opptaksrapport 2011 - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo - AHO

aho.no
  • No tags were found...

opptaksrapport 2011 - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo - AHO

Dokumenter modellen med foto på ett ark, hvor du også inkluderer temaordet.Velg en måte å dokumentere modellen som får frem ditt fokus.7. UtsiktGjør rede for en utsikt fra et ukjent rom over et ukjent landskap.Benytt valgfri teknikk for å formidle en ide om en utsikt på ett ark/ett foto/en film8. BeskrivelseTa utgangspunkt i en offentlig situasjon som opptar deg på stedet du bor.Beskriv situasjonen visuelt i valgfri teknikk med ett ark/ett foto/en film. Oppgavenskal ikke ha tekst, men gis en tittel på maks fem ord.9. FortolkningTa utgangspunkt i noe, en ting, et sted, et fenomen, en romlig situasjon du er kjentmed. Forestill deg to måter å se dette på.Visualiser de to ulike betraktningene i valgfri teknikk på to ark/to foto/to filmer23

More magazines by this user
Similar magazines