24.11.2023 Views

Business Vlaanderen 06 2023

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

HET TOONAANGEVENDE ZAKENPLATFORM VOOR VLAANDEREN WWW.BUSINESSVLAANDEREN.BE<br />

BV<br />

BUSINESS VLAANDEREN<br />

HET TOONAANGEVENDE ZAKENPLATFORM<br />

VOOR VLAANDEREN<br />

BUSINESS VLAANDEREN<br />

HET TOONAANGEVENDE ZAKENPLATFORM VOOR VLAANDEREN<br />

JOLYCE DEMELY (AGORIA) EN HANS MAERTENS (VOKA):<br />

ndeen is et stoe<br />

van zijn eigen bescheidenheid”<br />

BUSINESS VLAANDEREN<br />

RONDETAFEL ENERGIETRANSITIE<br />

nummer 6 <strong>2023</strong><br />

december - januari<br />

www.businessvlaanderen.be<br />

NR. 6 - <strong>2023</strong><br />

FERNAND HUTS OVER DE TOEKOMST<br />

VAN DE LOGISTIEK


De nieuwe volvo EX30<br />

Onze De meest nieuwe compacte volvo EX30 SUV ooit<br />

Onze meest compacte SUV ooit<br />

Vraag<br />

Vraag<br />

nu<br />

nu<br />

uw<br />

uw<br />

offerte<br />

offerte bij<br />

bij<br />

Automobilia<br />

Automobilia<br />

16,7 16,7 - 17,7 - 17,7 KWH/100KM KWH/100KM | 0 | G 0 G CO2/KM CO2/KM (WLTP)<br />

Contacteer Contacteer ons ons voor voor alle alle informatie over over de de fiscaliteit van uw voertuig.<br />

Milieuinformatie KB KB 19/03/2004 : : www.volvocars.be Afgebeeld model ter ter illustratie.


VOORWOORD<br />

De kracht<br />

van netwerken<br />

Beste lezers,<br />

Deze editie van <strong>Business</strong> <strong>Vlaanderen</strong> verschijnt naar aanleiding<br />

van de Bedrijvencontactdagen in Kortrijk, één van de grootste<br />

B2B-events van het land. Het is hét trefpunt voor ondernemers en<br />

ondernemende geesten in Zuid-West-<strong>Vlaanderen</strong> en zelfs ver daarbuiten.<br />

En al staat dit evenement ook twee dagen lang bekend als<br />

het grootste café van de streek, het is veel meer dan dat.<br />

De Bedrijvencontactdagen zijn in 25 jaar tijd uitgegroeid tot een<br />

netwerkplek waar innovaties en nieuwe technologieën in de kijker<br />

staan, waar bedrijven nieuwe ideeën kunnen bespreken met<br />

potentiële klanten of leveranciers en waar nieuwe zakelijke opportuniteiten<br />

worden aangeboord. Als gevolg van de coronapandemie,<br />

telewerken en het succes van online meetings werd een tijd lang<br />

getwijfeld of fysieke beurzen nog wel een toekomst hadden.<br />

Inmiddels is duidelijk dat zeker in de professionele sfeer de nood<br />

aan netwerken groot blijft. Elkaar ontmoeten, horen hoe het met de<br />

conculega’s gaat, op de hoogte blijven van wat er in andere sectoren<br />

gebeurt, inspiratie opdoen, stelen met de ogen … het is essentieel<br />

voor elke ondernemer, van starter tot ervaren manager.<br />

De afgelopen weken heb ik ervaren dat ook op andere niveaus<br />

netwerking bijzonder relevant blijft. Het Verbond van Belgische<br />

Ondernemingen organiseerde een reeks ontmoetingen waarbij<br />

telkens één Vlaamse of Waalse partijvoorzitter in gesprek ging met<br />

CEO Pieter Timmermans en met een aantal ondernemers. Ik mocht<br />

het meemaken vanop de eerste rij, en stelde vast dat in die gesprekken<br />

en netwerking in beperkte kring heel wat begrip werd getoond<br />

voor de verzuchtingen van de bedrijfswereld.<br />

Politici en ondernemers lijken soms wat vervreemd van elkaar.<br />

Meer netwerking en bruggen bouwen zal de komende jaren<br />

essentieel zijn om tot gedragen oplossingen te komen voor de vele<br />

maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan. Bedrijven zijn<br />

immers niet het probleem, maar een deel van de oplossing. En er<br />

zijn best veel ondernemers die hun duit in het zakje willen doen.<br />

Als ze in ruil maar waar voor hun geld krijgen.<br />

We staan aan de vooravond van een belangrijk verkiezingsjaar<br />

met een onzekere uitkomst. Los van alle problemen, moeten we<br />

focussen op het eigen kunnen en op de oplossingen die dankzij<br />

ondernemerschap, innovatie en technologie geboden kunnen<br />

worden. Dat is voor mij de erg positieve conclusie van ons<br />

coverinterview met Jolyce Demely van technologiefederatie Agoria<br />

en Hans Maertens van Voka. Yes, we can!<br />

Ik wens u veel leesplezier.<br />

Graag tot in 2024!<br />

Björn Crul<br />

Hoofdredacteur<br />

businessvlaanderen.be<br />

3


www.businessvlaanderen.be<br />

Jaargang 5 • Nummer 6 <strong>2023</strong><br />

Verschijnt 6 x per jaar<br />

Uitgever<br />

Domein De Herten<br />

Hertsbergsestraat 4<br />

B-8020 Oostkamp<br />

+32 50 36 81 70<br />

info@louwersmediagroep.be<br />

louwersmediagroep.be<br />

34<br />

Eindredactie<br />

Anse Keisse<br />

Björn Crul<br />

Redactieteam<br />

Bavo Boutsen, Karel Cambien, Björn Crul,<br />

Johan Debaere, Josefien De Bock, Stephanie<br />

Demasure, Roel Jacobus, Anse Keisse, Dieter<br />

Quartier, Geert van Cauwenberge, Roeland Van<br />

Den Driessche, Christina Van Geel<br />

Projectmanagement<br />

Filip Deckmyn,<br />

f.deckmyn@louwersmediagroep.be<br />

+32 479 97 95 13<br />

Sarah Dierick<br />

s.dierick@louwersmediagroep.be<br />

+32 495 78 40 86<br />

Secretariaat<br />

Riana Holley<br />

Elke Kina<br />

Advertenties<br />

Een hoge resolutie PDF moet worden<br />

aangeleverd via de AdPortal. Mocht u nog geen<br />

uploadlink hebben ontvangen, stuur een email<br />

naar: traffic@louwersmediagroep.be<br />

Abonnementsprijs<br />

België: € 90,00 per jaar excl. BTW<br />

Buiten België: € 142,00 per jaar excl. BTW<br />

ING IBAN BE33 3631 9320 5246<br />

BIC BBRUBEBB<br />

t.n.v. Louwers Mediagroep<br />

o.v.v. <strong>Business</strong> <strong>Vlaanderen</strong>.<br />

Informatie over abonnementen:<br />

+32 50 36 81 70<br />

Adreswijzigingen<br />

Schriftelijk ten minste drie weken<br />

voor verhuizing naar:<br />

Hertsbergsestraat 4, B-8020 Oostkamp.<br />

Opzeggingen<br />

Indien twee maanden voor het verstrijken<br />

van de abonnementsperiode geen schriftelijk<br />

bericht van opzegging is ontvangen, wordt het<br />

abonnement automatisch met een jaar verlengd.<br />

Doelgroep<br />

Het wordt verspreid op basis van betaalde<br />

abonnementen en controlled circulation.<br />

Naast de verspreiding gericht op het regionale<br />

bedrijfsleven, wordt <strong>Business</strong> <strong>Vlaanderen</strong><br />

tevens verspreid als informatiebron naar<br />

bedrijven en instellingen waar uw doelgroep<br />

veel komt. Bestuurders en politici ontvangen<br />

<strong>Business</strong> <strong>Vlaanderen</strong> gratis.<br />

Vormgeving /Art-direction<br />

T +32 50 36 81 70<br />

E studio@louwersmediagroep.be<br />

Drukwerk<br />

Drukkerij Pattyn, Veurne<br />

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of<br />

vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming<br />

van de uitgever en zonder bronvermelding. Hoewel<br />

dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is<br />

samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen<br />

enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid<br />

van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen enkele<br />

aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die<br />

het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die<br />

gebaseerd zijn op deze informatie.<br />

Legal<br />

“Een bedrijf draait om meer dan alleen maar<br />

winst maken” 6<br />

Finance<br />

De private banker: een klankbord om meer te<br />

halen uit uw vennootschap 8<br />

Carte blanche<br />

In mijn tuin kwam ik pas echt tot bloei 12<br />

“Wie vandaag impact wil creëren, moet opteren<br />

voor de totaaloplossing” 14<br />

Dubbelinterview<br />

“De wereld is in volle verandering en we<br />

moeten mee” 16<br />

Rondetafel energietransitie<br />

“We moeten zoveel mogelijk opties<br />

open houden” 22<br />

Investeren in machines en mensen om<br />

productiviteit te verhogen 28<br />

Bedrijvencontactdagen Kortrijk<br />

“Erbij zijn is ook deze keer een absolute must” 31<br />

Noord-Frankrijk: het ideale alternatief voor<br />

Belgische groeibedrijven 34<br />

“Via private lease zou een elektrische wagen wél<br />

betaalbaar worden voor de gewone man” 36<br />

Wie wil groeien, moet durven veranderen 38<br />

“Avontuur staat centraal in ons verhaal” 41<br />

28<br />

“Door onze klantennabijheid begrijpen we perfect<br />

de noden van ondernemers” 42<br />

Van dansvloer naar winkelvloer 44<br />

“Elk beschikbaar bed levert een extra<br />

uitzendkracht op” 48<br />

Kosten noch moeite gespaard voor stijlvol<br />

nieuwbouwkantoor 50<br />

Ontdek twee bouwprojecten via virtual reality<br />

tijdens de Bedrijvencontactdagen 54<br />

“Het plaatje tussen constructie en inrichting klopt<br />

volledig” 56<br />

Reconversie biedt unieke, duurzame omgeving<br />

voor kmo’s 60<br />

Externe dienst voor hr-management optimaliseert<br />

personeelsbeleid van binnenuit 63<br />

“Onze missie: wetenschappelijke kennis naar het<br />

werkveld brengen” 64<br />

Slim, efficiënt en ergonomisch produceren vereist<br />

automatisering op maat 68<br />

Rubber- en kunststofdichtingen voor eindeloze<br />

toepassingen 70<br />

Dynamisch advocatenteam streeft naar<br />

toegankelijk juridisch advies 71<br />

“De opening naar het bedrijfsleven staat voor ons<br />

gelijk aan tal van nieuwe groeimogelijkheden” 74<br />

“Wie relevant wil blijven, moet nu nadenken over<br />

duurzaam ondernemen” 76


INHOUD<br />

54<br />

48<br />

Industriebouw met een twist voor opvallend<br />

kunstenaarsatelier 80<br />

“Werknemers met technologische kennis zijn altijd<br />

een troef” 82<br />

“Onze kennis omvat alle facetten van een<br />

bedrijfsoverdracht” 86<br />

“Groeien dankzij de samenwerking met onze<br />

accountancypartner” 88<br />

“Mensen houden ervan zichzelf te verwennen met<br />

iets moois” 92<br />

“Bouwpartners hebben er alles aan gedaan om de<br />

strakke timing te halen” 94<br />

Opleiden is het nieuwe rekruteren 96<br />

BV Focus Mandel<br />

“Hopelijk een nieuw bedrijventerrein op de plek<br />

van Bekaert tegen eind 2024” 100<br />

“Een kader voor een unieke klantenbeleving” 105<br />

BV Focus Antwerpen<br />

“We willen van Antwerpen de meest leefbare stad<br />

van <strong>Vlaanderen</strong> maken” 1<strong>06</strong><br />

Mobiliteit<br />

Volvo EX30: getest en (bijna) geheel goed<br />

bevonden 112<br />

Mercedes-Benz CLA 250 e: bijgespijkerd en<br />

bijdehand 115<br />

“De hype rond de EX30 is niet meer<br />

dan terecht” 118<br />

Legal<br />

Is vastgoed voor privaat gebruik een aftrekbare<br />

kost in de vennootschap? 120<br />

BV Insights<br />

Het zijn boeiende tijden om je familiebedrijf over te<br />

dragen of te verkopen 122<br />

“De kracht van een goed verhaal” 124<br />

Vervroegd met pensioen: financieel zinvol? 126<br />

Dossier Logistiek & Transport<br />

“Je moet plezier kunnen maken op het werk. Als<br />

CEO geef ik graag het goeie voorbeeld!” 128<br />

“We zitten op een kantelpunt voor duurzaam<br />

vrachtvervoer” 134<br />

“We willen de meest betrouwbare partner zijn<br />

voor groupagezendingen in de Benelux en<br />

Frankrijk” 138<br />

Duurzaam vrachtvervoer is in volle<br />

ontwikkeling 140<br />

“Vandaag ben ik een betere leider” 142<br />

Het cijfer<br />

85% 145<br />

128<br />

COVERSTORY<br />

Jolyce Demely (Agoria) en Hans Maertens<br />

(Voka) laten in een dubbelinterview hun licht<br />

schijnen over de economische onzekerheid,<br />

de stand van het land, de verkiezingen van<br />

2024, Flanders Technology & Innovation en<br />

het industriebeleid.<br />

Blijf gratis en eenvoudig op de hoogte<br />

van het laatste nieuws.<br />

Volg ons op social media en<br />

meld u aan voor onze nieuwsbrief!<br />

www.businessvlaanderen.be<br />

16<br />

businessvlaanderen.be<br />

5


FAMILIEBEDRIJVEN HECHTEN STEEDS MEER BELANG AAN HUN MAATSCHAPPELIJKE ROL<br />

“EEN BEDRIJF DRAAIT<br />

OM MEER DAN ALLEEN<br />

MAAR WINST MAKEN”<br />

Onder impuls van regelgeving en maatschappelijke tendensen besteden steeds meer bedrijven aandacht<br />

aan duurzaam ondernemen en een ESG-beleid. Het drieletterwoord omvat acties rond de ecologische<br />

impact van een onderneming, haar sociaal beleid en de inspanningen rond goed bestuur. “Voor<br />

familiebedrijven, die waardegedreven ondernemen hoog in het vaandel dragen, is dit een verlengstuk<br />

van hun visie. We merken dan ook dat het vastleggen van die visie in een familiecharter in opmars is”,<br />

stelt zakenadvocaat Mark Delboo.<br />

Tekst | Björn Crul Beeld | DELBOO Advocaten<br />

In een vorig artikel hadden we het al over<br />

het vastleggen van formele afspraken bij de<br />

opvolging in een familiebedrijf. Dat gebeurt<br />

via een aandeelhoudersovereenkomst of de<br />

statuten van de stichting die eigenaar is van<br />

het familiebedrijf. Mark Delboo: “Dergelijk<br />

document vormt als het ware de grondwet<br />

voor de familiale aandeelhouders. Maar<br />

naast die harde afspraken vinden families<br />

het in toenemende mate belangrijk om ook<br />

de missie, visie en waarden die aan de basis<br />

liggen van het bedrijf op één of andere manier<br />

vast te leggen.”<br />

EEN VISIE OP ESG WORDT EEN NOODZAAK<br />

Die evolutie is niet los te zien van het feit<br />

dat veel Vlaamse familiebedrijven die door<br />

babyboomers werden opgericht stilaan in<br />

de fase van overdracht naar een volgende<br />

generatie komen. “Die ondernemers hebben<br />

hard gewerkt om iets op te bouwen. Niet<br />

zelden vormen de waarden en de cultuur<br />

van zo’n familiale onderneming een niet te<br />

onderschatten deel van het succes”, aldus<br />

de zakenadvocaat. “Vandaag meer dan ooit<br />

beseft men ook dat een bedrijf om meer<br />

draait dan alleen maar werken om winst te<br />

maken. Het is eigen aan de tijd dat men zich<br />

verantwoordelijk voelt voor de maatschappij<br />

en voor de werknemers.”<br />

Dat is ook waar de ESG-regelgeving op<br />

aanstuurt. Vanuit Europa worden grote ondernemingen<br />

de komende jaren verplicht om te<br />

rapporteren over hun duurzaamheidsacties<br />

en hun concrete impact. De verwachting is<br />

dat die grote ondernemingen hetzelfde zullen<br />

eisen van hun partners en leveranciers. En de<br />

EU voorziet ook dat de verplichting geleidelijk<br />

aan naar meer bedrijven wordt uitgebreid.<br />

“Een visie hebben rond duurzaam of maatschappelijk<br />

verantwoord ondernemen en die<br />

vertalen in concrete acties zal vroeg of laat<br />

dus een noodzaak zijn”, weet Mark Delboo.<br />

“We zien nu ook al dat banken meer en meer<br />

aandacht besteden aan de duurzaamheidsvisie,<br />

bij het beoordelen van een investeringsdossier<br />

bijvoorbeeld.”<br />

FAMILIECHARTER EXPLICITEERT DE<br />

FAMILIALE VISIE<br />

“Vandaar dat steeds meer ondernemende<br />

families ons vragen om hen te helpen hun<br />

visie en waarden vast te leggen in een document,<br />

een zogenaamd familiecharter. Het<br />

achterliggend doel is om de bedrijfseigen<br />

“Het is eigen aan de tijd dat<br />

men zich verantwoordelijk<br />

voelt voor de maatschappij en<br />

voor de werknemers.”<br />

6 businessvlaanderen.be


LEGAL<br />

cultuur te omschrijven, zodat ze geëxpliciteerd<br />

en gekend is door alle betrokkenen,<br />

aandeelhouders en toekomstige aandeelhouders”,<br />

legt Delboo uit. “Wie waardegedreven<br />

onderneemt, beseft immers dat niet<br />

alle beslissingen genomen worden op basis<br />

van een meerderheid met de helft plus één<br />

van de stemmen. De visie en waarden van<br />

het bedrijf worden best door de hele familie<br />

onderschreven en uitgedragen.”<br />

Een vast stramien voor zo’n charter is er niet,<br />

het gaat immers niet om formele juridische<br />

afspraken. “Vaak gaat het om een soort filosofische<br />

beschouwing, die niet afdwingbaar<br />

is, maar eerder een engagement van de<br />

familie omvat. Iedereen wordt betrokken bij<br />

vragen als: wat is onze visie op de onderneming?<br />

Hoe gaan we om met onze medewerkers<br />

en andere stakeholders? Wat betekent<br />

goed bestuur voor ons? Willen we een hoger<br />

doel waarmaken?”<br />

Toch stelt het kantoor van DELBOO<br />

Advocaten vast dat in sommige familiecharters<br />

ook afspraken rond de toekomstige<br />

opvolging in het bedrijf worden opgenomen:<br />

“Welke visie is er rond de opleiding van de<br />

kinderen? Kunnen ze een vakantiejob of<br />

stage lopen? Welke afspraken vormen de<br />

basis voor een intrede in het bedrijf? Verkiest<br />

men een parcours met externe ervaring voor<br />

de stap naar een job intern wordt gezet? Al<br />

merken we ook wel dat die afspraken niet in<br />

beton zijn gegoten. Soms breekt nood wet”,<br />

weet Mark Delboo.<br />

Mark Delboo: “Ondernemende families vinden het in toenemende mate belangrijk om ook hun<br />

missie, visie en waarden op één of andere manier vast te leggen.”<br />

BETREK OOK DE KINDEREN<br />

De zakenadvocaat en zijn kantoor worden<br />

geregeld betrokken bij de gesprekken die tot<br />

een familiecharter moeten leiden. “Omdat<br />

het niet om harde business principes maar<br />

om een familiale visie gaat, vinden we het<br />

aan te bevelen om naast de huidige aandeelhouders<br />

ook de kinderen te betrekken, vanaf<br />

18 of 25 jaar. Je creëert immers een groepsdynamiek<br />

en betrokkenheid bij de onderneming.<br />

Dat is voor mij één van de belangrijkste<br />

voordelen. Hoe uitgebreid de tekst uiteindelijk<br />

wordt, lijkt me minder van belang dan<br />

de waarde van het overleg an sich”, besluit<br />

de zakenadvocaat.<br />

businessvlaanderen.be<br />

7


De private banker:<br />

een klankbord om meer te<br />

halen uit uw vennootschap<br />

Om een bedrijf uit te bouwen en te laten groeien, investeert elke ondernemer tijd, geld en veel persoonlijke energie.<br />

Met passie wordt stap voor stap gewerkt aan de toekomst. Door de jaren heen wordt zo een vermogen opgebouwd,<br />

zowel binnen de onderneming als privé. Om daar de beste oplossingen en bescherming voor te vinden, kunnen<br />

ondernemers rekenen op de private bankers van Degroof Petercam. “Samen met de ondernemer zorgen we ervoor<br />

dat hij of zij meer haalt uit de vennootschap of zelfstandige activiteit”, vertelt Gert Biesmans, Head of Private<br />

Banking Flanders.<br />

Tekst | Björn Crul Beeld | Degroof Petercam<br />

Hoe vullen jullie de rol van<br />

private banker concreet in?<br />

Gert Biesmans: “Wij zijn een compagnon de<br />

route voor een ondernemer in elke levensfase,<br />

vanaf de oprichting van het bedrijf tot<br />

aan de successieplanning en het pensioen.<br />

Uiteraard begeleiden we de vermogensopbouw,<br />

zowel binnen de onderneming als<br />

privé. De kunst bestaat er vaak in om het<br />

oebode vermoen o een saavriendelijke<br />

manier privé te kunnen aanwenden<br />

en te investeren voor later. Wij zijn daar de<br />

uitgesproken partner voor omdat we een<br />

overzicht houden over het geheel en elke beslissing<br />

afwegen in functie van het bedrijf,<br />

de ondernemer en de amiie.<br />

De meeste ondernemers worden<br />

omringd door adviseurs:<br />

bankiers, accountants,<br />

advocaten, consultants of<br />

andere experts. Waarin schuilt<br />

de toegevoegde waarde van een<br />

private banker?<br />

Gert Biesmans: “Elke expert heeft zijn eigen<br />

rol te vervullen. Wij treden niet in hun plaats.<br />

Wel zullen we het gesprek aangaan over hoe<br />

het vermogen wordt opgebouwd en geoptimaliseerd.<br />

We stellen vast dat sommige ondernemers<br />

hun privévermogen graag privé<br />

houden en er niet met hun boekhouder over<br />

spreken. Wij zijn dan de aangewezen partij<br />

om het zicht op het geheel te bewaren. We<br />

treden ook in gesprek met de ondernemers<br />

over waar ze naartoe willen, hoe ze de volgende<br />

fase van hun bedrijf zien en wat het<br />

einddoel is: een overdracht aan de kinderen<br />

of een verkoop? Vanuit onze vertrouwensrol<br />

zijn we een adviseur en kunnen we ook<br />

moeiijke ondereren ter srake brenen.<br />

delenmarkten. Ze hebben ook kennis van<br />

estate planning, maatschappen en schenkingen<br />

bijvoorbeeld.<br />

En de private bankers kunnen rekenen op<br />

de ondersteuning van een pak collega’s binnen<br />

eroo eteram voor seieke vragen<br />

en problemen. Als men zich vragen stelt<br />

over een mogelijke verkoop van het bedrijf,<br />

“Vanuit onze vertrouwensrol<br />

kunnen we ook moeilijke<br />

onderwerpen ter sprake brengen.”<br />

Welke ervaring en expertise<br />

brengt een private banker aan<br />

de tafel?<br />

Gert Biesmans: “Onze private bankers hebben<br />

de gave om complexe zaken begrijpelijk<br />

uit te leggen. Ze kunnen het gesprek aangaan<br />

met de ondernemer, met de kinderen,<br />

maar evenzeer met een weduwe van 80 jaar.<br />

Uiteraard hebben ze een brede kijk op wat<br />

er reilt en zeilt in de economie en op de aandan<br />

ijn er eerts in ororate nane ter<br />

beschikking. We kunnen zelfs een waardering<br />

opmaken en mee de markt opgaan om<br />

een overnemer te oeken.<br />

En met welke financiële<br />

oplossingen maakt Degroof<br />

Petercam het verschil?<br />

Gert Biesmans: “We beschikken over een<br />

ruim pakket aan oplossingen. Zo hebben we<br />

8 businessvlaanderen.be


FINANCE<br />

Gert Biesmans: “Onze private bankers<br />

hebben de gave om complexe zaken<br />

begrijpelijk uit te leggen.”<br />

businessvlaanderen.be<br />

9


degroofpetercam.com<br />

Buy. Time.<br />

We understand the different sides of your business.<br />

private banking<br />

asset management<br />

investment banking<br />

asset services<br />

Verantwoordelijke uitgever: Bank Degroof Petercam NV, Nijverheidsstraat 44, 1040 Brussel I BTW: BE 0403.212.172 (RPR Brussel)<br />

FSMA 040460 A. I December <strong>2023</strong>


FINANCE<br />

bijvoorbeeld een gamma DBI-fondsen die<br />

saa eotimaiseerd ijn om eden van<br />

de vennootsha te beeen. at stok<br />

otieannen betret ijn e n van de<br />

einie artijen die dit no aanbiedt o de<br />

eishe markt. n voor een ondernemer<br />

die na een verkoo onie i investeren<br />

maar iest niet te vee risio oot hebben<br />

e ondsen in rivate eit. die manier<br />

kan men onie in een bedrij artii-<br />

eren maar met een sreidin van het risio<br />

at het ersetie o vermoensaan-<br />

roei verhoot.<br />

We beleven volatiele tijden<br />

op de beurs. Welke strategie<br />

is vandaag aangewezen<br />

voor het opbouwen van een<br />

privévermogen?<br />

Gert Biesmans: e markten ijn inderdaad<br />

niet makkeijk in te shatten. aar ik it a<br />

bijna jaar in dit vak en ik heb nooit eht<br />

“Het is voor iedereen<br />

aangewezen om eens<br />

kritisch naar de<br />

beleggingsportefeuille<br />

te kijken.”<br />

emakkeijke markten ekend. e knst<br />

bestaat erin om ediversieerd te bee-<br />

en met een anetermijnersetie in<br />

versheidene reios over vershiende<br />

ativakassen heen. ij kijken ook rihtin<br />

rivate eit omdat die bedrijven toh<br />

minder evoei bijken voor bers en renteshommeinen.<br />

het rentekimaat veranderd is en de<br />

inflatie andri hoo bijt ien e vee<br />

vershivinen in de markten. e imat<br />

daarvan is niet te ondershatten. biaties<br />

aren bijvoorbeed jaar an niet in trek<br />

n ien vee mensen er onie een vaste<br />

aarde in. et is voor iedereen aaneeen<br />

om eens met een kritish oo naar de bee-<br />

insorteeie te kijken en te ien o die<br />

no o het jiste soor it. iteraard ijn ij<br />

er dan as kankbord en adviser. ie meer<br />

it ijn vennootsha i haen kan vrijbijvend<br />

een asraak maken.<br />

Degroof-Petercam is de uitgesproken partner om elke beslissing af te wegen in functie van het bedrijf, de ondernemer en de familie.<br />

businessvlaanderen.be<br />

11


Mijn verhaal is een getuigenis dat<br />

succes niet alleen gaat over wat je<br />

bereikt, maar ook over het vinden<br />

van vreugde in wat je doet.<br />

12 businessvlaanderen.be


CARTE BLANCHE<br />

In deze rubriek krijgen<br />

ondernemers carte blanche<br />

om hun mening te geven over<br />

de actualiteit en hoe zij naar<br />

de toekomst kijken.<br />

IN MIJN TUIN KWAM IK<br />

PAS ECHT TOT BLOEI<br />

In een wereld die nooit stilstaat, is het vinden van je ware passie een<br />

zeldzame schat, heb ik ondervonden. Mijn reis van een doodgewone<br />

tuinliefhebber naar een ondernemer begon in de tuin van mijn<br />

ouders en heeft me gebracht waar ik nu ben. De tuin werd mijn<br />

toevluchtsoord, een plek waar ik mezelf kon heruitvinden, en ook<br />

geluk vind in al wat ik doe.<br />

Mijn eerste stappen in de wereld van tuinieren werden gezet onder de wijze blik van mijn opa,<br />

die de tuin van mijn ouders onderhield. Zijn lessen over geduld, zorg en respect voor de natuur<br />

vormen de hoeksteen van mijn passie. Er was een periode waarin het allemaal te veel werd.<br />

Burn-out en depressie waren helaas bittere realiteit. Maar het was in de stille momenten in<br />

mijn tuin dat ik mijn passie opnieuw leerde kennen.<br />

Die passie groeide uit tot werkvreugde en zin in ondernemen. Ondertussen vorm ik samen met<br />

mijn partner en twee andere vennoten een dynamisch team. Elk van ons brengt unieke vaardigheden<br />

en perspectieven aan tafel, waardoor ons bedrijf rijker en veelzijdiger wordt. Deze<br />

samenwerking is de sleutel geweest tot onze groei.<br />

Een aanzienlijk deel van onze tijd besteden we aan het creëren van content voor sociale<br />

media. Hier delen we onze kennis, ervaringen en de dagelijkse schoonheid van tuinieren.<br />

Maar ook het tuinieren, zoals het echt is. Met vallen en opstaan, trial en error. Het is een<br />

platform geworden waar we niet alleen onze passie delen, maar ook een gemeenschap van<br />

gelijkgestemden opbouwen.<br />

Door mijn waarden te integreren in ons bedrijf, heb ik niet alleen een manier gevonden om mijn<br />

brood te verdienen, maar ook om echt gelukkig te zijn. Het is een pad dat continu evolueert en<br />

groeit, net als de planten in mijn tuin. Zo zie ik dat een beetje. Mijn verhaal is een getuigenis dat<br />

succes niet alleen gaat over wat je bereikt, maar ook over het vinden van vreugde in wat je doet.<br />

Ik hoop dat dit verhaal anderen inspireert om hun passie te volgen en een leven te bouwen dat<br />

niet alleen succesvol is, maar ook vervullend.<br />

Angelo Dorny<br />

Ondernemer in hart en tuinieren<br />

businessvlaanderen.be<br />

13


EEN DOORDACHTE, STRATEGISCHE MARKETING MAAKT HET VERSCHIL<br />

“WIE VANDAAG<br />

IMPACT WIL CREËREN,<br />

MOET OPTEREN VOOR<br />

DE TOTAALOPLOSSING”<br />

Wie het belang van marketing, zowel on- als<br />

offline, wil ontkennen, komt vandaag hoe dan ook<br />

bedrogen uit. De realiteit dwingt grote bedrijven<br />

en kmo’s tot een doordacht marketingbeleid. Als<br />

gespecialiseerde totaalpartner op dit vlak biedt<br />

Adfundum ondersteuning op maat van iedere<br />

klant. “We willen het authentieke verhaal van onze<br />

klanten zo getrouw mogelijk vertellen.”<br />

Tekst | Bavo Boutsen Beeld | Adfundum<br />

In een wereld waarin zowat iedereen hengelt naar aandacht en bedrijven<br />

vooral hun maatschappelijke meerwaarde in de verf willen zetten,<br />

zijn marketing en storytelling crucialer dan ooit. “Wie vandaag impact<br />

wil creëren, moet opteren voor de totaaloplossing. Dat betekent dat<br />

marketingacties vooral steeds strategisch en goed doordacht moeten<br />

zijn”, vertelt Koen Depaepe, die aan het hoofd staat van Adfundum. “Als<br />

fullservice marketingpartner bieden wij dit totaalpakket. Daarnaast<br />

hebben we voor ieder aspect specialisten in huis, gaande van copywriters,<br />

webdesigners tot fotografen en creatives.”<br />

WAARHEIDSGETROUW<br />

Eerlijkheid vormt steeds het uitgangspunt voor Adfundum. “Bij ons<br />

geen onmogelijke beloftes. We willen het authentieke verhaal van onze<br />

klanten zo getrouw mogelijk vertellen”, vertelt Depaepe. “Dat betekent<br />

dat we in de praktijk ook intern aan de slag gaan met onze klanten.<br />

Als wij bijvoorbeeld een employer branding-campagne opzetten gebaseerd<br />

op de familiale waarden van het bedrijf, zullen we er ook voor<br />

zorgen dat deze intern worden uitgedragen door het voltallige team.”<br />

Adfundum wil klanten ontzorgen en impact genereren met<br />

authentieke verhalen.<br />

Dezelfde logica wordt ook in andere projecten toegepast. “Wanneer<br />

we een website ontwikkelen, zullen we eerst samen met de klant de<br />

doelgroep bepalen en welk gevoel er moet worden opgeroepen bij de<br />

14 businessvlaanderen.be


Adfundum heeft een zeer uiteenlopende marketingexpertise in huis en beschikt ook over een uitgebreid netwerk van professionals om op elke<br />

vraag te antwoorden.<br />

bezoeker. Uiteraard staan ook de principes van SEO hoog op de prioriteitenlijst<br />

van onze copywriters. Vindbaarheid op het internet is voor<br />

onze klanten immers cruciaal.”<br />

ADSOURCING<br />

Nauwe en langdurige klantenrelaties zijn essentieel voor het bedrijf.<br />

“Om de connectie met onze klanten verder te versterken sturen wij<br />

ook vaak iemand van ons eigen team uit naar hen. Dit noemen we<br />

‘AdSourcing’. Het betekent dan bijvoorbeeld dat iemand een dag<br />

per week aan de slag gaat bij de klant. Zo kunnen we de bestaande<br />

marketingnoden sneller aanpakken en ontstaat er een veel directere<br />

communicatie tussen ons en de klant”, aldus Koen Depaepe. “Bovendien<br />

kan de persoon die we uitsturen uiteraard ook steeds rekenen<br />

op de expertise van ons voltallige team, waardoor onze fullservice<br />

gedachte ook hier geldt.”<br />

Het resultaat is een geïndividualiseerde aanpak op maat van de specifieke<br />

noden van iedere klant. “We gaan voor de ontzorging van de klant<br />

van a tot z. Onze centrale doelstelling is steevast impact genereren.<br />

Daarom telt het volledige verhaal, zowel off- als online. Aangezien er<br />

pijlsnelle veranderingen zijn online, volgen we die nieuwe evoluties op<br />

de voet. Denk maar aan de vele AI-tools die als paddenstoelen uit de<br />

grond schieten. “Als je de evoluties binnen je vakdomein niet nauwkeurig<br />

in de gaten houdt, dreig je heel snel achter de feiten aan te<br />

moeten hollen. Proactief zijn is een absolute must in onze sector”,<br />

stelt Depaepe.<br />

Die realiteit is voor een fullservice marketingpartner een uitdaging.<br />

“Maar we gaan ze met plezier aan. We hebben in huis een zeer uiteenlopende<br />

marketingexpertise en ook een uitgebreid netwerk van professionals,<br />

dat ons in staat stelt om te antwoorden op iedere vraag en de<br />

ideale marketingmix uit te denken. Onze eigen, herkenbare creatieve<br />

stempel vormt hierbij een belangrijke rode draad, net als onze duidelijke<br />

aanpak en concrete resultaten”, besluit Koen Depaepe.<br />

Online en offline gaan bij Adfundum hand in hand.<br />

businessvlaanderen.be<br />

15


DUBBELGESPREK JOLYCE DEMELY (AGORIA) EN HANS MAERTENS (VOKA)<br />

“De wereld is in volle<br />

verandering en we moeten mee”<br />

Met verkiezingsjaar 2024 in aantocht kijken Vlaamse bedrijven meer dan ooit naar de toekomst. Dat is nodig, want<br />

we staan voor grote maatschappelijke uitdagingen en dus zijn structurele hervormingen de enige mogelijke weg.<br />

Tegelijkertijd vereist de huidige economische context dat er op korte termijn, liefst nog voor de verkiezingen,<br />

bakens worden verzet. Voka-topman Hans Maertens en Jolyce Demely, algemeen directeur van Agoria <strong>Vlaanderen</strong>,<br />

combineren nuchter realisme met een uitgesproken toekomstvisie. “Talent blijft de allesbepalende factor in een<br />

kenniseconomie. Innovatie draait steeds om mensen.”<br />

Tekst | Bavo Boutsen & Björn Crul Beeld | Boris Vermeersch<br />

<strong>2023</strong> is een jaar met een gemengde<br />

teneur geweest: vooralsnog is<br />

er geen sprake van een recessie<br />

in België, maar het aantal<br />

faillissementen piekt en sommige<br />

sectoren, zoals de bouw, melden<br />

een duidelijke terugval. Wat is<br />

jullie balans?<br />

Hans Maertens: Het is inderdaad een kwestie<br />

van gemengde gevoelens. Eigenlijk voelen<br />

we nu de weerbots van de coronaschok,<br />

waar we in eerste instantie snel van hersteld<br />

waren. Maar de geopolitieke spanningen<br />

wereldwijd zorgen voor een nieuwe economische<br />

schok. Eigenlijk staat de hele wereldorde<br />

onder druk: de machtsverhoudingen<br />

tussen China, de VS en de EU zijn duidelijk<br />

aan het wijzigen. Daardoor hangen er zware<br />

onweerswolken boven onze economie. Uit<br />

onze enquêtes blijkt dat ondernemers zich<br />

daar zeer bewust van zijn. Een belangrijke<br />

indicator is het investeringsklimaat, dat onmiskenbaar<br />

is vertraagd. Het gaat dus niet<br />

enkel om conjuncturele beweging, maar ook<br />

om een structureel probleem.<br />

Jolyce Demely: Wij noteerden in het eerste<br />

kwartaal nog zes procent groei. Die is afgezwakt<br />

naar twee procent vandaag. Wat wel<br />

opvalt, is dat wij als sector minder jobs genereren.<br />

Dat heeft te maken met het moeilijke<br />

economische klimaat. IT-projecten worden<br />

nu eenmaal sneller on hold gezet zodra het<br />

moeilijker gaat. Bijgevolg slonk ook het aantal<br />

jobs in onze sector met ongeveer 1500, en<br />

belandde een deel van onze mensen noodgedwongen<br />

op de bank. Hierdoor dreigen we<br />

een aanta niee flashirojeten die<br />

<strong>Vlaanderen</strong> maken tot wat het is, te missen.<br />

snelheid van de technologische ontwikkelingen.<br />

In combinatie met ondernemerschap<br />

zit hier de oplossing voor de uitdagingen van<br />

morgen in. Omdat we als mensen altijd meer<br />

willen, hebben we de neiging te vinden dat<br />

het allemaal te traag gaat, maar we onderschatten<br />

wat er gerealiseerd wordt. Kijk bij-<br />

“Wij kijken vooral uit naar de komende<br />

10 jaar, 2 legislaturen dus, om<br />

fundamentele hervormingen door te voeren.”<br />

Hans Maertens<br />

Wat vonden jullie het meest<br />

markante, positieve feit van <strong>2023</strong>?<br />

Jolyce Demely: Zonder twijfel het feit dat men<br />

erin geslaagd is om de productie van de EX30,<br />

het nieuwe elektrische model van Volvo, naar<br />

de fabriek in Gent te halen. Dat is een opsteker,<br />

zeker als je weet hoeveel werk daar is ingekropen.<br />

Het toont aan dat we <strong>Vlaanderen</strong><br />

– ondanks de realiteit van de hoge loonkosten<br />

– toch op een positieve en aantrekkelijke<br />

manier in de markt kunnen zetten.<br />

Hans Maertens: Hoewel ik vermoed dat <strong>2023</strong><br />

in de geschiedenisboeken vooral zal herinnerd<br />

worden om zijn oorlogen, ben ik nog<br />

dagelijks verwonderd en hoopvol over de<br />

voorbeeld naar wat onze bedrijven en onder-<br />

oekers resteren rond atersto offshore<br />

windturbines en uiteraard AI.<br />

Bij de bedrijven die we hebben<br />

geïnterviewd het voorbije jaar<br />

komen drie issues telkens<br />

weer terug: gebrek aan ruimte<br />

om uit te breiden, moeilijke<br />

vergunningenparcours en de<br />

schaarste aan beschikbaar talent.<br />

Hoe kunnen we die problemen<br />

structureel aanpakken in 2024?<br />

Zien jullie nog quick wins?<br />

Hans Maertens: Het stikstofakkoord is een<br />

zeer cruciale stap. Daarom is het goed dat nu<br />

16 businessvlaanderen.be


DUBBELINTERVIEW<br />

de hele Vlaamse regering daarmee bezig is.<br />

Maar voor de rest is het een realiteit dat men<br />

heeft nagelaten om grote hervormingen te<br />

doen. Wij kijken vooral uit naar de komende 10<br />

jaar, 2 legislaturen dus, om fundamentele hervormingen<br />

door te voeren. De wereld rondom<br />

ons is in volle verandering en we moeten mee,<br />

zeker in de wetenschap dat onze pensioenen<br />

en sociale zekerheid dreigen ineen te stuiken<br />

als we niet structureel ingrijpen.<br />

Jolyce Demely: Dat klopt, en net daarom<br />

moeten we ons eigen potentieel beter in de<br />

kijker durven te stellen. Dankzij onze innovatiedrang<br />

hebben we echt veel te bieden.<br />

Kijk naar onze materialencluster, onze vele<br />

Factories of the Future of het internationale<br />

aanzien dat imec geniet. We zijn daar vaak te<br />

bescheiden in.<br />

Zal Flanders Technology and<br />

Innovation (FTI), het prestigeproject<br />

van de Vlaamse regering dat de<br />

innovatie in <strong>Vlaanderen</strong> in de kijker<br />

moet stellen, deze bescheidenheid<br />

kunnen doorbreken?<br />

Hans Maertens: Wij steunen dit alvast volledig.<br />

Ik heb als student nog Flanders Technology<br />

International meegemaakt, de grote technologiebeurs<br />

waar we kennis maakten met<br />

robots, bijvoorbeeld. Daar werd met veel be-<br />

onderin en erheid naar ekeken. at ijn<br />

we vandaag een beetje kwijt. Eigenlijk zijn we<br />

in aanderen sahtoffer van one eien bescheidenheid.<br />

We hebben de neiging om alles<br />

waar lef van uitgaat in vraag te stellen.<br />

Jolyce Demely: De doelstelling van het plan<br />

is heel nobel en is, zeker voor onze jongeren,<br />

van groot belang. We moeten hen tonen dat<br />

er oplossingen zijn voor hun bezorgdheid<br />

over het klimaat en de toekomst, en hen<br />

overtuigen dat ze impact kunnen hebben<br />

door mee te stappen op de trein van technologie<br />

en innovatie. Ik hoop dat scholen massaal<br />

gaan deelnemen aan de diverse events.<br />

2024 is een verkiezingsjaar, met<br />

achtereenvolgens Europese,<br />

federale en regionale verkiezingen<br />

in juni en lokale verkiezingen<br />

in oktober. Verwachten<br />

jullie daarvoor nog iets van<br />

beleidsmakers?<br />

Jolyce Demely: Een erg belangrijk element is<br />

het Europees voorzitterschap van België, van<br />

januari tot eind juni. Dat is een window of<br />

opportunity die we moeten grijpen. Vandaag<br />

businessvlaanderen.be<br />

17


DUBBELINTERVIEW<br />

zie je dat de Green Deal van de EU, die de<br />

industrie moet helpen om de overgang te<br />

maken naar klimaatneutraliteit, disruptieve<br />

effeten heet. e rote eonomishe mahten<br />

subsidiëren massaal, iets wat wij veel<br />

moeiijker knnen doen. aarom is het be-<br />

anrijk dat e tijdens ons voorittersha<br />

streven naar een meer roees eordineerde<br />

aanpak van de klimaatinvesteringen,<br />

odat idstaten ekaars vieen niet avan-<br />

en. oniet a aanderen as keine reio<br />

aan het kortste eind trekken.<br />

Hans Maertens: e effeten ijn n a voebaar.<br />

ijk maar naar de vee aamse bedrijven<br />

die ih vestien over de ranse rens.<br />

at doen e omie van de beshikbare<br />

rimte en arbeidskrahten maar eveneer<br />

omdat ze aanspraak maken op grote subsidies.<br />

e investerinen ijn met andere<br />

oorden aan het vershiven naar rotere<br />

anden binnen roa. at toont nomaas<br />

hoe belangrijk de komende twee legislaturen<br />

en ijn. overner est revoir.<br />

De klimaattransitie maakt<br />

structurele hervormingen dus<br />

enkel maar nog urgenter.<br />

Hans Maertens: nderdaad. ie hervormin-<br />

en ijn nodi maar de oitii moeten het<br />

ook drven it te een. ervorminen<br />

van onderwijs, arbeidsmarkt, pensioenen,<br />

soiae ekerheid ... dat ordt een netrale<br />

ingreep en zal dus geld kosten, zowel<br />

aan de overheid, de gezinnen als de bedrijven.<br />

aar de transitie a o termijn voor<br />

iedereen opbrengen, als we erin slagen om<br />

ons draam eonomish mode meer te<br />

eorteren. n dat kan h! ijk naar <br />

indoer o tee bedrijven die de<br />

groeiversnelling van windenergie wereld-<br />

ijd moeijk maken.<br />

Jolyce Demely: “Ik hoop dat scholen massaal gaan deelnemen aan de events van<br />

Flanders Technology & Innovation.”<br />

Jolyce Demely: Dat verhaal willen ook wij<br />

brenen. aarom erken e momentee a<br />

volop aan een industrietop, die zal plaatsvinden<br />

o het sotevent van anders ehnoo<br />

and nnovation. aar ien e het<br />

beleid een blauwdruk presenteren over<br />

aar e naartoe moeten met de aamse<br />

indstrie. ie heet een mooie toekomst<br />

voor ih o vooraarde dat men het jiste<br />

kader shet.<br />

businessvlaanderen.be<br />

19


Inrichtingen bij Office One<br />

Ontdek meer in dit magazine!<br />

Deinsesteenweg 77 n 8700 Tielt n T. 056 61 52 04 n info@inofec.be n www.inofec.be


DUBBELINTERVIEW<br />

Wat is jullie nummer 1 prioriteit<br />

voor de volgende Vlaamse<br />

legislatuur? Waar moet de<br />

volgende Vlaamse regering eerst<br />

en vooral werk van maken?<br />

Hans Maertens: Zonder enige twijfel: innovatie.<br />

In de globale verandering waar we<br />

vandaag voor staan, moeten we durven de<br />

leiding te nemen. Eigenlijk moet er worden<br />

gestreefd naar een regeerakkoord dat innovatie<br />

integreert in elk beleidsdomein. Ik<br />

hoop dus op een regeerakkoord waarvan iedere<br />

bladzijde innovatiedrang uitstraalt.<br />

Jolyce Demely: Helemaal akkoord. En belangrijk<br />

hierbij is om te beseffen dat innovatie<br />

steeds draait om mensen. Natuurlijk hebben<br />

we technologie nodig, maar zonder mensen<br />

zullen we er niet geraken. Daarom moet er<br />

voor mij ook een duidelijke focus liggen op<br />

levenslang leren, want dat krijgen we nog<br />

steeds te weinig van de grond. Daarom moet<br />

dit een fundamentele doelstelling worden,<br />

terwijl we het vandaag nog te vaak zien als<br />

iets flankerend.<br />

“Media lijken vaak te veel bezig met<br />

schandaaltjes en te weinig gefocust op<br />

wat écht belangrijk is voor onze welvaart.”<br />

Jolyce Demely<br />

“We hebben een Vlaams regeerakkoord nodig dat innovatie integreert in elk beleidsdomein.”<br />

Wat is de laatste opleiding die<br />

jullie zelf hebben gevolgd?<br />

Jolyce Demely: Eentje rond corporate governance,<br />

wat uiteraard essentieel is binnen<br />

mijn rol als algemeen directeur.<br />

Hans Maertens: En ik heb me onlangs bijgeschoold<br />

inzake AI. Een bijzonder boeiende<br />

materie!<br />

Tot slot: wat is jullie persoonlijke<br />

wens voor het nieuwe jaar?<br />

Hans Maertens: Ik wens dat het nieuws wat<br />

positiever mag worden. Op die manier kan<br />

ik ’s ochtends naar de radio luisteren en met<br />

een positiever gevoel de dag starten. De “Yes,<br />

we can”-mentaliteit kan zo wat meer naar de<br />

voorgrond treden.<br />

Hans Maertens: “Ik ben nog dagelijks verwonderd en hoopvol over de snelheid van de<br />

technologische ontwikkelingen.”<br />

Jolyce Demely: Ik ben daar volledig mee akkoord.<br />

Ik stel me ook vaak vragen bij hoe de<br />

media berichten over de veranderingen in<br />

de wereld. Men lijkt vaak te veel bezig met<br />

schandaaltjes en is te weinig gefocust op wat<br />

écht belangrijk is voor onze welvaart. Daarnaast<br />

hoop ik zelf vooral dat we voor het einde<br />

van volgend jaar een nieuwe Vlaamse én<br />

federale regering zullen hebben, want dat is<br />

gewoonweg nodig gezien de torenhoge uitdagingen<br />

waar we voorstaan.<br />

businessvlaanderen.be<br />

21


VIER ONDERNEMERS UIT DE ENERGIESECTOR OVER DE ENERGIETRANSITIE<br />

“WE MOETEN ZOVEEL MOGELIJK OPTIES<br />

OPEN HOUDEN”<br />

v.l.n.r. Maarten Michielssens, Xavier Dewulf,<br />

Stefan Grosjean en Stephan Windels.<br />

22 businessvlaanderen.be


RONDETAFEL ENERGIETRANSITIE<br />

De energietransitie is ingezet en er is geen weg terug meer. Bedrijven in de energiesector zijn de<br />

voortrekkers in deze evolutie, maar ook zij worden nog met tal van onzekerheden geconfronteerd.<br />

Technologische evoluties, wijzigende marktvragen en overheidsingrijpen zijn factoren die de transitie<br />

naar een CO2-neutraal energiesysteem sterk beïnvloeden. Wij brachten vier spelers uit de energiesector<br />

rond de tafel voor een stand van zaken en een visie op de toekomst: Xavier Dewulf (G&V Energy Group),<br />

Stefan Grosjean (Smappee), Maarten Michielssens (EnergyVision) en Stephan Windels (Virya H2).<br />

Tekst | Björn Crul Beeld | Boris Vermeersch<br />

De energiesector heeft turbulente tijden achter de rug. Als gevolg van<br />

de oorlog in Oekraïne gingen vorig jaar de gasprijzen door het dak, wat<br />

ook tot fors hogere elektriciteitsprijzen leidde. Het resulteerde in een<br />

heuse energiecrisis, waarbij Europa zich veel sneller dan gedacht van<br />

het Russische gasinfuus wilde loskoppelen.<br />

“Wij hebben gemerkt dat die crisis veel bedrijven aan het denken heeft<br />

gezet, over hoe ze zich beter kunnen wapenen tegen toekomstige prijspieken”,<br />

vertelt Stephan Windels, CEO van Virya H2, dat deel uitmaakt<br />

Virya Energy, de energiepoot van Colruyt Group en Korys. “We kregen<br />

bijvoorbeeld heel wat vragen van industriële spelers om een studie te<br />

lanceren rond het vervangen van aardgas door waterstof.” Wij hebben<br />

het voorbije decennium heel wat ervaring gehaald uit waterstof-proefprojecten<br />

binnen Colruyt. Virya Energy produceert en levert hernieuwbare<br />

energie, maar biedt ook diensten aan derden aan, zoals opslag of<br />

advies rond waterstof.<br />

ELEKTRIFICATIE IS NOG GEEN GAMECHANGER<br />

Voor G&V Energy Group, dat een netwerk uitbaat van meer dan 220<br />

tankstations met naast klassieke brandstoffen ook een duurzamer<br />

aanbod zoals CNG, LNG en laadinfrastructuur, was het een turbulent<br />

jaar. CEO Xavier Dewulf: “We zagen een impact op de volumes,<br />

vooral omdat particulieren meer stilstonden bij de kostprijs van hun<br />

verplaatsingen en het truckvervoer nog niet op pré-coronaniveau was.<br />

Maar onze resultaten vielen mee. Dit jaar merken we dat ons segment<br />

retail goed draait, maar dat het trucksegment onder druk staat. Dit<br />

zou kunnen duiden op een economische vertraging en is mogelijks een<br />

voorbode van een aankomende recessie. Intussen zetten wij volop in<br />

op de elektrificatie met investeringen in laadinfrastructuur, zowel voor<br />

personenvervoer als trucks.”<br />

In de markt van de laadpalen is Smappee, het bedrijf van Stefan<br />

Grosjean, intussen een gevestigde waarde. “De elektrische wagen is<br />

eindelijk doorgebroken in België, als gevolg van de gewijzigde fiscaliteit<br />

voor bedrijfswagens. Meer elektrische wagens betekent ook meer<br />

vraag naar laadpalen. Wij groeien sterk, maar toch minder snel dan<br />

verwacht. Dat heeft te maken met het feit dat er nog altijd lange levertijden<br />

zijn voor elektrische auto’s en particuliere klanten vaak tot het<br />

laatste moment wachten vooraleer ze hun laadpaal bestellen. Internationaal<br />

voelen we ook een vertraging in de vraag, wellicht omwille van<br />

economische onzekerheid”, stelt de CEO.<br />

Stephan Windels: “Als je pioniert, nieuwe technologie wil testen en een<br />

markt op gang wil brengen, kan subsidiëring de innovatie faciliteren.”<br />

Maarten Michielssens, stichter en CEO van EnergyVision, zat de voorbije<br />

jaren op een rollercoaster. “Door de combinatie van corona en de<br />

energiecrisis is onze omzet verdrievoudigd. Onze oplossingen houden<br />

immers in dat een particuliere klant of bedrijf niet zelf hoeft te investeren<br />

in zonnepalen of laadpalen. Wij doen dat voor hen en leveren de<br />

stroom aan. Als bedrijf koppelen we onze hernieuwbare energieproductie<br />

aan consumptie. Dat laat toe om winstgevend te zijn en tegelijk<br />

onze klanten te laten besparen op de energiefactuur.”<br />

businessvlaanderen.be<br />

23


RONDETAFEL ENERGIETRANSITIE<br />

batterij verliest sowieso 10% elektrisch rendement. Het is veel beter<br />

om in te zetten op grootschalige, professionele batterijen.”<br />

“Als je pioniert, nieuwe technologie wil testen en een markt op gang<br />

wil brengen, kan subsidiëring de innovatie faciliteren. Een gericht<br />

ondersteuningsbeleid is niet slecht, op voorwaarde dat je duidelijke<br />

keuzes maakt en vervolgens ook de impact ervan nagaat”, vult Stephan<br />

Windels van Virya H2 aan. “Heeft de technologie voldoende potentieel?<br />

Volgt de markt? In functie daarvan moet de overheid haar subsidiëring<br />

bijsturen of stopzetten.”<br />

De overheid speelt een bepalende rol in de energietransitie. Maar<br />

om het verhaal haalbaar en betaalbaar te houden, moeten we zoveel<br />

mogelijk opties open houden, vindt Xavier Dewulf van G&V Energy<br />

Group. “Men heeft een duidelijke keuze gemaakt voor elektrificatie<br />

van het personenvervoer. De fiscaliteit voor bedrijfswagens is daarop<br />

aangepast en biedt een langetermijnperspectief. Wij hebben daarom<br />

beslist om te investeren in elektrisch laden en van onze tankstations<br />

‘energy hubs’ te maken waar je tijdens het laden kan werken, eten of<br />

entertainment vindt.”<br />

“We moeten het potentieel van<br />

zon en wind maximaliseren.“<br />

Maarten Michielssens: “Door de combinatie van corona en de<br />

energiecrisis is de omzet van EnergyVision verdrievoudigd.”<br />

DE ZIN EN ONZIN VAN SUBSIDIES<br />

In een kapitaalsintensieve business koos EnergyVision ervoor om<br />

zonder subsidies te werken. “Toen we 10 jaar geleden begonnen,<br />

was dat net een periode zonder subsidiëring voor zonnepanelen.<br />

De technologie was matuur genoeg en we konden het economisch<br />

rendabiliseren zonder die steun. Dus hebben we er later ook geen<br />

aangevraagd”, zegt Maarten Michielssens daarover. Intussen doven de<br />

subsidies voor zonnepanelen uit, maar recent werd in <strong>Vlaanderen</strong> dan<br />

weer een nieuwe premie ingevoerd voor de aankoop van elektrische<br />

wagens door particulieren.<br />

De vraag rijst welke technologieën de overheid moet ondersteunen<br />

om de energietransitie te bevorderen. “We moeten het potentieel van<br />

zon en wind maximaliseren. Het is een gratis grondstof die we zelf<br />

in handen hebben, zonder geopolitieke risico’s. En als de infrastructuur<br />

betaald is, is het pure winst. Om die reden moet men omzichtig<br />

omspringen met subsidies”, stelt Stefan Grosjean. “Die nieuwe premie<br />

voor de elektrische wagen bijvoorbeeld, dat is geld dat naar China gaat.<br />

Gelukkig heeft men de premie voor een thuisbatterij voor particulieren<br />

weer stopgezet, want dat was gewoon een slechte maatregel. Zo’n<br />

TECHNOLOGIENEUTRALITEIT<br />

“Ook voor trucks komt die evolutie op gang en we zullen voor hen<br />

ook elektrisch laden aanbieden. Maar voorlopig rijdt het gros nog op<br />

diesel. We zien constructeurs die LNG en BioLNG promoten als transitiebrandstof.<br />

En tegelijk is de plantaardige dieselvervanger HVO in<br />

opmars. We zullen al die zaken nodig hebben om het goederenvervoer<br />

te decarboniseren. Het beleid, ook op Europees niveau, heeft daar te<br />

weinig oog voor”, aldus Dewulf.<br />

Technologieneutraliteit is ook voor Stephan Windels van belang. “Als je<br />

kijkt naar België, dan blijft het zo dat we een kleine energiemarkt zijn,<br />

die sterk afhankelijk is van connecties met het buitenland. De beheerder<br />

van het hoogspanningsnet Elia heeft daar ook fors in geïnvesteerd.<br />

Maar als we echt naar CO2-neutraliteit willen, dan zullen we een mix<br />

van alle mogelijke oplossingen nodig hebben. We moeten vooral pragmatisch<br />

denken en alle opties open houden, om niet van de ene afhankelijkheid<br />

- Russisch gas - in een andere te vervallen.”<br />

Wat het open houden van opties betreft, weerklinkt vanuit het bedrijfsleven<br />

nadrukkelijk de vraag om de kernuitstap te herzien en kernenergie<br />

te integreren als onderdeel van de toekomstige energiemix. “Als we de<br />

energietransitie haalbaar, betaalbaar en schoon willen houden, dan is<br />

een gezonde verhouding van kernenergie in de mix een logische keuze”,<br />

stelt Maarten Michielssens. “We mogen daar niet naïef in zijn. Kijk naar<br />

wat er in Duitsland gebeurt na de sluiting van de kerncentrales… daar<br />

businessvlaanderen.be<br />

25


We act as one.<br />

www.lamotestragier.be/team


RONDETAFEL ENERGIETRANSITIE<br />

“Wij ervaren dat het vaak erg lang duurt voor we via de netbeheerders<br />

onze nieuwe infrastructuur aangesloten krijgen op het elektriciteitsnet”,<br />

vult Xavier Dewulf aan. “De investeringen in de netten moeten<br />

absoluut voortgaan, want de vraag naar capaciteit zal alleen maar<br />

stijgen. We moeten vermijden dat er plots geen nieuwe aansluitingen<br />

meer mogelijk zijn, zoals dat op sommige plaatsen in Nederland al<br />

het geval is.”<br />

De oplossing ligt voor een deel ook in flexibiliteit: het afstemmen van<br />

het energieverbruik op de pieken en dalen in de productie. Smappee<br />

heeft daar intelligente technologie voor ontwikkeld. Stefan Grosjean:<br />

“Flexibiliteit zal alleen werken als je het zo geautomatiseerd mogelijk<br />

laat gebeuren, zodat de gebruiker nergens van moet wakker liggen.<br />

Om een voorbeeld te geven: als er genoeg zon is, zal het beheerssysteem<br />

de wasmachine wel aanzetten of de auto laten opladen.<br />

Slimme sturing op basis van prijsincentives is de toekomst, zowel residentieel<br />

als voor bedrijven.”<br />

Xavier Dewulf: “Wij zetten volop in op de elektrificatie met investeringen<br />

in laadinfrastructuur, zowel voor personenvervoer als trucks.”<br />

produceert men nu weer energie uit bruinkool, met als gevolg dat de<br />

CO2-uitstoot weer stijgt. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?”<br />

Stefan Grosjean is niet gewonnen voor verlengde investeringen in<br />

kerncentrales: “20 jaar geleden was ik nog voorstander van kernenergie,<br />

maar vandaag is het te laat. Kijk waar uranium vandaan komt, dat<br />

is hoofdzakelijk Rusland en Afrika. Dat is dus een geopolitiek risico.<br />

Bovendien is het fors duurder dan wind en zon en er blijft een probleem<br />

met kernafval. Ik zie meer heil in het connecteren van Noord- en Zuid-<br />

Europa, en oost met west. Ook het uitbouwen van natuurlijke energieopslag<br />

zoals het geplande Prinses Elisabeth Eiland in de Noordzee<br />

vind ik een goede oplossing.”<br />

De Colruyt Group stemt nu al zoveel mogelijk haar afname af op de<br />

productie. “Met intelligent sturen, kan je heel veel bereiken. Maar we<br />

geloven niet in het volledig off grid gaan: je bent altijd ergens gekoppeld<br />

aan het net en moet mee op de golven van het totale energiesysteem”,<br />

weet Stephan Windels. “En als flexibiliteit straks op grote schaal zal<br />

worden uitgerold, moeten we toch oppassen. De marktprijzen zullen<br />

bij heel veel partijen dezelfde incentives geven. Dus ik zou daar niet te<br />

veel op rekenen.”<br />

“Flexibiliteit zal alleen werken<br />

als de gebruiker nergens van<br />

moet wakker liggen.”<br />

WERK AAN DE WINKEL VOOR DE OVERHEID<br />

Waar onze gasten aan tafel het wel duidelijk over eens zijn: als België<br />

de energietransitie en zijn klimaatambities wil waarmaken, is er nog<br />

werk aan de winkel op het vlak van vergunningen en de energienetten.<br />

“De regulitis speelt ons parten”, meldt Maarten Michielssens. “Wij<br />

zijn volop zonnepanelen aan het installeren op sociale woningen, en<br />

in plaats van één aansluiting zouden we in Wallonië per bewoner een<br />

aanvraag moeten doen. Dat vertraagt ons project, en dus de energietransitie,<br />

sterk.”<br />

Stefan Grosjean: “20 jaar geleden was ik nog voorstander van<br />

kernenergie, maar vandaag is het te laat.”<br />

businessvlaanderen.be<br />

27


TOELEVERANCIER IN PLAATBEWERKING IS KLAAR VOOR DE TOEKOMST<br />

INVESTEREN IN MACHINES EN MENSEN<br />

OM PRODUCTIVITEIT TE VERHOGEN<br />

Als maakbedrijven veel in eigen huis kunnen uitvoeren, kunnen ze ook snel schakelen bij extra<br />

opdrachten of plotse aanpassingen. Die flexibiliteit vormt samen met de kwaliteit en nauwkeurigheid<br />

van de bewerkingen een belangrijke hoeksteen voor het succes. Kim Lesage, zijn zus Lies en haar man<br />

Mike Bartholomeus van Metaalconstructie Lesage hebben dat goed begrepen. Samen met haar team<br />

bouwt deze vierde generatie het levenswerk van de familie verder uit. De industrieel toeleverancier van<br />

vooral het fijnere, veelzijdige plaatwerk uit Otegem investeert daarvoor continu in de uitbreiding en<br />

optimalisatie van het machinepark.<br />

Tekst | Johan Debaere Beeld | Lesage Metaalconstructie<br />

Toen Nestor Lesage begin jaren 30 van de<br />

vorige eeuw een smidse begon, zal hij wel<br />

nooit gedacht hebben dat zijn geesteskind zou<br />

uitgroeien tot een vooraanstaand toeleveringsbedrijf<br />

in plaatbewerking. Sinds begin 2021 is<br />

het bedrijf in handen van de vierde generatie<br />

en dat zorgde voor nieuwe impulsen.<br />

“We waren alle drie al geruime tijd actief in de<br />

firma en kregen dus voldoende tijd om het vak<br />

onder de knie te krijgen. We richten ons voornamelijk<br />

op het fijnere, veelzijdige plaatwerk,<br />

bijvoorbeeld onderdelen voor bouwgerelateerde<br />

producten of de verlichtingswereld,<br />

indoor en outdoor meubilair, behuizingskasten…<br />

om er maar een paar te noemen. De<br />

term ‘metaalconstructie’ dekte de lading niet<br />

meer volledig en daarom gingen we voor een<br />

nieuwe baseline ‘Masters in Metalworks’”,<br />

legt Mike Bartholomeus uit. “Ons team gaat<br />

geen enkele uitdaging uit de weg. De klanten<br />

komen bij ons met hun ideeën. Soms zijn<br />

dat eenvoudige stukken vanaf de tekening<br />

van de klant, maar in de meeste gevallen<br />

zijn het toch complexere constructies, waarvoor<br />

ze dan met behulp van geavanceerde<br />

3D-tekenpakketten een realiseerbare oplossing<br />

moeten ontwikkelen.”<br />

Bij Lesage beheersen ze het metier van het lassen als geen ander. Ze investeerden recent in<br />

laserlassen en er werd een CO-lasrobot geïnstalleerd.<br />

28 businessvlaanderen.be


en service te garanderen. We streven er ook<br />

naar dat die klanten slechts één aanspreekpartner<br />

voor hun volledige project hebben,<br />

wat de efficiëntie en leverbetrouwbaarheid<br />

ten goede komt.”<br />

BLIJVEN INVESTEREN<br />

Kim en Lies Lesage en Mike Bartholomeus<br />

hebben een uitgebreide studie gemaakt en<br />

een meerjarenplan opgesteld om de groei van<br />

het bedrijf te kunnen bestendigen. Het ervaren<br />

personeel is daarbij een heel belangrijke<br />

troef. Het is immers niet evident om technisch<br />

geschoold personeel te vinden, maar gelukkig<br />

kunnen ze bij het metaalbewerkingsbedrijf<br />

rekenen op een loyaal team.<br />

Het metaalbewerkingsbedrijf investeert ook in de automatisering van de werkvloer om zo efficiëntie<br />

en productiviteit verder te verbeteren.<br />

“We zijn er echter van overtuigd dat naast het<br />

personeel ook het machinepark een cruciale<br />

rol speelt als we kwaliteit willen garanderen<br />

en concurrentieel willen blijven. Bovendien<br />

KWALITEIT IS EEN MUST<br />

Zodra de klant een ontwerp goedkeurt,<br />

start de productie. Bijna alle bewerkingen<br />

kunnen in eigen huis uitgevoerd worden. Bij<br />

Lesage worden platen van staal, aluminium<br />

en roestvrij staal, maar ook van cortenstaal,<br />

zink, rood koper of messing in verschillende<br />

afmetingen bewerkt.<br />

“Daarvoor beschikken we over een uitgebreid<br />

hoogtechnologisch machinepark. Verder<br />

beheersen we als geen ander het metier van<br />

het lassen. Onze vakbekwame medewerkers<br />

hebben alles onder de knie: robot-, halfautomatisch<br />

-, TIG-, MIG-, punt-, stomp- en stiftlassen.<br />

De lasrobot omvat vier werkstations<br />

en heeft een bereik van 12 meter. Er wordt ook<br />

in-house gelakt. Op onze site is er immers<br />

een industriële poederlakkerij, waar stukken<br />

tot maar liefst 12 meter van kleur voorzien<br />

kunnen worden”, gaat Bartholomeus verder.<br />

“Is er dan toch nog iets wat we niet zelf doen,<br />

dan werken we samen met vaste kwalitatieve<br />

partners. We willen immers met onze klanten<br />

een relatie op lange termijn opbouwen<br />

door hen een totaalpakket aan te bieden en<br />

steeds weer de hoogste kwaliteit in product<br />

“Medewerkers en machinepark zijn cruciaal<br />

voor de werking en groei van het bedrijf.”<br />

In de industriële poederlakkerij kunnen<br />

stukken tot maar liefst 12 meter van kleur<br />

voorzien worden.<br />

creëren we zo voor onze medewerkers een<br />

betere en gezondere werkomgeving, wat<br />

uiteraard ook bevorderlijk is voor de sfeer en<br />

de productiviteit”, sluit Mike Bartholomeus<br />

af. “De laatste jaren hebben we dan ook<br />

fors geïnvesteerd in onder meer geautomatiseerde<br />

lasersnij- en ponsmachines, een<br />

automatisch platenmagazijn, twee plooirobots<br />

en semi-automatische lasapparatuur.<br />

Vorig jaar namen we ook een CNC-bewerkingsmachine<br />

van elumatec voor profielen tot<br />

6 meter in gebruik. We zijn ook gestart met<br />

laserlassen, waardoor we bij ons fijn plaatwerk<br />

een mooi lasresultaat bekomen zonder<br />

extra nabewerking. En in het najaar van 2022<br />

installeerden we ook een CO-lasrobot om nog<br />

flexibeler te kunnen produceren. Bij Lesage<br />

zijn we alvast klaar voor de uitdagingen van<br />

vandaag en morgen. Wil je ons bedrijf nog<br />

beter leren kennen, bekijk dan onze bedrijfsvideo<br />

op YouTube.”<br />

businessvlaanderen.be<br />

29


23 & 24<br />

OKT ‘24<br />

BMCC<br />

Boost uw regionaal netwerk<br />

BRUGGE<br />

een initiatief van<br />

RESERVEER UW STANDPLAATS VIA BEDRIJVENCONTACTDAGEN.BE<br />

Andere edities om<br />

uw business te boosten<br />

MECHELEN ‘24<br />

NEKKERHAL<br />

ANTWERPEN ‘25<br />

ANTWERP EXPO<br />

HASSELT ‘25<br />

TRIXXO ARENA<br />

KORTRIJK ‘25<br />

KORTRIJK XPO


Het openingsevent van Bedrijvencontactdagen Kortrijk lokt steevast veel bezoekers.<br />

BEDRIJVENCONTACTDAGEN KORTRIJK BLIJFT HET ONDERNEMERSEVENT BIJ UITSTEK<br />

“ERBIJ ZIJN IS OOK DEZE<br />

KEER EEN ABSOLUTE MUST”<br />

Het zijn economisch onzekere tijden. Meer dan ooit is netwerken en goede contacten onderhouden dus<br />

belangrijk. Bedrijvencontactdagen Kortrijk is het moment bij uitstek om samen met andere ondernemers<br />

de balans op te maken en inspiratie op te doen. “We merken dat het enthousiasme onder de exposanten<br />

nog groter is dan andere jaren en stevenen af op een nieuw succes. Deze editie mag je gewoonweg niet<br />

missen”, stelt Peter Vanbrackel, exhibition manager bij Xpo Group.<br />

Tekst | Roeland Van Den Driessche Beeld | Xpo Group<br />

Op 13 en 14 december vormt Kortrijk Xpo<br />

opnieuw het schouwtoneel voor Bedrijvencontactdagen<br />

Kortrijk. Het event bestaat<br />

precies 25 jaar en is aan zijn 19e editie toe.<br />

“Het blijft een succesverhaal, want deze<br />

beurs kent zijn gelijke niet. Nergens anders<br />

vind je een event dat ondernemers uit zoveel<br />

verschillende sectoren bij elkaar brengt.<br />

Dat West-<strong>Vlaanderen</strong> de bakermat is van dit<br />

concept mag niet verbazen. Het bruist hier<br />

van de bedrijvigheid en we slagen er dankzij<br />

ons dynamisch en veelzijdig karakter telkens<br />

in sterker uit een crisis te komen. Daarnaast<br />

zijn we ook echte levensgenieters die<br />

graag onder andere gelijkstemden zijn”, stelt<br />

Peter Vanbrackel.<br />

En laat net dat het opzet en tegelijk de<br />

sterkte van Bedrijvencontactdagen Kortrijk<br />

zijn. “Het samenbrengen van ondernemers,<br />

het aanreiken van businessopportuniteiten<br />

en het stimuleren van ondernemerschap:<br />

daar draait het bij ons allemaal om. Daarenboven<br />

is het profiel van onze exposanten en<br />

bezoekers nagenoeg gelijkwaardig. Tijdens<br />

businessvlaanderen.be<br />

31


Always ahead<br />

Always ahead<br />

KOPLOPER IN INDUSTRIEBOUW<br />

KOPLOPER IN INDUSTRIEBOUW<br />

GOVAR INDUSTRIEBOUW | ARDOOIE | WWW.GOVAR.BE<br />

GOVAR INDUSTRIEBOUW | ARDOOIE | WWW.GOVAR.BE<br />

RECLAMEBUREAU RECLAMEBUREAU PLUG PLUG<br />

Govar_Advertentie_Ondernemers_WV_210x297_004.indd 1 4/<strong>06</strong>/19 16:18


Nergens anders vind je een<br />

event dat ondernemers<br />

uit zoveel verschillende<br />

sectoren bij elkaar brengt.<br />

Keynotespreker dit jaar is Jeroen Baert, die het zal hebben over AI-technologie.<br />

Tijdens de B2B-speeddates kunnen exposanten<br />

snel veel nieuwe contacten leggen met<br />

bedrijven uit de regio.<br />

de laatste editie was maar liefst 38% van de<br />

aanwezigen CEO of een eigenaar-ondernemer.<br />

Dat zorgt dat we een publiek hebben<br />

dat gelijkaardige interesses heeft en voor<br />

dezelfde uitdagingen staat. Ze willen relevant<br />

zijn, toekomstbestendig ondernemen en op<br />

slimme manier verder groeien.”<br />

INSPIREREND RANDPROGRAMMA<br />

Een van de vaak gehoorde uitdagingen is<br />

vandaag zonder twijfel het efficiënt inzetten<br />

van nieuwe technologieën zoals AI. “De<br />

introductie van ChatGPT heeft het voorbije<br />

jaar een aantal sectoren op hun grondvesten<br />

doen daveren. Deze tool, maar ook andere<br />

AI-chatbots en -technologie, kunnen bijzonder<br />

waardevol zijn voor bedrijven, als ze<br />

natuurlijk efficiënt worden ingezet. Net daar<br />

zal onze keynotespreker Jeroen Baert het<br />

tijdens het openingsevent op 13 december<br />

over hebben. Op een entertainende manier<br />

zal hij de huidige hype onder de loep nemen,<br />

toelichten welke impact AI op onze manier<br />

van werken heeft en ook tips geven over hoe<br />

je AI-technieken slim kunt inzetten.”<br />

Voor de organisatie van Bedrijvencontactdagen<br />

Kortrijk kan Xpo Group rekenen op<br />

de medewerking van Voka West-<strong>Vlaanderen</strong>.<br />

“De samenwerking tilt ons event resoluut<br />

naar een hoger niveau, want als geen ander<br />

weten zij welke thema’s er bij ondernemers<br />

leven. Uiteraard komen de meeste bezoekers<br />

nog steeds om te netwerken, maar ook<br />

de randevents zijn de moeite waard. Kijken<br />

we bijvoorbeeld naar onze B2B-speeddates.<br />

Die vormen de ideale gelegenheid voor onze<br />

exposanten om in informele netwerksessies<br />

nieuwe contacten en linken met bedrijven<br />

uit de regio te leggen. Het is niet verwonderlijk<br />

dat ze elk jaar op veel belangstelling<br />

kunnen rekenen.”<br />

LAAGDREMPELIG KARAKTER<br />

Dat de 19de editie van Bedrijvencontactdagen<br />

Kortrijk opnieuw een voltreffer wordt,<br />

staat voor Peter buiten kijf. Daarvoor is het<br />

aantal exposanten alvast een goede graadmeter.<br />

“Maar liefst 540 bedrijven hebben een<br />

stand geboekt. De interesse is dus groot en<br />

dat is mede te danken aan ons laagdrempelig<br />

karakter. Zo bieden we standhouders<br />

een all-in formule met elektriciteit, verlichting,<br />

wanden en tapijt. Daarnaast is en blijft<br />

het event voor bezoekers nog steeds gratis<br />

toegankelijk, mits registratie. Wie dus wil<br />

ontdekken wat West-<strong>Vlaanderen</strong> als ondernemende<br />

regio in zijn mars heeft, moet er<br />

op 13 en 14 december gewoon bij zijn”, aldus<br />

Peter Vanbrackel.<br />

businessvlaanderen.be<br />

33


Het plaatstekort, de arbeidskrapte, de hoge lonen en de trage vergunningsprocedures vormen volgens Ivo De Muynck de reden waarom bedrijven naar<br />

het buitenland trekken.<br />

PLAATSTEKORT DRIJFT BELGISCHE BEDRIJVEN OVER DE GRENS<br />

NOORD-FRANKRIJK: HET IDEALE ALTERNATIEF<br />

VOOR BELGISCHE GROEIBEDRIJVEN<br />

Naast de war for talent, woedt er ook een war for property. Voornamelijk grotere maak- en<br />

industriebedrijven zoeken grond of bestaand bedrijfsvastgoed om hun onderneming uit te breiden, maar<br />

vinden die steeds minder in eigen land. Vanuit West-<strong>Vlaanderen</strong> wordt daarom nadrukkelijk naar Noord-<br />

Frankrijk gekeken voor uitbreiding. Ivo De Muynck, gedelegeerd bestuurder van Activo Bedrijfsvastgoed,<br />

legt uit wat de drijfveren zijn om bedrijfsvastgoed over de grens te zoeken.<br />

Tekst | Anse Keisse<br />

Beeld | Activo Bedrijfsvastgoed<br />

34 businessvlaanderen.be


STAND 180<br />

Het feit dat er plaats te kort is, wil gelukkig<br />

zeggen dat het goed gaat met onze groeibedrijven.<br />

“We merken inderdaad op dat<br />

veel bedrijven willen uitbreiden, maar daar<br />

in België de ruimte niet voor vinden. Zowel<br />

in <strong>Vlaanderen</strong> als Wallonië zijn er te weinig<br />

grote percelen om nieuwe fabrieken, magazijnen<br />

of grote complexen op te bouwen. Het<br />

gaat dan voornamelijk over percelen van rond<br />

de 20 hectare”, vertelt Ivo De Muynck van<br />

Activo Bedrijfsvastgoed.<br />

Niet alleen het aantal vierkante meter speelt<br />

een rol, ook de activiteit die op die locatie zal<br />

plaatsvinden, is doorslaggevend. “Bij zware<br />

industrie of logistiek die 24/7 draait, heb je<br />

ruimte nodig. Gronden die nu nog in aanmerking<br />

komen wegens hun oppervlakte, vallen<br />

af omdat ze te dicht liggen bij woongebieden<br />

en de bewoners zouden storen. Denk maar<br />

aan een slachterij, een cementfabriek of een<br />

logistiek centrum bijvoorbeeld.”<br />

geweigerde vergunning van Ineos in Antwerpen.<br />

Dit neemt bij anderen de ambitie weg om<br />

tijd en moeite te investeren. Dat is nefast voor<br />

onze Belgische economie.”<br />

“Voeg hieraan toe dat er onvoldoende werkkrachten<br />

beschikbaar zijn om een fabriek of<br />

logistieke ketting draaiende te houden, en de<br />

loonkosten van deze arbeidskrachten de laatste<br />

jaren ook fors gestegen zijn en duurder<br />

zijn dan bij onze buurlanden. Zo worden de<br />

Belgische ondernemers iet of wat verplicht<br />

om verder te kijken dan onze eigen landsgrenzen”,<br />

vat Ivo samen. En velen van hen<br />

trekken daarom richting Noord-Frankrijk.<br />

merkt ook dat bijvoorbeeld de Noord-Franse<br />

politiek zich inzet om nieuwe Vlaamse investeringen<br />

aan te trekken.<br />

Maar... een ander land gaat gepaard met een<br />

andere (werk)cultuur. En daar pas je toch<br />

best voor op, aldus Ivo: “Je houdt best een<br />

Belgische managementvertegenwoordiging<br />

ter plaatse die een oogje in het zeil houdt.<br />

In Frankrijk geldt een andere arbeidsethiek<br />

en spelen de vakbonden een belangrijke rol.<br />

Daarnaast is er ook een meer formalistisch,<br />

centraal gestuurde aanpak. De meeste zaken<br />

wordt beslist vanuit Parijs, waarna het beleid<br />

uitrolt naar de regio’s. Dat is anders dan in<br />

“400 Belgische ondernemingen<br />

vestigden zich reeds in<br />

Noord-Frankrijk.”<br />

ONVOLDOENDE DRAAGKRACHT<br />

Naast het vinden van een tactische locatie,<br />

steekt ook de lange doorlooptijd voor vergunningen<br />

vaak een stok in de wielen van bedrijven<br />

met uitbreidingsplannen. “Of het nu een<br />

bouw- of een milieuvergunning is, het duurt<br />

geregeld maanden of zelfs jaren vooraleer<br />

er in België een beslissing valt. Kijk maar<br />

naar het veelbesproken stikstofdossier of de<br />

LES (DÉS)AVANTAGES<br />

Frankrijk heeft andere wetgevingen rond<br />

vastgoed, wat voor zoekende partijen een<br />

interessante oplossing kan vormen. “Grote<br />

dossiers kunnen er rekenen op een veel snellere<br />

vergunningsprocedure, je kan er nog heel<br />

grote terreinen vinden, die ver genoeg liggen<br />

van bewoonde gebieden, en Frankrijk biedt<br />

meer subsidiemogelijkheden”, zegt Ivo. Hij<br />

België, dus een aandachtspunt om rekening<br />

mee te houden”, waarschuwt Ivo.<br />

LOKALE VERANKERING<br />

Wil je niet van een kale reis terugkomen, dan<br />

onderneem je de zoektocht naar vastgoed in<br />

Frankrijk best niet rechtstreeks. “Als er een<br />

zoekmandaat voor Noord-Frankrijk bij ons<br />

binnenkomt, werken we samen met onze<br />

lokale Franse partner. Op die manier hebben<br />

we de juiste introducties in de lokale vastgoedmarkt<br />

en bij de verschillende intercommunales.<br />

Na al die jaren kennen we ondertussen<br />

de grote industriezones, architecten en bouwpromotoren<br />

goed, waardoor wij nu perfect de<br />

verbindende factor zijn tussen de Belgische<br />

zoeker en de Franse aanbieder”, legt Ivo het<br />

business model van Activo uit.<br />

“Wij zijn de verbindende factor tussen de Belgische zoeker en de Franse aanbieder”,<br />

legt Ivo het business model van Activo uit.<br />

De laatste jaren nam het aantal zoekmandaten<br />

voor Belgische bedrijven in Noord-<br />

Frankrijk sterk toe. “Uit cijfers blijkt dat de<br />

afgelopen 15 jaar ongeveer 400 grote en<br />

kleine Belgische ondernemingen de oversteek<br />

waagden naar Noord-Frankrijk. 80% zit<br />

op zo’n 100 kilometer van de Belgische grens.<br />

Rijsel vormt het centrum van hun zoekregio,<br />

en dat loopt door tot net voor Parijs. Ook<br />

Duinkerke, Calais en Valenciennes behoren<br />

daarbij”, verduidelijkt Ivo De Muynck.<br />

businessvlaanderen.be<br />

35


Volgens de CEO van Van Mossel België en Luxemburg blijven investeringen in laadinfrastructuur een uitdaging.<br />

VANAF 2024: VLAAMSE PREMIE VAN 5000 EURO VOOR ELEKTRISCHE WAGENS<br />

“Via private lease zou een<br />

elektrische wagen wél betaalbaar<br />

worden voor de gewone man”<br />

Het opentrekken van de particuliere markt voor elektrische wagens ligt in het verschiet: in 2024 krijgen<br />

particulieren, vzw’s en aanbieders van deelmobiliteit een premie van 5000 euro voor de aankoop van een<br />

volledig elektrische wagen. Maar bij dealergroep Van Mossel heerst realisme. “Voor het doelpubliek van<br />

de premie is 29.000 euro voor een nieuwe wagen nog altijd veel geld.” Voor CEO Koen Claesen is het<br />

noodzakelijk dat ook leasemaatschappijen de korting kunnen aanbieden.<br />

Tekst | Lies De Smedt Beeld | Van Mossel<br />

36 businessvlaanderen.be


STAND 4240<br />

Met een premie van 5000 euro op elektrische<br />

wagens onder 40.000 euro ondersteunt<br />

de Vlaamse regering naar eigen zeggen de<br />

vergroening van het Vlaamse wagenpark.<br />

Maar de weg is nog lang. In Nederland werden<br />

in 2022 procentueel dubbel zoveel elektrische<br />

wagens ingeschreven dan in ons land. De<br />

hoge aankoopprijs en de installatie van een<br />

laadpaal vormen volgens CEO Koen Claesen<br />

een hoge drempel, ondanks de premie.<br />

“Die 5000 euro maakt voor ‘de gewone man’<br />

weinig verschil. Ik heb die bezorgdheid aangekaart<br />

bij Vlaams minister van mobiliteit Lydia<br />

Peeters. In eerste instantie met succes, het<br />

parlement weerhield in september mijn voorstel<br />

om ook leasemaatschappijen de korting<br />

te laten aanbieden aan particuliere klanten,<br />

verspreid over 36 maanden. Eén van de goedkoopste<br />

elektrische wagens zou op die manier<br />

in private lease 250 euro per maand kosten,<br />

all-in. Enkel de laadkosten zijn nog voor de<br />

klant.” Claesen reageert teleurgesteld dat<br />

zijn voorstel de finale wetteksten niet gehaald<br />

heeft. “Met die formule verwachtte ik wél een<br />

groot succes. Ze missen hier een enorme<br />

kans op een echte doorbraak van elektrische<br />

voertuigen voor particulieren!”<br />

DEALERS OVERNEMEN OM TE OVERLEVEN<br />

Als de premie aanslaat, zijn de producenten<br />

en dealers dan wel klaar voor de toenemende<br />

vraag naar elektrische wagens? “Ik<br />

verwacht geen issues bij de autoproducenten.<br />

De lange levertermijnen liggen bijna achter<br />

ons. Het probleem ligt wél bij de autodealers<br />

die geconfronteerd worden met een stevig<br />

kostenplaatje. Laadpalen plaatsen op hun<br />

site is niet moeilijk, maar vaak is de elektrische<br />

spanning niet hoog genoeg en dringt een<br />

hoogspanningscabine zich op. Per site spreken<br />

we over een kost van 150.000 tot 200.000<br />

euro. Zo’n investering zet kleinere ondernemingen<br />

aan het denken. Ze komen spontaan<br />

bij me aankloppen om te praten over een<br />

overname, ze zitten in overlevingsmodus.<br />

Maar ik zeg vaker nee dan ja.”<br />

imago van overnamemonster op. Maar achter<br />

de groei schuilt volgens CEO Koen Claesen<br />

een logische verklaring: hét verdienmodel<br />

van de autosector onder druk. Elektrische<br />

wagens hebben veel minder onderhoud<br />

nodig. Het zogenaamde goud van de werkplaats,<br />

olie, zit niet meer onder de motorkap.<br />

“De hele manier van werken verandert: de<br />

werkplaats innoveert en de mecanicien wordt<br />

ingenieur. Om nog maar te zwijgen over de<br />

veiligheidsmaatregelen die nodig zijn bij auto’s<br />

die onder hoogspanning staan. De toekomst<br />

Dealers spreken<br />

met spontaan aan<br />

over een overname.<br />

Maar ik zeg vaker<br />

nee dan ja.<br />

zit vol uitdagingen. Het is onze strategie om<br />

de toekomst van alle 2000 medewerkers van<br />

Van Mossel te garanderen. Net zoals we ook<br />

onze klanten willen ontzorgen. We gaan niet<br />

alleen op zoek naar een wagen op maat van<br />

de klant, maar bieden een volledig pakket<br />

aan. Van financiering tot verzekering.”<br />

KERNWAARDEN ZIEN EN VOELEN<br />

Koen Claesen zit sinds de Vlaamse doorbraak<br />

van Van Mossel in 2019 aan het stuur van de<br />

groep in België en Luxemburg. Maar er is<br />

dagelijks contact met oprichter en architect<br />

van het succes, de Nederlandse Algemeen<br />

Directeur Eric Berkhof. En met zijn personeelsleden.<br />

“Ik kan alleen maar successen<br />

realiseren dankzij de 2000 mensen die voor<br />

me werken. Ik bezoek zo’n 7 à 8 vestigingen<br />

per week en kom binnen langs de werkplaats.<br />

Een medewerker merkte onlangs op dat de<br />

kernwaarden die we na een overname in het<br />

atelier hangen, niet gezien worden door de<br />

klanten. Ik heb hem gerustgesteld dat dat<br />

niet nodig was. Medewerkers van Van Mossel<br />

moeten onze kernwaarden zien, onze klanten<br />

moeten ze voelen.”<br />

De grootste dealergroep van de Benelux drukt<br />

met 129 vestigingen in België en 25 automerken<br />

in portefeuille stevig zijn stempel in het<br />

Vlaamse dealerlandschap. Dat levert Van<br />

Mossel Automotive Group meteen ook het<br />

Koen Claesen: “Ik kan alleen maar successen realiseren dankzij onze medewerkers.<br />

Ik bezoek zo’n 7 à 8 vestigingen per week en kom binnen langs de werkplaats.”<br />

businessvlaanderen.be<br />

37


“VOORAFBOUW MET VISIE”<br />

WIE WIL GROEIEN, MOET<br />

DURVEN VERANDEREN<br />

Drie jaar geleden smolten Vl-trac uit Vlamertinge<br />

en Bohez uit Waregem (in 2009 overgenomen),<br />

samen onder de naam Vltracbohez. Nu is het<br />

tijd voor een volgende stap en komt de groep<br />

Vltracbohez naar buiten onder de nieuwe naam<br />

VANLOOT, nl. de naam van de familie Vanloot,<br />

verwijzend naar de roots van het in 1930 door<br />

Jerome Vanloot opgerichte bedrijf “Jerome<br />

Vanloot-Castel”.<br />

Tekst | Geert Van Cauwenberge Beeld | Vanloot<br />

Anno <strong>2023</strong> staan Jeroen en Michiel Vanloot als vierde generatie mee aan<br />

het roer van het in 1930 opgerichte familiebedrijf. “Onze roots liggen in<br />

het West-Vlaamse Vlamertinge. Hier is onze hoofdzetel gevestigd”, zegt<br />

Jeroen. Daarnaast hebben we ons staalatelier in Boeschepe (FR), onze<br />

kantoren in Waregem en onze prefabbetonproductie die in 2024 verhuist<br />

van Waregem naar Estaimpuis, waar we een gloednieuwe fabriek gaan<br />

bouwen met eigen betoncentrale. We gaan voor een grotere productiecapaciteit<br />

met nog meer oog voor kwaliteit en duurzaamheid. We staan<br />

sterk in prefabbeton en staalbouw, al dan niet in combinatie met hout.<br />

Onze klanten appreciëren deze hybride aanpak.”<br />

VANLOOT STAAT VOOR BOUWMEESTERSCHAP<br />

‘Bijna 100 jaar na de oprichting hebben we ons getransformeerd tot<br />

een prefab-bouwbedrijf dat helemaal klaar is voor de toekomst’, aldus<br />

Jeroen Vanloot. Ons bouwmeesterschap is het resultaat van het bijna<br />

100- jarige vakmanschap van onze familie. We streven er immers naar<br />

om met onze kennis en ervaring elke klant te begeleiden en te ontzorgen<br />

bij het realiseren van hun bouwproject.<br />

‘We nemen uitgebreid de tijd om te luisteren naar de bouw- of renovatiewensen<br />

van de bouwheer en/of architect’ vult Michiel aan. Op basis<br />

van hun input werken wij aan de optimalisatie van het project en stellen<br />

we een concrete planning op. Alles gebeurt in huis: tekenwerk en<br />

berekeningen, productie van staal en beton, transport, funderingen,<br />

montage en afwerking. We bieden met andere woorden een totaalpakket<br />

aan, geruggesteund door een professioneel team en performant<br />

productieproces. En dit volledig lokaal.”<br />

38 businessvlaanderen.be


STAND 432<br />

Die solide reputatie mag gerust in de verf gezet worden, zeggen Jeroen<br />

en Michiel Vanloot trots. Ook al dragen alleen wij de familienaam<br />

Vanloot, alle werknemers maken als het ware deel uit van de familie.<br />

“Met onze nieuwe merknaam en<br />

slogan willen we ons bijna 100-jarige<br />

bouwmeesterschap uitstralen.”<br />

NIEUWE MERKNAAM, LOGO EN SLOGAN<br />

De nieuwe bedrijfsnaam VANLOOT wordt aangevuld met een nieuw<br />

fris logo én een nieuwe slogan: ‘VOORAFBOUW MET VISIE’. Voorafbouw<br />

vind je niet in een woordenboek, maar het past perfect bij het<br />

nieuwe bedrijfsmerk. Michiel verklaart: “Bouwen betekent voor ons<br />

niet kant-en-klare oplossingen uit de schuif halen, maar wel vooraf<br />

grondig nadenken over hoe we een project kunnen realiseren in lijn<br />

met de verwachtingen van de klant, onder meer op vlak van materialen,<br />

budget en timing. Daarbij blijven we continu innoveren en optimaliseren.<br />

Ook streven we als ontzorgers voortdurend naar de beste<br />

kwaliteit voor onze klanten, met een persoonlijke aanpak. We zijn zowel<br />

doeners als groeiers die doordacht, berekend en efficiënt bouwdromen<br />

verwezenlijken.”<br />

Vanloot heeft zich ontpopt tot een gevestigde waarde in de prefab<br />

industriebouw.<br />

“We blijven met kennis van zaken innoveren en optimaliseren om een<br />

toonaangevende bouwpartner te zijn in prefabprojecten”, klinkt het<br />

bij Vanloot.<br />

businessvlaanderen.be<br />

39


AVONTURENPARKEN • TEAMBUILDINGS • EVENTS OP MAAT • MEERDAAGSEN<br />

SOMETIMES... YOU NEED TO GET OUT!<br />

ONTDEK AL ONZE LOCATIES:<br />

The Outsider is dé partner voor teambuildings in de natuur & evenementen<br />

op maat. Met vijf vaste locaties verspreid over heel België bieden we een<br />

uitgebreid scala aan avontuurlijke activiteiten, voor sportievelingen en<br />

minder sportievelingen. Elke locatie staat garant voor unieke belevenissen<br />

en maatwerk, met opties voor catering, ovternachting en meer. Wij zorgen<br />

voor een glimlach op ieders gezicht, liefst met een streepje modder!<br />

Laserbattle, elektrische offroad steps, team trophy, hoogteparcours, deathrides,<br />

reuzekano, kajak, workshop schermen, cocktailworkshop, zeeraften, SUP, stadsspelen,<br />

dropping, moorddiner, moerasparcours, Highland games, mountainbike, via ferrata,<br />

kiting, zeilwagenrijden, go-cart trophy, tandemtocht, waterski & wakeboard,<br />

aperitiefshooting, bijlwerpen, teamtocht, speleologie, bushcraft, vlottenbouwen, fishing<br />

cup, escape games, meetings, seminaries, personeelsfeesten, netwerkrecepties, ...<br />

www.outsider.be


STAND 103<br />

BUITENSPORTBEDRIJF BIEDT HEDENDAAGSE OUTDOORACTIVITEITEN EN TEAMBUILDINGS AAN<br />

“AVONTUUR STAAT CENTRAAL<br />

IN ONS VERHAAL”<br />

In een tijd waarin zowat ieder bedrijf op zoek is naar verbinding met zijn personeelsleden, zijn<br />

teambuildings en groepsactiviteiten populairder dan ooit. The Outsider heeft daar een uitgebreid<br />

aanbod aan buitenactiviteiten voor: “We gaan voor een grote glimlach op je gezicht, liefst met een tikje<br />

verrukking en een streepje modder.”<br />

Tekst | Bavo Boutsen Beeld | The Outsider<br />

“Toen we met ons verhaal zijn gestart, bestond<br />

de term buitensportbedrijf nog niet. Onze<br />

monitoren werkten ook in training, omdat er<br />

geen andere kledij bestond”, opent Hendrik<br />

Vandermaliere, de bezieler van The Outsider,<br />

met een kwinkslag. “Dat was in 1987, pas<br />

in de daaropvolgende jaren is de sector pas<br />

echt ontstaan.”<br />

Vandaag geldt het bedrijf nog steeds als een<br />

pionier. “Onze gemotiveerde werkkrachten<br />

houden bewust de vinger aan de pols en bekijken<br />

steeds wat er mogelijk nog kan passen<br />

binnen ons aanbod. Zo zijn we bijvoorbeeld<br />

“Achteraf voorzien we<br />

steeds een moment<br />

van ongedwongen<br />

samenzijn.”<br />

al anderhalf jaar bezig met offroad steps,<br />

iets wat nu pas zijn ingang vindt in de sector.<br />

Hetzelfde geldt voor onze escape walk, een<br />

wandeling waarbij je - aan de hand van een<br />

tablet – een escape room tot een goed einde<br />

probeert te brengen”, aldus Vandermaliere.<br />

Deze vernieuwingsdrang levert resultaat<br />

op: The Outsider kan bogen op mooie groeicijfers.<br />

“We zijn ooit begonnen met een vestiging<br />

in de Ardennen. Vandaag hebben we ook<br />

een vestiging in Oudenaarde, aan de kust,<br />

in Limburg en in Aalst. Hierdoor kunnen we<br />

bedrijven uit heel <strong>Vlaanderen</strong> een aanbod in<br />

de buurt aanbieden, met aandacht voor veiligheid<br />

en duurzaamheid.”<br />

Hendrik Vandermaliere (rechts), samen met de nieuwe krachten die de vestiging van The Outsider<br />

in Oudenaarde uitbouwen.<br />

Dit aanbod is steeds diverser. “Dankzij onze<br />

vergaderlocaties en cateringmogelijkheden<br />

wordt het programma steeds op maat<br />

samengesteld. We merken ook dat events<br />

die in de late namiddag starten populairder<br />

worden. Centraal in ons verhaal staat<br />

de avontuurlijke laag, al wordt die – afhankelijk<br />

van de wensen van het doelpubliek<br />

– uiteenlopend ingevuld: van volkssportspelen,<br />

een graffiti workshop of laserbattle tot<br />

zelfs rafting op zee. We gaan voor een grote<br />

glimlach op je gezicht, liefst met een tikje<br />

verrukking en een streepje modder. Achteraf<br />

voorzien we steeds een moment waarbij<br />

de bezoekers op een ongedwongen manier<br />

samen kunnen zijn. Dit wordt door onze<br />

klanten erg geapprecieerd.”<br />

businessvlaanderen.be<br />

41


EEN SOCIAAL SECRETARIAAT IS VOOR BEDRIJVEN ONMISBAAR<br />

“DOOR ONZE KLANTENNABIJHEID BEGRIJPEN<br />

WE PERFECT DE NODEN VAN ONDERNEMERS”<br />

Met nu al acht kantoren in <strong>Vlaanderen</strong> is hr-dienstverlener Besox aan een sterke opmars bezig. Dat<br />

succes kwam er niet zomaar, maar dankzij een uitgekiende groeistrategie. Daarin spelen een doordacht<br />

personeelsbeleid en klantennabijheid een belangrijke rol. “Ondanks onze sterke groei, kunnen we nog<br />

steeds een persoonlijke dienstverlening bieden aan een correcte prijs. Een klant is bij ons geen nummer<br />

en hoeft nooit langer dan een dag te wachten op een antwoord. Daar gaan wij prat op”, stelt zaakvoerder<br />

Christophe Morbee.<br />

Tekst | Roeland Van Den Driessche Beeld | Besox<br />

Of het nu om loonberekeningen of de optimalisatie<br />

van de personeelsadministratie gaat,<br />

een sociaal secretariaat is een van de belangrijkste<br />

partners van een kmo. De sector<br />

groeit, maar er is één bedrijf dat er de laatste<br />

jaren met kop en schouders bovenuit steekt:<br />

Besox, met hoofdzetel in Knokke-Heist. Het<br />

mag zich de snelste groeier in de sector in<br />

België noemen.<br />

“Doorheen de jaren zijn we onze succesformule<br />

altijd trouw gebleven. De belangrijkste<br />

pijler blijft onze dienstverlening, waarvan<br />

we de kwaliteit te allen tijde willen waarborgen.<br />

Gezien de enorme uitdagingen waar onze<br />

klanten vandaag voor staan, is dat niet meer<br />

dan nodig. We willen voor hen een duurzame<br />

partner zijn die mee nadenkt over toekomstgerichte<br />

oplossingen”, stelt Christophe.<br />

UNIEKE BEDRIJFSCULTUUR<br />

Om die klanten blijvend op hun wenken te<br />

kunnen bedienen, moet een sociaal secretariaat<br />

voldoende expertise is huis hebben<br />

of halen. “En net dat is voor Besox geen<br />

probleem”, gaat Christophe verder. “Immers,<br />

‘payroll expert’ mag dan vandaag wel een<br />

knelpuntberoep zijn, wij hebben een vrij hoge<br />

rekruteringsgraad en zijn er het voorbije jaar<br />

in geslaagd om maar liefst 14 nieuwe mensen,<br />

vaak met 20 jaar ervaring op de teller, aan te<br />

trekken. Dat brengt ons totaal nu op 65 medewerkers,<br />

verspreid over 8 kantoren.”<br />

“De menselijke factor<br />

is van cruciaal belang<br />

om advies op maat te<br />

kunnen geven.”<br />

Medewerkers krijgen voldoende tijd om een dossier te doorgronden en klanten persoonlijk<br />

te woord te staan.<br />

Dat Besox op dat vlak in een luxepositie zit,<br />

beseft Christophe maar al te goed. “Maar ik<br />

heb er wel een heldere verklaring voor. We<br />

hebben een unieke bedrijfscultuur, die sterk<br />

verschilt van andere sociaal secretariaten.<br />

Zo zorgen we dat onze personeelsbezetting<br />

42 businessvlaanderen.be


STAND 4307<br />

optimaal is afgestemd op het aantal dossiers<br />

en klanten. Daardoor ligt de werkdruk nooit te<br />

hoog zodat onze medewerkers voldoende tijd<br />

hebben om elk dossier te doorgronden en een<br />

klant persoonlijk te woord te staan. Mocht er<br />

plots een collega uitvallen, dan hebben we<br />

ook steeds de ruimte om dat op te vangen.”<br />

Besox is dan ook een begeerde werkgever.<br />

“We zorgen er voor dat de job van ‘payroll<br />

expert’ divers, aantrekkelijk en uitdagend<br />

blijft. En hoewel je de loonadministratie verregaand<br />

kan automatiseren, is het eigenlijk<br />

beter om dat maar tot op een zekere hoogte<br />

te doen. Immers, in een land als België, met<br />

een complex wetgevend kader, is de menselijke<br />

factor van cruciaal belang om advies op<br />

maat te kunnen geven.”<br />

COMPLEET ONTZORGEN<br />

Net daar ligt de sleutel van het succes van<br />

Besox. “Steeds meer bedrijven hebben hun<br />

weg intussen naar ons gevonden. Concreet<br />

vertaalt zich dat in een jaarlijkse omzetgroei<br />

van 25%. Daarnaast blijven we ook toekomstgericht<br />

investeren en hebben we recent in<br />

Waregem en Aalst een kantoor geopend<br />

om onze regionale klanten nog beter te<br />

ondersteunen. Tot slot blijven we ook verder<br />

innoveren en brengen we tools op de markt<br />

waarmee onze klanten zelf hun personeelszaken<br />

in orde kunnen brengen. Door alle<br />

zeilen bij te zetten om hen te ontzorgen,<br />

kunnen zij zich bezighouden met wat echt<br />

telt”, aldus Christophe Morbee.<br />

“Voor onze klanten<br />

willen we een<br />

duurzame partner<br />

zijn die nadenkt over<br />

toekomstgerichte<br />

oplossingen.”<br />

Christophe Morbee staat aan het hoofd van<br />

Besox, het snelst groeiende sociaal secretariaat<br />

van België.<br />

De sfeer bij Besox is opperbest en er is weinig verloop. Het voorbije jaar alleen al werden 14 nieuwe mensen aangetrokken.<br />

businessvlaanderen.be<br />

43


VAN DANSVLOER<br />

NAAR WINKELVLOER<br />

Wie herinnert zich nog La Rocca, de iconische danstempel langs de Antwerpsesteenweg in Lier? Met de<br />

brand die deze discotheek in 2022 verwoestte, kwam vroeger dan gepland een definitief einde aan dit<br />

monument. Vandaag heeft de dansvloer plaats geruimd voor een winkelvloer: begin juni <strong>2023</strong> was er de<br />

feestelijke opening van een nieuwe Jumbo-winkel. Met onder meer dank aan het bouwteam van Altez,<br />

dat de bouw van deze gloednieuwe supermarkt in goede banen leidde.<br />

Tekst | Geert Van Cauwenberge<br />

Beeld | Altez Construction Group<br />

De voorbije jaren realiseerde Altez heel wat<br />

mooie bouwprojecten, zowel in een industriële,<br />

agrarische als hippische setting. “Bij<br />

elk project dragen we kwaliteit, innovatie,<br />

duurzaamheid en authenticiteit hoog in het<br />

vaandel”, aldus Raf Colson, sales consultant<br />

bij Altez Construction Group. “Dit was zeker<br />

ook het geval voor de bouw van een nieuwe<br />

Jumbo-supermarkt in Lier. “Toen we als<br />

hoofdaannemer mee onze schouders mochten<br />

zetten onder de bouw van deze winkel,<br />

was dit voor ons team opnieuw een uitgelezen<br />

kans om onze bedrijfswaarden in de kijker te<br />

zetten. In opdracht van de Lierse bouwheer<br />

Groep Bouwen hebben we samen met AP/<br />

ART Architecten een mooi project neergezet.”<br />

TWEE BOUWLAGEN OP PAALFUNDERINGEN<br />

Dit bouwproject – op de hoek van de Antwerpsesteenweg<br />

en de Duwijckstraat in Lier –<br />

startte met de sloop van de iconische witte La<br />

Rocca-villa”, bevestigt Raf. “Die afbraakwerken<br />

waren trouwens al sinds 2017 gepland,<br />

en waren dus niet rechtstreeks het gevolg<br />

van de brand die de discotheek op 11 april<br />

2022 verwoestte. Na deze sloopwerken in<br />

het najaar van 2022 startten we eind vorig<br />

jaar met de aanleg van de paalfunderingen<br />

en kelders. AP/ART Architecten ontwierp een<br />

nieuwbouw die uit twee bouwlagen bestond.”<br />

“We kregen de opdracht om vooraan op<br />

de eerste verdieping een winkelgedeelte<br />

te bouwen, met een breedte van 71 meter,<br />

een diepte van 33 meter en een plat dak op<br />

9,20 meter. Daarachter moest een magazijn<br />

De totale oppervlakte van de winkel bedraagt circa 2.000 vierkante meter.<br />

Via een centrale traphal – met een grote lift en<br />

twee rolpaden – is de winkel vlot toegankelijk.<br />

44 businessvlaanderen.be


STAND 2141<br />

Door de keuze voor paalfunderingen en een parking onder de winkelruimte wordt de beschikbare perceeloppervlakte optimaal benut.<br />

gebouwd worden. De gelijkvloerse verdieping<br />

onder de winkelruimte werd ingericht als<br />

parking – met voldoende laadpunten – voor<br />

auto’s en fietsen.”<br />

PERCEELOPPERVLAKTE OPTIMAAL BENUT<br />

“Door de keuze voor paalfunderingen en<br />

een parking onder de winkelruimte werd<br />

de beschikbare perceeloppervlakte optimaal<br />

benut”, bevestigt Raf. “Met in totaal<br />

150 parkeerplaatsen is er zeker voldoende<br />

parking voor de winkelende klanten. Via een<br />

centrale traphal – met een grote lift en twee<br />

rolpaden – is de winkel vlot toegankelijk.<br />

De totale oppervlakte van de winkel bedraagt<br />

circa 2.000 vierkante meter, terwijl het magazijn<br />

400 vierkante meter groot is.”<br />

SOLIDE EN DUURZAME BOUWCONSTRUCTIE<br />

“Het winkel- en magazijnpand werd in beton<br />

opgetrokken, in combinatie met dakliggers in<br />

gelamineerd hout”, zegt Raf. “Met winkelwanden<br />

in glad wit prefabbeton en een magazijn<br />

dat afgewerkt is met sandwichpanelen, koos<br />

de bouwheer voor een strakke en solide oplossing.<br />

En dankzij de aanleg van een groendak<br />

trekt Jumbo alle registers open voor een zo<br />

duurzaam mogelijke waterhuishouding. Die<br />

focus op duurzaamheid pasten we trouwens<br />

ook toe bij de aanleg van een groene omkadering<br />

rondom het winkelgebouw. We bouwden<br />

de buitenverhardingen zoveel mogelijk in<br />

Met in totaal 150 parkeerplaatsen is er voldoende parking voor de winkelende klanten, ook voor<br />

klanten met een fysieke beperking.<br />

waterdoorlatend materiaal op, met ook een<br />

wadi voor de opvang van hemelwater.”<br />

MISSION ACCOMPLISHED!<br />

De timing van de bouw van het volledige<br />

winkelcomplex werd door de experten van<br />

Altez straks in het oog gehouden. “Omdat de<br />

feestelijke opening van de nieuwe Jumbowinkel<br />

tijdens het eerste weekend van juni<br />

<strong>2023</strong> gepland was, zorgden we voor een wind-<br />

en waterdichte oplevering van de bovenbouw<br />

tegen april. Op die manier kon Jumbo tijdig<br />

starten met de binnenafwerking en inrichting<br />

van winkel en magazijn. Die timing werd<br />

zonder probleem gehaald, en dus knalden de<br />

champagnekurken feestelijk op de voorziene<br />

inhuldigingsdag. We zijn trots dat we – letterlijk<br />

en figuurlijk – mee ons steentje hebben<br />

mogen bijdragen aan de grootste Jumbowinkel<br />

van <strong>Vlaanderen</strong>!”<br />

businessvlaanderen.be<br />

45


trouble with<br />

material<br />

handling?<br />

Optimale efficiëntie voor je<br />

productieproces? Met automatisering<br />

en interne transportsystemen op maat<br />

stroomlijnt RDL Engineering je dagelijkse<br />

bedrijfsvoering. We bieden een antwoord<br />

op praktische uitdagingen, van kleinste<br />

schakel tot de ganse ketting van (re)acties.<br />

Zo werk je zekerder, sneller en veiliger.<br />

Ga voor een vlottere productie.<br />

Contacteer RDL Engineering via<br />

info@rdl-engineering.com of op 051 31 35 24.<br />

RDL Engineering nv<br />

Ambachtenstraat 46 - 8870 Izegem - België<br />

T. +32 (0)51 31 35 24 - info@rdl-engineering.com - www.rdl-engineering.com


REKRUTERING VAN BUITENLANDSE MEDEWERKERS VERGT SPECIFIEKE AANPAK<br />

“ELK BESCHIKBAAR<br />

BED LEVERT EEN EXTRA<br />

UITZENDKRACHT OP”<br />

Begin 2024 is Axintor<br />

Interim vijftien jaar actief<br />

met uitzendkrachten uit<br />

andere Europese lidstaten.<br />

De dienstverlener hanteert<br />

een in België unieke formule<br />

van persoonlijke begeleiding<br />

en legale huisvesting. Dit<br />

maakt het voor grote én<br />

kleine bedrijven mogelijk om<br />

moeilijke vacatures in te vullen.<br />

Axintor Interim heeft drie<br />

kantoren in West-<strong>Vlaanderen</strong> en<br />

kijkt uit naar Oost-<strong>Vlaanderen</strong>.<br />

Tekst | Roel Jacobus Beeld | Axintor Interim<br />

Liselotte Rombaut: “We willen actief worden in Oost-<strong>Vlaanderen</strong> en kijken<br />

voor een eerste vestiging naar Aalter.”<br />

“<strong>2023</strong> was een uitdagend jaar. Je voelt dat<br />

de economie vertraagt, waardoor het voor<br />

iedereen harder werken is”, steekt gedelegeerd<br />

bestuurder Liselotte Rombaut van wal.<br />

Zij en haar man Klaas Vandendries richtten<br />

Axintor Interim op in 2009 toen de Belgische<br />

markt openging voor uitzendkrachten uit<br />

nieuwe Europese lidstaten. Sindsdien hielpen<br />

ze bedrijven al aan meer dan tienduizend<br />

specifieke profielen. Ze rekruteren die zelf<br />

of werken met partners in Polen, Hongarije,<br />

Roemenië, Letland, Litouwen, Slovakije,<br />

Spanje en Portugal. De eerste arbeiders<br />

werkten in de bouw en logistiek maar dra<br />

verruimde het veld zich naar metaal, schoonmaak,<br />

horeca, voedingsindustrie, productie,<br />

technische en mechanische beroepen.<br />

48 businessvlaanderen.be


STAND 284<br />

VORMING IS EEN MEERWAARDE<br />

VOOR DE KLANT<br />

Door de onzekerheid gingen ondernemers<br />

vaker twijfelen over bijkomende aanwervingen.<br />

“Onze sterkte is dan onze grondige<br />

screening en het feit dat er tijd is om een<br />

doordachte beslissing te nemen, aangezien<br />

onze arbeiders vaak nog in het buitenland<br />

zijn”, geeft Liselotte aan. “Om dit maatwerk<br />

te ondersteunen, besteedden we in <strong>2023</strong> extra<br />

aandacht aan verdere opleiding en samenwerking<br />

tussen onze regioteams, die vanuit<br />

kantoren in Veurne, Roeselare en Ieper heel<br />

West-<strong>Vlaanderen</strong> bedienen.”<br />

“We investeerden zowel in beroepsinhoudelijke<br />

vorming als in het versterken van<br />

persoonlijke vaardigheden. Dat geeft een<br />

meerwaarde voor de klant, die verwacht<br />

dat wij goed met mensen kunnen omgaan,<br />

verschillende talen spreken en de techniciteit<br />

en veiligheid van de beroepen kennen. Om als<br />

recruiter goed werk te leveren, moet je een<br />

doorzetter zijn.”<br />

In <strong>2023</strong> werd verder geïnvesteerd in beroepsinhoudelijke vorming en<br />

persoonlijke vaardigheden voor het Axintor-team.<br />

“De klant verwacht dat wij de techniciteit en<br />

veiligheid van de beroepen kennen.”<br />

“Wij werken uitsluitend met arbeiders<br />

van binnen de Europese Unie.”<br />

UITBREIDING NAAR OOST-VLAANDEREN<br />

Axintor Interim wil ook de weg naar Oost-<br />

<strong>Vlaanderen</strong> openen met een bijkomend<br />

kantoor. “Dat plan krijgt nu vorm voor begin<br />

2024”, zegt Rombaut. “Concreet kijken we<br />

naar de regio van Aalter. Deze bedrijvige<br />

streek tussen Brugge en Gent biedt veel<br />

mogelijkheden. Alles hangt echter af van<br />

het vinden van huisvesting voor de uitzendkrachten.<br />

Op bijna twintig plaatsen in West-<br />

<strong>Vlaanderen</strong> hebben wij al onderdak met<br />

in totaal een 150-tal bedden. Maar in een<br />

aantal steden en gemeenten botsen we nog<br />

op een muur om onze verblijven vergund te<br />

krijgen, waardoor we in sommige regio’s een<br />

tekort aan bedden hebben. In tegenstelling<br />

tot Nederland heeft België geen wetgeving<br />

voor de huisvesting van arbeidsmigranten,<br />

terwijl ze nochtans broodnodig zijn. Wij<br />

durven letterlijk te stellen: elk beschikbaar<br />

bed is een ingevulde vacature.”<br />

Axintor Interim neemt de huisvesting en<br />

begeleiding nauw ter harte. “Drie jobcoördinatoren<br />

begeleiden de opvang en integratie<br />

van de nieuwe krachten in het bedrijf en<br />

hun woonomgeving. Ze krijgen een wagen,<br />

scooter of fiets ter beschikking en worden<br />

wegwijs gemaakt. De jobcoördinatoren<br />

waken ook over het mentaal welzijn van de<br />

mensen die soms lang en ver van hun thuis<br />

weg zijn. Ze helpen met praktische zaken<br />

zoals het openen van een bankrekening, een<br />

afspraak in de kliniek, het begrijpen van de<br />

taal, enzovoort. We ontwikkelden ook een<br />

app die bij tal van vragen raad geeft.”<br />

Met dit pakket van huisvestiging en begeleiding<br />

is Axintor nog steeds uniek op de<br />

Belgische markt. “Alles is gericht op het<br />

ontzorgen van de klant en de uitzendkracht,<br />

waardoor deze formule ook bijzonder<br />

geschikt is voor kleine en middelgrote<br />

ondernemingen zonder een eigen hr-afdeling.<br />

Om de administratieve last en de doorlooptijd<br />

beheersbaar te houden, werken wij<br />

uitsluitend met arbeiders van binnen de<br />

Europese Unie. Het voorbije jaar zagen we<br />

bijvoorbeeld dat de Portugese populatie<br />

verdrievoudigde. Voor deze vaak specifiek<br />

geschoolde vakmensen hebben we ook<br />

een interne Portugese recruiter”, besluit<br />

Liselotte Rombaut.<br />

businessvlaanderen.be<br />

49


De architectonische betonomheining werd onzichtbaar weggewerkt in sleuven waardoor ze zo uit de grond lijken te groeien.<br />

ARCHITECTURAAL LIJNENSPEL DOET ERVAREN BOUWSPECIALIST GRENZEN VERLEGGEN<br />

KOSTEN NOCH MOEITE GESPAARD<br />

VOOR STIJLVOL NIEUWBOUWKANTOOR<br />

Voor de nieuwe kantoren van online veilinghuis Vavato haalde industriebouwer Beeuwsaert Construct het<br />

onderste uit de kan. Het stijlvolle concept vereiste een zeer nauwkeurige planning en uitvoering, en een<br />

doorgedreven opvolging van de werken. “We wilden het architecturale lijnenspel koste wat kost tot een<br />

goed einde brengen”, verklaart werfleider Mathias Despriet. “Met succes. Al moesten we af en toe onze<br />

grenzen verleggen.”<br />

Tekst | Marlies Decavel<br />

Beeld | Beeuwsaert Construct<br />

Het online veilinghuis Vavato zocht een nieuw<br />

onderkomen met voldoende opslag- en<br />

kantoorruimte. In Lokeren vond het bedrijf<br />

de geschikte loodsen met vooraan plaats<br />

voor een nieuwbouwkantoor. Architect Bram<br />

Verbauwhede werkte hiervoor een gestroomlijnd<br />

architecturaal concept uit met elegante<br />

betonwanden en gecoat staal. De architect<br />

rekende op Beeuwsaert Construct voor de<br />

casco-oplevering van het project.<br />

“We werken regelmatig samen met Bram”,<br />

vertelt werfleider bij Beeuwsaert Construct<br />

Mathias Despriet. “Er ging heel wat overleg<br />

aan deze realisatie vooraf, maar voor vaste<br />

klanten doen we graag wat extra moeite.<br />

50 businessvlaanderen.be


STAND 1209<br />

Zeker op het vlak van detaillering, planning<br />

en uitvoerbaarheid hebben we hier een<br />

tandje bijgestoken.”<br />

ONBERISPELIJKE UITVOERING<br />

Het nieuwbouwkantoor van Vavato heeft een<br />

minimalistische look. Bleek architectonisch<br />

beton wordt gecombineerd met zwarte metalen<br />

sandwichpanelen en grote raampartijen.<br />

Wat opvalt, zijn de doordachte naden en<br />

voegen. “Het sublieme architecturale lijnenspel<br />

zou helemaal verloren gaan door overbodige<br />

steunpalen, zichtbare profielen of een<br />

foute montage”, stelt Mathias. “Daarom was<br />

ik elke ochtend aanwezig voor een briefing bij<br />

de opstart. Een strikte montagevolgorde was<br />

cruciaal. Het geeft veel voldoening om het<br />

afgewerkte geheel te aanschouwen.”<br />

Behalve de installatie, vormde ook het materiaal<br />

zelf een uitdaging. Beeuwsaert Construct<br />

paste voor het eerst Kingspan-panelen met<br />

een enkele knik toe. Die zijn vooraf in een<br />

rechte hoek geplooid waardoor hoekprofielen<br />

overbodig zijn. “We bestelden bewust<br />

enkele oefenpanelen om ervaring op te<br />

doen. Zo hebben we onze vakkennis opnieuw<br />

wat opgeschaald.”<br />

De nieuwbouwkantoren van Vavato vormen een krachtig architecturaal concept met elegante<br />

betonwanden en gecoat staal.<br />

De jarenlange expertise kwam de industriebouwer<br />

goed van pas bij het plaatsen van<br />

de architectonische betonomheining. “We<br />

gebruikten onze ervaring uit de agrosector<br />

voor het ondergronds inwerken van de betonmuren<br />

via sleuven. Het lijkt alsof ze zo uit<br />

de grond groeien. Helemaal in lijn met het<br />

totaalconcept.”<br />

ATYPISCH WERK VOOR INDUSTRIEBOUWER<br />

Voor Beeuwsaert Construct is de realisatie<br />

van zo’n kantoorgebouw een relatief klein<br />

project. Toch vormde het een uitdagend,<br />

atypisch werk. “Bij industriebouw gaat het<br />

in veel gevallen over efficiëntie op het vlak<br />

van materialen, uitvoering en kosten. In dit<br />

geval werden kosten noch moeite gespaard,<br />

van de oprit tot in het kleinste kamertje”,<br />

lacht Mathias.<br />

VERRASSENDE UITDAGINGEN<br />

Tijdens de werken bleef het veilinghuis Vavato<br />

operationeel. Dagelijks passeerden klanten<br />

om goederen op te halen. Talloze auto’s<br />

manoeuvreerden langs de werf via smalle<br />

doorgangen. “We hebben de veiligheidsregels<br />

heel consequent nageleefd, maar vanzelfsprekend<br />

was het zeker niet. Bovendien brak<br />

in mei een zware brand uit bij de buren. Dat<br />

was schrikken toen we de straat vol brandweerwagens<br />

binnenreden”, vertelt Mathias<br />

nog. “Maar eind goed, al goed. We zijn heel<br />

trots dat we met dit prachtige kantoorgebouw<br />

een nieuw topproject aan ons portfolio<br />

konden toevoegen.”<br />

Beeuwsaert Construct paste voor het eerst<br />

panelen met een enkele knik toe die geen extra<br />

hoekprofielen vereisen.<br />

De werkzaamheden begonnen in november<br />

met het isoleren van de bestaande topgevel,<br />

de funderingen en het aanbrengen van de<br />

regenwaterafvoer. Daarna begon de plaatsing<br />

van de prefabconstructies. Hier vormden de<br />

slanke terrassen de uitdaging. “We opteerden<br />

voor zwaluwstaartprofielen die ondanks hun<br />

lichtgewicht toch een enorme draagkracht<br />

hebben. Tegen januari konden we aan de<br />

slag met de isotherme panelen en een goede<br />

maand later was de ruwbouw quasi af. In juni<br />

legden we de laatste hand aan de omgevingswerken<br />

en was ons werk hier rond.”<br />

Van de oprit tot het kleinste kamertje: elk detail<br />

is honderd procent afgewerkt.<br />

businessvlaanderen.be<br />

51


Bezoek ons!<br />

Nu al een duurzaam,<br />

future-proof kantoor<br />

kopen of huren?<br />

STAND 1124<br />

Poort van de Prijkels Deinze / Nazareth<br />

COMING SOON<br />

Westwing Tower Roeselare<br />

OPLEVERING EIND <strong>2023</strong><br />

R.Plaza Roeselare<br />

METEEN BESCHIKBAAR<br />

Onze kantoorprojecten zijn vlot bereikbaar en springen optimaal in het oog dankzij hun klassevolle<br />

architectuur en zichtlocatie langs hoofd- en invalswegen. Hun internationale BREEAM-certificatie<br />

garandeert de hoogste graad van duurzaamheid op diverse domeinen: van energie-efficiëntie over<br />

waterverbruik tot de gezondheid en het welzijn van de gebruikers. Het resultaat? Een norm overstijgend<br />

en future-proof kantoor met lagere werkings- en onderhoudskosten en een hogere vastgoedwaarde!<br />

Bekijk alle projecten op steenoven.be of bel 051 26 84 00 voor meer informatie.<br />

Scan me & ontdek<br />

al onze kantoorprojecten<br />

wonen werken investeren stadsontwikkeling


DUURZAAM ONDERNEMEN<br />

MET VANDELANOTTE<br />

Bedrijven dienen de lat hoger te leggen voor zichzelf wat duurzaamheid betreft en dienen te investeren in een duidelijke<br />

duurzaamheidsstrategie en visie. Of u nu een ervaren rot bent of als ondernemer uw eerste (gestructureerde) stappen zet<br />

op vlak van duurzaamheid, Vandelanotte is de hands-on partner die samen met u op pad gaat. Inzetten op duurzaamheid is<br />

nu geen eenmalige taak maar een continue traject. Zo bent u goed voorbereid op uw eigen duurzame toekomst.<br />

Dé troeven van Vandelanotte<br />

Onze experten doorlopen graag met u de transitie naar een duurzame toekomst. Graag staan we u bij in het opzetten van<br />

een duidelijk duurzaamheidsbeleid, hetzij in een begeleiding van a tot z, hetzij bij één van de noodzakelijke stappen:<br />

definiëren van een duurzaamheidsvisie<br />

duidelijke analyse van de maturiteit van het huidig duurzaamheidsbeleid<br />

uitvoeren van een stakeholderanalyse en/of dubbele materialiteitsanalyse<br />

opzetten en uitvoeren van een duidelijk duurzaamheidsprogramma<br />

Uiteraard vertalen we dit graag in een transparant opvolgsysteem en duurzaamheidsrapportering. Tot slot staan we u<br />

graag bij in de uitvoering van de nodige audits en assurance van uw reeds bestaand duurzaamheidsbeleid en rapportering.<br />

download uw ticket<br />

en bezoek ons op<br />

stand 4131!<br />

Interesse in uw duurzame toekomst?<br />

Stuur een mailtje naar<br />

contact@vdl.be.<br />

vandelanotte.be | contact@vdl.be


ONTDEK TWEE BOUWPROJECTEN<br />

VIA VIRTUAL REALITY TIJDENS<br />

DE BEDRIJVENCONTACTDAGEN<br />

De Roeselaarse projectontwikkelaar Hexagon, gespecialiseerd in duurzaam bedrijfsvastgoed, pakt op<br />

de Bedrijvencontactdagen in Kortrijk Xpo uit met een stunt. Bezoekers zullen twee van zijn nieuwste<br />

projecten kunnen ontdekken via een virtual reality-bril. Hexagon vormt voormalige industriële panden of<br />

vervuilde gronden om tot duurzame, inspirerende ruimtes om te ondernemen. “De interesse in kmo-units<br />

blijft erg groot”, weet Hexagon-directeur Jelle Vandendriessche.<br />

Tekst | Björn Crul Beeld | Hexagon<br />

Sinds 2017 focust Hexagon uit Roeselare<br />

op de reconversie van oude terreinen, ook<br />

wel brownfields genoemd. “We geloven<br />

dat dit de toekomst is, omdat we dan geen<br />

nieuwe ruimte voor bedrijven hoeven aan te<br />

snijden. Bovendien bouwen we zo duurzaam<br />

mogelijk en is het onze missie om elke<br />

locatie extra karakter te geven en zo een<br />

positieve bijdrage aan de buurt te leveren.<br />

We besteden aandacht aan de open ruimte,<br />

groenaanleg en biodiversiteit”, geeft Jelle<br />

Vandendriessche aan.<br />

Hexagon realiseert jaarlijks tientallen nieuwe<br />

units voor bedrijven. Het gaat hoofdzakelijk<br />

om bedrijfsverzamelgebouwen, maar op een<br />

paar locaties wordt zo’n project ook gecombineerd<br />

met kantoren en residentiële entiteiten.<br />

Hoewel de vastgoedmarkt wat vertraagt,<br />

verwacht de Roeselaarse projectontwikkelaar<br />

zijn groei onverminderd te kunnen<br />

voortzetten. Vandendriessche: “Kmo-units<br />

liggen nog altijd goed in de markt. Ze zijn<br />

interessant voor zelfstandigen en bedrijven<br />

die nood hebben aan wat opslagruimte of<br />

een atelier, maar evenzeer voor investeerders<br />

die een goed huurrendement zoeken.”<br />

TWEE PROJECTEN IN DE KIJKER<br />

De Bedrijvencontactdagen is een toonaangevend<br />

evenement in de regio waar professionals<br />

uit de streek samenkomen om nieuwe<br />

ontwikkelingen en technologieën te ontdekken<br />

en met elkaar te netwerken. “Voor ons<br />

is het een unieke kans om Hexagons verhaal<br />

verder te verspreiden”, zegt Jennis Desmet<br />

van Hexagon.<br />

Het toekomstige bedrijvenpark Bazuin in Roeselare krijgt<br />

ruime groenzones en verbindingen met de buurt.<br />

In het voorjaar van 2024 realiseert Hexagon in Izegem<br />

het inbreidingsproject Stuyf met 32 kmo-units.<br />

54 businessvlaanderen.be


STAND 4220<br />

"Tijdens de Bedrijvencontactdagen zal de<br />

ondernemersvibe net zo krachtig zijn als op<br />

onze bedrijvenparken. Op stand 4420 krijgen<br />

bezoekers de uitgelezen kans om Hexagon<br />

grondiger te leren kennen. Verder kunnen<br />

ze inzicht krijgen in het aanbod van kmounits<br />

op de verschillende bedrijvenparken.<br />

Voor wie overweegt een projectgrond of site<br />

te verkopen, kunnen alle aspecten van dit<br />

proces in detail besproken worden.”<br />

Twee projecten staan specifiek in de kijker:<br />

het aanbod van kmo-units op de bedrijvenparken<br />

Stuyf in Izegem en Bazuin in<br />

Roeselare. “Deze locaties bieden nog enkele<br />

aantrekkelijke units te koop aan. Bezoekers<br />

zullen zich op onze stand met een VR-bril<br />

in onze projecten Stuyf en Bazuin kunnen<br />

begeven”, meldt Jennis.<br />

NIEUWE KMO-UNITS BESCHIKBAAR<br />

IN 2024<br />

Het bedrijvenpark Stuyf, in de Stuivenbergstraat<br />

in Izegem, is een inbreidingsproject,<br />

op terreinen tussen de vestigingen van<br />

Winsol en Boucherie: “Hier gaan we tegen<br />

het voorjaar van 2024 een project realiseren<br />

met 32 kmo-units, verspreid over 4<br />

aparte bedrijfsverzamelgebouwen. Dit is<br />

een ideale locatie voor ondernemers: goed<br />

gelegen, op 5 minuten rijden van de E403<br />

Brugge- Kortrijk, en op wandelafstand van<br />

het centrum”, vertelt Jelle Vandendriessche.<br />

“De units zijn tussen 120 en 270<br />

vierkante meter groot en er zijn 88 parkeerplaatsen<br />

beschikbaar.”<br />

Langs de Brugsesteenweg in Roeselare zijn<br />

de werkzaamheden voor het nieuwe bedrijvenpark<br />

Bazuin al gestart. De vroegere sites<br />

van de metaalconstructeurs Verbrugge en<br />

Deprez krijgen een nieuwe toekomst. “In<br />

een eerste fase bouwen we hier 35 kmounits<br />

van 80 tot 2500 vierkante meter, al dan<br />

niet met een kantoor erbovenop. In totaal zal<br />

het project 80 bedrijven en een autonoom<br />

kantoorgebouw huisvesten. Het groene<br />

karakter van deze plek wordt bestendigd<br />

door ruime groenzones en we voorzien ook<br />

een aantal doorsteken voor zachte weggebruikers<br />

uit de omliggende wijken”, besluit<br />

Jelle Vandendriessche.<br />

Jennis Desmet: "De Bedrijvencontactdagen vormen voor bezoekers de uitgelezen kans om<br />

Hexagon grondiger te leren kennen.”<br />

businessvlaanderen.be<br />

55


Begin oktober kon je een kijkje gaan nemen achter de golvende gevels van Office One tijdens Voka Open Bedrijvendag.<br />

OFFICE ONE, DE NIEUWE, BEDRIJVIGE BLIKVANGER IN TIELT<br />

"HET PLAATJE TUSSEN CONSTRUCTIE EN<br />

INRICHTING KLOPT VOLLEDIG”<br />

Wie van Aalter naar Tielt rijdt, kan niet meer naast de golvende gevels van het nieuwe kantoorgebouw<br />

Office One kijken. Niels De Four, projectleider bij MC Bouw, en Sharon Speeckaert, mede-zaakvoerder<br />

van Inofec Kantoormeubilair, zorgden voor een geslaagde relatie tussen de bouwconstructie en de<br />

kantoorinrichting.<br />

Tekst | Anse Keisse<br />

Beeld | Inofec<br />

Bij gebrek aan hedendaagse kantoorgebouwen in Tielt, bouwde Group<br />

Vlaemynck in 2013 het Vlaemynck <strong>Business</strong> Center. Daar werden<br />

enkel kantoorruimtes te huur aangeboden. "We merkten dat startende<br />

ondernemers, die na een periode van huren ook een eigen stek willen<br />

kopen, buiten Tielt moesten zoeken. Daarom besloten we Office One te<br />

bouwen”, vertelt Niels De Four van MC Bouw, dat onderdeel uitmaakt<br />

van Group Vlaemynck.<br />

Sinds de zomer van <strong>2023</strong> biedt Office One ruim 3800 m 2 aan kantoorruimte.<br />

“Alle kantoren zijn inmiddels verkocht. Sommige investeerders<br />

boden hun aangekochte kantoorruimtes ook hier gedeeltelijk of volledig<br />

te huur aan. Op dit moment is enkel op de vierde verdieping nog<br />

kantoorruimte te huur tot 500 m², volledig in te kleden naar keuze”,<br />

gaat Niels verder. En voor die inkleding werkten meerdere bedrijven<br />

samen met lokale kantoormeubilairexpert Inofec.<br />

56 businessvlaanderen.be


STAND 4232<br />

MIX AND MATCH<br />

Inofec is een gekende naam in de kantoormeubelmarkt, en heeft<br />

een directe link met de bouwheer van het project. “Met Inofec heeft<br />

Group Vlaemynck al jaar en dag een goede samenwerking. Inofec<br />

heeft bijvoorbeeld ook het Vlaemynck <strong>Business</strong> Center voorzien van<br />

kantoormeubilair. De kopers en huurders konden dus al een voorproefje<br />

krijgen bij een bezoek aan ons kantoor”, aldus Niels.<br />

Sharon Speeckaert leidt samen met haar vader de succesvolle Tieltse<br />

zaak in kantoormeubilair. “We vinden het een grote eer dat meerdere<br />

bedrijven die hun intrek namen in Office One, ons kozen voor de inrichting<br />

van hun nieuwe ruimte”, vertelt Sharon. Nadat accountancykantoor<br />

Bofisc en softwareontwikkelaar Ingenix zelf contact opnamen,<br />

werd er met elk van hen een verkennend showroombezoek ingepland.<br />

“Hierbij konden ze kennis maken met ons ruime assortiment en kon<br />

er meer uitleg gegeven worden over alle mogelijke kleuren, maten en<br />

andere specificaties.”<br />

“Tijdens een tweede bezoek werden de offerte en kleurkeuzes gefinetuned<br />

en gefinaliseerd”, licht Sharon toe. Bij die keuze houden de<br />

interieuradviseurs altijd het grotere plaatje in hun achterhoofd. “We<br />

bekijken of het nieuwe meubilair past bij het huidige, maar zorgen er<br />

ook voor dat de uitstraling van het gebouw matcht met de inrichting<br />

van de kantoren.”<br />

KLASSEVOL ÉN COMFORTABEL<br />

Bart Verhelst, bestuurder van IT Provider, kocht een volledige verdieping<br />

in Office One. IT Provider en KBC Private Banking huren elk een<br />

deel van die verdieping. “Ik ben aangetrouwde familie van Sharon,<br />

maar nog belangrijker: ik vertrouw 100% op haar uitvoerige expertise.<br />

Daarom mocht ze niet alleen de inrichting, maar ook de indeling van<br />

de ruimte bepalen”, zegt Bart. 12 jaar geleden richtte Inofec al eens<br />

het kantoor van IT Provider in. “Zelfs de verhuis van ons ‘oud’ meubilair<br />

naar ons nieuw kantoor, nam Inofec voor zijn rekening.”<br />

“In het landschapskantoor van Bofisc voorzagen we een zit-sta<br />

benchwerkplek, voorzien van een akoestische opzetwand en een<br />

Camiro bureaustoel van het Zwitserse merk Girsberger, topkwaliteit<br />

dus!” aldus Sharon.<br />

De visuele voorstelling van de nieuwe inrichting trok Bart over de<br />

streep. “We hebben Inofec letterlijk carte blanche gegeven, we vroegen<br />

alleen een comfortabele werkplek voor onze medewerkers in een<br />

moderne look and feel. Inofec heeft alles uitgetekend en gevisualiseerd<br />

via renders, waardoor wij op slag overtuigd waren.”<br />

De vergadertafels en bureau in zijn eigen kantoor, springen er voor<br />

Bart uit. “Het matzwarte hoekbureau straalt klasse en gezelligheid<br />

uit, en de vergadertafels hebben een zeer leuk design. We werkten al<br />

aan verstelbare bureaus, want we vinden het cruciaal dat onze medewerkers<br />

op alle vlakken in de watten worden gelegd. Nu hebben we<br />

voorzien dat elke medewerker aan zo’n bureau kan werken om zo<br />

comfortabel mogelijk de dag op kantoor door te brengen.”<br />

Door het grote succes ligt Office Two al op de tekentafel. “We zijn trots<br />

ons steentje te mogen bijdragen om een inspirerende werkplek te<br />

vormen voor dynamische bedrijven uit Tielt en de bredere regio. We<br />

staan dan ook klaar om straks de bedrijven die in Office Two hun intrek<br />

zullen nemen, te helpen bij hun inrichting”, besluit Sharon Speeckaert<br />

van Inofec.<br />

IT Provider heeft Inofec carte blanche gegeven. De enige vereiste was<br />

een comfortabele werkplek in een moderne look and feel.<br />

“Het matzwarte hoekbureau straalt klasse en gezelligheid uit”, weet Bart<br />

Verhelst van IT Provider.<br />

businessvlaanderen.be<br />

57


BEDRIJVEN ZOEKEN STEEDS VAKER EEN OMGEVING OM TE GROEIEN EN TE CO-CREËREN<br />

RECONVERSIE BIEDT<br />

UNIEKE, DUURZAME<br />

OMGEVING VOOR KMO’S<br />

Ruimte is een schaars goed in <strong>Vlaanderen</strong>. De vraag naar ruimte om te ondernemen is groter dan het aanbod.<br />

Ook in de regio Kortrijk is dat het geval zowel voor kmo’s als voor bedrijven op zoek naar grotere percelen<br />

op regionale bedrijventerreinen. De intercommunale Leiedal, die als steekontwikkelaar actief is in Zuid-West-<br />

<strong>Vlaanderen</strong>, begeleidt de lokale besturen en ondernemers bij een duurzame transitie van de regio.<br />

Tekst | Christina Van Geel Beeld | Leiedal<br />

“De behoefte aan ruimte om te ondernemen<br />

zal niet snel afnemen”, stelt algemeen directeur<br />

Filip Vanhaverbeke. “Maar de vragen die<br />

Leiedal krijgt, worden wel diverser. Bedrijven<br />

hechten bijvoorbeeld meer belang aan duurzaamheid<br />

of zoeken geen losstaand perceel,<br />

maar eerder een omgeving waarin ze kunnen<br />

groeien en co-creëren.”<br />

Dat inspireert Leiedal tot creatieve, innoverende<br />

projecten waarin onder meer duurzaamheid,<br />

circulariteit, het stapelen van<br />

bedrijfsgebouwen, meervoudig gebruik<br />

en gedeelde faciliteiten een belangrijke<br />

rol spelen. In die context beoogt Leiedal<br />

om Blauwpoort in Waregem en Evolis II in<br />

Harelbeke te ontwikkelen op basis van een<br />

begeleidingstraject voor ondernemers dat<br />

een aantal belangrijke duurzaamheidsprincipes<br />

vooropstelt. Daarnaast blijft Leiedal<br />

in zijn ambities rond ruimteneutraliteit<br />

vooral inzetten op hergebruik, onder meer<br />

van panden en sites met erfgoedwaarde, en<br />

de reconversie van oude bedrijfssites.<br />

ONDERNEMEN IN<br />

EEN UNIEK ERFGOEDKADER<br />

Sedert 2002 werken de publieke partners<br />

– Gemeente Zwevegem, Provincie West-<br />

<strong>Vlaanderen</strong> en Leiedal – intensief samen<br />

om de voormalige elektriciteitscentrale<br />

Transfo in Zwevegem te restaureren en<br />

een nieuwe multifunctionele invulling te<br />

geven. De machinezaal, het ketelgebouw,<br />

de duiktank en het mechaniekersgebouw<br />

zijn belangrijke realisaties die de Transfosite<br />

nieuw leven inblazen. Avontuur,<br />

business en cultuur vormen de pijlers<br />

van Transfo.<br />

In Transfo werden erfgoedelementen in het decor geïntegreerd als verwijzing naar<br />

het monumentale verleden.<br />

Leiedal renoveerde het Nieuw Transfogebouw<br />

en verkoopt inmiddels de kantoren<br />

aan gedreven, creatieve ondernemers die<br />

hun zaak willen onderbrengen in een uniek<br />

erfgoedkader. De kwaliteit van deze renovatie<br />

is ongezien en maakt van de Transfosite<br />

een prachtig ensemble met nationale<br />

en internationale uitstraling.<br />

60 businessvlaanderen.be


STAND 11<strong>06</strong><br />

De voormalige elektriciteitscentrale Transfo in Zwevegem krijgt een nieuwe multifunctionele invulling.<br />

“Het Nieuw Transfogebouw vormt een uniek,<br />

bezielend kader voor creatieve en innoverende<br />

ondernemers: architecten, ontwerp bureaus,<br />

marketing- en eventbureaus, digitale experten,<br />

energiespecialisten, noem maar op”,<br />

vertelt Stijn Vannieuwenborg, projectmanager<br />

strategische & reconversieprojecten bij<br />

Leiedal. Bouwbedrijf Meuleman stond in voor<br />

de ingrijpende renovatiewerken, onder begeleiding<br />

van Sileghem & Partners en Coussée<br />

Goris Huyghe architecten.<br />

“De ruimtes worden per verdieping verkocht<br />

en beslaan netto tussen de 320 en de 400<br />

vierkante meter. Het gebouw telt vijf zulke<br />

verdiepingen. Op de hoogste heb je een fenomenaal<br />

uitzicht op de hele omgeving. De<br />

benedenverdieping krijgt een multifunctionele<br />

invulling als ruimte voor onthaal, overleg<br />

en samenwerking. Leiedal heeft voor elke<br />

etage een inspirerend voorbeeld van kantoorinrichting<br />

ontwikkeld. Waar mogelijk werden<br />

erfgoedelementen in het decor geïntegreerd<br />

om de vonk van het monumentale verleden<br />

erin te houden”, aldus Stijn Vannieuwenborg.<br />

EEN RODE LOPER VOOR<br />

ONDERNEMERSCHAP<br />

In Lendelede renoveerde Leiedal een oud<br />

fabrieksgebouw tot een eigentijds bedrijfsverzamelgebouw.<br />

Het vroegere tapijtenbedrijf<br />

Nelca ging vijftien jaar geleden failliet en in<br />

2011 woedde er een grote brand. Ondertussen<br />

werd een groot deel van de site gesaneerd en<br />

op een kwaliteitsvolle manier herontwikkeld.<br />

Nagenoeg alle percelen zijn verkocht. Het<br />

bedrijfsverzamelgebouw Den Tuft is het laatste<br />

onderdeel dat door Leiedal in de etalage<br />

wordt geplaatst.<br />

Den Tuft is een bedrijfsverzamelgebouw met<br />

elf units tussen 231 en 1231 vierkante meter<br />

groot. De naam verwijst naar het tuften, een<br />

methode om hoogpolig textiel te vervaardigen,<br />

onder meer voor kamerbreed tapijt, dé<br />

specialiteit van het vroegere Nelca.<br />

Het is een pionier op het vlak van hernieuwbare<br />

energie en deeleconomie voor kmo-units.<br />

Leiedal laat op het dak van het gebouw circa<br />

90 zonnepanelen plaatsen. De installatie voedt<br />

gemeenschappelijke voorzieningen, waaronder<br />

een elektrische vorkheftruck en zes laadpunten<br />

voor elektrische wagens. Overtollige<br />

energie wordt in twee batterijen opgeslagen.<br />

“De eigenaars zullen gebruik kunnen maken<br />

van deze voorzieningen”, zegt projectmanager<br />

Stijn Vannieuwenborg. “Op die manier<br />

hoeven kleine bedrijven niet elk afzonderlijk<br />

in dergelijke infrastructuur te investeren, een<br />

belangrijke troef. Het project zit dus op het<br />

snijpunt van hernieuwbare energie en circulariteit.<br />

Vanaf volgend voorjaar zullen niet<br />

alleen de bedrijven maar ook buurtbewoners<br />

hun wagen op de site kunnen opladen.”<br />

Het vroegere tapijtenbedrijf Nelca in<br />

Lendelede maakte plaats voor het nieuwe<br />

bedrijfsverzamelgebouw Den Tuft.<br />

businessvlaanderen.be<br />

61


Het selectiekantoor<br />

dat jouw onderneming<br />

laat groeien.<br />

ONZE DIENSTEN<br />

HRM-as-a-Service<br />

NIEUW!!<br />

Onze all-in-one formule met<br />

een maandelijks vast tarief!<br />

KANJRs full service model voor<br />

werving, selectie én coaching.<br />

Als HR specialist en jouw sparring<br />

partner zijn we altijd bereikbaar.<br />

Ontzorging ten top!<br />

Werving & Selectie<br />

KANJRs vinden we overal. Als<br />

selectiekantoor ondersteunen we<br />

jou als werkgever in de zoektocht<br />

naar de juiste match.<br />

Loopbaanoriëntatie<br />

Loopbaanbegeleiding zit in ons<br />

bloed. Met ons coachingtraject<br />

helpen we werknemers en<br />

werkgevers graag vooruit.<br />

Zie jij het ook groots?<br />

www.kanjr.be<br />

info@kanjr.be - 0478 91 93 05<br />

Kortrijkstraat 145, 8560 Wevelgem


STAND 127<br />

Externe dienst voor<br />

hr-management optimaliseert<br />

personeelsbeleid van binnenuit<br />

Werknemers zijn een kostbaar goed, dus moet je hen koesteren. Gemotiveerde en gekwalificeerde<br />

mensen vinden is één, ze houden is twee. Een bedrijfsleider heeft vaak handen en tijd te kort om er<br />

voldoende voor zijn of haar personeel te zijn. Maar is het uitbesteden van hr-management, volledig of<br />

gedeeltelijk, dan de juiste oplossing? Hr-dienstverlener KANJR vindt van wel.<br />

Tekst | Marlies Decavel<br />

Beeld | KANJR<br />

KANJR ondersteunt bedrijven bij het aanwerven en coachen van<br />

geschikt personeel: van verkoopondersteunende profielen tot leidinggevende<br />

jobs. Zijn HRM-as-a-Service biedt een toegevoegde waarde<br />

die de propositie van het klassieke selectiekantoor overstijgt. “We<br />

zijn gespecialiseerd in de zachte hr-diensten: selectie, werving en<br />

coaching van personeel”, zegt zaakvoerder Luc Deraedt. “We houden<br />

de vinger aan de pols door meerdere keren per maand in het bedrijf<br />

langs te komen. Zo opereren we van binnenuit, leren we de noden van<br />

de onderneming kennen en vullen we vacatures efficiënter in.”<br />

DIEPGAAND TOTAALPAKKET<br />

KANJR onderscheidt zich als externe partner met een 360°-pakket.<br />

Van het vinden, aanwerven en coachen van geschikt personeel tot het<br />

intensief ondersteunen van zaakvoerders bij het uitstippelen van een<br />

duurzaam personeelsbeleid. Luc: “Wij vertrekken vanuit een dieptegesprek<br />

met alle medewerkers. We peilen naar hun tevredenheid, engagement<br />

en ambitie. Met deze input stellen we in overleg een actieplan<br />

Luc Deraedt : “We bieden ook coaching en re-integratietrajecten van<br />

medewerkers aan.”<br />

op met oplossingen op korte, middellange en lange termijn op het vlak<br />

van personeel en organisatie. Ook coaching en re-integratietrajecten<br />

behoren tot onze expertise.”<br />

“We opereren van binnenuit om<br />

de cultuur en noden van een<br />

onderneming te leren kennen.”<br />

Met een dynamische, betrouwbare aanpak ondersteunt KANJR bedrijven<br />

bij het aanwerven en coachen van geschikt personeel.<br />

BEDRIJVENCONTACTDAGEN<br />

Wie meer wil weten over KANJR, kan terecht op de Bedrijvencontactdagen<br />

in Kortrijk Xpo op 13 en 14 december. Je vindt hen op standnummer<br />

127. Hier wil de hr-dienstverlener netwerken met bestaande<br />

klanten en zich promoten bij een ruim publiek. “Wie ons een vacature<br />

toevertrouwt, wordt beloond met een leuk geschenk”, belooft Luc. “Het<br />

wordt een fijn weerzien met onze partners en een boeiende kennismaking<br />

met nieuwe mogelijke klanten.”<br />

businessvlaanderen.be<br />

63


De aangeboden lesvormen stimuleren interactie.<br />

LEVENSLANG LEREN VEREIST OPLEIDINGEN OP MAAT<br />

“ONZE MISSIE: WETENSCHAPPELIJKE KENNIS<br />

NAAR HET WERKVELD BRENGEN”<br />

De razendsnelle evoluties in de samenleving veranderen onze kijk op opleidingen en leermomenten.<br />

Levenslang leren is meer dan ooit een noodzaak. Via een gericht opleidingsaanbod, afgestemd op de<br />

noden van de bedrijfswereld, biedt het Postuniversitair Centrum KU Leuven een antwoord op deze<br />

complexe uitdaging.<br />

Tekst | Bavo Boutsen Beeld | Postuniversitair Centrum KU Leuven<br />

64 businessvlaanderen.be


STAND 2102<br />

Kurt Ostyn en Lindsay Vandenameele: “We brainstormen met ondernemers over wat er leeft in een<br />

specifiek domein en welke noden aan opleiding er zijn.”<br />

het Postuniversitair Centrum. “Door de snelle<br />

veranderingen in de samenleving zijn werkgevers<br />

en werknemers zich er veel meer van<br />

bewust dat ze moeten blijven leren. Ik gebruik<br />

in deze context graag de term ‘breinbouw’,<br />

omdat levenslang leren zo dwingend klinkt.”<br />

universitair Centrum KU Leuven doelbewust<br />

interdisciplinair én praktijkgericht werkt.<br />

“Iedere vorming is een dynamisch gegeven,<br />

met inbreng van zowel de academicus<br />

als de praktijkexpert”, verduidelijkt Lindsay<br />

Vandenameele. “We denken goed na over<br />

“We denken goed na over de lesvorm en gaan<br />

zoveel mogelijk in interactie met deelnemers.”<br />

Lindsay Vandenameele<br />

Het Postuniversitair Centrum, onderdeel van<br />

KU Leuven, organiseert vormingen voor al<br />

wie aan de slag is op de arbeidsmarkt. Het<br />

centrum met hoofdzetel in Kortrijk biedt een<br />

tweehonderdtal opleidingen aan op verschillende<br />

locaties in <strong>Vlaanderen</strong> en Brussel.<br />

Jaarlijks bereikt het daarmee zo’n 10.000 deelnemers.<br />

“Dit gaat van eenmalige webinars tot<br />

postgraduaten van een jaar, over alle academische<br />

disciplines heen”, vertelt programmacoördinator<br />

Lindsay Vandenameele.<br />

INSPELEN OP MAATSCHAPPELIJKE NODEN<br />

Zowel het opleidingsaanbod als het aantal<br />

inschrijvingen zitten in stijgende lijn. Dat<br />

is geen verrassing, want de inzichten rond<br />

het belang van levenslang leren en een<br />

permanente leercultuur evolueren snel. “De<br />

omwenteling in de ondernemerswereld is<br />

spectaculair”, reageert Kurt Ostyn, medezaakvoerder<br />

van marketingbedrijf Mex United<br />

en nauw betrokken bij de programmatie van<br />

Kurt Ostyn is ook lid van de stuurgroep Economie<br />

en de adviesgroep Personeel & Organisatie<br />

van het Postuniversitair Centrum. Via<br />

deze groepen houdt de organisatie de vinger<br />

aan de pols met het werkveld. “We brengen<br />

deze groepen enkele keren per jaar samen<br />

om te brainstormen en te onderzoeken wat<br />

er binnen een specifiek domein leeft”, vertelt<br />

Lindsay Vandenameele. “Op die manier<br />

kunnen we ons opleidingsaanbod bijsturen en<br />

op maatschappelijke en economische noden<br />

inspelen. Die aanpak heeft al heel wat succesvolle<br />

programma’s opgeleverd. Denk bijvoorbeeld<br />

aan een postgraduaat over artificiële<br />

intelligentie of smart logistics, een reeks over<br />

ondernemen voor architecten, een basisopleiding<br />

over strafrecht, een programma over<br />

winkelvastgoed en een 6-delig traject over<br />

ziekteverzuim & re-integratie.”<br />

KENNIS ALS UITGANGSPUNT<br />

Deze aanpak verklaart ook waarom het Postde<br />

lesvorm, gaan zoveel mogelijk in interactie<br />

met de deelnemers en staan open<br />

voor bijsturing. Onze missie is en blijft wel<br />

onveranderlijk: we willen wetenschappelijke<br />

inzichten naar het werkveld brengen.”<br />

Die focus op het academische luik is volgens<br />

Ostyn een cruciale troef van het Postuniversitair<br />

Centrum KU Leuven. “Deze kennis,<br />

vandaag onze belangrijkste grondstof, vormt<br />

de basis van alle opleidingen. Daarom<br />

geloof ik zelf, en met mij alle leden uit de<br />

stuurgroepen, zo sterk in dit model. Hier<br />

primeert de wetenschap en niet de marktprincipes,<br />

en dat is een verademing. Ik ben<br />

ervan overtuigd dat het aanbod en de unieke<br />

aanpak van het Postuniversitair Centrum de<br />

komende jaren aan relevantie zullen winnen.<br />

In de huidige context geeft wetenschappelijke<br />

kennis houvast. Deze opleidingen<br />

kunnen voor mensen en organisaties echt<br />

een leidraad zijn.”<br />

businessvlaanderen.be<br />

65


Uw partner bij<br />

bedrijfsovernames<br />

ADVISEERT • WAARDEERT • ZOEKT • ONDERHANDELT • FINALISEERT<br />

O.B.A. Kortrijk<br />

Beheerstraat 49,<br />

8500 Kortrijk<br />

056 35 78 24<br />

info@oba.be<br />

O.B.A. Antwerpen<br />

Oelegemsesteenweg 37/D Gebouw Baken,<br />

2520 Ranst<br />

03 337 91 02<br />

info@oba.be<br />

Ontdek onze + 750 referenties op www.oba.be


VAN EEN EENVOUDIGE TILHULP TOT COMPLEXE AUTOMATISERINGSOPLOSSINGEN<br />

Slim, efficiënt en ergonomisch<br />

produceren vereist<br />

automatisering op maat<br />

Klanten zijn veeleisender, de beschikbare ruimte is duurder en de zoektocht naar geschikt personeel<br />

verloopt moeizamer: onze industrie staat voor grote uitdagingen. RDL Engineering biedt oplossingen. Dit<br />

familiebedrijf uit Izegem ontwikkelt en produceert automatiseringsconcepten en interne transportsystemen<br />

op maat om het productieproces en de logistieke handelingen slim, efficiënt en ergonomisch te maken,<br />

volledig afgestemd op het product en de beschikbare ruimte. De volledige ontzorging van de klant staat<br />

centraal: ontwerp, engineering, productie, installatie, inbedrijfstelling, opleiding, service en onderhoud.<br />

Tekst | Johan Debaere Beeld | RDL Engineering<br />

AUTOMATISERING EN INTERNE TRANSPORTSYSTEMEN<br />

RDL Engineering werd opgericht in 1986 door Roland De Leersnijder, en<br />

zijn geesteskind wordt vandaag door de tweede generatie – Dominiek,<br />

Xavier en Vincent – verder uitgebouwd. In de Ambachtenstraat in Izegem<br />

beschikken ze over een site met 4500 m² aan productieruimte en 800 m²<br />

aan kantoren. Het familiebedrijf is een gespecialiseerde producent en<br />

leverancier van automatiseringsprojecten en productieve interne transportsystemen<br />

voor de meest uiteenlopende industrietakken.<br />

“Problemen met het verplaatsen van goederen? Het team van RDL<br />

Engineering gaat samen met jou op zoek naar een geschikte oplossing.<br />

Een project begint steeds met een wit blad en een gesprek,<br />

waarin we luisteren naar de behoeften en vereisten van de klanten. De<br />

oplossing kan dan een stand-alone systeem zijn, maar ook een onderdeel<br />

van een bestaande workflow of een allesomvattend totaalproject,<br />

waarbij we vaak gebruikmaken van bestaande systemen, zoals robots,<br />

custom made AGV’s en shuttlewagens, geautomatiseerde kranen,<br />

verticale transportsystemen, rollenbanen, transportbanden en speciale<br />

conveyors,” zegt Dominiek De Leersnijder. “Onze projectingenieurs<br />

werken nauw samen met de klant. Zo kan een ontwerp tot in de kleinste<br />

details uitgewerkt worden. Pas na goedkeuring van dit concept<br />

wordt de productie opgestart, waarna we ook instaan voor de installatie,<br />

inbedrijfstelling en service.”<br />

Ergonomisch heffen, liften en draaien.<br />

RUGGENGRAAT VAN EEN PRODUCTIE<br />

Met de RDL-Backbone introduceerde de specialist een logistiek<br />

concept waarin hij zijn expertise in handling, rollenbanen (horizontaal)<br />

en liftsystemen (verticaal) samenbracht. Deze ontwikkeling realiseert<br />

een efficiënte flow over meerdere etages en bestaat in drie varianten,<br />

die telkens aan elke specifieke situatie aangepast kunnen worden. “De<br />

1D-RDL-Backbone is de eenvoudigste uitvoering, die bestaat uit een<br />

68 businessvlaanderen.be


STAND 2112<br />

Sorteersysteem voor fineervellen.<br />

“We proberen onze<br />

klanten steeds<br />

volledig te ontzorgen:<br />

van design over<br />

productie tot<br />

inbedrijfstelling<br />

en service.”<br />

liftsysteem met rollenbanen die naadloos verbonden zijn. Dit systeem<br />

kan modulair uitgebreid worden tot de 2D-RDL-Backbone. De lift wordt<br />

dan mobiel gemaakt, waardoor er meerdere cellen bediend kunnen<br />

worden. Aanvoer van grondstoffen, meenemen van afgewerkte bestellingen,<br />

bufferen van halffabrikaten…: dat kan allemaal in één systeem”,<br />

licht Vincent De Leersnijder toe. “Bij de 3D-RDL-Backbone roteert<br />

de lift in een kokersysteem, en dat betekent het ultimum als het gaat<br />

om efficiënt met ruimte omspringen. Elke individuele pallet blijft altijd<br />

perfect bereikbaar. Deze RDL-Backbone is dan ook de ruggengraat<br />

van elke productieomgeving, waarop alle andere stappen die nodig zijn<br />

perfect aansluiten.”<br />

een aantal actuele trends. We merken dat maakbedrijven weer vaker<br />

in Europa blijven produceren. Met onze automatiseringsoplossingen<br />

kunnen we hen helpen om de concurrentie met de lagelonenlanden<br />

aan te gaan. Verder kiest men meer en meer voor hoogbouw, voornamelijk<br />

omdat de prijzen voor gronden duurder geworden zijn. Onze<br />

hefsystemen vormen hier een ideaal hulpmiddel. En in een economische<br />

situatie waarin men moeilijk personeel vindt, zijn ziekteverzuim<br />

en afwezigheid uit den boze. Met onze hydraulische hefschaarliften en<br />

manipulatoren, maar ook met alle andere systemen, dragen we bij aan<br />

een efficiënte, veilige en ergonomische werkomgeving.”<br />

HEFSYSTEMEN EN MANIPULATOREN<br />

Problemen met het tillen van goederen of voertuigen? Ook hier biedt<br />

het team van RDL Engineering een geschikte oplossing om verschillen<br />

tussen werkniveaus en verdiepingen te overbruggen. Zo zijn er<br />

bijvoorbeeld hefsystemen op maat, zoals hydraulische schaarhefafels,<br />

hefplatformen en liftsystemen. “Als bevoorrechte partner van<br />

de A-merken MARCO en HYMO (Vertical Positioning Group) kunnen<br />

we een beroep doen op de kennis van de fabrikanten om samen de<br />

meest uiteenlopende oplossingen te ontwikkelen: van de kleinste<br />

heftafel tot de grootste loading docks,” stelt Xavier De Leersnijder. “We<br />

zijn ook exclusief verdeler van de industriële INDEVA-manipulatoren<br />

en de VACU-YOYOLIFT handmatige tilhulpen. En er is nog meer, want<br />

we kunnen zelfs een ervaring van meer dan vijftien jaar in autoliften<br />

voorleggen, waardoor we zowel in appartementsgebouwen, woningen<br />

of showrooms extra bruikbare ruimte kunnen creëren.”<br />

Dominiek De Leersnijder sluit af: “Wat ook de toepassing is, we kunnen<br />

telkens weer een innoverende oplossing voor het intern verplaatsen<br />

of tillen van goederen uitwerken. Dat laat ons toe om in te spelen op<br />

Logistiek systeem voor luchtvaartcontainers.<br />

businessvlaanderen.be<br />

69


STAND 4115<br />

DICHTINGSSPECIALIST STELT BREDE EXPERTISE VOOR OP BEDRIJVENCONTACTDAGEN<br />

Rubber- en kunststofdichtingen<br />

voor eindeloze toepassingen<br />

Van de tuinbouwsector tot de voedingsindustrie, in zowel grote formaten en oplages als in de kleinste<br />

details: de toepassingen van Solidor, Rubidor en Dexter uit Wevelgem vind je overal. En u vindt hen ook<br />

op de Bedrijvencontactdagen.<br />

Tekst | Marlies Decavel<br />

Beeld | Rubidor<br />

Solidor ontwikkelt en produceert terrasoplossingen, Rubidor is fabrikant<br />

van rubberproducten en expert in het spuitgieten van kunststof op<br />

maat, en Dextr is specialist in de extrusie van soepele en technische<br />

thermoplastische kunststofprofielen.<br />

Alle drie fabriceren ze technische onderdelen voor bijvoorbeeld dampkappen,<br />

auto’s, verpakkingen, machines en ventilatiesystemen. “Vaak zie je<br />

ze niet, maar onze producten maken het verschil op het vlak van water-<br />

en luchtdichtheid, duurzaamheid en afwerkingsgraad van heel uiteenlopende<br />

projecten”, zegt Henri Dejans, zaakvoerder van Solidor en Rubidor.<br />

De bedrijven hebben sinds 1978 een trouwe klantenportefeuille uitgebouwd.<br />

Met dank aan hun proactieve aanpak, snelle reactietijd, transparante<br />

communicatie en een kwalitatieve dienstverlening. Henri:<br />

“We onderscheiden ons door snel te schakelen en onze brede inhouse<br />

expertise. Dat maakt ons tot betrouwbare partner voor elk project.”<br />

“We maken het verschil op het vlak van<br />

water- en luchtdichtheid, duurzaamheid<br />

en afwerkingsgraad van heel<br />

Je complete oplossing voor rubber en kunststof:<br />

van vormgieten tot op maat snijden van rubberdichtingen!<br />

Rubidor werkt al zijn producten inhouse af: van stansen en versnijden tot<br />

het zelfklevend maken.<br />

info@rubidor.be • +32 56 41 35 70<br />

70 businessvlaanderen.be


STAND 129<br />

Dynamisch advocatenteam streeft<br />

naar toegankelijk juridisch advies<br />

Voor TRUST Advocaten, dat pas een nieuwe vestiging heeft in Kortrijk, vormen de Bedrijvencontactdagen<br />

een ideale gelegenheid om hun diensten in de kijker te stellen. Met een focus op toegankelijkheid willen<br />

de vennoten het belang van kwalitatieve juridische bijstand benadrukken.<br />

Tekst | Marlies Decavel<br />

Beeld | Trust Advocaten<br />

Naast Roeselare en Gent, vind je TRUST Advocaten nu ook in Kortrijk.<br />

Het team telt 17 advocaten en 3 juristen, met expertise in o.a. ondernemingsrecht,<br />

aansprakelijkheid, arbeidsrecht, familiale geschillen en<br />

vastgoed. In Gent kan je bij de afdeling iLAW ook terecht voor bijstand<br />

op het vlak van ICT/IP-recht en GDPR. Met het eigen softwarepakket<br />

JUST.INC voegt het advocatenkantoor bovendien een extra service toe<br />

voor invordering van openstaande facturen. “Onze brede ervaring leidt<br />

tot een zeer volledige en betrouwbare dienstverlening in onze diverse<br />

adv-bcd-final.pdf 1 28/09/<strong>2023</strong> 14:35<br />

expertisedomeinen”, zegt advocate en vennoot Isa Degryse.<br />

Vennoten Koen Vandenberghe en Antoine Van Eeckhout worden sinds<br />

2021 bijgestaan door Anouk Maes, Charlotte Van Neste, Isa Degryse<br />

en Maarten Verhaghe. “Door te verjongen garanderen we een stabiele<br />

toekomst voor het kantoor en de klanten. We streven naar een langdurige<br />

en diepgaande juridische ondersteuning van ons cliënteel”,<br />

aldus Maarten Verhaghe. “Veel mensen ervaren een drempel om een<br />

advocaat onder de arm te nemen. Nochtans maken onze gespecialiseerde<br />

diensten vaak het verschil”, vullen Anouk Maes en Charlotte<br />

Van Neste aan.<br />

“We streven naar een langdurige en<br />

diepgaande juridische ondersteuning van<br />

ons cliënteel.”<br />

Een baken van vertrouwen<br />

Henri Horriestraat 44-46<br />

8800 Roeselare<br />

Minister Liebaertlaan 1<br />

8500 Kortrijk<br />

Kortrijksesteenweg 546<br />

9000 Gent<br />

09 277 70 20<br />

051 23 13 53<br />

056 21 29 00<br />

Door te verjongen zorgt TRUST Advocaten voor een stabiele toekomst<br />

voor het kantoor en de klanten.<br />

info@trustadvocaten.be www.trustadvocaten.be Member of Bridge Lawyers Network<br />

businessvlaanderen.be<br />

71


Financieel op koers<br />

Financieel op koers<br />

met VGD.<br />

met VGD.<br />

Let’s talk...<br />

Accountancy Let’s talk... | Tax | Audit | Legal |<br />

Environment Accountancy | | Subsidies Tax | Audit | CFO | Legal Services | |<br />

Estate Environment Planning | Subsidies | Corporate | CFO Finance Services | |<br />

HR Estate Advisory Planning | HR | Corporate Legal Finance |<br />

HR Advisory | HR Legal<br />

be.vgd.eu<br />

be.vgd.eu


RENAULT ESPACE<br />

E-TECH FULL HYBRID<br />

NIEUWE<br />

200 PK<br />

RENAULT ESPACE<br />

E-TECH FULL HYBRID<br />

200 PK<br />

Renault Renault verkiest verkiest<br />

80% elektrisch rijden in de stad (1) (1)<br />

1 100 80% km elektrisch autonomie rijden (2) (2) in de stad (1)<br />

tot 1 100 777 km l koffervolume<br />

autonomie (2)<br />

4Control tot 777 l koffervolume<br />

advanced system<br />

van 4Control 7 tot 5 zitplaatsen<br />

advanced system<br />

van 7 tot 5 zitplaatsen<br />

4,6 - 4,9 l / 100km •• 104 - 110 g CO₂/km (wltp)<br />

contacteer<br />

contacteer<br />

je<br />

je<br />

verdeler<br />

verdeler<br />

voor<br />

voor<br />

alle<br />

alle<br />

informatie<br />

informatie<br />

over<br />

over<br />

de<br />

de<br />

fiscaliteit<br />

fiscaliteit<br />

van<br />

van<br />

je<br />

je<br />

wagen.<br />

4,6 - 4,9 l / 100km • 104 - 110 g CO₂/km (wltp)<br />

wagen.<br />

contacteer je verdeler voor alle informatie over de fiscaliteit van je wagen.<br />

(1)<br />

(1)<br />

rijtijd,<br />

rijtijd,<br />

afhankelijk<br />

afhankelijk<br />

van<br />

van<br />

de<br />

de<br />

laadstatus<br />

laadstatus<br />

van<br />

van<br />

de<br />

de<br />

batterij<br />

batterij<br />

en<br />

en<br />

de<br />

de<br />

rijstijl/interne<br />

rijstijl/interne<br />

bron<br />

bron<br />

Renault/2022.<br />

Renault/2022.<br />

(2)<br />

(2)<br />

met<br />

met<br />

een<br />

een<br />

volle<br />

volle<br />

tank<br />

tank<br />

volgens<br />

volgens<br />

WLTP<br />

WLTP<br />

gegevens.<br />

gegevens.<br />

adverteerder:<br />

adverteerder:<br />

Renault<br />

Renault<br />

belgië-luxemburg<br />

belgië-luxemburg<br />

n.v.<br />

n.v.<br />

(invoerder),<br />

(invoerder),<br />

bergensesteenweg<br />

bergensesteenweg<br />

281,<br />

281,<br />

1070<br />

1070<br />

brussel,<br />

brussel,<br />

BTW<br />

BTW<br />

BE<br />

BE<br />

0403<br />

0403<br />

463<br />

463<br />

679,<br />

679,<br />

IBAN<br />

IBAN<br />

BE76<br />

BE76<br />

0017<br />

0017<br />

8828<br />

(1) rijtijd, afhankelijk van de laadstatus van batterij en de rijstijl/interne bron Renault/2022. (2) met een volle tank volgens WLTP gegevens. 8828<br />

2195, rpr brussel. milieu informatie [K.B. 19.03.2004] op www.renault.be<br />

2195, rpr adverteerder: brussel. milieu Renault informatie belgië-luxemburg [K.B. 19.03.2004] n.v. (invoerder), op www.renault.be<br />

bergensesteenweg 281, 1070 brussel, BTW BE 0403 463 679, IBAN BE76 0017 8828<br />

2195, rpr brussel. milieu informatie [K.B. 19.03.2004] op www.renault.be<br />

www.devos-capoen.be<br />

www.devos-capoen.be<br />

Van Van Mossel Van Mossel Devos-Capoen<br />

Brugsesteenweg 30<br />

Brugsesteenweg 30 30<br />

8520<br />

8520 8520<br />

Kuurne<br />

Kuurne<br />

Van Mossel Devos-Capoen<br />

Van Mossel Devos-Capoen<br />

Kortrijkstraat 269<br />

Kortrijkstraat 269<br />

8930 8930<br />

Menen<br />

Menen<br />

Van Mossel Devos-Capoen<br />

Van Van Mossel Mossel Devos-Capoen<br />

Diksmuidsesteenweg 343<br />

Diksmuidsesteenweg 343 343<br />

8800<br />

8800<br />

8800 Roeselare<br />

Roeselare


APOTHEEKINRICHTER BREIDT GAMMA INTERIEUROPLOSSINGEN UIT<br />

“DE OPENING NAAR HET BEDRIJFSLEVEN<br />

STAAT VOOR ONS GELIJK AAN TAL VAN<br />

NIEUWE GROEIMOGELIJKHEDEN”<br />

Het interieur van accountingkantoor<br />

DKF uit Waregem werd onder<br />

handen genomen door het team<br />

van Studio Clement.<br />

74 businessvlaanderen.be


STAND 144<br />

Na zowat een eeuw als realisator van apotheekinterieurs, biedt Studio Clement vandaag ook<br />

interieuroplossingen op maat van medische kabinetten, de retailsector en de kantoorwereld.<br />

Deze gevoelige uitbreiding van het portfolio wordt gekoppeld aan een resoluut behoud van de<br />

familiale spirit en kwaliteitsgarantie.<br />

Tekst | Bavo Boutsen Beeld | Studio Clement<br />

Al in 1925 startte Antoon Clement met het<br />

inrichten van apotheekinterieurs, die van<br />

meet af aan gekenmerkt werden door degelijkheid<br />

op vlak van materiaalkeuze en inrichting.<br />

“Vandaag, drie generaties later, beschikt<br />

het bedrijf nog steeds over hetzelfde familiale<br />

karakter en kwaliteitsstreven. Tegelijk is er de<br />

laatste jaren ruimte gemaakt voor een nieuwe<br />

wind”, stelt Ruben Raedt, die sinds enkele<br />

jaren aan het hoofd staat van de onderneming.<br />

“Zo maakten we de bewuste keuze om<br />

onze expertise voortaan ook in te zetten voor<br />

de retailsector en de kantoorwereld.”<br />

IMAGO VAN DEGELIJKHEID<br />

De expertise en het zorgvuldig opgebouwde<br />

imago van degelijkheid en kwaliteit trekt<br />

Studio Clement door in deze nieuwe markten.<br />

“De opening naar het bedrijfsleven staat voor<br />

ons gelijk aan tal van nieuwe groeimogelijkheden,<br />

maar we blijven trouw aan originele<br />

uitgangspunten. Dat is een bewuste keuze.<br />

We proberen niet te concurreren met de<br />

lageloonlanden, en willen het verschil maken<br />

door onze kwaliteit. Dat betekent ook dat onze<br />

realisaties langer meegaan, wat uiteraard de<br />

duurzaamheid ten goede komt”, klinkt het<br />

bij Raedt.<br />

Die kwaliteitsgarantie koppelt het bedrijf aan<br />

een uitgesproken transparantie wat betreft de<br />

kostprijs van iedere interieurrealisatie. “Dat<br />

kan dankzij de structuur van ons bedrijf. Zo<br />

beschikken wij over een eigen studiebureau,<br />

waar zowel interieurarchitecten als meer<br />

technisch geschoolde profielen samenzitten”,<br />

verduidelijkt Ruben Raedt.<br />

“Deze combinatie is vrij uniek in de sector en<br />

zorgt ervoor dat wij steeds plannen voorleggen<br />

die praktisch realiseerbaar zijn en waarvan<br />

de kostprijs op voorhand duidelijk gekend<br />

is. Daarna wijken we er ook niet meer van af.<br />

Hetzelfde geldt voor de doorlooptijd van ieder<br />

project, die we zo kort mogelijk houden en<br />

waarover we steeds zo transparant mogelijk<br />

De warm aanvoelende apothekerswinkel<br />

Allegaert in Kortrijk is een realisatie van<br />

Studio Clement.<br />

communiceren. Dat komt uit onze ervaring<br />

in de apothekerswereld, waar realisaties<br />

altijd binnen een strikte deadline moeten<br />

worden afgerond.”<br />

AKOESTISCHE EXPERTISE<br />

Het bedrijf blijft verder innoveren en heeft<br />

sinds kort bijvoorbeeld ook akoestische<br />

modules in het gamma. “Die laten toe om<br />

rustig te kunnen werken in de context van<br />

een landschapsbureau. Deze ontwikkeling is<br />

het resultaat van een proces waarbij nieuwe<br />

kennis werd opgebouwd. De akoestische<br />

modules komen bovenop ons bestaande<br />

aanbod voor de kantoormarkt, dat gaat van<br />

meubelstukken over vergadertafels tot volledige<br />

kantoorrealisaties, al dan niet via een<br />

sleutel-op-de-deur-concept”, stelt Raedt.<br />

Het bedrijf richt zich in hoofdzaak op de kmomarkt.<br />

“Het gaat vooral om kantoorruimtes<br />

van 200 tot 500 m², al kunnen we ook zeker<br />

grotere ruimtes aanpakken voor spelers in<br />

de B2B-markt”, aldus Raedt. “Bovendien<br />

betekent deze nieuwe marktoriëntatie niet<br />

dat we onze roots van apotheekinrichtingen<br />

of dokterskabinetten opgeven. Integendeel!<br />

En ook hier streven we nog steeds naar een<br />

maximale ontzorging.”<br />

Om dit alles te kunnen realiseren, rekent<br />

Studio Clement vandaag op een team van<br />

zo’n 60 medewerkers, verspreid over de<br />

hoofdzetel en Izegem en een tweede vestiging<br />

in Luxemburg. “We bespelen zowel de<br />

Belgische markt als de Luxemburgse markt.<br />

Om onze ambities te kunnen blijven waarmaken,<br />

zijn we steeds op zoek naar nieuwe<br />

profielen. Die kunnen we een solide basis<br />

bieden in een organisatie die in volle ontwikkeling<br />

is en waar ze volop de kans krijgen<br />

om mee te groeien”, besluit Ruben Raedt<br />

vol optimisme.<br />

De tandartspraktijk Opsomer in Roeselare werd<br />

voorzien van een frisse, hedendaagse look.<br />

businessvlaanderen.be<br />

75


DUURZAAMHEIDSBELEID WORDT ALMAAR BELANGRIJKER<br />

“WIE RELEVANT WIL<br />

BLIJVEN, MOET NU<br />

NADENKEN OVER<br />

DUURZAAM ONDERNEMEN”<br />

80% van de kmo’s vindt duurzaam en sociaal verantwoord ondernemen belangrijk, maar heeft<br />

hieromtrent nog geen concrete acties ondernomen. Dat blijkt uit een bevraging van Vandelanotte,<br />

More than accountants bij meer dan 280 bedrijven. De adviseurs met hoofdkantoor in Kortrijk helpen<br />

hun klanten nu ook duurzaam te ondernemen: het screenen van het duurzaamheidsbeleid, actieplannen<br />

omzetten in concrete KPI’s en het opstellen van rapporten.<br />

Tekst | Christina Van Geel Beeld | Vandelanotte<br />

In het kader van de nieuwe Europese duurzaamheidsrichtlijnen<br />

zal het ook voor kmo’s<br />

steeds belangrijker worden om een duurzaamheidsbeleid<br />

concreet te maken. Europa<br />

wil dat bedrijven in de toekomst rapporteren<br />

over wat ze precies doen rond ESG: ecologie,<br />

sociaal beleid en goed bestuur.<br />

“Er is op dat vlak werk aan de winkel”, zegt<br />

Anneleen Wydooghe, duurzaamheidsexperte<br />

bij Vandelanotte. “Er bestaan immers nog<br />

veel misverstanden rond duurzaamheid. Het<br />

gaat over meer dan enkel milieubewustzijn.<br />

Het gaat over de puntjes op de i zetten in je<br />

hele organisatie. Dan hebben we het ook over<br />

een duurzame relatie met je mensen. Dit<br />

vertaalt zich naar een transparant loonbeleid,<br />

relevante opleidingen, correct beleid en<br />

ethisch gedrag.”<br />

je net om als onderneming beter en sterker<br />

te worden, en voorbereid te zijn op de<br />

toekomst die onvermijdelijk op ons afkomt”,<br />

stelt Anneleen.<br />

Op lange termijn rendeert de aandacht voor<br />

duurzaam en sociaal verantwoord ondernemen<br />

sowieso. “Duurzaamheid verhoogt de<br />

waarde van je bedrijf voor banken en investeerders.<br />

Vergelijk het met de EPC-waarde<br />

van een privaat huis. Je hebt een bepaalde<br />

EPC-waarde nodig om energie-efficiënt te<br />

zijn. Als je die waarde niet haalt, dan is je<br />

huis minder waard. Dat geldt nu ook voor<br />

bedrijven. Als je niet voldoet aan de duurzaamheidsnormen,<br />

zal je als bedrijf minder<br />

waard zijn.”<br />

De aandacht voor ESG wordt hoe langer hoe<br />

meer bepalend in de bedrijfswereld. Anneleen<br />

Wydooghe: “Vanaf midden volgend jaar zullen<br />

de banken bijvoorbeeld duurzaamheidsscores<br />

toekennen aan hun klanten. Bij bedrijven<br />

die zeer milieuvervuilend zijn, bestaat de kans<br />

dat banken twee keer zullen nadenken voor ze<br />

met hen in zee gaan.”<br />

HET GEBIEDENDE DERDE OOG<br />

Een Europese richtlijn verplicht grote en<br />

beursgenoteerde ondernemingen om vanaf<br />

2025 te rapporteren over hun impact op mens<br />

en milieu. “Maar vergis je niet, dit zal ook<br />

invloed hebben op zelfstandigen en kmo’s. Zij<br />

zullen als leverancier of partner ook moeten<br />

kunnen aantonen dat ze inspanningen leve-<br />

RENDEMENT OP LANGE TERMIJN<br />

Sommige bedrijven vrezen dat duurzaamheid<br />

hen veel centen zal kosten of dat de<br />

wetgeving hen zal verplichten om irrationele<br />

beslissingen te nemen die niet stroken met<br />

de toekomstvisie van het bedrijf. “Dat klopt<br />

niet. Integendeel, een duurzaam beleid helpt<br />

Het gaat over de puntjes op de i zetten<br />

in je hele organisatie.<br />

76 businessvlaanderen.be


STAND 4131<br />

Anneleen Wydooghe: “Een duurzaam beleid helpt je om als onderneming beter en sterker te worden.”<br />

ren en zo meehelpen om de productieketen<br />

duurzamer te maken.”<br />

Vandelanotte helpt die organisaties bij het<br />

invoeren en toepassen van de wetgeving. “We<br />

maken samen met het bedrijf een persoonlijke<br />

scan. Welke onderwerpen zijn relevant?<br />

Hoe duurzaam ben je al op vandaag? Waar<br />

moet er verder op ingezet worden? Op die<br />

manier bouwen we een duurzaamheidsstrategie<br />

uit, aangepast aan de specifieke<br />

noden en kenmerken van dat bedrijf. Dat is<br />

de eerste stap, maar wel een heel belangrijke”,<br />

geeft Anneleen aan. “Eens de doelstellingen<br />

geformuleerd zijn, kijken we welke<br />

concrete stappen we kunnen nemen om ze<br />

te verwezenlijken.<br />

De meeste bedrijven stappen heel enthousiast<br />

in het duurzaamheidsverhaal, maar bij de<br />

eerstvolgende crisis verdwijnt het toch weer<br />

naar de achtergrond. “Als externe consultant<br />

houden wij duurzaamheid top of mind.<br />

Wij zijn het gebiedende derde oog dat je bij<br />

de les houdt, dat je traject opvolgt en ervoor<br />

zorgt dat je de juiste stappen blijft zetten op<br />

een correcte manier. Vlamingen zijn harde<br />

werkers. Een moment van reflectie vinden<br />

we vaak een luxe. Maar als je relevant wil<br />

blijven, moet je als bedrijf nu al stilstaan bij<br />

je duurzaamheidsstrategie. Waar wil je op<br />

focussen? Wat moet je meten en hoe? Hoe<br />

ga je dat implementeren? Stel jezelf die<br />

vragen liever vandaag dan morgen”, besluit<br />

Anneleen Wydooghe.<br />

TIP: LET OP VOOR GREENWASHING<br />

Anneleen Wydooghe: “Als je claimt dat<br />

jouw product groener is dan dat van de<br />

concurrentie, moet je dit kunnen staven.<br />

Zoniet maak je je schuldig aan oneerlijke<br />

handelspraktijken. De FOD Economie<br />

controleert hier nu al streng op. Je zal als<br />

ondernemer moeten kunnen aantonen dat<br />

het klopt wat je beweert. Correcte, objectieve<br />

cijfers spelen hier een cruciale rol in.<br />

Wie zijn reputatie denkt op te poetsen door<br />

grote groene beweringen te doen, valt<br />

snel door de mand. De reputatieschade is<br />

dan niet te overzien. Voor meer info verwijzen<br />

we graag door naar onze podcast<br />

Vandelanotte Talks of onze website.”<br />

businessvlaanderen.be<br />

77


EEN WERKPLEK OM INTERNATIONALE KLANTEN TE ONTVANGEN IN RONSE<br />

INDUSTRIEBOUW MET EEN TWIST VOOR<br />

OPVALLEND KUNSTENAARSATELIER<br />

Grote, strakke ruimtes binnenin en een ritmische,<br />

speelse structuur aan de buitenkant. Dat tweespel<br />

typeert het nieuwe atelier van kunstenaar Mark<br />

Manders in Ronse. Het gebouw is het resultaat<br />

van de klassieke technieken van de industriebouw,<br />

maar dan op een andere manier benaderd.<br />

“De structuur zit aan de buitenkant en de vlakke<br />

afwerking, die vaak de gevel vormt, binnenin”,<br />

zegt architect Klaas Goris. Vulsteke Bedrijfsgebouw<br />

voerde dit originele ontwerp uit.<br />

Tekst | Stephanie Demasure<br />

Beeld | Vulsteke Bedrijfsgebouwen<br />

Mark Manders is internationaal gekend en geliefd. De Nederlands-<br />

Belgische kunstenaar brengt zijn creaties tot leven in zijn thuisstad<br />

Ronse, waar hij sinds kort een nieuw atelier heeft. “Vroeger werkte<br />

ik in een voormalige textielfabriek. Een inspirerende omgeving, maar<br />

er was geen verwarming. In de winter trok ik me dus terug in één<br />

kamertje dat ik min of meer kon verwarmen. Dat was niet ideaal en<br />

daarom klopte ik aan bij Coussée Goris Huyghe Architecten”, vertelt<br />

Mark Manders. “Mijn vraag? Echt goede architectuur en veel ruimte<br />

om helemaal mijn ding te doen.”<br />

KOLOMMEN AAN DE BUITENKANT<br />

Architect Klaas Goris ging enthousiast aan de slag met de vraag van<br />

Mark. Daarbij kwam al snel het idee van een ‘omgekeerde industriebouw’<br />

op de tafel: “Dit is een uitloper van onze eerdere ervaring. We<br />

bouwden in het verleden meerdere industriehallen. Profielen aan de<br />

buitenkant moesten niet brandwerend behandeld worden en dat was<br />

een pak interessanter dan de profielen aan de binnenkant plaatsen.<br />

Later deden we hetzelfde met hout en beton. De boeiende architectuur<br />

die zo ontstaat, is ons handelsmerk geworden. Door deze bouwtechniek<br />

ontstaan binnenin vrije wanden. Voor een kunstatelier is dat een<br />

groot voordeel.”<br />

De bescheiden kantoorruimte van Mark is in houtskeletbouw uitgevoerd.<br />

Dat bouwvolume is vervolgens ingeschoven als een ‘kantoor-<br />

De structuur zit aan de buitenkant en de vlakke afwerking,<br />

die vaak de gevel vormt, binnenin.<br />

80 businessvlaanderen.be


STAND 42<strong>06</strong><br />

De Nederlands-Belgische kunstenaar Mark Manders brengt zijn creaties tot leven in het nieuwe atelier in zijn thuisstad Ronse.<br />

box’. Pas daarna werd het dak gerealiseerd. Zo ontstaat een perfecte<br />

integratie van alle functies in het nieuwe gebouw. Voor de dakstructuur<br />

werd een systeem in prefab uitgewerkt, dat de typerende sheddaken<br />

die je her en der in Ronse ziet, nabootst. “Initieel wou Mark<br />

opnieuw een soort winter- en zomeratelier. Wij maakten een alternatief<br />

voorstel. Het winteratelier is een museale ruimte geworden,<br />

waar bezoekers van over de hele wereld een warme ontvangst krijgen.<br />

Het zomeratelier is een grote, veelzijdige werkruimte. Met vloerverwarming<br />

en goede isolatie blijft het er het hele jaar door aangenaam<br />

om te werken.”<br />

INDUSTRIEBOUW VAN HOOG NIVEAU<br />

Nadat hun vorige aannemer met pensioen ging, klopten de architecten<br />

aan bij Vulsteke Industriebouw. Dat de lat kwalitatief hoog moest<br />

liggen, was van bij aanvang duidelijk. De uitvoering tijdens de coronapandemie<br />

maakte het extra pittig, maar het resultaat mag er zijn.<br />

“Het atelier meet 36 bij 100 meter. Met de verdieping erbij, realiseerden<br />

we zo’n 5000 vierkante meter”, zegt Nickolas Vulsteke. “Aan de<br />

binnenzijde is gespeeld met gladde en ruwe oppervlakken. Hier en<br />

daar is de prefabstort nog zichtbaar, voor een ruwer accent. Het was<br />

een leuke uitdaging om onze expertise in industriebouw eens op een<br />

andere manier te kunnen inzetten. We zijn trots dat we deze inspirerende<br />

omgeving mochten vormgeven.”<br />

Ook voor de kunstenaar zelf is het project alvast geslaagd. “Mijn nieuwe<br />

werkplek is een aaneenschakeling van ateliers”, vertelt Mark Manders.<br />

“Ik begin in de denkruimte, ga vervolgens naar de houtwerkplaats,<br />

de ijzerwerkplaats, het klei-atelier … Zo ontstaat kunst in heel veel<br />

verschillende ‘gebieden’ en de ideeën beïnvloeden elkaar. Een kruisbestuiving<br />

die uitmondt in verrassende concepten.”<br />

Nickolas Vulsteke: “Het was een leuke uitdaging om onze expertise in<br />

industriebouw eens op een andere manier te kunnen inzetten.”<br />

businessvlaanderen.be<br />

81


EEN NIEUW AANBOD OPLEIDINGEN ROND AI EN CHATGPT<br />

“WERKNEMERS MET TECHNOLOGISCHE<br />

KENNIS ZIJN ALTIJD EEN TROEF”<br />

Artificiële intelligentie is niet meer weg te denken uit ons leven en dat het een blijver is, bewijst het succes<br />

van AI-gestuurde chatbots en zoekmachines. Ook voor bedrijven zijn deze tools interessant. Alleen, wie<br />

er het maximum uit wil halen, moet goed met de tools overweg kunnen. SBM lanceert daarom een aantal<br />

opleidingen die de vaardigheden van werknemers rond deze nieuwe technologieën aanscherpen.<br />

Tekst | Roeland Van Den Driessche Beeld | SBM<br />

Het is niet meer de vraag of artificiële intelligentie<br />

onze manier van werken gaat veranderen,<br />

wel eerder hoe snel en hoe ingrijpend. Steeds<br />

meer bedrijven beseffen dat en omarmen<br />

nieuwe technologieën. Ze willen liefst vooroplopen<br />

in hun sector. Een van de technologieën<br />

die het voorbije jaar ons leven en onze manier<br />

van werken alvast ingrijpend veranderd heeft, is<br />

ChatGPT. Door de hoge precisie en snelle reactietijden<br />

is dit voor bedrijven de perfecte tool<br />

om de productiviteit te verhogen en sneller en<br />

efficiënter met klanten te communiceren.<br />

Wim Van Rompuy, docent bij SBM: “Goed<br />

een jaar geleden bracht Open AI, een Amerikaans<br />

bedrijf dat onderzoek doet naar artificiële<br />

intelligentie, ChatGPT op de markt. Het<br />

omschrijft ChatGPT als een taalmodel dat<br />

getraind is om te reageren op een conversati-<br />

Wim Van Rompuy is een van de docenten die cursisten bij SBM beter<br />

met ChatGPT leert werken.<br />

Thomas Pertry, teamleader marketing bij Mitsubishi Electric:<br />

“Voor elke marketeer of copywriter die efficiënter wil werken,<br />

is de workshop een aanrader.”<br />

82 businessvlaanderen.be


STAND 256<br />

In de opleiding gaat het er interactief aan toe en worden oplossingen voor concrete problemen gezocht.<br />

onele manier. In mensentaal: het is een alwetende<br />

robot die op basis van een opdracht<br />

op zoek gaat naar antwoorden in gewone<br />

spreektaal. Daarvoor speurt ChatGPT het<br />

internet af naar patronen waarmee het dan<br />

zijn antwoorden samenstelt. Onder meer om<br />

creatieve insteken te krijgen, teksten te schrijven<br />

en te vertalen, sollicitanten te screenen<br />

en bedrijfsprocessen te automatiseren is het<br />

een uitermate handige tool.”<br />

DE KUNST VAN HET PROMPTEN<br />

Het systeem is echter niet feilloos. “ChatGPT<br />

is immers een taal- en geen kennismodel. Het<br />

is dus goed in het genereren van tekst, maar<br />

niet in het kritisch onderzoeken van bronnen.<br />

Bovendien heeft ChatGPT enkel toegang tot<br />

informatie tot 2021”, verduidelijkt Wim.<br />

En hoewel er vandaag een betalende versie op<br />

de markt is die toegang geeft tot het complete<br />

internet en over meer opties beschikt, is Wim<br />

ervan overtuigd dat je met de gratis versie<br />

ook al een heel eind weg kunt. “Het is key<br />

om de juiste prompts samen te stellen, want<br />

in principe snapt ChatGPT geen jota van de<br />

antwoorden die het genereert. Het rijgt alleen<br />

woorden aan elkaar die, voor een specifieke<br />

vraag, bij elkaar opduiken.”<br />

“We willen iedereen<br />

een doelgerichte en<br />

relevante leerervaring<br />

bieden.”<br />

In de opleiding van SBM leren cursisten alvast<br />

hoe ze het maximale uit ChatGPT kunnen<br />

halen. “Eerst en vooral laten we de cursisten<br />

tijdens een webinar kennismaken met<br />

de basisprincipes van de tool. Op die manier<br />

bereiden we hen alvast voor op de interactieve<br />

opleidingsdag die erop volgt. Centraal in<br />

die opleiding staat flexibiliteit, waarbij we op<br />

basis van de feedback en input van de cursisten<br />

de focus en accenten van de onderwerpen<br />

verschuiven. Op die manier slagen we erin om<br />

iedereen een doelgerichte en relevante leerervaring<br />

te bieden.”<br />

INTERACTIEVE WORKSHOP<br />

De opleiding is bovendien volledig hands-on<br />

uitgewerkt. Elke deelnemer leert er ChatGPT<br />

van binnen en van buiten kennen. “Klopt helemaal”,<br />

bevestigt Thomas Pertry, Teamleader<br />

Marketing bij Mitsubishi Electric. “AI en Chat-<br />

GPT zijn echt all over the place en ik wou er<br />

absoluut het fijne van weten, want van iedereen<br />

hoorde ik dat het een bijzonder krachtige<br />

tool is.”<br />

“De opleiding zelf was eerder een interactieve<br />

workshop, waarbij we uitgedaagd werden om<br />

een probleem op te lossen waarmee we in<br />

onze job geconfronteerd worden. Dat legden<br />

we dan voor aan ChatGPT om vervolgens al<br />

doende te leren prompten. Voor elke marketeer<br />

of copywriter die efficiënter wil werken,<br />

is de workshop gewoon een aanrader. Ik wil<br />

alvast meer van dit”, klinkt het enthousiast<br />

bij Thomas.<br />

businessvlaanderen.be<br />

83


SC<br />

studio<br />

clement


Pro accountant<br />

Verwacht jij dat jouw boekhouder<br />

persoonlijk, proactief, professioneel<br />

en productief is?<br />

Pro expert<br />

Reken jij bij grote beslissingen graag<br />

op de ervaring van professionals?<br />

Kom kennismaken tijdens de<br />

Bedrijvencontactdagen in Kortrijk<br />

HAL 4 | STAND 4127<br />

www.titeca.pro


GESPECIALISEERD BEGELEIDINGSKANTOOR O.B.A. BESTAAT 35 JAAR<br />

“ONZE KENNIS OMVAT<br />

ALLE FACETTEN VAN EEN<br />

BEDRIJFSOVERDRACHT”<br />

O.B.A. groeide de afgelopen 35 jaar tot een toonaangevende speler op vlak van bedrijfsoverdrachten<br />

van rendabele kmo’s. Het combineert expertise en een uitgebreid netwerk met een aanpak op maat<br />

én maximale aandacht voor de gevoeligheden die gepaard gaan met een overnameproces. De vier<br />

vennoten en Managing Partners leggen uit wat de bouwstenen zijn van deze succesformule.<br />

Tekst | Bavo Boutsen Beeld | O.B.A.<br />

Wie zijn of haar bedrijf wil overlaten, kan daarvoor rekenen op O.B.A.,<br />

een onafhankelijk begeleidingskantoor dat op 15 november zijn 35ste<br />

verjaardag mocht vieren. Vanuit kantoren in Kortrijk en Antwerpen<br />

is het actief in heel <strong>Vlaanderen</strong>. De gespecialiseerde partner voor<br />

bedrijfsoverdracht zag mettertijd heel wat veranderen. “Het proces is<br />

veel professioneler geworden. Dat is ook logisch, omdat de regelgeving<br />

uiteraard complexer is dan ooit tevoren”, opent Jo Decoutere, Managing<br />

Partner bij O.B.A.. “En net daarom is de expertise die wij hebben nog zo<br />

relevant. Onze kennis omspant alle facetten die te maken hebben met<br />

een bedrijfsoverdracht.”<br />

“Een tweede, en misschien wel belangrijkste troefkaart waarover we<br />

beschikken, is ons erg uitgebreide netwerk”, vult medevennoot Michiel<br />

Dejaegher aan. “Dat is uiteraard het resultaat van onze jarenlange<br />

ervaring en kennis over de context in zowat alle sectoren van het<br />

bedrijfsleven. Dit betekent dat we niet alleen weten wat er leeft binnen<br />

de markt, maar zorgt er ook voor dat we er maximaal op kunnen inspelen.<br />

Daardoor zullen verkopers via O.B.A. altijd de optimale prijs en<br />

overnamecondities kunnen realiseren voor hun onderneming.”<br />

HET HERINSTAP-MODEL<br />

Een concreet voorbeeld hiervan is het herinstap-model, dat deze<br />

experts steeds vaker zijn gaan toepassen. Vennoot Wannes Hendrickx:<br />

“Dit betekent dat de overlater zijn bedrijf verkoopt aan een holdingstructuur,<br />

maar een minderheid van de aandelen behoudt en aan de<br />

slag blijft binnen een managementfunctie. Op die manier wordt een<br />

deel van het vermogen veiliggesteld en is tegelijk ook de bestuurlijke<br />

continuïteit van het bedrijf verzekerd, wat commercieel uiteraard<br />

interessant is. Bovendien is dit voor de verkoper een extra financiële<br />

hefboom, want de resterende aandelen kunnen nog steeds op een<br />

later moment worden verkocht.”<br />

“Dergelijke structuren opzetten is enkel mogelijk wanneer je beschikt<br />

over een uitgebreid en relevant netwerk, waar heel wat captains of<br />

industry, private equity-spelers en ervaren managers met groeiambities<br />

in zitten”, vult Martijn Coucke, Managing Partner en zoon van<br />

oprichter Johan Coucke, aan.<br />

De medewerkers van O.B.A. beschikken elk over een enorme expertise<br />

inzake bedrijfsoverdrachten.<br />

“Cruciaal is dat wij altijd op zoek gaan naar een optimale match tussen<br />

het bedrijf in al zijn facetten en de potentiële overnemers. Het hoogste<br />

bod is dus niet per se het beste. Wij zijn ons heel erg bewust van de<br />

belangrijke psychologische component die vervat zit in iedere bedrijfs-<br />

86 businessvlaanderen.be


STAND 150<br />

Het team van onafhankelijk begeleidingskantoor O.B.A.: “We hebben jarenlange ervaring en kennis over de context in zowat alle sectoren van<br />

het bedrijfsleven.”<br />

overdracht. Het gaat meestal om iemands levenswerk, dus daar moet<br />

je bewust mee omspringen.”<br />

NO CURE, NO PAY<br />

Dat deze aanpak werkt, bewijzen de cijfers die O.B.A., één van de eerste<br />

onafhankelijke begeleidingskantoren van <strong>Vlaanderen</strong>, kan voorleggen.<br />

Ze finaliseerden in 35 jaar tijd meer dan 750 bedrijfsoverdrachten, of<br />

zo’n twee per maand. “Onze succesratio ligt op 85 à 90 procent”, aldus<br />

Jo Decoutere. “Dat toont dat we iedere stap van dit complexe proces en<br />

alle kennis die hierbij komt kijken echt wel onder de knie hebben. We<br />

begeleiden en ontzorgen onze klanten omdat we als scheidsrechter en<br />

bijstandsverlener fungeren tijdens de volledige duur van het proces.”<br />

Een bedrijfsoverdracht duurt bij O.B.A. gemiddeld 9 maanden. “We<br />

proberen steeds het momentum te grijpen en binnen de 6 maanden<br />

de koper te vinden, waarna er nog 3 maanden overblijven om<br />

het boekenonderzoek en het contractwerk te finaliseren. Omdat we<br />

werken volgens een ‘no cure, no pay’-principe, worden we bovendien<br />

pas vergoed als de deal met succes is afgerond. We vinden dat essentieel.<br />

Op die manier proberen we ook de drempel voor verkopers zo laag<br />

mogelijk te houden”, besluit Michiel Dejaegher.<br />

Michiel Dejaegher en Wannes Hendrickx, beide vennoten bij O.B.A.:<br />

“We zijn ons herinstap-model steeds vaker gaan toepassen.”<br />

businessvlaanderen.be<br />

87


GOVAERE LEGT FUNDAMENTEN VOOR DUURZAME GROEI<br />

“GROEIEN DANKZIJ DE SAMENWERKING<br />

MET ONZE ACCOUNTANCYPARTNER”<br />

Familiebedrijf Govaere gaat terug tot 1921, toen Leon Govaere startte met een eenmanszaak. Vandaag<br />

voert de bouwonderneming projecten uit over West- en Oost-<strong>Vlaanderen</strong>, en daarbij kan een gedreven<br />

accountancypartner niet ontbreken.<br />

Tekst | VGD<br />

Beeld | Govaere<br />

“We willen een betrouwbare bouwpartner<br />

zijn voor onze klanten en op deze manier nog<br />

meer uitdagende projecten kunnen realiseren”,<br />

klinkt het bij Govaere. “Ons werk goed<br />

doen en op tijd opleveren – hoe uitdagend de<br />

projecten ook mogen zijn. Wij zijn voornamelijk<br />

gespecialiseerd in de bouw van klasse<br />

7-appartementsgebouwen en bedrijfskantoren,<br />

die het liefst gepaard gaan met complexe<br />

bekistingswerken, metselwerken en ondergrondse<br />

kelders tot –3.”<br />

“Het feit dat meer dan 50 procent van onze<br />

lopende projecten van recurrente klanten<br />

komt, bewijst volgens ons dat wij effectief<br />

onze projecten heel kwalitatief en volgens de<br />

afspraken uitvoeren. Die duurzame relaties<br />

met klanten willen wij absoluut behouden.<br />

Net zoals onze relaties met onze medewerkers,<br />

leveranciers en onderaannemers.”<br />

HEEL GOED GEVOEL<br />

“Dat is meteen ook de reden waarom wij vorig<br />

jaar op zoek zijn gegaan naar een nieuwe<br />

88 businessvlaanderen.be


STAND 435<br />

partner inzake accountancy en fiscaal advies:<br />

ook op dat vlak wilden we naar een duurzame<br />

connectie streven. Bovendien is de core van<br />

ons bedrijf bouwen, niet accountancy. Daarom<br />

kozen we bewust voor het outsourcen van die<br />

boekhoudkundige processen. Dan heb je een<br />

betrouwbare partner nodig in wiens handen je<br />

dat stuk vol vertrouwen los kan laten.”<br />

“We zijn de markt opgegaan en hebben met<br />

verschillende partijen gesproken, maar<br />

hadden bij VGD meteen een heel goed<br />

gevoel: het was duidelijk dat ze wisten waarover<br />

ze het hadden en de taal van de bouwwereld<br />

spraken.”<br />

“Het allereerste wat we gedaan hebben, is<br />

fiscaal en juridisch advies verlenen bij een<br />

fusie”, vertelt senior advisor Céline Voet.<br />

“Deze fusie kaderde binnen de vereenvoudiging<br />

van de groepsstructuur. “Daarna hebben<br />

we een belangrijke rol gespeeld bij de verdere<br />

automatisering van de organisatie. Govaere<br />

wilde naar één alomvattend ERP-pakket.<br />

Wij hebben geholpen met de implementatie<br />

daarvan op boekhoudkundig vlak.”<br />

VERNIEUWDE DYNAMIEK<br />

“We hebben vandaag een heel duidelijke<br />

manier van werken, dankzij het ERP-systeem<br />

én het partnership met VGD”, pikt Pierre<br />

Govaere in. “Hierdoor kunnen we steeds<br />

korter op de bal spelen en sneller rapporteren.<br />

En dat is in de bouw, met zijn grote<br />

budgetten, een absoluut voordeel. Verder<br />

zagen we een vernieuwde dynamiek in het<br />

bedrijf ontstaan, onder meer omdat ook<br />

onze projectleiders nu meer inzicht krijgen in<br />

de cijfers van hun werven. Vroeger was ons<br />

bedrijf vooral gefocust op uitvoering en kwaliteit,<br />

maar door beter inzicht in de cijfers zien<br />

we nu ook beter welke andere aspecten de<br />

nodige aandacht vragen.”<br />

DE ZEGEN VAN CONTINUÏTEIT<br />

Ten slotte willen we Pierre even de ambitie van<br />

VGD voorleggen: niet zozeer adviseur of leverancier<br />

van diensten zijn, maar partner. Kan<br />

hij dat, na een jaar samenwerken, beamen?<br />

“Absoluut. Céline kent ons bedrijf door en<br />

door en heeft een goed inzicht in de cijfers,<br />

maar is op dat vlak niet de enige binnen VGD:<br />

toen ze op zwangerschapsverlof ging, wat<br />

trouwens ruimschoots op voorhand met ons<br />

werd gecommuniceerd, is een collega binnen<br />

VGD op ons dossier gaan werken, en dat<br />

verliep zo goed als perfect.”<br />

“Als familiebedrijf streven we een doordachte en<br />

duurzame groeistrategie na. In de komende vijf<br />

jaar willen we vooral verder professionaliseren<br />

en de juiste projecten aanpakken en opvolgen.<br />

Door het stroomlijnen van onze bedrijfsprocessen<br />

en alle andere verbeteracties willen we een<br />

nog betere partner voor de bouwheren zijn. We<br />

zijn vandaag vooral bezig met de fundamenten<br />

te leggen voor die verdere groei in de toekomst.<br />

En een deel van dat fundament bestaat uit onze<br />

samenwerking met VGD.”<br />

We kozen<br />

bewust voor het<br />

outsourcen van de<br />

boekhoudkundige<br />

processen.<br />

“Vandaag gaat nog steeds iemand op periodieke<br />

basis ter plaatse om boekhoudkundige<br />

documenten te verwerken, terwijl we ook<br />

per kwartaal rapporteringen maken, die dan<br />

met een VGD-partner worden doorgesproken.<br />

Kortom, een heel nauwe samenwerking,<br />

waarbij het fijn is te merken dat het proces<br />

van het werken met het ERP-systeem en de<br />

systematiek van de kwartaalrapporteringen<br />

blijvend worden bijgeschaafd en verbeterd.”<br />

Vader Jan Govaere met zonen Pierre en Henri: “We willen een betrouwbare bouwpartner zijn voor<br />

onze klanten.”<br />

businessvlaanderen.be<br />

89


13 en 14 december <strong>2023</strong><br />

rocbv.be<br />

Opleidingen op maat<br />

Bezoek ons op stand 244<br />

ROC bv - Zwaaikomstraat 27, 8800 Roeselare - 051 26 11 94 - info@rocbv.be - rocbv.be


✓ Payroll & HR op maat<br />

✓ Een persoonlijke aanpak<br />

✓ Eenvoudig online platform<br />

✓ Bank & Verzekeringen<br />

✓ Een boontje voor de KMO<br />

Het Sociaal Secretariaat dat écht dicht bij u staat!<br />

Bezoek onze groepsstand 4307<br />

op BedrijvenContactDagen<br />

WWW.BESOX.BE<br />

UW FORDVERDELER VOOR WEST-VLAANDEREN


LUXEHORLOGES EN -JUWELEN BLIJVEN BOOMING BUSINESS<br />

“MENSEN HOUDEN ERVAN<br />

ZICHZELF TE VERWENNEN<br />

MET IETS MOOIS”<br />

Met een brede waaier aan prachtige horloges, oogstrelende juwelen en stijlvolle accessoires groeide<br />

Juweliers Nys sinds 1946 uit tot een vaste waarde in Kortrijk. “Op drie adressen in de stad bieden we<br />

een indrukwekkende lijst topmerken aan. Bij ons komt iedereen aan haar of zijn trekken”, vertellen<br />

zaakvoerders Sylvie en Kristof Nys.<br />

Tekst | Josefien De Bock<br />

Beeld | Juweliers Nys<br />

Vlak na de Tweede Wereldoorlog gaf Albert<br />

Nys in de Groeningestad het startschot voor<br />

wat een bloeiende familietraditie zou worden.<br />

In de Leiestraat opende hij in 1946 ‘Het huis<br />

van het uurwerk’, een bescheiden winkel<br />

waar hij horloges en kleine juwelen verkocht<br />

samen met zijn vrouw Jenny. Nadat Marc,<br />

de oudste van hun drie zonen, de zaak in<br />

1978 had overgenomen met zijn echtgenote<br />

Charlotte, groeide die uit tot een vaste waarde<br />

voor horloges en juwelen in Kortrijk.<br />

Bruni, Messika en Chopard. Sinds 2010 is er<br />

ook een derde winkel van Juweliers Nys in de<br />

Kortrijkse binnenstad. Het trendy en jeugdige<br />

concept van ‘Twist by Nys’ bleek een schot<br />

in de roos.<br />

In 2011 kwam de leiding van het familiebedrijf<br />

in handen van Kristof en Sylvie Nys, de<br />

kinderen van Marc en Charlotte. Sinds de<br />

derde generatie aan het roer staat, worden<br />

er steeds meer prestigieuze en toonaange-<br />

Tien jaar later kwam er een tweede winkel bij,<br />

waardoor het gamma opgesplitst kon worden<br />

in ‘instap’ en ‘standing’ modellen. Beide<br />

winkels werden in 2017 samen gebracht in<br />

één gerenoveerd pand in de Korte Steenstraat.<br />

Bij ‘Nys Boutique’ ontdekken klanten<br />

vandaag de tijdloze elegantie van grote labels<br />

zoals Hermès, Tudor en Baume & Mercier.<br />

TOONAANGEVENDE MERKEN<br />

EN COLLECTIES<br />

In de Lange Steenstraat vinden we vandaag<br />

de tweede winkel van Juweliers Nys. Die<br />

bevindt zich in Huize Ghellinck, een gerestaureerde<br />

patriciërswoning met een luxueuze<br />

uitstraling die bij het topsegment past.<br />

Bij ‘Nys Exclusive’ worden vooral exclusieve<br />

juwelen en uurwerken verkocht van topmerken<br />

als Rolex, Breitling, Omega, Pasquale<br />

“Om de juiste keuze te maken uit het grote aanbod, blijft face-to-face advies ontzettend<br />

belangrijk”, weet het team van Juweliers Nys.<br />

92 businessvlaanderen.be


STAND 173<br />

toe. “Het betekent dat klanten in alle vertrouwen<br />

een juweel of horloge bij ons kunnen<br />

aankopen of laten herstellen.”<br />

Ondanks de barre economische tijden<br />

merken de zaakvoerders dat er veel interesse<br />

blijft in luxueuze horloges en juwelen, ook bij<br />

de jongere generatie. “Luxe blijft booming.<br />

Zeker sinds de coronacrisis houden mensen<br />

ervan zichzelf te verwennen met iets moois.<br />

Ze investeren in unieke en tijdloze stukken<br />

waar ze lang van kunnen genieten, en die<br />

ze bij voorkeur kunnen doorgeven aan de<br />

volgende generaties. Daarvoor komen ze met<br />

plezier naar een van onze winkels, ook al kan<br />

je vandaag alles makkelijk online kopen.”<br />

Juweliers Nys draagt het label ‘Best Jewellers’, een erkenning voor het feit dat ze voldoen aan de<br />

hoogste kwaliteitseisen.<br />

“In een tijd waar er zoveel prikkels op ons<br />

afkomen en het moeilijk is om de juiste<br />

keuze te maken uit het grote aanbod, blijven<br />

face-to-face advies en producten effectief<br />

kunnen zien en voelen ontzettend belangrijk.<br />

Daarom breiden we binnenkort onze luxewinkel<br />

Nys Exclusive uit: het pand in de Lange<br />

Steenstraat wordt drie keer zo groot. Hiermee<br />

zullen we de klanten een nog exclusievere<br />

beleving kunnen bieden en de prestigieuze<br />

familietraditie naar het allerhoogste niveau<br />

tillen”, besluiten Sylvie en Kristof.<br />

“Onze luxewinkel<br />

Nys Exclusive wordt<br />

binnenkort drie keer<br />

zo groot.”<br />

vende merken en collecties aangeboden.<br />

“Met onze drie winkels spreken we een breed<br />

doelpubliek aan. Van hip en trendy tot tijdloos<br />

elegant en luxueus: bij ons vindt iedereen die<br />

op zoek is naar een horloge, juweel of accessoire<br />

zijn of haar gading”, vertelt Kristof Nys.<br />

PRESTIGIEUS KWALITEITSLABEL<br />

Juweliers Nys is lid van Ars Nobilis vzw, de<br />

Hoge Raad voor Juwelen en Uurwerken. “Met<br />

trots dragen we het label ‘Best Jewellers’, een<br />

erkenning voor het feit dat we voldoen aan<br />

de hoogste kwaliteitseisen van de Belgische<br />

juweel- en uurwerkindustrie”, licht Sylvie Nys<br />

Bij ‘Nys Exclusive’ in de Lange Steenstraat worden vooral exclusieve juwelen en uurwerken verkocht.<br />

businessvlaanderen.be<br />

93


NIEUWE VESTIGING GEEFT KASTER DE RUIMTE OM TE BLIJVEN GROEIEN<br />

“BOUWPARTNERS HEBBEN ER ALLES AAN<br />

GEDAAN OM DE STRAKKE TIMING TE HALEN”<br />

Op het bedrijvenpark Krommebeek in Roeselare-Beveren wordt de laatste hand gelegd aan het nieuwe<br />

bedrijfsgebouw van Kaster Keukens. Dit jonge keukenbedrijf had door zijn sterke groei dringend nood<br />

aan meer ruimte. Bouwpartners Govar Industriebouw, Afschrift en Intec haalden alles uit de kast om de<br />

nieuwe vestiging in minder dan een jaar tijd af te werken. “We kijken ernaar uit om ons state-of-the-art en<br />

duurzaam gebouw in gebruik te nemen”, vertelt bedrijfsleider Bert Catteeuw enthousiast.<br />

Tekst | Björn Crul Beeld | Govar Industriebouw<br />

Een mooi staaltje ondernemerschap, zo mogen we het verhaal van<br />

Kaster Keukens best omschrijven. Vijf jaar geleden besliste Bert<br />

Catteeuw om een eigen keukenbedrijf op te richten, gespecialiseerd in<br />

maatwerk. Hij startte met vier medewerkers en een geautomatiseerd<br />

productiepark. Nauwelijks vijf jaar later telt het team al 46 medewerkers<br />

en barst de huidige vestiging in de Populierstraat in Roeselare uit<br />

haar voegen.<br />

“Ik had ervaring in de keukensector en wou met een eigen bedrijf<br />

proberen een niche in te vullen: maatwerk keukens, kasten en interieurs<br />

die volgens een gestandaardiseerd en geautomatiseerd proces<br />

geproduceerd worden”, steekt Bert van wal. “Dankzij die combinatie<br />

kunnen we onze klanten het interieur van hun dromen aanbieden<br />

tegen een concurrentiële prijs. En dat is een succes gebleken: het<br />

idee sloeg aan en we staan nog altijd versteld hoeveel mensen de weg<br />

vinden naar onze showroom.”<br />

“De projectleiding van de drie<br />

bouwpartners verdient zeker<br />

een pluim.”<br />

TOPKWALITEIT EN LOKAAL MAATWERK<br />

Kaster Keukens werkt zowel voor particuliere klanten als bouwpromotoren<br />

die projecten realiseren in Oost- en West-<strong>Vlaanderen</strong>. “De<br />

verhouding is ongeveer 50-50. Het helpt ons ook om volume te halen<br />

in onze productie en dus om efficiënt te werken. Per dag lopen er<br />

zo’n vier projecten van de band. We realiseren keukens, dressings,<br />

vestiairekasten, haardwanden, enzovoort. Er is een duidelijke trend<br />

Bert Catteeuw, voor de betonnen gevel met blauwe bol als herkenbaar<br />

inkomsas.<br />

94 businessvlaanderen.be


STAND 4139<br />

betonconstructie, was het beste. Van bij het eerste gesprek had ik ook<br />

een goed gevoel bij de aanpak waar Christophe Govaere voor stond:<br />

no-nonsense, de zaken in handen nemen en voortdoen. Dat was ook<br />

nodig, want timing was voor ons cruciaal: we wilden na de eerste<br />

spadesteek in één jaar tijd operationeel zijn op de nieuwe locatie.”<br />

Het nieuwe gebouw wordt ook gekenmerkt door zijn duurzame technieken.<br />

Bert Catteeuw: “Alles is elektrisch en dankzij de zonnepanelen<br />

op het dak zullen we bijna energieneutraal kunnen werken. We werkten<br />

samen met Afschrift, voor alles wat elektriciteit betreft, en Intec<br />

Group voor sanitair en het HVAC-luik. Samen met Govar Industriebouw<br />

dachten zij proactief mee hoe we de organisatie en uitvoering van de<br />

verschillende werkzaamheden op elkaar konden afstemmen, om de<br />

timing te halen. Ik heb de werken zelf ook van nabij opgevolgd, maar<br />

de projectleiding van de drie bouwpartners verdient zeker een pluim.”<br />

Met dank aan de zachte winter is dit bouwproject van Govar dus erg<br />

vlot verlopen. “We zitten in de afwerkingsfase. Begin november is<br />

een gloednieuwe productielijn opgestart in het Krommebeekpark.<br />

Vervolgens zal de huidige productie verhuizen en begin 2024 moeten<br />

ook onze burelen en showroom operationeel zijn. Dankzij de vlotte<br />

samenwerking met alle bouwpartners zullen we onze doelstelling dus<br />

gehaald hebben”, besluit Bert.<br />

Begin november heeft Kaster een gloednieuwe productielijn opgestart in<br />

het Krommebeekpark.<br />

waarbij mensen kiezen door één stijl in hun interieur. Daar kunnen wij<br />

een antwoord op bieden, dat topkwaliteit en lokaal maatwerk combineert”,<br />

aldus Bert Catteeuw.<br />

Het succes deed de jonge ondernemer twee jaar geleden al nadenken<br />

over uitbreiding. “We voelden ondanks de coronapandemie, grondstoffencrisis<br />

en oorlog in Oekraïne dat ons concept aansloeg. We wilden<br />

groeien, maar de zaken toch kunnen beheersen. Daarom moest er een<br />

nieuwe fabriek komen die de ruimte bood om tot acht projecten per<br />

dag te produceren. En dus gingen we op zoek naar een terrein in de<br />

regio waar we een nieuw bedrijfsgebouw konden realiseren.”<br />

Die nieuwe locatie werd het Krommebeekpark in Roeselare-Beveren.<br />

Kaster vroeg aan het creatief bureau Maister, dat ook al zijn huisstijl<br />

had ontwikkeld, om het nieuwe pand vorm te geven. “Zij kozen voor<br />

een betonnen gevel, met een blauwe bol als herkenbaar inkomsas”,<br />

legt Bert uit. “Vervolgens ging TIDES Architecten met dat ontwerp aan<br />

de slag. Zij stonden in voor de technische vertaling, stabiliteitsberekeningen<br />

en coördinatie.”<br />

NO-NONSENSE AANPAK<br />

Na een offerteronde bleek Govar Industriebouw de aangewezen<br />

aannemer voor dit project, dat een vloeroppervlakte van 7000 m² en<br />

een totaal bruikbare oppervlakte van 11.000 m² voor showroom, kantoren<br />

en productie omvat. “Hun voorstel, een combinatie van staal- en<br />

Het voorstel van Govar Industriebouw, een combinatie van staal- en<br />

betonconstructie, kon Bert het meest bekoren.<br />

businessvlaanderen.be<br />

95


CONTRACTONDERWIJS BIEDT OPLOSSINGEN OP MAAT VOOR BEDRIJVEN<br />

OPLEIDEN IS HET<br />

NIEUWE REKRUTEREN<br />

Op de Bedrijvencontactdagen in Kortrijk vindt u CVO Creo op de stand van zusterorganisatie ROC,<br />

het regionaal opleidingscentrum in Roeselare. Samen zetten ze het contractonderwijs in de kijker.<br />

Karel Moestermans van het Centrum voor Volwassenenonderwijs Creo in Roeselare: “Ik hou meer van de<br />

omschrijving ‘centrum voor levenslang leren’. Die vlag dekt beter de lading en omschrijft de nood waar<br />

wij een antwoord op formuleren: de krapte op de arbeidsmarkt en de voortdurende nood aan opleiding<br />

en bijscholing, levenslang.”<br />

Tekst | Christina Van Geel Beeld | CVO Creo<br />

Ilse Verthé en Karel Moestermans: “Veel bedrijven doen beroep op CVO Creo en ROC voor taalcoaching.”<br />

96 businessvlaanderen.be


STAND 244<br />

“De tijd dat we afstudeerden en ons de rest<br />

van ons leven konden beroepen op onze<br />

opleiding of academische graad is voorbij”,<br />

zegt Karel Moestermans, directeur algemeen<br />

beleid van CVO Crea. “We zullen ons<br />

voortdurend moeten bijscholen, op verschillende<br />

domeinen. Dat is pure noodzaak,<br />

willen we tegemoetkomen aan de noden<br />

van de arbeidsmarkt.”<br />

DE GATEN DICHTRIJDEN<br />

Opleiden is het nieuwe rekruteren, is zijn<br />

motto. “Dat horen we ook bij onze klanten.<br />

Vroeger werd er aangeworven bij een<br />

100% match tussen de competenties van de<br />

werknemer en de noden van de werkvloer.<br />

Nu stelt men zich tevreden met een minder<br />

goeie match en gaat men de ontbrekende<br />

competenties intern verder aanscherpen via<br />

extra opleiding.”<br />

Volgens Karel Moestermans kan het volwassenenonderwijs<br />

daarin een grote rol spelen.<br />

“Een sollicitant voldoet bijvoorbeeld aan<br />

de belangrijkste jobvereisten, maar heeft<br />

geen ervaring met de bediening van een<br />

bepaald type machine, beheerst een taal<br />

niet voldoende of is niet helemaal mee met<br />

de digitalisering. Via concrete opleidingen<br />

proberen we die gaten dicht te rijden.”<br />

U VRAAGT, WIJ LEIDEN OP<br />

“Dat doen we enerzijds via de vele opleidingen<br />

die Creo biedt binnen het reguliere<br />

kader van het onderwijs. En anderzijds via<br />

het goed uitgebouwde contractonderwijs<br />

dat we aanbieden samen met het regionaal<br />

opleidingscentrum (ROC). Hiermee<br />

kunnen we inspelen op zeer specifieke en<br />

concrete vragen van bedrijven. We hebben<br />

de nodige expertise in huis. Via contractonderwijs<br />

kunnen ook bedrijven profiteren<br />

van hun knowhow en ervaring. Zo profileren<br />

Creo en ROC zich als een echte partner<br />

voor ondernemingen.”<br />

“De arbeidsmarkt staat in brand”, zegt<br />

Moestermans. “Er is een grote nood aan<br />

vooral technische profielen. Bij ons kunnen<br />

bedrijven terecht om mensen snel en goed op<br />

te leiden tot het juiste profiel.”<br />

ALERT EN RELEVANT<br />

Binnen het contractonderwijs dat Creo<br />

CVO Creo biedt opleidingen binnen het reguliere kader van het onderwijs, maar ook via<br />

contractonderwijs samen met het regionaal opleidingscentrum ROC.<br />

aanbiedt samen met het ROC gaan de meeste<br />

opleidingen over veiligheid en logistiek.<br />

Bedrijven die hier regelmatig gebruik van<br />

maken zijn grote namen zoals Paulig, Alpro<br />

en Bekaert. Maar in het klantenbestand zitten<br />

net zo goed kleinere kmo’s. “Het gaat om<br />

grote en kleinere organisaties die via levenslang<br />

leren hun mensen alert en hun onderneming<br />

relevant willen houden”, zegt Ilse<br />

Verthé, directeur opleidingen binnen het ROC.<br />

Een bijkomend voordeel van contractonderwijs<br />

is dat bedrijven sneller kunnen inspelen<br />

op nieuwe trends en ontwikkelingen, via<br />

een gerichte opleiding op maat. Creo en ROC<br />

bieden maatwerk volgens de behoeften van de<br />

klant. “Dat kunnen korte en intensieve oplei-<br />

dingen zijn”, vertelt Ilse Verthé, “zoals bijvoorbeeld<br />

het begrijpen van een instructiekaart bij<br />

een nieuw toestel. Maar ook meer structurele<br />

opleidingen in het bedrijf rond bijvoorbeeld<br />

het belang van veiligheid en EHBO.”<br />

“Door de samenwerking tussen<br />

CVO Creo en ROC kunnen we<br />

inspelen op zeer specifieke vragen<br />

van bedrijven.”<br />

Veel bedrijven doen beroep op Creo en ROC<br />

voor taalcoaching. Het gaat dan over Nederlands<br />

op de werkvloer, maar net zo goed over<br />

de beheersing van andere Europese talen<br />

voor contact met buitenlandse klanten.<br />

“Bedrijven vragen ons ook om trainingen te<br />

voorzien rond leidinggeven, hr, empathie en<br />

coaching. De sociale vaardigheden van de<br />

21e eeuw. Onderschat nooit het belang van<br />

sterke communicatie voor het succes van<br />

een onderneming!”<br />

businessvlaanderen.be<br />

97


BV FOCUS<br />

MANDEL<br />

BURGEMEESTER KURT WINDELS VAN INGELMUNSTER AAN HET WOORD<br />

“Hopelijk een nieuw<br />

bedrijventerrein op de plek<br />

van Bekaert tegen eind 2024”<br />

100 businessvlaanderen.be


BV FOCUS<br />

MANDEL<br />

Op de as tussen Brugge en Kortrijk speelde de gemeente Ingelmunster al in de middeleeuwen een rol van belang.<br />

Het Kasteel van Ingelmunster, dat op de plek van een historische burcht uit 1075 werd gebouwd, herinnert nog<br />

aan die periode. Omdat de gemeente bij de grote fusie van 1977 niet samenging met andere gemeenten, heeft<br />

ze vandaag een beperkte oppervlakte en zo’n 11.500 inwoners. Kurt Windels (De Brug - N-VA - Open Vld) is er<br />

burgemeester sinds 2013: “Een fusie zal op termijn onvermijdelijk zijn. Maar we hebben de komende jaren nog<br />

genoeg plannen te realiseren onder de kerktoren.”<br />

Tekst | Björn Crul Beeld | Gemeente Ingelmunster<br />

Mijnheer de burgemeester, welke<br />

bedrijvigheid vinden we in uw<br />

gemeente?<br />

Kurt Windels: Ingelmunster heeft een beperkte<br />

oppervlakte, amper 16 vierkante kilometer.<br />

Dat is een stuk kleiner dan de meeste<br />

omliggende gemeenten. Maar we liggen centraal<br />

in de regio, vlakbij Roeselare en Kortrijk<br />

en we beschikken over goede verbindingen<br />

via het spoor en het kanaal Roeselare-Leie.<br />

Wij zijn typisch een gemeente van kmo’s<br />

en zelfstandigen die hun zaak door de jaren<br />

heen hebben uitgebouwd. Je vindt hier dus<br />

nogal wat bedrijfsverzamelgebouwen met<br />

kleinere units van pakweg 100 tot 150 m².<br />

Grote industrie hebben we niet meer, sinds<br />

staaldraadproducent Bekaert in 2020 besliste<br />

om zijn fabriek te sluiten. Het gemeentebestuur<br />

en het woonzorgcentrum zijn de<br />

grootste werkgevers. Ons divers bedrijfsweefsel<br />

zorgt wel voor veel tewerkstelling.<br />

100 kmo’s samen, dat zijn immers ook een<br />

pak jobs.<br />

werken intussen een tiental mensen, en ze<br />

zijn volop aan het uitbreiden.<br />

U verwees naar het kanaal<br />

Roeselare-Leie. Heeft dat<br />

nog economisch belang voor<br />

Ingelmunster?<br />

Kurt Windels: De industriële activiteit rondom<br />

het kanaal zit vooral geconcentreerd tussen<br />

Oostrozebeke en Wielsbeke en tussen<br />

Izegem en Roeselare. Bij ons is er bijna geen<br />

harde economie meer gelinkt aan het kanaal.<br />

Maar we werken wel aan een plan samen met<br />

de Vlaamse Waterweg om het toerisme op en<br />

rond het kanaal nieuwe impulsen te geven.<br />

We willen een “Park aan het water” ontwikkelen<br />

van aan de grens met Izegem tot aan<br />

Oostrozebeke. Als we die beleving naar een<br />

hoger niveau tillen met watergebonden activiteiten<br />

en recreatie naast het kanaal, zal<br />

dat nieuwe kansen geven aan horeca en toerisme.<br />

Daar kunnen we nog in groeien. Ingelmunster<br />

heeft bijvoorbeeld een mooi aanbod<br />

van cafés, maar we zouden graag wat meer<br />

eetgelegenheden zien, van eenvoudige brasserie<br />

tot het betere restaurant.<br />

Ruimte om te ondernemen is in<br />

vele gemeenten een probleem. Is<br />

er bij u nog ruimte beschikbaar<br />

voor nieuwe bedrijven?<br />

Kurt Windels: We kennen het ruimtegebrek,<br />

zeker als gemeente met een beperkte oppervlakte.<br />

Daarom kiezen we bewust om in<br />

te zetten op reconversie van leegstaande<br />

bedrijfsruimtes, zodat we geen nieuwe open<br />

ruimte of landbouwgebied moeten aansnijden.<br />

De terreinen van de oude Bekaertfabriek,<br />

dat is 8 hectare die we kunnen herbestemmen<br />

als bedrijventerrein. We zijn dat<br />

Hoe ziet u de economie in uw<br />

gemeente evolueren?<br />

Kurt Windels: We hebben nog altijd een sterke<br />

landbouwgemeenschap, die uiteraard nauw<br />

verbonden is met de groentesector in de regio<br />

en de veiling. Het aantal actieve boeren<br />

is weliswaar verminderd, maar we zien dat<br />

er een herverkaveling en schaalvergroting<br />

bezig is in de sector. Dat is een noodzaak om<br />

als landbouwbedrijf rendabel te blijven en te<br />

kunnen voldoen aan alle regelgevingen. Een<br />

andere tendens is dat er nog altijd nieuwe<br />

vaklui en handelszaken bijkomen. Ik stel met<br />

plezier vast dat ondernemers nog altijd spe-<br />

ieke nihes ontdekken aarin e knnen<br />

uitblinken. Ik denk bijvoorbeeld aan Sablé<br />

Breton Bakery, dat zich heeft toegelegd op<br />

artisanale taartbodems in zanddeeg. Daar<br />

Ingelmunster kiest bewust voor reconversie van leegstaande bedrijfsruimtes, zodat geen nieuwe<br />

open ruimte of landbouwgebied moet worden ingenomen.<br />

businessvlaanderen.be<br />

101


UW PARTNER<br />

IN DIGITALE<br />

TRANSFORMATIE<br />

JOUW WEG NAAR END-TO-END<br />

DIGITALISATIE IN DE MAAKINDUSTRIE.<br />

ERP IMPLEMENTATIES<br />

Als officiële partner van het Microsoft<br />

ecosysteem implementeert Squadron<br />

Microsoft Dynamics <strong>Business</strong> Central<br />

als ERP pakket in uw bedrijf!<br />

APPLICATIES<br />

Squadron heeft in het lowcode<br />

Microsoft Powerplatform meerdere<br />

apps ontwikkeld om de productievloer<br />

volledig te gaan digitaliseren.<br />

CUSTOM DEVELOPMENT<br />

Ontwikkelen van softwaretoepassingen<br />

die specifiek zijn afgestemd op de unieke<br />

behoeften en vereisten van uw bedrijf.<br />

SQUADRON.BE<br />

info@squadron.be | 056 89 15 83


BV FOCUS<br />

MANDEL<br />

Daarnaast gaan we ook prat op onze dienstverlening<br />

aan bedrijven. We hebben een<br />

ambtenaar lokale economie die bedrijven<br />

informeert en de weg wijst. Starters geven<br />

we een symbolisch steuntje in de rug door de<br />

bijdrage voor hun inschrijving in de Kruispuntbank<br />

Ondernemingen te betalen. En<br />

we hebben een goed georganiseerd vergunningstraject.<br />

Als relatief kleine gemeente<br />

hebben we een zeer kwalitatieve dienst<br />

ruimte, met milieu- en stedenbouwkundige<br />

experts. Bedrijven worden hier echt begeleid<br />

om hun dossier tot een goed einde te<br />

brengen en dat wordt positief ervaren. Daar<br />

zijn we trouwens blij mee, want die materie<br />

wordt hoe langer, hoe complexer.<br />

Dringt een fusie met andere<br />

gemeenten zich op, om de<br />

kwaliteit van de dienstverlening<br />

te kunnen blijven garanderen?<br />

Kurt Windels: Dat zit er overal aan te komen.<br />

Maar wij hebben ervoor gekozen om het<br />

niet op korte termijn te doen. We willen er<br />

als lokaal bestuur nog minstens zes jaar bij<br />

doen. We hebben nog veel plannen op stapel<br />

staan, die we willen realiseren. Wat de toekomst<br />

ook brengt, we mogen nooit vergeten<br />

om onder de kerktoren voldoende contact en<br />

voldoende faciliteiten te voorzien.<br />

Burgemeester Windels: “We willen er als lokaal bestuur nog minstens zes jaar bij doen<br />

op eigen kracht.”<br />

aan het voorbereiden. De intercommunale<br />

WVI zal de regisseur van dat project worden.<br />

Hopelijk raakt alles rond tegen eind 2024.<br />

Daar kunnen we ruimte bieden voor iets<br />

grotere bedrijven en met bemiddeling van<br />

de intercommunale ook tegen een betaalbare<br />

prijs.<br />

Op welke vlakken kan u als<br />

gemeente een rol vervullen in het<br />

ondersteunen van bedrijven?<br />

Kurt Windels: Wij moeten vooral zorgen voor<br />

een oed flankerend beeid. s bestr moeten<br />

we zorgen dat de mensen hier graag wonen<br />

en zich thuis voelen. De problematiek<br />

van West-<strong>Vlaanderen</strong> blijft toch de braindrain,<br />

dat jonge mensen hier wegtrekken<br />

omdat ze na hun studies elders blijven hangen.<br />

Als lokale overheid willen we ervoor zorgen<br />

dat mensen hier willen blijven of komen<br />

wonen, en dat we geen slaapstad worden.<br />

We willen een aantrekkelijk aanbod bieden<br />

op diverse vlakken. Zo was er bijvoorbeeld<br />

een probleem rond buitenschoolse kinderopvang.<br />

Wel, als gemeente hebben we dat<br />

gat ingevuld. En mensen moeten zich ook<br />

‘jeunen’ in onze gemeente. Daarom gaan we<br />

“Bedrijven worden hier<br />

echt begeleid om hun<br />

dossier tot een goed<br />

einde te brengen en dat<br />

wordt positief ervaren.”<br />

investeren in de uitbreiding van het sportpark<br />

en willen we ook een nieuwe cultuurzaal<br />

bouwen.<br />

iteraard beseffen e dat e in de rihtin<br />

van fusies zullen evolueren en het zou stom<br />

zijn om elkaar niet te verkennen. Wij hebben<br />

nu al goede relaties met onze buren. Met<br />

Izegem zijn we verbonden in 80-tal intergemeentelijke<br />

samenwerkingsverbanden. Alleen<br />

wat de politiezone betreft, horen we nog<br />

niet bij RIHO, maar dat zal op korte termijn<br />

veranderen.<br />

Er is dus een sterke verwevenheid. En het<br />

voelt natuurlijk aan: veel Izegemnaars komen<br />

naar Ingelmunster om te winkelen en<br />

voor vrijetijdsbesteding. En onze inwoners<br />

komen ook geregeld in Izegem. Als een fusie<br />

in die richting zou gaan, komen we tot een<br />

gebied met 40.000 inwoners, dat lijkt mij<br />

een mooie taille.<br />

Een beeld van de jaarlijkse kermis in<br />

Ingelmunster. “Mensen moeten zich ook<br />

‘jeunen’ in onze gemeente.”<br />

businessvlaanderen.be<br />

103


BELFIUS PRIVATE HOUSE ROESELARE<br />

Bank- & verzekeringsagent Centrum West CommV<br />

Wortelstraat 60<br />

8800 ROESELARE<br />

051/269650<br />

www.belfiuscentrumwest.be<br />

zitten vlnr : Deprez Valerie en Cornillie Koen<br />

Staand vlnr : Vandendriessche Chris en Victoor Jeroen


BV FOCUS<br />

MANDEL<br />

NIEUW BELFIUS PRIVATE & WEALTH HOUSE IN ROESELARE VOOR KLANTEN UIT HET TOPSEGMENT<br />

“Een kader voor een unieke<br />

klantenbeleving”<br />

Begin <strong>2023</strong> opende Belfius in Roeselare een nieuw Private & Wealth House. Deze vestiging wordt geleid door<br />

zelfstandige agenten die hun vermogende klanten proactief bijstaan met financieel advies, verzekerings- en<br />

beleggingsoplossingen op maat en begeleiding bij vermogens- en successieplanning.<br />

Tekst | Anse Keisse<br />

Beeld | Belfius<br />

Om vermogende klanten een exclusief aanbod<br />

te knnen bieden reerde es het<br />

rivate embershi. ankeijk van hn vermoen<br />

beshikken kanten over de stats van<br />

rivate embers o anneer van toeassin<br />

orden e itenodid tot es eath<br />

anaement. oor a dee kanten vooriet<br />

es in etra esieve beeinsoossingen<br />

en een klantenbeleving die net dat tikketje<br />

etra biedt niet aeen via de bankin<br />

a maar voora via een ersoonijke aanak.<br />

aarom oent de bankverekeraar in vershiende<br />

steden een rivate eath<br />

ose. en es rivate eath ose<br />

wordt gerund door zelfstandige agenten, die<br />

ek verantoordeijk ijn over hn reio. ij<br />

es entrm est ijn e bijvoorbeed<br />

het aansreeknt voor kanten it het entrm<br />

van estaanderen de steden rond<br />

de as van de e maar et hris<br />

andendriesshe it. ij is kantoorverantoordeijke<br />

en n van de estandie<br />

rivate ankers van es entrm est.<br />

Een inspirerende<br />

ontmoetingsplaats<br />

aast het kassieke bankkantoor aar eke<br />

kant tijdens de oeninsren vrij kan binnenstaen<br />

bot es ds een nie<br />

neterk it van ontmoetinsaatsen voor<br />

vermoende kanten aar enke o asraak<br />

ordt eerkt. ne kanten knnen ons<br />

rivate eath ose betreden in ae<br />

disretie. ij aankomst ijn kanten meteen<br />

overtuigd door de warme sfeer van de lo-<br />

atie en de moderne aiiteiten die tot hn<br />

beshikkin staan at het evoe van esiviteit<br />

versterkt aat hris verder.<br />

ankeijk van het onderer van de bijeenkomst<br />

kan de seer van de settin aaneast<br />

orden. aar n din is eker bij es<br />

rivate eath ose orden rivate en<br />

eath kanten ontvanen in een arm<br />

Naast het klassieke bankkantoor, bouwt Belfius<br />

een nieuw netwerk uit van ontmoetingsplaatsen<br />

voor vermogende klanten, waar enkel op<br />

afspraak wordt gewerkt.<br />

hiseijk kader. ke veraderrimte heet<br />

een eien koe it en veradersaon. aar<br />

we kunnen ook samenkomen in onze loun-<br />

eroom dat veremakkeijkt de esrekken.<br />

e kieen de settin die de kant verkiest en<br />

die insirerend erkt.<br />

In de beste handen<br />

In die omgeving kan er in vertrouwen en<br />

transarant esroken orden over onder-<br />

eren oas investerinen en sessie. e<br />

rivate ankers en eath anaers hehten<br />

vee bean aan een ersoonijke band<br />

ke kant krijt ijn eien vaste vertro-<br />

ensersoon toeeeen. ij n naar<br />

de kant aan o ij komen bij ons e staan<br />

atijd araat om hen te adviseren. ia ke<br />

ersoonijke esrekken knnen e de ver-<br />

ahtinen in kaart brenen en ovoen.<br />

n ntie van seieke vraen brent het<br />

team van es entrm est de kant in<br />

ontat met seiaisten binnen de diverse<br />

adeinen van de bank odat ae moeijkheden<br />

met betrekkin tot hn roessionee<br />

en rivvermoenssitatie knnen orden<br />

oevod. o komen ook one oe<br />

en oa or oeas reemati naar het<br />

rivate eath hose voor asraken. oor<br />

samen o n oatie te erken knnen e<br />

kanten een einte dienstverenin en o<br />

maat iteerkte oossinen bieden. o<br />

knnen one members ero vertroen dat<br />

hn vermoen in de beste handen is besit<br />

hris andendriesshe.<br />

businessvlaanderen.be<br />

105


BV FOCUS<br />

ANTWERPEN<br />

1<strong>06</strong> businessvlaanderen.be


BV FOCUS<br />

ANTWERPEN<br />

BURGEMEESTER BART DE WEVER AAN HET WOORD<br />

“We willen van Antwerpen<br />

de meest leefbare stad van<br />

<strong>Vlaanderen</strong> maken”<br />

Wie over economie en Antwerpen spreekt, zal in één adem de haven vermelden. Port of Antwerp-Bruges is de<br />

belangrijkste economische cluster van het land: ze huisvest 1400 bedrijven, is de tweede containerhaven van Europa<br />

en belangrijkste hub wereldwijd voor import en export van auto’s. Dat alles levert direct en indirect 164.000 jobs<br />

op. Maar in een geglobaliseerde economie en met de dringende maatschappelijke uitdaging om te verduurzamen,<br />

is niets nog zeker. <strong>Business</strong> <strong>Vlaanderen</strong> trok naar burgemeester Bart De Wever (N-VA) en peilde naar zijn<br />

verwachtingen voor de toekomst: “Het stikstofdossier zorgt voor zwaar weer, maar ik zie vooral opportuniteiten<br />

in vergroenen en verduurzamen.”<br />

Tekst | Björn Crul Beeld | Ineos, Lantis, N-VA, Port of Antwerp-Bruges<br />

Mijnheer de burgemeester,<br />

Antwerpen is de grootste<br />

economische pool van<br />

laandeen e elanik<br />

is de fusie van de havens van<br />

Antwerpen en Zeebrugge voor u?<br />

Bart De Wever: De fusie is zonder meer een<br />

mijlpaal in onze geschiedenis, en bovendien<br />

een signaal in het wereldwijde havenlandschap.<br />

In een geglobaliseerde economie,<br />

zeker na de grote consolidatiegolf van de<br />

rederijen waardoor er nog maar vier grote<br />

spelers zijn, was het gewoon de logische<br />

keuze. Vroeger waren we concurrenten, nu<br />

vullen we elkaar aan. Dat maakt ons weerbaarder<br />

en competitiever om investeringen<br />

aan te trekken, werkgelegenheid te verankeren<br />

en onze positionering te versterken.<br />

Port of Antwerp-Bruges is bovendien niet alleen<br />

een verhaal van ‘meer’ en ‘groter’, maar<br />

vooral van ‘nog beter’. De wereld staat niet<br />

stil. Om te kunnen inspelen op veranderingen,<br />

is het cruciaal dat we werk maken van<br />

de duurzame haven van morgen. Want dynamiek<br />

en innovatiekracht zullen zorgen voor<br />

investeringen en economische vooruitgang.<br />

De werf van de Oosterweelverbinding is in volle gang, onder meer ter hoogte van Sint-Anna.<br />

businessvlaanderen.be<br />

107


BV<br />

BUSINESS VLAANDEREN<br />

HET TOONAANGEVENDE ZAKENPLATFORM<br />

VOOR VLAANDEREN<br />

Naamloos-2 1 10-07-<strong>2023</strong> 16:25<br />

BV<br />

BUSINESS VLAANDEREN<br />

HET TOONAANGEVENDE ZAKENPLATFORM VOOR VLAANDEREN<br />

2024<br />

NR<br />

DOSSIER<br />

BV FOCUS<br />

1 Februari Industry<br />

BV<br />

2 april Milieu - Energie - Afvalverwerking<br />

3 juni HR - Finance - IT<br />

4 september Bedrijfswagens - Leasing - Mobiliteit<br />

5 oktober Industriebouw - Kantoorprojecten<br />

6 december Logistiek - Transport<br />

+ BV Antwerpen (november)<br />

BUSINESS VLAANDEREN<br />

Eurometropool<br />

Havenspecia<br />

E17<br />

Brugge - Gent<br />

Kust - Vlaamse Ardennen<br />

Midwest / Dender Regio<br />

Uw onderneming redactioneel en/of publicitair in BV<br />

Contacteer Filip Deckmyn – 0479 97 95 13 – f.deckmyn@louwersmediagroep.be<br />

businessvlaanderen.be


BV FOCUS<br />

ANTWERPEN<br />

De chemie blijft een sterkhouder<br />

binnen de haven, met vele<br />

vertakkingen langs het<br />

Albertkanaal. Tegelijk maakt<br />

het Vlaamse beleid van een<br />

koolstofarme economie een<br />

prioriteit. Hoe kunnen beide met<br />

elkaar worden verzoend?<br />

Bart De Wever: De energietransitie en circulaire<br />

economie zitten Antwerpen eigenlijk<br />

als gegoten. De industrie is daar ook helemaal<br />

in mee. De overgang naar alternatieve<br />

eneriebronnen de eektriatie van oistiek<br />

en productieprocessen, het verlagen van<br />

de itstoot het reeren van rondstoffen<br />

het otentiee is root. ne etrochemische<br />

cluster staat inderdaad voor grote<br />

uitdagingen, maar er zijn ook veel kansen.<br />

Aan de wil om te investeren en innoveren<br />

ontbreekt het echt niet.<br />

Het is wel zo dat het stikstofdossier voor<br />

zwaar weer zorgt, zowel voor de landbouw als<br />

de industrie. Verkeerde keuzes in het verleden<br />

spelen ons parten. Ik hoop dat alle krachten<br />

zich in <strong>Vlaanderen</strong> rond dat dossier kunnen<br />

verenigen, want onze welvaart staat op het<br />

spel. Ofwel geven we de spelers in de haven<br />

volop de kans om te vergroenen en te verduurzamen,<br />

ofwel zullen we die investeringen<br />

aan onze neus zien voorbijgaan. Ik hoef u niet<br />

te vertellen wat er dan met vergroening en<br />

verdramin a eberen bitter eini.<br />

In welke activiteiten of<br />

ecten iet tentieel <br />

de tekmt?<br />

Bart De Wever: Onze logistieke en petrochemische<br />

cluster biedt nog enorm veel<br />

kansen, maar Antwerpen heeft zeker nog<br />

troeaarten in de hand. k denk bijvoorbeeld<br />

aan de zorgeconomie, waar we de<br />

grootste zorgcluster van <strong>Vlaanderen</strong> hebben.<br />

Dat vertaalt zich niet alleen in kamers<br />

in ziekenhuizen en woonzorgcentra. We<br />

hebben met het Instituut voor Tropische<br />

Geneeskunde en Vaccinopolis uitstekende<br />

onderzoeksinstellingen met een sterke<br />

internationae retatie.<br />

Over INEOS Project One: “Met dit project zouden we de toon kunnen zetten voor een tweede<br />

adem voor de hele Europese chemie. Ik zal er alles aan doen om dit weer vlot te trekken.”<br />

Op gebied van stadsontwikkeling zijn er<br />

ook interessante perspectieven. We hebben<br />

de ambitie om Antwerpen de meest leefbare<br />

stad van <strong>Vlaanderen</strong> te maken. Wie in<br />

de stad rondloopt, kan er niet naast kijken<br />

hoe snel we transformeren. De gedeeltelijke<br />

overkapping van de Ring zal daar zeker toe<br />

bijdragen, want ze levert nieuwe en kwaliteitsvolle<br />

ruimte op. Maar ook in de stad zelf<br />

zijn er tal van stadsvernieuwingsprojecten,<br />

waarvoor we uiteraard met heel wat partners<br />

uit het bedrijfsleven samenwerken.<br />

We moeten dus de bestaande industriegebieden<br />

maximaal benutten. Met BlueGate,<br />

Kanaalkant in Deurne en Merksem, Innovatieve<br />

Stadshaven en Terbekehof in Wilrijk<br />

hebben we nog terreinen die goed bereikbaar<br />

zijn en waar nieuwe vestigingen mogelijk<br />

zijn. Op middellange termijn zetten we<br />

in op het ontwikkelen van de Katwilgsite op<br />

Linkeroever en de Lage Weg in Hoboken.<br />

“Port of Antwerp-Bruges gaat niet alleen over<br />

meer en groter, maar vooral over ‘nog beter’.”<br />

“Antwerpen is open for<br />

business”, is uw credo om nieuwe<br />

investeringen aan te trekken.<br />

Maar is er buiten de haven nog<br />

genoeg ruimte beschikbaar voor<br />

nieuwe bedrijven?<br />

Bart De Wever: Er is inderdaad ruimte te kort<br />

voor kmo’s en industrie. We voorspellen dat<br />

er de komende tien jaar 83 tot 133 hectare<br />

aan nieuwe ruimte moet worden gevonden.<br />

In de kernstad daarentegen hebben we echt<br />

no vee otentiee voor bedrijven die jnmai<br />

verweven kunnen worden met een woon- en<br />

recreatieomgeving. Denk aan kennisbedrijven<br />

of de dienstensector, maar ook maakateliers<br />

en kleine magazijnen hebben daar een plaats.<br />

Meer zelfs, een goede mix leidt tot levendige<br />

woonbuurten. Ik denk bijvoorbeeld aan het<br />

Groen Kwartier, en de mooie aansluiting van<br />

het Eilandje met de Innovatieve Stadshaven.<br />

businessvlaanderen.be<br />

109


edrijfsvastgoed<br />

Ondernemen.<br />

Anticiperen.<br />

(Ver)kopen.<br />

(Ver)huren.<br />

Renderen.<br />

Onze experts adviseren en helpen je graag om bij<br />

elk sleutelmoment in je professionele leven de juiste<br />

vastgoedbeslissing te maken. Of je nu zoekt naar<br />

de perfecte locatie om je start-up uit te bouwen,<br />

een grotere ruimte voor jou en je team of de juiste<br />

kandidaat voor je prachtige bedrijfspand: Dewaele<br />

staat voor je klaar. Met bakken ervaring, kennis van<br />

zaken en een antwoord op al je vragen.<br />

Een nieuwe stap zetten met je bedrijf?<br />

Contacteer ons:<br />

051 265 005 · business@dewaele.com<br />

dewaele.com


BV FOCUS<br />

ANTWERPEN<br />

De stad heeft ook de ambitie om<br />

een echte smart city te worden.<br />

Hoe concreet is dit al?<br />

Bart De Wever: We hebben een focus gelegd<br />

op de digitalisering van de stedelijke overheid,<br />

bijvoorbeeld met de aanstelling van een<br />

hie diita oer. ne dienstverenin<br />

moet meer digitaal toegankelijk, veiliger en<br />

kantvriendeijker orden. et boen van<br />

een stedelijke app en het uitbreiden van de<br />

moeijkheden van onine oketten ijn daar<br />

voorbeeden van. aar diitaiseren brent<br />

ook seriee risios met ih mee denk aan<br />

de beraanva van eind vori jaar. e investeren<br />

daarom versned in berveiiheid.<br />

En hoe helpt slimme technologie<br />

u in de doelstelling om de stad<br />

leeaade te maken?<br />

Bart De Wever: et diitae tehnooie ilen<br />

we de stad veiliger, properder en mobieler<br />

maken. enk aan simme toeihtsameras<br />

sensoren in vuilnisbakken of slimme verkeersihten.<br />

e rekenen daarvoor ook o<br />

starts en saes. n ons aanbestedinsbeleid<br />

vragen we bijvoorbeeld aan jonge bedrijven<br />

om slimme oplossingen te vinden<br />

voor beaade stedeijke itdainen.<br />

en het veer oren voor vervoer over ater.<br />

Rond de stad werden Park & Rides ingericht<br />

voor aansluitingen met het openbaar vervoer<br />

o deemobiiteit. at ert aemaa vrhten<br />

a maar a de komende jaren een aandahts-<br />

nt bijven.<br />

Tot slot, op welke economisch<br />

project bent u het meeste trots?<br />

Bart De Wever: at is een moeiijke vraa.<br />

et rojet ne hebben e een oden<br />

kans om de grootste investering in de<br />

etrohemie in roa in tinti jaar tijd<br />

te vereenijken. et dee niee kraker<br />

oden e de toon knnen etten voor een<br />

teede adem voor de hee roese hemie.<br />

et is in het bean van de hee aamse evaart<br />

dat dit symbooldossier vlot getrokken<br />

ordt. k a daar avast aes aan doen.<br />

k ben ook er bij door de herontikkein<br />

van de voormaie eterreinen aar het<br />

etendistrit verrijst. nder reie van<br />

ort o nterres ordt daar een eosysteem<br />

uitgebouwd voor bedrijven – van<br />

start tot mtinationa die ih toeegen<br />

op de circulaire economie en de energietransitie.<br />

et o.a. oer dat een roene<br />

aterstoffabriek bot de reaeabriek<br />

van ree en de avaateriverin<br />

van koak ien er honderden mijoenen<br />

aan investerinen vast. at aes versterkt<br />

one ositie om de drame eonomie van<br />

moren vandaa a vorm te even.<br />

“De komende tien jaar moet 83 tot<br />

133 hectare nieuwe ruimte worden<br />

gevonden voor kmo’s en industrie.”<br />

Mobiliteit blijft voor vele<br />

ondernemingen een zorg. De werf<br />

voor de Oosterweelverbinding<br />

is volop aan de gang, maar zal<br />

pas over enkele jaren soelaas<br />

brengen. Wat gebeurt er intussen<br />

om het verkeer in en rond<br />

Antwerpen vlotter te maken?<br />

Bart De Wever: e moda shit aarbij mensen<br />

o oek aan naar drame manieren<br />

om ih te veraatsen is iteraard riaa.<br />

iet aeen tijdens maar ook na de erken. s<br />

stad ien e eebrikers tonen hoe e o<br />

veilig en snel mogelijk op hun bestemming<br />

eraken. n aneerden e daarvoor<br />

im naar nteren een samenerkin<br />

tssen vershiende mobiiteitsartners.<br />

aar het stot iteraard niet bij sensibiiseren<br />

en inormeren. e aiiteren de itbreiding<br />

van deelmobiliteit en investeren volop in<br />

niee inrastrtr niee etsaden en<br />

etsostrades hebben a tot een verdbbein<br />

van het aanta etsers eeid. e aterbs<br />

Bart De Wever: “Na de cyberaanval eind 2022 investeren we versneld in cyberveiligheid.”<br />

businessvlaanderen.be<br />

111


DE ELEKTRISCHE AUTO DIE VOLVO’S VERKOOPVOLUME MOET VERDUBBELEN<br />

VOLVO EX30: GETEST EN (BIJNA) GEHEEL<br />

GOED BEVONDEN<br />

De Zweedse constructeur Volvo breidt zijn portefeuille uit naar het segment van de kleine elektrische<br />

cross-overs, waar BMW, Audi en Mercedes schitteren door afwezigheid. Beschikt de EX30 over de nodige<br />

troeven om de veeleisende zakelijke klant te overtuigen? Onze redacteur deed de test.<br />

Tekst | Dieter Quartier<br />

beeld | Volvo<br />

Volvo Cars koestert stevige groeiambities: het<br />

wil zijn volume verkochte wagens in enkele<br />

jaren tijd verdubbelen. Geen wonder dus dat<br />

het merk mikt op het segment waarin het<br />

grootste potentieel schuilt. Dat is het B-SUVsegment,<br />

waarin het elektrisch aanbod<br />

bezwaarlijk schaars is vandaag. De Volvo<br />

EX30, die een slag kleiner is dan de XC40,<br />

heeft daarin een unieke propositie. Hij is<br />

immers de enige elektrische premiumspeler,<br />

met uitzondering van de DS 3 E-Tense.<br />

In vergelijking met zijn Franse rivaal is de EX30<br />

scherper geprijsd en biedt hij een groter rijbereik.<br />

Je moet dan wel voor de versies met de<br />

grote batterij (64 kWh) kiezen. Die geraken<br />

in het beste geval zo’n 480 kilometer ver. Dat<br />

alleen al is een aankoopargument van formaat.<br />

Daarnaast ziet Volvo’s benjamin er ook gewoon<br />

goed uit, met zijn Thor-hamer-ledkoplampen,<br />

zijn zwevende dakpaneel en zijn originele<br />

achterpartij. De eerste persoon die hem lelijk<br />

vindt, die moeten we nog tegenkomen.<br />

FOCUS OP DUURZAAMHEID<br />

Van auto’s bouwen een klimaatneutrale activiteit<br />

maken, is bijzonder lastig. Daarom<br />

worden ook compenserende maatregelen<br />

voorzien door de constructeurs. Maar Volvo<br />

doet enorme inspanningen om de uitstoot<br />

maximaal te beperken. Zo zijn de kunststoffen<br />

en de metalen voor het koetswerk deels<br />

gerecycled en word je vanbinnen omringd<br />

door materialen die eveneens gerecycled, dan<br />

wel van duurzame natuurlijke origine zijn. Dat<br />

betekent niet dat ze onaangenaam aanvoelen<br />

of er minder kwaliteitsvol uitzien.<br />

Ook werden “overbodige’ onderdelen achterwege<br />

gelaten, met name in het interieur. Dat<br />

oogt dan ook bijzonder clean, maar toch stellen<br />

we ons vragen bij Volvo’s keuze om het<br />

bestuurdersdisplay te schrappen. Nu moet<br />

je je blik opzij richten naar de bovenzijde van<br />

de grote centrale tablet om te zien hoe snel<br />

je rijdt, of de adaptieve cruisecontrol is ingesteld,<br />

enzovoort. Ook gingen de luidsprekers<br />

in de deuren op de schop: de klank komt<br />

enkel van een soundbar onder de voorruit.<br />

In het interieur word je omringd door materialen die gerecycled of van duurzame<br />

natuurlijke origine zijn.<br />

SNELSTE VOLVO OOIT<br />

We kregen tijdens de voorstelling van de EX30<br />

twee versies gepresenteerd: de Single Motor<br />

Extended Range en de Twin Motor. De eerste<br />

zet 200 kW op de achterwielen, de tweede<br />

drijft daarenboven de vooras aan met 115<br />

kW en ontpopt zich daarmee tot de krachtigste<br />

Volvo ooit. Slechts 3,6 seconden voor<br />

112 businessvlaanderen.be


MOBILITEIT<br />

Volvo’s EX30 ziet er goed uit, dankzij zijn Thor-hamer-ledkoplampen, zijn zwevende dakpaneel en zijn originele achterpartij.<br />

de sprint van nul naar honderd, dat is een<br />

belediging voor Porsche... De enkelmotorige<br />

versie doet er 5,3 seconden over, wat evenzeer<br />

indrukwekkend is.<br />

Welke versie je ook kiest, de EX30 gedraagt<br />

zich nooit als een hooligan. Het gaat er altijd<br />

heel beschaafd en progressief aan toe. Je kunt<br />

deze wagen met veel schwung in de bocht<br />

zetten en erg vroeg uitaccelereren, mede<br />

dankzij het lage zwaartepunt. Tegelijk verteert<br />

hij grote oneffenheden zoals de beste Fransen<br />

dat doen. Alleen voelt het stuur nogal licht aan.<br />

SLIMME PRIJSZETTING<br />

We kwamen uit op een verbruik van 16,6 kWh<br />

met de Single Motor Extended Range over een<br />

parcours dat grotendeels uit wegen bestond<br />

die als een platgekookte spaghettispriet over<br />

de Catalaanse heuvels gedrapeerd lagen. De<br />

warmtepomp en de intelligente energierecuperatie<br />

zullen ongetwijfeld hebben bijdragen<br />

tot dit mooie resultaat.<br />

Rest de vraag: krijg je waar voor je geld? Op<br />

veiligheids-, prestatie- en infotainmentvlak<br />

zonder enige twijfel. Wel word je verplicht<br />

om hogerop in het gamma te klimmen als je<br />

bepaalde comfortvoorzieningen wenst. Dat is<br />

de prijs van de rationalisering. Ga je all the<br />

way, dan ga je over de kaap van 50.000 euro.<br />

Om de pil te verzachten rekent Volvo wel<br />

gedurende vijf jaar of 150.000 kilometer geen<br />

onderhoudskosten of slijtageonderdelen aan.<br />

TECHNISCHE FICHE<br />

VOLVO EX30 SINGLE MOTOR EXTENDED RANGE<br />

Aandrijving<br />

Elektrisch<br />

Systeemvermogen<br />

200 kW (272 pk)<br />

Transmissie<br />

Achterwielen<br />

Elektrisch rijbereik<br />

478 km (WLTP)<br />

Testverbruik<br />

16,6 kWh/100 km<br />

Opladen (AC/DC)<br />

11-22kW/153 kW<br />

Vanafprijs € 44.240<br />

businessvlaanderen.be<br />

113


Altijd een wagen<br />

die bij jou past!<br />

Neem vandaag nog contact op<br />

voor een vrijblijvend adviesgesprek.<br />

WESTLEASE<br />

+32 56 36 44 44<br />

info@westlease.be<br />

www.westlease.be


MOBILITEIT<br />

FACELIFT VERSTERKT UITSTRALING EN ELEKTRISCH RIJBEREIK VAN DE VIERDEURSCOUPÉ<br />

MERCEDES-BENZ CLA 250 E:<br />

BIJGESPIJKERD EN<br />

BIJDEHAND<br />

Tussen de A-Klasse en de C-Klasse van Mercedes bevindt zich de elegante CLA, die halfweg zijn carrière<br />

zijn neus bijpoedert en zijn digitale skillset uitbreidt. De plug-inhybride 250 e kreeg bovendien een<br />

verbeterde e-motor en meer batterijcapaciteit.<br />

Tekst | Dieter Quartier<br />

Beeld | Ilse Bauwens<br />

De vierdeurscoupé van de Ster weet nog altijd<br />

te beklijven met zijn ranke profiel. Logisch<br />

dus dat Mercedes de esthetische ingrepen<br />

beperkt heeft tot een nieuwe voorskirt, een<br />

bijgewerkte grille met “star pattern” en een<br />

hertekende achterdiffusor. De kenner zal de<br />

opgewaardeerde CLA verder identificeren<br />

aan de vernieuwde graphics in de standaard<br />

ledkoplampen.<br />

Daarnaast kun je je CLA nu ook laten spuiten<br />

in het exclusieve Hyperblauw of Spectraalblauw.<br />

Dan moet je wel voor de Luxury Line<br />

of AMG-Line gaan: de <strong>Business</strong> Line houdt<br />

het bij het gratis Digitaalwit en de optionele<br />

tinten Cosmoszwart, Iridiumzilver en Berggrijs.<br />

Saai, maar allicht wat 90 procent van de<br />

klanten kiest … Ook omdat ze daar vaak toe<br />

gedwongen worden door de carpolicy en restwaardebekommernissen.<br />

Dé highlight in het interieur is het MBUXdisplay<br />

dat zich over de linkerhelft van het<br />

dashboard uitstrekt. Je kunt het uitvoerig<br />

personaliseren en continu uitbreiden met<br />

nieuwe functies dankzij de over-the-air<br />

updatemogelijkheid. De navigatiemodule doet<br />

zijn werk naar behoren en geeft heldere visuele<br />

instructies, zeker als je bijbetaalt voor de<br />

Augmented Reality-functie (met dynamische<br />

pijlen geprojecteerd op live camerabeelden).<br />

De complexe stuurwieltoetsen zijn nog steeds<br />

een bron van ergernis. Met je linkerduim hoor<br />

je het bestuurdersdisplay te bedienen, met je<br />

rechter het infotainment. Zelfs na een week<br />

heb je het niet onder de knie. Terug naar de<br />

tekentafel, Mercedes!<br />

MEER ‘E’, MINDER CO 2<br />

De plug-inhybride aandrijving van de 250 e<br />

werd ter gelegenheid van de facelift eveneens<br />

BETER, MAAR NIET PERFECT<br />

Mercedes heeft het interieur eveneens met<br />

een lichte make-over bedacht. De materialen<br />

ademen nu meer kwaliteit uit. Met het<br />

oog op de beperking van de productie-uitstoot<br />

maakt de CLA overigens meer gebruik van<br />

recyclaten, zonder dat je dat ziet. Veganisten<br />

en mensen met een groot milieugeweten<br />

kunnen hun derrière laten rusten op<br />

Artico kunstleder, dat er verrassend echt uit<br />

ziet en in het macchiatobeige, grijs of zwart<br />

wordt aangeboden.<br />

De vierdeurscoupé van Mercedes weet nog altijd te beklijven met zijn ranke profiel.<br />

businessvlaanderen.be<br />

115


SLIMME LAADPALEN I INSTALLATIE, SUPPORT & BEHEER<br />

Ontdek de kracht van elektrisch vervoer. Kies voor stil, duurzaam en<br />

voordelig rijden. Certipower begeleidt je in fiscale aspecten en subsidies,<br />

biedt energiemanagementadvies en implementeert toonaangevende slimme<br />

laadoplossingen. Wij staan in voor het volledige beheer en onderhoud van jouw<br />

laadnetwerk, zowel voor bedrijven, hun teams als particulieren. Neem vandaag<br />

nog contact op en profiteer van onze deskundigheid.<br />

051 79 20 22 www.certipower.be sales@certipower.be


MOBILITEIT<br />

onder handen genomen. De aandrijfbatterij is<br />

nog steeds 15,6 kWh groot, maar Mercedes<br />

beweert dat je daar voortaan méér kWh<br />

effectief van kunt benutten. In theorie moet<br />

je 78 emissievrije kilometers kunnen afleggen.<br />

Reken in de praktijk op gemiddeld 60.<br />

Opladen kan met 11 kW.<br />

Mercedes heeft overigens het vermogen van<br />

de elektromotor met 5 kW geboost naar 80 kW,<br />

zodat de benzinemotor in principe iets minder<br />

vaak aan het werk wordt gezet. Het betreft nog<br />

steeds een 1,3-liter viercilinder van 120 kW, die<br />

niet altijd even discreet, maar immer zuinig<br />

zijn job doet. Zelfs met een lege batterij kun je<br />

toekomen met 6 l/100 km. De achttraps-DCT<br />

is bij de pinken en laat zich op je voorkeuren<br />

afstemmen via de rijmodusschakelaar.<br />

GEMATIGDE RIJBALANS<br />

De benzine- en elektromotor werken globaal<br />

genomen naadloos samen, maar bij lage<br />

snelheden kun je soms wat geschok gewaarworden.<br />

Het rempedaal laat zich daarenboven<br />

moeilijk doseren. Initieel gebeurt er niets,<br />

zodat je het dieper intrapt, om dan met een<br />

ruk tot stilstand te komen. Het is dus zaak om<br />

zo veel mogelijk regeneratief te remmen op<br />

de elektromotor. Dat lukt prima in de adaptieve<br />

stand, die de auto proactief afremt bij het<br />

In het interieur valt het display op: je kunt het uitvoerig personaliseren en continu uitbreiden<br />

met nieuwe functies.<br />

naderen van een rotonde, een bocht of een<br />

voorligger. De CLA 250 e kan met zijn gecombineerde<br />

vermogen en koppel van respectievelijk<br />

160 kW en 450 Nm in 7,6 seconden het<br />

klassieke sprintje trekken. De ophanging legt<br />

de focus op comfort, maar mede dankzij het<br />

prettige stuurgevoel blijft de vlotte bestuurder<br />

geenszins op zijn honger.<br />

Mercedes heeft het interieur een lichte make-over gegeven, met een meer kwalitatieve uitstraling.<br />

TECHNISCHE FICHE<br />

Aandrijving 1,3-liter 4-cilinderbenzine<br />

+ elektromotor<br />

Systeemvermogen 160 kW (218 pk)<br />

Transmissie 8-trapsautomaat,<br />

voorwielen<br />

Elektrisch rijbereik 78 km (WLTP)<br />

CO2-uitstoot 19 g/km (WLTP)<br />

Boordlader 11 kW (driefasestroom)<br />

Vanafprijs € 52.541 (<strong>Business</strong> Line)<br />

businessvlaanderen.be<br />

117


VOLVO BRENGT NIEUWE EN COMPACTE SUV OP DE MARKT<br />

“De hype rond de EX30<br />

is niet meer dan terecht”<br />

Groot was het enthousiasme toen Volvo eind oktober bekendmaakte dat de nieuwe EX30 in Gent zal<br />

gebouwd worden. Niet alleen betekent de komst van de EX30 een mooie opsteker voor de ruim 7000<br />

personeelsleden, Volvo toont op die manier opnieuw dat het een voortrekkersrol wil blijven spelen in de<br />

elektrificatie van de auto-industrie. “Door de productie naar Gent te brengen, spelen we resoluut in op de<br />

snelgroeiende vraag naar kleinere en betaalbare elektrische wagens. Voor nog meer mensen maken we<br />

elektrisch rijden mogelijk”, stelt de directie van Volvo-Automobilia.<br />

Tekst | Roeland Van Den Driessche Beeld | Automobilia<br />

De markt van de elektrische auto maakt<br />

een doorstart. Na de grotere formaten en<br />

compacte modellen worden steeds meer<br />

kleinere wagens gebouwd. Met de nieuwe<br />

EX30 waagt ook autoconstructeur Volvo zich<br />

op dat pad. “De nieuwe volledig elektrische<br />

Volvo EX30 mag dan wel compact ogen, hij is<br />

groots in zijn prestaties en even veilig als al<br />

onze andere modellen. Daarnaast heeft hij de<br />

kleinste CO2-voetafdruk van alle Volvo’s tot<br />

nu toe. Bovendien komen we met dit nieuwe<br />

model volledig tegemoet aan de toenemende<br />

vraag naar betaalbare elektrische auto's”, is<br />

te horen bij Automobilia.<br />

FISCAAL AANTREKKELIJK MODEL<br />

Een nieuwe EX30 heb je al vanaf 38.990 euro.<br />

“Dat is een bijzonder aantrekkelijke prijs voor<br />

een wagen die uitblinkt in kwaliteit, comfort<br />

en veiligheid. Bovendien heb je als particulier<br />

vanaf 2024 recht op een premie van 5000 euro.”<br />

De premie riep de Vlaamse overheid dit najaar<br />

De EX30 mag dan wel compact ogen, hij is groots in zijn prestaties.<br />

118 businessvlaanderen.be


MOBILITEIT<br />

in het leven en geldt voor auto’s met een maximumprijs<br />

van 40.000 euro. “En daar valt de<br />

basisversie van de EX30 dus net binnen. Daarvoor<br />

krijgen onze klanten de Single Motoruitvoering,<br />

die aan al onze designwaarden<br />

voldoet. Zo zorgen een lange wielbasis, grote<br />

wielen en gelijke overhangen voor evenwicht<br />

en verfijning aan de buitenkant. Het is echt een<br />

model met een zelfverzekerd gezicht.”<br />

Naast die premie van de Vlaamse overheid<br />

zijn er nog andere financiële voordelen die<br />

de aankoop van een EX30 interessant maakt.<br />

“Zo is hij volledig vrijgesteld van de jaarlijkse<br />

verkeersbelasting in het Vlaamse Gewest.<br />

Daarnaast ben je ook vrijgesteld van de<br />

belasting op inverkeersstelling (BIV). Hou er<br />

echter wel rekening mee dat wanneer je een<br />

premie gekregen hebt, de wagen gedurende<br />

de eerste drie jaar niet mag doorverkocht<br />

worden, om fraude tegen te gaan.”<br />

VOLVO-KWALITEIT VERKLAART<br />

POPULARITEIT<br />

Dat is echter eerder de uitzondering dan<br />

de regel. “De meeste autokopers bereiden<br />

zich immers goed voor vooraleer ze tot een<br />

aankoop overgaan. Dat is niet meer dan<br />

logisch, want het blijft een investering. We<br />

stellen wel vast dat onze klanten, als gevolg<br />

van de wijzigende fiscale maatregelen, het<br />

vaak moeilijk vinden om het juiste model<br />

te kiezen. Bij Volvo-Automobilia helpen we<br />

onze klanten in ieder geval wegwijs maken<br />

en kijken we voor een oplossing op maat.<br />

“Helemaal opgeladen<br />

heeft de EX30<br />

een rijbereik van<br />

475 kilometer.”<br />

Ook het strakke design valt op: een lange<br />

wielbasis, grote wielen en gelijke overhangen<br />

zorgen voor evenwicht en verfijning.<br />

Elk model staat immers voor kwaliteit. Kijk<br />

bijvoorbeeld naar de batterijtechnologie die in<br />

de EX30 gebruikt werd: helemaal opgeladen<br />

heeft de wagen een rijbereik van 475 kilometer<br />

en met een snellader kan de batterij in een<br />

half uur voor 80% volgeladen worden.”<br />

De Experience Days zijn het moment om het nieuwe model te ontdekken bij Automobilia.<br />

Aan interesse voor de EX30 is er in ieder geval<br />

geen gebrek. Sinds de officiële voorstelling<br />

bij Automobilia Roeselare dit najaar werden<br />

al meer dan 150 wagens verkocht. “Dat is<br />

een groot succes en eigenlijk verwachten we<br />

dat de populariteit alleen maar zal toenemen.<br />

Wie de wagen wil ontdekken, kan alvast<br />

langskomen op de eerstvolgende editie van<br />

onze Experience Days. Uiteraard zijn geïnteresseerden<br />

steeds welkom in een van onze<br />

zes vestigingen voor informatie of een proefrit.<br />

Daar staan onze medewerkers te allen<br />

tijde klaar om hen met passend advies verder<br />

te helpen.”<br />

businessvlaanderen.be<br />

119


DE ‘GEKWALIFICEERDE’ BEZOLDIGINGSTHEORIE<br />

Is vastgoed voor privaat gebruik<br />

een aftrekbare kost in de<br />

vennootschap?<br />

Kan een vennootschap de kosten van een bedrijfswoning die zij gratis aan haar bestuurder ter<br />

beschikking stelt, fiscaal in aftrek brengen als bezoldigingskost of niet? Het Gentse Hof van beroep<br />

stelt in een recent arrest van wel. Stijn Lamote analyseert het arrest.<br />

Tekst & beeld | Lamote Stragier Advocaten<br />

De casus waarover het Hof van beroep in Gent zich uitsprak, was klassiek.<br />

Een arts presteert via zijn vennootschap en behaalt behoorlijk<br />

wat omzet. Zijn vennootschap is eigenaar van een vastgoed in volle<br />

eigendom, 43% wordt gebruikt voor doktersactiviteiten, 57% wordt als<br />

verloning ter beschikking gesteld van de arts, in aanvulling van zijn<br />

relatief lage wedde. De fiscale fiches worden netjes opgemaakt en het<br />

voordeel alle aard wordt belast bij de arts in de personenbelasting. Het<br />

vastgoed wordt gedeeltelijk gefinancierd via een banklening.<br />

HOF VERWERPT VISIE FISCUS<br />

De fiscale administratie besluit, zoals steeds vaker, dat de kosten die de<br />

vennootschap maakt met betrekking tot het privaat deel van dergelijk<br />

onroerend goed niet aftrekbaar zijn. Het hof maakt evenwel in een paar<br />

pennentrekken komaf met deze visie van de administratie en bevestigt<br />

een ‘informele’ of ‘feitelijke’ bezoldigingstheorie. De kosten van<br />

het vastgoed zijn aftrekbaar omdat ze eigenlijk gebruikt worden om in<br />

‘natura’ te bezoldigen, zoals dat ook het geval is bij het ter beschikking<br />

stellen van een gsm of wagen.<br />

Het basisprincipe van het hof is dat er een bewezen bezoldigingsbeslissing<br />

is, namelijk de terbeschikkingstelling van het vastgoed<br />

vanuit de vennootschap aan de bestuurder. De intentie is om via deze<br />

bezoldigingskost omzet (en dus uiteindelijk belastbare inkomsten) te<br />

verkrijgen, waardoor de kosten zoals afschrijvingen op het vastgoed,<br />

interesten, onroerende voorheffing en onderhoud in de vennootschap<br />

fiscaal in aftrek kunnen worden genomen.<br />

DE FEITEN ZIJN BELANGRIJK<br />

Het bewijs van deze intentie kan geleverd worden aan de hand van alle<br />

feitelijke elementen in het dossier. Of er notulen voorhanden zijn die<br />

deze intentie ondersteunen is minder van belang, men kijkt vooral naar<br />

de feiten.<br />

Stijn Lamote: “De rechtspraak over de aftrekbaarheid van private<br />

woningen in vennootschappen begint stilaan vaste vorm te krijgen.<br />

De fiscus gaat haar standpunt toch wat moeten bijsturen en nuanceren.”<br />

Het hof wijst er in dit geval op dat de bestuurder de prestaties niet<br />

zou willen leveren zonder daarvoor een passende bezoldiging te<br />

120 businessvlaanderen.be


LEGAL<br />

“Lamote Stragier Advocaten telt ondertussen 22 medewerkers waarvan 7 vennoten. Fiscaliteit en Overnames zijn hun corebusiness.”<br />

krijgen – waar de gratis terbeschikkingstelling van het vastgoed een<br />

essentieel deel van uitmaakt. Het neemt volgende ‘feiten’ in aanmerking<br />

om tot het vermoeden te komen dat de bezoldigingstheorie kan<br />

worden toegepast:<br />

- de arts genereert als enige omzet voor de vennootschap;<br />

- het gaat om vastgoed in volle eigendom, deels gefinancierd met<br />

eigen middelen;<br />

- er is een beroepsmatig deel aan de woning (43%);<br />

- er wordt een fiche 281.20 opgemaakt en de terbeschikkingstelling<br />

wordt belast in de personenbelasting bij de arts;<br />

- de resultatenrekening vermeldt het voordeel van bewoning;<br />

- de notulen vermelden dat alle vergoedingen aan de bestuurder<br />

worden goedgekeurd.<br />

GEEN VALABELE CONTRA-INDICATIE<br />

Hiermee bevestigt het hof dus deze ‘informele‘ of ‘feitelijke’ bezoldigingstheorie,<br />

de intentie van het bezoldigen met dit vastgoed is bewezen.<br />

Maar vermoedelijk heeft hier meegespeeld dat de fiscus hier geen<br />

enkel valabele contra-indicatie kon aanbrengen die erop wees dat er<br />

bij de investering ook andere intenties waren naast het creëren van<br />

belastbare inkomsten. Er lijken dus geen indicaties of feiten te zijn in<br />

het dossier die twijfel doen rijzen dat de bezoldigingsinsteek de hoofdinsteek<br />

was bij de investering. We zouden kunnen spreken van een<br />

‘gekwalificeerde’ bezoldigingstheorie.<br />

In een eerder recent arrest sprak het hof zich immers nog uit tegen de<br />

bezoldigingstheorie, maar dat wel in een zaak waar de vennootschap<br />

geen volle eigenaar was van het vastgoed, hetgeen betekent dat het<br />

vastgoed vroeg of laat met minder fiscale repercussies naar het privé<br />

vermogen verschuift (bv. in het geval van een vruchtgebruik structuur).<br />

Daar leek het hof het feit dat het vastgoed vroeg of laat terug in het privévermogen<br />

van de aandeelhouder kwam als een belangrijkere intentie te<br />

beschouwen dan de intentie om te bezoldigen. In dergelijk geval zijn uw<br />

bezoldigingspapieren met andere woorden best heel sterk.<br />

Maar voor vastgoed in volle eigendom in combinatie met de bezoldigingstheorie,<br />

zou de kous voor de fiscus stilaan af moeten zijn.<br />

businessvlaanderen.be<br />

121


HET ZIJN BOEIENDE TIJDEN OM<br />

JE FAMILIEBEDRIJF OVER TE DRAGEN<br />

OF TE VERKOPEN<br />

Familiebedrijven staan anno <strong>2023</strong> voor een hele reeks van uitdagingen waardoor overnames die alleen<br />

maar steunen op financiële plannen, of enkel gebaseerd zijn op het recente verleden, gedoemd zijn om<br />

te mislukken. De gewijzigde markten en economische omgeving vragen andere voorbereidingen en<br />

waarderingsmodellen met het oog op een transactie.<br />

Tekst | Filip De Clercq Beeld | Fildor<br />

De geopolitieke wijzigingen, met verschuiving<br />

van zowel product- als productieregio’s en van<br />

afzetmarkten, vragen van familiebedrijven veel<br />

meer flexibiliteit dan vroeger. Er is een rush<br />

naar nieuwe en soms schaarse grondstoffen,<br />

dit vergt van productiebedrijven permanente<br />

innovatie en aanpassingen aan het productieapparaat.<br />

Ook de kwantumsprong in de<br />

digitale wereld met Artificiële Intelligentie<br />

en alternatief energiegebruik vereisen een<br />

andere benadering van investeringen.<br />

DE KRACHT VAN COLLECTIEVE IDENTITEITEN<br />

Bedrijfsleiders-eigenaars van familiebedrijven<br />

dienen zowel hun product als businessmodel<br />

grondig aan te passen om de<br />

internationale klimaatafspraken van 2050 te<br />

halen. De economische en financiële markten<br />

zijn onvoorspelbaar, ze reageren zenuwachtig<br />

op de nieuwe uitdagingen met sprongen van<br />

inflatie en wisselvallig rentebeleid.<br />

Deze nieuwe werkelijkheid maakt het voor<br />

eigenaars van familiale bedrijven boeiend<br />

om voor hun bedrijf voor deze verschillende<br />

uitdagingen passende oplossingen te vinden.<br />

In mijn boek “Je familiebedrijf overdragen”<br />

schreef ik dat familiebedrijven sterk en uniek<br />

zijn omdat zij ‘collectieve identiteiten’ vormen.<br />

Net door de kracht van deze collectieve identiteiten<br />

konden ze in het verleden altijd de vele<br />

uitdagingen aanpakken. Maar het zal hen nu<br />

ook succesvol door de boeiende tijden loodsen<br />

waar we de komende dertig jaar voor staan.<br />

Echter, bij overdracht of verkoop van een<br />

familiebedrijf moeten de klassieke paden<br />

worden verlaten. Van eigenaars van familiebedrijven<br />

wordt nog meer verwacht dat zij niet<br />

meer ‘in’ hun bedrijf meewerken, maar ‘aan’<br />

hun bedrijf werken om het toekomstbestendig<br />

te maken. Bedrijfseigenaars moeten de<br />

sterkte van de collectieve identiteit van hun<br />

onderneming met bijzondere aandacht activeren<br />

en zelf moeten ze voeling houden met<br />

de economische omgeving en met hun markt.<br />

PERMANENT JE BEDRIJF SCHERP HOUDEN<br />

Eigenaars van familiebedrijven hebben hierdoor<br />

niet meer de tijd om vanaf een bepaalde<br />

leeftijd op hun eigen tempo hun bedrijf<br />

klaar te maken voor overdracht of verkoop.<br />

Ze moeten hun bedrijf permanent scherp<br />

houden en permanent vrije cashflow voorzien<br />

om de nieuwe uitdagingen aan te gaan.<br />

Wie te lang wacht, ziet de waarde van zijn<br />

bedrijf wegsmelten.<br />

Familiebedrijven zonder onmiddellijke opvolging<br />

maar met visie, die futureproof zijn en<br />

voldoende vrije cashflow hebben, zullen meer<br />

dan ooit ideale fusie- of overnametargets zijn<br />

voor andere familiebedrijven die zo een kwantumsprong<br />

willen maken. Familiebedrijven<br />

die bestaan uit sterke collectieve identiteiten<br />

en inzetten op een “futureproof” strategie<br />

met oog voor voldoende vrije cashflow, genieten<br />

ook altijd meer interesse bij de volgende<br />

generatie van de familie of voor managers die<br />

via een Management Buy-in of Management<br />

Buy-out de transformatie van het familiebedrijf<br />

willen trekken.<br />

WAARDERINGSMODELLEN OP DE SCHOP?<br />

De voorbije twee decennia werden familiebedrijven<br />

meestal gewaardeerd op basis van<br />

hun bezittingen, hun rendement of hun recent<br />

behaalde bruto bedrijfswinst (EBITDA). Het<br />

leek er zelfs op bij rendabele bedrijven dat<br />

de behaalde EBITDA de enige nog geldende<br />

“De nieuwe werkelijkheid zorgt ervoor<br />

dat de waardering van bedrijven<br />

niet langer enkel kan op basis van<br />

historisch behaalde bedrijfswinst.”<br />

122 businessvlaanderen.be


BV INSIGHTS<br />

Filip De Clercq: “Familiebedrijven die inzetten op een toekomstbestendige strategie, met oog voor voldoende vrije cashflow, staan er altijd beter voor.”<br />

waarderingsbasis was. Lage rentes maakten<br />

het verschil tussen EBITDA en effectief<br />

rendement klein en overnemers blind voor de<br />

kapitaalkost van een bedrijf.<br />

De nieuwe werkelijkheid met al haar verschillende<br />

facetten zorgt ervoor dat de waardering<br />

van bedrijven niet langer enkel kan op<br />

basis van historisch behaalde bedrijfswinst.<br />

Het potentieel om in de toekomst vrije cash<br />

te genereren is veel belangrijker geworden.<br />

Waarderingsmodellen op basis van het<br />

potentieel om in de toekomst vrije cash te<br />

generen werd tot voor kort enkel toegepast bij<br />

het waarderen van start-ups.<br />

Het waarderen op basis van toekomstige vrije<br />

cashflows, de zogenaamde Discounted Cash<br />

Flow methode (DCF) is een methode die na de<br />

internetbubbel minder werd aanvaard omdat<br />

meerdere IT-bedrijven niet realiseerden wat<br />

ze beloofden. Nu worden deze modellen terug<br />

relevant.<br />

Familiebedrijven zullen binnenkort gewaardeerd<br />

moeten worden met een mix van<br />

modellen waarbij hun bezittingen worden<br />

gewaardeerd, de gerealiseerde brutowinsten<br />

(EBITDA’s) en hun potentieel om in de<br />

toekomst vrije cashflows te blijven genereren<br />

(DCF Discounted Cash Flows).<br />

GROTERE ROL VOOR DE<br />

OVERNAMEBEGELEIDER<br />

De boeiende nieuwe economische omgeving<br />

is niet alleen een uitdaging voor de familiale<br />

bedrijfsleiders, maar ook voor de financiers<br />

van overnames, invesmentmanagers en overnamebegeleiders.<br />

Overnamebegeleiding en<br />

-financiering vraagt meer dan ooit een grondige<br />

kennis van het familiebedrijf zijn markt<br />

en een visie op de ontwikkelingen hierin.<br />

Overnamebegeleiders en overnamefinanciers<br />

zullen samen met de familiale eigenaars de<br />

markt moeten begrijpen en overnamemodellen<br />

op maat uitwerken. Dit worden boeiende<br />

en creatieve tijden.<br />

DE TIJD VAN EXCEL-WAARDERINGEN<br />

IS VOORBIJ<br />

De professionele, deskundige overnamebegeleider<br />

wordt cruciaal voor de familiale ondernemer<br />

als klankbord om zijn gezonde familiaal<br />

bedrijf gezond te houden, ook na overdracht.<br />

FiLDOR<br />

Oudenaardsesteenweg 32J, 9000 Gent<br />

inoldore<br />

ldore<br />

businessvlaanderen.be<br />

123


Contentexpert Jorben Isembaert van strategisch communicatie- en marketingbureau KIXX.<br />

124 businessvlaanderen.be


BV INSIGHTS<br />

“DE KRACHT VAN<br />

EEN GOED VERHAAL”<br />

Storytelling is hip en trendy en dat heeft een reden. Storytelling werkt omdat goed vertelde verhalen ons<br />

raken en we ze als kind al herkennen. Contentexpert Jorben Isembaert van strategisch communicatie- en<br />

marketingbureau KIXX: “Storytelling lijkt eenvoudig, maar het gaat over emoties, over het waarom en het<br />

creëren van een connectie met klanten.”<br />

Tekst en beeld | Kixx<br />

“Verhalen vertellen bestaat zolang als<br />

mensen tijd en gelegenheid hebben om elkaar<br />

te ontmoeten”, legt Jorben Isembaert uit. “De<br />

‘storytellers’ van vandaag mogen dan wel af en<br />

toe ‘digital’ voor hun activiteit zetten, ze treden<br />

in de voetsporen van een divers aantal voorgangers:<br />

van de Keltische bard, de skald met<br />

zijn saga’s en de Franse troubadour die van<br />

stad naar stad trok, tot de bewakers van wijsheid<br />

in Afrika en de vertellers uit de koffiehuizen<br />

in het Midden-Oosten. Allen vertelden ze<br />

verhalen die een aantal zaken gemeen hebben<br />

met wat de corporate storyteller nu brengt.<br />

Het feit dat we overal ter wereld die verhalen<br />

aan elkaar vertelden, maakt er een universeel<br />

en herkenbaar iets van.”<br />

DOELGERICHTE STORYTELLING<br />

Verhalen dienen een doel. Toen, en nog altijd.<br />

“Storytelling verbindt een specifiek bedrijf, een<br />

dienst of een product met medewerkers of<br />

klanten. Met mensen. En om die mensen aan<br />

te spreken, te boeien en te verbinden, bevat een<br />

goed verhaal een aantal ingrediënten. Eén van<br />

de belangrijkste zijn de personages, waarin een<br />

lezer of publiek zich herkent en kan verplaatsen.<br />

Waarom is een testimonial een krachtig<br />

instrument? Omdat het je buren, collega’s of<br />

vrienden kunnen zijn die iets vertellen.”<br />

“Een tweede element is immers het inspelen<br />

op herkenbare dromen, verlangens en ambi-<br />

ties. In economische begrippen: de behoefte.<br />

En in tegenstelling tot hoe het ooit was, hoef<br />

je ze vandaag echt niet in het fluogeel van de<br />

daken te schreeuwen. Beter niet zelfs. Anno<br />

<strong>2023</strong> houden klanten niet van opgedrongen<br />

boodschappen en schreeuwerige slogans.<br />

Subtiel is dus beter en sterker, al vraagt dat<br />

natuurlijk ook om kundige storytellers“, zegt<br />

de contentexpert van KIXX.<br />

IMPACT DOOR EMOTIE<br />

Voor bedrijven is storytelling hoe dan ook van<br />

levensbelang. Jorben: “Je kan mensen met<br />

cijfers in rapporten trachten te overtuigen, maar<br />

rationele argumenten alleen volstaan niet. Rond<br />

een kampvuur worden geen kwartaalcijfers<br />

“Je kan mensen met cijfers trachten<br />

te overtuigen, maar rationele<br />

argumenten alleen volstaan niet.”<br />

gedeeld, wel boeiende gebeurtenissen. Daarom<br />

spreekt een verhaal ons op meerdere niveaus<br />

aan. Een sterk en goed gebracht verhaal raakt<br />

het publiek door in te spelen op zintuigelijke<br />

prikkels – proeven, ruiken, horen – maar ook<br />

door qua vorm te entertainen.”<br />

“Het creëert verlangens en het beantwoordt<br />

de behoefte aan beleving en ervaring. Mensen<br />

leven letterlijk mee met een mooi verhaal en<br />

op dat emotionele niveau schep je de band<br />

en eventueel zelfs sterke herinneringen. Elke<br />

boodschap die je als merk of onderneming<br />

wil uitdragen, of het nu een handleiding is of<br />

een lijst met USP’s, zal in verhaalvorm meer<br />

en – als het goed gedaan wordt – subliminale<br />

impact hebben. Er zijn ondertussen studies<br />

voldoende die dat bewijzen.”<br />

START MET ‘WAAROM’<br />

Doorgaans begint een bedrijfsverhaal met<br />

‘wat’ en ‘hoe’. Een voorbeeld: We maken brood<br />

door deeg te kneden en het te bakken. “Oké,<br />

maar waarom? Omdat iets maken al generaties<br />

lang voldoening geeft, omdat mensen blij<br />

worden van een vers, warm brood en omdat<br />

de bakker geniet als hij een compliment krijgt.<br />

Hang die foto’s van vroeger dus uit. Waarom je<br />

iets doet is, is vaak een gevoel. Emotie. Wat en<br />

hoe, dat is ratio. Storytelling leent zich perfect<br />

om over het waarom te communiceren en zo<br />

verbinding te leggen op een niveau dat anders<br />

te weinig aan bod komt,” besluit de contentspecialist<br />

van KIXX.<br />

“Een goed verteld verhaal is een uitnodiging<br />

om binnen te stappen in een nieuwe wereld,<br />

om mee op ontdekking te gaan en om zelf ook<br />

te vertellen. Om betrokkenheid te ervaren, en<br />

dus open te staan voor de boodschap die je<br />

wil brengen.”<br />

Autobaan 5 - bus 0202<br />

8210 Loppem<br />

info@kixx-concept.be<br />

www.kixx-concept.be<br />

businessvlaanderen.be<br />

125


VERVROEGD MET PENSIOEN:<br />

FINANCIEEL ZINVOL?<br />

Na een lange carrière kom je stilaan in aanmerking om vervroegd met pensioen te gaan. Je voelt de nood<br />

om te stoppen en je hebt nog vele andere doelen in het leven waarvoor er tot nog toe geen tijd was. Wat<br />

vroeger stoppen met je beroepsactiviteit klinkt dan ook zeer aanlokkelijk. Maar is dat financieel zinvol<br />

en wat is de impact op je belastingdruk? Fiscaal adviseur Aaron Vervaeke van Titeca pro accountants &<br />

experts loodst je door de belangrijkste aandachtspunten.<br />

Tekst & beeld | Titeca Pro Accountants & Experts<br />

De wettelijke pensioenleeftijd ligt vandaag op<br />

65 jaar. Vanaf 2025 gaat dit naar 66 jaar en in<br />

2030 zelfs naar 67 jaar. “Eerst en vooral is het<br />

dus belangrijk om te weten wanneer je effectief<br />

met vervroegd pensioen kan gaan. Hierbij<br />

telt het aantal loopbaanjaren dat je effectief<br />

actief bent geweest”, vertelt Aaron. In de tabel<br />

hiernaast lijsten we de pensioenleeftijd en de<br />

corresponderende loopbaanjaren op. Hierin<br />

zie je bijvoorbeeld dat je op de leeftijd van 62<br />

met pensioen kan gaan als je als sinds je 19e<br />

actief bent.<br />

“Om te weten hoeveel loopbaanjaren je<br />

al achter de rug hebt en wanneer je dus<br />

vervroegd met pensioen kan gaan, vind je via<br />

my.pension.be een gedetailleerd overzicht”,<br />

gaat Aaron verder.<br />

BELASTING WETTELIJK PENSIOEN<br />

“Wanneer je vervroegd met pensioen gaat,<br />

moet je er wel rekening mee houden dat je<br />

minder wettelijk pensioen opbouwt. Het doorwerken<br />

tot het wettelijk pensioen kan, afhankelijk<br />

van het inkomen dat wordt gerealiseerd,<br />

Wie vervroegd<br />

met pensioen gaat,<br />

moet rekening<br />

houden met een<br />

aantal financiële<br />

implicaties.<br />

enkele honderden euro’s per maand verschil<br />

uitmaken.”<br />

In de personenbelasting worden wettelijke<br />

pensioenen belast aan het progressieve<br />

tarief. Er wordt echter een belastingvermindering<br />

voorzien voor pensioenen en overige<br />

vervangingsinkomsten. Wanneer geen andere<br />

inkomsten verkregen worden en het gezamenlijke<br />

inkomen beperkt blijft tot 18.290<br />

EUR (inkomstenjaar <strong>2023</strong>), dan betaal je geen<br />

belastingen op de pensioenen. Extra beroepsinkomsten<br />

zullen wel voor extra belastingdruk<br />

zorgen.<br />

“Vanaf het jaar van de wettelijke pensioenleeftijd, kan er onbeperkt bijverdiend worden.”<br />

VAPZ & IPT<br />

“Een ander belangrijk aspect betreft de uitkering<br />

van extralegale pensioenkapitalen die<br />

opgebouwd werden tijdens de beroepswerkzaamheid”,<br />

weet Aaron. Een VAPZ-kapitaal<br />

wordt uitgekeerd op het ogenblik van pensionering.<br />

Hier wordt het kapitaal niet in één<br />

126 businessvlaanderen.be


BV INSIGHTS<br />

STAND 4127<br />

Aaron Vervaeke: “Doorwerken tot het wettelijk pensioen kan, afhankelijk van het inkomen, enkele honderden euro’s per maand verschil uitmaken.”<br />

keer belast, maar er wordt een fictieve rente<br />

in rekening gebracht. Dit moet gedurende<br />

een bepaalde periode opgenomen worden<br />

en is ook belastbaar aan progressieve tarieven.<br />

Bij een vervroegd pensioen is de fictieve<br />

rente lager dan bij een opname bij wettelijk<br />

pensioen, alleen moet dit wel langer aangegeven<br />

worden.<br />

Het kapitaal van een Individuele Pensioentoezegging<br />

(IPT) wordt eveneens uitgekeerd<br />

bij pensionering. Dit wordt wel belast op het<br />

verkregen kapitaal, in één keer dus. Bij de<br />

opname van het wettelijke pensioen of bij<br />

vervroegd pensioen met een loopbaan van<br />

45 jaar (zeer uitzonderlijk), is er een taxatie<br />

van 10%. Bij vervroegd pensioen waar<br />

niet voldaan is aan de loopbaanvereiste van<br />

45 jaar, geldt een tarief van 16,5%.<br />

ONBEPERKT BIJVERDIENEN<br />

In de situatie waarbij je vervroegd met pensioen<br />

gaat maar nog een beroepsinkomen<br />

verkrijgt, dient rekening gehouden te worden<br />

met bepaalde grensinkomens. Dit is bijvoorbeeld<br />

het geval bij een betaald mandaat als<br />

bestuurder. Wanneer het beroepsinkomen te<br />

hoog oploopt, zal een deel van het wettelijke<br />

pensioen verloren gaan voor elk jaar waarin<br />

de grenzen worden overschreden. Voor <strong>2023</strong><br />

ligt de grens voor een zelfstandige zonder<br />

kinderlast op 7389 euro.<br />

“Wanneer een beroepsinkomen genoten<br />

wordt vanaf het jaar van de wettelijke pensioenleeftijd,<br />

kan er onbeperkt bijverdiend<br />

worden zonder dat dit een impact heeft<br />

op je pensioen”, verklaart Aaron. “Dit stelsel<br />

is steeds van toepassing, zelfs al zou je<br />

vervroegd met pensioen gegaan zijn en in de<br />

jaren voorafgaand aan het wettelijk pensioen<br />

te veel hebben verdiend”.<br />

SAMENGEVAT<br />

“Wie vervroegd met pensioen wenst te gaan,<br />

moet dus rekening houden met een aantal<br />

financiële implicaties. Naast een lager pensioen<br />

en een hogere taxatie van het opgebouwde<br />

IPT-kapitaal, tonen berekeningen<br />

aan dat het in zeer weinig gevallen financieel<br />

voordelig is vervroegd met pensioen te gaan.<br />

Een dergelijke keuze hangt in de praktijk<br />

uiteraard van meer factoren af dan enkel de<br />

financiële situatie en wordt best individueel<br />

beoordeeld”, concludeert Aaron.<br />

Titeca pro accountants & experts<br />

Met kantoren in Roeselare, Gent, Kortrijk,<br />

Oostende, Ieper, Brugge, Merelbeke, Knokke,<br />

Maldegem, Lokeren, Moeskroen, Aalter,<br />

Mariakerke en Waregem.<br />

www.titeca.pro<br />

businessvlaanderen.be<br />

127


FERNAND HUTS STAAT AL 42 JAAR AAN HET HOOFD VAN KATOEN NATIE<br />

“Je moet plezier kunnen maken<br />

op het werk. Als CEO geef ik<br />

graag het goeie voorbeeld!”<br />

In 2024 bestaat Katoen Natie 170 jaar. Onder leiding van voorzitter en CEO Fernand Huts, die al vier decennia<br />

het bedrijf leidt, is de logistieke groep uitgegroeid tot een gespecialiseerde multinational. Katoen Natie heeft<br />

activiteiten in Europa, Noord- en Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Azië en telt meer dan 19.000<br />

werknemers. “Dat is niet het gevolg van een grote strategische oefening, maar veeleer van het ondernemerschap<br />

dat de werknemers van ons bedrijf typeert en het feit dat we onze klanten zijn gevolgd naar het buitenland”, stelt<br />

Fernand Huts bescheiden.<br />

Tekst | Björn Crul Beeld | Katoen Natie<br />

Meneer Huts, de historiek van<br />

Katoen Natie gaat terug tot<br />

1854, toen het bedrijf voor de<br />

katoenverwerkende nijverheid<br />

katoen in ontvangst nam van de<br />

rederijen. In welke mate zijn de<br />

roots en die geschiedenis nog<br />

an tel?<br />

Fernand Huts: We zijn uniek en we hechten<br />

veel belang aan onze geschiedenis. We zijn<br />

170 jaar geleden opgericht, maar wel volgens<br />

de middeleeuwse principes en organisatie<br />

van een gilde. Om een voorbeeld te geven:<br />

u kent mij als CEO en voorzitter van dit bedrijf,<br />

maar in de havengemeenschap noemt<br />

men mij nog altijd deken. Wij zijn een “Old<br />

house”, een bedrijf met een traditie, maar ook<br />

een huis van vertrouwen. Ik steek niet onder<br />

stoelen of banken dat men daar in vele landen,<br />

bijvoorbeeld in Groot-Brittannië, met<br />

enige bewondering naar kijkt. Slechts weinig<br />

bedrijven bestaan al zo lang, dus mogen we<br />

daar er o ijn.<br />

operationele hoofdkwartier. Dit is onze vertrekbasis,<br />

waar we de stiel hebben geleerd<br />

en ons ontwikkeld hebben tot een bedrijf dat<br />

applied engineering in logistieke ketens toepast<br />

om toegevoegde waarde te creëren. Die<br />

knowhow en onze tailormade oplossingen<br />

voor elke klant vormen ons succesrecept.<br />

Vergeet niet dat we pas in 1995 onze eerste<br />

buitenlandse investering hebben gedaan,<br />

omdat één van onze klanten ons vroeg in<br />

Frankrijk hetzelfde concept als in België te<br />

implementeren. Het zijn onze klanten die<br />

ons naar het buitenland hebben gebracht. In<br />

sommige gevallen moest ik er een atlas bij<br />

nemen om op te zoeken waar die nieuwe bestemming<br />

zich eigenlijk bevond.<br />

Hoe groot is de rol van<br />

Antwerpen nog in deze<br />

mltinatinale ndenemin?<br />

Fernand Huts: Antwerpen is nog steeds het<br />

Katoen Natie staat onder meer sterk in de petrochemie. “Onze knowhow en onze tailormade<br />

oplossingen voor elke klant vormen het succesrecept.”<br />

128 businessvlaanderen.be


DOSSIER LOGISTIEK & TRANSPORT<br />

Innovatie en technologie zijn<br />

vandaag cruciaal in de logistiek.<br />

Worden er nog beha’s verpakt in<br />

uw magazijnen?<br />

Fernand Huts: Ja, iedereen kent ons natuurlijk<br />

als “dat bedrijf waar soutiennekes in een<br />

envelop worden gestoken”. Ondertussen<br />

steken we daar ook een slipje bij. (lacht) Alle<br />

gekheid op een stokje, die uitspraak heeft<br />

ons bedrijf ruime bekendheid opgeleverd bij<br />

het grote publiek. Maar onze B2B-klanten<br />

weten dat ze dankzij onze innovatie, engineering<br />

en nieuwe systemen veel kunnen<br />

besparen. Als een plastic lading vervuild geraakt<br />

omdat er bijvoorbeeld een bril in gevallen<br />

is, halen wij ze door onze machines om<br />

alle onzuiverheden eruit te halen. Of we zorgen<br />

er door automatisatie voor dat een klant<br />

veel sneller zijn goederen kan uitleveren. We<br />

creëren enorm veel meerwaarde voor onze<br />

industriële klanten.<br />

Een tijdje geleden haalde Katoen<br />

Natie het nieuws met een nieuw,<br />

geautomatiseerd magazijn.<br />

Is dat de toekomst?<br />

Fernand Huts: Het ging om een project dat<br />

we samen met doe-het-zelfspecialist Intergamma<br />

hadden uitgewerkt. We hebben ook<br />

andere van die hoogtechnologische magazijnen.<br />

Katoen Natie denkt met de klant mee.<br />

Die krijgt wat hij wil, wij dringen niets op.<br />

Hij kiest uit de beschikbare opties en wij<br />

werken daarna de automatisatieplannen uit.<br />

Het volledig gerobotiseerd spektakel voor<br />

Intergamma werkt fantastisch. En er zijn<br />

alweer nieuwe automatisaties en innovaties<br />

in ontwikkeling. De technologie is een trein<br />

die niet te stoppen is en je moet permanent<br />

vernieuwen om bij te blijven. Het is met die<br />

expertise dat wij onze centen verdienen.<br />

U bent ruim 40 jaar CEO.<br />

welke ealiatie ent et<br />

meeste trots?<br />

Fernand Huts: Op onze cultuur van ondernemerschap.<br />

Katoen Natie ligt aan de basis<br />

van misschien wel 200 andere Vlaamse bedrijven.<br />

Iemand die hier heeft gewerkt en<br />

doorgegroeid is, die heeft eigenlijk maar één<br />

keuze om iets anders te gaan doen: een eigen<br />

zaak starten en zelf ondernemer worden.<br />

“Katoen Natie is een school voor<br />

100% entrepreneurs.”<br />

businessvlaanderen.be<br />

129


NEBIM GENT<br />

NEBIM ZWEVEGEM<br />

NEBIM ZELE<br />

NEBIM NINOVE<br />

Openingstijden: maandag t/m donderdag van 07:30 tot 18:00 uur - vrijdag van 07:30 tot 19:00 uur - zaterdag van <strong>06</strong>:45 tot 12:00 uur.<br />

Ons aanbod<br />

Offi cieel dealer Volvo Trucks<br />

Truckservice (diesel, LNG & Elektrisch)<br />

Trailerservice<br />

Busservice<br />

Carrosserie (alle merken)<br />

Alle wettelijke keuringen<br />

Onderhoudscontracten<br />

Verhuur<br />

Lease & verzekeringen<br />

Used Trucks (alle merken)<br />

Used Parts (Volvo Trucks)<br />

Fuelmanagement<br />

Fleetmanagement<br />

Code 95 trainingen<br />

Tijd voor iets nieuws? Kom werken bij Nebim<br />

Of het nu een job is als mechanieker, administratief of student?<br />

Bekijk onze actuele vacatures of stuur een open sollicitatie<br />

naar Melissa Herman.<br />

Wilt u direct een Volvo Truck rijden?<br />

Dan is dat geen probleem. Bekijk onze online beschikbare voorraad.<br />

Staat uw voertuig er niet bij? Neem dan even contact op<br />

met onze verkoop en zij helpen u graag verder.<br />

T 0479 37 02 45<br />

WERKENBIJNEBIM.EU<br />

T 0477 35 42 98<br />

DIRECTLEVERBAAR.EU<br />

OFFICIEEL VOLVO TRUCKS DEALER<br />

Mariakerke (Gent) T 09 216 76 10<br />

Ninove T 054 55 72 92<br />

Zele T 052 25 01 60<br />

Zwevegem T 056 73 60 60<br />

TOTALE TRUCK- EN TRAILERSERVICE<br />

NEBIM.EU


DOSSIER LOGISTIEK & TRANSPORT<br />

Onze medewerkers zijn zo entrepreneurial<br />

dat ze niet meer aarden in een andere structuur.<br />

Dit is een school voor 100% entrepreners.<br />

k ben er er o dat e o een injetie<br />

kunnen geven aan het Vlaamse bedrijfsleven.<br />

Waar houdt u zich zelf nog het<br />

meest mee bezig?<br />

Fernand Huts: Ik heb een uniek systeem.<br />

Ook al woon ik in Engeland, ik ben altijd beschikbaar.<br />

Iedereen mag mij bellen. Maar een<br />

e-mail heb ik niet. Dit is de beste managementbeslissing<br />

die ik ooit heb genomen.<br />

Want iemand die een probleem heeft en mij<br />

wil bellen, die denkt twee keer na. En vindt<br />

in de meeste gevallen toch zelf een oplossing.<br />

Daardoor zijn problemen dus snel van<br />

de baan. Het stimuleert ondernemerschap,<br />

namelijk het nemen van beslissingen, op een<br />

natuurlijke manier. Terwijl er bij e-mailen<br />

veel tijd verloren gaat zonder oplossingen te<br />

bedenken. Het voordeel is ook dat ik mij enkel<br />

met de echt belangrijke zaken hoef bezig<br />

te houden.<br />

De logistieke groep is actief in 40 landen: “Het zijn onze klanten die ons naar het buitenland<br />

hebben gebracht”, zegt Fernand Huts daarover.<br />

“Ons bedrijf draait niet op formele<br />

structuren, maar op informele.”<br />

Een foto tijdens de jongste familiedag van het bedrijf. “We hebben onbeperkte budgetten voor<br />

bedrijfsfeestjes. Zo leren medewerkers elkaar beter kennen en dat helpt ons vooruit.”<br />

U reist geregeld de wereld rond<br />

om de diverse vestigingen te<br />

bezoeken. Hoe houdt u het<br />

itme l?<br />

Fernand Huts: Iedereen denkt dat ik met<br />

strategie en ingewikkelde dingen bezig ben.<br />

Maar ik steek de meeste tijd in mensen en<br />

overleg met klanten. Ik reis niet om de dingen<br />

te controleren, wel om met de lokale<br />

werknemers te spreken. Dat creëert draagvlak,<br />

maar vooral: het geeft mensen energie<br />

omdat ze weten dat de baas op bezoek is<br />

en aanspreekbaar is. Ons bedrijf draait niet<br />

op formele structuren, maar op informele.<br />

Daarom hebben we onbeperkte budgetten<br />

voor feestjes, partys, BBQ’s … alles wat plezant<br />

is en plaatsvindt binnen de bedrijfscontext.<br />

Zo leren mensen elkaar kennen, dat<br />

schept een band, ook als ze vervolgens problemen<br />

moeten oplossen. De informele weg<br />

oot atijd vee soeeer einter en kost<br />

dus minder geld. Bovendien: ik haal zelf veel<br />

plezier uit wat ik doe. En als er geen is, zorg<br />

ik dat er gemaakt wordt. Dat maakt Katoen<br />

Natie aantrekkelijk: het is hier aangenaam<br />

werken, je moet plezier maken. Als CEO geef<br />

ik graag het goede voorbeeld!<br />

businessvlaanderen.be<br />

131


WWW.V1000.BE


DOSSIER LOGISTIEK & TRANSPORT<br />

U kondigde kortgeleden<br />

honderden miljoenen aan<br />

investeringen aan in de VS en in<br />

Uruguay. Zijn er ook nog plannen<br />

in eigen land?<br />

Fernand Huts: Ik ben een Antwerpenaar, ik<br />

doe niets liever dan hier, in <strong>Vlaanderen</strong>, te<br />

investeren. Maar als kapitaalsintensief bedrijf<br />

hebben wij nood aan een rechtszeker<br />

kader. Op dat vlak zitten we met een probeem<br />

de rees veranderen om de haverklap<br />

of een verleende vergunning wordt<br />

vernietigd. Kijk naar het stikstofdossier en<br />

zijn impact op ondernemend <strong>Vlaanderen</strong>,<br />

dat is dramatisch. Als men dat niet opgelost<br />

krijgt, zal dat desastreuze gevolgen hebben<br />

voor investeringen in heel <strong>Vlaanderen</strong>. Dat<br />

heeft niets te maken met de wil tot ondernemen<br />

in de streek, hé. Als je geen vergunning<br />

kunt krijgen, lukt het gewoon niet<br />

meer. Wij willen nog investeren, maar zonder<br />

rechtszekerheid gaat dat gewoon niet.<br />

Fernand Huts samen met Joost de Beijer, CEO van Intergamma, bij de opening van een nieuw<br />

gerobotiseerd magazijn in oktober.<br />

De voorbije jaren waren niet<br />

gemakkelijk: covid, verstoorde<br />

supply chains, de oorlog in<br />

Oekraïne en de energiecrisis.<br />

Wat is de impact geweest op uw<br />

business?<br />

Fernand Huts: Wij worden gezien als een<br />

groot bedrijf, maar we zijn in de feiten nog<br />

altijd een kmo. Wij besturen de onderneming<br />

zeer pragmatisch en zeer snel. Als we<br />

een opportuniteit zien, pakken we ze direct.<br />

Die cultuur zit in het hele bedrijf. Daardoor<br />

zijn we nog performanter in een crisis. Door<br />

de onzekerheid beweegt er dan veel meer<br />

in de wereld. En wie op zo’n moment bij de<br />

rappe is, kan kansen grijpen en marktaandeel<br />

veroveren. Entrepreneurship is nog belangrijker<br />

in tijden van crisis.<br />

“Wij worden gezien<br />

als een groot bedrijf,<br />

maar we zijn nog altijd<br />

een kmo.”<br />

U durft zich wel eens kritisch<br />

uitlaten over het beleid in<br />

ons land. Wordt er dan naar u<br />

geluisterd?<br />

Fernand Huts: Men hoort het wel, maar<br />

luistert niet naar Fernand Huts, ook al<br />

zijn de suggesties positief en opbouwend.<br />

Politicus is nu eenmaal een ander metier<br />

dan ondernemer. Ze zijn vooral bezig met<br />

de volgende verkiezingen en hun positionering<br />

om weer verkozen te worden. Ik<br />

probeer goede ideeën aan te reiken, maar<br />

daar is weinig interesse voor. Nu, ik lig er<br />

niet wakker van. Wie onderneemt, moet<br />

van entrerener evoeren naar osoof,<br />

anders heb je een zeer grote kans op<br />

een enininkin.<br />

De vestiging van Katoen Natie in Kallo. “We werken hier volop aan nieuwe automatisaties en<br />

innovaties. De technologie is een trein die niet te stoppen is.”<br />

businessvlaanderen.be<br />

133


Dankzij verbeterde configuraties slaagde Volvo erin om de CO2-uitstoot van al zijn modellen drastisch te verminderen.<br />

GENTSE VOLVO TRUCKS-FABRIEK BOUWT NU OOK ELEKTRISCHE VRACHTWAGENS<br />

“We zitten op een kantelpunt voor<br />

duurzaam vrachtvervoer”<br />

Volvo is één van ’s werelds bekendste fabrikanten van trucks en met Automobilia, het familiebedrijf van<br />

de familie Soete-Mortier, heeft de autoconstructeur al meer dan 60 jaar een gerenommeerde dealer aan<br />

zijn zij, met een uitstekende klantenservice. “Voor ons is topservice naar en bereikbaarheid voor onze<br />

klanten van primordiaal belang. We hebben in al onze vestigingen sterke en ervaren teams, die met hart<br />

en ziel streven naar klantentevredenheid”, stelt de directie van Automobilia.<br />

Tekst | Roeland Van Den Driessche Beeld | Automobilia<br />

Afgelopen zomer werd in de Volvo Trucks<br />

fabriek in Gent de eerste volledig in België<br />

geproduceerde elektrische vrachtwagen<br />

voorgesteld. Elektrische voertuigen vormen<br />

een belangrijk onderdeel van de strategie<br />

van de groep om te voldoen aan de groeiende<br />

vraag naar duurzame transportoplossingen.<br />

“De ambitie is om tegen 2040 enkel nog<br />

producten en oplossingen aan te bieden met<br />

een netto nuluitstoot van broeikasgassen. Ook<br />

wij hebben het doel scherp gesteld en streven<br />

ernaar dat de helft van alle verkochte vrachtwagens<br />

tegen 2030 elektrisch is”, kadert de<br />

directie van Automobilia.<br />

BALANCEREN TUSSEN ECOLOGIE EN<br />

RENDABILITEIT<br />

Volvo Trucks is niet aan zijn proefstuk toe. Met<br />

steeds zuiniger wordende motoren en verbeterde<br />

configuraties slaagde de constructeur er<br />

eerder al in om de CO2-uitstoot van brandstofvrachtwagens<br />

drastisch te verminderen. In de<br />

fabriek van Volvo Trucks in Gent, de grootste<br />

productiesite van de groep ter wereld, rollen er<br />

jaarlijks maar liefst 45.000 trucks van de band.<br />

“Al deze vrachtwagens worden op dezelfde<br />

productielijn geassembleerd, wat automatisch<br />

meer flexibiliteit creëert. Dat helpt ons tegemoet<br />

te komen aan de vraag van de klanten<br />

naar verschillende varianten en eisen.”<br />

134 businessvlaanderen.be


DOSSIER LOGISTIEK & TRANSPORT<br />

Het is vervolgens aan de verkoopadviseurs<br />

van Automobilia om samen met de klant naar<br />

de beste oplossing te zoeken. “We maken een<br />

grondige behoefteanalyse, rekening houdend<br />

met parameters als rijbereik, verbruik, total<br />

cost of ownership, het inzetgebied en voor<br />

elektrische voertuigen de oplaadmogelijkheden.<br />

Op basis daarvan gaan we dan na welke<br />

aandrijving het meest geschikt is. Een dieselof<br />

een LNG-voertuig behoort zeker nog tot de<br />

mogelijkheden. Echter, voor chauffeurs die<br />

minder dan 300 kilometer per dag afleggen,<br />

is een elektrische truck eerder aangewezen.<br />

“Wie had 10 jaar<br />

geleden kunnen<br />

denken dat de<br />

elekrificaie zo<br />

snel zo gaan”<br />

Bijna de helft van de uitgevoerde ritten in<br />

Europa valt vandaag onder die categorie.”<br />

DE TOON IS GEZET<br />

Bovendien bestaan er vandaag heel wat subsidie-<br />

en compensatieregelingen die als doel<br />

hebben de verkoop van emissievrije trucks<br />

te stimuleren. “Wij vinden het belangrijk om<br />

onze klanten correct te informeren. Immers,<br />

believers of non-believers, we moeten allemaal<br />

in een duurzamere richting evolueren.<br />

Dat dit tijd vraagt is evident, maar bij Automobilia<br />

geven we klanten in ieder geval de<br />

ruimte om een eerste ervaring op te doen<br />

en te bekijken welke impact een elektrische<br />

vrachtwagen op het bedrijf heeft. Dat proces<br />

kan bijzonder leerrijk zijn, want we zitten op<br />

een kantelmoment. Wie had 10 jaar geleden<br />

ooit kunnen denken dat het zo snel zou gaan?”<br />

Zo is in Nederland al meer dan 10% van de<br />

bestelde vrachtwagens elektrisch. In België<br />

gaat het voorlopig om minder dan 5%. “Toch<br />

merken we dat de interesse in stijgende lijn<br />

gaat. Belangrijk is dat we de kans krijgen om<br />

samen de oefening te maken en tot een oplossing<br />

komen die beantwoordt aan de specifieke<br />

behoeften van elke klant. We zijn er alvast van<br />

overtuigd dat een gezond evenwicht, met het<br />

oog op een duurzame toekomst, de denkoefening<br />

meer dan waard is. Wie reeds de<br />

overstap maakte, is alvast heel enthousiast”,<br />

besluit de directie van Volvo-Automobilia.<br />

Wie wil testrijden met een elektrische vrachtwagen<br />

en het ruime aanbod Volvo Trucks<br />

verder wil ontdekken, is welkom in één van de<br />

vier vestigingen van Volvo-Automobilia.<br />

Hoewel in België nog maar 5% van de bestelde vrachtwagens elektrisch<br />

is, neemt de vraag wel toe.<br />

Klanten kunnen een elektrische vrachtwagen uittesten in één van de vier<br />

vestigingen van Automobilia in West-<strong>Vlaanderen</strong>.<br />

businessvlaanderen.be<br />

135


Vansteeland<br />

TRUCKS & TRAILERS<br />

V<br />

Vansteeland<br />

Rijksweg 28-30<br />

8870 Izegem<br />

T 051 3113 34<br />

www.vansteeland.be


ZILVEREN TRANSPORTEUR VAN HET JAAR 2022 BLIJFT AMBITIEUS<br />

“WE WILLEN DE MEEST BETROUWBARE<br />

PARTNER ZIJN VOOR GROUPAGEZENDINGEN<br />

IN DE BENELUX EN FRANKRIJK”<br />

Uitgroeien tot de meest betrouwbare logistieke partner voor<br />

groupagezendingen in de Benelux en Frankrijk: dat is de ambitie<br />

van het Roeselaarse transportbedrijf V1000. “De V in onze naam<br />

staat voor vernieuwing en vooruitgang. Ondanks de moeilijke<br />

sociaal-economische tijd waarin we ons bevinden, geloof ik<br />

zeker dat het mogelijk is om verder te groeien”, klinkt het bij<br />

zaakvoerder Sandro Paravizzini.<br />

Tekst | Josefien De Bock<br />

Beeld | Foto Kurt<br />

Sinds jaar en dag staat het Roeselaarse<br />

bedrijf V1000 – het voormalige AJ Veurink –<br />

bekend voor kwalitatief groupagetransport<br />

in de Benelux en Frankrijk. De persoonlijke<br />

aanpak en flexibiliteit van het team zijn zijn<br />

grote troeven. Vorig jaar kwam daar nog de<br />

innovatieve digitale tool Shippeo bij, een gpsgestuurd<br />

track-and-trace-systeem waarmee<br />

klanten tot op enkele meters nauwkeurig hun<br />

zending online kunnen volgen.<br />

BLIJVEN GROEIEN EN VOORUITGAAN<br />

“Digitaliseren is een must om betrouwbare<br />

dienstverlening te blijven bieden. Dit behoort<br />

vandaag tot het standaard verwachtingspatroon<br />

van klanten. Maar het betekent<br />

niet dat er geen persoonlijk contact meer<br />

is. Integendeel: elke klant heeft nog steeds<br />

een vaste contactpersoon, die hen laat weten<br />

wanneer de zending zal geleverd worden<br />

en op wie hij of zij een beroep kan doen bij<br />

problemen. Door te blijven vernieuwen en<br />

processen te verbeteren, willen we onze<br />

klanten zoveel mogelijk ontzorgen zodat ze<br />

met ons willen blijven samenwerken”, vertelt<br />

zaakvoerder Sandro Paravizzini, die deze<br />

ambitie eind 2022 bekroond zag met de zilveren<br />

medaille voor<br />

Digitaliseren is een must<br />

om betrouwbare dienstverlening<br />

te blijven bieden.<br />

138 businessvlaanderen.be


DOSSIER LOGISTIEK & TRANSPORT<br />

TRANSPORTEUR VAN HET JAAR<br />

De naam V1000 weerspiegelt de doelstelling<br />

van het bedrijf om continu te evolueren<br />

en te innoveren. “De V staat voor vooruitgang<br />

en vernieuwing; 1000 verwijst dan weer naar<br />

mijn Italiaanse roots: ‘mille grazie’”, vertelt<br />

Paravizzini, die sinds 1996 bij de onderneming<br />

werkt en eind 2019 aan het roer kwam<br />

te staan als CEO. “We zeggen hiermee<br />

duizendmaal bedankt aan onze medewerkers<br />

voor hun inzet en betrokkenheid, en ook<br />

aan onze klanten en relaties voor hun jarenlange<br />

vertrouwen. We zijn nuchter en realistisch<br />

– we bevinden ons momenteel in barre<br />

geopolitieke en economische tijden – maar<br />

hebben tegelijk vertrouwen in de toekomst. Ik<br />

blijf optimistisch: het is zeker mogelijk om te<br />

blijven groeien, en daar gaan we voluit voor<br />

met ons voltallige team. Stilstaan is achteruitgaan”,<br />

klinkt het.<br />

DUURZAAM EN MENSGERICHT<br />

ONDERNEMEN<br />

Als toekomstgericht bedrijf draagt V1000<br />

duurzaamheid hoog in het vaandel. “De overgang<br />

naar elektrische mobiliteit is een van<br />

onze grootste uitdagingen de komende jaren,<br />

zowel op het vlak van infrastructuur als qua<br />

mindset bij onze chauffeurs. Want dit zal hun<br />

rij-ervaring ingrijpend veranderen. Voor ons<br />

betekent ‘sustainability’ meer dan enkel bezig<br />

zijn met milieu-aspecten. Het gaat ook over<br />

sterke en duurzame relaties opbouwen met<br />

klanten en leveranciers, en zeker ook met<br />

onze medewerkers. Ons team ligt echt aan de<br />

basis van het succes van V1000. We doen dan<br />

ook veel inspanningen om hen een aangename<br />

werkplek te bieden die goesting geeft<br />

om te werken met veel passie en betrokkenheid,<br />

elke dag opnieuw. Dit leidt tot voldoening<br />

en verbondenheid, en ook daar staat de V in<br />

onze naam voor”, besluit Sandro Paravizzini.<br />

businessvlaanderen.be<br />

139


ELEKTRISCHE TRUCKS HALEN AL EEN BEREIK TOT 350 KILOMETER<br />

DUURZAAM VRACHTVERVOER IS<br />

IN VOLLE ONTWIKKELING<br />

Duurzaamheid is ook in de transportsector de komende jaren top of mind. Met de Green Deal heeft<br />

Europa de ambitie uitgesproken om in 2050 klimaatneutraal te zijn. De elektrificatie van vrachtwagens is<br />

zeker een deel van de oplossing. Als officieel dealer van Volvo Trucks is Nebim klaar voor de toekomst.<br />

Tekst | Christina Van Geel beeld | Nebim Groep<br />

Nebim is officieel Volvo Trucks en Volvo<br />

Bus-dealer in België en Nederland. De<br />

Nederlandse Bedrijfsauto Import Maatschappij<br />

werd in 1936 opgericht in ’s Gravenhage.<br />

Reginald Malfroot verkocht in 2007 zijn eigen<br />

dealerbedrijf aan de Nebim Groep en zorgde<br />

er op die manier mee voor dat het bedrijf<br />

voet aan de grond kreeg in ons land. Hij is nu<br />

directeur voor België en overziet de vestigingen<br />

in Gent, Zele, Zwevegem en Ninove.<br />

De groep richt zich op de transportondernemer<br />

in de breedste zin van het woord. Naast<br />

de verkoop van nieuwe trucks en bedrijfswagens<br />

voeren ze onderhoud uit aan alle<br />

merken, zowel trekkend als getrokken materieel.<br />

Met een uitgebreid productengamma en<br />

aanverwante diensten als truck- en bestelwagenverhuur,<br />

lease, maar ook Used Trucks en<br />

Used Parts, is Nebim toonaangevend in de<br />

transportwereld.<br />

“Volvo Trucks biedt het breedste aanbod elektrische<br />

trucks in de sector en is marktleider<br />

op het gebied van zware elektrische trucks in<br />

Europa en de VS”, vertelt Reginald Malfroot.<br />

“Voor elk type voertuig bestaat er een elektrische<br />

versie. Dat is uniek. De vraag naar<br />

elektrische trucks wordt ook steeds groter.<br />

De transportbedrijven die we bedienen,<br />

rijden vaak voor grote bedrijven die binnenkort<br />

verplicht zijn om te rapporteren over<br />

de impact van hun activiteiten op mens en<br />

Reginald Malfroot: “Als je elke dag 500 km rijdt en er is onderweg een laadpost beschikbaar,<br />

is dat perfect haalbaar met een elektrische truck.”<br />

140 businessvlaanderen.be


DOSSIER TRANSPORT & LOGISTIEK<br />

Volvo Trucks heeft voor elk type voertuig een elektrische versie.<br />

milieu. Een kleinere CO2 voetafdruk is voor<br />

hen essentieel.”<br />

DE MOGELIJKHEDEN BINNEN<br />

DE BEPERKINGEN<br />

Zoals elke verandering heeft ook elektrificatie<br />

zijn voor- en nadelen. Een mogelijke beperking<br />

in de inzet is bijvoorbeeld de actieradius<br />

(tot 350 km) en de beschikbare laadinfrastructuur.<br />

“Als transporteur moet je goed je traject<br />

bestuderen”, raadt Malfroot aan. “Als je elke<br />

dag 500 km rijdt en er is onderweg een laadpost<br />

beschikbaar, dan is dat perfect mogelijk<br />

met een elektrisch voertuig. Wij helpen onze<br />

klanten overigens onder meer bij het uitstippelen<br />

van het gunstigste traject. Als we weten<br />

waar een transporteur moet laden en lossen,<br />

weten we ook perfect waar de wagen leeg is<br />

en waar hij al dan niet kan laden.”<br />

Een vrachtwagenchauffeur moet sowieso drie<br />

kwartier pauze nemen. “Als je het zo plant dat<br />

je die pauze neemt aan een parking met laadinfrastructuur,<br />

dan is dat alweer tijd en energie<br />

gewonnen. Het is even anders denken,<br />

zowel voor de chauffeur als voor de transportplanners.<br />

Het zijn gewoon enkele zaken waar<br />

je rekening mee moet houden.”<br />

BETAALBAAR ZWAAR VERVOER<br />

In Zweden wordt een nationaal netwerk van<br />

openbare snelladers voor zware elektrische<br />

vrachtwagens geopend. In België zijn we<br />

voorlopig zover nog niet. Al krijgen tientallen<br />

bedrijven Vlaamse subsidies voor de installatie<br />

van laadpalen voor elektrische vrachtwagens.<br />

naast voertuigen die rijden op LNG, HVO<br />

en waterstof.”<br />

MILIEUVRIENDELIJKE TOEKOMSTMUZIEK<br />

Volvo werkt aan de ontwikkeling van de waterstofcel<br />

voor zware trucks die waterstof omzet in<br />

waterdamp en elektriciteit. Met die elektriciteit<br />

“Over een jaar of vier worden de eerste<br />

waterstoftrucks verwacht op de markt.”<br />

“Ook de batterijen van vrachtwagens zullen<br />

mettertijd meer energie kunnen opslaan”,<br />

zegt Reginald Malfroot van Nebim. “Kijk naar<br />

de batterijen van onze gsm’s, die gaan nu ook<br />

langer mee dan tien jaar geleden.”<br />

En het prijskaartje? “Dat hangt natuurlijk af<br />

van de kostprijs van je stroom. Als je door<br />

zonnepanelen en windmolens een goeie<br />

aankoopprijs hebt voor je elektriciteit, dan<br />

zijn elektrische trucks niet per se duurder.<br />

Afhankelijk van het gebruik en de inzet zullen<br />

er nog steeds dieseltrucks gebruikt worden,<br />

wordt de truck aangedreven. Omdat batterijelektrische<br />

trucks (voorlopig) een relatief<br />

beperkte actieradius hebben, zou de waterstoftruck<br />

ideaal zijn voor lange afstanden in gebieden<br />

met weinig voorzieningen. “Op dit moment<br />

zit er nog te veel verlies op de omzetting van<br />

waterstof in energie. Maar er wordt hard aan<br />

gewerkt. Reken nog een jaar of vier voor de<br />

eerste waterstoftrucks op de markt komen. Een<br />

pluimpje waterdamp is dan de enige uitstoot die<br />

zo’n truck heeft. Het is een boeiende tijd voor de<br />

transportwereld. Er zit heel veel nieuws aan te<br />

komen”, besluit Reginald Malfroot.<br />

businessvlaanderen.be<br />

141


COACHINGSTRAJECTEN VOOR ONDERNEMERS ZITTEN IN DE LIFT<br />

“VANDAAG BEN IK<br />

EEN BETERE LEIDER”<br />

Coachingsdiensten genieten een steeds groter succes in de bedrijfswereld. Straight-Line Leadership<br />

slaagt er daarbij in om boven de waterlijn uit te stijgen. Via een combinatie van collectieve en individuele<br />

begeleiding helpt het bedrijf onwerkbare gedragspatronen te transformeren in werkbaar gedrag,<br />

waardoor leiders versterkt worden in hun rol als leidinggevende. “Het feitelijke en zeer concrete karakter<br />

van de sessies sprak me meteen aan”, getuigt een deelnemend ondernemer.<br />

Tekst | Bavo Boutsen Beeld | Straight-Line Leadership<br />

Straight Line Leadership streeft naar een<br />

betere ondernemerswereld. Dat doet het door<br />

leidinggevenden en ondernemers te leren wat<br />

hen in de weg staat om hun toekomstvisie te<br />

realiseren, zodat ze dit actief kunnen wegwerken<br />

en hun doelstellingen kunnen verwezenlijken.<br />

Deze coachingstrajecten rond leiderschap<br />

zijn met andere woorden gericht op de mens<br />

achter de ondernemer. “Door hen een beter<br />

inzicht te geven in zichzelf en hun rol als leider,<br />

kunnen ze hun streefdoelen waarmaken<br />

en hun onderneming verder laten groeien”,<br />

verduidelijkt Kristof Cuppens, Managing Partner<br />

bij Straight-Line Leadership.<br />

ZEER CONCREET<br />

Een van de ondernemers die dit traject volgt,<br />

is Johan Krijgsman, de CEO van makelaarsfirma<br />

ERA. Onder zijn bewind kon het bedrijf<br />

de voorbije jaren sterke groeicijfers voorleggen.<br />

“Hoewel ik daarvoor nog nooit een<br />

coaching had gevolgd, was ik meteen getriggerd<br />

door de woorden van Kristof toen die een<br />

vijftal jaar geleden een sessie kwam geven op<br />

een van onze kantoren”, getuigt hij. “Het feitelijke<br />

en zeer concrete karakter van de sessies<br />

sprak me meteen aan.”<br />

De sessies verlopen deels in groep en<br />

deels individueel. “Naast het maandelijkse<br />

groepsmoment is er ook wekelijks een individueel<br />

coachingsmoment, dat heel duidelijk<br />

gericht is op je persoonlijke context. Die<br />

combinatie werkt erg goed”, gaat Krijgsman<br />

verder. “Deze begeleidingstrajecten zijn dus<br />

niet gebaseerd op businesscases, maar wel<br />

142 businessvlaanderen.be


op de individuele persoonlijkheid van de<br />

ondernemers die eraan deelnemen.”<br />

“Persoonlijke ontwikkeling die je in staat stelt<br />

om betere keuzes te maken, daar draait het<br />

om”, stelt Kristof Cuppens. Voor Krijgsman<br />

blijkt deze aanpak een onverminderd schot<br />

in de roos. “Het zorgt dus voor een groter<br />

bewustzijn van jezelf als persoon. Zo ben ik me<br />

vandaag veel bewuster van waar mijn kracht<br />

ligt, waardoor ik deze ook beter kan benutten.<br />

Hoewel het dus mogelijk wat abstract klinkt<br />

voor buitenstaanders, levert het traject voor<br />

mij dus heel concrete resultaten op.”<br />

BETERE LEIDER<br />

Deze manier van werken vraagt uiteraard wel<br />

een verregaand engagement van de deelnemers.<br />

Wie niet bereid is om een scherpe<br />

analyse te maken van zijn eigen gedrag en<br />

zich niet kan openstellen voor feedback, kan<br />

niet in dit verhaal stappen. Omdat de trajecten<br />

gaan over persoonlijkheidsgroei, is hier ook<br />

geen afgebakende termijn aan verbonden. Ze<br />

wordt afgestemd op de noden en wensen van<br />

iedere deelnemer. Door nieuwe leden binnen<br />

de groepen toe te laten, is er bovendien steeds<br />

sprake van een constante evolutie.<br />

Krijgsman gelooft rotsvast in de meerwaarde<br />

van dit traject. “Zo weet ik dankzij Straight-<br />

Line bijvoorbeeld dat mijn kracht ligt in het<br />

meetrekken van mensen in een verhaal en<br />

een missie. Daar leg ik me veel actiever op<br />

toe”, klinkt het. “Kortom, vandaag ben ik een<br />

betere leider. De Johan van een aantal jaar<br />

geleden was er simpelweg niet in geslaagd<br />

om het verhaal te schrijven dat we vandaag<br />

met ERA realiseren. Net daarom wil ik het<br />

coachingstraject ook in de toekomst blijven<br />

volgen. Voor mij is Straight-Line iedere<br />

euro waard.”<br />

Kristof Cuppens van Straight-Line Leadership:<br />

“Persoonlijke ontwikkeling die je in staat<br />

stelt om betere keuzes te maken, daar draait<br />

het om.”<br />

Persoonlijke<br />

ontwikkeling die<br />

je in staat stelt om<br />

betere keuzes te<br />

maken, daar draait<br />

het om.<br />

Johan Krijgsman realiseerde de afgelopen jaren een sterke groei met ERA:<br />

“Vandaag ben ik een betere leider, die mensen kan meetrekken in een verhaal.”<br />

businessvlaanderen.be<br />

143


Lesage Metaalconstructie is uw partner in metaalbewerking.<br />

Dankzij een team van vakmannen en<br />

een hightech machinepark zijn we competitief en<br />

blijven we onze klanten verrassen met inventieve<br />

oplossingen en feilloze plaatbewerking. Enkel zo<br />

blijven we ijzersterke 'Masters in Metalworks'.<br />

www.lesage-nv.be • +32 (0)56 77 70 80<br />

Zwevegemstraat 124, 8553 Zwevegem-Otegem


HET CIJFER<br />

De redactie zoekt duiding bij een<br />

omekeijk ije it de titeit.<br />

85%<br />

85 procent van de economische groei wereldwijd tussen nu en 2030 zal worden gerealiseerd buiten de<br />

EU. Voor een exportland pur sang als België toont die realiteit vooral dat de concurrentiekracht van onze<br />

bedrijven op de internationale markten een centraal aandachtspunt moet blijven in het beleid. “Helaas is<br />

dat in de praktijk niet echt het geval”, reageert Olivier Joris van het Verbond van Belgische Ondernemingen.<br />

Tekst | Bavo Boutsen Beeld | VBO<br />

Dat Europa in de globale economie een kleinere speler is, is geen nieuws<br />

meer. De cijfers laten er weinig twijfel over bestaan: de economische<br />

positie van Europa is de voorbije decennia stelselmatig gedaald en deze<br />

trend zal zich de komende jaren verderzetten. Tussen nu en 2030 zal<br />

85 procent van de economische groei wereldwijd worden gerealiseerd<br />

buiten de EU. Hierdoor zal Duitsland, nog steeds de lidstaat met de<br />

belangrijkste economische activiteit, tegen 2030 wellicht uit de top-5 van<br />

de grootste economieën ter wereld zijn gevallen.<br />

“Omdat België heel erg afhankelijk is van export, is het essentieel dat we<br />

deze evolutie meenemen in onze economische plannen voor de komende<br />

jaren. We moeten Belgische ondernemingen alle kansen proberen<br />

te geven om zich te ontwikkelen”, verduidelijkt Olivier Joris, executive<br />

manager van het competentiecentrum Europa en Internationaal van het<br />

Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). “Helaas is dat in de praktijk<br />

niet echt het geval. Zo zien we dat zelfs binnen de interne Europese<br />

markt Belgische bedrijven vaak kampen met oneerlijke concurrentie.<br />

Dat fenomeen speelt uiteraard zeker ook buiten Europa.”<br />

“Een belangrijke oorzaak van concurrentienadelen is het gebrek aan<br />

eensgezindheid tussen de verschillende regeringen in dit land, waardoor<br />

we ons vaak onthouden bij Europese stemmingen en dus minder<br />

wegen op het EU-beleid. Europese regels worden vaak ook heel traag<br />

omgezet in lokale wetgeving door de federale of regionale overheden. En<br />

omdat zij die regels ook verschillend durven te interpreteren, ontstaat<br />

er diversiteit aan regelgeving, die de groei- en exportmogelijkheden van<br />

onze bedrijven nodeloos bemoeilijkt”, gaat Joris verder. Zeker voor de<br />

40% Belgische bedrijven die actief zijn in twee of meer gewesten, kan dit<br />

problematisch zijn.<br />

“Daarom ijveren wij met het VBO voor een overheidsbeleid dat de<br />

concurrentiekracht van onze ondernemingen vooropstelt. Dat betekent<br />

onder andere dat er bij omzetting geen regelgeving wordt uitgevaardigd<br />

die strikter is dan wat de EU vooropstelt, het zogenaamd gold plating.<br />

Wij vragen ook dat nieuwe vrijhandelsakkoorden snel worden geratificeerd<br />

door de verschillende parlementen in dit land. Ook dat zal de<br />

internationale positie van onze bedrijven versterken.”<br />

Olivier Joris: “Door onenigheid tussen de regeringen, weegt België hoe<br />

langer hoe minder op het Europees beleid.”<br />

businessvlaanderen.be<br />

145


PRESS PLAY<br />

FOR A<br />

SUCCESSFUL<br />

CAMPAIGN<br />

MET EEN<br />

MARKETINGOPLOSSING<br />

VAN ADFUNDUM<br />

MIND-BLOWING RESULTS<br />

WASTING TIME AND MONEY<br />

AND ANALYSE<br />

TO YOUR TRUE IDENTITY<br />

TO SUCCESS<br />

DIFFERENT HIGH-QUALITY CAMPAIGNS<br />

FOR FULL EXPOSURE<br />

LET’S ‘MIX’ IT UP.<br />

GA NAAR ADFUN.BE EN ONTDEK ONZE GREATEST HITS.<br />

FAST FORWARD NAAR HET ARTIKEL OVER<br />

MARKETINGBUREAU ADFUNDUM OP PAGINA 14.<br />

record stop pause rewind forward shuffle repeat


Uw betrokken<br />

vermogensarchitect.<br />

Voor de key-moments<br />

in een mensenleven.<br />

expertise<br />

Bedrijfsoverdrachten<br />

Familiaal charter<br />

Successieplanning<br />

Familiale betwistingen<br />

Fiscale planning<br />

Fiscale regularisatie<br />

Waregem Brussel Sint-Martens-Latem Zandhoven<br />

Onze missie bent U<br />

Mark Delboo, Founding partner<br />

www.delbooadvocaten.be<br />

info@delbooadvocaten.be


BEEUWSAERT-CONSTRUCT.BE

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!