24.11.2023 Views

Business Vlaanderen 06 2023

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

HET TOONAANGEVENDE ZAKENPLATFORM VOOR VLAANDEREN WWW.BUSINESSVLAANDEREN.BE<br />

BV<br />

BUSINESS VLAANDEREN<br />

HET TOONAANGEVENDE ZAKENPLATFORM<br />

VOOR VLAANDEREN<br />

BUSINESS VLAANDEREN<br />

HET TOONAANGEVENDE ZAKENPLATFORM VOOR VLAANDEREN<br />

JOLYCE DEMELY (AGORIA) EN HANS MAERTENS (VOKA):<br />

ndeen is et stoe<br />

van zijn eigen bescheidenheid”<br />

BUSINESS VLAANDEREN<br />

RONDETAFEL ENERGIETRANSITIE<br />

nummer 6 <strong>2023</strong><br />

december - januari<br />

www.businessvlaanderen.be<br />

NR. 6 - <strong>2023</strong><br />

FERNAND HUTS OVER DE TOEKOMST<br />

VAN DE LOGISTIEK


De nieuwe volvo EX30<br />

Onze De meest nieuwe compacte volvo EX30 SUV ooit<br />

Onze meest compacte SUV ooit<br />

Vraag<br />

Vraag<br />

nu<br />

nu<br />

uw<br />

uw<br />

offerte<br />

offerte bij<br />

bij<br />

Automobilia<br />

Automobilia<br />

16,7 16,7 - 17,7 - 17,7 KWH/100KM KWH/100KM | 0 | G 0 G CO2/KM CO2/KM (WLTP)<br />

Contacteer Contacteer ons ons voor voor alle alle informatie over over de de fiscaliteit van uw voertuig.<br />

Milieuinformatie KB KB 19/03/2004 : : www.volvocars.be Afgebeeld model ter ter illustratie.


VOORWOORD<br />

De kracht<br />

van netwerken<br />

Beste lezers,<br />

Deze editie van <strong>Business</strong> <strong>Vlaanderen</strong> verschijnt naar aanleiding<br />

van de Bedrijvencontactdagen in Kortrijk, één van de grootste<br />

B2B-events van het land. Het is hét trefpunt voor ondernemers en<br />

ondernemende geesten in Zuid-West-<strong>Vlaanderen</strong> en zelfs ver daarbuiten.<br />

En al staat dit evenement ook twee dagen lang bekend als<br />

het grootste café van de streek, het is veel meer dan dat.<br />

De Bedrijvencontactdagen zijn in 25 jaar tijd uitgegroeid tot een<br />

netwerkplek waar innovaties en nieuwe technologieën in de kijker<br />

staan, waar bedrijven nieuwe ideeën kunnen bespreken met<br />

potentiële klanten of leveranciers en waar nieuwe zakelijke opportuniteiten<br />

worden aangeboord. Als gevolg van de coronapandemie,<br />

telewerken en het succes van online meetings werd een tijd lang<br />

getwijfeld of fysieke beurzen nog wel een toekomst hadden.<br />

Inmiddels is duidelijk dat zeker in de professionele sfeer de nood<br />

aan netwerken groot blijft. Elkaar ontmoeten, horen hoe het met de<br />

conculega’s gaat, op de hoogte blijven van wat er in andere sectoren<br />

gebeurt, inspiratie opdoen, stelen met de ogen … het is essentieel<br />

voor elke ondernemer, van starter tot ervaren manager.<br />

De afgelopen weken heb ik ervaren dat ook op andere niveaus<br />

netwerking bijzonder relevant blijft. Het Verbond van Belgische<br />

Ondernemingen organiseerde een reeks ontmoetingen waarbij<br />

telkens één Vlaamse of Waalse partijvoorzitter in gesprek ging met<br />

CEO Pieter Timmermans en met een aantal ondernemers. Ik mocht<br />

het meemaken vanop de eerste rij, en stelde vast dat in die gesprekken<br />

en netwerking in beperkte kring heel wat begrip werd getoond<br />

voor de verzuchtingen van de bedrijfswereld.<br />

Politici en ondernemers lijken soms wat vervreemd van elkaar.<br />

Meer netwerking en bruggen bouwen zal de komende jaren<br />

essentieel zijn om tot gedragen oplossingen te komen voor de vele<br />

maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan. Bedrijven zijn<br />

immers niet het probleem, maar een deel van de oplossing. En er<br />

zijn best veel ondernemers die hun duit in het zakje willen doen.<br />

Als ze in ruil maar waar voor hun geld krijgen.<br />

We staan aan de vooravond van een belangrijk verkiezingsjaar<br />

met een onzekere uitkomst. Los van alle problemen, moeten we<br />

focussen op het eigen kunnen en op de oplossingen die dankzij<br />

ondernemerschap, innovatie en technologie geboden kunnen<br />

worden. Dat is voor mij de erg positieve conclusie van ons<br />

coverinterview met Jolyce Demely van technologiefederatie Agoria<br />

en Hans Maertens van Voka. Yes, we can!<br />

Ik wens u veel leesplezier.<br />

Graag tot in 2024!<br />

Björn Crul<br />

Hoofdredacteur<br />

businessvlaanderen.be<br />

3


www.businessvlaanderen.be<br />

Jaargang 5 • Nummer 6 <strong>2023</strong><br />

Verschijnt 6 x per jaar<br />

Uitgever<br />

Domein De Herten<br />

Hertsbergsestraat 4<br />

B-8020 Oostkamp<br />

+32 50 36 81 70<br />

info@louwersmediagroep.be<br />

louwersmediagroep.be<br />

34<br />

Eindredactie<br />

Anse Keisse<br />

Björn Crul<br />

Redactieteam<br />

Bavo Boutsen, Karel Cambien, Björn Crul,<br />

Johan Debaere, Josefien De Bock, Stephanie<br />

Demasure, Roel Jacobus, Anse Keisse, Dieter<br />

Quartier, Geert van Cauwenberge, Roeland Van<br />

Den Driessche, Christina Van Geel<br />

Projectmanagement<br />

Filip Deckmyn,<br />

f.deckmyn@louwersmediagroep.be<br />

+32 479 97 95 13<br />

Sarah Dierick<br />

s.dierick@louwersmediagroep.be<br />

+32 495 78 40 86<br />

Secretariaat<br />

Riana Holley<br />

Elke Kina<br />

Advertenties<br />

Een hoge resolutie PDF moet worden<br />

aangeleverd via de AdPortal. Mocht u nog geen<br />

uploadlink hebben ontvangen, stuur een email<br />

naar: traffic@louwersmediagroep.be<br />

Abonnementsprijs<br />

België: € 90,00 per jaar excl. BTW<br />

Buiten België: € 142,00 per jaar excl. BTW<br />

ING IBAN BE33 3631 9320 5246<br />

BIC BBRUBEBB<br />

t.n.v. Louwers Mediagroep<br />

o.v.v. <strong>Business</strong> <strong>Vlaanderen</strong>.<br />

Informatie over abonnementen:<br />

+32 50 36 81 70<br />

Adreswijzigingen<br />

Schriftelijk ten minste drie weken<br />

voor verhuizing naar:<br />

Hertsbergsestraat 4, B-8020 Oostkamp.<br />

Opzeggingen<br />

Indien twee maanden voor het verstrijken<br />

van de abonnementsperiode geen schriftelijk<br />

bericht van opzegging is ontvangen, wordt het<br />

abonnement automatisch met een jaar verlengd.<br />

Doelgroep<br />

Het wordt verspreid op basis van betaalde<br />

abonnementen en controlled circulation.<br />

Naast de verspreiding gericht op het regionale<br />

bedrijfsleven, wordt <strong>Business</strong> <strong>Vlaanderen</strong><br />

tevens verspreid als informatiebron naar<br />

bedrijven en instellingen waar uw doelgroep<br />

veel komt. Bestuurders en politici ontvangen<br />

<strong>Business</strong> <strong>Vlaanderen</strong> gratis.<br />

Vormgeving /Art-direction<br />

T +32 50 36 81 70<br />

E studio@louwersmediagroep.be<br />

Drukwerk<br />

Drukkerij Pattyn, Veurne<br />

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of<br />

vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming<br />

van de uitgever en zonder bronvermelding. Hoewel<br />

dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is<br />

samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen<br />

enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid<br />

van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen enkele<br />

aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die<br />

het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die<br />

gebaseerd zijn op deze informatie.<br />

Legal<br />

“Een bedrijf draait om meer dan alleen maar<br />

winst maken” 6<br />

Finance<br />

De private banker: een klankbord om meer te<br />

halen uit uw vennootschap 8<br />

Carte blanche<br />

In mijn tuin kwam ik pas echt tot bloei 12<br />

“Wie vandaag impact wil creëren, moet opteren<br />

voor de totaaloplossing” 14<br />

Dubbelinterview<br />

“De wereld is in volle verandering en we<br />

moeten mee” 16<br />

Rondetafel energietransitie<br />

“We moeten zoveel mogelijk opties<br />

open houden” 22<br />

Investeren in machines en mensen om<br />

productiviteit te verhogen 28<br />

Bedrijvencontactdagen Kortrijk<br />

“Erbij zijn is ook deze keer een absolute must” 31<br />

Noord-Frankrijk: het ideale alternatief voor<br />

Belgische groeibedrijven 34<br />

“Via private lease zou een elektrische wagen wél<br />

betaalbaar worden voor de gewone man” 36<br />

Wie wil groeien, moet durven veranderen 38<br />

“Avontuur staat centraal in ons verhaal” 41<br />

28<br />

“Door onze klantennabijheid begrijpen we perfect<br />

de noden van ondernemers” 42<br />

Van dansvloer naar winkelvloer 44<br />

“Elk beschikbaar bed levert een extra<br />

uitzendkracht op” 48<br />

Kosten noch moeite gespaard voor stijlvol<br />

nieuwbouwkantoor 50<br />

Ontdek twee bouwprojecten via virtual reality<br />

tijdens de Bedrijvencontactdagen 54<br />

“Het plaatje tussen constructie en inrichting klopt<br />

volledig” 56<br />

Reconversie biedt unieke, duurzame omgeving<br />

voor kmo’s 60<br />

Externe dienst voor hr-management optimaliseert<br />

personeelsbeleid van binnenuit 63<br />

“Onze missie: wetenschappelijke kennis naar het<br />

werkveld brengen” 64<br />

Slim, efficiënt en ergonomisch produceren vereist<br />

automatisering op maat 68<br />

Rubber- en kunststofdichtingen voor eindeloze<br />

toepassingen 70<br />

Dynamisch advocatenteam streeft naar<br />

toegankelijk juridisch advies 71<br />

“De opening naar het bedrijfsleven staat voor ons<br />

gelijk aan tal van nieuwe groeimogelijkheden” 74<br />

“Wie relevant wil blijven, moet nu nadenken over<br />

duurzaam ondernemen” 76


INHOUD<br />

54<br />

48<br />

Industriebouw met een twist voor opvallend<br />

kunstenaarsatelier 80<br />

“Werknemers met technologische kennis zijn altijd<br />

een troef” 82<br />

“Onze kennis omvat alle facetten van een<br />

bedrijfsoverdracht” 86<br />

“Groeien dankzij de samenwerking met onze<br />

accountancypartner” 88<br />

“Mensen houden ervan zichzelf te verwennen met<br />

iets moois” 92<br />

“Bouwpartners hebben er alles aan gedaan om de<br />

strakke timing te halen” 94<br />

Opleiden is het nieuwe rekruteren 96<br />

BV Focus Mandel<br />

“Hopelijk een nieuw bedrijventerrein op de plek<br />

van Bekaert tegen eind 2024” 100<br />

“Een kader voor een unieke klantenbeleving” 105<br />

BV Focus Antwerpen<br />

“We willen van Antwerpen de meest leefbare stad<br />

van <strong>Vlaanderen</strong> maken” 1<strong>06</strong><br />

Mobiliteit<br />

Volvo EX30: getest en (bijna) geheel goed<br />

bevonden 112<br />

Mercedes-Benz CLA 250 e: bijgespijkerd en<br />

bijdehand 115<br />

“De hype rond de EX30 is niet meer<br />

dan terecht” 118<br />

Legal<br />

Is vastgoed voor privaat gebruik een aftrekbare<br />

kost in de vennootschap? 120<br />

BV Insights<br />

Het zijn boeiende tijden om je familiebedrijf over te<br />

dragen of te verkopen 122<br />

“De kracht van een goed verhaal” 124<br />

Vervroegd met pensioen: financieel zinvol? 126<br />

Dossier Logistiek & Transport<br />

“Je moet plezier kunnen maken op het werk. Als<br />

CEO geef ik graag het goeie voorbeeld!” 128<br />

“We zitten op een kantelpunt voor duurzaam<br />

vrachtvervoer” 134<br />

“We willen de meest betrouwbare partner zijn<br />

voor groupagezendingen in de Benelux en<br />

Frankrijk” 138<br />

Duurzaam vrachtvervoer is in volle<br />

ontwikkeling 140<br />

“Vandaag ben ik een betere leider” 142<br />

Het cijfer<br />

85% 145<br />

128<br />

COVERSTORY<br />

Jolyce Demely (Agoria) en Hans Maertens<br />

(Voka) laten in een dubbelinterview hun licht<br />

schijnen over de economische onzekerheid,<br />

de stand van het land, de verkiezingen van<br />

2024, Flanders Technology & Innovation en<br />

het industriebeleid.<br />

Blijf gratis en eenvoudig op de hoogte<br />

van het laatste nieuws.<br />

Volg ons op social media en<br />

meld u aan voor onze nieuwsbrief!<br />

www.businessvlaanderen.be<br />

16<br />

businessvlaanderen.be<br />

5


FAMILIEBEDRIJVEN HECHTEN STEEDS MEER BELANG AAN HUN MAATSCHAPPELIJKE ROL<br />

“EEN BEDRIJF DRAAIT<br />

OM MEER DAN ALLEEN<br />

MAAR WINST MAKEN”<br />

Onder impuls van regelgeving en maatschappelijke tendensen besteden steeds meer bedrijven aandacht<br />

aan duurzaam ondernemen en een ESG-beleid. Het drieletterwoord omvat acties rond de ecologische<br />

impact van een onderneming, haar sociaal beleid en de inspanningen rond goed bestuur. “Voor<br />

familiebedrijven, die waardegedreven ondernemen hoog in het vaandel dragen, is dit een verlengstuk<br />

van hun visie. We merken dan ook dat het vastleggen van die visie in een familiecharter in opmars is”,<br />

stelt zakenadvocaat Mark Delboo.<br />

Tekst | Björn Crul Beeld | DELBOO Advocaten<br />

In een vorig artikel hadden we het al over<br />

het vastleggen van formele afspraken bij de<br />

opvolging in een familiebedrijf. Dat gebeurt<br />

via een aandeelhoudersovereenkomst of de<br />

statuten van de stichting die eigenaar is van<br />

het familiebedrijf. Mark Delboo: “Dergelijk<br />

document vormt als het ware de grondwet<br />

voor de familiale aandeelhouders. Maar<br />

naast die harde afspraken vinden families<br />

het in toenemende mate belangrijk om ook<br />

de missie, visie en waarden die aan de basis<br />

liggen van het bedrijf op één of andere manier<br />

vast te leggen.”<br />

EEN VISIE OP ESG WORDT EEN NOODZAAK<br />

Die evolutie is niet los te zien van het feit<br />

dat veel Vlaamse familiebedrijven die door<br />

babyboomers werden opgericht stilaan in<br />

de fase van overdracht naar een volgende<br />

generatie komen. “Die ondernemers hebben<br />

hard gewerkt om iets op te bouwen. Niet<br />

zelden vormen de waarden en de cultuur<br />

van zo’n familiale onderneming een niet te<br />

onderschatten deel van het succes”, aldus<br />

de zakenadvocaat. “Vandaag meer dan ooit<br />

beseft men ook dat een bedrijf om meer<br />

draait dan alleen maar werken om winst te<br />

maken. Het is eigen aan de tijd dat men zich<br />

verantwoordelijk voelt voor de maatschappij<br />

en voor de werknemers.”<br />

Dat is ook waar de ESG-regelgeving op<br />

aanstuurt. Vanuit Europa worden grote ondernemingen<br />

de komende jaren verplicht om te<br />

rapporteren over hun duurzaamheidsacties<br />

en hun concrete impact. De verwachting is<br />

dat die grote ondernemingen hetzelfde zullen<br />

eisen van hun partners en leveranciers. En de<br />

EU voorziet ook dat de verplichting geleidelijk<br />

aan naar meer bedrijven wordt uitgebreid.<br />

“Een visie hebben rond duurzaam of maatschappelijk<br />

verantwoord ondernemen en die<br />

vertalen in concrete acties zal vroeg of laat<br />

dus een noodzaak zijn”, weet Mark Delboo.<br />

“We zien nu ook al dat banken meer en meer<br />

aandacht besteden aan de duurzaamheidsvisie,<br />

bij het beoordelen van een investeringsdossier<br />

bijvoorbeeld.”<br />

FAMILIECHARTER EXPLICITEERT DE<br />

FAMILIALE VISIE<br />

“Vandaar dat steeds meer ondernemende<br />

families ons vragen om hen te helpen hun<br />

visie en waarden vast te leggen in een document,<br />

een zogenaamd familiecharter. Het<br />

achterliggend doel is om de bedrijfseigen<br />

“Het is eigen aan de tijd dat<br />

men zich verantwoordelijk<br />

voelt voor de maatschappij en<br />

voor de werknemers.”<br />

6 businessvlaanderen.be


LEGAL<br />

cultuur te omschrijven, zodat ze geëxpliciteerd<br />

en gekend is door alle betrokkenen,<br />

aandeelhouders en toekomstige aandeelhouders”,<br />

legt Delboo uit. “Wie waardegedreven<br />

onderneemt, beseft immers dat niet<br />

alle beslissingen genomen worden op basis<br />

van een meerderheid met de helft plus één<br />

van de stemmen. De visie en waarden van<br />

het bedrijf worden best door de hele familie<br />

onderschreven en uitgedragen.”<br />

Een vast stramien voor zo’n charter is er niet,<br />

het gaat immers niet om formele juridische<br />

afspraken. “Vaak gaat het om een soort filosofische<br />

beschouwing, die niet afdwingbaar<br />

is, maar eerder een engagement van de<br />

familie omvat. Iedereen wordt betrokken bij<br />

vragen als: wat is onze visie op de onderneming?<br />

Hoe gaan we om met onze medewerkers<br />

en andere stakeholders? Wat betekent<br />

goed bestuur voor ons? Willen we een hoger<br />

doel waarmaken?”<br />

Toch stelt het kantoor van DELBOO<br />

Advocaten vast dat in sommige familiecharters<br />

ook afspraken rond de toekomstige<br />

opvolging in het bedrijf worden opgenomen:<br />

“Welke visie is er rond de opleiding van de<br />

kinderen? Kunnen ze een vakantiejob of<br />

stage lopen? Welke afspraken vormen de<br />

basis voor een intrede in het bedrijf? Verkiest<br />

men een parcours met externe ervaring voor<br />

de stap naar een job intern wordt gezet? Al<br />

merken we ook wel dat die afspraken niet in<br />

beton zijn gegoten. Soms breekt nood wet”,<br />

weet Mark Delboo.<br />

Mark Delboo: “Ondernemende families vinden het in toenemende mate belangrijk om ook hun<br />

missie, visie en waarden op één of andere manier vast te leggen.”<br />

BETREK OOK DE KINDEREN<br />

De zakenadvocaat en zijn kantoor worden<br />

geregeld betrokken bij de gesprekken die tot<br />

een familiecharter moeten leiden. “Omdat<br />

het niet om harde business principes maar<br />

om een familiale visie gaat, vinden we het<br />

aan te bevelen om naast de huidige aandeelhouders<br />

ook de kinderen te betrekken, vanaf<br />

18 of 25 jaar. Je creëert immers een groepsdynamiek<br />

en betrokkenheid bij de onderneming.<br />

Dat is voor mij één van de belangrijkste<br />

voordelen. Hoe uitgebreid de tekst uiteindelijk<br />

wordt, lijkt me minder van belang dan<br />

de waarde van het overleg an sich”, besluit<br />

de zakenadvocaat.<br />

businessvlaanderen.be<br />

7


De private banker:<br />

een klankbord om meer te<br />

halen uit uw vennootschap<br />

Om een bedrijf uit te bouwen en te laten groeien, investeert elke ondernemer tijd, geld en veel persoonlijke energie.<br />

Met passie wordt stap voor stap gewerkt aan de toekomst. Door de jaren heen wordt zo een vermogen opgebouwd,<br />

zowel binnen de onderneming als privé. Om daar de beste oplossingen en bescherming voor te vinden, kunnen<br />

ondernemers rekenen op de private bankers van Degroof Petercam. “Samen met de ondernemer zorgen we ervoor<br />

dat hij of zij meer haalt uit de vennootschap of zelfstandige activiteit”, vertelt Gert Biesmans, Head of Private<br />

Banking Flanders.<br />

Tekst | Björn Crul Beeld | Degroof Petercam<br />

Hoe vullen jullie de rol van<br />

private banker concreet in?<br />

Gert Biesmans: “Wij zijn een compagnon de<br />

route voor een ondernemer in elke levensfase,<br />

vanaf de oprichting van het bedrijf tot<br />

aan de successieplanning en het pensioen.<br />

Uiteraard begeleiden we de vermogensopbouw,<br />

zowel binnen de onderneming als<br />

privé. De kunst bestaat er vaak in om het<br />

oebode vermoen o een saavriendelijke<br />

manier privé te kunnen aanwenden<br />

en te investeren voor later. Wij zijn daar de<br />

uitgesproken partner voor omdat we een<br />

overzicht houden over het geheel en elke beslissing<br />

afwegen in functie van het bedrijf,<br />

de ondernemer en de amiie.<br />

De meeste ondernemers worden<br />

omringd door adviseurs:<br />

bankiers, accountants,<br />

advocaten, consultants of<br />

andere experts. Waarin schuilt<br />

de toegevoegde waarde van een<br />

private banker?<br />

Gert Biesmans: “Elke expert heeft zijn eigen<br />

rol te vervullen. Wij treden niet in hun plaats.<br />

Wel zullen we het gesprek aangaan over hoe<br />

het vermogen wordt opgebouwd en geoptimaliseerd.<br />

We stellen vast dat sommige ondernemers<br />

hun privévermogen graag privé<br />

houden en er niet met hun boekhouder over<br />

spreken. Wij zijn dan de aangewezen partij<br />

om het zicht op het geheel te bewaren. We<br />

treden ook in gesprek met de ondernemers<br />

over waar ze naartoe willen, hoe ze de volgende<br />

fase van hun bedrijf zien en wat het<br />

einddoel is: een overdracht aan de kinderen<br />

of een verkoop? Vanuit onze vertrouwensrol<br />

zijn we een adviseur en kunnen we ook<br />

moeiijke ondereren ter srake brenen.<br />

delenmarkten. Ze hebben ook kennis van<br />

estate planning, maatschappen en schenkingen<br />

bijvoorbeeld.<br />

En de private bankers kunnen rekenen op<br />

de ondersteuning van een pak collega’s binnen<br />

eroo eteram voor seieke vragen<br />

en problemen. Als men zich vragen stelt<br />

over een mogelijke verkoop van het bedrijf,<br />

“Vanuit onze vertrouwensrol<br />

kunnen we ook moeilijke<br />

onderwerpen ter sprake brengen.”<br />

Welke ervaring en expertise<br />

brengt een private banker aan<br />

de tafel?<br />

Gert Biesmans: “Onze private bankers hebben<br />

de gave om complexe zaken begrijpelijk<br />

uit te leggen. Ze kunnen het gesprek aangaan<br />

met de ondernemer, met de kinderen,<br />

maar evenzeer met een weduwe van 80 jaar.<br />

Uiteraard hebben ze een brede kijk op wat<br />

er reilt en zeilt in de economie en op de aandan<br />

ijn er eerts in ororate nane ter<br />

beschikking. We kunnen zelfs een waardering<br />

opmaken en mee de markt opgaan om<br />

een overnemer te oeken.<br />

En met welke financiële<br />

oplossingen maakt Degroof<br />

Petercam het verschil?<br />

Gert Biesmans: “We beschikken over een<br />

ruim pakket aan oplossingen. Zo hebben we<br />

8 businessvlaanderen.be


FINANCE<br />

Gert Biesmans: “Onze private bankers<br />

hebben de gave om complexe zaken<br />

begrijpelijk uit te leggen.”<br />

businessvlaanderen.be<br />

9


degroofpetercam.com<br />

Buy. Time.<br />

We understand the different sides of your business.<br />

private banking<br />

asset management<br />

investment banking<br />

asset services<br />

Verantwoordelijke uitgever: Bank Degroof Petercam NV, Nijverheidsstraat 44, 1040 Brussel I BTW: BE 0403.212.172 (RPR Brussel)<br />

FSMA 040460 A. I December <strong>2023</strong>


FINANCE<br />

bijvoorbeeld een gamma DBI-fondsen die<br />

saa eotimaiseerd ijn om eden van<br />

de vennootsha te beeen. at stok<br />

otieannen betret ijn e n van de<br />

einie artijen die dit no aanbiedt o de<br />

eishe markt. n voor een ondernemer<br />

die na een verkoo onie i investeren<br />

maar iest niet te vee risio oot hebben<br />

e ondsen in rivate eit. die manier<br />

kan men onie in een bedrij artii-<br />

eren maar met een sreidin van het risio<br />

at het ersetie o vermoensaan-<br />

roei verhoot.<br />

We beleven volatiele tijden<br />

op de beurs. Welke strategie<br />

is vandaag aangewezen<br />

voor het opbouwen van een<br />

privévermogen?<br />

Gert Biesmans: e markten ijn inderdaad<br />

niet makkeijk in te shatten. aar ik it a<br />

bijna jaar in dit vak en ik heb nooit eht<br />

“Het is voor iedereen<br />

aangewezen om eens<br />

kritisch naar de<br />

beleggingsportefeuille<br />

te kijken.”<br />

emakkeijke markten ekend. e knst<br />

bestaat erin om ediversieerd te bee-<br />

en met een anetermijnersetie in<br />

versheidene reios over vershiende<br />

ativakassen heen. ij kijken ook rihtin<br />

rivate eit omdat die bedrijven toh<br />

minder evoei bijken voor bers en renteshommeinen.<br />

het rentekimaat veranderd is en de<br />

inflatie andri hoo bijt ien e vee<br />

vershivinen in de markten. e imat<br />

daarvan is niet te ondershatten. biaties<br />

aren bijvoorbeed jaar an niet in trek<br />

n ien vee mensen er onie een vaste<br />

aarde in. et is voor iedereen aaneeen<br />

om eens met een kritish oo naar de bee-<br />

insorteeie te kijken en te ien o die<br />

no o het jiste soor it. iteraard ijn ij<br />

er dan as kankbord en adviser. ie meer<br />

it ijn vennootsha i haen kan vrijbijvend<br />

een asraak maken.<br />

Degroof-Petercam is de uitgesproken partner om elke beslissing af te wegen in functie van het bedrijf, de ondernemer en de familie.<br />

businessvlaanderen.be<br />

11


Mijn verhaal is een getuigenis dat<br />

succes niet alleen gaat over wat je<br />

bereikt, maar ook over het vinden<br />

van vreugde in wat je doet.<br />

12 businessvlaanderen.be


CARTE BLANCHE<br />

In deze rubriek krijgen<br />

ondernemers carte blanche<br />

om hun mening te geven over<br />

de actualiteit en hoe zij naar<br />

de toekomst kijken.<br />

IN MIJN TUIN KWAM IK<br />

PAS ECHT TOT BLOEI<br />

In een wereld die nooit stilstaat, is het vinden van je ware passie een<br />

zeldzame schat, heb ik ondervonden. Mijn reis van een doodgewone<br />

tuinliefhebber naar een ondernemer begon in de tuin van mijn<br />

ouders en heeft me gebracht waar ik nu ben. De tuin werd mijn<br />

toevluchtsoord, een plek waar ik mezelf kon heruitvinden, en ook<br />

geluk vind in al wat ik doe.<br />

Mijn eerste stappen in de wereld van tuinieren werden gezet onder de wijze blik van mijn opa,<br />

die de tuin van mijn ouders onderhield. Zijn lessen over geduld, zorg en respect voor de natuur<br />

vormen de hoeksteen van mijn passie. Er was een periode waarin het allemaal te veel werd.<br />

Burn-out en depressie waren helaas bittere realiteit. Maar het was in de stille momenten in<br />

mijn tuin dat ik mijn passie opnieuw leerde kennen.<br />

Die passie groeide uit tot werkvreugde en zin in ondernemen. Ondertussen vorm ik samen met<br />

mijn partner en twee andere vennoten een dynamisch team. Elk van ons brengt unieke vaardigheden<br />

en perspectieven aan tafel, waardoor ons bedrijf rijker en veelzijdiger wordt. Deze<br />

samenwerking is de sleutel geweest tot onze groei.<br />

Een aanzienlijk deel van onze tijd besteden we aan het creëren van content voor sociale<br />

media. Hier delen we onze kennis, ervaringen en de dagelijkse schoonheid van tuinieren.<br />

Maar ook het tuinieren, zoals het echt is. Met vallen en opstaan, trial en error. Het is een<br />

platform geworden waar we niet alleen onze passie delen, maar ook een gemeenschap van<br />

gelijkgestemden opbouwen.<br />

Door mijn waarden te integreren in ons bedrijf, heb ik niet alleen een manier gevonden om mijn<br />

brood te verdienen, maar ook om echt gelukkig te zijn. Het is een pad dat continu evolueert en<br />

groeit, net als de planten in mijn tuin. Zo zie ik dat een beetje. Mijn verhaal is een getuigenis dat<br />

succes niet alleen gaat over wat je bereikt, maar ook over het vinden van vreugde in wat je doet.<br />

Ik hoop dat dit verhaal anderen inspireert om hun passie te volgen en een leven te bouwen dat<br />

niet alleen succesvol is, maar ook vervullend.<br />

Angelo Dorny<br />

Ondernemer in hart en tuinieren<br />

businessvlaanderen.be<br />

13


EEN DOORDACHTE, STRATEGISCHE MARKETING MAAKT HET VERSCHIL<br />

“WIE VANDAAG<br />

IMPACT WIL CREËREN,<br />

MOET OPTEREN VOOR<br />

DE TOTAALOPLOSSING”<br />

Wie het belang van marketing, zowel on- als<br />

offline, wil ontkennen, komt vandaag hoe dan ook<br />

bedrogen uit. De realiteit dwingt grote bedrijven<br />

en kmo’s tot een doordacht marketingbeleid. Als<br />

gespecialiseerde totaalpartner op dit vlak biedt<br />

Adfundum ondersteuning op maat van iedere<br />

klant. “We willen het authentieke verhaal van onze<br />

klanten zo getrouw mogelijk vertellen.”<br />

Tekst | Bavo Boutsen Beeld | Adfundum<br />

In een wereld waarin zowat iedereen hengelt naar aandacht en bedrijven<br />

vooral hun maatschappelijke meerwaarde in de verf willen zetten,<br />

zijn marketing en storytelling crucialer dan ooit. “Wie vandaag impact<br />

wil creëren, moet opteren voor de totaaloplossing. Dat betekent dat<br />

marketingacties vooral steeds strategisch en goed doordacht moeten<br />

zijn”, vertelt Koen Depaepe, die aan het hoofd staat van Adfundum. “Als<br />

fullservice marketingpartner bieden wij dit totaalpakket. Daarnaast<br />

hebben we voor ieder aspect specialisten in huis, gaande van copywriters,<br />

webdesigners tot fotografen en creatives.”<br />

WAARHEIDSGETROUW<br />

Eerlijkheid vormt steeds het uitgangspunt voor Adfundum. “Bij ons<br />

geen onmogelijke beloftes. We willen het authentieke verhaal van onze<br />

klanten zo getrouw mogelijk vertellen”, vertelt Depaepe. “Dat betekent<br />

dat we in de praktijk ook intern aan de slag gaan met onze klanten.<br />

Als wij bijvoorbeeld een employer branding-campagne opzetten gebaseerd<br />

op de familiale waarden van het bedrijf, zullen we er ook voor<br />

zorgen dat deze intern worden uitgedragen door het voltallige team.”<br />

Adfundum wil klanten ontzorgen en impact genereren met<br />

authentieke verhalen.<br />

Dezelfde logica wordt ook in andere projecten toegepast. “Wanneer<br />

we een website ontwikkelen, zullen we eerst samen met de klant de<br />

doelgroep bepalen en welk gevoel er moet worden opgeroepen bij de<br />

14 businessvlaanderen.be


Adfundum heeft een zeer uiteenlopende marketingexpertise in huis en beschikt ook over een uitgebreid netwerk van professionals om op elke<br />

vraag te antwoorden.<br />

bezoeker. Uiteraard staan ook de principes van SEO hoog op de prioriteitenlijst<br />

van onze copywriters. Vindbaarheid op het internet is voor<br />

onze klanten immers cruciaal.”<br />

ADSOURCING<br />

Nauwe en langdurige klantenrelaties zijn essentieel voor het bedrijf.<br />

“Om de connectie met onze klanten verder te versterken sturen wij<br />

ook vaak iemand van ons eigen team uit naar hen. Dit noemen we<br />

‘AdSourcing’. Het betekent dan bijvoorbeeld dat iemand een dag<br />

per week aan de slag gaat bij de klant. Zo kunnen we de bestaande<br />

marketingnoden sneller aanpakken en ontstaat er een veel directere<br />

communicatie tussen ons en de klant”, aldus Koen Depaepe. “Bovendien<br />

kan de persoon die we uitsturen uiteraard ook steeds rekenen<br />

op de expertise van ons voltallige team, waardoor onze fullservice<br />

gedachte ook hier geldt.”<br />

Het resultaat is een geïndividualiseerde aanpak op maat van de specifieke<br />

noden van iedere klant. “We gaan voor de ontzorging van de klant<br />

van a tot z. Onze centrale doelstelling is steevast impact genereren.<br />

Daarom telt het volledige verhaal, zowel off- als online. Aangezien er<br />

pijlsnelle veranderingen zijn online, volgen we die nieuwe evoluties op<br />

de voet. Denk maar aan de vele AI-tools die als paddenstoelen uit de<br />

grond schieten. “Als je de evoluties binnen je vakdomein niet nauwkeurig<br />

in de gaten houdt, dreig je heel snel achter de feiten aan te<br />

moeten hollen. Proactief zijn is een absolute must in onze sector”,<br />

stelt Depaepe.<br />

Die realiteit is voor een fullservice marketingpartner een uitdaging.<br />

“Maar we gaan ze met plezier aan. We hebben in huis een zeer uiteenlopende<br />

marketingexpertise en ook een uitgebreid netwerk van professionals,<br />

dat ons in staat stelt om te antwoorden op iedere vraag en de<br />

ideale marketingmix uit te denken. Onze eigen, herkenbare creatieve<br />

stempel vormt hierbij een belangrijke rode draad, net als onze duidelijke<br />

aanpak en concrete resultaten”, besluit Koen Depaepe.<br />

Online en offline gaan bij Adfundum hand in hand.<br />

businessvlaanderen.be<br />

15


DUBBELGESPREK JOLYCE DEMELY (AGORIA) EN HANS MAERTENS (VOKA)<br />

“De wereld is in volle<br />

verandering en we moeten mee”<br />

Met verkiezingsjaar 2024 in aantocht kijken Vlaamse bedrijven meer dan ooit naar de toekomst. Dat is nodig, want<br />

we staan voor grote maatschappelijke uitdagingen en dus zijn structurele hervormingen de enige mogelijke weg.<br />

Tegelijkertijd vereist de huidige economische context dat er op korte termijn, liefst nog voor de verkiezingen,<br />

bakens worden verzet. Voka-topman Hans Maertens en Jolyce Demely, algemeen directeur van Agoria <strong>Vlaanderen</strong>,<br />

combineren nuchter realisme met een uitgesproken toekomstvisie. “Talent blijft de allesbepalende factor in een<br />

kenniseconomie. Innovatie draait steeds om mensen.”<br />

Tekst | Bavo Boutsen & Björn Crul Beeld | Boris Vermeersch<br />

<strong>2023</strong> is een jaar met een gemengde<br />

teneur geweest: vooralsnog is<br />

er geen sprake van een recessie<br />

in België, maar het aantal<br />

faillissementen piekt en sommige<br />

sectoren, zoals de bouw, melden<br />

een duidelijke terugval. Wat is<br />

jullie balans?<br />

Hans Maertens: Het is inderdaad een kwestie<br />

van gemengde gevoelens. Eigenlijk voelen<br />

we nu de weerbots van de coronaschok,<br />

waar we in eerste instantie snel van hersteld<br />

waren. Maar de geopolitieke spanningen<br />

wereldwijd zorgen voor een nieuwe economische<br />

schok. Eigenlijk staat de hele wereldorde<br />

onder druk: de machtsverhoudingen<br />

tussen China, de VS en de EU zijn duidelijk<br />

aan het wijzigen. Daardoor hangen er zware<br />

onweerswolken boven onze economie. Uit<br />

onze enquêtes blijkt dat ondernemers zich<br />

daar zeer bewust van zijn. Een belangrijke<br />

indicator is het investeringsklimaat, dat onmiskenbaar<br />

is vertraagd. Het gaat dus niet<br />

enkel om conjuncturele beweging, maar ook<br />

om een structureel probleem.<br />

Jolyce Demely: Wij noteerden in het eerste<br />

kwartaal nog zes procent groei. Die is afgezwakt<br />

naar twee procent vandaag. Wat wel<br />

opvalt, is dat wij als sector minder jobs genereren.<br />

Dat heeft te maken met het moeilijke<br />

economische klimaat. IT-projecten worden<br />

nu eenmaal sneller on hold gezet zodra het<br />

moeilijker gaat. Bijgevolg slonk ook het aantal<br />

jobs in onze sector met ongeveer 1500, en<br />

belandde een deel van onze mensen noodgedwongen<br />

op de bank. Hierdoor dreigen we<br />

een aanta niee flashirojeten die<br />

<strong>Vlaanderen</strong> maken tot wat het is, te missen.<br />

snelheid van de technologische ontwikkelingen.<br />

In combinatie met ondernemerschap<br />

zit hier de oplossing voor de uitdagingen van<br />

morgen in. Omdat we als mensen altijd meer<br />

willen, hebben we de neiging te vinden dat<br />

het allemaal te traag gaat, maar we onderschatten<br />

wat er gerealiseerd wordt. Kijk bij-<br />

“Wij kijken vooral uit naar de komende<br />

10 jaar, 2 legislaturen dus, om<br />

fundamentele hervormingen door te voeren.”<br />

Hans Maertens<br />

Wat vonden jullie het meest<br />

markante, positieve feit van <strong>2023</strong>?<br />

Jolyce Demely: Zonder twijfel het feit dat men<br />

erin geslaagd is om de productie van de EX30,<br />

het nieuwe elektrische model van Volvo, naar<br />

de fabriek in Gent te halen. Dat is een opsteker,<br />

zeker als je weet hoeveel werk daar is ingekropen.<br />

Het toont aan dat we <strong>Vlaanderen</strong><br />

– ondanks de realiteit van de hoge loonkosten<br />

– toch op een positieve en aantrekkelijke<br />

manier in de markt kunnen zetten.<br />

Hans Maertens: Hoewel ik vermoed dat <strong>2023</strong><br />

in de geschiedenisboeken vooral zal herinnerd<br />

worden om zijn oorlogen, ben ik nog<br />

dagelijks verwonderd en hoopvol over de<br />

voorbeeld naar wat onze bedrijven en onder-<br />

oekers resteren rond atersto offshore<br />

windturbines en uiteraard AI.<br />

Bij de bedrijven die we hebben<br />

geïnterviewd het voorbije jaar<br />

komen drie issues telkens<br />

weer terug: gebrek aan ruimte<br />

om uit te breiden, moeilijke<br />

vergunningenparcours en de<br />

schaarste aan beschikbaar talent.<br />

Hoe kunnen we die problemen<br />

structureel aanpakken in 2024?<br />

Zien jullie nog quick wins?<br />

Hans Maertens: Het stikstofakkoord is een<br />

zeer cruciale stap. Daarom is het goed dat nu<br />

16 businessvlaanderen.be


DUBBELINTERVIEW<br />

de hele Vlaamse regering daarmee bezig is.<br />

Maar voor de rest is het een realiteit dat men<br />

heeft nagelaten om grote hervormingen te<br />

doen. Wij kijken vooral uit naar de komende 10<br />

jaar, 2 legislaturen dus, om fundamentele hervormingen<br />

door te voeren. De wereld rondom<br />

ons is in volle verandering en we moeten mee,<br />

zeker in de wetenschap dat onze pensioenen<br />

en sociale zekerheid dreigen ineen te stuiken<br />

als we niet structureel ingrijpen.<br />

Jolyce Demely: Dat klopt, en net daarom<br />

moeten we ons eigen potentieel beter in de<br />

kijker durven te stellen. Dankzij onze innovatiedrang<br />

hebben we echt veel te bieden.<br />

Kijk naar onze materialencluster, onze vele<br />

Factories of the Future of het internationale<br />

aanzien dat imec geniet. We zijn daar vaak te<br />

bescheiden in.<br />

Zal Flanders Technology and<br />

Innovation (FTI), het prestigeproject<br />

van de Vlaamse regering dat de<br />

innovatie in <strong>Vlaanderen</strong> in de kijker<br />

moet stellen, deze bescheidenheid<br />

kunnen doorbreken?<br />

Hans Maertens: Wij steunen dit alvast volledig.<br />

Ik heb als student nog Flanders Technology<br />

International meegemaakt, de grote technologiebeurs<br />

waar we kennis maakten met<br />

robots, bijvoorbeeld. Daar werd met veel be-<br />

onderin en erheid naar ekeken. at ijn<br />

we vandaag een beetje kwijt. Eigenlijk zijn we<br />

in aanderen sahtoffer van one eien bescheidenheid.<br />

We hebben de neiging om alles<br />

waar lef van uitgaat in vraag te stellen.<br />

Jolyce Demely: De doelstelling van het plan<br />

is heel nobel en is, zeker voor onze jongeren,<br />

van groot belang. We moeten hen tonen dat<br />

er oplossingen zijn voor hun bezorgdheid<br />

over het klimaat en de toekomst, en hen<br />

overtuigen dat ze impact kunnen hebben<br />

door mee te stappen op de trein van technologie<br />

en innovatie. Ik hoop dat scholen massaal<br />

gaan deelnemen aan de diverse events.<br />

2024 is een verkiezingsjaar, met<br />

achtereenvolgens Europese,<br />

federale en regionale verkiezingen<br />

in juni en lokale verkiezingen<br />

in oktober. Verwachten<br />

jullie daarvoor nog iets van<br />

beleidsmakers?<br />

Jolyce Demely: Een erg belangrijk element is<br />

het Europees voorzitterschap van België, van<br />

januari tot eind juni. Dat is een window of<br />

opportunity die we moeten grijpen. Vandaag<br />

businessvlaanderen.be<br />

17


DUBBELINTERVIEW<br />

zie je dat de Green Deal van de EU, die de<br />

industrie moet helpen om de overgang te<br />

maken naar klimaatneutraliteit, disruptieve<br />

effeten heet. e rote eonomishe mahten<br />

subsidiëren massaal, iets wat wij veel<br />

moeiijker knnen doen. aarom is het be-<br />

anrijk dat e tijdens ons voorittersha<br />

streven naar een meer roees eordineerde<br />

aanpak van de klimaatinvesteringen,<br />

odat idstaten ekaars vieen niet avan-<br />

en. oniet a aanderen as keine reio<br />

aan het kortste eind trekken.<br />

Hans Maertens: e effeten ijn n a voebaar.<br />

ijk maar naar de vee aamse bedrijven<br />

die ih vestien over de ranse rens.<br />

at doen e omie van de beshikbare<br />

rimte en arbeidskrahten maar eveneer<br />

omdat ze aanspraak maken op grote subsidies.<br />

e investerinen ijn met andere<br />

oorden aan het vershiven naar rotere<br />

anden binnen roa. at toont nomaas<br />

hoe belangrijk de komende twee legislaturen<br />

en ijn. overner est revoir.<br />

De klimaattransitie maakt<br />

structurele hervormingen dus<br />

enkel maar nog urgenter.<br />

Hans Maertens: nderdaad. ie hervormin-<br />

en ijn nodi maar de oitii moeten het<br />

ook drven it te een. ervorminen<br />

van onderwijs, arbeidsmarkt, pensioenen,<br />

soiae ekerheid ... dat ordt een netrale<br />

ingreep en zal dus geld kosten, zowel<br />

aan de overheid, de gezinnen als de bedrijven.<br />

aar de transitie a o termijn voor<br />

iedereen opbrengen, als we erin slagen om<br />

ons draam eonomish mode meer te<br />

eorteren. n dat kan h! ijk naar <br />

indoer o tee bedrijven die de<br />

groeiversnelling van windenergie wereld-<br />

ijd moeijk maken.<br />

Jolyce Demely: “Ik hoop dat scholen massaal gaan deelnemen aan de events van<br />

Flanders Technology & Innovation.”<br />

Jolyce Demely: Dat verhaal willen ook wij<br />

brenen. aarom erken e momentee a<br />

volop aan een industrietop, die zal plaatsvinden<br />

o het sotevent van anders ehnoo<br />

and nnovation. aar ien e het<br />

beleid een blauwdruk presenteren over<br />

aar e naartoe moeten met de aamse<br />

indstrie. ie heet een mooie toekomst<br />

voor ih o vooraarde dat men het jiste<br />

kader shet.<br />

businessvlaanderen.be<br />

19


Inrichtingen bij Office One<br />

Ontdek meer in dit magazine!<br />

Deinsesteenweg 77 n 8700 Tielt n T. 056 61 52 04 n info@inofec.be n www.inofec.be


DUBBELINTERVIEW<br />

Wat is jullie nummer 1 prioriteit<br />

voor de volgende Vlaamse<br />

legislatuur? Waar moet de<br />

volgende Vlaamse regering eerst<br />

en vooral werk van maken?<br />

Hans Maertens: Zonder enige twijfel: innovatie.<br />

In de globale verandering waar we<br />

vandaag voor staan, moeten we durven de<br />

leiding te nemen. Eigenlijk moet er worden<br />

gestreefd naar een regeerakkoord dat innovatie<br />

integreert in elk beleidsdomein. Ik<br />

hoop dus op een regeerakkoord waarvan iedere<br />

bladzijde innovatiedrang uitstraalt.<br />

Jolyce Demely: Helemaal akkoord. En belangrijk<br />

hierbij is om te beseffen dat innovatie<br />

steeds draait om mensen. Natuurlijk hebben<br />

we technologie nodig, maar zonder mensen<br />

zullen we er niet geraken. Daarom moet er<br />

voor mij ook een duidelijke focus liggen op<br />

levenslang leren, want dat krijgen we nog<br />

steeds te weinig van de grond. Daarom moet<br />

dit een fundamentele doelstelling worden,<br />

terwijl we het vandaag nog te vaak zien als<br />

iets flankerend.<br />

“Media lijken vaak te veel bezig met<br />

schandaaltjes en te weinig gefocust op<br />

wat écht belangrijk is voor onze welvaart.”<br />

Jolyce Demely<br />

“We hebben een Vlaams regeerakkoord nodig dat innovatie integreert in elk beleidsdomein.”<br />

Wat is de laatste opleiding die<br />

jullie zelf hebben gevolgd?<br />

Jolyce Demely: Eentje rond corporate governance,<br />

wat uiteraard essentieel is binnen<br />

mijn rol als algemeen directeur.<br />

Hans Maertens: En ik heb me onlangs bijgeschoold<br />

inzake AI. Een bijzonder boeiende<br />

materie!<br />

Tot slot: wat is jullie persoonlijke<br />

wens voor het nieuwe jaar?<br />

Hans Maertens: Ik wens dat het nieuws wat<br />

positiever mag worden. Op die manier kan<br />

ik ’s ochtends naar de radio luisteren en met<br />

een positiever gevoel de dag starten. De “Yes,<br />

we can”-mentaliteit kan zo wat meer naar de<br />

voorgrond treden.<br />

Hans Maertens: “Ik ben nog dagelijks verwonderd en hoopvol over de snelheid van de<br />

technologische ontwikkelingen.”<br />

Jolyce Demely: Ik ben daar volledig mee akkoord.<br />

Ik stel me ook vaak vragen bij hoe de<br />

media berichten over de veranderingen in<br />

de wereld. Men lijkt vaak te veel bezig met<br />

schandaaltjes en is te weinig gefocust op wat<br />

écht belangrijk is voor onze welvaart. Daarnaast<br />

hoop ik zelf vooral dat we voor het einde<br />

van volgend jaar een nieuwe Vlaamse én<br />

federale regering zullen hebben, want dat is<br />

gewoonweg nodig gezien de torenhoge uitdagingen<br />

waar we voorstaan.<br />

businessvlaanderen.be<br />

21


VIER ONDERNEMERS UIT DE ENERGIESECTOR OVER DE ENERGIETRANSITIE<br />

“WE MOETEN ZOVEEL MOGELIJK OPTIES<br />

OPEN HOUDEN”<br />

v.l.n.r. Maarten Michielssens, Xavier Dewulf,<br />

Stefan Grosjean en Stephan Windels.<br />

22 businessvlaanderen.be


RONDETAFEL ENERGIETRANSITIE<br />

De energietransitie is ingezet en er is geen weg terug meer. Bedrijven in de energiesector zijn de<br />

voortrekkers in deze evolutie, maar ook zij worden nog met tal van onzekerheden geconfronteerd.<br />

Technologische evoluties, wijzigende marktvragen en overheidsingrijpen zijn factoren die de transitie<br />

naar een CO2-neutraal energiesysteem sterk beïnvloeden. Wij brachten vier spelers uit de energiesector<br />

rond de tafel voor een stand van zaken en een visie op de toekomst: Xavier Dewulf (G&V Energy Group),<br />

Stefan Grosjean (Smappee), Maarten Michielssens (EnergyVision) en Stephan Windels (Virya H2).<br />

Tekst | Björn Crul Beeld | Boris Vermeersch<br />

De energiesector heeft turbulente tijden achter de rug. Als gevolg van<br />

de oorlog in Oekraïne gingen vorig jaar de gasprijzen door het dak, wat<br />

ook tot fors hogere elektriciteitsprijzen leidde. Het resulteerde in een<br />

heuse energiecrisis, waarbij Europa zich veel sneller dan gedacht van<br />

het Russische gasinfuus wilde loskoppelen.<br />

“Wij hebben gemerkt dat die crisis veel bedrijven aan het denken heeft<br />

gezet, over hoe ze zich beter kunnen wapenen tegen toekomstige prijspieken”,<br />

vertelt Stephan Windels, CEO van Virya H2, dat deel uitmaakt<br />

Virya Energy, de energiepoot van Colruyt Group en Korys. “We kregen<br />

bijvoorbeeld heel wat vragen van industriële spelers om een studie te<br />

lanceren rond het vervangen van aardgas door waterstof.” Wij hebben<br />

het voorbije decennium heel wat ervaring gehaald uit waterstof-proefprojecten<br />

binnen Colruyt. Virya Energy produceert en levert hernieuwbare<br />

energie, maar biedt ook diensten aan derden aan, zoals opslag of<br />

advies rond waterstof.<br />

ELEKTRIFICATIE IS NOG GEEN GAMECHANGER<br />

Voor G&V Energy Group, dat een netwerk uitbaat van meer dan 220<br />

tankstations met naast klassieke brandstoffen ook een duurzamer<br />

aanbod zoals CNG, LNG en laadinfrastructuur, was het een turbulent<br />

jaar. CEO Xavier Dewulf: “We zagen een impact op de volumes,<br />

vooral omdat particulieren meer stilstonden bij de kostprijs van hun<br />

verplaatsingen en het truckvervoer nog niet op pré-coronaniveau was.<br />

Maar onze resultaten vielen mee. Dit jaar merken we dat ons segment<br />

retail goed draait, maar dat het trucksegment onder druk staat. Dit<br />

zou kunnen duiden op een economische vertraging en is mogelijks een<br />

voorbode van een aankomende recessie. Intussen zetten wij volop in<br />

op de elektrificatie met investeringen in laadinfrastructuur, zowel voor<br />

personenvervoer als trucks.”<br />

In de markt van de laadpalen is Smappee, het bedrijf van Stefan<br />

Grosjean, intussen een gevestigde waarde. “De elektrische wagen is<br />

eindelijk doorgebroken in België, als gevolg van de gewijzigde fiscaliteit<br />

voor bedrijfswagens. Meer elektrische wagens betekent ook meer<br />

vraag naar laadpalen. Wij groeien sterk, maar toch minder snel dan<br />

verwacht. Dat heeft te maken met het feit dat er nog altijd lange levertijden<br />

zijn voor elektrische auto’s en particuliere klanten vaak tot het<br />

laatste moment wachten vooraleer ze hun laadpaal bestellen. Internationaal<br />

voelen we ook een vertraging in de vraag, wellicht omwille van<br />

economische onzekerheid”, stelt de CEO.<br />

Stephan Windels: “Als je pioniert, nieuwe technologie wil testen en een<br />

markt op gang wil brengen, kan subsidiëring de innovatie faciliteren.”<br />

Maarten Michielssens, stichter en CEO van EnergyVision, zat de voorbije<br />

jaren op een rollercoaster. “Door de combinatie van corona en de<br />

energiecrisis is onze omzet verdrievoudigd. Onze oplossingen houden<br />

immers in dat een particuliere klant of bedrijf niet zelf hoeft te investeren<br />

in zonnepalen of laadpalen. Wij doen dat voor hen en leveren de<br />

stroom aan. Als bedrijf koppelen we onze hernieuwbare energieproductie<br />

aan consumptie. Dat laat toe om winstgevend te zijn en tegelijk<br />

onze klanten te laten besparen op de energiefactuur.”<br />

businessvlaanderen.be<br />

23


RONDETAFEL ENERGIETRANSITIE<br />

batterij verliest sowieso 10% elektrisch rendement. Het is veel beter<br />

om in te zetten op grootschalige, professionele batterijen.”<br />

“Als je pioniert, nieuwe technologie wil testen en een markt op gang<br />

wil brengen, kan subsidiëring de innovatie faciliteren. Een gericht<br />

ondersteuningsbeleid is niet slecht, op voorwaarde dat je duidelijke<br />

keuzes maakt en vervolgens ook de impact ervan nagaat”, vult Stephan<br />

Windels van Virya H2 aan. “Heeft de technologie voldoende potentieel?<br />

Volgt de markt? In functie daarvan moet de overheid haar subsidiëring<br />

bijsturen of stopzetten.”<br />

De overheid speelt een bepalende rol in de energietransitie. Maar<br />

om het verhaal haalbaar en betaalbaar te houden, moeten we zoveel<br />

mogelijk opties open houden, vindt Xavier Dewulf van G&V Energy<br />

Group. “Men heeft een duidelijke keuze gemaakt voor elektrificatie<br />

van het personenvervoer. De fiscaliteit voor bedrijfswagens is daarop<br />

aangepast en biedt een langetermijnperspectief. Wij hebben daarom<br />

beslist om te investeren in elektrisch laden en van onze tankstations<br />

‘energy hubs’ te maken waar je tijdens het laden kan werken, eten of<br />

entertainment vindt.”<br />

“We moeten het potentieel van<br />

zon en wind maximaliseren.“<br />

Maarten Michielssens: “Door de combinatie van corona en de<br />

energiecrisis is de omzet van EnergyVision verdrievoudigd.”<br />

DE ZIN EN ONZIN VAN SUBSIDIES<br />

In een kapitaalsintensieve business koos EnergyVision ervoor om<br />

zonder subsidies te werken. “Toen we 10 jaar geleden begonnen,<br />

was dat net een periode zonder subsidiëring voor zonnepanelen.<br />

De technologie was matuur genoeg en we konden het economisch<br />

rendabiliseren zonder die steun. Dus hebben we er later ook geen<br />

aangevraagd”, zegt Maarten Michielssens daarover. Intussen doven de<br />

subsidies voor zonnepanelen uit, maar recent werd in <strong>Vlaanderen</strong> dan<br />

weer een nieuwe premie ingevoerd voor de aankoop van elektrische<br />

wagens door particulieren.<br />

De vraag rijst welke technologieën de overheid moet ondersteunen<br />

om de energietransitie te bevorderen. “We moeten het potentieel van<br />

zon en wind maximaliseren. Het is een gratis grondstof die we zelf<br />

in handen hebben, zonder geopolitieke risico’s. En als de infrastructuur<br />

betaald is, is het pure winst. Om die reden moet men omzichtig<br />

omspringen met subsidies”, stelt Stefan Grosjean. “Die nieuwe premie<br />

voor de elektrische wagen bijvoorbeeld, dat is geld dat naar China gaat.<br />

Gelukkig heeft men de premie voor een thuisbatterij voor particulieren<br />

weer stopgezet, want dat was gewoon een slechte maatregel. Zo’n<br />

TECHNOLOGIENEUTRALITEIT<br />

“Ook voor trucks komt die evolutie op gang en we zullen voor hen<br />

ook elektrisch laden aanbieden. Maar voorlopig rijdt het gros nog op<br />

diesel. We zien constructeurs die LNG en BioLNG promoten als transitiebrandstof.<br />

En tegelijk is de plantaardige dieselvervanger HVO in<br />

opmars. We zullen al die zaken nodig hebben om het goederenvervoer<br />

te decarboniseren. Het beleid, ook op Europees niveau, heeft daar te<br />

weinig oog voor”, aldus Dewulf.<br />

Technologieneutraliteit is ook voor Stephan Windels van belang. “Als je<br />

kijkt naar België, dan blijft het zo dat we een kleine energiemarkt zijn,<br />

die sterk afhankelijk is van connecties met het buitenland. De beheerder<br />

van het hoogspanningsnet Elia heeft daar ook fors in geïnvesteerd.<br />

Maar als we echt naar CO2-neutraliteit willen, dan zullen we een mix<br />

van alle mogelijke oplossingen nodig hebben. We moeten vooral pragmatisch<br />

denken en alle opties open houden, om niet van de ene afhankelijkheid<br />

- Russisch gas - in een andere te vervallen.”<br />

Wat het open houden van opties betreft, weerklinkt vanuit het bedrijfsleven<br />

nadrukkelijk de vraag om de kernuitstap te herzien en kernenergie<br />

te integreren als onderdeel van de toekomstige energiemix. “Als we de<br />

energietransitie haalbaar, betaalbaar en schoon willen houden, dan is<br />

een gezonde verhouding van kernenergie in de mix een logische keuze”,<br />

stelt Maarten Michielssens. “We mogen daar niet naïef in zijn. Kijk naar<br />

wat er in Duitsland gebeurt na de sluiting van de kerncentrales… daar<br />

businessvlaanderen.be<br />

25


We act as one.<br />

www.lamotestragier.be/team


RONDETAFEL ENERGIETRANSITIE<br />

“Wij ervaren dat het vaak erg lang duurt voor we via de netbeheerders<br />

onze nieuwe infrastructuur aangesloten krijgen op het elektriciteitsnet”,<br />

vult Xavier Dewulf aan. “De investeringen in de netten moeten<br />

absoluut voortgaan, want de vraag naar capaciteit zal alleen maar<br />

stijgen. We moeten vermijden dat er plots geen nieuwe aansluitingen<br />

meer mogelijk zijn, zoals dat op sommige plaatsen in Nederland al<br />

het geval is.”<br />

De oplossing ligt voor een deel ook in flexibiliteit: het afstemmen van<br />

het energieverbruik op de pieken en dalen in de productie. Smappee<br />

heeft daar intelligente technologie voor ontwikkeld. Stefan Grosjean:<br />

“Flexibiliteit zal alleen werken als je het zo geautomatiseerd mogelijk<br />

laat gebeuren, zodat de gebruiker nergens van moet wakker liggen.<br />

Om een voorbeeld te geven: als er genoeg zon is, zal het beheerssysteem<br />

de wasmachine wel aanzetten of de auto laten opladen.<br />

Slimme sturing op basis van prijsincentives is de toekomst, zowel residentieel<br />

als voor bedrijven.”<br />

Xavier Dewulf: “Wij zetten volop in op de elektrificatie met investeringen<br />

in laadinfrastructuur, zowel voor personenvervoer als trucks.”<br />

produceert men nu weer energie uit bruinkool, met als gevolg dat de<br />

CO2-uitstoot weer stijgt. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?”<br />

Stefan Grosjean is niet gewonnen voor verlengde investeringen in<br />

kerncentrales: “20 jaar geleden was ik nog voorstander van kernenergie,<br />

maar vandaag is het te laat. Kijk waar uranium vandaan komt, dat<br />

is hoofdzakelijk Rusland en Afrika. Dat is dus een geopolitiek risico.<br />

Bovendien is het fors duurder dan wind en zon en er blijft een probleem<br />

met kernafval. Ik zie meer heil in het connecteren van Noord- en Zuid-<br />

Europa, en oost met west. Ook het uitbouwen van natuurlijke energieopslag<br />

zoals het geplande Prinses Elisabeth Eiland in de Noordzee<br />

vind ik een goede oplossing.”<br />

De Colruyt Group stemt nu al zoveel mogelijk haar afname af op de<br />

productie. “Met intelligent sturen, kan je heel veel bereiken. Maar we<br />

geloven niet in het volledig off grid gaan: je bent altijd ergens gekoppeld<br />

aan het net en moet mee op de golven van het totale energiesysteem”,<br />

weet Stephan Windels. “En als flexibiliteit straks op grote schaal zal<br />

worden uitgerold, moeten we toch oppassen. De marktprijzen zullen<br />

bij heel veel partijen dezelfde incentives geven. Dus ik zou daar niet te<br />

veel op rekenen.”<br />

“Flexibiliteit zal alleen werken<br />

als de gebruiker nergens van<br />

moet wakker liggen.”<br />

WERK AAN DE WINKEL VOOR DE OVERHEID<br />

Waar onze gasten aan tafel het wel duidelijk over eens zijn: als België<br />

de energietransitie en zijn klimaatambities wil waarmaken, is er nog<br />

werk aan de winkel op het vlak van vergunningen en de energienetten.<br />

“De regulitis speelt ons parten”, meldt Maarten Michielssens. “Wij<br />

zijn volop zonnepanelen aan het installeren op sociale woningen, en<br />

in plaats van één aansluiting zouden we in Wallonië per bewoner een<br />

aanvraag moeten doen. Dat vertraagt ons project, en dus de energietransitie,<br />

sterk.”<br />

Stefan Grosjean: “20 jaar geleden was ik nog voorstander van<br />

kernenergie, maar vandaag is het te laat.”<br />

businessvlaanderen.be<br />

27


TOELEVERANCIER IN PLAATBEWERKING IS KLAAR VOOR DE TOEKOMST<br />

INVESTEREN IN MACHINES EN MENSEN<br />

OM PRODUCTIVITEIT TE VERHOGEN<br />

Als maakbedrijven veel in eigen huis kunnen uitvoeren, kunnen ze ook snel schakelen bij extra<br />

opdrachten of plotse aanpassingen. Die flexibiliteit vormt samen met de kwaliteit en nauwkeurigheid<br />

van de bewerkingen een belangrijke hoeksteen voor het succes. Kim Lesage, zijn zus Lies en haar man<br />

Mike Bartholomeus van Metaalconstructie Lesage hebben dat goed begrepen. Samen met haar team<br />

bouwt deze vierde generatie het levenswerk van de familie verder uit. De industrieel toeleverancier van<br />

vooral het fijnere, veelzijdige plaatwerk uit Otegem investeert daarvoor continu in de uitbreiding en<br />

optimalisatie van het machinepark.<br />

Tekst | Johan Debaere Beeld | Lesage Metaalconstructie<br />

Toen Nestor Lesage begin jaren 30 van de<br />

vorige eeuw een smidse begon, zal hij wel<br />

nooit gedacht hebben dat zijn geesteskind zou<br />

uitgroeien tot een vooraanstaand toeleveringsbedrijf<br />

in plaatbewerking. Sinds begin 2021 is<br />

het bedrijf in handen van de vierde generatie<br />

en dat zorgde voor nieuwe impulsen.<br />

“We waren alle drie al geruime tijd actief in de<br />

firma en kregen dus voldoende tijd om het vak<br />

onder de knie te krijgen. We richten ons voornamelijk<br />

op het fijnere, veelzijdige plaatwerk,<br />

bijvoorbeeld onderdelen voor bouwgerelateerde<br />

producten of de verlichtingswereld,<br />

indoor en outdoor meubilair, behuizingskasten…<br />

om er maar een paar te noemen. De<br />

term ‘metaalconstructie’ dekte de lading niet<br />

meer volledig en daarom gingen we voor een<br />

nieuwe baseline ‘Masters in Metalworks’”,<br />

legt Mike Bartholomeus uit. “Ons team gaat<br />

geen enkele uitdaging uit de weg. De klanten<br />

komen bij ons met hun ideeën. Soms zijn<br />

dat eenvoudige stukken vanaf de tekening<br />

van de klant, maar in de meeste gevallen<br />

zijn het toch complexere constructies, waarvoor<br />

ze dan met behulp van geavanceerde<br />

3D-tekenpakketten een realiseerbare oplossing<br />

moeten ontwikkelen.”<br />

Bij Lesage beheersen ze het metier van het lassen als geen ander. Ze investeerden recent in<br />

laserlassen en er werd een CO-lasrobot geïnstalleerd.<br />

28 businessvlaanderen.be


en service te garanderen. We streven er ook<br />

naar dat die klanten slechts één aanspreekpartner<br />

voor hun volledige project hebben,<br />

wat de efficiëntie en leverbetrouwbaarheid<br />

ten goede komt.”<br />

BLIJVEN INVESTEREN<br />

Kim en Lies Lesage en Mike Bartholomeus<br />

hebben een uitgebreide studie gemaakt en<br />

een meerjarenplan opgesteld om de groei van<br />

het bedrijf te kunnen bestendigen. Het ervaren<br />

personeel is daarbij een heel belangrijke<br />

troef. Het is immers niet evident om technisch<br />

geschoold personeel te vinden, maar gelukkig<br />

kunnen ze bij het metaalbewerkingsbedrijf<br />

rekenen op een loyaal team.<br />

Het metaalbewerkingsbedrijf investeert ook in de automatisering van de werkvloer om zo efficiëntie<br />

en productiviteit verder te verbeteren.<br />

“We zijn er echter van overtuigd dat naast het<br />

personeel ook het machinepark een cruciale<br />

rol speelt als we kwaliteit willen garanderen<br />

en concurrentieel willen blijven. Bovendien<br />

KWALITEIT IS EEN MUST<br />

Zodra de klant een ontwerp goedkeurt,<br />

start de productie. Bijna alle bewerkingen<br />

kunnen in eigen huis uitgevoerd worden. Bij<br />

Lesage worden platen van staal, aluminium<br />

en roestvrij staal, maar ook van cortenstaal,<br />

zink, rood koper of messing in verschillende<br />

afmetingen bewerkt.<br />

“Daarvoor beschikken we over een uitgebreid<br />

hoogtechnologisch machinepark. Verder<br />

beheersen we als geen ander het metier van<br />

het lassen. Onze vakbekwame medewerkers<br />

hebben alles onder de knie: robot-, halfautomatisch<br />

-, TIG-, MIG-, punt-, stomp- en stiftlassen.<br />

De lasrobot omvat vier werkstations<br />

en heeft een bereik van 12 meter. Er wordt ook<br />

in-house gelakt. Op onze site is er immers<br />

een industriële poederlakkerij, waar stukken<br />

tot maar liefst 12 meter van kleur voorzien<br />

kunnen worden”, gaat Bartholomeus verder.<br />

“Is er dan toch nog iets wat we niet zelf doen,<br />

dan werken we samen met vaste kwalitatieve<br />

partners. We willen immers met onze klanten<br />

een relatie op lange termijn opbouwen<br />

door hen een totaalpakket aan te bieden en<br />

steeds weer de hoogste kwaliteit in product<br />

“Medewerkers en machinepark zijn cruciaal<br />

voor de werking en groei van het bedrijf.”<br />

In de industriële poederlakkerij kunnen<br />

stukken tot maar liefst 12 meter van kleur<br />

voorzien worden.<br />

creëren we zo voor onze medewerkers een<br />

betere en gezondere werkomgeving, wat<br />

uiteraard ook bevorderlijk is voor de sfeer en<br />

de productiviteit”, sluit Mike Bartholomeus<br />

af. “De laatste jaren hebben we dan ook<br />

fors geïnvesteerd in onder meer geautomatiseerde<br />

lasersnij- en ponsmachines, een<br />

automatisch platenmagazijn, twee plooirobots<br />

en semi-automatische lasapparatuur.<br />

Vorig jaar namen we ook een CNC-bewerkingsmachine<br />

van elumatec voor profielen tot<br />

6 meter in gebruik. We zijn ook gestart met<br />

laserlassen, waardoor we bij ons fijn plaatwerk<br />

een mooi lasresultaat bekomen zonder<br />

extra nabewerking. En in het najaar van 2022<br />

installeerden we ook een CO-lasrobot om nog<br />

flexibeler te kunnen produceren. Bij Lesage<br />

zijn we alvast klaar voor de uitdagingen van<br />

vandaag en morgen. Wil je ons bedrijf nog<br />

beter leren kennen, bekijk dan onze bedrijfsvideo<br />

op YouTube.”<br />

businessvlaanderen.be<br />

29


23 & 24<br />

OKT ‘24<br />

BMCC<br />

Boost uw regionaal netwerk<br />

BRUGGE<br />

een initiatief van<br />

RESERVEER UW STANDPLAATS VIA BEDRIJVENCONTACTDAGEN.BE<br />

Andere edities om<br />

uw business te boosten<br />

MECHELEN ‘24<br />

NEKKERHAL<br />

ANTWERPEN ‘25<br />

ANTWERP EXPO<br />

HASSELT ‘25<br />

TRIXXO ARENA<br />

KORTRIJK ‘25<br />

KORTRIJK XPO


Het openingsevent van Bedrijvencontactdagen Kortrijk lokt steevast veel bezoekers.<br />

BEDRIJVENCONTACTDAGEN KORTRIJK BLIJFT HET ONDERNEMERSEVENT BIJ UITSTEK<br />

“ERBIJ ZIJN IS OOK DEZE<br />

KEER EEN ABSOLUTE MUST”<br />

Het zijn economisch onzekere tijden. Meer dan ooit is netwerken en goede contacten onderhouden dus<br />

belangrijk. Bedrijvencontactdagen Kortrijk is het moment bij uitstek om samen met andere ondernemers<br />

de balans op te maken en inspiratie op te doen. “We merken dat het enthousiasme onder de exposanten<br />

nog groter is dan andere jaren en stevenen af op een nieuw succes. Deze editie mag je gewoonweg niet<br />

missen”, stelt Peter Vanbrackel, exhibition manager bij Xpo Group.<br />

Tekst | Roeland Van Den Driessche Beeld | Xpo Group<br />

Op 13 en 14 december vormt Kortrijk Xpo<br />

opnieuw het schouwtoneel voor Bedrijvencontactdagen<br />

Kortrijk. Het event bestaat<br />

precies 25 jaar en is aan zijn 19e editie toe.<br />

“Het blijft een succesverhaal, want deze<br />

beurs kent zijn gelijke niet. Nergens anders<br />

vind je een event dat ondernemers uit zoveel<br />

verschillende sectoren bij elkaar brengt.<br />

Dat West-<strong>Vlaanderen</strong> de bakermat is van dit<br />

concept mag niet verbazen. Het bruist hier<br />

van de bedrijvigheid en we slagen er dankzij<br />

ons dynamisch en veelzijdig karakter telkens<br />

in sterker uit een crisis te komen. Daarnaast<br />

zijn we ook echte levensgenieters die<br />

graag onder andere gelijkstemden zijn”, stelt<br />

Peter Vanbrackel.<br />

En laat net dat het opzet en tegelijk de<br />

sterkte van Bedrijvencontactdagen Kortrijk<br />

zijn. “Het samenbrengen van ondernemers,<br />

het aanreiken van businessopportuniteiten<br />

en het stimuleren van ondernemerschap:<br />

daar draait het bij ons allemaal om. Daarenboven<br />

is het profiel van onze exposanten en<br />

bezoekers nagenoeg gelijkwaardig. Tijdens<br />

businessvlaanderen.be<br />

31


Always ahead<br />

Always ahead<br />

KOPLOPER IN INDUSTRIEBOUW<br />

KOPLOPER IN INDUSTRIEBOUW<br />

GOVAR INDUSTRIEBOUW | ARDOOIE | WWW.GOVAR.BE<br />

GOVAR INDUSTRIEBOUW | ARDOOIE | WWW.GOVAR.BE<br />

RECLAMEBUREAU RECLAMEBUREAU PLUG PLUG<br />

Govar_Advertentie_Ondernemers_WV_210x297_004.indd 1 4/<strong>06</strong>/19 16:18


Nergens anders vind je een<br />

event dat ondernemers<br />

uit zoveel verschillende<br />

sectoren bij elkaar brengt.<br />

Keynotespreker dit jaar is Jeroen Baert, die het zal hebben over AI-technologie.<br />

Tijdens de B2B-speeddates kunnen exposanten<br />

snel veel nieuwe contacten leggen met<br />

bedrijven uit de regio.<br />

de laatste editie was maar liefst 38% van de<br />

aanwezigen CEO of een eigenaar-ondernemer.<br />

Dat zorgt dat we een publiek hebben<br />

dat gelijkaardige interesses heeft en voor<br />

dezelfde uitdagingen staat. Ze willen relevant<br />

zijn, toekomstbestendig ondernemen en op<br />

slimme manier verder groeien.”<br />

INSPIREREND RANDPROGRAMMA<br />

Een van de vaak gehoorde uitdagingen is<br />

vandaag zonder twijfel het efficiënt inzetten<br />

van nieuwe technologieën zoals AI. “De<br />

introductie van ChatGPT heeft het voorbije<br />

jaar een aantal sectoren op hun grondvesten<br />

doen daveren. Deze tool, maar ook andere<br />

AI-chatbots en -technologie, kunnen bijzonder<br />

waardevol zijn voor bedrijven, als ze<br />

natuurlijk efficiënt worden ingezet. Net daar<br />

zal onze keynotespreker Jeroen Baert het<br />

tijdens het openingsevent op 13 december<br />

over hebben. Op een entertainende manier<br />

zal hij de huidige hype onder de loep nemen,<br />

toelichten welke impact AI op onze manier<br />

van werken heeft en ook tips geven over hoe<br />

je AI-technieken slim kunt inzetten.”<br />

Voor de organisatie van Bedrijvencontactdagen<br />

Kortrijk kan Xpo Group rekenen op<br />

de medewerking van Voka West-<strong>Vlaanderen</strong>.<br />

“De samenwerking tilt ons event resoluut<br />

naar een hoger niveau, want als geen ander<br />

weten zij welke thema’s er bij ondernemers<br />

leven. Uiteraard komen de meeste bezoekers<br />

nog steeds om te netwerken, maar ook<br />

de randevents zijn de moeite waard. Kijken<br />

we bijvoorbeeld naar onze B2B-speeddates.<br />

Die vormen de ideale gelegenheid voor onze<br />

exposanten om in informele netwerksessies<br />

nieuwe contacten en linken met bedrijven<br />

uit de regio te leggen. Het is niet verwonderlijk<br />

dat ze elk jaar op veel belangstelling<br />

kunnen rekenen.”<br />

LAAGDREMPELIG KARAKTER<br />

Dat de 19de editie van Bedrijvencontactdagen<br />

Kortrijk opnieuw een voltreffer wordt,<br />

staat voor Peter buiten kijf. Daarvoor is het<br />

aantal exposanten alvast een goede graadmeter.<br />

“Maar liefst 540 bedrijven hebben een<br />

stand geboekt. De interesse is dus groot en<br />

dat is mede te danken aan ons laagdrempelig<br />

karakter. Zo bieden we standhouders<br />

een all-in formule met elektriciteit, verlichting,<br />

wanden en tapijt. Daarnaast is en blijft<br />

het event voor bezoekers nog steeds gratis<br />

toegankelijk, mits registratie. Wie dus wil<br />

ontdekken wat West-<strong>Vlaanderen</strong> als ondernemende<br />

regio in zijn mars heeft, moet er<br />

op 13 en 14 december gewoon bij zijn”, aldus<br />

Peter Vanbrackel.<br />

businessvlaanderen.be<br />

33


Het plaatstekort, de arbeidskrapte, de hoge lonen en de trage vergunningsprocedures vormen volgens Ivo De Muynck de reden waarom bedrijven naar<br />

het buitenland trekken.<br />

PLAATSTEKORT DRIJFT BELGISCHE BEDRIJVEN OVER DE GRENS<br />

NOORD-FRANKRIJK: HET IDEALE ALTERNATIEF<br />

VOOR BELGISCHE GROEIBEDRIJVEN<br />

Naast de war for talent, woedt er ook een war for property. Voornamelijk grotere maak- en<br />

industriebedrijven zoeken grond of bestaand bedrijfsvastgoed om hun onderneming uit te breiden, maar<br />

vinden die steeds minder in eigen land. Vanuit West-<strong>Vlaanderen</strong> wordt daarom nadrukkelijk naar Noord-<br />

Frankrijk gekeken voor uitbreiding. Ivo De Muynck, gedelegeerd bestuurder van Activo Bedrijfsvastgoed,<br />

legt uit wat de drijfveren zijn om bedrijfsvastgoed over de grens te zoeken.<br />

Tekst | Anse Keisse<br />

Beeld | Activo Bedrijfsvastgoed<br />

34 businessvlaanderen.be


STAND 180<br />

Het feit dat er plaats te kort is, wil gelukkig<br />

zeggen dat het goed gaat met onze groeibedrijven.<br />

“We merken inderdaad op dat<br />

veel bedrijven willen uitbreiden, maar daar<br />

in België de ruimte niet voor vinden. Zowel<br />

in <strong>Vlaanderen</strong> als Wallonië zijn er te weinig<br />

grote percelen om nieuwe fabrieken, magazijnen<br />

of grote complexen op te bouwen. Het<br />

gaat dan voornamelijk over percelen van rond<br />

de 20 hectare”, vertelt Ivo De Muynck van<br />

Activo Bedrijfsvastgoed.<br />

Niet alleen het aantal vierkante meter speelt<br />

een rol, ook de activiteit die op die locatie zal<br />

plaatsvinden, is doorslaggevend. “Bij zware<br />

industrie of logistiek die 24/7 draait, heb je<br />

ruimte nodig. Gronden die nu nog in aanmerking<br />

komen wegens hun oppervlakte, vallen<br />

af omdat ze te dicht liggen bij woongebieden<br />

en de bewoners zouden storen. Denk maar<br />

aan een slachterij, een cementfabriek of een<br />

logistiek centrum bijvoorbeeld.”<br />

geweigerde vergunning van Ineos in Antwerpen.<br />

Dit neemt bij anderen de ambitie weg om<br />

tijd en moeite te investeren. Dat is nefast voor<br />

onze Belgische economie.”<br />

“Voeg hieraan toe dat er onvoldoende werkkrachten<br />

beschikbaar zijn om een fabriek of<br />

logistieke ketting draaiende te houden, en de<br />

loonkosten van deze arbeidskrachten de laatste<br />

jaren ook fors gestegen zijn en duurder<br />

zijn dan bij onze buurlanden. Zo worden de<br />

Belgische ondernemers iet of wat verplicht<br />

om verder te kijken dan onze eigen landsgrenzen”,<br />

vat Ivo samen. En velen van hen<br />

trekken daarom richting Noord-Frankrijk.<br />

merkt ook dat bijvoorbeeld de Noord-Franse<br />

politiek zich inzet om nieuwe Vlaamse investeringen<br />

aan te trekken.<br />

Maar... een ander land gaat gepaard met een<br />

andere (werk)cultuur. En daar pas je toch<br />

best voor op, aldus Ivo: “Je houdt best een<br />

Belgische managementvertegenwoordiging<br />

ter plaatse die een oogje in het zeil houdt.<br />

In Frankrijk geldt een andere arbeidsethiek<br />

en spelen de vakbonden een belangrijke rol.<br />

Daarnaast is er ook een meer formalistisch,<br />

centraal gestuurde aanpak. De meeste zaken<br />

wordt beslist vanuit Parijs, waarna het beleid<br />

uitrolt naar de regio’s. Dat is anders dan in<br />

“400 Belgische ondernemingen<br />

vestigden zich reeds in<br />

Noord-Frankrijk.”<br />

ONVOLDOENDE DRAAGKRACHT<br />

Naast het vinden van een tactische locatie,<br />

steekt ook de lange doorlooptijd voor vergunningen<br />

vaak een stok in de wielen van bedrijven<br />

met uitbreidingsplannen. “Of het nu een<br />

bouw- of een milieuvergunning is, het duurt<br />

geregeld maanden of zelfs jaren vooraleer<br />

er in België een beslissing valt. Kijk maar<br />

naar het veelbesproken stikstofdossier of de<br />

LES (DÉS)AVANTAGES<br />

Frankrijk heeft andere wetgevingen rond<br />

vastgoed, wat voor zoekende partijen een<br />

interessante oplossing kan vormen. “Grote<br />

dossiers kunnen er rekenen op een veel snellere<br />

vergunningsprocedure, je kan er nog heel<br />

grote terreinen vinden, die ver genoeg liggen<br />

van bewoonde gebieden, en Frankrijk biedt<br />

meer subsidiemogelijkheden”, zegt Ivo. Hij<br />

België, dus een aandachtspunt om rekening<br />

mee te houden”, waarschuwt Ivo.<br />

LOKALE VERANKERING<br />

Wil je niet van een kale reis terugkomen, dan<br />

onderneem je de zoektocht naar vastgoed in<br />

Frankrijk best niet rechtstreeks. “Als er een<br />

zoekmandaat voor Noord-Frankrijk bij ons<br />

binnenkomt, werken we samen met onze<br />

lokale Franse partner. Op die manier hebben<br />

we de juiste introducties in de lokale vastgoedmarkt<br />

en bij de verschillende intercommunales.<br />

Na al die jaren kennen we ondertussen<br />

de grote industriezones, architecten en bouwpromotoren<br />

goed, waardoor wij nu perfect de<br />

verbindende factor zijn tussen de Belgische<br />

zoeker en de Franse aanbieder”, legt Ivo het<br />

business model van Activo uit.<br />

“Wij zijn de verbindende factor tussen de Belgische zoeker en de Franse aanbieder”,<br />

legt Ivo het business model van Activo uit.<br />

De laatste jaren nam het aantal zoekmandaten<br />

voor Belgische bedrijven in Noord-<br />

Frankrijk sterk toe. “Uit cijfers blijkt dat de<br />

afgelopen 15 jaar ongeveer 400 grote en<br />

kleine Belgische ondernemingen de oversteek<br />

waagden naar Noord-Frankrijk. 80% zit<br />

op zo’n 100 kilometer van de Belgische grens.<br />

Rijsel vormt het centrum van hun zoekregio,<br />

en dat loopt door tot net voor Parijs. Ook<br />

Duinkerke, Calais en Valenciennes behoren<br />

daarbij”, verduidelijkt Ivo De Muynck.<br />

businessvlaanderen.be<br />

35


Volgens de CEO van Van Mossel België en Luxemburg blijven investeringen in laadinfrastructuur een uitdaging.<br />

VANAF 2024: VLAAMSE PREMIE VAN 5000 EURO VOOR ELEKTRISCHE WAGENS<br />

“Via private lease zou een<br />

elektrische wagen wél betaalbaar<br />

worden voor de gewone man”<br />

Het opentrekken van de particuliere markt voor elektrische wagens ligt in het verschiet: in 2024 krijgen<br />

particulieren, vzw’s en aanbieders van deelmobiliteit een premie van 5000 euro voor de aankoop van een<br />

volledig elektrische wagen. Maar bij dealergroep Van Mossel heerst realisme. “Voor het doelpubliek van<br />

de premie is 29.000 euro voor een nieuwe wagen nog altijd veel geld.” Voor CEO Koen Claesen is het<br />

noodzakelijk dat ook leasemaatschappijen de korting kunnen aanbieden.<br />

Tekst | Lies De Smedt Beeld | Van Mossel<br />

36 businessvlaanderen.be


STAND 4240<br />

Met een premie van 5000 euro op elektrische<br />

wagens onder 40.000 euro ondersteunt<br />

de Vlaamse regering naar eigen zeggen de<br />

vergroening van het Vlaamse wagenpark.<br />

Maar de weg is nog lang. In Nederland werden<br />

in 2022 procentueel dubbel zoveel elektrische<br />

wagens ingeschreven dan in ons land. De<br />

hoge aankoopprijs en de installatie van een<br />

laadpaal vormen volgens CEO Koen Claesen<br />

een hoge drempel, ondanks de premie.<br />

“Die 5000 euro maakt voor ‘de gewone man’<br />

weinig verschil. Ik heb die bezorgdheid aangekaart<br />

bij Vlaams minister van mobiliteit Lydia<br />

Peeters. In eerste instantie met succes, het<br />

parlement weerhield in september mijn voorstel<br />

om ook leasemaatschappijen de korting<br />

te laten aanbieden aan particuliere klanten,<br />

verspreid over 36 maanden. Eén van de goedkoopste<br />

elektrische wagens zou op die manier<br />

in private lease 250 euro per maand kosten,<br />

all-in. Enkel de laadkosten zijn nog voor de<br />

klant.” Claesen reageert teleurgesteld dat<br />

zijn voorstel de finale wetteksten niet gehaald<br />

heeft. “Met die formule verwachtte ik wél een<br />

groot succes. Ze missen hier een enorme<br />

kans op een echte doorbraak van elektrische<br />

voertuigen voor particulieren!”<br />

DEALERS OVERNEMEN OM TE OVERLEVEN<br />

Als de premie aanslaat, zijn de producenten<br />

en dealers dan wel klaar voor de toenemende<br />

vraag naar elektrische wagens? “Ik<br />

verwacht geen issues bij de autoproducenten.<br />

De lange levertermijnen liggen bijna achter<br />

ons. Het probleem ligt wél bij de autodealers<br />

die geconfronteerd worden met een stevig<br />

kostenplaatje. Laadpalen plaatsen op hun<br />

site is niet moeilijk, maar vaak is de elektrische<br />

spanning niet hoog genoeg en dringt een<br />

hoogspanningscabine zich op. Per site spreken<br />

we over een kost van 150.000 tot 200.000<br />

euro. Zo’n investering zet kleinere ondernemingen<br />

aan het denken. Ze komen spontaan<br />

bij me aankloppen om te praten over een<br />

overname, ze zitten in overlevingsmodus.<br />

Maar ik zeg vaker nee dan ja.”<br />

imago van overnamemonster op. Maar achter<br />

de groei schuilt volgens CEO Koen Claesen<br />

een logische verklaring: hét verdienmodel<br />

van de autosector onder druk. Elektrische<br />

wagens hebben veel minder onderhoud<br />

nodig. Het zogenaamde goud van de werkplaats,<br />

olie, zit niet meer onder de motorkap.<br />

“De hele manier van werken verandert: de<br />

werkplaats innoveert en de mecanicien wordt<br />

ingenieur. Om nog maar te zwijgen over de<br />

veiligheidsmaatregelen die nodig zijn bij auto’s<br />

die onder hoogspanning staan. De toekomst<br />

Dealers spreken<br />

met spontaan aan<br />

over een overname.<br />

Maar ik zeg vaker<br />

nee dan ja.<br />

zit vol uitdagingen. Het is onze strategie om<br />

de toekomst van alle 2000 medewerkers van<br />

Van Mossel te garanderen. Net zoals we ook<br />

onze klanten willen ontzorgen. We gaan niet<br />

alleen op zoek naar een wagen op maat van<br />

de klant, maar bieden een volledig pakket<br />

aan. Van financiering tot verzekering.”<br />

KERNWAARDEN ZIEN EN VOELEN<br />

Koen Claesen zit sinds de Vlaamse doorbraak<br />

van Van Mossel in 2019 aan het stuur van de<br />

groep in België en Luxemburg. Maar er is<br />

dagelijks contact met oprichter en architect<br />

van het succes, de Nederlandse Algemeen<br />

Directeur Eric Berkhof. En met zijn personeelsleden.<br />

“Ik kan alleen maar successen<br />

realiseren dankzij de 2000 mensen die voor<br />

me werken. Ik bezoek zo’n 7 à 8 vestigingen<br />

per week en kom binnen langs de werkplaats.<br />

Een medewerker merkte onlangs op dat de<br />

kernwaarden die we na een overname in het<br />

atelier hangen, niet gezien worden door de<br />

klanten. Ik heb hem gerustgesteld dat dat<br />

niet nodig was. Medewerkers van Van Mossel<br />

moeten onze kernwaarden zien, onze klanten<br />

moeten ze voelen.”<br />

De grootste dealergroep van de Benelux drukt<br />

met 129 vestigingen in België en 25 automerken<br />

in portefeuille stevig zijn stempel in het<br />

Vlaamse dealerlandschap. Dat levert Van<br />

Mossel Automotive Group meteen ook het<br />

Koen Claesen: “Ik kan alleen maar successen realiseren dankzij onze medewerkers.<br />

Ik bezoek zo’n 7 à 8 vestigingen per week en kom binnen langs de werkplaats.”<br />

businessvlaanderen.be<br />

37


“VOORAFBOUW MET VISIE”<br />

WIE WIL GROEIEN, MOET<br />

DURVEN VERANDEREN<br />

Drie jaar geleden smolten Vl-trac uit Vlamertinge<br />

en Bohez uit Waregem (in 2009 overgenomen),<br />

samen onder de naam Vltracbohez. Nu is het<br />

tijd voor een volgende stap en komt de groep<br />

Vltracbohez naar buiten onder de nieuwe naam<br />

VANLOOT, nl. de naam van de familie Vanloot,<br />

verwijzend naar de roots van het in 1930 door<br />

Jerome Vanloot opgerichte bedrijf “Jerome<br />

Vanloot-Castel”.<br />

Tekst | Geert Van Cauwenberge Beeld | Vanloot<br />

Anno <strong>2023</strong> staan Jeroen en Michiel Vanloot als vierde generatie mee aan<br />

het roer van het in 1930 opgerichte familiebedrijf. “Onze roots liggen in<br />

het West-Vlaamse Vlamertinge. Hier is onze hoofdzetel gevestigd”, zegt<br />

Jeroen. Daarnaast hebben we ons staalatelier in Boeschepe (FR), onze<br />

kantoren in Waregem en onze prefabbetonproductie die in 2024 verhuist<br />

van Waregem naar Estaimpuis, waar we een gloednieuwe fabriek gaan<br />

bouwen met eigen betoncentrale. We gaan voor een grotere productiecapaciteit<br />

met nog meer oog voor kwaliteit en duurzaamheid. We staan<br />

sterk in prefabbeton en staalbouw, al dan niet in combinatie met hout.<br />

Onze klanten appreciëren deze hybride aanpak.”<br />

VANLOOT STAAT VOOR BOUWMEESTERSCHAP<br />

‘Bijna 100 jaar na de oprichting hebben we ons getransformeerd tot<br />

een prefab-bouwbedrijf dat helemaal klaar is voor de toekomst’, aldus<br />

Jeroen Vanloot. Ons bouwmeesterschap is het resultaat van het bijna<br />

100- jarige vakmanschap van onze familie. We streven er immers naar<br />

om met onze kennis en ervaring elke klant te begeleiden en te ontzorgen<br />

bij het realiseren van hun bouwproject.<br />

‘We nemen uitgebreid de tijd om te luisteren naar de bouw- of renovatiewensen<br />

van de bouwheer en/of architect’ vult Michiel aan. Op basis<br />

van hun input werken wij aan de optimalisatie van het project en stellen<br />

we een concrete planning op. Alles gebeurt in huis: tekenwerk en<br />

berekeningen, productie van staal en beton, transport, funderingen,<br />

montage en afwerking. We bieden met andere woorden een totaalpakket<br />

aan, geruggesteund door een professioneel team en performant<br />

productieproces. En dit volledig lokaal.”<br />

38 businessvlaanderen.be


STAND 432<br />

Die solide reputatie mag gerust in de verf gezet worden, zeggen Jeroen<br />

en Michiel Vanloot trots. Ook al dragen alleen wij de familienaam<br />

Vanloot, alle werknemers maken als het ware deel uit van de familie.<br />

“Met onze nieuwe merknaam en<br />

slogan willen we ons bijna 100-jarige<br />

bouwmeesterschap uitstralen.”<br />

NIEUWE MERKNAAM, LOGO EN SLOGAN<br />

De nieuwe bedrijfsnaam VANLOOT wordt aangevuld met een nieuw<br />

fris logo én een nieuwe slogan: ‘VOORAFBOUW MET VISIE’. Voorafbouw<br />

vind je niet in een woordenboek, maar het past perfect bij het<br />

nieuwe bedrijfsmerk. Michiel verklaart: “Bouwen betekent voor ons<br />

niet kant-en-klare oplossingen uit de schuif halen, maar wel vooraf<br />

grondig nadenken over hoe we een project kunnen realiseren in lijn<br />

met de verwachtingen van de klant, onder meer op vlak van materialen,<br />

budget en timing. Daarbij blijven we continu innoveren en optimaliseren.<br />

Ook streven we als ontzorgers voortdurend naar de beste<br />

kwaliteit voor onze klanten, met een persoonlijke aanpak. We zijn zowel<br />

doeners als groeiers die doordacht, berekend en efficiënt bouwdromen<br />

verwezenlijken.”<br />

Vanloot heeft zich ontpopt tot een gevestigde waarde in de prefab<br />

industriebouw.<br />

“We blijven met kennis van zaken innoveren en optimaliseren om een<br />

toonaangevende bouwpartner te zijn in prefabprojecten”, klinkt het<br />

bij Vanloot.<br />

businessvlaanderen.be<br />

39


AVONTURENPARKEN • TEAMBUILDINGS • EVENTS OP MAAT • MEERDAAGSEN<br />

SOMETIMES... YOU NEED TO GET OUT!<br />

ONTDEK AL ONZE LOCATIES:<br />

The Outsider is dé partner voor teambuildings in de natuur & evenementen<br />

op maat. Met vijf vaste locaties verspreid over heel België bieden we een<br />

uitgebreid scala aan avontuurlijke activiteiten, voor sportievelingen en<br />

minder sportievelingen. Elke locatie staat garant voor unieke belevenissen<br />

en maatwerk, met opties voor catering, ovternachting en meer. Wij zorgen<br />

voor een glimlach op ieders gezicht, liefst met een streepje modder!<br />

Laserbattle, elektrische offroad steps, team trophy, hoogteparcours, deathrides,<br />

reuzekano, kajak, workshop schermen, cocktailworkshop, zeeraften, SUP, stadsspelen,<br />

dropping, moorddiner, moerasparcours, Highland games, mountainbike, via ferrata,<br />

kiting, zeilwagenrijden, go-cart trophy, tandemtocht, waterski & wakeboard,<br />

aperitiefshooting, bijlwerpen, teamtocht, speleologie, bushcraft, vlottenbouwen, fishing<br />

cup, escape games, meetings, seminaries, personeelsfeesten, netwerkrecepties, ...<br />

www.outsider.be


STAND 103<br />

BUITENSPORTBEDRIJF BIEDT HEDENDAAGSE OUTDOORACTIVITEITEN EN TEAMBUILDINGS AAN<br />

“AVONTUUR STAAT CENTRAAL<br />

IN ONS VERHAAL”<br />

In een tijd waarin zowat ieder bedrijf op zoek is naar verbinding met zijn personeelsleden, zijn<br />

teambuildings en groepsactiviteiten populairder dan ooit. The Outsider heeft daar een uitgebreid<br />

aanbod aan buitenactiviteiten voor: “We gaan voor een grote glimlach op je gezicht, liefst met een tikje<br />

verrukking en een streepje modder.”<br />

Tekst | Bavo Boutsen Beeld | The Outsider<br />

“Toen we met ons verhaal zijn gestart, bestond<br />

de term buitensportbedrijf nog niet. Onze<br />

monitoren werkten ook in training, omdat er<br />

geen andere kledij bestond”, opent Hendrik<br />

Vandermaliere, de bezieler van The Outsider,<br />

met een kwinkslag. “Dat was in 1987, pas<br />

in de daaropvolgende jaren is de sector pas<br />

echt ontstaan.”<br />

Vandaag geldt het bedrijf nog steeds als een<br />

pionier. “Onze gemotiveerde werkkrachten<br />

houden bewust de vinger aan de pols en bekijken<br />

steeds wat er mogelijk nog kan passen<br />

binnen ons aanbod. Zo zijn we bijvoorbeeld<br />

“Achteraf voorzien we<br />

steeds een moment<br />

van ongedwongen<br />

samenzijn.”<br />

al anderhalf jaar bezig met offroad steps,<br />

iets wat nu pas zijn ingang vindt in de sector.<br />

Hetzelfde geldt voor onze escape walk, een<br />

wandeling waarbij je - aan de hand van een<br />

tablet – een escape room tot een goed einde<br />

probeert te brengen”, aldus Vandermaliere.<br />

Deze vernieuwingsdrang levert resultaat<br />

op: The Outsider kan bogen op mooie groeicijfers.<br />

“We zijn ooit begonnen met een vestiging<br />

in de Ardennen. Vandaag hebben we ook<br />

een vestiging in Oudenaarde, aan de kust,<br />

in Limburg en in Aalst. Hierdoor kunnen we<br />

bedrijven uit heel <strong>Vlaanderen</strong> een aanbod in<br />

de buurt aanbieden, met aandacht voor veiligheid<br />

en duurzaamheid.”<br />

Hendrik Vandermaliere (rechts), samen met de nieuwe krachten die de vestiging van The Outsider<br />

in Oudenaarde uitbouwen.<br />

Dit aanbod is steeds diverser. “Dankzij onze<br />

vergaderlocaties en cateringmogelijkheden<br />

wordt het programma steeds op maat<br />

samengesteld. We merken ook dat events<br />

die in de late namiddag starten populairder<br />

worden. Centraal in ons verhaal staat<br />

de avontuurlijke laag, al wordt die – afhankelijk<br />

van de wensen van het doelpubliek<br />

– uiteenlopend ingevuld: van volkssportspelen,<br />

een graffiti workshop of laserbattle tot<br />

zelfs rafting op zee. We gaan voor een grote<br />

glimlach op je gezicht, liefst met een tikje<br />

verrukking en een streepje modder. Achteraf<br />

voorzien we steeds een moment waarbij<br />

de bezoekers op een ongedwongen manier<br />

samen kunnen zijn. Dit wordt door onze<br />

klanten erg geapprecieerd.”<br />

businessvlaanderen.be<br />

41


EEN SOCIAAL SECRETARIAAT IS VOOR BEDRIJVEN ONMISBAAR<br />

“DOOR ONZE KLANTENNABIJHEID BEGRIJPEN<br />

WE PERFECT DE NODEN VAN ONDERNEMERS”<br />

Met nu al acht kantoren in <strong>Vlaanderen</strong> is hr-dienstverlener Besox aan een sterke opmars bezig. Dat<br />

succes kwam er niet zomaar, maar dankzij een uitgekiende groeistrategie. Daarin spelen een doordacht<br />

personeelsbeleid en klantennabijheid een belangrijke rol. “Ondanks onze sterke groei, kunnen we nog<br />

steeds een persoonlijke dienstverlening bieden aan een correcte prijs. Een klant is bij ons geen nummer<br />

en hoeft nooit langer dan een dag te wachten op een antwoord. Daar gaan wij prat op”, stelt zaakvoerder<br />

Christophe Morbee.<br />

Tekst | Roeland Van Den Driessche Beeld | Besox<br />

Of het nu om loonberekeningen of de optimalisatie<br />

van de personeelsadministratie gaat,<br />

een sociaal secretariaat is een van de belangrijkste<br />

partners van een kmo. De sector<br />

groeit, maar er is één bedrijf dat er de laatste<br />

jaren met kop en schouders bovenuit steekt:<br />

Besox, met hoofdzetel in Knokke-Heist. Het<br />

mag zich de snelste groeier in de sector in<br />

België noemen.<br />

“Doorheen de jaren zijn we onze succesformule<br />

altijd trouw gebleven. De belangrijkste<br />

pijler blijft onze dienstverlening, waarvan<br />

we de kwaliteit te allen tijde willen waarborgen.<br />

Gezien de enorme uitdagingen waar onze<br />

klanten vandaag voor staan, is dat niet meer<br />

dan nodig. We willen voor hen een duurzame<br />

partner zijn die mee nadenkt over toekomstgerichte<br />

oplossingen”, stelt Christophe.<br />

UNIEKE BEDRIJFSCULTUUR<br />

Om die klanten blijvend op hun wenken te<br />

kunnen bedienen, moet een sociaal secretariaat<br />

voldoende expertise is huis hebben<br />

of halen. “En net dat is voor Besox geen<br />

probleem”, gaat Christophe verder. “Immers,<br />

‘payroll expert’ mag dan vandaag wel een<br />

knelpuntberoep zijn, wij hebben een vrij hoge<br />

rekruteringsgraad en zijn er het voorbije jaar<br />

in geslaagd om maar liefst 14 nieuwe mensen,<br />

vaak met 20 jaar ervaring op de teller, aan te<br />

trekken. Dat brengt ons totaal nu op 65 medewerkers,<br />

verspreid over 8 kantoren.”<br />

“De menselijke factor<br />

is van cruciaal belang<br />

om advies op maat te<br />

kunnen geven.”<br />

Medewerkers krijgen voldoende tijd om een dossier te doorgronden en klanten persoonlijk<br />

te woord te staan.<br />

Dat Besox op dat vlak in een luxepositie zit,<br />

beseft Christophe maar al te goed. “Maar ik<br />

heb er wel een heldere verklaring voor. We<br />

hebben een unieke bedrijfscultuur, die sterk<br />

verschilt van andere sociaal secretariaten.<br />

Zo zorgen we dat onze personeelsbezetting<br />

42 businessvlaanderen.be


STAND 4307<br />

optimaal is afgestemd op het aantal dossiers<br />

en klanten. Daardoor ligt de werkdruk nooit te<br />

hoog zodat onze medewerkers voldoende tijd<br />

hebben om elk dossier te doorgronden en een<br />

klant persoonlijk te woord te staan. Mocht er<br />

plots een collega uitvallen, dan hebben we<br />

ook steeds de ruimte om dat op te vangen.”<br />

Besox is dan ook een begeerde werkgever.<br />

“We zorgen er voor dat de job van ‘payroll<br />

expert’ divers, aantrekkelijk en uitdagend<br />

blijft. En hoewel je de loonadministratie verregaand<br />

kan automatiseren, is het eigenlijk<br />

beter om dat maar tot op een zekere hoogte<br />

te doen. Immers, in een land als België, met<br />

een complex wetgevend kader, is de menselijke<br />

factor van cruciaal belang om advies op<br />

maat te kunnen geven.”<br />

COMPLEET ONTZORGEN<br />

Net daar ligt de sleutel van het succes van<br />

Besox. “Steeds meer bedrijven hebben hun<br />

weg intussen naar ons gevonden. Concreet<br />

vertaalt zich dat in een jaarlijkse omzetgroei<br />

van 25%. Daarnaast blijven we ook toekomstgericht<br />

investeren en hebben we recent in<br />

Waregem en Aalst een kantoor geopend<br />

om onze regionale klanten nog beter te<br />

ondersteunen. Tot slot blijven we ook verder<br />

innoveren en brengen we tools op de markt<br />

waarmee onze klanten zelf hun personeelszaken<br />

in orde kunnen brengen. Door alle<br />

zeilen bij te zetten om hen te ontzorgen,<br />

kunnen zij zich bezighouden met wat echt<br />

telt”, aldus Christophe Morbee.<br />

“Voor onze klanten<br />

willen we een<br />

duurzame partner<br />

zijn die nadenkt over<br />

toekomstgerichte<br />

oplossingen.”<br />

Christophe Morbee staat aan het hoofd van<br />

Besox, het snelst groeiende sociaal secretariaat<br />

van België.<br />

De sfeer bij Besox is opperbest en er is weinig verloop. Het voorbije jaar alleen al werden 14 nieuwe mensen aangetrokken.<br />

businessvlaanderen.be<br />

43


VAN DANSVLOER<br />

NAAR WINKELVLOER<br />

Wie herinnert zich nog La Rocca, de iconische danstempel langs de Antwerpsesteenweg in Lier? Met de<br />

brand die deze discotheek in 2022 verwoestte, kwam vroeger dan gepland een definitief einde aan dit<br />

monument. Vandaag heeft de dansvloer plaats geruimd voor een winkelvloer: begin juni <strong>2023</strong> was er de<br />

feestelijke opening van een nieuwe Jumbo-winkel. Met onder meer dank aan het bouwteam van Altez,<br />

dat de bouw van deze gloednieuwe supermarkt in goede banen leidde.<br />

Tekst | Geert Van Cauwenberge<br />

Beeld | Altez Construction Group<br />

De voorbije jaren realiseerde Altez heel wat<br />

mooie bouwprojecten, zowel in een industriële,<br />

agrarische als hippische setting. “Bij<br />

elk project dragen we kwaliteit, innovatie,<br />

duurzaamheid en authenticiteit hoog in het<br />

vaandel”, aldus Raf Colson, sales consultant<br />

bij Altez Construction Group. “Dit was zeker<br />

ook het geval voor de bouw van een nieuwe<br />

Jumbo-supermarkt in Lier. “Toen we als<br />

hoofdaannemer mee onze schouders mochten<br />

zetten onder de bouw van deze winkel,<br />

was dit voor ons team opnieuw een uitgelezen<br />

kans om onze bedrijfswaarden in de kijker te<br />

zetten. In opdracht van de Lierse bouwheer<br />

Groep Bouwen hebben we samen met AP/<br />

ART Architecten een mooi project neergezet.”<br />

TWEE BOUWLAGEN OP PAALFUNDERINGEN<br />

Dit bouwproject – op de hoek van de Antwerpsesteenweg<br />

en de Duwijckstraat in Lier –<br />

startte met de sloop van de iconische witte La<br />

Rocca-villa”, bevestigt Raf. “Die afbraakwerken<br />

waren trouwens al sinds 2017 gepland,<br />

en waren dus niet rechtstreeks het gevolg<br />

van de brand die de discotheek op 11 april<br />

2022 verwoestte. Na deze sloopwerken in<br />

het najaar van 2022 startten we eind vorig<br />

jaar met de aanleg van de paalfunderingen<br />

en kelders. AP/ART Architecten ontwierp een<br />

nieuwbouw die uit twee bouwlagen bestond.”<br />

“We kregen de opdracht om vooraan op<br />

de eerste verdieping een winkelgedeelte<br />

te bouwen, met een breedte van 71 meter,<br />

een diepte van 33 meter en een plat dak op<br />

9,20 meter. Daarachter moest een magazijn<br />

De totale oppervlakte van de winkel bedraagt circa 2.000 vierkante meter.<br />

Via een centrale traphal – met een grote lift en<br />

twee rolpaden – is de winkel vlot toegankelijk.<br />

44 businessvlaanderen.be


STAND 2141<br />

Door de keuze voor paalfunderingen en een parking onder de winkelruimte wordt de beschikbare perceeloppervlakte optimaal benut.<br />

gebouwd worden. De gelijkvloerse verdieping<br />

onder de winkelruimte werd ingericht als<br />

parking – met voldoende laadpunten – voor<br />

auto’s en fietsen.”<br />

PERCEELOPPERVLAKTE OPTIMAAL BENUT<br />

“Door de keuze voor paalfunderingen en<br />

een parking onder de winkelruimte werd<br />

de beschikbare perceeloppervlakte optimaal<br />

benut”, bevestigt Raf. “Met in totaal<br />

150 parkeerplaatsen is er zeker voldoende<br />

parking voor de winkelende klanten. Via een<br />

centrale traphal – met een grote lift en twee<br />

rolpaden – is de winkel vlot toegankelijk.<br />

De totale oppervlakte van de winkel bedraagt<br />

circa 2.000 vierkante meter, terwijl het magazijn<br />

400 vierkante meter groot is.”<br />

SOLIDE EN DUURZAME BOUWCONSTRUCTIE<br />

“Het winkel- en magazijnpand werd in beton<br />

opgetrokken, in combinatie met dakliggers in<br />

gelamineerd hout”, zegt Raf. “Met winkelwanden<br />

in glad wit prefabbeton en een magazijn<br />

dat afgewerkt is met sandwichpanelen, koos<br />

de bouwheer voor een strakke en solide oplossing.<br />

En dankzij de aanleg van een groendak<br />

trekt Jumbo alle registers open voor een zo<br />

duurzaam mogelijke waterhuishouding. Die<br />

focus op duurzaamheid pasten we trouwens<br />

ook toe bij de aanleg van een groene omkadering<br />

rondom het winkelgebouw. We bouwden<br />

de buitenverhardingen zoveel mogelijk in<br />

Met in totaal 150 parkeerplaatsen is er voldoende parking voor de winkelende klanten, ook voor<br />

klanten met een fysieke beperking.<br />

waterdoorlatend materiaal op, met ook een<br />

wadi voor de opvang van hemelwater.”<br />

MISSION ACCOMPLISHED!<br />

De timing van de bouw van het volledige<br />

winkelcomplex werd door de experten van<br />

Altez straks in het oog gehouden. “Omdat de<br />

feestelijke opening van de nieuwe Jumbowinkel<br />

tijdens het eerste weekend van juni<br />

<strong>2023</strong> gepland was, zorgden we voor een wind-<br />

en waterdichte oplevering van de bovenbouw<br />

tegen april. Op die manier kon Jumbo tijdig<br />

starten met de binnenafwerking en inrichting<br />

van winkel en magazijn. Die timing werd<br />

zonder probleem gehaald, en dus knalden de<br />

champagnekurken feestelijk op de voorziene<br />

inhuldigingsdag. We zijn trots dat we – letterlijk<br />

en figuurlijk – mee ons steentje hebben<br />

mogen bijdragen aan de grootste Jumbowinkel<br />

van <strong>Vlaanderen</strong>!”<br />

businessvlaanderen.be<br />

45


trouble with<br />

material<br />

handling?<br />

Optimale efficiëntie voor je<br />

productieproces? Met automatisering<br />

en interne transportsystemen op maat<br />

stroomlijnt RDL Engineering je dagelijkse<br />

bedrijfsvoering. We bieden een antwoord<br />

op praktische uitdagingen, van kleinste<br />

schakel tot de ganse ketting van (re)acties.<br />

Zo werk je zekerder, sneller en veiliger.<br />

Ga voor een vlottere productie.<br />

Contacteer RDL Engineering via<br />

info@rdl-engineering.com of op 051 31 35 24.<br />

RDL Engineering nv<br />

Ambachtenstraat 46 - 8870 Izegem - België<br />

T. +32 (0)51 31 35 24 - info@rdl-engineering.com - www.rdl-engineering.com


REKRUTERING VAN BUITENLANDSE MEDEWERKERS VERGT SPECIFIEKE AANPAK<br />

“ELK BESCHIKBAAR<br />

BED LEVERT EEN EXTRA<br />

UITZENDKRACHT OP”<br />

Begin 2024 is Axintor<br />

Interim vijftien jaar actief<br />

met uitzendkrachten uit<br />

andere Europese lidstaten.<br />

De dienstverlener hanteert<br />

een in België unieke formule<br />

van persoonlijke begeleiding<br />

en legale huisvesting. Dit<br />

maakt het voor grote én<br />

kleine bedrijven mogelijk om<br />

moeilijke vacatures in te vullen.<br />

Axintor Interim heeft drie<br />

kantoren in West-<strong>Vlaanderen</strong> en<br />

kijkt uit naar Oost-<strong>Vlaanderen</strong>.<br />

Tekst | Roel Jacobus Beeld | Axintor Interim<br />

Liselotte Rombaut: “We willen actief worden in Oost-<strong>Vlaanderen</strong> en kijken<br />

voor een eerste vestiging naar Aalter.”<br />

“<strong>2023</strong> was een uitdagend jaar. Je voelt dat<br />

de economie vertraagt, waardoor het voor<br />

iedereen harder werken is”, steekt gedelegeerd<br />

bestuurder Liselotte Rombaut van wal.<br />

Zij en haar man Klaas Vandendries richtten<br />

Axintor Interim op in 2009 toen de Belgische<br />

markt openging voor uitzendkrachten uit<br />

nieuwe Europese lidstaten. Sindsdien hielpen<br />

ze bedrijven al aan meer dan tienduizend<br />

specifieke profielen. Ze rekruteren die zelf<br />

of werken met partners in Polen, Hongarije,<br />

Roemenië, Letland, Litouwen, Slovakije,<br />

Spanje en Portugal. De eerste arbeiders<br />

werkten in de bouw en logistiek maar dra<br />

verruimde het veld zich naar metaal, schoonmaak,<br />

horeca, voedingsindustrie, productie,<br />

technische en mechanische beroepen.<br />

48 businessvlaanderen.be


STAND 284<br />

VORMING IS EEN MEERWAARDE<br />

VOOR DE KLANT<br />

Door de onzekerheid gingen ondernemers<br />

vaker twijfelen over bijkomende aanwervingen.<br />

“Onze sterkte is dan onze grondige<br />

screening en het feit dat er tijd is om een<br />

doordachte beslissing te nemen, aangezien<br />

onze arbeiders vaak nog in het buitenland<br />

zijn”, geeft Liselotte aan. “Om dit maatwerk<br />

te ondersteunen, besteedden we in <strong>2023</strong> extra<br />

aandacht aan verdere opleiding en samenwerking<br />

tussen onze regioteams, die vanuit<br />

kantoren in Veurne, Roeselare en Ieper heel<br />

West-<strong>Vlaanderen</strong> bedienen.”<br />

“We investeerden zowel in beroepsinhoudelijke<br />

vorming als in het versterken van<br />

persoonlijke vaardigheden. Dat geeft een<br />

meerwaarde voor de klant, die verwacht<br />

dat wij goed met mensen kunnen omgaan,<br />

verschillende talen spreken en de techniciteit<br />

en veiligheid van de beroepen kennen. Om als<br />

recruiter goed werk te leveren, moet je een<br />

doorzetter zijn.”<br />

In <strong>2023</strong> werd verder geïnvesteerd in beroepsinhoudelijke vorming en<br />

persoonlijke vaardigheden voor het Axintor-team.<br />

“De klant verwacht dat wij de techniciteit en<br />

veiligheid van de beroepen kennen.”<br />

“Wij werken uitsluitend met arbeiders<br />

van binnen de Europese Unie.”<br />

UITBREIDING NAAR OOST-VLAANDEREN<br />

Axintor Interim wil ook de weg naar Oost-<br />

<strong>Vlaanderen</strong> openen met een bijkomend<br />

kantoor. “Dat plan krijgt nu vorm voor begin<br />

2024”, zegt Rombaut. “Concreet kijken we<br />

naar de regio van Aalter. Deze bedrijvige<br />

streek tussen Brugge en Gent biedt veel<br />

mogelijkheden. Alles hangt echter af van<br />

het vinden van huisvesting voor de uitzendkrachten.<br />

Op bijna twintig plaatsen in West-<br />

<strong>Vlaanderen</strong> hebben wij al onderdak met<br />

in totaal een 150-tal bedden. Maar in een<br />

aantal steden en gemeenten botsen we nog<br />

op een muur om onze verblijven vergund te<br />

krijgen, waardoor we in sommige regio’s een<br />

tekort aan bedden hebben. In tegenstelling<br />

tot Nederland heeft België geen wetgeving<br />

voor de huisvesting van arbeidsmigranten,<br />

terwijl ze nochtans broodnodig zijn. Wij<br />

durven letterlijk te stellen: elk beschikbaar<br />

bed is een ingevulde vacature.”<br />

Axintor Interim neemt de huisvesting en<br />

begeleiding nauw ter harte. “Drie jobcoördinatoren<br />

begeleiden de opvang en integratie<br />

van de nieuwe krachten in het bedrijf en<br />

hun woonomgeving. Ze krijgen een wagen,<br />

scooter of fiets ter beschikking en worden<br />

wegwijs gemaakt. De jobcoördinatoren<br />

waken ook over het mentaal welzijn van de<br />

mensen die soms lang en ver van hun thuis<br />

weg zijn. Ze helpen met praktische zaken<br />

zoals het openen van een bankrekening, een<br />

afspraak in de kliniek, het begrijpen van de<br />

taal, enzovoort. We ontwikkelden ook een<br />

app die bij tal van vragen raad geeft.”<br />

Met dit pakket van huisvestiging en begeleiding<br />

is Axintor nog steeds uniek op de<br />

Belgische markt. “Alles is gericht op het<br />

ontzorgen van de klant en de uitzendkracht,<br />

waardoor deze formule ook bijzonder<br />

geschikt is voor kleine en middelgrote<br />

ondernemingen zonder een eigen hr-afdeling.<br />

Om de administratieve last en de doorlooptijd<br />

beheersbaar te houden, werken wij<br />

uitsluitend met arbeiders van binnen de<br />

Europese Unie. Het voorbije jaar zagen we<br />

bijvoorbeeld dat de Portugese populatie<br />

verdrievoudigde. Voor deze vaak specifiek<br />

geschoolde vakmensen hebben we ook<br />

een interne Portugese recruiter”, besluit<br />

Liselotte Rombaut.<br />

businessvlaanderen.be<br />

49


De architectonische betonomheining werd onzichtbaar weggewerkt in sleuven waardoor ze zo uit de grond lijken te groeien.<br />

ARCHITECTURAAL LIJNENSPEL DOET ERVAREN BOUWSPECIALIST GRENZEN VERLEGGEN<br />

KOSTEN NOCH MOEITE GESPAARD<br />

VOOR STIJLVOL NIEUWBOUWKANTOOR<br />

Voor de nieuwe kantoren van online veilinghuis Vavato haalde industriebouwer Beeuwsaert Construct het<br />

onderste uit de kan. Het stijlvolle concept vereiste een zeer nauwkeurige planning en uitvoering, en een<br />

doorgedreven opvolging van de werken. “We wilden het architecturale lijnenspel koste wat kost tot een<br />

goed einde brengen”, verklaart werfleider Mathias Despriet. “Met succes. Al moesten we af en toe onze<br />

grenzen verleggen.”<br />

Tekst | Marlies Decavel<br />

Beeld | Beeuwsaert Construct<br />

Het online veilinghuis Vavato zocht een nieuw<br />

onderkomen met voldoende opslag- en<br />

kantoorruimte. In Lokeren vond het bedrijf<br />

de geschikte loodsen met vooraan plaats<br />

voor een nieuwbouwkantoor. Architect Bram<br />

Verbauwhede werkte hiervoor een gestroomlijnd<br />

architecturaal concept uit met elegante<br />

betonwanden en gecoat staal. De architect<br />

rekende op Beeuwsaert Construct voor de<br />

casco-oplevering van het project.<br />

“We werken regelmatig samen met Bram”,<br />

vertelt werfleider bij Beeuwsaert Construct<br />

Mathias Despriet. “Er ging heel wat overleg<br />

aan deze realisatie vooraf, maar voor vaste<br />

klanten doen we graag wat extra moeite.<br />

50 businessvlaanderen.be


STAND 1209<br />

Zeker op het vlak van detaillering, planning<br />

en uitvoerbaarheid hebben we hier een<br />

tandje bijgestoken.”<br />

ONBERISPELIJKE UITVOERING<br />

Het nieuwbouwkantoor van Vavato heeft een<br />

minimalistische look. Bleek architectonisch<br />

beton wordt gecombineerd met zwarte metalen<br />

sandwichpanelen en grote raampartijen.<br />

Wat opvalt, zijn de doordachte naden en<br />

voegen. “Het sublieme architecturale lijnenspel<br />

zou helemaal verloren gaan door overbodige<br />

steunpalen, zichtbare profielen of een<br />

foute montage”, stelt Mathias. “Daarom was<br />

ik elke ochtend aanwezig voor een briefing bij<br />

de opstart. Een strikte montagevolgorde was<br />

cruciaal. Het geeft veel voldoening om het<br />

afgewerkte geheel te aanschouwen.”<br />

Behalve de installatie, vormde ook het materiaal<br />

zelf een uitdaging. Beeuwsaert Construct<br />

paste voor het eerst Kingspan-panelen met<br />

een enkele knik toe. Die zijn vooraf in een<br />

rechte hoek geplooid waardoor hoekprofielen<br />

overbodig zijn. “We bestelden bewust<br />

enkele oefenpanelen om ervaring op te<br />

doen. Zo hebben we onze vakkennis opnieuw<br />

wat opgeschaald.”<br />

De nieuwbouwkantoren van Vavato vormen een krachtig architecturaal concept met elegante<br />

betonwanden en gecoat staal.<br />

De jarenlange expertise kwam de industriebouwer<br />

goed van pas bij het plaatsen van<br />

de architectonische betonomheining. “We<br />

gebruikten onze ervaring uit de agrosector<br />

voor het ondergronds inwerken van de betonmuren<br />

via sleuven. Het lijkt alsof ze zo uit<br />

de grond groeien. Helemaal in lijn met het<br />

totaalconcept.”<br />

ATYPISCH WERK VOOR INDUSTRIEBOUWER<br />

Voor Beeuwsaert Construct is de realisatie<br />

van zo’n kantoorgebouw een relatief klein<br />

project. Toch vormde het een uitdagend,<br />

atypisch werk. “Bij industriebouw gaat het<br />

in veel gevallen over efficiëntie op het vlak<br />

van materialen, uitvoering en kosten. In dit<br />

geval werden kosten noch moeite gespaard,<br />

van de oprit tot in het kleinste kamertje”,<br />

lacht Mathias.<br />

VERRASSENDE UITDAGINGEN<br />

Tijdens de werken bleef het veilinghuis Vavato<br />

operationeel. Dagelijks passeerden klanten<br />

om goederen op te halen. Talloze auto’s<br />

manoeuvreerden langs de werf via smalle<br />

doorgangen. “We hebben de veiligheidsregels<br />

heel consequent nageleefd, maar vanzelfsprekend<br />

was het zeker niet. Bovendien brak<br />

in mei een zware brand uit bij de buren. Dat<br />

was schrikken toen we de straat vol brandweerwagens<br />

binnenreden”, vertelt Mathias<br />

nog. “Maar eind goed, al goed. We zijn heel<br />

trots dat we met dit prachtige kantoorgebouw<br />

een nieuw topproject aan ons portfolio<br />

konden toevoegen.”<br />

Beeuwsaert Construct paste voor het eerst<br />

panelen met een enkele knik toe die geen extra<br />

hoekprofielen vereisen.<br />

De werkzaamheden begonnen in november<br />

met het isoleren van de bestaande topgevel,<br />

de funderingen en het aanbrengen van de<br />

regenwaterafvoer. Daarna begon de plaatsing<br />

van de prefabconstructies. Hier vormden de<br />

slanke terrassen de uitdaging. “We opteerden<br />

voor zwaluwstaartprofielen die ondanks hun<br />

lichtgewicht toch een enorme draagkracht<br />

hebben. Tegen januari konden we aan de<br />

slag met de isotherme panelen en een goede<br />

maand later was de ruwbouw quasi af. In juni<br />

legden we de laatste hand aan de omgevingswerken<br />

en was ons werk hier rond.”<br />

Van de oprit tot het kleinste kamertje: elk detail<br />

is honderd procent afgewerkt.<br />

businessvlaanderen.be<br />

51


Bezoek ons!<br />

Nu al een duurzaam,<br />

future-proof kantoor<br />

kopen of huren?<br />

STAND 1124<br />

Poort van de Prijkels Deinze / Nazareth<br />

COMING SOON<br />

Westwing Tower Roeselare<br />

OPLEVERING EIND <strong>2023</strong><br />

R.Plaza Roeselare<br />

METEEN BESCHIKBAAR<br />

Onze kantoorprojecten zijn vlot bereikbaar en springen optimaal in het oog dankzij hun klassevolle<br />

architectuur en zichtlocatie langs hoofd- en invalswegen. Hun internationale BREEAM-certificatie<br />

garandeert de hoogste graad van duurzaamheid op diverse domeinen: van energie-efficiëntie over<br />

waterverbruik tot de gezondheid en het welzijn van de gebruikers. Het resultaat? Een norm overstijgend<br />

en future-proof kantoor met lagere werkings- en onderhoudskosten en een hogere vastgoedwaarde!<br />

Bekijk alle projecten op steenoven.be of bel 051 26 84 00 voor meer informatie.<br />

Scan me & ontdek<br />

al onze kantoorprojecten<br />

wonen werken investeren stadsontwikkeling


DUURZAAM ONDERNEMEN<br />

MET VANDELANOTTE<br />

Bedrijven dienen de lat hoger te leggen voor zichzelf wat duurzaamheid betreft en dienen te investeren in een duidelijke<br />

duurzaamheidsstrategie en visie. Of u nu een ervaren rot bent of als ondernemer uw eerste (gestructureerde) stappen zet<br />

op vlak van duurzaamheid, Vandelanotte is de hands-on partner die samen met u op pad gaat. Inzetten op duurzaamheid is<br />

nu geen eenmalige taak maar een continue traject. Zo bent u goed voorbereid op uw eigen duurzame toekomst.<br />

Dé troeven van Vandelanotte<br />

Onze experten doorlopen graag met u de transitie naar een duurzame toekomst. Graag staan we u bij in het opzetten van<br />

een duidelijk duurzaamheidsbeleid, hetzij in een begeleiding van a tot z, hetzij bij één van de noodzakelijke stappen:<br />

definiëren van een duurzaamheidsvisie<br />

duidelijke analyse van de maturiteit van het huidig duurzaamheidsbeleid<br />

uitvoeren van een stakeholderanalyse en/of dubbele materialiteitsanalyse<br />

opzetten en uitvoeren van een duidelijk duurzaamheidsprogramma<br />

Uiteraard vertalen we dit graag in een transparant opvolgsysteem en duurzaamheidsrapportering. Tot slot staan we u<br />

graag bij in de uitvoering van de nodige audits en assurance van uw reeds bestaand duurzaamheidsbeleid en rapportering.<br />

download uw ticket<br />

en bezoek ons op<br />

stand 4131!<br />

Interesse in uw duurzame toekomst?<br />

Stuur een mailtje naar<br />

contact@vdl.be.<br />

vandelanotte.be | contact@vdl.be


ONTDEK TWEE BOUWPROJECTEN<br />

VIA VIRTUAL REALITY TIJDENS<br />

DE BEDRIJVENCONTACTDAGEN<br />

De Roeselaarse projectontwikkelaar Hexagon, gespecialiseerd in duurzaam bedrijfsvastgoed, pakt op<br />

de Bedrijvencontactdagen in Kortrijk Xpo uit met een stunt. Bezoekers zullen twee van zijn nieuwste<br />

projecten kunnen ontdekken via een virtual reality-bril. Hexagon vormt voormalige industriële panden of<br />

vervuilde gronden om tot duurzame, inspirerende ruimtes om te ondernemen. “De interesse in kmo-units<br />

blijft erg groot”, weet Hexagon-directeur Jelle Vandendriessche.<br />

Tekst | Björn Crul Beeld | Hexagon<br />

Sinds 2017 focust Hexagon uit Roeselare<br />

op de reconversie van oude terreinen, ook<br />

wel brownfields genoemd. “We geloven<br />

dat dit de toekomst is, omdat we dan geen<br />

nieuwe ruimte voor bedrijven hoeven aan te<br />

snijden. Bovendien bouwen we zo duurzaam<br />

mogelijk en is het onze missie om elke<br />

locatie extra karakter te geven en zo een<br />

positieve bijdrage aan de buurt te leveren.<br />

We besteden aandacht aan de open ruimte,<br />

groenaanleg en biodiversiteit”, geeft Jelle<br />

Vandendriessche aan.<br />

Hexagon realiseert jaarlijks tientallen nieuwe<br />

units voor bedrijven. Het gaat hoofdzakelijk<br />

om bedrijfsverzamelgebouwen, maar op een<br />

paar locaties wordt zo’n project ook gecombineerd<br />

met kantoren en residentiële entiteiten.<br />

Hoewel de vastgoedmarkt wat vertraagt,<br />

verwacht de Roeselaarse projectontwikkelaar<br />

zijn groei onverminderd te kunnen<br />

voortzetten. Vandendriessche: “Kmo-units<br />

liggen nog altijd goed in de markt. Ze zijn<br />

interessant voor zelfstandigen en bedrijven<br />

die nood hebben aan wat opslagruimte of<br />

een atelier, maar evenzeer voor investeerders<br />

die een goed huurrendement zoeken.”<br />

TWEE PROJECTEN IN DE KIJKER<br />

De Bedrijvencontactdagen is een toonaangevend<br />

evenement in de regio waar professionals<br />

uit de streek samenkomen om nieuwe<br />

ontwikkelingen en technologieën te ontdekken<br />

en met elkaar te netwerken. “Voor ons<br />

is het een unieke kans om Hexagons verhaal<br />

verder te verspreiden”, zegt Jennis Desmet<br />

van Hexagon.<br />

Het toekomstige bedrijvenpark Bazuin in Roeselare krijgt<br />

ruime groenzones en verbindingen met de buurt.<br />

In het voorjaar van 2024 realiseert Hexagon in Izegem<br />

het inbreidingsproject Stuyf met 32 kmo-units.<br />

54 businessvlaanderen.be


STAND 4220<br />

"Tijdens de Bedrijvencontactdagen zal de<br />

ondernemersvibe net zo krachtig zijn als op<br />

onze bedrijvenparken. Op stand 4420 krijgen<br />

bezoekers de uitgelezen kans om Hexagon<br />

grondiger te leren kennen. Verder kunnen<br />

ze inzicht krijgen in het aanbod van kmounits<br />

op de verschillende bedrijvenparken.<br />

Voor wie overweegt een projectgrond of site<br />

te verkopen, kunnen alle aspecten van dit<br />

proces in detail besproken worden.”<br />

Twee projecten staan specifiek in de kijker:<br />

het aanbod van kmo-units op de bedrijvenparken<br />

Stuyf in Izegem en Bazuin in<br />

Roeselare. “Deze locaties bieden nog enkele<br />

aantrekkelijke units te koop aan. Bezoekers<br />

zullen zich op onze stand met een VR-bril<br />

in onze projecten Stuyf en Bazuin kunnen<br />

begeven”, meldt Jennis.<br />

NIEUWE KMO-UNITS BESCHIKBAAR<br />

IN 2024<br />

Het bedrijvenpark Stuyf, in de Stuivenbergstraat<br />

in Izegem, is een inbreidingsproject,<br />

op terreinen tussen de vestigingen van<br />

Winsol en Boucherie: “Hier gaan we tegen<br />

het voorjaar van 2024 een project realiseren<br />

met 32 kmo-units, verspreid over 4<br />

aparte bedrijfsverzamelgebouwen. Dit is<br />

een ideale locatie voor ondernemers: goed<br />

gelegen, op 5 minuten rijden van de E403<br />

Brugge- Kortrijk, en op wandelafstand van<br />

het centrum”, vertelt Jelle Vandendriessche.<br />

“De units zijn tussen 120 en 270<br />

vierkante meter groot en er zijn 88 parkeerplaatsen<br />

beschikbaar.”<br />

Langs de Brugsesteenweg in Roeselare zijn<br />

de werkzaamheden voor het nieuwe bedrijvenpark<br />

Bazuin al gestart. De vroegere sites<br />

van de metaalconstructeurs Verbrugge en<br />

Deprez krijgen een nieuwe toekomst. “In<br />

een eerste fase bouwen we hier 35 kmounits<br />

van 80 tot 2500 vierkante meter, al dan<br />

niet met een kantoor erbovenop. In totaal zal<br />

het project 80 bedrijven en een autonoom<br />

kantoorgebouw huisvesten. Het groene<br />

karakter van deze plek wordt bestendigd<br />

door ruime groenzones en we voorzien ook<br />

een aantal doorsteken voor zachte weggebruikers<br />

uit de omliggende wijken”, besluit<br />

Jelle Vandendriessche.<br />

Jennis Desmet: "De Bedrijvencontactdagen vormen voor bezoekers de uitgelezen kans om<br />

Hexagon grondiger te leren kennen.”<br />

businessvlaanderen.be<br />

55


Begin oktober kon je een kijkje gaan nemen achter de golvende gevels van Office One tijdens Voka Open Bedrijvendag.<br />

OFFICE ONE, DE NIEUWE, BEDRIJVIGE BLIKVANGER IN TIELT<br />

"HET PLAATJE TUSSEN CONSTRUCTIE EN<br />

INRICHTING KLOPT VOLLEDIG”<br />

Wie van Aalter naar Tielt rijdt, kan niet meer naast de golvende gevels van het nieuwe kantoorgebouw<br />

Office One kijken. Niels De Four, projectleider bij MC Bouw, en Sharon Speeckaert, mede-zaakvoerder<br />

van Inofec Kantoormeubilair, zorgden voor een geslaagde relatie tussen de bouwconstructie en de<br />

kantoorinrichting.<br />

Tekst | Anse Keisse<br />

Beeld | Inofec<br />

Bij gebrek aan hedendaagse kantoorgebouwen in Tielt, bouwde Group<br />

Vlaemynck in 2013 het Vlaemynck <strong>Business</strong> Center. Daar werden<br />

enkel kantoorruimtes te huur aangeboden. "We merkten dat startende<br />

ondernemers, die na een periode van huren ook een eigen stek willen<br />

kopen, buiten Tielt moesten zoeken. Daarom besloten we Office One te<br />

bouwen”, vertelt Niels De Four van MC Bouw, dat onderdeel uitmaakt<br />

van Group Vlaemynck.<br />

Sinds de zomer van <strong>2023</strong> biedt Office One ruim 3800 m 2 aan kantoorruimte.<br />

“Alle kantoren zijn inmiddels verkocht. Sommige investeerders<br />

boden hun aangekochte kantoorruimtes ook hier gedeeltelijk of volledig<br />

te huur aan. Op dit moment is enkel op de vierde verdieping nog<br />

kantoorruimte te huur tot 500 m², volledig in te kleden naar keuze”,<br />

gaat Niels verder. En voor die inkleding werkten meerdere bedrijven<br />

samen met lokale kantoormeubilairexpert Inofec.<br />

56 businessvlaanderen.be


STAND 4232<br />

MIX AND MATCH<br />

Inofec is een gekende naam in de kantoormeubelmarkt, en heeft<br />

een directe link met de bouwheer van het project. “Met Inofec heeft<br />

Group Vlaemynck al jaar en dag een goede samenwerking. Inofec<br />

heeft bijvoorbeeld ook het Vlaemynck <strong>Business</strong> Center voorzien van<br />

kantoormeubilair. De kopers en huurders konden dus al een voorproefje<br />

krijgen bij een bezoek aan ons kantoor”, aldus Niels.<br />

Sharon Speeckaert leidt samen met haar vader de succesvolle Tieltse<br />

zaak in kantoormeubilair. “We vinden het een grote eer dat meerdere<br />

bedrijven die hun intrek namen in Office One, ons kozen voor de inrichting<br />

van hun nieuwe ruimte”, vertelt Sharon. Nadat accountancykantoor<br />

Bofisc en softwareontwikkelaar Ingenix zelf contact opnamen,<br />

werd er met elk van hen een verkennend showroombezoek ingepland.<br />

“Hierbij konden ze kennis maken met ons ruime assortiment en kon<br />

er meer uitleg gegeven worden over alle mogelijke kleuren, maten en<br />

andere specificaties.”<br />

“Tijdens een tweede bezoek werden de offerte en kleurkeuzes gefinetuned<br />

en gefinaliseerd”, licht Sharon toe. Bij die keuze houden de<br />

interieuradviseurs altijd het grotere plaatje in hun achterhoofd. “We<br />

bekijken of het nieuwe meubilair past bij het huidige, maar zorgen er<br />

ook voor dat de uitstraling van het gebouw matcht met de inrichting<br />

van de kantoren.”<br />

KLASSEVOL ÉN COMFORTABEL<br />

Bart Verhelst, bestuurder van IT Provider, kocht een volledige verdieping<br />

in Office One. IT Provider en KBC Private Banking huren elk een<br />

deel van die verdieping. “Ik ben aangetrouwde familie van Sharon,<br />

maar nog belangrijker: ik vertrouw 100% op haar uitvoerige expertise.<br />

Daarom mocht ze niet alleen de inrichting, maar ook de indeling van<br />

de ruimte bepalen”, zegt Bart. 12 jaar geleden richtte Inofec al eens<br />

het kantoor van IT Provider in. “Zelfs de verhuis van ons ‘oud’ meubilair<br />

naar ons nieuw kantoor, nam Inofec voor zijn rekening.”<br />

“In het landschapskantoor van Bofisc voorzagen we een zit-sta<br />

benchwerkplek, voorzien van een akoestische opzetwand en een<br />

Camiro bureaustoel van het Zwitserse merk Girsberger, topkwaliteit<br />

dus!” aldus Sharon.<br />

De visuele voorstelling van de nieuwe inrichting trok Bart over de<br />

streep. “We hebben Inofec letterlijk carte blanche gegeven, we vroegen<br />

alleen een comfortabele werkplek voor onze medewerkers in een<br />

moderne look and feel. Inofec heeft alles uitgetekend en gevisualiseerd<br />

via renders, waardoor wij op slag overtuigd waren.”<br />

De vergadertafels en bureau in zijn eigen kantoor, springen er voor<br />

Bart uit. “Het matzwarte hoekbureau straalt klasse en gezelligheid<br />

uit, en de vergadertafels hebben een zeer leuk design. We werkten al<br />

aan verstelbare bureaus, want we vinden het cruciaal dat onze medewerkers<br />

op alle vlakken in de watten worden gelegd. Nu hebben we<br />

voorzien dat elke medewerker aan zo’n bureau kan werken om zo<br />

comfortabel mogelijk de dag op kantoor door te brengen.”<br />

Door het grote succes ligt Office Two al op de tekentafel. “We zijn trots<br />

ons steentje te mogen bijdragen om een inspirerende werkplek te<br />

vormen voor dynamische bedrijven uit Tielt en de bredere regio. We<br />

staan dan ook klaar om straks de bedrijven die in Office Two hun intrek<br />

zullen nemen, te helpen bij hun inrichting”, besluit Sharon Speeckaert<br />

van Inofec.<br />

IT Provider heeft Inofec carte blanche gegeven. De enige vereiste was<br />

een comfortabele werkplek in een moderne look and feel.<br />

“Het matzwarte hoekbureau straalt klasse en gezelligheid uit”, weet Bart<br />

Verhelst van IT Provider.<br />

businessvlaanderen.be<br />

57


BEDRIJVEN ZOEKEN STEEDS VAKER EEN OMGEVING OM TE GROEIEN EN TE CO-CREËREN<br />

RECONVERSIE BIEDT<br />

UNIEKE, DUURZAME<br />

OMGEVING VOOR KMO’S<br />

Ruimte is een schaars goed in <strong>Vlaanderen</strong>. De vraag naar ruimte om te ondernemen is groter dan het aanbod.<br />

Ook in de regio Kortrijk is dat het geval zowel voor kmo’s als voor bedrijven op zoek naar grotere percelen<br />

op regionale bedrijventerreinen. De intercommunale Leiedal, die als steekontwikkelaar actief is in Zuid-West-<br />

<strong>Vlaanderen</strong>, begeleidt de lokale besturen en ondernemers bij een duurzame transitie van de regio.<br />

Tekst | Christina Van Geel Beeld | Leiedal<br />

“De behoefte aan ruimte om te ondernemen<br />

zal niet snel afnemen”, stelt algemeen directeur<br />

Filip Vanhaverbeke. “Maar de vragen die<br />

Leiedal krijgt, worden wel diverser. Bedrijven<br />

hechten bijvoorbeeld meer belang aan duurzaamheid<br />

of zoeken geen losstaand perceel,<br />

maar eerder een omgeving waarin ze kunnen<br />

groeien en co-creëren.”<br />

Dat inspireert Leiedal tot creatieve, innoverende<br />

projecten waarin onder meer duurzaamheid,<br />

circulariteit, het stapelen van<br />

bedrijfsgebouwen, meervoudig gebruik<br />

en gedeelde faciliteiten een belangrijke<br />

rol spelen. In die context beoogt Leiedal<br />

om Blauwpoort in Waregem en Evolis II in<br />

Harelbeke te ontwikkelen op basis van een<br />

begeleidingstraject voor ondernemers dat<br />

een aantal belangrijke duurzaamheidsprincipes<br />

vooropstelt. Daarnaast blijft Leiedal<br />

in zijn ambities rond ruimteneutraliteit<br />

vooral inzetten op hergebruik, onder meer<br />

van panden en sites met erfgoedwaarde, en<br />

de reconversie van oude bedrijfssites.<br />

ONDERNEMEN IN<br />

EEN UNIEK ERFGOEDKADER<br />

Sedert 2002 werken de publieke partners<br />

– Gemeente Zwevegem, Provincie West-<br />

<strong>Vlaanderen</strong> en Leiedal – intensief samen<br />

om de voormalige elektriciteitscentrale<br />

Transfo in Zwevegem te restaureren en<br />

een nieuwe multifunctionele invulling te<br />

geven. De machinezaal, het ketelgebouw,<br />

de duiktank en het mechaniekersgebouw<br />

zijn belangrijke realisaties die de Transfosite<br />

nieuw leven inblazen. Avontuur,<br />

business en cultuur vormen de pijlers<br />

van Transfo.<br />

In Transfo werden erfgoedelementen in het decor geïntegreerd als verwijzing naar<br />

het monumentale verleden.<br />

Leiedal renoveerde het Nieuw Transfogebouw<br />

en verkoopt inmiddels de kantoren<br />

aan gedreven, creatieve ondernemers die<br />

hun zaak willen onderbrengen in een uniek<br />

erfgoedkader. De kwaliteit van deze renovatie<br />

is ongezien en maakt van de Transfosite<br />

een prachtig ensemble met nationale<br />

en internationale uitstraling.<br />

60 businessvlaanderen.be


STAND 11<strong>06</strong><br />

De voormalige elektriciteitscentrale Transfo in Zwevegem krijgt een nieuwe multifunctionele invulling.<br />

“Het Nieuw Transfogebouw vormt een uniek,<br />

bezielend kader voor creatieve en innoverende<br />

ondernemers: architecten, ontwerp bureaus,<br />

marketing- en eventbureaus, digitale experten,<br />

energiespecialisten, noem maar op”,<br />

vertelt Stijn Vannieuwenborg, projectmanager<br />

strategische & reconversieprojecten bij<br />

Leiedal. Bouwbedrijf Meuleman stond in voor<br />

de ingrijpende renovatiewerken, onder begeleiding<br />

van Sileghem & Partners en Coussée<br />

Goris Huyghe architecten.<br />

“De ruimtes worden per verdieping verkocht<br />

en beslaan netto tussen de 320 en de 400<br />

vierkante meter. Het gebouw telt vijf zulke<br />

verdiepingen. Op de hoogste heb je een fenomenaal<br />

uitzicht op de hele omgeving. De<br />

benedenverdieping krijgt een multifunctionele<br />

invulling als ruimte voor onthaal, overleg<br />

en samenwerking. Leiedal heeft voor elke<br />

etage een inspirerend voorbeeld van kantoorinrichting<br />

ontwikkeld. Waar mogelijk werden<br />

erfgoedelementen in het decor geïntegreerd<br />

om de vonk van het monumentale verleden<br />

erin te houden”, aldus Stijn Vannieuwenborg.<br />

EEN RODE LOPER VOOR<br />

ONDERNEMERSCHAP<br />

In Lendelede renoveerde Leiedal een oud<br />

fabrieksgebouw tot een eigentijds bedrijfsverzamelgebouw.<br />

Het vroegere tapijtenbedrijf<br />

Nelca ging vijftien jaar geleden failliet en in<br />

2011 woedde er een grote brand. Ondertussen<br />

werd een groot deel van de site gesaneerd en<br />

op een kwaliteitsvolle manier herontwikkeld.<br />

Nagenoeg alle percelen zijn verkocht. Het<br />

bedrijfsverzamelgebouw Den Tuft is het laatste<br />

onderdeel dat door Leiedal in de etalage<br />

wordt geplaatst.<br />

Den Tuft is een bedrijfsverzamelgebouw met<br />

elf units tussen 231 en 1231 vierkante meter<br />

groot. De naam verwijst naar het tuften, een<br />

methode om hoogpolig textiel te vervaardigen,<br />

onder meer voor kamerbreed tapijt, dé<br />

specialiteit van het vroegere Nelca.<br />

Het is een pionier op het vlak van hernieuwbare<br />

energie en deeleconomie voor kmo-units.<br />

Leiedal laat op het dak van het gebouw circa<br />

90 zonnepanelen plaatsen. De installatie voedt<br />

gemeenschappelijke voorzieningen, waaronder<br />

een elektrische vorkheftruck en zes laadpunten<br />

voor elektrische wagens. Overtollige<br />

energie wordt in twee batterijen opgeslagen.<br />

“De eigenaars zullen gebruik kunnen maken<br />

van deze voorzieningen”, zegt projectmanager<br />

Stijn Vannieuwenborg. “Op die manier<br />

hoeven kleine bedrijven niet elk afzonderlijk<br />

in dergelijke infrastructuur te investeren, een<br />

belangrijke troef. Het project zit dus op het<br />

snijpunt van hernieuwbare energie en circulariteit.<br />

Vanaf volgend voorjaar zullen niet<br />

alleen de bedrijven maar ook buurtbewoners<br />

hun wagen op de site kunnen opladen.”<br />

Het vroegere tapijtenbedrijf Nelca in<br />

Lendelede maakte plaats voor het nieuwe<br />

bedrijfsverzamelgebouw Den Tuft.<br />

businessvlaanderen.be<br />

61


Het selectiekantoor<br />

dat jouw onderneming<br />

laat groeien.<br />

ONZE DIENSTEN<br />

HRM-as-a-Service<br />

NIEUW!!<br />

Onze all-in-one formule met<br />

een maandelijks vast tarief!<br />

KANJRs full service model voor<br />

werving, selectie én coaching.<br />

Als HR specialist en jouw sparring<br />

partner zijn we altijd bereikbaar.<br />

Ontzorging ten top!<br />

Werving & Selectie<br />

KANJRs vinden we overal. Als<br />

selectiekantoor ondersteunen we<br />

jou als werkgever in de zoektocht<br />

naar de juiste match.<br />

Loopbaanoriëntatie<br />

Loopbaanbegeleiding zit in ons<br />

bloed. Met ons coachingtraject<br />

helpen we werknemers en<br />

werkgevers graag vooruit.<br />

Zie jij het ook groots?<br />

www.kanjr.be<br />

info@kanjr.be - 0478 91 93 05<br />

Kortrijkstraat 145, 8560 Wevelgem


STAND 127<br />

Externe dienst voor<br />

hr-management optimaliseert<br />

personeelsbeleid van binnenuit<br />

Werknemers zijn een kostbaar goed, dus moet je hen koesteren. Gemotiveerde en gekwalificeerde<br />

mensen vinden is één, ze houden is twee. Een bedrijfsleider heeft vaak handen en tijd te kort om er<br />

voldoende voor zijn of haar personeel te zijn. Maar is het uitbesteden van hr-management, volledig of<br />

gedeeltelijk, dan de juiste oplossing? Hr-dienstverlener KANJR vindt van wel.<br />

Tekst | Marlies Decavel<br />

Beeld | KANJR<br />

KANJR ondersteunt bedrijven bij het aanwerven en coachen van<br />

geschikt personeel: van verkoopondersteunende profielen tot leidinggevende<br />

jobs. Zijn HRM-as-a-Service biedt een toegevoegde waarde<br />

die de propositie van het klassieke selectiekantoor overstijgt. “We<br />

zijn gespecialiseerd in de zachte hr-diensten: selectie, werving en<br />

coaching van personeel”, zegt zaakvoerder Luc Deraedt. “We houden<br />

de vinger aan de pols door meerdere keren per maand in het bedrijf<br />

langs te komen. Zo opereren we van binnenuit, leren we de noden van<br />

de onderneming kennen en vullen we vacatures efficiënter in.”<br />

DIEPGAAND TOTAALPAKKET<br />

KANJR onderscheidt zich als externe partner met een 360°-pakket.<br />

Van het vinden, aanwerven en coachen van geschikt personeel tot het<br />

intensief ondersteunen van zaakvoerders bij het uitstippelen van een<br />

duurzaam personeelsbeleid. Luc: “Wij vertrekken vanuit een dieptegesprek<br />

met alle medewerkers. We peilen naar hun tevredenheid, engagement<br />

en ambitie. Met deze input stellen we in overleg een actieplan<br />

Luc Deraedt : “We bieden ook coaching en re-integratietrajecten van<br />

medewerkers aan.”<br />

op met oplossingen op korte, middellange en lange termijn op het vlak<br />

van personeel en organisatie. Ook coaching en re-integratietrajecten<br />

behoren tot onze expertise.”<br />

“We opereren van binnenuit om<br />

de cultuur en noden van een<br />

onderneming te leren kennen.”<br />

Met een dynamische, betrouwbare aanpak ondersteunt KANJR bedrijven<br />

bij het aanwerven en coachen van geschikt personeel.<br />

BEDRIJVENCONTACTDAGEN<br />

Wie meer wil weten over KANJR, kan terecht op de Bedrijvencontactdagen<br />

in Kortrijk Xpo op 13 en 14 december. Je vindt hen op standnummer<br />

127. Hier wil de hr-dienstverlener netwerken met bestaande<br />

klanten en zich promoten bij een ruim publiek. “Wie ons een vacature<br />

toevertrouwt, wordt beloond met een leuk geschenk”, belooft Luc. “Het<br />

wordt een fijn weerzien met onze partners en een boeiende kennismaking<br />

met nieuwe mogelijke klanten.”<br />

businessvlaanderen.be<br />

63


De aangeboden lesvormen stimuleren interactie.<br />

LEVENSLANG LEREN VEREIST OPLEIDINGEN OP MAAT<br />

“ONZE MISSIE: WETENSCHAPPELIJKE KENNIS<br />

NAAR HET WERKVELD BRENGEN”<br />

De razendsnelle evoluties in de samenleving veranderen onze kijk op opleidingen en leermomenten.<br />

Levenslang leren is meer dan ooit een noodzaak. Via een gericht opleidingsaanbod, afgestemd op de<br />

noden van de bedrijfswereld, biedt het Postuniversitair Centrum KU Leuven een antwoord op deze<br />

complexe uitdaging.<br />

Tekst | Bavo Boutsen Beeld | Postuniversitair Centrum KU Leuven<br />

64 businessvlaanderen.be


STAND 2102<br />

Kurt Ostyn en Lindsay Vandenameele: “We brainstormen met ondernemers over wat er leeft in een<br />

specifiek domein en welke noden aan opleiding er zijn.”<br />

het Postuniversitair Centrum. “Door de snelle<br />

veranderingen in de samenleving zijn werkgevers<br />

en werknemers zich er veel meer van<br />

bewust dat ze moeten blijven leren. Ik gebruik<br />

in deze context graag de term ‘breinbouw’,<br />

omdat levenslang leren zo dwingend klinkt.”<br />

universitair Centrum KU Leuven doelbewust<br />

interdisciplinair én praktijkgericht werkt.<br />

“Iedere vorming is een dynamisch gegeven,<br />

met inbreng van zowel de academicus<br />

als de praktijkexpert”, verduidelijkt Lindsay<br />

Vandenameele. “We denken goed na over<br />

“We denken goed na over de lesvorm en gaan<br />

zoveel mogelijk in interactie met deelnemers.”<br />

Lindsay Vandenameele<br />

Het Postuniversitair Centrum, onderdeel van<br />

KU Leuven, organiseert vormingen voor al<br />

wie aan de slag is op de arbeidsmarkt. Het<br />

centrum met hoofdzetel in Kortrijk biedt een<br />

tweehonderdtal opleidingen aan op verschillende<br />

locaties in <strong>Vlaanderen</strong> en Brussel.<br />

Jaarlijks bereikt het daarmee zo’n 10.000 deelnemers.<br />

“Dit gaat van eenmalige webinars tot<br />

postgraduaten van een jaar, over alle academische<br />

disciplines heen”, vertelt programmacoördinator<br />

Lindsay Vandenameele.<br />

INSPELEN OP MAATSCHAPPELIJKE NODEN<br />

Zowel het opleidingsaanbod als het aantal<br />

inschrijvingen zitten in stijgende lijn. Dat<br />

is geen verrassing, want de inzichten rond<br />

het belang van levenslang leren en een<br />

permanente leercultuur evolueren snel. “De<br />

omwenteling in de ondernemerswereld is<br />

spectaculair”, reageert Kurt Ostyn, medezaakvoerder<br />

van marketingbedrijf Mex United<br />

en nauw betrokken bij de programmatie van<br />

Kurt Ostyn is ook lid van de stuurgroep Economie<br />

en de adviesgroep Personeel & Organisatie<br />

van het Postuniversitair Centrum. Via<br />

deze groepen houdt de organisatie de vinger<br />

aan de pols met het werkveld. “We brengen<br />

deze groepen enkele keren per jaar samen<br />

om te brainstormen en te onderzoeken wat<br />

er binnen een specifiek domein leeft”, vertelt<br />

Lindsay Vandenameele. “Op die manier<br />

kunnen we ons opleidingsaanbod bijsturen en<br />

op maatschappelijke en economische noden<br />

inspelen. Die aanpak heeft al heel wat succesvolle<br />

programma’s opgeleverd. Denk bijvoorbeeld<br />

aan een postgraduaat over artificiële<br />

intelligentie of smart logistics, een reeks over<br />

ondernemen voor architecten, een basisopleiding<br />

over strafrecht, een programma over<br />

winkelvastgoed en een 6-delig traject over<br />

ziekteverzuim & re-integratie.”<br />

KENNIS ALS UITGANGSPUNT<br />

Deze aanpak verklaart ook waarom het Postde<br />

lesvorm, gaan zoveel mogelijk in interactie<br />

met de deelnemers en staan open<br />

voor bijsturing. Onze missie is en blijft wel<br />

onveranderlijk: we willen wetenschappelijke<br />

inzichten naar het werkveld brengen.”<br />

Die focus op het academische luik is volgens<br />

Ostyn een cruciale troef van het Postuniversitair<br />

Centrum KU Leuven. “Deze kennis,<br />

vandaag onze belangrijkste grondstof, vormt<br />

de basis van alle opleidingen. Daarom<br />

geloof ik zelf, en met mij alle leden uit de<br />

stuurgroepen, zo sterk in dit model. Hier<br />

primeert de wetenschap en niet de marktprincipes,<br />

en dat is een verademing. Ik ben<br />

ervan overtuigd dat het aanbod en de unieke<br />

aanpak van het Postuniversitair Centrum de<br />

komende jaren aan relevantie zullen winnen.<br />

In de huidige context geeft wetenschappelijke<br />

kennis houvast. Deze opleidingen<br />

kunnen voor mensen en organisaties echt<br />

een leidraad zijn.”<br />

businessvlaanderen.be<br />

65


Uw partner bij<br />

bedrijfsovernames<br />

ADVISEERT • WAARDEERT • ZOEKT • ONDERHANDELT • FINALISEERT<br />

O.B.A. Kortrijk<br />

Beheerstraat 49,<br />

8500 Kortrijk<br />

056 35 78 24<br />

info@oba.be<br />

O.B.A. Antwerpen<br />

Oelegemsesteenweg 37/D Gebouw Baken,<br />

2520 Ranst<br />

03 337 91 02<br />

info@oba.be<br />

Ontdek onze + 750 referenties op www.oba.be


VAN EEN EENVOUDIGE TILHULP TOT COMPLEXE AUTOMATISERINGSOPLOSSINGEN<br />

Slim, efficiënt en ergonomisch<br />

produceren vereist<br />

automatisering op maat<br />

Klanten zijn veeleisender, de beschikbare ruimte is duurder en de zoektocht naar geschikt personeel<br />

verloopt moeizamer: onze industrie staat voor grote uitdagingen. RDL Engineering biedt oplossingen. Dit<br />

familiebedrijf uit Izegem ontwikkelt en produceert automatiseringsconcepten en interne transportsystemen<br />

op maat om het productieproces en de logistieke handelingen slim, efficiënt en ergonomisch te maken,<br />

volledig afgestemd op het product en de beschikbare ruimte. De volledige ontzorging van de klant staat<br />

centraal: ontwerp, engineering, productie, installatie, inbedrijfstelling, opleiding, service en onderhoud.<br />

Tekst | Johan Debaere Beeld | RDL Engineering<br />

AUTOMATISERING EN INTERNE TRANSPORTSYSTEMEN<br />

RDL Engineering werd opgericht in 1986 door Roland De Leersnijder, en<br />

zijn geesteskind wordt vandaag door de tweede generatie – Dominiek,<br />

Xavier en Vincent – verder uitgebouwd. In de Ambachtenstraat in Izegem<br />

beschikken ze over een site met 4500 m² aan productieruimte en 800 m²<br />

aan kantoren. Het familiebedrijf is een gespecialiseerde producent en<br />

leverancier van automatiseringsprojecten en productieve interne transportsystemen<br />

voor de meest uiteenlopende industrietakken.<br />

“Problemen met het verplaatsen van goederen? Het team van RDL<br />

Engineering gaat samen met jou op zoek naar een geschikte oplossing.<br />

Een project begint steeds met een wit blad en een gesprek,<br />

waarin we luisteren naar de behoeften en vereisten van de klanten. De<br />

oplossing kan dan een stand-alone systeem zijn, maar ook een onderdeel<br />

van een bestaande workflow of een allesomvattend totaalproject,<br />

waarbij we vaak gebruikmaken van bestaande systemen, zoals robots,<br />

custom made AGV’s en shuttlewagens, geautomatiseerde kranen,<br />

verticale transportsystemen, rollenbanen, transportbanden en speciale<br />

conveyors,” zegt Dominiek De Leersnijder. “Onze projectingenieurs<br />

werken nauw samen met de klant. Zo kan een ontwerp tot in de kleinste<br />

details uitgewerkt worden. Pas na goedkeuring van dit concept<br />

wordt de productie opgestart, waarna we ook instaan voor de installatie,<br />

inbedrijfstelling en service.”<br />

Ergonomisch heffen, liften en draaien.<br />

RUGGENGRAAT VAN EEN PRODUCTIE<br />

Met de RDL-Backbone introduceerde de specialist een logistiek<br />

concept waarin hij zijn expertise in handling, rollenbanen (horizontaal)<br />

en liftsystemen (verticaal) samenbracht. Deze ontwikkeling realiseert<br />

een efficiënte flow over meerdere etages en bestaat in drie varianten,<br />

die telkens aan elke specifieke situatie aangepast kunnen worden. “De<br />

1D-RDL-Backbone is de eenvoudigste uitvoering, die bestaat uit een<br />

68 businessvlaanderen.be


STAND 2112<br />

Sorteersysteem voor fineervellen.<br />

“We proberen onze<br />

klanten steeds<br />

volledig te ontzorgen:<br />

van design over<br />

productie tot<br />

inbedrijfstelling<br />

en service.”<br />

liftsysteem met rollenbanen die naadloos verbonden zijn. Dit systeem<br />

kan modulair uitgebreid worden tot de 2D-RDL-Backbone. De lift wordt<br />

dan mobiel gemaakt, waardoor er meerdere cellen bediend kunnen<br />

worden. Aanvoer van grondstoffen, meenemen van afgewerkte bestellingen,<br />

bufferen van halffabrikaten…: dat kan allemaal in één systeem”,<br />

licht Vincent De Leersnijder toe. “Bij de 3D-RDL-Backbone roteert<br />

de lift in een kokersysteem, en dat betekent het ultimum als het gaat<br />

om efficiënt met ruimte omspringen. Elke individuele pallet blijft altijd<br />

perfect bereikbaar. Deze RDL-Backbone is dan ook de ruggengraat<br />

van elke productieomgeving, waarop alle andere stappen die nodig zijn<br />

perfect aansluiten.”<br />

een aantal actuele trends. We merken dat maakbedrijven weer vaker<br />

in Europa blijven produceren. Met onze automatiseringsoplossingen<br />

kunnen we hen helpen om de concurrentie met de lagelonenlanden<br />

aan te gaan. Verder kiest men meer en meer voor hoogbouw, voornamelijk<br />

omdat de prijzen voor gronden duurder geworden zijn. Onze<br />

hefsystemen vormen hier een ideaal hulpmiddel. En in een economische<br />

situatie waarin men moeilijk personeel vindt, zijn ziekteverzuim<br />

en afwezigheid uit den boze. Met onze hydraulische hefschaarliften en<br />

manipulatoren, maar ook met alle andere systemen, dragen we bij aan<br />

een efficiënte, veilige en ergonomische werkomgeving.”<br />

HEFSYSTEMEN EN MANIPULATOREN<br />

Problemen met het tillen van goederen of voertuigen? Ook hier biedt<br />

het team van RDL Engineering een geschikte oplossing om verschillen<br />

tussen werkniveaus en verdiepingen te overbruggen. Zo zijn er<br />

bijvoorbeeld hefsystemen op maat, zoals hydraulische schaarhefafels,<br />

hefplatformen en liftsystemen. “Als bevoorrechte partner van<br />

de A-merken MARCO en HYMO (Vertical Positioning Group) kunnen<br />

we een beroep doen op de kennis van de fabrikanten om samen de<br />

meest uiteenlopende oplossingen te ontwikkelen: van de kleinste<br />

heftafel tot de grootste loading docks,” stelt Xavier De Leersnijder. “We<br />

zijn ook exclusief verdeler van de industriële INDEVA-manipulatoren<br />

en de VACU-YOYOLIFT handmatige tilhulpen. En er is nog meer, want<br />

we kunnen zelfs een ervaring van meer dan vijftien jaar in autoliften<br />

voorleggen, waardoor we zowel in appartementsgebouwen, woningen<br />

of showrooms extra bruikbare ruimte kunnen creëren.”<br />

Dominiek De Leersnijder sluit af: “Wat ook de toepassing is, we kunnen<br />

telkens weer een innoverende oplossing voor het intern verplaatsen<br />

of tillen van goederen uitwerken. Dat laat ons toe om in te spelen op<br />

Logistiek systeem voor luchtvaartcontainers.<br />

businessvlaanderen.be<br />

69


STAND 4115<br />

DICHTINGSSPECIALIST STELT BREDE EXPERTISE VOOR OP BEDRIJVENCONTACTDAGEN<br />

Rubber- en kunststofdichtingen<br />

voor eindeloze toepassingen<br />

Van de tuinbouwsector tot de voedingsindustrie, in zowel grote formaten en oplages als in de kleinste<br />

details: de toepassingen van Solidor, Rubidor en Dexter uit Wevelgem vind je overal. En u vindt hen ook<br />

op de Bedrijvencontactdagen.<br />

Tekst | Marlies Decavel<br />

Beeld | Rubidor<br />

Solidor ontwikkelt en produceert terrasoplossingen, Rubidor is fabrikant<br />

van rubberproducten en expert in het spuitgieten van kunststof op<br />

maat, en Dextr is specialist in de extrusie van soepele en technische<br />

thermoplastische kunststofprofielen.<br />

Alle drie fabriceren ze technische onderdelen voor bijvoorbeeld dampkappen,<br />

auto’s, verpakkingen, machines en ventilatiesystemen. “Vaak zie je<br />

ze niet, maar onze producten maken het verschil op het vlak van water-<br />

en luchtdichtheid, duurzaamheid en afwerkingsgraad van heel uiteenlopende<br />

projecten”, zegt Henri Dejans, zaakvoerder van Solidor en Rubidor.<br />

De bedrijven hebben sinds 1978 een trouwe klantenportefeuille uitgebouwd.<br />

Met dank aan hun proactieve aanpak, snelle reactietijd, transparante<br />

communicatie en een kwalitatieve dienstverlening. Henri:<br />

“We onderscheiden ons door snel te schakelen en onze brede inhouse<br />

expertise. Dat maakt ons tot betrouwbare partner voor elk project.”<br />

“We maken het verschil op het vlak van<br />

water- en luchtdichtheid, duurzaamheid<br />

en afwerkingsgraad van heel<br />

Je complete oplossing voor rubber en kunststof:<br />

van vormgieten tot op maat snijden van rubberdichtingen!<br />

Rubidor werkt al zijn producten inhouse af: van stansen en versnijden tot<br />

het zelfklevend maken.<br />

info@rubidor.be • +32 56 41 35 70<br />

70 businessvlaanderen.be


STAND 129<br />

Dynamisch advocatenteam streeft<br />

naar toegankelijk juridisch advies<br />

Voor TRUST Advocaten, dat pas een nieuwe vestiging heeft in Kortrijk, vormen de Bedrijvencontactdagen<br />

een ideale gelegenheid om hun diensten in de kijker te stellen. Met een focus op toegankelijkheid willen<br />

de vennoten het belang van kwalitatieve juridische bijstand benadrukken.<br />

Tekst | Marlies Decavel<br />

Beeld | Trust Advocaten<br />

Naast Roeselare en Gent, vind je TRUST Advocaten nu ook in Kortrijk.<br />

Het team telt 17 advocaten en 3 juristen, met expertise in o.a. ondernemingsrecht,<br />

aansprakelijkheid, arbeidsrecht, familiale geschillen en<br />

vastgoed. In Gent kan je bij de afdeling iLAW ook terecht voor bijstand<br />

op het vlak van ICT/IP-recht en GDPR. Met het eigen softwarepakket<br />

JUST.INC voegt het advocatenkantoor bovendien een extra service toe<br />

voor invordering van openstaande facturen. “Onze brede ervaring leidt<br />

tot een zeer volledige en betrouwbare dienstverlening in onze diverse<br />

adv-bcd-final.pdf 1 28/09/<strong>2023</strong> 14:35<br />

expertisedomeinen”, zegt advocate en vennoot Isa Degryse.<br />

Vennoten Koen Vandenberghe en Antoine Van Eeckhout worden sinds<br />

2021 bijgestaan door Anouk Maes, Charlotte Van Neste, Isa Degryse<br />

en Maarten Verhaghe. “Door te verjongen garanderen we een stabiele<br />

toekomst voor het kantoor en de klanten. We streven naar een langdurige<br />

en diepgaande juridische ondersteuning van ons cliënteel”,<br />

aldus Maarten Verhaghe. “Veel mensen ervaren een drempel om een<br />

advocaat onder de arm te nemen. Nochtans maken onze gespecialiseerde<br />

diensten vaak het verschil”, vullen Anouk Maes en Charlotte<br />

Van Neste aan.<br />

“We streven naar een langdurige en<br />

diepgaande juridische ondersteuning van<br />

ons cliënteel.”<br />

Een baken van vertrouwen<br />

Henri Horriestraat 44-46<br />

8800 Roeselare<br />

Minister Liebaertlaan 1<br />

8500 Kortrijk<br />

Kortrijksesteenweg 546<br />

9000 Gent<br />

09 277 70 20<br />

051 23 13 53<br />

056 21 29 00<br />

Door te verjongen zorgt TRUST Advocaten voor een stabiele toekomst<br />

voor het kantoor en de klanten.<br />

info@trustadvocaten.be www.trustadvocaten.be Member of Bridge Lawyers Network<br />

businessvlaanderen.be<br />

71


Financieel op koers<br />

Financieel op koers<br />

met VGD.<br />

met VGD.<br />

Let’s talk...<br />

Accountancy Let’s talk... | Tax | Audit | Legal |<br />

Environment Accountancy | | Subsidies Tax | Audit | CFO | Legal Services | |<br />

Estate Environment Planning | Subsidies | Corporate | CFO Finance Services | |<br />

HR Estate Advisory Planning | HR | Corporate Legal Finance |<br />

HR Advisory | HR Legal<br />

be.vgd.eu<br />

be.vgd.eu


RENAULT ESPACE<br />

E-TECH FULL HYBRID<br />

NIEUWE<br />

200 PK<br />

RENAULT ESPACE<br />

E-TECH FULL HYBRID<br />

200 PK<br />

Renault Renault verkiest verkiest<br />

80% elektrisch rijden in de stad (1) (1)<br />

1 100 80% km elektrisch autonomie rijden (2) (2) in de stad (1)<br />

tot 1 100 777 km l koffervolume<br />

autonomie (2)<br />

4Control tot 777 l koffervolume<br />

advanced system<br />

van 4Control 7 tot 5 zitplaatsen<br />

advanced system<br />

van 7 tot 5 zitplaatsen<br />

4,6 - 4,9 l / 100km •• 104 - 110 g CO₂/km (wltp)<br />

contacteer<br />

contacteer<br />

je<br />

je<br />

verdeler<br />

verdeler<br />

voor<br />

voor<br />

alle<br />

alle<br />

informatie<br />

informatie<br />

over<br />

over<br />

de<br />

de<br />

fiscaliteit<br />

fiscaliteit<br />

van<br />

van<br />

je<br />

je<br />

wagen.<br />

4,6 - 4,9 l / 100km • 104 - 110 g CO₂/km (wltp)<br />

wagen.<br />

contacteer je verdeler voor alle informatie over de fiscaliteit van je wagen.<br />

(1)<br />

(1)<br />

rijtijd,<br />

rijtijd,<br />

afhankelijk<br />

afhankelijk<br />

van<br />

van<br />

de<br />

de<br />

laadstatus<br />

laadstatus<br />

van<br />

van<br />

de<br />

de<br />

batterij<br />

batterij<br />

en<br />

en<br />

de<br />

de<br />

rijstijl/interne<br />

rijstijl/interne<br />

bron<br />

bron<br />

Renault/2022.<br />

Renault/2022.<br />

(2)<br />

(2)<br />

met<br />

met<br />

een<br />

een<br />

volle<br />

volle<br />

tank<br />

tank<br />

volgens<br />

volgens<br />

WLTP<br />

WLTP<br />

gegevens.<br />

gegevens.<br />

adverteerder:<br />

adverteerder:<br />

Renault<br />

Renault<br />

belgië-luxemburg<br />

belgië-luxemburg<br />

n.v.<br />

n.v.<br />

(invoerder),<br />

(invoerder),<br />

bergensesteenweg<br />

bergensesteenweg<br />

281,<br />

281,<br />

1070<br />

1070<br />

brussel,<br />

brussel,<br />

BTW<br />

BTW<br />

BE<br />

BE<br />

0403<br />

0403<br />

463<br />

463<br />

679,<br />

679,<br />

IBAN<br />

IBAN<br />

BE76<br />

BE76<br />

0017<br />

0017<br />

8828<br />

(1) rijtijd, afhankelijk van de laadstatus van batterij en de rijstijl/interne bron Renault/2022. (2) met een volle tank volgens WLTP gegevens. 8828<br />

2195, rpr brussel. milieu informatie [K.B. 19.03.2004] op www.renault.be<br />

2195, rpr adverteerder: brussel. milieu Renault informatie belgië-luxemburg [K.B. 19.03.2004] n.v. (invoerder), op www.renault.be<br />

bergensesteenweg 281, 1070 brussel, BTW BE 0403 463 679, IBAN BE76 0017 8828<br />

2195, rpr brussel. milieu informatie [K.B. 19.03.2004] op www.renault.be<br />

www.devos-capoen.be<br />

www.devos-capoen.be<br />

Van Van Mossel Van Mossel Devos-Capoen<br />

Brugsesteenweg 30<br />

Brugsesteenweg 30 30<br />

8520<br />

8520 8520<br />

Kuurne<br />

Kuurne<br />

Van Mossel Devos-Capoen<br />

Van Mossel Devos-Capoen<br />

Kortrijkstraat 269<br />

Kortrijkstraat 269<br />

8930 8930<br />

Menen<br />

Menen<br />

Van Mossel Devos-Capoen<br />

Van Van Mossel Mossel Devos-Capoen<br />

Diksmuidsesteenweg 343<br />

Diksmuidsesteenweg 343 343<br />

8800<br />

8800<br />

8800 Roeselare<br />

Roeselare


APOTHEEKINRICHTER BREIDT GAMMA INTERIEUROPLOSSINGEN UIT<br />

“DE OPENING NAAR HET BEDRIJFSLEVEN<br />

STAAT VOOR ONS GELIJK AAN TAL VAN<br />

NIEUWE GROEIMOGELIJKHEDEN”<br />

Het interieur van accountingkantoor<br />

DKF uit Waregem werd onder<br />

handen genomen door het team<br />

van Studio Clement.<br />

74 businessvlaanderen.be


STAND 144<br />

Na zowat een eeuw als realisator van apotheekinterieurs, biedt Studio Clement vandaag ook<br />

interieuroplossingen op maat van medische kabinetten, de retailsector en de kantoorwereld.<br />

Deze gevoelige uitbreiding van het portfolio wordt gekoppeld aan een resoluut behoud van de<br />

familiale spirit en kwaliteitsgarantie.<br />

Tekst | Bavo Boutsen Beeld | Studio Clement<br />

Al in 1925 startte Antoon Clement met het<br />

inrichten van apotheekinterieurs, die van<br />

meet af aan gekenmerkt werden door degelijkheid<br />

op vlak van materiaalkeuze en inrichting.<br />

“Vandaag, drie generaties later, beschikt<br />

het bedrijf nog steeds over hetzelfde familiale<br />

karakter en kwaliteitsstreven. Tegelijk is er de<br />

laatste jaren ruimte gemaakt voor een nieuwe<br />

wind”, stelt Ruben Raedt, die sinds enkele<br />

jaren aan het hoofd staat van de onderneming.<br />

“Zo maakten we de bewuste keuze om<br />

onze expertise voortaan ook in te zetten voor<br />

de retailsector en de kantoorwereld.”<br />

IMAGO VAN DEGELIJKHEID<br />

De expertise en het zorgvuldig opgebouwde<br />

imago van degelijkheid en kwaliteit trekt<br />

Studio Clement door in deze nieuwe markten.<br />

“De opening naar het bedrijfsleven staat voor<br />

ons gelijk aan tal van nieuwe groeimogelijkheden,<br />

maar we blijven trouw aan originele<br />

uitgangspunten. Dat is een bewuste keuze.<br />

We proberen niet te concurreren met de<br />

lageloonlanden, en willen het verschil maken<br />

door onze kwaliteit. Dat betekent ook dat onze<br />

realisaties langer meegaan, wat uiteraard de<br />

duurzaamheid ten goede komt”, klinkt het<br />

bij Raedt.<br />

Die kwaliteitsgarantie koppelt het bedrijf aan<br />

een uitgesproken transparantie wat betreft de<br />

kostprijs van iedere interieurrealisatie. “Dat<br />

kan dankzij de structuur van ons bedrijf. Zo<br />

beschikken wij over een eigen studiebureau,<br />

waar zowel interieurarchitecten als meer<br />

technisch geschoolde profielen samenzitten”,<br />

verduidelijkt Ruben Raedt.<br />

“Deze combinatie is vrij uniek in de sector en<br />

zorgt ervoor dat wij steeds plannen voorleggen<br />

die praktisch realiseerbaar zijn en waarvan<br />

de kostprijs op voorhand duidelijk gekend<br />

is. Daarna wijken we er ook niet meer van af.<br />

Hetzelfde geldt voor de doorlooptijd van ieder<br />

project, die we zo kort mogelijk houden en<br />

waarover we steeds zo transparant mogelijk<br />

De warm aanvoelende apothekerswinkel<br />

Allegaert in Kortrijk is een realisatie van<br />

Studio Clement.<br />

communiceren. Dat komt uit onze ervaring<br />

in de apothekerswereld, waar realisaties<br />

altijd binnen een strikte deadline moeten<br />

worden afgerond.”<br />

AKOESTISCHE EXPERTISE<br />

Het bedrijf blijft verder innoveren en heeft<br />

sinds kort bijvoorbeeld ook akoestische<br />

modules in het gamma. “Die laten toe om<br />

rustig te kunnen werken in de context van<br />

een landschapsbureau. Deze ontwikkeling is<br />

het resultaat van een proces waarbij nieuwe<br />

kennis werd opgebouwd. De akoestische<br />

modules komen bovenop ons bestaande<br />

aanbod voor de kantoormarkt, dat gaat van<br />

meubelstukken over vergadertafels tot volledige<br />

kantoorrealisaties, al dan niet via een<br />

sleutel-op-de-deur-concept”, stelt Raedt.<br />

Het bedrijf richt zich in hoofdzaak op de kmomarkt.<br />

“Het gaat vooral om kantoorruimtes<br />

van 200 tot 500 m², al kunnen we ook zeker<br />

grotere ruimtes aanpakken voor spelers in<br />

de B2B-markt”, aldus Raedt. “Bovendien<br />

betekent deze nieuwe marktoriëntatie niet<br />

dat we onze roots van apotheekinrichtingen<br />

of dokterskabinetten opgeven. Integendeel!<br />

En ook hier streven we nog steeds naar een<br />

maximale ontzorging.”<br />

Om dit alles te kunnen realiseren, rekent<br />

Studio Clement vandaag op een team van<br />

zo’n 60 medewerkers, verspreid over de<br />

hoofdzetel en Izegem en een tweede vestiging<br />

in Luxemburg. “We bespelen zowel de<br />

Belgische markt als de Luxemburgse markt.<br />

Om onze ambities te kunnen blijven waarmaken,<br />

zijn we steeds op zoek naar nieuwe<br />

profielen. Die kunnen we een solide basis<br />

bieden in een organisatie die in volle ontwikkeling<br />

is en waar ze volop de kans krijgen<br />

om mee te groeien”, besluit Ruben Raedt<br />

vol optimisme.<br />

De tandartspraktijk Opsomer in Roeselare werd<br />

voorzien van een frisse, hedendaagse look.<br />

businessvlaanderen.be<br />

75


DUURZAAMHEIDSBELEID WORDT ALMAAR BELANGRIJKER<br />

“WIE RELEVANT WIL<br />

BLIJVEN, MOET NU<br />

NADENKEN OVER<br />

DUURZAAM ONDERNEMEN”<br />

80% van de kmo’s vindt duurzaam en sociaal verantwoord ondernemen belangrijk, maar heeft<br />

hieromtrent nog geen concrete acties ondernomen. Dat blijkt uit een bevraging van Vandelanotte,<br />

More than accountants bij meer dan 280 bedrijven. De adviseurs met hoofdkantoor in Kortrijk helpen<br />

hun klanten nu ook duurzaam te ondernemen: het screenen van het duurzaamheidsbeleid, actieplannen<br />

omzetten in concrete KPI’s en het opstellen van rapporten.<br />

Tekst | Christina Van Geel Beeld | Vandelanotte<br />

In het kader van de nieuwe Europese duurzaamheidsrichtlijnen<br />

zal het ook voor kmo’s<br />

steeds belangrijker worden om een duurzaamheidsbeleid<br />

concreet te maken. Europa<br />

wil dat bedrijven in de toekomst rapporteren<br />

over wat ze precies doen rond ESG: ecologie,<br />

sociaal beleid en goed bestuur.<br />

“Er is op dat vlak werk aan de winkel”, zegt<br />

Anneleen Wydooghe, duurzaamheidsexperte<br />

bij Vandelanotte. “Er bestaan immers nog<br />

veel misverstanden rond duurzaamheid. Het<br />

gaat over meer dan enkel milieubewustzijn.<br />

Het gaat over de puntjes op de i zetten in je<br />

hele organisatie. Dan hebben we het ook over<br />

een duurzame relatie met je mensen. Dit<br />

vertaalt zich naar een transparant loonbeleid,<br />

relevante opleidingen, correct beleid en<br />

ethisch gedrag.”<br />

je net om als onderneming beter en sterker<br />

te worden, en voorbereid te zijn op de<br />

toekomst die onvermijdelijk op ons afkomt”,<br />

stelt Anneleen.<br />

Op lange termijn rendeert de aandacht voor<br />

duurzaam en sociaal verantwoord ondernemen<br />

sowieso. “Duurzaamheid verhoogt de<br />

waarde van je bedrijf voor banken en investeerders.<br />

Vergelijk het met de EPC-waarde<br />

van een privaat huis. Je hebt een bepaalde<br />

EPC-waarde nodig om energie-efficiënt te<br />

zijn. Als je die waarde niet haalt, dan is je<br />

huis minder waard. Dat geldt nu ook voor<br />

bedrijven. Als je niet voldoet aan de duurzaamheidsnormen,<br />

zal je als bedrijf minder<br />

waard zijn.”<br />

De aandacht voor ESG wordt hoe langer hoe<br />

meer bepalend in de bedrijfswereld. Anneleen<br />

Wydooghe: “Vanaf midden volgend jaar zullen<br />

de banken bijvoorbeeld duurzaamheidsscores<br />

toekennen aan hun klanten. Bij bedrijven<br />

die zeer milieuvervuilend zijn, bestaat de kans<br />

dat banken twee keer zullen nadenken voor ze<br />

met hen in zee gaan.”<br />

HET GEBIEDENDE DERDE OOG<br />

Een Europese richtlijn verplicht grote en<br />

beursgenoteerde ondernemingen om vanaf<br />

2025 te rapporteren over hun impact op mens<br />

en milieu. “Maar vergis je niet, dit zal ook<br />

invloed hebben op zelfstandigen en kmo’s. Zij<br />

zullen als leverancier of partner ook moeten<br />

kunnen aantonen dat ze inspanningen leve-<br />

RENDEMENT OP LANGE TERMIJN<br />

Sommige bedrijven vrezen dat duurzaamheid<br />

hen veel centen zal kosten of dat de<br />

wetgeving hen zal verplichten om irrationele<br />

beslissingen te nemen die niet stroken met<br />

de toekomstvisie van het bedrijf. “Dat klopt<br />

niet. Integendeel, een duurzaam beleid helpt<br />

Het gaat over de puntjes op de i zetten<br />

in je hele organisatie.<br />

76 businessvlaanderen.be


STAND 4131<br />

Anneleen Wydooghe: “Een duurzaam beleid helpt je om als onderneming beter en sterker te worden.”<br />

ren en zo meehelpen om de productieketen<br />

duurzamer te maken.”<br />

Vandelanotte helpt die organisaties bij het<br />

invoeren en toepassen van de wetgeving. “We<br />

maken samen met het bedrijf een persoonlijke<br />

scan. Welke onderwerpen zijn relevant?<br />

Hoe duurzaam ben je al op vandaag? Waar<br />

moet er verder op ingezet worden? Op die<br />

manier bouwen we een duurzaamheidsstrategie<br />

uit, aangepast aan de specifieke<br />

noden en kenmerken van dat bedrijf. Dat is<br />

de eerste stap, maar wel een heel belangrijke”,<br />

geeft Anneleen aan. “Eens de doelstellingen<br />

geformuleerd zijn, kijken we welke<br />

concrete stappen we kunnen nemen om ze<br />

te verwezenlijken.<br />

De meeste bedrijven stappen heel enthousiast<br />

in het duurzaamheidsverhaal, maar bij de<br />

eerstvolgende crisis verdwijnt het toch weer<br />

naar de achtergrond. “Als externe consultant<br />

houden wij duurzaamheid top of mind.<br />

Wij zijn het gebiedende derde oog dat je bij<br />

de les houdt, dat je traject opvolgt en ervoor<br />

zorgt dat je de juiste stappen blijft zetten op<br />

een correcte manier. Vlamingen zijn harde<br />

werkers. Een moment van reflectie vinden<br />

we vaak een luxe. Maar als je relevant wil<br />

blijven, moet je als bedrijf nu al stilstaan bij<br />

je duurzaamheidsstrategie. Waar wil je op<br />

focussen? Wat moet je meten en hoe? Hoe<br />

ga je dat implementeren? Stel jezelf die<br />

vragen liever vandaag dan morgen”, besluit<br />

Anneleen Wydooghe.<br />

TIP: LET OP VOOR GREENWASHING<br />

Anneleen Wydooghe: “Als je claimt dat<br />

jouw product groener is dan dat van de<br />

concurrentie, moet je dit kunnen staven.<br />

Zoniet maak je je schuldig aan oneerlijke<br />

handelspraktijken. De FOD Economie<br />

controleert hier nu al streng op. Je zal als<br />

ondernemer moeten kunnen aantonen dat<br />

het klopt wat je beweert. Correcte, objectieve<br />

cijfers spelen hier een cruciale rol in.<br />

Wie zijn reputatie denkt op te poetsen door<br />

grote groene beweringen te doen, valt<br />

snel door de mand. De reputatieschade is<br />

dan niet te overzien. Voor meer info verwijzen<br />

we graag door naar onze podcast<br />

Vandelanotte Talks of onze website.”<br />

businessvlaanderen.be<br />

77


EEN WERKPLEK OM INTERNATIONALE KLANTEN TE ONTVANGEN IN RONSE<br />

INDUSTRIEBOUW MET EEN TWIST VOOR<br />

OPVALLEND KUNSTENAARSATELIER<br />

Grote, strakke ruimtes binnenin en een ritmische,<br />

speelse structuur aan de buitenkant. Dat tweespel<br />

typeert het nieuwe atelier van kunstenaar Mark<br />

Manders in Ronse. Het gebouw is het resultaat<br />

van de klassieke technieken van de industriebouw,<br />

maar dan op een andere manier benaderd.<br />

“De structuur zit aan de buitenkant en de vlakke<br />

afwerking, die vaak de gevel vormt, binnenin”,<br />

zegt architect Klaas Goris. Vulsteke Bedrijfsgebouw<br />

voerde dit originele ontwerp uit.<br />

Tekst | Stephanie Demasure<br />

Beeld | Vulsteke Bedrijfsgebouwen<br />

Mark Manders is internationaal gekend en geliefd. De Nederlands-<br />

Belgische kunstenaar brengt zijn creaties tot leven in zijn thuisstad<br />

Ronse, waar hij sinds kort een nieuw atelier heeft. “Vroeger werkte<br />

ik in een voormalige textielfabriek. Een inspirerende omgeving, maar<br />

er was geen verwarming. In de winter trok ik me dus terug in één<br />

kamertje dat ik min of meer kon verwarmen. Dat was niet ideaal en<br />

daarom klopte ik aan bij Coussée Goris Huyghe Architecten”, vertelt<br />

Mark Manders. “Mijn vraag? Echt goede architectuur en veel ruimte<br />

om helemaal mijn ding te doen.”<br />

KOLOMMEN AAN DE BUITENKANT<br />

Architect Klaas Goris ging enthousiast aan de slag met de vraag van<br />

Mark. Daarbij kwam al snel het idee van een ‘omgekeerde industriebouw’<br />

op de tafel: “Dit is een uitloper van onze eerdere ervaring. We<br />

bouwden in het verleden meerdere industriehallen. Profielen aan de<br />

buitenkant moesten niet brandwerend behandeld worden en dat was<br />

een pak interessanter dan de profielen aan de binnenkant plaatsen.<br />

Later deden we hetzelfde met hout en beton. De boeiende architectuur<br />

die zo ontstaat, is ons handelsmerk geworden. Door deze bouwtechniek<br />

ontstaan binnenin vrije wanden. Voor een kunstatelier is dat een<br />

groot voordeel.”<br />

De bescheiden kantoorruimte van Mark is in houtskeletbouw uitgevoerd.<br />

Dat bouwvolume is vervolgens ingeschoven als een ‘kantoor-<br />

De structuur zit aan de buitenkant en de vlakke afwerking,<br />

die vaak de gevel vormt, binnenin.<br />

80 businessvlaanderen.be


STAND 42<strong>06</strong><br />

De Nederlands-Belgische kunstenaar Mark Manders brengt zijn creaties tot leven in het nieuwe atelier in zijn thuisstad Ronse.<br />

box’. Pas daarna werd het dak gerealiseerd. Zo ontstaat een perfecte<br />

integratie van alle functies in het nieuwe gebouw. Voor de dakstructuur<br />

werd een systeem in prefab uitgewerkt, dat de typerende sheddaken<br />

die je her en der in Ronse ziet, nabootst. “Initieel wou Mark<br />

opnieuw een soort winter- en zomeratelier. Wij maakten een alternatief<br />

voorstel. Het winteratelier is een museale ruimte geworden,<br />

waar bezoekers van over de hele wereld een warme ontvangst krijgen.<br />

Het zomeratelier is een grote, veelzijdige werkruimte. Met vloerverwarming<br />

en goede isolatie blijft het er het hele jaar door aangenaam<br />

om te werken.”<br />

INDUSTRIEBOUW VAN HOOG NIVEAU<br />

Nadat hun vorige aannemer met pensioen ging, klopten de architecten<br />

aan bij Vulsteke Industriebouw. Dat de lat kwalitatief hoog moest<br />

liggen, was van bij aanvang duidelijk. De uitvoering tijdens de coronapandemie<br />

maakte het extra pittig, maar het resultaat mag er zijn.<br />

“Het atelier meet 36 bij 100 meter. Met de verdieping erbij, realiseerden<br />

we zo’n 5000 vierkante meter”, zegt Nickolas Vulsteke. “Aan de<br />

binnenzijde is gespeeld met gladde en ruwe oppervlakken. Hier en<br />

daar is de prefabstort nog zichtbaar, voor een ruwer accent. Het was<br />

een leuke uitdaging om onze expertise in industriebouw eens op een<br />

andere manier te kunnen inzetten. We zijn trots dat we deze inspirerende<br />

omgeving mochten vormgeven.”<br />

Ook voor de kunstenaar zelf is het project alvast geslaagd. “Mijn nieuwe<br />

werkplek is een aaneenschakeling van ateliers”, vertelt Mark Manders.<br />

“Ik begin in de denkruimte, ga vervolgens naar de houtwerkplaats,<br />

de ijzerwerkplaats, het klei-atelier … Zo ontstaat kunst in heel veel<br />

verschillende ‘gebieden’ en de ideeën beïnvloeden elkaar. Een kruisbestuiving<br />

die uitmondt in verrassende concepten.”<br />

Nickolas Vulsteke: “Het was een leuke uitdaging om onze expertise in<br />

industriebouw eens op een andere manier te kunnen inzetten.”<br />

businessvlaanderen.be<br />

81


EEN NIEUW AANBOD OPLEIDINGEN ROND AI EN CHATGPT<br />

“WERKNEMERS MET TECHNOLOGISCHE<br />

KENNIS ZIJN ALTIJD EEN TROEF”<br />

Artificiële intelligentie is niet meer weg te denken uit ons leven en dat het een blijver is, bewijst het succes<br />

van AI-gestuurde chatbots en zoekmachines. Ook voor bedrijven zijn deze tools interessant. Alleen, wie<br />

er het maximum uit wil halen, moet goed met de tools overweg kunnen. SBM lanceert daarom een aantal<br />

opleidingen die de vaardigheden van werknemers rond deze nieuwe technologieën aanscherpen.<br />

Tekst | Roeland Van Den Driessche Beeld | SBM<br />

Het is niet meer de vraag of artificiële intelligentie<br />

onze manier van werken gaat veranderen,<br />

wel eerder hoe snel en hoe ingrijpend. Steeds<br />

meer bedrijven beseffen dat en omarmen<br />

nieuwe technologieën. Ze willen liefst vooroplopen<br />

in hun sector. Een van de technologieën<br />

die het voorbije jaar ons leven en onze manier<br />

van werken alvast ingrijpend veranderd heeft, is<br />

ChatGPT. Door de hoge precisie en snelle reactietijden<br />

is dit voor bedrijven de perfecte tool<br />

om de productiviteit te verhogen en sneller en<br />

efficiënter met klanten te communiceren.<br />

Wim Van Rompuy, docent bij SBM: “Goed<br />

een jaar geleden bracht Open AI, een Amerikaans<br />

bedrijf dat onderzoek doet naar artificiële<br />

intelligentie, ChatGPT op de markt. Het<br />

omschrijft ChatGPT als een taalmodel dat<br />

getraind is om te reageren op een conversati-<br />

Wim Van Rompuy is een van de docenten die cursisten bij SBM beter<br />

met ChatGPT leert werken.<br />

Thomas Pertry, teamleader marketing bij Mitsubishi Electric:<br />

“Voor elke marketeer of copywriter die efficiënter wil werken,<br />

is de workshop een aanrader.”<br />

82 businessvlaanderen.be


STAND 256<br />

In de opleiding gaat het er interactief aan toe en worden oplossingen voor concrete problemen gezocht.<br />

onele manier. In mensentaal: het is een alwetende<br />

robot die op basis van een opdracht<br />

op zoek gaat naar antwoorden in gewone<br />

spreektaal. Daarvoor speurt ChatGPT het<br />

internet af naar patronen waarmee het dan<br />

zijn antwoorden samenstelt. Onder meer om<br />

creatieve insteken te krijgen, teksten te schrijven<br />

en te vertalen, sollicitanten te screenen<br />

en bedrijfsprocessen te automatiseren is het<br />

een uitermate handige tool.”<br />

DE KUNST VAN HET PROMPTEN<br />

Het systeem is echter niet feilloos. “ChatGPT<br />

is immers een taal- en geen kennismodel. Het<br />

is dus goed in het genereren van tekst, maar<br />

niet in het kritisch onderzoeken van bronnen.<br />

Bovendien heeft ChatGPT enkel toegang tot<br />

informatie tot 2021”, verduidelijkt Wim.<br />

En hoewel er vandaag een betalende versie op<br />

de markt is die toegang geeft tot het complete<br />

internet en over meer opties beschikt, is Wim<br />

ervan overtuigd dat je met de gratis versie<br />

ook al een heel eind weg kunt. “Het is key<br />

om de juiste prompts samen te stellen, want<br />

in principe snapt ChatGPT geen jota van de<br />

antwoorden die het genereert. Het rijgt alleen<br />

woorden aan elkaar die, voor een specifieke<br />

vraag, bij elkaar opduiken.”<br />

“We willen iedereen<br />

een doelgerichte en<br />

relevante leerervaring<br />

bieden.”<br />

In de opleiding van SBM leren cursisten alvast<br />

hoe ze het maximale uit ChatGPT kunnen<br />

halen. “Eerst en vooral laten we de cursisten<br />

tijdens een webinar kennismaken met<br />

de basisprincipes van de tool. Op die manier<br />

bereiden we hen alvast voor op de interactieve<br />

opleidingsdag die erop volgt. Centraal in<br />

die opleiding staat flexibiliteit, waarbij we op<br />

basis van de feedback en input van de cursisten<br />

de focus en accenten van de onderwerpen<br />

verschuiven. Op die manier slagen we erin om<br />

iedereen een doelgerichte en relevante leerervaring<br />

te bieden.”<br />

INTERACTIEVE WORKSHOP<br />

De opleiding is bovendien volledig hands-on<br />

uitgewerkt. Elke deelnemer leert er ChatGPT<br />

van binnen en van buiten kennen. “Klopt helemaal”,<br />

bevestigt Thomas Pertry, Teamleader<br />

Marketing bij Mitsubishi Electric. “AI en Chat-<br />

GPT zijn echt all over the place en ik wou er<br />

absoluut het fijne van weten, want van iedereen<br />

hoorde ik dat het een bijzonder krachtige<br />

tool is.”<br />

“De opleiding zelf was eerder een interactieve<br />

workshop, waarbij we uitgedaagd werden om<br />

een probleem op te lossen waarmee we in<br />

onze job geconfronteerd worden. Dat legden<br />

we dan voor aan ChatGPT om vervolgens al<br />

doende te leren prompten. Voor elke marketeer<br />

of copywriter die efficiënter wil werken,<br />

is de workshop gewoon een aanrader. Ik wil<br />

alvast meer van dit”, klinkt het enthousiast<br />

bij Thomas.<br />

businessvlaanderen.be<br />

83


SC<br />

studio<br />

clement


Pro accountant<br />

Verwacht jij dat jouw boekhouder<br />

persoonlijk, proactief, professioneel<br />

en productief is?<br />

Pro expert<br />

Reken jij bij grote beslissingen graag<br />

op de ervaring van professionals?<br />

Kom kennismaken tijdens de<br />

Bedrijvencontactdagen in Kortrijk<br />

HAL 4 | STAND 4127<br />

www.titeca.pro


GESPECIALISEERD BEGELEIDINGSKANTOOR O.B.A. BESTAAT 35 JAAR<br />

“ONZE KENNIS OMVAT<br />

ALLE FACETTEN VAN EEN<br />

BEDRIJFSOVERDRACHT”<br />

O.B.A. groeide de afgelopen 35 jaar tot een toonaangevende speler op vlak van bedrijfsoverdrachten<br />

van rendabele kmo’s. Het combineert expertise en een uitgebreid netwerk met een aanpak op maat<br />

én maximale aandacht voor de gevoeligheden die gepaard gaan met een overnameproces. De vier<br />

vennoten en Managing Partners leggen uit wat de bouwstenen zijn van deze succesformule.<br />

Tekst | Bavo Boutsen Beeld | O.B.A.<br />

Wie zijn of haar bedrijf wil overlaten, kan daarvoor rekenen op O.B.A.,<br />

een onafhankelijk begeleidingskantoor dat op 15 november zijn 35ste<br />

verjaardag mocht vieren. Vanuit kantoren in Kortrijk en Antwerpen<br />

is het actief in heel <strong>Vlaanderen</strong>. De gespecialiseerde partner voor<br />

bedrijfsoverdracht zag mettertijd heel wat veranderen. “Het proces is<br />

veel professioneler geworden. Dat is ook logisch, omdat de regelgeving<br />

uiteraard complexer is dan ooit tevoren”, opent Jo Decoutere, Managing<br />

Partner bij O.B.A.. “En net daarom is de expertise die wij hebben nog zo<br />

relevant. Onze kennis omspant alle facetten die te maken hebben met<br />

een bedrijfsoverdracht.”<br />

“Een tweede, en misschien wel belangrijkste troefkaart waarover we<br />

beschikken, is ons erg uitgebreide netwerk”, vult medevennoot Michiel<br />

Dejaegher aan. “Dat is uiteraard het resultaat van onze jarenlange<br />

ervaring en kennis over de context in zowat alle sectoren van het<br />

bedrijfsleven. Dit betekent dat we niet alleen weten wat er leeft binnen<br />

de markt, maar zorgt er ook voor dat we er maximaal op kunnen inspelen.<br />

Daardoor zullen verkopers via O.B.A. altijd de optimale prijs en<br />

overnamecondities kunnen realiseren voor hun onderneming.”<br />

HET HERINSTAP-MODEL<br />

Een concreet voorbeeld hiervan is het herinstap-model, dat deze<br />

experts steeds vaker zijn gaan toepassen. Vennoot Wannes Hendrickx:<br />

“Dit betekent dat de overlater zijn bedrijf verkoopt aan een holdingstructuur,<br />

maar een minderheid van de aandelen behoudt en aan de<br />

slag blijft binnen een managementfunctie. Op die manier wordt een<br />

deel van het vermogen veiliggesteld en is tegelijk ook de bestuurlijke<br />

continuïteit van het bedrijf verzekerd, wat commercieel uiteraard<br />

interessant is. Bovendien is dit voor de verkoper een extra financiële<br />

hefboom, want de resterende aandelen kunnen nog steeds op een<br />

later moment worden verkocht.”<br />

“Dergelijke structuren opzetten is enkel mogelijk wanneer je beschikt<br />

over een uitgebreid en relevant netwerk, waar heel wat captains of<br />

industry, private equity-spelers en ervaren managers met groeiambities<br />

in zitten”, vult Martijn Coucke, Managing Partner en zoon van<br />

oprichter Johan Coucke, aan.<br />

De medewerkers van O.B.A. beschikken elk over een enorme expertise<br />

inzake bedrijfsoverdrachten.<br />

“Cruciaal is dat wij altijd op zoek gaan naar een optimale match tussen<br />

het bedrijf in al zijn facetten en de potentiële overnemers. Het hoogste<br />

bod is dus niet per se het beste. Wij zijn ons heel erg bewust van de<br />

belangrijke psychologische component die vervat zit in iedere bedrijfs-<br />

86 businessvlaanderen.be


STAND 150<br />

Het team van onafhankelijk begeleidingskantoor O.B.A.: “We hebben jarenlange ervaring en kennis over de context in zowat alle sectoren van<br />

het bedrijfsleven.”<br />

overdracht. Het gaat meestal om iemands levenswerk, dus daar moet<br />

je bewust mee omspringen.”<br />

NO CURE, NO PAY<br />

Dat deze aanpak werkt, bewijzen de cijfers die O.B.A., één van de eerste<br />

onafhankelijke begeleidingskantoren van <strong>Vlaanderen</strong>, kan voorleggen.<br />

Ze finaliseerden in 35 jaar tijd meer dan 750 bedrijfsoverdrachten, of<br />

zo’n twee per maand. “Onze succesratio ligt op 85 à 90 procent”, aldus<br />

Jo Decoutere. “Dat toont dat we iedere stap van dit complexe proces en<br />

alle kennis die hierbij komt kijken echt wel onder de knie hebben. We<br />

begeleiden en ontzorgen onze klanten omdat we als scheidsrechter en<br />

bijstandsverlener fungeren tijdens de volledige duur van het proces.”<br />

Een bedrijfsoverdracht duurt bij O.B.A. gemiddeld 9 maanden. “We<br />

proberen steeds het momentum te grijpen en binnen de 6 maanden<br />

de koper te vinden, waarna er nog 3 maanden overblijven om<br />

het boekenonderzoek en het contractwerk te finaliseren. Omdat we<br />

werken volgens een ‘no cure, no pay’-principe, worden we bovendien<br />

pas vergoed als de deal met succes is afgerond. We vinden dat essentieel.<br />

Op die manier proberen we ook de drempel voor verkopers zo laag<br />

mogelijk te houden”, besluit Michiel Dejaegher.<br />

Michiel Dejaegher en Wannes Hendrickx, beide vennoten bij O.B.A.:<br />

“We zijn ons herinstap-model steeds vaker gaan toepassen.”<br />

businessvlaanderen.be<br />

87


GOVAERE LEGT FUNDAMENTEN VOOR DUURZAME GROEI<br />

“GROEIEN DANKZIJ DE SAMENWERKING<br />

MET ONZE ACCOUNTANCYPARTNER”<br />

Familiebedrijf Govaere gaat terug tot 1921, toen Leon Govaere startte met een eenmanszaak. Vandaag<br />

voert de bouwonderneming projecten uit over West- en Oost-<strong>Vlaanderen</strong>, en daarbij kan een gedreven<br />

accountancypartner niet ontbreken.<br />

Tekst | VGD<br />

Beeld | Govaere<br />

“We willen een betrouwbare bouwpartner<br />

zijn voor onze klanten en op deze manier nog<br />

meer uitdagende projecten kunnen realiseren”,<br />

klinkt het bij Govaere. “Ons werk goed<br />

doen en op tijd opleveren – hoe uitdagend de<br />

projecten ook mogen zijn. Wij zijn voornamelijk<br />

gespecialiseerd in de bouw van klasse<br />

7-appartementsgebouwen en bedrijfskantoren,<br />

die het liefst gepaard gaan met complexe<br />

bekistingswerken, metselwerken en ondergrondse<br />

kelders tot –3.”<br />

“Het feit dat meer dan 50 procent van onze<br />

lopende projecten van recurrente klanten<br />

komt, bewijst volgens ons dat wij effectief<br />

onze projecten heel kwalitatief en volgens de<br />

afspraken uitvoeren. Die duurzame relaties<br />

met klanten willen wij absoluut behouden.<br />

Net zoals onze relaties met onze medewerkers,<br />

leveranciers en onderaannemers.”<br />

HEEL GOED GEVOEL<br />

“Dat is meteen ook de reden waarom wij vorig<br />

jaar op zoek zijn gegaan naar een nieuwe<br />

88 businessvlaanderen.be


STAND 435<br />

partner inzake accountancy en fiscaal advies:<br />

ook op dat vlak wilden we naar een duurzame<br />

connectie streven. Bovendien is de core van<br />

ons bedrijf bouwen, niet accountancy. Daarom<br />

kozen we bewust voor het outsourcen van die<br />

boekhoudkundige processen. Dan heb je een<br />

betrouwbare partner nodig in wiens handen je<br />

dat stuk vol vertrouwen los kan laten.”<br />

“We zijn de markt opgegaan en hebben met<br />

verschillende partijen gesproken, maar<br />

hadden bij VGD meteen een heel goed<br />

gevoel: het was duidelijk dat ze wisten waarover<br />

ze het hadden en de taal van de bouwwereld<br />

spraken.”<br />

“Het allereerste wat we gedaan hebben, is<br />

fiscaal en juridisch advies verlenen bij een<br />

fusie”, vertelt senior advisor Céline Voet.<br />

“Deze fusie kaderde binnen de vereenvoudiging<br />

van de groepsstructuur. “Daarna hebben<br />

we een belangrijke rol gespeeld bij de verdere<br />

automatisering van de organisatie. Govaere<br />

wilde naar één alomvattend ERP-pakket.<br />

Wij hebben geholpen met de implementatie<br />

daarvan op boekhoudkundig vlak.”<br />

VERNIEUWDE DYNAMIEK<br />

“We hebben vandaag een heel duidelijke<br />

manier van werken, dankzij het ERP-systeem<br />

én het partnership met VGD”, pikt Pierre<br />

Govaere in. “Hierdoor kunnen we steeds<br />

korter op de bal spelen en sneller rapporteren.<br />

En dat is in de bouw, met zijn grote<br />

budgetten, een absoluut voordeel. Verder<br />

zagen we een vernieuwde dynamiek in het<br />

bedrijf ontstaan, onder meer omdat ook<br />

onze projectleiders nu meer inzicht krijgen in<br />

de cijfers van hun werven. Vroeger was ons<br />

bedrijf vooral gefocust op uitvoering en kwaliteit,<br />

maar door beter inzicht in de cijfers zien<br />

we nu ook beter welke andere aspecten de<br />

nodige aandacht vragen.”<br />

DE ZEGEN VAN CONTINUÏTEIT<br />

Ten slotte willen we Pierre even de ambitie van<br />

VGD voorleggen: niet zozeer adviseur of leverancier<br />

van diensten zijn, maar partner. Kan<br />

hij dat, na een jaar samenwerken, beamen?<br />

“Absoluut. Céline kent ons bedrijf door en<br />

door en heeft een goed inzicht in de cijfers,<br />

maar is op dat vlak niet de enige binnen VGD:<br />

toen ze op zwangerschapsverlof ging, wat<br />

trouwens ruimschoots op voorhand met ons<br />

werd gecommuniceerd, is een collega binnen<br />

VGD op ons dossier gaan werken, en dat<br />

verliep zo goed als perfect.”<br />

“Als familiebedrijf streven we een doordachte en<br />

duurzame groeistrategie na. In de komende vijf<br />

jaar willen we vooral verder professionaliseren<br />

en de juiste projecten aanpakken en opvolgen.<br />

Door het stroomlijnen van onze bedrijfsprocessen<br />

en alle andere verbeteracties willen we een<br />

nog betere partner voor de bouwheren zijn. We<br />

zijn vandaag vooral bezig met de fundamenten<br />

te leggen voor die verdere groei in de toekomst.<br />

En een deel van dat fundament bestaat uit onze<br />

samenwerking met VGD.”<br />

We kozen<br />

bewust voor het<br />

outsourcen van de<br />

boekhoudkundige<br />

processen.<br />

“Vandaag gaat nog steeds iemand op periodieke<br />

basis ter plaatse om boekhoudkundige<br />

documenten te verwerken, terwijl we ook<br />

per kwartaal rapporteringen maken, die dan<br />

met een VGD-partner worden doorgesproken.<br />

Kortom, een heel nauwe samenwerking,<br />

waarbij het fijn is te merken dat het proces<br />

van het werken met het ERP-systeem en de<br />

systematiek van de kwartaalrapporteringen<br />

blijvend worden bijgeschaafd en verbeterd.”<br />

Vader Jan Govaere met zonen Pierre en Henri: “We willen een betrouwbare bouwpartner zijn voor<br />

onze klanten.”<br />

businessvlaanderen.be<br />

89


13 en 14 december <strong>2023</strong><br />

rocbv.be<br />

Opleidingen op maat<br />

Bezoek ons op stand 244<br />

ROC bv - Zwaaikomstraat 27, 8800 Roeselare - 051 26 11 94 - info@rocbv.be - rocbv.be


✓ Payroll & HR op maat<br />

✓ Een persoonlijke aanpak<br />

✓ Eenvoudig online platform<br />

✓ Bank & Verzekeringen<br />

✓ Een boontje voor de KMO<br />

Het Sociaal Secretariaat dat écht dicht bij u staat!<br />

Bezoek onze groepsstand 4307<br />

op BedrijvenContactDagen<br />

WWW.BESOX.BE<br />

UW FORDVERDELER VOOR WEST-VLAANDEREN


LUXEHORLOGES EN -JUWELEN BLIJVEN BOOMING BUSINESS<br />

“MENSEN HOUDEN ERVAN<br />

ZICHZELF TE VERWENNEN<br />

MET IETS MOOIS”<br />

Met een brede waaier aan prachtige horloges, oogstrelende juwelen en stijlvolle accessoires groeide<br />

Juweliers Nys sinds 1946 uit tot een vaste waarde in Kortrijk. “Op drie adressen in de stad bieden we<br />

een indrukwekkende lijst topmerken aan. Bij ons komt iedereen aan haar of zijn trekken”, vertellen<br />

zaakvoerders Sylvie en Kristof Nys.<br />

Tekst | Josefien De Bock<br />

Beeld | Juweliers Nys<br />

Vlak na de Tweede Wereldoorlog gaf Albert<br />

Nys in de Groeningestad het startschot voor<br />

wat een bloeiende familietraditie zou worden.<br />

In de Leiestraat opende hij in 1946 ‘Het huis<br />

van het uurwerk’, een bescheiden winkel<br />

waar hij horloges en kleine juwelen verkocht<br />

samen met zijn vrouw Jenny. Nadat Marc,<br />

de oudste van hun drie zonen, de zaak in<br />

1978 had overgenomen met zijn echtgenote<br />

Charlotte, groeide die uit tot een vaste waarde<br />

voor horloges en juwelen in Kortrijk.<br />

Bruni, Messika en Chopard. Sinds 2010 is er<br />

ook een derde winkel van Juweliers Nys in de<br />

Kortrijkse binnenstad. Het trendy en jeugdige<br />

concept van ‘Twist by Nys’ bleek een schot<br />

in de roos.<br />

In 2011 kwam de leiding van het familiebedrijf<br />

in handen van Kristof en Sylvie Nys, de<br />

kinderen van Marc en Charlotte. Sinds de<br />

derde generatie aan het roer staat, worden<br />

er steeds meer prestigieuze en toonaange-<br />

Tien jaar later kwam er een tweede winkel bij,<br />

waardoor het gamma opgesplitst kon worden<br />

in ‘instap’ en ‘standing’ modellen. Beide<br />

winkels werden in 2017 samen gebracht in<br />

één gerenoveerd pand in de Korte Steenstraat.<br />

Bij ‘Nys Boutique’ ontdekken klanten<br />

vandaag de tijdloze elegantie van grote labels<br />

zoals Hermès, Tudor en Baume & Mercier.<br />

TOONAANGEVENDE MERKEN<br />

EN COLLECTIES<br />

In de Lange Steenstraat vinden we vandaag<br />

de tweede winkel van Juweliers Nys. Die<br />

bevindt zich in Huize Ghellinck, een gerestaureerde<br />

patriciërswoning met een luxueuze<br />

uitstraling die bij het topsegment past.<br />

Bij ‘Nys Exclusive’ worden vooral exclusieve<br />

juwelen en uurwerken verkocht van topmerken<br />

als Rolex, Breitling, Omega, Pasquale<br />

“Om de juiste keuze te maken uit het grote aanbod, blijft face-to-face advies ontzettend<br />

belangrijk”, weet het team van Juweliers Nys.<br />

92 businessvlaanderen.be


STAND 173<br />

toe. “Het betekent dat klanten in alle vertrouwen<br />

een juweel of horloge bij ons kunnen<br />

aankopen of laten herstellen.”<br />

Ondanks de barre economische tijden<br />

merken de zaakvoerders dat er veel interesse<br />

blijft in luxueuze horloges en juwelen, ook bij<br />

de jongere generatie. “Luxe blijft booming.<br />

Zeker sinds de coronacrisis houden mensen<br />

ervan zichzelf te verwennen met iets moois.<br />

Ze investeren in unieke en tijdloze stukken<br />

waar ze lang van kunnen genieten, en die<br />

ze bij voorkeur kunnen doorgeven aan de<br />

volgende generaties. Daarvoor komen ze met<br />

plezier naar een van onze winkels, ook al kan<br />

je vandaag alles makkelijk online kopen.”<br />

Juweliers Nys draagt het label ‘Best Jewellers’, een erkenning voor het feit dat ze voldoen aan de<br />

hoogste kwaliteitseisen.<br />

“In een tijd waar er zoveel prikkels op ons<br />

afkomen en het moeilijk is om de juiste<br />

keuze te maken uit het grote aanbod, blijven<br />

face-to-face advies en producten effectief<br />

kunnen zien en voelen ontzettend belangrijk.<br />

Daarom breiden we binnenkort onze luxewinkel<br />

Nys Exclusive uit: het pand in de Lange<br />

Steenstraat wordt drie keer zo groot. Hiermee<br />

zullen we de klanten een nog exclusievere<br />

beleving kunnen bieden en de prestigieuze<br />

familietraditie naar het allerhoogste niveau<br />

tillen”, besluiten Sylvie en Kristof.<br />

“Onze luxewinkel<br />

Nys Exclusive wordt<br />

binnenkort drie keer<br />

zo groot.”<br />

vende merken en collecties aangeboden.<br />

“Met onze drie winkels spreken we een breed<br />

doelpubliek aan. Van hip en trendy tot tijdloos<br />

elegant en luxueus: bij ons vindt iedereen die<br />

op zoek is naar een horloge, juweel of accessoire<br />

zijn of haar gading”, vertelt Kristof Nys.<br />

PRESTIGIEUS KWALITEITSLABEL<br />

Juweliers Nys is lid van Ars Nobilis vzw, de<br />

Hoge Raad voor Juwelen en Uurwerken. “Met<br />

trots dragen we het label ‘Best Jewellers’, een<br />

erkenning voor het feit dat we voldoen aan<br />

de hoogste kwaliteitseisen van de Belgische<br />

juweel- en uurwerkindustrie”, licht Sylvie Nys<br />

Bij ‘Nys Exclusive’ in de Lange Steenstraat worden vooral exclusieve juwelen en uurwerken verkocht.<br />

businessvlaanderen.be<br />

93


NIEUWE VESTIGING GEEFT KASTER DE RUIMTE OM TE BLIJVEN GROEIEN<br />

“BOUWPARTNERS HEBBEN ER ALLES AAN<br />

GEDAAN OM DE STRAKKE TIMING TE HALEN”<br />

Op het bedrijvenpark Krommebeek in Roeselare-Beveren wordt de laatste hand gelegd aan het nieuwe<br />

bedrijfsgebouw van Kaster Keukens. Dit jonge keukenbedrijf had door zijn sterke groei dringend nood<br />

aan meer ruimte. Bouwpartners Govar Industriebouw, Afschrift en Intec haalden alles uit de kast om de<br />

nieuwe vestiging in minder dan een jaar tijd af te werken. “We kijken ernaar uit om ons state-of-the-art en<br />

duurzaam gebouw in gebruik te nemen”, vertelt bedrijfsleider Bert Catteeuw enthousiast.<br />

Tekst | Björn Crul Beeld | Govar Industriebouw<br />

Een mooi staaltje ondernemerschap, zo mogen we het verhaal van<br />

Kaster Keukens best omschrijven. Vijf jaar geleden besliste Bert<br />

Catteeuw om een eigen keukenbedrijf op te richten, gespecialiseerd in<br />

maatwerk. Hij startte met vier medewerkers en een geautomatiseerd<br />

productiepark. Nauwelijks vijf jaar later telt het team al 46 medewerkers<br />

en barst de huidige vestiging in de Populierstraat in Roeselare uit<br />

haar voegen.<br />

“Ik had ervaring in de keukensector en wou met een eigen bedrijf<br />

proberen een niche in te vullen: maatwerk keukens, kasten en interieurs<br />

die volgens een gestandaardiseerd en geautomatiseerd proces<br />

geproduceerd worden”, steekt Bert van wal. “Dankzij die combinatie<br />

kunnen we onze klanten het interieur van hun dromen aanbieden<br />

tegen een concurrentiële prijs. En dat is een succes gebleken: het<br />

idee sloeg aan en we staan nog altijd versteld hoeveel mensen de weg<br />

vinden naar onze showroom.”<br />

“De projectleiding van de drie<br />

bouwpartners verdient zeker<br />

een pluim.”<br />

TOPKWALITEIT EN LOKAAL MAATWERK<br />

Kaster Keukens werkt zowel voor particuliere klanten als bouwpromotoren<br />

die projecten realiseren in Oost- en West-<strong>Vlaanderen</strong>. “De<br />

verhouding is ongeveer 50-50. Het helpt ons ook om volume te halen<br />

in onze productie en dus om efficiënt te werken. Per dag lopen er<br />

zo’n vier projecten van de band. We realiseren keukens, dressings,<br />

vestiairekasten, haardwanden, enzovoort. Er is een duidelijke trend<br />

Bert Catteeuw, voor de betonnen gevel met blauwe bol als herkenbaar<br />

inkomsas.<br />

94 businessvlaanderen.be


STAND 4139<br />

betonconstructie, was het beste. Van bij het eerste gesprek had ik ook<br />

een goed gevoel bij de aanpak waar Christophe Govaere voor stond:<br />

no-nonsense, de zaken in handen nemen en voortdoen. Dat was ook<br />

nodig, want timing was voor ons cruciaal: we wilden na de eerste<br />

spadesteek in één jaar tijd operationeel zijn op de nieuwe locatie.”<br />

Het nieuwe gebouw wordt ook gekenmerkt door zijn duurzame technieken.<br />

Bert Catteeuw: “Alles is elektrisch en dankzij de zonnepanelen<br />

op het dak zullen we bijna energieneutraal kunnen werken. We werkten<br />

samen met Afschrift, voor alles wat elektriciteit betreft, en Intec<br />

Group voor sanitair en het HVAC-luik. Samen met Govar Industriebouw<br />

dachten zij proactief mee hoe we de organisatie en uitvoering van de<br />

verschillende werkzaamheden op elkaar konden afstemmen, om de<br />

timing te halen. Ik heb de werken zelf ook van nabij opgevolgd, maar<br />

de projectleiding van de drie bouwpartners verdient zeker een pluim.”<br />

Met dank aan de zachte winter is dit bouwproject van Govar dus erg<br />

vlot verlopen. “We zitten in de afwerkingsfase. Begin november is<br />

een gloednieuwe productielijn opgestart in het Krommebeekpark.<br />

Vervolgens zal de huidige productie verhuizen en begin 2024 moeten<br />

ook onze burelen en showroom operationeel zijn. Dankzij de vlotte<br />

samenwerking met alle bouwpartners zullen we onze doelstelling dus<br />

gehaald hebben”, besluit Bert.<br />

Begin november heeft Kaster een gloednieuwe productielijn opgestart in<br />

het Krommebeekpark.<br />

waarbij mensen kiezen door één stijl in hun interieur. Daar kunnen wij<br />

een antwoord op bieden, dat topkwaliteit en lokaal maatwerk combineert”,<br />

aldus Bert Catteeuw.<br />

Het succes deed de jonge ondernemer twee jaar geleden al nadenken<br />

over uitbreiding. “We voelden ondanks de coronapandemie, grondstoffencrisis<br />

en oorlog in Oekraïne dat ons concept aansloeg. We wilden<br />

groeien, maar de zaken toch kunnen beheersen. Daarom moest er een<br />

nieuwe fabriek komen die de ruimte bood om tot acht projecten per<br />

dag te produceren. En dus gingen we op zoek naar een terrein in de<br />

regio waar we een nieuw bedrijfsgebouw konden realiseren.”<br />

Die nieuwe locatie werd het Krommebeekpark in Roeselare-Beveren.<br />

Kaster vroeg aan het creatief bureau Maister, dat ook al zijn huisstijl<br />

had ontwikkeld, om het nieuwe pand vorm te geven. “Zij kozen voor<br />

een betonnen gevel, met een blauwe bol als herkenbaar inkomsas”,<br />

legt Bert uit. “Vervolgens ging TIDES Architecten met dat ontwerp aan<br />

de slag. Zij stonden in voor de technische vertaling, stabiliteitsberekeningen<br />

en coördinatie.”<br />

NO-NONSENSE AANPAK<br />

Na een offerteronde bleek Govar Industriebouw de aangewezen<br />

aannemer voor dit project, dat een vloeroppervlakte van 7000 m² en<br />

een totaal bruikbare oppervlakte van 11.000 m² voor showroom, kantoren<br />

en productie omvat. “Hun voorstel, een combinatie van staal- en<br />

Het voorstel van Govar Industriebouw, een combinatie van staal- en<br />

betonconstructie, kon Bert het meest bekoren.<br />

businessvlaanderen.be<br />

95


CONTRACTONDERWIJS BIEDT OPLOSSINGEN OP MAAT VOOR BEDRIJVEN<br />

OPLEIDEN IS HET<br />

NIEUWE REKRUTEREN<br />

Op de Bedrijvencontactdagen in Kortrijk vindt u CVO Creo op de stand van zusterorganisatie ROC,<br />

het regionaal opleidingscentrum in Roeselare. Samen zetten ze het contractonderwijs in de kijker.<br />

Karel Moestermans van het Centrum voor Volwassenenonderwijs Creo in Roeselare: “Ik hou meer van de<br />

omschrijving ‘centrum voor levenslang leren’. Die vlag dekt beter de lading en omschrijft de nood waar<br />

wij een antwoord op formuleren: de krapte op de arbeidsmarkt en de voortdurende nood aan opleiding<br />

en bijscholing, levenslang.”<br />

Tekst | Christina Van Geel Beeld | CVO Creo<br />

Ilse Verthé en Karel Moestermans: “Veel bedrijven doen beroep op CVO Creo en ROC voor taalcoaching.”<br />

96 businessvlaanderen.be


STAND 244<br />

“De tijd dat we afstudeerden en ons de rest<br />

van ons leven konden beroepen op onze<br />

opleiding of academische graad is voorbij”,<br />

zegt Karel Moestermans, directeur algemeen<br />

beleid van CVO Crea. “We zullen ons<br />

voortdurend moeten bijscholen, op verschillende<br />

domeinen. Dat is pure noodzaak,<br />

willen we tegemoetkomen aan de noden<br />

van de arbeidsmarkt.”<br />

DE GATEN DICHTRIJDEN<br />

Opleiden is het nieuwe rekruteren, is zijn<br />

motto. “Dat horen we ook bij onze klanten.<br />

Vroeger werd er aangeworven bij een<br />

100% match tussen de competenties van de<br />

werknemer en de noden van de werkvloer.<br />

Nu stelt men zich tevreden met een minder<br />

goeie match en gaat men de ontbrekende<br />

competenties intern verder aanscherpen via<br />

extra opleiding.”<br />

Volgens Karel Moestermans kan het volwassenenonderwijs<br />

daarin een grote rol spelen.<br />

“Een sollicitant voldoet bijvoorbeeld aan<br />

de belangrijkste jobvereisten, maar heeft<br />

geen ervaring met de bediening van een<br />

bepaald type machine, beheerst een taal<br />

niet voldoende of is niet helemaal mee met<br />

de digitalisering. Via concrete opleidingen<br />

proberen we die gaten dicht te rijden.”<br />

U VRAAGT, WIJ LEIDEN OP<br />

“Dat doen we enerzijds via de vele opleidingen<br />

die Creo biedt binnen het reguliere<br />

kader van het onderwijs. En anderzijds via<br />

het goed uitgebouwde contractonderwijs<br />

dat we aanbieden samen met het regionaal<br />

opleidingscentrum (ROC). Hiermee<br />

kunnen we inspelen op zeer specifieke en<br />

concrete vragen van bedrijven. We hebben<br />

de nodige expertise in huis. Via contractonderwijs<br />

kunnen ook bedrijven profiteren<br />

van hun knowhow en ervaring. Zo profileren<br />

Creo en ROC zich als een echte partner<br />

voor ondernemingen.”<br />

“De arbeidsmarkt staat in brand”, zegt<br />

Moestermans. “Er is een grote nood aan<br />

vooral technische profielen. Bij ons kunnen<br />

bedrijven terecht om mensen snel en goed op<br />

te leiden tot het juiste profiel.”<br />

ALERT EN RELEVANT<br />

Binnen het contractonderwijs dat Creo<br />

CVO Creo biedt opleidingen binnen het reguliere kader van het onderwijs, maar ook via<br />

contractonderwijs samen met het regionaal opleidingscentrum ROC.<br />

aanbiedt samen met het ROC gaan de meeste<br />

opleidingen over veiligheid en logistiek.<br />

Bedrijven die hier regelmatig gebruik van<br />

maken zijn grote namen zoals Paulig, Alpro<br />

en Bekaert. Maar in het klantenbestand zitten<br />

net zo goed kleinere kmo’s. “Het gaat om<br />

grote en kleinere organisaties die via levenslang<br />

leren hun mensen alert en hun onderneming<br />

relevant willen houden”, zegt Ilse<br />

Verthé, directeur opleidingen binnen het ROC.<br />

Een bijkomend voordeel van contractonderwijs<br />

is dat bedrijven sneller kunnen inspelen<br />

op nieuwe trends en ontwikkelingen, via<br />

een gerichte opleiding op maat. Creo en ROC<br />

bieden maatwerk volgens de behoeften van de<br />

klant. “Dat kunnen korte en intensieve oplei-<br />

dingen zijn”, vertelt Ilse Verthé, “zoals bijvoorbeeld<br />

het begrijpen van een instructiekaart bij<br />

een nieuw toestel. Maar ook meer structurele<br />

opleidingen in het bedrijf rond bijvoorbeeld<br />

het belang van veiligheid en EHBO.”<br />

“Door de samenwerking tussen<br />

CVO Creo en ROC kunnen we<br />

inspelen op zeer specifieke vragen<br />

van bedrijven.”<br />

Veel bedrijven doen beroep op Creo en ROC<br />

voor taalcoaching. Het gaat dan over Nederlands<br />

op de werkvloer, maar net zo goed over<br />

de beheersing van andere Europese talen<br />

voor contact met buitenlandse klanten.<br />

“Bedrijven vragen ons ook om trainingen te<br />

voorzien rond leidinggeven, hr, empathie en<br />

coaching. De sociale vaardigheden van de<br />

21e eeuw. Onderschat nooit het belang van<br />

sterke communicatie voor het succes van<br />

een onderneming!”<br />

businessvlaanderen.be<br />

97


BV FOCUS<br />

MANDEL<br />

BURGEMEESTER KURT WINDELS VAN INGELMUNSTER AAN HET WOORD<br />

“Hopelijk een nieuw<br />

bedrijventerrein op de plek<br />

van Bekaert tegen eind 2024”<br />

100 businessvlaanderen.be


BV FOCUS<br />

MANDEL<br />

Op de as tussen Brugge en Kortrijk speelde de gemeente Ingelmunster al in de middeleeuwen een rol van belang.<br />

Het Kasteel van Ingelmunster, dat op de plek van een historische burcht uit 1075 werd gebouwd, herinnert nog<br />

aan die periode. Omdat de gemeente bij de grote fusie van 1977 niet samenging met andere gemeenten, heeft<br />

ze vandaag een beperkte oppervlakte en zo’n 11.500 inwoners. Kurt Windels (De Brug - N-VA - Open Vld) is er<br />

burgemeester sinds 2013: “Een fusie zal op termijn onvermijdelijk zijn. Maar we hebben de komende jaren nog<br />

genoeg plannen te realiseren onder de kerktoren.”<br />

Tekst | Björn Crul Beeld | Gemeente Ingelmunster<br />

Mijnheer de burgemeester, welke<br />

bedrijvigheid vinden we in uw<br />

gemeente?<br />

Kurt Windels: Ingelmunster heeft een beperkte<br />

oppervlakte, amper 16 vierkante kilometer.<br />

Dat is een stuk kleiner dan de meeste<br />

omliggende gemeenten. Maar we liggen centraal<br />

in de regio, vlakbij Roeselare en Kortrijk<br />

en we beschikken over goede verbindingen<br />

via het spoor en het kanaal Roeselare-Leie.<br />

Wij zijn typisch een gemeente van kmo’s<br />

en zelfstandigen die hun zaak door de jaren<br />

heen hebben uitgebouwd. Je vindt hier dus<br />

nogal wat bedrijfsverzamelgebouwen met<br />

kleinere units van pakweg 100 tot 150 m².<br />

Grote industrie hebben we niet meer, sinds<br />

staaldraadproducent Bekaert in 2020 besliste<br />

om zijn fabriek te sluiten. Het gemeentebestuur<br />

en het woonzorgcentrum zijn de<br />

grootste werkgevers. Ons divers bedrijfsweefsel<br />

zorgt wel voor veel tewerkstelling.<br />

100 kmo’s samen, dat zijn immers ook een<br />

pak jobs.<br />

werken intussen een tiental mensen, en ze<br />

zijn volop aan het uitbreiden.<br />

U verwees naar het kanaal<br />

Roeselare-Leie. Heeft dat<br />

nog economisch belang voor<br />

Ingelmunster?<br />

Kurt Windels: De industriële activiteit rondom<br />

het kanaal zit vooral geconcentreerd tussen<br />

Oostrozebeke en Wielsbeke en tussen<br />

Izegem en Roeselare. Bij ons is er bijna geen<br />

harde economie meer gelinkt aan het kanaal.<br />

Maar we werken wel aan een plan samen met<br />

de Vlaamse Waterweg om het toerisme op en<br />

rond het kanaal nieuwe impulsen te geven.<br />

We willen een “Park aan het water” ontwikkelen<br />

van aan de grens met Izegem tot aan<br />

Oostrozebeke. Als we die beleving naar een<br />

hoger niveau tillen met watergebonden activiteiten<br />

en recreatie naast het kanaal, zal<br />

dat nieuwe kansen geven aan horeca en toerisme.<br />

Daar kunnen we nog in groeien. Ingelmunster<br />

heeft bijvoorbeeld een mooi aanbod<br />

van cafés, maar we zouden graag wat meer<br />

eetgelegenheden zien, van eenvoudige brasserie<br />

tot het betere restaurant.<br />

Ruimte om te ondernemen is in<br />

vele gemeenten een probleem. Is<br />

er bij u nog ruimte beschikbaar<br />

voor nieuwe bedrijven?<br />

Kurt Windels: We kennen het ruimtegebrek,<br />

zeker als gemeente met een beperkte oppervlakte.<br />

Daarom kiezen we bewust om in<br />

te zetten op reconversie van leegstaande<br />

bedrijfsruimtes, zodat we geen nieuwe open<br />

ruimte of landbouwgebied moeten aansnijden.<br />

De terreinen van de oude Bekaertfabriek,<br />

dat is 8 hectare die we kunnen herbestemmen<br />

als bedrijventerrein. We zijn dat<br />

Hoe ziet u de economie in uw<br />

gemeente evolueren?<br />

Kurt Windels: We hebben nog altijd een sterke<br />

landbouwgemeenschap, die uiteraard nauw<br />

verbonden is met de groentesector in de regio<br />

en de veiling. Het aantal actieve boeren<br />

is weliswaar verminderd, maar we zien dat<br />

er een herverkaveling en schaalvergroting<br />

bezig is in de sector. Dat is een noodzaak om<br />

als landbouwbedrijf rendabel te blijven en te<br />

kunnen voldoen aan alle regelgevingen. Een<br />

andere tendens is dat er nog altijd nieuwe<br />

vaklui en handelszaken bijkomen. Ik stel met<br />

plezier vast dat ondernemers nog altijd spe-<br />

ieke nihes ontdekken aarin e knnen<br />

uitblinken. Ik denk bijvoorbeeld aan Sablé<br />

Breton Bakery, dat zich heeft toegelegd op<br />

artisanale taartbodems in zanddeeg. Daar<br />

Ingelmunster kiest bewust voor reconversie van leegstaande bedrijfsruimtes, zodat geen nieuwe<br />

open ruimte of landbouwgebied moet worden ingenomen.<br />

businessvlaanderen.be<br />

101


UW PARTNER<br />

IN DIGITALE<br />

TRANSFORMATIE<br />

JOUW WEG NAAR END-TO-END<br />

DIGITALISATIE IN DE MAAKINDUSTRIE.<br />

ERP IMPLEMENTATIES<br />

Als officiële partner van het Microsoft<br />

ecosysteem implementeert Squadron<br />

Microsoft Dynamics <strong>Business</strong> Central<br />

als ERP pakket in uw bedrijf!<br />

APPLICATIES<br />

Squadron heeft in het lowcode<br />

Microsoft Powerplatform meerdere<br />

apps ontwikkeld om de productievloer<br />

volledig te gaan digitaliseren.<br />

CUSTOM DEVELOPMENT<br />

Ontwikkelen van softwaretoepassingen<br />

die specifiek zijn afgestemd op de unieke<br />

behoeften en vereisten van uw bedrijf.<br />

SQUADRON.BE<br />

info@squadron.be | 056 89 15 83


BV FOCUS<br />

MANDEL<br />

Daarnaast gaan we ook prat op onze dienstverlening<br />

aan bedrijven. We hebben een<br />

ambtenaar lokale economie die bedrijven<br />

informeert en de weg wijst. Starters geven<br />

we een symbolisch steuntje in de rug door de<br />

bijdrage voor hun inschrijving in de Kruispuntbank<br />

Ondernemingen te betalen. En<br />

we hebben een goed georganiseerd vergunningstraject.<br />

Als relatief kleine gemeente<br />

hebben we een zeer kwalitatieve dienst<br />

ruimte, met milieu- en stedenbouwkundige<br />

experts. Bedrijven worden hier echt begeleid<br />

om hun dossier tot een goed einde te<br />

brengen en dat wordt positief ervaren. Daar<br />

zijn we trouwens blij mee, want die materie<br />

wordt hoe langer, hoe complexer.<br />

Dringt een fusie met andere<br />

gemeenten zich op, om de<br />

kwaliteit van de dienstverlening<br />

te kunnen blijven garanderen?<br />

Kurt Windels: Dat zit er overal aan te komen.<br />

Maar wij hebben ervoor gekozen om het<br />

niet op korte termijn te doen. We willen er<br />

als lokaal bestuur nog minstens zes jaar bij<br />

doen. We hebben nog veel plannen op stapel<br />

staan, die we willen realiseren. Wat de toekomst<br />

ook brengt, we mogen nooit vergeten<br />

om onder de kerktoren voldoende contact en<br />

voldoende faciliteiten te voorzien.<br />

Burgemeester Windels: “We willen er als lokaal bestuur nog minstens zes jaar bij doen<br />

op eigen kracht.”<br />

aan het voorbereiden. De intercommunale<br />

WVI zal de regisseur van dat project worden.<br />

Hopelijk raakt alles rond tegen eind 2024.<br />

Daar kunnen we ruimte bieden voor iets<br />

grotere bedrijven en met bemiddeling van<br />

de intercommunale ook tegen een betaalbare<br />

prijs.<br />

Op welke vlakken kan u als<br />

gemeente een rol vervullen in het<br />

ondersteunen van bedrijven?<br />

Kurt Windels: Wij moeten vooral zorgen voor<br />

een oed flankerend beeid. s bestr moeten<br />

we zorgen dat de mensen hier graag wonen<br />

en zich thuis voelen. De problematiek<br />

van West-<strong>Vlaanderen</strong> blijft toch de braindrain,<br />

dat jonge mensen hier wegtrekken<br />

omdat ze na hun studies elders blijven hangen.<br />

Als lokale overheid willen we ervoor zorgen<br />

dat mensen hier willen blijven of komen<br />

wonen, en dat we geen slaapstad worden.<br />

We willen een aantrekkelijk aanbod bieden<br />

op diverse vlakken. Zo was er bijvoorbeeld<br />

een probleem rond buitenschoolse kinderopvang.<br />

Wel, als gemeente hebben we dat<br />

gat ingevuld. En mensen moeten zich ook<br />

‘jeunen’ in onze gemeente. Daarom gaan we<br />

“Bedrijven worden hier<br />

echt begeleid om hun<br />

dossier tot een goed<br />

einde te brengen en dat<br />

wordt positief ervaren.”<br />

investeren in de uitbreiding van het sportpark<br />

en willen we ook een nieuwe cultuurzaal<br />

bouwen.<br />

iteraard beseffen e dat e in de rihtin<br />

van fusies zullen evolueren en het zou stom<br />

zijn om elkaar niet te verkennen. Wij hebben<br />

nu al goede relaties met onze buren. Met<br />

Izegem zijn we verbonden in 80-tal intergemeentelijke<br />

samenwerkingsverbanden. Alleen<br />

wat de politiezone betreft, horen we nog<br />

niet bij RIHO, maar dat zal op korte termijn<br />

veranderen.<br />

Er is dus een sterke verwevenheid. En het<br />

voelt natuurlijk aan: veel Izegemnaars komen<br />

naar Ingelmunster om te winkelen en<br />

voor vrijetijdsbesteding. En onze inwoners<br />

komen ook geregeld in Izegem. Als een fusie<br />

in die richting zou gaan, komen we tot een<br />

gebied met 40.000 inwoners, dat lijkt mij<br />

een mooie taille.<br />

Een beeld van de jaarlijkse kermis in<br />

Ingelmunster. “Mensen moeten zich ook<br />

‘jeunen’ in onze gemeente.”<br />

businessvlaanderen.be<br />

103


BELFIUS PRIVATE HOUSE ROESELARE<br />

Bank- & verzekeringsagent Centrum West CommV<br />

Wortelstraat 60<br />

8800 ROESELARE<br />

051/269650<br />

www.belfiuscentrumwest.be<br />

zitten vlnr : Deprez Valerie en Cornillie Koen<br />

Staand vlnr : Vandendriessche Chris en Victoor Jeroen


BV FOCUS<br />

MANDEL<br />

NIEUW BELFIUS PRIVATE & WEALTH HOUSE IN ROESELARE VOOR KLANTEN UIT HET TOPSEGMENT<br />

“Een kader voor een unieke<br />

klantenbeleving”<br />

Begin <strong>2023</strong> opende Belfius in Roeselare een nieuw Private & Wealth House. Deze vestiging wordt geleid door<br />

zelfstandige agenten die hun vermogende klanten proactief bijstaan met financieel advies, verzekerings- en<br />

beleggingsoplossingen op maat en begeleiding bij vermogens- en successieplanning.<br />

Tekst | Anse Keisse<br />

Beeld | Belfius<br />

Om vermogende klanten een exclusief aanbod<br />

te knnen bieden reerde es het<br />

rivate embershi. ankeijk van hn vermoen<br />

beshikken kanten over de stats van<br />

rivate embers o anneer van toeassin<br />

orden e itenodid tot es eath<br />

anaement. oor a dee kanten vooriet<br />

es in etra esieve beeinsoossingen<br />

en een klantenbeleving die net dat tikketje<br />

etra biedt niet aeen via de bankin<br />

a maar voora via een ersoonijke aanak.<br />

aarom oent de bankverekeraar in vershiende<br />

steden een rivate eath<br />

ose. en es rivate eath ose<br />

wordt gerund door zelfstandige agenten, die<br />

ek verantoordeijk ijn over hn reio. ij<br />

es entrm est ijn e bijvoorbeed<br />

het aansreeknt voor kanten it het entrm<br />

van estaanderen de steden rond<br />

de as van de e maar et hris<br />

andendriesshe it. ij is kantoorverantoordeijke<br />

en n van de estandie<br />

rivate ankers van es entrm est.<br />

Een inspirerende<br />

ontmoetingsplaats<br />

aast het kassieke bankkantoor aar eke<br />

kant tijdens de oeninsren vrij kan binnenstaen<br />

bot es ds een nie<br />

neterk it van ontmoetinsaatsen voor<br />

vermoende kanten aar enke o asraak<br />

ordt eerkt. ne kanten knnen ons<br />

rivate eath ose betreden in ae<br />

disretie. ij aankomst ijn kanten meteen<br />

overtuigd door de warme sfeer van de lo-<br />

atie en de moderne aiiteiten die tot hn<br />

beshikkin staan at het evoe van esiviteit<br />

versterkt aat hris verder.<br />

ankeijk van het onderer van de bijeenkomst<br />

kan de seer van de settin aaneast<br />

orden. aar n din is eker bij es<br />

rivate eath ose orden rivate en<br />

eath kanten ontvanen in een arm<br />

Naast het klassieke bankkantoor, bouwt Belfius<br />

een nieuw netwerk uit van ontmoetingsplaatsen<br />

voor vermogende klanten, waar enkel op<br />

afspraak wordt gewerkt.<br />

hiseijk kader. ke veraderrimte heet<br />

een eien koe it en veradersaon. aar<br />

we kunnen ook samenkomen in onze loun-<br />

eroom dat veremakkeijkt de esrekken.<br />

e kieen de settin die de kant verkiest en<br />

die insirerend erkt.<br />

In de beste handen<br />

In die omgeving kan er in vertrouwen en<br />

transarant esroken orden over onder-<br />

eren oas investerinen en sessie. e<br />

rivate ankers en eath anaers hehten<br />

vee bean aan een ersoonijke band<br />

ke kant krijt ijn eien vaste vertro-<br />

ensersoon toeeeen. ij n naar<br />

de kant aan o ij komen bij ons e staan<br />

atijd araat om hen te adviseren. ia ke<br />

ersoonijke esrekken knnen e de ver-<br />

ahtinen in kaart brenen en ovoen.<br />

n ntie van seieke vraen brent het<br />

team van es entrm est de kant in<br />

ontat met seiaisten binnen de diverse<br />

adeinen van de bank odat ae moeijkheden<br />

met betrekkin tot hn roessionee<br />

en rivvermoenssitatie knnen orden<br />

oevod. o komen ook one oe<br />

en oa or oeas reemati naar het<br />

rivate eath hose voor asraken. oor<br />

samen o n oatie te erken knnen e<br />

kanten een einte dienstverenin en o<br />

maat iteerkte oossinen bieden. o<br />

knnen one members ero vertroen dat<br />

hn vermoen in de beste handen is besit<br />

hris andendriesshe.<br />

businessvlaanderen.be<br />

105


BV FOCUS<br />

ANTWERPEN<br />

1<strong>06</strong> businessvlaanderen.be


BV FOCUS<br />

ANTWERPEN<br />

BURGEMEESTER BART DE WEVER AAN HET WOORD<br />

“We willen van Antwerpen<br />

de meest leefbare stad van<br />

<strong>Vlaanderen</strong> maken”<br />

Wie over economie en Antwerpen spreekt, zal in één adem de haven vermelden. Port of Antwerp-Bruges is de<br />

belangrijkste economische cluster van het land: ze huisvest 1400 bedrijven, is de tweede containerhaven van Europa<br />

en belangrijkste hub wereldwijd voor import en export van auto’s. Dat alles levert direct en indirect 164.000 jobs<br />

op. Maar in een geglobaliseerde economie en met de dringende maatschappelijke uitdaging om te verduurzamen,<br />

is niets nog zeker. <strong>Business</strong> <strong>Vlaanderen</strong> trok naar burgemeester Bart De Wever (N-VA) en peilde naar zijn<br />

verwachtingen voor de toekomst: “Het stikstofdossier zorgt voor zwaar weer, maar ik zie vooral opportuniteiten<br />

in vergroenen en verduurzamen.”<br />

Tekst | Björn Crul Beeld | Ineos, Lantis, N-VA, Port of Antwerp-Bruges<br />

Mijnheer de burgemeester,<br />

Antwerpen is de grootste<br />

economische pool van<br />

laandeen e elanik<br />

is de fusie van de havens van<br />

Antwerpen en Zeebrugge voor u?<br />

Bart De Wever: De fusie is zonder meer een<br />

mijlpaal in onze geschiedenis, en bovendien<br />

een signaal in het wereldwijde havenlandschap.<br />

In een geglobaliseerde economie,<br />

zeker na de grote consolidatiegolf van de<br />

rederijen waardoor er nog maar vier grote<br />

spelers zijn, was het gewoon de logische<br />

keuze. Vroeger waren we concurrenten, nu<br />

vullen we elkaar aan. Dat maakt ons weerbaarder<br />

en competitiever om investeringen<br />

aan te trekken, werkgelegenheid te verankeren<br />

en onze positionering te versterken.<br />

Port of Antwerp-Bruges is bovendien niet alleen<br />

een verhaal van ‘meer’ en ‘groter’, maar<br />

vooral van ‘nog beter’. De wereld staat niet<br />

stil. Om te kunnen inspelen op veranderingen,<br />

is het cruciaal dat we werk maken van<br />

de duurzame haven van morgen. Want dynamiek<br />

en innovatiekracht zullen zorgen voor<br />

investeringen en economische vooruitgang.<br />

De werf van de Oosterweelverbinding is in volle gang, onder meer ter hoogte van Sint-Anna.<br />

businessvlaanderen.be<br />

107


BV<br />

BUSINESS VLAANDEREN<br />

HET TOONAANGEVENDE ZAKENPLATFORM<br />

VOOR VLAANDEREN<br />

Naamloos-2 1 10-07-<strong>2023</strong> 16:25<br />

BV<br />

BUSINESS VLAANDEREN<br />

HET TOONAANGEVENDE ZAKENPLATFORM VOOR VLAANDEREN<br />

2024<br />

NR<br />

DOSSIER<br />

BV FOCUS<br />

1 Februari Industry<br />

BV<br />

2 april Milieu - Energie - Afvalverwerking<br />

3 juni HR - Finance - IT<br />

4 september Bedrijfswagens - Leasing - Mobiliteit<br />

5 oktober Industriebouw - Kantoorprojecten<br />

6 december Logistiek - Transport<br />

+ BV Antwerpen (november)<br />

BUSINESS VLAANDEREN<br />

Eurometropool<br />

Havenspecia<br />

E17<br />

Brugge - Gent<br />

Kust - Vlaamse Ardennen<br />

Midwest / Dender Regio<br />

Uw onderneming redactioneel en/of publicitair in BV<br />

Contacteer Filip Deckmyn – 0479 97 95 13 – f.deckmyn@louwersmediagroep.be<br />

businessvlaanderen.be


BV FOCUS<br />

ANTWERPEN<br />

De chemie blijft een sterkhouder<br />

binnen de haven, met vele<br />

vertakkingen langs het<br />

Albertkanaal. Tegelijk maakt<br />

het Vlaamse beleid van een<br />

koolstofarme economie een<br />

prioriteit. Hoe kunnen beide met<br />

elkaar worden verzoend?<br />

Bart De Wever: De energietransitie en circulaire<br />

economie zitten Antwerpen eigenlijk<br />

als gegoten. De industrie is daar ook helemaal<br />

in mee. De overgang naar alternatieve<br />

eneriebronnen de eektriatie van oistiek<br />

en productieprocessen, het verlagen van<br />

de itstoot het reeren van rondstoffen<br />

het otentiee is root. ne etrochemische<br />

cluster staat inderdaad voor grote<br />

uitdagingen, maar er zijn ook veel kansen.<br />

Aan de wil om te investeren en innoveren<br />

ontbreekt het echt niet.<br />

Het is wel zo dat het stikstofdossier voor<br />

zwaar weer zorgt, zowel voor de landbouw als<br />

de industrie. Verkeerde keuzes in het verleden<br />

spelen ons parten. Ik hoop dat alle krachten<br />

zich in <strong>Vlaanderen</strong> rond dat dossier kunnen<br />

verenigen, want onze welvaart staat op het<br />

spel. Ofwel geven we de spelers in de haven<br />

volop de kans om te vergroenen en te verduurzamen,<br />

ofwel zullen we die investeringen<br />

aan onze neus zien voorbijgaan. Ik hoef u niet<br />

te vertellen wat er dan met vergroening en<br />

verdramin a eberen bitter eini.<br />

In welke activiteiten of<br />

ecten iet tentieel <br />

de tekmt?<br />

Bart De Wever: Onze logistieke en petrochemische<br />

cluster biedt nog enorm veel<br />

kansen, maar Antwerpen heeft zeker nog<br />

troeaarten in de hand. k denk bijvoorbeeld<br />

aan de zorgeconomie, waar we de<br />

grootste zorgcluster van <strong>Vlaanderen</strong> hebben.<br />

Dat vertaalt zich niet alleen in kamers<br />

in ziekenhuizen en woonzorgcentra. We<br />

hebben met het Instituut voor Tropische<br />

Geneeskunde en Vaccinopolis uitstekende<br />

onderzoeksinstellingen met een sterke<br />

internationae retatie.<br />

Over INEOS Project One: “Met dit project zouden we de toon kunnen zetten voor een tweede<br />

adem voor de hele Europese chemie. Ik zal er alles aan doen om dit weer vlot te trekken.”<br />

Op gebied van stadsontwikkeling zijn er<br />

ook interessante perspectieven. We hebben<br />

de ambitie om Antwerpen de meest leefbare<br />

stad van <strong>Vlaanderen</strong> te maken. Wie in<br />

de stad rondloopt, kan er niet naast kijken<br />

hoe snel we transformeren. De gedeeltelijke<br />

overkapping van de Ring zal daar zeker toe<br />

bijdragen, want ze levert nieuwe en kwaliteitsvolle<br />

ruimte op. Maar ook in de stad zelf<br />

zijn er tal van stadsvernieuwingsprojecten,<br />

waarvoor we uiteraard met heel wat partners<br />

uit het bedrijfsleven samenwerken.<br />

We moeten dus de bestaande industriegebieden<br />

maximaal benutten. Met BlueGate,<br />

Kanaalkant in Deurne en Merksem, Innovatieve<br />

Stadshaven en Terbekehof in Wilrijk<br />

hebben we nog terreinen die goed bereikbaar<br />

zijn en waar nieuwe vestigingen mogelijk<br />

zijn. Op middellange termijn zetten we<br />

in op het ontwikkelen van de Katwilgsite op<br />

Linkeroever en de Lage Weg in Hoboken.<br />

“Port of Antwerp-Bruges gaat niet alleen over<br />

meer en groter, maar vooral over ‘nog beter’.”<br />

“Antwerpen is open for<br />

business”, is uw credo om nieuwe<br />

investeringen aan te trekken.<br />

Maar is er buiten de haven nog<br />

genoeg ruimte beschikbaar voor<br />

nieuwe bedrijven?<br />

Bart De Wever: Er is inderdaad ruimte te kort<br />

voor kmo’s en industrie. We voorspellen dat<br />

er de komende tien jaar 83 tot 133 hectare<br />

aan nieuwe ruimte moet worden gevonden.<br />

In de kernstad daarentegen hebben we echt<br />

no vee otentiee voor bedrijven die jnmai<br />

verweven kunnen worden met een woon- en<br />

recreatieomgeving. Denk aan kennisbedrijven<br />

of de dienstensector, maar ook maakateliers<br />

en kleine magazijnen hebben daar een plaats.<br />

Meer zelfs, een goede mix leidt tot levendige<br />

woonbuurten. Ik denk bijvoorbeeld aan het<br />

Groen Kwartier, en de mooie aansluiting van<br />

het Eilandje met de Innovatieve Stadshaven.<br />

businessvlaanderen.be<br />

109


edrijfsvastgoed<br />

Ondernemen.<br />

Anticiperen.<br />

(Ver)kopen.<br />

(Ver)huren.<br />

Renderen.<br />

Onze experts adviseren en helpen je graag om bij<br />

elk sleutelmoment in je professionele leven de juiste<br />

vastgoedbeslissing te maken. Of je nu zoekt naar<br />

de perfecte locatie om je start-up uit te bouwen,<br />

een grotere ruimte voor jou en je team of de juiste<br />

kandidaat voor je prachtige bedrijfspand: Dewaele<br />

staat voor je klaar. Met bakken ervaring, kennis van<br />

zaken en een antwoord op al je vragen.<br />

Een nieuwe stap zetten met je bedrijf?<br />

Contacteer ons:<br />

051 265 005 · business@dewaele.com<br />

dewaele.com


BV FOCUS<br />

ANTWERPEN<br />

De stad heeft ook de ambitie om<br />

een echte smart city te worden.<br />

Hoe concreet is dit al?<br />

Bart De Wever: We hebben een focus gelegd<br />

op de digitalisering van de stedelijke overheid,<br />

bijvoorbeeld met de aanstelling van een<br />

hie diita oer. ne dienstverenin<br />

moet meer digitaal toegankelijk, veiliger en<br />

kantvriendeijker orden. et boen van<br />

een stedelijke app en het uitbreiden van de<br />

moeijkheden van onine oketten ijn daar<br />

voorbeeden van. aar diitaiseren brent<br />

ook seriee risios met ih mee denk aan<br />

de beraanva van eind vori jaar. e investeren<br />

daarom versned in berveiiheid.<br />

En hoe helpt slimme technologie<br />

u in de doelstelling om de stad<br />

leeaade te maken?<br />

Bart De Wever: et diitae tehnooie ilen<br />

we de stad veiliger, properder en mobieler<br />

maken. enk aan simme toeihtsameras<br />

sensoren in vuilnisbakken of slimme verkeersihten.<br />

e rekenen daarvoor ook o<br />

starts en saes. n ons aanbestedinsbeleid<br />

vragen we bijvoorbeeld aan jonge bedrijven<br />

om slimme oplossingen te vinden<br />

voor beaade stedeijke itdainen.<br />

en het veer oren voor vervoer over ater.<br />

Rond de stad werden Park & Rides ingericht<br />

voor aansluitingen met het openbaar vervoer<br />

o deemobiiteit. at ert aemaa vrhten<br />

a maar a de komende jaren een aandahts-<br />

nt bijven.<br />

Tot slot, op welke economisch<br />

project bent u het meeste trots?<br />

Bart De Wever: at is een moeiijke vraa.<br />

et rojet ne hebben e een oden<br />

kans om de grootste investering in de<br />

etrohemie in roa in tinti jaar tijd<br />

te vereenijken. et dee niee kraker<br />

oden e de toon knnen etten voor een<br />

teede adem voor de hee roese hemie.<br />

et is in het bean van de hee aamse evaart<br />

dat dit symbooldossier vlot getrokken<br />

ordt. k a daar avast aes aan doen.<br />

k ben ook er bij door de herontikkein<br />

van de voormaie eterreinen aar het<br />

etendistrit verrijst. nder reie van<br />

ort o nterres ordt daar een eosysteem<br />

uitgebouwd voor bedrijven – van<br />

start tot mtinationa die ih toeegen<br />

op de circulaire economie en de energietransitie.<br />

et o.a. oer dat een roene<br />

aterstoffabriek bot de reaeabriek<br />

van ree en de avaateriverin<br />

van koak ien er honderden mijoenen<br />

aan investerinen vast. at aes versterkt<br />

one ositie om de drame eonomie van<br />

moren vandaa a vorm te even.<br />

“De komende tien jaar moet 83 tot<br />

133 hectare nieuwe ruimte worden<br />

gevonden voor kmo’s en industrie.”<br />

Mobiliteit blijft voor vele<br />

ondernemingen een zorg. De werf<br />

voor de Oosterweelverbinding<br />

is volop aan de gang, maar zal<br />

pas over enkele jaren soelaas<br />

brengen. Wat gebeurt er intussen<br />

om het verkeer in en rond<br />

Antwerpen vlotter te maken?<br />

Bart De Wever: e moda shit aarbij mensen<br />

o oek aan naar drame manieren<br />

om ih te veraatsen is iteraard riaa.<br />

iet aeen tijdens maar ook na de erken. s<br />

stad ien e eebrikers tonen hoe e o<br />

veilig en snel mogelijk op hun bestemming<br />

eraken. n aneerden e daarvoor<br />

im naar nteren een samenerkin<br />

tssen vershiende mobiiteitsartners.<br />

aar het stot iteraard niet bij sensibiiseren<br />

en inormeren. e aiiteren de itbreiding<br />

van deelmobiliteit en investeren volop in<br />

niee inrastrtr niee etsaden en<br />

etsostrades hebben a tot een verdbbein<br />

van het aanta etsers eeid. e aterbs<br />

Bart De Wever: “Na de cyberaanval eind 2022 investeren we versneld in cyberveiligheid.”<br />

businessvlaanderen.be<br />

111


DE ELEKTRISCHE AUTO DIE VOLVO’S VERKOOPVOLUME MOET VERDUBBELEN<br />

VOLVO EX30: GETEST EN (BIJNA) GEHEEL<br />

GOED BEVONDEN<br />

De Zweedse constructeur Volvo breidt zijn portefeuille uit naar het segment van de kleine elektrische<br />

cross-overs, waar BMW, Audi en Mercedes schitteren door afwezigheid. Beschikt de EX30 over de nodige<br />

troeven om de veeleisende zakelijke klant te overtuigen? Onze redacteur deed de test.<br />

Tekst | Dieter Quartier<br />

beeld | Volvo<br />

Volvo Cars koestert stevige groeiambities: het<br />

wil zijn volume verkochte wagens in enkele<br />

jaren tijd verdubbelen. Geen wonder dus dat<br />

het merk mikt op het segment waarin het<br />

grootste potentieel schuilt. Dat is het B-SUVsegment,<br />

waarin het elektrisch aanbod<br />

bezwaarlijk schaars is vandaag. De Volvo<br />

EX30, die een slag kleiner is dan de XC40,<br />

heeft daarin een unieke propositie. Hij is<br />

immers de enige elektrische premiumspeler,<br />

met uitzondering van de DS 3 E-Tense.<br />

In vergelijking met zijn Franse rivaal is de EX30<br />

scherper geprijsd en biedt hij een groter rijbereik.<br />

Je moet dan wel voor de versies met de<br />

grote batterij (64 kWh) kiezen. Die geraken<br />

in het beste geval zo’n 480 kilometer ver. Dat<br />

alleen al is een aankoopargument van formaat.<br />

Daarnaast ziet Volvo’s benjamin er ook gewoon<br />

goed uit, met zijn Thor-hamer-ledkoplampen,<br />

zijn zwevende dakpaneel en zijn originele<br />

achterpartij. De eerste persoon die hem lelijk<br />

vindt, die moeten we nog tegenkomen.<br />

FOCUS OP DUURZAAMHEID<br />

Van auto’s bouwen een klimaatneutrale activiteit<br />

maken, is bijzonder lastig. Daarom<br />

worden ook compenserende maatregelen<br />

voorzien door de constructeurs. Maar Volvo<br />

doet enorme inspanningen om de uitstoot<br />

maximaal te beperken. Zo zijn de kunststoffen<br />

en de metalen voor het koetswerk deels<br />

gerecycled en word je vanbinnen omringd<br />

door materialen die eveneens gerecycled, dan<br />

wel van duurzame natuurlijke origine zijn. Dat<br />

betekent niet dat ze onaangenaam aanvoelen<br />

of er minder kwaliteitsvol uitzien.<br />

Ook werden “overbodige’ onderdelen achterwege<br />

gelaten, met name in het interieur. Dat<br />

oogt dan ook bijzonder clean, maar toch stellen<br />

we ons vragen bij Volvo’s keuze om het<br />

bestuurdersdisplay te schrappen. Nu moet<br />

je je blik opzij richten naar de bovenzijde van<br />

de grote centrale tablet om te zien hoe snel<br />

je rijdt, of de adaptieve cruisecontrol is ingesteld,<br />

enzovoort. Ook gingen de luidsprekers<br />

in de deuren op de schop: de klank komt<br />

enkel van een soundbar onder de voorruit.<br />

In het interieur word je omringd door materialen die gerecycled of van duurzame<br />

natuurlijke origine zijn.<br />

SNELSTE VOLVO OOIT<br />

We kregen tijdens de voorstelling van de EX30<br />

twee versies gepresenteerd: de Single Motor<br />

Extended Range en de Twin Motor. De eerste<br />

zet 200 kW op de achterwielen, de tweede<br />

drijft daarenboven de vooras aan met 115<br />

kW en ontpopt zich daarmee tot de krachtigste<br />

Volvo ooit. Slechts 3,6 seconden voor<br />

112 businessvlaanderen.be


MOBILITEIT<br />

Volvo’s EX30 ziet er goed uit, dankzij zijn Thor-hamer-ledkoplampen, zijn zwevende dakpaneel en zijn originele achterpartij.<br />

de sprint van nul naar honderd, dat is een<br />

belediging voor Porsche... De enkelmotorige<br />

versie doet er 5,3 seconden over, wat evenzeer<br />

indrukwekkend is.<br />

Welke versie je ook kiest, de EX30 gedraagt<br />

zich nooit als een hooligan. Het gaat er altijd<br />

heel beschaafd en progressief aan toe. Je kunt<br />

deze wagen met veel schwung in de bocht<br />

zetten en erg vroeg uitaccelereren, mede<br />

dankzij het lage zwaartepunt. Tegelijk verteert<br />

hij grote oneffenheden zoals de beste Fransen<br />

dat doen. Alleen voelt het stuur nogal licht aan.<br />

SLIMME PRIJSZETTING<br />

We kwamen uit op een verbruik van 16,6 kWh<br />

met de Single Motor Extended Range over een<br />

parcours dat grotendeels uit wegen bestond<br />

die als een platgekookte spaghettispriet over<br />

de Catalaanse heuvels gedrapeerd lagen. De<br />

warmtepomp en de intelligente energierecuperatie<br />

zullen ongetwijfeld hebben bijdragen<br />

tot dit mooie resultaat.<br />

Rest de vraag: krijg je waar voor je geld? Op<br />

veiligheids-, prestatie- en infotainmentvlak<br />

zonder enige twijfel. Wel word je verplicht<br />

om hogerop in het gamma te klimmen als je<br />

bepaalde comfortvoorzieningen wenst. Dat is<br />

de prijs van de rationalisering. Ga je all the<br />

way, dan ga je over de kaap van 50.000 euro.<br />

Om de pil te verzachten rekent Volvo wel<br />

gedurende vijf jaar of 150.000 kilometer geen<br />

onderhoudskosten of slijtageonderdelen aan.<br />

TECHNISCHE FICHE<br />

VOLVO EX30 SINGLE MOTOR EXTENDED RANGE<br />

Aandrijving<br />

Elektrisch<br />

Systeemvermogen<br />

200 kW (272 pk)<br />

Transmissie<br />

Achterwielen<br />

Elektrisch rijbereik<br />

478 km (WLTP)<br />

Testverbruik<br />

16,6 kWh/100 km<br />

Opladen (AC/DC)<br />

11-22kW/153 kW<br />

Vanafprijs € 44.240<br />

businessvlaanderen.be<br />

113


Altijd een wagen<br />

die bij jou past!<br />

Neem vandaag nog contact op<br />

voor een vrijblijvend adviesgesprek.<br />

WESTLEASE<br />

+32 56 36 44 44<br />

info@westlease.be<br />

www.westlease.be


MOBILITEIT<br />

FACELIFT VERSTERKT UITSTRALING EN ELEKTRISCH RIJBEREIK VAN DE VIERDEURSCOUPÉ<br />

MERCEDES-BENZ CLA 250 E:<br />

BIJGESPIJKERD EN<br />

BIJDEHAND<br />

Tussen de A-Klasse en de C-Klasse van Mercedes bevindt zich de elegante CLA, die halfweg zijn carrière<br />

zijn neus bijpoedert en zijn digitale skillset uitbreidt. De plug-inhybride 250 e kreeg bovendien een<br />

verbeterde e-motor en meer batterijcapaciteit.<br />

Tekst | Dieter Quartier<br />

Beeld | Ilse Bauwens<br />

De vierdeurscoupé van de Ster weet nog altijd<br />

te beklijven met zijn ranke profiel. Logisch<br />

dus dat Mercedes de esthetische ingrepen<br />

beperkt heeft tot een nieuwe voorskirt, een<br />

bijgewerkte grille met “star pattern” en een<br />

hertekende achterdiffusor. De kenner zal de<br />

opgewaardeerde CLA verder identificeren<br />

aan de vernieuwde graphics in de standaard<br />

ledkoplampen.<br />

Daarnaast kun je je CLA nu ook laten spuiten<br />

in het exclusieve Hyperblauw of Spectraalblauw.<br />

Dan moet je wel voor de Luxury Line<br />

of AMG-Line gaan: de <strong>Business</strong> Line houdt<br />

het bij het gratis Digitaalwit en de optionele<br />

tinten Cosmoszwart, Iridiumzilver en Berggrijs.<br />

Saai, maar allicht wat 90 procent van de<br />

klanten kiest … Ook omdat ze daar vaak toe<br />

gedwongen worden door de carpolicy en restwaardebekommernissen.<br />

Dé highlight in het interieur is het MBUXdisplay<br />

dat zich over de linkerhelft van het<br />

dashboard uitstrekt. Je kunt het uitvoerig<br />

personaliseren en continu uitbreiden met<br />

nieuwe functies dankzij de over-the-air<br />

updatemogelijkheid. De navigatiemodule doet<br />

zijn werk naar behoren en geeft heldere visuele<br />

instructies, zeker als je bijbetaalt voor de<br />

Augmented Reality-functie (met dynamische<br />

pijlen geprojecteerd op live camerabeelden).<br />

De complexe stuurwieltoetsen zijn nog steeds<br />

een bron van ergernis. Met je linkerduim hoor<br />

je het bestuurdersdisplay te bedienen, met je<br />

rechter het infotainment. Zelfs na een week<br />

heb je het niet onder de knie. Terug naar de<br />

tekentafel, Mercedes!<br />

MEER ‘E’, MINDER CO 2<br />

De plug-inhybride aandrijving van de 250 e<br />

werd ter gelegenheid van de facelift eveneens<br />

BETER, MAAR NIET PERFECT<br />

Mercedes heeft het interieur eveneens met<br />

een lichte make-over bedacht. De materialen<br />

ademen nu meer kwaliteit uit. Met het<br />

oog op de beperking van de productie-uitstoot<br />

maakt de CLA overigens meer gebruik van<br />

recyclaten, zonder dat je dat ziet. Veganisten<br />

en mensen met een groot milieugeweten<br />

kunnen hun derrière laten rusten op<br />

Artico kunstleder, dat er verrassend echt uit<br />

ziet en in het macchiatobeige, grijs of zwart<br />

wordt aangeboden.<br />

De vierdeurscoupé van Mercedes weet nog altijd te beklijven met zijn ranke profiel.<br />

businessvlaanderen.be<br />

115


SLIMME LAADPALEN I INSTALLATIE, SUPPORT & BEHEER<br />

Ontdek de kracht van elektrisch vervoer. Kies voor stil, duurzaam en<br />

voordelig rijden. Certipower begeleidt je in fiscale aspecten en subsidies,<br />

biedt energiemanagementadvies en implementeert toonaangevende slimme<br />

laadoplossingen. Wij staan in voor het volledige beheer en onderhoud van jouw<br />

laadnetwerk, zowel voor bedrijven, hun teams als particulieren. Neem vandaag<br />

nog contact op en profiteer van onze deskundigheid.<br />

051 79 20 22 www.certipower.be sales@certipower.be


MOBILITEIT<br />

onder handen genomen. De aandrijfbatterij is<br />

nog steeds 15,6 kWh groot, maar Mercedes<br />

beweert dat je daar voortaan méér kWh<br />

effectief van kunt benutten. In theorie moet<br />

je 78 emissievrije kilometers kunnen afleggen.<br />

Reken in de praktijk op gemiddeld 60.<br />

Opladen kan met 11 kW.<br />

Mercedes heeft overigens het vermogen van<br />

de elektromotor met 5 kW geboost naar 80 kW,<br />

zodat de benzinemotor in principe iets minder<br />

vaak aan het werk wordt gezet. Het betreft nog<br />

steeds een 1,3-liter viercilinder van 120 kW, die<br />

niet altijd even discreet, maar immer zuinig<br />

zijn job doet. Zelfs met een lege batterij kun je<br />

toekomen met 6 l/100 km. De achttraps-DCT<br />

is bij de pinken en laat zich op je voorkeuren<br />

afstemmen via de rijmodusschakelaar.<br />

GEMATIGDE RIJBALANS<br />

De benzine- en elektromotor werken globaal<br />

genomen naadloos samen, maar bij lage<br />

snelheden kun je soms wat geschok gewaarworden.<br />

Het rempedaal laat zich daarenboven<br />

moeilijk doseren. Initieel gebeurt er niets,<br />

zodat je het dieper intrapt, om dan met een<br />

ruk tot stilstand te komen. Het is dus zaak om<br />

zo veel mogelijk regeneratief te remmen op<br />

de elektromotor. Dat lukt prima in de adaptieve<br />

stand, die de auto proactief afremt bij het<br />

In het interieur valt het display op: je kunt het uitvoerig personaliseren en continu uitbreiden<br />

met nieuwe functies.<br />

naderen van een rotonde, een bocht of een<br />

voorligger. De CLA 250 e kan met zijn gecombineerde<br />

vermogen en koppel van respectievelijk<br />

160 kW en 450 Nm in 7,6 seconden het<br />

klassieke sprintje trekken. De ophanging legt<br />

de focus op comfort, maar mede dankzij het<br />

prettige stuurgevoel blijft de vlotte bestuurder<br />

geenszins op zijn honger.<br />

Mercedes heeft het interieur een lichte make-over gegeven, met een meer kwalitatieve uitstraling.<br />

TECHNISCHE FICHE<br />

Aandrijving 1,3-liter 4-cilinderbenzine<br />

+ elektromotor<br />

Systeemvermogen 160 kW (218 pk)<br />

Transmissie 8-trapsautomaat,<br />

voorwielen<br />

Elektrisch rijbereik 78 km (WLTP)<br />

CO2-uitstoot 19 g/km (WLTP)<br />

Boordlader 11 kW (driefasestroom)<br />

Vanafprijs € 52.541 (<strong>Business</strong> Line)<br />

businessvlaanderen.be<br />

117


VOLVO BRENGT NIEUWE EN COMPACTE SUV OP DE MARKT<br />

“De hype rond de EX30<br />

is niet meer dan terecht”<br />

Groot was het enthousiasme toen Volvo eind oktober bekendmaakte dat de nieuwe EX30 in Gent zal<br />

gebouwd worden. Niet alleen betekent de komst van de EX30 een mooie opsteker voor de ruim 7000<br />

personeelsleden, Volvo toont op die manier opnieuw dat het een voortrekkersrol wil blijven spelen in de<br />

elektrificatie van de auto-industrie. “Door de productie naar Gent te brengen, spelen we resoluut in op de<br />

snelgroeiende vraag naar kleinere en betaalbare elektrische wagens. Voor nog meer mensen maken we<br />

elektrisch rijden mogelijk”, stelt de directie van Volvo-Automobilia.<br />

Tekst | Roeland Van Den Driessche Beeld | Automobilia<br />

De markt van de elektrische auto maakt<br />

een doorstart. Na de grotere formaten en<br />

compacte modellen worden steeds meer<br />

kleinere wagens gebouwd. Met de nieuwe<br />

EX30 waagt ook autoconstructeur Volvo zich<br />

op dat pad. “De nieuwe volledig elektrische<br />

Volvo EX30 mag dan wel compact ogen, hij is<br />

groots in zijn prestaties en even veilig als al<br />

onze andere modellen. Daarnaast heeft hij de<br />

kleinste CO2-voetafdruk van alle Volvo’s tot<br />

nu toe. Bovendien komen we met dit nieuwe<br />

model volledig tegemoet aan de toenemende<br />

vraag naar betaalbare elektrische auto's”, is<br />

te horen bij Automobilia.<br />

FISCAAL AANTREKKELIJK MODEL<br />

Een nieuwe EX30 heb je al vanaf 38.990 euro.<br />

“Dat is een bijzonder aantrekkelijke prijs voor<br />

een wagen die uitblinkt in kwaliteit, comfort<br />

en veiligheid. Bovendien heb je als particulier<br />

vanaf 2024 recht op een premie van 5000 euro.”<br />

De premie riep de Vlaamse overheid dit najaar<br />

De EX30 mag dan wel compact ogen, hij is groots in zijn prestaties.<br />

118 businessvlaanderen.be


MOBILITEIT<br />

in het leven en geldt voor auto’s met een maximumprijs<br />

van 40.000 euro. “En daar valt de<br />

basisversie van de EX30 dus net binnen. Daarvoor<br />

krijgen onze klanten de Single Motoruitvoering,<br />

die aan al onze designwaarden<br />

voldoet. Zo zorgen een lange wielbasis, grote<br />

wielen en gelijke overhangen voor evenwicht<br />

en verfijning aan de buitenkant. Het is echt een<br />

model met een zelfverzekerd gezicht.”<br />

Naast die premie van de Vlaamse overheid<br />

zijn er nog andere financiële voordelen die<br />

de aankoop van een EX30 interessant maakt.<br />

“Zo is hij volledig vrijgesteld van de jaarlijkse<br />

verkeersbelasting in het Vlaamse Gewest.<br />

Daarnaast ben je ook vrijgesteld van de<br />

belasting op inverkeersstelling (BIV). Hou er<br />

echter wel rekening mee dat wanneer je een<br />

premie gekregen hebt, de wagen gedurende<br />

de eerste drie jaar niet mag doorverkocht<br />

worden, om fraude tegen te gaan.”<br />

VOLVO-KWALITEIT VERKLAART<br />

POPULARITEIT<br />

Dat is echter eerder de uitzondering dan<br />

de regel. “De meeste autokopers bereiden<br />

zich immers goed voor vooraleer ze tot een<br />

aankoop overgaan. Dat is niet meer dan<br />

logisch, want het blijft een investering. We<br />

stellen wel vast dat onze klanten, als gevolg<br />

van de wijzigende fiscale maatregelen, het<br />

vaak moeilijk vinden om het juiste model<br />

te kiezen. Bij Volvo-Automobilia helpen we<br />

onze klanten in ieder geval wegwijs maken<br />

en kijken we voor een oplossing op maat.<br />

“Helemaal opgeladen<br />

heeft de EX30<br />

een rijbereik van<br />

475 kilometer.”<br />

Ook het strakke design valt op: een lange<br />

wielbasis, grote wielen en gelijke overhangen<br />

zorgen voor evenwicht en verfijning.<br />

Elk model staat immers voor kwaliteit. Kijk<br />

bijvoorbeeld naar de batterijtechnologie die in<br />

de EX30 gebruikt werd: helemaal opgeladen<br />

heeft de wagen een rijbereik van 475 kilometer<br />

en met een snellader kan de batterij in een<br />

half uur voor 80% volgeladen worden.”<br />

De Experience Days zijn het moment om het nieuwe model te ontdekken bij Automobilia.<br />

Aan interesse voor de EX30 is er in ieder geval<br />

geen gebrek. Sinds de officiële voorstelling<br />

bij Automobilia Roeselare dit najaar werden<br />

al meer dan 150 wagens verkocht. “Dat is<br />

een groot succes en eigenlijk verwachten we<br />

dat de populariteit alleen maar zal toenemen.<br />

Wie de wagen wil ontdekken, kan alvast<br />

langskomen op de eerstvolgende editie van<br />

onze Experience Days. Uiteraard zijn geïnteresseerden<br />

steeds welkom in een van onze<br />

zes vestigingen voor informatie of een proefrit.<br />

Daar staan onze medewerkers te allen<br />

tijde klaar om hen met passend advies verder<br />

te helpen.”<br />

businessvlaanderen.be<br />

119


DE ‘GEKWALIFICEERDE’ BEZOLDIGINGSTHEORIE<br />

Is vastgoed voor privaat gebruik<br />

een aftrekbare kost in de<br />

vennootschap?<br />

Kan een vennootschap de kosten van een bedrijfswoning die zij gratis aan haar bestuurder ter<br />

beschikking stelt, fiscaal in aftrek brengen als bezoldigingskost of niet? Het Gentse Hof van beroep<br />

stelt in een recent arrest van wel. Stijn Lamote analyseert het arrest.<br />

Tekst & beeld | Lamote Stragier Advocaten<br />

De casus waarover het Hof van beroep in Gent zich uitsprak, was klassiek.<br />

Een arts presteert via zijn vennootschap en behaalt behoorlijk<br />

wat omzet. Zijn vennootschap is eigenaar van een vastgoed in volle<br />

eigendom, 43% wordt gebruikt voor doktersactiviteiten, 57% wordt als<br />

verloning ter beschikking gesteld van de arts, in aanvulling van zijn<br />

relatief lage wedde. De fiscale fiches worden netjes opgemaakt en het<br />

voordeel alle aard wordt belast bij de arts in de personenbelasting. Het<br />

vastgoed wordt gedeeltelijk gefinancierd via een banklening.<br />

HOF VERWERPT VISIE FISCUS<br />

De fiscale administratie besluit, zoals steeds vaker, dat de kosten die de<br />

vennootschap maakt met betrekking tot het privaat deel van dergelijk<br />

onroerend goed niet aftrekbaar zijn. Het hof maakt evenwel in een paar<br />

pennentrekken komaf met deze visie van de administratie en bevestigt<br />

een ‘informele’ of ‘feitelijke’ bezoldigingstheorie. De kosten van<br />

het vastgoed zijn aftrekbaar omdat ze eigenlijk gebruikt worden om in<br />

‘natura’ te bezoldigen, zoals dat ook het geval is bij het ter beschikking<br />

stellen van een gsm of wagen.<br />

Het basisprincipe van het hof is dat er een bewezen bezoldigingsbeslissing<br />

is, namelijk de terbeschikkingstelling van het vastgoed<br />

vanuit de vennootschap aan de bestuurder. De intentie is om via deze<br />

bezoldigingskost omzet (en dus uiteindelijk belastbare inkomsten) te<br />

verkrijgen, waardoor de kosten zoals afschrijvingen op het vastgoed,<br />

interesten, onroerende voorheffing en onderhoud in de vennootschap<br />

fiscaal in aftrek kunnen worden genomen.<br />

DE FEITEN ZIJN BELANGRIJK<br />

Het bewijs van deze intentie kan geleverd worden aan de hand van alle<br />

feitelijke elementen in het dossier. Of er notulen voorhanden zijn die<br />

deze intentie ondersteunen is minder van belang, men kijkt vooral naar<br />

de feiten.<br />

Stijn Lamote: “De rechtspraak over de aftrekbaarheid van private<br />

woningen in vennootschappen begint stilaan vaste vorm te krijgen.<br />

De fiscus gaat haar standpunt toch wat moeten bijsturen en nuanceren.”<br />

Het hof wijst er in dit geval op dat de bestuurder de prestaties niet<br />

zou willen leveren zonder daarvoor een passende bezoldiging te<br />

120 businessvlaanderen.be


LEGAL<br />

“Lamote Stragier Advocaten telt ondertussen 22 medewerkers waarvan 7 vennoten. Fiscaliteit en Overnames zijn hun corebusiness.”<br />

krijgen – waar de gratis terbeschikkingstelling van het vastgoed een<br />

essentieel deel van uitmaakt. Het neemt volgende ‘feiten’ in aanmerking<br />

om tot het vermoeden te komen dat de bezoldigingstheorie kan<br />

worden toegepast:<br />

- de arts genereert als enige omzet voor de vennootschap;<br />

- het gaat om vastgoed in volle eigendom, deels gefinancierd met<br />

eigen middelen;<br />

- er is een beroepsmatig deel aan de woning (43%);<br />

- er wordt een fiche 281.20 opgemaakt en de terbeschikkingstelling<br />

wordt belast in de personenbelasting bij de arts;<br />

- de resultatenrekening vermeldt het voordeel van bewoning;<br />

- de notulen vermelden dat alle vergoedingen aan de bestuurder<br />

worden goedgekeurd.<br />

GEEN VALABELE CONTRA-INDICATIE<br />

Hiermee bevestigt het hof dus deze ‘informele‘ of ‘feitelijke’ bezoldigingstheorie,<br />

de intentie van het bezoldigen met dit vastgoed is bewezen.<br />

Maar vermoedelijk heeft hier meegespeeld dat de fiscus hier geen<br />

enkel valabele contra-indicatie kon aanbrengen die erop wees dat er<br />

bij de investering ook andere intenties waren naast het creëren van<br />

belastbare inkomsten. Er lijken dus geen indicaties of feiten te zijn in<br />

het dossier die twijfel doen rijzen dat de bezoldigingsinsteek de hoofdinsteek<br />

was bij de investering. We zouden kunnen spreken van een<br />

‘gekwalificeerde’ bezoldigingstheorie.<br />

In een eerder recent arrest sprak het hof zich immers nog uit tegen de<br />

bezoldigingstheorie, maar dat wel in een zaak waar de vennootschap<br />

geen volle eigenaar was van het vastgoed, hetgeen betekent dat het<br />

vastgoed vroeg of laat met minder fiscale repercussies naar het privé<br />

vermogen verschuift (bv. in het geval van een vruchtgebruik structuur).<br />

Daar leek het hof het feit dat het vastgoed vroeg of laat terug in het privévermogen<br />

van de aandeelhouder kwam als een belangrijkere intentie te<br />

beschouwen dan de intentie om te bezoldigen. In dergelijk geval zijn uw<br />

bezoldigingspapieren met andere woorden best heel sterk.<br />

Maar voor vastgoed in volle eigendom in combinatie met de bezoldigingstheorie,<br />

zou de kous voor de fiscus stilaan af moeten zijn.<br />

businessvlaanderen.be<br />

121


HET ZIJN BOEIENDE TIJDEN OM<br />

JE FAMILIEBEDRIJF OVER TE DRAGEN<br />

OF TE VERKOPEN<br />

Familiebedrijven staan anno <strong>2023</strong> voor een hele reeks van uitdagingen waardoor overnames die alleen<br />

maar steunen op financiële plannen, of enkel gebaseerd zijn op het recente verleden, gedoemd zijn om<br />

te mislukken. De gewijzigde markten en economische omgeving vragen andere voorbereidingen en<br />

waarderingsmodellen met het oog op een transactie.<br />

Tekst | Filip De Clercq Beeld | Fildor<br />

De geopolitieke wijzigingen, met verschuiving<br />

van zowel product- als productieregio’s en van<br />

afzetmarkten, vragen van familiebedrijven veel<br />

meer flexibiliteit dan vroeger. Er is een rush<br />

naar nieuwe en soms schaarse grondstoffen,<br />

dit vergt van productiebedrijven permanente<br />

innovatie en aanpassingen aan het productieapparaat.<br />

Ook de kwantumsprong in de<br />

digitale wereld met Artificiële Intelligentie<br />

en alternatief energiegebruik vereisen een<br />

andere benadering van investeringen.<br />

DE KRACHT VAN COLLECTIEVE IDENTITEITEN<br />

Bedrijfsleiders-eigenaars van familiebedrijven<br />

dienen zowel hun product als businessmodel<br />

grondig aan te passen om de<br />

internationale klimaatafspraken van 2050 te<br />

halen. De economische en financiële markten<br />

zijn onvoorspelbaar, ze reageren zenuwachtig<br />

op de nieuwe uitdagingen met sprongen van<br />

inflatie en wisselvallig rentebeleid.<br />

Deze nieuwe werkelijkheid maakt het voor<br />

eigenaars van familiale bedrijven boeiend<br />

om voor hun bedrijf voor deze verschillende<br />

uitdagingen passende oplossingen te vinden.<br />

In mijn boek “Je familiebedrijf overdragen”<br />

schreef ik dat familiebedrijven sterk en uniek<br />

zijn omdat zij ‘collectieve identiteiten’ vormen.<br />

Net door de kracht van deze collectieve identiteiten<br />

konden ze in het verleden altijd de vele<br />

uitdagingen aanpakken. Maar het zal hen nu<br />

ook succesvol door de boeiende tijden loodsen<br />

waar we de komende dertig jaar voor staan.<br />

Echter, bij overdracht of verkoop van een<br />

familiebedrijf moeten de klassieke paden<br />

worden verlaten. Van eigenaars van familiebedrijven<br />

wordt nog meer verwacht dat zij niet<br />

meer ‘in’ hun bedrijf meewerken, maar ‘aan’<br />

hun bedrijf werken om het toekomstbestendig<br />

te maken. Bedrijfseigenaars moeten de<br />

sterkte van de collectieve identiteit van hun<br />

onderneming met bijzondere aandacht activeren<br />

en zelf moeten ze voeling houden met<br />

de economische omgeving en met hun markt.<br />

PERMANENT JE BEDRIJF SCHERP HOUDEN<br />

Eigenaars van familiebedrijven hebben hierdoor<br />

niet meer de tijd om vanaf een bepaalde<br />

leeftijd op hun eigen tempo hun bedrijf<br />

klaar te maken voor overdracht of verkoop.<br />

Ze moeten hun bedrijf permanent scherp<br />

houden en permanent vrije cashflow voorzien<br />

om de nieuwe uitdagingen aan te gaan.<br />

Wie te lang wacht, ziet de waarde van zijn<br />

bedrijf wegsmelten.<br />

Familiebedrijven zonder onmiddellijke opvolging<br />

maar met visie, die futureproof zijn en<br />

voldoende vrije cashflow hebben, zullen meer<br />

dan ooit ideale fusie- of overnametargets zijn<br />

voor andere familiebedrijven die zo een kwantumsprong<br />

willen maken. Familiebedrijven<br />

die bestaan uit sterke collectieve identiteiten<br />

en inzetten op een “futureproof” strategie<br />

met oog voor voldoende vrije cashflow, genieten<br />

ook altijd meer interesse bij de volgende<br />

generatie van de familie of voor managers die<br />

via een Management Buy-in of Management<br />

Buy-out de transformatie van het familiebedrijf<br />

willen trekken.<br />

WAARDERINGSMODELLEN OP DE SCHOP?<br />

De voorbije twee decennia werden familiebedrijven<br />

meestal gewaardeerd op basis van<br />

hun bezittingen, hun rendement of hun recent<br />

behaalde bruto bedrijfswinst (EBITDA). Het<br />

leek er zelfs op bij rendabele bedrijven dat<br />

de behaalde EBITDA de enige nog geldende<br />

“De nieuwe werkelijkheid zorgt ervoor<br />

dat de waardering van bedrijven<br />

niet langer enkel kan op basis van<br />

historisch behaalde bedrijfswinst.”<br />

122 businessvlaanderen.be


BV INSIGHTS<br />

Filip De Clercq: “Familiebedrijven die inzetten op een toekomstbestendige strategie, met oog voor voldoende vrije cashflow, staan er altijd beter voor.”<br />

waarderingsbasis was. Lage rentes maakten<br />

het verschil tussen EBITDA en effectief<br />

rendement klein en overnemers blind voor de<br />

kapitaalkost van een bedrijf.<br />

De nieuwe werkelijkheid met al haar verschillende<br />

facetten zorgt ervoor dat de waardering<br />

van bedrijven niet langer enkel kan op<br />

basis van historisch behaalde bedrijfswinst.<br />

Het potentieel om in de toekomst vrije cash<br />

te genereren is veel belangrijker geworden.<br />

Waarderingsmodellen op basis van het<br />

potentieel om in de toekomst vrije cash te<br />

generen werd tot voor kort enkel toegepast bij<br />

het waarderen van start-ups.<br />

Het waarderen op basis van toekomstige vrije<br />

cashflows, de zogenaamde Discounted Cash<br />

Flow methode (DCF) is een methode die na de<br />

internetbubbel minder werd aanvaard omdat<br />

meerdere IT-bedrijven niet realiseerden wat<br />

ze beloofden. Nu worden deze modellen terug<br />

relevant.<br />

Familiebedrijven zullen binnenkort gewaardeerd<br />

moeten worden met een mix van<br />

modellen waarbij hun bezittingen worden<br />

gewaardeerd, de gerealiseerde brutowinsten<br />

(EBITDA’s) en hun potentieel om in de<br />

toekomst vrije cashflows te blijven genereren<br />

(DCF Discounted Cash Flows).<br />

GROTERE ROL VOOR DE<br />

OVERNAMEBEGELEIDER<br />

De boeiende nieuwe economische omgeving<br />

is niet alleen een uitdaging voor de familiale<br />

bedrijfsleiders, maar ook voor de financiers<br />

van overnames, invesmentmanagers en overnamebegeleiders.<br />

Overnamebegeleiding en<br />

-financiering vraagt meer dan ooit een grondige<br />

kennis van het familiebedrijf zijn markt<br />

en een visie op de ontwikkelingen hierin.<br />

Overnamebegeleiders en overnamefinanciers<br />

zullen samen met de familiale eigenaars de<br />

markt moeten begrijpen en overnamemodellen<br />

op maat uitwerken. Dit worden boeiende<br />

en creatieve tijden.<br />

DE TIJD VAN EXCEL-WAARDERINGEN<br />

IS VOORBIJ<br />

De professionele, deskundige overnamebegeleider<br />

wordt cruciaal voor de familiale ondernemer<br />

als klankbord om zijn gezonde familiaal<br />

bedrijf gezond te houden, ook na overdracht.<br />

FiLDOR<br />

Oudenaardsesteenweg 32J, 9000 Gent<br />

inoldore<br />

ldore<br />

businessvlaanderen.be<br />

123


Contentexpert Jorben Isembaert van strategisch communicatie- en marketingbureau KIXX.<br />

124 businessvlaanderen.be


BV INSIGHTS<br />

“DE KRACHT VAN<br />

EEN GOED VERHAAL”<br />

Storytelling is hip en trendy en dat heeft een reden. Storytelling werkt omdat goed vertelde verhalen ons<br />

raken en we ze als kind al herkennen. Contentexpert Jorben Isembaert van strategisch communicatie- en<br />

marketingbureau KIXX: “Storytelling lijkt eenvoudig, maar het gaat over emoties, over het waarom en het<br />

creëren van een connectie met klanten.”<br />

Tekst en beeld | Kixx<br />

“Verhalen vertellen bestaat zolang als<br />

mensen tijd en gelegenheid hebben om elkaar<br />

te ontmoeten”, legt Jorben Isembaert uit. “De<br />

‘storytellers’ van vandaag mogen dan wel af en<br />

toe ‘digital’ voor hun activiteit zetten, ze treden<br />

in de voetsporen van een divers aantal voorgangers:<br />

van de Keltische bard, de skald met<br />

zijn saga’s en de Franse troubadour die van<br />

stad naar stad trok, tot de bewakers van wijsheid<br />

in Afrika en de vertellers uit de koffiehuizen<br />

in het Midden-Oosten. Allen vertelden ze<br />

verhalen die een aantal zaken gemeen hebben<br />

met wat de corporate storyteller nu brengt.<br />

Het feit dat we overal ter wereld die verhalen<br />

aan elkaar vertelden, maakt er een universeel<br />

en herkenbaar iets van.”<br />

DOELGERICHTE STORYTELLING<br />

Verhalen dienen een doel. Toen, en nog altijd.<br />

“Storytelling verbindt een specifiek bedrijf, een<br />

dienst of een product met medewerkers of<br />

klanten. Met mensen. En om die mensen aan<br />

te spreken, te boeien en te verbinden, bevat een<br />

goed verhaal een aantal ingrediënten. Eén van<br />

de belangrijkste zijn de personages, waarin een<br />

lezer of publiek zich herkent en kan verplaatsen.<br />

Waarom is een testimonial een krachtig<br />

instrument? Omdat het je buren, collega’s of<br />

vrienden kunnen zijn die iets vertellen.”<br />

“Een tweede element is immers het inspelen<br />

op herkenbare dromen, verlangens en ambi-<br />

ties. In economische begrippen: de behoefte.<br />

En in tegenstelling tot hoe het ooit was, hoef<br />

je ze vandaag echt niet in het fluogeel van de<br />

daken te schreeuwen. Beter niet zelfs. Anno<br />

<strong>2023</strong> houden klanten niet van opgedrongen<br />

boodschappen en schreeuwerige slogans.<br />

Subtiel is dus beter en sterker, al vraagt dat<br />

natuurlijk ook om kundige storytellers“, zegt<br />

de contentexpert van KIXX.<br />

IMPACT DOOR EMOTIE<br />

Voor bedrijven is storytelling hoe dan ook van<br />

levensbelang. Jorben: “Je kan mensen met<br />

cijfers in rapporten trachten te overtuigen, maar<br />

rationele argumenten alleen volstaan niet. Rond<br />

een kampvuur worden geen kwartaalcijfers<br />

“Je kan mensen met cijfers trachten<br />

te overtuigen, maar rationele<br />

argumenten alleen volstaan niet.”<br />

gedeeld, wel boeiende gebeurtenissen. Daarom<br />

spreekt een verhaal ons op meerdere niveaus<br />

aan. Een sterk en goed gebracht verhaal raakt<br />

het publiek door in te spelen op zintuigelijke<br />

prikkels – proeven, ruiken, horen – maar ook<br />

door qua vorm te entertainen.”<br />

“Het creëert verlangens en het beantwoordt<br />

de behoefte aan beleving en ervaring. Mensen<br />

leven letterlijk mee met een mooi verhaal en<br />

op dat emotionele niveau schep je de band<br />

en eventueel zelfs sterke herinneringen. Elke<br />

boodschap die je als merk of onderneming<br />

wil uitdragen, of het nu een handleiding is of<br />

een lijst met USP’s, zal in verhaalvorm meer<br />

en – als het goed gedaan wordt – subliminale<br />

impact hebben. Er zijn ondertussen studies<br />

voldoende die dat bewijzen.”<br />

START MET ‘WAAROM’<br />

Doorgaans begint een bedrijfsverhaal met<br />

‘wat’ en ‘hoe’. Een voorbeeld: We maken brood<br />

door deeg te kneden en het te bakken. “Oké,<br />

maar waarom? Omdat iets maken al generaties<br />

lang voldoening geeft, omdat mensen blij<br />

worden van een vers, warm brood en omdat<br />

de bakker geniet als hij een compliment krijgt.<br />

Hang die foto’s van vroeger dus uit. Waarom je<br />

iets doet is, is vaak een gevoel. Emotie. Wat en<br />

hoe, dat is ratio. Storytelling leent zich perfect<br />

om over het waarom te communiceren en zo<br />

verbinding te leggen op een niveau dat anders<br />

te weinig aan bod komt,” besluit de contentspecialist<br />

van KIXX.<br />

“Een goed verteld verhaal is een uitnodiging<br />

om binnen te stappen in een nieuwe wereld,<br />

om mee op ontdekking te gaan en om zelf ook<br />

te vertellen. Om betrokkenheid te ervaren, en<br />

dus open te staan voor de boodschap die je<br />

wil brengen.”<br />

Autobaan 5 - bus 0202<br />

8210 Loppem<br />

info@kixx-concept.be<br />

www.kixx-concept.be<br />

businessvlaanderen.be<br />

125


VERVROEGD MET PENSIOEN:<br />

FINANCIEEL ZINVOL?<br />

Na een lange carrière kom je stilaan in aanmerking om vervroegd met pensioen te gaan. Je voelt de nood<br />

om te stoppen en je hebt nog vele andere doelen in het leven waarvoor er tot nog toe geen tijd was. Wat<br />

vroeger stoppen met je beroepsactiviteit klinkt dan ook zeer aanlokkelijk. Maar is dat financieel zinvol<br />

en wat is de impact op je belastingdruk? Fiscaal adviseur Aaron Vervaeke van Titeca pro accountants &<br />

experts loodst je door de belangrijkste aandachtspunten.<br />

Tekst & beeld | Titeca Pro Accountants & Experts<br />

De wettelijke pensioenleeftijd ligt vandaag op<br />

65 jaar. Vanaf 2025 gaat dit naar 66 jaar en in<br />

2030 zelfs naar 67 jaar. “Eerst en vooral is het<br />

dus belangrijk om te weten wanneer je effectief<br />

met vervroegd pensioen kan gaan. Hierbij<br />

telt het aantal loopbaanjaren dat je effectief<br />

actief bent geweest”, vertelt Aaron. In de tabel<br />

hiernaast lijsten we de pensioenleeftijd en de<br />

corresponderende loopbaanjaren op. Hierin<br />

zie je bijvoorbeeld dat je op de leeftijd van 62<br />

met pensioen kan gaan als je als sinds je 19e<br />

actief bent.<br />

“Om te weten hoeveel loopbaanjaren je<br />

al achter de rug hebt en wanneer je dus<br />

vervroegd met pensioen kan gaan, vind je via<br />

my.pension.be een gedetailleerd overzicht”,<br />

gaat Aaron verder.<br />

BELASTING WETTELIJK PENSIOEN<br />

“Wanneer je vervroegd met pensioen gaat,<br />

moet je er wel rekening mee houden dat je<br />

minder wettelijk pensioen opbouwt. Het doorwerken<br />

tot het wettelijk pensioen kan, afhankelijk<br />

van het inkomen dat wordt gerealiseerd,<br />

Wie vervroegd<br />

met pensioen gaat,<br />

moet rekening<br />

houden met een<br />

aantal financiële<br />

implicaties.<br />

enkele honderden euro’s per maand verschil<br />

uitmaken.”<br />

In de personenbelasting worden wettelijke<br />

pensioenen belast aan het progressieve<br />

tarief. Er wordt echter een belastingvermindering<br />

voorzien voor pensioenen en overige<br />

vervangingsinkomsten. Wanneer geen andere<br />

inkomsten verkregen worden en het gezamenlijke<br />

inkomen beperkt blijft tot 18.290<br />

EUR (inkomstenjaar <strong>2023</strong>), dan betaal je geen<br />

belastingen op de pensioenen. Extra beroepsinkomsten<br />

zullen wel voor extra belastingdruk<br />

zorgen.<br />

“Vanaf het jaar van de wettelijke pensioenleeftijd, kan er onbeperkt bijverdiend worden.”<br />

VAPZ & IPT<br />

“Een ander belangrijk aspect betreft de uitkering<br />

van extralegale pensioenkapitalen die<br />

opgebouwd werden tijdens de beroepswerkzaamheid”,<br />

weet Aaron. Een VAPZ-kapitaal<br />

wordt uitgekeerd op het ogenblik van pensionering.<br />

Hier wordt het kapitaal niet in één<br />

126 businessvlaanderen.be


BV INSIGHTS<br />

STAND 4127<br />

Aaron Vervaeke: “Doorwerken tot het wettelijk pensioen kan, afhankelijk van het inkomen, enkele honderden euro’s per maand verschil uitmaken.”<br />

keer belast, maar er wordt een fictieve rente<br />

in rekening gebracht. Dit moet gedurende<br />

een bepaalde periode opgenomen worden<br />

en is ook belastbaar aan progressieve tarieven.<br />

Bij een vervroegd pensioen is de fictieve<br />

rente lager dan bij een opname bij wettelijk<br />

pensioen, alleen moet dit wel langer aangegeven<br />

worden.<br />

Het kapitaal van een Individuele Pensioentoezegging<br />

(IPT) wordt eveneens uitgekeerd<br />

bij pensionering. Dit wordt wel belast op het<br />

verkregen kapitaal, in één keer dus. Bij de<br />

opname van het wettelijke pensioen of bij<br />

vervroegd pensioen met een loopbaan van<br />

45 jaar (zeer uitzonderlijk), is er een taxatie<br />

van 10%. Bij vervroegd pensioen waar<br />

niet voldaan is aan de loopbaanvereiste van<br />

45 jaar, geldt een tarief van 16,5%.<br />

ONBEPERKT BIJVERDIENEN<br />

In de situatie waarbij je vervroegd met pensioen<br />

gaat maar nog een beroepsinkomen<br />

verkrijgt, dient rekening gehouden te worden<br />

met bepaalde grensinkomens. Dit is bijvoorbeeld<br />

het geval bij een betaald mandaat als<br />

bestuurder. Wanneer het beroepsinkomen te<br />

hoog oploopt, zal een deel van het wettelijke<br />

pensioen verloren gaan voor elk jaar waarin<br />

de grenzen worden overschreden. Voor <strong>2023</strong><br />

ligt de grens voor een zelfstandige zonder<br />

kinderlast op 7389 euro.<br />

“Wanneer een beroepsinkomen genoten<br />

wordt vanaf het jaar van de wettelijke pensioenleeftijd,<br />

kan er onbeperkt bijverdiend<br />

worden zonder dat dit een impact heeft<br />

op je pensioen”, verklaart Aaron. “Dit stelsel<br />

is steeds van toepassing, zelfs al zou je<br />

vervroegd met pensioen gegaan zijn en in de<br />

jaren voorafgaand aan het wettelijk pensioen<br />

te veel hebben verdiend”.<br />

SAMENGEVAT<br />

“Wie vervroegd met pensioen wenst te gaan,<br />

moet dus rekening houden met een aantal<br />

financiële implicaties. Naast een lager pensioen<br />

en een hogere taxatie van het opgebouwde<br />

IPT-kapitaal, tonen berekeningen<br />

aan dat het in zeer weinig gevallen financieel<br />

voordelig is vervroegd met pensioen te gaan.<br />

Een dergelijke keuze hangt in de praktijk<br />

uiteraard van meer factoren af dan enkel de<br />

financiële situatie en wordt best individueel<br />

beoordeeld”, concludeert Aaron.<br />

Titeca pro accountants & experts<br />

Met kantoren in Roeselare, Gent, Kortrijk,<br />

Oostende, Ieper, Brugge, Merelbeke, Knokke,<br />

Maldegem, Lokeren, Moeskroen, Aalter,<br />

Mariakerke en Waregem.<br />

www.titeca.pro<br />

businessvlaanderen.be<br />

127


FERNAND HUTS STAAT AL 42 JAAR AAN HET HOOFD VAN KATOEN NATIE<br />

“Je moet plezier kunnen maken<br />

op het werk. Als CEO geef ik<br />

graag het goeie voorbeeld!”<br />

In 2024 bestaat Katoen Natie 170 jaar. Onder leiding van voorzitter en CEO Fernand Huts, die al vier decennia<br />

het bedrijf leidt, is de logistieke groep uitgegroeid tot een gespecialiseerde multinational. Katoen Natie heeft<br />

activiteiten in Europa, Noord- en Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Azië en telt meer dan 19.000<br />

werknemers. “Dat is niet het gevolg van een grote strategische oefening, maar veeleer van het ondernemerschap<br />

dat de werknemers van ons bedrijf typeert en het feit dat we onze klanten zijn gevolgd naar het buitenland”, stelt<br />

Fernand Huts bescheiden.<br />

Tekst | Björn Crul Beeld | Katoen Natie<br />

Meneer Huts, de historiek van<br />

Katoen Natie gaat terug tot<br />

1854, toen het bedrijf voor de<br />

katoenverwerkende nijverheid<br />

katoen in ontvangst nam van de<br />

rederijen. In welke mate zijn de<br />

roots en die geschiedenis nog<br />

an tel?<br />

Fernand Huts: We zijn uniek en we hechten<br />

veel belang aan onze geschiedenis. We zijn<br />

170 jaar geleden opgericht, maar wel volgens<br />

de middeleeuwse principes en organisatie<br />

van een gilde. Om een voorbeeld te geven:<br />

u kent mij als CEO en voorzitter van dit bedrijf,<br />

maar in de havengemeenschap noemt<br />

men mij nog altijd deken. Wij zijn een “Old<br />

house”, een bedrijf met een traditie, maar ook<br />

een huis van vertrouwen. Ik steek niet onder<br />

stoelen of banken dat men daar in vele landen,<br />

bijvoorbeeld in Groot-Brittannië, met<br />

enige bewondering naar kijkt. Slechts weinig<br />

bedrijven bestaan al zo lang, dus mogen we<br />

daar er o ijn.<br />

operationele hoofdkwartier. Dit is onze vertrekbasis,<br />

waar we de stiel hebben geleerd<br />

en ons ontwikkeld hebben tot een bedrijf dat<br />

applied engineering in logistieke ketens toepast<br />

om toegevoegde waarde te creëren. Die<br />

knowhow en onze tailormade oplossingen<br />

voor elke klant vormen ons succesrecept.<br />

Vergeet niet dat we pas in 1995 onze eerste<br />

buitenlandse investering hebben gedaan,<br />

omdat één van onze klanten ons vroeg in<br />

Frankrijk hetzelfde concept als in België te<br />

implementeren. Het zijn onze klanten die<br />

ons naar het buitenland hebben gebracht. In<br />

sommige gevallen moest ik er een atlas bij<br />

nemen om op te zoeken waar die nieuwe bestemming<br />

zich eigenlijk bevond.<br />

Hoe groot is de rol van<br />

Antwerpen nog in deze<br />

mltinatinale ndenemin?<br />

Fernand Huts: Antwerpen is nog steeds het<br />

Katoen Natie staat onder meer sterk in de petrochemie. “Onze knowhow en onze tailormade<br />

oplossingen voor elke klant vormen het succesrecept.”<br />

128 businessvlaanderen.be


DOSSIER LOGISTIEK & TRANSPORT<br />

Innovatie en technologie zijn<br />

vandaag cruciaal in de logistiek.<br />

Worden er nog beha’s verpakt in<br />

uw magazijnen?<br />

Fernand Huts: Ja, iedereen kent ons natuurlijk<br />

als “dat bedrijf waar soutiennekes in een<br />

envelop worden gestoken”. Ondertussen<br />

steken we daar ook een slipje bij. (lacht) Alle<br />

gekheid op een stokje, die uitspraak heeft<br />

ons bedrijf ruime bekendheid opgeleverd bij<br />

het grote publiek. Maar onze B2B-klanten<br />

weten dat ze dankzij onze innovatie, engineering<br />

en nieuwe systemen veel kunnen<br />

besparen. Als een plastic lading vervuild geraakt<br />

omdat er bijvoorbeeld een bril in gevallen<br />

is, halen wij ze door onze machines om<br />

alle onzuiverheden eruit te halen. Of we zorgen<br />

er door automatisatie voor dat een klant<br />

veel sneller zijn goederen kan uitleveren. We<br />

creëren enorm veel meerwaarde voor onze<br />

industriële klanten.<br />

Een tijdje geleden haalde Katoen<br />

Natie het nieuws met een nieuw,<br />

geautomatiseerd magazijn.<br />

Is dat de toekomst?<br />

Fernand Huts: Het ging om een project dat<br />

we samen met doe-het-zelfspecialist Intergamma<br />

hadden uitgewerkt. We hebben ook<br />

andere van die hoogtechnologische magazijnen.<br />

Katoen Natie denkt met de klant mee.<br />

Die krijgt wat hij wil, wij dringen niets op.<br />

Hij kiest uit de beschikbare opties en wij<br />

werken daarna de automatisatieplannen uit.<br />

Het volledig gerobotiseerd spektakel voor<br />

Intergamma werkt fantastisch. En er zijn<br />

alweer nieuwe automatisaties en innovaties<br />

in ontwikkeling. De technologie is een trein<br />

die niet te stoppen is en je moet permanent<br />

vernieuwen om bij te blijven. Het is met die<br />

expertise dat wij onze centen verdienen.<br />

U bent ruim 40 jaar CEO.<br />

welke ealiatie ent et<br />

meeste trots?<br />

Fernand Huts: Op onze cultuur van ondernemerschap.<br />

Katoen Natie ligt aan de basis<br />

van misschien wel 200 andere Vlaamse bedrijven.<br />

Iemand die hier heeft gewerkt en<br />

doorgegroeid is, die heeft eigenlijk maar één<br />

keuze om iets anders te gaan doen: een eigen<br />

zaak starten en zelf ondernemer worden.<br />

“Katoen Natie is een school voor<br />

100% entrepreneurs.”<br />

businessvlaanderen.be<br />

129


NEBIM GENT<br />

NEBIM ZWEVEGEM<br />

NEBIM ZELE<br />

NEBIM NINOVE<br />

Openingstijden: maandag t/m donderdag van 07:30 tot 18:00 uur - vrijdag van 07:30 tot 19:00 uur - zaterdag van <strong>06</strong>:45 tot 12:00 uur.<br />

Ons aanbod<br />

Offi cieel dealer Volvo Trucks<br />

Truckservice (diesel, LNG & Elektrisch)<br />

Trailerservice<br />

Busservice<br />

Carrosserie (alle merken)<br />

Alle wettelijke keuringen<br />

Onderhoudscontracten<br />

Verhuur<br />

Lease & verzekeringen<br />

Used Trucks (alle merken)<br />

Used Parts (Volvo Trucks)<br />

Fuelmanagement<br />

Fleetmanagement<br />

Code 95 trainingen<br />

Tijd voor iets nieuws? Kom werken bij Nebim<br />

Of het nu een job is als mechanieker, administratief of student?<br />

Bekijk onze actuele vacatures of stuur een open sollicitatie<br />

naar Melissa Herman.<br />

Wilt u direct een Volvo Truck rijden?<br />

Dan is dat geen probleem. Bekijk onze online beschikbare voorraad.<br />

Staat uw voertuig er niet bij? Neem dan even contact op<br />

met onze verkoop en zij helpen u graag verder.<br />

T 0479 37 02 45<br />

WERKENBIJNEBIM.EU<br />

T 0477 35 42 98<br />

DIRECTLEVERBAAR.EU<br />

OFFICIEEL VOLVO TRUCKS DEALER<br />

Mariakerke (Gent) T 09 216 76 10<br />

Ninove T 054 55 72 92<br />

Zele T 052 25 01 60<br />

Zwevegem T 056 73 60 60<br />

TOTALE TRUCK- EN TRAILERSERVICE<br />

NEBIM.EU


DOSSIER LOGISTIEK & TRANSPORT<br />

Onze medewerkers zijn zo entrepreneurial<br />

dat ze niet meer aarden in een andere structuur.<br />

Dit is een school voor 100% entrepreners.<br />

k ben er er o dat e o een injetie<br />

kunnen geven aan het Vlaamse bedrijfsleven.<br />

Waar houdt u zich zelf nog het<br />

meest mee bezig?<br />

Fernand Huts: Ik heb een uniek systeem.<br />

Ook al woon ik in Engeland, ik ben altijd beschikbaar.<br />

Iedereen mag mij bellen. Maar een<br />

e-mail heb ik niet. Dit is de beste managementbeslissing<br />

die ik ooit heb genomen.<br />

Want iemand die een probleem heeft en mij<br />

wil bellen, die denkt twee keer na. En vindt<br />

in de meeste gevallen toch zelf een oplossing.<br />

Daardoor zijn problemen dus snel van<br />

de baan. Het stimuleert ondernemerschap,<br />

namelijk het nemen van beslissingen, op een<br />

natuurlijke manier. Terwijl er bij e-mailen<br />

veel tijd verloren gaat zonder oplossingen te<br />

bedenken. Het voordeel is ook dat ik mij enkel<br />

met de echt belangrijke zaken hoef bezig<br />

te houden.<br />

De logistieke groep is actief in 40 landen: “Het zijn onze klanten die ons naar het buitenland<br />

hebben gebracht”, zegt Fernand Huts daarover.<br />

“Ons bedrijf draait niet op formele<br />

structuren, maar op informele.”<br />

Een foto tijdens de jongste familiedag van het bedrijf. “We hebben onbeperkte budgetten voor<br />

bedrijfsfeestjes. Zo leren medewerkers elkaar beter kennen en dat helpt ons vooruit.”<br />

U reist geregeld de wereld rond<br />

om de diverse vestigingen te<br />

bezoeken. Hoe houdt u het<br />

itme l?<br />

Fernand Huts: Iedereen denkt dat ik met<br />

strategie en ingewikkelde dingen bezig ben.<br />

Maar ik steek de meeste tijd in mensen en<br />

overleg met klanten. Ik reis niet om de dingen<br />

te controleren, wel om met de lokale<br />

werknemers te spreken. Dat creëert draagvlak,<br />

maar vooral: het geeft mensen energie<br />

omdat ze weten dat de baas op bezoek is<br />

en aanspreekbaar is. Ons bedrijf draait niet<br />

op formele structuren, maar op informele.<br />

Daarom hebben we onbeperkte budgetten<br />

voor feestjes, partys, BBQ’s … alles wat plezant<br />

is en plaatsvindt binnen de bedrijfscontext.<br />

Zo leren mensen elkaar kennen, dat<br />

schept een band, ook als ze vervolgens problemen<br />

moeten oplossen. De informele weg<br />

oot atijd vee soeeer einter en kost<br />

dus minder geld. Bovendien: ik haal zelf veel<br />

plezier uit wat ik doe. En als er geen is, zorg<br />

ik dat er gemaakt wordt. Dat maakt Katoen<br />

Natie aantrekkelijk: het is hier aangenaam<br />

werken, je moet plezier maken. Als CEO geef<br />

ik graag het goede voorbeeld!<br />

businessvlaanderen.be<br />

131


WWW.V1000.BE


DOSSIER LOGISTIEK & TRANSPORT<br />

U kondigde kortgeleden<br />

honderden miljoenen aan<br />

investeringen aan in de VS en in<br />

Uruguay. Zijn er ook nog plannen<br />

in eigen land?<br />

Fernand Huts: Ik ben een Antwerpenaar, ik<br />

doe niets liever dan hier, in <strong>Vlaanderen</strong>, te<br />

investeren. Maar als kapitaalsintensief bedrijf<br />

hebben wij nood aan een rechtszeker<br />

kader. Op dat vlak zitten we met een probeem<br />

de rees veranderen om de haverklap<br />

of een verleende vergunning wordt<br />

vernietigd. Kijk naar het stikstofdossier en<br />

zijn impact op ondernemend <strong>Vlaanderen</strong>,<br />

dat is dramatisch. Als men dat niet opgelost<br />

krijgt, zal dat desastreuze gevolgen hebben<br />

voor investeringen in heel <strong>Vlaanderen</strong>. Dat<br />

heeft niets te maken met de wil tot ondernemen<br />

in de streek, hé. Als je geen vergunning<br />

kunt krijgen, lukt het gewoon niet<br />

meer. Wij willen nog investeren, maar zonder<br />

rechtszekerheid gaat dat gewoon niet.<br />

Fernand Huts samen met Joost de Beijer, CEO van Intergamma, bij de opening van een nieuw<br />

gerobotiseerd magazijn in oktober.<br />

De voorbije jaren waren niet<br />

gemakkelijk: covid, verstoorde<br />

supply chains, de oorlog in<br />

Oekraïne en de energiecrisis.<br />

Wat is de impact geweest op uw<br />

business?<br />

Fernand Huts: Wij worden gezien als een<br />

groot bedrijf, maar we zijn in de feiten nog<br />

altijd een kmo. Wij besturen de onderneming<br />

zeer pragmatisch en zeer snel. Als we<br />

een opportuniteit zien, pakken we ze direct.<br />

Die cultuur zit in het hele bedrijf. Daardoor<br />

zijn we nog performanter in een crisis. Door<br />

de onzekerheid beweegt er dan veel meer<br />

in de wereld. En wie op zo’n moment bij de<br />

rappe is, kan kansen grijpen en marktaandeel<br />

veroveren. Entrepreneurship is nog belangrijker<br />

in tijden van crisis.<br />

“Wij worden gezien<br />

als een groot bedrijf,<br />

maar we zijn nog altijd<br />

een kmo.”<br />

U durft zich wel eens kritisch<br />

uitlaten over het beleid in<br />

ons land. Wordt er dan naar u<br />

geluisterd?<br />

Fernand Huts: Men hoort het wel, maar<br />

luistert niet naar Fernand Huts, ook al<br />

zijn de suggesties positief en opbouwend.<br />

Politicus is nu eenmaal een ander metier<br />

dan ondernemer. Ze zijn vooral bezig met<br />

de volgende verkiezingen en hun positionering<br />

om weer verkozen te worden. Ik<br />

probeer goede ideeën aan te reiken, maar<br />

daar is weinig interesse voor. Nu, ik lig er<br />

niet wakker van. Wie onderneemt, moet<br />

van entrerener evoeren naar osoof,<br />

anders heb je een zeer grote kans op<br />

een enininkin.<br />

De vestiging van Katoen Natie in Kallo. “We werken hier volop aan nieuwe automatisaties en<br />

innovaties. De technologie is een trein die niet te stoppen is.”<br />

businessvlaanderen.be<br />

133


Dankzij verbeterde configuraties slaagde Volvo erin om de CO2-uitstoot van al zijn modellen drastisch te verminderen.<br />

GENTSE VOLVO TRUCKS-FABRIEK BOUWT NU OOK ELEKTRISCHE VRACHTWAGENS<br />

“We zitten op een kantelpunt voor<br />

duurzaam vrachtvervoer”<br />

Volvo is één van ’s werelds bekendste fabrikanten van trucks en met Automobilia, het familiebedrijf van<br />

de familie Soete-Mortier, heeft de autoconstructeur al meer dan 60 jaar een gerenommeerde dealer aan<br />

zijn zij, met een uitstekende klantenservice. “Voor ons is topservice naar en bereikbaarheid voor onze<br />

klanten van primordiaal belang. We hebben in al onze vestigingen sterke en ervaren teams, die met hart<br />

en ziel streven naar klantentevredenheid”, stelt de directie van Automobilia.<br />

Tekst | Roeland Van Den Driessche Beeld | Automobilia<br />

Afgelopen zomer werd in de Volvo Trucks<br />

fabriek in Gent de eerste volledig in België<br />

geproduceerde elektrische vrachtwagen<br />

voorgesteld. Elektrische voertuigen vormen<br />

een belangrijk onderdeel van de strategie<br />

van de groep om te voldoen aan de groeiende<br />

vraag naar duurzame transportoplossingen.<br />

“De ambitie is om tegen 2040 enkel nog<br />

producten en oplossingen aan te bieden met<br />

een netto nuluitstoot van broeikasgassen. Ook<br />

wij hebben het doel scherp gesteld en streven<br />

ernaar dat de helft van alle verkochte vrachtwagens<br />

tegen 2030 elektrisch is”, kadert de<br />

directie van Automobilia.<br />

BALANCEREN TUSSEN ECOLOGIE EN<br />

RENDABILITEIT<br />

Volvo Trucks is niet aan zijn proefstuk toe. Met<br />

steeds zuiniger wordende motoren en verbeterde<br />

configuraties slaagde de constructeur er<br />

eerder al in om de CO2-uitstoot van brandstofvrachtwagens<br />

drastisch te verminderen. In de<br />

fabriek van Volvo Trucks in Gent, de grootste<br />

productiesite van de groep ter wereld, rollen er<br />

jaarlijks maar liefst 45.000 trucks van de band.<br />

“Al deze vrachtwagens worden op dezelfde<br />

productielijn geassembleerd, wat automatisch<br />

meer flexibiliteit creëert. Dat helpt ons tegemoet<br />

te komen aan de vraag van de klanten<br />

naar verschillende varianten en eisen.”<br />

134 businessvlaanderen.be


DOSSIER LOGISTIEK & TRANSPORT<br />

Het is vervolgens aan de verkoopadviseurs<br />

van Automobilia om samen met de klant naar<br />

de beste oplossing te zoeken. “We maken een<br />

grondige behoefteanalyse, rekening houdend<br />

met parameters als rijbereik, verbruik, total<br />

cost of ownership, het inzetgebied en voor<br />

elektrische voertuigen de oplaadmogelijkheden.<br />

Op basis daarvan gaan we dan na welke<br />

aandrijving het meest geschikt is. Een dieselof<br />

een LNG-voertuig behoort zeker nog tot de<br />

mogelijkheden. Echter, voor chauffeurs die<br />

minder dan 300 kilometer per dag afleggen,<br />

is een elektrische truck eerder aangewezen.<br />

“Wie had 10 jaar<br />

geleden kunnen<br />

denken dat de<br />

elekrificaie zo<br />

snel zo gaan”<br />

Bijna de helft van de uitgevoerde ritten in<br />

Europa valt vandaag onder die categorie.”<br />

DE TOON IS GEZET<br />

Bovendien bestaan er vandaag heel wat subsidie-<br />

en compensatieregelingen die als doel<br />

hebben de verkoop van emissievrije trucks<br />

te stimuleren. “Wij vinden het belangrijk om<br />

onze klanten correct te informeren. Immers,<br />

believers of non-believers, we moeten allemaal<br />

in een duurzamere richting evolueren.<br />

Dat dit tijd vraagt is evident, maar bij Automobilia<br />

geven we klanten in ieder geval de<br />

ruimte om een eerste ervaring op te doen<br />

en te bekijken welke impact een elektrische<br />

vrachtwagen op het bedrijf heeft. Dat proces<br />

kan bijzonder leerrijk zijn, want we zitten op<br />

een kantelmoment. Wie had 10 jaar geleden<br />

ooit kunnen denken dat het zo snel zou gaan?”<br />

Zo is in Nederland al meer dan 10% van de<br />

bestelde vrachtwagens elektrisch. In België<br />

gaat het voorlopig om minder dan 5%. “Toch<br />

merken we dat de interesse in stijgende lijn<br />

gaat. Belangrijk is dat we de kans krijgen om<br />

samen de oefening te maken en tot een oplossing<br />

komen die beantwoordt aan de specifieke<br />

behoeften van elke klant. We zijn er alvast van<br />

overtuigd dat een gezond evenwicht, met het<br />

oog op een duurzame toekomst, de denkoefening<br />

meer dan waard is. Wie reeds de<br />

overstap maakte, is alvast heel enthousiast”,<br />

besluit de directie van Volvo-Automobilia.<br />

Wie wil testrijden met een elektrische vrachtwagen<br />

en het ruime aanbod Volvo Trucks<br />

verder wil ontdekken, is welkom in één van de<br />

vier vestigingen van Volvo-Automobilia.<br />

Hoewel in België nog maar 5% van de bestelde vrachtwagens elektrisch<br />

is, neemt de vraag wel toe.<br />

Klanten kunnen een elektrische vrachtwagen uittesten in één van de vier<br />

vestigingen van Automobilia in West-<strong>Vlaanderen</strong>.<br />

businessvlaanderen.be<br />

135


Vansteeland<br />

TRUCKS & TRAILERS<br />

V<br />

Vansteeland<br />

Rijksweg 28-30<br />

8870 Izegem<br />

T 051 3113 34<br />

www.vansteeland.be


ZILVEREN TRANSPORTEUR VAN HET JAAR 2022 BLIJFT AMBITIEUS<br />

“WE WILLEN DE MEEST BETROUWBARE<br />

PARTNER ZIJN VOOR GROUPAGEZENDINGEN<br />

IN DE BENELUX EN FRANKRIJK”<br />

Uitgroeien tot de meest betrouwbare logistieke partner voor<br />

groupagezendingen in de Benelux en Frankrijk: dat is de ambitie<br />

van het Roeselaarse transportbedrijf V1000. “De V in onze naam<br />

staat voor vernieuwing en vooruitgang. Ondanks de moeilijke<br />

sociaal-economische tijd waarin we ons bevinden, geloof ik<br />

zeker dat het mogelijk is om verder te groeien”, klinkt het bij<br />

zaakvoerder Sandro Paravizzini.<br />

Tekst | Josefien De Bock<br />

Beeld | Foto Kurt<br />

Sinds jaar en dag staat het Roeselaarse<br />

bedrijf V1000 – het voormalige AJ Veurink –<br />

bekend voor kwalitatief groupagetransport<br />

in de Benelux en Frankrijk. De persoonlijke<br />

aanpak en flexibiliteit van het team zijn zijn<br />

grote troeven. Vorig jaar kwam daar nog de<br />

innovatieve digitale tool Shippeo bij, een gpsgestuurd<br />

track-and-trace-systeem waarmee<br />

klanten tot op enkele meters nauwkeurig hun<br />

zending online kunnen volgen.<br />

BLIJVEN GROEIEN EN VOORUITGAAN<br />

“Digitaliseren is een must om betrouwbare<br />

dienstverlening te blijven bieden. Dit behoort<br />

vandaag tot het standaard verwachtingspatroon<br />

van klanten. Maar het betekent<br />

niet dat er geen persoonlijk contact meer<br />

is. Integendeel: elke klant heeft nog steeds<br />

een vaste contactpersoon, die hen laat weten<br />

wanneer de zending zal geleverd worden<br />

en op wie hij of zij een beroep kan doen bij<br />

problemen. Door te blijven vernieuwen en<br />

processen te verbeteren, willen we onze<br />

klanten zoveel mogelijk ontzorgen zodat ze<br />

met ons willen blijven samenwerken”, vertelt<br />

zaakvoerder Sandro Paravizzini, die deze<br />

ambitie eind 2022 bekroond zag met de zilveren<br />

medaille voor<br />

Digitaliseren is een must<br />

om betrouwbare dienstverlening<br />

te blijven bieden.<br />

138 businessvlaanderen.be


DOSSIER LOGISTIEK & TRANSPORT<br />

TRANSPORTEUR VAN HET JAAR<br />

De naam V1000 weerspiegelt de doelstelling<br />

van het bedrijf om continu te evolueren<br />

en te innoveren. “De V staat voor vooruitgang<br />

en vernieuwing; 1000 verwijst dan weer naar<br />

mijn Italiaanse roots: ‘mille grazie’”, vertelt<br />

Paravizzini, die sinds 1996 bij de onderneming<br />

werkt en eind 2019 aan het roer kwam<br />

te staan als CEO. “We zeggen hiermee<br />

duizendmaal bedankt aan onze medewerkers<br />

voor hun inzet en betrokkenheid, en ook<br />

aan onze klanten en relaties voor hun jarenlange<br />

vertrouwen. We zijn nuchter en realistisch<br />

– we bevinden ons momenteel in barre<br />

geopolitieke en economische tijden – maar<br />

hebben tegelijk vertrouwen in de toekomst. Ik<br />

blijf optimistisch: het is zeker mogelijk om te<br />

blijven groeien, en daar gaan we voluit voor<br />

met ons voltallige team. Stilstaan is achteruitgaan”,<br />

klinkt het.<br />

DUURZAAM EN MENSGERICHT<br />

ONDERNEMEN<br />

Als toekomstgericht bedrijf draagt V1000<br />

duurzaamheid hoog in het vaandel. “De overgang<br />

naar elektrische mobiliteit is een van<br />

onze grootste uitdagingen de komende jaren,<br />

zowel op het vlak van infrastructuur als qua<br />

mindset bij onze chauffeurs. Want dit zal hun<br />

rij-ervaring ingrijpend veranderen. Voor ons<br />

betekent ‘sustainability’ meer dan enkel bezig<br />

zijn met milieu-aspecten. Het gaat ook over<br />

sterke en duurzame relaties opbouwen met<br />

klanten en leveranciers, en zeker ook met<br />

onze medewerkers. Ons team ligt echt aan de<br />

basis van het succes van V1000. We doen dan<br />

ook veel inspanningen om hen een aangename<br />

werkplek te bieden die goesting geeft<br />

om te werken met veel passie en betrokkenheid,<br />

elke dag opnieuw. Dit leidt tot voldoening<br />

en verbondenheid, en ook daar staat de V in<br />

onze naam voor”, besluit Sandro Paravizzini.<br />

businessvlaanderen.be<br />

139


ELEKTRISCHE TRUCKS HALEN AL EEN BEREIK TOT 350 KILOMETER<br />

DUURZAAM VRACHTVERVOER IS<br />

IN VOLLE ONTWIKKELING<br />

Duurzaamheid is ook in de transportsector de komende jaren top of mind. Met de Green Deal heeft<br />

Europa de ambitie uitgesproken om in 2050 klimaatneutraal te zijn. De elektrificatie van vrachtwagens is<br />

zeker een deel van de oplossing. Als officieel dealer van Volvo Trucks is Nebim klaar voor de toekomst.<br />

Tekst | Christina Van Geel beeld | Nebim Groep<br />

Nebim is officieel Volvo Trucks en Volvo<br />

Bus-dealer in België en Nederland. De<br />

Nederlandse Bedrijfsauto Import Maatschappij<br />

werd in 1936 opgericht in ’s Gravenhage.<br />

Reginald Malfroot verkocht in 2007 zijn eigen<br />

dealerbedrijf aan de Nebim Groep en zorgde<br />

er op die manier mee voor dat het bedrijf<br />

voet aan de grond kreeg in ons land. Hij is nu<br />

directeur voor België en overziet de vestigingen<br />

in Gent, Zele, Zwevegem en Ninove.<br />

De groep richt zich op de transportondernemer<br />

in de breedste zin van het woord. Naast<br />

de verkoop van nieuwe trucks en bedrijfswagens<br />

voeren ze onderhoud uit aan alle<br />

merken, zowel trekkend als getrokken materieel.<br />

Met een uitgebreid productengamma en<br />

aanverwante diensten als truck- en bestelwagenverhuur,<br />

lease, maar ook Used Trucks en<br />

Used Parts, is Nebim toonaangevend in de<br />

transportwereld.<br />

“Volvo Trucks biedt het breedste aanbod elektrische<br />

trucks in de sector en is marktleider<br />

op het gebied van zware elektrische trucks in<br />

Europa en de VS”, vertelt Reginald Malfroot.<br />

“Voor elk type voertuig bestaat er een elektrische<br />

versie. Dat is uniek. De vraag naar<br />

elektrische trucks wordt ook steeds groter.<br />

De transportbedrijven die we bedienen,<br />

rijden vaak voor grote bedrijven die binnenkort<br />

verplicht zijn om te rapporteren over<br />

de impact van hun activiteiten op mens en<br />

Reginald Malfroot: “Als je elke dag 500 km rijdt en er is onderweg een laadpost beschikbaar,<br />

is dat perfect haalbaar met een elektrische truck.”<br />

140 businessvlaanderen.be


DOSSIER TRANSPORT & LOGISTIEK<br />

Volvo Trucks heeft voor elk type voertuig een elektrische versie.<br />

milieu. Een kleinere CO2 voetafdruk is voor<br />

hen essentieel.”<br />

DE MOGELIJKHEDEN BINNEN<br />

DE BEPERKINGEN<br />

Zoals elke verandering heeft ook elektrificatie<br />

zijn voor- en nadelen. Een mogelijke beperking<br />

in de inzet is bijvoorbeeld de actieradius<br />

(tot 350 km) en de beschikbare laadinfrastructuur.<br />

“Als transporteur moet je goed je traject<br />

bestuderen”, raadt Malfroot aan. “Als je elke<br />

dag 500 km rijdt en er is onderweg een laadpost<br />

beschikbaar, dan is dat perfect mogelijk<br />

met een elektrisch voertuig. Wij helpen onze<br />

klanten overigens onder meer bij het uitstippelen<br />

van het gunstigste traject. Als we weten<br />

waar een transporteur moet laden en lossen,<br />

weten we ook perfect waar de wagen leeg is<br />

en waar hij al dan niet kan laden.”<br />

Een vrachtwagenchauffeur moet sowieso drie<br />

kwartier pauze nemen. “Als je het zo plant dat<br />

je die pauze neemt aan een parking met laadinfrastructuur,<br />

dan is dat alweer tijd en energie<br />

gewonnen. Het is even anders denken,<br />

zowel voor de chauffeur als voor de transportplanners.<br />

Het zijn gewoon enkele zaken waar<br />

je rekening mee moet houden.”<br />

BETAALBAAR ZWAAR VERVOER<br />

In Zweden wordt een nationaal netwerk van<br />

openbare snelladers voor zware elektrische<br />

vrachtwagens geopend. In België zijn we<br />

voorlopig zover nog niet. Al krijgen tientallen<br />

bedrijven Vlaamse subsidies voor de installatie<br />

van laadpalen voor elektrische vrachtwagens.<br />

naast voertuigen die rijden op LNG, HVO<br />

en waterstof.”<br />

MILIEUVRIENDELIJKE TOEKOMSTMUZIEK<br />

Volvo werkt aan de ontwikkeling van de waterstofcel<br />

voor zware trucks die waterstof omzet in<br />

waterdamp en elektriciteit. Met die elektriciteit<br />

“Over een jaar of vier worden de eerste<br />

waterstoftrucks verwacht op de markt.”<br />

“Ook de batterijen van vrachtwagens zullen<br />

mettertijd meer energie kunnen opslaan”,<br />

zegt Reginald Malfroot van Nebim. “Kijk naar<br />

de batterijen van onze gsm’s, die gaan nu ook<br />

langer mee dan tien jaar geleden.”<br />

En het prijskaartje? “Dat hangt natuurlijk af<br />

van de kostprijs van je stroom. Als je door<br />

zonnepanelen en windmolens een goeie<br />

aankoopprijs hebt voor je elektriciteit, dan<br />

zijn elektrische trucks niet per se duurder.<br />

Afhankelijk van het gebruik en de inzet zullen<br />

er nog steeds dieseltrucks gebruikt worden,<br />

wordt de truck aangedreven. Omdat batterijelektrische<br />

trucks (voorlopig) een relatief<br />

beperkte actieradius hebben, zou de waterstoftruck<br />

ideaal zijn voor lange afstanden in gebieden<br />

met weinig voorzieningen. “Op dit moment<br />

zit er nog te veel verlies op de omzetting van<br />

waterstof in energie. Maar er wordt hard aan<br />

gewerkt. Reken nog een jaar of vier voor de<br />

eerste waterstoftrucks op de markt komen. Een<br />

pluimpje waterdamp is dan de enige uitstoot die<br />

zo’n truck heeft. Het is een boeiende tijd voor de<br />

transportwereld. Er zit heel veel nieuws aan te<br />

komen”, besluit Reginald Malfroot.<br />

businessvlaanderen.be<br />

141


COACHINGSTRAJECTEN VOOR ONDERNEMERS ZITTEN IN DE LIFT<br />

“VANDAAG BEN IK<br />

EEN BETERE LEIDER”<br />

Coachingsdiensten genieten een steeds groter succes in de bedrijfswereld. Straight-Line Leadership<br />

slaagt er daarbij in om boven de waterlijn uit te stijgen. Via een combinatie van collectieve en individuele<br />

begeleiding helpt het bedrijf onwerkbare gedragspatronen te transformeren in werkbaar gedrag,<br />

waardoor leiders versterkt worden in hun rol als leidinggevende. “Het feitelijke en zeer concrete karakter<br />

van de sessies sprak me meteen aan”, getuigt een deelnemend ondernemer.<br />

Tekst | Bavo Boutsen Beeld | Straight-Line Leadership<br />

Straight Line Leadership streeft naar een<br />

betere ondernemerswereld. Dat doet het door<br />

leidinggevenden en ondernemers te leren wat<br />

hen in de weg staat om hun toekomstvisie te<br />

realiseren, zodat ze dit actief kunnen wegwerken<br />

en hun doelstellingen kunnen verwezenlijken.<br />

Deze coachingstrajecten rond leiderschap<br />

zijn met andere woorden gericht op de mens<br />

achter de ondernemer. “Door hen een beter<br />

inzicht te geven in zichzelf en hun rol als leider,<br />

kunnen ze hun streefdoelen waarmaken<br />

en hun onderneming verder laten groeien”,<br />

verduidelijkt Kristof Cuppens, Managing Partner<br />

bij Straight-Line Leadership.<br />

ZEER CONCREET<br />

Een van de ondernemers die dit traject volgt,<br />

is Johan Krijgsman, de CEO van makelaarsfirma<br />

ERA. Onder zijn bewind kon het bedrijf<br />

de voorbije jaren sterke groeicijfers voorleggen.<br />

“Hoewel ik daarvoor nog nooit een<br />

coaching had gevolgd, was ik meteen getriggerd<br />

door de woorden van Kristof toen die een<br />

vijftal jaar geleden een sessie kwam geven op<br />

een van onze kantoren”, getuigt hij. “Het feitelijke<br />

en zeer concrete karakter van de sessies<br />

sprak me meteen aan.”<br />

De sessies verlopen deels in groep en<br />

deels individueel. “Naast het maandelijkse<br />

groepsmoment is er ook wekelijks een individueel<br />

coachingsmoment, dat heel duidelijk<br />

gericht is op je persoonlijke context. Die<br />

combinatie werkt erg goed”, gaat Krijgsman<br />

verder. “Deze begeleidingstrajecten zijn dus<br />

niet gebaseerd op businesscases, maar wel<br />

142 businessvlaanderen.be


op de individuele persoonlijkheid van de<br />

ondernemers die eraan deelnemen.”<br />

“Persoonlijke ontwikkeling die je in staat stelt<br />

om betere keuzes te maken, daar draait het<br />

om”, stelt Kristof Cuppens. Voor Krijgsman<br />

blijkt deze aanpak een onverminderd schot<br />

in de roos. “Het zorgt dus voor een groter<br />

bewustzijn van jezelf als persoon. Zo ben ik me<br />

vandaag veel bewuster van waar mijn kracht<br />

ligt, waardoor ik deze ook beter kan benutten.<br />

Hoewel het dus mogelijk wat abstract klinkt<br />

voor buitenstaanders, levert het traject voor<br />

mij dus heel concrete resultaten op.”<br />

BETERE LEIDER<br />

Deze manier van werken vraagt uiteraard wel<br />

een verregaand engagement van de deelnemers.<br />

Wie niet bereid is om een scherpe<br />

analyse te maken van zijn eigen gedrag en<br />

zich niet kan openstellen voor feedback, kan<br />

niet in dit verhaal stappen. Omdat de trajecten<br />

gaan over persoonlijkheidsgroei, is hier ook<br />

geen afgebakende termijn aan verbonden. Ze<br />

wordt afgestemd op de noden en wensen van<br />

iedere deelnemer. Door nieuwe leden binnen<br />

de groepen toe te laten, is er bovendien steeds<br />

sprake van een constante evolutie.<br />

Krijgsman gelooft rotsvast in de meerwaarde<br />

van dit traject. “Zo weet ik dankzij Straight-<br />

Line bijvoorbeeld dat mijn kracht ligt in het<br />

meetrekken van mensen in een verhaal en<br />

een missie. Daar leg ik me veel actiever op<br />

toe”, klinkt het. “Kortom, vandaag ben ik een<br />

betere leider. De Johan van een aantal jaar<br />

geleden was er simpelweg niet in geslaagd<br />

om het verhaal te schrijven dat we vandaag<br />

met ERA realiseren. Net daarom wil ik het<br />

coachingstraject ook in de toekomst blijven<br />

volgen. Voor mij is Straight-Line iedere<br />

euro waard.”<br />

Kristof Cuppens van Straight-Line Leadership:<br />

“Persoonlijke ontwikkeling die je in staat<br />

stelt om betere keuzes te maken, daar draait<br />

het om.”<br />

Persoonlijke<br />

ontwikkeling die<br />

je in staat stelt om<br />

betere keuzes te<br />

maken, daar draait<br />

het om.<br />

Johan Krijgsman realiseerde de afgelopen jaren een sterke groei met ERA:<br />

“Vandaag ben ik een betere leider, die mensen kan meetrekken in een verhaal.”<br />

businessvlaanderen.be<br />

143


Lesage Metaalconstructie is uw partner in metaalbewerking.<br />

Dankzij een team van vakmannen en<br />

een hightech machinepark zijn we competitief en<br />

blijven we onze klanten verrassen met inventieve<br />

oplossingen en feilloze plaatbewerking. Enkel zo<br />

blijven we ijzersterke 'Masters in Metalworks'.<br />

www.lesage-nv.be • +32 (0)56 77 70 80<br />

Zwevegemstraat 124, 8553 Zwevegem-Otegem


HET CIJFER<br />

De redactie zoekt duiding bij een<br />

omekeijk ije it de titeit.<br />

85%<br />

85 procent van de economische groei wereldwijd tussen nu en 2030 zal worden gerealiseerd buiten de<br />

EU. Voor een exportland pur sang als België toont die realiteit vooral dat de concurrentiekracht van onze<br />

bedrijven op de internationale markten een centraal aandachtspunt moet blijven in het beleid. “Helaas is<br />

dat in de praktijk niet echt het geval”, reageert Olivier Joris van het Verbond van Belgische Ondernemingen.<br />

Tekst | Bavo Boutsen Beeld | VBO<br />

Dat Europa in de globale economie een kleinere speler is, is geen nieuws<br />

meer. De cijfers laten er weinig twijfel over bestaan: de economische<br />

positie van Europa is de voorbije decennia stelselmatig gedaald en deze<br />

trend zal zich de komende jaren verderzetten. Tussen nu en 2030 zal<br />

85 procent van de economische groei wereldwijd worden gerealiseerd<br />

buiten de EU. Hierdoor zal Duitsland, nog steeds de lidstaat met de<br />

belangrijkste economische activiteit, tegen 2030 wellicht uit de top-5 van<br />

de grootste economieën ter wereld zijn gevallen.<br />

“Omdat België heel erg afhankelijk is van export, is het essentieel dat we<br />

deze evolutie meenemen in onze economische plannen voor de komende<br />

jaren. We moeten Belgische ondernemingen alle kansen proberen<br />

te geven om zich te ontwikkelen”, verduidelijkt Olivier Joris, executive<br />

manager van het competentiecentrum Europa en Internationaal van het<br />

Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). “Helaas is dat in de praktijk<br />

niet echt het geval. Zo zien we dat zelfs binnen de interne Europese<br />

markt Belgische bedrijven vaak kampen met oneerlijke concurrentie.<br />

Dat fenomeen speelt uiteraard zeker ook buiten Europa.”<br />

“Een belangrijke oorzaak van concurrentienadelen is het gebrek aan<br />

eensgezindheid tussen de verschillende regeringen in dit land, waardoor<br />

we ons vaak onthouden bij Europese stemmingen en dus minder<br />

wegen op het EU-beleid. Europese regels worden vaak ook heel traag<br />

omgezet in lokale wetgeving door de federale of regionale overheden. En<br />

omdat zij die regels ook verschillend durven te interpreteren, ontstaat<br />

er diversiteit aan regelgeving, die de groei- en exportmogelijkheden van<br />

onze bedrijven nodeloos bemoeilijkt”, gaat Joris verder. Zeker voor de<br />

40% Belgische bedrijven die actief zijn in twee of meer gewesten, kan dit<br />

problematisch zijn.<br />

“Daarom ijveren wij met het VBO voor een overheidsbeleid dat de<br />

concurrentiekracht van onze ondernemingen vooropstelt. Dat betekent<br />

onder andere dat er bij omzetting geen regelgeving wordt uitgevaardigd<br />

die strikter is dan wat de EU vooropstelt, het zogenaamd gold plating.<br />

Wij vragen ook dat nieuwe vrijhandelsakkoorden snel worden geratificeerd<br />

door de verschillende parlementen in dit land. Ook dat zal de<br />

internationale positie van onze bedrijven versterken.”<br />

Olivier Joris: “Door onenigheid tussen de regeringen, weegt België hoe<br />

langer hoe minder op het Europees beleid.”<br />

businessvlaanderen.be<br />

145


PRESS PLAY<br />

FOR A<br />

SUCCESSFUL<br />

CAMPAIGN<br />

MET EEN<br />

MARKETINGOPLOSSING<br />

VAN ADFUNDUM<br />

MIND-BLOWING RESULTS<br />

WASTING TIME AND MONEY<br />

AND ANALYSE<br />

TO YOUR TRUE IDENTITY<br />

TO SUCCESS<br />

DIFFERENT HIGH-QUALITY CAMPAIGNS<br />

FOR FULL EXPOSURE<br />

LET’S ‘MIX’ IT UP.<br />

GA NAAR ADFUN.BE EN ONTDEK ONZE GREATEST HITS.<br />

FAST FORWARD NAAR HET ARTIKEL OVER<br />

MARKETINGBUREAU ADFUNDUM OP PAGINA 14.<br />

record stop pause rewind forward shuffle repeat


Uw betrokken<br />

vermogensarchitect.<br />

Voor de key-moments<br />

in een mensenleven.<br />

expertise<br />

Bedrijfsoverdrachten<br />

Familiaal charter<br />

Successieplanning<br />

Familiale betwistingen<br />

Fiscale planning<br />

Fiscale regularisatie<br />

Waregem Brussel Sint-Martens-Latem Zandhoven<br />

Onze missie bent U<br />

Mark Delboo, Founding partner<br />

www.delbooadvocaten.be<br />

info@delbooadvocaten.be


BEEUWSAERT-CONSTRUCT.BE

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!