 47 17 10<br />

E info.de@aluplast.net<br />

W www.aluplast.net<br />

ASSA ABLOY NEDERLAND B.V.<br />

Postbus 40<br />

4940 AA RAAMSDONKVEER<br />

T +31 88 63 94 600<br />

E info@assaabloy.nl<br />

W www.assaabloy.nl<br />

BAB COMM. V.<br />

Welvaartstraat 22 unit 1<br />

B-2200 HERENTALS<br />

T +32 498 57 49 99<br />

E info@buigwerken.be<br />

W www.buigwerken.be<br />

BECKER BENELUX - ROLMATIC BV<br />

Watermolen 17<br />

6229 PM MAASTRICHT<br />

T +31 43 361 38 00<br />

E sales@becker-benelux.nl<br />

W www.becker-benelux.nl<br />

BELGA PLASTICS NV<br />

Gontrode Heirweg 142<br />

B-9090 MELLE<br />

T +32 9 210 77 60<br />

E info@groupsaey.be<br />

W www.groupsaey.be<br />

BOHLE BENELUX BV<br />

Nieuweweg Noord 314 B 20<br />

39<strong>05</strong> LX VEENENDAAL<br />

T +31 318 55 31 51<br />

F +31 318 51 98 59<br />

E info@bohle.com<br />

W www.bohle-groupcom<br />

BREUER+SCHMITZ<br />

Locher Strasze 25<br />

D-42719 SOLINGEN<br />

T +49 212 39 625<br />

E info@breuerundschmitz.de<br />

W www.breuerundschmitz.de<br />

CELDEX B.V.<br />

Mijlstraat 18<br />

5281 LL BOXTEL<br />

Postbus 183<br />

5280 AD BOXTEL<br />

T +31 411 68 24 00<br />

E sales@celdex.nl<br />

W www.celdex.nl<br />

C<br />

CK<br />

±<br />

design<br />

®<br />

international<br />

CK DESIGN<br />

Tweelingenlaan 118<br />

7324 BP APELDOORN<br />

T +31 55 578 92 88<br />

F +31 55 576 08 <strong>05</strong><br />

E info@ckdesign-int.com<br />

W www.ckdesign-int.com<br />

COLORNED<br />

De Compagnie 7<br />

1689 AG ZWAAG<br />

T. +31 88 97 22 300<br />

E info@colorned.nl<br />

W www.colorned.nl<br />

COMHAN HOLLAND<br />

Amsterdamseweg 27<br />

1422 AC UITHOORN<br />

T +31 297 51 36 36<br />

E comhan@comhan.com<br />

W www.comhan.com<br />

door hardware<br />

sanitary accessories<br />

DECEUNINCK N.V. - BENELUX<br />

Bruggesteenweg 360<br />

B-8830 HOOGLEDE-GITS<br />

T +32 51 23 92 72<br />

E benelux@deceuninck.com<br />

W www.deceuninck.com<br />

DEVENTER PROFIELEN<br />

Voorerf 75<br />

4824 GM BREDA<br />

T +31 76 541 69 00<br />

F +31 76 541 69 10<br />

E info@deventer-profielen.nl<br />

W www.deventer-profielen.nl<br />

DICTATOR PRODUCTIE B.V.<br />

Florijn 13<br />

83<strong>05</strong> BR EMMELOORD<br />

T +31 527 61 34 56<br />

E info@dictator.nl<br />

W www.dictator.nl<br />

DORMAKABA NEDERLAND B.V.<br />

Dalwagen 45<br />

6669 CB DODEWAARD<br />

T +31 88 352 33 33<br />

E info@dormakaba.nl<br />

W www.dormakaba.nl<br />

DOZON BOUWTECHNIEK<br />

Innovatieweg 6<br />

7007 CD DOETINCHEM<br />

T +31 314 35 06 11<br />

E info@dozon.nl<br />

W www.dozon.nl<br />

DR. HAHN GMBH & CO KG<br />

Trompeterallee 162<br />

D-41189 MÖNCHENGLADBACH<br />

Postfach 400109<br />

D-41181 MÖNCHENGLADBACH<br />

T +49 21 66 95 43<br />

E hahn@dr-hahn.de<br />

W www.dr-hahn.eu<br />

DUCO VENTILATION & SUN CONTROL<br />

Handelsstraat 19<br />

B-8630 VEURNE<br />

T +31 58 33 00 33<br />

F +32 58 33 00 44<br />

E info@duco.eu<br />

W www.duco.eu<br />

Bedrijvenlaan 2<br />

B-8630 VEURNE<br />

T +32 58 33 00 66<br />

F +32 58 33 00 67<br />

E info@duco.eu<br />

W www.duco.eu<br />

86


<strong>Profiel</strong> Partners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

<strong>Profiel</strong> Partners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

profiel-online.nl/bedrijven/<br />

DULIMEX QUALITY HARDWARE BV<br />

Talhoutweg 11-15<br />

8171 MB VAASSEN<br />

T. +31 578 57 11 24<br />

E info@dulimex.nl<br />

W www.dulimex.nl<br />

EKOSIET PRODUCTS B.V.<br />

Houtmanskampweg 17 A<br />

6669 MZ DODEWAARD<br />

T +31 488 72 59 47<br />

E info@ekosiet.nl<br />

W www.ekosiet.nl<br />

ELTON B.V.<br />

2e Energieweg 5<br />

9301 LL RODEN<br />

T +31 50 502 11 99<br />

E ellen@elton.nl<br />

W www.elton.nl<br />

ELUMATEC BENELUX BV<br />

Hoogeveenenweg 204<br />

2913 LV NIEUWERKERK AAN DE IJSSEL<br />

T +31 180 315 858<br />

E Info.bx@elumatec.com<br />

W www.elumatec.com<br />

Life in evolution<br />

FAPIM S.P.A<br />

Via delle Cerbaie, 114<br />

I-55011 ALTOPASCIO (LU) ITALY<br />

T. +39 582 26 01<br />

F +39 583 25 29 1<br />

E info@fapim.it<br />

W www.fapim.it<br />

FSB NEDERLAND B.V.<br />

Oude Apeldoornseweg 43a<br />

7333 NR APELDOORN<br />

T +31 85 40 15 933<br />

E info@fsb.de<br />

W www.fsb.de<br />

GEALAN FENSTER-SYSTEME GMBH<br />

Hofer Straße 80<br />

D-95145 OBERKOTZAU<br />

T +49 92 86 77 0<br />

F +49 86 77 22 22<br />

E info@gealan.de<br />

W www.gealan.de<br />

GERDES FENSTER UND TUEREN<br />

Tannenkämpe 28<br />

D-49838 LENGERICH<br />

T +49 590491867-19<br />

E info@gerdeskozijnen.com<br />

W www.gerdeskozijnen.nl<br />

W www.gerdes-fenster.de<br />

GEZE BENELUX B.V.<br />

Steenoven 36<br />

5626 DK EINDHOVEN<br />

T +31 40 262 90 80<br />

W www.geze.nl<br />

G-FITTINGS GMBH<br />

Marie-Curie-Straße 16-18<br />

D-46446 EMMERICH AM RHEIN<br />

T +31 314 62 09 83<br />

E sales@g-fittings.nl<br />

W www.g-fittings.nl<br />

GND GARANTIEDEUREN<br />

G.A. van Nispenstraat 11<br />

6814 JA ARNHEM<br />

Postbus 841<br />

6800 AV ARNHEM<br />

T +31 26 379 02 16<br />

E info@gnd.nl<br />

W www.gnd.nl<br />

GU NEDERLAND B.V.<br />

Duizeldonksestraat 17<br />

57<strong>05</strong> CA HELMOND<br />

T +31 492 34 58 10<br />

E info@gu.nl<br />

W www.gu.nl<br />

HAUTAU GMBH<br />

Bahnhofstr. 56-60<br />

D-31691 HELPSEN<br />

Postfach 1151<br />

D-31689 HELPSEN<br />

T +49 57 24 393-0<br />

F +49 57 24 393 125<br />

E info@hautau.de<br />

W www.hautau.de<br />

HEBO KOZIJNEN B.V.<br />

Eeftinkstraat 4<br />

7496 AG HENGEVELDE<br />

T +31 547 33 55 55<br />

E info@hebo.nl<br />

W www.hebo.nl<br />

HENDERSON NEDERLAND BV<br />

't Rootven 14<br />

5531 MB BLADEL<br />

Postbus 258<br />

5530 AG BLADEL<br />

T +31 497 33 20 20<br />

F +31 497 33 20 29<br />

E sales@henderson.nl<br />

W www.henderson.nl<br />

EVVA NEDERLAND BV<br />

Aquamarijnstraat 7<br />

7554 NM HENGELO<br />

Postbus 400<br />

7550 AK HENGELO<br />

T +31 74 851 53 00<br />

E info@evva.nl<br />

W www.evva.nl<br />

GEVELNED<br />

De Compagnie 7<br />

1689 AG ZWAAG<br />

T. +31 88 97 22 200<br />

E info@gevelned.nl<br />

W www.gevelned.nl<br />

HANDELSONDERNEMING J.P.M. KOK<br />

Oostergracht 36<br />

3763 LZ SOEST<br />

T +31 36 601 24 33<br />

E info@jpmkok.nl<br />

W www.jpmkok.nl<br />

KLAES GMBH & CO. KG<br />

Wilhelmstraße 85-87<br />

D-53474 BAD NEUENAHR-AHRWEILER<br />

T +49 26 41 90 90<br />

F +49 264 19 09 20 00<br />

E welcome@klaes.com<br />

W www.klaes.de<br />

87


<strong>Profiel</strong> Partners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

<strong>Profiel</strong> Partners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

profiel-online.nl/bedrijven/<br />

HYDRO BUILDING SYSTEMS NETHERLANDS BV<br />

Postbus 75 5150 AD DRUNEN<br />

T +31 416 38 64 80<br />

E info.hbs.nl@hydro.com<br />

W www.sapabuildingsystem.nl<br />

VAN LEEUWEN INTERNATIONAL BV<br />

Utrechtsestraatweg 220<br />

3911 TX RHENEN<br />

Postbus 128<br />

3910 AC RHENEN<br />

T +31 318 47 77 77<br />

E sales@intersteel.nl<br />

W www.intersteel.nl<br />

MATRIX SOFTWARE<br />

Wijchenseweg 116<br />

6538 SX NIJMEGEN<br />

T +31 88 5678 000<br />

E info@matrix-software.nl<br />

W www.matrix-software.nl<br />

POLYTEC NEDERLAND BV<br />

Amerikaweg 86<br />

9407 TM ASSEN<br />

T +31 592 37 74 00<br />

F +31 592 37 74 07<br />

E info@polytec.nl<br />

W www.polytec.nl<br />

KRUBA BV<br />

Tolweg 9<br />

3741 LM BAARN<br />

T +31 35 543 35 55<br />

F +31 35 541 59 18<br />

E info@kruba.nl<br />

W www.kruba.nl<br />

LOCRA BV<br />

Poelstraat 9<br />

B-3511 KURINGEN<br />

T +32 11 23 15 46<br />

E info@locra.be<br />

bv<br />

RECYSTEL<br />

De Compagnie 7<br />

1689 AG ZWAAG<br />

T. +31 88 97 22 500<br />

E info@recystel.nl<br />

W www.recystel.nl<br />

W<br />

www.locra.be<br />

NEDERLANDSE BRANCHEVEREGING<br />

KUFA RAAMSYSTEMEN<br />

Postbus 75 1970 AB IJMUIDEN<br />

T +31 255 74 40 20<br />

E info@kufa.nl<br />

W www.kufa.nl<br />

LECOT NV NL LECOT NEDERLAND<br />

IBC Weg 12<br />

5683 PK BEST<br />

T +31 499 37 56 75<br />

T 0800 583 25 69<br />

F +31 499 37 51 50<br />

E info@lecot.nl<br />

W www.lecot.nl<br />

MANFRED J.C. NIEMANN NEDERLAND B.V.<br />

Baarnsche Dijk 19 a<br />

3741 LP BAARN<br />

T +31 35 303 32 80<br />

F +31 35 543 16 19<br />

E info@niemet.nl<br />

W www.niemet.nl<br />

VOOR DE TIMMERINDUSTRIE<br />

Westeinde 10<br />

1334 BK ALMERE<br />

T +31 36 203 03 56<br />

E info@nbvt.nl<br />

W www.nbvt.nl<br />

ORGADATA BENELUX B.V.<br />

Mr. P.J. Troelstraweg 185 b1<br />

REHAU N.V.<br />

Databankweg 26a<br />

3821 AL AMERSFOORT<br />

T +31 33 247 99 11<br />

E rehau.nederland@rehau.com<br />

W www.rehau.nl<br />

LECOT NV NL LECOT NEDERLAND<br />

Vierlinden 7<br />

B-8501 HEULE<br />

T +32 56 36 45 11<br />

F +31 56 35 44 38<br />

E info@lecot.be<br />

W www.lecot.be<br />

MAUER NEDERLAND BV<br />

Spaceshuttle 23<br />

3824 ML AMERSFOORT<br />

T +31 33 455 09 00<br />

E sales@mauerlocks.com<br />

W www.mauerlocks.com<br />

8919 AB LEEUWARDEN<br />

T +31 58 233 39 20<br />

F +31 58 213 85 30<br />

E info@orgadata.com<br />

W www.orgadatacom<br />

REYNAERS ALUMINIUM B.V.<br />

Maisdijk 7<br />

5704 RM HELMOND<br />

Postbus 111 5700 AC HELMOND<br />

T +31 492 56 10 20<br />

E info@reynaers.com<br />

W www.reynaers.nl<br />

88


<strong>Profiel</strong> Partners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

<strong>Profiel</strong> Partners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

profiel-online.nl/bedrijven/<br />

SELECT WINDOWS BV<br />

De Compagnie 7<br />

1689 AG ZWAAG<br />

T +31 88 97 22 400<br />

E info@selectwindows.nl<br />

W www.selectwindows.nl<br />

SOLARLUX NEDERLAND BV<br />

Marie Curiestraat 2<br />

7442 DP NIJVERDAL<br />

T +31 548 63 13 23<br />

E info.nl@solarlux.com<br />

W www.solarlux.com<br />

TRYMA MACHINES<br />

Burggestraat 80<br />

B-8840 STADEN<br />

T +32 512 49 777<br />

E info@tryma.be<br />

W www.tryma.be<br />

WILKA SCHLIESSTECHNIEK GMBH<br />

Mettmannerstrasse 56-64<br />

D-42549 VELBERT<br />

T +49 20 51 20 8 10<br />

F +49 20 51 20 8 11 51<br />

E info@wilka.de<br />

W www.wilka.de<br />

SIEGENIA-AUBI KG<br />

Ramgatseweg 15<br />

4941 VN RAAMSDONKVEER<br />

T +31 85 486 10 80<br />

E info@siegenia.com<br />

W www.siegenia.com<br />

STADUR PRODUKTIONS GMBH & CO. KG<br />

Ostereichen 2-4<br />

D-21714 Hammah<br />

T +49 (0) 4144 - 234 0<br />

F +49 (0) 4144 - 234 100<br />

E bau@stadur.com<br />

W www.stadur.com<br />

VBH NEDERLAND BV<br />

Houtduifstraat 22<br />

4901 BP OOSTERHOUT<br />

Postbus 339<br />

4900 AH OOSTERHOUT<br />

T +31 162 48 34 00<br />

F +31 162 43 21 39<br />

E info@vbh-nl.com<br />

W www.vbh-nl.com<br />

www.vbh24.nl<br />

WINKHAUS NEDERLAND BV<br />

Wapenrustlaan 11-31<br />

7321 DL APELDOORN<br />

T +31 85 070 66 96<br />

E verkoop@winkhaus.nl<br />

W www.winkhaus.nl<br />

Gentseheerweg 63<br />

B-8870 Izegem<br />

T +32 (0) 51 31 28 80<br />

E sales@soenenhendrik.com<br />

W www.soenenhendrik.com<br />

Pepijn Carlier<br />

T +32 (0)473/61 58 78<br />

E pca@soenenhendrik.com<br />

S2 HANG- EN SLUITWERK BV<br />

Hunneperkade 62<br />

7418 BT DEVENTER<br />

T +31 570 66 25 80<br />

E info@S2info.nl<br />

W www.S2info.nl<br />

VEKA VERKOOPKANTOOR NEDERLAND<br />

Bergweg 148<br />

7524 CZ ENSCHEDE<br />

T +31 6 26 13 02 91<br />

E HTemmink@veka.com<br />

W www.veka.nl<br />

WOELM GMBH<br />

HELM Schuifbeslag / KWS Bouwbeslag /<br />

HELM Transporttechniek<br />

Hasselbecker Straße 2-4<br />

DE 42579 HEILIGENHAUS<br />

T +49 2<strong>05</strong>6 18-0<br />

F +49 2<strong>05</strong>6 18-21<br />

E contact@woelm.de<br />

W www.woelm.de<br />

Reinoud van der Kroon:<br />

T +31 (6) 24124020<br />

E r.vanderkroon@woelm.nl<br />

VENSTER TECHNIEK BV<br />

SOUDAL NV<br />

Everdongenlaan 18<br />

B-2300 TURNHOUT<br />

T +32 14 44 39 35<br />

E info@soudal.com<br />

W www.soudal.com<br />

TELEFLEX BV<br />

Franklinstraat 13 A<br />

4004 JK TIEL<br />

T +31 344 67 30 20<br />

E info@teleflex.nl<br />

W www.teleflex.nl<br />

Ericaweg 9<br />

7021 PB ZELHEM<br />

Postbus 98<br />

7020 AB ZELHEM<br />

T +31 314 62 59 33<br />

F +31 314 62 58 58<br />

E info@venstertechniek.nl<br />

W www.venstertechniek.nl<br />

XINNIX DOOR SYSTEMS BVBA<br />

Generaal Deprezstraat 2/010<br />

B-8530 HARELBEKE<br />

T +32 56 73 50 00<br />

E info@xinnixdoorsystems.eu<br />

W www.xinnixdoorsystems.eu<br />

89


Innovatief beslag,<br />

dat hout met de<br />

toekomst verbindt.<br />

Duurzame raam- en deursystemen die perspectief bieden.<br />

Hout is meer dan materiaal. Voor veel mensen creëert het een duurzame, authentieke<br />

perfectie. Een mening die we al meer dan een eeuw delen. Daarom ontwikkelen we<br />

innovatieve oplossingen met liefde voor details. Met productie-geoptimaliseerd<br />

TITAN-beslag dat automatisch toleranties compenseert, moderne KFV-meerpuntssluitingen<br />

voor deuren in een efficiënt modulair systeem en baanbrekende oplossingen<br />

voor een smart home. Profiteer van onze veelzijdige expertise in hout, geniet van het<br />

ruimtecomfort van morgen: www.siegenia.com/nl/houtoplossingen<br />

360° Ruimtecomfort


Raam. Deur. Gevel. Serre.<br />

Klaes. De Software.<br />

Meer tijd voor het essentiële<br />

Heeft u het gevoel dat uw medewerkers te veel kostbare tijd besteden aan het invoeren en onderhouden van<br />

stamgegevens zoals beslag, profielen of glas? Of zelfs het tegen hoge kosten aanpassen van softwareprocessen<br />

om uw software überhaupt efficiënt te kunnen gebruiken?<br />

Bij Klaes is dat gegarandeerd anders. Wij zijn ervan overtuigd dat mensen tijd moeten hebben<br />

om zich te concentreren op de essentie - het productieve gebruik van de software.<br />

Ook u kunt profiteren van een uitgebreide gedigitaliseerde totaaloplossing die uw bedrijfsprocessen<br />

enorm kan vereenvoudigen. Met Klaes heeft u simpelweg meer tijd voor de essentie - uw business.<br />

Oplossingspakketten voor producenten en dealers<br />

Of u nu ramenfabrikant, deurenspecialist, serre- en<br />

gevelfabrikant, producent van koude daken of handelaar<br />

in bouwelementen bent - Klaes heeft de oplossing.<br />

Geïntegreerd workflowbeheer<br />

Geautomatiseerd beheer van taken en berichten,<br />

inclusief een geïntegreerde oplossing voor het wettelijk<br />

verplichte beheer van digitale documenten.<br />

Professioneel onderhoud van stamgegevens<br />

Uniek actief partnerschap met leverancierspartners<br />

garandeert veilig en snel werken zonder handmatige<br />

invoer van gegevens van systeemaanbieders (profiel,<br />

beslag, glas, accessoires).<br />

Meer dan 40 jaar ervaring<br />

Klaes ontwikkelt al sinds 1983 IT-oplossingen voor de<br />

industrie. Ook u kunt profiteren van een digitaliseringspartner<br />

met jarenlange knowhow.<br />

Snelle en efficiënte training gegarandeerd<br />

Uitgebreide training en seminaraanbod voor een<br />

snelle start direct na de introductie in uw bedrijf.<br />

100% digitalisering<br />

Van A-Z kunt u met Klaes desgewenst 100%<br />

gedigitaliseerd werken.<br />

Klaes GmbH & Co. KG<br />

Wilhelmstr. 85-87 • D-53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler<br />

Fon: +49 (2641) 909 - 0 • welcome@klaes.com • www.klaes.de


The future<br />

window<br />

PHOENIX, 100% GERECYCLEERD RAAMPROFIEL<br />

Al jaren ijvert Deceuninck voor een duurzame toekomst. Onze recycling plant<br />

is de grootste in de Benelux en kan tot 45 000 ton kunststof per jaar recycleren.<br />

Dit staat gelijk aan 2,3 miljoen oude kozijnen.<br />

Met Phoenix lanceren wij onze eerste profielen die voor 100% uit deze<br />

gerecycleerde kunststof bestaan. Net zoals een feniks uit zijn eigen as herrijst,<br />

representeert deze reeks de wedergeboorte van oude materialen tot nieuwe.<br />

Meer informatie op deceuninck.nl/phoenix

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!