skaper verdier - Bedriftprofilen

bedriftprofilen.no

skaper verdier - Bedriftprofilen

Nr 5 - 2004

Norconsult er landets ledende rådgivermiljø innen bygg- og anleggsbransjen

– Kompetansehus som

skaper verdier

Rådgivernes fagkunnskap og evne

til å kommunisere avgjør ofte om

et prosjekt blir vellykket.

– Nøkkelen til vår suksess ligger hos

våre medarbeidere. Det er deres

kompetanse som skaper verdier

både for kundene og oss, sier adm.

dir. i Norconsult John Nyheim

– Vi tar mål av oss å befeste vår stilling som

landets ledende rådgivermiljø. Norconsult

arbeider målbevisst med å posisjonere seg

i markedet, og det allerede brede tjenestespekteret

er blitt ytterligere utvidet.

Vårt viktigste konkurransefortrinn er medarbeidere

med høy fagkunnskap og relevant

erfaring. Vi skal se kundens behov, finne

riktige løsninger og gjøre en knakende god

jobb, sier Nyheim.

Norconsult er landets største rådgivermiljø

innen sin bransje. Gjennom 75 års erfaring

har selskapet bygget opp et solid renommé

som en toneangivende aktør både nasjonalt

og internasjonalt. Årlig gjennomfører selskapet

vel 4000 prosjekter i inn- og utland.

Selskapet har i dag 850 ansatte fordelt på

hovedkontoret i Sandvika, distriktskontorer i

Norge og utenlandskontorer.

Speiler kundens behov

– Stadig flere nordiske aktører er på vei inn

i markedet, og dette gjør markedet tøffere,

forteller Nyheim. – For å vinne prosjektene

må vi ha de beste medarbeiderne, og de

ansatte er derfor vår viktigste ressurs. Denne

filosofien er bærebjelken i Norconsult.

– Vår kunnskap skal gjenspeile kundens og

markedets behov. Ser vi at det er behov for

nye tjenester i markedet, ansetter vi folk

med den kompetansen som etterspørres,

forteller Nyheim. – Dette er en del av

hemmeligheten bak vår 75 år lange historie:

Fleksibilitet, evne til å se kundens behov og

alltid sørge for at vår kompetanse er på topp.

Ingen ensomme ulver

Like viktig som solid fagkunnskap, er medarbeidernes

evne til å skape gode relasjoner,

jobbe i team og samarbeide med kunden.

Også sunne holdninger og høy integritet

vektlegges sterkt. Internt legger Norconsult

vekt på en flat struktur med åpne dører og

åpen dialog.

– En av årsakene til at vi er en attraktiv

arbeidsplass, er at vi er opptatt av å gi våre

medarbeidere utviklingsmuligheter, et godt

arbeidsmiljø og stadig nye utfordringer,

forteller Nyheim videre. – Gjennom kompetanseprogrammer

tilbys det systematisk

faglig videreutvikling, samt at det settes mål

for personlig utvikling. Slik blir de beste enda

bedre.

Bygg reis deg

– Våre rådgivere er med i alle faser av

prosjektene: Fra tidlig planlegging og utredning,

via prosjektering og gjennomføring

til drifting. I de tilfellene vi selv ikke har all

kompetansen som skal til, trekker vi inn

andre fagmiljøer. Dette gjør at vi kan tilby

komplette prosjektteam, sier Nyheim.

Norconsult har vært involvert i mange av

de mest profilerte prosjektene i Norge de

siste årene. Prosjektering av infrastruktur

ved Statoils utbyggingsprosjekter på Kårstø,

utredning og prosjektering av Bybanen i

Høy kompetanse og

dyktige rådgivere gjør

at vi kan gjennomføre

tverrfaglige oppdrag som

krever kompetanse både

i dybde og bredde, sier

administrerende direktør

John Nyheim i Norconsult.

Bergen, og risikovurdering

av avfallshåndtering i

Oslo Kommune er gode

eksempler. Utenlands er

bl.a. en lang rekke kraftanlegg,

veganlegg, vann- og

avløpsanlegg planlagt av

Norconsult.

– Det er viktig for oss å ta

samfunnsansvar, og våre

råd og løsninger skal ha

høy kvalitet også etisk og

miljømessig, sier Nyheim.

– Vi har et sterkt tverrfaglig

miljø som arbeider med

samfunnssikkerhet. Vår

kunnskap skal komme hele

samfunnet til gode.

Fri og frank

Norconsult er eid av de

ansatte, og det er ingen

bindinger til leverandører eller entreprenører

i markedet. Dette sikrer Norconsults uavhengighet

som rådgiver, og sikrer kundene

tjenester hvor ikke uvedkommende hensyn

og skjulte agendaer har spilt inn.

– Kundene skal være sikre på at rådene de får

fra Norconsult er basert på faglig ekspertise

og uavhengige vurderinger, sier Nyheim. Vi

skal vinne kunder og prosjekter ene og alene

gjennom solid kompetanse, lang erfaring og

høy integritet.

Vestfjordgaten 4

1338 Sandvika

Tlf 67 57 10 00

www.norconsult.no

Reklamebilag til REIS og SE oktober 2004

Alle rettigheter forbeholdes Konsulentfirmaet Henrik Meyn©


2

God styring gir konkurransefortrinn

KPMG skal bli best på styring

– Norske virksomheter bruker

gjennomgående for mye tid på

manuelle og lite verdiskapende

aktiviteter. Resultatet blir ofte

manglende fokus på styring og oppfølging

av strategi. KPMG har samlet

rådgiverne med spisskompetanse

på styring i én enhet. Målsetningen

er å skape målrettede og handlingskraftige

virksomheter, basert på

en praktisk tilnærming og operativ

erfaring fra styringsområdet.

Det sier Bernt Skeie som er leder for BPS i

Norge. KPMG har samlet det som tidligere var

flere rådgivningsmiljøer til én fokusert gruppe

innen styring. Den nye enheten har fått

navnet Business Performance Services (BPS),

eller Best På Styring, som de kaller den i Norge.

– Vår visjon er å gjøre kundene våre best på

styring. Vi sammenligner kundenes virksomhetsprosesser

med de mest effektive virksomhetene

i klassen – den beste 10-prosenten.

Hvordan jobber de strategisk og taktisk.

Effektivitetsgapene analyseres i forhold til god

praksis, og underbygger konkrete tiltaksforslag.

Disse presenteres i form av korte,

handlingsrettede tiltakslister, sier Skeie. – Det

skal skje noe når vi er inne. Vi prioriterer derfor

ned rapportskriving, og konsentrerer oss om få

endringene gjennomført.

Uavhengig rådgiver

KPMG er en kompetansebedrift som består

av mer enn 700 kunnskapsmedarbeidere i

Norge. Selskapet er ledende innen revisjon og

rådgivning, og har nærmere 100.000 ansatte

globalt. Den norske BPS-avdelingen har rundt

50 medarbeidere, men trekker inn ytterligere

kompetanse ved behov.

– Som rådgivere er vi jordnære og opptatt av

å være endringsdyktige. Noen ganger kan en

virksomhet hente store effektiviseringsgevinster

ved innføring av ny teknologi, men det

er viktig å starte i riktig ende. For å definere

kundenes behov for IKT-systemer må vi først

se på kundens arbeidsprosesser, sier Skeie.

KPMG arbeider uavhengig av teknologileverandører

og gir råd fra et bredt erfaringsregister.

– Det er viktig å heve blikket og se ting i sammenheng. Uten skikkelig oversikt blir styringen og

prioriteringen ofte altfor tilfeldig, sier Bernt Skeie (t.v) og Ronny Rønning (t.h) i KPMG.

En del av svaret kan være enkle løsninger

som elektronisk fakturabehandling. Med mer

effektive arbeidsprosesser blir det mer tid til

styring.

– Teknologien er blitt billig og nær sagt alle

kan benytte den. Andre eksempler på billig og

enkel teknologi er web-baserte håndbøker og

opplæring i form av skjermvideoer på web. Det

er smarte løsninger som gir raskere og bedre

resultater enn tradisjonelle trykte varianter.

Tenk langsiktig

BPS jobber i all hovedsak med virksomheter

som har komplekse utfordringer. På kundelisten

står en rekke velkjente virksomheter

innenfor ulike bransjer i både privat og

offentlig sektor.

– Vi ønsker å bygge helhetlige styringsmodeller

som skaper kobling mellom strategi og handling.

Dette krever at styringsmodellens ulike

elementer trekker i samme retning, at den

strategiske bevisstheten blant medarbeiderne

er høy og at insentivsystemene underbygger

ønsket adferd. Transaksjonsbehandling, rapportering

og kontroll, informasjonsforvaltning

og virksomhetsstyring må henge sammen.

Avdelingen arbeider aktivt for å få et godt

miljø, både faglig og sosialt, og ønsker at oppgavene

skal være interessante for rådgiverne

også. Uansett er det kundens gevinster som

står i fokus.

– Vi går bare inn i prosjekter der vi kan skape

merverdi for kunden. Kunden må ha et behov

som kan løses i samarbeid med oss, sier Skeie.

– Derfor har vi spisset satsningen og jobber

mot mer handling og mindre prat. Samtidig er

langsiktighet viktig. Det er fokus over tid som

gir gode resultater.

Postboks 7000, Majorstuen

0306 Oslo

Telefon: 21 09 21 09

E-post: bernt.skeie@kpmg.no

www.kpmg.no

Reklamebilag til REIS og SE oktober 2004

Alle rettigheter forbeholdes Konsulentfirmaet Henrik Meyn©


Holberg Forvaltning: Fondsforvalter med fokus på kundekommunikasjon

– Suksessrik fondsforvalter

– God avkastning forutsetter

dyktige og erfarne forvaltere.

Vår suksess er et resultat av

solide fond med god avkastning

og tett kundeoppfølging, sier

adm.dir Inga Lise Moldstad i

Holberg Forvaltning.

– Holberg Forvaltning har toppresultater

både i norske og nordiske aksjefond, forteller

Moldestad. – Våre aksjefond er blant

de beste innen sine kategorier. Vi plukker

enkeltaksjer basert på lang og bred erfaring

innen aksjeforvaltning. Sammen med

grundige analyser gir dette god avkastning

for kundene våre.

Holberg Forvaltning er et kompetansebasert

og uavhengig fondsforvaltning- og

rådgivningsmiljø. Selskapet har base i

Bergen, og eies av ansatte og finansielle

investorer.

Holberg Forvaltning tilbyr fem aksjefond og

to pengemarkedsfond, og konsentrerer seg

i hovedsak om norske og nordiske selskaper.

Holberg Forvaltning tilbyr også et globalt

indeksfond, som gir aksjeeksponering med

minst mulig risiko og lave kostnader.

Still krav til din forvalter

Kontakter du en fondsforvalter skal du få

en profesjonell forvaltning av pengene

dine, samt en rådgiver som vurderer hvilke

investeringer som er best for deg. Det er

likevel viktig å gjøre bevisste valg av forvalter,

fond og risiko. Vær alltid klar over at

høy avkastning også innebærer høy risiko.

– Folk er ofte ikke flinke nok til å følge opp

investeringene sine, mener Moldestad.

– Det er viktig å fortløpende vurdere investeringene

i forhold til avkastning, risiko

og kostnader. Vær kritisk til hva du kjøper,

og spør deg selv hva du egentlig får igjen.

Du bør også kreve profesjonell oppfølging.

Hører du ikke fra din kapitalforvalter med

jevne mellomrom, bør du kanskje vurdere å

flytte fondene dine, oppfordrer Moldestad.

Investeringer i aksjer og fond krever

kompetanse. Hver uke sender derfor

Holberg Forvaltning ut en analyse via mail,

HolberGrafen, som gir en rask og over-

I tillegg til å levere god avkastning i våre fond, skal vi være best i bransjen på kundekommunikasjon,

sier partnere (f.v.) Gunnar Torgersen, Monica Mjøs, Arne Troye, Hogne Tyssøy og

adm.dir. Inga Lise Moldestad i Holberg Forvaltning.

siktelig oppdatering på renter, aksjer, valuta,

råvarer og makroøkonomi.

Fokus på enkeltaksjer

Markedet er preget av mange aktører og

stor konkurranse. Holberg Forvaltning er en

av få uavhengige aktører som kun har fokus

på fondsforvaltning. Ved å være en nisjeaktør

med spesialkompetanse, er selskapet

et interessant alternativ til de største forvalterne.

– Holberg Forvaltning har samme

mål som kunden, nemlig å oppnå høyest

mulig avkastning i fondene, sier partner

Arne Troye. – Vi lever ikke av transaksjoner,

men av langsiktige relasjoner.

Holberg Forvaltning er en uavhengig aktør

med et fokusert fagmiljø, sier Troye. – Vi

har bevisst valgt å spesialisere oss innen

rådgivning og investeringer i rente- og

aksjefond, fremfor å bli generalister. Dette

er en strategi som kommer kundene våre

til gode. Basert på kompetanse og lang

erfaring, gir vi kundene bedre og tryggere

avkastning enn de selv ville fått, fortsetter

han. – De gode resultatene kommer av

kritisk utvelging av enkeltaksjer basert på

lang erfaring og grundige analyser. Risiko

styres ved et bevisst forhold til selskapenes

balanser.

3

Fokus på kundeoppfølging

Holberg Forvaltning mener at god

kundeoppfølging og kommunikasjon er

avgjørende. Investeringsbeslutninger

og avkastningsbidrag blir kommunisert

regelmessig. Rådgiverne sitter i samme

miljø som forvalterne, og er dermed alltid

oppdatert på ulike investeringsbeslutninger

og fondenes sammensetning.

– Vi ønsker å være en støttespiller som

kunden kan diskutere både investeringer,

fond og markeder med. Vi skal også være

lett tilgjengelige for kundene våre. Denne

oppskriften har gjort at Holberg Forvaltning

på kort tid har etablert seg som en ny

og spennende aktør i den norske fondsbransjen,

avslutter Arne Troye.

Edvard Griegs vei 3A

5059 Bergen

Telefon 55 38 83 00

www.holbergfondene.no

Reklamebilag til REIS og SE oktober 2004

Alle rettigheter forbeholdes Konsulentfirmaet Henrik Meyn©


4

Brækhus Dege til topps i internasjonal kåring:

Kvalitet er lønnsomt!

Advokatfirmaet Brækhus Dege er

rangert på topp i den prestisjetunge

kåringen Legal500. – Plasseringen

er inspirerende og viser at vår

satsing på kvalitet bærer frukter,

sier administrerende partner Stein

E. Hove.

Advokatfirmaet Brækhus Dege har røtter helt

tilbake til 1910. Firmaet har 35 advokater, og

har spesialisert seg på nasjonal og internasjonal

forretningsjuss. Ifølge den prestisjetunge

kåringen Legal500, er selskapet blant Norges

ledende advokatfirmaer.

Topplassering

Legal500 er en internasjonal kåring av de beste

advokatfirmaene i verden. Brækhus Dege har

fått topplassering innen IKT, arbeidsrett og

fast eiendom, i tillegg til å markere seg sterkt

innen prosess og konkurs. – Plasseringen i

Legal500 synliggjør vår kompetanse, sier Hove.

– Ingen andre firmaer av vår størrelse er topprangert

innenfor så mange områder, legger

han til.

Verdier i fokus

Kvalitet og engasjement er sentrale verdier

hos Brækhus Dege. – Kunden skal være sikker

på at vedkommende får riktige råd. I noen

tilfeller betyr det også å fraråde videre prosess,

sier Hove. – Å gi gode råd betyr å være fokusert

på kundens behov. Oppdragets omfang må til

enhver tid tilpasses dette formål, selv om det

kan medføre mindre lønnsomhet for oss.

– Rådene skal gi kundene og bedriftene en

enklere hverdag og bedre inntjening, tilføyer

advokat Marte Voie Danielsen.

Dobbelkompetanse

Flere av advokatene hos Brækhus Dege har

tverrfaglig bakgrunn. Noen er siviløkonomer,

mens andre er ingeniører. - Vi rekrutterer

fra flere miljøer, og ansetter advokater som

tidligere har jobbet i bl.a. departementene,

næringslivet, NHO og andre organisasjoner.

Bred bakgrunn gjør at vi lett kan sette oss inn

i kundens hverdag, forteller Voie Danielsen.

– Juss er et levende fag, og våre kunder skal

være trygge på at vi alltid er godt oppdatert,

sier partner Bredo Stabell. – Det er viktig

å følge med på hva som rører seg utenfor

kontorets fire vegger. Mange av våre advokater

og partnere skriver kronikker til aviser

Våre råd gir kunden bedre inntjening og lettere hverdag sier (f.v.) Adm. partner i Brækhus Dege, Stein E.

Hove, advokat Marte Voie Danielsen og partner Bredo Stabell.

og tidsskrifter og gir ut bøker. De holder også

en rekke foredrag i inn- og utland om ulike

temaer.

Fullserviceløsninger

– Vi er et mellomstort firma med betydelig

kompetanse. Vi er store nok til å kunne tilby

våre kunder fullserviceløsninger, og små nok

til å kunne tilby dyktige medarbeidere et

hyggelig arbeidsmiljø. En annen stor fordel

med å være et mellomstort firma, er at vi

svært sjelden må si fra oss oppdrag p.g.a.

interessekonflikter, sier Stabell.

– Vi er i ferd med å ansette fire nye advokater.

Vi får stadig henvendelser fra folk som ønsker

jobb hos oss, og det viser at vi er attraktive sier

Brækhus Dege jobber med flere

hovedområder:

• Arbeidsrett

• IKT

• Insolvens/restrukturering

• Fast eiendom/entreprise

• Skatt/avgift/toll

• Internasjonale kontrakter

Hove. – Vi har et godt og tett miljø, og kjenner

hverandres kompetanse godt.

– Økning i antall advokater, antall kunder og

omsetning kommer i riktig tempo. Vi bygger

stein på stein. Fornøyde kunder er vårt aller

beste skussmål. Våre råd skal gi resultater for

kunden i form av økt inntjening, og kunden

skal få valuta for pengene, avslutter Hove.

Haakon VII’s gt. 5

Postboks 1369 Vika

0114 OSLO

Telefon: 23 23 90 90

Telefaks: 22 83 60 60

www.bd.no

Reklamebilag til REIS og SE oktober 2004

Alle rettigheter forbeholdes Konsulentfirmaet Henrik Meyn©


ASP Norge er landets fremste rådgiver på outsourcing av IT-drift

– Vellykket outsourcing krever

godt beslutningsunderlag

Skal du lykkes med IT-outsourcingen,

er du avhengig av et godt

beslutningsgrunnlag for å få en

god avtale, sier daglig leder Harald

Tellmann i ASP Norge. – En dårlig

avtale går ut over både kunder og

resultater, sier Tellmann, som har

hjulpet norske selskap med å få på

plass riktige tjenester, til riktig pris

og med høy kvalitet siden 1999.

– Mange bedrifter ønsker å tjenesteutsette

IT-driften, men få vet hvordan de skal få

riktige tjenester og gode priser. Det beste

rådet de kan få er å skaffe seg profesjonell

hjelp til å sikre outsourcingprosessen og

finne en riktig leverandør, sier Tellmann.

ASP Norge er landets fremste rådgiver

på outsourcing av IT-drift. Selskapet har

utviklet et metodeverk med maler og spesifikasjoner

som gjør outsourcingprosessen

oversiktelig fra A til Å. Siden oppstarten i

1999 har selskapet hjulpet over 70 bedrifter

med outsourcing.

Kartlegger markedet

ASP Norge gir bedriftene kunnskap om

markedet for IT-outsourcing. Hvert år utgir

selskapet en analyse av leverandører og

tjenester i det norske markedet. Markedsanalysen

er basert på brukerundersøkelser,

og gir viktige tips til nye kunder som vil

outsource IT-driften.

– Vi kartlegger kundenes behov, og gir dem

en unik innsikt i hvordan markedet for

tjenesteutsatt IT-drift fungerer. For mange

bedrifter er dette en lettelse, fordi det er

kunnskap de selv mangler. ASP Norge gir

rett og slett bedriftene oversikt over et

uoversiktlig marked, og får outsourcingprosessen

inn i ordnede former, sier Tellmann.

Riktig beslutningsunderlag

– Det første vi gjør er å kartlegge bedriftens

nåsituasjon, forteller Tellmann. Deretter ser

vi på fordeler og ulemper ved å outsource

IT-driften. Her fanger vi opp både tekniske,

økonomiske og menneskelige konsekvenser.

Bedriften må kjenne sine egne behov og

hva de trenger i årene fremover, for å finne

ASP Norge avdekker bedriftenes behov, og finner den driftsleverandøren som har de beste

tjenestene med høy kvalitet og fornuftig pris. Slik blir outsourcingen av IT-driften et vellykket

prosjekt for alle parter, sier daglig leder i ASP Norge Harald Tellmann.

riktig leverandør og inngå en god driftsavtale.

– Det er store prisforskjeller i tilbudene fra

de ulike leverandørene, og det er derfor

viktig å innhente flere tilbud, understreker

Tellmann. – ASP Norge kjenner tjenestene

og prisnivået i markedet, og vi sikrer

dermed at bedriftene får tjenester av høy

kvalitet til god pris.

Driftsgaranti

– Outsourcing handler mye om å kjøpe

tjenester og tillit, påpeker Tellmann.

– Outsourcer du IT-driften, inngår du

i realiteten et partnerskap med en

leverandør som skal jobbe med brukerne

dine. Det betyr at du står i skuddlinjen

dersom noe går galt. Det er derfor viktig

at leverandøren og kunden har god kjemi,

og at den videre prosessen etter kontraktinngåelsen

er ryddig og ordentlig. Dette

sikres gjennom en god driftsavtale.

– ASP Norge gir en unik driftsgaranti på

outsourcingen, sier Tellmann. – De kundene

som arbeider med oss på etablering av

driftskontrakter, får oppfølging under implementeringen

og de første 12 månedene

5

av driftsperioden. Dersom det dukker opp

problemer i tjenesteleveransen finner vi en

løsning, eller i verste fall en ny leverandør.

Både kunder og leverandører skal være

fornøyde før, under og etter outsourcingen.

Kvalitetsstempel

– Vi er leverandøruavhengige, og denne

objektiviteten er viktig for å gi kundene

gode tilbud, fortsetter Tellmann. – ASP

Norge har et solid navn i markedet, og

leverandørene vet at når de får en forespørsel

fra oss er de allerede kommet

gjennom det første nåløyet. Vi er kundenes

støttespiller, og vi sørger for at outsourcingprosessen

går smertefritt.

Østensjøvn 36

0667 Oslo

Tlf: 22 70 08 20

www.aspnorge.no

Reklamebilag til REIS og SE oktober 2004

Alle rettigheter forbeholdes Konsulentfirmaet Henrik Meyn©


6

Maconomy Norge AS

Bransjeløsninger for prosjekt- og

kompetansebaserte virksomheter

De fleste av dagens ERP-løsninger er opprinnelig designet for produksjon

og logistikk, og trenger vanligvis tilpasninger og tilleggssystemer for å

dekke behovene i prosjektorienterte virksomheter. Maconomy har jobbet

med slike virksomheter i 15 år, og leverer helintegrerte ERP-løsninger

spesielt tilpasset bedrifter der leveransene foretas i prosjekter og medarbeidernes

kompetanse er det man lever av.

Nå har vi tatt den erfaringen og spesialkompetanse

som vi har bygget opp innenfor våre

segmenter og laget bransjeløsninger for disse,

sier daglig leder Martin Flatsetø i Maconomy

Norge AS. Våre løsninger er pre-konfigurerte

med ferdig oppsett, brukergrensesnitt, funksjonalitet,

og ”Best Practice” arbeidsflyt for

den aktuelle bransje. Vi har bransjeløsninger

for FoU, konsulentvirksomheter, revisjon og

reklame/PR.

Kort implementeringstid

Ved å utnytte de standarder som allerede ligger

i våre løsninger oppnår våre kunder korte implementeringstider

og en langt bedre ”Return

on Investment” totalt. Eksempler på dette

er PricewaterhouseCoopers i Danmark som

implementerte en komplett løsning for sine

“Nobody can do what we do” – har vært

Maconomys slagord siden starten i 1989.

Det gjelder nå mer enn noen gang, mener

(f.v) Kristin Geirhovd, Sissel Bakker og Martin

Flatsetø i Maconomy Norge AS”

1500 ansatte på mindre enn 4 måneder. Som

eksempel fra Norge nevner konsulentsjef Sissel

Bakker Havforskningsinstituttet, som i mars gikk

i drift etter kun 3 måneders implementering.

Avansert, bransjetilpasset funksjonalitet

Løsningene utgjør komplette ERP-systemer for

flerfirma økonomi/finans, prosjektregnskap,

prosjekt- og ressursstyring, elektronisk innkjøp,

CRM og HR. For de ulike løsningene har vi så i

tillegg bransjespesifikk funksjonalitet som f.eks

fler-finansierte prosjekter for FoU og avansert

fastprishåndtering for konsulentselskaper.

Alt er tilgjengelig via en standard browser,

tilpasset de ulike brukerrollene.

Satser på vekst via partnere

I Norge har vi hovedsakelig fokusert på FoU og

konsulentvirksomheter, men satser nå i tillegg

sterkt på å bygge opp sterke partnere for salg og

implementering av de ulike bransjeløsningene

fortsetter Flatsetø. Denne satsingen ledes av

Kristin Geirhovd, som tidligere har jobbet med

dette internasjonalt i konsernet.

Vi har bygget opp et sterkt apparat for å

håndtere partnerkanalen, og har allerede signert

og utdannet en rekke nye partnere i andre land.

Med sterke referanser, bred erfaring og godt

tilpassede produkter forventer vi å se flere nye

partnere i løpet av kort tid også

i Norge, sier Geirhovd.

Det Maconomy kan tilføre din virksomhet, er

ganske enkelt helintegrerte bransjeløsninger

som gir deg bedre kontroll over virksomheten

og leveransene. Effektiv arbeidsflytstøtte og

integrerte løsninger fører til at både ledere og

ansatte kan bruke minst mulig tid på administrative

oppgaver. Vi gjør kanskje ikke oppgavene

morsomme – men systemet bidrar til at de kan

gjøres enklere, raskere og riktigere. Ledelsen

får til enhver tid det korrekte bildet av sin virksomhet,

og de ansatte kan fokusere på å gjøre

kundene fornøyde. Det er så enkelt som det,

avslutter Flatsetø.

Rask implementering, lavere

risiko og sparte kostnader

ved å unngå skreddersøm av

dine forretningssystemer

”Vi valgte Maconomy fordi deres løsning stemte

overens med våre kriterier – god brukervennlighet,

full prosesstøtte, innebygde, proaktive påminnelser

og varsler, reduserte transaksjonskostnader og

mindre papirarbeid.”

– Ole André Hansen, økonomidirektør, NRK

”Vi valgte Maconomy på grunn av løsningens

brukervennlighet og deres fokus på FoU organisasjoners

behov. Løsningen gir oss komplett

oversikt over fremdrift og økonomi for alle våre

prosjekter”

– Frank Arntsen, økonomidirektør, NTNU

“Hovedårsaken til at vi valgte Maconomy var systemets

fleksibilitet og det faktum at det er veldig

egnet for våre spesielle behov som konsulentvirksomhet.

På grunn av vår IT-strategi, var det også

viktig at Maconomy var en standard løsning.”

– Flemming Bligaard Pedersen, CEO,

RAMBØLL Group

Optimize your business – Energize

your people

Over 70.000 brukere i over 50 land bruker

Maconomy for å forbedre sin virksomhetskontroll

og forbedre lønnsomheten i driften.

Blant våre kunder finner du WM Data, VPS,

Planteforsk, Itera, ViaNova, Den Danske Bank,

Deloitte & Touche, KPMG, PwC, Edelman

PR, Philips Design, Publicis og WPP Group.

Maconomy konsernet har hovedkontor i

København.

Bryggegata 9 - 0250 Oslo - Telefon 22 01 38 00

Telefaks 22 01 38 01 - www.maconomy.com

Reklamebilag til REIS og SE oktober 2004

Alle rettigheter forbeholdes Konsulentfirmaet Henrik Meyn©


Assessio er eksperter på arbeidspsykologi og HR:

Full uttelling med HR

Et gjennomtenkt HR-arbeid gir

bedre resultater og økt konkurranseevne.

Assessio hjelper

organisasjoner til å bli bedre på

HR gjennom karriereplanlegging,

teambygging og personbedømming.

Selskapet samarbeider

med noen av de største og mest

profilerte bedriftene i Norge.

– Ved hjelp av psykologiske metoder og

erfaring fra arbeidspsykologiske prosesser

bidrar vi til å sette sammen gode team,

finne rett person til rett stilling og utvikle

kompetansestrategier. Vi gjør organisasjoner

og ressurspersoner bedre i HR og

arbeidspsykologi, sier managing consultant

Thomas Henriksen i Assessio Norge AS.

– Bonusen for selskapene er at gjennomtenkt

HR-arbeid gir positive resultater på

bunnlinjen deres.

Assessio hjelper organisasjoner med

psykologiske metoder for utvelgelse og

utvikling av individer og grupper. Selskapet

har ni ansatte i Norge, i tillegg til kontorer

i Stockholm, København og Helsingfors.

Medarbeiderne har solid kompetanse innen

anvendt psykologi og forskning, og lang

erfaring fra arbeidspsykologiske prosesser.

Slaget står i butikken

Det siste året har Assessio og Statoil

Detaljhandel samarbeidet om å gjøre

Statoils bensin- og servicestasjoner

enda mer attraktive for kundene. Mange

bensin- og servicestasjoner er like når det

gjelder vareutvalg og pris, og servicenivået

avgjør derfor ofte for hvilken stasjon folk

velger. Statoil Detaljhandel har som mål å

gi kundene best service, og er opptatt av å

finne dyktige medarbeidere.

– Vi er opptatt av å finne medarbeidere som

kan gi god service, sier personaldirektør

Olav Haraldseid i Statoil Detaljhandel.

– Føler kunden seg verdifull, kommer de

igjen også neste gang de skal fylle bensin

eller trenger litt å bite i. Til syvende og

sist handler dette om å øke våre markedsandeler.

Assessio har kunnskap og metodikk

som øker sannsynligheten for å finne

dyktige, sosiale medarbeidere som finner

glede i å yte service.

– Vi sikrer at HR virkelig blir til nytte for alle medarbeiderne som hver dag møter kundene

på Statoils bensin- og servicestasjoner, sier personaldirektør Olav Haraldseid i Statoil

Detaljhandel Norge og Managing Consultant Thomas Henriksen i Assessio.

Ut til butikkene

Allerede i oktober starter Assessio med å

trene HR avdelingene på hovedkontoret

i å finne riktige medarbeidere. Senere vil

de 250 franchisestasjonene bli trenet i

en profesjonell rekrutteringsprosess med

psykologiske verktøy, i analyse av serviceevne

og intervjuteknikk.

– Det gir langt større effekt å bringe

kunnskapen ut til hver leder, enn at bare

hovedkontoret får del i den. HR-arbeidet

skal ut i butikkene, slik at kundene virkelig

opplever at de får best service hos oss, sier

Haraldseid.

I HR-arbeidet er tester viktig for å få gode

resultat. Statoil Detaljhandel har valgt å

benytte det ledende verktøyet Service F

for måling av serviceadferd i opplæringen i

kriteriebaserte rekrutteringsprosesser.

– Vi har et svært bredt spekter av psykologiske

tester, og kundene kan selv velge

den verktøykassen som passer best for

akkurat deres organisasjon, forteller

Henriksen. – Samtidig fanger testene bare

opp en del av virkeligheten. Som psykologer

jobber vi med mennesket og organisasjonen

i et helhetlig perspektiv.

7

HR en lønnsom forretningsstrategi

Vi ser at stadig flere bedrifter prioriterer HR

høyt, sier Henriksen. - For å oppnå suksess

må selskap og ansatte være samkjørte.

Assessio skal rett og slett sørge for at

selskapene blir sterkere på HR, og får enda

mer kunnskap om mennesker og psykologi.

– Assessio hjelper oss med å implementere

prosesser som gjør oss selv i stand til å drive

profesjonelt HR-arbeid. Dette gir dokumenterte

og målbare resultater. Assessio

fungerer som en ”train the trainer” for våre

egne HR-mennesker, avslutter personaldirektør

Olav Haraldseid i Statoil Detaljhandel

Norge.

Stortingsgata 2

0158 Oslo

Tlf: 24 14 12 62

www.assessio.com

Reklamebilag til REIS og SE oktober 2004

Alle rettigheter forbeholdes Konsulentfirmaet Henrik Meyn©


8

Bemanningsbyrået Jobzone:

Vekst i den frie arbeidssonen!

Når vikarbyrået tar den helt ut, og

også gir sine konsulenter en fri rolle

– så er det gode vekstmuligheter i

bemanningsbransjen.

Vikarbyrået Jobzone vokser på sin enkle filosofi:

Å være den beste arbeidsgiver. Konsulenter og

franchisetakere har valgt å være deleiere med

resultatlønn, mens vikarene får en personlig

oppfølging som er unik for bransjen.

– Kundene merker at de har fått Jobzone i

hus, påstår Thor Edvard Mathisen, adm. dir. i

Jobzone. – Når konsulentene er deleiere, forstår

kundene av seg selv at de kan ta en telefon

midt på natta – hvis det virkelig haster. Og våre

vikarer har egne visittkort, slik at de vet hvor de

hører hjemme, og hvor de skal henvende seg

hvis det oppstår problemer. Dermed går det

meste av seg selv – for kunden.

Et vikarbyrå for fremtiden

Jobzones gründere, Tom Rune Graarud og

Øyvind Henriksen, bygde i sin tid opp et av

landets største vikarbyråer, solgte seg ut, og

startet med stort engasjement Jobzone som

et vikarbyrå for fremtiden. Etter en god start,

som til nå har resultert i ni lokale kontorer

og solid overskudd, har nyansatt leder, Thor

Edvard Mathisen, inntatt en tømmerstokk i

Numedalslågen til fotografens ære.

– I Jobzone bruker vi fløterfortellinger som en

del av vår kommunikasjon. Vi ønsker å peke på

vår plass i arbeidslivets historie, og vise at den

frie arbeidssonen ikke lenger er like utsatt, men

derimot et sted å skaffe seg verdifull erfaring

fra ulike sektorer før man søker fast ansettelse.

Jobzone har gitt arbeidsgiverrollen et helt nytt

innhold i vår egen bransje. Våre vikarer opplever

nok både en oppfølging og karriereplanlegging

som overgår det mange andre virksomheter

kan tilby. Vi mener vi ser en klar indikator

i lavt sykefravær. Som kjent stammer et

høyt sykefravær ofte fra mistrivsel på jobb.

Våre konsulenter er som en omreisende HRavdeling,

med spesialkompetanse på personlig

oppfølging.

Med mennesker som sluttprodukt

Thor Edvard Mathisen har lang fartstid både

fra Aetat og ledende private franchiseselskaper.

Innen bemanningsbransjen har han tidligere

bygd opp det største franchisekontoret utenfor

Oslo.

– Franchisemodellen bringer oss tettere på

kunder og vikarer enn våre konkurrenter, og

– Det er både trygt og sunt å være i den frie arbeidssonen, sier Thor Edvard Mathisen, adm. dir. i

bemanningsselskapet Jobzone.

er en viktig grunn til at vi stadig får nye kunder

og oppdrag.

– Vi arbeider med kompakte, lokale enheter,

og denne kvaliteten merkes!

Mathisen mener at tiden er overmoden for et

mer personlig fokusert bemanningsbyrå.

– Amerikanerne har fått dominere altfor lenge

med store selskapsstrukturer, og det er skapt

et inntrykk av at dette er en kronestyrt bransje.

Men faktum er at Jobzone er enda nøyere med

å følge arbeidsmiljøloven, forskrifter og regler

enn mange andre arbeidsgivere. Vi blir målt

på dette daglig. For oss er ikke mennesker

en innsatsfaktor i produksjonen. For oss er

menneskene sluttproduktet – og som enhver

bedrift gjør vi alt vi kan for å levere det beste

sluttprodukt.

Jobzone har kontorer i:

Oslo

Larvik

Ski

Gjøvik

Hamar

Tønsberg

Drammen

Skarnes

Bergen

Stavanger

Kongsvinger

Sandefjord

Sarpsborg

Lillehammer

Trondheim

Telefon: 21 52 64 00 // www.jobzone.no

Reklamebilag til REIS og SE oktober 2004

Alle rettigheter forbeholdes Konsulentfirmaet Henrik Meyn©


Finale Systemer gjør regnskapsavslutning og skatteberegning enklere

Oppgjørets time

– Finale Systemer leverer programvare

innen regnskapsavslutning,

analyse, skatteberegning og

ligningsdokumenter. Hvert år

utføres det over 130 000 regnskapsavslutninger

med FINALE

Årsoppgjør. Programmene gjør

at både bedrifter og offentlige

kontorer sparer tid og penger.

– Årsoppgjør er tidkrevende og fagfeltet

komplisert, sier markedssjef Ola Odden

i Finale Systemer. – Vi hjelper både regnskapsførere,

revisorer og bedrifter med

regnskapsavslutning, skatt, rapportering,

regnskapsanalyse og konsernkonsolidering.

– Ofte har revisorer og regnskapsførere

mange hundre oppgjør i året, forteller

Odden. – Et kvarter innspart tid per oppgjør

utgjør derfor mye. Vi har lagt vekt på å utvikle

programmene etter kundenes ønsker

og behov. Finale-programmene er enkle å

bruke, og du slipper å bla igjennom lange

og kompliserte manualer.

ALTINN

Skatteetaten, Statistisk Sentralbyrå,

Brønnøysund-registeret og Lånekassen er

tilknyttet portalen ALTINN for elektronisk

rapportering. Finale Systemer har utviklet

grensesnittet som gjør at man kan sende

lignings- og regnskapsdokumenter direkte

til portalen. Man slipper å ta ut dokumentene

på papir. – Etter hvert vil næringslivet

spare mye tid, forteller Odden. – ALTINNportalen

er en suksess, og ble for første

gang brukt ved årsavslutningen i 2003.

Finale Systemer AS er

spesialister innen:

• Regnskapsavslutning

• Skatteberegning

• Ligningsdokumenter

• Analyse

– Vi er spesialister på årsoppgjør, og derfor en viktig støttespiller for regnskapsførere,

revisorer og mellomstore og store bedrifter, sier (f.v.) systemutvikler Frode Hansen,

kursansvarlig Knut Lofsberg og markedssjef Ola Odden i Finale Systemer AS.

Spesialister

Finale Systemer AS ble stiftet i 1988, og har

i dag rundt 5600 brukere. All utvikling skjer

ved hovedkontoret i Tromsø, mens salg og

markedsføring foregår i Oslo. Selskapet har

en egen fagavdeling med revisorer, med

erfaring fra større revisorselskaper og det

private næringsliv. I tillegg finnes det en

utviklingsavdeling med ingeniører, som

sørger for at produktene alltid fungerer

som de skal.

– Vi skal være best på områdene skatteberegning

og regnskapsavslutning, forteller

Odden. – Finale Systemer satser bevisst på

disse områdene, fremfor å la seg friste til

også å utvikle andre systemer som lønnssystemer

og økonomisystemer. Vi har lagt

stor vekt på faglig utvikling, og dyktige

og stabile medarbeidere er viktig i denne

prosessen.

Kurs og seminarer

– Det er viktig at vi til en hver tid fanger

opp kundenes behov. Vi er derfor med på

møter og seminarer i regi av for eksempel

NARF (Norges autoriserte regnskapsføreres

forening) og Siviløkonomene KAN. Dette gir

oss mulighet til å profilere vår kompetanse,

samtidig som vi opparbeider gode relasjoner.

I tillegg holder vi også kurs i bruken

Oslo:

Ravnåsveien 3

1254 Oslo

Telefon : 22 76 30 55

Tromsø:

Stakkevollvn. 35

Postboks 2207

9268 Tromsø

Telefon: 77 66 54 60

www.finale.no

9

av våre egne produkter, og foredrag innen

temaer som har med regnskapsavslutning

og skatt å gjøre.

– Finale Systemer er markedsleder, og vi

er opptatt av å være tilgjengelige for alle

typer kunder. Vi annonser derfor bredt i

fagtidskrifter og aviser, samt gulesider.no

og kvasir.no. Søker du på ”årsoppgjør” vil du

lett finne oss, avslutter Odden.

Reklamebilag til REIS og SE oktober 2004

Alle rettigheter forbeholdes Konsulentfirmaet Henrik Meyn©


10

Toshiba TEC erobrer nye markeder

Toshiba styrker sin

posisjon i Norge

Toshiba TEC’s nye eiersituasjon i Norge gjør at vi kan erobre nye markeder med et bredt spekter

av produkter og tjenester, forteller Produktsjef Morten Christophersen og Direktør Martin

Frydeborg i Toshiba TEC Nordic AB Norge.

Toshiba TEC har nå fått fotfeste

i Norden. Toshiba TEC er datterselskap

av det japanske elektronikkselskapet

Toshiba Corporation.

– Avtalen gjør oss mer konkurransedyktige.

Når vi nå er blitt en produsent

vil dette helt klart styrke vår

posisjon i Norge, forteller Direktør

i Toshiba TEC Norge, Martin J.

Frydeborg.

Frydeborg er meget fornøyd med avtalen som vil

gjøre det nye selskapet mye mer synlig overfor

både forhandlere og kunder. Målet er større

markedsandeler, bredere distribusjonskanal og

gjennomslag i flere av de store byene.

– Den nye situasjonen er en vinn-vinn situasjon

for alle parter, sier Frydeborg. Toashiba forbindes

med høy kvalitet. Kunder og forhandlere kjenner

Toshibanavnet, og vet hva det står for. Det gjør

at vi lettere kan markere oss, og bli attraktive

overfor nye samarbeidspartnere. I tillegg får vi

synliggjort oss på flere produkter enn vi har i dag.

Avtalen gjør det mulig å åpne dører både i nye og

eksisterende markeder, forteller Frydeborg.

Toshiba Document Solution var tidligere en av

fire divisjoner i Scribona. Scribona har i årevis

solgt Toshibas dokumentprodukter i Norden. Da

Toshiba TEC kjøpte denne divisjonen fra Scribona,

kjøpte de også salgskanalen office-kjeden.

Global elektronikkgigant

Toshiba er ett av de største elektronikkselskapene

i verden. Selskapet har markert seg på bl.a.

kopimaskiner, multifunksjonsmaskiner, printere,

telefakser og data/videoprojektorer. Toshiba

Tec har investert i Norge og Norden for å øke

sin markedsposisjon. I Norden har selskapet 243

ansatte, og omsetter for 650 millioner kroner årlig.

På verdensbasis har Toshiba 180 000 ansatte, og

en årlig omsetning på USD 50 milliarder.

– Vi er svært tilfreds med at avtalen gir bedre

rammebetingelser for å styrke Toshibamerket,

og at vi samtidig puster våre konkurrenter i

nakken sier Frydeborg. – I tillegg er vi svært glade

for at vi har klart å ta vare på arbeidsplassene.

Det er viktig for oss å ta vare på våre ansatte. Våre

ansatte har høy kompetanse, og er vår viktigste

ressurs.

Jakter på nye samarbeidspartnere

Toshiba er nå på jakt etter nye samarbeidspartnere.

I tiden fremover vil Toshiba ha flere

folk ute for å distribuere Toshibas produkter.

Hovedsalget av dokumentprodukter skjer gjennom

egne salgskontorer, kontormaskinforhandlere

og IT-relaterte forhandlere. I dag er Toshiba

gjennom office-kjeden representert i Oslo/

Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark, Rogaland,

Hordaland, Sør-Trøndelag, Oppland og Hedemark.

Kvalitetsfokus

– Vi har fokus på å selge produkter av høy kvalitet

til kunden, og styrke vår markedsposisjon, sier

Frydeborg. – Vi er stolte over å ha høy kompetanse,

solid erfaring og fremtidsrettede produkter.

Målet er at Toshiba innen tre år skal være et av de

ledende selskapene innen dokumentbransjen i

Norge, avslutter Frydeborg.

Postboks 51 Kalbakken

Stålfjæra 20

N-0901 OSLO

Telefon: 22 89 72 00

Telefaks: 22 89 71 41

www.toshiba.no

martin.frydeborg@toshibatec-tnd.com

Reklamebilag til REIS og SE oktober 2004

Alle rettigheter forbeholdes Konsulentfirmaet Henrik Meyn©


Robuste IT-løsninger fra MultiPlus Solutions AS:

Tett kundedialog sikrer

kraftige ERP-leveranser

Salgsdirektør Kåre Pettersen kan

glede seg over kravstore og aktive

kunder. ERP-leverandøren MultiPlus

Solutions AS har nemlig gjort aktiv

kundedialog og nærhet til sitt største

fortrinn – noe som igjen gjør kundene

til selskapets beste ambassadører.

MultiPlus Solutions AS er et nytt navn på

et velrenommert selskap som i disse dager

feirer sitt 20-årsjubileum i Norge. Inntil nylig

het selskapet Lindhard, og var kjent for sine

kvalitetsleveranser av ERP-systemet MultiPlus i

tide og på budsjett.

– Selv om navnet er nytt, vil vi ivareta og

videreføre det vi er dyktige på: solide produktleveranser

fra medarbeidere som er engasjerte,

kunnskapsrike og flinke til å forstå våre kunders

behov, sier salgsdirektør i selskapet, Kåre

Pettersen.

Plattform- og databaseuavhengige

bransjeløsninger

Den egenutviklede ERP-løsningen MultiPlus,

en av markedets aller kraftigste, er kjernen

i selskapet portefølje. Løsningen har vunnet

bifall både blant store norske og internasjonale

selskaper, og innen flere bransjer; industri,

transport, engineering, maritim sektor og innen

prosjektorienterte virksomheter generelt. I dag

finnes det installasjoner av MultiPlus i Skandinavia,

i Europa forøvrig og i USA.

Løsningens åpne og robuste teknologi er viktige

fortrinn i kampen om kundene.

– MultiPlus er bygget for å være plattform- og

databaseuavhengig, og byr på unik fleksibilitet,

integrasjon og styrke, sier Pettersen. Systemets

brede utvalg av moduler dekker alle forretningsprosesser,

og den modulære arkitekturen sikrer

at kundene aldri må betale for annet enn

funksjonalitet de faktisk trenger.

Tett kundedialog

Leveranser fra MultiPlus Solutions AS bygger

på 20 års erfaring fra de fleste forretningsområder,

og selskapets dyktige konsulenter har

Brukergruppens styre utgjør en svært velkommen sparringpartner for MultiPlus Solutions’ ledelse.

Fra venstre: Kåre Pettersen (MultiPlus Solutions AS), Monica Doksheim (ScanRope AS),

Kjell H. Skalmeraas (MultiPlus Solutions AS), Bjørn Gundersen (Rolls-Royce Commercial Marine),

Ingjerd Wiggen, leder (Color Line AS), Hans Børre Fiskaa (Ulstein Verft AS), Hanne Steen (BioMar AS)

og Espen Orderud (Flexit AS).

opparbeidet en imponerende merittliste og

dyp innsikt i ulike forretningsprosesser. Deres

kompetanse og forretningsforståelse sikrer

sømløse og kundetilpassede installasjoner som

gir kundene raske gevinster, forteller Pettersen.

MultiPlus Solutions’ slagord, “Committed to

your business”, er alvorlig ment. Selskapets

kunder forteller villig om hvor viktig og god

dialogen med MultiPlus Solutions’ konsulenter

er. Som hos den svenske gaffeltruck-produsenten

Atlet:

– Den store fordelen med MultiPlus Solutions

er at vi samarbeider og utvikler systemet

sammen. Begge parter er i praksis med på å

videreutvikle MultiPlus, sier Frank Beno, Master

Planner i Atlet. Atlet er ikke alene med å ha

den opplevelsen. Brukerne av den kraftige

ERP-løsningen har mye de skulle sagt om

videreutvikling og tilpasninger av MultiPlus.

Brukergruppens styre, som møtes jevnlig,

har en tett dialog med selskapets ledelse og

utviklere.

Postboks 1019

3204 Sandefjord

Telefon: 33 03 00 00

Telefaks: 33 03 00 10

multiplus@multiplus.as

www.multiplus.as

11

Reklamebilag til REIS og SE oktober 2004

Alle rettigheter forbeholdes Konsulentfirmaet Henrik Meyn©


12

Enkel HMS for alle

Med nyheten HMS Pro løfter

Adekvat Info ut HMS fra nedstøvete

ringpermer og gjør det

mulig å høste gevinster fra HMSarbeidet.

Internett er motoren.

Alle som allerede har nedlagt

arbeid i HMS kan dessuten enkelt

implementere og videreutvikle

sine investeringer i HMS Pro.

Gjennom sine 12 år er Adekvat Info blitt et

kjent og kjært navn for ledere av små og

mellomstore bedrifter. Med HMS Pro (Helse,

Miljø og Sikkerhet) henvender Sarpsborgbedriften

seg nå også til store virksomheter.

Fortsatt er forretningsideen å hjelpe

bedriftsledere med utfordringer de står

overfor i driften der og da.

Ti medarbeidere er engasjert på heltid i

bedriften som i fjor omsatte for like mange

millioner kroner med et hyggelig overskudd.

Fra kjedelig plikt til gevinst

– Vi så et stort behov blant både små,

mellomstore og store bedrifter. Svært

mange opplever HMS-arbeid som et

tidkrevende og kostbart krav fra myndighetene.

Med HMS Pro gjør vi det mulig å

skape gevinster ut av HMS – det er jo i bunn

og grunn intensjonene med hele ordningen,

sier daglig leder Thorfinn Hansen.

Gevinstmuligheter er det mange av, mener

Hansen. Et aktivt forhold til helse, miljø

og sikkerhet på arbeidsplassen kan bidra

til færre feil og rettelser i bedriften – med

spart arbeidstid, bedre omdømme og

Produkter og tjenester

• BedriftsABC’en – www-støttet

bok og programvare. Emailbasert

supporttjeneste

• IK/HMS – nyhet i versjonen HMS Pro

• Hefter som utvider BedriftsABC’en på

emnene Finansiering, Skattetips, Eta-

blering, Salg på Internett og Styrearbeid

• Adekvat Budsjett:

Budsjetteringsverktøy for ikke-økonomer

• Supplerer tjenestespekteret med

Mamut, Datax, Info Tjenesters produkter

og da først og fremst ”Info Reise” bil/

kjøregodtgjørelse, og Hogia Lønn.

bedre serviceleveranser som

resultat. Redusert sykefravær,

overtid og gjennomtrekk

blant medarbeiderne er

dessuten sentrale effekter.

Dette gir seg i neste omgang

utslag på bunnlinjen gjennom

reduserte kostnader og økt

produksjon og fortjeneste.

– Det skaper igjen rom for

videreuvikling av bedriftens

produktspekter og økt

produksjon, skyter avdelingsleder

Sven Nøklestad inn.

HMS-anvarlig = redaktør

I HMS Pro er HMS-ansvarlig

redaktør og logger seg på

via Internett for å utforme

bedriftens HMS-rutiner. Ved

hjelp av veivisere går det lett å

strippe unna alt unødvendig.

– Redaktøren kan ta utgangspunkt

i våre standardmaler,

legge inn eksisterende HMSdokumentasjon,

skrive fra

bunnen av – eller kombinere

alle disse 3 mulighetene,

forklarer han.

Redaktøren sørger for at hver

avdeling kun får tilgang til rutiner den

trenger. Avdelingsledere kan også ta ansvar

for å utarbeide rutiner, instrukser, sjekklister

osv.

Ut på Internett

– Innholdet publiseres så på web til medarbeiderne.

Dette gir unik tilgjengelighet

sammenliknet med f.eks. ringpermsystemer.

Først når medarbeiderne får enkel tilgang

på HMS-rutinene kan de følge dem og bidra

til å realisere gevinstene ved HMS, sier

Hansen.

Adekvat Info vil for svært mange være kjent

som utgiver av BedriftsABC’en – en bibel for

bedriftsledere. Når ledere står overfor en

problemstilling, kan de slå opp og få svar

der og da. Håndboken foreligger både på

papir og CD, og er også støttet av Adekvat

Infos nettsider. Sender du inn spørsmål til

selskapets supporttjeneste, får du dessuten

enda flere svar – enten direkte fra Adekvat

Info eller tilknyttet fagperson.

– Med HMS Pro blir det enkelt å høste

gevinster av HMS-arbeidet, sier Sven

Nøklestad og Thorfinn Hansen.

Råkilveien 1

Postboks 1034

1705 Sarpsborg

Telefon: 69 88 88 00

Telefaks: 69 88 86 00

adekvat@adekvat.no

www.adekvat.no

Kontaktperson: Sven Nøklestad

Reklamebilag til REIS og SE oktober 2004

Alle rettigheter forbeholdes Konsulentfirmaet Henrik Meyn©

More magazines by this user
Similar magazines