19.02.2024 Views

Vorsten editie 3 - 2024 - Inkijkexemplaar

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

RUIM 50 JAAR DE KONINKLIJKSTE • VORSTEN 3 <strong>2024</strong><br />

Bedankt<br />

MARGRETHE,<br />

KLEURRIJKE KONINGIN<br />

KOPENHAGEN JUICHT<br />

WARM<br />

WELKOM<br />

Queen<br />

Mary<br />

MÁXIMA<br />

OP DE BRES<br />

VOOR MENTALE<br />

GEZONDHEID<br />

7X<br />

ROYAL<br />

MADRID<br />

IN DE<br />

LENTE<br />

JULIANA<br />

& BERNHARD<br />

KANTELEND BEELD<br />

DOOR MEER<br />

PUZZELSTUKJES<br />

60<br />

KAARSJES<br />

PRINS EDWARD<br />

VIERT FEEST!


58<br />

18<br />

36<br />

12<br />

50<br />

42<br />

28<br />

FOTO’S ANP, DEENSE HOF/DENNIS STENILD/JENS PETER ENGEDAL, GETTYIMAGES (O.A. COVER)


INHOUD<br />

NR. 3 - <strong>2024</strong><br />

66<br />

WIE DEED WAT?<br />

12 Denemarken heeft een nieuwe koning<br />

En een geliefd vorstin wordt uitgezwaaid<br />

36 Máxima zet zich in voor mentale gezondheid<br />

Betrokken en geïnteresseerd<br />

ACHTER DE PALEISDEUREN<br />

18 Eigenzinnig en kleurrijk<br />

Margrethe: 52 jaar vorstin<br />

28 Wie is koning Frederik X?<br />

Nuchter, sportief én goed voorbereid<br />

42 Veranderde kijk op Juliana en Bernhard<br />

Twintig jaar na hun overlijden<br />

52 Portret van prins Edward<br />

Betrouwbare steun van koning Charles wordt 60<br />

58 Stedentrips met een gouden randje<br />

Deel 5: pracht en praal in Madrid<br />

76 De kleurrijke mode van Margrethe<br />

Een kijkje in haar kledingkast<br />

48<br />

ELKE VORSTEN<br />

6 Hofnieuws<br />

26 Karlijn Hoftijzer beleeft een<br />

andere ‘troonswisseling’<br />

34 Wim Dehandschutter bespreekt<br />

de banden tussen België<br />

en Denemarken<br />

48 Royal Catwalk: modenieuws<br />

van de hoven<br />

62 Doen: vorstelijke cultuurtips<br />

65 Exclusief: aanbiedingen, speciaal<br />

voor abonnees<br />

66 Martijn Akkerman belicht<br />

Margrethes betekenisvolle juwelen<br />

72 Paul Rem over Oranje in<br />

de wolken<br />

85 Oranje Boven<br />

LEZERSSERVICE<br />

41 Neem of geef 3x <strong>Vorsten</strong><br />

met korting<br />

64 Puzzel en win het boek<br />

Erfgoed van de oorlog<br />

84 Colofon en service<br />

5


12


’N WARME<br />

KOUDE DAG IN<br />

KOPENHAGEN<br />

Zo ingetogen als de abdicatie van koningin Margrethe was, zo uitbundig is de<br />

verwelkoming van de nieuwe koning Frederik en koningin Mary. Maar liefst<br />

viermaal laten ze zich op deze frisse winterdag zien op het balkon om zich door<br />

de Denen te laten toejuichen: hartverwarmend en historisch. TEKST RICK EVERS<br />

13


Dat het hele gezin uiteindelijk compleet is op het<br />

balkon, is een verrassing voor alle Denen.<br />

spreekt de premier als ze op het balkon staat. Het geluid echoot over<br />

het plein. Naast haar staat een nieuwe koning die, zelfs op grote<br />

afstand zichtbaar, zijn gevoel niet weet te verdringen. Het publiek<br />

zindert van enthousiasme. Iedereen hier is bij een historische<br />

gebeurtenis. In negenhonderd jaar kwam het niet voor dat een<br />

staatshoofd aftrad. Een enkeling kan zich nog herinneren hoe de<br />

vorige keer, eveneens op een koude januaridag, gerouwd werd om<br />

het verlies van een koning, om tegelijkertijd vervuld van warmte een<br />

nieuwe koningin te verwelkomen. De rouw ontbreekt, al wordt er<br />

getreurd om het verlies van een groot koningin die altijd zichzelf is<br />

gebleven en er voor de meesten altijd is geweest. Er is veel vertrouwen<br />

in Frederik, al menen sommigen dat het lastig voor hem zal worden<br />

om de monarchie zo populair te houden.<br />

‘Elke koningin en elke koning is een schakel in een ruim duizend jaar<br />

oude keten. Als de een voorbij is, staat de ander klaar,’ zegt premier<br />

Mette Frederiksen. ‘En de kroonprins, die vanaf nu ons staatshoofd is,<br />

is een koning die we kennen. Een koning waar we om geven. Een<br />

koning die we vertrouwen.’<br />

Naar Deense traditie moet de premier driemaal, naar elke richting,<br />

op het balkon de proclamatie uitspreken, al is het voor het eerst niet,<br />

‘de koning is dood, leve de koning’, maar: ‘Hare Majesteit koningin<br />

Margrethe de Tweede heeft geabdiceerd. Lang leve Zijne Majesteit<br />

koning Frederik de Tiende!’ Het negenvoudig hoera wordt luid meegeschreeuwd,<br />

terwijl met vlaggetjes gezwaaid wordt. Stil protest met<br />

borden is er ook, van enkele republikeinen die zich, op verzoek van<br />

hun landgenoten, voorbeeldig gedragen en hun prominente plek<br />

hebben afgestaan aan mensen die de nieuwe koning wél een warm<br />

hart toedragen.<br />

Terwijl er gejuicht wordt, haalt Frederik<br />

een briefje uit de broekzak van zijn generaalsuniform.<br />

‘Mijn moeder heeft het uitzonderlijk<br />

voor elkaar gekregen één te zijn met haar<br />

koninkrijk’, spreekt de monarch. ‘Vandaag<br />

wordt de troon doorgegeven. Mijn hoop is<br />

om een verbindende koning van morgen te<br />

worden. [...] Het is een verantwoordelijkheid<br />

die ik met respect, trots en grote vreugde op<br />

mij neem. Het is een taak die ik met veel<br />

toewijding zal vervullen en uitvoeren in de<br />

functie die mij is toevertrouwd. Ik heb alle<br />

steun nodig die ik kan krijgen. Van mijn<br />

geliefde vrouw, van mijn familie, van u en<br />

van alles wat groter is dan wij. Ik zie de<br />

toekomst tegemoet in de wetenschap dat<br />

ik er niet alleen voorsta.’ Frederik sluit af<br />

met het motto dat hij koos voor zijn koningschap:<br />

‘Verbonden, toegewijd, voor het<br />

Koninkrijk Denemarken!’<br />

Het gezin compleet<br />

Dan komen Mary en kroonprins Christian<br />

erbij, waarna het publiek nog uitzinniger<br />

reageert. Dat het hele gezin uiteindelijk<br />

compleet is op het balkon, is een verrassing<br />

voor iedereen. Koningin Margrethe is er nog<br />

een klein beetje bij, dankzij de familieorde<br />

FOTO’S ANP, DEENSE HOF/DENNIS STENILD, GETTYIMAGES<br />

16


met daarop het portretje van de oude vorstin<br />

op Mary’s jurk. Ook Frederiks geliefde grootmoeder<br />

koningin Ingrid is erbij, door de<br />

juwelen van robijnen en diamant van Mary,<br />

in de kleuren van de Deense vlag. Frederik zelf<br />

heeft een ogenschijnlijk ongepast horloge om<br />

zijn pols, dat hem herinnert aan zijn diensttijd<br />

bij een speciale marine-eenheid. En om<br />

zijn andere pols een bandje dat staat voor het<br />

gezin, ook zoon Vincent draagt er eentje.<br />

Er wordt enthousiast gezwaaid, waarbij<br />

Frederik en Mary geregeld liefdevolle,<br />

geëmotioneerde blikken uitwisselen en<br />

elkaar steeds vastpakken. Vóór die ene<br />

ontmoeting in Sydney, in september 2000,<br />

had de Australische Mary nooit gedacht<br />

ooit hier op dit balkon te zullen staan. Nooit<br />

gedacht te zullen trouwen met een kroonprins<br />

in het verre Denemarken. Vandaag ‘trouwt’ ze<br />

voor de tweede keer, maar dan met de Denen.<br />

Haar toepasselijk witte jurk staat symbool voor<br />

een nieuw begin. Als toegift keren Frederik en<br />

Mary nog eens terug op het balkon. Mary lijkt<br />

hem uit te dagen en zo wordt de dag bezegeld<br />

met een kus van de koning en koningin. Als<br />

een tweede huwelijksdag.<br />

Nu zijn het Frederik en Mary die als koningspaar<br />

in de galacoupé plaatsnemen, op weg<br />

naar hun paleis op anderhalve kilometer afstand. Vergeleken met de<br />

inhuldiging in Amsterdam en de kroning in Londen is de troonswisseling<br />

in Kopenhagen bescheiden, het publiek kan eigenlijk alleen<br />

een balkonscène en een korte rijtoer zien. Geen internationale gasten,<br />

geen diademen of galajurken. Geen koningsvaart of kroningsconcert.<br />

Toch blijft het druk en zinderen in de Deense hoofdstad. Lieflijk<br />

wordt er door de Denen gezongen voor het paleis van Frederik en<br />

Mary, terwijl het al donkerder wordt. Er wordt gegild als de deuren<br />

van het balkon van het Frederik VIII-paleis worden geopend. Frederik<br />

en Mary komen met hun gezin naar buiten, om al zwaaiend het<br />

publiek nog eens te bedanken voor hun aanwezigheid. En ook nu<br />

besluiten Frederik en Mary nogmaals samen naar buiten te komen,<br />

om te laten zien hoeveel het ze doet. Het is het enthousiasme van<br />

de nieuwe koning. En voor wie het bij Christiansborg heeft moeten<br />

missen: ook nu krijgt Mary een kus van haar koning.<br />

Het dak op<br />

Dan vindt er nog een symbolische handeling plaats. De historische<br />

koninklijke vaandels, die altijd hun plek hebben in de residentie van<br />

het staatshoofd, worden plechtig overgedragen door de erewacht,<br />

gevolgd door de afzwaaiende hofmaarschalk en ceremoniemeester van<br />

Margrethe. ’s Avonds, als de meesten Amalienborg achter zich hebben<br />

gelaten, rijden vanuit de andere twee paleizen auto’s naar Frederik<br />

en Mary toe. Ze geven achter gesloten deuren een diner en daarbij<br />

schuiven ook koningin Margrethe en zus prinses Benedikte aan. Prins<br />

Christian besluit met zijn broer en zussen het dak op te gaan: verderop<br />

in de stad is vanwege de troonswisseling een groot vuurwerk. En waar<br />

kun je dat beter bekijken dan óp het paleis van de koning? •<br />

17


Geboren koningin<br />

Dat ze ooit koningin van Denemarken zal worden, is bij haar<br />

geboorte nog een onmogelijkheid. Maar bijna dertien jaar later wordt<br />

ze dan toch de vermoedelijke troonopvolger. Eenmaal koningin<br />

bewijst ze vol overtuiging dat de rol haar op het lijf is geschreven.<br />

TEKST KARLIJN HOFTIJZER<br />

18


Dankzij koningin<br />

Margrethe is nu<br />

ruim driekwart van<br />

de Denen vóór de<br />

monarchie. 52 jaar<br />

jaar geleden was dat<br />

niet eens de helft.<br />

19


Onder: Samen in<br />

Frankrijk, Henriks<br />

geboorteland (2002).<br />

Rechts: Voor haar<br />

40-jarig jubileum geeft<br />

de Deense koningin<br />

een persconferentie<br />

op het koninklijk<br />

paleis Amalienborg.<br />

De pers heeft ze nooit<br />

geschuwd, wat haar<br />

tot een benaderbaar<br />

vorstin maakte.<br />

Je behoort tot je land, niet tot een gedeelte<br />

ervan. Je behoort tot de hele natie.’ Traditie<br />

speelt ook mee: ‘In dit land blijven we op<br />

de troon tot we van de tak vallen. Toen m’n<br />

vader overleed en ik koningin werd, wist ik<br />

en zei ik: dit is mijn lot en dit ga ik voor de<br />

rest van mijn leven doen. Of dat nou kort of<br />

lang is. En het bleek vrij lang te zijn.’<br />

Maar het had nog langer kunnen zijn; tot<br />

vrijwel ieders verbazing maakt Margrethe<br />

in haar oudejaarstoespraak het onmogelijke<br />

mogelijk. ‘Ik heb besloten dat dit het juiste<br />

moment is.’ Een zware rugoperatie begin 2023<br />

zette haar aan het denken over de toekomst.<br />

Ze valt daardoor van twee geloven. Ze laat<br />

de sigaretten, waar ze al haar hele volwassen<br />

leven aan verknocht is, links liggen. En ze<br />

besluit toch te doen wat ze nooit zei te doen:<br />

aftreden. Slechts haar familie, de premier en<br />

enkele leden van de hofhouding weten wat<br />

er komen gaat.<br />

De vorstin zou niet gestopt zijn als ze geen<br />

rotsvast vertrouwen in haar zoon Frederik<br />

had gehad, bovendien laat ze een gezonde<br />

monarchie voor hem achter. Al enige tijd lijkt<br />

ze met het oog op de toekomst te handelen.<br />

Zo besluit ze in 2022 om bij de vier kinderen<br />

van haar jongste zoon Joachim hun titels<br />

van prins en prinses in te trekken, en zo<br />

het Koninklijk Huis wat af te slanken.<br />

Het is een moderniseringsslag die meerdere<br />

koningshuizen doormaken, toch reageren<br />

Joachim en met name zijn kinderen verbolgen.<br />

De emoties lopen zelfs zo hoog op dat de<br />

koningin een uitzonderlijke knieval maakt<br />

door publiekelijk nadere uitleg te geven<br />

en toe te geven dat ze de impact op haar klein­<br />

kinderen heeft onderschat. Toch houdt<br />

ze voet bij stuk. Later vertelt Margrethe<br />

dat ze die onvermijdelijke beslissing heeft<br />

genomen om Frederik een drama met zijn<br />

broer te besparen.<br />

Margrethe geeft haar oudste zoon nu de<br />

ruimte om uit haar lange schaduw te stappen<br />

en de monarchie met zijn eigen kleuren in te<br />

vullen. Het is symbolisch: zodra Margrethe<br />

haar abdicatie had getekend, vertrok ze naar<br />

huis, om koning Frederik met koningin<br />

Mary alleen het balkon van Christiansborg<br />

te laten betreden.<br />

Tijd voor scheppende kunst<br />

‘Het zijn altijd de ouders die zeggen dat<br />

ze trots zijn op hun kinderen. Ik weet dat<br />

je vader, mijn grootvader, het zou hebben<br />

gezegd: ik ben trots op je, meisje.’ Deze lieve<br />

woorden spreekt Frederik tegen zijn moeder<br />

als ze haar 70ste verjaardag viert. Hoe leuk<br />

is het dat Frederik nog wel die hopelijk<br />

trotse woorden van zijn moeder kan horen<br />

als hij een paar jaar op de troon zit. En dat<br />

Margrethe er nog zélf is om de dankbaarheid<br />

voor haar 52 jaar inzet te kunnen ontvangen.<br />

De staatskamers kan ze nu verruilen voor<br />

haar atelier. Het is tijd voor de scheppende<br />

kunsten, er liggen nog genoeg projecten in<br />

het paleis te wachten. Wat zal ze eerst gaan<br />

doen? Dat archeologieboek nog eens openslaan?<br />

Wat borduren, kostuums ontwerpen,<br />

een Frans landschap schilderen? Een boek<br />

illustreren of een tentoonstelling samenstellen?<br />

Of toch eerst een rondje wandelen<br />

met teckel Tilia? De mogelijkheden<br />

zijn eindeloos. •<br />

FOTO’S ANP, GETTYIMAGES<br />

24


25


Als kroonprins<br />

bracht koning<br />

Frederik zijn<br />

kinderen op de<br />

fiets naar school.<br />

Het is een mooi<br />

symbool voor wie<br />

hij is: nuchter en<br />

sportief. En dat<br />

zal hij ook als<br />

koning zijn.<br />

TEKST KARLIJN HOFTIJZER<br />

Koning<br />

met<br />

bakfietservaring<br />

28


Een troonswisseling betekent óók een<br />

nieuwe serie staatsieportretten.<br />

29


‘HOE<br />

moeten we<br />

het DOEN?’<br />

Mentale gezondheid is een<br />

van de thema’s waar koningin<br />

Máxima zich met hart en ziel voor<br />

inzet. Ze spreekt regelmatig met<br />

experts en ervaringsdeskundigen<br />

en ze legt vele werkbezoeken<br />

aan diverse initiatieven af.<br />

De gesprekken die ze dan voert,<br />

hebben als belangrijkste doel:<br />

leren hoe mensen met mentale<br />

problemen (beter) geholpen<br />

kunnen worden.<br />

TEKST KARLIJN HOFTIJZER<br />

36


Koningin Máxima<br />

over ‘haar’ MIND Us:<br />

‘We willen dat<br />

jongeren zich veerkrachtig<br />

kunnen<br />

ontwikkelen en hulp<br />

weten te vinden als<br />

dat nodig is.’<br />

37


GEKANTELD<br />

BEELD VAN<br />

JULIANA &<br />

BERNHARD<br />

In <strong>2024</strong> is het twintig jaar geleden dat Nederland definitief<br />

afscheid nam van koningin Juliana en prins Bernhard. Sinds hun<br />

overlijden is – mede door diepgravend onderzoek van biografen –<br />

het beeld dat mensen van het echtpaar hebben, veranderd.<br />

Het imago van Bernhard is een stuk negatiever geworden,<br />

terwijl er juist meer begrip lijkt te zijn voor Juliana.<br />

TEKST SIMONE LAMAIN<br />

42


Een portret dat kort na<br />

hun huwelijk in januari<br />

1937 is gemaakt.<br />

43


JOSINE DROOGENDIJK<br />

Josine Droogendijk is gespecialiseerd in koninklijke mode, en volgt vooral de outfits van koningin Máxima op de voet.<br />

Voor <strong>Vorsten</strong> signaleert ze in elk nummer koninklijke modetrends en opvallende feitjes.<br />

HET DIADEEM VAN MARY<br />

Tegenwoordig kun je van alles leasen, koningin<br />

Mary heeft zelfs een leasediadeem tot haar<br />

beschikking! In 2009 ontwierp de Deense<br />

sieradenontwerpster Charlotte Lynggaard een<br />

modern diadeem met bijpassende oorhangers en<br />

broche. Toenmalig kroonprinses Mary diende als<br />

inspiratiebron, wat onder meer blijkt uit de bloemen<br />

van de gouden acacia – deze boom is het symbool<br />

van Australië, het moederland van Mary. Aan de<br />

demi-parure hangt een prijskaartje van maar liefst<br />

300.000 dollar, waardoor werd besloten de juwelen<br />

niet aan te schaffen. Wel mag Mary ze levenslang<br />

gebruiken, zodat ze een prachtig visitekaartje van<br />

de Deense juwelenindustrie kan zijn.<br />

48


GESPOT!<br />

Mary maakt zich<br />

hard voor een duurzame<br />

modewereld<br />

en dat is terug<br />

te zien in haar<br />

garderobe. Met<br />

regelmaat duikt<br />

er een oude jurk in<br />

een nieuw jasje op.<br />

Na een bezoekje aan de<br />

coupeuse heeft deze jurk<br />

opeens een diepe V-hals.<br />

Het rokgedeelte is<br />

hetzelfde gebleven,<br />

de asymmetrische<br />

top is nieuw.<br />

De mouwtjes eraf, een laag kant erbij:<br />

deze jurk kan weer een ronde mee.<br />

Flagdressing<br />

De Deense vlag heeft een wit kruis op<br />

een rode ondergrond. Koningin Mary laat<br />

voor de officiële troonsbestijging van haar<br />

man de kleuren terugkomen in haar<br />

kleding (wit) en juwelen (rood). Dochter<br />

Isabella versterkt het effect met haar<br />

rode mantel. Dankzij Josephine, gekleed<br />

in een donkerblauwe mantel van haar<br />

moeder, is ook de vlag van Australië,<br />

Mary’s geboorteland, vertegenwoordigd.<br />

49


Prins Edward en<br />

hertogin Sophie ogen<br />

heel gelukkig samen.<br />

Edward<br />

DE BETROUWBARE<br />

Hardwerkend, relatief schandaalvrij en ook<br />

nog eens gewoon gelukkig getrouwd. Vergeleken<br />

met zijn familieleden is prins Edward eigenlijk<br />

een tikje saai. Maar saai, dat is precies wat<br />

oudere broer koning Charles van zijn familie<br />

nodig heeft. Op 10 maart viert de jongste van<br />

Elizabeths kinderen zijn 60ste verjaardag.<br />

TEKST KARLIJN HOFTIJZER<br />

52


53


1<br />

2<br />

1+2. Feestelijkheden rondom het platina jubileum van de Queen, 2022. 3. Sophie is beschermvrouwe van het trainings centrum<br />

voor blindengeleidehonden (2023). 4. De agenda van 2023 staat goed vol voor de prins. Hier brengt hij een bezoek aan een<br />

buurthuis in Wolverhampton.<br />

familieleden hun oudere zussen niet meer zouden passeren. Broer en<br />

zus hebben de titels Koninklijke Hoogheid maar die worden door hun<br />

ouders bewust niet gebruikt: ‘We voeden ze op met het idee dat ze zeer<br />

waarschijnlijk moeten werken voor hun geld’, zegt Sophie daarover in<br />

2020. ‘Daarom gebruiken we de titels niet. Ze hebben ze en mogen ze<br />

gebruiken als ze achttien worden, maar dat is zeer onwaarschijnlijk.’<br />

James en Louise zijn na hun vader respectievelijk 15de en 16de in<br />

de lijn van troonsopvolging, dus dat betekent in de praktijk dat ze<br />

lekker hun niet-koninklijke gang kunnen gaan. Ze vergezellen hun<br />

ouders soms tijdens een officieel uitstapje en ze gaan mee op publieke<br />

familiebijeenkomsten, zoals de traditionele kerstdienst in Sandringham.<br />

Louise studeert Engels aan de St Andrews University, waar prins William<br />

Catherine leerde kennen. In haar vrije tijd is ze dol op paarden mennen,<br />

een liefde die ze deelde met grootvader Philip. James gaat naar school<br />

in de buurt van Bagshot Park in Surrey waar het gezin woont.<br />

Saai, maar stabiel<br />

Al jaren zijn Edward en Sophie een stabiel, schandaalvrij en bescheiden<br />

echtpaar. Wellicht een tikkeltje saai, maar saai is precies wat koning<br />

Charles nu nodig heeft. Er is immers wat mankracht voor The Firm<br />

verloren gegaan. Zijn broer Andrew is sinds de affaire-Epstein op<br />

non-actief gezet en gestript van zijn militaire titels en beschermheerschappen.<br />

Edwards neef Harry is zelf afgezwaaid en naar de Verenigde<br />

Staten vertrokken. Familieleden die meters maken, zoals ook zus Anne<br />

dat doet, zijn dan ook zeer welkom. Charles neemt het werk van zijn<br />

jongste broer in ieder geval serieus. Eind 2022 is Edward door hem<br />

benoemd tot Counsellor of State, wat betekent<br />

dat hij voor de koning kan invallen bij officiële<br />

gelegenheden wanneer hij niet beschikbaar is<br />

vanwege bijvoorbeeld een buitenlands bezoek.<br />

‘Bitterzoete’ titel<br />

In 2023 wordt prins Edward geëerd met<br />

nog een mooi gebaar van zijn broer. Na het<br />

overlijden van prins Philip in 2021 was diens<br />

titel Hertog van Edinburgh automatisch<br />

overgenomen door zijn oudste zoon Charles.<br />

Wanneer in 2022 koningin Elizabeth<br />

overlijdt, kan Charles – als nieuwe koning –<br />

niet langer die titel dragen.<br />

Bij zijn huwelijk in 1999 heeft Edward de titel<br />

Graaf van Wessex van zijn moeder gekregen,<br />

maar dan al zegt Philip dat hij graag ziet dat<br />

Edward ooit Hertog van Edinburgh wordt.<br />

En daar geeft Charles, al die jaren later,<br />

gehoor aan. Enkele dagen na zijn kroning<br />

besluit Charles de titel van de plank te halen<br />

en toe te kennen aan zijn jongste broer.<br />

Edward noemt zijn nieuwe titel ‘bitterzoet’<br />

omdat het hem confronteert met het feit dat<br />

zijn ouders er allebei niet meer zijn. Met de<br />

titel komt ook de verantwoordelijkheid voor<br />

FOTO’S ANP, GETTYIMAGES<br />

56


4<br />

5. Tijdens een werkbezoek aan een Londense stadsboerderij in 2020.<br />

6. In 2022 neemt Edward een kijkje op een farm school in Newton Abbot.<br />

3<br />

5<br />

6<br />

de nalatenschap van Philip, zijn Duke of<br />

Edinburgh Award Foundation. Deze stichting<br />

– waarvoor Edward en Sophie zich al langer<br />

inzetten – geeft jongeren in meer dan 140<br />

landen de kans om hun talenten te ontplooien<br />

en uitdagingen aan te gaan.<br />

Edward en Sophie doen hun best om waar<br />

mogelijk de gaten die Andrew, Harry en Philip<br />

hebben achtergelaten te vullen. In de laatste<br />

levensjaren van Elizabeth vergezelde Sophie<br />

haar schoonmoeder al vaker bij werkbezoeken.<br />

Al die extra taken komen op de goedgevulde<br />

agenda die het echtpaar al jaren heeft.<br />

Ze hebben er nooit veel ruchtbaarheid aan<br />

gegeven, maar door de vele ‘mutaties’ binnen<br />

het familiebedrijf zijn Edward en Sophie<br />

meer in de spotlights komen te staan. Sophie<br />

verwoordt hoe Edward en zij erin staan: ‘Het<br />

is logisch dat de media op zoek gaan naar<br />

mensen om dat zogenaamde gat te vullen.<br />

Maar weet je, we doen dit al een hele tijd. Als<br />

mensen meer aandacht gaan besteden aan wat<br />

we doen, dan is dat geweldig, want dat betekent<br />

iets goeds voor onze organisaties en het werk<br />

dat we proberen te doen. We ploeteren voort,<br />

hopelijk op een goede manier.’ •<br />

57


ROYAL<br />

stedentrip<br />

MADRID<br />

Verdwalen in de kamers van het gigantische paleis,<br />

Verdwalen in de kamers van het gigantische paleis,<br />

kleding in de stijl van Letizia shoppen, uren mensen<br />

kijken en toch nog maar een rondje tapas bestellen.<br />

In Madrid is het volop genieten van het lekkere leven.<br />

Of het nu de zinderend hete zomer is, de best wel<br />

frisse winter of het heerlijk zonnige voor- en najaar:<br />

ontdek het Madrid van Felipe en Letizia.<br />

TEKST KARLIJN HOFTIJZER<br />

7 2<br />

58


DEEL 5<br />

S tedentrips<br />

MET EEN GOUDEN RANDJE:<br />

wat te doen, zien en<br />

proeven volgens<br />

<strong>Vorsten</strong><br />

3<br />

1<br />

2<br />

1. VERGAPEN AAN HET GOUD<br />

Een weekend Madrid is niet<br />

compleet zonder een bezoek aan<br />

het Palacio Real, het Koninklijk<br />

Paleis. Het koningspaar woont<br />

hier niet, maar het Spaanse paleis<br />

– een van de grootste ter wereld –<br />

wordt gebruikt voor ceremonies<br />

en bijeenkomsten. Zo sprak<br />

prinses Leonor er vorig jaar toen<br />

ze 18 jaar werd haar trouw aan<br />

de Grondwet uit. Open voor<br />

het publiek zijn onder meer de<br />

balzaal, de spiegelkamer en de<br />

troonzaal. Allemaal even indrukwekkend,<br />

want minimalisme<br />

kwam niet voor in het woordenboek<br />

van de architecten. Kijk<br />

op patrimonionacional.es voor<br />

informatie en tickets.<br />

2. ZOVEEL TE ZIEN<br />

Nog niet genoeg pracht en praal<br />

gezien na een rondje door het<br />

paleis? De koninklijke kunstcollectie<br />

is van alle markten thuis:<br />

van porseleinen botervlootjes<br />

tot met diamanten ingelegde<br />

kronen, en van tronen tot<br />

de maagd Maria in mozaïek.<br />

In 2023 is naast het paleis het<br />

museum voor deze collectie<br />

geopend, natuurlijk waren<br />

koning Felipe en koningin<br />

Letizia daarbij. Kijk voor informatie<br />

op patrimonionacional.es<br />

3. ETEN OVERAL<br />

Goed eten en mensen kijken: dat<br />

kan uitstekend in de overdekte<br />

Mercado De San Miguel,<br />

de grootste markt van Madrid.<br />

59


eJUWEEL<br />

MET<br />

m<br />

e t i<br />

Dat koningin Margrethe de troon heeft afgestaan aan haar<br />

zoon, betekent onder meer dat een aantal koninklijke juwelen<br />

voortaan (ook) door koningin Mary wordt gedragen. Maar de<br />

kans is klein dat dit ook geldt voor Margrethes margrietbroche,<br />

een juweel met grote emotionele waarde.<br />

66


Margrethe te midden<br />

van haar ouders,<br />

waarbij haar moeder<br />

koningin Ingrid de<br />

margrietbroche draagt.<br />

67


MARGRETHES<br />

MODEDAGBOEK<br />

Ze heeft een uitgesproken mening over kleding en ontwerpt<br />

ook zelf. De garderobe van koningin Margrethe leest daardoor<br />

als een dagboek. ‘Hoe ouder, hoe schaamtelozer.’<br />

TEKST JOSINE DROOGENDIJK<br />

76


Vaak draagt koningin<br />

Margrethe van top tot<br />

teen dezelfde kleur.<br />

Zo gaat alle<br />

aandacht naar het<br />

gezicht van de<br />

vorstin.


80


Koningin Margrethe:<br />

‘Blauw, ik ben er dol<br />

op. Het was al een<br />

speciale kleur voor me<br />

toen ik klein was.’

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!