03.11.2023 Views

KIJK Geschiedenis 8 - 2023

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Wat als ...<br />

DE EU<br />

nooit was<br />

opgericht?<br />

De Amerikaanse Revolutie<br />

DE DUISTERE KANT<br />

VAN DE VRIJHEIDSSTRIJD<br />

MARIE CURIE<br />

Wie was deze<br />

grande dame van<br />

de wetenschap?<br />

HET JAAR 1000<br />

Een tijd van grote<br />

veranderingen in<br />

de Lage Landen<br />

NAPOLEON<br />

BONAPARTE<br />

Veel meer dan<br />

een veldheer


Inhoud<br />

6 De totale Napoleon<br />

Meestal zijn het de militaire prestaties van Napoleon<br />

Bonaparte die de meeste aandacht krijgen, ook in de<br />

nieuwe film Napoleon van Ridley Scott. Maar er is<br />

nog zoveel meer te vertellen over deze veelzijdige<br />

workaholic. Wie was hij?<br />

12 Historisch nieuws<br />

De moordhoofdstad van middeleeuws Engeland,<br />

de ‘onleesbare’ Papyri van Herculaneum geven eerste<br />

geheimen prijs, oeroude sporen gelezen – en meer<br />

actuele historie.<br />

SPECIAL<br />

6<br />

14 Revolutie in Amerika<br />

In november 1783 verlaten de laatste Engelsen New<br />

York, waarmee de Amerikaanse Revolutie definitief<br />

een succesverhaal mag worden genoemd – vanuit<br />

Amerikaans perspectief tenminste.<br />

16 Hete theestrijd<br />

250 jaar geleden vond de Boston Tea Party plaats.<br />

Het is nog altijd een bekende term, maar wat er destijds<br />

precies gebeurde, is minder bekend. En waarom<br />

was deze gebeurtenis zo belangrijk voor het ontvlammen<br />

van de revolutie en het ontstaan van de VS?<br />

20 Vrijheid met vuile handen<br />

Waren de Amerikanen de helden die voor de goede<br />

zaak streden en de Britten de schoften? Zo zwart-wit<br />

krijgen we de Amerikaanse Revolutie vaak gepresenteerd.<br />

In werkelijkheid viel ook op de eerste<br />

Amerikanen genoeg aan te merken.<br />

28 Revolutionaire PR<br />

De Amerikaanse onafhankelijkheidsstrijd is al sinds<br />

het eind van de achttiende eeuw een terugkerend<br />

thema in propaganda. Een beeldverhaal vol VSpromotie.<br />

14<br />

GESCHIEDENIS 8 . <strong>2023</strong>


34 Historische vragen<br />

Wat is de oudste bewaard gebleven foto? Wat heeft<br />

de keizersnede met keizers te maken? Was er ooit echt<br />

een vrouwelijke paus? En meer geschiedenisvragen<br />

beantwoord.<br />

12<br />

36 Wat als… de EU nooit was opgericht?<br />

Hoe zou de geschiedenis verlopen zijn als de Europese<br />

samenwerking na de Tweede Wereldoorlog niet van de<br />

grond was gekomen?<br />

28<br />

40 Marie Curie: briljante doener<br />

120 jaar geleden ontving Marie Curie<br />

een (gedeelde) Nobelprijs, als eerste<br />

vrouw ooit. Na wederom een Nobelprijs<br />

in 1911, was ze tot 1962 de enige<br />

persoon met twee van deze prijzen<br />

op zak. Wie was deze grande dame<br />

van de wetenschap?<br />

44 Millennium-middelpunt<br />

De periode rond het jaar 1000 wordt weleens gezien als<br />

een tijd waarin weinig belangrijks gebeurde, in elk geval<br />

in onze streken. Het tegendeel is waar: het was een tijd<br />

van grote veranderingen en<br />

van internationalisering.<br />

50 Alledaags: speculaas<br />

’t Heerlijk avondje is<br />

gekomen, ’t avondje van<br />

Sinterklaas... Maar eten we<br />

dan speculaas of speculoos?<br />

In de Lage Landen worden<br />

we het al heel lang niet<br />

eens over hoe deze lekkernij<br />

precies heet.<br />

44<br />

52 Expeditie stiekem<br />

Het levensverhaal van Jeanne Baret leent zich prima<br />

voor een spannende film. Deze jonge Franse plantenonderzoekster<br />

verkleedde zich in de achttiende eeuw<br />

als man om de wereld rond te kunnen varen. Iets wat<br />

nog geen enkele vrouw tot dan toe gedaan had. Toen<br />

kwam haar vermomming aan het licht.<br />

58 Geen tweede Neurenberg<br />

Het Proces van Tokio moest als een soort ‘Aziatisch<br />

Neurenberg’ afrekenen met de belangrijkste Japanse<br />

oorlogsmisdadigers uit de Tweede Wereldoorlog.<br />

Maar dit tribunaal zou nooit dezelfde status krijgen<br />

als de ‘Duitse’ tegenhanger. Hoe kwam dat?<br />

58<br />

64 Media<br />

De geschiedenis van Sobibor en meer boeken, podcasts<br />

en tentoonstellingen die de moeite waard zijn.<br />

66 Volgend nummer / colofon<br />

GESCHIEDENIS 8 . <strong>2023</strong> 5


NAPOLEON BONAPARTE<br />

In het voorjaar van<br />

1800 leidde Napoleon<br />

zijn troepen in de<br />

Alpen over de Grote<br />

Sint-Bernhardpas.<br />

Hoewel hij daarbij<br />

op een muildier zat,<br />

maakte ‘regeringsschilder’<br />

Jacques-<br />

Louis David er dit<br />

heroïsche tafereel van.<br />

Hij was veldheer en<br />

keizer, maar óók man,<br />

manager en Corsicaan<br />

De totale<br />

Napoleon<br />

RMN-GRAND PALAIS (CHÂTEAU DE VERSAILLES)/FRANCK RAUX<br />

6<br />

GESCHIEDENIS 8 . <strong>2023</strong>


Vaak krijgen Napoleon<br />

Bonapartes militaire<br />

prestaties de meeste<br />

aandacht, ook<br />

in de nieuwe film<br />

Napoleon van Ridley<br />

Scott. Maar er is nog<br />

zoveel meer te vertellen<br />

over deze veelzijdige<br />

workaholic. Wie was hij?<br />

TEKST: LEO POLAK<br />

“Ik zag<br />

de gehate<br />

aanblik van<br />

30.000 Fransen<br />

die op onze<br />

kusten waren<br />

uitgekotst.”<br />

DE CORSICAAN<br />

Z<br />

oals Adolf Hitler geen Duitser<br />

was (maar een Oostenrijker)<br />

en Jozef Stalin geen Rus (maar<br />

een Georgiër), zo kwam de<br />

beroemdste Fransman aller tijden ter<br />

wereld op Corsica. Weliswaar had de<br />

Noord-Italiaanse republiek Genua dat<br />

eiland in 1768, een jaar voor Napoleons<br />

geboorte, aan Frankrijk afgestaan, maar<br />

de Corsicanen hielden er een geheel<br />

eigen cultuur op na en ze spraken een<br />

Italiaans dialect. Napoleon, zoon van<br />

een advocaat, heette oorspronkelijk<br />

dan ook Napoleone Buonaparte.<br />

Nadat Napoleone op 9-jarige leeftijd<br />

naar een militaire academie in Frankrijk<br />

was gestuurd, werd hij daar ongenadig<br />

gepest met zijn rare accent, en<br />

ook met het feit dat hij van een eiland<br />

kwam dat in de ogen van veel mensen<br />

een primitief boevennest was. Het Frans<br />

zou hij overigens nooit helemaal onder<br />

de knie krijgen. Met de andere vakken,<br />

in het bijzonder wiskunde en aardrijkskunde,<br />

ging het stukken beter.<br />

Dramatische brief<br />

Als buitenstaander in Frankrijk begon<br />

Napoleone zich hevig te interesseren<br />

voor Corsica. Hij las boeken over de<br />

geschiedenis van het eiland en werd<br />

een aanhanger van Pascuale Paoli, de<br />

leider van het Corsicaanse verzet tegen<br />

de Franse overheersing. “Ik ben geboren<br />

tijdens de ondergang van het vaderland”,<br />

schreef hij in een dramatische<br />

brief aan Paoli, die in Londen in ballingschap<br />

leefde. “Toen ik mijn ogen opende<br />

zag ik de gehate aanblik van 30.000<br />

Fransen die op onze kusten waren uitgekotst<br />

en de troon der vrijheid in rivieren<br />

van bloed onderdompelden.”<br />

Het uitbreken van de Franse Revolutie<br />

in juli 1789 leek alles te veranderen.<br />

Paoli mocht in 1790 terugkeren naar<br />

het eiland en werd tot president van<br />

het departement Corsica gekozen.<br />

Napoleone, inmiddels artillerieofficier,<br />

had verlof genomen en was al in september<br />

1789 gearriveerd. Ongetwijfeld<br />

zag hij zichzelf een grote rol in de Corsicaanse<br />

politiek spelen, maar de conservatieve<br />

Paoli vond hem te veel een<br />

vertegenwoordiger van het nieuwe,<br />

revolutionaire Frankrijk. Sowieso was<br />

er flink wat oud zeer tussen Paoli en de<br />

Buonaparte-clan. Napoleone kwam tot<br />

de conclusie dat hij op Corsica niets<br />

meer te zoeken had en koos voor een<br />

carrière in Frankrijk. Nadat hij daar in<br />

1799 aan de macht was gekomen, liet<br />

hij alle papieren opsporen waarin iets<br />

over zijn anti-Franse jeugdzonden te<br />

vinden was.<br />

Vlak na de Franse Revolutie droomde de<br />

jonge officier Napoleon Bonaparte van een<br />

politieke loopbaan op zijn geboorte-eiland<br />

Corsica. Pas toen dat onmogelijk bleek,<br />

koos hij voor een toekomst in Frankrijk.<br />

DUNCAN 1890/GETTY IMAGES<br />

GESCHIEDENIS 8 . <strong>2023</strong> 7


SPECIAL<br />

ED VEBELL/GETTY IMAGES<br />

Hoe de Boston Tea Party de Amerikaanse<br />

onafhankelijkheidsstrijd een zet gaf<br />

Hete theestrijd<br />

250 jaar geleden, in december 1773, vond de Boston Tea Party<br />

plaats. Het is nog altijd een bekende naam, maar wat gebeurde<br />

er destijds precies? En waarom was deze gebeurtenis zo van<br />

belang voor het ontstaan van de Verenigde Staten?<br />

TEKST: LIESBETH SPARKS<br />

16<br />

GESCHIEDENIS 8 . <strong>2023</strong>


Als inheemse Amerikanen<br />

vermomde<br />

kolonisten gooien<br />

vaten vol Chinese<br />

thee in de haven<br />

van Boston, uit<br />

protest tegen de<br />

nieuwe Engelse<br />

belastingregels voor<br />

de invoer van thee.<br />

DUNCAN1890/ISTOCK<br />

H<br />

et is koud in de Amerikaanse<br />

stad Boston op<br />

donderdagavond 16<br />

december 1773. Een<br />

paar honderd mannen,<br />

voornamelijk Engelsen<br />

maar ook Ieren, Schotten,<br />

Fransen, Portugezen en Afrikanen,<br />

lopen richting de haven. Ze hebben<br />

zichzelf onherkenbaar gemaakt, bijvoorbeeld<br />

met roetvegen op hun gezicht.<br />

Een aantal mannen heeft zich verkleed<br />

als inheemse Amerikanen, Mohawks<br />

en Narragansett. Geen uitgebreide<br />

verentooien, maar eenvoudige dekens<br />

en bijlen: een symbolische vermomming<br />

en tegelijkertijd een voorzorgsmaatregel,<br />

want wat ze op het punt<br />

staan om te doen, is hoogst strafbaar.<br />

In de haven van Boston liggen drie<br />

schepen van de Britse East India Company<br />

afgemeerd. Gezamenlijk hebben<br />

de Eleanor, de Beaver en de Dartmouth<br />

zo’n 340 kisten zwarte en groene thee<br />

in het ruim, geoogst in de bergen<br />

van de Chinese provincie Fujian. De<br />

mannen stormen in groepen de schepen<br />

op. Nadat ze netjes met een sleutel de<br />

ruimen hebben geopend, beginnen<br />

ze met hun bijlen de kisten open te<br />

breken. Dan kieperen ze de kostbare<br />

thee met kist en al overboord, het<br />

water in. Duizenden mensen staan<br />

langs de kade toe te kijken.<br />

Eén deelnemer, een zekere John Crane,<br />

krijgt hierbij een kist tegen zijn hoofd<br />

en valt neer. Zijn lichaam wordt in een<br />

De schepen die de opstandelingen in Boston aanvielen, waren walvisvaarders die op<br />

de terugweg van Engeland naar Amerika vrachten Chinese thee meenamen. Dit is de<br />

Dartmouth, die samen met de Beaver en Eleanor werd overmeesterd en van zijn lading<br />

werd ontdaan. De bemanningsleden werden met rust gelaten.<br />

Zes feiten over<br />

de Tea Party<br />

n De naam ‘Boston Tea Party’ werd pas<br />

in 1820 gangbaar. Tot die tijd heette het<br />

‘The destruction of tea’.<br />

n De hoeveelheid thee die tijdens de<br />

Boston Tea Party in zee belandde, was<br />

goed voor 18.523.000 koppen van de<br />

hete drank.<br />

n Hoe kwamen de Amerikaanse<br />

kolonisten aan wapens? Die kochten<br />

ze – tot woede van Engeland – van<br />

Nederlandse handelaren.<br />

n Veel negentiende-eeuwse Engelse<br />

kooplui sjoemelden met thee: ze<br />

droogden gebruikte theeblaadjes of<br />

verkochten heesterblad als thee.<br />

n Van 116 mannen die meededen aan<br />

de Boston Tea Party is de naam bekend.<br />

De rest bleef anoniem.<br />

n Het Boston Tea Party Museum werd<br />

in 2016 verkozen tot ‘Best Patriotic<br />

Attraction’ van de VS.<br />

nabijgelegen timmerwerkplaats onder<br />

een stapel houtsnippers verborgen.<br />

Een paar uur later komt hij wonder<br />

boven wonder bij. Daarmee komt het<br />

aantal dodelijke slachtoffers van de<br />

Boston Tea Party, zoals deze gebeurtenis<br />

bekend zal worden, uit op nul.<br />

De financiële schade is wel aanzienlijk.<br />

De 46.000 ton thee die wordt vernield,<br />

heeft een waarde van 9659 Engelse<br />

ponden. Dat is ruim 1,2 miljoen euro<br />

in hedendaags geld.<br />

Steen des aanstoots<br />

Wat bezielt deze mannen? Waarom<br />

gooien ze midden in de nacht tonnen<br />

thee overboord? Het gaat hen niet<br />

perse om de gedroogde bladeren. Ze<br />

komen op deze manier in verzet tegen<br />

een nieuwe Engelse belasting, in dit<br />

geval op thee, die ze als onrechtmatig<br />

beschouwen. Vanaf de zeventiende<br />

eeuw functioneren grote delen van<br />

Noord-Amerika, die als kolonie onder<br />

Brits gezag vallen, in hoge mate zelfstandig.<br />

In de loop van de achttiende<br />

eeuw probeert Engeland de greep te<br />

versterken, maar voor de koloniën is<br />

><br />

GESCHIEDENIS 8 . <strong>2023</strong><br />

17


SPECIAL<br />

Vrijheid met<br />

De Amerikanen de helden die voor de goede zaak<br />

streden en de Britten de schoften? Dat is hoe we de<br />

Amerikaanse Revolutie vaak gepresenteerd krijgen,<br />

zeker in boeken, films en series uit de VS. Maar de<br />

werkelijkheid was niet zo zwart-wit: ook op de<br />

Amerikanen viel het een en ander aan te merken.<br />

TEKST: ROELIENE BOS<br />

20 GESCHIEDENIS 8 . <strong>2023</strong>


vuile handen<br />

De nobele strijd van de Amerikanen tegen<br />

de Engelsen had zo zijn donkere kantjes<br />

Washington steekt de Delaware<br />

over, in aanloop naar een succesvolle<br />

verrassingsaanval in 1776.<br />

METROPOLITAN MUSEUM OF ART<br />

GESCHIEDENIS 8 . <strong>2023</strong> 21

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!