17.01.2015 Views

Bladet Kjøttbransjen nr 04 2011

Bladet Kjøttbransjen nr 04 2011

Bladet Kjøttbransjen nr 04 2011

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Kjø bransjen 4<br />

2 011<br />

F<br />

Matkjedeutvalget har talt | Brasiliansk grill-vri | Kjøttbransjen på IFE | Politiker-skryt av Swazi-satsing<br />

Allergen-fri sone<br />

på Hønefoss


FRYSELAGRING<br />

Nytt moderne fryselager med<br />

FRYSELAGRING<br />

unik beliggenhet på Vestlandet.<br />

Kapasiteter fryselager: 43 000 m³ og 12 000 palleplasser.<br />

Vi ufører alle logistikktjenester forbundet med varene, og har<br />

gode systemer for å ivareta sporing.<br />

www.steinariversen.no<br />

Jovegen 67, 5514 Haugesund Telefon: 52 71 48 41 Faks: 52 72 52 75<br />

E-post: post@permanor.no | www.permanor.no


innhold<br />

12<br />

20<br />

10<br />

22<br />

5<br />

6<br />

6<br />

7<br />

7<br />

7<br />

8<br />

8<br />

9<br />

9<br />

10<br />

12<br />

14<br />

16<br />

18<br />

20<br />

22<br />

25<br />

26<br />

nyheter<br />

Kjøttfaglinjen i Nannestad kan bli lagt ned<br />

Ny fabrikksjef ved Nortura Sogndal<br />

Unge ønsker mer reinsdyrkjøtt<br />

Norturas slakterieiendom på Sortland selges<br />

Mange myter rundt økologisk mat<br />

Danish Crown bygger nytt gigantslakteri for storfe<br />

Sveinung Svebestad gjenvalgt i Nortura<br />

Sterk økning i klekktallet av kyllinger<br />

Godt fjorår for Nordfjord Kjøtt<br />

Tollen på ferskt lam settes ned<br />

reportasjer<br />

Leverandører avkreves opplysninger om produktsammensetning<br />

Ni av 10 Leiv Vidar-pølser er allergen-frie<br />

Vestfold Kjøtt lagt ut for salg<br />

130 millioner kroner i årlig innfraktstøtte<br />

Dyrker fram sykdomsfremkallende bakterier for kjøttindustrien<br />

Grilling på brasiliansk vis<br />

Kjøttbransjen på IFE-messen i London<br />

Sikrere fettmåling øker fortjenesten i skjæringen<br />

Swaziland-satsingen er framtidsrettet<br />

2<br />

4<br />

28<br />

31<br />

40<br />

fast stoff<br />

Leder<br />

Gjestekommentaren<br />

KLF-nytt<br />

Jushjørnet<br />

Kjøttkryss<br />

forsiden:<br />

Allergen-fri sone hos Leiv Vidar: Fra venstre Asbjørn<br />

Koller, Tore Tveit og Hans Olav Hold. foto: per a. sleipnes<br />

Kjø bransjen<br />

abonnementservice<br />

Kjøttbransjen<br />

c/o DB Partner as<br />

Postboks 163<br />

1319 Bekkestua<br />

ansvarlig redaktør:<br />

Per A. Sleipnes<br />

telefon oslo: 23 24 44 70<br />

telefax oslo: 23 24 44 80<br />

mobiltelefon: 922 47 917<br />

e-post: ipas@kjottbransjen.no<br />

postadresse:<br />

Fred Olsens gate 5,<br />

0152 Oslo<br />

besøksadresse:<br />

Fred Olsens gate 5,<br />

3. etasje<br />

0152 Oslo<br />

layout, trykk:<br />

Morten Hernæs<br />

07 Gruppen AS<br />

annonser:<br />

A2media AS<br />

Anita Madshus<br />

mobiltelefon: 901 10 688<br />

fax: 62 95 16 56<br />

e-post: anita@a2media.no<br />

web: www.a2media.no<br />

abonnement: 630 kr pr år<br />

medarbeidere: 430 kr pr år<br />

1<br />

kjøttbransjen 4–<strong>2011</strong>


leder<br />

Nortura-økonomi til besvær<br />

Norturas visjon og ambisjon om<br />

å få kontroll på økonomien innen 2012,<br />

synes i øyeblikket ikke å være innen rekkevidde.<br />

Til det er de foreløpige tallene for<br />

<strong>2011</strong> for svake. Ja, så svake at konsernsjef<br />

Geir Olav Opheim nylig sluttet på dagen.<br />

Mange hadde nok også forventet endringer<br />

i styrets sammensetning i forbindelse med<br />

årsmøtet nylig – på bakgrunn av den økonomiske<br />

utviklingen. Men så skjedde ikke.<br />

Riktignok var det kritiske røster på årsmøtet<br />

som krevde endringer, men disse nådde<br />

ikke fram.<br />

At kritikk mot styret reises nå, i kjølvannet<br />

av Opheims sorti, er ikke rart og høyst<br />

relevant. Mye tyder på at Nortura kan få en<br />

budsjett-bom i forhold til inntektsanslaget på<br />

bortimot en halv milliard kroner året sett under<br />

ett. Det er svært mye penger og tøffhet (eller<br />

mangel på sådan) i forbindelse med inngåelse<br />

av kjedeavtaler blir holdt opp som hovedårsak.<br />

Røster på årsmøtet ga da også uttrykk for savn<br />

av folk med «analytiske evner» i styret. Det er<br />

ikke godt nok å oppdage i etterkant at avtaler<br />

som er inngått med kjedene er for dårlige.<br />

Etter vår vurdering burde den elendige<br />

økonomiske utviklingen fått konsekvenser<br />

for flere enn Geir Olav Opheim.<br />

Ingen i Nortura vil offisielt tallfeste<br />

inntektssvikten i kroner og øre, men det skal<br />

altså dreie seg om flere hundretalls millioner<br />

kroner. Om dette er riktig, er ikke det et ansvar<br />

som kun ligger på Opheims skuldre. Også<br />

styret må stå til rette for utviklingen. Derfor<br />

ville det vært på sin plass å fått inn nye krefter<br />

i styret nå. For det trengs mye energi for å<br />

sette i verk de tiltak som må til for å snu<br />

utviklingen i Nortura.<br />

Det som ligger nærmest når Nortura<br />

skal snu steiner i jakten på kostnadskutt, er<br />

driften knyttet til hvitt kjøtt og egg. På disse<br />

områdene har kjøttsamvirket betydelige<br />

utfordringer og blir hardt presset av aktører<br />

på privat side. En restrukturering synes å være<br />

“– Etter vår vurdering burde den<br />

elendige økonomiske utviklingen<br />

fått konsekvenser for flere enn<br />

konsernsjef Geir Olav Opheim.<br />

„<br />

eneste farbare vei å gå. Men svikten i<br />

bruttomarginen rammer hele konsernet og<br />

det er bekymringsfullt. Den sender dessuten<br />

skygger også over den øvrige del av kjøttbransjen<br />

og ikke minst leverandørindustrien.<br />

Ingen er tjent med at kjøttlokomotivet her i<br />

landet sporer av.<br />

Derfor har styreleder Sveinung Svebestad<br />

en stor utfordring når han og Nortura-styret<br />

skal ansette ny konsernsjef etter Opheim.<br />

Vedkommende må ta grep øyeblikkelig og<br />

det blir en krevende øvelse for den nye<br />

konsernsjefen. Signalene går ut på at ny<br />

person i stillingen kan være på plass helt<br />

på tampen av året. Mon tro om det ikke er<br />

i seneste laget<br />

administrerende direktør<br />

Bjørn-Ole Juul-Hansen<br />

mobiltelefon: 913 59 382<br />

bjorn-ole@kjottbransjen.no<br />

økonomisjef<br />

Judith Granli<br />

mobiltelefon: 932 63 951<br />

judith@kjottbransjen.no<br />

kontorsjef<br />

Randi Spidsberg<br />

mobiltelefon: 416 46 027<br />

randi@kjottbransjen.no<br />

2<br />

Fred Olsens gate 5<br />

0152 Oslo<br />

tlf: 23 24 44 70<br />

fax: 23 24 44 80<br />

www.kjottbransjen.no<br />

markeds- og prognosesjef<br />

Endre Myhr<br />

mobiltelefon: 952 38 600<br />

endre@kjottbransjen.no<br />

fagsjef egg/fjørfe<br />

Marlene Furnes Bagley<br />

mobiltelefon: 952 69 109<br />

marlene@kjottbransjen.no<br />

mattrygghets- og kvalitetssjef<br />

Mette Juberg Varan<br />

mobiltelefon: 901 03 455<br />

mette@kjottbransjen.no<br />

sjefsveterinær<br />

Ida Cathrine Olsen<br />

mobiltelefon: 976 66 878<br />

ida@kjottbransjen.no<br />

klf media<br />

Daglig leder/redaktør<br />

Per A. Sleipnes<br />

mobiltelefon: 922 47 917<br />

pas@kjottbransjen.no<br />

kjøttbransjen 4–<strong>2011</strong>


SAFELINE<br />

Metal Metal Detection Detection & X-ray & X-ray Inspection Inspection<br />

GARVENS<br />

Checkweighing<br />

CI-VISION<br />

Vision Vision Inspection Inspection<br />

METTLER TOLEDO<br />

360º Produkt Inspeksjon<br />

interpack interpack <strong>2011</strong> <strong>2011</strong><br />

Verdens Verdens ledende ledende messe messe for for pakkemaskiner og og pakkeprosesser i i Düsseldorf, Tyskland. Tyskland.<br />

Med Med våre våre prisbelønte løsninger løsninger tilbyr tilbyr METTLER METTLER TOLEDO TOLEDO en total en total 360° 360° Produkt Produkt Inspeksjons<br />

opplevelse opplevelse innen innen Veiing, Veiing, Metall Metall detektering, Røntgen Røntgen og Vision og Vision Inspeksjon.<br />

Kom Kom og se og våre se våre innovative innovative løsninger løsninger på interpack på interpack og besøk og besøk oss oss på stand på stand H11/B55. H11/B55.<br />

interpack interpack <strong>2011</strong> <strong>2011</strong><br />

Düsseldorf<br />

Tyskland Tyskland<br />

12 – 12 18 – mai 18 mai <strong>2011</strong> <strong>2011</strong><br />

Stand Stand H11/B55 H11/B55<br />

For mer For mer informasjon om METTLER om METTLER TOLEDO TOLEDO Produkt Produkt Inspeksjons løsninger løsninger besøk: besøk:<br />

www.interpack.com eller eller www.mt.com/interpack<br />

Mettler-Toledo AS AS<br />

Ulvenveien Ulvenveien 92b 92b<br />

0581 0581 Oslo Oslo<br />

Norge Norge<br />

Tel: Tel: +47 22 +47 3022 4430 9<strong>04</strong>4 90<br />

E-mail: E-mail:<br />

info.mtn@mt.com<br />

Website: Website: www.mt.com/interpack


gjestekommentaren<br />

Matkjedeutvalget har talt<br />

Av thomas angell, HSH<br />

Hva forklarer det norske vareutvalget og<br />

prisnivået på mat Det spørsmålet stilte utvalgsleder<br />

Einar Steensnæs selv da Matkjedeutvalget<br />

ble nedsatt. Men i utvalgets rapport som ble presentert<br />

rett før påske, koker spørsmålet bort i<br />

kålen av dårlig dokumenterte påstander om<br />

norsk dagligvarehandel. Vi er inneforstått med at<br />

Matkjedeutvalget skal se på maktforhold, men<br />

det må jo ses i lys av konkurranse og hva som<br />

tjener forbrukeren. Kjøttbransjens lesere er sikkert<br />

glad for utvalgets fokus på leverandørleddet,<br />

men en overføring av profitt fra detaljleddet til<br />

produsentleddet, slik utvalgets forslag kan bety,<br />

gir ikke lavere priser til forbruker.<br />

HSH reagerer sterkt på at man ikke legger<br />

større vekt på konkurranseforhold og makt i<br />

den landbruksbaserte industrien. Utvalget skulle<br />

se på hele verdikjeden for mat og kan ikke<br />

dekke seg bak at norsk landbrukspolitikk ikke er<br />

del av mandatet. Hva med konsentrasjonen i<br />

kjøtt- og fjørfesektoren og meierisektoren –<br />

med dominerende markedsaktører som også<br />

har reguleringsmyndighet Det er her forbrukerne<br />

etterspør flere produkter og lavere priser.<br />

Skal man vurdere de høye norske matprisene<br />

og det angivelige dårlige utvalget, kommer man<br />

ikke utenom importvernet.<br />

Man kan være for eller i mot importvernet,<br />

men det er altså etablert for å holde ulike<br />

varer utenfor butikkhyllene. Rema kan operere<br />

med 30 prosent lavere priser på maten i sine<br />

butikker i Danmark i forhold til tilsvarende butikker<br />

i Norge med akkurat det samme kostnadsbildet<br />

og konsept. Og de kan operere med<br />

mange flere kjøtt- og meieriprodukter. Det kan<br />

også ICA i sine butikker i Sverige. Det skyldes et<br />

større mangfold av produsenter og lavere tollbarrierer.<br />

Når utvalget ikke sier mer om konsekvensene<br />

av en landbrukspolitikk med skyhøye<br />

tollmurer og til dels sterk maktkonsentrasjon i<br />

viktige deler av industrien, får vi heller ikke fram<br />

sannheten om utvalg og pris i norske dagligvarebutikker.<br />

I Matkjedeutvalgets rapport som<br />

ble lagt fram i dag kommer det klart fram et det<br />

er sterk konkurranse mellom dagligvarekjedene.<br />

Blant annet har både Norsk Institutt for<br />

landbruksøkonomisk forskning og Konkurransetilsynet<br />

i sine innspill til utvalget konkludert med<br />

at det er konkurranse matkjedene i mellom og<br />

at det kommer forbrukerne til gode.<br />

Norske dagligvarebutikker konkurrerer<br />

knallhardt på både pris og utvalg hver<br />

eneste dag. Dagligvarehandelen er innstilt på å<br />

bidra sterkere til å få frem flere produkter i butikkhyllene<br />

og vil slåss for lavere priser. Problemet<br />

er at vi har en landbrukspolitikk som er<br />

in<strong>nr</strong>ettet på det motsatte av lavere priser og bedre<br />

utvalg. Et av verdens sterkeste importvern,<br />

jordbruksforhandlinger med stadige prisøkninger,<br />

store samvirkeforetak med reguleringsmyndighet<br />

og et høyt kostnadsnivå bidrar ikke<br />

akkurat til mangfold og konkurransedyktige priser.<br />

Det eneste virkemiddelet vi har for å unngå<br />

enda høyere matpriser er sterke dagligvarekjeder<br />

i hard konkurranse med hverandre. Dersom<br />

dagligvarekjedenes innkjøpsmakt reduseres,<br />

slik landbruksminister Lars Peder Brekk ønsker,<br />

vil det ramme forbrukeren.<br />

HSH mener at utvalget i sterkere grad<br />

burde fokusert på virkemidler for å styrke konkurransen<br />

i hele verdikjeden for mat. Vi trenger<br />

mer konkurranse bakover i verdikjeden for å få<br />

et rimeligere og mer variert tilbud til den norske<br />

forbrukeren.<br />

Matkjedeutvalgets flertall foreslår noen tiltak<br />

som skal regulere forholdene mellom dagligvarekjedene<br />

og leverandørene. Noen av disse forslagene<br />

kan være hensiktsmessige og noen blir<br />

ivaretatt i dagens lovverk. HSH skal vurdere de<br />

ulike forslagene nærmere, men vi stiller oss kritisk<br />

til utvalgets forslag om etableringen av «lov<br />

om forhandlinger god handelsskikk» og etablering<br />

av eget ombud dersom dette ikke legges<br />

inn under Konkurransetilsynets myndighet og<br />

testes mot konkurranseloven. Vi sier nei til tiltak<br />

som kan medføre en svekkelse av konkurransen<br />

og som vil ramme forbrukeren – i maktflyttingens<br />

navn. Landbruksminister Brekk vil<br />

flyttemakten så langt<br />

bakover i verdikjeden,<br />

så langt unna forbrukeren,<br />

han kan.<br />

Han må ikke få lov<br />

til å skru klokken<br />

tilbake. Det er på tide<br />

at vi ser fremover<br />

og fornyer et 80 år<br />

gammelt landbruksregime<br />

myntet på<br />

prisøkninger og<br />

begrenset utvalg.<br />

haavind<br />

vs<br />

vislie<br />

Advokatfirmaet Haavind Vislie finnes ikke lenger.<br />

Uten et snev av dramatikk har navnet blitt kortere, men virksomheten<br />

er den samme som før. Advokatfirmaet Haavind er med mer enn 100<br />

advokater ett av Norges ledende firmaer, med spesialiserte tjenester<br />

innenfor hele det forretningsjuridiske feltet. Vi har lang erfaring med<br />

saker som gjelder omsetning av kjøtt og næringsmidler.<br />

Les mer på haavind.no<br />

Løsninger finnes.<br />

4<br />

Kontakt: Geir Steinberg (g.steinberg@haavind.no) • Nina Melandsø (n.melandso@haavind.no) • Telefon: 22 43 30 00<br />

kjøttbransjen 4–<strong>2011</strong>


nyheter<br />

Kjøttfaglinjen i Nannestad<br />

kan bli lagt ned<br />

Akershus fylkeskommune vil legge ned kjøttfaglinjen ved<br />

Nannestad videregående skole. Det vekker sterke reaksjoner.<br />

Vg2 Matfag ved Nannestad Videregående skole<br />

har spesialisert seg på de fire lærefagene slakter,<br />

kjøttskjærer, butikkslakter og pølsemaker.<br />

Linjen har vært svært populær og en stor suksess.<br />

Blant annet har elever fra denne skolen<br />

utmerket seg i NM i kjøttskjæring to år på rad.<br />

Skolen har en profesjonell verkstedavdeling,<br />

eget butikkutsalg og et utstrakt samarbeid med<br />

det lokale næringslivet, ikke minst en rekke<br />

kjøttbedrifter i Akershus. Alt dette kan fylkespolitikerne<br />

nå snu helt rundt på.<br />

Horribelt!<br />

– Denne linjen er skolens flaggskip, og nå vil<br />

politikerne senke det. Det er helt horribelt. 13<br />

elever har kommet til meg og meldt seg på<br />

kjøttfag fra høsten av, og jeg tror det blir enda<br />

flere. Jeg har lovet at jeg skal være her for dem.<br />

Når vi kan fylle en klasse må fylkespolitikerne la<br />

oss fortsette, påpeker faglærer Thorleif Aarre.<br />

– Det er alltid trist å miste en klasse og vi vil<br />

jo gjerne beholde det tilbudet skolen allerede<br />

har. Vi er i dialog med fylkeskommunen om<br />

kjøttfag, men det er den som avgjør spørsmålet,<br />

sier konstituert rektor Ingvild Askheim. Hun mener<br />

fylkeskommunen ser helhetlig på søknadsmassen,<br />

og at siden også Lørenskog og Sørumsand<br />

vgs. tilbyr samme fag må også disse<br />

regnes med når elevene fordeles.<br />

kjøttskjæring: Elever fra Nannestad<br />

videregående skole har utmerket seg i NM<br />

i kjøttskjæring to år på rad.<br />

Sterkt engasjement<br />

Både NHO Mat og Bio og Kurs og opplæringskontoret<br />

for salgs og matfagene (KOM) har engasjert<br />

seg sterkt i denne saken, blant annet via<br />

brev til Akershus fylkeskommune.<br />

– Vi som opplæringskontor har jobbet opp og<br />

har avtaler med våre bedrifter i nærmiljøet om<br />

å ta inn de elevene som kommer fra matfag. Det<br />

vil si at vi i utgangspunktet tar inn alle elever<br />

som søker seg ut i lære i våre fag fra Nannestad<br />

videregående skole. Vår bransje trenger mange<br />

flere faglærte en det skolene kan uteksaminere<br />

og det vil være av stor betydning for oss<br />

og nærmiljøet at skolen viderefører matfag. En<br />

nedleggelse vil føre til at flere bedrifter i området<br />

ikke lenger får lærlinger, sier daglig leder<br />

Britt Heidi Kristiansen i KOM.<br />

Kunnskapsløftet<br />

Konstituert adm. direktør i NHO Mat og Bio,<br />

Camilla Schrader Roander framhever det faktum<br />

at medlemsbedriftene er svært godt fornøyd<br />

med undervisningsformen og det tette<br />

samarbeidet med skolen.<br />

– Nannestad videregående skole har de siste<br />

årene vært en foregangsskole innen in<strong>nr</strong>etning<br />

og form på undervisningen innen matområdet.<br />

Ved å legge opp til en stor grad av praksis har<br />

avdelingen tatt Kunnskapsløftet på alvor. Dette<br />

faktum medførte blant annet at en samlet mat<br />

og drikkeindustri ga Matbransjens Kompetansepris<br />

til skolen i 2009, sier Roander.<br />

5<br />

kjøttbransjen 4–<strong>2011</strong>


INDUSTRIAL REFRIGERATION SYSTEM<br />

nyheter<br />

Norsk Kulde AS har historie tilbake til 1976.<br />

Selskapet har vokst til å bli en av Norges<br />

ledende entreprenører innen industriell<br />

kjøleteknologi, spesialisert innen design,<br />

produksjon, installasjon og service.<br />

Ny fabrikksjef<br />

ved Nortura Sogndal<br />

Anders Knut Molland er tilsatt som ny fabrikksjef ved<br />

Nortura Sogndal.<br />

Molland (47) er fra Gaupne i<br />

Sogn og utdannelse gjennom Postskolen<br />

og BI. Han har vært ansatt i<br />

Nortura siden januar 2009 som<br />

logistikksjef ved samme fabrikk.<br />

Nortura Sogndal produserer<br />

2,5 millioner kilo spekepølser,<br />

spekemat og pinnekjøtt. Fabrikken<br />

har 90 medarbeidere.<br />

Unge vil spise<br />

mer reinsdyrkjøtt<br />

Reinsdyr topper lista over kjøtt vi ønsker å spise mer av.<br />

Spesielt unge voksne og barnefamilier er svært positive til<br />

reinsdyrkjøtt. Det viser en undersøkelse Vizeum har gjort<br />

for MatPrat, Opplysningskontoret for egg og kjøtt.<br />

83 prosent av barnefamiliene<br />

sier at barna liker å få servert<br />

reinsdyrkjøtt. Blant hele befolkningen<br />

svarer 44 prosent at de ønsker<br />

å spise mer reinsdyrkjøtt enn de gjør<br />

i dag.<br />

Landbruks- og matminister Lars<br />

Peder Brekk (bildet) sier det er bare<br />

å følge sine ønsker.<br />

– Reinkjøtt er en arktisk<br />

delikatesse og er noe av det mest<br />

eksklusive og spennende kjøttet<br />

Norge har å by på. Det er ren og<br />

naturlig luksus fra norske fjelvidder.<br />

I tillegg viser forskning at reinkjøttet<br />

er noe av det sunneste du kan spise.<br />

Reinkjøttet har det høyeste innholdet<br />

av antioksidanter og fettet inneholder<br />

sunne fettsyrer, sier Brekk.<br />

Tilgangen på reinsdyrkjøtt er<br />

begrenset. I det siste har produksjonen<br />

økt, og derfor er det akkurat nå<br />

mer reinsdyrkjøtt i butikkene enn<br />

det pleier å være.<br />

De siste årene har det kommet<br />

en rekke spesialprodukter i<br />

butikkene, som spekepølse av rein,<br />

tørket reinsdyrkjøtt, røkt eller speket<br />

reinsdyrhjerte, tunge og blodmat.<br />

Reinskav er fremdeles den store<br />

slageren i frysedisken, og denne<br />

retten ligger også på topp 10 listen<br />

over MatPrats mest søkte oppskrifter<br />

for tiden. I slaktesesongen på<br />

høsten og vinteren kan man nå få<br />

ferske produkter av rein over hele<br />

landet. Det selges mindre reinsdyrstek,<br />

men mer biffkjøtt enn før.<br />

6<br />

www.norskkulde.com<br />

kjøttbransjen 4–<strong>2011</strong>


nyheter<br />

illustrasjonsfoto: nortura<br />

Vesteraalens AS kjøper<br />

slakterieiendom på Sortland<br />

Selskapet Vesteraalens AS har inngått avtale med Nortura<br />

om kjøp av slakterieiendommen i Sortland sentrum.<br />

Det bekrefter rådmann Rolf M.<br />

Lossius overfor <strong>Bladet</strong> Vesterålen.<br />

Geir Wilhelm Wold har orientert<br />

både rådmannen og ordfører Svein<br />

Roar Jacobsen om avtalen som er<br />

inngått.<br />

Mange myter rundt<br />

økologisk mat<br />

– Vi er orientert om bedriftens<br />

planer for kjøpet, og vi er orientert<br />

om prisen. Jeg har oppe til<br />

vurdering hvorvidt prisen er<br />

unndratt offentlighet, men jeg<br />

anser bedriftens planer som<br />

en forretningshemmelighet<br />

som vi ikke vil<br />

opplyse om,<br />

sier Lossius<br />

til avisen.<br />

Seniorforsker Arne Grønlund ved Bioforsk mener<br />

det er en myte at økologisk mat både er sunnere og mer<br />

miljøvennlig enn annen mat. Han hevder at folk blir<br />

indoktrinert av politikere og miljøorganisasjoner.<br />

Danish Crown bygger<br />

nytt storfeslakteri<br />

Et av verdens største slakterier, danske Danish Crown,<br />

planlegger nå et nytt storfe-slakteri i gigantklassen i den<br />

sørlige del av Jylland.<br />

Det nye slakteriet er ment å<br />

effektivisere slakteristrukturen i<br />

Danmark ytterligere og en rekke<br />

ansatte ved de fire bestående<br />

Danish Crown-avdelingen som<br />

slakter storfe på Jylland, må finne<br />

seg nye jobber.<br />

– Dette er et ledd i våre<br />

bestrebelser på å stanse den<br />

utviklingen vi har sett gjennom<br />

flere år ved at arbeidsplasser<br />

innenfor slaktesektoren flyttes ut<br />

av Danmark. En sikring av danske<br />

arbeidsplasser med andre ord,<br />

forteller Arne Dyrebjerg (bildet) i<br />

Danish Crown til Kjøttbransjen.<br />

Danish Crown ønsker en enda<br />

mer effektiv produksjon og vil ha<br />

PAKKEMASKINER<br />

kostnadene ytterligere ned.<br />

– Vi vil rett og slett forbedre<br />

rammevilkårene for produksjon<br />

av oksekjøtt i Danmark, sier<br />

Dyrebjerg.<br />

– Folk blir rett og slett lurt til å tro<br />

at økologisk matproduksjon er<br />

bedre enn mat som er dyrket<br />

konvensjonelt. Det er ren bløff.<br />

Opinionen og en stor del av<br />

miljøbevegelsen har veldig<br />

sympati for økologisk landbruk,<br />

men dette skyldes manglende<br />

kunnskap om miljøvirkningene og<br />

kvaliteten på økologisk dyrket mat,<br />

sier Grønlund til Teknisk Ukeblad.<br />

Han sier at det er gjort en<br />

rekke studier for å sammenligne<br />

matkvalitet og helseeffekter av<br />

økologisk mat.<br />

– Alle konklusjoner er entydige<br />

– det kan ikke påvises at<br />

økologisk mat er sunnere enn<br />

vanlig mat. En fersk rapport fra<br />

Mattilsynet viser at det ikke er<br />

påvist overskridelser av grenseverdier<br />

for plantevernmidler i<br />

norskprodusert mat de siste to<br />

årene, sier Grønlund.<br />

Han nevner tre hovedfaktorer<br />

til argumenter som taler mot<br />

økologisk landbruk fordi det kan gi<br />

mer klimagass-utslipp enn vanlig<br />

landbruk.<br />

– Økologisk landbruk forbruker<br />

større areal fordi man oppnår<br />

lavere avling enn ved konvensjonelt<br />

landbruk. Dersom man skal<br />

opprettholde eller øke matproduksjonen,<br />

og samtidig øke den<br />

økologiske produksjonen, må det<br />

nydyrkes større arealer av skog<br />

som binder CO 2 eller myr som er<br />

et viktig lager av karbon. Så å<br />

bruke mer areal til å dyrke mat<br />

fører til større klimagassutslipp,<br />

enten i form av redusert karbonbinding<br />

i skog, eller direkte utslipp<br />

av C0 2 og lystgass hvis man<br />

dyrker myr. Det burde imidlertid<br />

ikke ha vært dyrket myr på grunn<br />

av CO 2 -utslipp, sier Grønlund.<br />

BEGERFORSEGLERE DYPTREKKERE<br />

KAMMERMASKINER KRYMPELINJER<br />

WWW.NORDICSUPPLY.NO<br />

Nordic Supply System AS<br />

6260 SKODJE<br />

Tel: + 47 70 24 45 00<br />

Mail: adm@nordicsupply.no<br />

7<br />

kjøttbransjen 4–<strong>2011</strong>


nyheter<br />

Svebestad gjenvalgt som Nortura-leder<br />

Sveinung Svebestad (bildet) fikk fornyet tillit som styreleder i Nortura.<br />

Han ble gjenvalgt uten motkandidat på årsmøtet på Lillestrøm.<br />

Einar Høstbjør, som har vært<br />

nestleder de siste årene, ble<br />

gjenvalgt med 85 av 110<br />

stemmer. 25 stemte blankt.<br />

Svebestad ble valgt med 123<br />

av 139 stemmer. Resten var<br />

blanke. 50-åringen har vært<br />

styreleder Nortura siden 2008.<br />

Den gjenvalgte Nortura-lederen<br />

driver gårdsbruk i Sandnes og<br />

har i tillegg en svineproduksjon<br />

på Sviland.<br />

På forhånd var det en viss<br />

murring på grasrota og blant enkelte<br />

utsendinger på årsmøtet over<br />

styrets og styrelederens håndtering<br />

av selskapets økonomiske krise<br />

og konsernsjef Geir Olav Opheims<br />

nylige avgang. Mange mente dette<br />

kunne påvirke valget.<br />

I årsmøtetalen sin varslet<br />

Svebestad tøffe tak for å rette<br />

opp Norturas elendige økonomi.<br />

Selskapet er ennå langt unna<br />

målet om å forbedre lønnsomheten<br />

med 2,5 milliarder kroner<br />

innen utgangen av 2012.<br />

De to siste årene er 700<br />

stillinger fjernet, mens innsparingene<br />

er oppe i 720 millioner<br />

kroner. Samtidig fører inntektssvikt<br />

til at det første tertial-resultatet<br />

i <strong>2011</strong> ligger an til å bli rødt.<br />

I tillegg til fortsatt kostnadsjakt<br />

er det ifølge Svebestad helt<br />

nødvendig å øke prisene på<br />

kjøttvarene som Nortura produserer.<br />

Han varsler at konsernet skal<br />

bli tøffere i forhandlinger med<br />

dagligvarekjedene.<br />

Nortura eies av 17 800<br />

bønder, har 5800 ansatte<br />

og industrivirksomhet i 34<br />

kommuner i 15 fylker.<br />

Fjorårsomsetningen var<br />

på cirka 17,3 milliarder<br />

kroner. Resultat før skatt<br />

utgjorde beskjedne 325<br />

millioner kroner.<br />

S<br />

Alt innen industrielle merke,<br />

kontroll og systemløsninger.<br />

Sterk økning i klekketallet<br />

av kyllinger av verperase<br />

Antall klekte kyllinger av verperase mer enn doblet<br />

seg i mars sammenlignet med måneden før, og ligger<br />

også betydelig høyere enn samme tid i fjor.<br />

8<br />

- Etikettmerking<br />

- Blekkmerking<br />

- Metalldetektor<br />

- Røntgendetektor<br />

- Sjekkvekt / kontrollvekt<br />

www.act-gruppen.com<br />

Hovedkontor:<br />

Industriveien 5<br />

2050 Jessheim<br />

Tlf 63 94 61 00<br />

Fax 63 94 61 01<br />

firmapost@act-gruppen.com<br />

Klekketallet av slaktetallet er<br />

relativt stabilt for tiden. Det er<br />

andre året på rad at antall klekte<br />

kalkunkyllinger per 1. kvartal har<br />

gått ned. Men markedssignaler<br />

tyder på noe vekst i denne<br />

produksjonen fremover.<br />

Det ble i mars klekket ca.<br />

737 300 kyllinger av verperase.<br />

Klekketallet var dermed 58<br />

prosent høyere enn i februar.<br />

På forhånd var det forventet en<br />

økning i klekketallet på 53 prosent<br />

i mars. Antallet klekkede verpekyllinger<br />

var 21 prosent høyere<br />

enn i mars 2010.<br />

Antallet klekkede kyllinger av<br />

slakterase i mars var noe høyere<br />

enn i februar, og 11 prosent lavere<br />

enn i samme måned i 2010. Det<br />

er forventet en økning på 6<br />

prosent i april. Antallet klekkede<br />

kyllinger av verperase i 1. kvartal<br />

<strong>2011</strong> var ca. 3 prosent lavere enn<br />

i 1. kvartal 2010 og 2 prosent<br />

høyere enn i 1. kvartal 2009.<br />

I mars ble det klekket ca.<br />

124 000 kalkunkyllinger, en<br />

økning på 27,5 prosent fra<br />

februar. Klekketallet var 3 prosent<br />

høyere enn i mars 2010, og 13<br />

prosent lavere enn i mars 2009.<br />

Det forventede klekketallet for<br />

april er 19 prosent lavere enn<br />

klekketallet for mars. I 1. kvartal<br />

<strong>2011</strong> var antallet klekkede<br />

kalkunkyllinger tre ca. tre prosent<br />

lavere enn i 1. kvartal 2010, og<br />

7 prosent lavere enn i 1. kvartal<br />

2009.<br />

kjøttbransjen 4–<strong>2011</strong>


nyheter<br />

Godt fjorår for Nordfjord Kjøtt<br />

2010 ble et nytt sterkt år for Nordfjord Kjøtt.<br />

Eier og daglig leder Geir Egil Roksvåg (bildet)<br />

har levert et av kjøttbransjens sterkeste<br />

resultater.<br />

Nordfjord<br />

Kjøttkonsernet<br />

omsatte i<br />

fjor for<br />

1,768<br />

mrd. kr.,<br />

driftsoverskuddet<br />

ble<br />

på 133,9 mill.<br />

kr. og før skatt<br />

ble det igjen et<br />

overskudd på sterke<br />

125,4 mill. kr. Etter skatt sitter<br />

kjøttkonsernet igjen med et<br />

overskudd på 90 mill. kr.<br />

I 2009 omsatte Nordfjord Kjøtt<br />

for 1,536 mrd. kr. driftsoverskuddet<br />

ble 117,8 mill. kr. og før skatt<br />

ble det et overskudd på 110,7<br />

mill. kr. Med andre ord: det ble<br />

enda bedre i 2010.<br />

Geir Egil Roksvåg sier til<br />

Handelsbladet FK at han regner<br />

med at konsernet passerer to<br />

mrd. kr. i omsetning i <strong>2011</strong>.<br />

– Det regner jeg med at vi<br />

klarer. Så det går da ikke så verst,<br />

sier Roksvåg til Handelsbladet FK.<br />

Nordfjord Kjøtt holder til på<br />

Loen i Stryn, og selskapet er<br />

leverandør til enekunden Rema<br />

1000. Rema 1000-sjef Tom<br />

Kristiansen er styreleder i<br />

familiebedriften som eies av Geir<br />

Egil Roksvåg og hans to barn.<br />

Tollen på ferskt lam satt ned<br />

Tollsatsene for hele slakt av lam settes ned til<br />

12,00 kr per kg fra 1. mai til og med 29. mai <strong>2011</strong>.<br />

Markedssituasjonen for lam er preget av underdekning.<br />

Dessuten har markedsprognosene i hele <strong>2011</strong> vist betydelig<br />

lavere reguleringslagre enn ved samme tid i fjor.<br />

Fra nå og fram til ny norsk<br />

lammesesong slaktes det svært<br />

lite lam og reguleringslageret er<br />

nå tomt. Det er etter anmodning<br />

fra markedsregulator Nortura at<br />

Statens landbruksforvaltning (SLF)<br />

setter ned tollen på lammekjøtt.<br />

Behovet for lammekjøtt i<br />

perioden er begrenset til lam til<br />

grillsesongen og produksjon av<br />

pinnekjøtt, prognosert til 1000<br />

tonn. På bakgrunn av tidligere års<br />

erfaring åpnes det derfor bare for<br />

import av ferskt slakt. Markedsdekning<br />

for lam kan oppnås med<br />

tollnedsettelser kun for ferskt lam.<br />

Man ønsker ikke import av fryst<br />

lam fordi dette kan medføre<br />

import av lam for lager. Det vil<br />

igjen gi markedsforstyrrelser i<br />

form av importskapt overskudd<br />

av lammekjøtt når høstens lammesesong<br />

kommer.<br />

Tollsatsene administreres med<br />

grunnlag i prisløypa som markedsregulator<br />

fastsetter, og det er tatt<br />

hensyn til prisøkningen fra 25.<br />

april.<br />

illustrasjonsfoto: colourbox.com<br />

Matemballasje –<br />

skreddersøm i plast<br />

Vår greske emballasjeleverandør, Flexopack SA, er<br />

en stor europeisk produsent av emballasje til næringsmiddelindustrien.<br />

Flexopack er spesialister på filmer<br />

med og uten barriere, ekstrudering, poseproduksjon<br />

og trykk, og filmene tilfredsstiller kravene til de mest<br />

krevende emballasjeløsninger.<br />

Flexopack er ISO 9001-godkjent samt BRC/IOP-sertifisert<br />

for produksjon av emballasje til næringsmidler.<br />

Våre emballasjespesialister har et tett og godt samarbeid<br />

med fabrikken og hjelper deg gjerne å skreddersy<br />

emballasje for ditt produkt.<br />

Vår kvalitetsleverandør:<br />

Arne B. Corneliussen AS<br />

Oslo, Norge<br />

Tlf.: +47 22 88 46 00<br />

Faks: +47 22 88 46 46<br />

www.abcorneliussen.no<br />

9<br />

kjøttbransjen 4–<strong>2011</strong>


matkjedeutvalget<br />

Leverandører avkreves opplysnin<br />

OSLO: I dybdeundersøkelser i<br />

forbindelse med Matkjedeutvalgets<br />

arbeid, ble det avdekket<br />

eksempler på at leverandører<br />

til dagligvarekjeder<br />

avkreves detaljerte opplysninger<br />

om produktenes sammensetning<br />

av råstoff og tilberedningsmåte<br />

– utover det som<br />

er nødvendig for å ivareta<br />

nødvendig kvalitetskontroll.<br />

Av Per A. Sleipnes<br />

– Dette kan i sin tur brukes til å gi paraplykjedene<br />

(de fire store dagligvarekjedene) en detaljert<br />

innsikt i produksjonskostnadene noe som vil<br />

gjøre neste forhandlingsrunde enda mer krevende.<br />

Slike opplysninger kan eventuelt også<br />

benyttes som grunnlag for paraplykjedenes beslutning<br />

om å starte produksjon av egne merkevarer<br />

(EMV-produksjon), heter det blant annet i<br />

kapittelet som omhandler råvareproduksjon i<br />

rapporten fra Matkjedeutvalget.<br />

Mangel på tillitt<br />

Det er selskapet KPMG som på oppdrag fra utvalget<br />

har fanget opp mange viktige problemstillinger<br />

gjennom flere titalls dybdeintervjuer<br />

med leverandører. En beskrivelse som går igjen<br />

i mange av intervjuene er mangel på gjensidig<br />

overlevering: Her får de tre statsrådene overlevert utvalgets rapport av Einar Steensnes.<br />

tillit, respekt og åpenhet i de årlige forhandlingene<br />

mellom leverandører og kjedene.<br />

<strong>Bladet</strong> Kjøttbransjen har snakket med flere<br />

aktører i kjøttbransjen, men på det hold er man<br />

generelt svært forsiktige med å kritisere kjedene<br />

eller på annen måte uttrykke misnøye med<br />

det som skjer i forhandlingsøyemed. Men flere<br />

leverandører – også på kjøttsiden – oppgir at de<br />

10<br />

Matkjedeutvalget med sterkt fokus på EMV<br />

OSLO: Dagligvarekjedenes egne merkevarer<br />

(EMV) får bred oppmerksomhet i<br />

rapporten fra Matkjedeutvalget og EMV<br />

reduserer kjedenes avhengighet av<br />

leverandørene og styrker kjedenes<br />

forhandlingsposisjon.<br />

I fjor ble det omsatt EMV i dagligvarekjedene for<br />

17,5 milliarder kroner. Dette utgjør 11,8 prosent<br />

av den totale omsetningen. Og andelen<br />

EMV varer øker kraftig år for år. Det gjelder særlig<br />

for kjøtt og kjøttprodukter. Verdt å merke seg<br />

er at internasjonale studier antyder at bruttomarginen<br />

for kjedene er mellom 25 og 30 prosent<br />

høyere for EMV enn for leverandørenes<br />

merkevarer.<br />

De høyeste EMV-andelene er innenfor ferskt<br />

fjørfekjøtt (41,3 prosent), kjøttdeig/farser (36,3<br />

prosent) og egg (33,7 prosent). Rent kjøtt har i<br />

øyeblikket en EMV-andel i dagligvaremarkedet<br />

på 24,4 prosent.<br />

Det er betydelige forskjeller mellom dagligvarekjedene<br />

i utviklingen av EMV. For Rema<br />

1000 og Coop utgjør EMV henholdsvis 17,3 og<br />

14,5 prosent av omsetningen. NorgesGruppen<br />

og ICA hadde henholdsvis 8,8 og 8,2 prosent<br />

EMV-varer i sine hyller.<br />

Om EMV-utviklingen innefor kjøtt, sier Matkjedeutvalget<br />

dette:<br />

– I kjøttbransjen har det skjedd raskt. Kjente<br />

merkevarer som SPIS, Skjeggerød, Leiv Vidar,<br />

Fatland og Furuseth er i praksis borte fra dagligvarebutikkene.<br />

Det er kun Gilde som industriaktør<br />

som har et bredt varesortiment. De andre<br />

er borte og erstattet av paraplykjedenes egne<br />

EMV-varer.<br />

Utvalget har ikke gjort egne prisundersøkelser<br />

av prisutviklingen på EMV, men for produktgruppen<br />

kjøtt, med sterkt EMV-andel, har det<br />

vært en lavere prisstigning sammenlignet med<br />

øvrige matvarer.<br />

kjøttbransjen 4–<strong>2011</strong>


matkjedeutvalget<br />

ger om produktsammensetning<br />

Uheldig<br />

Da Matkjedeutvalgets leder Einar Steensnæs la<br />

frem utredningen, var en egen lov om forhandlinger<br />

og god handelsskikk i dagligvaresektoren<br />

blant utvalgets anbefalinger.<br />

– Dersom utviklingen i Norge fortsetter i samme<br />

takt og retning der paraplykjedene kan diktere mer<br />

eller mindre ensidige betingelser i avtalesettene,<br />

vil en slik utvikling være uheldig i forhold til en<br />

sunn konkurranse og et balansert maktforhold i<br />

matkjeden, lyder Matkjedeutvalgets vurdering.<br />

– Leverandørene har lagt fram tall over hvor mye<br />

som betales for felles markedsføring i regi av paraplykjedene.<br />

Det er vist eksempler på at dette dreier<br />

seg om opp til 10 prosent av omsetningen til de<br />

større dagligvareleverandørene. Gjenytelsen på de<br />

innbetalte beløpene oppleves som uklar. Det er en<br />

bred oppfatning av at Joint Marketing (JM) har mistet<br />

sin opprinnelige betydning og har utviklet seg til<br />

å bli en mekanisme for profittoverføring mellom leddene<br />

i verdikjeden, skriver utvalget i sin rapport.<br />

politikken de mener er riktig, sier Hasselgård.<br />

Hasselgård minner om at landbrukspolitikken,<br />

og den sterke makten til landbrukssamvirkets<br />

bedrifter, er et resultat av politiske valg.<br />

Sterkt angrep<br />

– Man kan være enig eller uenig, men dette er en<br />

maktstruktur som er vedtatt i politiske organer. Det<br />

kan man ikke si om kjedemakten. Utvalgets mandat<br />

var derfor ikke å se på den allerede politisk<br />

bestemte landbrukspolitikken, men om det har<br />

utviklet seg utilsiktet maktkonsentrasjoner i verdikjeden<br />

for mat», sier DLF-sjefen (bildet under).<br />

DLF, og ikke minst medlemsbedriftene, er vanligvis<br />

svært forsiktige med kritikk av dagligvarekjedene.<br />

Derfor er Hasselgårds innlegg egentlig et særdeles<br />

sterkt angrep på kundemakten.<br />

i gjennomsnitt oppnår kun 30 prosent gjenytelse<br />

av midler som er innbetalt til felles markedsføringsaktiviteter.<br />

De resterende 70 prosentene<br />

er det kjedene som har hånd om på en eller annen<br />

måte.<br />

Politiske valg<br />

Helge Hasselgård, medlem av Matkjedeutvalget og<br />

direktør i Dagligvareleverandørenes forening (DLF),<br />

har frem til nå vært nokså taus om kjedemakten i<br />

den offentlige debatten. På et seminar etter at rapporten<br />

ble lagt fram, var han langt mer åpen. Han<br />

mener utvalget gir et troverdig virkelighetsbilde.<br />

– Det kan se ut som om noen for enhver pris<br />

ønsker å unngå debatten om dagligvarekjedenes<br />

makt. Metoden for å unngå denne debatten er å<br />

si ordene landbrukspolitikk og importvern om og<br />

om igjen. Men det kan ikke være slik at dagligvarekjedene<br />

skal være unntatt for offentlig debatt<br />

inntil de har fått gjennomslag for den landbruks-<br />

– Politikken er problemet<br />

OSLO: Fremskrittspartiet (FrP) mener at det ikke er matkjedene,<br />

men landbrukspolitikken som er skyld i de høye prisene.<br />

– Matkjedeutvalget har ikke drøftet de reelle årsakene til at nordmenn<br />

må betale mye mer for maten enn sine nordiske naboer.<br />

Rapporten er en avledningsmanøver for å unngå kritikk av dagens<br />

landbrukspolitikk, sier Per Roar Bredvold, som sitter i Stortingets<br />

næringskomité for FrP.<br />

Partiet mener det er systemet bak kjedene som er problemet.<br />

– Matkjedene har i verste fall bare en liten del av ansvaret for<br />

matprisene. Det er systemet bak kjedene som er problemet. Dette er et politisk<br />

bestillingsverk og et spill fra de rødgrønne. Lite her vil gi forbrukerne flere og billigere<br />

varer. Skal man få ned prisene må man våge å ta et oppgjør med norsk<br />

toll- og landbruks-politikk, samt markedsregulatorene Tine og Nortura, sier Bredvold.<br />

foto: wikipedia<br />

– Misbruk av makt<br />

OSLO: Arbeiderpartiet mener derimot at matkjedeutvalget<br />

avdekker store og alvorlige maktkonsentrasjoner<br />

i verdiskjeden for mat.<br />

– Det er svært uheldig at matbaronene henter inn milliardbeløp i<br />

egen lomme for å gi leverandørene markedsadgang, sier leder<br />

for Stortingets næringskomité, Terje Aasland (Ap).<br />

– En slik utøvelse av makt går på bekostning av norske forbrukere<br />

og utarmer hele verdikjeden for mat. Dette<br />

minner om maktmisbruk som hindrer mangfold,<br />

innovasjon og produktutvikling som tjener<br />

forbrukerne. Det som er avdekket gjennom utvalgets<br />

arbeid, tyder på misbruk av makt på<br />

bekostning av norske forbrukere, råvareprodusenter<br />

og leverandører, sier Aasland.<br />

foto: stortinget<br />

11<br />

kjøttbransjen 4–<strong>2011</strong>


produktutvikling<br />

Ni av ti Leiv Vidar-pølser er allergen-frie<br />

HØNEFOSS: Som landets aller<br />

første næringsmiddelprodusent<br />

har Leiv Vidar AS nå<br />

videreutviklet sine pølser i<br />

samarbeid med Norges<br />

Astma- og Allergiforbund.<br />

Ni av ti pølser som produseres<br />

på Hønefoss er i øyeblikket<br />

kjemisk fri for allergener.<br />

Av Per A. Sleipnes<br />

Dette plasserer pølseprodusenten på Hønefoss i<br />

en særstilling som næringsmiddelprodusent her<br />

i landet. Bedriften har rett og slett tatt konsekvensen<br />

av det faktum at i løpet av 10 år vil hele<br />

70 prosent av vestens befolkning lide av en<br />

eller annen form for livsstilsykdom knyttet til<br />

matinntak. Men på Hønefoss er man svært nøye<br />

med å understreke at det ikke er «sykdomspølser»<br />

som blir produsert. Tvert imot har produktutvikling<br />

og produktoptimalisering gått sin gang<br />

– parallelt med at allergener som gluten, melkekaseinat<br />

og MSG (glutamat) er helt ute av<br />

pølsene.<br />

på vinnersporet: Leiv Vidar er tilbake på vinnersporet etter en periode med mye motgang,<br />

konstaterer fra venstre Asbjørn Koller, Tore Tveit og Hans Olav Hole.<br />

Intet kompromiss<br />

– Vi har vært litt forsiktige med å utbasunere at<br />

våre pølser er uten allergener og at vi har samarbeidet<br />

tett med Astma og Allergiforbundet<br />

gjennom en lang periode. Det er lett å få et negativt<br />

stempel i kjølvannet av slike prosesser.<br />

Våre pølser er myntet på alle som setter pris på<br />

gode pølser, selv om de er uten tilsetningsstoffer<br />

som tradisjonelt har skapt problemer for<br />

personer med matallergi. Vi har definitivt ikke<br />

kompromisset med smaken på pølsene, forklarer<br />

markedssjef Asbjørn Koller.<br />

Mer kjøtt i pølsene<br />

Det er i den forbindelse verdt å nevne at den<br />

nye generasjon pølser som nå er lansert, har en<br />

høyere kjøttandel, økt fra i gjennomsnitt 51 til<br />

hele 60 prosent. Koller kan dessuten opplyse at<br />

innholdet av natrium-nitrit er redusert i samtlige<br />

produkter og at produksjonen av allergen-frie<br />

pølser er tidsstyrt – det vil si at alle allergi-frie<br />

produkter kjøres først på dagen.<br />

8000 pølser pr. time<br />

HØNEFOSS: Via seks produksjonslinjer sørger 15 ansatte i pølsemakeriet<br />

for at 8000 pølser blir produsert hver time gjennom hele året.<br />

Seks roboter tar seg av pakkingen.<br />

12<br />

8000 pølser pr. time tilsvarer rundt regnet<br />

3000 tonn pølser i året, eller 35 millioner<br />

pølser Betydelige mengder med andre ord,<br />

men så er da også Leiv Vidar en av landets<br />

største aktør på pølser i KBS-markedet.<br />

Opp mot 60 prosent av dette markedet har<br />

Leiv Vidar nå hånd om, en historisk topp de<br />

ansatte er svært stolt av. Men når dette<br />

markedet har falt med 20 prosent i løpet<br />

av få år, er det viktig for Hønefoss-bedriften<br />

å få styrket sin stilling i dagligvaresegmentet.<br />

– Vi må jobbe smartere og tenke muligheter<br />

framfor begrensninger. Utfordringen<br />

er å skape vekst sammen med våre KBSkunder<br />

og vi ser absolutt lyspunkter med<br />

økt fokus på gjennomføring av gode kampanjer<br />

og høyere varetrykk. Vi er i tillegg<br />

svært tilfreds med at leveransene til NorgesGruppen<br />

og COOP utvikler seg så positivt.<br />

Mars måned i år blir salgmessig bedre<br />

enn tilsvarende måned i fjor på dagligvare<br />

og det er svært gledelig, sier salgs- og markedsdirektør<br />

Hans Olav Hole.<br />

kjøttbransjen 4–<strong>2011</strong>


produktutvikling<br />

– Fem til åtte prosent av Norges befolkning<br />

har en eller annen form for matallergi som på-<br />

allergen-frie pølser: Så å si kun allergen-frie pølser her i pølsemakeriet, fastslår Tore Tveit.<br />

virker spisemønsteret og hele 20 prosent har<br />

såkalt matintoleranse. Vi har merket trykket fra<br />

forbrukere med basis i dette og er nå stolte av<br />

å kunne innfri. Jeg kan også nevne at vi i forbindelse<br />

med den daglige rengjøringsprosessen i<br />

anlegget har fjernet klor og EDTA i vaskemidlene.<br />

Alt dette har bidratt til at vi som eneste<br />

bedrift i kjøttbransjen er miljøsertifisert etter<br />

14 001-standarden, sier Koller.<br />

Fremtidsrettede investeringer<br />

Leiv Vidar AS har vært gjennom en tøff periode,<br />

bl.a. som følge av bortfall av en viktig kunde i<br />

dagligvaremarkedet. I tillegg har hele KBS-markedet<br />

som sådan – der Leiv Vidar har hoveddelen<br />

av sin omsetning – vist en dalende kurve<br />

de siste tre årene. Dette har allikevel ikke lagt<br />

en demper på nyorienteringen, og bedriften investerte<br />

i 2008–2010 i en ny helautomatisk<br />

pakkelinje, den første i sitt slag i hele verden.<br />

Salgsnedgangen og investeringene i mer effektiv<br />

drift bidro samtidig til at antall medarbeidere<br />

ble redusert til de 60 som i dag arbeider i selskapet.<br />

13 millioner<br />

– Vi har investert rundt 35 millioner kroner de<br />

siste fem–seks årene for å få til en mer effektiv<br />

drift på pakkesiden. Det har vi stor glede av nå.<br />

Pakkeavdelingen var vår flaskehals, men er det<br />

ikke lenger. Så selv om volumet ikke har økt<br />

nevneverdig de siste årene, har vi redusert<br />

kostnadene slik at vi klarte et driftsresultat på i<br />

overkant av 13 millioner kroner i 2010. Dette<br />

mener vi er fullt ut akseptabelt i dagens marked,<br />

kommenterer daglig leder Tore Tveit.<br />

flaskehals fjernet: Seks slike roboter i pakkeavdelingen har<br />

effektivisert denne delen av prosessen i vesentlig grad, konstaterer Tore Tveit.<br />

13<br />

kjøttbransjen 4–<strong>2011</strong>


industri<br />

Vestfold Kjøtt til salgs<br />

KODAL I VESTFOLD: Bedriften<br />

Vestfold Kjøtt er til salgs.<br />

Etter 30 år i kjøttbransjen og<br />

et svært tøft oppstartsår<br />

i fjor, har eier og daglig leder<br />

Oddvar Kristiansen bestemt<br />

seg for å selge og gjøre noe<br />

helt annet.<br />

til salgs:<br />

Oddvar Kristiansen<br />

har lagt ut bedriften<br />

Vestfold Kjøtt AS<br />

for salg.<br />

Av Per A. Sleipnes<br />

Det var i fjor vinter at Kristiansen kjøpte det tidligere<br />

skjæreanlegget til Vestfold Kjøttråvare.<br />

Dermed flyttet han hele virksomheten fra Nøtterøy<br />

til Vestfolds «innland». Men etter negative<br />

regnskapstall, blant annet som følge av et tap<br />

på to millioner kroner i forbindelse med konkursen<br />

i Arne Børresen AS, har Oddvar Kristiansen<br />

behov for å gjøre noe helt annet. Akkurat hva,<br />

vet han ikke i skrivende stund.<br />

Selges for 20 millioner<br />

– Fjoråret utviklet seg nok ikke slik vi hadde<br />

håpet da vi startet opp. Jeg må bare in<strong>nr</strong>ømme<br />

at konkursen i Hamar-bedriften kom svært ubeleilig<br />

på oss i den oppstartsfasen vi var i. Vi leverte<br />

råvarer til Arne Børresens for to millioner<br />

kroner uten å få betalt. Men de som overtar anlegget<br />

til en pris på mellom 20 og 25 millioner<br />

kroner, gjør et røverkjøp. Å bygge et slikt anlegg<br />

i dag, men det utstyr som finnes der nå, vil beløpe<br />

seg til minst 35 millioner kroner, sier Kristiansen.<br />

20 tonn pr. uke<br />

Selve anlegget er på 3000 kvadratmeter og<br />

tomten på hele 10 mål. Skjærefasilitetene er i<br />

stand til å produsere 34 tonn kjøttråvare pr.<br />

dag. I dag utnytter Vestfold Kjøtt kun en tiendedel<br />

av kapasiteten. Det vil si et skjærevolum på<br />

20 tonn pr. uke. I løpet av 2010 ble det investert<br />

rundt tre millioner kroner i ulike oppgraderinger<br />

i anlegget og i følge Kristiansen kommer en potensielle<br />

kjøper til dekket bord.<br />

84 millioner<br />

Vi omsatte for 84 millioner kroner i fjor, men det<br />

er fullt mulig å oppnå en omsetning på 300 millioner<br />

kroner i lokalene. Anlegget er for eksempel<br />

perfekt for en dagligvarekjede som ønsker å<br />

satse på EMV-produksjon. Vi har hatt samtaler<br />

både med norske og svenske interessenter og i<br />

løpet av mai måned regner jeg med at ting vil<br />

skje raskt, sier Oddvar Kristiansen som nylig<br />

rundet 50 år.<br />

800 tonn pølser<br />

Han legger ikke skjul på at han etter Lidl-bortfallet<br />

hadde betydelige forventninger til REMA<br />

som overtok Lidl-butikker landet rundt.<br />

Det at jeg investerte her oppe i Kodal var<br />

blant annet forankret i betydelige forventninger<br />

til REMA-systemet. Disse forventningene har<br />

dessverre ikke blitt innfridd. Nøtterøy Kjøtt produserte<br />

800 tonn pølser til Lidl og når en slik<br />

tonnasje blir borte, er det merkbart.<br />

20 ansatte<br />

Anlegget i Kodal ble bygd i 1997 og framstår i<br />

dag relativt moderne og med grei beliggenhet i<br />

Vestfold. 20 personer har sitt daglige virke i<br />

Vestfold Kjøtt i dag. Kristiansen utelukker ikke<br />

at han kan komme til å ha en rolle i bedriften<br />

etter et eventuelt salg, men ikke på leder- eller<br />

eiersiden.<br />

– Nå har jeg behov for å bruke energi og<br />

krefter på andre ting enn kjøtt, sier 50-åringen.<br />

14<br />

TEMA SIDER I NR. 5 Neste utgave av Kjøttbransjen er viet temasider om<br />

innovasjon og utvikling. Vi tar gjerne imot innspill til artikler/intervjuer. Frist for materiell<br />

til denne utgaven er 30. mai. Det gjelder både annonser og redaksjonelt stoff.<br />

kjøttbransjen 4–<strong>2011</strong>


B POSTTIDNING<br />

Returadress:<br />

KCF KCF Service AB AB<br />

Box Box 55 55680, 102 102 15 15 Stockholm<br />

Begränsad<br />

Begränsad<br />

Eftersändning<br />

Eftersändning<br />

Vid Vid definitiv definitiv eftersändning eftersändning återsänds återsänds<br />

försändelsen med med nya nya adressen adressen på på<br />

baksidan (ej (ej adressidan).<br />

Succén fortsätter<br />

Över 200 sålda maskiner i<br />

skandinavien skandinavi-<br />

SM TECH AB<br />

Gustafsberg 413, 45191<br />

Uddevalla – Sweden<br />

tel.: 0<strong>04</strong>652285600<br />

fax: 0<strong>04</strong>6522/88576<br />

e-mail: s_ekstrom@tele2.se<br />

FP SPEEDY – Den kompakta trågförpackningsmaskinen.<br />

FP SPEEDY är en helautomatisk förpackningsmaskin med hög kapacitet, upp<br />

till 800 tråg/timme med vakuum/gas.<br />

Användarvänlig, driftsäker, rostfri modell, (IP 65 klass) tål högtryckstvätt.<br />

FP SPEEDY är vår mest prisvärda modell med tanke på prestandan.<br />

Succén fortsätter ...


slakteri<br />

130 millioner kroner i årlig<br />

OSLO: Norske slakterier får 60<br />

millioner mer i innfraktilskudd<br />

i år enn i fjor. Det blir etter alt<br />

å dømme resultatet etter at<br />

ny innfraktordning nå er i ferd<br />

med å bli innført. Men den<br />

nye ordningen får store utslag<br />

for det enkelte slakteri og det<br />

er Nortura-slakteriene som får<br />

økt sine tilskudd mest.<br />

Av Per A. Sleipnes<br />

130 millioner kroner ligger i potten. Og basert<br />

på foreløpige beregninger av 2010-slaktingen,<br />

vil Nortura-slakteriene hente ut drøyt 99 millioner<br />

kroner av denne potten. Det er en økning på<br />

hele 76 prosent på ett år. KLF-slakterienes<br />

overføringer i forbindelse med innfrakt av slaktedyr<br />

blir på vel 31 millioner kroner, en økning<br />

på 19 prosent. Men dette er altså foreløpige<br />

tall.<br />

16<br />

Konkurransedyktige<br />

Det var Nortura som i utgangspunktet ba avtalepartene<br />

i jordbruket om mer penger til innfrakt<br />

av slakt fra norske bønder. Deres begrunnelse<br />

var at det var så lite penger i potten at de så det<br />

som vanskelig å opprettholde mottaksplikten og<br />

hente slakt i alle deler av landet. Og med Norturas<br />

vedtak om lik pris til produsent i hele landet,<br />

gikk ikke den økonomiske kabalen i hop dersom<br />

de skulle være konkurransedyktige i områder<br />

med sterk konkurranse fra flere private slakteriaktører.<br />

Forflytting av penger<br />

Jordbruksavtalepartene legger til grunn at innfraktordningen<br />

skal virke utjevnende for pris<br />

mellom bønder. Prinsippene i den nye ordningen<br />

flytter penger fra bønder som bor nærmere<br />

enn 50 km fra et slakteri til de som er lenger<br />

vekk. Av den grunn skjer det automatisk en forflytting<br />

av penger fra gris til storfe og lam. Fra<br />

dagens ordning, der 95 prosent av alt kjøtt er<br />

berettiget innfraktstilskudd, blir bare 45 prosent<br />

berettiget etter ny ordning.<br />

Strukturendringene på anleggssiden i Trøndelag<br />

medfører at en større andel av pengene<br />

uansett havner i den regionen framover.<br />

redusert tilskudd: Grisen som<br />

produseres i større grad innenfor de nye<br />

nullsonene, får redusert tilskudd til tross<br />

for at ordningen tilføres mer midler.<br />

Fordobling<br />

Det er slakteriene her i landet som tar imot<br />

mer enn 1500 tonn slakt pr år som i første<br />

rekke blir berørt av endringene i de foreslåtte<br />

fraktordningene. Disse slakteriene får ingenting<br />

i frakttilskudd ved henting av slaktedyr i en omkrets<br />

av fem mil fra slakteriet til produsent. Ved<br />

henting av slaktedyr utenfor denne grensen er<br />

det penger å hente for enkeltslakterier, ja betydelige<br />

pengesummer.<br />

Et slakteri som Horns Slakteri i Lofoten vil<br />

neste år kunne få godt og vel fem millioner kroner<br />

i innfraktstøtte, mot 2,5 millioner i fjor. Mer<br />

enn en fordobling med andre ord.<br />

Furuseth får mindre<br />

Også Slaktehuset Eidsmo Dullum og Midt Norge<br />

Slakteri Levanger vil få en kraftig økning i tilskuddet.<br />

Henholdsvis økning på 130 og 172<br />

prosent. Tilsvarende får Furuseth langt mindre i<br />

tilskudd. Fra 4,6 millioner kroner i fjor til 2,1<br />

millioner kroner i år. Rett og slett fordi det er tett<br />

mellom slakteriene på Østlandet og Furuseth<br />

ligger spesielt inneklemt. Mange av Furuseths<br />

produsenter ligger innenfor en sone på fem mil<br />

fra et eller annet slakteri på Østlandet. Også<br />

Fatland-slakteriene får redusert sine tilskudd,<br />

bortsett fra Ølen-avdelingen.<br />

Bra for Nortura<br />

Ser vi på Nortura-slakteriene, får praktisk talt<br />

samtlige økt sine tilskudd, bortsett fra Slakteriet<br />

i Sarpsborg. Dette faktum aktualiserer en nedleggelse<br />

av dette anlegget på sikt, ettersom det<br />

er mulig å fordele slaktemengden på anlegget i<br />

Tønsberg og Rudshøgda. Da vil i så fall frakttilskuddet<br />

øke for disse to slakteriene.<br />

kjøttbransjen 4–<strong>2011</strong>


slakteri<br />

innfrakstøtte<br />

– For mye midler<br />

– Det kartet som er tegnet opp,<br />

stemmer ikke med terrenget. Satsene<br />

er både for høye og for lave i<br />

forhold til enkeltkommuner og distrikter.<br />

Den nye modellen for<br />

innfraktordning, skaper dessuten<br />

store forskjeller mellom produsenter<br />

som er naboer men bor i forskjellige<br />

kommuner. Det ligger i<br />

tillegg for mye midler i ordningen/<br />

satsene og satsene vil i mange<br />

kommuner ved effektiv inntransport<br />

dekke mer enn reell kostnad,<br />

sier markeds- og prognosesjef<br />

i KLF, Endre Myhr.<br />

Foreslår utsettelse<br />

KLF mener at det er så store feil i<br />

den foreslåtte ordningen at den vil<br />

måtte bli gjenstand for revidering i<br />

løpet av kort – om den innføres<br />

uten justeringer.<br />

Og dette rådet KLF gir til SLF i<br />

sakens anledning: Redusere støtten<br />

i ordningen til anslagsvis 80<br />

millioner kroner og tilpasse den<br />

mer etter de reelle forholdene. Det<br />

vil si øke dekningsgraden på bil,<br />

reduserer elementer i opplastningskostnader<br />

og utjevne satser<br />

mellom nærliggende kommuner.<br />

Man foreslår dessuten at ordningen<br />

utsettes til neste år og at det<br />

arbeides videre med en modell<br />

som i større grad korresponderer<br />

med målsettingen i ordningen.<br />

Dick hurtigstål<br />

KNIVER OG STÅL TIL KJØTTINDUSTRIEN<br />

Vi tilbyr et meget stort utvalg av kniver og slipestål til<br />

kjøttindustrien.<br />

Landteknikk lagerfører kniver fra ledende leverandører som 17<br />

Frosts, Victorinox og Dick.<br />

Kontakt oss for kniver og slipeutstyr!<br />

kjøttbransjen 4–<strong>2011</strong><br />

www.landteknikk.no Tlf. : 23 05 28 00


mattrygghet<br />

«Bakteriedyrking»<br />

til beste for kjøttindustrien<br />

ROSKILDE: Innsatsen for å unngå sykdomsfremkallende bakterier<br />

i kjøttprodukter intensiveres kraftig. Ved Danish Meat Research<br />

Institute (DMRI) i Roskilde utenfor København driver man<br />

nå realistiske forsøk med sykdomsfremkallende bakterier i<br />

produkter og det skjer i en spesialin<strong>nr</strong>edet «mini-fabrikk».<br />

Et helt laboratorium er skreddersydd for formålet.<br />

I Roskilde: Per A. Sleipnes<br />

18<br />

I Norge kjenner vi meget vel e-coli problematikken<br />

knyttet til spekepølser. Også mange kjøttbedrifter<br />

her i landet frykter listeria-bakteriene.<br />

Disse bakteriene er en risiko nær sagt i alle produksjonsmiljøer.<br />

Dette har man tatt konsekvensen<br />

av ved DMRI i Roskilde. Her dyrkes bakterier<br />

fram i et spesialin<strong>nr</strong>edet laboratorium. På<br />

den måten kan kunnskapen om disse farlige<br />

bakteriene økes.<br />

Hjelp til selvhjelp<br />

– En påvisning av en sykdomsfremkallende<br />

bakterie i et kjøttprpoduktet kan fort bli dødsstøtet<br />

også for den enkelte bedrift som produserer<br />

dette kjøttproduktet. Derfor er det så<br />

viktig å være i forkant. Ved å jobbe med sykdomsfremkallende<br />

bakteriene i denne minifabrikken,<br />

kan vi på en effektiv måte skaffe oss<br />

kunnskap om bakterienes evne til å overleve.<br />

Formålet er å hjelpe kjøttbedrifter både i Danmark,<br />

men også i Norge og resten av Europa.<br />

Hjelp til selvhjelp med andre ord, sier seniorkonsulent<br />

Hardy Christenesen ved DMRI:<br />

– Salt viktig<br />

– Hvordan går dere fram når dere gjør forsøk<br />

illustrasjonsfoto: colourbox.com<br />

med slike syddomsfremkaldende bakterier og<br />

hva har dere avdekket<br />

– Vi kan f.eks. tilsette bakterier i ulike typer<br />

farser. Så observerer vi utviklingen/framveksten.<br />

Det vi har funnet gjennom disse forsøkene<br />

er at salt kanskje har en større betydning for<br />

hindring av bakterievekst enn hva vi trodde på<br />

forhånd. Salt i riktige mengder og blandinger<br />

kan faktisk være forskjellen på vekst/ikke vekst<br />

i mange tilfeller. Jeg vil hevde at salt og nitrit<br />

har blitt glemt i den pågående ernæringsdebatten.<br />

Man har en tendens til kun å rakke ned på<br />

salt. Det som ikke kommer fram er at saltet gir<br />

stor sikkerhet i betydningen å unngå bakterieframvekst,<br />

påpeker Christensen. De bakteriestammene<br />

som brukes ved forsøkene er isolert<br />

fra sykdomstilfeller og produksjonssmiljø.<br />

Matbårne virus<br />

– Hvordan sjekker dere resultatene etter at bakterier<br />

er tilsatt kjøttprodukter Det går jo ikke<br />

å teste disse på mennesker.<br />

– Vårt mikrolaboratorium tar seg av denne<br />

delen av arbeidet. Vi har metoder som er tilnærmet<br />

100 prosent sikre med tanke på resultat-analyse.<br />

Det vi her i Danmark har hatt mest<br />

evne til å overleve: – Ved å jobbe med<br />

sykdomsfremkallende bakteriene i denne<br />

mini-fabrikken, kan vi på en effektiv måte<br />

skaffe oss kunnskap om bakterienes evne til<br />

å overleve, sier. seniorkonsulentene Vinnie Helle<br />

Rasmussen og Hardy Christenesen ved DMRI.<br />

glede av via disse forsøk med sykdomsfremkallende<br />

bakterier i produkter, er blant annet<br />

avdekking av ulike typer salmonellabakterier<br />

og disse bakterienes livsløp. Også nye metoder<br />

for raskt å avdekke salmonellabakterier<br />

er et resultat av det vi drever med i dette laboratoriet,<br />

sier seniorkonsulent Vinnie Helle Rasmussen.<br />

Hun tror at man etterhvert også vil kunne<br />

benytte laboratoriet til testing av matbårne<br />

virus. Man har nemlig sett en kraftig økning i<br />

spredningen av bl.a. noro-virus, særlig i frukt<br />

og grønt som kommer fra andre deler av verden.<br />

kjøttbransjen 4–<strong>2011</strong>


Kartlegging av holdbarhet<br />

blir stadig viktigere<br />

ROSKILDE: Å fastslå den såkalte restholdbarheten etter at fersk kjøtt har<br />

forlatt skjærevirksomheten, blir stadig viktigere. DMRI er i førersetet i<br />

Europa på dette felt og det handler om modellering av holdbarhet.<br />

– Gjennom kunnskap om kimtall, temperatur<br />

og pakkemetode, er det nå mulig å fastslå<br />

den reelle holdbarheten på det enkelte<br />

kjøttprodukt. Presset fra dagligvarekjedene<br />

om lengre og lengre holdbarhet blir stadig<br />

sterkere og forbedringer på dette felt tvinger<br />

seg fram. Ved det som på fagspråket<br />

kalles modellering av f.eks. listeriabakterien,<br />

som er en kritisk bakterie i forbindelse<br />

med holdbarhet, kan denne<br />

holdbarhetstiden bestemmes, sier seniorkonsulent<br />

Vinnie Helle Rasmussen ved<br />

DMRI.<br />

Dette er DMRI<br />

Danish Meat Research Institute (DMRI) er Danmarks<br />

største vitensenter i forskning og innovasjon<br />

innenfor animalske næringsmidler. DMRI’s<br />

spesialister utvikler løsninger til kjøttindustrien og<br />

yter rådgivning på konsulentbasis – også internasjonalt.<br />

DMRI har fokus på metoder og teknikker<br />

til produksjon av sikre animalske næringsmidler<br />

av høy kvalitet til en konkurransedyktig pris. Samtidig<br />

med at det tas maksimalt hensyn til arbeidsmiljøet,<br />

dyrevelfærden og det eksterne miljø.<br />

19<br />

kjøttbransjen 4–<strong>2011</strong>


grill<br />

Churrasco fra Brasil for norske grillere<br />

STOCKHOLM: Det svenske importselskapet<br />

North Trade satser i<br />

forkant av årets grillsesong på<br />

å få svensker og nordmenn til<br />

å oppdage churrasco – en av<br />

brasiliansk kjøttkulturs virkelige<br />

høydepunkter.<br />

Churrasco i Brasil har så sett og vis samme betydning<br />

som grilling i Skandinavia eller barbecue<br />

i USA. I Brasil gir man imidlertid kjøttet på<br />

grillen lenger tid og om man noen gang besøker<br />

landet så må man få med seg de fantastiske<br />

grillrestaurantene – churrascarias - som finnes<br />

overalt i landet. Her kan brasilianerne bli sittende<br />

i timesvis og nyte det flotte kjøttet. Det er<br />

denne følelsen North Trade nå vil forsøke å<br />

overføre til Scandinavia, men først og fremst<br />

handler det om å løfte fram det brasilianske<br />

kjøttets kvaliteter. Nylig presenterte firmaet<br />

konseptet churrasco på et pressetreff i Stockholm.<br />

konsept: Picanha, flat iron steak og flankstek er noen av av detaljene som inngår i konseptet churrasco.<br />

Bare grovsalt<br />

– Mye av det grillkjøtt som finns på markedet i<br />

dag er ofte ferdigmarinert eller ferdigkryddret.<br />

Dette gjør at selve kjøttet egentlig smaker veldig<br />

lite. Men vi mener vi vi har et kjøtt som smaker<br />

veldig godt i seg selv. I Brasil gir man også<br />

detaljer: Den brasilianske kokken Luis Nuñes vet hvordan man tilbereder kjøttdetaljer fra hjemlandet.<br />

20<br />

kjøttbransjen 4–<strong>2011</strong>


grill<br />

d<br />

grillsamarbeid: North Trades<br />

norske adm. direktør Pål Bruu, grillet<br />

brasilianskt kjøtt sammen med produktsjef<br />

Majsan Pense og miljø- og kvalitetsjef<br />

Calle Ramvall.<br />

kjøttets smak stor plass og ofte er eneste tilsetning<br />

grovsalt et par timer før grilling, forteller<br />

North Trades produktchef Majsan Pense.<br />

Ulike kjøttdetaljer<br />

I butikkene kommer firmaets grillkonsept til å bli<br />

presentert under navnet «churrasco» på emballasjen<br />

(uttales: chu-hasko) og med en egen<br />

logo. Men under dette navn eksisterer det samtidig<br />

ett titall ulike detaljer fra storfe, kalv og<br />

lam, hver og en med sin egen spesielle karakter.<br />

En av disse er picanhan som har blitt en<br />

form for brasiliansk nasjonaldetalj på kjøttsiden<br />

og som de siste årene også er begynt å dukke<br />

opp i butikker hos oss. Det er en del av ytterlåret<br />

med en veldig fin struktur og i prinsipp det<br />

samme som amerikansk sirloinsteak. Kjøttet<br />

grilles med fettkappan på, som man så skjærer<br />

bort før det serveres. En annen detalj som North<br />

Trade presenterte var flat iron steak som kommer<br />

fra fremre del av dyret, nærmere bestemt<br />

skulderbladet.<br />

– Mer jobb<br />

– Den setter fettet på en bra måte hvilket framhever<br />

smaken. Men her må man legge mer jobb<br />

i å plukke bort sener. Kjøttet skal dessuten grilles<br />

forsiktig noe som gjør at tillagningen tar litt<br />

lengre tid enn for de øvrige detaljene.<br />

Sommeren får vise om brasiliansk churrasco<br />

faller i smak hos svensker og nordmenn.<br />

foto: north trade ab<br />

North Trade kjøper seg inn i norske KonTiki Foods<br />

STOCKHOLM: North Trade AB har kjøpt<br />

20 prosent av aksjene i den norske<br />

kjøttimportøren KonTiki Foods AS.<br />

Oppkjøpet er en del av den strategiske<br />

planen North Trade har i<br />

Norden, og kommer som et resultat<br />

av ett års samarbeid med KonTiki<br />

Foods i Norge.<br />

– Med basis i denne avtalen har vi befestet vår<br />

posisjon som Nordens ledende kjøttimportør,og vi<br />

har lagt grunnlaget for videre ekspansjon og merkevarebygging<br />

i Sverige, Finland og Norge, forteller<br />

North Trades administrerende direktør Pål<br />

Bruu.North Trade er Nordens ledende kjøttimportør<br />

med ett årlig importvolum på over 15 millioner kg<br />

kjøtt tilsvarende 850 millioner svenske kroner.<br />

KonTiki Foods selger idag merkevarene Naturkött<br />

og John’s Selection i flere av landets ledende<br />

dagligvarekjeder og storhusholdningsaktører.<br />

– Dette gir oss en unik mulighet til å fortsette<br />

merkevarebyggingen av importert kvalitetskjøtt<br />

fra hele verden. Med den innkjøpsorganisasjon<br />

North Trade besitter har vi garantert de beste<br />

innkjøpsbetingelsene med tilhørende sterkt fokus<br />

på kvalitetet, miljø og dyreomsorg, forteller<br />

Eivind Wang daglig leder i KonTiki Foods.<br />

21<br />

kjøttbransjen 4–<strong>2011</strong>


internasjonale messer<br />

Pølser i eske<br />

og andre tips<br />

LONDON: Over 1100 tilbydere<br />

– fra store merkevareleverandører<br />

til lokale og regionale<br />

produsenter – viste i mars<br />

fram sine produkter på Storbritannias<br />

største matmesse<br />

– The international food &<br />

and drink event (IFE).<br />

Bedriften «Ginger pig»<br />

har spesialisert seg<br />

på tradisjonelle produkter<br />

etter «god<br />

gammeldags oppskrift»,<br />

men det<br />

som skiller bedriften<br />

fra konkurrentene er råvaren. Disse produseres<br />

med kjøttråvarer fra gamle raser. Svinekjøttet<br />

produseres i dag på seks ulike raser som<br />

var vanlige før, men som i dag er sjeldne. Det er<br />

flere raser også på lam og storfe, men mest går<br />

det i Dorset lam og Longhorn storfe.<br />

– Vi ser ut til å ha truffet markedet bra. Dette<br />

er noe som folk er opptatt av, sier Julie Fletcher<br />

og som kan rapportere om bra vekst og en<br />

omsetning på 50 millioner etter åtte års drift.<br />

Og hun kan med rette skryte av positiv omtale i<br />

flere store aviser.<br />

22<br />

Pølser på boks<br />

Håndverksbedriften Powters startet i 1880 som<br />

en lokal bedrift i Newmarket<br />

med eget utsalg. De siste<br />

årene har bedriften jobbet<br />

bevisst for å komme seg<br />

inn på dagligvaremarkedet<br />

med sin lokale pølse<br />

«Newmarket sausage».<br />

– Regional mat selger<br />

godt og nå er vi<br />

i ferd med å få EUs<br />

merke for Geografisk Opprinnelse, sier<br />

Grant Powter. Han er ikke i tvil om at emballasjen<br />

har bidratt til markedsadgangen<br />

han nettopp har fått gjennom 40 Tescobutikker.<br />

eu-merke: – Regional mat selger godt og nå er vi i ferd med<br />

å få EUs merke for Geografisk Opprinnelse, sier Grant Powter.<br />

Porsjonspakker for barn<br />

I de britiske dagligvarebutikkene er porsjonspakker<br />

for barn på sterk framvekst. Alt fra ferske<br />

grønnsak- og salatpakker til små hamburgere<br />

i brød klar for mikrobølgeovn fikk god<br />

eksponering på årets IFE.<br />

kjøttbransjen 4–<strong>2011</strong>


internasjonale messer<br />

– Jeg er overrasket over det sterke trykket på<br />

markedsføringen av produkter i barnetilpassede<br />

porsjoner og emballasje, særlig i Marks & Spencers,<br />

sier KLF-direktør Bjørn-Ole Juul-Hansen<br />

som besøkte messen. Om dette kan bli en suksess<br />

i Norge vet han ikke.<br />

– Vi har kanskje andre middags- og spisevaner<br />

som gjør dette unaturlig. Men svaret får vi<br />

vel ikke før noen forsøker.<br />

tradisjonelle: Bedriften «Ginger pig» har spesialisert seg på tradisjonelle produkter<br />

Annonse etter 2009 «god gammeldags 220 x x x 130.qxp oppskrift».<br />

05.03.2009 20:08 Side 11<br />

1<br />

England og Finland<br />

Etter Juul-Hansens mening er England det mest<br />

innovative markedet i Europa når det gjelder<br />

utvikling og markedsføring av matprodukter.<br />

– Det er vel verdt å sette av noen timer for å<br />

se hva som skjer på IFE-messen og ikke minst<br />

besøke flere av de ulike dagligvarekjedene.<br />

Slik jeg ser det er det nesten bare Finland som<br />

er like spennende å besøke for oss i kjøttindustrien.<br />

Det jeg blir utrolig imponert over,<br />

er det brede produktspekteret som finnene<br />

klarer å trylle frem med finske råvarer, sier han.<br />

Et paradoks i den sammenheng er det at nettopp<br />

England og Finland ligger på bunn i folks<br />

oppfatning når det gjelder nivå på matkultur.<br />

Transportbånd -- Modulbånd -- Trommelmotorer<br />

Motoriserte ruller -- Transportruller<br />

Motoriserte ruller<br />

Diameter fra fra Ø50mm<br />

Volt: 24AC/DC - - - 230/400<br />

Ståltrådbånd<br />

Transportbånd<br />

Modulbånd<br />

Drivremmer<br />

Rundremmer<br />

Tan<strong>nr</strong>emmer<br />

Trommelmotorer<br />

Drevne og og udrevne transportruller<br />

Telefon 33 33 13 13 27 27 00 00 - - - Fax 33 33 13 13 27 27 01 01 - - - Sophus Bugges vei vei 46, 3269 Larvik. www.polymec.no - - - post@polymec.no<br />

kjøttbransjen 4–<strong>2011</strong>


Multivac - mer enn du tror<br />

Multivac vil vise fram store deler av sitt produktsortiment på Interpack.<br />

På stand E23/E37 hall 5 vil vi bl.a. presentere våre nye, små pakkemaskiner;<br />

vår minste dyptrekkermaskin R 095 og vår nyeste automatiske<br />

skålpakker for små serier T 300.<br />

R 095 ­ en ny oppstartsmodell av dyptrekkere som kan brukes til<br />

vakuum pakking og MAP med fleksibel film. Maskinen er enkel å<br />

betjene, den krever ingen servicetilkoblinger og tar liten plass da<br />

lengden kun er 2,10 meter. Dette er en perfekt maskin for de mindre<br />

produsentene med ønske om stor fleksibilitet eller de større, for avlastning<br />

til mindre serier.<br />

T 300 ­ Optimal løsning for små og mellomstore produksjoner. Multivac<br />

utvider spekteret av sine automatiske skålpakkere T 700 og T 800 med<br />

en mindre og plassbesparende modell. T 300 kan forsegle omtrent 20<br />

pakker i minutter, og skålene mates automatisk. T 300 er konkurransedyktig<br />

på pris og kvalitet, er enkel å betjene og har enkle verktøybytter.<br />

InterPack 12. - 18. mai <strong>2011</strong><br />

Vi ønsker deg velkommen til å besøke vår stand E23/E37, Hall 5<br />

www.multivac.com/interpack


ny teknikk<br />

Sikrere fettmålinger<br />

gir «fet» fortjeneste<br />

RENDALEN: Rendalen Kjøtt i Østerdalen<br />

benytter NIR-skanner til å måle fettinnholdet<br />

i intakte kjøttstykker.<br />

Dette har gitt bedriften helt nye<br />

muligheter til å kontrollere og styre<br />

fettandelen underveis.<br />

Besparelsene kommer både i form av bedre råvareutnyttelse,<br />

bedre kjøttkvalitet og mer effektiv produksjon.<br />

– De testene vi har kjørt er lovende og når systemet blir riktig<br />

kalibrert er det mye å tjene på å ta det i bruk, sier fabrikksjef Ola<br />

Kværnes, Rendalen Kjøtt.<br />

Fettinnholdet styrer prisen<br />

Over hele verden fastsettes kjøttprisen ut fra fettinnholdet, jo mer<br />

fett desto lavere pris. Samtidig ønsker mange foredlingsbedrifter<br />

å kjøpe intakte avskjærsstykker, og stå for kverningen selv. Dermed<br />

øker behovet for å kunne gjøre eksakte målinger av fettprosenten<br />

også i hele stykker.<br />

En spesialutviklet NIR-skanner som plasseres på transportbåndet<br />

gjør det mulig å måle fettinnholdet av intakte kjøttstykker i<br />

batcher på opptil 200 kg mens de passerer på båndet. Dette gir<br />

langt bedre kontroll, siden de som skjærer kjøttet får umiddelbar<br />

tilbakemelding på hvorvidt fettprosenten er som den skal eller<br />

ikke. Er fettprosenten for lav, legges det på fetere stykker og vice<br />

versa til batchen har ønsket fettinnhold.<br />

– Hos Rendalen Kjøtt er det koblet opp en monitor som kontinuerlig<br />

viser fettinnholdet i batchen under produksjon, forteller<br />

seniorforsker Jens Petter Wold hos Nofima. Han har vært med på<br />

å utvikle systemet sammen med Sintef IKT og QVision.<br />

Tradisjonelle målemetoder er langt mer tungvinte. De krever at<br />

kjøttet kvernes og deretter etterjusteres fettinnholdet. Ønsker<br />

kundene hele avskjærsstykker, må det legges inn en sikkerhetsmargin<br />

som gjerne fører til et overskudd på fett og dermed en<br />

lavere salgspris.<br />

Besparelser i millionklassen<br />

NIR-skanning av intakte kjøttstykker gjør det langt enklere å optimere<br />

produksjonen, slik at fettinnholdet i batchene blir eksakte i<br />

forhold til ønskede grenser. Dette gir bedre råvareutnyttelsen og<br />

mer effektiv produksjon. Jo tidligere i prosessen en slik sortering<br />

kan gjøres – desto bedre.<br />

Intakte kjøttstykker har også andre fordeler fremfor kvernet<br />

kjøtt.<br />

– Jeg ser ingen problemer med å få solgt hele stykker til kundene.<br />

Selv om det vil medføre noe merarbeid for dem, er det også<br />

klare fordeler. Kjøttets holdbarhet øker, svinnet minsker og risikoen<br />

for bakteriespredning reduseres. Samtidig vil våre besparelser<br />

bli ganske store fordi vi slipper selve kverneprosessen, sier<br />

fabrikksjef Kværnes.<br />

Gårdskylling<br />

Gårdskylling<br />

På noen gårder har man bedre tid ...<br />

Gårdskylling På noen gårder fra har Vestfold man bedre Fugl lever tid ... omtrent ti dager lenger<br />

enn Gårdskylling På noen andre gårder kyllinger. fra har Vestfold man Det betyr bedre Fugl lever at tid de ... omtrent får god tid dager til å bruse lenger<br />

med enn Gårdskylling På noen andre fjærene, gårder kyllinger. fra og har Vestfold spise man Det seg betyr bedre Fugl store lever at tid og de ... omtrent fyldige. får god Dette tid dager til å gir bruse lenger et mer<br />

smakfullt med enn Gårdskylling andre fjærene, og kyllinger. saftig fra og Vestfold spise resultat Det seg betyr Fugl store for lever at dine og de omtrent fyldige. gjester. får god Dette tid dager til å gir bruse lenger et mer<br />

smakfullt med enn andre fjærene, og kyllinger. saftig og spise resultat Det seg betyr store for at dine og de fyldige. gjester. får god Dette tid til å gir bruse et mer<br />

smakfullt med fjærene, og saftig og spise resultat seg store for dine og fyldige. gjester. Dette gir et mer<br />

smakfullt og saftig resultat for dine gjester.<br />

Vestfold Fugl AS • Borgeskogen 42, 3160 Stokke 25<br />

Tlf: + 47 33 Vestfold 30 58 00 Fugl • AS Fax: • + Borgeskogen 47 33 30 5842, 013160 • www.vestfoldfugl.no<br />

Stokke<br />

Tlf: + 47 33 Vestfold 30 58 00 Fugl • AS Fax: • + Borgeskogen 47 33 30 5842, 013160 • www.vestfoldfugl.no<br />

Stokke<br />

kjøttbransjen 4–<strong>2011</strong><br />

Tlf: + 47 33 Vestfold 30 58 00 Fugl • AS Fax: • + Borgeskogen 47 33 30 5842, 013160 • www.vestfoldfugl.no<br />

Stokke<br />

Tlf: + 47 33 30 58 00 • Fax: + 47 33 30 58 01 • www.vestfoldfugl.no


utland<br />

– Dette er framtidsrettet<br />

MANZINI I SWAZILAND: – Det KLF<br />

har fått til i Swaziland gjennom<br />

etablering av slakteri og<br />

deretter kjøttimport til Norge,<br />

er ikke bare interessant men<br />

også et strålende eksempel<br />

på framtidsrettet og god<br />

bistandspolitikk.<br />

Av Per A. Sleipnes<br />

Arbeiderpartiets næringspolitiske talsmann på<br />

Stortinget, Arne L. Haugen, vet hva han snakker<br />

om når han roser KLFs engasjement i det<br />

lille fattige landet helt sør på det afrikanske<br />

kontinent. Haugen var nylig på en ukes besøk i<br />

landet og fikk anledning til både å se slakteriet<br />

i byen Manzina, og ha møter med landets<br />

landbruksminister og statsminister i parlamentet.<br />

Haugen besøkte også skoler og sykehus<br />

i Swaziland.<br />

– Beundringsverdig<br />

– En mektig og sterk opplevelse. Ja, jeg må<br />

in<strong>nr</strong>ømme at denne uken i Swaziland gjorde et<br />

kraftig inntrykk på meg. Dels fordi jeg opplevde<br />

en velfungerende kjøttbedrift bygd opp ved<br />

hjelp av norsk bistand og dels fordi jeg fikk se<br />

hvordan dette landet er preget av AIDS-katastrofen<br />

og ikke minst utbredt fattigdom. Det KLF<br />

har fått til i Swaziland er på alle måter beundringsverdig.<br />

Takket være denne innsatsen er<br />

i parlamentet: Politikermøte på høyt nivå i parlamentet. I midten statsminister Barnabas Sibusiso<br />

Dlamini og til høyre landbruksminister Clement Dlamini.<br />

man nå i stand til å eksportere kjøtt både til EU<br />

og Norge via et slakteri som framstår som topp<br />

moderne på alle nivå, sier Haugen.<br />

Overrakte bil<br />

Under sitt Afrika-besøk fikk for øvrig Arbeiderparti-politikeren<br />

æren av å overrekke slakteriet<br />

en ny dyrebil som norsk privat kjøttbransje har<br />

finansiert. Bilen skal sørge for at slaktedyrene<br />

fra de såkalte feed-lottene rundt slakteriet blir<br />

fraktet til slakteriet på en trygg og effektiv måte.<br />

Men selv om det har skjedd svært mye i løpet av<br />

de fire årene KLF har vært engasjert i Swaziland,<br />

er det i bokstavlig forstand mye upløyd<br />

mark.<br />

26<br />

Åtte kjøttbedrifter på besøk ved SMI<br />

OSLO: Også bedrifter knyttet til Norsk Kjøtthandel (NK) har nylig besøkt<br />

Swaziland og SMI (Swazi Meat Industri) som er navnet på slakteriet.<br />

Åtte personer fra like mange bedrifter fikk anledning til å besøke både<br />

slakteriet og bønder som leverer til slakteriet.<br />

– En kombinert styre- og kundetur, og de kundene<br />

som deltok på turen, fikk med selvsyn sett<br />

at slakteriet leverer kvalitetskjøtt til norske bedrifter<br />

knyttet til NK. Rutinene er gode og det<br />

faktum at ikke en eneste kilo har blitt returnert,<br />

vitner om at slakteriet har full kontroll. Bl.a. takket<br />

være god oppfølging fra kvalitetsansvarlig i<br />

KLF, sier styreleder Tore Sørensen.<br />

I fjor ble det tatt inn 370 tonn kjøtt og hittil i<br />

år er 139 tonn importert. Målsettingen er å ta<br />

inn kvoten på 500 tonn i løpet av året.<br />

SMI hadde i fjor et slaktevolum på 6000 tonn<br />

og 80 personer er sysselsatt i slakteriet.<br />

Disse bedriftene deltok på Swazi-turen: Kanda<br />

AS, Annis Pølsemakeri, Aadne Espeland AS,<br />

TIND, Dyrøy Mat AS, Håland Kjøtt og Pers Kjøkken<br />

AS.<br />

kjøttbransjen 4–<strong>2011</strong>


utland<br />

bistandspolitikk<br />

Takknemlighet<br />

– Det var tydelig selv for meg, uten landbruksfaglig<br />

kompetanse, at man har mye å gå i forbindelse<br />

med effektiv fôring og innhengning av<br />

dyr. Men også på dette området var det tydelig<br />

at man var på riktig vei. Det fikk jeg et bestemt<br />

inntrykk av etter samtaler med landets landbruksminister.<br />

Og det er tydelig at KLFs slakteri-engasjement<br />

er tema på aller høyeste politiske<br />

nivå i Swaziland. Jeg opplevde en stor<br />

grad av takknemlighet og ikke minst entusiasme<br />

da jeg møtte politiker-kollegaer i parlamentet,<br />

påpeker Haugen.<br />

500 tonn<br />

Importen fra Swaziland, som i øyeblikket er på<br />

500 tonn årlig, er pr. i dag for symbolikk å regne<br />

i forhold til det samlede norske forbruk av storfekjøtt.<br />

Men takket være denne importen og det<br />

som er investert i slakteriet, er det opprettet et<br />

fond som skal bidra til å utjevne sosiale skjevheter<br />

i landet. AIDS er et viktig stikkord i så<br />

måte. 40 prosent av befolkningen i Swaziland er<br />

rammet av<br />

AIDSkatastrofen<br />

på ett eller annet vis og mange barn<br />

kommer til verden med viruset i kroppen. Haugen<br />

benyttet anledningen både til å besøke fødeklinikk<br />

og en skole.<br />

Norad inne<br />

– Dette var min første tur til Afrika og jeg må si at<br />

kontrastene er noe av det som sitter igjen på<br />

netthinnen min. Men en fenomenalt interessant<br />

tur som bekreftet min tanke om at det går an<br />

både å drive handel med fattige land og bistå for<br />

å endre levevilkårene i positiv retning. Nøkkelen<br />

til framgang for et land som Swaziland er å utvikle<br />

landbruket og først og fremst storfeholdet.<br />

Dette er en betydelig naturressurs og KLF<br />

har grepet fatt i dette på en forbilledlig måte.<br />

At Norad også er inne med økonomisk støtte,<br />

bekrefter dette ytterligere, sier Arne L. Haugen.<br />

smi-leder: Arne Haugen sammen med John<br />

Williams som leder SMI.<br />

Reduserte statsinntekter<br />

Landet han besøkte sammen med KLF-direktør<br />

Bjørn-Ole Juul-Hansen, har også utfordringer i<br />

forhold til sitt naboland Sør-Afrika. Endringer i<br />

grensehandelvilkår har nærmest over natten redusert<br />

inntektene til<br />

Swazilands statskasse<br />

med hele 40 prosent.<br />

Derfor vurderer<br />

landets statsminister<br />

kutt i lønninger<br />

til alle ansatte i<br />

staten med 10<br />

prosent. Et nytt slag<br />

for en allerede hardt<br />

prøvet befolkning med<br />

andre ord.<br />

sør-afrika<br />

sør-afrika<br />

sør-afrika<br />

kart: ruslan olinchuk<br />

mosambik<br />

27<br />

kjøttbransjen 4–<strong>2011</strong>


-nytt<br />

illustrasjonsfoto: colourbox.com<br />

Status for nasjonale retningslinjer<br />

Det som tidligere het bransjeretningslinjer eller<br />

bransjestandarder for hygieneregelverket, heter<br />

nå nasjonale retningslinjer. Dette er retningslinjer<br />

som bransjen lager selv og som skal utdype<br />

og forklare hygieneregelverket.<br />

To slike retningslinjer er allerede i bruk:<br />

1) nasjonale retningslinjer for hygieniske<br />

råvarekrav (todelt varestrøm) og 2) nasjonale<br />

retningslinjer for produksjon av spekemat.<br />

Disse retningslinjene har ennå ikke blitt<br />

godkjent av Mattilsynet. Retningslinjene<br />

revideres derfor i disse dager. Retningslinjene<br />

vil først og fremst oppdateres etter det nye<br />

hygieneregelverket slik at Mattilsynet offisielt<br />

kan akseptere retningslinjene.<br />

En tredje retningslinje om egg har nettopp<br />

blitt laget i samarbeid mellom Nortura og KLF.<br />

Denne har nå blitt godkjent av bransjestyret<br />

og vil tas i bruk så snart som mulig. Også<br />

denne retningslinjen vil bli sendt til Mattilsynet<br />

for å få deres aksept.<br />

Ta kontakt med Ida Olsen, ida@kjottbransjen.no<br />

hvis du har spørsmål om de nasjonale<br />

retningslinjene.<br />

Modernisering<br />

av kjøttkontrollen<br />

Det har tidligere vært gjort flere forsøk på å<br />

effektivisere og modernisere kjøttkontrollen.<br />

Med det nye hygieneregelverket har man nå<br />

fått flere muligheter til å faktisk gjøre endringer<br />

i dagens kjøttkontroll. Bransjen og Mattilsynet<br />

har derfor gått sammen i et prosjekt om<br />

modernisering av kjøttkontrollen. Ett av målene<br />

med prosjektet er å utnytte de mulighetene<br />

slakteriene nå har til å ta over deler av<br />

kjøttkontrollen. I tillegg vil prosjektet se på<br />

hvordan informasjonsflyten mellom Mattilsynet<br />

og slakteriene kan forbedres og utnyttes på en<br />

mer effektiv måte. Noen av våre slakterier vil<br />

bli bedt om å delta i dette prosjektet og de vil<br />

bli kontaktet.<br />

Ta kontakt med ida@kjottbransjen.no eller<br />

endre@kjottbransjen.no hvis du har spørsmål.<br />

illustrasjonsfoto: colourbox.com<br />

Kvalitetssamling i september<br />

Årets andre kvalitetssamling finner sted fra 7. til 8. september på Losby Gods i Lørenskog. Temaet<br />

for samlingen er matskandaler. Samlingen byr på både interessante foredragsholdere og en<br />

praktisk beredskapsøvelse.<br />

Kontakt mette@kjottbransjen.no for mer informasjon om kvalitetssamlingen eller om du vil melde<br />

deg på.<br />

Husk å søke om regodkjenning etter hygienepakka! Bruk Mattilsynets skjematjeneste<br />

på mattilsynet.no<br />

Ta gjerne kontakt med KLF hvis du har spørsmål om hygienepakka eller søknaden, send en<br />

e-post til ida@kjottbransjen.no eller ta kontakt på mobil 976 66 878.<br />

Huskeliste<br />

• Har du sjekket om du har<br />

underskrevet avtalene om<br />

bransjens retningslinjer<br />

• Meld deg på gratis nyhetsbrev<br />

fra KLF (sjekk nettsidene<br />

www.kjottbransjen.no)<br />

Aktuelle datoer for KLF framover:<br />

TID ARRANGEMENT STED<br />

28<br />

4.–8. mai Landsmøte/ERFA-samling Normandie, Frankrike<br />

7.–8. september Kvalitetsnettverk Losby Gods, Finstadjordet<br />

kjøttbransjen 4–<strong>2011</strong>


Gjenvinning av en kilo plast<br />

sparer to kilo olje.<br />

Da sier det seg selv at det er viktig å kildesortere<br />

PP-sekker. Ved å kildesortere er du med på å ta<br />

ansvar for miljøet, og bedriften din viser<br />

samfunnsansvar.<br />

Lars Lomsnes<br />

Felleskjøpet<br />

KILDESORTÉR PP-SEKKENE*<br />

*Vevde plastsekker som fôrsekker, gjødselssekker,<br />

såkornsekker ++<br />

Les mer på www.grontpunkt.no


Alimenta AS er leverandør av ingredienser til næringsmiddelindustrien. Alimenta AS ble etablert i<br />

2002 og har i dag 11 ansatte lokalisert i Nittedal. Selskapet har opparbeidet seg en bred<br />

kontaktfl ate mot leverandører og har høy servicegrad ovenfor kunder. Alimenta AS tilbyr et bredt<br />

sortiment av ingredienser som er nødvendig for utvikling av nye og eksisterende produkter.<br />

www.alimenta.no<br />

Alimenta AS har hatt en god utvikling på salg mot næringsmiddel industrien og skal styrke<br />

sin salgsavdeling gjennom å ansette en dyktig selger.<br />

Selger - Næringsmiddel/<br />

Kjøtt Industrien<br />

ARBEIDSOPPGAVER:<br />

q Utvikling og oppfølging av<br />

prosjekter.<br />

q Produktutvikling i samarbeid med<br />

kundene.<br />

q Testkjøring av produkter hos<br />

kundene.<br />

q Salg til og utvikling av egen<br />

kundeportefølje.<br />

q Utstrakt leverandørkontakt.<br />

DU:<br />

q Har gjerne en teknisk utdannelse<br />

innen næringsmiddel og har<br />

jobbet innen næringsmiddelindustrien.<br />

q Har evnen til å jobbe strukturert<br />

og er løsningsorientert.<br />

q Er faglig trygg, tillitsvekkende og<br />

har gode samarbeidsevner.<br />

q Har evnen til å jobbe selvstendig<br />

og har stå på viljen som skal til<br />

for å lykkes.<br />

q Har stor arbeidskapasitet, er<br />

entusiastisk og engasjert.<br />

q Har gode engelskkunnskaper og<br />

god økonomisk forståelse.<br />

VI TILBYR:<br />

q Du vil jobbe med hyggelige<br />

kollegaer som besitter mye<br />

fagkompetanse.<br />

q Muligheten til å være med å<br />

påvirke og utvikle en spennende<br />

arbeidsplass.<br />

q Konkurransedyktige betingelser<br />

med fastlønn og provisjon.<br />

q Firmabil.<br />

Spørsmål om stillingen kan rettes til Øystein Gjuvsland, IMPACT AS, på telefon +47 991 10 955.<br />

Legg inn din søknad på www.impact.no snarest. Alle henvendelser behandles konfi densielt, om<br />

ønskelig også overfor oppdragsgiver.<br />

q IMPACT A S B r ynseng veien 2 | 0667 Oslo | w w w.impac t .no<br />

Grundighet varer lengst!


jushjørnet<br />

Oslo tingrett avviste<br />

slakteribedrifts hevingskrav<br />

Av marit larsen haarr, advokat i Advokatfirmaet Haavind AS<br />

Furuseth AS ønsket<br />

nytt ERP-system.<br />

Da det oppsto<br />

forsinkelser tok<br />

de leverandøren<br />

til retten med krav<br />

om heving av avtale.<br />

Det fikk de<br />

ikke medhold i<br />

første runde.<br />

grunnlag: norma cornes<br />

Som Østlandets største private slakteri fikk Furuseth<br />

AS behov for fornyelse av sitt ERP-system,<br />

dvs. et datasystem som støtter opp om et<br />

flertall av bedriftens virksomhetsområder som<br />

produksjon, lager, salg, innkjøp og økonomi. Avtale<br />

ble inngått på grunnlag av IKT-Norges standardkontrakt<br />

om kjøp av ustyr og tjenester. Prosjektet<br />

startet sommeren 2009, og skulle være<br />

ferdigstilt og i drift i begynnelsen av januar<br />

2010.<br />

Det oppsto imidlertid forsinkelser, og i slutten<br />

av april 2010 påberopte Furuseth AS seg at forsinkelsene<br />

innebar vesentlig kontraktsbrudd<br />

som ga rett til å heve avtalen.<br />

Tingrettens dom<br />

Oslo tingrett bedømte saken imidlertid slik at Furuseth<br />

AS selv hadde medvirket til forsinkelser<br />

ved krav om spesialtilpasninger i det eksisterende<br />

systemet, og at Furuseth AS ved å gå inn i diskusjoner<br />

om forsinkelsene har akseptert disse.<br />

Slik vi oppfatter det er tingrettens konklusjon<br />

diskutabel, og ikke overraskende har Furuseth<br />

AS anket dommen både med hensyn til bedømmelsen<br />

av faktiske forhold og rettsanvendelsen,<br />

slik at dommen ikke er rettskraftig. Siste ord er<br />

derfor ikke sagt i saken.<br />

Feller å gå i<br />

Saken illustrerer godt noen velkjente problemstillinger<br />

som kunder bør være oppmerksomme<br />

på ved anskaffelse av nye datasystemer:<br />

Betydningen av spesifikasjon<br />

Hva har kunden krav på etter kontrakten Herunder<br />

kan en stille spørsmål som: Hva omfatter<br />

egentlig spesifikasjonen Er kunden klar over<br />

virksomhetens behov, og er disse formulert på<br />

I artikkelen blir det beskrevet noen problemstillinger man bør være oppmerksomme på ved<br />

anskaffelse av nye datasystemer. illustrasjonsfoto: colourbox.com<br />

en måte som ved prosjektstart viser klart og tydelig<br />

hva som er partenes plikter og rettigheter<br />

Er dette nedfelt skriftlig og kontraktsfestet<br />

Betydningen av kundens forhold.<br />

Behandling av endringer til kontrakten. Hva er<br />

endringer i krav til spesifikasjonen og hva er<br />

berettigede krav iht. opprinnelig kravspesifikasjon<br />

Blir endringen formelt avtalt som en endring<br />

til leveransen Blir den konsekvensutredet<br />

mht. tid, omfang og pris Blir dette nedfelt<br />

skriftlig og kontraktsfestet<br />

Betydningen av uformell<br />

kontakt underveis i prosjektet.<br />

Furuseth hadde gått inn i diskusjoner om forsinkelsene,<br />

men vil det si at en da som kunde godtar<br />

forsinkelsene og fraskriver seg retten til<br />

sanksjoner overfor leverandøren<br />

Anbefalinger<br />

Som kunde bør en være:<br />

• Klar på hva som er formålet med systemet og<br />

hvilket behov virksomheten har.<br />

• Bruke endringsordresystemet i avtalen for å<br />

regulere endringer mht. påvirkning av omfang,<br />

tid og pris for arbeidet.<br />

• Tydelig i dialog med leverandør mht. hvilke<br />

standpunkter man har, og at det så langt som<br />

mulig fremgår hva som er konsekvensene av<br />

disse.<br />

Ta kontakt<br />

Har du spørsmål eller kommentarer<br />

til artikkelen så ta kontakt med<br />

advokat Geir Steinberg eller advokat<br />

Nina Melandsø hos Haavind. De kan<br />

også kontaktes hvis det er andre<br />

spørsmål eller behov for juridisk<br />

bistand i konkrete saker.<br />

31<br />

kjøttbransjen 4–<strong>2011</strong>


BEKKEN & STRØM AS<br />

Bekken & Strøm AS er en ledende leverandør av<br />

arbeidstøy, verneutstyr, skotøy, profil- og fritidsklær<br />

til norsk næringsmiddel industri.<br />

Bedriftens hovedkontor og omfattende lager<br />

ligger i Gjøvik.Vi har også utsalg og lager i Oslo,<br />

Sandefjord, Bergen og Mo i Rana. Våre selgere er<br />

representert i hele landet.<br />

Vårt mål er å levere kvalitet og service til meget<br />

konkurransedyktige priser.<br />

Våre medarbeidere har lang erfaring, betydelig<br />

produktkunnskap og et sterkt ønske om at du som<br />

kunde skal være tilfreds.<br />

Vi håper nettbutikken kan være til nytte, og ser frem til å høre fra deg!<br />

Kontakt oss gjerne pr telefon, fax, e-post eller bestill elektronisk i vår<br />

nettbutikk! Enhver henvendelse vil ha vår største oppmerksomhet!<br />

BS NETTBUTIKK<br />

BS nettbutikk gjør det lett for deg å bestille varer direkte!<br />

Bekken & Strøm AS har gleden av å kunne tilby sine kunder muligheter<br />

for å handle via nettbutikk. Her finnes alle våre artikler med<br />

priser, farger og størrelser!<br />

Som registrert bedriftskunde vil<br />

du kunne se dine egne priser og<br />

legge inn din bestilling.<br />

Vi har også gjort det mulig å<br />

bestille profilering (trykk eller<br />

brodering) på aktuelle varer som<br />

allerede ligger i handlekurven.<br />

Nettbutikken viser informasjon<br />

om lagerbeholdning, alternative<br />

fargekombinasjoner, anbefalt<br />

tilbehør og opsjoner. Du vil som<br />

registrert kunde kunne få oversikt<br />

over ordrehistorikk og status<br />

på ordren til enhver tid.<br />

Bekken & Strøm AS er stolte over å kunne tilby denne løsningen til<br />

deg som kunde!<br />

Gå inn på: www.bekkenstrom.no og ta en titt!


ansjeregister<br />

Tlf. 23 37 19 70<br />

Fax: 23 37 19 71<br />

www.CFS.com<br />

Ett nytt sätt<br />

att arbeta!<br />

Lakeblandare<br />

Saltinjektorer,<br />

Tumlare<br />

Autom.Vakuumtransportsystem<br />

Tärna,<br />

strimla,<br />

portionera,<br />

skiva med TREIF!<br />

AB GAROS, Box 343, SE 551 15 Jönköping<br />

Tel: 0<strong>04</strong>6 36 18 11 30 T-fax: 0<strong>04</strong>6 36 18 11 40<br />

info@garos.se, www.garos.net, www.treif.com<br />

Vi dekker ditt bemanningsbehov!<br />

Vi dekker ditt bemanningsbehov!<br />

Vi dekker ditt bemanningsbehov!<br />

Tlf 45 Vi dekker 000 900 ditt – bemanningsbehov!<br />

email: info@db-partner.no<br />

Tlf 45 000<br />

Tlf 45900 000 900 – email:<br />

email:<br />

info@db-partner.no<br />

info@db-partner.no<br />

Tlf 45 000<br />

www.db-partner.no<br />

900 Tlf 45 000 900 www.db-partner.no<br />

– email: info@db-partner.no<br />

www.db-partner.no<br />

www.db-partner.no<br />

www.tine.no<br />

tlf: 03080<br />

opplysning og fagbistand / Leverandører<br />

RIKTIG TARM ER VIKTIG!<br />

Vi har alle typer naturtarmer.<br />

• Fåretarm i alle kaliber, lakepakket, tørrsaltet,<br />

soft tube, hardtube fra mange opprinnelser.<br />

• Svinetarm i alle kaliber, tørrsaltet og på soft<br />

tube, skandinavisk, europeisk og kinesisk.<br />

• Kroktarm 38/40.<br />

Våre tarmer er tilpasset god norsk pølseproduksjon,<br />

og vi hjelper dere gjerne med valg<br />

av riktig tarm tilpasset deres produksjon.<br />

Ett nytt sätt<br />

att arbeta!<br />

Lakeblandare<br />

Saltinjektorer,<br />

Tumlare<br />

Autom.Vakuumtransportsystem<br />

NORILIA AS<br />

Stabburveien 26, 1617 Fredrikstad<br />

Tlf: 69 36 34 93<br />

Faks: 73 56 49 08<br />

www.norilia.no<br />

Fryselager/logistikksenter<br />

sentralt på Vestlandet<br />

Jovegen 67, 5514 Haugesund<br />

e-post: post@permanor.no / tlf: 52 71 48 41<br />

www.permanor.no<br />

Tärna,<br />

strimla,<br />

portionera,<br />

skiva med TREIF!<br />

AB GAROS, Box 343, SE 551 15 Jönköping<br />

Tel: 0<strong>04</strong>6 36 18 11 30 T-fax: 0<strong>04</strong>6 36 18 11 40<br />

info@garos.se, www.garos.net, www.treif.com<br />

Bemanningsspesialisten<br />

Velkommen til www.adecco.no<br />

For spørsmål, ta kontakt med Gina Berg, Tlf 977 51 947<br />

Cryovac leverer<br />

totale systemløsninger<br />

vakuumpakkelinjer, krympeposer<br />

og film med og uten trykk, BDF,<br />

skumskåler / LID-film/absorbenter<br />

Sealed Air Norge AS, as<br />

Cryovac Food Solutions & Cryovac Packaging<br />

Stolvstadlia Risløkkvn. 16, 2, N-2360 N-0580 Rudshøgda<br />

OSLO<br />

tel. 22 6233 07 0200, 11 50, fax 6233 22 070250<br />

11 51<br />

www.sealedair-emea.com<br />

CRYOVAC® er ett in<strong>nr</strong>egistrert varemerke<br />

for Cryovac Inc., ett datterselskap av<br />

Sealed Air Corporation<br />

WWW.CSB-SYSTEM.C<br />

WWW.CSB-SYSTEM.COM<br />

Industrigatan 6, Tomelilla, Sverige<br />

Tlf: +46 41713560, Fax: +46 41714144<br />

Kjenner du dine konkurrenters<br />

suksess oppskrift<br />

Ledende selskaper i kjøtt industrien over hele<br />

verden har med suksess satset på CSB System<br />

Xworks as, PO.Box 308, 1387 ASKER<br />

Tlf: 926 60 390<br />

lars@xworks.no, www.csb-system.com<br />

Er din bedrift opptatt<br />

av trygg mat<br />

Kontakt oss for mer<br />

info om kvalitetsledelse<br />

og digital sporbarhet!<br />

WWW.CSB-SYSTEM.<br />

COM<br />

WWW.CSB-SYSTEM.C<br />

«REVOLUSJONERENDE PRODUKTER<br />

FOR NÆRINGSMIDDELINDUSTRIEN»<br />

Prof. Birkelandsvei 28A, 1081 Oslo,<br />

Tlf.: 22 32 00 33. Fax: 22 32 00 34,<br />

E-mail: worp@online.no. Web: www.worldpac.no<br />

33<br />

kjøttbransjen 4–<strong>2011</strong>


opplysning og fagbistand / Leverandører<br />

bransjeregister<br />

ANIMALIA<br />

Kompetanse som styrker norsk egg- og kjøttbransje!<br />

Krydder og tilsettinger<br />

for store smaksopplevelser<br />

OFK annonse.qxp:OFK annonse 14-01-08 17:30 Side 1<br />

tlf: 64 8316 00 • web: www.culinarhoff.no<br />

Rådgivning og opplæring tilpasset<br />

ditt behov, enten du jobber<br />

med egg, kjøtt eller fjørfe.<br />

Tlf: 23 05 98 00 - Faks: 73 56 48 10<br />

Epost: animalia@animalia.no<br />

www.animalia.no<br />

Besøk oss på<br />

matprat.no/bransje<br />

Brukernavn: bransje<br />

Passord: kj0tt (ø = null)<br />

Lørenveien 40<br />

Postboks 395 Økern, 0513 Oslo<br />

Telefon: 23 18 30 00<br />

Telefaks: 73 56 48 01<br />

E-mail: post@matprat.no<br />

Mobil. +47 95207531 – Fax. +47 6997<strong>04</strong>44<br />

E-mail: britt@k-o-m.no<br />

Spesialtilpassede maskinløsninger<br />

Spesialtilpassede<br />

Tlf.: 74 07 14 15 • Fax: 74 07<br />

maskinløsninger<br />

97 17 • www.hjmnorge.com<br />

Tlf.: 74 Tlf.: 07 14 7415 07 14 • Fax: 15 • 74 Fax: 07 97 7417 07 97 • www.hjmnorge.com<br />

17 • VI KAN MATSIKKERHET!<br />

Norges største matlaboratorium tilbyr<br />

akkrediterte analyser innen mikrobiologi,<br />

kjemi og sensorikk.<br />

I tillegg tilbyr vi rådgiving innen Trygg Mat,<br />

kurs og kompetansestøtte.<br />

Eurofins Norsk Matanalyse T| 23 05 05 00<br />

Nils Hansens vei 4 F| 23 05 05 01<br />

Postboks 6166 Etterstad<br />

0602 OSLO<br />

info@eurofins.no<br />

www.eurofins.no<br />

Annonse_Brenntag 22.02.11 09.37 Side 1<br />

RAPS Scandinavia AS<br />

Flavour for Your success<br />

Industriservice for<br />

næringsmiddelindustrien<br />

med intelligente blandinger<br />

og funksjonalitet!<br />

Tlf 32 23 83 00<br />

Fax 32 23 83 01<br />

E-post: info@raps.no<br />

Internett: www.raps.no<br />

Ring oss på 67 06 72 00 eller les på www.ingredia.no<br />

hjm.indd 1 11-<strong>04</strong>-07 08:31:52<br />

.indd hjm.indd 1 1 11-<strong>04</strong>-07 11-<strong>04</strong>-07 08:31:52 08:31:52<br />

34<br />

Din totalleverandør av:<br />

Natur- og kunsttarmer<br />

• Natur- og kunsttarmer<br />

• Krydder, krydderblandinger<br />

og smaksstoffer<br />

• Stivelse<br />

• Proteiner<br />

• Hjelpe- og tilsetningsstoffer<br />

• Emballasje (nett, poser, film, pads, aluminium)<br />

Risløkkveien 2, Boks 424 Økern, 0513 Oslo<br />

Telefon: 22 88 46 00 Telefaks: 22 88 46 46<br />

E-mail: office@abcorneliussen.no<br />

www.abcorneliussen.no<br />

<br />

Brenntag Nordic AS<br />

Boks 144, 1740 Borgenhaugen<br />

Tlf. 69102500 - Faks: 69102501<br />

norge.order@brenntag-nordic.com<br />

Vi tilbyr:<br />

• Krydder, krydderblandinger og aromaer<br />

• Rødningsmidler, farger og fortykningsmidler<br />

• Budenheimfosfater og fosfatblandinger<br />

• Tørkede grønnsaker som løk, hvitløk, paprika, purreløk etc.<br />

• Kollagenfiber til tromling, farse og injeksjon (Collapro)<br />

• Moderne blande- og pakkeavdeling i Sarpsborg<br />

• Leiepakking og blanding<br />

• Produktutvikling av kjøttprodukter, krydderblandinger og<br />

funksjonelleblandinger<br />

kjøttbransjen 4–<strong>2011</strong>


ansjeregister<br />

slakteribedrifter<br />

Eidsmo Slakteri AS<br />

adresse: 7228 Kvål<br />

tlf: 72 87 70 30<br />

e-post: post@eidsmo.no<br />

web: www.eidsmo.no<br />

Eidsmo Kjøtt AS<br />

adresse: 7228 Kvål<br />

mobil: 913 94 241<br />

fax: 72 87 70 40<br />

e-post: arnt@eidsmo.no<br />

Oppdal Spekemat AS<br />

adresse: Høgmoveien 8, 7340 Oppdal<br />

tlf: 72 40 01 40<br />

fax: 72 42 20 60<br />

e-post: post@oppdalspekemat.no<br />

Slak<br />

adresse: 7228 Kvål • mobil: 970 60 970 • e-post: post@slakthuset.no • web: www.slakthuset.no<br />

Vardeveien 50 • 2072 Dal • tlf.: 63 97 70 10 • faks 63 97 63 07 • mobil: 924 26 000<br />

e-post: furuseth@furuseth.no • web: www.furuseth.no<br />

FERSKE KJØTTVARER OG SPEKEMAT<br />

Tlf. 70 26 91 00 – 6218 Hellesylt<br />

Fax. 70 26 91 11<br />

Fatland Skjeggerød gruppen<br />

Slakteri og kjøttindustri bedrifter<br />

Fatland Oslo AS Fatland Ølen AS Fatland Jæren AS<br />

23 17 63 50<br />

Prof. Birkelandsv. 30A<br />

1081 Oslo<br />

53 77 55 00<br />

P.b. 241<br />

5588 Ølen<br />

51 68 21 00<br />

Hommersåkv. 250<br />

4311 Hommersåk<br />

tlf.: 75 00 72 25<br />

mobil: 974 71 331<br />

Lenningsveien 29, 8900 Brønnøysund<br />

e-post: post@helgelandslakt.com<br />

web: www.helgelandslakt.no<br />

FATLAND<br />

Fatland Sandefjord AS<br />

33 48 52 00<br />

Fokserød<br />

3233 Sandefjord<br />

Fatland Hud og Skinn AS<br />

55 32 48 00<br />

Nedre Blekeveien 14<br />

5003 Bergen<br />

Fatland Gjestal Ull AS<br />

Karmøy: 52 84 30 15<br />

Lofoten: 76 08 00 72<br />

Hommersåk: 51 66 93 93<br />

P.b. 90 – Husøy, 4299 Avaldsnes<br />

SLAKTERI AS<br />

E18 – SENTER – 4790 LILLESAND<br />

Tlf: 37270966/37270228 – Telefax: 37270180<br />

e-mail: jenseide@slaktereide.no<br />

Storgt. 23 – 2335 Stange – Tlf.: 62 57 14 12<br />

PRIMA JÆREN KJØTT PRIMA FEVANG PRIMA JÆREN SLAKT<br />

www.prima.as • Telefon 51 79 86 00<br />

35<br />

kjøttbransjen 4–<strong>2011</strong>


kjøttbedrifter<br />

Kjøl- og frysehotell<br />

Drammen<br />

Telefon: 32 87 23 33. Mobil: 950 90 860<br />

Faks: 32 87 23 35<br />

E-post: kunde@coolingpartner.no<br />

www.coolingpartner.no<br />

De beste råvarene.<br />

De beste produktene.<br />

Teglverksveien 5, 3057 Solbergelva<br />

Telefon: 32 87 09 75. Faks: 32 87 11 27<br />

E-post: post@aasheimkjott.no<br />

www.aasheimkjott.no<br />

bransjeregister<br />

STORKJØKKENKUNDER!<br />

Vurderer De å skifte grossist Da kan vi være<br />

den rette «Meny Partner» for Dem!<br />

KRONE<br />

Kjøttprodukter AS<br />

Prof. Birkelandsv. 28A,<br />

1081 OSLO<br />

Ta kontakt for en prat! Vi er å treffe på følgende numre:<br />

Telefon: 62 35 10 40 Faks: 62 35 10 41<br />

E-mail: kontor@gilberg.no<br />

Skoleveien 4<br />

2380 Brumunddal<br />

tlf.: 23 28 75 00<br />

fax: 23 28 75 01<br />

STORKJØKKENKUNDER!<br />

Vurderer De å skifte grossist Da kan vi være<br />

den rette «Meny Partner» for Dem!<br />

Ta kontakt for en prat! Vi er å treffe på følgende numre:<br />

Storhusholdningsgrossisten<br />

Telefon: 62 35 10 40 Faks: 62 35 10 41<br />

E-mail: kontor@gilberg.no<br />

Totalleverandør av matvarer<br />

og tilbehør til storhusholdning.<br />

Skoleveien 4<br />

Vi har også egen storkjøpbutikk!<br />

2380 Brumunddal Storhusholdningsgrossisten<br />

tlf.: 62 35 10 40. fax: 62 35 10 41. e-post: kontor@gilberg.no<br />

adresse: Strandsagvegen 9A, 2380 Brumunddal<br />

Hølandsveien 6, 1860 Trøgstad<br />

Tlf. 69 824010 Fax. 69 826612<br />

e-mail: john.haugen@c2i.net<br />

Pipolavn. 5. Postboks 5, 9935 Bugøynes<br />

e-post: post@varangervilt.no web: www.varangervilt.no<br />

reinkjøtt • hvalkjøtt<br />

Aron Mat AS, Blåmannsvik, 9100 Kvaløysletta<br />

tlf.: 77 61 80 15. fax: 77 61 80 16<br />

e-post: post@aronmat.no<br />

web: www.aronmat.no<br />

Leiv Vidar AS<br />

Birkebeinerveien 2<br />

3517 Hønefoss<br />

tlf.: 32 11 20 00<br />

fax: 32 11 20 01<br />

e-post: post@leiv-vidar.no<br />

web: www.leiv-vidar.no<br />

Tind Spekevarer AS, 6200 Stranda<br />

Tlf: 41 77 95 00. Fax: 70 26 09 50<br />

E-post: post@tind.com<br />

Tlf.: 51 83 66 00 – Fax: 51 83 66 01<br />

www.gabbas.no<br />

Røroskjøtt as<br />

Brutippen 23<br />

2550 Os i Østerdalen<br />

e-mail:<br />

post@roroskjott.no<br />

GABBAS.indd 1 15-01-07 15:26:<strong>04</strong><br />

tlf: 62 49 74 17<br />

Tlf. 61 19 40 50<br />

www.totenkjott.no<br />

• Salg til grossister<br />

• Råvarer til kjøttindustrien<br />

• Salg fra eget tollager<br />

Importør av kjøtt og vilt<br />

Ultimat AS Prof. Birkelands vei 28 A, 1081 Oslo.<br />

TLF: 22 07 86 96 – FAX: 22 07 86 97 – E-POST: post@ultimatas.no<br />

adresse: Haukeveien 7,<br />

Linnestad Næringsområde, 3174 Revetal<br />

tlf: 33 06 <strong>04</strong> 30 • web: www.gaardsand.no<br />

Ekebergveien 145 Tlf: 22 28 58 58<br />

36<br />

Axel Andersen A /S<br />

KJØTTENGROS<br />

N. Ekervei 49, 3<strong>04</strong>5 Drammen<br />

Telefon: 32 80 76 80<br />

Telefax: 32 80 76 90<br />

tlf 33 43 90 30. fax 33 43 90 31<br />

Trollsåsveien 21, 3243 Kodal. e-post: arnt@vestfoldkjott.no<br />

kjøttbransjen 4–<strong>2011</strong>


ansjeregister<br />

Fax: 22 65 96 84<br />

KonTiki Foods<br />

1.<br />

TRYKK: 3 farger - offset og silketrykk<br />

OPPLEV SMAKEN AV BRUKSOMRÅDE: VERDEN Spesialproduksjon<br />

Emballasje, display materiell i spesialfarger<br />

IMPORTØR AV FRYSTE OG<br />

KJØLTE KJØTTVARER<br />

SORT (i overprint på PMS 200)<br />

PMS 200<br />

Hegdal Næringspark | 3261 Larvik | Tlf: PMS 33871 14 16 (gull) 70<br />

www.kontikifoods.no | www.naturkott.com<br />

kjøttbedrifter<br />

Tlf.: 70 07 40 30 Fax: 70 07 40 31<br />

2.A.<br />

TRYKK: 4 farger CMYK - offset og flexo<br />

BRUKSOMRÅDE: Annonsering,<br />

display materiell i CMYK farger<br />

C35 - M100 - Y100 - K0 Anders Postboks 190<br />

C15 - M100 - Y100 - K0 Vassbotnv. 62<br />

6101 Volda<br />

C20 - M30 - Y70 - K0 (gull)<br />

Sønsebergveien, 3295 Helgeroa<br />

TLF: 33 13 53 50 FAX: 33 13 53 51<br />

www. bjerkemat.no<br />

ny<strong>nr</strong>208.qxp:Layout 1 26-02-08 13:18 Si<br />

2.B.<br />

TRYKK: 4 farger CMYK - offset og flexo<br />

BRUKSOMRÅDE: Annonsering,<br />

display materiell i CMYK farger<br />

T.T Eikestøls Eftf.<br />

4640 SØGNE<br />

Tlf.: 38 05 07 00<br />

Fax.: 38 05 07 00<br />

Jon Ertnes Ans<br />

1511 MOSS<br />

Tlf.: 69 27 65 50<br />

Fax: 69 27 65 52<br />

Grøsfjeld<br />

Slakterforretning ANS<br />

4370 EGERSUND<br />

Tlf.: 51 49 12 02<br />

Fax: 51 49 27 00<br />

Jærkylling<br />

R Skretting AS<br />

4360 VARHAUG<br />

Tlf.: 51 43 02 16<br />

Fax: 51 43 13 92<br />

Andreas Fausa Eftf.<br />

6039 LANGEVÅG<br />

Tlf.: 70 19 23 15<br />

Fax: 70 19 28 11<br />

P & J Stubberud AS<br />

1813 ASKIM<br />

Tlf.: 69 88 16 11<br />

Fax: 69 88 39 61<br />

Næringsvegen 23, 4365 Nærbø<br />

Tlf. 51 79 85 80<br />

Vestfold Fugl<br />

Borgeskogen 42, 3160 Stokke<br />

Tlf. 33 30 58 00<br />

Den Stolte Hane<br />

Storgata 14, 2815 Gjøvik<br />

Tlf. 61 18 91 40<br />

Cardinal Foods Ski<br />

Eggpakkeri<br />

Glynitveien 9, 1400 Ski<br />

Tlf. 64 85 63 00<br />

Cardinal Foods ASA, Brynsveien 5, 0667 Oslo<br />

www.cardinalfoods.no<br />

VIL DU HA<br />

DIN ANNONSE<br />

I BRANSJE-<br />

REGISTERET<br />

A2media AS<br />

v/Anita Madshus<br />

mobil: 901 106 88.<br />

e-post: anita@a2media.no<br />

web: a2media.no<br />

C15 - M100 - Y100 - K0<br />

C20 - M30 - Y70 - K0 (gull)<br />

Pindslevn. 1B<br />

PB. 1063<br />

32<strong>04</strong> SANDEFJORD<br />

Tlf.: 33 47 17 00<br />

Fax: 33 47 17 01<br />

E-mail: post@perskjokken.no<br />

3.<br />

TRYKK: Sort/hvitt - offset<br />

BRUKSOMRÅDE: Annonsering - enfargetrykk<br />

Trykksaker i èn farge<br />

Pålegg – Spekemat<br />

4.<br />

TRYKK: CMYK + 1 spesialfarge - offset<br />

BRUKSOMRÅDE: Spesialproduksjon<br />

Emballasje, display materiell i spesialfarger<br />

STORKJØKKEN-<br />

tlf. 77 60 20 00<br />

LEVERANDØR<br />

C40 - M100 - Y100 - K0 e-poSt: poSt@mydland.no<br />

C15 - M100 - Y100 - K0 Hulderveien 14, 9016 tromSø<br />

Toppemyr PMS 7<br />

871 (gull)<br />

www.mydland.no<br />

5136 Mjølkeråen<br />

Tlf 55 53 81 81<br />

Fax 55 53 81 96<br />

kjøtt og viltprodukter<br />

5.<br />

TRYKK: 2 farger - offset, silketrykk og<br />

folie (skjæring)<br />

BRUKSOMRÅDE: Spesialproduksjon<br />

Emballasje, display materiell i 2 spesialfarger<br />

PMS 200 (rød) STORKJØKKEN-<br />

PMS 871 (gull) LEVERANDØR<br />

Toppemyr 7<br />

5136 Mjølkeråen<br />

Tlf 55 53 81 81<br />

Fax 55 53 81 96<br />

Kjøttvarer med ekte<br />

håndverkskvalitet<br />

SMEDSTUEN GÅRD AS<br />

INDUSTRIVEGEN 82<br />

2072 DAL<br />

TELEFON 63 92 29 50 TELEFAKS 63 95 44 <strong>04</strong><br />

POST@SMEDSTUEN.NO WWW.SMEDSTUEN.NO<br />

37<br />

kjøttbransjen 4–<strong>2011</strong>


kjøttbedrifter<br />

Toma mat_1_<strong>04</strong> 17-11-06 07:47 Side 1<br />

bransjeregister<br />

FINSBRÅTEN AS<br />

Prost Krags v. 29, 2080 EIDSVOLL<br />

www.finsbraten.no<br />

tlf.: 63 92 34 00, fax: 63 92 34 80<br />

KJØTT, PØLSER & PÅLEGG<br />

TOMA MAT AS<br />

Postboks 2064, 55<strong>04</strong> Haugesund<br />

Tlf. 52 70 24 00 • Fax: 52 70 24 10<br />

E-mail: post@tomamat.no<br />

www.tomamat.no<br />

Brødr. Michelsen<br />

Industriveien 48,<br />

1337 Sandvika<br />

Telefon 67 52 10 80<br />

E-mail:<br />

mat@brodrmichelsen.no<br />

Ropnesveien 78, 9100 Kvaløysletta - Tlf. 77 66 56 00 - www.solbergpettersen.no<br />

Ropnesveien 78, 9100 Kvaløysletta Tlf. 77 66 56 00 www.solbergpettersen.no<br />

Ropnesveien 78, 78, 9100 9100 Kvaløysletta - Tlf. Tlf. 77 77 66 66 56 56 00 00 - www.solbergpettersen.no<br />

Roald Amundsendsv 188, 1658 Torp<br />

Telefon 69 35 12 10 • Faks 69 35 12 11<br />

E-post: post@roarstang.no<br />

angus butikkene annonse 30-11-06 13:13 Side 1<br />

angus angus butikkene butikkene annonse annonse 30-11-06 30-11-06 13:13 13:13 Side Side 1<br />

1<br />

angus butikkene annonse 30-11-06 13:13 Side 1 tlf.: 76 96 96 20<br />

e-post: firmapost@kuraas.no<br />

ordretlf.: 38 18 30 44<br />

tikkene annonse tlf.: 22 07 86 90. 30-11-06 fax: 22 07 86 99. 13:13 fax: www.kjottnett.com Side 1<br />

web: www.kuraas.no angus butikkene annonse 30-11-06 13:13 Side 1<br />

SOLHEIM KJØTT AS OSCAR HAALAND BRØDRENE HOLE KJØTT AS A. STRØM-LARSEN AS<br />

Solheimsgt. 25<br />

Haraldsgt. 136 DISKERUD AS Keiser Wilhelmsgt. 30 Vogtsgt. 53<br />

SOLHEIM SOLHEIM 5037 KJØTT Solheimsvik<br />

KJØTT AS<br />

AS<br />

OSCAR OSCAR 5500 HAALAND Haugesund SLAKTER HAALAND<br />

HAALAND BRØDRENE Torggt.4<br />

BRØDRENE<br />

HOLE6003 HOLE KJØTT Ålesund<br />

KJØTT AS<br />

AS<br />

A. STRØM-LARSEN <strong>04</strong>77 A. Oslo<br />

STRØM-LARSEN AS<br />

AS<br />

Solheimsgt. SOLHEIM KJØTT AS OSCAR HAALAND<br />

BRØDRENE<br />

HOLE KJØTT AS<br />

A. STRØM-LARSEN AS<br />

Solheimsgt. Tlf. 55 25 29 29 25<br />

48 Haraldsgt. Haraldsgt. Tlf. 136 52 Haraldsgt. 72 68 136<br />

00 136DISKERUD 1850 DISKERUD Mysen AS<br />

AS<br />

Keiser Tlf. Wilhelmsgt. Keiser 70 12 Wilhelmsgt. 66 95 30<br />

30<br />

Vogtsgt. Tlf. Vogtsgt. 22 5309 31 53<br />

80<br />

5037 Solheimsvik Solheimsgt. Fax 55 29 90 25 16<br />

Haraldsgt. Fax 52 5500 72 136 48 Haugesund 28 Tlf: DISKERUD 69891706AS<br />

Fax Keiser 70 12 Wilhelmsgt. 87 65 30 Fax Vogtsgt. 22 22 08 5377<br />

EIM KJØTT 5037 5037 AS<br />

Solheimsvik<br />

5500 Haugesund<br />

post@solheimkjott.no<br />

Solheimsvik<br />

OSCAR HAALAND<br />

5500 Haugesund<br />

Torggt.4<br />

5500 finn.haaland@gmail.com<br />

Haugesund Tlf: BRØDRENE<br />

Torggt.4<br />

6003 Ålesund<br />

52 72 68 00 Fax: Torggt.4<br />

69890600<br />

HOLE KJØTT AS SOLHEIM 6003 Ålesund<br />

<strong>04</strong>77 Oslo<br />

6003 Ålesund<br />

KJØTT A. STRØM-LARSEN AS<br />

<strong>04</strong>77 str.laras@online.no<br />

<strong>04</strong>77 OSCAR AS<br />

Oslo<br />

Tlf. 55 Oslo<br />

HAALAND<br />

BRØDRENE<br />

oddb-hol@online.no<br />

sgt. 25<br />

Tlf. 29 29 55 48<br />

29 29 48<br />

Tlf. 52<br />

Tlf. www.solheimkjott.no<br />

29 48<br />

Haraldsgt. 136<br />

Tlf. 72 68 52 00<br />

72 Tlf. www.slakter-haaland.no<br />

Fax: DISKERUD 68 00<br />

1850 Mysen<br />

68 5200<br />

72 48 AS<br />

1850 Mysen<br />

Tlf. 70<br />

28 mettebj2@online.no<br />

1850 Mysen Keiser Wilhelmsgt. Solheimsgt. 30<br />

Tlf. 12 66 70 95<br />

12 Tlf. 25<br />

66 66 Vogtsgt. 95<br />

Tlf. 22<br />

95<br />

53<br />

Tlf. 09 31<br />

www.strom-larsen.no<br />

Tlf. Haraldsgt. 22 80<br />

09 31 09 31 136<br />

80<br />

Fax 55 80<br />

DISKERUD<br />

Solheimsvik<br />

Fax 29 90 55 16<br />

29 90 16<br />

Fax 52<br />

Fax 55 29 90 165500 Haugesund<br />

Fax 72 48 52 28<br />

Fax 52 slakterhaaland@live.no<br />

Torggt.4<br />

72 48 28<br />

Tlf: 69891706<br />

Tlf: 69891706<br />

Fax 70<br />

72 48 28 Tlf: 69891706<br />

6003 Ålesund 5037 Fax 12 87<br />

Fax Solheimsvik<br />

70 65<br />

12 87 70 12 87<br />

<strong>04</strong>77 65<br />

Fax 22<br />

65<br />

Oslo<br />

Fax 22 08<br />

Fax 5500 22 77<br />

22 Haugesund<br />

22 08 77<br />

post@solheimkjott.no<br />

22 08 77 Torggt.4<br />

29 29 48<br />

post@solheimkjott.no<br />

finn.haaland@gmail.com<br />

post@solheimkjott.no<br />

TH. A. ABRAHAMSEN Tlf. 52 72 AS 68 00<br />

finn.haaland@gmail.com<br />

Fax: 69890600<br />

finn.haaland@gmail.com<br />

1850 Mysen<br />

Fax: 69890600<br />

oddb-hol@online.no<br />

Fax: Tlf. 55 29 29 48<br />

69890600 Tlf. 70 12 66 95<br />

oddb-hol@online.no<br />

str.laras@online.no<br />

oddb-hol@online.no<br />

Tlf. 22 09 31 80<br />

str.laras@online.no<br />

www.solheimkjott.no<br />

JENS str.laras@online.no<br />

Tlf. 52 EIDE 72 68 00 1850 Mysen<br />

29 90 16<br />

www.solheimkjott.no<br />

www.slakter-haaland.no<br />

www.solheimkjott.no<br />

Kongegt. 18 Fax 52 72 48 28<br />

www.slakter-haaland.no<br />

mettebj2@online.no<br />

Fax 55 29 90 16<br />

www.slakter-haaland.no<br />

Tlf: 69891706<br />

mettebj2@online.no<br />

www.strom-larsen.no<br />

mettebj2@online.no<br />

Fax 22 22 08 77<br />

www.strom-larsen.no<br />

Fax 70 12 87 65<br />

KJØTTFORRETNING www.strom-larsen.no<br />

Fax 52 72 48 28 AS Tlf: 6989170<br />

solheimkjott.no TH. A. 3256 Larvik<br />

finn.haaland@gmail.com<br />

Fax: 69890600 oddb-hol@online.no post@solheimkjott.no str.laras@online.no E-18 finn.haaland@gmail.com<br />

Senter<br />

Fax: 698906<br />

olheimkjott.no<br />

TH. ABRAHAMSEN A. ABRAHAMSEN AS<br />

TH. Tlf. A. 33 ABRAHAMSEN 18 11 45www.slakter-haaland.no<br />

AS<br />

JENS<br />

www.solheimkjott.no<br />

AS<br />

www.strom-larsen.no<br />

JENS EIDE<br />

4790 JENS www.slakter-haaland.no<br />

EIDE<br />

Kongegt. mettebj2@online.no<br />

Lillesand EIDE<br />

mettebj2@on<br />

Kongegt. 18<br />

18<br />

KJØTTFORRETNING KJØTTFORRETNING AS<br />

AS<br />

3256 Larvik Kongegt. Fax 33 18 1816 95<br />

Tlf. KJØTTFORRETNING 37 27 02 28 AS<br />

. ABRAHAMSEN 3256 3256 thaabrah@online.no<br />

AS<br />

Larvik<br />

E-18 Senter<br />

Larvik<br />

TH. A. ABRAHAMSEN JENS EIDE AS<br />

E-18 Senter<br />

Tlf. 33 Fax E-18 37 27 Senter<br />

01 80<br />

gt. 18<br />

Tlf. 18 11 33 45<br />

18 11 45<br />

4790 Lillesand<br />

Tlf. 11 45<br />

Kongegt. 18 KJØTTFORRETNING jei-a@online.no<br />

4790 4790 AS<br />

Lillesand<br />

Fax 33 Lillesand<br />

Larvik<br />

Fax 18 16<br />

Fax THORESEN<br />

33 95<br />

18 16 95<br />

Tlf. 37<br />

3256 Larvik<br />

33 18 16 95<br />

E-18 Senter<br />

Tlf. 27 02 37 28<br />

27 02 28<br />

thaabrah@online.no<br />

Tlf. 02 28<br />

18 11 45<br />

thaabrah@online.no<br />

Fax 37<br />

B U T I K K E N E D.<br />

thaabrah@online.no<br />

SLAKTERFORRETNING AS<br />

Tlf. 33 18 11 454790 Lillesand<br />

Fax 27 01<br />

Fax ROSENBERG 37 80<br />

27 01 80<br />

jei-a@online.no 37 27 01 80AS<br />

18 16 95<br />

1900 Svein Jarlsgt. 14<br />

Fax 33 18 16 95Tlf. 37 27 02 28<br />

jei-a@online.no<br />

jei-a@online.no<br />

Fetsund<br />

THORESEN<br />

ah@online.no<br />

THORESEN<br />

THORESEN<br />

7713 Steinkjer<br />

thaabrah@online.no<br />

Fax 37 27 01 80 Tlf. 63 88 11 08<br />

SLAKTERFORRETNING SLAKTERFORRETNING AS<br />

SLAKTERFORRETNING Tlf: 74161788<br />

AS<br />

B U B T AS HÅLAND KJØTT HÅLAND U I T K<br />

KJØTT<br />

I K E K N EE<br />

HÅLAND N E D. ROSENBERG<br />

KJØTT jei-a@online.no<br />

Fax GAUPSET D.<br />

D. 63 ROSENBERG<br />

88<br />

ROSENBERG 12 02 AS<br />

AS<br />

AS<br />

Svein Jarlsgt. AS<br />

ESEN<br />

Svein Fax: Jarlsgt. 14<br />

74165077<br />

14<br />

1900 Fetsund<br />

dros@online.no<br />

Svein Jarlsgt. THORESEN<br />

Industriveien 1900 Fetsund11 b<br />

7713 Steinkjer<br />

14angus butikkene Avd. annonse Kleppe 30-11-06 Avd. 13:13 Bryne Side 1 Avd. Sandnes<br />

1900 Fetsund<br />

TERFORRETNING 7713 thoresen@angus.no<br />

Steinkjer<br />

Tlf. 63<br />

T. SNØRTELAND B U T IGUNNAR K KRUUD E NAS<br />

EHÅLAND KJØTT AS<br />

B U<br />

7713 SLAKTERFORRETNING AS<br />

Steinkjer AS<br />

Presteveien 6<br />

Storgata 40<br />

Kirkegata 1 D. ROSENBERG AS<br />

Tlf. 88 11 63 08<br />

6517 Kristiansund 88 11 08 N<br />

Tlf: 74161788<br />

Tlf. 11 08<br />

arlsgt. 14<br />

Tlf: www.thoresen.angus.no<br />

74161788<br />

Fax 63<br />

Kirkevn. 16<br />

Norderhovsgt. 7 Presteveien 6<br />

Tlf: 74161788<br />

4352 Kleppe<br />

4340 Bryne Svein 4307 Jarlsgt. Sandnes 141900 Fetsund<br />

Fax 88 12 63 02<br />

Tlf: 71 58 8806 1250<br />

02<br />

Fax: 74165077<br />

Fax 63 88 12 02<br />

Steinkjer<br />

Fax: 74165077<br />

COPYRIGHT 4280 Skudneshavn (C) 2008 - ALL 0654 RIGHTS Oslo RESERVED 4352 l Kleppe UTVIKLET AV CATENO dros@online.no AS<br />

Fax: 74165077<br />

Tlf: 51 78 69 50 Tlf: 51 48 16 33<br />

7713 Tlf: Steinkjer 51 67 30 Tlf. 5063 88 11 08<br />

Fax: dros@online.no 71 58 06 51<br />

thoresen@angus.no<br />

dros@online.no<br />

161788<br />

thoresen@angus.no<br />

T. SNØRTELAND<br />

ANNI’S PØLSEMAKERI<br />

T. Tlf: SNØRTELAND<br />

GUNNAR<br />

52828132 Tlf. GUNNAR RUUD<br />

22 19 59 RUUD AS<br />

80<br />

AS<br />

HÅLAND<br />

Tlf: 51786950<br />

thoresen@angus.no<br />

T. SNØRTELAND<br />

post@haland-kjott.no GUNNAR / www.haland-kjott.no<br />

RUUD AS<br />

Tlf: HÅLAND KJØTT<br />

74161788<br />

KJØTT AS<br />

HÅLAND KJØTT Fax 63 AS<br />

88<br />

AS12 02 angus@gaupset.no<br />

www.thoresen.angus.no<br />

2630 RINGEBU<br />

Fax: 52829467<br />

Fax 22 67 99 11<br />

Fax: 51786951<br />

165077<br />

www.thoresen.angus.no<br />

Kirkevn. Kirkevn. 16<br />

16 Norderhovsgt. Norderhovsgt. 7<br />

7 Presteveien<br />

www.thoresen.angus.no Kirkevn. 16<br />

Norderhovsgt. 7<br />

Fax: Presteveien 6<br />

Presteveien 74165077<br />

6<br />

4280 Skudneshavn<br />

Tlf. 61 28 03 54<br />

T. Snørteland<br />

post@gunnarruud.no h-kjotte@frisurf.no 6<br />

dros@online.no<br />

en@angus.no<br />

T. SNØRTELAND SOLHEIM KJØTT 4280<br />

4280 AS<br />

Skudneshavn 0654 Oslo<br />

Skudneshavn GUNNAR RUUD OSCAR AS<br />

0654<br />

0654 HAALAND<br />

Oslo 4352 Kleppe<br />

Oslo<br />

HÅLAND KJØTT BRØDRENE thoresen@angus.no<br />

AS<br />

4352 Kleppe<br />

ANNI’S 4352 T. SNØRTELAND A. STRØM-LARS GUNNAR R<br />

Fax 61 28 11 48<br />

tsnorteland@start.no www.gunnarruud.no<br />

Kleppe<br />

HOLE KJØTT AS<br />

horesen.angus.no<br />

ANNI’S PØLSEMAKERI<br />

PØLSEMAKERI<br />

Tlf: 52828132<br />

ANNI’S Solheimsgt. 25<br />

PØLSEMAKERI<br />

Kirkevn. 16<br />

Tlf: 52828132 Tlf. 22<br />

Tlf: 52828132<br />

Norderhovsgt. Haraldsgt. 7<br />

Tlf. 19 59 22 80<br />

Tlf. 136<br />

19<br />

19 Presteveien 59 80 Tlf: 51786950<br />

59 80<br />

6DISKERUD www.thoresen.angus.no<br />

Tlf: 51786950<br />

Tlf: 51786950<br />

AS Keiser Wilhelmsgt. Kirkevn. 3016<br />

Vogtsgt. Norderhovsgt 53<br />

2630 RINGEBU<br />

PØLSEMAKERI<br />

2630 RINGEBU<br />

Fax: 52829467<br />

2630 RINGEBU<br />

42805037 Skudneshavn Solheimsvik<br />

Fax: 52829467 Fax 22<br />

Fax: 52829467 0654 Oslo 5500 Fax 67 99<br />

Haugesund<br />

22 11<br />

67<br />

Fax 22 67 4352 99<br />

99 Kleppe<br />

11 Fax: 51786951<br />

11<br />

Torggt.4<br />

Fax: 51786951<br />

Fax: 4280 Skudneshavn <strong>04</strong>77 Oslo 0654 Oslo<br />

Tlf. 61 51786951<br />

6003 Ålesund<br />

S PØLSEMAKERI 2630 Tlf. 28 03 61 54<br />

Ringebu<br />

28 03 54<br />

T. Snørteland<br />

38 Tlf. 03 54<br />

Tlf: 52828132 Tlf. 55 29 29 48<br />

T. Snørteland post@gunnarruud.no<br />

T. Snørteland Tlf. 22 19 59 80 Tlf. 52 post@gunnarruud.no h-kjotte@frisurf.no<br />

post@gunnarruud.no<br />

72 68 00 Tlf: 517869501850 ANNI’S Mysen<br />

h-kjotte@frisurf.no<br />

h-kjotte@frisurf.no<br />

PØLSEMAKERI Tlf. 70 12 66 Tlf: 9552828132<br />

Tlf. 22 Tlf. 09 22 31 19 80 59<br />

Fax 61<br />

RINGEBU Tlf: Fax 28 11 61 48<br />

28 03 11 54<br />

48<br />

tsnorteland@start.no<br />

Fax 55 29 90 16<br />

Fax 61 28 11 48<br />

Fax: 52829467<br />

tsnorteland@start.nowww.gunnarruud.no<br />

tsnorteland@start.no<br />

Fax 22 67 99 Fax 11 52 www.gunnarruud.no<br />

www.gunnarruud.no<br />

72 48 Fax: 28 51786951 Tlf: 2630 69891706 RINGEBU Fax 70 12 87 Fax: 6552829467<br />

Fax 22 Fax 22 22 08 67 77 99<br />

28 03 54 Fax: 61 28 11 48T. Snørteland post@solheimkjott.no post@gunnarruud.no finn.haaland@gmail.com h-kjotte@frisurf.no Fax: Tlf. 69890600 61 28 03 54 oddb-hol@online.no T. Snørteland str.laras@online.no post@gunnar<br />

28 11 48<br />

tsnorteland@start.no<br />

www.solheimkjott.no www.gunnarruud.no www.slakter-haaland.no mettebj2@online.no<br />

Fax 61 28 11 48<br />

tsnorteland@start.nowww.strom-larsen.n<br />

www.gunnarr<br />

kjøttbransjen 4–<strong>2011</strong><br />

TH. A. ABRAHAMSEN AS<br />

Kongegt. 18<br />

Påleggspesialisten<br />

Mjåvannsveien 36<br />

4628 Kristiansand<br />

e-post: tom.drangsholt@sorlandskjott.no<br />

JENS EIDE<br />

KJØTTFORRETN


ansjeregister<br />

kjøttbedrifter<br />

Ingebrigtsen Kjøtt as<br />

Tønsnes, 9022 Krokelvdalen – telefon 776 00630 – fax 776 33282<br />

post@ingebrigtsen-kjott.no<br />

Nedskjæring og kjøttforedling<br />

Håndverkskvalitet med tradisjon<br />

og opprinnelse<br />

SPIS Grilstad AS<br />

Norges største, SPIS Grilstad private kjøttbedrift<br />

AS<br />

Norges største, private kjøttbedrift<br />

Felles sentralbord: 73 82 39 00<br />

Felles sentralbord: 73 82 39 00<br />

Inderøy Slakteri AS - 7670 Inderøy<br />

tlf 74 15 60 00 – www.inderoysodd.no<br />

Tverrveien 7, 9311 Brøstadbotn.<br />

tlf.: 77 18 93 50. web: www.dyroymat.no<br />

Nord-Norges Nord-Norges største leverandør største leverandør på på<br />

rd-Norges største leverandør på<br />

fryste fryste produkter produkter av Norsk Sau av Norsk Sau<br />

ryste produkter av Norsk Sau<br />

Premièr AS - Tromsø - 77 67 12 55 - E-post: premier@premieras.no<br />

Premièr AS - Tromsø - 77 67 12 55 - E-post: premier@premieras.no<br />

remièr AS - Tromsø - 77 67 12 55 - E-post: premier@premieras.no<br />

Hegdalringen 12 • Postboks 2088 • 3255 Larvik<br />

telefon: 33 13 92 00 • telefaks: 33 13 92 10<br />

tlf: 62 55 00 40<br />

e-post: firmapost@norskprotein.no<br />

web: www.norskprotein.no<br />

www.jaeder.no<br />

• Over 110 års erfaring med kjøttforedling på Jæren!<br />

• Kvalitetsbevisst og stolt leverandør/samarbeidspartner<br />

til Storhusholdningsmarkedet!<br />

• Spesialisten på pizzatopping, hamburger, pålegg, pølse,<br />

kyllingprodukter og karbonader<br />

Taga Foods Norge AS<br />

Taga Foods Norge AS<br />

Pb.6178 Sluppen, 7435 Trondheim<br />

Pb.6178 Tlf: 73 94 Sluppen, 94 00, Fax: 743573 Trondheim 94 94 01<br />

Tlf: 73 94 94 00, Fax: 73 94 94 01<br />

www.taga.no<br />

www.taga.no<br />

Lervikveien 26 – 1626 Manstad<br />

Tlf.: 69354660 – Fax.: 69354670<br />

E-post: wiener@oivind-karlsen.no<br />

kjøttbransjen 4–<strong>2011</strong><br />

39


kryssord<br />

Uten<br />

jobb<br />

Urne Voks! Plaget<br />

Kommune<br />

Hos,<br />

på brev Doven Gammel<br />

drikkeredskap<br />

Clue<br />

Røk<br />

Påpasselighet<br />

Ener<br />

Gjengitt<br />

Finnes<br />

Makkverk<br />

Amerikansk<br />

by<br />

Hvilested<br />

Briste<br />

Betro<br />

Den<br />

gang<br />

Konjunksjon<br />

Mener<br />

Sykdom<br />

Mo<br />

Gelé<br />

Tære<br />

Redd<br />

Fugl<br />

Overv.-<br />

organ<br />

Årstidene<br />

Svelg<br />

Teolog<br />

Tall<br />

Prøve<br />

Lever<br />

Fisk<br />

Heve<br />

Ordne<br />

Artikkel<br />

Skall<br />

Lense<br />

Frukt<br />

Legger<br />

seg<br />

Profet<br />

Drikkebeger<br />

Kommunikasjonssystem<br />

Forlangende<br />

Kalkulere<br />

U-<br />

bundet<br />

Kulør<br />

Ripe<br />

Kroppsdel<br />

Sint<br />

Betrakte<br />

Anerkjenner<br />

Vindusskjerm<br />

Forbinde<br />

Oppfatte<br />

Skavank<br />

Kamerater<br />

Begynne<br />

Trolldom<br />

By<br />

Ryke<br />

Uklar<br />

Oss<br />

Land<br />

Presse<br />

Spis!<br />

Konj.<br />

Svanger<br />

Skjelte<br />

Fremkomstmiddel<br />

Innhengning<br />

Slektning<br />

Artikkel<br />

Ha<br />

Kringkaster<br />

Europeisk<br />

Reflektér!<br />

Slemme<br />

Presanger<br />

Ese<br />

Lik<br />

Plagg<br />

Skute<br />

Mannen<br />

Konj.<br />

Tall<br />

Kjøttprodukt<br />

Dyr<br />

Få<br />

avgårde!<br />

40<br />

Bokstavene i de grå feltene danner løsningsordet. Løsningsordet i <strong>nr</strong>. 3 var «Stabburet».<br />

Send dette inn til pas@kjottbransjen.no og bli med på trekningen av en premie.<br />

kjøttbransjen 4–<strong>2011</strong>


Vi skaper morgendagens smaker<br />

Omverdenen er under rask endring. Smak er blitt mote. Vi har blikket rettet fremover med<br />

stor appetitt på gode smaker. La oss hjelpe deg å kreere morgendagens suksessprodukter.<br />

Våre ressurser er blitt styrket gjennom vår tilhørighet til den ekspansive Paulig Group.<br />

Nordens mest moderne og trendin<strong>nr</strong>ettede krydderfirma står til din disposisjon.<br />

One company – many solutions!<br />

Kontakt oss på post@ingredia.no eller tlf: + 47 67 06 72 00<br />

For mer info: www.ingredia.no, www.pauliggroup.com


Returadresse: DB Partner AS, Postboks 163, 1319 Bekkestua<br />

B<br />

lunde<br />

Leverandør tiL næringsmiddeLindustrien<br />

BWL Maskin as leverer maskiner og produksjonslinjer, service og tjenester<br />

til næringsmiddelbransjen: kjøtt-, fisk- og fjærkreforedling samt meieriog<br />

ferdigmatproduksjon. Vi sørger for installasjon, opp læring og service.<br />

Våre kunder er interessert i en produksjon som fungerer. Vårt ansvar er at<br />

maskinene går og går.<br />

BWL representerer en helt unik samling leverandører som regnes blant<br />

verdens beste innen hvert sitt produktområde.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!